Springfrø, Rana dalmatina
N: Springfrosk, S: Långbensgroda, FK Hyppysammakko, GB: Agile frog, D: Springfrosch, F: Grenouille agile

Springfrøens udbredelse er vist med rødt

 
Registrering

Springfrøen registreres og optælles ved, at man finder (og tæller) ægklumperne i vandhullerne om foråret. Desuden kan man konstatere dens haletudser i vandet om sommeren. I øvrigt lever den så skjult, både i og uden for yngletiden, at den er svær at eftersøge systematisk. Findes springfrøen er man meget velkommen til at sende oplysningerne til denne webside.

  [Forekomst ]   [Beskrivelse ]    [Æg ]  [Larver ]    [Stemmen ]      [Levested & Levested ]
   [Årsrytme ]   [Registrering ]  [Forplantning ]  [Føde ] [Fjender ]  [Menneskets påvirkning ]

                                                [Tilbage til Padder & Krybdyr i Danmark ]


                                                17. januar 2001
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.