Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

Herpetologisk Fænologi 2002

Læs her obs fra: [2001] [Januar/februar] [April 2002]   [ Direkte til Fænologi-oversigten
                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   05. februar 2004             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

                  Nyheder for marts 2002

MARTS:

Søndervej 107, Thurø Søndag den 31. marts 2002. 
Gråandehunnen kommer op med halvvoksen springfrø i næbbet. At det er sådan en finder jeg ud af da jeg jager hende væk og hun lader den falde. Den overlever. De butsnudede har nu lagt mindst 4 klatter i fælles klump i nordenden, men springfrøerne er ikke oppe på mere end 12 klumper i alt.

Magnus finder på græsset en ægfyldt springfrø hun med en skrubtudsehan ved siden. I mangel på bedre var han ved at gå på det andet hold.
Arne Bruun  [Grøn Guide]

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjerpsted Søndag den 31. marts 2002. .
Har i dag d. 31 marts. Set et stk. Vipera berus, sandsynligvis et dyr fra sidste år. Liggende og sole sig på en sti i Tingdal plantage ved Hjerpsted. Ole Johansen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


20/3: Frø sp. Et ihjelkørt og siden delvis ædt kadaver på Frederikslundsvej i Holte ved Kbh.
24/3: Brun frø sp. Et lille ex. aktivt i et væld i Farum Nørreskov.
30/3: Alm. firben. Et solende på Bornholms vestkyst ved Mulekleven lige syd for Hammershus.
Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Køge Fredag den 29. marts 2002.
Skønt det næppe er nogen sensation, kan jeg oplyse, at jeg fredag den 29. marts iagttog talrige grønne frøer (Rana esculenta) i Strandskoven lige syd for Køge. Det var jo et herligt solskinsvejr på denne Langfredag. Jeg var overrasket over at 
finde så mange netop dér: I en vandfyldt grøft på en skovbiotop i udkanten af Strandskoven. Måske har arten haft stor yngle- og overlevelsessucces det/de foregående år, så nogle har søgt væk fra de bedste steder (eller er 
blevet skubbet væk!)? Med venlig hilsen Henrik Bringsøe

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyns Hoved Fredag den 29. & 30. marts 2002. .
Observationer fra Fynshovedområdet 29-30/3 gjort af Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund, Anne Solholm og John Frisenvænge.

Spidssnudet frø har påbegyndt æglægningen i området. I alt ca. 380 ægklumper blev fundet den 29/3 i et vandhul ved Fællesstrand i Korshavn, hvor strandtudsen også plejer at yngle. I flere andre vandhuller i området kunne der endnu ikke findes æg. Spidssnudet frø blev hørt kvække i vandhullet ved Fyns Hoved Feltbiologisk Station 29/3 og 30/3.

På Fyns Hoved blev der 29/3 fundet ialt 6 Hugorme, heraf en af den sorte variant. Desuden sås et skovfirben samme sted. Med venlig hilsen John Frisenvænge.

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Stuekær i Vestskoven Torsdag den 28. marts 2002. .
I dag d. 30. marts var der kvækkende Spidssnudet og Butsnudet Frø samt æg af begge arter i Stuekær i Vestskoven, Albertslund, flest af den første, som er den talrigste i området. 

Det er pænt tidligt!

Med venlig hilsen Poul Evald Hansen. 

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Stuekær i Vestskoven Torsdag den 28. marts 2002. .
I dag d. 28. marts var der kvækkende Spidssnudet Frø i Stuekær i Vestskoven, men endnu ingen æg. De kvækkede svagt, og må lige være ankommet. Årets første? Med venlig hilsen Poul Evald Hansen. 

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Holsted Onsdag den 27. marts 2002. .
I vandhul ved rasteplads mellem Vejen og Bramming (afkørsel 70 ved Holsted) sad der ca. 10 spidssnudede frøer og småkvækkede i det kølige solskin. Der blev ikke fundet ægklumper.  Med venlig hilsen Morten Vincents 

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby Tirsdag den 26. marts 2002. .
3 ægklumper af brune frøer i nygravet vandhul samt 2 af samme i oprenset vandhul ved Lille Lyngby. 

Er der nogen af denne sides opmærksomme læsere/bidragydere, der har hørt noget om odderobservationer ved Arresø her i vinters ? Med venlig hilsen Jakob Lausen 

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Farum Mandag den 18. marts 2002. 
Amphi Consult gennemfører i marts-april undersøgelser af paddeforekomster på et par nordsjællandske byggegrunde. Undersøgelserne foregår som eftersøgning på land på egnede vandringsnætter, med det formål at identificere levesteder af betydning for arterne (ikke mindst stor vandsalamander og spidssnudet frø). Desuden undersøges yngleforekomsterne.

Vejrforholdene har desværre ikke været velegnede for sikker påvisning af vandrende padder hidtil. En undtagelse var den 18/3, hvor vi var af sted det meste af natten. Vejret var mildt, og det regnede kraftigt forud for undersøgelsen.

Resultatet blev registrering af 21 stor vandsalamander, 4 lille vandsalamander, 2 butsnudet frø og 6 ubestemte brune frøer (trafikdræbte) på land. Dertil kommer fund af flere stor og lille vandsalamander, 3 spidssnudet frø og 2 grøn frø i vandhullerne. 

Nu går der nok et par dage igen, inden det kan betale sig at tage afsted. Vi er nok de eneste i dette land, der sukker efter regn lige i øjeblikket. 
Med venlig hilsen. 
Anne Solholm og John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby, Ærø  Onsdag den 20. marts 2002
Noget tyder på, at Søby Skoles vandhul er hurtigt med at få vækket de grønne frøer af deres slumren. I hvert fald hoppede et eksemplar i vandet, da jeg i dag besøgte hullet. Det viste sig at være en stor hun. Umiddelbart skulle man jo ikke tro, at dagens kølige vind skulle kunne lokke en grøn frø (Rana esculenta) frem, men vandhullet ligger netop godt beskyttet i den vindretning og samtidig var det jo dejlig solskin. M.v.h. Kim 

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Lustrup ved Ribe Mandag den 18. marts 2002. Kl.kl. 21-24
Lustrup ved Ribe. Mandag d. 18. marts kl. 21-24: Tidlige Løgfrøer (Pelobates fuscus), 1 han og 1 hun på vandring i regnvejr 400 meter nord for nærmeste ynglevandhul samt 1 han i ynglevandhullet - alle tre med en længde på ca 50mm.
Desuden store antal af begge køn af Skrubtudse (Bufo bufo), Butsnudet (Rana temporaria) og Spidssnudet (Rana arvalis). Disse tre arter fandtes både på vandring og i vandhullerne.
Endelig fandtes få individer af Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris) på vandring.    Jens Vahl. 

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg, Lille Eng Mandag den 18. marts 2002. Kl. 16:30 - 17:30 10°
Lille Eng: Springfrø (Rana dalmatina): 77 ægklumper . (Se sidste tælling...)
Wiggers plantage.
Lille sø:
21 ægklumper fra Springfrø (Rana dalmatina)
Store sø:
23 ægklumper fra Springfrø (Rana dalmatina)
Vestlige hul:
Butsnudet (Rana temporaria) 4 i amplexus + 10 kvækkende hanner.

       Butsnudet hanner i kamp om en hun

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Thorsager, Djursland Fredag den 15. marts 2002.
Thorsager, Djursland Sydvendte skrænter i skellet imellem granplantager og marker d. 15 marts 2002:
Markfirben Lacerta agilis 1 han solbadende
Skovfirben (Lacerta)vivipara 6 dyr observeret solbadende samt under fødesøgning.1 melanistisk han resten normalt farvede. Søe Pedersen

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev, Svendborg  Fredag den 15. marts 2002. Kl. 12:30 -13:15 
Store skovhul: Springfrø (Rana dalmatina) 79 ægklumper.
Kystskovhullet:. Springfrø (Rana dalmatina) 110 ægklumper 

[Se også Fænologiskemaet]
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde, Amalielyst Skov, Svendborg Tirsdag den 12. marts 2002. Kl 13.30 -14:30
Skovhullet: Butsnudet (Rana temporaria) 1 Ad han, Springfrø (Rana dalmatina) 10-20 kvækkende + 5 nylagte ægklumper.
Gamle hul. Springfrø (Rana dalmatina) 3-5 kvækkende + 2 nylagte ægklumper
Nye hul: Springfrø
(Rana dalmatina) 4-6 kvækkende + 3 ægklumper. 

                        Han af Butsnudet frø Amalielystskoven, Hvidkilde ved Svendborg den 12. marts 2002 yellow_u.gif (1028 bytes)


Vester Skerninge Mandag den 11. marts 2002. 
Søndervej Thurø. Grødenat med 7° grader og regn og springfrøerne (Rana dalmatina) kvitterer med en fin koncert. Mindst 5 i vores sø. Og nu til morgen var vi oppe på i alt 11 klumper. Men der er også gået forår i algerne så der er sikkert flere klumper længere nede, hvor vi ikke kan se dem længere. Arne Bruun  [Grøn Guide] yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg  Søndag den 10. marts 2002. 
Wiggers plantage.
Lille sø: 2 ægklumper fra springfrø
(Rana dalmatina)
Store sø: 6 ægklumper fra springfrø
(Rana dalmatina) samt årets første skøjteløbere.

Lille Eng: Kl. ca 12.30: Skøjteløbere og 44 ægklumper fra springfrø
(Rana dalmatina). Enkelte kvækkende springfrøer. Ulla Friborg. 

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg  Søndag den 10. marts 2002. Kl. 15:30 - 17:00
Ryttervej v. BST:Springfrø (Rana dalmatina) 1, 1 ægklump af springfrø
Lille Eng:
Springfrø: 36 ægklumper . (Se sidste tælling...)
Poul Smeds Mose: 0 ægklump.

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Særløse Overdrev ved Hvalsø Lørdag den 9. marts 2002. 
1 han af lille vandsalamander (Triturus vulgaris) i parringsdragt i vandhul på Særløse Overdrev ved Hvalsø. Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev Fredag den 8. marts 2002. Kl. 10:00-11:30
Springfrø (Rana dalmatina)
Spejderhullet: 76 ægklumper
Lille Skovhul: 20 ægklumper
Oversvømmelsen: 9 ægklumper
Kystskovhullet: 32 ægklumper.

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Onsdag 6. marts kl. 19.00 på Haraldsdalvej, Padborg. 1 stk Butsnudet Frø (Rana temporaria).

Mandag 4. marts kl. 22.30-22.50: Skrubtudsevandring (Bufo bufo) flere steder på vej mellem Broager og Kruså. Således mellem Broager og Gråsten ved 17,3 km-mærket, 2 stk. + 1 trafikdræbt. Vandrede fra skov over vej til åbent land (marker). Mellem Rønshoved og Kollund ved 9,4 km-mærket: 7 trafikdræbte + 2 levende. Vandring fra skov over vej til mere åbent landskab. I Kollund Østerskov 2 stk. på grusvej gennem skoven.

Lørdag 2. marts kl. 11.45: Ved indlandsklit tæt ved Frøslev-lejren, Padborg. 1 stk. hugorm (Vipera berus) (han) solende sig + 1 stk. Almindeligt Firben (Lacerta vivipara)  (ganske lille: 5-6 cm) solende sig. 1 stk dødfundet hugorm (Vipera berus) (han) ej frisk, men dog "sammenhængende" i skind og knogler. Med venlige hilsner Lars Jørgen Grønbjerg Padborg

[Se også Fænologiskemaet]  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Rørbæk Sø Tirsdag den 5. marts 2002.
Solbadende Skovfirben Lacerta vivipara på hede nord for [Rørbæk Sø] obs. af Niels Jepsen og Martin Schmidt via Marian Würtz Jensen 
[Se også Fænologiskemaet]  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej, Thurø ved Svendborg Tirsdag den 5. marts 2002.
Vores vandhul på Søndervej: 3 ægklumper fra Springfrø (Rana dalmatina) (lagt i nat)  Arne Bruun  [Grøn Guide] 

Ryttervej v. BST, Svendborg Tirsdag den 5. marts 2002. Kl 14:00
Lille vandsalamander 1 han, Springfrø (Rana dalmatina) 1. Ingen æg set! yellow_u.gif (1028 bytes)


Se en tysk oversigt over felthepetologiske møder i Tyskland i året  2002 på:
www.amphibienschutz.de/kongress.htm
yellow_u.gif (1028 bytes)


[Se Februar 2002]


Se [ MARTS 2000 ] [MARTS 2001]

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 2001.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2001 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  
Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm