Springfrø, Rana dalmatina
N: Springfrosk, S: Långbensgroda, FK Hyppysammakko, GB: Agile frog, D: Springfrosch, F: Grenouille agile

 

 
Årsrytme

I Danmark vandrer springfrøerne især til vandhullerne i marts måned. Æggene lægges typisk omkring 1. april, men med stor variation. I meget milde vintre lægges de første æg allerede sidst i februar. I kolde år slutter æglægningen ca. midt i april.
I Skåne sker æglægningen i gennemsnit få dage senere end i Danmark.
I Blekinge starter æglægningen som regel i begyndelsen af april, og den kan i kølige forår fortsætte til lidt ind i maj.
Æggene er forholdsvis længe om deres udvikling, dels på grund af de lave temperaturer, dels fordi fostrene klækker i et sent stadium. De klækker efter ca. 20 til 40 dage. 
Larverne klækker ofte nogenlunde samtidigt med larverne af de øvrige brune frøer. Deres udviklingstid frem til de går på land, er i Danmark ca. 70 dage, hvilket er ca. 15 dage mere end
hos butsnudet frø. De går typisk på land i begyndelsen af juli, med en variation fra midt i juni i meget varme år, til ind i august i kolde år. Dette gælder også på Bornholm.
I Skåne går udviklingen lidt langsommere, her går ungerne på land fra ca. 1. juli i meget varme år til ind i september i kolde år.
I Blekinge går udviklingen endnu langsommere. Her er haletudserne i gennemsnit 110 dage om udviklingen, dvs. mere end 50% længere tid end i Danmark. Her går de første unger på land midt i august. 
På Øland går ungerne såvidt vides på land sidst i august.
Når man går fra Danmark via Skåne til Blekinge og Øland, tager udviklingen altså længere og længere tid. I Blekinge og på Øland er der ikke meget tid, fra ungerne går på land, til efterårets kulde kommer. Det betyder, at springfrøen her stiller relativt store krav om varmt vand, for at
udviklingen kan gå hurtigt nok. 
Så vidt vides går springfrøen i dvale sidst i oktober, dog sådan at enkelte individer kan ses ind i november.

  [Forekomst ]   [Beskrivelse ]    [Æg ]  [Larver ]    [Stemmen ]      [Levested & Levested ]
   [Årsrytme ]   [Registrering ]  [Forplantning ]  [Føde ] [Fjender ]  [Menneskets påvirkning ]

                                                [Tilbage til Padder & Krybdyr i Danmark ]


                                               17. januar 2001 .
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.