Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 14. - 18. ( 1. april - 30. april 2020).                     Sidst opdateret 04 maj 2020 06:09:15 

 

 

  

Torsdag den 30. april 2020                Solopgang: 05:39 Solnedgang: 20:52

Bjerreby: Stenpikker 1 FU. Lars Kirk
Broholm
: Gråstrubet lappedykker 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker
:
Hvid Stork 1 FU . Leif Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 3 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 7 R, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 3 FU, Tinksmed 23 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 58 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Gransanger 30 R,
Broget Fluesnapper 15 R, Rødstjert 10 R, Bynkefugl 8 R, Gul Vipstjert 30 R. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Digesvale 500 R. Michael Mosebo Jensen
Grusgrave v/Davinde: Nattergal 1 SY. Henrik Kalckar Hansen 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Jakob Sunesen
Kongshøj Mølle: Isfugl 1 T. Jørn Knudsen 
Lindved Frugtplantage:
Munk 15 SY . Lars Andersen
Middelfart: Sangdrossel 47 T. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M AD R, Atlingand 2 R, Skeand 38 FU, Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 23 FU, Dværgmåge 6 AD SDR FU, Sortterne 1 AD SDR FU, Fjordterne 35 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Atlingand 6 R, Brushane 35 R, Dværgmåge 9 , Sortterne 1 SDR FU, Lærkefalk 1 N. Jakob Sunesen
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M AD R, Rørdrum 3 R, Sortterne 1 AD R, Fjordterne 55 R. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker:
Hvid Stork 1 FU . Søren G. Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Hvid Stork 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Nilgås 2 R, Stenvender 2 FU, Splitterne 125 YF. Jacob Sterup
Siø: Nilgås 2 R, Stenvender 2 R, Splitterne 115 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Rørdrum 1 R, Skægmejse 1 R, Bynkefugl 5 R. Ole Goldschmidt 
Sortemosen (Sydfyn): Tinksmed 45 FU. Carsten Skou
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 1 FU, Svaleklire 13 FU. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 OF, Skægmejse 1 F R. Jakob Sunesen
Universitetet - Odense: Lille Præstekrave 3 R. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 6 R. Michael Mosebo Jensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Arne Bruun 


   

Onsdag den 29. april 2020                Solopgang: 05:41 Solnedgang: 20:50

Tange å: Dompap 2 FU, Landsvale 12 FU YF, Rødstjert 1 FU, Munk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lyndelse:
Hvid stork 1 R . Via Leif Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 2 . Mogens Hansen
Bøjden Nor: Bramgås 1900 FU, Klyde 20 FU, Hjejle 270 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 5 T, Digesvale 200 R. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 40 R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Michael Mosebo Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 F FU. Erik Busk
Karlsmosen, Egeskov: Trane 4 R. Søren Bøgelund
Letmose Skov (Sellebjerg): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M AD R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M AD R. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M FU. Morten Müller
Thurø By m.m.: Grønspætte 2 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgterne 2 R, Fjordterne 6 FU, Skægmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 4 FU, Rovterne 2 FU. Pierre Bentzen
Vesteregn:
Hvid Stork 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn:
Hvid Stork 1 R. Ella Mikkelsen


   

Tirsdag den 28. april 2020                Solopgang: 05:43 Solnedgang: 20:48

Kogtved, Boligbirding: Bysvale 1 YF BR, Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 1 FU
Vejlen, Taasinge: Skægmejse 16 R, Lille præstekrave 7 R, Europæisk sumpskildpadde 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Rødme Svinehaver: Ravn 2 OF, Løvsanger 1 SY, Sangdrossel 3 R, Gulspurv 6 R
Åmosen v/Ollerup: Rød Glente 1 R, Tårnfalk 1 R, Springfrø 3 M AD R, Grøn Frø 3 R
Fredmosen: Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH,
Savisanger 1 SY , Sivsanger 3 SY, Løvsanger 3 YF SY, Sangdrossel 3 SY, Rørspurv 4 SY
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand 1 R M (Helt omme i kanalen nær pumpehuset). Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Hvinand 16 R, Gravand 30 R,
Halsbåndstroldand (SU) 1 R, Troldand 91 R, Skeand 36 R, Fjordterne 12 R, Rørhøg 1 M FU, Digesvale 400 FU
Tange å (08:00): Nilgås 2 OF (efterhånden har jeg set mage spændende fugle i området derude - dog aldrig nilgæs før). Poul Brugs Rasmussen
Lyndelse:
Hvid stork 2 R. Via Leif Kristensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 56 FU, Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Bispeenge: Skægmejse 5 R, Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 2 SY,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Bent Juhler
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH. Gunhild Brink
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Splitterne 37 T. Frank Jensen-Hammer
Dræby Fed: Sjagger 300 N. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 ,
Blåhals 1 M SY. Søren G. Nielsen 
Fjællebroen: Trane 8 S. Sune Højgaard Hansen
Fyns Hoved: Splitterne 30 R, Vendehals 1 R, Ringdrossel 2 F R. Niels Bomholt Jensen 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 87 R, Blå Kærhøg 1 N. Niels Bomholt Jensen 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Jørn Dyhrberg Larsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Alk 400 FU. Andreas Rønn Hansen
Jøvet (F.H.): Ringdrossel 1 R. Niels Bomholt Jensen
Karlsmosen, Egeskov: Trane 14 R, Fiskeørn 1 FU. Søren Bøgelund
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl:
Alk 120 . Michael Mosebo Jensen
Lindelse: Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt 
Lundegård: Ringdrossel 1 M FU
. Søren G. Nielsen 
Middelfart: Sangdrossel 211 T, Ringdrossel 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Nordskov Enge (Enghave): Musvåge 33 N. Ella Mikkelsen
Nørre Nærå By:
Hvid Stork 3 OF. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M R . Claus Dalskov
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M R. Esben Eriksen, Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 M AD R . Esben Eriksen
Odense Kanal: Isfugl 1 FU. Bent Juhler
Ravnholt (Midtfyn): Lille Præstekrave 1 OF, Havørn 2 AD R, Ravn 4 R. Per Rasmussen 
Rolsted:
Hvid Stork 1 SØ. Per Rasmussen
Sanderumgård:
Lille Flagspætte 1 FU (Set i den Romantiske have. Parken indeholder bl.a. en del birketræer, elletræer og andet, samt mange vandløb. I dag blev fuglen set og den røde top med “ skelettet” aftegningerne på ryggen). Søren Louis Rasmussen
Siø: Lille Præstekrave 2 YF, Splitterne 30 YF. Leif Sørensen
Sollerup: Duehøg 1 OF. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Tinksmed 12 R, Mosehornugle 2 R. Arne Bruun
Sybergland: Lille Præstekrave 2 YF TH, Temmincksryle 2 FU,
Mudderklire 21 FU. Niels Bomholt Jensen 
Søholm Sø:
Sort Glente 1 SØ. Erik Damm
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Jørn Dyhrberg Larsen
Universitetet - Odense: Lille Præstekrave 1 FU, Enkeltbekkasin 1 R T. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 13 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 16 R
, Europæisk Sumpskildpadde 1 R .  Poul Vestergård Rasmussen


   

Mandag den 27. april 2020                Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:46

Svendborg Golfbane: Bramgås 750 Ø, Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 6 YF, Musvåge 1 YF TH, Landsvale 6 FU, Gransanger 4 YF SY, Munk 3 YF SY, Rødstjert 2 YF SY, Sangdrossel 4 YF SY, Solsort 2 YF SY, Bogfinke 3 YF SY
Vindeby, Taasinge
: Havørn 1 FU. Morten Kristiansen
Havn v/Vejlen: Rørhøg 2 FU. Lars Kirk
Ollerup, Åmosen: Rød glente 2 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Lundeborg: Bramgås 300 NØ, Solsort 1 R (leucistisk). Poul Brugs Rasmussen
Klinte Holme:
Hvid stork 1 FU. Frederikke Damm Nielsen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Havørn 2 AD FU. Evald Mehlsen
Bispeenge: Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Bent Juhler
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Skægmejse 8 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Hjejle 500 R. Leif Kristensen
Båring Vig: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint:
Bramgås 21220 T, Fløjlsand 30 T, Rødstrubet Lom 10 T, Sortstrubet Lom 1 T, Lille Præstekrave 1 T, Dværgmåge 30 T, Fjordterne 61 T, Splitterne 43 T, Sort Glente 1 S. Frank Jensen-Hammer
Fredmosen:
Savisanger 1 SY, Sivsanger 3 SY. Esben Eriksen
Fredmosen: Skægmejse 3 M R. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 12 R, Hættemåge 3471 YF, Sorthovedet Måge 2 YF BR, Fiskeørn 1 NØ, Lærkefalk 1 FU. Per Rasmussen
Gråsten Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 YF
. Bjarne Jørgensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 59 R, Knarand 56 R, Krikand 224 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Klyde 67 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2000 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Nilgås 1 R. Jens Bækkelund  
Hagenskov Slotsmølle: Bramgås 1600 NØ. Thomas Kampmann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M FU. Peter Hvenegaard
Karlsmosen, Egeskov: Trane 3 OF. Lilly Sørensen
Middelfart: Sangdrossel 24 T. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 R, Skeand 12 R., Dværgmåge 9 AD FU T, Fjordterne 23 FU, Digesvale 200 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Skeand 31 R, Knarand 39 R, Rørdrum 3 SY, Klyde 22 R, Lille Præstekrave 4 R, Dværgmåge 3 AD R, Fjordterne 38 R, Digesvale 1050 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Bramgås 1800 T. Gregers Johannesen 
Rudkøbing: Bramgås 3600 NØ. Ole Goldschmidt
Siø: Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Lille Præstekrave 2 R, Splitterne 70 R. Ole Goldschmidt 
Sortemosen (Sydfyn): Tinksmed 14 FU. Hans Rytter
Spodsbjerg (Langeland): Bramgås 2698 SV. Else Klint
Stevneskov (Svendborg): Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Louis Rasmussen
Stevneskov (Svendborg): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Arne Bruun
Stevneskov (Svendborg): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Pierre Bentzen
Svendborg: Vendehals 1 2K+ RI
. Peter Teglhøj
Svendborg: Bramgås 3400 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Pyt: Skovhornugle 1 SY. Søren Bøgelund
Tarup Grusgrave: Lærkefalk 1 FU
. David Damgaard Dysager 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1200 R, Rørdrum 2 R, Dværgterne 1 R, Rovterne 2 R, Stenpikker 6 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 4 R. Esben Eriksen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 7 R. Michael Mosebo Jensen


   

Søndag den 26. april 2020                Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:44

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 16 R, Grågås 3 OF, Grågås 4 YF, Gravand 36 R, Troldand 16 R, Skeand 6 R, Knarand 6 R, Gråand 10 R, Gråand 1 F YF UF, Krikand 10 FU, Ringdue 2 R, Blishøne 12 FU, Fiskehejre 6 R, Strandskade 1 R, Klyde 24 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Mudderklire 1 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 19 FU, Rødben 10 FU, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Rørhøg 1 M FU, Grønspætte 1 SY, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 2 R, Sumpmejse 1 R, Skægmejse 3 R, Bysvale 4 R, Landsvale 16 FU, Digesvale 6 FU, Sangdrossel 1 SY, Skovspurv 2 R, Gul Vipstjert 8 R, Hvid Vipstjert 9 R, Stillits 2 R, Rørspurv 14 R
Vejstrup Ådal
: Sort egern 1 R (afsøgende m høje trætoppe for fuglereder, en rigtig lille "røver"). Kresten Thomsen
Tange å
: Bogfinke 1 YF, Solsort 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 FU, Fjordterne 5 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Hjejle 1000 FU. Steen Winkel
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Kristoffer Hansen
Fyns Hoved: Dværgterne 2 FU. Kirsten Halkjær Lund
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 18 YF, Hættemåge 3000 YF, Sorthovedet Måge 1 YF. Per Rasmussen
Gulstav: Bramgås 1350 NØ. Søren Bøgelund
Keldsnor:
Steppehøg 1 2K+ FU SØ. Søren Bøgelund
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 FU. Pierre Bentzen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Atlingand 2 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Fjordterne 14 FU. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Atlingand 1 M R. Arne Bruun
Siø: Lille Præstekrave 2 TH, Splitterne 60 TH. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 1 FU. Pierre Bentzen
Stevneskov (Svendborg): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 12 FU, Skægmejse 4 FU. Carsten Skou


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 26/04 - 2020:
               Gør en rig natur til en menneskeret
              
Sejr for rødben og vibe: Det bliver forbudt at pløje og sprøjte beskyttet natur
               Stort antal døde suler skyllet op på jyske strande
               Birdcast: Nørderi og røverhistorier fra Skagen Fuglestation
               Klage: Vindmøller ved Tjele Langsø kan koste truede gæs livet


  

Lørdag den 25. april 2020                 Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:42

Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Rødstrubet Lom 26 Ø, Sortstrubet Lom 1 Ø
Fakkebjerg: Havørn 3 OF, Rød Glente 2 R,
Sort Glente 1 R
Nørreballe Nor: Atlingand 3 FU, Skeand 14 R, Fjordterne 6 FU
Ravnholt
: Havørn 1 FU
. Leif Sørensen
Tange å
: Husrødstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Munkebjerg Skov (Faaborg): Snog 1 R. Leif Kristensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge
: Skægmejse 3 R. Jens Peter Bech
Bispeenge: Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 1 SY. Gunhild Brink
Bogense Havn: Bramgås 2500 NØ. Jens Zeeberg
Botofte Skovmose: Knarand 82 R, Rørdrum 1 SY. Carsten Skou
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 4 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Dræby Fed: Lille Præstekrave 1 R. Peter Lillesø
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 N, Havørn 7 TF, Rød Glente 4 TF,
Sort Glente 1 SØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Fakkebjerg: Havørn 6 OF, Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 R, Knarand 25 R, Gråstrubet Lappedykker 22 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU. Michael Nørfelt
Firtalsstrand & Mellemstykket: Trane 3 R. Jacob Ilsø Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 R, Knarand 25 R, Gråstrubet Lappedykker 22 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU. Michael Nørfelt
Fyns Hoved: Ringdrossel 4 R. Kim Møller 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 87 R. Kirsten Halkjær Lund
Føns Vang: Knarand 29 FU, Toppet Lappedykker 81 R, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Digesvale 300 FU. Ralph Qwinten
Gulstav: Havørn 4 OF, Lærkefalk 1 N, Sivsanger 4 SY. Esben Eriksen
Gulstav: Rød Glente 3 TF, Sivsanger 3 SY, Skovsanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Bramgås 2000 OF, Havørn 4 OF,
Sort Glente 2 NØ, Ravn 3 OF, Havesanger 1 SY, Gærdesanger 11 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Sivsanger 3 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 17 R, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Klyde 57 R, Sorthovedet Måge 2 OF. Jens Zeeberg
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov: Trane 8 R. Palle Bo Larsen
Keldsnor: Blå Kærhøg 1 NØ. Britta Merete Larsen
Keldsnor: Bramgås 1000 R, Splitterne 28 R. Henrik Mørup-Petersen
Klavsebølle: Bynkefugl 10 FU. Jane Ditzel
Krarup: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Magleby Nor: Havørn 2 JUV OF, Ringdrossel 2 R. Søren Bøgelund
Martofte: Havørn 2 OF. Kim Møller 
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 21 R. Lars Tom-Petersen 
Holmegård/Langelandsfortet: Havørn 10 OF, Rød Glente 2 N,
Sort Glente 1 S, Ringdrossel 1 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Atlingand 3 FU. Britta Merete Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Dværgterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Nilgås 2 R, Splitterne 52 YF P. Carsten Skou
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 14 R, Munk 10 R. Lars Tom-Petersen 
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 4 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Jens Peter Bech
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 4 FU, Tinksmed 33 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1100 R, Rovterne 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R, Rørdrum 3 SY, Rovterne 2 AD R, Fjordterne 6 R, Havørn 2 IMM NV. Ole Goldschmidt


  

Fredag den 24. april 2020                 Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:40

Humble: Hvid stork 3 OF. Torbjørn Eriksen
Påø Enge
: Lille skrigeørn 1 R, Havørn 1 OF, Rød glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm: Gråand + 9 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 4 R
. Jens O. Hansen
Botofte: Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Knarand 57 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Huldue 6 OF, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 FU, Hættemåge 600 YF. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 R. Viktor Moe
Botofte Skovmose: Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Claus Dalskov
Dovns Klint: Bramgås 10620 T, Rødstrubet Lom 12 T, Sortstrubet Lom 2 T, Lille Præstekrave 2 T, Dværgmåge 18 T, Splitterne 26 T. Frank Jensen-Hammer
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 2000 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Præstekrave 3 FU. Andreas Rønn Hansen
Gulstav: Bramgås 2500 R, Rød Glente 8 T. Frank Jensen-Hammer
Helnæs Made: Bramgås 2700 FU, Atlingand 2 FU. Leif Kristensen
Holckenhavn Gods: Svaleklire 8 T, Blå Kærhøg 1 F AD T, Hedelærke 1 T, Ringdrossel 10 T, Skovpiber 34 T. Aske Keiser-Nielsen
Holms Mose: Atlingand 5 R, Gråstrubet Lappedykker 11 YF, Huldue 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Munk 12 R, Sangdrossel 24 R,
Ringdrossel 11 FU. Niels Bomholt Jensen 
Kerteminde:
Hvid Stork 1 OF. Niels Aage Madsen
Købeshoved: Havørn 2 OF. Niels Andersen
Leby (Ærø): Ringdrossel 1 F FU. Lars Ole Gjesing
Lindkær v/Ravnholt:
Hvid Stork 2 N. Hjalte Kjærby
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R, Ringdrossel 1 M R. Mikael Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Svale sp. 1000 OF. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Atlingand 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 1 R. Gregers Johannesen
Påø Enge (våde): Fiskeørn 1 OF
, Lille Skrigeørn 1 OF , Havørn 2 OF . Poul Vestergård Rasmussen
Sanderum: Lille Præstekrave 4 FU. Ella Mikkelsen
Snaremose Sø: Havørn 2 . Niels Andersen
Stengade (by + agerland): Gøg 1 R. Claus Dalskov
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 156 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 60 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gregers Johannesen  
Vitsø: Bramgås 1500 R, Skeand 12 R, Sortkrage 3 R, Gransanger 26 SY, Munk 18 SY, Gærdesanger 15 SY, Gærdesmutte 25 SY,
Blåhals 1 SY. Lars Tom-Petersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 3000 R,
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund


   

Torsdag den 23. april 2020               Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:39

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Skægmejse 4 R, Gul vipstjert 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Klyde 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Løkkeby Enge: Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping: Gærdesmutte 2 SY R (et par). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Billesbølle: Lille Præstekrave 1 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Bispeenge: Skægmejse 5 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. David Damgaard Dysager
Brændegård Sø: Skeand 23 R, Krikand 102 R, Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Bøjden Nor: Skeand 16 R, Hjejle 500 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Fiskeørn 1 NØ
. Gunnar Jørgensen
Dalby Bugt:
Hvid Stork 1 OF. Lars Philip Nielsen
Davinde: Rød Glente 4 OF. Jørn Knudsen
Dovns Klint: Sortand 135 T, Toppet Skallesluger 77 T, Bjergand 685 T, Skeand 92 T, Rødstrubet Lom 44 Ø, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 1 AD SØ, Almindelig Kjove 2 MF T, Dværgmåge 56 T, Havterne 29 Ø, Splitterne 132 T,
Sort Glente 1 Ø, Digesvale 100 R. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Skeand 30 Ø, Sortstrubet Lom 6 T, Dværgmåge 1 AD Ø, Splitterne 26 Ø,
Gulirisk 1 TF. Tim Hesselballe Hansen
Fakkebjerg: Rød Glente 4 TF. Tim Hesselballe Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1000 R, Krikand 122 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 11 R. Carsten Søndergaard
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 R. Aage Wichmann
Føns Vang: Skeand 12 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gråsten Bugt: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 100 R. Lars Tom-Petersen
Gulstav: Rørdrum 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Atlingand 1 F R, Rørdrum 1 TH. Tim Hesselballe Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R, Munk 17 SY. Michael Brunhøj Hansen
Hjulby: Skovsanger 1 SY. Hans Rytter
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Knarand 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Keldsnor: (11:30):
Blå Glente (SU) 1 SØ (Fløj lige ind over os på P-plads ved fyret og fortsatte i lige linie ud over havet i SØ-retning). Leif Bisschop-Larsen
Klintholm: Vendehals 1 R. Aske Keiser-Nielsen
Middelfart: Sangdrossel 62 T. Michael Brunhøj Hansen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Carsten Skou
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Blå Kærhøg 1 BR OF. Per Rasmussen 
Rundeskov: Rød Glente 2 TH. Morten Kristiansen
Sanderumgård: Rød Glente 4 OF,
Blåhals 5 FU. Jørn Knudsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 6 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Lars Tom-Petersen
Skaboeshuse: Ringdrossel 1 M FU, Skovpiber 36 FU. Kurt Kaack Hansen 
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 2 FU, Sivsanger 1 SY. Hans Rytter
Svendborg: Skeand 40 Ø, Storspove 270 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Dværgmåge 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R. Peter Pelle Clausen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R
, Skægmejse 4 R . Poul Vestergård Rasmussen
Vejsnæs Nakke: Hjejle 400 R, Sortkrage 3 R, Bomlærke 13 R. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2500 R, Skeand 96 R, Spidsand 23 R, Krikand 128 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 6 R. Carsten Søndergaard


   

Onsdag den 22. april 2020               Solopgang: 05:57 Solnedgang: 20:37

Thurøbund (16:30): Rød glente 1 FU. Ole Ryge Petersen
Bregninge skov
: Trane 3 T Ø. Morten Kristiansen
Ollerup, Åmosen
: Rød glente 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]

Siø
: Sort glente 1 T Ø. Esben Eriksen
Botofte Skovmose
:
Silkehejre 1 FU. Esben Eriksen
Hesselagergård
: Grågås 8 FU R (2 AD + 6 Pull - Gæslingerne kom til verden den 20. ds). Poul Brugs Rasmussen
Lindved Frugtplantage, Boligbirding
: Knopsvane 2 OF, Grågås 2 OF, Troldand 2 R, Gråand 1 R, Krikand 12 OF, Fasan 1 R, Toppet Lappedykker 2 YF, Klippedue (tamdue) 14 OF, Ringdue 12 R, Tyrkerdue 2 R, Blishøne 1 R, Fiskehejre 1 OF, Skarv 2 OF, Strandskade 1 OF, Hættemåge 7 OF, Stormmåge 4 OF, Sølvmåge 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 T, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 YF, Tårnfalk 1 R, Skovskade 2 YF, Husskade 5 R, Allike 2 YF, Råge 50 OF, Gråkrage 2 R, Sumpmejse 3 YF, Blåmejse 7 YF, Musvit 8 YF, Sanglærke 2 YF, Løvsanger 1 R, Gransanger 8 R, Halemejse 4 R, Munk 10 R, Fuglekonge 3 YF, Korttået Træløber 1 YF, Spætmejse 2 YF, Gærdesmutte 6 YF, Stær 2 OF (B40). Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 4 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Bent Juhler
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 4 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jens Peter Bech
Botofte Skovmose: Sorthalset Lappedykker 1 R,
Silkehejre 1 R . Esben Eriksen
Botofte Skovmose:
Silkehejre 1 FU. Lars Kirk
Botofte Skovmose: Atlingand 1 M R, Skeand 38 FU, Sorthalset Lappedykker 1 R,
Silkehejre 1 FU, Hættemåge 1000 YF. Pierre Bentzen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Bregninge Skov: Trane 3 OF. Morten Kristiansen 
Brændegård Sø: Atlingand 2 R, Skeand 13 FU, Skeand 10 R, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 AD R
, Havesanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skeand 25 R, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Rovterne 1 R. Michael L.J. Glentedal
Bøjden Nor: Hjejle 900 R. Per Damgaard Poulsen
Egebjerggård Storskov: Skovsanger 1 SY
. Karin Abildgaard
Faaborg:
Gulirisk 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Gærup Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Evald Mehlsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sort Glente 1 SØ, Sortspætte 1 R. Kjeld Lund
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 3 FU. Mads Syndergaard
Leby (Ærø): Ringdrossel 1 M R. Lars Tom-Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 6 R. Leif Sørensen
Lindved Frugtplantage: Munk 10 R. Lars Andersen
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Middelfart: Ringdrossel 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Sanderumgård:
Lille Flagspætte 1 TH. Søren Louis Rasmussen
Siø:
Sort Glente 1 NØ. Esben Eriksen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 16 R. Lars Tom-Petersen
Stubbedam: Ravn 3 YF UR. Niels Bomholt Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Thurø Rev: Rørdrum 0 SY (kunne høres fra Langeland). Arne Bruun
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 YF P. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Klyde 21 FU, Lille Præstekrave 3 R
, Skægmejse 4 OF. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 R. Kasper Falck-Rasmussen
Vitsø: Bramgås 1500 R, Sorthalset Lappedykker 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vågebakken (F.H.): Rørhøg 12 NØ, Blå Kærhøg 1 2K R, Dværgfalk 2 M NØ. Jakob Sunesen


        
                                               Sovepladsen d. 20/4 NØ for Ribe


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 20/04 - 2020:
               Sjælden høgeørn fra Sydeuropa sender GPS-signaler fra Nordjylland
               Kassesucces i kystnære skove: Sjælden andefugl har tidoblet sin bestand


 

Tirsdag den 21. april 2020               Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:35

Vornæs Skov, skolekrogen (17:22): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Broholm
: Mudderklire 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Åmosen: Rød glente 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Espe, matriklen: Ringdrossel 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Bent Juhler
Blandskov (Ravnholt): Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Bleget: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 OF, Rovterne 1 R
, Havørn 3 R. Gunnar Knudsen
Båring Vig: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Ferritslev: Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1200 FU, Krikand 118 FU, Sorthalset Lappedykker 13 FU, Klyde 52 FU. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 12 R, Klyde 54 FU. Birthe Karpfen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 30 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Middelfart: Ringdrossel 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Skeand 18 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M FU. Søren G. Nielsen
Siø: Nilgås 2 FU, Skeand 25 FU. Søren G. Nielsen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 AD SDR R. Lars Tom-Petersen
Vestermose m.m. v/Ejby: Brudeand 1 F FU. Jørgen Lund Bjerregaard


  

Mandag den 20. april 2020               Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:33

Svendborgsund (Lehnskov-Bro), Boligbirding: Ederfugl 20 R, Havterne 2 FU, Splitterne 2 FU, Øresvin 1 R
Kogtved, Boligbirding: Gransanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Gråspurv 2 YF SY,
Strandenge SV f/Skovhuse, Boligbirding: Fiskehejre 1 R, Strandskade 18 R, Vibe 12 R, Vibe 4 YF TH, Storspove 16 R, Dobbeltbekkasin 1 YF TH, Svaleklire 2 R, Rødben 2 R, Rørhøg 2 M FU, Landsvale 6 FU, Rørspurv 1 R,
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 64 R, Grågås 56 R, Grågås 3 YF, Gravand 16 R, Troldand 649 R, Skeand 1 R, Skeand 3 YF, Knarand 2 R, Gråand 12 R, Gråand 3 YF, Krikand 45 R, Ringdue 11 OF, Vandrikse 1 R, Blishøne 32 R, Fiskehejre 28 R, Strandskade 1 YF, Klyde 58 R, Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 1 YF, Vibe 4 YF, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 2 R, Svaleklire 14 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 19 R, Rødben 9 R, Rødben 2 YF, Tinksmed 9 R, Hættemåge 388 R, Stormmåge 192 R, Sølvmåge 397 R, Svartbag 2 R, Rørhøg 2 YF, Havørn 1 3K OF, Musvåge 1 OF, Grønspætte 1 OF, Grønspætte 1 TH, Tårnfalk 1 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 21 R, Blåmejse 5 R, Skægmejse 8 R, Landsvale 6 FU, Løvsanger 1 R, Gransanger 4 SY, Munk 2 SY, Spætmejse 1 TH, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 3 R, Hvid Vipstjert 16 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 23 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å
: Sangdrossel 2 FU, Ringdrossel 2 FU, Solsort 6 FU, Rødhals 1 FU, Stær 8 FU R, Hvid vipstjert 2 FU, Ringdue 8 FU, Bogfinke 4 FU, Tornirisk 4 FU, Grønirisk
2 SY, Halemejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Rød Glente 1, Havørn 1, Ravn 2, Tårnfalk 3 YF, (to kasser med 1 hun i hver + 1 han til at varte dem op), Grønspætte 1 R, Rødstjert 1 R, Munk 1 R, Landsvale 2 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 YF TH. Leif Kristensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 11 Ø, Sortstrubet Lom 2 T, Dværgmåge 15 T, Splitterne 52 Ø, Sortkrage 5 T. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Storskov: Huldue 6 SY, Skovsneppe 1 R, Duehøg 1 OF, Vendehals 2 R. Aksel Christensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 FU, Lille Præstekrave 5 FU, Svaleklire 6 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 15 FU, Gråstrubet Lappedykker 14 FU, Sorthalset Lappedykker 19 FU, Klyde 33 FU, Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen
Fredmosen: Lærkefalk 1 R, Pungmejse 1 M R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 FU, Klyde 44 TH. Merry Sunke Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 6 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 104 FU,  Knarand 54 FU, Krikand 250 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Klyde 28 YF BR, Hættemåge 544 YF TH. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 54 FU. Kurt Due Johansen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskeørn 1 N. Thomas Kampmann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 OF. Peter Hvenegaard
Håre Bjerge:
Sortspætte 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Kildemose v/Ryslinge: Lille Præstekrave 2 FU. Karl Top
Klakkebjerg: Ravn 5 OF, Hedelærke 2 SY. Gregers Johannesen
Leby (Ærø):
Gulirisk 1 SY. Lars Ole Gjesing
Lunden (Sydlangeland): Skovsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Nyborg Slot: Fiskeørn 1 N, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sølvhejre 1 R. Aksel Christensen
Nørre Aaby: Lærkefalk 1 N. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Skestork 1 AD SDR R, Digesvale 300 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 SY, Rørdrum 1 T, Skestork 1 AD R, Digesvale 850 R. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 2 YF P. Peder Rasmussen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Vendehals 1 R. Evald Mehlsen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 3 FU. John Jensen
Søgård Mose (Langeland): Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 R, Bramgås 3000 R,
Rødhalset Gås 1 R, Trane 2 SY. Søren Bøgelund
Tarup Grusgrave: Sorthalset Lappedykker 2 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU, Strandtudse 1 SY. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 4 R, Skeand 42 R, Knarand 136 R, Krikand 165 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R,
Rørdrum 7 SY, Savisanger 2 SY, Digesvale 450 R NAT, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Ole Goldschmidt
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 28 R, Klyde 58 R, Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 1 YF, Svaleklire 14 R, Skægmejse 8 R, Rørspurv 23 R. Poul Vestergård Rasmussen
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 TH. Arne Bruun  
Østerø Sø (Knudshoved): Huldue 3 FU, Lærkefalk 1 FU, Gransanger 25 FU, Ringdrossel 1 M FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved):  Ringdrossel 1 M R. Peter Pelle Clausen


  

Søndag den 19. april 2020               Solopgang: 06:04 Solnedgang: 20:31

Svendborgsund ved broen, Boligbirding: Landsvale 2 FU, Digesvale 1 FU Øresvin 1 R
Strandeng v/Horseskov, Boligbirding
: Gravand 4 R, Vibe 2 YF TH, Storspove 16 FU, Svaleklire 1 R T, Hvidklire 3 FU, Rødben 3 FU, Landsvale 4 FU, Stær 2 FU
Strandenge SV f/Skovhuse, Boligbirding
: Gravand 6 R, Fiskehejre 2 FU, Vibe 14 R, Rørhøg 1 FU, Landsvale 6 FU
Vornæs Skov, Bøgebjerghusene
(16:12): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Vejlen, Tåsinge
: Rørhøg 1 FU, Lækat 1 DØD (på stien til fugletårn). Morten Kristiansen
Broholm: Stær 6 FU, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 FU. Gråstrubet lappedykker 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Karlsmosen (11:00): Rød glente 1 OF, Trane 4 R. Karla og Niels Tamborg
Bøjden Nor: Klyde 2  R (et par). Erik Thomsen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 56 FU. Leif Kristensen
Bjørnemose (Ravnholt): Havørn 2, Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Hjejle 800 R. Søren G. Nielsen 
Eget Mose: Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 M FU, Krikand 138 FU, Blåhals 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 FU, Sjagger 500 N. Ella Mikkelsen
Favrskov Bjerge: Havørn 2 OF. Evald Mehlsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Sorthovedet Måge 2 R. Kell Grønborg 
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 17 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Klyde 29 R. Niels Peter Møller Jensen
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY. Kurt Due Johansen 
Lindkær v/Ravnholt:
Havørn 5 OF. Leif Sørensen
Middelfart: Sangdrossel 25 T. Michael Brunhøj Hansen
Paradishuse v/Nyborg: Ringdrossel 2 FU. Martin Rytter
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 R. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Lille Præstekrave 2 R, Ringdrossel 1 M R. Søren G. Nielsen
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Carsten Skou
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3000 FU. Henrik Mørup-Petersen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Sjagger 250 R. Michael Mosebo Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Ringdrossel 2 FU. Hans Rytter

Østerø Sø (Knudshoved): Lille Præstekrave 1 FU, Ringdrossel 2 FU. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Ringdrossel 2 R. Peter Pelle Clausen


  

Lørdag den 18. april 2020                Solopgang: 06:06 Solnedgang: 20:29

Svendborg, Bjørnemosen: Rørhøg 2 YF (2 par). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Taasinge
(12:00-13:45): Havørn 1 R, Rørhøg 2 (han og hun udvekslede redemateriale i luften),  Stor præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Gul vipstjert 4 FU, Hvid vipstjert 6 FU. Steen Winkel
Horseskov
: Ravn 2 YF (2 par). Morten Kristiansen
Horseskov
: Havørn 1 FU
Nørreballe Nor: Mudderklire 2 FU. Børge L. Rasmussen
Broholm (11:00): Gravand 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Vendehals 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Sønder Højrup (12:45 - ): Sildemåge 2 FU (I gadekæret begge har ring. En gul V2UH og en med gul ring V1UU) (Begge er mærket på Sprogø. V2UH som voksen hun 28/5-12. V1UU som unge 2/7-2008 og genfanget som voksen han 28/5-12 Kilde Jacob Sterup). Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 5 FU, Blåhals 1 FU
. Vibeke Hansen
Bøjden Nor: Bramgås 2500 FU, Hjejle 301 R, Splitterne 25 R, Ringdrossel 2 FU
. Leif Kristensen
Bøjden Nor:  Bramgås 3000 FU, Hjejle 300 R, Splitterne 25 AD R, Ringdrossel 2 M FU
. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Hjejle 325 R, Splitterne 30 R. Ralph Qwinten
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 10 T, Sule 1 AD SV, Blå Kærhøg 1 T, Engpiber 700 T. Frank Jensen-Hammer
Espe: Rød Glente 3 FU. Gunnar Jørgensen
Favrskov Bjerge: Vendehals 1 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 9 R, Klyde 77 R. Annette Friis
Fyns Hoved: Duehøg 1 FU T, Mosehornugle 1 R, Ringdrossel 3 FU. Sten Pedersen
Gråsten Nor: Havørn 2 V
. Bjarne Jørgensen
Gulstav Mose: Atlingand 1 M R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 18 R, Krikand 280 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Klyde 74 R. Annette Friis 
Gyldensteen: Kystlagunen:Bramgås 1290 R. Annette Friis
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 M AD T. Bo Levesen
Jøvet (F.H.): Ringdrossel 2 FU. Kirsten Halkjær Lund
Jøvet (F.H.): Ringdrossel 1 M R. Jakob Sunesen
Keldsnor: Hvinand 10 FU, Klyde 6 R, Digesvale 8 OF. Jan Sørensen
Kildemose v/Ryslinge: Lille Præstekrave 2 FU. Karl Top
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY. Evald Mehlsen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Havørn 2 R, Rød Glente 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Middelfart: Ringdrossel 3 . Michael Brunhøj Hansen 
Nørreballe Nor: Gærdesanger 4 SY, Korttået Træløber 2 SY. Ole Goldschmidt
Rosengårdcentret: Ringdrossel 1 M R. Kristoffer Hansen
Siø: Skeand 36 FU. Søren G. Nielsen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 1 R. Lars Ole Gjesing
Sofielund: Ringdrossel 1 R. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Krikand 14 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Mudderklire 1 FU, Løvsanger 6 SY, Gransanger 12 SY, Rørspurv 6 SY. Hans Rytter
Sybergland: Blåmejse 2 FU, Løvsanger 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Stillits 3 FU. Jens Peter Bech
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Vandrefalk 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rørdrum 1 SY, Havesanger 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Søren G. Nielsen
Vågebakken (F.H.): Fiskeørn 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Tårnfalk 5 T, Vandrefalk 1 T. Jakob Sunesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2230 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Annette Friis


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 2/04 - 2020:
               Danmarks største and går tilbage som ynglefugl
              
Grågåsen sætter danmarksrekord i tidlige gæslinger
               Flere stationer og afgange på den store tranerejse
               Regeringen beskytter vandfugle med nej til muslingefiskeri i Vadehavet
               Østenvind og lavvande baner vejen for sjældne engfugle


  

Fredag den 17. april 2020                Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:27

Iholm: Toppet Skallesluger 2 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 16 R, Strandskade 6 R, Sølvmåge 20 YF B,
Svendborgsund ved Iholm: Havørn 1 AD R
Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Blishøne 8 YF (4 par), Gransanger 4 YF SY, Munk 1 YF SY, Spætmejse 2 YF SY, Sangdrossel 1 FU, Sangdrossel 6 YF SY,
Vejlen, Tåsinge
: Isfugl 1 R. Anne Dorte Rasmussen

Broholm
: Gråstrubet lappedykker 0 YF ( Læs mere...     ). Poul Brugs Rasmussen
Hverringe Skove: Sildemåge 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Øksnehave: Grønspætte 1 TH
, Stor Flagspætte 1 R, Råge 25 YF, Sumpmejse 1 R, Gransanger 12 SY, Gærdesmutte 4 SY, Rødhals 4 SY, Skovpiber 1 R, Dompap 1 YF, Stillits 1 R . Poul Vestergård Rasmussen
Fyns Hoved: Stenpikker 1 R, Ringdrossel 5 R. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen: Blåhals 1 SY. Carsten Skou
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sort Glente 1 FU. Søren Bøgelund
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R, Hjejle 800 R, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 16 R. Kristian Torben Rasmussen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Splitterne 33 T, Sortkrage 3 T. Frank Jensen-Hammer
Enge v/Boltinggård: Ringdrossel 2 M FU. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Isfugl 1 FU. Stoffer Jaeger
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 5 FU. Palle Bo Larsen
Espe: Ringdrossel 2 FU. Gunnar Jørgensen
Fredmosen: Skægmejse 2 FU. Lars Kirk
Frellesvig: Ringdrossel 5 FU. Jane Ditzel  
Fyns Hoved: Ringdrossel 5 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Fyns Hoved: Ringdrossel 4 FU. Ella Mikkelsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 34 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Trane 3 SV, Rørdrum 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Lars Kirk
Gulstav Mose: Bramgås 3500 R, Rørdrum 1 R. Frank Jensen-Hammer
Hattebækken: Ringdrossel 1 OF. Mikael Kristensen
Henninge Nor:
Rødhovedet And 1 F R, Rørdrum 1 R, Skægmejse 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gransanger 31 SY. Michael Brunhøj Hansen 
Hou Nordstrand (Langeland): Fiskeørn 1 NV. Helle Regitze Boesen
Kædeby: Trane 4 S. Ole Goldschmidt
Møllemade/Ellemose: Svaleklire 5 R. Erik Busk 
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Ny Stenderup: Havesanger 1 SY. Søren Bøgelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 72 R. Aksel Christensen
Påø Enge (tørre): Ringdrossel 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Svaleklire 6 R. Michael L.J. Glentedal
Sortemosen (Sydfyn): Vandrikse 5 SY, Svaleklire 24 FU. Hans Rytter
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Aske Keiser-Nielsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Bjergvipstjert 1 R. Gunnar Knudsen
Sybergland: Blå Kærhøg 1 F OF. Jens Peter Bech
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Fiskeørn 2 N. Kirsten Halkjær Lund
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 220 FU,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU, Fiskeørn 1 N. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 19 FU, Knarand 79 FU, Krikand 131 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Anne Dorte Rasmussen
Vågebakken (F.H.): Spurvehøg 11 NØ, Musvåge 44 NØ. Ella Mikkelsen
Æbelø: Huldue 3 SY. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand x Pibeand (hybrid) 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Ringdrossel 3 R. Søren Bøgelund


  

Torsdag den 16. april 2020           Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:25

Ny Gesinge: Løvsanger 1 R, Landsvale 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 15 R, Knopsvane 1 YF, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 133 R, Bramgås 1892 OF, Grågås 52 R, Toppet Skallesluger 3 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 14 R, Gravand 3 YF, Knarand 2 R, Pibeand 2 R, Gråand 30 R, Gråand 3 YF, Spidsand 18 R, Fiskehejre 6 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 10 OF, Strandskade 7 YF, Hjejle 32 OF, Vibe 1 YF, Storspove 54 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R, Rødben 6 YF, Hættemåge 69 R, Stormmåge 11 OF, Sølvmåge 112 R, Svartbag 9 OF, Splitterne 2 OF, Havørn 1 AD OF, Dværgfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Gråkrage 19 R, Musvit 1 SY, Sanglærke 96 SY, Digesvale 1 R, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Stær 7 FU, Sangdrossel 1 SY, Engpiber 36 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen
Lundeborg Ny Camping: Splitterne 2 R (Så kom de endelig tilbage på deres vante sten i havet ud for campingpladsen, hvordan fuglene navigerer så præcist er vel stadig en gåde? De to Splitterner er meget præcise og ankommer hvert år omkring 10.- 20. april. Jeg kan ikke vide om det er de samme, som var her sidste sommer, men den ene af dem er dog stadig ringmærket). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bogensø Enge: Duehøg 1 OF. Søren Louis Rasmussen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Grønspætte 2 SY. Søren G. Nielsen
Brændegård Sø: Skeand 24 R, Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Båring Vig: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Bramgås 1090 T, Sortand 170 T, Rødstrubet Lom 6 T, Sortstrubet Lom 2 T, Lille Præstekrave 1 OF, Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Svaleklire 8 , Vandrefalk 1 FU,
Bjergpiber 1 FU . Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Isfugl 1 R, Blåhals 1 R. Stoffer Jaeger
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 16 R, Sorthovedet Måge 3 R. Henrik Kingo Andersen
Frellesvig: Ringdrossel 5 M FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Ringdrossel 1 FU. Søren Louis Rasmussen
Gulstav: Bramgås 2500 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Ringdrossel 1 M R. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Langø Plantage: Bramgås 1625 OF. Karin Abildgaard
Hestehave v/Fårevejle: Duehøg 1 M 2K OF. Ole Goldschmidt
Klakkebjerg: Vendehals 2 FU, Hedelærke 4 SY. Evald Mehlsen
Klakkebjerg: Vendehals 1 R, Hedelærke 3 M SY. Jan Svejgaard Jensen
Lunden (Sydlangeland):
Sort Stork 1 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund
Løkkeby Sommerhusområde: Ringdrossel 1 R. Poul Erik Østergaard 
Middelfart: Sangdrossel 30 T. Michael Brunhøj Hansen
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 133 R, Bramgås 1892 OF, Spidsand 18 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 54 R, Dværgfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Sanglærke 96 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Paradishuse v/Nyborg: Ringdrossel 2 FU. Hans Rytter
Rudkøbing Vejle: Atlingand 4 R, Krikand 135 R, Rørhøne (Grønbenet) 12 R. Ole Goldschmidt  
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 FU. Leif Kristensen
Siø: Lille Præstekrave 2 R, Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 FU. John Jensen
Sylten, Hjortholm: Rørsanger 1 SY,
Blåhals 1 SY. Søren Bøgelund 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Urup Dam: Lille Præstekrave 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Vesteregn: Hjejle 340 NØ. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 3000 R,
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund


  

Onsdag den 15. april 2020                Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:23

Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 0 R, Bysvale 8 FU, Landsvale 15 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Storspove 12 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, havnen: Landsvale 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Siø
: Bramgås 104 R, Grågås 57 R, Grågås 12 YF, Ederfugl 17 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 27 R,
Skeand 164 R, Knarand 9 R, Gråand 36 R, Gråand 8 YF, Krikand 53 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 YF, Blishøne 6 YF, Skarv 8 R, Strandskade 4 YF, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 10 YF, Rødben 2 YF, Hættemåge 32 R, Stormmåge 93 R, Sildemåge 6 YF, Sølvmåge 118 R, Splitterne 29 R, Gråkrage 11 R, Hvid Vipstjert 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård
: Tårnfalk 2 YF, Tårnfalk 2 R, Allike 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen
: Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 FU, Fasankok 1 DØD (bytte).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Favrskov Bjerge: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 14 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Klyde 70, Sorthovedet Måge 1 R. Leif Kristensen
Fjordmarken: Fiskeørn 1 T, Isfugl 1 R. Gregers Johannesen 
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 R. Leif Kristensen
Gudbjerg: Rød Glente 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 FU. Flemming G. Andersen
Hou, agerland (Langeland): Trane 5 OF. Henry Nielsen
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY, Hedelærke 1 T. Evald Mehlsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 3 R, Isfugl 2 R, Rørsanger 1 SY. Carsten Skou
Næsby v/Odense: Sorthovedet Måge 1 OF. Esben Eriksen
Ringe Sø: Kaspisk Måge 2 R. Gunnar Jørgensen
Siø:
Skeand 164 R, Splitterne 29 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vigelsø: Bramgås 1500 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 123 FU, Knarand 28 FU, Spidsand 35 R, Krikand 110 R, Krikand 115 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU. Leif Kristensen


  

Tirsdag den 14. april 2020                Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:21

Ny Gesinge, matriklen: Munk 1 SY. Poul Vestrgaard Rasmussen
Skovballe
: Havørn 1 OF. Poul Vestrgaard Rasmussen
Brændegård Sø
: Havørn 1 R M. Erik Thomsen
Keldsnor, havet
: Tejst 3 R, Havlit 1 R M. Erik Thomsen
Lundeborg, Ny Camping
: Tornirisk 6 R SY FU (3 par). Grønirisk 6 R, Jernspurv 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Bjergpiber 1 R. Niels Bomholt

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 TH. Carsten Skou
Brændegård Sø: Havørn 6 R. Niels Bomholt Jensen
Båring Vig: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 R, Lille Præstekrave 5 FU, Svaleklire 6 FU, Vandrefalk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 R, Lille Præstekrave 7 FU, Svaleklire 11 FU, Vandrefalk 1 FU,
Bjergpiber 1 SDR FU . Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 19 FU, Sorthovedet Måge 3 R. Henrik Kingo Andersen
Gulstav:
Sort Glente 1 NØ. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 114 R, Knarand 44 R, Krikand 495 R, Sorthalset Lappedykker 1 R,
Klyde 52 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 55 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 2450 R. Jens Bækkelund
Hou Nordstrand (Langeland): Vendehals 1 R. Claus Dalskov
Kohave v/Skovmøllevej: Fiskeørn 1 N. Kurt Due Johansen 
Middelfart: Fiskeørn 3 Ø. Peter Hvenegaard 
Nordskov (Hindsholm): Sortsvane 1 FU. Peter Lillesø
Påø Enge (tørre): Sølvhejre 1 R. Jan Sørensen
Rundeskov: Blå Kærhøg 1 F OF. Lilly Sørensen
Snapind Skov: Isfugl 1 R. Esben Eriksen
Sundet, Faaborg: Skeand 30 R. Gunnar Knudsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Fiskeørn 1 FU T. Evald Mehlsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 2000 R. Søren Bøgelund 


   

2. Påskedag mandag den 13. april 2020                Solopgang: 06:19 Solnedgang: 20:19

Svendborg Golfbane: Blishøne 6 YF (3 par i tre huller), Gråkrage 8 YF (4 reder), Springfrø 89 ægklumpe (80/8/1 ægklumper) , Hugorm 1 R (sort!)
Ny Gesinge, matriklen
: Munk 1 R, Fiskeørn 1 OF. Thomas Gulmark
Vejlen, Taasinge
: Rørhøg 1 YF, Grågås 2 YV ungeførende, Gul vipstjert 1 R, Hvidklire 1 R, Lille præstekrave 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø: Havørn 1 R, Grågås 3 R, Splitterne 22 R, Skeand 1 FU, Krikand 1 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 R, Klyde 1 FU, Vibe 1 R, Stormmåge 19 R, Hættemåge 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 16 YF (8 par), Almindelig ryle 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 1 OF. Bent Juhler
Bispeenge: Skægmejse 1 OF. Jens O. Hansen
Egensedybet: Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Atlingand 3 . Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 M FU, Krikand 140 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Fiskeørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 10 FU, Sorthovedet Måge 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 FU. Merry Sunke Larsen
Fjordmarken:
Skestork 2 FU, Isfugl 1 FU. Vibeke Hansen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 R. Marianne Bjerre
Helsned v/Humble: Atlingand 4 R. Esben Eriksen
Henninge: Vandrefalk 1 FU. Søren Bøgelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Leif Sørensen
Kongebroskoven:
Hvid Stork 1 V. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R. Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 2 R. Carsten Skou
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 129 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 4 FU. Carsten Skou
Vognsbjerg: Dværgfalk 2 NØ. Esben Eriksen


 

1. Påskedag søndag den 12. april 2020                  Solopgang: 06:21 Solnedgang: 20:17

Kogtved, matriklen: Hvid Vipstjert 4 R, Forårsvægbi 5 R
Vindebyøre Camping
(12:30):
Hvid stork 2 OF. Steen Winkel
Svendborgsundbroen (13:30):
Hvid stork 1. Steen Winkel
Ny Gesinge, matriklen
: Landsvale 2 R. Thomas Gulmark
Syltemade å
: Fugle 2 R  (farvestrålende De var røde, gule og grønne). Henrik Nørregaard
Skov ved Broholm
: Rød glente 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
: Ravn 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 AD YF. Erik Ehmsen
Billesbølle: Rustand 2 R. Michael L.J. Glentedal
Billesbølle: Rustand 2 FU. Thyge Enevoldsen
Bispeenge: Skægmejse 9 R. Henrik Kingo Andersen
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Blå Kærhøg 1 T, Havørn 3 OF, Musvåge 162 T. Gregers Johannesen 
Duered: Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Egsmade: Lille Præstekrave 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 10 R, Sorthovedet Måge 1 R. Pierre Bentzen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrefalk 1 R. Anders Vedel 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 16 R, Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Kingo Andersen
Fyns Hoved: Mosehornugle 1 T R. Kristoffer Hansen
Fyns Hoved: Rød Glente 3 T, Musvåge 29 T, Ringdrossel 3 R. Gregers Johannesen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Mosehornugle 1 T R. Kristoffer Hansen
Gulstav: Bramgås 2000 OF, Dværgfalk 1 NØ. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Atlingand 2 R, Rørdrum 1 TH. Søren Bøgelund 
Halsmose v/Faldsled: Ravn 20 R. Per Rasmussen
Horseklint: Trane 8 T, Sorthovedet Måge 2 SØ, Spurvehøg 34 T, Musvåge 76 T, Mosehornugle 1 R, Mosehornugle 1 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 2 T, Misteldrossel 35 T, Sjagger 1600 T, Ringdrossel 10 TF, Engpiber 123 T, Tornirisk 125 T, Rørspurv 24 T. Aske Keiser-Nielsen
Horseklint:  Trane 10 N, Sorthovedet Måge 2 AD SDR SØ, Spurvehøg 34 N, Tårnfalk 5 N, Dværgfalk 2 NØ, Ringdrossel 11 T, Rørspurv 29 N. Kristoffer Hansen 
Kalovnshuse: Ravn 5 OF. Per Rasmussen
Kohave (øst) v/Stågerup: Havørn 2 OF. Tom Giersing
Kærby Fed: Atlingand 2 FU. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Lungehave: Blå Kærhøg 2 BR FU. Hans Rytter
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T, Slørugle 1 T, Sangdrossel 256 T, Ringdrossel 4 . Michael Brunhøj Hansen
Møsteskov/Hanneslund: Duehøg 1 M OF, Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 14 R, Storspove 75 FU, Sølvmåge 1500 YF, Splitterne 42 R. Jacob Sterup
Noret, Tåsinge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jens-Gert Hansen
Røjle By: Ringdrossel 2 R. Michael Mosebo Jensen
Sanderum: Lille Præstekrave 2 FU. Ella Mikkelsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 R. Leif Kristensen
Svendborgsund (Bro-Mårodde):
Hvid Stork 2 OF. Steen Winkel
Sybergland: Sangdrossel 200 OF. Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jens-Gert Hansen
Vindeby (Tåsinge):
Hvid Stork 1 OF. Steen Winkel
Vognsbjerg:
Sort Glente 1 NØ. Søren Bøgelund
Vågebakken (F.H.): Musvåge 60 T. Gregers Johannesen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 75 R, Knarand 50 R, Krikand 200 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Klyde 59 R. Henrik Kingo Andersen
Østereng, Bogense: Bramgås 3300 FU. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 24 FU. Kurt Kaack Hansen


   

Lørdag den 11. april 2020                  Solopgang: 06:23 Solnedgang: 20:15

Ny Gesinge: Huldue 2 FU, Storspove 12 FU. Lars Kirk
Skovballe: Havørn 1 FU. Lars Kirk
Broholm
: Knopsvane 2 (der samles stadig til rede), Husmår 1 Trafikdræbt. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 3 . Erik Ehmsen
Bagerste Slottehave: Trane 3 N. Jan Sørensen
Billesbølle: Rustand 2 R. Jan Svejgaard Jensen
Bøjden Nor: Bramgås 3000 FU, Trane 8 OF, Hjejle 520 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Sortand 370 T, Sortstrubet Lom 2 Ø, Sule 1 AD Ø, Dværgmåge 6 T, Splitterne 25 T. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg: Ringdrossel 1 M FU. Niels Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1200 FU, Skeand 12 R, Knarand 27 R., Krikand 159 R, Sorthalset Lappedykker 25 R, Klyde 23 YF. Jacob Sterup
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 2300 FU. Jens Bækkelund
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Trane 8 N. Peter Lillesø
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 4000 YF, Fiskeørn 1 NØ. Per Rasmussen
Gulstav: Gransanger 35 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Atlingand 2 R, Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Skeand 121 R, Knarand 66 R, Krikand 511 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Michael Mosebo jensen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 35 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 F FU . Kjeld Lund 
Hou Nordstrand (Langeland): Blå Kærhøg 1 M FU. Carsten Skou
Keldsnor: Bramgås 2500 R. Henrik Kingo Andersen
Kildemose v/Ryslinge: Lille Præstekrave 2 FU. Karl Top
Måle Strand / Romsø Sund syd: Ringdrossel 1 M AD FU. Jens O. Hansen
Nyhave v/Hesselager: Blå Kærhøg 1 F OF, Rød Glente 2 OF. Palle Bo Larsen
Nørreballe Nor: Bramgås 1500 R, Skeand 75 R, Klyde 21 R. Henrik Kingo Andersen 
Nørresø v/Brahetrolleborg: Rødhøne1 R. Lilly Sørensen
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 110 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Splitterne 60 R. Henrik Kingo Andersen
Siø:  Skeand 115 FU, Splitterne 130 YF K. Carsten Skou
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 NØ. Kurt Kaack Hansen 
Sybergland: Krikand 100 FU. Jens Peter Bech
Søgård (Langeland): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund
Tarup Grusgrave: Isfugl 2 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Blå Kærhøg 1 M AD NØ, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 R, Rørdrum 2 R, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Henrik Kingo Andersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 FU. Henrik Kingo Andersen
Vornæs Skov: Trane 3 Ø. Lars Kirk
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 196 R, Knarand 76 R, Spidsand 15 R, Krikand 423 R, Gråstrubet Lappedykker 21 YF, Sorthalset Lappedykker 2 R, Klyde 47 R. Jacob Sterup
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 2000 R, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund


     

Langfredag den 10. april 2020           Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:13

Broholm slot: Råge 75 reder S + 25 reder NV + 25 reder N, 6 reder V. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 , Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R. Jacob Sterup
Bispeenge: Skægmejse 5 R. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Gunhild Brink
Bispeenge: Havørn 2 FU. Bent Juhler
Bogø (Lillestrand): Sortsvane 1 R, Havørn 2 AD R. Ole Kjuel Nielsen
Botofte Skovmose: Skeand 120 R, Rørdrum 1 SY, Sorthovedet Måge 2 YF. Esben Eriksen
Brændegård Sø: Skeand 44 FU, Trane 3 OF. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 ,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 2 FU,
Blåhals 1 SY. Per Rasmussen
Frellesvig: Trane 3 . Jane Ditzel 
Fyns Hoved: Ringdrossel 1 M FU. Henrik Kingo Andersen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF SY, Sølvhejre 1 R N. Jacob Sterup
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R, Skægmejse 2 R. Esben Eriksen
Hou Nordstrand (Langeland):
Ringdrossel 5 TF. Claus Dalskov
Håre Bjerge: Duehøg 1 R. Evald Mehlsen
Kasmose Skov: Sortstrubet Lom 1 OF. Andreas Rønn Hansen
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 3 R, Ravn 4 R. Gregers Johannesen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 R. Leif Sørensen
Nordskov (Hindsholm): Storspove 70 OF. Kirsten Halkjær Lund
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 85 R. Niels Bomholt Jensen
Nordskov (Hindsholm): Storspove 70 OF. Kirsten Halkjær Lund
Nørreballe Nor: Skeand 56 FU. Britta Merete Larsen
Nørreballe Nor: Atlingand 2 FU, Lille Præstekrave 2 TH. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Atlingand 4 R, Skeand 52 R, Knarand 33 R, Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 4 R. Ole Goldschmidt
Påø: Havørn 7 S, Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 350 R, Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 2 R. Esben Eriksen
Storelung: Enkeltbekkasin 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Sundet, Faaborg: Skeand 68 FU. Steen Winkel
Sundet, Faaborg: Skeand 70 FU. Per Damgaard Poulsen
Sylten syd for Næbbeskov:
Svaleklire 12 OF. Jan Sørensen
Søgård Mose (Langeland): Vandrefalk 1 AD OF. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 4400 R, Atlingand 2 R, Skeand 52 R, Knarand 152 R, Krikand 145 R, Rørdrum 5 SY, Rovterne 1 AD FU, Vandrefalk 1 AD FU, Skægmejse 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU. Pierre Bentzen 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen


  

Skærtorsdag den 9. april 2020           Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:11

Svendborgsund, flydedokken: Øresvin 1 R. Steen Winkel
Vornæs Skov
(19:30): Havørn 2 OF. Bettina Gerti Groß
Strandeng v/Horseskov
: Blå Kærhøg 1 T
Vornæs Skov, Bøgebjerghusene
(11:15): Havørn 1 OF. Bettina Gerti Groß
Keldsnor Fyr
: Tejst 6 R
Brændeskov: Svaleklire 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændeskov:Ravn 1 R. Lars Kirk
Brændegård Sø: Allike 6 R (3 par). Erik Thomsen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Knopsvane 2 R, Grågås 43 R, Gravand 4 R, Troldand 12 R, Gråand 6 R, Fasan 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Blishøne 11 R, Strandskade 2 R, Hjejle 7 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Måge sp. 900 R, Rørhøg 1 FU, Havørn 1 R, Rød Glente 1 FU, Sanglærke 5 SY, Stær 18 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornirisk 12 FU, Gulspurv 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 . Jacob Sterup Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R,
Svartbag 50 R. Jacob Sterup
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Jens Peter Bech
Botofte Skovmose: Atlingand 2 R, Skeand 44 R, Knarand 25 R, Hættemåge 1400 YF. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Skeand 66 FU, Rørdrum 2 SY. Claus Dalskov
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 YF. Poul Bjerager
Broby Sø: Skægmejse 1 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jens Peter Bech
Dovns Klint: Sortand 165 T, Sortstrubet Lom 2 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Blåhals 1 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 26 FU, Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Kingo Andersen 
Fjordmarken: Vandrefalk 1 OF, Løvsanger 1 SY. Gregers Johannesen
Fjordmarken: Isfugl 1 FU, Rødstjert 1 FU. Vibeke Hansen
Frellesvig: Trane 3 R. Jane Ditzel 
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Rødstjert 1 M SY. Kirsten Halkjær Lund
Grusgrave v/Birkum: Blå Kærhøg 1 R. Michael L.J. Glentedal
Gråsten Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Bjarne Jørgensen 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 TH. Thomas Kampmann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R . Kjeld Lund
Klakkebjerg: Blå Kærhøg 1 M T, Isfugl 2 OF. Andreas Rønn Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 R. Leif Sørensen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Rød Glente 2 R. Jacob Sterup 
Nordskov Enge (Enghave): Løvsanger 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Næsby v/Odense: Løvsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Ore v/Søllinge: Hættemåge 500 FU. Per Rasmussen
Rundeskov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Siø: Skeand 126 R, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 62 R. Arne Bruun 
Strib:
Gulirisk 1 SY. Peter Hvenegaard
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Duehøg 1 R. Martin Rheinheimer
Søgård Mose (Langeland): Skeand 38 R. Jacob Sterup
Torpegård Skov: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2000 R, Skeand 14 R, Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 R. Bent Juhler
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Britta Merete Larsen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 121 FU, Klyde 31 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Havørn 2 R, Skægmejse 3 R. Niels Bomholt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2000 R, Skeand 100 R, Knarand 100 R, Spidsand 50 R, Krikand 150 R, Storspove 286 R, Løvsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 14 FU. Kent Mossin


  

Onsdag den 8. april 2020           Solopgang: 06:31 Solnedgang: 20:09

Svendborg, matriklen: Stillits 2 R. Grethe Jørgensen
Svendborg, matriklen
: Dompap 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Anne Dorte og Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov, Bøgebjerghusene
: Havørn 1 OF (14:30), Rørhøg 1 M YF. Bettina Gerti Groß
Horseskov
: Fiskeørn 1 NØ, Dværgfalk 1 NØ
Lundeborg, Engvejen
: Rødstjert 1 R M. Poul Brugs Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 2 YF TH

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen:
Blåhals 1 YF SY. Carsten Skou
Ballen: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 0 SY. Jens-Gert Hansen
Bispeenge: Skægmejse 1 SY. Bent Juhler
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 , Skeand 12 R, 
Blåhals 1 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Palle Bo Larsen
Espe: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hættemåge 4300 YF, Sorthovedet Måge 2 YF TH, Fiskeørn 1 NØ. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Gul Vipstjert 1 FU. Joakim Dybbroe
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gøg 1 R, Trane 3 T. Joakim Dybbroe  
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Havet ud for Keldsnor: Tejst 6 YF. Jacob Sterup
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 SY. Michael Brunhøj Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 FU. Peter Hvenegaard
Håstrup Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 16 , Ravn 12 OF. Leif Kristensen
Kohave v/Skovmøllevej: Ringdrossel 2 R. Kurt Due Johansen
Kongebroskoven: Grønspætte 2 SY, Vandrefalk 1 N. Michael Brunhøj Hansen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 2 FU. Merry Sunke Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Fiskeørn 1 T, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Atlingand 5 FU. Pierre Bentzen
Ringe: Ringdrossel 1 FU.
Foto:Kjeld Birkholm Schneider, Leif Sørensen
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Siø: Splitterne 32 R. Joakim Dybbroe
Siø: Skeand 97 FU, Splitterne 47 YF P. Jacob Sterup
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 96 FU, Lille Præstekrave 3 R, Splitterne 27 R. Martin Rheinheimer
Siø: Skeand 111 R, Sildemåge, Britisk (ssp. graellsii) 2 R, Splitterne 104 R. Ole Goldschmidt
Skaboeshuse: Rødstjert 1 M FU. Kurt Kaack Hansen
Skovparken, Nyborg: Fiskeørn 1 NØ. Eske Frank Morthensen
Spodsbjerg (Langeland): Rødstjert 1 F FU. Else Klint
Syltemade Å: Rødstjert 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Fiskeørn 1 N, Fiskeørn 2. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 10 FU, Rørdrum 1 R, Rød Glente 2 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Anne Dorte og Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 1 R, Gul Vipstjert (ssp. flava) 1 M AD SDR FU. Pierre Bentzen
Øksenrade Skov: Kernebider 5 R. Michael Brunhøj Hansen


  

Tirsdag den 7. april 2020           Solopgang: 06:33 Solnedgang: 20:07

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Fiskeørn 1 NØ
Vejlen, Tåsinge
:
Plettet Rørvagtel 1 SY. Anne Dorte og Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen Tåsinge
: Rørhøg 2 YF. Bettina Gerti Groß
Vejlen, Tåsinge
: Lille Præstekrave 3 R, Skægmejse 2 R, Hvid Vipstjert 56 FU
Thurø Rev: Mørkbuget knortegås 8 R, Engpiber 1 R. Lars Kirk
Gulstav
: Landsvale 2 T. Leif Sørensen
Lundeborg, matriklen
(10:00): Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 1 R. Jens Peter Bech
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Gunhild Brink
Bleget: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Skeand 18 FU,  Havørn 5 OF. Kirsten Steensgaard 
Bøjden Nor: Hjejle 450 R. Kirsten Steensgaard
Båring Vig: Sule 4 AD R. Michael Mosebo Jensen
Dongs Højrup Skov: Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 N. Peter Pelle Clausen
Dovns Klint: Ederfugl 1050 T, Sortand 765 T, Sortstrubet Lom 3 T, Almindelig Kjove 1 AD MF Ø, Sortkrage 3 T. Frank Jensen-Hammer 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Blåhals 2 SY. Henrik Kalckar Hansen
Fakkemose: Trane 3 , Blå Kærhøg 1 M AD N, Rød Glente 4 SØ. Jacob Sterup
Fredmosen: Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup, 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Stoffer Jaeger
Gulstav: Trane 10 N, Fiskeørn 1 N. Jacob Sterup
Gulstav:
Rødhalset Gås 1 FU , Fiskeørn 1 N . Lars Kirk
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 11 R, Rød Glente 4 TF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose:
Rødhalset Gås 1 2K FU, Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose:
Rødhalset Gås 1 R. Peter Pelle Clausen
Gulstav Mose: Bramgås 3000 R, Rørdrum 1 R. Leif Sørensen 
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Arne Bruun
Keldsnor: Bramgås 3900 R NAT, Skægmejse 1 M R. Jacob Sterup
Middelfart: Sangdrossel 40 T. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 88 R. Arne Bruun 
Syltemade Å: Isfugl 1 R. Palle Bo Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 40 R, Rørdrum 1 SY, Fiskeørn 1 N, Dværgfalk 1 N, Stor Tornskade 1 R, Landsvale 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1700 R, Rørdrum 4 YF SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M SY. Jacob Sterup
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 2800 FU,
Rødhalset Gås 1 FU, Skeand 27 FU. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Bramgås 2300 R, Skeand 21 M FU. Lars Ole Gjesing
Ørnehøj-området (Gulstav):
Rødhalset Gås 1 2K OF. Jacob Sterup


  

Mandag den 6. april 2020           Solopgang: 06:36 Solnedgang: 20:05

Ollerup Åmosen: Fiskeørn 1 R, Rørhøg 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Arreskov sø
: Plettet rørvagtel 1 SY. Erik Ehmsen
Holmdrup Mose
: Rørhøg 1 R M. Lars Kirk
Skov ved Broholm
: Rød glente 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Gestelev
: Rød glente 2 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget
:
Rødhalset Gås 1 2K FU. Jacob Sterup

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R. Jacob Sterup
Billesbølle:
Rustand 2 N, Trane 4 N. Jesper Brinkmann Nielsen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Bent Juhler
Botofte Skovmose: Skeand 27 R, Rørdrum 1 SY, Hættemåge 1400 R. Claus Dalskov
Broløkke Strand: Skovsneppe 1 R, Skægmejse 5 R. Jens Peter Bech
Brænde Å (Neverkær-Åbro): Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Bøjden Nor: Hjejle 450 R. Mads Syndergaard
Egensedybet: Stor Præstekrave 25 R. Kristoffer Hansen 
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Lille Præstekrave 1 FU. Palle Bo Larsen
Eget Skov (Gulstav): Rødstjert 1 M R. Søren Bøgelund
Enebærodde: Fløjlsand 30, Sølvhejre 8 NV, Sølvhejre 1 TF, Sule 2 AD R, Stor Præstekrave 24 R, Spurvehøg 38 T, Rød Glente 3 T, Hvid Vipstjert 61 T, Tornirisk 138 T, Rørspurv 24 T. Michael Mosebo Jensen
Enebærodde: Sølvhejre 8 NØ,  Sølvhejre 2 T, Sølvhejre 1 TF, Fiskeørn 2 Ø, Spurvehøg 61 Ø, Rød Glente 4 Ø, Tårnfalk 5 Ø, Dværgfalk 1 BR Ø, Rørspurv 21 SØ. Kristoffer Hansen
Fyns Hoved: Sølvhejre 1 V, Gransanger 50 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Rødhals 200 R. Mogens Ribo Petersen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 2 NØ, Dværgfalk 1 NØ. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 R, Skeand 202 FU, Knarand 126 FU, Krikand 698 FU, Sorthalset Lappedykker 3 R, Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Skeand 20 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 40 R. Kurt Due Johansen
Havet ud for Keldsnor: Tejst 5 R. Jan Sørensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Vindrossel 150 T, Solsort 38 FU. Martin Rheinheimer
Hou Nordstrand (Langeland): Huldue 5 NØ, Spurvehøg 13 NØ, Dværgfalk 1 N, Hedelærke 2 N, Misteldrossel 36 NØ,
Ringdrossel 11 Ø. Morten Müller
Hovedskov v/Sandholt: Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Kattegat ved Enebærodde: Sule 2 AD R. Kristoffer Hansen
Keldsnor: Bramgås 3500 OF. Joakim Dybbroe
Keldsnor: Vandrefalk 1 F AD R. Jacob Sterup
Klakkebjerg: Hedelærke 2 SY. Evald Mehlsen
Krarup: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Lindelse: Fiskeørn 1 OF, Ringdrossel 1 M R. Jan Sørensen 
Lindholm v/Allested: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Lindved Frugtplantage: Trane 3 OF. Lars Andersen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget:
Rødhalset Gås 1 2K FU . Jacob Sterup
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Bramgås 3500 R,
Rødhalset Gås 1 R. Claus Dalskov
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T, Sangdrossel 26 T. Michael Brunhøj Hansen
Neverkær: Fiskeørn 1 OF, Duehøg 1 OF. Gunner Munk
Nørreballe Nor: Skeand 89 FU. Leif Kristensen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen 
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 112 FU. Leif Kristensen
Romsø: Blå Kærhøg 1 Ø, Musvåge 36 Ø, Vandrefalk 1 Ø. Kurt Rodahl Hoppe
Siø: Nilgås 2 FU. Leif Kristensen
Siø: Vandrefalk 1 F FU. Ole Goldschmidt
Skamby:
Hvid Stork 1 R NAT (Sov på en lygtepæl). Set af Finn Sørensen via Jess Sander Frederiksen 
Strandenge v/Jersore: Ringdrossel 1 M FU. Kurt Due Johansen
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov:
Bjergpiber 2 FU. Hans Ole Matthiesen 
Sybergland: Skeand 20 FU. Jens Peter Bech
Søgård (Langeland):
Sort Glente 1 NV, Hedelærke 3 NØ. Søren Bøgelund
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3000 FU. Leif Kristensen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3200 FU,
Rødhalset Gås 1 2K FU. Jacob Sterup
Søgård Mose (Langeland):
Rødhalset Gås 1 FU. Leif Bisschop-Larsen  
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Teglværkskoven:
Nøddekrige 1 FU T. Jørn Knudsen
Tellerup Bjerge: Havørn 2 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 86 R, Knarand 54 R, Krikand 160 R, Rørdrum 2 YF SY, Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 AD R
, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 5 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M SY, Rovterne 1 R
, Fiskeørn 1 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Fiskeørn 1 R, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 45 R, Knarand 138 R, Krikand 210 R, Rørdrum 4 SY, Stor Tornskade 1 R, Skægmejse 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Ole Goldschmidt 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Vågebakken (F.H.): Bramgås 1000 R, Storspove 100 R, Blå Kærhøg 1 F R, Havørn 4 R, Musvåge 25 T. Ivan Sejer Beck
Vågebakken (F.H.): Sortsvane FU. Kell Grønborg
Ølsted v/Broby: Rød Glente 3 R. Stoffer Jaeger
Ørnehøj-området (Gulstav): Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund 
Ørsted Grave: Fiskeørn 1 OF. Carsten Moth Iversen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 2/04 - 2020:
               Danmarks største and går tilbage som ynglefugl
              
Grågåsen sætter danmarksrekord i tidlige gæslinger
               Flere stationer og afgange på den store tranerejse
               Regeringen beskytter vandfugle med nej til muslingefiskeri i Vadehavet
               Østenvind og lavvande baner vejen for sjældne engfugle


  

Søndag den 5. april 2020           Solopgang: 06:38 Solnedgang: 20:03

Gulstav (09:13): Rødhalset gås 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hou Nordstrand
:
Lapværling 1, Ringdrossel 2 R, Rørhøg 1, Stenpikker 1 R. Eske Morthensen, Morten Müller og Esben Eriksen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Gråstrubet lappedykker 1 R, Gravand 1 R, Rødhals 1 SY. Lars Kirk
Brændeskov: Fjeldvåge 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 R. Lars Kirk
Lundborg: Fiskeørn 1 T N. Poul Brugs Rasmussen
Æbelø og Gyldensteen Strand:
Sølvhejre 6 OF . Premika Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Brændeskov (skoven): Stor Tornskade 1 R. Lars Kirk
Brændeskov (skoven): Havørn 2 FU. Hanne Fransson
Dovns Klint: Indisk Gås 1 SØ, Kaspisk Måge 1 3K Ø, Vandrefalk 1 3K+ OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Trane 27 N. Mogens Ribo Petersen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav:
Rødhalset Gås 1 R . Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav: Trane 8 N, Vandrefalk 1 OF. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Knopsvane 1 AD R, Taffeland 14 , Lille Lappedykker 2 YF SY, Gråstrubet Lappedykker 4 YF TH, Toppet Lappedykker 3 YF TH, Rørdrum 1 YF SY, Bramgås 3000 FU,
Rødhalset Gås 1 2K FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3000 FU. Jens Bækkelund
Havet ud for Keldsnor: Tejst 5 R. Jan Sørensen
Havet ud for Keldsnor: Tejst 6 R. Søren Bøgelund
Horseklint: Stor Tornskade 1 R. Mogens Ribo Petersen
Hou Nordstrand (Langeland): Trane 5 NV, Trane 8 NØ, Fiskeørn 1 N, Spurvehøg 19 N, Ringdrossel 1 M R. Morten Müller
Kirkeby: Blå Kærhøg 1 M AD N. Erik Ehmsen
Langø (Hindsholm): Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Vandrefalk 1 FU. Lars Kirk
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T, Sangdrossel 50 T. Michael Brunhøj Hansen 
Nordskov Enge (Enghave): Sule 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Stor Tornskade 1 R
. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Skeand 45 FU, Knarand 26 FU, Vandrefalk 1 AD OF. Jacob Sterup
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Rath: Stenpikker 5 R. Søren Bøgelund
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 100 FU,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 AD FU . Jacob Sterup
Romsø: Havørn 2 R. Kurt Rodahl Hoppe
Skaboeshuse: Rød Glente 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 279 FU, Kohejre (SU) 0 R. David B. Collinge
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Kohejre (SU) 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Strib: Vandrefalk 1 F FU. Michael Brunhøj Hansen
Sybergland: Skeand 12 FU, Sølvmåge 500 R. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 5500 R,
Rødhalset Gås 1 R, Fiskeørn 1 FU. Søren Bøgelund
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 144 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 23 FU, Rørdrum 1 YF SY, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F YF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M YF SY. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Gregers Johannesen
Vågebakken (F.H.): Ringdue 2300 T, Musvåge 205 T. Ella Mikkelsen 
Ørnehøj-området (Gulstav): Indisk Gås 1 R. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved):
Skarv 1127 R. Jørn Knudsen


  

Lørdag den 4. april 2020           Solopgang: 06:41 Solnedgang: 20:01

Svendborg, Broerne: Sangdrossel 1 SY, Forårsfereje 1000 R
Keldsnor, havet ud for
: Tejst 3 R. Erik Thomsen
Tryggelev Nor, havet ud for: Sortand 6 R. Erik Thomsen
Broholm
: Knopsvane 2 YF R. Poul Brugs Rasmussen
Odense å: Isfugl 1 R. Jesper Vinter, Jan Stener Jørgensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Bent Juhler
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 OF. Peter Pelle Clausen
Botofte Skovmose: Nilgås 1 R, Rørdrum 1 TH. Carsten Skou
Brændegård Sø: Skeand 22 R, Sølvhejre 1 T. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 92 R, Klyde 25 FU, Hjejle 520 R. Leif Kristensen
Dømmestrup: Trane 9 OF. Anne Veber Døssing
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Henrik Kalckar Hansen
Fakkebjerg: Bramgås 2500 R. Carsten Skou
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 FU. Bo Levesen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hættemåge 2000 YF,
Sorthovedet Måge 2 R. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Erik Busk
Horseklint: Toppet Skallesluger 64 N, Rødstrubet Lom 5 N, Sule 6 AD FU. Kirsten Halkjær Lund
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1200 R. Carsten Skou
Kohave v/Skovmøllevej: Kernebider 5 FU. Kurt Due Johansen  
Middelfart, Nattræk (00:01 - 05:30):
Slørugle 1 T (Kaldende, kun hørt). Michael Brunhøj Hansen
Pæregård: Trane 3 R. Jane Ditzel
Siø: Skeand 69 R. Carsten Skou 
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn): Knarand 40 FU, Hættemåge 1200 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 TH,
Kohejre (SU) 1 R NAT, Dobbeltbekkasin 100 FU, Vandrefalk 1 R NAT. Hans Rytter
Særslev (Nordfyn): Havørn 2 OF. Bo Levesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Fiskeørn 1 V, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen


      

Fredag den 3. april 2020           Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:59

Svendborg, matriklen: Silkehale 19 OF. Jan Stener Jørgensen
Svendborgsund ved Iholm
(11:30): Havørn 1 AD NV
Lundeborg, Stenmurevejen (14:00): Rød glente 2 OF (jeg er sikker på at Glenterne vi forsøge at yngle i området, jeg ser dem næsten dagligt), Musvåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen.

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 4 R. Leif Sørensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav: Bramgås 1300 R, Rød Glente 2 T. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 M AD PRA R. Sten Pedersen
Hennetved Haver: Rød Glente 2 OF. Jan Sørensen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Alkefugl sp. 200 R. Sten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 7 R. Pierre Bentzen 
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Storskov (Brahetrolleborg): Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 YF. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Skeand 20 R, Hættemåge 800 R. Per Damgaard Poulsen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 4500 R. Søren Bøgelund
Vejlby Fed Sommerhusområde: Blå Kærhøg 1 BR R. Michael Mosebo Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 1200 R, Rovterne 1 OF. Søren Bøgelund


  

Torsdag den 2. april 2020           Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:57

Svendborg, havnen: Sølvmåge 1 R. Steen Winkel
Broholm
: Vibe 6 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg: Mosehornugle 1 R. Mads Syndergaard
Bispeenge: Pibeand 250 R, Skægmejse 3 R. Bent Juhler
Eriks Hale (Ærøs Hale): Dværgfalk 1 Ø. Lars Ole Gjesing
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 R, Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 O, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 150 R. Niels Bomholt Jensen
Sanderum: Lille Præstekrave 1 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Tom Giersing
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 300 R,
Kohejre (SU) 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Carsten Skou
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 4100 FU. Jacob Sterup
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Hvinand 290 R, Skeand 140 FU, Knarand 140 FU, Spidsand 48 FU. Kristoffer Hansen


  

Onsdag den 1. april 2020           Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:53

Broholm: Tårnfalk 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 M FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup
Hagenskov Slotsmølle: Bjergvipstjert 1 F FU. Thomas Kampmann
Hou Nordstrand (Langeland): Sortkrage 3 N, Solsort 30 SY, Jernspurv 29 TF. Jens Rasmussen
Hvedholm (Horne): Hættemåge 800 R. Per Damgaard Poulsen 
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 12 R. Leif Kristensen
Korinth: Kernebider 10 YF, Kernebider 10 T. Helle Lundsfryd
Krarup: Sjagger 450 R. Søren Bøgelund
Lindelse: Havørn 2 . Jan Sørensen 
Mølleskov v/Skjoldemose: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Trane 8 NV. Søren Bøgelund
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Per Rasmussen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 1200 R. Søren Bøgelund
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vædehule Skov: Rød Glente 3 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 180 FU, Spidsand 16 FU, Sorthalset Lappedykker 4 SDR FU, Klyde 42 FU. Merry Sunke Larsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4500 R,
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund 
Østerø Sø (Knudshoved): Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Peter Pelle Clausen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 maj 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk