[ Tilbage ]

Herpetologisk Fænologi 2000

Herpetologiske fænologiarter i DK (19871 bytes)

Læs her obs fra 2000:
[januar og februar[marts] [april] [maj] [juni] [ juli ] [august[September, oktober, november, december ]  

Siden er sidst opdateret:
02. juli 2013      Skriv til Herpetologisiden her.   [ Skriv direkte til siden fra Nettet ] [Deltagerlisten]

Padder
2000vandring


I vandhul, excl overvintrende

Kvæk

(for salamandre, yngleadfærd)


æg


larver

nymeta
morf.
Lille vandsalamander

(Triturus
vulgaris)

[TILBAGE]    [TOP] 

 1/3 -Tage Burholt, Hobro 


4/11  EE Drejø, Svendborg 

 

  6/2 - KJ, Køge 
   7/3 - KBJ. Ærø
 21/3 -Christian Pedersen, Århus
  3/4 MW 
Endelave
9/7-
HB+ UKM Åbenrå

 12/4-PK Skrosbjerg
 
17/4 -MJBC  Stevns

12/3 - EE Svendborg
 30/3 AA Augustenborg

 

5/6 JF Fyns Hoved
9/7-
HB +UKM Åbenrå

 

 

Stor
vandsalamander

(Triturus
cristatus)[TILBAGE
]   
[TOP] 

   18/3  EE Svinehaverne, Svendborg 
 12/4-PK Ågerup

 

 

  6/2 - KJ, Køge
 25/3 
AH Ribe 
 7/4  EE Svendborg 
9/7-
HB+UKM Åbenrå

 

 

19-20/4 KF Farum

 

 

 5/6 JF Fyns Hoved 9/7-HB+ UKM Åbenrå

 

 

 

Bjergsalamander

(Triturus
alpestris)
[TILBAGE]    [TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende
 9/7-HB+UKM Åbenrå

 

(kvæk )

 

æg

 

larver

 

nymetamorf.

 

Skrubtudse

(Bufo bufo)

[TILBAGE
]   
[TOP] 

12/1-EH
Naturskolen,
Svendborg
25/1-LJG
Hostrup Sø,
Åbenrå 
1/2 EE Hvidkilde Sø, Svendborg 
 2/3 JF Hvidovre
 7/3-LJG
Padborg 
21/3-LBL, Gudbjerg
 26/3-LJG
Røllum, Aabenraa

  25/3  AH Ribe 

 21/3-EE, Naturskolen, Svendborg
 1/4 AA Fynshav
 3/4-PK Gejlbjerg
 20/4-BH Djursland

 

 

 1/4 JF Hvidovre
 
7/4 NN Kædeby Langeland
 10/4-PK Køge

17/4 JF Hvidovre
 23 april
KF Valbyparken

 

 

8/6 JF Vestamager
18/6 TV Gentofte
Juli Ulf Damgaard Nielsen Brøndbyvester
UKM Thy
9/7-
HB+ UKMÅbenrå

Strandtudse

(Bufo calamita)[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

kvæk
 17/4  LB  Bjørnø, Knolden Fåborg, ved Svelmø ebbevej
18/4
LG
Skagen
 18/4
DH Rud, Fyn  
1
8/4 JF Vest Amager
æg

 

larver
11/5 JF Vestamager

 

nymetamorf.
5/6 JF Fyns Hoved
Grønbroget tudse

(Bufo viridis)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

  8/3 JF Hvidovre
 9/4  EE Birkholm
 17/4 
LB  Dyreborg

   17/4 JF Hvidovre

  17/4 JF Hvidovre
 19/4 - EE Taasinge
 
20 april KF Svinø
 23 april
KF Valbyparken

  18/4 JF Amager
 22/4 - EE Taasinge & Korshavn
 22/4 -
HB  Køge

 

 1/5 LB&EE Birkholm 
7
/5 JF Valbyparken

 18/6 LB  Dyreborg

Løgfrø

(Pelobates fuscus)[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring

I vandhul, excl overvintrende
 12/4 JF Alsønderup
 
20 april KF Sydsjælland
kvæk
12/4 JF Alsønderup
 20/4-PK Vorbasse
 20/4-BH Djursland
 20/4
AA Mjelsmark, Als
22 april
KF Sydsjælland 
 6
/5-PK Hjerpsted
æg
30/4-BH
 
Djursland
larver
 29/4 KF Næstved
 2/6
AH Ribe

 

nymetamorf.
 11/7 JF Alsønderup
 19/7-
PK Hjerpsted

 

Klokkefrø

(Bombina bombina)


[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

22/4 - MVRK, JN LB, EE, Korshavn/Avernakø

22/4 - MVRK, JN, LB, EE, Korshavn/Avernakø

 

 

 29/4 ND  Østfyn

 

 

 

 

 

 

 

Spidssnudet frø

(Rana arvalis)

[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring
I vandhul, excl overvintrende
  19/3 - EE Gulstav, Sydlangeland
 25/3 
AH Ribe 
kvæk
  19/3 - EE Gulstav Sydlangeland
  29/3  MW Egtved
 
7/4 ND Langeland
9/4 PHJ Dystrup Sø
 12/4 TV Vaserne
 20/4-BH Djursland
æg
  19/3 - EE Gulstav Sydlangeland
  29/3  MW Egtved
 25/3 
AH Ribe
 
7/4 ND  Langeland
larver
11/5 JF Amager
5/6 JF Fyns Hoved

 

nymetamorf.
22/6 TV Vaserne

 

Butsnudet frø

(Rana temporaria)

[TILBAGE
]   
[TOP] 

16/1-EH
Øster Hæsinge,
Fyn
28/1-LJG
Gelsted,Fyn
  8/3 JF Hvidovre
 21/3 - Mariager
  26/3-LJG
Røllum, Aabenraa

  21/3 - Mariager
 26/3 -
TV   Gentofte Sø
 30/3 AA Augustenborg

 20/3-EH
Naturskolen,
Svendborg
  25/3 KJ, Roskilde
 
10/4 TV Vaserne

 

 

  17/3 - MW, Vejle 
 28/3 EE Svendborg, 
 1/4 AA Fynshav
   2/4 JF Hvidovre
14/4 PHJ Randers

 

 12/4-PK Endeslev Overdrev

 22/6 TV Vaserne
9/7-HB 
Åbenrå

Springfrø

(Rana dalmatina)

LINKS: 1997 1998/1999 & 2000
     


[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring

I vandhul, excl overvintrende
 6/2 - KJ, Køge
 9/3 Hvidkilde, EE

 

kvæk
12/3 - EE Svendborg
æg
 9/2 - KJ, Køge
1/3 - KBJ. Ærø
5/3 EE Thurø
 9/3
EE Hvidkilde
 12/3 MW Endelave
 14/3-LBL, Gudbjerg
larver
 14/4-KF
- Vordingborg
 11/4-PK Køge
 16/4EE Thurø,
nymetamorf.
24/6 EE Thurø Rev 
9/7 - KBJ. Ærø
Grøn frø

(Rana esculenta)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

 

 

 

 17/3 - KBJ. Ærø

  7/4 ND Ristinge, Langeland
20 april KF Vordingborg 
 1/5 LB&EE Birkholm
 2/8+3/8-
PK Hjerpsted

4/5 - KBJ. Ærø 
6/5-PK Hjerpsted

12/7-PK Hjerpsted

 

 

3/8-PK Hjerpsted

Latterfrø

(Rana ridibunda)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

vandring I vandhul, excl overvintrende

 

kvæk

æg

 

larver

 

nymetamorf.

 

Løvfrø

(Hyla arborea)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 20/4 AA Mjelsmark, Als
22/4 OL via KF Vordingborg 

 

 27/4 KJ & ML Roneklint
 30/4
KF Torrig, Lolland

 4/5 KF Lolland

 

 

 

 

yellow_u.gif (1028 bytes)

 Krybdyr
2000

Forekomst efter vintersøvn

hamskifte

parring

æg

unger

andet
Skovfirben

(Lacerta vivipara)

[TILBAGE]    [TOP] 

 21/3 - Mariager
 29/3-LJG
Kliplev Mose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markfirben

(Lacerta agilis)

[TILBAGE]    [TOP] 

31/3 - KBJ. Ærø
 
Nyt fra Sverige14/4- LBD
Landskrona
 30/4
TH Knudshoved Odde 

 

 

 

 

 

 1/9 - KBJ. Ærø

 

 

 

 

Stålorm

(Anguis fragilis)
[TILBAGE]    [TOP] 

 27/4-EH
Naturskolen,
Svendborg

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugorm

(Vipera berus)


[TILBAGE
]   
[TOP] 

15/2 - Tranum skydeterræn
16/3 - BHJ, Tranum skydeterræn (FOTO)
18/3 - Lille Vildmose
  21/3 M.Johnson
Allerød Sø 
  29/3-LJG
Kliplev Mose
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snog

(Natrix natrix)

[TILBAGE]    [TOP] 

 3/4 - Hadsund
 6/4 MW 
Endelave
18/4 -MJBC  Allerød
22/4-
MVRK, JN, LB, EE, Avernakø

17/6 JF Hillerød

 

 

 

 

 5/9 - TV.Værebro Ådal

 

 27/7 Lustrup/Ribe (død) AH

 

Glatsnog

(Coronella austriaca)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europæisk sumpskildpadde

(Emys orbiculatis)

[TILBAGE]    [TOP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow_u.gif (1028 bytes) Tilbage til sidestart

Deltagernes initialer: (1998+1999+2000) [TOP] 

AA Andreas Andersen, Als
AB  Arne Bruun, Thurø
AH   Asbjørn Holm, Ribe
AMA  Anne-Margrethe Andersen, Ribe
AWJ    Allan Wilken Jensen
AØ    Anders Østerby, Hjørring
BHJ    Bjarke Huus Jensen
BH  Bente Hansen
BL  Bjørli Lehrmann, Lillerød
DH    Dennis Hansen, Vestfyn  
EE  Erhardt Ecklon, Svendborg
EH   Erik Ehmsen, Øster Hæsinge
ES  Erik Simonsen, Lolland
FH  Frederik Hansen, ENØ 
FP   Finn Hansen, Bornholm  
GO   Gitte Olsen, Midtlolland
HB  Henrik Bringsøe, Køge
JF   John Frisenvænge, København
JE   Jørgen Eggers, Langeland
JB   Jens Bech, Strynø
JM  Jan Mathiasen, Vejlerne 
JN Jens Nørregaard, Seattle
JPK   Jørgen Peter Kjeldsen, Vejlerne
KBJ  Kim Bang Jensen, Ærø 
KJ   Kurt Jørgensen, Roskilde
KF   Kåre Fog, Veksø
LB  Lars Briggs, Odense
LBD   Lasse Bergendorf, Helsingborg
LBL    Leif Bisschop-Larsen, Gudbjerg
LG Leif Gjerde, Lillestrøm, Oslo
LJG  Lars Jørgen Grønbjerg, Padborg  
MH  Mogens Holmen, Frederiksborg
MJBC Michael Johnson & Bolette Crossland
ML  Michael Løgstrup
MV  Morten Vincents Dornby, Roskilde
MVRK  Mark Verbruggen,  Rik Kleinsmit
ND   Niels Damm, Odense
MW   Marian Würtz Jensen, Vejle
NR  Niels Riis, Langemark
OL   Ove Lustÿ, Vordingborg
PH  Poul Henrik Harritz, Birkholm  
PHJ  Peter Hjeds
PHM  Poul Hald-Mortensen, Vejlerne
PK Per Klit Christensen 
PR  Poul Rasmussen, Taasinge 
PRA  Peer Ravn, Slagelse
RHJ   Rosalina H. Johnson, Allerød
SB   Sandra Brodin, Stockholm 
ST   Sven Thorsen, Sydvestlolland
SØ  Søe Pedersen, Mariager   
TBU  Tage Burholt, Skørping
TH  Tove Hels
TV Thomas Vikstrøm, København 
UKM Uffe & Kirsten Mikkelsen, Åbenrå
US   Ulrik Smed, Århus

 [Top] [ Tilbage ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon  Snail-Mailadresser