[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2001

Læs her obs fra: [ januar og februar] [april] [maj] [juni] [juli] [august][september][oktober]  
[ Direkte til Fænologi-oversigten ]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   09. februar 2002             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

MARTS:

                     Rana dalmatina haletudse fra i år, år 2001. EE-foto
                     Springfrø-haletudser (Rana dalmatina) fra den 11. marts 2001. 

Hej,
Var i går (25/3.2001) ude at forsøge at genfinde det sted i østlige Gribskov, hvor en norsk guldsmede-kigger har oplyst om observation af Stor Kærguldsmed i 1999 (desværre kunne han kun give en ret upræcis karakteristik af stedet for dette rødliste- og habitatdirektivkræ). Jeg tror nok, at jeg nu har et rimeligt bud på findestedet. 

                          Billedet er fra "De danske guldsmede" et must for naturinteresserede. Købes hos Apollo Books 62 26 37 37
                           Billedet er fra "De danske guldsmede" - 
                           et must for den naturinteresserede. 
                           Købes hos Apollo Books 62 26 37 37 apollobooks@vip.cybercity.dk
Et biprodukt af turen var imidlertid observation af en sand "grød" af Stor og Lille Vandsalamander på ganske lavt vand i Ratjens Dam nord for Nødebo. Bare et greb ned med hånden gav et par solrige steder op til 4 individer! Begge arter med hanner i yngledragt. Heldigvis var der ingen af de slemme paddeædende rygsvømmere, der hakkede sømmet i min hånd. I øvrigt er der faktisk hele 6 arter af større rygsvømmere i DK, hvoraf kun én kan siges at være almindelig næsten alle vegne mens nogle synes i tilbagegang. Den sjældneste er kun fundet få steder, i området fra Knudshoved Odde til det østlige Sønderjylland. Og så er det forresten ved at være tid for at kigge efter ferejer/vårkrebs mv. igen. mvh Mogens Holmen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vandhullet i det sydvestlige hjørne af Nørreskoven ved Valdemar Slot, Taasinge som normalt har om 500 - 600 ægklumper Springfrø (Rana dalmatina) havde ved optællingen i dag den 25. marts 2001 112 ægklumper. Det var kun muligt at tælle i den del af vandhullet, der var isfrit, hvilket vil sige 1/3-del af bredden mod nordvest.  Mvh Erhardt

                         Nørreskovhullet den 25. marts 2001 yellow_u.gif (1028 bytes)


Lørdag den 24. marts 2001 efter en uge med snestorm, hård nattefrost, men med sol om dagen er der flere af vandhullerne på Thurø Rev der stadig er isfri. I det store skovhul i Østerskov ved Thurø Rev var der således en nylagt ægklump af Springfrø (Rana dalmatina) denne lørdag morgen. I andet hul inde i skoven var vandhullet delvist isfrit (Se billedet):

                        Vandhul ved Spejderhytterne, Østerskov Thurø Rev den 24. marts 2001.
Kystskovhullet ved Thurø Rev er helt isfrit. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Status for Græsted-paddehegnene. [ Se: GRÆSTED - projektet ]

Paddehegnene i Græsted var torsdag 15/3 fuldt udbyggede, og de omfatter nu 475 m hegn ved skoven Græsted Hegn vest for byen og to mindre hegn på 150 og 125 m længde ved vandhuller nordvest for byen.

Der er hidtil kun foretaget kontrol af spandene om morgenen. Fangsterne blev indledt ved skoven 11/3 og ved det første vandhul 13/3. Ved det andet vandhul blev der først fanget 16/3. Alle fangster blev indstillet 16/3, indtil nattefrosten ophører.

Gode vandringsnætter var 10-11/3, 11-12/3 og 13-14/3. 

I området vest for byen blev der 11-16/3 fanget i alt 157 padder. På tørre kølige nætter blev der kun fanget ganske få dyr, mens der på den bedste nat blev fanget 83 padder. Ordnet efter faldende hyppighed var det Spidssnudet frø
(Rana arvalis), Butsnudet frø (Rana temporaria), Lille vandsalamander (Triturus vulgaris), Skrubtudse (Bufo bufo) og Stor vandsalamander(Triturus cristatus)

Ved vandhullerne nord for byen var der fangst selv efter en nat, hvor der næsten intet blev fanget ved skoven. I alt blev 102 padder fanget, med 50 på den bedste nat. Ordnet efter faldende hyppighed er der hidtil fanget lille vandsalamander, spidssnudet frø og butsnudet frø. Da anlæggene var under konstruktion i perioden, skal man være varsom med sammenligninger.

Undersøgelserne genoptages, så snart det bliver mildt i vejret, og de forventes at vare ca. til påske. Oplysninger af fænologisk karakter vil blive meddelt løbende.

Med venlig hilsen.

John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk

D. 18. marts 2001: 6 ægklumper af Springfrø (Rana dalamatina) i vandhul (Køg-27) ved Krageskov nær Køge. Der forventes omkring 100 ægklumper i vandhullet ved ynglesæsonens afslutning. Mvh Morten Vincents yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev og Østerskoven Lørdag den 17. marts 2001.
Springfrøæg: Det store skovhul 150 m. sø for P-pladsen 57 klumper (men der kan godt have været en del flere især langs sydkysten hvor jeg ikke ku’ komme til), det østligste hul på Revet i skovkanten 51 klumper (jeg må ha’ overset en del den anden dag, men de bliver’ jo også nemmere at se når de får nogen dage på bagen og bliver’ flossede og grå i kanten), i hul nr. 3 fra øst hvor jeg ikke så nogen for et par dage siden kiggede jeg lige hurtigt og der var der mindst 7 klumper, meget spredt. .Grøn Guide - Arne Bruun 

               Nye tal for Springfrøægklumper på Thurø Rev talt af Arne Bruun d. 17. marts 01. 

SKOVSGAARD
, Påø-enge.
DN Langeland
Lørdag den 17. marts 2001.
Springfrø: 4 ægklumper i 2 forskellige vandhuller.

                          Haletudserne har forladt ægget i beholderen indendørs  yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø,  Mosen, Fredag den 16. marts 2001.
Lille vandsalamander 5. 2c, Thurø Skole 
2c fra Thurø Skole fjernede meget af det affald, der lå i mosens vandhul. 
I starten af næste uge sætter klassen plakater op ved vandhullet. En af plakaterne kan ses her på siden.

16mar2cpl.jpg (13915 bytes)
Klik på billederne
16mar012copr.jpg (18416 bytes)
for at se dem i 
16mar012copr1.jpg (25037 bytes)
fuld størrelse
 13mar01vand.jpg (31586 bytes)
    Hullet før!  

Thurø,  Søndervej 107, Fredag den 16. marts 2001.
Springfrø:4 ægklumper, Lille vandsalamander 1

Thurø Rev
og Østerskoven
Torsdag den 15. marts 2001
Springfrøægklumper: 25 i østligste hul i skovkanten, 28 i aflange hul 100 meter vest herfor, 17 i hullet lige øst for vejen ud til spejderhytterne (det der er ved at gro til med dunhammer) og 19 i hullet 100 meter øst herfor (med mange vandrølliker inde under de høje bøge).Grøn Guide - Arne Bruun  

             Arne springfrøæg tælling fra den 15 marts 2001.
yellow_u.gif (1028 bytes)


I dag d. 16. marts var der Spidssnudet Frø (Rana arvalis) (2-3), der kvækkede svagt i lille dam i Vestskoven ca. 700 m. N for bebyggelsen Galgebakken, hvor jeg bor. Der var muligvis også Butsnudet Frø  (Rana temporaria) (som ikke kvækkede). M.v.h. Poul Evald yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovfirben (Lacerta vivipara) efter vinterdvale, Tolne 15/3 Hugo Kristensen via BHJ (Bjarke Huus Jensen )yellow_u.gif (1028 bytes)


I dag, torsdag 15. marts var der omsider gevinst. Jeg har været i mosen et par gange tidligere i marts, men uden held - set i forhold til mine forhåbninger! I dag var de der. De lå der og slangede sig i solskinnet imellem perioder med overskyet og sågar haglbyger! To smukke pænt store hanner - grå bundfarve med sort rygstribe - Hugorme (Vipera berus). Et kært og ventet gensyn! Nu er det omsider forår! Lokaliteten er en (forhenværende
høj-??) mose beliggende mellem Kliplev og Hostrup Sø. 
- - - - - - -
Med venlige hilsner

Lars Jørgen Grønbjerg
Naturvejleder i Det Danske Spejderkorps (som er ejer af del af omtalte lokalitet)
yellow_u.gif (1028 bytes)


I Holtug Kridtbrud er der ingen vej mellem overvintringspladserne og vandhullet, så der er ingen massakre og derfor ingen andre synlige tegn på vandringen end et betydeligt større antal salamandre i dag end i går, men allerede den 18. februar var der et betragteligt antal salamandre i vandhullet og for et par år siden - da der stadig var noget der hed vinter, fandt jeg en dag indtil flere salamandre frosset fast ovenpå isen. Der kan altså også gå ged i deres tidsfornemmelse.

Venlig hilsen
Naturvejleder Peer Nørgaard
Stevns Natur Center og
Netansvarlig for NaturvejlederNet
yellow_u.gif (1028 bytes)


I går da jeg gik hjem fra arbejde ad Suserupvej så jeg en enkelt Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris). på vej over asfalten mod søerne i den retablerede grusgrav. Hmm, så bliver det nok i nat, at den årlige salamandermassakre finder sted, tænkte jeg.

                 Lille vandsalamander fra Svendborg den 15. marts 2001

Og ganske rigtigt - her til morgen lå der 29 salamanderkadavere mere eller mindre presset med i asfalten. Sidste år var det nogenogtredive og endnu et år tilbage var det vist 28 stk.

I nat kommer så den lille massakre, hvor efternølerne vandrer med mindre vejrliget ændrer sig drastisk.

Det der sker er, at salamandrene på en eller to aftner-nætter vandrer fra deres overvintringssted (et hundrede meter langt stengærde i skovbrynet af Frederikskilde Skov) 50 meter over græsmark, så over Suserupvej og endelig 25 meter til sø-vandhulssystemet.

Er det mon graddage de reagerer på? Det kan jo veksle en del fra år til år på hvilken dato, de vandrer.

Jeg afsøger fire bøger om salamandre - intet svar.

Jeg ringer og besværer min gode ven Jan Kjærgaard (Jan Kjærgaard er naturvejleder på Silkeborg Statsskovdistrikt) med spørgsmålet. Vi får en rigtig god morgensnak, hvoraf kan konkluderes:

Salamandrene er fra sidst i februar rede til at vandre - de afventer bare, at de rigtige omstændigheder indtræder.
Høj luftfugtighed skal være tilstede.
Efterhånden som dagslængden vokser, stiger sandsynligheden for at vandringen begynder.
Det er en kombination af dagslængde og temperatur, der sætter gang i vandringen.
Lugten af søen/vandhullet spiller næppe ind, da vi begge har set salamandrene vandre med vinden mod vandhullet. Jan er ret sikker i sin personlige overbevisning om, at dyrene har et indre landkort og derfor
ved, hvor de selv er, og hvor vandhullet er.


Naturvejlederen overvejer, om han skal formidle det til næste år og hvordan. Men lige meget hvordan sagen vendes og drejes, så ender han op med et scenarie, hvor eksemplet løber af med hele formidlingsfokus i
stedet for det, som det skulle være eksempel på. (Tak til Carsten Schnack fordi han lige genoplivede denne pædagogiske detalje på årskonferencen).

Det bedste ville vel egentlig være at lave et permanent hegn langs vejen med tilhørende tunneler under vejen. Jan Kjærgaard siger, at AmphiConsult v. Lars Briggs (Odense Forskerpark) gør i at lave betonkanter (=paddehegn) langs veje. Men det er måske for meget at gøre ud af det, bestanden har jo trods alt gennem årene vist, at den kan holde til det. På den anden side: Formidlingsmæssigt ligger den godt: Det som hegnet er et eksempel på står i fokus; mens eksemplet træder i baggrunden.

Morgen hilsen fra John Holst, Naturvejleder på Kongskilde Friluftsgård
yellow_u.gif (1028 bytes)


Lille Vandsalamander (Triturus vulgaris)., vandring, 13/3 Hjørring BHJ (Bjarke Huus Jensen ) yellow_u.gif (1028 bytes)


Hermed en fænologisk notits fra året der gik, som jeg synes bør nævnes, selv om det er fortid.

Den 9. januar 2000, krydsede en stålorm min vej på en skovsti ved Jenskær vest for Thorsø ved Silkeborg. Den virkede forbavsende frisk, årstiden taget i betragtning. Mvh. Lars Skipper
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg, Ryttervej Tirsdag den 13. marts 2001.
Stor vandsalmander (Triturus cristatus) 2, Springfrø (Rana dalmatina) 5 ægklumper  Mvh EE
Svendborg, Engene
Lørdag den 10. marts 2001.
Kvækkende hanner af springfrø  (Rana dalmatina)observeret ved skoven "Engene". Svært at bedømme antal, men jeg vil skyde på ca. 10-15 stk. Endnu ingen æg, så vidt jeg kan se. Samtidigt observeret en han af Lille vandsalamander (Triturus vulgaris). Ulla Friborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Butsnudet frø (Rana temporaria) på vandring 12/3 2001 Aalborg.
Det var en hun der kravlede forbi vinduerne til kantinen på Amtsgården - måske vil den aflevere en ansøgning om etablering af vandhul, men vi talte desværre ikke samme sprog.
Hugorm (Vipera berus). forkomst efter vintersøvn, Hammer Bakker v Aalborg 4/3 via
Bjarke Huus Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Imidlertid så jeg i dag (12. marts) her ved 16.30-tiden en Stor Vandsalamander, der kravlede med meget, meget langsomme bevægelser hen langs en mur til et af husene (sydvendt facade) her på Stevninghus Spejdercenter. Den så noget mager ud og var vel tillige påvirket af det blæsende og kolde vejr. Men i hvert fald årets første Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) her på Stevninghus ved Hostrup Sø. 
Lars Jørgen Grønbjerg,
Naturvejleder i Det Danske Spejderkorps
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev Søndag den 11. marts 2001
Springfrø:
Spejderhullet: ca 50
  hanner kvækker ( 8 ægklump )
Store Skovhul: ca 10 hanner kvækker ( 9 ægklumper )
Kystskovhullet: ca 3 hanner kvækker ( 9 ægklumper )
Kogleaksoversvømmelsen: 3 hanner kvækker ( 0 æg )
Mange Lille vandsalamander
         Springfrøhan, Thurø Rev søndag den 11. marts 2001.
         Livlig kvækken fra Springfrøhannerne i vandhullerne ved Svendborg i dag
yellow_u.gif (1028 bytes)


10. marts. Jeg kørte fra Stevninghus ca. kl. 19.00 - der var paddevandring i gang! Vejret mildt (5-7 graders varme og let regn). Så 7 Skrubtudser (Bufo bufo), 3 Butsnudede Frøer (Rana temporaria)  og 3 Spidssnudede Frøer (Rana arvalis) på Holmvej, Drejbjergvej og Hovedvejen øst for Kliplev. Desuden mindst 10-15 ihjelkørte padder. 
Moin
Lars Jørgen Grønbjerg,
Naturvejleder i Det Danske Spejderkorps
yellow_u.gif (1028 bytes)


En iagtagelse af lidt ældre karakter:
1999: ved Korinth, når man kører fra denne by mod Fåborg, kommer man til et skovområde. I den samling huse som kaldes Knagelbjerg, disse ligger inde i skoven, findes en population af Markfirben (Lacerta agilis). Disse lever ved stengærdet af et af husene, hvor de ofte går ind i huset for at fanget edderkopper. I grøften ved samme hus findes nogle meget mørke Hugorm (Vipera berus). I tilknytning hertil findes to vandhuller, som huser mængder af Grøn Frø. Et fantastisk sted at bo en sommeraften. Martin Tversted.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Foranlediget af meldingerne fra i dag har jeg mellem klokken 22. - 23. den 11. marts været på paddetælling ved Ryttervej, Svendborg. Vi har desværre ingen faunapassage ved vejen, hvilket hvert år resulterer i mange trafikdræbte padder. I aften var der 4 trafikdræbte Springfrø (Rana dalmatina) (3 hanner + 1 hun) og 1 Skrubtudse (Bufo bufo). En enkelt springfrø han kunne hjælpes frelst over vejen. Mvh Erhardt

                           Død springfrø på Ryttervej, Svendborg den 11.marts 2001.
                           Død springfrø (Rana dalmatina) på Ryttervej, Svendborg den 11.marts 2001.yellow_u.gif (1028 bytes)


Så er der gang i den på Nordsjælland. Fem paddearter på vandring mod vandhullerne natten før 11/3: Stor vandsalamander (Triturus cristatus) , Lille vandsalamander (Triturus vulgaris), Spidssnudet frø (Rana arvalis), Butsnudet frø (Rana temporaria) og Skrubtudse (Bufo bufo). [ Se: GRÆSTED - projektet ]

Amphi Consult gennemfører i denne måned en vandringsundersøgelse af padder for Frederiksborg Amt vest for Græsted. Det er første gang i Danmark, der laves forundersøgelser af vandrende padder forud for etablering af en ny vej. Undersøgelsen foregår ved fangst af padderne i nedgravede spande langs et lavt plastfolie-hegn. Opsætningen af hegnet begyndte i slutningen af kuldeperioden i begyndelsen af marts. Lørdag 10/3 var opsætningen så langt fremme, at fangsten kunne påbegyndes ved det første stykke hegn. Med det milde vejr efter kuldeperioden var der håb om begyndende vandring, og allerede den første morgen optrådte alle de fem paddearter, der kunne forventes i området, i spandene. 
Med venlig hilsen. John Frisenvænge og Poul Evald Hansen.

John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt til fænologien:
Jeg var ude at køre på de regnvåde veje mellem Veksø og Roskilde natten mellem 10. og 11. marts. Der var en hel del vandrende spidssnudede frøer
(Rana arvalis) fremme. Jeg samlede to op. Den ene var en han, den anden en hun fuld af æg. 

Angående springfrøprojekt:
Jon Loman og jeg er ved at have diskuteret projektet igennem og er blevet enige om hvordan det skal strikkes sammen. For Danmarks vedkommende får vi brug for æg fra to områder. Jeg foreslår at det bliver Køge og
Svendborg. Hvert sted skal der indsamles nogle få æg fra tre forskellige vandhuller i nærheden af hinanden. Helst i et område hvor der hele tiden har været store, sammenhængende bestande. Æggene skal så opbevares køligt
indtil de transporteres til Lund. 
Resultaterne skal kombineres med undersøgelse af hvornår springfrøerne går på land. Nogen skal altså have tid til at kigge efter et antal gange midt på sommeren i tiden for metamorfose. Hvem kan påtage sig disse ting ? Hvis vi vælger Svendborg, kunne vi så få gjort tingene i samarbejde mellem dig, Niels Damm og Niels Riis ? Eller
skulle vi vælge Ærø og satse på Kim, eller Sydlangeland og satse på Niels Damm ? Giv en melding, så vil jeg snakke tingene igennem med de relevante personer. V. H. Kåre
yellow_u.gif (1028 bytes)


I går meldte jeg om årets første ægklump på Thurø, men den første blev lagt torsdag den 8. marts hos Arne Brun:

Thurø,  Søndervej 107, Torsdag den 8. marts 2001
Springfrø
(Rana dalmatina)1 ægklump  Årets første på Thurø ! 
Set og hørt min. 6 frøer incl. parring siden da, men stadig kun een klump. 
Fandt en ægklump i vores sø den 8 marts (2 dage før var der is på).
Siden set en del frøer i søen, 6 igår og idag 2 i parring. Og vi kan høre dem især om natten.
Grøn Guide - Arne Bruun Søndag den 11. marts 2001.

Thurø Rev Søndag den 11. marts 2001
Springfrø
(Rana dalmatina):
Spejderhullet: ca 50
  hanner kvækker ( 8 ægklump )
Store Skovhul: ca 10 hanner kvækker ( 9 ægklumper )
Kystskovhullet: ca 3 hanner kvækker ( 9 ægklumper )
Kogleaksoversvømmelsen: 3 hanner kvækker ( 0 æg )
Mange Lille vandsalamander. Erhardt Ecklon
 

Svendborg Torsdag den 8. marts 2001 
Stor vandsalamander, død i vandhul ved Bedriftssundhedstjenestens hus, Ryttervej Svendborg 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Årets første ægklump af Springfrø (Rana dalmatina) er nu registreret i [ det store skovhul ] i Thurø Østerskov ved Thurø Rev. Samtidig kunne der konstateres livlig kvækken fra 10 - 15 hanner. Dagens dato er den 10. marts 2001, overskyet, finregn, 1-2 m/s og 8° varme. Mvh Erhardt Ecklon

                             yellow_u.gif (1028 bytes)


Se en smuk og veldesignet webside om padder i Danmark på http://home.worldonline.dk/~isl21232/index.htm yellow_u.gif (1028 bytes)


Se billederne fra feltherpetologisk møde den 10. februar 2001 på Thurø og læs John Frisenvænges resume om Strandtudsens situation omkring København, Ditte Guldagers indlæg om Grøn frø komplekset og Bente Hansens undersøgelse af vandkvalitetens indflydelse på æglægningen hos løgfrøen. yellow_u.gif (1028 bytes)


Se [ MARTS 2000 ]

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 2000.
Alt hvad der blev sendt til siden i 1998 kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes HER (zip-fil 2006kb) og for 2000 kan hentes HER (exe.fil 2040kb).
Var der noget du ikke fik sendt i 2000 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 09. februar 2002.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm