[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2001

Læs her obs fra: [ januar, februar[marts] [ april ] [ maj ][juni[juli[august] [september] [oktober]
[Home] [Direkte til Fænologi-oversigten ] [ EU-LIFE-projektet
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:26:58             Skriv til Herpetologisiden her.   [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

December 2001:

Naturskolen, Svendborg Fredag den 14. december 2001
Butsnudet frø flere  Erik Ehmsen 


Modtaget fra Bjark Huus Jensen:
En forskergruppe fra Saskatchewan University i Canada har fundet ud af at æg af [ Hyla regilla ] kan sanse fare. Hvis fx iglen Desserobdella nærmer sig æggene aktiveres en klækningsmekanisme, hvorved frøens æg klækker og larverne flygter. Iglens duftstoffer er åbenbart i stand til at trænge ind i æggene!

Kilde: (Oikos 92, 2001) via Ingeniøren (7.12.2001) nr. 49, 2001, p. 24.


November 2001:

Naturskolen, Svendborg Mandag den 12. november 2001
Butsnudet frø  Erik Ehmsen 


Tåsinge  Fredag den 9. november 2001 
Skrubtudse er set i min have den 9 november 2001 på Tåsinge. Søsser Ejlersen


 

  Oktober 2001:

 

I Vestjylland omkring Blåvandshuk sås i efterårsferien flg. padder og krybdyr:
14/10: Blåvandshuk. butsnudet frø 1 juvenil.
15/10: Nyeng (Ho Bugt): skrubtudse 1 fundet i brønd. Hugorm 2 set i plantagen.
17/10: Ho klitplantage: Butsnudet frø 1.

Fra september kan i øvrigt tilføjes flg.:

Farum Kaserne 22/4: Mange padder blev om natten fundet omkring kasernebygningerne, hvor de var ved at søge vinterkvarter i kældre og lyskasser. Fundene omfattede adskillige spidssnudet frø, butsnudet frø og lille vandsalamander, enkelte stor vandsalamander og skrubtudse samt en enkelt grøn frø.

Farum Kaserne og Øvelsesterræn 29/9: Flere juvenile butsnudet frø og spidssnudet frø set i bevoksningerne. 
Med venlig hilsen.
Anne Solholm og John Frisenvænge


I august 2001 oplevede jeg i Tisvilde Hegn den til dato største stålorm som var på vej over en cykelsti og vistnok blev påkørt af en cyklist. Den var ca. 50 cm lang og tyk som min lillefinger. Jeg samlede den op og undersøgte den for at se om den havde synlige skader - der var intet at se og den snoede sig det bedste den havde lært !
Hvor store kan de egentlig blive ??? Med venlig hilsen Jan  

Kåre Fog skriver i "Nordens padder og krybdyr" side 291:"Længden i de nordiske lande er 25-43 cm, undtagelsesvis op til 49 cm."
Jan Kjærgaard Jensen skriver i "Danmarks Krybdyr", Natur og Museum. 22. årgang nr. 1, 1983: "Stålormen bliver op til 45 cm lang. De fleste dyr er dog mindre." 
Mvh Erhardt
 


Ny Gesinge, Tåsinge Torsdag den 25. oktober 2001.
1 stk dejlig stor tyk Grønbroget tudse her på udflyttervej, vel en hun? Poul Rasmussen 


Øvre, Endelave,   Tirsdag den 16. oktober 2001 
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris): 1 nyforvandlet på land. Thomas Vikstrøm


Strynø, Strynø By  Lørdag den 20. oktober 2001 
Kl. 11- 12
- enkelte grønne frøer (Rana esculenta) endnu aktive i Postens Dam og Saes Dam 
Med venlig hilsen Jens Bech, Strynø


I dag lørdag den 20. oktober fandt Hans-Ole Hansen og jeg 2 store vandsalamandre og 3 spidssnudede frøer ved Roneklint, der ligger tæt ved Præstø. Alle dyr blev fundet på land, ca. 150 meter fra nærmeste vandhul. Jeg formoder, at de 3 frøer har været fra i år, da de målte hhv. 28 mm, 31 mm og 32 mm.
Venligst Henrik Bringsøe 


Ærø  Torsdag den 11. oktober 2001
Jeg har fundet en overkørt Skrubtudse (Bufo bufo) ! Nå, ville mange nok sige, dem går vi nærmest og glider i, der hvor jeg bor. Men denne skrubtudse blev fundet på Ærø, hvor der går årtier mellem hver registrering. Meget mærkeligt ! Den blev så ydermere fundet v. Låddenbjerg Plantage v. Søby, altså fra en ende af øen, hvor den aldrig tidligere er registreret. Vi ved, at den i 1960'erne fandtes i et vandhul i nærheden af Marstal, og at der i 1980'erne er fundet 2 eksemplarer i Gråsten Nor, men ellers ved vi intet om dens tilstedeværelse her på øen. Den kan naturligvis være indslæbt, men det betvivler jeg, og området den blev fundet i, er faktisk suverænt skrubtudserevir, så jeg skal altså til at have den med i min bevidsthed, når jeg næste gang tager på ekskursion i området (hvilket jeg har været et utal af gange). Og når foråret kommer, skal der kigges efter ægsnore ! 
M.v.h. Kim Bang 


Hej Hej 

Jeg håber i kan hjælpe mig. Jeg fandt denne lille fyr i Rold skov den anden dag. Hvad er det for en? Jeg synes ikke rigtigt den ligner noget i min "Krybdyr i farver fra 1900-grønlangkål" Med venlig hilsen  Malene Thyssen

                     
Svaret til Malene var, at det er en ung Skrubtudse (Bufo bufo). Erhardt


Strynø Søndag den 7. oktober 2001.
Der er stadig en del grønne frøer (Rana esculenta) i Postens Dam ved Brovejen i Strynø By, som hopper i vandet fra bredden når de forstyrres.
Torsdag den 4. oktober 2001 (sen eftermiddag)
Grønbroget tudse (Bufo viridis)1 juv. (ca 3 cm lang) fundet i min have. Udsat i genboens drivhus, der er hjem- og overvintringssted for mindst 25-30 grønbrogede tudser. Jens Bech


Syltmade Ådal, Egebjerg, Sydfyn  Onsdag den 3. oktober 2001 Kl 17:00 - 18:30
Butsnudet frø (Rana temporaria) 10 - 15 fra i år, Lille vandsalamander 1.


September 2001:

Vejlen, Tåsinge   Søndag den 30. september 2001  
Snog 1 knap 1/2 m. (trafikdræbt ) Arne Bruun [Grøn Guide]


Søndervej, Thurø Søndag den 30. september 2001 
Lille "landsalamander" han 1 ude ved et af skurene, Skrubtudse 1 1 K.
Arne Bruun [Grøn Guide]


Søndervej, Thurø Lørdag den 29. september 2001
Skrubtudse 1 trafikdræbt og der var også en på Vestergade (udfor nr. 41) i Svendborg for en uges tid siden. Arne Bruun [Grøn Guide]


Sydlangeland, Fakkebjerg Søndag den 23. september 2001 . 
Alm firben 1 Ad + 2 juv

   Alm firben på Fakkebjerg den 23. september 01.


Svanninge Bakker (Hestebakken) Lørdag den 22. september 2001 . 
Springfrø 8, Skrubtudse 2


Skarø Fredag den 21. september 2001 Kl 14:15-16:15
Grøn frø (Rana esculenta)
4 juv på 'Amtsstien' + mange i Revhullet.


Snog (Natrix natrix)
Farum Sortemose 17/9: 3 levende + 2 døde. Tobias Brynfeldt (7 år) via Thomas Vikstrøm.


17/9 Hestefælleden ud for Kongelunden, Amager: 
Spidssnudet frø f. nigromaculata, 1 stk. ca. 2-årig. 
Er den kendt herfra - så langt østpå?

Thomas Vikstrøm.


Langeland Tryggelev Nor Søndag den 16. september 2001 
Snog 1. Arne Bruun


Ny Feltherpetologisk Forening er dannet. 
Bestyrelsen består af:

Kurt Jørgensen
Michael Løgstrup
Kåre Fog
Jonas Olsen
Ditte Guldager Christiansen
Anne Solholm
John Frisenvænge
Lars Iversen 

mere følger! 


25/9, Sølsted Mose, Sønderjylland:
Spidssnudet frø f. striata: 6-7 set.
Grøn frø: Mindst 1 hyppigt kvækkende - er det ikke lidt sent?
Thomas Vikstrøm


Birkholm Onsdag den 5. sep. 2001
Grønbroget tudse 6 Ad, Grøn frø 40 -60 Ad + Juv

Good Evening


Kære Erhardt
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Erich Wederkinchs indlæg. 2 dages varsel til en stiftende generalforsamling er lige i underkanten. Hvis foreningen skal startes på et sobert grundlag er det nok bedre med mindst nogle måneders varsel.
Mange hilsner
Lars Hansen


Hej Erhardt.
Jeg er helt enig med Erich W.
Hilsen Ulla.


Kære Alle,
Må jeg i al ydmyghed overfor det gode initiativ - fast ansvarsfordeling for
møder mv. - mene, at en så kort frist udlelukker de fleste fra at deltage.
Det er vel ikke meningen ? 
Må jeg foreslå, at der forberedes en generalforsamling senere i år eller i
begyndelsen af næste år, som kan afholdes sammen med det årlige
feltherpetologiske møde. Det vil give alle interesserede mulighed for
tilslutte sig og få indflydelse på den ny forening. 
Med venlig hilsen
Erich Wederkinch

Ny forening, Dansk Feltherpetologisk Forening

                                                              Stiftende generalforsamling

Tid    : Torsdag den 6. september kl. 19.30.
Sted :  Albertslund,  Kærgården 15 1th, 2620 Albertslund hos Michael Løgstrup

Oplysninger og information ved 
Kurt Jørgensen 46384792/22490282 amphi-foto@email.dk  
eller Michael Løgstrup 43624929 anette.michael@get2net.dk

Venlig hilsen KurtAUGUST 2001:

29/8 Firben sp. (Lacerta sp.): 1 øst for Fortet på Saltholm.
29/8 Grønbroget tudse (Bufo viridis): 1 voksent dyr under bræt sydøst for Fortet, Saltholm.
Ca. 27/8 Grønbroget tudse (Bufo viridis): 1 fundet på Kalktippen, Saltholm, af Peter Jannerup.
24/8 Butsnudet frø (Rana temporaria): Kuriosum: Ved afslutningen af en natsværmer-lyslokningstur i Insulinmosen, Gentofte, arrangeret af amtets naturvejleder, fandtes de traditionelle æggebakker på lagenet under kviksølvpæren tæt besat med - butsnudede frøer der smovsede i natsværmere m.m.
23/8 Firben sp. (Lacerta sp.): 1 på Saltholms sydøstkyst.

13/8 Strandtudse (Bufo calamita) (?): Hørt kvækkende sporadisk kl. 0.15-30 nær Holmegård på Saltholm.
Kan det være rigtigt så sent på året?

2/8 Stålorm (Anguis fragilis): 1 i fou. i tue af sort havemyre i Krogen ved Valsgård øst for Hobro.
26/7 Stålorm (Anguis fragilis): 1 ihjelkørt på landevejen vest for Madum Sø, Himmerland.
25/7 Stålorm (Anguis fragilis): 1 i stikant i Krogen ved Valsgård øst for Hobro.
20/7 Snog (Natrix natrix): 1 svømmende i Gudenåen lige syd for Sminge Sø.
16/7 Skrubtudse (Bufo bufo): Nyforvandlede i hundredvis på vandring i Velling Skov, fra rastepldsen ved Lystrup Å og hlt op mod højdepunktet Vellinggavl
!6/7 Snog (Natrix natrix): 1 krydsede Furesøstien i Vaserne nord for Furesøen.
3-5/7 Skrubtudse (Bufo bufo): Nyforvandlede i hundredvis på vandring i have på østsiden af Gentofte Sø. Thomas Vikstrøm


Lundstedet, Skovsgaard, Langeland Søndag den 26. august 2001
Alm firben 3 juv.
Ristinge Klint Langeland

Alm firben 4

                     Alm firben juv fra i år.


Bregninge Bakke, Tåsinge Lørdag den 25. august 01
Skrubtudse (Bufo Bufo) 1. juv.


Svannige Bakker, Fåborg  Torsdag den 23. august 2001.
Markfirben han + hun, Springfrø (Rana dalmatina)
, Snog (Natrix natrix) 1.

Arreskov Sø  Torsdag den 23. august 2001.
Skrubtudse (Bufo bufo), Butsnudet frø, Alm firben.


Vi har i vores have set en lille slange (formentligt en unge), der målte 15-20 cm. Den var brunlig med en kraftig sort stribe ned langs ryggen, og gule og sorte striber løbende skiftevis i længderetningen. Den var sky og blev fundet under en flise i køkkenhaven. 
Et billede vedlagt, hvor man kan se hovedet. (midtfor - nederst på billedet).

                    Ubestemt slange

Kan I oplyse hvilken art det er? Vi har i forvejen med sikkerhed stålorme.Mvh Malm  Ludvigshavevej, Lolland
 


Arreskov Sø  Mandag den 20. august 2001. Kl. 12:00-13:30 Bla.
Stålorm (Anguis fragilis)1 krybende over sti ved Sollerup. Per D Poulsens' website: [ Fugle-Faaborg  


Lille Lyngby  Lørdag den 4. august 2001
Stor snog (Natrix natrix) set og videofilmet ved grusvej i Lille Lyngby lørdag d. 4 august. Nyforvandlede Bufo bufo ved mosen. Jakob Lausen


Monnet,  Tåsinge  Søndag den 19. august 2001 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 40 - 60 nyforvandlede få meter fra vandhullet vest for hjemmeværnets skydehus. 10 -20 stk set ved huset, som er en sandsynlig overvintrings lokalitet.

                   Stor forekomst af grønbroget tudse yngel. TRÆD VARSOMT :-)


Odense  Fredag den 10. august 2001
Der har været gang i fravandring af Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) i vandhul ved Forskerparken Fyn, Odense. Omkring 20 nyforvandlede og to voksne eksemplarer fundet i halvtør tilstand i bunden af kælderskakt. Niels Damm


Klintholm  Torsdag den 9. august 2001.
Ynglesucces af Klokkefrø (Bombina bombina) på Klintholm, Østfyn. To nyforvandlede set i det bedste vandhul. Niels Damm


På Læsø variere de Spidssnudede frøer meget og ofte ligner de mere Butsnudede Fører - se blot disse fotos fra Hornfiskrøn hvor bugen er meget marmoreret. Nærfotos af fodrodsknude og snude blev desværre uskarpe - men det er Rana arvalis. vh Bjarke

                                      Rana arvalis fra Læsø (75743 bytes) Foto Bjarke Huus Jensen 
                                    Se et større billede 
                                    med et klik på billedet. 74 Kb  


Hvidkilde Sø, Svendborg Torsdag den 2. august 2001
Skrubtudse 2 trafikdræbte. EE 


Sundet, Fåborg  Torsdag den 2. august 2001. kl. 12:00 Bl.a [ Fugle-Faaborg
Snog 1  ( krybende over cykelsti)  Per D Poulsen 


JULI 2001:

Avernakø fredag d. 27. juli. 2001.
Klokkefrø (Bombina bombina): 36 nyforvandlede i de to bedste vandhuller ejet af Fyns Amt.
Grøn frø (Rana esculenta): én nyforvandlet set i vandhul på amtets areal. Niels Damm


Ærø  Onsdag den 25 juli 2001
Lidt herpetologi skal du også have: jeg arbejder p.t. intenst med udsætninger af klokkefrøyngel. I dag røg der ca. 250 ud i friheden. Samtidig så jeg den første nyforvandlede grønne frø, og den første nyforvandlede Lille vandsalamander er set på Ærø for ca. 1 uge siden. Kim Bang


Knolden Dyreborg Onsdag den 25 juli 2001
Strandtudser 5 fra i år

      Strandtudseyngel fra Knolden den 25. juli 01. EE-foto


Klokkefrø 25. juli
Nyforvandlede klokkefrøer (Bombina bombina) set i ét vandhul på Klintholm, Østfyn og i to vandhuller på Avernakø.
Der kan stadig høres enkelte kvækkende hanner af klokkefrø både på Klintholm og Avernakø. Niels Damm 


Jeg er ikke sikker på om det er det rigtige sted at stille spørgsmål, men jeg prøver, er der nogen som kan oplyse mig om der findes hugorme i nordsjælland, i f.eks. Gribskov. Mvh. Kim Madsen


Svendborg  Fredag den 20. juli 2001. 
Skrubtudse (Bufo bufo) fra i år fundet i en spand vand midt i Svendborg i dag.  Ulla Friborg 

                 Død skrubtudse fra i år.


Spidssnudet Frø nymetamorfoseret 16/7, Skagen, BHJ


I Hovedstadsområdet så jeg den første nyforvandlede skrubtudser og brune frøer 26/6 i Grønsø Mose vest for København. Den første forvandlede grønbrogede tudse sås 28/6 på Olsbæk Strand ved Køge Bugt. Jeg har ikke kunnet finde yngel af strandtudse på Vestamager eller Saltholm i år. De ældste larver af lille vandsalamander er i øvrigt ved at nærme sig forvandlingstidspunktet nu (sendt 17/7). John Frisenvænge


I dag, søndag den 15. juli, besøgte jeg for første gang i et par måneder de to vandhuller på Søndre Strand i Køge. Ved det nyeste af dem var der en del nyforvandlede grønbrogede tudser. De fleste var ret store og målte 16 mm (SVL). Enkelte var lidt mindre og havde stadig en stump hale. Jeg gætter på, at de ikke lige er gået på land, men har været der i det mindste nogle dage. Venlig hilsen Henrik Bringsøe


SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland Tirsdag den 10. juli 2001
Klokkefrøyngel 145 udsat i tre vandhuller  ved Skovsgaard i forbindelse med [Life-projektet.]

  En ud af 145 Bombina bombina


Hallo, Amphibienfreunde,
vielen Dank für ein schönes Wochenende und viele schöne Informationen zu den Amphibien in Dänemark. Und dass unsere Wechsel- und Kreuzkröten sich doch irgendwie anders verhalten als eure, gilt vielleicht auch für andere Arten.
In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal einen grauen Laubfrosch mit hellen Flecken gefunden, eine Maserung, die eher an eine schmutzige Knoblauchkröte erinnerte als an einen Laubfrosch...

      In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal einen grauen Laubfrosch mit hellen Flecken gefunden, eine Maserung, die eher an eine schmutzige Knoblauchkröte erinnerte als an einen Laubfrosch... 
Arne Drews 10. juli 2001

 Wir haben den grauen zwischen grünen im Laichgewässer gefunden, es kann
natürlich sein, dass er direkt angewandert ist und vorher auch auf etwas
grauen gesessen hat. Erstaunlich war nur, dass er unter dem Auge ganz normal
grün war, ist das denn normal? Arne


Så kravler de små på land i Vendsyssel:

Butsnudet Frø, nymetamorfoseret, Hjørring, 9/7, BHJ
Skrubtudse, nymetamorfoseret, Hirtshals, 10/7, BHJ

Fortsat god sommer Bjarke


Monnet Søndag den 8. juli 2001
Yngel af Grønbroget tudse, Grøn frø, Springfrø.  Lars Briggs & EEE + Viridisgruppen fra Kiel


Strynø Kalv Søndag den 8. juli 2001 (Aften)

         

Vandhul 1: 
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) 1 larve
Vandhul 2: 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) Haletudse 1
Vandhul 3: 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) Haletudse 3-5
Vandhul 4: 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) Haletudse 4
Vandhul 5: 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) Haletudse 25-30 i et 'ketsjerslag'
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) 2 larve
Vandhul 6: 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) Haletudse 1-2 i et 'ketsjerslag'
Hundestejler + rejer
Vandhul 7: 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) Haletudse "få"
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) 1 larve Lars Briggs & EEE


Bredholm Søndag den 8. juli 2001 (Aften)
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 3 voksne + 1 2-årig obset af Erik Schreiner nogle dage før under blikplader.
Ingen haletudser fundet i vandhullet! Lars Briggs & EEE


SKOVSGAARD, Påø-enge. DN Langeland Søndag den 8. juli 2001
S
tålorm, Alm firben, Grøn frø, Nyforvandlede springfrø og klokkefrø-yngel Lars Briggs & EEE + Viridisgruppen fra Kiel


Hjelmshoved Lørdag den 7. juli 2001
Snog (Natrix natrix) 1 ca. 40 cm
Grøn frø + haletudser Lars Briggs


   JUNI 2001:

Sjældne arter - maj-juni 01 Vejle Amt
 
PADDER OG KRYBDYR

Løgfrø (V,F,H)
Tørring-Uldum K.: Kvækkende løgfrøhanner i to vandhuller oprenset for løgfrø i efteråret 2000 ved Rørbæk og Hammer 2.5 Niels Damm.
Tørring-Uldum K.: Ægsnor af løgfrø set i vandhul ved Bregnbjerg, Hammer 2.5 Niels Damm.

Løvfrø (F,G,H)
Kolding K.: Stenderup Nørreskov, 23.5., livligt kvækkende fra flere vandhuller lige vest for skoven mellem Skarre og Thygesminde kl. ca. 23.30-00.30. Ifølge en rapport fra Vejle Amt er arten kendt herfra, Bent Vestergaard Petersen..

Snog (F,G)
Brædstrup kommune: Markhegn tæt ved Fåresø. Meget stor snog, over 1 m. Tove Yde

Spidssnudet frø (F,G,H)
Egtved og Lunderskov Kommuner: I næromgivelserne til Skærsø og i Nørremosen sås flere eksemplarer, alle med rygstribe. 24.-5. Marian Würtz Jensen.

Strandtudse (F,G)
Hedensted K.: Remmerslund Grusgrav, hørt 19.40 d. 3/5, Tommy Kaae.
Juelsminde K.: 9 strandtudsehanner og en hun i strandsø på sydlige del af Hjarnø 8.5., Niels Damm

Hugorm (F)
Brædstrup K.: Grusvej ca. 200 m øst for Fåresø. Ung hun, ca. 20 cm. Tove Yde
Kolding K.: 2 hunner, ca. 30 og 40 cm, 30.5., Thomas Nielsen via Jørn Chemnitz

Markfirben (F)
Kolding K.: på Ferupdæmningen, 6.6., Jørn Chemnitz

Stålorm (F)
Juelsminde K.: Fakkegrav, 10.5., Michel Tavir
Egtved K. Bindeballestien ved Vingsted, en smidt hale, 19.6., Niels Rauff
Kolding K.: Kolding Skov, v. Østre Gasværk, 12.6., Jann V. Olsen via Jørn Chemnitz
Kolding K.: Bramdrup Skov v, Skovvejen, han, 31 cm kørt ihjel af traktor, 16.6., Jørn Chemnitz


Strandtudse (Bufo calamita): 
27. juni kvækkekor i Milesøen, Råbjerg Mile.
28. juni 3 haletudser i begyndende forvandling fanget ved intensiv ketsjning i dystrof, eutrofieret tørvegrav på Hulsig Hede syd for Skagen. De eneste andre dyr i fangsterne var 9 små trepiggede hundestejler samt en
vandnymfe-nymfe og en lille bugsvømmer.

Grøn frø (Rana esculenta). 
1. og 19. juni hørtes kvækkekor i have på Frederikslundsvej i Holte. 
1. og 9. juni kvækkekor i Vaserne, Birkerød på Kærstiens østside (NØ-Sjælland). 
19.-21. juni kvækkekor i Stavnsholt Gadekær ved Farum. 
19. juni kvækkekor i et regnvandsbassin i bebyggelsen Fuglsangpark i Farum. 
21. juni kvækkekor i have på vejen Furesøhave på Furesøens nordbred.

Spidssnudet frø (Rana arvalis), forma striata: 
12. juni fangedes et voksent dyr på en kultureng ved Hvirlå lige øst for Ravsted, Sønderjylland.

Snog (Natrix natrix): 
15. og 21. juni 1 på Furesøstien i Vaserne, Birkerød. Den sidste bedømtes til at være ca. ½ meter lang.

Thomas Vikstrøm


Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 27. juni 2001. Kl 11:00 - 13:00 
Grøn frø kvækker


Hjortø Tirsdag den 26. juni 2001 Kl 9:30 - 13:00. 
Grøn frø (100- 200) kvækker.
Grønbroget Tudse yngel


I det sydlige Hornsherred er Butsnudet frø, Spidssnudet frø og Skrubtudse lige ved at gå på land. Larver af stor vandsalamander er mellem 2 og 3 cm lange. Mvh Morten Vincents. Modtaget den 26, juni 2001.


Syltmade Ådal, Egebjerg  Mandag den 25. juni 2001
Springfrø 1 ad
Butsnudet 1 2-årig


Søndervej, Thurø Søndag den 24. juni 2001
De første haletudser har fået bagben i søen, hvor der også er pænt med salamanderyngel.  Arne Bruun
[Grøn Guide] 


Juni 2001 den 15. -17. juni

Bufo calamita: Strandtudse-yngel på Bjørnø, Halmø, Korshavn og Knold v. Dyreborg.
Bufo viridis:      Grønbroget tudse-yngel på Monnet, Birkholm, Hjortø, Odden, Stor Egholm, Bjørnø, Korshavn og Knold. 
Mvh Lars Briggs


Thurø Rev Lørdag den 23. juni 2001 kl  7:00 - 8:30
Springfrø 2 Ad Fou + haletudser af samme 


Juni 2001
Dalby Bugten på Hindsholm, Fyn
Spidsnudet Frø og Strandtudse haletudser

Mors
Strandtudsehaletudser og spidssnudet frø

Helnæs Made, Fyn
Strandtudse, Grøn frø, Lille vandsalamander og Stor vandsalamander
Den grønne frø, der blev fanget lignede en latterfrø ifølge en russisk ekspert!   Mvh Lars Briggs


Vejlen, Tåsinge  Tirsdag den 19. juni 2001. 
Grønbroget tudse 1 han "fløjter".


Holmegårds Mose søndag d.7. juni 2001
Talrige snoge men kun en enkelt hugorm på trods af mange timers traven rundt. 
Grøn frø kvækkede i flere gamle tørveskær. Jakob Damgaard


Bogø, Fyns Hoved  Søndag den 17. juni 2001
Undersøgt 12 vandhuller:
Stor vandsalamander i 6 huller
Strandtudser i 3 huller
Spidssnudet frø i 7 huller. Lars Briggs


Rødme Svinehaver, Egebjerg Søndag den 17. juni 2001 
Alm. firben 1, Grøn frø (stor koncert ), Springfrø 2 voksne + 1 (2 årig)


Åmosen, Ollerup Onsdag den 13. juni 2001 
Grøn frø, Snog


Romsø Søndag den 10. juni 2001 Kl 9:00 - 17.00
Grøn frø 250 -500. Hvert vandhul på øen har sin bestand. Mvh Erhardt


Hjortø Lørdag den 9. juni 2001 Kl 7:00 -11:30.
Grønbroget tudse (Bufo viridis) haletudser i 1 vandhul. 

Grønbroget tudse. Haletudse fra maj. EE-foto


Falsterbo 25/5: Grönfläckig padda (Bufo viridis) i amplexus med Strandpadda (Bufo calamita) på Flommens golfbana.
 
                         lasse.jpg (138470 byte)
 
Hälsningar Lasse Bergendorf

Se JUNI 2000


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 2000.
Alt hvad der blev sendt til siden i 1998 kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes HER (zip-fil 2006kb) og for 2000 kan hentes HER (exe.fil 2040kb).
Var der noget du ikke fik sendt i 2000 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  Erhardt Ecklon


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon  Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm