[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2001

Læs her obs fra: [januar, februar][marts][april][juni][juli][august][september][oktober]
[ Direkte til Fænologi-oversigten ]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:26:56             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

MAJ 2001.

Grøn frø (Rana esculenta): Kvækkekor i Vaserne, Birkerød 15/5 (i eller ved "Grågåsesøen") og 28/5 (sydligste tørvegrav ved Bistruprenden); desuden i have på Frederikslundsvej i Holte 28/5 + 30/5. Første obs på disse lokaliteter i år trods hyppige besøg hele foråret! Thomas Vikstrøm yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Onsdag den 30. maj 2001 kl16:00 - 17.40.
Grønbroget tudse 3 han kvækker, Grøn frø kvækker + 1 juv fra sidste år. yellow_u.gif (1028 bytes)


Mjels Mark, Als Tirsdag/onsdag den 22. - 23. maj 2001
Den 22.-23 maj kvækkede løvfrøen af fuld kraft nær Mjels Mark på Als. så adskillige eksemplar om morgenen den 23. sidde og sole sig i hindbærbuske. Jesper Weiss Jensen (JWJ)

Skarø, Skarø Rev Onsdag/torsdag den 11./12. majl 2001
Den
11. og 12. maj hørte jeg den grønbrogede tudse "fløjte" (blandt de mange kvækkende grønne frøer) ude ved revet på Skarø.
Den 11. maj så jeg to hunner, der var på vej ud til revet. Jesper Weiss Jensen (JWJ)

Ærø, Vodrup
Fredag/lørdag den 17./18. maj 01
Den 17. maj hørte jeg klokkefrøen nær Voderup Klint på Ærø.
Den 18 maj så jeg en stork, ved samme vandhul (hørte ingen klokkefrøer!!*s*)opholdt sig i området i længere tid. Jesper Weiss Jensen (JWJ) yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg har modtaget oplysinger om ferejer (Eubranchipus grubii) fra Svendborgegnen, idet Mogens Holm d. 20/5 fandt ferejer i antal i vandhullet i Slæbæk Skov, hvorimod der ikke var held i de to vandhuller i Sofielund.
Sæsonen for forårsfejen er sikkert slut nu, men der er stadig mulighed for at finde forårsdamrokken Lepidurus apus og muslingeskalkrebsen Lynceus brachyurus i de sommerudtørrende pytter. Desuden er der en særlig grund til at holde øje med muslingeskalkrebsen Limnadia lenticularis der er registreret fra alle vore nabolande, men endnu mangler at blive fundet i Danmark. Arten er nærmest bønneformet og skjoldet bliver op til 1 cm. langt. Svømningen er tung og tumlende og derfor ikke hoppende som hos dafnierne. Den bør eftersøges i små lavvandede og tilgroede damme der ofte tørrer ud om sommeren.
Med venlig hilsen
Jakob Damgaard
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej, Thurø Søndag den 27. maj 01  
En rognfyldt lille vandsalamander i søen, der pt. ligner en gang grønkålssuppe.
Trods det ser haletudserne ud til at trives. Endnu ingen bagben at se. Arne Bruun  
[Grøn Guide] 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø, Kæret "Hennings Mose". Lørdag den 26. maj 2001kl. 15:30 - 16:30:
- Grøn frø kvækkende 1
- Grønbroget tudse 1 Med venlig hilsen Jens Bech 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Har lige fundet denne side og undrer mig over de få iagttagelser.
Jeg færdes i Brøndbyskoven, hvor jeg (maj 2001)har hørt og set butsnudet frø (Rana temporaria) og skrubtudse (bufo bufo) samt mødt
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris), han og hun med æg.
Desuden er der forskellige haletudser i spandevis, men dem kan jeg ikke kende fra hinanden. Eva Henriksen 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Det er ikke fordi jeg ikke laver noget, men der er jo ikke så meget nyt i kvækkende grønbroget tudse (Bufo viridis) længere. Det skulle være, hvornår de holder op ...

Der er stadig kvækning af grønbroget tudse (Bufo viridis) her i det østsjællandske (seneste registrering 24/5), men aktiviteten er mærkbart lavere på de forskellige lokaliteter end tidligere på måneden. Haletudser er fundet på Avedøre Holme 17/5 (meget små), ved Greve (Olsbæk Strand) 21/5, Ishøj Strandpark 24/5 og Vestamager 25/5.

På Vestamager er grønbroget tudse (Bufo viridis) dukket op på nye lokaliteter, hvilket tyder på en stigende bestand. Til gengæld er der kun fundet enkelte strandtudse (Bufo calamita) og ingen yngel. Strandtudse (Bufo calamita)  kvækkede i slutningen af april, men er senest hørt 30/4. Ved efterfølgende besøg frem til 10/5 blev de stadig set, men ikke hørt. Ved besøg 13/5 og 23/5 er der ikke fundet strandtudser.

Desuden har jeg sammen med Anne Solholm været på Sprogø i forbindelse med Storebæltsforbindelsens overvågning af bestanden af grønbroget tudse (Bufo viridis) Ca. 200 forskellige mærkede individer er aflæst. Af andre paddearter har vi fundet Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) (udbredt) og grøn frø (Rana esculenta) (2 individer). Grøn frø er i de senere år fundet på øen ved flere lejligheder, dog kun enkelte individer. Den antages at være indført efter anlægsarbejderne til broen begyndte. 
Med venlig hilsen. John Frisenvænge, Bavnevej 23, DK-2650 Hvidovre, +45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


Petersminde Lergrav, "Issøen" Stensstrup Torsdag den 24. maj 2001 
Grønne frøer 100-200 kvækker yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Onsdag den 23.maj 2001 kl. 16:00-18:00
Grønne frøer 3-4 hanner kvækker
Grønbroget tudse 4-5 hanner "triller"

Krarup Gadekær Tirsdag den 22. maj 2001
Grønne frøer kvækker Poul Rasmussen og Bent Staugaard Nielsen  

Rødme Svinehaverne Søndag den 20, maj 2001
Grøn frø 5 yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Torsdag den 17. maj 2001 
Grønbroget Tudse (Bufo viridis) 1 kvækkende..  Poul Rasmussen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vesterlund Svendborg Onsdag den 16.maj 2001 
Lille vandsalamander hun ( i havebassin ) Ulla Friborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Bankel Torsdag den 17. maj 2001
Listen over observationer er lang. I denne omgang vil jeg blot nøjes med at meddele, at jeg fandt haletudser af Strandtudse (Bufo calamita) ved Bankel i aftes, d.v.s. 17/5. Haletudserne var optil ca. 1 cm.MVH Per Klit. yellow_u.gif (1028 bytes)


Søby, Søby Skole Ærø Onsdag den 16.maj 2001 
I dag fandt jeg i Søby skoles vandhul de første æg af Grøn frø (Rana esculenta) her på Ærø , noget senere end sidste år, da der allerede var æg den 4. maj. M.v.h. Kim Bang Jensen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Amalielyst, Hvidkilde Sø Onsdag den 16.maj 2001 
Lille vandsalamander hanner + hunner
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Tirsdag den 15. maj 2001
Grønbroget tudse (Bufo viridis) min 5 hanner kvækker.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg så en kvækkende klokkefrø i vandhullet til venstre på vej op til byen. Der kan have været flere, men jeg havde kun 10 min. tilbage på det tidspunkt. Herudover hørte jeg klokkefrøer da jeg gik på markvejen midt på øen. Det kom så vidt jeg kunne høre fra den nord-nordøstlige del. Sandsynligvis fra den lave sø tæt på byen. Antal? Jeg tror der var nogle få, men det er svært at bedømme. Jeg havde ikke tid til at gå derover og undersøge det nærmere, desværre. og desuden var der et par viber og (vistnok) kobbersnepper, som absolut ikke brød sig om min tilstedeværelse. 
Disse oplysninger er nok ikke til megen hjælp, men jeg må indrømme, at min tid primært gik med at studere de grønbrogede, som jeg ikke har haft fornøjelsen af at møde før. Jeg sender et kort og et par billeder derovrefra når jeg får dem fremkaldt. Ulla Friborg 
yellow_u.gif (1028 bytes)


  Søndag d. 13. maj:
I søndags fotograferede jeg klokkefrøer, og efter jeg har set billederne har jeg opdaget en sjov ting i forbindelse med frøen afgiver lyd, - udsender den vibrationer der løber vinkelret ud fra kroppen. Er du istand til at se det på vedlagte dias. 
Har du en forklaring herpå. Hilsen ET

                 Klokkefrø fotograferet af Erik Thomsen.
                  Klokkefrø. Foto: Erik Thomsen © etfoto@mail.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 14. maj 2001 
Nu sad jeg lige og betragtede din hjemmeside og jeg kan da godt se, at det er lidt påfaldende at Ærø ingen klokkefrøaktivitet har. Men det har vi da, jeg samler bare sammen. Foreløbig er der i Voderupområdet i 6 vandhuller hørt 18 forskellige dyr i perioden 2. maj til nu. Hilsen Kim
yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 14. maj 2001 
I dag besøgte jeg Skovbrynke i Ærøs sydligste ende. I gadekæret talte jeg hele 8 snoge (Natrix natrix), mange samme årgang, 3 år gamle og ca. 45 cm. Jeg talte med gadekærets ejer, Leo Kristensen, som aktivt følger gadekæret. Han kunne fortælle, at han den 2. april talte hele 10 snoge solende sig rundt langs kanten. Det ser ud til at blive en fin sæson i Skovbrynke.  M.v.h. Kim 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjortø Mandag den 14. maj 2001 
Horsekær:
Klokkefrø (Bombina bombina) 2 han kvækkede, ca 100 grønne frøer (Rana esculenta) kvækkede Niels, Cille og Erhardt

                   To klokkefrøhanner, Horsekær den 14. maj 2001.


Ætenshule:
Klokkefrø (Bombina bombina) 1 han kvækkede, ca 10 - 20 grønne frøer (Rana esculenta) kvækkede Niels, Cille og Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjelmshoved, Fællesvandhullet Mandag den 14. maj 2001 
Grøn frø ca 5-6 set
Niels, Cille og Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


Avernakø Søndag d. 13. maj:
Klokkefrøer (Bombina bombina) ca 2000 æg (individer) 17 og 12 kvækkende hanner i to fx vandhuller.
Niels Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


Hedensted Mandag den 14. maj 2001 
Strandtudse (Bufo calamita) i Amplexus 31 han + æg  Niels Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm Fredag den 11. maj 2001
Kvækkende Grønne frøer (Rana esculenta) og Klokkefrøer (Bombina bombina). Masser af grønbrogede tudser på digerne, samt mange æg og nyudklækkede haletudser observeret i et enkelt vandhul. (Jeg havde desværre ikke tid til at tjekke dem alle). Ulla Friborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø uge 19 
En stor snog - angivelig ca 1½ m lang - er for cirka en uge siden set ved et dige på Strynø. Jens Bech yellow_u.gif (1028 bytes)


9/5, Kattehale Sønderskov mellem Allerød og Farum: To store kor af kvækkende Grønne frøer (Rana esculenta)  samt to snoge (Natrix natrix) og en drægtig Lille vandsalamander Triturus vulgaris.
13/5, Stavnsholt Gadekær ved Farum: Stort kor af kvækkende
Grønne frøer (Rana esculenta) . Thomas Vikstrøm yellow_u.gif (1028 bytes)


Skagen den 12. maj 2001:
Markfirben han + hun: 
Sandmilen, Grenen, Flagbakken.
Strandtudse han, hun + æg:
Grenen 1 lokalitet, Sandmilen 3 lokaliteter, Råbjerg syd for Råbjerg Mile

        Strandtudseæg fra Grenen, Skagen den 12. maj 01.


Lille vandsalamander:
Damsted Klit, Skagen
Spidssnudet frø:
Råbjerg syd for Råbjerg Mile yellow_u.gif (1028 bytes)


Føns Fredag den 11. maj 2001
Strandtudserne (Bufo calamita) ved Føns (Rud og Gartersøen) kvækkede i går aftes, d.v.s. 11/5. Dennis Hansen yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Tåsinge Onsdag den 9. maj 2001 kl 22:30
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 3 sy Poul Rasmussen

Avernakø
 Onsdag den 9 .maj 2001 
Klokkefrø (Bombina bombina) 18 + 11 i to vandhuller kvækkende + æg Niels Damm

Hjortø  Onsdag den 9 .maj 2001 
Grøn frø (Rana esculenta) ca 16 set
Springfrø (Rana dalmatina) æg og haletudser

      Haletudse af springfrø (Rana dalamatina) hjortø den 9. maj 01.

Hjelmshoved Fællesvandhullet  Onsdag den 9 .maj 2001 
Grøn frø (Rana esculenta) 6 set yellow_u.gif (1028 bytes)


8/5: Haletudser af but-/spidssnudet frø klækket i Insulinmosen, Gentofte. Må vel vidne om at yngleperioden har strakt sig over en ret lang periode eftersom begge arter stadig kvækkede på lokaliteten 24/4. Thomas Vikstrøm yellow_u.gif (1028 bytes)


Tirsdag aften den 8. maj 2001 kvækker 9 hanner af Strandtudser (Bufo calamita) for 1 hun på Hjarnø ifølge Niels Damm, som registrerer strandtudser for Vejle Amt. Telefonisk besked kl 22:30 yellow_u.gif (1028 bytes)


Det er nogle ganske gode beskrivelser af danske padder og krybdyr, I har linket til. Jeg tænker her på de beskrivelser, der er lavet af en Hans Ole. [ DANSKE PADDER]
Hvem er det? Jeg synes altid, det er lidt irriterende at læse en hjemmeside, hvor ejeren af siden (inkl. emailadresse) ikke står højt og tydeligt. SÅ VIDT JEG KAN SE, står der kun "Hans Ole".

Jeg har skimmet et par af HO's artsbeskrivelser hurtigt igennem. Hvis I har jævnlig kontakt til ham, kan I fortælle, at hans beskrivelse af stor vandsalamanders samlede udbredelse er forkert. Han skriver, at den stort set er identisk med lille vandsalamanders udbredelse. Han skal vide, at i Italien og på Balkan er den afløst af de tre andre gode arter T. carnifex, T. dobrogicus og T. karelinii. For en del år siden blev de betragtet som underarter af T. cristatus, men sådan er det som sagt ikke længere.

Endelig bør han vide, at bjergsalamanderen også er vidt udbredt på Balkan, hvor den når helt ned gennem Grækenland til det nordlige Peloponnes.

Det var lige et par pip, som forfatteren/ejeren af hjemmesiden, forhåbentlig ikke tager ilde op. 
Mange hilsner Henrik  

+ lidt uden for genre:

I øvrigt mener jeg at huske, at I er et par fugle-freaks, så derfor vil jeg lige fortælle jer om en pudsig oplevelse, min hustru og jeg havde forleden.

Det hænder, at en duehøg besøger vores have og jagter nogle småfugle. Dvs.jeg har været LIDT usikker over for, om det vitterlig (som Morten Olsen ville have sagt) var en duehøg, fordi det gik så pokkers hurtigt, når den fløj
gennem haven. Og tillige var den meget sky.

Men forleden satte den sig i vores blommetræ (lige ved fuglekassen med blåmejser). Jeg sad (som sædvanlig) på mit kontor, ca. 5-8 meter fra bemeldte fjerkræ. Jeg råbte på min hustru, som kom ind og kiggede på høgen. Efter at jeg havde kigget på den i et par minutter, sneg jeg mig ud og hentede mit kamera, fik sat tele og blitz på, og jeg fik taget ca. 3 billeder med blitz. Til sidst gik jeg endnu tættere på høgen, da jeg bevægede mig HELT hen til nærmeste rude. Ja, så blev det for meget for den, og den fløj væk!

Ud fra fuglens store størrelse mener jeg, at den var en hun.
Men hvorfor var den pludselig ikke særligt sky? Hvorfor accepterede den alt dette, når den (eller andre eksemplarer) tidligere havde været så satans sky?

Jo, der var den pudsige omstændighed, at vi under hele seancen faktisk spillede cd'en med danske fuglestemmer. Jeg mener nu ikke, at det specielt var sangfugle eller andre oplagte fødeemner for duehøgen. Men der var vel en del kvidder! 

Er det velkendt, at rovfugle (ikke mindst fugleædere) lader sig lokke af fuglesang? Jeg ved, at de temmelig uetiske fuglekiggere kan finde på at lokke fugle ved at spille fuglestemmer. Men jeg mener, at de i disse tilfælde lokker artsfæller. Dvs. enten hanner eller hunner, der lokkes af en artsfælles sang. Bruges tricket også til at lokke rovfugle til en "godbid"?
yellow_u.gif (1028 bytes)


Ferejer i Ulfshale Skov

Sammen med 3 kolleger fra Zoologisk Institut/Zoologisk Museum tog jeg tirsdag d.1.Maj til Ulfshale Skov på Møn for at indsamle forårsferejen Eubranchipus grubii. P.g.a. et vist tidspres kunne vi ikke gennemsøge hele skoven, og koncentrerede os om et par af de pytter hvor vi tidligere har fanget arten i stort tal, og hvor arten også i år var tilstede. Interessant nok indeholdt de to damme, hvori vi genfandt ferejer, en stor bestand af vandbænkebidere, og den ene af dem desuden en stor bestand af en art skivesnegl. Desværre fik vi ikke materiale hjem til bestemmelse af denne ferskvandssnegl, men dens hus var meget smalt og ca. på størrelse med en gammeldags 5-øre. Jeg har ikke før lagt mærke til disse to arter af ferskvandsorganismer i damme der rummer ferejer, men jeg vil være meget interesseret i at høre om, hvorvidt deres tilstedeværelse kan tages til udtryk for hvorvidt dammen udtørrer eller ej.
Til dem der er interesserede kommer der et kort indslag om ferejer i P1´s naturvidenskabelige magasin "Principia" på næste lørdag. Med venlig hilsen Jakob Damgaard
yellow_u.gif (1028 bytes)


          Springfrø sættes tilbage i vandhullet efter at have været "opdrættet" indendørs. EE-foto
            Springfrø (Rana dalmatina) fra den 11. marts 2001
            sættes tilbage i vandhullet efter at have været "lånt"
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fredag d. 4. maj
Klokkefrøæg (Bombina bombina) på Klintholm fra tre par. Fem hanner kvækker i to vandhuller. Niels og Cille Damm 

Onsdag d. 2. maj
To klokkefrøer (Bombina bombina) kvækker på Hjortø i Horsekær og Ættens Hule. Ingen klokkefrøer på Hjelmshoved.
God lytteaften for løgfrø (Pelobates fuscus) i Vejle Amt. Løgfrøen kvækkede bl.a. i to vandhuller oprenset i efteråret 2000. Set ægsnor og én han i vandhul ved Hammer.
Niels Damm og Rikke Reese Næsborg

Tirsdag d. 1. maj
Én kvækkende han af klokkefrø (Bombina bombina) på Taarup Strand Camping, fire hunner "fanget".
Der var langt mere gang i den på Klintholm, hvor der blev hørt 10 kvækkende hanner i to vandhuller og "fanget" 20 klokkefrøer.
Niels Damm og Rikke Reese Næsborg

Mandag d. 30. april
Moderat kvækkeaktivitet af løgfrø (Pelobates fuscus) i Hammer området, Vejle Amt. Set én løgfrø hun og fire hanner i et vandhul. Kolonisering af vandhul ved Hundshoved gravet i 1998.
Nylagte ægsnore af strandtudse (Bufo calamita) og flere par i amplexus i grusgrav ved Honum. i alt 101 strandtudsehanner og knap så mange skrubtudser.
Niels Damm og Rikke Reese Næsborg yellow_u.gif (1028 bytes)


Her til aften, den 6. maj, hørte jeg kvækken fra en Grønbroget tudse (Bufo viridis) i et nygravet vandhul på Søndre Strand, Køge.Venligst Henrik Bringsøe yellow_u.gif (1028 bytes)


Söndag 6/5: 15 Klockgrodor (Bombina bombina) + 2 Snokar (Natrix natrix) vid Möllefälad. Senare på dagen sågs 4 adulta Sandödlor (Lacerta agilis) vid Sundvik.  Lasse Bergendorf yellow_u.gif (1028 bytes)


Monnet på Tåsinge Søndag den 6. maj. Min. 3 ægsnore af Grønbroget tudse (Bufo viridis).

           Ægsnore fra Grønbroget tudse, Taasinge den 6. maj 2001. EE-foto
            Som det ses er de nogle dage gamle!

yellow_u.gif (1028 bytes)


  Fredag den 4. maj er der fundet de første Klokkefrø-æg (Bombina bombina) på Avernakø og på Østfynyellow_u.gif (1028 bytes)


Her til aften den 5. maj så jeg en Grønbroget tudse (Bufo viridis) i et vandhul på Søndre Strand i Køge. Første gang jeg har besøgt vandhullet i den seneste måneds tid. Venligst Henrik Bringsøe yellow_u.gif (1028 bytes)


Hier haben die Wechselkröten (Bufo viridis) offenbar noch nicht gelaicht (jedenfalls nicht bis zum vergangenen Montag , 30.4.01, in der Kiesgrube im SO von Schleswig-Holstein bei Mölln). Auf über 40 Männchen im Gewässer kamen nur drei Paare im Amplexus, vermutlich sind also die Weibchen noch in der Anwanderphase, denn Laichschnüre konnten dort nicht gefunden werden.
Wie es auf Fehmarn aussieht weiß ich nicht, von dort liegen mir keine Berichte vor. Dort gibt es aber auch nur Kleinstvorkommen mit ganz wenigen Individuen. Herzliche Grüße Andreas Klinge
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydfyn
Avernakø Torsdag den 3.maj 2001
Klokkefrø (Bombina bombina) 1 par i amplexus (parring) + mange kvækkende hanner Lars Briggs
Østfyn Torsdag den 3.maj 2001
Klokkefrø (Bombina bombina)  5 hanner kvækker på 2 forskellige lokaliteter Lars Briggs
Strynø Kalv Onsdag den 2.maj 2001
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 5o - 60 ægsnore
Lille vandsalamander 6 Lars Briggs
Svelmø ebbevejområde Onsdag den 2.maj 2001
Strandtudse (Bufo calamata) 5 hanner Lars Briggs yellow_u.gif (1028 bytes)


Hammer Onsdag den 2.maj 2001
Løgfrø (Pelobates fuscus) ægsnor Niels Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


Onsdag 02.05.01 Kvæk og æg hos løvfrø (Hyla arborea) í Århus.
Høj aktivitet hos Løvfrøerne ved Moesgaard. I oversvømmet græs på nordsiden I de to søer ved parkeringspladsen til Moesgaard Museum lå hannerne med ca ½ meters mellemrum. Ialt mellem 50 -100 hanner. Jeg fandt to ægklumper. Vandtemp. i 15 cm dybde 14oC i begge søer. Der var ligeledes høj aktivitet i flere søer omkring Moesgaard. Et par individer af den butsnudede (Rana temporaria) kvækkede stadig. Christian Petersen, Århus yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjortø onsdag den 2.maj 2001
Klokkefrø (Bombina bombina) 2 i to huller. Niels Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


30.04.01
Æglægning hos både Stor- og Lille vandsalmander (Triturus vulgaris ogTriturus
cristatus)
i Dronningens Have Christian Petersen, Århus
yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg ved godt det primært handler om padder og krybdyr her. Men når nu man nærmest konstant render ind i en af Danmarks mest imponerende insekter, så skal det altså lige bemærkes. Det er den store vandkær det drejer sig om. I DK har vi to arter af stor vandkær, nemlig Hydrophilus piceus og H. aterrimus. Det er piceus der bliver størst og efter alt at dømme den art vi har her på Ærø, da de fleste dyr jeg finder ligger lige omkring max.størrelsen på små 5 cm.I 1980'erne var den en virkelig sjældenhed at rende ind i arten her på Ærø. Den fandtes kun i Voderup-området. Op gennem 1990'erne ( i takt med der blev gravet nye vandhuller til klokkefrøerne)sås arten oftere. Forleden, da jeg besøgte Søby Skoles vandhul i Søby sammen med en flok unger, fangede en af eleverne til min store overraskelse en stor vandkalv i sidste hug. Arten er altså under stadig udbredelse på øen, hvilket igen i dag blev bekræftet, da jeg i forbindelse fotografering af stor vandsalamander fangede endnu en stor vandkær i et, for arten, nyt hul i udkanten af Voderup-området. De flyver simpelthen rundt på øen og koloniserer sig. Det kan ikke være lutter sjov at få sådan én i øjet, når man er ude at cykle en sensommeraften. Den får en oldenborre til størrelsesmæssigt at ligne en melbille. M.v.h. Kim yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm Tirsdag den 1.maj 2001
Grønbroget tudse (Bufo viridis) ca 2000 hanner + 300 i amplexus (Danmarks største bestand) Ditte, Lars og Erhardt

Odden Tirsdag den 1.maj 2001
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 3 han + 5 amplexus + 1 ægsnor  Erhardt

Stor Egholm Tirsdag den 1.maj 2001
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 5 han + 4 amplexus/ Ditte, lars og Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


30/4-1/5
Tryde (Tomelilla): 
Ca 70 spelande Lökgrodor (Pelobates fuscus) samt enstaka. Vanlig groda (Rana temporaria), Åkergroda (Rana arvalis), Vanlig padda (Bufo bufo), Lövgroda (Hyla arborea), Större vattensalamander (Triturus cristatus) och Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris).
Baldringe: 
3 Klockgrodor (Bombina bombina) hördes i en stor kör av Lövgroda (Hyla arborea).

Arkivbillede af en klokkefrø til udsætning på Ærø Løvfrø fra Klinting Als

Järavallen (Landskrona): 
60 Strandpaddor (Bufo calamita) sågs (svagt spel)
Lasse Bergendorf yellow_u.gif (1028 bytes)


Flere Gilbjerghovedpadder: 
I håb om at finde Løgfrø (Pelobates fuscus) lyttede jeg natten mellem 30/4. og 1/5. ved de 5 vandhuller i den østlige del af det åbne område mellem Rågelejevejen og Gilbjerghoved. Men ingen løgfrøer lod sig høre. Derimod stadig nogle kvækkende Skrubtudsehanner i alle vandhullerne samt en enkelt af spids- og få af butsnudet frø. Desuden flere æglæggende stor vandsalamander (Triturus cristatus) i det næstsydligste hul. Måske kunne det være en idé engang at udvide søgeradius i omegnen. Mvh Mogens Holmen yellow_u.gif (1028 bytes)


Lidt om vandrøvere: Så just april-meddelelsen om Ærø-fund af Vandrøver (Ilyocoris cimicoides) og Jakob Damgaards senere svar. Kan uddybe med, at der faktisk er nogle få observationer af flyvende vandrøvere. I DK har f.eks. Christian Rørdam engang set arten i stort antal lette fra et af løgfrøvandhullerne ved Tulstrup. En del vandtæger og -biller kan have reducerede skelet- eller muskeldele nødvendige for flyvning. Hos nogle arter kan det variere fra individ til individ/generation, om f.eks. vinger eller andre flyvenødvendige skeletdele er udviklet. Hos en del arter har undersøgte individer ikke haft tilstrækkelige muskler. Men noget tyder på, at musklerne i nogen tilfælde degenerer (og ikke kan gendannes)efter en begrænset flyvedygtig periode. Så konstateret muskelreduktion på tilfældige tidspunkter kan ikke altid tages til indtægt for tidligere flyveudygtighed hos individet. Mvh Mogens Holmen l yellow_u.gif (1028 bytes)


En lille situationsberetning fra optællingen af Springfrø (Rana dalmatina) Endelave 23-28/4 2001

                 Springfrø (Rana dalmatina) fra Thurø Rev. Æg lagt den 11. marts 2001. EE-foto
                                    Springfrø (Rana dalmatina) fra Thurø Rev. Æg lagt den 11. marts 2001.

For andet år i træk oplever vi en eksplosiv fremgang i springfrøbestanden på Endelave, så årets total af ægklumper på øen var 3069, fordelt på 3 delbestande: 

For at give et indtryk af udviklingen nævnes tallene fra det bedst undersøgte område, 

Lynger:

Så som I kan se, så sker der noget, især i det område, hvor vi fik genoptaget græsning for nogle år siden. Frøerne vælger især fladvandede oversvømmelser på græssede arealer og i langt mindre omfang vandhuller.

Med venlig hilsen
Peder Nygaard Nielsen, (PNN) & Marian Würtz Jensen
Vejle Amt, Naturafdelingen
pnn@vejleamt.dk

Damhaven 12, DK 7100 Vejle
Tlf.: 7583 5333, lokalnr. 5216
Tlf. direkte: 7572 3144 - 5216
yellow_u.gif (1028 bytes)


  [April 2001]yellow_u.gif (1028 bytes)

Se Maj 2000


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Alt hvad der blev sendt til siden i 1998 kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes HER (zip-fil 2006kb) og for 2000 kan hentes HER (exe.fil 2040kb).
Skriv til Den Herpetologiske Fænologiside. [TRYK HER]


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon  
Feltherpetologernes
Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af: Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm