[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2001

Læs her obs fra: [ januar,  februar [marts] [maj] [juni] [juli] [august] [september][oktober]  
[ Direkte til Fænologi-oversigten ]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:27:00             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

APRIL:

Se April 2000

Vejlen, Tåsinge: Mandag den 30.april 2001
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 2 hanner "fløjter"  EEE & Poul Rasmussen 
Skrubtudse (Bufo bufo) 3 hanner "kvækker"
yellow_u.gif (1028 bytes)


Byhavehullet, Svenbdorg Mandag den 30.april 2001
Først nu
Butsnudet (Rana temporaria) frøæg. Svarende til ca. 35 klumper i nordside. Nogen på bunden. For en uge siden her 4 alm. vandsalamandre der kredsede om en hun. Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev Søndag den 29.april 2001
Snog 1 Inge og Hans Schlichtkrull
yellow_u.gif (1028 bytes)


Tåsinge, Svendborg Søndag den 29.april 2001
En perfekt lytteaften på Taasinge, hvor Strandtudse (Bufo calamita), Grønbroget tudse (Bufo viridis) og Skrubtudse (Bufo bufo) kvækkede kraftigt. Fem grønbrogede tudser set i Taasinge Vejle, hvoraf de fire kvækkede. To grønbroget tudse hanner hørt i vådområde nord for Taasinge Vejle, Noret. Mange grønne frøer (Rana esculenta) set i vandhuller på Taasinge. Niels Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


Flere Løgfrø (Pelobates fuscus)-lokaliteter i Frederiksborg Amt?
Forrige år blev der som bekendt opdaget en Løgfrøbestand øst for Hundested og sidste år én ved Lille Lyngby. Og efter veloverstået aprilrestferie ligger der så nu [en e-mail, om at Thomas Vikstrøm] MÅSKE har hørt en Løgfrø kortvarigt i et af vandhullerne ved Gilbjerghoved midt i april. En kulegravning af de gamle papirnoter viser, at Kåre Fog faktisk gjorde en lignede, vist upubliceret "måskeløgfrøiagttagelse" et sted i skoven nær Gilbjerghoved i 1981, jf. en fodnote på et skema. Mon det kan passe, at det kære kræ faktisk har kunne leve stort set ubemærket i dette kendte lille område ? 
mvh Mogens Holmen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Ganløse Orned 10/4: I alt 8 Snoge (Natrix natrix) solende på diget langs skovens sydlige rand, heraf 1 par i langvarig parring. Lige foran snuderne af snogeparret solede et alm. firben (Lacerta vivipara) sig!

Gilbjerghoved 14-16/4: Mindst 30 Skrubtudse (Bufo bufo) og mindst 30 Butsnudet Frø (Rana dalmatina) i parring samt kvækkende i den nordlige mergelgrav samt mindst ti af hver ligeledes i parring samt kvækkende i den sydlige mergelgrav. 15/4 kl. 5.30 hørtes muligvis en Løgfrø (Pelobates fuscus) kortvarigt kvække i den sydlige mergelgrav, men samme aften kl. 22.20 hørtes kun skrubtudser og butsnudede frøer på stedet, heriblandt en lidt afvigende butsnudet frø med langsommere kvækken - dén kan have været "løgfrøen".

Vaserne, Birkerød, 19/4: Mindst 25
Butsnudet frø (Rana temporaria)  kvækkende.

Insulinmosen, Gentofte, 24/4:
Butsnudet frø (Rana temporaria)  kvækkende 2 steder og Spidssnudet Frø (Rana arvalis) kvækkende ét sted; alle tre lokaliteter i tæt rørsump - frøerne trues tydeligvis af tilgroning! Desuden
yngleaktivitet (parring/ægklumper) af brune frøer (Rana temporaria/arvalis)på seks andre steder i mosen.

Hareskovby, Værløse 28 april 2001. Drægtig (formentlig?) hun af lille vandsalamander i lille vandhul i privat have. Via Claus Goldberg.

Thomas Vikstrøm
yellow_u.gif (1028 bytes)


Sidste nyt: 27/4

Knold ved Fåborg: 
332 Bufo calamita hanner og 18 amplexus
23 Bufo viridis hanner og 1 amplexus. 

Fåborg Fjord Østkyst: 
17 Bufo calamita hanner og 1 hun
3 Bufo viridis hanner Birgitte Mosensen og Lars Briggs 

Halmø 26/4
1 han af bufo calamita hørt om dagen..

Ærø: 27/4
1 ægklump af springfrø (Rana dalmatina) i Låddenbjerg Natur fonds nye sø i den nye skov ved Søby. 

Prøv denne web side om vores faunapassage projekt i Polen 
http://www.wigry.win.pl/Amphi/  Malgosia og Lars
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fredag 27/4 nat:
Løgfrø (Pelobates fuscus) kvækning (mindst 8 dyr) hørt i vandhul i Gundsø kommune nordøst for
Roskilde.

Tirsdag 24/4 nat
, Vestamager:
Strandtudse (Bufo calamita) 1 han
Grønbroget tudse (Bufo viridis) flere hanner
Kun strandtudse kvækkede i den lidt kølige (5-8 grader) nat.
Med venlig hilsen.John Frisenvænge E-mail: calamit@get2net.dk  yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydtåsinge Fredag den 27. april 2001 
På Monnet, Taasinge har vi talt 13 Strandtudsehanner (Bufo calamita) og 148 hanner af Grønbroget tudse (Bufo viridis) + én enkelt skrubtudse (Bufo bufo). En del par af grønbroget tudse i amplexus, men ingen æg set.
For folk der ikke gerne kører skrubtudser over er vejene stadig pletvis vanskeligt fremkommelige på Taasinge og Midtfyn. Niels og Sille Damm
yellow_u.gif (1028 bytes)


Fint Pelobates billede fra Sverige.
Her er lidt nyt fra felten, denne gang fra Sønderjylland. Bemærk artssammensætningen i koret ved Bankel - et sjælden oplevelse.
Fredag den 27/4 aften og nat

Bankel vest for Haderslev:

Strandtudse (Bufo calamita) heftig kvækkeaktivitet fra et stort kor, flere par i amplexus + helt nylagte ægsnore.
Løvfrø (Hyla arborea) mindst 50 kvækkende hanner.
Spidssnudet frø (Rana arvalis) enkelte kvækkende
Butsnudet frø (Rana Temporaria) enkelte kvækkende

Maugstrup:nordvest for Haderslev

Løgfrø (Pelobates fuscus) 1 kvækkende han (provokeret igang) Med venlig hilsen  Per Klit E-mail: per.klit@mail.tele.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


Skarø Fredag den 27. april 2001 
Strandtudse (Bufo calamita) 3-5 hanner
Grønbroget tudse (Bufo viridis)  5-10 hanner
Grøn frø (Rana esculenta) 30-40 i gadekæret Erhardt
yellow_u.gif (1028 bytes)


26/4 Gejlbjerg: Løgfrøerne (Pelobates fuscus) kvækker nu i flere vandhuller. Moderat men stabil aktivitet.
Nattens lyttetur resulterede i et nyt fund - hidtil ukendt delpopulation. VH  Per Klit E-mail: per.klit@mail.tele.dk 
yellow_u.gif (1028 bytes)


27/4 
Skånes troligen bästa kör av Strandpadda (Bufo calamaita) kunde höras vid Järavallen söder om Landskrona. Ca 150 djur spelade i södra sjön, i det grunda partiet. Samtidigt observerades ett dussintals amplexuspar, vissa under pågående äggläggning. Sedan arten upptäcktes här 1995 har den stadigt ökat i antal. Inte mindre imponerande är förekomsten av vanlig padda, som fyller övriga delar av sjön under lektiden. Minst 500 st sågs, ungefär en padda varannan meter. Skillnaden i lekstrategi är tydlig: strandpaddorna hittades bara på grunt vatten, där de satt ganska stilla, jämt utspridda och kväkte. Vanliga paddan simmade runt på djupare vatten, mer aktivt letande utan kväk. Även i den norra sjön kunde enstaka strandpaddor höras.
                    

              Skickar över en digitalbild på amplexus av lökgroda som togs utanför Häljarp i Skåne 27/4 Mvh Jan Pröjts

I Häljarp utanför Landskrona noterades spel av Lökgroda
(Pelobates fuscus), Vanlig padda (Bufo bufo), Åkergroda (Rana arvalis) och vanlig groda på gamla baslokalen. Alldeles i strandkanten höll jag på att trampa på ett amplexuspar av lökgroda, uppenbarligen på väg upp ur vattnet. Efter varsam fotografering släpptes djuren i vattnet igen. Kommunens grodvårdande åtgärder har bl a innefattat ett grodstängsel (snöstaket) vid den närbelägna landsvägen, där tidigare dussintalet lökgrodor blev överkörda under vissa nätter. Stängslet har fungerat bra och inga överkörda djur har hittats sedan det sattes upp. 

En spelande lökgroda
(Pelobates fuscus) kunde dessutom över höras i en märgelgrav i Tofta utanför Landskrona. Sveriges nordligast population.

Hur bifogar man digitala bilder till denna sidan?

De kan sendes til Erhardt@Ecklon.dk, så tilføjer jeg billedet til websiden, hvilket nu er sket :-) Mvh Erhardt 

Den som vill läsa om observatoner av svenska arter kan gå till:

http://www.kristianstad.snf.se/arter/art.htm

Klicka dig fram till "observationer" Häls Janne P ".
yellow_u.gif (1028 bytes)


Den 9. april blev meldt om et fund af Vandrøveren (Ilyocoris cimicoides) fra Ærø og finderen udbad sig oplysninger om denne art. Arten er publiceret fra Langeland i 1946 af K.O. Leth, som meldte den fra Tullebølle og Bøstrup. Jeg vil imidlertid gerne benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på vores interessante fauna af vandtæger, som rummer ca. 60 arter om omfatter grupper som skøjteløbere, bugsvømmere og rygsvømmere. Gennem de sidste ca. 50 år har arternes udbredelse været genstand for flere undersøgelser, og blev i 1997 publiceret i form af et særnummer i "Entomologiske Meddelelser" som bragte udbredelseskort baseret på 20x20 km UTM-felter, samt lokalitetslister for alle de sjældne arter. Undersøgelsen indebar registrering af to nye arter for den danske fauna, og afslørede, at selv om de fleste arter trives rimeligt godt i den danske natur, så er visse vandløbsarter samt arter tilknyttet næringsfattige søer og damme i stærk tilbagegang, og flere af disse arter er kvalificeret til at blive rødlistede. Tørvemoser, nygravede søer og udtørrende damme rummer ofte en interessant vandtægefauna, som det vil være interessant at få registreret, således at vi kan få et mere komplet billede over deres udbredelse og status herhjemme. Dyrene kan indsamles med en ketcher og aflives, opbevares og forsendes i sprit (husk at vedlægge etiket med indsamlingsdata). Jeg vil være taknemmelig for ethvert tilsendt materiale af vandtæger, som efter bestemmelse vil blive registreret i database og indført i Zoologisk Museums samlinger, således at ændringerne i faunaen kan følges og dokumenteres.
For særligt interesserede ligger jeg inde med en stak særtryk af mine arbejder med vandtæger, ferejer og damrokker som jeg gerne deler ud af.
Med venlig hilsen

Jakob Damgaard
Zoologisk Institut, Afd. for Evolutionsbiologi,
Københavns Universitet,
Universitetsparken 15,
2100 Ø 
E-post; jdamgaard@zi.ku.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


Korshavn Onsdag den 24/25. april 2001 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 100 
Strandtudse (Bufo calamita) 100 -150
Avernakø
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 50
Fåborgs østkyst
Skrubtudse (Bufo bufo) æg
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 1 Lars Briggs
yellow_u.gif (1028 bytes)


Løgfrøerne (Pelobates fuscus) ca 15 aktive den 24. april ved Hillerød reg. af Michael Løgstrup via Kurt Jørgensen og Lars Briggs yellow_u.gif (1028 bytes)


24/4
Eskilstorps ängar, söder om Malmö - 4 spelande Grönfläckiga paddor (Bufo viridis) Jan Pröjts
yellow_u.gif (1028 bytes)


Så kvækker løgfrøerne (Pelobates fuscus) på Djursland!
Fra omkring kl. 22 var der d. 24 april aktivitet i flere vandhuller. Vandtemperaturen var mellem 10 og 12 °C. Lufttemperaturen var dog ikke mere end 2 °C, så det var meget vanskeligt at høre kvækkene over vand, da løgfrøerne (Pelobates fuscus) sad dybt i vandhullerne og kvækkede. Kun ved brug af hydrofon var det muligt med sikkerhed at konstatere kvækkeaktivitet.
Bente Hansenyellow_u.gif (1028 bytes)


Noret, Tåsinge Onsdag den 25. april 2001 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 2 "trillende"+ Skrubtudse (Bufo bufo) 50-100
Vejlen, Tåsinge
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 1 "trillende"+ Skrubtudse (Bufo bufo) 20-30 kvæk, Springfrø (Rana dalmatina) 1 kvæk
Skovballe, Tåsinge
Skrubtudse (Bufo bufo) 20-30
Syd for Skovballe, Tåsinge
Skrubtudse (Bufo bufo) 30-40
Sydtåsinge 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 85 + 5 i amplexus, 30+ 4 amplexus
Skrubtudse (Bufo bufo) 1
Strandtudse (Bufo calamita) 5 hanner kvæk
Thurø Rev, Thurø
Skrubtudse (Bufo bufo) ca 10 Lars Briggs & EE

Grønbrogede tudse i amplexus + Strandtudse han Tåsinge den 25. april 2001. EE-foto yellow_u.gif (1028 bytes)


Oplysninger fra søndag d. 22. april:

Kulsbjerge ved Vordingborg, Sydsjælland:
Springfrø (Rana dalmatina) I et lavvandet, varmt vandhul er en del af ægklumperne klækkede.
I de øvrige vandhuller er de ikke klækket. 
Spidssnudet frø (Rana arvalis): I to af vandhullerne (hvor æggene blev lagt før 8./4.) er
æggene nu klækkede. I de øvrige er de ikke klækkede endnu.
Mose ved Veksø: Ejeren oplyser til mig at de spidssnudede frøer kvækker meget ivrigt. - Det ene sted har de altså ikke lagt (alle) æg endnu, det andet sted er æggene allerede klækket.
22./4. aften. Lyttet forgæves efter
løgfrø (Pelobates fuscus) ved Næstved. Vandtemperatur lige godt 10°.
Kåre Fog
yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn,  Tirsdag den 24. april 2001
Taarup Strand:

Klokkefrø (Bombina bombina) :1 klokkefrø set, ingen hørt 
Klintholm: 
7 hanner kvækkede i de to bedste vandhuller, 12 hunner og 10 hanner fanget. Vandtemperatur 15 grader i overfladen kl. 15.
Skrubtudse (Bufo bufo) 
Parring i fuld gang ved
Taarup Strand og Klintholm, par i amplexus, nylagte ægsnore. 
Langeland
Mose ved Degnehøj: 
Spidssnudet frø (Rana arvalis) enkelte hanner kvækker 
Klisenor Spidssnudet frø (Rana arvalis) enkelte hanner kvækker 
Vådområde ved Tambo Skov 1 spidssnudet  (Rana arvalis) og en springfrø (Rana dalmatina) kvækker
Klisenor Spidssnudet frø (Rana arvalis) enkelte hanner kvækker
Stjoul og Gesinge Gadekær på Taasinge. Stor kvækkeaktivitet af Skrubtudse (Bufo bufo) 
Vandrende Skrubtudse (Bufo bufo)  på vejene på
Taasinge samt Syd- og Midtfyn.
Stjoul Gadekær på Taasinge.Butsnudet frø (Rana temporaria) 
Mange hanner kvækker i Stjoul Gadekær. Niels Damm og Rikke Reese Næsborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Avernakø,  Tirsdag den 24. april 2001
Klokkefrø (Bombina bombina) 5-6 hanner kvækker Riinu Rannap og Lars Briggs
Korshavn, 
Mandag den 23. april 2001
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 100 "trillende"+ 1 par i amplexus
Strandtudse (Bufo calamita) 50-100 kvækkende Riinu Rannap og Lars Briggs 
yellow_u.gif (1028 bytes)


                                           "Kongelige salamandre"

24. april - Dronnings have, Marselisborg slot, Århus

Yngle adfærd hos både Stor- og Lille vandsalamander (Triturus vulgaris og Triturus cristatus). På den nordlige side ca. 4 par af Stor vandsalamander (Triturus cristatus) pr m2 og ca dobbelt så mange af den Lille vandsalamander  (Triturus vulgaris).  Vandtemp 11°C. Der er desværre ved at være mange guldfisk i det lille vandhul. Christian Petersen
yellow_u.gif (1028 bytes)


D. 22. april: Flere vandhuller i Himmelev ved Roskilde besøgt. Stor aktivitet hos Spidsnudet frø (Rana arvalis). Mange nylagte ægklumper. Butsnudet frø Rana temporaria kvækker stadig og flere par i amplexus set. Kun enkelte kvækkende Skrubtudse (Bufo bufo). Bedste lokalitet var Kildemosen, hvor der jævnt fordelt i hele mosen blev hørt et stort kor på flere hundrede Spidsnudet frø (Rana arvalis)  Morten Vincents  yellow_u.gif (1028 bytes)


Lige en lille hilsen her fra det midtjyske.
Til fænologiskemaet er der vel egentligt kun en decideret nyhed herfra at tilføje, nemlig at de første larver af butsnudet frø Rana temporaria er klækket og begyndt at svømme omkring i resterne af ægklumperne i de tidligst lagte ægmasser, lagt d. 2/4.

Gejlbjerg - pt. daglige undersøgelser.
Butsnudet frø
Rana temporaria
: 21/4 nyklækkede larver i de tidligtst lagte ægklumper i Hedekæret.
Butsnudet frø
Rana temporaria er i øvrigt først begyndt æglægningen så i de lidt køligere lokaliteter 21/4.
Spidsnudet frø (Rana arvalis): Stor kvække og yngleaktivitet på de varmeste lokaliteter. Er først begyndt at kvække i de lidt køligere af områdets vandhuller 21/4.
Skrubtudse (Bufo bufo): Endnu kun få ægsnore - mange dyr i aktivitet.
Vorbasse, vandhuller/ søer i Slauggård Plantage, 22/4, eftermiddag.
Spidsnudet frø (Rana arvalis) - mange kvækkende hanner og enorme mængder æg.
Skrubtudse (Bufo bufo): Flere hundrede aktive dyr i Knoldsø - endnu kun ganske få ægsnore, ligeledes en del aktive dyr i
Ensiansøen, hvor der også endnu kun observeredes få ægnore. 
Butsnudet frø
Rana temporaria. Klækkede larver og udsplattede ægmasser.  Mvh Per Klit E-mail: per.klit@mail.tele.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


Skagen  Søndag den 22. april 2001
Strandtudse (Bufo calamita) trodsede åbenbart nattefrosten:
Kvæk 22/4 Skagen Rolf Christensen via http://home5.inet.tele.dk/rolfc/ Bjarke Huus Jensen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev Søndag den 22. april 2001 kl 16:00 - 17:00
Springfrøægklumper (rana dalmatina) "Spejderhullet" 250 ægklumper.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skarø, Søndag den 22. april 2001
Grønne frøer i gadekæret har kvækket
yellow_u.gif (1028 bytes)


     Springfrøhaletudse fra den 11. marts 01. Haletudsen er opvokset indendørs :-) EE-foto
         
Haletudse af springfrø (Rana dalmatina) fra den 11. marts 01. yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Søndag den 22. april 2001 
Klokkefrø (Bombina bombina) 6 klokkefrøhanner (Bombina bombina) kvækkede i to vandhuller, 15 voksne klokkefrøer ca. lige mange hanner og hunner fundet samt én ét-årig.
Spidsnudet frø (Rana arvalis)
22 nylagte ægklumper af spidssnudet frø (Rana arvalis) samt 6 kvækkende hanner.  Vandet 12° i overfladen. 
Niels & Sille Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


Endelave Lørdag den 21. april 2001
Springfrøægklumper (Rana dalmatina) tal i et enkelt vandhul på sydkysten 43 ægklumper. Riinu Rannap og Lars Briggs yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydfyn Fredag den 20. april 2001
Bjørnø, Fåborg: Strandtudse (Bufo calamita) kvækker   Riinu Rannap og Lars Briggs
Knolden, Fåborg: Strandtudse (Bufo calamita) 70 kvækker + 2 grønbroget tudse (Bufo viridis)  Riinu Rannap og Lars Briggs
Bøjden, Fåborg: Strandtudse  (Bufo calamita) 2 kvækker, Skrubtudse (Bufo bufo) 1 kvækker Riinu Rannap og Lars Briggs
Vejlen, Tåsinge: Skrubtudse (Bufo bufo) kvækker
Noret, Tåsinge: Skrubtudse (Bufo bufo) 4-6 kvækker
Monnet Tåsinge: Grønbroget tudse (Bufo viridis) 5 hanner + 1 hun i to huller yellow_u.gif (1028 bytes)


17/4-2001 (Pebermosen, Hammer Bakker): nylagte egg (ikke helt oppsvulmet) fra igår (lagt 16/4) til Rana arvalis. 9+ hanner Rana arvalis hørt.
18/4-2001: årets første Skrubtudse (Bufo bufo) sett i vannhullet ved Søhuse, Hammer Bakker.
20/4-2001: årets første Skrubtudse (Bufo bufo) hørt i vannhullet ved Søhuse, Hammer Bakker.
Fra den 12. april og fram til i dag har det vært kaldt vær, med nattefrost enkelte kvelder. Kald dagtemperatur har også forsinket egglegning hos Rana arvalis. I dag er Rana temporaria ferdig med å legge egg, men Rana arvalis er fortsatt i full aktivitet. Mange hanner høres fortsatt. Lufttemperatur fortsatt kald (målt til 6,5°.), med enkelte haglbyger i dag! Leif Gjerde nobi@c2i.netyellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg Torsdag den 19. april 2001.
Stålorm (Anguis fragilis) 1. 
Horsekov, Tåsinge 225 ægklumper af Springfrø (Rana dalmatina)yellow_u.gif (1028 bytes)


13/4, Gejlbjerg: Rana arvalis  (Spidssnudet frø) 2 næsten nylagte ægklumper i Hedekæret.  Per Klit E-mail: per.klit@mail.tele.dk.yellow_u.gif (1028 bytes)


Amalielystskoven, Hvidkilde. Tirsdag den 17. april 2001.
Ægklumpmasse lagt af cirka 30 - 50
Butsnudet frø (Rana Temporaria) yellow_u.gif (1028 bytes)


Se optælling af [ Springfrø-ægklumper (Rana dalmatina)] i Skovsgårds vandhuller fra den 13. og 14. april 2001.yellow_u.gif (1028 bytes)


Årets optælling af Springfrøægklumper den 16. april 2001. (Oplysninger delvis fra A. & B. Svendsen).
                                               [Se sidste års tælling]

       Se også tællingen fra sidste år nedest på siden på siden, hvis du bruger linket fra dette luftfoto af Hjortø    yellow_u.gif (1028 bytes)


Dagens/Årets tælling af Springfrøægklumper (Rana dalamatina) på Syd-Thurø den 16. april 2001. Se tallene fra forrige/tidligere tællinger: [1993 - 2000]

             Antal ægklumper af Rana dalamtina (Springfrø) den 16. april 2001. yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndervej 107 Onsdag den 11. april 2001.
Hørte noget der lød som Butsnudet frø (Rana Temporaria) fra vores sø den anden aften og nu ligger der en stor samlet klump æg i overfladen fra ca. 6 - 10 hunner.
Senere hørt igen. Butsnudet frø (Rana Temporaria) findes altså på Thurø.
Nu iøvrigt 22 klumper fra springfrø (Rana dalmatina)
.
Grøn Guide - Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


10. april: Årets første Snog (Natrix natrix) på Stevninghus (ved Kliplev) lod sig se i en henfaldende og af Brændenælder overgroet bunke jord, blade, halm, kviste og andet organisk materiale. Lille eksemplar på måske knapt 25 cm. Jeg fandt samme sted 6 stk. snogeæggeskaller - sikkert fra 2000. Altså er det et af de steder de lokale snoge benytter til udrugning af deres æg!!
- - - - - - - - -
Med venlig hilsen 
- og God Påske 
Lars Jørgen Grønbjerg
Naturvejleder i Det Danske Spejderkorps 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg har her til morgen (14/4, kl. 7.30) iagttaget en bestand af ca. 90 skrubtudser, Bufo bufo, og ca. 2 m2 ægge klaser. Stedet var Nørreskov lidt nord for Tønder, Sønderjylland. M.v.h. Ole Johansen, Tønder yellow_u.gif (1028 bytes)


Se nyt fra  [GRÆSTED - projektet].yellow_u.gif (1028 bytes)


Se optælling af [ Springfrø-ægklumper (Rana dalmatina) ] i Skovsgårds vandhuller. yellow_u.gif (1028 bytes)


Klippet fra Nyhedsgruppen: dk.natur
Hej.
Jeg vil også være med i frø-snakken her. :-)

Jeg var lige en tur oppe på Vester Eng nord for Århus, og kigge lidt i søen dér. Her var en del Skrubtudser (Bufo bufo)  i fuld gang med parring. Der var ret stor forskel på deres farver, nogle var ensfarvet mørke, og andre var meget lysere og plettede eller brogede. Jeg så også nogle næsten helt sorte frøer, som jeg undrede mig over. Det lykkes mig at observere en der kvækkede, og det var en dyb knurrende/brummende kvækken, så det er nok
Butsnudet frø (Rana Temporaria). Skrubtudserne (Bufo bufo) kaldte også med deres korte fløjtende lyde. Jeg hørte også et tredje kald ganske svagt, det var højere i tonen, og mere trillende. Jeg havde mit kamera med, så jeg har lige lagt de bedste af billederne op her:
http://home19.inet.tele.dk/ulsm/padder/padder.htm 
Der er desværre ikke et ordentligt billede af de sorte frøer, så jeg må nok lige en tur derop igen. Der var en stor klynge frøæg og nogle få strenge med tudseæg.

Herlig oplevelse! :-)
-- 
Ulrik Smed, Denmark, Aarhus
e-mail: ulsm@post1.tele.dk.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Onsdag den 11. april 2001.
Kulsbjerge ved Vordingborg: Godt gang i æglægningen blandt skrubtudserne Kåre Fog yellow_u.gif (1028 bytes)


                  Glad Påsk

            
                                                                                    
Marmorsalamander Spanien mars 2001

Lasse Bergendorf
256 58 Helsingborg
E-mail: lars.bergendorf@telia.com
yellow_u.gif (1028 bytes)

Onsdag den 11. april 2001.
Langeland :
Grøn frø (Rana esculenta) kvækker Niels Damm
Thurø,  Søndervej 107
, Svendborg

Butsnudet frø (Rana Temporaria) har lagt æg. Grøn Guide - Arne Bruun  
Svinehaverne, Rødme ved Svendborg
Springfrø (Rana dalmatina):30 ægklumper i det sydligste vandhul. EEE yellow_u.gif (1028 bytes)


10/4-2001: Over 80 eggklumper til Rana temporaria (Butsnudet frø) talt ved Søhuse i Hammer Bakker, Aalborg kommune. De eldste eggene var lagt 8. og/eller 9. april. Egglegningen er ennå ikke ferdig. Ingen egg til Rana. arvalis  (Spidssnudet frø) ble observert. Leif Gjerde nobi@c2i.net yellow_u.gif (1028 bytes)


Natrix Natrix (Snog) set sole sig ved Allerød Sø d. 11/4, 2 stk. En voksen og en ungen fra sidste år. Michael Johnson johnsons@fald.dk  yellow_u.gif (1028 bytes)


Hvidkilde Sø, Svendborg  Tirsdag den 10. april 2001.
Amalielysthullet: Springfrøægklumper 28
(Rana dalmatina) EEE yellow_u.gif (1028 bytes)


Ærø, Marstal Mandag den 9. april 2001
Grøn frø (Rana esculenta) rapporteret fra havebassin ved Marstal, Ærø. (Joan Christensen)
Ulla Friborg. 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Lidt opsamling fra de seneste dage på Sjælland:

Tirsdag d. 10/4:
Grøn frø (Rana esculenta) : Enkelte dyr set i 2 vandhuller ved Præsteskov, Herfølge. 
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) Mange par i ynglestemning (parringsspil), Skrosbjerg
Stor vandsalamander (Triturus cristatus) 2 par i ynglestemning (parringsspil), Skrosbjerg 
Springfrø (Rana dalmatina): 1 kvækkende han (en af de sene obs), Gunderup Kohave. 

Søndag d. 8/4:
Skrubtudse (Bufo bufo),: 1 ægsnor direkte fra et par i amplexus; Krageskov, Køge 

Med venlig hilsen. Per Klit E-mail: per.klit@mail.tele.dk  
yellow_u.gif (1028 bytes)


Ærø Mandag den 9. april 2001
Jeg har netop lagt sidste hånd på optællingerne af springfrø-ægklumper (Rana dalmatina) i Voderup-området, ÆRØ og resultatet er ovenud positivt. I stort set samtlige vandhuller har der været en tydelig fremgang og slutresultatet for området blev 1100 ægklumper fordelt på 25 vandhuller. Godt gået ! Hvis man så medregner, hvad der er af hanner og ukønsmodne dyr, ja, så giver det nogle helt utrolige tal, når man betænker, at området primært består af dyrkede marker med en del hegn og nogle smålunde, samt kystskrænter. Naturligvis har optællingerne også givet andre gode oplevelser. Specielt i går (den 9.april) , da solen skinnede var der kraftig aktivitet af mange
Stor vandsalamander (Triturus cristatus) helt inde ved bredden i den oversvømmede zone. Også de grønne frøer (Rana esculenta) har været aktive, selv på dage hvor vejret ikke har vist sig fra sin bedste side. Det lykkedes mig også at fange en enkelt vandrøver (Ilyócoris cimicoides), som er et vandinsekt af tægefamilien. Sidste år fangede Lars Briggs og jeg også en, men ellers har vi aldrig set den på Ærø, hvor den nødvendigvis alligevel må have været, da den ikke kan flyve. Vi betragter den derfor som ikke almindelig, måske endda sjælden. 
Men det kunne være interessant at vide, om nogle af sidens øvrige deltagere kender noget til denne lille fætter, så man kunne få et indtryk af dens hyppighed.
 
Faglitteraturen skriver at den overvejende har en syd- og østlig udbredelse her i DK.
M.v.h.
Kim Bang Jensen 
@: mailto: kimbang@vip.cybercity.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg Søndag den 8. april 2001
Så har springfrøerne (Rana dalamatina). også været på besøg ved Skt. Jørgens Kirke. 3 Ægklumper i den ene lille sø, og en i den anden.
De nye søer i Wiggers plantage er åbenbart blevet godt modtaget. 8 ægklumper i den store sø (+ stor larve af stor vandkalv) samt 2-3 i den lille. (Alle springfrø). I den lille sø er der desuden æg fra 8-10 spidssnudede eller butsnudede frøer, sandsynligvis sidstnævnte.
Butsnudet frøæg.
Kvækkende springfrøer hørt/set (min. 2) i den lille sø i "broerne". 2 ægklumper fra springfrø samme sted. Ulla Friborg. 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Svendborg,  St. Byhavevej(300 m. øst for Ørbækvej), Fredag den 6. april 2001.
Min. 41 ægklumper fra springfrø (Rana dalmatina) Grøn Guide - Arne Bruun
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø,  Søndervej 107, Svendborg Torsdag den 5. april 2001.
20 ægklumper nu og det er vist der vi ender med Springfrøerne (Rana dalamatina). Grøn Guide - Arne Bruun
yellow_u.gif (1028 bytes)


Mols 7.-9. april:
I et moseområde to km nord for Femmøller væltede det med brune frøer. Lørdag eftermiddag var der - i et hjørne af en ca. ½ ha stor sø - et ca 8 m2 stort areal dækket med ægklumper fra Butsnudet (Rana temporaria). I baggruden kunne der også høres Spidssnudet (R. arvalis). Vand (midt i ægklumperne) 9°C, Luft 11°C

Dagen efter, søndag, var området med æg næsten fordoblet, vi anslog mængden af individer til at være over 500. Umiddelbart på land lå der over 40 levninger af æggeledere "Sternschnupfen", så musvågerne har vist haft et par
festlige døgn. Søndag var de spidssnudede også ved at være godt med med kvækkeriet, endnu ikke ret mange æg.
I søen hørtes også et enkelt par kvæk fra Skrubtudsen (Bufo bufo), i engene ned til søen fandt vi 6 skrubtudsehanner på vandring. I et lille vandhul et par km nord på fandt vi næsten tilsvarede mængde af brune frøer, men her var det den Spidsnudet som var den dominerede i kvækkeriet.

Mandag 10. april.
10 hanner af Skovfirben (Lacerta vivipara) omkring Molslaboratoriet

/Louise og Christian Petersen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Først noget til fænologien:
Søndag d. 8. april:

Boelskov ved Arnøje, Stevns:          Butsnudet (Rana temporaria). frø, flere i amplexus.
                                                            Skrubtudsen (Bufo bufo): 1 ægsnor (årets første ?)

Attereup mellem Karise og Fakse: Butsnudet (Rana temporaria). frø, 1 par i amplexus
                                                            Skrubtudsen (Bufo bufo) talrige, en del i amplexus, endnu ingen æg her

Flere steder på Stevns:                   Æg (vistnok) af Butsnudet (Rana temporaria). frø

Kulsbjerge ved Vordingborg:          Allerede mange æg af Spidssnudet (Rana arvalis). frø
                                                            Vistnok en ægklump af Butsnudet (Rana temporaria) frø
Kåre Fog 


Samme dato, Skåne: 
Jon Loman oplyser at der kan ses æg af Butsnudet (Rana temporaria). frø på ca. halvdelen af lokaliteterne. Æg af Spidssnudet (Rana arvalis) frø: endnu kun meget få. Med venlig hilsen 
Kåre Fog yellow_u.gif (1028 bytes)


  Modtaget fra Uppsala via Kåre Fog:

>From: "Eevi Karvonen" <eevi.karvonen@ebc.uu.se>
>To: <kaarefog@teliamail.dk>, <amphi-foto@email.dk>
>Subject: Triturus
>Date: Fri, 6 Apr 2001 15:20:36 +0200
>X-MSMail-Priority: Normal
>X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4522.1200
>
> Hello, too. I would be very pleased if you or some of your
>colleagues could send me some tissue samples. I would like to have tail
>tips of ca 5-10 individuals of both species per population. I can give
>here a summary of samples needed. Even though I give you a list, I do not
>automatically expect you to give positive answer to my request. A list of
>samples I would like to have: T.cristatus tail tips (ca 0.5 cm) of ca 5-10
>individuals per location, possibly from two different ponds, T.vulgaris
>tail tips (ca 0.5 cm) of ca 5-10 individuals per location, possibly from
>two different ponds, If you can provide me with other Triturus species as
>well, I would be greatful. If you can provide me with samples, please,
>indicate the exact location. I would like the samples to be stored in 95%
>ethanol. Thank you very much in advance. Best wishes, Eevi

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


>EBC

>Norbyvägen 18 D
>SE-752 36 UPPSALA
>Tel. +46 18 471 64 85
>Fax +46 18 471 64 84
>E-mail address: eevi.karvonen@ebc.uu.se
>Home page: http://www.ebc.uu.se/zooeko/eevi/index.html
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>                              
yellow_u.gif (1028 bytes)


Kvækning af Spidssnudet frø (Rana arvalis) hørt i dag i Ellemosen, Tibirke (Nordsjælland).
Med venlig hilsen.
John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndag den 8. april 2001 
Østfyn:
Skrubtudse (Bufo bufo), Stor vandsalamander (Triturus cristatus) og Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) , Spidssnudet (Rana arvalis) , Butsnudet frø (Rana temporaria) og Klokkefrø (Bombina bombina). Obs fra  Sille og Niels Damm
Vejlen, Taasinge: Skrubtudse (Bufo bufo) 6 (vandrer), Springfrø (Rana dalmatina) 1 kvækkede i kanalen mod øst ved stien til fugleskjulet.
Noret, Taasinge: Skrubtudse (Bufo bufo) 1 (vandrer)
Skovballe gadekær, Taasinge: Skrubtudse (Bufo bufo) 8 (vandrer + kvækker)
Syd-Taasinge: Skrubtudse (Bufo bufo) 10 (vandrer), Springfrø (Rana dalmatina) 1 kvæk, Grønbroget tudse (Bufo viridis) 3 i 2 vandhuller.

      Bufo viridis Grønbroget tudse søndag den 8. april 01

Lørdag/søndag den 7/8. april 2001
Gulstav syd for Fakkebjerggård:
Spidsnudet 3, Springfrø (Rana dalmatina) 1, Skrubtudse (Bufo bufo)  2
Hasmark Mose: Spidssnudet (Rana arvalis) 4 kvækkede
Hennetved Skov: Springfrø (Rana dalmatina) kvækkede, Skrubtudse (Bufo bufo) vandrer
Sydtaasinge: Skrubtudse (Bufo bufo) 32 vandrer
Stjovl gadekær: Skrubtudse (Bufo bufo) 1 kvækkede
Gesinge gadekær: Skrubtudse (Bufo bufo)& Springfrø (Rana dalmatina) kvækkede
Rudme: Skrubtudse (Bufo bufo) vandrer. Alle obs fra  Sille og Niels Damm yellow_u.gif (1028 bytes)


Så er æglægning hos Butsnudet frø (Rana temporaria) også begyndt i vandhullet nord for Græsted. Med venlig hilsen. John Frisenvænge. yellow_u.gif (1028 bytes)


Kjære dansk feltherpetolog!

De nordiske hjemmesidene til Nordic Fieldherpetological Forum skal nå fungere selv om sidene ennå ikke er helt komplett. Addressen er http://home.c2i.net/nfhf
Det er mye informasjon som mangler. Jeg tar gjerne imot rettelser eller tillegg. Det mangler f.eks. mye informasjon om de første symposier. Med vennlig hilsen, Leif Gjerde nobi@c2i.net
yellow_u.gif (1028 bytes)


I dag søndag d. 8. april var der flere eks. af Spidssnudet (Rana arvalis) og enkelte af Butsnudet frø (Rana temporaria) i begyndende æglægning i Stuekær i Vestskoven SV for Risby, Albertslund. Der sås enkelte ægklumper af Spidssnudet Frø. Spidssnudet Frø er langt den almindeligste af de brune frøer ved Vestskovens søer og forholdet Spidsnudet : Butsnudet Frø (som også er alm.) er ca. 3 : 1. I den tilgrænsende Porsemosen er Spidssnudet Frø totalt dominerende i forhold til Butsnudet Frø, som ikke er særlig hyppig der. 
M.v.h. Poul Evald Hansen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Stadig livlig kvækken af springfrøerne ved midnatstid den 7. april 2001 ved Lille Eng, Svendborg. Cirka 40 - 60 hanner.

                 Springfrø hannerne kvækker under vandet. Foto taget ved hjælp af lys fra lommelygte 
                 Springfrø hannerne kvækker under vandet.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Der findes altså også løvfrøer i Bjert og Stenderup.
De er meget almindelige.
Der findes overvågning af løvfrølokaliteter på Stenderup-halvøen.
I alt er fundet 294-377 kvækkende løvfrøhanner i 1999.

Hvis du vil snakke med en ekspert kan du kontakte Vejle amt.
75723144+5217 

Modtaget fra Rikke Fisker Knudsen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Torsdag den 5. og fredag den 6. april Snog (Natrix natrix) i Kåre Fogs hjem, Veksø. Personlig besked. yellow_u.gif (1028 bytes)


Som lovet lidt flere detaljer om projektets aktuelle status. [ Se: GRÆSTED - projektet ]

Efter den gode vandringsnat 31/3-1/4 (934 individer fanget) fortsatte vandringerne ved Græsted på et lidt lavere niveau (ca. 140-350 padder optalt i spandene pr. morgen). Natten 4/4-5/4 var igen optimal med regn og høje temperaturer, så vi tog igen ud for at anskue løjerne mens de foregik. Totalfangsten blev 886 padder. Der var blandt de butsnudede frøer en lille overvægt af hunner blandt de tilvandrende. Vi hørte kvækning af butsnudet frø fra vandhullet, men der er endnu ikke æg. Den 6/4 om morgenen var der kun ca. 50 dyr i fælderne, og med de lovede kølige nætter bliver fangsterne i de kommende dage derefter. 

Til dato (6/4) er den samlede fangst ved projektet knap 2900 padder fordelt på 50% spidssnudet frø, 34% butsnudet frø, 8% lille vandsalamander, 7% skrubtudse og enkelte stor vandsalamander. På de fire hidtil bedste datoer (11-12/3, 31/3-1/4, 2-3/4, 4-5/4) er 78% af padderne registreret.

Vi har i øvrigt observeret flere småpattedyr i fælderne, og enkelte mus og spidsmus er druknet. Disse indsendes sammen med rapport om de levende dyr til projekt "Dansk Pattedyratlas" (www.pattedyr.net), som vi kun varmt kan anbefale at støtte. Paddeinteresserede har jo gode muligheder for at observere pattedyr, da vi færdes meget i felten om natten. 

To be continued...

Med venlig hilsen.

Anne Solholm &
John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø Rev og Østerskoven Torsdag den 5. april 2001
Springfrø 1 han kvækkede, Skrubtudse 1 han kvækkede
Kogleaksoversvømmelsen: 14 ægklumper fra Springfrø (Rana dalmatina)
Midteroversvømmelsen: 192 ægklumper fra Springfrø (Rana dalmatina)
Kystskovhullet: 129 ægklumper fra Springfrø (Rana dalmatina)
Store Skovhul: 125 ægklumper fra Springfrø (Rana dalmatina)

                        Springfrøægklumper talt den 5.april 2001 yellow_u.gif (1028 bytes)


En stor nat i Græsted med mange vandrende dyr mellem 4/5 og 5/5. Detaljer følger i løbet af en dags tid, når noterne er renskrevet. En klar overvægt af hunner blandt de tilvandrende butsnudede frøer (Rana temporaria). Butsnudet frø kvækkede i vandhullet, men der var ingen æg. 
Der var i øvrigt flere mus i spandene, herunder to mosegrise.

Med venlig hilsen.

Anne Solholm &
John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Ny ærøsk rekord i Springfrøægklumper Onsdag den 4. april 2001.
I dag var jeg på årets første deciderede tælletur (springfrøægklumper) og det er med glæde jeg kan oplyse, at vi igen i år kan sætte ny ærøsk rekord for antal ægklumper i et vandhul: 307 klumper i et hul ved Voderup. I øvrigt bliver det nødvendigt med en ny tælletur, da der stadig var kvækkende dyr i hullerne og mange helt nylagte klumper. M.v.h.
Kim Bang Jensen yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag 2/4-01.
Skovfirbenene er kommet frem ved Skårup Skovmølle. 3 stk set solende sig på stenene. Den lille sø, der plejer at være fyldt med skrubtudser på dette tidspunkt er næsten tørlagt.
Er der nogen, der kender årsagen til dette?
Den lille næsten tilgroede sø ved siden af har stadig vand, her er der 3 ægklumper fra Springfrø. (Rana dalmatina) Ulla Friborg
yellow_u.gif (1028 bytes)


Under mødet på Thurø fortalte jeg om at DMU er ved at barsle med nogle detaljerede bevaringsmålsætninger for stor vandsalamander og klokkefrø. Jeg har nu redigeret på DMU´s oplæg, og resultatet ses i vedlagte dokument. Ordforklaring: MVP betyder minimum viable population, dvs. mindste levedygtige bestandsstørrelse.
Kan du ikke ekspedere det videre sådan at de der følger med på den feltherpetologiske side får mulighed for at læse og kommentere det ? [ se dokumentet ]
Jeg skal have kommentarer senest d. 18. april. 
Venlig hilsen Kåre Fog 

Kåre Fog, 
Løjesøvej 15, 
3670 Veksø, 
Tlf 47 17 23 30 
kaarefog@teliamail.dk
yellow_u.gif (1028 bytes)


  1-3/4: Nu kväker massor av Vanlig groda (Rana temporaria) i dammarna runt Helsingborg.
Även Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) är i dammarna. Lördagen den 31/3 såg min vän Stefan Lindahl 14 Huggormar (Vipera berus) vid Grötvik utanför Halmstad. Hälsningar Lasse Bergendorf
yellow_u.gif (1028 bytes)


Hellegårdsvej  (ca.400 ø. for kirken) Svendborg Tirsdag den 3 april. 
Skrubtudse min. 10 trafikdræbte.
Grøn Guide - Arne Bruun
Svendborg Tirsdag den 3 april. 
Lille Eng:    
Springfrø 37ægklumper 
Ryttervej:     Springfrø   6 ægklumper Amu-søen
                
     Springfrø 25 ægklumper BST-hullet
Amalielyst Springfrø   1 ægklumper Skovhullet
                    
Springfrø 12ægklumper Sydhullet  
Vejen mellem Hvidkilde og Skovsbo: Skrubtudse: 3 døde!  (Trafikdræbte)
yellow_u.gif (1028 bytes)


Thurø,  Søndervej 107, Mandag den 2. april 2001.
Nu 19 ægklumper af Springfrø. 17 dagen før og 8 dagen før igen. Så kan man jo se hvornår det kulminerede der. Grøn Guide - Arne Bruun
yellow_u.gif (1028 bytes)


2. april hørt kvæk af Butsnudet frø (Rana temporaria) og enkelt Spidssnudet (Rana arvalis) ved Nimtofte på Norddjursland. Bente Hansen yellow_u.gif (1028 bytes)


Lørdag d, 30-03-2001 kom den Butsnudet frø (Rana temporaria). frem fra sit vinterhi, en stor dynge blade i lyskassen, søndag og mandag kunne jeg ikke se den, tirsdag d. 03-04 var den fremme igen jeg samlede den op i en spand og kørte den hen til en lille sø i n.ø. kanten af Viborg by (Poulholm) den sprang hurtigt i vandet og dykkede. Med venlig hilsen Alex B Jensen, 8800 Viborg

Modtaget i efteråret 2000:
I dag d 17-12-2000 da jeg var ved at vaske vinduer udvendig på huset ,så jeg en stor grønlig frø sidde nede i lyskassen til kælderen. For ca. 2 måneder siden fangede jeg den nede i kælderen, den var kommet ind af vinduet som stod åben, jeg satte den ud i nogle buske i haven. Den kan vel ikke overvintre i lyskassen eller kan den. Hvis jeg hælder en sæk visne blade ned i lyskassen som den kan gemme sig i, eller skal jeg køre ud til en sø eller mose med den. 


Det er helt sikkert, at den ikke kan overvintre i lyskassen, som den er fanget i. Bladene kan måske fungere som dyne og holde frøen frostfri og dermed bevirke, at den overlever.Til foråret skal den derefter hjælpes op af lyskassen. 
Det kunne jo komme an på et forsøg om det fungerer :-)
yellow_u.gif (1028 bytes)


Her lidt nyt fra Jylland.
Mandag den 2. april kl. 15.30, Stokholm Plantage nær Ulfborg:
Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) flere set, har af 1 par i yngleadfærd (parringsspil). I samme område desuden livlig aktivitet hos Butsnudet frø (Rana temporaria).

Gejlbjerg kl. 21.30-23.30: Stor aktivtet blandt de
Butsnudede frøer (Rana temporaria) i flere lokaliteter, flere par i amplexus samt 14 nylagte ægklumper: Skrubtudse (Bufo bufo) flere hanner på vandring, flere set i et hedekær, hvor også mindst 3 hanner kvækkede:

Spidssnudet (Rana arvalis) en del set i et hedekær, heraf en stor hun med æg, samt mindst 6 kvækkende hanner.
Feltsæsonen er igang. MVH Per Klit.
yellow_u.gif (1028 bytes)


2. april
Så kom foråret til Århus. I en vandhul ved Vestereng Århus N, var der ca. 20 par af
Butsnudet frø (Rana temporaria) i ampleksus og ca. lige så mange enlige hanner, som havde godt gang i kvækkeriet, ingen æg. Skrubtudse (Bufo bufo) var repræsenteret med godt 10 enlige hanner, ingen hunner. 
I afvandningskanaler på engene nord for Brabrandsø var der også godt gang i kvækkeriet hos de
Butsnudede (Rana temporaria) /Christian yellow_u.gif (1028 bytes)


Langeland Mandag den 2. april 2001
Gulstav Mose:
Springfrø (Rana dalmatina) æg, Spidssnudet (Rana arvalis) æg 
Søgaards Pyt:
Springfrø (Rana dalmatina) 16 ægklumper. 
Fakkemose: Spidssnudet (Rana arvalis) æg + 1 par i parring 
Nord for Fredsmosen: Springfrø (Rana dalmatina) hun på vandring.
Vågebjerg:
Spidssnudet (Rana arvalis) kvækker
Lindelse: Mange døde padder trafikdræbte på vejen gennem byen
Hennetved Haver: Springfrøer (Rana dalmatina) kvækker ca 15, Skrubtudse (Bufo bufo) vandrer ca. 30

                           Frk. Damm med Rana arvalis ved Fakkemosen d. 2. april 2001.

Søndervej 107 Thurø Mandag den 2. april 2001
Nu 17 klumper af Springfrøer (Rana dalmatina). Sidste nat er der lagt 8-9 og forrige nat 2- 3.
Grøn Guide - Arne Bruun yellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 2. april 2001
I dag var vel det man må betegne, som årets første rigtige forårsdag, med brumbasser og andet flyvende kravl. Det var klart, at der skulle kigges lidt på feltherpetologien. Jeg kunne med glæde konstatere, at de grønne (Grøn frø) var dukkket op i flere vandhuller og at springfrøerne nu fortsætter, hvor de slap, nemlig med æglægning. På dæmningen i Stokkeby Nor lå en enkelt voksen markfirben-han (Lacerta agilis) og solede sig. m.v.h. Kim 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Markfirbene (Lacerta agilis) var fremme i det solrige og varme vejr i dag.

                          Årets første markfirben? yellow_u.gif (1028 bytes)


Paddevandring i Rudme
Skrubtudse (Bufo bufo) vandrede i Rudme og omegn søndag aften (1. april). 16 skrubtudse hanner blev hjulpet over veje nær moser, mens seks andre blev fundet trafikdræbt. I øvrigt også set én vandrende Stor vandsalamander (Triturus cristatus) og én Butsnudet frø (Rana temporaria) samt én trafikdræbt Lille vandsalamander (Triturus vulgaris). I gammelt vandhul nær Rudme station er der samme aften hørt to kvækkende Springfrøer (Rana dalmatina) og to kvækkende Skrubtudser. Adskillige Stor vandsalamander set på lavt vand i lommelygtens skær samt en Lille vandsalamander hun. Niels Damm
yellow_u.gif (1028 bytes)


Foråret er kommet til Græsted igen.  [ Se: GRÆSTED - projektet ]

Efter den lange vinter i marts har padderne atter fået vandringsvejr, og nu skal de skynde sig, hvis de vil begynde æglægningen til normal tid. Der er med andre ord udsigt til vandringer i et større omgang langs paddehegnene i Græsted. 

Natten til fredag og natten til lørdag fandt hhv. 40 og 54 padder vej til fælderne.

Med udsigt til regn og mimimumstemperatur på 6-7 grader forventede vi en større vandringsnat lørdag-søndag, og derfor foretog vi en natkontrol af paddehegnene og fælderne. Vi kom på arbejde!

Totalt registrerede vi 934 padder fordelt på 4 arter (spidssnudet frø, butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander, oplistet efter dalende hyppighed). Den bedst fangende fælde havde i alt 69 dyr, så det var godt at den blev tømt både i løbet af natten og igen næste morgen.

Vi hørte kvækning af butsnudet frø fra flere af fælderne ved vandhullet nord for Græsted.

Der var en interessant forskel i kønsratio for de hyppigste arter i de to landskaber, som hegnene er opstillet i. Andelen af hanner ud af antal voksne angives i det følgende

Ved skoven vest for Græsted:

Spidssnudet frø: 53% af 200
Butsnudet frø:      59% af 69
Skrubtudse:         92% af 62
 
Ved det bedste vandhul nord for Græsted:

Spidssnudet frø: 68% af 327
Butsnudet frø:     69% af 186
(kun få skrubtudser i alt)

Velbekomne!

Med venlig hilsen.

Anne Solholm &
John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Butsnudet frø 10-15 livligt kvækkende hanner 1/4 13.10, Gejlbjerg. Per Klit yellow_u.gif (1028 bytes)


Springfrøtælling den 1. april 2001:(Rana dalmatina)
Lille Eng, Svendborg: 23 ægklumper talt
Hennetved Skov, Lindelse: 26 ægklumper + 6 hanner, der kvækkede livligt.
Skovsgaard, Langeland:
[Springfrøtælling 2001]. Mvh Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


   
Fereje (Eubranchipus grubii) Fereje (Eubranchipus grubii)
           Igen i år er der Ferejer i vandhullet i Slæbæk Skov
           Læs mere om Ferejer yellow_u.gif (1028 bytes)

 

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tidligere års obs kan hentes her:

Har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside. [TRYK HER]
Mvh Erhardt Ecklon 
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon  Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af: http://www.snatur.dk