Springfrø, Rana dalmatina
N: Springfrosk, S: Långbensgroda, FK Hyppysammakko, GB: Agile frog, D: Springfrosch, F: Grenouille agile

 

 
Larver

Hos springfrøen bliver fostrene liggende relativt længe inde i ægget og klækker først ved en længde af 7-9 mm, på et relativt sent stadium i udviklingen. På det tidspunkt har de allerede veludviklede øjne; klæbeorganet har allerede kulmineret i størrelse og er reduceret til to knopper ret langt bag ved munden. Halen er stort set færdigudviklet, og de kan straks svømme væk fra æggene. Gællerne er relativt korte og kun lidt forgrenede; gælleduskens længde svarer til højst halvdelen af hovedet. Gællerne er også meget lyse, hvilket ses allerede på de uklækkede fostre. Alt i alt er det således ret let at kende springfrøens yngel i tiden lige før og lige efter klækningen.
Haletudserne fortsætter også væksten i længere tid end hos de andre arter. De når en længde på 40-60 mm, undertiden 65 mm, inden de forvandler sig. Halen er lang, 2-21/2 gange længere end kroppen, tilspidset i enden, og med høje brede svømmebræmmer. Den øverste svømmebræmme når fortil langt frem, ca. til midten af ryggen. I de senere stadier er bagbenene påfaldende store; til sidst sidder lårene og stritter vinkelret ud fra kroppen. Rygsidens farve er blegbrun eller rødbrun med mørke pletter; siderne har bronzefarvede pletter, som er indesluttet i et brunligt eller rødligt netværk. Bugen er hvid med perlemorsagtige stænk. Halebræmmerne har sorte pletter.
Hvad angår mundfeltet minder forholdene om butsnudet frø, idet der er tre tandrækker over munden og fire under munden. Midt på overkæben ses undertiden en lille knude.

Nyforvandlede unger

Nyforvandlede unger måler 12-24 mm, oftest 17-18 mm, og er gerne orange eller brune i farven. Deres ben er endnu ikke så lange i forhold til kroppen som hos de voksne, men en del af de øvrige kendetegn erkendes allerede: når skinnebenene foldes om bag ryggen, krydser hælleddene hinanden; fodrodsknudens længde er ca. som indertåens inderste led; hovedet er påfaldende fladt.

  [Forekomst ]   [Beskrivelse ]    [Æg ]  [Larver ]    [Stemmen ]      [Levested & Levested ]
   [Årsrytme ]   [Registrering ]  [Forplantning ]  [Føde ] [Fjender ]  [Menneskets påvirkning ]

                                                [Tilbage til Padder & Krybdyr i Danmark ]


                                               17. januar 2001
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.