Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 13. - 17. ( 1. april - 30. april 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:15 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

            Dværgtrappe Spanien

Fredag den 30. april 2010 (Bededag)

Vejlen, Taasinge: Chilensk pibeand 1 R. Poul Rasmussen
Påø enge
(13:40-14:00): Nattergal 1 YP. Ella Mikkelsen
Thurø Rev: Mørkbuget knortegås 62 FU, Sortbuget knortegås 1 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 1 R, Vibe 10 YF, Strandskade 3 YF, Stor præstekrave 1 SY, Hare 1. Arne bruun
Fredmosen (10:50-12:23): Rørdrum 1 HØ, Nattergal 2 SY. Ella Mikkelsen
Fredmosen (05:00): Savisanger 1 R, Sivsanger 4 R. Torstein Danielsen, Anne, Tim Hesselballe
Espe: Grågås 4, Blishøne 1, Stær 10, Tårnfalk 1, Allike 4, Gransanger 1, Løvsanger 1, Munk 1.
Strandtudserne har lagt æg
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Nakkebølle Inddæmning (12:45-13:45): Knarand 13 R, Lærkefalk 1 NV, Lille Præstekrave 1 R, Gøg 1 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg: Mursejler 1 R. Gunnar Knudsen
Vindinge Ås udløb, Rosilde. (11:15): Gøg 1 R, Græshoppesanger 1 R. Hans Rytter
Vaden v. Lindø Hoved (17:45): Lille Kobbersneppe 60 R, Hvidklire 25 R. Jens Bækkelund
Kerteminde, Mølleløkken 85: Ringdrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Mågeøerne (12:00-17:00): Lysbuget Knortegås 2 R, Sildemåge 21 R AD (Ynglefugle). Jacob Sterup
Nærå Strand (10:00-10:30): Dværgterne 3 R, Stenpikker 6 R. Aksel Christensen
Æbelø: Skovhornugle 1 R, Gul Vipstjert 5 R, Ringdrossel 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen: Rørdrum 1 KA, Grågås 15 R, Gråand 7 R, Taffeland 12 R, Rørhøg 4, Fasan 1 FU, Vandrikse 1 KA, Vibe 1 OF, Ringdue 5 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 2 , Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 3 R, Dompap 2, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Fredmosen: Nattergal 2 SY, Savisanger 1 SY, Sivsanger 4 SY, Rørsanger 6 SY
. Torstein Danielsen, Anne, Tim Hesselballe
Hannebjerg Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 24, Taffeland 1 R, Troldand 19 R, Blishøne 2 R, Landsvale 18 FU, Bysvale 1 FU, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 11 R, Rød Glente 1 AD TF, Rørhøg 3, Klyde 1 R, Digesvale 400 R, Landsvale 100 R, Bysvale 50 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Skallesluger 2 OF, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 FU, Mudderklire 1 R, Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornirisk 12 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Digesvale 50 R, Landsvale 30 R, Bysvale 10 R, Rørsanger 3 SY. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Mursejler 1 T. Tim Hesselballe
Påø Enge (tørre): Grågås 17 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 8 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 1 SY, Tornirisk 11 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Påø Enge (tørre): deraf 4 par med pull (5,5,5,6) Grågås 38 R, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Landsvale 150 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: deraf min 8 par med pull Grågås 60 R, Knarand 7 R, Bjergand 280 R, Klyde 82 R, Fjordterne 6 R, Digesvale 5400 R, Landsvale 700 R, Bysvale 100 R. Ole Goldschmidt
Rath: Vibe 6 R, Sortkrage 3 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Tårnfalk 1 FU, tudende Natugle 1 KA. Ella Mikkelsen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Knarand 6 R, Gråand 7 R, Troldand 95 R, Bjergand 118 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 27 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Rødben 4 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Rørhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 45 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 R, Grågås 12, Gravand 7 R, Knarand 13 R, Krikand 3 R, Taffeland 7 R, Troldand 72 R, Hvinand 18 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 N, Lærkefalk 1 NV, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 9 FU, Gøg 1 R, Digesvale 3 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Gravand 2 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 3 R, Landsvale 1 OF, Jernspurv 2 R, Solsort 3 R, Munk 11 R, Gransanger 10 R, Løvsanger 2 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Musvit 4 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 YF K, Bogfinke 9 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 1 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 8 R. Niels Bomholt
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 10 R, Gravand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 2 R, Ravn 2 OF. Niels Bomholt
Ulbølle: Bysvale 1 OF. Niels Bomholt
Sundet - Faaborg: Mursejler 1 FU. Gunnar Knudsen
Mose v/Svanningevej: Grågås 3 R. Jacob Sterup
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 AD R, Gravand 4 R, Krikand 8 FU, Gråand 22 R, Skeand 3, Troldand 4, Blishøne 15 R, Vibe 15 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Husskade 1 OF. Jacob Sterup
Vindinge Å ved udløb: Gøg 1 R HØ, Græshoppesanger 1 SY. Hans Rytter
Kerteminde: Mølleløkken 85 Ringdrossel 1
. Bo K. Stephensen
Østereng, Bogense: Rødben 4 R, Stormmåge 55 AD YF, Bynkefugl 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Løvsanger 1 SY, Gulspurv 5 R. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knopsvane 9 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R, Krikand 6 R, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 700 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Sildemåge 21 AD YF, Splitterne 4 R, Gul Vipstjert 1 T, Gråkrage 1 R. Jacob Sterup
Harritslevgård Møllebæk: Rørhøg 1 M FU. Jacob Sterup
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 60 R, Hvidklire 25 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Gravand 8 R, Spurvehøg 1 OF, Mudderklire 2 R, Ringdue 2 R, Skovhornugle 1 R, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Rødstjert 1 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 4 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R. Jens Bækkelund


            Jernspurv SY Vejstrup Ådal     Foto: Lars Hjortø

Torsdag den 22. april 2010.

Sydlangeland, Søgårdmose (10:30-13:00): Skestork 1 R (Negativ eftersøgning i mange vandlokaliteter).  Bjørn Mattsson via Børge L Rasmussen
Brændegård Sø (12:30 -1430): Skarv 371 R, Knarand 13 FU/R, Krikand 15 R, Hvinand 3 FU, Strandskade 2 FU, Gravand 38 FU/R, Grågås 9 R/FU, Tårnfalk 1 OF, Musvåge 2 FU, Svartbag 3 R, Sølvmåge 38 FU/R, Hvid Vipstjert 2 FU, Troldand 48 FU/R, Blishøne 6 FU, Gråand 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 9 FU, Landsvale 2 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Indæmning (14:45-16:00): Hvinand 89 FU, Troldand ca500 FU / R, Skarv 8 R, Knarand 4 FU, Knopsvane 13 FU /R, Spætmejse FU, Bogfinke 3 SY, Gransanger 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Toppet Lappedykker 26 FU /R, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Nord: Toppet Skallesluger 11 FU / R, Fjordterne 2 R. Leif Kristensen
Espe: Rødstjert 1 han, Gransanger 2, Blåmejse 4 (2 par), Musvit 4 (2 par), Sangdrossel 2, Solsort 6, Ringdue 6, Allike 2, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Spætmejse 1, Blishøne 1, Gråkrage 2, Skovspurv 20, Strandskade 1 OF.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egense dybet (10:00): Havørn 1 R (Sad i træet V for reden). Lars Hugo Sørensen
Fjordmarken v/Pumpehuset (10:40-11:40): Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R. Kurt Gamborg Holm
Fyns Hoved (10:00-11:30): Tejst 7 R
, Gul Vipstjert 1 R, Ringdrossel 1 R AD han. Dieter Maaszen, Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:30-09:30): Blå Kærhøg 1 NØ AD hun, Gul Vipstjert 1 N, Jernspurv 42 N, Tornirisk 111 N. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Matriklen 1 F+2 M Munk 3 R.
Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Skarv 4 R, Fiskehejre 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 71 FU, Gravand 15 R, Pibeand 3 R, Krikand 4 R, Gråand 4 R, Stor Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 F FU T, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R HØ, Strandskade 4 R, Vibe 9 R, Rødben 5 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 OF, Havterne 2 FU, Ringdue 7 OF, Tyrkerdue 1 R HØ, Sanglærke 10 R SY, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R SY, Rødhals 2 R, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, 2 redebyggende Tornirisk 8 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R SY.
Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 17 R, Knopsvane 6 R, Grågås 11 R, Gravand 1 OF, Pibeand 16, Krikand 6, Gråand 13, Troldand 37 R, Bjergand 3 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 10 R, Strandskade 8, Klyde 20 R, Stor Præstekrave 16, Hjejle 13 R, Vibe 4, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 6 R, Rødben 14, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 14 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 13 R, Splitterne 4 R, Ringdue 8, Sanglærke 7, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 9, Jernspurv 2, Solsort 2 R, Gransanger 7, Blåmejse 1 FU, Musvit 7, Allike 2 OF, Gråkrage 2, Stær 12, Bogfinke 5, Stillits 2 R, Tornirisk 22, Gulspurv 3, Rørspurv 3. Gunnar Jørgensen
Fjordmarken: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R, Rørhøg 2. Kurt Gamborg Holm
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knopsvane 2 R, Grågås 16 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 156, Gravand 58 R, Krikand 64 R, Gråand 5 R, Ederfugl 29 R, Toppet Skallesluger 55 R, Rørhøg 1 N, Strandskade 165 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 390 R, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 219 R, Rødben 9 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 1 R, Havterne 12 R, Landsvale 1 Ø, Gærdesmutte 1 R, Stenpikker 1 R, Gransanger 1 R, Allike 1 R, Grønirisk 5 R, Stillits 6 R, Tornirisk 45 R. Jens Walsted Christoffersen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 21/4-2010:
           
     Den rigtige forvaltning kan genskabe fuglelivet i Tøndermarsken
                 Forbudt for ræve i engfuglenes land
                 Tønders tilsyn med marsken svigter
                 Jægere overfalder ornitologer på Malta


                 Digesvale Nørreballe Nor d. 19. april 2010.

Onsdag den 21. april 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 FU, Toppet Skallesluger 2 R
Sudemade Skov (Thurø)
: Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 KA, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 SY, Stær 1 SY, Bogfinke 2 SY, Havterne 4 FU
Sydlangeland, Søgårdmose
(16:30-16:40): Skestork 1 FU (Mellem gravhøj og Fakkebjerg). Bjørn Mattsson via Børge L Rasmussen
H. P. Simonsens Alle, Od. SV
(07:25): Fiskeørn 1 N (Den 3. i år! Alle i lav højde og samme "bane". Måske har det nyanlagte "regnvandsbassin" på Vestre Boulevard (500 m syd for matriklen) en tiltrækning?). Martin Søgaard
Ølund inddæmning
(17:15-18:30): Agerhøne 2 R. Leif Knudsen
Brockdorf skov
(11:00): Blå Kærhøg 1 T (Han). Søren L. Rasmussen
Ore Strand (14:00): Havørn 1 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Munk 1 SY.
Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen, Lakkendrup: Trane 3 T. Lars Rytter

Østergård-Hovedgård: Svaleklire 2 FU. Søren Louis Rasmussen
Bogense: Hættemåge 9 FU, Sølvmåge 70 FU, Kaspisk Måge 1 AD FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Jens Walsted Christoffersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Jersore: Agerhøne 2 R, Stær 40 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 41 R, Ederfugl 84 R, Toppet Skallesluger 15 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 23 R, Fjordterne 2 R, Havterne 5 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 12 R, Stær 2 R, Skovspurv 15 R, Stillits 2 R. Jens Walsted Christoffersen
Strib: Munk 1 M SY. Sten Nielsen
Søndersø: på mark mellem Søndersø og Skamby Dværgfalk 1 M AD R. Jens Walsted Christoffersen
Flyvesandet (09:30): Ringdrossel 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard (08:00-09:00): Ringdrossel 15 R (Min.). Aksel Christensen


          Bysvale ved Nørreballe Nor

Tirsdag den 20. april 2010.

Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 54 R. Gunnar Jørgensen
Espe
: Grågås 2, Blishøne 1, Gråand 2, Allike 4, Gråkrage 2, Ringdue 4, Skarv 4 OF, Sangdrossel 2, Stær 4.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:30-10:50): Knopsvane 2 R, Grågås 1 R , Troldand 5 R, Blishøne 6 FU, Hvidklire 1 FU, Stor Flagspætte 1 SY, Skovpiber 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 2 SY, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Dompap 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Søbjerg Skov Fyns Hoved
(11:35-12:15): Sangdrossel 30 R, Lille Korsnæb 10 S. Niels Bomholt
Nordskov Enge (11:10-11:30): Gul Vipstjert 1 FU. Niels Bomholt
Tornen v Fyns hoved (10:30-11:00): Kortnæbbet Gås 2 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved (07:30-10:30): Tejst 13 R, Vendehals 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Sangdrossel 38 R. Niels Bomholt
Skaboeshuse (19:15): Fiskeørn 1 NØ. Kurt Hansen
Pilsmosen, Nyborg (17:15): Nilgås 2 R. Kurt Hansen
Søparken, Odense (10:30): Skovskade 10 R (Det må være trækfugle). Henrik Mørup-Petersen
Fønsvang (19:00-19:15): Toppet Lappedykker 75 R, Lille Skallesluger 3 R, Lille Præstekrave 3 R, Digesvale 500 R. Lars L. Christensen
Leammer (11:55): Havørn 2 R AD (Der var afløsning ved reden)
. Jens Kristian Holm
Nærå Strand: Stor Regnspove 203 R, Stenpikker 5 R. Jens Christoffersen
Flyvesandet (07:00-09:30): Strandskade 162 FU, Stor Regnspove 238 FU. Jens Kristian Holm
Agernæs (16:45): Ringdrossel 1 R han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Munk 2 R. (Matriklen Han og han. Hannen sang).
Anders Odd Wulff Nielsen
Bissebjerg - Tåsinge: Småspove 2 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 35 R, 1 par Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 11 R, Klyde 2 FU, Storspove 16 FU, Rødben 14 FU, Havterne 15 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 6 R, Gravand 4 R, Knarand 3 R, Krikand 12 R, Troldand 100 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 2 R, Brushane 1 FU, Rødben 3 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Stillits 2 FU. Peder Rasmussen
Ortemølle (Hvidkilde): Musvåge 1 OF, Munk 3 , Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 2 SY, Stillits 2 FU, Dompap 1 F FU. Peder Rasmussen
Åmosen: Fiskehejre 1 OF, Grågås 5 R, Gravand 2 R, Krikand 10 R, Musvåge 1 R, Blishøne 10 R, Vibe 12 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stær 5 FU. Peder Rasmussen

Skrams Vænge/Præsteskov: Musvåge 1 R, Agerhøne 1 SY ( Ved Ellerup Kohavebæk). Arne Bruun
Sydf. Øhav: Rødlok: Søren Bilds Strand Gærdesanger 1 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Sorthalset Lappedykker 54, Skarv 2 R, Knopsvane 20 R, Grågås 16, Gravand 1 R, Knarand 7 R, Krikand 2 R, Gråand 18, Skeand 23 R, Taffeland 34 R, Troldand 98 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 85 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 44 , Sølvmåge 5, Ringdue 4, Digesvale 1 R, Landsvale 36, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 1 SY, Husrødstjert 1 SY, Solsort 4, Gransanger 6, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 , Allike 2 FU, Gråkrage 2, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Stillits 2 FU, Tornirisk 1 R HØ,
Rørspurv 4 . Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 26 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 58 R, Knarand 10 FU (5 par ), Skeand 26 FU, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stillits 4 R. Jacob Sterup
Faaborg: Ringdue 2 R, Husrødstjert 2, Allike 1 R. Gunnar Jørgensen
Søbjerg Skov: Lille Lappedykker 2 R, Gravand 4 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 TF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 3 R, Storspove 8 V, Stormmåge 22 R, Sildemåge 2 R, Ringdue 9 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 10 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 30 FU, Vindrossel 1 FU, Munk 1 M R, Gransanger 5 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 9 R, Bogfinke 2 R, Lille Korsnæb 10 S, Dompap 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Stavre Skov/Stavreshoved: Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Sjagger 14 R, Musvit 2 R, Bogfinke 13 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 25 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: sommerdragt Rødstrubet Lom 1 R, Skarv 6 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 1 OF, Gravand 2 R, Ederfugl 33 R, Sortand 43 T, Toppet Skallesluger 11 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 SV, Rødben 2 R, Svaleklire 1 OF, Sølvmåge 8 R, Splitterne 4 OF, Havterne 4 OF, Tejst 13 R, Ringdue 19 , Vendehals 1 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 27 R, flava Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 14 R, Stenpikker 2 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 38 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 TF, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 9 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen: Skarv 90 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Bramgås 1 R, Gravand 20 R, Pibeand 10 R, Krikand 8 R, Ederfugl 30 R, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 6 R, Rødben 3 R, Splitterne 20 R, Havterne 4 R. Niels Bomholt
Nordskov Enge: Knopsvane 2 R, Krikand 4 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Ringdue 3 R, Engpiber 2 R, flava Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødhals 1 R, Gransanger 3 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 60 R, Knopsvane 4 R, Grågås 26 R, Gravand 49 R, Pibeand 12 R, Krikand 30 R, Gråand 18 R, Spidsand 6 R, Ederfugl 8 R, Sortand 30 N, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 20 R, Rørhøg 4 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 160 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 240 R, Storspove 203 R, Rødben 8 R, Hvidklire 4 R, Landsvale 1 R, Engpiber 10 R, Stenpikker 5 R. Jens Walsted Christoffersen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 8/4-2010:
           
     Trækfugle i tusindvis i dødbringende net på Cypern
                 122.000 underskrifter imod jagt på Malta
                  Europas største rovfugl på strejftog over Danmark
                  Høgeørn set i Skagen


            Gul vipstjert Vejlen Taasinge

Mandag den 19. april 2010.

Vejlen, Taasinge: Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R, Gul vipstjert 1 R, Blå kærhøg 1 FU HUN, Landsvale 6 FU, Digesvale 3 FU. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 16 R, Gravand 4 R, Krikand 8 R, Troldand 6 R, Klyde 6 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Landsvale 1 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Hvid Vipstjert 1 R
Amalielyst
: Stor Flagspætte 2 KA, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 1 KA, Blåmejse 2 SY, Musvit 3 SY, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 2 SY
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 14 R,  Rødhovedet And 2 R (Parret lå på østsiden af Kirsebærholm. De gik i land på øen - måske et ynglepar?), Troldand 80 R, Hvinand 6 R, Strandskade 6 R, Svartbag 4 R
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Knarand 8 R, Atlingand 1 M R, Bjergand 60 R, Rørhøg 2 R, Klyde 48 R, Stor Præstekrave 4 R, Digesvale 18 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 16 FU, Gransanger 1 SY, Stær 60 R
Hesselagergård: Trane 1 R. Jørgen Elgård Pedersen via Poul Brugs
Hesselagergård (17:00-18:00): Bogfinke 12 R, Gransanger 1 R, Grønbenet rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Knopsvane 2 YF, Grønspætte 1 HØ, Krikand 6 R, Tårnfalk 1 R, Hvid vipstjert 2 R, Skovspurv 6 R, Gravand 8 R. Poul Brugs
Findinge (11:20): Rød Glente 1. Jacob Kristensen
 [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (8:30-10:00): Landsvale 6, Havørn 2 (1 ungfugl + 1 AD), Rørhøg 1, Svartbag 3 (1 rugende), Hvinand 8, Skeand 4, Knarand 7, Troldand 40, Gravand 12, Krikand 5, Gråand 11, Knopsvane 6, Sangdrossel 1 HØ. Jacob Kristensen
 [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:30-10:10): Sortstrubet Lom 1 SØ, Fiskehejre 2 V, Knortegås 2 V, Gravand 3 SØ, Ederfugl 200 SØ, Sortand 67 SØ, Fløjlsand 1 V, Hvinand 9 SØ, Toppet Skallesluger 22 T, Rørhøg 1 NØ AD han, Spurvehøg 2 NØ, Tårnfalk 1 NØ, Dværgfalk 1 NØ AD han, Strandskade 3 T, Almindelig Kjove 3 SØ, Sildemåge 2 SØ, Splitterne 7 SØ, Havterne 24 V, Alk 12 T Alk/Lo, Digesvale 1 NØ, Engpiber 15 NØ, Hvid Vipstjert 3 NØ, Tornirisk 30 NØ. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønder Åby, Wedellsborgvej (11:45): Agerhøne 2 R. Frits Thomsen
Nedermarken, Brende Å (10:15): Bjergvipstjert 2 R. Frits Thomsen
Leammer/Hofmansgave: Havørn 2 R AD (En på reden og den anden umiddelbart ved siden af reden)
, Lille Kobbersneppe 209 FU. Leif Knudsen
Fraugde-Kærby (08:20): Agerhøne 2 FU. Lilly Sørensen
Munkebo Bakke (17:20): Blå Kærhøg 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Horseklint,Hindsholm (09:00-11:26): Rød Glente 2 NØ (10:40 og 11:13), Blå Kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 22 NØ, Musvåge 29 NØ, Fjeldvåge 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Gul Vipstjert 1 NØ. Dieter Maaszen
Fynshoved,Sommerhusområdet (09:00): Ringdrossel 3 OF (1.han). Dieter Maaszen
Fyns Hoved (12:00-13:00): Lille Kobbersneppe 79 R, Tejst 2 R, Sortrygget Vipstjert 1 R han. Dieter Maaszen, Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:15-11:30): Rød Glente 2 N AD, Blå Kærhøg 1 N AD hun, Spurvehøg 42 N, Musvåge 30 N, Fjeldvåge 2 N AD, Fiskeørn 1 N (9.32), Lille Regnspove 1 S, Hedelærke 1 N, Skovpiber 18 N, Engpiber 289 N, Gul Vipstjert 1 N, Kvækerfinke 322 N, Grønsisken 121 N, Tornirisk 117 N, Gråsisken 12 N, Rørspurv 16 N. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand (18:30): Mosehornugle 1 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Alleen (07:05): Ringdrossel 8 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Rødhovedet And 2. Freddy Hansen
Ørbæk: Munk 1 M SY. Hans Rytter
Faaborg: Husrødstjert 1 SY ( Nørregade), Rødstjert 1 SY ( Hørt fra Nørregade mod NV). Jacob Sterup
Espe: Musvåge 1 R, Fasan 1 R HØ, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3, Gransanger 2 SY, Allike 1 OF, Råge 1 OF, Stær 2 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 14, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 , Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Findinge Skove: Musvåge 2, Fasan 6 R HØ, Ringdue 6, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 7 , Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 9 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 7, Spætmejse 3 SY, Træløber 1 FU, Skovskade 1 R HØ, Allike 2 OF, , Gråkrage 4 , Ravn 1 R HØ, Bogfinke 4 , Tornirisk 2 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 OF, Gulspurv 3 . Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Lille Kobbersneppe 76 FU, Tejst 2 FU, Landsvale 1 OF. Dieter Maaszen
Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 1 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Ringdrossel 3 OF. Dieter Maaszen
Horseklint: Rød Glente 2 NØ, Rørhøg 1 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 22 NØ, Musvåge 29 NØ, Fjeldvåge 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Gul Vipstjert 1 OF, Topmejse 1 R, Sortkrage 1 OF, Kvækerfinke 20 NØ, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 5 NØ, Lille Korsnæb 5 OF. Dieter Maaszen
Langø: Sølvmåge 2 OF, Splitterne 2 OF. Dieter Maaszen
Jersore: Hjejle 320 R. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Rørhøg 2 FU. Suzette Frydensberg

               Parret ved Kirsebærholm - den østligste ø - Hvidkilde sø. De gik i land på øen!


                Dværggæs Amager

Søndag den 18. april 2010.

Svendborgsund ved Iholm (09:30): Bramgås 120 Ø (11:50), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 FU, Havterne 1 FU (Så kom den endelig. Den første i Svendborgsund i år selvom de har været i nogen tid ved Søby-Monnet)
Noret Taasinge: Ravn 1 OF. Poul Rasmussen
Keldsnor (06:00-12:00): Rød Glente 1 S, Fiskeørn 1 NV. Anders Nielsen
Nørreballe Nor (10:40): Klyde 68 R. Lene og Frits Thomsen
Fredmosen (12:45-13:35): Blå Kærhøg 1 OF, Ravn 2 OF
Sortemosen:  Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 30 R, Gravand 6 R, Pibeand 40 R, Knarand 8 R, Krikand 30 R, Atlingand 1 M R, Skeand 16 R, Musvåge 1 R, Agerhøne 2 R, Vibe 20 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Rødben 6 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stær 30 R
Stenmurevejen, Østfyn (15:00): Sjagger 200 N. Poul Brugs
Brændegård Sø: (10:50 - 12:15): Skarv 397 R + redebygning, Sangdrossel 1 SY, Troldand 34 R/FU, Knarand 12 FU/R, Toppet Lappedykker 5 FU, Hvinand 2 FU, Skeand 20 FU/R, Krikand 10 R, Strandskade 2 R, Pibeand 1 R, Gravand 15 FU, Grågås 7 FU, Vibe 4 R, Blishøne 2 FU, Havørn 2 R/OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Svartbag 5 R/FU, Sælvmåge 27 R, Tårnfalk 1 OF. Leif Kristensen
Sandholt Enge og Sø: (12:30): Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Blishøne 13 FU/R, Knopsvane 1 FU, Stær 9 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Vibe 2, Troldand 2 R. Leif Kristensen
Svanninge (16:45): Fiskeørn 1 NØ. Jacob Sterup
Espe: Musvåge 2, Allike 2, Gråkrage 2, Stær 4, Gransanger 1, Munk 1, Gulspurv 2, Grønirisk 2, Hvid Vipstjert 2, Skovspurv 15, Bogfinke 4, Blishøne 3, Gråand 2, Musvit 2, Blåmejse 2.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egensedybet: Hvidklire 12 R. Henrik Andersen
Firtalsstrand (10:15-12:30): Havørn 1 OF AD (11:02). Jette Hansen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:50-10:00): Knarand 5 FU, Skeand 56 FU, Klyde 228 R. Jette Hansen, Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning: Pibeand 150 R (+), Knarand 7 R, Klyde 247 R. Henrik Andersen
Øksne Mose: Rødstjert 1 SY. Henrik Andersen
Roerslev: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Leammer: Havørn 1 R (Siddende ved reden)
  . Henrik Andersen
Flyvesandet: Strandskade 125 R (+), Stor Regnspove 221 R, Huldue 1 V, Mosehornugle 1 V. Henrik Andersen
Slengeriksvej 9 (17:30): Ringdrossel 1 R. Lars L. Christensen
Slengeriksvej 9 (09:30): Ringdrossel 1 R. Lars L. Christensen
Egensedybet: Hvidklire 12 R. Henrik Andersen
Egebjerggaard Alleen (09:15): Ringdrossel 3 R, Sjagger 125 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (08:40): Stenpikker 1 R, Ringdrossel 1 R, Misteldrossel 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (08:15-08:30): Ringdrossel 6 R (I selskab med min. 150 vin og sangdrosler). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 10, Fiskehejre 2, Knopsvane 30, Grågås 10, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2, Gravand 40, Knarand 4, Krikand 40, Gråand 20, Troldand 900, Bjergand 50, Blishøne 45, Strandskade 8, Klyde 6, Vibe 6, Brushane 1, Rødben 4, Hvidklire 1, Svaleklire 2, Hættemåge 200, Sølvmåge 12, Skægmejse 2, Gråkrage 3, Grønirisk 3, Tornirisk 2. Niels Andersen
Thurø Rev: Krikand 2 R, Strandskade 5 R, Vibe 10 R SY, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 11 R SY. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 12:00): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 9 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 2 RI, Gulspurv 2 RI, Gærdesanger 1 SY. Dagstotal 17. Ringmærket, forårstotal 127. Keldsnor fuglestation ved
Anders Odd Wulff Nielsen og Jan Holm Jensen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 45 R, Gravand 2 R, Pibeand 16 R, Krikand 14 R, Taffeland 23 R, Strandskade 3 OF, Vibe 4 OF, Svartbag 2 R, Tyrkerdue 1 R HØ, Stor Flagspætte 3 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Gulspurv 4. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 4 R, Knortegås 70 Ø, Taffeland 5 R, Troldand 27 R, Ederfugl 200 Ø, Hvinand 11 R, Rød Glente 1 S, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 2 , Fiskeørn 1 NV, Ringdue 20 Ø, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY (første obs i år på Fyn!), Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Skovskade 1 R, Gulspurv 3 , Rørspurv 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 22 R, Gravand 16 R, Krikand 26 R, Gråand 11 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 12 R, Vibe 2 R, Rørspurv 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 48 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 7 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 18 R, Grågås 192 R, Gravand 56 R, Pibeand 62 R, Knarand 38 R, Krikand 82 R, Gråand 22 R, Skeand 8 R, Taffeland 12 R, Troldand 702 R, Bjergand 182 R, Hvinand 18 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 107 R, Strandskade 8 R, Klyde 62 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 20 R, Brushane 2 R, Rødben 10 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 8 R, Digesvale 8 R, Landsvale 5 R, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 1 R, Ringdrossel 2 M R, Gransanger 7 R, Allike 2 R, Råge 14 R, Gråkrage 8 R, Stær 70 R, Stillits 2 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 6 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Landsvale 3 R, Bjergvipstjert 1 NØ. Ole Goldschmidt
Svanninge: Fiskeørn 1 NØ, Svanningevej 36 Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Ravn 3 OF. Ivan Sejer Beck
Brylle: Ringdue 3, Tyrkerdue 2, Solsort 7, Blåmejse 1, Musvit 3, Husskade 1, Allike 2, Stær 4, Skovspurv 40, Bogfinke 8, Grønirisk 2, Gulspurv 2. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 17 FU, Grågås 22 R, Krikand 25 R, Havørn 1 AD OF, Klyde 14 R, Brushane 3 M AD FU, Havterne 2 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Knopsvane 28 FU, Knarand 2 FU, Krikand 12 FU, Skeand 2 FU, Blishøne 5 FU, Rødben 3 FU. Dieter Maaszen
Middelfart: set fra bilen kl. 16:34 Rørhøg 1 BR FU
. Leif Frederiksen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 16 FU, Knopsvane 46 FU, Grågås 35 FU, Gravand 23 FU, Pibeand 112 FU, Knarand 5 FU, Krikand 73 FU, Gråand 6 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 56 FU, Troldand 39 FU, Ederfugl 29 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 42 FU, Klyde 228 R, Hjejle 62 FU, Rødben 12 FU, Hættemåge 220 OF, Svartbag 1 OF. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knopsvane 3, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Krikand 6 R, Ude at vende over Skarvkolonien. Havørn 1 AD OF, Klyde 1 R HØ, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 6 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 T HØ, Sildemåge 13 AD YF, Splitterne 8 R, Havterne 70 R. Jacob Sterup
Ejby Mølle: 1 rugende Grønbenet Rørhøne 2 YF, Blishøne 5 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Lille Lappedykker 1 SY, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 FU, Gransanger 4 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R. Jacob Sterup


             Vandrefalk Monnet  Foto:Anders Odd Wulff Nielsen

Lørdag den 17. april 2010.

Monnet (10:35-12:57): Vandrefalk 1 R AD. Anders Nielsen
Lunden
(10:40-11:15): Løvsanger 1 SY. Lene og Frits Thomsen
Rat v/Kelds Nor (10:30): Hjejle 300 R (Ca.). Lene og Frits Thomsen
Nørreballe Nor (08:28): Havørn 1 OF AD. Frits Thomsen
Broholm: Troldand 18 R, Spætmejse 2 R, Stær 6 R, Tårnfalk 1 R, Bogfinke 6 R, Musvit 4 R, Blishøne 4 R. (Spætmejserne kæmper for tiden en hård kamp om redehullet i den gamle ask ved Voldgraven, et stærepar er også interesseret, hvem der vinder følges nøje.). Poul Brugs
Espe: Musvåge 1, Spætmejse 1, Gransanger 1
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Kvindevadet (18:50-19:05): Rød Glente 1 R. Thomas Birkesholm
Odense-Svendborg motorvej 300 m syd for afk. Dynden (17:17): Rød Glente 1 FU. Helle Hjorth, Jens Kristian Holm
Ølund (12:00-13:00): Klyde 252 R. Ole Sørensen, Kresten Madsen
Hjulby Mose (06:00-10:00): Løvsanger 2 SY. Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Rødstjert 1 SY.(Nok vores sædvanlige; håber ikke vi finder ham død af sult
om få dage som vi har gjort før.) Arne Bruun

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 IMM R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 6 R, Gråand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 AD R, Vibe 1 R, Storspove 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svartbag 3 R, Fjordterne/Havterne 4 FU, Sanglærke 3 R SY, Engpiber 6 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Stær 20 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 KA
. Anders Odd Wulff Nielsen
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 37 R, Gravand 6 R, Pibeand 1 R, Knarand 6 R, Krikand 8 R, Gråand 15 R, Skeand 4 M R, Taffeland 10 R, Troldand 16 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 2 R, Vibe 9 R, Hvidklire 1 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 4 FU. Peder Rasmussen
Skårup Skovmølle: Duehøg 2 OF, Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 3 SY. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 4 R, Grågås 35 R, Gravand 12 R, Pibeand 45 R, Knarand 8 R, Krikand 37 R, Gråand 32 R, Skeand 23 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 22 R, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 5 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 20 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 25 R, 1 par Knarand 2 R, Krikand 6 R, Skeand 1 M R, Taffeland 11 R, Troldand 35 R, Rørhøg 1 F R, Blishøne 15 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Peder Rasmussen
Åmosen: Sangsvane 1 2K R, Grågås 24 R, Gravand 2 R, Krikand 48 R, Rørhøg 1 F R, Vibe 14 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Peder Rasmussen
Leammer:
Havørn 2 AD. Anders Vedel
Urup Dam: Rørhøg 2, Spurvehøg 1 . Bo K. Stephensen
Gyldensten Gods:Rørhøg 1 M FU,  Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Jersore: Ravn 1 R. Jens Bækkelund


              Hvidklire Søen ved Valdemarslot

Fredag den 16. april 2010.

Hallindskoven (09:00): Grønspætte 1 HØ (nord for jernbanestien i Hallindskoven). Karla Sommer
Søby Monnet, Tåsinge
: Gravand 18 R, Spidsand 6 R, Klyde 2 R, Strandhjejle 1 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Havterne 26 R
Søen, Valdemarsslot
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Knopsvane 6 R, Grågås 40 R, Gravand 8 R, Knarand 6 R, Krikand 28 R, Skeand 6 R, Taffeland 22 R, Troldand 40 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 300 R, Svartbag 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 SY
Dovns Klint
(05:55-09:40): Ederfugl 1163 Ø, Fiskeørn 1 TI (Kl. 8.02). Martin Søgaard
Svanninge Bjerge
(10:15): Grønspætte 1 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø
(10:30-13:15): Rørdrum 1 HØ, Skeand 28 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 R AD (Badende), Løvsanger 2 SY, Træløber 1 FU. Niels Bomholt
Brændegaard Sø
(12:20): Havørn 1 OF (nordlige ende af søen). Leif Kristensen
Brændegård Sø
(10:00-10:20): Knarand 12 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Espe
: Munk 1, Gransanger 1, Sangdrossel 2, Stillits 2
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt
(15:30-16:15): Trane 1 R (Min. 1 fugl hørt kalde i det NV hjørne af Lindkær). Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(11:00-11:35): Sorthalset Lappedykker 57 FU, Toppet Lappedykker 27 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv 1 FU, Knopsvane 8 FU, Grågås 30 FU/R, Gravand 2 FU, Gråand 8 FU, Knarand 10 FU, Skeand 44 FU, Krikand 4 R, Taffeland 30 R, Troldand 200 R, Hvinand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 SY, Blishøne 65 FU, Vibe 2 FU, Hættemåge 100 FU/R, Landsvale 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved
(11:15-12:00): Rød Glente 1 TF, Tejst 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Horseklint (06:00-10:30): Sortand 152 N, Blå Kærhøg 1 N AD hun, Lille Kobbersneppe 230 R, Sildemåge 11 N, Huldue 2 TF, Skovpiber 5 N, Engpiber 222 N, Grønsisken 172 N, Tornirisk 89 N, Gråsisken 16 N, Lille Korsnæb 53 N. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Føns Vang
(20:00): Knarand 6 R, Skeand 34 R, Lille Præstekrave 2 R. Michael Mosebo Jensen
Ølund Inddæmning
(17:10-18:30): Pibeand 240 R, Skeand 65 R, Klyde 58 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstranden
(16:05): Temmincksryle 1 FU. Ella Mikkelsen
Leammer
(14:50): Havørn 1 R (På reden). Ella Mikkelsen
Fjordmarken
(14:40): Vandrefalk 1 OF. Ella Mikkelsen
Højme
(08:05): Agerhøne 2 R. Lilly Sørensen
Gyldensteens park
(11:05): Ringdrossel 1 R han. Jens Bækkelund
Gyldensteens inddæmning (10:20): Sangsvane 1 R, Hjejle 480 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 115 R, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 R, Gravand 6 R, M+F Atlingand 2 R, Troldand 510 R, Bjergand 100 R, Spurvehøg 1 FU T, Musvåge 3 OF, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Storspove 1 OF, Rødben 2 FU, Ringdue 5 OF, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Musvit 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 5 FU, Rørspurv 3 R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 23 R, Spidsand 1 M FU, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 11 R, Klyde 2 FU, Vibe 2 R, Storspove 2 R, Rødben 12 FU, Hvidklire 1 R, Havterne 16 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 32 R, Knopsvane 4 R, Grågås 70 R, Gravand 8 R, Knarand 17 R, Krikand 29 R, Gråand 35 R, Skeand 6 R, Taffeland 19 R, Troldand 185 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 OF, Grønbenet Rørhøne 4 R, Vibe 5 R, Hættemåge 400 R. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:  Trane 1 R HØ (Min. 1 fugl hørt i det NV hjørne af Lindkær). Hans Rytter
Arreskov Sø (10:30 - 13:15): Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15 R, Grågås 92 R, Pibeand 26 R, Knarand 4 R, Krikand 8 R, Skeand 28 R, Taffeland 9 R, Troldand 215 R, Hvinand 9 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD (BADENDE), Musvåge 1 OF, Blishøne 32 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 9 R, Løvsanger 1 SY, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Træløber 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 4 R, Stillits 3 R, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (10:00-10:20): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 260 R, Knopsvane 9 R, Grågås 7 R, Gravand 27 R, Knarand 12 R, Krikand 8 R, Skeand 12 R, Troldand 66 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Leammer: på reden Havørn 1 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Krikand 2 R, Gråand 10 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 28 R, Svartbag 3 R, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 18 R, Gravand 77 R, Pibeand 56 R, Knarand 2 R, Krikand 14 R, Gråand 14 R, Skeand 3 R, Troldand 27 R, Blishøne 19 R, Strandskade 6 R, Klyde 18 R, Vibe 40 R, Temmincksryle 1 FU, Rødben 6 R, Hættemåge 91 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Fiskehejre 2 R, Grågås 9 R, Gråand 3 R, Rørhøg 4 , Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 OF, Blishøne 5 R, Vibe 10 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YP, Knopsvane 2 YP, Pibeand 240 R, Skeand 65 R, Blishøne 10 R, Klyde 58 R, koloni Hættemåge 800 R. Ella Mikkelsen
Kelstrupskov: Husskade 1 R, Gråspurv 5 R. Leif Frederiksen
Rønninge: Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Råge 10 R. Leif Frederiksen
Skallebølle: Kildebjerg rasteplads. Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY. Frank Desting
Bogense, Golfbanen: Husrødstjert 1 M SY. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Sangsvane 1 IMM R, Hjejle 480 R, Ringdrossel 1 M R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


            Løvsanger FU

Torsdag den 15. april 2010.

Svendborgsund ved Iholm (06:20): Skarv 80 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Svartbag 4 R
Hvidkilde Sø: Rødhovedet And 2 FU (Et par - i dag på sydkysten )
Amalielyst: Rødhals 2 SY, Sangdrossel 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 2 SY, Gulspurv 2 KA
Hallindskoven ved "SID"-skolen (09:50): Grønspætte 1 HØ. Karla Sommer
Siø (15:00): Gul Vipstjert 2 R (Flava). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Gulstav (14:30):
Hvid Stork 4 (Overflyvende, muligvis smårastende). Søren Bøgelund
Snaremosen (14:30): Knarand 5 R, Løvsanger 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (12:00-13:00): Knarand 21 R, Bjergand 129 R, Klyde 48 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor (11:30): Havlit 39 R (På havet), Ravn 2 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (06:15-10:15): Sædgås 1 Ø, Blisgås 13 Ø, Ederfugl 2310 Ø, Havlit 70 R, Sortand 790 Ø, Fløjlsand 49 Ø, Alk 2 Ø, Skovpiber 1 T. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Lundeborg: Splitterne 2, Sangsvane 12 OF. Poul Brugs
Stenodden Vemmenæs: Løvsanger 1 SY. Poul Rasmussen
Espe: Rød Glente 2 (kl. 06:45)
, Allike 2 (har taget min uglekasse i brug). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (07:35-11:55): Knarand 18 R, Havørn 2 OF AD (Begge ørne fløj nordpå kl. 8.07 og returnerede kl. 8.30), Havørn 1 R 2K (Lettede kl.11.15 og blev fordrevet af Duehøg), Duehøg 1 OF, Ravn 2 OF
. Gunnar Jørgensen
Brændegaard Sø: Havørn 1 AD. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 1 R 3K. Erik Ehmsen
Faaborg Fjord: Havterne 1 FU. Erik Ehmsen
Dyrup (13:30): Havørn 1 N AD (Kredsede højt til vejrs langs Odense Å og blev mobbet af musvåge, hvorefter den vendte næbet hjem igen mod fjorden). Anders Drostrup
Ølund inddæmning (18:00-20:00): Nilgås 2 FU, Vandrefalk 1 R AD han. Leif Knudsen
Odense Fjord/Leammer (16:45-17:30): Vandrefalk 1 FU AD (På jagt i luftrummet over fjorden og Leammer). Leif Knudsen
Vestermaegyden, Mesinge (15:15): Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Flasken, Dalbybugten (14:45): Ravn 2 OF. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 13 R, Pibeand 80 R, Skeand 6, Taffeland 2 OF, Troldand 23 R, Ederfugl 164 Ø, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Strandskade 2 OF, Klyde 6 R, Vibe 4 R, Vader sp., Lille 2 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 R SY, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 R, Gransanger 2 SY, Musvit 2 SY, Sortkrage 1 OF, Bogfinke 10 R, Gulspurv 3 KA
. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Grågås 50 R NAT, Gråand 2 R NAT, Hvid Vipstjert 27 R NAT, Solsort 1 SY
. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 4 R (2 par), Grågås 37 R, Gravand 13 R, Pibeand 95 FU, Knarand 12 R, Krikand 160 R, Atlingand 2 R (1 par) , Skeand 42 R, Musvåge 1 R, Vibe 14 R, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 4 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 5 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen

Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 260, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 11 R, Grågås 32, Gravand 35, Knarand 18 R, Krikand 24 R, Gråand 14 R, Skeand 13 R, Taffeland 9 R, Troldand 67 R, Ederfugl 1 M R, Hvinand 6, Havørn 3, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3, Tårnfalk 1 R, Fasan 7 , Blishøne 14 R, Strandskade 2 R, Vibe 5, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 32, Svartbag 5 R, Ringdue 3, Stor Flagspætte 2 , Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 6, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3, Solsort 4, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2, Spætmejse 1 SY, Skovskade 2 R, Allike 5, Gråkrage 7, Ravn 2, Stær 2, Skovspurv 7 R, Bogfinke 4 , Stillits 3, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Fredskov (Præsteskov), Obs fra Fredskovvej 16: Ringdue 3 SY, Grønspætte 1 SY, tor Flagspætte 2 KA, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 2 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 KA, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 2 KA, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved:Toppet Lappedykker 16 FU, Skarv 7 R, Knopsvane 4 FU, Gravand 7 FU, Ederfugl 130 NØ, Toppet Skallesluger 318, Strandskade 2 OF, Hættemåge 4 FU, Stormmåge 12 FU, Sølvmåge 3 R. Børge L Rasmussen
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 9 FU, Krikand 17 FU, Skeand 2 FU, Taffeland 2 FU, Troldand 5 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 FU, Gransanger 3 SY. Gunhild Brink

             Rødhovedet and Han Hvidkilde sø


             Stær                        Foto: Poul Brugs

Onsdag den 14. april 2010.

Hallindskovvej, Svendborg: Skovhornugle 1 KA. Esben Eriksen
Svendborgsund ved Iholm: Skarv 120 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 28 R, Storspove 8 Ø (Så er Storspovetrækket gennem Svendborgsund startet!)
Siø (17:30): Hjejle 400 R. Aksel Christensen
Tranekær Grønslettegård (17:05): Havørn 1 OF AD. Aksel Christensen
Kongshøj mølle: Isfugl 1 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Hvidkilde Sø (08:50): Rødhovedet And 2 R (Par). Søren Gjaldbæk
Sundet (11:15-11:45): Sorthalset Lappedykker 40 R AD, Skeand 73 R. Søren Gjaldbæk
Brændegård Sø (09:15-09:45): Havørn 1 OF AD (Kom ind fra nord, kredsede 10 min og trak nord), Landsvale 3 R. Søren Gjaldbæk
Gudbjerg (15:00): Rød Glente 1 S. Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Espe: Munk 1 (den første på matriklen i år). Rød Glente 2 (lige over huset, snakkende sammen), Stillits 2, Sangdrossel 2, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 1
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:20-10:30): Sortstrubet Lom 2 SØ, Toppet Lappedykker 3 SØ, Grågås 3 T, Knortegås 6 SØ, Gravand 5 SØ, Ederfugl 670 SØ, Sortand 237 SØ, Fløjlsand 4 V, Havlit 5 SØ, Hvinand 2 SØ, Toppet Skallesluger 21 SØ , Rørhøg 1 NØ AD hun, Spurvehøg 2 NØ, Klyde 3 SØ, Stormmåge 10 NØ, Sildemåge 6 SØ , Splitterne 18 SØ , Havterne 7 SØ, Alk 9 T Alk/Lo, Alk 6 SØ, Engpiber 10 NØ, Løvsanger 1 SY, Kvækerfinke 5 T, Tornirisk 10 NØ, Rådyr 2 R, Marsvin 1 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tarup Vandmølle: Landsvale 1 OF. Per Rasmussen
Tarup grusgrave: Løvsanger 1 SY (Stadig den samme). Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (12:00): Trane 4 R (Kom flyvende fra syd og landede.). Michael Glentedal
Skaboeshuse (09:15): Blå Kærhøg 1 NØ (Brun fugl). Kurt Hansen
Bispeengen (13:00): Havørn 1 OF AD. Lilly Sørensen
Leammer (18:30-20:15): Havørn 1 R AD, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Leif Knudsen
Måle (10:05): Ringdrossel 2 R (Han og hun). Observeret af BF via Helle Hjort
Helnæs Made (18:45-19:00): Mosehornugle 1 FU. Michael Mosebo Jensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (08:15): Blå Kærhøg 1 R han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Skarv 6 R, Sangsvane 4 , Blisgås 1 R, Grågås 190 R, Landsvale 1 R, Ravn 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Ederfugl 1 M R. Erik Ehmsen
Kongshøj Mølle: Gravand 1 R, Gråand 3 OF, Blishøne 4 R, Ringdue 2 OF, Isfugl 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Gransanger 4 , Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY. Gunnar Jørgensen
Højby: Fiskeørn 1 NØ. Erik Ehmsen
Bellinge: Dompap 2 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Søparken Sø v/Odense Å: Toppet Lappedykker 2 , Knopsvane 2 , Grågås 10 FU, Gravand 2 , Gråand 4, Troldand 2, Blishøne 4, Strandskade 2 FU, Vibe 2 . Poul Vesterlund Pedersen
Tarup Grusgrave: Løvsanger 1 SY, Lille Gråsisken 3 SY. Per Rasmussen

Kerteminde, Mølleløkken: Rørhøg 1. Bo K. Stephensen 
Måle: Ringdrossel 2 R Han + Hun. Observeret af BF via Helle Hjort
Æbelø: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 2 YF BR, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Stormmåge 25 R, Huldue 1 SY, Ringdue 7 R, Skovhornugle 1 YF BR, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 10 SY, Blåmejse 2 YF B, Musvit 13 SY, Skovskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2 R, Stær 1 R, Bogfinke 8 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Havterne 13 R. Jens Bækkelund


              Sanglærek Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Tirsdag den 13. april 2010.

Hallindskovvej, Svendborg (21:10-): Skovhornugle 1 KA. Esben Eriksen
Skansen, Svendborg
(07:35): Splitterne 2 R
Thurø By (18:40): Fiskeørn 1 N. Arne Bruun
Thurø Rev (17:55-19:10): Fiskeørn 1 NØ. Niels Andersen
Svendborgmotorvej ved 35,1: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Monnet Taasinge (05:30-12:05): Lysbuget Knortegås 1 R (Med 206 mørkbugede), Spidsand 30 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Strandskade 55 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Kobbersneppe 2 R (Spillende flere gange), Sanglærke 81 SY. Poul Rasmussen
Hvidkilde Sø (10:05): Rødhovedet and 2 R (Par ved Kirsebærholm). Peder Rasmussen
Svanninge Bakker (09:15-10:00): Grønspætte 2 FU, Sangdrossel 5 SY, Munk 1 SY, Halemejse 2 FU, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Kernebider 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bispeengen (16:35): Lille Præstekrave 1 R. Henrik Andersen
Grævlingevænget 66, Nyborg (19:00): Landsvale 3 N. Eske Frank Morthensen
Fyns Hoved (11:00): Tejst 23 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:45-09:15): Huldue 1 N, Skovpiber 1 N, Jernspurv 29 N. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø
: Rødhovedet and 2 R (1 par ved Kirsebærholm). Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 130 FU, Rødhovedet and 2 FU, Taffeland 3 R, Troldand 320 R, Hvinand 7 R, Stor Skallesluger 1 F R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 2 R. Niels Bomholt
Amalielyst: Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 3 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Hvidkilde, mose øst for godset: Grågås 7 R , Krikand 1 M R, Troldand 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 5 R, Sangdrossel 1 SY. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Kl. 18.40 afsløret af mågerne Fiskeørn 1 N. Arne Bruun
Thurø Rev: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 37 R, Gravand 6 R, Pibeand 13 R, Krikand 3 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 24 R, Fasan 1 M R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 6 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R HØ, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 FU, Solsort 2 SY, Gransanger 2 SY, Gråkrage 2 R, Stær 6 FU, Gulspurv 3 R, Marsvin 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Skarv 6, Knopsvane 15, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 96, Gravand 28, Pibeand 6, Krikand 12, Gråand 18, Toppet Skallesluger 16, Fiskeørn 1, Strandskade 4, Stor Præstekrave 1, Vibe 10, Rødben 8, Hættemåge 50, Stormmåge 4, Sølvmåge 16, Svartbag 2, Sanglærke 10, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 34, Stær 6. Niels Andersen
Monnet - Tåsinge (05:30 - 12:05): på havet Toppet Lappedykker 39 R, Skarv 7 R, Knopsvane 13 R, Grågås 15 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 206 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Gravand 23 R, Pibeand 43 R, Knarand 1 M R, Krikand 62 R, Gråand 14 R, Spidsand 30 R, Skeand 3 R, Ederfugl 626 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 56 R, Rørhøg 1 F R, brun Blå Kærhøg 1 R, Strandskade 50 R, Klyde 1 R, Hjejle 13 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Storspove 26 R, Hættemåge 83 R, Stormmåge 55 R, Sølvmåge 507 R, Svartbag 10 R, Havterne 4 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 81 SY, Engpiber 43 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY, Råge 2 R ,Gråkrage 5 R, Stær 28 R, Tornirisk 6 R, Rørspurv 1 R. Poul Rasmussen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Gråstrubet Lappedykker 18 R, Nordisk Lappedykker 2 AD SDR R, Ederfugl 1400, Havlit 40 R, Sortand 90 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 29 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 1 R, Grågås 67 R, Gravand 22 R, Pibeand 89 R, Knarand 4 R, Krikand 16 R, Gråand 48 R, Skeand 9 R, Taffeland 5 R, Troldand 104 R, Hvinand 130 R, Rørhøg 4, Vandrikse 4 R, Blishøne 46 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 R, Rødben 4 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gråkrage 8 R, Stær 11 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Krikand 2 R, Gråand 3 R, Taffeland 35 R, Troldand 1100 R, Bjergand 205 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 32 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Gravand 26 R, Pibeand 230 R, Knarand 8 R, Krikand 45 R, Skeand 14 R, Bjergand 185 R, Klyde 2 R, Digesvale 3 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Ederfugl 2400 R, Hvinand 400 R. Ole Goldschmidt
Bispeenge: Skarv 8 R, Gravand 4 FU, Pibeand 9 FU, Krikand 19 FU, Skeand 2 FU, Troldand 5 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 7 FU. Gunhild Brink
Lundegård, Nørre Broby: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 32 R, Gravand 18 R, Pibeand 11 R, Knarand 2 R, Krikand 16 R, Gråand 28 R, Skeand 17 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 2 OF, Fasan 1 R HØ, Blishøne 11 R, Strandskade 2 FU, Vibe 16 , Rødben 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 OF, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 3 , Solsort 1 R HØ, Stær 5 OF, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 2 R HØ, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 3 R, Grågås 25 FU, Gravand 8 R, Knarand 7 FU, Krikand 15 FU, Gråand 20 R, Skeand 46 FU, Taffeland 6 FU, Troldand 30 FU, Hvinand 10 FU, Blishøne 50 R, Strandskade 3 OF, Klyde 4 R, På Mågeøen. Parring. Sorthovedet Måge 2 YF, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 4 R. Sten Nielsen
Hav syd for Helnæs: Ederfugl 18, Sortand 20. Mark Walker
Guldbjerg: Præsteskoven Grågås 1 YF BR . Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 93 R, Gravand 17 R, Pibeand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 18 R, Gråand 2 R, Skeand 12 R, Strandskade 6 R, Klyde 6 R, Vibe 9 R, Rødben 2 R, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 6 R, Ederfugl 285 R, Toppet Skallesluger 20 R. Jens Bækkelund


          Rødhovedet and Han blandt Grågæs, Toppet lappedykker og Troldand

Mandag den 12. april 2010.

Hallindskovvej, Svendborg (21:00-21:45): Skovhornugle 1 KA, Natugle 1 KA. Esben Eriksen
Svendborg, matriklen
(06:00): Munk 1 SY, Gransanger 1 SY
Svendborgsund ved Iholm (07:00): Skarv 120 FU
Ny Gesinge: Havørn 1 OF 3K, Storspove 61. Marie Gregersen, Poul Rasmussen
Sortemosen: Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Trane 6 R, Rødben 2 R. Poul Vesterlund Pedersen
Amalielyst: Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 3 SY
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Knopsvane 2 R, Grågås 80 R, Gråand 16 R, Rødhovedet And 2 R (1 par Krydsede det åbne stykke fra Storeholm (den vestligste ø) til Kirsebærholm (den østligste ø) og forsvandt på nordsiden af sidste ø. Iagttagelse fra Amalielyst. Parret er kommet på datoen og blev først gang set i går af Tim Hesselballe), Taffeland 1 R, Troldand 120 R, Hvinand 18 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 1 R
Ristinge: Fiskeørn 1 N. Poul Rasmussen
Ristinge: Stor Regnspove 39 R
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Nørreballe Nor: Klyde 68 R
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Gymnasium (10:00): Rødstjert 1 R han. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (06:30-10:30): Sortstrubet Lom 3 SØ, Gråstrubet Lappedykker 3 SØ, Skarv 18 NØ, Knortegås 5 V, Gravand 1 SØ, Ederfugl 465 SØ, Sortand 203 SØ, Havlit 3 SØ, Hvinand 11 SØ, Stor Skallesluger 1 N, Toppet Skallesluger 8 SØ, Rørhøg 1 NØ AD han, Spurvehøg 1 NØ, Stor Regnspove 2 NØ, Stormmåge 70 NØ, Sildemåge 1 SØ, Splitterne 9 SØ, Havterne 1 SØ, Alk 3 SØ, Alk 12 T Alk/Lo, Ravn 1 R, Stillits 6 T, Tornirisk 10 NØ, Rådyr 3 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Tarup grusgrave: Landsvale 2 R (De første i år. Ved Åvej). Per Rasmussen
Gerskov (15:00): Huldue 2 YF. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (14:20): Blisgås 4 R, Klyde 32 R. Søren Gjaldbæk
Leammer (13:30): Havørn 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Marslev (07:00): Bomlærke 1 SY. Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 42 R, Gråand 10 R,  Rødhovedet And 2 FU (Han og hun. Efter ca. en times søgning fandt jeg dem ud for den mindste af holmene.), Troldand 265 R, Musvåge 3, Fasan 3 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gransanger 3 SY, Musvit 7 R, Spætmejse 3 SY, Gulspurv 3 KA
. Anders Odd Wulff Nielsen
Espe
: Fasan 2 R HØ, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 125 FU, Sølvmåge 28 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 3 OF, Allike 1 OF, Råge 1 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 1 R, Skovspurv 11 , Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Findinge Skove: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R HØ, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 R HØ, Ringdue 7, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 4, Rødhals 2 FU, Solsort 6, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 8 SY, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 , Spætmejse 3 SY, Træløber/Korttået Træløber 1 R HØ, Skovskade 4, Allike 4 OF, Gråkrage 5, Skovspurv 4 R, Bogfinke 8, Grønirisk 3, Stillits 2 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF, Stor Gråsisken 2 R, Gulspurv 4. Gunnar Jørgensen
Marslev: Bomlærke 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Sellebjerg: Munk 1 SY. Kirsten Halkjær Lund

           Rødhovet and par


           Sortmejse

Lørdag den 11. april 2010.

Hallindskovvej, Svendborg: Skovhornugle 1 KA. Esben Eriksen
Vejstrup Ådal: Rødtoppet fuglekonge 1 FU. Lars Hjortø
Hvidkilde Sø: 15:25-15:35): Rødhovedet And 2 R (Han + hun). Tim Hesselballe
Fiskeholm (18:10-20:25): Sorthovedet Måge 6 R AD, Splitterne 55 R. Tim Hesselballe
Nakkebølle Inddæmning (16:10-16:40): Knarand 11 R, Lille Skallesluger 1 R hun. Tim Hesselballe
Sortemosen (14:20-15:00): Pibeand 180 R, Knarand 18 R, Krikand 217 R, Skeand 28 R, Trane 6 R (1 2k + 5 3k+), Dobbeltbekkasin 6 R. Tim Hesselballe
Slambassinet, Strandager (12:55-13:20): Krikand 152 R. Tim Hesselballe
Firtalsstranden (12:00-12:30): Klyde 38 R. Tim Hesselballe
Ølundgård Inddæmning (10:00-12:00): Blisgås 11 R, Pibeand 410 R, Knarand 6 R, Krikand 150 R, Skeand 126 R, Klyde 176 R, Gul Vipstjert 1 R (Flava). Tim Hesselballe
Hofmannsgave (13:14): Havørn 1 R (Redebygning hentede stor tot græs i starndkanten på Leammer). Lars Hugo Sørensen
Tarup grusgrave: Løvsanger 1 SY (M. ring. Nok en af de lokale fugle fra sidste år). Per Rasmussen
Enghave (sø 500m syd for Blommenlyst camping): Sølvhejre 1 R (Kl. 7.45 Fløj en runde og gik ned i søen. Kunne ses fra motorvejen). Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg.: Skarv 1 R, Gråand 14 R, Hvinand 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 9 R, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 M R, Råge 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Gravand 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Sø: Han og hun, som så meget forelskede ud. Rødhovedet And 2 R. Tim Hesselballe
Fiskerup Skov: Lille Lappedykker 2 R, Troldand 2 R, Duehøg 2 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 15 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 5 R, Sortmejse 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 YF B, Bogfinke 7 R, Dompap 2 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 R, Grågås 47 R, Gravand 2 R, Pibeand 10 R, Gråand 2 R, Troldand 54 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 17 R, Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 KA, Blishøne 17 R, Klyde 2 R, Vibe ,5 R, Rødben 1 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Råge 6 R, Sortkrage 1 R,Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Rørhøg 1 F R, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 3 R, Fasan 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 12 R, Ringdue 16 R, Sanglærke 7 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 37 N, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 15 N, Bogfinke 20 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 27 N, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, havet ud for: Skarv 14, Knopsvane 2 R, Gravand 7 R, Gråand 6 R, Ederfugl 350 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 17 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 90 R, Svartbag 2 R,Splitterne 10 N. Ella Mikkelsen
Botofte Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 11 R, Gravand 41 R, Krikand 10 R, Gråand 2 R, Skeand 2 R, 1 han og 2 hun Rørhøg 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 4 R,  Stor Præstekrave 2 R, Vibe 11 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 63 R, Sølvmåge 112 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 3 SY, Solsort 1 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 36 R, Pibeand 24 R, Spidsand 2 R, Taffeland 6 R, Troldand 6 R, par Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Skarv 66 R, Pibeand 110 R, Krikand 2 R, Skeand 12 R, Troldand 30 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 10 R, ,Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 80 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 10 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 38 R, Svartbag 4 R, Bjergpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Bagenkop: Råge 80 R. Svend Aage Linderström
Bagenkop Havn: Ederfugl 10 R, Sølvmåge 40 R, Husrødstjert 1 SY. Svend Aage Linderström
Bregninge: Råge 20 R. Svend Aage Linderström
Dovns Klint: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R. Svend Aage Linderström
Eget Mose: Grågås 40 R, Vibe 1 R. Svend Aage Linderström
Eskebjerg: Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Svend Aage Linderström
Fakkebjerg: Gransanger 2
Gulspurv 2 SY. Svend Aage Linderström
Fakkemose: Vibe 1 TH. Svend Aage Linderström
Gulstav: Grågås 80 R, Sanglærke 2 R, Gransanger 1 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY. Svend Aage Linderström
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 TH, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 60 R, Pibeand 80 R, Krikand 2 R, Gråand 12 R, Taffeland 8 R, Troldand 60 R, Spurvehøg 1 OF, Fasan 2 TH, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R,  Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 60 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 R, Rørspurv 3 SY. Svend Aage Linderström
Gulstav Vesterskov: Jernspurv 4 R, Rødhals 1 SY, Misteldrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 R, Stær 20 R. Svend Aage Linderström
Gulstav Østerskov: Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 3 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 8 R, Bogfinke 4 SY. Svend Aage Linderström
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Troldand 1 M R. Svend Aage Linderström
Harsmark: Fiskehejre 1 DØD, Stormmåge 50 R, Råge 10 R. Svend Aage Linderström
Hav ved Dovns Klint (KA46): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 12 R, Gråand 2 R, Ederfugl 800 R, Havlit 260 R, Sortand 20 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 80 R, Splitterne 2 R. Svend Aage Linderström
Hindemae: Stormmåge 200 R. Svend Aage Linderström
Keldsnor: Skarv 30 R, Grågås 40 R, Gråand 20 R, Troldand 60 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Hættemåge 10 R, Splitterne 2 R. Svend Aage Linderström
Kværndrup: Grågås 2 OF. Svend Aage Linderström
Kværndrup Vænge: Råge 20 R. Svend Aage Linderström
Kædeby: Tyrkerdue 1 R. Svend Aage Linderström
Lunden: Råge 10 R, Gråkrage 1 R. Svend Aage Linderström
Magleby: Råge 30 R. Svend Aage Linderström
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 20 R. Svend Aage Linderström
Nordenbro: Stær 10 R. Svend Aage Linderström
Nørreballe Nor: Bjergand 4 R. Svend Aage Linderström
Ringe Sø: Råge 40 R. Svend Aage Linderström
Sellebjerg Skov: Råge 10 R. Svend Aage Linderström
Siø: Grågås 50 R, Gravand 10 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 20 R, Splitterne 2 R, Havterne 2 R, Sanglærke 2 R, Gråkrage 2 R. Svend Aage Linderström
Søgård: Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 R Husrødstjert 1 F R,  Gransanger 2, Fuglekonge 1 M R, Råge 2 R, Gråkrage 6 R, Skovspurv 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY. Svend Aage Linderström
Søgård Mose: Knopsvane 2 R, Gravand 8 R, Krikand 4 R, Skeand 4 R, Blishøne 10 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 20 R, Sanglærke 2 R. Svend Aage Linderström
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 2 TH, Rørdrum 1 SY, Grågås 80 R, Gråand 20 R, Troldand 2 R, Blishøne 5 R. Svend Aage Linderström
Sønder Højrup: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Sørup: Sanglærke 3 R. Svend Aage Linderström
Tryggelev By: Grågås 10 R, Stær 10 R. Svend Aage Linderström
Åslev: Råge 20 R. Svend Aage Linderström
Blommenslyst: Sølvhejre 1 R. Michael Højgaard Hansen
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 6, Knarand 6, Atlingand 2 M, Skeand 38, Lille Skallesluger 2, Klyde 2, parring Lille Præstekrave 2. Kjeld Lund
Gelskov: Duehøg 1 DØD, Sumpmejse 2. Mark Walker
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 11 R, Krikand 40 R, Lille Skallesluger 1 F R. Tim Hesselballe
Slambassinet: Knarand 3 R, Krikand 152 R, Skeand 3 R. Tim Hesselballe
Sortemosen: Pibeand 130 R, Knarand 10 R, Krikand 255 R, Skeand 28 R, 1 2k + 5 3k+ Trane 6 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 6 R. Tim Hesselballe
Åmosen: Krikand 104 R, Atlingand 1 M R. Tim Hesselballe
Frøbjerg Banker: Ringdue 2, Stor Flagspætte 1 M FU, Solsort 5 FU, Munk 2 SY, Løvsanger 3 , Halemejse 1 FU, Blåmejse 1 , Musvit 4 , Skovspurv 10 , Bogfinke 4 , Gulspurv 2. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 11 R, Pibeand 410 R, Knarand 6 R, Krikand 150 R, Skeand 126 R, Klyde 176 R, Brushane 3 M R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R. Tim Hesselballe
Firtalsstrand: Krikand 35 R, Skeand 12 R, Klyde 38 R. Tim Hesselballe
Fiskeholm: 2 par + 2 singles Sorthovedet Måge 6 4K+ R, Splitterne 55 R. Tim Hesselballe
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Rørhøg 1 F FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 105 FU, Lille Kobbersneppe 35 FU, Storspove 82 FU, Rødben 46 FU. Jens Bækkelund


Lørdag den 10. april 2010.

Nakkebølle Inddæmning (09:45-11:30): Knarand 11 R, Hvinand 105 R, Ravn 1 OF, Niels Bomholt
Leammer (08:00): Havørn 2 AD. Anders Vedel
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 34 R AD (Min). Lars Bonne Rasmussen
Fælledvej 30 Bogense (10:30-11:00): Blå Kærhøg 1 R hun (Gik efter mus tror jeg.Har været der flere gange før,lige uden for min have.). JML, Helle Rask ,Mia Larsen, Michael Larsen
Orte, Årupvej: Havørn 2 OF AD. Jørgen Lund Bjerregård, Orte

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø
: Atlingand 1 M R, Havørn 1 R, Svartbag 2 R, Digesvale 1 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
: Pibeand 4, Klyde 1, Rødben 4. Troels Torstein
Bispeenge: Grågås 31 R, Gravand 4 FU, Pibeand 11 FU, Krikand 9 FU, Skeand 2 R, Troldand 5 FU, Strandskade 2 FU, Rødben 3 FU. Gunhild Brink
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 235, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 6 R, Grågås 9, Gravand 18 R, Knarand 17, Krikand 33, Gråand 10, Skeand 16 R, Troldand 30 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 OF, Sølvmåge 34, Svartbag 3 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3, Solsort 2 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 R, Allike 3 OF, Gråkrage 4, Ravn 3, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Gamby: Ved mose lige SØ for Gamby Grågås 10 R, Hættemåge 800 R, Stormmåge 1000 R. Jacob Sterup
Leammer: Havørn 2 AD. Anders Vedel
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 14 R, Gravand 18 FU, Krikand 125 FU, Gråand 20 FU, Atlingand 3, Skeand 15, Blishøne 15 R, Strandskade 1 R, Vibe 10 R, Rødben 2 R. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knopsvane 4 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 17 FU, Pibeand 9 FU, Skeand 4, Strandskade 90 FU, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 200 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 15 FU, Gul V989 aflæst (set første gang i 2001!) Sildemåge 6 AD YF, Splitterne 14 R, Havterne 34 FU, Gråkrage 1 FU. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 29 R, Skarv 5 R, Knopsvane 12 R, Grågås 25 R, Gravand 8 R, Pibeand 20 R, Knarand 11 R, Krikand 50 R, Taffeland 6 R, Troldand 800 R, Hvinand 105 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 30 R, Strandskade 3 R, Vibe 2 R, Hættemåge 130 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 2K R, Ringdue 3 OF, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Gråkrage 4 R, Stillits 1 OF, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 1 R, Ringdue 4 R, Solsort 2 R, Gransanger 4 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 YF B, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R. Jacob Sterup
Viemose v/Gammel Stenderup: Knopsvane 2 AD R, Grågås 20 R, Krikand 6 R, Blishøne 4 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Lille Lappedykker 1 SY, Grågås 24 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Rødben 3 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 M R. Jacob Sterup
Nørreby: Munk 1 SY. Jens Bækkelund
Særslev: Askeby Rørhøg 1 OF. Jens Bækkelund             
Rørspurv han

Fredag den 9. april 2010.

Svendborgsund ved Iholm (06:40): Skarv 130 FU
Thurø Skole (08:16): Bramgås 90 Ø
Hallindskoven ved Stråhytten (10:50): Grønspætte 1 HØ. Karla Sommer
Ny Gesinge: Hjejle 500 R, Stor Regnspove 52 R. Poul Rasmussen
Siø: Mørkbuget knortegås 168 R + 1 albino R (To farve mrk med blå fod ringe H/V ogås set den 2. april). Nis Rattenborg
Fredmosen: Rørdrum 1 HØ. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Brændegaard Sø (12:00):
Sort glente 1 S for søen. Finn Eriksen
Espe: Korttået Træløber 1
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Salme Nor (11:40): Blisgås 36 R. Lene og Frits Thomsen
Sundet, Faaborg (11:10-12:45): Sorthalset Lappedykker 38 FU, Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 10 FU, Grågås 40 FU/R, Gravand 2 R, Gråand 5 FU, Knarand 6 FU, Skeand 34 FU/R, Taffeland 30 R, Troldand 300 R, Blishøne 50 FU, Landsvale 4 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Skallesluger 2 R (Han + hun). Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:15 - 11:45): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 2 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 3 RI, Musvit 1 RI. Dagstotal 9. Ringmærket, forårstotal 88. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 1 FU, Sangsvane 3 2K R, Grågås 32 R, Gravand 8 FU, Pibeand 65 FU, Krikand 65 R, Gråand 8 R, Skeand 2 M FU, Troldand 30 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 3 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 40 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Par, mølledammen Troldand 2 R. Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej: Grågås 2 R. Jacob Sterup
Svanninge: Tyrkerdue 2 R, Solsort 1 RI, Musvit 3 RI, Bogfinke 1 RI, Rørspurv 1 OF. Jacob Sterup
Leammer: Havørn 2 AD. Anders Vedel


           Halemejse - overgangsform

Torsdag den 8. april 2010.

Svendborgsund ved Iholm (06:40): Skarv 130 FU
Vejlen Taasinge: Troldand 1225 R, Fjeldvåge 1 R, Skægmejse 2 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Hjejle 400 R. Poul Rasmussen
Skårup Skovmølle: Duehøg 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Valdemarslots Sø (15:15-15:30): Knarand 6 R, Landsvale 2 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Siø (14:50): Hjejle 120 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (13:00-14:15): Pibeand 199 R, Knarand 24 R, Bjergand 153 R, Lille Skallesluger 1 R hun, Digesvale 5 R, Landsvale 5 R, Bysvale 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (06:15-12:20): Sortstrubet Lom 7 Ø (4 AD, 3 2K), Rørdrum 1 HØ (Gulstav Mose), Pibesvane 2 N (Med 8 Sangsvaner), Blisgås 40 NØ, Ederfugl 6855 Ø, Havlit 80 R (Min.), Sortand 363 Ø, Rød Glente 1 S, Splitterne 88 Ø, Huldue 7 T, Landsvale 5 V, Skovpiber 1 S, Gul Vipstjert 1 S, Jernspurv 40 T (Min.), Ravn 3 TF, Gulirisk 1 S, Tornirisk 129 S. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Keldsnor: Knarand 22 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Sønderhjørne (06:30-10:30): Sortstrubet Lom 20 SØ, Toppet Lappedykker 1 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 14 NØ, Sangsvane 17 NØ, Grågås 3 V, Knortegås 14 SØ, Gravand 6 SØ, Gråand 2 T, Krikand 2 SØ, Ederfugl 3430 SØ, Sortand 400 SØ, Fløjlsand 3 SØ, Havlit 25 SØ, Hvinand 12 T, Toppet Skallesluger 65 SØ, Strandskade 2 SØ, Almindelig Kjove 2 SØ AD Mørk fase, Sildemåge 5 SØ, Svartbag 2 R, Splitterne 31 SØ, Havterne 1 SØ, Lomvie 1 SØ, Alk 4 SØ Alk/Lo, Alk 2 R, Alk 4 SØ, Tejst 1 SØ AD R, Landsvale 2 NØ, Skovpiber 1 NØ, Rødhals 1 SY, Ravn 2 R, Marsvin 8 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Slipshavn (15:00): Stor præstekrave 6 R, Rødben 20 R, Strandskade 3 R, Stær 60 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Nyborg, Gamle færgehavn: Sildemåge 1 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Skaboeshuse
(13:00): Trane 1 NØ. Kurt Hansen
Flyvesandet (11:30): Landsvale 1 NV. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Gærdesmutte 1 R SY, Gransanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårup Skovmølle: Ederfugl 59 T, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Vibe 3 R, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 2 R SY, Gærdesmutte 1 R SY, 3 SY Jernspurv 5 R, Rødhals 2 R SY, Gransanger 7 SY, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, M+F Dompap 2 FU, Gulspurv 2 , Rørspurv 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret - Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 21 R, Gravand 2 R, Pibeand 4 R, Knarand 2 R, Krikand 138 R, Gråand 10 R, Atlingand 2 M R, Skeand 6 R, 1 han + 2 hun Rørhøg 3 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 35 R, Strandskade 4 R, Vibe 10 R, Rødben 3 R, Hættemåge 58 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørspurv 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Hjejle 400 R. Poul Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 10 R, Grågås 106 R, Gravand 4 R, Knarand 1 M R, Krikand 13 R, Gråand 12 R, Taffeland 19 R, Troldand 1225 R, Bjergand 52 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 F R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 31 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Hjejle 60 OF, Vibe 10 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 6 R, Rødben 4 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 230 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 12 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Skægmejse 2 R, Allike 7 R, Råge 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 7 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 11:45): Jernspurv 6 RI, Rødhals 2 RI, Gransanger 6 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 2 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 18. Ringmærket, forårstotal 79. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 7 Ø, Pibesvane 2 AD N, Blisgås 40 NØ, Ederfugl 6855 Ø, Havlit 80 R, Sortand 363 Ø, Rød Glente 1 S, Splitterne 88 Ø, Huldue 7 T, Landsvale 5 V, Hørt kalde tre gange + set Skovpiber 1 S, hørt kalde 5 gange og set fint nedefra. Ikke racebestemt. Gul Vipstjert 1 S, Ravn 3 TF, Gulirisk 1 S, Tornirisk 129 S. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Keldsnor: Knarand 22 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor: Pibeand 199 R, Knarand 24 R, Bjergand 153 R, Lille Skallesluger 1 F R, Digesvale 5 R, Landsvale 5 R, Bysvale 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Oure: Grønspætte 2 KA. Lonnie Jensen
Tarup Grusgrave: Hvinand 9 YF (3 han og 6 hun. Yngleadfærd. Håber der kommer yngle i år.), Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 1 R. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Tejst 9, Stor Tornskade 1 FU. Hans Ole Matthiesen
Guldbjerg: Rørhøg 1 M OF. Jens Bækkelund


          1 ud af tre Lille præstekrave ved Kirkebyafkørslen

Onsdag den 7. april 2010.

Vornæs Skov, marker ved Vornæs Skovvej (09:00): Rød glente 1 FU. Lone Nymand
Svendborgsund ved Iholm
(06:55): Skarv 120 FU
Kirkeby motorvejafkørsel fra Svendborg: Lille Præstekrave 3 YF P
Svendborg Havn: Husrødstjert 1 SY Han, 1 R Hun (på FAF)
Hallindskoven, Svendborg (07:45): Fiskeørn 1 NØ AD. Esben Eriksen
Horseskov: Rørhøg 1 Han, Landsvale 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge: Rørhøg 1 Hun, Klyde 2 R. Poul Rasmussen
Noret, Taasinge: Atlingand 2 Han + 1 Hun. Poul Rasmussen
Boltinge: Rørhøg 1 han
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Langå (16:30): Trane 5 OF. Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Leammer Odense Fjord (18:15-19:15): Havørn 2 YP AD. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Fjordmarken (16:00-17:30): Rød Glente 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Sønderhjørne (06:30-10:15): Sortstrubet Lom 1 SØ, Toppet Lappedykker 8 SØ, Skarv 37 NØ, Knopsvane 3 SØ, Grågås 4 V, Knortegås 7 SØ, Gravand 6 SØ, Pibeand 4 SØ, Bjergand 2 SØ, Ederfugl 1220 SØ, Sortand 140 SØ, Havlit 5 SØ, Hvinand 5 SØ, Toppet Skallesluger 92 SØ, Rød Glente 1 NØ, Spurvehøg 1 NØ, Strandskade 7 SØ, Dværgmåge 11 SØ AD, Hættemåge 54 NØ, Stormmåge 50 NØ, Sildemåge 5 SØ, Svartbag 2 R, Splitterne 19 SØ, Havterne 1 SØ, Lomvie 1 SØ, Alk 2 T Alk/Lo, Huldue 1 T, Ringdue 30 TF , Landsvale 1 NØ, Engpiber 10 NØ, Allike 10 NØ, Ravn 1 R, Tornirisk 25 NØ, Ræv 1 R Egsmark, Marsvin 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
 
Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 250, Fiskehejre 3 OF, Grågås 23, Gravand 22 R, Pibeand 2 R, Knarand 19 R, Krikand 41, Gråand 9 R, Skeand 17 R, Troldand 35 R, Hvinand 22, Havørn 2, Rørhøg 1 F OF, Spurvehøg 1 F OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 3 OF, Fasan 5, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 3, Hættemåge 37, Stormmåge 19 R, Sølvmåge 46 R, 1 rugende Svartbag 3 R, Ringdue 56, Stor Flagspætte 3, Sanglærke 3, Landsvale 1 FU, Engpiber 1 R HØ, Hvid Vipstjert 8, Rødhals 1 R, Solsort 2, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 4, Halemejse 1 OF, Blåmejse 3 R, Musvit 2, Skovskade 2, Allike 11, Gråkrage 8, Ravn 2 FU, Stær 13, Skovspurv 6, Bogfinke 3, Grønirisk 3, Stillits 2 R, Tornirisk 1 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Leammer: Rød Glente 1 S, Havørn 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Nørreby: Nørreby Hals Ravn 1 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 3/4-2010:
           
     Fri bane for fiskeørne


            Hybrid fugl sammen med Grågås - de danner par

Tirsdag den 6. april 2010.

Christiansminde, Svendborg: Rørspurv 1 SY
Svendborgmotorvejsafkørslen v. Kirkeby
(15:00): Lille Præstekrave 3 R.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svendborgmotorvejsafkørslen ved Kirkeby
: Lille Præstekrave 3 YF TH, Hvid Vipstjert 2 R
Thurø Skole
: Halemejse 2 FU
Vejlen, Tåsinge
: Grågås 26 R, Grå Gås sp. 1 R, Gravand 4 R, Krikand 8 R, Troldand 6 R, Stor Skallesluger 1 F FU, Rørhøg 1 YF BR, Hjejle 200 OF, Rødben 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 6 FU, Rørspurv 3 FU
Lundeborg
: Gransanger 1 R, Rødtoppet fuglekonge 1 R. Poul Brugs
Arreskov Sø
: Havørn 1 IMM (2K? - to-farvet overside), Landsvale 1 R, Hybridgås 1 (blanding mellem blisgås og grågås). Erik Ehmsen
Brændegaard sø
: Rød glente 1 FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge
: Dværgfalk 1 (forfulgt af Hvid vipstjert). Erik Ehmsen
Espe (4:10): Natugle 1
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Spurvehøg 1 (Sad i haven og plukkede en Skovspurv. Birgit Nielsen), Gransanger 1, Hvid Vipstjert 2
. Humlebier er kommet ud at flyve. Skrubtudsen har lagt æg, Stor Vandsalamander 1, Lille Vandsalamander 9. Dværgflagermus 3 (er nu også kommet ud at flyve.). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Voldstrup ved Ringe
(12:30): Rørhøg 1 (afsøgte en rørskov). Leif Kristensen
Sandholt Enge
(16:50 - 17:30): Gråand 4 R/FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knarand 2 FU, Gravand 4 FU, Grågås 4 FU, Vibe 3 R, Fiskehejre 1 FU, Stær 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 HØ, Blishøne 17 FU/redebygning, Ringdue 2 OF, Bogfinke 1 SY, Skarv 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Sø
: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Troldand 4 FU, Blishøne 2 FU, Allike 4 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(18:15-19:15): Sorthalset Lappedykker 30 FU, Toppet Lappedykker 30 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knopsvane 8 FU, Grågås 32 FU/R, Gravand 2 FU, Gråand 10 FU, Knarand 10 FU, Skeand 47 FU, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Hvinand 9 R, Stor Skallesluger 1 R AD hun, Blishøne 50 FU, Digesvale 1 FU, Landsvale 3 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:15-09:50): Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 10 FU, Gravand 20 FU,
Gråand 5 FU, Krikand 10 FU, Troldand 2 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 35 FU, Blishøne 50 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Stor Regnspove 8 FU, Rødben 10 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 30 R, Ringdue 2 R, Jernspurv 1 SY, Stær 10 R, Grønirisk 4 OU, Stillits 2 FU, Tornirisk 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ørbæk (19:56): Dværgfalk 1 NØ. Hans Rytter
Hjulby Mose (10:15): Duehøg 1 OF. Hans Rytter
Leammer, Odense Fjord
(17:00-18:30): Havørn 2 YP AD. Anders Vedel
Sanderumvej, Od. SV
(09:01): Fiskeørn 1 N (Nr. 2 over Sanderum på 4 dage!)
Skaboeshuse (17:45-18:01): Fiskeørn 3 NØ. Kurt Hansen
Vågebakken: Blå Kærhøg 1 OF (Kl 16.30, brun fugl), Dværgfalk 1 N (Kl 17.10). Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard Nrd. Fælled (19:50): Nilgås 2 R, Misteldrossel 4 R. Aksel Christensen
Kosterslev (12:40): Fiskeørn 1 NV. Sten Flex, Mørkøv

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge: Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 R. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 4 2K R, Grågås 25 R, Pibeand 18 R, Knarand 6 R, Krikand 38 R, 1 par Atlingand 2 FU, Skeand 4 R, Strandskade 3 R, Vibe 6 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 34 R, Pibeand 28 R, 6 par Spidsand 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rød Glente 1 R, Strandskade 14 R, Klyde 2 FU, Vibe 2 R, Storspove 33 FU, Rødben 22 FU, Svartbag 4 R, Havterne 1 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 FU, 1 par Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 34 R, Knopsvane 2 R, Grågås 48 R, Gravand 7 R, 2 par Knarand 4 R, Krikand 4 FU, Skeand 2 M R, Taffeland 7 R, Troldand 95 R, Toppet Skallesluger 8 R, Grønbenet Rørhøne 5 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Troldand 900 R, Rørhøg 1 M FU. Peder Rasmussen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 10 R, Krikand 14 R, Gråand 2 R, Skeand 4 R, Taffeland 85 R, Troldand 1150 R, Bjergand 610 R, Rørhøg 3 , Blishøne 54 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Storspove 2 R, Sanglærke 1 R, Gransanger 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 18 R, Grågås 32 R, Gravand 4 R, Pibeand 20 R, Krikand 8 R, Gråand 8 R, Skeand 21 R, Troldand 7 R, Blå Kærhøg 1 M AD Ø, Blishøne 16 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 13 R, Gransanger 3 R. Ole Goldschmidt
Siø: Hjejle 710 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Knopsvane 27 R, Pibesvane 8, Sangsvane 13, Grågås 6 R, Gravand 4 R, Pibeand 62 R, Knarand 6 R, Krikand 82 R, Gråand 6 R, Spidsand 6 R, Skeand 15 R, Ederfugl 225 Ø, Rørhøg 1 F AD R, Musvåge 1 R, Blishøne 59 R, Vibe 22 R, Hættemåge 103 R, Stormmåge 72 R, Sølvmåge 12 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R. Ole Goldschmidt
Syltemade Å: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Vibe 3 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 7 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Råge 1 OF, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Bogfinke 4 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt
Ørbæk: Dværgfalk 1 NØ. Hans Rytter
Bredbjerg: Halemejse 2 FU. Laila Bøhrk
Knudshoved Færgehavn: Sad på lygtepæl på lavbroen Sildemåge 1 R. Steen Flex
Kosterslev: Fiskeørn 1 OF. Steen Flex
Lammesø: Stor Præstekrave 1 FU. Steen Flex
Leammer: Havørn 2 AD. Anders Vedel
Nærå Strand/Agernæs Flak: Bramgås 1 R, Knortegås 14 R, Spurvehøg 1 FU, Splitterne 34 R. Martin Strømkjær

            Minimum 3 Lille præstekrave ved Kirkebyafkørslen


            Havørn mobbet af Råger ved Svendborg Naturskole     Foto: Lars Hjortø

Mandag den 5. april 2010 (2. Påskedag).

Sofielund, Svendborg: Havørn 1 JUV V
Hedevejens Pyt, Langeland
: Rørhøg 1 N
Nørreballe Nor
(11:30): Vandrefalk 1 FU. Esben Eriksen
Snaremosen (10:40): Sorthovedet Måge 1 R AD han (Dogmevideo af mågen). Esben Eriksen
Hov Nordstrand (06:50): Gulirisk 1 N. Esben Eriksen
Faaborg
(12:00-12:15): Landsvale 1 FU, Munk 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Østerøsø, Knudshoved
(15:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Dunhammeren, Bogensø
:
Hærfugl 1 R. Ole Simmelholt
Ørbæk (17:34): Vandrefalk 1 SV. Kristian, Bodil og Hans Rytter
Hofmansgave/Leammer (13:30-14:45): Havørn 2 R AD (Redeadfærd), Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Vandrefalk 1 FU AD han. Leif Knudsen
Firtalsstrand, Odense fjord (14:20): Havørn 1 OF AD. Anders Vedel
Leammer, Odense Fjord
(11:15-13:45): Havørn 2 YP AD (Ved reden). Anders Vedel
Hasmark Mose
(15:15-16:00): Fiskeørn 2 OF (Sandsynligvis til overnatning). Kresten Madsen
Flyvesandet
(06:30-10:45): Havlit 35 V, Sortand 390 (210 V + 30 Ø +150R), Fløjlsand 128 V, Toppet Skallesluger 110 (28 R + 82 V), Blå Kærhøg 1 V AD han, Strandskade 271 R, Stor Regnspove 344 R, Splitterne 37 (17 V + 20 R), Bjergvipstjert 1 V, Misteldrossel 1 HØ, Bogfinke 1050 V, Grønsisken 125 V, Lille Korsnæb 20 TF. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 12:00): Fiskeørn 1 N, Jernspurv 4 RI, Rødhals 2 RI, Solsort 1 RI, Gransanger 4 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal 13. Ringmærket, forårstotal 61. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Botofte Mose: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Krikand 26 FU, Rørhøg 1 M AD YP, Strandskade 6 R, Vibe 20 R, Rødben 4 R . Esben Eriksen
Hov Nordstrand (06:20 - 08:00): Rørhøg 1 N, Spurvehøg 9 N, Gulirisk 1 N (Først trækforsøg alene, tog så højde, og sluttede sig til 5 Grønirisker og trak ud.). Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 M 2K FU, Klyde 6 R. Esben Eriksen
Snaremose Sø: Brushane 2, Sorthovedet Måge 1 M AD R ( Rastede på engene i SØ-hjørnet med andre måger. Gjorde ivrigt kur til omkringstående måger.). Esben Eriksen
Gulstav: Ravn 3 R. Ole Goldschmidt
Hundstrup: Husrødstjert 1 M R. Niels Bomholt
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 4, Sangsvane 2 R HØ, Grågås 8 R, Gravand 48 R, Pibeand 84, Knarand 11 R, Krikand 45 R, Gråand 34 R, Spidsand 4, Skeand 30, Troldand 8 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R HØ, Blishøne 85 R, Strandskade 1 R HØ, Vibe 16, Dobbeltbekkasin 14 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 3, Ringdue 3, Sanglærke 2 SY, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 4, Sangdrossel 2 SY, Allike 13 OF, Gråkrage 3, Stær 5 FU, Bogfinke 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Østerøsø - Knudshoved: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 15 R, Grågås 5 R, Gravand 8 R, Pibeand 21 R, Krikand 40 R, Gråand 10 R, Skeand 4 R, Troldand 34 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 14 R, brun Blå Kærhøg 1 FU, Blishøne 5 R, Strandskade 6 R, Vibe 4 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 11 N, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 12 R, Stær 12 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Horseklint: Rørhøg 3 N, Bogfinke 3000 TF (Mindst 3000 forsøgte at trække ud, måske mange flere. Ringe
sigt forhindrede udtræk). Kirsten Halkjær Lund
Kerteminde: Gransanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Svanninge: Knopsvane 4 SØ, Ravn 2 OF, Jernspurv 1 RI, Vindrossel 2 OF, Halemejse 4 RI, Sumpmejse 1 RI, Blåmejse 3 RI, Musvit 1 RI, Træløber 2 RI, Grønirisk 2 RI. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Hvinand 2 YF R, Sortkrage 1 FU. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 12 R, Grågås 17, Bramgås 5 OF, Gravand 28 R, Knarand 14 R, Krikand 5, Gråand 18, Skeand 12 R, Taffeland 9 R, Troldand 75 R, Hvinand 13 , Forsvandt ca kl. 9.00 Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 6, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 2, Hættemåge 29 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 60, Svartbag 2, Ringdue 5, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 3, Hvid Vipstjert 5, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 OF, Musvit 1 R, Skovskade 1 OF, Husskade 2 R, Allike 8, Gråkrage 5, Ravn 2 OF, Stær 3, Skovspurv 5, Bogfinke 4, Grønirisk 1 R, Stillits 4 OF, Tornirisk 1 OF, Kernebider 3 OF, Gulspurv 2. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 26 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Knopsvane 12 R, Grågås 7 R, Gravand 8 R, Knarand 3 R, Gråand 5 R, Skeand 27 R, Taffeland 11 R, Troldand 100 R, Hvinand 32 R, 2 han + 1 hun Lille Skallesluger 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 75 R, Strandskade 4 R, Klyde 5 R, Vibe 2 R, Hættemåge 350 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Sortstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 7, Gråstrubet Lappedykker 8, Skarv 39 Ø, Grågås 4 N, Gravand 3 V, Knarand 1 F V, Gråand 3 V, Ederfugl 78, Havlit 35 V, Sortand 390, Fløjlsand 128 V, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 110, Blå Kærhøg 1 M AD V, Spurvehøg 1 TF, Strandskade 271 R, Stor Præstekrave 11 R, Almindelig Ryle 143 R, Storspove 344 R, Hættemåge 6 V, Stormmåge 22 V, Sildemåge 1 V, Splitterne 37 , Sanglærke 3 V, Engpiber 9 V, Bjergvipstjert 1 V, Hvid Vipstjert 39 V, Jernspurv 5 V, Misteldrossel 1 R, Stær 2 NV, Bogfinke 1050 V, Grønirisk 4 V, Stillits 1 V, Grønsisken 125 V, Tornirisk 27 V, Lille Gråsisken 3 R, Lille Korsnæb 20 TF, Gulspurv 9 V, Rørspurv 1 V. Michael Mosebo Jensen
Kerteminde: Gransanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen


            Fyrremejse Tinglev Mose

Søndag den 4. april 2010 (1. Påskedag).

Hallindskoven: Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Gulstav Mose
(09:36-13:45): Havørn 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF
. Børge Langkilde Rasmussen
Lundeborg
: Jernspurv 1 R. Poul Brugs
Brillesøen/Svanninge Bjerge
(10:55): Grønspætte 1 HØ. Leif Kristensen
Sydlige ende af Svanninge Bjerge (11:15): Grønspætte 1 HØ. Leif Kristensen
Dømmestrup (14:15): Lille Præstekrave 1 FU (Ved oversvømmet mark). Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Fællesstrand, Fynshoved (14:15-15:15): Lille Kobbersneppe 79 R, Havterne 1 R
. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Egebjerggaard Haveskoven (10:30): Fiskeørn 1 OF. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:45): Rødben 53 R. Aksel Christensen
Harritslev, Smidstrupvej: Stor Tornskade 1 R. Bastian, Mathilde, Maiken, Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Gravand 7 FU, Gråand 6 FU, Toppet Skallesluger 22 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 13 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Siø: Grågås 83 FU, Gråand 6 FU, Ederfugl 15 R, Hvinand 8 FU, Strandskade 9 FU, Hjejle 480 R, Vibe 7 R, Hættemåge 11 FU, Stormmåge 21 R. Børge Langkilde Rasmussen
Bagenkop: Knopsvane 9 R, Råge 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Skarv 2 Ø, Ederfugl 45 FU, Havlit 18 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 6 Ø, Knopsvane 4 , Grågås 78 R, Gråand 9 FU, Taffeland 8 R, Troldand 18 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 3 , Spurvehøg 2 R, Musvåge 8 , Fiskeørn 1 FU, Fasan 2 , Blishøne 7 FU, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Rødben 1 KA, Svaleklire 1 OF, Sølvmåge 41 R, Svartbag 2 R, Ringdue 7 Ø, Hvid Vipstjert 2 FU, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3, Musvit 4 FU, Skovskade 1 R, Allike 15 OF, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 5 R, Grønsisken 1 SY, Gulspurv 3 N. Børge Langkilde Rasmussen
Henninge Nor: Knopsvane 28 R, Sangsvane 1 R. Børge Langkilde Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv  5, Knopsvane 32, Sangsvane 7 FU, Grågås 8 FU, Gravand 11, Pibeand 153, Krikand 11 R, Gråand 2 FU, Skeand 4, Troldand 93, Hvinand 3 FU, Blishøne 57 FU, Strandskade 8, Klyde 25 R, Vibe 8, Rødben 7, Hættemåge 108, Stormmåge 110 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2, Sanglærke 4, Engpiber 2 FU, Solsort 1 SY, Gråkrage 3 FU, Stær 36 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Ristinge Hale: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 21 Ø, Knopsvane 18 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 76 FU, Gravand 4 FU, Ederfugl 63 FU, Hvinand 8 FU, Blishøne 64 FU, Storspove 2 FU, Rødben 1 KA, Hættemåge 18 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 19 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 2 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Ristinge Klint: Ederfugl 20 FU, Havlit 10 FU, Sortand 25 FU, Sølvmåge 4 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Ristingehalvøen: Knopsvane 78. Børge Langkilde Rasmussen
Ringe Sø: Sildemåge 1 R. Esben Eriksen
Broløkke Strand: Gråand 2 FU, Rørhøg 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Rørspurv 1. Bo K.Stephensen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 OF. Jakob Engelhard
Fogense Enge (Lillestrand): Rørhøg 1 OF. Jens Bækkelund
Ålebæk: 1 par. Rørhøg 2 R, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund


            Stor flagspætte Hun Svanninge Bakker  Foto: Leif Kristensen

Lørdag den 3. april 2010.

Trappebæksskoven, Svendborg (12:30): Havørn 1 3-4K SØ. Steen Winkel
Svendborgsund ved Iholm
(07:30): Skarv 90 FU
Hallindskov, Svendborg: Rørhøg 3 N. Esben Eriksen
Monnet, Taasinge (17:00): Havørn 1 2K/IMM. Henrik Knudsen
Hvidkilde Sø (11:30 - 12:45): Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 3 R, Grågås 200 R, Gråand 16 R, Troldand 200 R, Hvinand 12 R, Blishøne 12 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Huldue 2 , Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 2 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Allike 60 R, Stær 80 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 3 SY
Fredmosen (09:15): Ravn 1 OF. Frits Thomsen
Hou plantage (08:45): Rød Glente 1 R. Aksel Christensen
Svanninge Bakker (08:00-10:10): Halemejse 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 15 FU/SY, Træløber 3 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Bogfinke 20 FU/SY, Gråkrage 7 FU/R, Råge 5 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gulspurv 4 FU, Ringdue 12 FU/R, Stær 3 FU, Skarv 2 OF, Dompap 1 FU, Rødhals 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Kvækerfinke 1 FU, Blåmejse 5 FU, Grønsisken. 1 FU, Grønspætte 3 HØ. Leif Kristensen
Sandholt Enge (10:25-10:45): Grågås 18 FU/R, Knopsvane 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Knarand 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 HØ, Gråand 3 R. Leif Kristensen
Sandholt Sø: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Taffeland 2 R, Troldand 5 FU, Knopsvane FU, Gravand 2 FU, Fasan 2 FU, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Espe: Gransanger 1, Musvåge 1, Gravand 2, Tyrkerdue 1, Hvid Vipstjert 2, Allike 2, Gulspurv 2.
Stor Vandsalamander 1, Lille Vandsalamander 15, Skrubtudse 8, Butsnudet Frø 2 (alle set i søen). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Seden (17:30): Fiskeørn 1 OF. Aksel Christensen
Fyns Hoved, Hulvej 3 (14:45): Fiskeørn 1 NØ. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Bogø (13:00-13:20): Havørn 1 R (Fløj over Bogø og videre mod Ølund). Thomas Birkesholm
Ølundgaard inddæmning (10:00): Dobbeltbekkasin 12 R. Jens Christensen
Vågebakken (10:20): Rød Glente 2 OF. Henrik Andersen
Horseklint (07:00-10:00): Rødstrubet Lom 11 N (Den første kl. 7.20, den sidste kl. 9.23), Sortstrubet Lom 5 N (Den første kl. 7.10, den sidste kl. 8.30 - samt 6 N Lom sp.), Sortand 150 R (+), Fløjlsand 100 R (+), Rød Glente 1 TF (Over Fyns Hoved), Tejst 1 S, Huldue 5 TF, Jernspurv 30 R (+, i sommerhusområdet), Misteldrossel 13 TF. Delvis Kirsten Halkjær Lund og Mogens Ribo Petersen, Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: ad.hun, ad. hun, 2k han Rørhøg 3 NØ, Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grågås 38 FU, Gravand 35 FU, Pibeand 224 FU, Knarand 8 FU, Krikand 217 FU, Gråand 40 FU, Spidsand 8 FU, Skeand 36 FU, Rød Glente 1 AD FU, Rørhøg 1 M AD FU, Musvåge 4 FU, Strandskade 8 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 35 FU, Dobbeltbekkasin 19 FU, Rødben 2 FU, Ravn 1 FU. Esben Eriksen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 Ø, Toppet Lappedykker 1 Ø, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 69 Ø, Grågås 11 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 Ø, Bjergand 3 Ø, Ederfugl 2910 Ø, Havlit 125 , Sortand 202 Ø, Fløjlsand 6 Ø, Hvinand 6 Ø, Toppet Skallesluger 36 Ø, Strandskade 2 Ø, Dværgmåge 18 Ø, Splitterne 31 Ø, Alk 1 Ø, Huldue 3 Ø, Ringdue 205 Ø, Hedelærke 5 Ø, Sanglærke 29 Ø, Engpiber 7 Ø, Skærpiber 1 Ø, Hvid Vipstjert 66 Ø, Jernspurv 7 Ø, Allike 13 Ø, Råge 8 Ø, Ravn 1 R, Stær 95 Ø, Bogfinke 70 Ø, Grønirisk 23 Ø, Stillits 4 Ø, Tornirisk 8 Ø. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sangsvane 8 R, Blå Kærhøg 1 M AD Ø, Klyde 28 R. Ole Goldschmidt
Helnæs Fyr og havet ud for: Toppet Skallesluger 30 R, Rødben 1 S. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Skarv 4 OF, Knopsvane 7 FU, Grågås 48 FU, Bramgås 1 FU, Gravand 11 FU, Pibeand 6 R, Knarand 8 R, Krikand 64 FU, Gråand 15 FU, Skeand 4 FU, Spurvehøg 1 OF, Fasan 2 , Blishøne 14 FU, Strandskade 4 FU, Vibe 9 R, Rødben 2 R, Svartbag 4 R, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 SY, Husskade 1 OF, Gråkrage 19 R, Stær 60 FU, helnæs sommerhuse Grønirisk 1 SY, Rørspurv 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 2 OF, Ederfugl 15 R, Havlit 2 M R, Sortand 40 R. Per Damsgaard-Sørensen
Vissenbjerg: Set fra motorvejen V for Vissenbjerg Rød Glente 1. Allan Kjær Villesen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Hjejle 280 OF. Jens Bækkelund
Lisbjerg Mose: Rørhøg 1 M OF. Jens Bækkelund


              Lomvie

Fredag den 2. april 2010 (Langfredag).

Gudme Sø (16:00): Grågås 14 R, Toppet lappedykkere 11 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåger 2 R, Blishøne 12 R, Gråand 50 R, Skarv 1 R, Gravand 2 R. Poul Brugs
Nybo Korinth
(16.30): Blå kærhøg 1 OF (fløj tværs af vejen ved stenstak). Carsten Poulsen
Espe
: Musvåge 1, Husskade 2, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Sortstrubet Lom 1 SØ, Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 30 R, Havlit 4 R, Sortand 22 R, Fløjlsand 1 R, Lomvie 2 R
Ørsbjerg Skov
(16:30): Ravn 1 R. Gregers Johannesen
Dømmestrup (16:15): Lille Præstekrave 1 FU. Sandra Døssing, Anne Veber Døsing
Faurskov (16:00): Grønspætte 1 SY. Gregers Johannesen
Munkebo Bakke (14:00): Ravn 1 SV. Lars Philip Nørtoft
Jerstrup (10:15): Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Mesinge (07:45): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Ole Reuther
Husby Strand (18:45-19:30): Knarand 11 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (16:55-18:25): Sorthalset Lappedykker 1 R, Blisgås 141 R (N-siden), Knarand 18 R, Skeand 34 R, Lille Skallesluger 3 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 32 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 57 R, Gravand 14 R, Knarand 6 R, Krikand 2 R, Gråand 38 R, Skeand 10 R, Taffeland 23 R, Troldand 186 R, Toppet Skallesluger 10 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 145 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Siø: Splitterne 95 R. Ole Goldschmidt 
Botofte Mose: Rørhøg 2. Ole Goldschmidt
Nedergård: Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Stengade Sø: Grågås 8 R, Rørhøg 3 R, Trane 9 NØ. Ole Goldschmidt
Tranekær: Trane 3 AD NØ. Ole Goldschmidt
Flådet (Tranekær): Musvåge 4 R, Vibe 10 R, Svaleklire 11 R. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand: Spurvehøg 4 NØ, Fiskeørn 1 AD NØ, Tårnfalk 1 NØ, Dværgfalk 1 NØ, Trane 4 AD NØ, Huldue 4 TF. Ole Goldschmidt
Espe: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 6, Knopsvane 11 R, Sangsvane 3 JUV R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Pibeand 19 , Amerikansk Pibeand x Pibeand (hybrid) (SU) 1 FU, Knarand 2 R, Krikand 6 R, Gråand 18, Spidsand 3 FU, Skeand 1 M R, Troldand 44 R, Bjergand 10 R, Ederfugl 60 OF, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 16 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R HØ, Blishøne 13 R, Strandskade 6 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 15, Vibe 8, Rødben 2 R, Hættemåge 40, Stormmåge 33 R, Sølvmåge 26, Svartbag 3, Splitterne 1 OF, Ringdue 3, Sanglærke 8, Engpiber 6, Hvid Vipstjert 10, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 FU, Gråkrage 3 OF, Stær 6 FU, Bogfinke 4, Grønirisk 1 OF, Stillits 7 OF, Tornirisk 14, Gulspurv 2, Rørspurv 3. Gunnar Jørgensen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Klyde 4 FU. Bo K. Stephensen
Grave v/Jerstrup Bæk: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 39 R, Gråand 8 R, Rød Glente 1 OF, Blishøne 8 R. Jens Bækkelund
Leammer: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Fællesskov: Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 R. Jens Bækkelund
Grave v/Jerstrup Bæk: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 39 R, Gråand 8 R, Rød Glente 1 OF, Blishøne 8 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Ravn 1 KA, Dompap 1 R. Jens Bækkelund
Martofte: Rørhøg 1. Bo K. Stephensen
Knudshoved Færgehavn: Klyde 1 R, Splitterne 2 FU. Lars Falck-Petersen
Mesinge: Husrødstjert 1 FU. Bo K. Stephensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Rørhøg 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 31 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Blisgås 141 R, Pibeand 9 R, Knarand 18 R, Krikand 24 R, Skeand 34 R, Lille Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 M AD R, Strandskade 12 R, Klyde 2 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Pibeand 8 R, Knarand 11 R, Krikand 16 R, Spidsand 4 R, Skeand 6 R, Stor Præstekrave 3 R, Rødben 14 R. Michael Mosebo Jensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 18/3-2010:
           
  Bluff og biodiversitet
              Saltudledning er et hasardspil med hvinænder
              Københavnske grågæs er i livsfare i trafikken


               Hvid vipstjert skal fra i dag tastes ind som Havrevimpe!

Torsdag den 1. april 2010 (Skærtorsdag).

Hov Nordstrand (07:20-10:00): Knopsvane 21 Ø, Sangsvane 30 NØ, Grågås 14 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 13 Ø, Ederfugl 60 R, Rørhøg 1 F Ø, Spurvehøg 6 N, Musvåge 3 N, Strandskade 13 R, Stor Præstekrave 2 R, Sildemåge 1 R, Splitterne 7 , Ringdue 400 N, Sanglærke 6 N, Engpiber 2 TF, Hvid vipstjert 10 NØ, Jernspurv 1 SY, Stær 30 N, Tornirisk 18 R, Rørspurv 2 R, Spættet sæl 2 R
Tranekær
: Havørn 1 JUV OF
Fredmosen
: Rørdrum 1 SY
. Frits Thomsen
Vesteregn (11:10): Rød Glente 1 OF. Lene og Frits Thomsen

Sandholt/Sandholt Enge
(08:00-08:30): Gravand 4 FU/R, Pibeand 2 FU, Skeand 4 FU, Knarand 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 2 SY, Grågås 14 R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Ringdue ca 60 Of, Blishøne 11 FU, Rørspurv 1 R, Gråand 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Vibe 3 R, Troldand 4 FU . Leif Kristensen
Hellebjerg Dam
(08:35-08:50): Pibeand 20 FU, Krikand 17 FU, Grågås 2 FU, Gråand 2 FU, Hættemåge 125 FU/R, Sangsvane 9 FU. Leif Kristensen
Otterup lystbådehavn - Leammer
(11:30-12:30): Havørn 1 R (Sad i træ vest for reden), Blå Kærhøg 1 FU han. Jens Kristian Holm
Leammer
(17:00-17:30): Havørn 2 R (En på reden og en i udgået træ, senere siddende ved siden af reden). Henrik Andersen
Ølundgaard Inddæmning
: Sangsvane 108 R, Blisgås 1 R, Pibeand 150 R (+), Krikand 150 R (+), Skeand 41 R. Henrik Andersen
Føns Vang
(09:20-10:40): Sorthalset Lappedykker 2 R, Blisgås 139 R (N-siden), Knarand 6 R, Skeand 37 R, Lille Skallesluger 1 R, Sorthovedet Måge 1 R AD (På øen), Landsvale 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Ederfugl 2350 Ø, Havlit 12 R, Sortand 8 Ø, Toppet Skallesluger 3 Ø, Rørhøg 1 Ø, Musvåge 2 , Ringdue 50 Ø, Hvid Vipstjert 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 12 SV, Sangsvane 3 R, Grågås 22 R, Gravand 3 OF, Gråand 2 R, Troldand 4 R, Ederfugl 205 Ø, 1 M AD+1 ubestemt brun fugl. Sandsynligvis den samme som set ved Dovns Klint Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 , Strandskade 4 R, Vibe 2 OF, Én med farvemutation. Delvist hvid og grå Ringdue 100 Ø, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 R SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Gransanger 1 SY, Husskade 2 OF, Stær 30 OF, Gulspurv 3. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Gravand 10 R, Pibeand 126 R, Krikand 5 R, Troldand 28 R, Hvinand 3 R, Strandskade 3 R, Klyde 37 R, Vibe 5 R, Rødben 1 FU, Svartbag 1 AD R, Sanglærke 3 R SY, Stær 7 R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 274, Knopsvane 11 R, Grågås 21, Gravand 26 R, Knarand 19 R, Krikand 39 R, Gråand 22, Skeand 18, Taffeland 16 R, Troldand 99 R, Hvinand 34, Stor Skallesluger 2 R, Forsvandt ca kl. 8.40 Havørn 1 AD R, Musvåge 1 OF, Fasan 6, Blishøne 8 R, Vibe 6, Hættemåge 43, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 57, Ringdue 5, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 OF, Hvid vipstjert 5, Solsort 7, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 7, Gråkrage 15, Stær 38, Skovspurv 2 R, Bogfinke 13, Kvækerfinke 6 FU, Stillits 2 R, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Nørresø: Rød Glente 1 FU. Peder Rasmussen
Bispeenge: Grågås 11 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 7 FU, Skeand 1 FU, Troldand 9 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 6 FU. Gunhild Brink
Fiskeholm: Gravand 14 R, Toppet Skallesluger 11 R, Rødben 1 FU, Set 2,men ikke samtidig. Sorthovedet Måge 1 AD SDR R, Splitterne 4 R. Peder Rasmussen
Helnæs Made: Knopsvane 2 R, Grågås 35 R, Bramgås 1 R, Gravand 22 R, Pibeand 25 R, Musvåge 1 OF, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 14 R, Sanglærke 2 SY, Stær 200 FU. Peder Rasmussen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 1 DØD, Knopsvane 5 , Grågås 42 FU, Bramgås 1 FU, Gravand 29 FU, Pibeand 16 R, Knarand 6 FU, Krikand 20 FU, Gråand 10 FU, Skeand 8 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 25 FU, Strandskade 9 FU, Vibe 3 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 6 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 4 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Skarv 8 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 2 FU, Bramgås 3 FU, Gravand 26 FU, Toppet Skallesluger 43 R, Strandskade 28 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Storspove 3 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 86 FU, Sølvmåge 45 R, Splitterne 45 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 3 FU, Ravn 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Skarv 8 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 2 FU, Bramgås 3 FU, Gravand 26 FU, Toppet Skallesluger 43 R, Strandskade 28 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Storspove 3 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 86 FU, Sølvmåge 45 R, Splitterne 45 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 3 FU, Ravn 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, havet ud for Maden: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 25 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 OF, Pibeand 100 R, Ederfugl 350 FU, Havlit 4 FU, Sortand 100 FU. Peder Rasmussen
Helnæs, havet ud for Maden: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Pibeand 25 R, Ederfugl 25 R, Sortand 25 R, Toppet Skallesluger 5 R.Per Damsgaard-Sørensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 40 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, På N-siden Blisgås 139 R, Grågås 100 R, Knarand 6 R, Skeand 37 R, Hvinand 80 R, Lille Skallesluger 6 R, Klyde 22 R, På øen, set fra V-siden er det på den venstre trediedel. Sorthovedet Måge 1 AD R, Landsvale 1 R
. Michael Mosebo Jensen
Bogense: Set fra Grønnevej over byen og ud mod Gyldensten Havørn 1 OF. Helle Regitze Boesen
Mågeøerne: Grågås 12 FU, Gråand 6 FU, Strandskade 100 FU, Vibe 6 FU, Rødben 10 FU, Havterne 3 T. Helle Regitze Boesen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk