Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

Herpetologisk Fænologi 2002

Læs her obs fra: [Året 2001] [Januar/februar 02] [marts 02] [maj 02]  [ Direkte til Fænologi-oversigten
                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   05. februar 2004             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

APRIL:

Rødmose v. Klattrup/Tiufkjær Siden Påsken uge 13.. 
En efterhånden gammel "nyhed" - i slutningen af uge 13 hørte jeg en af vores løvfrøer i baghaven (Rødmose v. Klattrup/Tiufkjær), det var ganske kort, men uden tvivl en af de små grønne. Nu er der et par stykker næsten hver aften. Karin Overby

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydtaasinge Mandag den 29. april 2002. 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) ægsnore.
Strandtudse (Bufo calamita) 3 hanner i oversvømmelse. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Knudshoved Odde: Fredag den 26. april 2002
Klokkefrø (Bombina bombina), mindst 4 kvækkende midt på dagen i 3 vandhuller fra bisonfolden og udefter. Desuden få set i et yderligere vandhul. Thomas Vikstrøm

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydmotorvejen, Falster: Torsdag den 25. april 2002
Grøn frø (Rana esculenta), 5-6 tavse i regnvandsbassin (km 118,7-118,8) lidt øst for Dronninghave. Thomas Vikstrøm

Fladet, NØ-Lolland: Grønbroget tudse (Bufo viridis), kvækkende kor kl. 14.22-14.52. Thomas Vikstrøm & Morten Bentzon Hansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Guldborgsundtunnelen Onsdag den 24. april 2002
Alm. firben, sort variant (Lacerta vivipara var. nigra), et 7,5 cm langt individ fanget på cykelstien op på tunnelen på Falster-siden. Thomas Vikstrøm & Morten Bentzon Hansen

Røgbølle Sø: Skrubtudse (Bufo bufo), kvækkende kor i rørsumpen langs SV-bredden. Thomas Vikstrøm & Morten Bentzon Hansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestegnen, Skrubtudse (Bufo bufo)
Jeg har et problem med tudser. Jeg har købt 2 "Stør" til mit havebassin, men de bliver angrebet af tudserne, derfor spørger jeg om hvor længe tudserne er i parringsjagt, for jeg tror det er derfor at de jagter fiskene. Det er ret uhyggeligt. 
*Stør* er en ret stor fisk med en lang snude. Den er ret langsom og er meget på bunden. Tudsen satte sig på hovedet af fisken, og klemte den på gællerne så den var ved at blive kvalt. Vi opdagede det i tide og fik fisken op og fik tudsen revet af. Den holdt meget fast. Men vi fik liv i fisken igen. Vi syntes det var en meget grim oplevelse. *Støren* kan blive meget tam, og spiser af hånden, og stikker engang imellem snuden op over vandet. 
Jeg vil lige fortælle, hvordan vi prøver at klare problemet. Vi fanger tudserne lige så snart vi får øje på dem, vi har taget 14 stk. (der er kun ca.1000 L vand), så kører vi dem ud i en sø i Vestskoven. ( bare de ikke kommer tilbage). De 2 stør har vi taget op i en zinkbalje, der er luftslange, og håber de kan klare det til parringstiden er overstået.
Mvh Birgit Jakobsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vordingborg  Søndag den 21. april 2002.
Den første løvfrø (Hyla arborea) kvækkede ved Vordingborg d. 21. april. Måske har der også været kvæk nogle steder aftenen før dette. Selv har jeg første gang besøgt en løvfrø-lokalitet i går aftes, d. 25. april, på Lolland. Da kvækkede der nogle få løvfrøer, sporadisk, indtil ca.01.30. 

I går, d. 25. april, fandt vi de første klokkefrø-æg (Bombina bombina) på Sydsjælland en klump med ca. 12 æg. I dag, d. 26. april, blev der fundet flere æg samme sted.
Jeg fandt en ny strandtudse
(Bufo calamita)-forekomst på Lolland i går d. 25. april  (2-3 hanner). Det kan stadig lade sig gøre at finde nyt, heldigvis !.

Uge 17 har været god til registrering af løgfrøer (Pelobates fuscus), men det ser dog ud til at dyrene endnu ikke er aktive i fuldt antal.
 I uge 17 har jeg været rundt og afprøve det lytteudstyr, som Storstrøms Amt har anskaffet til løgfrø-lytning. Bl.a. lyttede jeg Knudshoved igennem med Lars Briggs natten efter d. 23. april. 
Samlet resultat: 
Løgfrøer
(Pelobates fuscus) er registreret i 9 vandhuller i Storstrøms Amt. Af dem kunne de høres uden mikrofon i 2 eller 3. Dertil kommer dog et vandhul på Knudshoved, hvor løgfrøerne blev hørt om dagen, men ikke kunne høres med mikrofon natten efter (vandhullet var ret vindudsat, og det var ret sent på natten). I et vandhul på Knudshoved hvor skønsvis 25 kvækkende hanner blev hørt med mikrofon, kunne der ikke høres en eneste uden mikrofon. 
Konklusion: mikrofonen er til meget stor hjælp. For det meste kan dyrene registreres på en afstand af 10-15 m, men i et vandhul på Lolland var kvækkeaktiviteten d. 24. april ret ringe (der havde ikke været nogen sol om dagen), og her kunne dyrene højst høres 2-3 m fra mikrofonen, dvs. de kvækkede ekstremt svagt. V. H. Kåre Fog

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydsjælland  Fredag den 26. april 2002
Klokkefrøerne (Bombina bombina) 100 æg. Michael Løgstrup via Lars Briggs.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Nybølle, Midtfyn Torsdag den 25. april 2002. kl. 23.00 - 00.30
36 strandtudse (Bufo calamita) hanner, én hun, tre par i parring, en del nylagte ægstrenge i lille grusgrav der står foran snarlig reetablering. Desuden lille vandsalamander (Triturus vulgaris) Sille & Niels Damm

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Endelave Torsdag den 25. april 2002. Aften og nat. 
Strandtudserne (Bufo calamita) kvækker. Lars Briggs yellow_u.gif (1028 bytes)


Skarø Torsdag den 25. april 2002. Kl 22:00 - 23.00 
Grønbroget tudse (Bufo viridis): 2 han + 1 Hun 

               Grønbroget tudse (Bufo viridis) Skarø den 25. april 2002. Hun

Strandtudse (Bufo calamita): 2 hanner kvækkede i nordenden af Møllers mark i en temporær oversvømmelse. De er flyttet fra selve revet sikkert fordi vandet er for salt efter at diget er ødelagt.
Grøn frø (Rana esculenta). 50 -100 i gadekæret
 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sorø Torsdag den 25. april 2002.  
25.4.02 i dag fandt jeg en Stålorm (Anguis fragilis) ved Sorø sø i min have under noget mos og sandjord 
 Philip
 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


 Smedstorp på Österlen i Skåne Torsdag den 25. april 2002. Kl 2.30  
Det är många fältherpetologer som har hört Pelobates kväka, men det är mycket få som sett den spela i närbild. Jag tror filmen blir uppskattad! Upptagningen är gjord 02.30 torsdag 25 april 2002.
[Hent og se filmen her...] (højre musetast/Gem destination som..)  [Apple Quicktime kan hentes her...]
Bästa hälsningar
Boris Berglund    yellow_u.gif (1028 bytes)


Store Byhavevej Svendborg  Onsdag den 24. april 2002.  
Vandhul ved Store Byhavevej Svendborg  Så har de butsnudede frøer været på banen.
En stor samlet plamage med skønsmæssigt 150 enkeltklumper. Arne Bruun 
[Grøn Guide]

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fynshoved og Bogø Onsdag den 24. april 2002.  
Strandtudse (Bufo calamita): 40 kvækkende hanner på Fyns Hoved. Strandtudse kvæk hørt fra Bogø. Lars Briggs   yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjørring Onsdag den 24. april 2002.  
Løgfrø hørt 24/4 Hjørring. Det var et nyfund i Skallerup Indlandklitter. Strandtudse kvækkede ikke. vh Bjarke Huus Jensen   yellow_u.gif (1028 bytes)


Espe og Nybølle, Midtfyn  Onsdag den 24. april 2002.  Kl 22:00-23:15
Strandtudse (Bufo calamita) 3 Han + 10-15 Han kvækker på 2 lokaliteter.

                    Strandtudse fra Midtfyn den 24. april 02 yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydsjælland Tirsdag den 23. april 2002
Der var i går kommet godt gang i klokkefrøerne. I et par vandhuller kvækkede Klokkefrø, Grøn frø og Løgfrø samtidigt. Venlig hilsen Kurt Jørgensen M.fl.    yellow_u.gif (1028 bytes)


Fæsted Mose ( Højmose ) 6630 Rødding Tirsdag den 23. april 2002
Sort snog ( Natrix Natrix ) ca. 120 cm krydsende sti mod vandløb.
Kamtrup Sø, 6630 Rødding: Vi talte mindst 400 skrubtudser i parring . (vandspejls areal: 500 kvadratmeter.) 
Desværre ikke mere strøm på videokamera ! Ole Østergaard Andersen  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydöstra Skåne Måndag/Tisdag 22-23 april 2002 (21.45-02.30).
Almindigt spel av løvfrøer (Hyla arborea) i korus på talrige steder i sydöstra Skåne. På en lokalitet vid Smedstorp hördes kor av >60 løjfrøer (Pelobates fuscus) ackompanjerade av c:a 10 løvfrøer. Tog många bilder och filmade även djur med Nightshot i absolut mörker.

[Hent og se filmen her...] (højre musetast/Gem destination..)  [Apple Quicktime kan hentes her...]
(Ett kort filmklipp av en spelande Pelobates, där man samtidigt hör kväkande Hyla. Filmen är komprimerad till 616 K och ljudet är 16 bitars stereo, 44,1 KHz, dvs. i full CD-kvalitet. För att se filmen krävs QuickTime Player, som kan laddas ner gratis från Apple och finns i standardversion även för Windowsanvändare. Filmen tar inte upp mer minne än en medelstor JPEG-bild. Filmen är tagen med IR-ljus i fullständigt mörker kl. 00.30 den 23 april 2002) 


Hur är det med Hylaaktiviteten i Sønderjylland kring Vejle och Haderslev? Likaså på Als och Sydvestlige Lolland? Rimligen borde väl Hyla kvække även här? 

Vänliga hälsningar/ Boris
Berglund 

Ps:
Jag har studerat lövgrodor under alla år sedan 1959 och har aldrig haft så många djur som nu. Den totala populationen av adulta Hyla i Skåne omfattar c:a 25 000 individer.

Våra skånska Bombina, som vi introducerade från 1982 med ursprung från Danmark, har klarat sig mycket bra och finns nu i många vandhuller väster om Fyledalen. Den bästa lokalen hade över 80 spelande hanar i fjol vid genomräkning vid ett gynnsamt tillfälle, och det verkliga antalet är naturligtvis större, eftersom inte alla djur är aktiva samtidigt.

Jag har även en hel del observationer av hasselmus (Muscardinus avellanarius) från södra Fyn och några platser på Sjælland, främst i skogarna kring Slagelse och Skælskør.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Øland Måndag 28. januari
Jag kan även i efterhand rapportera att professor Ingemar Ahlén hade lek och nydeponerade ægklumper av Springfrø (Rana dalmatina) i Mittlandsskogen på Öland redan den 28 januari (!!!!), vilke torde vara Nordiskt rekord.
Vänliga hälsningar/ Boris Berglund  yellow_u.gif (1028 bytes)


Smørmosen, Gladsaxe Mandag den 22. april 2002
Snog (Natrix natrix) 1 ca. 1 m lang krydsende cykelsti umiddelbart syd for Smørmosen, Gladsaxe 22/4, set af Marianne Brynfeldt  yellow_u.gif (1028 bytes)


Als Torsdag den 18. april 2002
Ja- så er foråret godt igang ihvertfald er der gang i padderne, når vejret viser sig fra den lune side.
Den 18 april var jeg en tur på Mjelsmark, der ligger på nord Als.
Her har paddegruppen i samarbejde med Sønderjyllands Amt og Nordborg kommune fået oprenset og udvidet to vandhuller, hvor det ene vandhul er en del af en større lavvandet terrænlavning på græsareal.
I det store vådområde hørtes løvfrø ca. 30 dyr, løgfrø, spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudse. På strandengen en lille km. sydvestligt hørtes et stort kor af strandtudse. Ved optælling ca. 60 dyr, hvor flere var i amplexus, jo der var rigtigt gang i frøerne.
Iøvrigt blev den første løvfrø hørt en af de varme dage omkring påsken, men det var dog kun kortvarigt. Andreas Andersen.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Lustrup ved Ribe Torsdag den 18. april 2002. 
Lustrup ved Ribe d. 18.april 2002. Tre friske ægpølser fra løgfrø (Pelobates fuscus) blev fundet i et vandhul, som netop er oprenset af Ribe Amt. Det er årets første fund af løgfrø-æg i Ribe-området. Jens Vahl 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Horsens Kommune: Endelave 
Snog.
Mandag den 8. april 2002. 
Bredden af vandhul på vestsiden af Øvre. 2 stk. 8.4.02. Simon Andersen.

Springfrø. 
Søndag den 7. april 2002 - onsdag 17. april 2002 
Horsens Kommune: Endelave. 
Lyngerområdet: 1587 ægklumper, 
Øvre 771 ægklumper mulige at optælle pga. høj vandstand, 
Flasken: 2 ægklumper. 
Totalt mindst 2360 ægklumper optalt mellem 7.4.02 og 17.4.02. Ingen voksne set overhovedet! Peder Nygaard Nielsen og Marian Wûrtz Jensen.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby, Hillerød. Mandag den 22. april 2002. Kl 22:15 - 22.45. 15 cm dybde 10°
YES !!! 
Så er den sikker ! Yngle-lokalitet for LØGFRØ i Lille Lyngby, Hillerød. Mandag d.22-4-02 kl 2215-2245.
Kald optaget på video.
1 "klokloklokkende" han hørt i tagrørsumpen. Vandhulstemperatur (15 cm dybde)10 grader. Lokaliteten er ny for Frederiksborg Amt og ligger isoleret for andre kendte bestande. Fuscus har overlevet i et stærkt tilgroet vandhul uden nævneværdig bundvegetation. Vandhullet er ca. 500 m2, omgivet mod vest af dyrket mark, mod øst af hestefold, heldigvis. 

Gad vist om den også sidder og klokker ude i tørvegravene i LIlle Lyngby Mose ? 

Utallige aftengennemlytninger gav en herlig gevinst. 

[Læs her mere på Jakob Lausens hjemmeside med link til LØGFRØ og Rapport fra Frederiksborg Amt]

:-) Jakob Lausen 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dalby-bugten, Hindsholm Mandag den 22. april 2002. Kl 22:00
Strandtudse 10 han kvækker Niels Damm, Lars Briggsyellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Mandag den 22. april 2002. Kl 21:00 - 23.10.
Strandtudse
2 - ? Kvækker fra lukket område!
Klokkefrø: 14 - 16 i tre vandhuller, kvækker
Stor vandsalamander: 20 Han 10 Hun flere af hunnerne lagde æg. Set i tre huller.
Lille vandsalamander: ca 30 Hanner + hunner i 5 huller
Spidsnudet frø: 1 kvækker + 1 juv.
Skrubtudse. 1 juv på sti
Krebs. 6 i et hul 

          Stor vandsalamander lægger æg den 22. april 2002yellow_u.gif (1028 bytes)


Elkenøre på Østfalster. Lørdag den 20. april 2002.
Strandtudse (Bufo calamita): 20/4 kort før midnat hørte jeg et-flere store kvækkekor i SSV fra Elkenøre på Østfalster. Det er i retning af Bøtø Nor som imidlertid ligger 8½ km fra Elkenøre, så det må nok have været en anden ynglelokalitet, kvækkekoret kunne høres fra. Ifølge "Nordens padder og krybdyr" findes arten kun ét sted på Falster; hvis der hermed sigtes til Bøtø Nor, er der med andre ord mindst én yderligere ynglelokalitet på Falster! Lodsejeren havde hvert forår hørt kvækkekoret samme sted i de 3 år han har boet på stedet.
Thomas Vikstrøm

Skrubtudse (Bufo bufo): Nogle få haletudser som jeg
21/4 fandt i et nygravet vandhul på Gedser Odde Fuglestation må nok have været af denne art eftersom én af ringmærkerne havde set og hørt kvækkende skrubtudser i vandhullet for 2-3 uger siden. Skrubtudsen er ikke angivet som ynglende i dette kvadrat i forvaltningsplanen fra 1993! Thomas Vikstrøm yellow_u.gif (1028 bytes)


Fredensgade Strynø Søndag den 21. april 2002.Kl 23:00
Grøn frø (Rana esculenta) kvækker ivrigt. Jens Bech yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107 Thurø Søndag den 21. april 2002 
Lille vandsalamander 2 ægtykke madammer,  Arne Bruun  [Grøn Guide] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ærø Søndag den 21. april 2002.
Vodrup: Klokkefrø 2 Hørt
Ommel: Grønbroget tudse: 1 Hun vandrer, Stor vandsalamander 2 Hun, Springfrø 2 ægklumper, Lille vandsalamander, Grøn frø.
Halmø: Strandtudsekor stabilt (hørt fra Ommel) Lars Briggs
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyledalen i sydöstra Skåne Søndag den 21. april 2002. Kl 21.00-22.30
Hej! En Hälsning från Sverige! 
Løvfrøn (Hyla arborea) hördes spela i flera olika småvatten vid Fyledalen i sydöstra Skåne. Redan natten den 12 mars observerades en adult hane under vandring i regnväder i Tomelilla kommun. Denna notis är den tidigaste som gjorts för løvfrøn i Skåne. Det gamla rekordet är daterat den 18 mars (Skoghejdan, Baldringe). Senaste höstobservation i Skåne gjordes i Baldringe ängar för några år sedan (6 november). År 2001 påträffades Hyla i 543 olika lekvatten i Skåne.

Undertecknad är ansvarig för "Projekt Lövgroda" i Skåne på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län och Statens Naturvårdsverk. Fältarbetet pågår under fyra år (2000-2003).

Boris Berglund   
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107 Thurø Lørdag den 20. april 2002 
Både springfrøer og de butsnudede kvækker endnu i håbet at der skulle dukke en villig hun op.  Arne Bruun  [Grøn Guide] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydfyn Lørdag den 20. april 2002. Kl 21:30 - 01:00 10° 0 m/s
Knolden Faaborg:
Strandtudse: 210 Han + 2 Hun ( 2 i amplexus)
Grønbroget tudse: 5 Han.
Skrubtudse: 1 Han
Bjørnø: 
Strandtudsekor hørt fra både østenden og vestenden.af Bjørnø
Faaborg:
Butsnudet frø: 'Opløst ægmasse' i vandhul ved Johan Rantzaus Vej
Bøgebjerglund:
Strandtudser: 6 han
Skrubtudse: 15 Han
Svelmø-landing:
Strandtudser: 3 -4 Hørt
Skrubtudse: 1 Hørt + 2 set. Lars Briggs, EE

                       Bufo calamita i amplexus Knolden, Faaborg den 20 april 2002 yellow_u.gif (1028 bytes)


Horsekov, Tåsinge, Svendborg Lørdag den 20. april 2002. Kl 15:00 - 16:00 12° diset 4 m/s
Springfrø (Rana dalmatina) 39 ægklumper (halvdelen på land pgr af faldende vandstand.
[Sidste års tælling...]

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydtaasinge, Svendborg Fredag den 19. april 2002. Kl 21:30 - 23:00 7° Overskyet 0 m/s
Skrubtudse: 20 -30 vandrer + kvækker (Skovballe, Skovballe Syd og Gesinge)
Grønbroget tudse: 7 + 21+ 3 i tre ynglevandhuller + kvækker
Strandtudse: 3 hanner i en oversvømmelse
 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sønderhjørne, Horne, Faaborg Tirsdag den 16. april 2002. Kl. 6:45-11:00
Skrubtudse 1 ihjelkørt. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg ]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Set på http://www.skagen-natur.dk/naturnyt.html 
19/4: Naturcentret: Rådyr 3, Spidssnudet frø (flere gøende hørt fra udsigtstårnet). LGN
18/4: Nedermose: Vandedderkop 2 (bl.a. en stor hun - uhyret i mosen!), lille vandsalamander 7. LGN
13/4: Naturstien: Lille vandsalamander 1(så er de krøbet i vandet). LGN
10/4: Nedermosen tæt ved redningsstationen: Spidssnudet frø mange gøende. PNG
  4/4: Naturcenteret: Rådyr 4, skovfirben 1. HOK
  2/4: Naturcenteret: Dagpåfugleøje 1, skovfirben 1. LGN
  1/4: Butterhøj: Marsvin 1 dødt, Hugorm 1. RoC
31/3: Højen: Skovfirben 5 lå tæt sammen under stor sten. SON 
27/3: Butsnudet frø 2. LGN & LaM
yellow_u.gif (1028 bytes)


Kære herpetofolk

I år har vist været det bedste forårsdamrokke-år længe. Ihvertfald har såvel SNS- som amtsmedarbejdere holdt hver deres rokker-træf med stor succes. 
Imidlertid synes der nu at være tvivl om de nærmere data for oplysningen om tidligere fund på/ved Knudshoved Odde. Er der nogen, der kan bidrage med oplysninger eller i det mindste bekræfte, om arten er fundet der ?
mvh Mogens Holmen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Grasten Thurø, Svendborg Tirsdag den 16. april 2002 Kl 13:00
Bangs Hul: 248 ægklumper af Springfrø (Rana dalmatina) (Nogle få nylagte)
Vestlige Hul 246 ægklumper af Springfrø: (Rana dalmatina)
Det store Hul: 135 ægklumper af Springfrø: (Rana dalmatina) 
[ Se tidligere års tælling...] 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Holte ved Furesøen  Tirsdag den 16. april  2002
Skrubtudse: (Bufo bufo) 1 STORT ex. ihjelkørt på Frederikslundsvej i Holte ved Furesøen. Årets første på disse kanter.
Thomas Vikstrøm 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Grønbrogede på Strynø 'kvækkede' Lørdag 13. marts 2002
Så er der gang i de grønbrogede (Bufo viridis) igen. Allerede længe har de været fremme i drivhusene på solvarme dage, men nu har de forladt disse menneskeskabte varmekasser og er stævnet ud mod ynglevandhullerne. 
Allerede d. 13. marts kunne de fra lang afstand høres kvække i "Hennings Mose" på Strynøs østkyst. Jeg melder tilbage, når varmen sætter så meget gang i dem, at det er til at tælle individer på de enkelte lokaliteter.

Skallerup Klit
Påsken 2002
Og fra en anden del af landet, nemlig Vendsyssel, nærmere betegnet den fredede Knolde Bæk-slugt i Skallerup Klit på vestkysten, kan jeg melde at der i påsken var talrige store ægklumper af brune frøer ("sp."), lagt i en strømsvag bredning i det ellers temmelig rask flydende bækløb. Med venlig hilsen Jens Bech 
(Meddelelsen vil senere blive flyttet til marts måned. Erhardt)

 [Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Spidssnudet frø på Rømø??!! Lørdag 13. april 2002
Min (fuglekyndige) kollega Morten Bentzon Hansen fortæller at han den 13. april om aftenen i stille vejr hørte nogle for ham ukendte lyde flere steder i rørsumpen omkring Lakolk Sø på Rømø. Lydene kunne høres både fra Gl. Skinnevej nord for søen og på begge sider af Småfolksvej syd for søen. Han gengav lyden som stille "swup swup swup" [ Lyt her hvordan de lyder...] hvilket straks fik mig til at udbryde "spidssnudet frø!". Men denne art findes iflg. litteraturen ikke på Rømø!! Ved lytning til spidssnudet frøs stemme på nettet er MBH imidlertid ikke i tvivl om at det var denne art han hørte! Thomas Vikstrøm 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Æbelø nord for Fyn April 2002
Æg af brune frøer (arten er ikke bestemt) i følge Viggo Lind. Næsbyh Broby
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nord for Søndersø Skov, sydøst for Søndersø, Fyn April 2002
Springfrø-æg (Rana dalmatina) i følge Viggo Lind. Næsbyh Broby
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydøstlige del af Sønderjylland. Tirsdag den 16. april 2002
De seneste dages (nætters) lette regn har lokalt sat gang i skrubtudsernes (Bufo bufo) vandringer mod vandhullerne. 16/4 lidt over midnat, sad der på en - heldigvis - ikke særligt trafikeret bivej, sad der mere end 100 skrubtudse hanner helt stille.(Hostrup Sø). Ind imellem hørtes lidt afværgekvæk i forbindelse med klammeri, når en ny han vandrede ud på vejen og af andre blev antastet som en hun. På de fleste andre veje i området blev der stort set kun set ihjelkørte skrubtudser (hanner og hunner).

Gejlbjerg
Mandag den 15/4 - 2002
Mindst 2000 ægklumper af spidssnudet frø og butsnudet frø er gået til grunde i et ellers ganske fint hedekær, som følge af hastigt faldende vandstand.
I løbet af søndagen havde en entreprenør-maskine nemlig været på spil i hedekæret. En afvandingsgrøft mellem hedekærret og en vejgrøft, viste sig for padderne desværre at være særdeles effektiv. 
Hedekæret vil formentligt blive helt tørlagt i løbet af få dage. 

Kliplev Mandag den 15/4 - 2002
Så er der ved at komme lidt gang i løg-basserne i den sydøstlige del af Sønderjylland.
Løgfrøer
(Pelobates fuscus) kvækker stabilt i et vandhul (Kliplev).
Søgård øst for Kliplev
Søndag den 14/4 - 2002
Løgfrø 
(Pelobates fuscus) 1 han provokeret (Søgård øst for Kliplev).  Per Klit 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Landskrona Lördag 13 april 2002
Lökgrodan (Pelobates fuscus) kväkte vid Häljarp söder om Landskrona. Ca 10 ex hörda i dammen. Dessutom 7 ex på land. Även kväk av Rana arvalis och Rana temporaria.
Dessutom kväk hört vid Vikhög väster om Löddeköpinge. 

Strandpaddorna (Bufo calamita) har också kommit igång ordentligt, ca 150 ex kväkte på vanliga lokalen vid Järavallen söder om Landskrona. Janne Pröjts  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Avernakø  Påsken  2002
Per Andersen hørte den første ivrigt kvækkende klokkfrø i Paasken paa Avernakø.
Jeg hørte muligvis en paa Ærø den 7 april 2002. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Taasinge  Søndag den 14. april 2002
Vejlen, Taasinge 

Skrubtudse 2 kvækker

Noret, Taasinge
 

Skrubtudse kvækker.Jacob Zarlang

Nørreskov, Taasinge

Kysthullet:
Springfrø: 96 ægklumper
Nørreskovhullet:
Springfrø: 644 ægklumper  [ Se tidligere års tælling...]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Enø, Sydsjælland  Torsdag den 11. april 2002. 
Salamander-æg fundet, formentlig af stor vandsalamander. V. H. Kåre

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Lyngby, ved Hillerød  Onsdag den 10. april 2002. Kl 21:30
En enkelt flagermus, Vandflagermus (Myotis daubentoni) efter alt at dømme, sås fouragere omkring nygravet vandhul onsdag aften ved 21.30-tiden d. 10-4-2002. 
Enkelte Butsnudede kvæk, samt endelig nyklækkede larver af samme (formodentlig). Mvh Jakob Lausen

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Ribe  Tirsdag den 9. april 2002 
Frøæg går til i Ribe. Læs JydskeVestkysten... yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovsgaard LangelandMandag den 8. april 2002 
Her er en frisk Springfrø tælling på Skovsgaard. .[Tællingen...]
Vi hørte enkelte kvæk af Grøn frø, Skrubtudse og Springfrø. Mange hilsen Niels og Karin

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Gl. Rye flyveplads  Søndag den 7. april 2002 
Markfirben han iagttaget Gl. Rye flyveplads. Øjensynlig nylig fremkommet af dvale
Silkeborg  Lørdag den 7. april 2002 
Hugorm han i nær hamskifte(Mælkede øjne blå bug) Jan Kjærgaard

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Gunderup Kohave, KøgeMandag den 4. marts 2002 
Kurt Jørgensen og jeg var ude og se og høre Springfrøer den 4 marts (Gunderup kohave). I den forbindelse indsamlede jeg nogle vandplanter, der lå og flød rundt i vandoverfladen og tog dem med hjem. Til min store overraskelse ser jeg i dag 2 laver af Stor Vandsalamander på ca. 2,5 cm i det akvarium, hvor jeg anbragte planterne. (Der er ikke kommet andre planter i.) Jeg så ikke æggene, men de kan ikke være kommet deri på anden måde end med planterne. Venlig hilsen Michael Løgstrup.
(Meddelelsen vil senere blive flyttet til marts måned. Erhardt)

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Kulsbjerge i SydsjællandFredag den 29. marts 2002 
29. marts: Kulsbjerge i Sydsjælland: En del ægklumper af spidssnudet frø, og vist nok også butsnudet. En enkelt grøn frø fremme.
Samme dag, Valbyparken m.m. i Københavns Sydhavn: En del ægklumper af butsnudet frø. En del skrubtudser i parring, og de første ægsnore er allerede lagt. 
I øvrigt oplyser Theodor Hesselberg at der på en regnvejrsaften midt i marts kunne optælles 43 ihjelkørte fløjtetudser (grønbr. tudser)på bilvejen ud for Valbyparken. Det er mange i forhold til den ret lille bestand !
Ang. Fløjtetudse så er et eksemplar set allerede i februar på Skalø i Smålandshavet af Arne Hansen, Fejø. Datoen har jeg ikke. V. H. Kåre 
(Meddelelsen vil senere blive flyttet til marts måned. Erhardt)

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Vaserne, HolteTirsdag den 9. april 2002 Kl 6:30, frostvejr
2 døde, stivfrosne snoge på Furesøstien lidt øst for Dumpedalsrenden. Ingen synlige læsioner - kan de være frosset ihjel? 
Thomas Vikstrøm 
[Send svaret til Webmaster]

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Østerskov og Thurø Rev  Mandag den 8. april 2002. Kl 12:30 - 13.30
Store Skovhul: ca. 172 ægklumper af Springfrø. Stine, Anne og Christine 7b. Thurø Skole
Kystskovhullet: 126 ægklumper af Springfrø. Ronnie, Allan og Signe. 7b. Thurø Skole
Skovhullet:: ca 189 ægklumper af Springfrø. Kristine, Liv og Amanda. 7b. Thurø Skole
Midteroversømmelsen: 146 ægklumper af Springfrø. Charlotte, Nicolaj, Mathilde og Cathrine. 7b. Thurø Skole.
Spejderskovhullet:: 296 ægklumper af Springfrø + nyklækkede haletudser + nylagte æg af Springfrø. Marc, Hans Kristian og Rasmus. 7b. Thurø Skole

      Lille vandsalamander fouragerer på haletudser Østerskov Thurø Rev
  Lille vandsalamander fouragerer på haletudser Østerskov Thurø Rev  

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Vandhullet ved Store Byhavevej Nø Svendborg.  Søndag den 7. april 2002 
46 ægklumper fra Springfrø. Endnu ingen fra butsnudet.
På øen i søen – Christiansminde
Springfrø 1. Arne Bruun 
[Grøn Guide]

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Skårup Skovmøllen. Søndag den 7. april 2002 
Et enkelt skovfirben tog solbad Ulla Friborg

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Gejlbjerg  Søndag den 7. april 2002 
7/4: Haletudser af Butsnudet frø, i lavvandet hedekær v. Gejlbjerg. Enkelte spidssnudede kvækker. 

Bemærkninger: Ved undersøgelse af lidt over 100 lokaliteter i omegnen af Køge i den forgangne uge, kunne det konstateres, at der kun endnu kun var ganske få skrubtudser fremme og endnu ingen ægsnore lagt i nogle af de undersøgte vandhuller.
Butsnudet frø var i områdets vandhuller - i hvert fald blandt de undersøgte vandhuller - kun lige kommet i gang med æglægningen. Grøn frø blev kun observeret på en enkelt af de undersøgte lokaliteter, og synes dermed kun sporadisk at være kommet frem (til vandhullerne) endnu. 

6/4: Nylagte ægklumper af springfrø i et vandhul, Kanderød (Vest for Vallø Storskov); Grøn frø 3 set (Store Tårnby), haletudser af springfrø, syd for Åsen (Køge). Per Klit og Morten Vincents

4/4: Nyklækkede haletudser af springfrø, Skrosbjerg, Per Klit

3/4: Nylagte æg af butsnudet frø, ved Lidemark, Per Klit og Morten Vincents

2/4: Kvækkende springfrøer i et vandhul, Kanderød (Vest for Vallø Storskov), Per Klit

Indsendt af Per Klit

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Bavnemarken & Sækken, Værløse  Lørdag den 6. april 2002. 
Snog: 1 solende i tuet sump på grænsen mellem Sækken og Bavnemarken
But- og spidssnudet frø: Kor af begge arter kunne høres på afstand et sted inde i Sækken
Spidssnudet frø: Kvækkekor i vandhul i nordenden af Bavnemarken; mindst 12 dyr kunne tælles, men der var sikkert flere.
Thomas Vikstrøm 

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Randers fjord  Lørdag den 6. april 2002. 
Tur med NHF til Støvringgaard på nordsiden af Randers fjord.
En del skovfirben, både hanner og unger, men ingen hunner. To snoge. 
I en lille opdæmmet skovsø, var der masser af æg og haletudser (med udvendige gæller) fra butsnudet frø

Von å mellem Troldhede og Kibæk Onsdag den 3. april 2002

I vandhuller langs Von å mellem Troldhede og Kibæk: Fuld gang i kvækkeri og æglægning af Spidssnudet. Kvækkeri af Skrubtudse, et enkelt par i ampleksus, men ingen æg. Yngleadfærd hos lille vandsalamander.

Christian Petersen, Århus

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Vester Bregninge, Ærø  Søndag den 7. april 2002 
I dag blev Lars Briggs og jeg under besøg ved vandhul i Vester Bregninge beriget med lyden af et langtrukkent kvæk fra en grøn frø (Rana esculenta). Mvh. Kim Bang

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Breanäs ved søen Immeln, Skåne  Lørdag den 6. april 2002. 
Butsnudet  frø ægklumper ca 40 i et vandhul, 200 ægklumper i et andet vest for kursuscentret. E Ecklon


Søby, Ærø  Fredag den 5. april 2002. 
De grønbrogede spøger stadig på Ærø. Således fik her til morgen fremvist et overkørt eksemplar af arten. En ung fyr havde fundet den lidt øst for Søby. Mvh. Kim Bang

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sibbhult, Skåne  Fredag den 5. april 2002. 
Butsnudet  frø ægklumper ca 20 i grøft ved rasteplads. E Ecklon


Farum  Torsdag den 4. april 2002.
4/4 fandt jeg to helt nye (eller i hvert fald hidtil ukendte) ynglelokaliteter for butsnudet og spidssnudet frø i Farum; forbløffende nok begge i regnvandsbassiner. 
Den første lokalitet er et bassin i bebyggelsen Fuglsangpark; her kvækkede et blandet kor af de to arter, og jeg kunne umiddelbart tælle 22 frøer, men der var sikkert flere. 
Den anden lokalitet er et bassin på sydøsthjørnet af Hillerødmotorvejen og Brostien fra Farum Midtpunkt; her kunne ses og høres mindst 100 spidssnudede frøer! Thomas Vikstrøm 

[Se også Fænologiskemaet]  yellow_u.gif (1028 bytes)


Råådalen (Helsingborg)  Torsdag den 4. april 2002.
Årets första Snog låg på en väg vid Råådalen (Helsingborg). Jag såg till att den kom i säkerhet från vägen innan jag for vidare. V.h Lasse B .
yellow_u.gif (1028 bytes)


Gunnerup mose, Randers  30. marts - onsdag den 3. april 2002. 
01 April Over hundrede kvækkende hanner af butsnudede frøer. Ingen ægklumper. Et par af den lille vandsalamander observeret i vandet.
30 Marts om aftenen. Mange skrubtudser på vandring, næsten alle hanner samt enkelte butsnudede frøer.

Vandplasken, Kærsgaard strand, syd for Liver Å: April 2002.
03 April. 2 skovfirben hanner, Flere hundrede ægklumper fra brune frøer men ingen voksne i vandhullerne. Ægklumperne var meget små sandsynligvis fra spidssnudede frøer. Over hundrede skrubtudsehanner på bunden af det lave vand og enkelte i amplexus med de få hunner. Ingen ægsnore og ingen strandtudser 
01 April 1 voksen hugorm (Vipera berus) han, 1 unge fra sidste år. 2 Skovfirben hanner, Flere butsnudede og spidssnudede frøer på vandring til vandhullet. Ingen æg. Søe Pedersen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge  Onsdag den 3. april 2002. Kl. 16:35 - 17:40
Skrubtudse 6 kvækkede under fugleskjulet 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vitsø, Ærø  Tirsdag den 2. april 2002. 
I går (d. 2. april) så en skoleelev en lille snog kravle over vejen ved Vitsø. Jeg er nu ret sikker på, at snogene har været fremme allerede sidst i marts, men det er altså den første obs. jeg hører om.  Kim Bang.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hillerød  Tirsdag den 2. april 2002.  
Vandrende Skrubtudser (Bufo bufo) og livligt kvækkende Butsnuder den 2. april 2002 omkring Hillerød. Lille Vandsalamander i yngledragt i Jægersborg Dyrehave den 23. marts, hvor ferejerne allerede er blevet store.
mvh Mogens Holme

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


  Sundvik (N Landskrona)  Tisdag den 2. april 2002. 
3 hannar av Markfirben låg framme i solen vid Sundvik (N Landskrona) Hälsningar Lasse Bergendorf
 yellow_u.gif (1028 bytes)


  Gyllebosjön (SO Skåne)  Måndag den 1. april 2002. 
8-10 Sringfrøer spelade vid Gyllebosjön (SO Skåne)
Under påsken har Butsnudet frø spelat i många dammar kring Helsingborg Hälsningar Lasse Bergendorf
 yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Eng., Svendborg  Mandag den 1. april 2002. 
Min. 20 stk. butsnudede frøer (hanner), særdeles aktive og kvækkende. Nogle var aktive nok til at overfalde min finger! 2 hunner set, hvoraf den ene pludselig blev overfaldet af 8-10 hanner. Efter ca. et halvt minut løb min gode hjerte af med mig, og jeg befriede hende for "overfrakkerne" af skræk for at hun skulle drukne. Jeg troede ellers kun dette fænomen sås hos skrubtudserne?

                 Butsnudet frø (Rana temporaria) den 2. april 2002. yellow_u.gif (1028 bytes)


Apropos skrubtudser: For 2 år siden satte jeg haletudser af denne art ud i mit havebassin (efter at have indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen) og i går aftes (1/4), dukkede de første 5-6 hanner op derude. Der var en del protestlyde, men også mindst en, der kvækkede. Desværre går der nok et par år mere før de første hunner dukker op, men herligt er det da.
Kan det tænkes, at de vil søge andre steder hen, når der ikke kommer nogen hunner?
MVH Ulla Friborg
           .

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Klintholm, Østfyn  Mandag den 1. april 2002. Kl.13:30-14:30
Spidsnudet frø 6 hanner + 40 -60 ægklumper, Skrubtudse han, Lille Vandsalamander 30-40

                            .

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Se en tysk oversigt over felthepetologiske møder i Tyskland i året  2002 på:
www.amphibienschutz.de/kongress.htm
yellow_u.gif (1028 bytes)


[Se Januar-Februar 2002][Marts 2002][Maj 02]


Se [ MARTS 2000 ] [MARTS 2001] [MARTS 2002] [APRIL 2000] [APRIL 2001] [MAJ 2000] [MAJ 2001]

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 2001.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2001 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm