Springfrø, Rana dalmatina
N: Springfrosk, S: Långbensgroda, FK Hyppysammakko, GB: Agile frog, D: Springfrosch, F: Grenouille agile

Ægklump udsnit

Æg

Springfrøen lægger æg i kugleformede klumper, lige som de andre brune frøer, men anbringer ægklumperne på en anden måde. I stedet for at ægklumperne alle lægges i store plamager et eller to steder i vandhullet, lægges de enkeltvis, jævnt fordelt hen langs bredden af vandhullet. De anbringes oftest hvor vanddybden er 10-40 cm, men undertiden helt ned til 1,5 m dybde, og klæbes fast et stykke nede i vandet. Som regel anbringes de sådan, at en plantestængel eller en gren går lige midt igennem ægklumpen og holder den fast. Dette er meget karakteristisk, og udgør et ret sikkert kendetegn. Kun hvor sådanne stængler mangler, kan ægklumperne anbringes imellem f.eks. græsblade, og kan da forveksles med ægklumper af spidssnudet frø.
Ægkernerne har i begyndelsen en ret skarp grænse mellem en sortbrun overside og en lille hvid pol på undersiden. De er relativt store, nemlig 1,5-3 mm i diameter, omgivet af et geléhylster på 6-13 mm. 
I løbet af et par uger bliver æggeleen lidt mere tyndtflydende, og de perifere dele af ægklumpen stiger op og flyder ud som en skive under vandoverfladen, mens den centrale del som regel fortsætter med at være fæstnet på stænglen nede i vandet. 

  [Forekomst ]   [Beskrivelse ]    [Æg ]  [Larver ]    [Stemmen ]      [Levested & Levested ]
   [Årsrytme ]   [Registrering ]  [Forplantning ]  [Føde ] [Fjender ]  [Menneskets påvirkning ]

                                        [Tilbage til Padder & Krybdyr i Danmark ]


                                        17. januar 2001 .
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.