Tilbage til Herp. fænologi

Herpetologisk Fænologi 2001

Læs her obs fra: [ januar, februar ][marts][ april ][maj] [juni] [juli] [august][September][Oktober]
                                 [ Direkte til Fænologi-oversigten ]

                                                                                 
Siden er sidst opdateret  : 05. februar 2004 07:26:56             Skriv til Herpetologisiden her.          
[ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

          Arkivet for januar og februar 2001

      FEBRUAR:

Se en smuk og veldesignet webside om padder i Danmark på http://home.worldonline.dk/~isl21232/index.htm yellow_u.gif (1028 bytes)


Se billederne fra feltherpetologisk møde den 10. februar 2001 på Thurø og læs John Frisenvænges resume om Strandtudsens situation omkring København, Ditte Guldagers indlæg om Grøn frø komplekset og Bente Hansens undersøgelse af vandkvalitetens indflydelse på æglægningen hos løgfrøen. yellow_u.gif (1028 bytes)


Så er den første Stålorm kommet fra vinterdvalen; set for mindre end 1 ½ time siden, ca 200m sydøst for Føns kirke, i vejkanten, hvor den lå og solede sig. Modtaget den torsdag den 22. februar 2001. Venlig Hilsen Dennis Hansen yellow_u.gif (1028 bytes)


12/2: Lille vandsalamander, han i yngledragt fundet på Knudshoved Odde i 'ottetalsvandhullet'. Tove Hels Modtaget den 19. februar 2001.yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg har en lille iagttagelse, du måske kunne lægge ud på nettet for at høre om andre har set det samme andet steds?

Sidste år i foråret døde alle guldfiskene i en havedam i nærheden af hvor jeg boede. Jeg fik fat i en af guldfiskene, og da jeg undersøgte den nærmere, viste det sig at den havde maven fuld af skrubtudse-haletudser. Den havde sandsynligvis forgivet sig selv ved at æde haletudserne.
Dammen, hvor de 10 guldfisk levede i, var på det tidspunkt fuld at haletudser fra skrubtudser, og da dammen ikke var større end at fiskene formentligt havde ribbet den totalt for insekter er det nærliggende at tro, at guldfiskene til sidst har forsøgt at æde haletudserne, på trods af deres bitre smag - og derved forgivet sig selv.
Og det er så nu jeg gerne vil høre om andre har oplevet det samme?

Venlig Hilsen 
Dennis Hansen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Her til aften (d. 18. februar) besøgte jeg et af Ærøs springfrøhuller (Rana dalmatina). Der var en livlig aktivitet af hanner der kvækkede og en enkelt han af lille vandsalamander, men ingen af arterne havde endnu haft hel til at finde en partner af modsatte køn. Eneste art jeg så i parring var rygsvømmere, men de skal jo også have mangfoldiggjort sig inden det store ædegilde starter for dem. Hilsen Kim yellow_u.gif (1028 bytes)


Årets første springfrø ægklump + springfrø kvækken

I dag (den 13 februar) fandt jeg ved Kalbyris Skov, Næstved en springfrø ægklump og jeg hørte 9-10 kvækkende springfrøer. ( Rana dalmatina) skriver Lars Iversen. Dermed kom Sydsjælland igen i år først med meldinger om ynglende springfrøer. Sæsonen er hermed indledt.

Udlandet:

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Hellwig, Wolfgang (AFLHN) <Wolfgang.Hellwig@aflhn.bwl.de>
An: <info@ranidae.de> Gesendet: Dienstag, 13. Februar 2001 07:45
Betreff: Amphibienwanderung

Im Landkreis Heilbronn, Baden Württemberg , hat die Amphibienwanderung bereits in der Nacht vom 6.02. auf 7.02.01 begonnen. Es handelt sich um den frühesten Wanderungsbeginn seit Aufzeichnungen vorliegen.
Wolfgang Hellwig, NABU Heilbronn siehe auch www.megerle.com/nabu/
  yellow_u.gif (1028 bytes)


Det duftede umiskendeligt af forår, og lærken slog sine første triller over den fede ærøske muld her d. 13. februar. Så er det klart at man lige måtte kigge ned til Søby Skoles vandhul for at se om man kunne øjne en springfrø. Det kunne man ikke, men i stedet blev man beriget med synet af en lille vandsalamanderhan, nys ankommet efter den manglende dragt at dømme. M.v.h. Kim yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyns Amt har udgivet en ny folder med titlen "KLOKKEFRØ Projekt til sikring af klokkefrøen i Danmark - Avernakø" i forbindelse med EU-LIFE projektet. Folderen kan fås ved henvendelse til FYNS AMT Tlf.: 65 56 10 00. 

Klokkefrø folderen (226168 bytes) 
Se folderen [226168 bytes] yellow_u.gif (1028 bytes)


På herpetologisk møde den 10. februar sås 4 springfrø (Rana dalmatina) i Arne Bruuns vandhul, Søndervej 7, Thurø. yellow_u.gif (1028 bytes)


Østjylland 3. februar: I dag kom der i forbindelse med el-fiskeri ved Jeksenbæk ved Pinds mølle og Graverå nær Frijsenborg Slot, tre butsnudede frøer (Rana temporaria) frem. Alle tre var store hunfrøer. De to var rimeligt aktive, og kunne hurtig søge skjul igen. Den tredie forblev meget livløs, og drev væk. Temperaturen var i begge åer ca. 3 grader, og i begge åer blev der el-fisket på en 25 meter lang strækning. Modtaget fra Christian Petersen, Århus den 3. februar 2001. yellow_u.gif (1028 bytes)


JANUAR:

Hei 
Du må gjerne bruke nyhetsbrevet på hjemmesidene dine! Husk å gjengi kilde (Nordic Herpeto-News no. 1) eller at du gjengir hele nyhetsbrevet (f.eks.ved at du scanner sidene inn). Forøvrig arbeider jeg med hjemmesider til det nordiske forumet. Nyhetsbrevet vil bli gjengitt der når jeg får tid til dette. Men du må gjerne også gjengi nyhetdsbrevet på dine sider også! Med vennlig hilsen, Leif  [ Nordic Fieldherpetological Forum  ]

side1.gif (60323 bytes) side2.gif (50167 bytes)

Læs som [ tekst ] yellow_u.gif (1028 bytes)


Indbydelse til Feltherpetologisk møde

Lørdag d. 10. februar 2001 kl. 9:30

 Hvor

Mødet foregår på Thurø Skole, som kan nås med bus nr. 201 fra banegården i Svendborg (afgang banegården kl. 08.35, ankomst Thurø Skole 08.49). Der er mulighed for overnatning fredag til lørdag og lørdag til søndag. Man skal selv medbringe liggeunderlag og sovepose. 
Thurø Skole: http://www.thuroe.svendborg-skoler.dk/ , Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg

Kraks kort over Thurø Thurø Skole, Bergmannsvej 25, Thurø skolen.jpg (60077 bytes)

Hvornår

Mødet starter lørdag kl. 9.30 med indlæg ifølge programmet og slutter med fælles aftensmad ca. kl.18. Efter frokost er der en ekskursion til Thurø Rev, hvor der tidligere har levet strandtudser.

Forplejning

Vi laver selv morgenmad og frokost, mens aftensmaden leveres fra Jettes Diner.

 • Morgenmad : ca. 20 kr.
 • Frokost : ca. 25 kr.
 • Aftensmad : ca. 70 kr. + 10 kr. for isdessert (se nedenstående)
 • Kaffe/te og kage : 15 kr.

Dertil kommer drikkevarer, som kan købes.

Der betales ved ankomst. 

Tilmelding senest d. 5. februar

Ved tilmelding bedes du angive:

 • Evt. overnatning
 • Evt. ønske om afhentning eller fælleskørsel
 • Hvilke måltider du ønsker at deltage i
 • Hvilke(n) af følgende retter du ønsker til aftensmaden lørdag:
 1. Ristet kalkunbryst med råstegt kartoffel & salat : 70,-kr.
 2. XL-Burger (kød, kalkun ) med ost, Bacon & skinke : 55,-kr.
 3. Vegetarburger : 30,-kr.
 4. Isdessert : 10 kr.
 • Hvad du ønsker at drikke til aftensmaden - Øl, vand, vin. yellow_u.gif (1028 bytes)

Vel mødt!

Niels Damm      
Forskerparken 10  
5230 Odense M  
Tlf. 6315 7143   
E-post: briggs@amphi.spo.dk

Erhardt Ecklon
Sætting Strandvej 34
5700 Svendborg
Tlf. 6221 9916
E-post: Erhardt@Ecklon.dk

Emneliste
for
Feltherpetologisk møde

på Thurø Skole d. 10. februar 2001
 

Status for Life-projektet for klokkefrøer. 
Lars Briggs/Niels Damm. 

Speciale omkring grønne frøer.
Ditte Guldager Christiansen.

Vandkvalitetens indflydelse på æglægningen hos løgfrøen.
Bente Hansen. 

Overvågning af brune frøer ved Hammer Bakker.
Leif Gjerde. 

Referat fra det nordiske herpetologiske symposium, Romerike i august 2000. 
Leif Gjerde. 

Strandtudsens situation i Københavns Amt.
John Frisenvænge. 

Referat af møde i Kiel afholdt d. 8.februar.
Kåre Fog. 

Sammenligning af udviklingen hos danske og svenske springfrøer
Kåre Fog. 

Padder og habitatdirektivet.
Kåre Fog. yellow_u.gif (1028 bytes)


Frø under isen!

I dag, 18. januar 2001 ved 14-tiden så jeg en (Grøn) Frø svømme under en isbelagt sø. Her på Stevninghus har vi en lille meget livfuld dam med masser af insekter og andre smådyr, Stor og Lille Vandsalmander ynglende og om sommeren et heppekor af Grønne Frøer, der altså også yngler der! Netop nu er der (skønnet) ca. 10 cm tyk is i dammens overflade; glasklar is, hvorigennem man kan se visse dele af insektlivet udfolde sig. Men i dag så jeg en stor frø (formentlig Grøn Frø) der svømmede med langsomme tag under isen nær bredden. Den svømmede ud fra måske 20 cm's dybde til ca. 30 cm's dybde - i alt en halv "meters penge"!
Sig, mig - overvintrer disse kræ ikke normalt neddykket i dammens mudder, hvor det er mest frostsikkert og "varmest" (jordvarmen)??? 
Hvem kan svare på det??
Har andre lignende iagttagelser??


Med venlige hilsner
Lars Jørgen Grønbjerg
Naturvejleder i Det Danske Spejderkorps
yellow_u.gif (1028 bytes)


Dato: 15. januar. Sted: Knudshoved Odde nær Knudsskovgård, Sydsjælland.
Under tømning af en mergelgrav i forbindelse med oprensning kom to hanner af springfrø (Rana dalmatina) frem. Den ene blev opdaget da den kravlede hen over en isflage. De var begge relativt livlige, i betragtning af at luft- og vand-temperaturen var lige omkring nul. Modtaget fra Kåre Fog
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107. 12 januar 20001, Thurø  I går svømmede en 1 års frø ( Springfrø Rana dalmatina? ) under isen i havedammen. Grøn Guide - Arne Bruun Ny adresse: www.svendborg.greenguide.dk Ny E-mail: svendborg@greenguide.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


Kan også fra syd-Gribskov melde om aktive brune frøer set på en sti af min cyklende viv en regnfuld midtdecemberdag ved 16.30-tiden. mvh Mogens Holmen yellow_u.gif (1028 bytes)


Lidt obs. fredag 5. januar 2001 ca. midnat:
Skrubtudse (Bufo bufo)1 på landevej v. Bogense, Nordfyn.
Butsnudet frø (Rana temporaria) 1 krydsede landevej v. Søndersø, Nordfyn. Lidt tidlig forårsvandring, lidt rigelig drivhuseffekt. Mange hilsner og godt nytår Lars Hansen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Se DECEMBER 2000 eller  JANUAR/FEBRUAR 2000

 [Top]


Tak for 2000.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2000 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.  
Mvh
Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snailmail-adresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm


Tilbage til Herp. fænologi         05 februar, 2004