[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar,  februar [marts] [ april ] [ maj ] [ juni ] juli ] [August]  
[
Direkte til Fænologi-oversigten ] [ EU-LIFE-projektet]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:26:58             Skriv til Herpetologisiden her.    [DEBAT]  [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

      December:

26 december 3-4 frøer svømmende under isen på vores lille sø på Søndervej, Thurø ved Svendborg. Fangede springfrø der tidligere i december. Mvh Grøn Guide - Arne Bruun Ny adresse: www.svendborg.greenguide.dk Ny E-mail: svendborg@greenguide.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


I aftes - mandag 18. december - kl. ca. 17.00 kørte jeg ad en lille vej her tæt ved Stevninghus ved "kanten af" Hostrup Sø. Vejret var fugtigt/diset, svag vind og temperaturen vel på to-fire graders varme. I billygternes skær
så jeg pludselig noget, der minsandten lignede silhuetten af en lille frø?? Staaands, og jo, sgu'!!! Et stk. lille Butsnudet Frø - kropslængde ca. 3 cm - på vej. Hvor den var på vej hen ved jeg ikke, men måske var den kommet fra mosen/græsmarken syd for vejen og søgte op i det lidt tørrere krat langs vejens nordside?? Min fornemmelse siger mig den kunne finde bedre og mere beskyttet vinterhi i et krat med væltede træstammer, gamle stød og et veludviklet førnelag??? Jeg håber næsten det er den sidste frø jeg får set i år, her hvor temperaturerne nærmer sig det mere normale for årstiden! 

Glædelig jul og et godt nytår ønskes læsere af denne anbefalelsesværdige
hjemmeside!

Med venlige hilsner

Lars Jørgen Grønbjerg,
Naturvejleder i Det Danske Spejderkorps,
Stevninghus pr. Kliplev
yellow_u.gif (1028 bytes)


Første forslag til opkøb modtaget fra Andreas Andersen, Als: 

Jeg har netop læst din mail, hvoraf det fremgår at Åge V.Jensens fonde giver mulighed for opkøb af mindre truede naturområder.

Jeg har et forslag til erhvervelse, omend det går lidt videre end til et lille truet naturområde.

Der er få gode og ikke mindst ugødede naturområder tilbage på Als. Et af disse områder er på ca. 15 Ha, det ligger på Mjels Mark, og er idag i delvis omdrift, men under særlige hensyn.
Det er en mindre landbrugsejendom som ligger på Mjels Mark i Nordborg kommune. Ejendommen drives som deltidslandbrug, og har altid været dyrket ud fra de biodymnamiske principper. Ejeren har efterhånden svært ved at klare både landbrug og sit job som skolelærer,og har derfor henvendt sig
til mig, om jeg havde kendskab til mulige købere, som vil være interesseret i at dels erhverve ejendommen, men også at føre de biodynamiske driftsformer videre. Ejeren er bekymret for at jorden på et tidspunkt vil overgå til en af de nærmeste effektive moderne svinebrug, og så er det jo
forbi med de biodynamiske former. 
Da jeg læste din mail, ser jeg umiddelbart at ejendommen kunne være interessant at erhverve, da den som nævnt er noget særligt, dels ift. driften, men også ift. Løvfrø, løgfrø, strandtudse, skrubtudse, butsnudet og spidssnudet frø samt lille vandsalamander.
Arterne forekommer i flere af ejendommens vandhuller, og muligheden for at grave flere/nye er tilstede.
Ejeren vil være interesseret i at bo på ejendommen så længe han lever og hermed også at tilse og evt. fortsætte den biodynamiske drift. 
Det væsentligste problem er at han ikke kan blive på ejendommen, når han om få år går på pension, og det bekymrer ham meget at skulle dels forlade ejendommen som har været i generationers eje, foruden at jordarealerne vil blive ofret til gylle jord.
Hertil kommer at ejendommens jord afgrænses nordligt ned imod Stegsvig, hvor der på engen er fine bestande af majgøgeurt. Iøvrigt er floraen på ejendommens jorder afvigende ift. de effektivt dyrkede arealer i området. Ved at bevare driften får vi således kædet flere overordnet vigtige biologiske elementer sammen.
Hvis mit forslag ligger udenfor interesserammerne, vil vi forsøge at gå andre veje for at skaffe kapital til evt. erhvervelse af ejendommen.
Ejeren har vurderet at prisen vil ligge omkring 1 mill. kr.

Jeg ser frem til at få en tilbagemelding.

Med venlig hilsen
Andreas Andersen
Midtkobbel 73
6440 Augustenborg

Vi har i Nordisk Herpetologisk Forening erfaret, at Aage V. Jensens Fonde gerne vil opkøbe truede, mindre naturområder. Tidligere har det navnlig været større projekter (f.eks. større naturområder), fonden har engageret sig i, men den får til stadighed flere opfordringer til også at erhverve mindre områder. Derfor har den henvendt sig til DN, DOF og Botanisk Forening og opfordret dem til at komme med forslag om relevante områder. Dvs. værdifuld natur, der er særligt truet, og der er sat til salg (eller i øvrigt kan købes uden problemer). Formidlingsværdien i sådanne områder prioriterer Aage V. Jensens Fonde også højt - navnlig ungdommen må gerne få glæde af sådanne områder. Der lægges også vægt på, at f.eks. en lokal afdeling af en af disse foreninger kan stå for pasning af og tilsyn med områderne. Da de små naturområder ofte har stor betydning for padder og krybdyr, har vi spurgt Aage V. Jensens Fonde, hvad de ville sige til, om NHF også stillede forslag til sådanne områder, som de kan opkøbe. Det ville man bestemt se positivt på. 
Derfor er vi nogle stykker (dvs. indtil videre Kåre Fog, Lars Briggs og undertegnede: Henrik Bringsøe), der vil mødes vi torsdag den 28. december for at diskutere oplægget og for at foreslå områder, som Aage V. Jensens Fonde kan opkøbe. Mødet vil begynde et sted mellem kl. 16 og 19 og vil finde sted omkring Roskilde/København. Hvis nogen af jer gerne vil deltage, skal I være meget velkomne - i så fald bedes I ringe eller emaile til Kurt, som vil arrangere selve mødet. 
Med venlig hilsen
Kurt Jørgensen, amphi-foto@email.dk, tlf. 4638 4792
Henrik Bringsøe, nhf@image.dk, tlf. 5666 3023 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Jan Lehmann (sekretær i NHF) fra Bagsværd så søndag den 3. december pludselig 1 skrubtudse og 2 brune frøer (jeg er næsten sikker på, at de var butsnudede frøer) i sit havebassin. Der har muligvis været flere, da han ikke gennemsøgte dammen minutiøst. Nogle dage senere havde han fået fat i et digitalt kamera og ville fotografere dem, men så var de væk. Han har ikke set dem siden.  Venlig hilsen Henrik Bringsøe yellow_u.gif (1028 bytes)


I juni 2000 så jeg kun 1 strandtudse på Skarø ud af de ca. 15 grønbrogede jeg så i løbet af en nat. Den målte 11 cm. Modtaget fra Jesper Weiss Jensen den 15. dec. 2000. yellow_u.gif (1028 bytes)


Verden er af lave: Den regnfulde nat mellem 10.-11. december hopper en håndfuld grønbrogede rundt i gadelygteskæret på Birkholm! Hilsner Poul H yellow_u.gif (1028 bytes)


Kongresmeddelelse:

                    Den 11. - 17. Juli 2001 

afholdes 11. kongres arrangeret af
Societas Europea Herpetologica (SEH) 
ved Zalec i Slovenien. 

Kongressen styres af Society for Bird Research and Nature Protection Race og Environmental Society Radoziv, Zalec. Hvert anden år afholdes der kongres med deltagelse af professionelle herpetologer og amatører. Formålet er at informere hinanden om den aktuelle forskning på det herpetologiske område og udveksle erfaringer. Årets fokuspunkt vil være beskyttelse af padder og krybdyr bl a fordi SEH Conservation Committee fejrer sin 20 jubilæum. Kongressproget er engelsk.

Mere information og tilmelding kan ske på :
http://www.zalec.si/radoziv/ogmseh 
(klik på APPLICATION) Det kan du også gøre her

Med venlig hilsen Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Året første vinterdag 1. december med 10° afholder ikke brun frø i at vandre. En truffet for enden af Nørresø på Sydfyn. Mvh Erhardt Ecklon

1dec00d.jpg (59303 byte) Klik på billedet for fuld størrelse yellow_u.gif (1028 bytes)


November:

Observation af brun frø sp., velvoksent individ torsdag d. 23/11 kl. 17.45 i Kirkendrup v/ Næsby N for Odense. Den krydsede min vej i fuldt firspring i fbm. min aftentur (let regn, 7-8 °C)gennem mosen. Mvh Ole H. Scharff  yellow_u.gif (1028 bytes)


Insulinmosen, Gentofte, 19. november: 3 stk. brun frø (Rana temporaria/arvalis), 2K, i et okkerfældningsbassin samt 1 butsnudet frø (Rana temporaria), ligeledes 2K, i et okkerfyldt vældparti på en eng.   Erik Buchwald og Thomas Vikstrømyellow_u.gif (1028 bytes)


Måske også af vores interesse. Mh Bjarke

Fra Oslofjordens Friluftsråd ved kjetil@oslofjf.no

DyreNett  stålorm i november

Vet ikke hvor vanlig det er med stålorm i november, men fant et ind. som så ut til å være nylig overkjørt på en gårdsvei ved Borrevannet søndag 5. november. Kan ikke huske å ha sett stålorm så seint på høsten, men med opp til 10-12 grader i skyggen når sola har tittet fram så kan vel alle og enhver få litt kribling, selv om det altså gikk heller dårlig i dette tilfellet....Kjetil Johannessen
 http://www.naturnett.org - Du trenger bare ett bookmark
yellow_u.gif (1028 bytes)

En trafikdræbt Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) på landevejen øst-vest på Drejø i det sydfynske øhav lørdag den 4. november 2000. Se foto. Dobbeltklik for fuld størrelse:

                             Lille vandsalamander trafikdræbt på vejen øst vest på Drejø. Lørdag den 4. november 2000. EE-Foto. Lille vandsalamander trafikdræbt på Drejø den 4. november 2000 yellow_u.gif (1028 bytes)


                                  Oktober:

I første uge af september så Jørgen Johansen en grønbroget tudse (Bufo viridis) i sin parcelhushave ved Toftegårds Plads i Valby, Kbh.

Er det ikke temmelig langt fra dens naturlige forekomstområde i Valbyparken? Thomas Vikstrøm
yellow_u.gif (1028 bytes)


Stor vandsalamander (Triturus cristatus) fundet trafikdræbt i Åsø Skov vest for Tranekær den 20. oktober 2000. 2 skrubtudser (Bufo bufo) trafikdræbt på Kogtvedvej, Svendborg samme dag. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt fra Strynø
De grønbrogede tudser (Bufo viridis) synes at fortsætte deres fremgang i år. De har kvækket i ganske stort tal (måske 30-50 stk) i "Mosen" på øens østkyst ca 600 m nord for færgelejet, samt i kystnært vandhul og grøfter ved øens sydspids - måske 25 stk. Dertil kommer et par stykker i "Pigernes vandhul" ved vestlige udkant af byen, samt nogle få i et vandhul nær kysten vest herfor. Der ses mange tudser fremme i landsbyens drivhuse på varme eller solrige dage. Her graver de sig ned og overvintrer. Med venlig hilsen Jens.Bech.
yellow_u.gif (1028 bytes)


                              September:

  Alm. firben (Lacerta vivipara)  1 (med gul underside) fanget i Ganløse Orned, Nordsjælland, 23/9. Thomas Vikstrøm Modtaget den 26.september.yellow_u.gif (1028 bytes)


  Söndag 17/9. Sandödla (Lacerta agilis): 8-10 årsungar samt en vuxen hona vid Ålabodarna N. Landskrona. Glädjande att det har kläckts nya ungar även i år. Hälsningar Lasse Bergendorf.  yellow_u.gif (1028 bytes)


Tre observationer af nyklækket snog (Natrix natrix) i Værebro Ådal vest for København. Alle tre individer var højst 10 cm lange og højst ½ cm tykke:
5/9: 1 Hove Bredmose. 11/9: 1 Vejlemose + 1 "Veksø Pyt". Modtaget fra Thomas Vikstrøm den 13. sep. 00
yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg har et par observationer til her, men er lidt usikker på arterne. 
Det var i torsdags (den 7/9) på Fyn, ved vådområdet lige vest for Ringe, Der så jeg en vandsalamander
(Triturus vulgaris), på land, som vandrede på en sti. Jeg formoder det var et ungdyr af lille vandsalamander. Den var 4-4.5 cm inkl. hale, og lys brun med et par mørkere brune striber på langs, på hver side af ryggen. 
Jeg så også to små frøer, formodentlig butsnudet frø (Rana temporaria )
Ved kirken i Ringe så jeg en stor frø, ca. 8 cm lang, som var brunlig, men med et grønligt skær, så det var muligvis en grøn frø. 

       Foto taget af Ulrik Smed
       Foto © fra Ulrik Smed Butsnudet frø (Rana temporaria )

 Venligst Ulrik Smed, Denmark, Aarhus e-mail: ulsm@post1.tele.dk  Modtaget den 9. septemberyellow_u.gif (1028 bytes)


10 september Baldringe N. Ystad: 25-30 Lövgrodor (Hyla Arborea) sågs i björnbärsbuskarna samt enstaka hördes också spela från trädtopparna. 5 Mindre vattensalamadrar (Triturus vulgaris) och 3 Större vattensalamandrar (Triturus cristatus) hittades under stockar eller barkbitar. Även enstaka Åkergrodor (Rana arvalis) höll till i dammkanterna.

Här är bilder som jag tog på Östlig Lökgroda (Pelobates syriacus) 2 olika individer från Micra Prespa NV. Grekland i slutet av maj i år. Vänliga hälsningar Lasse Bergendorf.
                            Pelobates syriacus Foto © Lasse Bergendorf Pelobates syriacus Foto © Lasse Bergendorf
                             Pelobates syriacus Foto © Lasse Bergendorf yellow_u.gif (1028 bytes)

Mange tudser (Bufo bufo) vandrer på de regnevåde veje i det vestlige Svendborg den 6. september 2000 kl. 22:00 temp. 15°. mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)  


Den 1. september var dagen, hvor jeg så årets første markfirbenunge i Voderup Klinter.
I øvrigt har markfirben en pudsig adfærd, som det nok kunne være interessant at undersøge lidt nærmere; de vandrer. Ikke så få gange, og specielt i år, har jeg flere gange oplevet at blive ringet op af folk som har haft et markfirben inde i stuen eller lignende. I alle tilfælde har det drejet sig om steder, som ligger noget uden for deres normale udbredelsesområde (op til 2,5 kilometer) her på Ærø. Der er nok ingen tvivl om, at de bruger markskellene som korridorer, men hvorfor de har den vandringstrang vides ikke. Det har drejet sig om såvel voksne hanner og hunner og om ungdyr. Min teori er indtil videre at det drejer sig om overskud fra forskellige lokaliteter, som søger nye levesteder. Markfirben er jo temmelig territoriale, så det var da en mulighed ! M.v.h. Kim 
yellow_u.gif (1028 bytes)


August:

Jeg har, den 26/8/2000, set to skovfirben på Djursland, ca. 2 kilometer øst for Ebeltoft. Modtaget fra Ulrik Smed yellow_u.gif (1028 bytes)


Hundstrup Å ved Rødkilde Gods, Fyn.
Grøn frø (Rana esculenta)
: omkring 30 nyforvandlede grønne frøer i den store oversvømmede eng samt voksne dyr på engen og i grøfter.
Skrubtudse (Bufo bufo): 1 voksen fundet på den store eng ved Rødkilde
Lille vandsalamander
(Triturus vulgaris) : larve og nyforvandlet i den store oversvømmede eng 
Butsnudet frø (Rana temporaria): voksne og etårige spredt (tyndt) rundt på engene og også i mosen.
Desværre var der yngel af nipigget hundestejle i den oversvømmede eng, men de grønne frøer og den lille vandsalamander klarer sig alligevel. Mange hilsner Niels  Amphi Consult v. Lars Briggs, Forskerparken Fyn
Forskerparken 10, 5230 Odense M Tlf.: 6315 7143, Fax: 6593 2309 Mobil: 2161 0797 e-mail: briggs@amphi.spo.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


21. august: Snog (Natrix natrix), 1 ca. 75 cm lang set i Vaserne ved Furesøen nord for Kbh. Thomas Vikstrøm yellow_u.gif (1028 bytes)


Se Nordisk Herpetologisk Forenings [ http://www.nhf.dk/] ny-designede hjemmeside. yellow_u.gif (1028 bytes)


               Efterlysning: Fund af danske lægeigler.

Lægeigle, rygside

 

Lægeigle, bugside

Lægeigle, rygside

 

Lægeigle, bugside

Indenfor de seneste år er der fundet danske lægeigler på flere, hidtil ukendte lokaliteter. For øjeblikket kendes arten fra ca. 47 lokaliteter i Danmark, hvoraf de 36 er beliggende på Bornholm.

Jeg er interesseret i at høre om såvel nye som gamle fund (især udenfor Bornholm) og modtager også gerne alle former for oplysninger, der kan bruges til opsporing af læge-iglelokaliteter.

Desværre forveksles lægeigle ofte med hesteigle, som er en meget almindelig ferskvandsigle, der lever i smådamme og vandhuller ligesom lægeiglen. For at undgå forveksling, er det vigtigt at undersøge farver og mønstre grundigt, da disse kan variere meget. Igler er ledorme, de har en muskulatur, der gør dem i stand til at ændre form, og mønstringen kan se anderledes ud, når iglen er udstrakt end når den gør sig kort og tyk.

Kendetegn: 

Lægeiglen er en stor og kraftig igle, op til 15 cm lang, når den er udstrakt. Rygsiden er oftest brunlig med orange striber og pletter. Bugsiden er mørk med olivengrønne pletter i "sildebensmønster" eller marmorering.

Hesteiglen er lidt mindre end lægeiglen. Rygsiden er ensfarvet grønsort, bugsiden ensfarvet grålig eller grågrøn, med små, mørke pletter langs siderne.

Vandhullet: Den typiske lægeiglebiotop er en ikke for næringsrig, lavvandet markdam eller skovsø med mudderbund og kantvegetation af græsser, halvgræsser m.v., gerne med jævnlige besøg af kreaturer eller råvildt.

Tidligere fund er koncentreret i nogle bestemte landsdele, men hvis der er nogen, som har lyst til at se nærmere på nogle af lokaliteterne, kan de jo kontakte mig for at få den præcise "adresse".

Indenfor de seneste 50 år er der fundet lægeigler i følgende landsdele: 
Øst- og Midtjylland:  6 lokaliteter
Fyn:   1 lokalitet
Lolland: 1 lokalitet
Nord- og Østsjælland: 6 lokaliteter
Møn: 1 lokalitet
Bornholm:  mindst 36 lokaliteter

Ring eller skriv til:
Tove Yde
, Horsensvej 127, 8660 Skanderborg, tlf. 86 53 88 86. e-mail: tove.yde@post11.tele.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm