[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar,  februar [marts] [maj] [juni[juli] [august] [september]   
[ Direkte til Fænologi-oversigten ]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:27:01             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

APRIL:

"klokker" klokkefrøerne (Bombina bombina) igen på Birkholm - efter 40-50 års fravær!!!!
Nogle blev udsat for to år siden - og er nu yngledygtige. Jeg vil følge dem - og tælle op senere. Hilsner Poul Henrik. Modtaget den 1. maj.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Lars Briggs/Niels Damm/Mark Verbruggen/Rik Kleinsmit fandt et eksemplar af en NEOTEN form af Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) den 30. april 2000 på østfyn på en af klokkefrølokaliteterne. En neoten vandsalamander er normalt en tilpasningsform til et koldt klima bl a kendt fra Lyscksele Lappmark, Lapland. Hos denne særlige variant af lille vandsalamander beholder dyret larvernes karaktertræk (gællerne) ind i den kønsmodne alder og går ikke på land. De kaldes neotene eller pædogenetiske. Sådanne dyr er som voksne 65-75 mm lange, med glat, lige svømmebræmme, gullige eller gulligbrune med store pletter hos hannen, små pletter hos hunnen. Ingen striber på hovedet. snæver mund. At de er kønsmodne, ses ved at kloakområdet er opsvulmet. Man kan således fange enkelte sjældne neotene eksemplarer i Sverige og Danmark. De kan eventuelt producere æg, men æggene er ikke frugtbare. De har lunger og gæller samtidigt, og hvis de flyttes til fx et akvarium, vil de ofte efter nogen tid forvandle sig og blive til normale voksne salamandere. yellow_u.gif (1028 bytes)

neotene eksemplar af Lille vandsalamander (Triturus vulgaris).  EE-foto
Halen manglede på dette neotene eksemplar af 
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris).
yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn den 30 april Klokkefrø (Bombina bombina) nordligste lokalitet: 25 hanner og på sydligste lokalitet minimum 36 hanner. Lars Briggs yellow_u.gif (1028 bytes)


Skarø den 30 april kl 21:30 -23:00. Grøn frø (Rana esculante) kvækker i Rev-hullet. ca 20-30 stk. Strandtudse (Bufo calamita): 5-10 hanner kvækker på Revet. [ynglelokaliteten]. Grønbroget tudse (Bufo viridis): 4 stk 2-3årig på vejen ved gadekæret. Lars Briggs og Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Lørdag den 29. april fandt Nils Damm de første æg af Klokkefrø (Bombina bombina) på Østfyn. yellow_u.gif (1028 bytes)


Tælling af kvækkende Grønbroget tudser (Bufo viridis) den 26. april på den vestlige del af Avernakø: 91 og 3 Strandtudser (Bufo calamita). Samme nat tælling af  Grønbroget tudser (Bufo viridis) 261 og Strandtudser (Bufo calamita) 143. Lars Briggsyellow_u.gif (1028 bytes)


Torsdag den 20. april kvækker to Strandtudser (Bufo calamita)  på Hjarnø ved Horsens. Lars Briggs yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndag d. 30
Æglægning hos løgfrøen (Pelobates fuscus) er næsten overstået på Djursland. Kun få hanner kvækker endnu. Mange firben er desuden blevet set sole sig i dag.
Så i går midt på eftermiddagen to snoge
(Natrix natrix) ved Gjerrild Nordstrand. Det ene individ var næsten en meter langt og solede sig ved et vandhul. Det andet individ svømmede i vandhullet og var omkring 30 cm. langt. Mvh. Bente Hansen. Modtaget den 30. april. yellow_u.gif (1028 bytes)  


Nyt fra Sverige ca 30 Stinkpaddor (Bufo calamita) spelade natten 27/4 vid Järavallen S Landskrona. Samma natt hittades en Lökgroda (Pelobates fuscus) på land vid Häljarp. Här kväkte också ett 15-tal Åkergrodor (Rana arvalis) i en damm.
Mölle 28/4: 15 Klockgrodor (Bombina bombina) kväkte. Många fjolårsungar hittades i dammkanten. Här såg jag den största Snok (Natrix natrix) jag någonsin sett (ca 130 cm). Den hade nyss intagit föda och var väldigt tjock mittpå. V.h Lasse Bergendorf Modtaget den 29.april
yellow_u.gif (1028 bytes)


GRØN FRØ (Rana esculante):
Kraftigt kor, + et par i Amplexus, strandeng på Svinø i Sydsjælland, natten efter d. 27./4. Kåre Fog. Modtaget den 29.april
yellow_u.gif (1028 bytes)


Selvom vi lever i en tid, hvor respekten for naturen er voksende, oplever man dog desværre stadig ting, der kan få en til at ærge sig i den grad. Forleden opdagede en jydsk turist på Ærø, at der lå en hugorm og solede sig ved det vandhul, der støder op til hans feriehus. Den skulle selvfølgelig smage på hans hakke, for tænk sig hvis nu et barn blev bidt. Og det kan selvfølgelig være rigtig nok, og loven levner da også mulighed for at gå så drastisk til værks, hvis en sådan fyr dukker op ved ens hus. Problemet er bare, at vi slet ikke har hugorme på Ærø og hvorfor skulle den også ligge og sole sig på bredden af et vandhul. Næ, det var naturligvis en snog og ovenkøbet et stort eksemplar. Udåden fandt sted i Voderup, hvor vi virkelig ikke har brug for sådanne tiltag, da snogebestanden her kun så småt er ved at gå frem. Øv !!! 
Så i øvrigt 2 stålorme under bræt i dag. Modtaget fra Kim Bang den 28. april
yellow_u.gif (1028 bytes)


Alm firben (Lacerta vivipara) og flere stålorme (Anguis fragilis) sidst i sidste uge ved Svendborg Naturskole. Modtaget fra Erik Ehmsen, modtaget den 27. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


Så kom der liv i klokkefrøerne  (Bombina bombina)på Knudshoved Odde, i dag den 26 april blev der kvækket fra følgende vandhuller 4. 9. 10. 19. 20. 24. Ved vandhul 20 fik vi oplevet at høre grønfrø (Rana esculante), klokkefrø  (Bombina bombina) og løgfrø (Pelobates fuscus) kvække på samme tid. Der var en nylagt løgfrø-ægpølse i vandhul 24. En dejlig dag på Odden, hvor vi også fik set en havørn. Venlig hilsen Kurt Jørgensen og Michael Løgstrup. yellow_u.gif (1028 bytes)


De varme påskedage på Bornholm har sat gang i løvfrøerne (Hyla arborea). Sidste år flyttede der tre løvfrøer ned til et vandhul ved Klemensker, og det ser ud til at de har tænkt sig at blive, for nu kvækker de igen. Mvh. Louise Paaschburg yellow_u.gif (1028 bytes)


Det er lidt sent du for beskeden , men snogen (Natrix natrix) er også kommet frem i Børstingerød mose ,Allerød. d.18-4 lå der en fuldvoksen snog på breden og varmede sig. Hilsen Michael Johnson , Lillerød. Modtaget den 25.april yellow_u.gif (1028 bytes)


Tirsdag den 25. april, Østfyn:
60-80 klokkefrøer 
(Bombina bombina).kvækker ved middagstid på 7 forskellige lokaliteter inden for samme område. Lille vandsalamander i et af hullerne. (Luft:17°, 0/8, sø 5-6m/s). Erhardt  

Klokkefrø-han østfyn den 25. april 2000. EE-foto   
Klokkefrø-han fra 
den 25. april.  
yellow_u.gif (1028 bytes)             


Insulinmosen og Gentofte Sø 24. april 2000: Skrubtudse (Bufo bufo) samt but- og spidssnudet frø kvækker (stadig). For første gang nogensinde sås ægklumper (mange!) af but- og/eller spidssnudet frø på lavt vand i selve søen! Gad vide hvor længe de overlever... Thomas Vikstrøm. Modtaget den 25. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg så (hørte) Løgfrø (Pelobates fuscus) kvæk Hirtshals 20/4 
Grøn frø
(Rana esculante) i vandhul efter vintersøvn Hirtshals 20/4 Det vil sige den grønne frø knapt var vågen, men en skrubtudse han havde fundet den. vh Bjarkes Modtaget den 25. april.yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt fra Sverige Lite från Påskhelgen:
20/4: minst 20 Lökgrodor (Pelobates fuscus) kväkte i en damm vid Löddeköpinge. Massor av Vanliga paddor (Bufo bufo) har lekt och lagt ägg i NV Skåne under påsken.
24/4: 3 nyömsade hanar av Huggorm (Vipera berus) vid Grötvik utanför Halmstad. Hälsningar Lasse Bergendorf. Modtaget den 24. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


[Skarø] den 23. april kl 21:30 - 22:45:
Strandtudse (Bufo calamita): 3-5 hanner kvækker på Revet. [ynglelokaliteten]
Grønbroget tudse (Bufo viridis): 1 trafikdræbt 2-årig, 1 2-årig på vandring + 1 3 årig ligeledes. Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Fænologi-observationer fra medio april:
Natten 19.-20. april: Stor vandsalamander (Triturus cristatus) hun observeret under æglægning. Farum, Nordsjælland. 
Løgfrøerne (Pelobates fuscus) er ikke rigtig i gang endnu i Sydsjælland. Aftenen d. 20. april: Ingen hørt, enkelte set i vandet, lokaliteter ved Næstved. Aftenen 21.
april: stadig intet kvæk, trods vandtemperaturer på 13-14° C. Eftermiddag d. 22. april: Lidt kvæk i solskinnet, men ikke ret meget. Vandtemperaturer 13 - 14,5°. 
20. april, aften: Fløjtetudserne (Grønbroget tudse)
(Bufo viridis) sang i kor et sted på Svinø i Sydsjælland, en fladvandet oversvømmelse, men på de øvrige lokaliteter ikke en lyd endnu. 
21. april: Grøn frø
(Rana esculante): ganske lidt kvæk om eftermiddagen. Vordingborg.
22. april, aften: Løvfrø
(Hyla arborea): 5 hanner kvækkede, Nygårdshave ved Vordingborg. Oplyst af Ove Lustü. Venlig hilsen Kåre Fog. Modtaget den 23. april . yellow_u.gif (1028 bytes)


Vi har et ganske nyt vandhul på Søndre Strand (Køge), hvor Grønbroget tudse (Bufo viridis) kom sidste år (det er stadig uvist, hvordan der pludselig kunne komme ca. 10 hanner og 1 eller 2 hunner!). Sidste år ynglede de, og nu er de også gået i gang i år. I nat blev de første æg lagt, og her til morgen ved 8.30-tiden fortsætte et par (det samme?) med at lægge æg. Venligst Henrik. Modtaget den 23. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydtåsinge og vesttåsinge lørdag den 22. april kl 22:00 -23:00 i øsende regnvejr var der stor vandringensaktivitet af Skrubtudse, Grøn frø, Springfrø og Grønbroget tudse (Bufo viridis) . Flest dyr sås ved Vejlen (Skrubtudse, grøn frø), Skovballe (Skrubtudse, grøn frø) Monnetvej (Grøn frø, skrubtudse, grønbroget tudse),  og Søby (Skrubtudse, grønbroget tudse, springfrø). Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit, Jens Nørregaard, Lars Briggs og Erhardt. yellow_u.gif (1028 bytes)


Korshavn og Avernakø livlig kvækken af Klokkefrø (Bombina bombina). Ca 30 - 40 og flere i amplexus. Desuden æg af Grønbroget tudse (Bufo viridis) på Korshavn. En smule kvækken af Grøn frø (Rana esculante) på begge øer. Stor vandsalamander (Triturus cristatus) i et enkelt vandhul. Tre snoge på Avernakø solbadede. Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit, Jens Nørregaard, Lars Briggs og Erhardt.

Klokkefrø (Bombina bombina)
Klokkefrø i amplexus 
Avarnakø den 22. april 2000
yellow_u.gif (1028 bytes)


Strandtudserne (Bufo calamita) er begyndt. Kl. 04 i morges hørte jeg ca. 10 kvække v. Fællesstrand. Mange hilsner Lars Hansen. Modtaget den 22.april yellow_u.gif (1028 bytes)


Natten mellem den 21/22 april. Grønbroget tudse (Bufo viridis) Monnet, Taasinge: ca 50, 80 og 30 i tre forskellige vandhuller og oversvømmelser. Ca 15 par i amplexus, et enkelt par lagde æg ved 24:30-tiden. Grønbroget tudse (Bufo viridis) "fløjten" fra Søby Monnet, flere hanner set på vejen og stadig mange vandrende skrubtudser. Skrubtudserne kvækker stadig flittigt. Vejlen, Taasinge 1 grønbroget tudse, men ca 50 skrubtudser. Noret, Taasinge ca 10-20 skrubtudser hørt. Mvh Erhardt. yellow_u.gif (1028 bytes)


 Den 20/4:
Løgfrøer (Pelobates fuscus) kvækker nu flere forskellige områder i det midt- og vestjyske bl.a ved Slauggård Plantage, Vorbasse, hvor der hen på eftermiddagen var en moderat kvækkeaktivitet. 
Det tegner til at blive en god aften. God aften ! Venlig hilsen Per Klit. yellow_u.gif (1028 bytes)


 På Djursland er løgfrøer (Pelobates fuscus) for alvor gået i gang med at kvække her i dag d. 20 april. Ligeledes er der mange skrubtudser, der kvækker. Spidssnudet frø kvækker også i nogle vandhuller, mens butsnudet frø næsten er forstummet. Modtaget fra Bente Hansen yellow_u.gif (1028 bytes)


I går var der æglægning af grønbroget tudse (Bufo viridis). Strandtudserne Bufo calamita lod sig også høre - lige netop. Der var to, der kvækkede på Vestamager. Med venlig hilsen. John Frisenvænge. Modtaget den 19. april yellow_u.gif (1028 bytes)


Skagen, natt til 19. april 2000:
I forbindelse med en kartlegging av trekkende flaggermus på Skagen ble også noen amfibier registrert. Kvekkende Rana arvalis (spidssnudet frø) ved tre vannhull (av 4 undersøkte), 3 Bufo bufo (skrubtudse) ved et vannhull, og en Bufo calamita (strandtudse) hørt. Dette er de første av disse artene som er hørt her i år. Modtaget fra
Leif Gjerde den 19. april yellow_u.gif (1028 bytes)


Strandtudserne (Bufo calamita) på Rud ved Føns på vestfyn kvækker! Hørt onsdag den 18/4 ca kl: 21:00 Venlig Hilsen Dennis Hansen. Modtaget den 19. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


En god side med nordiske paddestemmer og billeder [Frogs in northern Europe]. Et bogmærke/foretrukne værd, men kan også findes under denne websides [Natur Link]. Begge Kan anbefales :-)  Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Nattelyttetur på Tåsinge onsdag den 19. april kl. 00:00-01:00: Skrubtudse (Bufo bufo): Noret: 2, Skovballe gadekær + vejen 20-30 hanner + 3-4 hunner + kvæk, Monnetvej min. 15 hanner vandrer mod Skovballe ?. Grønbroget tudse (Bufo viridis): Monnetvej 2 hanner + "fløjten fra Monnet". Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)

Bufo & viridis-lokaliteter på det vestlige Tåsinge. 19. april 2000. EE
  
Lokaliteter


Sidste optælling af Springfrøægklumper i tre vandhuller i Svinehaverne, Egebjerg Bakker nordvest for Svendborg. Sydlige mose 14 ægklumper, 78 springfrøægklumper i midtervandhuller + 2 grønne frøer (Rana esculenta) + 10-20 lille vandsalamander. Tirsdag den 18. april Erhardt. yellow_u.gif (1028 bytes)


Der har bedømt på vejrforholdene været flere gode nætter for paddevandringer i den seneste tid. Natten 17-18/4 var ideel med ca. 7° lufttemperatur, der kun faldt lidt gennem natten. Det var overskyet og diset vejr, og det havde også regnet lidt. Så jeg tog med store forhåbninger ud til det lokale grønbroget tudse-mekka i Hvidovre for at kigge efter yngleaktivitet. Jeg blev ikke skuffet. Det blev i alt til 34 grønbrogede tudser, herunder flere hunner og par i amplexus. Af øvrige padder sås en enkelt grøn frø, adskillige butsnudet frø, en enkelt spidssnudet frø og nogle lille vandsalamander. Der var et sted nyklækkede haletudser af skrubtudse. Med venlig hilsen. 
John Frisenvænge. Modtaget den 18. april yellow_u.gif (1028 bytes)


OBS fra mandag nat den 17. april 2000 FYN:
Standengen ved Svelmø ebbevej:Min 2 strandtudse hanner
Fåborg Fjords østkyst: Min. 5 strandtudse hanner.
Knolden: Min. strandtudse 10 Hanner
Bjørnø: stort kor af strandtudser hørt fra Sisserhoved på Fyn ca. 1 km fra Bjørnøs vestende. På Sisserhoved vandrede en strandtudse hun og en Grønbroget tudse han godt 2 km i fugleflugtslinie fra nærmeste kendte yngledam. Modtaget fra Malgosia og Lars Briggs. 
Amphi Consult, Forskerparken Fyn, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tlf.: 6315 7143, Fax: 6593 2309, e-mail: briggs@amphi.spo.dk http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/AmphiC.htm yellow_u.gif (1028 bytes)


Der også lige den store vandsalamander:
Morten Vincents og jeg så en stor vandsalamander hun på vandring mod ynglelokaliteten d. 12/4 omkring midnat ved Ågerup.
Den 12/4 så jeg flere par af spillende lille vandsalamander, Skrosbjerg
Per Klit Christensen. Modtaget den 18. april. yellow_u.gif (1028 bytes) 


Feltobs af skrubtudse:
Første skrubtudser
(Bufo bufo) hørt kvækkende i Gejlbjerg (Midtjylland): 3/4
Første og nylagte ægsnor (jeg har set): 10/ 4 Krageskov (Køge) - første ægsnor blandt ca. 130 lokaliteter på Køgeegnen.
Per Klit Christensen. Modtaget den 18. april. yellow_u.gif (1028 bytes) 


Er din hjemmeside med aktuelle feltobs af padder og krybdyr nedlagt ? Jeg har i hvertfald ikke haft mulighed for at komme derind siden begyndelsen af marts. Men her er da lige nogle dato for de første observationer af klækkede haletudser:
11/4 klækkede de første springfrø haletudser (Gunderup Kohave) på Køgeegnen
12/4 klækkede de første haletudser af butsnudet frø (Endeslev Overdrev). Per Klit Christensen. Modtaget den 18. april.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Åh ja,
Vi har glemt at sende Spidssnudede (Rana arvalis) frø-lokaliteter på Langeland fra Sydlangeland til Skovsgaard. (Undersøgt fredag aften -lørdag -søndag den 7.-9. april )

[Gulstav mose] (allerede kendt)
2 vandhuller nordvest for Keldsnor (allerede kendt)
Lunden ved Keldsnor Fyr (allerede kendt)
[Søgård] (+ Skrubtudse & Lille vandsalamander 1999) (allerede kendt)
Harsmark (vestlige mose)
Klisenor ved Magleby Nor (rigtig mange)
Salmenor  
Fredmose (mange Rana arvalis på hvert område, også mange Bufo bufoér)  
Mosen nord for Tryggelev ved Bjergene (fundet af Niels Damm)
Piledybet (allerede kendt)
Mosen ved Vågebjerg syd for Humble (rigtig mange)
Mosen ved Degnehøj øst for Humble (også mange Rana dalmatina ægklumper) (mange eksemplarer)
Den midterste mose syd for Blandebjerg mellem Hennetved og Lindelse  (også Rana esculenta)
På Skovsgaard i [mose nr. 13]  
   

Hjertelig hilsener  Mark Verbruggen und Rik Kleinsmit. Modtaget den 17. april yellow_u.gif (1028 bytes)


På Stevns ,ved Holtug Kridtbrud, d.17/4 ,så jeg i nogle små vandhuller, hundredevis af Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) travlt optaget af deres parringslege. Venlig hilsen Michael Johnson, Allerød. Modtaget den 17. april yellow_u.gif (1028 bytes)


                                        "Spidsrodstaktikken som yngleadfærd!"
En række undersøgelser og iagttagelser har vist, at hannerne af bufo-arterne ved siden af at vælge de samme faste  ynglevandhuller fra år til år også har en fast parringsadfærd på land foran hullet. 
Først og fremmest Bufo-arterne viser dette ved at i parringstiden allerede på land at opfange hunnerne på vej til ynglevandhullerne. Det kan tænkes at være en god yngletaktik. 
Allerede inden hunnerne når frem til vandhullet opfanger hannerne hunnerne. Hunnernes vandring til vandhullet bliver sammenlignet med at løbe spidsrod (engelsk: gauntlet).  "The Gauntlet behaviour"
Det er undersøgt hos amerikanske bufo-arter. Som hos de amerikanske arter kan denne parringsadfærd på land også konstateres hos de europæiske arter. ARAK og TEJEDOs undersøgelser af Bufo calamita og at stort antal studier af Bufo bufo bekræftiger, at hannerne venter målrettet i nogen afstand fra ynglevandhullet på hunnerne. Indtil videre er det ukendt, hvor mange yngleklare hanner, der vælge denne landstrategi. Ved at hannerne benytter sig af denne taktik bliver estimeringen af populationsstørrelsen ofte sat for lavt, idet populationen ofte opgøres på baggrund af talte hanner i ynglevandhullet!
Hannerne vælger og foretrækker retlinede og overskuelige strukturer i landskabet: veje, stier og gader. Hos skrubtudserne kan der iagttages, at hannerne fra aftendæmringen til morgengry opholder sig på veje og stier i nærheden af ynglevandhullerne, hvilket set med paddebeskyttelsesøjne kræver mange trafikdræbte.

En dansk undersøgelse af dette fænomen kunne være spændende! Mvh Erhardt

Litteratur til emnet: Forester, D.C. & K.J. Thompson (1998):
Gauntlet behaviour as a male sexual tactic in the American toad
Amphibia: Bufonidae). - Behaviour, Leiden 135: 99-119               yellow_u.gif (1028 bytes) 


Besøk ved Pebermosen i Hammer Bakker (Aalborg) den 12. april viste full aktivitet av Spidsnudet frø Rana arvalis. Det antas at aktiviteten begynte 2-3 dager tidligere. 300 eggklumper til Spidsnudet frø Rana arvalis, 22 eggklumper av Butsnudet fra Rana temporaria og 48 uidentifiserte (Rana sp.) ble talt.
Egglegning og kvekking av de brune frøer har foregår stadig vekk, men synes den 15. april og gå mot slutten. En skogdam (meget kold lokalitet) hadde 16 nylagte (innenfor et døgn) eggklumper den 14. april. I alt blir 30 vannhull undersøkt i Hammer Bakker, og det virker som Spidsnudet frø Rana arvalis er rett alminnelig ved mange av disse. Mange av vannhullene inneholder også rett fine tørvmoser. Ved det største vannhullet i Hammer Bakker (en sø) ble der den 15. april talt 355 enslige skrubtudser (de fleste trolig hanner) og 72 par (i amplexus). Ingen andre padder er registrert foreløpig.
Modtaget den 17. april 2000 fra Leif Gjerde. yellow_u.gif (1028 bytes)


Siden her har [Læs] tidligere lavet reklame for Kim Bang Jensens snogebog. Fyns Amts Avis skrev om bogen i fredags den 14. april.
Læs selv ved at forstørre billedet ! Bogen kan købes hos her.

Fyns Amts Avis fredag den 14. april 2000


Jeg var i Klosterheden Statsskovdistrikt torsdag 13. april - lørdag 15. april for at registrere padder. Der var store mængder af butsnudet (Rana  Temporaria) frø æg i alt fra nyklækkede til nylagte ægklumper. De butsnudede kunne stadig lokkes til at kvække om aftenen, mens skrubtudserne (Bufo bufo) var meget aktive med at kvække om aftenen og også lidt om dagen. Vi sejlede i kano på en række små opdæmmede søer i Flynder Å systemet og så mange steder skrubtudser i parring mellem vandplanterne. Der var utroligt mange nylagte ægsnore af skrubtudse. Trods en ihærdig indsats så vi ingen vandsalamandre, måske er det for surt og næringsfattigt i Klosterheden til dem. En del steder kunne vi observere at halvdelen af en butsnudet frø ægplamage var gået til grunde, mens resten var klækket til haletudser. Sphagnum hængesække er en af de dominerende vegetationer i Klosterhedens søer, og æggene er måske gået til grunde pga. for surt vand. Modtaget fra Niels Damm den 17. april yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt fra Sverige 16/4: Årets första Markfirben (Lacerta agilis) vid Ålabodarna N. Landskrona. En hane i gråbrun dräkt som solade sig. Hälsningar Lasse B. yellow_u.gif (1028 bytes)


Springfrø (Rana dalmatina):
Horsens Kommune: Årets totaloptælling af ægklumper gav i perioden 3. til 5.-4.-00 i alt 600 ægklumper i Lynger-området på Endelave. P.g.a. høj vandstand er dette et mindstetal. Største tal i de sidste 10 år, hvor der har været lavet overvågning. D. 6.-4.-00 taltes i alt 51 ægklumper fordelt på 3 lokaliteter i Øvre-området på Endelave. Her var ekstrem høj vandstand, så en totaltælling var umulig. Marian Würtz Jensen

Snog.
Horsens Kommune: 1 set ved vandhul i den nordøstlige del af Øvre på Endelave d. 6.-4.-00. Marian Würtz Jensen

Spidssnudet frø.
Egtved Kommune: I alt optalt 20 ægklumper i den allerøstligste del af "7-årssøerne" i Klitterne i Frederikshåb Plt. Meget høj vandstand idet de
lave områder er en stor sø. Kendt lokalitet. I de 3 allernordligste vandhuller på Randbøl Hede optaltes fra vest mod øst henholdsvis 20, 2 og
ca. 350 ægklumper. Der er ca. 600 m fra det vestligste til det østligste vandhul. Det østligste ligger lige op ad studevejen, som krydser
Staldbakkerne. 15.-4.-00. Per Delphin og Marian Würtz Jensen

Lille vandsalamander.
Horsens Kommune: I 100-vis set i Lynger-området på Endelave den 3.-4.-00.
Mange af dem guffede løs på springfrøægklumper. Marian Würtz Jensen.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Årets status over Springfrø-ægklumper (Rana dalmatina) på det sydlige Thurø ved Svendborg [ Link] er opgjort den 16. april 2000. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Horseskov, Taasinge ved Svendborgsund talt 89 ægklumper af Springfrø (Rana dalmatina) og i Nørreskovhullet i Nørreskoven ved Valdemar Slot samme lørdag talt 590 ægklumper  af Springfrø (Rana dalmatina) den 15. april. Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Her til aften fredag den 14. april talte jeg 91 ægklumper fra Butsnudet frø (Rana  Temporaria) i vandhul ved Uggelhuse nær Randers. Desuden hørte jeg i søndags den 9. april kvækken fra Spidssnudet frø (Rana arvalis) i Dystrup sø på Djursland. Med venlig hilsen Peter Hjeds. Modtaget den 14. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


Kulsbjerge Militærterræn ved Vordingborg:
7./4.: En enkelt skrubtudse
(Bufo bufo) kvækkede i solskinsvejret.
13./4.: I nogle få af springfrø-ægklumperne
(Rana dalmatina) er der nu nogle af larverne, der lige akkurat er klækkede. Venlig hilsen Kåre Fog Modtaget den 14. april 00.yellow_u.gif (1028 bytes)


Vandhullet lige nord for Store byhave: Springfrø  (Rana dalmatina) 4- 5 klumper og butsnudet (Rana  Temporaria)var igang med at lægge - der var hvad der svarer til mindst 22 portioner så vidt jeg kan vurdere. Modtaget den 12. april fra Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside yellow_u.gif (1028 bytes)


Opmuntret af høje temperaturer i vandhullerne i Hvidovre tog Anne Solholm og undertegnede til løgfrøområdet ved Alsønderup i Nodsjælland. Desværre var vandtemperaturen ikke så høj, kun ca. 8 grader, men vi hørte alligevel 3 løgfrøer kvække i et af vandhullerne. Med venlig hilsen. Anne Solholm og John Frisenvænge. Modtaget den 12. april 2000. yellow_u.gif (1028 bytes)


10. april kvækkede de butsnudede frøer (Rana  Temporaria)endelig i Vaserne ved Furesøen, men i langt, langt mindre antal end i fjor. 12. april kvækkede tillige de spidssnudede frøer  (Rana arvalis) sammesteds. Thomas Vikstrøm. yellow_u.gif (1028 bytes)


 7th Nordic Herpetological Symposium, holdes på Romerike i Norge den 15. til 17. august 2000. De som ikke har mottatt første utsendelse kan finne mer informasjon på [http://home.c2i.net/nobi/nordicherpsymp.htm] Med vennlig hilsen, Leif Gjerde nobi@c2i.net Modtaget den 11. april 2000yellow_u.gif (1028 bytes)


  Springfrøægklump-tælling (Rana dalmatina) ved Hvidkilde, Amalielystskoven vest for Svendborg tirsdag den 11. april 2000. Mindre ægmasse af butsnudet (Rana  Temporaria) fra området også talt  med :-) . Se luftfoto fra området:

Sydlige del af Amalielystskoven ved Hvidkilde.
[Stort billed
[ned på jorden]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nu kvækker Skrubtudserne (Bufo bufo) :
Tirsdag nat, 10. april, fandt Michael Løgstrup, Kurt Jørgensen og jeg 4-5 kvækkende skrubtudser i Gunderup Kohave, ca. 10 km syd for Køge. Det var. kl. 21.30-22.30. Kl. 22.30 var luften 0 grader og vandet 6,5 grader. 
I det skovvandhul var der stadig lidt kvækken af springfrø
(Rana dalmatina), men deres kvækkeri er nu stærkt reduceret. Jeg gætter på, at de snart forlader vandhullet. Lokaliteten huser i øvrigt en meget stor ynglepopulation af springfrø. Venligst Henrik Bringsøe. Modtaget den 11. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 10. april 1 skrubtudsepar (Bufo bufo) i amplexsus neden for fugletårnet i [Vejlen,  Taasinge]. Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


 Nyt fra Sverige 8-9/4: Nu är även Spidssnudet frø (Rana arvalis) igång med ca 300 i spel vid Maglaby kärr 25 km Ö Helsingborg. Men var är alla Skrubtudser (har inte sett eller hört någon än?) Häsningar Lasse Bergendorf.yellow_u.gif (1028 bytes)


Weekenden 8-9/4: Rødhalset gås, sortstrubet bynke, to skestorke, rørdrum hørt og en set meget tæt på landede i frøkoloni - hvad er det for nogen der lyder som om de bobler under vand - dur ikke til stemmerne mere og kan ikke lige finde pladen. Modtaget fra Erik Ehmsen,
Svar: Spidsnudet frø (Rana arvalis), se [stemmer] - tung side!
Bobleriet var ved vest Stadil fjord.
Erik Ehmsen, modtaget den 10. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndag den 9. april mødtes 30 mennesker for at se den mulige linjeføring af motorvejen nord for Svendborg. Turen var arrangeret af Grøn Guide med hjælp af Niels Riis. På turen rundt i terrænet blev der fundet æg af Springfrø (Rana dalmatina), hvor motorvejen skal forløbe ifølge de nuværende planer. [ Læs om turen] [Giv dit besyv med i debatten - pro & contra motorvej]

Springfrøægklumper, hvor motorvejen kommer ord for Svendborg. 
Motorvejslinjeføring


Birkholm,  Øhavet syd for Fyn, søndag den 9. april en enkelt grønbroget tudse (Bufo viridis)  på vandring. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)

Grønbroget tudse på vandring på Birkhom søndag den 9. april 00. EE-foto
Grønbroget tudse
fra Birkholm


Fredag aften -lørdag -søndag den 7.-9. april har Niels Damm sammen med to hollændere undersøgt Langelands lokaliteter for Spidsnudet frøer (Rana arvalis):

Kædeby: mange Skrubtudser kvækker, parring og ægsnore. 
Ristinge oprensede hul i byen: 20 grønne frøer  + enkelte kvæk af grøn frø (Rana arvalis). Mange lille vandsalamander. Modtaget via telefon fra Niels Dammyellow_u.gif (1028 bytes)


Ny bog: Kim Bang Jensen: Snogen på Ærø, en naturhistorisk undersøgelse af snogen og dens udbredelse på Ærø i dag og tidligere. [Læs mere her] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ny tælling af Springfrø (Rana dalmatina)  ægklumper på Skovsgaard, Langeland foretaget af Niels Damm den 5. april. yellow_u.gif (1028 bytes)


5/4: årets første trafikdræbte skrubtudser, 2 stk. ad i Høsterkøb, Nordsjælland. Modtaget den 5 .april fra Tove Hels yellow_u.gif (1028 bytes)


Onsdag den 5. april talt 20 ægklumper lagt af Springfrø (Rana dalmatina) i den nordvestlige del af Vejlen, Taasinge. Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


26.3.2000 : 24 (par) skrubtudser klamrende og 28 "frie" hanner i en nygravet sø ved en gammel fyldplads i Lustrup ved Ribe (strengevej) .Med venlig hilsen Asbjørn Holm. Modtaget den 5. april 2000. yellow_u.gif (1028 bytes)


Lustrup Fællesjord - 6760 Ribe (gamle mergelgrave - fredet)- Stor vandsalamander hun - Spidssnudet frø + ægklump  (Rana arvalis)- begge 25.3.2000. Med venlig hilsen Asbjørn Holm. Modtaget den 5. april 2000. yellow_u.gif (1028 bytes)


Den 3. april. Jeg fandt 115 springfrø (Rana dalmatina) ægklumper i vandhullet ved kysten syd for Valdemar Slot. Sidst jeg talte springfrøer der var omkring 1993 og da var der ca. 70 ægklumper. Der var ingen friske ægklumper, alle var mindst en uge gamle, og en del meget udviklede. Vandhullet er groet noget til med dunhammer de sidste 7 år. Hilsner Niels Damm. Modtaget den 4. april yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 3. april.  Det blev for koldt i går aftes pga. den sydøstlige vind og derfor var der ingen kvækkende spidssnudede frøer (Rana arvalis) - desværre. Ægklumperne af spidssnudet frø er efterhånden meget udviklede ved Gulstav Mose og der var kun enkelte nyere ægklumper.
Jeg fik kigget på vandhuller med springfrø ægklumper, mens jeg var dernede. I de tidlige vandhuller er ægklumperne meget udviklede og sikkert væk i næste uge, hvis vi får lidt varme. 
De butsnudede frøer (Rana  Temporaria) ved Forskerparken, Odense har netop lagt ca. 70 ægklumper i det lille temporære vandhul ved æblestien.
Hilsner Niels Dammyellow_u.gif (1028 bytes)


I søndags den 2. april var jeg i Klosterheden Plantage i lunt vejr med lidt små regn ind imellem. Omtrent 30 butsnudede frøer (Rana  Temporaria) kvækkede i en grøft ved siden af Mølledammen. I en af de mange små inddæmmede søer lå der ca. 1 m2 butsnudede frø æg på 10 cm vand i en lille lomme i en sphagnum hængesæk. Det er et pragtfuldt sted og bæverne har allerede sat deres meget tydelige præg på området. Bæverne har bygget flere dæmninger og sat mindre arealer under vand (20-40 cm). Hilsner Niels Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


Det er derimod de grønne frøer, hvoraf de første kunne ses i  sidste uge, samt selvfølgelig forlængst (allerede ultimo februar)  den lille vandsalamander. Den store har jeg endnu ikke set, men jeg har  heller ikke haft megen tid til at opsøge dens levesteder. Jeg kan ikke huske, om jeg i fjor fik indrapporteret, at sidste år gav den første pålidelige bekræftelse af, at markfirbenet findes på Strynø. Jeg har hørt enkelte påstå det, men i fjor så min  søn med sikkerhed et på et grønt område nær havnen. Så under  alle omstændigheder være det hermed indberettet.Modtaget fra Jens.Bech, Strynø den 4. april yellow_u.gif (1028 bytes)


Onsdag 29.3. Vandhul n. for Byparken, Svendborg.  Kun 2 ægklumper fra Springfrø. (Rana dalmatina) Modtaget den 4. april fra Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 3. april fra ["Fugle_i_nordjylland.htm"] Marienhøj Plantage, Hadsund: Snog 1 (TN) yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 3. april kl. 20:00-21:00. Svinehaverne i Egebjerg Bakker nordvest for Svendborg: Kvækkende Springfrø (Rana dalmatina) i to vandhuller ca. 12 hanner. Besøget på lokaliteten var forårsaget af en ubestemt ægmasse set sidste år. Dengang kunne æggene ikke bestemmes hverken til butsnudet (Rana  Temporaria) eller spidsnudet. I aften fandt jeg således en fed butsnudet hun en meter fra stedet, hvor ægmassen var lagt sidste år, som indikerer, at de sandsynligvis var lagt af butsnudede frøer.yellow_u.gif (1028 bytes)

Ægmasse fra Svinehaverene april 1999
Foto fra d. 5. april 1999
Svinehaverne


Lørdag 1. april : Hei, fant den min første huggorm i Norge på lørdag 1. april (ingen aprilspøk!) i røsslyngheiene på Listastrendene i  SørNorge, en stor fet brun hunn.
Ingen padder ute enda.
Har hørt rykter om froskeegg ved Lyngdal i SørNorge. Hilsen Beate Johansen
yellow_u.gif (1028 bytes)


 Søndag 2. april har jeg talt ægklumper Springfrø (Rana dalmatina) Hjortø i det Sydfynske Øhav. Se resultat ved at klikke på billedet:

Ægklumper af Rana dalmatina (springfrø) optalt på Hjortø den 2. april
Se luftfoto med tallene.

De øvrige huller på Hjortø indeholdt ingen springfrø-æg. 
Samme dag har jeg talt ægklumper af samme art på Danmarks Naturfredningsforenings ejendom på Skovsgaard, Langeland. Se resultatet her: [Skovsgaard] Med venlig hilsen Erhardt.
yellow_u.gif (1028 bytes)


 Den 1.4 talte jeg 25 butsnudet frø (Rana  Temporaria) ægklumper, heraf en del nylagte, fundet i den gode gamle løvfrødam ved Fynshav. Foruden hørte jeg skrubtudse, men så ikke æglægning. 
Den 30.3 kl. 22.00 talte jeg 11butsnudet frø (Rana  Temporaria) i parring i min havedam, der var endnu ingen æglægning igang. Der blev også set 4 eksemplarer af lille vandsalamander i gang med æglægning, også i havedammen. Med venlig hilsen Andreas Andersen. Modtaget den 2. april.


 1-2 april begyndte æglægningen hos butsnudet frø i Hvidovre for alvor.
I parkerne i Hvidovre så jeg den første april mange skrubtudseæg men ingen nye frøæg. Ét sted var der 1-2 gamle ægklumper. Om aftenen var der stor aktivitet af skrubtudse og butsnudet frø med kvækning og æglægning. 3 grønbrogede tudser blev desuden set på land på Avedøre Holme. 
Anden april fortsatte butsnudet frøs æglægning i det solrige vejr. Over 100 frøer blev set - fortrinsvis parvis i et mindre område, hvor æglægningen var koncentreret.
Vandtemperaturerne var i øvrigt om eftermiddagen 1 april, hvor det var overskyet, 7-8 °C på dybere vand og 9-10°C på lavt vand. Med venlig hilsen. John Frisenvængen. Modtaget den 2. april
yellow_u.gif (1028 bytes)ærkede jeg vandring af padder (frøer/tudser, færre end fem eks.) på vejen mellem Aabenraa og Røllum (Syd for Aabenraa) Det regnede og var mildt i vejret. Jeg kunne desværre ikke komme til at standse for en nærmere bestemmelse af de vandrende dyr. Senere samme aften (ca. 22.30) fandt jeg på samme hovedvejsstrækning rester af syv ihjelkørte padder. Tre stk. Skrubtudse, to stk. Butsnudet Frø + to stk. ubestemmelige rester af skind, kød og indvolde, der dog overvejende sandsynligt stammede fra Butsnudet Frø. Mange venlige solskinsforårshilsner Lars Jørgen Grønbjerg (LJG) yellow_u.gif (1028 bytes)

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon new_anim.gif (416 bytes) Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm