Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 14. - 18. ( 1. april - 30. april 2019).                     Sidst opdateret 06 maj 2019 09:00:31 

 

 


   

Tirsdag den 30. april 2019                  Solopgang: 05:41 Solnedgang: 20:51

Gulstav: Rørdrum 2 R. Erik Thomsen
Gulstav:
Rørdrum 2 R. Finn Skov
Lundeborg, havn
: Bysvale 2 R. Poul brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor
: Hjejle 440 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 7 R. Mikael Kristensen
Eget Skov (Gulstav):
Aftenfalk 1 M AD FU, Havesanger 1 R. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1500 OF, Skeand 28 R, Knarand 36 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Klyde 38 R. Henrik Kingo Andersen
Gulstav:
Hvid Stork 1 OF, Sort Glente 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav:
Gærdesanger 11 RI. Keldsnor Fuglestation 
Gulstav
: Trane 4 SV, Rød Glente 1 FU. Hans Rytter
Kværndrup
: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund)
: Rød Glente 4 AD OF. Niels Peter Utzon
Sortemosen (Sydfyn)
: Atlingand 4 R, Tinksmed 65 FU, Dværgfalk 1 R. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn)
: Tinksmed 65 FU. Peder Rasmussen
Stavrby Skov
: Havesanger 1 SY. Erik Busk
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov)
: Munk 11 SY. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 3 T. Nis Rattenborg
Vigelsø: Bramgås 1100 OF, Havørn 2 R. Gregers Johannesen
Æbelø: Huldue 4 SY. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 3 R. Henrik Kingo Andersen


   

Mandag den 29. april 2019                  Solopgang: 05:43 Solnedgang: 20:49

Holmdrup/Klingstrup: Rød glente 2 AD R. Poul vestergaard Rasmussen
Tange å
: Splitterne 7 R. Poul Brugs RasmussenLundeborg, havn: Bysvale 2 R. Poul brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Skægmejse 6 R. Jens Friis-Walsted
Brændegård Sø: Atlingand 1 R, Fjordterne 7 R, Havørn 2 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Klyde 33 YF, Havterne 27 R. Ralph Qwinten
Fyns Hoved: Nordisk Lappedykker 1 VDR R. Sten Pedersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 9 R, Lille Præstekrave 2 YF TH, Hættemåge 1800 YF, Sorthovedet Måge 1 YF BR. Per Rasmussen 
Gulstav: Havørn 3 T, Rød Glente 4 T, Sort Glente 1 OF. Leif Sørensen
Gulstav:
Hvid Stork 11 S, Gøg 1 R, Sort Glente 1 FU. Hans Rytter
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M R, Skeand 94 R, Krikand 256 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 22 R, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 31 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1450 FU. Jens Bækkelund
Husby (Vestfyn):
Hvid Stork 3 SV. Anders Kristian Bærholm Frikke
Nyborg Havn: Dværgfalk 1 T. Peter Pelle Clausen
Rantzausminde: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jens-Gert Hansen


    

Søndag den 28. april 2019                  Solopgang: 05:45 Solnedgang: 20:47

Fakkebjerg: Aftenfalk 1 AD han R, Trane 4 of. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav mose: Rørdrum 2 SY, Rød glente 1 OF,
Sort glente 1 OF, Atlingand 1 R, Trane 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav østerslov: Broget fluesnapper 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matrikel: Munk 2 (et par) FU (årets første), Oliebille 1. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg, Teglværksskoven: Grønspætte 1 R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Knopsvane 14 R, Hvinand 1 R, Troldand 225 R, Knarand 2 R, Toppet Lappedykker 14 R, Blishøne 15 R, Landsvale 3 R. Annette Friis
Bredholt v/Arreskov Sø: Munk 14 R. Annette Friis
Brudager:
Hvid Stork 2 R V. Lotte Lykke Stendahl
Brændegård Sø: Atlingand 1 R, Skeand 27 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 R, Fjordterne 7 R, Havørn 3 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Skeand 21 FU, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 1 FU, Fjordterne 12 FU, Havørn 2 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Hjejle 300 R. Mikael Kristensen
Fakkebjerg: Trane 4 OF,
Aftenfalk 1 M AD R. Poul Vestergård Rasmussen
Frellesvig: Trane 3 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Gærdesanger 10 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Kristoffer Hansen
Gulstav: Trane 10 OF, Fjordterne 5 OF, Rød Glente 3 OF, Sort Glente 4 OF, Havesanger 1 SY, Sydlig Nattergal 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav: Isfugl 1 R. Hans Rytter
Gulstav:
Sydlig Nattergal 1 RI . Keldsnor Fuglestation 
Gulstav Mose: Atlingand 1 R,
Sort Glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 3 , Krikand 250 R, Sorthalset Lappedykker 18 R, Brushane 57 R. Michael Mosebo Jensen
Hou Nordstrand (Langeland):
Sydlig Nattergal 1 SY. Claus Dalskov
Hvidkilde Sø: Havørn 2 R. Annette Friis
Jøvet (F.H.): Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sølvhejre 2 FU, Fjordterne 5 R. Jeppe Holm Kristensen
Klise Nor:
Hvid Stork 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Lindkær v/Ravnholt: Lille Præstekrave 1 OF. Annette Friis
Mågeøerne: Almindelig Kjove 1 MF V. Michael Mosebo Jensen
Rantzausminde: Ravn 4 OF. Annette Friis
Rantzausminde: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY
. Jens-Gert Hansen
Sollerup: Munk 11 R. Annette Friis
Sortemosen (Sydfyn): Rørdrum 1 R, Tinksmed 25 R. Annette Friis
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 190 FU, Knortegås,
Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Arne Bruun
Thurø Rev:
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 R. Lars Kirk
Gulstav: Gøg 1 SY, Isfugl 1 R. Hans Rytter


   

Lørdag den 27. april 2019                  Solopgang: 05:47 Solnedgang: 20:45

Kogtved, Boligbirding: Splitterne 2 FU, Bysvale 2 YF BR, Munk 1 M R, Gærdesanger 1 SY, Rødstjert 1 M R, Jernspurv 1 SY, Gråspurv 4 R
Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 OF, Landsvale 1 R, Aurora 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge:
Grønbroget tudse 1 R. Niels Damm
Bøjden Nor: Rødben 2 R, Hvid vipstjert 1 YF (Har rede i Klydeskjulet). Erik Thomsen
Lundeborg (09:45): Bramgås 75 OF N (den første flok dette forår). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Aulby Mølleå med enge ved udløbet:
Hvid Stork 1 OF. Jens Muff Hansen
Brændegård Sø: Knopsvane 10 R, Grågås 8 R, Gravand 4 R, Taffeland 1 M R, Troldand 70 R, Skeand 31 R, Knarand 20 R, Gråand 30 R, Krikand 10 R, Fasan 1 R, Toppet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 3 R, Blishøne 30 R, Fiskehejre 2 OF, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 5 R, Havørn 1 AD R, Allike 5 R, Gråkrage 2 R, Bysvale 2 FU, Landsvale 6 FU, Digesvale 100 R, Gransanger 1 SY, Træløber 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Stær 3 R, Rødstjert 1 SY, Jernspurv 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Annette Friis
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R, Hjejle 295 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 5 R, Splitterne 27 R. Annette Friis
Dovns Klint:
Hvid Stork 2 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint:
Sort Glente 6 . Merry Sunke Larsen
Faaborg: Grågås 2 OF, Ringdue 2 SY, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 SY, Skarv 2 OF, Råge 8 OF, Gråkrage 1 R, Musvit 1 SY, Landsvale 4 OF, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R. Henrik Rähr 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Brushane 21 R. Annette Friis
Fakkebjerg:
Hvid Stork 4 T, Sort Glente 1 S. Kristoffer Hansen 
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 9 R, Hættemåge 910 YF BR, Sorthovedet Måge 2 YF BR. Per Rasmussen
Gulstav: Skeand 10 Ø, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 6 Ø,
Hvid Stork 2 S, Skestork 1 2K T R, Lille Præstekrave 1 T, Almindelig Kjove 1 Ø, Fjordterne/Havterne 27 Ø, Sort Glente 3 T, Dværgfalk 1 N, Ringdrossel 1 R. Kristoffer Hansen
Gulstav: Sortstrubet Lom 2 Ø,
Hvid Stork 6 S, Skestork 1 2K T FU, Stor Kobbersneppe 1 Ø, Fiskeørn 1 NØ, Sort Glente 4 TF, Savisanger 0 SY, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Esben Eriksen
Gulstav:
Sort Glente 1 R, Skovhornugle 1 SY, Ringdrossel 3 R. Søren Bøgelund
Hestehave (Valdemarsslot): Træløber 3 FU. Kell Olsen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 OF. Pierre Bentzen 
Kalvehave v/Rolsted: Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Trane 4 T R. Arne Bruun
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 1 SY. Kurt Due Johansen  
Kragnæs: Sølvhejre 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Moser ved Præstevænget, Stenstrup: Rørdrum 1 YF TH. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 85 R, Skeand 67 R, Knarand 21 R, Fiskehejre 5 R, Hættemåge 300 R, Fjordterne 4 R, Rørhøg 1 FU, Isfugl 1 R, Sanglærke 3 SY, Gransanger 6 SY. Annette Friis
Nordskov (Hindsholm): Havørn 2 T, Musvåge 35 T. Bo K. Stephensen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M FU. Merry Sunke Larsen
Sortemosen (Sydfyn):
Atlingand 7 R, Trane 5 R, Tinksmed 71 FU. Arne Bruun
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Lille Præstekrave 1 R. Arne Bruun
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 2 SY, Munk 14 R, Træløber 3 SY. Annette Friis
Tarup Grusgrave:: Fjordterne 27 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ole Goldschmidt
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Gunnar Jørgensen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Niels Peter Møller Jensen 


   

Fredag den 26. april 2019                  Solopgang: 05:49 Solnedgang: 20:43

Svendborg Golfbane: Blishøne 1 YF, Blishøne 1 YF BR, Fiskeørn 1 V, Rørhøg 1 S, Rød Glente 1 OF
Landet, kirkegård
: Rødstjert 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Rødhals 1 SY, Fiskehejre 2 R, Gråand 20 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Fjordterne 13 R. Leif Kristensen
Assens: Sorthovedet Måge 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Bjernekrogen: Stenpikker 5 FU. Per Damgaard Poulsen
Brændegård Sø: Skeand 35 R, Knarand 14 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Dværgmåge 8 R, Sortterne 2 R, Fiskeørn 1 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Skeand 44 FU, Dværgmåge 10 FU, Sortterne 3 FU, Fjordterne 10 FU, Fjordterne 8 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skeand 60 R, Knarand 28 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 2 YF TH, Dværgmåge 5 FU, Sortterne 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Skeand 35 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Sortterne 2 R, Dværgmåge 8 R, Fiskeørn 1 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Skeand 75 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Sortterne 2 FU, Tinksmed 18 FU. Leif Kristensen Brændegård Sø: Knarand 52 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 6 FU, Fjordterne 25 FU, Havørn 4 . Palle Bo Larsen
Brændegård Sø: Dværgmåge 4 FU, Fjordterne 15 FU, Havørn 2 FU. Kirsten Pedersen  
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU
, Skeand 9 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Løvsanger 1 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Indisk Gås 1 R, Atlingand 3 , Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 21 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Atlingand 1 M R, Skeand 30 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Landsvale 300 R. Michael Mosebo Jensen
Faaborg: Sorthovedet Måge 2 AD NØ. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 7 R, Sorthovedet Måge 1 YF BR. Per Rasmussen
Gulstav:
Steppehøg 1 R, Lærkefalk 1 NØ. Søren Bøgelund
Gyldensteen Gods: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 32 R, Brushane 38 FU. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Havørn 3 R. Annette Friis   
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 1 SY, Skovpiber 1 SY. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 72 R, Grågås 30 R, Hvinand 85 R, Gravand 15 R, Troldand 100 R, Atlingand 1 M R, Skeand 130 R, Knarand 4 R, Gråand 25 R, Spidsand 4 R, Krikand 100 R, Toppet Lappedykker 10 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 10 R, Fiskehejre 2 R, Skarv 10 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 2 R, Fjordterne 15 R, Rørhøg 1 M OF, Havørn 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 TH, Isfugl 1 R, Blåmejse 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 OF, Digesvale 2 OF, Gransanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Annette Friis
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R, Skeand 12 R. Annette Friis
Nørreballe Nor:
Dværgmåge 32 FU, Sortterne 3 FU, Fjordterne 22 FU. Pierre Bentzen
Siø: Nilgås 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Splitterne 25 YF B. Leif Sørensen
Siø: Ederfugl 25 R. Lars Kirk
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 62 R, Hættemåge 600 R, Sorthovedet Måge 2 R, Splitterne 91 R. Annette Friis 
Skovballe: Havørn 2 OF. Annette Friis
Sundet, Faaborg: Nilgås 3 R. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg: Nilgås 3 R. Per Damgaard Poulsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 131 FU,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 FU, Skægmejse 1 R. Pierre Bentzen
Vejlen, Tåsinge: Tinksmed 23 R, Rovterne 2 R, Skægmejse 1 R. Annette Friis
Åløkkeskoven: Skovsanger 1 SY, Rødstjert 2 SY. Esben Eriksen


    

Torsdag den 25. april 2019                  Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:41

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 40 Ø, Dværgmåge 7 Ø, Landsvale 1 OF
Svendborg Golfbane
: Blishøne 1 YF UF, Rød Glente 2 OF, Munk 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Jernspurv 1 SY
Drejø
:
Hærfugl 1 R. Cornelius Jonas
Vrå, Ærø
: Mosehornugle 1 AD FU. Kim Bang Jensen
Tange å
: Rødstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lykkesholm: Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Toppet Lappedykker 1 AD R, Troldand 2 AD (YF) F+M R, Blishøne 10+ R + YF, Knopsvane 2 AD YF, Løvsanger 1 R, Bogfinke 2 R, Rødhals 1 R, Stor Flagspætte 2 HØ (trommede), Gulspurv 1 R, Gærdesmutte 1 R, Aurora 2 M R (første af denne art sommerfugl i år), Dagpåfugleøje 2 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Sandholt, Bøgebjergmarken: Hvid Stork 4 FU. Lokal via Leif Kristensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ballen: Bramgås 725 OF, Gravand 1 R, Gravand 2 OF, Gråand 4 OF, Fasan 1 R, Ringdue 1 SY, Ringdue 1 R, Skarv 1 OF, Sølvmåge 1 OF, Rørhøg 1 M FU, Allike 2 OF, Musvit 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Gransanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Gærdesmutte 1 SY,
Blåhals 1 SY (Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)! webmaster), Sangdrossel 1 SY, Solsort 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Grønirisk 1 SY, Rørspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Broholm: Bysvale 1 R. Peter Pelle Clausen
Brylle: Gærdesanger 3 SY. Søren G. Nielsen
Bleget: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Skeand 65 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Dværgmåge 10 FU, Fjordterne 20 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skeand 18 R, Sølvhejre 1 R, Dværgmåge 9 R. Annette Friis
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 4 , Skeand 220 R, Knarand 30 R, Krikand 200 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 23 R, Skovsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made: Atlingand 2 M R, Skeand 18 FU. Kirsten Pedersen
Ferritslev: Bysvale 1 OF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Langø: Trane 2 T. Jens David Kofoed Mogensen 
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 23 YF B. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 2600 NØ,
Steppehøg 1 NØ, Lærkefalk/Aftenfalk 1 NØ, Gærdesanger 10 R. Niels Bomholt Jensen 
Højme: Agerhøne 2 R. Søren G. Nielsen
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 14 FU, derfugl 125 R, Toppet Skallesluger 24 R, Gravand 17 R, Krikand 8 R, Storspove 35 FU, Almindelig Ryle 200 R, Svartbag 35 FU, Havterne 28 FU, Splitterne 6 R. Jens David Kofoed Mogensen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 38 R, Fjordterne 25 R, Digesvale 900 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Røjle By:
Hvid Stork 1 N. Michael Mosebo Jensen
Siø: Skeand 54 FU, Hættemåge 965 YF B, Splitterne 96 YF TH. Kurt Due Johansen
Siø: Nilgås 1 R. Leif Sørensen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 1215 NØ. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 3 TH. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Tinksmed 30 FU. Leif Bisschop-Larsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 3115 Ø. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 6 R, Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 9 AD Ø, Digesvale 200 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Nilgås 2 R, Skeand 60 R, Sorthalset Lappedykker 8 SY. Kurt Due Johansen  
Vester Hæsinge: Bramgås 360 SØ. Leif Kristensen


   

Onsdag den 24. april 2019                  Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:39

Kogtved, Boligbirding: Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Rødstjert 1 M R
Horseskov: Musvåge 1 R
Strandenge SV f/Skovhuse: Havørn 1 R
Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Stor Flagspætte 2 OF, Landsvale 6 YF, Munk 3 SY, Gærdesanger 1 FU (ankomst)    
Lundeborg, matriklen
: Jernspurv 1 R SY, Gærdesmutte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs Havn: Gråand 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R. Leif Kristensen
Bogense Havn: Fjordterne/Havterne 2 OF. Ib Petersen
Egense v/Svendborg: Rørhøg 1 M OF. Niels Andersen
Egensedybet: Gravand 81 R, Strandskade 17 R, Stor Præstekrave 24 FU, Vibe 2 R, Storspove 2 FU, Almindelig Ryle 310 FU, Svaleklire 3 FU, Hvidklire 19 FU, Splitterne 52 R, Havørn 1 AD R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Bramgås 4000 OF, Fiskehejre 1 N, Fjordterne 8 NØ, Havterne 1 NØ, Spurvehøg 14 NØ, Rød Glente 1 NØ, Dværgfalk 1 NØ, Ravn 4 OF, Sanglærke 12 NØ, Bysvale 4 NØ, Landsvale 73 NØ, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 SY, Stær 3 NØ, Engpiber 7 NØ, Gul Vipstjert 1 NØ, Hvid Vipstjert 9 NØ, Bogfinke 160 NØ, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 20 NØ. Ella Mikkelsen
Espe: Fasan 1 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 R, Råge 1 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Sanglærke 1 SY, Løvsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Solsort 1 SY, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ferritslev: Husrødstjert 1 M OF. Per Rasmussen
Frellesvig: Tyrkerdue 5 FU, Trane 1 FU, Rødstjert 1 R, Kernebider 2 , Dompap 2 , Tornirisk 2 , Stillits 2 FU. Jane Ditzel
Glamsbjerg: Sjagger 50 FU. Ib Petersen
Gudbjerg: Trane 2 OF, Rød Glente 1 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Gulstav Mose: Knopsvane 3 R, Grågås 120 R, Taffeland 6 R, Troldand 5 R, Krikand 2 R, Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Ringdue 2 R, Blishøne 16 R, Rørdrum 1 FU, Fiskehejre 1 R, Skarv 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Svartbag 1 IMM FU, Splitterne 5 S, Musvåge 1 Ø, Stor Flagspætte 1 OF, Råge 4 FU, Gråkrage 3 R, Blåmejse 2 R, Landsvale 25 R, Gærdesmutte 1 R, Stær 5 R, Rødhals 1 R, Husrødstjert 1 F R, Sangdrossel 5 FU, Skovspurv 2 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 2 OF, Stillits 1 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Grågås 120 R, Gråand 14 R, Rørdrum 1 R, Landsvale 7 FU. Lars Kirk
Gulstav Vesterskov: Gærdesanger 1 R, Stær 4 R, Rødhals 1 R, Jernspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov: Ringdue 2 R, Natugle 1 R, Blåmejse 3 R, Digesvale 1 OF, Gransanger 3 R, Halemejse 1 R, Munk 4 SY, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 12 R. Lars Kirk 
Helnæs Made: Knopsvane 5 FU, Bramgås 680 R, Gravand 26 FU, Gravand 15 R, Skeand 7 R, Knarand 10 R, Pibeand 7 R, Gråand 6 FU, Krikand 27 R, Ringdue 2 FU, Blishøne 5 FU, Skarv 8 R, Vibe 7 R, Rødben 3 FU, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 12 FU, Svartbag 1 R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 5 FU, Sanglærke 1 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Stenpikker 1 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Helnæs, havet ud for Maden: Knopsvane 1 R, Toppet Skallesluger 3 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 R. Leif Kristensen
Hestehave v/Ryslinge: Natugle 1 SY. Palle Bo Larsen
Hjallese: Tyrkerdue 1 R, Stormmåge 8 FU, Gærdesmutte 1 FU, Dompap 2 M FU. Martin Rheinheimer
Hofmansgave (09:55 - ):
Hvid Stork 1 R (Trak mod Fyns Hoved kl. 11.00). Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 OF, Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Lindelse: Havørn 1 AD OF, Rød Glente 1 FU, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 YF SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Rødstjert 1 SY, Husrødstjert 1 YF SY. Jan Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Rørhøg 2 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Neverkær: Havørn 2 AD R, Vandrefalk 2 AD R, Ravn 2 R, Stær 4 R, Bynkefugl 1 R, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 2 R. Jens Friis-Walsted
Nørreballe Nor: Knopsvane 13 R, Bramgås 530 FU, Grågås 160 R, Hvinand 1 FU, Gravand 37 R, Taffeland 6 R, Troldand 175 R, Bjergand 37 R, Skeand 39 FU, Knarand 7 R, Pibeand 11 R, Krikand 22 R, Toppet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Ringdue 2 OF, Blishøne 44 R, Fiskehejre 2 R, Skarv 4 R, Strandskade 3 R, Klyde 23 FU, Stor Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 7 R, Brushane 5 FU, Hættemåge 75 R, Dværgmåge 1 AD FU, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 6 R, Rørhøg 1 OF, Allike 2 FU, Sortkrage 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Digesvale 1 FU, Løvsanger 1 R, Gransanger 2 SY, Munk 2 SY, Gærdesanger 4 SY, Stær 3 FU, Sangdrossel 2 R, Solsort 2 R, Jernspurv 1 SY, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Siø: Knopsvane 5 R, Bramgås 1 R, Grågås 18 R, Ederfugl 3 R, Toppet Skallesluger 9 R, Nilgås 1 R, Gravand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 3 R, Skeand 37 FU, Knarand 5 R, Pibeand 10 FU, Krikand 9 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 5 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 1 R, LillePræstekrave 2 R, Vibe 3 R, Rødben 1 R, Hættemåge 600 YF, Stormmåge 65 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 2 R, Splitterne 65 YF, Gråkrage 2 FU, Bysvale 1 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Skov v/Bullerup (Stagstedvej): Grønspætte 1 SY. Kurt Due Johansen 
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 4 R, Gravand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 4 FU, Pibeand 14 R, Gråand 4 FU, Krikand 43 FU, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Svaleklire 3 R, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 11 FU, Sanglærke 2 SY, Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Engpiber 1 SY, Engpiber 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 4 R, Grågås 9 R, Gravand 4 R, Gråand 4 R, Ringdue 3 R, Vibe 3 R, Svaleklire 3 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 17 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 3 R, Havørn 1 FU, Musvåge 2 FU, Gråkrage 12 FU, Landsvale 3 OF, Stær 5 R. Pierre Bentzen
Sundet, Faaborg: Grågås 8 YF UF, Grågås 26 PUL FU, Hvinand 2 FU, Rørhøg 1 M AD R, Havørn 1 AD R, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Bynkefugl 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Sønderskov v/Ferritslev: Huldue 1 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1 R, Grågås 100 R, Gravand 24 R, Troldand 17 R, Pibeand 21 R, Krikand 28 R, Toppet Lappedykker 2 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Sanglærke 4 R, Sanglærke 2 SY, Skægmejse 7 FU, Landsvale 20 FU, Gransanger 2 FU, Gærdesanger 1 FU, Stær 11 FU, Broget Fluesnapper 1 M R, Solsort 5 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rørspurv 3 FU. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Grågås 32 R, Grågås 18 PUL FU, Troldand 75 R, Skeand 18 FU, Knarand 11 FU, Gråand 8 R, Krikand 26 R, Toppet Lappedykker 6 R, Blishøne 10 FU, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Havørn 1 IMM FU, Blåmejse 2 YF, Skægmejse 3 R, Bysvale 4 FU, Landsvale 6 FU, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gransanger 1 R, Stær 2 FU, Solsort 3 R, Jernspurv 1 SY, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Susanne Rørdam Skov

Østerskov (Årup): Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 6 R, Munk 2 R, Korttået Træløber 3 R, Gærdesmutte 2 R, Sangdrossel 5 R, Skovpiber 1 R, Kernebider 2 R. Jens Friis-Walsted
Årslev (Midtfyn): Agerhøne 3 R. Palle Bo Larsen


 

Tirsdag den 23. april 2019                   Solopgang: 05:56 Solnedgang: 20:37

Noret, Taasinge: Rørhøg 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Siø: Hættemåge 1 koloni, Splitterne 20 R, Bramgås 300 R , Skeand 6 R. Poul Brugs Rasmussen

Åmosen, Ollerup
: Rød glente 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Helnæs, marker:
Hvid stork 1 R. Peder Søgård via Leif Kristensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brahesborg og Brahesborg Skov: Grønspætte 2 SY, Ravn 3 R. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 OF, Dværgmåge 2 R, Havørn 2 JUV FU, Havørn 2 AD OF. Torben Skytte Hvass
Bøjden Nor: Skeand 28 R, Hjejle 400 R. Mikael Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 7 R, Lille Præstekrave 1 OF, Hættemåge 895 YF BR, Sorthovedet Måge 2 YF BR. Per Rasmussen
Gråsten Nor: Småspove 5 R. Lars Tom-Petersen
Hellerup v/Ravnholt: Bynkefugl 1 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 9 FU. Kurt Due Johansen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Ole Henrik Scharff
Thurø By m.m.: Fiskeørn 1 N. Arne Bruun
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 FU. Pierre Bentzen

    

Mandag den 22. april 2019                   Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:35

Svendborgsund øst for Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 8 R, Bramgås 30 Ø, Splitterne 2 FU
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 18 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 R, Bramgås 1170 OF, Grågås 15 R, Ederfugl 32 OF, Toppet Skallesluger 6 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Gravand 45 R, Gravand 3 YF, Skeand 1 YF, Knarand 2 R, Gråand 3 R, Gråand 2 YF, Spidsand 7 R, Krikand 36 R, Ringdue 13 R, Fiskehejre 13 R, Skarv 19 OF, Strandskade 10 YF, Stor Præstekrave 1 YF TH, Vibe 5 R, Storspove 72 R, Svaleklire 4 R, Hvidklire 5 R, Rødben 6 YF, Hættemåge 39 R, Stormmåge 39 R, Sølvmåge 208 R, Svartbag 2 R, Havterne 19 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 F AD R, Gråkrage 13 R, Sanglærke 161 YF, Landsvale 17 OF, Digesvale 11 OF, Gransanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Stær 14 R, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Solsort 1 SY, Engpiber 62 YF, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Tornirisk 12 R, Gulspurv 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Sildemåge 1 R, Ravn 1 OF, Gærdesanger 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Skovballe: Rørhøg 1 M FU, Ravn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Ballen/Eskemose:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 AD M SY, Rørspurv 1 AD R, Gransanger 1 AD R, Hvid Vipstjert 3 AD R, Rør/Sivsanger 1 HØ, Musvit 2 AD FU, Landsvale 5+ AD OF, Fiskehejre 2 AD OF, Gravand 2 AD M + F, Snog 1 Krybende hen over træbroen. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Øster Hæsinge (15:35):
Hvid stork 1 T SØ. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Rødben 1 R, Klyde 3 R, Hjejle 200 R, Grågås 1 YF, Vibe 1 R. Finn Skov
Hou Nordstrand
(06:50):
Sydlig Nattergal 1 SY. Esben Eriksen
Broholm: Gråstrubet lappedykker 2 YF, Lille Lappedykker 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bogense
: Hvinand 1 R, Ringdue 20 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 2 R, Løvsanger 2 R, Gransanger 3 R, Munk 2 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Gråspurv 8 R, Gul Vipstjert 1 OF, Tornirisk 12 R, Stillits 5 R. Flemming Petersen
Bøjden Nor
: Knopsvane 9 R, Bramgås 67 FU, Grågås 4 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 4 R, Troldand 39 R, Gråand 3 R, Gråand 2 FU, Spidsand 2 FU, Krikand 19 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 14 R, Strandskade 5 R, Strandskade 2 YF BR, Klyde 10 FU, Klyde 7 R, Hjejle 216 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Vibe 2 YF BR, Almindelig Ryle 58 FU, Hvidklire 2 FU, Rødben 1 FU, Rødben 3 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 R, Splitterne 5 R, Musvit 2 FU, Sanglærke 3 FU, Landsvale 3 OF, Gransanger 1 SY, Gransanger 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Stær 4 FU, Solsort 1 R, Skovspurv 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 3 R, Taffeland 2 R, Bjergand 21 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 FU, Hættemåge 4 R, Stormmåge 1 YF BR, Stormmåge 5 R, Allike 4 OF, Gråkrage 1 OF, Musvit 1 R, Musvit 1 SY, Sanglærke 2 SY, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Jernspurv 1 SY, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Dræet: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Skeand 21 FU, Knarand 46 FU, Toppet Lappedykker 65 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 19 FU. Ralph Qwinten
Gudbjerg Mark: Rød Glente 1 OF, Husrødstjert 1 SY. Hans Rytter
Gudme Sø: Isfugl 1 R. Hans Rytter 
Hagenskov Slotsmølle: Vendehals 1 FU, Råge 2 R, Løvsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Grågås 6 YF UF, Grågås 14 PUL FU, Gravand 2 FU, Taffeland 2 R, Troldand 29 R. Leif Kristensen
Kalvehave v/Rolsted: Gærdesanger 1 SY. Per Rasmussen
Leby (Ærø): Munk 1 SY. Ole Tønder
Nyborg Fjord: Gravand 1 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hvidklire 3 FU, Havterne 2 R, Musvåge 1 OF. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Klyde 31 R, Lille Præstekrave 3 FU,
Sortterne 23 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bramgås 1000 OF, Klyde 32 R, Lille Præstekrave 3 R,
Rovterne 1 R, Sortterne 23 R, Fjordterne 7 R. Gregers Johannesen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1170 OF, Storspove 72 R, Havørn 2 R, Vandrefalk 1 F AD R, Sanglærke 161 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Slipshavn Enge: Landsvale 2 T. Ralph Qwinten   
Sortemosen (Sydfyn): Vandrikse 2 TH, Løvsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Hans Rytter
Tivoli (Ærø): Tornsanger 1 SY (ankomst). Ole Tønder
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 1 NØ. Arne Bruun
Vitsø: Skeand 40 R, Blå Kærhøg 1 M N. Torben Johannesen 
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 16 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 2 FU, Troldand 23 FU, Pibeand 3 R, Krikand 3 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 77 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 1 SY, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 48 R, Svartbag 5 R, Dværgterne 2 R, Fjordterne 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 2 T, Løvsanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Munk 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY. Ralph Qwinten


   

Søndag den 21. april 2019                   Solopgang: 06:01 Solnedgang: 20:33

Christiansminde: Gærdesanger 1 SY. Finn og Susanne Skov
Søby Monnet/Bissebjerg: Bramgås 3000 R, Rav 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Munk 1 R M, Munk 1 R F. Poul Vestergaard Rasmussen

Ballen
: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Morten Kristiansen
Hesselagergård (06:45): Vibe 2 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 R. Freya Mørup-Petersen
Ejby:
Sort Glente 1 OF. Carsten Svejstrup Sørensen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 3 R, Skeand 35 R, Knarand 29 R, Sorthalset Lappedykker 19 R, Klyde 50 R. Flemming Petersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 1700 YF,
Sorthovedet Måge 1 YF TH. Per Rasmussen
Gråsten Nor:
Småspove 6 FU. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Sortstrubet Bynkefugl 1 R,
Sangdrossel 60 R. Ringdrossel 2 R, Jernspurv 35 R. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rørdrum 2 YF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1750 R. Jens Bækkelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 12 R. Søren Bøgelund
Keldsnor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Søren Bøgelund
Kalvehave v/Rolsted:
Skovsanger 2 SY. Per Rasmussen
Noret - Tåsinge: Krikand 129 R, Skægmejse 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Klyde 48 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 2K R, Digesvale 350 R. Ole Goldschmidt
Olde (Ærø): Blå Kærhøg 1 BR OF. Andreas Bruun Kristensen 
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Grågås 6 R, Gravand 2 R, Ringdue 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Grønspætte 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Sanglærke 2 R, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 2 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R. Jens Friis-Walsted
Påø Strand: Trane 5 N. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Løvsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Rødstjert 1 SY. Ole Goldschmidt
Sanderum: Lille Præstekrave 2 FU. Ella Mikkelsen
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 36 R, Hættemåge 1720 R, Sorthovedet Måge 2 AD R, Splitterne 155 R. Ole Goldschmidt
Skaboeshuse: Agerhøne 4 FU, Sangdrossel 43 FU. Kurt Kaack Hansen
Snorløkke Grund (Omr.30): Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sortstrubet Lom 8 R. Lars Tom-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Skeand 13 FU, Krikand 143 FU, Trane 3 R, Lille Præstekrave 2 TH. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn): Græshoppesanger 1 SY (ankomst),
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 RI. Hans Rytter 
Stokkeby Nor: Bramgås 2000 FU. Ole Tønder
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knortegås 210 R. Gregers Johannesen
Sønder Højrup: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Svendborg: Gærdesanger 1 FU. Peter Teglhøj  
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Fiskeørn 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 7 FU, Skovsanger 1 SY. Eske Frank Morthensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 AD R (ankomst). Ole Goldschmidt
Vejlen - Tåsinge: Skeand 12 R. Niels Bomholt Jensen
Urehoved: Gråand 4 FU, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Strandskade 1 OF, Stor Præstekrave 2 R, Råge 100 YF BR, Sanglærke 4 YF SY, Engpiber 3 R NAT, Tornirisk 8 R N, Gulspurv 1 SY. Ole Tønder
Ærøskøbing: Husrødstjert 1 SY. Ole Tønder
Vejsnæs Nakke: Pibesvane 1 Ø, Sortstrubet Lom 3 R, Hjejle 300 R, Dværgmåge 3 AD Ø. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Bramgås 2000 FU, Skeand 15 FU, Duehøg 1 FU. Ole Tønder
Vitsø:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 8 R, Lille Præstekrave 1 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Andreas Bruun Kristensen
Vængemose v/Åbyskov: Gråstrubet Lappedykker 18 R. Kim Mouritsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Blåhals 1 R. Flemming Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 FU. Arne Bruun
Øhavet nord og vest for Urehoved: Ederfugl 38 FU. Ole Tønder


   

Lørdag den 20. april 2019                   Solopgang: 06:03 Solnedgang: 20:31

Svendborg, Strandvej (19:50-20:10): Bramgås 30 +25 Ø, Tyrkerdue 3 SY FU (der er 2 par i år - et i haven, og et i en af nabohaverne - hannerne slås ihærdigt. Dejligt i disse for tyrkerduerne åbentbart trange tider). Jan Stener Jørgensen
Kogtved, Boligbirding
: Munk 1 SY
Sortemosen
(19:30): Trane 2 R. Morten Kristiansen
Tange å
: Landsvale 1 FU (på jagt efter insekter- dem var der ikke mange af i denne frostklare morgen). Poul Brugs Rasmussen
Gulstav Mose (16:32):
Gulirisk 1 SY M. Torbjørn Eriksen
Måle Strand (Hindsholm) : Havørn 2 OF (retning fra Romsø ind over landet ved Måle Strand), Toppet Skallesluger 1 M OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Dalby (Hindsholm): Landsvale 1 OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Kissendrup: Rørhøg 1 M FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Ørbæk (nord): Rørhøg 1 M FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Matriklen/Trunderup: Rød Glente 1 OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ballen:
Blåhals 1 SY (Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)! webmaster). Leif Kristensen
Ballen:
Blåhals 1 SY (Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)! webmaster). Carsten Skou
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Skægmejse 2 FU. Anders Nielsen 
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R, Ravn 4 OF, Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Esben Eriksen 
Brændegård Sø: Skeand 71 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Sølvhejre 2 OF, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF . Leif Kristensen
Bugten øst for Ærøskøbing: Knortegås 102 FU. Ole Tønder
Fyns Hoved: Splitterne 88 R, Sort Glente 1 S, Sangdrossel 36 FU, Solsort 36 FU, Ringdrossel 2 M FU. Kurt Kaack Hansen 
Gråsten Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 233 R . Kaj Nissen
Egebjerggård Storskov: Grønspætte 2 SY. Jens Bækkelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY . Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 65 R, Spidsand 19 R, Krikand 100 R . Flemming Petersen
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 90 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R. Ole Goldschmidt
Haven v/Søby (Ærø): Sangdrossel 20 R, Ringdrossel 1 M R. Lars Tom-Petersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 TH. Jens Bækkelund
Kragnæs: Havørn 4 . Ole Tønder
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 1 SY. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Atlingand 4, Skeand 18 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Lille Præstekrave 1 R. Palle Bo Larsen
Nørreballe Nor: Bjergand 210 R, Klyde 38 R, Lille Præstekrave 3 R, Vandrefalk 1 R . Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 R . Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 F AD R. Ole Goldschmidt 
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Trane 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Svaleklire 2 R. Jens Friis-Walsted
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Risinge Hovedgård & Ærtehave: Engpiber 125 FU. Kurt Kaack Hansen
Ristinge Klint: Vandrefalk 1 OF. Karl Top
Ryslinge: Trane 3 NØ. Palle Bo Larsen
Sanderum: Lille Præstekrave 1 FU. Ella Mikkelsen
Scheelenborg Skov + Gods: Duehøg 1 OF. Kurt Kaack Hansen
Skjoldnæs Fyr:
Sortstrubet Lom 36 Ø, Sangdrossel 90 R, Ringdrossel 1 F R. Lars Tom-Petersen
Skovparken, Nyborg: Agerhøne 4 TH, Ringdrossel 1 FU. Eske Frank Morthensen
Snorløkke Grund (Omr.30): Gråstrubet Lappedykker 36 R,
Sortstrubet Lom 21 R. Lars Tom-Petersen
Søbygård (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 18 YF TH. Lars Tom-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sorthalset Lappedykker 3 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 5 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Rørdrum 3 SY, Lille Præstekrave 2 SY, Dværgmåge 2 NØ, Sorthovedet Måge 2 AD NØ. Ole Goldschmidt
Vornæs Skov: Dværgfalk 1 T . Jens-Gert Hansen
Ærøskøbing: Ringdrossel 1 F R. Lars Tom-Petersen 


   

Fredag den 19. april 2019                   Solopgang: 06:06 Solnedgang: 20:29

Caroline Amalielund, “Musefælden” (10:00): Havesanger 1 SY (ankomst). LGW og Steen Winkel
Skovsbo
, (ved huset hvor de sælger nye danske kartofler) (07:10): Landsvale 1 OF, Rødstjert 1 M SY (min første i år). Jan Stener Jørgensen
Ballen:
Blåhals (Sydlig - ssp. cyanecula) 1 SY . Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Ballen
:
Blåhals (Sydlig - ssp. cyanecula) 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Gulstav Mose
: Rød glente OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Fuglsbølle
: Rød glente OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø
:
Sorthovedet måge 3 R. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Nørreballe Nor
: Vandrefalk 1 T N. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Bagenkop Havn
:
Gråmåge 1 R, Kaspisk måge 1 R. Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Broholm
: Husmår 1 DØD. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Grågås 8 OF R, Strandskade 2 FU, Fiskehejre 4 OF R, Sortkrage 1 FU, Sangdrossel SY, Gransanger 1 FU, (venter stadig på Landsvalen). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø
: Skeand 90 R, Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Caroline Amalielund: Havesanger 1 SY. Steen Winkel
Flyvesandet: Grønspætte 3 TH. Jacob Meier
Gulstav: Ringdrossel 1 R. Hans Rytter
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY, Lille Præstekrave 1 OF, Vandrefalk 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Ole Goldschmidt
Gyldensteen Gods: Skeand 107 FU. Bente Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 55 R. Flemming Petersen
Hav ved Tryggelev Nor: Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 1 F T. Gregers Johannesen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Fiskeørn 1 NØ, Havørn 2 OF, Dværgfalk 1 F AD NØ. Per Damgaard Poulsen 
Hou Nordstrand (Langeland): Blå Kærhøg 1 N. Claus Dalskov
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Skægmejse 5 R. Ole Goldschmidt
Sjoen v/Dunkær: Dværgfalk 1 NØ. Kaj Nissen 
Skjoldnæs Fyr: Sangdrossel 100 R, Ringdrossel 2 R. Andreas Bruun Kristensen
Snaremose Sø:
Sølvhejre 5 R. Ole Goldschmidt
Stengade Sø: Trane 3 OF. Helle Regitze Boesen
Syltemade Å:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vandrefalk 1 2K R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2500 R, Atlingand 2 R, Krikand 130 R. Gregers Johannesen 
Vejsnæs Nakke: Rødstrubet Lom 5 Ø, Sortstrubet Lom 7 Ø, Sortstrubet Lom 1 VDR R, Engpiber 220 N. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Skeand 40 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Torben Johannesen 
Ørnehøj-området (Gulstav): Ringdrossel 3 R. Ole Goldschmidt 


     

Torsdag den 18. april 2019                   Solopgang: 06:08 Solnedgang: 20:27

Svendborg, Strandvej : Sortand 13 OF Ø HØ (20:55)- (set i skumningen og tydeligt blødt fløjtende - hør stemmen ), Gærdesanger 1 SY ((12:30) ankomst). Jan Stener Jørgensen
Kogtved, Boligbirding
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 6 R, Bramgås 12 Ø, Vibe 1 YF TH, Storspove 9 R, Havterne 1 FU, Havterne 3 Ø, Splitterne 2 R, Dværgmåge 1 Ø, Rørhøg 1 M R, Rørhøg 1 F Ø, Rørhøg 1 N, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 1 Ø, Gærdesmutte 1 SY, Stær 4 OF, Gråspurv 2 YF, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R
Vejlen, Taasinge
: Dobbeltbekkasin 7 R, Skeand 10 R, Knarand 8 R, Grønspætte 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Duehale 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ballen
(06:15-06:45):
Blåhals (Sydlig - ssp. cyanecula) 1 SY (Meget aktiv og lader sig fint se, sidde og synge fra toppen af tagrør og i sangflugt omkring broen ved åens udløb). Robin Passarge, Jan og Kathrine Stener Jørgensen
Lundeborg, Ny Camping (08:00): Solsort 6 FU, Tornirisk 4 (2 par) samler til rede. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ballen
:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Leif Sørensen
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Skægmejse 2 FU. Lars Kirk
Bjerne
: Trane 2 OF, Ravn 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Knopsvane 3 R, Bramgås 14 FU, Grågås 1 R, Gravand 14 R, Troldand 75 R, Atlingand 2 R, Skeand 16 R, Knarand 2 R, Pibeand 14 R, Gråand 12 R, Spidsand 6 R, Krikand 48 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 1 OF, Blishøne 2 R, Fiskehejre 1 FU, Skarv 29 R, Strandskade 4 R, Klyde 5 R, Hjejle 22 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Vibe 1 YF BR, Brushane 1 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Hvidklire 1 FU, Rødben 4 R, Hættemåge 13 R, Splitterne 14 R, Råge 17 FU, Gråkrage 1 OF, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Stær 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Tornirisk 2 FU. Gunnar Jørgensen
Egebjerggård Gods: Ringdrossel 2 R. Aksel Christensen
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 N. Henrik Mørup-Petersen
Fjællebroen: Husrødstjert 1 SY. Michael Bjerregaard
Gråsten Nor: Fiskeørn 2 OF. Bjarne Jørgensen
Gudbjerg: Fiskeørn 1 N. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Rørdrum 1 YF SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Ringdrossel 1 F R. Nis Rattenborg 
Gulstav, KNF
: Gærdesanger 1 SY. Hans Rytter
Gulstav Mose
: Gravand 3 OF, Skeand 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Vibe 2 R, Rørhøg 1 OF, Gråkrage 2 R, Landsvale 1 OF, Gransanger 2 R, Stær 5 R, Sangdrossel 1 R,
Ringdrossel 10 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 1 R. Leif Sørensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Trane 3 NØ. Henrik Thormann
Hornenæs Skov: Fasan 2 R, Ringdue 3 SY, Spurvehøg 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Allike 6 OF, Råge 12 OF, Gråkrage 1 OF, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 R, Musvit 1 SY, Gransanger 7 SY, Munk 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Solsort 1 SY, Solsort 2 R, Jernspurv 2 SY, Bogfinke 4 SY. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Tyrkerdue 1 R, Strandskade 1 R, Splitterne 2 FU, Husskade 2 R, Allike 6 Ø, Gransanger 5 SY, Gærdesanger 1 SY, Rødhals 1 SY, Bogfinke 3 R, Tornirisk 3 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Møllehave v/Langkildegård: Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Noret - Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Jens-Gert Hansen
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 17 YF TH. Lars Tom-Petersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 11 FU. Aksel Christensen
Nørreballe Nor: Bramgås 850 R, Skeand 45 R, Knarand 16 R, Pibeand 120 R, Krikand 110 R, Rørdrum 1 R, Klyde 39 R, Lille Præstekrave 4 R, Havørn 1 2K R, Rød Glente 1 OF. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bjergand 285 R, Atlingand 2 R, Skeand 33 R, Knarand 31 R, Rørdrum 3 SY, Klyde 40 R, Lille Præstekrave 10 R, Vandrefalk 1 2K R. Ole Goldschmidt  
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Fiskeørn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 T. Gregers Johannesen
Skjoldnæs Fyr: Sortstrubet Lom 2 SDR Ø, Lille Præstekrave 1 NV, Dværgfalk 1 F NØ. Lars Tom-Petersen
Søndersø Skov: Grønspætte 1 R. Viggo Lind
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1600 R, Hvinand 105 R, Atlingand 4 R, Skeand 118 R, Knarand 39 R, Krikand 355 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Rørdrum 5 T, Rørdrum 3 OF, Fiskeørn 3 NØ, Blå Kærhøg 1 M AD OF, Havørn 2 AD OF, Skægmejse 20 R. Ole Goldschmidt  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 6 OF, Grågås 50 R, Skeand 4 FU, Gråand 4 R, Blishøne 2 FU, Vibe 10 YF K, Rørhøg 2 M YF B, Gråkrage 6 R, Sortkrage/Gråkrage 2 R, Sanglærke 12 SY, Løvsanger 1 SY, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 2 OF, Stillits 8 FU, Gulspurv 8 R. Julie W. Broge
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 T, Rød Glente 1 OF. Jens-Gert Hansen
Vejlen - Tåsinge: Skeand 10 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vester Hæsinge, Boligbirding: Munk 1 SY (B26), Jernspurv 2 FU. Leif Kristensen
Vitsø: Bramgås 1000 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Lars Tom-Petersen
Vornæs Skov: Spurvehøg 3 NØ, Havørn 3 OF, Rød Glente 1 NØ. Jens-Gert Hansen
Vågebjerg Mose: Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 2 R, Bramgås 6 Ø, Grågås 62 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 12 R, Troldand 38 R, Skeand 8 R, Pibeand 8 R, Krikand 5 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 110 R, Strandskade 4 R, Klyde 16  R, Stor Præstekrave 3 FU, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 2 R, Hættemåge 14 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Splitterne 4 R, Rørhøg 1 Ø, Spurvehøg 7 Ø, Musvåge 1 Ø, Sanglærke 3 SY, Landsvale 1 Ø, Gransanger 3 SY, Munk 1 SY, Stær 30 FU, Rødhals 5 FU, Rødstjert 1 M FU, Stenpikker 1 FU, Sangdrossel 1 FU, Solsort 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Bogfinke 1 FU, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen


    

Onsdag den 17. april 2019                   Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:25

Noret, Taasinge: Damklire 1 FU . Poul Vestergaard Rasmussen
Ballen
(11:00):
Blåhals (Sydlig - ssp. cyanecula) 1 SY (Både set i sangflugt x flere og hørt). Jan Stener Jørgensen
Ollerup: Tyrkerdue 1 R. Jan Stener Jørgensen
Fredmosen, Langeland: Løvsanger 3 R. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg, Ny camping
(09:15): Fiskeørn 1 OF N. Poul Brugs Rasmussen
Sandager Skov: Topmejse 2 AD FU, Gransanger 1 AD SY, Citronsommerfugl 2, Lille Kålsommerfugl 1, Stor Kålsommerfugl 2, Dagpåfugleøje 1 . 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Splitterne 98 N. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Digesvale 11 OF. Leif Sørensen
Egebjerggård Gods: Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen
Egensedybet: Stor Præstekrave 21 R. Kristoffer Hansen
Enebærodde: Huldue 5 Ø, Ringdue 1540 Ø, Svaleklire 6 SØ, Fiskeørn 6 NØ, Blå Kærhøg 1 BR NØ, Spurvehøg 18 Ø, Vandrefalk 1 SØ. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 6 . Kristoffer Hansen
Fiskerup Skov: Ravn 4 YF UR, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Flyvesandet: Fiskeørn 1 Ø. Kristoffer Hansen
Flyvesandet: Storspove 50 Ø, Grønspætte 2 TH. Jacob Meier 
Frellesvig: Trane 3 FU, Stor Flagspætte 9 ,  Rødhals 2 FU, Sjagger 6 FU, Kvækerfinke 2 FU, Kernebider 1 M FU, Stillits 2 FU. Jane Ditzel
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 118 R. Mogens Ribo Petersen
Gulstav Mose: Grågås 35 R, Gravand 3 OF, Rørdrum 2 R,  Skarv 2 OF, Vibe 3 OF, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Sanglærke 4 OF, Sangdrossel 3 R, Ringdrossel 1 OF, Hvid Vipstjert 5 R, Stillits 6 R, Rørspurv 1 R. Leif Sørensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Julie W. Broge
Gyldensteen: Reservatet: Dværgfalk 1 NV. Jacob Meier
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 TH. Thomas Kampmann
Helnæs Strand Sommerhusområde: Spurvehøg 19 NØ, Dværgfalk 1 T. Henrik Thormann
Lindkær v/Ravnholt: Atlingand 2 , Skeand 10 R, Ravn 4 OF. Palle Bo Larsen
Løkkeby (by + åbent land): Ringdrossel 1 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Fjord:
Blåhals 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Skeand 18 FU, Dværgmåge 1 R, Havørn 2 2K R, Skægmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Skeand 48 R, Krikand 125 R, Klyde 44 R, Lille Præstekrave 2 R,
Stor Kobbersneppe 2 R,
Fiskeørn 1 T, Havørn 2 IMM OF. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 6 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 6 R. Nis Rattenborg
Peløkke: Fiskeørn 1 T. Helle Regitze Boesen  
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Rørhøg 1 F OF. Per Rasmussen
Ringe: Landsvale 1 OF. Per Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grågås 30 OF, Ringdue 10 FU, Spurvehøg 1 M OF, Stor Flagspætte 2 YF TH, Råge 30 R NAT, Blåmejse 2 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 8 SY, Halemejse 2 R, Munk 4 YF, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 8 SY, Sangdrossel 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Vindrossel 1 SY, Vindrossel 1 FU, Solsort 4 FU, Bogfinke 6 R, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 M SY,
Gulirisk 1 SY. Julie W. Broge
Ristingehalvøen: Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Rugård: Blå Kærhøg 1 F AD OF. Jens Friis-Walsted
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 122 FU. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 1000 R, Skeand 31 FU, Hættemåge 500 YF P. Martin Rheinheimer
Skaboeshuse: Vendehals 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Stokkeby Nor: Lille Præstekrave 1 R. Lars Tom-Petersen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Fiskeørn 1 NØ. Claus Dalskov
Svendborg: Fiskeørn 1 T. Helle Regitze Boesen
Thurø By m.m.: Storspove 23 Ø, Stær 16 YF B, Rødstjert 1 M FU, Sangdrossel 5 FU, Sjagger 5 FU, Ringdrossel 1 M FU. Arne Bruun
Tranekær:
Lille Flagspætte 1 FU. Julie W. Broge
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 R, Skeand 80 OF. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 7 R, Skeand 210 R, Rørdrum 1 SY, Fiskeørn 1 NØ, Skægmejse 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen - Tåsinge: Skeand 18 FU, Knarand 26 FU. Martin Rheinheimer
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 SDR R. Lars Tom-Petersen
Vesteregn: Trane 14 NØ. Nis Rattenborg
Æble Mølle (Ørbæk Å): Grågås 2 YF. Hans Rytter 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 2 M R, Skeand 210 FU, Lille Præstekrave 1 R. Kristoffer Hansen
Ørbæk: Råge 200 TH (koloni). Hans Rytter


     

Tirsdag den 16. april 2019                   Solopgang: 06:13 Solnedgang: 20:23

Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 1 YF BR, Vandrefalk 1 S, Gransanger 4 SY, Sangdrossel 2 SY
Purreskoven
: Natugle 1 R. Poul Brugs Rasmussen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU. Gunhild Brink
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 175 FU, Lille Præstekrave 3 R. Leif Kristensen
Fjordmarken: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Keld Skytte Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 61 R. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Skeand 22 R, Toppet Lappedykker 68 R, Sorthalset Lappedykker 4 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1660 TH, Sorthovedet Måge 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgfalk 1 M NØ R. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1900 FU. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Langø Plantage: Fiskehejre 58 R. Thomas Bundgaard Rasmussen 
Hesselager:
Gulirisk 1 SY. Peter Pelle Clausen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R, Isfugl 1 R. Mikael Kristensen
Nørreballe Nor: Trane 3 N,  Fiskeørn 1 N. Henrik Mørup-Petersen
Påø Enge (tørre): Dobbeltbekkasin 22 R. Nis Rattenborg 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 T. Gregers Johannesen
Skovsgård: Fiskeørn 2 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF, Ringdrossel 2 R, Hvid Vipstjert 75 T. Nis Rattenborg
Snarup Have: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Fiskeørn 2 NØ. Jens-Gert Hansen
Sundet, Faaborg: Skeand 40 FU, Dværgmåge 1 AD FU. Per Damgaard Poulsen 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 153 FU. Arne Bruun
Vågebakken (F.H.): Ringdrossel 1 M R. Ella Mikkelsen


  

Mandag den 15. april 2019                   Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:21

Gesinge: Havørn 1 3K OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Landet, Kirke
: Havørn 1 AD OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Splitterne 2 R (Jeg har ventet på dem længe, og endelig var de dukket op her til morgen og havde taget ophold på deres gamle sten ud for campingpladsen. De er noget senere på den i år end sidste forår, hvor de ankom allerede den 28.3.). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs By (Nordfyn): Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Due Johansen
Bagenkop: Husrødstjert 3 SY. Søren Bøgelund
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 R,
Gråmåge 1 R. Leif Sørensen
Bønneløkke Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Dræet: Storspove 155 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 14 FU, Klyde 36 FU. Britta Merete Larsen
Frellesvig: Havørn 2 . Jane Ditzel 
Gulstav: Bramgås 2000 R, Knopsvane 1 R, Grågås 100 R, Taffeland 7 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Klyde 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 1 R. Leif Sørensen
Gulstav: Rørdrum 1 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 75 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1800 R, Atlingand 3 R, Skeand 81 R, Knarand 71 R, Krikand 550 R, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Fiskehejre 33 R, Klyde 38 R, Hættemåge 500 R, Havørn 3 OF. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 3 . Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1600 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Tornirisk 55 R. Thomas Bundgaard Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 TH. Peter Hvenegaard
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M TH,  Sumpmejse 12 R. Michael Brunhøj Hansen
Klør Dyb: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 135 R, Fløjlsand 120 R, Sortand 270 R, Toppet Skallesluger 190 R. Nis Rattenborg
Langholm v/Marstal: Havørn 3 IMM R. Nis Rattenborg 
Nakkebølle Fjord:
Blåhals 1 SY(Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)! webmaster). Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 10 FU, Grågås 13 R, Hvinand 151 R, Gravand 2 R, Troldand 49 R, Knarand 3 R, Gråand 10 FU, Gråand 4 OF, Toppet Lappedykker 10 R, Blishøne 10 FU, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 OF, Skarv 5 R, Skarv 3 FU, Havørn 1 R, Gråkrage 4 OF, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 TH, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Fasan 1 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 R, Gråkrage 1 R, Musvit 2 R, Gransanger 2 SY, Munk 1 SY, Gærdesmutte 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Bogfinke 2 FU, Dompap 1 R. Leif Kristensen 
Sibirien: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Klyde 26 R. Nis Rattenborg
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Siø: Bramgås 1000 R, Splitterne 17 R. Leif Sørensen
Thurø By m.m.: Havørn 2 OF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 M R, Skeand 62 FU, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen


    

Søndag den 14. april 2019                   Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:19

Svendborg, Strandvej (16:48): Rød glente 1 T V. Jan Stener Jørgensen
Christiansminde
: Blishøne 1 YF med PULL . Finn Skov
Søen, Valdemarsslot
: Landsvale 10 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge
: Grønspætte 1 R HØ, Grågås 1 R (opholdt sig på rede i toppen af et træ). Poul Vestergaard Rasmussen
Piledybet, Ristinge
: Kvækerfinke 6 FU, Bogfinke 6 FU, Dompap 6 FU, Grønirisk 6 FU, Grønsisken FU, Musvit 6 FU, Blåmejse 6 FU, Sortmejse 6 FU, Stillits 6 FU, Ringdue 6 R, Halemejse 2 FU, Solsort 2 FU, Jernspurv 2 FU, Gråkrage 2 FU, Sortkrage 2 FU, Gulspurv 2 FU, Stor flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R. Leif Rasmussen
Karlsmosen:
Havørn 1 AD R (i sædvanligt træ), Sangdrossel 1 HØ, Gransanger 1 HØ, Knopsvane 4 R (YF),
Blishøne 30+ R, Blåhals 0 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 4 FU, Allike 4 FU, Gærdesmutte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg, Teglværksskoven
: Grønspætte 1 R HØ. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Finn Just Christensen
Brændegård Sø: Skeand 26 R, Havørn 7 . Gunnar Jørgensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Gulstav: Rørdrum 1 R, Dværgfalk 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 2 M AD R, Ringdrossel 2 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Kystlagunen: Strandskade 2 R, Storspove 8 R, Rødben 16 R. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M FU, Sorthalset Lappedykker 10 R, Lille Præstekrave 2 FU. Thomas Bundgaard Rasmussen
Helnæs Made: Skeand 34 FU, Dværgfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Neverkær: Krikand 360 FU, Lille Præstekrave 1 SY. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Klyde 28 R, Dværgterne 1 R T. Nis Rattenborg 
Ristinge Klint: Toppet Skallesluger 60 FU. Thomas Thelle
Siø: Skeand 21 R. Pierre Bentzen
Skånemosen (vest for Håstrup): Fiskeørn 1 Ø, Grønspætte 1 R. Mikael Kristensen
Søby Monnet, Tåsinge: Spidsand 17 R. Else Klint
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R, Skeand 28 R, Spidsand 12 R, Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2. Else Klint  


   

Lørdag den 13. april 2019                   Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:17

Svendborg, matriklen (06:45): Munk 1 SY (den lokales ankomst?) Tyrkerdue 3 R. Jan Stener Jørgensen
Noret, Tåsinge: Grågås 62 R, Gravand 6 R, Atlingand 1 R, Skeand 10 R, Knarand 6 R, Pibeand 4 R, Krikand 312 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Blishøne 66 R, Fiskehejre 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 12 R, Rødben 4 R, Hættemåge 13 R, Rørhøg 1 M FU, Havørn 1 2K+ FU, Hvid Vipstjert 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 8 R, Gravand 22 R, Skeand 2 R, Knarand 8 R, Krikand 34 R, Blishøne 6 R, Fiskehejre 2 R, Klyde 4 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 9 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å: Strandskade 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge
: Skægmejse 4 R. Henrik Kingo Andersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 2 R. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 R. Kirsten Pedersen 
Brændegård Sø: Skeand 65 R, Havørn 7 OF. Leif Sørensen
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Sølvhejre 1 NV, Hjejle 500 OF. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 OF, Sorthalset Lappedykker 15 FU, Klyde 52 R. Henrik Kingo Andersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Henrik Kingo Andersen
Føns Vang: Skeand 30 FU. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hættemåge 1600 YF. Per Rasmussen
Gulstav: Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Ringdrossel 1 R. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 10 R, Huldue 6 OF, Vandrefalk 1 AD OF. Thomas Bundgaard Rasmussen
Nørreballe Nor: Bjergand 200 R. Kristoffer Hansen
Røjle Skov (Årslev): Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Siø: Nilgås 2 R, Splitterne 40 R. Kristoffer Hansen
Skovsbo v/Svendborg: Fiskeørn 1 N. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Bjergand 50 FU, Skeand 14 FU. Kristoffer Hansen
Tolshave v/Søllinge: Rød Glente 2 YF B. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2000 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Henrik Kingo Andersen


   

Fredag den 12. april 2019                   Solopgang: 06:23 Solnedgang: 20:16

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 2 R, Strandskade 26 R
Noret:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula). Henrik Knudsen
Broholm, voldgraven: Troldand 25 + R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ballen:
Blåhals 1 R (Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)! webmaster). Jens-Gert Hansen
Barløse, Boligbirding: Natugle 1 SY, Rødhals 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Kvækerfinke 2 R. Katrine Toft Gregersen
Bispeenge: Skægmejse 5 R. Henrik Kingo Andersen
Bøjden Nor: Bjergand 110 R, Spidsand 16 FU. Leif Kristensen
Glisholm Sø: Lille Præstekrave 2 FU. Lydia Hind
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 48 R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Havørn 2 OF. Lars Kirk  
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR (to unger), Allike 2 YF BR. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov:
Blåhals 1 SY (Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)! webmaster). Niels Bomholt Jensen
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 1 SY. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 140 R. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning:
Blåhals 2 R (Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)! webmaster). Jens-Gert Hansen
Neverkær: Krikand 310 FU, Lille Præstekrave 1 SY, Svaleklire 6 R. Kurt Due Johansen
Siø: Bramgås 600 R. Lars Kirk
Skaboeshuse: Rød Glente 2 R S. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 FU, Svaleklire 7 FU. Hans Rytter
Sundet, Faaborg: Skeand 26 FU. Per Damgaard Poulsen 
Åmosen v/Ollerup: Grågås 11 YF UF, Gravand 1 R, Vibe 5 R. Arne Bruun
Neverkær: Krikand 310 FU, Lille Præstekrave 1 SY, Svaleklire 6 R. Kurt Due Johansen


    

Torsdag den 11. april 2019                  Solopgang: 06:25 Solnedgang: 20:14

Brændegård Sø: Havørn 8 R. Erik Thomsen
Slipshavn enge og inderfjord
(10:00): Storspove 1 R OF, Rødben 4 FU, Gravand 4 FU, Gråand 2 FU, Klyde 2 FU, Stær 3 FU, Engpiber 2 FU, Grågås 2 FU, Sølvmåge 8 FU, Strandskade 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Spurvehøg 1 OF. Ole Hansen og Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 14 R, Sorthalset Lappedykker 15 R, Klyde 49 R, Lille Præstekrave 1 R. Jytte Fuglsang Nissen, Leif Schack-Nielsen
Frellesvig: Kernebider 6 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 F T. Niels Bomholt Jensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Leif Sørensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 56 R. Niels Bomholt Jensen
Glisholm Sø: Nilgås 1 FU, Stillits 50 FU. Lydia Hind
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R. Per Rasmussen
Hakkehave: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Håstrup Bjerge: Ravn 4 R. Mikael Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 2 FU. Hans Rytter
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen


      

Onsdag den 10. april 2019                   Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:12

Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 1 R. Susanne Rørdam og Finn Skov
Hesselagergård
: Musvåge 2 R, Gråkrage 1 R, Stillits 3 F+, Tornirisk 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Bramgås 4000 OF, Skeand 36 R,
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M SDR FU, Sorthalset Lappedykker 18 R, Klyde 76 R, Hættemåge 1000 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 5 R. Susanne Rørdam Skov
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 5 R. Leif Sørensen 
Dalby: Rød Glente 2 OF. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 31 R,
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M SDR FU, Krikand 200 R, Sorthalset Lappedykker 18 FU, Klyde 78 R. Birthe Karpfen 
Flægen v/Tybrind: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Skeand 44 FU. Kirsten Pedersen
Gardersø: Vandrefalk 1 R. Kirsten Pedersen
Glisholm Sø: Gulspurv 52 FU. Lydia Hind
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Lars Kirk
Gyldensteen: Engsøen: Krikand 380 FU, Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund 
Holevad: Vindrossel 100 T FU, Sjagger 400 T FU. Kirsten Pedersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Arne Bruun
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 1 R. Kurt Due Johansen
Langeskov: Allike 1 YF B. Kirsten Halkjær Lund
Morud Skov: Rød Glente 1 R. Kurt Due Johansen
Skovsbo v/Rynkeby (Kerteminde): Ringdrossel 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Lille Præstekrave 1 FU. Helle Suadicani
Sortemosen (Sydfyn):
Svaleklire 5 FU. Hans Rytter


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 29/03 - 2019:
               Sonogrammer viste taigapibere
              
Løse hunde generer fugle og folk på Sjællands største hede


   

Tirsdag den 9. april 2019                      Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:10

Ollerup Åmosen: Havørn 1 R. Peder Skou  [Apollo Books
Lundeborg, matriklen: Stillits 5 FU, Grønsisken 2 FU, Kvækerfinke 1 FU, Gråspurv 6 FU, Grønirisk 4
FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Rådyr 1 FU (skifter vinterpelsen, den ser meget forpjusket ud ). Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø: Grågås 2 + 3 Pull. Erik Ehmsen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M FU. Thyge Enevoldsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 15 FU, Hættemåge 1000 R. Martin Rheinheimer
Grusgrav v/Ravnegårdsvej, Ollerup: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Rørdrum 1 OF. Leif Sørensen
Hestehave v/Ørsted: Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 R. Peter Hvenegaard
Holckenhavn Fjord: Fiskeørn 2 OF. Peter Pelle Clausen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Korsebjerg Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Ore v/Søllinge: Lille Præstekrave 2 R. Per Rasmussen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 OF. Gregers Johannesen
Syltemade Å:
Blåhals 1 SY. Niels Bomholt Jensen


     

Mandag den 8. april 2019                      Solopgang: 06:33 Solnedgang: 20:08

Lundeborg, matriklen (08:30): Rød Glente 1 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø:
Lille Præstekrave 2 R. Erik Ehmsen
Ballen
: Musvåge 25 T, Isfugl 1 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Jens-Gert Hansen
Ballen
:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Claus Dalskov
Bispeenge
: Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Gregers Johannesen
Botofte Skovmose: Havørn 2 . Jane Ditzel 
Brændegård Sø: Skeand 22 OF, Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Bøgebjerg Skov (Hindsholm): Havørn 2 AD OF. Vivian Risør Neidel
Bøjden Nor: Bramgås 2000 R, Spidsand 19 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 1800 R, Spidsand 15 FU, Hjejle 270 FU. Helle Suadicani
Dalby:
Hvid Stork 1 N. Lars Philip Nielsen
Egense v/Svendborg: Ringdrossel 1 F R. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 200 R, Blåhals 1 SY. Stig Linander
Espe Tingskov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Klyde 37 R. Stig Linander 
Gulstav  mose nord/f.Gulstav Mose: Havørn 3 N. Anton Thøger Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 118 FU, Skeand 147 R, Knarand 71 FU, Krikand 207 FU, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen:Toppet Skallesluger 93 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 2550 R, Klyde 105 R. Kurt Due Johansen 
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Helnæs Made: Skeand 22 FU, Stor Tornskade 1 R. Helle Suadicani 
Martofte: Fiskeørn 1 Ø. Lars Philip Nielsen
Tranekær: Havørn 2 . Jane Ditzel 
Viby (Hindsholm): Rød Glente 3 Ø. Vivian Risør Neidel


    

Søndag den 7. april 2019                      Solopgang: 06:35 Solnedgang: 20:06

Broholm: Gråstrubet lappedykker 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørne 2 AD M F (parret på deres udkikspost over søen, deres rede styrtede ned i stormen den 5 marts). Erik Thomsen
Fyns hoved: Gransanger 38, Rødhals 29, Tornirisk 8, Stor tornskade 1, Solsort 5, Sangdrossel 17, Vindrossel 21, Misteldrossel 3, Ringdrossel 2, Hvid vipstjert 6, Rødstjert 2, Stillits 4, Gråstrubet lappedykker 2, Blishøne 6, Knopsvane 2, Engpiber 8, Ringdue 21, Musvit 4, Sanglærke 24, Munk 1 SY, Landsvale 1, Strandskade 38, Storspove 64, Splitterne 3, Sølvmåge 72, Hættemåge 23, Ederfugl 84, Toppet skallesluger 14, Gulspurv 3,  Skarv 12, Musvåge 2, Fiskeørn 1 OF , Mosehornugle 1. Poul Vestergaard Rasmussen
Havet mellem Måle strand og Romsø: Marsvin 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 2 R. Esben Eriksen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Kristoffer Hansen
Bjergkammer: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R. Erhardt Edmund Ecklon
Dalby:
Hvid Stork 1 R , Fiskeørn 1 OF. Lars Philip Nielsen 
Egebjerg v/Svendborg: Skovhornugle 1 TH. Jens-Gert Hansen
Egebjerggård Storskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Pierre Bentzen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY . Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M 3K+ SDR R. Mads Paulsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 10 R. Troels Guldager Nielsen
Fyns Hoved: Storspove 64 R, Fiskeørn 1 OF, Mosehornugle 1 R, Stor Tornskade 1 R, Gransanger 38 R, Rødstjert 2 R, Ringdrossel 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Britta Merete Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 VDR FU, Fiskeørn 1 OF. Kristoffer Hansen
Karlsmosen, Egeskov: Sølvhejre 2 FU. Jacob Sterup
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 3 R, Stor Tornskade 1 FU. Gregers Johannesen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R,
Blåhals 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Skægmejse 5 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Rynkeby Hestehave: Fiskeørn 1 OF. Per Rasmussen
Ronæs (Ærø):
Hvid Stork 1 NØ. Bjarne Jørgensen
Rynkeby Hestehave: Fiskeørn 1 OF. Per Rasmussen
Syltemade Å:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Palle Bo Larsen 
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 YF. Per Rasmussen


   

Lørdag den 6. april 2019                      Solopgang: 06:38 Solnedgang: 20:04

Ny Gesinge, matriklen: Storspove 20 R, Citronsommerfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bjernemark, Taasinge
:Landsvale 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ballen
:
Blåhals, sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY, Rørspurv 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 3 F, Fiskehejre 2 OF, Havørn 1 OF. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Syltemade Ådal: Grønpætte 1 HØ, Spætmejse 1 R, Gransanger 2 R, Musvit 4 R, Bogfinke 4 R, Rødhals 1 R SY, Gærdesmutte 1 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, matriklen: Grønirisk 1 DØD. Poul Brugs Rasmussen
Bårdesø Mose: Havørn 1 R, Isfugl 1 R. Peder Skou  [Apollo Books

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs By (Nordfyn): Ringdrossel 2 M R. Aksel Christensen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Peter Pelle Clausen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Pierre Bentzen
Bispeenge: Pibeand 30 FU, Skægmejse 5 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Engpiber 2 SY, Rørspurv 4 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Skægmejse 5 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Skeand 45 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Knopsvane 13 R, Knarand 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Strandskade 2 R, Allike 3 OF, Allike 1 R, Sanglærke 1 SY, Gransanger 3 SY, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 25 R, Hjejle 650 R. Mikael Kristensen
Egensedybet: Toppet Skallesluger 58 FU, Strandskade 71 R, Storspove 132 FU. Kristoffer Hansen
Enebærodde: Rød Glente 2 SØ. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2300 FU,
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M AD PRA R , Sorthalset Lappedykker 7 R, Klyde 31 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 F R. Christian Glahder
Firtalsstrand & Mellemstykket:
 Amerikansk Pibeand (SU) 1 M R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Klyde 29 R. Karsten Busk Laursen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 17 , Knarand 43 . Karsten Busk Laursen
Håstrup v/Faaborg: Rød Glente 2 R. Mikael Kristensen 
Jøvet (F.H.): Fiskeørn 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Langesø Gods + Langesø: Havørn 2 AD OF, Grønspætte 2 R, Stor Tornskade 1 FU. Gregers Johannesen 
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 TH. Hans Rytter
Mose/sø SV for Rugård: Vibe 8 TH. Kurt Due Johansen
Lindelse: Fiskeørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 71 R, Storspove 109 R. Karsten Busk Laursen
Neverkær: Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gravand 2 R, Troldand 1 M R, Pibeand 2 R, Gråand 4 R, Krikand 470 FU, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 1 SY, Vibe 18 R, Svaleklire 4 R, Havørn 1 R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Skeand 23 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 IMM R. Niels Bomholt Jensen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Lille Præstekrave 3 R. Jens Friis-Walsted
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Stingsted Skov:
Rødtoppet Fuglekonge 2 R,
Kernebider 6 R. Niels Bomholt Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Henry Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 R
. Asger Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 21 FU, Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 120 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Svend Erik Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 149 R, Spidsand 63 R, Storspove 130 R. Karsten Busk Laursen 


    

Fredag den 5. april 2019                      Solopgang: 06:40 Solnedgang: 20:02

Kogtved, Boligbirding: Jernspurv 1 FU, Stillits 2 R
Åmosen, Ollerup: Havørn 1 R, Rørhøg 1 M R. Peder Skou  [Apollo Books]
Kongshøj mølle: Gransanger 2 FU R, Hvid vipstjert 2 FU, Træløber 1 FU, Gråand 8 FU, Gravand 2 R, Rødhals 1 R, Bjergvipstjert 0 R, Blishøne 2 FU
Espe, matriklen: Landsvale 1 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Pibeand (SU) 1 R . Søren Brinch

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Andebølle Skov: Duehøg 1 OF. Jens Friis-Walsted
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Troels Guldager Nielsen
Ballen: Skægmejse 8 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Jens-Gert Hansen
Dalby: Fiskeørn 1 N. Lars Philip Nielsen
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 R. Kirsten Pedersen
Dovns Klint: Bramgås 1700 R, Havlit 60 R, Ederfugl 2120 Ø, Sortand 160 Ø, Sortstrubet Lom 1 Ø, Gråmåge 1 2K Ø, Tornirisk 60 Ø, Rørspurv 24 Ø. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Drejet (Ærø): Rød Glente 2 OF . Bjarne Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 315 FU. Helle Suadicani
Ellerup: Rørhøg 1 M FU. Per Rasmussen
Ferritslev: Agerhøne 2 R. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Hellerup v/Ravnholt: Rørhøg 1 F R. Per Rasmussen
Hjallese: Stor Flagspætte 1 FU, Skovspurv 5 R. Martin Rheinheimer
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 30 R, Gråand 2 R, Blishøne 15 R, Allike 2 OF. Leif Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gudbjerg: Fiskeørn 1 N. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Holms Mose: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 R T. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Sortand 110 R, Fiskeørn 2 N. Niels Bomholt Jensen
Jordløse By: Ravn 65 R. Kirsten Pedersen
Klise Nor: Skægmejse 2 R. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor: Klyde 28 R, Lille Præstekrave 1 TH. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 16 R. Lars Kirk
Slipshavn Enge: Strandskade 2 R, Rødben 4 R. Leif Sørensen
Sønder Nærå: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vester Prisskov:
Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Niels Bomholt Jensen 
Universitetet, Odense: Fasan 4 FU, Hættemåge 100 FU, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 FU, Husskade 1 FU, Allike 4 FU, Musvit 2 FU, Solsort 3 FU. Martin Rheinheimer


   

Torsdag den 4. april 2019                      Solopgang: 06:43 Solnedgang: 20:00

Svendborg Golfbane: Havørn 2 OF, Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 R, Sanglærke 2 R, Gransanger 5 SY, Sangdrossel 3 YF SY, Kernebider 2 R,Grøn frø 6 R
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 R, Rørhøg 3 R, Ravn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tarup
: Isfugl 1 R. Erik Thomsen
Broholm
: Skarv 1 R, Gråstrubet lappedykker 1 R (Magen er endnu ikke ankommet), Knopsvane 2 FU, Gråand 20 FU R, Troldand 25 FU R, Blishøne 10 FU R, Hvidvipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Karlsmosen: Havør 0, Grågås 70+ FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Knopsvane 8 FU, Gravand 2 FU, Gråand 10+ FU, Blishøne 50+ FU, Stormmåge 150+ FU + OF, Skovdue 70+ OF, Musvit 1 R, Solsort 2 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Knopsvane 11 R, Bramgås 50 NØ, Grågås 113 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 2 R, Taffeland 10 R, Troldand 820 R, Knarand 2 FU, Pibeand 5 R, Krikand 6 R, Toppet Lappedykker 58 R, Ringdue 4 R, Blishøne 67 FU, Skarv 8 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 4 R, Musvåge 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Isfugl 1 OF, Skovskade 1 R, Allike 3 R, Råge 3 FU, Gråkrage 6 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 11 R, Sanglærke 1 SY, Skægmejse 1 M R, Gransanger 4 SY, Halemejse 4 FU, Spætmejse 2 YF B, Gærdesmutte 3 SY, Stær 1 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Solsort 5 R, Jernspurv 4 SY, Skovspurv 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 5 SY, Kernebider 1 R, Dompap 1 SY, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 7 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY (Tilbage igen i år på lokaliteten ved træbroen ved havnen. Ivrigt syngende.). Jens-Gert Hansen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R, Stillits 5 R. Leif Sørensen
Bispeenge: Rørhøg 1 M R, Skægmejse 3 R. Gregers Johannesen
Dejrø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 100 FU, Bramgås 400 FU. Arne Bruun
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 7 R, Grågås 46 R, Gravand 11 R, Skeand 9 , Knarand 6 R, Pibeand 42 R, Gråand 10 R, Spidsand 2 R, Krikand 16 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Blishøne 125 R, Skarv 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 18 R, Brushane 1 R, Rødben 5 FU, Hættemåge 120 R, Stormmåge 40 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Ravn 1 R, Sanglærke 3 SY, Gransanger 2 SY, Stær 70 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørspurv 1 M R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 25 R, Gravand 21 R, Troldand 7 R, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Klyde 42 R. Leif Sørensen
Flødstrup Sø: Gravand 15 R. Nicolai Godvin
Flægen v/Tybrind: Vandrikse 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 TH, Rørhøg 2 FU. Mads Syndergaard
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1600 YF, Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Munk 1 SY. Henrik Kalckar Hansen 
Gudbjerg: Stormmåge 5000 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Løvsanger 1 SY, Rødstjert 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 3 M R. Peter Sand
Hav ved Tryggelev Nor: Sortand 8 R. Lars Kirk
Havndrup: Rørhøg 1 OF. Per Rasmussen
Hou, agerland (Langeland): Husrødstjert 1 F FU. Henry Nielsen
Hundstrup Å (Hundstrup - Gundestrup Mølle): Rørhøg 1 OF. Lilly Sørensen
Hvidkilde Sø: Hættemåge 1430 R. Arne Bruun
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 2 R, Gravand 7 FU, Krikand 6 R, Blishøne 120 FU, Skarv 1 R, Storspove 2 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 30 R, Rørspurv 2 R. Peter Lillesø
Kerteminde Havn: Troldand 4 R. Jens Peter Pedersen
Kohave v/Skovmøllevej: Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 210 FU. Kurt Due Johansen
Letmose Skov (Sellebjerg): Fasan 2 R, Ringdue 5 R, Skovskade 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 10 R, Gransanger 7 SY, Korttået Træløber 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 3 R, Sangdrossel 3 SY, Solsort 7 R, Jernspurv 1 SY, Bogfinke 7 R, Kernebider 3 R, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 4 R. Kirsten Halkjær Lund
Lunden: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Munkebo: Grågås 2 R, Stormmåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 1 FU. Jens Gregersen 
Neverkær: Isfugl 1 R. Jens Friis-Walsted
Nørreballe Nor: Havørn 3 OF. Nis Rattenborg
Odense Kanal: Rødstrubet Lom 1 R. Jens O. Hansen
Rudkøbing: Trane 1 OF. Jane Ditzel
Skaboeshuse: Rød Glente 1 OF. Kurt Kaack Hansen
Skovparken, Nyborg: Fiskeørn 1 N. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Eske Frank Morthensen
Stige Ø: Toppet Skallesluger 4 FU Troldand 24 FU Blishøne 31 FU Fiskehejre 1 FU Svartbag 3 OF Rørhøg 1 M OF Stor Flagspætte 2 R Tårnfalk 2 OF Ravn 1 OF Sumpmejse 2 FU Gransanger 3 SY Dompap 2 FU Tornirisk 7 FU Stillits 4 FU Gulspurv 5 SY. Torben Skytte Hvass
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Knopsvane 2 FU, Grågås 58 R, Stor Skallesluger 1 F R, Troldand 28 R, Skeand 2 , Gråand 22 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 1 YF BR, Rørhøne(Grønbenet) 1 R,  Blishøne 60 R, Skarv 7 R, Hættemåge 120 OF, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 7 R, Sanglærke 1 SY, Rørspurv 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Søgård Mose (Langeland): Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gransanger 1 SY. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 AD FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 4 R, Bramgås 300 N, Grågås 28 R, Gravand 16 R, Troldand 45 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 6 R, Sanglærke 2 FU, Sanglærke 2 SY, Gransanger 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Stær 4 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørspurv 1 FU. Lars Kirk
Urehoved: Bramgås 300 R. Arne Bruun
Ørnehøj-området (Gulstav): Rørhøg 2 FU, Havørn 1 3K FU, Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 25 R. Søren Bøgelund
Åsum: Ravn 1 FU. Jens Gregersen


   

Onsdag den 3. april 2019                      Solopgang: 06:45 Solnedgang: 19:58

Vejlen, Taasinge: Rørhøg 1 F R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge
: Rørhøg 3 M R, Krikand 143 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Knopsvane 4 R, Bramgås 30 OF, Grågås 3 YF BR, Toppet Skallesluger 14 R, Gravand 6 R, Taffeland 20 R, Troldand 400 R, Bjergand 12 R, Skeand 4 FU, Pibeand 1 M R, Gråand 8 R, Krikand 6 R, Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Toppet Lappedykker 10 YF, Huldue 1 SY, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 40 R, Fiskehejre 3 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 6 R, Strandskade 1 YF BR, Vibe 1 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 8 R, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Allike 8 YF, Sortkrage 1 R, Blåmejse 4 R, Landsvale 2 FU (første meldt på lokaliteten), Gransanger 2 R, Korttået Træløber 1 R, Spætmejse 1  R, Gærdesmutte 1 R, Stær 1 R, Solsort 1 YF SY, Jernspurv 1 R, Grønirisk 1 R, Rørspurv 3 YF
Bregninge (Tåsinge): Havørn 1 R
Ringe sø
: Nilgås 1 R (rast på græsmark nord for søen). Karsten Nielsen
Lundeborg, matriklen
: Stillits 3 FU, Grønsisken 1 FU, Tornirisk 1FU, Dompap 2 FU, Grønirisk 8 FU, Allike 4 FU, Solsort 2 FU, Sølvmåge 2 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU, Gulspurv 2 FU, Gråspurv 4 FU, Ringdue 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Lille Vandsalamander 8 AD R, Stor Vandsalamander 1 AD R, Strandtudse 15 AD. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe, Erik Ehmsen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU, Krikand 350 FU. Søren G. Nielsen
Ellerup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Pibeand (SU) 1 R, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Dværgmåge 1 R,
Fiskeørn 1 OF. Kis Boel Guldmann
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Pibeand (SU) 1 R . Kirsten Halkjær Lund
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2250 R, Atlingand 2 R, Skeand 46 R, Knarand 59 R, Krikand 312 R, Sorthalset Lappedykker 8 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Skeand 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 17 R, Klyde 105 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 M AD R. Erik Damm
Hvedholm (Horne): Hættemåge 500 FU. Per Damgaard Poulsen 
Hønsehave Grusgravssø: Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 1 OF, Troldand 12 R, Gråand 8 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Ringdue 1 SY, Blishøne 38 R, Skarv 2 OF, Strandskade 2 R, Strandskade 1 YFBR, Vibe 1 OF, Vibe 4 R, Vibe 3 YF BR, Hættemåge 82 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 12 R, Havørn 1 IMM OF, Allike 4 FU, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Solsort 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kohave v/Tornbjerg:
Sorthovedet Måge 2 AD FU, Vindrossel 180 SY. Kristoffer Hansen
Middelfart: Lille Præstekrave 2 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Klyde 6 FU, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Landsvale 2 FU. Susanne Rørdam Skov 
Skånemosen (vest for Håstrup): Grågås 6 R, Gråand 2 R, Fasan 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ringdue 12 R, Tyrkerdue 2 R, Skarv 10 OF, Vibe 1 R, Sølvmåge 6 R, Rørhøg 1 M AD R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Allike 4 R, Ravn 7 R, Gråkrage 4 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 12 SY, Sanglærke 1 SY, Gransanger 11 SY, Træløber 1 YF B, Gærdesmutte 12 SY, Stær 5 R, Rødhals 4 SY, Sangdrossel 5 SY, Vindrossel 7 R, Solsort 8 R, Sjagger 7 R, Jernspurv 2 SY, Skovspurv 3 R, Bogfinke 13 SY, Grønirisk 5 SY, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Mikael Kristensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skægmejse 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Splitterne 2 FU. Susanne Rørdam Skov


   

Tirsdag den 2. april 2019                      Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:56

Lundeborg: Havørn 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Kernebider 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose: Rørdrum 2 SY, Vandrefalk 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Skeand 32 R, Knarand 48 R, Havørn 2 IMM OF. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1846 OF,
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M FU, Sorthalset Lappedykker 10 R, Klyde 52 R. Tommy Kaae
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 FU,
Amerikansk Pibeand (SU) 1 R, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Klyde 42 R. Ole Frøstrup Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M AD R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Klyde 51 R. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M AD SDR R, Sorthalset Lappedykker 15 R, Klyde 42 R. Claus Dalskov
Firtalsstrand & Mellemstykket
Amerikansk Pibeand (SU) 1 FU, Klyde 40 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Hættemåge 800 R. Martin Rheinheimer
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 , Sortspætte 1 M F, Spætmejse 10 SY. Michael Brunhøj Hansen
Hofmansgave: Havørn 2 AD OF. Kirsten Pedersen
Kattegat ved Enebærodde: Sule 1 FU. Kirsten Pedersen
Langsted Skov: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 1 M R, Krikand 100 R. Arne Bruun
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Blå Kærhøg 1 M AD OF. Susanne Rørdam Skov
Svindinge: Huldue 3 OF. Per Rasmussen
Syltemade Å: Isfugl 1 FU. Tom Giersing
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 3 S, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 S, Sort Glente 1 FU S. Gregers Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 112 FU, Krikand 122 FU. Tommy Kaae


      

Mandag den 1. april 2019                      Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:54

Vornæs, strand: Grønspætte 1 HØ, vandrefalk  2 M OF, Rørhøg 1 M R, Grandsanger 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
(09:30): Lille Gråsisken 3 FU, Hvidvipstjert 4 FU, Solsort 6 FU, Gråspurv 6 FU, Tornirisk 4 SY, Grønirisk 4 R, Skarv 7 OF, Ringdue 25 OF N. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Pibeand 1 R (Er det denne Amerikanske Pibeand som folk er så vilde med….. måske har den forbindelse med de ænder der udsættes af en Otterup borger hver år i det lille gadekær i byen…..). Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Skægmejse 1 M R. Ella Mikkelsen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 1 FU. Lars Kirk
Dovns Klint: Bramgås 2000 R. Jens O. Hansen
Fakkebjerg: Bramgås 1800 R,
Sort Glente 1 TF. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Indisk Gås 1 R,
 Amerikansk Pibeand (SU) 1 R. Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1500 R,
Amerikansk Pibeand (SU) 1 FU, Krikand 100 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Klyde 41 R. Mikael Kristensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Alk 89 V, Lomvie/Alk 80 V, Havørn 2 2K OF,
Sortspætte 2 TH (Hannen trommede, hunnen svarede gjaldende) . Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR (Så lod ungen sig se. Skønt, og måske er der mere end 1). Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 710 R. Carsten Skou
Horseskov: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Sønder Nærå: Rødstjert 1 M R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Enkeltbekkasin 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 1 R. Jens O. Hansen
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 TH. Arne Bruun


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

06 maj 2019
This page is part af: Http://www.Snatur.dk