Tilbage til oversigt
Tilbage til FUGLE.

    Vejlen, Taasinge
                     
                    [ FUGLE ], [ PADDER ]
       
  Siden er sidst opdateret den 11-08-07


Et 54 hektar stort eng- og rørområde på det vestlige Tåsinge. Tilhører Fyns Amt fra april 1997. Der er gode oversigtsforhold fra dæmningen ved Vornæs havn, hvor man kan overskue rørskoven, Vejlen og havområdet mellem Skarø, Drejø og Hjortø. Vejen med navnet "Vejlen" giver ligeledes et godt kig ind området fra øst.
Vejlen er klassificeret som en ekstraordinær god lokalitet for vandfugle. Området har tidligere haft en stor hættemågekoloni og i ly af denne har sorthalset lappedykker ynglet; men begge er forsvundet fra området. Grågæs, gravand, knarand, skeand, gråand, lille lappedykker, klyde, rødben, strandskade, vibe og rørhøg er sikre fugle på lokaliteten.

Historie:
Vejlen er en langstrakt fjorarm, der allerede i 1765 blev afskåret fra havet af en dæmning. I 1941 blev de 54 hektar af området fredet. Fredningen skulle sikre, at området skal "
henligge på samme måde som hidtil og kun må benyttes som hidtil, nemlig til rørskær og græsning".
Amtets køb omfatter Vejlen med de cirka 54 hektar og 8 hektar af Noret , der i alt er på 20 ha. Halvdelen af Vejlen består af lavvandet sø med små holme, resten er rørsump og engarealer. Området er vigtig del af Ramsarområdet og Fuglebeskyttelsesområdet i Det sydfynske Øhav.

Padder:
Springfrø (Rana dalmatina), Skrubtudse (Byfo bufo), Grønbroget tudse (Bufo viridis), Grøn frø (Rana esculenta)
[TOP]

Fugletårnet i Vejlen: Officielt indviet den 3. september 1999.
Taget  på fugletårnet blev tækket i april og det med tagrør fra Vejlen. Gangbroen af træ fører ud til tårnet. Der er en mindre vold langs hegnet ( Tegnet med grøn farve se kort). Gangbroen gennem sivskoven forløber vinkelret på volden/stien ud til tårnet. Fra tårnet kan man overskue den østlige del af Vejlen fra den ottekantede bygning.

Læs en anmeldelse af fugletårnet i Havrevimpen nr. 4 okt. 1999 skrevet af Flemming Byskov, hvor du bl a kan læse:
-et fugletårn af høj kvalitet
-man jager alle fugle op, når man går ind til tårnet
-at man ikke kan bruge teleskop i de øverste åbninger, som man klapper ned for de folk, der forsøger at se ud af de nederste åbninger
-at fuglene er fløjet inden man med klapren med et halvt hundrede skudrigler og lemme for udsyn over herlighederne
-fine fugletavler informere om de fugle, der kan ses

Vejlen opleves morgen og formiddag i medlys fra øst i fugletårnet og aften fra vest på dæmningen

Se også [DOF-FYNs lokalitetsbeskrivelse] [FugleogNatur.dk]

Fugletårn med træbro til rullestolskører.

Det nye fugletårns interiøre:

Det nye fugletårn indendørs (30kb) EE-foto


                          Oversigtskort over Vejlen med fugletårnets placering.

Udkigstårnets placering, når det engang er færdigt. (47174 bytes)
P - plads ved "Vejlen", ja det er vejens navn.
Følg stien herfra til tårnet


"Ynglefugle" i Vejlen 1998 sammentalt den 10. maj 1998 af Poul Rasmussen
Rørspurv 20 par, Vibe 10 par, Knarand 3 par +2 han, Hvidklire 3, Blishøne 32 par, Brushøne 2,
Fiskehejre 9, Gråand 6 par+6, Rørsanger 4 par, Rødben 3 par, Hvid vipstjert 1 par,
Knopsvane 5 par(alle på rede)+2, Gravand 6 par, Skeand 1 par+3 han, Grågås 9 par+158,
Ravn 4 (1 par m.2 unger), Gøg 2, Rørhøg 1 par, Gråstrubet lappedykker 5 par,
Taffeland 1 par +7, Toppet skallesluger 7 par+6, Troldand 2 par+8, Toppet lappedykker 1 par,
Fjordterne 2 (1 par??), Pibeand 2 han+1 hun (1 par ????).
 

Fuglearkivet [1997 til 1999] - 2000 - 2002: [TOP]

 

 

 

Vejlen, Taasinge Fredag (Bededag) den 26. april 2002. Kl 16:10 - 17:05
Hvidklire 1, Grågås 7 par med gæslinge + 6, Rørhøg 1 par, Gravand 14, Vibe 8, Skægmejse 2, Landsvale 3, Blishøne 22, Fiskehejre 8, Gråand 2 hun m. ællinger + 3 par, Atlingand 1, Gråstrubet lappedykker 3 par, Grønbenet rørhøne 1 par, Hvis vipstjert 1, Gærdesanger 1, Rødben 1, Knopsvane 10, Troldand 40, Taffeland 3 Han, Toppet lappedykker 1 par, Krikand 6, Toppet skallesluger 1 par + 1 hun, Klyde 4, Rørspurv 1 han, Svartbag 1.

                 Hvidklire vejlen Store Bededag den 26. april 2002.

Vejlen, Taasinge Tirsdag den 23. april 2002. Kl  16:15
Hvidklire 2 R. Poul Rasmussen

Vejlen, Taasinge Søndag den 21. april 2002. Kl  5:00-6:30
Rørdrum 1 Hørt.  Poul Rasmussen

Vejlen, Taasinge Søndag den 21. april 2002
Toppet lappedykker 4, Gråstrubet lappedykker. 8, Skeand min. 24, Atlingand 5 (2 han og 1 hun i Noret og et par der parrede sig i Vejlens vestende, Knarand han 1, Krikand min. 35, Rørhøg han/hun 2, Fiskeørn 1 fløj øst over Noret, Dobbeltbekkasin 3, Hvidklire 3, Skægmejse min. 2.  Arne Bruun  [Grøn Guide]
Vejlen, Taasinge Lørdag den 20. april 2002. Kl  6:30
Spidsand 1 par, Atlingand 1 HAN, Skeand 14 R. Poul Rasmussen
Kl 20:50
Rørdrum 1 Hørt. Julie, Anne-Dorte Rasmussen og Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge Fredag den 19. april 2002. Kl 20:15 - 21:25
Rørdrum 1 Hørt, (også hørt torsdag og i dag kl 6:15 af Carsten Müller) Vandrikse 1 Hørt, Lille lappedykker 1 Hørt, Gråstrubet lappedykker 3 Hørt, Troldand 300, Grågås 60, Gravand 4, Skeand 3 par, Natugle 1 Hørt, Flagermus 1, Skrubtudser 10 -20  Hørt 

Vejlen, Taasinge Lørdag den 13. april 2002 & Søndag den 14. april 2002. 
Sultanhøne 1. Henning Jensen via Poul Rasmussen.
[Se tidligere iagttagelser og obs af fuglen.....]

                                         sultanho.JPG (37451 bytes)

Vejlen, Taasinge Søndag den 14. april 2002. Kl. 16:05 - 17:15
Skeand 1 par, Krikand 12, Gravand 4, Vibe 2 + 4, Blishøne 26, Strandskade 2, , Grågås 2 med gæslinger, Fiskehejre 2, Rørhøg 1 Han + 2 hun, Knopsvane 2 par, Gråand 4 par, Dobbeltbekkasin 3 + 12, Troldand ca 300, Taffeland 1, Bjergand. 4 Han + 3 Hun, Stær 20, Ringdue 16, Musvåge 2, Rørspurv 1, Grønbenet rørhøne 1 par, Svartbag 2, Stor regnspove 16. Jacob Zarlang, EEE
Vejlen (stranden syd for Vejlen), Taasinge   Mandag den 8. april 2002. Kl 19:30
Sortklire 2 , Sangsvane 1, Stor regnspove 29 OF Poul Rasmussen
Se B. Staugaards billeder fra Monnet og havnen ved Vejlen, der viser højvandet den torsdag 21. februar. Billederne er 'store'. Fra 128 Kb - 461 Kb. 
Tak til Bent Staugaard Nielsen]

Vejlen, Tåsinge Onsdag den 13. februar 2002 Kl 13:30 - 14:05   
Grågås 120, Fiskehejre 3, Krikand 1 par
, Knopsvane 3, Tårnfalk 1, Strandskade 2. Hvinand 1 par, Skarv 1, Troldand 60, Taffeland 2 han + 1 hun, Lille skallesluger 1 hun, Gravand 1, Gråand 6, Musvåge 1, Blishøne 20, Skægmejse hørt, Ravn 2 fløj m. ø., Sangsvane 34.
Kl ? Notat i fuglebogen i skjulet
Lille skallesluger 1 hun, Fjeldvåge 1, Stor skallesluger 2 Han Bente Christensen, Tim H. Hansen

Taasinge Onsdag den 13. februar 2002 kl.9:30 -12:00
Tåsinge vejle/havn
(9:30-10:45)
Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 12 R, Sangsvane 44 R, Grågås 70 R, Gravand 12 R, Krikand 2 R, Gråand 22 R, Troldand 150 R, Stor Skallesluger 3 FU,
Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 FU, Blishøne 300 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 OF, Ringdue 48 R, Sanglærke 6 SY, Sjagger 22 R, Skægmejse 1 HØ, Ravn 1 R, Gulspurv 1 SY Torben Møller. 

Marken øst for Vejlen Søndag den 10. februar 2002.  kl 12:37
Hjejle 73, Sangsvane 67. Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge Søndag den 10. februar 2002.  Kl 12:40
Strandskade 2, Fiskehejre 22, Gravand 3, Gråand 21, Knopsvane 3, Ringdue 72 OF, Toppet skallesluger 1, Hvinand 2, Blishøne 4, Grågås 35, Lille lappedykker 1, Halemejse 18. ( Ikke en eneste dykand ???).
Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge Lørdag den 2. februar 2002. kl.10.50 - 11.40 Kyndelmisse
Stor skallesluger 1 Hun,
Fiskehejre 6, Troldand 400, Grågås 28, Gråand 20, Stormmåge 18, Sølvmåge 8, Knopsvane 2, Tårnfalk 1, Hvinand 2, Sangsvane 1, Blisgås 11 Sv Of kl 11.03, Gravand 1, Musvåge 4, Hjejle 100.

Tåsinge Torsdag den 31. januar 2002. kl 13:55
Vejlen: 
Troldand 1800, Bjergand 1, Halemejse 16.
Vejlen Havn 
Spidsand 1 han. Poul Rasmussen 

               Arkivbillede af troldand hun fra Vejlen den 15. januar 2002  

Havn ved Vejlen, Tåsinge Mandag den 28. januar 2002. kl.16.00
Stor skallesluger 4.
Poul Rasmussen

Tåsinge Havn ved Vejlen: Søndag den 27. januar 2002. Kl 14.45 - 15.50 
Blishøne 225, Stor skallesluger 2.

Havn ved Vejlen, Tåsinge Torsdag den 24. januar 2002. kl.12:10
Spidsand 4 , Skeand 1 Han
Poul Rasmussen 

Vejlen, Tåsinge Torsdag den 24. januar 2002. kl. 12:05
Krikand 8, Lille skallesluger 1 hun.
Poul Rasmussen

Havn ved Vejlen, Tåsinge Tirsdag den 22. januar 2002. kl. 15.20
Skeand 1, Spidsand 3. 
Marie Rasmussen & Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge Mandag den 21. januar 2002. kl. 12.25-13.23
Troldand 6950, Fiskehejre 2, Bjergand 2, Taffeland 149, Gravand 2, Knopsvane 4, Krikand 8, Gråand 12, Musvåge 1
Poul Rasmussen

                          Sangsvane fra Vejlen, Tåsinge fra i tirsdags.  

Havn ved Vejlen, Tåsinge Mandag den 21. januar 2002. kl. 13.25
Blishøne 315, Stor skallesluger 4, Hvinand 1
Poul Rasmussen

                     Taffeland fra Vejlen, Taasinge den 15. januar 2002.  

Vejlen, Tåsinge Søndag den 20. januar 2002 (9:45-10:45): 
Fiskehejre 3, Pibeand 150, Gråand 10, Troldand 220, Spurvehøg 1, Fjeldvåge 1, Helle Hjort 

                                                Sangsvane og Lille skallesluger par ved Vejlen, Taasinge den 15. januar 02.

Vejlen, Tåsinge Tirsdag den 15. januar 2002. kl. 14:35-15:40
Sangsvane 400 Fou (heraf 60 juv.), Gravand 2, Knopsvane 1, Gråand 14, Taffeland 500, Troldand 400, Sjagger 200 Fou, Pibeand 2, Krikand 12, Grågås 18, Canadagås 9, Blisgås 1, Spidsand 2, Blå kærhøg 1 han, Ringdue 200, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 2, Lille skallesluger 1 par, Hættemåge 16, Fiskehejre 2, Gråkrage 4, Gærdesmutte 1.

Vejlen, Tåsinge Søndag den 13. januar 2002. Kl. 13:30-14:30
Knopsvane 1 R, Sangsvane 425 FU (heraf 60 juv.), Gravand 2 R, Gråand 25 R, Taffeland 300 R, Troldand 350 R, Sjagger 300 FU. Henrik Krogh-jensen 

                               Taffeland, Troldand, Lille skallesluger, Sangsvane, Canadagås, Blisgås, Gråand, Hættemåge, Krikand  

Vejlen, Tåsinge Søndag den 6. januar 2002.  Kl. 12:08
Stor regnspove 6, Sjagger 12.

Vejlen ved Dæmingen, Tåsinge  Søndag den 30. december 2001. Kl 11:25
Blå kærhøg 1 han Poul Rasmussen

Vejlen Tåsinge Onsdag den 26. december 2001 Kl. 14:50
Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 11 R Poul Rasmussen

Vejlen Tåsinge Tirsdag den 25. december 2001 
Blå Kærhøg 2 R (han+hun) Carsten Müller 

Tåsinge Vejlen Søndag den 23. december 2001  
Blå kærhøg 1 han Carsten Müller 

Vejlen, Tåsinge Fredag den 21. december 2001
Stor skallesluger 12 Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge Søndag den 2. december 2001 Kl 14:30 -15:00
Knopsvane 3, Blishøne 2, Fiskehejre 2, Gråand 1 par, Hættemåge 12, Sjagger 20

Vejlen, Tåsinge Onsdag den 28. november 2001  Kl 14:20-14:45
Stor Regnspove 24 R, Tårnfalk 1 FU, Musvåge 1 R, Skægmejse 1 HØ (minimum) Hans Rytter 

Vejlen, Tåsinge Mandag den 26. november 2001 Kl 16:15
Krikand 172, Hvidklire 1. Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge Søndag den 25. november 2001 Kl 10:30-11:15
Stor Kobbersneppe 20 R, Grågås 6 R, Fiskehejre 3 OF, Stor Regnspove 16 R, Spurvehøg 1 FU, Gråand 28 R, Sjagger 17 OF, Rørspurv 1 R, Knopsvane 6 FU, Krikand 9 R, Taffeland 4 R, Gærdesmutte 1 FU, Fasan 1 FU, [Torben Møller, Inger Skrubbeltrang]

Vejlen, Tåsinge  Lørdag den 24. november 2001 Kl 15:10-15:50  
Stor regnspove 24 Fou, Ravn 1, Sjagger 150, Tårnfalk Fou, Krikand 36, Knopsvane 2, Gravand 2, Fiskehejre 3, Troldand 1, Blishøne 1, Gråkrage 3, Skægmejse 2.

Vejlen, Tåsinge  Lørdag den 17. november 2001 
Stor regnspove 24 R, Ravn (Overflyvende) Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 11. november 2001 Kl 14:30 - 15:30
Krikand 55, Gråand 20-30, Blishøne 40, Knopsvane 6, Tårnfalk 1, Troldand 500, Taffeland 60, Gravand 2, Sangsvane 2 AD + 2 Juv, Fiskehejre 4, Stor regnspove 26 R, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Blå kærhøg 1 (brun), Sjagger 200.

                    Sangsvaner på indflyvning til Vejlen Tåsinge 

Vejlen, Tåsinge   Fredag den 9. november 2001
Krikand 175, Vibe 16 OF, gråand 48, Hvidklire 1 hørt,Blishøne 38, Knopsvane 8, Spidsand 7, Tårnfalk 1, Stor skallesluger 1 han, Troldand 223, Taffeland 38, Gravand 1, sangsvane 4, Lille lappedykker 9 , fiskehejre 7, Stor regnspove 42 OF, musvåge 9. Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Mandag den 5. november 2001 Kl 16:15
Stor regnspove 17,  Krikand 57. Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 31. oktober 2001  Kl 10:10-10:45
Vindrossel 1 R, Krikand 16 R, Blishøne 4 FU, Gråand 2 FU, Fiskehejre 3 R, Fasan 3 FU, Knopsvane 5 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Lille Lappedykker 9 FU, Troldand 36 R, Taffeland 2 R, Skarv 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Spurvehøg 1 FU Torben Møller 

Vejlen, Tåsinge  Tirsdag den 30. oktober 2001  Kl 15:50-16:30
Toppet Lappedykker 1, Lille Lappedykker 10, Troldand 200, Tårnfalk 1, Gråand 12, Skarv 1, Fiskehejre 2, Pibeand 1, Blishøne 40, Musvit 8, Knopsvane 9, Skægmejse 1 (Hørt!)

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 21. oktober 2001. Kl 13:15-14:10
Grågås 11 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Lille Lappedykker 10 FU, Troldand 23 R, Tårnfalk 2 FU, Musvåge 3 R, Krikand 2 OF, Knarand 1 R, Gråand 12 R, Skarv 1 R, Blå Kærhøg 1 HUN FU, Fiskehejre 1 R. Eske Frank Morthensen og Erik Danielsen

Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 17. oktober 2001 Kl 14:30-15:20
Sangsvane 1 R, Lille Lappedykker 28 R, Krikand 41 R, Troldand 2311 R, Stor Regnspove 30 OF, Musvåge 1 OF, Grågås 34 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Taffeland 337 R, Toppet Lappedykker 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Gråand 11 R, Hættemåge 357 R, Vibe 2 R. Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 14. oktober 2001 Kl 17:30
Isfugl 1 R (ved slusen under dæmningen). Poul & Anne-Dorte Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Lørdag den 13. oktober 2001. Kl 14:30
Grågås 90 R, Lille Lappedykker 8 FU, Isfugl 1 R. Leif Bisschop-Larsen

Vejlen, Tåsinge Fredag den 12. oktober 2001 .Kl 15:45-16:45
Skægmejse 6, Lille Lappedykker 18, Taffeland 8 R, Fiskehejre 7, Knopsvane 3 Ad + 3 Juv, Musvåge 1, Troldand 600, Blishøne 80, Ringdue 86, Gråand 12, Ravn 1 (hørt), Tårnfalk 1 Fu, Grågås 26 R, Vandrikse 1 (hørt), Toppet lappedykker 2, Stær 40 Fu, Hvidklire 1 R, Hvid vipstjert 3 OF, Hættemåge 60 R, Krikand 2 R.

Vejlen, Tåsinge   Lørdag den 6. oktober 2001 Kl 15:20-16:45
Lille Lappedykker 12, Toppet Lappedykker 1, Fiskehejre 3, Knopsvane 5, Grågås 26, Gråand 5, Krikand 22, Skeand 1, Taffeland 1, Troldand 430, Musvåge 1, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Lærkefalk 2, Tårnfalk 2, Blishøne 11, Stor Regnspove 1, Stormmåge 1, Hættemåge 20, Ringdue 9, Gråkrage 2, Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Rødhals 1, Bogfinke 2, Skovspurv 12 Niels Bomholt Jensen, Hans Rytter, Bent Staugaard Nielsen.
Lille lappedykker 7, Tårnfalk 2, Hvidklire 1, Stor regnspove hørt, Landsvale 3 og så var det vist en af lærkefalkene vi så et glimt af.
Arne Bruun [Grøn Guide]  

Vejlen, Tåsinge  Torsdag den 4. oktober 2001
Lærkefalk 1. Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Torsdag den 4. oktober 2001 .Kl 15:45-16:10
Lille Lappedykker 12 FU, Taffeland 8 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Musvåge 1 OF

Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 3. oktober 2001.
Lærkefalk 2 fu, Sangsvane 1. Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Mandag den 1. oktober 2001 Kl: 12.55- 15.15.
Gravand 2, Gråand 26, Krikand 6, Knopsvane 9, Troldand 1041, Hvidklire 3, Lille lappedykker 23, Hvepsevåge 1 S, Fiskehejre 3, Hvinand 5, Grågås 35, Taffeland 105, Hættemåge 529, Sølvmåge 12, Rørhøg 1 hun, Lærkefalk 3, Musvåge 1, Tårnfalk 2. Poul Rasmussen
Kl: 16.30- 17.00 
Rødstjert 2, Rørhøg 1 hun, Spurvehøg 1 Ts, Toppet skallesluger 1 hun, Fiskehejre 1, Stor regnspove 9, Stær 40, Hjejle 26, Landsvale 8 Tv, Ringdue 20 -30. Arne Bruun [Grøn Guide] & EEE

Vejlen, Tåsinge Søndag den 30. september 2001 
Lærkefalk 4 (ude i vestenden hvor de fløj rundt og legede og forsøgte at fange sig lidt i den times tørvejr der var inden mørket faldt på.) 
Grågås 150, Rørhøg 1, Lille lappedykker min. 3, Rødstjert 1
Arne Bruun [Grøn Guide]

Vejlen, Tåsinge   Lørdag den 29. september 2001 Kl 14:15
Lærkefalk 3. Carsten Müller (FU i Carsten Müllers have)

Vejlen, Tåsinge  Torsdag den 27. september 2001 Kl 16:10 - 17:30
Hvinand 6, Rørhøg 1 hun FU, Lærkefalk 4 FU (Min 2 juv). Poul Rasmussen , EEE
kl. 14.45 og 15.50
Lærkefalk 1 Poul Rasmussen
Kl 9:30-11:30 

Gråand 42 R, Krikand 27 R, Knarand 4 R, Lille Skallesluger 1 HUN R, Spurvehøg 2 FU, Vibe 4 R, Knopsvane 10 R, Blishøne 21 R, Lille Lappedykker 22 R, Engpiber 1 R, Løvsanger 1 R, Rørsanger 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Grågås 67 R, Musvåge 4 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Skægmejse 10 FU, Skarv 2 OF, Rørhøg 1 HUN OF, Troldand 444 R, Stor Regnspove 18 OF, Stær 75 OF, Lærkefalk 2 FU, Halemejse 4 R, Landsvale 19 FU, Hjejle 20 OF. Poul Rasmussen 

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 23. september 2001.
Lille skallesluger 1 R Bent Staugaard Nielsen

Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 19. september 2001 
Vibe 71, Grå Krage 6, Rørhøg 1 hun, Gråand 14, Bynkefugl 1 , Landsvale 20, Troldand 121, Lille Lappedykker 14, Grågås 5, Gravand 1, Hættemåge 667, Sølvmåge 39, Toppet Lappedykker 4, Knopsvane 11, Blishøne 18, Hjejle 480 OF. Poul Rasmussen 

                               Bynkefugl fra den 18. sep. 01.  

Vejlen, Tåsinge  Tirsdag den 18. september 2001 (13:40 - 15.00)
Hvidklire 2, Krikand 6, Fiskehejre 1, Gråand 20, Grågås 9, Skægmejse 2 + 1 død, Landsvale 6, Lille lappedykker 11, Blishøne 60, Knopsvane 12 heraf 5 juv, Troldand 250, Taffeland 30, Gravand 2, Vibe 12, Knarand 2, Toppet lappedykker 2 Ad + 2 juv, Rødben 1, Bynkefugl 1, Gråkrage 4, Ringdue 3.

                         Død skægmejse Juv (han) Vejlens Fugletårn den 18. september 2001.  

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 2. september 2001. Kl 6.15.
Hvidklire 3, Krikand 13, Fiskehejre 3, Gråand 33, Rørspurv 2, Digesvale 8, Lille Skallesluger 1 hun, Grågås 21, Hjejle 180 nt, Skægmejse 1 hørt, Landsvale 127, Lille lappedykker 23, Blishøne 88, Knopsvane 10, Troldand 44, Taffeland 8, Hvinand 3, Gravand 2, Spidsand 2, Sangsvane 1, Mudderklire 1, Grønirisk 16, Vibe 153 , Dobbeltbekkasin 14. Poul Rasmussen
Kl 8:30-9:45.

Dobbeltbekkasin 2 Ts + 9 Fou, Hvidklire 4, Knarand 1 par, Lille Lappedykker 13 +(min. 2 juv), Krikand 3, Gråand 1 + 9 juv + 10-20, Fiskehejre 1, Grågås 31, Troldand 30 + 1 hun med 1 Pull, Knopsvane 5 + 7 juv, Blishøne 60 - 80, Taffeland 10, Rødben 2, Pibeand 1, Spidsand 1, Gravand 4 juv, Toppet lappedykker 1 AD + 1juv iden østlige ende + 1 juv i den vestlige ende, Hvid vipstjert 4, Svartbag 2, Landsvale+, Bysvale+, Hættemåge+, Sølvmåge+.

                    Toppet lappedykker fodrer sin unge neden for fugleskjulet Tåsinge Vejle den 2 september 01.  

Vejlen, Tåsinge  Torsdag den 30. august 2001
Dobbeltbekkasin 5, Hvidklire 2, Knarand 3, Lille Lappedykker 7, Krikand 43, Sangsvane 1, Vibe 52, Gråand 83, Fiskehejre 2, Grågås 336, Hættemåge 525, Troldand 29, Knopsvane 2, Blishøne 128. Poul Rasmussen 

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 26. august 2001 kl 1100 bl.a. 
Lille Lappedykker 7, Gråstrubet. Lappedykker 1, Svaleklire 1, Hjejle 130 trk. Hilsen NBJ 
 

Vejlen, Tåsinge  Tirsdag den 21. august 2001.
Vibe 98, Gravand 2, Hjejle 2, Grågås 143, Stær 16, Knarand 3, Troldand 40-60, Blishøne ca 100, Toppet lappedykker 1, Lille lappedykker 4, Gråand 20 + Pull, Knopsvane 2 + Pull, Rørsanger 1, Fiskehejre 1.

Vejlen, Tåsinge  Mandag den 6. august 2001
Dobbeltbekkasin
 (Snipe Gallinago gallinago ) 1. TMØ  

Vejlen, Tåsinge  Fredag den 3. august 2001
Skægmejse 2 Bent Staugaard nielsen og Poul Rasmussen 

Vejlen, Tåsinge  Mandag den 30. juli 2001 kl. ca 16.00. 
Grågæs ca. 1200 Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Fredag den 27. juli 2001
Gråand 220 + 2 par med pull, Hvinand 3, Strandskade 1, Dobbeltbekkasin 5, Mudderklire 1, Svaleklire 7, Vibe 22, Grågås 184, Blishøne 114, Hvid Vipstjert 3 (1 par m. 1 pull), Fiskehejre 9, Stær 38, Rørsanger 3, Hættemåge 22, Sølvmåge 15, Toppet Skallesluger 1 par m. 6 pull, Lille Lappedykker 13 (min. 4 par heraf 1 par m. 1 pull), Taffeland 28 (1 par m. 6 JUV), Toppet Lappedykker 1 par m. 3 pull, Gråstrubet Lappedykker 1 par m. 1 JUV, Troldand 24 (1 par m. 4 JUV), Knopsvane 12 (2 par m. JUV), Vandrikse 1 set, Hvidklire 4, Skægmejse 14 (2 ved tårnet (par) og 12 FOU i den nordvestlige ende)
Poul Rasmussen  

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 22. juli 2001. 
Skægmejse 2 steder, Tinksmed 2, Sortklire 1, Toppet lappedykker  m. 3 Pull,  Gråstrubet Lappedykker 1, Lille Lappedykkere
, Blishøne 200, Toppet skallesluger 3, Troldand 20, Grågås 5. Anne Due Bjerre, Kurt Due Johansen, Lone Bjerre, Martin Bjerre.
Søndag den 22. juli 2001. Kl 17:45-19:00 
Tinksmed 3, Svaleklire 2, Sortrygget hvid vipstjert 1 + juv hvid vipstjert, Gravand 2, Stillits 4, Hvidklire 2, Mudderklire 2, Rørsanger 2, Halemejse 9, Skeand 2, Toppet lappedykker m. 3 Pull, Troldand m. 3 Pull, gråand 80, Blishøne 200, Gråand 1 hun m. 3 Pull + 1 hun m. 4 Pull, Dobbeltbekkasin 3, Knopsvane 3 + 2 Pull, Grågås ca 40, Rørspurv 2 han Sy, Vibe 1.

                     Halemejse i hegnet mod fugletårnet den 22. juli Tåsinge Vejle.  

Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 18. juli 2001. 
Svaleklire 5, Tinksmed 2, Dobbelt Bekkasin 3, Mudderklire 1, Hvidklire 1, Gråstrubet Lappedykker 2 par med hver 1 juv., Grågås 141, Klyde 1, Lille Lappedykker 1 par med 1 pull. Poul Rasmussen
 

Vejlen, Tåsinge  Torsdag den 5. juli 2001. 
Dobbeltbekkasin 1, Svaleklire 1, Tinksmed 3, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Søndag den 1. juli 2001. 
Fiskehejre 10, Skeand 7 (1-2 par), Knarand 3 (1 par), Krikand 48, Toppet Skallesluger 8 (3 par), Tårnfalk 1, Toppet Lappedykker 1 par, Hvidklire 1, Svartbag 3, Knopsvane 10 (4 par med unger ), Strandskade 11 (2 par), Vibe 4, Brushøne 1, Gråand 16 (4 par med unger), Lille Lappedykker 3 par, Skarv 4, Grågås 90, Ravn 2, Gravand 4 (2 par med unger), Rørhøg 1 hun, Gråstruber Lappedykker 4 par (1 par med unge), Taffeland 12 (3 par med unger), Troldand 45 (1 par), Hvinand 4 Poul Rasmussen

Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 27. juni 2001. Kl 11:00 - 13:00 
Brushane 4 + 8, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 med føde, Stillits 6, Grågås 1 (deform) + ca 40, Lille lappedykker 3, Gravand 2 par, Vibe 3 par, Stær 80, Tinksmed 5, Hvidklire 2, Rørsanger 3 sy, Rørspurv 2 sy, Skægmejse 1 par, Knopsvane 6 + 1 par m. 8 Pull, Troldand ca 10 - 20, Gøg 1 sy, Grønbenet rørhøne 2 par, Vandrikse 1 (hørt), Toppet skallesluger 8, Knarand 1, Gråand 3 hun m. Pull, Strandskade 1, Taffeland 1 hun m. 7 Pull + 1 hun m. 5 Pull + 1 hun m. 5 Pull + 1 hun m. 4 Pull + 1 han, Gråstrubet lappedykker 2 par, Dværgterne Fou Poul Rasmussen, Bent Staugaard Nielsen & EEE

Vejlen, Tåsinge  Mandag den 25. juni 2001. 
Brushane 30, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 par m/1 unge fodrende, Stillits 3, Grågås 1 solo juv. formodes født deform, har hals som en grip, krum nedadbøjet og mangler fuldstændig motorik og vælter efter kort gang om på højre side, hvor den ligger længe. Øvrige grågæs opponerer kraftigt imod den.- overlever måske ikke natten. Mvh. TMØ 

Vejlen, Tåsinge   Onsdag den 20. juni 2001 
Brushane 1 m/krave, Blishøns 200,Toppet Lappedykker 1,Taffeland 4, Sortrygget Hvid Vipstjert 2,Gråstrubet Lappedykker 3, Rørspurv 1, Vandrikse 2 (hørt), Stær 50+,Gøg (hørt), Strandskade 6, Skeand 6, Rødben 7, Vibe 6, Rørsanger 1.Mvh. TMØ
Torben Møller
 

Vejlen, Tåsinge  Tirsdag den 19. juni 2001. 
Skeand 2 par+1, Knarand 3, Sortklire 2, Brushane 1, Rørhøg 1 hun ( den med defekt højre vinge), Taffeland 1 par m. 4 juv. Poul Rasmussen
Tirsdag den 19. juni 2001 kl 16:45 - 18:00
bl. a. Skeand 1 par + 2 han, Rørhøg 1 hun, Rørsanger 1, Spidsand 1, Lille skallesluger 1 hun, Knarand 2, Taffeland 1 han + 2 hun, Sortklire 2, Gravand 6, Hvid vipstjert 2, Vibe, Rødben, Tornsanger.
EEE 

Vejlen, Tåsinge  Fredag den 15. juni 2001
Gravand 8, Vibe 6, Grågæs 42, Strandskade 4, Knarand 4, Skeand 6, Gråand 6, Blishøns 225 - l med 4 pull, Rødben 4, Sortrygget hvid vipstjert 2, Klyder 2, Knopsvane 12- 1 m/4+ 1 m/8, Taffeland 1, Fiskehejre 2, Rørspurv 6, Munk 1 sy, Gråstrubet lappedykker 2, Toppet lappedykker 1, Vandrikse 1, Skarv 2, Troldand 2, Sivsanger 4, Tårnfalk 1, Skægmejse 2, Rørhøg 1 han, Blåmejse m/4+ Landsvale, Bysvale, Mursejler, Stær, Solsort, Musvit, Gulspurv og Bogfinke mvh. TMØ 
Tirsdag den 12. juni 2001.
Vest for dæmningen:
Knarand 1, Knopsvane 1 par + 3 Pull, Gravand 4 par, Vibe 1 par, Toppet skallesluger 4
Øst for dæmningen:
Gravand 2 par, Knopsvane 1 par 4 Pull, Blishøne 3 par + 1 hun 2 Pull, Sortklire 3 OF v, Knarand 1 par, Rørhøg 3 hun, Gråstrubet 2 par
Østlige indgang:
Grågås m Pull, Rødben 4 par, Vibe 3 par, Krikand 3, Hvid vipstjert 2, Sortrygget hvid vipstjert 1, Skeand 2 han + 1 hun, Taffeland 1, Knarand 12, Knopsvane 1 par m 8 Pull, Sortklire 2, Blishøne + Pull, Atlingand 1 par. 

Vejlen, Tåsinge  Onsdag den 6. juni 2001
Tinksmed 2 Poul Rasmussen 
Tirsdag den 5. juni 2001

Rørsanger 33 par, Gravand 6 par + 12, Svaleklire 2, Gøg 2, Rørspurv 32 par, Knopsvane 4 par + 37 ( alle par med unger, en unge "polsk"), Blishøne 29 par + 196, Knarand 2 par+2, Gråand 10 par + 132, Rødben 2 par+1, Vibe 3 par, Sanglærke 1 par, Strandskade 2 par +1, Skeand 2 par + 3, Klyde 1-2 par, Fiskehejre10, Landsvale 65, Bysvale 35, Krikand 1-2 par(?)+ 2, Gulbug 1 par, Grågås 9 par+ 67, Topper Skallesluger 5 par+3, Atlingand 1 par+ 2, Rørhøg 1 par, Taffeland 2 par + 13, Stillids 5, Sortrygget Hvid Vipstjert 1, Nattergal 3 par, Vandrikse 1 par, Tornsanger 2 par, Kærsanger 4 par, Skægmejse 2 par+1, Lille Lappedykker 1 par, Gråstrubet Lappedykker 5 par, Tårnfalk 1, Troldand 3 par+ 8, Sangsvane 1( ja det er sqi rigtigt), Pibeand 1, Svartbag 1, Toppet Lappedykker 1-2 par, Skarv 2, Hættemåge 15 , Stormmåge 5, Sølvmåge 8, Lille skallesluger 1 hun, Rådyr 1,  Poul Rasmussen 
Lørdag den 2. juni 2001
Toppet lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Lille lappedykker, Toppet skallesluger, Skarv,
Sølvmåge, Svartbag, Hættemåge, Stormmåge, Fiskehejre, Grågås, Knopsvane, Rørhøg, Gråand, Knarand, Skeand, Taffeland, Gravand, Atlingand, Troldand, Blishøne, Krage, Gøg, Sivsanger, Rørsanger, Nattergal, Tornsanger, Havesanger, Rørspurv, Sortrygget hvid vipstjert: 1, Landsvale, Bysvale, Digesvale, Havterne.
Alt dette i øsende regn Mvh Steen Winkel
Ps.: Den sortryggede vipstjert samlede insekter ind. Den yngler åbenbart. 
Har du noget om det?? 

(Næ , men jeg lader spørgsmålet gå videre.  EEE) 

Svar fra Poul Rasmussen d. 3. juni 01:
"Jeg tror, at Steen Winkel har ret omkring den sortryggede vipstjert, at den yngler.
Jeg har på fornemmelsen, at det er et sted over mod Noret, da den oftest forsvinder i den retning."

Jeg vil meget gerne vide om I andre også hører sivsangeren. Jeg kan se i bogen i
skjulet at den er hørt tidligere i maj, så....forhåbentlig er den stationær Steen Winkel 

Vejlen, Tåsinge Onsdag den 30. maj 2001 (aften)
Klyde 4, Stor. præstekrave 1, Skeand 4, Krikand 2 ( 1 par), Rørhøg 1 han, Lille skallesluger 1 hun, Atlingand 1 han, Kærsanger 1, Knopsvane med 9 pull. 
Grønbroget tudse 1. Et hold elever fra Den frie læreskole + Poul Rasmussen
Onsdag den 30. maj 2001 kl16:00 - 17.40.
Atlingand 3 han, Taffeland 1 han, Krikand 1 par, Klyde 2, Toppet Skallesluger 3 par, Rørhøg 1 han, Gravand 4 par, Grågås 8 par + 30-40 pull, Grønbenet rørhøne 2 par, Hvid vipstjert 1 Fou, Sortrygget hvid vipstjert 1, Strandskade 2 par, Hvidklire 1, Vibe 4 par, Fiskehejre 2 Fou, Skeand 2 han + 1 par, Blishøne 46 + 1 par m. 5 pull, Havterne 2 Fou, Toppet lappedykker 1 par, Knopsvane 16 + 1 par m 8 pull, Svartbag 1, Rørsanger 3 sy, Kærsanger 1 sy, Gulspurv 1 sy, Tornsanger 1 sy, Munk 1 sy, Stillits 1 sy, Gærdesmutte 1 sy Nattergal 1 sy, Skægmejse 1.
Onsdag den 30. maj 2001 kl 05:50
Blishøne, Skeand 2 han + 1 hun m 3 Pull, Atlingand 1,Grågås 17 Ad + 30 pull, Hvidklire 1, Rørsanger, Kærsanger, Vibe har Bjørn Jakob Andersen, København noteret i fugleskjulets notesbog
Søndag den 27. maj 01 kl. 5.00

Atlingand 3 han+ 2 hun ( 2 par), Klyde 2, Stenpikker 1, Toppet Skallesluger 1 par, Knarand 1 par, Lille Lappedykker 1 par, Rørhøg 1 par, Lille Skallesluger 1 hun. Desuden 4 par gråand med henholdsvis 2 x 4 pull, 1 x 6 pull 0g 1x 7 pull. Poul Rasmussen  
Torsdag den 24. maj 2001 
Grågæs 11 par + 40 juv., Atlingand 2 han, Lille skallesluger 1 hun (Den lille skallesluger har jeg begge gange set lige ud for hvor vi parkerer ved Vejlen. Men det har været meget tidligt på dagen, ca. kl. 5.30) Poul Rasmussen  

Vejlen, Tåsinge Onsdag den 23.maj 2001 før kl 6:00
Lille skallesluger 1 hun (sent!) Poul Rasmussen  
kl. 16:00-18:00
Atlingand 2 han, Blishøne 8 par + pul, Grågås 8 -12 par m pul, Bynkefugl 1, Gravand 4-6 par, Rødben 2 par, Klyde 1 (FOU), Nattergal 1 Sy, Kanrand 1 han, Skeand 1 par, Rørhøg 1 han + 1 hun, Skarv 1, Gråstrubet lappedykker 2 par, Toppet lappedykker 1 par, Troldand 12, Taffeland 1, Gøg 2, Tornsanger 2 Sy, Gulbug 1 Sy, Rørsanger 1 Sy, Rørspurv 3 han Sy, Skovspurv 1 par, Hvid vipstjert 3. 
Torsdag den 17. maj 2001 
Atlingand 3 han ,Skeand 1, Knarand 1, Rørhøg 1 par, Grønbenet Rørhøne 2 par, Sortrygget Hvid Vipstjert 1.
Desuden 3 majgøgeurt Poul Rasmussen  
+
Sortrygget hvid vipstjert 4, Grønbenet rørhøne 1, Rødben 6 (1 par i lang parring ca.60 sek.), Strandskade 2, Fiskehejre 2, Gravand 6, Grågæs 26, Knopsvane 21, Engpiber 2, Vibe 6, Vandrikse 1 (hørt), Tornirisk 7, Taffeland 3, Krikand 1, Grå fluesnapper 2, Gråstrubet lappedykker 2, Stor skallesluger 3, Pibeand 1, Gøg 1 (hørt), Alm.ryle 1, Stillids 6 (par), Skovdue 50, Grønirisk 2, Musvåge 4, Tårnfalk 1, Nattergal 2(hørt), Rørhøg 1 han. Hilsen TMØ. (Torben Møller)

                                      Majgøgeurt den 15. maj 2001, Vejlen Tåsinge. EE-foto.  

Tirsdag den 15. maj 2001
Nattergal 2 Sy, Grågås 9 par med gæslinger + 80, Rødben 3 par, Grønbenet rørhøne 1 par, Hvidklire 1, Skeand 1 han, Gravand 4 par, Blishøne 1 på rede + 16, Rørspurv 3 Sy, Knopsvane 12, Taffeland 1 par, Gråstrubet lappedykker 4 par, Atlingand 2 hanner, Knarand 1 par, Gråand 6 han, Rørhøg 1 han, Fiskehejre 2, Løvsanger, Havesanger, Tornirisk, Tornsanger, Gulbug, Rørsanger, Hvid vipstjert 1, Landsvale, Bysvale.

                       Aurora, Vejlen d. 15. maj 01. EE-foto
      
                       Aurora 

                                       HVILKEN FUGL?     HJÆLP ØNSKES!

Hej,- et enkelt spørgsmål, som måske ikke er så enkelt?
Obs.
den 14-05-01 kl.17:15 Tåsinge Vejle:
1 stk. andefugl helt ensfarvet mørk skifergrå med mørkt næb, jeg har dømt den som en hun. 

Hvad andefugl kan det være? 

Efter mine bøger kan jeg ikke finde noget der ligner,- altså heller ikke sortand eller fløjlsand, det nærmeste er trods alt fløjlsand, men mangler vingespejl.- hjælp. mange hilsener TMØ 

Vejlen, Tåsinge Onsdag den 9. maj 2001 kl 22:30
Nattergal 1  sy Poul Rasmussen
Onsdag den 9. maj 2001  kl.10:30
G
rågæs 145,rødben 4, gravand 6 (3 par), sortrygget hvid vipstjert 1, krikand 3 ( 1 par),
atlingand 2 (par), strandskade 2 (par), mudderklire 6, alm. ryle 42, gøg (hørt), gærdesmutte 1, grønbenet rørhøne 1, broget fluesnapper 2 (par), rørspurv 1, skeand 2 (par), havesanger 1, munk 1. Mvh Torben Møller/TMØ 
Mandag den 7.maj 2001 
Skeand 2 par, Atlingand 1 par, Tinksmed 15, Sortrygget Hvid Vipstjert 1, Vandrikse 1 hørt, Toppet Lappedykker 1 par, Knarand 1 par, Dobbeltbekkasin 1.
Grønbroget Tudse 1 sy. Poul Rasmussen

Søndag den 6. maj 2001 (7:15-8:15)
Sortrygget Hvid Vipstjert 1 R (Poul Rasmussen), Gul Vipstjert 1 han + 1 hun R, Atlingand 1 par R + 1 han, Hvid vipstjert 3, Rødben 2 par, Vibe 4 par, Knarand 1 han, Skeand 2 han, Gravand 3 par, Rørhøg 1 han, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Grågås 8 m pul + 16, Gråstrubet 4 par + 2 pul, Troldand 8, Taffeland 1, Fiskehejre 3, Musvåge 1, Svartbag 1, Toppet lappedykker 1 par, Grønbenet rørhøne 1 par,Rørsanger 1 han Sy, Stillits 1, Løvsanger Sy, Munk Sy. Poul Rasmussen & EEE 

       Rørhøge hannen fouragerer ved Vejlen Tåsinge den 6 . maj 01. EE-foto
Vejlen, Tåsinge:
Lørdag den 5 .maj 2001 (14:45-15:15)
Sortrygget Hvid Vipstjert 1 R, Gul Vipstjert 3 R, Atlingand 1 par R, Brushane 1 R, Hans Rytter

Fredag den 4. maj 2001 

SORTRYGGET HVID VIPSTJERT, Knarand 1 par, Skeand 1 par , Atlingand 1 par.Poul Rasmussen 
Torsdag den 3.maj 2001
Rødben 1, Vibe 3 par, Skeand 1 par, Atlingand 1 par (parret blev mobbet af skand hannen), Engpiber 1, Klyde 1 overflyvende Ø, Grågås ca 30, Landsvale 3, Gravand 2 par, Hvid vipstjert 2, Sortrygget hvid vipstjert 1 + Grønbroget tudse 1 kvækker. Bent Staugaard Nielsen, Poul Rasmussen  og Erhardt Ecklon Vejlen, Tåsinge: Onsdag den 2. maj 2001 Kl 14:30 - 18:30
Rødben 5, Vibe 7, Sortrygget hvid vipstjert 2, Krikand 4, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Grønbenet rørhøne 1, Gråstrubet lappedykker 3, Rørdrum paukende, Taffeland 12 (6 par), Musvåge 1, Engpiber 4, Hvid vipstjert 3, Vandrikse 1, Løvsanger 1, Mudderklire 2 (par), Bysvale 1, Landsvale 16, Rørhøg 2, Enkeltbekkasin 2, + Diverse Mvh Torben Møller/TMØ 
Onsdag den 2.maj 2001
1 par knarand, 1 par skeand ,1 par gråstrubede lappedykere , 4 tinksmede og 12 par grågæs med gæslinger,.SORTRYGGET HVID VIPSTJERT 1. Poul Rasmussen 
Mandag den 30- april 2001
Mudderklire 2, Atlingand 2, Taffeland 10, Knarand 8, Sortrygget hvid vipstjert 2, Rødben 4, Krikand 8, Troldand 49, Rørhøg 2 (par), Blå kærhøg 1 ad han.
6 rådyr.
Torben Møller/TMØ 
Tirsdag den 1.maj 2001
Skeand 1 par , Knarand 1 par og SORTRYGGET HVID VIPSTJERT 1. Poul Rasmussen 
Mandag den 30.april 2001
Fiskeørn 1 Carsten Müller
Munk 2 sy (Vornæs Skov) Poul Rasmussen 
Troldand 30, Gråstrubet lappedykker 4 par, Grågås 18 flere med pul, Gravand 3 par, Knopsvane 4, Mudderklire 3,Dobbeltbekkasin 2, Rødben 2 par, Vibe 4 par, Gærdesanger 1 sy, Landsvale 2, Piber sp. 3, EEE
Sortrygget hvid vipstjert Torben Møller
Sortrygget hvid vipstjert hun, som færdedes tæt sammen med en alba-han. Begge gange ved P-pladsen i østre ende. Sammesteds 8 Tinksmede.
Kl 10:15 og kl 12-13 Venlig hilsen Lars Ole Gj.  

Vejlen, Tåsinge Tirsdag den 15. maj 2001
Aurora 1

Vejlen, Tåsinge: Torsdag den 26. april 2001 
Sortrygget Hvid Vipstjert 1 R  Poul Rasmussen
Onsdag den 25. april 2001 
Hvidklire 3, Svaleklire 1, Skeand 1 par, Atlingand 1 par,Dobbeltbekkasin 3. Bent Staugaard &
Poul Rasmussen 
Søndag den 22. april 2001 kl 10:40-12:15-?
Sortrygget Hvid Vipstjert 1 R
, Atlingand 1 R han, Skægmejse 8+ R  Hans Rytter
Lørdag den 21. april 2001.
Sortrygget hvid vipstjert 1
, Vandrikse 1, Grå strubet lappedykker 9 ( 4 par), Svaleklire 1, Vibe 8 (4 par), Rørspurv 16, Blishøne 81 (36 par), Rødben 16 (5 par), Grågås 126 ( 9 par) 2 par med 6 pul + 1 par m. 5 pul, Krikand 24, Hvid vipstjert 4, Gråand 22 ( 4 par), Stor regnspove 26 of, Strandskade 4 ( 2 par), Grønbenet rørhøne 2 (1 par), Gravand 10 ( 2 par), Taffeland 41, Hvinand 2 , Troldand 981 ( 2 par), Bjergand 4, Knopsvane 24 ( 2 par), Toppet skallesluger 3 ( 1 par), Svartbag 4, Hættemåge 30, Sølvmåge 11, Rørhøg 2 (1 par)( hunnen med defekt opadbøjet højrevinge), Spidsand 1, Klyde 3, Toppet lappedykker 1 par, Skarv 2, Skægmejse 9 (1 par), Fiskehejre 11, Dobbelt bekkasin 8, Sortklire 1, Engpiber. Poul Rasmussen 
Fredag den 20. april 2001
Sortrygget Hvid Vipstjert 1
, Hvid Vipstjert 4, Atlingand 1 (han), Klyde 2, Rørhøg 1 (han) Bent Staugaard Nielsen og Poul Rasmussen  
Kl 20:15-21:00
Hvid Vipstjert 26, Grågås 26 + 2 par med 5 & 6 pul, Vibe 6 par, Rødben 2 par, Troldand 120, Taffeland 4, Knopsvane 6, Gravand 4 par, Gråstrubet lappedykker 1 par, Strandskade 1 par, Blishøne, Gråand, Krikand 8 par, Fiskehejre 1.  

Vejlen Tåsinge Lørdag den 14. april 2001
Stor regnspove 19, Vibe 3 par+2, Rødben 2 par, Hvid vipstjert 3, Stor præstekrave 1, Engpiber 8, Blishøne 24, Grågås 7 par+ 67, Knopsvane 1 par + 11, Stillids 1, SILDEMÅGE 1 OF, Sangsvane 1 juv., Rørspurv 4, Gråand 5 par+ 10, Fiskehejre 3, Troldand 418, Gråstrubet lappedykker 1 par + 1, Rørhøg 2, Strandskade 1 par, Stær 14, Krikand 50, Sølvmåge 11, Stormmåge 15, Gravand 3 par+ 8, Taffeland 42, Hættemåge 34, Hjejle 34, Knarand 1 par, 
SORTRYGGET HVID VIPSTJERT 1 ( set sammen med AB og Jørgen Hansen.)Poul Rasmussen 

Lørdag den 14. april 2001
Stor regnspove 36 (på mark nord), Klyde 2 par, Grågås 42, Stor præstekrave 1 par, Hvid vipstjert 1 par + 4 r, Gravand 1 par, Rødben 1 par, Vibe 4 par, Musvåge 1 par + 1 r, Rørhøg 1 par, Sjagger 4, Svartbag 1, Dobbeltbekkasin 2, Skarv 12 ovf., Troldand 300, Taffeland 16, Skægmejse 6, Knopsvane 10, Krikand 1 par, Søndag den 8. april 2001 Kl 23:00.
Vandrikse 1 hørt 
Fredag den 6. april 2001.
Stor regnspove  43 (på marken nord for Vejlen) Poul Rasmussen 

Onsdag den 4. april 2001.
Rørhøg 1 hun, Stor præstekrave 1 par, Vibe 6 par, Rødben 1 par, Krikand 28, Strandskade 1 par, Gravand 1 par, Gråstrubet lappedykker 1 par, Hvid vipstjert 1 par, Stær 6, Stor regnspove 2, Alm hjejle 2, Troldand 130, Rørspurv 2 han, Grågås 20, Knopsvane 16, Fiskehejre 5, Blishøne 12 par, Svartbag 1, Taffeland 1 par + 8, Gråkrage 4, Knarand 1 han.
Fuglebogs-notat i fugleskjulet fra i dag: Klyde 2.

Mark øst for vejlen: Sangsvaner 23.

Krikand Vejlen, Taasinge den 4. april 2001. EE-foto  

Vejlen Tåsinge Fredag den 30. marts 2001.
Svaleklire 2, Dobbeltbekkasin 2, Stor præstekrave 2, Hvid vipstjert 25. Poul Rasmussen 
Torsdag den 29. marts 2001.
Svaleklire 1 (årets første) Poul Rasmussen
Mandag den 26. marts 2001
Hvid vipstjert min. 56 r, Sanglærke 80 r, Gravand 2, Gråand 20, Grågås 34, Dobbeltbekkasin 6, Vibe 6, Blishøne 6 par, Knopsvane 3 par, Krikand 5, Troldand 100, Taffeland 100, Musvåge 1, Stær 1, Engpiber 22, Blå kærhøg 1 (brun), Knarand 1 par, Fiskehejre 8, Strandskade 4, Ringdue 16.
Noret:
Grågås 60, Blishøne 20, Gråand 8 par, Vibe 1 par, Gravand 1 par, Hættemåge 26, Rørhøg 1 han (1 obs i år)
Mark syd for Noret:
Sangsvane 60, Sort svane 1.

Onsdag den 21. marts 2001.

Sangsvane 122, Sort svane 1, Blisgås 1.
Poul Rasmussen
Vejlen
Tåsinge
 
Tirsdag den 20. marts 2001
Strandskade 3, Gravand 5, Gråand 30, Grågås 81, Dobbeltbekkasin 5, Vibe 45, Blishøne 39, Knopsvane 5, Krikand 27, Troldand 377, Taffeland 24, Sangsvane 23, Musvåge 2, Stær 7, Hjejle 7.
Kyst ved Vornæs skov: 
Hvinand 31, hv. vipstjert 6, engpiber 8.
Vornæs skov:: 
Ravn 2, jernspurv 1.
Noret:
Grågås 54, Blishøne 28, Gråand 2, Sangsvane 113, Vibe 4, Strandskade 1.
Maries Eng ( ved Vornæs skov):
Musvåge 2, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Hvid vipstjert 4, Fiskehejre 1, Rørspurv 7, Engpiber 32, Stær 8. Poul Rasmussen

Vejlen Tåsinge Søndag den 18. marts 2001 kl 08:00-09:00.
Engen v. indgangen: 
Dobbeltbekkasin 12, Krikand 40, Grågås 8 par, Vibe 10 par, Strandskade 1 par, Rødben 1 par, Gravand 4, Blishøne 4 par, Gråand 3 par, Sanglærke 12, Atlingand 1 par.
Selve Vejlen:
Troldand 300, Grågås 18, Taffeland 50, Lille lappedykker 1, Blishøne 8 par, Krikand 34, Sangsvane 2 juv, Lille skallesluger 1 hun, Knopsvane 4, Gråstrubet lappedykker 1 (hørt), Ringdue 18. 
Mark syd for
Grågås 60
Mark øst for: 
Grågås 20.
Mark syd for Noret
Sangsvane 120, Alm. hjejle 20, Vibe 2. Sort svane 1

Vejlen Tåsinge Søndag den 18. marts 2001 kl 08:00-09:00.
Engen v. indgangen: 
Dobbeltbekkasin 12, Krikand 40, Grågås 8 par, Vibe 10 par, Strandskade 1 par, Rødben 1 par, Gravand 4, Blishøne 4 par, Gråand 3 par, Sanglærke 12, Atlingand 1 par.
Selve Vejlen:
Troldand 300, Grågås 18, Taffeland 50, Lille lappedykker 1, Blishøne 8 par, Krikand 34, Sangsvane 2 juv, Lille skallesluger 1 hun, Knopsvane 4, Gråstrubet lappedykker 1 (hørt), Ringdue 18. 
Mark syd for
Grågås 60
Mark øst for: 
Grågås 20.
Mark syd for Noret
Sangsvane 120, Alm. hjejle 20, Vibe 2. Sort svane 1
Tirsdag den 13. marts 2001.
Troldand 1557, Grågås 158 (heraf 11 par), Taffeland 53, Lille lappedykker 3, Blishøne 44, Knopsvane 9, Fiskehejre 3, Gråand 69 (heraf 3 par), Hættemåge 59, Strandskade 3, Vibe 50, Krikand 2, Gravand 14, Rødben 1, Rørspurv 1, Sanglærke 4, Gulspurv 2, Lille skallesluger 1, Svartbag 2, Skarv 1, Sølvmåge 15, Ringdue 79, Musvåge 3 og Sangdrossel 1 syngende ind til Vornæs skov. Poul Rasmussen
Havn v. Vejlen : Tåsinge
Blishøne 425, Stor skallesluger 2. Poul Rasmussen
Mark v. Noret: Sangsvane 272, Sort svane 1, Blisgås 1. Poul Rasmussen
Mandag den 12. marts 2001. Kl. 16:00-17:00.
Grågås 46 + 100 på mark øst for Vejlen, Troldand 120, Sangsvane min 120 + 90 på mark øst for Vejlen, Stor skallesluger 1 han, Blishøne 8, Krikand 4, Vibe 18, Knopsvane 6, Fiskehejre 1, Gråand 22, Gråkrage 4, Gravand 8, Svartbag 1, Strandskade 4, Stær 1, Blå kærhøg 1 (hun), Blisgås 1.

Blisgås sammen med sangsvaner. 

Søndag den 4. marts 2001 ca. Kl 15:00
Grågås 200, Troldand 120, Taffeland 12, Canadagås 14, Sort svane 1, Sangsvane min 110 + 60 på mark syd for Vejlen, Lille skallesluger 1 han + 4 hun, Stor skallesluger 2 par + 1 hun, Hvinand 6, Blishøne 8, Krikand 2, Vibe 2, Knopsvane 4, Spidsand 2, Fiskehejre 5, Sjagger 60, Gråand 40, Gråkrage 6.

Canadagæs, Sangsvaner og grågæs. Bemærk grågæssene i baggrunden.
                          Sort svane sammen med sangsvaner og grågæs, Tåsinge Vejle den 4. marts 2001. EE-foto  

Vejlen Tåsinge Lørdag den 17. februar 2001
Grågås 200, Troldand 500, Taffeland 150, Gråand 28, Krikand 5, Sangsvane 1 juv, Knopsvane 8, Musvåge 1, Fiskehejre 1, Blishøne 8, Sjagger 30.

Mandag den 12. februar 2001

Grågås 276, Troldand 1025, Krikand 4, Gravand 2, Taffeland 192, Skarv 1 i sommerdragt, Knopsvane 16, Lille skallesluger 9 5 hun+4 han, Stor skallesluger 6. Poul Rasmussen
+

Gråand 40, Fiskehejre 12, Gravand 4, Musvåge 1, Ringdue 60, Ravn 1 (hørt). EE 

Lørdag den 27. januar 2001 kl 12:00 - 12:30 3°

Grågås 9, Sangsvane 6, Gråand 45, Knopsvane 11, Sølvmåge 11, Hættemåge 225, Stormmåge 5, Troldand 950, Taffeland 79, Krikand 7, Fiskehejre 5, Lille.skallesluger 3, Sanglærke 2, Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Bjergand 5, Stor regnspove 43, Blå kærhøg 1 brun.  Poul Rasmussen
Sjagger 500, Stillits 2. EE 

Torsdag den 25. januar 2001

Stor skallesluger 12, Lille skallesluger 3, Stor regnspove 19, Musvåge 3, Troldand ca.50, Knopsvane 3. Poul Rasmussen
Onsdag den 24. januar 2001. Kl 16.00 -17:00

Grågås 2, Stor skallesluger 1 han + 2 hun, Lille skallesluger 3, Gråand 22, Knopsvane 12, Troldand 9, Spidsand 2, Blishøne 2, Sangsvane 77 heraf 11 juv.
Tirsdag den 23. januar 2001 
Grågås 150. Kurt Due Johansen.
Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv.  

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Lørdag den 13. januar 2001 Kl 12.00 
Stor regnspove 3, Fiskehejre 1, Gråand 1 par, Gråkrage 2, Blishøne 3, Krikand 3, Musvåge 1, Ravn 1 (hørt), Ringdue 4, Vandrefalk 1 juv.

Ung vandrefalk nød solen ved Vejlen. Senere jagtede den en ringdue. EE-Foto.

Torsdag den 11. januar 2001. 
Sangsvaner
66 heraf 11 juv, Stor skallesluger 4, Stor regnspove 13, Fiskehejre 2, Gråand 8, Gråkrage 6, Grågås 1 (mange hørt), Sjagger 200, Spurvehøg med bytte. IS med en enkelt våge. Det var en oplevelse at se sangsvanerne starte og lande på is, der "synger" :-)

     Sangsvane starter fra vågen. Vejlen den 11. januar 2001.
Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv.  

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Onsdag den 10. januar 2001 
Vandrikse 1 (hørt) 
Poul Rasmussen
Tirsdag den 9. januar 2001
Stor regnspove 26, Sangsvane 25 (heraf 5 juv), Fiskehejre 2, Troldand 6, Knopsvane 15, Gråand 4, Grågås 148, Blishøne 1, Sjagger 500, Tårnfalk 3.
Søndag den 7. januar 2001 

Sangsvane 107, Fiskehejre 5, Stor skallesluger 3, Troldand 44, Knopsvane 10, Taffeland 11, Gråand 33, BLISGÅS 1, Grågås 143, Skarv 1, Blishøne kun 1, Sjagger 120, Hvinand 1r Poul Rasmussen
Torsdag den 4. januar 2001

Gråand 16, Sangsvane 6 ad + 2 juv, Knopsvane 5, Ringdue 100, Troldand  16, Fiskehejre 6, Tårnfalk 1 (bruger fugletårnet som udkigspost), Krikand 7, Blishøne 8, Stor regnspove 12.
Søndag den 31. december 2000
Gråand 2, Sangsvane 49, Knopsvane 2, Hættemåge 120, Musvåge 1, Ringdue 150.

Ferskvandsdrikkende sangsvaner den 31. december 2000.  Sangsvaner ved Vågen, vejlen Taasinge den 31. december 2000.
Sangsvaner drikker ferskvand ved
Vågen. Vejlen d. 31. december 00.

Torsdag den 28. december 2000
Sjagger 100-150, Dobbeltbekkasin 2, Engpiber 2, Stillits 2, Krikand 8, Gråand 6, Sangsvane 2 ad + 4 juv, Blå kærhøg 1 (brun) (Der er is på Vejlen)
Sangsvane 136 heraf 14 juv på mark øst for Vejlen. 

                        Sangsvaner på marken øst for Vejlen. Klik for fuld størrelse. EE-foto
Onsdag den 27. december 2000

Sangsvaner 240, Sort krage 1 på mark øst for Vejlen. (Der er is på Vejlen). Poul Rasmussen
Tirsdag den 26. december 2000

Stor tornskade 1. Poul Rasmussen

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Tirsdag den 26. december 2000
Stor tornskade 1. Poul Rasmussen
Torsdag den 21. december 2000
Stor regnspove 36, Lille lappedykker 2, Fiskehejre 4, Troldand ca 500, Taffeland ca. 150, Gråand 8, Blishøne 80, Krikand 12, Grågås 8 fløj Sv, Knopsvane 8
, Sangsvane 8, Hvinand 1, Skarv 1, Spurvehøg 1, Alm hjejle 9 Tr N, Musvåge.
Lørdag den 16. december 2000
Lille lappedykker 4, Fiskehejre 6, Troldand ca 500, Taffeland ca. 80, Gråand 8, Blishøne 200, Vindrossel 3, Sjagger 8, Musvåge 1R, Krikand 3, Pibeand 4, Grågås 12 fløj Nø kl 15:45, Knopsvane 23.

Torsdag den 15. december 2000 

Lille lappedykker 1, Fiskehejre 5, Troldand ca 500, Taffeland ca. 60, Gråand 8, Blishøne 200, Vindrossel 7.

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Tirsdag den 5. december 2000 
Lille lappedykker 4, Fiskehejre 7, Krikand 65, Spidsand 2, Knarand 2, Troldand 2940, Taffeland 104, Stor skallesluger 1 han, Lille skallesluger 1 hun/juv.
Grøn Guide - Arne Bruun Ny adresse: www.svendborg.greenguide.dk Ny E-mail: svendborg@greenguide.dk 

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Lørdag den 2. december 2000 kl 09:00-10:00
Troldand 1000, Taffeland 150, Krikand 20, Engpiber 6, Knopsvane 18, Blishøne 60, Spidsand 9, Pibeand 5, Lille lappedykker 4, Sjagger 56, Fiskehejre 5, Gråand 10, Grågås 26 overflyver mod nordøst, Knarand 1 par, Ravn hørt, Gærdesmutte på 'broen'

Troldænder morgenbader, Vejlen den 2. december 2000. EE-foto

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 26. november 2000 kl 14:00-15:00
Stor regnspove 36, Engpiber 9, Knopsvane 17, Musvåge 2, Troldand 400, Taffeland 150, Blishøne 100, Spidsand 16, Pibeand 6, Krikand 18, Ringdue 300, Lille lappedykker 12, Tårnfalk 1.

Torsdag den 23. november 2000

Ca. 65 stor regnspover går til overnatning i Vejlen her til aften. Poul Rasmussen
Man
dag den 20. november 2000
Blå kærhøg (Brun). Carsten Müller via Poul Rasmussen

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 12. november 2000 Kl 10:30 - 12:00
Skægmejse 2, Ravn 2, Engpiber 2, Sjagger 3, Vindrossel 8, Fiskehejre 8, Krikand 120, Gråand 40, Spidsand 32, Lille lappedykker 16, Pibeand 40, Knopsvane 16, Troldand min 200, Taffeland 22, Blishøne min 80, Sølvmåge 4, Stillits 12, Tårnfalk 1, Stor regnspove 16, Musvåge 8, Spurvehøg 1, Alm hjejle 70 sø, Knarand 4 han + 3 hun, Ringdue 12, Gråkrage 8, Hættemåge min 40, Stormmåge 6.

Stor regnspove på mark nord for Vejlen den 12. november 2000. EE-foto
Stor regnspove på mark nord for Vejlen
Blishøne, Knarand 2 han + 1 hun den 12. november 2000. EE - Foto
         Blishøne og 2 han & 1 hun af Knarand

Onsdag den 8. november 2000 Kl 15:00 - 15:50
Dobbeltbekkasin 2, Fiskehejre 6, Krikand 36, Gråand 20, Spidsand 32, Lille lappedykker 18, Pibeand 22, Knopsvane 16, Troldand 18, Taffeland 13, Blishøne 48, Sølvmåge 16, Stillits 4, Tårnfalk 1 + Stor regnspove 12 på mark nord for. Ham, der IKKE har fundet skægmejserne.

Tirsdag den 7. november 2000
 
Musvåge 8, Fjeldvåge 1, Dobbelt bekkasin 1, Fiskehejre 5, Krikand 101, Gråand 20, Spidsand 30, Lille lappedykker 25, Pibeand 21, Knopsvane 26, Troldand 66, Skeand 3, Knarand 2, Taffeland 53, Hættemåge 113, Sølvmåge 5, Spurvehøg 1, Vindrossel 3. Desuden 6 skægmejser, hvor af 3 sad i rørene 2-3 m. fra tårnet og kunne nydes i den lave sol. 2 hanner + 1 hun. Flot syn. Ham, der har opfundet skægmejser kan bare det der.

Søn
dag den 5. november 2000 Kl 12:15 - 13:45
Stor regnspove 17, Hvidklire 2, Vibe 26, Spidsand 16, Krikand 22, Pibeand 26, Troldand 60, Taffeland 12, Knopsvane 14, Fiskehejre 8, Lille lappedykker 18, Gråand ca 80, Musvåge 1, Sangsvane 2. 

"Mine to første sangsvaner dette efterår" :-) Erhardt
          Sangsvanerne 2 stk er kommet til Vejlen helt præcis kl 13:40 :-) 

Fra fuglehusets notesbog:
Lørdag den 4. november
2000
Minispejderne fra Christiansminde så:
Svaner 13 + svaneunge 4, Blishøne 55, Fiskehejre 6-7, Stor flok ænder på træk, Toppet lappedykker 2, Gråænder 4, Måger 2 
(Dejligt sted) 
Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv.
[DOF-FYNs lokalitetsbeskrivelse

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Fredag den 27. oktober 2000
Krikand 174, Hvidklire 3, Alm.ryle 6, Lille lappedykker 14, Musvåge 1.
Poul Rasmussen..
Onsdag den 25. oktober kl 16:15-17:15

Spidsand 10, Knopsvane 12, Taffeland ca. 200, Blishøne ca. 150, Gråand 20, Troldand ca. 100, Lille .lappedykker ca. 20, Pibeand 10, Tårnfalk 1, Klire 5 sp, Fiskehejre 8, Krikand 2, Stor regnspove 1. 
Hjejler 30 på mark syd for Vejlen. 

Den lokale tårnfalk bruger fugletårnets tag. Onsdag den 25. oktober 00. EE-foto.

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 15. oktober kl 13:15-13:40
Knarand 3, Spidsand 6, Knopsvane 10, Taffeland ca. 60, Blishøne ca. 200, Gråand 10, Troldand ca. 100, Lille .lappedykker ca. 20, Pibeand 9, Tårnfalk 1,

Det nye hegn.

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Torsdag den 12. oktober
Knarand 2, spidsand 7, knopsvane 20, fiskehejre 9, taffeland 245, bjergand 2, blishøne 184, gråand 10, troldand 503, SKÆGMEJSE 6, Lille .lappedykker 35, hvinand 3, pibeand 3, krikand 85, grågås 7, landsvale 3, tårnfalk 1, hjejle 40, engpiber 15. Kurt Due og Poul Rasmussen
Lørdag den 7. oktober 2000

Skægmejse min. 7 R / Hans Rytter 
Søndag den 1.oktober 2000

Knopsvane 16, grågås 3, hvidklire 2, sortklire 1, spidsand 14, lille lappedykker 25, hvinand 7, krikand 70, troldand 53, stær 137, toppet skallesluger 2, fiskehejre 3, gråand 24, blishøne 73, stor regnspove 2 overfl., gråkrage 27, pibeand 14, hættemåge 80, hjejle 35 , sanglærke 10, landsvale 27, vibe 11, dobbeltbekkasin 8, rørspurv 4 ,stillids 6.
Da jeg havde været der knap 2 timer kom konen med kaffe og rundstykker. Da vi sidder uden for fugletårnet og nyder det medbragte sammmen med morgensolen , som er begyndt at varme lidt ,kommer en ung vandrefalk hun flyvende ,slår halvhjertet efter en måge og en krage, flyver lidt rundt inden den forsvinder mod øst. Dejlig morgen!! Hilsen Poul og Kone.

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 24. september 2000 kl 9:00 -10:15
Spidsand 9, Knopsvane 13+3juv, Lille lappedykker 22, Hvinand 8, Pibeand 3, Hvid vipstjert 6, Troldand ca 300, Blishøne 200, Grønbenet rørhøne 1, Engpiber 6, Dobbeltbekkasin 2, Musvåge 3, Sortklire 4, Stillits 4, Skeand 2, Grågås 2, Vibe 2, Gråkrage 6, Råge 4, Ringdue 4, Landsvaler 12, Fiskehejre 1, Misteldrossel 2, Alm hjejle 500 (på mark i nærheden!)

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 17. september 2000 kl 8:00 -8:30
Ravn 2, Spidsand 6, Knopsvane 10+6juv, Lille lappedykker 12, Hvinand 8, Taffeland 6, Pibeand 1, Hvid vipstjert 16, Stær 16, Knarand 4, Troldand ca 100, Blishøne 200, Grønbenet rørhøne 4, Engpiber 2, Hættemåge ca 100, Sølvmåge 30.

Nyt hegn ved Udkigshuset. Hvad mener du?  (59557 byte)
Nyt hegn ! 

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Lørdag den 9. september 2000 kl 11:30 -12:30
Grønbenet rørhøne 6, Stær 6, Lille lappedykker 38, Troldand 12, Taffeland 4, Blishøne 200-300, Hvinand 10, Knopsvane 6 + 3 pul, Gråand ca 30, Krikand 28, Hættemåge 8, Land- og digesvaler ca 40, Rørspurv 1, Gråkrage 4, Spidsand 6, Vibe 6, Pibeand 6, Fiskehejre 3, Spurvehøg 1 Tsv, Hvidklire 1, Tårnfalk 1, Dobbeltbekkasin 4, Piber sp. 2, Rørhøg 1 han.
DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Mandag den 4. september 2000 kl 16:00 -17:00
Grønbenet rørhøne 4, Stær 24, Lille lappedykker 8, Troldand 2, Taffeland 4, Blishøne 200-300, Hvinand 6, Knopsvane 6 + 3 pul, Gråand ca 40, Krikand 3, Hættemåge 40, Landsvaler ca 50, Bynkefugl 1, Rørspurv 2, Gråkrage 36, Gøg 1.
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Onsdag den 30. august 2000 kl 10:00 -11:00
Se Dof-Fyn
Søndag den 27. august 2000 kl 11:00 -12:15
Stillits 4, Bynkefugle 1, Musvåge Tts, Grågås 126, Grønbenet rørhøne 1, Stær 34, Digesvaler 60, Pibeand 26, lille lappedykker 16, Troldand 40, Taffeland 4, Blishøne 200-300, Hvinand 6, Hvidklire 1, Brushøne 3, Knopsvane 6 + 3 pul, Toppet lappedykker 2, Fiskehejre 3, Tårnfalk 1, Gråand ca 20-30, Krikand 2, Spidsand 1, Hættemåge 80, Sølvmåge 8, Rørhøg 1 han, Landsvaler ca 100.
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Onsdag den 16. august 2000
Fiskeørn 1, Skeand 5, Sortklire 2, Hvidklire 5, Mudderklire 1, Islandsk ryle 2, Tinksmed 1, Knarand 2, Krikand 24 + selvfølgelig meget andet. Modtaget fra Poul Rasmussen på tur med en` klasse + forældre (60 mennesker).
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 6. august 2000
Hvidklire 3, Lille lappedykker 17, Krikand 12, Brushane 2, Fiskehejre 5, Svartbag 1, Gråand 253, Blishøne 265, Grønbenet rørhøne 2 par med hver 2 juv., Grågås 993, Sølvmåge 16, Hættemåge 27, Gravand 1, Vandrikse 2 hørt, Dobbeltbekkasin 1, Troldand 17, Taffeland 17, Knopsvane 7,( heraf 3 juv.) Hvinand 2, Pibeand 2, Mudderklire 1, Spidsand 3, Rørhøg 1 han+ 1 juv, Landsvale 12, Bysvale 4, Tinksmed 2, Knarand 3, Vibe 1, Toppet skallesluger 1.Modtaget fra Poul Rasmussen
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Lørdag den 8. juli 2000
Blishøne 40 ad + pul, Vibe 6, Gråand 29 ad + 8 pul, Grågås 120, Lille Lappedykker 4, Knopsvane 10 ad, Toppet Skallesluger 6, Strandskade 2, Brushøne 1, Mudderklire 3, Stær 200, Stillits 1, Hvid vipstjert 1, Rørhøg 1 hun, Grønbenet rørhøne 1, Fiskehejre 2, Rørsanger 2 sy, Svartbag 1, Hættemåge 12, Sølvmåge 2, Stormmåge 4.
DOF-DK: 479580 Vejlen TåsingeSøndag den 25. juni 2000
Blishøne 66 ad + 7 pul, Vibe 8 ad + 2 pul, Stor Præstekrave 2, Gråand 28 ad + 8 pul, Troldand 2 par, Grågås 9 ad + 5 juv, Knarand 6, Krikand 12, Lille Lappedyk. 2, Knopsvane 10 ad + 3 juv, Gravand 3, Toppet Skallesluger 1, Toppet Lappedykker 1, Strandskade 5. Modtaget fra Jan Holm Jensen (DOF-Fyn) 
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 25. juni 2000
Blishøne 66 ad + 7 pul, Vibe 8 ad + 2 pul, Stor Præstekrave 2, Gråand 28 ad + 8 pul, Troldand 2 par, Grågås 9 ad + 5 juv, Knarand 6, Krikand 12, Lille Lappedyk. 2, Knopsvane 10 ad + 3 juv, Gravand 3, Toppet Skallesluger 1, Toppet Lappedykker 1, Strandskade 5. Modtaget fra Jan Holm Jensen (DOF-Fyn)
  Lørdag den 17. juni 2000
Havørn 1 trk N Carsten Müller
Søndag den 18. juni 2000
Grågås 75, Rødben 17, Stor præstekrave 2 par (ny), Gråand 8 p+ 174, Gravand 5 p, Landsvale 7, Bysvale 16, Skeand1 p+3, Vibe 3p, Stot regnspove 1 overfl.,hv.vipstjert 1 p+7, Blishøne 18p+136, grønbenet rørhøne 3p, Vandrikse 1 p, Rørsanger 32 p, Strandskade 2 p, Stær 81, Fiskehejre 14, Sanglærke 1 p, Skægmejse 1 p(ny), Kærsanger 2 p, Rørspurv 26 p, Knarand 30, Knopsvane 1 p+10, Toppet skallesluger 3 p, Troldand 3 p+37, Spidsand 1p+ 2, Taffeland 3 p, Sortklire 1, (så er det efterår hva!), Gøg 3, Nattergal 1p, Rørhøg 2 hun, Musvåge 1, Rødrygget tornskade 1 p i hegn (ny), Brushane 4 Tinksmed 1, Svaleklire 3, Krikand 12, Fjordterne 1, Pibeand 1 han, Gråstrubet lappedykker 1 p. Poul Rasmussen
  Skeand han nedenfor fugletårnet den 9. maj EE-foto
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Søndag d. 11/6 kl. 10.30
Vandrikse med to dununger set fra skjulet. De gik rundt i kanten af rørene på den lille mudderflade lige udenfor skjulet. Den voksne og den ene unge set igen dagen efter ved 14-tiden ganske kort.  Christine de Place Bjørn 
Mandag den 5. juni Kl 9:00 - 10:45. 
Grågås 7 par, Blishøne 60, Gråand 3 hun + pul + 20,  Gråstrubet lappedykker 1, Knarand 2 han, Skeand 4 han + 3 par, Atlingand 1 han, Gøg 2, Toppet skallesluger 2 par, Knopsvane 12, Grønbenet rørhøne 3 par, Havterne 6, Rørsanger 4 sy, Fiskehejre 6, Gravand 6, Rødben 2 par,  Vibe 7 par, Strandskade 2 par, Spidsand 1 han + 3 hun, Klyde 1 par, Rørhøg 1 hun, Musvåge 2, Ringdue 4, Nattergal 1 han sy, Hvid vipstjert 2 par, Rørspurv 3 par, Mudderklire 3, Ravn 1, Råger 12, Krikand 1 han, Skægmejse 1 par, Gråkrage 6, Kærsanger 1 sy ved trægangen. (Vandærenpris Veronica catenata)

DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Søndag den 28. maj Kl 05:00 - 08:00. (Fuglenes Dag)
Grågås 9 par + 16, Blishøne 30, Gråand 8 par+pul, Taffeland 4,  Gråstrubet lappedykker 2 par, Knarand 2 par, Skeand 2 han+1 par, Atlingand 1 han, Gøg 1, Toppet skallesluger 2 par, Knopsvane 22, Troldand 4, Grønbenet rørhøne 2 par, Flodterne 2, Rørsanger 1 sy, Fiskehejre 6, Gravand 18, Rødben 2 par,  Vibe 7 par, Strandskade 2 par, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Spidsand 2 han, Klyde 1 par, Strandhjejle 1, Rørhøg 1 par, Musvåge 3, Ringdue 8, Nattergal 2 han sy, Hvid vipstjert 3 par, Løvsanger, Gærdesanger, Gulbug, Tornsanger, Spætmejse, Musvit, Solsort, Bogfinke, Rørspurv, (Majgøgeurt ca 30, Trævlekrone, Engkarse, Tiggerranunkel)

 Deltagerne på turen Fuglens Dag ser på Ravnerede i Vornæs Skov 
Vornæs Skov
d. 28. maj
DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Søndag den 14. maj Kl 16:30 - 17:00.
Grågås 7 par + 20, Blishøne 120, Gråstrubet lappedykker 1 par, Skeand 2 han+1 hun + 1 par, Brushøne 2 han, Atlingand 3 han, Gøg 1, Toppet skallesluger 2 par, Knopsvane 14, Troldand 6, Grønbenet rørhøne 2 par, Rørsanger 1 sy, Fiskehejre 6, Gravand 5 par, Rødben 2 par,  Vibe 7 par + 1 pul, Strandskade 2 par. (Majgøgeurt ca 30, Trævlekrone, Engkarse)
Lørdag den 13. maj Kl 7:00 - 8:00
Grågås 7 par + 40, Vibe 6 par, Brushøne 2 han + 4 hun, Strandskade 2 par, Tinksmed 8, Krikand 3 han + 1 hun, Rørspurv 3 han sy, Gøg 2, Rødben 2 par, Gravand 4 par, Skeand 3 han + 1 par, Taffeland 5 han + 5 hun, Havterne 1, Knopsvane 14, Lille lappedykker 1 par, Troldand 8, Toppet skallesluger 1 par, Munk 1 sy, Nattergal 1 sy, Rørsanger min. 4 han sy, Gråand 1 hun med pul + 12 han, Huskade 1, Gråkrage 6, Ringdue 4, Atlingand 1 han, Gråstrubet lappedykker 2 par, Grønbenet rørhøne 2 par, Hvid vipstjert 2 par. (Majgøgeurt 17 blomstrer + Buk) 
Tirsdag den 9. maj 2000
Grågås 7 par med pul + 60, Brushøne 4, Tinksmed 22, Hvidklire 1, Rødben 3 par, Spidsand 1, Atlingand 1, Dobbeltbekkasin 3, Gravand 6 par, Grønbenet rørhøne 2 par, Hvid vipstjert 1 par, Strandskade 1 par, Fiskehejre 1, Knopsvane 4 par, Skeand 1 par + 1 han, Rørhøg 2 hanner, Krikand 1 han. (Majgøgeurt blomstrer 3 stk)
 Blå Libel. En af Danmarks almindeligste arter EE-foto
Blå Libel (Hun)
Skeand han nedenfor fugletårnet den 9. maj EE-foto
  
Skeand 9/5

Søndag den 7. maj 2000
Grågås 8 par, Blishøne 2 par+12, Brushøne 6, Tinksmed 28, Grønbenet rørhøne 2 par, Vibe 6 par, Strandskade 1 par, Atlindand 1 par+2 han, Gravand 2 par, Rødben 2 par, Hvidklire 4, Temmincksryle 2, Dværgryle 1, Lille.præstekrave 1, Rørhøg 2 han + 1 hun samlet flyvende tæt over rørskoven (hvem mon vinder?), Skeand 1 par + 5 , Svaleklire 1, Krikand 1 par?, Hvid vipstjert 2 par, Stenpikker 2, Troldand 4, Hvinand 4, Bynkefugl 6 rast, Gråstrubet lappedykker 3par, Nattergal 1 sy, Toppet lappedykker 1, Lille lappedykker 1 par. Modtaget fra Poul Rasmussen 
Lørdag den 6. maj 2000 kl 7:00 -8:20
Nattergal 1, Gøg 1, Hvidklire 7, Atlingand 4 han, Gråstrubet lappedykker 2 par, Gråand 12 par, Skeand 3 han, Brushøne 5, Tinksmed 32, Gravand 4 par, Vibe 5 par, Blishøne 8 par, Strandskade 3 par, Taffeland 6 par, Rødben 4 par, Dobbeltbekkasin 2, Toppet skallesluger 7, Lille lappedykker 2 par, Grønbenet rørhøne 2 par, Hvid vipstjert 2 par, Rørhøg 1 hun, Toppet lappedykker 2, Gråkrage 8, Fiskehejre 6, Rørspurv 1, Rørsanger,Løvsanger, Gærdesanger, havesanger, bogfinke, stillits. 

atlingænder ved Vejlen den 6. maj 2000 EE-foto
Atlingand han d. 6 maj

 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Tirsdag den 2. maj 2000 
Hvidklire 10,  Spidsand 1 par, Atlingand 1 par+3 han, Knarand 1 par, Tinksmed 27, Krikand 1p(?),  Grå strubet lappedykker 1 par, Gråand 1 par m. 12 unger, Skeand 2 par, Brushane 1. Modtaget fra Poul Rasmussen  
Mandag den 24. april 2000. 
Fjeldvåge 1, Atlingand 1 par, Tinksmed 1, Rørhøg 1. Modtaget fra Poul Rasmussen  
DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Mandag den 24. april 2000. 
Fjeldvåge 1, Atlingand 1 par, Tinksmed 1, Rørhøg 1. Modtaget fra Poul Rasmussen  
Forholdene omkring forstyrrelser fra stien er langtfra ideelle. Fyns Amt vil meget gerne høre om erfaringer og gode forslag, også m.h.t. funktionaliteten af fuglehytten. Skriv til Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt. 
 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Lørdag den 22. april 2000
Vandrikse 2.
Fredag den 21. april 2000 
Atlingand 2 han + 1 hun, Skeand 2 par, Knarand 2, Brushøne 1, Rødben 10, Gråstrubet 2 Noteret i fugletårnets notesbog af Arne Bruun
Torsdag den 20. april 2000.
Først en lille obs fra Vornæsskov ,således 4 munk (1 sy).
Grågås 20 p+62, Mudderklire 1, Hvinand 1 han, Grønbenet rørhøne 1 par, Dobbelt bekkasin 27, Gråand 9 par + 5, Strandskade 2 par, Vibe 7 par, Rødben 6 par, Krikand 1 par (?) +141,  Atlingand 2par, Gråstrubet lappedykker 3 par, Knopsvane 4 par+1, Gravand 1 par +16, Hvid vipstjert 3 par + 3, Blishøne 91, Vandrikse 3 ( en spankulerede rundt 5-6m fra tårnet i ca 15 min, fedt syn!), Rørspurv 25, Engpiber 3, Stenpikker 1( Mon det er Fyns første ??,) Stormmåge 3, Hættemåge 5, Rørhøg 1 par, Skeand 4 par+1, Fiskehejre 8,  Stær 1, Sølvmåge 29, Troldand 4 par + 114, Toppet skallesluger 3 par + 6, Taffeland 2 par +7, Spidsand 3 par +1, Sanglærke 1 par, Knarand 1 par, Skovskade 4,  Ravn 2,  Hvidklire 7,  Svaleklire 1, Landsvale 4 (første obs i år), Lille skallesluger 1 hun (ret sent ikke??.)
Desuden en meget syngende løvsanger i hegnet . Modtaget fra Poul Rasmussen  
Lørdag den 15. april 2000. 
Dobbeltbekkasin 11, Lille lappedykker 1 par, Ravn 1 Noteret af  Erik Ehmsen i fugletårnets notesbog!
Spidsand 2 par, Grågås 20,  Gravand 4 par, Krikand 34, Gråand 6 par + hun med ællinger, Vibe 5 par, Rødben 4 par, Blishøne 66, Gråstrubet. lappedykker 2 par, Hvid vipstjert 6, Stær 10, Fiskehejre 2 , Skeand 1 par, Strandskade 1 par, Grønbenet rørhøne 1 par,  Hættemåge 20, Toppet skallesluger 1 par, Troldand 20, Knopsvane 3 par, Knarand 1 par, Hvidklire 1, Svartbag 1 par.
 
 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Mandag den 10. april 2000. Kl 17:00-1840.
Dobbeltbekkasin 24, Spidsand 2 par, Grågås 8 par,  Gravand 4 par, Krikand 60, Gråand 7 par, Vibe 5 par, Rødben 4 par, Blishøne 66, Gråstrubet. lappedykker 2 par, Hvid vipstjert 4, Stær 20, Fiskehejre 2 , Atlingand 1 han, Skeand 1 par, Strandskade 1 par, Grønbenet rørhøne 1 par,  Hættemåge 20, Toppet skallesluger 2 par, Hvinand 4, Troldand 40, Knopsvane 1 par, Rørhøg 1 hun, Taffeland 4, Knarand 1 par
 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Lørdag den 8. april 2000.
Dobbeltbekkasin 53, Spidsand 8 par, Grågås 8 par ( heraf 2 par med henholdsvis 5 og 7 gæslinger) + 30,  Gravand 4 par+19, Krikand 113, Gråand 7 par, Vibe 5 par, Rødben 3 par, Blishøne 66, Gråstrubet. lappedykker 2 par, Hvid vipstjert 3, Stær 7, Fiskehejre 7 , Atlingand 1 par + 1 han, Ravn 1, Skeand 1 par, Strandskade 1 par, Grønbenet rørhøne 1 par,  Rørspurv 2, Hættemåge 520, Toppet skallesluger 2 par+ 24, Hvinand 7, Troldand 1 par+99, Lille lappedykker 3 par, Knopsvane 2 par, Rørhøg 1 han, Taffeland 3. Modtaget fra Poul Rasmussen
 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  Onsdag den 5. april 2000.
Dobbeltbekkasin 18, Spidsand 6 par, Knarand 1 par, Skeand 6 par, Krikand 14, Gråand 8 par, Gravand 2 par,  Blishøne 40,  Strandskade 1 par, Vibe 3 par, Grågås 13 par,  Troldand ca 100,  Gråstrubet lappedykker 3 par,  Taffeland 10, Hættemåge 26, Lille lappedykker 2 par,  Hvid vipstjert 2, Rødben 10, Rørhøg 1 par, Musvåge 3, Skarv 1, Hvinand 4, Lille skallesluger 1 hun, Grønbenet rørhøne 1, Ringdue 20, Gråkrage 12.
 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 2. april 2000.
Atlingand 1 par, Dobblet bekkasin 10, Spidsand 4 par, Knarand 1 par, Skeand 1 par Modtaget fra Poul Rasmussen
Lørdag den 1. april 2000.
Atlingand 1 par (også set af Hans Rytter), Klyde 1, Alm Hjejle 28, Krikand 2, Spidsand 5 par, Gråand 6 par, Gravand 3 par,  Blishøne 8 par,  Strandskade 1 par, Vibe 2 par, Grågås 14 par,  Troldand ca 100, Gråstrubet lappedykker. 2 par, Dobbeltbekkasin 3,  Skeand 1 par, Taffeland 5, Hættemåge 25, Lille lappedykker 2 par,  Hvid vipstjert 2, Rødben 3 par, Rørhøg 1 hun.
Notiser fra bogen i fugletårnet:
Krikand 9, Blishøne 13, Svane 7, Grånand 4, Stor regnspove 7, Hejre 2, Gravand 4, Dobbeltbekkasin 1, Grågås 10, Hættemåger 13, Vibe 3, Noteret af Søren, Karin, Sebastian, og Kirstine.
 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Søndag den 26. marts 2000.
Krikand 25, Spidsand 3 par+ 2 han, Gråand 6 par, Gravand 1 par+6,  Blishøne 5 par+39,  Strandskade 1 par, Vibe 2 par, Grågås 7 par+ 6, Grønbenet rørhøne 2 par, Troldand 1 par+ 232,  Rørspurv 4, Gråstrubet lappedykker. 2 par, Dobbeltbekkasin 14,  Skeand 1 par, SVALEKLIRE 1, Knopsvane 2 par, Taffeland 1 par+15, Hættemåge 33, Lille lappedykker 2 par, Sølvmåge 26, Svartbag 1 Hvid vipstjert 1, Skarv 1. Modtaget fra Poul Rasmussen
DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Mandag den 20. marts 2000.
Lille lappedykker 1, Gråstrubet lappedykker 1 par +1, Hvid vipstjert 1 par (ynglepar fra fugletårnet?), Grågås ca. 60, Troldand ca. 200, Fiskehejre 6, Musvåge 1 par + 2 Tr, Gråkrage 12, Blishøne 12 par, Gråand ca. 20, Rødben 1, Gravand 8, Stor skallesluger 1 par, Vibe 1 par + 4, Rørspurv 1 han, Ringdue 40, Ravn 1.
DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Tirsdag den 14. marts 2000.
Hvid vipstjert 2 Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Hvid vipstjert 1 Poul Rasmussen

Mandag den 13. marts 2000.
Spidsand 1 par, Vibe 3 par + 12, Gravand 5 par + 14, Hvid vipstjert 1, Grågås 27, Ringdue 40, Strandskade 2, Stær 30, Troldand 100, Gåand 22, Blishøne 8 par.
Se også lokalitetsbeskrivelsen, "ynglefugle" + arkiv. [DOF-FYNs lokalitetsbeskrivelse]  
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge  
Søndag den 12. marts 2000. (Dof-tur ledet af
Poul Rasmussen 12 deltagere)
Lille skallesluger 1 (han), Misteldrossel 1.
Udflyttervej: Stor regnspover 22 (overflyvende) Modtaget fra Poul Rasmussen

Mandag den 6. marts 2000.
Blishøne 22, Strandskade 2, Fiskehejre 6, Grågås 235, Musvåge 2, Gravand 12, Gråand 16 , Krikand 5, Troldand ca. 100, Skeand 2 han + 1 hun, Spidsand 1 han, Gråkrage 18, Ringdue 12, Sølvmåge 14 
 DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Torsdag den 2. marts 2000.
Blishøne 57, Strandskade 4, Fiskehejre 10, Grågås 33, Musvåge 5 (i parringsflugt), Gravand 7, Gråand 53 , Krikand 4, Knopsvane 2, Troldand 140, Taffeland 6 Modtaget fra Poul Rasmussen  
Mark ø.f. Vejlen 350 hjejle.  Modtaget fra Poul Rasmussen  
Tirsdag den 29. februar 2000.
Lille skallesluger 1 hun, Musvåge 2 TTN, Tårnfalk 1 (Bruger fugletårnet som udkigspost), Vibe 1, Strandskade 5, Blishøne ca. 40, Gråand ca. 50, Troldand ca. 500, Grågås 68, Ravn 1 (hørt), Fiskehejre 16, Gravand 10, Sanglærke 2, Svartbag 2, Sølvmåge 8, Gråkrage 12, Taffeland ca. 20, Krikand 3, Knopsvane 2. (Nyt plankeværk er ved at blive sat op ?) 
Lørdag den 26. februar 2000.
Blå kærhøg 1 (brun) Modtaget fra Carsten Müller via Poul Rasmussen  
 Søndag den 20. februar 2000
Blishøne 36, Grågås156, Knopsvane 4, Gravand 4, Gråand 12, Troldand 172, Taffeland 11, Storskallesluger 3 han, Dobbelt bekkasin 2, Spurvehøg 1, Strandskade 1, Musvåge 2.
Forøvrigt extremt højvandet i Noret/Vejlen. Står ca. 20 cm. over den nylagte dæmning ud til fugletårnet i Vejlen.
50, Modtaget fra Poul Rasmussen  
Mark øst for Vejlen:
I morges Ca.kl,9.00: Grågås Mindst 300 Modtaget fra Poul Rasmussen   
 Mandag den 14. februar 2000
Grågås ca 150, Ravn 1,Lille skallesluger 3 hun, Troldand ca. 200, Gravand 5, Fiskehejre 6, Gråand 12, Knopsvane 6, Taffeland 12, Blishøne ca. 20, Gråkrage 6, Hættemåge 8, Sølvmåge 2, Sanglærke 3, Ringdue 12, Stor skallesluger 1 par,  Musvåge 1.
Søndag den 13. februar 2000
Knopsvane 2, Grågås ca. 100 Noteret i fugletårnets notesblok.

Lørdag den 12. februar 2000
Fiskehejre 7, Gravænder, Sangsvane 13, Knopsvane 5.  Noteret i fugletårnets notesblok.
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Mandag den 7. februar 2000
Troldand ca. 800, Gravand 8, Fiskehejre 6, Gråand 32, Knopsvane 12, Taffeland 8, Blishøne ca. 20, Gråkrage 6, Grågås 6, Krikand 2, Sangsvane 1 juv, Hættemåge ca. 40, Sølvmåge 6, Sanglærke 1, Vibe 18.
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Mandag den 31. januar 2000.
Troldand ca. 500, Gravand 18, Fiskehejre 2, Gråand 12, Stor skallesluger 2 (han), Knopsvane 5, Taffeland ca 20, Blishøne 10, Ringdue 12, Gråkrage 16.
På markerne omkring Vejlen: Sangsvaner 22
Søndag den 30. januar 2000.
Grågås 2, Krikand 4, Troldand 3-400, Sangsvaner 39, Kanadagås 6. Noteret i bogen i fugletårnet.
Onsdag den 24. januar 2000.
Sangsvaner ca. 100. Noteret i bogen i fugletårnet af Lasse Thomsen
  DOF-DK: 479580 Vejlen Tåsinge Onsdag den 19. januar 2000.
Blå kærhøg 1 (brun) Modtaget fra Poul Rasmussen 
Tirsdag den 18. januar 2000.
Sangsvaner 77, Fiskehejre 5, Troldand 900, Knopsvane 12, Musvåge1, Stor skallesluger 1 han, Silkehale 85, Enkelte taffel/bjergand. Modtaget fra Poul Rasmussen 
Ny Gesinge (mark ø.f. Vejlen) Sangsvaner, Kanadagås 48. Modtaget fra Poul Rasmussen

Mandag den 17. januar 2000.
Troldand ca. 800, Ringdue 8, Musvåge 1, Gråand 12, Fiskehejre 8, Knopsvane 8, Gråkrage 22, Spidsand 3 (han), Taffeland ca. 30, Sangsvaner 91 + ca 30 på mark sø for Vejlen, Krikand 30, Stor skallesluger 3 (han) + 2 (hun), Bramgås 1, Stor flagspætte 1, Ræv ( gør).
 Mandag den 10. januar 2000.
Vandrefalk 1 (jager), Troldand > 1000, Ringdue 28, Skarv 12 overflyver, Musvåge 2, Gråand ca. 60, Fiskehejre 8, Gravand 6, Knopsvane 13, Gråkrage 22, Spidsand 2 (han) + et par, Taffeland ca. 30, Grågås 10 overflyver, Grønbenet rørhøne 1.
Sangsvaner ca. 121 (heraf 25 juv) på mark sø for Vejlen

Søndag den 9. januar 2000
Sangsvaner 37, Skægmejse (Hørt). Noteret i notesbogen i fugletårnet af Niels Bomholt.
Søndag den 9. januar 2000
Sangsvaner ca. 100, Kanadagås 28 på mark sø for Vejlen
Søndag den 9. januar 2000 Kl. 12:35
Knopsvane 2, Svaner ca. 31, Fiskehejre 1, Krikand 2, Troldand 1, 
Noteret i notesbogen i fugletårnet af Ditte og Sabrina (11 år): Vi så en fugl, der havde grå vinger ude på spidsen og hvid på resten af vingerne og kroppen. Den havde en lang hale, men den er ikke afbilledet på fugletavlerne i tårnet. (Blå kærhøg han? )
Troldand > 1000, Skægmejse 2 Noteret i notesbogen i fugletårnet af ?
Torsdag den 6. januar 2000
Gråand 4, Knopsvane 6, Fiskehejre 4, Pibeand 5, Musvåge. Noteret i notesbogen i fugletårnet af ?
Tirsdag den 4. januar 2000
Lille skallesluger 3 (hun), Gråand ca. 32, Spidsand 2 (han), Troldand ca. 1200, Taffeland ca. 40, Knopsvane 9, Fiskehejre 5, Blishøne ca. 30, Gråkrage 22, Musvåge 1, Lille lappedykker 1, Ringdue 8.
Søndag den 2. januar 2000
Dobbeltbekkasin 7. Noteret i notesbogen i fugletårnet af Kiel Sander?.

[TOP]


Tid:Time in Denmark Dato:Dagens dato Antal besøgende siden september 1997: [How many]

11 aug 2007
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.