[ Tilbage ]

Herpetologisk Fænologi 2001

Herpetologiske fænologiarter i DK (19871 bytes)

Obs fra 2002 og Skemaoversigt 2002
Læs her obs fra:
[ januar og februar[marts[april[maj[ juni/juli/august/September/Oktober/November/december
og fra år 
2000 [marts] [april] [maj] [juni] [ juli ][august[september, oktober november, december]  

Siden er sidst opdateret:
05. februar 2004      Skriv til Herpetologisiden her.   [ Skriv direkte til siden fra Nettet ] [Deltagerlisten]

Padder
2001vandring


I vandhul, excl overvintrende

Kvæk

(for salamandre, yngleadfærd)


æg


larver

nymeta
morf.
Lille vandsalamander

(Triturus
vulgaris)

[TILBAGE]    [TOP] 

10/3 JF  Græsted, Nordsjælland 13/3 BHJ   Hjørring 

12/2 TH  Knudshoved Odde
13/2 KBJ Søby Skole, Ærø
11/3 E
Thurø Rev, Svendborg
 8/4 ND Østfyn

2/4 PK Stokholm Plantage, Ulfborg
10/4
PK Skrosbjerg 
24/4
CP Marselisborg, Århus

30/4 CP Marselisborg, Århus

 

 

 

18/7 KBJ  Ærø

Stor
vandsalamander

(Triturus
cristatus)[TILBAGE
]   
[TOP] 

10/3 JF  Græsted, Nordsjælland
12/3 LJG 
Stevninghus ved Hostrup Sø

 

 

 8/3 E Ryttervej, Svendborg  
 8/4 ND Østfyn

10/4 PK Skrosbjerg 
24/4
CP Marselisborg, Århus

 

X

30/4 CP Marselisborg, Århus

 

 

 

 

Bjergsalamander

(Triturus
alpestris)
[TILBAGE]    [TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

(kvæk )

 

æg

 

larver

 

nymetamorf.

 

Skrubtudse

(Bufo bufo)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

5/1 LH Bogense, Nordfyn
10/3
JF  Græsted, Nordsjælland
10/3
LJG  Kliplev, Sønderjylland
 2/4
PK Gejlbjerg

18/4 LG  Hammer Bakker   

1/4 ND Rudme, Fyn  
2/4
PK Gejlbjerg 
14/4
TV Gilbjerghoved
20/4 LG 
Hammer Bakker

 8/4 KF Arnøje, Stevns
8/4
PK Køge

 

 

26/6 JF  Grønsø Mose, København
 10/7 BHJ   Hirshals

Strandtudse

(Bufo calamita)[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

kvæk
20/4 LB Knolden, Bøjden, Bjørnø 
23/4
LB Korshavn,
Sydfyn
24/4 E& ND (R Næsborg) Syd-Taasinge, Svendborg 
æg
 27/4 PK Bankel  
30/4 ND Honum

 

larver
17/5 PK Bankel  

 

nymetamorf.
28/6 TV Skagen
 25/7 E
Knolden, Faaborg 
Grønbroget tudse

(Bufo viridis)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

 

 8/4 E Syd-Taasinge, Svendborg 

23/4 LB Korshavn, Sydfyn
 24/4 E& ND (R Næsborg) Syd-Taasinge, Svendborg 
 6/5 HB Køge 

6/5 LB & EMonnet, Svendborg 

 

11/5 UF
Birkholm
17/5
JF  Avadøre Holme

28/6 JF  Olsbæk Strand, Køge
15/7
HB Køge 

Løgfrø

(Pelobates fuscus)[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring

I vandhul, excl overvintrende
 24/4 BH Djursland
kvæk
 24/4 BH Djursland
26/4
PK Gejlbjerg
 27/4
PK Maugstrup
æg
2/5 ND Hammer
larver

 

nymetamorf.

 

Klokkefrø

(Bombina bombina)


[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

  8/4 ND Østfyn

22/4 ND Østfyn
23/4
LB Avernakø, Sydfyn
25/7 ND Østfyn og Avernakø

 

 

4/5 ND Østfyn
4/5
LB Avernakø, Sydfyn

 

 

 

 

 

25/7 ND Østfyn og Avernakø

 

Spidssnudet frø

(Rana arvalis)

[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring
10/3-11/3 KF Veksø /Roskilde
10/3
JF  Græsted, Nordsjælland
10/3 LJG 
Kliplev, Sønderjylland
I vandhul, excl overvintrende
 
kvæk
16/3 PEH Galgebakken Vestskoven
2/4
BH Nimtofte
2/4
PK Gejlbjerg
9/4
JF  Tibirke, Nordsjælland
14/4
TV Gilbjerghoved 
22/4 ND Østfyn
27/4
PK Bankel
24/4
TV Insulinmosen, Gentofte
æg
2/4 ND, EE  Sydlangeland
8/4
PEH Stuekær Vestskoven 13/4 PK Gejlbjerg  16/4 LG  Hammer Bakker
 22/4 ND Østfyn
larver
 8/5 TV Insulinmosen, Gentofte

 

nymetamorf.
16/7 BHJ   Skagen

 

Butsnudet frø

(Rana temporaria)

[TILBAGE
]   
[TOP] 

5/1 LH Bogense, Nordfyn
10/3
JF  Græsted, Nordsjælland
10/3
LJG  Kliplev, Sønderjylland
12/3
BHJ   Amtsgaarden, Aalborg 

16/3 PEH Galgebakken Vestskoven

 1/4 PK Gejlbjerg
2/4
BH Nimtofte
19/4
TV Vaserne
24/4
TV Insulinmosen, Gentofte
 27/4
PK Bankel

 

2/4 PK Gejlbjerg
8/4
PEH Stuekær Vestskoven
8/4 JF  Græsted, Nordsjælland
10/4 LG  Hammer Bakker

 21/4 PK Gejlbjerg
  8/5
TV Insulinmosen, Gentofte

26/6 JF  Grønsø Mose, København
 9/7 BHJ   Hjørring

Springfrø

(Rana dalmatina)

LINKS: 1997 1998/1999 & 2000
     


[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring

I vandhul, excl overvintrende
 10/2 Søndervej 7, Thurø 

 

kvæk
13/2 LV Kalbyris Skov, Næstved
8/3
AB  Thurø, Svendborg
10/3 E
Thurø Rev, Svendborg
7/4
ELille Eng, Svendborg
10/4 PK Gunerup Kohave
æg
13/2 LV Kalbyris Skov, Næstved
8/3
AB  Thurø, Svendborg
10/3 E
Thurø Rev, Svendborg
18/3
MV  Krageskov, Køge 
2/4 ND, EE 
Sydlangeland
larver
 9/5 EE  Hjortø
nymetamorf.
8/7 LB,  E Skovsgaard, Langeland 
Grøn frø

(Rana esculenta)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

 

 

 

2/4 KBJ Ærø 
10/4
PK Herfølge

29/4 ND Taasinge, Svendborg 

 16/5 KBJ Ærø

  

27/7 ND  Avernakø

Latterfrø

(Rana ridibunda)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

kvæk

æg

 

larver

 

nymetamorf.

 

Løvfrø

(Hyla arborea)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

27/4 PK Bankel
2/5
CP Moesgaard, Århus

2/5 CP Moesgaard, Århus

 

 

 

yellow_u.gif (1028 bytes)

 Krybdyr
2001

Forekomst efter vintersøvn

hamskifte

parring

æg

unger

andet
Skovfirben

(Lacerta vivipara)

[TILBAGE]    [TOP] 

15/3 Hugo Kristensen via BHJ Tolne, Nordjylland
2
/4 UF Svendborg
9/4 CP Molslaboratoriet
10/4
TV Ganløse Orned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markfirben

(Lacerta agilis)

[TILBAGE]    [TOP] 

2/4 KBJ  Stokkeby Nor, Ærø
2/4
EE Svendborg

  

 

  

 

  

    

 

 

Stålorm

(Anguis fragilis)
[TILBAGE]    [TOP] 

22/2 DH  Føns Kirke, Fyn

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugorm

(Vipera berus)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

4/3 BHJ   Hammer Bakker, Aalborg 
15/3 LJG  Højmose mellem Kliplev og Hostrup Sø
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snog

(Natrix natrix)

[TILBAGE]    [TOP] 

5-6/4 KF Veksø
11/4 MJ Allerød Sø

 

 

10/4 TV Ganløse Orned 

 

 

 

 

 

 

Glatsnog

(Coronella austriaca)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europæisk sumpskildpadde

(Emys orbiculatis)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow_u.gif (1028 bytes) Tilbage til sidestart [ Direkte til nyheder ]

Deltagernes initialer: (1998+1999+2000) [TOP] 

AA Andreas Andersen, Als
AB  Arne Bruun, Thurø
AH   Asbjørn Holm, Ribe
AMA Anne-Margrethe Andersen, Ribe
AWJ    Allan Wilken Jensen
AØ    Anders Østerby, Hjørring
BHJ    Bjarke Huus Jensen
BH  Bente Hansen
BL  Bjørli Lehrmann, Lillerød
CP    Christian Petersen, Mols  
DH    Dennis Hansen, Vestfyn  
EE  Erhardt Ecklon, Svendborg
EH   Erik Ehmsen, Øster Hæsinge
ES  Erik Simonsen, Lolland
FH  Frederik Hansen, ENØ 
FP   Finn Hansen, Bornholm  
GO   Gitte Olsen, Midtlolland
HB  Henrik Bringsøe, Køge
JF   John Frisenvænge, København
JE   Jørgen Eggers, Langeland
JB   Jens Bech, Strynø
JM  Jan Mathiasen, Vejlerne 
JN Jens Nørregaard, Seattle
JPK   Jørgen Peter Kjeldsen, Vejlerne
KBJ  Kim Bang Jensen, Ærø 
KJ   Kurt Jørgensen, Roskilde
KF   Kåre Fog, Veksø
LB  Lars Briggs, Odense
LBD   Lasse Bergendorf, Helsingborg
LBL    Leif Bisschop-Larsen, Gudbjerg
LG Leif Gjerde, Lillestrøm, Oslo
LH  Lars Hansen, Langeskov  
LV  Lars Iversen, Næstved?  
LJG  Lars Jørgen Grønbjerg, Padborg  
MH  Mogens Holmen, Frederiksborg
MJBC Michael Johnson & Bolette Crossland
ML  Michael Løgstrup
MV  Morten Vincents Dornby, Roskilde
MVRK  Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit
ND   Niels Damm, Odense
MW   Marian Würtz Jensen, Vejle
NR  Niels Riis, Langemark
OL   Ove Lustÿ, Vordingborg
PEH Poul Evald Hansen Albertslund
PH  Poul Henrik Harritz, Birkholm  
PHJ  Peter Hjeds
PHM  Poul Hald-Mortensen, Vejlerne
PK Per Klit Christensen 
PR  Poul Rasmussen, Taasinge 
PRA  Peer Ravn, Slagelse
RHJ   Rosalina H. Johnson, Allerød
SB   Sandra Brodin, Stockholm 
ST   Sven Thorsen, Sydvestlolland
SØ  Søe Pedersen, Mariager   
TBU  Tage Burholt, Skørping
TH  Tove Hels
TV Thomas Vikstrøm, København 
UF Ulla Friborg, Svendborg
UKM Uffe & Kirsten Mikkelsen, Åbenrå
US   Ulrik Smed, Århus

 [Top] [ Tilbage ]


Tak for 2000.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2000 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  
Mvh
Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:http://www.snatur.dk