Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005]

UGE 13. - 17. (1. april - 30. april 2006).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:13 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

 

         Skeand

Søndag den 30. april 2006.

Tryggelev Nor (14:15-16:30): Rørdrum 2 R (Fløj op foran fugletårnet), Blisgås 2 R, Knarand 20 R, Tinksmed 3 R, Sivsanger 1 R, Skægmejse 2 R,  Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 19 R, Grågås 100 R, Gravand 4 R, Pibeand 8 R, Krikand 33 R, Spidsand 2 R, Skeand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 132 R, Bjergand 4 R, Hvinand 9 R, Blishøne 103 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 14 R, Brushane 2 R, Stor Regnspove 8 Ø, Rødben 5 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Sanglærke 4 R, Digesvale 60 R, Landsvale 20 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 R, Munk 2 R, Løvsanger 1 R, Musvit 2 R, Krage 3 R, Stær 4 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Stor Regnspove 55 TI. Niels Bomholt
Dovns Klint (11:20-11:45): Havlit 92 R. Niels Bomholt
Siø (10:25-10:40): Hjejle 530 R, Hættemåge 1000 R, Splitterne 60 R. Niels Bomholt
Dejrø, Ærøskøbing
: Knortegås 400 R, Klyde 5 R, Hjejle 300 R, Havterne 30 R. Torben Sebro
Gyldensteen Golfbane
(11:15): Ringdrossel 1 R, Gravand 2 R, Svaleklire 1 R, Stenpikker 3 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (15:15): Strandskade 96 R. Jens Bækkelund
Vaden ved Lindøhoved (14:15-14:30): Hvidklire 93 R. Jens Bækkelund
Strandvænget 6, Svendborg: Strandskade 1 YP (Strandskaden her på vejen, Strandvænget 6 er på plads og ligger for tiden og ruger på selvsamme tag, som den sidste år opfostrede to unger på. Ejeren er stolt og glad. Niels Andersen


Lørdag den 29. april 2006.

Stengadevej,Bukkeskov v Tranekær (14:30-15:15): Havesanger 1 SY. Claus Dalskov
Brændegård Sø
(10:25-12:20): Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skeand 90 FU (18 R + 72 FU), Havørn 1 R AD, Havørn 1 OF IMM, Rørsanger 1 SY, Ravn 1 OF, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 5 R, Grågås 11 R, Gravand 33 R, Knarand 2 R, Krikand 8 R, Gråand 9 R, Troldand 87 R, Hvinand 3 FU, Rørhøg 1 han OF, Spurvehøg 1 OF, Fasan 7 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 1 FU, Vibe 4 OF, Sølvmåge 36 R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 15 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 FU, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 2 OF, Stillits 1 HØ, Gulspurv 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg (09:04): Fiskeørn 1 NØ (Kom fra fjorden trak ind over Sundet, med fisk i fangerne, fortsatte mod NØ.). Gunnar Knudsen
Kærby Fed
(10:40): Hvidklire 54 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt (07:40): Blå Kærhøg 1 FU, Havterne 210 FU. Ella Mikkelsen
Lindved / Odense: Silkehale 3 R, Broget Fluesnapper 1 R. Lars Andersen
Seden Strand, Odense: Skarv 7 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 48 R, Krikand 35 R, Gråand 2 R, Spidsand 2 R, Ederfugl 1116 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 31 R, Strandskade 10 R, Klyde 23 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 41 R, Hvidklire 108 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 R, Havterne 2 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø, Odense: Gravand 14 R, Pibeand 88 R, Gråand 2 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 50 R, Svartbag 2 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 34 R, Pibeand 3 R, Krikand 62 R, Gråand 15 R, Skeand 7 R, Troldand 1 R, Ederfugl 15 R, Toppet Skallesluger 19 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 107 R, Strandskade 4 R, Klyde 34 FU, Hjejle 40 OF, Vibe 20 R, Stor Regnspove 31 R, Rødben 4 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 17 R. Ole Bent Olesen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 16 R, Gravand 31 R, Pibeand 152 FU, Knarand 8 FU, Krikand 114 R, Gråand 44 R, Spidsand 9 R, Atlingand 1 han FU, Atlingand 1 hun FU, Skeand 83 R, Troldand 38 R, Ederfugl 49 R, Rørhøg 1 2K FU, Rørhøg 1 han AD R, Blå Kærhøg 1 2K FU, Vandrefalk (10:20) 1 han FU, Blishøne 305 FU, Strandskade 32 R, Klyde 81 R, Hjejle 290 OF, Vibe 105 R, Lille Kobbersneppe (09:10) 400 R, Stor Regnspove 5 R, Rødben 39 R, Hættemåge 141 R, Sølvmåge 6 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 1 SY. Ole Bent Olesen


       Gråænder?

Fredag den 28. april 2006.

Thurø By: Havørn (10:50) 1 AD S (Manglede en eller 2 svingfjer yderst i venstre vinge), Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Stillits 1 SY. Arne Bruun
Nørreballe Nor
(10:45-11:15): Klyde 30 R. Claus Dalskov
Sortemosen
: Musvåge 3 OF, Bynkefugl 2 R. Peder Rasmussen
Mullerup Skov
(16:00): Vendehals 1 HØ, Havesanger 1 SY, Træløber 1 R. Torben Møller
Mullerup Skov
(13:10): Broget Fluesnapper 1 R AD han, Ravn 1 SY. Peder Rasmussen, Torben Møller
Brændegård Sø
(12:30): Havørn 2 (1 2K + 1 AD), Sorthalset Lappedykker 3. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(10:00-11:00): Havørn 1 OF AD, Rørsanger 1 SY. Jens Nyeland, Michael Bjerregaard
Bøjden Nor
(15:50-16:50):Trane 1 kredsende/NØ, Troldand 30 R, Pibeand 2 FOU, Gravand 2 FOU, Grågås 2 FOU, Klyde 2 R, Rødben 5 FOU, Havterne 2 FOU, Strandskade 2 ( rugende ), Alk 2 V ( på havet ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:00):Splitterne 5 FOU, Havterne 17 SØ, Sildemåge 3 SØ, Almindelig Kjove 1 ad R/FOU, Fløjlsand 14 SØ, Ederfugl 150 SØ, Alk/Lomvie 5 V, Alk 5 SØ, Sortand 18 SØ, Toppet Skallesluger 10 SØ, Gråstrubet Lappedykker 2 SØ, Sortstrubet Lom 21 SØ, Fiskehejre 1 NØ, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindkær, Ravnholt (16:00): Havørn 1 R (2K+). Hans Rytter
Enemærket - skov N for Millinge: Grønspætte 1 HØ. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Afkørsel fra A9 til motorvejen:(16.05): Lille præstekrave R. Poul Rasmussen
Stenløseskoven (17:15): Ravn 1 R (Mobbet af gråkrage). Mogens Elnif Thomsen
Egensedybet, rensningsanlægget (07:00): Rørsanger 1 SY. Jan Holm Jensen
Harritslev (11:50): Ravn 2 T. Jens Bækkelund


        Broget fluesnapper Han Thurø Rev

Torsdag den 27. april 2006.

Svendborg, Christiansminde (07.15-07.45): Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Husrødstjert 1 Sy (Brogade)
Thurø By
: Tårnfalk 2 R, Rødstjert 1 Sy, Sjagger 25 R, Gærdesanger 1 Sy. Arne Bruun
Thurø Rev
(14.55-15-55): Mørkbuget Knortegås 96 R, Gravand 6 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 4 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Havterne 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Broget Fluesnapper 1 Han R
Vejlen Tåsinge
: Rørhøg 5 R (3 hun+2 han, sandsynligvis 2 par), Skeand 5 R, Vandrikse 1 Sy, Fjordterne 2 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 2 R, Vibe 4 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 1 R, Grønbroget Tudse 4 Sy
Noret Tåsinge: Atlingand 5 R (3 han+ 2 hun), Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 26 R, Gravand 4 R, Knarand 2 R, Krikand 110 R, Gråand 2 R, Skeand 10 R, Taffeland 6 , Rørhøg 2 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 34 R, Strandskade 4 R, Hjejle 125 R, Vibe 18 R, Brushane 14 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 14 R, Hvidklire 24 R, Tinksmed 22 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 35 R. Poul Rasmussen
Noret, Tåsinge
: Krikand 16 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 R, Vibe 6 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 5 R, Grønbroget Tudse 2 Sy
Arreskov sø
: Blisgås 1 R. Erik Ehmsen
Trente Mølle
: Misteldrossel 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(09:25-11:55): Skeand 71 R (42 R + 29 FU), Havørn 1 R 2K, Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 1 FU, Rørsanger 2 SY, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 20 R, Gravand 43 FU, Krikand 15 R, Gråand 8 R, Troldand 83 R, Hvinand 4 FU, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 R, Fasan 12 FU, Blishøne 8 R, Strandskade 1 FU, Vibe 2 R, Sølvmåge 42 R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 han SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 HØ, Allike 2 OF, Gråkrage 4 OF, Stær 3 R, Bogfinke 2 OF, Stillits 2 OF, Gråsisken sp. 1 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:20-10:00):Ederfugl 130 SØ, Sortand 47 SØ, Fløjlsand 6 SØ, Havlit 2 V, Skeand 1 SØ, Gravand 4 SØ, Toppet Skallesluger 10 SØ, Knortegås 9 SØ, Sortstrubet Lom 94 SØ, Lom sp 1 SØ, Alk 18 SØ + 2 V, Toppet Lappedykker 2 SØ, Splitterne 5 SØ, Havterne 40 SØ, Dværgterne 1 FOU, Sildemåge 3 SØ, Dværgmåge 37 SØ, Klyde 2 V, Strandskade 11 SØ, Sjagger min 1 R, Tornirisk 10 R, Engpiber 10 NØ
Landsvale min 10 NØ, Tornsanger 1 SY, Spurvehøg 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Enemærket, nord for Millinge: Canadagås 32 NØ, Grønspætte 1 hørt, Løvsanger 1 hørt. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
"Skovly" Svindinge (09:00-11:00): Broget Fluesnapper 1 Han, Halemejse 2, Sumpmejse 2, Sortmejse 1, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 3. Knud Mortensen
Fyns Hoved (11:30-12:15): Bynkefugl 1 R han. Ivan Sejer Beck
Bispeengen, Odense (12:30-14:00): Lille Præstekrave 2 R, Mudderklire 3 R. Henrik K. Hansen, Kell Grønborg
Hennings Holm, Odense: Knopsvane 14 R, Gravand 4 R, Gråand 1 han R, Ederfugl 12 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 168 AD R, Svartbag 1 R. Kurt Due Johansen
Lumby Inddæmmede Strand, Otterup: Knopsvane 106 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand, Odense: Skarv 2 R, Knopsvane 126 R, Ederfugl 1130 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø, Odense: Gravand 10 R, Gråand 1 R, Troldand 1 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 76 R. Kurt Due Johansen
Enebærodde, Otterup: Rørhøg 3 Ø, Blå Kærhøg (13:10) 1 Ø, Spurvehøg 8 Ø, Musvåge 16 Ø, Fjeldvåge 2 Ø, Tårnfalk 2 Ø, Tårnfalk 1 han FU, Fasan 2 FU, Mursejler 2 Ø, Sanglærke 4 SY, Digesvale 5 Ø, Landsvale 4 Ø, Bysvale 2 Ø, Skovpiber 2 Ø, Engpiber 24 Ø, Engpiber 2 SY, Gul Vipstjert 2 Ø, Hvid Vipstjert 11 , Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 FU, Rødstjert 2 FU, Bynkefugl 4 FU, Stenpikker 2 FU, Gærdesanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Allike 7 Ø, Bogfinke 10 Ø, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Grønsisken 24 Ø, Tornirisk 8 Ø, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY, Dagpåfugleøje 1 FU, Nældens Takvinge 2 FU. Bjarne Andersen
Grønløkken, Bogense (06:30): Sjagger 135 R. Michael Højgaard Hansen
Jerstrup (19:20): Huldue 1 HØ. Jens Bækkelund
Hindsgavl, Middelfart: Træløber 2 SY, Ravn 5 R, Rødstjert 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 5 SY. Michael Mosebo Jensen


      Havesanger fra arkivet

Onsdag den 26. april 2006.

Åmosen, Ollerup (20.15-21.00): Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Skovsneppe 1 TH, Natugle 1 HØ, Rødhals 1 S, Sangdrossel 2 Sy, Halemejse 2 R, Rørspurv 2 R, Skrubtudse 6 Kvæk, Butsnudet Frø 3 Kvæk + 3 kvadratmeter æggemasse, Dværgflagermus 2 FU
Mullerup Skov
(18:15): Vendehals 1 FU (På terrassen i 5 min.), Havesanger 1 R, Træløber 1 FU, Ravn 1 R. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Brændegård Sø:
Knopsvane 6 AD R, Grågås 15 R, Knarand 2 R, Krikand 19 R, Skeand 85 R, Strandskade 1 R, Vibe 5 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 45 YP, Svartbag 2 AD YP, Bysvale 2 R, Rørsanger 1 Sy, Munk 1 Sy, Løvsanger 1 Sy. Jacob Sterup
Vester Aaby
: Blå Kærhøg 1 2K FU. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00):Gærdesanger 1 SY, Mudderklire 1 FOU, Blå Kærhøg 1 ad han NØ, Dværgmåge 1 ad FOU, Sorthalset Lappedykker 48 FOU, Knarand 1 han FOU, Skeand 4 FOU, Krikand 2 R, Grågås par med 4 pull FOU, Grønbenet Rørhøne min 10 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Horne Mølleå/Enge ( Grubbe Mølle )
(9:30-9:45):Tinksmed 1 FOU, Rødben 2 FOU, Vibe 4 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 6 R, Knopsvane 2 FOU, Blishøne 4 FOU, Hættemåge 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved
(10:00): Tejst 4 R. Valgfagshold i ornitologi, Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter
Fyns Hoved (09:11): Tejst 2 R ((på havet)), Vendehals 1 R, Bynkefugl 2 R han, Ringdrossel 6 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Dørholm & Dørholmbugten, Otterup: Krikand 61 R, Gråand 20 R, Skeand 3 R, Ederfugl 500 R, Strandskade 7 R, Klyde 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 50 R, Havterne 5 R, Gråkrage 4 R, Marsvin 1 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet, Odense: Grågås 2 R, Knortegås 5 R, Klyde 2 R, Hjejle 800 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 10 R, Stor Regnspove 97 R, Huldue 1 R, Landsvale 10 R, Skovpiber 2 R, Skovskade 1 R, Gråsisken sp. 1 SY. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand, Otterup: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 6 R, Gravand 54 R, Pibeand 6 R, Knarand 2 R, Krikand 150 R, Gråand 20 R, Skeand 2 R, Troldand 6 R, Ederfugl 22 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 81 R, Strandskade 2 R, Klyde 47 R, Vibe 20 R, Brushane 1 han R, Stor Regnspove 4 R, Rødben 6 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 2 R, Engpiber 12 R, Sangdrossel 2 R, Stær 10 R, Skrubtudse 1 SY. Kurt Due Johansen
Fjordmarken, Otterup: Fiskehejre 1 R, Grågås 8 R, Pibeand 2 R, Krikand 120 R, Gråand 2 R, Skeand 9 R, Rørhøg 3 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Hjejle 26 R, Vibe 6 R, Skægmejse 1 R. Kurt Due Johansen
Hessum, Otterup: Rødstjert 1 R, Sjagger 85 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Lille Lappedykker 8 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 14 R, Gravand 8 R, Pibeand 168 R, Knarand 3 R, Krikand 215 R, Gråand 31 R, Spidsand 3 R, Skeand 72 R, Troldand 12 R, Ederfugl 40 R, Musvåge 1 R, Blishøne 204 R Strandskade 107 R, Klyde 57 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 10 R, Vibe 130 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Lille Kobbersneppe 300 R, Stor Regnspove 21 R, Sortklire 1 R, Rødben 23 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 232 R, Splitterne 1 OF, Digesvale 1 R, Landsvale 2 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 3 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 22 R, Vindrossel 1 R, Munk 1 R, Løvsanger 1 R, Stær 5 R, Skrubtudse 3 SY. Kurt Due Johansen
Sct. Knuds Golfbane, Nyborg (09:30): Fiskeørn 1 NV. Ivan Sejer Beck
Kile v. Ejlby (13:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Grønløkken, Bogense (17:30): Ringdrossel 1 R hun (Ny matrikelart!). Michael Højgaard Hansen
Grønløkken, Bogense
(15:30): Havesanger 1 FU. Michael Højgaard Hansen
Grønløkken, Bogense
(09:00): Bomlærke 1 SY. Meggie. Michael Højgaard Hansen
Hasmark (19:00): Broget Fluesnapper 1 R. Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Flyvesandet (07:00-08:30): Bynkefugl 1 R, Broget Fluesnapper 1 R. Jan Holm Jensen
Husby Strand (18:50-19:35): Knarand 5 R, Hjejle 210 R, Havterne 31 R (Ph). Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (17:30-18:30): Sorthalset Lappedykker 1 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Knarand 11 R. Michael Mosebo Jensen
Borgnæs, Ærøskøbing: Gravand (13:30) 4 2K+ YP. Helle Buchardt Boyd


      Skovsanger arkivfoto :-)

Tirsdag den 25. april 2006.

Sørup sø: Gærdesanger 1 HØ. Arne Bruun
Vejlen Tåsinge
(07:10): Fiskeørn 1 N. Poul Rasmussen
Søen ved Valdemar Slot
(17:30-17:47): Blå Kærhøg 1 Ø AD han (Landsvale negativ), Ravn 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Løkkeby Enge
(15:40-16:20): Rørdrum 1 R, Dværgfalk 1 N, Dværgmåge 2 R AD. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Hov Nordstrand
(06:10-15:00): Rørhøg 6 N, Blå Kærhøg 2 N, Fiskeørn 2 N, Tårnfalk 9 NØ, Dværgfalk 5 NØ, Vandrefalk 1 NØ (10.12), Trane 6 NØ (13.19), Skovpiber 64 N, Engpiber 110 N, Bynkefugl 1 R, Ringdrossel 3 R, Sangdrossel 69 TF, Misteldrossel 3 R, Broget Fluesnapper 2 R, Sortkrage 5 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Arreskov sø
: Hvidklire 1 R, Fjordterne 2 FU, Havørn med 2 Pul. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(12:40-16:10): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skeand 72 R (16 FU + 56 R), Havørn 1 R 2K, Havørn 1 OF AD, Lille Præstekrave 1 FU. Erik Ehmsen (Gad vidst, hvor mange ørne, der har været i Fåborg kommune i den sidste måned. Jeg havde en tredie gammel fugl ved Brændegård i fredags,  så mindst 3 ad, 2 2k og en imm plus dem i reden. Det kunne være fedt, hvis folk noterede lidt mere om dragter! Erik Ehmsen), Gunnar Jørgensen
Brændegaard sø
(13.00): Havørn 1 AD (Ifølge Erik Ehmsen er det ikke en af ynglefuglene fra Arreskov sø - altså en fremmed voksen havørn på besøg i området!). Lene Lorentzen
      Havørn 1 AD          Foto: Lene Lorentzen
Millinge, Enemærkeskoven
(08:00-16:00): Grønspætte 1 HØ. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Prices Have, Faaborg
(10:30-11:30): Skovsanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg (11:00-12:10):Skovsanger 1 SY, Rødstjert 2 SY, Dværgmåge 6 FOU, Atlingand 1 FOU ( han ), Skeand 6 R, Grågås par med 4 pull.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg (10:00):Gærdesanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nordskov, Hindsholm (10:00): Broget Fluesnapper 1 R. Mette, Michael Højgaard Hansen
Fyns Hoved (10:15-14:15): Lille Kobbersneppe 34 Ø, Vendehals 1 FU, Grønspætte 1 R (*), Skovpiber 50 R (+), Engpiber 100 R (+), Rødstjert 10 R (1 F), Bynkefugl 1 R, Ringdrossel 6 R (3M, 3F), Sangdrossel 25 R, Misteldrossel 1 R, Stor Tornskade 1 R. Mette, Michael Højgaard Hansen
Fyns Hoved (09:00-14:00): Tejst 3 R, Vendehals 1 R, Grønspætte 1 R, Skovpiber 50 R (+), Engpiber 100 R (+), Rødstjert 10 R (9 hanner og 1 hun), Bynkefugl 1 R han, Ringdrossel 3 R (1 han og 2 hunner), Sangdrossel 37 R, Misteldrossel 1 R, Stor Tornskade 1 R. Henrik Andersen
Lindevej Fruens Bøge (14:30-14:45): Vendehals 1 FU (I haven). Aage Wichmann
Mågeøerne, Bogense: Skarv 2000 YP. (Unger i 12 reder, de ældste ca. 4 dage gamle. De tidligst ynglende er altså ikke meget senere på den end normalt), Lysbuget Knortegås 10 R, Almindelig Ryle 120 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Skovhornugle 1 R (Fløj ind mellem træerne ved søen bag diget). Jacob Sterup


       Mørkbuget knortegås

Mandag den 24. april 2006.

Arreskov Sø: Silkehejre 1 R (set om morgenen, men ikke genfundet om eftermiddagen). Erik Ehmsen
Rødkilde
: Lærkefalk 1 N. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(12:20-15:45): Sorthalset Lappedykker 9 FU, Skeand 58 FU (15 R + 43 FU). Søren Gjaldbæk, Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg (10:45-11:45):Atlingand 1 han FOU, Knarand 4 FOU, Skeand 10 FOU, Krikand 6 FOU, Sorthalset Lappedykker min 46 FOU, Løvsanger 3 SY, Munk 4 SY, Rødstjert 2 SY, Stillits 2 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Neverkær ved Aarup (13:30-13:50): Krikand 225 R, Skeand 30 R, Brushane 22 R, Ringdrossel 1 R hun. Niels Andersen
Fiskeholm, Hårby: Sorthovedet Måge 8 3K+ Sommerdragt/yngledragt R, Splitterne 150 YP. Jacob Sterup
Mågeøerne (16:15-16:30): Strandskade 95 FU, Almindelig Ryle 400 FU, Rødben 30 FU. Michael Højgaard Hansen
Stenløseskoven, Odense S (14:00-14:30): Træløber 1 FU, Ravn 1 YP (Virkede opskræmte og lå ikke på reden!). Henrik K. Hansen
Lindøhoved Vade (12:00): Hvidklire 34 FU. Mette, Michael Højgaard Hansen
Gyldenstens enge (Orestrand) (10:30-13:30): Tundrasædgås 1 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 1300 OF, Misteldrossel 1 R, Ravn 1 OF. Mette, Michael Højgaard Hansen
Grønløkken, Bogense (09:45): Rødstjert 1 SY. Michael Højgaard Hansen


       Dværgterne

Søndag den 23. april 2006.

Monnet, Taasinge: Spidsand 11 FU, Klyde 6 FU, Stor Regnspove 40 R, Hvidklire 4 FU, Havterne 12 FU. Arne Bruun
Valdemarsslot - Søen, Taasinge
: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Grågås 20 FU, Gravand 21 FU, Pibeand 2 FU, Knarand 2 FU, Skeand 9 FU, Rørhøg 1 han S, Blishøne 110 FU, Strandskade 2 R, Vibe 8 FU, Rødben 2 FU. Arne Bruun
Sundsøen Fåborg
(15:20): Sorthalset Lappedykker 4 FU. John Kirema Jørstrøm
Arreskov sø: Dværgmåge 3 AD, Gråstrubet lappedykker 7R, Lille præstekrave 2 R. Erik Ehmsen
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 1 R. Eskild Nielsen
Fjederløkkevej, Bogense
(17:20): Bomlærke 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Fønsvang (17:00): Tinksmed 2 R. Jens Bækkelund
Wedellsborg (15:00): Ravn 1 R, Ilder 1. Jens Bækkelund
Ølundgaard Inddæmning (13:35-15:30): Pibeand 190 R, Knarand 10 R, Krikand 150 R, Skeand 52 R, Klyde 32 R, Hjejle 450 R, Rødben 27 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet, Storskoven (13:00-14:30): Træløber 1 FU. Rudi Semrau Jensen
Askeby og omegn (11:30): Bomlærke 4 SY. Gregers Johannesen
Flyvesandet, vest for campingpladsen (11:00-12:30): Broget Fluesnapper 1 FU. Rudi Semrau Jensen
Farstrup (10:50): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Fyns Hoved (09:45-12:10): Lille Kobbersneppe 235 R, Splitterne 34 R, Tejst 8 R, Rødstjert 1 R han, Knopsvane 1 R, Ederfugl 100 R, Fløjlsand 6 V, Hvinand 6 Ø, Toppet Skallesluger 14 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 9 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 2 R, Landsvale 5 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 3 R, Solsort 3 R, Gransanger 2 R, Musvit 1 R, Krage 3 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 4 R, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen, Fyns Hoved: Gravand 8 R, Ederfugl 20 R, Strandskade 28 R, Vibe 1 R, Lille Kobbersneppe 235 R, Stor Regnspove 7 R, Rødben 5 R, Splitterne 34 R, Havterne 15 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nordskov, Kerteminde: Rødstjert 1 han R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Halemejse 1 R, Topmejse 1 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Lumby (Odense, Fyn): Rørhøg (13:00) 1 han FU. Ole Bent Olesen
Nærå Strand v/skydebanen (08:20-10:30): Hvidklire 150 FU, Rødstjert 2 FU han, Ravn 2 OF. Rudi Semrau Jensen
Nørre Nærå, v/landevejen (08:00): Bomlærke 3 SY. Rudi Semrau Jensen
Strib (07:00): Dværgfalk 1 N. Kurt Hansen, Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Søndersø: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Jullerup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Grønløkken, Bogense: Rødstjert 1 SY han. Michael Højgaard Hansen
Vigelsø, Otterup, Fyn: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 23 R, Bramgås 10 FU, Gravand 3 R, Pibeand 260 R, Knarand 5 FU, Krikand 195 R, Gråand 54 FU, Spidsand 26 FU, Skeand 2 R, Troldand 51 R, Ederfugl 280 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 34 FU, Klyde 102 FU, Vibe 18 R, Stor Regnspove 40 R, Rødben 4 FU, Hættemåge 283 R, Stormmåge 35 R, Sildemåge 25 R, Sølvmåge 262 R, Svartbag 10 R, Splitterne 6 R, Havterne 16 R, Havterne 2 R, Huldue 1 OF, Landsvale 1 R, Jernspurv 7 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Stær 4 R, Stillits 20 FU, Lille Gråsisken 8 FU, Gulspurv 1 SY . Ole Bent Olesen


       Rødhals               Foto: Erik Thomsen

Lørdag den 22. april 2006.

Noret, Taasinge (06.35-06.40): Gravand 4 R, Krikand 6 R, Svaleklire 1 R, Stillits 2 R, Lille Gråsisken 1 R
Vejlen, Taasinge (06.40-07.15): Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 2 Ynglefugle (2 med hver 3 gæslinger - de først gæslinger set af Poul Rasmussen den 17. april), Grågås 12 R, Krikand 8 R, Atlingand 1 han R, Atlingand 1 hun R, Troldand 400 R, Rørhøg 1 han R, Rørhøg 1 hun (Ynglepar), Musvåge 1 R, Vandrikse 1 R, Vibe 8 R, Rødben 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Skægmejse 1 R, Ravn 2 R, Rørspurv 2 R
Lyø (10:30-17:00): Mørkbuget Knortegås 475 R (Vestersjo), Rørhøg 6 R (3 par), Klyde 30 R (Det nye land), Hjejle 425 R, Dværgmåge 4 R, Splitterne 100 R (De 75 ved Vestersjo), Havterne 75 R, Dværgterne 1 R, Huldue 4 OF (Sammen med 75 Ringdue), Ravn 1 R. Niels Andersen
Mullerup Skov (15:30): Duehøg 1 OF, Træløber 2 FU, Ravn 2 SY. Inger Skrubbeltrang, Torben Møller
Sortemosen, Lakkendrup (12:30): Havørn 1 FU (Fu på blishøne). Lars Rytter
Brændegård Sø (10:20-12:15): Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skeand 27 FU, Havørn 1 OF 2K. Torben Møller, Gunnar Jørgensen
Korinth (16:00): Havørn 1 OF IMM (Højt mod øst). Henrik Mørup-Petersen
Sundet, Faaborg:  Løvsanger 1 Sy. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Grusgrave: Hvinand 2 YP, Natugle 1 PUL R. Per Rasmussen
Ravnholdt, Lindkær mose (14:45-16:00): Havørn 1 R (3-4 k). Palle Bo Larsen
Lille Mølle (07:25): Blå Kærhøg 1 NØ AD hun. Else V. Klint
Fiskeholm, Gammel Avernæs: Sorthovedet Måge 6 R (3 par). Erik Thomsen
Enebærodde, Otterup: Spurvehøg 1 Ø, Musvåge 6 Ø, Almindelig Ryle 350 NØ, Ringdue 2 Ø, Sanglærke 1 Ø, Landsvale 9 Ø, Engpiber 68 Ø, Hvid Vipstjert 3 Ø, Ringdrossel 1 han Ø, Stær 4 Ø, Bogfinke 22 Ø, Grønsisken 16 Ø, Tornirisk 8 Ø, Rørspurv 4 Ø. Bjarne Andersen
Ølundgaard Inddæmning (11:00-13:45): Pibeand 160 R, Knarand 6 R, Krikand 240 R, Skeand 62 R, Klyde 38 R, Hjejle 850 R, Rødben 28 R. Søren Gjaldbæk, Gregers Johannesen
Slambassinerne (10:30): Skeand 42 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (10:00-12:00): Skeand 34 R, Klyde 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 17 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Sortkrage 1 OF. Kell Grønborg, Henrik K. Hansen
Stenløseskoven (20:15): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Knudshoved Færgehavn (17:10): Vendehals 1 R. Freddy S. Hansen, Hans Rytter
Knudshoved (09:30): Vendehals 1 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse, Nyborg (08:50-08:55): Blå Kærhøg 1 N, Dværgfalk 1 N. Kurt Hansen
Vaden ved Lindøhoved (20:15): Rødben 35 R. Jens Bækkelund
Tofte, Bogense (08:40): Ringdrossel 1 R. Jens Bækkelund
Kattebjerg, Bogense (08:20): Ringdrossel 1 R. Jens Bækkelund


        Sorthalset lappedykker d. 17. april 2006        Foto: Erik Thomsen

Fredag den 21. april 2006.

Ollerup ( i EDAs` have): Ravn 1 OF (+ munk sy i haven). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Brændegård Sø
(10:10-12:00): Sorthalset Lappedykker 8 FU, Havørn 1 R 2K, Fiskeørn 1 FU, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 600 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 14 R, Gravand 19 FU, Krikand 4 R, Gråand 8 R, Skeand 15 R, Taffeland 3 R, Troldand 69 R, Hvinand 6 FU, Rørhøg 1 han OF, Tårnfalk 2 R, Fasan 8 FU, Blishøne 8 R, Strandskade 2 FU, Vibe 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 39 R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 Sy, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 Sy, Rødhals 2 Sy, Solsort 2 OF, Sangdrossel 1 Sy, Halemejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 2 OF, Stær 35 OF, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R, Rørspurv 1 Sy. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov, Kværndrup (09:00-09:45): Knarand 12 R, Krikand 200 R, Knopsvane 40 R, Grågås 20 R, Pibeand 30 R, Spidsand 2 R, Atlingand 4 R, Troldand 20 R. Hans Rytter
Espe
: Egern 1 R. Hans Rytter
Snarup Mose
: Skovsneppe 1 R, Skovpiber 1 SY, Løvsanger 4 SY. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(10:30-11:30):Sorthalset Lappedykker min 44 FOU, Gråstrubet Lappedykker min 10 R, Toppet Lappedykker min 10 R, Knarand 6 FOU, Skeand 20 FOU, Krikand 1 FOU, Grågås 30 FOU, Knopsvane 25 FOU, Blishøne 100 FOU, Grønbenet Rørhøne 10 FOU, Vibe 6 FOU, Hættemåge 500 ( koloni ), Rørspurv 6 FOU, Rødstjert 1 SY, Landsvale 50 FOU, Digesvale 10 FOU, Bysvale 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Eskør, Tybrind (16:50-17:10): Blå Kærhøg 1 N AD han, Skægmejse 1 HØ, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Grevindeskov, Vestfyn (16:30-16:50): Huldue 2 R, Træløber 1 SY, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (15:45-16:20): Knarand 9 R. Michael Mosebo Jensen
Lindved / Odense (12:30): Fiskeørn 1 Ø, Silkehale 27 R, Vindrossel 30 R. Lars Andersen 


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 5/4-06:
                      Ræveregulering sikrede koloni af skestorke 
                      Mere naturpleje i landbruget
                     
Lille Vildmosecentret slår dørene op d. 11. april 2006         


        Gransanger Sy

Torsdag den 20. april 2006.

Søby strandvej, Taasinge (18.00): Mosehornugle 2. Henrik Knudsen
Brændegaard sø
(11.00 -14.45): Havørn 2k, Sorthalset lappedykker 6 R. Henrik Knudsen
Brændegaard sø
(11:30-12:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Fiskeørn 2 FU, Huldue 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Faaborg
(11:10):Trækobs. : Munk 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:00):Trækobs. : Sydlig Nattergal 1 SY ( Egsgyden kl 6:30 og 10:00. 20 april : Sydlig nattergal ved Horne Næs. En flok sene sjaggere betød at jeg gjorde holdt lige inden Horne Næs. Pludselig hørte jeg en eksotisk stemme fra en fugl, som sad i et hegn. Efter at have hørt den varierede stemme flere gange, blev fuglen bestemt til sydlig nattergal. Sangen består af nogle klare fløjtetoner, og nogle andre mere varierede triller. Der forekommer ikke skrattelyde i sangen, som fra den almindelige nattergal. Fuglen synger ikke hele tiden, men holder lange pauser. Nattergalen blev hørt kl. 6:30 og igen kl. 10:15. Fuglen sidder i en frugtplantage lige ved nedkørslen til Sønderhjørne ( Horne Næs ). Der er en ældre rød gård ved den sydlige side af vejen, og mod nord en lille dam. Fuglen blev hørt i hegnet øst for dammen, og ti rækker ind i plantagen. Der er en gang tidligere hørt sydlig nattergal på Horne Land. ), Ravn 1 R, Sjagger 40 R, Spurvehøg 1 NØ, Havterne 50 SØ, Splitterne 12 SØ, Sildemåge 2 SØ, Havlit 5 SØ, Sortand 34 SØ, Ederfugl 140 SØ, Toppet Skallesluger 13 SØ, Knortegås 40 SØ, Alk 2 SØ, Lomvie 1 SØ, Lom 1 sp SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe
(20:45): Skovsneppe 1 (årets første i territorieflugt). Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe:
Ringdue 5 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 OF, Allike 8 R, Råge 4 FU, Gråkrage 3 OF, Stær 4 FU, Gråspurv 3 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 8 R, Stillits 3 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Knudshoved
(09:50): Vendehals 1 R. Kurt Hansen
Fællesstrand, Fynshoved
: Lille Kobbersneppe 388 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Gyldensten Gods
: Hjejle 350 T. Jens Bækkelund
Jersorevej
(12:05): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Jersore (11:35-12:00): Lysbuget Knortegås 4 R, Strandskade 80 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Stor Regnspove 50 R, Rødben 30 R,  Hvidklire 2 R, Stenpikker 2 R, Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Kørup, Nordfyn (11:10): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Storskoven, Nr. Nærå (10:00-11:05): Rødhals 50 R, Misteldrossel 5 R, Fuglekonge 100 R. Søren Gjaldbæk,  Michael Mosebo Jensen
Drejet, Enebærodde (08:00): Dværgfalk 1 Ø (08:10), Rørhøg (08:20) 1 hun 2K+ FU, Sangdrossel (08:00) 10 R, Spætmejse (08:00) 1 SY. Jan Holm Jensen
Flyvesandet (06:20-10:00): Sule 14 V, Sortand 152 V, Fløjlsand 91 V, Splitterne 25 V, Misteldrossel 3 V, Lille Korsnæb 18 V, Rødstrubet Lom 1 V, Rødstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 1 Ø, Toppet Lappedykker 1 V, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gravand 14 V, Ederfugl 19 V, Havlit 10 V, Hvinand 1 V, Toppet Skallesluger 21 V, Strandskade 3 V, Rødben 1 V, Svaleklire 1 V, Hættemåge 2 V, Havterne 4 V, Landsvale 4 V, Skovpiber 4 V, Engpiber 11 V, Hvid Vipstjert 10 V, Rødhals 50 R, Sangdrossel 4 V, Misteldrossel 5 R, Fuglekonge 100 R, Stær 3 V, Bogfinke/Kvækerfinke 60 V, Stillits 2 V, Grønsisken 22 V, Rørspurv 3 V. Søren Gjaldbæk,  Michael Mosebo Jensen


        Rørspurv              Foto: Erik Thomsen

Onsdag den 19. april 2006.

Svendborg, havnen (7.15 - 7.30): Husrødstjert 2 han Sy
Svendborg, Christiansminde (7.30 - 7.40): Munk 1 han Sy
Mullerup Skov
(09:45): Misteldrossel 1 SY, Træløber 2 YP, Ravn 2 YP. Torben Møller
Arreskov sø
: Havørn 2 R, Rørdrum 2 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 20 R, Erik Ehmsen
Brændegaard sø
: Havørn 1 JUV, (En helt anden end den der blev set ved Nakkebølle i weekenden). Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(14:20-15:45): Sorthalset Lappedykker 5 FU, Duehøg 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 800 R, Knopsvane 3 R, Grågås 18 R, Gravand 22 FU, Krikand 4 R, Gråand 10 R, Skeand 9 R, Taffeland 8 R, Troldand 120 R, Hvinand 3 FU, Rørhøg 2 OF, Tårnfalk 2 R, Fasan 6 FU, Blishøne 12 R, Strandskade 2 FU, Vibe 2 R, Hvidklire 2 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Ringdue 30 FU, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 1 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Allike 3 OF, Gråkrage 4 FU, Stær 6 OF, Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov : Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 34 R, Grågås 16 R, Gravand 13 FU, Pibeand 2 R, Knarand 5 R, Krikand 32 R, Gråand 16 R, Skeand 18 R, Taffeland 5 R, Troldand 21 R, Rørhøg 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 125 R, Strandskade 2 R, Vibe 12 R, Rødben 2 FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 1 HØ, Hvid Vipstjert 1 HØ, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 OF, Sangdrossel 1 OF, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 4 OF, Stær 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 6 R, Kernebider 1 OF, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg
(07:45-08:30): Sorthalset Lappedykker 34 R, Mudderklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00):Stenpikker 1 R ( Egsgyden ), Ringdue 22 SV, Tornirisk 15 SV, Skovpiber 1 NØ, Spurvehøg 1 NØ, Stor Tornskade 1 FOU, Klyde 1 SØ, Splitterne 30 SØ, Havterne 54 SØ, Dværgmåge 14 SØ, Sildemåge 3 SØ, Ederfugl 380 SØ, Havlit 3 SØ, Fløjlsand 14 SØ, Sortand 60 SØ, Toppet Skallesluger 7 SØ, Grågås 3 SØ, Skarv 8 NØ, Gråstrubet Lappedykker 3 SØ, Toppet Lappedykker 4 T, Rødstrubet Lom 1 SØ
Sortstrubet Lom 34 SØ, Alk/Lomvie 2 V, Alk 3 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brobyværk: Ravn 2 R. Lars Andersen
Ringe Sø, Ringe: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 48 R, Knopsvane 2 AD YP, Grågås 11 R, Gråand 26 R, Taffeland 3 han R, Taffeland 5 hun R, Troldand 9 han R, Troldand 8 hun R, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 236 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 7 FU, Husskade 1 R, Råge 20 FU, Gråkrage 5 FU. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave, Årslev: Hvinand 2 YP, Hættemåge 400 R, Stormmåge 500 R, Digesvale 2 OF, Landsvale 2 OF. Per Rasmussen
Ravnholt (15:45): Træløber 1 SY. Hans Rytter
Lindkær (08:30-10:00): Mudderklire 2 FU. Henrik K. Hansen
Skaboeshuse (06:45): Rødstjert 1 R han. Kurt Hansen
Lindved / Odense: Ravn 2 SY. Lars Andersen
Nordfyns Gymnasium, Søndersø (10:20): Ringdrossel 1 R han. Søren Gjaldbæk


       Sorthalset lappedykker            Foto: Erik Thomsen

Tirsdag den 18. april 2006.

Svendborg, havnen (7.15 - 7.30): Husrødstjert 3 han Sy
Svendborg, Christiansminde (7.30 - 7.40): Munk 2 han Sy
Hvidkilde sø (08:40): Havørn 1 OF AD. Poul Rasmussen
Brændegård Sø (14:40-16:30): Sorthalset Lappedykker 10 FU, Duehøg 2 OF, Ravn 2 OF, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 1200 R, Knopsvane 4 R, Grågås 15 R, Gravand 21 FU, Knarand 3 R, Krikand 10 R, Gråand 8 R, Skeand 4 FU, Taffeland 1 han R, Troldand 54 R, Hvinand 3 FU, Rørhøg 4 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 9 FU, Blishøne 9 R, Strandskade 2 FU, Vibe 2 FU, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Ringdue 62 FU, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 HØ, Gransanger 1 SY, Allike 3 FU, Gråkrage 13 FU, Ravn 2 FU, Stær 2 FU, Skovspurv 1 HØ, Bogfinke 45 FU, Grønirisk 1 HØ, Gulspurv 16 FU, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (19:00): Duehøg 1 R. Niels Bomholt
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00):Sule 1 ad SØ ( kl. 7:30 ), Splitterne 55 SØ, Havterne 25 SØ, Dværgmåge 70 SØ, Sildemåge 4 SØ, Havlit 1 SØ, Ederfugl 600 SØ, Gravand 3 SØ, ALk/Lomvie 15 V + 6 SØ, Sortstrubet Lom 42 SØ, Lom sp 1 SØ, Sortand 40 SØ, Toppet Skallesluger 5 SØ, Spurvehøg 2 NØ, Dværgfalk 1 R/T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Egensedybet, Odense: Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 11 R, Almindelig Ryle 2 R, Stor Regnspove 173 R, Rødben 77 R, Hvidklire 9 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 4 R, Pibeand 200 R, Knarand 8 R, Krikand 116 R, Gråand 40 R, Spidsand 2 R, Skeand 54 R, Musvåge 1 R, Blishøne 275 R, Strandskade 4 R, Klyde 72 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 130 R, Brushane 1 han R, Lille Kobbersneppe 80 R, Stor Regnspove 8 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 90 R, Landsvale 1 R, Hvid Vipstjert 4 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Sorthovedet Måge 1 R. Søren Gjaldbæk
Lindved / Odense: Silkehale 32 R, Vindrossel 60 R. Lars Andersen
 Fyns Hoved (17:30): Stor Tornskade 1 R. Kim F. Haselmann
Flyvesandet (06:30-09:30): Sule 29 V (1 3k, resten ad), Fløjlsand 40 V, Lille Kobbersneppe 25 V, Svaleklire 10 V, Mosehornugle 1 TF, Skovpiber 21 V, Ravn 2 R, Rørspurv 16 V. Søren Gjaldbæk


        Fyrremejse, Draved skov     Foto: Hans Rytter

Mandag den 17. april 2006. 2. Påskedag

Noret, Taasinge: Grågås med 3 gæslinger - årets første. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
(05:30-11:30): Sangsvane 1 R, Mørkbuget Knortegås 259 R, Strandskade 72 R, Hjejle 705 R, Enkeltbekkasin 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Stor Regnspove 73 R, Rødben 76 R, Dværgmåge 8 SØ AD, Sanglærke 136 SY, Gul Vipstjert 1 R (Flava), Sortstrubet Lom 1 SØ, Skarv 56 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 86 R, Grågås 23 R, Gravand 79 R, Pibeand 29 R, Krikand 68 R, Gråand 14 R, Spidsand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 4 R, Ederfugl 408 SØ, Toppet Skallesluger 25 R, Rørhøg 1 han OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 16 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 133 R, Sølvmåge 65 R, Svartbag 8 R, Havterne 34 R, Ringdue 9 OF, Landsvale 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sangdrossel 1 Sy, Gråkrage 13 R, Stær 74 R, Tornirisk 2 R. Poul Rasmussen
Strynøs østkyst
(13.00): Landsvale 2. SydForFyn
Salme Nor
(15:00-16:20): Blisgås 3 R, Knarand 11 R, Rødhovedet And 1 R han. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(16:30-16:50): Bjergand 450 R, Lille Præstekrave 6 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor : Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knarand 5 R, Bjergand 600 R, Klyde 27 R, Hvidklire 6 FU, Digesvale 5 FU Arne Bruun
Barager Nebbe, Rudkøbing: Gravand 45 R, Splitterne 8 R, Havterne 30 R. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Pibeand 8 FU, Knarand 3 FU, Skeand 5 FU. Arne Bruun
Fårevejle, Rudkøbing: Nilgås 2 R. Arne Bruun
Siø: Mørkbuget Knortegås 400 FU, Skeand 8 FU, Hjejle 750 R, Hættemåge 2150 R, Stormmåge 550 R, Splitterne 30 R Arne Bruun
Snaremose Sø, Rudkøbing: Knarand 4 R, Spidsand 4 FU, Atlingand 1 han R, Skeand 12 R, Rørhøg 1 han OF, Brushane 1 R, Stor Regnspove 1 OF, Hvidklire 2 R, Landsvale 5 FU Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning (08:00-09:45): Sorthalset Lappedykker 3 R, Knarand 13 R, Bjergand 120 R, Hvinand 140 R, Lille Skallesluger 2 R hun, Bysvale 1 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Arreskov sø: Nilgås 2 R, Havørneparret har unge(r)!. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (09:00-11:55): Sorthalset Lappedykker 6 FU,  Lille Lappedykker 6 FU
Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 1500 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 R, Grågås 16 R, Gravand 12 FU, Knarand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 10 R, Skeand 10 R, Taffeland 7 R, Troldand 89 R, Hvinand 7 R, Rørhøg 3 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 12 FU, Blishøne 10 R, Strandskade 2 FU, Vibe 1 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 1 FU, Allike 9 OF, Gråkrage 3 OF, Stær 6 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 3 OF, Gråsisken sp. 1 R, Rørspurv 2 SY, Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (15:30-16:15): Sorthalset Lappedykker 6 FU. Ella Mikkelsen
Espe: Dompap 2, Stillits 2, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 6, Skovspurv 15, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 2, Solsort 7, Ringdue 4, Gråand 2, Husskade 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sundet, Fåborg: Sorthalset lappedykker 32 R (16 par). Erik Thomsen
Fiskeholm, Brunshuse (12:00): Sorthovedet Måge 2 R. Ella Mikkelsen
Viemosen, v/Brobyværk (10:35): Havørn 1 OF AD. Ella Mikkelsen
Lyø (09:30-11:30): Knortegås 360 R, Hjejle 280 R, Havterne 50 R. Richard Burzynski
Lille Svelmø (07:10-09:00): Stenvender 12 R, Mosehornugle 1 R, Skarv 2 R, Knopsvane 4 AD R, Knopsvane 1 2K R, Grågås 10 R, Mørkbuget Knortegås 14 FU, Knarand 2 R, Fasan 1 R, Strandskade 20 R, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 3 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 150 AD YP, Sølvmåge 70 AD YP, Svartbag 2 AD YP, Splitterne 2 R, Havterne 8 R, Ringdue 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 R, Gråkrage 1 R, Hare 1 R. Jacob Sterup
Store Svelmø
: Gravand 14 R, Knarand 2 R, Gråand 10 R, Ederfugl 9 SØ, Toppet Skallesluger 60 R, Fasan 5 R, Hættemåge 6 AD YP, Stormmåge 1050 YP, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Husskade 1 R,
Gråkrage 1 R. Jacob Sterup
Strandeng Øst for Nabbe
: Stor Regnspove 7 R, Rødben 1 YP. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg
: Landsvale 5 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor
: Skarv 35 R, Gravand 2 R, Pibeand 1 han FU, Krikand 2 han R, Gråand 5 FU, Troldand 40 R, Bjergand 450 R, Toppet Skallesluger 8 R John Andersen
Vissenbjerg
: Ravn 1 OF
Tarup-Davinde Grusgrave
(15:30): Lille Præstekrave 2 R. Anthony Carter
Arreskov Sø ved fugletårnet (15:30): Rørdrum 1 HØ. Peder Blommegårdup
Ølundgaard Inddæmning, fra dæmningen (14:20-15:00): Pibeand 160 R, Skeand 37 R. Gregers Johannesen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen) (12:00-14:00): Stenpikker 1 R hun, Hybrid Fugl 1 R (Albino Sølvmåge. Ligner Hvidvinget Måge meget!). Per Rasmussen
Søparken (08:00-08:30): Træløber 2 FU. Henrik K. Hansen
Stenløseskoven (19:40): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Bispeenge, Odense: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 24 FU, Gravand 6 FU, Krikand 18 FU, Gråand 22 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 2 FU, Fasan 2 FU, Blishøne 72 FU, Vibe 12 FU, Rødben 7 FU, Ringdue 4 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 6 FU, Gransanger 2 SY, Blåmejse 6 FU, Musvit 18 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 28 FU, Bogfinke 12 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 3 FU, Tornirisk 8 FU, Gulspurv 1 FU, Rørspurv 2 SY, Lille Kålsommerfugl 2 FU, Citronsommerfugl 1 FU, Nældens Takvinge 3 FU, Rådyr 2 FU. Bjarne Andersen
      


       Sorthovedet måge Fiskeholm

Søndag den 16. april 2006. 1. Påskedag

Ollerup Sø: Rørhøg 2 YP, Spurvehøg 1 OF. Arne Bruun
Ny Gesinge
: Landsvale 1 (Årets første matrikelart). Poul Rasmussen
Siø
(15:45): Mørkbuget Knortegås 350 R (Heraf to melanistiske fugle). Anthony Carter
Salme Nor (Tryggelev Nor)
(15:20): Rødhovedet And 1 R han. Esben Eriksen
Salme Nor (14:10): Knarand 5 R. Anthony Carter
Ollerup: Landsvale 2 R. Erik Danielsen
Sortemosen, Lakkendrup (17.45): Vandrefalk 2K Fu på Krikand. Hans Rytter
Gulstav Mose (10:25): Fiskeørn 1 OF. Anthony Carter
Fakkebjerg (10:18): Ravn 2 R. Anthony Carter
Dovns Klint (11:45): Havlit 600 R. Anthony Carter
Nakkebølle Inddæmning (15:30): Lille Skallesluger 1 R hun. Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 2 FU, Atlingand 5 R, Skeand 8 R, Troldand 670 R, Bjergand 270 R, Hvinand 100 R, Havørn 1 JUV N. Arne Bruun
Sundet, Faaborg (15:00): Sorthalset Lappedykker 5 R (+). Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Jordløse Bakker (14:00): Misteldrossel 1 SY, Ravn 2 OF. Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Fiskeholm, Gammel Avernæs (12:30-13:00): Sorthovedet Måge 2 R (Meget sandsynligt YP). Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Helnæs Made (10:30-11:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Alk 1 SØ (Ph). Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Sarup (09:15): Rød Glente 1 T. Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Svanninge: Musvåge 3 R, Sølvmåge 150 R, Halemejse 2 R, Spætmejse 1 Sy, Ravn 1 OF, Kernebider 1 OF. Jacob Sterup
Espe: Tyrkerdue 1, Dompap 2, Stillits 8. Citronsommerfugl 1 (årets første på matriklen). Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Hundtofte (12:20): Landsvale 1 (årets første omkring Midtfyn). Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Ålekisterenden, v. Dalby bugt (15:30): Sangsvane 1 R, Rød Glente 1 SV. Ella Mikkelsen
Vågebakken (14:30): Blå Kærhøg 1 FU hun. Ella Mikkelsen
Horseklint. Fyns Hoved (13:50): Sule 3 FU, Lille Kobbersneppe 70 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen (11:15): Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Vaden ved Lindøhoved (11:00): Strandskade 95 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (10:30-11:00): Huldue 1 HØ. Jens Bækkelund


         Kongeørn 2k

Lørdag den 15. april 2006.

Sætting Strandvej, Svendborg (07.55): Landsvale 1 N (årets første på matriklen :-))
Bjørnemosegård, Svendborg: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R. Arne Bruun
Lundemosen, Holmdrup Mose: Toppet Lappedykker 2 FU, Grågås 9 R, Gravand 4 R, Troldand 6 R, Løvsanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Citronsommerfugl 5, Det Hvide C 2, Snog 1. Arne Bruun
Hov Nordstrand (06.15-13.00): Rødstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 2 NØ, Fiskehejre 3 N, Sangsvane 3 N, Grågås 6 N, Sortand 6 NØ, Fløjlsand 6 N, Havørn 1 2K NØ, Rørhøg 1 NØ, Spurvehøg 6 NØ, Musvåge 13 NØ, Fjeldvåge 1 2K N, Hjejle 1 N, Lille Kobbersneppe 3 N, Lille Regnspove 2 N, Stor Regnspove 11 N, Almindelig Kjove 1 NØ, Stormmåge 44 N, Sildemåge 2 V, Havterne 6 V, Havterne 1 N, Ringdue 875 N, Misteldrossel 4 N, Allike 46 N, Ravn 2 TF, Stær 20 NØ, Bogfinke 1200 N. Erik Danielsen
Løkkeby Enge, Tranekær: Rørhøg 1 han FU. Peder Rasmussen
Fakkebjerg (11.57): Storlom 1 sp Ø. Esben Eriksen, Torbjørn Eriksen
Sortemosen, Gudme: Grågås 4 FU, Pibeand 26 FU, Krikand 117 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 10 FU, Musvåge 1 OF, Strandskade 2 R, Vibe 10 FU. Arne Bruun
Thurø Bund: Krikand 22 R, Vibe 1 Ynglepar, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev : Mørkbuget Knortegås 62 FU, Rødben 7 SY, Havterne 3 R. Arne Bruun
Tved: Landsvale 1 R. Arne Bruun
Lykkesholm: Gråstrubet Lappedykker 2 , Toppet Lappedykker 2, Troldand 14, Gråand 10, Bilshøne 7, Fiskehejre 1, Gransanger 1, Grønsisken 15, Spætmejse 1, Musvit 2, Rødhals 1, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Fyns Hoved (16.15): Stenpikker 1. Anni og Ove Hvidtfeldt
Fyns Hoved: Kongeørn 1 2K (trak mod Samsø kl 12.55), Rørhøg 1 Hun, Musvåge 16 NØ, Spurvehøg 2 NØ, Engpiber 8 R, Hugorm 1 R (Brun)
Fynshoved (16:00-16:30): Stenpikker 1 R han. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen
Lumbyholm, Nr. Lyndelse (12:00): Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Nordskov, Fyns Hoved (10:15): Kongeørn 1 R (Ungfugl. Var der igen/stadig kl. 12,15 denne gang på vingerne). Aage Wichmann
Vågebakken, Nordskov (11:00-12:20): Kongeørn 1 TF 2K. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Horseklint (07:15-09:30): Sule 13 NV AD (Alle 4k eller adulte), Blå Kærhøg 1 NØ AD han, Tejst 2 NV, Skovpiber 4 N, Misteldrossel 10 N. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Hov Nordstrand, Langeland ( 08.30 - ?): Fjeldvåge 1 N, Spurvehøg 2 N. Erik Danielsen
Skaboeshuse, Nyborg (14:00-14:15): Sule 13 N. Kurt Hansen
Brændegård sø (11:15-13:00): Sorthalset Lappedykker 7 R, Duehøg 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Brændegård Sø (12:20-15:15): Sorthalset Lappedykker 6 FU, Skarv 2000 R, Duehøg 2 OF. GunnarJørgensen
Nørreballe nor (10:10): Lille Præstekrave 5 R. Lars Bonne Rasmussen
Tryggelev nor (09:30): Rørdrum 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Gulstav mose (07:30-08:50): Rørdrum 1 SY, Havørn 1 T IMM (N). Lars Bonne Rasmussen
Flyvesandet, Otterup: Spurvehøg 1 NV, Tårnfalk 1 NV, Vandrefalk 1 R, Ringdue 2 NV, Sanglærke 8 NV, Engpiber 147 NV, Hvid Vipstjert 9 NV, Misteldrossel 4 NV, Allike 42 NV, Sortkrage 1 NV, Stær 8 NV, Bogfinke 78 NV, Kvækerfinke 12 NV, Tornirisk 16 NV, Rørspurv 5 NV. Bjarne Andersen
Mågeøerne (13:25-14:00): Lysbuget Knortegås 6 R, Strandskade 60 R, Almindelig Ryle 500 R. Michael Mosebo Jensen
Stegø Mølle (20:05-20:20): Skovhornugle 1 R, Mosehornugle 1 R, Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby Hals (10:30): Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby Hals (11:10-13:00): Fjeldvåge 1 R, Strandskade 154 R, Stor Regnspove 102 R, Havterne 25 R, Grågås 39 R, Bramgås 2 R, Gravand 30 R, Pibeand 10 R, Knarand 2 R, Krikand 44 R, Spidsand 16 R, Skeand 7 R, Rødben 20 R, Hvidklire 1 R, Splitterne 8 R, Engpiber 20 R, Bjergirisk 2 R. Michael Mosebo Jensen

         Kongeørn 2k 


       Husrødstjert, Gulstav

Fredag den 14. april 2006. Langfredag

Brændegård Sø (08:30-11:45): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 1000 R, Toppet Lappedykker 5 R, Knopsvane 8 R, Grågås 10 R, Gravand 31 FU, Pibeand 1 han R, Knarand 2 R, Krikand 5 R, Gråand 18 R, Skeand 4 R, Taffeland 3 R, Troldand 55 R, Hvinand 15 R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 12 R, Strandskade 2 FU, Vibe 3 OF, Stormmåge 8 OF, Sølvmåge 24 R, Svartbag 5 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 2 HØ, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 1 SY, Allike 7 OF, Gråkrage 5 OF, Stær 12 R, Bogfinke 3 OF, Gulspurv 1 OF, Rørspurv 1 SY. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Arreskov sø:
Rørdrum 1 Paukende. (måske en ny da den anden var ved fugletårnet og denne i nordenden). Erik Ehmsen
Gulstav + Østerskov + Vesterskov+ Dovns Klint
(7.00-10.00): Mørkbuget Knortegås 16 V, Ederfugl 600 SØ, Havlit 800 R, Rørhøg 1 hun R, Rørhøg 1 han R, Sanglærke 18 NNV, Engpiber 9 NNV, Hvid Vipstjert 6 NNV, Husrødstjert 2 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Halemejse 4 R, Ravn 1 HØ, Bogfinke 250 NNV, Stillits 2 R, Tornirisk 8 R, Rørspurv 12 NNV, Springfrø 26 Ægklumper
Gulstav Vesterskov: Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 5, Jernspurv 2, Husrødstjert 1, Gransanger 4, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 1, Halemejse 4. Freddy S. Hansen
Lunden, Sydlangeland: Duehøg 1 han, Musvåge 3, Fjeldvåge 1, Munk 1, Gransanger 4, Fuglekonge 2. Freddy S. Hansen
Fakkebjerg, Sydlangeland: Tornirisk 20. Freddy S. Hansen
Siø: Huldue 1. Freddy S. Hansen
Fiskeholm, Helnæs Bugt (18:00-20:40): Sorthovedet Måge 7 R (5 ad + 2 3k. En 3k var ny og dermed mindst 10. fugl på øen denne uge!). Jacob Sterup, Tim Hesselballe
Lyø (09:00-16:00): Knortegås 290 R, Rustand 1 R, Strandskade 91 R, Hjejle 200 R, Rødben 25 R. DOF- Fyn ekskursion, Lilly Sørenen, Niels Bomholt
Espe: Hvid Vipstjert 2, Stær 5, Spætmejse 1, Ringdue 2, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 5, Grønirisk 5 , Bogfinke 8, Skovspurv 12, Stillits 2, Allike 10 N, Sanglærke 1 SY, Solsort 7, Ringdue 3. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt (13:20-15:30): Skeand 28 R, Duehøg 2 YF, Korttået Træløber 4 SY,  Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knopsvane 4 R, Grågås 64 R, Knarand 2 R, Krikand 40 R, Gråand 15 R, Skeand 28 R, Taffeland 3 R, Troldand 10 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 4 R, Blishøne 165 R, Strandskade 1 R, Vibe 10 R, Landsvale 2 R, Vindrossel 5 R, Gransanger 4 SY. Per Rasmussen
Helnæs Made (11:30): Stenpikker 1 FU. Anthony Carter
Stenløseskoven (20:00): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Vigelsø østkoloni, Odense fjord (11.10-12.10): Sorthovedet måge 2 AD. Tim Hesselballe
Klintebjerg (13:10-15:10): Sorthovedet Måge 1 R AD (14.05-), Hættemåge 1000 R (Min.). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Vigelsø østlige mågekoloni, set fra Fedsodde (11:10-12:10): Sorthovedet Måge 3 R (1 par + 1. Senere endnu en ad. på vestøen.). Tim Hesselballe
Flyvesandet (06:15-09:30): Sule 54 V AD, Sortand 200 V, Fløjlsand 81 V, Dværgfalk 1 T, Strandskade 156 R, Stor Regnspove 211 R, Alk 1 V, Tejst 1 V, Mosehornugle 1 R, Misteldrossel 2 R, Ravn 2 R, Grønsisken 126 V, Lille Korsnæb 10 V, Rørspurv 25 V. Søren Gjaldbæk
Ølundgård: Pibeand 357 R, Knarand 12 R, Krikand 166 R, Skeand 52 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Strandskade 96 R, Klyde 69 R, Stor Regnspove 82 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Skeand 37 R, Klyde 44 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand, ved møllen: Klyde 32 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Klyde 66 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinerne (10:45): Skeand 47 R. Gregers Johannesen
Juelsberg marker, Nyborg
: Ravn 2 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Gyldensteen Skov (11:00): Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Jerstrup (09:45-10:10): Huldue 1 SY, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen v. avlsgården (09:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


    Sorthovedet måge, Fiskeholm

Torsdag den 13. april 2006. Skærtorsdag

Svendborgsund ved Iholm (9.00): Skarv 100 FU
Svelmø (18:30): Pibesvane 1 R AD. Tim Hesselballe
Siø: Knortegås 620 R (2 med albinistiske træk. Kropsfarve meget lys beige, nærmest hvid, mens hals og bryst er lys beigefarvet), Hjejle 900 R. Ole Goldschmidt
Fiskeholm ved Agernæs, Helnæs Bugt (15.00-16.00): Skarv 3 R, Sorthovedet Måge 3 R, Hættemåge 600 R, Stormmåge 300 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Splitterne 8 R, Havterne 4 R
Fiskeholm ved Agernæs, Helnæs Bugt (17:15-18:45): Sorthovedet Måge 1 R AD,  Havterne 3 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (15:00-15:50): Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 5 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sangsvane 2 2K R, Grågås 53 R, Gravand 27 R, Krikand 87 R, Atlingand 2 R, Skeand 4 R, Strandskade 5 R, Vibe 20 R, Rødben 10 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstranden, Odense fjord (14:25-15:25): Knarand 5 R, Klyde 43 R, Stor Regnspove 100 R. Anthony Carter
Villestofte, Odense: Kvækerfinke 1 hun FU. Anni Lene Nielsen
Flyvesandet, Otterup, Fyn: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sule (16:30) 1 AD V, Knortegås 3 V, Sortand 100 R, Fløjlsand 25 R, Havterne 7 V, Lomvie/Alk 1 Ø. Ib Hellesen, Thomas Hellesen

        Sorthoved måge, Fiskeholm


      Solsort Sy Kogtvedvej

Onsdag den 12. april 2006

Svendborgsund ved Iholm (18.00): Skarv 800 FU (8.40), Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gravand 8 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 4 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 FU
Siø: Snegås 2 R. Poul Rasmussen
Gulstav Vesterskov v indgangen (9.45 - ?): Rødtoppet fuglekonge 1 R. Esben Eriksen, Torbjørn Eriksen
Arreskov sø: Rørdrum 1 paukende. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (9:00-10:00):Skeand min 32 FOU, Knarand min 4 FOU, Krikand 5 FOU, Troldand 70 R, Taffeland 25 R, Grågås 25 FOU/R, Knopsvane 42 FOU/R, Toppet Lappedykker min 10 FOU/R, Gråstrubet Lappedykker min 10 FOU/R, Sorthalset Lappedykker 32 FOU, Lille Lappedykker 4 SY, Blishøne 100 FOU, Grønbenet Rørhøne 8 FOU, Skarv 20 R, Vibe 8 FOU, Hættemåge 350 FOU/R ( koloni ), Hvid Vipstjert 20 FOU, Rørspurv 8 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Grusgrave (19:15-20:15): Lille Præstekrave 2 R (De første i år), Hvinand 4 YP, Svaleklire 1 R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Landsvale 1 OF. Per Rasmussen
Fiskeholm, Helnæs Bugt (18:10-20:45): Sorthovedet Måge 9 R (8 ad + 1 3k) (Ingen set før kl. 19.10 - så de var måske på fouragering på marker mod nord. Mange måger kom ind fra nord sent og lille Tim kunne ikke tjekke alt helt alene, så måske er der flere. JSA har lovet at hjælpe en af dagene. Fuglen fra lørdag med et lille hak i halen tror jeg ikke, jeg så, så måske 10 stk på en uge? ), Splitterne 160 R. Tim Hesselballe
Odense Havn (13:30): Vandrefalk 1 R (Jagende med duerne). Bent Juhler
Dørholm & Dørholmbugten, Otterup: Grågås 3 R, Gravand 26 R, Gråand 124 R, Ederfugl 500 R, Strandskade 20 R, Rødben 14 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 50 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet, Odense: Gravand 50 R, Gråand 100 R, Almindelig Ryle 110 R, Lille Kobbersneppe 168 R, Stor Regnspove 70 R, Rødben 104 R, Hættemåge 340 R, Sølvmåge 200 R, Mosehornugle 2 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand, Otterup: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 42 R, Grågås 3 R, Gravand 20 R, Pibeand 26 R, Knarand 1 han R, Krikand 62 R, Gråand 20 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Blishøne 70 R, Strandskade 2 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 20 R, Stor Regnspove 2 R, Hættemåge 10 R, Stær 120 R
Od. Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm: Stor Regnspove 13 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand, Odense: Pibeand 26 R, Krikand 270 R, Spidsand 13 R, Hvinand 212 R, Stor Skallesluger 2 han R, Strandskade 10 R, Klyde 130 R, Hjejle 5 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 70 R, Hættemåge 200 R. Kurt Due Johansen
Sohovedbugten, Otterup: Gravand 10 R, Gråand 44 R, Stor Regnspove 49 R
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gravand 16 R, Pibeand 246 R, Knarand 13 R, Krikand 200 R, Gråand 30 R, Skeand 59 R, Troldand 14 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 285 R, Klyde 10 R, Hjejle 650 R, Vibe 50 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 20 R, Engpiber 1 R, Stær 40 R. Kurt Due Johansen
Østerø, kanalen ved Stegø Mølle (19:00-19:30): Mosehornugle 2 FU, Stor Tornskade 1 R. Suzette Frydensberg


        Splitterne Hou Nordstrand

Tirsdag den 11. april 2006

Ny Gesinge: Mørkbuget Knortegås 254 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet (
17.30): Mosehornsugle 1 FU. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge
(18.15): Fjeldvåge 1 R. Henrik Knudsen
Dovns Klint (06:20-09:40): Ederfugl 2560 Ø, Havlit 1000 R, Havørn 1 S (4K+ kl. 8.20),  Sortstrubet Lom 1 T, Fiskehejre 4 S,  Sangsvane 2 V, Bramgås 37 TI, Knortegås 45 Ø, Knarand 2 T, Gråand 2 Ø, Fløjlsand 3 Ø, Splitterne 2 Ø, Huldue 5 R, Hvid Vipstjert 35 T, Husrødstjert 1 han R. Andreas Bruun Kristensen, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose, Sydlangeland: Landsvale 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Piledybet (19:30): Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor (13:00): Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bjergand 1000 R, Ravn 1 R, Sangsvane 3 AD R, Klyde 13 R,  Stor Præstekrave 10 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Hov Nordstrand
(06.45-11.20): Grågås 5 N, Mørkbuget Knortegås 36 N, Gravand 5 N, Sortand 5 N, Fløjlsand 4 V, Toppet Skallesluger 15 R, Spurvehøg 2 N, Musvåge 2 N, Dværgfalk 1 N, Splitterne 10 R, Huldue 3 N, Ringdue 420 N Hedelærke 5 N, Sanglærke 9 N, Engpiber 6 N, Bjergvipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 10 N, Jernspurv 2 N, Sjagger 22 R, Allike 40 N, Stær 63 N, Bogfinke 1520 N, Grønirisk 80 N, Stillits 4 R, Tornirisk 9 R, Rørspurv 2 R
Keldsnor
(10.05): Bjergpiber 1 R (strandengen nær fyret), Bjerglærke 1 N. Esben Eriksen, Torbjørn Eriksen, Andreas Bruun Kristensen
Keldsnor
: Rød Glente 1 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 3 N, Musvåge 7 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Snaremose Sø
: Knarand 6 R, Krikand 186 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Pibeand 30 R, Krikand 50 R, Skeand 4 R, Halemejse 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Siø: Pibeand 67 R, Splitterne 24 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Henninge Nor: Troldand 1880 R. Ole Goldschmidt
Store Øresø ved Diernæs
: Fiskeørn 1 NØ (Mod Arreskov sø. Jes Romme, Haslev
Arreskov Sø
(fra fugletårnet): Rørdrum 1 HØ, Lille Skallesluger 3 R (En han og to hunner). Jes Romme, Haslev
Nakkebølle Fjord
: Isfugl 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning
(16:45-17:30): Knarand 7 R, Hvinand 104 R, Lille Skallesluger 1 R han. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(13:40-15:45): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 1500 R,  Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 4 R, Grågås 4 OF, Gravand 44 FU, Pibeand 1 han R, Knarand 2 R, Krikand 27 R, Gråand 20 R, Skeand 5 R, Taffeland 5 R, Troldand 139 R, Hvinand 4 FU, Stor Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 han FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 FU, Blishøne 16 R, Strandskade 2 FU, Vibe 2 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 15 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 OF Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 OF, Allike 2 OF, Gråkrage 7 FU, Bogfinke 1 R, Grønsisken 2 R, Rørspurv 1 SY. Kurt Hansen, Gunnar Jørgensen
Espe
: Tårnfalk 1, Spætmejse 1, Sangdrossel 2, Stær 2, Bogfinke 5. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-10:00):Trækobs. : Vindrossel 3 T, Sjagger 5 NØ, Ederfugl 1870 SØ, Sortand 200 SØ, Havlit min 55 V, Fløjlsand 3 SØ, Skarv 15 NØ, Toppet Skallesluger 20 T, Knortegås 3 V, Sangsvane 2 NØ, Sortstrubet Lom 3 SØ, Alk 10 SØ, Alk/Lomvie 6 SØ, Sildemåge 1 SØ, Splitterne 20 SØ, Havterne 4 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved
(10:15-12:00): Sule 2 FU, Lille Kobbersneppe 70 R, Tejst 1 R. Anthony Carter
Fiskeholm
(13:30-14:00): Sorthovedet Måge 3 R AD. Per Damsgaard-Sørensen, Niels Bomholt
Maden Helnæs (
10:40-13:00): Mosehornugle 5 R,  Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 20 R, Gravand 61 R, Pibeand 30 R, Knarand 3 R, Krikand 75 R, Skeand 3 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 24 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 80 R, Vibe 15 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Regnspove 1 R, Rødben 9 R, Stormmåge 4 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 11 R, Krage 3 R, Sortkrage 1 R, Stær 60 R, Tornirisk 7 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
         Stadig Mosehornugler på Maden       Foto: Niels Bomholt
Havet ud for Maden Helnæs
(10:40-13:00): Gråstrubet Lappedykker 78 R, Toppet Lappedykker 4 R, Ederfugl 20 R, Havlit 18 R, Sortand 15 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 27 R . Niels Bomholt
Helnæs Fyr
(09:20-10:30): Lomvie 1 SØ, Alk 3 SØ. Niels Bomholt
Helnæs By
(10:30): Ravn 1 R. Gunnar Jørgensen
Fiskeholm - fra Brunshuse (08:50-09:50): Sorthovedet Måge 2 R AD, Skarv 25 R, Knopsvane 7 R, Grågås 1 R, Gravand 10 R, Gråand 18 R, Toppet Skallesluger 9 R, Fasan 1 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 8 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 200 YP, Stormmåge 200 YP, Sølvmåge 14 R, Splitterne 1 OF, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 3 OF, Stær 12 FU. Gunnar Jørgensen
                       Havørnejagt ved Føns Vang       Foto: Bent Carstensen
"Havde i dag en kanon tur til Føns Vang. Det startede med en tur til Husby Strand, hvor der var en del ænder ellers ikke det store, da der pludselig kom gang i gæs, ænder og alle de andre fugle. To unge havørne dukkede op, de tog turen ud over søen og fløj derefter mod Føns Vang, alt imens de lavede flyveopvisning med styrtdyk og rulninger mod hinanden. De forsvandt ud af syne efter ca. ½ time.
Forlod så Husby strand og tog hjemad, kom forbi Føns Vang, hvor jeg så, at det var blevet spændende område, fik øje på noget, som kunne minde om Havørn nede i den modsatte ende, tog derned og efter ½ time, så jeg så de to unge Havørne, der var startet deres jagt på en grågås. De jagtede i over en ½ time, med små pauser ind imellem. De havde kløerne i gåsen et par gange, men hver gang måtte de slippe. Gåsen var virkelig trængt, men selv havørne må have en pause. Men kun et par minutter, så overraskede de igen gåsen. Den baskede vildt med vingerne og vandet stod op over den, men til sidst opgav ørnene og gåsen slap med livet i behold.
Kan kun opfordre folk til et besøg, det er et kanon sted at besøge. Hilsen Bent Carstensen"
Føns Vang (12:30-14:30): Havørn 2 FU 4K (To unge havørne på jagt efter grågås. De jagede i over ½ time flot syn....). Bent Carstensen
Husby strand (11:00-12:00): Havørn 2 FU 4K (Begge var ungfugle 3k-4k). Bent Carstensen
Hindsgavl Batteriplantage, Middelfart: Svaleklire 1 R, Spætmejse 5 R, Kernebider 2 R. Michael Mosebo Jensen
Langesøskovene: Skovsneppe 2 R (2-4 stk i "sangflugt"). Tim Hesselballe
Firtalsstrand (12:20-13:20): Fjeldvåge 1 R, Klyde 82 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (10:20-10:30): Skeand 68 R, Klyde 41 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning: Knarand 16 R, Krikand 310 R, Skeand 55 R, Strandskade 89 R, Klyde 132 R, Rødben 37 R. Gregers Johannesen
Ståby (13:30): Stenpikker 2 R. Peder Blommegård
Munkemose (11:20-11:40): Træløber 1 FU. Bertram, John Kirema Jørstrøm


         Sortstrubet bynkefugl              Foto: Michael Mosebo Jensen

Mandag den 10. april 2006

Søby Monnet, Taasinge (14:20-15:00): Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 FU. Lars Ernst
Søby Monnet, Taasinge (16.00-17.00): Gravand 14 R, Pibeand 2 R, Spidsand 4 R, Fjeldvåge 3 R, Strandskade 34 R, Klyde 12 R, Vibe 24 R, Stor Regnspove 32 R, Rødben 28 R, Mosehornugle 2 R, Springfrø 19 ægklumper

        Mosehorneugle over Monnet set fra Søby Monnet
Siø (12:05): Havørn 1 N AD, Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Siø: Bramgås 70 NØ, Splitterne 40 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Bjergand 996 R. Andreas Bruun Kristensen
Klæsø
: Hybrid Fugl 1 R (Trold X Taffeland). Andreas Bruun Kristensen
Gulstav Mose
: Kortnæbbet Gås 1 R, Landsvale 1 R. Andreas Bruun Kristensen
Dovns Klint
: Havlit 700 R. Andreas Bruun Kristensen
Rudkøbing (08:45): Havterne 5 V. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Rudkøbing (09:10): Bramgås 200 N. Poul Rasmussen, Bent Staugaard.
Andemose, Tranekær: Rørhøg 2 YP. Arne Bruun
Lindkær, Ravnholt (13:50-16:10): Træløber 2 FU. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet lappedykker 39, Sorthalset lappedykker 1, Lille lappedykker 1 - sø ved Sollerup, Rørdrum 1 HØ, Fiskehejre 2, Skarv 2, Knopsvane 12, Grågås 34, Gravand 3, Pibeand 19, Krikand 43, Skeand 40, Gråand 9, Troldand 394, Taffeland 10, Hvinand 16, Lille skallesluger 4 han + 5 hun, Havørn 1 ad, Musvåge 4, Rørhøg 1 hun, Strandskade 2, Blishøne 39, Hættemåge 14, Sølvmåge 5, Ravn 1, Landsvale 1, Gråsisken 1 SY ( Sollerup). Kurt Due Johansen
Brændegård Sø (11:00-11:20): Havørn 1 FU 2K. Gunnar Jørgensen
Nyborg Strand (19:45): Tejst 1 R AD (Sommerdragt, rast derefter nord). Tim Hesselballe
Onsebakken, Odense Å (09:55-10:20): Huldue 1 OF, Ravn 2 FU. Gunnar Jørgensen
Svanninge:
Måge sp. (18:47) 1 OF, Ravn (19:03) 1 OF. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:00):Vindrossel 5 T, Tornirisk 15 NØ, Dværgfalk 1 R/SV, Stor Regnspove 1 SØ, Sildemåge 1 SØ, Splitterne 16 SØ, Havterne 4 V, Sortand 570 SØ, Ederfugl 3110 SØ, Fløjlsand 10 SØ, Havlit 6 SØ, Toppet Skallesluger 17 SØ, Knortegås 7 V, Alk/Lomvie 6 SØ, Alk 10 T, Gråstrubet Lappedykker 2 SØ, Sortstrubet Lom 3 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fiskeholm, Helnæs Bugt
(16:00-17:25): Sorthovedet Måge 4 R (3 ad + 1 3k), Splitterne 43 YF, Skarv 10 R, Grågås 1 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 800 YP, Stormmåge 300 YP, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Vågebakken
(13:45-14:40): Sule 11 N AD (Dagstotal Fyns Hoved-området: 28, forårsrekord for Fyn), Ravn 3 R. Henrik Andersen, Michael Mosebo Jensen
Horseklint
(06:20-10:20): Sortstrubet Lom 3 (2 V + 1 S), Sule 15 N AD, Sortand 480 V, Fløjlsand 194 V, Dværgfalk 1 Ø, Splitterne 41 (20 R + 21 N), Tejst 1 N 2K, Huldue 5 V, Misteldrossel 2 N,  Rødstrubet Lom 4 V, Gråstrubet Lappedykker 4 V, Grågås 1 V, Knortegås 2 N, Toppet Skallesluger 85 T, Musvåge 1 Ø, Svaleklire 1 N, Havterne 12 V, Ringdue 139 N,  Hedelærke 1 N, Sanglærke 6 N, Engpiber 6 N, Hvid Vipstjert 37 N, Sjagger 5 N,  Råge 4 N, Gråkrage 5 N Stær 29 N,  Bogfinke/Kvækerfinke 190 N, Grønirisk 34 N, Grønsisken 19 N, Tornirisk 18 N, Rørspurv 9 R. Carsten Moth Iversen, Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved
: Sule 6 AD (4 R + 2 V), Lille Kobbersneppe 67 R, Tejst 2 R AD, Sortstrubet Bynkefugl 1 R han (Fundet af HEA) ,  Stor Regnspove 35 R, Rødben 15 R, Splitterne 8 R, Engpiber 15 R, Husrødstjert 1 han R, Gransanger 2 R. Henrik Andersen, Michael Mosebo Jensen
Nørre Nærå
(08:35): Bomlærke 1 R. Michael Højgaard Hansen
Beldringe Lufthavn (08:10): Fjeldvåge 1 R. Michael Højgaard Hansen
Stenløseskoven, Odense S: Ravn 1 YP (Reden 30-40 m fra trafikeret sti). Michael Højgaard Hansen


      Fuglekonge

Søndag den 9. april 2006

Skårupøre Sund, Svendborg: Strandskade 27 FU, Rødben 1 FU, Havterne 1 FU. Arne Bruun
Søby Monnet, Tåsinge
(7.00 - 7.40): Gravand 38 R, Skeand 2 OF, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 36 R, Klyde 8 R, Vibe 14 R, Stor Regnspove 2 OF, Rødben 28 R, Sildemåge 1 AD R (Graellsii), Sølvmåge 200 R, Mosehornugle 1 FU, Stær 40 R, Ræv 1 FU (kraftigt mobbet af Vibe, Rødben og Mosehornugle!)
Valdemarsslot - Søen, Taasinge (8.20): Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 8 R, Gravand 6 R, Skeand 20 R, Troldand 16 R, Vibe 6 R, Stær 2 R
Gulstav (10.00): Rødtoppet fuglekonge 4 R (100m ø for Dovnsgården, skovvejskryds). Esben Eriksen, Torbjørn Eriksen
Ådalen, Bellinge (17.15): Silkehale 20 (+). Ove Hvidtfeldt
Fjællebro v. Egeskov (15:30): Duehøg 1 (Sad i træ v. vejen, fløj ned langs et hegn og satte sig i et stort træ). Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Karlsmosen: Knopsvane 35, Grågås 25, Vibe 10, Gravand 4. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Gravand 35. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Grævlingevænget 66, Nyborg (09:15-09:30): Trane 5 N. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Langø, Kerteminde: Rørhøg 1 FU. Torben S. Hvass
Munkebo: Rørhøg 1 FU. Torben S. Hvass
Æbelø (15:00): Misteldrossel 5 R, Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 R, Jernspurv 2 R, Dådyr 80 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (09:30-11:00): Blisgås 82 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Rødben 38 R, Huldue 1 HØ, Skarv 1 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 70 R, Gravand 8 R, Pibeand 3 R, Krikand 52 R, Gråand 11 R, Spidsand 2 R, Troldand 5 R, Ederfugl 8 R, Hvinand 20 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 7 R, Klyde 3 R, Vibe 15 R, Stor Regnspove 1 R, Hættemåge 11 R, Rådyr 3 R. Jens Bækkelund
Jersore, Bogense: Mørkbuget Knortegås 43 FU. Jens Bækkelund


       Bramgås

Lørdag den 8. april 2006

Ny Gesinge: Stor Regnspove 80 R. Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg (08:50-09:40): Sorthalset Lappedykker 21 R (+). Lars Bonne Rasmussen
Horne Mølleå Enge, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 2 R, Grågås 15 R, Gravand 10 R, Pibeand 33 R, Krikand 62 R, Gråand 16 R, Spidsand 2 R, Skeand 2 R, Troldand 13 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 100 FU, Sangdrossel 1 OF, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU, Ravn 2 FU, Stær 5 FU. Jacob Sterup
Årslev (11:00): Havørn 1 NØ 2K. Per Rasmussen
Stenløseskoven (09:00-09:30): Ravn 1 R. Henrik K. Hansen


       Hvidbrystet præstekrave    Foto: Erik Thomsen

Fredag den 7. april 2006

Vindeby, Svendborg (9.30): Silkehale 75 V. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Søen Valdemarslot
(14:30): Landsvale 1 R. Poul Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:15):Ravn 1 R, Vindrossel min 3 T, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 22 NØ, Stor Regnspove 1 SØ, Splitterne 21 SØ, Havterne 1 T, Sildemåge 3 SØ, Dværgmåge 1 ad SØ, Hættemåge 25 NØ, Sortand 500 SØ, Ederfugl 4180 SØ, Fløjlsand 12 SØ, Havlit 3 SØ, Krikand 3 SØ, Knortegås 10 SØ, Toppet Skallesluger 48 SØ, Alk 6 SØ, Alk/Lomvie 7 T, Lomvie 1 V, Lom sp 1 SØ, Rødstrubet Lom 1 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Toppet Lappedykker 4 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fiskholm, Brunshuse (12:30-14:20): Sorthovedet Måge 7 R (Danmarksrekord? 6 adulte og 1 3k. Den ene adulte havde hvid blis over næbbet og kun et ben! Alle minus en adult tjekket forgæves for farveringe.). Tim Hesselballe
Fiskeholm, Hårby: Skarv 15 R, Sorthovedet Måge 2 4K+ R, Hættemåge 200 YP, Stormmåge 300 YP, Splitterne 5 R. Jacob Sterup
Maden, Helnæs (10:15-12:20): Knarand 7 R, Blå Kærhøg 1 R (Hun/2k), Hjejle 130 R, Ravn 1 R. Tim Hesselballe
Helnæs Fyr (08:30-10:15): Ederfugl 2200 S, Alk 15 S (Næsten alle i vinterdragt - 2k?). Tim Hesselballe
Silkeå: Gråand 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 Sy, Blåmejse 4 FU, Bogfinke 6 R, Stillits 2 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Skarv 2400 R, Grågås 5 R, Gravand 52 R, Pibeand 4 R, Krikand 19 R, Gråand 16 R, Hvinand 5 R, Musvåge 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R. Ella Mikkelsen
Sollerup (09:15): Duehøg 1 OF, Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sangdrossel 2 Sy, Spætmejse 2 Sy. Ella Mikkelsen
Hagenskov (13:00): Ravn 1 R. Per Damsgaard-Søren
Odense SV (08:40): Grønsisken 80 R. Ella Mikkelsen


          Endnu et af Erik Thomsens flotte billeder, Sanglærke

Torsdag den 6. april 2006

Svendborg, Sætting Strandvej (17.45): Silkehale 60 V
Søen ved Valdemar Slot
(16.30): Landsvale 1 R, Digesvale 1 R. Erik Danielsen
Ny Gesinge, Taasinge (17:35): Mosehornugle 1 FU. Poul Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Spidsand 6 R, Strandskade 12 R, Klyde 18 R, Stor Regnspove 6 R, Rødben 40 R, Stær 60 FU
Vejlen, Taasinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørhøg 1 han R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU
Siø (16.00): Grågås 16 R, Krikand 6 R, Skeand 6 R, Splitterne 8 R
Lunden, Sydlangeland (15.00): Rød glente 1. Erik Danielsen
Snarup
: Rød Glente 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 2500 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 9 R, Gravand 54 FU, Knarand 2 R, Krikand 16 R, Gråand 80 R, Skeand 22 R, Taffeland 16 R, Troldand 70 R, Hvinand 6 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4, Blishøne 14 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Ringdue 25 FU, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 HØ, Allike 4 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 25 FU, Stær 3 FU, Bogfinke 40 FU, Gulspurv 11 FU, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-8:45):Sortand 210 SØ, Havlit 1 SØ, Ederfugl 3370 SØ, Hvinand 5 V, Blisgås 1 SØ, Toppet Skallesluger 20 T, Knopsvane 12 NØ, Skarv 45 NØ, Alk/Lomvie 1 V, Sortstrubet Lom 2 SØ, Splitterne 12 SØ, Hættemåge min 20 NØ, Strandskade 9 SØ, Tornirisk min 30 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (18:00): Silkehale 41 R. Søren Gjaldbæk
Nordfyns Gymnasium (16:15): Bjergvipstjert 1 V. Søren Gjaldbæk


    

Onsdag den 5. april 2006

Søby Monnet, Taasinge (19.00-20.00): Fiskehejre 2 R, Grågås 12 R, Spidsand 4 R, Skeand 2 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Fjeldvåge 2 FU, Vandrefalk 1 JUV FU, Strandskade 72 R, Vibe 28 R, Stor Regnspove 24 R, Rødben 64 R, Mosehornugle 1 FU, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 12 R, Rørspurv 2 R, Rådyr 6 R
Tarup Grusgrave: Hvid Vipstjert (20:00) 45 R. Per Rasmussen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 4000 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gravand 55 FU, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 15 R, Gråand 40 R, Skeand 21 R, Taffeland 18 R, Troldand 70 R, Hvinand 6 FU, Lille Skallesluger 1 hun R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 FU, Blishøne 14 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Ringdue 25 FU, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 HØ, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 HØ, Allike 12 FU, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ringe Sø (10:45-11:15): Gråstrubet Lappedykker 54 R. Henrik K. Hansen
Knold Nor ( Dyreborg ) (9:30-10:15):Rødben 24 FOU, Stor Præstekrave 2 FOU, Stor Regnspove 4 FOU, Strandskade 44 FOU, Gravand 16 FOU, Gråand 4 FOU, Krikand 2 FOU, Grågås 2 FOU, Ederfugl 50 FOU ( på havet ), Toppet Skallesluger 10 FOU, Blishøne 50 FOU, Rørhøg 2 NV ( han og hun ), Splitterne 4 R, Rørspurv 1 SY, Engpiber 2 FOU..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup/Davinde (18:30): Grønsisken 80 R, Gråsisken 100 R. Mogens Elnif Thomsen


       Musvåger trækker mod nord den 4. april 2006

Tirsdag den 4. april 2006

Svendborg, Kogtvedvej (14.45): Silkehale 80 R. (To flokke)
Egebjerg Bakker, Rødme Svinehaver (15.30-17.00): Musvåge 6 NØ, Sangdrossel 12 R, Ravn 1 R
Søby Strandvej, Taasinge (17.30): Vandrefalk 1 2k, Klyde 14 R, Stor regnspove 41 R, Rødben 91 R, Vibe 10 R, Strandskade 49 R, Stor kobbersneppe 1 R, Almindelig ryle 39 R, Hvid vipstjert 16 R. Henrik Knudsen
Tvede Skov, Tåsinge (13:30-14:00): Huldue 1 HØ, Ravn 1 HØ,  Fiskehejre 2 OF, Ringdue 1 HØ, Sortmejse 1 HØ, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 SY. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Mullerup Skov (08:30): Blå Kærhøg 1 OF (Brun), Ravn 2 R. Torben Møller
Brændegård Sø (09:30-11:45): Skarv 800 R, Huldue 2 OF, Ravn 1 HØ,  Toppet Lappedykker 9 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 3 IMM R, Grågås 11 R, Gravand 41 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 7 R, Gråand 18 R, Skeand 16 R, Taffeland 3 R, Troldand 74 R, Hvinand 8 R, Tårnfalk 2 R, Fasan 4 R, Blishøne 16 R, Strandskade 3 OF, Vibe 1 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 HØ, Solsort 1 HØ, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 HØ, Allike 9 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 1 R, Skovspurv 1 HØ, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 10 OF, Grønirisk 1 HØ, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Espe (08:20): Bramgås 110 (trak øst), Stillits 2, Blishøne 1, Ringdue 2, Sangdrossel 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Brobyværk (12:00): Vandstær 1 R,  Korttået Træløber 1 R. Niels Bomholt
Svanninge Bakker (08:45-11:30): Stor Flagspætte 5 R, Vindrossel 26 R, Misteldrossel 2 R, Sumpmejse 6 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 11 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 4 R, Solsort 8 R, Sjagger 9 V, Sangdrossel 1 R, Halemejse 3 R, Sumpmejse 6 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 11 R, Musvit 14 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 3 R, Krage 14 R, Stær 3 R, Bogfinke 6 R, Grønsisken 4 R, Dompap 1 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Hellebjergdam, Faaborg: Lille Lappedykker 1 R, Sangsvane 2 R, Grågås 11 R, Krikand 12 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 15 R, Vibe 5 R, Sølvmåge 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 5 R, Krage 2 R, Stær 12 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Sandholt, Broby: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Krikand 6 R, Taffeland 6 R, Troldand 7 R, Musvåge 1 R, Blishøne 57 R, Vibe 8 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sjagger 75 R, Korttået Træløber 3 R, Stær 4 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (aften):Dværgfalk 1. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (10:50-11:45):Sorthalset Lappedykker 15 FOU/SY, Gråstrubet Lappedykker min 14 R/FOU, Lille Lappedykker min 4 FOU, Skeand min 50 FOU/R, Knarand min 6 FOU, Krikand 6 R/FOU, Pibeand 2 FOU, Knopsvane 62 FOU/R, Rørspurv 4 FOU, Kernebider 1 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Horseklint (på havet) (08:05-08:50): Sule 3 FU AD (Fiskede et par gange). Else Klint
Bispeengen, Odense (11:00-12:30): Fjeldvåge 1 OF (11.05). Rudi Semrau Jensen
Jernbanegade, Odense (15:15-15:30): Silkehale 25 FU. Martin Thomsen
Lillebælt, Snævringen: Lomvie/Alk 80 (15 bestemt til Lomvie, 40 bestemt til Alk). Jørn Vinther Sørensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 16/3-06:
                      Spurveugle holder til nær København
                      Invasion af finker fra Skandinaviens birkeskove
                      Kurt Servé udstiller i Fuglenes Hus


      Bjergvipstjert

Mandag den 3. april 2006

A9 ved Kirkebyskoven, nord for Svendborg (12.15): Rød glente 1 N.
Noret, Tåsinge: Rørhøg 4 R
Søby Monnet, Tåsinge: Gravand 18 R, Pibeand 24 R, Krikand 8 R, Spidsand 12 R, Rørhøg 1 hun R, Fjeldvåge 3 R, Strandskade 48 R, Klyde 16 R, Hjejle 76 R, Vibe 16 R, Stor Regnspove 34 R, Rødben 68 R, Stær 80 R
Siø: Hjejler 750. Poul Rasmussen
Dovns klint (aften): Fjorterne 2 TI. Nis Rattenborg
Brændegård Sø (14:15-16:30): Skarv 800 R, Skeand 35 R, Havørn 1 OF AD, Duehøg 1 OF, Huldue 1 OF,  Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 2 R, Grågås 15 R, Gravand 63 R, Krikand 5 R, Gråand 15 R, Taffeland 35 R, Troldand 70 R, Hvinand 6 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 OF, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Allike 4 OF, Gråkrage 36 R, Stær 4 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 25 FU, Gulspurv 1 HØ, Rørspurv 1 SY. Erik Ehmsen, Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov: Skarv 9 R. Eskild Nielsen
Espe: Stor Gråsisken 12 , Stillits 2, Dompap 2, Stær 2, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Musvåge 2, Gravand 2. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker (10:30-11:00):Grønspætte 2 SY/FOU ( i samme område ), Stor Flagspætte 1 FOU, Kernebider min 2 FOU, Ringdue 30 FOU, Musvåge 1 FOU, Rødben 1 R ( engområde ), Krikand 4 FOU ( engområde ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Horne Mølleå (Grubbe Mølle) (10:00-10:15):Stær 20 FOU, Vindrossel min 10 SY ( i hegn ), Hættemåge 60 FOU, Ravn 1 T, Vibe 8 FOU, Strandskade 1 FOU, Lille Lappedykker 3 R/FOU, Skeand 2 FOU, Gravand 2 FOU, Pibeand 50 FOU, Krikand 5 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hovedvej v. Vestermaden (13:15): Mosehornugle 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hovedvej v. Taarup (08:00): Bomlærke 1 R. Lars Philip Nørtoft
Stegø Mølle (10:50): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Ålebæk, Bogense (17:35-17:45): Hjejle 200 OF. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne, Bogense (17:00-17:30): Lysbuget Knortegås 14 R, Almindelig Ryle 300 R, Svartbag 42 R. Michael Højgaard Hansen


     

Søndag den 2. april 2006

Ny Gesinge Tåsinge (13:45): Trane 21 NØ. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Monnet Tåsinge (06:00-12:05): Pibeand 293 R, Krikand 271 R, Ederfugl 3473 SØ, Hvinand 277 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 3 FU, Dværgfalk 1 R, Strandskade 82 R, Enkeltbekkasin 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R han, Rødben 131 R, Sanglærke 92 SY, Stenpikker 1 R, Sortkrage 3 R, Snespurv 1 R han. Poul Rasmussen
Thurø Bund: Grågås 2 FU, Ederfugl 7 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Fiskehejre 1 N, Pibesvane 13 NØ, Bramgås 120 Ø, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 NØ, Tårnfalk 2 YP, Vindrossel 25 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Sangsvane 16 NØ, Mørkbuget Knortegås 39 FU, Gravand 12 R, Krikand 11 FU, Gråand 20 FU, Ederfugl 80 NØ, Strandskade 2 YP, Vibe 15 FU, Rødben 6 FU, Hættemåge 12 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 SY. Arne Bruun
Østerskov, Thurø: Fiskehejre 3 YP, Gransanger 2 SY, Korttået Træløber 2 SY.
Lydinge (08:25): Misteldrossel 1 OF. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø med arealer syd for søen (08:25): Skarv 2000 R (Anslået antal), Skeand 26 FU, Lille Skallesluger 9 R, Stor Tornskade 1 FU. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Hov Nordstrand (11:40-13:00): Fiskeørn 1 N. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Løkkeby Enge, Tranekær: Rød Glente 1 N. Peder Rasmussen
Sundet, Faaborg (18:00-19:30):Hvid Vipstjert min 47 FOU, Husrødstjert 1 SY ( Faaborg ), Sorthalset Lappedykker 7 FOU, Toppet Lappedykker 14 R/FOU, Skeand 50 FOU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Allested/Heden (10.00): Rød glente 2 OF.  Ove Hvidtfeldt
Horseklint, Fyns Hoved (08:00-10:30): Duehøg 1 R, Huldue 16 NØ, Ringdue 1100 NØ, Misteldrossel 6 NØ, Skarv 200 R, Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 26 R, Rød Glente 1 TF, Spurvehøg 4 TF, Musvåge 17 TF, Bjergvipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 25 N, Sjagger 44 NØ, Husskade 15 TF, Dompap 4 R, . Folkeuni.kursus Fugle i DK, Tim hesselballe, Ella Mikkelsen
Horseklint (13:00-13:10): Vandrefalk 1 N JUV, Ravn 1 OF. Niels Peter Utzon
Vestermade v/Odense Fjord (06:50): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Vågebakken, Hindsholm (11:15-11:40): Havørn 1 NØ (11.34 ungfugl), Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Duehøg 1 FU (11.20), Ravn 2 R, Spurvehøg 1 TF, Musvåge 12 TF, Hjejle 14 R. Folkeuni.kursus Fugle i DK, Tim hesselballe, Ella Mikkelsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden, Kerteminde: Rørhøg 1 FU, Hjejle 5 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Geels Å, Kerteminde: Gravand 8 R, Pibeand 23 R, Krikand 38 R, Spidsand 6 R, Skeand 8 R, Vibe 22 R, Rødben 4 FU. Ella Mikkelsen
"Søbo Sø" syd for Brobyværk (11:00-13:00): Ravn 5 R. Henrik K. Hansen
Bogense,Gyldensteensv.,Fælledv. (13:00-14:10): Blisgås 128 FU, Vandrefalk 1 FU (13:40), Hjejle 500 OF. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Agernæs Flak (fra fugletårnet) (13:00-15:20): Blå Kærhøg 1 OF (Hunfarvet), Strandskade 258 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Almindelig Ryle 700 FU, Lille Kobbersneppe 73 FU, Stor Regnspove 453 FU, Rødben 63 FU, Splitterne 26 R. Michael Højgaard Hansen
Æbelø (11:30): Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund
Bogense Mågeøerne (11:00-12:20): Lysbuget Knortegås 20 FU, Strandskade 188 FU, Almindelig Ryle 220 FU, Rødben 44 FU, Sølvmåge 1060 R. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Jersore (08:30): Blisgås 80 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet (19:15): Mosehornugle 1 FU (Set af Bjarne). Bjarne Holck Nielsen, Michael Højgaard Hansen
Nørreby (15:25): Bomlærke 2 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (15:15-16:15): Sortand 100 R. Naturhist. Foren. f. Fyn, Anders Myrtue
Nærå Strand (14:25-16:30): Gravand 225 R, Krikand 161 R, Spidsand 54 R, Hvinand 140 R, Klyde 74 R. Michael Højgaard Hansen
Ølund (13:45-14:45): Pibeand 200 R (Min), Fjeldvåge 1 R, Hjejle 700 R, Lille Kobbersneppe 150 R, Stor Regnspove 100 R. Naturhist. Foren. f. Fyn, Anders Myrtue
Agernæs Flak (fra fugletårnet) (13:00-15:20): Blå Kærhøg 1 OF (Hunfarvet), Strandskade 258 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Almindelig Ryle 700 FU, Lille Kobbersneppe 73 FU, Stor Regnspove 453 FU, Rødben 63 FU, Splitterne 26 R. Michael Højgaard Hansen
Ålebæk (12:30): Hjejle 150 OF. Michael Højgaard Hansen
Fogense (08:44-09:45): Sanglærke 75 V, Misteldrossel 3 R. Michael Højgaard Hansen
Gyldensteen (08:15): Rød Glente 1 T. Jens Bækkelund
Hindsgavl, Middelfart: Træløber 4 SY, Stor Flagspætte 3 R, Hvid Vipstjert 5 R, Spætmejse 5 SY, Korttået Træløber 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Middelfart, Gals Klint (13:15): Lomvie/Alk 80 R. Rudi Semrau Jensen
Middelfart, Batteriskoven (12:30): Grønspætte 1 HØ. Rudi Semrau Jensen
Helnæs Made (16:00-18:10): Blisgås 4 FU, Blå Kærhøg 3 FU (1 han,2 brune), Hjejle 100 R, Mosehornugle 6 FU, Ravn 1 R. Flemming Byskov, Birte Sørensen


Lørdag den 1. april 2006

Svendborgsund  ved Iholm (7.30):  Skarv 500 FU (Fællesfisker), Mørkbuget Knortegås 8 R
Vejlen ,Taasinge
: Rørhøg 1 R han, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Stor Regnspove 60 R (På mark sv for Vejlen). Poul Rasmussen
Mullerup Skov/Hedegyden (10:00-11:30): Hættemåge 1500 R, Sjagger 125 R, Træløber 2 FU, Ravn 3 OF. Torben Møller
Løkkeby Enge, Sydlangeland (14:50): Lille Skallesluger 1 R. Ella Mikkelsen
Fredsmosen, Sydlangeland (12:00-13:00): Rørdrum 1 HØ, Rørhøg 3 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor, Sydlangeland (10:20-12:00): Bjergand 1000 R, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav, Sydlangeland (07:00-09:20): Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Magleby, Sydlangeland (06:45): Sølvmåge 1000 R. Ella Mikkelsen
Siø (06:15): Hjejle 300 R, Sølvmåge 1000 R. Ella Mikkelsen
Rudkøbing Vejle: Pibeand 183 R, Knarand 14 R, Misteldrossel 4 R. Ole Goldschmidt
Oldemark på Ærø: Lom sp. 11 R. Kim Bang Jensen
Sundet, Faaborg (09:00-09:50): Sorthalset Lappedykker 6 R (3 par). Erhardt Ecklon, Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (9.00-10.30): Skarv 12 R, Skeand 18 R, Knarand 3 R, Toppet lappedykker 8 R, Sorthalset lappedykker 6 R, Gråstrubet lappedykker 4 R, Svaleklire 1 R, Grågås 30, Krikand 4 R, Gråand 30 R, Troldand 80 R, Taffeland 30 R, Knopsvane 50 , Blishøne 300 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Lille Lappedykker 1 R, Hættemåge 250 ( koloni ), Fiskehejre 1 OF, Hvid Vipstjert 6, Rørspurv 6.
Nakkebølle Inddæmning (17:40-19:15): Sorthalset Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 HØ, Knarand 6 R, Bjergand 110 R, Hvinand 245 R, Lille Skallesluger 42 R, Huldue 2 R, Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 112 R, Bramgås 9 R, Gravand 5 R, Pibeand 23 R, Krikand 12 R, Spidsand 2 R, Taffeland 20 R, Troldand 710 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 30 R, Rødben 1 R, Ringdue 80 R, Isfugl 1 R, Hvid Vipstjert 12 R, Blåmejse 1 R, Krage 4 R, Bogfinke 20 R, Kvækerfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt
Bøjden nor (10.40): Stor præstekrave 7 R, Hvid vipstjert 12 R, Rørspurv 2 SY, Engpiber 2 R, Bjergand 80.
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 27 R, Grågås 23 R, Gravand 14 R, Pibeand 2 R, Knarand 4 R, Krikand 80 R, Gråand 50 R, Skeand 11 R, Troldand 9 R, Fasan 2 HØ, Blishøne 160 R, Vibe 20 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 30 R, Sanglærke 20 R, Engpiber 8 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 3 SY. Hans Rytter
Stenløseskoven, Odense S (09:30-10:00): Ravn 2 YP (De virkede meget forelskede). Kell Grønborg, Henrik K. Hansen
Ølund, Odense fjord (08:45-09:45): Pibeand 530 R, Krikand 170 R, Skeand 45 R, Havørn 1 FU (Ung), Klyde 31 R, Hjejle 200 OF, Lille Kobbersneppe 80 R, Stor Regnspove 78 R. Kresten Madsen
Øster Hæsinge (18:25): Blå Kærhøg 1 FU hun. Ella Mikkelsen
Trunderup (15:10): Lille Præstekrave 1 R. Hans Rytter
Sortemosen, Gudme: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 4 R, Sædgås 1 FU, Grågås 30 FU, Pibeand 170 FU, Krikand 116 FU, Gråand 50 FU, Spidsand 3 FU, Troldand 4 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 6 R, Blishøne 50 FU, Strandskade 1 R, Vibe 25 R, Rødben 3 R, Stær 300 FU, Rørspurv 1 SY. Arne Bruun
Helnæs Made (11:00-12:30): Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 2 R. Freya og Victor, Henrik Mørup-Petersen
Enebærodde (havet ud for) (08:45-10:00): Gråstrubet Lappedykker 52 R, Fløjlsand 130 R. Tim Hesselballe
Hunderup Ege: Mandarinand 4 YP AD (2 par, en hun i uglekasse). Freya og Victor, Henrik Mørup-Petersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk