Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 13. - 17. ( 1. april - 30. april 2011).                     Sidst opdateret 15 maj 2011 21:15:24 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

             Gulspurv Thurø Rev

Lørdag den 30. april 2011

Bregninge Bakker Tåsinge: Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Espe: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Gråkrage 2, Råge 25, Allike 20, Ringdue 8, Hættemåge 1, Solsort 7, Sangdrossel 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Spætmejse 1, Løvsanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 2, Tornirisk 2. Aurora 2, Dagpåfugleøje 1, Kålsommerfugl 2, Almindelig Bærtæge 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Slipshavn (15:30): Tårnfalk 1 FU, Ravn 1, mobbet af Gråkrage, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Gråand 6 R, Sanglærke 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Hvid vipstjert 1 (uden hale) R. Poul Brugs Rasmussen
Tange Å: Tornsanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup Grusgrave (20:20): Lille Præstekrave 4 YF (Neden for Ibjerget. Kamp om territoriet...). Per Rasmussen
Fyns Hoved (08:50-12:25): Lille Regnspove 1 R, Tejst 1 R, Gul Vipstjert 12 R (Heraf var de 6 thunbergi). Karen & Ellen, Lars Philip Nørtoft, Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Horse klint (07:15-08:30): Silkehale 1 R. Karen & Ellen, Lars Philip Nørtoft, Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Søndersø, Vedby (09:30-09:35): Rød Glente 1 OF, Stenpikker 1 R. Martin Strømkjær

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Fiskehejre 4 R, Gravand 7 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 4 R, Småspove 1 OF, Rødben 1 YF SY, Hvidklire 8 R, Havterne 2 R, Tornsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Rødstjert 4 YF SY (På en strækning på 4 km). Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU, Strandskade 5, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 YF TH, Rødben 8 YF TH, Splitterne 1 R, Havterne 1 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Knarand 2 R, Havesanger 1 SY (Hørt synge og set flere gange i løbet af 15 min. Fuglen opholdt sig i tæt pilekrat med spredte træer, hvor den af og til lod sig se. Det er nu anden gang jeg obs havesanger inden det er "lovligt". Første gang hørte jeg godt nok kun fuglen, men det er altså et faktum, at havesanger kan optræde i Danmark i april, selvom visse herrer mener noget andet. Jeg har mange års erfaring med fuglestemmer, og har været igennem alle faldgruberne med tornsanger/gærdesanger/munks subsang kontra havesanger. Havesangeren synger i et dybere toneleje, er mere ensartet i tempo og mere vedvarende, pludrende end førnævnte arters subsang. Jeg har heller aldrig haft havesanger så tidligt, men hvorfor skulle havesanger ikke ligesom andre fuglearter kunne ændre deres ankomsttid, specielt efter en rekordvarm april. Per D Poulsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 31, Grågås 16 R, Gravand 7 R, Knarand 9 R, Krikand 2 R, Gråand 23 R, Skeand 7 R, Troldand 42 R, Hvinand 1 F R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 11 R, Blishøne 14 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 3 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 57, Svartbag 4, Fjordterne 4 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 R, Musvit 1 R, Allike 12 FU, Gråkrage 4 R, Ravn 2 FU, Stær 1 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk: Rørhøg 1 R. Bo K. Stephensen
Nørre Søby: Rød Glente 1 OF.Flemming Halding Broksø
Tarup Grusgrave: Grågås 4 YF UF( De første unger i år. Så dog ud til at
være et par dage gamle), Lille Præstekrave 4 YF TH, Svaleklire 1 OF. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 2 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Svend Aage Linderström
Langeskov: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Føns Vang: Toppet Lappedykker 12, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Sorthalset Lappedykker 14 FU, Nilgås 1 R, Knarand 14 R, Spidsand 1 R, Skeand 12 R, Klyde 10 YF. Sten Nielsen
Skovsgårde: Bomlærke 12 SY. Sanne Busk
Søndersø, ved Vedby: Rød Glente 1 OF, Stenpikker 1 R. Martin Strømkjær


             Fotodogme af Sort glente over Sætting Strandvej, Svendborg

Fredag den 29. april 2011

Svendborg, Sætting Strandvej (08:10): Sort glente 1 S
Siødæmningen, Tåsinge (07:40): Havørn 1 OF AD. Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørreballe nor (15:00-15:40): Knarand 11 R, Lille Præstekrave 1 R, Digesvale 150 FU. Jørgen og Ella Mikkelsen
Tryggelev nor (12:15-14:40): Knarand 5 R, Sort Glente 1 N (Kl. 12.30. Vi havde set den kl 12.05 ved Sønderbro), Rørsanger 1 SY. Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor (11:10-12:00): Gul Vipstjert 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav mose (09:15-10:50): Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY. Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns klint (08:20): Digesvale 100 FU (Gulstav klint), Stor Tornskade 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Siødæmningen, Tåsinge (07:40): Havørn 1 OF AD. Jørgen og Ella Mikkelsen
Hesselagergård: Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Engene ved Nr. Broby og Lundegård (l7:15 - 08:00): Lille Præstekrave 9 Fu/R, Brushane 9 Fu, Dobbeltbekkasin 8 Fu/ r, Strandskade 1 R, Sangsvane 1 Fu, Knopsavne 1 R, Krikand 24 Fu/R, Grågås 50 R, Hvid Vipstjert 2 Fu, Hvidklire 4 Fu, Rødben 1 R, Skeand 3 R, Gravand 3 Fu, Vibe 12 Fu/R, Sanglærke 3 Sy, Landsvale 3 R, Gråand 15 Fu/R, Bogfinke 1 Sy, Knarand 2 F. Leif Kristensen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-10:45): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Skovpiber 5 SY, Rødhals 2 SY, Rødstjert 5 SY, Sangdrossel 2 FU, Gærdesanger 3 SY, Munk 10 SY, Skovsanger 2 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 12 SY, Fuglekonge 2 SY, Sumpmejse 1 FOU, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 4 SY, Dompap 1 SY, Gulspurv 3 SY . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Lavbroen mellem Sprogø og Fyn (12:15): Fiskeørn 1 T (Ca. midt mellem Fyn og Sprogø, på vej mod Sprogø). Ole H. Scharff

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Atlingand 2 R, Taffeland 7 R, Rørhøg 1 F R, Strandskade 1 YF BR, Vibe 1 R, Hættemåge 520 YF. Arne Bruun
Noret , Tåsinge: Par Pibeand 2 R, Krikand 16 R, Atlingand 2 R, Skeand 3 M R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knarand 7, Skeand 7, Troldand 350 R, Rørhøg 1 M R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 OF, Havterne 3 M R, Sivsanger 1 SY, Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsanger 2 SY (Hørt synge samme sted på hver side af skovvej. ). Per D Poulsen


              Troldeande par Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 28. april 2011

Skiftekær, Taasinge (18:00): Husrødstjert 1 R. Poul Rasmussen
Søen, Valdemar slot
(14:00): Atlingand 2 R, Knarand 10 R. Peter Glinter
Espe
: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Stær 14, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Munk 1, Grønirisk 2, Hvid Vipstjert 2. Aurora 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Kværndrup Vænge
(15:20): Trane 1 N. Hans Rytter
Grusgrav v/Birkum
(18:50-19:45): Lille Præstekrave 1 FU, Hættemåge 2000 R (Koloni), Digesvale 200 YP, Ravn 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Hesselagergård
(16:45-17:05): Bjergvipstjert 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen, Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Purreskoven
(16:00-16:40): Grønspætte 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen, Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Tarup-Davinde
(12:00-14:00): Havørn 1 FU (2-3 K fu. over Savværksøen), Sorthovedet Måge 1 R AD (På øen i Davindesø). Henrik Kalckar Hansen
Nordfyns Gymnasium, Søndersø
: Agerhøne 2 R. Hanne Sindberg + 2.c, Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg
(07:45-08:30): Sivsanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:15-12:00): Fiskehejre 1 FU, Skeand 6 FU/R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Vibe 3 FU, Mudderklire 2 FU, Digesvale 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bred v. Vissenbjerg (10:00-10:30): Tornsanger 5 SY. Ole Reuther
Åstien v. Dalum Kirke (15:00): Broget Fluesnapper 1 R hun. Jesper Mads Eriksen
Bispeengen (15:30): Tinksmed 2 R, Tornsanger 1 SY. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skovsgård
: Grågås 12 R, Landsvale 1 R, Bynkefugl 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 4 SY, Bomlærke 4 SY. Sanne Busk
Sortemosen
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 62 , Gravand 29 R, Pibeand 8 R, Knarand 4 R, Krikand 73 R, Atlingand 3 R, Skeand 7 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 22, Dobbeltbekkasin 5 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 14 FU, Ringdue 16 R, Sanglærke 12 R SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Gråkrage 18 FU, Rørspurv 1 OF. Peder Rasmussen
Kværndrup Vænge
: Trane 1 N. Hans Rytter
Broholm
: Knopsvane 3, Gråand 5 R, Troldand 12 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R HØ, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 11 , Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 5 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 SY, Allike 3 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 4 SY, Dompap 1 OF. Jørgen og Ella Mikkelsen, Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Hesselagergård
: Knopsvane 1 R, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Fasan 1 R HØ, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 4 R, Stormmåge 1 OF, Ringdue 3 OF, Landsvale 6 FU, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 OF, Stær 2 R HØ, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 5 R. Jørgen og Ella Mikkelsen, Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Purreskov
: Strandskade 1 R HØ, Ringdue 2 OF, Grønspætte 1 R, Bysvale 1 FU, Jernspurv 1 R, Rødhals 4 SY, Solsort 3 FU, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 SY, Gråkrage 2 R
Stær 2 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 2 SY. Jørgen og Ella Mikkelsen, Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Ferritslev
: Munk 2 RI. Hans Rytter
Grusgrave v/Birkum: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 1 OF, Grågås 21 , Gravand 1 R, Gråand 1 R, Troldand 18 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 2000 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 200 YP, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Lundeborg: Gravand 3 OF, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 2 R, Musvit 1 R, Stillits 1 R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Mullerup Skov: Ringdue 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 2 SY. Jørgen og Ella Mikkelsen
Vormark: Gråand 2 OF, Stormmåge 3 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Munk 1 SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 SY. Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørre Broby: Stenpikker 1 R. Poul Vesterlund Pedersen
Bogense: Grågås 2 R, Gravand 3 R, Vibe 10 R, Rødben 3 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 46 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 11 AD R, Sølvmåge 125 , Svartbag 6 AD R, Havterne 3 R, Allike 18 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Grågås 6 R, Gråand 2 M R, Rørhøg 3, Blishøne 3 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 4, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 SY, Solsort 7, Sangdrossel 3 R, Græshoppesanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 8, Gransanger 15, Løvsanger 4 SY, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 10 R, Spætmejse 2, Korttået Træløber 1 SY, Allike 4 R, Gråkrage 1 R, Stær 4 R, Bogfinke 6, Grønirisk 6, Stillits 1 R, Gulspurv 9, Rørspurv 3. Jens Friis-Walsted
Sandager Mølle + Dam: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 4 R, Gråand 7, Rørhøg 1 M AD R, Fasan 1 R, Hættemåge 2 R, Ringdue 14 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Jernspurv 2 R, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 3 R, Gransanger 5 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 3 R, Stær 2 R, Grønirisk 5 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 2 R. Jens Friis-Walsted
Vissenbjerg: Tornsanger 5 SY, Munk 2 SY, Dompap 1 M OF. Ole Reuther
Skovsgårde: Bynkefugl 1 R. Sanne Busk


            Rødstjert Han SY Thurø Østerskov ud mod Revet

Onsdag den 27. april 2011

Hvidkilde sø (16:00): Havørn 1 2K. Poul Rasmussen
Tangeå og Purreskoven
(14:30): Gravand 2 FU, Sølvmåge 25 FU, Skarv 4 FU, Gråand 4 FU, Strandskade 1 FU, Dompap 2 FU, Hvid Vipstjert 2 (samlede til rede), Munk 2 (han og hun) FU. Grønspætte 1 HØ. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Løvsanger 1, Munk 1. Aurora 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Horne Næsskov
(11:15-11:25): Natugle 1 SY, Ravn 1 YFU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøjden Nor (09:30-11:00):Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 17 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 42 FU/R, Gravand 8 FU, Gråand 8 FU, Bjergand 10 R, Troldand 25 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Fiskeørn 1 NØ, Strandskade 6 FU/R, Klyde 8 FOU, Lille Præstekrave 2 FU 1 sy, Stor Præstekrave 8 FU/R, Hjejle 175 FU/R, Almindelig Ryle 10 FOU, Rødben 6 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Havterne 2 FU, Landsvale 8 FU, Engpiber 6 T, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ullerslev, syd for ved motorvejen (08:00): Havørn 1 R JUV (Set igen ved Vindinge Å kl. 16.00). Leif Bisschop-Larsen
Vigelsø (09:00-14:00): Krikand 175 R. Ebbe Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R HØ, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 44 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knopsvane 8 R, Grågås 78 , Gravand 4 R, Knarand 16 R, Krikand 7 R, Atlingand 2 R, Skeand 11 R, Taffeland 16 R, Troldand 190 R, Toppet Skallesluger 12 R, Havørn 1 IMM OF, Grønbenet Rørhøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hættemåge 750 YF, Hvid Vipstjert 4 FU, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY. Peder Rasmussen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 60 T, Sortstrubet Lom 9 T, Skarv 30 T, Knortegås 9 , Bjergand 9 T, Ederfugl 630 T, Havlit 3 T, Sortand 40 T, Fløjlsand 3 T, Toppet Skallesluger 5 T, Rød Glente 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 SV, Fjeldvåge 1 T ( trak SV 09:50 efter et par timers rast), Trane 1 OF, Småspove 15 T, Hvidklire 1 T, Almindelig Kjove 4 Ø, Dværgmåge 2 T, Hættemåge 11 T, Stormmåge 35 T, Splitterne 2 T, Landsvale 7 T, Skovpiber 2 T, Engpiber 170 T, Gul Vipstjert 8 T, Skovskade 8 TF, Allike 39 , Gråkrage 3 SØ, Stillits 2 T, Tornirisk 3 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Østerskov: Lille Korsnæb 2 R. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 17 R, Krikand 9 FU, Gråand 3 R, Skeand 5 R, Taffeland 3 M R, Troldand 4 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F FU, Fasan 2 R HØ, Blishøne 5 R, Vibe 5 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Solsort 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Stær 3 OF, Bogfinke 2 SY. Gunnar Jørgensen
Bjerne: Landsvale 2 R, Gærdesanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Gærdesanger 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 4 YF BR, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 14 YF UF, Gravand 6 YF BR, Knarand 2 M R, Krikand 16 YF, Gråand 16 YF, Musvåge 3, Fasan 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 24 YF BR, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 9 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 4 R Engpiber 15 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stær 10 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tornæs Hoved: Knopsvane 20 R, Gravand 12 YF, Musvåge 2 T, Blishøne 30 YF, Strandskade 2 R, Havterne 4 R, Ringdue 1 SY, Landsvale 4 OF, Solsort 1 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Gråand 1 M FU, Ringdue 13 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 28 R, Gransanger 9 SY, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Råge 1 OF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 SY. Mark Andrew Hammond
Bispeenge: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 14 FU, Gravand 3 FU, Pibeand 3 FU, Krikand 8 FU, Rørhøg 1 F FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 FU, Tinksmed 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 1 R. Mark Andrew Hammond
Odense Jernbaneterræn: Lille Præstekrave 1 R. Mark Andrew Hammond
Ellested:
Hvid Stork 3 R ( Samme 3 fugle som sås i Måre i går. Fuglene har overnattet i Ellested og er set om morgenen, hvor de forsvandt). Lars Hansen
Nørre Søby: Rød Glente 1 OF. Poul Vesterlund Pedersen
Bogense: Harritslevvej 2 Husrødstjert 1 M SY. Jens Bækkelund


         Skovpiber i sangflugt Frøslev Mose d. 24. april 2011.

Tirsdag den 26. april 2011

Svendborgsund, matriklen (19:10): Småspove 1 Ø ( Ivrigt kaldende).
Christiansminde, Svendborg
(08:10): Rørsanger 1 SY
Gråsten Nor, Ærø:
Hvid stork 2 FU. Ulla Graham
Fakkebjerg, Langeland
:
Hvid stork 2 OF. (Kredsede over Fakkebjerg) (10.25-10.40 – gik tilsyneladende ned nord for Fakkebjerg, Rød Glente 3 TF (2 2k + 1 ad), Lærkefalk ad N, Musvåge 25 TF, Rørhøg 3 TF, Havørn 2k alle fugle set fra Ørnehøj eller Fakkebjerg. (Nordenvind nok ikke det bedste til returtræk – havde håbet på et “andendagsgilde” fra Skagen. de fugle der kom ned vendte hurtigt om og gik nord igen). Esben Eriksen
Noret, Taasinge
: Atlingand 1 R Han, Dobbeltbekkasin 1 R. Poul Rasmussen
Hvidkilde sø: Grågås bl a med 40 dageplejegæslinger. Arne Bruun
Hesselagergård: Bjergvipstjert 1 R. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Mullerup Skov: Isfugl 1 R. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe: Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Munk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tange å (14:00): Broget fluesnapper 1 R Han, Citronsommerfugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Linkær Ravnholt:
Sølvhejre 1 R. Flemming Broksø
Hjulby Sø (15:00): Fiskeørn 1 R, Gul Vipstjert 32 R, Stenpikker 2 R, Rørsanger 6 SY, Tornsanger 2 SY. Kurt Hansen
Skaboeshuse (12:00-13:00): Rød Glente 1 NØ, Duehøg 1 NØ, Agerhøne 2 FU, Gul Vipstjert 22 R, Ravn 2 FU. Kurt Hansen
Midskov (13:00): Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 2 R. Niels Bomholt
Nordskov (11:35-12:10): Musvåge 27 N, Fjeldvåge 1 TF. Niels Bomholt
Fyns hoved (06:50-11:00): Fjeldvåge 1 N (Kl 10.58), Lille Kobbersneppe 36 R, Splitterne 36 R, Tejst 6 R, Huldue 1 N, Vendehals 1 R, Engpiber 130 FU, Gul Vipstjert 6 FU, Bynkefugl 1 R han, Ringdrossel 1 R hun. Niels Bomholt
Dalby (06:30): Agerhøne 2 R. Niels Bomholt
Agernæs Stenøvej (13:00): Agerhøne 2 R. Aksel Christensen
Bårdesø (10:45): Agerhøne 2 R. Aksel Christensen
Agernæs (07:15): Skovsanger 1 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose: Bramgås 160 NØ, Knarand 4 R, Atlingand 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 20 R, Brushane 13 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 8 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R. Esben Eriksen
Hov Nordstrand: Skovpiber 45 NØ, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 3 SY. Esben Eriksen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Fjordterne 1 OF. Per Rasmussen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Havesanger 1 SY. Per Poulsen
Arreskov Sø: Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Havørn 1 AD OF, Lille Præstekrave 1 FU, Mudderklire 2 FU, Havterne 11 OF. Erik Ehmsen
Odense, Lerchesgade: Gærdesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Højme: Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Gærdesanger 3 SY, Munk 2 M SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 4 SY, Husskade 2 R, Stær 2 R, Gråspurv 2 R, Grønirisk 3 SY. Ella Mikkelsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 10, Knopsvane 10 R, Grågås 15, Gravand 29 R, Krikand 4 R, Gråand 12 R, Skeand 4 R, Taffeland 7 R, Troldand 43 R, Rørhøg 4 , Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 M R, Blishøne 19 R, Strandskade 5 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 9 R, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 44 FU, Sølvmåge 5 R, Sanglærke 5 TH, Landsvale 12 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Solsort 2 R, Munk 2 R, Gransanger 4 SY, Musvit 3 R, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 3 R, Gulspurv 8 R, Rørspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Dalby: Agerhøne 2 R. Niels Bomholt
Dalby Bugt, Enge v/Ålekisterenden: Gravand 3 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 N, Vibe 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 2 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Skarv 3 OF, Gravand 6 R, Ederfugl 60 R, Fløjlsand 6 N, Toppet Skallesluger 5 R, Spurvehøg 1 FU, Fjeldvåge 1 N, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 5 OF, Hjejle 1 OF, Vibe 1 OF, Storspove 2 OF, Tejst 6 R, Huldue 1 N, Ringdue 11 , Vendehals 1 R, Sanglærke 4 SY, Digesvale 16 FU, Landsvale 4 T, Skovpiber 9 T, Engpiber 130 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 FU, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Jernspurv 2 R, Rødhals 2 R, Rødstjert 1 M R, Bynkefugl 1 M R, Ringdrossel 1 F R, Solsort 5 R, Sangdrossel 14 R, Gærdesanger 7 SY, Munk 1 M R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 SY, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 14 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 13 R, Gulspurv 9 R, Rørspurv 6 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Skarv 2 OF, Gravand 12 R, Ederfugl 35 R, Toppet Skallesluger 6 R, Spurvehøg 1 OF, Fjeldvåge 1 OF, Fasan 1 R HØ, Blishøne 2 R, Strandskade 8 R, Vibe 5 OF, Lille Kobbersneppe 26 R, Storspove 6 R, Rødben 2 FU, Stormmåge 42 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 2 R, Splitterne 28 R, Havterne 14 R, Tejst 6 R, Ringdue 2 R, Vendehals 1 OF, Sanglærke 4 SY, Digesvale 2 FU, Bysvale 8 FU, Engpiber 120 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 8 FU, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 FU, Hvid Vipstjert 11 FU, Jernspurv 4 SY, Rødhals 2 R, Bynkefugl 2 R, Ringdrossel 1 F R, Solsort 3 OF, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 6 R, Løvsanger 3 SY, Musvit 4 R, Husskade 2 OF, Gråkrage 5 R, Stær 5 OF, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 13 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 70 R, Gravand 12 R, Pibeand 3 R, Skeand 2 M R, Ederfugl 45 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 14 R, Lille Kobbersneppe 36 R, Rødben 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 55 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 5 R, Splitterne 36 R, Havterne 20 R. Niels Bomholt
Nordskov Enge: Knopsvane 4 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 27 N, Fjeldvåge 1 TF, Blishøne 7 R, Vibe 1 R, Skovpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Sangdrossel 1 R. Niels Bomholt

          Broget fluesnapper Han Foto: Poul Brugs Rasmussen


          Vendhals Fyns Hoved ved det første vandhul på venstre hånd

Mandag den 25. april 2011 (Anden Påskedag)

Svendborg, matriklen (12:50): Bysvale 1 R (tjekkede reden!)
Monnet Taasinge (05:00-11:50): Mørkbuget Knortegås 298 R, Duehøg 1 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dværgterne 2 FU, Sanglærke 126 SY, Engpiber 102 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 9 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor (17:15-17:45):
Sortterne 2 R. Ebbe Larsen
Tryggelev Nor (16:00-16:45): Stor Kobbersneppe 2 R. Ebbe Larsen
Dovns Klint (11:00-12:30): Digesvale 150 R,
Markpiber 1 R. Ebbe Larsen
Vesteregnen (10:00-10:15):
Lille Flagspætte 1 R. Ebbe Larsen
Botofte Skovmose: Brushane 13 R, Atlingand 4 R. Esben Eriksen
Sortemosen, Lakkendrup (13:00): Havørn 1 FU (snuppede 1 blishøne). Via Arne bruun
Sortemosen, Lakkendrup (06:15-11:30): Tornsanger 2 RI. Hans Rytter
Espe: Landsvale 1, Hvid Vipstjert 3, Løvsanger 1, Munk 1, Gulspurv 2, Spætmejse 1, Rødstjert 1, Stær 10, Allike 10, Solsort 6, Tårnfalk 2, Musvåge 1. Aurora 1, Dagpåfugleøje 1, Kålsommerfugl 2. Strandtudser kvækker stadig. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Engene ved Nr. Broby og Lundegård: Sangsvane 1 R, Knopsvane 3 R, Lille Præstekrave 5 FU, Brushane 8 FU ( en ringmærket), Dobbeltbekkasin 7 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Rødben 2 FU, Krikand 11 FU, Skeand 7 FU/R, Gravand 11 FU/R, Strandskade 4 R, Vibe 23 R, Gråand 28 FU/R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 9 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 2 R, Blishøne 9 FU, Gulspurv 3 Sy, Gråstrubet Lappedykker 1 Hø, Sanglærke 7 Sy, Stær 1 Of, Bogfinke 1 Sy, Musvåge 1 R, Allike 4 FU, Råge 5 FU, Gråkrage 5 FU, Skarv 2 Of, Ringdue 3 Of, Duehøg 1 R, Solsort 1 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU. Leif Kristensen
Sandholt (09:25 - 10:40): Taffeland 2 R, Knopsvane 4 Yf, Blishøne 9 FU, Sangdrossel 1 Sy, Solsort 1 Sy, Dobbeltbekkasin 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 Yf , Gravand 1 R, Grønirisk 1 Sy, Stor Flagspætte 1 Hø, Hvid Vipstjert 6 FU, Rødben 2 FU, Musvåge 2 R, Vibe 11 R, Fasan 1 R, Stær 6 FU, Ringdue 3 Of, Sanglærke 1 Sy, Ravn 1 Hø, Stillits 2 FU. Leif Kristensen
Grusgrav v Birkum (12:00): Sorthovedet Måge 1 R. Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
Dalby Høj, Munkebo (18:20): Tornsanger 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Odense Havn, Lindøterminal (18:00): Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Mellem Otterup og Hessum (21:10): Dværgfalk 1 FU (Fangede en Hjejle - kæmpede med den længe før den til sidst fik bidt hul i halsen og den kunne nyde et sidste aftenmåltid!). Henrik Andersen
Leammer (17:30): Havørn 1 R AD (På reden). Bastian, Henrik Andersen
Firtalsstranden (16:20-17:20): Klyde 198 R, Lille Præstekrave 1 R. Bastian, Henrik Andersen
Leammer (17:15): Havørn 1 R (Rugende på reden). Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Vindinge Å ved udløb: Rosilde natursti Sivsanger 4 SY. Tim Hesselballe
Vestermaegyden, Mesinge (08:30): Gul Vipstjert 2 R, Bomlærke 1 R. Ole Reuther
Fynshoved (08:00-11:00): Dværgterne 1 R, Tejst 7 R, Vendehals 4 R, Gul Vipstjert 5 R, Bynkefugl 4 R, Tornsanger 10 R, Løvsanger 70 R, Hugorm 2 R. Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
Egebjerggaard Nrd.+Syd. Fælled: Bynkefugl 4 R, Stenpikker 11 R, Ringdrossel 2 R, Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen
Fredskoven, Bogense (09:30): Skovsanger 1 SY. Martin Søgaard
Fjordmarken (19:00-20:15): Lærkefalk 1 OF, Brushane 61 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Tinksmed 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 50 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Bramgås 190 Ø, Rød Glente 1 S, Rørhøg 1 F S, Spurvehøg 1 FU, Bysvale 1 OF, Rødstjert 1 SY, Sjagger 2 N, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Arne Bruun
Monnet - Tåsinge: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 127 R, Grågås 77 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 298 R, Gravand 54 R, Knarand 2 R, Krikand 15 R, Gråand 11 R, Ederfugl 537 R, Toppet Skallesluger 41 R, Duehøg 1 N, Spurvehøg 2 N, Musvåge 2 , Tårnfalk 2 R, Strandskade 72 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 21 R, Vibe 7 R, Enkeltbekkasin 1 R, Storspove 36 R, Rødben 40 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 91 R, Stormmåge 34 R, Sølvmåge 182 R, Svartbag 8 R, Havterne 27 R, Dværgterne 2 R, Sanglærke 116 SY, Digesvale 6 R, Landsvale 1 R, Engpiber 51 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Stenpikker 9 R, Solsort 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 2 SY, Gråkrage 22 R, Stær 4 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 SY. Poul Rasmussen
Strynø: Grågås 25 R, Knortegås 50 R, Gravand 10 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Stor Præstekrave 2 FU, Hvidklire 1 R, Splitterne 2 FU, Fjordterne 4 FU, Sjagger 5 R, Sortkrage 1 R Stig Rubæk
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 8 R, Knopsvane 8 FU, Gravand 6 FU, Gråand 11 FU, Havlit 6 , Toppet Skallesluger 9 FU, Hættemåge 17 FU, Sølvmåge 42 FU, Splitterne 4. Børge L Rasmussen
Sortemosen: Skarv 1 FU, Knopsvane 2 2K R, Grågås 31, Gravand 10 R, Knarand 2 R, Krikand 86 R, Gråand 12 R, Skeand 13 R, Troldand 4 OF, Rørhøg 1 M YF FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 15 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 11 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Landsvale 11 R, Hvid Vipstjert 21 FU, Sangdrossel 1 SY, Stær 15 FU. Arne Bruun
Mullerup Skov: Hættemåge 3 FU, Sildemåge 1 FU, Sølvmåge 9 FU. Børge L Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rødstjert 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 23, Grågås 22 R, Gravand 11 R, Knarand 23 R, Krikand 3 R, Gråand 16 R, Skeand 32 FU, Troldand 62 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 5 OF, Fasan 4 R, Blishøne 18 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 OF, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 68 , Svartbag 5 , Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 OF, Musvit 1 R HØ, Allike 9 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 2 R HØ, Stær 1 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 28 FU, 3 kuld Grågås 6 YF UF, Gravand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Per Poulsen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 3 Ø, Rørhøg 1 F S, Dværgterne 1 R, Tejst 7 R, Vendehals 4 R, Digesvale 20 R, Landsvale 5 OF, Engpiber 60 R, Gul Vipstjert 5 R, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 4 R, Gærdesanger 10 SY, Tornsanger 10 R, Munk 10 R. Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Nilgås 2 R, Skeand 16 R, Klyde 8 R, Dværgmåge 9 R, Fjordterne 3 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Stavre Skov/Stavreshoved: Musvåge 7 T. Bo K. Stephensen


           Turteldue

Søndag d. 24. april 2011. (Første Påskedag)

Svendborg, matriklen (07:10): Gærdesanger 1 SY
Vornæs Skov/kystdiget (08:47): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Sundet, Faaborg (10:30-11:15): Sorthalset Lappedykker 12 R, Sivsanger 2 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Skovsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Espe: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Grågrage 4, Allike 15, Råge 20, Solsort 6, Sangdrossel 2, Ringdue 7, Tyrkerdue 1, Rødstjert 2 (han + hun), Stær 10, Gulspurv 4, Skovspurv 15, Musvit 4, Blåmejse 2, Løvsanger 1, Munk 1, Sølvmåge 4, Landsvale 2. Aurora 2, Nældens Takvinge 2, Skovrandøje 1, Dagpåfugleøje 2, Citronsommerfugl 1, Lille Ildfugl 1. Så er der kommet haletudser af både Springfrø og Skrubtudse. Strandtudserne kvækker på livet løs. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe Skov: Løvsanger 4, Gransanger 1, Munk 2, Landsvale 1, Musvåge 1. Skovrandøje 3, Dagpåfugleøje 3, Citronsommerfugl 4, Lille Ildfugl 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Grusgrave v. Birkum (10:00-11:15): Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 3 YF (Den sædvanlige han + et kurtiserende par midt i kolonien), Hættemåge 2000 YF, Stenpikker 1 R, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Ølundgård Inddæmning (18:15-20:00): Fiskeørn 1 N (Kl. 19.45), Hættemåge 1400 R (2 kolonier). Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (16:05-18:15): Klyde 148 R, Lille Præstekrave 1 R, Rødstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Kerteminde, Kongshøj Alle (09:00): Rødstjert 1 R. Niels Aage Madsen
Lunget, Ørbæk (08:00): Stenpikker 1 R). Michael Højgaard Hansen
Dømmestrup (20:00): Lille Præstekrave 2 FU. Anne Veber Døssing, Sandra Døssing

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov
: Tornsanger 1 SY. Arne Bruun
Strandeng v/Horseskov
: Grågås 16 R, Gravand 4 FU, Havterne 2 R. Morten Hjorth
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 76 R. Helle Hjorth
Rudkøbing: Havørn 1 AD SØ. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Skeand 1 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rød Glente 1 AD R, Rørhøg 9 R, Musvåge 1 R, Rødstjert 1 SY, Sivsanger 4 SY, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Pungmejse 2 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav: Rørhøg 10 R, Keldsnor: Svanegås 1 R, Gravand 28 R, Knarand 9 R, Spidsand 2 R, Skeand 2 R, Sortand 3 R, Rød Glente 1 2K TF, Havørn 1 2K R, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 2 N, Musvåge 13 , Fjeldvåge 1 2K TF, Dværgfalk 1 N, Trane 1 S, Småspove 6 Ø, Huldue 1 OF, Skovskade 24 OF, Ravn 1 OF. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Grågås 2 R, Knarand 15 R, Skeand 2 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 24 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 45 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 24 R, Grågås 70 R, Bramgås 2 R, Gravand 8 R, Pibeand 47 R, Knarand 11 R, Krikand 28 R, Gråand 10 R, Atlingand 1 R, Skeand 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 320 R, Bjergand 280 R, Hvinand 1 R, Dværgfalk 1 NØ, Strandskade 10 R, Klyde 36 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 40 R, Brushane 6 R, Rødben 10 R, Hættemåge 90 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 2 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 11 R, Gravand 18 R, Pibeand 14 R, Knarand 17 R, Krikand 22 R, Gråand 10 R, Spidsand 2 R, Skeand 10 R, Taffeland 4 R, Troldand 8 R, Havørn 1 2K R, Rørhøg 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 10 R, Vibe 16 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 6 R, Digesvale 8 R, Landsvale 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Gravand 18 FU, Pibeand 12 FU, Knarand 5 R, Krikand 55 FU, Spidsand 2 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 23 FU, Agerhøne 1 KA, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 28 R, Dobbeltbekkasin 7 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 14 FU, Ringdue 12 R, Sanglærke 4 R SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 32 FU, Stær 15 FU, Rørspurv 2 FU. Peder Rasmussen
Tved, ved Byhavegård: Spurvehøg 1 OF, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 2 R, Sanglærke 5 R SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Husrødstjert 2 FU, Ravn 2 OF, Tornirisk 2 YF, Gulspurv 2 SY. Peder Rasmussen
Sundet, Faaborg: Sivsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY
Ristinge Strand/Sommerhusomr.
: Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 9 R, Sortand 35 FU, Toppet Skallesluger 1 R. Kirsten Bjørnsson
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå)
: Han og hun Hvinand 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Hættemåge 30 R, Sildemåge 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 6 YF, Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 3 YF (Den sædvanlige enlige han plus et kurtiserende par midt i kolonien), Hættemåge 2000 YF, Stormmåge 30 YF, Sølvmåge 10 YF, Fjordterne 2 R, Digesvale 45 YF B, Engpiber 1 SY, Stenpikker 1 R, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Grågås 3 YF BR, Hættemåge 80 YF, Stormmåge 8 YF, Fjordterne 1 R, Engpiber 2 SY, Gærdesanger 1 SY. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 25 R, Grågås 56 R, Gravand 30 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 22 R, Gråand 24 R, Spidsand 1 R, Skeand 14 R, Troldand 15 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 72 R, Strandskade 10 R, Klyde 148 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 26 R, Brushane 1 R, Rødben 19 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Havterne 8 R, Ringdue 1 R, Digesvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rødstjert 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 8 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 7 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 18 R, Gravand 16 R, Pibeand 16 R, Knarand 3 R, Krikand 14 R, Gråand 26 R, Spidsand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 18 R, Troldand 76 R, Fiskeørn 1 N, Blishøne 62 R, Strandskade 42 R, Vibe 30 R, Rødben 6 R, Hættemåge 1400 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Musvit 3 R, Stær 6 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Gærdesanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Hindemae: Hindemae skov Rørhøg 1 T. Bo K. Stephensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 22 R, Nilgås 2 R, Knarand 17 R, Atlingand 2 R, Skeand 20 R, Lille Præstekrave 2 R. Jens Bækkelund
Gamborg Inderfjord: Rørhøg 1 FU. Jens Bækkelund
Føns Vang: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 3 R. Tim Hesselballe, Rasmus Strack
Knudshoved Færgehavn: Sildemåge 2 R, Fjordterne 6 R, Havterne 2 R, Dværgterne 2 R, Tornsanger 1 SY. Tim Hesselballe, Rasmus Strack
Nyborg: Musvåge 5 OF. Tim Hesselballe, Rasmus Strack


           Pungmejse

Lørdag den 23. april 2011

Lunget, Ørbæk (12:35): Fiskeørn 1 FU (Kredsede et par gange over sydøstligste sø før den forsvandt bag træer). Michael Højgaard Hansen
Tarup Grusgrave (19:00-20:00): Lille Præstekrave 2 YF (Parringsflugt. Neden for Ibjerget), Tornsanger 1 SY (Den første i år. Det tidligste nogensinde i grusgravene). Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (16:30-17:45): Havørn 2 R (Ungfugle). Michael Glentedal
Leammer: Havørn 1 R (Fløj lidt frem og tilbage ved reden). Henrik Andersen
Hessum: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Firtalsstranden: Knarand 6 R, Klyde 190 R, Gul Vipstjert 3 R. Henrik Andersen
Østrup: Rødstjert 1 SY. Henrik Andersen
Lunde: Rødstjert 2 SY. Henrik Andersen
Fjordmarken: Rødstjert 1 SY. Henrik Andersen
Nørreby (11:40): Vendehals 1 R. Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle: Rødstjert 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven:
Lærkefalk 1 AD NØ. Esben Eriksen
Sortemosen: Knopsvane 2 R, Grågås 5 R, Gravand 8 R, Pibeand 3 R, Knarand 2 R, Krikand 19 R, Gråand 8 R, Atlingand 1 M R, Skeand 17 R, Lille Præstekrave 6 YF, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 10 R, Digesvale 12 R, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert 32 FU, Ravn 1 OF. Esben Eriksen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 330 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 15, Grågås 10 R, Gravand 20 R, Knarand 16 R, Gråand 14 R, Skeand 52 R, Troldand 14 R, Havørn 2, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 7 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 4 R, Hvidklire 1 R HØ, Hættemåge 25 R, Stormmåge 34 R, Sølvmåge 114 , Svartbag 6, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 1 R, Allike 9 OF, Råge 5 OF, Gråkrage 5 R, Ravn 2 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Strynø: Knarand 2 R, Storspove 5 R, Ravn 2 TH. Stig Rubæk
Tarup Grusgrave: Hvinand 7 YF P, Lille Præstekrave 2 YF P, Svartbag 1 2K R, Tornsanger 1 SY. Per Rasmussen
Ejby: motorvejen ved Ejby-afkørslen Rød Glente 1 R. Svend Aage Linderström
Hollufgård/Glisholm: Tårnfalk 1 FU. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Skarv 25 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 6 R, Dværgterne 4 R, Munk 1 SY. Svend Aage Linderström
Langeskov: Tårnfalk 1 FU. Svend Aage Linderström
Skellerup: Grågås 4 OF. Svend Aage Linderström
Stavrby Skov: Fiskeørn 1 N. Svend Aage Linderström
Nørre Esterbølle: Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Jens Bækkelund
Nørreby: Vendehals 1 R. Jens Bækkelund
Jersore: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


          Rørhøg han i tidlig morgenlys

Fredag den 22. april 2011 (Langfredag)

Dovns Klint (10:00 - 10:37): Hvepsevåge 2 Ø, Fiskeørn 1 TI. Leif Bisschop-Larsen, Rasmus Bisschop-Larsen + 2
Lunget, Ørbæk
(08:45): Træløber 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Lunget, Ørbæk (18:00-20:00): Træløber 1 RI. Michael Højgaard Hansen
Brahetrolleborg enge (16:55): Sorthalset Lappedykker 2 R. Ella Mikkelsen
Brændegård sø (15:40-16:50): Skeand 28 R, Lille Præstekrave 1 R. Ella Mikkelsen
Kjørup Slusemøllen (10:30): Huldue 1 R, Rødstjert 1 R hun. Aksel Christensen
Nærå Strand (07:50-08:30): Gravand 112 R, Hvidklire 146 R, Splitterne 52 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Rørmosen (07:45): Duehøg 1 R (Kaldende), Huldue 1 OF, Vendehals 2 R, Ravn 1 R (Hørt). Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (07:15): Bynkefugl 4 R. Aksel Christensen
Egeby efterskole Boldbanen: Ringdrossel 1 R han. Aksel Christensen
Broløkke Strand: Bynkefugl 2 R, Tornsanger 1 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Gærdesanger 1 SY. Esben Eriksen
Thurø Rev: Grågås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 59 FU, Gråand 3 M R, Spurvehøg 1 OF, Strandskade 3 R, Vibe 10 R, Rødben 11 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Gærdesanger 1 SY. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Huldue 1 SY, Rødstjert 1 SY. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Gravand 16 R, Pibeand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 23 R, Atlingand 3 R, Skeand 3 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 50 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 2 R, Skovpiber 8 NØ, Engpiber 5 NØ, Gærdesmutte 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Rød Glente 1 R. Søren Peter Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 5 Ø, Fiskehejre 1 NØ, Grågås 4, Gravand 5 Ø, Krikand 23, Spidsand 5 Ø, Skeand 3, Ederfugl 452 Ø, Sortand 11 Ø, Hvinand 4 Ø, Toppet Skallesluger 16, Rørhøg 2, Fiskeørn 1 NØ, Strandskade 1 Ø, Vibe 3 TF, Lille Kobbersneppe 1 Ø, Hvidklire 1 T, Dværgmåge 9, Hættemåge 34 Ø, Stormmåge 11 Ø, Splitterne 21 Ø, Havterne 6 Ø, Skovpiber 3 TF, Gul Vipstjert 3 TF, Skovskade 21 TF, Allike 26 S, Gulirisk 1 TF. Jacob Sterup
Gulstav Mose:
Gøg 1 SY (Hørt kukkende ved Gulstav Mose kl. 16.20). Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 90 R, 4-5 reder Knopsvane 16 AD R, Grågås 55 , Gravand 11 R, Pibeand 21 FU, Knarand 12 , Krikand 10 R, Gråand 15 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 16, Taffeland 13 R, Troldand 400 R, Bjergand 110 R, Hvinand 4 R, Rørhøg 3 OF, Blishøne 60 R, Strandskade 4 R, Klyde 24 YF, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 15 YF, Brushane 1 R, Rødben 7 YF, Hvidklire 22 R T, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 6 AD R, Sølvmåge 2 AD R, Svartbag 2 , Fjordterne 1 FU, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Gærdesanger 1 SY. Jacob Sterup
Sortemosen: "Sønderlund" Husrødstjert 1 TH. Hans Rytter
Strynø: Knopsvane 2 YF BR, Pletkær Knarand 2 R, Rødstjert 1 M SY, Munk 1 M SY, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stillits 2 R. Stig Rubæk
Holckenhavn Bugt/strandeng: Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 5, Ederfugl 11, Toppet Skallesluger 8, Strandskade 4 OF, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Ringdue 6 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødstjert 1 M R, Solsort 2 , Musvit 2 R, Allike 2 R, Gråspurv 2, Skovspurv 5 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Lunget: Rørhøg 4 YF P, Jernspurv 1 2K+ RI, Solsort 1 M 3K+ RI, Gransanger 1 2K+ RI, Løvsanger 2 M RI, Træløber 1 RI, Lille Gråsisken 2 OF, Rørspurv 1 F 2K RI. Micahel Højgaard Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Toppet Skallesluger 6 FU, Klyde 6 R, Splitterne 4 R, Fjordterne 2 R, Havterne 1 R, Dværgterne 4 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 FU, M+F Tornirisk 2 YF. Søren Blanke
Gyldensten Gods: Knopsvane 31 FU, Musvåge 1 R, Huldue 1 SY, Ringdue 5 SY, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 2 SY, Dompap 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 70 R, Bramgås 5 R, Gravand 7 R, Pibeand 10 FU, Krikand 17 R, Skeand 4 R, Troldand 4 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 4 R, Hvidklire 31 R, Landsvale 1 OF, Stær 15 FU, Rørspurv 3 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 5 R, Ederfugl 250 R, Toppet Skallesluger 15 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Fjeldvåge 1 R T, Landsvale 1 FU, Tornsanger 1 R. Per Damsgaard-Sørensen


            Ringmærket Middelhavssølvmåge Nazare Portugal

Torsdag den 21. april 2011 (Skærtorsdag)

Ny Gesinge: Gærdesanger 1 SY. Poul Rasmussen
Hou Nordstrand
(07:30 - ?): Sortstrubet bynkefugl 1 Han R  , Ringdrossel 2 R, Tornsanger 2 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor (12:00-13:30): Havørn 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Lundsgård marker (19:00):
Vagtel 1 SY. Søren L. Rasmussen
Grusgrav v Birkum (12:00): Sorthovedet Måge 1 YF (Holder denne gang til i højre side af øen), Hættemåge 2000 YF (Godt gang i redebygningen). Per Rasmussen
Lindkær (09:00-11:00): Havørn 2 R (Unge fugle. Den ene med farvering. Kunne desværre ikke aflæses). Henrik Knudsen, Per Rasmussen
Lunget, Ørbæk (12:00-19:00): Ravn 2 OF. Michael Højgaard Hansen
Skovparken, Nyborg (07:55): Grønspætte 2 HØ, Rødstjert 2 SY. Eske Frank Morthensen
Teglværksskoven, Nyborg (11:50): Grønspætte 1 SY (Set og hørt). Aage Wichmann
Nordskov (12:45-13:30): Rød Glente 3 T, Spurvehøg 15 T, Musvåge 131 T, Fjeldvåge 2 T .Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (09:00-12:30): Fjeldvåge 1 TF, Tejst 2 R, Mosehornugle 1 N, Vendehals 2 R, Skovpiber 50 (T+R, min.), Engpiber 250 R (Min.), Gul Vipstjert 12 R, Rødhals 50 R (Min.), Rødstjert 8 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 1 R han, Ringdrossel 1 R han, Sangdrossel 50 R (Min.), Tornsanger 1 R han, Løvsanger 60 R (Min.), Broget Fluesnapper 1 R han.Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:00-08:15): Fjeldvåge 1 N, Skovpiber 84 NV, Engpiber 130 NV (+50 R), Gul Vipstjert 7 NV, Rødstjert 2 SY (Sommerhusområdet), Misteldrossel 3 TF, Broget Fluesnapper 1 R hun (Sommerhusområdet).Søren Gjaldbæk
Bøgebjerg, mark vest for hovedgården (17:00): Stenpikker 2 R. Anne Rud, Torstein Danielsen
Fyns Hoved (15:00-15:30): Rødstjert 2 R (Par), Bynkefugl 2 R (Par). Anne Rud, Torstein Danielsen
Regisse grusgrav: Lille Præstekrave 1 R. Bo K. Stephensen
Koledhus grusgrav: Lille Præstekrave 1 R. Bo K. Stephensen
Enebærodde (11:00): Lille Regnspove 1 R, Gul Vipstjert 15 R, Ravn 2 R. Anders Myrtue

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge
: Tårnfalk 2 R. Arne Bruun
Noret - Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Krikand 45 R, Atlingand 2 R, Skeand 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Landsvale 5 R. Arne Bruun
Søby Monnet - Tåsinge
: Krikand 14 R, Klyde 2 R, Småspove 2 R, Storspove 3 R, Hvidklire 2 R. Arne Bruun
Rudkøbing
: Bysvale 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.
: 6 ad + 1 2k Dværgmåge 7 Ø, Havterne 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45)
: Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor:
Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 28 R, Knopsvane 2 R, Grågås 90 R, Gravand 24 R, Pibeand 8 R, Gråand 10 R, Taffeland 9 R, Troldand 12 R, Sortand 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Sort Glente 1 AD S, Havørn 1 3K S, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 2K TF, Blishøne 4 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 4 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 2 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Klise Nor:
Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 24 R, Gravand 22 R, Knarand 21 R, Krikand 8 R, Gråand 5 R, Skeand 2 R, Troldand 6 R, Sort Glente 1 AD S, Musvåge 10 S, Tårnfalk 1 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 14 R, Rødben 2 R, Sanglærke 1 R, Gærdesanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Knarand 21 R, Fiskeørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Bysvale 1 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt
: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 65 R, Bramgås 2 R, Sanglærke 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Grågås 8, Rørhøg 1 M 4K+ R, Musvåge 3 S, Fiskeørn 1 NØ. Ole Goldschmidt
Strynø
: Knortegås 30 R, Pibeand 6 R, Knarand 2 R, Krikand 10 R, Rørhøg 1 F R, Hvidklire 4 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Gærdesanger 4 R, Blåmejse 2 YF. Stig Rubæk
Bøjden Nor
: Skarv 13 R, Knopsvane 7, Grågås 18 FU, Gravand 16 R, Pibeand 8 FU, Knarand 2 FU, Gråand 12 R, Troldand 34 R, Bjergand 18 R, Toppet Skallesluger 10 R, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R HØ, Blishøne 12 R, Strandskade 10 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 575 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 12 R, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 6 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Havterne 2 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 13 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 9 FU, Jernspurv 4 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 R, Husskade 1 FU, Råge 2 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Stær 13 R, Bogfinke 7, Grønirisk 2 R, Tornirisk 8 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 6 R. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 2K+ R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Lille Præstekrave 1 TH, Digesvale 2 OF, Rødstjert 1 SY, Ravn 2 R. Henrik Knudsen, Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 YF TH (Denne gang på den højre side af øen), Hættemåge 2000 YF, Stormmåge 50 YF. Per Rasmussen
Lundsgård, Kerteminde:
Vagtel 1 SY. Søren L. Rasmussen
Sundet - Faaborg: Grågås 10, Gærdesanger 1 SY. Per Poulsen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Knopsvane 15 R, Grågås 38, Gravand 30 R, Knarand 2 R, Krikand 26 FU, Gråand 24 R, Skeand 12 FU, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 SY, Blishøne 16 R, Strandskade 7 R, Klyde 14 R, Vibe 19 R, Brushane 13, Hvidklire 1 FU, Ringdue 2 OF, Engpiber 2 R, Rødhals 2 SY, Solsort 2 FU, Gransanger 2 SY, Musvit 5 SY, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 4 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Hegnedskov: Stor Flagspætte 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Klinteskov: Stor Flagspætte 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Aarupvej, Orte: Havørn 1 OF NØ, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Dompap 2 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 2 R, Skeand 1 M R, Troldand 28 R, Strandskade 6 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 5 R, Rødben 6 FU, Fjordterne 4 R, Dværgterne 4 R, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen


         Hvid stork

Onsdag den 20. april 2011

Nørreballe Nor (18:00): Sorthalset Lappedykker 2 R (Par), Gul Vipstjert 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Kerteminde/Mølleløkken
:
Gærdesanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Fjordmarken (13:30-13:50): Dobbeltbekkasin 9 FU, Svaleklire 9 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:15-13:00): Sangsvane 1 R, Klyde 166 R (Mellemstykket). Dieter Maaszen
Skaboeshuse (11:30): Rød Glente 1 N, Dværgfalk 1 N, Rødstjert 5 SY, Misteldrossel 1 N. Kurt Hansen
Fyns Hoved (08:40-10:45): Tejst 1 R, Vendehals 3 R, Gul Vipstjert 5 R, Rødhals 30 R (+), Rødstjert 5 R (2 hanner og 3 hunner), Ringdrossel 1 R hun, Sangdrossel 50 R (+), Misteldrossel 1 R. Henrik Andersen
Horseklint (06:15-08:30): Fiskeørn 2 NØ (Kl. 6.55 og 7.30), Skovpiber 50 NØ (+), Gul Vipstjert 1 NØ, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 150 R (Ca. tal rastende i sommerhusområdet), Misteldrossel 1 R, Gråsisken 30 NØ. Henrik Andersen
Vestermaden, Mesinge: Hjejle 110 R, Gul Vipstjert 1 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bregninge: Blishøne 2 YF B, Landsvale 1 R,Løvsanger 2 SY. Arne Bruun
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Troldand 400 R, Bjergand 14 R, Rørhøg 1 F AD FU, Brushane 1 OF, Hvidklire 1 R, Gærdesanger 1 SY. Arne Bruun
Søby Monnet - Tåsinge: Krikand 5 R, Spidsand 2 R, Fiskeørn 1 Ø, Storspove 5 Ø, Havterne 10 R. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 25 R, Grågås 90 R, Gravand 15 R, Knarand 8 R, Krikand 14 R, Atlingand 1 M R, Skeand 19 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 18 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 3 R. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Silkehejre 2 LF FU. Flemming Halding Broksø
Noret - Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Krikand 24 R, Skeand 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R. Arne Bruun
Sundet - Faaborg:
Rørsanger 1 SY . Per Poulsen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 45 R, Taffeland 20 R, Troldand 32 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 6 R. Peder Rasmussen
Strynø: Strandskade 7 FU, Stormmåge 3 FU, Ringdue 6 R, Landsvale 8 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 TH, Musvit 2 TH, Stær 4 SY. Stig Rubæk
Firtalsstrand: Sangsvane 1 R, Klyde 166 R, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 1 FU. Dieter Maaszen
Fiskeholm: Toppet Lappedykker 6 FU, Knopsvane 3 FU, Gravand 2 FU, Gråand 2 FU, Blishøne 2 FU, Strandskade 3 FU, Hættemåge 300 R, Stormmåge 110 R, Sølvmåge 20 R, Splitterne 14 R, Fjordterne 2 OF. Helle Suadicani
Fjordmarken: Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 9 FU. Dieter Maaszen
Søholm Sø: Toppet Lappedykker 6 FU, Gråand 12 R, Rørhøg 2 OF, Vibe 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 SY. Helle Suadicani
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 2 YF. Per Rasmussen
Vester Aaby: Rørhøg 1 M OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Vestermade: Ederfugl 153 R, Hjejle 110 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU. Ole Reuther
Å vest for Brydegård: Rørhøg 2 M OF. Helle Suadicani
Skåstrup Frihed: Skåstrup By Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Ejlby: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


         Kalanderlærke

Tirsdag den 19. april 2011

Ny Gesinge: Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Bregninge
(13:25): Havørn 1 Ø 2K (Fløj lavt over landevejen). Jan Stener Jørgensen
Skrøbelev, Langeland
(13:00-13:05): Vandrefalk 1 N AD. Jan Stener Jørgensen
Espe
: Rød Glente 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ringdue 8, Sangdrossel 2, Munk 1, Gransanger 1, Landsvale 1. Aurora 2, Dagpåfugleøje 1, Nældens Takvinge 1, Kålsommerfugl 1. Dværgflagermus 2. Strandtudser kvækker. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Granly, Espe
: Rødstjert 2 (han + hun), Landsvale 2. Erik Pedersen [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne
(06:10-11:00): Sortstrubet Lom 7 SØ, Toppet Lappedykker 3 SØ, Gråstrubet Lappedykker 2 V, Skarv 12 N, Knopsvane 3 SØ, Grågås 7 SØ, Knortegås 9 SØ, Gravand 9 SØ, Knarand 2 N, Ederfugl 270 SØ, Sortand 86 T, Fløjlsand 3 SØ, Havlit 1 SØ, Toppet Skallesluger 33 SØ, Spurvehøg 1 NØ, Strandskade 2 SØ, Klyde 1 SØ, Sildemåge 5 SØ, Splitterne 5 T, Havterne 6 T, Ringdue 42 T, Digesvale 5 NØ, Landsvale 2 NØ, Skovpiber 1 T , Engpiber 39 NØ, Rødstjert 1 SY, Tornirisk 10 T, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Linkær Ravnholt
:
Sølvhejre 2 R. Flemming Broksø
Fyns Hoved, 1 vandhul til venstre
(09:40): Vendehals 1 R. Anders Myrtue
Hou Nordstrand (08:30-11:30): Skovpiber 6 R, Ringdrossel 1 R han, Munk 15 R, Løvsanger 3 R. Niels Bomholt
Bispeengen, Odense (09:30): Lille Præstekrave 1 FU (14:45), Dobbeltbekkasin 1 R, Stenpikker 1 FU. Dieter Maaszen
Vellinge: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Kørup: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Jersore: Lille Regnspove 2 FU, Ravn 1 OF, Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Flyvesandet: Stor Regnspove 65 R, Stenpikker 2 R, Ravn 1 HØ. Henrik Andersen
Bladstrup: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Natugle 1 YF TH, Rødstjert 1 YF SY. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Ederfugl 45 Ø, Spurvehøg 1 N, Tårnfalk 1 R, Natugle 2 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Munk 1 SY, Skovskade 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R.Arne Bruun
Rudkøbing: Fiskeørn 1 NØ. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Rørdrum 0 R, Grågås 300 R, Gråand 86 R, Rørhøg 10 R, Vandrikse 3 SY, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Ringdrossel 1 R, Sjagger 23 NØ,
Sivsanger 1 SY, Pungmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 107 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Gravand 16 R, Pibeand 45 R, Knarand 10 R, Krikand 26 R, Gråand 16 R, Skeand 15 R, Taffeland 14 R, Troldand 520 R, Bjergand 310 R, Hvinand 8 R, Blishøne 55 R, Strandskade 15 R, Klyde 45 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 20 R, Rødben 10 R, Hættemåge 110 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Dværgterne 4 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 580 R, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert 11 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 86 R, Grågås 85 R, Gravand 18 R, Pibeand 16 R, Knarand 8 R, Krikand 84 R, Gråand 33 R, Spidsand 2 R, Skeand 118 R, Taffeland 38 R, Troldand 61 R, Hvinand 15 R, Vandrikse 5 R, Blishøne 44 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 2 R, Hvid Vipstjert 20 R, Stenpikker 6 R, Stær 400 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand: Skarv 13 OF, Grågås 2 OF, Spurvehøg 2 N, Vibe 1 OF, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 1 OF, Skovpiber 6 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 7 R, Rødhals 6 R, Ringdrossel 1 M R, Solsort 3 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 1 R, Munk 13 R, Gransanger 13 R, Løvsanger 3 SY, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 8 R, Husskade 3 YF B, Allike 2 OF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 2 N, Grønirisk 2 R, Stillits 8, Grønsisken 2 N, Tornirisk 13 R, Dompap 1 YF B, Gulspurv 8 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Hov Nordstrand, havet ud for: Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Ederfugl 14 R, Sortand 5 Ø, Toppet Skallesluger 11 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 3 R. Niels Bomholt
Karskov: Ringdue 5 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 2 SY, Gransanger 2 YF B, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 1 R, Knopsvane 12 R, Grågås 19 R, Gravand 6 R, Knarand 3 R, Krikand 3 R, Skeand 2 R, Troldand 260 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 9 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 14, Grågås 15 R, Gravand 34 R, Knarand 11 R, Krikand 5 R, Gråand 14 R, Skeand 69 FU, Troldand 32 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F OF, Fiskeørn 1 FU, Fasan 4 R, Blishøne 10 R, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 11 R, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 79 , Svartbag 6, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 2 R HØ, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 1 OF, Allike 5 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R HØ, Stær 1 FU, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bjerne: Landsvale 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sildemåge 2 R, Stenpikker 1 M FU. Dieter Maaszen
Fiskeholm: Toppet Skallesluger 2 R, Sorthovedet Måge 0 R, Splitterne 10 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs By: Sildemåge 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 R, Grågås 9 R, Gravand 75 R, Krikand 3 R, Gråand 7 R, Fasan 1 R, Strandskade 2 FU, Vibe 2 FU, Hvidklire 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Rørmose: Gråand 2 R, Fasan 1 R, Ringdue 8 OF, Gransanger 3 SY, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 6 R. Per Damsgaard-Sørensen
Søndersø: Agerhøne 2 YF, Ravn 1 R. Martin Strømkjær


         Bjergvipstjert Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 18. april 2011

Flintager, Munkebo (06:55): Rødstjert 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved (13:15): Stenpikker 1 FU. Dieter Maaszen
Vågebakken (12:00-12:30): Rød Glente 1 N, Musvåge 32 TF. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (11:00): Splitterne 66 R, Skovpiber 1 T, Engpiber 150 R, Rødstjert 1 R hun, Stenpikker 1 R hun. Søren Gjaldbæk
Kirkendrup, Agerhønevænget (10:30): Havørn 1 OF. Henrik Lind, Lilly Sørensen
Skaboeshuse (10:15): Rødstjert 3 R, Ringdrossel 1 N AD han, Ravn 1 FU. Kurt Hansen
Agernæs Alleen + Agernæsvej (08:45): Bomlærke 6 SY. Aksel Christensen
Flyvesandet (08:30): Huldue 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Langeløkken (08:00): Rødstjert 1 R, Ringdrossel 7 R (Min.). Aksel Christensen
Egebjerggaard S. Fælled (07:30): Stenpikker 3 R. Aksel Christensen
Horseklint (07:15-12:45): Rød Glente 1 NØ (10:45), Spurvehøg 24 NØ, Svaleklire 7 OF, Skovpiber 1 NØ, Sjagger 420 NØ, Misteldrossel 11 NØ. Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmning (16:30-17:20): Havørn 1 R AD (Kl. 16.40), Hættemåge 1200 R (2 kolonier). Anders, Dagmar, Valdemar, Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (15:00-16:15): Gravand 119 R, Havørn 1 R AD (Kl. 16.25), Klyde 58 R, Lille Præstekrave 2 R. Anders, Dagmar, Valdemar, Ella Mikkelsen
Vester Egense Nabbengården (17:32):
Hvid Stork 1 R (Mobbet af 2 Fiskehejre). Jens Christensen
Vester Egense Nabbegården (08:15): Stenpikker 2 R. Jens Christensen
Egeby efterskole (07:15): Rødstjert 2 R han. Aksel Christensen
Horseklint (06:10-10:00): Spurvehøg 15 N, Svaleklire 12 NV, Ringdue 540 NV, Skovpiber 25 NV, Bjergvipstjert 1 NV, Jernspurv 36 NV, Sjagger 550 T, Misteldrossel 17 T, Bogfinke 1440 NV, Kvækerfinke 365 NV, Grønsisken 192 NV, Tornirisk 100 NV, Gråsisken 29 NV. Søren Gjaldbæk
Korshavn: Rødstjert 1 SY. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Marstal Havn
: Ravn 2 OF. Morten Müller
Fyns Hoved
: Digesvale 3 OF, Stenpikker 1 F FU. Dieter Maaszen
Horseklint: Rød Glente 1 NØ, Spurvehøg 24 NØ, Musvåge 18 NØ, Svaleklire 7 OF, Ringdue 294 NØ, Landsvale 2 NØ, Skovpiber 1 NØ, Jernspurv 1 NØ, Sjagger 420 NØ, Sangdrossel 2 NØ, Misteldrossel 11 NØ, Topmejse 1 R, Skovskade 2 NØ, Gråkrage 16 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knopsvane 2 AD R, Bramgås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Storspove 5 FU, Sildemåge 15 AD YF, Splitterne 13 R, Havterne 40 FU. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Stenpikker 1 R, Løvsanger 1 SY, Tornirisk 10 R. Jacob Sterup

           Dværgtrappe - område med 7 - 10 hanner


           Stortrappe set på grusvejen fra Guerreiro til N 123

Søndag den 17. april 2011

Valdemar Slot (16:00): Havørn 2 OF. Kristina, Jens-Gert Hansen
Tiselholt/Elsehoved
(11:00) og (12:45): Grønspætte 1 HØ. Karla Sommer
Hesselagergård
: Tårnfalk 2 YF, Bjergvipstjert 1 R Han. Poul Brugs Rasmussen
Ulbølle-Rødkilde
(08:00-09:30): Skovsneppe 1 R, Huldue 2 SY, Rødstjert 2 SY. Niels Bomholt
Hou Nordstrand (06:45-12:00): Spurvehøg 13 T, Fiskeørn 1 NØ, Ringdrossel 2 R, Sjagger 135 T, Misteldrossel 3 T, Tornirisk 81 T. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose (12:50-14:45): Havørn 1 OF AD. Lissi, Ella Mikkelsen
Siø (15:35-16:20): Hjejle 200 R. Ella Mikkelsen
Fredmosen (14:30): Fiskeørn 1 NV. Lene og Frits Thomsen
Botofte Skovmose (14:30-16:00): Lille Regnspove 2 R (På stranden), Stenpikker 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tranekær (14:00-14:15): Huldue 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Lindkær, Ravnholt (15:30-16:40): Havørn 2 (Unge fugle. Den ene, vel en 2k, sad i længere tid i toppen af en gran og skreg. Senere i noget der lignede parringsflugt), Duehøg 1 R han, Fiskeørn 1 N (Kl.16.10), Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (14:00-15:00): Havørn 1 R AD. Bodil og Hans Rytter
Grusgrave v. Birkum (17:20): Hættemåge 1500 R (Godt gang i parringsadfærden:-) Redebygningen også så småt igang). Per Rasmussen
Tarup Davinde grusgrav ved Birkum: Hættemåge 2000 R (Kolonien er tilsyneladende i opløsning. Ingen fugle på øen og alle fugle lå på vandet på trods af at der ikke var forstyrrelser. Sorthovedet måge ikke set.). Mogens Ribo Petersen
Selleberg, Marslev: Grønspætte 1 R. Mogens Ribo Petersen
Korup: Løvsanger 1 SY. Bente Christensen
Bispeeng (12:30-13:30): Lille Præstekrave 2 R. Anders Myrtue
Vestermaden, Mesinge (09:45-10:15): Lille Regnspove 1 R, Stenpikker 3 R, Bomlærke 2 SY. Ole Reuther
Ferritslev (08:30): Vandrefalk 1 Ø. Hans Rytter
Allested, matriklen: Rød Glente 1 R. Jesper Steiniche
Dømmestrup (18:30): Lille Præstekrave 1 FU. Anne Veber Døssing
Skaboeshuse (18:15): Fløjlsand 32 N, Agerhøne 2 R, Huldue 2 N, Rødstjert 4 SY, Ringdrossel 2 R han. Kurt Hansen
Æbelø (09:15-14:00): Huldue 2 SY, Løvsanger 1 SY, Ravn 2 R.Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Fiskeørn 1 NØ, Ravn 2 OF. Esben Eriksen
Sortemosen: Grågås 4 R, Gravand 8 R, Pibeand 21 R, Knarand 6 R, Gråand 10 R, Spidsand 1 M R, Skeand 28 R, Rød Glente 1 NV, Rørhøg 1 F 2K OF, Vandrefalk 1 R, Blishøne 30 R, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Svaleklire 4 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 6 R, Sildemåge 6 R, Sølvmåge 35 R, Engpiber 8 R, Løvsanger 1 SY. Arne Bruun
Lohals: Husrødstjert 1 F SY, Munk 3. Ivan Olsen
Søgård Pyt: Havørn 1 AD FU. Ivan Olsen
Siø: Grågås 50 YF, Knortegås 150 R, Ederfugl 100 YF, Strandskade 2 YF. Kjeld Hansen
Noret - Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 37 R, Hvidklire 1 R. Kjeld Hansen
Siø: Gul Vipstjert 2 YF. Ole Goldschmidt
Botofte Strand: Toppet Lappedykker 2 R, Toppet Skallesluger 15 R, Splitterne 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Flådet (Tranekær): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 3 R, Gravand 2 R, Krikand 12 R, Atlingand 1 R, Sølvmåge 2 R, Huldue 1 OF, Gråkrage 14 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav: 14,40 + 15,00 Fiskehejre 2 NØ, Rød Glente 1 2K S, Havørn 4, Rørhøg 4, Spurvehøg 4 NØ, Tårnfalk 3 R, Storspove 45 Ø, Huldue 2 OF, Ravn 2 OF. Ole Goldschmidt
Lundemosen: Rørhøg 2 YF. Ole Goldschmidt
Hannebjerg Mose: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Grågås 12 R, Gravand 2 R, Troldand 45 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R . Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 183 R, Rørdrum 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 26 R, Gravand 12 R, Pibeand 118 R, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 11 R, Spidsand 2 R, Taffeland 6 R, Troldand 20 R, Sortand 2 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 2 YF, Blishøne 87 R, Strandskade 6 R, Vibe 6 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 12 R, Gravand 8 R, Knarand 3 R, Krikand 16 R, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Taffeland 32 R, Troldand 910 R, Bjergand 26 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 70 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 3 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 120 R, Tornirisk 20 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3 R,  Grågås 2 R, Gravand 18 R, Pibeand 58 R, Knarand 16 R, Krikand 165 R, Gråand 20 R, Spidsand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 56 R, Havørn 1 M AD R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 30 R, Vibe 24 R, Rødben 6 R, Stormmåge 4 R, Sanglærke 10 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Stær 35 R. Ole Goldschmidt
Rødkilde Enge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Gravand 5 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Skovsneppe 1 R, Rødben 6 R, Stormmåge 35 FU, Huldue 2 SY, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 5 R, Gransanger 2 SY, Halemejse 2 YF P, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Råge 14 FU, Gråkrage 2 R, Stær 4 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 5 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Rødstjert 1 M SY. Niels Bomholt
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R. Bodil og Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 20 R, Gravand 3 R, Knarand 4 R, Gråand 15 R, Skeand 8 R, Taffeland 6 R, Troldand 7 R, Havørn 2 R, Rørhøg 2 FU, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 N, Blishøne 50 R, Svaleklire 4 R, Hættemåge 2 OF, Svartbag 1 2K OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 15 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gransanger 4 SY, Løvsanger 4 SY, Ravn 1 OF, Rørspurv 10 R. Per Rasmussen
Ferritslev: Vandrefalk 1 Ø, Jernspurv 1 RI, Husrødstjert 2 M 3K+ RI, Solsort 1 F 3K+ RI, Gransanger 1 RI, Musvit 2 RI. Hans Rytter
Kerteminde Havn: Husrødstjert 1 SY. Bo K. Stephensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R. Bodil og Hans Rytter
Lundsbjerg Skov & Lunden v/Hverringe: Huldue 1 SY, Ravn 2 R. Bo K. Stephensen
Noret v/Holckenhavn: Skeand 4 R, Troldand 40 R, Strandskade 2 YF, Vibe 2 YF, Svaleklire 4 R, Munk 1 YF SY, Gransanger 3 YF SY. Kjeld Hansen
Vestermade: Vibe 6 TH, Småspove 1 R, Rødben 5 FU , Engpiber 12 R, Stenpikker 3 R, Bomlærke 2 R. Ole Reuther
Vitsø: Knopsvane 7 YF TH, Grågås 80 FU, Gravand 41 FU, Pibeand 15 FU, Knarand 5 FU, Krikand 54 FU, Gråand 40 FU, Skeand 21 FU, Troldand 104 FU, Hvinand 13 FU, Blishøne 95 FU, Klyde 9 FU, Vibe 23 YF, TH, Rødben 3 FU, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 180, Sølvmåge 78 R, Splitterne 5 R, Ringdue 7 SY, Hvid Vipstjert 8 FU, Solsort 8 YF SY, Gransanger 9 SY, Blåmejse 9 YF AA, Gråkrage 6 FU, Ravn 1 OF, Stær 18 FU, Bogfinke 7 YF SY. Morten Müller
Ålebæk: Rørhøg 2 M OF. Jens Bækkelund
Æbelø: Grågås 8 R, Fasan 2 R, Strandskade 3 R, Huldue 2 SY, Sanglærke 2 SY, Løvsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 2 R, Ravn 2 YF TH, Gulspurv 2 R. Jens Bækkelund


        Lille tårnfalk, Mertola Portugal

Lørdag den 16. april 2011

Tryggelev Nor: Bysvale 1 FU, Skægmejse 1 SY. FVF arbejdsgruppe, Jens Kristian Holm
Nørreballe Nor
(16:00): Dværgterne 1 FU. HES, POX, Lissi, Jens Kristian Holm
Siø
(09:00): Sorthovedet måge 3 AD (2M+1F). Esben Eriksen
Gulstav Mose
: Nilgås 1 T (kom trækkende og gik nok ned i sydenden af mosen (også en Svanegås på lokaliteten). Thorbjørn Eriksen
Skaboeshuse
(08:45): Ringdrossel 1 R han. Kurt Hansen
Strandvænget, Nyborg: Stenpikker 1 R. Eske Frank Morthensen
Juelsbergskoven, Nyborg: Ravn 1 YP. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Hverringe, Kerteminde (16:50-17:00): Rød Glente 1 OF.Ellis Utzon, Niels Peter Utzon
Langemose/Måle: Gul Vipstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Spættet sæl 1 R (hovedet op ad vandet udfor Langemose/Måle). Bo K. Stephensen
Måle: Rød Glente 1 T. Bo K. Stephensen
Nærå strand (09:30-10:00): Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl), Stor Præstekrave 23 R, Rødben 27 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Matriklen: Munk 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hallindskoven: Natugle 2 YF TH, Rødstjert 1 YF TH, Løvsanger 1 YF SY. Esben Eriksen
Thurø Rev: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Bramgås 160 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 123 FU, Krikand 11 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 YF, Rødben 12 YF SY, Svaleklire 1 R, Tornirisk 5 R,Rørspurv 2 T. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Fiskehejre 3 YF, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY. Arne Bruun
Søby Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Gravand 42 R, Pibeand 1 R, Krikand 40 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 11 R, Strandskade 17 R, Storspove 2 R, Rødben 2 R, Havterne 3 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 50 OF. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 43 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Grågås 55 R, Gravand 7 R, Knarand 16 R, Krikand 8 R, Skeand 9 R, Taffeland 23 R, Troldand 210 R, Toppet Skallesluger 4 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Hættemåge 900 YF, Sølvmåge 8 R, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Spætmejse 3 SY. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 F R. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammond
Gulstav Vesterskov: Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop: Ederfugl 35 S, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Landsvale 1 OF, Husrødstjert 1 F FU, Tornirisk 25 OF, Rørspurv 1 R. Ivan Olsen
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Knortegås 8 V, Ederfugl 4 R, Havlit 23 RI. Ivan Olsen
Gulstav Mose: Rødstrubet Lom 8 Ø, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 6 Ø, Sortstrubet Lom 3 Ø, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 SY, Bramgås 500 Ø, Nilgås 1 N, Pibeand 15 FU, Knarand 2 FU, Ederfugl 497 Ø, Havlit 29 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 T, Tårnfalk 1 Ø, Vandrikse 1 R, Trane 2 R NØ, Rødben 2 FU, Almindelig Kjove 1 Ø, Splitterne 2 Ø, Fjordterne/Havterne 1 Ø, Sanglærke 6 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 5 FU, Engpiber 13 N, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Ringdrossel 1 R N, Sangdrossel 2 SY, Munk 4 R, Gransanger 15 SY, Løvsanger 1 SY, Skovskade 10 T, Sortkrage 2 R, Gulirisk 1 BR R N, Tornirisk 5 R, Gulspurv 2 R. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammond
Gulstav Vesterskov: Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 2 R, Korttået Træløber 1 SY. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammond
Keldsnor: Nilgås 1 R (Sås tidligere indtrækkende ved Gulstav klint.), Spurvehøg 1 R. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammond
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 FU. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammond
Ristinge Hale: Toppet Lappedykker 21 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Krikand 2 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 6 FU, Havterne 3 FU, Dværgterne 1 FU. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammond
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Stenpikker 1 M FU. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammond
Siø: Havørn 1 AD OF, Sildemåge 1 R. Kristoffer Hansen, Per Rasmussen, Mark Andrew Hammo
Lindelse: Havørn 2 AD OF ( Ikke parret fra Skovsgård. Måske parret fra Tåsinge? ). Anders Odd Wulff Nielsen
Fredmosen: Blisgås 9 Ø, Grågås 235 R, Havørn 1 2K S, Rørhøg 9 R, Spurvehøg 3 NØ, Musvåge 2 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 M AD NØ, Vandrefalk 1 F AD NØ, Vandrikse 1 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Løvsanger 6 SY, Pungmejse 4 YF, Husskade 4 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Hedevejens Pyt: Grågås 60 R, Gråand 32 R, Atlingand 4 R, Skeand 21 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 4 R. Ole Goldschmidt
Humble: Ravn 1 OF. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Knarand 8 R, Skeand 4 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Digesvale 110 R, Landsvale 20 R. Ole Goldschmidt
Siø: Spidsand 2 R, Skeand 6 R, Klyde 2 R, Hjejle 1020 R, Sorthovedet Måge 3 AD R, Hættemåge 360 R, Sildemåge 2 R, Splitterne 2 R, Skovpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Marstal Havn: Skovskade 5 OF. Morten Müller
Ferritslev: Solsort 1 M 2K RI, Sumpmejse 1 M 3K+ RI, Musvit 1 M 3K+ RI. Bodil og Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 12, Grågås 21 OF, Gravand 14 R, Knarand 17 R, Krikand 14 R, Gråand 18 R, Skeand 57 FU, Troldand 32 R, Hvinand 4 R, Havørn 1 AD OF, Fasan 4 R, Blishøne 18 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 58 R, Svartbag 6, Huldue 2 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 1 OF, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 OF, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R HØ, Allike 10 OF, Gråkrage 4 OF, Ravn 3 OF, Skovspurv 9 R, B, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 5 OF, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Odense Jernbaneterræn: Husrødstjert 1 SY. Mark Andrew Hammond


Fredag den 15. april 2011

Ny Bjerreby (10:30): Havørn 4 OF (2-3K fugle), Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Havørn 2 OF. Hanne Petersen
Nørreballe Nor
: Sortklire 1 R, Landsvale 1 R. Poul Rasmussen
Hou plantage
(08:00): Løvsanger 1 SY. Aksel Christensen
Firtalsstrand - Ølund
(17:00): Knarand 10 R, Havørn 1 OF AD, Klyde 100 R (Ca). Anders Myrtue
Lindøhoved, Æbelø ebbevej (12:50-13:50): Stor Regnspove 91 R, Rødben 45 R, Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Vestermaden, Mesinge (10:00): Stenpikker 2 R, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Vestermaden (09:15-09:30): Hjejle 200 R. Michael Glentedal
Nærå strand (08:50-12:10): Lysbuget Knortegås 27 R, Stor Regnspove 107 R. Ella Mikkelsen
Tarup-Davinde, Grusgrav v. Birkum: Lille Præstekrave 2 OF AD, Hættemåge 1800 YF AD (I kolonien), Digesvale 2 OF AD. Henrik Kalckar Hansen
Nordfyns Gymnasium: Ringdrossel 1 R hun. Søren Gjaldbæk
Æbelø (08:30-19:00): Huldue 3 SY, Ravn 2 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing: Havørn 1 AD Ø, Husrødstjert 2 SY. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Krikand 65 R, Rørhøg 2 M 4K+ R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 R, Vibe 6 R, Svaleklire 4 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle Skove: Havørn 1 5K+ R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Huldue 1 SY, Gransanger 30 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 6 YF, Korttået Træløber 6 SY. Ole Goldschmidt
Nielstrup Sø: Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Gråand 3 R, Blishøne 3 R. Arne Bruun
Sortemosen: Pibeand 30 R, Krikand 40 R, Svaleklire 2 R, Landsvale 1 N. Hans Rytter
Grusgrave v/Davinde: Sorthovedet Måge 1 AD TH. Martin Strømkjær
Hvedholm (Horne): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 YF BR, Gråand 5 YF, Klippedue/Tamdue 5 R, Ringdue 7 SY, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 1 SY, Hvid Vipstjert 2 YF, Jernspurv 4 SY, Husrødstjert 1 SY, Solsort 4 YF, Sangdrossel 1 OF, Munk 1 M SY, Gransanger 5 SY, Blåmejse 11 YF, Musvit 6 YF, Spætmejse 2 YF TH, Allike 2 YF BR, Skovspurv 4 YF, Bogfinke 8 YF, Grønirisk 3 YF, Gulspurv 7 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændekilde: Stær 3. Evald Mehlsen
Bøjden By: Rød Glente 1 NØ, Rørhøg 1 M N, Spurvehøg 1 F NØ, Musvåge 40 NØ. Erik Damm
Egebjerggård Storskov: Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Fangel: Rørhøg 1 M Ø, Stær 3 R. Evald Mehlsen
Flyvesandet: Knopsvane 2 N, Ederfugl 40 R, Havlit 5 R, Sortand 50 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 29 R, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 9, Ringdue 2 R, Sanglærke 18 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 30 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 R, Bogfinke 64, Stillits 3 FU, Tornirisk 6 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 34 R, Storspove 91 R, Rødben 45 R, Havterne 8 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 1 FU, Gulspurv 5 R, Bomlærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Marslev: Agerhøne 2 YF, Strandskade 2 YF, Sangdrossel 2 YF. Martin Strømkjær
Nymark Skov: Ravn 2 R , Stær 5 FU. Evald Mehlsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 40 R, Grågås 58 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 27 R, Gravand 21 R, Pibeand 6 R, Gråand 2 R, Strandskade 42 R, Hjejle 7 R, Almindelig Ryle 12 R, Storspove 107 R, Rødben 3 R, Stormmåge 36 R, Sølvmåge 44 R, Svartbag 3 R, Splitterne 12 R, Hvid Vipstjert 31 R. Ella Mikkelsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum):Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Sundet - Faaborg: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 49 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 24 AD SDR R, Skarv 4, Knopsvane 21 3K+ R, Gravand 2 R, Knarand 1 M R, Krikand 2 R, Strandskade 2 R, Svartbag 2, Digesvale 2 FU, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Sønderhjørne: Sortstrubet Lom 26 SØ, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 54 N, Knopsvane 8 SØ, Grågås 15 T, Knortegås 2 SØ, Gravand 3 V, Ederfugl 1370 SØ, Havlit 3 T, Sortand 200 SØ, Fløjlsand 17 SØ, Hvinand 10 V, Toppet Skallesluger 19 SØ, Rørhøg 1 NØ, Musvåge 1 NØ, Klyde 2 V, Dværgmåge 6 SØ, Hættemåge 5 NØ, Stormmåge 5 NØ, Sildemåge 2 SØ, Splitterne 18 SØ, Havterne 21 SØ, Alk 5 SØ, Ringdue 10 V, Digesvale 1 T, Engpiber 50 NØ, Rødstjert 1 SY, Løvsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Tornirisk 10 T. Per Poulsen
Tarup Grusgrave: Duehøg 1 F AD OF, Agerhøne 2 R, Svaleklire 1 R, Løvsanger 14 R. Martin Strømkjær
Vestermade: Landsvale 1 OF, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 R, Bomlærke 1 R. Ole Reuther
Vitsø: Lille Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 14 TH, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 2 OF, Grågås 108 FU, Rørhøg 2 M AD FU, Spurvehøg 1 TF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 M AD OF, Strandskade 10 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 2 TH, Hjejle 1 R, Vibe 29 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Splitterne 3 FU T. Morten Müller
Åmosen: Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Gravand 3 R, Krikand 17 R, Atlingand 1 M R, Skeand 2 R, Taffeland 2 R, Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 2 YF P, Blishøne 2 R, Vibe 17 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Æbelø: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 6 R, Gravand 9 R, Troldand 9 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Huldue 3 SY, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 1 R, Husrødstjert 1 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 8 SY, Ravn 2 R,Stær 40 R. Jens Bækkelund


Torsdag den 14. april 2011

Tarup-Davinde (13:00-14:00): Havørn 1 OF (2-3 K over søerne i kappendrup), Sorthovedet Måge 1 R (ø i Davindesø). Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand (08:30): Klyde 175 R (Mellemstykket). Dieter Maaszen
Flyvesandet (10:15-11:15): Spurvehøg 25 V, Hedelærke 2 SY. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Amalielyst: Huldue 1 YF SY, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 2 YF SY. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Gråstrubet Lappedykker 1 R. Arne Bruun
Firtalsstrand: Klyde 175 R, Svaleklire 4 FU. Dieter Maaszen
Fiskeholm: Skarv 10 R, Knopsvane 3 R, Gråand 4 R, Strandskade 2 R, Sorthovedet Måge 5 R (Midt i hættemåge flokken. 2 par +1der gik ned på den nordlige side af øen. ), Hættemåge 700 R, Stormmåge 450 R, Svartbag 2 R, Splitterne 4 R. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 4. Kirsten Pedersen


                                                  Dokumentationsfoto af den Hvide stork ved Vester Skerninge børnehave. Billedet er taget på mobiltelefon af Ulrik Vestergaard Jense

Onsdag den 13. april 2011

Hallindskoven, Svendborg (12:30- ): Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Svendborg, Trappebæksvej
: Rødstjert 1 R. Steen Winkel
Christiansminde
: Rødstjert 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY
Neergårdsmindeskoven (Thurø)
: Munk 1 SY
Åmosen
: Rørhøg 1 M FU
Vester Skerninge, Vestre Stationsvej
(07:40):
Hvid stork 1 R. Ulrik Vestergaard Jensen (Se også...)
Vester Skerninge, Vestre Stationsvej nr. 2
(08:00):
Hvid Stork 1 FU (På mark ved børnehaven). Ansætte fra børnehaven (Se også...)
Hesselagergård: Stær 14 OF, Grønbenet rørhøne 4 FU, Knopsvane 2 ( den ene på reden), Blishøne 8 FU, Stor skallesluger 2 FM FU, Gråand 10 FU, Sangdrossel 2 SY, Hvid vipstjert 2 FU, Gravand 4 FU. (Påskelam 40 FU + deres mødre). Poul Brugs Rasmussen
Espe: Rød Glente 1, Gransanger 1, Stær 10, Allike 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brahetrolleborg (10:30-10:45): Løvsanger 1 SY. Hans Rytter
Brahetrolleborg enge (12:15): Sorthalset Lappedykker 1 R (I hættemågekoloni). Ella Mikkelsen
Sdr. Nærå -Blæsbjerggyden (14:00): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R (17. dag). Erik Ehmsen
Arreskov sø (09:30-11:00): Sorthalset Lappedykker 1 R, Landsvale 25 R. Ella Mikkelsen
Sollerup (07:50-10:30): Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård sø (11:15-12:00): Knarand 10 R, Skeand 52 R. Ella Mikkelsen
Faaborg, enge ved Føtex (15:00):
Hvid stork 1 R. Joachim Andersen
Sundet (11:15-11:45): Lille Lappedykker 2 SY, Gravand 4 FU/R, Digesvale 12 FU, Landsvale 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Agernæs (15:30): Rød Glente 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Grønspætte 1 YF SY (hørt synge flere gange. Første gang jeg hører den siden februar. Måske yngler den for 3. år i træk? Eller bare en strejfer.). Esben Eriksen
Vester Skerninge
:
Hvid Stork 1 R (Set af Ulrik V. Jensen. På marken ud for børnehaven Mariehønen, Vestre Stationsvej 5762 Vester Skerninge. via MFJ)
Botofte Skovmose
: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 36 R, Gravand 22 R, Pibeand 2 R, Knarand 9 R, Krikand 42 R, Gråand 49 R, Atlingand 2 R, Skeand 31 R, Taffeland 11 R, Troldand 36 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 49 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 24 R, Rødben 12 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 8 R, Digesvale 3 R, Landsvale 6 R, Engpiber 2 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 59 R, Sangsvane 9 2K R, Grågås 18 R, Gravand 4 R, Pibeand 8 R, Knarand 11 R, Krikand 24 R, Gråand 16 R, Skeand 26 R, Troldand 6 R, Blishøne 11 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 28 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 15 R, Troldand 600 R, Blishøne 16 R, Landsvale 25 FU. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Sølvhejre 1 R (17. dag), Knarand 6, Blå Kærhøg 1 F FU, Digesvale 40 FU, Landsvale 100 FU, Sortkrage 1 FU, Ravn 1 R, Stær 2000 T NAT. Erik Ehmsen
Faaborg: Stillits 60 (de fouragerer stadig på mark lige nord for byen ved rundkørslen). Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods: Løvsanger 1 SY. Hans Rytter
Brahetrolleborg Gods: Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Skeand 1 R, Taffeland 6 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 600 R (koloni). Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 227 R (på øen), Knopsvane 6 R, Grågås 17 R, Gravand 7 R, Knarand 10 R, Krikand 8 R, Gråand 6 R, Skeand 52 R, Troldand 4 R, Hvinand 2 R, Blishøne 7 R, Vibe 3 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 3 R, Ringdue 5 R, Hvid Vipstjert 3 R, Allike 22 R, Bogfinke 10 R, Grønsisken 20 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Sollerup: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Vandrikse 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 6 SY, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 4 SY, Stillits 3 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Horne By: Skarv 1 OF, Gråand 4 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 6 YF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 15 R, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 R, Grønirisk 7 R, Stillits 4 R, Gulspurv 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden By: Rørhøg 1 M FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Bjergand 6 R, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 420 R, Almindelig Ryle 17 FU, Havterne 3 R. Erik Ehmsen
Bellinge: Ringdue 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 3 FU, Grønirisk 7 FU, Dompap 4 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Assistens Kirkegård, Odense: Misteldrossel 1 SY, Løvsanger 1 FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Gravand 36 R NAT, Pibeand 19 FU, Gråand 2 R, Skeand 4 FU, Troldand 2 FU, Strandskade 2 R NAT, Vibe 7 FU, Brushane 10 FU, Storspove 12 FU, Rødben 1 FU, Stær 40 FU. Kurt G. Holm
Ejlby: Ravn 1 OF. Jens Friis-Walsted

           Lille Præstekrave taget i dag ved Tåstebjerg, Horne. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 31/03-2011:
                                Klagegebyrer på miljøsager er i strid med FN-konvention
                                Kirkeuglen skal findes med ghettoblaster
                               
Danske hedehøge er ved at forlade Afrika
                                Hårde tider for havfuglene på Hawaii


 Næbringmærkning  4JD, Taffeland han, her fotograferet i Sundet den 11-04-2011  sammen med 3 andre taffelænder, en ting jeg ikke har set tidligere. Foto og tekst: Erik Thomsen

Taffelanden er ringmærket d. 17/12-2010 ved SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 44 FRANCE og set igen ved 11/04/2011 FAABORG meddeler Erik Thomsen

Tirsdag den 12. april 2011

Svendborg Naturskole (13:00): Dværgfalk 1 OF. Erik Ehmsen
Broholm: Træløber 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø: Sorthalet lappedykker 6 FU, Misteldrossel. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon
Arreskov Sø (07:10-11:00):
Sølvhejre 1 R, Digesvale 7 FU, Landsvale 90 FU, Ringdrossel 1 R, Løvsanger 1 SY. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmningen
: Toppet lappedykker 32 R. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon
Bøjden Nor
(12:15-13:00): Lille Skallesluger 1 R hun, Hjejle 200 R. Niels Bomholt
Lunget, Ørbæk
(11:00): Rød Glente 1 OF (Lavt over haven). Michael Højgaard Hansen
Grusgraven v.Birkum (14:40): Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 2800 R (På vandet). Dieter Maaszen
Agernæs Stenøvej (17:45): Stenpikker 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 41 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 6 R,
Sølvhejre 1 R (16. dag), Fiskehejre 4 R, Knopsvane 10 R, Grågås 26 R, Gravand 1 R, Pibeand 39 R, Knarand 1 R, Krikand 2 R, Skeand 4 R, Troldand 250 R, Hvinand 8 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 23 R, Vibe 1 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 9 FU, Svartbag 4 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 7 FU, Landsvale 90 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Ringdrossel 1 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 21 R, Munk 4 FU, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 4 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 13 R, Spætmejse 2 R, Husskade 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 6 R, Stær 58 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 3 R, Stillits 1 R, Lille Gråsisken 6 FU, Dompap 3 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt
Faaborg: Munk 1 SY. Per Poulsen
Sundet, Faaborg: Digesvale 2 FU. Per Poulsen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 5 R, Gravand 6 R, Pibeand 9 FU, Krikand 5 R, Troldand 94 R, Bjergand 10 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 8 R, Strandskade 4 R, Hjejle 200 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 3 R, Sanglærke 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Musvit 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Svanninge Bakker: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Musvit 3 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 3 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt


             Ringdrossel overflyver Ørnehøj og fløj ud mod vest syd for Søgaard og gik ned der.

Mandag den 11. april 2011

Svendborg, Hallindskovvej nr. 77 + 74 (13:20 - 13:22): Gulirisk 1 R KA. Esben Eriksen
Svendborgsund, matriklen
(17:45): Havørn 1 IMM SØ (Fløj over matriklen og fortsatte i retningen af Valdemarslot), Rørhøg 1 NØ, Spurvehøg 1 NØ
Sudemade Skov (Thurø)
: Bramgås 160 Ø, Splitterne 3 R, Ringdue 2 KA, Stor Flagspætte 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 2 R, Stær 2 R, Dompap 1 SY
Svendborg, Strandvej:
Fiskeørn 1 N AD (Stille skruende i medlys 3-4 hushøjder over matriklen, hvilket skue..!). Jan Stener Jørgensen
Bregninge Bakker, Tåsinge
: Rød Glente 1 OF. Poul Rasmussen
Rudkøbing
:
Husrødstjert 12 SY Han. Søren Bøgelund
Strynø
(17:00): Havterne 2 R. Steen Winkel
Gulstav
: Grågås 30 R, Skeand 2 M OF, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Landsvale 12 R, Engpiber 4 R, Rødhals 4 FU, Husrødstjert 1 M FU, Ringdrossel 2 M FU, Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 6 FU, Gransanger 4 SY, Ravn 1 R, Stær 40 R, Stillits 1 R, Tornirisk 8 R
Arreskov Sø
:
Sølvhejre 1 R set (07:15), (15:20) og (19:45) (15. dag), Blå oliebille 1 R, Lille kålsommerfugl 1. Erik Ehmsen
Lundeborg (07:00): Stær 15 R. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær, Ravnholt
(18:00-18:50): Havørn 1 R 2K, Landsvale 10 FU, Løvsanger 1 SY, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v. Davinde
(09:10): Sorthovedet Måge 1 YF AD (På den lille ø i Davinde Sø). Per Rasmussen
Tarup Grusgrave (16:30): Løvsanger 1 SY (Den første i år). Per Rasmussen
Sundet, Faaborg: Taffeland 4 R (Næbringmærkning 4JD, Taffeland han, her fotograferet i Sundt den 11-04-2011 sammen med 3 andre taffelænder, en ting jeg ikke har set tidligere. Læs også...). Erik Tomsen
Sundet, Faaborg (13:20):
Sølvhejre 1 R (Sås flyvende lavt over vandet, hvorefter den landede ved den gamle skydeplads uden at kunne ses. Eftersøgt fra flere steder langs stien, men ikke genfundet.). Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (06:15): Sortstrubet Lom 59 SØ, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 8 N, Fiskehejre 1 N, Grågås 10 N, Knortegås 35 SØ, Gravand 6 SØ, Skeand 2 V, Bjergand 10 T, Ederfugl 1660 SØ, Sortand 116 SØ, Fløjlsand 16 SØ, Havlit 3 T, Hvinand 3 SØ, Toppet Skallesluger 16 SØ, Spurvehøg 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ kl. 1100, Klyde 2 SØ, Vibe 1 T, Hættemåge 10 NØ, Splitterne 8 T, Havterne 1 SØ, Lomvie 1 SØ, Alk 1 V, Ringdue 58 V, Skovpiber 4 V, Engpiber 57 NØ, Munk 2 SY, Bogfinke 10 V, Stillits 13 V, Tornirisk 14 V, Lille Gråsisken 3 T, Marsvin 5 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Håre - Favrskov (15:25-15:50): Grønspætte 1 R, Misteldrossel 1 R, Løvsanger 1 SY, Ravn 2 R. Lene og Frits Thomsen
Fyns Hoved (14:30): Ringdrossel 1 OF (14:45). Dieter Maaszen
Horseklint, Hindsholm (08:00-14:00): Sortand 150 FU, Sort Glente 1 NØ (12:55), Rød Glente 2 NØ (10:40 og 12:35), Spurvehøg 22 NØ, Musvåge 25 NØ, Mudderklire 1 R, Landsvale 1 FU, Stenpikker 1 FU. Dieter Maaszen
Egebjerggaard (17:00): Landsvale 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Blå Kærhøg 2 NØ (Han 13.58 + hun 14.06), Duehøg 1 M OF,
Gulirisk 1 R (Opdaget på kaldet. Landede i naboens have, hvorefter den fløj til genboens have). Esben Eriksen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF SY, Bramgås 40 Ø, Knarand 6 R, Digesvale 10 R, Landsvale 8 R, Ringdrossel 1 R, Løvsanger 1 SY. Arne Bruun
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 2K+ R, Rørhøg 1 F FU, Svaleklire 1 FU, Landsvale 10 FU, Løvsanger 1 SY, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Bjerne: Rørhøg 1 N, Spurvehøg 13 T, Musvåge 34 T, Hjejle 20 T, Hvid Vipstjert 15 OF, Gransanger 4 SY, Spætmejse 1 SY, Ravn 2 OF, Tornirisk 15 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet - Faaborg: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 28 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 21 R, Skarv 2 FU, Sølvhejre 0 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Hvinand 2 FU. Jacob Sterup
Svanninge: Svanningevej 40 Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Løvsanger 1 SY ( Den første i år. Samme ankomst dato som sidste
år.). Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: På den lille ø i Davinde Sø Sorthovedet Måge 1 AD YF TH. Per Rasmussen
Marstal Havn:  Vandrefalk 1 OF (Mågerne var så venlige at gøre mig
opmærksom på den.Aktiv flugt mod nv.). Morten Müller
Fyns Hoved: Havterne 2 R, Ringdrossel 1 OF. Dieter Maaszen
Horseklint: Fiskehejre 2 NØ, Sortand 150 FU, Fløjlsand 7 FU, Toppet Skallesluger 9 FU,
Sort Glente 1 NØ, Rød Glente 2 NØ, Spurvehøg 22 NØ, Musvåge 44, Lille Kobbersneppe 15 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 5 OF, Ringdue 115 NØ, Landsvale 1 NØ, Stenpikker 1 F FU, Gransanger 3 FU, Skovskade 2 NØ, Bogfinke 30 NØ, Stillits 2 R. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Landsvale 1 OF, Rødhals 15 R, Sangdrossel 2 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sortand 28 R, Toppet Skallesluger 51 R, Rødben 3 NV, Sildemåge 2 AD R, Splitterne 2 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Rødhals 45 R, Rødstjert 1 R, Gransanger 6 R, Fuglekonge 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Kristoffer Hansen
Nørreballe Nor: Bjergand 260 R, Klyde 47 R. Arne Bruun
Slipshavn Enge: Blå Kærhøg 1 BR NØ, Tårnfalk 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Rødstjert 1 SY, Ravn 2 R. Kristoffer Hansen


              Sydlig blåhals Sneum Digesø d. 10. april 2011.

Søndag den 10. april 2011

Svendborgsund-broens nordligste ende (13:05): Rød glente 1 N. Peder Skou
Vester Skerninge
:
Hvid Stork 1 R. Helge Andersen Lund
Monnet
: Vandrefalk 1 R AD hun, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Regnspove 63 R, Huldue 3 OF, Sanglærke 126 R, Digesvale 1 OF, Lækat 1. Poul Rasmussen
Syltemade Ådal
(11:30-13:15):
Rødstjert 1 SY. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(12:00-12:30): Havørn 1 R, Klyde 39 R. Hanne, Ebbe Larsen
Sædballe, Fredmosevej
(09:50): Stenpikker 1 R. Lene og Frits Thomsen
Drejø:
Rørhøg 4 YF (Ved Nørresø, Søndersø og Mejlhoved), Ravn 1 R. Niels Andersen
Arreskov Sø
:
Sølvhejre 1 R (14. dag), Rød glente 1 R, Havørn 1 2K, Løvsanger 1 SY, Gråstrubet lappedykker 12 R (hvilket vist nok er det højeste antal nogensinde ved AS). Erik Ehmsen
Lunget, Ørbæk
(09:00-10:30):
Løvsanger 1 SY, Ravn 4 OF. Michael Højgaard Hansen
Bispeeng:
Blåhals 1 SY (Sydlig). Mogens Agergård, Kurt Due Johansen
Odense Å, Søparken
(11:00): Fiskeørn 1 NV. Henrik Mørup-Petersen
Hvidkærmosen
:
Løvsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Blommenslyst
: Landsvale 1 R. Michael Mosebo Jensen
Flægskoven, Vittinge
(16:00-16:05): Landsvale 6 OF. Peder Blommegård
Fyns Hoved
(13:45-14:45): Tejst 2 FU, Stor Tornskade 1 FU (13:45). Dieter Maaszen
Vågebakken (13:15): Rød Glente 1 R. Søren Gjaldbæk
Flasken, Mesinge (11:30): Svaleklire 6 R. Ole Reuther
Bregnør Bugt (09:30): Ravn 2 OF. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved (10:45-13:30): Fjordterne 2 R, Stor Tornskade 1 R. Leif Knudsen
Horseklint (06:15-12:30): Sortand 170 R, Fløjlsand 40 R, Rød Glente 3 NV (8.00, 12.00, 12.05), Spurvehøg 16 NV, Musvåge 117 T, Dværgfalk 1 NV (7.30), Huldue 3 NV, Ringdue 903 NV, Hedelærke 1 T, Landsvale 1 NV, Skovpiber 3 NV, Engpiber 187 NV, Hvid Vipstjert 52 (41 NV, 11 R), Jernspurv 53 V, Ringdrossel 1 R AD han, Sjagger 400 TF, Misteldrossel 30 V, Bogfinke 1720 NV, Kvækerfinke 71 NV, Grønsisken 191 NV, Tornirisk 96 NV, Gråsisken 22 NV, Rørspurv 19 NV, [SG, CMI, DMZ. Søren Gjaldbæk
Vestermaegyden, Mesinge: Bomlærke 1 R. Ole Reuther
Sø syd for Korshavn:
Rødstjert 1 R. Søren Gjaldbæk
Korshavn:
Rødstjert 1 SY. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Husrødstjert 1 R (Toldbodvej set fra Rutebilstationen Hvor de også holdt til sidste år). Anders Odd Wulff Nielsen
Vornæs Skov
: Munk 1 SY, Gransanger 2 SY. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Storspove 32 R. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 49 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 112 R, Pibesvane 80 R, Grågås 19 R, Bramgås 1 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 129 R, Gravand 41 R, Knarand 2 R, Krikand 114 R, Gråand 16 R, Spidsand 1 R, Ederfugl 137 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 40 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 F AD R, Strandskade 64 R, Vibe 13 R, Almindelig Ryle 14 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 54 R, Rødben 42 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 587 R, Svartbag 15 R, Havterne 1 R, Huldue 3 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 116 SY, Engpiber 64 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 12 R, Stær 9 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 R. Poul Rasmussen
Hav syd for Thurø
: Splitterne 7 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 102 FU, Gravand 6 R, Pibeand 13 FU, Krikand 20 FU, Strandskade 4 R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 10 R, Hættemåge 6 R, Engpiber 1 YF SY, Rørspurv 1 R. Arne Bruun
Hav ved Dovns Klint (KA46): Havlit 9 FU, Landsvale 1 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Klyde 62 R, Rødben 8 R. Peder Rasmussen
Bogøgård: 1 par Agerhøne 2 R. Peder Rasmussen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 35, Grågås 75, Gravand 12, Pibeand 4, Krikand 12, Gråand 10, Taffeland 8, Troldand 40, Ederfugl 2, Rørhøg 4, Tårnfalk 1, Blishøne 20, Strandskade 2, Stor Præstekrave 2, Vibe 3 YF, Rødben 1, Hættemåge 20, Stormmåge 30, Sølvmåge 50, Ringdue 1 OF,
Sanglærke 3 SY, Stær 2 OF. Niels Andersen
Drejø Nørresø: Gråstrubet Lappedykker 12 YF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1, Grågås 65, Bramgås 2 R, Gravand 2, Krikand 8, Gråand 22 R, Troldand 900 R, Bjergand 350 R, Rørhøg 5 YF, Blishøne 25 , Strandskade 1, Vibe 3 YF, Rødben 1, Hættemåge 25, Sølvmåge 18, Ringdue 1, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 2, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1, Gråkrage 1, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 1. Niels Andersen
Hundstrup: Husrødstjert 1 R. Niels Bomholt
Syltemade Å: Fiskehejre 1 R, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 3 FU, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY,
Rødstjert 1 M SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 11 SY, Halemejse 2 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Råge 4 YF B, Gråkrage 1 R, Stær 1 SY, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 1 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 6 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 250 R, Knopsvane 12, Grågås 27 R, Gravand 29 R, Pibeand 2 R, Knarand 6 R, Krikand 14 R, Gråand 22 R, Skeand 44 R, Troldand 66 R, Hvinand 2 R, Rød Glente 1 FU, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Fasan 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 1 OF, Vibe 5 R, Sølvmåge 46 R, Svartbag 3 R, Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 2 R HØ, Hvid Vipstjert 6 R, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Allike 4 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 3 OF, Grønirisk 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 OF. Niels Bomholt
Faaborg: Munk 1 SY. Per Poulsen
Vitsø: Lille Lappedykker 2 SY, Gråstrubet Lappedykker 8 TH, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 14 , Grågås 81 FU, Grå Gås sp. 1 FU (på afstand mistænkt for at være indisk
p.g.a.meget lyst hoved og hals,men det var det ikke.Grågås X ?), Canadagås 7 FU, Gravand 41 FU, Pibeand 66 FU, Knarand 7 FU, Krikand 69 FU, Gråand 50 FU, Skeand 23 FU, Taffeland 45 FU, Troldand 108 FU, Hvinand 9 FU, Rørhøg 4 TH, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 77 FU, Strandskade 6 TH, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 4 TH, Vibe 17 TH, Dobbeltbekkasin 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 6 FU, Hættemåge 89 FU, Stormmåge 140 FU, Sølvmåge 40 R, Ringdue 4 SY, Stor Flagspætte 1 TH, Sanglærke 9 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 10 SY, Sangdrossel 3 SY, Vindrossel 5 R, Gransanger 7 SY,
Løvsanger 1 FU (gav en langsom strofe, set kortvarigt i modlys. ), Blåmejse 3 SY, Musvit 10 , Allike 2 OF, Sortkrage 2 R, Gråkrage 8 R, Ravn 1 OF, Stær 30 FU, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 17 FU, Bjergirisk 6 FU, Gulspurv 4 R, Rørspurv 5 SY. Morten Müller
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gråsisken 1 SY. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Duehøg 1 AD OF. Martin Strømkjær
Stige By: Dobbeltbekkasin 14 R. Martin Strømkjær
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Svaleklire 6 R, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Fyns Hoved: Tejst 2 FU, Rødhals 2 FU, Stor Tornskade 1 FU. Dieter Maaszen
Horseklint: Skarv 30 OF, Bramgås 2 Ø, Sortand 130 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Rød Glente 3 NØ, Rørhøg 1 NØ, Spurvehøg 13 NØ, Musvåge 114 NØ, Dværgfalk 1 NØ, Klyde 2 R, Splitterne 4 OF, Huldue 2 NØ, Ringdue 960 NØ, Landsvale 1 NØ, Engpiber 50 NØ, Ringdrossel 1 R, Sjagger 420 OF, Misteldrossel 7 NØ, Grønirisk 30 NØ, Tornirisk 9 NØ. Dieter Maaszen
Fiskeholm: Skarv 10 R, Grågås 4 R, Nilgås 2 R (Par, lå på nordspidsen af Fiskeholm. ), Tårnfalk 1 N, Blishøne 5 R, Strandskade 4 R, Sorthovedet Måge 4 4K+ SDR YF (To par; i græsset nær øens højderyg, ca. midt på øen. Forsvandt senere herfra, så de er ikke helt etablerede endnu. De to fugle havde med sikkerhed ingen ringe.), Hættemåge 600 YF (Antallet af Hættemåger er faldet en del de seneste år.), Stormmåge 500 YF, Splitterne 5 R. Jacob Sterup
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 1 R, Gravand 28 R, Knarand 8 R, Krikand 170 R, Gråand 9 R, Taffeland 22 R, Troldand 54 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 16 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 7 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 5 R, Stær 64 FU, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Brunshuse: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Havterne 3 OF. Claus Lindskov Møller
Mågeøerne: Knopsvane 3 3K+ R, Grågås 40 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 47 R, Pibeand 4 FU, Knarand 1 M R, Krikand 4 R, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 1 R, Storspove 2 FU, Sildemåge 11 AD YF, Splitterne 7 R, Havterne 5 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Grågås 28 FU, Spurvehøg 2 NV, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Stormmåge 60 AD YF, Ringdue 40 TF. Jacob Sterup


              I dag lør den 9. april 2011 lå denne imm Havørn henover Vejlen/Vornæs/Noret og kredsede til at starte med i meget høj højde. Den kom dog tættere på og efter 20 min forsvandt den lavt ind over skoven. Foto: Henrik Knudsen

Lørdag den 9. april 2011

Vejlen/Vornæs/Noret, Taasinge: Havørn 1 IMM. Henrik Knudsen
Gulstav Mose
(13:45 - ?):
Sortstrubet bynkefugl 1 M (Læs mere...) Rød Glente 1 R, Trane 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Ringdrossel 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Bøgelund, Esben Eriksen
Gulstav Mose
(11:00-11:15): Rørdrum 1 HØ, Havørn 1 R (Ung - kl 11.07), Landsvale 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R AD han. Lene og Frits Thomsen
Fredmosen (16:28): Fiskeørn 1 NV. Frits Thomsen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R (13. dag). Erik Ehmsen
Sortemosen, Lakkendrup (06:30-10:30): Ravn 1 R. Hans Rytter
Hesselagergård: Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup/Davinde: Trane 1 R. Erik Ehmsen
Grusgraven v.Birkum (13:20): Agerhøne 2 R . Dieter Maaszen
Engene ved Nr. Broby og Lundegård (07:00 - 08:05): Tårnfalk 1 FU, Rødben 7 FU, Skeand 4 FU, Krikand 48 FU/R, Tinksmed 8 FU, Vibe 29 FU/R, Strandskade 3 R, Gravand 6 FU/R, Grågås 18 FU/R, Stormmåge 82 R, Hættemåge 7 R, Gråand 16 FU/R, Lærke 2 Sy, Gråkrage 1 OF, Troldand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 8 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stær 1 OF. Leif Kristensen
Sandholt (08:20 - 08:50): Musvit 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gråkrage 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 5 YF, Gravand 2 OF, Blishøne 9 FU, Vibe 7 FU, Hættemåge 2 R, Sanglærke 3 SY, Grønirisk 3 R, Stær 5 FU, Blåmejse 1 FU, Gråand 4 R, Troldand 2 R. Leif Kristensen
Den fynske landsby (12:00): Landsvale 1 R. Anders Myrtue
Stenløseskoven (14:30): Ravn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Odense Banegård (11:00): Havørn 1 N AD (Spor 5). Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen
Lindkær (07:30-09:00): Havørn 1 R 3K, Vandrefalk 1 R 2K. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Horseklint (06:20-10:10): Sule 1 N AD (Kl. 6. 30), Sortand 133 N, Fløjlsand 44 N, Rørhøg 7 N, Spurvehøg 14 N, Fiskeørn 1 N (Kl. 6.40), Splitterne 40 R, Huldue 2 N, Hedelærke 1 N, Engpiber 134 N, Hvid Vipstjert 62 (7 R + 55 N), Sortrygget Vipstjert 1 R han, Jernspurv 31 N, Bogfinke 1520 N, Kvækerfinke 75 N, Grønsisken 125 N, Tornirisk 121 N, Rørspurv 26 N. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nordskov: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde
: Ravn 1 TH. Bjørn Jakob Andersen
Vejlen - Tåsinge
: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 25 R, Grågås 50 R, Gravand 6 R, Krikand 4 R, Troldand 250 R, Musvåge 1 R, Blishøne 24 R, Klyde 6 R, Rødben 2 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 2 YF, Gransanger 1 SY. Peder Rasmussen, Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen - Tåsinge
: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sangsvane 16 OF, Gravand 2 R, Pibeand 2 , Knarand 3 FU, Rørhøg 1 F FU, Duehøg 1 OF, Strandskade 2 FU, Klyde 4 FU, Hjejle 200 OF, Storspove 8 R, Rødben 2 FU, Ravn 1 OF. Bjørn Jakob Andersen
Noret - Tåsinge
: Krikand 4 FU, Rørhøg 1 M TH, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Sangdrossel 1 SY. Bjørn Jakob Andersen
Noret - Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 45 R, Krikand 30 R, Gråand 20 R, Rørhøg 2 YF TH, Musvåge 3, Blishøne 4 R, Strandskade 2 YF P, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 1 VDR R, Dobbeltbekkasin 9 R, Rødben 20 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 6 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 SY, Gransanger 3 SY, Gråkrage 2 R, Stær 8 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 SY, Grønsisken 3 R, Gulspurv 2 SY. Peder Rasmussen, Anders Odd Wulff Nielsen
Havn v/Vejlen
: Gravand 2 R, Knarand 4 R, Krikand 11 R, Gråand 6 R, Blishøne 14 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SYRørspurv 1 R. Peder Rasmussen, Anders Odd Wulff Nielsen
Bregninge
: Tåsinge Landsvale 1 R. Bjørn Jakob Andersen
Søby Monnet - Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 71 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 15 R, Gravand 32 R, Pibeand 10 R, Krikand 4 R, Spidsand 1 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 2K R, Strandskade 15 R, Lille Kobbersneppe 1 VDR R, Storspove 53 R, Rødben 3 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY. Peder Rasmussen, Anders Odd Wulff Nielsen
Fårevejle
: Rørhøg 1 F N, Spurvehøg 2 N, nord Tårnfalk 2 M OF, Landsvale 1 N. Morten Müller
Tranekær
: Rørhøg 1 M AD FU, Duehøg 2 OF, Musvåge 5 OF. Morten Müller
Botofte
: Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 4 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU. Morten Müller
Sortemosen
: Solsort 1 M 2K RI, Sangdrossel 1 RI, Ravn 1 R, Rørspurv 2 M RI. Hans Rytter
Marstal Havn: Havterne 3 FU. Morten Müller
Sortemosen: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 50 R, Gravand 18 R, Pibeand 175 R, Knarand 3 R, Krikand 520 R, Spidsand 5 R, Skeand 18 R, Musvåge 1 R, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 9 , Svaleklire 9 R N, Engpiber 1 YF SY. Arne bruun
Faaborg: Husrødstjert 1 SY, Munk 1 SY. Per Poulsen
Tarup Grusgrave: Ved søen syd for Ibjerget. Har været i
området siden 27/3 Bramgås 5 FU. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Sangdrossel 1 YF SY. Evald Mehlsen
Horseklint: Rødstrubet Lom 5 R, Sule 1 AD N, Krikand 31 N, Ederfugl 150 N, Sortand 133 N, Fløjlsand 44 N, Rørhøg 7 N, Fiskeørn 1 N, Vibe 4 N, Lille Kobbersneppe 5 R, Splitterne 40 R, Huldue 2 N, Ringdue 200 , Hedelærke 1 N, Sanglærke 11 N, Engpiber 134 N, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 1 M R (Rastede kortvarigt, hvorefter den trak N. Ingen kontrast mellem sort nakke og ryg. Tydeligt mørksværtede flanker og mørk overgump.), Jernspurv 31 N, Blåmejse 4 TF, Musvit 2 TF, Husskade 1 TF, Allike 102 N, Råge 1 N, Gråkrage 6 N, Stær 77 N, Bogfinke 1535 N, Kvækerfinke 75 N, Grønirisk 28 N, Stillits 16 N, Grønsisken 125 N, Tornirisk 121 N, Lille Korsnæb 3 N, Rørspurv 26 N. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 3K R, Vandrefalk 1 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Kajbjerg Skov: Rød Glente 1 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Havørn 1 IMM V, Lille Kobbersneppe 1 OF, Rødhals 18 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Huldue 1 NV. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 2 N, Musvåge 5 N, Trane 1 OF. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Spurvehøg 2 YF. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Knarand 1 R, Skeand 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 4 R. Kristoffer Hansen
Middelfart: Havørn 2 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Røjle Klint:
Brilleand 1 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Båring: Ved lille sø ved Lykkegaardsvej Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Gråand 8 R, Musvåge 3 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 4 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 M R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Husskade 2 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 F R, Dompap 2 FU, Gulspurv 3 R. Niels Imhoff Nielsen
Svenstrup Strand: Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 5 R. Niels Imhoff Nielsen
Asperup: Musvåge 1 OF. Niels Imhoff Nielsen


             Dværgmåge 2 , Rødben 2, Hættemåge og Gravand - Nørreballe Nor

Fredag den 8. april 2011

Svendborgsund ved Iholm (07:20): Skarv 90 FU (Fællesfisker ved at de samtidig flyver mod vest), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU, Gravand 4 R, Ederfugl 200 R, Toppet Skallesluger 18 R, Strandskade 6 R
Noret, Tåsinge (10:50): Krikand 45 FU, Rødben 15 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Svaleklire 2 FU, Lille Præstekrave 1 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor (14:10-15:45): Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 8 R, Knopsvane 7, Gravand 26 R, Pibeand 60 R, Knarand 6 R, Krikand 40 R, Troldand 80 R, Hvinand 8 R, Blishøne 60 R, Strandskade 6 R, Klyde 72 R, Stor Præstekrave 4 R, Brushane 3 , Rødben 4 R, Dværgmåge 4 , Hættemåge 60 R, Sølvmåge 40 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 31 R, Gransanger 3 SY, Stær 200 FU
Løkkeby, Tværvej Langeland (gyllemark) lidt nv for Løkkeby enge
(14:00): Kaspisk Måge 1 2K . (Nok fordi jeg aldrig tidligere har tjekket disse gyllemarker med store mågeforekomster, men inden for få dage 2 kaspiske (Glorup 3.4 og nu her). Synes jeg er lidt overrasket over at man kan finde dem lidt inde i landet fu på marker, men måske derfor jeg ikke længere ser nogen i havnene. Efter 10 min trk den helt umotiveret alene afsted mod NØ og sås ikke mere).. Henrik Knudsen
Boftofte enge
(14:25): Hvidklire 1 FU (min 1. i år, er det også årets første på øen? Næ Ole Goldschmidt så den i går ;-) ), Stor Præstekrave 2 R, Klyde 2 R, Krikand 10 R, Skeand 10 R, Knarand 4. Henrik Knudsen
Lundeborg: Tornirisk 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R (12. dag), Landsvale 4 FU, Digesvale 1 R. Erik Ehmsen
Fyns Hoved (07:30-15:00): Sule 3 NV Ride 11 NV, Rødstrubet lom 1 NV, Tejst 6 R. Erik Danielsen
Dømmestrup (06:55): Lille Præstekrave 1 FU. Anne Veber Døssing
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:50): Knopsvane 1 R, Grågås 2 T, Gravand 14 FU, Gråand 8 FU/R, Ederfugl 10 FU ph, Rørhøg 2 NØ, Musvåge 2 NØ, Strandskade 20 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 1 T, Islandsk Ryle 1 FU, Stor Regnspove 3 FU, Rødben 1 FU, Svartbag 5 T, Engpiber 6 NØ, Hvid Vipstjert 5 R, Husskade 2 FU, Rørspurv 1 SY. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:15-08:45): Knarand 14 FU, Vandrefalk 1 R hun (8:15). Dieter Maaszen
Egebjerggaard (10:00): Ringdrossel 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 32 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 YF B, Grågås 48 R, Gravand 7 R, Knarand 26 R, Krikand 15 R, Gråand 25 R, Skeand 13 R, Taffeland 18 R, Troldand 400 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 85 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 800 YF, Stor Flagspætte 2 FU, Gransanger 3 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 2 SY. Peder Rasmussen
Arreskov Sø
:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 SUB R, Digesvale 1 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 FU. Erik Ehmsen
Fruens Bøge: Troldand 2 R, Blishøne 7 R, Hættemåge 33 R, Stormmåge 3, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 2 AD R, Sølvmåge 2 R. Jacob Sterup
Grusgrave v/Davinde:  Sorthovedet Måge 1 M 4K+ YF TH (På den lille ø i grusgraven nord for
Ørbækvej / vest for Udlodsgyden.), Hættemåge 100 YF. Jacob Sterup
Krarup:  Rørhøg 1 M FU (Over lille eng ved Bøjdenvejen x Lydinge Mølle Vej ca. 1 km vest for Krarup.). Jacob Sterup
Assistens Kirkegård, Odense
: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Klyde 165 R, Almindelig Ryle 7 FU, Storspove 59 FU, Jernspurv 1 R, Stillits 5 R, Gulspurv 3 R. Dieter Maaszen
Munke Mose: Stær 2 . Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 66 R, Knarand 14 FU, Spidsand 21 FU, Vandrefalk 1 F R. Dieter Maaszen

          Fyns først Hvidklire i år              Foto: Henrik Knudsen


           Fiskeørn på vej mod nord. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 7. april 2011

Christiansminde, Svendborg: Munk 1 SY
Svendborg: Munk 1 SY

Gesinge
(15:30): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Strynø:
Bramgås 350 R, Blisgås 1 R. Poul Rasmussen
Fredmosen, Langeland (16:30): Havørn 1 SV AD. Mogens Lind Jørgensen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R (11. dag). Erik Ehmsen
Brændegaard Sø: Tinksmed 1 R. Erik Ehmsen
Hellebjerg Dam (11:15-11:35): Pibeand 12 FU, Krikand 21 R, Skeand 4 FU/ R, Stær 10 FU, Grågås 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gravand 2 R, Musvit 1 FU, Ringdue 1 OF, Gråand 13 FU/ R, Knopsvane 2 R, Blishøne 17 FU/R, Tårnfalk 1 R (på redekasse. Leif Kristensen
Sollerup enge og Arreskov Sø (11:50 - 14:00): 'Rød Glente 1 FU, Gransanger 5 SY, Bogfinke 6 FU/SY, Grågås10 FU, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Troldand 66 R, Toppet Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 7 OF/R,
Sølvhejre 1 OF, Havørn 1 OF, Knopsvane 6 R, Landsvale 1 FU (den første jeg har set i år), Blishøne 7 FU/R, Musvit 3 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråand 4 FU, Mysvåge 2 OF, Nældens takvinge 1. Leif Kristensen
Sandholt (14:10 - 14:25): Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 6 YF, Tinksmed 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gråand 2 FU, Vibe 3 R, Grågås 1 R, Troldand 2 R, Taffeland 2 R. Leif Kristensen
Lundeborg (10:00): Fiskeørn 1 N, Musvåge 2 N, Spurvehøg 2 N + Blå oliebille 1. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Karlsmosen (ingen optælling, kun en registrering): Knopsvane, Grågås, Gravand, Gråand, Krikand, Spidsand, Skeand, Troldand, Rørhøg 2 han + hun, Vibe, Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Ringdue, Sanglærke, Ravn 2, Gråkrage, Hvid Vipstjert, Gulspurv. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Hestehave Skoven, Sdr. Nærå (12:30): Landsvale 1 R (R over mark øst for skoven). Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (07:35): Sorthalset Lappedykker 22 R. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (06:30-11:00): Skarv 11 N, Bramgås 20 N, Bramgås 40 Ø, Knortegås 2 V, Gravand 3 NØ, Ederfugl 2650 SØ, Sortand 120 SØ, Fløjlsand 6 T, Havlit 3 SØ, Toppet Skallesluger 12 SØ, Rød Glente 1 NØ, Rørhøg 2 NØ, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 3 NØ, Dværgfalk 1 NØ AD han, Strandskade 2 R, Vibe 2 T, Almindelig Ryle 3 NV, Hættemåge 45 NØ, Stormmåge 119 NØ, Sildemåge 1 SØ, Splitterne 2 T, Lomvie 1 SØ, Ringdue 20 V, Sanglærke 10 V, Engpiber 68 NØ, Hvid Vipstjert 6 NØ, Sjagger 3 R, Stær 10 V, Bogfinke 21 V, Kvækerfinke 1 T, Tornirisk 25 NØ, Hare 3 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg (13:15): Havørn 2 OF. Jakob Kristensen
Wedellsborg (10:15): Havørn 2 R. Frits Thomsen
Klakkebjerg (09:25): Grønspætte 1 SY. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tullebølle
: Havørn 1 4K+ OF (Retning N ). Morten Müller
Arreskov Sø
:
Sølvhejre 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 27 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Hestehave v/Sønder Nærå
: Landsvale 1 R. Per Rasmussen
Horne By
: Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Nyhave v/Hesselager
: Rød Glente 1 OF (Trak langsomt over Svendborg-landevejen fra Tange Skov mod vest). Steen Flex
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 2 YF P. Evald Mehlsen
Odense
: Stær 1 R. Evald Mehlsen
Bogense: Grågås 9 R, Hjejle 1100 R, Vibe 8 R. Jens Friis-Walsted
Ejlby: Vibe 1 R, Hættemåge 160 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 29 , Sanglærke 2 SY, Solsort 1 R, Allike 1 R, Gråspurv 2 R. Jens Friis-Walsted
Melby: Solsort 6 R, Sjagger 220 R, Gransanger 1 SY. Jens Friis-Walsted
Nørreby: Blishøne 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 7 AD R, Ringdue 5 R, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Solsort 2 R, Bomlærke 1 R. Jens Friis-Walsted
Søndersø: Husrødstjert 1 M SY. Jens Bækkelund


             Havens Jernspurv har sunget kraftigt i dag.

Onsdag den 6. april 2011

Lundby, Taasinge: Havørn 2 OF. Henrik Fjeldsted
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 39 FU, Rørhøg 1 M V. Per Rasmussen
Arreskov sø
:
Sølvhejre 1 R (10. dag - i dag havde vi den flyvende ved sollerup, blot 100 meter borte!), Rørhøg 1 R HUN, Dobbeltbekkasin 1 R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(11:30):Sorthalset Lappedykker 14 FU, Krikand 5 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 20 FU,
Pungmejse 2 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Siø (12:00-12:50): Kortnæbbet Gås 4, Mørkbuget Knortegås 354 ( heraf 16 2K), Lysbuget Knortegås 2 AD, En flødefarvet Knortegås 1 ad. Henrik Knudsen
Ristinge Hale (13:25-14:20): Mørkbuget Knortegås 450 (heraf ca. 18 2K), Lysbuget knortegås 2 2K. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor (14:45 -15:15): Dværgmåge 4 AD, Brushane 1. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn (15:30) Sortstrubet Lom 3 SØ. Henrik Knudsen
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. Springfrø 5 ægklumper, Skrubtudse 1 + en kæmpemæssig æggestreng. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Birkum, Grusgrav (13:15): Lille Præstekrave 2 R. Dieter Maaszen
Lindkær v/Ravnholt
: Havørn 1 2K+ R, Duehøg 1 2K R. Per Rasmussen
Golfbanen Nyborg
(11:00): Grønspætte 1 HØ (Hul 8). Ivan Sejer Beck
Nyborg
: Rørhøg 1 M AD OF. Rasmus Turin
Lumby, Slettens Landevej (18:15): Rød Glente 1 R. Martin Søgaard
Nordfyns Gymnasium Søndersø
(08:25): Bjergvipstjert 1 N. Søren Gjaldbæk
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 9 R, Grågås 12 FU, Gravand 60 , Knarand 6 R, Krikand 31 FU, Gråand 26 FU, Taffeland 23 FU, Troldand 37 FU, Fasan 1 M R, Blishøne 17 FU, Strandskade 3 FU, Hættemåge 14 FU, Sølvmåge 7 R, Ringdue 18 R, Gråkrage 11 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 24 R, Knarand 17 R. Michael Moseb Jensen
Eskør: Dobbeltbekkasin 1 HØ. Michael Moseb Jensen
Strib: Musvåge 1 R. Rasmus Turin
Gyldensteen (11:40): Stenpikker 1 R . Jens Bækkelund
               Mørkbuget knortegås plus Flødefarvet knortegås Siø. Foto: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Grågås 30 R, Skeand 16 R, Taffeland 21 R, Troldand 28 R, Hvinand 3 R, Vibe 20 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 85 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 18 R. Ole Goldschmidt
Stengade Sø: Rørhøg 4 YF, Musvåge 4 YF. Ole Goldschmidt
Åsemosen (Bjerne): Lille Lappedykker 1 SY, Fiskehejre 1 OF, Taffeland 2 YF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Ringdue 15 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 10 SY, Blåmejse 4 YF, Musvit 7 SY, Stær 1 SY, Bogfinke 20 R, Grønirisk 30 R, Stillits 1 R, Tornirisk 8 YF, Gulspurv 20 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 2 R. Dieter Maaszen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Splitterne 2 OF. Niels Peter Utzon
Assistens Kirkegård, Odense: Skovskade 1 YF B. Evald Mehlsen
Munke Mose: Stær 2 YF B. Evald Mehlsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 5 R, Knopsvane 16 R, Grågås 1 R, Gravand 5 R, Knarand 10 R, Krikand 25 R, Gråand 15 R, Skeand 20 R, Taffeland 1 R, Troldand 100 R, Hvinand 75 FU, Blishøne 130 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Hættemåge 500 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 SY. Christian A. Jensen
Bogense: Grågås 5 R, Gravand 2 R, Gråand 2, Strandskade 4 R, Vibe 5 R, Rødben 4 R, Hættemåge 530 R, Stormmåge 93 R, Sølvmåge 2 3K R, Ringdue 10 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 M R, Gransanger 1 SY, Allike 40 R, Gråkrage 4 R. Jens Friis-Walsted
Guldbjerg: Sølvmåge 12, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 1 R, Gråspurv 5 R, Bogfinke 40 R, Kvækerfinke 1 M R, Grønirisk 2 R. Jens Friis-Walsted
Ejlby: Hættemåge 310 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 9 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Rørhøg 1 F AD R, Musvåge 1 R, Ringdue 10 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Gransanger 2 SY, Musvit 3 R, Bogfinke 7 R. Jens Friis-Walsted
Harritslevgård Møllebæk: Blishøne 4 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 , Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 1 M 2K FU, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 SY, Allike 2 R, Bogfinke 5 R. Jens Friis-Walsted
Sandager Mølle + Dam: Hættemåge 41 R, Stormmåge 11 R, Allike 3 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Grågås 30 R, Gravand 12 R, Pibeand 6 FU, Krikand 22 R, Gråand 3 R, Troldand 5 R, Hvinand 1 M R, Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 2 OF, Duehøg 1 KA, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 12 R, Vibe 12 R, Storspove 1 R, Rødben 5 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 27 R, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 R, Stenpikker 1 R, Gransanger 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Vesterby (15:45): Blå Kærhøg 1 N (Brun fugl). Aksel Christensen
Nærå Strand (13:30): Stor Præstekrave 36 R. Aksel Christensen
Agernæs, Agernæsvej (10:00): Stenpikker 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:15): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen


            Typisk ravneprofil af overflyvenende ravn Svendborg vest i går

Tirsdag den 5. april 2011

Vejlen, Taasinge: Havørn 1 AD (sidder i skovkanten), Hvidklire 1 HØ, Klyde 2 R, Skeand 2 R (et par). Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Svaleklire 1 R. Henrik Knudsen
Vornæs Skov, Taasinge: Grønspætte 1 SY. Henrik Knudsen
Noret, Taasinge: Svaleklire 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Brushane 1 R . Poul Rasmussen
Noret, Taasinge: Svaleklire 5 R, Rødben 8 R, Dobbeltbekkasin 5 R. Henrik Knudsen
Arreskov sø:
Sølvhejre 1 R (9. dag). Erik Ehmsen
Ravnholt: Duehøg 1 R, Rørhøg 1 R. Henrik Knudsen
Sundet, Faaborg (10:30-11:30): Sorthalset Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 40 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 12 FU/R, Skarv 3 R, Fiskehejre 3 T, Knopsvane 34 FU, Grågås 40 FU/R, Gravand 2 R, Gråand 10 FU/R, Knarand 10 FU/R, Krikand 4 FU, Taffeland 30 R, Troldand 200 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 T, Blishøne 60 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Grønsisken 5 T, Rørspurv 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Morud - nordlige del af byen (07:55-07:58): Rød Glente 1 OF. Kurt Gamborg Holm
Allested: Rød Glente 1 R. Grethe Berndt Madsen
Ejbymøllevej bro (13:00-13:20): Bjergvipstjert 2 FU AD, Træløber 1 FU. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 1 OF (Kredsede over søen i 10 min. Vel for at finde bytte.). Eskild Nielsen
Hjallese, Dalum Landbrugsskole: Sildemåge 2 FU. Hans Rytter
Morud: Rød Glente 1 OF. Kurt Gamborg Holm
Munke Mose: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Stær 2 YF P, Lille Korsnæb 5 R T .Evald Mehlsen
Røjle Klint: Sortand 100 R. Lars Andersen
Fogense Enge (Lillestrand): Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 670 R, Stormmåge 44 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 69 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 5 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 9 R, Gråkrage 3 R, Stær 48 R, Gulspurv 4 R. Jens Friis-Walsted
Særslev: Strandskade 1 OF, Hættemåge 360 R, Stormmåge 280 R, Sølvmåge 30 R. Jens Friis-Walsted


            Butsnudet frøer lægger æg lige nu!

Mandag den 4. april 2011

Engene, Svendborg: Stor Flagspætte 4 YF, Spætmejse 1 KA, Gråkrage 4 YF, Ravn 1 OF
Svendborg, Rema ved havnen
: Husrødstjert 1 SY. Esben Eriksen
Svendborg Havn
: Husrødstjert 2 SY
Thurø Skole
(09:15):
Munk 1 AD SY. Esben Eriksen
Skanseodde/Vindeby Nor
: Splitterne 1 SY
Dovns Klint (09:00-12:30): Sortstrubet Lom 9, Rødstrubet Lom 7, Ederfugl 2000, Rød Glente 1 2K SV. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Ravn 2. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor (13:30-15:00): Rørdrum 1 paukende, Skægmejse 2, Digesvale 2. Henrik Knudsen
Lundeborg, Fredskoven: Grønspætte 1 HØ. Poul Rasmussen
Purreskoven (Fru Mølleres have): Stillits 6 FU, Grønirisk 8 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Spætmejse 1 SY, Stor flagspætte 1 OF, Grønspætte 1 SY, Dompap 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 4 FU, Gransanger 1 SY, Rødhals 1 FU, Skovspurv 6 FU, Gulspurv 4 FU, Strandskade 1 FU, Gråkrage 4 OF, Ringdue 8 OF. Poul Brugs Rasmusssen
Sønderhjørne (06:30-11:30): Sortstrubet Lom 13 SØ, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 5 SØ, Skarv 18 N, Knopsvane 1 SØ, Sangsvane 14 NØ, Bramgås 102 Ø, Knortegås 1 SØ, Gravand, 16 SØ, Gråand 2 R, Bjergand 2 V, Ederfugl 8540 SØ, Sortand 560 SØ, Fløjlsand 2 SØ, Havlit 2 SØ, Toppet Skallesluger 18 SØ, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 2 NØ, Fiskeørn 1 NØ kl 0930, Almindelig Kjove 2 SØ AD, Dværgmåge 5 SØ 1 2k, Hættemåge 110 NØ, Stormmåge 30 NØ, Sildemåge 1 SØ, Splitterne 17 SØ, Alk 4 SØ, Alk 1 V Alk/Lo, Ringdue 60 V, Grønspætte 1 FOU/R, Stor Flagspætte 1 FOU, Engpiber 20 NØ, Hvid Vipstjert 5 NØ, Sjagger 1 R, Misteldrossel 5 T, Gransanger 1 SY, Husskade 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 10 V, Tornirisk 40 V, Kernebider 1 R, Marsvin 4 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ørbæk (15:54-15:56): Rød Glente 1 NØ. Bodil og Hans Rytter
Espe: Tårnfalk 2, Musvåge 2, Gråkrage 2, Allike 4, Husskade 2, Ringdue 6, Hætte-/Stormmåge 300, Sølvmåge 4, Sangdrossel 3, Solsort 7, Stær 6, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 1, Grønirisk 2, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Skovspurv 20, Bogfinke 5.
Nældens Takvinge 5, Humlebi 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Grusgrave v. Davinde: Sorthovedet Måge 1 R AD (Territoriehævdende. Sandsynligvis en han. På den lille ø i Davinde Sø). Per Rasmussen
Grusgrave v. Birkum: Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 2000 YF (Ser umiddelbart ud til at kolonien bliver større i år.). Per Rasmussen
Nyhavevej Kappendrup, Tarup-Davinde I/S nye områder (11:30-12:00): Grønspætte 1 SY (Set kaldende fra træer tæt på byens udkant). Henrik Kalckar Hansen
Bogensø Hindsholm (14:25): Havørn 1 OF. Hans Stemann, Ivan Sejer Beck
Hindsholm, Sømærkevej (13:00): Grønspætte 1 FU (13:00). Dieter Maaszen
Vågebakken, Hindsholm (08:45 - 09:10): Ravn 3 OF, Blisgås 80 FU. Dieter Maaszen
Tommerup, Savmøllevej (16:30): Træløber 1 FU. Helle Suadicani
Føns Vang (14:00): Sorthalset Lappedykker 12 R, Knarand 13 R, Lille Skallesluger 4 R (2 han, 2 hun). Søren Gjaldbæk
Røjle Klint (11:00-13:20): Sortand 1000 R (Min.),
Brilleand 1 R AD han (11.25-11.30. Laaaangt ude - don't bring your camera.), Fløjlsand 100 R (Min.). Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn
: Husrødstjert 1 YF SY (Hørt nær Rema). Esben Eriksen
Thurø By m.m.
: Munk 1 SY (Sang nær kirken). Esben Eriksen
Hallindskoven
: Bramgås 104 Ø (50+50+4), Rørhøg 1 NØ, Musvåge 2 NØ, Natugle 4 YF TH (2 hanner + 2 hunner markerede territorium i Hallindskov Huse). Esben Eriksen
Vejlen, Tåsinge: Bjergand 3 R, Lille Skallesluger 1 R, Havørn 1 OF, Rørspurv 1 M SY. Lars Tvetene Ernst
Sortemosen: Grågås 50 R, Pibeand 50 R, Krikand 175 R, Gråand 30 R, Skeand 20 R, Ederfugl 1 M R, Vibe 50 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 200 R, Jernspurv 1 RI, Sjagger 4 R, Sangdrossel 1 2K RI, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 F RI, Gulspurv 1 M RI, Rørspurv 10 RI. Hans Rytter
Horne By: Fiskehejre 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Gransanger 3 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 4 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm (Horne): Knopsvane 2 YF, Gråand 1 YF, Spurvehøg 1 F AD OF, Musvåge 1 TH, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 YF, Ringdue 21 YF, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 3 YF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 6 YF, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 SY, Blåmejse 8 YF, Musvit 14 YF, Spætmejse 3 YF TH, Skovskade 1 R, Allike 1 YF B, Sortkrage 1 YF, Gråkrage 1 YF, Bogfinke 8 YF, Grønirisk 4 SY, Grønsisken 1 R, Gulspurv 4 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Ørbæk: Rød Glente 1 NØ. Bodil Og Hans Rytter
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 2 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Sorthovedet Måge 1 YF TH (Davinde Sø På den lille ø i Davinde sø)  . Per Rasmussen
Lillebælt syd for Torø: Ederfugl 15 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 17 FU. Kirsten Pedersen
Assens: Spurvehøg 1 F FU, Gærdesmutte 1 FU, Gransanger 2 SY. Kirsten Pedersen
Saltofte: Agerhøne 1 FU, Vibe 7 R, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 200 FU, Sanglærke 3 SY, Gråkrage 3 R. Kirsten Pedersen
Fyns Hoved, Fællesstrand: Klyde 7 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved, Sommerhusområdet: Grønspætte 1 FU. Dieter Maaszen
Horseklint: Trane 1 NØ, Ravn 3 OF. Dieter Maaszen
Vågebakken (F.H.): Blisgås 80 FU. Dieter Maaszen


          Pibeanden x Spidsanden fra Søby Strandvej Foto: Henrik Knudsen

Søndag den 3. april 2011

Monnet, Knuden: Havørn 2 R (parret fra Vornæs). Henrik Knudsen
Søby Monnet
: Hybrid and 1 R (Pibeand x Spidsand ?) . Henrik  Knudsen
Søbyvej, Taasinge
: Ravn 3 R. Henrik Knudsen
Noret, Tåsinge
: Krikand 32 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 8 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU, Rødben 12 FU, Svaleklire 6 FU
Noret Taasinge
: Brushane 1 R. Poul Rasmussen
Noret Taasinge
(11:30): Svaleklire 6 FU, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 13 FU, Rødben 13 FU. Henrik Knudsen
          
Langå - Glorup, byvejen
(18:00):
Baltisk Sildemåge 1 AD/4K, Kaspisk måge 2k (farvemærket), Måger sp. 1000 R, Lille præstekrave 1 R. Henrik Knudsen
Lundeborg
(08:00): Stillits 4 FU, Splitterne 3 FU (de første dette forår). Poul Brugs Rasmussen
Broholm, Eventyrstien
(14:00): Troldand 11 FU, Grønbenet rørhøne 1 FU, Blishøne 8 FU, Gråand 8 FU, Knopsvane 2 FU, Rødhals 1 SY, Jernspurv 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 FU, Stær 4 SY, Stor flagspætte 1SY, Grågås 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård, Voldgraven
(15:00): Knopsvane 2 FU, Gravand 4 FU, Gråand 10 FU, Krikand 9 FU, Blishøne 4 FU, Skeand 1 FU (min første obs. på Hesselagergård), Stor skallesluger 3 FU, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Tårnfalk 2, Musvåge 2, Stær 7, Hvid Vipstjert 2, Gransanger 1 (matriklens første i år), Sangdrossel 2, Gråand 2, Fiskehejre 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ryslinge
: Grønspætte 1, Grågås 4, Gråstrubet Lappedykker 2, Blishøne 4, Gråand 4, Stær 16, Tårnfalk 2, Rørspurv 2, (alle ynglefugle i området), Stillits 40, Halemejse 2, Grønirisk 10, Kvækerfinke 20, Skovspurv 4, Musvit 10, Blåmejse 6, Grønsisken 1, Sangdrossel, Solsort. Karl Top [MidtfynsNatur]
Karlsmosen
: Havørn 3, Spurvehøg 1, Grågås 50, Skeand 6, Taffeland 8, Knopsvane 18, Vibe 25, Gråand 20, Sølvmåge 200. Karl Top [MidtfynsNatur]
Slæbæk Skov
(13:00-14:00):
Gulirisk 1 R (Skovens østlige ende, i udkant ved mark på højre side af vejen). Uffe B. Nielsen
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 1 Ø, Toppet Lappedykker 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 Ø, Pibeand 47 R, Skeand 2 OF, Ederfugl 1200 Ø, Havlit 120 R, Sortand 29 R, Toppet Skallesluger 6 V, Stor Skallesluger 3 V, Spurvehøg 3 TI, Huldue 4 TI, Ringdue 80 TI, Tyrkerdue 1 TI, Stor Flagspætte 1 S, Sanglærke 12 , Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 38 TI, Husrødstjert 1 M SY, Allike 5 N, Kragefugl sp. 1 N, Stær 24 TI, Bogfinke 200 TI, Grønirisk 20 TI, Stillits 12 TI, Gulspurv 3 R
Gulstav Mose
: Rødhals 2 R, Gransanger 6 R, Rørspurv 2 R, Skrubtudse 4 SY,  Spidssnudet Frø 200 SY (Skønnet antal - der kan godt være flere. Flotte blå hanner!)
Nørreballe Nor
: Blisgås 22 R, Klyde 16 R
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Blisgås 10 R, Spidsand 4 R, Skeand 16 R, Rørhøg 1 M YF TH, Vandrikse 3 SY, Klyde 4 R, Hvid Vipstjert 4 R, Skægmejse 1 KA, Tornirisk 2 SY, Rørspurv 4 SY
Ørsted
(16:30-16:40): Rød Glente 2 T (NØ med skrue). Carsten Moth Iversen
Nyborg:
Hvid Stork 10 N (14.50-15.00 langs kysten). Ebbe Schmidt
Ejbymølle stemmeværket
(13:00-14:00): Bjergvipstjert 2 AD (Kredser i området omkring broen, lander en gang i mellem). Søren Binderup Larsen
Ølundgårds Inddæmning (12:00-13:30): Blisgås 2 FU, Pibeand 170 FU, Knarand 22 FU, Spidsand 25 FU, Skeand 31 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (13:30-14:30): Knarand 9 FU, Klyde 177 R. Dieter Maaszen
Firtalstrand (08:50): Svaleklire 5 FU, Klyde 120 R. Jens Kristian Holm
Ølund (07:00): Pibesvane 6 R (Sammen med 20 sangsvaner - N 7.35). Jens Kristian Holm
Kirkendrup, Morgenfruevænget: Rød Glente 1 NØ. Maiken*, Henrik Andersen
Leammer (13:00-14:00): Havørn 1 R AD (Fuglen lå og rugede på reden). Britta og Steen Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Bogensø (14:00-14:30): Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF hun. Niels Peter Utzon
Fyns hoved (14:30-15:00): Lille Kobbersneppe 25 R. Niels Peter Utzon
Vesterby (11:30): Havørn 1 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (09:30):
Ringdrossel 1 R han. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:00): Blå Kærhøg 1 R han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Klyde 50 FU. Lars Tvetene Ernst
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havlit 4 R, Rørspurv 1 SY. Lars Tvetene Ernst
Marstal Havn: Trane 1 OF ( Lavt over havnen,måske rast på Halen), Husrødstjert 3 FU. Morten Müller
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 7 TH, Grågås 80 FU, Bramgås 21 FU, Gravand 38 FU, Pibeand 41 FU, Knarand 8 FU, Krikand 46 FU, Gråand 40 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 12 FU, Rørhøg 2 TF, Blishøne 83 FU, Strandskade 10 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 34 FU, Splitterne 3 R, Ravn 1 OF. Morten Müller
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 2000 YF (I hele området er der nok 3-4000 rastende fugle!), Stormmåge 100 YF (Ser ud til at ynglebestanden bliver større i år). Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Sorthovedet Måge 1 YF TH (Davinde Sø På den lille ø. Kunne være den samme som ved Birkum) , Hættemåge 200 R, Stormmåge 30 R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 29 R, Gravand 23, Krikand 38 FU, Rørhøg 1 M, Strandskade 2 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 46 FU, Rødben 4 FU, Lærke sp. 2 , Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1, Stær 5 FU. Søren G. Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 SY. Evald Mehlsen
Bredbjerg: Kernebider 1 R. Flemming G. Andersen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 2 Ø, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 10 R, Pibeand 12 R, Krikand 12 R, Spidsand 11 R, Atlingand 2 R, Skeand 1 M R, Ederfugl 62 R, Sortand 100 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 19 R, Rørhøg 1 M NØ, Spurvehøg 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Strandskade 12 R, Hjejle 50 OF, Vibe 1 OF, Almindelig Ryle 2 OF,
Stor Kobbersneppe 2 FU, Lille Kobbersneppe 74 FU, Storspove 32 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 16 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 6 OF, Ringdue 251 OF, Natugle 1 OF, Sanglærke 5 OF, Engpiber 15 OF, Hvid Vipstjert 22 FU, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 8 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Sjagger 14 OF, Sangdrossel 11 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 24 R, Halemejse 2 R, Topmejse 4 FU, Musvit 5 R, Husskade 1 R, Allike 43 OF, Råge 123 OF, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 13 OF, Grønirisk 17 R, Grønsisken 11 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 OF, Gulspurv 5 R. Gunnar Jørgensen
Munkebo: Dalby Høj Rørhøg 1 T, Dalby Høj Sjagger 45 R. Bo K. Stephensen
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 23 FU, Gravand 3 FU, Pibeand 10 FU, Krikand 14 FU, Troldand 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 5 FU, Rødben 2 FU, Drossel sp. 2 SY, Gransanger 2 SY, Rørspurv 2 R. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Pibeand 65 FU, Knarand 9 FU, Krikand 30 R, Klyde 177 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 17 FU, Blisgås 2 FU, Gravand 55 R, Pibeand 180 FU, Knarand 22 FU, Spidsand 25 FU, Skeand 31 FU, Klyde 6 FU. Dieter Maaszen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Sangdrossel 2 SY. Evald Mehlsen
Middelfart, Hyllehøjvej: Stor Tornskade 1 R, Tornirisk 2 R. Mikkel Bello Andreasen


                Hvid vipstjert ved Fugleskjulet

Lørdag den 2. april 2011

Græsholmene , Svendborg (10:00): Grønspætte 1 Han + 1 Hun (Var meget aktive, støjende og jagtede hinanden). Steen Winkel
Skovsgaard Mølle, Langeland (18:10): Trane 22 N. Mogens Lind Jørgensen
Henninge Nor (15:15-15:20): Trane 30 N. Hans og Bodil Rytter
Hou Nordstrand (13:00-16:00): Havørn 1 TF JUV, Spurvehøg 25 N, Musvåge 40 N, Fiskeørn 1 N, Trane 30 NØ (Kl 16 en flok), Rødhals 25 R (Min - i krat og haver), Stenpikker 2 R. Jan Stener Jørgensen
Gulstav Mose (10:00-12:30): Rørdrum 1 SY, Rød Glente 1 OF, Landsvale 1 R (I længere tid over mosen. Den første i år), Misteldrossel 1 OF, Gransanger 50 R (Overalt i mosen og skoven). Per Rasmussen
Gulstav Klint (12:50-15:00): Ederfugl 2225 Ø, Havlit 350 R, Dværgmåge 6 Ø. Per Rasmussen
Bagenkop Havn (08:15-09:30): Kaspisk Måge 1 R AD (Kortvarigt R i havnen). Per Rasmussen
Hesselagergård (16:00): Ringduer 500+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Vester Hæsinge
(17:50): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(04:15):
Plettet Rørvagtel 1 SY. (Hørt fra Priorensgade og bedømt til at opholde sig tæt på kraftvarmeværket - hørt kort igen kl ca. 05:00), Husrødstjert 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge Bakker (13:30 - 15:00): Grønspætte 3 SY, Spætmejse 4 FU, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 4 FU/SY, Musvit 3 SY, Musvåge 2 OF, Solsort 4 FU, Bogfinke 3 FU/SY, Gulspurv 2 R, + en hel del Citronsommerfugle. Leif Kristensen
Brændegård Sø (07:45 - 08:15): Hvid Vipstjert 2 R, Grågås 14 R, Stor Flagspætte 1 HØ, Gravand 3 R, Sangdrossel 2 SY, Musvit 2 FU, Allike 5 R, Solsort 1 R, Knarand 11 (Parringsadfærd), Troldand 2 R, Skovspurv 2 R, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Arreskov sø (14:30-15:30): Havørn 1 R (2-3 k på øen), Henrik Kalckar Hansen
Nakkebølle Inddæmning (12:30-14:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Skallesluger 7 R, Henrik Kalckar Hansen
Sortemosen (10:00-12:00): Dobbeltbekkasin 4 R, Henrik Kalckar Hansen
Espe: Stær 14, Musvåge 3, Tårnfalk 3, Allike 13, Gråkrage 2, Husskade 1, Gulspurv 2, Sangdrossel 2, Solsort 5, Rødhals 1, Grønirisk 1. Stor Vandsalamander 1 , Lille Vandsalamander 12, Springfrø 3, ægklumper af Springfrø 4, Skrubtudse 1. Citronsommerfugl 1 (matriklens første), Nældens Takvinge 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Hole Skov (12:50-13:10): Grønspætte 1 SY. Sten Pedersen
Lindkær (15:30-18:00): Havørn 2 OF (2-3 K fugle adfærd: kaldende og territorieflugt sammen over området). Britta og Steen Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Selleberg sø, Marslev (17:40): Grønspætte 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Vågebakken, Hindsholm (12:00): Musvåge 45 TF. Mogens Ribo Petersen
Fynshoved (07:10-10:00): Dobbeltbekkasin 2 R, Rødhals 50 R, Gransanger 50 R. Mogens Ribo Petersen
Jøvet, Fynshoved (15:45-16:30): Gransanger 100 R (Virkelig stor gransanger dag. Især efter solen brød frem først på eftermiddagen sås de overalt.. Antallet af fugle på Jøvet er en underdrivelse da blot en lige linie ad stien gav ca. 40 sete fugle. Det skulle ikke undre mig om der sidder 1000 fugle i Fynshovedområdet her til aften !). Mogens Ribo Petersen
Selleberg (06:10-06:11): Skovsneppe 1 R. Mogens Ribo Petersen
Horseklint: Jernspurv 25 R (+),
Stenpikker 1 R, Sangdrossel 30 R (+), Misteldrossel 5 R. Henrik Andersen
Horseklint (07:15-14:00): Rød Glente 2 TF, Spurvehøg 11 TF, Fjeldvåge 1 TF, Misteldrossel 45 T NV .Carsten Moth Iversen
Firtalsstrand (13:00): Knarand 12 R, Klyde 177 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteens enge (11:00-11:30): Blisgås 180 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand (11:30): Stor Præstekrave 23 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard (09:00-11:00): Rød Glente 1 R, Skovsneppe 2 R, Svaleklire 5 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Kortnæbbet Gås 3 R, [Snegås] 1 R (En smuk blågås stod på nordsiden af gennemkørselsvejen. Foto oploades i morgen.), Knortegås 30 R, Hjejle 400 R, Storspove 1 R. Viktor Moe
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 AD R (Kortvarigt R i havnen), Splitterne 2 S. Per Rasmussen
Gulstav Mose:  Rørdrum 1 SY, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 F OF, Svaleklire 1 OF, Rødhals 25 R, Husrødstjert 1 R (I mosen. Muligvis 1k han, da den så ud til at være territoriehævdende), Misteldrossel 1 OF, Gransanger 50 R (Overalt i mosen og skoven). Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Grågås 30 R, Knarand 11 R, Strandskade 2 R, Sjagger 35 R, Gransanger 4 R, Fuglekonge 6 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Spidsand 16 S, Ederfugl 1950, Sortand 110 R, Toppet Skallesluger 6 S. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 6 R, Gravand 22 R, Pibeand 4 R, Knarand 3 R, Krikand 6 R, Gråand 23 R, Taffeland 16 R, Troldand 23 R, Hvinand 4 R, Blishøne 32 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 28 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 8 R, Tornirisk 4 R, Magleby Nor: Gravand 11 R, Gråand 4 R, Vibe 6 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Klint: Ederfugl 2225 Ø, Havlit 350 R, Splitterne 2 Ø, Tornirisk 4 N. Per Rasmussen
Dovns Klint: Ederfugl 4110 T, Dværgmåge 1 T,
Digesvale 2 T, Landsvale 3 T. Viktor Moe
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vandrikse 1 R, Skægmejse 1 M OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv, (sinensis) 2 R, Rørdrum 2 SY, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20 R, Grågås 76 R, Gravand 32 R, Pibeand 34 R, Knarand 26 R, Krikand 159 R, Gråand 39 R, Spidsand 6 R, Skeand 31 R, Taffeland 8 R, Troldand 181 R, Bjergand 2 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 F AD R, Vandrefalk 1 2K R, Vandrikse 4 SY, Blishøne 61 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 26 R, Brushane 1 R, Rødben 7 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 88 R, Stormmåge 41 R, Sølvmåge 13 R, Sanglærke 8 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 2 R, Skægmejse 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 10 R, Bogfinke 10 R, Stillits 2 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 8 SY. Ole Goldschmidt
Fredmosen (lav vandstand)
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 130 R, Skeand 3 R, Rørhøg 1 M AD R, Vandrikse 1 R, Gransanger 1 R, Rørspurv 15 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor: Trane 30 N. Hans og Bodil Rytter
Strynø: Toppet Lappedykker 1 R, Blisgås 25 R, Blishøne 25 R. Stig Rubæk
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 40 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 10 R, Gravand 13 R, Pibeand 100 R, Krikand 150 R, Gråand 20 R, Spidsand 3 R, Troldand 4 R, Havørn 1 IMM S, Blå Kærhøg 1 BR S, Musvåge 2 , Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 YF, Vibe 59 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hættemåge 250 FU, Ringdue 24 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 1 SY, Allike 25 R, Gråkrage 15 R, Ravn 1 R, Stær 15 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 JUV R, Gransanger 1 R. Eskild Nielsen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 R (Muligvis 2 fugle.), Rødhals 3 SY, Sangdrossel 5 R, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Spætmejse 2 SY. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 21 R, Gravand 18 R, Knarand 1 FU, Krikand 39 FU, Gråand 39 FU, Skeand 2 FU, Troldand 2 FU, Blishøne 15 FU, Strandskade 2 R, Vibe 38 R, Rødben 4 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 1 FU, Sanglærke 8 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Ravn 1 R, Stær 7 FU, Bogfinke 1 SY. Helle Suadicani
Tommerup: Gråand 6 FU, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 4 FU, Ringdue 12 R T, Sanglærke 2 SY, Sjagger 75 R T, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 5 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 3 R. Helle Suadicani
Sellebjerg: Grønspætte 1 R, Sangdrossel 5 R, Vindrossel 25 R, Gransanger 3 SY, Korttået Træløber 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Horseklint: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R (Foran sommerhusene ud mod Fællesstrand). Carsten Moth Iversen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 2 OF, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Blisgås 180 FU, Grågås 34 R, Bramgås 7 FU, Gravand 9 R, Krikand 12 R, Gråand 5 R, Troldand 9 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Klyde 6 R, Vibe 23 R, Rødben 2 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 20 R, Sanglærke 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Jens Bækkelund


          Rørspurv ved Vejlen i dag

Fredag den 1. april 2011

Christiansminde, Svendborg: Sangdrossel 2 SY
Vejlen, Taasinge: Vandrikse 2 R, Lille skallesluger 2. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Grågås 18 R, Gravand 6 R, Knarand 18 R, Troldand 260 R, Lille Skallesluger 4 R, Rørhøg 2 YF TH, Musvåge 3 R, Klyde 22 R, Hvid Vipstjert 7 R, Rørspurv 4 R
Noret, Taasinge: Krikand 66 R, Vibe 28 R, Rødben 8 FU
Bergmannsvej, Thurø (14:45): Gransanger 1 SY, Citronsommerfugl 1. Esben Eriksen
Neergardsmindeskoven Thurø: Gransanger 1 SY, Flagspætte 1 YF
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R (5. dag) Erik Ehmsen
Sandholt (07:25 - 08:10): Vibe 6 R, Knarand 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Blishøne 20 FU, Sangdrossel 2 Sy, Sølvmåge 4 FU/R, Stormmåge 1 R, Stær 25 FU, Taffeland 3 FU, Troldand 4 FU, Ringdue 28 Of, Gråkrage 1 Of, Skarv 2 FU/Of, Allike 14 R, Grågås 3 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Grønirisk 1 R, Blåmejse 1 R, Rørspurv 1 R, Gråand 2 FU. Leif Kristensen
Espe: Ravn 1, Rødhals 1. Springfrø har nu lagt to ægklumper i min egen sø . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Rørhøg 1, Musvåge 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:25-10:25): Knopsvane 4 FU, Grågås 6 R, Gråand 10 FU, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 10 R, Havørn 1 T 3 K, Blå Kærhøg 1 NØ AD han, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 10 NØ, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 30 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Stor Regnspove 17 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 50 R, Hættemåge 120 NØ, Stormmåge 30 NØ, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Engpiber 5 T, Allike 170 NØ, Tornirisk 14 NØ. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense: Gransanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalstrand (13:45): Fjeldvåge 1 FU. Jens Kristian Holm
Ølund (11:35): Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Føns Vang (14:40-16:15): Sorthalset Lappedykker 12 FU, Blisgås 5 FU, Knarand 8 FU, Hvinand 200 FU, Lille Skallesluger 3 R (1 M+ 2 F), Hættemåge 1500 R . Dieter Maaszen
Røjle Klint (10:30-12:45): Sortand 310 FU . Dieter Maaszen
Ålebæk , Gyldensteen: Rørhøg 3 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Huldue 2 SY, Ravn 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Tårnfalk 2 YF P, Natugle 1 YF TH, Halemejse 1 R, Stær 22 R, Dompap 1 YF SY. Arne Bruun
Strynø: Blisgås 14 R, Bramgås 150 R, Ravn 1. Stig Rubæk
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 5 TH, Skarv 3 R, Knopsvane 9 , Grågås 69 FU, Bramgås 13 FU, Gravand 37 FU, Pibeand 80 FU, Knarand 19 FU, Krikand 82 FU, Gråand 40 R, Spidsand 14 FU, Skeand 24 FU, Taffeland 45 R, Troldand 87 FU, Hvinand 36 FU, Rørhøg 2 T, Musvåge 2 OF, Fjeldvåge 1 T, Dværgfalk 1 TF, Blishøne 114 FU, Strandskade 8 TH, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 22 TH, Rødben 1 FU, Hættemåge 65 FU, Stormmåge 150 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 11 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Vindrossel 3 R, Gransanger 1 FU, Musvit 2 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 10 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 FU, Stær 35 FU, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 4 R. Morten Müller
Horne By: Gransanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 2 YF KA. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Blå Kærhøg 1 BR FU, Gransanger 10 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Fiskeørn 1 OF, Mosehornugle 1 OF, Jernspurv 1 R, ,Solsort 2 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 2 R, Topmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Rødstrubet Lom 1 S, Blå Kærhøg 1 BR FU, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 6 R, Splitterne 2 N, Stenpikker 1 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 3 R. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Krikand 82 R, Rørhøg 1 BR S, Vandrefalk 1 2K R. Kristoffer Hansen
Fraugde: Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 TH, Ravn 1 OF. Jens Gregersen
Kerteminde: Gransanger 1 SY. Jens Gregersen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Blisgås (albifrons) 5 FU, Knarand 8 FU, Skeand 22 FU, Hvinand 200 FU, F 2 M1 Lille Skallesluger 3 R, Strandskade 6 OF, Klyde 4 FU, Hættemåge 1500 R . Dieter Maaszen
Røjle Klint: Sortand 310 FU . Dieter Maaszen
Fællesskov: Huldue 2 SY, Vindrossel 3 R, Gransanger 1 SY, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 3 OF (2 hun + 1 han), Musvåge 1 OF, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

15 maj 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk