Tilbage til Herp. fænologi

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar, februar 2001][marts][ april ][maj] [juni] [juli] [august] [September]
[ Direkte til Fænologi-oversigten ]

                                                                                 
Siden er sidst opdateret  : 05. februar 2004 07:27:02             Skriv til Herpetologisiden her.          
[ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

            Arkivet for januar og februar 2000.
           
05 februar, 2004

FEBRUAR:

  Mine firben lå stadig og sov under pladen i klitten v. Lønstrup d. 20/2, de havde dog om arrangeret sig lidt siden sidste måned. Ledte forgæves efter hugorn. Modtaget fra Bjarke den 22. februar 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


  Hvad hedder KVÆK på andre sprog?

Thai: WHORP, italiensk: CRA, engelsk: QOAX, tyrkisk: KUUR, serbisk: KRE, græsk: KOOAK, Islandsk(?): QUAAK, assyrisk: RUPE, somali: QOQO, Braziliansk: BRÁ, polsk: KUM, tysk: QUAK, svensk: KVACK, japansk: KERO, bulgarsk: QUAK, grøndlandsk(?): KVAK, columbiansk: GUAANA, arabisk: RUK, farsi: RAPE. Kilde: Animalsk onomatopoetisk leksikon, eller Ordbog for dyr af Dr. Stampe - Booktrader 1999 Modtaget fra Bjarke den 22. februar 00.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tranum Skydeterræn, Rødhus Klit: Hugorm 1 den 15. februar (Viggo Langballe via Erling Krabbe, Gurre) set på http://home5.inet.tele.dk/rolfc/nj_nyt.htm. Mvh EE


Denne obs. fra Chr. Rørdam er fra Hammersholt mellem Allerød og Hillerød i Nordøstsjælland. 
        Hilsen Thomas

                                              -----Original Message-----
                                     From: Christian Rørdam [SMTP:cr@jordmil.dk] 
                                           Sent: 17. februar 2000 10:03
                                               To: Martin V; Thomas V
Subject: Nu det vår !
Næst efter pollental i radioen er dette det første egentlig forårstegn, jeg selv har set: 
Der var frøer på vejen forbi Pærekøbing, da jeg kørte hjem i går aftes. Og da det næppe er springfrøer, 
må det siges at være meget, meget tidligt.

Pærekøbing ? Det er den nye parcelhusbebyggelse mellem Engbuen og Hammersholt Byvej. 
Alle vejene er opkaldt efter pære- (og æble-) sorter.
Chr.

Her er et referat af mit korte indlæg på Feltherpetologisk træf. Du må selv afgøre hvordan layout skal være, alle referater skal vel opsættes mere eller mindre ens.

Undersøgelse om der er konkurrence mellem haletudserne af strandtudse og grønbroget tudse.

Specialestuderende ved Københavns Universitet Anne Solholm

Formålet med forsøget var, at undersøge om der er konkurrence mellem haletudserne af strandtudse og grønbroget tudse. Haletudser af de to arter blev anbragt i spande med enten kun en af de to arter eller begge arter i samme spand. Desuden blev evt. effekt af tæthed og fodermængde på vækst, udvikling og overlevelse undersøgt. Der blev brugt følgende tætheder: 0,75 , 1,5 og 2 haletudser pr. liter vand. Haletudserne blev fordelt på to foderniveauer. Det lave foderniveau lå på en tredjedel af det høje foderniveau. Forvandlingstid, antal forvandlede, forvandlingsvægt, forvandlingsstørrelse og vækstrater blev registreret for hver art og sammenlignet med tæthed, foderniveau og forekomst af den anden art, ved hjælp af variansanalyse (ANOVA).
Resultater:
For begge arter var der ved lavt foderniveau længere forvandlingstid, færre forvandlede, lavere forvandlingsvægt og lavere forvandlingsstørrelse end ved højt foderniveau. For grønbrogede haletudser betød tilstedeværelsen af strandtudse-haletudser ikke noget. Haletudser af strandtudse, der var i spande med grønbrogede haletudser, fik mindre forvandlingsvægt og forvandlingsstørrelse samt færre forvandledes, end i spande med kun strandtudser. De valgte tætheder havde ingen betydning for de to arter. I andre undersøgelser har stigende tæthed medført højere dødelighed, lavere vækstrate, længere forvandlingstid og/eller lavere forvandlingsstørrelse hos haletudser. Formentlig ville jeg have set en effekt af tæthed, hvis jeg havde anvendt højere tætheder end 2 haletudser pr. liter.

Anne Solholm
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@mail.mira.dk


Efter at have fået oplyst, at der var fundet europæisk sumpskildpadde (Emys orbicularis) ved Svendborg, kunne jeg ikke  lade være med at besøge Zoologisk Museum i Svendborg for at høre nærmere om dyrene. Det viser sig, at museet har to af dyrene i udstillingsmontren i hovedsalen på Zoologisk Museum. Dyrene er fundet ved Hvidkilde Sø vest for Svendborg i 1945 henholdsvis i april og  maj måned. Det sidste dyr er fundet ved Skovsbo vest for Svendborg i 1946. Mvh Erhardt Ecklonyellow_u.gif (1028 bytes)


Her er lidt opsamling fra min kalender til listen.
Den 10 februar blev Tobias Fonvig fra Ækvator dyrehandel i Viborg, kontaktet af politiet, da der var fundet en slange midt i Viborg. Det viste sig at være en stålorm på 27 cm. som Tobias nu udsætter et passende sted.
Den 5 december 1999 to dage efter den voldsomme storm, fandt jeg i et par store vandfyldte huller efter væltede piletræer, følgende padder i Dømmes Mose: 9 stk. spidssnudet frø alle hanner på 7-8 cm. 6 stk. skrubtudser, af disse fik jeg kun fat på 3, som alle var hanner på 6-7 cm. 2 stk. butsnudet frø begge hanner på 6-8 cm. Alle individer var meget sløve og har formodentligt overvintret under træernes rødder. Den 6 december kunne jeg kun finde to spidssnudet frøer i hullerne, selv om jeg rodede godt og dybt på bunden af hullerne. 
Den 3 januar 2000. fandt min kone en død snog på en gård i Kornerup. Da hun desværre ikke er lige så interesseret i kryb og kravl, som jeg undersøgte hun den ikke, men den så hel og pæn ud og var ca. 50-60 cm. lang.
Den 7 januar 2000. fandt jeg to stk. spidssnudet frø, begge hanner på 6-7cm. i de samme vandfyldte huller i Dømmes Mose. Beggdeindivider var aktive (vanskelige at fange).
31 januar 2000. fundet tre stk. spidssnudet frø på 4-5 cm. ved en havedam i Kirke Syv. Venlig hilsen Kurt Jørgensen. Modtaget den 14. februar 2000
yellow_u.gif (1028 bytes)


Se billeder fra Feltherpetologisk møde den 12. februar yellow_u.gif (1028 bytes)


  Hej 
Her er lidt nyt til siden. De springfrøer, som jeg sammen med Michael Løgstrup hørte kvække den 6. februar, har ikke kvækket forgæves. I dag den 10. februar har vi observeret den første ægklump. På størrelsen kan vi se, at den er mindst et døgn gammel, altså lagt den 9 februar. Den 6. 2. var der i alt omkring 10- 12 springfrøer i vandhullet, i dag var der ca. 150 stk. Venlig hilsen
Kurt Jørgensen Modtaget den 10. februar.yellow_u.gif (1028 bytes)


  Hej 
Indtil nu er der kommet 27 tilmeldinger til mødet.
Den 6. 2. Kl. 20. 30. hørte Michael Løgstrup og jeg et lille kor af springfrøer i Gunderup Kohave (ved Køge). Foruden de 8-10 aktive springfrøer var der livlig aktivitet hos lille vandsalamander og endda også en aktiv stor vandsalamander.Venlig hilsen Kurt Jørgensen. Modtaget den 7. februar 2000
yellow_u.gif (1028 bytes)


  Det er svært at vende sig til at der ses så mange padder i januar, men det er jo snart almindeligt. Jeg glemte at sende besked om at jeg så til "mine" firben under pladen i klitten d. 20. januar, de havde det fint, men sov tungt. Modtaget fra Bjarke den 1. februar 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


Fund af død skrubtudse (Bufo bufo) (juv) på vejen gennem Margrethelund Skoven  ved Hvidkilde Sø vest for Svendborg tyder på, at tudserne vandrer på dette tidspunkt af året, hvis vejret er mildt, som det har været med nattemperaturer på 3-4 ° c. Mvh EE. den 1/2-00.yellow_u.gif (1028 bytes)

 


JANUAR:

Ny observation - til din orientering...
Butsnudet Frø (ca. 4 cm. kropslængde) fundet fredag 28. januar kl. 20.15 på Hønnerupvej (ved jernbaneviadukten) nær Gelsted mellem Middelfart og Odense. 
Den var tilsyneladende kørt ihjel kort tid forinden, da den var helt "frisk". Vejret var lunt for årstiden (vel ca. 4-5 graders varme), det småregnede og blæste med en frisk vind. Jeg ved godt det ikke er første obs. men det er jo da alligevel foruroligende tidligt. Hvad lever de padder af, der vækkes af dvalen så tidligt?? Der er da vel ikke mange byttedyr at finde, hvis de da overhovedet æder noget på dette tidspunkt af året??
Har det sammenhæng med en "drivhuseffekt", hvis endegyldige faktuelle bevis vel stadig lader vente på sig?? Nå, jeg må tilbage til arbejdet, så de eksistentielle overvejelser slutter for nu! Med venlige hilsner Lars Jørgen Grønbjerg, naturvejleder i Det Danske Spejderkorps. Modtaget den 31. januar 2000.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Hej Bjarke og Erhardt
I går - 25. januar 2000 - klokken 14.45 fandt jeg et stk. velvoksen Skrubtudse, der meget langsomt kravlede hen over en skovvej tæt ved Stevninghus (ved Hostrup Sø mellem Kruså og Aabenraa). Den havde sand på huden som efter for nyligt at have gravet sig frem af vinterdvalen... Vejret var råkoldt, men netop på
 det tidspunkt slog vejrforandringen fra det frosne klare vejrlig over til det mildere med plusgrader i luften. 
Jeg kan se, det ikke er første observation, der er gjort i år, men vel nok alligevel temmeligt tidligt?? Mange venlige hilsner Lars Jørgen Grønbjerg, naturvejleder i Det Danske Spejderkorps. Modtaget den 26. januar 2000. 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Butsnudet frø svømmede rundt i havebassinet her i Øster Hæsinge, Fyn i dag. Modtaget den 16. januar 2000 af Erik Ehmsen yellow_u.gif (1028 bytes)


Glemte at fortælle, at vi igår havde den første skrubtudse ihjelkørt her på Naturskolen. Modtaget den 13/1-00 Erik Ehmsen, Svendborgs Naturskole. yellow_u.gif (1028 bytes)


                                    FELTHERPETOLOG-MØDE 

Indbydelse til Feltherpetologisk møde lørdag 12. februar 2000.

Mødet foregår på Lystrupminde Naturskole. 

 
Stedet kan nås med bus nr. 1034 fra Silkeborg, Vejle og Nørre Snede. 
Der er mulighed for overnatning fredag til lørdag og lørdag til søndag. 
Der er plads til 25 overnattende.
Mødet starter lørdag kl. 9.30 og slutter med fælles aftensmad kl.18.
Forplejning: Vi laver selv mad. Forventet pris:
Morgenmad 15-20 kr. Frokost 15-20 kr. Aftensmad 25 kr. Kaffe/te og kage 15 kr.  I alt ca. 80 kr. 
Dertil kommer drikkevarer. Pris for overnatning max. 60 kr.

              
            

                                 Tilmelding senest 2. februar.

Ved tilmelding bedes du angive:
Evt. overnatning
Hvilke måltider ønsker du
Hvad ønsker du at drikke til aftensmaden? Øl, vand, vin 
Evt. ønske om afhentning eller fælleskørsel
Vel mødt
yellow_u.gif (1028 bytes)

Tilmelding til Kåre eller Kurt:

Kåre Fog
Løjesøvej 15
3670 Veksø 
Tlf. 4717 2330
 
E-post kaarefog@teliamail.dk     
Kurt Jørgensen
Egen 22
4000 Roskilde
Tlf. 4638 4792
E-post amphi-foto@email.dk

 

    FELTHERPETOLOGISK MØDE D. 12./2. 2000 

                       EMNELISTE 

Orientering om LIFE-projektet med klokkefrøer. 
Lars Briggs/Niels Damm.

Vejanlægs effekt på padder.
 
Tove Hels fortæller om sit Ph-D-projekt.

Overvintringsstrategi hos spidssnudet frø.
 
Louise Paaschburg orienterer om det specialeprojekt, hun er i gang med.

Forskellig kulderesistens hos spidssnudet frø med og uden rygstribe.
 
Kåre Fog.

Sumpskildpadderne i Midtjylland. 
1) Jan Kjærgaard orienterer om den aktuelle situation
2) Diskussion: Hvordan kan vi skaffe penge til at analysere skildpadderne ?

Konsekvenser af EU-habitatdirektivet for padder.
1) Indlæg af Erik Buchwald eller en anden person fra Skov- og Naturstyrelsen.
2) Diskussion af konsekvenser for indsamling af frøæg.

Rapport om forsøg på udryddelse af vandpest.
 
Kåre Fog

Sidste nyt om cadmium og slambekendtgørelsen.
 
Kåre Fog

Grøn frø-komplekset
1) Referat fra grøn frø-symposium i Berlin. Kåre Fog.
2) Rapport om Christiansø. Kåre Fog
3) Planer for undersøgelser i 2000. Kurt Jørgensen/Kåre Fog.

Økonomien for feltherpetologiske møder.
 
Fælles diskussion.
yellow_u.gif (1028 bytes)


  Læs et resume´ af Tove Hels PH.D-rapport om: Løgfrøer og trafikdrab yellow_u.gif (1028 bytes)

 [Top]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm
Snail-Mailadresser


Tilbage til Herp. fænologi         05 februar, 2004