Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 13. - 17. ( 1. april - 30. april 2021).                     Sidst opdateret 30 april 2021 21:03:03 

 

 


 

Onsdag den 28. april 2021              Solopgang: 05:44 Solnedgang: 20:48

Øster Hæsinge: Lærkefalk 1 T Ø. Erik Ehmsen
Tangeå-udløbet
: Fiskehejre 10 FU OF R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bastholm
: Stenvender 12 FU. Niels Bomholt Jensen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. David Damgaard Dysager
Brandsø: Huldue 3 R, Træløber 3 R, Ringdrossel 3 F FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 R, Hjejle 300 R, Dværgterne 2 FU. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 2 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Bjergand 215 T, Skeand 60 T, Sortstrubet Lom 1 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 FU, Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Gulstav: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Kildemose v/Ryslinge: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU, Huldue 3 OF. Karl Top
Lindved Frugtplantage: Ringdrossel 1 F R. Lars Andersen
Røjle By: Duehøg 1 F 2K OF. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Tinksmed 12 FU, Havørn 3 . Morten Kristiansen
Torø: Sortgrå Ryle 5 FU. Bodil Nielsen


   

Tirsdag den 27. april 2021              Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:46

Lundeborg, Caroline Amalievej: Jernspurv 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Lindved Frugtplantage: Ringdrossel 2 R. Lars Andersen
Helnæs Made: Trane 9 N. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allested
: Vendehals 1 R. Niels Lund
Assistens Kirkegård (Svendborg): Spætmejse 10 FU. Jane Ditzel 
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. David Damgaard Dysager
Bispeenge: Skægmejse 3 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY . Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 FU, Klyde 27 FU, Hjejle 479 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 7 T, Sortstrubet Lom 1 T, Fjordterne 9 T, Splitterne 30 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Dømmestrup: Vendehals 1 FU
. Anne Veber Døssing
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1100 FU, Tajgasædgås/Tundrasædgås 1 R. Jens Bækkelund
Frellesvig: Ringdrossel 1 FU. Jane Ditzel 
Fyns Hoved: Dværgterne 2 FU. Ulla Brandt
Grusgrave v/Birkum: Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Hættemåge 2000 YF,
Sorthovedet Måge 3 YF BR. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 AD R. Henrik Kalckar Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 2 R. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Trane 9 N, Småspove 10 FU. Lars Kirk
Helnæs, Halen: Bramgås 1100 R. Lars Kirk
Lindved Frugtplantage: Lille Præstekrave 1 OF, Ringdrossel 2 R. Lars Andersen
Lyø: Huldue 6 R. Niels Bomholt Jensen
Lyø Trille/Vestersjo: Huldue 5 OF. Niels Bomholt Jensen 
Rønninge Søgård: Lille Præstekrave 1 R. Per Rasmussen
Skanodde Sø/Kongesø: Hjejle 300 R. Niels Bomholt Jensen
Sydf. Øhav: Knastegrund m.m.: Storspove 180 NØ. Niels Bomholt Jensen
Thurø By m.m.: Ringdrossel 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Pierre Bentzen 
Vomme Sø: Havørn 2 YF BR. Per Rasmussen


 

Mandag den 26. april 2021              Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:44

Hesselagergård: Stenpikker 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Atlingand 5 R, Skeand 10 R, Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 21 FU, Hjejle 300 R, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 1 R. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Bramgås 8220 T, Sortand 116 T, Rødstrubet Lom 66 T, Sortstrubet Lom 2 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Splitterne 37 T, Blå Kærhøg 2 BR T, Spurvehøg 16 T, Rød Glente 3 T, Mosehornugle 1 T, Dværgfalk 2 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R. Søren G. Nielsen
Feddet v/Brydegård: Blå Kærhøg 2 M FU. Erik Damm
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU, Ringdrossel 1 M R. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R. Jens Bækkelund 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Natugle 3 R,
Sortspætte 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Michael Brunhøj Hansen 
Hjortebjerg Huse: Vendehals 1 R
. Lars Jørn Olsen
Lindved Frugtplantage: Sangdrossel 20 R, Ringdrossel 1 F R. Lars Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 186 R, Havørn 2 R, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ringe Sø: Lille Præstekrave 1 R, Kaspisk Måge 1 IMM R. Gunnar Jørgensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 4 R, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 1 M R, Krikand 106 FU, Trane 4 R, Lille Præstekrave 1 R T, Havørn 2 . Arne Bruun
Svanninge Bakker: Grønspætte 2 R. Gregers Johannesen
Sønderby Sø: Fiskeørn 1 T. Bodil Nielsen
Tangkrog: Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Thurø By m.m.: Ringdrossel 1 M FU. Arne Bruun
Vindinge Å, E2-Vindinge: Isfugl 1 FU. Jørn Knudsen
Æble Skov: Skovsanger 1 SY. Hans Rytter


 

Søndag den 25. april 2021               Solopgang: 05:51 Solnedgang: 20:42

Bjørnemosegård (Svendborg): Grågås 4 R, Spurvehøg 1 OF. Lars Kirk
Broholm
: Blishøne 6 R FU (der er 3 par der har reder og de ruger nu). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 AD R, Skægmejse 1 R. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Gunhild Brink
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Lars Rasmussen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 8 T, Sortstrubet Lom 4 T, Engpiber 116 T. Frank Jensen-Hammer
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Hedehøg 1 M AD OF. Palle Bo Larsen
Fjordmarken: Krikand 120 R, Hjejle 600 T, Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Flægen v/Tybrind: Sølvhejre 2 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Andreas Rønn Hansen
Flådet (Tranekær): Vandrefalk 1 M AD FU. Morten Müller
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 13 R. Niels Bomholt Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 R. Eigil Larsen
Hvidkilde Sø: Fiskeørn 1 T. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 2 Ø. Michael Nørfelt
Lindholm v/Allested: Duehøg 1 R. Niels Lund 
Lindved Frugtplantage: Ringdrossel 1 FU. Laura Rytter Holm
Marstal Bugt ud for Ristinge: Toppet Skallesluger 60 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nyborg Fjord: Splitterne 29 R. Jørn Knudsen
Præsteskov v/Nordenhuse: Grønspætte 2 OF. Jørn Knudsen
Rantzausminde: Lille Præstekrave 1 SY, Gulirisk 0 NJens-Gert Hansen
Rifbjerg Krat: Grønspætte 2 TH. Morten Berg Nielsen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 140 R. Leif Bisschop-Larsen 
Sandholt Gods m/enge og marker:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Storspove 65 NØ. Morten Müller
Skaboeshuse: Vendehals 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Slambassinet (Odense):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M FU. Gregers Johannesen
Snaremose Sø: Skeand 16 R, Havørn 2 AD FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 R, Knarand 38 FU, Digesvale 180 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 1 F FU. Steen Winkel
Vester Stigtehave: Ringdrossel 1 M FU. Frits Mønsted


  

Lørdag den 24. april 2021                Solopgang: 05:53 Solnedgang: 20:40

Tange å: Rødhals 1 R, Gransanger 1 FU, Rørspurv 2 FU (de første i år), Rødstjert 1 FU (den første i år), Fiskehejre 6 FU (der blev udsat ørredyngel for et par dage siden, det var de ikke længe om at opdage). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogø v/Otterup: Blå Kærhøg 1 F 2K+ OF. Martin Søgaard Nielsen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Hjejle 320 R, Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Klyde 20 FU, Hjejle 310 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R, Ringdrossel 1 M R. Eigil Larsen
Bøjden Nor: Ringdrossel 1 R. Lasse Birch Højrup
Bøjden Nor: Ringdrossel 1 M FU. Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 3 T, Sule 1 AD Ø, Dværgfalk 1 N, Engpiber 204 T. Frank Jensen-Hammer
Eskør: Ringdrossel 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Frellesvig: Havørn 3 . Jane Ditzel 
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Skovhornugle 2 R, Ringdrossel 2 R. Kristoffer Hansen
Føns Vang: Atlingand 2 FU, Skeand 13 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Digesvale 200 R T. Ralph Qwinten
Fårevejle: Ringdrossel 2 R. Jens-Gert Hansen
Gulstav: Storspove 60 NØ. Frank Jensen-Hammer
Henninge Nor: Ringdrossel 1 R. Jens-Gert Hansen
Horseklint: Dværgterne 4 OF, Fiskeørn 1 N, Blå Kærhøg 2 N, Spurvehøg 125 N, Rød Glente 5 N, Musvåge 66 NØ, Tårnfalk 18 N, Dværgfalk 5 N, Engpiber 185 N, Kvækerfinke 875 N. Kristoffer Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 2 R. Michael Mosebo Jensen
Langemark v/Ulbølle: Ringdrossel 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl:
Alk 1060 R. Esben Eriksen
Lindved Frugtplantage: Ringdrossel 2 . Lars Andersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rørdrum 1 OF. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing: Vandrefalk 1 F 3K+ R. Morten Müller
Siø: Nilgås 1 R, Skeand 17 R. Arne Bruun 
Skovsbo v/Svendborg: Fiskeørn 1 N. Niels Andersen
Snaremose Sø: Rørdrum 1 TH, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 AD OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Jens-Gert Hansen
Snaremose Sø: Skeand 21 R. Arne Bruun
Snaremose Sø: Skeand 21 FU, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 F AD OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 M SY. Morten Müller
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Karen Koefoed
Sønderhjørne: Fiskeørn 1 NØ. Eigil Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Ringdrossel 1 R. Pierre Bentzen


  

Fredag den 23. april 2021                Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:38

Egense v/Svendborg: Svaleklire 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Munk 4 SY, Spætmejse 1 SY, Sangdrossel 3 FU, Sangdrossel 1 SY, Hvid Vipstjert 1 FU,
Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Rød Glente 1 N
Thurø By m.m.
: Grågås 23 R, Rørhøg 1 FU, Husrødstjert 2 R. Lars Kirk
Purreskoven
: Dompap 4 FU, Bogfinke 6 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 5 FU, Skovspurv 2 FU, Jernspurv 1 FU, Spætmejse 2 FU, Gulspurv 2 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 2 FU, Grønspætte 1 SY, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Taffeland 4 R, Skeand 4 R, Rørhøg 2 YF, Gransanger 1 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stillits 2 R, Rørspurv 6 R. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Skeand 13 FU, Blå Kærhøg 1 M 3K+ N FU. Morten Müller
Brænde Å (Neverkær-Åbro): Vandstær 1 R. Evald Mehlsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 40 T, Sortstrubet Lom 5 T, Dværgfalk 1 N. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Fiskeørn 1 N. Jane Ditzel
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R. Jørgen Hjorth Jensen 
Gudbjerg: Blå Kærhøg 1 M N. Leif Bisschop-Larsen
Kerteminde: Ringdrossel 1 FU
. John Jensen
Lindved Frugtplantage: Fiskeørn 1 OF, Ringdrossel 1 M R, Ringdrossel 1 M SY. Lars Andersen
Lykkesholm: Fiskeørn 1 FU. Peter Pelle Clausen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 230 R. Eigil Larsen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 1 R, Skeand 11 R. Lars Kirk
Siø: Nilgås 1 R, Havørn 2 FU. Morten Müller
Skaboeshuse: Vendehals 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sofielund: Ringdrossel 1 M FU. Niels Andersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 185 FU. Arne Bruun
Urup Dam: Ringdrossel 1 FU. Klaus Laursen
Øksenrade Skov:
Sortspætte 1 R. Michael Brunhøj Hansen


  

Torsdag den 22. april 2021              Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:36

Strandeng v/Horseskov: Hvidklire 1 FU,
Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 60 R, Gravand 8 R, Strandskade 12 R, Splitterne 8 R,
Broholm
: Hvid vipstjert 2 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn Enge: Grågås 1 YF UF, Gravand 4 R, Strandskade 2 R,
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 1 SY, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Tårnfalk 2 R, Gransanger 3 SY,
Østerø Sø (Knudshoved): Toppet Skallesluger 4 R, Gravand 2 R, Krikand 2 R, Klyde 6 R, Splitterne 8 R, Landsvale 2 FU, Digesvale 1 FU, Gransanger 2 SY, Jernspurv 2 R, Rørspurv 2 M R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Atlingand 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 1 TH, Havørn 2 AD R. Eigil Larsen
Brændegård Sø: Atlingand 3 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Egense v/Svendborg:
Ringdrossel 3 R. Jens-Gert Hansen
Ejby:
Hvid Stork 1 R.  (Birgitte Hansen). Jesper Leegaard
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 7 YF, Sorthovedet Måge 5 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R. Bent Juhler
Hakkehave: Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Langø syd sommerhusområde: Ringdrossel 1 FU. John Jensen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl:
Alk 82 R. Johnny Meilvang Lawcock 
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 97 R. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Bramgås 1800 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 AD FU. Morten Müller
Rygård Skov: Rød Glente 2 YF BR, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Krikand 100 FU, Fiskeørn 1 NØ. Hans Rytter
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jane Ditzel


 

Onsdag den 21. april 2021              Solopgang: 06:00 Solnedgang: 20:34

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 22 R, Gravand 16 FU, Rødben 8 R, Havterne 2 FU,
Syltemade Å: Fiskehejre 1 OF, Rørhøg 2 M FU, Spurvehøg 1 FU, Husskade 1 YF BR, Sumpmejse 2 R, Sanglærke 6 R, Gransanger 1 SY, Spætmejse 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Stær 4 OF, Sangdrossel 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R
Lundeborg
: Splitterne 2 R (Næsten på klokkeslæt indfandt "mine" Splitterner sig igen i år og indtog deres sædvanlige plads på den store sten i havet ud for campingpladsen. I år så jeg dem den 20. 4. - sidste forår kom de den 16.4. Godt fløjet af så lille en fugl, som har vinterlogeret langs Afrikas vestkyst og Guineabugten). Poul Brugs Rasmussen
Rønninge Søgård: Svaleklire 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Hjejle 510 R. Per Rasmussen
Dovns Klint: Sortand 103 T, Rødstrubet Lom 9 T,
Sortstrubet Lom 22 T, Fiskeørn 1 N, Blå Kærhøg 2 N, Hedelærke 1 T, Engpiber 360 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Skestork 1 N, Vindrossel 150 N. Mogens Ribo Petersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R,
Sorthovedet Måge 2 YF P, Sorthovedet Måge 2 YF TH. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Kjeld Lund
Holts Mølle v/Vindinge Å: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Siø: Nilgås 1 R, Skeand 20 R, Lille Præstekrave 1 R. Claus Dalskov
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jane Ditzel
Sundet, Faaborg: Skeand 22 R. Eigil Larsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 170 FU. Arne Bruun
Tranekær: Havørn 4 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen


   

Tirsdag den 20. april 2021              Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:32

Bjerreby, Stjoulvej 6 ( 09:00 -): Hærfugl 1 R (hærfugl på min matrikel). Henning Steen Hansen
Lundeborg, Ny Camping: Solsort 1 M (partielle albino). Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor: Knopsvane 13 R, Grågås 2 OF, Grågås 1 R, Gravand 6 R, Pibeand 23 R, Gråand 2 R, Spidsand 2 R, Krikand 5 R, Toppet Lappedykker 14 R, Ringdue 1 R, Blishøne 7 R, Fiskehejre 3 FU, Skarv 6 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 15 R, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Råge 2 R, Gråkrage 4 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 25 FU, Gransanger 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Lars Kirk

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Nilgås 3 R, Sølvhejre 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 20 FU, Hjejle 500 R, Splitterne 31 R. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Klyde 27 R, Hjejle 1000 R. Eigil Larsen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Klyde 25 R, Hjejle 350 R. Hans Erik Dylmer
Dovns Klint: Ederfugl 1172 T, Toppet Skallesluger 66 T, Bjergand 197 T,
Rødstrubet Lom 63 Ø, Sortstrubet Lom 7 T, Almindelig Kjove 2 T, Havterne 35 T, Splitterne 37 T, Fiskeørn 1 T, Mosehornugle 2 T, Vandrefalk 2 T, Sortkrage 3 T, Engpiber 1400 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Splitterne 88 R. Henrik Gerner Baark
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 35 R. Henrik Gerner Baark
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 75 R. Niels Bomholt Jensen
Fænø: Fiskehejre 50 YF B. Helge Esager
Helnæs Made: Bramgås 1500 FU. Tom Giersing
Hestehave v/Gelskov: Fiskeørn 1 NØ. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 SY, Sortspætte 1 M TH, Sumpmejse 11 R. Michael Brunhøj Hansen 
Hestehave v/Gelskov: Fiskeørn 1 NØ. Per Rasmussen
Jordløse Bakker: Ravn 38 R. Gunnar Knudsen
Jordløse Skov: Ravn 24 OF. Gunnar Knudsen
Knold Nor: Fiskeørn 1 FU. Lars Kirk
Nakkebølle Inddæmning: Atlingand 2 , Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 2 FU. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY . Carsten Skou
Nørreballe Nor: Bramgås 4000 FU, Skeand 49 FU, Spidsand 17 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Rørdrum 2 SY, Lille Præstekrave 2 FU, Storspove 490 NØ, Fjordterne 7 FU. Ole Goldschmidt
Orte:
Hvid Stork 1 R. Jesper Leegaard
Pipstorn: Trane 5 N. Else Klint 
Sandholt Gods m/enge og marker:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Per Rasmussen
Skånemosen (vest for Håstrup): Ravn 52 OF. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Vandrefalk 1 AD R. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 3 R, Krikand 267 FU. Arne Bruun
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Blå Kærhøg 1 BR FU, Blå Kærhøg 1 M NØ. Else Klint
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 FU. Ole Goldschmidt  
Tårup (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge: Skeand 20 R, Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Vågebakken (F.H.): Dværgfalk 1 N. Mogens Ribo Petersen


  

Mandag den 19. april 2021              Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:30

Ny Gesinge, Tåsinge: Munk 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Thurø: Stær 1 R. Lars Kirk
Broholm park
: Råge 200 YF (3 kolonier med henholdsvis 20 30 og 50 reder). Poul Brugs Rasmussen
Gudbjerg (Gudbjerglund): Råge 80 YF (40 Reder - 1 koloni). Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
: Grågås 6 FU (2AD + 4 Pull). Poul Brugs Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker
:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen)
: Grønspætte 2 R
Enebærodde
:
Gulirisk 1 T. Søren Gjaldbæk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 3 SY. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 F R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 M SY. Bent Juhler
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Skægmejse 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 3 SY, Ringdrossel 5 R. Ella Mikkelsen
Bjørnemose (Ravnholt): Rød Glente 2 YF BR, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel 
Brændegård Sø: Nilgås 2 OF, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 R, Duehøg 1 OF. Gunnar Knudsen
Dovns Klint: Sortand 100 T, Sortstrubet Lom 2 OF. Keld Dahl Pedersen
Dovns Klint: Ederfugl 1003 T, Sortand 327 T, Rødstrubet Lom 16 Ø, Sortstrubet Lom 5 T, Storspove 243 T, Almindelig Kjove 3 T, Fjordterne 18 T, Fjordterne/Havterne 38 T, Splitterne 38 T, Dværgfalk 1 T, Engpiber 378 T. Frank Jensen-Hammer
Dræet: Storspove 55 FU. Jens Bækkelund 
Egense v/Svendborg: Ringdrossel 1 FU. Jens-Gert Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Søren G. Nielsen
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 1 R. Peter Pelle Clausen
Flådet (Tranekær): Trane 3 FU. Jane Ditzel 
Gamborg By: Fiskeørn 1 R. Hans Rytter 
Bjørnemose (Ravnholt): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 OF. Keld Dahl Pedersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 11 R, Hættemåge 3500 YF,
Sorthovedet Måge 5 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Sorthalset Lappedykker 7 FU,
Sorthovedet Måge 6 R. Kell Grønborg
Gudbjerg:
Hvid Stork 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M R, Skeand 38 R, Knarand 54 R, Krikand 300 R, Sorthalset Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 5 R, Klyde 50 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 26 R, Storspove 160 FU. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 SY. Peter Hvenegaard
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Lindholm v/Allested: Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 310 R, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 FU. Keld Dahl Pedersen
Nørreballe Nor: Bramgås 1050 FU, Atlingand 2 R, Skeand 17 FU, Storspove 55 NØ. Morten Müller
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Vandrefalk 1 AD R. Hans Rytter
Snaremose Sø:
Atlingand 10 R, Skeand 61 R, Knarand 53 R, Rørdrum 1 SY, Stor Kobbersneppe 1 M SY, Enkeltbekkasin 1 R, Blå Kærhøg 1 M AD N, Dværgfalk 1 N, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Ole Goldschmidt
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jane Ditzel
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R. Keld Dahl Pedersen
Thurø By m.m.: Storspove 220 Ø. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R, Knarand 68 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Rørdrum 6 SY, Storspove 280 NØ, Digesvale 425 FU. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Trane 11 T. Niels Bomholt Jensen
Wedellsborg, Storskov: Huldue 4 SY. Michael Mosebo Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Stormmåge 1200 FU,
Steppeørn (SU) 1 M FU. Søren Bøgelund
Ørsbjerg Skov: Vendehals 1 R Ø. Evald Mehlsen 


  

Søndag den 18. april 2021              Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:28

Svendborgsund ved Iholm: Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1000 NØ
Ny Gesinge, Tåsinge
: Storspove 120 NØ, Landsvale 2 R, Munk 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 2 OF, Rørhøg 1 YF, Grågås 2 par med hver 5 Pull,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY.(halvvejs ud til tårnet, hvor den før er set og fotograferet). Poul Vestergård Rasmussen
Holmdrup mose: Gråstrubet lappedykker 1 R. Lars Kirk
Lundeborg strand: Splitterne 3 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 4 R, Grågås 30 R, Taffeland 3 R, Krikand 50 R, Fiskehejre 2 R, Rørhøg 2 R, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Havørn 2 AD YF, Ravn 4 R. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3 2K R. Laila Neermann
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 6 FU. Laila Neermann
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Broby Sø:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Lars Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sortand 321 T, Bjergand 78 T, Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 7 Ø,
Almindelig Kjove 8 T, Splitterne 53 T, Engpiber 108 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 S, Sortstrubet Lom 1 V. Laila Neermann 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 3500 OF, Skeand 12 R, Sorthalset Lappedykker 6 R. Ella Mikkelsen
Fredmosen: Ravn 3 R. Laila Neermann
Faaborg: Dværgfalk 1 NØ. Per Damgaard Poulsen
Gl. Nyby: Grønspætte 2 FU. Annette Friis
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 R. Gustav Nyberg
Gudbjerg:
Hvid Stork 1 FU, Fiskeørn 1 NØ. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg:
Hvid Stork 1 OF (Storken svævede rundt over det højt beliggende Gudbjerg på Sydfyn uden at bruge et eneste vingeslag. Der blev optaget en kort video, men der var den ved at glide væk mod vest. Set af Jan Hougaard). Jesper Leegaard
Gulstav:
Sort Glente 1 NØ. Søren Bøgelund  
Hav ved Tryggelev Nor: Gråstrubet Lappedykker 10 R,
Nordisk Lappedykker 3 SDR FU. Henrik Mørup-Petersen
Helnæs Made: Enkeltbekkasin 1 R. Tom Giersing 
Henninge Nor: Skægmejse 1 M SY. Jan Sørensen
Hou Nordstrand (Langeland): Fiskeørn 1 N, Spurvehøg 11 N, Stor Tornskade 1 R, Misteldrossel 18 N, Bogfinke/Kvækerfinke 3900 N. Morten Müller
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Fiskeørn 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Håstrup Bjerge: Grønspætte 2 . Leif Kristensen
Kalvehave v/Rolsted: Duehøg 1 R,
Rødtoppet Fuglekonge 3 . Per Rasmussen
Keldsnor: Skeand 124 FU, Blå Kærhøg 1 M NØ. Laila Neermann
Krarup: Rød Glente 2 OF. Laila Neermann
Lindelse Nor: Atlingand 2 OF. Jan Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 FU. Annette Friis
Lindøværftet: Fiskeørn 1 NØ. Esben Eriksen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Fløjlsand 48 R. Henrik Mørup-Petersen
Noret, Tåsinge: Vandrefalk 1 FU. Annette Friis
Ny Gesinge: Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 YF. Poul Bjerager
Nørreballe Nor: Bramgås 3400 FU, Skeand 38 FU, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 2 YF, Blå Kærhøg 2 NØ, Spurvehøg 11 NØ, Havørn 4 NØ, Rød Glente 6 NØ, Rød Glente 2 R,
Sort Glente 1 AD NØ, Dværgfalk 1 M AD NØ. Ole Goldschmidt 
Odense Å(fra Åsum t/udløb):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ella Mikkelsen
Rudkøbing:
Hvid Stork 7 OF (ca 250 m VNV for Nordre Landevej 48, over flad pløjemark. 7 storke. Cirklende i god højde kikkert Jeg var uopmærksom i et minut, og så var de 'bare' væk). Jesper Leegaard
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 M AD R. Morten Müller
Rønninge Søgård: Lille Præstekrave 2 YF TH. Per Rasmussen
Siø: Skeand 22 R, Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Vandrefalk 1 R. Morten Müller
Snaremose Sø: Atlingand 1 M FU, Skeand 10 FU, Trane 3, Rørdrum 1 YF SY. Jan Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Krikand 273 FU, Havørn 2 FU. Annette Friis
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 2 R, Skeand 37 FU, Krikand 210 FU, Blå Kærhøg 1 BR R, Mosehornugle 1 OF. Arne Bruun
Stat-ene:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Jan Sørensen
Strandeng ved Bjergegård/Vejrup Å: Fiskeørn 1 N. Kristoffer Hansen
Svelmø Flak (vest for Svelmø): Storspove 200 Ø. Sanne Lykke Dalgaard
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 R. Annette Friis
Tranekær: Rørdrum 2 YF SY, Rovterne 1 FU N, Fiskeørn 1 N, Havørn 3 OF, Rød Glente 2 NØ,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M AD SDR YF SY. Jan Stener Jørgensen . Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Rørdrum 2 SY, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R. Peter Dam-Hansen
Tved Nørremark:
Hvid Stork 2 NØ.(De kom kredsende hen over Tved stadion sammen med en flok måger. Søndag d 18/4 kl ca 11:00. De trak mod nord øst. Set af Lau Jensen). Jesper Leegaard 
Urup Dam: Atlingand 2 . Kirsten Halkjær Lund
Vejlby Fed Sommerhusområde: Mosehornugle 1 R Ø. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Vestermade: Rød Glente 2 FU. Jesper Møller
Vomme Sø: Havørn 2 YF UR, Havørn 2 AD YF BR. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Kortnæbbet Gås 1 FU, Skeand 64 R. Ella Mikkelsen
Øster Hæsinge: Blå Kærhøg 1 M AD N. Erik Ehmsen 


 

Lørdag den 17. april 2021              Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:26

Kogtved, matriklen: Rørhøg 1 N
Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 1 Ø
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 22 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 78 R, Bramgås 638 OF, Grågås 11 OF, Grågås 2 YF, Ederfugl 16 R, Ederfugl 1 YF, Hvinand 10 OF, Toppet Skallesluger 38 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 34 R, Gravand 4 YF, Pibeand 24 R, Gråand 14 R, Gråand 1 YF, Spidsand 42 R, Spidsand 1 YF, Krikand 33 R, Ringdue 4 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 9 OF, Strandskade 9 YF, Stor Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 3 YF, Vibe 0 R, Storspove 19 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 5 YF, Hættemåge 13 OF, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 178 R, Svartbag 4 OF, Havterne 2 R, Rørhøg 1 FU, Havørn 2 R, Råge 2 OF, Gråkrage 9 OF, Sanglærke 120 YF SY, Gransanger 1 SY, Stær 29 R, Husrødstjert 1 R, Stenpikker 4 R, Solsort 2 SY, Engpiber 27 YF SY, Hvid Vipstjert 3 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 3 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård: Ravn 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt-Lyndelse: Svartbag 1 FU (som ægge tyv her til morgen). Leif Sørensen
Taraup/Davinde: Hvinand 1 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Havørn 2 AD YF. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Duehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 1100 FU, Spidsand 13 FU, Klyde 21 FU, Hjejle 305 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Fløjlsand 32 Ø, Sortand 108 T, Sortstrubet Lom 7 T. Frank Jensen-Hammer
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 142 R. Mogens Ribo Petersen 
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 3000 YF,
Sorthovedet Måge 2 YF BR, Sorthovedet Måge 4 YF TH. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Hættemåge 3000 R, Sorthovedet Måge 2 R. Mikael Kristensen
Gudbjerg:
Hvid Stork 1 FU . Leif Bisschop-Larsen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Keld Dahl Pedersen 
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 4 R, Sølvhejre 5 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Vandrefalk 1 R. Britta Merete Larsen
Holms Mose: Skeand 12 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 FU. Jane Ditzel
Hou Nordstrand (Langeland): Fiskeørn 1 N, Rød Glente 2 TF. Morten Müller
Keldsnor: Skeand 24 FU. Søren G. Nielsen 
Monnet, Tåsinge: Spidsand 42 R, Havørn 2 R, Sanglærke 120 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 546 R. Mikael Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 R. Lars Rasmussen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF
. Søren G. Nielsen
Sallinge Lunde: Fiskeørn 1 OF. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 1 R. Søren G. Nielsen
Stavrby Skov: Topmejse 6 R, Gransanger 34 SY, Gærdesmutte 27 SY. Michael Brunhøj Hansen
Tangkrog: Duehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 184 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 48 FU, Rørdrum 4 YF, Havørn 3 OF, Stor Tornskade 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Havørn 3 R, Dværgfalk 1 T, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Havørn 2 R, Stor Tornskade 1 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,  Rørdrum 2 SY, Stor Tornskade 1 R, Skægmejse 3 OF. Søren G. Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 15 R, Blå Kærhøg 1 F R. Annette Friis


  

Fredag den 16. april 2021              Solopgang: 06:12 Solnedgang: 20:24

Svendborg, genrbugspladsen: Rød Glente OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Røghøg 2 YF. Bettina Gerti Groß
Vejlen, Tåsinge
: Lille Præstekrave 3 FU
Søby, Taasinge
: Tornirisk 27 R, Stillits 1 R. Lars Kirk
Horseskov
: Dværgfalk 1 Ø
Hjulby:
Hvid stork 1 FU. Jens Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 25 FU, Hjejle 275 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Fiskeørn 1 Ø. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Flægen v/Tybrind:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Erik Busk
Fyns Hoved: Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Mogens Ribo Petersen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 7 R, Sorthovedet Måge 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Davinde: Sorthovedet Måge 2 OF. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen Gods: Bramgås 2000 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 65 R. Jens Bækkelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 126 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R. Søren Bøgelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Søren G. Nielsen
Håstrup Bjerge: Hedelærke 1 SY. Gunnar knudsen, Gunnar Jørgensen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane:
Hvid Stork 1 OF. Jørn Knudsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 55 R. Jens Bækkelund
Nørre Nærå By: Ringdrossel 1 R. Jens Bækkelund
Siø: Lille Præstekrave 3 SY. Hans-Henrik Wienberg
Snaremose Sø: Skeand 54 R, Knarand 29 R. Henrik Mørup-Petersen
Sundet, Faaborg: Skeand 134 FU. Mikael Kristensen
Sybergland: Atlingand 1 M R. Mogens Ribo Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 FU. Pierre Bentzen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 22 R, Skægmejse 1 FU. Carsten Skou
Vædeled: Duehøg 1 FU T. Evald Mehlsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4000 R. Søren Bøgelund


 

Torsdag den 15. april 2021             Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:22

Vejlen, Taasinge: Gul vipstjert 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Krikand 12 FU. Erik Thomsen
Gesinge
: Havørn 1 AD OF,
Horseskov: Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R,
Skarø: Fasan 40 R, Ringdue 20 R, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 1 R, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 R, Gråspurv 8 R, Skovspurv 10 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 SY,
Skarø Rev: Knopsvane 1 DØD, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 16 FU, Grågås 20 R, Gravand 10 FU, Knarand 8 FU, Pibeand 24 FU, Spidsand 4 R, Krikand 26 FU, Fasan 1 R, Strandskade 8 R, Klyde 4 R, Vibe 22 YF TH, Rødben 6 FU, Hættemåge 18 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 30 YF, Svartbag 1 R, Rørhøg 1 M FU, Gråkrage 1 YF BR, Sanglærke 12 YF TH, Stær 15 FU, Hvid Vipstjert 6 FU
Broholm, voldgraven
: Gråstrubet lappedykker 1 FU (nu venter vi kun på at hunnen skal indfinde sig). Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Landsvale 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Bramgås 4000 R. Søren Bøgelund
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 FU,
Blåhals 2 SY. Gustav Nyberg
Brandsø: Havørn 2 R. Ib Johannes Bager
Båring Vig: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Damsbo Skove: Ravn 36 FU. Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Lille Præstekrave 1 R. Niels Andersen
Flægen v/Tybrind: Trane 5 SY,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Mads Syndergaard
Fyns Hoved: Hedelærke 1 OF. Lars Andersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 76 R. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Hættemåge 850 FU, Fiskeørn 1 FU. Henrik Stenholt
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 40 FU, Klyde 50 TH. Ulla Baslund 
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 4000 R, Skeand 24 R. Søren Kristian Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 , Topmejse 5 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Fjord: Fiskeørn 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 360 R, Havørn 3 R. Niels Bomholt Jensen
Nørre Aaby:
Hvid Stork 1 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Nørre Aaby:
Hvid Stork 1 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Klyde 22 R. Jette Brøgger
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Kortnæbbet Gås 1 FU, Skeand 14 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Skægmejse 2 SY. Henrik Gretoft 
Åsø Skov: Skovsneppe 2 R. Claus Dalskov


 

Onsdag den 14. april 2021              Solopgang: 06:17 Solnedgang: 20:20

Skovballe, Taasinge: Havørn 1 R AD. Henning Steen Hansen
Hesselagergård
: Gravand 4 R FU OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Landsvale 2 (kom d. 10. april), Grønspætte 1 (ses eller høres dagligt), Rød Glente 2 (har været set hver dag gennem længere til). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Skægmejse 2 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Gustav Nyberg
Brændegård Sø: Skeand 15 R, Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Hjejle 453 R. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Sortand 170 T, Rødstrubet Lom 12 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 1 Ø, Ravn 4 OF. Frank Jensen-Hammer
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Bramgås 2000 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Hvinand 460 R, Atlingand 2 R, Skeand 10 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Klyde 23 R. Hans Erik Dylmer
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Sorthalset Lappedykker 17 FU. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Kortnæbbet Gås 1 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Hættemåge 650 R. Jens O. Hansen
Føns Vang: Skeand 20 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang:
Blåhals 1 SY. Gunner Munk
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R, Klyde 29 R. Ella Mikkelsen
Neder Holluf/Holluf Pile: Skovhornugle 1 R. Anthony M. Carter
Rønninge Søgård: Lille Præstekrave 3 R. Per Rasmussen 
Siø: Nilgås 1 R. Lars Kirk
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 FU, Blå Kærhøg 1 F AD Ø. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Krikand 300 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 R. Hans Rytter
Strandenge v/Jersore: Storspove 60 R. Ella Mikkelsen
Storskov (Brahetrolleborg): Kernebider 8 R. Niels Bomholt Jensen
Strandenge v/Jersore: Storspove 60 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Karl Top
Tybrind Gods: Duehøg 1 R. Michael Mosebo Jensen
Varbjerg: Sandløber 2 FU. Conny Hartmann
Vomme Sø: Havørn 2 YF BR. Per Rasmussen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2500 OF, Skeand 320 R, Spidsand 14 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Klyde 24 R. Hans Erik Dylmer
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2500 OF, Skeand 52 R. Jens O. Hansen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 06/03 - 2021:
               20 år gammel snehvid musvåge holder stand med udsigt til motorvej
               Fugleturene er igen på vingerne
              
Ingen rapporter om døde måger


  

Tirsdag den 13. april 2021              Solopgang: 06:19 Solnedgang: 20:19

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 FU, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 R, Skovspurv 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 FU,
Horseskov
: Fiskeørn 1 R, Rørhøg 1 M OF, Havørn 1 OF
Strandeng v/Horseskov: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 80 FU, Gravand 6 R, Vibe 1 YF TH
Vejlen, Tåsinge: Grågås 1 YF BR, Gravand 2 R, Atlingand 2 R, Gråand 2 R, Krikand 20 R, Ringdue 60 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 6 R, Storspove 18 R, Svaleklire 1 FU, Rødben 6 FU, Rørhøg 2 YF TH, Spurvehøg 2 T, Skægmejse 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 2 R
Gislev:
Hvid stork 2 FU. Ebbe Andersen
Lundeborg, Ny Camping: Stær 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt-Lyndelse: Grågås 2 YF med  4 PULL, Knopsvane 1 R. Leif Sørensen
Korshavn, Lillestrand: Stor præstekrave 1 R. Lars Kirk

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Bent Juhler
Bjørnemosegård (Svendborg): Huldue 3 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Hættemåge 700 AD YF BR, Sorthovedet Måge 2 AD FU. Morten Müller
Båring Vig: Sule 2 AD V. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Bramgås 1750 Ø. Søren Bøgelund
Brændegård Sø:  Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 105 R. Søren Bøgelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 F R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY . Michael Brunhøj Hansen
Håre Bjerge
: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum
: Sorthovedet Måge 1 R
. Leif Kristensen
Gulstav Mose: Bramgås 2500 R, Rørdrum 1 R. Jette Brøgger
Keldsnor: Skeand 115 R. Søren Bøgelund
Lunge Bjerge: Kernebider 19 R. Niels Bomholt Jensen
Middelfart:
Nathejre (SU) 0 T. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Atlingand 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Sanderum: Lille Præstekrave 1 FU. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse: Blå Kærhøg 1 M AD Ø,
Steppehøg 1 M AD Ø, Sort Glente 1 NØ. Kurt Kaack Hansen
Søndersø (Nordfyn) (05:45 - ):
Hvid Stork 2 FU (2 set ved folehaven. Der er 2 små vandhuller lige i nærheden. set af Rene Roth Andersen . Storkene.dk
Thurø Rev: Knortegås 190 R. Carsten Skou
Universitetet - Odense: Græshoppesanger 1 SY. Martin Rheinheimer
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4000 R, Rovterne 1 FU. Søren Bøgelund


  

Mandag den 12. april 2021             Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:17

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 40 FU, Bramgås 12 Ø, Grågås 16 R, Ederfugl 150 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 12 R, Gravand 14 R, Storspove 4 FU, Stormmåge 300 R, Splitterne 2 FU
Svendborg Golfbane
: Trane 1 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 YF TH, Gransanger 2 YF SY, Springfrøæg i 5 vandhuller
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 3 OF, Skægmejse 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
: Stor skallesluger 1 FU (hunnen så jeg ikke noget til), Troldand 4 FU, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Ringdue 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ølund, Mellemstykket: Krikand 1 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Lars Rasmussen
Bøllemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD OF. Morten Kristiansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 5 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Spidsand 13 R, Krikand 155 FU, Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 64 R, Klyde 28 R. Jens Bækkelund
Langå v/Hesselager: Havørn 2 IMM OF. Kirsten Halkjær Lund
Lindkær v/Ravnholt: Trane 6 FU, Havørn 2 R. Karl Top
Lindø + vade v/Jersore: Bramgås 2000 OF. Jens Bækkelund
Lunde v/Otterup: Havørn 2 OF. Mogens Hansen
Nørre Lyndelse: Vandrefalk 1 R. Evald Mehlsen  
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Fiskeørn 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Søndersø (Nordfyn)(20:00):
Hvid Stork 2 R NAT (Holdt hvil på toppen af en luftalarm-mast. Den anden cirklede længe, og satte sig derefter på en flagstang. Dette var i et villakvarter på Nordfyn, tæt på Dallund sø. set af Helle Langaard Meibom). Storkene.dk
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 156 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M R, Skeand 13 FU, Klyde 20 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen


  
                                                                       Stor størrelse.

Søndag den 11. april 2021             Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:15

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 86 FU
Strandeng v/Horseskov
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 46 FU
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 FU, Grågås 1 YF, Atlingand1 M R, Hvidklire 1 R, Rødben 6 FU
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 2 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 20 OF, Gravand 2 R, Troldand 1000 R, Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Rødben 5 R, Rørhøg 1 OF, Havørn 2 R, Blåmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R (Ringmærket i Belgien 15838263), Rørspurv 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH, Hættemåge 1000 YF BR, Tornirisk 150 FU. Morten Müller
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R. Claus Dalskov
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 4 FU. Søren G. Nielsen
Stenoddens Sommerland/Ny Vemmenæs (Tåsinge): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 200 OF. Ove E. Andersen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1000 R, Havørn 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen


  

Lørdag den 10. april 2021              Solopgang: 06:27 Solnedgang: 20:13

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 32 , Bramgås 300 , Rørhøg 1 F N
Spodsbjerg
: Havterne 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Fakkebjerg
: Blå kærhøg 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg
: Toppet skallesluger 2 R (et par). Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup gadekær: Sildemåge 1 R. Leif Sørensen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Susanne Strunk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R. Bo Levesen
Bispeenge: Grågås x Blisgås (hybrid) 38 FU, Lille Præstekrave 1 R. Gunhild Brink
Botofte Skovmose: Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 TH, Hættemåge 800 TH, Sorthovedet Måge 2 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 TH, Sorthovedet Måge 2 R. Pierre Bentzen
Botofte Skovmose: Rødhovedet And 1 M FU, Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Rødhovedet And 1 M FU
. Søren G. Nielsen
Botofte Skovmose: Skeand 10 R, Rørdrum 1 R, Sorthovedet Måge 1 R. Joan Laursen 
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Klyde 23 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Spidsand 12 FU, Klyde 23 R. Leif Kristensen
Bøllemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD OF. Hans Rytter
Båring Vig: Sule 2 AD Ø, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Bramgås 3430 T, Ederfugl 1460 T, Sortand 105 T, Toppet Skallesluger 74 T, Rødstrubet Lom 24 T, Sortstrubet Lom 1 T, Storspove 201 T, Rød Glente 2 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Trane 3 S, Vandrefalk 1 N. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Kortnæbbet Gås 1 R, Tundrasædgås 2 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Sølvhejre 1 R. Bo Levesen
Føns Vang: Hvinand 112 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU. Ralph Qwinten
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R, Hættemåge 3500 YF, Sorthovedet Måge 2 YF BR. Per Rasmussen
Gulstav: Fiskeørn 1 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 3 R, Sølvhejre 4 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 4 , Sølvhejre 6 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Sølvhejre 2 R. Bo Levesen
Gyldensteen: Langø Plantage: Stor Tornskade 1 R
. Lars Jørn Olsen
Hav ved Tryggelev Nor: Gråstrubet Lappedykker 43 FU, Toppet Lappedykker 68 FU,
Nordisk Lappedykker 9 AD FU. Ole Goldschmidt 
Højbjerg v/Langesø: Grønspætte 2 R. Gregers Johannesen
Millinge: Skovhornugle 1 SY. Gerner Majlandt 
Munkebo: Blå Kærhøg 1 F N. Peter Lillesø
Nordskov Enge (Enghave): Huldue 3 OF. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Bramgås 3300 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 R. Morten Müller
Rudkøbing: Fiskeørn 2 T. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Vandrefalk 1 F AD R. Morten Müller 
Rudkøbing Vejle: Skeand 28 FU, Krikand 100 FU, Gråstrubet Lappedykker 14 FU. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 2 YF P, Skeand 13 R. Arne Bruun
Siø: Bramgås 1300 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Skeand 20 FU. Morten Müller
Snaremose Sø: Pibeand 2816 R, Trane 3 AD R, Rørdrum 1 SY, Havørn 2 OF, Ravn 4 OF. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Stengade (by + agerland): Havørn 2 OF. Jane Ditzel 
Sundet, Faaborg: Skeand 114 FU, Sorthalset Lappedykker 2 R. Gerner Majlandt
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Duehøg 1 R. Morten Jensen
Svendborg: Havørn 4 OF. Jan Stener Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Trane 5 NØ. Per Rasmussen
Teglværkskoven: Fuglekonge 75 FU T. Jørn Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1600 FU, Skeand 23 FU, Knarand 41 FU, Rørdrum 1 TH, Rovterne 1 FU NV. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 25 R, Knarand 57 R, Krikand 105 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Rørdrum 4 SY, Sølvhejre 2 R, Rovterne 1 FU, Mosehornugle 1 FU, Skægmejse 1 SY. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1030 R, Atlingand 2 R, Skeand 33 R, Klyde 39 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R, Blåhals 1 R. Pierre Bentzen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R, 
Blåhals 1 F 2K+ R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 FU,  Havørn 2 OF. Ove E. Andersen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 FU. Søren G. Nielsen  
Vornæs Skov: Grønspætte 2 SY. Julie W. Broge


  

Fredag den 9. april 2021                Solopgang: 06:29 Solnedgang: 20:11

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 60 R, Toppet Skallesluger 16 R, Gravand 32 FU, Knarand 2 R, Pibeand 6 R, Spidsand 4 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Storspove 16 FU, Rødben 8 FU, Splitterne 3 FU, Splitterne 2 R, Havørn 1 R
Ny Bjerreby
: Hvid vipstjert 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY . Pierre Bentzen. Mikael kristensen
Hesselagergård
: Spurvehøg 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Grusgrave v/Birkum
: Grågås 36 R, Hvinand 8 R, Troldand 18 R, Toppet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Blishøne 16 R, Strandskade 8 R, Hættemåge 3000 YF BR, Sorthovedet Måge 2 YF BR
, Allike 14 FU, Stær 16 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gulspurv 1 R,

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Hættemåge 1000 YF BR. Morten Müller
Botofte Skovmose: Vandrefalk 1 R. Joan Laursen
Botofte Skovmose: Vandrefalk 1 AD R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Bramgås 1500 FU, Klyde 33 FU. Søren G. Nielsen
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Julie W. Broge
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 R. Søren G. Nielsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 R, Klyde 29 FU. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R
. Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 40 FU. Jens Bækkelund
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 1100 R. Carsten Skou
Odense Å v/Sankt Klemens: Fiskeørn 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Påø Enge (tørre): Stor Tornskade 1 R. Mogens Lind Jørgensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 FU, Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 114 FU, Sølvhejre 1 FU., Lille Præstekrave 1 R. Søren G. Nielsen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 SY. Kurt Kaack Hansen 
Snaremose Sø: Skeand 26 FU. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Skeand 37 FU, Klyde 39 FU, Lille Præstekrave 2 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 FU. Mikael Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 30 FU, Klyde 29 FU, Dværgfalk 1 F OF,
Blåhals 0 R, Lille Præstekrave 2 R. Julie W. Broge
Vejlen, Tåsinge: Klyde 39 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Havørn 2 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Pierre Bentzen


  

Torsdag den 8. april 2021               Solopgang: 06:31 Solnedgang: 20:09

Kogtved, matriklen: Gransanger 1 SY, Rødhals 1 FU, Sangdrossel 1 SY
Sørup Sø v/Svendborg: Tornirisk 12 R
Løkkeby Enge
: Knopsvane 6 R, Grågås 16 R, Troldand 10 R, Gråand 3 R, Ringdue 250 N, Rørhøg 2 YF P, Musvåge 1 FU, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 1 R. Lars Kirk
Siø: Skeand 1 M R. Lars Kirk
Sandholt Gods m/enge og marker: Rørhøg 1 M FU . Leif Sørensen
Hesselagergård
: Grønbenet rørhøne 4 FU (2 par). Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 YF. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Havørn 3 AD OF. John Jensen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Klyde 27 FU, Hjejle 250 R. Martin Rheinheimer
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 3990 OF, Skeand 11 R, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Sølvhejre 1 FU, Klyde 31 R, Hættemåge 1600 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 2 YF P, Sølvhejre 1 R, Hættemåge 500 R. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 R. Niels Bomholt Jensen
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 18 R. Pierre Bentzen
Horseklint: Sule 35 T, Splitterne 116 T, Rød Glente 3 T, Hedelærke 1 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 68 T, Tornirisk 191 T. Aske Keiser-Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 250 R. Ove E. Andersen
Millinge: Skovhornugle 1 R. Gerner Majlandt
Svinekrog/Slettemose Skov: Ravn 25 R. Jens Bækkelund
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 140 FU. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 R, Skeand 30 R, Skægmejse 2 R. Julie W. Broge
Åløkkeskoven: Havørn 4 AD OF. Esben Eriksen


  

Onsdag den 7. april 2021               Solopgang: 06:34 Solnedgang: 20:07

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 7 FU, Toppet Skallesluger 12 R, Hættemåge 450 R, Stormmåge 150 R, Splitterne 4 FU
Svendborg Golfbane
: Rørhøg 1 F OF, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Husskade 1 YF B, Gråkrage 1 YF B, Vindrossel 18 FU
Noret, Tåsinge
: Gravand 1 R, Gravand 1 YF, Knarand 2 R, Krikand 72 R, Blishøne 3 R, Strandskade 1 YF, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 3 YF, Rødben 1 YF, Hættemåge 523 R, Stormmåge 151 R, Sølvmåge 78 R, Tårnfalk 1 FU, Stær 145 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rørspurv 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 27 R, Grågås 82 R, Grågås 2 YF, Gravand 41 R, Troldand 826 R, Atlingand 2 R, Skeand 52 R, Knarand 6 R, Pibeand 51 R, Gråand 47 R, Gråand 4 YF, Krikand 68 R, Lille Lappedykker 1 YF, Ringdue 17 OF, Blishøne 38 R, Fiskehejre 4 R, Skarv 1 OF, Strandskade 6 R, Strandskade 1 YF, Klyde 69 R, Storspove 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Rødben 1 YF, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 1 OF, Rørhøg 1 YF, Havørn 1 2K+ OF, Musvåge 1 R, Gråkrage 26 R, Rørspurv 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø
: Rød Glente 1 FU, Hjejle1 R. Lars Kirk
Broholm
: Rørhøg 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 . Laila Neermann
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 1 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 14 R. Hans Erik Dylmer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 R. Jørn Vinther Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 11 R, Sølvhejre 1 2K+ R, Hættemåge 500 R. Julie W. Broge
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 YF BR. Jens Bækkelund
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 5 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Gamborg Inderfjord: Rørdrum 1 TH. Peter Hartoft-Jacobsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Hættemåge 1000 R, Hættemåge 1000 YF B, Sorthovedet Måge 1 YF B. Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Fiskeørn 1 NØ . Laila Neermann
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 M FU,
Sølvhejre 4 FU. Sten Pedersen  
Helnæs Made: Bramgås 2500 FU, Skeand 10 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Fjordterne 1 R. Søren Bøgelund
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY. Evald Mehlsen
Lindved Frugtplantage: Skovsneppe 1 OF. Lars Andersen 
Noret, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 523 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Rantzausminde: Lille Præstekrave 1 OF. Jens-Gert Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 FU., Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Siø: Bramgås 1100 FU. Morten Müller
Siø: Bramgås 2300 FU, Sølvmåge 510 AD R. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 2 FU, Skeand 16 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Snaremose Sø: Skeand 32 FU, Rørdrum 1 TH, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Morten Müller
Strynø: Bramgås 1500 R, Havørn 2 JUV FU. Stig Rubæk
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 R, Skeand 52 R, Klyde 69 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 314 R, Klyde 41 R, Havørn 3 OF. Jørn Vinther Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 314 R, Klyde 41 R, Storspove 60 R. Julie W. Broge
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 5000 R, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund
Åstrup (Sydfyn):
Hvid Stork 1 N. Niels Bomholt Jensen


  

Tirsdag den 6. april 2021               Solopgang: 06:36 Solnedgang: 20:05

Iholm: Knopsvane 1 YF B, Svartbag 3 R,
Strandenge SV f/Skovhuse: Grågås 2 R, Rørhøg 1 FU,
Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 T, Musvåge 2 YF TH, Tårnfalk 1 FU, Lille Korsnæb 2 R,
Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 8 FU, Ederfugl 200 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 8 R, Gravand 6 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Strandskade 6 R, Storspove 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Svartbag 4 R
Tange å
: Hvid vipstjert 4 FU, Grønspætte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Klintholm: Grågås 24 R, Pibeand 30 R, Gråand 7 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ringdue 4 R, Blishøne 5 R, Skarv 1 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Råge 2 R, Gråkrage 3 R, Musvit 1 R, Sanglærke 4 SY, Digesvale 2 FU, Gransanger 3 R, Stær 3 R, Rødhals 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 6 R, Dompap 2 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler
: Sandløber 1 R, Kaspisk Måge 1 2K R. Laila Neermann
Barager Nebbe/Næbbe Revler
: Sandløber 6 FU,  Splitterne 26 R, Havørn 2 AD OF, Sortkrage 4 R. Morten Müller
Broby Sø
: Havørn 2 OF. Lars Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Dongs Højrup: Havørn 2 . Julie W. Broge
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 3800 OF, Hvinand 195 R, Krikand 160 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Sølvhejre 1 R, Klyde 38 R, Storspove 55 R, Hættemåge 700 R. Hans Erik Dylmer
Flådet (Tranekær): Havørn 2 AD OF. Morten Müller
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Dværgterne 1 R, Løvsanger 1 SY. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 R, Knarand 112 R, Sølvhejre 4 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2400 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 95 R, Klyde 120 R, Storspove 58 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Dværgmåge 2 AD R. Søren Bøgelund
Rudkøbing Vejle: Nilgås 1 R. Laila Neermann 
Sanderum: Lille Præstekrave 1 FU. Ella Mikkelsen
Siø: Skeand 12 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 1 R. Søren Bøgelund
Skovsgård: Fiskeørn 1 NØ. Laila Neermann
Stengade Sø: Havørn 2 . Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M R. Laila Neermann
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Hvinand 150 R, Skeand 490 R, Knarand 60 R, Spidsand 14 R, Krikand 130 R, Strandskade 90 R, Klyde 40 R, Storspove 130 OF. Hans Erik Dylmer
Ørnehøj-området (Gulstav): Rødstjert 1 SY. Søren Bøgelund


  

Mandag den 5. april 2021               Solopgang: 06:39 Solnedgang: 20:03

Svendborg, østlige del: Troldand 10 R, Gråand 11 R, Skarv 1 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 3 R, Gransanger 1 FU,
Svendborgsund ved Iholm: Hvinand 8 R, Gravand 20 FU, Krikand 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 8 FU, Splitterne 4 R, Havørn 1 N
Kogtved: Stor Flagspætte 1 R
Broholm slot:
Tårnfalk 2 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Ringe Sø: Skeand 2 OF, Blishøne 20 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 120 R, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 11 FU, Spidsand 18 FU, Krikand 100 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 R, Sølvhejre 1 R, Klyde 42 R. Annette Friis
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 28 R, Knarand 65 R, Sølvhejre 1 R. Annette Friis
Lammesø: Sorthalset Lappedykker 6 R, Sølvhejre 1 R. Lars Rasmussen
Noret, Tåsinge: Ringdrossel 1 M R. Julie W. Broge
Nørre Aaby: Vindrossel 150 R. Jørgen Hjorth Jensen 
Ore (Nordfyn): Ravn 17 FU. Flemming Petersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 181 FU, Enkeltbekkasin 1 R. Arne Bruun
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3000 FU. Morten Müller
Urup Dam: Atlingand 1 M R. Jeppe Holm Kristensen


 

Søndag den 4. april 2021               Solopgang: 06:42 Solnedgang: 20:01

Tange å: Gransanger 1 FU, Harer 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sortkrage 4 FU. Morten Müller
Bøjden Nor: Bramgås 9600 R, Hjejle 750 R, Fiskeørn 1 N. Daniel Palm Eskildsen
Dunkær Mark: Bomlærke 11 R. Andreas Bruun Kristensen
Eget Mose: Fiskeørn 1 FU. Søren Bøgelund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Skeand 10 R, Spidsand 14 FU, Krikand 302 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 , Skeand 10 FU, Spidsand 12 FU, Krikand 200 R, Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Ella Mikkelsen
Espeskov v/Havndrup: Duehøg 1 R, Kernebider 7 R. Per Rasmussen
Føns Vang: Skeand 30 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU. Peter Hartoft-Jacobsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R. Michael Mosebo Jensen
Glorup Park m/Holmesø:
Hvid Stork 1 R. Jesper Leegaard
Gulstav: Pibesvane 9 Ø, Ringdrossel 1 M R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 500 R, Sølvhejre 4 R. Flemming Falk
Keldsnor: Bramgås 4000 R. Torben Juul Hansen
Klintebjerg v/Otterup: Fiskeørn 1 OF. Flemming Falk
Nevre Strand:
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 AD R . Andreas Bruun Kristensen
Nyborg Fjord: Sildemåge 12 FU. Jørn Knudsen
Nyskov/Grevindeskov: Havørn 2 IMM OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Skeand 12 FU, Rørdrum 1 TH, Klyde 28 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor:  Skeand 14 FU, Klyde 26 R, Hættemåge 550 R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Klyde 24 R. Michael L.J. Glentedal
Rudkøbing Vejle: Skeand 24 FU. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 OF. Leif Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 2 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Arne Bruun
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Bjergpiber 5 R. Lars Witting

Tved v/Svendborg (15:00): Hvid Stork 1 OF. Martin Thorbjørn
Urup Dam: Atlingand 1 M FU, Fiskeørn 1 T. Jeppe Holm Kristensen


   

Lørdag den 3. april 2021                Solopgang: 06:44 Solnedgang: 19:59

Christiansminde: Grønbenet rørhøne 1 R. Lars Kirk
Kogtved, matriklen
: Huldue 1 OF, Stor Flagspætte 1 YF TH, Sangdrossel 1 YF SY
Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 NØ, Havørn 1 OF
Bagenkop: Havørn 1 3K OF. Poul Vestergård Rasmussen
Hennetved Haver: Havørn 1 2K OF, Ravn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Keldsnor: Skeand 106 R. Poul Vestergård Rasmussen
Rudkøbing: Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Åsø Strand: Rørhøg 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm: Gærdesmutte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Ballen: Sort Glente 1 NØ, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 0 R. Jens-Gert Hansen
Ballen: Blåhals 0 R. Jan Stener Jørgensen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Gunhild Brink
Bispeenge: Skægmejse 2 R,  Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Havlit 51 R. Flemming Falk
Dovns Klint: Ederfugl 1040 T, Sortand 275 T, Sortstrubet Lom 2 T, Vandrefalk 2 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Duehøg 1 T, Havørn 3 OF. Freya Mørup-Petersen
Frellesvig: Kernebider 5 FU. Jane Ditzel
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 YF, Hættemåge 3000 YF, Sorthovedet Måge 2 YF. Per Rasmussen
Gulstav: Rørdrum 1 TH, Vandrefalk 1 F JUV R. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav: Rørdrum 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Falk
Gulstav: Blå Kærhøg 2 T,  Vandrefalk 1 NØ. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Bramgås 1200 R. Torben Juul Hansen
Helnæs Made: Bramgås 2000 R, Skeand 22 FU, Klyde 21 FU. Niels Bomholt Jensen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Stor Tornskade 1 R. Bent Lindhardt
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1500 R. Morten Müller
Keldsnor: Skeand 250 R. Flemming Falk
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY. Evald Mehlsen
Lammesø: Sorthalset Lappedykker 8 R, Sølvhejre 1 OF, Havørn 3 OF. Henning Olsen
Lammesø: Sorthalset Lappedykker 6 FU. Laila Neermann
Lammesø: Sorthalset Lappedykker 11 R
. Paul Dalholm Hansen 
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 1250 R, Atlingand 4 R. Arne Bruun
Nordskov Enge (Enghave): Blå Kærhøg 1 BR NV. Kirsten Halkjær Lund
Noret, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 FU. Laila Neermann
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R. Torben Juul Hansen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 FU. Pierre Bentzen 
Piledybet: Fiskeørn 1 NV. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Klint: Rørdrum 1 SY. Torben Juul Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 2 R. Gregers Johannesen
Rudkøbing: Vandrefalk 2 AD R. Morten Müller
Rudkøbing: Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Ryslinge: Tajgasædgås/Tundrasædgås 1 R, Fiskeørn 1 OF. Jakob Bendix Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 FU. Leif Kristensen
Siø: Nilgås 2 R. Morten Müller
Siø: Havørn 2 FU. Asger Rasmussen
Snaremose Sø: Atlingand 3 FU, Skeand 52 FU, Knarand 43 FU, Fiskeørn 1 OF, Havørn 4 . Freya Mørup-Petersen
Svanninge Bakker: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 TH. Freya Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 FU. Laila Neermann 
Vitsø: Nilgås 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 60 R, Lille Præstekrave 1 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Andreas Bruun Kristensen


   

Fredag den 2. april 2021                Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:59

Kogtved, matriklen: Gransanger 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R
Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Blishøne 1 YF BR, Grønspætte 1 R, Tårnfalk 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 2 R
Noret, Tåsinge: Grågås 14 R, Gravand 6 R, Knarand 4 FU, Pibeand 12 FU, Gråand 3 FU, Krikand 86 FU, Blishøne 8 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 6 R, Svaleklire 1 FU, Rørhøg 1 F R, Rørhøg 1 M YF TH, Stær 6 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 6 FU,
Noret, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU
Lundeborg, Ny Camping
: Husrødstjert 1 M FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Stormmåge 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Blåhals 1 R. Leif Sørensen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 3 R. Leif Sørensen
Botofte Skovmose: Skeand 27 FU. Morten Müller
Botofte Skovmose: Skeand 13 R. Niels Bomholt Jensen
Brandsø: Mosehornugle 1 R. Gunner Munk
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R T. Morten Kristiansen
Dovns Klint: Ederfugl 2640 T, Sortand 100 T, Ravn 3 OF, Hedelærke 1 T. Frank Jensen-Hammer
Enemærket v/Holstenshus: Havørn 2 OF. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Espeskov v/Havndrup: Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Flådet (Tranekær): Duehøg 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Fogense Enge (Lillestrand): Lille Præstekrave 2 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 125 R, Skeand 34 R, Knarand 48 R, Sølvhejre 1 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 2000 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Langø: Ravn 4 OF. Flemming Petersen
Havndrup: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Holms Mose: Atlingand 2 R. Niels Bomholt Jensen
Horseklint: Sule 1 R, Sule 2, Spurvehøg 10 N,  Mosehornugle 1 R, Dværgfalk 1 N, Skærpiber 5 N, Hvid Vipstjert 79 N, Tornirisk 198 N, Stillits 50 N. Kristoffer Hansen
Hou, agerland (Langeland): Duehøg 1 M AD R. Morten Müller
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Kildemose v/Ryslinge: Trane 4 OF, Sangdrossel 23 FU. Karl Top
Lindholm v/Allested: Rød Glente 2 FU. Niels Lund
Nakkebølle Fjord: Atlingand 2 R. Jens-Gert Hansen
Piledybet: Skovsneppe 3 TH. Freya Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Atlingand 2 FU. Gunnar Jørgensen
Siø: Skeand 18 R. Hans Erik Dylmer
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Rød Glente 2 R, Ravn 3 R. Gregers Johannesen
Strynø: Bramgås 1500 FU. Stig Rubæk
Sønderskov v/Ferritslev: Stor Tornskade 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Tarup (Odense): Bjergvipstjert 1 F AD SDR R. Karen Koefoed
Vornæs Skov: Grønspætte 2 SY. Freya Mørup-Petersen


  

Torsdag den 1. april 2021               Solopgang: 06:49 Solnedgang: 19:55

Svendborg, Engene: Rød Glente 1 R,
Strandeng v/Horseskov: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 80 FU, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Stor Præstekrave 1 TH, Vibe 2 YF TH, Rødben 1 R, Sølvmåge 6 R,
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 7 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 4 FU, Ederfugl 80 R, Toppet Skallesluger 8 R, Toppet Lappedykker 2 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 4 R
Iholm: Knopsvane 2 YF B,
Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 R,
Bregninge (Tåsinge): Tyrkerdue 2 R,
Noret, Tåsinge: Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 4 R, Knarand 7 FU, Pibeand 12 FU, Gråand 6 R, Krikand 21 FU, Blishøne 12 R, Vibe 6 R, Sølvmåge 1 R, Stær 1 FU, Vindrossel 1 FU, Solsort 1 YF SY, Solsort 10 FU, Hvid Vipstjert 4 R
Slæbæk Skov: Blåmejse 2 R, Spætmejse 2 R, Forårsferejer 10.000 R
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 7 R, Grågås 30 R, Gravand 21 R, Taffeland 2 R, Troldand 400 R, Skeand 28 FU, Knarand 16 R, Gråand 4 R, Krikand 22 R, Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 6 R, Blishøne 28 R, Trane 2 OF, Fiskehejre 8 R, Strandskade 2 R, Klyde 26 R, Vibe 4 R, Storspove 20 R, Stormmåge 15 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 1 R, Rørhøg 2 F OF, Ravn 1 R, Gråkrage 30 FU, Digesvale 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Stær 18 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørspurv 1 R, Skrubtudse 1 SY
Lundeborg, matriklen
: Tornirisk 1 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Ederfugl 2950 T, Sortand 125 T, Sortstrubet Lom 2 T. Frank Jensen-Hammer
Egehoved Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Andreas Bruun Kristensen.
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Fakkebjerg: Bramgås 3000 OF, Huldue 5 OF, Havørn 4 OF, Musvåge 45 T. Freya Mørup-Petersen
Fogense Enge (Lillestrand): Skeand 12 R, Ravn 6 OF. Flemming Petersen
Fredmosen: Ørn sp. 1 N (Efter et opkald fra HKn om Ib og Sørens obs af st.skrige, gav jeg mig ud på en eftersøgning,da jeg nåede næsten til Fredmosen, kom en ørn ud derfra mod nv, uden kikkert var jeg ret sikker på, at det var en havørn, men jeg skulle jo lige tjekke og det var en ad havørn. da jeg tjekkede havørnen blev jeg opmærksom på endnu en NOGET længere mod NØ, den virkede mere kompakt end havørnen, jeg kørte efter den,men så den ikke igen og opgav ved Påø enge. Jeg tror ikke den er trukket væk fra Langeland og trods varsel om vestenvind imorgen, giver jeg den en chance ved Hou Nordstrand 2/4). Morten Müller.
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Kirsten Halkjær Lund. 
Gulstav: Bramgås 3000 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav:
Stor Skrigeørn (SU) 1 N (Set ved 11-tiden af IKP+SØB sammen med en Fiskeørn, to Havørne og 25 Musvåger. Så ud til at trække nordpå), Fiskeørn 1 N, Blå Kærhøg 1 N, Havørn 5 OF, Musvåge 62 N . Ib Krag Petersen, Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose:
Pungmejse 1 M SY. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Nørre Søby: Sølvhejre 1 R. Anne Veber Døssing
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Jens-Gert Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Skeand 14 R, Vandrefalk 1 F AD R. Morten Müller
Skarø: Bramgås 1500 R, Skovhornugle 1 FU. Gabor Graehn
Skovby Sand: Sort Glente 1 OF, Ravn 4 OF. Flemming Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Skeand 28 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 19 R, Klyde 33 R. Niels Bomholt Jensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

30 apr 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk