Springfrø, Rana dalmatina
N: Springfrosk, S: Långbensgroda, FK Hyppysammakko, GB: Agile frog, D: Springfrosch, F: Grenouille agile

Springfrø han Svendborg marts 2000 EE-foto

Stemmen

Hvordan hannerne kvækker, afhænger af forholdene. Hvis vejret er relativt varmt, og hvis der ikke er andre brune frøer til stede i vandhullet, kan hannerne ligge og kvække oppe i vandoverfladen midt om dagen.
For det meste ligger hannerne dog på bunden af vandhullet og kvækker om natten. Dette gælder specielt, hvis de derved kan undgå at komme i for meget kontakt med hanner af de andre brune frøer.
Hannerne har ikke kvækkeposer, og da de desuden kvækker nede under vandet, er lyden så svag, at den som regel kun kan høres højst 10 m væk. Og da lyden normalt kun høres om natten, er der ikke mange mennesker, der har hørt den.
Så vidt vides fremkommer lyden, hver gang hannen får øje på en anden frø og svømmer hen til den for at gøre tilnærmelser. Mængden af frøer i vandhullet afgør derfor, hvor meget hannen kvækker. Stemmen er en serie af ret »ru« eller »grove« lyde, først ret svagt og i et langsomt tempo, men så kraftigere og hurtigere. Rytmen og tonen minder lidt om en tøffende fiskerkutter.
Derudover er beskrevet mere langtrukne kvækkelyde, og mere fløjtende lyde. Hannens afværgelyd er en kort, ru lyd. Fra frøer i parring høres en speciel, knurrende parringslyd, der minder om kvækningen hos butsnudet frø.

Springfrøens kvækkelyd.


  [Forekomst ]   [Beskrivelse ]    [Æg ]  [Larver ]    [Stemmen ]      [Levested & Levested ]
   [Årsrytme ]   [Registrering ]  [Forplantning ]  [Føde ] [Fjender ]  [Menneskets påvirkning ]

                                                [Tilbage til Padder & Krybdyr i Danmark ]


                                                18. marts 2003 .
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.