Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 14. - 18. ( 1. april - 30. april 2012).                     Sidst opdateret 25 juni 2012 09:54:54 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


          Skovsanger SY Gulstav Østerskov

Mandag den 30. april 2012.                                                Solopgang: 05:41. Solnedgang: 20:50.

Svendborg, matriklen (20:30): Bysvale 2 YP (meget sen ankomst - men et par har fundet sammen i den ene rede her til aften)
Ærøskøbing, Tivoli
: Vendehals 1 FU . Kim Bang Jensen
Vesteregn
: Rød glente 3 T, Vendehals 1 R. Esben Eriksen
Gulstav
: Rørdrum 1 YF TH, Småspove 2 Ø, Sortklire 1 OF, Digesvale 30 R, Landsvale 20 R, Bysvale 10 R, Bynkefugl 1 FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 6 FU, Sangdrossel 4 R
Gulstav Østerskov
: Stor Flagspætte 2 R, Gærdesanger 2 SY, Munk 3 SY, Skovsanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Skovskade 2 R
Helle Nor
: Stenpikker 2 R
Nørreballe Nor
: Kortnæbbet Gås 2 R,
Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R , Bjergand 10 R, Mudderklire 4 R
Søgård Pyt
: Rørdrum 1 YF TH, Musvåge 6 NØ, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 M R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Dobbeltbekkasin 1 R, Småspove 1 SY, Rødben 6 R, Dværgterne 4 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 6 R, Sivsanger 1 SY
Grusgraven på Hønsehavevej: Hvidklire 4 FU, Lille præstekrave 8 FU, Gravand 32 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Digesvale 4 FU, Landsvale 6 FU, Hættemåge 35 FU, Sølvmåge 80, FU, Stormmåge 25, Vibe 2 FU, Blishøne 4 FU, Allike 10 OF FU, Gråand 2 FU, Strandskade 2 FU, Rødben 2 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Gulspurv 2 SY, Knopsvane 3 FU, Tinksmed2 FU, Kat 1. Poul Brugs Rasmussen
Skelgården ved V.Hæsinge:
Ravn 16 Fu (i majsinsilage). . Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Gulspurv 3 R, Grønspætte 2 Hø, Vibe 2 Of, Gråkrage 2 Fu, Musvit 4 Fu, Dompap 1 R, Ravn 10  Fu/ Of, Blåmejse 2 Fu, Løvsanger 3 Sy, Gransanger 1 Fu, Solsort 4 R, Musvåge 3 Of, Tårnfalk 1 Of, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Munk 1, Rødstjert 1, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 3, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Tårnfalk 1, Gråand 2, Blishøne 2, Husskade 2, Allike 10, Musvit 5, Blåmejse 2, Stillits 2, Grønirisk 2, Gulspurv 2, Stær 12, Ringdue 6, Solsort 5, Skovspurv 15, Råge 10, Gråkrage 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ørbæk
(14:40): Havørn 1 N AD. Bodil og Hans Rytter
Faaborg Gymnasium (10:40): Lille Præstekrave 1 OF (Ivrigt kaldende). Lars Bonne Rasmussen
Sortemosen, Lakkendrup (06:30-14:00): Gøg 1 HØ, Havesanger 1 RI . Hans Rytter
Bispeenge, Odense (13:15): Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Otterup Tennis (16:15): Havørn 1 N. Niels Andersen, Kresten Madsen
Fyns Hovedvej v. Tårup (16:05): Gul Vipstjert 2 R. Lars Philip Nørtoft
Vestermaden (16:00): Mudderklire 14 R. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn: Landsvale 8 FU. Peter Teglhøj
Åmosen: Fiskehejre 1 OF, Grågås 150, Krikand 4 R, Atlingand 1 M R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 YF B, Vibe 7 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Åmosen: Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Grågås 127, Skeand 4 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 8 R, Brushane 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Gærdesanger 1 SY. Peder Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset: Knopsvane 2 YF BR, Grågås 24, Gravand 2 R, Krikand 2, Gråand 2, Atlingand 2, Taffeland 6, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Peder Rasmussen
Ulbølle: Landsvale 10 TH. Peter Teglhøj
Ørbæk: Havørn 1 AD N. Hans Rytter
Sortemosen: Mudderklire 2 RI , Gøg 1 R, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI (Læs mere... ). Hans Rytter
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 5 AD FU, Grågås 231, Gravand 6 AD FU, Knarand 4, Krikand 8 AD FU, Gråand 8, Skeand 13, Taffeland 26, Troldand 30, Blishøne 16 AD FU, Strandskade 4 AD FU, Vibe 10 AD FU, Rødben 2 AD FU, Hvidklire 1 AD FU, Hættemåge 14 AD FU, Ringdue 4 FU, Munk 1 M SY, Husskade 2 AD FU. Palle Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 6 R, Grågås 86, Gravand 19 R, Knarand 12 R, Krikand 44 R, Atlingand 2 FU, Skeand 16 R, Taffeland 12 R, Troldand 6 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 11 R, Brushane 7 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 9 FU, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 6 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 96 R, Gås sp. 1 R (Samme gås set ved Hvidkilde Sø 23-04-12 Hybrid Canada/Bramgås), Gravand 2 R, Krikand 2 R, Gråand 4 R, Taffeland 14 R, Troldand 22 R, Blishøne 8 R, Vibe 5, Fjordterne 2 R. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Skarv 12 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 29, Gravand 10 R, Krikand 3 R, Gråand 5 R, Troldand 6, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 5, Klyde 14 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 340 R, Vibe 4, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 23 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 3, Splitterne 11 R, Havterne 11 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Rødstjert 1 F OF, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 OF, Stær 9, Skovspurv 1 R HØ, Bogfinke 3, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 YF, Grågås 45, Gravand 8 FU, Gråand 10 FU, Skeand 2 FU, Troldand 20 R, Bjergand 5 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 4 YF, Klyde 18 YF, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 8 YF, Hjejle 300 R, Vibe 4 YF, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 6 YF, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 14 FU, Havterne 8 FU, Digesvale 15 YF, Landsvale 8 YF, Skovpiber 2 NØ, Engpiber 5 NØ, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 1 FU, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 6 R. Per Poulsen
Sundet - Faaborg: Gråand 12, Bynkefugl 1 FU. Per Poulsen
Odense Å (Borreby-Dalumvej): Isfugl 1 TH. Henrik Kalckar Hansen
Sanderum: Munk 1 SY. Ella Mikkelsen
Brylle: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 3 FU, Gærdesanger 1 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 6 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 R, Grågås 71 FU, Tårnfalk 1 FU, Brushane 9 FU, Sortklire 5 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 31 FU, Gøg 1 R. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Lille Lappedykker 1 FU, Skeand 5, Grønbenet Rørhøne 1 M FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Gøg 1 OF, Mosehornugle 2 FU. Jan Sander Christiansen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 14 YF B, Knopsvane 5 R, Grågås 19, Gravand 18 R, Knarand 8 R, Krikand 6 R, Gråand 16 R, Atlingand 1 M R, Skeand 8 R, Taffeland 16 R, Troldand 24 R, Fasan 2 R, Blishøne 17, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 22 R, Ringdue 4 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stenpikker 2 FU, Solsort 3 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 7 FU, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Grågås 8 R, Musvåge 3 LF FU, Hvid Vipstjert 4 YF B, Halemejse 2 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Grønirisk 8 FU, Stillits 4 FU, Dompap 2 FU. Thomas Andersen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Ederfugl 70 R, Blishøne 2 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 25 OF, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 OF, Gærdesanger 2 SY, Munk 2 R, Løvsanger 2 R, Tornirisk 7 SY, Gulspurv 13 . Villy-Erik Schødts 
Fællesstrand/Tornen: Skarv 69, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 2 R, Gravand 6 FU, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 3 OF, Strandskade 3 R, Lille Kobbersneppe 24 R, Storspove 2 FU, Hvidklire 1 R, Måge sp. 30 R, Splitterne 11, Fjordterne/Havterne 5 OF, Havterne 3 FU, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 3 FU. Villy-Erik Schødts 


          Mangelfuldt vingebånd og kun lidt hvidt på halesiderne! Plettet mudderklire??? Vitsø Foto: Morten Müller

Søndag den 29. april 2012.                                                Solopgang: 05:38. Solnedgang: 20:52.

Svendborg, Vestergade: Vendehals 1 FU (Dukkede kortvarigt op i haven for at drikke og studere græsplænens udvalg af myrer. Ikke lige hvad jeg havde forventet at se så tæt på centrum). Ulla Friborg
Egense ved Svendborg
(11:00): Ravn 2 FU. Niels Andersen
Gulstav
: Trane 2. Esben Eriksen
Søgård
: Broget fluesnapper 1, Tornsanger 1. Esben Eriksen
Lunden
:  Broget fluesnapper 1. Esben Eriksen
Klise
: Ringdrossel 1 F. Esben Eriksen
Vesteregn
: Skovsanger 3, Lærkefalk 1 N (07:10), Havørn 1 AD. Esben Eriksen
Lindelse Nor
:
Steppehøg 1 2K NNØ. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(14:00): Blisgås 7 R,
Grønlandsk Blisgås 3 R, Fjordterne 10 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav (11:45-13:20): Gul Vipstjert 3 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ærø, Urehoved (08:12): Mursejler 1 NØ (Passerede 5m foran bilen i 2 meters højde. Ankomst?). Morten Müller
Sortemosen, Lakkendrup (14:30): Gøg 1 HØ. Bodil og Hans Rytter
Arreskov Sø: Albino hættemåge 1 FU . Erik Ehmsen
Arreskov Sø (18:50-19:20): Dværgmåge 1 R AD, Leucistisk Hættemåge. Martin Søgaard Nielsen
Espe, matriklen: Vibe 2, Tårnfalk 1, Husskade 2, Allike 15, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Landsvale 2, Stær 20, Blishøne 2, Gråand 2, Stillits 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Longet, Ørbæk (20:00): Gøg 1 HØ. Michael Højgård Hansen
Lindkær (11:50-13:30): Lille Præstekrave 1 FU, Tinksmed 2 FU, Huldue 1 FU. Palle Bo Larsen
Tarup. Odense (12:00): Lærkefalk 1 NØ. Anders Myrtue
Ølundgård Inddæmning (11:15-13:45): Knarand 22 R, Atlingand 5 R, Skeand 31 R, Havørn 1 R 2K, Vandrefalk 1 R, Klyde 78 R. Gregers Johannesen
Fynshoved (09:00-11:00): Tejst 1 R, Ringdrossel 3 R. Klaus Laursen
Fynshoved, Hindsholm (13:05-13:30): Tejst 2 FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand (11:30-13:00): Lille Kobbersneppe 30 R. Klaus Laursen
Fællesstrand/Tornen, Hindsholm (11:05-11:30): Splitterne 28 R, Gul Vipstjert 2 FU ((flava)), Bynkefugl 1 R. Dieter Maaszen
Vester Egense Nabbegården (15:00): Stenpikker 1 R. Jens Christensen
Egebjerggaard (11:30): Broget Fluesnapper 1 R han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU. Peter Teglhøj
Svendborg Havn: Landsvale 8 FU. Peter Teglhøj
Vitsø: Sort Glente 1 Ø (Ny art til Vitsø) , Brushane 16 FU, Mudderklire 2 (Heraf den ene noget betænkelig, med kun svagt bånd på armen der ikke når kroppen. Kun lidt hvidt på halesiderne), Splitterne 5 R, Bynkefugl 1 M R . Morten Müller
Urehoved: Mursejler 1 NØ, Stenpikker 1 FU, Bomlærke 2 YF SY. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 13, Gråstrubet Lappedykker 5 AD FU, Knopsvane 13, Grågås 49, Gravand 2 AD FU, Krikand 18 AD FU, Gråand 8, Taffeland 4 AD FU, Troldand 144 AD FU, Blishøne 34, Strandskade 2 AD FU, Vibe 16 AD R, Rødben 3 AD FU, Landsvale 8 AD FU, Hvid Vipstjert 6 AD FU, Munk 2 M AD SY, Musvit 4 AD FU, Rørspurv 2 M AD SY. Palle Jørgensen
Gulstav Mose: Småspove 1 R, Tinksmed 1 R, Gærdesmutte 3 R, Rødstjert 2 M R, Tornsanger 1 R, Broget Fluesnapper 4 M R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 5, Skarv 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 50 R, Pibeand 1 R, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 6 R, Trane 2 N, Strandskade 1 R, Storspove 1 FU, Ringdue 1 OF, Digesvale 5 R, Landsvale 4 OF, Bysvale 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 M R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 R, Musvit 2 R, Råge 2 FU, Gråkrage 3 R, Stær 1 R, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav Vesterskov: Gærdesanger 15 R, Gransanger 15 SY, Løvsanger 10 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov: Rødstrubet Lom 4 R, Gærdesanger 10 R, Skovsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Rørdrum 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 80 R, Taffeland 6 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 10 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Atlingand 2 M FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Blisgås 4 R,
Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Fjordterne 10 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Lærkefalk 1 AD NØ, Trane 2 AD S, Fjordterne 9 R, Dværgterne 1 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Atlingand 1 M R, Rørhøg 1 F FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tranekær: Vibe 8 R, Huldue 1 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Gøg 1 SY. Bodil og Hans Rytter
Brændegård Sø: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Atlingand 1 M R, Hvinand 7 R, Havørn 2, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 OF, Lille Præstekrave 2 R, Sildemåge 2 R, Husrødstjert 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 13 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 38 FU, Gravand 16 FU, Krikand 2 FU, Gråand 6 FU, Troldand 20 FU, Ederfugl 4 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Fiskeørn 1 OF, Falk sp. 1 OF, Strandskade 4 FU, Klyde 11 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 250 R, Vibe 8 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 4 FU,
Sorthovedet Måge 1 R N , Hættemåge 8 FU, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 15 FU, Havterne 5, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 FU, Musvit 2 FU, Ravn 1 OF, Stær 23 FU, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 3 R, Gulspurv 2 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 9 R, Knopsvane 4 AD R, Grågås 16, Gravand 13 AD R, Krikand 4 R, Gråand 3 R, Troldand 20 FU, Bjergand 1 M 2K R, Ederfugl 4 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Fiskeørn 1 S, Blishøne 2 AD R, Strandskade 6 AD YF, Klyde 9 YF, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 123 R, Vibe 4 YF, Almindelig Ryle 18 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 5 FU, Splitterne 6 R, Havterne 5 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Husskade 1 R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 50 R, Skeand 2 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU. Søren G. Nielsen
Svanninge: Rød Glente 1 Ø. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 4 AD R, Toppet Lappedykker 29 R, Gråstrubet Lappedykker 12 AD R, Sorthalset Lappedykker 10 AD R, Skarv 5 R, Knopsvane 25, Knarand 10, Landsvale 30 FU, Bysvale 3 FU, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 30 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 30 FU, Skeand 8 FU, Troldand 4 R, Musvåge 4 TH, Blishøne 6 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 3 R, Tinksmed 2 FU, Huldue 1 FU. Palle Bo Larsen
Tarup, Odense: Lærkefalk 1 OF. Anders Myrtue
Munke Mose: Broget Fluesnapper 1 R. Kristoffer Hansen
Seden: Rødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Seden Strandby: Skovpiber 1 OF. Kristoffer Hansen
Småstenskrog: Knarand 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Rødben 11 R, Hvidklire 25 R, Tinksmed 8 R, Bysvale 1 OF. Kristoffer Hansen
Strandeng vest for Seden Strandby: Landsvale 8 R, Bysvale 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 5 R, Havørn 1 2K OF, Vandrefalk 1 AD R. Anders Vedel
Fyns Hoved: Tejst 2 FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Lille Kobbersneppe 24 R, Splitterne 28 R, Havterne 3 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Bynkefugl 1 F R. Dieter Maaszen
Horseklint: Spurvehøg 2 NØ, Digesvale 2 NØ, Landsvale 60 NØ, Bysvale 20 NØ. Dieter Maaszen
Skaboeshuse (16:00): Rød Glente 1 N, Blå Kærhøg 1 FU, Vendehals 1 DØD (Fløj mod vindue). Kurt Hansen
Mesinge: Vendehals 1 FU. Ebbe Munk Andersen
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 M OF. Villy-Erik Schødts
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 3 R, Gravand 6, Gråand 1 F OF, Ederfugl 47, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 FU, Strandskade 2 R, Vibe 6 SY, Hættemåge 7 OF, Sølvmåge 16 OF, Ringdue 6 OF, Sanglærke 5 SY, Digesvale 7 FU, Landsvale 4 OF, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 2 OF, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 SY, Stær 5 OF, Bogfinke 8, Gulspurv 9, Rørspurv 2 R. Villy-Erik Schødts
Kasmose Skov: Natugle 1 1K R, Gransanger 3 SY, Bogfinke 2 SY, Dompap 2 FU. Erik Busk
Strib: Landsvale 2 FU. Erik Busk 


           Kortnæbbet gås Nørreballe Nor

Lørdag den 28. april 2012.                                                Solopgang: 05:43. Solnedgang: 20:48.

Åmosen, Ollerup: Havørn 2 OF, Rørhøg 2 R. Peder Skou
Hesselagergård
: Sangdrossel 1 FU, Landsvale 2 OF, Bysvale 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav Mose (14:15): Blå Kærhøg 1 R. Ebba Larsen
Nørreballe Nor (14:30-15:00): Sorthalset Lappedykker 1 R, Blisgås 8 R, Indisk Gås 2 R, Havørn 1 OF AD. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (13:15): Klyde 65 R. Ebba Larsen
Åmosen Ollerup (16:45-17:00): Sangsvane 1 FU. Niels Bomholt
Hønsehave Grusgravsø (16:30-17:00): Lille Præstekrave 10 R, Tinksmed 2 FU, Gul Vipstjert 2 FU. Niels Bomholt
Espe, matriklen: Rød Glente 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Nedermarken, Brende Å (14:45): Bjergvipstjert 2 R. Frits Tomsen
Ølundgaard og Firtalstrand (09:30-14:00): Havørn 1 FU AD, Vandrefalk 1 FU. Klaus Laursen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Ryttervej: Landsvale 2 FU. Peter Teglhøj
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Havørn 1 SØ. Peder Rasmussen
Ollerup, Åmosen: Fiskehejre 1 OF, Sangsvane 1 FU, Grågås 49, Krikand 6 FU, Atlingand 3 FU, Skeand 2 FU, Rørhøg 1 FU, Blishøne 3 R, Vibe 4 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Lærkefalk 1 NV. Arne Bruun
Rudkøbing: Bysvale 35 R, Husrødstjert 2 SY. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Knopsvane 4 R, Grågås 71 R, Gravand 2 R, Knarand 10 R, Krikand 14 R, Gråand 12 R, Skeand 8 R, Troldand 210 R, Rørhøg 3 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Sanglærke 2 R, Munk 1 R, Løvsanger 1 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 15 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 45 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås (albifrons) 5 R, Blisgås,
Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Grågås 120 R, Indisk Gås 2 R, Gravand 30 R, Pibeand 15 R, Knarand 18 R, Krikand 12 R, Skeand 28 R, Taffeland 15 R, Troldand 280 R, Bjergand 28 R, Fiskeørn 1 F AD R, Blishøne 45 R, Klyde 58 R, Stor Præstekrave 6 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 470 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 15 R, Fjordterne 5 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 850 R, Landsvale 100 R, Bysvale 35 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Knopsvane 3 R, Grågås 58, Gravand 11 R, Krikand 27 R, Gråand 6 R, Skeand 4, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 YF, Vibe 12 R, Rødben 2 OF, Hættemåge 150 R, Stormmåge 20 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 22 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gråkrage 12 R, Stær 55 FU. Peder Rasmussen
Vitsø: Stor Skallesluger 2 OF, Rørhøg 2 FU, Blå Kærhøg 1 NV, Digesvale 18 NV, Landsvale 160 NV, Bysvale 125 NV, Gærdesanger 1 FU. Morten Müller
Vodrup Klint: Rød Glente 1 OF, Gulspurv 2 YF SY, Bomlærke 2 YF SY. Morten Müller
Hønsehave Grusgravssø, Hønsehave: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 7 FU, Gravand 17 R, Knarand 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 YF BR,
Lille Præstekrave 10, Vibe 3 R, Rødben 3 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 3 FU, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesanger 1 SY, Husskade 1 R, Allike 2 FU, Stær 22 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Rødstjert 2 SY, Kernebider 2 OF. Niels Bomholt
Mose v/Svanningevej: Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge: Natugle 1 R, Lille Korsnæb 2 OF. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 140 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 5, Grågås 31, Gravand 24 FU, Knarand 6 R, Krikand 16 R, Gråand 30 R, Atlingand 4 R, Skeand 25 R, Taffeland 7 R, Troldand 95 R, Hvinand 3 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 R, Fasan 13 R, Blishøne 9 R, Trane 2 OF, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 96 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 6, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 30 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 5 Husrødstjert 1 SY, , Solsort 2 , Sangdrossel 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 11 OF, Ravn 4, Stær 4, Skovspurv 13 R, Bogfinke 4, Grønirisk 5, Stillits 3, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 3, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Havørn 1 2K OF, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 4 OF, Ørn sp. 1 NØ (meget stor og hængevinget nok en havørn subad
), Almindelig Ryle 1 NØ, Mursejler 1 FU, Digesvale 500 FU, Landsvale 2000 FU, Bysvale 200 FU, Engpiber 1 FU, Jernspurv 1 SY, Gulspurv 6 M FU. Erik Ehmsen
Ørslev Bjerge: Gravand 2 OF, Gråand 2 OF, Vibe 1 SY, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 3, Skovpiber 1 R, Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 2 SY, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 SY, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 4 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 SY. Villy-Erik Schødts
Glamsbjerg:
Hvid Stork 1 OF. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Grågås 2 FU, Digesvale 2 R. Thomas Kampmann
Aarupvej, Orte:
Hvid Stork 1 FU (Den skånske ungstork der er kommet tilbage til Nordeuropa, har tilsyneladende ikke tænkt sig forlade Fyn. Obs. af Lasse Rasch). Foreningen Storkene.dk
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 OF. Villy-Erik Schødts
Broløkke Strand: Rørhøg 1 R. Bo K. Stephensen
Brylle: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 4 FU, Musvit 2 FU, Råge 10 OF, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 6 FU, Dompap 1 M FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 2 FU, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 FU. Klaus Laursen


           Svensk projektstork fotograferet af Leif Kristensen ved Voldbro, Assens

Fredag den 27. april 2012.                                                Solopgang: 05:45. Solnedgang: 20:46.

Bjernemark, Taasinge: Bramgås 700 Ø, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Poul Rasmussen
Gulstav Mose
: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Toppet Lappedykker 2 YF, Munk 1 Fu, Rørhøg 1 Fu, Grågås 46 + 8 pull, Gransanger 1 Sy, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Gærselskoven  ved Dovns Klint:
Munk 2 Sy, Bogfinke 2 Fu, Halemejse 1 Fu, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Musvit 1 Fu. Leif Kristensen
Nørreballe Nor
: Klyde 38 Fu/R, Strandskade 2 Fu, Hvidklire 2 Fu, Rødben 2 Fu, Hvid Vipstjert 3 Fu, Stor Præstekrave 2 Fu, Stær 4 Fu, Vibe 3 R, Gravand 36 Fu/R, Skeand 2 R, Knarand 3 Fu. Leif Kristensen
Klise Nor
: Grågæs 4 med 23 pull. Leif Kristensen
Piledybet
(18:00-21:00): Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Voldbro ved Assens
:
Hvid Stork 1 R . Leif Kristensen
Tange å og havet ud for: Løvsanger 1 SY, (den første dette forår), Splitterne 8 FU OF, Bramgås 80 Ø, Sangdrossel 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rødstjert 1 han SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 1 , Spætmejse 1, Stær 7, Tårnfalk 2, Skovskade 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (07:45): Rørsanger 1 SY (Ved Enghaveskolen). Lars Bonne Rasmussen
Lindeskov, Ørbæk (07:00-12:00): Grønspætte 1 HØ. Hans Rytter
Højme: Rød Glente 1 N. Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved: Gransanger 1 Sy, Gulspurv 3 R, Strandskade 2 Fu, Gravand 6 Fu, Landsvale 2 Fu, Bogfinke 1 R, Tornirisk 4 R, Blishøne 1 Fu, Tornsanger 1 Sy, Musvit 2 Fu, Stor Kobbersneppe 1 Fu, Fjordterne 4 Fu/R, Tårnfalk 1 Fu. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Landsvale 8 R, Rødstjert 1 M FU, Sangdrossel 20 R, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 6 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Poul Smeds Mose: Spurvehøg 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Stillits 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Matriklen, Valdemarsgade:  Gærdesanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Mølledammen: Landsvale 2 OF. Peter Teglhøj
Svendborg: Landsvale 3. Peter Teglhøj
Svendborg Havn: Landsvale 3 OF. Peter Teglhøj
Svendborg: Bramgås 150 NØ. Jens-Gert Hansen
Hallindskoven, Svendborg: Bramgås 3500 NØ. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Bramgås 210 Ø. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 114 FU, Krikand 2 R, Hvidklire 2 R. Arne Bruun
Sørup: Landsvale 8 FU. Peter Teglhøj
Egense: Bramgås 40 Ø, Musvåge 1 R, Agerhøne 2 YF, Vibe 8 YF, Sanglærke 10 YF, Engpiber 2 YF, Gul Vipstjert 1 R, Allike 16, Gråkrage 10. Niels Andersen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 R. Erik Ehmsen
Sollerup (20:30 - 22:15): Vagtel 1 R (Kortvarigt men tydeligt kaldende syd for gl. fugletårn). Peter Madsen
Arreskov Sø: Bramgås 1 FU, Småspove 3 OF, Dværgmåge 1 AD FU, Fjordterne 4 FU, Bysvale 60 FU, Allike 10 OF. Erik Ehmsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 50 R, Atlingand 2, Rød Glente 1 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 1 OF, Vibe 35 R, Rødben 6 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 6 R. Michael Mosebo Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 1 OF, Grågås 51 R, Gravand 4 R, Krikand 7 FU, Gråand 4 R, Atlingand 2 FU, Skeand 5, Fasan 1 M FU, Blishøne 2 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 40 R, Rødben 3, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 10 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 4 R, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Råge 2 FU, Gråkrage 9 FU. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 1 R,
Sorthovedet Måge 1 YF TH, Hættemåge 1000 YF. Per Rasmussen
Højme: Rød Glente 1 N. Michael Mosebo Jensen
Langå: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 2 OF, Gravand 1 R, Troldand 8 R, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Sanglærke 1 SY, Allike 2 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 OF, Tornirisk 4. Gunnar Jørgensen
Purreskov: Ringdue 2 FU, Grønspætte 1 R HØ, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Jernspurv 3, Rødhals 2, Solsort 3, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Spætmejse 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 R HØ, Stær 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 5, Grønirisk 4 FU, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave:
Sorthovedet Måge 1 V, Landsvale 3 OF, Bysvale 3 OF, Løvsanger 10 SY. Per Rasmussen 
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 R, Rødstjert 2 SY. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 4 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 3 FU, Trane 2 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 12 R, Havørn 1 AD R, Vibe 1 OF, Gråkrage 2 OF. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Bynkefugl 1 R. Esben Eriksen
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Gås sp. 100 NØ, Gråand 2 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 R, Hættemåge 7 OF, Stormmåge 2 R, Ringdue 2 SY, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 SY, Blåmejse 3 SY, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R, Stær 3 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 3 YF BR, Stillits 2 SY, Lille Gråsisken 3 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 SY.Thomas Kampmann
Grønnemose:
Hvid Stork 1 R NAT (Hvid stork til overnatning i på FAF silobygning. Obs af Torben Møller). Foreningen Storkene.dk  
Bispeenge: Sortklire 1 ODR R, Tinksmed 1 R, Tornsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Næsbyhoved Skov: Rødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Slambassinet: Lille Lappedykker 3 R, Knarand 4 R, Skeand 12 R, Troldand 40 R, Rørhøg 2, Rødben 3 R, Digesvale 1 R. Kristoffer Hansen
Mariendal-kysten: Landsvale 5 FU. Kirsten Pedersen
Voldbro:
Hvid Stork 1 R. Kirsten Pedersen
Moser v/Nonnebo: Dværgfalk 1 F OF. Martin Strømkjær


           Rørhøgene skal tælles i år

Torsdag den 26. april 2012.                                                Solopgang: 05:47. Solnedgang: 20:44.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 80 Ø (06:45)
Siø: Hjejle 500 R
Nakkebølle inddæmning (19:40-20:50): Toppet Lappedykker 62 R, Hvinand 285 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Tornirisk 3 FU, Klyde 10 YF, Hvidklire 4 FU, Splitterne 14 R, Fjordterne 6 R, Musvit 2 FU, Skeand 2 FU, Krikand 12 FU, Hjejle 225 R, Almindelig Ryle 10 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Grågås 18 R, Gravand 6 FU, Skarv 13 R, Strandskade 4 YF, Sølvmåge 30 R, Stormmåge 66 R, Hættemåge 105 R, Vibe 3 R, Gråand 10 FU, Troldand 25 R, Stor Præstekrave 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Knopsvane 3 FU, Bogfinke 4 SY, Gransanger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Løvsanger 1 FU, Skovspurv 1 R, Rødben 4 FU, Blishøne 3 FU, Bjergand 10 R, Svartbag 1 R. Leif Kristensen
Broholm (09:30): Troldand 6 FU, Grågås 4 FU, Munk 2 FU, Stær 2 R, Blishøne 8 (4 par) FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Stor Flagspætte 1. Skarv 5, Sølvmåge 6, Stær 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (11:15-12:30): Grågås 24 YUF 2-10 pull, Mursejler 1 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 10 FU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse (14:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Fjeldvåge 1 R, Gøg 1 HØ, Mursejler 2 N, Bynkefugl 1 FU, Ravn 2 R. Kurt Hansen
Fyns Hoved (12:00): Tejst 3 R, Stenpikker 1 R han, Ringdrossel 6 R (4 han), Sangdrossel 60 R, Broget Fluesnapper 1 R han. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Bramgås 250 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: Landsvale 1 OF. Peter Teglhøj
Hvidkilde Sø: Havørn 1 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 62 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 2 R, Knopsvane 49, Grågås 33, Gravand 8 R, Knarand 2 R, Krikand 9 R, Taffeland 16 R, Troldand 150 R, Bjergand 17 R, Hvinand 285 R, Stor Skallesluger 3 R, Strandskade 2 R, Havterne 2 FU, Landsvale 65 FU, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Bysvale 2 R. Niels Bomholt
Brænde Å (Neverkær-Åbro): Munk 1 SY. Erik Røjgaard
Dørholm & Dørholmbugten: Grågås 6 R, Gravand 7 R, Gråand 6 R, Ederfugl 44 R, Strandskade 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Vader sp., Stor 35 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 6, Knopsvane 18, Grågås 56, Gravand 25 R, Pibeand 3 R, Knarand 6 R, Krikand 31 FU, Gråand 15 R, Skeand 8, Taffeland 7, Troldand 6 R, Blishøne 62 R, Strandskade 3 FU, Klyde 139 R, Vibe 6 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Havterne 8. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 2 DØD, Knopsvane 37, Grågås 28, Gravand 49 R, Pibeand 121 FU, Knarand 14 R, Krikand 58 FU, Gråand 17 R, Spidsand 6 FU, Skeand 31 R, Troldand 9 R, Blishøne 129 R, Strandskade 4 FU, Vibe 5 R, Brushane 3 FU, Rødben 5 FU, Sildemåge 1 R, Havterne 12 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 3 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Gulspurv 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Odense NV: Bysvale 2 FU. Evald Mehlsen
Søndersø, Nordfyn: Agerhøne 2 FU. Martin Strømkjær
Østereng, Bogense: Landsvale 1 FU. Suzette Frydensberg


            Bysvale Fyns Hoved d. 25. april 2012.

Onsdag den 25. april 2012.                                                Solopgang: 05:49. Solnedgang: 20:42.

Svendborg, Grev Schacks Vej (18:30): Bysvale 1 OF. Lene Hansen
Bjergvej, Egense ved Svendborg
(10:45): Agerhøne 2 FU (Marken syd for nr. 100). Niels Andersen
Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 6 Ø
Nørreballe Nor (12:30): Blisgås 7 R (Heraf 3 Grøndlandsk Blisgås), Indisk Gås 2 R, Knarand 20 R, Skeand 182 R, Klyde 50 R. Søren Gjaldbæk
Fredmosen (06:00): Sivsanger 1 R. Søren Gjaldbæk
Kværndrup: Sildemåge 2 R
Enemærket ved Millinge: Stor Flagspætte 3 Fu, Bogfinke 12 Fu/Sy, Løvsanger 1 Sy, Skarv 4 Of, Sangdrossel 1 SY, Spætmejse 5 FU/hø, Musvit 9 FU, Musvåge 1 HØ, Gransanger 3 SY, Rødhals 3 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Sumpmejse2 YF, Ringdue 4 R, Skovskade 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (09:30): Sivsanger 1 SY (Ud for gymnasiets fodboldbane). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (12:15-13:15): Rød Glente 1 V, Spurvehøg 1 NØ, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 YFU, Sivsanger 1 SY (18:30), Gærdesanger 1 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holckenhavn Fjord (08:00): Fjordterne 4 FU . Poul Brugs Rasmussen
Nyborg Fjord: Rørhøg 1 YF . Lars J. Falkenberg
Skt.Klemens (16:15): Rød Glente 1 OF (Svævede over matriklen. Fællede armsvingfjer især på højre vinge). Kell Grønborg
Odense Kanal (06:35): Mudderklire 5 OF (Kanalvej). Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Ederfugl 30 R, Dværgfalk 1 N, Sortklire 1 R, Hvidklire 6 R, Havterne 4 FU, Tejst 1 ODR FU (Er det en 2K?), Vendehals 1 SY (se hvor ) , Sanglærke 8 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 20 FU, Engpiber 100 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Rødstjert 2 M R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 R, Ringdrossel 1 F FU, Solsort 8 SY, Sangdrossel 40 FU, Gærdesanger 6 R, Gransanger 10 FU, Løvsanger 30 FU, Tornirisk 60 R, Gulspurv 10 R + Spidsnudet frø 1 2K (Striata) . Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
Gyldensteen enge (19:00):
Sølvhejre 1 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Agerhøne 2 FU. Niels Andersen
Svendborg, Møllergade: Landsvale 3 FU. Peter Teglhøj 
Svendborg, Poul Smeds Mose: Ringdue 4 R, Sanglærke 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse 1 R, Bogfinke 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 25, Grågås 43 R, Knarand 1 R, Krikand 12 R, Gråand 3 R, Havørn 1 2K Ø, Rørhøg 2 M OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Brushane 2 M ODR R, Rødben 4 R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 1 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 3 R, Stær 3 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 8 YF, Fiskehejre 4, Knopsvane 7 R, Grågås 20 R, Gravand 12 R, Krikand 5 R, Gråand 12 R, Atlingand 1 M OF, Troldand 100 R, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 7 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 3 ODR R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 32 R, Stormmåge 3 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø
(16:45 - 18:00): Sorthalset Lappedykker 1 FU (Igen kun en sh, jeg er ræd for, at vandkvaliteten i Vitsø er styrtdykket. 8 januar 2012 løb det fra den sydlige afvandningskanal, direkte ned i søen. Det er ikke usædvanligt at vandet fra kanalen, efter store mængder regn, presses gennem diget. I sommeren 2011 var der væsentlig flere alger på søens overflade end første år), Kortnæbbet Gås 1 FU (Fortsat en kortnæbbet gås mellem de ca 65 grå på nordvestengen). Morten Müller
Birkum: Bomlærke 1 SY. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 1300 YF. Jacob Sterup
Vindinge Å ved udløb (20:20-21:45): Vandrikse 1 R, Rørspurv 3 SY. Per Rasmussen
Dyrehave (Nørre Søby): Fiskehejre 1 OF, Grågås 8 OF, Musvåge 2 ML FU, Fasan 2 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 8 SY, Solsort 7, Sangdrossel 3, Munk 5 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 5 SY, Fuglekonge 12, Halemejse 3 R, Sumpmejse 3 R, Topmejse 4 R, Sortmejse 6 R, Blåmejse 5 R, Musvit 10 R, Spætmejse 4 R, Allike 5 R, Råge 15 R, Gråkrage 6 R, Ravn 2 YF, Stær 2 YF SY, Bogfinke 27, Grønsisken 2 R, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R. Evald Mehlsen
Assistens Kirkegård, Odense
: Gærdesmutte 3 SY, Solsort 8 FU, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 FU, Dompap 1 SY
Odense Kanal: Mudderklire 5 OF. Dieter Maaszen
Den Fynske Landsby: Gransanger 3 OF. Gunhild Brink
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Særslev: Rød Glente 1 FU. Jens Bækkelund
Søndersø, Nordfyn: Gærdesanger 1 SY. Jens Bækkelund


            Munk Han SY Thurø Østerskov

Tirsdag den 24. april 2012.                                                Solopgang: 05:52. Solnedgang: 20:40.

Thurø Rev: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 FU, Gravand 6 R, Krikand 12 R, Toppet Skallesluger 6 OF, Strandskade 6 R, Vibe 6 R, Rødben, Almindelig (totanus) 8 R, Hættemåge 40 FU, Havterne 4 FU, Sanglærke 8 SY, Engpiber 4 TH, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Stær 8 FU, Tornirisk 4 R, Rørspurv 3 SY
Østerskov (Thurø): Fiskehejre 6 TH, Ringdue 8 SY, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 8 SY, Solsort 12 R, Sangdrossel 4 SY, Munk 6 SY, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 12 SY, Korttået Træløber 2 SY, Råge 32 YF, Bogfinke 8 SY
Gulstav Mose, KNF (07:00): Havørn 1 OF IMM. Jan Holm Jensen
Lundeborg Ny Camping (07:00): Rødhals 1 FU, Stillits 4 FU, Jernspurv 2 FU, Tornirisk 2 (bygger rede), Grønirisk 5 FU, Gråspurv 4 FU, Skarv 6 OF, Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø: Rød glente 1 R. Erik Ehmsen
Vejle, Midtfyn, matriklen: Sortrygget hvid vipstjert 1 FU , Hvid vipstjert 1 FU. Ella Margrethe Bang Harders
Espe, matriklen: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Stær 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (10:00-11:30): Gråstrubet Lappedykker 2 YFU, Knopsvane 2 YFU, Grågås 4 YUF 2 kuld, Grågås 26 FU/R AD, Gravand 1 T, Gråand 6 FU/R, Knarand 6 FU/R, Rød Glente 1 YFU, Musvåge 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 8 YFU, Stor Flagspætte 4 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 6 SY, Munk 5 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 4 SY, Blåmejse 2 YFU, Spætmejse 4 SY, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 2 YFU, Stær 10 FU, Stillits 5 R, Lille Gråsisken 1 SY, Lille Korsnæb 1 R, Kernebider 10 FU/R.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bispeenge, Odense
(06:38):
Blåhals 1 R AD han (Set fra diget/ridestien v.stor tjørn). Dieter Maaszen
Fyns hoved (06:40-10:25): Tejst 4 R, Vendehals 1 R, Rødhals 28 FU, Stenpikker 2 R, Sangdrossel 85 FU. Niels Bomholt
Enebærodde (05:50-12:50): Fjeldvåge 1 V, Lille Regnspove 2 Ø, Hvidklire 80 R, Huldue 1 Ø, Digesvale 2 Ø, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand, Mellemstykket: Knarand 10 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Daugstrup: Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY (Brydevej). Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 48 FU, Krikand 6 R. Arne Bruun
Nørreskov, Tåsinge: Skovpiber 1 YF SY, Ravn 1 R. Arne  Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 4 R, Rørhøg 4 R, Hættemåge 1400 YF, Landsvale 20 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 42, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knopsvane 22, Grågås 42 R, Gravand 4 R, Knarand 21 R, Krikand 12 R, Skeand 18 R, Taffeland 13 R, Troldand 275 R, Toppet Skallesluger 14 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 1000 YF, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 400 FU, Gravand 4 R, Krikand 2 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 8 R, Hjejle 28 OF, Vibe 4 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 R, Havterne 5 FU, Sanglærke 15 R, Engpiber 1 R, Gærdesanger 1 SY, Stær 25 FU, Gulspurv 3 SY. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Grågås 28 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 38 R, Krikand 2 R, Strandskade 8 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Havterne 12 FU. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Grågås 70 R, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R, Krikand 15 R, Atlingand 2 R, Vibe 6 R, Brushane 4 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 6 FU, Grågås 153, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Gravand 9 R, Pibeand 23 R, Strandskade 14, Hjejle 750 R, Vibe 10, Stormmåge 150 YP, Sølvmåge 100, Svartbag 4 R, Sanglærke 10 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 43, Gravand 4 R, Krikand 14 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 FU, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 3 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 15 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 220 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 12, Grågås 37, Gravand 45 R, Pibeand 2 R, Knarand 10 R, Krikand 19 R, Gråand 20 R, Skeand 81 R, Taffeland 7 M R, Troldand 122 R, Hvinand 7 R, Havørn 2 AD R, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2, Fasan 7 R, Blishøne 12 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 5, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 92 R, Svartbag 4 R, Ringdue 5, Stor Flagspætte 3, Sanglærke 2 SY, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 6, Husrødstjert 1 SY, Solsort 4, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Korttået Træløber 2 SY, Allike 7 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2, Stær 3 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 3, Grønirisk 2 R, Stillits 2 FU, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Snarup: Rød Glente 2. Palle Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 3 TH, Fjordterne 1 OF, Løvsanger 10 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 1 AD N. Per Rasmussen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Skarv 2 OF, Fiskehejre 2 R, Gravand 6 OF, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Ederfugl 54 R, Fløjlsand 1 M R, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Splitterne 2 OF, Havterne 3 R, Tejst 4 R, Ringdue 14, Vendehals 1 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 1 TF, Bysvale 1 TF, Skovpiber 2 OF, Engpiber 30 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Jernspurv 3 SY, Rødhals 28 FU, Rødstjert 2 R, Stenpikker 2 M R, Solsort 6 R, Sjagger 5 FU, Sangdrossel 85 FU, Vindrossel 1 R, Gærdesanger 4 SY, Munk 2 M FU, Løvsanger 21 FU, Blåmejse 1 FU, Allike 5 TF, Sortkrage 1 TF, Gråkrage 17, Stær 7 FU, Bogfinke 5 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 2 OF, Tornirisk 18 R, Gulspurv 9 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Martofte: Rørhøg 1 F S, Spurvehøg 1 OF, Landsvale 1 OF. Niels Bomholt
Nordskov Enge (Enghave): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 YF BR, Troldand 3 R, Blishøne 13, Vibe 5 R, Svaleklire 1 FU, Landsvale 1 OF, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødstjert 1 M R, Sangdrossel 7 R, Løvsanger 1 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 1 R, Stillits 2 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Søbjerg Skov: Ringdue 3 R, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 R, Munk 1 F FU, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Grågås 5 R, Gravand 2 R, Rørhøg 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 2 FU, Svaleklire 2 FU, Sanglærke 1 SY, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Stavre Skov/Stavreshoved: Stor Skallesluger 1 M SV, Rørhøg 1 F R, Musvåge 2 NØ, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 5 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 8 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4 FU, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Tavlund Mose: Hættemåge 30 R, Stormmåge 50 R, Sildemåge 7 R, Sølvmåge 50 R. Niels Bomholt
Viby: Rørhøg 1 M OF, Landsvale 3 FU. Niels Bomholt
Egensedybet: Klyde 12 R, Stor Præstekrave 20 R, Almindelig Ryle 80 R, Lille Kobbersneppe 16 R, Hvidklire 80 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Enebærodde: Rørhøg 2 R, Kærhøg sp. 1 F AD R, Spurvehøg 4 Ø, Fjeldvåge 1 V, Tårnfalk 2, Vibe 2 Ø, Småspove 2 Ø, Svaleklire 2 Ø, Mudderklire 1 Ø, Huldue 1 Ø, Ringdue 27 Ø, Sanglærke 5 Ø, Digesvale 2 Ø, Landsvale 22 Ø, Bysvale 3 Ø, Skovpiber 3 Ø, Engpiber 28 Ø, Hvid Vipstjert 21 Ø, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Allike 2 Ø, Stær 19 Ø, Bogfinke 25 Ø, Grønirisk 16 Ø, Stillits 17 Ø, Tornirisk 39 Ø, Gulspurv 18 Ø, Rørspurv 2 Ø. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Grågås 19, Gravand 5, Gråand 7 R, Troldand 15 R, Rørhøg 2 OF, Fasan 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 5 FU, Ringdue 5 OF, Landsvale 3 OF, Skovpiber 1 R, Solsort 4 OF, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Fuglekonge 1 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 2 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 17. Villy-Erik Schødts
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Havørn 1 AD FU. Kirsten Pedersen
Fjordmarken: Rørhøg 3 FU, Rødben 15 FU. Kresten Madsen
Harritslevgård Møllebæk: Rørhøg 1 M OF. Jens Bækkelund
Bastholm (10:00 - 10:20): Skarv 150 YF (Antal ynglepar: 75, antal skarver: 150). Helle Regitze Boesen
Småholmene (10:00 - 10:20): Skarv 45 YF (ynglepar: 25, antal skarver: 45). Helle Regitze Boesen


             Atlingand Botofte Skovmose d. 23. april 2012.

Mandag den 23. april 2012.                                                Solopgang: 05:54. Solnedgang: 20:38.

Svendborg, matriklen: Gærdesanger 1 SY
Botofte Skovmose, Langeland: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Knarand 4 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 12 R, Havørn 3 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 1 YF BR, Rødben, Almindelig (totanus) 10 R, Landsvale 1 R, Stenpikker 1 R, Stær 20 FU
Hesselagergård  (14:00): Tårnfalk 2 R, Bjergvipstjert 1 R, Dompap 4 FU, Ravn 2 FU, Tornirisk 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Musvåge 2, Tårnfalk 2, Stor Flagspætte 1, Blishøne 1, Hare 2, Lille Kålsommerfugl 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Horne By (09:08-09:12): Gærdesanger 1 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (09:20-11:00): Skarv 18 R, Knopsvane 2 FU, Knopsvane 4 YFU, Grågås 36 FU/R AD, Grågås 4 YUF 6,8 pull, Gravand 6 FU/R, Gråand 10 FU/R, Krikand 10 FU/R, Atlingand 2 FU, Bjergand 10 R, Troldand 50 R, Ederfugl 40 SØ, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 6 YFU, Klyde 14 FU/R, Stor Præstekrave 8 FU/R, Hjejle 350 R, Vibe 4 YFU, Almindelig Ryle 13 R, Sortklire 1 FU, Rødben 8 FU/R, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Splitterne 20 FU/R, Havterne 6 FU/R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU/R, Tornirisk 10 R  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (08:00-11:30): Huldue 4 R, Mosehornugle 1 R, Ringdrossel 3 R. Søren Louis Rasmussen
Måre (11:15): Rød Glente 1 OF. Ivan Sejer Beck, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Lindkær: Havørn 2 OF, Havørn 1 R, Ravn 3 OF. Ivan Sejer Beck, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn: Husrødstjert 1 SY (flot sang, bemærkede den også i går meeen kun en enkelt strofe der men i dag sang den lystigt, men da også et super sted for et ynglepar i Svendborg). Benny Kristensen
Svendborg Havn: Gråand 10 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 TH, Husrødstjert 1 SY
, Solsort 1 R, Råge 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hallindskoven: Fiskeørn 1 NØ. Esben Eriksen
Svendborg: Landsvale 1 FU, Ravn 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård (Svendborg): Korttået Træløber 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Skarø: Knortegås 30 R, Rørhøg 3 FU, Tårnfalk 4 YF, Rødstjert 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY. Benny Kristensen
Klæsø Nor: Troldand 1000 R, Rørhøg 2 R. Esben Eriksen
Dovns Klint: Rørdrum 1 SY, Sort Glente 1 FU, Rød Glente 1 FU, Bysvale 1 T, Gærdesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Bøjden Nor: Skarv 18 R, Knopsvane 6, Grågås 54, Gravand 6 FU, Krikand 10 FU, Gråand 10 FU, Atlingand 2 FU, Troldand 50 R, Bjergand 10 R, Ederfugl 40 SØ, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 6 YF, Klyde 14 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 350 R, Vibe 4 YF, Almindelig Ryle 13 R, Sortklire 1 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Splitterne 20 R, Havterne 6 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Tornirisk 10 R. Per D Poulsen
Kærum Mose v/Assens: Fiskehejre 2 OF, Grågås 17, Gravand 4 FU, Gråand 4 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 YF BR, Tårnfalk 2 FU, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Ringdue 14 R, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 5 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 2 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R, Sumpmejse 4 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 SY, Musvit 16 R, Spætmejse 2 R, Træløber 2 FU, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Allike 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 8 TH, Ravn 1 R, Stær 3 SY, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 R, Stillits 4 FU, Dompap 3 R, Gulspurv 10 R, Rørspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Melbyskov: Grågås 2 R, Fasan 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 5 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 SY, Munk 4 R, Gransanger 2 SY, Musvit 4 SY, Bogfinke 6 R, Gulspurv 3 SY. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Nilgås 2 R, Skeand 2 FU, Dværgfalk 1 R, Hvidklire 5 FU. Jacob Sterup
Eskør Inddæmning (Hybæk): Rørhøg 1 M FU, Vandrikse 1 SY, Småspove 4 NØ, Storspove 50 NØ, Hvid Vipstjert 50 R NAT, Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 1 AD S. Per Rasmussen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 40 FU, Sangsvane 2 R, Grågås 4 YF UF, Pibeand 2 R, Krikand 33 R, Gråand 6 R, Atlingand 3 R, Skeand 16 R, Troldand 15 R, Musvåge 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Digesvale 1 FU. Jens Bækkelund
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Krikand 10 R, Gråand 12 R, Skeand 4 R, Taffeland 18 R, Troldand 20 R, Rørhøg 2 FU, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Rødhals 1 R, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Ravn 3 OF. Ivan Sejer Beck, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Måre: Rød Glente 1 OFF. Ivan Sejer Beck, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Hunderup Skov (Sejerskov) (09:20 - 09:50): Skovsanger 1 SY (sang 4-5 x med den accelerede strofe og blev herefter tavs. Fugl på gennemtræk?). Kristoffer Hansen
Universitetet, Odense: Gærdesanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Gærdesanger 1 SY. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt: Rørhøg 2 FU, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 4 OF. Kell Grønborg
Måre: Rød Glente 1 OF. Kell Grønborg
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 9 YF P, Knopsvane 2 YF B, Gråand 6 R, Troldand 30 R, Fasan 2 R, Blishøne 10 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 4 R, Måge sp. 30 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 4, Rødhals 2 SY, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 4 SY, Gransanger 7 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 8 R, Spætmejse 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 2 YF SY, Bogfinke 10 SY, Grønirisk 4 SY, Rørspurv 1 SY, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 4 R. Evald Mehlsen
Paddesø Skov & Paddesø Høl:  Grågås 5 R, Troldand 2 R (1 par), Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Sangdrossel 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Serup Mose: Grågås 4 R, Rørhøg 2, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Barløse: Ringdue 2 YF, Solsort 2 SY, Munk 1 M R, Musvit 2 R, Allike 6 OF, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R. , Bogensø:, Rørhøg 2 OF. Søren Louis Rasmussen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knarand 2 R, Skeand 2 R, Troldand 4 R, Stor Præstekrave 6 FU, Sildemåge 1 R, Huldue 4 OF, Mosehornugle 1 R, Engpiber 4 R, Ringdrossel 3 R, Munk 1 R. Søren Louis Rasmussen
Østereng, Bogense: Mosehornugle 1 R. Jacob Sterup


        Stor skrigeørn opdaget af Tim Hesselballe ved Langelandsfortet og efter flere trækforsøg fløj den mod N / NØ 12:40!
          Video af Stor skrigeørn på LF...

Søndag den 22. april 2012.                                                Solopgang: 05:56. Solnedgang: 20:36.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 130 Ø (07:45)
Svendborgsund ved Strandvænget (07:10-08:40): Bramgås 1500 Ø (6 flokke). Clemmensen, Niels Andersen
Svendborg, matriklen: Gærdesanger 1 SY
Ny Gesinge: Hjejle 400 R. Poul Rasmussen
Gulstavområdet (09:52-13:00):
Stor Skrigeørn 1 R  (3K. Opdaget af Tim Hesselballe ved Langelandsfortet, hvor den slog sig ned på en mark. Gik på vingerne 11.20 og sås kredsende i Gulstavområdet frem til 13.00, hvor den forsvandt mod nord. Se foto (ringe naturligvis) i Galleri.). Esben Eriksen, Tim Hesselballe*
Fakkebjerg: Sort Glente 2 OF, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 M OF,
Stor Skrigeørn 1 OF , Tårnfalk 1 OF
Lundeborg (16:00): Splitterne 2 R, Landsvale 1 R (10:30). Poul Brugs Rasmussen
Bispeenge (09:15-09:45):
Blåhals 1 SY. Gregers Johannesen
Bispeenge (06:00-07:15):
Blåhals 1 SY han . Henrik Kalckar Hansen
Ravnholt (11:30-13:15): Havørn 1 R. Ebbe Larsen
Æble Skov, Refsvindinge (09:00-10:00): Grønspætte 1 HØ (Meget aktiv...). Hans Rytter
Bispeengen, Odense (08:30-09:35): Blåhals 1 R AD han (8:50 ,set fra diget/ridestien v.stor tjørn).  Dieter Maaszen
Boels Bro (18:00): Mosehornugle 1 OF. Lars Philip Nørtoft 
Fyns Hoved: Rød glente 1 T, Musvåge 100 T, Ringdrossel 5 Han + 1 Hun, Tejst 1 R, Misteldrossel 2 R, Tornirisk 100 R + Hugorm 1 R. Poul Rasmussen
Fynshoved (07:00-09:15): Stenpikker 1 R AD han, Ringdrossel 1 FU AD hun. Niels Aage Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Rød Glente 1 SV. Arne Bruun
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
:  Bramgås 1500 Ø. Niels Andersen
Noret, Tåsinge: Landsvale 2 OF. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing
: Bramgås 1300 NØ, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav: Sort Glente 2 AD TF, Rød Glente 1 TF, Havørn 1 2K TF, Rørhøg 2 2K TF, Blå Kærhøg 1 F IMM N, Spurvehøg 7 NØ, Musvåge 27 TF, Fjeldvåge 1 TF,
Stor Skrigeørn 1 IMM TF, Tårnfalk 2 TF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Småspove 1 OF, Dværgmåge 7 SØ, Digesvale 5 NØ, Landsvale 3 NØ, Gul Vipstjert 1 NØ, Rødstjert 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav:
Sort Glente 2 TF, Rød Glente 1 R,
Stor Skrigeørn 1 IMM R (10:20-12:40) (Opdaget af THH fra Gulstav Mose kl. 9:52. Gik nordpå langs østkysten. Jeg stødte til øst for Langelandsfortet ca. 10:20, hvor ørnen kredsede et stykke mod nord. Efter nogen tid landede den på en mark sydøst for Broløkke, og den kunne ses fint fra Østervej på nogle hundrede meters afstand. Da den igen lettede fløj den længe rundt i området vest for Fakkebjerg, inden den til sidst (kl. 12:40) forsvandt i en sky langt mod nord. Fuglen var en 3-4K med lidt uregelmæssigheder (knækkede/bøjede fjer?) i højre hånd. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 SY, Knarand 3 M R. Jacob Sterup
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 32 R, Knopsvane 6 R, Grågås 76 R, Indisk Gås 1 R, Gravand 33 R, Pibeand 86 R, Krikand 28 R, Gråand 7 R, Taffeland 7 R, Troldand 71 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 3 R, Blishøne 12 R, Strandskade 4 R, Hjejle 24 R, Vibe 8 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 17 R, Sanglærke 1 R, Rødstjert 2 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Indisk Gås 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 32 R, Knopsvane 6 R, Grågås 76 R, Indisk Gås 1 R, Gravand 33 R, Pibeand 86 R, Krikand 28 R, Gråand 7 R, Taffeland 7 R, Troldand 71 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 3 R, Blishøne 12 R, Strandskade 4 R, Hjejle 24 R, Vibe 8 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 17 R, Sanglærke 1 R, Rødstjert 2 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose, Langeland: Dværgmåge 2 AD SDR FU. Jacob Sterup
Søgård Pyt: Rørdrum 1 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Taffeland x Troldand (hybrid) 1 M AD R. Tim Hesselballe
Nørreballe Nor
: Blisgås (albifrons) 4 R, Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 3 R, Dværgmåge 3 3K+ R, Fjordterne/Havterne 5 R. Erhardt Ecklon, Per Rasmussen, Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose (Langeland)
: Rørhøg 1 M OF, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hvidklire 1 R, Dværgmåge 2 3K+ R, Landsvale 3 FU. Erhardt Ecklon, Per Rasmussen, Anders Odd Wulff Nielsen
Klæsø Nor
: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 4 R, Grågås 18 R, Gravand 8 R, Pibeand 1 R, Knarand 14 R, Krikand 4 R, Gråand 3 R, Skeand 34 R, Taffeland 4 R, Troldand 810 R, Bjergand 1 R, Rørhøg 3 R, Blishøne 65 R, Strandskade 2 R, Vibe 10 R, Storspove 53 Ø, Rødben 2 R, Sølvmåge 70 R, Havterne 2 R. Ole Goldschmidt 
Vitsø
: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Kortnæbbet Gås 1 FU, Skeand 19 R, Havørn 1 2K+ SØ, Rørhøg 3 FU, Brushane 10 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Sjagger 150 OF, Bomlærke 2 YF SY. Morten Müller
Sibirien: Natugle 1 R. Niels Bomholt
Strandeng syd f/Nabben: Toppet Lappedykker 6 R, Hættemåge 15 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Splitterne 2 R, Havterne 1 R. Kirsten Pedersen
Æble Skov: Grønspætte 1 SY. Hans Rytter
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 2 R. Willy Schrøder Andersen
Tarup Grusgrave: Hvinand 4 R, Tårnfalk 1 R, Mudderklire 1 R, Landsvale 1 OF, Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 2 SY, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Willy Schrøder Andersen  
Bispeenge
:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY . Henrik Kalckar Hansen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD R. Dieter Maaszen 
Odense Å v/Sankt Klemens: Bramgås 80 NØ. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 11 R, Gravand 6 R, Gråand 6 R, Atlingand 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 10 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 81 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 2 R, Sanglærke 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 8 R. Kirsten Pedersen
Brænde Å (Br. Mølle-Sdr. Åby): Fiskehejre 1 OF, Gråand 2 R, Blishøne 3 FU, Ringdue 2 R, Solsort 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 4 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 R. Villy-Erik Schødts
Arreskov Sø: Grågås 59 PUL FU, Skeand 56 FU, Taffeland 14, Troldand 500 R, Lille Skallesluger 2, Rød Glente 1 FU, Digesvale 1 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 1 FU. Erik Ehmsen
Bøjden By: Spurvehøg 8 T, Musvåge 62 T. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Skarv 16 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 AD R, Grågås 6 PUL R, Spurvehøg 5 TI, Musvåge 18 TI, Tårnfalk 2 FU, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Hjejle 400 R, Vibe 7 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Svartbag 6 FU, Splitterne 12 R, Havterne 2 TI, Rødstjert 1 M SY, Gærdesanger 1 SY, Musvit 2 SY, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 2 OF. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Skarv 22 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 35, Gravand 8 R, Krikand 45 R, Gråand 12 R, Troldand 19 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R HØ, Strandskade 3 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 280 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 20 FU, Rødben 8 R, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 2 R, Splitterne 11 R, Havterne 2 FU, Sanglærke 4, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 2 FU, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 2 R, Tornirisk 3 R. Gunnar Jørgensen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Landsvale 1 OF. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Spidsand 10 R, Hvidklire 14 FU. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Agerhøne 2 R, Lille Præstekrave 2 TH, Stor Præstekrave 2 R, Mudderklire 2 R, Havterne 1 R, Rødstjert 1 M R, Ringdrossel 1 R, Sangdrossel 5 R, Munk 2 R, Løvsanger 3 R, Bjergirisk 1 R. Kristoffer Hansen
Strandeng vest for Seden Strandby: Rødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Tommerup: Knopsvane 1 OF, Grågås 6 R, Gråand 4 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Stor Præstekrave 2 OF, Vibe 5 FU, Vendehals 1 R (Sad roligt i et træ, kunne observeres på forholdsvis nær hold), Sanglærke 5 SY, Landsvale 2 FU, Ravn 1 FU, Stær 7 OF, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. . Helle Suadicani
Assens:
Hvid Stork 1 FU (Storken er ringmærket med SVS ring (Skåne). Har været på lokaliteten i to dage. Obs af Kjeld Hansen). Foreningen Storkene.dk 


          Stær ynglefugl ved fugletårnet Gulstav

Lørdag den 21. april 2012.                                                Solopgang: 05:59. Solnedgang: 20:34.

Svendborgsund ved Iholm (06:55): Canadagås 10 Ø
Botofte Mose (14:10 - ?):
Sølvhejre 1 R. (Læs også... ) Esben Eriksen
Lundeborg, campingpladsen (09:00): Splitterne 3 FU, Rødben 2 OF KA. Poul Brugs Rasmussen
Espe Folkepark: Gærdesanger 1, Gransanger 1, Landsvale 2, Musvåge 3, Spurvehøg 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Kærum Mose, Assens (10:30):
Hvid Stork 1 R . Carsten Moth Iversen
Nr. Broby (10:15-10:30): Havørn 1 OF (Kredsede over det gamle rådhus). Peder Blommegård
Horseklint (08:25-09:00): Fiskeørn 2 N, Lille Regnspove 1 R. Søren Gjaldbæk
Bispeenge (08:00-11:00):
Blåhals 1 SY han. Klaus Laursen
Bispeenge (06:45-08:00):
Blåhals 1 SY han. Ole H. Scharff
Ølundgård inddæmning (12:15-14:00): Havørn 2 R (1 Ad + 1 Juv). Anders Vedel
Fyns Hoved (06:30): Ringdrossel 1 R han. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kirkeby: Bomlærke 1 SY
 . Esben Eriksen
Tryggelev By: Rød Glente 1 S, Musvåge 2 S, Landsvale 1 N. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Rørdrum 1 SY, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 IMM OF, Kærhøg sp. 1 BR N, Spurvehøg 4 T, Musvåge 4 T, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 2 YF UF, Storspove 10 NØ, Sanglærke 10 R, Landsvale 4 T, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 1 OF, Rødhals 30 R, Sangdrossel 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 5 SY, Tornirisk 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 9 R, Grågås 25, Gravand 35 R, Knarand 8 R, Krikand 24 R, Gråand 22 R, Skeand 112 R, Troldand 113 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F OF, Fiskeørn 1 Ø, Tårnfalk 2 R, Fasan 18 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Svaleklire 1 OF, Hættemåge 6 R, Stormmåge 3 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 66 R, Svartbag 2 R, Ringdue 5, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 18 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 1 R HØ, Solsort 4, Sangdrossel 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 R, Halemejse 2 OF, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 11 OF, Gråkrage 4, Ravn 1 R HØ, Stær 2, Skovspurv 14, Bogfinke 5, Grønirisk 7, Stillits 2 OF, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 3, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 47 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Grågås 63 PUL FU, Knarand 6 FU, Skeand 37 FU, Lille Skallesluger 1 M FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 SUB OF, Lille Præstekrave 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 60 FU, Ravn 1 FU. Erik Ehmsen
Helnæs Made:, Småspove 3 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Halemejse 2 YF B. Erik Busk
Jerstrup Skov: Ravn 2 YF UR . Jens Bækkelund
Klakkebjerg: Grågås 2 Ø, Fasan 1 M R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 3, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 1 SY, Sortmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 1 OF, Bogfinke 8 FU, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Kærum Mose v/Assens:
Hvid Stork 1 RI . Carsten Moth Iversen


             Fiskeørn Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 20. april 2012.                                                Solopgang: 06:01. Solnedgang: 20:32.

Svendborg, Nymarkskolen (13:15): Svaleklire 1 N, Gærdesanger 1 SY. Esben Eriksen
Svendborgsund ved Iholm - i dag med fugletræk!
: Storspove 44 Ø (15:30), Havterne 13 Ø (samlet flok kl. 9:35 + matrikelårsartskonkurrencen), Dværgmåge 2 AD Ø  (10:45) , Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 Ø
Skovsbo ved Svendborg
(09:50): Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Lundeborg, Campingpladsen
(10:00): Fiskeørn 1 OF, Splitterne 2 OF (16:30). Poul Brugs Rasmussen
Ryslinge
(15:00): Rød Glente 1 V. Karl Top
Nr Broby
: Mosehornugle 2 R. Gunnar Jørgensen
Bispeengen, Odense
(19:10-19:50): Blåhals 1 R AD han (Set fra diget/ridestien v.stor tjørn). Dieter Maaszen
Bispeenge
: Lille Præstekrave 1 R. Henrik Kingo Andersen
Keldsnor Fuglestation: 15 fugle ringmærket i dag. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Storspove 450 Ø. Peder Rasmusssen
Skovsbo: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 R. Arne Bruun
Ollerup Sø: Rørhøg 2 M OF. Arne Bruun
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 20 FU, Gravand 2 FU, Knarand 6 FU, Krikand 2 R, Troldand 15 R, Rød Glente 2 YF P, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 6 FU, Skovsneppe 1 FU, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 3 SY, Skovpiber 2 SY, Engpiber 15 NØ, Gærdesmutte 2 SY. Per D Poulsen
Sundet, Faaborg: Gravand 2 FU, Knarand 16 FU, Krikand 18 FU, Gråand 8 FU, Atlingand 3 FU, Skeand 9 FU, Taffeland 30 FU, Troldand 250 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 20 FU. Per D Poulsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Svanninge: Natugle 5. Jacob Sterup
Assistens Kirkegård, Odense: Gransanger 6 SY, Løvsanger 3 SY, Dompap 2 R. Mark Hammond
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD R. Dieter Maaszen
Bispeenge: Krikand 28 R, Atlingand 1 M R, Skeand 1 M R, Lille Præstekrave 1 TH, Rødben 4 R, Rørspurv 5 SY. Henrik Kingo Andersen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Knopsvane 2 FU, Grågås 24, Krikand 2 R, Gråand 11 R, Taffeland 1 R, Troldand 8 R, Rørhøg 2 OF, Blishøne 9 R, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 3 OF, Grønspætte 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 M R, Fuglekonge 1 FU, Musvit 2 SY, Ravn 1 OF, Gulspurv 1 OF. Villy-Erik Schødts


           Hærfugl Skovsgaard Møllegard d. 18. april 2012 fotograferet af Freja.

Torsdag den 19. april 2012.                                                Solopgang: 06:03. Solnedgang: 20:30.

Ny Gesinge: Hjejle 400 R, Landsvale 2 R. Poul Rasmussen
Skovsgaard, Påøvej
:
Hærfugl 1 FU . Via Marianne Petersen
Nørreballe Nor
: Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Fjordterne 1 R, Gærdesanger 1 SY. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon 
Gulstav: Rørdrum 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 6 Ø, Løvsanger 1 SY. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Skovsgaard Mølle: Spurvehøg 2 T, Landsvale 1 N, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R, Stenpikker 1 R, Stær 6 FU (Hærfugl 0) . Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Vesteregn: Landsvale 1 R, Munk 1 SY. Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Øksendrup (16:30). Engpiber 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Natugle 2, Landsvale 5, Gransanger 2, Hvid Vipstjert 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:15-11:00): Sortstrubet Lom 1 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 54 N, Knopsvane 4 SØ, Grågås 2 T, Knortegås 59 NV, Gravand 2 SØ, Gråand 2 R, Ederfugl 80 T, Sortand 110 SØ, Fløjlsand 52 SØ, Toppet Skallesluger 25 SØ, Blå Kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 6 NØ, Musvåge 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ , Strandskade 2 SØ, Dværgmåge 1 SØ, Hættemåge 25 T, Stormmåge 22 T, Sildemåge 3 SØ, Svartbag 2 R, Splitterne 21 SØ, Havterne 15 SØ, Alk 5 SØ, Alk 14 V Alk/Lo, Engpiber 107 NØ, Hvid Vipstjert 1 NØ, Munk 1 SY, Allike 5 NØ, Tornirisk 31 NØ, Marsvin 2 FOU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
 Bispeengen (20:15-20:30):
Blåhals 1 SY (I sivene nord for ridestien/dæmningen mellem kolonihavehusene og kanalen - ved den store tjørn). Henrik Kingo Andersen
Fyns Hoved
(08:00-14:00): Dværgfalk 1 OF, Lille Kobbersneppe 56 R, Tejst 1 R, Rødstjert 2 R .Niels Aage Madsen, Søren Louis Rasmussen
Nyborg: Rødstjert 1 SY. Henrik Kingo Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Havørn 2 R. Arne Bruun
Ollerup Sø: Rørhøg 2 YF TH, Svaleklire 1 N. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 R, Brushane 2 M R, Dobbeltbekkasin 2 YF, Rødben 5 YF, Hvidklire 8 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Klyde 5 YF, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 4 YF, Hvidklire 5 R. Henrik Knudsen
Rudkøbing: Toppet Skallesluger 4 Ø, Havørn 1 AD OF, Digesvale 1 R, Bysvale 2 R, Løvsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R,
Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 13 R, Grågås 36 R, Gravand 18 R, Pibeand 8 R, Knarand 12 R, Krikand 74 R, Gråand 27 R, Atlingand 7 M R, Skeand 42 R, Taffeland 104 R, Troldand 34 R, Havørn 1 M AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 95 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 36 R, Småspove 1 R, Rødben 14 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 310 R, Sølvmåge 21 R, Splitterne 2 R, Sanglærke 3 R, Stillits 1 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 24 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Knopsvane 8 R, Grågås 35 R, Gravand 12 R, Knarand 10 R, Krikand 26 R, Gråand 12 R, Skeand 11 R, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 18 R, Vibe 4 R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Flådet (Tranekær): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Gråand 6 R, Troldand 2 R, Fiskeørn 1 NØ, Blishøne 6 R, Vibe 4 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 12 R, Korttået Træløber 1 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Grusgrave v/Birkum: Svaleklire 1 OF, Hættemåge 1000 YF, Stormmåge 800 R NAT, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 30 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 1 YF. Per Rasmussen
Lindeskov v/Ørbæk: Landsvale 3 NØ, Løvsanger 1 SY, Ravn 4 TH. Hans Rytter
Bispeenge: Vandrikse 1 R, Hvid Vipstjert 22 R,
Blåhals 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Rørhøg 2 FU, Stor Præstekrave 1 R, Mudderklire 1 FU, Sildemåge 2 R. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand: Knarand 13 FU, Spidsand 3 R, Klyde 230 R, Storspove 12 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Spidsand 2 FU, Atlingand 1 M FU, Vandrefalk 1 F AD R, Sortklire 2 FU, Mudderklire 1 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Barløse: Landsvale 2 OF. Villy-Erik Schødts
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 6 OF, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 32 R, Grågås 10, Gravand 2 OF, Krikand 8 OF, Gråand 5 FU, Skeand 5 R, Taffeland 6 R, Havørn 1 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Agerhøne 2 R, Blishøne 9 FU, Vibe 6 SY, Storspove 3 FU, Rødben 2 FU, Svaleklire 2 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 9 R, Fjordterne/Havterne 1 R, Sanglærke 2 SY, Tornirisk 1 OF, Rørspurv 1 M R. Villy-Erik Schødts
Sparretorn Skov: Grågås 2 NV, Fasan 4 FU, Ringdue 2 R, Solsort 2 R, Gransanger 2 SY, Musvit 3 R, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 8 SY, Gulspurv 2 R. Villy-Erik Schødts
Enghaven - Fønsskov: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 YF, Grågås 20, Gravand 12 R, Knarand 2 OF, Krikand 3 R, Gråand 6 R, Troldand 14 R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 FU, Blishøne 7 FU, Strandskade 2 R, Hjejle 120 OF, Vibe 13, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF. Villy-Erik Schødts
Føns Vig: Skarv 14, Grågås 2 OF, Stor Præstekrave 2 FU, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 R. Villy-Erik Schødts
Holmehaven: Gråand 1 R, Musvåge 1 FU, Agerhøne 2 R, Landsvale 1 FU, Engpiber 3 R, Gærdesmutte 1. Evald Mehlsen 
Præsteskov (Broby): Grågås 2 OF, Musvåge 2, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 3 SY, Ringdrossel 1 R, Solsort 5, Sangdrossel 2, Munk 1 SY, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 1 R, Topmejse 6 R, Sortmejse 4 R, Musvit 7 R, Spætmejse 4 R, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 2 R, Allike 3 OF, Ravn 3 YF, Bogfinke 20 R, Gulspurv 6 R. Evald Mehlsen 
Røjle Klint: Grågås 2 OF, Stor Skallesluger 2 T, Splitterne 4 T, Sumpmejse 2 R, Musvit 2 R, Gulspurv 1 SY. Willy Schrøder Andersen
Røjle Mose: Fiskehejre 1 OF, Grågås 2 OF, Musvåge 2, Fasan 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 R, Musvit 3 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 SY. Willy Schrøder Andersen
Nyborg: Rødstjert 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Nyborg Strand: Havterne 2 AD R, Løvsanger 1 SY .Lennart Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Havterne 2 AD OF. Frank Desting
Fyns Hoved: Tejst 1 R, Sortkrage 1 R. Niels Aage Madsen
Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 2 FU, Dværgfalk 1 OF, Lille Kobbersneppe 56 R, Havterne 4 FU, Tejst 1 R, Landsvale 2 OF, Skovpiber 1 R, Rødhals 10 R, Rødstjert 2 R, Sangdrossel 5 R, Misteldrossel 2 R, Munk 1 R, Løvsanger 4 R, Stillits 2 R. Søren Louis Rasmussen
Ladby: Skovpiber 1 N (Over Ladbyskibet). Steen E. Jensen
Gyldensten Gods: Fiskehejre 1 R, Grågås 11 R, Krikand 8 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 20 OF, Vibe 44 R, Brushane 1 R, Storspove 5 R, Svaleklire 1 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 7 FU, Gulspurv 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 108 R, Bramgås 2 R, Gravand 30 R, Pibeand 52 R, Krikand 50 R, Gråand 4 R, Skeand 4 R, Troldand 7 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 42 R, Storspove 3 R, Rødben 14 SY, Hvidklire 12 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 70 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 1 OF, Engpiber 5 SY, Sangdrossel 2 R, Skægmejse 1 SY, Gråkrage 4 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Spurvehøg 1 FU, Fasan 2 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 11 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 5 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 16 SY, Grønirisk 1 SY, Grønsisken 1 SY. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 12/04-2012:
            Lyt efter blåhalsen i den blå time
            Sortgrå Ryle rejste 5000 kilometer – igen!
            Lad skovens dunede ugleunger sidde i fred
            LIFE genopretter og åbner naturen i Holmegaard Mose
            DOF Bird Alarm - et tilbud til DOF’s medlemmer
           


          Munk Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 18. april 2012.                                                Solopgang: 06:06. Solnedgang: 20:28.

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 36 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 R, Ederfugl 48 R, Toppet Skallesluger 18 R
Skovsbo ved Svendborg (09:35): Agerhøne 2 R (Ved Øhavsstien, nordøst for rideskolen). Niels Andersen
Egense ved Svendborg (07:55): Løvsanger 1 SY. Niels Andersen
Skovsgaard Møllegaard (16:00):
Hærfugl 1 FU (På gårdspladsen (Se også LF... ) ). Freja, Mogens Lind Jørgensen
Vester Åby (14:57): Rød Glente 1 FU (Nord for byen). Niels Andersen
Broholm (15:30): Munk 2 FU (han + hun), Troldand 14 FU. Poul Brugs Rasmussen
Snarup Mose (10:30-11:30): Løvsanger 2 SY. Hans Rytter
Espe, matriklen: Tårnfalk 2, Stær 4, Gransanger 1, Rødhals 1, Husskade 2, Allike 4, Gulspurv 2, Grønirisk 2, Træløber/Korttået Træløber 1. Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vigelsø (09:00-13:00): Duehøg 1 R. Ebbe Larsen
Kirkendrup Skov: Løvsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Kirkendrup: Løvsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Broby enge (19:30-20:00): Mosehornugle 1 FU (Præsenterede sig flot for deltagerne på DN's tur.). Karl Top
Agernæs (18:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun. Aksel Christensen
Egebjerggaard Langeløkken (18:00): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen
Nørre Nærå (12:30): Rød Glente 2 OF. Aksel Christensen
Nærå Strand (20:30): Mosehornugle 1 FU. Aksel Christensen
Tornbjerg (06:50): Silkehale 55 R. Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Munk 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Skovsbo: Sangdrossel 1 SY. Uffe B. Nielsen
Gesinge: Landsvale 2 FU .Peter Teglhøj
Rudkøbing: Landsvale 1 R, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY.Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Grågås 6 R, Gravand 4 R, Pibeand 12 R, Krikand 117 R, Gråand 29 R, Skeand 8 R, Musvåge 1 R, Blishøne 48 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Allike 6 R, Gråkrage 4 R, Stær 15 R, Tornirisk 2 R.Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Klyde 58 YF. Henrik Mørup-Petersen
Grusgrave v/Davinde: Landsvale 4 FU. Henrik Kalckar Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Munk 1 SY. Mark Andrew Hammond
Snarup Mose: Løvsanger 2 SY. Hans Rytter
Nørresø: Rød Glente 1 FU, Blå Kærhøg 1 F FU, Musvåge 4 OF. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Knopsvane 16 AD FU, Dværgfalk 1 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 170 R, Fiskehejre 2, Knopsvane 6 R, Grågås 16 R, Gravand 20 R, Knarand 6 R, Krikand 18 R, Gråand 26 R, Spidsand 1 M R, Skeand 92 R, Troldand 54 R, Hvinand 5 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 4, Hættemåge 3 R, Stormmåge 7 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 51 R, Svartbag 3 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Husrødstjert 1 SY, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Allike 7 OF, Gråkrage 1 FU, Stær 2 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 2 OF, Rørspurv 2. Gunnar Jørgensen
Odense: Rødstjert 1 SY. Steen E. Jensen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Krikand 10 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Skarv 100 R, Krikand 30 R, Hvidklire 15 OF. Kristoffer Hansen
Strandeng vest for Seden Strandby: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 15 R, Vindrossel 1 R, Munk 1 M R, Løvsanger 3 SY, Topmejse 1 R,
Dompap 2 R. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 3, Knopsvane 2 YF B, Grågås 25 R, Gråand 1 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R. Evald Mehlsen
Søndersø Skov: Fjeldvåge 1 FU, Fasan 3 R, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 5 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 6 SY, Solsort 7 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 9 SY, Løvsanger 1 R, Halemejse 4 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 8 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 1 R, Råge 2 OF, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 15 SY, Grønirisk 5 R, Gulspurv 5 R. Evald Mehlsen
Viemose: Grågås 4, Fasan 2 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 1 OF, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 3 SY, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 10 SY, Grønirisk 3 R, Dompap 2 R, Gulspurv 5 R. Evald Mehlsen  
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 FU. . Villy-Erik Schødts
Strib: Gråand 2 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 5 R, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Allike 8 R. Willy Schrøder Andersen
Assens Havn: Sølvmåge 5 R. Niels Imhoff Nielsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 6 R, Grågås 5 R, Gravand 35 R, Pibeand 6 R, Knarand 3 R, Krikand 110 R, Gråand 30 R, Atlingand 2 R, Taffeland 22 R, Troldand 34 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 26 FU, Ringdue 55 R, Mosehornugle 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 24 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 M R. Kirsten Pedersen
Kerteminde Havn: Ederfugl 50 R, Jernspurv 1 SY. Niels Imhoff Nielsen
Storeø Strand, Agernæs: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 R, Gravand 12 FU, Pibeand 6 FU, Gråand 16 FU, Troldand 2 FU, Hvinand 7 FU, Toppet Skallesluger 16 FU, Fasan 2 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 40 FU, Hjejle 3 OF, Vibe 1 OF, Hættemåge 10 R, Ringdue 2000 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 3 SY. Børge L Rasmussen
Dallund Sø: Rød Glente 1 OF. Martin Strømkjær
Æbelø Holm: Småspove 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Skarv 10 R, Knopsvane 1 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Gråand 5 R, Troldand 8 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 1 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Stormmåge 20 R, Svartbag 4 R, Huldue 3 SY, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 TH, Sanglærke 4 R, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 5 R, Ringdrossel 2 FU, Solsort 6 R, Sjagger 4 R, Gransanger 8 SY, Musvit 8 R, Ravn 2 R, Stær 25 FU, Bogfinke 10 SY. Jens Bækkelund 
        


           Hybrid and - kryds mellem Skeand og Knarand. Foto: Jacob Sterup

Tirsdag den 17. april 2012.                                                Solopgang: 06:08. Solnedgang: 20:26.

Nørreballe Nor: Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Indisk gås 1 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Nørreballe Nor
:
Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R. Henrik Knudsen
Ristinge/Storeholm (13:45-14:30): Knortegås 450 R, Spidsand 34 R, Stor Regnspove 160 NØ, Dværgterne 2 FU. Peder Rasmussen, Niels Bomholt
Hov Nordstrand (09:25-11:20): Løvsanger 1 SY. Niels Bomholt
Svanninge Bjerge: Sangdrossel 2 SY, Gråkrage 4 Of/R, Ringdue 5 Of, Træløber 3 Fu, Rødhals 2 Sy, Halemejse 2 Fu, Blåmejse 8 Fu, Musvit 9 Fu/r, Gærdesmutte 1 Sy, Grågås 2 R, Spætmejse 4 Yf, Hvid Vipstjert 1 Fu, Skarv 3 Of, Stor Flagspætte 3 Fu, Gråand 2 R, Grønspætte 1 Hø, Bogfinke 8 Sy, Skovskade 1 Fu, Gransanger 2 Sy, Musvåge 2 Of, Solsort 2 R. Leif Kristensen
Slipshavn enge (10:00-11:00): Grågås 4 FU, Gråand 4 FU, Vibe 1 FU, Hvidklire 1 FU, Gråkrage 5 FU, Krikand 9 FU, Hættemåge 5 FU, Hvid vipstjert 3 FU, Rødben 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Strandskade 2 R, Grønirisk 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Sanglærke 2 OF. Ringdue 4 OF. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:45-10:45): Knopsvane 5 FU, Grågås 6 FU, Knortegås 1 FU, Gravand 10 FU/R, Gråand 4 FU, Krikand 4 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU, Blå Kærhøg 1 T, Musvåge 1 FU, Blishøne 20 FU, Strandskade 10 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Stor Regnspove 3 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 20 R, Splitterne 1 T, Havterne 1 R, Havterne 1 V, Stær 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse (18:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Stor Tornskade 1 FU, Rød Glente 2 FU (08:45), Ravn 2 R (08:45). Kurt Hansen
Hjulby Mose (09:15): Stor Tornskade 1 R. Kurt Hansen
Bispeenge (07:00-07:15):
Blåhals 1 R AD han. Bent Juhler

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 YF, Brushane 2 M R, Rødben 6 R, Hvidklire 5 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 M YF, Klyde 7 R, Landsvale 5 R. Henrik Knudsen
Hvidkilde Sø (08:25): Havørn 2 R. Niels Bomholt
Hvidkilde Sø: Landsvale 12 FU. Jacob Sterup
Hvidkilde, mose øst for godset: Knopsvane 2 AD YF BR, Grågås 4 AD R, Blishøne 1 R. Jacob Sterup
Hov Nordstrand (09:25 - 11:20): Skarv 1 OF, Knopsvane 2 R, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 1 N, Musvåge 2 TF, Sølvmåge 10 R, Ringdue 8 R, Engpiber 1 OF, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 3 SY, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Gransanger 8 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 TF, Gråkrage 10 TF, Gråspurv 2 R, Bogfinke 3 R, Stillits 2 OF, Tornirisk 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 5. Niels Bomholt
Dovns Klint: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 15 Ø, Sortstrubet Lom 1 Ø, Bramgås 1260 Ø, Ederfugl 52 Ø, Spurvehøg 2 N, Storspove 24 Ø, Almindelig Kjove 1 AD MF Ø, Splitterne 3 Ø. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF. Henrik Knudsen
Keldsnor: Skarv 80 R, Knopsvane 2 AD YF B, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Strandskade 4 R, Hjejle 35 R, Svartbag 30 R. Jacob Sterup
Lundemosen: Knopsvane 2 AD R, Grågås 6 AD R, Krikand 10 FU, Gråand 5 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R. Jacob Sterup
Lunden: Bramgås 200 Ø, Gransanger 10 R. Jacob Sterup
Fredmosen: Rørhøg 2 YF, Trane 3 NØ. Henrik Knudsen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sortand 50 R, Almindelig Kjove 1 AD LF SØ. Jacob Sterup
Herslev: Gul Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Klæsø Nor: Rørhøg 1 M AD FU. Jacob Sterup
Lindelse Nor: Havterne 4 R. Jacob Sterup
Snaremose Sø: Gravand 2 R, Krikand 4 R, Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 88 R, Knopsvane 10 AD R, Pibeand 6 R, Knarand 6 R, Krikand 30 R, Skeand 57 FU, Skeand x Knarand (hybrid) 1 M FU  Læs også..., Lille Skallesluger 4 R, Vandrikse 1 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 OF, Rødben 1 R, Svartbag 1 IMM R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor (13:00 - 13:40): Blisgås 7 R (efter sigende af forskellig herkomst), Klyde 46 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Knopsvane 42 R, Knarand 9 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 102 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 8 YF, Klyde 54 R, Stor Præstekrave 4 YF, Storspove 16 R, Rødben 6 YF, Sølvmåge 1 AD R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Blisgås 4 R,
Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Havørn 1 IMM NØ, Digesvale 15 R, Landsvale 15 R. Henrik Knudsen
Ristinge Hale: Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 150 NØ, Sanglærke 4 SY. Niels Bomholt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Skarv 16 R, Grågås 8 R, Knortegås 450 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Krikand 4 R, Spidsand 34 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 5 R, Storspove 5 OF, Hættemåge 5 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Havterne 4 R, Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt
Vitsø: Spidsand 2 R, Skeand 2 FU, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 4 OF, Vibe 13 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 61 FU, Storspove 3 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Sorthovedet Måge 0 R. Morten Müller
Bispeenge: Atlingand 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R, Skægmejse 2 R. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Atlingand 2 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Skægmejse 2 R. Mark Andrew Hammond
Odense: Husrødstjert 1 SY. Mark Andrew Hammond
Odense Havn: Husrødstjert 1 SY. Mark Andrew Hammond
Odense Jernbaneterræn: Lille Præstekrave 1 R. Kristoffer Hansen
Kirkendrup Mose: Toppet Lappedykker 4 YF P, Gråstrubet Lappedykker 2 TH, Knopsvane 1 R, Grågås 45 R, Krikand 2 F R, Gråand 10 R, Troldand 2 R, Rørhøg 3, Blishøne 10 R, Strandskade 1 R, Vibe 5 OF, Hættemåge 1 R, Stormmåge 3 R, Ringdue 15 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Råge 4 OF. Evald Mehlsen
Kirkendrup Skov: Grågås 2 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 MF FU, Fasan 4 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 2 R, Ringdue 10 OF, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Skovskade 1 R, Råge 2 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 FU, Grågås 15 FU,Pibeand 3 FU, Krikand 18 FU, Gråand 7 FU, Skeand 2 FU, Fjeldvåge 1 R, Lille Præstekrave 3 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 200 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 10 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 FU, Allike 5 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 7 FU. Søren G. Nielsen
Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 R HØ, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 4 R, Gravand 12 R, Knarand 2 FU, Krikand 16 R, Gråand 11 R, Skeand 2 R, Fjeldvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 44 R, Dobbeltbekkasin 6, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 8 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 1 R, Mosehornugle 2 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 5 FU, Engpiber 12 OF, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 1 R HØ, Gråkrage 6 R, Rørspurv 2 OF. Gunnar Jørgensen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 5 FU, Grågås 12, Gravand 2 R, Krikand 11 FU, Gråand 7, Toppet Skallesluger 3 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 11 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 16 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Splitterne 8 R, Havterne 2 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert Almindelig (alba) 18 FU, Allike 1 FU, Gråkrage 1 FU. Søren G. Nielsen
Søndersø, Nordfyn: Landsvale 1 FU. Martin Strømkjær
Vejruplund v/Marslev: Blå Kærhøg 1 F OF. Martin Strømkjær
Østereng, Bogense (18:00-18:30): Mosehornugle 2 FU. Suzette Frydensberg


           Gul vipstjert Keldsnor

Mandag den 16. april 2012.                                                Solopgang: 06:11. Solnedgang: 20:24.

Siø: Hjejle 500 R
Gulstav Mose: Grågås 1 R (farvemærket CB-E) . Hans Hemmingsen
Keldsnor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 40 R, Hjejle 30 R,
Gråmåge 1 2K R (Dag 3), Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 18 FU, Rørspurv 1 F R
Lindelse: Havørn 1 AD OF
Nørreballe Nor: Blisgås (albifrons) 3 R,
Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R , Svømmeand (Skeand x Knarand) 1 R Læs også...  , Sortklire 1 FU, Digesvale 4 FU
Tange å, Lundeborg: Rørspurv 1 R, Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vester Egense Nabbengården (17:00): Stenpikker 2 R. Jens Christensen
Nordfyns Gymnasium, Søndersø (11:30): Rødstjert 1 R han. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard (08:30): Blisgås 1 R, Vandrefalk 1 OF. Aksel Christensen
Nærå Strand (08:00): Havørn 1 R AD. Aksel Christensen

            Billedet er fra i går venligst sendt af Henrik Knudsen.

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Skarv 11 R, Knopsvane 7, Grågås 25 R, Gravand 10 R, Pibeand 8 R, Knarand 4 R, Krikand 42 R, Gråand 12 R, Taffeland 12 R, Troldand 103 R, Bjergand 13 R, Hvinand 1 F R, Toppet Skallesluger 9 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R HØ, Blishøne 2 R, Strandskade 7 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 191 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 12 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Rødben 13 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 27 R, Kaspisk Måge 1 IMM R, Svartbag 2 R, Splitterne 13 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 12, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 9 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 2 FU, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Allike 3 R, Gråkrage 1 OF, Stær 38, Bogfinke 4, Tornirisk 11, Gulspurv 5, Rørspurv 3. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Kaspisk Måge 1 IMM R. Kirsten Pedersen
Odense Havn: Husrødstjert 1 SY. Mark Andrew Hammond
Bispeenge: Vandrikse 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Mark Andrew Hammond
Bispeenge: Skarv 4 OF, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Krikand 8 R, Gråand 6 R, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Vibe 4 R, Rødben 2 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M R, Skægmejse 2 FU, Musvit 1 R, Rørspurv 3 SY. Jens Bækkelund
Bispeenge:  Vandrikse 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Brændekilde: Munk 1 SY. Evald Mehlsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 40 FU, Gravand 20 R, Krikand 9 R, Gråand 10 R, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 5 R, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 50 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Sildemåge 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Hesbjerg Skov: Gråand 4 R, Musvåge 2, Fasan 3 R, Hættemåge 1 OF, Ringdue 10 OF, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 5, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 8 SY, Fuglekonge 3, Topmejse 4 R, Sortmejse 6 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Spætmejse 4 R, Træløber 1 R, Allike 4 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 YF B, Bogfinke 21 SY, Lille Gråsisken 2 OF, Dompap 2 SY, Gulspurv 6 R. Evald Mehlsen
Hornenæs Skov: Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 AD SY. Erik Damm
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 6 R, Gravand 8 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Rørhøg 3 TH, Ringdue 3 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 7 R. Kirsten Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Bomlærke 1 SY. Steen E. Jensen
Pugesø, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Knopsvane 1 AD R, Gråand 2 M R, Blishøne 2 R, Stormmåge 2 R, Gransanger 1 SY. Jacob Sterup
Sanderum: Sangdrossel 1 SY, Grønirisk 4 R, Lille Korsnæb 2 R. Evald Mehlsen
Slambassinet: Knopsvane 2 R , Gravand 7 R, Knarand 10 R, Krikand 54 FU, Skeand 21 R, Troldand 80 R, Ederfugl 2 R, Rørhøg 1 M AD FU, Vibe 3 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 R
Sortemosen: Landsvale 1 FU. Hans Rytter
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 OF, Fasan 6 FU, Blishøne 4 FU, Ringdue 6, Stor Flagspætte 3, Solsort 3 SY, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 R, Musvit 5 R, Bogfinke 7 FU. Villy-Erik Schødts


           Sydlig blåhals

Søndag den 15. april 2012.                                                Solopgang: 06:13. Solnedgang: 20:23.

Hesselagergård (08:30): Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bispeenge
: Rørhøg 2 YF, Svaleklire 2 R, Engpiber 1 YF,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Rørspurv 5 YF
Lindved: Munk 1 R. Lars Andersen
Fynshoved ( Hindsholm) (13:10-14:45): Tejst 3 FU. Dieter Maaszen
Ølundgaard (12:15-13:15): Havørn 1 R AD.  DN " Kend din fjord" tur, Kurt Gamborg Holm
Stige Ø (10:30-12:30): Gærdesanger 1 SY. Martin Søgaard
Lindeskov, Ørbæk (10:30-11:30): Grønspætte 1 HØ (Omkring Magelund Voldsted...)Karin, Jan Holm Jens, Hans Rytter
Firtalsstranden (10:10-11:50): Klyde 48 R.  DN " Kend din fjord" tur, Kurt Gamborg Holm
Horseklint (07:55-12:00): Rød Glente 2 NØ (10:15), Fiskeørn 1 NØ (10:08), Misteldrossel 2 TF. Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning: Knarand 20 R, Skeand 25 R, Klyde 30 R. Henrik Kingo Andersen
Slambassinerne: Knarand 6 R, Skeand 30 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet: Strandskade 105 R, Stor Regnspove 259 R, Misteldrossel 1 FU, Ravn 1 R. Henrik Kingo Andersen
Firtalsstranden: Knarand 50 R (15 i Firtalsstranden og 35 i Mellemstykket), Skeand 50 R, Klyde 110 R (56 i Firtalsstranden og 64 i Mellemstykket). Henrik Kingo Andersen
Bispeengen: Løvsanger 1 SY. Gregers Johannesen
Bispeengen:
Hvid Stork 1 OF (Kredsede i 10-15 min.), Blåhals 1 SY (Sydlig, set og hørt fra diget). Henrik Kingo Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Amalielyst: Huldue 1 SY, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 FU, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Allike 30 R, Stær 4 R, Bogfinke 6 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 165 R, Knarand 2 R, Skeand 1 M R, Taffeland 8 R, Troldand 370 R, Hvinand 8 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 OF, Landsvale 4 FU, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Stær 6 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 1 FU. Niels Bomholt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 Ø, Fiskehejre 1 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 15 SV, Gravand 5 SV, Ederfugl 170 R, Havlit 415 R, Sortand 45 R, Rørhøg 1 M 3K NØ, Spurvehøg 2 NØ, Strandskade 4 SV, Hjejle 8 SV, Hættemåge 17 SV, Splitterne 22 Ø, Fjordterne 1 Ø, Sanglærke 4 Ø, Engpiber 16 Ø, Skærpiber 1 Ø, Hvid Vipstjert 11 Ø, Kvækerfinke 3 Ø, Tornirisk 9 Ø, Kernebider 1 Ø. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Blisgås (albifrons) 4 AD R,
Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 AD R, Knarand 8 R, Klyde 21 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 12 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Blisgås, Grønlandsk (flavirostris) 3 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 1 R, Løvsanger 1 R. Esben Eriksen, Henrik Knudsen
Botofte: Sorthalset Lappedykker 1 R, Stor Præstekrave 5 R. Henrik Knudsen
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 4 YF, Gråstrubet Lappedykker 8 YF, Knopsvane 2 YF, Grågås 78 YF, Skeand 1 R, Taffeland 6 YF, Blishøne 20 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 SY, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Krikand 20 FU, Skeand 7 FU, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 3 OF, Strandskade 2 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 17 FU, Brushane 11 FU,
Stor Kobbersneppe 4 FU   , Rødben 6 YF P, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 4 FU, Sorthovedet Måge 1 R. Morten Müller
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 R. Hans Rytter
Bremerskov: Gråand 2 R, Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 4 SY, Solsort 3, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 7 SY, Fuglekonge 2, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Skovskade 9 R, Råge 4 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 12 SY, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Revninge: Engpiber 9 T FU, Ravn 1 OF. Evald Mehlsen
Søllinge: Ringdue 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 FU, Stillits 2 FU. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 18 R, Knarand 6 OF, Krikand 6 R, Gråand 8 R, Skeand 4 R, Taffeland 3 R, Troldand 7 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 3, Fasan 12 R, Blishøne 13 R, Trane 1 FU, Vibe 4 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 4, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 7 SY, Halemejse 4 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 SY, Skovskade 1 R HØ,  Gråkrage 9 R, Ravn 2 R HØ, Stær 4 R HØ, Skovspurv 3 R, Bogfinke 7 , Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Grågås 20, Gravand 5 R, Pibeand 4 R, Krikand 20 R, Rørhøg 2, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 10 YF, Rødben 4 YF, Svaleklire 2 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 10 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 15 R, Engpiber 10 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY, Rødstjert 1 M SY, Rørspurv 8 R. Jacob Sterup
Bispeenge: Rørhøg 1 F FU, Svaleklire 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Rørspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bispeenge:
Hvid Stork 1 OF, Svaleklire 2 R, Blåhals, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 FU. Martin Strømkjær
Bispeenge (14:12-15:15):
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R (Hørt med kort fra 14.12, senere da SG og Krah kom, fik den mere liv og sang rigtigt flot, set i sangflugt, rimelig aktiv i peroden fra 14.30 til 1515 - På tværdæmningen ved tdjørn, ret nord i vegatation, samt overflyvende til sydsidens vegetation). Freddy S Hansen
Bispeenge: Rørhøg 1 F FU, Svaleklire 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Rørspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sandholt: Knopsvane 5 AD YF, Blishøne 10 YF, Vibe 4 YF. Jacob Sterup
Sebbelung-søerne: Knopsvane 2 AD YF BR, Krikand 6 R. Jacob Sterup
Odense Kanal: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Hellebjergdam: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 4 AD R, Krikand 55 R, Gråand 10 R, Skeand 5, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R. Jacob Sterup
Brylle: Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 4 FU, Musvit 3 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 SY, Dompap 2 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 20 R, Gravand 21 R, Pibeand 5 FU, Knarand 4 FU, Krikand 42, Gråand 12, Skeand 2 FU, Havørn 1 FU, Rørhøg 2, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 R, Fasan 1 SY, Blishøne 7 FU, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 72, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 20, Stormmåge 4, Sølvmåge 6, Ringdue 5 FU, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 6 FU. Søren G. Nielsen
Fiskeholm: Skarv 14 R, Grågås 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 25 R, Strandskade 2 YF P, Sorthovedet Måge 1 AD R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 150 R, Sølvmåge 4 R, Splitterne 11 YF P. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Knopsvane 4 R, Havterne 2 R. Kirsten Pedersen
Saltofte: Gravand 20 FU. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 3 FU. Kirsten Pedersen
Fyns Hoved: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU , Tejst 3 FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 100 R, Klyde 6 FU, Hvidklire 1 FU, Havterne 4 FU. Dieter Maaszen
Horseklint: Rød Glente 2 NØ, Spurvehøg 6 NØ, Musvåge 8 TF, Fiskeørn 1 NØ, Landsvale 1 NØ, Misteldrossel 2 TF. Dieter Maaszen
Helnæs, Halen: Skarv 4 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 18 R, Grågås 10, Gravand 26 R, Krikand 11 OF, Gråand 7 R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 11 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 8 SY, Rødben 4 FU, Splitterne 2 R, Fjordterne 1 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Gråkrage 4 R, Stær 31, Tornirisk 6 SY, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Skarv 2 OF,
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 26 R, Grågås 4 FU, Krikand 5 OF, Strandskade 2 R, Ravn 1 OF. Villy-Erik Schødts
Strandeng syd f/Nabben: Knopsvane 14 R, Grågås 5 FU, Gravand 4 R, Strandskade 5 R, Rødben 1 R, Fjordterne/Havterne 1 R, Ringdue 2 OF, Stær 3 FU. Villy-Erik Schødts
Snapind Skov: Stor Flagspætte 1 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 2 SY. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Gærdesanger 1 SY. Martin Søgaard
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Gravand 3 M R, Knarand 4, Gråand 8, Skeand 4, Taffeland 8, Troldand 7, Blishøne 10 R, Landsvale 3 OF, Rørspurv 1 R. Palle Bo Larsen
Søndersø (Nordfyn): Agerhøne 2 FU. Martin Strømkjær
Vissenbjerg: Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF. Torben Skytte Hvass
Enebærodde: Ederfugl 50 R, Rød Glente 1 N, Splitterne 12 FU, Havterne 2 FU. Steen E. Jensen
Pipstorn: Jernspurv 1 SY, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 8 R, Skovskade 2 R, Sortkrage 1 R, Ravn 2 R. Kathrine Petersen


         Gråmåge fotograferet fra Buns Banke

Lørdag den 14. april 2012.                                                Solopgang: 06:16. Solnedgang: 20:21.

Søen ved Valdemars Slot (15:30): Havørn 1 OF AD (Skruede sig op over Kohaveskoven sammen med Duehøg), Duehøg 1 OF. Niels Andersen
Gulstav
:
Hvidnæbbet lom 1 Ø. Ole Goldschmidt
Brændegård sø (20:05-20:45): Knarand 7 R, Skeand 62 FU, Lille Skallesluger 2 R hun, Blå Kærhøg 1 FU hun, Duehøg 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 R. Niels Bomholt
Broholm (16:00): Stær 2 R, Blishøne 6 FU, Troldand 16 FU, Grønbenet rørhøne 2 FU. Musvåge 2
OF, Gråand 6 FU, Knopsvane 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Rosilde, Vindinge Å ved udløb (00:05-00:50): Gråand 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R (fuglene kun hørt - ingen Plettet rørvagtel her i nat!)
Bispeenge, Odense (17:45 - ):
Sydlig blåhals 1 SY (ses fra stien på dæmningen). Mark Hammond
Odense Bispeengen (20:15-20:40):
Blåhals 1 R AD (Set fra diget v.cykelstien). Mikkel Høybye Rasmussen, Dieter Maaszen
Odense ås udløb, Seden (08:45):
Ringdrossel 3 R (indhegn ved højspøndingsmaster 200 m nv for Seden kirke). Kristoffer Hansen
Sollerup (14:15-16:05): Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 5 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kærby Fed (12:30):
Sølvhejre 2 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand, 200 m nordvest for Seden Kirke (09:30): Ringdrossel 3 R. Kristoffer Hansen
Vissenbjerg (18:00): Rød Glente 2 FU, Ravn 1 FU. Peter Hvenegaard
Firtalsstrand (15:15-16:00): Knarand 52 FU, Klyde 67 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (14:00-15:00): Pibeand 200 FU, Knarand 40 FU. Dieter Maaszen
Strandkrat/Kikkenborg/Kerteminde: Ringdrossel 1 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 325 Ø. Niels Andersen
Rudkøbing: Bramgås 180 Ø, Havørn 1 IMM Ø, Storspove 50 Ø. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Fiskehejre 1 N, Rørhøg 2, Spurvehøg 6 N, Musvåge 5, Fiskeørn 2 N, Tårnfalk 1 N, Rødben 2 N, Landsvale 5 S. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav:
Hvidnæbbet Lom 1 AD Ø, Havørn 4, Rørhøg 3 NØ, Spurvehøg 16 NØ, Musvåge 5 S, Fiskeørn 3 NØ, Tårnfalk 2 NØ, Vandrefalk 1 NØ, Splitterne 2 V, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 NØ, Husrødstjert 1 R, Pungmejse 1 NØ. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 116 R, Knopsvane 2 R, Grågås 82 R, Gravand 42 R, Pibeand 45 R, Krikand 4 R, Gråand 8 R, Skeand 1 R, Taffeland 6 R, Troldand 77 R, Blishøne 12 R, Strandskade 4 R, Hjejle 130 R, Vibe 6 R, Rødben 4 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 33 R,
Gråmåge 1 2K R, Svartbag 42 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 3 R, Sangdrossel 10 R, Gransanger 6 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor (13:45 - 15:50):
Gråmåge 1 2K R (Fundet af OHG rastende i noret. Fløj senere op på sandvolden og senere igen på mark lige foran Rathgården. Stor kraftig måge, med markant "ølmave". Selv i håndkikkert fornemmede man dens store størrelse og ensfarvede, lyse fjerdragt ift. de omkringværende svartbage og sølvmåger. I skop sås kraftigt lyst næb med stærkt afgrænset sort spids) Se også LF... . Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 8 R, Gravand 12 R, Pibeand 1 R, Knarand 6 R, Krikand 8 R, Gråand 9 R, Skeand 3 R, Taffeland 2 R, Troldand 67 R, Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 28 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Sølvmåge 1 R. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg: Mosehornugle 1 OF. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Skarv 15 R, Gravand 6 R, Knarand 3 R, Krikand 10 R, Skeand 8 R, Troldand 30 R, Rørhøg 1 OF, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 3 R, Hættemåge 65 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 40 R, Fjordterne 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Sangsvane 2 R, Grågås 80 R, Gravand 42 R, Knarand 7 R, Skeand 86 R, Bjergand 62 R, Digesvale 5 R, Landsvale 4 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Rørdrum 1 R, Grågås 90 R, Husrødstjert 1 SY. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Havørn 1 AD OF. Steen Kryger
Vitsø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 14 YF TH, Sorthalset Lappedykker 0 R, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 2K FU , Gravand 24 FU, Pibeand 90 FU, Knarand 12 FU, Krikand 55 FU, Skeand 9 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 8 FU, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 22 FU, Brushane 12 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 5 FU, Sorthovedet Måge 1 AD FU , Splitterne 10 R, Ravn 1 OF. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 57 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Ederfugl 22 FU, Havlit 17 FU, Sortand 41 FU, Fløjlsand 1 R. Morten Müller
Sønderhjørne:
Sortstrubet Lom 97 SØ, Toppet Lappedykker 1 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 12 N, Knopsvane 6 T, Grågås 7 T, Bramgås 75 Ø, Knortegås 28 SØ, Gravand 5 SØ, Knarand 1 SØ, Gråand 4 R, Ederfugl 2010 SØ, Havlit 1 SØ, Sortand 130 SØ, Fløjlsand 7 SØ, Toppet Skallesluger 21 SØ, Stor Skallesluger 4 N, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 2, Strandskade 4 T, Dværgmåge 50 SØ, Hættemåge 11 NØ, Stormmåge 30 SØ, Sildemåge 2 SØ, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Splitterne 19 SØ, Havterne 13 T, Lomvie 1 SØ, Alk 3 SØ, Lomvie/Alk 22 T, Stor Flagspætte 2 T R, Engpiber 25 NØ, Vindrossel 1 R, Munk 1 SY, Tornirisk 10 NØ. Per D. Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 8 R, Knopsvane 2 R, Krikand 9 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 2 OF, Almindelig Ryle 6 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 2 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R HØ, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 1 R HØ, Stær 4 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Fiskerup Skov: Grågås 5 OF, Bramgås 100 SØ, Musvåge 1 YF B, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 2 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 10 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 25 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 5 FU, Kernebider 2 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Bredholt: Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 11 FU, Rørhøg 1 OF, Musvåge 6 OF, Rødhals 3 R, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 5 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Gråkrage 2 R, Stær 7 R, Bogfinke 3 FU, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 1 R, Kernebider 1 OF, Gulspurv 7 FU. Niels Bomholt
Dallund Sø: Munk 1 SY. Steen E. Jensen
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 38 YF UF, Gravand 9 R, Pibeand 9 R, Krikand 41 R, Skeand 1 M R, Troldand 13 R, Rørhøg 2, Spurvehøg 2 T, Musvåge 2 T, Fjeldvåge 2 T, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 3 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Engpiber 40 R, Hvid Vipstjert 12 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY, Stær 11 R, Rørspurv 2 R. Mark Andrew Hammond
Kærby Fed:
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 40 R, Knarand 4 R, Krikand 90 R, Atlingand 2, Rørhøg 1 M AD OF, Vandrefalk 1 2K OF, Brushane 1 M R, Sortklire 1 ODR R, Rødben 5 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Grønspætte 1 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Krikand 40 R, Klyde 1 R, Storspove 25 R, Rødben 19 R, Hvidklire 3 R. Kristoffer Hansen
Strandeng vest for Seden Strandby: Rødben 1 R, Svaleklire 2 R, Ringdrossel 3 R, Sangdrossel 10 R, Vindrossel 3 R, Munk 1 SY, Gransanger 15 R, Løvsanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Topmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Enge v/Odense Ås udløb: Bramgås 330 Ø, Krikand 40 R, Rørhøg 1 M AD TH, Vandrikse 1 R, Hvid Vipstjert 4 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand: Knarand 52 FU, Klyde 67 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 16 FU, Pibeand 200 FU, Knarand 40 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 12 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 70 FU, Klyde 6 R. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Blå Kærhøg 1 FU, Stor Flagspætte 2 R, Engpiber 23 FU, Stenpikker 1 FU, Munk 1 R, Gransanger 9 R, Topmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Ravn 1 OF, Kvækerfinke 7 R, Grønsisken 3 OF. Martin Strømkjær
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Fløjlsand 21 R, Toppet Skallesluger 10 R, Splitterne 4 FU. Steen E. Jensen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave):
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 4 FU. Kirsten Pedersen
Søndersø (Nordfyn): Rød Glente 1 FU. Martin Strømkjær
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 M AD OF, Musvåge 5 OF, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 8 R, Taffeland 6 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Landsvale 7 OF, Bysvale 6 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Gransanger 6 SY, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 R. Kathrine Petersen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Knopsvane 1 R, Grågås 4 FU, Gråand 4 FU, Fasan 1 F FU, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 2 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 4 SY, Sumpmejse 4 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 R, Gråkrage 1 R, Ravn 3 TH, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Thomas Andersen
Mesinge: Spurvehøg 1 M FU. Ebbe Munk Andersen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 FU, Ravn 2 OF. Erik Busk
Hagenskov: Stillits 1 R. Erik Busk
Langsted Mose: Grågås 9 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Ravn 8 FU. Helle Suadicani
Fællesskov, Bogense: Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Hav V f/Bogense: Havterne 2 R. Jens Bækkelund


          Dompap i mirabelletræet

Fredag den 13. april 2012.                                                Solopgang: 06:18. Solnedgang: 20:19.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 110 Ø (08:35 - er trækket startet?), Gravand 8 R, Ederfugl 30 R, Toppet Skallesluger 12 R, Strandskade 6 R, Splitterne 2 R
Nygårdsvænget, Skovsbo ved Svendborg (09:10): Ravn 2 OF (Blev mobbet af 4 Viber). Niels Andersen
Nyborgvej 206 Svendborg (13:00): Fiskeørn 1 Ø. Johnny Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Løvsanger 1 RI. Jan Holm Jensen
Hesselagergård (15:00-15:30): Musvåge 4 OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 2 R (Så er falkeparret tilbage på slottet, og det er nu spændende at følge, hvor mange unger de får på vingerne i år). Poul Brugs Rasmussen
Jordløse Bakker: (10:30-12:45): Vindrossel 12 R, Grønirisk 1R, Ravn 6 Of, Gravand 2 Of, Gulspurv 10 R, Musvit 3 Fu, Jernspurv 2 Sy, Gransanger 2 Sy, Ringdue 11 Of/R, Blåmejse 2 Fu, Sølvmåge 3 Of, Stor Flagspætte 3 Fu, Spurvehøg 2 Fu, Bogfinke 9 Sy, Musvit 4 Fu, Solsort 4 R, Sangdrossel 3 Sy, Grågås 2 Of, Fasan 1 Hø, Løvsanger 1 Sy, Gråkrage 3 R, Grønspætte 1 Hø, Topmejse 1 Fu, Sumpmejse 1 Fu, Rødhals 1 Sy, Hvid Vipstjert 1 Fu. Leif Kristensen (Ven har set en Skovhornugle i skoven for nogle dage siden)
Espe, matriklen: Vibe 1, Tårnfalk 2, Stor Flagspætte 1, Gransanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

Sundet, Faaborg
(11:30-12:15): Dværgmåge 1 FU AD, Hættemåge 220 FU/R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 12 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (06:30-11:00): Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 YFU, Grågås 18 FU/R, Gravand 2 FU, Gråand 8 R, Knarand 6 FU, Skeand 4 FU, Krikand 2 R, Taffeland 3 R, Troldand 6 R, Spurvehøg 1 T, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 8 FU, Stor Flagspætte 3 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødhals 7 SY, Sjagger 1 R, Sangdrossel 8 SY, Gransanger 6 SY, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 FU, Kernebider 4 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bregnør (18:55): Ravn 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Bregnør Bugt (18:45): Blå Kærhøg 1 R han. Lars Philip Nørtoft
Egebjerggaard nrd. fælled (11:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Aksel Christensen
Nærå Strand (11:00): Vandrefalk 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Havørn 2 N (En gammel fugl sås kredse frem og tilbage over sundet under hele obsperioden og til slut opdagedes endnu en fugl og sammen forsvandt de mod nord.), Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Egense: Halemejse 2 FU. Niels Andersen
Skovsbo: Ravn 2 OF. Niels Andersen
Hallindskoven: Fiskeørn 1 N. Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 4 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Strandskade 2 YF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 YF, Brushane 1 R, Rødben 9 R. Henrik Knudsen
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 100 R, Ravn 1 OF. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 60 R, Brushane 2 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Sangsvane 1 AD R, Blisgås 7 R, Skeand 65 R, Rørhøg 1 F OF, Agerhøne 2 R, Svaleklire 1 R. Henrik Knudsen
Marstal Havn: Havterne 3 FU. Morten Müller
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 6 SDR FU, Grågås 46 FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 3 NV, Fiskeørn 1 NV, Brushane 8 FU,
Sorthovedet Måge 1 AD SDR R, Landsvale 1 FU. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 FU, Rørhøg 1 F FU, Trane 1 FU, Ravn 5 OF. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 19 OF, Krikand 12 R, Gråand 2 R, Skeand 5 OF, Taffeland 9 R, Troldand 22 R, Havørn 1 AD R, Fasan 1 R, Vibe 4 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2, Sangdrossel 1 SY, Gråkrage 5, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Rørhøg 2 FU, Trane 2 R, Skovhornugle 1 R. Peter Madsen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 15 R, Gravand 2 R, Pibeand 16 R, Krikand 10 R, Gråand 14 R, Taffeland 12 R, Troldand 200 R, Bjergand 30 R, Hvinand 2 FU, Strandskade 3 R, Klyde 2 FU, Hjejle 300 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 10 R, Rødben 10 R, Hættemåge 70 R, Splitterne 4 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 6 R, Gulspurv 1 R. Kathrine Petersen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Duehøg 1 OF. Elsebeth Vibede
Køllenbjerg Mose v/Heden: Grågås 55 R NAT, Natugle 1 FU. Thomas Andersen
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 3 OF, Fiskehejre 2 OF, Gravand 2 OF, Knarand 6 OF, Gråand 4 OF, Ederfugl 130 R, Toppet Skallesluger 8 R, Musvåge 1 OF, Fasan 4 FU, Strandskade 1 OF, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 2 SY, Ringdue 2 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Stær 33, Bogfinke 5 R, Gulspurv 4 R. Villy-Erik Schødts
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 20 R, Gravand 10 R, Knarand 3 FU, Krikand 32 FU, Gråand 7 R, Atlingand 2 FU, Skeand 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 50 R, Brushane 6 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Svaleklire 12 FU, Hættemåge 54 R, Stormmåge 33 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Sangdrossel 1 SY, Gråkrage 2 R. Helle Suadicani
Holmehaven: Tårnfalk 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Skeand 2 FU, Tårnfalk 2, Lille Præstekrave 4 FU, Brushane 5 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Sildemåge 2 R. Søren G. Nielsen
Tommerup: Grågås 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Skovskade 2 FU. Helle Suadicani
Mose NV for Bremerskov: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 R, Musvit 3 R, Allike 3 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Bremerskov: Gråand 2 OF, Musvåge 3, Fjeldvåge 1 OF, Fasan 4 R, Ringdue 25 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 SY, Solsort 3, Sjagger 400 NV, Sangdrossel 2, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Råge 2 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 6 R, Gulspurv 5 R. Evald Mehlsen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Skarv 3 FU,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 5 FU, Grågås 6 R, Gråand 3 R, Rørhøg 1 R, Ringdue 3 R, Solsort 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 6 M SY. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 11 R, Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Hættemåge 8 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 2 R, Fjordterne/Havterne 1 R. Kirsten Pedersen
Tjørnehoved: Fiskehejre 1 FU T, Knopsvane 1 R, Grågås 6 R, Gravand 6 R, Fasan 3 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 57 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Sanglærke 4 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 4 R, Ravn 2 R, Stær 20 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 25 OF. Kirsten Pedersen


             Ringdrossel Han Hou Nordstrand fotograferet af Henrik Knudsen

Torsdag den 12. april 2012.                                                Solopgang: 06:20. Solnedgang: 20:17.

Monnet, Taasinge: Havterne 2 R, Storspove 45 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor:
Sorthovedet måge 1 R AD , Sølvhejre 1 R, Klyde 23 R. Claus Dalskov
Hou Nordstrand: Ringdrossel 2 R, Munk 1 R, Rødhalse 100+, Jernspurv 20+, Gærdesmutte 20, Gransanger 15. (Udover havet var der ikke muligt at tjekke særlig meget, sigten lå og svingende mellem 500-1000 m). Henrik Knudsen
Botofte Mose: Fjordterne 1 R (Den har jeg aldrig set så tidligt før, så vidt jeg husker), Skeand 27 R, Knarand 13 R, Atlingand 7 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 1 R AD. Henrik Knudsen
Engene mellem Nr. Broby og Lundegård (12:45-14:25): Gravand 14 R, Vibe 51 R, Krikand 53 Fu/R, Gråand 18 Fu/R, Brushane 5 Fu, Mudderklire 1 Fu, Hvidklire 1 Fu, Hættemåge 102 R, Stormmåge 66 R, Svartbag 2 R, Sølvmåge 2 R, Stær 22 Fu, Strandskade 2 R, Gråkrage 7 Fu, Pibeand 1 R, Allike 2 Fu, Grågås 10 R, Gråstrubet Lappedykker 1 Fu, Blishøne 5 Fu, Sanglærke 9 Sy, Musvåge 1 R, Troldand 8 R, Landsvale 1 Of, Ringdue 23 Of/R, Skarv 1 Of, Hvid Vipstjert 1 Fu, Rørhøg 2 Fu, Tårnfalk 1 Fu, Rørspurv 1 R.  Leif Kristensen
Lindeskov, Ørbæk (06:30-12:00): Fiskeørn 1 NØ. Hans Rytter
Espe, matriklen: Gransanger 1, Sangdrossel 2, Stor Flagspætte 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Allike 10, Husskade 2, Blishøne 1, Gulspurv 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (18:00-18:40): Landsvale 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne (06:30-11:00): Sortstrubet Lom 1 SØ, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 39 NØ, Fiskehejre 2 NØ, Knopsvane 1 NV, Grågås 2 T, Bramgås 20 V, Knortegås 3 SØ, Gravand 11 SØ, Ederfugl 1580 SØ, Sortand 275 SØ, Fløjlsand 6 T, Havlit 3 R, Hvinand 6 SØ, Toppet Skallesluger 16 SØ, Spurvehøg 1 NØ, Strandskade 1 T, Hættemåge 30 NØ, Sølvmåge 30 SØ, Splitterne 17 SØ, Alk 3 SØ, Skovpiber 1 NØ, Engpiber 32 NØ, Hvid Vipstjert 1 NØ, Munk 1 SY, Ravn 1 R, Kvækerfinke 2 R, Marsvin 4 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Agernæs (09:00): Stenpikker 1 R, Sjagger 200 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 9, Fiskehejre 1 Ø, Knopsvane 5 OF, Sangsvane 2 IMM Ø, Ederfugl 1 M 2K R, Toppet Skallesluger 2 R, Storspove 21 Ø, Hættemåge 11, Stormmåge 2 N, Svartbag 1 R, Ringdue 2 Ø, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 TH, Rødhals 1 R, Solsort 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård (Svendborg): Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 2 OF, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Skovspurv 2 YF B, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Søby Monnet, Tåsinge: Klyde 1 R, Havterne 3 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Strandskade 2 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R. Henrik Knudsen
Noret, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Rødben 5 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R. Henrik Knudsen
Hov Nordstrand: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 Ø, Spurvehøg 7 NØ, Splitterne 15 Ø, Havterne 1 Ø, Gærdesmutte 20 R, Jernspurv 25 R, Rødhals 100 R, Husrødstjert 1 BR R, Ringdrossel 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 15 R, Kernebider 2 R, Rørspurv 10 R. Henrik Knudsen
Botofte: Toppet Lappedykker 5 YF, Gråstrubet Lappedykker 19 YF, Sorthalset Lappedykker 2 YF, Knarand 13 R, Atlingand 7 R, Skeand 27 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 4 R, Brushane 1 R, Rødben 9 R, Dværgmåge 1 AD R, Splitterne 1 R, Fjordterne 1 R . Henrik Knudsen
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 SY, Dværgfalk 1 NØ, Vandrikse 1 SY, Husrødstjert 1 R, Bomlærke 1 R. Ole Goldschmidt
Humble: Grågås 2 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Ørnehøj-området (Gulstav): Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø, Storeholm: Havørn 2 R. Arne Bruun
Ollerup Sø: Kernebider 2 R. Arne Bruun
Lindeskov v/Ørbæk: Fiskeørn 1 NØ. Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 10 R, Grågås 18 R, Gravand 23 R, Knarand 10 R, Krikand 62 R, Gråand 25 R, Spidsand 3 R, Skeand 64 R, Taffeland 5 R, Troldand 47 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 8 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 FU, Vibe 4 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 73 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 4 , Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Husrødstjert 1 SY, Solsort 2, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Korttået Træløber 1 SY, Allike 8 R, Gråkrage 5, Stær 3, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4, Stillits 6, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Trane 1 FU. Per Rasmussen
Liselund Skov (Ørbæk): Rørhøg 2 YF TH, Spurvehøg 2 TH, Musvåge 2 TH, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 1 AD R, Grågås 9 AD R, Gravand 18 R, Knarand 3, Krikand 55 R, Gråand 15 R, Atlingand 2, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 40 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 11 R, Stormmåge 2 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 2 AD R, Hvid Vipstjert 15 FU. Jacob Sterup
Slipshavn Enge: Fiskehejre 3 OF, Gravand 4, Toppet Skallesluger 3, Musvåge 1 R, Strandskade 4, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 R, Engpiber 15 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5, Rødhals 1, Musvit 2, Gråkrage 4, Stær 1 FU, Rørspurv 1 M. Søren G. Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sildemåge 1 R. Erik Røjgaard
Romsø: Knarand 2 R , Rørhøg 1 T, Dværgfalk 1 R, Havterne 25 R, Mosehornugle 1 R, Rødhals 1000 R, Ravn 2 YF. Lars Hansen
Enge v/Odense Ås udløb: Fasan 3 R, Vandrikse 1 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 2, Sangdrossel 1 SY, Sangdrossel/Vindrossel 10 FU, Vindrossel 1 R, Misteldrossel 1 R, Gransanger 4 SY, Fuglekonge 2 SY, Sumpmejse 1 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 4 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 19, Gråand 13, Troldand 11 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 5 FU, Grønbenet Rørhøne 4, Blishøne 11 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 SY, Gransanger 1 R, Halemejse 3 FU, Musvit 2 SY, Skovskade 2 OF, Bogfinke 5 R, Rørspurv 4 R. Villy-Erik Schødts
Gyldensten Gods: Fiskehejre 1 R, Grågås 18 R, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Hjejle 160 OF, Vibe 13 R, Hættemåge 63 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 4 R, Mosehornugle 2 FU, Sanglærke 3 SY, Solsort 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 4 R, Stær 8 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Kortnæbbet Gås 7 FU, ,Grågås 110 R Bramgås 2 FU, Gravand 35 R, Pibeand 17 FU, Krikand 11 R, Gråand 4 R, Blishøne 2 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Vibe 30 R, Storspove 16 FU, Rødben 3 SY, Stormmåge 15 R, Sanglærke 2 SY, Allike 6 R, Rørspurv 2 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Musvåge 2 R, Fasan 4 R, Skovsneppe 1 FU, Ringdue 5 SY, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 7 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 11 SY, Musvit 9 R, Gråkrage 6 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 29 FU, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 2 SY. Jens Bækkelund


         Ringdrossel Han Juvre

Onsdag den 11. april 2012.                                                Solopgang: 06:23. Solnedgang: 20:15.

Svendborg (12:45-13:45): Fiskeørn 2 NØ, Rørhøg 3 NØ, Fjeldvåge 1 SV, Spurvehøg 42 NØ. Esben Eriksen
Sortemosen: Mosehornugle 1 R, Fjeldvåge 1 R, Svaleklire 5 NØ, Dobbeltbekkasin 13 NØ, Krikand 150 R, Skeand 20 R, Rødben 1 R, Strandskade 2 R, Engpiber 30 R. Esben Eriksen
Bøjden Nor
(08:10-09:15): Toppet Skallesluger 7 Fu, Gulspurv 2 R, Bogfinke 4 R, Blåmejse 2 Fu, Musvit 2 Fu, Klyde 2 R, Strandskade 4 Fu/R, Stor Præstekrave 4 Fu, Rødben 3 Fu, Pibeand 33 Fu/R, Troldand 150 R, Bjergand 40 R, Taffeland 4 R, Gravand 6 Fu/R, Krikand 3 Fu, Skarv 11 R, Gråand 14 Fu/R, Splitterne 2 R, Vibe 4 R, Hvid Vipstjert 2 Fu, Sølvmåge 65 R, Stormmåge 74 R, Hættemåge 92 R, Hjejle min 200 R, Svartbag 1 R, Tornirisk 2 Fu, Alm. Ryle 18 Fu. Leif Kristensen
Bøjden Fiskerihavn: Splitterne 2 R, Svartbag 4 R, Sølvmåge 11 R, Toppet Skallesluger 3 Fu, Strandskade 2 R. Leif Kristensen
Nydamsmosen, Sandholt: Gulspurv 3 R, Ravn 3 Of, Skarv 1 R, Bogfinke 4 Fu/Sy, Blå Kærhøg 1 Fu, Blåmejse 3 Fu, Grågås 14 Of/R, Vibe 2 R, Ringdue 3 Of, Gråkrage 3 Of, Solsort 4 R, Fasan 2 Fu, Fiskehejre 1 Of, Gråand 6 Fu, Sangdrossel 1 Sy, Halemejse 1 Fu, Rørhøg 1 Fu, Knopsvane 1 R, Sanglærke 2 Sy, Troldand 2 R, Sumpmejse 2 Fu, Musvit 2 Fu, Gransanger 1 Sy. Leif Kristensen
Lundeborg, matriklen (09:30): Havørn 1 V, Musvåge 4 OF, Stillits 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Grusgraven v. Øksendrup (17:30): Strandskade 2 FU, Skeand 2 FU, Sølvmåge 10 FU, Hættemåge 6 FU, Stormmåge 8 FU, Gravand 2 FU, Blishøne 4 FU, Knopsvane 4 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Hvid vipstjert 1 FU, Stor præstekrave 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Gravand 2, Sangdrossel 3, Gransanger 1, Spætmejse 1, Hvid Vipstjert 2, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Allike 4, Husskade 2, Gråkrage 2, Rødhals 1, Bogfinke 4, Blåmejse 2, Musvit 3, Sumpmejse 1. Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Selleberg, Marslev (17:25-18:40): Landsvale 2 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Skov Nord-Midtfyn (14:00): Ravn 2 YF (Sad på reden og lod sig ikke forstyrre). Jan Stener Jørgensen
Svendborg, matriklen (11:00-16:30): Havørn 1 OF JUV (Fløj over sundet mod Tåsinge og forsvandt bag Vindeby). Jan Stener Jørgensen
Egebjerggaard Alleen (09:30): Dværgfalk 1 R, Ringdrossel 1 R. Aksel Christenen 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven (12:45 - 13:45): Rørhøg 3 NØ, Spurvehøg 42 NØ (Voldsomt mange høge lokaliteten taget i betragtning. Set fra hallindskoven og lidt øst for), Fjeldvåge 1 SV, Fiskeørn 2 NØ, Hjejle 15 NØ. Esben Eriksen
Assistens Kirkegård (Svendborg): Ringdue 3 YF, Rødhals 1 R, Solsort 6 YF, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 2 YF P, Grønirisk 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Bramgås 2 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn: Skarv 4 N, Gråand 19 R, Blishøne 1 R,Hættemåge 1 2K R, Stormmåge 2 3K+ SDR R, Sølvmåge 4 R, ,Ringdue 1 R Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 TH, Allike 12 R, Råge 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Mølledammen, Svendborg: Gråand 10 R, Troldand 1 F 2K+ FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Mølledammen, Svendborg: Husrødstjert 1 YF TH. Jens-Gert Hansen
Ollerup: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 3 SY, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 SY,Bogfinke 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Marstal Havn: Husrødstjert 1 SY. Morten Müller
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 4 SDR FU, Skeand 29 FU, Brushane 6 FU,
Sorthovedet Måge 1 AD SDR R, Splitterne 2 R. Morten Müller
Arreskov Sø: Kortnæbbet Gås 1 FU, Grågås 7 PUL FU, Skeand 8 FU, Rød Glente 1 FU, Klyde 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Skeand 250 FU, Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 3 R, Grågås 53 R, Gravand 9 R, Knarand 4 R, Krikand 48 R, Gråand 4 R, Skeand 6 R, Taffeland 11 R, Havørn 2 OF, Blishøne 18 R, Strandskade 3 R, Vibe 4 R, Rødben 1 SY, Hættemåge 10 R, Stormmåge 250 R, Svartbag 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY. Jens Bækkelund
Hersnap, Hindsholm (11:00 - ):
Hærfugl 1 R (Set på et par meters afstand). Yngve Kristiansen (via Jacob Sterup)
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (17:15 - 19:13): Atlingand 2, Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 2 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Mosehornugle 2 (Først obset 18.45 og så frem til 19.13. Tog flere runder over terrænet mellem længere rast på hegnspæle eller jorden) , Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4. Søren G. Nielsen
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 32 TH, Skarv 15 R, Grågås 45 R, Gravand 3 R, Gråand 25 R, Skeand 3 R, Taffeland 15 R, Troldand 45 R, Hvinand 25 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Hættemåge 450 R, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY. Christian A. Jensen
Barløse: Gærdesmutte 1 SY. Villy-Erik Schødts
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Kristoffer Hansen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Emtekær Nor: Skarv 3 OF, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 8 OF, Grågås 1 OF, Gravand 5 R, Ederfugl 120 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 9, Rørhøg 1 OF, Strandskade 9, Vibe 2 SY, Rødben 2 FU, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 20 R, Fjordterne 2 OF, Sanglærke 5 SY. Villy-Erik Schødts
Sellebjerg v/Marslev: Fiskehejre 1 OF, Strandskade 2 R, Vibe 1 OF, Svaleklire 1 OF, Ringdue 2, Landsvale 2 OF, Rødhals 1 SY, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 3, Blåmejse 2 SY, Musvit 5 R, Spætmejse 1 SY, Stillits 2, Gulspurv 3. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 16 R, Troldand 12, Blishøne 9 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Strandeng vest for Seden Strandby: Rørhøg 1 BR T, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Jernspurv 4 SY, Stenpikker 1 R, Sjagger 5 R, Sangdrossel 22, Vindrossel 3 R, Misteldrossel 1 R, Gransanger 10 R, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 1 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 R, Bogfinke 100 T. Kristoffer Hansen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 4/04-2012:
            LIFE genopretter og åbner naturen i Holmegaard Mose
            DOF Bird Alarm - et tilbud til DOF’s medlemmer
            Vildtkamera til ugler afslørede indbrudstyv
            Pandion går i luften den 10. april


           Troldand ved manicure

Tirsdag den 10. april 2012.                                                Solopgang: 06:25. Solnedgang: 20:13.

Noret, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Krikand 60 R, Gråand 6 R, Atlingand 2 R, Blishøne 2 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben, Almindelig (totanus) 8 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 26 R, Stormmåge 8 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Grågås 9 YF BR, Skeand 8 R, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 8 R
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 TH, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22 R, Grågås 1 YF BR, Gravand 10 R, Krikand 40 R, Gråand 6 R, Rørhøg 1 FU, Klyde 12 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 26 R, Sortklire 2 FU, Rødben 8 R, Hvidklire 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rørspurv 2 R
Jordbassinerne V/Assens Sukkerfabrik
: Troldand 38 R, Taffeland 5 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Grågås 6 R, Krikand 52 Fu/R, Tårnfalk 1 Fu, Ringdue 3 Of, Skeand 18 Fu/R, Gravand 2 R, Svartbag 1 Of, Blishøne 14 Fu, Sølvmåge 5 R, Knopsvane 6 Fu, Tornirisk 8 Fu, Hættemåge 4 R, Gråand 2 Fu. Leif Kristensen
Engene mellem Nr. Broby og Lundegård: Strandskade 2 R, Knopsvane 17 Fu, Stor Præstekrave 6 Fu, Brushane 4 Fu, Hjejle 3 Fu, Vibe 26 R, Stær 7 R, Krikand 5 Fu, Gråand 10 Fu, Svartbag 1 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 5R, Mudderklire 6 Fu, Pibeand 4 Fu, Hvid Vipstjert 4 Fu, Grågås 5 R. Leif Kristensen
Sandhøj mellem Håstrup og Millinge (17:30): Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Skaboeshuse (09:30): Havørn 1 N 2K, Fiskeørn 1 N, Ravn 2 FU (Fu i Ringduerede). Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Landet: Vindrossel 15 R. Henrik Knudsen
Hestehave (Tranekær): Kernebider 1 R. Henrik Knudsen
Botofte: Gråstrubet Lappedykker 5 YF, Knarand 1 M R, Spidsand 2 R, Atlingand 6 R, Skeand 13 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 6 YF. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 32 R, Knopsvane 5 R, Grågås 5 R, Gravand 7 R, Pibeand 34 R, Knarand 13 R, Krikand 60 FU, Skeand 49 R, Troldand 200 R, Bjergand 4 R, Hvinand 29 R, Lille Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 OF, Blå Kærhøg 1 S, Blishøne 45, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 3 S, Rødben 4 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 2 R, Gransanger 2 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 2 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 22 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 350 R, Rørhøg 2 OF, Blishøne 33 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 14 R, Sangsvane 1 R, Grågås 5 R, Gravand 4 R, Pibeand 43 R, Knarand 2 R, Krikand 25 R, Atlingand 1 FU, Skeand 7 R, Taffeland 5 R, Troldand 750 R, Bjergand 27 R, Hvinand 14 R, Spurvehøg 1 N, Blishøne 40 R, Strandskade 7 R, Klyde 41 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Rødben 6 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 30 R, Tornirisk 12 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 FU. Niels Bomholt
Snaremose Sø: Gravand 1 R, Pibeand 28 R, Knarand 2 R, Krikand 59 R, Skeand 2 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Storspove 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Feddet v/Brydegård: Mosehornugle 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Gravand 46 OF, Toppet Skallesluger 16 FU
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 13 R, Gravand 8 FU, Pibeand 4 FU, Krikand 6 FU, Gråand 15 FU, Skeand 2 FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 300 R T, Vibe 15 TH,
Mosehornugle 7 FU, Sanglærke 6 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Rødhals 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 7 R Stær 28 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 M R
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Grågås 5 R, Rørhøg 2 FU, Stær 80 R. Kirsten Pedersen
Ulvemosehule Skov: Rørhøg 2 FU. Kirsten Pedersen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Grågås 2 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 4 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 R, Musvit 4 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 4 FU, Gulspurv 1 R. . Villy-Erik Schødts
Bredbjerg: Rørhøg 1 FU. Flemming G. Andersen


         Tornirisk       Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 9. april 2012. 2. Påskedag                                         Solopgang: 06:28. Solnedgang: 20:11.

Ærøskøbing, Tivoli: Vindrossel 1 SY (I disse dage genlyder haven i Tivoli 3 af vindrosselsang. Faktisk har der i hele Påsken været mange vindrosler i haven, der åbenbart har valgt at tanke op her, før turen går mod nord.). Kim Bang Jensen
Lundeborg, matriklen: Tornirisk 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lindeskov (11:00-12:00): Grønspætte 1 HØ (I området omkring Magelund Voldsted). Bodil og Hans Rytter
Espe, matriklen: Gransanger 1, Sangdrossel 2, Tårnfalk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Kølstrup (skovene under Ørnfelt gods) (14:00-14:10): Grønspætte 1 OF AD. Niels Peter Utzon
Ølund (13:30-14:00): Vandrefalk 1 R AD (Sad flot på højen). Kresten Madsen
Ejby mølle stemmeværket (13:00-13:15): Bjergvipstjert 2 R (Han og hun rastende på højre bred). Søren Binderup Larsen
Langesø (08:00-11:00): Sjagger 200 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Allesø Norden, på vej mod Serup (17:05): Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 FU, Stor Tornskade 2 R, Bomlærke 1 SY. Henrik Kingo Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Mølledammen, Svendborg
: Gråand 3 R, Troldand 1 F 2K+ R, Hvid Vipstjert 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 106 FU, Pibeand 19 R, Krikand 45 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 YF TH, Rødben 8 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge
: Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Klyde 14 YF, Vibe 6 YF, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 5 YF, Svaleklire 1 R. Henrik Knudsen
Fårevejle
: Sildemåge 1 AD R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Gravand 45 R, Skeand 4 R, Troldand 710 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre)
: Fiskehejre 2 R, Grågås 12 R, Gravand 17 R, Krikand 12 R, Gråand 27 R, Spidsand 12 S, Blishøne 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 5 R, Hættemåge 1 R, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 73 R, Rødhals 3 R, Stær 12 R, Gulspurv 10 R, Rørspurv 8 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde)
: Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Krikand 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård
: Musvåge 2 R, Misteldrossel 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø
: Pibeand 65 R, Krikand 45 R, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Fjeldvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov)
: Vindrossel 4 OF, Lille Korsnæb 1 SY. Jacob Sterup
Lindeskov v/Ørbæk
: Grønspætte 1 R. Bodil og Hans Rytter
Barløse: Rødhals 1 FU, Dompap 2 R. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 6, Knopsvane 2 FU, Grågås 22, Gråand 16, Troldand 6 R, Rørhøg 2 M AD OF, Fasan 6 M FU, Blishøne 14, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sangdrossel 2 SY, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Fasan 1 R, Vibe 1 R, Ringdue 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Ederfugl 25 R, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 2 R. Evald Mehlsen
Højstrup Øvelsesterræn: Svaleklire 1 OF. Dieter Maaszen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 20 R, Gravand 3 R, Pibeand 1 FU, Knarand 1 FU, Krikand 50 FU, Gråand 10 R, Atlingand 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 17 R, Vibe 45 R, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 1 R, Sortklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Sildemåge 2 R, Hvid Vipstjert 3 R. Helle Suadicani
Tommerup, matriklen: Grønbenet Rørhøne 2 FU. Helle Suadicani
Rødhals 1 T
Bredbjerg: Kernebider 1 FU. Flemming G. Andersen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 2 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Troldand 6 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 SY. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 7, Grågås 21 FU, Gravand 25 R, Pibeand 12 R, Krikand 57 R, Gråand 13 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 6 R, Klyde 16 R, Vibe 7 R, Rødben 2 R, Sildemåge 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 2 R, Husskade 1 R, Ravn 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Sangdrossel 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Langesø Gods + Langesø: Grågås 4 OF, Gråand 2 R, Rørhøg 1 F R, Fasan 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 60 R, Ringdue 100 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Sjagger 200 R, Sangdrossel 3 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 10 R, Ravn 1 R, Stær 15 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen


          Bøgen i dag!

Søndag den 8. april 2012. Påskedag                                         Solopgang: 06:30. Solnedgang: 20:09.

Noret, Tåsinge: Krikand 28 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Svaleklire 1 R, Stor Flagspætte 2 TH, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Rørspurv 1 SY
Vejlen, Tåsinge: Grågås 2 R, Rørhøg 1 M OF, Klyde 1 R, Storspove 38 R
Arreskov sø: Grågås 2 YP med gæslinger 1 + 4 PULL (1+4 i dag hvor den ene er mindst 2-3 dage gammel). Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen (09:00): Fiskehejre 3 OF, Tornirisk 2 FU, Stillits 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen (08:00-11:30): Isfugl 1 HØ, Ravn 5 R. Hans Rytter
Espe, matriklen: Ravn 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Sangdrossel 1, Hvid Vipstjert 2, Sumpmejse 2, Musvit 4, Gulspurv 1, Grønirisk 2, Ringdue 19, Råge 6, Gråkrage 5, Allike 10, Solsort 6, Skovspurv 10. Blishøne 1, Gråand 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
H. C. Andersen Skoven (14:00): Grønspætte 1 R. Ruben F. Scharff, Laura F. Scharff, Lene Munk Jensen, Ole H. Scharff
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Firtalsstrand (10:45): Knarand 8 FU, Klyde 106 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:25-10:30): Knarand 33 R, Krikand 220 R, Dobbeltbekkasin 1 OF. Dieter Maaszen
Grævlingevænget 66 Nyborg (18:55-18:59): Havørn 1 SV 2K. Eske Frank Morthensen
Lundsgårdskoven v. Kerteminde (15:30): Stor Tornskade 1 R. Ivan Sejer Beck

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen:
Grågås 45 R, Knarand 3 R, Gråand 6 R, Rørhøg 6 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Vandrikse 2 R, Vibe 4 R, Sanglærke 2 R, Gransanger 1 R, Halemejse 2 R, Husskade 4 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor:
Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Taffeland 10 R, Troldand 700 R, Rørhøg 4 R. Ole Goldschmidt
Lindelse:
Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD FU. Morten Müller
Nørreballe Nor:
Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 16 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 115 R, Gravand 20 R, Pibeand 110 R, Knarand 5 R, Krikand 35 R, Gråand 16 R, Taffeland 15 R, Troldand 1060 R, Bjergand 95 R, Hvinand 14 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 15 R, Rødben 4 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 14 R, Sanglærke 1 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre):
Grågås 10 R, Gravand 21 R, Gråand 15 R, Stor Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 170 R, Bramgås 680 Ø, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Rørhøg 2 M AD N, Hjejle 490 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård:
Musvåge 8 YF, Gransanger 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv 23 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 11 R, Grågås 99 R, Gravand 16 R, Pibeand 32 R, Knarand 10 R, Krikand 156 R, Gråand 30 R, Spidsand 3 R, Skeand 129 R, Troldand 194 R, Bjergand 6 R, Hvinand 32 R, Lille Skallesluger 3 R, Havørn 1 M AD R, Rørhøg 2 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 65 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 17 R, Hjejle 3 R, Vibe 36 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 16 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Skægmejse 3 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 5 R, Stær 30 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Botofte Mose (nord for Botofte)
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 14 SY, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knopsvane 14 R, Grågås 7 R, Gravand 6 R, Pibeand 4 FU, Gråand 20 R, Taffeland 2 R, Troldand 55 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 119 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 15 R, Rødben 8 FU, Hættemåge 125 FU, Stormmåge 4 R. Morten Müller
Botofte Skovmose: Brushane 4 R. Jens-Gert Hansen
Stengade Sø: Rørdrum 2 R, Vandrikse 1 SY, Trane 2 OF, Korttået Træløber 1 SY. Jens-Gert Hansen
Løkkeby Enge: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 YF TH, Grågås 10 R, Gravand 7 R, Pibeand 5 FU, Knarand 11 FU, Gråand 5 R, Skeand 11 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 9 YF TH, Hvid Vipstjert 1 OF, Råge 6 OF, Gråkrage 4 FU, Rørspurv 3 YF SY. Morten Müller
Stengade Sø: Rørhøg 2 YF TH, Duehøg 1 M AD OF, Musvåge 2 OF. Morten Müller
Arreskov Sø: Knopsvane 15 AD FU, Grågås 5 PUL FU, Pibeand 80 R, Knarand 6, Krikand 29 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Ravn 1 FU. Erik Ehmsen
Sortemosen: Grågås 50 R, Krikand 250 FU, Isfugl 1 R, Ravn 5 OF. Hans Rytter
Grusgrave v/Birkum: Agerhøne 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 5 R. Per Rasmussen
Hesbjerg Skov: Gråand 3 R, Musvåge 1 R, Fasan 5 R, Blishøne 1 R, Ringdue 17 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 5, Rødhals 2 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 6 R, Halemejse 4 R, Sortmejse 5 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 4 R, Ravn 2 YF P, Bogfinke 11 R, Kvækerfinke 3 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 3 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Gravand 67 R, Knarand 8 FU, Klyde 106 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 121 FU, Knarand 31 R, Krikand 220 R, Spidsand 5 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 700 R. Dieter Maaszen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Stor Tornskade 1 R. Ivan Sejer Beck
Hagenskov Slotsmølle: Gravand 2 FU, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 YF BR, Skovsneppe 1 SY, Ravn 4 R, Stillits 6 R, Lille Gråsisken 3 R, Dompap 4 R. Thomas Kampmann
Kulemose: Natugle 1 R. Martin Strømkjær
Langesø Gods + Langesø: Natugle 2 R. Martin Strømkjær
Margård Skov: Natugle 3 R, Skovhornugle 1 R. Martin Strømkjær
Sentved: Rød Glente 1 N, Fjeldvåge 1 T. SKI, Tim Hesselballe
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 20 R, Grågås 15 R, Gravand 34 R, Knarand 2 R, Krikand 35 R, Gråand 15 R, Atlingand 1 M R, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 55 R, Brushane 8 R, Sortklire 1 VDR R, Rødben 2 R. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knopsvane 3 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 18 R, Pibeand 9 R, Krikand 22 R, Strandskade 64 R, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 16 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 250 R, Sildemåge 10 AD YF, Splitterne 14 R, Havterne 1 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Grågås 10 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 3 R, Mosehornugle 1 FU, Rørspurv 2 R. Jacob Sterup
Ålebæk: Dobbeltbekkasin 4 OF, Rørspurv 1 SY. Suzette Frydensberg
Fogense Enge (Lillestrand): Mosehornugle 2 FU. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Fiskehejre 5 YF BR. Jens Bækkelund


           Sortmejse Draved Skov

Lørdag den 7. april 2012                                                          Solopgang: 06:33. Solnedgang: 20:07.

Vejlen, Taasinge: Hvidklire 2 R, Sortklire 1 R. Henrik Knudsen
Noret, Taasinge: Svaleklire 1 R, Lille præstekrave 4 R. Henrik Knudsen
Stengade mose (10:15-10:30): Rørdrum 1 HØ. Allan Østergaard
Hellebjerg Dam: Krikand 50 Fu, Gråand 7 Fu, Grågås 6 R, Strandskade 1 R, Stormmåge 12 R, Hættemåge 27 R, Blishøne 6 Fu, Bogfinke 1 Sy, Vibe 2 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 Of. Leif Kristensen
Sandholt: Blå Kærhøg 1 Fu (hunfarvet), Ringdue 1 Of, Knopsvane 6 Fu, Taffeland 10 Fu, Vibe 2 R, Gråstrubet 2 Fu, Gråand 6 Fu/R, Hvid Vipstjert 2 Fu, Blishøne 5 Fu, Allike 11 Of, Troldand 2 R, Grågås 5 R, Stær 11 Fu, Fiskehejre 1 Of, Gråkrage 2 Of. Leif Kristensen
Lundeborg, matriklen: Gråspurv 6 FU, Skovspurv 8 FU, Grønirisk 4 FU, Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU, Solsort 2 FU, Jernspurv 1 FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Grusgraven vest for Øksendrup: Knopsvane 2 FU, Grågås 1 FU, Gråstrubet lappedykke 6 FU, Lille præstekrave 2 FU, Gravand 2 FU, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 2 FU, Vibe 1 FU, Blishøne 12 FU, Sanglærke 4 SY, Hvid vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 OF, Stormmåge 2 FU, Hættemåge 6 R, Hare 1 R. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Lille Præstekrave 4 R, Rødben 6 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 F R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Skarv 180 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 10 R, Grågås 15 R, Gravand 27 R, Knarand 4 R, Krikand 34 R, Gråand 28 R, Skeand 75 R, Taffeland 6 R, Troldand 31 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F OF, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 16 R, Blishøne 1 R, Vibe 4, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 69 R, Svartbag 4 R, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 3, Hvid Vipstjert 3, Husrødstjert 1 M FU, Solsort 3, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 16 OF, Gransanger 3, Musvit 2 R, Allike 9 OF, Gråkrage 9, Ravn 2 FU, Stær 9, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 3, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 3 OF, Strandskade 4 R, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 21 TH, Brushane 2 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 1 FU,
Sorthovedet Måge 1 TH, Dværgmåge 1 3K+ FU, Splitterne 1 FU. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 45 R, Gravand 23 R, Krikand 65 FU, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 71 FU, Brushane 8 FU, Rødben 3 FU, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 5 FU, Stær 58 FU. Helle Suadicani
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 R. Michael Køie Poulsen
Roerslev v/Nr. Aaby: Blå Kærhøg 1 M AD FU ( Fu langs motorvejen. ). Ivan Olsen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 5 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 9 R, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 7 R . Evald Mehlsen


           Her en orangenæbbet ederfugl sp. Sådan må den vel kaldes efter Kent Olsens drømmedoku og information omkring Hanstholm-ederen. Denne er fra Vitsødæmningen 17 marts og adskiller sig på flere måder, men måske den er Islandsk. Foto og tekst: Morten Müller

Fredag den 6. april 2012 Langfredag                                     Solopgang: 06:35. Solnedgang: 20:05.

Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 SY, Solsort 6 FU, Grønirisk 6 FU, Stillits 8 FU, Lille Grønsisken 4 FU, Skarv 12 OF, Tornirisk 2 FU (Ny matrikel art 2012), Gransanger 1 FU (Ny matrikel art 2012). Poul Brugs Rasmussen
Hvidkilde Sø (10:10): Havørn 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (07:50-09:20): Knarand 8 R, Hvinand 295 R. Niels Bomholt
Åbent land/imellem Tårup/Mesinge: Bomlærke 1 SY. Bo K. Stephensen
Kertinge Nor (16:15): Fiskeørn 1 FU ("musede" over noret). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Havørn 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bregninge (Ærø): Rød Glente 1 2K+ FU. Morten Müller
Skjoldnæs Fyr: Rørhøg 1 F AD N. Morten Müller
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Bramgås 170 N,
Sorthovedet Måge 1 AD R, Husrødstjert 1 M R. Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 36 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R, Grågås 60 R, Gravand 22 R, Pibeand 35 R, Knarand 8 R, Krikand 60 R, Taffeland 13 R, Troldand 760 R, Bjergand 75 R, Havlit 1 R, Hvinand 295 R, Blishøne 10 R, Strandskade 3 R, Vibe 2 OF, Storspove 3 NØ, Hættemåge 120 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 3 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 R, Stær 6 OF, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Klyde 4 R, Splitterne 8 R. Per Rasmussen
Øster Hæsinge: Fiskeørn 1 NV (Trækkende over hovedvejen lige syd for Øster Hæsinge). Per Rasmussen
Brændegård Sø: Skarv 100 YF,Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R, Duehøg 1 R. Mark Dixon
Lindkær v/Ravnholt: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Grågås 30 FU, Krikand 30 AD R, Gråand 5 AD R, Troldand 3 AD FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2, Tårnfalk 1 FU, Trane 1 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 5 AD R, Ringdue 2 YF SY, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1 YF SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønsisken 4 R. Palle Bo Larsen
Langesø Gods + Langesø: Toppet Lappedykker 4 YF TH, Grågås 5 R, Gråand 30 R, Troldand 1 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 2 R, Sildemåge 2 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 3 SY, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 4, Gransanger 2 R, Fuglekonge 5, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 6 R, Blåmejse 5 R, Musvit 9 R, Spætmejse 3 R, Allike 7 R, Råge 4 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 15 R, Grønsisken 5 OF, Gulspurv 3 R. Evald Mehlsen
Søndergårde Skov: Rød Glente 1 FU (I 10 min hvor Kronborg krydser togskinnerne). SKI, Tim Hesselballe
Flægen v/Tybrind: Krikand 135 R, Spidsand 3 R, Atlingand 2 R, Rørhøg 1 M AD R, Vandrefalk 1 2K S, Dobbeltbekkasin 8 R, Rødben 4 R, Huldue 1 R, Mosehornugle 1 R. SKI, Tim Hesselballe
Føns Vang:
Sorthalset Lappedykker 19 R, Knarand 7 R, Bjergand 4 R, Lille Skallesluger 2 F R, Klyde 5 R, Ravn 1 R. SKI, Tim Hesselballe
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knarand 6 R, Krikand 20 R, Skeand 10 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 F 3K+ FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 145 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 3 R. SKI, Tim Hesselballe
Flyvesandet: Topmejse 1 R. Karsten Busk Laursen
Jersore: Strandskade 52 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 57 R. Karsten Busk Laursen
Mågeøerne: Havørn 2 R. Jens-Gert Hansen
Strandenge v/Jersore: Lille Kobbersneppe 6 R. Jens-Gert Hansen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Rørhøg 2 R, Mosehornugle 4 R (FU på græsplænen på Stegøgård B&B!). Jens-Gert Hansen


          Musvåge Hou Nordstrand april 2012.

Torsdag den 5. april 2012 Skærtorsdag                                     Solopgang: 06:38. Solnedgang: 20:03.

Sdr. Vornæs, Taasinge: Havørn 2 Ø (Først R på mark ved datters hus derefter Ø træk). Poul Rasmussen
Grusgrav ved Birkum
:
Sorthovedet måge 2 R. Per Rasmussen
Sortemosen (10:30-11:30): Krikand 250 R (+), Lille Præstekrave 1 FU, Isfugl 1 R. Hans Rytter
Svanninge Bakker (07:00): Grønspætte 1 HØ, Stor Tornskade 1 R. Lars Bonne Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Ella Mikkelsen
Siø: Grågås 160 R, Gravand 2 R, Pibeand 60 R, Brushane 2 FU, Rødben 1 FU. Peder Rasmussen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 R HØ, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knopsvane 14 R, Gravand 11 R, Knarand 7 R, Krikand 55 R, Spidsand 2 R, Skeand 8 R, Taffeland 14 R, Troldand 95 R, Lille Skallesluger 1 M R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 14 R, Brushane 1 FU, Rødben 5 FU, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Stær 22 R. Peder Rasmussen
Botofte Skovmose:, Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 17 R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 35 Ø, Gravand 1 R, Pibeand 5 R, Knarand 8 R, Krikand 17 R, Gråand 4 R, Atlingand 4 R, Skeand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 29 R, Lille Skallesluger 2 R, Fjeldvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 160 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 7 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 7 R, Hættemåge 110 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Husskade 2 R, Stær 62 R, Stillits 5 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Grågås 28 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 NØ, Musvåge 2 NØ, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 1450 NØ, Sanglærke 5, Hvid Vipstjert 5 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Misteldrossel 1 NØ, Gransanger 2 SY, Husskade 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 13 T, Bogfinke 4 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 26 T, Gulspurv 4 R, Rørspurv 4 NØ. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, havet ud for: Skarv 42 Ø, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 NØ, Gravand 2 R, Ederfugl 1000 R, Fløjlsand 3 R, Toppet Skallesluger 33 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 T, Sølvmåge 150 R, Splitterne 1 R. Ella Mikkelsen
Tranekær: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Krikand 2 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Vindrossel 12 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 SY, Træløber/Korttået Træløber 2 R, Allike 20 R, Ravn 1 KA, Bogfinke 3 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen: Grågås 20 R, Gravand 8 R, Pibeand 50 R, Krikand 250 R, Skeand 12 R, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 250 R, Isfugl 1 R, Rørspurv 6 SY. Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 8 R, Grågås 26 R, Gravand 30 R, Knarand 6 R, Krikand 104 R, Gråand 43 R, Skeand 74 R, Taffeland 4 R, Troldand 75 R, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 3, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 6 R, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 3 OF, Stormmåge 34 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 29 R, Svartbag 4 R, Ringdue 6, Stor Flagspætte 2 R HØ, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R HØ, Husrødstjert 1 M R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 R HØ, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 4 R, Allike 9 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2, Stær 3 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 2 R HØ, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 YF P, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Skarv 18 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 12 TH, Grågås 133 FU, Gravand 19 FU, Pibeand 90 FU, Knarand 21 FU, Krikand 105 FU, Gråand 85 FU, Skeand 1 M FU, Taffeland 17 FU, Troldand 261 FU, Bjergand 1 FU, Hvinand 28 FU, Rørhøg 1 M AD FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Blishøne 148 FU, Strandskade 8 TH, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 41 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Stor Kobbersneppe 1 SDR FU, Rødben 6 FU,
Sorthovedet Måge 1 TH, Hættemåge 320 FU, Stormmåge 240 TH, Sølvmåge 75 R, Svartbag 4 R, Ringdue 4 SY, Sanglærke 2 YF TH, Engpiber 2 TH, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3, Blåmejse 1 FU, Sortkrage 4 FU, Gråkrage 10 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 3 FU, Ravn 1 OF, Stær 15 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 FU. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 88 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Nordisk Lappedykker 1 ODR R, Grågås 10 R, Troldand 3 R, Ederfugl 420 FU, Havlit 39 FU, Sortand 45 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Fiskeørn 1 N. Morten Müller
Hornenæs Skov: Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Fuglekonge 2 SY, Bogfinke 3 SY. Per D Poulsen
Sønderhjørne: Sortstrubet Lom 2 SØ, Toppet Lappedykker 6 SØ, Gråstrubet Lappedykker 3 SØ, Skarv 10 N, Knopsvane 1 FU, Knortegås 15 Ø, Gravand 9 SØ, Pibeand 2 SØ, Gråand 2 R, Ederfugl 3420 SØ, Havlit 4, Sortand 880, Fløjlsand 19 SØ, Hvinand 6 SØ, Toppet Skallesluger 41 SØ, Stor Skallesluger 2 N, Strandskade 2 SØ, Storspove 1 SØ, Hættemåge 10 SØ, Stormmåge 15 SØ, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 FU, Splitterne 17 SØ, Lomvie 10 SØ, Alk 118 SØ, Lomvie/Alk 84, Engpiber 7 NØ, Hvid Vipstjert 3 NØ, Topmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 SY. Per D Poulsen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 1 R, Mosehornugle 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Søholm Sø: Toppet Lappedykker 8 YF TH, Grågås 20 R, Gråand 2 R, Troldand 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 8 R, Vibe 2 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 160 R, Ringdue 3 R, Gransanger 2 SY, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 R. Evald Mehlsen
Frøbjerg Banker: Grågås 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 2 R, Sildemåge 2 T R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Vindrossel 4 T R, Gransanger 5 SY, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Spætmejse 3 R, Gråkrage 4 R, Gråspurv/Skovspurv 8 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 6 R. Evald Mehlsen
Birkum: Bomlærke 3 SY. Kristoffer Hansen
Davinde: Ravn 1 OF. Kristoffer Hansen
Dørholm & Dørholmbugten: Gravand 10 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Strandskade 8 FU, Storspove 15 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 12 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Gravand 19 FU, Pibeand 11 R, Krikand 78 FU, Klyde 28 FU,Vibe 9 R, Rødben 6 FU. Gunhild Brink
Gåsebadet (Odense Fjord): Ederfugl 360 FU. Gunhild Brink
Lammesø: Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Knopsvane 24 FU, Knarand 8 FU, Klyde 17 FU, Hættemåge 550 FU. Gunhild Brink
Skov v/Lindved Å, Lindved: Rørhøg 1 M N, Stor Flagspætte 2 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 2 R, Korttået Træløber 2 R. Kristoffer Hansen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Sildemåge 2 AD R. Kristoffer Hansen
Hunderup Skov (Sejerskov): Korttået Træløber 3 R. Kristoffer Hansen
Fyns Hoved: Tejst 1 FU. Dieter Maaszen
Tybrind Vig: Havørn 1 2K+ R. Mark Dixon
Østereng, Bogense: Mosehornugle 2 FU. Suzette Frydensberg
Ålebæk: Rørhøg 3 FU. Suzette Frydensberg
Langø Plantage: Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Huldue 1 SY, Ringdue 9 SY, Stor Flagspætte 5 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 8 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Allike 1 R, Bogfinke 15 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY, Gulspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Mosehornugle 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Grågås 79 R, Gravand 30 R, Pibeand 10 FU, Krikand 6 R, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 6 R, Vibe 34 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 2 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 40 R, Ringdue 2 R, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Rørspurv 4 SY. Jens Bækkelund


          Halemejser danner par fra to racer

Onsdag den 4. april 2012.                                                   Solopgang: 06:40. Solnedgang: 20:01.

Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 , TH, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 TH, Skovspurv 6 R, Grønirisk 6 R, Dompap 2 R
Lindkær, Ravnholt
(07:40-08:30): Grågås 41 Fu, Bramgås 1 Fu, Vibe 4 R, Rørhøg 2 Fu, Dobbeltbekkasin 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 Fu, Krikand 11 R, Troldand 10 R, Musvåge 2 Fu, Havørn 1 R, Blishøne 2 Fu, Gråand 2 Fu, Gråkrage 12 Fu, Stor Flagspætte 1 Hø. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Sumpmejse 2, Spætmejse 1, Husskade 2, Ringdue 6. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Højstrup Øvelsesplads
(06:10-06:30): Husskade 64 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmning (12:45-14:50): Gravand 143 R, Pibeand 275 R, Knarand 32 R, Krikand 200 R, Havørn 1 R AD, Klyde 138 R. Gregers Johannesen
Firtalsstranden (11:55-12:45): Pibeand 165 R, Krikand 185 R, Stor Regnspove 159 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov
: Halemejse, Sydlig (europaeus) 2. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Henrik Knudsen
Strynø, sydenden
(08:30 - 12:00): Grågås 50 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 100 R, Gravand 20 R, Krikand 50 R, Skeand 2 R, Hvinand 1 F R, Blå Kærhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 FU, Fasan 4 M R, Storspove 25 R, Grønirisk 10 R, Stillits 1 R, Rørspurv 2 R. Stig Rubæk
Højstrup Øvelsesterræn
: Husskade 64 OF. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Sildemåge 3 AD R. Kristoffer Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Sjagger 6 OF. Thomas Kampmann
Langesø Gods + Langesø: Toppet Lappedykker 4 TH, Gråand 11 R, Stor Skallesluger 5 R, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Sildemåge 2 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 2 R, Gransanger 5 SY, Halemejse 1 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 7 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Spætmejse 3 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 11 R, Grønirisk 3 R, Grønsisken 5 R. Evald Mehlsen
Elmelund: Gråand 3 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Stormmåge 1 DØD, Måge sp. 9 OF, Ringdue 28 R, Sanglærke 3 R, vid Vipstjert 4 R, Solsort 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Husskade 2 R, Allike 40 R, Råge 10 R, Gråkrage 1 R, Gråspurv/Skovspurv 10 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 8 R, Tornirisk 2 R, Bjergirisk 12 R, Gulspurv 5 R. Evald Mehlsen
Fiskeholm: Grågås 2 R, Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 10, Strandskade 1 R,
Sorthovedet Måge 2 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 250 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 20 R, Blisgås 2 R, Grågås 10 R, Krikand 7 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 21 R, Vibe 8 R, Stær 150 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Skarris Odde: Gravand 7 R, Strandskade 2 FU, Splitterne 19. Per Damsgaard-Sørensen
Sønder Åby, enge SV for: Fiskehejre 5, Gravand 11 R, Gråand 6, Ederfugl 120 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 FU, Strandskade 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 25 OF, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Fogense Enge (Lillestrand): Mosehornugle 2 FU. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 29/03-2012:
            Havørne lå døde i deres rede
            Hjælp den røde glente
            Årets første landsvale set
            Nationalparker risikerer at blive naturens narresutter
            Souschef med lederpotentiale til Naturbutikken


              "Det er det tætteste jeg har været på en Grønspætte og alligevel er afstanden for stor." kommentar fra fotografen Leif Kristensen

Tirsdag den 3. april 2012.                                                   Solopgang: 06:45. Solnedgang: 19:57.

Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 FU (matrikelårsartskonkurrencen), Skovspurv 6 R, Grønirisk 6 R, Dompap 2 R
Strandeng v/Horseskov
: Gravand 4 R, Stor Skallesluger 4
Strandenge SV f/Skovhuse: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Vibe 1 R
Vejlen Tåsinge (10:30-11:30): Blå Kærhøg 1 T hun, Dobbeltbekkasin 2 FU. Niels Bomholt
Valdemar slotssø: Sorthalset Lappedykker 2 R. Jens-Gert Hansen
Vorderup Klinter: Rødstrubet lom 1 AD R. Kim Bang Jensen
Svanninge Bakker (09:30-11:00): Sangdrossel 2 Sy, Ringdue 6 Of, Allike 7 Of, Bogfinke 10 Sy/Fu, Musvit 6, Spætmejse 5 Fu, Blåmejse 3 Fu, Stor Flagspætte 2, Gulspurv 10 R, Gråkrage 5 R, Råge 1 Fu, Grønspætte 2 Fu/Sy, Stor Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Brahetrolleborg (16:30): Sorthalset Lappedykker 6 R. Niels Bomholt
Espe, matriklen: Gransanger 1 (i fuglebadet), Tårnfalk 1, Sangdrossel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Gravand 28 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 R
Helnæs, Klinteskov: Stor Flagspætte 3 TH, Gransanger 1 SY, Musvit 4 FU, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 6 TH
Hofmansgave, Odense Fjord (14:30-15:30): Vandrefalk 1 R AD. Anders Vedel
Leammer (13:30): Havørn 1 R AD. Anders Vedel
Gråsten nor: Stor Tornskade 1 R. Carlo Klavsen
Sønderhjørne (06:50-11:00): Sortstrubet Lom 3 SØ, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 25 V, Grågås 10 NØ, Knortegås 30 V, Gravand 5 SØ, Gråand 2 R, Pibeand 1 SØ, Ederfugl 5530 SØ, Sortand 670 SØ, Fløjlsand 1 V, Havlit 3 R, Stor Skallesluger 1 SØ, Toppet Skallesluger 10 R, Toppet Skallesluger 12 SØ, Spurvehøg 1 NØ, Strandskade 2 SØ, Hættemåge 15 NØ, Stormmåge 20 NØ, Splitterne 10 SØ, Alk 17 SØ, Alk 7 T Alk/Lo, Engpiber 4 NØ, Allike 25 NØ, Stillits 5 R, Tornirisk 10 T, Marsvin 6 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egebjerggaard: Dværgfalk 1 N, Misteldrossel 21 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
: Sorthalset Lappedykker 2 YF. Jens-Gert Hansen
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 7 R, Krikand 58 R, Musvåge 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 1 FU, Stormmåge 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Noret, Tåsinge: Krikand 30 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Vibe 5 R, Rødben 2 R, Hybrid sp. 1 R (Hybridgåssen var atter tilbage). Henrik Knudsen
Søby Monnet - Tåsinge: Storspove 25 R. Henrik Knudsen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 47 R, Skeand 25 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 40 R, Gravand 17 R, Krikand 45 R, Spidsand 2 R, Skeand 2 R, Taffeland 3 R, Troldand 730 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Klyde 9 FU, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 25 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 35 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 FU, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Vejlen, Tåsinge: Krikand 69 R, Atlingand 2 R, Skeand 3 R, Havørn 3 OF, Rørhøg 1 M R, Klyde 20 R, Vibe 10 R, Rødben 1 R. Henrik Knudsen
Siø: Splitterne 2 OF. Henrik Knudsen
Thurø Bund: Hættemåge 2400 R. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Fiskehejre 1 R, Grågås 18 R, Gravand 4 R, Pibeand 6 R, Knarand 2 R, Krikand 167 R, Gråand 49 R, Atlingand 4 R, Skeand 2 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 38 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 7 R, Ringdue 2 R, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 3 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 6 R, Sumpmejse 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 26 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Ollerup Sø: Rørhøg 1 M TH. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 370 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 29 R, Gravand 21 R, Knarand 8 R, Krikand 32 R, Gråand 48 R, Skeand 72 R, Taffeland 1 M R, Troldand 44 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 F OF, Duehøg 1 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 2 OF, Fasan 2 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 9 R, Sildemåge 2 FU, Sølvmåge 42 R, Svartbag 5 R, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 3 SY, Landsvale 1 OF, Engpiber 1 T HØ, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Husrødstjert 2 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 SY, Allike 8 R, Gråkrage 9, Ravn 3, Stær 3 R, Skovspurv 16 R, Bogfinke 4, Stillits 4 OF, Grønsisken 1 R HØ, Tornirisk 1 SY, Kernebider 1 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg Gods: Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 9 R, Gravand 7 R, Knarand 4 R, Krikand 18 R, Skeand 4 R, Taffeland 10 R, Troldand 7 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 500 R, Gråkrage 2 R, Stær 4 R, Stillits 2 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Gærup Skov: Musvåge 2 OF, Vibe 1 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 1 R, Gransanger 1 FU, Halemejse 1 FU, Sortmejse 2 R, Gråkrage 1 YF B, Bogfinke 15 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønsisken 4 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Store Øresø: Gravand 2 R, Troldand 9 R, Blishøne 17 FU, Stillits 1 OF, Tornirisk 3 OF. Niels Bomholt
Holluf Pile: Grønspætte 1 SY, Vindrossel 10 R, Korttået Træløber 1 SY. Kristoffer Hansen
Hollufgård/Glisholm: Huldue 2 OF, Grønspætte 1 SY. Kristoffer Hansen
Universitetet - Odense: Træløber/Korttået Træløber 2 SY. Kristoffer Hansen
Hofmansgave: Vandrefalk 1 AD R. Anders Vedel
Aborg Mark: Rørhøg 1 FU, Musvåge 2, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 6 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Minde: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 5 R, Gråand 12 R, Troldand 2 R, Havørn 2, Rørhøg 2 FU, Fasan 2 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 4 R, Vibe 6 R, Storspove 8 R, Rødben 1 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 5 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Aborg Skov: Fasan 2 R, Sjagger 250 R, Allike 25 R. Kirsten Pedersen
Assens: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 11 R, Grågås 8, Gravand 22 FU, Krikand 72 FU, Atlingand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 25 R, Troldand 35 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 54 R, Stormmåge 18 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stor Tornskade 1 FU, Gråkrage 5 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 6 R. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Knopsvane 10 AD R, Knarand 5 R, Krikand 140 R, Atlingand 4, Skeand 2 M R, Taffeland 40 R. Jacob Sterup
Brænde Å (Åbro-Brende Mølle):, Skovskade 2 R. Kirsten Pedersen
Favrskov Bjerge: Fjeldvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Feddet v/Sandager (Assens): Grågås 2 R, Gravand 16 FU, Krikand 12 R, Gråand 6 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 7 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Hættemåge 6 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 4 SY, Stær 55 FU. Kirsten Pedersen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 7, Fiskehejre 1 OF, Grågås 20, Gravand 2 OF, Gråand 24, Troldand 2 R, Musvåge 1 OF, Fasan 9 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 17, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 4, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 4, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 4 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 5, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Holev Huse: Gråand 1 R, Fasan 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sjagger 1 OF, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 5 R, Råge 18 R, Gråspurv/Skovspurv 5 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 4 R, Stillits 5 R, Gulspurv 6 R. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Fasan 2 R, Ringdue 2 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 3 SY, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sjagger 30 R, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 SY, Stær 3 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 1 R, Stillits 3 R, Grønsisken 4 R, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Hagenskov Slotsmølle: Spurvehøg 1 R, Skovsneppe 1 SY. Thomas Kampmann
Lillebælt ud for Assens: Toppet Lappedykker 18 R, Bjergand 1 F R, Ederfugl 5000 R, Havlit 4 R, Sortand 2500 R, Splitterne 2 S, Lomvie/Alk 40 S. Jacob Sterup
Torø Vig: Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sortand 13 R. Jacob Sterup
Fiskeholm: Grågås 4 YF, Gravand 4 R, Strandskade 4 R, Hættemåge 200 YF, Stormmåge 250 YF, Sølvmåge 45 YF, Splitterne 4 OF, Gråkrage 1 R. Jacob Sterup
Helnæs Fyr og havet ud for: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 85 R, Havlit 2 R, Sortand 8 R, Toppet Skallesluger 11 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 AD R, Grågås 60 R, Bramgås 1 FU, Gravand 28 R, Pibeand 45 FU, Krikand 65 FU, Spidsand 3, Rørhøg 2, Musvåge 3 R, Strandskade 4 R, Klyde 13 FU, Vibe 20 YF, Brushane 1 FU, Storspove 1 R, Rødben 4 YF, Hættemåge 100 R, Mosehornugle 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Stær 150 R, Tornirisk 3 R. Jacob Sterup
Helnæs, Halen:, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 10 R, Krikand 26 R, Atlingand 2, Tårnfalk 1 F R, Strandskade 2 R, Vibe 10 YF, Rødben 2 YF, Splitterne 13 R. Jacob Sterup
Helnæs, havet ud for Maden: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 91 R, Skarv 15 R, Knopsvane 2 AD R, Pibeand 7 R, Ederfugl 100 R, Havlit 11 R, Sortand 66 R, Toppet Skallesluger 40 R. Jacob Sterup
Jordløse By: Hættemåge 153 R. Jacob Sterup
Kærum Mose v/Assens: Grågås 2 R, Fasan 5 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 4, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 5 R, Gransanger 12 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 6 R, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 10 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 4 R, Bogfinke 15 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 5 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 5 R, Gulspurv 8 R, Rørspurv 1 M R. Jacob Sterup
Skarris Odde: Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Voldtofte: Hættemåge 500 R. Jacob Sterup
Røjle Klint: Gransanger 1 SY. Erik Busk
Særslev: Hættemåge 20 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Sølvmåge 60 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R. Jens Friis-Walsted


            Sildemåger

Mandag den 2. april 2012.                                                   Solopgang: 06:43. Solnedgang: 19:59.

Svendborg, matriklen: Sangdrossel 1 R (kun hørt) + matrikelårsartskonkurrencen
Saksenborg, Horseskov: Tårnfalk 1 R + matrikelårsartskonkurrencen

Bakkelundgård, Egense ved Svendborg (09:30): Agerhøne 2 FU. Niels Andersen
Thurø
: Tornirisk 1 R. Kjeld Korsholm
Mellem Ferritslev og Herrested. Dværgfalk 1 R Han. Leif Kristensen
           Dværgfalk      Fotodokumentation: Leif Kristensen
Faaborg (09:10-09:15): Husrødstjert 1 SY, Lille Gråsisken 2 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (09:30-10:40): Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 4 FU/R, Grågås 22 FU/R, Gravand 1 R, Gråand 10 FU/R, Knarand 6 FU/R, Musvåge 2 R, Blishøne 10 FU/R, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 25 FU, Sølvmåge 10 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Vindrossel 5 R, Gransanger 3 SY, Spætmejse 4 SY, Skovskade 1 FU, Stær 6 FU, Kvækerfinke 5 R, Lille Korsnæb 2 R, Kernebider 4 FU/R, Gulspurv 10 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grusgrave ved Birkum (12:10): Sorthovedet Måge 2 R AD, Gulirisk 1 R. (Se kort...).Søren Gjaldbæk
Grusgrave ved Birkum (16:45 - 18:00): Grågås 8 YF BR, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 6 R,
Sorthovedet Måge 2 TH, Hættemåge 500 YF, Stormmåge 10 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 6 FU, Sanglærke 6 YF TH, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 1 R, Gulirisk 0 R, Rørspurv 1 R. Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Firtalsstrand (10:30): Knarand 19 R, Klyde 105 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:00-10:15): Pibeand 200 FU, Knarand 65 R, Krikand 170 R. Dieter Maaszen
Horseklint (09:05): Stor Tornskade 1 T (Fra busk til busk ud langs Tornen). Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense
: Agerhøne 2 FU. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Gravand 34 R, Knarand 38 R, Krikand 47 R, Skeand 24 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Halemejse 6 R, Ravn 1 R. Henrik Knudsen
Monnet, Tåsinge
: Storspove 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Gitte Nielsen Larsen
Brahetrolleborg Gods
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 4 AD SDR R, Knopsvane 1 AD R, Grågås 2 R, Gravand 4 R, Krikand 6 R, Taffeland 20 R, Troldand 8 R, Hættemåge 170 YF, Sølvmåge 2 AD R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Knopsvane 4 AD R, Grågås 100 R, Gravand 2 R, Troldand 5 R, Rød Glente 1 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 M FU, Trane 1 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Ravnholt
: Duehøg 1 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand
: Knarand 19 R, Klyde 105 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
: Pibeand 200 R, Knarand 65 R, Krikand 170 R, Spidsand 7 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 7 FU. Dieter Maaszen
Assens
: Havørn 2 OF. Kirsten Pedersen
Odense NV: Krikand 10 R, Gråand 25 R, Fasan 4 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 3 TH, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 R, Solsort  5 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 22 SY, Sortmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 3 TH, Husskade 5 R, Allike 3 R, Råge 5 R, Gråkrage 7 R, Stær 1 SY, Gråspurv/Skovspurv 2 R, Bogfinke 7 R, Dompap 3 R, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Hagenskov Slotsmølle: Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Stær 12 R. Thomas Kampmann
Ålsmosen: Grågås 9 FU, Krikand 2 FU, Gråand 9 FU, Troldand 9 FU, Blishøne 5 FU, Landsvale 1 FU. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Knopsvane 45 FU, Grågås 15 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Fjeldvåge 1 FU, Hjejle 280 R, Vibe 2 FU, Sanglærke 2 FU. Helle Suadicani
Ladegård Mark, moser syd for: Rørhøg 1 FU, Vibe 2 R, Gulspurv 2 R. Helle Suadicani
Eskør Inddæmning (Hybæk): Gravand 14 FU, Krikand 8 FU, Musvåge 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Blåmejse 1 R. Helle Suadicani
Føns Vang: Toppet Lappedykker 43 FU, Knopsvane 12 FU, Grågås 7 FU, Gravand 2 FU, Knarand 4 FU, Troldand 14 FU, Hvinand 32 FU, Agerhøne 2 FU, Blishøne 35 FU, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, Hættemåge 800 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Bogfinke 1 FU, Gulspurv 1 R. Helle Suadicani
Langesø Gods + Langesø: Grågås 2 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 2 R, Halemejse 2 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 8 R, Blåmejse 6 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 FU, Bogfinke 7 R, Grønsisken 6 R, Tornirisk 2 Ø, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 12 R, Knopsvane 7 R, Grågås 2 OF, Gråand 2 R, Ederfugl 41, Tårnfalk 1 R, Fasan 3 FU, Ringdue 5 OF, Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1 R, Musvit 2 SY, Stær 22 OF, Bogfinke 4 R, Gulspurv 5 R. Villy-Erik Schødts
Ålsbo Banker: Rød Glente 1 OF. Villy-Erik Schødts
Troelse v/Ubberud: Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Gulspurv 5 R. Evald Mehlsen
Østereng, Bogense: Dobbeltbekkasin 1 OF. Suzette Frydensberg


            Fjeldvåge Skarø

Søndag den 1. april 2012.                                                   Solopgang: 06:48. Solnedgang: 19:55.

Klise Nor (10:45 - ): Kaspisk måge 1 R 2K. Henrik Knudsen
Hou Nordstrand (07:30-10:30): Fiskehejre 2 N, Grågås 2 N, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 NØ, Gravand 4 OF, Toppet Skallesluger 12 R, Blå Kærhøg 1 T FU, Spurvehøg 2 N, Musvåge 6 N, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 N, Hættemåge 60 N, Ringdue 600 NV, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 7, Engpiber 5 NV, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 9 NØ, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 2 N, Allike 26 NV, Stær 30 N, Bogfinke 450 N, Grønirisk 38 NV, Stillits 4 NV, Grønsisken 6 NV, Tornirisk 36, Lille Korsnæb 3 NV, Dompap 2 NV, Gulspurv 3 R
Hou Nordstrand, havet ud for: Ederfugl 200 R,
Sortand 2000 R, Fløjlsand 4 R, Splitterne 2 R, Spættet sæl 2
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Husskade 2, Allike 6, Blishøne 1, Sangdrossel 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt: Rød glente 1 R, Trane 1 R (sammenlign med Hornborgasjöen). Per Rasmussen
Tarup/Davinde:
Sorthovedet måge 2 R. Per Rasmussen
Ølundgård Inddæmning (12:45):
Skestork 1 R, Pibeand 275 R, Knarand 68 R, Krikand 190 R, Spidsand 28 R, Havørn 1 R AD, Havørn 1 OF IMM, Almindelig Ryle 200 R. Gregers Johannesen
Bogense, Mågeøerne (12:20-14:15): Sølvmåge 1042 R, Svartbag 32 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (10:05-10:30): Knarand 16 FU, Klyde 114 R. Dieter Maaszen
Broløkke Strand: Skægmejse 1 FU. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R, Splitterne 2 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 R. Gitte Nielsen Larsen
Noret, Tåsinge
: Knopsvane 4 R, Grågås 23 R, Gravand 12 R, Krikand 85 R, Atlingand 3, Rørhøg 1 M FU, Blå Kærhøg 1 BR R, Storspove 5 OF, Rødben 11 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 32 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22 R, Grågås 70 R, Gravand 9 R, Knarand 36 R, Krikand 65 R, Skeand 11 R, Taffeland 18 R, Troldand 380 R, Toppet Skallesluger 4 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 450 YF, Allike 8 R. Peder Rasmussen
Rudkøbing
: Dværgfalk 1 FU. Gitte Nielsen Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Toppet Lappedykker 7 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Skarv 14 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5 R, Blisgås 3 R, Grågås 18 FU, Gravand 2 FU, Krikand 10 FU, Gråand 7 FU, Spidsand 3 FU, Skeand 53 FU, Taffeland 2 R, Troldand 125 FU, Hvinand 12 FU, Blishøne 23 FU, Strandskade 1 R, Sølvmåge 3 FU, Skægmejse 2 FU. Helle Suadicani
Vesteregn
: Tornirisk 2 R. Gitte Nielsen Larsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Skarv 10 R, Knopsvane 2 R, Grågås 88 FU, Bramgås 75 FU, Gravand 2 FU, Pibeand 47 FU, Knarand 13 FU, Krikand 15 FU, Gråand 5 R, Havørn 2 2K FU, Musvåge 1 FU, Fasan 1 FU, Blishøne 7 FU, Strandskade 2 R, Vibe 5 SY, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 5 FU, Sanglærke 3 TH, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 37 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 3 FU, Gulspurv 3 FU. Helle Suadicani
Nørreballe Nor: Bjergand 10 FU, Klyde 30 R, Stor Præstekrave 1 FU, Rødben 2 FU. Helle Suadicani
Nørreballe Nor: Stor Præstekrave 1 R. Gitte Nielsen Larsen
               Kaspisk måge Klise Nor d. 1. april 2012. Foto: Henrik Knudsen Du kan søge efter den kaspiske måge på billedet og klikke for større billede når du har fundet den ;-)
Klise Nor: Kaspisk Måge 1 2K R (Muligvis 2 fugle). Henrik Knudsen
Vitsø: Rørhøg 2, Brushane 1 M ODR FU 
Sorthovedet Måge 1 AD SDR TH. Morten Müller
Gråsten Nor: Hjejle 8 FU, Vibe 4 YF TH, Sanglærke 4 YF TH, Stor Tornskade 1 FU. Morten Müller
Skjoldnæs Fyr: Skarv 5 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 OF, Gråand 2 R, Ederfugl 30 R, Sortand 60 R, Fløjlsand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Husskade 2 R. Lars Tom-Petersen
Åmosen, Ollerup: Knopsvane 3 R, Sangsvane 1 R, Grågås 75 R, Krikand 45 R, Havørn 2 OF, Rørhøg 1 F FU, Vibe 12 R, Rødben 2 FU, Stær 5 FU. Peder Rasmussen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Knopsvane 2 AD R, Grågås 40 R, Gravand 13 R, Pibeand 30 R, Krikand 100 R, Gråand 10 R, Troldand 40 R, Musvåge 2 N, Blishøne 3 R, Vibe 10 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 50 R, Musvit 2 R, Husskade 2 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 M AD FU, Trane 1 R, Dobbeltbekkasin 2 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 2 AD YF. Per Rasmussen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 R (Ved motorvejen nær Sdr. Højrup). Hans Magaard
Bredbjerg: Rød Glente 1 OF. Flemming G. Andersen
Hagenskov Slotsmølle: Grågås 2 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Vindrossel 2 SY, Skovskade 1 R, Lille Gråsisken 1 M R. Thomas Kampmann
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Grågås 2 OF, Gråand 3 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 4 FU, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 6 R. Villy-Erik Schødts
Tusindårsskoven: Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 11 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 6 SY, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 7 R, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Råge 4 R, Gråkrage 6 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 R, Dompap 2 R. Evald Mehlsen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 5 FU, Hættemåge 560 R, Stormmåge 8 FU [DMZ]
Hav V f/Bogense: Skarv 8 OF, Ederfugl 3 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Strandskade 17 R, Hættemåge 105 R, Sølvmåge 60 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 410 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 53 FU, Bramgås 6 FU, Gravand 12 FU, Pibeand 3 R, Gråand 31 FU, Ederfugl 53 FU, Hvinand 10 FU, Strandskade 35 FU, Almindelig Ryle 100 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 230 R, Stormmåge 8 FU, Sølvmåge 1042 R, Svartbag 32 R, Splitterne 23 R. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: Rørhøg 1 M FU. Suzette Frydensberg
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 OF, Grågås 60 FU, Gravand 30 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 18 FU, Troldand 4 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 1 FU, Klyde 27 FU, Vibe 20 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Storspove 8 FU, Rødben 1 OF, Hættemåge 55 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 26 FU, Svartbag 1 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Knopsvane 2 FU, Ederfugl 6 FU, Toppet Skallesluger 3 OF, Strandskade 3 FU, Storspove 14 OF, Rødben 17 FU, Hættemåge 150 FU, Stormmåge 45 FU, Sølvmåge 110 FU. Suzette Frydensberg
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 20 R, Grågås 10 OF, Ederfugl 8 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 18 R, Ederfugl 56 R, Sortand 20 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 20 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 18 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås 7 FU, Gravand 14 FU, Pibeand 2 FU, Krikand 6 FU, Gråand 8 FU, Spidsand 2 FU, Ederfugl 14 R, Strandskade 80 FU, Lille Kobbersneppe 23 FU, Storspove 90 FU, Hættemåge 200 FU. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Grågås 2 R, Gråand 8 FU, Strandskade 6 FU, Vibe 2 R, Storspove 6 FU, Rødben 2 R, Stær 10 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 R, Grågås 9 R, Troldand 8 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 2 FU, Stormmåge 15 R, Skovhornugle 1 R, Ravn 1 TH. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Stor Præstekrave 2 FU. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

25 jun 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk