Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 13. - 17. ( 1. april - 30. april 2016).                     Sidst opdateret 04 maj 2016 19:01:54 

 

 

 

           Rødhalset gæs

 Lørdag den 30. april 2016                                             Solopgang: 05:39 Solnedgang: 20:52

Kogtved, matriklen: Gøg 1 SY (07:15 -? Ankomst på Fyn)
Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 90 Ø, Dværgmåge 20 Ø
Egsmade: Vibe 1 R. Susanne og Finn Skov
Bjørnemose: Rørhøg 2 R (Et par). Susanne og Finn Skov
Gudme: Vendehals 1 R. Rasa Ohmann
Lundeborg, Caroline Amalievej: Digesvale 80 R (Så er digesvalerne tilbage i Grusgraven på Caroline Amalievej i Lundeborg, hvor de er i fuld gang med at etablere en ny koloni. Foreløbig, vil jeg tro, der er omkring 40 par og flere kan komme til.). Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Dværgmåge 28 FU, Mursejler 3 FU (Ankomst på Fyn). Erik Ehmsen
Dyreborg Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 R Jacob Sterup
Bøjden Nor (14:47):
Rødhalset Gås 3 R (3 stk mellem bramgæs ses fra grusvejen ned til fugletårnet). Niels Bomholt
Bøjden Nor: Bramgås 1100 FU T,
Rødhalset Gås 3 FU T
Bøjden Nor (10:00-?): Dværgmåge 4 R. Leif Kristensen
Lindholm v/Allested (11:37): Skovsanger 1 R (Ankomst på Fyn). Per Rasmussen
Skov v/Lindved Å, Lindved (12:40): Broget Fluesnapper 1 R. Lars Andersen

          Vendehals Foto © Rasa Ohmann

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Bramgås 475 Ø. Niels Andersen
Bjørnemosegård: Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Grønspætte 1 R. Susanne Rørdam Skov
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 2 R, Grågås 10 YF UF, Bramgås 30 R NØ, Bramgås 130 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 306 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hvidklire 2 R, Engpiber 1 YF SY. Arne Bruun
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 19 Ø, Bramgås 2050 Ø,
Dværgmåge 91 Ø, Fjordterne/Havterne 201 Ø, Dværgterne 3 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Atlingand 2 R. Frank Jensen-Hammer
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 3175 NØ, Nilgås 4 V, Blå Kærhøg 1 M 2K N, Dværgfalk 1 N, Dværgterne 2 R, Mosehornugle 1 T. Esben Eriksen
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 17 R,
Dværgmåge 41 R, Digesvale 200 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Skeand 68 R,
Dværgmåge 115 R, Fjordterne 28 R, Digesvale 1900 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Knarand 16 R, Dværgmåge 7 R, Rovterne 1 AD R, Dværgterne 2 R, Digesvale 400 R, Skægmejse 3 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg: Fiskeørn 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Arreskov Sø: Knarand 14, Havørn 2 AD YF, Havørn 1 IMM R,
Dværgmåge 87, Fjordterne 33 FU, Digesvale 300 FU, Landsvale 1200 FU. Erik Ehmsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU. Helle Suadicani
Fjællebroen: Rød Glente 1 OF. Else Klint  
Bjernekrogen: Dværgmåge 11 SØ. Jacob Sterup
Bjørnø: Bramgås 1000 FU. Jacob Sterup 
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 1 FU, Bramgås 1100 FU,
Rødhalset Gås 3 FU , Gravand 6 R, Krikand 1 FU, Gråand 11 FU, Skeand 3 FU, Troldand 27 FU, Bjergand 11 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Blishøne 3 FU, Blishøne 1 YF, Strandskade 5 FU, Strandskade 1 YF, Klyde 7 FU, Klyde 3 YF, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 88 R, Vibe 4 R, Vibe 4 YF, Vibe 4 PUL FU, Dværgmåge 4 R , Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Splitterne 4 R, Ringdue 4 OF, Ringdue 1 YF, Sanglærke 1 SY, Svale sp. 60 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 R, Solsort 4 FU, Solsort 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Stær 1 OF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1190 FU,
Rødhalset Gås 3 FU, Dværgmåge 23 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor:
Rødhalset Gås 3 R, Dværgmåge 19 R. Jacob Sterup 
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 25 R, Grågås 4 YF, Grågås 7 PUL R, Krikand 15 R, Gråand 9 FU, Troldand 7 R, Havørn 2 AD R, Blishøne 4 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 1 OF, Sanglærke 2 SY, Husskade 2 FU, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Fasan 1 SY, Solsort 2 OF, Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 2 SY, Broget Fluesnapper 1 M R, Ravn 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Dyreborg Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jacob Sterup
Dyreborg Vig: Duehøg 1 DØD. Jacob Sterup
Knold Nor: Dværgmåge 1 2K R, Havterne 43 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Knarand 12 R, Skeand 22 FU, Dværgmåge 13 , Fjordterne 14 FU. Gunnar Jørgensen
Bredland Skov: Rød Glente 1 YF BR. Per Rasmussen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 OF, Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Næsbyhoved-Broby:
Hvid Stork 1 R (I udgået træ. Sikkert en af de to fugle fra Holmstrup lørdag morgen). Hans Peter Grøndal
Skaboeshuse: Vibe 4 YF BR. Kurt Kaack Hansen
Nyborg: Fiskeørn 1 V, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 R, Gulirisk 1 R. Peter Pelle Clausen
Nyborg: Fiskeørn 1 V, Gulirisk 1 SY. Jens-Gert Hansen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Grønspætte 1 R. Kirsten Halkjær Lund 
Holmstrup (09:30):
Hvid Stork 2 OF (Ene stork forsøgte at lande i skaderede. Men opgav og begge trak videre i NØ retning). Kurt Sveistrup
Kerteminde Havn: Husrødstjert 1 SY. Ivan Sejer Beck
Middelfart: Tårnfalk 1 OF. Heidi Quist
Eskør Inddæmning (Hybæk): Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 6 R, Knarand 20 R, Skeand 16 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Skeand 15 R. Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 R, Skeand 12 FU, Havørn 1 OF, Hjejle 450 R, Brushane 31 FU, Tinksmed 21 FU, Mosehornugle 1 FU. Helle Suadicani 
Gyldensteen: Engsøen: Sorthovedet Måge 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Småspove 1 OF. Jens Bækkelund


         Havørn Foto: Finn Skov

 Fredag den 29. april 2016                                             Solopgang: 05:41 Solnedgang: 20:50

Søen, Valdemarsslot: Skeand 2 R (et par), Sorthalset lappedykker 4 R, Krikand 2 R. Finn Skov
Skovballe: Havørn 1 R AD. Finn Skov
Hou Nordstrand (09:23). Gulirisk 1 SY . Erik Danielsen, Niels Bomholt
Ollerup Åmosen: Rød glente 1 OF. Anne-Grete Skou  [Apollo Books]
Karlsmosen: Havørn 1 R 2K. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård: Tornsanger 1 SY. Arne Bruun
Skovsbo v/Svendborg: Ringdrossel 1 FU. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 9 YF BR, Krikand 2 R, Dværgmåge 13 FU, Hættemåge 660 YF BR, Digesvale 1 FU, Landsvale 220 FU. Arne Bruun
Hou Nordstrand (Langeland): Skarv 14 R, Knopsvane 5 R, Grågås 2 OF, Bramgås 1530 NØ, Gravand 1 NØ, Gravand 5 R, Pibeand 1 NV, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Gråand 2 YF BR, Ederfugl 32 R, Sortand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rød Glente 1 2K TF, Rørhøg 1 NV, Blå Kærhøg 1 TF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 4 TF, Fiskeørn 1 NV, Tårnfalk 1 R, Småspove 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 8 R, Ringdue 6 R, Mosehornugle 1 TF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 FU, Skovpiber 10 T, Engpiber 15 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 6 R, Rødstjert 4 R, Ringdrossel 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 1 N, Sangdrossel 35 FU, Misteldrossel 1 TF, Gærdesanger 8 SY, Tornsanger 1 R, Munk 3 M R, Gransanger 3 FU, Løvsanger 3 SY, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 FU, Allike 6 FU, Sortkrage 3 YF, Gråkrage 4 YF BR, Gråspurv 4 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 11 R, Kvækerfinke 1 R, Gulirisk 1 M SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 9 R, Tornirisk 33 R, Dompap 2 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 2 AD YF BR, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Rørhøg 2 AD R. Jacob Sterup
Silkeå vest for gl. jernbane: Grågås 24 AD R, Gravand 6 AD R, Knarand 6 R, Krikand 70 R, Gråand 6 R, Spidsand 2 R, Skeand 7 R, Blishøne 6 R, Vibe 13 YF, Dobbeltbekkasin 4 R, Rødben 2 FU, Tinksmed 2 R, Landsvale 10 FU, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 3 AD YF, Knopsvane 3 AD R, Knarand 2 R, Gråand 14 R, Blishøne 11 YF, Vibe 1 AD YF, Svaleklire 1 FU. Jacob Sterup
Kværndrup: Vibe 2 AD YF UF. Jacob Sterup
Grængesbjerg Have: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen 
Nørregårds Mosen: Rørhøg 2 YF TH. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 SY, Knopsvane 30 R, Grågås 17 R, Gravand 6 R, Pibeand 2 FU, Krikand 38 FU, Gråand 9 FU, Atlingand 1 M FU, Skeand 6 FU, Troldand 8 R, Musvåge 1 OF, Vibe 30 R, Rødben 12 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 7 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Ravn 1 OF, Gulspurv 3 SY, Gulspurv 2 YF. Kell Grønborg
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 30 R, Grågås 38 R, Gravand 7 R, Krikand 9 FU, Atlingand 1 M FU, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU T, Tinksmed 2 FU. Leif Kristensen
Elverud Skov: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 13 R, Gråand 5 R, Rød Glente 3 OF, Havørn 1 OF, Rørhøg 2 , Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Vibe 1 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 11 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Allike 2 R, Råge 8 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Stær 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 1 R, Grønsisken 2 R, Tornirisk 7 R, Gulspurv 8 R. Ella Mikkelsen
Vædehule Skov: Rød Glente 1 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Knarand 20 FU, Skeand 3 FU T, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 14 FU, Knopsvane 47 FU, Pibeand 18 FU, Knarand 8 R, Skeand 10 FU, Hvinand 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Klyde 7 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Kristensen
Hessum: Rørhøg 1 M FU. Leif Kristensen
Lammesø: Stor Flagspætte 1 FU, Rødstjert 1 SY, Gransanger 1 TH. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Bramgås 300 NØ, Småspove 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Damsbo Skove: Huldue 2 R, Ringdue 7 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 6 FU, Sangdrossel 2 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 5 OF, Bogfinke 2 SY. Kirsten Pedersen
Jordløse Bakker: Tårnfalk 2 FU, Agerhøne 2 R, Ringdue 15 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 R, Solsort 6 FU, Sangdrossel 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Fuglekonge 2 FU, Broget Fluesnapper 1 FU , Halemejse 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 SY, Sortmejse 3 SY, Musvit 6 FU, Sortkrage 3 FU, Ravn 16 OF, Bogfinke 2 FU, Stillits 6 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen, Kirsten Pedersen
Voldtofte: Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Ulvemosehule Skov: Troldand 5 R, Rørhøg 2 R, Træløber 2 SY, Kernebider 2 R. Thomas Kampmann
Flyvesandet: Mudderklire 6 R. Sten Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 30 R, Storspove 15 R, Hvidklire 3 R. Jens Bækkelund
Egebjerggård Storskov: Vendehals 1 R, Broget Fluesnapper 2 FU. Sten Pedersen


          Strandskade Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Torsdag den 28. april 2016                                             Solopgang: 05:43 Solnedgang: 20:48

Svendborgsund øst for Iholm: Vandrefalk 1 Ø, Landsvale 120 FU
Svendborg Golfbane: Landsvale 4 YF BR, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Solsort 2 YF P, Tornirisk 1 SY
Hvidkilde Sø: Rød glente 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 16 R, Grågås 60 R, Gråand 16 R, Taffeland 4 R, Troldand 60 R, Hvinand 18 R, Havørn 2 AD R, Hættemåge 4 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 R, Hvidkilde, mose øst for godset: Knopsvane 2 YF BR, Grågås 16 R, Grågås 3 YF UF, Knarand 1 M R, Gråand 6 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Løvsanger 1 SY
Amalielyst: Huldue 1 YF SY, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 2 
Tange å: Strandskade 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping: Gærdesanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgård:
Nordisk Lappedykker 1 R , Sorthalset lappedykker 1 R. Søren Gjaldbæk
Helnæs: Havørn 1 OF, Rød glente 1 OF, Musvåge 3 OF, Ravn 2. Nana Agger [nanaagger.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Fakkebjerg: Musvåge 4 OF. Ole Bo Olsen
Gulstav Østerskov: Jernspurv 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 FU, Munk 3 FU, Grønirisk 2 FU. Ole Bo Olsen
Tullebølle: Gærdesmutte 2 YF SY. Hans-Henrik Wienberg
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Natugle 1 R, Skovpiber 1 SY, Rødstjert 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Træløber 2 SY, Dompap 1 SY, Kernebider 2 R. Per Damgaard Poulsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 150 R, Knopsvane 9 R, Grågås 17 R, Gravand 21 FU, Knarand 5 R, Krikand 4 R, Gråand 14 R, Skeand 2 R, Troldand 65 R, Hvinand 48 R, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stormmåge 18 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 25 R, Sølvmåge 89 YF BR, Svartbag 4 AD R, Svartbag 1 IMM FU, Fjordterne 2 FU, Digesvale 4 FU, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Nydam: Skarv 1 FU, Grågås 5 OF, Taffeland 4 R, Troldand 6 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 SY, Blishøne 2 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 4 OF, Ringdue 4 SY, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 R, Musvit 2 SY, Husskade 1 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 OF, Gulspurv 4 R. Leif Kristensen
Lyndelse: Gråand 3 OF, Gråand 2 R, Rørhøg 1 F OF, Ringdue 6 OF, Sanglærke 5 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 4 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Gærdesmutte 2 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 14 FU, Grågås 38 R, Gravand 18 R, Pibeand 3 R, Krikand 14 FU, Gråand 10 FU, Atlingand 1 M R, Skeand 5 R, Troldand 7 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 FU, Blishøne 11 , Vibe 20 YF, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 3 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 1 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 R, Lille Gråsisken 1 OF, Rørspurv 2 R. Helle Suadicani, Niels Bomholt Jensen
Søfælde v/Krarup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Søllested: Rød Glente 1 FU. Dorthe Mikkelsen
Dyrehave (Nørre Søby): Rød Glente 2 OF. Anne Veber Døssing
Enghave Skov v/Gestelev: Kernebider 1 SY. Per Rasmussen 
Bøsøre: Rød Glente 1 OF, Dværgterne 1 OF. Jens-Gert Hansen
Brylle: Gærdesmutte 1 R, Gransanger 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Storspove 16 Ø, Dværgterne 2 FU. Hans Rytter
Bispeenge: Grågås 27 FU, Rørhøg 1 F AD OF, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 1 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 11 FU, Stormmåge 4 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Skægmejse 2 FU. Dieter Maaszen
Elmelund: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Grågås 3 R, Gråand 7 R, Musvåge 2 R, Fasan 3 R, Blishøne 4 R, Svaleklire 4 R, Stormmåge 4 R, Ringdue 36 R, Ringdue 3 SY, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 9 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 3 R, Gærdesmutte 7 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 1 R, Ringdrossel 2 OF, Solsort 7 R, Sangdrossel 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 FU, Gransanger 4 SY, Løvsanger 4 SY, Blåmejse 6 SY, Musvit 3 R, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 FU, Skovskade 2 R, Husskade 9 R, Allike 8 R, Råge 7 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 13 R, Tornirisk 37 R, Stor Gråsisken 8 R, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen , Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R , Sorthalset Lappedykker 16 R , Havørn 2 R , Vandrefalk 1 AD R . Jens Eriksen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 PRA FU. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Skaboeshuse: Gravand 8 FU, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 2 F NØ, Spurvehøg 3 R, Tårnfalk 4 OF, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 FU, Svartbag 2 FU, Splitterne 9 FU, Jernspurv 6 SY, Rødstjert 2 SY, Solsort 12 SY, Gærdesanger 9 SY, Gransanger 8 SY, Sortkrage 1 OF, Ravn 1 FU, Grønirisk 5 SY, Stillits 4 SY, Tornirisk 6 SY, Rørspurv 4 SY. Kurt Kaack Hansen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Grågås 7 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 T, Trane 1 FU. Erik Busk, Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg Gods: Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY. Erik Busk
Wedellsborg, Lystskov: Sangdrossel 1 YF SY.Willy Schrøder Andersen
Ørslev Bjerge: Trane 1 OF, Ringdue 2 YF P, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 YF SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 3 SY. Erik Busk, Willy Schrøder Andersen
Aborg Strand: Gravand 3 R, Gråand 2 R, Rørhøg 1 FU, Rørhøg 1 TH, Sølvmåge 12 R. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Gravand 3 R, Fasan 1 R, Vibe 4 TH, Sanglærke 6 SY, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Råge 2 R, Stær 5 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Minde: Skarv 1 FU, Fiskehejre 5 R, Gravand 5 R, Gråand 4 R, Musvåge 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 3 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 2 FU, Ringdue 8 R, Sanglærke 2 SY, Jernspurv 1  SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Misteldrossel 2 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 18 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Aborg Strand: Skarv 2 OF, Gravand 3 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 FU, Rørhøg 1 TH, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 R, Vandrikse 2 SY, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sølvmåge 12 R, Ringdue 10 FU, Sanglærke 4 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Husskade 1 OF, Sortkrage 4 R, Stær 4 FU, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 5 SY. Kirsten Pedersen
Assens: Sanglærke 7 SY. Kirsten Pedersen
Kærum Mose v/Assens: Gråand 2 FU, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Husrødstjert 1 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Råge 5 R, Gråkrage 2 YF B, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R. Kirsten Pedersen
Lundager : Lille Lappedykker 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 4 YF FU, Blishøne 4 YF UR, Ringdue 13 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 FU, Munk 4 FU, Gransanger 3 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 13 FU, Stillits 4 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Brushane 1 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 26/04 - 2016:
              Ravnen er den store vinder blandt Danmarks ynglefugle
              VIDEO: Når havørnenes mad stikker af


         Hjejle Nana Agger

 Onsdag den 27. april 2016                                             Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:46

Bjørnemose, Svendborg: Taffeland 5 R, Lille lappedykker 2 SY, Grågås 4 R, Grågås 2 OF, Gråstrubet lappedykker 2 R, Gråand 2 R, Gråand 2 OF, Skægmejse 2 SY, Rørhøg 1 F OF, Rørspurv 2 SY, Rørspurv 1 R, Sortmejse 1 SY. Stillits 2 OF, Ringdue 2 R, Ringdue 2 OF, Gransanger 2 SY, Gransanger 3 R, Spætmejse 1 SY, Solsort 2 SY, Solsort 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Vipstjert 1 FU, Bogfinke 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gråkrage 2 R, Gråkrage 2 OF, Musvåge 1 (med sin plageånd i halen, gåkragen). Susanne Skov
Svendborg, Ryttervej
: Rørhøg 1 FU,
Svendborg Golfbane: Sort Glente 1 Ø, Musvåge 2 R, Musvåge 3 Ø, Spætmejse 1 R, Ravn 2 R,
Gulspurv 6 FU
Bregninge: Lækat 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Landet: Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Sørup: Landsvale 2 R, Rødstjert 1 M R
Hedeskov/Fruensvænge (Kirkebyskovene): Musvåge 1 R, Solsort 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Sortmejse 2 SY, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 1 SY
Slipshavn enge og på inderfjorden (15:00): Strandskade 2 FU, Stær 2 FU, Landsvale 10 FU R, Bysvale 2FU, Grågås 6 FU, Fjordterne 2 R, Engpiber 1 R, Hvid vipstjert 15 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Helnæs: Korttået træløber 1 R. Nana Agger [nanaagger.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård: Skægmejse 2 SY. Susanne Rørdam Skov
Svendborg: Rørhøg 1 M AD R. Frank Desting
Tvede Skov: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 10 YF TH, Stor Flagspætte 1 M FU, Landsvale 4 OF, Gærdesmutte 2 YF B, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 YF B, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 SY, Spætmejse 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 1 SY, Dompap 2 SY, Kernebider 1 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Lunkeris Skov: Grønspætte 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Noret, Tåsinge: Skarv 1 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 4 R, Grågås 10 YF UF, Gravand 2 R, Krikand 19 FU, Atlingand 4 FU, Rørhøg 1 M R, Blishøne 9 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 YF, Hvidklire 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Vårø Skov: Musvåge 2 YF BR, Ringdue 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Træløber 1 FU, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Ederfugl 85 T, Digesvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Frank Desting
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 AD R, Grågås 35 R, Knarand 1 R, Taffeland 4 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 M AD FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Rødben 1 R, Splitterne 2 OF, Digesvale 7 R, Landsvale 1 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 M R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Sortkrage 2 R, Ravn 1 R, Stær 8 R, Stillits 1 R, Tornirisk 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 M SY. Frank Desting
Gulstav Østerskov: Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 3 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 R, Dompap 1 SY. Frank Desting
Gulstav Vesterskov: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY. Leif Frederiksen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Grønbenet Rørhøne 2 R, Gransanger 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 1 R. Leif Frederiksen
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gråand 2 R, Blishøne 1 R, Klise Nor:Skarv 30 R, Knopsvane 26 R, Grågås 50 R, Gravand 6 R, Taffeland 2 R, Troldand 2 FU, Råge 5 R. Leif Frederiksen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 12 R, Grågås 30 R, Gravand 10 R, Pibeand 7 R, Knarand 4 R, Krikand 8 R, Gråand 4 R, Skeand 46 FU, Taffeland 8 R, Troldand 40 R, Bjergand 3 R, Blishøne 4 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6 TH, Rødben 4 R, Svartbag 1 R, Havterne 3 R, Digesvale 300 FU, Landsvale 10 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R [] Hvid Vipstjert 3 R, Stær 1 R. Frank Desting, Leif Frederiksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 60 R, Rørdrum 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Gravand 28 R, Knarand 8 R, Krikand 8 R, Atlingand 1 M R, Skeand 6 FU, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Rørhøg 2 AD TH, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 8 R, Sortklire 1 AD SDR R, Rødben 4 R, Hættemåge 100 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 100 FU, Landsvale 15 FU, Gul Vipstjert 1 OF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Skægmejse 3 R, Stær 6 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Frank Desting, Leif Frederiksen
Nørreballe Nor: Grågås 48 YF UF. Nis Rattenborg
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 23 FU, Gravand 10 R, Skeand 3 FU, Vibe 13 R, Vibe 1 YF, Vibe 2 PUL FU, Rødben 1 R. Leif Kristensen
Flægskov: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 2 OF, Grågås 6 R, Gravand 2 FU, Pibeand 5 FU, Krikand 2 R, Gråand 12 FU, Musvåge 2 TH, Blishøne 16 FU, Ringdue 4 OF, Ringdue 3 SY, Landsvale 6 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 FU, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 5 SY. Leif Kristensen
Lundegård: Skarv 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 1 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Knopsvane 1 R, Grågås 6 FU, Gråand 6 FU, Troldand 5 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 27 , Grågås 2 YF, Gråand 5 FU, Troldand 6 R, Blishøne 2 FU. Leif Kristense
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1000 YF, Fjordterne 6 FU. Per Rasmussenn
Bremerskov: Grønspætte 1 SY, Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Skaboeshuse: Rørhøg 2 YF B. Kurt Kaack Hansen
Småskove m.m. ved Geels Å syd for Hundslev: Grønspætte 1 R, Grønspætte 1 SY, Grønspætte 1 YF TH. Evald Mehlsen
Fyns Hoved: Vandrefalk 1 FU, Tejst 5 FU. Jens Kristian Holm


         

 Tirsdag den 26. april 2016                                             Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:44

Svendborg, Ryttervej: Rørhøg 1 FU M
Svendborgsund øst for Iholm: Krikand 24 R, Digesvale 60 FU, Landsvale 40 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Dværgfalk 1 F FU. Niels Andersen
Sofielund: Rørhøg 2 OF. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 4 YF, Knarand 4 FU, Skeand 6 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Grønbenet Rørhøne 2 R. Leif Kristensen
Hellemose Skov: Rørhøg 2 OF. Leif Kristensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Klyde 2 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU , Sortklire 1 FU , Rødben 4 FU, Stenpikker 1 R . Ole Bo Olsen
Sortemosen (Sydfyn): Lille Lappedykker 6 SY, Fiskehejre 2 FU, Grågås 32 , Pibeand 2 M R, Knarand 7 R, Krikand 36 FU, Gråand 2 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 F R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Landsvale 2 R. Arne Bruun
Gudme: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R. Arne Bruun 
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 16 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 4 YF UF, Grågås 26 AD FU, Gravand 1 YF BR, Knarand 8 FU, Gråand 10 FU, Skeand 30 R, Taffeland 15 FU, Troldand 30 R, Bjergand 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 10 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 5 FU, Gærdesanger 1 SY, Skægmejse 2 FU, Rørspurv 4 SY. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bakker: Grågås 2 OF, Fasan 1 SY, Ringdue 1 FU, Ringdue 5 R, Ringdue 3 SY, Natugle 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Musvit 2 R, Træløber 1 FU, Bogfinke 4 FU, Bogfinke 3 R, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Bregninge Mose m.m. (Steensgaard): Knopsvane 2 AD R, Grågås 13 AD R, Knarand 2 R, Gråand 2 M R, Troldand 10 R, Stormmåge 8 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Jernspurv 1 SY, Sumpmejse 2 R, Stillits 1 R. Jacob Sterup
Kalovnshuse: Rødstjert 1 SY, Ravn 5 R. Jacob Sterup
Mose ved Trøjbjerg (Steensgaard): Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Blishøne 3 R. Jacob Sterup
Møsteskov/Hanneslund: Gravand 2 OF, Ravn 2 YF. Jacob Sterup
Skånemosen (vest for Håstrup): Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Grågås 8 AD R, Gråand 5 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 R, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 2 R, Skovskade 1 R, Ravn 45 OF. Jacob Sterup
Toppenhøje (Steensgaard): Havørn 1 AD OF, Ravn 2 YF TH. Jacob Sterup
Vejle Lung: Musvåge 2 YF TH. Jacob Sterup
Broby Sø: Vandrikse 5 R, Bysvale 2 FU, Skægmejse 1 R. Finn Just Christensen
Odense Kanal: Fjordterne 1 OF. Finn Just Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning
: Atlingand 4 R. Sten Pedersen
Bramstrup Hovedgård: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Dyrehave (Nørre Søby): Ringdrossel 1 R. Evald Mehlsen
Svenstrup Strand: Rødstjert 1 R. Erik Busk
Wedellsborg Gods: Havørn 2, Huldue 1 R, Rødstjert 1 M R. Mads Syndergaard
Ørslev Bjerge: Sjagger 50 OF. Mads Syndergaard   


             Grågås Foto: Finn Skov

 Mandag den 25. april 2016                                             Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:42

Helnæs Made: Mosehornugle 1 R, Hjejle 200 R. Nana Agger [nanaagger.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 YF B, Vibe 5 YF P, Dobbeltbekkasin 1 FU. Niels Andersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 152 FU. Jacob Sterup
Høje Ris (Sønderhave): Musvåge 2 R, Ringdue 7 YF, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 4 R, Sjagger 170 FU, Sangdrossel 6 R, Vindrossel 1 R, Munk 4 M SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 5 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 4 R, Træløber 2 FU, Skovskade 1 YF B, Gråkrage 4 R, Stær 1 YF, Bogfinke 8 SY, Stillits 1 SY, Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 1 F R, Kernebider 1 SY, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt Jensen
Høje v/Stenstrup:Grågås 7 R, Blishøne 3 R, Vibe 5 R. Niels Bomholt Jensen
Gammel Dyrehave m.m.: Musvåge 1 R, Huldue 1 R, Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 3 AD R, Gravand 8 R, Skeand 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Svaleklire 2 R. Jacob Sterup
Odense Å v/Bellinge: Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Træløber 1 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 SY. Jacob Sterup
Trunderup: Sildemåge 1 AD R. Jacob Sterup 
Jordløse Bakker: Gravand 2 R. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Gravand 1 OF, Gråand 2 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 2 FU, Ringdue 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 FU, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 3 FU, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 2 FU, Knopsvane 2 YF, Grågås 7 R, Grågås 4 YF, Grågås 11 PUL FU, Pibeand 2 R, Krikand 5 FU, Gråand 10 FU, Taffeland 7 R, Troldand 4 R, Rød Glente 1 OF,  Musvåge 1 R, Musvåge 4 T, Blishøne 6 FU, Vibe 5 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 8 R, Sanglærke 1 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 5 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 3 R, Bogfinke 5 SY, Tornirisk 14 FU, Gulspurv 2 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Brobyværk: Gravand 4 R, Krikand 4 R, Gråand 5 R, Troldand 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 4 FU, Vibe 2 R, Svaleklire 1 R, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Kirkeskov/Præsteskov: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 M OF, Duehøg 1 YF K, Musvåge 1 YF BR, Ravn 2 YF BR. Per Rasmussen
Findinge: Spurvehøg 1 M OF. Gunnar Jørgensen
Billeshave: Halemejse 2 FU. Erik Busk
Broby Sø: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 YF BR, Krikand 2 R, Gråand 4 R, Atlingand 1 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 5 R, Rørhøg 2 FU, Fasan 1 R, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 6 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 5 R, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 2 YF B, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 FU, Munk 1 FU, Gransanger 3 SY, Løvsanger 4 SY, Skægmejse 1 FU, Halemejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 7 FU, Råge 1 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 3 R, Tornirisk 1 SY, Lille Gråsisken 6 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 2 FU. Finn Just Christensen
Fruens Bøge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gråand 30 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 8 R, Hættemåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 26 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 10 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 4 R, Spætmejse 5 SY, Allike 4 R, Gråkrage 3 R, Gråspurv 2 SY, Bogfinke 3 SY, Dompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Gravand 5 FU, Krikand 17 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 5 FU, Rødben 2 TH, Landsvale 16 OF, Bysvale 4 OF, Landsvale x Bysvale (hybrid) 15 OF. Gunhild Brink
Hjulby Sø: Landsvale 100 R. Lars Hansen
Søholm Sø: Fiskeørn 1 FU. Kirsten Pedersen
Hårslev: Vandrefalk 1 AD FU. Jens Friis-Walsted 
Søndersø (Nordfyn): Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Bogfinke 4 SY. Anders Nielsen
Nørreby: Vandrefalk 1 R, Ringdrossel 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Grågås 15 R, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Klyde 48 R, Vibe 2 R, Rødben 7 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 15 R, Ringdue 2 R, Allike 5 R, Rørspurv 2 R. Jens Bækkelund


            Havørn Taasinge Foto: Finn Skov

 Søndag den 24. april 2016                                             Solopgang: 05:53 Solnedgang: 20:40

Svendborgsund øst for Iholm: Digesvale 18 FU, Landsvale 6 FU
Vesttaasinge: Havørn 1 R, Sanglærke 1 SY, Grågås med Pull. Susanne og Finn Skov
Gulstav Vesterskov (12:40): Gulirisk 2 R (den ene sang. Fulgtes ad i par). Esben Eriksen
Hønsehave Grusgravssø: Toppet Lappedykker 2 YF B, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 4 R, Gravand 1 R, Knarand 2 , Gråand 12 R, Skeand 5 , Troldand 8 R, Musvåge 1 R, Blishøne 14 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 24 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Stær 2 FU, Rørspurv 1 R
Broholm: Hvid vipstjert 6 FU, Stær 8 FU, Gransanger 2 FU, Munk 2 FU, Grønbenet rørhøne 2 FU, Landsvale 6 FU. Poul Brugs Rasmussen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Rørhøg 2 YF B, Blishøne 1 YF UF, Trane 2 R, Mudderklire 1 FU, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 R,  Sangdrossel 6 FU, Munk 12 , Gransanger 4 FU, Løvsanger 2 SY, Halemejse 4 FU, Blåmejse 6 R, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 28 R, Ravn 2 R

           Hvid vipstjert Foto: Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg
: Lille Præstekrave 1 R, Husrødstjert 1 M R. Niels Andersen
Grasten Fredskov: Stor Flagspætte 1 F FU, Løvsanger 1 SY. Arne Bruun
Thurø Bund: Grågås 4 R, Gravand 3 R, Rødben 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 305 FU, Hvidklire 2 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Arne Bruun
Bjørnemosegård: Digesvale 170 R NAT. Arne Bruun
Gulstav: Grå Fluesnapper 1 FU. Søren Bøgelund
Botofte Skovmose: Atlingand 2 R, Skeand 15 R, Digesvale 600 R. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 70 FU, Bramgås 72 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 260 FU, Gravand 3 R, Pibeand 10 FU, Knarand 8 FU, Krikand 21 FU, Gråand 23 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 41 R, Havørn 1 FU, Rørhøg 1 F OF, Blishøne 55 FU, Strandskade 8 TH, Lille Præstekrave 1 FU, Hjejle 30 OF, Vibe 6 TH, Storspove 15 R, Rødben 2 FU, Sorthovedet Måge 2 AD R T, Hættemåge 260 YF, Stormmåge 473 YF P, Sølvmåge 124 YF B, Svartbag 2 R, Splitterne 5 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 3 SY, Gråkrage 7 FU, Tornirisk 2 R. Morten Müller
Karskov
: Huldue 6 TH. Ole Goldschmidt
Svanninge Bakker
: Natugle 1 AD R, Rødstjert 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 1 AD R, Grågås 6 AD R, Blishøne 3 YF, Sanglærke 1 SY, Skovpiber 2 SY, Stillits 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 OF, Hjejle 400 R, Hættemåge 520 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Hjejle 700 R, Splitterne 32 R. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 AD FU. Ella Mikkelsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Fiskeørn 1 N. Per Rasmussen
Pilsmose
:
Ringdrossel 6 FU. Hans Rytter
Karlsmosen, Egeskov: Rød Glente 1 OF. Palle Bo Larsen 
Odense Å v/Sankt Klemens
: Gærdesanger 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Fjordmarken:
Sølvhejre 1 AD FU, Havørn 1 AD OF. Dieter Maaszen
Helnæs Made: Vandrefalk 1 R, Trane 2 R, Hjejle 250 R. Henrik Gerner Baark, Kirsten Laursen
Jordløse By: Ravn 17 R. Kirsten Pedersen
Flemløse: Skarv 1 R, Bramgås 150 OF, Gravand 3 R, Sanglærke 3 SY, Skovpiber 1 R, Gærdesmutte 6 SY, Rødhals 2 SY, Rødstjert 1 R, Ringdrossel 1 R, Sangdrossel 5 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse 2 R, Husskade 1 YF BR, Allike 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 2 R, Tornirisk 2 SY, Gulspurv 9 SY. Thomas Kampmann
Kobbelskov m.m.: Rødstjert 1 SY. Thomas Kampmann
Hasmark Mose (Vestermose): Skovsneppe 1 R. Kresten Madsen
Mågeøerne: Splitterne 37 R. Finn Just Christensen
Odense NV: Rørhøg 6 OF. Jens O. Hansen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Lille Præstekrave 2 R, Ringdrossel 1 F R. Jens Friis-Walsted
Ørritslev v/Søndersø: Rød Glente 1 FU. Finn Just Christensen
Bogense: Gærdesanger 3 SY. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 18/03 - 2016:
              Kongen af edderfuglene holder hof på Sydfyn
              Oplev fiskehejrens familie-liv direkte
              Første lune forårsdag gav årets første landsvale
              Lunder dør i Nordsøen og skyller ind på kysten 


         Ringdrossel M

 Lørdag den 23. april 2016                                             Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:39

Svendborg Golfbane: Gærdesanger 1 SY (første i år på golfbanen)
Ny Gesinge, matriklen
: Gærdesanger 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Gesinge, Taasinge
: Ringdrossel 1 R M
Havn v/Vejlen
: Gravand 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R
Vejlen, Taasinge
: Havørn 2 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Skov ved Ny Nyby
: Landsvale 1 FU
Skovballe
: Havørn 1 R, Landsvale 4 FU
Søby (Tåsinge)
: Knopsvane 80 FU
Vejlen, Tåsinge
: Toppet Lappedykker 2 R, Troldand 10 R
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 R
Ristinge Klint
(10:30-11:30): Ringdrossel 4 R , Rødstjert 10. Esben Eriksen
Åmosen, Ollerup
: Havørn 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Broløkke/Drostehave
:
Ringdrossel 5 FU (der er 2 på plænen lige nu, der har været 5). Ole Frøstrup Andersen
Tange å: Landsvale 6 FU R, Bysvale 2 FU, Gravand 2 FU, Ringdrossel 1 F FU. Poul Brugs Rasmussen
Birkum: Vendehals 1 FU . Pia Klokker

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Odense Å v/Sankt Klemens:
Gærdesanger 1 SY [Henrik Kalckar Hansen]
Tarup Vandmølle (Vindinge Å):
Fiskeørn 1 N [Per Rasmussen]
Egense
: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Fiskeørn 1 NØ, Landsvale 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 4 R, Gråand 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 10 YF TH, Rødben 6 YF TH, Hvidklire 1 R, Hvidklire 2 R N. Arne Bruun
Vesteregn, Dolebjerg: Ringdrossel 3 R. Nis Rattenborg
Broløkke/Drostehave: Ringdrossel 3 FU. Ole Frøstrup Andersen
Spodsbjerg Havn: Ederfugl 9 R, Splitterne 3 R, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY. Ole Frøstrup Andersen
Kragnæs: Havørn 1 IMM OF. Kirsten Halkjær Lund
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 9 YF, Knopsvane 2 YF, Agerhøne 1 R, Ringdrossel 3 R, Gærdesanger 2 SY. Kirsten Halkjær Lund
Ommels Hoved (Trillerne): Stenpikker 3 R. Kirsten Halkjær Lund
Søbygård (Ærø): Rød Glente 1 OF. Kirsten Halkjær Lund 
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 34 R, Grågås 4 PUL YF, Krikand 104 FU, Gråand 4 R, Rørhøg 2 OF, Blishøne 6 R, Vibe 7 YF TH, Digesvale 1 N. Arne Bruun
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 36 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 OF, Troldand 62 R. Leif Kristensen
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Grågås 3 R, Gråand 6 R, Blishøne 6 FU, Vibe 6 TH, Rødhals 2 FU, Solsort 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY. Leif Kristensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 9 FU, Gråand 4 FU, Taffeland 1 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 YF, Fasan 1 R, Blishøne 2 FU, Trane 1 FU, Vibe 4 TH, Dobbeltbekkasin 4 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU T, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Munk 3 FU, Munk 4 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 YF,
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 13 FU, Knopsvane 2 YF BR, Gravand 6 R, Pibeand 2 R, Krikand 12 FU, Skeand 9 , Grønbenet Rørhøne 1 R, Rødben 8 YF, Hvidklire 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Løvsanger 1 SY. Jacob Sterup
Fagsted Lung: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen 
Fugleviglund (Vissenbjerg): Gråand 1 R, Fasan 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 1 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 3 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 7 R, Munk 4 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 5 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 SY, Træløber 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 1 SY, Bogfinke 5 R, Kernebider 3 R. Jacob Sterup
Ebberup: Husrødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Thomas Kampmann
Nældemose: Rød Glente 1 FU, Husrødstjert 1 SY, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 2 SY. Thomas Kampmann
Fraugde: Svaleklire 3 R, Rødstjert 2 M R, Munk 1 M R. Michael L.J. Glentedal
Hagenskov Slotsmølle: Bysvale 3 FU. Thomas Kampmann
Lærkedal/Naturskole (Nr.Broby): Musvåge 1 OF, Blishøne 1 FU, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Rødhals 2 SY, Ringdrossel 1 OF, Solsort 15 FU, Sangdrossel 1 R, Munk 1 F FU, Munk 2 M SY, Gransanger 6 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 20 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 6 SY, Stillits 8 FU, Gulspurv 1 R. Søren G. Nielsen
Allerup v/Højby: Stær 2 R. Poul Vesterlund Pedersen
Davinde: Rød Glente 1 R. Poul Vesterlund Pedersen
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 2 R, Strandskade 2 R. Poul Vesterlund Pedersen
Gl. Korup: Rødstjert 1 M R. Kim Møller
Nyborg:
Ringdrossel 7 FU, Solsort 4 FU, Sangdrossel 3 FU, Stær 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Brunshuse: Rørhøg 2 YF P, Tårnfalk 1 M R, Grønspætte 1 FU. Torben Skytte Hvass
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Lille Præstekrave 2 R, Svaleklire 1 R. Jens Friis-Walsted     
Flyvesandet: Grønspætte 3 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 OF, Klyde 7 FU, Klyde 7 R, Lille Præstekrave 3 FU. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 9 R, Fiskehejre 3 FU, Hvinand 5 R, Havørn 1 R, Havørn 1 IMM OF, Hættemåge 700 YF. Jacob Sterup
Gyldensteen: Kystlagunen: Knarand 2 R, Hvinand 40 R. Jacob Sterup
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 4 FU, Klyde 23 FU, Splitterne 4 FU, Fjordterne/Havterne 22 FU. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Langø: Knarand 14 FU, Krikand 4 FU, Skeand 19 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Ole Bo Olsen
Rugård: Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 2 FU. Jacob Sterup 
Mose/sø SV for Rugård: Toppet Lappedykker 3 AD R, Skarv 2 , Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 AD YF BR, Grågås 2 AD R, Taffeland 1 M R, Troldand 40 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 3 R, Lille Præstekrave 1 YF TH, Landsvale 1 FU, Skovpiber 1 SY, Jernspurv 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stillits 1 R, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Mågeøerne: Skarv 35 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 AD R, Bramgås 17 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 7 FU, Lille Kobbersneppe 48 FU, Storspove 4 FU, Sildemåge 4 AD YF, Splitterne 60 R, Havterne 45 FU, Gråkrage 1 R. Jacob Sterup


             Skeand Foto: Finn Skov

 Fredag den 22. april 2016 (Bededag)                         Solopgang: 05:57 Solnedgang: 20:37

Kogtved, matriklen:Rød Glente 1 NØ, Grønspætte 1 SY, Gærdesanger 1 SY (Ankomst)
Svendborg Golfbane
: Munk 1 SY
Hou
: Landsvale1 SY. Henry Nielsen
Skydehuse, Odense: Sydlig Blåhals 1 R. Aksel Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bysvale 2 OF, Gærdesanger 1 SY, Tornirisk 50 FU. Niels Andersen
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Gravand 13 R, Gråand 4 R, Rødstjert 1 R. Arne Bruun
Hou Nordstrand (Langeland): Rødhals 3 RI, Gransanger 1 RI, Musvit 1 RI, Gråspurv 2 RI, Tornirisk 1 RI. Nordlangeland Fuglestation ved Hans Rytter
Ulbølle: Gærdesanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 150 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R, Grågås 27 R, Gravand 34 FU, Knarand 5 R, Gråand 12 R, Skeand 161 R, Troldand 85 R, Hvinand 71 FU, Musvåge 3 OF, Fasan 7 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 FU, Vibe 2 R, Stormmåge 9 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 3 R, Svartbag 1 YF BR, Fjordterne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 1 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 28 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 YF B, Grågås 1 YF BR, Bramgås 700 FU, Gravand 2 FU, Krikand 4 FU, Gråand 10 FU, Skeand 2 FU, Troldand 40 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Fasan 1 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 16 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 53 R, Vibe 15 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 250 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 15 FU, Svartbag 3 R, Splitterne 38 FU, Havterne 2 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 2 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 YF BR, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 4 FU, Munk 1 M SY, Gransanger 4 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 2 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 2 YF UF, Stillits 4 SY,
Tornirisk 3 SY, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Dyreborg Skov: Fiskehejre 5 YF, Stor Flagspætte 4 R, Spætmejse 3 R. Jacob Sterup
Malsdam: Rødhals 2 FU, Solsort 8 FU, Musvit 4 FU. Søren G. Nielsen
Trente Mølle m.m.: Fiskehejre 1 R, Taffeland 7 FU, Blishøne 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 2 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 10 FU, Sangdrossel 1 FU, Munk 1 M SY, Broget Fluesnapper 1 M FU, Blåmejse 2 YF B, Musvit 8 FU, Træløber 3 FU, Træløber 1 YF B, Bogfinke 4 FU. Søren G. Nielsen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 4 OF, Grågås 8 R, Gravand 10 FU, Pibeand 2 FU, Gråand 6 FU, Skeand 15 FU, Troldand 5 FU, Musvåge 1 OF, Fasan 2 FU, Blishøne 1 FU, Vibe 41 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 11 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 2 R, Husskade 2 FU, Gråkrage 1 R, Stær 2 FU, Rørspurv 2 M R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Brobyværk: Rød Glente 1 OF. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen
Høje Ris (Sønderhave): Havørn 1 OF, Duehøg 1 YF BR, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen
Vissenbjerg: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Tietgenbyen: Skarv 1 R, Troldand 6 R, Agerhøne 2 R, Fasan 4 R, Strandskade 2 R, Svaleklire 1 R, Engpiber 30 R, Råge 120 R. Michael L.J. Glentedal
Birkende: Rød Glente 1 FU. Evald Mehlsen  
Kohave v/Tornbjerg: Musvåge 6 R, Grønspætte 1 R. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 13 R, Klyde 36 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 5 R, Rørhøg 1 OF. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 7 FU, Skeand 14 FU, Klyde 6 FU. Dieter Maaszen 
Fjordmarken:
Sølvhejre 1 R. Sten Pedersen
Føns Vang: Havørn 1 R. Tove Jacobsen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 2 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørsanger 1 SY (ankomst), Gærdesanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Musvit 2 YF, Rørspurv 2 R. Erik Busk
Hagenskov: Rødstjert 1 SY, Ravn 2 YF P. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Gråand 3 YF BR, Rørhøg 3 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 R, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 2 YF P, Skovsneppe 1 TH, Ringdue 4 R, Natugle 2 YF UF, Stor Flagspætte 2 TH, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 SY, Musvit 5 SY, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 3 SY, Allike 2 YF, Stær 6 YF BR, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 4 SY, Stillits 2 SY, Dompap 2 FU, Kernebider 2 R. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 FU,
Skestork 1 FU, Knopsvane 17 R, Grågås 56 FU, Grågås 13 PUL YF UF, Gravand 11 FU, Krikand 4 FU, Gråand 16 FU, Vandrefalk 1 R, Blishøne 5 FU, Trane 3 FU, Strandskade 4 FU, Hjejle 175 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 14 FU, Rødben 4 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 38 FU, Husskade 4 R, Gråkrage 7 R, Stær 8 FU. Kirsten Pedersen
Fogense Enge (Lillestrand): Knarand 4 R, Krikand 14 R, Skeand 6 , Rørhøg 1 F OF, Rødben 6 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 3 R,
Mosehornugle 4 R, Ringdrossel 3 R, Ringdrossel 6 R, Sangdrossel 12 R, Stor Tornskade 1 R, Bomlærke 1 SY. Kristoffer Hansen. Kristoffer Hansen
Bogense Havn: Rød Glente 1 SV, Havterne 2 R. Kristoffer Hansen


             Alpesejler

 Torsdag den 21. april 2016                                Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:35

Egsmade: Skeand 1 FU M, Gravand 2 R. Finn Skov
Svendborgsund øst for Iholm ud for Horseskov
: Vandrefalk 1 FU
Lundeborg, Ny Camping
(06:45): Splitterne 2 (som parrer), Stillits 3 FU, Grønirisk 2 FU, Jernspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Havørn 2 OF. Niels Andersen
Gulstav Mose: Rød Glente 3 OF, Musvåge 7 Ø . Ole Bo Olsen
Marstal: Husrødstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rød Glente 1 FU, Havørn 3 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Rødstjert 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 1 FU , Fiskehejre 1 R, Knopsvane 21 FU, Grågås 12 FU, Gravand 14 FU, Pibeand 8 FU, Krikand 44 FU, Gråand 2 FU, Skeand 13 FU, Havørn 1 OF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 6 FU, Vibe 25 FU, Rødben 6 FU, Stormmåge 2 FU, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Stær 4 FU. Søren G. Nielsen
Tarup Grusgrave: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Skeand 2 R, Hvinand 4 FU, Fjordterne 2 R. Leif Kristensen 
Grusgrave v/Davinde: Grønspætte 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Lindved Å (Lindved til Åsum): Engpiber 25 FU. Evald Mehlsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 34 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 30 R, Gravand 32 FU, Gråand 9 R, Ederfugl 261 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 F S, Blishøne 138 FU, Strandskade 3 R, Vibe 1 OF, Rødben 12 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 196 FU, Stormmåge 426 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 3 R, Havterne 1 FU, Engpiber 1 R. Kurt Due Johansen
Vestermade: Ederfugl 15 R, Strandskade 12 R, Klyde 8 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 22 R, Hvidklire 3 R, Splitterne 2 R, Havterne 21 R. Michael L.J. Glentedal
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 13 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Ringdue 3 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Grå Fluesnapper 1 R, Gråkrage 3 FU, Tornirisk 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Nyborg: Havørn 1 NØ. Peter Pelle Clausen
Slipshavn Enge: Grågås 7 FU, Strandskade 1 FU, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R, Gråkrage 2 FU, Stær 2 FU. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 4 YF, Grågås 11 PUL R, Gravand 8 R, Pibeand 2 FU, Krikand 12 R, Gråand 5 FU, Skeand 2 R, Troldand 31 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Strandskade  R, Strandskade 2 YF, Klyde 23 FU, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 1 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 R, Havterne 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Brænde Å ved Brænde Mølle: Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Hvid Vipstjert 1 R, Husrødstjert 1 R, Musvit 1 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs Made: Skarv 60 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 6 R, Krikand 12 R, Spidsand 4 R, Skeand 10 R, Troldand 3 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Landsvale 18 FU, Stenpikker 2 R. Erik Busk 
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 6 OF, Skarv 61 R, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 11 R, Grågås 31 , Gravand 22 R, Krikand 10 R, Gråand 3 OF, Gråand 12 R, Spidsand 4 FU, Skeand 2 FU, Troldand 1 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 4 R, Strandskade 16 R, Klyde 2 FU, Klyde 6 R, Hjejle 200 R, Vibe 4 OF, Vibe 22 R, Vibe 1 YF BR, Almindelig Ryle 13 FU, Almindelig Ryle 12 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Småspove 1 R, Storspove 2 FU, Rødben 8 FU, Rødben 3 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 15 OF, Sølvmåge 14 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 10 R, Sanglærke 8 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 2 N, Engpiber 11 OF, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Jernspurv 1 SY, Stenpikker 4 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Gråkrage 6 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 2 FU, Stær 5 FU, Stær 8 OF, Stillits 2 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Rødstjert 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Grågås 5 OF, Fasan 1 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 5 R, Musvit 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Stær 2 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 9 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 4 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs, Klinteskov: Grågås 2 OF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 6 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Munk 3 SY, Gransanger 8 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 R, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 R, Bogfinke 4 SY. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Grønspætte 1 AD FU. Keld Skytte Petersen
Bastrup, Bastrupvej 23: Ringdrossel 4 R. Erik Damsgaard
Otterup: Grønspætte 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Løvsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 600 FU. Jens Bækkelund


             Stor og lille præstekrave Foto: Leif Kristensen

 Onsdag den 20. april 2016                                Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:33

Bjørnemose: Rørhøg 2 M R, Rørhøg 1 F R, Rød glente 1 OF (Der var kamp over rørskoven ved Bjørnemose mellem 2 rørhøge om den smukke, chokoladebrune hun :-) Bedst som jeg gik på stien kom den røde glente :-) :-) Den var så tæt på!). Finn og Susanne Skov
Vejlen, Taasinge
: Mudderklire 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping (07:00): Solsort 6 FU, Gråspurv 2 R, Skovspurv 4 R, Tornirisk 8 FU, Gulspurv 2 R, Jernspurv 1 R, Grønirisk 2 FU, Stillits 3 FU, Landsvale 4 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Gråkrage 2 FU, Fiskehejre 1 OF, Gråkrage 2 ( mobber Musvåge) . Poul Brugs Rasmussen
Hjulby Sø:
Sølvhejre 1 FU + OF, Musvåge 3 FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Knudshoved Færgehavn/DSB Domicil: Tornirisk: 4 2+2 han/hun FU, Gulspurv 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødben 2 FU, Gravand 4 FU, Grågæs 30+ FU - 0 ringdrossel
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Slipshavn Skov: Stær 4 SY + 2 Y i redehul/træ, stor flagspætte 1 FU
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Kongshøj Mølle: 0 bjergvipstjert
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 OF, Natugle 1 YF SY, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 R. Arne Bruun
Bjørnemosegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gråand 2 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 YF, Rørhøg 2 M YF TH, Musvåge 1 R, Ringdue 9 OF, Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 SY, Munk 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 YF, Musvit 2 YF, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 6 TH, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 7 OF, Rørspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Egsmade: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 34 R, Grågås 8 R, Grågås 2 YF, Grågås 6 YF UR, Gravand 13 R, Krikand 4 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Spurvehøg 1 SY, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 R, Vibe 3 FU, Vibe 2 YF BR, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Ringdue 3 R, Grønspætte 1 TH, Landsvale 2 OF, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Husrødstjert 2 R, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 6 R, Stær 5 U, Bogfinke 1 SY, Stillits 4 OF, Tornirisk 1 SY, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Hestehave (Valdemarsslot): Havørn 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 11 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 7 SY, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 FU, Stær 1 YF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 R, Dompap 2 F R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 3 AD YF, Toppet Skallesluger 23 R, Sorthovedet Måge 1 M 4K+ SDR YF TH, Hættemåge 600 YF, Splitterne 2 OF, Munk 1 SY, Stillits 2 R. Jacob Sterup
Nørreskov (Tåsinge): Fiskeørn 1 OF, Ringdue 1 OF, Grønspætte 1 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 R, Munk 1 R, Gransanger 5 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 8 SY, Stillits 5 R. Niels Bomholt Jensen
Skårup: Gærdesanger 1 SY. Jacob Zarlang
Siø: Bramgås 23 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 300 FU, Spidsand 4 R, Skeand 59 FU, Lille Præstekrave 1 R, Rødben 5 R, Splitterne 18 YF P. Jacob Sterup
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 25 NØ, Knortegås 12 NØ, Rørhøg 3 N, Rørhøg 3 N, Blå Kærhøg 1 N, Spurvehøg 11 N, Spurvehøg 11 N, Musvåge 2 NV, Tårnfalk 1 N, Storspove 15 N, Svaleklire 1 N, Splitterne 24 FU, Splitterne 24 FU, Alk 1 Ø, Digesvale 1 N, Landsvale 18 N, Bysvale 1 N, Engpiber 55 N, Stær 10 N, Bogfinke 500 N. Eske Frank Morthensen
Botofte Skovmose Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 33 YF, Skarv 112 YF, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 11 YF, Grågås 28 R, Gravand 1 R, Knarand 13 R, Krikand 2 R, Skeand 15 R, Taffeland 4 R, Troldand 24 R, Havørn 3 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 65 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sorthovedet Måge 1 AD R, Hættemåge 1500 YF, Sølvmåge 1 R, Splitterne 2 OF, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 3 R, Gråkrage 1 R, Gulspurv 2 YF P, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 9 YF, Gråstrubet Lappedykker 18 YF, Skarv 60 R, Skarv 60 YF, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 AD YF, Grågås 40 AD R, Knarand 10 R, Gråand 12 R, Skeand 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 15 R, Hvinand 1 M R, Rørhøg 2 , Musvåge 2 R, Fasan 3 SY, Grønbenet Rørhøne 2 AD R, Blishøne 50 R, Strandskade 4 YF, Vibe 6 YF, Sorthovedet Måge 2 4K+ SDR YF, Hættemåge 2000 YF, Sølvmåge 2 AD R, Ringdue 10 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 2 OF, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 5 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 SY, Husskade 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 4 R, Gråspurv 1 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 13 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup,
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 YF, Grågås 16 FU, Gravand 13 R, Krikand 15 FU, Skeand 2 R, Troldand 24 R, Rørhøg 1 F R, Blishøne 15 R, Stor Præstekrave 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 2 FU, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Bramgås 19 FU, Gravand 40 FU, Knarand 17 FU, Krikand 23 FU, Skeand 31 FU, Hvinand 2 FU, Havørn 2 FU, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 FU, Klyde 33 FU, Brushane 1 FU, Stormmåge 6 FU, Svartbag 10 R, Splitterne 17 FU. Dieter Maaszen
Ulbølle: Rødstjert 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 1 R, Grågås 2 OF, Krikand 2 R, Rørhøg 2 OF, Vibe 5 R, Landsvale 5 FU, Allike 1 FU, Råge 1 R, Gråkrage 4 FU, Stær 2 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 8 R, Grågås 2 YF, Gråand 4 FU, Troldand 8 R. Leif Kristensen
Knold Nor
: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 22 FU, Grågås 2 FU, Gravand 34 FU,Gråand 6 FU, Troldand 15 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 15 FU, Strandskade 8 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 10 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 10 FU, Sølvmåge 10 FU, Splitterne 3 R, Havterne 6 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Per Damgaard Poulsen
Lyø: Skarv 20 R, Grågås 200 R, Havørn 1 FU. Per Damgaard Poulsen 
Bjernekrogen: Grågås 4 FU, Havørn 1 AD T, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 4 YF, Tinksmed 1 FU, Tornirisk 20 FU, Rørspurv 2 SY. Per Damgaard Poulsen
Dyreborg Skov: Grønspætte 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 26 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 9 R, Grågås 51 R, Bramgås 2 FU, Pibeand 33 FU, Krikand 2 R, Gråand 8 FU, Taffeland 2 R, Troldand 53 R, Bjergand 42 R, Toppet Skallesluger 1 M FU, Strandskade 6 FU, Strandskade 1 YF, Klyde 15 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 410 R, Vibe 2 OF, Vibe 6 R, Vibe 3 YF, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 25 R, Havterne 4 R, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Musvit 2 SY, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 FU. Leif Kristensen 
Frørup: Kernebider 1 AD FU. Vagn Højkjær Larsen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1000 R, Fjordterne 2 FU. Per Rasmussen
Bispeenge: Grågås 35 , Gravand 10 FU, Krikand 12 FU, Strandskade 5 FU, Vibe 6 FU, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rørspurv 5 SY. Gunhild Brink
Bøgebjerg Hovedgård: Blå Kærhøg 1 F OF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R. Steen Lauritsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 86 R, Havterne 1 R. Steen Lauritsen
Fyns Hoved: Vendehals 1 FU. Niels Aage Madsen
Røjle Mose: Jernspurv 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Erik Busk
Føns Vang: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 128 R, Knopsvane 33 FU, Grågås 60 R, Gravand 8 FU, Knarand 5 FU, Gråand 8 FU, Skeand 7 FU, Troldand 47 FU, Hvinand 18 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Dværgfalk 1 FU, Blishøne 45 FU, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Digesvale 20 FU. Kirsten Pedersen
Fjordmarken: Nilgås 2 OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 IMM R T. Keld Skytte Petersen


              Rød glente Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Tirsdag den 19. april 2016                                Solopgang: 06:04 Solnedgang: 20:31

Kogtved, matriklen: Munk 1 SY, Gransanger 1 SY
Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU, Hættemåge 200 R
Søen Valdemarsslot, Taasinge: Sorthovedet måge 2 R, Sorthalset lappedykker 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Gul vipstjert 2 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Gravand 16 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 6 R, Krikand 2 R, Gråand 4 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 9 R, Rødben 7 R. Arne Bruun
Ulbølle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 3 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Gråspurv 1 F FU, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 FU, Dompap 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Ringdue 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 R, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 1 R, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 YF, Bogfinke 4 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Grågås 17 PUL R, Havørn 2 AD YF, Havørn 1 SUB OF, Svale sp. 300 FU. Erik Ehmsen
Sebbelung-søerne: Knopsvane 1 AD R, Gravand 1 R, Knarand 3 , Krikand 10 R, Gråand 4 , Atlingand 2 , Blishøne 2 R. Erik Ehmsen
Mose v/Svanningevej: Grågås 65 2K+ FU. Jacob Sterup
Hvedholm (Horne): Musvåge 1 YF BR. Jacob Sterup  
Håstrup: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Grågås 26 , Grågås 2 R, Grågås 2 YF, Gravand 1 R, Krikand 2 R, Gråand 1 R, Taffeland 6 FU, Taffeland 3 R, Troldand 15 FU, Troldand 2 R, Blishøne 1 FU, Skovsneppe 1 R, Ringdue 2 SY, Landsvale 1 FU, Bysvale 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Munk 3 TH, Gransanger 4 SY, Halemejse 5 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 SY, Musvit 4 FU, Gråkrage 1 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 SY, Bogfinke 3 R, Dompap 3 R, Gulspurv 4 R. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Gravand 4 R, Blishøne 1 FU. Leif Kristensen
Højes Dong: Svaleklire 1 R. Leif Kristensen
Karlsmosen, Egeskov: Gravand 13 R, Vibe 2 R. Leif Kristensen
Snarup: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 AD FU, Lille Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Svaleklire 3 FU. Søren G. Nielsen
Odense NV: Vendehals 1 FU . Finn Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blå Kærhøg 1 OF. Finn Toftegaard
Mesinge: Rørhøg 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Viesø: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 15 R, Gråand 8 FU, Troldand 9 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fasan 4 FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 1 R, Vibe 1 TH, Ringdue 14 FU, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 2 SY,  Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 8 R, Sjagger 100 FU, Sangdrossel 2 R, Munk 1 R, Gransanger 6 SY, Halemejse, Sydlig (europaeus) 4 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 7 SY, Træløber 1 FU, Gråkrage 6 R, Stær 5 FU, Skovspurv 4 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 5 SY, Tornirisk 1 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 2 FU. Kirsten Pedersen 
Øjet: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Grågås 28 R, Grågås 26 , Musvåge 1 YF BR, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 1 FU, Ringdue 5 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Nilgås 2 R, Broget Fluesnapper 1 F R. Søren Gjaldbæk


            Hvidklire Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Mandag den 18. april 2016                                Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:29

Svendborgsund øst for Iholm: Storspove 12 Ø
Lille Stevning, Svendborg: Rød glente 1 FU. Niels Erik Nielsen
Lundeborg, Ny Camping: Splitterne 2 R (Så er "mine" 2 Splitterner tilbage på deres sten ud for campingpladsen igen efter den lange tur til deres vinterkvarter. Om det er de samme to fugle, jeg så sidste år på samme tid, vides ikke. Dog er den ene fugl ringmærket, som den jeg så sidste forår. Ringen kan dog ikke aflæses). Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn inderfjord og enge: Hvidklire 1 FU, Rødben 5 FU, Strandskade 4 FU, Musvåge 2 OF, Gravand 6 FU, Brushøne 2 FU, Stær 20 FU, Grågås 20 FU, Storspove 1 R, Småspove 2 FU. Ole Hansen og Poul Brugs Rasmussen
Broby Sø: Atlingand 2 R, Rødstjert 1 R. Finn Just Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg
: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Landsvale 140 R, Bysvale 1 R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Knarand 3 R, Taffeland 7 R. Arne Bruun 
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Vester Hæsinge: Rørhøg 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Ringdrossel 1 R , Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY. Leif Kristensen
Alleskoven: Rødstjert 1 SY, Træløber 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Diernæs: Gærdesanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 6 R, Gravand 5 R, Pibeand 13 FU, Krikand 2 R, Skeand 8 FU, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 18 YF, Rødben 8 FU, Engpiber 1 R, Gråkrage 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Skeand 17 FU, Rørhøg 1 M FU, Hjejle 12 R, Storspove 2 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Sildemåge 1 R. Søren G. Nielsen
Faldeskov: Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Langemose v/Vormark: Rød Glente 1 OF. Peter Pelle Clausen 
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 6 R,
Sølvhejre 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 20 R, Fjordterne 2 R, Landsvale 9 FU, Bysvale 3 FU, Gransanger 4 R, Løvsanger 1 R. Peter Pelle Clausen
Hjulby Sø: Havørn 1 AD NV. Per Rasmussen
Kajbjerg Skov: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 1 FU, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 7 FU, Ringdrossel 1 F R, Grønirisk 2 R. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 1 R, Ringdrossel 1 F R. Jens-Gert Hansen
Skaboeshuse: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 5 OF, Agerhøne 2 FU, Jernspurv 9 FU, Rødhals 11 FU, Sangdrossel 12 FU, Gransanger 12 FU, Gråkrage 21 FU, Ravn 3 OF. Kurt Kaack Hansen
Broby Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 40 YF UF, Krikand 2 R, Gråand 7 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 7 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 6 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 5 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 8 R, Husskade 1 FU, Råge 2 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 13 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 1 FU, Stor Gråsisken 11  FU, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Finn Just Christensen 
Strib: Sildemåge 2 R, Tornirisk 8 R. Erik Busk
Barløseborg Skov: Duehøg 1 YF BR, Musvåge 2 R, Ringdue 7 YF TH, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 7 R, Sjagger 35 OF, Sangdrossel 13 SY, Blåmejse 6 SY, Musvit 10 SY, Spætmejse 2 SY, Stær 8 FU, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 3 SY, Stillits 5 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Kernebider 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Bukkerup Kohave: Duehøg 1 YF BR, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 M R, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 3 R, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 YF TH, Ravn 1 YF, Bogfinke 5 R, Lille Gråsisken 2 SY, Kernebider 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Barløse: Stor Flagspætte 1 FU, Rødstjert 1 SY, Gransanger 1 FU, Gråspurv 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Søllested: Råge 150 YF. Niels Bomholt Jensen
Vistorpdam: Gravand 2 R, Vibe 4 R, Rødben 2 FU, Engpiber 2 SY, Gråkrage 1 FU, Stær 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Øjet: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 12 YF UF, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Hårby Made: Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 YF P, Grågås 3 R, Gravand 1 R, Krikand 2 FU, Gråand 12  R, Troldand 8 FU, Musvåge 1 YF, Fasan 2 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 4 YF TH, Hættemåge 10 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 25 R, Ringdue 23 R, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 32 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 FU, Gransanger 4 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 FU, Allike 4 FU, Råge 22 FU, Gråkrage 15 FU, Ravn 3 FU, Stær 50 FU, Bogfinke 3 FU. Kirsten Pedersen
Viesø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Fasan 2 R, Gærdesmutte 1 R, Gransanger 3 SY, Bogfinke 2 R. Kirsten Pedersen
Ejlby: Ravn 2 R NV. Finn Toftegaard
Særslev: Agerhøne 2 R SV. Finn Toftegaard 
Egebjerggård Storskov: Ravn 2 YF BR. Keld Skytte Petersen
Fjordmarken:
Sølvhejre 1 AD R V, Havørn 1 AD FU S. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU NØ. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 23 R, Gråstrubet Lappedykker 27 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 24 R, Grågås 75 R, Pibeand 4 R, Knarand 12 R, Krikand 30 R, Gråand 68 R, Atlingand 4 R, Skeand 42 R, Taffeland 6 R, Troldand 193 R, Blishøne 367 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 940 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R. JensBækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Grågås 27 R, Gravand 6 R, Gråand 2 R, Ederfugl 126 R,  Hvinand 36 R, Toppet Skallesluger 8 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 7 R, Klyde 137 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 105 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 56 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Havterne 8 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 7 R, Grågås 10 R, Gravand 6 R, Pibeand 12 R, Knarand 33 R, Krikand 37 R, Skeand 13 R, Taffeland 2 R, Blishøne 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Storspove 11 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 22 R, Bramgås 400 OF, Gravand 11 R, Gråand 5 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 2 R, Klyde 33 R, Vibe 4 R, Rødben 6 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 20 R, Allike 4 R, Tornirisk 1 R. Jens Bækkelund


        

 Søndag den 17. april 2016                                Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:27

Broholm: Landsvale 8 FU OF, Bysvale 2 FU OF. Poul Brugs Rasmussen
Øksendrup (15:30) Rød glente 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vemmenæs: Havørn 1 OF.  Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Havørn 1 OF. Ebbe Larsen
Kongshøj Mølle: Bjergvipstjert 2 M SDR TH.  Erik Højkjær Larsen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 FU, Knopsvane 1 YF, Grågås 19 R, Gravand 2 R, Taffeland 5 R, Troldand 2 R, Vibe 5 R, Vibe 1 YF, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 4 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge (19:00 - ): Ringdrossel 1 FU. Lars Askholm
Allested: Havørn 1 OF. Niels Lund
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 R. Annette Friis
Hollufgård/Glisholm: Grønspætte 1 R, Træløber 3 R. Michael L.J. Glentedal
Omr. H4, Od.Fj. (Fjord ved Lindøværftet): Fjordterne 6 FU. Helle Suadicani
Skamby: Atlingand 2 FU, Havørn 1 R. Finn Just Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 1 R, Havørn 2 R Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sorthalset Lappedykker 14 R. Annette Friis   
Fjordmarken: Rørhøg 5 R, Tårnfalk 1 R. Annette Friis
Hofmansgave: Grønbenet Rørhøne 3 R, Trane 1 R, Munk 5 R. Annette Friis
Vignæs v/Hofmansgave: Storspove 55 R. Annette Friis
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 46 R. Helle Suadicani
Juelsberg Skove: Havørn 1 AD OF, Grønspætte 1 SY. Kurt Kaack Hansen


           

 Lørdag den 16. april 2016                                Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:27

Vejlen, Taasinge: Gul vipstjert 3 R, Landsvale 4 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Gul vipstjert 3 R, Landsvale 4 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Fyns Hoved (10:00-10:30) Ringdrossel 2 R, Stor tornskade 1 R, Skovpiber 10 OF. Kirsten Lund, Mogens Ribo

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Monnet - Tåsinge
: Bramgås 1297 OF, Krikand 105 R, Spidsand 25 R, Skeand 10 R, Havørn 3 R, Vandrefalk 1 F 2K R, Sanglærke 108 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Atlingand 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Noret - Tåsinge
:
Atlingand 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Hou Nordstrand (Langeland)
: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 1 F R, Ringdrossel 8 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Esben Eriksen
Brændegård Sø
: Skarv 3 OF, Skarv 125 R, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 9 AD R, Grågås 12 R, Gravand 25 FU, Knarand 6 R, Krikand 16 R, Gråand 14 R, Skeand 50 R, Taffeland 3 R, Troldand 94 R, Hvinand 70 FU, Fasan 2 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 140 R, Svartbag 5 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 25 FU, Landsvale 3 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 2 FU, Allike 1 OF, Gråkrage 1 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Lydinge Mølle: Rørhøg 1 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 2 R. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Trane 1 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Jordløse Bakker: Rød Glente 1 FU. Sten Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 IMM FU. Henrik Kalckar Hansen
Søby Sø (Nr. Søby): Rød Glente 2 OF. Henrik Kalckar Hansen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Havørn 1 IMM R. Palle Bo Larsen
Lykkesholm: Isfugl 1 FU, Grønspætte 1 R. Palle Bo Larsen
Ørbæklunde: Trane 1 SV. Per Rasmussen
Davinde: Rød Glente 1 YF BR. Per Rasmussen
Glorup Park m/Holmesø: Rørhøg 2 R, Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 3 , Hættemåge 1000 R, Fjordterne 1 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Fjordterne 2 R, Løvsanger 1 R. Annette Friis
Grusgrave v/Davinde: Rørhøg 1 R. Annette Friis
Klintebjerg: Knarand 7 R, Kernebider 1 R. Kresten Madsen
Slambassinet (Odense): Grågås 25 R, Bramgås 2000 R, Rørhøg 1 M R, Landsvale 1 OF, Rørspurv 4 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sorthalset Lappedykker 20 R, Knarand 16 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R, Klyde 21 R, Hjejle 300 OF. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 R. Annette Friis
Hofmansgave: Trane 1 OF. Annette Friis
Knudshoved Færgehavn: Dværgfalk 1 M R, Mosehornugle 1 R, Ringdrossel 3 R,
Gulirisk 1 SY. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Gulirisk 0 R. Jan Kiel
Vesterholm Mose: Atlingand 2 R, Skeand 10 R. Kristoffer Hansen
Hjulby Sø:
Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 T. Kristoffer Hansen
Holckenhavn Fjord: Skægmejse 3 R, Tornirisk 70 R. Kristoffer Hansen
Skaboeshuse: Agerhøne 2 R, Grønspætte 1 SY, Ringdrossel 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Juelsberg:
Ringdrossel 9 NØ. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde Havn: Fiskeørn 1 OF. Niels Peter Utzon
Fyns Hoved: Ringdrossel 2 M R, Stor Tornskade 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Hav v/Æbelø: Havørn 1 OF. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1100 R, Knarand 12 R, Atlingand 4 R, Rørhøg 2 R, Klyde 27 R, Landsvale 34 R, Rødstjert 1 R, Munk 1 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Knarand 8 R, Klyde 98 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 4 R. Annette Friis
Gyldensteen: Langø: Knarand 30 R, Fiskeørn 1 R. Annette Friis


           

 Fredag den 15. april 2016                                Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:23

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 80 Ø
Vejlen, Taasinge: Atlingand 1 M, Knarand 6 R, Skeand 1 YP, Gul vipstjert 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret: Atlingand 1 Par. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø: Mørkbuget knortegås 890 R + 2 Flødefarvede, Bramgås 1430, Vandrefalk 1 R, Havørn 1 AD, Stær 80 R. Nis Rattenborg
Vester Skerninge: Bramgås 40 Ø
Bøjden Nor: Bramgås 110 N, Gravand 6 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 200 R, Vibe 2 YF BR, Almindelig Ryle 36 FU, Splitterne 9 R, Engpiber 18 R, Tornirisk 4 R
Broholm (08:30): Munk F 1 FU (den første hun set deroppe i år, flere hanner har været der et
stykke tid), Gærdesmutte 1 FU, Gransanger 2 FU, Stær 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Egebjerggaard:
Ringdrossel 11 R (Efter nogle dage med 1-2 Ringdrosler på Egebjerggaard,- må man vel have lov at sige at de bankede på her i morges. Nok noget af det højeste antal som jeg har talt nogensinde heroppe, og det bare på 1 time). Aksel Christensen
Kjørup Gods:
Ringdrossel 6 R + mange Sangdrosler. Aksel Christensen
Flyvesandet: Stor tornskade 1 R. Aksel Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Bramgås 290 Ø. Arne Bruun
Bjørnemosegård: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Atlingand 3 FU, Skeand 121 R, Stor Kobbersneppe 2 OF, Digesvale 125 FU, Skægmejse 7 R. Niels Bomholt Jensen
Snaremose Sø: Krikand 132 FU. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 776 NØ, Blå Kærhøg 1 F AD N, Rødhals 70 R, Ringdrossel 1 M R, Munk 10 R, Gransanger 35 R. Michael Bjerregaard
Åmosen v/Ollerup: Rørhøg 2 YF P. Arne Bruun
Sandholt:
Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skov v/Præstevænget, Faldsled: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 2K FU, Storspove 65 Ø. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Havørn 1 T, Grønspætte 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Ulriksholm Skove: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen  
Bispeenge: Havørn 1 AD FU, Skægmejse 4 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Blåhals 1 FU. Dieter Maaszen
Broby Sø: Skægmejse 1 FU. Finn Just Christensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Skeand 20 R, Havørn 2 AD R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Lille Præstekrave 2 R. Michael Mosebo Jensen
Geels Å (Østerg.-Urup Dam): Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Ørsted: Rød Glente 1 AD FU. Henrik Kingo Andersen
Assens: Husrødstjert 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Husby Strand, Wedellsborg: Skeand 12 R, Havørn 1 AD R. Michael Mosebo Jensen
Lundager : Blå Kærhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skeand 15 FU. Leif Kristensen
Flyvesandet: Blå Kærhøg 1 M Ø, Grønspætte 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 32 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø:
Sølvhejre 4 R, Bramgås 1500 OF, Krikand 125 R, Trane 2 OF. Jens Bækkelund


            Fiskeørn Foto: Finn Skov

 Torsdag den 14. april 2016                                Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:21

Kogtved, matriklen: Munk 1 SY (årets første på matriklen)
Svendborgsund ved Iholm: Storspove 110 Ø
Svendborg, matriklen: Rødstjert 1 SY (årets første). Jan Stener Jørgensen
Bjørnemose, Svendborg: Fiskeørn 1 T, Grågås 1 R, Rørhøg 1 R M, Musvåge 1 R. Susanne og Finn Skov
Hou Nordstrand (11:25):
Steppehøg 1 T NØ M. Esben Eriksen, Erik Danielsen
Lundeborg, Ny Camping: Tornirisk 2 YP, Jernspurv 2 YP, Gærdesmutte 1 FU, Grønirisk 4 (2 YP). Poul Brugs Rasmussen
Sandholt, Faaborg-Midtfyn (11:52):
Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde:
Havørn 6 OF. Niels Andersen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund):
Havørn 6 T. Tom Giersing
Sørup: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Bjørnemosegård: Fiskeørn 1 NØ. Susanne Rørdam Skov
Thurø By m.m.: Storspove 400 Ø, Rødstjert 1 M R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Krikand 13 R, Gråand 4 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 1 SY, Vibe 8 YF SY, Dobbeltbekkasin 2 R, Småspove 2 NØ, Rødben 2 R, Rødben 4 YF SY, Hvidklire 2 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Rørhøg 2 R, Landsvale 19 R, Ringdrossel 2 R. Nis Rattenborg  
Hou Frankeklint: Bramgås 7 NØ, Rørhøg 1 NV, Rørhøg 4 NØ, Blå Kærhøg 3 NØ
Steppehøg 1 M AD NØ, Spurvehøg 24 NØ, Musvåge 21 T, Tårnfalk 1 N, Dværgfalk 1 NØ, Storspove 93 NØ, Splitterne 2 NØ, Gul Vipstjert 1 NØ, Ringdrossel 1 F R. Esben Eriksen
Hou Nordstrand (Langeland): Bjerglærke 1 Ø, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Esben Eriksen
Ollerup Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 60 R, Troldand 2 R, Rød Glente 1 OF,
Havørn 7 OF, Rørhøg 1 OF, Rørhøg 2 YF P, Spurvehøg 1 OF. Arne Bruun 
Åmosen v/Ollerup: Grågås 20 R, Grågås 1 YF UF, Krikand 30 R, Spidsand 1 F R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 R, Vibe 19 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 7 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 180 FU, Pibesvane 1 R, Grågås 9 R, Grågås 12 YF UF, Gravand 32 R, Pibeand 13 R, Knarand 8 R, Krikand 8 R, Skeand 3 R, Taffeland 3 R, Troldand 220 R, Bjergand 32 R, Hvinand 16 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 7 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 30 R, Isfugl 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Solsort 1 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Musvåge 10 T, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 FU, Munk 4 SY, Løvsanger 1 SY, Træløber 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 22 R, Knopsvane 5 R, Grågås 16 R, Gravand 4 R, Pibeand 18 FU, Krikand 16 R, Gråand 14 FU, Troldand 89 R, Bjergand 71 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 6 FU, Strandskade 1 YF, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 328 R, Vibe 6 R, Vibe 3 YF, Almindelig Ryle 22 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 83 R, Stormmåge 41 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 2 R, Splitterne 5 R, Havterne 2 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 TH, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2 FU, Gransanger 6 SY, Stær 1 OF, Stær 1 SY, Bogfinke 2 R, Tornirisk 1 R. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Rødstjert 1 SY. Gunnar Knudsen
Jordløse Skov: Løvsanger 4 SY. Gunnar Knudsen
Tranesvænge/Skælmshave: Huldue 1 YF SY. Gunnar Knudsen
Trente Mølle m.m.: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 2 AD R. Aage Wichmann
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 YF,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 21 R, Krikand 23 R, Taffeland 4 R, Troldand 4 R, Rød Glente 1 R, Rørhøg 1 F OF, Vibe 3 R, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Sandholt:
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 2 YF BR, Ravn 2 YF BR. Per Rasmussen
Vejle: Gærdesanger 1 SY. Michael Bjerregaard
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 YF BR. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rødstjert 1 M SY. Per Rasmussen 
Lindholm v/Allested: Grågås 7 R, Gravand 2 R, Krikand 10 R, Gråand 10 R, Rød Glente 2 R, Rørhøg 1 M OF, Fiskeørn 1 N, Dobbeltbekkasin 4 R, Landsvale 1 OF, Ravn 2 R. Per Rasmussen
Kalvehave v/Rolsted: Hvinand 2 YF P, Musvåge 1 YF BR, Landsvale 2 OF, Bysvale 1 OF, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Per Rasmussen
Espe: Munk 1 SY. Gunnar Jørgensen
Odense: Havørn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Tårnfalk 2 R, Husrødstjert 1 R. Kresten Madsen
Lumby Inddæmmede Strand: Bramgås 800 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Rørhøg 2. Evald Mehlsen
Bispeenge: Svaleklire 2 FU T. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 1 YF B, Sorthalset Lappedykker 18 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 19 R, Knopsvane 3 YF BR, Grågås 51, Gravand 14 R, Pibeand 45 R, Knarand 16 R, Krikand 67 R, Gråand 4 R, Skeand 8 R, Taffeland 6 R, Troldand 68 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 42 R, Strandskade 4 R, Klyde 26 R, Vibe 6 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 SY, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 14 R, Bramgås 800 R, Knarand 4 R, Spidsand 2 R, Taffeland 4 R, Troldand 10 R, Musvåge 1 R, Klyde 16 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Splitterne 2 OF, Ringdue 3 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Stær 1 R. Ella Mikkelsen
Østrup v/Otterup: Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Spætmejse 1 SY. Ella Mikkelsen
Urup Dam: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 12 R, Gravand 7 R, Knarand 2 R, Krikand 20 R, Skeand 11 R, Troldand 6 R, Tårnfalk 2 R, Agerhøne 2 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Vibe 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 60 R, Stær 2 R, Gulspurv 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Broby Sø: Skægmejse 2 FU. Finn Just Christensen
Skaboeshuse: Spurvehøg 2 N, Musvåge 21 N, Tårnfalk 2 N, Vandrikse 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Bjørnens Krat v/Bøgebjerg Strand: Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 YF B, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 5 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 10 R, Ederfugl 46 R, Sortand 11 R, Toppet Skallesluger 8 R, Rørhøg 1 F OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 R, Splitterne 2 FU, Tejst 4 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 2 N, Engpiber 10 N, Engpiber 25 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 10 FU, Solsort 1 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 5 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 2 FU, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Gråkrage 6 R, Tornirisk 20 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Musvåge 15 N, Fiskeørn 1 N, Munk 1 SY. Mogens Ribo Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Svaleklire 1 FU N. Mogens Ribo Petersen
Fjordmarken: Trane 3 R, Stor Kobbersneppe 1 R T. Søren Gjaldbæk 
Enebærodde: Fiskeørn 2 NØ, Mosehornugle 2 R. Søren Gjaldbæk
Hasmark Mose (Vestermose): Løvsanger 4 SY. Søren Gjaldbæk
Otterup Byskov: Gråand 2 R, Fjeldvåge 1 N, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 3 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 8 R, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 8 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 1 R, Dompap 1 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 1 R. Kresten Madsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Rørhøg 1 YF TH. Tove Jacobsen
Føns Vang: Havørn 2 R T, Rørhøg 4 OF. Tove Jacobsen
Føns Vig: Rørhøg 1 FU. Tove Jacobsen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 R. Tove Jacobsen
Svinø v/Gamborg: Rørhøg 1 F AD FU. Tove Jacobsen
Kavslunde: Havørn 2 OF. Anders Vedel
Marslev: Agerhøne 2 R. Martin Strømkjær


          Ringmærket tårnfalk    Foto: Ole Hansen

 Onsdag den 13. april 2016                                Solopgang: 06:19 Solnedgang: 20:19

Svendborg, matriklen: Munk 1 SY (årets første). Jan Stener Jørgensen
Bjørnemose, Svendborg
: Grågås 6 R. Gravand 2 R, Hættemåge 20 R, vandrikse 1 R, Grønspætte 1 hørt! Tårnfalk 1 FU, Skovskade 1 R, Musvåge 1 FU ( med 2 gråkrager på nakken ) Gråkrage 4 R, Rørhøg 2 R. Rørspurv 1 SY, Stillits 4 FU, Taffeland 2 R, Blishøne 2 R, Bogfinke 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 R, Flagspætte 1 trommende, Grønirisk 2 R. Solsort 2 R. Finn og Susanne Skov
Horseskov
: Musvåge 6 T
Ollerup, Åmosen
: Rød glente 3 R (Ved godt 4-tiden i eftermiddag kredese to glenter længe over mosen og markerne. Den ene var nede ved resterne af hættemågen et kort sekund, men jeg ikke se om den tog noget med). Peder Skou  [Apollo Books]
Botofte Skovmose
: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 22 YF BR, Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 1 FU, Nilgås 3 R, Knarand 6 FU, Skeand 12 R, Rørhøg 1 FU, Fiskeørn 1 N, Hjejle 40 OF, Hvidklire 1 R, Hættemåge 800 YF
Tranekær: Landsvale 1 R
Karlsmosen: Rørhøg 2 R (Både hannen og hunnen har fundet deres sted at stifte familie. De slog gentagne gange ned i rørskoven i den sydøstlige del af mosen og "voltrede" i luften og vendte hele tiden tilbage til området her - senere fouragerede hannen mod nordøst. De har før holdt til i det område og havde for for et par år siden 3 unger på vingerne!). Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lillemøllen ved Refsvindinge
: Tårnfalk 1 R (Er ringmærket, men kan ikke aflæses), Bjergvipstjert 1 R. Ole Hansen
Skaboeshuse, Nyborg
(10:48):
Steppehøg 1 AD M NØ, Blå Kærhøg 1 AD M. Kurt Kaack Hansen, Hans Rytter

          

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Fiskeørn 1 NØ. Arne Bruun
Egense: Sortmejse 2 R. Niels Andersen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Niels Andersen
Ollerup Sø: Rørhøg 2 YF P, Landsvale 1 N. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Gærdesanger 1 SY. Arne Bruun
Gulstav Mose: Rød Glente 8 SV, Havørn 2 OF, Rørhøg 1 FU, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 3 N, Trane 3 N. Erik Jensen
Gulstav Vesterskov: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 2 OF, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Storspove 3 Ø. Erik Jensen
Hou Frankeklint: Toppet Skallesluger 5 Ø, Rørhøg 6 NØ, Musvåge 1 N, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 NØ, Storspove 101 NØ, Svaleklire 3 NØ, Hættemåge 400 NØ, Stormmåge 400 NØ, Digesvale 3 NØ, Landsvale 1 NØ, Skovpiber 1 NØ, Engpiber 108 NØ, Hvid Vipstjert 7 NØ, Jernspurv 18 NØ, Gransanger 5 NØ, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 NØ, Grønirisk 3 NØ, Grønsisken 30 NØ, Tornirisk 30 NØ, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 NØ, Rørspurv 12 NØ, Bomlærke 1 TF. Esben Eriksen
Sibirien: Svaleklire 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 3 R, Grågås 8 R, Gravand 4 R, Krikand 150 FU, Gråand 4 R, Spidsand 1 F R, Skeand 5 FU, Blishøne 40 FU, Strandskade 2 R, Vibe 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 14 FU, Grågås 6 R, Gravand 6 R, Knarand 6 R, Krikand 35 R, Gråand 14 R, Skeand 21 R, Taffeland 2 R, Troldand 13 R, Rørhøg 1 F FU, Fasan 2 R, Blishøne 60 R, Strandskade 2 FU, Vibe 6 OF, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 8 OF, Svaleklire 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 8 OF, Ringdue 1 SY, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Solsort 1 SY, Sjagger 120 NØ, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Allike 1 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 2 R, Stær 1 OF, Stær 2 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen  
Bremerhave: Fiskehejre 4 YF, Gravand 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 R, Lille Præstekrave 1 TH, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 OF, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 5 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 3 SY, Stillits 1 R, Tornirisk 8 R, Kernebider 1 OF, Gulspurv 8 R. Niels Bomholt Jensen
Fjællebro Holt: Musvåge 2 R, Blishøne 2 YF B, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 4 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 R, Gransanger 6 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 3 SY, Topmejse 2 SY, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 FU, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 2 YF BR, Bogfinke 2 SY, Kvækerfinke 12 FU, Grønirisk 2 SY, Stillits 2 OF, Grønsisken 1 FU, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Stensgård Gods (Millinge): Rød Glente 1 OF. Jacob Sterup
Bregninge Mose m.m. (Steensgaard): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 AD FU, Grågås 15 R, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 47 R, Havørn 3 5K+ OF, Musvåge 1 LF R, Fjeldvåge 1 FU, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 1 R, Blishøne 5 R, Vibe 1 F R, Ringdue 3 R, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 SY, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 7 R, Munk 4 , Gransanger 4 R, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Spætmejse 1 SY, Træløber 2 R, Gråkrage 3 R, Gråkrage 1 YF BR, Stillits 2 R, Dompap 4 R. Jacob Sterup
Mose ved Trøjbjerg (Steensgaard): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 AD R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Blishøne 2 R. Jacob Sterup
Toppenhøje (Steensgaard): Musvåge 1 YF BR, Sumpmejse 1 SY, Ravn 2 YF TH. Jacob Sterup 
Bøjden By: Husrødstjert 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 8 FU, Grågås 27 , Grågås 2 YF UF, Bramgås 10 T, Gravand 6 FU, Pibeand 20 FU, Krikand 8 FU, Gråand 14 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 1 M FU, Troldand 120 R, Bjergand 80 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 700 R, Vibe 8 YF, Almindelig Ryle 30 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 120 R, Stormmåge 42 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Splitterne 16 R, Sanglærke 6 SY, Engpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 10 FU, Tornirisk 4 FU, Rørspurv 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Gravand 2 OF, Gråand 7 OF, Troldand 11 R, Rød Glente 1 FU NV, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 1 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 7 R, Ravn 1 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 FU. Kirsten Pedersen
Vistorpdam: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 2 FU, Vandrikse 1 R, Vibe 10 TH, Rødben 3 FU, Stormmåge 2 R, Ringdue 4 R, Engpiber 14 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Gransanger 2 SY, Halemejse 1 FU, Blåmejse 6 R, Musvit 8 R, Spætmejse 1 R, Husskade 2 FU, Gråkrage 6 R, Stær 110 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 15 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Øjet Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 18 R, Blishøne 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gransanger 1 SY, Bogfinke 2 R. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grågås 12 R, Gravand 9 FU, Pibeand 54 FU, Knarand 1 R, Krikand 92 FU, Gråand 4 FU, Skeand 19 FU, Rørhøg 2 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 4 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 33 R, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 6 FU, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Gråkrage 1 FU, Stær 11 FU. Leif Kristensen
Søby Sø v/Sø Søby: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 R, Gravand 1 R, Gråand 8 R, Troldand 18 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 15 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 3 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 1 FU, Sangdrossel 2 R, Gransanger 8 FU, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 6 R, Musvit 6 R, Skovskade 2 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 11 R. Dorthe Mikkelsen 
Dærup: Sjagger 42 R T. Vibeke Sørensen
Glorup Park m/Holmesø: Rød Glente 1 OF, Munk 1 SY. Evald Mehlsen
Vormark: Landsvale 1 R, Engpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Bjørnemose (Ravnholt): Rød Glente 1 OF, Havørn 2 AD TH. Evald Mehlsen
Hestehave v/Gelskov: Musvåge 1 YF BR. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 2 R. Anne Veber Døssing  
Elmelund: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 5 R, Gråand 3 R, Gråand 1 F YF BR, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 DØD, Blishøne 2 R, Blishøne 1 YF BR, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 45 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 8 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Ringdrossel 1 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 6 SY, Spætmejse 2 SY, Husskade 3 R, Allike 1 R, Råge 22 FU, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 30 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R Ella Mikkelsen
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 1 YF TH, Svaleklire 1 R, Engpiber 10 R, Rørspurv 2 SY. Per Rasmussen
Bispeenge: Rørhøg 1 M FU, Lille Præstekrave 2 FU, Landsvale 1 FU, Blåhals 1 FU. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Dværgfalk 1 V, Landsvale 3 R, Rødstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Nyborg Havn: Husrødstjert 1 M R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Dværgfalk 1 T. Jens-Gert Hansen
Skaboeshuse: Skarv 45 R, Blå Kærhøg 1 M AD NØ,
Steppehøg 1 M AD NØ, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Hættemåge 32 R, Splitterne 6 FU, Landsvale 1 FU, Jernspurv 5 FU, Rødhals 8 FU, Solsort 21 FU, Sangdrossel 8 R, Munk 9 FU, Gransanger 6 FU, Husskade 16 R, Stær 6 OF, Grønirisk 12 FU, Tornirisk 12 FU, Gulspurv 16 FU, Rørspurv 5 FU. Hans Rytter, Kurt Kaack Hansen
Lillebælt syd for Torø: Havlit 50 R, Sortand 30 R, Toppet Skallesluger 25 FU. Søren G. Nielsen
Torø: Stor Præstekrave 1 OF, Splitterne 1 R, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 6 SY, Engpiber 15 FU, Ravn 1 R, Tornirisk 2 FU. Søren G. Nielsen
Røjle Klint: Agerhøne 1 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 10 YF UF. Jens Bækkelund


       

 Tirsdag den 12. april 2016                                Solopgang: 06:21 Solnedgang: 20:17

Svendborg, by-kirkegård: Vandrefalk 1 FU M. Jan Stener Jørgensen
Landet kirke
: Bramgås 25 R, Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skeand 4 R, Sorthovedet Måge 1 5K+ TH, Digesvale 1 FU, Landsvale 6 FU
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 52 R, Grågås 8 YF UF, Gravand 5 R, Knarand 2 R, Krikand 22 FU, Gråand 6 R, Atlingand 2 R, Havørn 1 3K+ R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Fasan 2 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Stær 12 R, Rørspurv 3 T
Ollerup, Åmosen
: Havørn 2 AD. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm
: Landsvale 9 OF R FU, Gransanger 2 FU, Blåmejse 2 FU, Bogfinke 2 FU, Spætmejse 1 SY, Hvid vipstjert 2 FU, Grønbenet rørhøne 4 FU, Blishøne 6 FU, Knopsvane 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Grusgravssøen, Hønsehaven: Skeand 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (11:00): Bramgås 45 OF NV. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Grågås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 206 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Siø Sund: Gravand 2 R, Ederfugl 12 R, Toppet Skallesluger 6 R, Svartbag 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tvede Skov: Lille Lappedykker 1 SY, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Huldue 1 SY, Ringdue 2 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 7 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 1 FU, Topmejse 1 YF TH, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 YF BR, Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 4 YF, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 SY, Stillits 2 SY, Dompap 4 R, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen 
Hvidkilde Sø: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Espe: Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU. Leif Kristensen
Gammellung (Stenstrup): Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Hundstrup: Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 14 YF UF (2 par med hver 5 gæslinger). Lilly Sørensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU. Per Damgaard Poulsen
Bjernekrogen: Gravand 1 R, Krikand 2 FU, Gråand 2 R, Musvåge 1 FU, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Rødben 3 FU, Svaleklire 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 55 FU. Jacob Sterup
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Skarv 3 R, Knopsvane 2 AD YF BR, Gråand 4 R, Grønbenet Rørhøne 3 AD R, Blishøne 4 AD R, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 3 FU, Rørspurv 2 R. Jacob Sterup
Posen: Grågås 11 FU, Grågås 3 OF, Grågås 2 YF, Grågås 1 PUL R, Gråand 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 FU, Ringdue 2 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 SY, Vindrossel 1 R, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 2 TH, Husskade 2 FU, Husskade 1 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 FU, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Gråand 2 FU, Fasan 1 SY, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 R, Bogfinke 2 SY, Dompap 3 FU. Leif Kristensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 13 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Gråand 5 FU, Troldand 162 R, Blishøne 6 FU, Sølvmåge 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 2 SY, Bogfinke 2 R, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Bredland Skov: Isfugl 1 OF. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Sildemåge 2 R. Palle Bo Larsen 
Elverud Skov: Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Husskade 1 R, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Himmelstrup Skov: Gråand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Ringdue 5 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 2 SY, Skovskade 1 R, Allike 2 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Mose/sø SV for Rugård: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Krikand 10 , Troldand 14 R, Rørhøg 1 M R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 6 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 SY, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Ravnebanke Skov: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Gråand 8 R, Musvåge 1 R, Blishøne 5 R, Sølvmåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Travn Skov: Sortmejse 1 SY. Ella Mikkelsen
Ringe ved Brugsen: Husrødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Sybergland: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 18 R, Gravand 6 R, Pibeand 60 R, Knarand 7 R, Krikand 5 R, Gråand 19 R, Skeand 8 R, Troldand 26 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M R, Blishøne 8 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Vibe 13 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 3 R, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Ivan Sejer Beck
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 R. Kurt Kaack Hansen
Lindholm, Nyborg: Sortsvane 1 R , Strandskade 8 R, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 7 R, Hvidklire 2 FU, Splitterne 2 FU, Engpiber 1 R, Husrødstjert 2 R. Peter Pelle Clausen
Vesterholm Mose: Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Fiskehejre 2 OF, Grågås 24 R, Gravand 12 R, Knarand 11 FU, Krikand 32 FU, Gråand 8 FU, Skeand 4 FU, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 R, Blishøne 44 FU, Vibe 6 R, Stor Flagspætte 2 FU, Jernspurv 9 SY, Rødhals 9 SY, Solsort 23 FU, Sangdrossel 21 SY, Gransanger 9 SY, Sumpmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 4 FU, Træløber 2 FU, Skovskade 3 FU, Gulspurv 7 SY, Rørspurv 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Skov: Fasan 3 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 2 R, Gransanger 6 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 7 R, Musvit 5 R, Spætmejse 4 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 3 R. Peter Pelle Clausen
Broby Sø: Stær 1000 R NAT. Finn Just Christensen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 1 R, Hvid Vipstjert 5 FU. Kirsten Pedersen


        Munk Broholm Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Mandag den 11. april 2016                                Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:15

Svendborg Golfbane: Hugorm 1 R (sort), Admiral 1 R, Nældens takvinge 3 R
Landet kirke
: Citronsommerfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ollerup, Åmosen: Rød glente 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm (07:30): Munk 2 FU M (de første dette forår), Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav, Gulstavvej (17:00):
Hvid stork 1 R. Kim Skovgaard Nielsen

        Bramgås      Foto: Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 6 R. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Krikand 41 R, Atlingand 2 R, Skeand 12 R, Rørhøg 2 R. Arne Bruun
Hou Nordstrand (Langeland): Skeand 2 NØ, Rørhøg 2 N, Musvåge 2 N, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 1 N, Dværgfalk 1 N, Vandrefalk 1 M AD N, Digesvale 1 N, Stær 8 N, Bogfinke 3200 N. Erik Danielsen 
Fakkebjerg: Spidsand 4 R, Skeand 52 R, Rød Glente 1 SV, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 R NAT, Trane 1 N, Hjejle 275 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Rørdrum 1 R, Gravand 2 FU, Pibeand 43 FU, Gråand 13 R, Skeand 62 FU, Troldand 84 R, Rørhøg 2 OF, Rødben 3 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 160 SØ. Kell Grønborg
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 R. Jane Ditzel 
Vitsø: Sortstrubet Bynkefugl 2 TH. Lars Ole Gjesing
Sortemosen (Sydfyn): Landsvale 2 FU, Løvsanger 1 SY. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 OF (11:40). Morten via Jens-Gert Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Knarand 2 R, Krikand 340 FU, Spidsand 2 F R, Skeand 13 R, Havørn 1 SUB OF, Blå Kærhøg 1 BR R, Tårnfalk 1 F R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Kohave v/Knudsbølle: Grønspætte 1 TH. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Hvinand 15 R, Fiskeørn 1 NØ. Lilly Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 50 R, Gravand 42 R, Knarand 6 R, Krikand 14 R, Skeand 1 R, Havørn 1 FU, Grønspætte 1 SY, Ravn 1 OF. Carsten Skou
Sibirien: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Munk 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Flægskov: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 5 FU, Krikand 21 R, Musvåge 3 YF BR, Blishøne 21 FU, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 FU, Digesvale 1 OF, Landsvale 4 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 6 R, Munk 2 M SY, Gransanger 6 SY, Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 2 SY, Blåmejse 5 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Ravn 1 YF FU, Bogfinke 2 SY, Kernebider 1 SY, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Sønderhjørne: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sule 1 AD SØ, Skarv 10 FU, Grågås 8 SØ, Bramgås 130 NØ, Knortegås 2 SØ, Gravand 5 T, Gråand 2 R, Ederfugl 80 SØ, Havlit 6 SØ, Sortand 36 T, Toppet Skallesluger 26 T, Rørhøg 1 F AD NØ, Strandskade 3 T, Hættemåge 15 NØ, Stormmåge 10 NØ, Sildemåge 2 FU, Sildemåge 1 SØ, Svartbag 2 FU, Splitterne 2 FU, Lomvie/Alk 30 SØ, Lomvie/Alk 11 V, Sanglærke 5 V, Digesvale 1 NØ, Engpiber 30 NØ, Hvid Vipstjert 5 NØ, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Allike 15 NØ, Tornirisk 25 NØ. Per Damgaard Poulsen
Espe Tingskov: Duehøg 1 R, Musvåge 1 YF BR, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 SY, Solsort 2 R, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 3 SY, Blåmejse 2 R, Spætmejse 3 SY, Skovskade 3 R, Sortkrage 1 YF TH, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 M R. Jacob Sterup Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Gestelev: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 AD R, Grågås 10 R, Gravand 17 R, Pibeand 15 R, Knarand 1 M R, Krikand 50 FU, Skeand 10 R, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Vibe 30 R, Brushane 3 FU, Rødben 11 FU, Engpiber 1 SY, Gråkrage 2 YF BR, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knarand 2 FU, Skeand 12 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 4 FU, Rødben 7 FU, Rødben 2 YF P. Søren G. Nielsen
Nørre Søby: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lyndelse: Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Sallinge: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen 
Sallinge: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 OF. Per Rasmussen
Blandskov (Ravnholt): Havørn 1 IMM R, Skovsneppe 2 TH. Palle Bo Larsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Skægmejse 1 R. Finn Just Christensen
Bispeenge:  Rødben 3 FU, Blåhals 1 SY,Skægmejse 3 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Bispeenge: Grågås 14 FU, Grågås 35 , Gravand 4 R, Gråand 9 FU, Rørhøg 1 OF, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Rødben 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 FU, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 FU, Musvit 1 SY, Husskade 2 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Sorthalset Lappedykker 11 FU , Knopsvane 1 YF, Gravand 36 R, Pibeand 62 FU, Knarand 16 FU, Krikand 32 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 5 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 7 R, Klyde 5 R, Vibe 6 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 4 FU, Grågås 43 FU, Grågås 5 PUL R, Gravand 11 R, Spidsand 11 FU, Skeand12 FU T, Taffeland 2 R, Klyde 36 FU, Hjejle 59 R, Vibe 9 R, Storspove 103 R, Rødben 2 FU, Rødben 1 R, Solsort 1 R, Stær 11 FU, Kvækerfinke 1 R. Leif Kristensen
Lindholm, Nyborg
: Strandskade 7 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Splitterne 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Fuglekonge 3 R, Halemejse 2 R. Peter Pelle Clausen
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 12 R, Grågås 14 R, Rørhøg 1 N, Rørhøg 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 5 R, Vibe 3 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 20 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Knopsvane 2 R, Ederfugl 6 R, Havørn 1 AD NØ, Hættemåge 2 R, Tejst 2 R , Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 SY, Husskade 2 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 10 R, Grågås 16 R, Pibeand 10 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R, Husskade 4 R, Gråkrage 2 R, Stær 30 FU. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 32 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 28 R, Gravand 1 R, Krikand 4 R, Skeand 4 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 17 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 5 R, Rødben 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 7 R, Gransanger 2 SY, Halemejse 2 FU, Stær 2 R, Grønirisk 3 SY. Ella Mikkelsen
Helnæs, Hegnedskov: Duehøg 1 F R. Tom Giersing
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Knopsvane 40 R, Grågås 2 R, Gravand 35 R, Gråand 2 R, Skeand 3 R, Toppet Skallesluger 7 FU, Strandskade 2 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 35 R, Stormmåge 10 R. Kirsten Pedersen
Jordløse By: Musvåge 3 FU, Sølvmåge 25 FU, Ringdue 11 R, Sanglærke 9 SY, Landsvale 2 R, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 R, Solsort 6 FU, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Blåmejse 2 SY, Musvit 3 R, Husskade 2 FU, Gråkrage 3 FU, Ravn 19 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 1 SY, Grønsisken 1 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 6 SY. Kirsten Pedersen
Strandeng SV f/Damsbo: Fiskehejre 1 OF, Gravand 2 FU, Musvåge 4 FU, Vibe 3 TH, Huldue 2 R, Ringdue 7 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødhals 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 R, Allike 7 FU, Råge 20 FU, Ravn 3 FU, Bogfinke 8 FU, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 M R. Kirsten Pedersen


        Hvid stork Klise Nor Foto: Snatur.dk

 Søndag den 10. april 2016                                Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:13

Svendborg, Matriklen: Havørn 2, 1 AD NØ (12:15) 1 IMM V-SV (12:40), Musvåge 1 NØ (12:15 - med havørnen). Jan Stener Jørgensen
Svendborg Golfbane
: Tårnfalk 2 R
Strandeng v/Horseskov
: Grågås 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 FU, Gravand 6 R, Sølvmåge 8 R
Ørnehøj-området (Gulstav): Blishøne 8 R, Digesvale 1 OF
Klise Nor:
Hvid Stork 1 R NV , Vibe 6 R
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 12 R, Bramgås 400 R, Pibeand 8 FU, Knarand 2 YF P, Krikand 6 R, Rørhøg 1 M FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Rørspurv 1 R,
Gulstav Vesterskov: Skovhornugle 1 R, Engpiber 2 R, Rødhals 4 FU
Lundeborg, Ny Camping
(07:00-07:30: Tornirisk 2 SY R, Jernspurv 2 R, Gerdesmutte 1 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 FU, Skovspurv 4 FU, Gråkrage 2 FU, Allike 2 FU, Ringdue 2 R, Ringdue 15 OF N, Solsort 10 FU, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Rørhøg 2 F NØ. Esben Eriksen
Svendborg: Havørn 2. Inger Christensen
Egense: Huldue 1 FU, Ringdue 225 FU, Kvækerfinke 20 R. Niels Andersen
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF SY. Arne Bruun
Egsmade: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Krikand 40 FU, Gråand 10 R, Skeand 18 FU, Rørhøg 1 M R, Blishøne 8 R, Hjejle 24 OF, Vibe 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Søby Monnet, Tåsinge: Spidsand 2 R, Storspove 6 R. Leif Bisschop-Larsen
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 500 YF. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 22 R, Grågås 70 R, Gravand 12 R, Knarand 4 M R, Krikand 31 R, Gråand 10 R, Skeand 3 R, Taffeland 3 R, Troldand 360 R, Rørhøg 1 M R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Siø: Knarand 26 R, Skeand 124 R. Ole Goldschmidt 
Bagenkop:
Hvid Stork 1 R. Kirsten Thinggaard
Dovns Klint: Havlit 63 FU. Finn Just Christensen
Fakkebjerg: Skeand 77 R, Havørn 2 3K+ OF. Gregers Johannesen
Klise Nor:
Hvid Stork 1 R. Gregers Johannesen
Klise Nor:
Hvid Stork 1 R. Jane Ditzel 
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,Blå Kærhøg 1 M R. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Atlingand 1 FU, Skægmejse 4 FU. Finn Just Christensen
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skeand 47 R, Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 M 2K NØ. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Skeand 12 R, Havørn 1 Ø. Ole Goldschmidt
Hou Nordstrand (Langeland): Havørn 3 T, Blå Kærhøg 1 M AD N, Fiskeørn 3 N, Bogfinke 3000 N. Eske Frank Morthensen 
Sollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 4 FU, Gravand 2 FU, Krikand 10 FU, Gråand 2 FU, Taffeland 1 M R, Rørhøg 1 R, Fasan 1 FU, Blishøne 1 FU, Vibe 2 TH, Hvid Vipstjert 3 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 500 OF, Bjergand 80 R, Lille Præstekrave 2 R, Hjejle 300 R. Gunnar Jørgensen
Faaborg: Rød Glente 1 Ø. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 9 FU, Knarand 12 R, Skeand 15 R, Skægmejse 2 R. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Bispeenge: Grågås 2 YF UF, Dobbeltbekkasin 1 OF,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD FU T. Dieter Maaszen
Bispeenge: Fiskehejre 3 FU, Grågås 16 , Gravand 7 FU, Strandskade 4 FU, Gransanger 2 SY. Gunhild Brink
Bispeenge: Rødstjert 1 M R. Kristoffer Hansen
Brylle: Tyrkerdue 2 FU, Munk 1 M FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 3 FU. Søren G. Nielsen
Elmelund: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 3 R, Sanglærke 15 SY, Gærdesmutte 2 SY, Ringdrossel 1 M R, Solsort 3 R, Sjagger 12 R, Gransanger 2 R, Husskade 5 R, Råge 20 FU, Gråkrage 3 R, Stær 1 SY, Tornirisk 200 FU, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Vejrup (Odense V): Havørn 1 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Stavids Å v/Margård: Landsvale 2 OF. Martin Strømkjær
Tornbjerg: Gærdesanger 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Fyns Hoved: Stenpikker 1 R. Leo Bøjlesen
Fænø Sund: Isfugl 1 R. Niels Bahl Andersen
Grindløse: Dobbeltbekkasin 4 FU, Landsvale 1 FU, Bomlærke 4 SY. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Reservatet: Vandrefalk 1 R, Sortkrage 1 R. Jens Bækkelund
Jersore: Bramgås 600 OF, Rødstjert 1 M FU. Henrik Kingo Andersen 


           Landsvale Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Lørdag den 9. april 2016                                Solopgang: 06:29 Solnedgang: 20:11

Hallindskoven, Svendborg: Havørn 1 imm Ø (14:40), Trane 5 NØ (14:55), Grønspætte 1 HØ. Esben Eriksen
Gulstav Østerskov
: Gulirisk 1 R. Michael Mosebo Jensen
Broholm
(09:30): Landsvale 4 R FU (højt til tops i en gammel bøg - de første jeg ser dette forår). Poul Brugs Rasmussen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Rød Glente 2 YF BR, Havørn 3 OF, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Hvid Vipstjert 2 YF TH, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 YF B, Spætmejse 3 SY, Ravn 1 TH, Grønirisk 3 FU
Bøjden Nor: Hjejle 30, Strandskade 1 R, Stor præstekrave 1 R, Hvid vipstjert 1 R. Susanne og Finn Skov
Fruens Bøge, Odense
(06:52): Sorthovedet måge 2 R. Kristoffer Hansen
Rabenslyst, Nyborg (13:50): Sorthovedet måge 2 R. Kristoffer Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 6 YF, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 YF, Knarand 2 R, Krikand 32 R, Skeand 11 R, Hættemåge 950 YF. Carsten Skou
Rudkøbing: Havørn 2 , Havørn 1 AD OF, Havørn 1 IMM NØ, Vandrefalk 1 M AD NØ, Rødstjert 1 SY. Ole Goldschmidt
Bagenkop:
Hvid Stork 1 FU. Kirsten Thinggaard
Dovns Klint: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 6 T, Sortstrubet Lom 3 T, Sule 1 4K Ø, Bramgås 700 OF, Ederfugl 2680 T, Sortand 200 T, Tornirisk 52 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:  Sortstrubet Lom 3 Ø, Lom sp. 7 Ø, Sule 1 4K NØ, Ederfugl 2730 NØ, Havlit 300 R, Sortand 158 Ø, Fløjlsand 26 NØ, Gulirisk 1 Ø, Tornirisk 65 T. Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg: Skeand 82 R, Havørn 2 3K+ OF, Fiskeørn 1 N. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Vandrefalk 1 OF. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 4 R,
Hvid Stork 1 AD S, Knarand 26 R, Skeand 78 R, Havørn 1 AD OF, Digesvale 110 R, Skægmejse 2 R, Stor Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Skeand 12 R. Michael Mosebo Jensen
Klingstrup Skov: Rød Glente 2 OF. Arne Bruun 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 7 FU, Brushane 14 FU, Rødben 12 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 SY. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 AD R, Hættemåge 1000 R. Per Rasmussen
Kalvehave v/Rolsted: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Rønninge Søgård: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Skov SV for Vantinge: Rørhøg 1 M OF. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 6 SY, Grågås 30 R, Bramgås 1 FU, Gråand 20 R, Taffeland 25 FU, Troldand 13 FU, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R, Rørhøg 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Duehøg 1 FU, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Huldue 1 R, Rødhals 4 SY, Gransanger 8 SY, Musvit 18 FU, Spætmejse 1 SY, Ravn 2 SY, Skovspurv 6 R, Bogfinke 12 SY. Kell Grønborg 
Dalum (06:49 - 06:53): Sorthovedet Måge 2 AD SDR FU (2 sammen på græsplæne ved Odense Sygehus st. Den ene med lys ring, nok metal, på højre ben). Kristoffer Hansen
Bispeenge: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 11 OF, Gravand 1 R, Krikand 2 R, Gråand 7 R, Skeand 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 2 OF, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 3 OF, Klippedue (Tamdue) 7 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Skægmejse 4 , Musvit 1 SY, Gråkrage 3 OF, Gråkrage 2 R, Rørspurv 3 R, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 5 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Sangsvane 1 2K FU, Pibeand 16 FU T, Knarand 6 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Bramgås 3000 FU, Pibeand 7 FU, Knarand 2 FU T, Krikand 9 FU, Spidsand 8 FU, Skeand 30 FU, Troldand 9 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 FU, Klyde 87 FU, Storspove 65 FU, Rødhals 1 FU, Stenpikker 1 M FU, Gulspurv 1 F R. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2500 FU, Trane 3 OF. Martin Strømkjær
Fjordmarken: Trane 6 OF, Skægmejse 8 R. Søren Gjaldbæk
Nordskov (Hindsholm):
Sølvhejre 2 OF. Henrik Kingo Andersen
Kerteminde: Trane 1 OF. Niels Aage Madsen
Teglværkskoven: Grønspætte 1 R. Kristoffer Hansen
Ulriksholm Skove: Grønspætte 1 SY. Bo K. Stephensen
Vesterholm Mose: Knarand 10 FU, Skeand 14 FU. Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 21 R, Småspove 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Flyvesandet: Hedelærke 3 V, Landsvale 1 V, Skovpiber 1 V, Misteldrossel 6 V, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Søren Gjaldbæk
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 7 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Gråand 3 R, Rørhøg 3 R, Musvåge 4 N, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 2 YF, Fasan 1 R, Trane 2 OF, Vibe 2 R, Ringdue 4 R, Natugle 2 R, Stor Flagspætte 4 TH, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Halemejse 1 R, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 2 R, Allike 5 YF B, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Stær 5 SY, Bogfinke 3 SY, Stillits 3 R, Dompap 2 R. Thomas Kampmann


          Sorthalset lappedykker Foto: Kurt Due Johansen

 Fredag den 8. april 2016                                Solopgang: 06:31 Solnedgang: 20:09

Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Gravand 8 R, Ederfugl 300 R, Svartbag 2 R
Bjørnemose
: Rørhøg 1 R YP. Susanne og Finn Skov
Svendborg Golfbane
: Grønbenet Rørhøne 2 FU, Grønspætte 1 R, Gråkrage 3 YF BR
Monnet
: Stær 180 OF, Grågås 100 R. Storspove 16 FU, Krikand 28 R, Spidsand 2 R, Gråand 6 R, Strandskade 4 FU, Rødben 6 FU, Hættemåge 12 R, Gravand 4 R, Sanglærke 1 SY. Finn og Susanne Skov
Søby Monnet og Vejlen, Taasinge
: Bramgås 200 OF, Storspove 1 FU, Klyde 2 FU, Jernspurv 1 SY. Susanne og Finn Skov
Ringe, A9
(15.30-15:35): Rød Glente 1 FU (Ringe Nord), Ravn 1 FU (syd for Ringe). Jan Stener Jørgensen
Hollufgård, Odense
(11:26): Lille præstekrave 3 R, Havørn 1 R, Ravn 1 R (Ved den nye sø nær hollufgård. Territoriehævdende. Tror det bliver et meget fint sted.). Lars Andersen
Slipshavn inderfjord
: Rødben 3 FU, Engpiber 20 FU, Hvid vipstjert 18 FU. Alm. ryle 1 FU, Gravand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 65 FU, Ederfugl 300 FU, Havørn 1 OF. Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Agerhøne 2 R. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Landsvale 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Rørdrum 2 R , Spidsand 2 FU, Skeand 10 FU, Rørhøg 1 FU T, Klyde 2 FU, Rødben 2 FU, Skægmejse 6 FU. Ole Bo Olsen
Snaremose Sø: Lille Lappedykker 1 SY, Knarand 26 FU, Krikand 16 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 30 FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Storspove 8 FU, Landsvale 1 OF. Henrik Wejdling
Leby (Ærø): Grønbenet Rørhøne 1 R. Lars Tom-Petersen
Skovby (Ærø): Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Søbygård (Ærø): Lille Lappedykker 1 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 20 YF TH, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Husskade 2 R. Lars Tom-Petersen
Vester Bregninge Mark (Ærø): Skarv 1 R, Grågås 11 R, Taffeland 1 M R, Troldand 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 6 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Rødstrubet Lom 38 T, Sortstrubet Lom 3 SØ, Sule 1 AD SØ, Knopsvane 8 OF, Bramgås 810 T, Ederfugl 1 SØ, Havlit 1 SØ, Sortand 90 SØ, Fløjlsand 2 SØ,
Sort Glente 1 OF (Opdaget over Låddenbjerg, hvor den kredsede rundt inden den gled videre mod NV - måske trækkende. Der sås let kløftet mørk hale uden rødt, mørk vingeoverside med lidt lysere oval på dækfjer, ret ensfarvet mørk brungrå underside uden antydning af rødt og intet markant hvidt felt, stivere vingeslag end rød glente ), Havørn 1 3K+ NV, Rørhøg 3 TH, Rørhøg 1 F Ø, Spurvehøg 2 Ø, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 3 R, Alk 9 SØ, Jernspurv 3 SY, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Gransanger 3 SY, Gråkrage 2 NØ, Ravn 1 OF. Lars Tom-Petersen
Broholm: Silkehale 5 R. Peter Pelle Clausen
Gudbjerg, matriklen: Landsvale 1 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 6 R, Knarand 10 R, Krikand 20 FU, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 5 FU, Strandskade 2 R, Vibe 1 YF TH, Allike 2 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Dyreborg By: Sjagger 60 R. Per Damgaard Poulsen
Knold Nor: Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 22 FU, Bramgås 60 T, Gravand 10 FU, Gråand 6 FU, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 50 R, Strandskade 18 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Storspove 10 FU, Rødben 15 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 10 R, Svartbag 4 R, Splitterne 2 FU, Sanglærke 6 SY, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Gransanger 2 SY, Stær 10 R. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 R, Skeand 19 , Musvåge 2 OF, Grønbenet Rørhøne 4 R, Skægmejse 1 R, Halemejse 1 R, Sortkrage 1 YF TH, Gråkrage 1 YF TH, Lille Gråsisken 2 FU. Jacob Sterup
Espe Tingskov: Blå Kærhøg 1 NØ, Ringdue 4 SY, Stor Flagspætte 3 YF TH, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 4 FU, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 4 SY, Fuglekonge 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 SY, Allike 1 R, Gråkrage 7 R, Ravn 1 YF TH, Stær 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 14 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Kernebider 3 SY, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt Jensen
Bispeenge: Knarand 2 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Rødben 2 OF, Gransanger 3 SY, Skægmejse 3 SY, Stillits 4 SY. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Splitterne 2 FU. Peter Pelle Clausen
Ålebæk: Rørhøg 2 YF P, Trane 2 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Rørhøg 1 F OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knarand 8 R, Skeand 12 R, Rørhøg 1 R, Klyde 18 R, Hvid Vipstjert 12 R. Kaj Agerbæk


        Spætmejse    Foto: Leif Kristensen

 Torsdag den 7. april 2016                                Solopgang: 06:34 Solnedgang: 20:07

Kogtved, matriklen: Ringdue 1 YF BR
Strandenge SV f/Skovhuse: Havørn 1 R
Lindholm, oplagringspladsen s. for Kommunekemi (14:30): Stor præstekrave 1 FU, Vibe 1 FU, Hvidvipstjert 6 FU, Sølvmåge 8 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Rørhøg 1 OF. Carsten Skou
Thurø Rev: Fiskehejre 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 56 R, Pibeand 6 R, Krikand 4 R, Gråand 2 R, Vandrefalk 1 M AD R, Vibe 8 R, Rødben 3 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Råge 61 YF BR. Arne Bruun
Skovballe: Havørn 1 R. Ole Grønqvist
Åmosen v/Ollerup: Grågås 56 R, Krikand 105 FU, Rørhøg 1 F OF, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 14 R, Rødben 3 FU, Svaleklire 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rød Glente 1 OF. Ole Bo Olsen
Ærøskøbing: Munk 1 SY. Lars Tom-Petersen
Dunkær Mark: Husskade 1 R, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Gravand 11 R, Musvåge 1 R, Hjejle 150 R, Vibe 11 YF TH, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 TH, Engpiber 5 R, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R, Stær 500 R. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 11 Ø, Sortstrubet Lom 1 AD SDR R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Knopsvane 6 R, Bramgås 530 NØ, Ederfugl 1320 Ø, Havlit 4 R, Sortand 80 Ø, Hvinand 1 Ø, Toppet Skallesluger 55 Ø, Fiskeørn 1 N, Hjejle 60 R, Splitterne 4 Ø, Lomvie/Alk 1 Ø, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Lars Tom-Petersen
Trente Mølle m.m.: Grågås 2 OF, Gråand 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 R, Ringdue 2 FU, Ringdue 2 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Gærdesmutte 1 YF B, Rødhals 1 FU, Rødhals 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 3 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 3 FU, Gransanger 4 SY, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Musvit 4 R, Musvit 3 SY, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 SY, Træløber 2 FU, Skovskade 1 FU, Bogfinke 3 FU, Bogfinke 2 R, Bogfinke 9 SY, Kvækerfinke 2 FU, Grønsisken 4 FU, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Faaborg: Havørn 1 T. Per Damgaard Poulsen
Fraugde: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 2 YF P, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Knopsvane 2 YF BR, Knarand 8 FU, Atlingand 1 F R, Atlingand 1 M FU , Skeand 6 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 7 R, Klyde 19 R, Rødben 1 R. Søren G. Nielsen
Lammesø: Havørn 1 AD FU, Stor Flagspætte 1 FU. Søren G. Nielsen
Broby Sø: Silkehale 22 R, Stillits 50 FU. Finn Just Christensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 37 R, Knopsvane 32 R, Gravand 11 R, Pibeand 14 FU, Gråand 13 R, Skeand 2 M FU, Ederfugl 193 R, Toppet Skallesluger 13 R, Blishøne 366 R, Strandskade 5 R, Vibe 1 R, Rødben 13 R, Hættemåge 952 R, Stormmåge 536 R, Sølvmåge 157 R. Steen Lauritsen 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund


            Rørhøg Foto: Finn Skov

 Onsdag den 6. april 2016                                Solopgang: 06:36 Solnedgang: 20:05

Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Gråand 2 R, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 YF BR, Grønspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 3 SY, Solsort 4 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 6 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 SY, Spætmejse 2 R, Grønirisk 2 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R, Grøn  frø 4 R, Hugorm 1 F R (sort)
Bjørnmose
: Rørhøg 2 YF (Det er 4 dag vi ser dem). Susanne og Finn Skov
Landet, Taasinge
(17:00): Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
(13:00): Grønirisk 4 FU R, Jernspurv 1 R SY, Skovspurv 8 R, Gråsisken 3 FU (på lærk), Solsort 6 FU, Spurvehøg 1 OF, Gulspurv 2 FU, Hvid vipstjert 4FU R, Oliebille 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Grågås 1 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 8 R, Troldand 1 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 10 R. Arne Bruun
Egsmade: Landsvale 2 OF. Susanne Rørdam Skov
Hvidkilde Sø: Havørn 0 R (d 04-04 tog jeg billeder af havørneparret i reden. I dag var det en grågås i reden, jeg kunne tage billede af. Det er en modig gås, der tør bo i en ørnerede). Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Gravand 7 R, Knarand 8 YF, Krikand 40 R, Skeand 2 YF, Strandskade 2 YF, Klyde 2 YF P. Henrik Knudsen
Siø: Bramgås 20 FU, Knortegås 320 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 12 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv 75 YF BR, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 9 R, Grågås 10 R, Pibeand 6 R, Knarand 14 R, Krikand 6 R, Skeand 26 R, Taffeland 13 R, Troldand 30 R, Havørn 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 60 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 800 YF, Ringdue 1 OF, Landsvale 1 FU, Allike 2 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Bukkeskov: Musvåge 2 OF, Jernspurv 1 SY, Misteldrossel 1 OF, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Træløber 2 FU, Stillits 2 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Åsø Skov: Bramgås 230 Ø, Gravand 2 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 R, Ringdue 65 R, Stor Flagspætte 3 YF B, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 5 FU, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 YF TH, Sortmejse 3 SY, Blåmejse 6 FU, Musvit 10 FU, Træløber 4 SY, Ravn 2 R, Bogfinke 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Åsø Strand: Rørhøg 1 M R, Rørspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tranekær Slot m/borgsø: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Troldand 9 R, Stor Skallesluger 1 F R, Blishøne 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 R, Gransanger 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Haven v/Søby (Ærø): Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Jernspurv 2 SY, Rødhals 6 R, Sjagger 3 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 R, Skovspurv 1 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 20 Ø, Sule 1 Ø, Skarv 10 R, Skarv 7 Ø, Grågås 2 OF, Bramgås 32 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 NØ, Knarand 2 Ø, Gråand 2 R, Ederfugl 2100 Ø, Havlit 4 R, Sortand 320 Ø, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 OF, Svaleklire 1 SØ, Hættemåge 50 NØ, Hættemåge 20 R, Stormmåge 150 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 2 R, Splitterne 4 Ø, Alk 21 Ø, Ringdue 15 TF, Sanglærke 7 SY, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 2 N, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Sjagger 15 TF, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 1 TF, Gransanger 1 SY, Husskade 2 R, Allike 2 OF, Gråkrage 2 R, Stær 15 R, Bogfinke 6 TF, Kvækerfinke 4 TF, Tornirisk 6 R. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Stor Flagspætte 3 R, Hvid Vipstjert 9 R, Jernspurv 3 SY, Rødhals 5 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 2 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Husskade 1 R, Ravn 2 YF BR, Kernebider 1 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 38 R, Knopsvane 13 R, Grågås 100 R, Bramgås 490 R, Gravand 32 R, Pibeand 70 R, Knarand 16 R, Krikand 50 R, Gråand 30 R, Spidsand 2 R, Skeand 9 R, Taffeland 34 R, Troldand 210 R, Bjergand 1 M R, Hvinand 15 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 26 R, Strandskade 7 R, Vibe 6 YF TH, Rødben 4 R, Splitterne 11 R, Jernspurv 2 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Gransanger 2 SY, Stær 50 R. Lars Tom-Petersen
Ulbølle: Topmejse 1 FU, Stær 2 YF B. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Grågås 21 FU, Grågås 2 OF, Krikand 11 FU T, Gråand 2 R, Taffeland 4 R, Trane 1 R, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 1 FU, Stær 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Grågås 15 R, Grågås 1 YF, Gråand 4 R, Taffeland 1 R, Troldand 6 R, Blishøne 2 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 2 FU, Bogfinke 3 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 OF, Digesvale 3 FU, Landsvale 3 R. Gunnar Knudsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 20 FU, Knarand 10 FU, Gråand 6 FU, Taffeland 2 R, Troldand 10 R, Musvåge 2 FU, Blishøne 6 FU, Huldue 1 FU, Ringdue 10 SY, Stor Flagspætte 5 FU, Sanglærke 10 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 6 SY, Rødhals 10 SY, Sjagger 5 Ø, Sangdrossel 6 SY, Vindrossel 10 SY, Gransanger 8 SY, Fuglekonge 4 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY, Sortmejse 5 SY, Spætmejse 5 SY, Ravn 1 R, Stær 4 FU, Bogfinke 10 FU, Tornirisk 10 FU, Kernebider 5 FU, Gulspurv 10 FU. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 3 OF, Gravand 14 R, Pibeand 110 FU, Krikand 36 R, Gråand 2 R, Skeand 12 R, Rørhøg 1 OF, Vibe 41 R, Brushane 11 FU, Rødben 16 FU, Hættemåge 105 R, Stormmåge 46 R, Sølvmåge 2 , Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 1 R, Stær 40 FU. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skeand 14 FU, Rørhøg 1 M R, Brushane 8 FU, Rødben 9 FU. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 . Per Rasmussen
Davinde: Rød Glente 2 YF. Per Rasmussen
Ellinge: Rød Glente 2 OF, Havørn 1 3K+ OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 1 FU. Per Rasmussen  
Davinde: Rød Glente 2 YF. Per Rasmussen
Bispeenge: Atlingand 1 M R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Sten Pedersen
Juelsberg: Fiskeørn 1 N, Husrødstjert 1 F R. Peter Pelle Clausen
Kalvehave v/Rolsted: Rød Glente 2 OF, Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Langeskov: Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 2 FU. Steen E. Jensen
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Horseklint: Ringdrossel 1 M R. Mogens Ribo Petersen
Christianlund, Nyborg: Grønspætte 1 R. Kurt Kaack Hansen
Skaboeshuse: Fiskehejre 3 FU, Gravand 13 R, Musvåge 5 OF, Stor Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Splitterne 1 OF, Mosehornugle 1 FU, Jernspurv 9 R, Rødhals 16 R, Sangdrossel 23 R, Gransanger 9 FU, Gråkrage 16 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 FU, Gulspurv 12 FU. Kurt Kaack Hansen
Maden v/Voldtofte: Fiskehejre 3 FU, Grågås 13 R, Gråand 8 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 YF TH, Fasan 2 R, Trane 1 OF, Vibe 1 R, Ringdue 28 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 6 SY, Engpiber 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 3 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 5 SY, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 4 R, Musvit 10 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 15 FU, Gulspurv 8 FU, Rørspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Skellerup (Nyborg): Rød Glente 1 OF, Grønspætte 1 SY. Per Rasmussen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Misteldrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Klyde 58 R. Sten Pedersen
Askeby: Skovhornugle 1 R. Finn Toftegaard
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R, Hættemåge 1200 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1500 R, Klyde 52 R, Rødben 26 R. Kurt Due Johansen


          Hvinand fra morgenmødet Taarup grusgrav    Foto: Erik Thomsen

 Tirsdag den 5. april 2016                                Solopgang: 06:39 Solnedgang: 20:03

Kogtved: Fiskeørn 1 T
Taasinge, Søby Strandvej (17:30): Rødstjert 1 M FU, SY - årets første :-) (i silende regn). Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge: Blå oliebille 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping (09:00): Bramgås 34 OF NV, Splitterne 2 FU, Gråkrage 2 R ("Min" Sortkrage og Gråkrage, som danner par, er i fuld gang med reddebygning i naboens rødgran.). Poul Brugs Rasmussen
Botofte Skovsmose: Sølvhejre 1 R . Karen Kusk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Rørhøg 2 YF B, Hættemåge 1500 FU, Stormmåge 750 R, Landsvale 1 FU, Stenpikker 2 R. Niels Andersen
Drejet (Ærø): Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 33 R, Knopsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Havlit 3 R, Toppet Skallesluger 7 R, Rørhøg 1 M Ø, Strandskade 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 5 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 8 SY, Stillits 3 R, Kernebider 1 R. Lars Tom-Petersen
Leby (Ærø): Tårnfalk 1 F R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 2 R, Skægmejse 5 R, Rørspurv 8 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 5 R, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 29 NØ, Skarv 4 R, Knopsvane 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 Ø, Pibeand 5 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Troldand 8 R, Ederfugl 50 R, Ederfugl 90 Ø, Havlit 80 R, Sortand 2 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 7 R, Tårnfalk 1 M R, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 YF TH, Hjejle 150 R, Storspove 1 N, Svaleklire 1 OF, Hættemåge 30 R, Stormmåge 250 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 30 R, Splitterne 6 FU, Huldue 2 NV, Ringdue 19 NV, Sanglærke 8 SY, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 4 R,  Rødhals 25 R, Husrødstjert 2 R, Stenpikker 3 R, Ringdrossel 1 M R, Solsort 15 R, Sjagger 40 R, Sangdrossel  10 R, Misteldrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 15 R, Løvsanger 0 SY, Fuglekonge 30 R, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Råge 1 OF, Sortkrage 2 R, Gråkrage 5 R, Stær 10 R, Gråspurv 6 R, Bogfinke 6 SY, Stillits 5 R, Tornirisk 15 R, Gulspurv 1 SY, Bomlærke 3 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Bramgås 5 R, Knarand 13 R, Skeand 8 R, Klyde 8 R, Splitterne 2 R, Landsvale 6 FU. Lars Tom-Petersen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knarand 8 FU, Skeand 14 FU, Vandrikse 1 SY, Landsvale 15 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 14 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 AD R, Sangsvane 1 IMM R, Grågås 12 R, Bramgås 15 OF, Gravand 4 OF, Gravand 6 R, Pibeand 36 FU, Pibeand 43 R, Knarand 2 R, Krikand 30 R, Gråand 14 R, Spidsand 10 FU, Spidsand 1 M R, Taffeland 1 M R, Troldand 150 R, Bjergand 117 R, Hvinand 1 M R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 15 R, Strandskade 16 R, Strandskade 1 YF BR, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 375 R, Vibe 18 R, Vibe 2 YF BR, Almindelig Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 22 R, Storspove 1 R, Rødben 8 FU, Rødben 1 OF, Hættemåge 110 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 1 OF, Svartbag 2 R, Splitterne 4 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 2 FU, Sanglærke 2 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 4 OF, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 4 R,  Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 R, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 FU, Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Gransanger 1 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Musvit 1 SY, Allike 1 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R, Stær 5 FU, Stær 12 R, Bogfinke 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 20 R, Gulspurv 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R, Rørspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 4 R, Gravand 6 R, Krikand 57 FU, Gråand 3 FU, Skeand 12 R, Blishøne 4 FU, Vibe 46 R, Brushane 7 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 53 R, Stormmåge 76 R, Svartbag 2 R, Stær 10 FU T. Leif Kristensen
Bispeenge: Gravand 1 R, Pibeand 15 FU, Krikand 12 R, Skeand 3 R, Rørhøg 1 M R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Blåhals 1 R, Skægmejse 2 R, Rørspurv 4 R. Jens O. Hansen
Bispeenge: Blåhals 2 R. Uffe Musse Rasmussen
Broby Sø: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Grågås 40 R, Krikand 2 R, Gråand 8 FU, Skeand 5 R, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Rørhøg 3 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 5 FU, Strandskade 5 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 2 TH, Silkehale 52 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 9 R, Sjagger 12 OF, Sangdrossel 6 R, Gransanger 5 SY, Skægmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 SY, Skovskade 3 FU, Allike 1 OF, Råge 5 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 FU, Stillits 3 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 7 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Finn Just Christensen
Skaboeshuse: Rørhøg 1 F NØ, Jernspurv 6 FU, Rødhals 12 FU, Solsort 12 FU, Sangdrossel 22 FU, Gransanger 8 FU, Sumpmejse 4 FU, Skovskade 1 FU, Gulspurv 9 FU, Rørspurv 4 OF. Kurt Kaack Hansen
Barløseborg Skov: Blishøne 1 R, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 4 SY, Solsort 10 R, Sangdrossel 5 SY, Gransanger 4 SY, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 9 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 YF, Stær 1 R, Bogfinke 8 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bukkerup Kohave: Grågås 6 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Skovsneppe 1 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 6 SY, Rødhals 7 SY, Solsort 6 R, Sjagger 46 R, Sangdrossel 12 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 6 YF B, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 12 SY, Spætmejse 2 SY, Træløber 2 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 YF B, Ravn 2 YF BR, Stær 4 R, Bogfinke 13 R, Grønirisk 2 R, Lille Gråsisken 4 SY, Kernebider 10 SY, Gulspurv 15 R. Niels Bomholt Jensen
Gelsted: [Alexanderparakit] 1 R . Jørn Vinther Sørensen 
Føns Vang: Havørn 2 FU. Tove Jacobsen
Barløse: Fiskeørn 1 OF. Mads Syndergaard
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 12 R, Knopsvane 4 R, Grågås 6 R, Gravand 19 FU, Knarand 5 FU, Krikand 59 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 3 R, Troldand 23 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 4 FU, Vibe 19 R, Rødben 5 R, Allike 4 R, Gråkrage 4 R, Stær 25 FU. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg Gods: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 OF, Huldue 2 SY, Stor Flagspætte 2 TH, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 SY, Sjagger 8 OF, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 YF P, Blåmejse 3 SY, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 FU, Gulspurv 4 FU. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Kongeskov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 YF P, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 2 R, Skovskade 2 FU, Allike 5 OF, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 5 SY. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Misteldrossel 1 SY. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Storskov: Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Rødhals 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 1 SY, Spætmejse 2 SY. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Sudden: Fiskehejre 2 OF, Bramgås 100 OF, Gråand 10 R, Ederfugl 24 R, Stor Skallesluger 2 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 2 FU, Stenpikker 1 R, Ravn 1 OF, Stær 4 FU. Erik Busk, Willy Schrøder Andersen
Vester Egense: Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 3 SY, Gransanger 3 SY, Spætmejse 2 SY, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 12 R. Ejnar Korsgaard
Mågeøerne: Splitterne 4 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Langø Plantage: Sangdrossel 28 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Langø Plantage: Sangdrossel 1 SY. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knopsvane 61 R, Grågås 215 R, Gravand 24 R, Knarand 26 FU, Krikand 95 FU, Gråand 60 R, Spidsand 4 R, Skeand 56 FU, Taffeland 8 R, Troldand 260 R, Blishøne 430 R, Strandskade 6 FU, Klyde 11 R, Vibe 5 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 500 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 45 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 12 R. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Engsøen: Småspove 1 OF. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 3 R, Grågås 55 R, Krikand 16 FU, Skeand 8 FU, Ederfugl 14 R, Hvinand 9 FU, Klyde 14 R, Storspove 1 FU, Hættemåge 130 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 45 R, Svartbag 2 R. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Langø: Grågås 10 R, Gravand 26 R, Pibeand 45 R, Krikand 52 FU, Gråand 18 FU, Skeand 5 FU, Strandskade 6 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 2 SY, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 SY. Ejnar Korsgaard 
Gyldensteen: Langø Plantage: Munk 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Søren Gjaldbæk


        

 Mandag den 4. april 2016                                Solopgang: 06:41 Solnedgang: 20:01

Slotssøen, Valdemars slot: Sorthovedet måge 1 R. Henrik Knudsen
Landet
: Grønspætte 1 R. Henrik Knudsen
Skovballe
: Havørn 1 R . Henning Steen Hansen
Øksendrup
: Rørhøg 2 FU (et par), Tårnfalk 1 R, Vibe 4 FU, Hættemåge 500+ R, Svartbag 2 FU, Sølvmåge 12 FU, Stormmåge 15 FU, Blishøne 16 FU, Gråstrubet lappedykker 4 FU, Troldand 14 FU, Gravand 8 R FU, Gråand 12 FU, Grågås 30 FU R, Strandskade 4 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Sanglærke 4 SY. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj mølle: Bjergvipstjert 1 R, (Hunnen lader vente på sig). Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Græsholmene Skov: Havørn 1 IMM OF. Niels Andersen
Landet: Grønspætte 1 SY. Helge Knudsen, Henrik Knudsen
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 AD SDR TH. Helge Knudsen, Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Bramgås 525 R, Skeand 18 R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 R, Skægmejse 12 R, Rørspurv 30 R. Gregers Johannesen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 3 R . Karen Kusk
Dejrø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 400 R, Havørn 1 4K+ FU. Lars Tom-Petersen
Urehoved: Gråstrubet Lappedykker 11 R, Skeand 18 R, Blå Kærhøg 1 M Ø, Gul Vipstjert 1 M R, Rødtoppet Fuglekonge 1 M R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 3 R. Lars Tom-Petersen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Rørdrum 1 TH, Skeand 11 FU. Arne Bruun  
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 R. Carsten Skou
Fjællebro Holt: Skovsneppe 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 19 R, Krikand 11 FU, Gråand 15 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 11 FU, Vibe 4 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Sjagger 200 FU, Gråkrage 1 R, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 12 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 11,
Stor Kobbersneppe 3 R, Sorthovedet Måge 3 AD R. Per Rasmussen
Espe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Espe Tingskov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Føns Vang:
Sorthalset Lappedykker 13 R, Skeand 13 R, Havørn 2 AD R. Michael Mosebo Jensen
Gremmeløkke: Rød Glente 1 OF. Michael Vecht
Odense: Fiskeørn 1 NØ. Søren Gjaldbæk
Onsebakke: Duehøg 1 OF, Skovsneppe 2 R, Korttået Træløber 5 SY. Per Rasmussen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Havørn 1 AD SØ. Per Rasmussen
Sallinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Atlingand 2 . Ole Henrik Scharff
Universitetet - Odense: Fiskeørn 1 T. Kristoffer Hansen
Broby Sø: Fiskeørn 1 N. Finn Just Christensen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Blå Kærhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Ravn 3 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 18 R, Knarand 51 R, Atlingand 1 M R, Skeand 70 R, Klyde 20 R, Hættemåge 620 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 118 R, Havørn 1 OF, Klyde 68 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Knarand 38 R, Krikand 160 R, Hættemåge 930 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 22 R. Jens Bækkelund


         Sydlig blåhals

 Søndag den 3. april 2016                                Solopgang: 06:44 Solnedgang: 20:01

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 60 SV
Svendborg, Strandvej: Bramgås 60 SV, Rørøg 1 AD M T N - (årets første på matriklen). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M, Atlingand 1 F. Susanne og Finn Skov
Tarup grusgrav: Hvinand 1 R M. Erik Thomsen
Horseklint og sommerhusområdet (09:00): Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Kernebider 2 R, Bjergvipstjert 1 OF. DOF Fyn Fuglestemmekursus 15 ved Børge L Rasmussen og Niels Bomholt
Brockdorff enge: Blå Kærhøg 1 BR FU,
Fyns Hoved: Ederfugl 20 R, Sortand 4 R, Toppet Skallesluger 16 R, Knopsvane 3 R, Tejst 2 R, Sanglærke 8 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 N, Stær 1 R
Heden, Nyborg: Skovhornugle 1 trafikdræbt. Tommy Kaae
Nybro, Kerteminde: Skovhornugle 1 trafikdræbt. Tommy Kaae
Keldsnor fyr:
Gråsæl 1 R . Arne Juul Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg
: Vibe 12 YF BR, Rødben 1 FU, Grønspætte 1 TH. Niels Andersen
Svendborg Golfbane
: Skarv 5 OF, Rørhøg 1 FU T, Ringdue 12 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 7 SY, Gransanger 10 SY, Halemejse 1 FU, Gråkrage 6 R, Dompap 4 R, Gulspurv 9 R. Troels Guldager Nielsen
Bjørnemosegård: Skægmejse 1 F R. Arne Bruun
Egsmade: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Krikand 7 R, Skeand 2 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Maegård Odde: Pibeand 8 FU, Krikand 18 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Grågås 23 R, Pibeand 9 R, Krikand 87 R, Skeand 8 R, Troldand 52 R, Rørhøg 1 F FU, Svaleklire 1 R, Rødhals 13 FU, Sangdrossel 9 R, Rørspurv 3 R. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben 29 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Grågås 30 FU, Bramgås 1000 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 300 FU, Gravand 6 FU. Søren G. Nielsen
Siø Sund
: Grågås 12 FU, Ederfugl 104 R, Sølvmåge 25 R. Uffe Terndrup
 Spodsbjerg Havn: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 100 TH, Bramgås 200 FU, Blishøne 10 FU, Vibe 2 OF, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 10 FU, Stær 25 OF, Dompap 1 M R. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 3 FU, Gransanger 6 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU , Musvit 6 FU, Grønirisk 2 SY. Søren G. Nielsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Ederfugl 8 FU, Havlit 26 R. Søren G. Nielsen 
Hav ved Tryggelev Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 FU, Knarand 2 R, Gråand 6 FU, Troldand 50 FU, Ederfugl 8 FU, Havlit 3 R. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Troldand 100 FU, Vibe 10 FU, Stær 80 FU. Søren G. Nielsen 
Hou Nordstrand (Langeland): Jernspurv 7 RI, Rødhals 11 RI, Solsort 3 RI, Gransanger 1 RI, Sumpmejse 1 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI, Rørspurv 1 RI. Nordlangeland Fuglestation ved Jan Holm
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 79 R, Knopsvane 9 R, Grågås 22 R, Pibeand 2 R, Gråand 4 R, Skeand 4 R, Taffeland 22 R, Troldand 110 FU, Fasan 2 R, Blishøne 104 FU, Hættemåge 1500 R, Huldue 2 OF, Ringdue 2 R, Solsort 2 R, Råge 2 R, Gråkrage 2 R. Uffe Terndrup
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Botofte Strand og Storebælt ud for: Knopsvane 6 R, Grågås 4 FU, Toppet Skallesluger 2 N, Sølvmåge 12 R. Uffe Terndrup
Bukkeskov: Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Musvit 2 R, Stillits 2 FU. Uffe Terndrup
Fakkebjerg: Bramgås 600 R, Skeand 52 R, Blå Kærhøg 1 R, Hjejle 250 R. Gregers Johannesen
Klise Nor: Blå Kærhøg 1 OF. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Klyde 12 R. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rørspurv 25 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 2 R. Søren G. Nielsen
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Gransanger 2 SY. Søren G. Nielsen
Vandhul v/Næsholt, Sønderhjørnevej: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 1 R. Jacob Sterup
Åbyskov: Husskade 1 YF BR. Arne Bruun
Arreskov Sø: Pibeand 95 R, Knarand 3 R, Skeand 10 R, Hvinand 16 TH, Stor Skallesluger 1 R, Havørn 2 2K R, Rørhøg 1 M Ø, Trane 1 R, Strandskade 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Lilly Sørensen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 18 R, Gravand 1 FU, Knarand 6 R, Gråand 6 R, Skeand 3 FU, Taffeland 12 R, Troldand 77 R, Ringdue 1 R, Solsort 2 R NAT, Musvit 1 SY. Leif Kristensen 
Bøjden Nor: Skarv 15 R, Knopsvane 8 , Sangsvane 1 2K R, Grågås 25 R, Bramgås 60 OF, Gravand 5 R, Pibeand 45 FU, Krikand 40 R, Spidsand 10 FU, Skeand 2 R, Taffeland 1 F R, Troldand 152 R, Bjergand 115 R, Blishøne 20 R, Strandskade 17 R, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 450 R, Vibe 8 YF, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 3 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 5 R, Splitterne 1 R, Ringdue 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 4 R. Jacob Sterup
Horne By: Ravn 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Grågås 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 5 FU, Krikand 20 FU, Gråand 7 R, Troldand 55 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 8 R, Vibe 9 R, Stær 17 FU. Jacob Sterup
Stensgård Gods (Millinge): Ravn 2 FU. Jacob Sterup
Sønderhjørne: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 11 NV, Skarv 8 SØ, Grågås 2 N, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 SØ, Gravand 2 OF, Ederfugl 7 NV, Ederfugl 104 SØ, Havlit 1 R, Sortand 18 NV, Sortand 19 SØ, Fløjlsand 1 NV, Fløjlsand 5 SØ, Hvinand 12 NV, Toppet Skallesluger 3 NV, Toppet Skallesluger 10 SØ, Fasan 2 SY, Hættemåge 9 Ø, Stormmåge 1 N, Stormmåge 3 Ø, Splitterne 4 NV, Splitterne 4 SØ, Alk 3 SØ, Lomvie/Alk 8 NV, Stor Flagspætte 1 TH, Engpiber 1 T, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 5 R, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 2 FU, Fuglekonge 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R, Kernebider 1 N. Jacob Sterup
Kværndrup: Husrødstjert 1 M SY. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 AD R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Rørhøg 1 F T, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Kernebider 6 R. Kristoffer Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Spurvehøg 1 R, Ringdue 8 R, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen 
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD FU. Dieter Maaszen
Bispeenge: Krikand 50 R, Skeand 4 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Kristoffer Hansen  
Tietgenbyen: Knopsvane 2 YF, Grågås 12 R, Troldand 17 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Sanglærke 12 R, Hvid Vipstjert 5 R, Sjagger 35 R, Ravn 1 R, Tornirisk 3 R. Michael L.J. Glentedal
Kohave v/Tornbjerg: Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 6 R, Rødhals 4 R, Sangdrossel 4 R, Gransanger 5 R, Spætmejse 4 R, Skovskade 3 R, Ravn 2 YF, Stær 8 R. Michael L.J. Glentedal
Broby Sø: Grågås 6 YF UF, Skægmejse 2 FU. Finn Just Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Havørn 1 AD R , Vandrikse 2 R, Hættemåge 1000 YF TH. Niels Peter Møller Jensen
Hjulby Sø: Rørhøg 2 R, Tårnfalk 2 TH, Vandrikse 3 R, Landsvale 1 OF. Peter Pelle Clausen
Fyns Hoved: Knopsvane 3 R, Krikand 5 R, Troldand 2 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 11 R, Spurvehøg 1 F FU, Blishøne 11 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 6 R, Svartbag 1 R, Tejst 3 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 3 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 8 R, Sangdrossel 9 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 5 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 13 TF, Tornirisk 2 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Skarv 100 R, Gravand 8 R, Pibeand 35 FU, Spidsand 16 FU, Skeand 1 M R, Hvinand 1 OF, Strandskade 17 R, Stor Præstekrave 4 R, Strandhjejle 1 FU, Lille Kobbersneppe 7 R, Storspove 52 R, Rødben 2 FU, Svartbag 4 R, Splitterne 30 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 4 NØ, Vibe 1 OF, Svaleklire 1 OF, Ringdue 10 R, Sanglærke 3 TF, Bjergvipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 14 T, Jernspurv 7 R, Rødhals 6 R, Solsort 2 R, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 4 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Topmejse 2 YF, Blåmejse 2 FU, Musvit 7 R, Husskade 2 R, Allike 40 TF, Gråkrage 5 T, Bogfinke 20 R, Grønirisk 9 R, Stillits 2 OF, Grønsisken 28 TF, Tornirisk 1 OF, Dompap 4 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 8 R. Niels Bomholt Jensen 
Mesinge: Blå Kærhøg 1 BR NØ. Niels Bomholt Jensen
Mose syd for Nordskov: Lille Lappedykker 1 R, Skeand 2 R, Blishøne 1 R, Rødhals 1 R, Gransanger 2 FU, Halemejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nordskov Enge (Enghave): Tårnfalk 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Søbjerg Skov: Jernspurv 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 R, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 4 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 6 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bogensø Enge: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 4 R, Krikand 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 9 R, Vibe 7 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 7 FU, Grønirisk 1 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Grågås 26 R, Gravand 2 R, Krikand 43 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Huldue 1 SY. Erik Busk
Middelfart, Industrikvarter: Skarv 1 OF, Ringdue 5 R, Tyrkerdue 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Husskade 2 R. Thomas Varto Nielsen
Vejlby: Hættemåge 40 R, Stormmåge 25 R. Thomas Varto Nielsen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Rød Glente 2 R, Havørn 1 JUV OF, Lille Præstekrave 2 R. Jens Friis-Walsted


           Lille gråsisken Foto: Finn Skov

 Lørdag den 2. april 2016                                Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:58

Svendborg: Lille Gråsisken 1 FU, Rødhals 1 R, Topmejse 1 R, Stillits 1 R. Susanne og Finn Skov
Svendborg, matriklen
: Gransanger 1 SY (årets førtse :-) ). Niels Edeltoft, Jan Stener Jørgensen
Svendborgsund øst for Iholm
: Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 600 R, Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 400 R
Skovballe
: Rød Glente 1 FU Havørn 1 AD. Niels Edeltoft, Jan Stener Jørgensen
Hou Nordstrand (Langeland):
Fiskehejre 2 T, Bramgås 40 NØ, Gravand 6 T, Fløjlsand 2 R, Toppet Skallesluger 5 T, Stor Skallesluger 4 Ø, Rød Glente 1 T, Rørhøg 1 F T, Musvåge 6 N, Svaleklire 1 TF, Huldue 1 N, Ringdue 110 N, Ringdue 80 TF, Landsvale 1 N, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 N, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Rødhals 4 R, Sjagger 60 TF, Gråkrage 3 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU, Stær 120 T, Tornirisk 8 R, Gulspurv 2 R
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 R, Musvåge 3 R. Susanne og Finn Skov
Nakkebølle
: Havørn 2 R. Susanne og Finn Skov
Fjellebro
: Musvåge 2 FU. Niels Edeltoft, Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø
: Skeand 20 R, Knarand 5 R, Pibeand 4 R, Havørn 1 AD FU, Duehøg 1 FU, Musvåge 20+, Lille Præstekrave 1 FU (set meget fint lige foran gården, fløj siden ud på ”stenodden” på nordsiden af øen), Ravn 2 OF. Niels Edeltoft, Jan Stener Jørgensen
Hvidkilde Sø
: Havørn 2 AD R, Fiskeørn 1 T (N). Niels Edeltoft, Jan Stener Jørgensen
Lundeborg Ny Camping
(14:00): Splitterne OF. Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt og Lindkær
: Gråstrubet Lappedykker 2+2, Krikand 10, Havørn 2 AD (vagtskifte på reden – en kom med rør/strå fra Lindkær til reden), Rørhøg 2 AD M+F (stationære), Spurvehøg 1 F OF, Musvåge 10 R, 2 T (NØ), Svartbag 1 R, Vibe 2, Gransanger 15 (min. - hørt og set) + Spættekald (... det forkvaklede spætte kald/sang, som lød som en splejsning mellem sortspætte og grønspætte og sluttende af med noget pirolagtigt i et relativ dybt leje (!?) hørte vi gentaget x 5-6 over en periode på 10-15 min. i gammel blandingsskov/ plantage lign beplantning på Ø siden af Lindkær. Jeg aner ikke hvad det var, og vi har aldrig hørt lignende før. har prøvet at tjekke Xeno-Cantho på kryds og tværs - men neg. Jeg må derop igen- har ikke noget godt bud....) Niels Edeltoft, Jan Stener Jørgensen
Ølund (12:20): Sorthovedet måge 1 R. Finn Just Christensen

            Splitterne Foto: Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Tornirisk 2 R. Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Agerhøne 2 R. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Sjagger 30 OF, Sumpmejse 1 YF SY, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Pibeand 12 R, Krikand 9 R, Strandskade 3 R, Vibe 13 YF TH, Rødben 2 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Fiskehejre 1 TH. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Gravand 2 FU, Gråand 4 FU, Ederfugl 55 R, Toppet Skallesluger 18 FU, Strandskade 2 FU, Rødben 36 FU. Pia og Helle Suadicani
Siø: Grågås 170 R, Bramgås 74 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 510 FU, Gravand 8 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 7 FU, Skeand 7 FU, Taffeland 4 FU, Troldand 6 FU, Havørn 1 R, Strandskade 9 FU, Vibe 5 R, Storspove 1 OF, Sanglærke 2 FU, Sanglærke 1 TH, Stær 110 FU. Pia og Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 1 OF , Stor Tornskade 1 FU . Ole Bo Olsen
Pæregård Skov og Snave Skov: Natugle 1 R NAT, Sangdrossel 1 R. Jane Ditzel
Hou Nordstrand (Langeland): Rødhals 9 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 3 RI. Nordlangeland Fuglestation ved Jan Holm
Hou Nordstrand (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 T, Musvåge 2 T, Strandskade 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 3 FU, Gransanger 2 FU, Gransanger 3 SY, Sortkrage 1 FU, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 1 R. Pia og Helle Suadicani
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Blisgås 2 FU, Knarand 2 FU, Havørn 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Bogfinke 1 SY. Pia og Helle Suadicani
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 5 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 25 OF, Gravand 2 FU, Pibeand 70 FU, Krikand 45 FU, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 7 OF, Blishøne 20 FU, Vibe 15 OF, Sanglærke 3 OF. Torkil Werner Jørgensen
Sydf. Øhav: Rødlok: Skarv 4 OF, Knopsvane 13 R, Bramgås 5 Ø, Ederfugl 1 M R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 10 R. Niels Bomholt Jensen
Søren Bilds Strand: Fjeldvåge 1 R, Agerhøne 2 R, Strandskade 1 OF, Sanglærke 6 T, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 3 OF, Jernspurv 2 SY, Solsort 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Gråkrage 1 OF, Stær 4 OF, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 5 R, Rørspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 2 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 96 R, Grågås 8 R, Gravand 50 R, Pibeand 35 R, Knarand 2 M R, Krikand 36 R, Gråand 10 R, Skeand 2 M R, Taffeland 5 R, Bjergand 58 R, Hvinand 25 R, Havørn 2 AD YF BR, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 2K FU, Musvåge 2 N, Fiskeørn 1 N, Blishøne 10 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 YF TH, Dobbeltbekkasin 7 R, Hættemåge 600 R, Stormmåge 350 R, Gransanger 3 R, Sortkrage 1 TH, Ravn 1 FU, Rørspurv 5 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 13 FU, Gravand 30 FU, Hættemåge 500 FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Stor Flagspætte 2 R, Sumpmejse 3 R, Spætmejse 3 R, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 6 FU, Sangsvane 1 2K FU, Bramgås 275 OF, Gravand 3 FU, Bjergand 118 FU, Klyde 3 FU, Hjejle 300 R, Rødben 2 FU, Stormmåge 2 R, Havterne 7 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Dieter Maaszen
Kværndrup: Strandskade 2 OF, Vibe 1 TH. Pia og Helle Suadicani 
Mose nord f/Bregnebjerg: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rørhøg 3 OF, Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Søllinge: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 TH. Britta Merete Larsen
Mose øst for Tange: Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 R. Palle Bo Larsen
Odense: Gransanger 1 SY. Torben Skytte Hvass
Bispeenge: Gravand 2 R, Pibeand 32 FU, Krikand 18 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 15 FU, Strandskade 2 R, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 2 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 1 SY, Engpiber 2 SY, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD SY, Solsort 2 R, Skægmejse 1 F R, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Allike 12 FU, Råge 6 FU, Gråkrage 6 FU, Ravn 1 OF, Rørspurv 6 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Grågås 2 OF, Pibeand 20 OF, Gråand 3 R, Rørhøg 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Rødben 2 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 10 OF, Ringdue 5 OF, Sanglærke 1 SY, Engpiber 2 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R SY, Solsort 6 R, Skægmejse 1 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Husskade 3 R, Dompap 2 FU, Rørspurv 5 R. Anders Nielsen
Bispeenge: Grågås 9 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Musvåge 1 OF, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Engpiber 6 R, Gærdesmutte 2 R, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Skægmejse 1 R, Stær 17 R, Rørspurv 2 R. Michael L.J. Glentedal
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Jens Kristian Holm
Bispeenge: Rørhøg 1 M FU, Landsvale 1 OF, Blåhals 1 SY, Halemejse 2 FU, Rørspurv 5 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Finn Just Christensen
Slambassinet (Odense): Knarand 6 FU, Skeand 52 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 31 R, Rødben 5 R, Sildemåge 3 R, Tornirisk 4 R. Finn Just Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 500 R, Havørn 1 R, Klyde 68 R, Sorthovedet Måge 1 R, Gransanger 7 FU. Finn Just Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 2 FU. Jens Kristian Holm
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Jens Kristian Holm
Fjordmarken: Rørhøg 3 FU. Jens Kristian Holm
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Splitterne 2 R. Vivian Risør Neidel
Martofte: Rørhøg 1 M FU. Vivian Risør Neidel
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 R. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Fiskeørn 1 Ø. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 OF, Fjeldvåge 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Sildemåge 5 AD SØ, Splitterne 1 OF, Allike 50 T. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Krikand 10 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 R, Rødben 16 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Huldue 1 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Træløber 1 SY. Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skeand 3 , Rørhøg 1 M NV, Musvåge 1 Ø, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 YF TH, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 8 R, Gransanger 2 R. Kristoffer Hansen 
Stavids Å v/Margård: Havørn 1 AD OF. Martin Strømkjær
Søndersø (Nordfyn): Gransanger 1 FU. Anders Nielsen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 60 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund


       

 Fredag den 1. april 2016                                Solopgang: 06:49 Solnedgang: 19:56

Vindeby: Skovspurv 2 YP. Morten Kristiansen
Siø
: Mørkbuget knortegås 540 R + 2 Leucistiske/flødefarvede, Bramgås 1540 R, Blisgås 14, Grågås 45 R, Storspove 6 R, Stormmåge 2800 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Landsvale 1 R . Jane Ditzel
Keldsnor
: Stor præstekrave 2 R. Susanne og Finn Skov
Lundeborg Ny Camping
(07:30 - 08:30): Jernspurv 1 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Tornirisk 1 R, (årets første), Stær 5 OF, Gransanger 1 FU, (årets første), Gråsisken 5 FU, Solsort 10 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 4 FU, Ringdue 2 R, Skovspurv 6 R, Allike 4 OF R, Gråkrage 4 OF, Toppet skallesluger 5 FU, Splitterne 1 OF, (årets første). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Trane 1 T. Tom Giersing
Skovsbo v/Svendborg: Fiskeørn 1 FU T. Tom Giersing
Bjørnemosegård: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Rudkøbing: Trane 10 NØ. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Isfugl 2 FU. Carsten Friager
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rørdrum 5 SY, Knarand 13 R, Krikand 110 R, Trane 3 T R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Skeand 17 FU, Skægmejse 7 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 FU. Ole Bo Olsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Bjergand 73 R, Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Klyde 31 R. Jacob Sterup
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 20 R, Rørdrum 1 SY, Skeand 11 FU. Jacob Sterup
Bukkeskov: Skovsneppe 2 R, Kernebider 7 R. Jacob Sterup
Fårevejle: Havørn 1 AD OF. Jacob Sterup
Longelse Bondegårdsskov: Kernebider 10 R. Jacob Sterup   
Bjørnemose (Horne): Musvåge 2 OF. Eigil Larsen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 R, Klyde 9 R. Eigil Larsen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU,  Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 2 FU, Splitterne 6 R, Jernspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Horne By: Sangdrossel 1 SY. Eigil Larsen
Hornenæs Skov: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Knold Nor: Storspove 2 R. Eigil Larsen
Gærup Skov: Grønspætte 1 R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Nordisk Lappedykker 2 R. Lilly Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 TH. Henrik Kalckar Hansen
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 3 FU, Brushane 2 FU, Rødben 7 FU. Søren G. Nielsen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD FU, Skægmejse 1 M FU Dieter Maaszen 
Fjordmarken: Blå Kærhøg 1 F AD R, Svaleklire 1 R, Blåhals 1 R, Skægmejse 10 R. Søren Gjaldbæk
Havndrup: Stor Tornskade 1 M FU Karl Top
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 R. Eigil Larsen
Præsteskov/Nyhave (Ørbæk): Musvåge 5 OF. Eigil Larsen
Ravnholt: Havørn 2 YF BR, Trane 1 FU Karl Top
Sinebjerg: Musvåge 1 R, Gransanger 1 SY Eigil Larsen
Skaboeshuse: Bramgås 14 NØ, Rød Glente 7 N, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 3 N, Musvåge 5 N, Vandrefalk 1 M N, Vandrikse 2 R, Sildemåge 4 FU, Tornirisk 42 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 FU, Gulspurv 12 FU, Rørspurv 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Sulkendrup: Tårnfalk 1 R. Eigil Larsen
Stavids Å v/Margård: Grønspætte 1 FU, Spætmejse 11 FU, Stor Tornskade 1 FU. Martin Strømkjær
Ørsbjerg Skov: Duehøg 1 R. Evald Mehlsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

04 maj 2016
This page is part af: Http://www.Snatur.dk