[ Tilbage ]

Herpetologisk Fænologi 2002

Herpetologiske fænologiarter i DK (19871 bytes)

Læs her obs fra 2002 [Januar og februar] [marts] [april] [maj] [juni] [juli]
fra 2001:
[ januar og februar[marts[april[maj[juni/juli/august/september/oktober/november/december
o
g fra år 2000 [marts] [april] [maj] [juni] [ juli ][august[september, oktober november, december]  

Siden er sidst opdateret:
29. marts 2006      Skriv til Herpetologisiden her.   [ Skriv direkte til siden fra Nettet ] [Deltagerlisten]

Padder
2002vandring


I vandhul, excl overvintrende

Kvæk

(for salamandre, yngleadfærd)


æg


larver

nymeta
morf.
Lille vandsalamander

(Triturus
vulgaris)

[TILBAGE]    [TOP] 

28/1 EH  Naturskolen, Svendborg 
18/3 JV Ribe
18/3
JF & AS Farum

31/1 KJ Gunderup Kohave, Køge
5/2
LB  Stokkeby, Ærø 
8/2 JB Strynø 
13/2
EE Svendborg
 9/3
MV Hvalsø  18/3 JF & AS Farum  

 

  21/4 AB Thurø  

 

  29/7 PK Søgårds Mark

Stor
vandsalamander

(Triturus
cristatus)[TILBAGE
]   
[TOP] 

18/3 JF & AS Farum

 

31/1 KJ Gunderup Kohave, Køge  
6/2  KBJ, LB  Vodrup, Ærø 
18/3 JF & AS Farum 

 

 

4/3 KJ & ML Gunderup Kohave, Køge
11/4 KF Enø
22/4 EE Østfyn
 

 

9/7 KF Nygaardshave Vordingborg

 

Bjergsalamander

(Triturus
alpestris)
[TILBAGE]    [TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

(kvæk )

 

æg

 

larver

 

nymetamorf.

 

Skrubtudse

(Bufo bufo)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

17/1 LJG  Hostrup  Sø, Sønderjylland
24/1& 30/1 LHS  Trente Mølle, Broby
8/2 JF Hvidovre 
4/3 LJG  Broager-Kruså
18/3 JV Ribe
16/4
TV Holte
16/4 PK Hostrup Sø
22/4 EE Østfyn  

1/4 EE Klintholm 

3/4 EE Vejlen, Taasinge 
  8/4 Karin & ND Skovsgaard
  18/4 AA Mjelsmark, Als
19/4
EE Taasinge
  23/4 OØA Rødding
  24/4 TV Røgbølle Sø

  29/3 KF Valbyparken

  21/4 TV Gedser
1
/5 JF Vestamager

8/6 JF Vestamager
20/6
PK Tjæreborg
16/8 JF Vestamager

Strandtudse

(Bufo calamita)[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende
19/4 EE Taasinge

 

kvæk
  18/4 AA Mjelsmark
  20/4 TV Falster
 22/4 ND LB  Dalby
22/4 EE Østfyn
  20/5 KDJ Fyns Hoved
  5/7 PK Bankel
11/7 Flere kilder Bjørnø, Halmø, Korshavn 
21/7 ND Dalby Bugt
æg
  25/4 Sille & ND Nybølle, Midtfyn
5/7 PK Bankel
larver
  4/7 BHJ Skagen
5/7 PK Bankel
2/9 MV Alling Bornholm 

 

nymetamorf.
20/6 PK Tjæreborg 
1/7 PK Mandø
  4/7 BHJ Skagen
Grønbroget tudse

(Bufo viridis)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

7/2 JB Strynø
Februar Arne Hansen Skalø
medio/3 KF, Theodor Hesselberg Valbyparken
  5/4  KBJ Søby Ærø  

19/4 EE Taasinge  

13/3 JB Strynø
19/4 EE Taasinge
  25/4 TV NØ Lolland
  9/5 MV Hundige og Køge

  29/4 LB  Monnet, Taasinge

 

27/6 EE Taasinge
25/6
PK Olsbæk, Greve

  25/6 PK Olsbæk, Greve
16/8 JF Vestamager

Løgfrø

(Pelobates fuscus)[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring
18/3 JV Ribe

 
I vandhul, excl overvintrende
18/3
JV Ribe
  
kvæk
14/4 + 15/4 PK Hostrup Sø + Kliplev 
18/4 AA Mjelsmark
22/4 JL  Ll. Lyngby 
  25/4 KF Knudshoved Odde 
æg
18/4 JV Ribe

 

larver
26/6 PK Alsønderup
nymetamorf.
26/7 PK Rejsby Hede 

 

Klokkefrø

(Bombina bombina)


[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

    

Påsken PA Avernakø
 
7/4 LB  Ærø
 21/4 LB  Ærø
22/4 EE Østfyn
  26/4 TV Sydsjælland

 

 

  25/4 KF Sydsjælland
 
26/4 ML Sydsjælland

 

 

 

 

 

 

 

Spidssnudet frø

(Rana arvalis)

[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring
18/3 JV Ribe
 
I vandhul, excl overvintrende
18/3 JF & AS Farum
  
kvæk
  27/3 MV Holsted
 
28/3
PEH Stuekær i Vestskoven, Albertslund
 
29/3 + 30/3
JF & AS mfl Fyns Hoved
18/4
AA Mjelsmark
22/4 EE Østfyn
  29/7 JL Lille Lyngby; Skævinge
29/8 JL Lille Lyngby; Skævinge
æg
  29/3 KF Kulsbjerge
  29/3 + 30/3 JF & AS mfl Fyns Hoved
  30/3
PEH Stuekær i Vestskoven, Albertslund
1/4 EE Klintholm 
4/4 TV Farum
1/5
JF Vestamager
larver
 

 

nymetamorf.
8/6 JF Vestamager
12/6
PK Sønderho, Fanø
16/8 JF Vestamager

 

Butsnudet frø

(Rana temporaria)

[TILBAGE
]   
[TOP] 

23/1 KF Roskilde
23/1
LJG Kruså/Kollund
1/2
DC Kalundborg
 
5/2 LJG  Kliplev
6/3 LJG  Padborg 
18/3 JV Ribe
18/3
JF & AS Farum
 

12/3 EE Svendborg
18/3 EE Svendborg

18/3 EE Svendborg
18/4 AA Mjelsmark
  20/4 AB Thurø

 

  26/3 JL  Lyngby
  29/3 KF Valbyparken
 
30/3
PEH Stuekær i Vestskoven, Albertslund
1/4 UF Svendborg
11/5 PEH Albertslund

  6/4 NHF+ CP Randers Fjord   
 
7/4  PK Gejlbjerg  
  10/4 JL Lille Lyngby, Hillerød 

12/6 PK Sønderho, Fanø

Springfrø

(Rana dalmatina)

LINKS: 1997 1998/1999 & 2000
     


[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring

 
I vandhul, excl overvintrende
31/1 KJ Gunderup Kohave, Køge 
6/2  KBJ, LB  Vodrup, Ærø 
 8/2 EE Svendborg
   

 

kvæk
 2/2 KJ Gunderup Kohave, Køge
 8/2
EE Svendborg
10/2
UF Svendborg
  2/4  PK Kanderød  
  8/4 Karin & ND Skovsgaard 
  20/4 AB Thurø
æg
 
28/1 Ingemar Ahlén Øland
6/2
ML & KJ Gunderup Kohave, Køge  
8/2 EE Svendborg
17/2
EE & UF Svendborg 
  6/4  PK Kanderød 
  8/4 EE Svendborg  
larver
  4/4  PK Skrosbjerg  
nymetamorf.
16/6 KF Vordingborg
17/6 KF Knudsskov Knudshoved ved Vordingborg
Grøn frø

(Rana esculenta)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

 6/2 PR   Vornæs Skov, Taasinge 
  25/4 TV Falster  

 

 

18/3 JF & AS Farum
20/3 
KBJ Søby Skole, Ærø
29/3 
HB Køge
 

  7/4  LB & KBJ Vester Bregninge Ærø 
  8/4 Karin & ND Skovsgaard
  21/4 JB Strynø  
9/5  KBJ  Stokkeby Nor, Ærø
16/8 JF Vestamager
18/8
EE Skovsgaard
4/9 EE Vejlen Taasinge

 

26/6 PK Alsønderup  

17/7 KF Nylars
26/7 PK Rejsby Hede 
16/8 JF Vestamager

Latterfrø

(Rana ridibunda)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring  I vandhul, excl overvintrende 

 

kvæk 
  26/5 KJ & ML Fælledparken

æg 
  26/5 KJ & ML Fælledparken

 

larver 

 

nymetamorf. 

 

Løvfrø

(Hyla arborea)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

  

 

Uge 13 Karin Overby  Klattrup
18/4 AA Mjelsmark
  21/4 via KF Vordingborg
 
25/4 KF Lolland 
17/6 KF Vordingborg (sidste aften med kvæk)

7/5 KF Lolland
11/6 KF Lolland

  

6/7 KF Lolland
14/7 US Moesgaard
 

 

yellow_u.gif (1028 bytes)

 Krybdyr
2002

Forekomst efter vintersøvn

hamskifte

parring

æg

unger

andet
Skovfirben

(Lacerta vivipara)

[TILBAGE]    [TOP] 

 6/2 EH  Naturskolen, Svendborg 
5/3 Niels Jepsen og Martin Schmidt Rørbæk Sø
4/3 LJG  Padborg
15/3 Djursland
  29/3 + 30/3 JF & AS mfl Fyns Hoved
  25/4 TV Guldborgsund-
tunnelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markfirben

(Lacerta agilis)

[TILBAGE]    [TOP] 

15/3 Djursland
  7/4 JK Gl. Rye flyveplads
  9/5  KBJ  Stokkeby Nor, Ærø

  

 

  

 

  

    

 

 

Stålorm

(Anguis fragilis)
[TILBAGE]    [TOP] 

  25/4 Philip Sorø
  9/5  KBJ  Stokkeby Nor, Ærø

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugorm

(Vipera berus)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

19/2 LJG  Frøslev-lejren, Padborg
4/3 LJG  Padborg
  29/3 + 30/3 JF & AS mfl Fyns Hoved
  31/3
OJ   Hjerpsted
  6/4 JK Silkeborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snog

(Natrix natrix)

[TILBAGE]    [TOP] 

2/4 KBJ  Vitsø, Ærø  
  6/4 TV Værløse
  8/4 Simon Andersen Endelave
  22/4 Marianne Brynfeldt Gladsaxe
  23/4 OØA Rødding
  9/5  KBJ  Stokkeby Nor, Ærø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glatsnog

(Coronella austriaca)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europæisk sumpskildpadde

(Emys orbiculatis)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow_u.gif (1028 bytes) Tilbage til sidestart [ Direkte til nyheder ]

Deltagernes initialer: (1998 - 2002) [TOP] 

AA Andreas Andersen, Als
AB  Arne Bruun, Thurø
AH   Asbjørn Holm, Ribe
AWJ    Allan Wilken Jensen
AS    Anne Solholm
AØ    Anders Østerby, Hjørring
BHJ    Bjarke Huus Jensen
BH  Bente Hansen
BL  Bjørli Lehrmann, Lillerød
CP    Christian Petersen, Århus  
DC    Ditte Guldager Christiansen  
DH    Dennis Hansen, Vestfyn  
EE  Erhardt Ecklon, Svendborg
EH   Erik Ehmsen, Øster Hæsinge
ES  Erik Simonsen, Lolland
FH  Frederik Hansen, ENØ 
FP   Finn Hansen, Bornholm  
GO   Gitte Olsen, Midtlolland
HB  Henrik Bringsøe, Køge
JF   John Frisenvænge, København
JE   Jørgen Eggers, Langeland
JB   Jens Bech, Strynø
JK   Jan Kjærgaard, Silkeborg
JL  Jakob Lausen, Lille Lyngby Hjemmeside
JM  Jan Mathiasen, Vejlerne 
JN Jens Nørregaard, Seattle
JPK   Jørgen Peter Kjeldsen, Vejlerne
JV   Jens Vahl, Ribe
KBJ  Kim Bang Jensen, Ærø 
KDJ   Kurt Due Johansen, Seden Strand
KJ   Kurt Jørgensen, Roskilde
KF   Kåre Fog, Veksø
LB  Lars Briggs, Odense
LBD   Lasse Bergendorf, Helsingborg
LBL    Leif Bisschop-Larsen, Gudbjerg
LG Leif Gjerde, Lillestrøm, Oslo
LH  Lars Hansen, Langeskov  
LV  Lars Iversen, Næstved?  
LJG  Lars Jørgen Grønbjerg, Padborg  
LHS  Leif H Sørensen, Trente Mølle  
MH  Mogens Holmen, Frederiksborg
MJBC Michael Johnson & Bolette Crossland
ML  Michael Løgstrup
MV  Morten Vincents Dornby, Roskilde
MVRK  Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit
ND   Niels Damm, Odense
MW   Marian Würtz Jensen, Vejle
NR  Niels Riis, Langemark
OJ   Ole Johansen
OØA   Ole Østergaard Andersen, Rødding
OL   Ove Lustÿ, Vordingborg
PA Per Andersen Avernakø
PEH Poul Evald Hansen Albertslund
PH  Poul Henrik Harritz, Birkholm  
PHJ  Peter Hjeds
PHM  Poul Hald-Mortensen, Vejlerne
PK Per Klit Christensen 
PR  Poul Rasmussen, Taasinge 
PRA  Peer Ravn, Slagelse
RHJ   Rosalina H. Johnson, Allerød
SB   Sandra Brodin, Stockholm 
ST   Sven Thorsen, Sydvestlolland
SØ  Søe Pedersen, Mariager   
TBU  Tage Burholt, Skørping
TH  Tove Hels
TV Thomas Vikstrøm, København 
UF Ulla Friborg, Svendborg
UKM Uffe & Kirsten Mikkelsen, Åbenrå
US   Ulrik Smed, Århus

 [Top] [ Tilbage ]


Tak for 2001.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2000 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  
Mvh
Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 29. marts 2006.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:http://www.snatur.dk