Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 48. - 52. ( 1. december - 31. december 2011).                     Sidst opdateret 22 januar 2012 15:25:49 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

                  Godt Nytår fra Snatur. Venlig hilsen Erhardt Ecklon


Lørdag den 31. december 2011.

Svendborg, matriklen (06:50): Natugle 1 HØ (mod vest)
Vornæs Skov ved Pynten mod Hjelmshoved
(09:00 - 09:15): Havørn 1 AD OF (med hvid hale - tilbage mod ”udsigtstræet”/ Skolekrogen). Bettina Gerti Groß
Salme Nor
(11:15):
Sølvhejre 1 R. Lene og Frits Thomsen
Brændegård Sø (09:55-10:00): Havørn 1 R, Sangsvane 22 R +8 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 67 OF, Stor Skallesluger 74 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Troldand 450 R, Knarand 26 R, Fiskehejre 16 R, Gråand 108 FU/R, Blishøne 2 FU, Krikand 1000 R, Taffeland 12 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Duehøg 1 R, Stor flagspætte 1 OF, Skarv 6 FU, Ravn 1 HØ, Gråkrage 2 OF, Grønsisken 100 FU, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Tange Å (08:15): Allike og Råge 2000+ OF ( fra overnatning), Sølvmåger 200 OF (fra overnatning), Hætte + Stormmåge 600 OF (fra overnatning), Grågås 12 OF, Skarv 8 OF, Toppet skallesluger 8 FU, Ederfugl 20 FU, Spurvehøg 1 R (11:00 - Min nabos have). Poul Brugs Rasmussen
Horne land, Almarksvej (11:15): Stillits 48 FU (Fu på afhøstet majsmark). Kell Grønborg
Bøjden Nor (10:00-11:00): Bjergand 150 R, Ravn 2 R. Kell Grønborg
Nørre Søby: Ravn 4 FU. Kell Grønborg
Lindkær v. Ravnholt (13:00-13:30): Havørn 2 R. Niels Peter Utzon
Skaboeshuse (13:30): Fjeldvåge 1 FU, Grønspætte 1 FU, Silkehale 43 R, Ravn 1 R. Kurt Hansen
Åbent land/imellem Tårup/Mesinge: Tornirisk 1 R. Bo K. Stephensen
Åbent land/Brockdorff Skov: Misteldrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Selleberg, Marslev: Gransanger 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 1 M V. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 82 R, Grågås 400 R, Canadagås 10 R, Bramgås 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Gravand 23 R, Pibeand 130 R, Spidsand 13 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Hjejle 27 OF, Vibe 2 R, Storspove 4 R, Stær 18 R. Arne Bruun
Ny Gesinge: Fjeldvåge 1 R, Sjagger 130 R. Arne Bruun
Strynø: Skarv 20 R, Sangsvane 8 OF, Grågås 50 R, Bramgås 250 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 1 R, Storspove 30 R, Sjagger 50 R. Stig Rubæk
Sortemosen: Knopsvane 4 R, Sangsvane 9 OF, Grågås 9 OF, Musvåge 2 R, Vibe 4 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 5 R. Bodil og Hans Rytter
Bøjden By: Stillits 48 FU. Kell Grønborg
Bøjden Nor: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 12 R, Sangsvane 2 FU, Grågås 50 R, Canadagås 2 R, Pibeand 52 R, Gråand 68 R, Taffeland 30 R, Troldand 350 R, Bjergand 150 R, Hvinand 12 FU, Toppet Skallesluger 10 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Rødhals 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 7 FU, Ravn 2 FU. Kell Grønborg
Nørre Søby: Grågås 420 R, Ravn 4 FU. Kell Grønborg
Barløseborg Golfbane: Spurvehøg 1 M OF. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Sangsvane 3 T, Gråand 35 R, Ringdue 13 OF, Fuglekonge 2 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 1 OF, Bogfinke 10 FU. Villy-Erik Schødts
Kerteminde: Natugle 1 R. Bo K. Stephensen
Langemosen v/Måle: Tornirisk 1 R. Evald Mehlsen
Stavre Skov/Stavreshoved: Sjagger 10 R, Grønirisk 200 T R. Evald Mehlsen


              Gærdesmutte Christiansminde Foto: Lars Hjortø

Fredag den 30. december 2011.

Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Skovspurv 2 R, Stillits 2 R
Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 36 R, Knopsvane 26 R, Grågås 1 R, Gravand 1 R, Hvinand 15 R, Stor Skallesluger 8 R, Strandskade 4 R
Hallindskoven ud mod Christiansmindevejen
: Gærdesmutte 1 R. Lars Hjortø
Salme Nor
: Dværgmåge 4 R. Nis Rattenborg
Keldsnor
: Dværgmåge 3 R. Nis Rattenborg
Bagenkop havn
: Dværgmåge 6 R. Nis Rattenborg
Ristinge havn
: Dværgmåge 2 R. Nis Rattenborg
Spodsbjerg havn
: Bjergpiber 1 R, Kaspisk måge 1 R. Nis Rattenborg
Hvidkilde Sø
: Grågås 400 R, Taffeland 60 R, Troldand 90 R, Hvinand 16 R
Ortemølle, Hvidkilde
: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Ringdue 6 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 8 FU, Korttået Træløber 1 R
Kongshøj mølle
: Vandstær 1 R, Sjagger 25 FU, Ringdue 50 FU, Gråand 12 FU, Musvåge 3 R, Bogfinke/Kvækerfinke 30 FU, Gulspurv 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Motorvejen nær Sdr. Højrup
: Vibe 30. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe, matriklen
: Grågås 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ravnholt Skov/Lindkær
(08:45-13:15): Havørn 2 R (Set morgen komme flyvende fra øst og lande med høje skrig i et gammelt egetræ.), Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 FU, Træløber 5 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 22 R. Michael Glentedal
Holstenshuus, Diernæs
(09:25-11:00): Knopsvane 2 T, Grågås 4 T, Hvinand 1 R, Rød Glente 1 T, Musvåge 4 R, Ringdue 350 FU/R, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 30 FU, Vindrossel 10 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 4 R, Husskade 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 10 R, Grønsisken 20 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 20 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Skaboeshuse (11:15): Havørn 2 SV AD, Dompap 28 R. Kurt Hansen
Knudshoved Færgehavn (15:00): Pibeand 174 SV, Fjeldvåge 1 R, Sortgrå Ryle 16 R (4 fugle med gul/gul farveringe på venstre ben). Kurt Hansen
Stige ø: Fjeldvåge 2 AD FU, Tårnfalk 2 AD FU
, Skovhornugle 3 AD R . Keld Skytte Petersen
Ølundgård Inddæmning (09:45-11:50): Bramgås 650 R, Pibeand 250 R, Knarand 130 R, Krikand 235 R, Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 310 R. Gregers Johannesen
Hofmansgave (12:00-12:30): Blisgås 18 R. Anders Vedel
Gyldensteens Enge (11:00): Sangsvane 100 R, Blisgås 256 R, Bramgås 450 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (08:30-10:00): Sortand 274 V, Ride 2 V AD, Alk 8 V, Lomvie/Alk 5 V, Misteldrossel 9 R. Søren Gjaldbæk
Vesterby: Bomlærke 1 SY. Søren Gjaldbæk
Roerslev: Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Jersore: Lysbuget Knortegås 3 R (+30 mørkbugede). Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Knopsvane 63 R, Gravand 5 R, Hvinand 130 FU. Arne Bruun
Smørmose Skov (Thurø): Ringdue 100 R, Kvækerfinke 20 R, Grønsisken 25 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 1K R, Fjeldvåge 1 R. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R (Fuglen rastede i opskyllet bag nord molen. Set fint samt hørt). Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Dværgmåge 6, Kaspisk Måge 1 3K R, Ride 2, Skærpiber 2 R. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Rød Glente 1 FU. Thomas Andersen
Kværndrup: Agerhøne 11 R (Set fra bil flyvende over vejen ved rundkørslen mod Gislev). Stig Rubæk
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 22 R, Sangsvane 6, Gravand 1 R, Knarand 8 R, Krikand 275 R, Gråand 110 R, Taffeland 48 R, Troldand 500 R, Hvinand 3 FU, Lille Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 96 FU, Havørn 3, Musvåge 3, Fasan 1 R, Vibe 6 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 3, Ringdue 30 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Musvit 2 FU, Allike 16, Gråkrage 6 R, Ravn 5, Bogfinke 25 OF, Grønsisken 8 FU. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Lillebælt syd for Torø: Skarv 25 FU, Ederfugl 1500 R, Hættemåge 70 FU, Sølvmåge 40 FU. Kirsten Pedersen
Torø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Ringdue 5 R, Rødhals 1 R, Sjagger 65 FU, Musvit 3 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 7 FU, Bjergirisk 12 FU, Gulspurv 1 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 20 OF. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Toppet Lappedykker 8 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 38 R Knopsvane 56 FU, Gravand 2 FU, Ederfugl 42 R, Toppet Skallesluger 9 FU, Strandskade 1 R, Hættemåge 110 FU, Sølvmåge 26 FU, Svartbag 4 FU. Kirsten Pedersen
Favrskov Bjerge: Musvåge 3, Fjeldvåge 1 OF, Ringdue 12 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Blåmejse 6 FU, Musvit 12 FU, Skovskade 2 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 50 FU, Dompap 2 FU. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Musvåge 2 R, Ringdue 25 R, Natugle 1 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Skovspurv 2 R.Thomas Kampmann
Bredbjerg: Ravn 2 OF. Flemming G. Andersen
Korup (05:10-05:15): Skovhornugle 1 OF (overflyvende landevej i bilygternes lys. Langvinget, lyse undervinger med mørk komma). Sune Riis Sørensen
Hofmansgave: Blisgås 18 R, Canadagås 9 R. Anders Vedel
Gyldensten Gods: Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


              Rødben Kerteminde lystbådehavn

Torsdag den 29. december 2011.

Svendborg, Sætting Strandvej: Ringdue 2 TH (parret opholder sig ved reden - forår?)
Svendborgsund ved Iholm: Skarv 42, Fiskehejre 2 R, Grågås 4 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 FU, Ederfugl 36 R, Toppet Skallesluger 10 R, Hættemåge 30 V, Svartbag 2 R
Stevningen v/Rødskebølle, Svendborg: Sjagger 60 R
Hellebjerg Dam (09:00): Sangsvane 27 R, Hættemåge 34 FU, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Øksendrup (10:00): Stor tornskade 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj mølle (10:30): Vandstær 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU
Lindkær, Ravnholt (14:00-14:30): Havørn 2 R AD (Kom trækkende ind fra N), Ravn 12 R. Hans Rytter
Kerteminde Havn: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 2 R, Gråand 24 R, Blishøne 8 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 4 R
Stige ø: Blå Kærhøg 2 AD FU
, Fjeldvåge 2 AD FU , Tårnfalk 3 AD FU , Vandrefalk 1 AD FU . Keld Skytte Petersen
Fynshoved (14:00-15:10): Alk 2 V. Jenny, Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen (15:30 - ): Havørn 3 R (1 ad, 1 juv, 1 ?). Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg: Fjeldvåge 1 FU. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Musvåge 9 R, Ravn 12 FU. Hans Rytter
Barløse: Musvåge 1 R, Træløber 1 FU. Villy-Erik Schødts
Øksendrup: Svaleklire 1 VDR FU, Sjagger 275 FU, Vindrossel 85 FU. Else Klint
Fruens Bøge: Hættemåge 270 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 17 R. Evald Mehlsen
Dørholm & Dørholmbugten: Storspove 9 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Knopsvane 3 R, Grågås 86 R, Pibeand 8 R, Spidsand 5 FU, Fjeldvåge 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Storspove 42 FU, Bjergirisk 30 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 24 R, Grågås 253 FU, Bramgås 500 FU, Pibeand 104 R, Knarand 146 R, Krikand 267 R, Gråand 19 R, Spidsand 8 FU, Taffeland 15 R, Troldand 50 R, Blishøne 275 R, Vibe 96 R, Storspove 38 FU. Per Damsgaard-Sørensen


               Middelhavssølvmåge 1K Bagenkop havn fotograferet af Henrik Knudsen
                 Samme Middelhavssølvmåge set ved Spodsbjerg havn d. 22. december 2011

Onsdag den 28. december 2011.

Svendborgsund ved Iholm (10:00 - ): Lille Lappedykker 6 R, Skarv 22 R, Knopsvane 16 R, Grågås 1 R, Gråand 42 R, Ederfugl 18 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Strandskade 3 R, Svartbag 2 R
Vornæs Havn/ kystdiget
(11:51): Havørn 1 AD OF (Havørn set fra kystdiget ved Vornæs Skov/ Havn). Bettina Gerti Groß
Spodsbjerg Havn (15:00): Bjergpiber 1 R (På nordmolen). Henrik Mørup-Petersen
Ristinge: Fjeldvåge 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Dongs Højrup Skov
(11:00): Ringdue 1500 OF. Niels Andersen
Sundet, Faaborg
(11:15-12:00): Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 53 FU, Gråand 25 FU/R, Knarand 53 FU, Taffeland 110 R, Troldand 450 R, Hvinand 1 FU, Blishøne 180 FU, Grønsisken 30 FU/R, Dompap 3 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bågø Kolonihaver (15:25): Skovhornugle 5 R (I Byskovs yndlingstræ). Tim Hesselballe, Anne Rud, Lars Philip Nørtoft, Torstein Danielsen
Klinte (11:15): Blå Kærhøg 1 R 1K. Tim Hesselballe, Anne Rud, Lars Philip Nørtoft, Torstein Danielsen

Ølundgård Inddæmning (11:20-13:00): Blisgås 2 R, Bramgås 450 R, Pibeand 250 R, Knarand 96 R, Krikand 225 R, Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 330 R. Gregers Johannesen
Ølundgård Inddæmning (13:15-14:40): Blisgås 8 R, Bramgås 320 R, Pibeand 310 R, Knarand 189 R (De 175 i Mellemstykket), Krikand 225 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R AD, Stor Regnspove 190 R, Hybrid Fugl 1 R (Canada x Grågås). Tim Hesselballe, Anne Rud, Lars Philip Nørtoft, Torstein Danielsen
Vigelsø (13:10-13:30): Havørn 2 R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 2500 R, Vibe 550 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet (11:35-12:50): Sortand 150 R, Lomvie 1 V, Misteldrossel 8 R. Tim Hesselballe, Anne Rud, Lars Philip Nørtoft, Torstein Danielsen
Jersore (10:50-11:10): Blisgås 5 V, Lysbuget Knortegås 3 R AD, Rød Glente 1 R, Fjeldvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 71 R. Tim Hesselballe, Anne Rud, Lars Philip Nørtoft, Torstein Danielsen
Gyldensteen Avlsgård (10:15-10:45): Blisgås 183 R, Bramgås 310 R. Tim Hesselballe, Anne Rud, Lars Philip Nørtoft, Torstein Danielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Græsholmene Skov: Stor Tornskade 1 R. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Skovsneppe 1 OF, Ringdue 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 70 R, Krikand 100 R, Strandskade 3 R. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn (15:00 - ): Bjergpiber 1 R (På nordmolen). Henrik Mørup-Petersen
Bagenkop, Harresvej: Silkehale 45 R. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Dværgmåge 2 AD R, Middelhavssølvmåge 1 1K R (samme som set ved Spodsbjerg havn d. 22. december 2011
), Kaspisk Måge 2. Henrik Knudsen
Tranekær Slot m/borgsø: Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 OF, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Blåmejse 20 R, Musvit 10 R, Dompap 6 R. Sune Riis Sørensen
Køllenbjerg Mose v/Heden (10:00-11:00): Trane 4 R(Sandsynligvis opskræmt af jægere fra mosen. Set overflyvende lige over min gårdsplads. Thomas Andersen
Sortemosen: Vibe 20 OF, Sjagger 225 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 5 FU, Fiskehejre 8 R, Grågås 37, Krikand 350 R, Gråand 135 R, Skeand 2 R, Taffeland 74 R, Troldand 400 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 35 R, Stor Skallesluger 125 FU, Havørn 3, Musvåge 1 R HØ, Fasan 3 R, Blishøne 1 R, Vibe 8 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3, Ringdue 196, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Sjagger 8 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Allike 11 R, Gråkrage 7 R, Ravn 4, Skovspurv 4 OF, Bogfinke 9 OF, Grønsisken 120 FU. Gunnar Jørgensen
Silkeå: Vandstær 1 FU, Spætmejse 2 FU, Allike 10 R. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 15 R. Peter Kyvsgaard
Slipshavn Enge: Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R, Skærpiber 1 R. Peter Kyvsgaard


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 22/12-2011:
            41 øre om måneden kan ikke redde naturen
            Den grønne vinters hvide måger skal tælles i juledagene


            Stor tornskade Søby Strandvej Taasinge Foto ® Hans Hemmingsen

Tirsdag den 27. december 2011.

Søby Strandvej, Taasinge (15:27): Stor tornskade 1 R/FU. Hans Hemmingsen
Lundeborg
: Spættet sæl 2 R (Så havde vi igen sælen, ja det var faktisk to, besøg på en af stenene ud for campingpladsen. De er meget tillidsfulde. De holder til i området i disse dage - deres tilstedeværelse er blevet et helt tilløbsstykke. Mennesker er de ikke bange for, men kommer der nogen med hund som evt. svømmer ud mod dem - så smutter de, men vender dog hurtigt tilbage.). . Poul Brugs Rasmussen
Purreskoven
(15:30): Knopsvane 4 R, Ringdue 1000+ R NAT. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
(14:10):
Sølvhejre 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Fynshav - Bøjden overfarten
: Toppet Lappedykker 8 R, Ederfugl 8000 R, Fløjlsand 5 S, Sølvmåge 80 FU, Lomvie/Alk 3 T
Bøjden Nor
: Vibe 8 R
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(10:00-11:00): Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 T, Knopsvane 118 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 14 T, Gravand 19 R, Gråand 10 FU, Krikand 3 R, Toppet Skallesluger 20 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 720 FU, Strandskade 1 R, Stor Regnspove 12 FU, Hættemåge 30 FU/R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 90 FU, Svartbag 5 R, Rødhals 1 FU, Husskade 2 FU, Allike 20 T, Sortkrage 2 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Tarup Davinde grusgrave (14:00-15:00): Grågås 800 R, Nilgås 1 R. Henrik Hein
Lindeskov, Ørbæk (11:30): Stor Tornskade 1 R. Hans Rytter

Lundsgård Kerteminde (13:00-13:15): Stor Tornskade 1 R. Niels Peter Utzon
Stige Ø (13:45): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (13:20-14:00): Bramgås 700 FU, Pibeand 200 OF, Havørn 1 FU AD (13:35), Vandrefalk 1 R (13:30), Hjejle 2000 OF, Vibe 400 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose: Fiskehejre 4 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sortkrage 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 40 FU, Gulspurv 30 FU. Sune Riis Sørensen
Barløse: Fuglekonge 1 FU. Villy-Erik Schødts
Barløseborg Skov: Musvåge 1 OF, Ringdue 320, Musvit 11 FU, Skovskade 2 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 5 FU. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Sangsvane 7 OF, Gråand 3 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Halemejse 6 R. Thomas Kampmann
Bispeenge: Knopsvane 2 R, Krikand 12 R, Vibe 4 R, Hættemåge 300 R. Gunhild Brink
Bispeenge: Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 1 FU, Krikand 45 FU, Vibe 5 R, Måge sp. 350 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Bramgås 700 FU, Pibeand 200 OF, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 2000 OF, Vibe 400 OF. Dieter Maaszen
Lumby Inddæmmede Strand: Fjeldvåge 1 AD FU. Evald Mehlsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 F AD FU. Evald Mehlsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5 FU, Sangsvane 40 OF, Grågås 640 FU, Gravand 1 FU, Musvåge 2 FU, Storspove 20 FU, Mosehornugle 2 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 2 OF, Strandskade 110 FU, Hættemåge 190 FU, Sølvmåge 40 FU, Svartbag 1 FU. Suzette Frydensberg


               Ride første kalenderår Bagenkop havn. Foto: Henrik Knudsen

Mandag den 26. december 2011.

Monnet, Taasinge: Fjelvåge 1 R,Stær 4 R. Poul Rasmussen
Silke Å (15:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø (14:30-15:15): Lille Skallesluger 7 FU AD han, Stor Skallesluger 157 FU, Havørn 2 R AD (14:30), Havørn 1 R 3K (15:15), Ravn 4 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Fjord (13:40-14:00): Troldand 1000 R. Dieter Maaszen
Bøjden Nor (12:00-12:45): Bjergand 310 R. Dieter Maaszen
Arreskov Sø (10:35-11:05): Troldand 4000 R, Lille Skallesluger 12 FU (8 M, 4 F,), Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Ravnholt (01:15-11:30): Havørn 2 FU AD (Svævede over søen i 10 min og skabte uro blandt de mange ænder), Ravn 7 R (Set samtidig i luften, men uden tvivl flere). Ebbe Larsen
Skaboeshuse (15:15): Fjeldvåge 2 FU. Kurt Hansen
Knudshoved Færgehavn (14:30): Fjeldvåge 1 R, Sortgrå Ryle 6 R (En fugl mærket med sort/rød på venstre ben og gul/gul/ alu. på højre ben), Sjagger 250 R. Kurt Hansen
Egensedybet (14:10): Havørn 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgård Inddæmning (12:30-14:45): Pibeand 275 R, Knarand 95 R, Krikand 150 R, Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 80 R. Gregers Johannesen
Ølundgård Inddæmning (13:25-15:25): Pibeand 300 R, Knarand 5 R, Krikand 240 R, Hjejle 200 OF, Stor Regnspove 210 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (12:20-13:25): Knarand 81 R, Stillits 55 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Kortnæbbet Gås 1 FU, Grågås 89 FU, Ringdue 1 SY, Silkehale 11 FU. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Bagenkop: Blisgås 75 R, Grågås 600 R, Sædgås 8 R, Bramgås 270 R. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Dværgmåge 2, Kaspisk Måge 2, Ride 1 1K R. Henrik Knudsen
Hellebjergdam: Sangsvane 65 R. Niels Bomholt
Vester Hæsinge: Hjejle 30 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Troldand 4000 R, Lille Skallesluger 12, Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Fiskehejre 24 R, Gråand 60 R, Lille Skallesluger 7 M FU, Stor Skallesluger 157 FU, Havørn 3. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Grågås 40 R, Pibeand 60 R, Krikand 30 R, Spidsand 13 FU, Taffeland 100 R, Troldand 100 R, Bjergand 310 R. Dieter Maaszen
Nakkebølle Fjord: Sangsvane 25 R, Grågås 200 R, Pibeand 120 R, Troldand 1000 R, Toppet Skallesluger 17 FU. Dieter Maaszen
Sundet - Faaborg: Grågås 200 R, Taffeland 50 R, Troldand 200 R, Blishøne 230 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Spurvehøg 1 OF. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6, Grågås 180 R, Gravand 26 R, Pibeand 2 R, Knarand 81 R, Krikand 26 R, Gråand 25 R, Spidsand 3 R, Taffeland 36 R, Troldand 14 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 14 R, Musvåge 3 R, Blishøne 36 R, Storspove 38 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Stillits 55 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 15 R, Sangsvane 9, Grågås 60 R, Bramgås 210 R, Gravand 21 R, Pibeand 300 R, Knarand 5 R, Krikand 240 R, Gråand 84 R, Spidsand 6 R, Skeand 4 R, Troldand 84 R, Musvåge 1 R, Blishøne 220 R, Hjejle 200 OF, Vibe 82 R, Storspove 210 R, Svartbag 2 R, Rødhals 1 R, Sjagger 60 R, Gråkrage 34 R, Grønirisk 9 R. Ella Mikkelsen
Barløse: Fasan 1 M FU, Ringdue 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 2 OF, Allike 8 OF, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 5 FU , Grønirisk 11 FU. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 FU, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Ravn 1 R, Stillits 2 R, Grønsisken 12 R. Thomas Kampmann
Kærum Å (Assens):  Stor Flagspætte 2 FU, Spætmejse 3 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensten Gods: Blisgås 90 FU, Bramgås 510 FU. Jens Bækkelund
Hav N & V for Flyvesandet: Sortand 150 R. Jens Bækkelund


                    Kvækerfinke (arkiv)

Søndag den 25. december 2011.

Svendborgsund ved Iholm (09:45 - ): Skarv 16 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 18 R, Toppet Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 3 R, Sølvmåge 12 R
Skovsbo, Svendborg (14:05): Sjagger 60 R
Grønneskov, Lundeborg (10:00): Bogfinke / Kvækerfinke 200+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Hellebjerg Dam (16:15): Sangsvane 22 R, Grågås 400 OF. Leif Kristensen
Brændegård sø (12:30): Havørn 3 R (2 AD + 1 JUV siddende på øen), Ravn 7 R. Ebbe Larsen
Nørresø (11:15): Ravn 5 R. Ebbe Larsen
Åbent land/imellem Tårup/Mesinge: Bomlærke 1 SY. Bo K. Stephensen
Åbent land/Dalby ved cykelsti: Sjagger 400 R. Bo K. Stephensen
Gyldensteen (11:30): Blisgås 155 FU, Bramgås 380 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 3 FU, Tårnfalk 3, Skovhornugle/Mosehornugle 1 FU .Sune Riis Sørensen
Stige Ø: Fjeldvåge 2 AD FU, Blishøne 600 R, Hjejle 2500 OF. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Måge sp. 300 FU, Kragefugl sp. 300 FU. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Sjagger 50 R. Evald Mehlsen
Håre Bjerge, Håre: Gråand 27, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 30 OF, Halemejse 11 FU. Villy-Erik Schødts
Strib (12:30 - ): Fjeldvåge 1 R (set fra Fredericia). Tim Hesselballe
Gyldensten Gods: Blisgås 155 FU, Bramgås 380 FU. Jens Bækkelund


                Så kom Vandstæren endelig til Silke å. Fotograferet juleaftens dag af Leif Kristensen

Lørdag den 24. december 2011

Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Silke Å
(09:40): Vandstær 1 FU (den første jeg har set i denne sæson). Leif Kristensen
Brændegård Sø (08:00 – 09:30): Grågås 150 OF,
Stor Skallesluger 125 FU, Lille Skallesluger 20 FU, Musvåge 1 OF, Skovspurv 2 R, Gråkrage 7 R, Ravn 2 HØ, Havørn 3 R, Skarv 3 R, Allike 8 OF, Fiskehejre 18 FU/R, Krikand 316 R, Taffeland 13 R, Pibeand 4 R, Gråand 85 FU /R, Troldand 300 R, Stormmåge 14 R, Ringdue 15 OF, Sumpmejse 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø
: Havørn 2,
Stor Skallesluger 242 (største antal til dato), Lille Skallesluger 37, Sangsvane 2, Fiskehejre 28, Grågås 12, Ravn 3, Krikand 600. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe, matriklen
: Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ravnholt (14:20-14:35): Havørn 2 R, Agerhøne 10 R, Ravn 4 R. Oliver, Michael Glentedal
Flintager, Munkebo (11:45): Ravn 2 OF .Lars Philip Nørtoft
Helnæs Made (Assens kommune): Fjeldvåge 2. Ole Bo Olsen
Næsby (Odense kommune): Blåmejse 2 ad fu, Bogfinke 1 ad fu, Dompap3 ad fu, Grønirisk 1 ad fu, Husskade 2 fu, Musvit 3 ad fu, Skovspurv 12 fu, Solsort 2 ad fu, Topmejse 2 ad fu, Tyrkerdue 2 ad. Sofus Ryge Petersen
Stigeø: Blå Kærhøg 1 ad fu, Fjeldvåge 2 ad fu, Musvåge 1 ad fu, Tårnfalk 3 ad fu. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet (11:00): Ravn 2 R. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Spodsbjerg Havn (09:00 - 10:00): Bjergpiber 1 R (Kom flyvende inde fra havnen og landede ude bag nord molen, det faste sted. Som indtil videre ikke har været så fast i denne sæson. Blev hørte kalde også). Henrik Knudsen
Silkeå: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 23 R, Sangsvane 2 R, Grågås 26, Pibeand 4 OF, Knarand 4 R, Krikand 350 R, Gråand 110 R, Taffeland 24 R, Troldand 300 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 35 FU,
Stor Skallesluger 125 FU, Havørn 3, Duehøg 1 R, Musvåge 4, Fasan 11 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 3, Ringdue 34 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Rødhals 1 R, ,Solsort 1 R Sjagger 4 OF, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 8 OF, Gråkrage 16 R, Ravn 7, Skovspurv 8 R, Bogfinke 18 FU, Grønsisken 85 FU. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Dværgmåge 2, Ride 2 1K FU. Morten Müller
Gelsted, Klakkebjerg: Musvåge 2 FU, Ringdue 7 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 4 R, Spætmejse 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 8 FU, Dompap 6 FU. Kirsten Pedersen
Barløse: Musvåge 1 R, Ringdue 3 OF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Husskade 2 OF, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 6 FU. Villy-Erik Schødts
Marslev: Sjagger 100 FU. Evald Mehlsen
Risinge Strand: Skærpiber 4 FU. Evald Mehlsen
Skov v/Rørbæk: Sjagger 8 OF, Vindrossel 20 OF. Evald Mehlsen
Urup Dam: Stillits 9 FU. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Grågås 55 OF. Evald Mehlsen
Enebærodde: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 60 R, Sangsvane 9 V, Blisgås 15 OF, Grågås 20 OF, Knortegås 28 FU, Gravand 38 R, Pibeand 130 R, Gråand 650 R, Bjergand 4 R, Ederfugl 350 FU, ,Sortand 75 R Fløjlsand 18 R, Toppet Skallesluger 20 R, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 8 FU, Lille Kobbersneppe 3 N, Storspove 9 R, Skærpiber 1 R, Tornirisk 1 R, Bjergirisk 15 FU .Sune Riis Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Blisgås 3 FU, Grågås 400 FU. Jens Bækkelund


              

          Rødstrubet lom Nakkebølle Inddæmning d. 23. december 11

Fredag den 23. december 2011

Svendborg, matriklen: Rødhals 1 FU, Spætmejse 1 FU
Kværndrup (11:15): Fjeldvåge 2 FU (Langs motorvejen). Bodil og Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning: Rødstrubet Lom 1 FU , Toppet Lappedykker 6 R,
Sølvhejre 1 FU (Set siden den 10. september),  Grågås 600 R, Pibeand 200 FU, Krikand 60 R, Gråand 120 R, Taffeland 90 R, Troldand 2000 R, Lille Skallesluger 14 R, Stor Skallesluger 32 R, Sjagger 60 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 R
Bøjden Nor: Skarv 5 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 7 R, Pibeand 80 R, Krikand 20 R, Gråand 60 R, Troldand 120 R, Bjergand 300 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 120 R, Hjejle 14 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 1 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 5 R
Ølundgård Inddæmning (11:50-14:00): Pibeand 270 R, Knarand 73 R, Stor Regnspove 185 R. Gregers Johannesen
Vigelsø: Blå Kærhøg 1 R, Hjejle 2100 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vitsø
: Kaspisk Måge 1 1K FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.
: Ederfugl 1000 FU, Havlit 150 FU, Sortand 60 FU, Hvinand 20 FU, Dværgmåge 1 AD FU, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 0 R, Sølvmåge 150 FU, Svartbag 3 FU, Ride 2. Morten Müller
Arreskov Sø
: Tårnfalk 1 FU. Erik Ehmsen
Nørresø: Sangsvane 3, Grågås 60 R, Troldand 800 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 5, Stor Skallesluger 6 R, Stor Tornskade 1 FU. Erik Ehmsen
Kværndrup
: Fjeldvåge 2 FU. Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU. Hans Kristian Munkejord
Barløseborg Golfbane
: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R. Villy-Erik Schødts
Dueholm: Skarv sp. 60 R. Evald Mehlsen
Klakkebjerg: Stor Flagspætte 4, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 20 R. Villy-Erik Schødts
Lumby Inddæmmede Strand: Kragefugl sp. 800 FU. Evald Mehlsen
Stige Ø: Hvinand 60 OF, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 M AD FU. Evald Mehlsen


              Sjagger Stenmurevejen Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 22. december 2011

Svendborgsund ved Iholm: Skarv 90 FU, Gråand 80 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 9 R
Thurødæmningen
(11:00): Havørn 1 R. Morten Riehmann
Spodsbjerg havn
: Middelhavsmåge 2 R JUV. Henrik Knudsen
Bagenkop havn
: Kaspisk måge 8 R (5 gengangere fra den 19. december). Henrik Knudsen
Stenmurevejen mellem Broholm - Lundeborg
(10:00): Sjagger 200 FU. Poul Brugs Rasmussen
Skaboeshuse (15:00): Fjeldvåge 2 FU, Ravn 1 FU, Stillits 29 R, Dompap 11 R. Kurt Hansen
Hindsgavl (14:40-15:40): Kernebider 5 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt v/Gl. Lillebæltsbro (12:00-14:35): Lomvie 1 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen (14:30-15:00): Sangsvane 405 FU, Grågås 1350 FU. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindø Hoved (14:00-14:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Lille Kobbersneppe 90 FU, Stor Regnspove 105 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn
: Dværgmåge 1 1K R, Kaspisk Måge 8. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn, Langeland
: Middelhavssølvmåge 1 1K R. Henrik Knudsen
Gudbjerg
(10:00 - 10:30): Vandrefalk 1 JUV FU (Slog sølvmåge efter at have jagtet den 1 km. Farveringmærket) (Oplysning fra Peter Lindberg: Falken ringmärktes som bounge tillsammans med tre syskon på lokalen SSB, Karlstad, Värmland, Sverige den 12 juni 2011. Det är en hona. Vi anger inte exakt häckningslokal av säkerhetsskäl, endast närmast större ort. Än en gång tack, tar gärna emot mera information om ni observerar falken fler gånger),   (Ligner meget den Vandrefalk Anders og jeg så i går ved Nakkebølle inddæmning. Webmaster). Leif Bisschop-Larsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Ringdue 53 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 15 R, Sjagger 22 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 8 R,Spætmejse 3 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 19 R, Kvækerfinke 14 R, Grønirisk 2 R, Dompap 3 R, Kernebider 5 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 33 R, Knopsvane 3 R, Sølvmåge 133 R, Svartbag 7 R, Lomvie 1 R. Ella Mikkelsen
Gyldensten Gods: Sangsvane 405 FU, Blisgås 25 FU, Grågås 1350 FU, Canadagås 7 FU, Bramgås 150 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU, Strandskade 44 FU, Almindelig Ryle 70 FU, Lille Kobbersneppe 90 FU, Storspove 105 FU. Jens Bækkelund


             Vandrefalk 1K farvemærket Nakkebølle Inddæmning

Onsdag den 21. december 2011

Svendborgsund ved Iholm: Skarv 16 R, Hvinand 18 R, Stor Skallesluger 3 R, Blishøne 280 R, Svartbag 4 R
Søby, Taasinge: Sangsvane 165 R. Poul Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 4 (farveringmærket), Rød Glente 2, Musvåge 5. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
                                                       Læs mere på http://www.snatur.dk/oerneringe2011.htm Foto: Bent Staugaard
Brændegård sø (10:30-13:30): Krikand 400 R, Lille Skallesluger 39 R, Rød Glente 2 R, Havørn 4 R (3 ad og 1 juv), Vandrefalk 1 R. Kurt Hansen
Ravnholt (09:15): Rød Glente 1 R, Fjeldvåge 1 R, Ravn 4 R. Kurt Hansen
Bøjden Nor (09:50-11:30): Skarv 5 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 20 FU/R, Grågås 17 T, Gråand 120 FU/R, Spidsand 3 FU, Pibeand 50 FU/R, Krikand 50 FU, Taffeland 100 R, Bjergand 200 R, Troldand 80 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 100 FU/R, Strandhjejle 5 FU, Vibe 10 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Sortklire 2 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 60 SV, Vindrossel 4 FU, Musvit 2 R, Ravn 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Langøre rastepladsen på Helnæs: Lækat 1 R. Leif Kristensen
Kavslunde å´s udløb: Toppet skallesluger 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Skaboeshuse (15:00): Fjeldvåge 1 R, Dværgmåge 1 R AD, Grønspætte 1 R. Kurt Hansen
Vestermaden, Mesinge (16:30-17:15): Fjeldvåge 1 FU (På min vej tilbage fra kysten i bil gennem pløren, flaksede den op og vendte til bage for at muse i skæret fra fjernlyset). Ole Reuther
Vigelsø (09:00-13:00): Bramgås 650 R, Pibeand 200 R, Spidsand 80 R, Havørn 1 R, Blå Kærhøg 2 R (Jagede sammen), Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 60 R. Ebbe Larsen
Firtalsstrand (12:50): Grågås 600 R, Knarand 106 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:40-12:45): Knarand 12 FU, Vandrefalk 1 R (12:15). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø
: Fiskehejre 14 R, Knopsvane 10 R, Grågås 1000 R,
Troldand 10000+ R, Stor Skallesluger 5 R. Erhardt Ecklon,  Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø
: Fiskehejre 1 R, Stor Skallesluger 20 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 R, Ravn 4 R. Erhardt Ecklon,  Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Gods
: Sjagger 30 R. Erhardt Ecklon,  Anders Odd Wulff Nielsen
Nakkebølle Inddæmning
: Rødstrubet Lom 1 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 5 OF,
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 2 OF, Grågås 250 R, Pibeand 210 R, Taffeland 106 R, Troldand 800 R, Bjergand 7 R, Hvinand 38 R, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 6 R, Musvåge 6 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 1K OF (Peter Lindberg, Gøteborgs universitet oplyser at farvekombinationen siger at det er en ung vandrefalk ringmærket i år i Sverige),  Svartbag 1 4K+ R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Spætmejse 3 R, Ravn 2 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 2 R, Grønsisken 10 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Erhardt Ecklon,  Anders Odd Wulff Nielsen
Sollerup
: Fuglekonge 2 R, Spætmejse 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 R, Grønsisken 30 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 6 R. Erhardt Ecklon,  Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor
: Skarv 5 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 20 FU, Grågås 17 T, Pibeand 50 FU, Krikand 50 FU, Gråand 120 FU, Spidsand 3 FU, Taffeland 100 R, Troldand 80 R, Bjergand 200 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 100 FU, Strandhjejle 5 FU, Vibe 10 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 60 SV, Vindrossel 4 FU, Musvit 2 FU, Ravn 2 R. Per Poulsen
Firtalsstrand
: Grågås 600 R, Knarand 106 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
: Grågås 108 R, Bramgås 6 FU, Gravand 16 R, Pibeand 62 FU, Knarand 12 FU, Krikand 130 R, Troldand 50 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 300 FU, Vibe 170 FU, Almindelig Ryle 45 FU. Dieter Maaszen
Bredningen v/Sdr.Åby
: Skarv 18 R, Ederfugl 1 F R, Hvinand 2 OF, Musvåge 3. Villy-Erik Schødts
Vejlby: Vibe 70 R. Jens Gregersen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 400 FU, Taffeland 5 R, Stor Skallesluger 1 M R. Evald Mehlsen
Grusgrave v/Davinde: Stor Skallesluger 4 M R. Evald Mehlsen
Gyldensten Gods: Sangsvane 340 FU, Grågås 280 FU, Canadagås 2 FU. Suzette Frydensberg


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 15/12-2011:
            Riderne på Bulbjerg dør unge eller emigrerer tidligt


           En kaspisk måge ud af 9 kaspiske måger fotograferet på Bagenkop havn mandag d, 19. december 2011 af Henrik Knudsen.

Tirsdag den 20. december 2011

Svendborgsund, Iholm (14:05): Havørn 1 AD R. Kirsten og Peder Rasmussen
Svendborg, Egsmade
: Isfugl 1 R, Sjagger 40 R
Skårup Skovmølle: Natugle 1 R HØ
Hallindskoven: Natugle 1 R HØ

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Skarv 3 V, Solsort 10 R, Vindrossel 8 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 3 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn: Gråand 15 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 1 3K+ R, Sølvmåge 30 R, Tyrkerdue 1 R, Allike 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ålebæk: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Egense
: Kernebider 4 R. Niels Bomholt
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Fjeldvåge 1 R. Henrik Knudsen
Gl. Slambassin: Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vindrossel 13 R. Evald Mehlsen
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 2 R, Grågås 279 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gråand 4 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 JUV R, Fasan 1 R, Rødben 7 R, Hættemåge 32 R, Stormmåge 11 R, Sildemåge 1 1K R, Sølvmåge 82 R, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Husskade 9 R, Allike 16 R, Gråkrage 16 R, Grønirisk 1 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Pynt/Fogense Ø: Fjeldvåge 1 FU. Jens Bækkelund


           Havørn over Vornæs skov set fra Vejlens fugleskjul

Mandag den 19. december 2011

Bækkehave: Knopsvane 10 R, Sangsvane 46 R
Noret, Tåsinge: Knopsvane 8 R, Sangsvane 14 R, Blisgås 18 R,Grågås 600 R,Krikand 16 R, Hættemåge 16 R
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 1 R, Gråand 12 R Troldand 18 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 IMM OF, Hættemåge 40 R, Stormmåge 22 R, Svartbag 1 R, Sjagger 40 R, Skægmejse 1 R HØ
Langelandsbroen (15:04): Vandrefalk 1 AD. Nis Rattenborg
Gudme (10:00 - 11:00): Sjagger 30 FU (frugtplantage). Poul Brugs Rasmussen
Gudme Kohave (10:00 - 11:00): Sjagger 20 FU (frugtplantage). Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (10:00 - 11:00): Sjagger 25 OF (frugtplantage). Poul Brugs Rasmussen
Purreskoven (14:00): Stor flagspætte 4 FU (ved samme foderbræt samtidig), Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 FU, Dompap 4 FU, Ringdue 20 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 20 R, Grønsisken 25 FU (på Lærk), Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs dæmningen (08:55): Dværgmåge 1 Fu. Leif Kristensen
Faaborg (11:30-11:35): Bramgås 150 S. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:00-11:00): Musvåge 6 FU/R, Ringdue 50 R, Sjagger 5 R, Spætmejse 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Gulspurv 40 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egensedybet (13:00-15:45): Pibeand 260 R, Gråand 560 R, Havørn 1 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 78 FU. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fiskerihavn (13:00): Alk 1 R. Hans Stemann, Ivan Sejer Beck

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Kortnæbbet Gås 1 FU, Grågås 237 FU. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Dværgmåge 6,
Kaspisk Måge 9. Henrik Knudsen
Barager Nebbe: Fjeldvåge 1 R, Rødben 8 R. Peder Rasmussen
Siø: Blisgås 14 R, Grågås 170 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 1 R, Storspove 48 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Knopsvane 28 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 FU, Gravand 24 R, Pibeand 200 R, Gråand 85 R, Spidsand 5 R, Musvåge 1 R, Hjejle 27 R, Storspove 3 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø:
Gråand 700 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 5 FU, Fiskehejre 22 R, Sangsvane 2 OF, Grågås 3 OF, Krikand 200 R, Gråand 110 R, Taffeland 12 R, Troldand 50 R, Hvinand 1 F FU, Lille Skallesluger 34 R, Stor Skallesluger 125 FU, Havørn 2, Musvåge 3, Fasan 13 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 85 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 1 R, Allike 8 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 8, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 1 R, Grønsisken 8 OF, Dompap 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Brændekilde: Fjeldvåge 1 AD FU. Søren G. Nielsen
Odense, Åen v. Frederiksbroen: Husskade 1 AD R (Albino: lysebrun/hvid) (kommentar ). Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Gråand 140 R, Troldand 11 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 12 R, Ringdue 5 OF, Sumpmejse 2 FU, Musvit 15 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 5 OF, Bogfinke 20 FU. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Solsort 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Spætmejse 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Lille Lappedykker 3 FU, Knopsvane 12 R,Toppet Skallesluger 5 FU, Blishøne 1000 R, Rødben 6 R, Hættemåge 21 R, Sølvmåge 15 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 R, Grågås 9 R, Krikand 51 R, Blå Kærhøg 2 BR FU, Musvåge 1 MF FU, Vibe 11 R, Storspove 17 FU, Hættemåge 16 FU, Sølvmåge 12 R, Husskade 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 37 FU, Stær 14 FU. Kirsten Pedersen
Vejle Grave (Agernæs): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R. Kirsten Pedersen
Roerslev v/Nr. Aaby: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Skarv 1 OF, Musvåge 1 R. Leif Frederiksen


             Tyrkerdue i haven

Søndag den 18. december 2011

Sundet v/Horseskov: Lille Lappedykker 8 R, Stor Skallesluger 6 R
Lundeborg
(14:00): Grønirisk 25 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knudshoved, Sommerbyen
(14:45): Stor Tornskade 1 R. Hans Rytter
Vigelsø (13:50)
: Grågås 530 FU, Bramgås 700 FU, Hjejle 500 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand
(13:35): Lille Lappedykker 55 FU, Knopsvane 660 R. Dieter Maaszen
Stige Ø
(13:25-14:30): Fjeldvåge 1 FU AD. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads
(07:55-08:25): Husskade 168 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Lindkær ved Ravnholt (13:00-13:30): Havørn 2 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 6 R. Niels Peter Utzon
Ølundgård Inddæmning (11:50-14:45): Pibeand 300 R, Knarand 84 R, Krikand 475 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 375 R, Stor Regnspove 210 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds Inddæmning (11:15): Knarand 8 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R. Ebbe Larsen
Firtalsstrand (10:30-11:10): Vandrefalk 1 R (Samt en ræv der drev en flok blishøns på flugt). Ebbe Larsen
Kerteminde sydstrand (09:30-10:00): Alk 1 R (Fouragerede 10 meter fra standbredden). Niels Peter Utzon

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 30 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 10 R, Allike 30 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Fiskehejre 15 R, Knopsvane 40 R, Sangsvane 19 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Sortemosen: Grågås 5 R, Vibe 45 OF. Arne Bruun
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Blåmejse 6 FU, Musvit 9 FU, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 2 R, Grønsisken 2 OF, Dompap 1 F R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skærpiber 1 FU, Stor Tornskade 1 FU. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 IMM R. Hans Rytter
Moser v/Nonnebo: Musvåge 1 R. Rasmus Turin
Teglværkskoven: Tårnfalk 1 R. Rasmus Turin
Vejrup Skov: Fjeldvåge 1 R. Rasmus Turin
Assens: Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Knopsvane 5 OF, Fasan 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 8 R, Musvit 10 FU, Spætmejse 3 FU, Husskade 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 11 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 6 R, Grønsisken 6 FU, Dompap 3 R, Gulspurv 14 FU. Kirsten Pedersen
Sudden, Hindsgavl: Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 4 R. Niels Imhoff Nielsen
Højstrup: Husskade 168 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Seden Strand: Lille Lappedykker 55 FU, Knopsvane 660 R, Blishøne 500 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 AD FU, Tårnfalk 2 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Grågås 530 FU, Bramgås 700 FU, Pibeand 130 FU, Hjejle 500 OF. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 1 OF, Knopsvane 5 R, Grågås 250 R, Ederfugl 3 OF, Hvinand 2 OF. Villy-Erik Schødts
Wedellsborg Gods: Spurvehøg 1 OF. Villy-Erik Schødts
Føns Vang: Havørn 1 OF, Musvåge 3 R, Sjagger 20 R. Bent Carstensen
Fogense Enge, Lillestrand: Sangsvane 12 OF, Grågås 235 FU. Jens Bækkelund


           Der var sne for et år siden

Lørdag den 17. december 2011

Vornæs Skov, Taasinge: Vindrossel 50 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge: Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Grønsisken 45, Stillits 15, Stor Flagspætte 1, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 3, Musvåge 1, Ravn 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Slipshavn: Spætmejse 5 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 7 FU, Blåmejse 5 FU, Stor flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Langbenet bænkebider 3, Grå bænkebider 5, Almindelig judasøre. Hjalte Kjærby
Vigelsø (13:15-14:20): Grågås 500 FU, Bramgås 500 FU, Vandrefalk 2 R (13:30),
Hjejle 5000 OF, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen
Stige Ø (13:00-14:20): Blå Kærhøg 1 FU (BRUN), Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Ølund (10:45-11:45): Knarand 110 R (Mellemstykket), Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 205 R (Mellemstykket, markerne). Kresten Madsen
Broløkke Strand: Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 11 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 21 R, Grågås 475 R, Canadagås 2 R, Pibeand 150 R, Krikand 12 R, Gråand 45 R, Taffeland 35 R, Troldand 850 R, Bjergand 17 R, Hvinand 24 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 1 OF, Pibesvane 4 OF, Sangsvane 1 OF, Grågås 15, Knarand 10 R, Krikand 500 R, Gråand 140 R, Taffeland 38 R, Troldand 56 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 168 FU, Havørn 3, Duehøg 1 R, Musvåge 4, Vandrefalk 1 OF, Fasan 2 R, Hættemåge 35 OF, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 4, Ringdue 46, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Allike 14 OF, Gråkrage 5 R, Ravn 8, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 31, Stillits 4 OF, Grønsisken 8 OF, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Pibeand 14 FU, Krikand 12 FU, Almindelig Ryle 25 OF. Evald Mehlsen
Dueholm: Skarv 25 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R, Hvinand 20 FU. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Blå Kærhøg 1 BR FU. Evald Mehlsen
Seden Strand: Hvinand 100 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Grågås 500 FU, Bramgås 500 FU, Vandrefalk 2 R,
Hjejle 5000 OF, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen
Assens: Ederfugl 500 R. Kirsten Pedersen
Sandager: Sjagger 125 FU. Kirsten Pedersen
Bredningen v/Sdr.Åby: Skarv 28 R, Grågås 16 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 T, Ringdue 9 OF, Grønsisken 12 FU. Villy-Erik Schødts


          Ringduer ved Hesselagergård. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 16. december 2011

Svendborgsund omkring Iholm (10:00 - ): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 90, Fiskehejre 6 R, Gråand 72 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 48 R, Toppet Skallesluger 22 R, Spurvehøg 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 28 R, Svartbag 6 R
Monnet, Søby Monnet Taasinge (13:30): Havørn 1 AD 1 R. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 28 R, Grågås 16 R, Knortegås 5 R, Gravand 24 R, Pibeand 60 R, Vandrefalk 1 OF, Skærpiber 2 R, Gulspurv 18 R
Strynø Kalv: Grågås 400 R
Nydamsvej / VHæsinge og Sandholt (12:00 – 13:50): Rød Glente 1 FU, Spurvehøg 1 R, Sjagger 100 min R, Knopsvane 3 R, Musvåge 3 FU/R, Bogfinke 5 FU, Blåmejse 2 FU, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 FU, Ravn 1 HØ, Blishøne 1 FU, Solsort 6 FU. Leif Kristensen
Hesselagergård (14:30): Ringdue 500+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Bogense Havn (10:00-11:15):
Thorshane 1 R AD. Suzette Frydensberg
Skaboeshuse (09:00): Fjeldvåge 1 R, Alk 4 N, Søkonge 3 R, Ravn 1 R, Stillits 27 R. Kurt Hansen
Knudshoved Færgehavn (11:00): Sortgrå Ryle 1 T R. Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov
: Musvåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 70 R, Vindrossel 2 R, Husskade 1 R, Ravn 2 R. Peder Rasmussen
Hav øst for Thurø
: Ederfugl 1040 R, Sortand 6 R, Fløjlsand 10 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Knopsvane 5 R, Hvinand 72 R, Toppet Skallesluger 50 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 68 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 201 R, Strandskade 1 R, Dompap 4 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 124 R, Krikand 135 R, Toppet Skallesluger 34 R, Strandskade 5 R, Vibe 35 R, Bjergirisk 15 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Spætmejse 1 R, Kvækerfinke 100 R. Arne Bruun
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 30 FU, Toppet Lappedykker 70 FU, Skarv 50 R, Knopsvane 110 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 FU, Gråand 40 FU, Troldand 20 R, Ederfugl 200 FU, Hvinand 500 FU, Toppet Skallesluger 100 FU, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 1200 FU, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 50 R, Svartbag 5 R, Skærpiber 1 FU, Allike 200 FU. Per Poulsen
Knudshoved Færgehavn (11:00): Toppet Lappedykker 11 R, Sortgrå Ryle 1 T R. Hans Rytter
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Vindrossel 3 FU. Evald Mehlsen
Slambassinet: Sjagger 100 FU. Evald Mehlsen
Vigelsø: Vibe 300 R. Evald Mehlsen
Assens: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 42 FU, Bramgås 17 OF, Gås sp. 135 OF, Ederfugl 1500 FU, Hvinand 80 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 13 FU, Sølvmåge 26 R, Solsort 8 R, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Grønirisk 7 R. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 36 R, Knopsvane 7 R, Grågås 600 OF, Gråand 30 R, Troldand 6 FU, Hvinand 43 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Havørn 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 3 R, Blishøne 140 R, Hjejle 69, Storspove 19 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 15 FU, Svartbag 1 FU, Ringdue 2 R, Gråkrage 7 R, Grønirisk 18 R, Bjergirisk 65 FU, Rørspurv 1 F R. Kirsten Pedersen
Karup v/Aborg: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Bogense Havn (10:00 - 11:15):
Thorshane 1 FU AD (Fouragerede energisk mellem de store sten ved molens østside, obs. indenfor 2 m's afstand, tydelig hvid isse med mørke sider, tykt næb med antydet gulbrun basis.). Suzette Frydensberg


       Dværgmåge 1K fotograferet ved helnæs dæmningen af Leif Kristensen

Torsdag den 15. december 2011

Monnet, Tåsinge (11:30): Havørn 1 AD (fløj til Strynø og gik ned der). Morten Kristiansen
Helnæsdæmningen (12:10): Dværgmåge 1 FU, Gråkrage x sortkrage 1 R. Leif Kristensen
Helnæs: Fjeldvåge 1 R. Leif Kristensen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:10-11:20): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 108 FU, Gravand 22 R, Gråand 40 R, Pibeand 15 R, Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 200 FU, Stor Regnspove 15 FU, Dværgmåge 2 FU AD , Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 100 FU,Svartbag 2 R, Ride 1 FU 1 k , Sjagger 10 R, Vindrossel 10 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Dyreborgvej (10:05-10:10): Musvåge 2 FU, Hættemåge 300 FU/R,Sjagger 10 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernevej (09:50-09:55): Sjagger 100 FU, Vindrossel 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning (12:10-13:00): Pibeand 240 FU, Knarand 9 R, Krikand 530 R, Havørn 1 FU 3K (12:27), Vandrefalk 1 R AD han (12:20). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (11:50): Knarand 69 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 16 R, Pibeand 1 M R, Knarand 27 R, Krikand 700 R, Gråand 180 R, Taffeland 25 R, Troldand 70 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 18 R, Stor Skallesluger 136 FU, Havørn 3, Duehøg 1 R, Musvåge 5, Fasan 12 R, Hættemåge 8 OF, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 110 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Solsort 3 R, Musvit 1 R HØ, Stor Tornskade 1 R, Allike 19 OF, Gråkrage 8, Ravn 6 OF, Skovspurv 6 R, Bogfinke 6 FU, Grønsisken 80 OF, Dompap 6 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand
: Knarand 69 FU. Dieter Maaszen
Kelstrupskov
: Fjeldvåge 1 OF, Sangsvane 87 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
: Grågås 105 R, Bramgås 65 OF, Pibeand 240 FU, Knarand 9 FU, Krikand 530 R, Spidsand 16 FU, Havørn 1 3K FU, Vandrefalk 1 F AD R, Blishøne 170 FU, Vibe 140 R, Storspove 45 FU. Dieter Maaszen
Gl. Slambassin
: Fjeldvåge 1 F AD R. Evald Mehlsen
Slambassinet
: Sjagger 200 R. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø
: Gråand 21 FU, Stor Skallesluger 7 R, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 14 FU, Ringdue 30 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 8 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 12 FU, Grønsisken 60 FU, Dompap 7 FU. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 R, Sangsvane 5 R, Blisgås 3 FU, Grågås 700 R, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 137 R. Helle Suadicani
Tommerup
: Jernspurv 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Dompap 1 FU. Helle Suadicani
Tommerup Made
: Vibe 14 R, Hættemåge 130 R, Sjagger 5 FU, Blåmejse 2 FU, Stillits 27 FU. Helle Suadicani
Nørre Broby: Musvåge 1 R, Ravn 8 FU. Helle Suadicani
Håre Bjerge
: Krikand 30 R, Gråand 12 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 3 OF, Dompap 2 FU. Villy-Erik Schødts
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fjeldvåge 1 OF. Jens Bækkelund
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 80 R. Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle: Sangsvane 105 FU. Jens Bækkelund


           Kirkeugle fotografereret ved Nørreballe Nor i slutningen af 70'erne

Onsdag den 14. december 2011

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 10 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 120 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 8 R, Svartbag 2 R
Monnet, Tåsinge (12:15): Havørn 1 AD, Vandrefalk 2 R, Snespurv 2 R . Anders Odd Wulff Nielsen
Vejstrup (10:00): Sjagger 25 R. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Sjagger 5 R. Poul Brugs Rasmussen
Ørbæklunde, Ørbæk (11:45): Ravn 1 FU. Bodil og Hans Rytter
Brobygård (09:15-09:25): Rød Glente 1 OF. Peder Blommegård
Bogø Havekolonier (14:45): Skovhornugle 2 R. Dieter Maaszen
Bogø havekoloni (15:00): Skovhornugle 2 R. Ella Mikkelsen
Vigelsø, set fra Stige ø (11:45-13:40): Blå Kærhøg 1 FU,
Hjejle 8000 R, Vibe 2000 R. Ella Mikkelsen
Stige ø (11:45-13:45): Blå Kærhøg 2 FU, Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Seden strand (11:45-13:40): Knopsvane 580 R. Ella Mikkelsen
Odense Å'a udløb (11:30): Lille Lappedykker 52 R. Ella Mikkelsen
Faaborg (12:00): Vindrossel 10 R, Grønirisk 20 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Solsort 10 R, Vindrossel 4 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 15 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge: Skarv 2 R, Knopsvane 71 R, Sangsvane 10 R, Grågås 20 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 R, Gravand 46 R, Pibeand 150 R, Krikand 1 R, Gråand 45 R, Spidsand 1 R, Hvinand 14 R, Toppet Skallesluger 21 R, Havørn 1 AD NØ, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 2, Hjejle 52, Storspove 8 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Ringdue 30 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 30 R, Grønsisken 3 OF, Dompap 1 R, Snespurv 2 R , Gulspurv 15 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Arreskov Sø: Sangsvane 26 AD R, Grågås 18 R. Erik Ehmsen
Ørbæklunde: Ravn 1 FU. Bodil og Hans Rytter
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal (14:45): Skovhornugle 2 R. Dieter Maaszen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Musvåge 2 R, Skovhornugle 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 5 R, Sjagger 4 R, Vindrossel 6 R, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R, Stillits 5 R, Grønsisken 8 R. Ella Mikkelsen
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Lille Lappedykker 52 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10, Gråand 10 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 4 R, Sjagger 15 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Skarv 80 R, ,Knopsvane 580 R ,Grågås 21 R Hvinand 58 R, Toppet Skallesluger 28 R, Blishøne 650 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Solsort 4 R, Allike 20 R, Stillits 1 R, Grønsisken 25 R, Bjergirisk 60 FU. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Blå Kærhøg 1 FU,
Hjejle 8000 R, Vibe 2000 R. Ella Mikkelsen
Universitetet, Odense: Gråand 2, Hættemåge 36, Stormmåge 4, Sølvmåge 2, Solsort 3 R, Musvit 1 SY, Husskade 4 R, Råge 1 OF, Gråkrage 2 OF. Philippe Provençal
Håre Bjerge: Krikand 45 R, Gråand 16 R, Musvåge 1 OF, Fasan 11 FU, Solsort 1 FU, Musvit 4 FU. Villy-Erik Schødts
Bogense Havn: Skarv 8 R, Gråand 73 R, Hvinand 20, Toppet Skallesluger 5, Blishøne 2 R, Rødben 37 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 20 R, Søkonge 1 VDR FU (fuglen fouragerede uden for østmolen næsten ud for udsejlingen), Solsort 2 R, Grønirisk 15 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sangsvane 52 FU, Bramgås 385 FU. Jens Bækkelund
Rostrup: Blå Kærhøg 1 M OF. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 08/12-2011:
            Mild november giver sene skovsnepper i december          
            Regeringens Naturplaner udfordrer kommunerne voldsomt!
            Fjordternen er ved at forsvinde fra Danmark


               Stadig mange gravænder på Monnet, Lilleodde

Tirsdag den 13. december 2011

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 22 R, Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 6 R, Hvinand 16 R
Lundby, Tåsinge, mark nord for: Sangsvane 106 R, Grågås 2 R
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 4 R, Grågås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Gravand 38 R, Pibeand 60 R, Gråand 26 R, Spidsand 5 R, Hvinand 210 R, Stor Skallesluger 13, Musvåge 1 R, Storspove 36 R, Sjagger 80 R, Skovspurv 60 R
Noret, Tåsinge: Grågås 60 R
Søen, Valdemarsslot: Knarand 5 R, Gråand 18 R, Troldand 80 R, Blishøne 290 R, Dobbeltbekkasin 5 R
Bøjden Nor (14:30-15:45): Nilgås 3 R, Bjergand 300 R, Vindrossel 10 R. Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Lille Lappedykker 2 FU, Ederfugl 8 S, Toppet Skallesluger 1 S. Niels Bomholt
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 59 R, Canadagås 2 R, Nilgås 3 TI R, Pibeand 32 R, Krikand 34 R, Spidsand 13 R, Taffeland 60 R, Troldand 20 R, Bjergand 300 R, Hvinand 1 R, Blishøne 120 FU, Vibe 10 R, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Solsort 5 R, Vindrossel 10 R, Husskade 1 R. Niels Bomholt
Barløse
: Musvåge 1 R, Fasan 1 FU, Ringdue 1 OF, Husskade 2 FU, Allike 8 FU, Gråkrage 3 FU. Villy-Erik Schødts
Assens: Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Orelund Skov: Sjagger 110 FU, Husskade 1 R, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 5 FU. Kirsten Pedersen
Wedellsborg, Lystskov: Knopsvane 8, Sangsvane 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 MF R, Ringdue 54 R, Solsort 2 R, ,Sjagger 28 OF, Fuglekonge 7 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 15 FU, Musvit 10 FU, ,Spætmejse 2 FU ,Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 7 R. Kirsten Pedersen


            Musvåge ved Hvidkilde sø fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 12. december 2011

Farvandet ud for Horseskov (09:00 - ): Lille Lappedykker 7 R, Knopsvane 12 R, Gråand 18 R, Hvinand 34 R, Toppet Skallesluger 12 R
Hvidkilde (09:30-10:30): Ravn 3 OF, Musvåge 6 OF+R, Tårnfalk 1 OF, Grågås 25 R, Troldand 40 R, Stor skallesluger 10 FU, Gråand 50 R, Fiskehejre 1 R, Blishøne 50 FU, Hætte + Stormmåge 250+ OF, Ringdue 75 R, Musvit 4 FU, Allike 15 OF, Grønsisken 20 FU, Grønirisk 2 FU, Solsort 6 FU, Dompap 6 FU, Stor flagspætte 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:45-11:30): Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 36 FU, Gråand 25 FU/R, Knarand 92 FU, Krikand 7 R, Taffeland 80 R, Troldand 320 R, Blå Kærhøg 1 FU Brun, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 200 FU, Dompap 4 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vigelsø - set fra Stige Ø (10:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 6000 R, Vibe 2000 R. Søren Gjaldbæk
Stige Ø (08:45-10:30): Pibesvane 1 V (Med 27 Sangsvaner), Pibeand 250 R, Blå Kærhøg 2 R (1 1K, 1 AD hun), Fjeldvåge 2 R 1K, Stillits 25 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Mølledammen, Svendborg: Gråand 9 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 4 R, Tyrkerdue 5 R, Blåmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. . Anders Odd Wulff Nielsen
Marstal Havn (11:15): Dværgmåge 1 AD FU T. Morten Müller
Assens Sukkerfabriks jordbassiner (16:05 - 16:30): Krikand 350 R NAT (Mindst. Kom ind fra Lillebælt gik ned i rørene med det samme). Kirsten Pedersen


            Jernspurv ved foderbrættet på Sætting Strandvej

Søndag den 11. december 2011

Farvandet ud for Horseskov (11:00 - ): Lille Lappedykker 12 FU, Hvinand 8 FU
Svendborg, Huusomsvej (14:00): Silkehale 15 OF. Poul Brugs Rasmussen
Rødme Svinehaver: Ringdue 120 R, Sjagger 60 R, Råge 30 R, Kvækerfinke 26 R
Broholm: Sjaggere 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Ny Gesinge (11:00): Havørn 1 R (kysten syd for Vejlen). Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge (11:55): Mørkbuget knortegås 61 R. Morten Kristiansen
Hellegårdsvej ved Svendborg (10:30): Sjagger 110 OF. Niels Andersen
Brændegård sø (08:55-10:15): Knarand 17 R, Krikand 420 R, Lille Skallesluger 15 R han, Stor Skallesluger 128 R, Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Skaboeshuse (14:30): Nordisk Lappedykker 1 R, Fjeldvåge 1 NV, Alk 12 N, Søkonge 2 R. Kurt Hansen
Vigelsø (13:40-14:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 2100 R, Vibe 800 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (11:40): Bramgås 600 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø (11:30): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Enebærodde (11:10-13:20): Havørn 2 R (Set på fjordsiden, hvor de drev en flok grågæs op og placerede sig derefter på hver sin sten ude i fjorden). Ebbe Larsen
Seden Strand (11:00): Lille Lappedykker 70 FU, Knopsvane 500 R. Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmning (10:50-13:30): Pibeand 175 R, Knarand 72 R, Krikand 950 R, Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 190 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårup Skovmølle: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Vindrossel 3 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 5 R, Stillits 1 R, Dompap 4 R. Peder Rasmussen
Skårupøre Sund: Skarv 3 R, Knopsvane 83, Sangsvane 10 R, Gravand 2 R, Gråand 125 R, Hvinand 120 FU, Toppet Skallesluger 22 FU, Isfugl 3 (1 rastede, senere 2 of. samtidig, den ene kan jo være genganger.Obs.ved spejterhytten ). Peder Rasmussen
Ærø, Vitsø: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 21 R, Knopsvane 20, Sangsvane 17, Grågås 56 R, Pibeand 60 FU, Knarand 8 FU, Krikand 285 FU, Gråand 160 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 255 FU, Troldand 650 FU, Hvinand 6 FU, Blishøne 670 FU, Hjejle 50 FU, Vibe 99 FU, Hættemåge 55 FU, Stormmåge 80 FU, Sølvmåge 165 R, Svartbag 15 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 65 FU. Morten Müller
Arreskov Sø: Fiskehejre 12 R, Sangsvane 75, Grågås 750 R, Troldand 4500 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 11 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 90 FU, Isfugl 1 OF, Sangdrossel 1 R, Halemejse 12 FU, Sumpmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Træløber 1 FU, Stor Tornskade 2 FU, Grønsisken 20 FU, Dompap 4 FU. Erik Ehmsen
Svanninge Bakker: Havørn 1 IMM OF. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 2 R, Grønsisken 7 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 5 R, Lille Korsnæb 40 R, Dompap 4 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 33, Grågås 16, Pibeand 49 R, Krikand 36 R, Gråand 131 R, Spidsand 2 R, Taffeland 90 R, Troldand 8 R, Bjergand 140 R, Hvinand 1 F FU, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 75 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 17 R, Hættemåge 44 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 49, Svartbag 4 R, Ringdue 1 R, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R, Vindrossel 3 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R HØ, Allike 5 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 OF, Grønirisk 7 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 6 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 1 1K R, Duehøg 1 R. Lars Tvetene Ernst
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 32 FU, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 1 R, Grågås 39 R, Knarand 17 R, Krikand 420 R, Gråand 56 R, Taffeland 8 R, Lille Skallesluger 15 M R, Stor Skallesluger 128 R, Havørn 3, Musvåge 2 R, Ringdue 110 R, Gærdesmutte 1 R, Allike 24 OF, Ravn 3 R, Bogfinke 4 OF, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 12 OF. Ella Mikkelsen
Silkeå: Musvit 1 R, Stær 2 R, Bogfinke 13 R. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 11 R, Troldand 1 R, Gærdesmutte 1 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Lille Lappedykker 70 FU, Knopsvane 500 R, Toppet Skallesluger 19 FU, Blishøne 600 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 AD FU, Bjergirisk 25 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Bramgås 600 FU. Dieter Maaszen
Fønsskov, marker: Fjeldvåge 1 FU. Viggo Kristensen
Bredningen v/Sdr.Åby: Skarv 37 R, Ederfugl 50 R, Spurvehøg 1 OF, Fasan 2 FU, Sjagger 200 T, Husskade 1 OF, Gråkrage 6 FU. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Solsort 2 R, Sumpmejse 2 R, Spætmejse 1 R, Grønsisken 80 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 5 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 4, Blå Kærhøg 1 MF FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Hjejle 65 OF, Vibe 4 OF, Storspove 4 FU, Hættemåge 43 FU, Sølvmåge 22 R, Ringdue 6 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 47 FU, Stær 3 FU. Kirsten Pedersen


            Blishøne ved Rantzausminde havn

Lørdag den 10. december 2011

Sundet ved Horseskov, Taasinge: Lille Lappedykker 12 FU, Hvinand 4 FU
Svendborgsund ved Rantzausminde
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Blishøne 260 FU, Sølvmåge 8 R
Monnet, Taasinge
(13:45): Havørn 1 AD FU (fortærer bytte). Morten Kristiansen
Brændegård Sø
(08:45 – 09:45): Allike 20 OF, Fiskehejre 18 R, Musvåge 3 OF, Ravn 3 OF, Stor Skallesluger 84 FU, Havørn 1 R, Lille Skallesluger 17 FU / R, Svartbag 2 R, Toppet Lappedykker 18 FU, Troldand 38 R, Gråand 89 FU /R, Skarv 2 FU, Duehøg 1 R, Bogfinke 1 FU, Solsort 1 FU, Dompap 2 R, Gråkrage 15 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Musvåge 8 R. Leif Kristensen
Refsvindinge (15:00): Rød Glente 1 FU. Hans Rytter
Knudshoved (13:00-15:00): Sule 1 FU. Ella Mikkelsen
Slipshavn skov (12:35-15:20): Musvit 30 FU. Ella Mikkelsen
Hjulby sø (12:20): Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Slipshavn skov (12:35-15:20): Musvit 30 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (10:45-11:20): Knarand 85 R, Stor Regnspove 260 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:50-10:40): Grågås 550 OF, Knarand 17 R, Krikand 620 R, Vibe 400 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (09:40): Havørn 2 R (1 ad. 1 ? 09:40). Dieter Maaszen
Bogø Havekoloni: Skovhornugle 16 R. Lisbeth, K.E. Nygaard, Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg
: Blishøne 1 R, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev
: Knopsvane 2 R, Pibeand 117 R, Krikand 135 R, Strandskade 14 R, Vibe 56 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hættemåge 95 R. Arne Bruun
Brahetrolleborg Gods
: Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandstær 0 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 1 1K R, Lille Skallesluger 22 R, Stor Skallesluger 70 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 15 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 1 JUV R, Grågås 7, Knarand 6 R, Krikand 400 R, Gråand 140 R, Taffeland 24 R, Troldand 41 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 84 FU, Havørn 1 1K R, Duehøg 1 F R, Musvåge 2 OF, Fasan 8 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 3, Ringdue 73, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Allike 20 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 11 OF, Skovspurv 6 R, Bogfinke 8 OF, Grønirisk 3 OF, Grønsisken 18 OF. Gunnar Jørgensen
Refsvindinge: Rød Glente 1 FU. Hans Rytter
Stige Ø: Skovhornugle 16 R. Kell Grønborg
Firtalsstrand, Odense Fjord
: Knarand 85 R, Havørn 2 FU, Storspove 260 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning, Odense Fjord: Grågås 550 R, Pibeand 60 FU, Knarand 17 R, Krikand 620 R, Spidsand 10 FU, Vibe 400 OF. Dieter Maaszen
Håre Bjerge: Knopsvane 8 R, Gråand 24 R, Troldand 18 OF, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 3 FU, Solsort 2 R, Fuglekonge 1 FU, Musvit 3 FU, Bogfinke 4 FU. Villy-Erik Schødts
Barløse: Musvåge 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 1 FU. Villy-Erik Schødts
Å vest for Brydegård: Dværgmåge 1 FU. Erik Busk
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 185 FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods
: Sangsvane 32 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand)
: Blisgås 60 FU, Grågås 1100 FU, Bramgås 290 FU, Gravand 14 R, Pibeand 110 R, Krikand 80 R, Havørn 1 AD OF, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 55 R, Vibe 300 R, Storspove 55 FU, Sjagger 200 R, Bjergirisk 70 R. Jens Bækkelund


                      Klumpfisken fundet ved ud Tørvevej på vestkysten af Taasinge d. 9. december 2011. Afleveret til Naturama

Fredag den 9. december 2011

Strandeng v/Horseskov: Skarv 6 FU, Knopsvane 22 FU, Sangsvane 2 FU, Hættemåge 60 FU, Sølvmåge 28 FU, Svartbag 6 R
Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 260 V FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Gråand 60 R
Taasinge, kysten ud for Tørveve
j:
Klumpfisk 1 Død. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Grågås 22 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 6 R, Pibeand 40 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 8 R, Storspove 14 R, Skærpiber 3 R, Skovspurv 8 R, Hare 2 R. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Søby, Tåsinge
: Sangsvane 28 R, Spurvehøg 1 R
Brændegaard sø
: Havørn 2 AD, Havørn 2 (kunne ikke aldersbestemmes). Erik Ehmsen
Faaborg Fjord
(10:00-11:30): Skarv 30 R, Knortegås 15 FU, Ederfugl 600 FU/R, Hvinand 400 FU/R, Hættemåge 70 FU/R, Sølvmåge 30 R, Allike 300 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ejby Mølle (14:20-15:45): Vandstær 1 FU (Var under broen ved Ejby Møllevej). Ella Mikkelsen
Skaboeshuse (13:00): Fjeldvåge 1 R, Lomvie 12 N, Alk 5 N, Grønspætte 1 R. Kurt Hansen
Flyvesandet (13:30-15:15): Ederfugl 1200 R, Sortand 2000 R, Strandhjejle 2 R, Dværgmåge 2 R (1 AD, 1 1K), Alk 3 R, Søkonge 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Caroline Amalielund: Gråand 55 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 10 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 10 R, Musvit 10 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ny Skrøbelev, Langeland: Sangsvane 65 R. Henrik Knudsen
Odense, Ejby Mølle: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Gråand 35 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 5 R, Hættemåge 105 R, Ringdue 27 R, Vandstær 1 FU, Solsort 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Husskade 5 R, Allike 52 OF, Gråkrage 7 R. Ella Mikkelsen
Tommerup: Gråand 24 R, Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 R. Helle Suadicani
Bogense Havn: Skarv 2 R, Gråand 8 R, Hvinand 3, Toppet Skallesluger 1 F R, Rødben 4 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 140 R,Kaspisk Måge 1 1K R. Jens Friis-Walsted


             Topskarven fra Esbjerg havn ved Vagervej. Fundet af Henrik Bøhmer d. 5. december 2011.

Torsdag den 8. december 2011

Hågerup (13:00): Sølvhejre 1 R (Frederikke Rørth via Lars Bonne Rasmussen).  Lars Bonne Rasmussen
Kværndrup, motorvejen
(14:10): Rød glente 1 R. Poul Rasmussen
Gl. Stenderup (12:00): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Holckenhavn nor (09:30): Lille lappedykker 6 FU, Grønirisk 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 ,
Krikand 1700, Stor Skallesluger 91, Lille Skallesluger 17, Toppet Lappedykker 37, Fiskehejre 12, Skarv 15, Ravn 5. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Helnæs Bugt ( Sønderfjord ) (10:00-11:00): Toppet Lappedykker 140 FU/R, Skarv 40 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 360 FU/R, Knopsvane 1 R 3 k halsm. gul 8EE, Sangsvane 10 R, Grågås 30 R, Gråand 40 FU/R, Ederfugl 120 FU/R, Hvinand 10 FU/R, Toppet Skallesluger 210 FU/R, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 500 FU/R, Hjejle 17 T, Almindelig Ryle 35 FU/R, Hættemåge 30 FU/R, Sølvmåge 30 FU/R, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 T, Solsort 3 FU, Vindrossel 5 FU, Musvit 2 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Husby Strand / Wedellsborg (10:40): Havørn 1 R AD, Gransanger 1 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Mølledammen, Svendborg: Svane sp. 2 SØ, Gråand 9 R, Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 35 R, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 20 OF, Gærdesmutte 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: Spurvehøg 1 OF, Solsort 2 R, Musvit 2 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 18 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 17 R, Knarand 24 R, Krikand 350 R, Gråand 150 R, Taffeland 18 R, Troldand 12 R, Hvinand 1 M FU, Lille Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 77 R, Havørn 3, Musvåge 1 R, Fasan 28 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 60 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 33, Ravn 8 OF, Bogfinke 4 OF, Grønirisk 1 R, Grønsisken 90 FU. Gunnar Jørgensen
Nordtorpe Skov: Vandrefalk 1 R, Ringdue 200 R. Jacob Sterup
Trunderup Dong: Kernebider 2 OF. Jacob Sterup
Favrskov Bjerge: Knopsvane 1 R, Grågås 8 T, Troldand 3 R, Musvåge 2 OF, Fasan 19 FU, Blåmejse 9 FU, Musvit 6 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 2 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 5 FU. Villy-Erik Schødts
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Ederfugl 1500 R. Kirsten Pedersen
Torø: Skarv 38 R, Tårnfalk 1 FU, Solsort 4 FU, Sjagger 5 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 10 FU, Gråkrage 15 FU, Stær 14 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 3 R, Bjergirisk 18 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 OF. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Gråstrubet Lappedykker 7 FU, Skarv 3 R, Knopsvane 14 FU, Sangsvane 4 FU, Gråand 16 R, Ederfugl 13 FU, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 9 FU, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 11 FU, Ringdue 9 OF, Gråkrage 6 R. Kirsten Pedersen
Brylle: Halemejse, Nordlig (caudatus) 4 FU, Dompap 3 Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Havørn 1 AD OF . Keld Skytte Petersen
Leammer: Havørn 3 AD R V. Keld Skytte Petersen
Bogense Havn: Gråand 21, Hvinand 16, Toppet Skallesluger 4, Blishøne 4 R, Rødben 16 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 1 R. Jens Friis-Walsted
Ejlby: Grågås 28 OF. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 202 R, Gråand 8, Strandskade 1 R, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 26 R, Engpiber 1 R, Solsort 8 R, Allike 3 R, Gråkrage 2 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Pynt/Fogense Ø: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 40 R, Gråkrage 25 R. Jens Friis-Walsted
Bogense: Topmejse 2 FU. Helle Regitze Boesen


           Topmejse fra haven

Onsdag den 7. december 2011

Svendborgsund ved Iholm (09:45 - ): Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 36 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 42 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 1 M FU, Svartbag 2 R
Magleby Nor syd (11:45): Grågås 1120 R, Blisgås 135 R, Tundrasædgås 22 R, Bramgås 170 R, Ravn 2 R. Nis Rattenborg
Stoense, Langeland (13:45): Gulspurv 46 R. Ella Mikkelsen
Hou Nordstrand (11:20-13:00): Ederfugl 1000 R. Ella Mikkelsen
Lundeborg: Dompap 4 FU, Grønirisk 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vigelsø (11:30-12:30): Havørn 1 R (Sad på jorden omgivet af 3 krager, der nød resterne af dens måltid), Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R. Ebbe Larsen
Egebjerggaard (10:30): Grønirisk 250 R (Min.). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte: Grønsisken 40 R. Ella Mikkelsen
Egeløkke Lung: Vandrefalk 2 FU. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 18 R, Ederfugl 1000 R, Sortand 15 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 3 R, Sølvmåge 150 R, Ringdue 20 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke/Kvækerfinke 65 R, Grønirisk 19 R, Dompap 3 R. Ella Mikkelsen
Snøde - By: Ringdue 100 R, Sjagger 50 R. Ella Mikkelsen
Stoense: Hættemåge 30 R, Stormmåge 150 R, Ringdue 50 R, Sjagger 30 R, Blåmejse 2 R, Kragefugl sp. 100 R, Gulspurv 46 R. Ella Mikkelsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 22/11-2011:
            Ørkenfugle gæster det grå Danmark            
            Børnebøger giver støtte til sløruglerne Klaus Dichmann og Keld Meiling modtog checken
            Lilleput-ugler invaderer Danmark
            Grønne ønsker til det danske EU-formandskab 
           
Større og mere ambitiøs nationalpark ved Skjern Å


           Poul Brugs Rasmussen har fotograferet denne rødhals i haven

Tirsdag den 6. december 2011

Svendborg, matriklen (08:00 - ): Fasan 1 M R, Ringdue 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Topmejse 1 FU, Musvit 2 R, Skovspurv 8 R
Svendborgsund ved Iholm ud for Sætting Strandvej: Knopsvane 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 FU, Gråand 40 R, Hvinand 6 R, Hættemåge 60 FU
Hvidkilde Sø: Troldand 30 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Halemejse 2 R, Allike 80 OF (Vandstær 0 R - ingen fundet ved Røde Mølle, IPA eller Ortemølle!)
Lundeborg, haven (11:00): Rødhals 1 FU, Dompap 2 FU, Grønirisk 4 FU, Skovspurv 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (14:45-16:15): Lille Skallesluger 13 R, Duehøg 1 R. Niels Bomholt
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:30-11:30): Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 10 R, Knopsvane 95 FU/R, Sangsvane 2 R, Gravand 22 R, Gråand 10 FU, Pibeand 11 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 5 FU/R, Blå Kærhøg 1 FU Br, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 220 FU/R, Stor Regnspove 22 FU/R, Hættemåge 30 FU/R, Sølvmåge 70 FU, Jernspurv 1 FU, Bjergirisk 30 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Hollufgaard (14:45): Rød Glente 1 OF. Michael Glentedal
Otterup/ Skeby (09:20): Grågås 550 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (13:05-13:45): Knarand 63 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:45-12:45): Grågås 850 FU, Bramgås 500 OF, Knarand 20 FU, Krikand 330 R, Havørn 1 R AD (11:00), Vandrefalk 1 R AD han (9:45), Hjejle 500 FU, Vibe 470 OF, Almindelig Ryle 200 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 1K R (Foto og video. Begge fugle var gengangere. Den ene ungfugl har jeg kun set den 24. nov 2011 tidligere . Mens den med Ukrainsk ring PSPH har jeg set både den 24. og 25. 11-11. Den ringmærkede er mærket den 10.06-2011 som unge Kreminchuske reservoir, Cherkasi, Cherkassy O, Ukraine. Koordinater 49 .24 N - 32.09 E. Fra mærkestedet i Ukraine til Bagenkop Havn er der 1578 km.). Henrik Knudsen
Arreskov Sø: Knopsvane 4, Skeand 70 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Fjeldvåge 1 OF. Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 19 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 120 FU, Pibeand 130 R, Krikand 3 R, Taffeland 35 R, Troldand 620 R, Bjergand 2 R, Hvinand 65 R, Lille Skallesluger 13 R, Stor Skallesluger 1 M R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Blishøne 10 R, Gråkrage 1 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Duehøg 1 R, Ringdue 120 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 100 R. Niels Bomholt
Ringe: Stor Tornskade 1 OF. Per Rasmussen
Ejby Mølle((15:00 - 15:30) Stor Skallesluger 1 M AD FU, Vandstær 1 FU (Rød ring på højre ben og metal ring på venstre ben) . G. Antonio Obando-Calderón 
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 850 FU, Canadagås 2 R, Pibeand 50 FU, Knarand 20 FU, Krikand 330 R, Spidsand 24 FU, Skeand 10 FU, Havørn 1 AD R, Vandrefalk 1 M AD R, Hjejle 500 R, Vibe 470 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Storspove 25 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Knarand 63 FU, Gråand 40 FU, Taffeland 13 FU, Storspove 24 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 AD SV R, Musvåge 1 F AD OF , Tårnfalk 1 M 5K+ FU . Keld Skytte Petersen
Otterup: Grågås 550 FU. Dieter Maaszen
Bogense Havn: Stor Skallesluger 2 FU, Lomvie 1 FU. Suzette Frydensberg
Bogense: Havørn 1 JUV OF. Jens Friis-Walsted
Ejlby: Bomlærke 1 R. Jens Friis-Walsted  


          Nonnestenpikker 1K han Strandby d. 5. december 2011.

Mandag den 5. december 2011

Sundet, Faaborg (10:30-11:30): Musvåge 2 FU, Fjeldvåge 1 FU, Sjagger 100 FU/R, Vindrossel 2 T, Grønirisk 10 R, Grønsisken 20 FU/R, Dompap 3 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (14:15): Fjeldvåge 1 FU. Lars Bonne Rasmussen
Årslev forsøgsstation (15:00-16:15): Husskade 41 R (Fløj til overnatning). Henrik Hein
Fjordmarken (14:00-15:00): Sjagger 350 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård inddæmning (12:15-13:50): Grågås 900 R, Bramgås 1200 R, Pibeand 430 R, Krikand 450 R, Hjejle 400 R, Vibe 300 R, Stor Regnspove 90 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (11:10-12:15): Knarand 66 R, Strandhjejle 1 R. Ella Mikkelsen
Nordskov Fyns Hoved (14:30-14:45): Fjeldvåge 1 R. Hans Stemann, Ivan Sejer Beck
E 20 Middelfart (08:00): Fjeldvåge 1 FU. Henrik Hein

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Fjeldvåge 1 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Vibe 40 R. Henrik Knudsen
Ristinge Hale: Fjeldvåge 1 R. Henrik Knudsen
Egensedybet: Knopsvane 2 R, Gravand 3 R, Gråand 32 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Knopsvane 12 R, Gravand 6 R, Pibeand 20 R, Knarand 66 R, Krikand 62 R, Gråand 64 R, Spidsand 12 R, Taffeland 84 R, Troldand 37 R, Musvåge 1 R, Blishøne 36 R, Strandhjejle 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 21 R, Solsort 1 R, Sjagger 48 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Knopsvane 5 OF, Sangsvane 12 OF, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Ringdue 6 R, Solsort 5 R, Sjagger 350 R, Musvit 2 R, Gråkrage 14 R. Ella Mikkelsen
Leammer: Fiskehejre 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 4 R, Grågås 900 R, Bramgås 1200 R, Gravand 4 R, Pibeand 430 R, Krikand 450 R, Gråand 50 R, Spidsand 4 R, Skeand 3 R, Musvåge 1 R, Blishøne 62 R, Strandskade 6 R, Hjejle 400 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 120 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 90 R, Hættemåge 40 R, Svartbag 2 R, Solsort 1 R, Sjagger 4 R, Gråkrage 10 R, Stær 4 R. Ella Mikkelsen
Klakkebjerg: Ringdue 11 OF, Solsort 1 R, Halemejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 2 OF, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 2 FU, Dompap 5 R. Villy-Erik Schødts
Ørsbjerg Skov: Fjeldvåge 1 OF. Villy-Erik Schødts
Fogense Enge (Lillestrand): Sangsvane 5 AD R, Grågås 124 R, Gråand 8, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Strandskade 1 R, Rødben 16 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 184 R, Svartbag 1 R, Husskade 4 R, Allike 35 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 23 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Pynt/Fogense Ø: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 JUV R, Hættemåge 180 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R. Jens Friis-Walsted
Sandager Mølle + Dam: Grågås 29 R, Fasan 1 R, Sølvmåge 103 R, Huldue 2 OF, Engpiber 7 R, Solsort 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 6 R, Sangsvane 5 OF, Grågås 750 FU, Bramgås 250 FU, Gravand 13 FU, Pibeand 25 FU, Krikand 15 FU, Gråand 12 R, Havørn 1 AD OF, Vibe 190 R, Lille Kobbersneppe 20 FU, Storspove 160 FU. Jens Bækkelund


            Sumpmejse fra Purreskoven fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 4. december 2011

Purreskov (10:00): Stor flagspætte 1 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 2 FU, Grønsisken 6 FU, Skovspurv 12 FU, Dompap 4 FU, Solsort 4 FU, Gråkrage 8 OF, Ringdue 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Havet ud for Tange Å: Ederfugl 60 R/ FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen, Lakkendrup (13:45-15:00): Havørn 1 OF IMM (Sands. 1K). Hans Rytter
Espe, matriklen: Ravn 2, Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sollerup enge/Arreskov Sø: Lille Skallesluger 12 R, Havørn 1 R AD, Stor Tornskade 1 R, Grønsisken 150 R. Steen Sillerslev, Ellen, Michael Glentedal
Arreskov sø (Sollerup Enge) (11:30-12:45): Lille Skallesluger 12 R, Rød Glente 1 FU (Syd for Nr. Søby), Havørn 1 R AD, Stor Tornskade 1 FU. DOF Fyn tur, Henrik Kalckar Hansen
Brændegårds sø (09:00-10:20): Knarand 14 R, Krikand 400 R, Lille Skallesluger 28 R, Duehøg 1 R, Ravn 6 R. Steen Sillerslev, Ellen, Michael Glentedal
Brændegård sø (09:00-12:20): Knarand 15 R, Krikand 350 R, Lille Skallesluger 44 R (8 han og 36 hun), Duehøg 1 R, Vandrefalk 1 R, Ravn 4 R. Ella Mikkelsen
Storskov (Brahetrolleborg) (12:25): Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård Inddæmning (11:45-13:55): Grågås 575 R, Bramgås 1125 R, Nilgås 3 R, Pibeand 475 R, Knarand 90 R, Krikand 600 R, Gråand 375 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 310 R, Stor Regnspove 325 R. Gregers Johannesen
Vigelsø: Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 2500 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Ederfugl 650 R, Fløjlsand 20 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 190 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Pibeand 100 R, Krikand 140 R, Strandskade 4 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 57 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 R, Hættemåge 20 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Pibeand 4 R, Knarand 13 R, Krikand 6 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sangsvane 49 AD R, Pibeand 8 R, Krikand 12 R, Musvåge 2 TF. Ole Goldschmidt
Marstal Havn: Rødben 18 FU. Morten Müller
Sortemosen: Sangsvane 13, Havørn 1 IMM OF. Hans Rytter
Arreskov Sø: Troldand 800 R, Lille Skallesluger 12 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 R, Stor Tornskade 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 21 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 11 R, Pibeand 4 R, Knarand 15 R, Krikand 350 R, Gråand 270 R, Taffeland 12 R, Troldand 4 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 44, Stor Skallesluger 8 R, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 10 R, Vandrefalk 1 R, Fasan 8 R, Hættemåge 12 R, Svartbag 2 R, Ringdue 12 R, Solsort 1 R, Allike 18 R, Gråkrage 4 R, Ravn 4 R, Grønsisken 250 FU, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Storskov (Brahetrolleborg): Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Favrskov Bjerge: Musvåge 4 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Skovspurv 25 FU, Dompap 9 FU. Villy-Erik Schødts


          Monnetbogen købes hos Poul Rasmussen eller Aksel Hansen

Lørdag den 3. december 2011

Sandholt (08:25): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård (08:45 -09:45): Havørn 2 R, Spidsand 1 FU, Lille Skallesluger 17 FU, Hvinand 5 FU, Sjagger 7 Of, Fiskehejre 10 FU/R, Skarv 14 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Svartbag 1 R, Gønsisken 100 FU, Troldand 5 R, Knarand 17 FU/R, Pibeand 7 FU, Troldand Min 300 FU/R. Leif Kristensen
Ejby Mølle, Odense
(13:50): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Ølund (13:30-14:30): Bramgås 400 R, Knarand 72 R, Krikand 240 R, Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen
Egebjerggaard (10:15): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 8 R, Pibeand 7 R, Knarand 17 R, Krikand 300 R, Gråand 250 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 12 R, Troldand 8 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 17 R, Stor Skallesluger 9 R, Havørn 3, Musvåge 1 OF, Fasan 4 R, Hættemåge 3 R, Svartbag 2, Solsort 1 OF, Sjagger 8 OF, Allike 1 R, Gråkrage 8 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 OF, Grønsisken 90 OF. Gunnar Jørgensen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 2 R, Hættemåge 52 R, Ringdue 120 R, Vandstær 1 FU, Musvit 2 R. Ella Mikkelsen


            Aksel Hansen og Poul Rasmussen ved receptionen af bogen: Monnet - en strandeng på Taasinge. Foto: Bent Staugaard Klik på billedet åbner til flere billeder
             Flere billeder fra receptionen

Fredag den 2. december 2011

Svendborg, matriklen: Rødhals 1 R, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R
Hesselagergård (15:00): Skovspurv 1 Han + 1 (med redemateriale). Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:10): Fjeldvåge 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Fruens Bøge, Odense (12:50-14:40): Grønbenet Rørhøne 14 R, Spætmejse 7 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 AD FU. Erik Ehmsen
Monnet, Tåsinge: Vandrefalk 1 FU, Storspove 53 R, Mosehornugle 1 R. Arne Bruun
Arreskov Sø: Pibeand 250 R, Tårnfalk 1 FU. Erik Ehmsen
Bjørnemosegård: Stor Tornskade 1 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 1K R. Erik Ehmsen
Fruens Bøge: Fiskehejre 1 R, Grønbenet Rørhøne 14 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 220 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 250 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 7 R, Musvit 10 R, Spætmejse 7 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 4 R, Allike 3 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 3 R. Ella Mikkelsen
Bredningen v/Sdr.Åby: Grågås 525 FU, Bramgås 17 FU, Fasan 7 R, Måge sp. 400 OF. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 12 FU, Skarv 8 T, Fiskehejre 1 FU T, Knopsvane 12 FU, Sangsvane 15 FU, Grågås 1 R, Troldand 40 FU, Ederfugl 5 R, Hvinand 131 FU, Toppet Skallesluger 36 FU, Stor Skallesluger 9 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 260 FU, Vibe 60 OF, Storspove 19 R, Hættemåge 55 R, Sølvmåge 25 R
Engpiber 1 R, Gråkrage 13 FU, Grønirisk 2 R, Bjergirisk 35 FU. Kirsten Pedersen
Orelund Skov: Sjagger 50 FU, Grønirisk 10 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Båring Vig: Rødstrubet Lom 1 OF, Toppet Lappedykker 7 FU, Skarv 25 FU, Ederfugl 9 FU, Hvinand 11 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Svartbag 2 FU, Alk 2 FU, Søkonge 1 FU. Erling Kock Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vibe 70 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 FU. Jens Bækkelund


       Ederfugl ved Lundeborg fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 1. december 2011

Lundeborg (10:00): Ederfugl 50 R. Poul Brugs Rasmussen
Skovkrogen, Nældemose
: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Solsort 8 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 16 R, Musvit 10 R, Spætmejse 2 R, Skovspurv 16 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 14 R
V.Hæsinge, matriklen (19:20): Natugle 1 Hø. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Tyrkerdue 4.  Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:20-11:10): Toppet Lappedykker 6 FU/R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 FU/R, Gråand 10 FU, Knarand 140 FU, Krikand 15 R, Taffeland 105 R, Bjergand 2 R, Troldand 800 R, Blishøne 180 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Sjagger 100 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Faaborg, Sundbakkerne (10:15-10:25): Fjeldvåge 3 FU 200 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 6 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 FU, Knarand 140 FU, rikand 15 R, Gråand 10 FU, Taffeland 105 R, Troldand 800 R, Bjergand 2 R, Fjeldvåge 3 FU, Blishøne 180 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R. Per D. Poulsen
Assens: Tårnfalk 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Sjagger 8 FU, Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

22 jan 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk