Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 14. - 17. ( 1. april - 30. april 2017).                     Sidst opdateret 02 maj 2017 06:12:17 

 

 
 


        

Søndag den 30. april 2017                              Solopgang: 05:40 Solnedgang: 20:52

Svendborg, Strandvej, matriklen(13:23): Havørn 1 T V. Jan Stener Jørgensen
Kogtved, matriklen: Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY
Svendborg Golfbane: Landsvale 1 R
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Havørn 1 SØ
Sørup: Landsvale 1 FU
Noret, Taasinge (11:50): Bynkefugl 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Trunderup, matriklen: Rørhøg 1 M AD FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 
Tange å: Gulspurv 2 R SY, Hvid vipstjert 4 FU, Landsvale 2 FU, Grågås 10 FU på havet, Gråkrage 4 R, Tornirisk 2 FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Stær 2 YF BR. Steen Winkel
Svendborg: Bjergvipstjert 1 OF. Jens-Gert Hansen
Thurø By m.m.: Rød Glente 1 OF. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Rød Glente 1 OF, Silkehale 1 R, Rødstjert 1 SY. Arne Bruun 
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 8 FU, Grågås 35 YF UF, Gravand 14 TH, Knarand 4 FU, Krikand 6 FU, Gråand 4 FU, Troldand 100 FU, Ederfugl 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 OF, Rørhøg 3 OF, Blishøne 15 FU, Trane 1 FU, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 3 FU, Hvidklire 7 OF, Hættemåge 10 OF, Sølvmåge 6 OF, Svartbag 2 OF, Fjordterne/Havterne 4 OF, Sanglærke 1 YF SY, Landsvale 13 OF, Hvid Vipstjert 6 FU, Solsort 4 FU, Gærdesanger 1 YF SY, Musvit 4 FU, Skovskade 2 FU, Råge 15 OF, Gråkrage 3 OF, Stær 4 OF, Gråspurv 1 FU. Steen Winkel
Siø: Bramgås 950 R, Vibe 1 1K YF, Brushane 11 R, Gul Vipstjert 1 R. Arne Bruun
Siø: Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Trane 6 N. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Gråstrubet Lappedykker 2 T R, Skarv 110 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 Ø, Ederfugl 40 Ø, Sortand 12 SV, Hvinand 18 Ø, Toppet Skallesluger 5 V, Toppet Skallesluger 14 Ø, Spurvehøg 1 N, Hættemåge 15 Ø, Splitterne 9 Ø, Fjordterne 16 Ø, Fjordterne/Havterne 41 Ø, Havterne 1 N, Havterne 6 Ø, Lomvie/Alk 3 Ø, Landsvale 4 N, Tornirisk 8 Ø. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Svaleklire 1 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 800 R, Havørn 1 R, Tinksmed 1 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R, Sortklire 5 R, Tinksmed 5 R. Gregers Johannesen
Klise Nor: Havørn 1 2K+ SØ. Michael Mosebo Jensen 
Hou Nordstrand (Langeland): Blå Kærhøg 1 BR NØ, Spurvehøg 1 N, Musvåge 2 N, Dværgfalk 1 N, Småspove 1 OF, Svaleklire 1 T, Mudderklire 1 T, Digesvale 1 T, Landsvale 5 T, Skovpiber 3 T, Gul Vipstjert 2 N, Rødstjert 4 R, Ringdrossel 2 R, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Rørdrum 1 SY, Knarand 5 R, Skeand 8 R, Taffeland 6 R, Rørhøg 2 R, Fjordterne 2 R. Arne Bruun
Flådet (Tranekær): Rød Glente 1 OF, Havørn 2 OF, Musvåge 4 OF. Arne Bruun
Påø Enge (tørre):
Hvid Stork 3 R. Ulrik Jensen
Strynø: Havørn 1 JUV OF. Stig Rubæk
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Nordisk Lappedykker 1 FU, Skarv 4 OF, Skarv 150 R, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 9 FU, Grågås 8 FU, Grågås 39 R, Gravand 24 FU, Knarand 3 OF, Knarand 9 R, Krikand 18 R, Gråand 18 R, Spidsand 4 R, Skeand 9 R, Troldand 2 R, Hvinand 13 OF, Hvinand 78 R, Havørn 2 AD OF , Musvåge 1 OF, Fasan 4 FU, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 4 R, Hvidklire 1 FU, Hvidklire 12 R, Hættemåge 4 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 45 , Svartbag 1 YF BR, Svartbag 1 AD R, Fjordterne 10 FU, Fjordterne 4 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 R, Allike 11 FU, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 OF, Stær 1 R, Gråspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 OF, Tornirisk 1 OF, Kernebider 2 OF, Rørspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Nyhave v/Davinde: Fjordterne 3 OF, Grønspætte 1 SY, Løvsanger 3 SY. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Digesvale 5 FU, Landsvale 75 FU, Bysvale 10 FU. Per Rasmussen
Hakkehave: Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Ryslinge: Rørhøg 1 M FU, Gærdesanger 1 SY. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Dalby: Rød Glente 1 R. Kirsten Pedersen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Klyde 13 R. Steen Lauritsen
Bregnør Bugt: Lille Kobbersneppe 35 FU. BLR + DOF-Fyn fuglestemmekursus, Niels Bomholt Jensen 
Fyns Hoved: Spurvehøg 1 OF, Ederfugl 20 T R, Fjordterne 7 FU. Gunhild Brink
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Knopsvane 2 R, Knarand 2 R, Ederfugl 30 R, Toppet Skallesluger 3 OF, Rørhøg 1 T, Blishøne 10 FU, Tejst 3 R, Digesvale 1 OF, Landsvale 2 OF, Engpiber 25 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 6 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 2 R, Rødstjert 3 FU, Sangdrossel 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 4 FU, Løvsanger 1 FU, Husskade 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 R. BLR + DOF-Fyn fuglestemmekursus, Niels Bomholt Jensen 
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Sangsvane 1 2K TF, Spurvehøg 1 T, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Hvidklire 3 OF, Ringdue 30 N, Ringdue 4 YF BR, Sanglærke 2 SY, Landsvale 4 OF, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 6 YF B, Jernspurv 1 SY, Rødhals 5 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 6 FU, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Allike 4 N, Råge 3 N, Gråkrage 3 R, Bogfinke 4 R, Stillits 1 FU, Tornirisk 6 R, Gulspurv 4 YF B. BLR + DOF-Fyn fuglestemmekursus, Niels Bomholt Jensen
Tornbjerg: Rødhals 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 2 R, Løvsanger 1 R. Michael L.J. Glentedal
Fællesstrand (inkl. Tornen): Gravand 2 R, Ederfugl 5 OF, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 15 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Splitterne 20 R, Havterne 5 FU, Bynkefugl 5 FU. BLR + DOF-Fyn fuglestemmekursus, Niels Bomholt Jensen
Nordskov Enge (Enghave): Fiskehejre 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 S, Blishøne 4 R, Svaleklire 2 FU, Landsvale 2 OF, Løvsanger 1 FU, Musvit 1 R. BLR + DOF-Fyn fuglestemmekursus, Niels Bomholt Jensen
Vågebakken (F.H.): Rødstjert 1 R. BLR + DOF-Fyn fuglestemmekursus, Niels Bomholt Jensen
Galgeholm (Kertinge Nor): Stormmåge 292 YF, Havterne 2 R. Steen Lauritsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Blishøne 4 R, Fjordterne 1 R, Spætmejse 1 R. Kristian Angelo-Nielsen
Hjulby Mose: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Grågås 24 FU, Gravand 6 FU, Knarand 2 FU, Gråand 5 FU, Havørn 1 F AD OF, Rørhøg 2 TH, Spurvehøg 1 M OF, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 2 OF, Trane 2 TH, Dobbeltbekkasin 10 FU, Fjordterne 5 FU, Landsvale 12 FU, Jernspurv 3 SY, Rødhals 12 FU, Rødstjert 11 SY, Gærdesanger 12 SY, Munk 9 SY, Gransanger 12 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 2 FU, Musvit 5 SY, Ravn 1 OF, Stillits 15 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 8 SY, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Husrødstjert 2 TH. Dieter Maaszen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 2 SY. Jens Bækkelund 


       

Lørdag den 29. april 2017                                Solopgang: 05:42 Solnedgang: 20:50

Skarø: Slørugle 1 R. Lene Corydon
Svendborg, Strandvej, matriklen
: Citronsommerfugl 1 R (årets første). Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge, matriklen (15:15): Havørn 1 2K. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Mose
: Rørdrum 2 R (begge set samtidig). Nana Agger [nanaagger.dk]
Karlsmosen: Havørn 2 R + OF, Rørhøg 1 AD F FU (fuglen sås 2 gange ud mod NØ og hjemtur mod SV), Tårnfalk 1 AD FU, Musvåge 3 AD FU + OF, Vibe 15+ AD FU + OF, Strandskade 2 AD FU, Hjejle 22 AD OF, Grågås 50+ AD FU+OF, Knopsvane 15+ AD FU + OF, Skeand 3 AD OF (1F + 2 M), Gravand 2 AD OF, Gråand 5 AD OF, Blishøne 10+ AD R + FU, Gråkrage 6 AD FU + OF, Hvid vipstjert 2 AD FU, Stær 2 AD FU, Sangdrossel 1 AD R SY, Gransanger 1 AD R SY, Bogfinke 4 AD R + FU, Musvit 2 AD R SY, Solsort 5 AD R + FU, Stor Flagspætte 1 AD SY, Landsvale 6 R.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Steen Winkel
Christiansminde: Stillits 3 R . Finn Skov
Gulstav: Skægmejse 2 RI. Keldsnor Fuglestation 
Dovns Klint:
Sort Glente 1 S. Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R, Bramgås 600 R, Bjergand 70 R, Havørn 1 OF, Fjordterne 40 FU, Skægmejse 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 IMM OF. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Bramgås 950 R, Fjordterne 15 R. Gregers Johannesen
Hou Nordstrand (Langeland): Ringdrossel 2 F FU. Niels Bomholt Jensen
Halmø: Havørn 5 R. Carlo Klavsen
Ommel: Havørn 1 OF. Carlo Klavsen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Hønsehave Grusgravssø: Lille Præstekrave 2 R. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov: Skeand 13 R, Rød Glente 1 OF. Arne Bruun
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 IMM R. Gunnar Jørgensen
Ryslinge: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Snarup: Rød Glente 1 OF. Arne Bruun 
Ryslinge: Rød Glente 1 FU, Natugle 1 R. Palle Bo Larsen
Snarup Have: Grågås 2 OF, Ringdue 9 SY, Tyrkerdue 1 R, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 TH, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 7 SY, Husrødstjert 2 FU, Solsort 8 SY, Sangdrossel 7 SY, Munk 1 FU,  Munk 1 SY, Gransanger 1 FU, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 4 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Musvit 4 SY, Skovspurv 4 R, Bogfinke 10 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Palle Bo Larsen
Stævningen: Stor Flagspætte 2 TH, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Skovskade 1 R. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 18 R, Bramgås 500 R, Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 7 R, Knarand 55 R, Spidsand 32 R, Skeand 169 R. Kresten Madsen 
Søllested: Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Agerhøne 2 R, Fasan 3 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Solsort 1 M R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Råge 6 OF, Ravn 1 OF, Stær 1 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 21 R, Stillits 6 R. Dorthe Mikkelsen
Billeshave: Gærdesanger 2 SY. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Krikand 50 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 FU. Jens Bækkelund


       

Fredag den 28. april 2017                                Solopgang: 05:44 Solnedgang: 20:48

Svendborg, Strandvej (matriklen): Gærdesanger 1 SY (ankomst). Jan Stener Jørgensen
Kogtved, matriklen
: Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 FU, Stær 3 OF
Svendborg, Grev Schacks vej
: Dompap 2 R (1 par), Broget fluesnapper 2 R (1 par). Lene Hanse
Sørup, A9: Landsvale 1 FU
Gulstav Mose
:
Sort glente 1 R (set morgen og eftermiddag), Gråstrubet lappedykker 8 R, Sølvmåge 30 R, Taffeland 4 (2 par), Skarv 42 OF, Rørhøg 2 FU (1 par), Sjagger 130 R, Sortmejse 2 (1 par), Digesvale 8 FU, Rødhals 2 R (1 par), Tornirisk 1 R F, Duehøg 1 R, Troldand 35 R, Gransanger 1 R, Grønbenet rørhøne 2 R, Blishøne 2 R. Nana Agger [nanaagger.dk]
Tange å
: Strandskade 2 FU, Stær 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund, Svendborg: Fiskehejre 1 FU, Gråand 2 FU, Ringdue 3 YF BR, Stor Flagspætte 2 YF BR, Gærdesmutte 6 YF SY, Jernspurv 2 YF SY, Rødhals 4 YF SY, Solsort 4 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Gransanger 5 YF SY, Broget Fluesnapper 1 M FU, Sumpmejse 2 YF BR, Topmejse 2 YF B, Blåmejse 4 YF SY, Musvit 5 YF SY, Spætmejse 3 YF SY, Råge 20 YF BR, Gråkrage 2 YF BR, Grønirisk 2 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 4 YF SY, Kernebider 2 YF FU. Steen Winkel
Smørmose Skov (Thurø): Grønspætte 1 R. Jens-Gert Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 133 R. Jens-Gert Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 116 FU, Gravand 7 R, Strandskade 3 R, Vibe 4 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Hou Frankeklint: Landsvale 1 YF SY. Henry Nielsen
Sortemosen (Sydfyn): Krikand 40 R, Vandrikse 1 FU, Trane 2 R, Hvidklire 3 R, Sjagger 18 T. Carsten Skou
Hvidkilde Sø: Landsvale 220 R. Arne Bruun
Sundet, Faaborg: Skeand 18 R, Hvidklire 1 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 50 FU, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Skægmejse 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Håstrup Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Grågås 2 OF, Grågås 35 R, Grågås 22 PUL FU, Gravand 2 R, Gråand 1 OF, Gråand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 9 R, Spurvehøg 1 OF, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 R, Ringdrossel 3 FU, Solsort 8 FU, Sjagger 118 FU, Sangdrossel 2 SY, Munk 1 FU, Munk 5 SY, Gransanger 3 FU, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Musvit 3 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 3 R, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 6 R, Stillits 1 FU, Tornirisk 4 R, Kernebider 2 FU, Gulspurv 6 R. Leif Kristensen
Jordløse By: Ravn 63 R. Kirsten Pedersen
Hillerslev: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade):
Lille Flagspætte 1 TH . Ole Henrik Scharff
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Stor Flagspætte 1 R, Lille Gråsisken 6 FU. Ella Mikkelsen 
Sanderum: Broget Fluesnapper 1 M FU. Ella Mikkelsen
Tornbjerg: Grågås 4 YF, Munk 1 M R. Michael L.J. Glentedal
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Rørhøg 1 M R, Spurvehøg 1 R, Agerhøne 1 R, Svaleklire 1 R. Evald Mehlsen
Kølstrup: Rød Glente 1 OF, Træløber 1 FU. Steen Lauritsen
Røjle Mose: Rødstjert 1 SY, Havesanger 1 SY, Topmejse 1 SY. Erik Busk
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Gravand 2 R, Knarand 5 FU, Krikand 102 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 YF, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 17 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Ravn 1 OF, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Håre Bjerge: Knopsvane 2 R,  Grågås 6 YF UF, Gravand 18 R, Troldand 6 R, Blishøne 14 FU, Blishøne 1 YF BR, Ringdue 4 YF TH,
Hedelærke 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 7 R, Munk 1 SY, Gransanger 3 YF P, Løvsanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY, Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 5 R, Ringdue 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 YF, Løvsanger 6 SY, Fuglekonge 1 SY, Topmejse 2 YF, Musvit 4 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 1 SY, Lille Gråsisken 10 FU, Dompap 2 SY, Gulspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Hattebækken:
Ravn 214 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Skarv 3 R, Knopsvane 21 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 OF, Gravand 17 FU, Krikand 3 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Havørn 1 R, Strandskade 2 R, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Havterne 8 FU, Landsvale 2 R. Kirsten Pedersen
Æbelø: Stenpikker 2 R, Misteldrossel 1 SY, Ravn 2 R. Jens Bækkelund


       

Torsdag den 27. april 2017                                Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:46

Christiansminde-Bjørnemosegård: Grågås 2 R. Finn Skov
Ny Gesinge, matriklen
: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen

Vejlen, Taasinge
: Skægmejse 2 R, Hvidklire 1 R, Lille præstekrave 2 R, Rørhøg 2 (1 par), Landsvale 29 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs: Ringdrossel 2 R M. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Mose: Trane 1 OF, Stær 20 R, Grønbenet rørhøne 1 R AD, Gråstrubet lappedykker 2 R (1 par), Grågås 24 R (12 par med 45 gæslinger), Landsvale 15 FU, Tornirisk 1 R M, Rørhøg 2 R M, Vibe 6 R (3 par), Stillits 4 (2 par), Rørdrum 1 R, Blishøne 3 R. Nana Agger [nanaagger.dk]
Karlsmosen (14:30 -15:30): Havørn 2 R (par?), Musvåge 2 OF + FU, Rørhøg 1 OF M, Svaleklire 1 FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tange å (10:00): Rødstjert 1 M R (den første jeg ser dette forår). Poul Brugs Rasmussen
Horseklint: Trane 7 N (08:17),
Skovpiber 86 V , Lille Regnspove 4 T. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved, sommerhusområdet: Broget fluesnapper 1 R M, Skovsanger 1 SY. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved:
Ringdrossel 5 FU, Gul Vipstjert 15 FU . Søren Gjaldbæk
Knudshoved Nordstrand: Dværgterne 2 R, Splitterne 2 R, Stor præstekrave 5 R .Hjalte Kjærby
Flægen v/Tybrind:
Sydlig blåhals 2 SY. Kirsten Pedersen

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sofielund: Ringdrossel 1 R. Arne Bruun
Bjørnemosegård (Svendborg): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 4 OF, Grågås 3 R, Gråand 2 R, Blishøne 1 YF, Ringdue 3 OF, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 YF, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Gransanger 2 R, Skægmejse 1 R, Blåmejse 2 YF, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 1 YF, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 2 R, Stillits 2 FU, Stillits 3 OF, Rørspurv 2 R. Susanne Rørdam Skov
Vesteregn: Misteldrossel 1 FU. Ole Bo Olsen
Hvidkilde Sø: Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Rødme: Rørhøg 1 FU. Gunnar Jørgensen
Skovmark (Hvidkilde): Rørhøg 1 M FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 1 R. Gunnar Jørgensen
Nørreholm: Grågås 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 25 R, Gravand 8 R, Pibeand 20 R, Knarand 3 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Spidsand 13 R, Havørn 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 2 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 R, Havterne 4 R, Sanglærke 8 R, Engpiber 6 R. Carlo Klavsen
Nakkebølle Inddæmning:  Trane 2 OF. Lilly Sørensen
Vester Hæsinge: Grågås 2 FU, Rørhøg 1 FU, Hvidklire 1 FU, Husskade 1 FU, Allike 16 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 9 R, Skarv 2 R, Knopsvane 31 FU, Sangsvane 2 IMM R, Grågås 6 FU, Gravand 11 FU, Krikand 17 FU, Gråand 3 FU, Skeand 7 FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 OF, Vibe 13 R, Vibe 2 YF, Storspove 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 2 FU, Musvit 1 SY, Husskade 2 FU, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Flægskov: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 4 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 8 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Ringdue 2 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 2 FU, Piber sp. 2 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Grågås 2 FU, Gråand 2 FU, Musvåge 1 R, Svaleklire 1 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Brangstrup v/Ringe: Grønspætte 1 SY. Palle Bo Larsen  
Nørre Lyndelse: Vendehals 1 FU. Per Rasmussen
Stavids Å (Rydså til Otterupvej): Lille Lappedykker 1 R, Silkehale 50 R, Skovskade 2 YF, Gråkrage 1 YF, Stær 5 R. Anders Myrtue
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 16 R, Rørhøg 1 F OF, Landsvale 50 R, Bysvale 6 R. Kresten Madsen
Otterup: Svaleklire 1 R. Kresten Madsen
Bredbjerg: Rød Glente 1 OF. Flemming G. Andersen
Skaboeshuse: Rørhøg 2 FU, Jernspurv 4 FU, Rødhals 3 FU, Rødstjert 6 M FU, Sangdrossel 2 FU, Gærdesanger 2 FU, Gransanger 16 FU, Broget Fluesnapper 4 M FU, Ravn 1 OF, Stillits 10 FU. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde: Vendehals 1 R. Niels Peter Utzon
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Bramgås 70 OF. Steen Lauritsen
Glamsbjerg: Rørhøg 1 M FU, Grønspætte 1 SY. Erik Damm
Flægen v/Tybrind: Fiskehejre 3 R, Grågås 5 R, Gravand 2 OF, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 F R, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 SY (Foto haves. Sad frit fremme og sang flere gange fra busk og hegnspæl. På et tidspunkt 2 hanner i samme rosen busk,indtil den syngende han opdagede den sidst ankomne. 1 hun set kortvarigt. Hunnen havde ikke synlig blå hals,men "pletter i en krans på brystet" Måske 3 hanner, Fu og små sang i bunden af rørene langs vandløbene), Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 SY. Kirsten Pedersen
Husby (Vestfyn): Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Bjergkammer: Fiskehejre 4 YF BR, Grågås 8 FU, Gravand 7 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Småspove 1 FU, Rødben 4 R, Hvidklire 7 FU, Ringdue 9 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 3 SY, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Stær 9 FU, Gråspurv 8 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 4 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Damsbo Skove: Grågås 8 R, Musvåge 1 R, Ringdue 3 YF BR, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Faldsled: Rørhøg 1 M FU, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 1 FU, Bogfinke 1 YF B. Niels Bomholt Jensen
Sø ved Præstevænget, Faldsled: Gråstrubet Lappedykker 3 R. Niels Bomholt Jensen
Tangkrog: Duehøg 1 R, Sangdrossel 1 SY. Niels Bomholt Jensen  
Otterup: Svaleklire 1 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 75 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 320 FU. Jens Bækkelund


        

Onsdag den 26. april 2017                                 Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:44

Gulstav Mose: Stillits 4 (2 par samler redemateriale), Rødstjert 4 (2 par samler redematerialer), Sangdrossel 4 FU, Stenpikker 2 R M, Sjagger 100 R, Taffeland 3 R M, Blåmejse 1 (samler redemateriale), Rørhøg 2 R M, Rørhøg 1 R F, Grønbenet rørhøne 1 R, Munk 2 R, Gråstrubet lappedykker 1 M, Rørdrum 1 HØ, Blishøne 6 R
. Nana Agger [nanaagger.dk]
Tivoli, Ærø
: Sjagger 1 R, Rødstjert 1 SY. Kim Bang Jensen
Lundeborg, Ny Camping
: Gransanger 1 R, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Splitterne 2 R, Hvid vipstjert 2 FU, Solsort 6 FU. Poul brugs Rasmussen
Fjordmarken
(10:30):
Sydlig blåhals 2 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen Engsø
(12:00): Nilgås 2 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 1 YF . Finn Skov
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 162 FU. Arne Bruun
Bredstens Bjerg v/Søgård:
Havlit 1000 FU. Søren Bøgelund
Gulstav:
Sort Glente 1 R T. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Fjordterne 20 R, Digesvale 550 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Skeand 39 FU, Havørn 1 AD R, Sorthovedet Måge 0 YF, Hættemåge 1300 YF. Jacob Sterup
Hou Frankeklint: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Husskade 1 OF, Bogfinke 1 YF SY. Henry Nielsen 
Søbygård (Ærø): Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Skovspurv 1 R. Mikkel Bello Andreasen
Ommel: Ringdrossel 2 R. Carlo Klavsen
Hvidkilde Sø: Havørn 4 YF UR . Arne Bruun  
Ulbølle: Rødstjert 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 FU. Carsten Skou
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Trane 4 NØ. Per Damgaard Poulsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 27 R, Grågås 9 R, Gravand 3 R, Gråand 2 R, Skeand 37 R, Troldand 74 R, Hvinand 6 FU, Strandskade 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 1 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Bredholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 3 OF, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Blishøne 4 R, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Bogfinke 3 SY, Bogfinke 1 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Skarv 2 R, Skarv 1 OF, Grågås 6 FU, Krikand 8 FU, Gråand 2 FU, Gråand 3 OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 4 R, Rødben 2 FU, Jernspurv 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 OF, Musvit 1 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R, Blisgås 1 FU, Grågås 8 FU, Knarand 2 FU, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Skeand 2 FU, Troldand 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 6 FU, Sølvmåge 1 R, Sjagger 18 R, Gråkrage 12 FU, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Korinth: Vibe 6 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Munk 4 SY, Gransanger 1 SY, Stær 2 FU. Leif Kristensen 
Sollerup: Dobbeltbekkasin 1 TH. Leif Kristensen
Hillerslev: Løvsanger 1 SY. Per Rasmussen
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Misteldrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Lyndelse: Vibe 1 R. Leif Kristensen
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 20 OF, Sølvmåge 4 R, Stor Flagspætte 1 R,
Lille Flagspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 6 SY, Halemejse 1 R, Husskade 1 R, Dompap 1 R, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Bispeenge: Grågås 16 FU, Gravand 12 FU. Gunhild Brink 
Sanderum: Grågås 2 OF, Ringdue 12 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 FU, Bogfinke 1 SY, Dompap 4 FU. Ella Mikkelsen
Neverkær: Havørn 2 YF, Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 2 R, Misteldrossel 2 R. Gregers Johannesen
Røjle Mose: Silkehale 1 R, Munk 2 SY, Grønsisken 3 FU. Erik Busk


        

Tirsdag den 25. april 2017                                 Solopgang: 05:51 Solnedgang: 20:42

Gulstav Mose: Skarv 37 OF, Grønirisk 2 R M, Sjagger 68 R, Stær 28 R, Rørdrum 1 HØ, Krikand 3 R, Bogfinke 1 R M, Stillits 2 R (henter redemateriale), Vibe 2 R, Blishøne 11 R, Strandskade 2 R, Gulspurv 1 R M, Gråstrubet lappedykker 2 R (Kurmageri), Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R, Munk 2 R (1 par), Gærdesmutte 1 R, Rørhøg 2 R (parret), Grønbenet rørhøne 1 R AD, Duehøg 1 R, Lille lappedykker 1 R, Klyde 2 R, Taffeland 4 R (2 par). Nana Agger [nanaagger.dk]
Lundeborg, Ny Camping: Rød glente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 2 YF, Skægmejse 1 R. Jens-Gert Hansen
Tullebølle: Rørhøg 1 M OF. Henry Nielsen 
Søbygård (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 9 R, Skarv 1 OF, Nilgås 3 R , Troldand 12 R, Rørhøg 2 AD FU, Musvåge 1 T, Tårnfalk 2 YF BR, Blishøne 5 R, Hættemåge 120 OF, Stormmåge 10 OF, Sølvmåge 5 OF, Svartbag 1 OF, Havterne 1 OF, Landsvale 9 FU, Gul Vipstjert 1 R, Jernspurv 6 SY, Sjagger 80 R, Munk 2 R, Allike 2 OF, Tornirisk 15 R, Gulspurv 5 SY, Gulspurv 3 OF. Mikkel Bello Andreasen
Gudbjerg (16:30 - 16:40):
Kongeørn 1 AD OF (Troede først havørn, men da den kom nærmere sås tydeligt gyldent hoved og lang lige afskåret hale. Fløj mod syd.) Ella og Leif Bisschop-Larsen
Håstrup: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 OF, Knopsvane 4 YF, Grågås 25 R, Gravand 3 OF, Krikand 2 R, Troldand 12 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 7 FU, Blishøne 2 YF, Ringdue 2 SY, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Rødhals 2 FU, Ringdrossel 2 FU, Solsort 6 FU, Sangdrossel 1 OF, Munk 2 SY, Munk 1 FU, Gransanger 3 FU, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 SY, Skovskade 1 FU, Ravn 1 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 5 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Grønirisk 3 R, Stillits 4 R, Grønsisken 1 F R, Gulspurv 5 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 5 FU, Grågås 20 FU, Grågås 6 YF UF, Gravand 4 FU, Knarand 16 R, Krikand 4 FU, Gråand 10 FU, Skeand 14 R, Taffeland 25 R, Troldand 100 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 10 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 10 R, Digesvale 1 FU, Landsvale 20 FU, Skægmejse 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Bispeenge: Rørhøg 1 M OF, Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Mose/sø SV for Rugård: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 3 YF BR, Rørhøg 1 M FU, Svaleklire 2 R, Gråkrage 5 R. Finn Just Christensen
Stige Ø: Havørn 1 AD OF. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Tårnfalk 1 FU, Ringdue 3 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 4 R, Ringdrossel 3 R, Solsort 1 R, Gransanger 2 SY, Bogfinke 1 R, Stillits 5 R, Tornirisk 2 SY, Gulspurv 1 SY, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Vigelsø: Skarv 100 R, Bramgås 2000 R. Ella Mikkelsen
Enge v/Odense Ås udløb: Grågås 8 R, Gravand 2 R, Rørhøg 2 OF, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Musvit 1 SY, Husskade 3 R, Råge 2 R, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Kanal: Skarv 1 R. Ella Mikkelsen
Sanderum: Strandskade 1 OF, Hjejle 18 N, Jernspurv 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Dompap 1 FU. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Knopsvane 130 R, Sangsvane 1 R, Gravand 3 R, Pibeand 120 R, Gråand 8 R, Ederfugl 6 R, Blishøne 150 R, Strandskade 2 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Ejby Mølle: Fiskehejre 1 FU, Gråand 10 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 4 FU, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 4 R, Ringdue 2 , Ringdue 6 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Gransanger 3 , Løvsanger 2 YF B, Musvit 2 FU, Skovskade 2 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 1 SY, Grønsisken 1 SY. Hans Vilhelm
Broby Sø: Rørhøg 1 M FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Skægmejse 1 R. Finn Just Christensen
Skaboeshuse: Gravand 9 FU, Gråand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 OF, Strandskade 5 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hvidklire 2 FU, Splitterne 9 R, Gøg 1 R N, Grønspætte 1 FU, Landsvale 32 N, Jernspurv 6 FU, Rødhals 9 FU, Rødstjert 3 FU, Solsort 20 FU, Sangdrossel 3 FU, Gærdesanger 3 FU, Munk 12 FU, Gransanger  19 FU, Halemejse 4 FU, Musvit 12 FU, Grønirisk 3 FU, Stillits 6 FU, Tornirisk 16 FU, Gulspurv 13 FU. Kurt Kaack Hansen  
Sprogø: Bramgås 630 R, Splitterne 230 R, Tejst 216 R (53 V Rev, 63 Midtfjord, 8 Dybsø, 32 Fasanhøj, 57 Vestbjerg, 3 Parken), Landsvale 10 R, Stenpikker 1 R, Sortkrage 1 R. Peter Pelle Clausen
Aborg: Tyrkerdue 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Sjagger 2 FU, Sangdrossel 2 R, Allike 6 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 2 YF B. Kirsten Pedersen
Aborg Mark: Solsort 10 FU, Sjagger 400 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Strand: Gravand 2 OF, Rørhøg 2 M FU, Rørhøg 1 F R, Vandrikse 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Musvit 3 R, Allike 4 R, Tornirisk 3 FU, Tornirisk 4 R, Rørspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Gråand 18 R, Troldand 14 R, Musvåge 1 R, Blishøne 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Hvid Vipstjert 5 FU. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 OF, Gravand 6 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 FU, Fasan 5 R, Vibe 5 YF TH, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 6 FU, Ringdue 8 R, Sanglærke 5 SY, Sanglærke 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Ringdrossel 2 FU, Solsort 5 FU, Sjagger 55 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 SY, Råge 3 FU, Gråkrage 7 FU, Ravn 3 FU, Stær 2 SY, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 3 R, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Bladstrup v/Otterup: Rød Glente 2 OF. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Langø: Havørn 2 R. Jens Bækkelund


         

Mandag den 24. april 2017                                 Solopgang: 05:53 Solnedgang: 20:40

Svendborgsund øst for Iholm: Ederfugl 100 R, Toppet Skallesluger 6 R, Splitterne 2 FU
Piledybet: Gransanger 1 FU. Leif Rasmussen
Gulstav Mose: Krikand 8 R (4 par), Troldand 4 (2 par), Gråstrubet lappedykker 1 R M, Gråand 4 R M, Grønbenet rørhøne 1 AD R, Grågås 6 R (med gæslinger 3.6.2.3.4.3), Sjagger 70 R, Stær 40 R, Landsvale 6 R, Gravand 4 R (2 par), Rørdrum 1 SY ("snakker" natten igennem), Ravn 1 R, Rørhøg 2 (1 par). Nana Agger [nanaagger.dk]
Lunden: Almindelig ryle 250 R, Duehøg 1 R, Rørhøg 1 R M. Nana Agger [nanaagger.dk]
Broholm voldgrav: Stillits 1 par. Poul Brugs Rasmussen
Andemose: Fiskeørn 1 T N, Trane 1 R. Søren Lohse

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 SY, Træløber 1 FU. Niels Andersen
Egense: Lille Lappedykker 1 SY, Grågås 26 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Musvåge 2 R, Fasan 6 TH, Blishøne 1 R, Vibe 5 TH, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 28 FU, Sølvmåge 6 FU, Ringdue 15 R, Grønspætte 1 SY, Sanglærke 12 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 10 FU, Gransanger 4 SY, Musvit 3 R, Husskade 3 FU, Allike 25 R, Råge 50 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 FU, Ravn 1 OF, Stær 9 R, Stær 1 YF B, Gråspurv 12 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 6 R, Stillits 1 SY, Gulspurv 4 R. Niels Andersen
Vårø: Bramgås 2800 R. Poul Vestergård Rasmussen
Rudkøbing: Løvsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Frellesvig: Rød Glente 1 FU. Jane Ditzel
Flådet (Tranekær): Trane 1 AD R, Vibe 6 YF TH. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 19 FU, Knopsvane 12 FU, Gravand 2 FU, Skeand 14 FU, Troldand 172 FU, Hvinand 12 FU, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 OF, Vibe 1 R, Hættemåge 54 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 26 R, Digesvale 8 FU, Landsvale 80 FU, Bysvale 70 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Skarv 2 OF, Knopsvane 3 FU, Grågås 6 R, Gråand 4 R, Taffeland 2 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 3 FU, Trane 2 FU, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Gransanger 1 FU, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Kværndrup: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Svaleklire 2 OF. Evald Mehlsen
Ravnebanke Skov: Grågås 10 R, Gravand 2 R, Vibe 4 R. Ella Mikkelsen
Stavids Å v/Margård: Gransanger 3 FU, Kernebider 5 FU. Martin Strømkjær
Andebølle: Grågås 2 R, Rød Glente 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Skovspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Mose/sø SV for Rugård: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Skarv 4 R, Skarv 1 YF BR, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 2 R, Krikand 10 , Troldand 25 FU, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 3 R, Vibe 2 R, Svaleklire 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 2 FU, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Hagenskov: Dværgfalk 1 FU. Søren G. Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Munk 2 FU. Søren G. Nielsen   
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 23 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 15 SY, Knopsvane 24 R, Grågås 142 R, Gravand 9 R, Pibeand 15 R, Knarand 45 FU, Krikand 169 FU, Gråand 63 FU, Spidsand 4 R, Skeand 125 FU, Taffeland 1 R, Troldand 140 R, Hvinand 92 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Havørn 2 AD R, Blishøne 683 FU, Strandskade 2 YF, Vibe 2 YF, Brushane 5 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 590 YF, Stormmåge 112 YF, Sølvmåge 3 YF, Svartbag 2 R, Splitterne 1 OF, Havterne 4 OF, Rørspurv 1 SY. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Grågås 3 R, Gravand 10 R, Krikand 2 R, Gråand 13 R, Ederfugl 117 R, Hvinand 14 FU, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 12 R, Klyde 56 YF, Storspove 1 R, Rødben 1 YF, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 34 FU, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 216 YF, Svartbag 6 R, Havterne 4 R, Sanglærke 1 SY, Ravn 1 OF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 960 FU, Gravand 12 R, Pibeand 8 T, Knarand 10 FU, Krikand 50 FU, Skeand 2 FU, Rødben 6 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 9 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 9 R, Krikand 17 R, Gråand 1 R, Blishøne 2 R, Klyde 61 YF, Vibe 1 R, Storspove 1 R, Rødben 11 R, Stormmåge 28 R, Havterne 2 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 1 SY. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 29 R, Stenpikker 2 OF. Conni Lauritzen 


      

Søndag den 23. april 2017                                 Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:38

Strandeng v/Horseskov: Grågås 2 YF UF
Svendborg Golfbane: Jernspurv 1 M SY, Sangdrossel 1 FU, Munk 1 SY, Grønirisk 3 FU
Gulstav Mose: Rørhøg 1 Par (rede), Grågås 2 par med 2 og 6 PULL, Gråstrubet lappedykker 1 par, Rørdrum 1 HØ, Svane 1 Par, Grønbenet rørhøne 1 R, Gråkrage 2 R, Vibe 2 R, Taffeland 1 par, Skarv 16 R, Hvid vipstjert 4 R, Blishøne 10 R. Nana Agger [nanaagger.dk]
Tarup: Isfugl 1 F FU YF. Erik Thomsen 
Holckenhavn (09:00): Fjordterne 2 FU, (de første jeg ser i dette forår), Knopsvane 25 FU, Blishøne 15 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn (10:00): Engpiber 6 FU, Tornirisk 4 FU (de ene havde en Tæge ved øjet), Grågås 15 FU, Strandskade 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Stær 25 FU, Husskade 4 FU, Pibeand 2 FU, Vibe 1 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 8 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 170 FU, Krikand 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Småspove 1 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Hvidklire 12 FU. Susanne Rørdam Skov
Hegnet (Vemmenæs): Stenpikker 2 R. Henry Nielsen
Flådet (Tranekær): Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF. Poul Vestergård Rasmussen
Arreskov Sø:
Dværgmåge 40 AD FU. Bo Svenning Petersen
Svanninge Bakker: Rørhøg 1 M N. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 1 FU. Søren G. Nielsen
Gravene v/Hjelmerup: Lille Lappedykker 1 FU, Gravand 2 OF, Gråand 4 FU, Fasan 1 SY, Blishøne 2 FU, Svaleklire 1 FU, Ringdue 30 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Solsort 2 FU, Munk 1 M SY, Gransanger 2 SY, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU. Søren G. Nielsen
Odense Å, Brobyværk - Nr. Broby: Gravand 2 OF, Gråand 6 FU, Fasan 2 SY, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Ringdue 1 R, Isfugl 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesmutte 1 YF B, Solsort 3 FU, Munk 1 M SY, Munk 1 F FU, Gransanger 10 SY, Musvit 5 FU, Bogfinke 6 FU, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Solevad: Grågås 2 OF, Gråand 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 2 OF, Solsort 5 FU, Gransanger 20 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 10 FU, Skovskade 1 OF, Bogfinke 8 FU, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen    
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 1000 YF, Fjordterne 2 FU, Tornirisk 2 R. Per Rasmussen
Volderslev: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Grågås 2 YF UF, Blishøne 2 FU, Svaleklire 1 FU, Sanglærke 2 SY. Palle Bo Larsen
Vigelsø: Bramgås 1500 R. Gregers Johannesen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså):
Sølvhejre 1 R . Finn Hansen
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Finn Just Christensen
Dallund Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 7 R, Troldand 19 R, Landsvale 32 FU, Gærdesmutte 9 FU, Rødhals 4 FU, Sangdrossel 3 FU, Munk 9 FU, Gransanger 20 FU, Allike 14 R, Rørspurv 5 FU. Martin Strømkjær
Bremerskov: Havørn 1 OF, Musvåge 1 YF SY, Ringdue 3 SY, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Munk 2 SY, Gransanger 13 SY, Fuglekonge 1 SY, Topmejse 2 SY, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 SY, Spætmejse 1 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 3 M SY, Bogfinke 2 F R, Grønirisk 3 R, Lille Gråsisken 1 R, Dompap 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Kerteminde: Ringdrossel 3 T. Bo K. Stephensen
Nordskov v/Revninge: Grønspætte 1 R. Bo K. Stephensen
Hagenskov Slotsmølle: Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M SY. Peter Hvenegaard
Flægen v/Tybrind: Sanglærke 3 SY, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 3 SY, Solsort 1 R, Ravn 1 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Orelund Skov: Fjeldvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Dværgfalk 1 OF. Tom Giersing 


        

Lørdag den 22. april 2017                                 Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:36

Strandenge SV f/Skovhuse: Gravand 2 FU, Strandskade 2 R, Havterne 6 FU
Ny Gesinge: Havørn 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Nana Agger [nanaagger.dk]
Tange å (12:45-15:00): Gærdesmutte 3 SY, Bogfinke 10+, Grønspætte HØ, Fiskehejre 5 FU + OF, Ravn 2 (Heraf en på reden + en vogtende ved reden (samme sted som grønspætten sang og derved opdagede jeg reden med ravnene).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tange å: Ringdrossel 1 FU, Hvidklire 1 FU, Strandskade 2 R, Sølvmåge 2 R, Tornirisk 10 FGU, Bogfinke 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Klintholm: Gråstrubet Lappedykker 8 YF B, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 YF UF, Grågås 20 R, Gravand 4 R, Krikand 4 R, Gråand 4 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 10 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 1 DØD, Hættemåge 1 R, Splitterne 4 YF P, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 18 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 3 SY, Musvit 4 R, Allike, Almindelig (monedula) 4 R, Rørspurv 1 M R
Æbelø: Havørn 1 udstoppet (Havørneungen fra Æbelø har fået evigt liv med hjælp fra den dygtige konservator Johannes Erritzøe. Den ender på Zoologisk Museum). Knud Neergaard Flensted

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rød Glente 1 OF. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Silkehale 25 R. Arne Bruun
Lindelse: Havørn 1 AD OF, Ringdrossel 1 M FU. Jan Sørensen
Snaremose Sø: Havørn 1 FU. Jan Sørensen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 11 R, Knarand 20 R, Skeand 43 R, Havørn 1 4K R Ø, Lille Præstekrave 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Mikkel Bello Andreasen 
Sortemosen (Sydfyn): Rørhøg 1 F R, Vandrefalk 1 JUV R T, Strandskade 1 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 16 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 6 R, Bramgås 4 OF, Bramgås 57 FU, Gravand 8 FU, Gravand 1 R, Pibeand 4 FU, Krikand 7 FU, Krikand 8 R, Gråand 6 FU, Taffeland 1 R, Troldand 69 R, Bjergand 25 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 6 R, Strandskade 2 YF, Klyde 23 R, Hjejle 435 R, Vibe 13 R, Vibe 1 YF, Almindelig Ryle 25 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 96 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 24 R, Havterne 1 R, Sanglærke 1 SY, Sanglærke 1 FU, Landsvale 13 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Stær 2 FU, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Vandrefalk 1 OF, Lille Præstekrave 1 OF, Hjejle 350 R,Splitterne 29 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Hjejle 350 FU, Splitterne 29 FU. Søren G. Nielsen
Håstrup: Rød Glente 1 FU, Solsort 2 FU, Musvit 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 15 FU. Søren G. Nielsen
Hågerup Å (Karlsmosen - Sundsgård): Rød Glente 1 OF. Palle Bo Larsen
Jordløse Bakker: Grønspætte 1 SY. Kurt Due Johansen
Nymark Skov: Havørn 1 IMM OF. Palle Bo Larsen
Nørre Lyndelse: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 YF B. Per Rasmussen
Tietgenbyen: Grågås 14 R, Musvåge 2 R, Agerhøne 4 R. Michael L.J. Glentedal
Hollufgård/Glisholm: Knopsvane 2 R, Grågås 18 R, Troldand 12 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 12 R, Rødhals 1 R, Gransanger 8 R, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 6 R, Stillits 3 R. Michael L.J. Glentedal
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Finn Just Christensen
Østerø Sø (Knudshoved):
Fjordterne 5 R. Leif Sørensen
Hjulby Sø: Landsvale 9 FU. Peter Pelle Clausen
Glamsbjerg: Grønspætte 1 R. Erik Damm
Hagenskov Slotsmølle: Landsvale 2 FU. Thomas Kampmann
Billeshave: Landsvale 6 FU, Bomlærke 3 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 YF TH, Atlingand 2 R. Ole C. Olesen
Gyldensteen: Langø: Knarand 20 R. Ole C. Olesen
Gyldensteen: Langø Plantage: Vendehals 1 SY. Ole C. Olesen


          

Fredag den 21. april 2017                                 Solopgang: 06:00 Solnedgang: 20:34

Vornæs Skov: Fiskehejre 1 SY, Gravand 2 OF, Havørn 2 , Spurvehøg 1 FU, Fasan 1 R, Ringdue 3 SY, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 TH, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 SY, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 3 YF TH
Purreskoven og Tange å
:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Toppet skallesluger 8 FU, Musvåge 1 R, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 4 FU R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 1 FU, Sølvmåge 4 FU, Splitterne 2 FU, Skarv 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Grønspætte 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 175 FU, Krikand 8 R, Havørn 1 SUB OF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Gulstav Østerskov: Havørn 2 OF. Ole Bo Olsen
Hou Frankeklint: Gravand 2 R, Sølvmåge 12 R. Henry Nielsen
Ommel:
Ringdrossel 5 R. Carlo Klavsen
Ollerup: Isfugl 1 OF. Arne Bruun
Hestehave v/Søbo: Grågås 4 FU, Troldand 3 R, Rørhøg 1 OF, Vibe 4 R, Ringdue 1 SY, Ringdue 2 R, Ringdue 8 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Halemejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 SY, Stær 25 OF, Bogfinke 2 R, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Posen: Knopsvane 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Grågås 4 R, Gråand 3 OF, Rørhøg 2 OF, Fasan 1 R, Vibe 2 R, Ringdue 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Solsort 2 FU, Sjagger 110 FU, Sangdrossel 2 SY, Sangdrossel 1 FU, Musvit 1 FU, Musvit 1 SY, Skovskade 2 OF, Husskade 1 R, Allike 2 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 1 R, Stær 6 OF, Bogfinke 3 SY, Bogfinke 1 R, Stillits 3 FU. Leif Kristensen
Søbo Sø: Grågås 15 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Sanglærke 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 1 SY, Gransanger 1 FU, Musvit 1 SY, Husskade 2 R, Husskade 1 FU, Allike 2 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 OF. Per Rasmussen
Brenderup Vænge: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 YF TH, Blishøne 1 R, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 YF B, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 6 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 SY, Stillits 1 OF, Dompap 4 R, Kernebider 6 SY. Niels Bomholt Jensen
Ellerup Vænge: Ringdue 4 R, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 5 R, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 R, Skovskade 2 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 5 YF B, Gulspurv 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Purreskov: Rødstjert 1 M FU. Peter Pelle Clausen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 17 FU, Grågås 10 FU, Gravand 6 R, Krikand 55 FU, Gråand 8 FU, Skeand 13 FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 R, Vibe 20 FU, Dobbeltbekkasin 8 OF, Rødben 2 FU, Ringdue 25 OF, Sanglærke 3 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Gransanger 3 SY, Musvit 2 SY, Råge 1 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 25 FU. Søren G. Nielsen  
Hersnap: Kernebider 1 FU. Vivian Risør Neidel
Galdbjerg: Musvåge 1 R, Sanglærke 6 YF SY, Stenpikker 1 FU, Sjagger 97 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU. Else Klint
Vormark Sø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 6 R, Gråand 2 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 YF BR, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 FU, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 1 F R. Else Klint
Krogsbølle: Ringdrossel 1 M R. Kim Sørensen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Svaleklire 1 OF. Evald Mehlsen
Strandeng vest for Seden Strandby: Spurvehøg 1 R, Fuglekonge 2 SY, Lille Gråsisken 2 OF. Evald Mehlsen
Elmelund: Fiskehejre 1 FU T, Gråand 2 R, Fasan 2 R, Hættemåge 4 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Sjagger 2 R, Musvit 4 SY, Husskade 5 R, Allike 8 OF, Råge 14 R, Gråkrage 4 R, Stær 24 FU, Bogfinke 20 R, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Bovense: Sumpmejse 2 YF B, Stær 2 YF BR. Kirsten Halkjær Lund
Skalkendrup: Knopsvane 2 YF B, Gråspurv 1 YF B. Kirsten Halkjær Lund
Vejrup Skov: Skovsneppe 1 YF TH, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 5 SY, Sangdrossel 2 SY. Kirsten Halkjær Lund
Gravene v/Hjelmerup: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 10 R, Grågås 4 OF, Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Engpiber 1 SY, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 5 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 2 FU. Kirsten Pedersen


           

Torsdag den 20. april 2017                                 Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:32

Svendborg, Sct. Jørgens præstegård (06:50-): Grønspætte 1 HØ (en er meget stabil i nabolaget!). Birgitte Skov Hansen
Svendborg Golfbane
: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Gravand 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 2 R, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 , Solsort 2 FU, Sangdrossel 3 , Gransanger 4 , Sortmejse 2 SY, Spætmejse 1 R, Gråkrage 6 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 3 , Gulspurv 1 SY
Noret, Tåsinge: Krikand 12 R, Skeand 6 R
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Knopsvane 6 OF, Grågås 1 YF UF, Grågås 16 R, Gravand 4 R, Pibeand 1 M R, Knarand 6 FU, Krikand 12 FU, Gråand 4 R, Skeand 4 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 6 R, Vibe 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 16 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Rørspurv 1 R
Lundeborg
(06:45): Splitterne 4 R + 2 OF, Gransanger 1 FU, Tornirisk 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Odense, Ryttergade (09:20-09:27): Vandrefalk 1 AD F. Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Svaleklire 1 FU, Grønspætte 1 FU. Niels Andersen
Noret, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Blisgås 3 R, Grågås 40 YF UF, Gravand 2 R, Knarand 7 FU, Krikand 45 FU, Skeand 5 FU, Blishøne 12 R, Lille Præstekrave 1 YF TH, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 FU T. Niels Bomholt Jensen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Musvit 3 YF B. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 27 YF UF, Gravand 6 R, Pibeand 2 FU, Knarand 10 FU, Krikand 19 R, Skeand 6 R, Troldand 470 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 17 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 25 R, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 FU, Skægmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Grågås 150 R, Gravand 50 R, Pibeand 50 R, Knarand 20 R, Krikand 25 R, Gråand 25 R, Skeand 55 R, Taffeland 4 R, Troldand 300 R, Bjergand 2 R, Hvinand 10 R, Rørhøg 1 R, Klyde 25 R, Splitterne 10 R, Digesvale 2 R, Landsvale 25 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Carlo Klavsen
Arreskov Dyrehave: Gråkrage 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skarv 3 OF, Grågås 14 FU, Grågås 4 R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Skeand 25 R, Troldand 30 R, Fasan 5 FU, Fasan 1 R, Hættemåge 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 1 R. Gunnar Jørgensen
Lyndelse: Knopsvane 2 OF, Sjagger 70 FU, Sangdrossel 1 SY. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 22 FU, Grågås 5 R, Gravand 1 R, Gravand 2 FU, Knarand 2 FU, Krikand 18 FU, Gråand 9 FU, Taffeland 5 R, Troldand 7 R, Rød Glente 1 TH, Musvåge 2 FU, Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 7 FU, Vibe 14 R, Vibe 4 YF, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Ringdue 3 SY, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 TH, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 1 FU, Solsort 2 R, Sjagger 27 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 FU, Gransanger 3 SY, Musvit 3 FU, Stær 16 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 11 SY, Bogfinke 4 FU, Bogfinke 3 R, Bogfinke 2 YF, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Gravand 2 FU, Krikand 4 FU, Gråand 3 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Blishøne 2 YF, Vibe 3 R, Vibe 1 YF, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Husskade 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 8 FU. Leif Kristensen
Håstrup: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 YF, Grågås 21 FU, Gråand 3 FU, Blishøne 1 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Grågås 2 R, Solsort 1 FU, Sangdrossel 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 3 SY, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Gråand 7 FU, Troldand 8 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 3 FU, Ringdue 2 OF. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 43 FU, Grågås 9 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 8 FU, Sølvmåge 2 R, Husskade 1 FU, Gråkrage 4 FU. Leif Kristensen
Lyndelse: Knopsvane 2 OF, Musvåge 1 FU, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 SY, Sjagger 70 FU, Sangdrossel 1 SY. Leif Kristensen
Jordløse Bakker (05:15-06:30):
Ravn 185 OF (Samme rute hver morgen ved fraflyvning fra natrasteplads.Talt fra østsiden af deres ejendom. Landevejen 52) . Christa Baagø A.
Gudbjerg: Trane 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Snarup Mose: Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Hellerup: Havørn 1 IMM OF. Per Rasmussen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Fiskehejre 1 FU, Gærdesanger 1 TH, Munk 2 SY. Hans Vilhelm
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Løvsanger 1 SY. Evald Mehlsen 
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Spurvehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Svaleklire 2 R, Engpiber 8 R, Ravn 4 OF. Evald Mehlsen
Enge v/Odense Ås udløb: Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 1 OF, Grågås 2 R, Gravand 4 R, Gråand 10 R, Rørhøg 2 YF, Vandrefalk 1 AD OF, Vibe 1 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Svaleklire 2 R, Sølvmåge 6 R, Engpiber 35 YF,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 YF SY, Skægmejse 4 YF, Gråkrage 4 FU, Stær 50 R, Rørspurv 9 R. Kurt Due Johansen
Stavids Å v/Margård: Havørn 1 AD OF, Natugle 2 FU. Martin Strømkjær
Lundegård: Landsvale 20 FU. Kirsten Pedersen
Gravene v/Hjelmerup: Gråand 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Ringdue 35 R, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 5 R, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen


       

Onsdag den 19. april 2017                                  Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:30

Vejlen, Tåsinge: Grågås 2 YF UF med Pull, Lille Præstekrave 2 R. Poul Vestergård Rasmussen  
Monnet
: Havørn 1 AD, Havørn 1 IMM, Havørn 2 2K. Poul Vestergaard Rasmussen
Korinth
: Trane 2 YF . Bjarne Ovesen
Bøjden Nor
: Hjejle 300+ FU R OF, Stær 60+ FU R OF, Klyde 7 FU, Ringdue 130+ OF, Stor Præstekrave 2 FU, Pibeand 4 FU, Splitterne 6 R (1 splitterne mærket med grå ring om det ene ben), Hvid Vipstjert 6 FU + R, Tårnfalk 1 OF V, Havørn 1 OF N.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Brændegård sø (marker nord for)
: Havørn 4 OF (3 kredsede samtidigt AD + 1 lettede fra træerne nordligt ved søen - måske 2K - ej hvid hale), Rørhøg M 1 FU, Ravn 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Sortemosen
: Havørn 1 AD, Sølvhejre 1 R, Traner 4 R. Morten Kristiansen
Lundeborg, matriklen
(06:30): Huldue 25 + 15 OF N, Tyrkerdue 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ølund, mellemstykket:
Sorthovedet måge 1 R . Søren Gjaldbæk
Fjordmarken (11.40-):
Sydlig Blåhals 2 R SY. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (10.00-): Rødtoppet fuglekonge 1 R M. Søren Gjaldbæk

        

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Grusgrave v/Sellebjerg Skov: Havørn 1 IMM OF. Jan Holm Jensen
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Hættemåge 630 YF TH, Landsvale 4 R. Arne Bruun
Troense: Silkehale 40 OF, Rødstjert 1 SY. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Grågås 2 YF UF, Knarand 8 R, Krikand 17 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Storspove 7 R. Poul Vestergård Rasmussen  
Monnet, Tåsinge: Skarv 3 OF, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 53 R, Grågås 33 R, Bramgås 3130 OF, Gravand 22 R, Gravand 4 YF TH, Pibeand 11 R, Knarand 8 R, Krikand 64 R, Gråand 22 R, Gråand 3 YF TH, Spidsand 18 R, Ederfugl 33 OF, Havørn 4 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 12 YF TH, Stor Præstekrave 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 38 R, Rødben 14 YF TH, Hvidklire 8 R, Hættemåge 55 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 77 R, Svartbag 7 R, Havterne 1 OF, Huldue 1 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 128 SY, Engpiber 59 SY, Hvid Vipstjert 10 R, Gransanger 1 SY, Råge 3 R, Gråkrage 14 R, Ravn 1 OF, Stær 207 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Hou Frankeklint: Gravand 4 OF. Henry Nielsen
Skarø:
Slørugle 1 OF (Kun hørt). Lene Corydon
Søbygård (Ærø): Ravn 2 R. Mikkel Bello Andreasen
Dunkær Mark: Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 4 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 5 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gravand 4 R, Spidsand 1 M NV, Ederfugl 16 R, Havlit 14 R, Toppet Skallesluger 4 R, Havørn 1 2K+ N, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 500 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Splitterne 6 FU, Hvid Vipstjert 1 YF B, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Gransanger 1 R, Musvit 1 SY, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Tornirisk 20 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Rørhøg 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 47 N, Brushane 11 R, Landsvale 12 R, Munk 2 SY, Løvsanger 3 SY. Mikkel Bello Andreasen
Tange Å (vej 163 til udløb):
Sølvhejre 1 R. Peter Pelle Clausen
Snarup Mose: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 14 FU, Grågås 1 YF BR, Grågås 30 FU, Bramgås 1200 FU, Gravand 8 FU, Pibeand 16 FU, Knarand 1 R, Krikand 26 FU, Gråand 10 FU, Spidsand 1 R, Taffeland 16 R, Troldand 90 R, Bjergand 30 R, Ederfugl 10 T, Havlit 2 R, Sortand 7 T, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 5 FU, Strandskade 2 YF BR, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 370 R, Vibe 12 FU, Vibe 2 YF BR, Almindelig Ryle 70 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 130 YF B, Stormmåge 30 YF B, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Splitterne 26 R, Havterne 1 R, Sanglærke 10 FU, Landsvale 5 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Stenpikker 1 M FU, Stær 10 FU, Tornirisk 6 FU, Rørspurv 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Håre Bjerge: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 YF BR, Knopsvane 3 YF BR, Grågås 8 R, Gravand 20 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 YF P, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 21 R, Ringdue 2 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 YF B, Hedelærke 1 SY, Gærdesmutte 3 YF B, Rødhals 1 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 3 R, Munk 2 R, Gransanger 5 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 R, Træløber 3 SY, Skovskade 1 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 5 YF B, Grønirisk 1 R, Grønsisken 2 FU, Lille Korsnæb 4 OF, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ørslev Bjerge: Ringdue 7 R, Hedelærke 1 SY, Landsvale 2 OF, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 10 SY, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 3 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 4 YF, Træløber 2 FU, Skovskade 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 7 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 3 FU, Grønsisken 9 FU, Tornirisk 3 R, Kernebider 2 SY, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Kaslunde: Sanglærke 4 SY, Sjagger 600 FU, Stær 80 FU. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Landsvale 12 R. Leif Sørensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hillerslev: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 22 FU,
Sorthovedet Måge 1 R. Sten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1800 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 3 FU. Sten Pedersen
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Finn Just Christensen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Rød Glente 1 FU, Spurvehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Svaleklire 1 R, Landsvale 5 FU T. Evald Mehlsen
Holckenhavn Fjord: Rød Glente 1 OF. Peter Pelle Clausen
Kølstrup: Rød Glente 1 FU. Steen Lauritsen
Lindholm, Nyborg: Strandskade 8 FU, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 3 FU, Havterne 3 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 FU, Grågås 12 FU, Gravand 2 FU, Krikand 8 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 8 FU, Sølvmåge 12 FU, Sanglærke 1 SY, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Rødhals 1 R, Solsort 5 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 11 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 M R. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 30 R, Grågås 6 R, Troldand 8 FU, Stor Præstekrave 2 R, Splitterne 19 FU, Ringdue 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 6 FU, Gransanger 7 SY, Sumpmejse 2 FU, Stær 20 OF. Søren G. Nielsen  
Hvileholm Grusgrav (07:15 - ?): Rødstjert 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Svinø v/Gamborg: Rørhøg 1 F R. Jørgen Hjorth Jensen 
Flægen v/Tybrind: Skarv 2 OF, Knopsvane 18 R, Grågås 3 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Ringdue 2 YF BR, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 FU, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 17 R, Havørn 1 OF, Hættemåge 25 FU, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 10 R. Kirsten Pedersen
Ålebæk: Rørhøg 4 R. Jens Bækkelund 


        

Tirsdag den 18. april 2017                                  Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:28

Svendborg Golfbane: Gråand 3 R, Havørn 1 AD OF, Trane 2 Ø, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 2 R
Tange å:
Sølvhejre 2 FU, Gravand 2 FU (et par), Gulspurv 4 FU, Grønirisk 2 FU, Gråkrage 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov: Landsvale 85 R, Digesvale 10 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Klyde 9 R, Fasan 1 R M. Finn Skov
Trunderup, matriklen (19:16): Rød Glente 1 OF (fra SV og så mod NV).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Espe (15:30): Havørn 2 OF AD, Tårnfalk 2 YF . Bent Staugaard [Midtfyns-Naturfoto]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Landsvale 1 M SY. Peter Teglhøj
Søbygård (Ærø): Gærdesmutte 1 SY (første fugl som vågner præcis 04:45. og jeg skal virkelig lære at gå i seng..), Solsort 1 SY (dagens anden fugl på benene 04:59). Mikkel Bello Andreasen
Drejet (Ærø): Jernspurv 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 15 R, Halemejse 1 R. Lars Tom-Petersen
Egehoved Skov: Spurvehøg 1 M R, Gærdesmutte 12 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3 R, Munk 2 SY, Gransanger 15 R, Fuglekonge 2 SY, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 4 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 3 SY, Stillits 2 SY. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Rørhøg 1 M R, Vibe 5 YF, Småspove 4 R, Svaleklire 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M R, Vindrossel 2 R, Gransanger 3 R, Stær 50 R, Kvækerfinke 1 R. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Husskade 1 YF B. Lars Tom-Petersen
Marstal: Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 1 M FU, Vandrikse 1 R, Skægmejse 3 R, Rørspurv 5 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 1 AD R, Sortstrubet Lom 1 Ø, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 19 R, Grågås 2 OF, Bramgås 9 OF, Gravand 2 Ø, Gråand 4 R, Ederfugl 7 R, Ederfugl 7 Ø, Havlit 9 R, Sortand 24 V, Toppet Skallesluger 5 R, Blå Kærhøg 1 M AD NØ, Dværgfalk 1 NØ, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 550 R, Splitterne 9 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 SY, Gransanger 1 R, Musvit 1 SY, Råge 1 OF, Gråkrage 2 YF B, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 20 R. Lars Tom-Petersen
Hestehave v/Søbo: Musvåge 1 R, Huldue 2 FU, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Munk 1 M R, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 2 YF P, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 R, Bogfinke 5 R, Kernebider 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 12 R, Knarand 11 FU, Gråand 15 FU, Blishøne 5 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Strandskade 1 YF , Klyde 9 R . Finn Skov
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 18 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 14 FU, Grågås 22 FU, Bramgås 2000 FU, Pibeand 22 FU, Krikand 8 R, Gråand 6 R, Spidsand 8 FU, Taffeland 3 FU, Troldand 42 R, Bjergand 12 R, Blishøne 14 FU, Strandskade 7 R, Klyde 9 FU, Hjejle 150 R T, Hjejle 65 R, Rødben 4 FU, Hættemåge 66 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 18 R, Splitterne 24 R, Havterne 2 R. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 17 FU, Grågås 7 R, Knarand 2 FU, Krikand 52 FU, Skeand 7 FU, Fasan 1 FU, Blishøne 4 FU, Vibe 11 R, Stormmåge 2 FU, Stær 4 FU. Leif Kristensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Bysvale 1 OF. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Klyde 17 R. Ole Bo Olsen
Hersnap: Rød Glente 1 N. Vivian Risør Neidel
Østergård-Hovedgård: Rød Glente 1 FU, Tinksmed 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 1 FU. Steen Lauritsen
Kølstrup: Grønspætte 1 SY, Jernspurv 2 FU, Munk 1 M R, Skovskade 1 R. Steen Lauritsen
Slipshavn Enge: Rødben 4 R, Splitterne 4 R, Engpiber 5 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 5 R. Leif Sørensen
Hårby Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Krikand 12 FU, Troldand 8 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 FU, Musvåge 2 NØ, Vibe 2 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 30 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 5 R, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 FU, Husskade 2 R, Allike 2 R, Råge 13 R, Ravn 4 FU, Stær 90 FU, Bogfinke 2 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Storspove 1 R, Topmejse 1 FU, Træløber 1 FU. Ole Bo Olsen
Strandenge v/Jersore: Brushane 10 R, Storspove 1 R, Hvidklire 13 R, Fjordterne 2 R. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 6 R. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Skarv 1 R, Knopsvane 28 R, Grågås 97 R, Gravand 7 R, Pibeand 4 R, Knarand 10 R, Krikand 83 R, Gråand 24 R, Spidsand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 97 R, Taffeland 6 R, Troldand 179 R, Hvinand 23 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 540 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 360 R, Stormmåge 90 R, Sølvmåge 17 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 22 R, Gravand 7 R, Gråand 1 R, Ederfugl 55 R, Hvinand 50 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 19 R, Klyde 73 R, Storspove 1 FU, Rødben 1 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 26 R, Sølvmåge 37 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 1 R, Bramgås 1685 FU, Gravand 20 R, Pibeand 38 R, Knarand 26 R, Krikand 78 R, Gråand 4 R, Skeand 7 R, Troldand 10 R, Strandskade 2 R, Storspove 4 R, Sanglærke 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 4 R, Gravand 12 R, Krikand 7 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Klyde 90 R, Vibe 1 R, Storspove 9 FU, Rødben 17 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge38 R, Stormmåge 40 R, Havterne 3 R, Stær 3 R, Tornirisk 2 R. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 7/4 - 2017:
              Udsigt til flere par hvid stork i Danmark i 2017
              Sig ja til et grønnere landbrug!
              UgleTV: Oplev landets største ugle direkte


       

Mandag den 17. april 2017                                  Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:26

Hallingskov Huse (1320-1340-?): Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY (meget ivrigt i graner ved byskiltet til i 90 grader sving.) Torbjørn og Esben Eriksen
Svendborg Golfbane: Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 1 FU,
Svendborgsund øst for Iholm: Ederfugl 200 R, Splitterne 1 FU  (Første obs i år)

Dovns Klint: Mårhund 1 DØD (Lå i tæt afstand af vandlinjen - kan være drevet i land. Mårhunden er afleveret til Naturstyrelsen). Søren Bøgelund
Gulstav/Keldsnor: Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Rødstjert 1 SY, Rødhovedet and 0, Landsvale 10 T, Bysvale 3 T. Søren Bøgelund
Påø Enge: Grågås med gæslinger. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovsgård: Rødstjert 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovsgårds Mølle: Fiskeørn 1 AD OF, Havørn 2 IMM OF, Ravn 1 AD OF. Mogens Lind Jørgensen
Lundeborg, Ny Camping (10:00). Tornirisk 6 R FU (Nu er der gang i reddebyggeriet - mutter bygger medens fatter ser på). Poul Brugs Rasmussen
Purreskoven:
Sølvhejre 2 FU (langs stranden og har forladt engen og Tange å for en stund). Poul Brugs Rasmussen
Odense, Carsten Hauchs Vænge 4 (16:45): Fiskeørn 1 NØ. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 YF SY. Carsten Skou
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Lappedykker 1 YF SY, Rørhøg 3 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Vandrikse 1 TH, Trane 3 OF. Arne Bruun
Egsmade: Grågås 24 YF UF, Krikand 6 R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Rødben 2 YF TH . Arne Bruun
Maegård Odde: Krikand 6 R, Svaleklire 1 R. Arne Bruun
Øster Åby: Korttået Træløber 2 YF SY. Arne Bruun
Havn v/Vejlen: Skeand 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU . Finn Skov
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 10 R, Grågås 12 , Gravand 8 R, Pibeand 1 FU, Knarand 9 FU, Krikand 11 FU, Gråand 6 R, Skeand 8 FU , Troldand 150 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 14 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 16 R, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 3 R, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Keldsnor: Skægmejse 2 TH. Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgfalk 1 NØ, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Henrik Mørup-Petersen 
Nørreballe Nor: Klyde 22 R. Henrik Mørup-Petersen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Splitterne 4 R, Landsvale 1 N. Else Klint
Strynø: Trane 1 NØ. Stig Rubæk
Marstal: Gærdesanger 1 SY. Andreas Bruun Kristensen
Borgnæs (Ærø): Rørhøg 1 M OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Skovskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Bregninge (Ærø): Musvåge 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 5 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stillits 3 SY, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Leby (Ærø): Lille Lappedykker 1 YF TH, Jernspurv 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Munk 2 SY, Gransanger 8 R. Lars Tom-Petersen
Olde (Ærø): Spurvehøg 1 N, Munk 1 SY. Lars Tom-Petersen
Stokkeby Nor: Hvidklire 1 R. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 3 SY, Sangdrossel 3 R, Munk 2 SY, Gransanger 7 R, Sortkrage 1 R, Ravn 1 R, Kvækerfinke 2 R, Stillits 1 SY, Lille Korsnæb 1 M 2K R. Lars Tom-Petersen
Tranderup: Blå Kærhøg 1 M NØ, Gransanger 1 SY, Løvsanger 0 R. Lars Tom-Petersen
Vester Bregninge Mark (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 3 YF BR, Knopsvane 3 R, Grågås 4 R, Gråand 5 R, Skeand 1 M R, Taffeland 1 M R, Spurvehøg 1 NV, Blishøne 9 R, Landsvale 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Bomlærke 3 YF. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Rørhøg 2 YF TH, Spurvehøg 1 F FU, Vandrikse 2 R, Klyde 12 R, Vibe 6 YF TH, Dobbeltbekkasin 9 R, Svaleklire 1 R, Splitterne 6 R, Ringdue 41 N, Sanglærke 4 N, Landsvale 3 FU, Engpiber 110 N, Gul Vipstjert 1 M N, Gransanger 9 R, Husskade 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Ravn 1 OF. Lars Tom-Petersen
Øster Bregninge Mark (Ærø): Musvåge 1 R, Husskade 3 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Gravand 4 R, Pibeand 1 R, Knarand 4 R, Gråand 50 R, Troldand 16 R, Hvinand 1 R, Blishøne 24 R, Strandskade 1 YF BR, Vibe 6 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 50 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 10 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg: Blå Kærhøg 1 M N, Agerhøne 2 YF, Landsvale 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Mullerup Skov: Huldue 2 SY, Ravn 4 TH. Leif Bisschop-Larsen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 17 R, Knarand 5 FU, Skeand 5 FU, Taffeland 14 R, Troldand 5 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 12 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 246 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 12 FU, Grågås 19 R, Gravand 14 FU, Krikand 29 R, Gråand 9 FU, Spidsand 2 R, Skeand 59 FU, Troldand 183 R, Hvinand 52 FU, Havørn 1 OF, Fasan 7 FU, Blishøne 5 FU, Strandskade 2 OF, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 95 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Landsvale 8 FU, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 TH, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 4 FU, Allike 3 OF, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Nørremark: Tornsanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Munk 1 SY, Tornirisk 2 OF, Lille Gråsisken 2 OF. Per Rasmussen
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 1 TH. Per Rasmussen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 YF BR, Ravn 2 YF K. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 OF, Huldue 1 SY. Per Rasmussen
Sandholt: Rød Glente 2 YF BR, Huldue 1 SY, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 24 FU, Grågås 13 FU, Gravand 2 FU, Krikand 56 FU, Gråand 6 FU, Skeand 4 FU, Blishøne 6 FU, Vibe 10 FU, Rødben 1 FU, Måge sp. 40 FU, Ringdue 4 OF, Landsvale 9 FU, Solsort 1 OF, Gransanger 1 SY, Husskade 2 OF. Søren G. Nielsen
Odense Havn: Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 8 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 25 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 14 FU, Dompap 2 FU. Torben Skytte Hvass
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Rørhøg 1 M 1K+ R, Dobbeltbekkasin 1 R, Skægmejse 2 R. Evald Mehlsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R. Gregers Johannesen
Ejby Mølle: Tårnfalk 1 FU, Ringdue 1 YF BR, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Munk 3 TH, Gransanger 2 R, Blåmejse 2 YF B. Hans Vilhelm 
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Finn Just Christensen
BillesbølleBroget Fluesnapper 1 M FU (Min tidligste brogede flue på insektjagt i haven her til morgen.). Jesper Brinkmann Nielsen
Højby Moser: Krikand 7 R, Musvåge 4 TH, Isfugl 2 TH. Henrik Kalckar Hansen
Fyns Hoved: Splitterne 20 FU. Jens O. Hansen
Slipshavn Skov: Huldue 4 R, Løvsanger 2 SY. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 22 R, Splitterne 10 R, Havterne 2 R. Peter Pelle Clausen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Stenpikker 1 R. Finn Just Christensen
Ulriksholm Skove: Huldue 1 SY, Grønspætte 1 SY. Bo K. Stephensen
Urup Dam: Rørhøg 2 R, Løvsanger 2 SY. Bo K. Stephensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m. (18:30 - ):
Sortspætte 1 R. Kenneth Lynn-Pedersen
Føns Vang: Skarv 38 YF. Ib Johannes Bager
Hagenskov: Rødstjert 1 SY. Thomas Kampmann
Gyldensteen Gods: Bramgås 750 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 92 R. Jens Bækkelund


       

Søndag den 16. april 2017                                  Solopgang: 06:12 Solnedgang: 20:24

Svendborg Golfbane: Grønbenet Rørhøne 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Jernspurv 4 SY, Sangdrossel 6 SY, Sangdrossel 2 FU, Korttået Træløber 1 SY
Vindeby, Taasinge:
Råge 2 R (koloni). Erik Thomsen
Hesselbjerg
(09:00): Sortstrubet Bynkefugl 1 R M . Torbjørn Eriksen
Hesselbjerg (11:03): Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Peter Glinter
Grusgravssøen i Øksendrup: Nilgås 1 R, Grågås 35 R FU, Strandskade 2 R, Gråand 6 FU, Blishøne 8 FU, Knopsvane 2 R, Havørn 1 R, Gråkrage 4 R, Rørhøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Sprogø (07:30 - 16:30): Bramgås 1000 FU, Havørn 1 AD NØ, Klyde 36 R, Sortgrå Ryle 24 R,
Sorthovedet Måge 5 4K+ R (Næsten tre par (det tegner godt!): 1) Det "faste" par sammen med Hætte- og Stormmåger ved radaren nord for motorvejen. 2) Et par, der lå i græsset øst for Fyrbakken i udkanten af Hættemågekolonien og få meter fra stranden. 3) En hun i par med en hybrid Hætte x Sorthovedet Måge. Dukkede op i den store Hættemågekoloni ved 14-tiden, set fra Fyrbakken. Alle fem var adulte (4K+), og ingen bar ringe), Sorthovedet Måge x Hættemåge (hybrid) 1 M 3K+ SDR R (I par med Sorthovedet Måge 4K+ hun. Blev umiddelbart taget for en 3K Sorthovedet Måge, men noget var galt. Det hvide gik for langt op i nakken, så hætten var mere Hættemåge-agtig. Og hovedet var ikke rensort, men med et brunligt skær. Desuden var næbbet mørkere end normalt for Sorthovedet og måske også spinklere. Parret dukkede op ved 14-tiden ved den store Hættemågekoloni. Jeg har lagt et par dokufotos (mobil gennem teleskop) på. Fuglen ses forrest til højre), Sildemåge 425 YF, Splitterne 190 YF, Tejst 161 YF (110 ud for de gamle klinter på vestøen (nord for broen) og 51 nord for højbroens brofæste), Sortkrage 1 R. Jacob Sterup

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Storspove 120 Ø, Svaleklire 1 N. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Fiskehejre 1 S, Bramgås 12 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Gravand 14 R, Pibeand 2 FU, Krikand 32 FU, Havørn 1 AD V, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 YF SY, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 9 YF BR, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 2 NØ, Rødben 14 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Keldsnor:
Skeand 157 R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Stor Tornskade 1 R. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Anthony M. Carter
Nørreballe Nor: Havørn 2 OF, Trane 1 NV, Huldue 2 OF. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Bramgås 1200 R, Krikand 125 R, Skeand 14 R, Havørn 1 AD OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Bræmlevænge: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Knopsvane 2 FU, Gråand 4 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Sortmejse 2 FU. Helle Regitze Boesen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knarand 3 R, Skeand 8 R, Spurvehøg 1 FU, Klyde 4 R, Rødben 2 YF SY, Splitterne 4 R, Landsvale 5 R, Jernspurv 1 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Gransanger 3 R, Stær 4 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 2 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 4 NV, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Grågås 40 R, Bramgås 300 OF, Gravand 10 R, Pibeand 20 R, Knarand 30 R, Krikand 15 R, Gråand 30 R, Skeand 40 FU, Taffeland 10 R, Troldand 70 R, Bjergand 11 R, Havlit 2 F NV, Lille Skallesluger 1 F R, Havørn 1 T, Rørhøg 1 F TF, Rørhøg 1 M NV, Dværgfalk 1 R NØ, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 10 R, Strandskade 5 R, Klyde 40 R, Brushane 2 FU, Splitterne 6 FU, Stor Flagspætte 3 SY, Landsvale 7 FU, Engpiber 20 R, Hvid Vipstjert 15 R, Jernspurv 5 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 20 R, Løvsanger 2 SY, Halemejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 30 R, Bogfinke 40 T, Bogfinke 20 SY, Grønsisken 15 T, Grønsisken 6 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 10 SY, Rørspurv 10 R, Bomlærke 1 R. Mikkel Bello Andreasen
Søbygård (Ærø): Havørn 1 AD Ø, Trane 2 N. Mikkel Bello Andreasen
Haven v/Søby (Ærø): Knarand 2 R, Troldand 4 R, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Skovpiber 1 SY, Jernspurv 2 SY, Gransanger 3 R, Stillits 2 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 2 OF, Grågås 1 OF, Bramgås 15 OF, Gravand 3 OF, Gråand 7 R, Ederfugl 4 OF, Havlit 2 R, Sortand 40 Ø, Fasan 2 R, Strandskade 1 R, Hjejle 4 OF, Storspove 2 OF, Hættemåge 60 R, Stormmåge 15 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Sølvmåge 20 R, Splitterne 2 FU, Sanglærke 12 YF SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 YF SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Husrødstjert 2 R, Solsort 5 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 3 R, Musvit 2 YF, Husskade 2 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 1 R, Stær 5 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 YF SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 15 R, Gulspurv 5 YF. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Krikand 1 M R, Rørhøg 1 M OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Tyrkerdue 4 YF, Sangdrossel 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 6 SY, Ravn 1 YF K, Kvækerfinke 25 R. Lars Tom-Petersen
Tranderup: Stor Flagspætte 1 YF TH, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Stillits 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R. Lars Tom-Petersen
Vodrup: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Rørhøg 1 M YF TH, Blishøne 9 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vodrup Klint: Sortstrubet Lom 3 R, Toppet Skallesluger 8 R. Lars Tom-Petersen
Hvidkilde Sø: Gråstrubet Lappedykker 1 R. Arne Bruun 
Ballen: Storspove 4 Ø. Arne Bruun 
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 1 R, Grågås 2 OF, Knarand 10 FU, Fasan 1 R, Blishøne 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 150 R, Skarv 10 OF, Skarv 4 FU, Knopsvane 8 AD R, Grågås 42 R, Gravand 23 FU, Knarand 4 R, Krikand 14 R, Gråand 35 R, Skeand 37 FU, Troldand 65 R, Hvinand 28 FU, Fasan 4 FU, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Strandskade 1 OF, Klyde 2 AD R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 16 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 82 AD R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 1 OF, Allike 1 OF, Allike 1 R, Allike 8 FU, Gråkrage 1 R, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Bramgås 4000 R, Spidsand 7 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 9 R, Splitterne 16 R. Paul Nilsson
Hellemose Skov: Knarand 2 R, Skeand 4 R, Ravn 2 OF. Paul Nilsson
Marstal: Rørhøg 1 BR T, Havterne 4 AD R, Husrødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Andreas Bruun Kristensen 
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vejrup Skov: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Kurt Due Johansen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Munk 1 SY. Ole Henrik Scharff
Skamby: Husrødstjert 1 SY, Rødstjert 1 R. Finn Just Christensen
Broby Sø:
Sydlig blåhals 1 SY, Løvsanger 1 SY. Finn Just Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Tinksmed 4 FU. Finn Just Christensen
Knudshoved Færgehavn: Grågås 2 YF UF, Klyde 19 FU,
Rovterne 4 FU, Stær 50 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 38 YF, Knopsvane 22 R, Grågås 33 R, Gravand 13 R, Troldand 26 R, Hvinand 11 R, Rørhøg 1 OF, Hvid Vipstjert 2 OF. Ib Johannes Bager
Gardersø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 16 R, Gravand 28 R, Rørhøg 1 OF, Vibe 4 R. Ib Johannes Bager
Snave: Rød Glente 1 FU. Thomas Kampmann
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 FU, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Tornirisk 5 R, Rørspurv 2 R. Erik Busk
Brahesborg og Brahesborg Skov: Gråand 14 R, Troldand 19 FU, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 LF TH, Musvåge 1 OF, Fasan 6 R, Blishøne 5 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 9 FU, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 9 FU, Gransanger 3 SY, Sortmejse 2 SY, Musvit 6 FU, Spætmejse 5 FU, Korttået Træløber 2 FU, Ravn 4 FU, Bogfinke 10 FU, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 11 R, Grågås 45 R, Bramgås 19 R, Gravand 16 R, Tårnfalk 1 OF, Klyde 3 R, Gransanger 2 R. Torben Skytte Hvass


      

Lørdag den 15. april 2017                                  Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:22

Tangeåens udløb: Sølvhejre 2 FU , Fiskehejre 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Skårup: Trane 4 OF. Marie Inger Dam
Hønsehaven, grusgrav: Engpiber 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Ringe Statsfængsel (12:00): Havørn 2 AD OF V.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Løkkesholm, Magelund Voldsted: Grønspætte 1 HØ.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 246 FU,
Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 FU, Pibeand 1 R, Krikand 8 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 1 SDR R T, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Siø: Knopsvane 4 FU, Grågås 80 FU, Bramgås 1100 FU, Ederfugl 5 FU, Sølvmåge 10 FU. Henrik Stenholt
Keldsnor: Knarand 12 R, Skeand 94 R,
Rødhovedet And 1 M SDR R. Gregers Johannesen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen 
Næbbe Skov: Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 4 YF TH, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 5 FU, Gråkrage 1 YF BR, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU. Else Klint
Hennetved: Hvid Vipstjert 2 R. Jan Sørensen
Konabbe Skov: Huldue 2 YF, Rødhals 1 YF SY, Munk 1 SY,  Gransanger 4 YF SY, Halemejse 1 FU, Korttået Træløber 1 YF SY , Stær 1 YF SY. Jan Sørensen
Påø Enge (tørre): Fiskehejre 1 FU, Grågås 3 R, Grågås 15, Gravand 11 FU, Krikand 2 FU, Gråand 10 FU, Blishøne 5 FU, Vibe 4 YF, Rødben 2 SY, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R,  Hvid Vipstjert 3 FU. Jan Sørensen
Påø Enge (våde): Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 1 FU, Gråand 1 R, Troldand 1 M R, Musvåge 1 FU, Blishøne 2 FU. Jan Sørensen
Tranekær Slot m/borgsø: Rød Glente 1 OF. Henry Nielsen
Hou Frankeklint: Hvid Vipstjert 4 FU. Henry Nielsen
Bro (Ærø): Gransanger 3 SY, Råge 2 YF BR, Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Drejet (Ærø): Skarv 22 R, Knopsvane 12 R, Havlit 2 R, Splitterne 48 R. Lars Tom-Petersen
Dunkær: Munk 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 AD Ø, Sortstrubet Lom 1 AD SDR R, Skarv 14 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 Ø, Gråand 5 R, Ederfugl 38 R, Havlit 13 R, Toppet Skallesluger 6 R, Spurvehøg 2 N, Fiskeørn 1 N, Falk sp. 1 N, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Hjejle 400 R, Stormmåge 6 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 9 R, Splitterne 10 FU, Fjordterne/Havterne 16 Ø, Havterne 3 Ø, Sanglærke 15 YF SY, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 8 R, Solsort 3 R, Gransanger 4 R, Blåmejse 1 YF SY, Musvit 4 SY, Husskade 1 R, Råge 5 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 5 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 8 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 YF, Grønirisk 3 YF SY, Stillits 1 R, Tornirisk 40 R, Rørspurv 1 YF SY, Bomlærke 3 YF SY. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Munk 1 SY. Lars Tom-Petersen
Strynø: Havørn 1 JUV OF. Stig Rubæk
Nydam: Knopsvane 2 R, Grågås 16 R, Krikand 2 R, Gråand 20 FU, Taffeland 5 R, Troldand 3 R, Rørhøg 2 TH, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 FU, Blishøne 1 R, Vibe 5 R, Ringdue 5 OF, Landsvale 1 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Gransanger 1 R, Musvit 2 SY, Gråkrage 1 R, Gråkrage 4 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 2 SY, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Purreskov:
Sølvhejre 2 FU. Henrik Nissen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Allested: Rød Glente 1 R. Leif Sørensen
Hesbjerg Skov: Stillits 1 R. Edmund Madsen
Kerteminde: Silkehale 6 OF. Niels Peter Utzon
Slipshavn Skov: Fiskeørn 1 OF. Kristoffer Hansen
Teglværkskoven: Ravn 2 OF. Svend Aage Linderström
Kildebjerg Rasteplads N: Rød Glente 1 R. Svend Anker Schwebs
Næsbyhoved-Broby: Kvækerfinke 10 FU. Finn Just Christensen
Piledybet:
Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv 36 YF, Knopsvane 4 R, Gravand 5 R, Knarand 2 R, Skeand 2 R, Troldand 18 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 OF, Hættemåge 23 R, Bysvale 16 OF, Gransanger 1 R. Ib Johannes Bager
Roerslev: Sildemåge 1 R. Kresten Madsen
Jersore: Klyde 7 R, Storspove 2 R, Rødben 12 R. Kresten Madsen
Jerstrup Skov: Sumpmejse 6 R, Spætmejse 3 SY, Ravn 3 R. Kresten Madsen 
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2 YF UF, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 18 R, Knarand 26 R, Atlingand 2 R, Sorthovedet Måge 0 R. Kresten Madsen


         

Fredag den 14. april 2017                                  Solopgang: 06:17 Solnedgang: 20:20

Kelds Nor (10:53): Rødhovedet And 1 R M . Peter Glinter
Kelds Nor
(07:18): Rødhovedet And 1 R M . Torbjørn Eriksen
Hesselagergård: Tårnfalk 2 (Kurtiserende, ( den man elsker, tugter man ) - men en lækker lille mus må ikke glemmes), Troldand 2 FU (et par), Gravand 2 FU (et par), Munk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Silkehale 32 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 N. Kurt Due Johansen
Marstal: Gærdesanger 1 SY. Andreas Bruun Kristensen 
Ærøskøbing: Grågås 7 OF, Bramgås 600 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Gravand 2 R, Gråand 20 R, Spidsand 5 R, Troldand 40 R, Ederfugl 70 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 100 R, Strandskade 2 R, Splitterne 2 FU, Ringdue 15 YF SY, Tyrkerdue 2 YF SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 11 R, Gærdesmutte 6 YF SY, Jernspurv 2 YF SY, Solsort 40 YF, Gransanger 6 R, Musvit 11 YF SY, Allike 12 R, Råge 200 YF BR, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 6 YF SY, Stær 30 R, Gråspurv 10 YF, Bogfinke 9 YF, Grønirisk 2 YF SY, Stillits 3 YF SY, Tornirisk 1 OF. Lars Tom-Petersen
Dejrø: Bramgås 450 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R. Lars Tom-Petersen
Lilleø v/Ærø: Bramgås 400 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 R. Lars Tom-Petersen
Keldsnor:
Rødhovedet And 1 M AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Tranekær: Landsvale 2 OF, Bysvale 2 OF. Helle Regitze Boesen
Stoense Udflyttere: Løvsanger 1 R. Helle Regitze Boesen
Hou Frankeklint: Bramgås 60 NØ. Henry Nielsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Bramgås 550 OF, Havørn 1 OF, Rørhøg 5 OF, Klyde 15 R, Fjordterne 3 R. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Søbygård (Ærø): Rørhøg 2 NV, Fiskeørn 1 NØ, Gulirisk 1 R N, Rørspurv 1 FU. Mikkel Bello Andreasen 
Sandholt: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 19 R, Grågås 14 FU, Krikand 23 FU, Gråand 1 R, Gråand 2 FU, Taffeland 7 R, Troldand 5 R, Rød Glente 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Vibe 7 R, Vibe 2 YF, Rødben 1 R, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Allike 2 R, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 YF, Stær 3 OF, Skovspurv 5 R. Leif Kristensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Lille Lappedykker 2 SY, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 15 FU, Grågås 2 R, Gråand 5 FU, Taffeland 4 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 YF, Fasan 2 FU, Blishøne 2 TH, Sølvmåge 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Gråkrage 2 OF, Stær 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Bjernekrogen: Grågås 4 FU, Gravand 6 FU, Gråand 4 FU, Blishøne 40 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 4 YF BR, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Duereds Vænge: Halemejse 1 FU, Topmejse 4 FU. Erik Damm
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 2 OF, Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 3 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 4 YF TH, Knarand 2 R, Krikand 8 R, Skeand 4 R, Taffeland 5 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 F R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Trane 1 R, Munk 1 SY, Kernebider 1 OF. Arne Bruun
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen 
Bispeenge: Pibeand 4 FU, Krikand 30 R, Rørhøg 1 M AD FU, Vandrikse 2 TH, Vibe 2 TH,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD SY, Skægmejse 3 FU. Henrik Kingo Andersen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Evald Mehlsen
Gl. Korup: Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Træløber 2 R, Husskade 2 OF, Skovspurv 16 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 1 R. Kim Møller
Vigelsø: Bramgås 1500 R. Kresten Madsen
Strærup Bys Skovhaver: Løvsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Sø ved Brydegaardsvej/Smedegyden (Snave): Landsvale 1 N. Thomas Kampmann
Bro Frihed: Rød Glente 1 FU. Finn Just Christensen
Fyns Hoved: Splitterne 20 R. June Petersen
Føns Vang: Skarv 46 YF. Ib Johannes Bager
Nørre Aaby: Sølvmåge 2 YF P. Torben Nielsen
Ålebæk: Vandrikse 1 SY. Jens Bækkelund
Bogense: Bramgås 200 OF, Troldand 4 R, Blishøne 4 R, Ringdue 9 R, Sanglærke 2 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 3 R, Munk 1 R, Gråspurv 25 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 2 R, Stillits 8 R, Tornirisk 4 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 22 R,
Sorthovedet Måge 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 26 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Grågås 30 R, Gravand 24 R, Pibeand 39 R, Knarand 42 R, Krikand 87 R, Gråand 45 R, Atlingand 1 R, Skeand 56 R, Troldand 90 R, Blishøne 250 R, Strandskade 2 R, Vibe 11 R, Rødben 4 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 14 R, Gravand 20 R, Troldand 14 R, Ederfugl 65 R, Hvinand 25 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 5 R, Storspove 3 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Langø: Fiskehejre 3 R, Gravand 10 R, Pibeand 23 R, Knarand 5 R, Krikand 19 R, Skeand 16 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Klyde 18 R, Storspove 9 R, Rødben 3 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 4 R, Munk 1 R, Gransanger 7 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Grønirisk 5 R, Stillits 16 R. Flemming Petersen
Mågeøerne: Splitterne 17 R. Finn Just Christensen   


       

Torsdag den 13. april 2017                                 Solopgang: 06:19 Solnedgang: 20:18

Piledybet, Ristinge: Spurvehøg 1 FU, Stillits 1 R, Tornirisk 1 R, Gråsisken 1 R, Dompap 1 R, Grønsisken 1 R, Grønirisk 1 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Solsort 1 R, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 1 R. Leif Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Solsort 4 FU R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 4 FU, Grå/sort krage 2 R (Ruger), Skovspurv 6 FU, Gråspurv 4 FU, Tornirisk 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Knarand 19 R, Krikand 16 R, Skeand 15 R, Taffeland 30 R, Troldand 600 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 210 R, Hættemåge 1350 YF TH, Isfugl 2 R, Landsvale 3 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Landsvale 4 OF. Peter Teglhøj
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Bramgås 1500 R, Krikand 125 R, Rørhøg 5 R. Gregers Johannesen
Henninge Nor: Trane 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Longelse Bondegårdsskov: Havørn 1 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Påø Enge (tørre):
Sølvhejre 3 FU. Jan Sørensen
Påø Enge (tørre):
Sølvhejre 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Steensgård Gods (Lohals): Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Dværgfalk 1 R, Ringdrossel 2 FU, Sangdrossel 2 FU, Gulspurv 5 R. Helle Regitze Boesen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Havørn 1 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 4 AD SDR R, Bramgås 600 R, Knarand 4 R, Bjergand 4 R, Rørhøg 1 F 3K+ R, Stor Præstekrave 1 OF, Brushane 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 1 R, Landsvale 4 R. Andreas Bruun Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 200 R, Skarv 11 OF, Knopsvane 8 AD R, Grågås 14 R, Gravand 20 FU, Knarand 1 M R, Krikand 1 R, Gråand 17 R, Spidsand 1 M R, Skeand 43 R, Skeand 2 FU, Skeand 4 OF, Troldand 40 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 3 R, Fasan 1 R, Fasan 2 OF, Vibe 1 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 68 , Svartbag 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 1 R, Allike 6 OF, Allike 1 FU, Gråkrage 1 R, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen  
Dyreborg Skov: Jernspurv 5 SY, Munk 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 4 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 2 FU, Spætmejse 4 YF, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 3 R, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Lundeborg Skov (Bjergeskov): Grønspætte 1 R, Sortmejse 1 SY, Skovskade 7 OF. Jens-Gert Hansen
Brændholt Skov: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Espe: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Jan Bihlet
Neverkær: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 FU, Lille Præstekrave 4 R, Dobbeltbekkasin 21 R. . Niels Bomholt Jensen 
Bispeenge: Rød Glente 2 OF, Rørhøg 1 F OF, Vandrikse 2 SY, Rødben 1 FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Skægmejse 2 SY, Rørspurv 3 OF. Jens Kristian Holm
Broby Sø: Vandrikse 5 R,
Sydlig blåhals 1 SY. Finn Just Christensen
Bogense Havn: Strandskade 3 OF, Havterne 2 OF. Flemming Petersen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 22 R, Bramgås 800 R, Gravand 15 R, Pibeand 31 R, Krikand 26 R, Gråand 12 R, Skeand 24 R, Strandskade 3 R, Vibe 14 R, Brushane 8 R, Rødben 6 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 R, Gransanger 3 R, Musvit 2 R, Stær 2 R, Gråspurv 12 R, Stillits 2 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Flemming Petersen
Andemose: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Strandskade 2 R, Storspove 1 OF, Splitterne 2 OF. Helle Regitze Boesen
Bågø: Knopsvane 61 R, Sangsvane 2 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 R, Havørn 1 OF,
Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 IMM R, Klyde 53 R. Anders Vedel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2000 R, Havørn 1 AD R. Anders Vedel
Hofmansgave: Spætmejse 4 R. Kresten Madsen
Sønder Nærå: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Hagenskov Slotsmølle: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann      

Onsdag den 12. april 2017                                 Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:16

Brydevang (Svendborg): Munk 1 SY
Påø
:
Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Lundeborg
(10:30): Trane 1 T. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 240 FU, Pibeand 2 R, Krikand 8 R, Gråand 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 14 R, Rødben 9 R, Splitterne 8 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Knarand 22 R, Skeand 28 R, Vandrikse 5 R, Grønbenet Rørhøne 10 R, Hættemåge 950 R, Isfugl 1 R. Ole Goldschmidt
Bregninge: Rød Glente 1 R. Ole Goldschmidt
Noret - Tåsinge: Knarand 10 R. Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben 2 FU. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 R. Gregers Johannesen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 AD YF BR Ole Goldschmidt
Siø: Bramgås 1175 R, Knarand 14 R, Spidsand 12 R, Skeand 39 R. Ole Goldschmidt
Skovballe: Bramgås 925 R, Havørn 1 YF BR. Ole Goldschmidt 
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 20 FU, Gravand 1 R, Krikand 5 R, Taffeland 9 R, Troldand 14 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Svaleklire 1 R T, Isfugl 1 OF, Gråkrage 2 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Brenderup Vænge: Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 4 YF TH, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 5 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 R, Spætmejse 4 FU, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 3 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 6 FU, Dompap 2 R, Kernebider 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ellerup Vænge: Skovsneppe 1 R, Ringdue 4 YF TH, Rødhals 2 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 R, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 SY, Musvit 5 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 7 R, Tornirisk 15 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Trane 1 FU. Leif Kristensen 
Kølstrup: Rød Glente 1 FU. Steen Lauritsen
Lodskov /Ferritslev: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ejby Mølle: Hvid Kakadue 1 R. Evald Mehlsen
Ejby/Kindstrup Mose: Isfugl 1 OF. Helle Regitze Boesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 18 FU, Bramgås 1200 OF, Skeand 24 FU, Havørn 1 AD OF,
Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Kingo Andersen
Glamsbjerg: Grønspætte 1 R. Erik Damm
Hvileholm Grusgrav: Grønspætte 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Mose/sø SV for Rugård: Rød Glente 2 FU. Ella Mikkelsen
Ravnebanke Skov: Rød Glente 1 FU. Ella Mikkelsen
Stingsted Skov: Rød Glente 1 OF. Helle Regitze Boesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Vandrefalk 1 AD R. Henrik Kingo Andersen


       

Tirsdag den 11. april 2017                                 Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:15

Svendborg: Munk 2 SY (1 ved Plantekolen A) + 1 under broen), Gransanger 10 SY. Jan Stener Jørgensen
Svendborg, Sct. Jørgens præstegård: Grønspætte 1 HØ. Birgitte Skov Hansen
Svendborg Golfbane: Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 YF TH
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Grågås 2 YF UF, Bramgås 1500 FU, Digesvale 18 FU, Sjagger 30 FU, Stær 40 FU, Tornirisk 6 FU
Broholm: Grågås 1 (på rede). Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Tårnfalk 1 (ved redehul). Poul Brugs Rasmussen
Purreskoven: Ravn 1 (på rede). Poul Brugs Rasmussen
Sprogø:
Sorthovedet måge 2 AD R. Peter Pelle

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egsmade: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 15 R, Grågås 12 FU, Gravand 16 R, Krikand 7 R, Gråand 3 FU, Skeand 2 FU, Blishøne 2 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Rødben 4 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 6 FU, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Bramgås 700 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Digesvale 20 FU. Henrik Mørup-Petersen
Syltemade Å: Fiskehejre 1 R, Grågås 1 R, Gravand 2 R, Musvåge 2 R, Ringdue 5 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 5 SY, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 3 OF, Stær 2 SY, Bogfinke 2 R, Stillits 4 SY, Kernebider 2 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Sortemosen (Sydfyn): Duehøg 1 FU. Hans Rytter
Grusgrav v/Ravnegårdsvej, Ollerup: Toppet Lappedykker 4 R, Troldand 7 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 7 R, Strandskade 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Eskemose v/Ballen: Musvåge 1 R, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 2 YF TH, Stær 1 SY, Bogfinke 1 R, Stillits 2 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nyhave v/Holstenshus: Ringdue 4 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 R, Sumpmejse 4 FU, Topmejse 3 FU, Sortmejse 2 FU, Musvit 3 R, Korttået Træløber 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Øksnehaven: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gransanger 1 R, Fuglekonge 1 FU, Træløber 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Horne By: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 9 R, Knopsvane 8 FU, Grågås 8 FU, Grågås 6 R, Gravand 7 R, Gravand 4 FU, Pibeand 4 R, Gråand 6 FU, Spidsand 2 FU, Taffeland 2 R, Troldand 37 R, Bjergand 45 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 5 R, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 434 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 62 R, Rødben 3 FU, Svartbag 3 R, Splitterne 24 R, Ringdue 1 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 1 R, Gransanger 2 SY, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 2 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Landsvale 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Langeskov: Rød Glente 1 AD FU. Ejnar Korsgaard
Nordenhuse: Ringdrossel 1 R. Else Klint
Stavids Å v/Margård: Huldue 1 R. Martin Strømkjær
Universitetet - Odense: Ringdrossel 1 M R. Kristoffer Hansen
Kirkendrup Skov: Misteldrossel 2 R. Finn Just Christensen
Broby Sø: Rørhøg 2 OF. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Skeand 12 R, Taffeland 10 R, Brushane 1 R . Leif Sørensen 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 R. Peter Pelle Clausen 
Hagenskov Slotsmølle: Rørhøg 2 R, Sjagger 30 R, Munk 1 SY. Thomas Kampmann
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Bogense: Bramgås 450 OF. Ejnar Korsgaard
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 27 R, Sorthalset Lappedykker 11 FU, Knopsvane 35 R, Grågås 40 R, Grågås 1 YF UF, Gravand 29 R, Pibeand 10 R, Knarand 29 FU, Krikand 45 R, Gråand 69 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 99 FU, Taffeland 3 R, Troldand 222 R, Hvinand 103 FU, Blishøne 128 FU, Strandskade 4 R, Vibe 1 R, Hættemåge 675 YF, Stormmåge 44 YF, Svartbag 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 1 R, Grågås 18 R, Gravand 2 R, Gråand 3 R, Ederfugl 182 R, Hvinand 43 FU, Toppet Skallesluger 14 R, Strandskade 13 R, Klyde 30 R, Hættemåge 25 R, Stormmåge 17 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 14 R, Gravand 34 R, Pibeand 8 FU, Knarand 50 FU, Krikand 48 R, Skeand 32 FU, Troldand 11 R, Strandskade 1 R, Klyde 4 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 24 R, Gravand 16 R, Strandskade 1 R, Klyde 106 R, Storspove 2 FU, Rødben 16 R, Stormmåge 24 R. Kurt Due Johansen  


       

Mandag den 10. april 2017                                 Solopgang: 06:27 Solnedgang: 20:13

Svendborg, Sct. Jørgens præstegård: Grønspætte 1 HØ. Birgitte Skov Hansen
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 AD FU, Landsvale 4 OF, Troldand 100 R. Dorthe Papsø
Holckenhavn fjord
: Toppet lappedykker 2 FU, Knopsvane 100 FU R, Blishøne 100 FU, Havørn 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Bysvale 2 OF (de første jeg ser her i år). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Ederfugl 450 R. Anders Rasmussen
Thurø Rev: Grågås 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 149 FU, Krikand 4 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 7 R, Hvidklire 3 R, Bjergirisk 2 R. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Lille Præstekrave 1 AD R. Ole Goldschmidt 
Hav ved Tryggelev Nor: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Nordisk Lappedykker 2 SDR R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1700 R, Sjagger 200 R. Gregers Johannesen 
Hou Frankeklint: Rødben 1 OF, Sølvmåge 6 OF, Sjagger 1 OF. Henry Nielsen
Strynø: Bramgås 3000 FU. Stig Rubæk
Dejrø: Bramgås 950 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R, Ederfugl 250 R. Anders Rasmussen
Hjelmshoved: Bramgås 325 R. Anders Rasmussen
Hjortø: Bramgås 1000 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 R, Ederfugl 250 R, Havørn 1 IMM R, Vandrefalk 1 F 2K R. Anders Rasmussen
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 2 R,
Sølvhejre 1 R, Bramgås 325 R, Knarand 2 R, Krikand 42 R, Skeand 35 R, Troldand 450 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 M T, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 M 2K R, Klyde 8 R. Anders Rasmussen 
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Nydam: Rørhøg 1 R. Leif Kristensen
Svanninge: Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Vester Hæsinge: Jernspurv 2 FU, Solsort 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 FU. Leif Kristensen  
Broby Sø: Skeand 10 R,
Sydlig blåhals 1 SY. Finn Just Christensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 25 FU, Grågås 5 R, Grågås 3 FU, Gravand 9 FU, Gravand 6 R, Krikand 5 FU, Gråand 6 FU, Blishøne 17 FU, Strandskade 2 R, Vibe 19 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Ringdue 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 6 FU, Stær 1 R. Leif Kristensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Natugle 1 OF. Evald Mehlsen
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Rød Glente 1 FU. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 3 R, Splitterne 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Findinge: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Flødstrup Sø: Svaleklire 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Kirkendrup Skov: Løvsanger 1 SY. Finn Just Christensen
Vollsmose: Vandrefalk 2 OF. Kristoffer Hansen
Ørbæk: Landsvale 1 OF. Per Rasmussen
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 1 FU, Sjagger 1 R. Thomas Kampmann
Søndersø (Nordfyn): Ravn 1 R, Stillits 16 R. Finn Toftegaard
Kassemose v/Bogense:
Sort Glente 1 AD N. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 7 R, Atlingand 4 R, Sorthovedet Måge 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Mågeøerne: Bramgås 24 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 19 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R, Krikand 7 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 35 FU, Storspove 5 FU, Splitterne 12 R, Havterne 45 R. Jacob Sterup
Æbelø: Havørn 1 AD R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Enkeltbekkasin 1 R, Skovsneppe 1 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund


      

Søndag den 9. april 2017                                 Solopgang: 06:29 Solnedgang: 20:11

Tryggelev Nor: Fiskeørn i dag . Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørdrum 1 FU, Klyde 2 R. Finn Skov
Ringe Sø
(15:30): Landsvale 1 OF. Karsten Nielsen
Jørgensø, Nordfyns
: Fiskeørn 1 T N. Jan Overgaard Thissenius

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Munk 1 SY. Steen Winkel
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 SY. Carsten Skou
Skovsbo v/Svendborg: Ringdrossel 1 M R. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Storspove 140 Ø, Silkehale 40 R, Stær 30 R NV. Arne Bruun
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 147 R, Gråstrubet Lappedykker 58 R,
Nordisk Lappedykker 6 R, Nordisk Lappedykker 12 AD PRA R, Bramgås 5900 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Ederfugl 200 R, Havlit 4 R, Sortand 35 R, Fløjlsand 3 R. Ole Goldschmidt
Hjortholm (Eskebjerghave): Havørn 3 OF, Digesvale 1 R. Gregers Johannesen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU . Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Rørdrum 2 R, Grågås 2 YF UF, Bramgås 1700 R, Knarand 8 R, Skeand 6 R, Rørhøg 6 R, Storspove 7 R, Digesvale 18 R, Landsvale 10 R, Skægmejse 6 R. Ole Goldschmidt
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Hou Frankeklint: Sanglærke 1 YF SY, Bogfinke 1 YF SY, Grønirisk 1 YF SY. Henry Nielsen
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Blisgås 3 R, Grågås 95 R, Bramgås 1 R, Krikand 2 R, Troldand 87 FU, Hvinand 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 8 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ulbølle: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Skarv 150 YF, Knopsvane 17 R, Grågås 10 YF, Gravand 8 R, Knarand 12 R, Krikand 8 R, Spidsand 1 R, Skeand 83 R, Troldand 150 R, Ederfugl 1 M R, Hvinand 130 R, Rørhøg 1 F OF, Blå Kærhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 3 R, Vibe 15 R, Sølvmåge 50 YF, Svartbag 2 R, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 1 R. DOF-Fyn fuglestemmekursus, Børge L Rasmussen, Niels Bomholt Jensen
Nørresø: Toppet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 35 R, Bramgås 200 Ø, Gravand 2 R, Troldand 50 R, Hvinand 6 FU, Blishøne 50 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 7 SY, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 1 R, Gransanger 4 SY, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 5 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 6 R, Musvit 4 R, Spætmejse 4 SY, Træløber 3 FU, Allike 3 YF, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 3 R, Grønirisk 1 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 1 R. DOF-Fyn fuglestemmekursus, Børge L Rasmussen, Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Leif Kristensen
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 5 YF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 AD R, Grågås 21 R, Gravand 2 R, Knarand 15 R, Gråand 15 R, Rød Glente 1 NØ, Musvåge 2 NØ, Musvåge 1 R, Fasan 1 SY, Blishøne 14 R, Vibe 8 YF, Svaleklire 1 FU, Misteldrossel 2 R, Sortmejse 1 SY, Spætmejse 1 SY, Gråkrage 2 FU, Stær 12 FU, Grønirisk 4 R, Stillits 4 R. Jacob Sterup
Svanninge, matriklen: Rødstjert 1 SY, Løvsanger 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Klyde 3 R, Splitterne 8 R. Leif Sørensen
Davinde: Rød Glente 0 YF. Per Rasmussen
Kohave v/Tornbjerg: Grønspætte 1 R. Jens Bjerg
Lindved: Rød Glente 2 OF. Peter Reinholdt Rothausen 
Hestehave v/Gelskov: Rød Glente 0 YF, Huldue 1 R. Per Rasmussen
Broby Sø: Rørhøg 1 OF, Gransanger 1 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 12 R. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sorthovedet Måge 2 R . Kresten Madsen
Fjordmarken: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 4 R, Skægmejse 1 R. Kresten Madsen
Hersnap: Kernebider 1 FU. Vivian Risør Neidel
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Knopsvane 3 R, Knopsvane 6 OF, Grågås 8 R, Gravand 3 R, Gråand 4 R, Troldand 8 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F R, Rørhøg 2 M FU, Blå Kærhøg 1 NØ, Musvåge 1 OF, Musvåge 3 NØ, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 14 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, HvidVipstjert 3 R,  Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 4 SY, Solsort 1 SY, Sjagger 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Skovskade 1 R, Allike 3 R, Allike 3 OF, Råge 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Krikand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Landsvale 1 FU, Skovskade 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 64 R, Knopsvane 2 R, Grågås 28 R, Gravand 9 R, Pibeand 31 R, Krikand 38 R, Troldand 24 R, Toppet Skallesluger 9 R, Strandskade 2 R, Klyde 17 R, Rødben 2 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Splitterne 7 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gransanger 5 R, Stær 16 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 SY. Carsten Søndergaard
Fyns Hoved: Ringdrossel 2 R. Aage Wichmann
Grøftebjerg v/Vissenbjerg: Rørhøg 1 M YF. Anders Wiig Nielsen
Bågø: Rødstrubet Lom 2 T, Havørn 1 R. Martin Strømkjær
Katrinebjerg Skov: Huldue 1 SY, Ringdue 2 SY, Allike 2 R. Erik Busk  
Billeshave: Landsvale 1 FU. Erik Busk
Bogense: Grågås 16 FU, Bramgås 1280 FU, Krikand 8 FU, Vibe 5 R, Stær 40 R. Kurt Due Johansen
Bogense: Bramgås 1100 FU. Jens Bækkelund


      

Lørdag den 8. april 2017                                 Solopgang: 06:36 Solnedgang: 20:09

Svendborg, øst for contanerpladsen (12:30): Havørn 2 (ad+imm) FU, Rød Glente 2 FU (lokalt par?), Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Noret, Taasinge
: Sjagger 50 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Piledybet, Ristinge: Grønirisk 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Grønsisken 1 R, Gråsisken 1 R, Hvid vipstjert 1 R, Dompap 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 1 R, Stillits 1 R. Leif Rasmussen
Bøjden Nor: Splitterne 26 R (antal fugle er stigende i år i forhold til sidste år). Erik Thomsen
Broholm: Havørn 1 OF AD, Husrødstjert 1 R, Stor smutugle 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bispeenge: Gravand 2 FU, Ringdue 2 R,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY, Rørspurv 1 SY
Lindø + vade v/Jersore: Havterne 2 R (Første obs på Fyn i år)
Strandenge v/Jersore: Storspove 32 R,
Æbelø: Lille Lappedykker 4 TH, Knopsvane 1 R, Grågås 1 R, Krikand 1 R, Gråand 2 M R, Troldand 12 R, Blishøne 6 FU, Huldue 1 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 10 R, Sjagger 18 R, Misteldrossel 1 SY, Gransanger 4 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 SY, Allike 20 R, Gråkrage 8 R, Ravn 2 , Stær 1 YF BR, Stær 30 R, Bogfinke 12 SY, Rørspurv 1 M R, Rørspurv 1 SY, Springfrø 16 ægklumper, Lille vandsalamander 2 ♂ R, Lille vandsalamander 1 ♀ R, Grøn frø 30+, Butsnudet frø 80+ ægklumper.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Fiskehejre 1 R, Havørn 1 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 3 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Spætmejse 1 YF SY, Træløber 1 YF SY, Råge 22 YF BR, Gråkrage 2 YF B, Grønirisk 2 FU, Grønsisken 4 FU, Dompap 2 FU, Kernebider 2 FU. Steen Winkel
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 1 SY, Munk 1 SY. Esben Eriksen
Bjørnemosegård (Svendborg): Gråstrubet Lappedykker 1 YF TH, Rørhøg 2 R NAT, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 2 TH, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hvid Vipstjert 80 R NAT, Stær 250 R NAT, Rørspurv 1 YF SY. Arne Bruun
Egsmade: Grågås 23 R NAT, Gravand 5 R, Krikand 5 R, Vibe 3 YF TH, Dobbeltbekkasin 3 OF, Svaleklire 1 OF. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 N, Silkehale 16 FU, Sjagger 7 FU N, Vindrossel 1 FU N. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 11 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 259 FU, Pibeand 4 FU, Krikand 8 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 7 R, Sangdrossel 1 R, Stær 40 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 M R, Vibe 31 YF. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Bønneløkke Skov: Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 OF, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Sjagger 10 OF, Gransanger 3 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Allike 2 YF B, Sortkrage 1 YF, Gråkrage 1 YF, Lille Gråsisken 1 OF, Lille Korsnæb 3 FU, Kernebider 1 SY, Gulspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Hennetved Haver: Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Træløber 1 SY, Ravn 1 R, Dompap 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Illebølle Udflyttere: Knopsvane 2 R, Grågås 2 FU, Grønirisk 2 TH, Rørspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Karskov: Fiskehejre 9 YF, Blishøne 2 YF B, Huldue 1 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 2 SY, Sortmejse 1 SY, Musvit 3 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Næbbe Skov: Havørn 2 , Musvåge 1 R, Ringdue 3 YF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Skovskade 3 YF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 6 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Sylten syd for Næbbeskov: Skarv 1 FU, Grågås 2 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Vitsø:
Sølvhejre 1 FU. Michael Larsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 12 AD R, Grågås 14 R, Grågås 16 OF, Gravand 29 FU, Knarand 8 OF, Knarand 7 R, Krikand 6 R, Gråand 22 R, Skeand 83 FU, Troldand 35 R, Hvinand 90 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 4 R, Trane 3 OF, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2 OF, Vibe 8 R, Vibe 1 OF, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 44 , Svartbag 2 R, Sanglærke 1 SY, Sanglærke 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 SY, Allike 5 OF, Gråkrage 5 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Bramgås 15 Ø, Havørn 1 AD OF. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Kværndrup: Rød Glente 1 R, Vibe 2 TH. Jens Gregersen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Rød Glente 1 FU. Kurt Due Johansen
Broby Sø: Skeand 15 R, Landsvale 1 FU,
Sydlig blåhals 1 SY, Fiskeørn 1 T R, Vandrikse 5 R. Finn Just Christensen 
Broby Sø: Dobbeltbekkasin 1 OF, Sydlig blåhals 1 FU. Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 12 R,
Sorthovedet Måge 1 R, Svartbag 1 R. Kresten Madsen
Fjordmarken: Rørhøg 5 R, Blå Kærhøg 1 M OF, Rødben 2 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 10 R. Kresten Madsen
Broløkke Strand: Rørhøg 3 R. Bo K. Stephensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Skeand 1 FU. Finn Hansen
Føns Vang: Havørn 2 FU. Ib Johannes Bager
Stigmose: Rørhøg 2 FU. Kirsten Pedersen


      

Fredag den 7. april 2017                                 Solopgang: 06:34 Solnedgang: 20:07

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 R
Svendborg Golfbane
: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Knopsvane 2 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 1 YF BR, Stor Flagspætte 1 OF, Stor Flagspætte 1 YF TH, Gransanger 4 SY
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Rørhøg 2 YF BR . Finn Skov
Søen, Valdemarsslot:
Sorthovedet måge 1 R. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Skovballe: Havørn 1 R. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF. Finn Skov
Tange å, vandpyt-obs på ca. 1/2 time
: Stillits 4 FU, Gulspurv 2 FU, Stær 2 FU, Gråspurv 4 FU, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 4 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Solsort 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 2 YF BR. Finn Skov
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Henninge Nor: Løvsanger 1 SY (Fyns første i år). Else Klint
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Løvsanger 1 SY (Fyns første i år). Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 21 R, Skarv 8 R, Knopsvane 13 R, Sangsvane 1 2K R, Grågås 8 R, Gravand 2 R, Knarand 12 FU, Krikand 19 R, Skeand 15 R, Taffeland 20 R, Troldand 400 R, Bjergand 39 R, Hvinand 35 R, Havørn 1 AD YF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 11 R, Vibe 1 SY, Hættemåge 30 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 FU, Huldue 2 OF, Ringdue 1 R, Digesvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 3 SY, Solsort 1 R, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 YF TH. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 R, Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Tarup (Årslev): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Sorthalset Lappedykker 16 FU, Bramgås 2000 FU, Knarand 13 FU, Skeand 3 FU, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Klyde 46 FU, Vibe 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sildemåge 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gransanger 3 SY, Musvit 3 FU, Stær 2 FU, Gulspurv 2 FU, Rørspurv 1 M FU. Søren G. Nielsen
Broby Sø:
Sydlig blåhals 1 SY . Finn Just Christensen
Vestermade: Grågås 15 R, Havørn 1 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 5 R, Storspove 50 R. Michael L.J. Glentedal
Kejrup Skov: Rød Glente 1 OF. Steen Lauritsen
Flyvesandet: Rørhøg 1 OF, Strandskade 120 R, Almindelig Ryle 100 R, Storspove 305 R, Grønspætte 1 SY, Ravn 2 R. Kresten Madsen


      

Torsdag den 6. april 2017                                 Solopgang: 06:37 Solnedgang: 20:05

Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 2 TH, Sangdrossel 2 SY, Sumpmejse 1 R, Stor vandsalamander 2 DØD
Hav øst for Thurø
: Toppet Lappedykker 8 R, Ederfugl 200 R, Fløjlsand 2 R, Toppet Skallesluger 16 R
Thurø Rev
: Fiskehejre 2 R, Grågås 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 FU, Gravand 4 FU, Krikand 8 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 7 R T, Stor Præstekrave 2 TH, Vibe 8 TH, Rødben, Almindelig (totanus) 6 R, Splitterne 2 R, Sanglærke 4 YF TH, Rødhals 1 R, Stær 8 FU
Østerskov (Thurø)
: Ringdue 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 SY, Råge 60 YF BR
Søen, Valdemarsslot
:
Sorthovedet måge 1 R . Finn Skov
Purreskoven
: Topmejse 2 FU, Grønsisken 4 FU, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 4 FU, Sortmejse 2 FU, Ringdue 2 R, Stillits 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor: Rørdrum 1 R . Jan Nielsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg Havn: Havørn 1 OF. Steen Winkel
Sø syd for Huusomvej: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gravand 2 R, Gråand 3 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 3 FU, Blishøne 1 YF, Vibe 1 R, Svaleklire 1 FU, Sangdrossel 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Søen, Valdemarsslot: Skeand 3 R . Finn Skov
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Havørn 1 AD OF, Vandrikse 1 R,
Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 400 TH. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Søen, Valdemarsslot
: Havørn 1 AD OF,
Sorthovedet Måge 1 AD TH. Leif Bisschop-Larsen
Hestehave (Valdemarsslot): Havørn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 5 FU, Bramgås 750 FU, Rørhøg 2 FU, Vibe 4 TH, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 3 FU. Else Klint
Spodsbjerg (Langeland): Rørhøg 1 M FU. Else Klint 
Hou Frankeklint
: Spurvehøg 1 OF, Solsort 1 YF SY. Henry Nielsen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR . Finn Skov
Hvidkilde Gods: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Åmosen v/Ollerup: Rørhøg 4 YF P. Arne Bruun
Ulbølle: Sortmejse 2 FU, Kernebider 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Heden: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Palleshave: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen   
Bispeenge: Vandrikse 1 R,
Sydlig Blåhals 1 SY, Skægmejse 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Enge v/Odense Ås udløb: Rød Glente 1 FU. Jens Kristian Holm
Broby Sø: Skeand 12 R, Sydlig Blåhals 1 SY. Finn Just Christensen
Elmelund: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 OF, Grågås 2 R, Gråand 4 , Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 R, Blishøne 7 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 50 OF, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 5 SY, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 SY, Husskade 4 R, Allike 5 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Rosengårdcentret: Silkehale 50 R. Finn Just Christensen
Sanderum: Jernspurv 1 M SY, Grønsisken 3 FU, Dompap 2 . Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Husrødstjert 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 17 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 11 R, Gravand 22 R, Pibeand 26 R, Krikand 10 R, Gråand 6 R, Ederfugl 406 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 292 R, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 734 R, Stormmåge 320 R, Sølvmåge 469 R, Svartbag 6 R. Steen Lauritsen
Hvileholm Grusgrav: Grønspætte 1 F FU. Kirsten Halkjær Lund
Langagermosen: Lille Lappedykker 1 R, Rørhøg 1 M OF. Kirsten Halkjær Lund
Langeskov: Tornirisk 12 FU. Kirsten Halkjær Lund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 31/3 - 2017:
              Årets tidlige fugleunger: Familien fiskehejre viser fire unger i HejreTV
              Årets første svale set ved flyveplads
              DOF: Vigtig sejr for engens fugle og natur


      

Onsdag den 5. april 2017                                 Solopgang: 06:39 Solnedgang: 20:03

Svendborg Golfbane: Blishøne 2 R, Blishøne 2 FU, Grønspætte 1 TH, Misteldrossel 1 R, Gråkrage 7 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU,
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knopsvane 18 R, Gravand 4 R, Knarand 8 R, Krikand 18 R, Skeand 4 M FU, Toppet Skallesluger 8 R, Grønbenet Rørhøne 2 R,
Sorthovedet Måge 1 4K SDR TH, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 FU
Nørreskov (Tåsinge): Havørn 1 AD R
Dyrehave (Hvidkilde): Tårnfalk 1 R, Vibe 6 TH, Ringdue 1 SY, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Hvid Vipstjert 1 SY, Sangdrossel 1 SY
Broholm (11:00): Gråstrubet lappedykker 2 FU (et par - sidste forår fik de en unge. Håber på mindst det samme i år). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Rudkøbing: Havørn 1 AD OF. Ole Goldschmidt
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 3 R, Grågås 2 OF, Gravand 2 R, Knarand 8 R, Knarand 1 OF, Gråand 8 R, Skeand 11 R, Skeand 2 OF, Taffeland 6 R, Bjergand 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 12 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 2 FU, Ringdue 2 OF, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 OF, Solsort 1 SY, Gransanger 4 SY, Skægmejse 1 R, Blåmejse 1 SY, Allike 2 OF, Allike 2 FU, Råge 5 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 2 FU, Grønirisk 1 SY, Stor Gråsisken 4 R, Lille Gråsisken 1 R, Rørspurv 2 R, Rørspurv 1 OF. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Prises Have: Ringdue 1 SY, Ringdue 2 R, Gransanger 2 SY. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 7 R, Knopsvane 5 R, Bramgås 350 R, Gravand 24 R, Pibeand 18 R, Krikand 2 R, Gråand 6 R, Spidsand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 110 R, Bjergand 126 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 8 R, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 137 R, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 9 FU, Rødben 7 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 52 R, Svartbag 2 R, Splitterne 15 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Sortkrage 2 R, Stær 13 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 5 R. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Nørre Lyndelse: Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Mose øst for Birkelund: Krikand 2 R, Troldand 14 R. Niels Bomholt Jensen 
Vejle Skov: Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 YF TH, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 4  R, Sangdrossel 9 R, Vindrossel 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 6 R, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 R, Ravn 2 YF BR, Stær 1 SY, Bogfinke 4 R, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Verninge: Grågås 2 R, Musvåge 1 R, Vibe 2 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 6 SY, Ringdrossel 1 N, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 3 R, Råge 9 OF, Stillits 2 OF, Tornirisk 37 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Enge v/Odense Ås udløb: Spurvehøg 2 YF P. Evald Mehlsen
Kølstrup: Ringdrossel 3 M R. Steen Lauritsen
Dalby: Rørhøg 1 M OF, Grønspætte 1 R. Vivian Risør Neidel
Aborg Skov: Rørhøg 2 , Musvåge 1 YF TH, Musvåge 1 OF, Fasan 7 FU, Vibe 2 TH, Hættemåge 200 FU, Sølvmåge 75 OF, Ringdue 8 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 1 R, Gransanger 2 SY, Sortmejse 1 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 1 TH, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 YF TH, Gråkrage 5 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 FU, Lille Korsnæb 4 R. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Vibe 2 TH, Ringdue 12 R, Sanglærke 5 SY, Fuglekonge 4 SY. Kirsten Pedersen


      

Tirsdag den 4. april 2017                                 Solopgang: 06:42 Solnedgang: 20:01

Gammel Nyby: Havørn 6 OF. Preben Sørensen
Søen, Valdemarsslot:
Sorthovedet Måge 1 R (4 år gammel - læs mere !) Erik Thomsen
Tryggelev Nor: Skægmejse 1 R . Ole Bo Olsen
Lundeborg, Ny camping (07:30): Jernspurv 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø: Havørn 2 R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Silkehale 52 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 5 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 9 R, Rødben 16 R, Splitterne 14 R. Arne Bruun
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Skeand 2 S. Arne Bruun
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 328 T, Rød Glente 2 R, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 9 T, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 F 2K T, Trane 1 T, Mosehornugle 1 T,
Ringdrossel 8 T. Eske Frank Morthensen
Hvidkilde Sø: Skeand 12 OF. Arne Bruun
Gudbjerg, matriklen: Husrødstjert 1 M R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn):
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 4 FU, Pibeand 15 FU, Krikand 25 FU, Gråand 2 FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 10 FU, Vibe 5 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 40 R, Sanglærke 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 200 R, Skarv 8 OF, Knopsvane 7 R, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 9 FU, Grågås 12 R, Gravand 30 FU, Knarand 8 R, Krikand 16 R, Gråand 25 R, Skeand 41 FU, Troldand 33 R, Hvinand 95 FU, Fasan 3 R, Fasan 2 FU, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 4 FU, Vibe 14 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 51 , Svartbag 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 OF, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Diernæs: Tårnfalk 1 R, Solsort 1 R, Husskade 2 OF. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 R. Steen E. Jensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 21 YF, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 11 R, Gravand 3 R, Knarand 19 R, Krikand 2 R, Skeand 15 R, Troldand 260 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 2 SY, Skægmejse 1 M FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Rørspurv 6 R. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 26 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 13 R, Gravand 4 R, Knarand 14 R, Skeand 12 R, Taffeland 11 R, Troldand 250 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R, Rørspurv 2 R. Svend Anker Schwebs
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 4 FU, Grågås 7 R, Gravand 7 R, Knarand 22 R, Krikand 2 R, Gråand 25 R, Skeand 18 R, Taffeland 40 R, Troldand 90 R, Bjergand 2 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 16 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 6 SY, Gransanger 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 2 SY, Allike 1 OF, Råge 3 OF, Råge 1 R, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Knopsvane 4 R, Grågås 17 R, Gravand 12 R, Pibeand 14 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Spidsand 8 R, Taffeland 2 R, Troldand 60 R, Bjergand 114 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Fasan 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 21 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 140 R, Vibe 24 R, Almindelig Ryle 10 R, Rødben 2 R, Splitterne 8 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R. Svend Anker Schwebs
Bispeenge: Fiskehejre 3 OF, Grågås 2 R, Gravand 8 R, Fasan 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 7 R, Rødben 1 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY,
Sydlig blåhals 1 SY , Solsort 4 R, Gransanger 4 SY, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Skovskade 4 R, Stær 1 R, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 SY, Rørspurv 5 R. Ella Mikkelsen
Broby Sø: Vandrikse 4 R,
Sydlig Blåhals 1 M SY , Skægmejse 3 FU. Finn Just Christensen 
Agernæs: Gravand 45 R, Pibeand 6 FU, Krikand 18 R, Gråand 8 R, Fasan 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 7 R, Storspove 5 FU, Ringdue 11 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 4 SY, Halemejse 3 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 4 SY, Gråkrage 6 FU, Stær 16 FU, Bogfinke 5 R, Stillits 9 FU, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Damsbo Skove: Musvåge 1 OF, Blishøne 1 R, Ringdue 11 YF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 3 TH, Solsort 2 YF B, Sangdrossel 6 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 SY, Topmejse 1 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 6 R, Spætmejse 5 SY, Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 1 R, Dompap 2 R, Kernebider 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 FU, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 2 OF, Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Tommerup: Strandskade 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Ravn 1 OF, Dompap 1 SY. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 2 M SY. Mads Syndergaard
Fiskeholm: Skarv 31 R, Knopsvane 3 R, Grågås 8 R, Gravand 2 R, Krikand 3 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 2 R, Strandskade 4 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 33 R, Svartbag 2 R. Kirsten Pedersen
Glamsbjerg: Grønspætte 1 R, Ravn 1 R. Erik Damm
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 2 OF, Knopsvane 22 FU, Gravand 4 R, Gråand 10 R, Spidsand 3 FU, Strandskade 11 R, Storspove 47 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 7 R, Grågås 23 R, Bramgås 325 OF, Gravand 55 R, Pibeand 135 R, Knarand 8 R, Krikand 40 R, Gråand 10 R, Spidsand 12 R, Skeand 9 FU, Rød Glente 1 OF, Strandskade 8 R, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 3 FU,  Hjejle 500 R, Vibe 45 R, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 4 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 4 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 7 R, Engpiber 10 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Husskade 3 R, Allike 6 R, Gråkrage 15 FU, Ravn 2 OF, Stær 250 FU, Tornirisk 4 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Knopsvane 4 FU, Ederfugl 3 R, Sortand 3 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Splitterne 2 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Klinteskov: Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Langesø Gods + Langesø:
Grønspætte 3 R. Gregers Johannesen
Dræby Fed: Mosehornugle 3 R. Kurt Due Johansen 


    

Mandag den 3. april 2017                                 Solopgang: 06:44 Solnedgang: 19:59

Søen ved Valdemarsslot:  Sorthovedet måge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge:  Atlingand 2 R, Gransanger 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tarup: Hvinand 1 R. Erik Thomsen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egsmade: Plettet Rørvagtel 1 SY. Steen Winkel
Søen, Valdemarsslot:
Sorthovedet Måge 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 5 R,
Sorthovedet Måge 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søen, Valdemarsslot:  Gråstrubet Lappedykker 12 R,Sorthalset Lappedykker 8 FU,
Sorthovedet Måge 1 R. Peder Rasmussen 
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 76 R, Grågås 48 R, Gravand 10 R, Knarand 8 R, Krikand 27 R, Gråand 16 R, Atlingand 2 R, Troldand 1085 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 62 R, Strandskade 6 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 24 OF, Hættemåge 34 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 2 OF, Ringdue 6 R, Grønspætte 1 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 SY, Solsort 2 SY, Gransanger 5 SY, Musvit 2 R, Husskade 1 OF, Råge 1 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 2 R, Grønsisken 8 FU, Rørspurv 6 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 TH. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 1 2K OF, Vandrefalk 1 AD T. Henrik Mørup-Petersen
Fårevejle: Rørhøg 1 M OF. Henry Nielsen
Hvidkilde Gods:
Hærfugl 1 FU. Arne Bruun 
Broholm: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hesselagergård: Trane 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 3 R,
Rødhovedet And 2 R . Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R,  Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 15 FU, Gravand 6 FU, Knarand 20 FU, Krikand 3 FU, Gråand 10 FU, Skeand 10 FU, 
Rødhovedet And 2 AD FU , Taffeland 20 FU, Troldand 220 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Ravn 4 R, Rørspurv 5 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 12 R, Knopsvane 8 R, Grågås 5 R, Bramgås 75 OF, Krikand 4 FU, Spidsand 8 FU, Taffeland 12 FU, Troldand 80 R, Bjergand 80 R, Strandskade 7 FU, Klyde 4 R, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 180 R, Vibe 10 R, Vibe 2 YF, Almindelig Ryle 7 R, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 8 FU, Splitterne 21 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gransanger 2 SY, Stær 11 OF, Stær 3 FU, Stillits 5 OF, Tornirisk 1 SY, Tornirisk 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 1 FU, Brushane 1 FU, Rødben 12 FU. Søren G. Nielsen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 OF. Peder Rasmussen
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 2 R. Leif Sørensen
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Rød Glente 1 AD V FU. Keld Skytte Petersen   
Bispeenge:
Blåhals 1 R , Rørspurv 2 R. Vibeke Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Bramgås 4000 OF, Pibeand 3 R, Knarand 8 R, Taffeland 10 R. Finn Toftegaard
Hjulby Mose: Havørn 2 OF. Peter Pelle Clausen
Langesø Gods + Langesø: Havørn 1 2K OF, Grønspætte 1 R, Misteldrossel 2 R, Ravn 5 R. Gregers Johannesen
Otterup Byskov: Halemejse 1 R, Tornirisk 7 R, Rørspurv 2 R. Kresten Madsen
Damsbo Skove: Duehøg 2 YF P, Ravn 21 R. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Knarand 30 R, Hættemåge 1000 R. Ib Johannes Bager
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Skægmejse 3 FU, Ravn 8 FU. Kirsten Pedersen
Jordløse By: Ravn 28 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 42 R, Grågås 113 R, Gravand 25 R, Pibeand 12 R, Knarand 31 R, Krikand 137 R,  Gråand 87 R, Spidsand 12 R, Atlingand 2 R, Skeand 74 R, Taffeland 12 R, Troldand 110 R, Hvinand 61 R, Havørn 1 IMM R, Blishøne 392 R, Strandskade 3 R, Vibe 1 R, Hættemåge 320 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 56 R, Gravand 2 R, Gråand 10 R, Bjergand 3 R, Ederfugl 59 R, Hvinand 42 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 12 R, Klyde 84 R, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 8 R, Rødben 1 R, Hættemåge 131 R, Stormmåge 56 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 8 R, Bramgås 70 R, Gravand 9 R, Pibeand 11 R, Knarand 28 R, Krikand 120 R, Gråand 4 R, Skeand 10 R, Troldand 10 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 12 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 7 R, Bramgås 1600 R, Pibeand 27 R, Krikand 11 R, Gråand 3 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 6 R, Klyde 64 R, Vibe 4 R, Storspove 2 R, Rødben 16 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 12 R, Splitterne 2 N. Jens Bækkelund 


        

Søndag den 2. april 2017                                 Solopgang: 06:47 Solnedgang: 19:57

Svendborg, Strandvej, matriklen: Havørn 1 AD T Ø (12:55), Fiskeørn 1 T V (14:50). Jan Stener Jørgensen
Bjørnemose: Rørhøg 1 ♂,  Rørhøg 1 ♀. Finn Skov
Nielstrup Avlsgaard: (14:40): Hærfugl 1 R. Erik Danielsen
Rudkøbing færgehavn: Gråsæl 1 R ( Sælen er syg og afkræftet og har lagt sig på stranden sikkert for at dø.
Desværre). Steen Winkel

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 16 YF TH, Rørdrum 1 YF SY, Skeand 10 FU. Jan Sørensen
Bøjden Nor: Bjergand 240 R, Lille Præstekrave 1 R. Gunnar Jørgensen
Egsmade: Plettet Rørvagtel 1 SY. Arne Bruun
Egsmade: Plettet Rørvagtel 1 SY. Susanne Rørdam Skov 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 9 R, Bramgås 5000 R, Havørn 1 AD FU, Sorthovedet Måge 1 AD R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Rød Glente 1 V. Lars Philip Nielsen
Fyns Hoved: Bjergvipstjert 2 FU. Hans Rytter
Føns Vang: Fiskeørn 1 R. Ib Johannes Bager
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen 
Jøvet (F.H.): Rød Glente 1 FU, Bjergvipstjert 1 M FU. Hans Rytter
Kohave v/Tornbjerg: Grønspætte 1 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Bjergand 300 R, Vandrefalk 1 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Seden Strand: Havørn 1 AD OF. Gregers Johannesen
Skeby Strand: Måge sp. 2500 R. Ella Mikkelsen
Slambassinet (Odense): Skægmejse 2 R. Anders Myrtue 
Snaremose Sø: Skeand 17 FU. Jan Sørensen
Snaremose Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Sundet - Faaborg: Skægmejse 4 R. Gunnar Knudsen
Sydf. Øhav øst for Strynø: Troldand/Bjergand 500 FU. Steen Winkel
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 TH, Silkehale 35 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 113 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 2500 R. Jens Bækkelund
Harritslev: Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund


       

Lørdag den 1. april 2017                                 Solopgang: 06:49 Solnedgang: 19:55

Kogtved, matriklen: Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY
Bjørnemose: Musvåge 1 OF, Skrubtudse 3 ♂ + 1 ♀. Finn Skov
Egsmade (20:00): Plettet rørvagtel 1 SY . Esben Eriksen
Ny Gesinge, matriklen : Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven (11:00): Solsort 4 FU, Bogfinke 4 FU, Musvit 3 FU, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Gulspurv 2 FU, Musvåge 2 OF, Ringdue 4 FU, Sort Egern 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup grusgrave: Hvinand 7 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Rørhøg 1 M YF B
Egsmade: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 2 R, Gravand 12 R, Krikand 5 R, Blishøne 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Stær 25 R. Arne Bruun
Maegård Odde: Grågås 24 R, Bramgås 40 SV, Gravand 2 R, Pibeand 15 FU, Krikand 6 R, Rød Glente 1 AD OF, Blishøne 4 R, Vibe 1 R. Arne Bruun
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Fiskeørn 1 N. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing: Fiskeørn 1 NØ. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 480 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 40 R, Bramgås 2000 R, Gravand 42 R, Pibeand 245 R, Knarand 17 R, Krikand 45 R, Gråand 11 R, Spidsand 6 R, Skeand 51 R, Taffeland 85 R, Troldand 190 R, Bjergand 48 R, Hvinand 785 R, Rød Glente 4 S, Spurvehøg 16 NØ, Blishøne 20 R, Klyde 1 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Svartbag 9 R, Sanglærke 2 R
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD R, Skærpiber 1 R, Skægmejse 4 R. Ole Goldschmidt  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 6 TH, Rørdrum 1 YF SY, Bramgås 40 OF, Knarand 8 FU, Spidsand 4 R, Taffeland 3 M FU, Bjergand 1 M FU, Hvinand 9 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Havørn 1 R, Strandskade 4 SY, Vibe 2 YF TH, Rødben 4 R, Splitterne 1 FU, Hvid Vipstjert 3 OF. Jan Sørensen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Pibeand 210 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 4 TH. Henrik Mørup-Petersen
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 145 R. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Landsvale 1 NV. Bente Larsen
Hou Frankeklint: Trane 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Musvit 1 YF SY, Sortkrage/Gråkrage 1 OF. Henry Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 10 R, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Bispeenge: Spidsand 1 F R, Skeand 14 R, Vandrikse 1 SY. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 12 R, Sangsvane 5 IMM R, Gravand 34 R, Lille Skallesluger 1 F R, Klyde 14 R,
Sorthovedet Måge 1 AD R. Kristoffer Hansen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 4500 R, Havørn 1 OF,
Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Slambassinet (Odense): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Krikand 156 R, Skeand 14 R, Troldand 335 R, Rørhøg 2 M AD R, Blå Kærhøg 1 BR R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 VDR FU, Rødben 2 R, Svaleklire 1 R. Kristoffer Hansen
Søndersø (Nordfyn): Strandskade 3 OF, Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 M SY, Solsort 3 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 SY, Allike 7 FU, Gråspurv 1 M R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY. Anders Nielsen
Vigelsø: Pibeand 450 R, Spidsand 51 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 5 R, Bramgås 5000 R, Knarand 51 R, Spidsand 60 R, Skeand 139 R, Klyde 29 R, Storspove 270 R, Sortklire 1 VDR R, Skægmejse 4 R. Kristoffer Hansen
Dalby: Rød Glente 1 SV, Musvåge 44 SV. Lars Philip Nielsen
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 R. Eske Frank Morthensen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 42 R, Grågås 20 R, Gravand 2 R, Pibeand 8 R, Knarand 1 M R, Krikand 15 R, Gråand 6 R, Skeand 4 R, Troldand 27 R, Toppet Skallesluger 2 R, Klyde 6 R, Rødben, Almindelig (totanus) 2 YF, Hættemåge 3 R, Svartbag 1 AD R, Jernspurv 2 SY, Gransanger 3 SY, Husskade 8 R, Råge 2 OF, Gråkrage 5 R, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 1 R, Knopsvane 21 , Toppet Skallesluger 11 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 500 R, Ravn 1 OF. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Troldand 2 R, Ederfugl 5 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R. Jacob Sterup   
Fyns Hoved: Rød Glente 2 V, Ringdrossel 1 R, Stor Tornskade 2 FU. Lars Philip Nielsen
Føns By: Fiskeørn 1 OF, Ringdue 20 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sangdrossel 4 R, Gransanger 8 R, Halemejse 1 R, Sumpmejse 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 7 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 8 R, Stillits 8 R, Grønsisken 2 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Ib Johannes Bager
Føns Plantage: Ringdue 16 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Sangdrossel 5 R, Gransanger 20 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Ib Johannes Bager
Føns Vang: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 36 YF, Knopsvane 28 R, Grågås 100 R, Bramgås 1 R, Gravand 8 R, Knarand 7 R, Troldand 65 R, Hvinand 40 R, Havørn 1 R, Blishøne 8 R, Sølvmåge 9 R, Sanglærke 1 OF, Sjagger 60 R, Gulspurv 1 R. Ib Johannes Bager
Gardersø: Gråstrubet Lappedykker 3 T, Fiskehejre 2 R, Grågås 42 R, Gravand 4 R, Knarand 2 R, Gråand 2 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 OF, Blå Kærhøg 1 M OF, Blå Kærhøg 1 F R, Musvåge 1 OF, Vibe 11 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Engpiber 2 OF, Gråkrage 4 R. Ib Johannes Bager
Kirke Søby: Knopsvane 2 R, Gråand 14 R, Fasan 3 R, Ringdue 80 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 8 FU, Sjagger 1 FU, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 7 FU, Gransanger 2 SY, Musvit 2 SY, Allike 2 YF BR, Gråkrage 6 FU, Ravn 3 R, Stær 100 FU, Bogfinke 12 FU. Kirsten Pedersen  
Hårby Made: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Knopsvane 1 OF, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 14 FU, Krikand 6 R, Gråand 6 R, Troldand 26 R, Musvåge 2 YF TH, Blishøne 2 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 20 R, Brushane 7 T FU, Hættemåge 55 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 2 FU, Ringdue 4 R, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 8 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 3 SY, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Råge 2 R, Ravn 4 R, Stær 40 FU, Stær 3 SY, Bogfinke 5 SY, Stillits 3 R, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen

Ørslev Bjerge: Grågås 3 OF, Gråand 2 OF, Spurvehøg 1 F R, Fasan 3 , Sølvmåge 2 OF, Huldue 1 SY, Ringdue 10 SY, Ringdue 6 R, Ringdue 14 OF, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 F FU, Stor Flagspætte 6 YF TH, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 13 SY, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 8 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 13 SY, Rødhals 3 R, Solsort 18 R, Solsort 4 SY, Sjagger 2 R, Sangdrossel 13 R, Sangdrossel 8 SY, Vindrossel 7 T, Vindrossel 1 OF, Vindrossel 12 R, Misteldrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 18 SY, Gransanger 2 R, Fuglekonge 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Fuglekonge 1 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 4 R, Sumpmejse 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 R, Sortmejse 3 SY, Sortmejse 1 R, Blåmejse 12 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 6 SY, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Spætmejse 3 SY, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 YF B, Korttået Træløber 5 SY, Skovskade 4 R, Allike 1 R, Allike 5 OF, Gråkrage 4 R, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 YF B, Bogfinke 13 SY, Bogfinke 8 R, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 2 R, Grønirisk 3 SY, Stillits 2 R, Grønsisken 1 R, Tornirisk 5 R, Dompap 1 M R, Dompap 1 F FU, Kernebider 1 OF, Gulspurv 6 SY, Gulspurv 11 R. Tina H. Hansen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 maj 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk