Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 13. - 17. ( 1. april - 30. april 2023).                     Sidst opdateret 05 maj 2023 19:24:12 

 

 

 

Søndag den 30. april 2023                   Solopgang: 05:40 Solnedgang: 20:51

Vejlen, Tåsinge: Trane 5 OF. Henning Steen Hansen [Facebook]
Ny Gesinge, Tåsinge
: Trane 5 OF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Skovballe
: Havørne 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lundeborg, Ny Camping
: Gærdesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R, Blåhals 1 SY. Anders Myrtue
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Torstein Danielsen
Bjørnemose (Ravnholt): Rødtoppet Fuglekonge 1 YF SY. Per Rasmussen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Skovhornugle 1 FU, Blåhals 1 SY . Michael Brunhøj Hansen
Broby Sø: Fiskeørn 1 FU
. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø: Nilgås 2 OF, Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 41 YF P, Hjejle 350 R, Dværgterne 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Martin Rheinheimer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 46 FU. Leif Kristensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 63 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Grasten Fredskov: Skovsanger 1 SY. Arne Bruun
Helnæs Made: Skeand 16 FU, Sølvhejre 2 FU. Kristina Svendsen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Jordløse Bakker: Vendehals 1 SY, Ravn 16 R. Søren Bøgelund
Jøvet ved Fyns Hoved: Ringdrossel 2 R. Anton Markvard
Koelbjerg: Blåhals 1 OF. Anton Markvard
Kohave (Valdemarsslot): Grønspætte 2 SDR YF B
. Niels Selck
Mesinge: Blå Kærhøg 1 M 3K+ OF. Anton Markvard
Nørreballe Nor: Bramgås 1600 R, Fjordterne 6 R. Michael L.J. Glentedal
Siø: Skeand 29 FU, Klyde 22 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Skårupøre Sund: Bramgås 1600 Ø. Flemming Hansen
Sybergland: Tinksmed 29 FU. Peter Lillesø
Tarup (Årslev): Trane 8 N. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 4 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY,  Skægmejse 2 R, Rovterne 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Dværgterne 2 OF. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 2 R, Rovterne 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Vomme Sø: Havørn 3 YF UR. Per Rasmussen
Åløkkeskoven: Vendehals 1 SY. Esben Eriksen


 

Lørdag den 29. april 2023                   Solopgang: 05:43 Solnedgang: 20:49

Thurø By m.m.: Havørn 4 R (kredsende)
Ny Gesinge
: Vendehals 1 R
. Thomas Gulmark
Bjørnemosegård
: Tinksmed 2 FU. Lars Kirk
Broholm: Fiskehejre 1 R, Blishøne 1 YF BR. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Gul vipstjert 7 R, Tejst 6 R, Bynkefugl 1 R, Hugorm 1 R, Marsvin 5 R. Brian Odd, Erik Ehmsen, Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Nordskov Enge (Enghave): Rød glente 1 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 8 R. Brian Odd, Erik Ehmsen, , Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Blåhals 1 R. Allan Lind-Thomsen
Broløkke Strand: Skovhornugle 2 SY, Blåhals 1 SY. Jens Peter Bech
Bøgebjerg Strand / Romsø Sund nord: Ringdrossel 2 R. Esben Eriksen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Dværgterne 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R, Dværgterne 1 R
, Sortstrubet Bynkefugl 1 F FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Dværgterne 1 R
, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Viktor Bendiksen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Tinksmed 18 R. Martin Søgaard Nielsen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 R, Tinksmed 44 FU. Søren G. Nielsen 
Fakkebjerg: Trane 4 OF. Freya Mørup-Petersen
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Maria Rasmussen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Gransanger x Løvsanger (hybrid) 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R, Sorthovedet Måge 2 YF BR. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 FU
. Arne Christensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Kurt Jensen
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 1 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Måle Strand / Romsø Sund syd: Sule 1 AD S, Lille Præstekrave 1 N, Fiskeørn 1 NØ, Lærkefalk 1 N, Stenpikker 6 R. Esben Eriksen 
Nordskov Enge (Enghave): Tejst 5 R, Dværgterne 2 S, Rødtoppet Fuglekonge 3 R, Ringdrossel 2 R. Esben Eriksen
Nordskov Enge (Enghave): Ringdrossel 1 N. Martin Søgaard Nielsen
Skibhuskvarteret: Trane 5 NØ, Havørn 2 OF. Jens Kristian Holm 
Sybergland: Tinksmed 42 FU. Jens Peter Bech
Sybergland: Lille Bjergand (SU) 0 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Havørn 2 AD OF. Anders Myrtue
Søgård Mose (Langeland): Trane 4 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Sort Glente 1 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 TH, Rovterne 1 R, Skægmejse 2 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Søren G. Nielsen
Tårup (Hindsholm): Havørn 2 AD OF. Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge: Rød Glente 2 FU. Pierre Bentzen
Vorbjerg (Ærø): Fiskeørn 1 OF. Niels Munch Kofoed 
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R. Britta Merete Larsen


 

Fredag den 28. april 2023                   Solopgang: 05:45 Solnedgang: 20:47

Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 R, Knopsvane 3 YF BR, Knopsvane 36 R, Grågås 2 YF, Grågås 81 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Gravand 9 R, Taffeland 6 R, Troldand 154 R, Atlingand 2 R, Skeand 1 YF, Skeand 7 R, Knarand 3 R, Pibeand 2 R, Gråand 2 YF, Gråand 14 R, Krikand 51 R, Lille Lappedykker 1 YF, Blishøne 35 R, Strandskade 2 YF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 YF, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 YF, Hættemåge 27 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 24 R, Havørn 1 3K R, Rød Glente 1 OF, Ravn 1 OF, Gråkrage 9 R, Landsvale 13 FU, Gærdesanger 1 R, Gærdesmutte 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gul vipstjert 1 R, Stillits 2 R, Rørspurv 7 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Skeand 1 R med 8 Pull, Havørn 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bregninge, Hestehaveskoven
: Havørn 1  R, Trane 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø
: Lille præstekrave 2 R. Lars Kirk
Bøjden
: Klyde 20 YF (10 par). Erik Thomsen
Lundeborg, Ny Camping
: Tornirisk 4 R FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lærkefalk 1 N. Esben Eriksen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 OF, Fjordterne 7 R, Havørn 5 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Hjejle 250 R, Vandrefalk 1 FU. Anders Høgsholm
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU
, Vandrefalk 1 FU. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Fjordterne 5 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 33 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 YF P, Lille Præstekrave 1 R. Erik Busk
Morud: Mandarinand 1 M R. Anton Markvard
Møllemade/Ellemose: Dværgfalk 1 R N. Michael Mosebo Jensen
Odense Å (fra Åsum t/udløb): Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Seden: Ringdrossel 1 R. Kristoffer Hansen 
Siø: Lille Præstekrave 3 R. Claus Dalskov
Siø: Lille Præstekrave 2 R. Lars Kirk
Siø:
Steppehøg 1 M AD NV. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Skeand 10 R. Hans Rytter
Stavids Å (Rydså til Otterupvej): Rød Glente 2 OF. Karen Koefoed
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 M FU. Aske Keiser-Nielsen
Sybergland: Tinksmed 26 FU. Jens Peter Bech 
Sybergland:
Rødrygget Svale 1 FU Jeppe Holm Kristensen
Sybergland:
Rødrygget Svale 1 R . Benjamin Bech
Sybergland: Tinksmed 26 FU, Skovhornugle 1 F SY, Skovhornugle 1 M SY,
Rødrygget Svale 1 FU . Jens Peter Bech
Teglværksgraven: Sorthovedet Måge 1 AD NØ. Kristoffer Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 153 FU. Arne Bruun
Torø: Ravn 3 YF, Gærdesanger 10 YF. Lars Walsted Christoffersen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Æbelø: Huldue 4 SY. Jens Bækkelund


 

Torsdag den 27. april 2023                 Solopgang: 05:47 Solnedgang: 20:45

Vornæs skov: Gulirisk 2 R . Charlotte Helstrup Larsen
Havn v/Vejlen
: Hvidklire 9 FU. Lars Kirk
Bregninge
: Havørn 1 AD R
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø
: Knopsvane 1 R, Bramgås 200 R, Skeand 1 M R, Knarand 2 R, Klyde 2 R. Lars Kirk
Siø
: Bramgås 9 R
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Rudkøbing Mose
: Rørhøg 1 R, Grågås  2 R, Taffeland 1 R, 
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Hesselagergård
(08:00): Fasankok 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint (05:15 - 11:00):
Bramgås 20840 T (Timetal: 5.15-6: 100 6-7: 5870 7-8: 1850 8-9: 1060 9-10: 4370 10-11: 7590 Groft estimat 80% meget langt ude i syd, 10% vest om Langeland, rest tæt på), Trane 3 S, Rødstrubet Lom 103 T, Fjordterne 5 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Duered: Ravn 12 FU. Stoffer Jaeger
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M R
, Skeand 13 R, Krikand 169 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Skeand 13 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Tinksmed 11 FU. Søren G. Nielsen
Great Northern Golf: Havørn 5 OF. Ivan Sejer Beck
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 FU, Klyde 65 YF BR, Fiskeørn 1 OF. Martin Rheinheimer
Henninge: Blå Kærhøg 1 R. Jørgen Eng Jensen
Morud: Mandarinand 1 M R. Anton Markvard
Måle Strand / Romsø Sund syd: Ringdrossel 1 M R. Esben Eriksen
Siø: Klyde 22 FU. Jørgen Eng Jensen 
Skånemosen (vest for Håstrup): Ravn 4 R. Gunnar Knudsen
Stenløseskoven: Ravn 3 YF. Henrik Mørup-Petersen
Tangmosen: Skægmejse 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Tårup (Hindsholm): Havørn 3 OF. Benjamin Bech
Vornæs Skov: Gulirisk 2 R. Charlotte Helstrup Larsen via Poul Vestergård Rasmussen 


 

Onsdag den 26. april 2023                  Solopgang: 05:49 Solnedgang: 20:43

Svendborgsund ved Iholm: Småspove 5 T
Søen, Valdemarsslot: Hvinand 2 R, Taffeland 2 R.  Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul: Strandskade 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø: Rørhøg 1 R, Strandskade 1 R. Lars Kirk
Siøsund: Ederfugl 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård - efter såmaskine: Stær 15 FU, Allike 6 FU, Råge 15 FU, Sølvmåge 4 FU, Stormmåge 8 FU, Musvåge 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ringe: Hvid vipstjert 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Bispeengen: Skestork 6 R T
. Birthe Fredskild Kruse

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Trane 3 OF, Rørdrum 1 SY, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 3 R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Tinksmed 21 R. Esben Eriksen
Dovns Klint: Bramgås 4215 T, Rødstrubet Lom 38 T, Sortstrubet Lom 1 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Flådet (Tranekær): Rød Glente 2 OF. Morten Müller
Føns Vang: Rørspurv 20 SY. Gunner Munk
Siø: Sortkrage 3 R. Jørgen Eng Jensen
Skovsbo v/Svendborg: Fiskeørn 1 OF. Sanne Lykke Dalgaard
Sybergland: Lille Præstekrave 2 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Esben Eriksen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY. Jørgen Eng Jensen


 

Tirsdag den 25. april 2023                   Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:41

Slipshavn Enge: Storspove 1 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 4 R, Grågås 18 R, Grågås 1 R (par med 4 Gæslinger), Klyde 2 FU, Rødben 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Sortand 205 T, Sortstrubet Lom 4 T, Hedelærke 1 T. Frank Jensen-Hammer
Mesinge:
Hvid Stork 1 T. Benjamin Bech
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Erling Kock Jensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 205 FU. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer

 

Mandag den 24. april 2023                   Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:39

Gl. Nyby: Ringdrossel 1 R . Preben Sørensen
Bøjden Nor: Splitterne 7 R, Landsvale 4 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 FU, Blåhals 1 R. Christian Lundsted
Dovns Klint: Bramgås 5040 T, Sortand 102 T, Rødstrubet Lom 10 T, Sortstrubet Lom 7 T. Frank Jensen-Hammer
Ejby Mølle: Rørhøne (Grønbenet) 15 FU. Christian Lundsted
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 FU. Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Sort Glente 1 IMM OF
. Morten Müller
Flægen v/Tybrind: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 1 M R, Skeand 16 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Skeand 13 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgfalk 1 R T, Digesvale 250 R. Michael Mosebo Jensen
Glisholm Sø: Hættemåge 500 YF. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Ringdrossel 1 M R. Morten Müller
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR. Arne Bruun
Kattekilde: Dværgfalk 1 OF. Per Rasmussen
Lammesø: Sorthalset Lappedykker 3 YF. Henrik Ellersted
Langeskov v/Søllinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 R. Ivan Sejer Beck
Sundet, Faaborg: Skægmejse 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Siø: Skeand 34 FU, Klyde 35 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Siø: Skeand 78 FU, Knarand 32 FU. Ole Goldschmidt
Sundet, Faaborg: Skægmejse 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Jørgen Hjorth Jensen 
Tårup (Hindsholm): Fiskeørn 1 OF. Benjamin Bech
Vindeby (Tåsinge): Sølvhejre 4 OF. Morten Kristiansen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Hærfugl 1 FU.(Set første gang kl. 8.30 lige indenfor lågen ind til hestene. Fløj op i et træ ved fugletårnet. Fundet igen i indhegningen ca. 250 m mod nord tæt på ejendommen Gulstavvej 14. Fik et meget uskarpt foto ). Bente Larsen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Hærfugl 1 R, Vendehals 1 SY. Søren Bøgelund


 

Søndag den 23. april 2023                   Solopgang: 05:56 Solnedgang: 20:37

Tryggelev Nor: Fiskeørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø
: Knopsvane 22 R, Taffeland 30 R, Skeand 3 R, Trane 6 OF, Skarv 50 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 FU, Havørn 2 R, Blåmejse 2 R, Bysvale 2 FU, Landsvale 2 FU, Munk 2 R, Solsort 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stillits 4 R. Leif Sørensen
Holckenhavn inderfjord ved P. pladsen
: Toppet Lappedykker 4 R (Kurtiserende). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU Hættemåge 550 YF. Morten Müller
Bredholm: Havørn 2 AD R. Stig Rubæk
Brændegård Sø: Trane 6 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 26 R. Michael L.J. Glentedal
Bøjden Nor: Hjejle 400 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Tinksmed 16 R. Esben Eriksen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Lille Kobbersneppe 100 FU, Tejst 5 R, Vandrefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Gransanger 30 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Christian Lundsted 
Kerteminde:
Gulirisk 1 N. Bo K. Stephensen
Neverkær: Lille Præstekrave 2 FU. Gunner Munk
Nordskov Enge (Enghave): Svaleklire 7 R, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 5 R. Esben Eriksen
Ny Stenderup: Grønspætte 2 SY. Søren Bøgelund 
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Ormstrup (Langeland): Hjejle 308 R. Leif Kristensen
Rudkøbing Vejle: Fiskeørn 1 NØ. Søren Sørensen
Siø: Bramgås 1200 OF, Skeand 95 FU, Klyde 26 R, Lille Præstekrave 1 FU, Havørn 2 OF. Morten Müller
Stengade Sø: Rørdrum 1 SY. Claus Dalskov
Strandeng vest for Seden Strandby: Blå Kærhøg 1 F 2K+ FU, Blåhals 1 SY. Kristoffer Hansen
Strynø: Bramgås 1500 FU. Stig Rubæk 
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M R, Atlingand 1 M R. Michael Christian Linde
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R, Atlingand 2 R, Stor Kobbersneppe 1 FU. Peter Lillesø
Sydf. Øhav vest for Strynø: Havørn 3 AD FU. Stig Rubæk 
Tryggelev Nor & Salme Nor:Skeand 41 FU, Rørdrum 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 16 FU, Rørdrum 1 OF. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 6 FU. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgterne 6 OF. Frank Desting
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen 
Tårup (Hindsholm): Ringdrossel 2 M FU. Jens Peter Bech
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 M AD T. Frank Desting
Øksnehave: Havørn 3 R, Grønspætte 2 R, Dværgfalk 1 M AD R. Esben Eriksen
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R. Anders E. Sørensen


 

Lørdag den 22. april 2023                    Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:30

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 13 Ø, Fjordterne 36 Ø, Fjordterne 54 Ø, Blå Kærhøg 1 Ø
Thurø
: Ravn 1 FU. Lars Kirk
Gulstav
:
Hærfugl 1 R . Torbjørn Eriksen
Tange å: Gravand 2 FU, Bysvale 1 OF, Musvåge 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Ringdue 25 OF N. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bramstrup Hovedgård: Rød Glente 2 FU . Erik Ehmsen
Broløkke Strand: Blåhals 1 SY. Benjamin Bech
Brændegård Sø: Skeand 16 R, Lille Præstekrave 1 OF, Fiskeørn 1 NØ. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Skeand 22 T, Sortstrubet Lom 15 T, Dværgmåge 1 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Trane 7 OF, Sølvhejre 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Fjællebro Skov: Fiskeørn 1 OF . Palle Bo Larsen
Fyns Hoved: Tejst 10 R, Fiskeørn 1 NØ, Jernspurv 25 R, 
Gulirisk 1 N. Esben Eriksen
Fyns Hoved: Tejst 10 FU, Fiskeørn 1 NØ. Benjamin Bech , Jens Peter Bech
Gulstav:
Hærfugl 1 FU. Morten Müller 
Gulstav Mose:
Hærfugl 1 R. Aske Keiser-Nielsen
Gulstav Mose:
Hærfugl 1 R. Leif Sørensen
Gulstav Mose:
Hærfugl 1 FU . Oliver Christian Gram
Gulstav Mose: Sortstrubet Bynkefugl 2 FU . Ole Goldschmidt 
Gulstav Vesterskov: Trane 4 N. Søren G. Nielsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blå Kærhøg 1 N. Henrik Thormann  
Helnæs Strand Sommerhusområde: Fiskeørn 1 NØ, Dværgfalk 1 NØ. Henrik Thormann
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Zascha Watz
Hovedskov v/Sandholt: Blå Kærhøg 1 BR OF. Per Rasmussen
Keldsnor: Skeand 78 FU . Ole Goldschmidt
Krumstrup v/Ringe: Fiskeørn 1 N . Palle Bo Larsen
Lindø + vade v/Jersore:
Hvidklire 25 R. Jens Bækkelund
Middelfart: Rødstrubet Piber 0 T . Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Rød Glente 2 SØ. Michael Brunhøj Hansen   
Nordskov Enge (Enghave): Ringdrossel 1 M R. Benjamin Bech , Jens Peter Bech
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 174 R, Storspove 53 R, Splitterne 45 R. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Skeand 78 FU, Rørdrum 4 SY, Hættemåge 1125 FU, Dværgmåge 8 FU, Fjordterne 6 FU, Digesvale 525 FU. Ole Goldschmidt
Piledybet: Mosehornugle 1 T R. Freya Mørup-Petersen
Ravnholt (Midtfyn): Fiskeørn 1 NØ . Palle Bo Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 TH . Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing Havn: Trane 4 NØ, Trane 5 NØ, Havørn 2 OF. Morten Müller 
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 R
. Leif Kristensen 
Siø: Atlingand 2 FU, Skeand 26 R, Klyde 35 R, Lille Præstekrave 2 FU, Sildemåge 10 R. Leif Kristensen
Siø: Skeand 22 FU, Klyde 36 R, Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Siø: Skeand 82 FU, Klyde 22 FU, Lille Præstekrave 3 FU. Ole Goldschmidt
Skov v/Lindved Å, Lindved: Sort Glente 1 OF. Anders E. Sørensen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 3 R. Karen Koefoed 
Sybergland: Nilgås 1 R,
Lille Bjergand (SU) 1 M R . Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Sybergland: Lille Præstekrave 2 FU. Maria Rasmussen
Søgård Mose (Langeland): Skeand 58 FU . Ole Goldschmidt 
Søndenbro: Blå Kærhøg 1 M 3K+ OF. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 21 R, Rørdrum 1 R. Allan Lind-Thomsen

Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 64 FU, Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1850 FU, Skeand 22 FU, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 32 FU, Knarand 48 FU, Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt 
Vejlby Fed Sommerhusområde: Blå Kærhøg 1 BR N. Michael Brunhøj Hansen
Vestermade:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Esben Eriksen
Vigelsø: Havørn 3 R. Karen Koefoed
Vorbjerg (Ærø): Bramgås 1000 OF . Niels Munch Kofoed
Ørnehøj-området (Gulstav): Ringdrossel 2 M FU . Ole Goldschmidt 


DOF- nyheder:
              Havørn med GPS-sender yngler i skov ved Holbæk + GPS
              Grågåsen viser sin ny gulgrønne generation


 

Fredag den 21. april 2023                    Solopgang: 06:01 Solnedgang: 20:33

Svendborg, Dronningholmsvej: Duehale 1 R. Karsten Nielsen
Rudkøbing Mose
: Mandarinand 2 R
Siø: Skeand 54 FU, Klyde 20 R, Lille Præstekrave 2 YF TH
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R
Purreskoven: Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Jernspurv 1 FU, Skovspurv 6 FU, Grønspætte 1 SY, Spætmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Spidsand 1 R. Erik Thomsen
Ringe: Duehale 1 R. Karsten Nielsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broløkke Strand: Blåhals 1 SY. Jens Peter Bech
Brænde Å (Neverkær-Åbro): Grønspætte 2 TH. Evald Mehlsen
Bøjden Nor: Klyde 26 R. Bo Gregersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 5 T, Sortstrubet Lom 7 T, Engpiber 1435 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Krikand 350 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Fjællebroen: Trane 9 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Gudbjerg Mark: Fiskeørn 2 N, Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 FU, Klyde 20 YF BR. Jesper Johannes Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 20 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 61 FU. Jens Bækkelund
Munkebo: Vandrefalk 1 OF. Peter Lillesø
Mågeøerne: Splitterne 30 R. Jens Bækkelund
Neverkær: Indisk Gås 1 R. Ole Kjuel Nielsen
Neverkær: Indisk Gås 1 R. Jan Kiel
Neverkær: Indisk Gås 1 FU. Søren G. Nielsen
Odense Havn: Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Rue: Rød Glente 2 YF BR. Anton Markvard
Salby: Havørn 2 R. Benjamin Bech
Siø: Skeand 45 FU, Klyde 37 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Skovby Nymark: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Jens Bækkelund
Sybergland: Lille Bjergand (SU) 1 M R. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 R, Trane 9 N, Sølvhejre 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Henrik Mørup-Petersen 


 

Torsdag den 20. april 2023                  Solopgang: 06:03 Solnedgang: 20:31

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF, Grønspætte 1 R, Landsvale 1 N, Landsvale 2 N, Landsvale 3 Ø, Digesvale 1 Ø, Rødstjert 1 M FU
Ny Gesinge, matriklen
: Rød glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Klippedue (tamdue) 50 FU, Lille Præstekrave 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Søren G. Nielsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 6 FU. Karen Koefoed
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 5 T. Frank Jensen-Hammer
Enge ved Bjernekrogen:
Hedehøg 1 M AD NV. Freddy Hansen
Klakkebjerg: Hedelærke 1 R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Blåhals 2 M SY. Niels Bomholt Jensen
Neverkær: Indisk Gås 1 R, Krikand 140 R. Gunnar Jørgensen
Siø: Skeand 54 FU, Klyde 40 FU,Sorthovedet Måge 2 TH. Morten Müller
Siø: Klyde 41 R, Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 2 3K+ R. Søren Sørensen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Pierre Bentzen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Martin Rheinheimer


 

Onsdag den 19. april 2023                  Solopgang: 06:06 Solnedgang: 20:29

Kogtved: Grønspætte 1 R, Digesvale 2 N, Gærdesmutte 1 YF BR, Rødstjert 1 M SY, Bogfinke 1 YF SY
Iholm
: Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 62 R NAT, Strandskade 2 T, Svartbag 2 R
Horseskov: Huldue 1 R, Rørhøg 1 R
Lunkebugten
: Rødben 1 FU, Hvid vipstjert 1 FU. Lars Kirk
Tange å
: Gråand 2 R FU, Fiskehejre 1 R, Sangdrossel 1 FU, Solsort 4 FU, Gransanger 1 SY, Grågås 8 OF. Poul Brugs Rasmussen
Ærø, Drejbakken:
Hvid stork 1 FU . Mette Grube Bergenser

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 1 M R, Blåhals 1 SY. Anthony M. Carter
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU
. Leif Kristensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 13 T, Sortstrubet Lom 6 T, Dværgfalk 1 T.Frank Jensen-Hammer 
Frellesvig: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Gudbjerg Mark: Blå Kærhøg 1 M OF. Leif Bisschop-Larsen
Helnæs Made: Bramgås 1200 R. Leif Bisschop-Larsen
Hårby Made: Lille Præstekrave 1 FU. Per Toft Johansen
Korinth: Dværgfalk 1 NØ.Jakob Sunesen  
Kyst v/Voderup (Omr.06): Sortstrubet Lom 1 R. Richard Ipsen
Måle: Rød Glente 3 OF.Michael L.J. Glentedal 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Træløber 4 R. Morten Holm
Rygård Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 YF SY. Per Rasmussen
Signekær v/Haarby: Fiskeørn 1 OF. Per Toft Johansen
Staurby Skov: Gransanger 28 SY, Korttået Træløber 5 SY. Michael Brunhøj Hansen
Strynø: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU.Ole Goldschmidt
Søen, Valdemarsslot: Duehøg 1 OF. Arne Christensen
Tarup Grusgrave: Dværgfalk 1 Ø. Henrik Kalckar Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 126 R.Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R.Gregers Johannesen


 

Tirsdag den 18. april 2023                  Solopgang: 06:08 Solnedgang: 20:27

Thurø: Gulspurv 1 R, Jernspurv 1 R. Lars Kirk
Thurø
: Strandtudse 5 SY
. Arne Bruun
Broholm
: Blishøne 8 FU R (så skal der bygges rede), Knopsvane 3 Par R (tiden vil vise om der er plads til dem alle, foreløbig ånder alt fred og idyl). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 2 FU. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Sortand 147 T, Rødstrubet Lom 21 T, Sortstrubet Lom 7 T, Tejst 6 T, Havørn 3 OF, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Enghaven - Fønsskov: Skeand 10 R. Jeppe Løgstrup
Føns Vang: Sølvhejre 1 R. Jeppe Løgstrup
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R. Henrik Kalckar Hansen
Købeshoved: Fiskeørn 1 FU. Auroura Epoke Dalsgård
Nørreballe Nor: Skeand 69 FU, Knarand 26 FU, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 FU, Hættemåge 775 FU. Ole Goldschmidt
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Ristingehalvøen: Havørn 2 R. Gregers Johannesen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 R. Bo Gregersen 
Skaboeshuse: , Fiskeørn 1 Ø. Kurt Kaack Hansen
Slambassinet (Odense): Skeand 12 R, Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen 
Småstenskrog: Skestork 1 2K NØ, Fiskeørn 1 Ø, Havørn 3 T. Kristoffer Hansen
Snaremose Sø:
Atlingand 6 FU, Skeand 82 FU, Knarand 38 FU, Spidsand 18 FU, Krikand 386 FU, Rørdrum 1 SY, Havørn 3 OF. Ole Goldschmidt
Stengade Sø: Rørdrum 1 SY. Hans-Henrik Wienberg 
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou


 

Mandag den 17. april 2023                  Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:25

Vejlen Tåsinge:  Rød glente 1 FU, Rørhøg 1 YF, Grågås 2 PULL, Skeand 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Vejlen Tåsinge:
Skeand 2 R, Troldand 4 R. Lars Kirk
Tåsinge Vejle
:
Sydlig blåhals 1 R . Bjarne Larsen
Bregninge
: Blå kærhøg 1 FU, Vandrefalk 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bregninge
: Havørn 1 R Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø: Bramgås 1 R, Brushane 1 R. Lars Kirk
Siø: Klyder 14 R, Brushane 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bøjden Nor: Strandskade 11 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 12 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 5 R, Havterne 2 OF, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Engpiber 5. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R
. Michael Brunhøj Hansen
Bøjden Nor: Stor Kobbersneppe 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sortand 180 T, Sortstrubet Lom 6 T, Engpiber 102 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rød Glente 2 OF. Merry Sunke Larsen
Dræet: Storspove 88 R. Jens Bækkelund
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Krikand 104 FU, Krikand 162 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 1 FU, Havørn 3 FU. Søren G. Nielsen
Flødstrup Sø: Rødhalset Gås 3 R (Jeg er ikke i tvivl at det er rødhalset gæs som jeg har set, jeg har været på nettet for at finde dem. Om det er nogen som er undsluppet fra en voliere eller trækkende vides ikke. de var sammen med en stor flok måger på en mark med vintersæd umiddelbart øst for Flødstrup Sø), Sølvmåge 500 FU. Ole Kjær
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 12 R, Sølvhejre 11 FU,
Silkehejre 1 FU, Klyde 105 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Skeand 123 R, Knarand 48 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 31 R. Jens Bækkelund
Henninge: Blå Kærhøg 2 OF. Flemming Johansen
Klakkebjerg: Hedelærke 3 T. Evald Mehlsen
Letmose Skov (Sellebjerg): Blå Kærhøg 1 M AD OF. Mogens Ribo Petersen
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 3 SY. Anton Markvard
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M FU. Sanne Lykke Dalgaard 
Sprattenborg Huse: Trane 4 OF. Anton Markvard
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R, Blå Kærhøg 1 NØ. Mogens Bryndum
Tangmosen: Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 50 R, Rørdrum 1 R, Storspove 69 OF, Skægmejse 4 OF, Skægmejse 4 FU. Flemming Johansen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Martin Rheinheimer
Vitsø: Bramgås 1500 R. Richard Ipsen
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 57 R. Richard Ipsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen 
Åstrup (Sydfyn): Rød Glente 3 OF. Flemming Johansen


 

Søndag den 16. april 2023                  Solopgang: 06:13 Solnedgang: 20:23

Iholm: Grågås 0 R, Ederfugl 0 R, Strandskade 0 R, Stormmåge 0 R. (Tre lystfiskere forstyrrer ynglen på øen)
Rudkøbing Mose: Grågås 14 R, Taffeland 4 R, Troldand 4 R, Gråand 4 R, Mandarinand 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 OF, Halemejse 4 R, Hvid Vipstjert 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Torbjørn Eriksen
Lundeborg: Splitterne 4 R (De ankommer altid meget præcist mellem den 15 og 20. april. Til middag slog 4 terner sig ned på de sædvanlige sten ud for campingpladsen, og fløj lidt rundt et tykke tid. Det er nu en pragtfuld styrtdykker). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 6 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Maiken Kastberg Petersen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Sølvhejre 1 FU, Klyde 21 R, Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 36 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Sølvhejre 1 FU, Klyde 21 R, Hjejle 300 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 . Leif Kristensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 10 T, Sortstrubet Lom 7 T. Frank Jensen-Hammer 
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 19 R. Anton Markvard
Gulstav:
Hvid Stork 1 TF, Fiskeørn 1 NØ. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 10 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 85 R. Jens Bækkelund
Harsmark: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Kongebroskoven: Grønspætte 2 SY,
Sortspætte 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Middelfart: Sangdrossel 43 . Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 M SY Karen Koefoed
Risinge Hovedgård & Ærtehave: Sølvhejre 1 FU. Vibeke Hansen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 R. Stoffer Jaeger
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 R
. Esben Aagaard
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M PRA R. Jens Peter Bech
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M PRA R. Pierre Bentzen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 117 R. Leif Kristensen
Siø: Skeand 78 FU, Lille Præstekrave 1 SY. Ole Goldschmidt
Siø: Skeand 54 R, Lille Præstekrave 2 YF TH. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Skeand 28 FU, Spidsand 16 FU, Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Svendborg: Småspove 35 Ø. Jan Stener Jørgensen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Per Aarkrog
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Steen Winkel
Sybergland: Dobbeltbekkasin 36 R, Enkeltbekkasin 1 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Esben Eriksen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 3 FU. Stoffer Jaeger
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Gunner Munk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 2 R. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 11 R, Knarand 26 FU, Rørdrum 3 SY, Havørn 2 IMM OF. Morten Müller
 


Lørdag den 15. april 2023                  Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:21

Ny Gesinge: Landsvale 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret Tåsinge
: Storspove 82 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav
:
Hærfugl 1 FU . Lars Kirk
Dovns Klint
:
Hærfugl 1 FU. Niels Bomholt
Glorup: Havørn 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Vandrefalk 1 OF. Lars Rasmussen
Bispeenge: Skægmejse 2 FU,  Blåhals 1 FU. Gunhild Brink
Bøjden Nor: Bramgås 3000 OF
, Sølvhejre 1 R, Klyde 21 R, Hjejle 480 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Else Dupont
Bøjden Nor: Bramgås 3000 OF, Sølvhejre 1 R, Klyde 21 R, Hjejle 480 R. Hans Erik Jensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Bøsøre: Stenvender 1 R, Sandløber 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint:
Hærfugl 1 M FU. Niels Selck
Dovns Klint:
Hærfugl 1 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint:
Hærfugl 1 R. Frank Jensen-Hammer
Espe: Hedelærke 1 OF. Gunnar Jørgensen
Gulstav:
Hærfugl 1 FU . Claus Dalskov
Gulstav:
Hærfugl 1 FU , Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gulstav:
Hærfugl 1 FU . Lars Kirk
Løkkeby Enge: Skeand 26 R. Morten Müller
Næsby v/Odense: Havørn 2 FU. Evald Mehlsen
Skibhuskvarteret: Vandrefalk 1 OF. Jens Kristian Holm
Snaremose Sø: Atlingand 3 R, Skeand 47 FU, Knarand 31 FU, Spidsand 10 R, Krikand 130 R. Niels Bomholt Jensen
Skibhuskvarteret: Vandrefalk 1 OF. Jens Kristian Holm
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU , Sorthalset Lappedykker 6 FU. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU. Peter Lillesø
Søgård Mose (Langeland): Skeand 42 R,
Hvid Stork 2 NV. Niels Bomholt Jensen
Søgård Mose (Langeland): Havørn 3 . Søren G. Nielsen
Tangmosen: Vandrikse 5 R, Skægmejse 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Tarup (Odense): Trane 3 OF. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tajgasædgås/Tundrasædgås 14 OF, Havørn 2 OF, Skægmejse 2 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Skægmejse 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 1 NØ. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 OF. Arne Christensen 
Vindinge v/Nyborg: Ravn 3 OF. Hans Rytter
Vitsø: Bramgås 2000 R, Nilgås 5 R, Skeand 112 R. Niels Munch Kofoed
Vorbjerg (Ærø): Duehøg 1 R. Niels Munch Kofoed
Årslev (Midtfyn): Sortkrage 3 OF. Vagn Anker Jensen


 

Fredag den 14. april 2023                  Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:20

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 AD OF (med bytte i kløerne), Rød glente 1 OF, Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovns Klint
:
Hærfugl 1 FU . Ebbe Finn Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 5 FU. Gunhild Brink
Bøjden Nor: Bramgås 1000 FU, Sølvhejre 1 FU, Klyde 34 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 3000 FU, Hjejle 300 R. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Ederfugl 1274 T, Sortand 625 T, Toppet Skallesluger 104 T, Skeand 26 T, Rødstrubet Lom 159 T, Sortstrubet Lom 5 T, Lille Præstekrave 1 T, Tejst 5 T, Splitterne 25 T,
Hærfugl 1 R (Et fuglekiggerpar kom lige forbi og gjorde opmærksom på kræet, der sad blot 200 meter fra Dovns på stien langs kysten mod Gulstav Klint. Fuglen fouragerede fmt på orm og fløj ind på hesteområdet, når nogen skulle forbi og vendte straks tilbage. Var tilstede, da jeg forlod obsposten). Frank Jensen-Hammer
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M 3K+ YF SY. Benjamin Bechgaard Lisse
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M 3K+ YF SY. Morten Lisse
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Flægen v/Tybrind: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Skeand 14 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Skeand 41 R. Michael Mosebo Jensen
Håre Bjerge:
Sortspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M AD R. Claus Dalskov 
Siø: Stor Kobbersneppe 1 M SDR FU. Niels Selck
Tangmosen: Skægmejse 2 R, Blåhals,
Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Tangmosen: Skægmejse 1 R, Blåhals 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 102 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 56 R. Arne Bruun
Tybrind Vig: Gråstrubet Lappedykker 33 R. Michael Mosebo Jensen
Æbelø: Huldue 3 R, Stenvender 20 FU, Havørn 2 IMM R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund 


              DOF, nyheder:
              Kortnæbbede gæs har fået ny trækrute over Østdanmark
              Kortnæbbede gæs finder nyt land efter mesterlære hos tajgasædgæs
              Dansk samarbejde hjælper pingviner på Falklandsøerne


 

Torsdag den 13. april 2023                  Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:18

Søen, Valdemarsslot: Gråand 1 R, Skeand 1 F R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø
: Knortegås 14 R, Bramgås 1500 R, Grågås 4 R, Ederfugl 8 R, Skeand 32 R, Krikand 9 R, Klyde 29 R, Vibe 7 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 1 R, Måge sp. 300 R. Lars Kirk
Tange å
: Stær 5 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Skeand 42 FU, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 YF, Havørn 3 IMM R. Erik Ehmsen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen 
Dovns Klint: Sortand 341 T, Toppet Skallesluger 51 T, Rødstrubet Lom 24 T, Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 1 Ø, Dværgmåge 5 T, Splitterne 28 T, Blå Kærhøg 1 F S. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 13 R. Hjalte Benjamin Johansen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 12 R. Hjalte Benjamin Johansen
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY. Jan Sørensen
Hesbjerg Skov: Duehøg 1 2K OF. Emil Skovgaard Brandtoft
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Noret, Tåsinge: Skeand 17 R, Dværgfalk 1 M T R. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Skeand 30 R, Rørdrum 1 SY. Morten Müller
Nørreballe Nor: Bjergand 66 FU, Skeand 108 FU, Rørdrum 4 SY, Lille Præstekrave 1 FU, Hættemåge 730 YF. Ole Goldschmidt 
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 143 R. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 1500 R, Skeand 32 R, Klyde 29 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Lars Kirk
Snaremose Sø: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jan Sørensen
Stige Ø: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Vibeke Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 61 FU, Rørdrum 4 SY, Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 3 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF. Ole Goldschmidt 
Tårup (Hindsholm): Trane 3 N. Benjamin Bech
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Rød Glente 2 OF. Bo Gregersen
Vester Prisskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Vornæs Skov: Grønspætte 2 R, Vandrefalk 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 R, Storspove 150 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Brushane 40 R, Sorthovedet Måge 1 AD R, Havørn 2 OF. Hjalte Benjamin Johansen 


  
Onsdag den 12. april 2023                   Solopgang: 06:23 Solnedgang: 20:16

Lundeborg: Solsort 1 YF (Leucistiske Han). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Vibe 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU, Klyde 36 R, Hjejle 265 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU, Klyde 31 FU, Hjejle 300 R. Børge Langkilde Rasmussen
Damsbo Skove og agerland: Lille Præstekrave 4 FU. Leif Kristensen
Fakkemose: Tornirisk 60 R. Allan Steensen
Flyvesandet: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Vibeke Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Skeand 10 R, Sølvhejre 8 R, Silkehejre 1 R
, Klyde 30 R. Tom Tjørnum
Keldsnor:
Skestork 34 R, Rødstrubet Piber 0 OF. Allan Steensen
Nordskov (Hindsholm): Sort Glente 1 2K OF
. Tony Ottesen
Noret, Tåsinge: Atlingand 1 M R. Peder Rasmussen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M AD PRA FU, Sorthovedet Måge 1 2K FU. Ole Goldschmidt
Siø: Klyde 33 R. Peder Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 1 FU. Hans Rytter
Søby Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 BR FU. Peder Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 169 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Rød Glente 2 OF. Peder Rasmussen
Vårø: Bramgås 2450 FU. Peder Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Havørn 3 OF, Rød Glente 3 NØ, Sort Glente 1 FU NV. Søren Bøgelund


 

Tirsdag den 11. april 2023                   Solopgang: 06:25 Solnedgang: 20:14

Svendborg Golfbane: Fasan 8 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 4 , Rød Glente 1 R, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 1 YF SY, Sangdrossel 2 YF SY, Bogfinke 1 YF SY
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M R. Lars Kirk
Ny Klingstrup: Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Skeand 27 R, Sølvhejre 1 R, Hættemåge 650 R. Morten Müller
Dovns Klint: Sortand 2082 T, Bjergand 335 T, Skeand 25 T, Rødstrubet Lom 33 T, Sortstrubet Lom 6 T, Splitterne 52 T. Frank Jensen-Hammer
Flådet (Tranekær): Trane 18 OF. Morten Müller
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R, Silkehejre 1 FU. Jens Bækkelund
Kerteminde: Ringdrossel 1 M FU. Ivan Sejer Beck
Møllemade/Ellemose: Atlingand 2 , Sølvhejre 1 R, Sangdrossel 22 R. Michael Brunhøj Hansen 
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M R. Jacob Sterup
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M FU. Erik Overlund
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M FU. Niels Selck
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M R
. Claus Dalskov
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Røjle By:
Steppehøg 1 M AD Ø . Michael Mosebo Jensen
Skaboeshuse: Blå Kærhøg 1 F Ø. Kurt Kaack Hansen
Staurby v/Middelfart: Sildemåge, Britisk (ssp. graellsii) 1 AD R N. Michael Brunhøj Hansen
Stige Ø: Fiskeørn 1 OF. Jens O. Hansen  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 2 R. Allan Steensen
Tuemose v/Tranekær: Trane 4 R. Claus Dalskov
Østerø Sø (Knudshoved): Musvåge 32 NØ. Kurt Kaack Hansen


 

Mandag den 10. april 2023                  Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:12

Bjørnemosegård: Dobbeltbekkasin 1 R, Krikand 1 R, Hvid vipstjert 1 R. Lars Kirk
Caroline Amalielund: Grønspætte 1 R, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY
Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 90 Ø, Gravand 4 R, Storspove 6 FU, Rødben 2 FU, Splitterne 2 R, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 FU
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Bramgås 200 R, Toppet Skallesluger 3 R, Skeand 3 R, Pibeand 3 R, Strandskade 4 R, Klyde 32 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 6 R, Splitterne 3 R, Sanglærke 3 R, Rødstjert 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Solsort 2 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 100 R, Lille Præstekrave 1 R, Blåhals 1 F R. Anders Myrtue
Botofte Skovmose: Sølvhejre 6 OF. Karen Kusk
Bøjden Nor: Klyde 32 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sortand 642 T, Toppet Skallesluger 50 T, Skeand 15 T, Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 9 Ø. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Stor Tornskade 1 R. Kristoffer Hansen
Enge v/Odense Ås udløb:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Jens Kristian Holm  
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blåhals 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Skeand 13 FU, Krikand 151 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY . Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 163 R,
Sorthalset Lappedykker 14 R, Klyde 68 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 FU. Jens Zeeberg
Fyns Hoved: Sangdrossel 100 R. Esben Eriksen 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Spidsand 24, Sølvhejre 1 Ø. Kirsten Halkjær Lund
Faaborg: Vandrefalk 1 NØ. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Fiskeørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen Gods: Bramgås 3000 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 95 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4500 R, Skeand 12 R, Sølvhejre 1 R, Klyde 107 R, Havørn 3 OF. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Strandskade 71 R, Storspove 140 R. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Langø: Skeand 254 R, Knarand 37 R, Krikand 159 R, Sølvhejre 1 R, Mosehornugle 1 OF. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Langø Plantage: Fiskeørn 1 OF. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Langø Plantage: Fiskeørn 1 OF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 21 R, Knarand 46 R. Jens Zeeberg
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 2 R. Thomas Kampmann 
Løkkeby (by + åbent land): Sølvhejre 1 R. Auroura Epoke Dalsgård
Middelfart: Plettet Rørvagtel 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Mose/sø SV for Rugård: Fiskeørn 1 FU. Anton Markvard
Møllemade/Ellemose: Svaleklire 8 R, Fiskeørn 1 NØ. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 OF. Niels Selck
Nordskov Enge (Enghave): Blå Kærhøg 1 R, Sangdrossel 50 R, Vindrossel 200 TF. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Skeand 30 R . Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 R
. Arne Christensen
Siø: Klyde 36 R, Lille Præstekrave 1 FU
. Arne Christensen 
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 NØ, Rød Glente 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M FU, Rørspurv 20 FU. Jens Peter Bech
Tangmosen: Skægmejse 4 R . Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 OF, Rørdrum 3 SY, Sølvhejre 1 FU, Havørn 3 IMM FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Ole Goldschmidt
Tørresø: Ringdue 2370 Ø, Trane 7 Ø, Svaleklire 11 SØ, Sildemåge 12 SØ, Splitterne 31 SØ, Rørhøg 13 T, Blå Kærhøg 2 , Blå Kærhøg 8 , Spurvehøg 22 SØ, Rød Glente 2 SØ, Tornirisk 78 SØ. Kristoffer Hansen
Tågerod: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Vester Hæsinge: Stor Korsnæb 2 SY. Michael Bjerregaard
Vitsø: Skeand 35 R, Knarand 40 R. Torben Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 3000 R, Skeand 245 R, Knarand 71 R, Spidsand 10 R, Krikand 405 R, Havørn 2 R. Jens Zeeberg


 

Søndag den 9. april 2023                  Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:10

Bjørnemose (14:00): Grågås 8 OF FU, Gråand 6 FU, Krikand 10 FU, Vibe 6 R FU, Ringdue 4 OF, Hættemåge 6 FU, Blishøne 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Torstein Danielsen
Bispeenge: Blåhals 2 R. Poul Bjerager
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 FU
. Stoffer Jaeger
Caroline Amalielund: Rød Glente 2 OF. Steen Winkel
Dovns Klint: Ederfugl 2096 T, Sortand 1338 Ø, Sortstrubet Lom 7 T, Almindelig Kjove 1 MF Ø, Ringdrossel 1 F Ø. Frank Jensen-Hammer
Egehoved Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Andreas Bruun Kristensen
Fjællebro Skov: Duehøg 2 OF. Palle Bo Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1500 R, Lille Skallesluger 11 FU, Krikand 120 FU, Sølvhejre 6 FU Klyde 75 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Silkehejre 1 R. Anton Markvard
Lindelse: Havørn 2 OF. Auroura Epoke Dalsgård 
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 7 M SY. Anton Markvard
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 3 R. Søren Sørensen
Rudkøbing Mose: Mandarinand 2 M R. Søren Sørensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Blå Kærhøg 1 FU. Jakob Sunesen
Silkeå vest for gl. jernbane: Havørn 2 3K+ OF. Flemming Johansen
Skovby Nymark: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Birgit Andersen
Skovmark (Hvidkilde): Blå Kærhøg 1 F OF. Jens-Gert Hansen 
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Blåhals 1 M SY. Karen Koefoed
Stengade Sø: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 2 R. Claus Dalskov
Tangmosen: Skægmejse 4 R. Michael Brunhøj Hansen
Vitsø: Skeand 104 R. Andreas Bruun Kristensen
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 77 R, Sortstrubet Lom 1 AD R. Andreas Bruun Kristensen


 

Lørdag den 8. april 2023                   Solopgang: 06:33 Solnedgang: 20:08

Kogtved: Grønspætte 1 R
Thurø Rev: Knortegås 120 R, Sortand 10 OF. Lars Kirk
Bjørnemosegård (Svendborg): Husskade 1 FU (Springfrø). Lars Kirk
Nørre Søby, Søby Sø:
Hærfugl 1 R ( Via facebook "Os fra Nr. Søby". Obervatøren skriver: fløj ned mod Kirkeløkken og skoven ved søen - eftersøgt senere på dagen uden at blive genfundet). via Kristoffer Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assens:
Hvid Stork 2 OF(de kom fra Lillebælt og ind over Assens by nordlige del og forsatte mod øst. Set af Mogens Olsen) Jesper Leegaard
Bagenkop: Bramgås 3000 R. Torben Juul Hansen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 20 FU, Fjordterne 11 R. Ole Goldschmidt
Bispeenge: Fiskeørn 1 OF. Lars Rasmussen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Niels Andersen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Erik Busk 
Bøjden Nor: Blå Kærhøg 1 F NØ. Børge Langkilde Rasmussen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 R. Erik Damm
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sortand 144 V, Sortand 327 Ø, Toppet Skallesluger 52 T, Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 3 Ø. Frank Jensen-Hammer
Dømmestrup: Blå Kærhøg 1 FU. Anne Veber Døssing
Ellinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R. Lars Philip Nielsen 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Mosehornugle 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 FU,  Hættemåge 3000 R, Havørn 2 . Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 1 R, Havørn 3 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Langø: Blisgås 100 R. Else Dupont
Hagenskov Slotsmølle: Havørn 2 AD R. Thomas Kampmann
Harritslev Fælled: Grønspætte 2 R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Spidsand 13 . Auroura Epoke Dalsgård
Hellemose Skov: Ravn 5 R. Karen Koefoed
Helnæs Fyr og havet ud for: Havørn 2 OF. Alexander Dobeson
Helnæs, Halen: Spidsand 84 FU. Alexander Dobeson 
Keldsnor: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 R. Hans Rytter
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Ringdrossel 1 R (Årets første på Fyn-WM). Bo K. Stephensen
Mørkemose v/Sandholt: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Piledybet: Skovsneppe 2 TH. Henrik Mørup-Petersen 
Rugård agerland: Enkeltbekkasin 1 R, Duehøg 1 M OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M R. Anton Markvard
Rønninge Søgård: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Strandeng v/Stenagergård: Klyde 31 R. Bo K. Stephensen 
Sundet, Faaborg: Skeand 10 R. Simon Vikstrøm
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Jens Peter Bech
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M FU, Fiskeørn 1 N. Hans Olrik
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M AD R . Simon Vikstrøm
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Rie Jensen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Else Dupont
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU . Oliver Laursen
Søby Sø (Nr. Søby):
Hærfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Tangmosen: Skægmejse 1 R. Erik Busk
Thurø By m.m.: Huldue 3 OF. Lars Kirk
Thurø Rev: Knortegås 120 R. Lars Kirk
Torpegård Skov: Rød Glente 2 YF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 26 FU. Torben Juul Hansen
Urehoved: Bramgås 1600 OF, Fløjlsand 150 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R. Lars Tom-Petersen


 

Fredag den 7. april 2023                   Solopgang: 06:35 Solnedgang: 20:06

Kogtved: Grønspætte 1 R
Tange å: Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ringe Sø: Nilgås 1 R. Leif Sørensen
Ringe sø: Nilgås 1 R. Anni Immerkær Andersen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Bramgås 1000 R (1 ringmærket med plastikfarveringringe
D P ) , Gravand 15 R, Troldand 100 R, Fiskehejre 2 OF, Skarv 30 R, Strandskade 4 R, Klyde 19 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Tårnfalk 1 FU, Allike 2 R, Sanglærke 4 R, Rødhals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Solsort 1 R, Hvid Vipstjert 7 R, Bjergirisk 5 R. Leif Sørensen
Ærø, Nevre Strand: Sortbuget Knortegås 1 R.  Andreas Bruun Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Blå Kærhøg 1 OF. Lars Rasmussen
Botofte: Blå Kærhøg 1 FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Allan Østergaard
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Sølvhejre 1 R. Simon Vikstrøm
Bøjden Nor: Bramgås 1710 R, Sølvhejre 1 R, Klyde 27 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Leif Kristensen
Bølkemose (Ærø): Ravn 3 OF. Lars Tom-Petersen
Dovns Klint: Havlit 50 FU. Torben Juul Hansen
Dovns Klint: Ederfugl 1194 T, Sortand 100 V, Sortand 384 Ø, Huldue 5 T, Rødstrubet Lom 14 T, Sortstrubet Lom 2 T, Tejst 9 T, Almindelig Kjove 1 MF T. Frank Jensen-Hammer  
Fakkebjerg: Havørn 2 IMM OF, Rød Glente 3 OF. Henrik Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R. Bo Gregersen
Fiskerup Skov: Ravn 3 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Flintholm Hestehave: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 65 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Skeand 116 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Jens Bækkelund
Helnæs, Halen: Bramgås 1000 R, Spidsand 19 R. Alexander Dobeson
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Marstal Bugt ud for Ristinge: Fløjlsand 30 R. Henrik Mørup-Petersen 
Mågeøerne: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF, Isfugl 1 FU. Stoffer Jaeger
Nakkebølle Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 3 R, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nevre Strand: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 670 R, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 AD R. Lars Tom-Petersen
Nevre Strand: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 AD R
. Andreas Bruun Kristensen
Rantzausminde: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jens-Gert Hansen
Ringe Sø: Nilgås 1 R. Leif Sørensen
Ringe Sø: Nilgås 1 R. Stoffer Jaeger
Ringe Sø: Nilgås 1 FU. Anton Ræbild Jensen
Ristinge Hale: Almindelig Kjove 1 OF. Auroura Epoke Dalsgård
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Skeand 16 R. Arne Bruun 
Stokkeby Nor: Storspove 51 R. Lars Tom-Petersen    
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU , Rørspurv 30 FU. Jens Peter Bech
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Bo Gregersen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M R. Gregers Johannesen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU . Hans Eising
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Skægmejse 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Michael L.J. Glentedal
Vitsø Grund m.m.: Sortstrubet Lom 3 R. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Niels Selck 

Torsdag den 6. april 2023                  Solopgang: 06:38 Solnedgang: 20:04

Svendborg øst, matriklen: Solsort 1 YF BR. Lars Kirk
Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 80 Ø, Hættemåge 300 R, Stormmåge 60 R,
Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 F Ø, Natugle 1 R, Grønspætte 1 R, Springfrø 29 YF K, Grøn Frø 2 R
Bøgebjerghusene: Guløret terrapin 1 R. Bettina Gerti Groß
Sønder Vornæs, Vornæs Vej 63: Rød glente 2 R. Bettina Gerti Groß
Hesselagergård: Sanglærke 4 OF R SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assens Havn: Blå Kærhøg 1 M OF. Alexander Dobeson
Brændegård Sø: Havørn 2 OF
. Stig Hansen 
Brydegård: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Alexander Dobeson
Dovns Klint: Blisgås 151 T, Ederfugl 3145 T, Fløjlsand 28 T, Sortand 1324 T, Toppet Skallesluger 53 T, Spidsand 11 T, Rødstrubet Lom 48 T, Sortstrubet Lom 4 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Splitterne 28 T. Frank Jensen-Hammer 
Egsmarken (Horne Sommerland): Trane 136 OF
. Steen Sillerslev
Egehoved Skov: Gransanger 26 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Lars Tom-Petersen
Enebærodde: Tornirisk 77 SØ, Grønsisken 213 SØ. Kristoffer Hansen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Skeand 14 R, Spidsand 26 R, Krikand 140 R. Henrik Kalckar Hansen
Feddet v/Brydegård: Trane 6 NØ, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Alexander Dobeson 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 10 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Leif Schack-Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 R. Jytte Fuglsang Nissen
Fredmosen: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 M OF. Benny Kristensen
Fårevejle: Blisgås 90 NØ. Erik Overlund 
Grønnæs (Ærø): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 150 R, Bramgås 7000 R. Lars Tom-Petersen
Gudbjerg Mark: Stormmåge 1200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Østerskov: Rødstjert 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Helnæs, Halen: Bramgås 1000 R. Alexander Dobeson
Højestene Løb (Omr.26): Ederfugl 3500 R. Michael Bjerregaard 
Kerteminde: Skovhornugle 1 DØD. Benny Kristensen
Langesø Gods + Langesø: Rød Glente 2 R. Gregers Johannesen
Nordskov (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 BR R. Kirsten Halkjær Lund 
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 SY. Jens Kristian Holm
Sanderumgård: Blå Kærhøg 1 N. Lars Boesen
Slambassinet (Odense): Blåhals 1 SY. Kristoffer Hansen
Snarup Mose: Svaleklire 5 FU. Uffe Agermose Pedersen
Strandenge v/Jersore: Storspove 158 R. Leif Schack-Nielsen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU, Rørspurv 25 FU. Jens Peter Bech
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1M R. Leif Schack-Nielsen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Jytte Fuglsang Nissen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Benny Kristensen
Tivoli (Ærø): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 230 R. Lars Tom-Petersen 
Torpegård Skov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Skægmejse 4 FUSortstrubet Bynkefugl 1 FU. Jens Kristian Holm
Vejsnæs Nakke: Ederfugl 1409 Ø, Spidsand 22 Ø, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 8 Ø, Sortstrubet Lom 4 R, Sortstrubet Lom 13 Ø, Almindelig Kjove 1 MF Ø, Dværgmåge 3 3K+ Ø. Andreas Bruun Kristensen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 AD R. Lars Tom-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 24 R. Jens Muff Hansen


 

Onsdag den 5. april 2023                   Solopgang: 06:40 Solnedgang: 20:02

Vejlen, Tåsinge: Knarand 4 R, Hvid vipstjert 1 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Horseksov
: Natugle 1 SY
Brændegård sø
: Havørn 1 OF AD. Erik Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Knopsvane 10 R, Hvinand 15 R, Troldand 90 R, Skeand 2 R, Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 6 R
, Blishøne 50 R, Fiskehejre 2 R, Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen [Facebook]
Sybergland:
Lille Bjergand 1 R, Troldand 2 R, Lille skallesluger 2 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Sølvhejre 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Alexander Dobeson
Bøjden Nor: Bramgås 2700 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint:
Pibesvane 95 T, Blisgås 236 T, Havlit 80 R, Ederfugl 3921 T, Sortand 1160 T, Rødstrubet Lom 12 T, Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Bramgås 2000 R. Havørn 2 AD FU. Leif Bisschop-Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 R. Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen
Fyns Hoved: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Fyns Hoved: Stor Tornskade 1 R. Lilly Sørensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 64 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 117 FU, Lille Skallesluger 13 FU, Knarand 29 R, Sølvhejre 5 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3001 FU, Skeand 95 FU. Kurt Due Johansen
Keldsnor: Skeand 70 R, Fiskeørn 1 N. Leif Bisschop-Larsen
Langesø Golfklub: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Anton Markvard
Langesø: Dyrehaven: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Anton Markvard
Lunge Bjerge: Skovsneppe 1 SY. Kim Mogensen 
Marstal Bugt ud for Ristinge:
Nordisk Lappedykker 1 SDR FU. Henrik Mørup-Petersen
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 3 R. Anton Markvard
Møllemade/Ellemose: Svaleklire 6 R, Rød Glente 2 . Michael Brunhøj Hansen
Neverkær: Lille Præstekrave 2 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Isfugl 1 OF. Gunner Munk
Rugård agerland: Lille Præstekrave 2 R, Enkeltbekkasin 1 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M R. Anton Markvard
Snaremose Sø: Skeand 11 R. Morten Müller
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Rødtoppet Fuglekonge 4 R. Anton Markvard
Sybergland: Sortstrubet Bynkefugl 3 R. Rita Callø Christensen
Tangmosen: Skægmejse 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 OF, Sort Glente 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 2 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU, Sort Glente 1 2K FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Morten Müller
Vejsnæs: Tornirisk 68 R. Per Klit Christensen
Vesteregn: Stor Tornskade 1 R. Pierre Bentzen
Vitsø: Nilgås 1 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 52 R, Sortstrubet Lom 1 AD NV, Sortstrubet Lom 5 R. Lars Tom-Petersen


 

Tirsdag den 4. april 2023                   Solopgang: 06:43 Solnedgang: 20:00

Ny Gesinge, matriklen : Rød Glente 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Tåsinge : Rød Glente 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Blåhals 1 SY, Blåhals 2 R. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Blåhals 1 R. Lars Rasmussen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Blåhals 1 SY, Blåhals 2 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 R, Enkeltbekkasin 1 OF, Bjergpiber 2 OF. Andreas Kristian Pedersen
Bispeenge: Enkeltbekkasin 2 R. Kristoffer Hansen 
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R, Sølvhejre 1 R, Klyde 20 R. Asger Sværke
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Dovns Klint: Dværgfalk 1 T. Claus Dalskov
Dovns Klint: Blisgås 370 T,
Kongeederfugl 1 Ø, Ederfugl 12455 T, Fløjlsand 40 T, Sortand 819 T, Toppet Skallesluger 81 Ø, Skeand 28 V, Trane 5 SV, Rødstrubet Lom 31 T, Sule 1 AD Ø, Blå Kærhøg 1 M T, Dværgfalk 1 M T. Frank Jensen-Hammer
Drejet (Ærø): Sortstrubet Lom 8 R. Lars Tom-Petersen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Pibeand 300 R, Spidsand 12 R. David Damgaard Dysager
Feddet v/Brydegård: Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Alexander Dobeson
Firtalsstrand & Mellemstykket: Hvinand 108 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU. Martin Rheinheimer
Fraugde: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 3000 YF, Sorthovedet Måge 2 YF P. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Pibeand 310 FU, Sølvhejre 7 FU, Havørn 4 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R, Havørn 3 R
. Tom Tjørnum
Helnæs Made: Skestork 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gunnar Knudsen
Hou Nordstrand (Langeland): Huldue 9 N. Morten Müller
Kerteminde: Trane 37 T. Ivan Sejer Beck
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tejst 6 R. Jacob Niss
Lillemølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 2 R. Peter Pelle Clausen
Piledybet: Hedelærke 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Gregers Johannesen
Rugård agerland: Enkeltbekkasin 1 R
, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M R . Anton Markvard
Siø: Bramgås 1100 R. Jens Muff Hansen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 1 R. Lars Tom-Petersen
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 FU. Flemming G. Andersen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Morten Kattenhøj
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU , Pibeand 345 R, Rørspurv 22 FU. Leif Kristensen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M AD R. Richard Larsen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU, Rørspurv 20 SY. Jesper Ølsgaard
Sybergland: Fiskeørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 F R, Skovhornugle 1 SY. Karen Koefoed  
Søgård Mose (Langeland): Trane 5 YF. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2200 R, Rørdrum 2 SY. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 R. Benjamin Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R,
Pungmejse 1 R. Jens Muff Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Pibesvane 52 Ø, Skeand 14 FU, Knarand 46 FU, Trane 4 FU, Rørdrum 4 SY, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 2 FU, Havørn 3 FU, Skægmejse 6 FU. Ole Goldschmidt
Vejsnæs Nakke: Havlit 72 R, Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 6 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Skeand 22 FU. Per Klit Christensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 10 R. Martin Rheinheimer
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 1 NØ, Rød Glente 3 NØ. Søren Bøgelund


  

Mandag den 3. april 2023                   Solopgang: 06:45 Solnedgang: 19:58

Ny Gesinge: Trane 18 OF, Havørn 1 OF, Rød Glente 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 105 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 115 R, Bramgås 1047 OF, Grågås 18 OF, Ederfugl 197 OF, Hvinand 13 OF, Toppet Skallesluger 89 R, Gravand 33 R, Knarand 2 R, Pibeand 108 R, Gråand 42 R, Spidsand 24 R, Krikand 234 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 152 OF, Strandskade 13 R, Stor Præstekrave 10 R, Storspove 44 R, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 27 R, Sølvmåge 56 R, Svartbag 2 OF, Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 OF, Havørn 1 R, Havørn 1 3K OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 9 R, Sanglærke 106 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Stær 55 R, Engpiber 44 R, Hvid Vipstjert 9 R, Bogfinke 3 R, Rørspurv 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor
: Bramgås 200 FU, Grågås 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Gravand 12 R, Troldand 120 R, Bjergand 40 R, Pibeand 24 R, Spidsand 2 R, Krikand 10 R, Fiskehejre 3 R, Sølvhejre 1 FU, Skarv 12 R, Strandskade 8 R, Klyde 6 R, Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 22 R, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 2 R, Splitterne 6 R, Havørn 1 N, Sanglærke 4 R, Stær 3 FU, Stenpikker 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 8 FU
Hesselagergård: Lille lappedykker 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Korinth: Rørhøg 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broløkke Strand: Enkeltbekkasin 1 R, Havørn 7 SV. Benjamin Bech
Bøjden Nor:Sølvhejre 1 R, Hjejle 450 R, Havørn 2 OF. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU. Palle Jørgensen
Dovns Klint: Pibesvane 28 T, Blisgås 892 T, Ederfugl 11215 T, Sortand 300 V, Sortand 544 Ø, Toppet Skallesluger 62 T, Trane 53 T, Rødstrubet Lom 131 T,Splitterne 26 T, Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Dømmestrup: Rød Glente 2 R. Anne Veber Døssing
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 R. Stoffer Jaeger
Gulstav: Trane 6 NØ, Fiskeørn 1 N. Anders Odd Wulff Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2000 R, Klyde 40 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Skeand 80 R. Jens Bækkelund
Jordløse Bakker: Ravn 4 OF. David Damgaard Dysager
Klise Nor: Trane 8 N. Anders Odd Wulff Nielsen
Lammehave Skov: Ravn 6 R. Per Rasmussen
Lillebælt SV f/Søby (Omr.07): Toppet Lappedykker 59 R. Lars Tom-Petersen
Magleby Nor: Trane 3 OF. Karen Koefoed
Nørreballe Nor: Trane 5 NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Krikand 150 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Stor Tornskade 1 R, Solsort 28 R. Lars Tom-Petersen
Skovby Nymark: Rød Glente 2 OF. Jens Bækkelund
Skånemosen (vest for Håstrup): Ravn 12 R. David Damgaard Dysager
Sletten, Hindsgavl:
Sortspætte 2 R. Kurt Jensen
Stoense Udflyttere: Trane 6 OF. Helle Regitze Boesen
Søgård Mose (Langeland): Sølvhejre 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tajgasædgås/Tundrasædgås 12 NØ, Rørdrum 3 SY, Blå Kærhøg 1 F 2K+ FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 32 NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 FU. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 FU. Allan Østergaard


 

Søndag den 2. april 2023                   Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:56

Christiansminde: Gråstrubet lappedykker 2 YF, Sangdrossel 1 SY. Lars Kirk
Horseskov
: Rød Glente 2 OF
Vornæs Skov, Bøgebjerghusene havedam
: Guldstribet terapin 1 R (har overlevet i min havedam!! Havde mistanke de sidste dage...men nu viste den sig). Bettina Gerti Groß
Faaborg Golfklub: Grønspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Springfrø 5 ægklumper i to vandhuller.
Odense: Husskade 2 YF. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Duehøg 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hou Nordstrand (Langeland): Havørn 3 , Sortstrubet Bynkefugl 1 M 2K+ FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 R, Rørdrum 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bramgås 2200 R, Rørdrum 1 TH, Havørn 2 IMM R, Vandrefalk 1 R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Bramgås 8500 FU, Rørdrum 3 SY, Sølvhejre 1 FU, Havørn 3 FU. Ole Goldschmidt
Siø: Bramgås 1500 R. Lars Kirk
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF, Isfugl 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 M R, Bjergvipstjert 4 FU. Anton Markvard
Strandenge v/Jersore: Silkehejre 1 R
. Niels Bahl Andersen
Strib: Fiskeørn 1 N. Erik Busk
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Havørn 6 OF. Leif Kristensen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 R, Trane 3 NØ. Jens Kristian Holm
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU, Trane 3 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Kim Hagen Andersen
Sydf. Øhav: Egholm Flak: Ederfugl 1500 R. Lars Tom-Petersen
Søhus: Havørn 2 OF. Lars Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Fiskeørn 1 OF. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 NØ. Børge Langkilde Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,  Skægmejse 2 OF. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 14 FU, Knarand 32 FU, Rørdrum 1 OF, Rørdrum 5 SY, Fiskeørn 2 NØ, Havørn 2 IMM NØ, Havørn 5 OF, Vandrefalk 1 NØ, Ravn 3 OF, Skægmejse 5 FU, Sortstrubet Bynkefugl 3 FU. Ole Goldschmidt
Vester Aaby: Havørn 2 OF. Lars Rasmussen 
Åløkkeskoven: Rød Glente 4 OF. Esben Eriksen


 

Lørdag den 1. april 2023                    Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:54

Kogtved: Grønspætte 1 R
Kværndrup: Rørhøg 1 M OF. Erik Ehmsen
Hesselagergård (15:00): Stor skallesluger 4 FU, Stær 30 R. Poul Brugs Rasmussen
Øster Hæsinge: Rørhøg 1 M OF. Erik Ehmsen
Bøjden Nor:
Skestork 8 R, Klyde 20 R (Højvande i noret, havet løber direkte ind ved afløbet fra noret, øer er lagt under vand m.m.) Erik Thomsen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU,
Skestork 8 FU . Flemming Johansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Allan Østergaard
Bøjden Nor: Bramgås 1800 OF, Klyde 22 R, Hjejle 400 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 23 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU,
Skestork 8 FU. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bjergand 56 R, Sølvhejre 1 FU, Skestork 3 R, Hjejle 400 R. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Rød Glente 2 OF. Steen Winkel
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 IMM R. Jens Bækkelund
Ringe Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sybergland:
Lille Bjergand (SU) 1 M R. Lars Jensen Kruse
Tarup (Årslev): Blå Kærhøg 1 BR OF, Ravn 12 FU. Per Rasmussen
Tarup Skov: Bjergvipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Øksenrade Skov: Grønspætte 2 SY. Michael Brunhøj Hansen
Ålsbo: Blå Kærhøg 1 F OF. Gustav Juel
 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 maj 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk