Springfrø, Rana dalmatina
N: Springfrosk, S: Långbensgroda, FK Hyppysammakko, GB: Agile frog, D: Springfrosch, F: Grenouille agile

 

 
Menneskets påvirkning

Igennem 1900-tallet er springfrøen forsvundet fra mange vandhuller i Danmark. Det skyldes bl.a. opfyldning og forurening af vandhuller, udsætning af fisk, og udsætning af ænder.  Udgrøftning af skovene, som medfører tørlægning af skovsumpe, har haft stor negativ betydning. 
Da springfrøen de fleste steder især lever i skovene, har ændringer i skovens struktur stor indflydelse på bestandene. Det værste er omdannelse af løvskov til nåleskov, da den ikke kan trives i nåleskov, bortset fra nyplantninger. Det skader den også, hvis skoven bliver meget mørk og tæt, og hvis der ryddes for meget op i skovbunden, så som hvis man fjerner kvasbunker, rydder hindbærkrat osv.
Springfrøen bevæger sig meget omkring i landskabet, og er måske af den grund meget hurtig til at finde og kolonisere nye vandhuller. Det betyder, at den har meget gavn af, at der graves nye vandhuller, og de fleste af de vandhulsprojekter for padder, der er udført i de sydøstlige dele af Danmark i de senere år, har som bieffekt gavner springfrøen, undertiden med det resultat, at den har formeret sig meget kraftigt. Derudover er der på Køge-egnen udført vandhulspleje specielt til gavn for springfrøen.
Ved et tilfælde blev en eller to ægklumper af springfrøer fra Køgeegnen sat ud i et vandhul nord for Hillerød i 1969. Her har arten siden da, formeret sig og spredt sig til omegnen.

Fredning

I Danmark er den fredet på samme måde som de fleste andre padder, dvs. at man må indsamle æg og haletudser i begrænset omfang, men ikke voksne.
I Sverige er den fredet med forbud mod at indfange, skade eller dræbe så vel voksne dyr som deres yngel.

  [Forekomst ]   [Beskrivelse ]    [Æg ]  [Larver ]    [Stemmen ]      [Levested & Levested ]
   [Årsrytme ]   [Registrering ]  [Forplantning ]  [Føde ] [Fjender ]  [Menneskets påvirkning ]

                                                [Tilbage til Padder & Krybdyr i Danmark ]


                                                 17. januar 2001
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.