[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar,  februar [marts] [ april ] [ maj ] [juni] [august]  [september]   
[
Direkte til Fænologi-oversigten ] [ EU-LIFE-projektet]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:27:02             Skriv til Herpetologisiden her.    [DEBAT]  [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

JULI:

Hej.

Jeg var med min lille familie en tur på ferie i Ellinge Lyng, nordsjælland. Vi dvs. vores drenge 4-7 år fandt nogle meget små frøer (1 - 1,5 cm), der var rigtig mange af dem. Efter vi er kommet hjem, ville vi se om vi kunne finde et billede af et eksemplar. Det tætteste vi er kommet er SPRINGFRØEN, men efter jeres oplysninger, findes frøen ikke i omtalte område. Hvis det ikke er SPRINGFRØEN, hvad er deet så for een. Vi har medsendt et billede. Håber I kan hjælpe, idet vores drenge snart skal begynde i skole/børnehave og gerne ville kunne fortælle lidt om deres fantastiske safari i Ellinge Lyng omgivet af vilde dyr. Mange hilsner Bjørn og Charlotte. Modtaget den 16. juni.

Hvilken brun frø ?
Hver med til at afgøre, hvad dette er for en ? Butsnudet - Spidsnudet eller Springfrø ?
Send dit bud til Bjørn & Charlotte Duncan Hardam og siden her!
Hej 
Det er svært at afgøre ud fra billederne, men jeg tror at det er butsnudet frø. V. H. Kåre. Den 22. juli 00

  yellow_u.gif (1028 bytes)


Oversigt over Rødliste 1997 Skov og Naturstyrelsen yellow_u.gif (1028 bytes)


  Her er lidt feltdata:

Klokkefrøen kvækker stadig lidt på Østfyn. På den sydlige bestand blev der i de to bedste vandhuller hørt 2 hanner d. 12. juli sidst på eftermiddagen i sædvanligt halvdårligt vejr. Ved samme lejlighed blev der observeret en snog. På Taarup Strand ser jeg altid 1-årige klokkefrøer ved Lergraven som tegn på at de få frøer der blev sat ud sidste år i august og september har klaret sig godt. Med venlig hilsen Niels Damm.
yellow_u.gif (1028 bytes)
 
LØGFRØ (Pelobates fuscus) i Vejle Amt 

Vi har været på jagt efter løgfrøens (Pelobates fuscus) store haletudser i Vejle Amt:  

[Egtved] [Givskud] [Hammer] [Rørbæk Mark] [Kulsø]


Egtved:
Ved Vejle Amts største kendte bestand sydvest for Egtved blev der d. 8. juli i en gammel tørvegrav set et stort antal løgfrøhaletudser (Pelobates fuscus) solbade i vandoverfladen mellem bl.a. svømmende vandaks. De største eksemplarer var 12 cm lange og 3,5 cm brede med kraftige bagben og anlæg til forben.
yellow_u.gif (1028 bytes)

Givskud:
Vest for Givskud blev løgfrøens (Pelobates fuscus)  haletudser fundet i tre vandhuller d. 8. juli. De største var 12 cm lange og 3,7 cm brede.
yellow_u.gif (1028 bytes)

Hammer:
Ved Hammer blev der d. 8. juli fanget 1 haletudse på 7 cm i et vandhul, hvor løgfrøen (Pelobates fuscus) blev fundet i foråret 1997. Vandhullet blev oprenset i 1997 for at forbedre løgfrøens muligheder for at yngle. I år blev der hørt 4 kvækkende hanner i dette vandhul, og det er første år, der er registreret ynglesucces.
yellow_u.gif (1028 bytes)

Rørbæk Mark:
Rørbæk Mark : I en lille gammel mergelgrav blev der fundet 6 kv. løgfrø (Pelobates fuscus) hanner ved forårets ny-registrering. Der blev set mange haletudser i vandoverfladen d. 11. juli. Størrelsen var ca. 10 cm.
yellow_u.gif (1028 bytes)

Kulsø:
Fuglsang, sydvest for Kulsø : I en gammel mergelgrav blev der hørt 14 kvækkende løgfrø (Pelobates fuscus) hanner ved forårets ny-registrering. Der blev d. 11. juli set nogle få haletudser under en tæt måtte af andemad, der dækkede hele vandoverfladen. Størrelsen var ca. 7 cm. Haletudsernes vækst er sandsynligvis hæmmet af en meget dårlig vandkvalitet og en lav vandtemperatur pga. den tykke måtte af andemad.
yellow_u.gif (1028 bytes)

Med venlig hilsen Niels Damm og Dennis Hansen  yellow_u.gif (1028 bytes)

Amphi Consult v. Lars Briggs
Forskerparken Fyn
Forskerparken 10
5230 Odense M
Tlf.: 6315 7143, Fax: 6593 2309
Mobil: 2161 0797
e-mail: briggs@amphi.spo.dk 

 

Klippet fra Jyske Vestkysten fra i lørdag den 8. juli. Udklippet har jeg modtaget fra Anne Margrethe Andersen.  Ud fra billedet ligner det stor vandsalamander (Triturus cristatus), men bedøm selv. 
Kommentarer kan sendes til mig.
yellow_u.gif (1028 bytes)
                                           
                                                  Komposten huser en rap lille padde


En lille, mørk salamander blev forstyrret, da far og datter skulle ilte deres kompost. Måske er den en sjælden bjergsalamander, måske er den mere almindelig stor vandsalamander.

AF LENA JUUL

VEJEN: Ti-årige Nanna Duus nyder sin sommerferie. I går hjalp hun sin far Hans Peder Andresen hjemme i haven på Dalgårdsvej.  En del af arbejdet var at rode i komposten for at ilte mulden. Og der dukkede den så frem, den lille, vakse, salamander. 
- Jeg blev lidt forskrækket, da jeg så den, indrømmer Nanna.
Salamanderen er vel omkring ni centimeter lang. Den er orange under maven og på spidserne af fødderne. Den er både sød og lidt ulækker, for jeg er ikke helt vild med den slags dyr, siger Nanna. 
Hun og hendes far tog salamanderen op i en bøtte.
- Jeg tror, at det kan være en bjergsalamander, vi har fundet fortæller Hans Peder.
Han har slået op i et dyreleksikon og beskrivelsen og billedet i bogen ligner fint salamanderen fra komposten. Han har også set et tv-program, der fortalte, at bjergsalamanderen herhjemme kun er set i Sønderjylland.
Bjergsalarnanderen kommer fra Mellemeuropa, hvor den oftest holder til i små, mørke, bjergsøer. Den blev første gang set herhjemme i 1948 ved Aabenraa. Det var en lærerinde, der fik øje på den.
- Så gik der lang tid, inden den dukkede op igen. Man så den først igen i 1970erne, fortæller biolog ved Ribe Amt Anne Margrethe Andersen.

Padde løs igen

I 1980erne blev der iværksat et program for at bevare den specielle salamander, og det ser ud til at lykkes fint.
- Det er dog ikke sandsynligt, at bjergsalamanderen naturligt har spredt sig til Vejen. Er det en bjergsalamander, far og datter har fundet, er den sandsynligvis blevet transporteret fra Sønderjylland herop, for eksempel sammen med noget træ, uddyber biologen. 
Om det er en lille sensation, som Nanna og Hans Peder fandt i deres kompost, kan Anne Margrethe Andersen ikke afgøre gennem telefonen. - Det kan også være en stor vandsalamander. De to padder kan nemt forveksles, siger biologen.

Nanna og hendes far har sluppet den lille padde ud igen. Den bor fortsat lunt og fugtigt i deres kompost.
yellow_u.gif (1028 bytes)


 

Billede lånt fra Jyske Vestkysten (58941 byte) 
(Klik for fuld størrelse) yellow_u.gif (1028 bytes)

 

Nanna Duus og hendes far Hans Peder Andresen har fundet denne liIle fyr i deres kompost. Måske er det en bjergsalamander og dermed en lille sensation, måske er det den mere almindelige stor vandsalamander. Foto. Helmuth Christensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyforvandlede løgfrø (Pelobates fuscus):
I dag 11/7 fandt jeg den første nymetamorfoserede løgfrø (Pelobates fuscus) i år. Det var i et vandhul nord for Alsønderup ved Hillerød. Den havde endnu meget hale (totallængde 7 cm).  Med venlig hilsen John Frisenvænge. Modtaget den 11. juli 00.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Amphibien- und Reptilienschutz aktuell 24/2000. Hvem kan hjælpe med at korrekturlæse den engelske version?
Welche Kaulquappe ist das?
Unter diesem Titel hat Andreas Weck-Heimann den Amphibienbestimmungsschlüssel von Frido Berninghausen ins Internet (www.kaulquappe.de) übertragen. Nach dem großen Erfolg der deutschsprachigen Homepage ist jetzt auch die englische Version unter www.whose-tadpole.net im Netz. Bei der Durchsicht der Seiten sowie bei der Ergänzung noch nicht berücksichtigter mitteleuropäischer Arten wird um Mithilfe gebeten. Wer also gut Englisch spricht/schreibt und auch noch was von Amphibien versteht kann sich an der Korrektur online beteiligen. Insbesondere Verbereitungsdaten werden hier interessant sein. Es werden am Ende der Korrekturphase (Ende August, je nach Resonanz) 20 der neuen (englischen) Fassungen unter den Einsendern von Korrekturdaten verlost. Jede Seite hat ihr eigenes Korrektur-Formular. Nach der Korrekturphase wird es dann noch Eingabemasken fuer besondere Meldungen/Vorkommnisse und Verbreitungsdaten geben. Mandag den 10. juli 2000
yellow_u.gif (1028 bytes)

Lørdag den 8. juli var Uffe og Kirsten Mikkelsen samt min hustru Aoi og jeg på "bjergsalamandertur" i skovene omkring Åbenrå. Her er nogle af vores iagttagelser.
 I de fleste vandhuller var der stadig ganske mange voksne salamandre af alle tre arter. Der var tendens til, at salamandrene stadig befandt sig i kølige, skyggede skovvandhuller, hvorimod der var færre (eller måske ingen?) i soleksponerede, varme huller. Næsten alle salamanderlarver var små. De fleste larver af lille vandsalamander [Triturus vulgaris], som vi fandt, målte 10-15 mm (totallængde), men nogle var ca. 8 mm, og én var ca. 25 mm. De små under 10 mm kan dog have været meget talrige: Dem brugte vi ikke megen tid på at rode efter, og man overser dem let. Larverne af stor vandsalamander [Triturus cristatus],var 25-40 mm. Efter vores opfattelse var ingen af de registrerede larver af bjergsalamander [Triturus alpestris].
Der var et særligt interessant tilfælde, som jeg vil berette lidt om. Det var et ganske overskygget, lille skovvandhul beliggende blot ca. 5 m inde i skoven, lige ved en opdyrket mark. Det har tidligere huset pæne bestande af alle tre salamanderarter, og der har været nogle vandplanter. Men i 1999 var der pludselig hverken vegetation, voksne salamandre eller salamanderlarver, da hullet blev undersøgt (flere gange, forår, sommer og sensommer). Hullet er lille og let at ketsje i. Vi tænkte, at det kunne tilskrives brug af pesticider på marken. Da vi besøgte hullet i går lørdag, var der pludselig talrige salamandre af alle tre arter. Det tog ikke mange minutter, førend vi havde fanget 10 salamandre, hvorefter vi fandt det formålsløst at fortsætte opfiskningen. Det var stadig vegetationsløst. Vi ved ikke, hvad der var sket. Men kunne det tænkes, at de manglende salamandre (og vegetation) i 1999 kunne skyldes tilførsel af pesticider, som imidlertid ikke har dræbt de voksne salamandre, men blot har fået dem til at udvandre? I så fald kunne vandkvaliteten atter være kommet i orden i år, hvorved salamandrene vendte tilbage. Kommentarer er meget velkomne!
I et halvt overskygget skovvandhul var der MASSER af butsnudede frøer [Rana temporaria] i forvandling. Mange var stadig larver (med eller uden forben), men også rigtigt mange havde resorberet halen og hoppede omkring som småfrøer på land.
Ved to skovvandhuller var der mange nyforvandlede skrubtudser [Bufo bufo].
Uffe fortalte, at han fandt mange nyforvandlede skrubtudser [Bufo bufo] i Thy lørdag den 1. juli. Venlig hilsen Henrik Bringsøe. Modtaget den 9. juli. yellow_u.gif (1028 bytes)

Jeg har jo også travlt med klokkefrøerne (Bombina bombina) og så sent som i går satte jeg 201 nyforvandlede ud i et nyt område, som vi forventer os meget af. Jeg har ellers været lidt skeptisk, hvad angår områdets kvalitet, men efter der er kommet græsning på, ser det faktisk bare supergodt ud. Og så var det særdeles opløftende med alle de nyforvandlede springfrøer, der drønede rundt langs bredderne. Sjovt nok var der iøvrigt en nyforvandlet brun frø blandt de klokkefrøer, jeg fiskede op af netburene. Hvor den kommer fra aner jeg ikke. Snogene har jeg ikke set meget til, men vejret har jo heller ikke været super. Der imod har jeg set masser af markfirben i klinterne. Især mange flotte hanner i de klareste grønne farver. Modtaget fra Kim Bang den 9. juli yellow_u.gif (1028 bytes)


Tusinder af tudser (Bufo bufo) på vandring i Brøndbyvester:
Vi har en dam hvorfra der de sidste par uger er vandret en masse små frøer/tudser ud i området. Jeg ved ikke hvilken slags det er men det drejer sig om tusinder. Jeg troede først det var fluer der sad på de varme sten på stien, men ved nærmere eftersyn viste det sig at være tudser på ca 4-6mm. Det er interessant at iagttage hvordan de store tudser vandrer til vandhullet i løbet af foråret for efterfølgende at vandre tilbage i haverne, hvor vi dagligt træffer dem under buske og træer og i drivhuset. Så er det også sjovt at se resultatet nogle måneder senere, hvor "ungerne" er på vej ud i området i disse enorme antal. Modtaget den 8. juli fra Ulf Damgaard Nielsen
yellow_u.gif (1028 bytes)  


 Et par ældre meddelelser:
10. juni, Lumsås i Odsherred: Markfirben (Lacerta agilis), 1 højgravid hun netop overkørt af cykel på grusvej i sommerhuskvarter. 4 store æg mast ud af kroppen. 
11. juni: 2 markfirben (Lacerta agilis),  han på kystskrænten sammesteds. Thomas Vikstrøm.

18. juni: Tusinder af nyforvandlede skrubtudser
(Bufo bufo)  på vandring i have ved Gentofte Sø, Kbh. Vist den tidligste forekomst nogensinde! Jytte Vikstrøm. yellow_u.gif (1028 bytes)


Rapporten: "Undersøgelse af padder og vandhuller på Hjerpsted Bakkeø, 1999" [ new_anim.gif (416 bytes) LÆS Rapporten]. Udgivet Marts 2000 af Teknisk Forvaltning. Sønderjyllands Amt. Rapporten er udarbejdet af Amphi Consult v./ Per Klit Christensen for Sønderjyllands Amt.

Kontaktperson i Sønderjyllands Amt:
Erik Poulsen, biolog. Naturafdelingen. Tlf. direkte 74 33 54 60
E-Mail:Amtet@sja.dk, Homepage: http://www.sja.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


Nyt fra John Frisenvænge:
Hermed lidt observationer fra det sjællandske:
Krybdyr:
Flere snoge (Natrix natrix) samt to afstødte snoge-hamme blev 17/6 set ved lokalitet i det sydlige Hillerød 17/6. 
Padder:
En grøn frø (Rana esculanta) hørt på Sprogø 20/6 er usædvanligt, idet arten officielt ikke findes på øen. Martin Hesselsøe har dog registreret den på stedet tidligere år. Hvis arten er indslæbt, ville det være interessant med en nærmere undersøgelse af dens slægtskabsforhold...

Grønbroget tudse (Bufo viridis) blev sidste år her på siden rapporteret fra en forurenet industrigrund på det nordlige Amager, to km fra Rådhuspladsen. Jeg har i 2000 undersøgt denne grund for Københavns Kommune. I april fandt jeg 10 hanner og 5 hunner af grønbroget tudse, foruden en skrubtudsehan (Bufo bufo). Senere fandt jeg også juvenile grønbrogede tudser, der vidner om at arten formerer sig på stedet. I juni har jeg fundet haletudser af grønbroget tudse og larver af lille vandsalamander (Triturus vulgaris). Med venlig hilsen John Frisenvænge. Modtaget den 29. juni.
yellow_u.gif (1028 bytes)


 Tirsdag den 27. juni. Flere Klokkefrøer (Bombina bombina) udsættes på Sydlangeland ialt 286 (155 ved Gulstav og Ørnebjerg) og 131 ved Skovsgaard. Sent tirsdag aften udsættes 21 på Birkholm. Læs om opdrættet ved Klintholm på Østfyn i forbindelse med EU-LIFE-projektet . yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 26. juni.
20 nyforvandlede Klokkefrøer
(Bombina bombina) udsættes på Hjortø i forbindelse med EU-LIFE-projektet   
Forældrene er vokset op i et laboratorium. De har lagt æg på institutet og haletudserne har haft deres opvækst på laboratoriet. Transport med færgen til Hjortø, hvor der venter et liv i "Ætens Hule" på Hjortø på naturens betingelser.
yellow_u.gif (1028 bytes)

20 Bombina bombina transporteres til Hjortø med færgen den 26. juni 2000.
20 Bombina bombina 
transporteres til Hjortø 
med færgen den 26. juni 2000.


Smørmosen, Thurø  den 25. juni. Masser af nyforvandlede skrubtudser (Bufo bufo) Modtaget fra Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside .yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndag 25. juni, Insulinmosen ved Gentofte Sø, Kbh.: Masser af but-/spidssnudede frøer under forvandling samt nyforvandlede. Thomas Vikstrøm. yellow_u.gif (1028 bytes)


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm