Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 14. - 18. ( 1. april - 30. april 2015).                     Sidst opdateret 02 maj 2015 08:27:56 

 

 


              Broget fluesnapper

Torsdag den 30. april 2015.                                               Solopgang: 05:41  Solnedgang: 20:51

Lunden: Gøg 1 R. Søren Bøgelund
Lundeborg: Splitterne 4 FU R. Poul Brugs
Holckenhavn fjord: Havterne 2 R, Fjordterne 4 FU R, Toppet skallesluger 2 FU, Toppet lappedykker 2 FU. Ole Hansen, Poul Brugs
Lindholm: Havterne 6 FU R, Toppet skallesluger 15 FU, Strandskade 2 R. Ole Hansen, Poul Brugs
Slipshavn inderfjord: Klyde 2 FU, Strandskade 2 R. Ole Hansen, Poul Brugs
Knudshoved gl. færgeleje: Fjordterne 4 FU. Ole Hansen, Poul Brugs

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg: Musvit 3 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 5 FU, Dompap 3 FU, Kernebider 1 FU. Lars Tvetene Ernst
Lindelse
: Trane 1 R. Jan Holm Jensen
Mølleskov v/Skjoldemose
: Grågås 2 R, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 2 FU, Skovpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 5 SY, Stenpikker 1 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 3 R, Gransanger 5 SY, Løvsanger 2 SY, Fuglekonge 4 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 R, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 12 R, Spætmejse 3 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 11 SY, Tornirisk 1 R, Dompap 3 FU, Kernebider 7 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Freltofte: Stenpikker 3 R, Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Aarupvej, Orte
: Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Hunderup Skov (Sejerskov): Skovsanger 2 R, Broget Fluesnapper 1 M R, Kernebider 2 R. Søren Gjaldbæk
Assistens Kirkegård, Odense: Løvsanger 2 SY. Evald Mehlsen
Stige By: Munk 2 M SDR FU. Torben Antonsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 3 OF, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 1 FU, Stenvender 2 FU, Havterne 3 FU, Havterne 1 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Skarv 73 R, Grågås 36 FU, Gravand 32 R, Krikand 7 FU, Skeand 1 R, Strandskade 4 FU, Klyde 11 FU, Hjejle 222 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 22 R, Storspove 9 FU, Sanglærke 6 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Landsvale 3 R, Gråkrage 4 FU, Stær 42 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 24 R, Krikand 2 FU, Gråand 4 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 2 R, Havterne 2 R, Ringdue 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 28 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Rørmose: Gråand 4 FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 FU, Solsort 1 R, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Karlsskov: Skarv 18 R, Svartbag 1 R, Huldue 2 SY, Ringdue 8 SY, Stor Flagspætte 1 YF B, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 5 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 TH, Bogfinke 6 SY. Willy Schrøder Andersen
Neverkær: Engpiber 45 R, Bynkefugl 1 R. Jens Friis-Walsted
Østerskov (Årup): Broget Fluesnapper 1 R, Kernebider 5 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Langø: Tinksmed 32 FU. Jens Bækkelund


              Stenpikker

Onsdag den 29. april 2015.                                               Solopgang: 05:43  Solnedgang: 20:49

Egense, Højensvej : Rørhøg 1 OF M. Nana Agger [nanaagger.dk]
Knudshoved gl. færgehavn
: Stor præstekrave 1 R, Ederfugl 4 R, Hvid vipstjert 4 FU YF. Ole Hansen, Poul Brugs
Næsbyhoved-Broby
(07:15): Silkehejre 0 R.(Meldt ud som fejlbestemt! og eftersøgt af andre uden at den kunne genfindes i dag. Kommentar Webmaster).  Frank Abrahamson
Stængholm Enge (09:19): Ringdrossel 1 R (I hestefold). Kristoffer Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Bramgås 500 NØ. Esben Eriksen
Hvidkilde, mose øst for godset
: Fiskeørn 1 FU. Arne Bruun
Åmosen v/Ollerup
: Knopsvane 2 R, Grågås 47 AD YF UF, Grågås 70 PUL FU, Krikand 10 FU, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 11 R, Dobbeltbekkasin 7 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 8 FU, Fjordterne 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle
: Bramgås 350 NØ, Jernspurv 1 FU, Rødstjert 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sydf. Øhav: Rødlok: Gravand 4 FU, Ederfugl 2 R, Agerhøne 2 R, Ringdue 6 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Gransanger 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 27 R, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 16 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 32 FU, Grågås 16 YF UF, Gravand 2 R, Knarand 8 R, Krikand 8 R, Atlingand 2 R, Skeand 5 R, Troldand 41 R, Hvinand 2 M R, Toppet Skallesluger 1 M R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 51 R, Strandskade 1 OF, Hættemåge 50 R, Stormmåge 2 R, Digesvale 40 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 1 R, Gransanger 2 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 R,
Rørspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 2 OF, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Munk 8 R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 8 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 SY, Bogfinke 7 R, Stillits 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 R,Hjejle 200 R, Hvidklire 2 R, Havterne 1 R. Kaj Agerbæk
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rød Glente 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ringe: Gærdesanger 2 SY. Per Rasmussen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Tykhave: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Aulby: Digesvale 1 OF. Leif Frederiksen
Broby Sø: Rørhøg 1 OF. Carsten Skou
Broby Sø: Gærdesanger 1 SY. Finn Just Christensen
Kildebjerg Rasteplads N: Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Kirkendrup Mose: Grågås 4 YF, Grågås 7 PUL R, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 1 N, Misteldrossel 1 R T. Evald Mehlsen 
Kulemose: Stillits 1 SY. Evald Mehlsen
Lumby: Hvid Vipstjert 2 YF P, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Stillits 1 SY. Evald Mehlsen
Margård Skov: Rødstjert 1 SY. Evald Mehlsen
Snapind Skov: Ringdrossel 1 R T. Evald Mehlsen
Viemose v/Næsbyhoved-Broby: Jernspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD OF . Keld Skytte Petersen
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 2 R. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 2 FU, Havørn 1 OF, Gul Vipstjert 2 FU. Sten Pedersen
Kirkendrup Mose: Rørhøg 1 M FU, Fiskeørn 1 N. Evald Mehlsen
Kærby Fed: Lille Lappedykker 1 AD R, Gråstrubet Lappedykker 2 AD R, Knopsvane 4 AD R, Skeand 1 M R, Musvåge 1 YF BR, Agerhøne 2 R, Blishøne 1 YF BR, Tinksmed 5 R, Digesvale 4 FU, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 1 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Krikand 16 FU, Hvidklire 31 FU. Kristoffer Hansen
Stængholm Enge: Krikand 40 R, Lille Præstekrave 3 AD R, Rødben 2 AD R, Gul Vipstjert 1 R, Rødstjert 3 M R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Ringdrossel 2 , Sjagger 70 R. Kristoffer Hansen 
Nyborg: Husrødstjert 1 SY. Jens-Gert Hansen
Nyborg Strand: Mudderklire 12 R, Ringdrossel 2 FU. Jens-Gert Hansen
Tårup Mose: Grågås 4 AD YF UF, Grågås 7 PUL R, Misteldrossel 1 R T. Evald Mehlsen
Neverkær: Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Gråand 5 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 R, Vandrikse 1 R, Vibe 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 R, Engpiber 2 R, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 R, Solsort 4 SY, Sangdrossel 2 R, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY (Årets første på Fyn), Gærdesanger 1 SY, Munk 5 SY, Munk 3 , Gransanger 4 R, Gransanger 6 SY, Løvsanger 6 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 3 R, Træløber 1 R, Bogfinke 5 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 R, Rørspurv 3 SY. Jens Friis-Walsted
Husby (Vestfyn): Gærdesanger 1 SY. Mads Syndergaard


                 Rødstjert 1 SY

Tirsdag den 28. april 2015.                                               Solopgang: 05:45  Solnedgang: 20:47

Broholm (08:30): Gråstrubet lappedykker 1 FU, Grønbenet rørhøne 4 FU, Troldand 6 FU, Skarv 1 FU, Landsvale 8 FU, Stær 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Næsbyhoved-Broby (20:30):
Silkehejre 1 R . Finn Just Christensen  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Skovsbo v/Svendborg: Rørhøg 1 FU, Ringdrossel 1 M FU. Niels Andersen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Skovpiber 1 NØ, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Esben Eriksen
Hav øst for Thurø: Havørn 1 V. Arne Bruun
Thurø Bund: Strandskade 2 R, Vibe 4 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 13 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 410 FU, Krikand 5 R, Rørhøg 1 OF, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R. Arne Bruun
Rudkøbing: Gulirisk 1 SY (Lollesgaard Frugtplantage). Ole Goldschmidt
Vesteregn: Rødhøne 1 SY. Esben Eriksen
Hou Nordstrand (Langeland): Skarv 3 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 N, Bramgås 410 NØ, Knortegås 8 R, Gravand 2 R, Ederfugl 11 R, Toppet Skallesluger 6 OF, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Sølvmåge 5 R, Splitterne 1 OF, Huldue 1 R, Ringdue 12 YF, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 5 SY, Landsvale 9 OF, Bysvale 2 FU, Skovpiber 1 TF, Engpiber 3 OF, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 4 R, Rødstjert 2 R, Bynkefugl 1 M R, Solsort 22 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 1 R, Gærdesanger 5 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 6 R, Gransanger 8 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 9 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Stær 3 YF P, Gråspurv 8 R, Bogfinke 3 R, Stillits 4 R, Tornirisk 32 R, Dompap 3 R, Kernebider 2 TF, Gulspurv 9 YF P,  Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 26 R, Skarv 65 YF BR, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 14 R, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 38 FU, Grågås 40 YF UF, Gravand 4 R, Pibeand 9 R, Knarand 24 FU, Krikand 2 R, Skeand 8 R, Taffeland 2 R, Troldand 11 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 IMM OF, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 N, Blishøne 39 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Mudderklire 1 R,
Sorthovedet Måge 4 R, Hættemåge 500 YF, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 2 OF, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 3 FU, Sangdrossel 3 R, Tornsanger 2 SY, Munk 2 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Husskade 3 R, Stær 2 FU, Bogfinke 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bræmlevænge: Grågås 2 R, Musvåge 3 N, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 6 YF, Løvsanger 1 SY, Sortmejse 4 YF P, Musvit 19 FU, Allike 2 OF, Ravn 1 YF TH, Bogfinke 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Strynø: Gul Vipstjert 1 M TH. Stig Rubæk
Åmosen v/Ollerup: Grågås 211 , Krikand 12 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 M R, Vibe 9 TH, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Tinksmed 17 R, Fjordterne/Havterne 2 R, Skovpiber 1 OF. Arne Bruun
Svanninge: Gærdesanger 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 25 R, Gravand 6 R, Gråand 6 R, Troldand 20 R, Bjergand 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 18 R, Strandskade 7 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 9 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 6 R, Småspove 2 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 8 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 OF, Splitterne 4 R, Havterne 3  OF, Ringdue 2 OF, Sanglærke 4 SY, Landsvale 6 FU, Engpiber 5 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 4 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 8 OF, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Aarupvej, Orte: Agerhøne 2 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Odense: Gærdesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Odense: Husrødstjert 1 SY. Esben Eriksen
Broby Sø:
Silkehejre 1 R . Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Gravand 97 FU, Krikand 10 FU, Hættemåge 1250 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 17 FU, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Fiskehejre 2 R, Bramgås 1600 FU, Gravand 39 FU, Pibeand 10 FU, Knarand 6 FU, Krikand 15 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 31 FU, Strandskade 13 R, Klyde 35 FU, Hvidklire 13 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Rødstjert 1 SY. Evald Mehlsen
Vejruplund v/Marslev: Ringdrossel 2. Martin Strømkjær
Langesø Gods + Langesø: Ryle sp. 1 FU T (Meget lille og nærmest farveløs på vingeoversider. Iøvrigt tavs. Fløj ind til bredden og ud igen 15 m fra mig). Evald Mehlsen 
Østerskov (Årup): Gråand 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 3 R, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 1 R, Rødhals 2 SY, Solsort 3 R, Solsort 6 SY, Sangdrossel 1 R, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 R, Gransanger 6 SY, Løvsanger 4 SY, Fuglekonge 4 R, Fuglekonge 3 SY, Halemejse 1 R, Blåmejse 3 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 3 R, Musvit 7 SY, Spætmejse 1 R, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 1 R, Allike 3 R, Stær 1 R, Bogfinke 20 R, Kernebider 2 R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Klyde 77 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU. Peder Rasmussen


              Hedelærke

Mandag den 27. april 2015.                                               Solopgang: 05:47  Solnedgang: 20:45

Svendborg, Strandvej: Fiskeørn 1 OF (med bytte) (15:58), Havørn 1 2-3K (16:25) . Jan Stener Jørgensen
Tange å
: Ringdrossel 1 R F. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Odense Universitetshospital (09:45): Husrødstjert 1 R. Jan Stener Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg:
Ringdue 6 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Skovspurv 6 FU, Grønirisk 6 FU, Stillits 2 FU, Dompap 3 FU, Kernebider 2 FU. Lars Tvetene Ernst
Noret, Tåsinge: Knarand 1 R, Krikand 85 R, Skeand 9 R, Rørhøg 2 YF P, Musvåge 1 R. Arne Bruun
Ny Gesinge: Bramgås 110 Ø, Havørn 2 OF, Hvidklire 7 N, Husrødstjert 1 YF SY, Tornsanger 1 SY. Arne Bruun
Strynø: Bramgås 1500 FU, Knortegås 25 R, Knarand 6 FU, Rørhøg 1 FU, Strandskade 10 R, Hjejle 100 FU, Enkeltbekkasin 1 R, Enkeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 1 R, Hvidklire 2 FU, Fjordterne/Havterne 6 FU, Hvid Vipstjert 15 R, Rødstjert 1 M TH, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Rørspurv 10 R
. Stig Rubæk
Nakkebølle Sanatorium: Rødstjert 1 M OF. Carsten Skou
Ulbølle: Ringdue 2 YF BR, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 4 YF, Munk 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Gul Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Fjordterne 3 FU, Tornsanger 1 SY. Per Rasmussen 
Davinde: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Hakkehave: Skovsanger 2 SY, Ravn 1 R. Per Rasmussen
Hakkehave: Skovsanger 2 FU. Finn Just Christensen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 6 TH, Knopsvane 7 R, Grågås 140 FU, Grågås 9 R, Gravand 2 OF, Knarand 1 M FU, Gråand 14 R, Skeand 4 R, Taffeland 18 R, Troldand 4 R, Havørn 1 R, Rørhøg 2 TH, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 38 FU, Trane 1 R, Ringdue 23 OF, Stor Flagspætte 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Rødhals 2 SY, Rødstjert 1 M R, Solsort 11 FU, Munk 1 F R, Munk 3 M SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 4 SY, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 9 FU, Musvit 11 FU, Spætmejse 3 SY, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 2 TH, Allike 4 R, Råge 11 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 23 FU, Ravn 3 OF, Stær 2 R, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 8 SY, Stillits 2 R. Kell Grønborg 
Tange Å (vej 163 til udløb): Skarv 4 OF, Fiskehejre 1 R, Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Ringdue 2 FU, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 14 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Ringdrossel 1 F FU, Solsort 3 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse 2 R, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 4 FU, Sortmejse 3 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 2 SY, Skovskade 1 R, Råge 2 OF, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU, Stær 3 R, Gråspurv 13 R, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 2 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Tornirisk 6 R, Lille Gråsisken 4 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R, Gulspurv 1 SY. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 48 R, Grågås 43 FU, Grågås 3 YF UF, Gravand 13 R, Pibeand 3 FU, Knarand 2 R, Krikand 35 R, Skeand 9 R, Troldand 2 R, Spurvehøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 33 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 21 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 4 FU, Engpiber 1 SY, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Flægskov
: Musvåge 2 R, Musvåge 5 OF, Blishøne 2 R, Svaleklire 1 R, Gærdesmutte 1 YF B, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 OF, Ravn 2 OF, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen 
Fjordmarken
: Rørhøg 1 M NØ, Hvidklire 2 T FU, Jernspurv 1 SY, Blåhals 1 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Gersø
: Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Evald Mehlsen
Hessum
: Stillits 1 SY. Evald Mehlsen
Klintebjerg
: Rødstjert 1 SY. Evald Mehlsen
Odense:
Jernspurv 1 SY, Husrødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Slambassinet (Odense)
: Sanglærke 2 SY, Rødstjert 1 SY, Sivsanger 1 SY, Munk 1 SY, Rørspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Stige By:Rødstjert 2 SY. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 12 R, Bramgås 1600 OF, Krikand 175 R, Atlingand 1 M R, Skeand 32 R, Klyde 28 R, Sortklire 1 R, Rødstjert 1 SY. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Sorthalset Lappedykker 6 R, Knarand 8 R, Skeand 12 R, Hvidklire 1 R, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY. Gregers Johannesen
Enebærodde
: Spurvehøg 1 R, Småspove 1 R, Engpiber 3 R, Engpiber 1 SY, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Tornirisk 23 FU, Tornirisk 2 SY. Evald Mehlsen
Indslev
: Fiskeørn 1 OF. Egon Jensen
Skaboeshuse
: Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Splitterne 15 R, Bysvale 2 R, Rødstjert 5 R, Ringdrossel 1 FU, Sangdrossel 12 FU, Ravn 3 OF, Dompap 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved)
: Knopsvane 2 R, Gravand 8 R, Troldand 12 R, Stor Præstekrave 5 FU, Rødben 2 R, Dværgterne 3 FU, Digesvale 2 R, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gransanger 4 R, Råge 2 OF, Gråkrage 4 R, Stær 11 R, Grønirisk 2 R. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 72 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 33 , Gravand 2 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 2 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 1 R, Splitterne 4 R, Fjordterne/Havterne 4 R, Dværgterne 1 FU, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Husskade 1 R, Stær 2 R. Ella Mikkelsen
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 14 R, Grågås 18 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 , Musvåge 2 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 3 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Rødhals 1 SY, Husrødstjert 1 M R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Sivsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 SY, Allike 2 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Hjulby Mose: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 24 FU, Gravand 9 FU, Krikand 86 FU, Gråand 12 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 32 FU, Vibe 8 FU, Brushane 2 FU NØ, Sortklire 21 FU NØ, Tinksmed 19 FU NØ, Hættemåge 250 FU NØ, Fjordterne 5 FU, Landsvale 130 FU, Bysvale 16 FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 12 FU, Munk 3 FU, Gransanger 5 FU, Musvit 6 FU, Gråkrage 11 OF, Gulspurv 15 FU, Rørspurv 3 OF. Kurt Kaack Hansen 
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 1 R, Sølvmåge 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 SY, Blåmejse 1 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 6 FU. Ella Mikkelsen
Nyborg: Rød Glente 1 OF. Ella Mikkelsen
Nyborg Fjord: Strandskade 22 R, Klyde 2 FU, Hvidklire 2 R, Havterne 14 FU, Bysvale 1 FU. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Grågås 3 R, Tårnfalk 1 R, Rødben 2 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R,  Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 SY, Allike 1 FU, Stær 11 FU. Ella Mikkelsen
Løgismose Skov: Havørn 1 R. Per Michael Nielsen
Otterup: Grønspætte 1 SY. Kresten Madsen


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 01/04 - 2015:
             Lovløsheden hersker, når danskerne lufter hund
             Havørnen er flyttet til storbyen
            
Penge til nedgravning af kabler efter DOF-ønske


               Dværgmåge Nørreballe Nor

Søndag den 26. april 2015.                                               Solopgang: 05:50  Solnedgang: 20:43

Kogtved, matriklen: Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY
Vejlen, Taasinge:(21:30 -22:00): Gravand 2 R, Gråstrubet lappedykker 1 KA,
Grønbroget tudse 8 SY
Vejlen, Taasinge: Hvidklire 1 R, Klyde 2 R, Landsvale 100+, Bysvale 2, Skægmejse 1 R (1 set, flere hørt), Hvidvipstjert 12 R, Gul vipstjert 8 R, Ravn 1 R, Havørn 1 AD (Havde den fornøjelse at se Ravnen jagte Havørnen. Det lykkedes ravnen at tvinge Havørnen til at lande hele 2 gange. Havørnen prøvede også på at fange ravnen med næbbet ved at tage hovedet bagover i flugten, når ravnen var lige over ørnen), Rørhøg 2 Han + Hun, Gråstrubet lappedykker 2 par. Flemming Hansen
Sortemosen (11:45): Rørhøg 1 R F. Morten Kristiansen
Keldsnor (10:30): Skestork 1 R. Anders Myrthu, Nis Rattenborg
Keldsnor ved fyret (10:30): Ringdrossel 2 R. Anders Myrtue, Nis Rattenborg
Keldsnor: Skestork 1 R. Peter Hahn, Torbjørn Eriksen
Gulstav:
Ringdrossel 10 R ( i området). Peter Hahn, Torbjørn Eriksen
Tranekær: Havørn 1 AD, Trane 2 AD. Jan Stener Jørgensen
Gulstav: Rørhøg 1 F, Ringdrossel 1 F, Stenpikker 2 M+F, Gul Vipstjert 1 R. Jan Stener Jørgensen
Brændeskov, mose: Skarv 1 R, Gråstrubet lappedykker 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved) (07:21) :
Halsbåndstroldand 1 R? (And i selskab med troldænder med helt og tydelig hvid næbring og anderledes hovedform. Er usikker men ringnæb lyser voldsomt op. Ikke adult han. Står i Østerøsø fugletårn). Michael Larsen Hansen (MLH) 40406624 (Observatør har brug for hjælp!)
Østerøsø, Knudshoved: Nordisk lappedykker 1 R, Ringdrossel 2 R. Kristoffer Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg
: Rødhals 2 FU, Solsort 2 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 5 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 FU, Kernebider 2 FU. Lars Tvetene Ernst
Svendborg Havn: Mudderklire 1 R. Carsten Skou
Skovsbo v/Svendborg: Landsvale 3 OF. Peter Teglhøj
Bjørnemosegård:Vandrikse 1 YF SY. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Mudderklire 1 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Vandrikse 1 R, Sorthovedet Måge 1 R, Landsvale 75 FU, Bysvale 20 FU. Peder Rasmussen
Tankefuld: Rødstjert 2 YF TH. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 YF P, Vibe 4 YF, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Peder Rasmussen Thurø Rev: Grågås 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 256 FU, Krikand 3 R, Strandskade 1 YF BR, Strandhjejle 1 OF, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Strynø: Bramgås 1000 FU, Knortegås 250 FU, Gråand 1 F YF BR, Blishøne 2 YF BR, Hjejle 50 FU, Stenpikker 1 TH, Blåmejse 2 YF BR, Stillits 15 SY. Stig Rubæk
Lundemosen (Holmdrup Mose): Skovsneppe 1 YF TH. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 2 R, Grågås 10 R, Gravand 3 R, Pibeand 4 R, Krikand 40 R, Gråand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 R NAT, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Landsvale 25 R, Stær 25 R. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 2 R, Hvidklire 4 R. Esben Eriksen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 1 R. Carsten Skou
Brændegård Sø: Gravand 50 R, Skeand 60 R, Hvinand 90 R, Fjordterne 2 R. Carsten Skou
Arreskov Sø: Krikand 8 R, Skeand 2 , Havørn 2 , Rørhøg 1 F FU, Rødben 2 R, Mudderklire 8 R, Fjordterne 1 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 1000 FU, Bysvale 1 FU. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg: Knopsvane 6 R, Vandrikse 2 SY, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Mudderklire 1 FU, Digesvale 80 FU, Landsvale 120 FU, Bysvale 5 FU, Rørsanger 2 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 36 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 15 R, Bramgås 350 SØ, Gravand 4 R, Knarand 1 FU, Krikand 6 R, Gråand 7 R, Troldand 50 R, Bjergand 1 M R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 6 R, Sort Glente 1 NØ, Fasan 1 R, Blishøne 16 FU, Strandskade 1 OF, Strandskade 4 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 OF, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 2 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 OF, Splitterne 2 R, Havterne 2 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 7 FU, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1  SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R, Musvit 1 SY, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 FU, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen 
Egsmarken v/Ringe: Blishøne 1 FU. Palle Bo Larsen
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 2 TH, Mudderklire 2 R, Splitterne 3 OF, Fjordterne 8 FU, Landsvale 100 FU, Bomlærke 1 SY. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum:  Digesvale 100 FU,Landsvale 100 FU, Bysvale 5 FU. Per Rasmussen
Morud: Rød Glente 1 OF. Lars Hansen
Knudshoved Færgehavn: Rødstjert 1 M R, Sangdrossel 4 R, Broget Fluesnapper 2 M R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Havterne 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 3 R, Broget Fluesnapper 2 M R. Kristoffer Hansen
Nyborg Strand: Gærdesanger 2 SY. Kristoffer Hansen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Nordisk Lappedykker 1 SDR R . Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Vandrikse 1 SY, Almindelig Ryle 3 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 12 R, Fjordterne 2 R, Havterne 2 R, Stenpikker 2 R, Ringdrossel 4 R, Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Taffeland 1 R,
Halsbåndstroldand (SU) 0 R (Meldte den ud på BirdAlarm efter 20 minutters overvejelse med teksten:"Troværdighed: hjælp ønskes". Under yderligere information:"Er usikker". Beklager hvis nogen fik morgenkaffen galt i halsen, men jeg syntes at jeg tog de forbehold mit andeniveau tilsiger velvidende at en forekomst på østfyn er lidet sandsynligt. Jeg så en and fra fugletårnet ligge et godt stykke væk og som skilte sig ud fra de troldænder den lå sammen med ved 2 ting. En meget tydelig smal hvis næbring, der lyste meget op og en pudsig hovedform, der var mere kantet end rund. Da regnen tog af gik jeg rundt om fyret for at prøve at komme tættere på. Da jeg var kommet rundt var ænderne, såvel som klyder og dværgterner forsvundet. Mulig årsag en gruppe på moutainbike som jeg mødte oppe ved fyret. I hvert fald såvel ænder,som kylder, split- og dværgterner på de yderste vadeflader da jeg forlod tårnet. Heldigvis kom der nogle voksne tilstede som kunne hjælpe med at afblæse alarmen. Hvad kan man så lære af det? Tjo den sidste jeg mødte, havde jeg flg. ordveksling med: "Er det dig der har meldt den ud? Ja! Hvorfor er den så ikke fundet?" Så tænker jeg at forbeholdene tiltrods er der ingen grund til at melde noget ud en anden gang, hvis man er i tvivl.), Troldand 12 R, Ederfugl 39 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 6 R, Splitterne 10 R, Fjordterne 5 R, Havterne 2 OF, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Rødstjert 2 R, Stenpikker 4 R, Ringdrossel 4 R, Gærdesanger 1 R, Broget Fluesnapper 6. Michael Larsen Hansen
Avnslev: Rørhøg 1 M AD FU. Michael Larsen Hansen
Christianlund, Nyborg: Munk 1 M FU. Michael Larsen Hansen
Højby: Grønbenet Rørhøne 1 R. Jens Gregersen
Munkebo: Landsvale 5 R. Jens Gregersen
Broløkke Strand: Rørhøg 1 YF B. Bo K. Stephensen
Billeshave: Gærdesanger 1 Y. Erik Busk
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Munk 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 6 FU, Bogfinke 4 FU. Hans Ole Christensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 38 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knopsvane 32 R, Grågås 52 R, Gravand 12 R, Knarand 10 R, Taffeland 6 M R, Troldand 74 R, Hvinand 14 R, Digesvale 200 FU, Landsvale 2000 FU, Bysvale 50 FU. Stinne Aastrup
Rud - Ålehoved: Gravand 36 R, Småspove 1 FU. Stinne Aastrup
Gyldensteen Gods: Bramgås 1260 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 R, Klyde 110 R, Hættemåge 400 R, Gul Vipstjert 6 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 42 R. Jens Bækkelund


               Ringdrossel Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 25. april 2015.                                               Solopgang: 05:52  Solnedgang: 20:41

Kogtved: Solsort 1 YF FU
Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R
Nørreballe Nor: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Rørdrum 1 SY, Bramgås 390 , Bramgås 27 N, Bramgås 80 Ø, Skeand 14 FU, Havørn 1 2K+ OF, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 20 R, Storspove 17 NØ, Dværgmåge 4 , Fjordterne 12 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Tornirisk 4 R
Nørreballe Nor (12:05): Dværgmåge 1 AD + 2 2K.Lisbeth Bech
Rørsløkke Mose, Humble: Rørhøg 2
Lavrasminde, Nordlangeland: Ringdrossel 6 FU . Connie Børgesen
Lundeborg, Ny Camping (06:30- 07:00): Bramgås 125 NØ (starter det stor træk nu?), Splitterne 16 OF F S. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Grønbenet rørhøne 4 FU R, Mellemskarv 1 R, Bysvale 4 FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Tange Å, udløb: Ringdrossel 1 FU M (Til middag blev jeg ringet op af mine venner som ejer den lille ejendom hvor Tange åen udløber. De fortalte, at de have en underlig fugl i deres have, som mindede om en solsort , men som havde nogle hvide aftegninger på brystet. Sagen måtte undersøges, og blev det. Jeg aflagde omgående området besøg med linsen klar, her har du resultatet af besøget. Der var tale om en Ringdrossel, som for øvrigt er den første jeg ser). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Løvsanger 1, Landsvale 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Rømsbjerg, Kerteminde: Ringdrossel 1 AD. Bo Stephensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg: Ringdue 10 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 5 FU, Stillits 2 FU, Dompap 4 FU, Kernebider 2 FU. Lars Tvetene Ernst
Skårupøre Sund: Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Splitterne 2 R. Arne Bruun
Smørmose Skov (Thurø): Musvåge 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 280 Ø, Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 R, Husrødstjert 1 SY, Rødstjert 3 SY, Gærdesanger 2 SY. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 200 R, Knopsvane 14 R, Grågås 12 R, Gravand 44 FU, Knarand 12 R, Krikand 18 R, Gråand 50 R, Skeand 37 FU, Troldand 110 R, Hvinand 30 FU, Havørn 2 AD R, Havørn 1 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 5 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 2 R, Vibe 1 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 4 FU, Stormmåge 4 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 73 R, Svartbag 4 , Fjordterne 2 R, Fjordterne 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Husskade 2 OF, Allike 4 FU, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF, Stær 1 OF, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 YF P, Mudderklire 4 FU, Fjordterne 2 R,Bysvale 5 FU. Finn Just Christensen
Horne By: Tyrkerdue 2 FU. Helle Suadicani
Nørresø: Sorthalset Lappedykker 7 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 34 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 8 FU, Grågås 34 , Gravand 8 FU, Krikand 11 FU, Gråand 13 FU, Troldand 13 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 15 FU, Strandskade 7 FU, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 5 R, Vibe 8 FU, Vibe 1 YF BR, Almindelig Ryle 13 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 1 R, Splitterne 16 R, Havterne 4 R, Ringdue 2 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 FU, Stær 2 FU, Stillits 1 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 54 FU, Grågås 22 R, Gravand 10 FU, Pibeand 2 R, Krikand  38 FU, Skeand 6 FU, Troldand 4 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Brushane 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 2 FU, Sildemåge 2 R, Landsvale 3 FU, Gransanger 1 SY, Stær 14 FU, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Grønderup: Ravn 2 FU. Helle Suadicani
Ringe: Munk 1 SY. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 6 YF UF, Dværgmåge 4 FU, Hættemåge 500 YF, Fjordterne 10 FU. Per Rasmussen
Hunderup Skov (Sejerskov): Grønspætte 1 R (Mig bekendt ikke registreret der de sidste 35 år). Søren Gjaldbæk
Sanderum: Munk 1 SY. Ella Mikkelsen
Assistens Kirkegård, Odense: Gærdesanger 1 SY. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Mudderklire 1 R, Engpiber 1 SY, Jernspurv 2 SY, Husrødstjert 1 SY, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 2 SY. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Rørhøg 2 , Skægmejse 1 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 7 R, Bramgås 80 R, Gravand 65 R, Klyde 7 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 9 FU, Skeand 52 R, Klyde 30 R, Hvidklire 3 R, Stillits 1 SY. Kresten Madsen
Egensedybet: Landsvale 2 OF. Gunhild Brink
Hasmark Mose (Vestermose): Dværgfalk 1 OF, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 R, Tornirisk 2 SY. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 BR S, Fiskeørn 1 N, Småspove 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Ringdrossel 3 TF, Sangdrossel 27 TF, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 M R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Kernebider 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved: Vindrossel 2 FU . Kai Nissen
Fællesstrand/Tornen: Hjejle 1 OF, Hvidklire 1 R, Splitterne 25 R, Havterne 15 R. Kirsten Halkjær Lund
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 SDR R. Martin Ravn
Skaboeshuse: Splitterne 12 FU, Havterne 2 FU, Rødstjert 4 FU, Sangdrossel 16 FU, Gærdesanger 6 FU, Tornsanger 1 FU, Broget Fluesnapper 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Stenpikker 1 FU, Sortkrage 1 FU T. Martin Ravn
Båring Vig: Rørhøg 5 R, Vandrikse 2 R, Stenpikker 1 M R, Sjagger 150 R, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Hedehøg 1 M AD R Ø . Michael Mosebo Jensen 


            Jernspurv

Fredag den 24. april 2015.                                               Solopgang: 05:54  Solnedgang: 20:39

Nørreballe Nor: Sortterne 1 R (Årets første), Sorthovedet måge 1 R, Fjordterne 18 R, Dværgmåge 6 R. Nis Rattenborg
Broholm: Hvidklire 1 R, Spætmejse 1 FU, Gransanger 1 FU, Gråkrage 4 R. Poul Brugs Rasmussen

Sønder Højrup
: Ringdrossel 1 R. Per Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg: Rød Glente 1 OF (Først over vestbyen og 4 timer senere over østbyen). Arne Bruun
Egense: Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 R, Grågås 21 R, Gravand 2 R, Krikand 6 R, Gråand 5 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 M R, Agerhøne 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 YF TH, Blishøne 6 YF BR, Strandskade 2 R, Vibe 2 YF K, Vibe 6 YF BR, Hættemåge 1 R, Stormmåge 3 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 5 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 SY, Solsort 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Allike 4 FU, Stær 10 FU, Gråspurv 3 SY, Skovspurv 11 R. Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Gravand 4 R, Gråand 3 OF, Agerhøne 2 R, Vibe 2 YF BR, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 5 SY, Sanglærke 5 SY, Engpiber 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 2 SY, Allike 4 FU, Råge 15 FU, Gråkrage 4 YF BR, Stær 10 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 4 SY. Niels Andersen
Thurø Rev: Grågås 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Gravand 28 R, Krikand 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 OF, Ringdrossel 1 M R. Arne Bruun 
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 800 YF TH. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 AD R. Arne Bruun
Ny Gesinge: Husrødstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Søby Monnet - Tåsinge: Klyde 2 R, Storspove 23 R, Hvidklire 4 R, Havterne 9 R. Arne Bruun
Åmosen v/Ollerup: Grågås 240 R, Skeand 1 R, Rørhøg 2 R. Arne Bruun
Sibirien: Natugle 1 YF. Niels Bomholt Jensen
Hågerup Å vest for Hågerup:
Blåhals 1 SY . Evald Mehlsen
Espe: Engpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Søllinge: Sildemåge 4 OF, Ringdrossel 1 M AD R. Per Rasmussen
Silkeå vest for gl. jernbane: Skeand 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 1 FU. Evald Mehlsen
Skov øst for Espe: Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Gulspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Gråstrubet Lappedykker 9 TH, Knopsvane 2 R, Grågås 50 FU, Gravand 13 TH, Pibeand 1 M R, Gråand 5 R, Troldand 14 TH, Blishøne 24 TH, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 2 OF, Vibe 2 TH, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 7 SY, Landsvale 30 OF, Hvid Vipstjert 4 SY, Solsort 3 SY, Musvit 1 R, Musvit 2 FU, Allike 1 R, Bogfinke 4 R, Stillits 11 R, Tornirisk 4 SY, Gulspurv 3 FU. Vagn Højkjær Larsen
Lindeskov Hestehave: Grågås 2 R, Spurvehøg 1 OF, Agerhøne 1 R, Fasan 20 TH, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 TH, Vibe 1 R, Sølvmåge 6 OF, Ringdue 26 TH, Stor Flagspætte 2 SY, Gærdesmutte 12 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 8 SY, Solsort 10 TH, Sangdrossel 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 11 TH, Løvsanger 4 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 12 FU, Skovskade 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 7 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 30 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 5 FU. Vagn Højkjær Larsen
Nyløkke: Fiskehejre 2 FU, Grågås 4 FU, Gråand 8 TH, Troldand 4 R, Fasan 14 TH, Blishøne 4 FU, Ringdue 6 TH, Stor Flagspætte 3 TH, Gærdesmutte 7 SY, Rødhals 4 SY, Solsort 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 7 TH, Gulspurv 4 SY. Vagn Højkjær Larsen
Bispeenge: Rødben 1 FU,
Blåhals 1 FU, Skægmejse 5 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Skaboeshuse: Stenpikker 1 M FU. Peter Pelle Clausen
Broby Sø: Sivsanger 1 SY. Finn Just Christensen
Kølstrup: Agerhøne 4 R, Svaleklire 1 R T, Bynkefugl 3 FU. Steen Lauritsen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 R. Jens-Gert Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Løvsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Hesbjerg Skov: Blishøne 1 FU, Rødhals 6 SY, Solsort 5 FU, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 4 SY, Blåmejse 8 FU, Musvit 15 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Allike 4 R, Bogfinke 2 FU. Søren G. Nielsen
Karlsskov: Mudderklire 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 2 FU, Ravn 1 R. Erik Busk
Hattebækken: Fiskehejre 1 OF, Grågås 2 OF, Gråand 3 OF, Rørhøg 1 M R, Musvåge 2 R, Fasan 5 M R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 2 R, Vibe 2 YF TH, Dobbeltbekkasin 2 R, Ringdue 16 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 3 SY, Rødhals 7 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 6 SY, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 5 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 3 R, Gråkrage 5 R, Ravn 12 OF, Ravn 5 R, Bogfinke 8 SY, Stillits 4 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Ringdrossel 6 R . Jens Eriksen
Æbelø: Huldue 3 SY, Ringdrossel 11 FU, Sjagger 1 R, Ravn 2 YF. Jens Bækkelund


             Lille præstekrave Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 23. april 2015.                                               Solopgang: 05:57  Solnedgang: 20:37

Gulstav: Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund
Øksendrup, grusgravene
: Tornirisk 2 R, Hvid vipstjert 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stær 6 FU, Grågås 4 R, Knopsvane 2 FU, Troldand 8 FU, Gråand 6 FU, Gravand 8 FU, Gråstrubet lappedykker 6 FU, Vibe 15 OF FU, Blishøne 12 FU, Svartbag 8 FU R, Måger sp. 150 R FU, Mudderklire 1 FU, Strandskade 2 FU, Sanglærke 2 SY, Ringdue 6 FU, Allike 8 OF, Aurora 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:05-10:00): Skarv 5 R, Knopsvane 6 FU, Gravand 10 FU/R, Gråand 6 FU/R, Krikand 27 FU, Taffeland 1 R, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 6 FU/R, Musvåge 2 T, Blishøne 15 FU/R, Strandskade 17 FU/R, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 1 SY, Stor Regnspove 5 FU/R, Rødben 7 FU, Hvidklire 15 FU/R, Hættemåge 40 FU/R, Stormmåge 5 FU/R, Sølvmåge 10 FU/R, Svartbag 2 FU/R, Havterne 21 FU/R, Sanglærke 4 SY, Rødstjert 1 SY, Sjagger 1 T, Hare 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bjernekrogen (08:40-08:45): Gravand 4 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Tornirisk 40 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Siø: Bramgås 41 FU, Knortegås 460 FU. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Siø: Grågås 20 FU, Bramgås 15 FU, Knortegås 50 FU, Gravand 5 FU, Gråand 4 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Vibe 2 FU, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 50 FU, Sølvmåge 40 FU, Ringdue 2 FU, Sanglærke 3 TH, Husskade 2 FU, Råge 2 FU. Svend Erik Jessen
Spodsbjerg: Sølvmåge 4 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 6 SY, Solsort 2 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 FU, Gråspurv 15 FU, Tornirisk 2 SY. Svend Erik Jessen
Gulstav: Toppet Lappedykker 4 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 150 YF, Bramgås 30 Ø, Gravand 5 R, Pibeand 6 FU, Knarand 2 R, Krikand 6 FU, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 YF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 19 YF, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 5 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 6 YF B, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 7 FU, Rødstjert 1 FU, Ringdrossel 4 FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 10 FU, Sivsanger 1 SY, Munk 5 FU, Gransanger 9 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Husskade 1 R, Råge 25 FU, Gråkrage 6 R, Stær 31 FU, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 15 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen 
Fredmosen: Grågås 16 R, Taffeland 1 R, Troldand 5 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 5 YF, Blå Kærhøg 1 N, Blishøne 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 2 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 4 YF BR, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 4 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 11 R, Toppet Lappedykker 1 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 11 R, Knopsvane 11 FU, Grågås 20 FU, Grågås 70 YF UF, Gravand 18 R, Pibeand 20 FU, Knarand 5 FU, Krikand 14 FU, Skeand 3 R, Taffeland 11 R, Troldand 108 R, Bjergand 26 R, Hvinand 4 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 3 R, Klyde 21 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Tinksmed 1 FU, Sildemåge 1 R, Svartbag 5 R, Fjordterne 4 FU, Digesvale 4 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Tullebølle: Blåmejse 2 YF B, Gråspurv 5 FU, Stillits 3 FU, Gulspurv 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Høje Ris (Sønderhave): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Blandskov (Ravnholt): Rød Glente 1 OF. Peter Pelle Clausen
Lykkesholm: Rød Glente 2 OF. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 48 FU, Skeand 7 FU, Troldand 6 R, Blishøne 7 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 10 FU. Søren G. Nielsen
Holmehave: Strandskade 1 R, Sildemåge 2 R, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 FU, Stillits 1 SY. Søren G. Nielsen
Lundegård: Knopsvane 2 R, Gråand 4 R, Blishøne 1 FU, Ringdue 5 OF, Landsvale 10 FU, Solsort 1 FU, Sjagger 11 R, Gransanger 1 SY, Grønirisk 1 SY. Søren G. Nielsen
Tommerup: Ravn 1 R. Søren G. Nielsen 
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Rørhøg 1 M FU. Peter Pelle Clausen
Refsvindinge:
Hvid Stork 1 N. Jon-thomas Legh-Smith via Jess Sander Frederiksen
Skaboeshuse: Ringdrossel 1 M FU. Kurt Kaack Hansen
Vågebakken (F.H.): Musvåge 15 N, Musvåge 14 NV. Ivan Sejer Beck
Bispeenge: Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 20 YF UF, Knarand 2 FU, Krikand 10 FU, Skeand 14 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Digesvale 4 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 1 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY, Munk 3 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 6 FU. Gorm Gaarde
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 14 R, Grågås 44 , Bramgås 400 R, Gravand 118 R, Pibeand 2 R, Knarand 12 R, Krikand 45 R, Gråand 10 R, Troldand 132 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 46 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Vibe 14 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 2 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Skarv 2 R, Knopsvane 34 R, Grågås 37 , Bramgås 1800 R, Gravand 62 R, Pibeand 20 R, Knarand 2 R, Spidsand 2 R, Skeand 14 R, Troldand 30 R, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 125 R, Klyde 21 R, Hjejle 30 R, Vibe 14 R, Enkeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 16 R, Storspove 5 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 8 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 10 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Østrup v/Otterup: Tyrkerdue 2 R, Allike 1 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Gråand 5 OF, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Råge 5 FU, Gråkrage 1 R, Stær 2 FU. Ella Mikkelsen
Barløse: Rødstjert 1 R. Villy-Erik Schødts
Dalene: Løvsanger 2 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund


             Ringdrossel Han

Onsdag den 22. april 2015.                                               Solopgang: 05:59  Solnedgang: 20:35

Gulstav: Ringdrossel 43 R, Grønspætte 1 R (Ny matrikelart). Søren Bøgelund
Lunden: Lærkefalk 1 R, Rørhøg 2 R. Søren Bøgelund
Broholm (06:30): Grønspætte 1 SY (hørt mange gange), Vandrikse OF (den første jeg har set deroppe). Munk 1 M FU. Det Hvide C 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg Ny Camping (07:30): Jernspurv 1 SY, Sumpmejse 2 R, Tornirisk 6 FU, Splitterne 2 R, (på den sædvanlige sten, den ene ringmærket). Poul Brugs Rasmussen
Caroline Amalievej: Guløret Terrapin 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Kværndrup, Fallevej 7: Rødstjert 2 AD F + M. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Hornegyden (07:30):
Hvid stork 1 FU. Via Lars Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Rantzausminde: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF. Evald Mehlsen
Thurø By m.m.: Trane 1 N. Magnus Bruun
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 34 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 7 R, Fiskehejre 2 R, Knarand 1 R, Hvinand 1 F FU, Toppet Skallesluger 9 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Sorthovedet Måge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 FU, Allike 2 FU, Allike 2 R. Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 5 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 32 , Gravand 3 R, Knarand 2 FU, Krikand 26 FU, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 M FU, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 3 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 3 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Gul Vipstjert, Almindelig flava) 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 6 OF, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 1 OF, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Syltemade Å: Rødstjert 1 SY. Evald Mehlsen 
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Rørdrum 1 R. Evald Mehlsen
Ballen: Rødstjert 2 SY. Evald Mehlsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 28 , Grågås 1 R, Gravand 13 R, Pibeand 5 FU, Knarand 1 R, Krikand 50 FU, Gråand 8 R, Skeand 8 R, Blishøne 7 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 31 R, Brushane 2 FU, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 5 FU, Ringdue 1 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 2  OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 FU, Stær 2 OF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen 
Bispeenge:
Blåhals 2 R. Sten Pedersen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthovedet Måge 2 3K+ R. Søren Gjaldbæk
Stensby v/Søndersø:
Hvid Stork 1 FU (Tysk stork med ELSA ringe FU under markarbejde. Set og fotograferet af Thorkild Bruun Jensen via Jess Sander Frederiksen
Søndersø (Nordfyn), Mark mellem Særslev og Søndersø (17:40):
Hvid Stork 1 R. Mette Falk Kristensen via Jacob Sterup
Broløkke Strand: Rørhøg 1 M FU. Niels Aage Madsen
Fyns Hoved: Tejst 11 R, Ringdrossel 2 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Sten Pedersen
Skaboeshuse: Grågås 12 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 7 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Rødhals 4 FU, Rødstjert 1 R, Ringdrossel 1 F FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 2 FU, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 6 FU, Husskade 2 FU, Allike 7 FU, Råge 10 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 2 R, Skovspurv 15 FU, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY, Gulspurv 4 FU. Søren G. Nielsen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 83 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 25 YF, Gravand 5 R, Krikand 13 R, Troldand 11 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 YF, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 6 YF, Vibe 4 YF, Almindelig Ryle 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 2 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 2 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 11 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Rødhals 2 R, Solsort 5 FU, Sangdrossel 1 R, Gransanger 5 SY, Musvit 4 FU, Husskade 1 R, Stær 7 FU, Bogfinke 3 R, Stillits 1 OF, Tornirisk 5 FU, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Gråkrage 1 YF BR, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 1 R. Martin Ravn, Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 2 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Storspove 1 R, Rødben 5 FU, Splitterne 4 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 5 SY, Rødstjert 1 FU, Husskade 1 R. Martin Ravn, Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Skov: Ringdue 4 R, Rødhals 2 R, Solsort 1 R, Munk 2 M FU, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Martin Ravn, Niels Bomholt Jensen
Middelfart: Råge 26 YF BR. Thomas Vikstrøm
Lillebælt (Snævringen): Skarv 2 FU, Blishøne 1 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 1 R. Bjarne Nielsen
Middelfart: Gråand 2 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 YF K , Sølvmåge 1 OF, Klippedue (Tamdue) 2 OF, Ringdue 2 YF P, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Husrødstjert 1 SY , Solsort 1 R, Musvit 2 SY, Allike 4 OF, Allike 1 OF, Råge 20 YF BR, Gråspurv 8 R. Bjarne Nielsen
Brandsø: Havørn 1 R, Rørhøg 2 R, Splitterne 5 R, Løvsanger 9 SY, Tornirisk 3 R. Mads Syndergaard
Føns Vang: Havørn 1 FU. Mads Syndergaard
Wedellsborg Hoved: Alk 5 PRA OF. Mads Syndergaard
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 11 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 21 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Grågås 145 FU, Blishøne 280 FU, Klyde 145 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Bramgås 1100 R, Krikand 10 R, Toppet Skallesluger 5 R, Klyde 8 R, Klyde 1 YF BR, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 2 FU, Rødben 2 R. Hanne Kapala
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 FU. Dieter Maaszen 
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 26 R, Grågås 120 R, Knarand 27 R, Krikand 4 R, Skeand 43 R, Troldand 12 R, Musvåge 1 R, Klyde 80 R, Lille Præstekrave 1 R, Rødben 2 R, Hvid Vipstjert 10 R. Hanne Kapala
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 8 R. Hanne Kapala
Gyldensteen: Langø: Stor Præstekrave 1 R. Hanne Kapala
Østereng, Bogense: Gravand 8 R, Strandskade 1 R, Storspove 7 FU, Hvidklire 1 R, Splitterne 12 R, Havterne 25 R, Sanglærke 5 SY, Rørsanger 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Gulspurv 2 R. Hanne Kapala


                Lille præstekrave

Tirsdag den 21. april 2015.                                               Solopgang: 06:01  Solnedgang: 20:33

Svendborg: Rød Glente 1 OF, Lille Præstekrave 2 R
Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 2K+ OF, Blishøne 2 YF, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R
Egense, Højensvej : Musvåge 1 R, Rørhøg 2 OF, Blå kærhøg 1 OF, Bogfinke 1, Landsvale 1, Ravn 2, Sanglærke 1, Husskade 2 Pull. Nana Agger [nanaagger.dk]
Ollerup, Åmosen: Havørn 1 OF . Peder Skou  [Apollo Books]
Purreskoven
: Spætmejse 2 FU, Dompap (et par) FU, Gransanger 1 FU, Bogfinke 2 FU, Skovskade 2 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindholm ( Kommunekemi): Hvidklire 2 R, Strandskade 3 R, Gravand 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Kværndrup, syd for afkørsel (12:00):
Hvid stork 1 FU. Via Lars Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg Havn: Landsvale 4 2K+ OF. Peter Teglhøj
Skovsbo v/Svendborg: Rørhøg 1 M AD OF, Gærdesmutte 1 YF SY, Rødhals 1 YF TH, Blåmejse 2 YF, Dompap 1 F R. Carsten Skou 
Åmosen v/Ollerup: Krikand 10 R, Rørhøg 1 M OF, Svaleklire 3 R. Arne Bruun
Næshoved: Skarv 5 AD R, Knopsvane 2 AD FU, Gravand 3 AD FU, Svartbag 1 AD R, Rødstjert 1 M AD R, Gulspurv 3 AD R. Jane Ditzel
Snage Strand: Ringdrossel 1 M AD FU . Jane Ditzel
Tullebølle: Jernspurv 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Stillits 2 SY, Dompap 2 SY, Kernebider 2 FU, Gulspurv 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Fjordterne 2 FU. Per Rasmussen
Indelukket v/Søding: Rørhøg 1 TH. Per Rasmussen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lundeborg Skov (Bjergeskov): Digesvale 8 R. Arne Bruun
Løgismose Skov: Havørn 2 R. Per Michael Nielsen
Skaboeshuse: Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 9 FU, Rødstjert 4 M FU, Ringdrossel 2 FU, Gransanger 8 FU, Skovskade 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Tarup Grusgrave: Svaleklire 1 OF, Fjordterne 2 FU. Per Rasmussen
Mynderup Hestehave: Musvåge 2 R Ringdue 10 R Stor Flagspætte 3 YF P Sanglærke 1 SY Landsvale 1 OF Hvid Vipstjert 4 R Gærdesmutte 2 SY Rødhals 4 SY Solsort 3 FU Gransanger 5 SY Halemejse 1 FU Sortmejse 2 FU Blåmejse 6 YF B Musvit 5 FU Skovskade 1 R Gråkrage 2 YF TH Ravn 1 R Skovspurv 4 FU Bogfinke 7 SY Kvækerfinke 1 FU Grønirisk 1 R Tornirisk 1 OF Kernebider 5 SY Gulspurv 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Fruens Bøge: Mandarinand 1 M FU, Skovskade 2 R. Jens O. Hansen  
Bispeenge: Rødben 2 OF Digesvale 3 FU Landsvale 1 OF
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 14 FU, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 1 YF UF, Knarand 8 FU, Taffeland 2 YF P, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Strandskade 4 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 2 YF P, Landsvale 10 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gransanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Nordskov Enge (Enghave): Skeand 1 R. Niels Aage Madsen
Fyns Hoved: Ringdrossel 1 M AD FU. Henrik Kingo Andersen
Fyns Hoved: Landsvale 1 OF, Jernspurv 2 R, Ringdrossel 4 FU, Sangdrossel 1 FU, Fuglekonge 1 R. Niels Aage Madsen
Fællesstrand/Tornen: Splitterne 40 R, Havterne 4 FU. Henrik Kingo Andersen 
Østergård-Hovedgård: Agerhøne 2 R Løvsanger 2 SY Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU Topmejse 2 FU Korttået Træløber 2 FU. Steen Lauritsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fjordterne/Havterne 3 FU, Havterne 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 42 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Grågås 18 R, Gravand 35 R, Pibeand 16 FU, Krikand 14 R, Gråand 20 R, Spidsand 8 FU, Atlingand 3 , Skeand 2 FU, Troldand 6 FU, Blishøne 8 R, Strandskade 8 R, Klyde 24 FU, Hjejle 100 R T, Hjejle 300 T FU, Vibe 60 YF TH, Brushane 1 FU, Brushane 4 R, Småspove 4 V, Rødben 16 FU, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 3 R, Fjordterne/Havterne 3 FU, Sanglærke 50 R, Landsvale 7 FU, Engpiber 12 FU, Hvid Vipstjert 11 FU, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R, Allike 5 OF, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Kobbelskov m.m.: Musvåge 2 OF. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Korttået Træløber 2 SY, Ravn 1 OF. Kresten Madsen
Flyvesandet: Grønspætte 1 M AD FU. Henrik Kingo Andersen 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 22 R, Lille Præstekrave 2 FU. Henrik Kingo Andersen


                 Skovsanger

Mandag den 20. april 2015.                                               Solopgang: 06:04  Solnedgang: 20:31

Svendborgsund ved Iholm: Storspove 26 Ø
Kogtved, matriklen
: Munk 1 SY
Svendborg Golfbane
: Rød Glente 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R
Egense, Højensvej
: Spurvehøg. Nana Agger [nanaagger.dk]
Skovsgaard Mølle
: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M YF TH, Stor Flagspætte 1 YF TH, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R
Skovsgård
: Knarand 2 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Ringdue 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Ringdrossel 1 R, Solsort 1 SY, Sjagger 6 R, Munk 1 M FU, Munk 1 SY, Skovsanger 1 SY (ankomst til Fyn), Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stær 1 SY, Grønirisk 4 R, Stillits 2 R
Skovsgård
: Ringdrossel 1 AD. Mogens Lind Jørgensen
Dovns Klint
: Rødhøne 1 R (Løb ind på NST's arealer 50 m før P-pladsen ved Dovns Klint. Er det ny 'art' for området? - svar sendet til Snatur). Claus Dalskov
Tryggelev Nor: Havørn 1 2K + 1 AD (Traf nogle turister, som bla. efterlyste mulighederne for havørne. De dukkede så op efter 5 min. 1 2K og en adult fugl kredsede lige over hovederne på os sammen med et Rørhøgepar), Rørhøg 2 FU, Skeand 50 R. Claus Dalskov
Broholm
(07:00): Isfugl 1 R, (den sad i det samme træ, som Nathejren, den første jeg får på linsen deroppe), Munk 2 M+F FU, Gransanger 2 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 2 FU, Stær 4 FU, Blåmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Spurvehøg 1 R, Grågås 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Emilielund, Ravnholt:
Lille flagspætte 1 OF, Ravn 1 OF, Spætmejse 5 KA. Lars Riber
Bøgebjerglund (10:30-11:00): Toppet Lappedykker 12 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 4 FU/R, Skarv 20 R, Knopsvane 24 FU/R, Gravand 2 FU, Ederfugl 10 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Strandskade 4 YFU, Vibe 2 YFU, Gransanger 1 FU, Tornirisk 4 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bjernekrogen (09:35-10:00): Grågås 2 FU, Gravand 4 FU/R, Gråand 4 FU, Blishøne 4 FU, Vibe 2 YFU, Stormmåge 30 FU/R, Bynkefugl 1 FU, Stenpikker 2 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg (09:00-09:05): Rødhals 1 FU, Husrødstjert 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

                  Rødhane       Foto: Claus Dalskov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Søby Monnet, Tåsinge: Havørn 1 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 2 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 OF, Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 1 OF. Arne Garbøl 
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 7 R, Sorthovedet Måge 3 TH, Hættemåge 700 YF. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 74 FU, Skeand 4 R, Troldand 120 R, Vibe 8 OF, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 215 R. Arne Garbøl
Gulstav: Rødhøne 1 R. Claus Dalskov
Fakkebjerg: Havørn 4 OF, Fiskeørn 1 N, Trane 6 OF, Ringdrossel 1 M R. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grønspætte 1 R, Misteldrossel 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Stenpikker 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 50 R, Havørn 1 AD OF, Havørn 1 2K OF. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 4 R, Rørhøg 3 R, Digesvale 160 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 65 R, Krikand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 850 R, Rørhøg 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 2 AD OF, Rødben 2 R, Sanglærke 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Tornirisk 14 R, Gulspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 71 R, Rørdrum 3 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 52 R, Grågås 165 R, Gravand 12 R, Pibeand 35 R, Knarand 12 R, Krikand 20 R, Gråand 23 R, Skeand 10 R, Taffeland 33 R, Troldand 430 R, Bjergand 55 R, Hvinand 26 R, Havørn 2 AD R, Vandrikse 1 R, Blishøne 35 R, Strandskade 8 R, Klyde 14 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 18 R, Storspove 55 Ø, Rødben 12 R, Mudderklire 1 R,
Dværgmåge 16 AD R, Hættemåge 825 R, Stormmåge 12 R, Fjordterne 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 2 R, Gærdesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 13 R, Løvsanger 6 R, Broget Fluesnapper 1 R (Ankomst på år), Gulspurv 3 R, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 14 R, Knarand 6 R, Krikand 85 R, Gråand  2 R, Skeand 10 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 50 R, Trane 1 2K R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Stormmåge 6 R, Landsvale 4 R, Stær 20 R. Ole Goldschmidt 
Rudkøbing: Havørn 1 AD OF. Ole Goldschmidt
Gudbjerg: Ringdrossel 6 R. Leif Bisschop-Larsen 
Faaborg: Bramgås 80 SØ. Jacob Sterup
Faaborg: Rødhals 1 FU, Husrødstjert 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen 
Svanninge: Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Silkeå vest for gl. jernbane: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 17 R, Grågås 4 R, Gråand 3 R, Atlingand 5 R, Blishøne 4 R, Vibe 2 R, Svaleklire 9 FU T, Sanglærke 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R. Evald Mehlsen
Fuglehave: Lille Lappedykker 1 SY, Grågås 2 R, Knarand 2 R, Troldand 4 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 NV, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 2 R, Vibe 4 YF, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 R, Blåmejse 3 YF TH, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 3 R, Dompap 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Kroghenlund Skov: Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 YF. Niels Bomholt Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Rørhøg 1 FU,
Fiskeørn 1 OF,
Ravn 1 OF. Hans Jørgen Falk
Enge v/Boltinggård: Knopsvane 2 YF, Grågås 7 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 8 R, Skeand 1 R, Taffeland 7 R, Fasan 2 R, Blishøne 5 R, Vibe 4 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R, Spætmejse 1 R, Allike 2 OF, Råge 4 OF, Gråkrage 5 R, Bogfinke 2 R, Lille Gråsisken 2 OF, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 31 R, Grågås 24 R, Gravand 13 R, Knarand 2 R, Krikand 64 R, Gråand 8 R, Skeand 8 R, Troldand 6 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 24 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 30 R, Brushane 7 R, Storspove 3 R, Rødben 7 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Ravn 1 R, Stær 24 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Espe: Agerhøne 2 R, Fasan 1 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 OF, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 4 OF, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 OF, Solsort 4 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 SY, Allike 4 OF, Allike 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 3 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 OF, Stillits 1 OF, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 5 R. Gunnar Jørgensen
Emilielund (Ravnholt): Rødstjert 1 SY, Løvsanger 10 SY, Korttået Træløber 2 SY, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 7 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 5 OF, Huldue 2 OF, Gransanger 5 SY, Løvsanger 5 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Stor Flagspætte 1 TH, Landsvale 5 OF, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY. Per Rasmussen
Pederstrup: Rødstjert 1 SY. Palle Bo Larsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Rødben 1 FU, Skægmejse 1 OF. Dieter Maaszen
Broby Sø: Rødstjert 1 R. Finn Just Christensen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 1000 R, Gravand 85 R, Knarand 78 R, Hjejle 80 R, Svaleklire 2 OF, Gul Vipstjert 4 R, Vindrossel 1 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Ringdrossel 5 OF, Misteldrossel 2 R. Søren Louis Rasmussen
Fyns Hoved: Gravand 6 R, Gråand 3 R, Toppet Skallesluger 4 OF, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Stormmåge 4 R, Ringdue 20 R, Skovpiber 3 R, Engpiber 11 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 R, Ringdrossel 9 R, Solsort 3 R, Sjagger 1 R, Misteldrossel 1 R, Munk 1 F R, Gråkrage 3 R, Tornirisk 11 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 M R. Steen Lauritsen
Fællesstrand/Tornen: Splitterne 37 R, Havterne 3 R. Steen Lauritsen
Nordskov (Hindsholm): Ringdrossel 4 NØ. Steen Lauritsen
Oure: Landsvale 2 2K+ OF. Peter Teglhøj
Tarup (Årslev): Havørn 1 NV. Annelise Skov
Vittinge: Landsvale 1 OF. Jan Sørensen
Skaboeshuse:
Ringdrossel 4 F FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved):
Steppehøg 1 BR NØ (Obs. fra hestefold v. fyret. Kom indover Østerø Sø; gik syd om fyret og fulgt i skop ud mod højbroen. Lille spids lys hånd med synligt 3 fingre og forholdsvis voluminøs arm ifht. hedehøgs tændstikvinger. Lille oval overgump. Spændstig flugt. Fotoudokumenteret da kameraet var overladt mødregruppen), Spurvehøg 1 T, Musvåge 15 NØ, Svaleklire 5 T, Gøg 2 SY (Ankomst på Fyn), Engpiber 15 R, Gulirisk 1 SY. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 69 R, Grågås 45 FU, Krikand 23 FU, Troldand 6 FU, Ederfugl 11 FU, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 18 R, Rødben 2 FU, Svartbag 3 R, Splitterne 32 R, Fjordterne 4 R, Landsvale 15 FU, Skovpiber 32 FU, Hvid Vipstjert 16 FU, Jernspurv 5 R, Rødhals 16 FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 9 FU, Munk 6 R, Gransanger 23 FU, Stær 56 FU. Kurt Kaack Hansen
Holckenhavn Fjord: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knarand 3 R. Peter Pelle Clausen 
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskeørn 1 OF. Ole Bo Olsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Troldand 60 R, Hvinand 48 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Digesvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Erik Busk
Helnæs Made: Havørn 1 FU, Havørn 1 2K R. Tom Giersing
Middelfart: Løvsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Ørslev Bjerge: Grønspætte 1 R, Munk 2 R, Sortmejse 2 SY. Erik Busk 
Hågerup Å vest for Hågerup: Skeand 10 R, Svaleklire 1 T. Evald Mehlsen
Hårby: Fasan 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Musvit 1 SY, Ravn 1 OF, Gulspurv 1 SY. Jan Sørensen
Vistorpdam: Grågås 4 R, Grågås 6 OF, Gravand 6 R, Gråand 8 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 24 YF TH, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 8 FU, Svaleklire 10 FU, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Sangdrossel 2 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 4 SY, Gråkrage 16 FU, Bogfinke 6 SY, Tornirisk 6 R, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Øjet: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 6 R, Hvid Vipstjert 4 R. Kirsten Pedersen
Lundager : Sølvmåge 260 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Havørn 1 2K R. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 25 R, Grågås 108 R, Gravand 6 R, Pibeand 61 R, Knarand 2 R, Krikand 285 R, Gråand 22 R, Skeand 34 R, Troldand 13 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 IMM FU, Vandrefalk 2 OF, Blishøne 300 R, Strandskade 4 R, Klyde 187 R, Vibe 13 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 1 R, Hættemåge 325 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Allike 30 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 105 R, Gravand 6 R, Gråand 33 R, Ederfugl 80 R, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 21 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 7 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Storspove 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 240 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 42 R, Svartbag 2 R, Havterne 59 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 13 R, Bramgås 1650 FU, Gravand 4 R, Krikand 14 R, Troldand 1 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 3 R, Vibe 1 R, Rødben 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 20 R, Natugle 1 SY, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Spurvehøg 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 23 R, Gravand 3 R, Pibeand 5 R, Krikand 32 R, Gråand 4 R, Spidsand 4 R, Troldand 7 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 12 R, Vibe 11 R, Storspove 1 R, Rødben 4 R, Stormmåge 17 R, Havterne 5 R, Sanglærke 2 R, Allike 1 R, Gråkrage 1 R, Tornirisk 1 SY. Jens Bækkelund


                  Hvidbrystet præstekrave

Søndag den 19. april 2015.                                               Solopgang: 06:06  Solnedgang: 20:29

Svendborg: Dompap 1 M R, Dompap 1 F FU
Svendborg Golfbane: Musvåge 2 SØ, Landsvale 1, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 JUV. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet
: Havørn 5 JUV. Flemming Hansen
Skovsgårds Mølle
: Vendehals 1 AD R (Årets første obs på Fyn). Mogens Lind Jørgensen
Lundeborg Ny Camping
: Landsvale 1 R + 3 OF, Jernspurv 1 SY, Tornirisk 4 YF, Topmejse 1 FU, Spurvehøg 1 M, jagtede mine småfugle uden held, men fik en Skovspurv på fangerne i går). Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (18:00-19:15): Ringdrossel 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Skovsbo v/Svendborg: Rødstjert 1 SY. Niels Andersen
Egense: Rørhøg 2 YF B. Niels Andersen
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 YF TH, Sortmejse 1 YF SY, Spætmejse 1 YF SY. Arne Bruun
Thurø Bund: Bramgås 90 SØ, Rørhøg 1 M R, Vibe 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 FU, Løvsanger 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 240 FU, Pibeand 6 R, Krikand 30 R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 3 R, Korttået Træløber 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU. Hans Jørgen Falk
Vejlen, Tåsinge: Krikand 60 R Skeand 20 R. Carsten Skou
Havn v/Vejlen: Grønspætte 1 R. Carsten Skou 
Gulstav: Rørhøg 6 R, Blå Kærhøg 1 F NØ, Småspove 2 Ø, Digesvale 20 R, Landsvale 2 R, Lille Gråsisken 1 OF. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 255 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 54 R, Grågås 42 R, Nilgås 3 R, Gravand 36 R, Pibeand 12 R, Knarand 3 R, Krikand 4 R, Gråand 16 R, Taffeland 1 R, Troldand 28 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 20 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 R, Svartbag 14 R, Sanglærke 1 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor: Gråstrubet Lappedykker 8 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 2 R, Grågås 110 R, Krikand 2 R, Gråand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 30 R, Vibe 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 18 R, Gravand 4 R, Knarand 6 R, Krikand 4 R, Gråand 13 R, Atlingand 1 M R, Taffeland 2 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 10 R, Islandsk Ryle 3 R, Digesvale 6 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 1 R, Skægmejse 2 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 56 R, Grågås 115 R, Bramgås 3 R, Gravand 52 R, Knarand 44 R, Krikand 130 R, Gråand 47 R, Skeand 88 R, Troldand 84 R, Blishøne 60 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 80 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 12 SY, Hvid Vipstjert 22 R, Gransanger 2 R, Skægmejse 11 R, Stær 24 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Skeand 14 R, Klyde 24 R, Fjordterne 1 R. Gregers Johannesen
Ristinge Hale: Knortegås 375 R, Havørn 2 AD FU, Hjejle 125 R, Storspove 95 OF. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 AD OF. Gregers Johannesen
Løkkeby Enge: Rørhøg 2 FU, Splitterne 5 R, Bjerglærke 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 14 R. Hans Jørgen Falk
Fjællebroen: Landsvale 2 OF. Carsten Skou
Nakkebølle Fjord:Toppet Lappedykker 36 FU, Hvinand 14 FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 30 R, Ravn 2 YF B. Carsten Skou 
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Dieter Maaszen
Svanninge: Landsvale 1 R, Munk 1 SY. Jacob Sterup
Sollerup: Knopsvane 2 AD R, Taffeland 1 M R, Rørhøg 1 M R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Dobbeltbekkasin 1 YF TH, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 5 FU. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 1 YF SY, Grågås 5 AD YF, Grågås 5 PUL YF UF, Gråand 6 R, Blishøne 4 R, Vibe 2 YF, Svaleklire 2 R, Stor Flagspætte 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Høbbet: Lille Lappedykker 4 AD R, Gråstrubet Lappedykker 3 YF, Grågås 7 , Knarand 2 R, Gråand 10 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 R, Blishøne 11 R, Vibe 6 YF. Jacob Sterup
Sortemosen (Sydfyn): Løvsanger 1 SY. Hans Rytter
Ryslinge: Trane 6 OF. Palle Bo Larsen
Tarup Grusgrave: Havørn 1 2K OF. Per Rasmussen
Brylle: Ringdue 2 FU, Jernspurv 1 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 10 R, Skovspurv 1 YF B. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knarand 2 FU, Gråand 1 YF UF, Atlingand 2 FU, Dværgfalk 1 M FU, Strandskade 2 FU, Brushane 7 FU, Rødben 13 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU. Søren G. Nielsen
Hellevad v/Brylle: Gråspurv 4 FU. Søren G. Nielsen
Lundegård: Knopsvane 2 FU, Gråand 2 FU, Blishøne 10 FU, Svaleklire 2 FU. Søren G. Nielsen
Kirkendrup Mose: Rørhøg 2 YF P, Musvåge 5 OF. Henrik Kingo Andersen
Egensedybet: Ederfugl 6 FU, Fjordterne 4 OF. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 24 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 22 FU, Grågås 158 FU, Gravand 24 FU, Knarand 7 FU, Krikand 96 FU, Troldand 78 FU, Klyde 4 FU, Vibe 23 FU, Hættemåge 1200 FU. Gunhild Brink
Skaboeshuse: Rød Glente 1 N, Landsvale 4 FU, Ringdrossel 3 F 2K FU, Munk 6 R. Kurt Kaack Hansen
Nyborg Havn: Havørn 2 OF. Jens-Gert Hansen
Kerteminde: Ravn 4 OF. Niels Aage Madsen
Hvileholm Grusgrav: Grågås 9 R, Gråand 6 R, Rørhøg 2 , Blishøne 1 R, Strandskade 1 FU, Vibe 1 YF TH, Vibe 1 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 1 FU, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Husskade 1 R, Allike 1 R, Råge 4 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Langagermosen: Skarv 1 R, Grågås 15 YF, Grågås 3 PUL FU, Troldand 4 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 1 FU, Vibe 3 R, Vibe 3 YF TH, Rødben 2 FU, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 2 SY, Allike 4 FU, Råge 10 FU. Kirsten Halkjær Lund
Letmose Skov (Sellebjerg): Kernebider 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Urup Dam: Grågås 2 R, Gråand 1 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Skovskade 2 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 3 SY, Bogfinke 1 F R, Dompap 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Soldatermade: Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 SY, Gransanger 4 SY, Dompap 2 R. Erik Busk
Hagenskov: Huldue 1 SY, Skovskade 4 R. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Gråand 4 YF P, Tårnfalk 2 R, Tyrkerdue 3 R, Landsvale 6 R, Landsvale 6 OF, Hvid Vipstjert 2 TH, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 YF B, Sumpmejse 4 FU. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Landsvale 2 FU, Jernspurv 1 SY, Halemejse 2 FU, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stær 3 FU, Dompap 2 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Rørhøg 2 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 FU, Spætmejse 1 SY, Stillits 2 SY, Tornirisk 4 SY, Rørspurv 6 SY. Erik Busk
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 12 FU. Solveig Jonasson
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 18 R, Grågås 75 R, Troldand 50 R, Hvinand 20 R, Landsvale 5 R, Bysvale 1 R. Stefan Stürup
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 18 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU. David B. Collinge
Hasmark Mose (Vestermose): Havørn 1 2K FU. Keld Skytte Petersen
Krogsbølle: Bomlærke 5 SY. Allis Nielsen, Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Bramgås 35 V, Bramgås 12 NØ, Ringdue 135 NV, Grønspætte 1 R, Engpiber 30 R, Rødstjert 1 M R, Stenpikker 3 R, Ringdrossel 3 R , Kernebider 1 R. Allis Nielsen, Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen Gods: Svaleklire 1 R. Allis Nielsen, Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Lille Præstekrave 1 R, Løvsanger 1 SY. Allis Nielsen, Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Nilgås 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 30 R, Knopsvane 4 R, Grågås 100 R, Bramgås 500 R, Gravand 4 R, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 2 R, Vibe 10 R, Storspove 1 FU, Sølvmåge 30 R, Sanglærke 12 SY, Hvid Vipstjert 8 R, Stenpikker 1 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 1 R. Carl Johan Corneliussen
Gyldensteen: Langø Plantage: Klyde 10 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 SY, Halemejse 2 R, Grønirisk 4 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 SY. Carl Johan Corneliussen


              Pungmejse

Lørdag den 18. april 2015.                                               Solopgang: 06:08  Solnedgang: 20:27

Egense, Højensvej: Havørn 1 OF JUV. Nana Agger [nanaagger.dk]
Valdemarsslotsøen
: Rørhøg 2 AD OF (ca. 11:45). Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Vejlen Tåsinge
:Skægmejse 3 R, Gul vipstjert 1 R, Hvidklire 1 AD FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Skovballe
: Havørn 1 R. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Vejlen, Tåsinge
: Gul vipstjert 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Havørn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg Ny Camping: Stillits 2 FU, Grønirisk 2 YF, Tornirisk 6 FU, Landsvale 3 OF N, Jernspurv 1 SY, Skovspurv 6 FU, Solsort 6 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Stær 3 FU, Splitterne 6 OF N, Toppet skallesluger 8 FU, Knopsvane 4 FU, Skarv 6 OF, Mellemskarv 1 R, Sæl 1 FU ( jeg kunne ikke se, hvad det var for en slags, så kun hovedet ganske kort, så var den væk igen). Poul Brugs Rasmussen
Broholm (13:00): Rødstjert 2 M R, (årets første), Bysvale 4 FU, Grågås 4 YF, Rørspurv 2 R, Hvid vipstjert 6 FU, Gransanger 2 FU, Stillits 1 FU, Træløber 1 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 2 FU, Grønbenet rørhøne 4 FU, Blishøne 8 FU, Tårnfalk 1 R, Skarv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Storspove 78 NØ. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Havørn 1 JUV NV. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Sorthovedet Måge 1 AD R. Michael Køie Poulsen
Siø: Bramgås 160 R, Skeand 15 R. Michael Køie Poulsen
Gulstav Mose: Sortkrage 4 R. Michael Køie Poulsen 
Fakkebjerg: Skeand 32 R, Fiskeørn 1 N. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY. Gregers Johannesen
Tryggelev By: Havørn 2 AD OF. Michael Køie Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 14 R, Skeand 42 R. Michael Køie Poulsen 
Arreskov Sø: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Nordisk Lappedykker/Sorthalset Lappedykker 1 SDR FU, Havørn 2 AD R, Trane 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø: Knarand 12 R, Skeand 75 FU, Hvinand 120 FU, Havørn 2 , Havørn 1 AD OF, Duehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 AD OF. Morten Krog
Vejlen, Tåsinge: Skeand 12 R. Hans Jørgen Falk
Emilielund (Ravnholt): Skovsneppe 1 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Grønspætte 1 R. Palle Bo Larsen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 11 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 YF, Krikand 105 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Jacob Sterup 
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Anders Nielsen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Skovsneppe 1 R. Evald Mehlsen
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk: Rustand 1 R. Bo K. Stephensen
Kerteminde: Ringdrossel 1 R. Bo K. Stephensen 
Broby Sø: Fiskeørn 1 Ø. Finn Just Christensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 7 R. Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made: Havørn 1 JUV R, Hjejle 750 R. Leif Bisschop-Larsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R, Svartbag 56 AD YF, Splitterne 15 R, Havterne 35 R. Jacob Sterup


             Hvidklire

Fredag den 17. april 2015.                                               Solopgang: 06:11  Solnedgang: 20:25

Svendborg, Tankefuld-udstykningen: Lille Præstekrave 2 R, Lille Præstekrave 1 YF TH. Arne Bruun, Niels Andersen, Erhardt Ecklon
Noret, Tåsinge: Grågås 1 YF UF, Krikand 22 FU, Skeand 6 R, Vibe 2 R, Hvidklire 2 FU
Skovballe: Ravn 1 R
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 R (Den ringmærkede)
Vejlen, Tåsinge: Gravand 4 R, Krikand 12 FU, Klyde 4 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU
Gulstav, Gulstavvej: Tornsanger 1 SY (Årets første på Fyn), Gærdesanger 1 SY (Anden obs i år på Fyn 1. obs Faaborg d. 8. april),Løvsanger 3 SY, Munk 1 SY (Søren oplyser at der er mange i området med ankomst i nat). Søren Bøgelund
Ollerup, Åmosen: Havørn 1 OF . Peder Skou  [Apollo Books]
Sortemosen: Havørn 1 AD. Morten Kristiansen
Arreskov Sø: Mudderklire 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Tarup Grusgrave: Isfugl 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Espe: Engpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Havørn 1 AD FU S, Løvsanger 1 SY. Evald Mehlsen 
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 4 R, Svaleklire 1 R, Stenpikker 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Hågerup Å vest for Hågerup: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 YF, Grågås 25 R, Krikand 25 R, Gråand 10 R, Skeand 8 R, Troldand 3 R, Spurvehøg 3 FU T, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 20 R, Vibe 2 TH, Rødben 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 4 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 2 R, Råge 6 OF, Gråkrage 5 R, Stær 6 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Skaboeshuse (10:45 - 11:00): Ringdrossel 4 M FU (2 hanner og 2 hunner i hestefolden). Kurt Kaack Hansen
Fyns Hoved: Gravand 10 OF, Ederfugl 33 R, Sortand 23 T, Toppet Skallesluger 24 R, Blishøne 4 R, Hvidklire 1 V, Stormmåge 2 R, Splitterne 9 R, Ringdue 7 T, Sanglærke 9 SY, Engpiber 20 N, Jernspurv 1 N, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Musvit 3 R, Gråkrage 3 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 13 R. Niels Bomholt Jensen
Martofte: Svaleklire 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 7 FU, Sorthalset Lappedykker 13 FU,  Grågås 60 FU, Gravand 39 R, Pibeand 10 FU, Knarand 5 FU, Krikand 85 FU, Klyde 8 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 FU T, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 YF, Grågås 2 YF, Bramgås 1400 FU, Gravand 82 FU, Pibeand 62 FU, Knarand 7 FU, Krikand 50 FU, Skeand 46 FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 3 R, Klyde 64 FU, Storspove 20 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 2 FU, Sanglærke 2 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 128 R, Lille Præstekrave 1 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 YF B. Jens Bækkelund 


           Fjordterne Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 16. april 2015.                                               Solopgang: 06:13  Solnedgang: 20:23

Rudkøbing Vejle (16:30): Havørn 1 AD, Rørhøg 1 M, Vandrefalk 1 M. Nis Rattenborg
Henninge Nor  - på mark ved Bakkebo
: Svaleklire 5 R. Nis Rattenborg
Bremerhave
(09:16): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Lindholm (Kommunekemi – Nyborg): Fjordterne 4 FU, ( de første vi ser derude i år), Strandskade 5, Gravand 4 FU.Ole Hansen. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg: Lille Præstekrave 1 TH. Niels Andersen
Frellesvig: Spurvehøg 1 M FU, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 5. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Landsvale 9 FU. Karen Kusk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Havørn 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Havterne 1 FU, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 2 FU. Jens Kristian Holm
Flintholm Hestehave: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Bremerhave: Fiskehejre 6 YF BR, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 4 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Halemejse 1 FU, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Stær 2 R, Bogfinke 9 SY, Tornirisk 14 R, Dompap 3 FU, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Sanatorium: Fiskehejre 5 YF BR, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 8 FU, Allike 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 1 R, Skovspurv 4 YF B, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 1 R, Dompap 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Årslev: Trane 3 OF. Lilly Sørensen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Lammehave Skov: Musvåge 1 YF BR, Sjagger 200 R, Halemejse 2 R, Gråkrage 1 YF BR, Ravn 2 YF. Per Rasmussen
Ringe: Landsvale 1 T. Hans Rytter
Skov øst for Lydinge Mølle: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 IMM OF. Hans Rytter
Juelsberg Skove: Natugle 1 YF, Grønspætte 1 M YF, Ravn 1 YF. Lars Hansen
Revsøre: Toppet Skallesluger 4 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 2 FU, Rødben 2 FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Rødhals 1 FU, Gransanger 4 SY, Musvit 3 FU, Grønirisk 1 SY, Rørspurv 2 M SY. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Grågås 16 FU, Gravand 12 FU, Rødben 4 FU, Engpiber 80 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Rørspurv 1 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Skov: Huldue 1 R, Grønspætte 1 R. Lars Hansen 
Slipshavn Skov: Grønspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 3 FU. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 4 R, Splitterne 3 R, Rødhals 1 FU, Rødstjert 1 M FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU. Søren G. Nielsen 
Bispeenge: Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 40 YF, Vandrikse 2 YF, Landsvale 1 OF, Skægmejse 3 OF, Halemejse 2 FU. Gorm Gaarde
Korup: Ravn 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Bladstrup v/Otterup: Rørhøg 1 OF. Jens Bækkelund
Brandsø: Havørn 2 R. Jai Kang
Ejby/Kindstrup Mose: Grågås 10 R, Gravand 6 R, Gråand 3 R, Rørhøg 1 R, Vibe 5 R, Gærdesmutte 2 SY, Sjagger 35 R, Gransanger 7 SY, Løvsanger 1 SY, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 R. Erik Busk
Vistorpdam: Grågås 4 R, Gravand 6 R, Gråand 10 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 22 TH, Rødben 4 FU, Svaleklire 18 FU, Ringdue 9 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 26 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2000 FU, Storspove 25 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Troldand 8 R, Vandrefalk 1 AD OF, Strandskade 2 R, Klyde 75 R, Stor Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 28 R, Rødben 8 R, Hvidklire 1 R. Jens Bækkelund


             Splitterne Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 15. april 2015.                                               Solopgang: 06:16  Solnedgang: 20:21

Kogtved, matriklen: Landsvale 1 N, Hvid Vipstjert 4 YF TH, Gærdesmutte 2 YF SY, Gransanger 1 SY, Grønirisk 8 R, Dompap 1 M FU
Bjørnemose: Rørhøg 2 M + F YP, Skægmejse 3 R, Grågås 2, Blishøne 1 R, Gråstrubet lappedykker 2 R, Gråand 1 R, Knopsvane 2 R, Rørspurv 1 R. Susanne Skov
Vejlen, Taasinge
: Grågås 1 med gæslinger. Poul Vestergaard Rasmussen
Søen, Valdemarsslot (09:00): Sorthovedet Måge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sortemosen (10:35): Rød glente 1 R. Morten Kristiansen
Lundeborg: Splitterne 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Tranekær: Trane 2 OF . Henning Steen Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborg: Engpiber 4 SY, Stenpikker 1 FU. Niels Andersen
Rantzausminde: Fiskeørn 1 N. Niels Andersen
Christiansminde: Træløber 1 YF SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Munk 1 SY. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 36 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Gravand 6 R, Knarand 7 R, Krikand 3 R, Gråand 43 R, Skeand 5 R, Taffeland 34 R, Troldand 187 R, Toppet Skallesluger 10 R, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 65 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Sorthovedet Måge 1 3K R, Hættemåge 1325 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 5 R, Landsvale 57 R, Bysvale 3 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 R, Gransanger 3 R, Spætmejse 1 R, Allike 6 R. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 100 R, Bramgås 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 735 R, Pibeand 65 R, Krikand 35 R, Skeand 28 R, Hjejle 115 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Splitterne 12 OF. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 35 R, Gravand 12 R, Krikand 4 R, Gråand 4 R, Skeand 32 R, Troldand 6 R, Blishøne 4 R, Landsvale 6 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor: Skarv 25 R, Rørdrum 1 SY, Knopsvane 6 R, Grågås 12 R, Gravand 3 R, Pibeand 12 R, Knarand 4 R, Gråand 3 R, Skeand 5 R, Troldand 50 R, Hvinand 2 M R, Rørhøg 2 OF, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 6 TH. Jens O. Hansen
Botofte Skovmose: Landsvale 5 FU. Karen Kusk
Bregninge Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Troldand 3 R, Blishøne 2 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt Jensen
Damsbo Skove: Musvåge 2 YF BR, Blishøne 1 YF BR, Ringdue 2 R, Solsort 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 1 SY, Træløber 1 SY, Ravn 1 OF, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 1 R, Kernebider 2 SY, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Hårby Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Krikand 6 R, Gråand 8 R, Musvåge 2 YF BR, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 7 YF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Svaleklire 6 FU, Hættemåge 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Husskade 2 FU, Råge 10 YF BR, Gråkrage 3 R, Stær 6 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Kildemose, Ryslinge: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Bredland Skov: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Ringe: Tornirisk 1 M SY. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Sildemåge 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Fjordterne 1 FU, Landsvale 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Fjordmarken: Rørhøg 6 OF, Svaleklire 3 OF. Jens Bækkelund
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 3 , Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 30 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 1 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Allike 4 R, Gråkrage 2 R, Stær 30 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 13 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 2 R, Musvåge 1 OF, Sølvmåge 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Lindholm, Nyborg: Gravand 7 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Rødben 1 R, Havterne 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Havn: Bysvale 1 OF. Jens-Gert Hansen
Slipshavn Enge: Grågås 6 R, Gravand 14 R, Krikand 2 R, Rødben 5 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 9 R, Stær 30 R, Tornirisk 3 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 140 R, Grågås 18 R, Gravand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 14 R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 2 R, Rødben 4 R, Sølvmåge 2 R, Havterne 2 R, Huldue 1 OF, Hvid Vipstjert 7 FU, Gråkrage 6 R, Stær 3 R, Rørspurv 1 FU. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Rørhøg 1 F N, Spurvehøg 1 NV, Musvåge 17 NV, Fiskeørn 3 NV, Tårnfalk 1 NØ, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 1 N, Ravn 1 FU, Tornirisk 12 N. Kurt Kaack Hansen 
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Krikand 5 FU, Skovskade 4 R. Niels Aage Madsen
Vistorpdam: Fiskehejre 1 FU, Grågås 4 R, Gravand 6 FU, Gråand 12 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 25 TH, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 12 FU, Ringdue 3 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 19 FU, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Allike 6 OF, Råge 7 OF, Gråkrage 7 FU, Ravn 2 OF, Ravn 2 R, Stær 16 FU, Stær 30 OF. Kirsten Pedersen
Billeshave: Landsvale 4 FU, Vindrossel 35 OF. Erik Busk
Brahesborg og Brahesborg Skov: Musvåge 2 LF R, Ravn 2 OF. Kirsten Pedersen
Søby Sø v/Sø Søby: Gravand 16 FU, Ringdue 8 R, Allike 34 FU, Råge 145 FU. Kirsten Pedersen
Øjet: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 4 R, Gråand 5 R, Blishøne 5 R. Kirsten Pedersen
Husby Strand, Wedellsborg: Gravand 8 OF, Ederfugl 14 OF, Havørn 2 OF, Hjejle 25 FU, Vibe 12 TH, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 11 FU, Sanglærke 9 TH, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Stær 70 FU. Ulla Bondrup Sørensen
Ålebæk: Rørhøg 2 OF. Jens Bækkelund


              Sorthovedet måge

Tirsdag den 14. april 2015.                                               Solopgang: 06:18  Solnedgang: 20:19

Kogtved, matriklen: Rørhøg 1 M OF
Svendborg Golfbane
: Grågås 2 OF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulspurv 1 SY
Nørreskov (Tåsinge)
: Fiskehejre 1 R, Havørn 1 AD R, Gærdesmutte 2 FU, Sangdrossel 2 SY, Skovskade 1 R
Søen, Valdemarsslot
: Sorthalset Lappedykker 4 R, Grågås 4 YF BR, Grønbenet Rørhøne 4 R, Vibe 1 R, Sorthovedet Måge 1 R, Landsvale 8 FU, Gransanger 2 SY
Rudkøbing Skudehavn
(09:00): Husrødstjert 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg Ny Camping: Rødhals 1 R, Jernspurv 1 SY, Dompap2 R, Spurvehøg 1 M FU. Poul Brugs Rasmussen
Grønneskov, Lundeborg: Grønspætte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Gulstav Vesterskov: Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Sangdrossel 8 R, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov: Musvåge 1 OF, Ringdue 2 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 SY, Halemejse 4 FU, Musvit 4 R, Træløber 1 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Snaremose Sø: Pibeand 11 FU, Knarand 1 R, Krikand 53 FU, Spidsand 8 FU, Skeand 4 R, Rørhøg 2 YF TH, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 13 R, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Allike 12 FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 148 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 21 AD YF UF, Grågås 5 PUL R, Gravand 27 R, Pibeand 11 FU, Knarand 19 R, Krikand 40 FU, Spidsand 2 R, Atlingand 3 R, Skeand 38 FU, Taffeland 1 R, Troldand 77 R, Hvinand 1 FU, Havørn 3 , Blishøne 14 FU, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 8 OF, Storspove 27 OF, Rødben 2 R, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 9 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 2 R, Stær 37 FU, Bogfinke 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vesteregn: Husrødstjert 1 SY. Arne Bruun
Stengade Skov: Trane 1 FU, Ravn 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Siø: Bramgås 20 FU, Knortegås 450 FU, Skeand 17 FU, Sorthovedet Måge 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Toppet Skallesluger 21 FU, Rørhøg 1 FU, Strandskade 6 FU, Gærdesmutte 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 640 FU. Arne Bruun
Arreskov Sø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 21 PUL R, Rødben 1 R, Landsvale 4 FU, Stær 14 R. Erik Ehmsen
Gelskov: Rød Glente 1 R. Erik Ehmsen
Ravnholt: Rød Glente 1 R. Karl Top
Bispeenge: Stor Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Dieter Maaszen
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY . Jens Kristian Holm
Broby Sø: Rørhøg 3 FU, Sortkrage 1 TH, Ravn 1 OF. Finn Just Christensen
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 R, Klyde 39 R, Vindrossel 1 R. Jens O. Hansen
Hersnap: Grønspætte 1 SY. Vivian Risør Neidel
Tvingsbjerg v/Aborg: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen


               Splitterner på plads ved Lundeborg. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 13. april 2015.                                               Solopgang: 06:20  Solnedgang: 20:17

Svendborgsund ved Iholm: Splitterne 1 R (ankomst i Sundet)
Svendborg Golfbane: Spurvehøg 1 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 1 SY
Ny Gesinge (11:35): Hjejle 300 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Stengade Strand (16:20): Stenpikker 1 R. Jan Stener Jørgensen
Lollesgaard: Tornirisk 1 R. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose. Grågås med gæslinger (årets første på Fyn) , Toppet lappedykker 2 R. Karen Kusk
Lundeborg Ny Camping: Splitterne 1 R + 1 R (13:30), Grønsisken 2 YF (samler til rede), Tornirisk 2 YF FU, Solsort 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 2, Grågås 4, Blishøne 2, Sortmejse 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:05): Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU, Gravand 16 FU, Gråand 6 FU, Spidsand 2 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 20 FU, Stor Regnspove 6 FU, Rødben 15 FU,/R Hvidklire 1 FU, Hættemåge 20 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornirisk 6 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bispeenge (09:52):
Sydlig blåhals 1 R. Finn Henriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Egense, Svendborg: Havørn 1 AD OF, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Grågås 13 YF. Karen Kusk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 R, Bramgås 100 OF, Knarand 18 R, Skeand 28 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 4 R, Digesvale 2 R, Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Bremerhave: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Højrup v/Hillerslev: Tornirisk 40 FU. Niels Bomholt Jensen
Brylle: Spurvehøg 1 M OF, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Rødben 7 FU. Søren G. Nielsen
Onsebakke: Rød Glente 1 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 4 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 5 SY, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 14 FU, Spætmejse 4 SY, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 11 SY, Kvækerfinke 9 FU, Dompap 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Fiskehejre 1 OF, Grågås 6 FU, Gravand 1 R, Blishøne 7 R, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Musvåge 1 R, Musvit 1 SY. Ella Mikkelsen
Elmelund: Gråand 4 R, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 2 R, Ringdue 240 FU, Tyrkerdue 1 R, Grønspætte 1 OF, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Sjagger 4 R, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Råge 4 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 14 R, Grågås 40 R, Gravand 41 R, Pibeand 60 R, Knarand 8 R, Krikand 42 R, Gråand 8 R, Taffeland 5 R, Troldand 110 R, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 53 R, Strandskade 4 R, Klyde 13 R, Vibe 4 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 11 FU, Rødben 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Stær 120 FU, Bogfinke 1 FU, Stillits 2 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 51 R, Gravand 82 R, Knarand 10 R, Krikand 230 R, Gråand 8 R, Spidsand 8 R, Skeand 54 R, Taffeland 4 R, Troldand 18 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 8 R, Strandskade 13 R, Klyde 32 R, Vibe 6 R, Lille Kobbersneppe 120 R, Storspove 34 R, Rødben 1 R, Svartbag 1 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Ringdue 200 FU, Råge 18 FU, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Mosehornugle 1 R, Stenpikker 2 FU. Hans Rytter
Holckenhavn Gods: Vandrefalk 1 2K R. Esben Eriksen
Langå: Rød Glente 1 FU. Esben Eriksen
Gamborg Inderfjord: Fiskeørn 1 OF. Mads Syndergaard
Helnæs, Klinteskov: Stor Flagspætte 3 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 15 R, Gravand 12 R, Pibeand 74 R, Knarand 7 R, Krikand 173 R, Gråand 12 R, Atlingand 1 R, Skeand 19 R, Troldand 23 R, Hvinand 2 R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 534 R, Strandskade 6 R, Klyde 86 R, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 12 R, Rødben 4 R, Hættemåge 75 R, Stormmåge 43 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 11 R, Knopsvane 1 R, Grågås 32 R, Bramgås 128 R, Knarand 2 R, Gråand 14 R, Ederfugl 195 R, Hvinand 46 R, Toppet Skallesluger 28 R, Strandskade 5 R, Klyde 4 R, Hættemåge 295 R, Stormmåge 43 R, Sølvmåge 82 R, Svartbag 1 R, Havterne 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 7 R. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Langø: Grågås 6 R, Bramgås 2200 FU, Gravand 5 R, Gråand 2 R, Storspove 20 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 6 R, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 6 R, Krikand 70 R, Troldand 6 R, Klyde 144 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 48 R, Rødben 3 R, Hættemåge 130 R, Stormmåge 42 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Stær 5 R. Kurt Due Johansen


              Gul vipstjert ankomst på Fyn

Søndag den 12. april 2015.                                               Solopgang: 06:23  Solnedgang: 20:16

Siø: Sorthovedet måge 1 R + 2 på Langeland . Esben Eriksen
Spodsbjerg havn
: Gråmåge 1 R . Esben Eriksen
Longelse Bondegårdsskov, naboskov: Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Bukkeskov ved Bukkeskovvej nr. 20: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Esben Eriksen
Gulstav: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 30 FU
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Rørhøg 1 F R, Landsvale 2 FU, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU,
Snaremose Sø: Knopsvane 2 R, Krikand 30 R, Skeand 16 R, Rørhøg 1 F R, Rørhøg 1 M YF TH, Grønbenet´Rørhøne 1 FU, Trane 1 2K FU
Bøjden Nor:
Gråmåge 1 R 2K, Landsvale 1 OF. Erik Ehmsen
Lundeborg Ny Camping (12:00): Musvåge 2 T. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Egense, Svendborg: Blå Kærhøg 1 F T FU, Kernebider 1 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Grågås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 73 FU, Pibeand 8 R, Knarand 5 M R, Krikand 65 R, Vibe 5 R, Rødben 4 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Sorthovedet Måge 2 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 8 R, Krikand 38 FU, Rørhøg 2 , Klyde 2 FU, Vibe 5 R, Rødben 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Skægmejse 2 OF, Stær 13 FU. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 10 , Gravand 8 R, Knarand 17 R, Krikand 130 R, Skeand 4 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Rødben 2 R, Grønspætte 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Sangdrossel 1 SY, Stær 9 R. Peder Rasmussen
Bukkeskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Esben Eriksen
Longelse Bondegårdsskov: Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Rudkøbing: Sorthovedet Måge 1 AD R (På mark ved Møllemose Huse). Esben Eriksen
Siø: Sorthovedet Måge 1 AD R. Esben Eriksen
Spodsbjerg:
Gråmåge 1 2K R. Esben Eriksen
Tullebølle: Sorthovedet Måge 1 R (På mark ved Skebjerg). Esben Eriksen
Lyseng: Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Sanglærke 6 SY. Jane Ditzel
Tranekær: Havørn 1 R. Jane Ditzel
Brobyværk: Havørn 1 OF. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gravand 16 FU, Knarand 2 FU, Krikand 79 FU, Atlingand 1 M R, Skeand 14 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 37 R, Rødben 8 R. Henrik Kalckar Hansen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Rød Glente 2 R, Huldue 2 TH, Grønspætte 1 R, Landsvale 4 FU. Per Rasmussen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 M OF, Fiskeørn 1 FU, Vandrikse 1 R, Huldue 2 R, Huldue 1 SY, Grønspætte 1 F FU, Grønspætte 1 M TH, Stor Flagspætte 1 TH, Stor Flagspætte 1 F FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Blåmejse 1 SY, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Stær 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Ryslinge: Rødstjert 1 R NAT (ankomst på Fyn i år). Palle Bo Larsen
Bredland Skov
: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Tykhave: Rød Glente 1 R, Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Brylle: Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knarand 2 FU, Skeand 12 FU, Rørhøg 1 F FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 4 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knarand 2 FU, Skeand 12 FU, Rørhøg 1 F FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 4 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 85 R, Skeand 12 R, Vibe 18 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 R. Kaj Agerbæk
Lundegård: Fasan 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Stær 1 SY, Bogfinke 2 FU. Søren G. Nielsen 
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R. Ivan Sejer Beck
Bispeenge: Skarv 4 R, Knopsvane 1 R, Grågås 30 YF UF, Gravand 8 R, Pibeand 12 FU, Krikand 22 R, Gråand 4 R, Troldand 8 FU, Havørn 1 AD OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 8 FU, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 10 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Huldue 1 R, Ringdue 6 FU, Hvid Vipstjert 11 FU, Gransanger 3 SY, Skægmejse 4 FU, Musvit 5 R, Husskade 3 R, Råge 7 OF, Gråkrage 3 R, Stær 24 R, Rørspurv 3 FU. Anders Nielsen
Stængholm Enge: Rød Glente 1 OF, Lille Præstekrave 3 R, Rødben 3 R, Svaleklire 9 FU, Engpiber 65 R, Husrødstjert 2 SY, Rødstjert 1 M R (Ankomst på Fyn i år). Kristoffer Hansen
Kærby Fed: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 1 YF BR, Pibeand 8 R, Knarand 4 FU, Krikand 138 FU, Skeand 12 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Svaleklire 1 R. Kristoffer Hansen 
Elmelund: Grågås 11 R, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Rød Glente 2 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 N, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Lille Præstekrave 1 OF, Huldue 1 R, Ringdue 156 FU, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 R, Sjagger 3 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 10 R, Spætmejse 2 SY, Skovskade 2 R, Husskade 5 FU, Allike 4 R, Stær 10 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Sanderum: Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Stenløseskoven: Grønspætte 2 M SY. Henrik Mørup-Petersen
Tusindårsskoven: Agerhøne 1 M R. Ella Mikkelsen
Kølstrup: Rørhøg 1 F OF, Tornirisk 31 R. Steen Lauritsen
Fællesstrand/Tornen: Pibeand 9 FU, Spidsand 3 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Storspove 35 FU. Solveig Jonasson
Jøvet (F.H.): Knopsvane 2 YF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 FU, Engpiber 6 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Løvsanger 2 FU, Musvit 2 FU, Grønirisk 1 FU. Solveig Jonasson
Nordskov (Hindsholm): Svaleklire 1 FU. Solveig Jonasson
Himmelstrup Skov: Rød Glente 1 OF. Anders Nielsen
Frøbjerg Banker: Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 2 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 R, Kernebider 3 R. Flemming Petersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Hvid Vipstjert 1 R, Sangdrossel 2 R, Spætmejse 2 R, Stillits 1 R, Kernebider 2 R. Flemming Petersen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 80 YF, Digesvale 1 FU, Landsvale 10 FU. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Strandskade 26 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Klinteskov: Munk 1 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Mågeøerne: Skarv 110 YF, Gravand 33 R, Pibeand 8 R, Strandskade 30 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 300 R, Storspove 15 FU, Sildemåge 7 AD YF, Splitterne 10 R, Havterne 20 R. Jacob Sterup
Gyldensteen: Kystlagunen: Trane 1 OF. Jens Bækkelund


           

Lørdag den 11. april 2015.                                               Solopgang: 06:25  Solnedgang: 20:14

Stevneskoven, Svendborg, grusgraven: Aurora 1 (Årets første!), Dagpåfugleøje 1, Nældens takvinge 2, Markfirben 2 (mindst), Snog 3, Springfrø 1. Arne Bruun
Ny Gesinge
: Landsvale 1 OF, Citronsommerfugl 1 . Poul Vestergaard Rasmussen
Buuns Banke, Gulstav Mose: Rødtoppet fuglekonge 2 R. Kresten Thomsen
Dovns Klint (07:20): Gulirisk 1 SV, Rødtoppet fuglekonge 17 R . Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk, Esben Eriksen
Herslev: Trane 1 R 2K. Kresten Thomsen
Broholm (07:30): Hvid vipstjert 4 FU, Stær 8 FU, Grønbenet Rørhøne 2 YP, Blishøne 8 FU, Grågås 2 FU, Gråand 6 FU, Troldand 8 FU, Mellemskarv 1 FU, Skarv 1 FU, Blåmejse 2 FU, Sangdrossel 2 SY. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Grågås 5 , Blishøne 2. Citronsommerfugl 2, Dagpåfugleøje 1, Kålsommerfugl 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Stige: Landsvale 1. Erik Ehmsen
Bispeenge (08:09):
Sydlig blåhals 2 SY. Finn Just Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 95 FU. Niels Andersen
Egense, Svendborg: Ringdrossel 1 FU. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Bramgås 160 Ø, Natugle 1 YF SY, Grønspætte 1 TH, Sumpmejse 1 SY. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Siø: Atlingand 1 M R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 3 Ø, Gråstrubet Lappedykker 2 Ø, Skarv 52 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 13 Ø, Pibeand 43 Ø, Krikand 6 Ø, Ederfugl 410 Ø, Havlit 8 Ø, Sortand 284 Ø, Fløjlsand 8 Ø, Toppet Skallesluger 65 Ø, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 3 N, Hættemåge 12 Ø, Stormmåge 6 Ø, Splitterne 5 Ø, Huldue 1 TF, Sanglærke 12 T, Digesvale 3 Ø, Engpiber 13 Ø, Hvid Vipstjert 22 T, Allike 12 Ø, Gulirisk 1 V, Tornirisk 56 T, Kernebider 4 SØ, Rørspurv 7 T. Søren Gjaldbæk, Esben Eriksen, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Fiskeørn 3 N, Munk 1 SY,
Rødtoppet Fuglekonge 14 R . Søren Gjaldbæk, Esben Eriksen, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 100 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 50 FU, Gravand 21 FU, Pibeand 20 FU, Skeand 2 FU, Troldand 51 FU, Hvinand 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 1 R, Rødben 1 FU, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Stær 30 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 FU, Blisgås 1 FU, Grågås 160 FU, Grågås 1 YF UF, Grågås 1 YF BR, Pibeand 5 FU, Krikand 11 FU, Gråand 4 FU, Blishøne 6 FU, Vibe 3 FU, Svaleklire 6 R, Rødhals 1 FU, Gransanger3 FU, Bogfinke 2 FU, Rørspurv 1 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 1 FU, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 1 SY, Musvit 4 FU, Bogfinke 2 SY. Søren G. Nielsen
Fakkemose: Ringdrossel 1 OF. Esben Eriksen
Søgård Pyt: Brushane 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vesteregn: Husrødstjert 1 M SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 13 FU, Rørdrum 1 SY, Grågås 1 YF UF, Bramgås 1200 FU, Knarand 12 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 6 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Bysvale 4 FU, Gransanger 1 FU. Søren G. Nielsen
Herslev: Trane 1 FU. Søren G. Nielsen 
Snaremose Sø:
Sølvhejre 4 R , Rørhøg 2 M OF. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Rifbjerg Nor: Havørn 1 OF. Jens Chr. Bay
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 270 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 13 R, Gravand 47 FU, Pibeand 6 R, Knarand 4 R, Krikand 18 R, Gråand 12 R, Skeand 44 FU, Taffeland 1 F FU, Troldand 65 R, Hvinand 115 R, Havørn 1 AD R, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Vibe 11 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 SY, Allike 6 FU, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 FU, Skarv 500 YF BR, Knopsvane 6 FU, Grågås 40 FU, Gravand 35 FU, Pibeand 22 FU, Knarand 8 FU, Krikand 20 FU, Gråand 40 R, Skeand 55 FU, Troldand 75 FU, Hvinand 175 FU, Havørn 2 FU, Blishøne 6 FU, Strandskade 4 FU, Vibe 15 R, Hættemåge 75 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 150 YF BR, Stor Flagspætte 1 TH, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 SY, Allike 6 FU, Stillits 2 OF, Grønsisken 4 OF. Per Quaade
Jordløse Bakker: Rød Glente 1 R, Havørn 1 R, Spurvehøg 10 N, Musvåge 50 N, Fiskeørn 1 N, Grønspætte 1 R. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 14 R, Skeand 2 R, Havørn 2,  Rørhøg 3 TH. Per Rasmussen
Nyborg Havn: Havørn 2 OF. Jens-Gert Hansen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Grønspætte 2 TH, Stor Flagspætte 3 M TH. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Musvåge 4 YF TH, Ringdue 10 YF P, Stor Flagspætte 2 TH, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 5 YF SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 4 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 SY, Spætmejse 2 TH, Skovskade 4 OF, Gråkrage 4 YF BR, Stær 2 YF B, Skovspurv 14 YF B, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 2 SY, Gulspurv 2 SY. Per Quaade
Slipshavn Enge: Ravn 2 R. Jens-Gert Hansen
Stenløseskoven: Rørhøg 1 NØ, Grønspætte 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Natugle 1 OF. Evald Mehlsen
Bispeenge: Vandrikse 2 R, Vibe 5 FU, Rødben 2 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 SY, Skægmejse 4 FU, Rørspurv 17 FU. Finn Just Christensen
Elmelund: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 OF, Grågås 7 OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Ringdue 200 FU, Grønspætte 1 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 2 OF, Gransanger 3 SY, Blåmejse 3 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 5 SY, Spætmejse 2 SY, Skovskade 1 FU, Husskade 2 R, Allike 6 R, Stær 10 R, Bogfinke 2 OF, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Næsby: Rørhøg 4 OF. Ole Henrik Scharff
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Bramgås 80 OF, Trane 1 OF, Svaleklire 1 R, Silkehale 13 OF, Sjagger 2 OF, Vindrossel 4 R T, Ravn 1 R. Ole Henrik Scharff
Stegsted: Havørn 1 OF. Kim Møller 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 9 R, Grågås 110 R, Knortegås 1 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 3 R, Bramgås 1250 R, Hjejle 60 R, Lille Kobbersneppe 145 R, Storspove 55 R. Kresten Madsen
Grønnemose: Havørn 1 4K OF. Henrik Baumgarten
Vierne Mose: Landsvale 2 R. Henrik Baumgarten
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Natugle 1 R. Jens Friis-Walsted 
Åsum: Sjagger 20 OF. Jens Gregersen
Lundager : Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen Gods: Bramgås 1800 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Tårnfalk 1 FU, Vibe 6 R. Jens Gregersen
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Vandrefalk 1 OF, Klyde 14 R. Bjarne Golles
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knarand 2 R, Skeand 10 R, Troldand 20 R, Blishøne 500 R, Klyde 207 TH, Brushane 6 R, Hættemåge 200 R, Engpiber 1 R. Jens Gregersen
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Ederfugl 25 R, Sølvmåge 10 R. Jens Gregersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 25 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Bramgås 2500 R, Gravand 10 R, Knarand 2 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 2 R, Klyde 15 TH, Stor Præstekrave 2 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 25 R, Havterne 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Jens Gregersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 2000 R, Havørn 1 OF. Bjarne Golles
Gyldensteen: Langø Plantage: Gransanger 2 SY. Jens Gregersen 
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 2 R, Havørn 1 IMM OF, Brushane 3 R, Hættemåge 25 R, Sanglærke 2 SY, Halemejse 2 R. Jens Gregersen
Gyldensteen: Langø: Grågås 8 R, Gravand 7 R, Knarand 2 R, Krikand 178 R. Jens Bækkelund


            

Fredag den 10. april 2015.                                               Solopgang: 06:28  Solnedgang: 20:12

Lundeborg, Ny Camping (07:30): Splitterne 2 OF S ( de første i år), Tornirisk 2 M+F YF ( de første i år), Toppet skalleluger 12 FU, Mellemskarv 1 R, Bogfinke 4 FU, Jernspurv 1 R, Lille Gråsisken 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm (07:45): Grønspætte SY (Den første jeg har hørt eller set deroppe). Poul Brugs Rasmussen
Hønsehavens Grusgravsø (08:00): Vibe 15 FU, Blishøne 30 FU, Gravand 7 FU, Gråand 8 FU, Knarand 2 FU, Troldand 10 FU, Strandskade 2 FU, Gråstrubet lappedykker2 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Stor præstekrave 1 R, Stær 20 FU, Svartbag 2 R, Måger R FU 600+ Hætte- Sølv- Storm (langt de fleste var hættemåger), Gråkrage 6 OF, Allike 4 FU, Ringdue 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hou Nordstrand: Ringdrossel 1 R, Egern sort 2 syd for Hou By. Esben Eriksen
Snaremose Sø (18:31):
Sølvhejre 2 R (Rast i Snaremosen ses fra Klæsøvej). Esben Eriksen
Siø:
Sorthovedet måge 1 R. Esben Eriksen
Botofte Strandvej: Blå kærhøg 1 T N ( 17:40). Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Fiskeørn 1 FU (fangede en fisk og satte sig i højspændingsmasten på østsiden med byttet. 100 skarv, og ca 30 skarvreder.). Claus Dalskov 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Noret,  Tåsinge: Krikand 105 R. Arne Bruun
Søby Monnet, Tåsinge: Bramgås 1300 OF. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 R. Arne Bruun
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY , Skægmejse 3, Søren Louis Rasmussen, Dieter Maaszen, Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Fjordmarken:
Blåhals 1 SY. Evald Mehlsen
Helnæs Made: Trane 1 T. Tom Giersing
Nørre Nærå By: Rød Glente 1 NV. Keld Skytte Petersen


             Sydlig blåhals  Bispeenge den 9. april 2015.

Torsdag den 9. april 2015.                                               Solopgang: 06:30  Solnedgang: 20:10

Dovns:(09:50): Gulirisk 1 SV. Søren Gjaldbæk
Kværndrup: Svaleklire 1 FU, Hvid vipstjert 1 FU, Vibe 2 OF. Niels Bomholt Jensen, Erhardt Ecklon
Brahetrolleborg
(09:55 - ):
Hvid stork 1 FU. Annemarie Stuhr
Kongens Made:
Dværggås 1 R 2K (med grågæs og 2 blisgæs). Niels Bomholt
Bispeenge (06:15 - ):
Blåhals 2 SY ( 1 samme sted som i går plus 1 syngende hørt fra nordsiden af Odins Bro fra cykelrampen), Skægmejse 6 (sikkert flere). Niels Bomholt Jensen, Erhardt Ecklon
Espe, matriklen: Knopsvane 1, Grågås 2, Blishøne 2, Hættemåge 15, Gråkrage 2, Allike 4, Ringdue 6, Tyrkerdue 2, Skovskade 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 3, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Gulspurv 2, Solsort 4, Sangdrossel 2, Skovspurv 10, Bogfinke 7, Stillits 2, Gråsisken 2, Grønirisk 1, Spurvehøg 1, Musvåge 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Dovns Klint: Hedelærke 1 V, Stor Tornskade 1 R T, Gulirisk 1 SV. Søren Gjaldbæk
Søby (Ærø): Stor Flagspætte 4 R, Korttået Træløber 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 106 R, Knarand 1 M R, Taffeland 18 R, Troldand 140 R, Trane 1 OF, Klyde 2 R, Brushane 5 R, Splitterne 1 R, Landsvale 1 FU. Lars Tom-Petersen
Lyø: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 9 YF, Skarv 82 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 70 FU, Blisgås 2 FU,
Dværggås 1 FU (meget lille gås, gik sammen med ca. 70 grågæs og 2 blisgæs så størrelse kunne sammenlignes. formodentlig en 2 k fugl. Ikke meget blis nærmest en hvid ring omkring det lille og korte lyserøde næb. Stejl pande. Benene orange. Ingen tegninger at se på bugen), Grågås 564 YF, Gravand 88 R, Pibeand 41 FU, Krikand 105 FU, Skeand 14 FU, Taffeland 3 R, Troldand 105 R, Ederfugl 35 R, Toppet Skallesluger 9 R, Rørhøg 1 N, Rørhøg 2 YF, Musvåge 4 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 49 FU, Strandskade 21 YF, Klyde 8 FU, Vibe 24 YF, Storspove 7 FU, Rødben 14 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 180 R, Svartbag 3 R, Ringdue 106 R, Sanglærke 13 SY, Engpiber 8 OF, Hvid Vipstjert 13 OF, Gærdesmutte 6 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 51 FU, Sjagger 1 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 8 R, Husskade 1 R, Allike 73 FU, Råge 100 YF, Gråkrage 16 R, Stær 45 R, Gråspurv 56 YF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 11 R, Grønirisk 4 R, Stillits 8 R, Tornirisk 19 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Lyø Trille/Vestersjo: Bramgås 2300 FU, Knortegås 110 FU, Vandrefalk 1 2K FU, Strandskade 40 R, Sildemåge 3 R. Niels Bomholt Jensen
Digerne (Bjørnø): Gråstrubet Lappedykker 7 FU, Skarv 12 R, Knopsvane 15 FU, Grågås 12 R, Knortegås 3 R, Gravand 6 R, Knarand 4 R, Krikand 10 FU, Skeand 4 R, Ederfugl 15 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 3 R, Storspove 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Hvid Stork 1 FU. Set af Annemarie Stuhr FU i sumpet søområde via Jess Sander Frederiksen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 7 R, Knarand 5 R, Skeand 6 R, Taffeland 6 R, Havørn 1 AD FU, Havørn 1 IMM R, Trane 1 FU, Svaleklire 2 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Hvinand 2 . Palle Bo Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Grønspætte 2 SY. Palle Bo Larsen
Bispeenge: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 27 R, Gravand 6 R, Pibeand 23 FU, Krikand 36 FU, Skeand 9 FU, Troldand 14 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 12 FU, Strandskade 2 R, Vibe 12 R, Rødben 2 FU, Stormmåge 1 R, Ringdue 6 R, Engpiber 1 SY, Gærdesmutte 2 SY,
Blåhals 2 M SY, Solsort 1 R, Skægmejse 6 R, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Rørspurv 4 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt Jensen
Bispeenge (10:30 - 11:25):
Blåhals 2 R , Rørspurv 5 R. Finn og Vibeke Hansen
Bispeenge: Grågås 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 21 R, Krikand 27 R, Skeand 6 R, Troldand 7 R, Stor Præstekrave 1 FU,
Blåhals 1 SY, Skægmejse 2 SY, Rørspurv 6 R. Per Damsgaard-Sørensen
Bispeenge:
Blåhals 1 SY. Søren G. Nielsen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Gregers Johannesen
Elmelund: Grågås 2 OF, Ringdue 30 R, Grønspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY, Husskade 3 R, Stær 1 R, Bogfinke 3 R. Ella Mikkelsen
Elmelund: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 2 R, Knopsvane 2 YF B, Grågås 25 R, Gravand 1 R, Gråand 28 R, Troldand 3 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 17 R, Hættemåge 25 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 14 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 13 SY, Gærdesmutte 7 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 3 R, Misteldrossel 1 R, Musvit 9 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Husskade 8 R, Råge 10 R, Gråkrage 4 R, Stær 15 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 18 R, Grønsisken 30 R, Tornirisk/Bjergirisk 20 R, Dompap 3 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Grågås 2 R, Krikand 9 R, Gråand 5 R, Skeand 1 R, Troldand 146 R, Rørhøg 1 M OF, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Sanglærke 10 SY, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knopsvane 15 FU, Gravand 43 FU, Pibeand 20 FU, Krikand 40 FU, Grønbenet Rørhøne 2 YF, Strandskade 2 R, Rørspurv 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knopsvane 27 FU, Gravand 29 FU, Pibeand 10 FU, Knarand 13 FU, Krikand 80 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 9 FU, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 AD R, Klyde 37 FU. Dieter Maaszen
Broby Sø: Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Landsvale 1 FU (Årets første på Fyn), Topmejse 2 FU. Finn Just Christensen
Søholm Sø: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Fyns Hoved: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 12 R, Gråand 4 R, Ederfugl 61 R, Toppet Skallesluger 45 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Storspove 3 FU, Stormmåge 2 R, Ringdue 12 R, Ringdue 5 T, Sanglærke 5 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 16 R, Gærdesmutte 26 R, Jernspurv 5 R, Rødhals 55 R, Husrødstjert 1 F FU, Solsort 6 R, Sangdrossel 8 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 8 FU, Musvit 3 R, Allike 9 T, Råge 1 OF, Gråkrage 5 R, Stær 13 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 15 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 3 R. Steen Lauritsen
Dalby: Gås sp. 2 YF P, Gråand 2 YF TH, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Blishøne 2 R, Ringdue 3 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 YF BR. Steen Højmark-Jensen
Mose v/Julsgård: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 YF B, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5 R. Evald Mehlsen
Karlsskov: Musvåge 1 OF, Huldue 2 SY, Ringdue 4 SY, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 2 TH, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 6 SY, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU T, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Gråkrage 5 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 FU. Willy Schrøder Andersen
Helnæs Made: Klyde 2 R. Torben Skytte Hvass
Søholm Sø: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 42 R, Pibeand 64 R, Krikand 92 R, Gråand 6 R, Skeand 18 R, Troldand 8 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 400 R, Klyde 156 R, Vibe 9 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 R, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert 4 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 30 R, Grågås 70 R, Bramgås 2000 R, Pibeand 20 R, Krikand 10 R, Gråand 8 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 12 R, Musvåge 1 R, Strandskade 9 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 15 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 4 SY, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Husskade 1 R, Bogfinke 30 R, Stillits 2 R, Gulspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Grågås 10 R, Gravand 1 R, Krikand 35 R, Musvåge 3 R, Strandskade 2 R, Sanglærke 6 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen


                Trane Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 8. april 2015.                                               Solopgang: 06:33  Solnedgang: 20:08

Rantzausminde: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R
Hesselagergård
(08:30): Stor skallesluger 2 R, Fiskehejre 1 R, Trane 1 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Grusgravsøen ved Øksendrup (09:00): Rørspurv 5 FU, Engpiber 5 R FU, Hvid vipstjert 3 FU, Knopsvane 2 FU, Gråstrubet lappedykker 2 YF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 15 FU, Grågås 16 FU, Gråkrage 6 FU, Krikand 2 FU, Vibe 1 OF, Gravand 2 FU, Strandskade 2 FU, Gråand 6 FU. (Søen, som de sidste år havde vokset sig stor og flot, grundet et tilstoppet afløb, er igen tilbage i de vante rammer, desværre. Afløbet er renset og al vandet ledt væk. I øvrigt er området ved at blive retableret, så al den barske dynamik med stejle skrænter og bakker forsvinder, til stor skade for de mange fugle, som havde taget området til sig. Til stadighed vil der være mindre vandhuller i området.). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 12 R, Grågås 110 FU, Grågås 1 YF BR, Gravand 5 R, Knarand 5 FU, Krikand 32 FU, Troldand 4 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 47 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 1 FU, Svaleklire 1 N, Hættemåge 2 R, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Ringdue 30 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 R, Gråkrage 4 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Kernebider 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Gråsten Nor: Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 2 OF, Gravand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 7 R, Blishøne 3 R, Strandskade 3 R, Svaleklire 1 R, Stor Flagspætte 3 TH, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 6 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 7 R, Sangdrossel 4 SY, Vindrossel 10 R, Gransanger 5 SY, Bogfinke 6 R, Gulspurv 8 SY, Rørspurv 1 SY. Lars Tom-Petersen
Kragnæs: Knopsvane 17 R, Grågås 10 R, Gravand 2 R, Krikand 28 R, Gråand 4 R, Skeand 2 R, Storspove 12 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 1 SY, Sjagger 12 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 2 R, Sortkrage 1 R, Rørspurv 2 R. Lars Tom-Petersen
Marstal Havn: Husrødstjert 1 SY. Lars Tom-Petersen
Nørreholm: Knopsvane 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 R, Knarand 4 R, Blishøne 86 R. Lars Tom-Petersen
Ommel: Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Ommels Hoved (Trillerne): Knopsvane 4 R, Grågås 12 R, Bramgås 1200 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1100 R, Storspove 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R. Lars Tom-Petersen
Faaborg: Jernspurv 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY (Årets første på Fyn), Munk 2 FU, Dompap 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Trente Mølle m.m.: Gråand 1 FU T, Ringdue 3 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 1 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 5 FU, Sangdrossel 5 SY, Fuglekonge 1 FU, Musvit 7 FU, Musvit 2 SY, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 14 FU, Bogfinke 6 SY, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 21 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 10 R, Gravand 8 FU, Pibeand 14 FU, Krikand 14 R, Spidsand 6 FU, Taffeland 2 R, Troldand 66 R, Bjergand 112 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 19 R, Blishøne 22 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 9 R, Vibe 2 R, Rødben 4 R, Hættemåge 44 R, Stormmåge 19 R, Splitterne 5 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gransanger 1 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 27 R, Bjergirisk 15 FU. Niels Bomholt Jensen
Espe: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Huldue 1 OF, Ringdue 4 OF, Ringdue 4 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 FU, Solsort 4 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 OF, Sangdrossel 2 SY, Topmejse 2 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 2 OF, Allike 2 R, Råge 3 FU, Råge 2 R, Gråkrage 2 OF, Stær 3 FU, Stær 1 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 5 FU, Skovspurv 9 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 2 R. Per Rasmussen
Ryslinge: Hvid Vipstjert 1 R. Palle Nielsen
Ryslinge: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Tommerup: Ravn 1 R. Søren G. Nielsen
Brylle: Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gravand 8 FU, Knarand 3 FU, Krikand 100 FU, Spidsand 3 FU, Skeand 4 FU, Troldand 3 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 50 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Rødben 4 FU, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Stær 30 FU. Søren G. Nielsen
Lundegård: Fasan 1 FU, Ringdue 1 R, Jernspurv 1 FU, Solsort 4 FU, Sjagger 60 R, Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 1 R, Gransanger 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 15 R, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 FU. Søren G. Nielsen
Bispeenge (14:30 - 15:00): Lille Præstekrave 1 R, Sanglærke 1 SY,
Blåhals 1 SY (Hørt kort & klart), Skægmejse 4 , Rørspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund
Tangmosen: Rørhøg 2 R. Erik Busk 
Agernæs Havn: Strandskade 2 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 1 SY, Engpiber 2 SY. Kirsten Pedersen
Assens: Rød Glente 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 14 R, Gravand 4 FU, Gråand 2 R, Strandskade 26 FU, Storspove 31 R, Vader sp., Lille 5 R, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 10 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 7 R, Grågås 22 R, Gravand 46 FU, Pibeand 110 FU, Krikand 100 FU, Gråand 26 R, Spidsand 8 FU, Skeand 6 , Troldand 5 FU, Fasan 2 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 15 R, Klyde 13 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 1000 R, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 7 FU, Hættemåge 90 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 5 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 30 FU, Engpiber 8 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Stenpikker 1 FU, Solsort 2 R, Stor Tornskade 1 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 20 FU, Stær 200 FU, Gråspurv 6 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Skarv 7 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Ederfugl 4 OF, Toppet Skallesluger 5 FU. Kirsten Pedersen 
Søndersø (Nordfyn):Gærdesmutte 2 SY, Solsort 3 R, Gransanger 1 SY, Musvit 5 SY, Husskade 2 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 2 SY. Anders Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Grågås 59 R, Gravand 27 R, Pibeand 167 R, Knarand 12 R, Krikand 116 R, Gråand 24 R, Skeand 19 R, Taffeland 5 R, Troldand 12 R, Havørn 1 AD R, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 615 R, Klyde 131 R, Vibe 7 R, Rødben 2 R, Hættemåge 185 R, Stormmåge 42 R, Sanglærke 2 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skeand 28 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 64 R, Gravand 4 R, Pibeand 10 R, Knarand 2 R, Krikand 18 R, Gråand 136 R, Spidsand 3 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 28 R, Stor Skallesluger 1 M R, Strandskade 14 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Storspove 6 R, Rødben 2 R, Hættemåge 182 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 41 R, Svartbag 2 R, Havterne 3 R, Gråkrage 12 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Skallesluger 64 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 7 R, Bramgås 2200 FU, Gravand 9 R, Krikand 10 R, Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 8 R, Gravand 3 R, Krikand 15 R, Gråand 5 R, Strandskade 3 R, Klyde 8 R, Storspove 7 R, Rødben 2 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 5 R, Stær 40 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vandrikse 1 SY. Keld Skytte Petersen


              Grønspætte på Langeland Foto: Jacob Sterup

Tirsdag den 7. april 2015.                                               Solopgang: 06:35  Solnedgang: 20:06

Stevningen v/Rødskebølle: Rød Glente 1 FU, Hættemåge 500 FU
Hesselagergård: Stor skallesluger 2 M + F. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved (12:59): Sortstrubet Bynkefugl 1 R M. Niels Bomholt Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Skovsbo v/Svendborg: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R, Sumpmejse 1 SY, Kernebider 3 YF SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Pibeand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 40 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Stær 75 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Bramgås 2380 NØ, Pibeand 9 Ø, Krikand 3 Ø, Ederfugl 1690 Ø, Havlit 3 Ø, Sortand 7 Ø, Fløjlsand 3 Ø, Toppet Skallesluger 13 Ø, Havørn 1 AD OF, Blå Kærhøg 1 M N, Spurvehøg 1 N, Hættemåge 12 N, Svartbag 1 Ø, Sanglærke 6 N, Hvid Vipstjert 5 N, Misteldrossel 1 N, Stær 6 T, Stillits 2 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 75 NØ. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 100 FU, Misteldrossel 1 R, Blåmejse 1 R, Stær 100 FU, Bogfinke 3 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Krikand 6 R, Taffeland 1 R, Blishøne 17 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 10 FU, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 1 R, Krikand 14 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 3 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Bramgås 20 R, Pibeand 40 R, Knarand 2 R, Krikand 10 R, Skeand 4 R, Troldand 340 R, Bjergand 5 R, Strandskade 6 R, Klyde 24 R, Brushane 2 R, Rødben 4 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 40 FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Rath: Knopsvane 67 R, Grågås 2 R, Sanglærke 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Ella Mikkelsen
Søgård Pyt: Grågås 60 R, Gravand 2 R, Troldand 1 R, Blishøne 15 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 53 R, Rørdrum 2 SY, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 46 R, Bramgås 210 SØ, Gravand 3 R, Pibeand 10 R, Knarand 2 R, Krikand 5 R, Gråand 8 R, Skeand 26 R, Taffeland 4 R, Troldand 27 R, Ederfugl 106 NØ, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 34 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Skægmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 75 R, Bogfinke 1 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Herslev: Trane 1 R. Gregers Johannesen
Longelse Bondegårdsskov: Stor Flagspætte 4 SY, Gærdesmutte 4 SY, Kernebider 2 SY. Hans-Henrik Wienberg
Haven v/Søby (Ærø): Troldand 2 R, Musvåge 1 NØ, Blishøne 2 R, Hjejle 4 NV, Tyrkerdue 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 6 R, Rødhals 3 R, Solsort 8 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 5 R, Vindrossel 6 R, Fuglekonge 10 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 F R, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Stær 6 R, Gråspurv 1 M R, Skovspurv 2 R, Stillits 4 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 5 R, Skarv 5 NØ, Fiskehejre 1 R, Grågås 4 R, Bramgås 160 T, Gråand 3 R, Ederfugl 15 S, Havlit 3 R, Sortand 18 R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 N, Blishøne 4 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 50 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 5 R, Ringdue 33 NV, Sanglærke 8 SY, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 9 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 3 R, Jernspurv 4 NV, Jernspurv 5 TF, Rødhals 5 R, Solsort 5 R, Sjagger 17 TF, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 2 TF, Misteldrossel 2 NV, Gransanger 3 R, Fuglekonge 7 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Musvit 3 TF, Husskade 1 R, Råge 1 OF, Sortkrage 1 R, Stær 30 TF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1030 NV, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Grønsisken 16 NV, Tornirisk 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 TF, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 NV. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Knopsvane 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Svaleklire 1 OF, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 8 SY, Jernspurv 2 R, Solsort 3 R, Vindrossel 70 R, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 6 R, Halemejse 3 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 4 R, Ravn 2 R, Stær 3 SY, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 7 R, Grønsisken 1 R, Gulspurv 1 SY. Lars Tom-Petersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 13 FU, Gravand 13 R, Pibeand 37 FU, Knarand 4 FU, Krikand 87 FU, Gråand 19 R, Spidsand 4 FU, Skeand 13 FU, Spurvehøg 1 OF, Strandskade 2 R, Vibe 43 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 46 R, Sølvmåge 18 R, Sanglærke 2 OF, Sanglærke 3 SY, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Allike 14 FU, Gråkrage 3 FU T, Stær 112 FU. Leif Kristensen
Espe: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Annelise Skov
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Fjeldvåge 1 FU. Per Rasmussen
Revninge: Rød Glente 1 OF. Søren Louis Rasmussen
Bjørnens Krat v/Bøgebjerg Strand: Fiskehejre 1 FU, Grågås 1 R, Spurvehøg 2 N, Ringdue 1 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 21 FU, Solsort 7 FU, Sangdrossel 3 FU, Gransanger 10 FU, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 4 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 F R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Knopsvane 3 R, Pibeand 10 V, Krikand 20 V, Ederfugl 20 R, Sortand 13 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 10 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 5 R, Hjejle 2 N, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 5 T, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 N, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 12 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R , Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 13 N, Gransanger 1 FU, Allike 20 TF, Gråkrage 4 R, Stillits 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Spurvehøg 4 R, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 6 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 33 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 8 FU, Fuglekonge 23 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 4 R, Musvit 6 FU, Korttået Træløber 1 FU, Grønirisk 4 R, Stillits 2 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand/Tornen: Gravand 6 R, Spidsand 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Storspove 15 FU, Svartbag 2 R. Niels Bomholt Jensen
Horseklint: Knopsvane 2 R, Grågås 9 NV, Pibeand 2 R, Krikand 2 N, Ederfugl 30 R, Sortand 40 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 12 R, Fjeldvåge 1 N, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 10 N, Svaleklire 1 N, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Splitterne 6 OF, Sanglærke 12 N, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 13 T, Husrødstjert 1 F FU, Sangdrossel 12 T, Misteldrossel 10 N, Allike 30 TF, Stær 200 N, Bogfinke 1800 N, Kvækerfinke 400 N, Grønirisk 50 N, Stillits 3 N, Grønsisken 110 N, Lille Korsnæb 6 NV, Lille Korsnæb 7 TF, Gulspurv 1 T. Niels Bomholt Jensen
Mose syd for Nordskov: Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 YF BR, Grønbenet Rørhøne 1 R, Gærdesmutte 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vågebakken (F.H.): Grågås 30 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 7 R, Stormmåge 50 FU, Sildemåge 2 FU, Sjagger 3 R, Husskade 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nyborg Slot
: Gråstrubet Lappedykker 2 R. Peter Pelle Clausen
Skaboeshuse: Rørhøg 1 F FU, Splitterne 5 N, Ringdue 850 N, Husrødstjert 1 FU, Fuglekonge 16 FU, Stær 400 N, Bogfinke 1800 N, Grønsisken 160 N, Kernebider 2 N, Rørspurv 21 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 1 R, Gravand 10 R, Krikand 8 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 OF, Rødben 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 8 R. Thomas Varto Nielsen
Slipshavn Skov: Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Fasan 1 R, Huldue 1 SY, Huldue 2 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 3 SY, Rødhals 2 R, Sangdrossel 4 SY, Sangdrossel 2 R, Gransanger 3 SY, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 4 R, Blåmejse 1 SY, Spætmejse 4 R, Skovskade 2 R. Thomas Varto Nielsen
Hersnap: Kernebider 1 F FU. Vivian Risør Neidel
Viby: Rørhøg 2 FU. Vivian Risør Neidel
Helnæs By: Rørhøg 1 M OF. Tom Giersing
Helnæs, Klinteskov: Havørn 1 AD OF, Ravn 2 R. Tom Giersing


               Bjergvipstjert Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 6. april 2015. 2. Påskedag                           Solopgang: 06:38  Solnedgang: 20:04

Kogtved, matrikelobs: Trane 10 NØ
Svendborgsund ved Iholm: Toppet Skallesluger 6 FU Hættemåge 1500 R
Thurø Rev: Pibeand 12 R, Mørkbuget knortegås 10 R, Vibe 3 R (2+1 territoriehævdende og krage afvisende), Rødben 1 R, Engpiber 10 R, Rørspurv 2 R. Jan Stener Jørgensen
Østerskov, Thurø: Gransanger 3 R, Rørhøg 1 F AD (lavt OF mod NV), (ingen Grønspætte hørt eller set). Jan Stener Jørgensen
Humlebanke, Tranekær: Grøn frø 4 JUV. Claus Dalskov
Lillemøllen (Nyborg): Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lindholm, Nyborg: Havterne 2 FU (Ankomst Fyn), Sangsvane 1 R, Strandskade 4 R. Lars Riber
Espe, matriklen: Grågås 2, Gråand 2, Blishøne 2, Musvåge 2, Rød Glente 1, Hvid Vipstjert 2, Sangdrossel 2, Stillits 2, Gulspurv 2, Sumpmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 4, Spætmejse 2, Rødhals 1, Skovspurv 10, Ringdue 4, Tyrkerdue 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Thurø By m.m.: Havørn 1 JUV OF, Tornirisk 1 SY. Arne Bruun
Hjelmshoved: Rørhøg 1 FU. Arne Bruun
Hjortø: Bramgås 500 R, Hjejle 200 R. Arne Bruun
Ny Gesinge: Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 1 R, Dværgfalk 1 NØ, Storspove 4 N, Splitterne 1 S, Husrødstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Odden: Bramgås 300 R. Arne Bruun
Vornæs Skov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Keldsnor: Lille Skallesluger 4 R, Havørn 1 AD OF, Trane 10 N. Henrik Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Blisgås 75 N, Bramgås 600 OF, Havørn 3 , Hjejle 275 OF. Gregers Johannesen
Strynø: Grågås 25 R, Bramgås 50 R, Knortegås 25 R, Spidsand 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 50 FU, Splitterne 2 R, Gærdesmutte 2 FU, Jernspurv 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Stær 10 R, Grønirisk 4 FU, Stillits 4 FU. Stig Rubæk
Dejrø: Bramgås 1000 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 R. Lars Tom-Petersen
Urehoved: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 26 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 21 R, Knarand 1 M R, Spidsand 8 R, Skeand 2 M R, Ederfugl 80 R, Toppet Skallesluger 48 R, Gransanger 2 SY, Sortkrage 4 R, Gråkrage 5 R. Lars Tom-Petersen  
Vejsnæs Nakke: Rødstrubet Lom 1 Ø, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 2 OF, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 1 OF, Bramgås 115 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 OF, Gravand 4 OF, Gråand 2 R, Ederfugl 175 Ø, Havlit 10 R, Sortand 31 Ø, Toppet Skallesluger 16 R, Toppet Skallesluger 7 Ø, Dværgfalk 1 N, Fasan 2 R, Blishøne 2 YF BR, Trane 1 N, Stor Præstekrave 2 TH, Hættemåge 50 N, Stormmåge 41 N, Sølvmåge 35 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 FU, Ringdue 20 R, Sanglærke 12 SY, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 4 N, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 OF, Rødhals 2 R, Solsort 5 R, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 2 R, Musvit 3 SY, Husskade 2 YF B, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 3 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 2 R, Stillits 3 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 SY, Bomlærke 4 SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 2 R, Strandskade 2 R, Bomlærke 3 SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup Klint: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 5 R, Sortstrubet Lom 8 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Ederfugl 300 R, Havlit 12 R, Sortand 10 SØ, Toppet Skallesluger 18 R, Bomlærke 2 SY. Lars Tom-Petersen
Ulbølle: Rød Glente 1 OF, Gransanger 5 SY, Kernebider 1 M SY. Michael Bjerregaard  
Arreskov Sø: Skeand 7 R, Spurvehøg 1 YF. Leif Kristensen
Faaborg: Munk 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Skægmejse 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Flintholm Hestehave: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 1 R, Grågås 49 R, Gravand 4 R, Troldand 2 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 11 YF B, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sangdrossel 5 R, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 5 SY,  Topmejse 1 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 R, Træløber 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 FU, Gråkrage 3 R, Stær 1 SY, Skovspurv 2 R, Bogfinke 11 SY, Kvækerfinke 2 R, Stillits 2 FU, Grønsisken 1 R, Dompap 4 R, Gulspurv 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Gærup Skov: Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 4 R, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Kræmmerhaven: Hvid Vipstjert 1 N, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 1 R, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 4 FU, Topmejse 2 SY, Sortmejse 4 SY, Blåmejse 2 R, Bogfinke 2 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Store Øresø: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gravand 2 R, Troldand 7 R, Blishøne 5 R, Stor Flagspætte 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Bomholt Jensen
Gudbjerg: Kernebider 5 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nyløkke: Skarv 4 FU, Grågås 4 YF TH, Gravand 2 FU, Gråand 21 YF TH, Troldand 12 FU, Fasan 6 YF SY, Blishøne 7 YF TH, Sangdrossel 2 YF SY, Sortmejse 3 YF SY, Blåmejse 1 YF SY, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 YF SY, Gråkrage 1 YF BR, Ravn 2 YF FU, Gulspurv 2 YF SY. Vagn Højkjær Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Kildemose, Ryslinge: Rød Glente 1 OF, Mudderklire 1 FU. Karl Top
Ravnholt: Havørn 2 R, Musvåge 4 OF. Karl Top
Ryslinge: Rødhals 3 R, Stær 50 OF, Stillits 2 R, Dompap 2 R. Palle Nielsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Ellinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 8 R, Knopsvane 4 R, Grågås 75 R, Gravand 4 R, Knarand 2 R, Krikand 1 R, Gråand 5 R, Troldand 30 R, Hvinand 13 R, Stor Skallesluger 21 R, Musvåge 3 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 15 R, Strandskade 7 R, Lille Præstekrave 2 R , Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 10 R, Svartbag 4 R, Engpiber 3 R, Allike 7 R, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Hestehave v/Rønninge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Fjordmarken: Rørhøg 4. Keld Skytte Petersen
Kogsbølle: Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Lillemølle (Ørbæk Å): Grønspætte 1 R. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F N. Henrik Knudsen 
Hesbjerg Skov: Gråand 2 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 5 R, Svaleklire 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 R, Rødhals 3 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 3 SY, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 12 R, Kvækerfinke 1 R, Gulspurv 3 R. Evald Mehlsen 
Odense: Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 4 FU, Gærdesmutte 4 SY, Gransanger 2 SY. Torben Skytte Hvass
Elmelund: Bjergirisk 60 R N. Evald Mehlsen
Billeshave: Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Stær 17 FU, Stillits 5 R. Erik Busk
Røjle Klint: Sumpmejse 3 R. Erik Busk
Hagenskov Slotsmølle: Havørn 1 JUV R, Duehøg 1 R. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Rørhøg 1 M OF. Per Damsgaard-Sørensen
Flyvesandet: Fasan 1 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 3 SY. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Blisgås 12R, Havørn 1 AD FU, Musvåge 2 OF, Strandskade 2 R, Klyde 74 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 1 R, Gransanger 8 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 8 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 OF, Rørspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen:  Klyde 90 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 36 R, Bramgås 2000 R, Gravand 1 R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Ederfugl 7 R, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 IMM OF, Blishøne 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 1 FU, Storspove 4 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 55 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 OF, Sanglærke 5 SY, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Sangdrossel 1 SY, Råge 4 OF, Gråkrage 6 FU, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Ravn 1 R. Jens Bækkelund


            Havørn AD Sandholt Foto: Leif Kristensen

Søndag den 5. april 2015. 1. Påskedag                           Solopgang: 06:40  Solnedgang: 20:02

Tryggelev Nor (17:15): Digesvale 1 FU (Ankomst i år) , Småspove 1, Hedelærke 1, Fiskeørn 2, Rød Glente 1, Trane 1, Spurvehøg 25, Rørhøg 3. Esben Eriksen
Broholm
(08:00): Sangdrossel 2 FU, Skarv 1 R, Troldand 16 FU, Gråand 8 FU, Grønbenet rørhøne 2 FU, Blishøne 8 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Grågås 2 FU, Knopsvane 2 FU, Ringdue 6 FU, Allike 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Lindved Frugtplantage (11:37): Bjergvipstjert 2 R. Lars Andersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Egense, Svendborg: Blå Kærhøg 1 M N. Niels Andersen
Egsmade: Grågås 21 R, Krikand 4 R, Blishøne 6 R, Vibe 6 YF AA. Arne Bruun
Maegård Odde: Gravand 1 R, Knarand 1 M R, Krikand 6 R, Gråand 6 R, Vibe 1 R. Arne Bruun
Dyrehaven (Skårup): Ravn 2 R. Arne Bruun
Klingstrup Skov: Rød Glente 1 OF, Fiskeørn 1 NØ. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 1 SY. Carsten Skou
Troense: Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 SY. Carsten Skou
Bagenkop Havn: Hybrid sp. 1 3K R. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Havørn 2 AD OF,
Gråmåge 1 2K R. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn:
Gråmåge 1 2K R. Henrik Knudsen
Fakkebjerg: Bramgås 600 OF, Rød Glente 1 N, Havørn 3 N, Rørhøg 1 N, Blå Kærhøg 1 N, Spurvehøg 16 N, Musvåge 8 N, Fjeldvåge 1 N, Fiskeørn 2 N, Dværgfalk 2 N. Gregers Johannesen
Magleby Nor: Hjejle 300 R. Jacob Sterup 
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Gravand 4 R, Havørn 1 4K OF, Strandskade 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen 
Longelse Bondegårdsskov: Musvåge 3 OF, Huldue 2 R, Natugle 1 R, Grønspætte 1 M FU, Stor Flagspætte 5 TH, Sangdrossel 7 SY, Sumpmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Kernebider 12 FU. Freya Mørup-Petersen
Longelse Bondegårdsskov: Grønspætte 1 M SY, Stor Flagspætte 6 YF, Kernebider 10 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Bramgås 1250 FU, Knarand 11 R, Bjergand 185 R. Jacob Sterup
Rudkøbing Vejle: Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Knarand 11, Skeand 20 . Jacob Sterup
Steensgård Gods (Lohals): Rørhøg 1 T. Helle Regitze Boesen
Vestervænge (Lohals): Mosehornugle 1 OF. Helle Regitze Boesen
Vitsø: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 52 R, Knopsvane 2 R, Grågås 92 R, Gravand 12 R, Pibeand 30 R, Krikand 50 R, Gråand 25 R, Skeand 2 M R, Taffeland 16 R, Troldand 600 R, Hvinand 35 R, Lille Skallesluger 1 F R, Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 30 R, Strandskade 6 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 14 R, Sortklire 1 VDR R, Rødben 2 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 18 R, Splitterne 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gransanger 1 SY, Sortkrage 2 R, Ravn 1 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 160 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Ederfugl 30 R, Havlit 12 R, Toppet Skallesluger 6 R. Lars Tom-Petersen
Haven v/Søby (Ærø): Troldand 3 R, Spurvehøg 1 NØ, Grønbenet Rørhøne 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Kvækerfinke 1 R. Lars Tom-Petersen
Næbbet v/Skjoldnæs: Toppet Lappedykker 75 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Skarv 8 R, Grågås 10 R, Gråand  8 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 TH, Dobbeltbekkasin 3 R, Rørspurv 6 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 60 N, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 N, Grågås 2 OF, Canadagås 1 NØ, Bramgås 220 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 N, Krikand 2 R, Gråand 1 R, Ederfugl 60 R, Havlit 2 R, Sortand 26 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 7 R, Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 590 N, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 6 R, Splitterne 1 N, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 2 R, Sanglærke 10 SY, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 3 R, Solsort 9 R, Sjagger 13 NV, Sangdrossel 3 R, Gransanger 2 SY, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 20 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 3 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 R. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Stor Flagspætte 2 TH, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Vindrossel 3 R, Gransanger 1 SY. Lars Tom-Petersen
Østerskov (Årup): Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Øster Åby: Spurvehøg 1 M YF K, Huldue 1 YF SY, Grønspætte 1 TH, Træløber 1 YF SY. Arne Bruun 
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 17 R, Gravand 1 R, Gråand 2 FU, Taffeland 4 R, Troldand 10 T, Havørn 3 FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 9 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gråkrage 5 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Bramgås 35 NØ. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 160 Ø, Bjergand 170 R. Michael L.J. Glentedal
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Kokskov v/Boltinggård: Ravn 2 YF BR. Per Rasmussen
Lydinge Mølle: Havørn 2 3K+ OF. Per Rasmussen
Tykhave: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Heden: Rød Glente 1 FU. Michael L.J. Glentedal
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Bramgås 35 R, Bramgås 600 R T, Rørhøg 2 OF, Klyde 6 R. Finn Just Christensen 
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 SY, Knopsvane 2 FU, Grågås 70 R, Knarand 3 R, Krikand 7 R, Gråand 9 R, Taffeland 3 FU, Troldand 6 R, Rørhøg 2 YF TH, Musvåge 1 R,  Fasan 1 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 11 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 2 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 SY, Husskade 2 FU, Sortkrage 1 R, Stær 4 OF, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Finn Just Christensen
Skaboeshuse: Spurvehøg 1 N, Musvåge 2 N, Fiskeørn 1 NØ, Huldue 6 N, Ringdue 2000 NØ, Grønspætte 1 FU, Topmejse 1 FU, Bogfinke 600 N. Kurt Kaack Hansen
Bovense: Havørn 1 NØ. Lars Hansen
Elmelund: Duehøg 1 OF, Grønspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Hvinand 180 R. Stinne Aastrup
Hjærup: Stor Tornskade 1 R. Villy-Erik Schødts
Middelfart: Fiskeørn 1 N. Anders Kristian Bærholm Frikke 
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 FU. Erik Busk
Åløkkeskoven: Spætmejse 6 SY, Korttået Træløber 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R, Gransanger 1 SY. Jens Bækkelund


               Skarv Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 4. april 2015                                                 Solopgang: 06:43  Solnedgang: 20:00

Kogtved, matriklen: Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY
Ollerup, Åmosen: Rørhøg 1 R (Ankomst i Åmosen) . Peder Skou  [Apollo Books]
Gulstav Østerskov (08:09):
Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Torbjørn Eriksen
Keldsnor: Havørn 7 R. (Da vi ved middagstid i dag kom op på Bruns Banke, så vi 3 unge havørne kredse over kysten ved Kelds Nor. Da vi havde sat teleskoperne op var der 4, så 5 og senere 7 i luften samtidigt, hvoraf den ene ad. nogle af de unge fugle sloges, inden de efterhånden fløj mod nord og vest. Den gamle fugl blev over området lidt efter. Da vi kom hjem, kredsede 2 gamle havørne over Piledybet i ca. 10 min, inden de fløj hver til sit mod nord og syd. Er der et nyt par havørne ved at etablere sig på det sydlige Langeland?).Freya og Henrik Mørup-Petersen
Hou Nordstrand (6:00 - ?): Stor tornskade 1 R, Grønspætte 1 R (ellers tamt træk melder "vor mand" på stedet ;-))Rød glente 1 N, Vandrefalk 1 N, Rørhøg 2 N, Høg sp. 15 N, Musvåge 12 N. Erik Danielsen
Hesselagergård (08:00-08:30): Tårnfalk 2 R (så er parret tilbage ved deres gamle reddehul), Musvåge 1 R, Stær 6 FU, Stor skallesluger 2 FU (et par), Troldand 2 FU, Knopsvane 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Bogfinke 6 FU, Skarv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Skovsbo v/Svendborg
: Halemejse 2 YF B , Blåmejse 1 YF B, Skovspurv 16 R, Grønirisk 2 YF B. Carsten Skou
Thurø Rev
: Fiskehejre 6 FU, Knarand 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 YF TH, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 2 R, Kvækerfinke 9 R. Arne Bruun
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 3 T, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv 76 Ø, Skarv 210 SV, Fiskehejre 1 SV, Blisgås 1 T, Grågås 8 T, Bramgås 139 T, Knortegås 65 V, Ederfugl 3150 T, Sortand 210 T, Fløjlsand 7 T, Toppet Skallesluger 24 V, Toppet Skallesluger 62 Ø, Hættemåge 332 T, Lomvie/Alk 1 Ø, Sanglærke 8 T, Engpiber 39 T, Bjergvipstjert 1 NØ, Hvid Vipstjert 16 T, Jernspurv 2 T, Husskade 3 N, Allike 5 T, Råge 10 T, Gråkrage 1 T, Stær 9 T, Bogfinke 9 T, Grønirisk 11 T, Tornirisk 15 T, Rørspurv 34 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Havørn 10 , Havørn 3 , Spurvehøg 6 N, Musvåge 13 N, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 1 N. Ole Goldschmidt
Gulstav
: Havørn 4 OF, Musvåge 2 OF, Gransanger 1 SY, Ravn 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose
: Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Rødben 2 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Vandrikse 5 SY, Gransanger 3 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Ravn 2 YF BR. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Havørn 7 OF. Henrik Mørup-Petersen
Herslev
: Trane 1 2K FU. Jacob Sterup
Klæsø Nor
: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Grågås 4 R, Gravand 4 R, Gråand 4 R, Troldand 1400 R, Rørhøg 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørdrum 2 SY, Bramgås 1200 OF, Havørn 5 OF, Fjeldvåge 1 OF, Dværgfalk 2 NØ, Skægmejse 4 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Skægmejse 1 R. Leif Bisschop-Larsen 
Nørreballe Nor
: Bramgås 675 R, Knarand 8 R, Klyde 14 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY , Bramgås 200 R, Havørn 3 OF, Klyde 8 R. Leif Bisschop-Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Toppet Lappedykker 75 R, Havørn 2 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 AD OF. Gregers Johannesen
Skovsgård
: Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Pibeand 45 R, Knarand 2 R, Krikand 110 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 65 R, Trane 1 2K R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 7 R. Ole Goldschmidt
Steensgård Gods (Lohals)
: Musvåge 2 OF, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 30 R, Ringdue 400 R, Bogfinke 400 T. Helle Regitze Boesen
Bræmlevænge: Gråstrubet Lappedykker 5 R. Helle Regitze Boesen 
Stoense Udflyttere
: Hvid Vipstjert 2 OF, Rødhals 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 SY, Fuglekonge 6 FU, Halemejse 2 FU, Sortmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 300 T, LilleGråsisken 2 R, Gulspurv 2 R. Helle Regitze Boesen
Drejet (Ærø)
: Toppet Lappedykker 83 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 21 R, Havlit 1 R, Toppet Skallesluger 18 R, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor
: Grågås 18 R, Gråand 4 R, Blishøne 2 R, Vibe 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 20 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Stillits 1 SY. Lars Tom-Petersen
Lille Rise
: Musvåge 1 NØ. Lars Tom-Petersen
Stokkeby Nor
: Fiskehejre 1 R, Grågås 46 R, Gravand 14 R, Gråand 7 R, Blishøne 3 R, Vibe 14 R, Gransanger 1 SY. Lars Tom-Petersen
Urehoved
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 10 R, Krikand 20 R, Troldand 700 R, Bjergand 12 R, Strandskade 18 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke
: Sortstrubet Lom 2 OF, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 Ø, Skarv 6 OF, Gråand 2 R, Ederfugl 60 Ø, Ederfugl 30 R, Havlit 4 R, Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Toppet Skallesluger 10 Ø, Spurvehøg 1 NV, Dværgmåge 1 FU T, Sortkrage 2 R, Tornirisk 4 R. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing
: Bramgås 1200 OF. Lars Tom-Petersen
Sortemosen (Sydfyn)
: Havørn 1 IMM R. Hans Rytter 
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 292 R, Skarv 25 OF, Knopsvane 3 R, Grågås 6 T, Grågås 4 FU, Gravand 32 FU, Pibeand 14 R, Knarand 12 R, Skeand 2 FU, Troldand 26 R, Hvinand 35 R, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 R, Fasan 15 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 4 R, Vibe 12 R, Sølvmåge 91 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Sjagger 1 R, Sangdrossel 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Allike 8 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 5 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Fiskerup Skov: Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 2 R, Topmejse 3 R, Sortmejse 4 R, Blåmejse 3 R, Musvit 10 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 3 SY, Skovskade 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 20 R, Dompap 1 R, Gulspurv 10 R. Evald Mehlsen 
Vester Hæsinge
: Natugle 1 SY. Leif Kristensen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Lille Lappedykker 1 VDR R, Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 AD R, Grågås 20 FU, Gravand 1 M R, Pibeand 8 R, Krikand 24 FU, Gråand 8 R, Spidsand 2 R, Troldand 7 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5 R, Sølvmåge 1 AD R, Solsort 1 R. Jacob Sterup
Møsteskov/Hanneslund: Skarv 25 V, Stor Flagspætte 2 SY, Vindrossel 5 N,
Ravn 78 R. Jacob Sterup
Lyndelse: Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Faaborg: Munk 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Espe: Stormmåge 2 OF, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Jernspurv 2 R, Solsort 4 R, Gransanger 5 SY, Topmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY, Allike 2 R, Råge 4 OF, Gråspurv 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 SY, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 1 FU NØ. Evald Mehlsen 
Lindkær v/Ravnholt: Trane 1 R. Arne Bruun
Strandskoven v/Kongshøj: Grønspætte 2 SY. Michael Højgård Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Klyde 6 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning
: Sorthalset Lappedykker 3 R, Bramgås 1400 R, Gransanger 2 SY, Rørspurv 2 R. Kresten Madsen
Langø Hoved: Skarv 20 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Gråand 2 OF, Ederfugl 130 R, Havørn 2 OF, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 3 FU, Almindelig Ryle 49 R, Hættemåge 7 FU, Sølvmåge 20 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 5 R T, Solsort 3 R, Musvit 4 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 4 SY. Anders Nielsen
Blommenslyst: Musvåge 1 OF, Fasan 1 M DØD. Jens Gregersen
Dræby Fed: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Kerteminde: Jernspurv 1 SY. Jens Gregersen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Knopsvane 35 FU. Jens Gregersen
Åsum: Gråand 2 DØD, Musvåge 1 OF. Jens Gregersen   
Hagenskov Slotsmølle: Gravand 2 R, Sortmejse 1 SY. Thomas Kampmann
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Skovhornugle 1 FU. Jens Friis-Walsted
Neverkær: Isfugl 2 R. Jens Friis-Walsted
Helnæs By: Gransanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 R, Gravand 25 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 6 R, Rødben 1 FU, Stær 16 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ålebæk: Vandrikse 1 SY, Dobbeltbekkasin 1 SY. Jens Bækkelund


              Musvåge

Langfredag den 3. april 2015                                          Solopgang: 06:45  Solnedgang: 19:58

Sdr. Vornæs: Blå kærhøg 1 (Brunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Dovns Klint: Bramgås 230 SV, Ederfugl 2220 T, Sortand 200 T, Dværgfalk 1 S. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 SY,Lille Skallesluger 10 R, Havørn 2. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Blisgås 75 N, Bramgås 475 R, Bjergand 220 R Klyde 28 R. Gregers Johannesen
Nakkebølle Fjord: Skægmejse 2 FU. Finn Just Christensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 FU. Finn Just Christensen 
Brændegård Sø: Havørn 3 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 OF. Lars Tvetene Ernst
Bøjden Nor: Bjergand 186 FU. Finn Just Christensen
Sibirien: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Krikand 215 R, Skeand 12 R, Havørn 1 JUV R, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 AD FU. Hans Rytter 
Tykhave: Rød Glente 2 TH. Per Rasmussen
Hestehave v/Sønder Nærå: Skovsneppe 1 TH. Per Rasmussen
Kalvehave v/Rolsted: Duehøg 2 TH. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Bispeenge: Skægmejse 3 R. Ella Mikkelsen
Kølstrup: Blå Kærhøg 1 F OF. Steen Lauritsen


             Poul Brugs Rasmussen

Skærtorsdag den 2. april 2015                                          Solopgang: 06:48  Solnedgang: 19:56

Nørreskov Taasinge: Grønspætte 1 R. Morten Kristiansen
Broholm
(10:00): Vibe 20 R, Hvid vipstjert 2 FU, Stær 5 OF, Solsort 4 FU, Tårnfalk 1 R, Måger (Hætte, Sølv, Storm) 300 FU, Ringdue 20 FU, Allike 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær: Fiskehejre 2 FU, Trane 1 FU, Rådyr 6 FU. Lars Riber
Espe, matriklen: Musvåge 3, Grågås 1, Husskade 1, Gråkrage 2, Allike 6, Råge 15, Ringdue 4, Spætmejse 3 , Hvid Vipstjert 2, Solsort 2, Sangdrossel 1, Gråsisken 4, Musvit 2, Skovspurv 10, Rødhals 1, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Dillemose: Trane 2 OF. Søren Pedersen
Indslev: Havørn 1 OF. Søren Pedersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Siø: Grågås 100 R, Bramgås 500 R, Fasan 1 R. Erik Busk
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 5 T, Skarv 155 T, Grågås 6 T, Bramgås 1493 NØ, Bjergand 6 T, Ederfugl 7000 T, Sortand 635 T, Fløjlsand 1 T, Toppet Skallesluger 11 T, Stor Skallesluger 2 T, Havørn 1 2K+ S, Musvåge 9 T, Dværgfalk 1 F NØ, Almindelig Ryle 1 T, Hættemåge 130 T, Splitterne 12 T, Huldue 1 T, Ringdue 27 T, Sanglærke 6 T, Engpiber 17 T, Skærpiber 1 T, Hvid Vipstjert 7 T, Stær 37 T, Grønsisken 6 T, Tornirisk 18 T, Rørspurv 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Bramgås 40 NØ, Bramgås 2500 R, Rørhøg 1 M AD R, Dværgfalk 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Klyde 30 R. Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing Vejle: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 16 R, Bramgås 300 NØ, Gravand 6 R, Pibeand 180 R, Knarand 4 R, Krikand 290 R, Gråand 52 R, Spidsand 8 R, Skeand 12 R, Spurvehøg 2 NØ, Musvåge 3 NØ, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 80 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 230 R, Stormmåge 170 R, Sølvmåge 40 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Syltemade Å: Rørspurv 1 SY. Carsten Skou
Nakkebølle Fjord: Skarv 1 FU, Knopsvane 5 R, Toppet Skallesluger 10 R, Blishøne 96 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 28 R, Skarv 28 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Pibeand 4 R, Knarand 11 R, Krikand 27 R, Taffeland 25 R, Troldand 153 R, Hvinand 158 FU, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 12 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Blishøne 58 FU, Vibe 1 OF, Hættemåge 2 R, Stormmåge 20 FU, Huldue 2 OF, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 2 R, Jernspurv 1 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 3 OF, Husskade 4 R, Gråkrage 2 R, Stær 6 OF, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 1300 R, Lille Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 30 R, Huldue 6 OF, Rørspurv 1 SY. Carsten Skou
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Ringdue 10 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 2 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 SY, Dompap 2 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 180 R, Knopsvane 3 , Grågås 14 R, Gravand 31 FU, Pibeand 7 R, Krikand 6 R, Gråand 8 R, Troldand 55 R, Hvinand 22 FU, Havørn 2 , Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 6 OF, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Strandskade 3 OF, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 5 , Sølvmåge 36 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Musvit 1 OF, Allike 4 OF, Gråkrage 2 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg: Munk 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Lunget (Ørbæk): Isfugl 1 FU. Michael Højgård Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Stormmåge 7 OF, Sølvmåge 1 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 9 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 4 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 8 R, Spætmejse 4 R, Træløber 2 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Allike 5 OF, Råge 12 YF, Gråkrage 5 R, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 3 R, Grønirisk 5 R, Kernebider 4 R. Evald Mehlsen
Kerteminde: Bjergvipstjert 1 OF. Bo K. Stephensen
Kølstrup: Agerhøne 2 R. Steen Lauritsen
Hagenskov Slotsmølle: Hvid Vipstjert 1 R. Thomas Kampmann
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Toppet Lappedykker 23 R, Havlit 2 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R. Per Damsgaard-Sørensen
Mariendal-kysten: Rørhøg 1 M FU, Sanglærke 4 SY. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Sule 2 4K V, Bjergvipstjert 3 V. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2230 FU. Jens Bækkelund


               Grønsisken

Onsdag den 1. april 2015                                          Solopgang: 06:51  Solnedgang: 19:54

Ollerup, Åmosen: Havørn 1 AD OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Siø
(11:00): Mørkbuget knortegås 50 R, Bramgås 500 R. Jan Stener Jørgensen
Frellesvig (11:15): Rørhøg 1 F AD OF. Jan Stener Jørgensen
Tranekær (11:30): Havørn 1 AD. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev By (12:30): Rød Glente 1 Ad OF. Jan Stener Jørgensen 
Herslev (16:30): Trane 1 JUV R. Jan Stener Jørgensen
  
Lundeborg, Ny Camping
: Stær 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 2, Grågås 2, Sangdrossel 1, Solsort 4, Blishøne 2, Allike 4, Gråkrage 2, Hættemåge 75. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Faaborg (08:00-12:00): Rødhals 1 FU, Munk 2 FU, Stær 10 T Kvækerfinke 1 FOU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:DOF-FYN:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Lappedykker 13 FU. Carsten Skou
Lundby (Tåsinge): Dværgfalk 1 F NØ. Esben Eriksen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 31 R, Vibe 5 R, Hvid Vipstjert 27 FU. Arne Bruun
Skålholm ved Svelmø: Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 3 R, Rødben 6 R, Engpiber 3 SY, Tornirisk 1 SY. Torben Nielsen
Sollerup: Musvåge 7 R. Leif Kristensen
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Grågås 2 FU, Gråand 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 120 FU, Sølvmåge 5 R. Jacob Sterup
Pugesø, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Gråand 1 M R, Blishøne 5 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R. Jacob Sterup
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 3 R. Jacob Sterup
Sanderum: Sildemåge 1 R. Finn Just Christensen 
Broby Sø: Skeand 2 R, Rørhøg 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sangdrossel 4 SY. Finn Just Christensen
Broløkke Strand: Rørhøg 1 R. Bo K. Stephensen

Hagenskov: Huldue 1 SY. Thomas Kampmann
Gelsted: Musvåge 1 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 10 R, Hvid Vipstjert 2 R, Råge 35 R. Thomas Varto Nielsen
Nørre Aaby: Hættemåge 3 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 15 FU. Thomas Varto Nielsen
Søndergårde Skov: Gråand 6 R. Thomas Varto Nielsen
Render: Gransanger 1 R, Ravn 2 R. Thomas Varto Nielsen
Vejruplund v/Marslev: Hættemåge 400 R. Thomas Varto Nielsen
Ørsbjerg Skov: Knopsvane 2 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 120 R, Vindrossel 32 R. Thomas Varto Nielsen
Krengerup Gods: Gråstrubet Lappedykker 6 YF B. Uffe Gjøl Sørensen
Gyldensteen Gods: Blisgås 1 R, Grågås 171 R. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 12 FU, Blisgås 6 R, Grågås 22 R, Bramgås 2200 R, Gravand 8 R, Pibeand 42 FU, Krikand 14 FU, Troldand 70 FU, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 232 R, Klyde 36 R, Hættemåge 95 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 55 R, Råge 25 FU, Gråkrage 35 R. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Engsøen: Bjergvipstjert 1 FU . Kai Nissen 
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 45 R, Toppet Skallesluger 12 R, Vandrefalk 1 FU. Ejnar Korsgaard
Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU. Ejnar Korsgaard
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 20 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 R, Storspove 15 OF, Husskade 1 FU. Ejnar Korsgaard
Strandenge v/Jersore: Gravand 4 FU, Storspove 8 FU. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Langø: Bjergvipstjert 1 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 maj 2015
This page is part af: Http://www.Snatur.dk