[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar,  februar [marts] [ april ] [ maj ] [ juni ] juli [september]  
[
Direkte til Fænologi-oversigten ] [ EU-LIFE-projektet]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:26:59             Skriv til Herpetologisiden her.    [DEBAT]  [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

August:

Jeg har, den 26/8/2000, set to skovfirben på Djursland, ca. 2 kilometer øst for Ebeltoft. Modtaget fra Ulrik Smed yellow_u.gif (1028 bytes)


Hundstrup Å ved Rødkilde Gods, Fyn.
Grøn frø (Rana esculenta)
: omkring 30 nyforvandlede grønne frøer i den store oversvømmede eng samt voksne dyr på engen og i grøfter.
Skrubtudse (Bufo bufo): 1 voksen fundet på den store eng ved Rødkilde
Lille vandsalamander
(Triturus cristatus) : larve og nyforvandlet i den store oversvømmede eng 
Butsnudet frø (Rana temporaria): voksne og etårige spredt (tyndt) rundt på engene og også i mosen.
Desværre var der yngel af nipigget hundestejle i den oversvømmede eng, men de grønne frøer og den lille vandsalamander klarer sig alligevel. Mange hilsner Niels  Amphi Consult v. Lars Briggs, Forskerparken Fyn
Forskerparken 10, 5230 Odense M Tlf.: 6315 7143, Fax: 6593 2309 Mobil: 2161 0797 e-mail: briggs@amphi.spo.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


21. august: Snog (Natrix natrix), 1 ca. 75 cm lang set i Vaserne ved Furesøen nord for Kbh. Thomas Vikstrøm yellow_u.gif (1028 bytes)


Se Nordisk Herpetologisk Forenings [ http://www.nhf.dk/] ny-designede hjemmeside. yellow_u.gif (1028 bytes)


Pressen meddeler her til morgen den 16. august, at dele af nato-øvelsen er indstillet fordi der er fundet løvfrøer ved Oxbøl !
Er der nogen der kan bekræfte ?

Nu er det opklaret -
det var ved Vesterskoven, nord for Haderslev by, hvor det Slesvigske Fodregiment kører i bæltekøretøjer. I følge Jyske Vestkysten i dag er det en plejeplan Skov-Naturstyrelsen har udarbejdet med regimentet, der skal sikre et halvt hundrede små løvfrøer. Atlså fint- det var bare ikke Ribe amt, og derfor ingen sensation. Der blev citeret forkert i radioavisen- Oxbøl i stedet for Haderslev- V.H. Grethe.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Stor vandsalamander (Triturus cristatus), 2. august 1 eksemplar på land i Krogen ved Valsgård øst for Hobro. Lokaliteten ligger i EF-habitatområde nr. 22, Kielstrup Sø, men stor vandsalamander indgår ikke i udpegningsgrundlaget. Thomas Vikstrøm. yellow_u.gif (1028 bytes)


   I disse dage afholdes:
 7th Nordic Herpetological Symposium,  Romerike i Norge den 15. til 17. august 2000. [http://home.c2i.net/nobi/nordicherpsymp.htm] med følgende deltagere:

 1. Dolmen, Dag. Norway
 2. Fog, Kåre. Denmark
 3. Gjerde, Harald. Norway
 4. Gjerde, Leif. Norway
 5. Hage, Morten. Norway (withdrawn)
 6. Johansen, Beate Strøm. Norway
 7. Linnamägi, Meelis. Estonia
 8. Masing, Matti. Estonia
 9. Milto, Konstantin D. Russia
 10. Myklebust, Olav Atle. Norway (withdrawn)
 11. Pappel, Piret. Estonia
 12. Rannap, Riinu. Estonia
 13. Rygh, Odd. Norway
 14. Sørensen, Pål. Norway yellow_u.gif (1028 bytes)

Hei!
Jeg tok inn noen paddeegg som var klekkeferdige 7.mai i år, og hadde de oppi et akvarium inne. Det blir varmt i rommet når sola skinner om dagen. Jeg matet dem med hundepellets og de fikk noen mosedotter og et par steiner til å krype opp på, over vann hvis de ville. Allerede etter en måned hadde alle fått 4 bein og så ut som små, sorte padder. De var nå klare til å settes ut i sin opprinnelige dam. Men da skjedde det at nesten alle plutselig døde i løpet av 2-3 dager. 
Ut av magen tøt det an liten glatt  hvit orm/mark. Jeg så den sammenkveila marken inni magen gjennom huden deres. 

Kjenner du til hvilken mark dette kan være? 

Er dette et vanlig problem med rumpetroll (=haletudser) i fangenskap? 

Hva kan jeg gjøre for å unngå dette en annen gang? 

Håper å se mange på det nordiske herpetologisymposiet i Norge nå om få dager! Mange hilsner fra Beate Johansen.
yellow_u.gif (1028 bytes)


               Efterlysning: Fund af danske lægeigler.

Lægeigle, rygside

 

Lægeigle, bugside

Lægeigle, rygside

 

Lægeigle, bugside

Indenfor de seneste år er der fundet danske lægeigler på flere, hidtil ukendte lokaliteter. For øjeblikket kendes arten fra ca. 47 lokaliteter i Danmark, hvoraf de 36 er beliggende på Bornholm.

Jeg er interesseret i at høre om såvel nye som gamle fund (især udenfor Bornholm) og modtager også gerne alle former for oplysninger, der kan bruges til opsporing af læge-iglelokaliteter.

Desværre forveksles lægeigle ofte med hesteigle, som er en meget almindelig ferskvandsigle, der lever i smådamme og vandhuller ligesom lægeiglen. For at undgå forveksling, er det vigtigt at undersøge farver og mønstre grundigt, da disse kan variere meget. Igler er ledorme, de har en muskulatur, der gør dem i stand til at ændre form, og mønstringen kan se anderledes ud, når iglen er udstrakt end når den gør sig kort og tyk.

Kendetegn: 

Lægeiglen er en stor og kraftig igle, op til 15 cm lang, når den er udstrakt. Rygsiden er oftest brunlig med orange striber og pletter. Bugsiden er mørk med olivengrønne pletter i "sildebensmønster" eller marmorering.

Hesteiglen er lidt mindre end lægeiglen. Rygsiden er ensfarvet grønsort, bugsiden ensfarvet grålig eller grågrøn, med små, mørke pletter langs siderne.

Vandhullet: Den typiske lægeiglebiotop er en ikke for næringsrig, lavvandet markdam eller skovsø med mudderbund og kantvegetation af græsser, halvgræsser m.v., gerne med jævnlige besøg af kreaturer eller råvildt.

Tidligere fund er koncentreret i nogle bestemte landsdele, men hvis der er nogen, som har lyst til at se nærmere på nogle af lokaliteterne, kan de jo kontakte mig for at få den præcise "adresse".

Indenfor de seneste 50 år er der fundet lægeigler i følgende landsdele: 
Øst- og Midtjylland:  6 lokaliteter
Fyn:   1 lokalitet
Lolland: 1 lokalitet
Nord- og Østsjælland: 6 lokaliteter
Møn: 1 lokalitet
Bornholm:  mindst 36 lokaliteter

Ring eller skriv til:
Tove Yde
, Horsensvej 127, 8660 Skanderborg, tlf. 86 53 88 86. e-mail: tove.yde@post11.tele.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


Lidt nyt og "gammelt"

Grøn frø (Rana esculenta): Siden 12/7 og fremt til 3/8 har jeg set haletudser af grøn frø i næsten alle størrelser dvs fra 1 cm til ca. 5 cm gennem hele perioden i forskellige vandhuller på Hjerpsted Bakkeø, Sønderjyllands Amt. De første nyforvandlede grønne frøer så jeg d. 3/8 ved en størrere og ganske fladvandet dam, amtet rensede op og tømte for fisk i 1999. Det vrimlede med nyforvandlede grønne frøer i den fugtige bredzone og flere meter ind i den udtørrede del af bredzonen. I øvrigt var der stadig både den 2/8 men især den 3/8, hvor det var ret solrigt, fin kvækkeaktivtet i flere basisdamme.

Løgfrø (Pelobates fuscus): I den vestlige del af Sønderjylland må det siges, at har løgfrøerne haft en rimelig god ynglesucces, når der ses bort fra vandhuller, som er blevet påvirket i usædvanlig grad af f.eks. gylle. Der har været en vis spredning i haletudsernes størrelse gennem undersøgelsesperioden 12/7-3/8 - også indenfor samme vandhul- som nok kunne antyde, at yngleperioden var længere end frøernes kvækkeaktivtet gav indtryk af. Den første nyforvandlede løgfrø jeg observerede i vandhullerne på Hjerpsted Bakkeø var den 19/7, men det store forvandlingscirkus er endnu ikke klinket af. Stadig den 3/8 var der mange store og mellem store haletudser og dyr tæt på forvandligen i forskellige vandhuller.

Det er i år lykkedes at finde en hidtil ukendt population af løgfrø (Pelobates fuscus)i Vestsønderjylland, på Jejsing Bakkeø øst for Tønder, hvor der i forbindelse med Sønderjyllands Amts paddeprojekter er gennemført stikprøveregistreringer efter løgfrøhaletudser i juli måned. Med venlig hilsen Per Klit
yellow_u.gif (1028 bytes)


Lördag 5/8: Vid en gård utanför Glimåkra i N Skåne hittades under utlagd plast 10 Kopparödlor (Anguis fragilis). En hane var svagt blåfläckad. Även 2 Snokar (Natrix natrix) sågs. Har inte varit så aktiv i sommar men var i NV Grekland i slutet av maj där jag äntligen hittade och fotograferade Pelobates syriacus + 25 andra arter. Vänligen Lasse Bergendorf yellow_u.gif (1028 bytes)


Hermed en lille obs fra Lustrup ved Ribe.
D.26.7.2000 fangde naboens kat en flot snog (Natrix natrix) i vores have. Den var 55 cm. og formentlig en hun. Katten var effektiv og havde med et enkelt bid i nakken gjort det af med snoge. Bedrøveligt - men alligevel med et element af nytte. Alle børnene i området kom løbende da de hørte om fangsten og de fik alle lejlighed til at røre, lugte og betragte en ægte slange. Nogle af forældrene var skrækslagne og det er let at se hvor enkelt slangeskræk kan opstå . De fik et længere opdragene og velmenende foredrag om slangernes betydning i naturen osv osv.
Dagen før blev der set et endnu større eksemplar samme sted.
Jeg har aldrig set snoge i området før - måske skyldes det at vi har fået flere vandhuller i nabolaget de sidste par år. Med venlig hilsen Nis Asbjørn Holm Modtaget den 2. august 2000.yellow_u.gif (1028 bytes)


Oversigt over Rødliste 1997 Skov og Naturstyrelsen yellow_u.gif (1028 bytes)


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm