[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar,  februar [marts] [ april ] [ maj [juli] [august]  [september]   
[
Direkte til Fænologi-oversigten ] [ EU-LIFE-projektet]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:26:59             Skriv til Herpetologisiden her.    [DEBAT]  [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

JUNI:

Nyt fra John Frisenvænge:
Hermed lidt observationer fra det sjællandske:
Krybdyr:
Flere snoge (Natrix natrix) samt to afstødte snoge-hamme blev 17/6 set ved lokalitet i det sydlige Hillerød 17/6. 
Padder:
En grøn frø (Rana esculanta) hørt på Sprogø 20/6 er usædvanligt, idet arten officielt ikke findes på øen. Martin Hesselsøe har dog registreret den på stedet tidligere år. Hvis arten er indslæbt, ville det være interessant med en nærmere undersøgelse af dens slægtskabsforhold...

Grønbroget tudse (Bufo viridis) blev sidste år her på siden rapporteret fra en forurenet industrigrund på det nordlige Amager, to km fra Rådhuspladsen. Jeg har i 2000 undersøgt denne grund for Københavns Kommune. I april fandt jeg 10 hanner og 5 hunner af grønbroget tudse, foruden en skrubtudsehan (Bufo bufo). Senere fandt jeg også juvenile grønbrogede tudser, der vidner om at arten formerer sig på stedet. I juni har jeg fundet haletudser af grønbroget tudse og larver af lille vandsalamander (Triturus vulgaris). Med venlig hilsen John Frisenvænge. Modtaget den 29. juni.
yellow_u.gif (1028 bytes)


 Tirsdag den 27. juni. Flere Klokkefrøer (Bombina bombina) udsættes på Sydlangeland ialt 286 (155 ved Gulstav og Ørnebjerg) og 131 ved Skovsgaard. Sent tirsdag aften udsættes 21 på Birkholm. Læs om opdrættet ved Klintholm på Østfyn i forbindelse med EU-LIFE-projektet . yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 26. juni.
20 nyforvandlede Klokkefrøer
(Bombina bombina) udsættes på Hjortø i forbindelse med EU-LIFE-projektet   
Forældrene er vokset op i et laboratorium. De har lagt æg på institutet og haletudserne har haft deres opvækst på laboratoriet. Transport med færgen til Hjortø, hvor der venter et liv i "Ætens Hule" på Hjortø på naturens betingelser.
yellow_u.gif (1028 bytes)

20 Bombina bombina transporteres til Hjortø med færgen den 26. juni 2000.
20 Bombina bombina 
transporteres til Hjortø 
med færgen den 26. juni 2000.


Smørmosen, Thurø  den 25. juni. Masser af nyforvandlede skrubtudser (Bufo bufo) Modtaget fra Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside .yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndag 25. juni, Insulinmosen ved Gentofte Sø, Kbh.: Masser af but-/spidssnudede frøer under forvandling samt nyforvandlede. Thomas Vikstrøm. yellow_u.gif (1028 bytes)


Lørdag den 24. juni, Thurø Rev og Østerskov. Stålorm (Anguis fragilis) hun (ihjelkørt) og nyforvandlede Springfrø (Rana dalmatina) Erhardt den 24. juni. 

Hej
Microsoft har netop advaret mod en ny og farlig virus. Modtager du noget med Budweiser Frogs, MISTER DU ALT HVIS DU ÅBNER DET. Da den ikke er kendt af ret mange, fortæl om den til alle du kender, da den forvolder stor skade
.
Modtaget fra Kåre Fog yellow_u.gif (1028 bytes)

22. juni, Vaserne, Holte: Butsnudet/spidssnudet frø sp.: Første nyforvandlede individer på land. Thomas Vikstrøm. yellow_u.gif (1028 bytes)


Torsdag den 22. juni udsættes 200 klokkefrøer (Bombina bombina)  af 1000 frøer i forbindelse med "LIFE-projektet" på Ærø. yellow_u.gif (1028 bytes)

Udsætning af klokkefrøer på Ærø. 22. juni 2000. EE-foto 


Tirsdag 20. juni omkring kl. 6.30, Vaserne ved Furesøen nord for Kbh.: Fra fugletårnet høres vedvarende (mindst) én kvækkende grøn frø (Rana esculenta) i randen af den store rørsump ud mod søen. Jeg har aldrig hørt arten her før (trods hyppige besøg i årevis), og er det ikke et sært sted for en grøn frø (Rana esculenta)? Thomas Vikstrøm. Modtaget den 22. juni 00. yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor på Horne Land. Strandtudser (Bufo calamita) kvækker til venstre for vejen på et stykke strandeng i den nordøstlig ende af Noret set  med kørselretning mod vest på vej ud til Fynshav - Bøjden færgen. Gunnar Knudsen, Fåborg har lavet lydoptagelser af koret. Gunnar har tidligere på foråret optaget strandtudser i den sydvestlige del af Noret, hvor han også kunne optage lyden af en Grønbroget tudse (Bufo viridis).. Den grønbrogede tudse er den første, der registreret i området. Erhardt  torsdag den 22. juni.yellow_u.gif (1028 bytes)


Onsdag den 21. juni.
Strynø Kalv: Mange haletudser i 4 vandhuller af Grønbroget tudse
(Bufo viridis). 3 vandhuller med larver af Lille vandsalamander .(Triturus vulgaris). 1 vandhul med haletudser af Grøn frø (Rana esculenta). Lars Briggs Amphi Consult yellow_u.gif (1028 bytes)


Tirsdag den 20. juni på årets varmeste dag.
Halmø: Strandtudser
(Bufo calamita) i alle størrelser dog kun fra i år 30 stk talt. Grønbroget tudse  (Bufo viridis) haletudser. Desuden voksne Grønne frøer.
Stor Egholm: Grønne frøer (Rana esculenta) 2 stk + haletudser af Grønbroget Tudse. Lars, Riinu Rannap og Ilona Lepik yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndag den 18. juni er der konstateret Strandtudse (Bufo calamita) ynglesucces i 1 vandhuller på Korshavn og i 0 vandhuller på Avernakø. Grønbroget tudse havde yngel i 4 vandhuller på Korshavn og 2 på Avernakø.  Revkrogen havde to kvækkende Klokkefrøer (Bombina bombina). Ved midnatstid blev der set ca henholdsvis 10 strandtudser (Bufo calamita) og 10 grønbrogede tudser (Bufo viridis) på vejen på Korshavn. Tudserne havde alle størrelser, hvilket tyder på ynglesucces også sidste år. Lars Briggs. Modtaget den 19. juni. yellow_u.gif (1028 bytes)


Bjørnø ved Fåborg. Mange nyforvandlede strandtudser (Bufo calamita) talt 70 og Skrubtudser (Bufo bufo). 2 årig  set plus flere voksne og mange skrubtudser ad. Strandtudserne kvækkede ca 10 - 15.  Larver af lille vandsalamander (Triturus vulgaris)  Lars, Riinu Rannap og Ilona Lepik og Erhardt den 18. juni 2000.

Strandtudseyngel fra Bjørnø den 18 juni 2000. EE-fotoyellow_u.gif (1028 bytes)


Knolden ved Fåborg. min 1000 nyforvandlede strandtudser (Bufo calamita)  og en enkelt grønbroget tudse (Bufo viridis). Stadig mange haletudser af begge arter i oversvømmelserne. Modtaget fra Lars Briggs  Amphi Consult den 18. juni yellow_u.gif (1028 bytes)


I dag, d. 15. juni, blev der muget ud i en stor svinestald i Borgnæs på Midtærø. Under arbejdet blev der fundet to snoge i halmen. Der er vel næppe tvivl om grunden til snogenes tilstedeværelse i stalden, nemlig æglægning. Der er er som sagt tale om en stor svinestald med massere af svin. Da det jo er en kendt sag, at svin er nærmest altædende, er det vel egentligt lidt overraskende at finde dem et sådant sted. Det vides at den ene snog blev læsset på en vogn og kørt til spredning på en mark 10 km borte. Her kan man vel tale om ufrivillig udvandring ! Om en snog kan tåle en sådan behandling vides ikke, men det ser ud til, at det ikke er ukendt fænomen, da jeg har hørt om det før. Den anden snog fik lov til at blive i stalden, og da der stadig var en smule halm i hjørnerne er det muligt den kan finde sig et sted at lægge sine æg. M.v.h. Kim yellow_u.gif (1028 bytes)


Nymetamorfoserede skrubtudser (Bufo bufo) fundet på Vestamager i dag 8/6. De havde endnu et pænt stykke hale. 
Med venlig hilsen. John Frisenvænge E-mail: calamit@get2net.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


I forbindelse med EU-Life projektet, der løber over perioden 1999 - 2003, er de første klokkefrøer i dag den 8. juni sat ud på Sydlangeland. I  ca.10 vandhuller på Sydlangeland er der torsdag den 8. juni udsat 450 klokkefrøer ved Søgaard, Gulstav og Skovsgaard.


 
      EU-Life
Jens Hæstrup følger Niels Damms udsætning af klokkefrø ved Skovsgaard d. 8. juni 2000 (50770 byte)
Udsætningen ved 
Skovsgaard 
yellow_u.gif (1028 bytes)

Onsdag eftermiddag inviterede Amphi Consult (Niels Damm) og Amtet til klokkefrøtur ved Tårup, Østfyn. Se avisartikel fra Fyns AmtsAvis fra torsdag den 8. juni 2000.

Niels Damm fortæller om EU-Life projektet. (99253 byte)  
Ørbæksektionen af FAyellow_u.gif (1028 bytes)


160 klokkefrøer Bombina bombina) på Ærø

VODERUP: Det var perfekt vejr dagen før og dagen efter arrangementet af turen "Mød Peder Oxes frøer" i Voderup. 
Der var kun mødt én deltager, og frøerne lod sig ikke høre. 
- Næste dag derimod var de helt opblæste, 
og mindst ti hanner opførte en hel koncert, fortæller turlederen, lærer Kim Bang Jensen. Han formoder, at der nu er en bestand af klokkefrøer på 16o voksne dyr på Ærø. Det bedste sted at høre dem er ved Verdensnaturfondens vandhuller ved Voderup by. Turen var sæsonens eneste og bliver ikke gentaget i år. 

(Fyns AmtsAvis den 7. juni 2000)
yellow_u.gif (1028 bytes)

Her er lidt til fænologioversigten:
Nymetamorfoseret strandtudse 
(Bufo calamita) observeret 5/6 i vandhul ved Fællesstrand, Fyns Hoved. Det må være en af de tidligste. Der var i øvrigt også haletudser af spidssnudet frø (Rana arvalis).
Larver af lille vandsalamander
(Triturus vulgaris) og stor vandsalamander (Triturus cristatus) fundet i vandhuller på Fyns Hoved 5/6. Den største larve af stor v.s. var 4 cm lang. Der var mange helt små larver af lille v.s. og en del på op til 2,5 cm længde.

Et spørgsmål til rette vedkommende: Hvor store er løgfrøens
(Pelobates fuscus) haletudser nu? 

Med venlig hilsen.
John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


Lige fundet og været inde på jeres side, fordi vi ledte efter oplysninger om springfrøer.
Vi bor i Bjerringbro nær Gudenåen og er interesseret oplysninger om springfrøer. Ikke fordi vi har særlige viden eller professionel interesse. Men ved opslag i en opslagsbog stod, at dearikke var springfrøer andre steder end i det sydlige DK og det hører vi ikke lige til.
Vi har en mindre dam i haven, hvor der er to springfrøer. Men er det er to hanner eller en han eller hun ved vi ikke.
Der har - så vidt vi ved ikke været nogen æg i vandet i år, men var det tidligere - uden at vi dog ved, hvad det er for nogen frøer.
Vil du venligst svare os, om artens udbredelse. Vi diskuterede det lidt og der sker jo ofte noget i løbet af de 20 år, fra bogen første gang blev udgivet.
Else Marie og Thorkild Larsen
Irisvej 19, 8850 Bjerringbro
yellow_u.gif (1028 bytes)


Efter nogen søgen er den første løgfrø-haletudse (Pelobates fuscus) fundet på Lustrup Fællesjord ved Ribe d. 2.6.2000. M.v.h Asbjørn Holm. Modtaget den 5. juni yellow_u.gif (1028 bytes)


En tur på Monnet, Sydfyn i går d. 3-6-00. Grønbroget tudse (Bufo viridis)1 sy. Modtaget fra Poul Rasmussen  den 4. juni yellow_u.gif (1028 bytes)


De grønne frøer (Rana esculenta) kvækker torsdag den 1. juni i vandhullet ved Lundstedet, Skovsgaard. På Drejø i Det sydfynske Øhav kvækkede de grønne frøer også i byens mosehul lørdag den 3. juni. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Hej Erhardt !
Jeg kom til at tænke på det indlæg, der var i efteråret ang. frøer i træer et sted på Fyn. Noget med frøer der faldt ned fra træer, da man høstede frugt. Er der nogen der har undersøgt dette her i foråret ? (Nej, ikke mig bekendt !, Erhardt) M.v.h. Kim 
Ps. Hunnerne af markfirben
(Lacerta agilis) på Ærø er for tiden så tykke, at man kan frygte en eksplosion.yellow_u.gif (1028 bytes)


Der var godt gang i klokkefrøerne på den sydlige bestand på Østfyn i går. Vandet blev varmet godt op i løbet af dagen i det lune vejr og frøerne kvækkede lystigt i en stille regn om aftenen. Jeg hørte mange protestlyde, så der blev måske parret en del klokkefrøer i nat. Jeg ser i øvrigt mange fine klokkefrø haletudser i det gode store vandhul.
På den nordlige bestand på Østfyn hørte jeg 6 kvækkende klokkefrøer onsdag eftermiddag. Modtaget fra Niels Damm, Amphi Consult den 2. juni yellow_u.gif (1028 bytes)


MAJ:

  Hej med Jer
Jeg har en lille historie angående min sø.

Jeg har ansøgt amtet om at få lov til at grave en sø, og der var en mand ude for at se stedet fra amtet. Han godkendte stedet og sagde, at stedet er ideelt da området er søfattigt. Efter en skriflig godkendelse graver jeg en 1500 kvm.sø på min udtagene landbrugsjord. Efter 6 mdr.opdager fredningsstyrelsen, at amtet har overset en fredning på området. Et møde på stedet bliver aftalt ved søen der møder 11mennesker op. Danmarks Naturfredningsforening vil have søen fjernet selvom søen kun kan ses fra luften af offentlig publikum. Man skulle tro det var løgn. D.Naturfredningsforening vil hellere have en kornmark end min sø.  Grotesk! Modtaget fra Robert Dahl Nielsen, Hejnsvig den 30. maj 2000 yellow_u.gif (1028 bytes)
Tak for dit svar på mit brev. Her er en lidt mere detaljeret beskrivelse af den sag jeg har omtalt. (Modtaget den 1. juni 2000)

Sidste år købte jeg sammen med 5 andre medlemmer af min familie en gård i Risbøl ved Donslund. (Matrikel 4t Risbøl, Hejnsvig) Jorden grænser op til Ansager Å. På nordsiden er der en fredning som blev afsagt den 22. februar 1971. Fredningen er motiveret af at området efter udvalget opfattelse har en sådan skønhed, beliggenhed og ejendommelighed, at det jfr. naturfredningslovens § 1 har væsentlig betydning for almenheden.

Den 27. maj 1999 søgte vi Ribe Amt om dispensation i medfør af naturbestkyttelses lovens §§3 og 4 samt lov om planlægning § 35 til at lave en udgravning til en 2000 kvadratmeter stor sø på ejendommen. Grindsted Kommune videresendte vores ansøgning til Ribe Amt med deres anbefaling at dispensationen skulle gives. Ribe Amt behandlede sagen og vi fik tilladelsen i et brev af 13. september 1999. Tilladelsen blev givet under forudsætning af at ingen parter klagede over deres afgørelse inden for en frist af 4 uger. Der kom ingen.

Søen blev etableret, hvorefter vi søgte om tilladelse til plantning af 2 læhegn. Under behandlingen af denne ansøgning blev amtet opmærksomme på at man havde overset tidligere nævnte fredning. Og de sendte en meddelelse herom til fredningsnævnet. De anbefalede dispensation fra fredningen med følgende begrundelse:

" Der er beklageligvis sket en fejl hos amtet ved behandlingen af en sag om etablereing af en sø på ejendommen matr. nr. 4 t Risbøl, Hejnsvig. Ejendommen er beliggende ved Rugbjergvej vest for Donslund på sydsiden af Ansager Å. Fejlen består i, at amtet i relation til planloven og naturbeskyttelsesloven har meddelt tilladelse til søens etablering uden fredningsnævnet forinden har behandlet sagen. -Søen er ansøgt etableret inden for Ansager Å-fredningen. 

Som det også er gjort gældende i amtets vurdering og godkendelse til søens etablereing er en sø det pågældende sted ud fra en ren landskabelig og biologisk betragtning et udmærket "element" at supplere området med under forudsætning at søen anlægges "rigtig" (hvilket synes sikret ved amtets vilkår i godkendelsen) Dette udsagn skal også ses på baggrund af, at søen anlægges på landbrugsjord (brakjord) og ikke i §3 arealet (vådområdet) langs søen. "

Vi blev tilsagt et møde d. 10. marts 2000, hvor søen skulle besigtiges. (Næsten et år efter at oprindelig tilladelse var givet) Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod etableringen af søen med begrundelse i at søen ville ødelægge de landskabsformer som fredningen skulle beskytte. (Ådalen). Grindsted-Vorbasse Museums repræsentant protesterede med stort set samme argumentation. Topografen som repræsenterede Ribe Amt stemte for søen med begrundelse i en biologisk vurdering af hvad søen ville betyde for dyrelivet i området og begrundede i øvrigt også sin mening med at søen er anlagt således at den af den almene offentlighed kun kan besigtiges fra luften!!!!!!!!!!!!!!!

Søen er som sagt etableret og er allerede en del af området. Dvs. der er frøer og padder i søen den omkringliggende jord er taget ud af almindelig landbrugsproduktion og ligger brak. Men synet af Ansager Ådal fra luften er altså vigtigere fra Danmarks Naturfrednings forening end levevilkår for 1000 vis af padder som i øvrigt er total fredede. Måske foreningen skulle skifte navn?! Det man forsøger at bevare er et kig over en ådal som ikke er offentlig tilgængelig fremfor dyrelivet i søen og et område som kan ligge brak til gavn for dyreliv og fauna. 

Afstemningen i fredningsnævnet faldt desværre ikke ud til vores fordel og vi er blevet meddelt at søen skal fjernes og retableres som kornmark/gyllemark inden 1. oktober i år. 

Hvis du vil må du meget gerne lægge mit brev ud på nettet. Vi har brug for så meget støtte som muligt til vores sag, vi har anket afgørelsen og borgere som vil støtte vores sag er velkomne til at klage til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klager skal sendes inden 5. juni.

Med mange venlig hilsner
Robert Dahl Nielsen yellow_u.gif (1028 bytes)

[ Deltag i debatten ]yellow_u.gif (1028 bytes)


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm