Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 11. - 18. (1. april - 30. april 2024).                     Sidst opdateret 05 maj 2024 06:14:47 

 

 


 

Tirsdag den 30. april 2024                        Solopgang: 05:39 Solnedgang: 20:52

Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 R, Atlingand 1 M R, Rød Glente 1 FU, Tinksmed 1 R, Silkehale 25 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Nørreballe Nor
:
Hvidvinget terne 2 R, Sortterne 1 R, Dværgmåge 5 R, Fjordterne 15 R. Morten Müller
Brændegård Sø
: Bynkefugl 1 FU. Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Stillits 2 FU, Grønirisk 2 OF R, Landsvale 2 R, Gransanger 1 FU, Ringdue 4 R, Gulspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 FU. Maria Rasmussen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 21 R, Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Bjergand 134 T, Rødstrubet Lom 5 Ø, Sortstrubet Lom 1 T, Tejst 15 T, Dværgmåge 5 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 FU. Kristina Svendsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 2 R . Henrik Blau
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M AD R , Lille Bjergand (SU) 2 R , Sølvhejre 1 FU. Jonas Morsing Thomasen
Flådet (Tranekær): Trane 10 FU. Claus Dalskov
Fyns Hoved: Sule 1 FU, Dværgterne 2 R, Steppehøg 0 OF. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 37 R. Niels Bomholt Jensen 
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Rød Glente 2 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Kystlagunen: Fjordterne 6 R. Tom Tjørnum
Nørreballe Nor: Dværgmåge 5 AD FU,
Hvidvinget Terne 2 AD SDR FU, Sortterne 1 AD SDR FU, Fjordterne 15 FU. Morten Müller
Røjle By: Blå Kærhøg 1 F AD NØ. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 OF, Havørn 2 R. Niels Andersen
Stengade Sø: Trane 4 OF. Morten Müller
Tommerup: Sort Glente 1 OF
. Jakob Lyngbo
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU. Morten Müller
Urup Dam: Lærkefalk 1 FU. Niels Bomholt Jensen 
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 F R, Atlingand 3 M R, Lille Præstekrave 1 R. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M R, Silkehale 25 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Æbelø: Ringdrossel 1 R. Jens Bækkelund
Åsø Strand: Steppehøg/Hedehøg 1 OF. Morten Müller


 

Mandag den 29. april 2024                        Solopgang: 05:41 Solnedgang: 20:50

Svendborg: Gransanger 1 R. Lars Kirk
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 375 R, Allike 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge
:Atlingand 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Tange å
: Landsvale 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Sølvhejre 1 SV, Steppehøg 1 F 3K+ NØ,
Steppehøg/Hedehøg 1 N, Ravn 25 SØ, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Skovpiber 28 NV. Michael Brunhøj Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 2 OF. Henrik Kolsbjerg
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R,  Atlingand 1 FU. Peder-Henning Søderstjerna
Frellesvig: Trane 3 FU. Jane Ditzel 
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 8 R, Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3500 FU, Trane 7 R. Jens Bækkelund
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 FU. Leif Kristensen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Sølvhejre 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 M R. Niels Bomholt Jensen
Røjle By:
Steppehøg 1 F 3K+ NØ . Michael Mosebo Jensen 
Siø: Lille Præstekrave 1 R. Søren Sørensen
Slipshavn Enge: Dværgterne 2 FU. Leif Kristensen
Spodsbjerg (Langeland): Bramgås 1200 Ø. Erik Overlund
Svendborg: Ravn 3 OF. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Sølvhejre 1 FU. Henrik Henriksen
Thurø By m.m.: Bramgås 1200 Ø. Carsten Skou
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 291 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 375 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Bjergand 170 R, Atlingand 3 FU, Skeand 15 R, Lille Præstekrave 1 R, Hvidklire 23 FU,
Steppehøg 1 NØ. Niels Bomholt Jensen
Vågebakken (F.H.): Havørn 2 AD R. Martin Søgaard Nielsen


 

Søndag den 28. april 2024                         Solopgang: 05:43 Solnedgang: 20:48

Svendborg, genbrugspadsen: Rørhøg 1 FU. Lars Kirk
Ny Gesinge
: Tårnfalk 1 YF, Silkehale 50 FU
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Åmosen, Ollerup
: Hvinand 1 R M, Hvinand 1 R F. Peder  Skou
Slipshavn enge
: Splitterne 2 OF, Rødben 3 FU, Tornirisk 5 FU, Klyde 15 R FU, Gravand 4 R, Grågås 12 FU R, Fiskehejre 6 R FU, Engpiber 2 R, Gråand 6 FU, Gråkrage 4 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Lille Bjergand 2 R. Ken Jakobsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Rørdrum 1 R, Dværgmåge 4 FU, Ravn 3 PUL R. Erik Ehmsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 1 SY. Henrik Henriksen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Sortterne 1 SDR FU. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 R, Dværgmåge 2 FU, Sortterne 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Claus Dalskov 
Bredstens Bjerg v/Søgård: Sort Glente 1 Ø. Bo Gregersen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU. Leif Sørensen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Silkehale 44 R. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Trane 3 SV, Rødstrubet Lom 9 T, Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 4 Ø,
Dværgmåge 1590 T, Sortterne 2 T, Fjordterne 5 T, Fjordterne/Havterne 97 T. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Storskov: Sort Glente 1 SØ. Jan Holm Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:Bramgås 1000 R,
Rødhovedet And 1 M FU, Lille Bjergand (SU) 2 FU, Sølvhejre 1 R. Henrik Henriksen
Fyns Hoved: Fiskeørn 1 NØ, Blå Kærhøg 1 M T, Lærkefalk 1 N, Stor Tornskade 1 R, Gærdesanger 20 R, Ringdrossel 1 R. Kristoffer Hansen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Lille Kobbersneppe 98 FU. Kristoffer Hansen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 52 R, Sortterne 5 SDR R. Michael Mosebo Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R, Sorthovedet Måge 3 R, Fjordterne 5 R, Rød Glente 3 OF. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 3 R
, Rød Glente 3 OF. Maria Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sortterne 3 R. Leif Sørensen
Gulstav: Trane 3 SØ, Rørdrum 1 TH,
Steppehøg 1 2K SØ, Sort Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen, Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Sort Glente 1 R. Jakob Sunesen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Sort Glente 1 OF. Morten Kristiansen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Bo Gregersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 R
, Rød Glente 2 FU . Tom Tjørnum
Jøvet ved Fyns Hoved: Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen 
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 R. Asger Sværke
Kragelund Skov: Fiskeørn 1 NØ. Palle Bo Larsen
Ny Gesinge: Silkehale 50 FU
. Poul Vestergård Rasmussen
Nyborg: Fiskeørn 1 OF. Eigil Thomasen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 13 FU. Jan Stener Jørgensen
Sundet, Faaborg: Dværgmåge 4 FU. Per Damgaard Poulsen
Sybergland: Skeand 10 FU, Sølvhejre 1 FU. Jens Peter Bech
Søgård Pyt: Blå Kærhøg 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 3 M R
. Arne Christensen
Vågebakken (F.H.):
Steppehøg 1 M AD N. Mogens Ribo Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 75 FU, Sølvhejre 1 R. Henrik Henriksen  
Ålebæk v/Gyldensteen: Trane 3 R. Jens Bækkelund


 

Lørdag den 27. april 2024                           Solopgang: 05:45 Solnedgang: 20:46

Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Bjergand 2 R. (Han og 2k hun pp nord for fugletårnet. Begge står på land på lille pynt). Lars Paaby

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Dværgterne 1 AD R
, Blå Kærhøg 1 M 3K NØ , Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Michael Brunhøj Hansen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blå Kærhøg 1 M 3K Ø, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Botofte Mose (nord for Botofte): Blå Kærhøg 1 BR FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 BR OF. Niels Andersen
Bregninge (Tåsinge): Gransanger x Løvsanger (hybrid) 1 SY . Jens-Gert Hansen
Båring Vig: Dværgterne 1 FU. Michael Mosebo Jensen
Egensedybet: Havørn 2 R. Anders Vedel
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R. Britta Merete Larsen Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 R. Karen Koefoed
Fyns Hoved: Fiskeørn 1 N, Mosehornugle 1 R, Munk 20 R, Gærdesanger 15 R. Mogens Ribo Petersen
Fyns Hoved: Sølvhejre 1 TF, Lille Kobbersneppe 85 R, Mosehornugle 1 OF, Munk 10 R, Gærdesanger 40 R. Esben Eriksen
Glisholm Sø: Hættemåge 732 YF. Per Rasmussen
Gulstav: Fiskeørn 1 S. Jakob Sunesen
Gulstav Mose: Sort Glente 1 FU. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2230 R, Sølvhejre 1 R. Henrik Gerner Baark
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 10 R, Klyde 60 R. Henrik Gerner Baark
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 20 R, Klyde 70 R. Torben Johannesen
Henninge Nor: Rørdrum 1 OF, Fiskeørn 1 V, Mosehornugle 1 FU, Dværgfalk 1 NØ, Lærkefalk 1 NØ. Ole Goldschmidt
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Fiskeørn 1 OF. Benjamin Bech
Lindelse: Trane 5 SØ. Auroura Epoke Dalsgård
Lindved Frugtplantage: Hedelærke 2 R. Lars Andersen
Lydinge Gårde: Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen
Longelse Bondegårdsskov: Ravn 3 YF UF. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 16 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bjergand 150 R, Dværgmåge 20 FU, Dværgfalk 1 N, Fjordterne 10 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Dværgmåge 43 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 26 FU, Dværgfalk 1 NØ. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Fjordterne 18 R. Pierre Bentzen
Siø: Skeand 28 R. Niels Andersen
Snaremose Sø: Atlingand 1 M AD FU. Ole Goldschmidt
Staurby v/Middelfart: Rød Glente 2 N. Michael Brunhøj Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 FU, Skeand 17 FU, Knarand 26 FU, Dværgterne 1 OF, Rovterne 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 F R
. Pierre Bentzen
Vindeby (Tåsinge): Fiskeørn 1 OF. Morten Kristiansen
Wedellsborg Gods: Rød Glente 2 OF. Kjeld Lund  
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 2 T. Freya Mørup-Petersen
Åsø Strand: Lærkefalk 1 AD NØ. Morten Müller 


  

Fredag den 26. april 2024                           Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:45

Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 50 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg, matriklen: Bogfinke 4 FU, Dompap 2 FU, Allike 4 FU, Skovspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte: Trane 4 NV. Claus Dalskov
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 Ø. Jakob Sunesen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R, Lille Bjergand (SU) 2 R, Krikand 135 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R. Allan Kjær Villesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1600 R,
Rødhovedet And 1 M AD R, Lille Bjergand (SU) 1 M R, Lille Bjergand (SU) 1 F R, Gråstrubet Lappedykker 14 YF. Søren Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1500 OF,
Rødhovedet And 1 M FU, Lille Bjergand (SU) 2 FU, Skeand 10 R, Sølvhejre 1 R. Ib Birkblad
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R, Lille Bjergand (SU) 2 R. Tim Hesselballe Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R, Lille Bjergand (SU) 1 M R. Jan Kiel
Fyns Hoved: Mosehornugle 1 R, Gærdesanger 15 R. Martin Søgaard Nielsen
Grøftebjerg v/Vissenbjerg: Sort Glente 1 N. Tim Hesselballe Hansen
Gråsten Nor: Bramgås 6000 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Niels Munch Kofoed
Gulstav: Ringdrossel 1 R. Jakob Sunesen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Sølvhejre 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Dværgterne 3 FU. Henrik Mørup-Petersen
Munkebo: Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Mågeøerne: Havterne 28 FU. Kurt Due Johansen
Ny Gesinge: Silkehale 45 R. Kurt Jensen
Nørreballe Nor: Bjergand 415 FU, Knarand 27 FU, Sølvhejre 1 OF, Hættemåge 700 FU. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Sølvhejre 5 FU. Mogens Lind Jørgensen
Snave/Mårhøj: Mosehornugle 1 OF. Martin Søgaard Nielsen
Sybergland: Mosehornugle 1 FU. Jens Peter Bech
Sø V.f. Skinballegård, Vornæs: Silkehale 75 R. Kurt Jensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 328 FU. Arne Bruun
Tranekær: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 43 FU, Rørdrum 1 SY, Rovterne 3 FU, Skægmejse 1 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 3 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M YF. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 M FU. Niels Selck
Vågebakken (F.H.): Havørn 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 184 R, Sølvhejre 2 R. Tim Hesselballe Hansen  
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 12 SY. Allan Kjær Villesen


 

Torsdag den 25. april 2024                          Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:43

Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 45 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Stjoul Havn
: Gransanger 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Stjoul gadekær: Tyrkerdue 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Noret, Tåsinge: Skeand 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Bregninge skov:  Gærdesmutte 1 R. . Henning Steen Hansen [Facebook].
Åmosen, Ollerup
: Hvinand 1 R F. Peder  Skou
Purreskoven: Spætmejse 2 FU, Munk 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 2 FU, Ringdue 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Skeand 26 FU, Knarand 36 FU, Rørdrum 1 SY, Hættemåge 900 YF. Ole Goldschmidt
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Atlingand 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 OF,
Lille Bjergand (SU) 2 R . Jesper Johannes Madsen
Gulstav Mose: Atlingand 1 M R, Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Hvidkilde Sø: Havørn 4 YF UR (3 store unger i reden og en voksen lige ved siden af). Arne Bruun
Indslev: Sort Glente 1 OF. Allan Kjær Villesen
Lakkendrup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Hans Rytter
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl:
Alk 770 R, Lomvie 35 R. Michael Mosebo Jensen
Ny Gesinge: Silkehale 45 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Sletten, Hindsgavl:
Sortspætte 1 M FU. Michael Brunhøj Hansen 
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sortstrubet Bynkefugl 1 M SY. Jan Stener Jørgensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 SY. Ole Goldschmidt
Svendborg: Havørn 5 IMM NØ. Jan Stener Jørgensen
Tarup (Odense): Silkehale 25 R. Ole Henrik Scharff 
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 4 R
, Lille Præstekrave 2 R . Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 3 M FU. Niels Selck
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M FU, Atlingand 3 M R, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Vigelsø: Skestork 1 R, Havørn 3 2K+ R. Anders Myrtue 


 

Onsdag den 24. april 2024                          Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:41

Horseskov, Tåsinge: Natugle 1 R, Toppet skallesluger 2 R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Tåsinge, Jydevej: Havørn 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Hesselagergård
: Troldand 8 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Silkehale 150 R. Niels Andersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 8 V, Rødstrubet Lom 20 Ø, Sortstrubet Lom 3 T, Blå Kærhøg 1 BR NØ. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 FU, Lille Bjergand (SU) 1 R, Sølvhejre 1 R. Peter Lillesø
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M AD R. Anders Myrtue
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M FU, Lille Bjergand (SU) 1 M R, Sorthalset Lappedykker 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 FU, Lille Bjergand (SU) 1 FU. Lærke Haffgaard
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R, Lille Bjergand (SU) 1 M FU, Skeand 40 R, Krikand 120 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Sølvhejre 1 SDR R, Vandrefalk 1 2K FU. Michael Brunhøj Hansen
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 4 R. Henrik Kalckar Hansen  
Grusgrave vest for Rolsted (12:53 - ): Vagtel 1 SY ( Adskillige tydelige kald hørt på tæt hold fra græsmark) Per Rasmussen
Gulstav Mose: Atlingand 2 R, Rørdrum 1 R. Søren Bøgelund
Nordskov (Hindsholm): Havørn 2 OF. Richard Hansen
Noret, Tåsinge: Atlingand 1 M R. Niels Andersen
Skaboeshuse: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Kaack Hansen
Snaremose Sø: Rørdrum 1 SY. Jan Sørensen
Sofielund: Grå Fluesnapper 1 FU. Erling Sevald
Søren Bilds Strand: Rovterne 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 354 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Bjergand 65 R, Atlingand 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M FU
, Skeand 12 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Pierre Bentzen
Vornæs Skov: Grønspætte 2 SY. Niels Andersen


 

Tirsdag den 23. april 2024                           Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:39

Spodsbjerg, Langelandsbælt syd for: Splitterne 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Grågås 2 AD + 4 PULL. Poul Brugs Rasmussen                                                                        

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Dovns Klint: Bramgås 11940 T, Rødstrubet Lom 39 T, Dværgmåge 61 T, Fjordterne 56 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Skeand 10 R, Skeand 10 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sølvhejre 1 R. Steen Højmark-Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M FU, Lille Bjergand (SU) 1 FU. Marian Bjerrum
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 1 FU. Gøran Jakobsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 AD R, Lille Bjergand (SU) 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sølvhejre 1 R. Leif Frederiksen
Gråsten Nor: Sortkrage 3 R. Torben Johannesen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 R. Helen Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 FU. Jesper Kjølholt
Middelfart, Industrikvarter: Husrødstjert 3 SY. Michael Brunhøj Hansen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 19 FU, Havørn 9 IMM R. Peder Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 60 R, Splitterne 28 R. Leif Frederiksen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 30 R, Isfugl 1 R. Bent Jakobsen
Siø: Bramgås 2000 FU, Skeand 17 R. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Storspove 90 Ø. Arne Bruun
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 3 NØ, Almindelig Kjove 1 T R, Dværgfalk 1 NØ, Skægmejse 1 TF. Lars Tom-Petersen
Verninge: Mosehornugle 1 R. Bent Jakobsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 22 R, Skeand 26 FU. Gøran Jakobsen


 

Mandag den 22. april 2024                           Solopgang: 05:57 Solnedgang: 20:37

Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Tåsinge, Jydevej: Havørn 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook].
Søen, Valdemarsslot: Gransanger 1 R, Gærdesmutte 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø: Gravand 14 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Rudkøbing Mose: Grågås 1 R + 7 Pull, Gråstrubet Lappedykker 4 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Rudkøbing
: Trane 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Brændegård Sø
: Gravand 3  R
. Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg, matriklen
: Allike 4 FU, Grønirisk 4 FU, Solsort 3 FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bræmlevænge: Rødtoppet Fuglekonge 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R. Jørn Knudsen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU. Leif Kristensen
Dongs Højrup: Blå Kærhøg 2 FU. Gunnar Jørgensen 
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 1 M FU. Ole Kjuel Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M FU, Lille Bjergand (SU) 2 R, Sølvhejre 1 R. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 R , Lille Bjergand (SU) 1 R , Sorthalset Lappedykker 3 R. Simon Toft Jakobsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 2 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 1 R. Jan Svejgaard Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 10 R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Sorthovedet Måge 3 R. Ole Kjuel Nielsen
Grusgrave v/Sellebjerg Skov: Blå Kærhøg 2 FU. Gunnar Jørgensen
Gråsten Nor: Bramgås 6000 R, Havørn 3 OF, Gærdesanger 13 SY. Lars Tom-Petersen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Arne Bruun
Pilsmose: Sort Glente 1 OF. Jørn Knudsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Silkeå vest for gl. jernbane: Havesanger 1 SY. Leif Kristensen
Sybergland: Atlingand 2 R. Benjamin Bech
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M FU. Anders Myrtue
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 FU. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 R. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 M R. Gunnar Jørgensen
Vestermade:
Hvid Stork 1 OF. Benjamin Bech
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Lille Bjergand (SU) 2 R. Anders Myrtue


 

Søndag den 21. april 2024                            Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:35

Brændegård Sø: Munk 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård
: Bogfinke 6 FU, Skovspurv 10 FU, Gulspurv 8 FU, Jernespurv 1 FU, Munk 1 SY, Grønspætte 1 SY, Tårnfalk 1 R, Spurvehøg 2 OF, Gravand 4 FU OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bammeskov: Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Bjørnø: Stenvender 2 R. Peter Triantafillou
Bøjden Nor: Dværgterne 1 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 8 Ø, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 2 Ø. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Storskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 M SY. Lars Jensen Kruse 
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 4 R. Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 3000 OF,
Rødhovedet And 1 R , Lille Bjergand (SU) 1 M R , Lille Bjergand (SU) 1 F R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M FU, Lille Bjergand (SU) 2 FU. Martin Høj Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 1 M R, Lille Bjergand (SU) 1 F R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Joakim Matthiesen
+ mange flere
Gamborg Fjord:
Nordisk Lappedykker 1 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Gamborg Fjord:
Nordisk Lappedykker 0 R, Nordisk Lappedykker 1 SDR R. Michael Brunhøj Hansen
Gamborg Inderfjord: Skægmejse 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 FU
, Sorthovedet Måge 2 R. Leif Kristensen
Gudbjerg Mark:
Hvid Stork 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Hav nord for Flyvesandet: Sule 1 T. Asger Sværke
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Sortstrubet Lom 1 T, Sule 1 T. Aske Keiser-Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF. Bo Gregersen
Lumby: Blå Kærhøg 1 2K R. Joakim Matthiesen
Lydinge Gårde: Lille Præstekrave 3 R. Leif Sørensen
Munkebo: Fiskeørn 1 N. Peter Lillesø
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 FU
, Skeand 17 FU. Arne Christensen 
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Fiskeørn 1 Ø. Jørn Knudsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Atlingand 2 R, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Sortstrubet Lom 1 Ø, Sortkrage 4 T, Gærdesanger 11 R. Lars Tom-Petersen
Snaremose Sø: Rørdrum 1 SY. Jan Sørensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 13 FU. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Havørn 10 T. Benjamin Bech
Sybergland: Havørn 9 T. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 300 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Helle Suadicani 
Urup Dam: Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 F FU. Helle Suadicani
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 4000 OF, Hvinand 135 R, Skeand 55 F R, Skeand 74 M R, Spidsand 13 M R, Spidsand 13 F R, Gråstrubet Lappedykker 12 R. Lars Jensen Kruse
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Joakim Matthiesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Gert Fahlberg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Martin Høj Hansen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 3500 R. Søren Bøgelund
Aarup (Vestfyn): Solsort 53 FU. Gunner Munk 


DOF- nyheder:
                  Havørnens livretter afsløret af ØrneTV. Af Jan Skriver DOF Fyn
                  Europa-Parlamentets partier får point efter deres indsats på natur- og miljøfronten. Af Jan Skriver


 

Lørdag den 20. april 2024                             Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:33

Bjerreby: Gulspurv 2 R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Diernæs
: Rød glente 1 OF, Jernspurv 1 R, Gulspurv 1 R. Lars Kirk
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Lille bjergand 2 F + M. Tim Hesselballe

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Andemose: Havørn 2 AD OF. Jacob Sterup
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Bøjden Nor: Hjejle 450 R. Helle Suadicani 
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Atlingand 2 FU. Jens Peter Bech
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Atlingand 2 R. Benjamin Bech
Dovns Klint: Tejst 5 R. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Skeand 16 FU. Helle Suadicani
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R. Bo Levesen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 R, Lille Bjergand (SU) 2 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Sølvhejre 1 R. Asger Sværke
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 R, Lille Bjergand (SU) 1 M R, Lille Bjergand (SU) 1 F R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Sølvhejre 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R, Lille Bjergand (SU) 2 FU. Erik Raagaard
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 2 FU , Sorthalset Lappedykker 3 FU . Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 1 F R , Lille Bjergand (SU) 1 M R . Maria Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Bjergand (SU) 2 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU. Jens Skovgaard Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M AD R, Lille Bjergand (SU) 1 M R, Lille Bjergand (SU) 1 F R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Hjejle 1500 OF. Ralph Qwinten
Gamborg Fjord:
Nordisk Lappedykker 1 SDR FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Ralph Qwinten
Gamborg Fjord:
Nordisk Lappedykker 1 SDR R. Michael Mosebo Jensen  
Gulstav Mose: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Aske Keiser-Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Småspove 5 OF. Bo Levesen
Harndrup: Isfugl 1 OF. Conny Hartmann
Hersnap: Blå Kærhøg 1 FU. Jens Peter Bech
Hou Nordstrand (Langeland): Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup 
Knudshoved Færgehavn: Tejst 10 SDR FU. Ralph Qwinten
Nørre Aaby: Rød Glente 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Havørn 2 2K OF. Ole Goldschmidt
Olde Mark: Vendehals 1 FU. Lars Tom-Petersen
Ristingehalvøen: Havørn 2 OF. John Brandbyge
Silkeå vest for gl. jernbane: Blåhals 1 FU. Leif Kristensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 1 R. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Skeand 18 FU, Sølvhejre 1 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Olav Egelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 5 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 YF. Ole Goldschmidt
Tårup (Hindsholm): Havørn 2 AD S. Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 AD FU. Pierre Bentzen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 NV, Sortstrubet Lom 1 NØ, Sortstrubet Lom 2 NØ, Sortstrubet Lom 15 R. Lars Tom-Petersen
Voderup Klint: Sortstrubet Lom 1 2K R, Islom 0 R. Lars Tom-Petersen 
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R. Ralph Qwinten


 

Fredag den 19. april 2024                             Solopgang: 06:04 Solnedgang: 20:31

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre1 FU . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille bjergand 2 F + M. Tim Hesselballe

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 18 R. Sven Dall
Ebberup Skov v/Brenderup:
Sortspætte 1 R. Lars Maltha Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 1 M FU . Jens Peter Bech
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Bjergand (SU) 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Benjamin Bech
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Rødhovedet And 1 M R , Lille Bjergand (SU) 1 R Maria Rasmussen
Kølstrup: Fiskeørn 1 NØ. Lars Philip Nielsen
Skovsgård: Grønspætte 2 R. Jan Sørensen  
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 277 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Mosehornugle 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Olav Egelund
Vejlen, Tåsinge: Silkehale 100 R. Arne Christensen


 

Torsdag den 18. april 2024                           Solopgang: 06:06 Solnedgang: 20:29

Vejlen, Tåsinge: Toppet lappedykker 2 R . Henning Steen Hansen [Facebook]
Noret Tåsinge: Havørn 1 OF, Rød glente 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Strandskade 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Bissebjerg, Tåsinge
: Løvsanger 1 R, Gærdesanger 1 R. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 66 R, Bramgås 828 OF, Grågås 7 OF, Ederfugl 28 OF, Toppet Skallesluger 18 OF, Gravand 27 R, Pibeand 32 R, Gråand 3 R, Spidsand 11 R, Krikand 14 R, Ringdue 6 R, Fiskehejre 4 R, Skarv 8 R, Strandskade 7 YF, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 2 YF, Vibe 1 R, Storspove 22 R, Hvidklire 1 R, Rødben 6 YF, Sølvmåge 74 R, Svartbag 6 R, Havørn 2 OF, Vandrefalk 1 M AD FU, Gråkrage 15 R, Sanglærke 110 SY, Gransanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Stær 183 R, Sangdrossel 1 SY, Jernspurv 1 SY, Engpiber 48 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Tornirisk 10 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Nakkebølle
: Gulspurv 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Brændeskov
: Tårnfalk 1 R (Holder vagt i sin redekasse i den gamle transformatorstation). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Botofte Skovmose: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Mogens Bak
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Erik Ehmsen
Longelse Bondegårdsskov: Huldue 3 SY. Erik Overlund
Ennebølle: Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 1 R. Connie Børgesen
Jordløse Bakker: Ravn 30 OF. Niels Andersen
Kustrup: Rød Glente 2 OF. Michael Mosebo Jensen
Lillemølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 1 FU. Jørn Knudsen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 11 R, Havørn 2 OF, Vandrefalk 1 M AD FU, Sanglærke 110 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Nyborg Fjord: Klyde 31 FU. Helle Suadicani
Siø: Blå Kærhøg 1 M NØ. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Stavre agerland: Vendehals 1 R (Vi kom kørende, så satte den sig i busk lige 5 meter fra os. Nåde først at få billede da den fløj om bag busken,  hvor man kun lige kunne se hovedet)
. Benjamin Bech
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 FU. Jørn Knudsen
Sylten S.f/Spodsbjerg: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 2 R. Erik Overlund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Olav Egelund
Vejlen, Tåsinge: Bjergand 104 R, Atlingand 2 F FU,  Skeand 10 R, Krikand 105 FU, Sølvhejre 2 FU, Storspove 82 OF. Leif Kristensen


 

Onsdag den 17. april 2024                           Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:27

Ny Gesinge: Havørn 2 2K R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Tange å: Hvid vipstjert 2 R, Stær 8 FU, Munk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 4 R
. Gunnar Knudsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Lille Præstekrave 1 T, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Stor Korsnæb 1 NV. Michael Brunhøj Hansen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Silkehale 212 FU. Arne Christensen
Dovns Klint: Fløjlsand 42 T, Rødstrubet Lom 16 T, Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 FU. Søren G. Nielsen
Eskemose Have: Sølvhejre 1 FU. Niels Andersen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Fårevejle:
Hvidklire 26 FU. Ole Goldschmidt
Henninge Nor: Skeand 12 FU, Rørdrum 2 SY, Blå Kærhøg 2 FU, Havørn 3 OF, Mosehornugle 2 FU. Ole Goldschmidt
Hesselbjerg (Langeland): Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Sølvhejre 1 R. Jørn Knudsen
Holms Mose: Rørdrum 1 SY. Erik Overlund
Klakkebjerg: Grønspætte 2 SY, Ravn 3 OF, Hedelærke 1 R
, Hedelærke 1 SY, Hedelærke 2 OF. Kurt Due Johansen, Gunnar Jørgensen
Neverkær: Trane 6 R. Niels Bomholt Jensen
Ny Gesinge: Havørn 2 2K R. Poul Vestergård Rasmussen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane:
Hvid Stork 3 Ø., Fiskeørn 1 Ø Jørn Knudsen
Snaremose Sø: Atlingand 4 FU, Skeand 46 FU, Spidsand 12 FU. Ole Goldschmidt
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Isfugl 2 SY. Jørn Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Mosehornugle 1 OF. Olav Egelund
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Arne Christensen
Østerskov (Årup): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen


  

Tirsdag den 16. april 2024                           Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:25

Rantzausminde: Silkehale 3 R . Dan Schou
Vejlen, Tåsinge:
Hvid vipstjert 4 R, Sumpmejse 1 R
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge
: Skeand 1 R
, Gul vipstjert 1 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vornæs
: Silkehale 100 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Stjovl havn, Tåsinge: Gransanger 1 R
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Hesselbjerg strand: Havørn 1 OF, Sortstrubet bynkefugl 1 R, Tornirisk 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vormark, Langmosegård: Gråstrubet lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 (den en på rede), Blishøne 4 (2 par FU), Blåmejse 2 FU, Gråkrage 4 OF. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Stor flagspætte 1 R. Leif Sørensen [Facebook]
Bøjden Nor: Klyde 2 FU (Klyder i Bøjden Nor har det ikke nemt, vandstanden er steget 15 cm inden for de sidste døgn, de står på hovedet for og nå bunden med fødegrundlag). Erik Thomsen
Lammesø:
Rødhovedet and 1 R . Mikal Nilsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Dovns Klint: Rørdrum 1 SY, Munk 10 R. Frank Jensen-Hammer 
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M R, Skeand 25 FU, Krikand 150 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Skeand 28 R, Spidsand 10 R, Krikand 130 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R. Karen Koefoed 
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 R, Dværgmåge 1 FU, Sorthovedet Måge 3 YF. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 14 R, Sølvhejre 2 FU, Klyde 54 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 22 R, Krikand 130 R. Jens Bækkelund
Jordløse Bakker: Ravn 18 OF. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 2000 FU, Spidsand 16 FU. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R, Skeand 36 R. Peder Rasmussen
Odense Jernbaneterræn (11:30):: Skovsanger 1 SY (Syngende i krat v baneterræn v Jarlsberggade). Esben Eriksen
Påø Enge (tørre): Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 IMM FU. Mogens Lind Jørgensen
Salby: Havørn 2 T. Benjamin Bech
Snaremose Sø: Atlingand 3 FU. Jan Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 2 R. Peder Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Skeand 12 R, Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Voderup Klint:
Islom 1 FU . Bjarne Jørgensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 16 FU, Sølvhejre 1 FU, Skestork 3 FU. Karen Koefoed
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4000 FU. Søren Bøgelund 
Åmosen v/Ollerup: Atlingand 2 R, Skeand 13 R. Arne Bruun


 

Mandag den 15. april 2024                          Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:23

Svendborg: Munk 1 SY. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge:
Skeand 3 R, Landsvale 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge:
Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 OF
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Søen, Valdemarsslot
: Skeand 1 R
. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lundeborg, matriklen
: Dompap 2 FU (et par). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn):
Hvid Stork 1 R . Leif Sørensen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Ringdrossel 2 M V
, Engpiber 209 NV. Michael Brunhøj Hansen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Hjejle 300 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Hjejle 400 R. Martin Rheinheimer
Dømmestrup: Grønspætte 2 SY. Anne Veber Døssing
Flyvesandet: Sule 1 OF. Leif Sørensen
Fyns Hoved: Sule 4 AD FU. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Spidsand 14 R, Splitterne 44 R. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 5 FU. Leif Kristensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Rørsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR (Ungen i reden, mens de gamle havde tid til en parring ved siden af). Arne Bruun
Lindved Frugtplantage: Fiskeørn 1 OF. Lars Andersen
Løkkeby Enge: Rørdrum 1 SY. Else Klint
Rudkøbing: Blå Kærhøg 1 NØ. Else Klint
Siø: Atlingand 1 M FU, Skeand 121 FU, Hjejle 460 FU. Ole Goldschmidt
Skaboeshuse: Ringdrossel 2 M FU. Kurt Kaack Hansen
Spodsbjerg (Langeland): Havørn 2 AD R, Vendehals 1 SY. Morten Müller
Sylten S.f/Spodsbjerg: Rørdrum 1 SY. Erik Overlund
Tangmosen: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 282 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Niels Andersen
Tommerup: Rød Glente 2 OF. Niels Erik Simonsen
Åmosen v/Ollerup: Skeand 18 R. Arne Bruun


DOF- nyheder:
                  Trolderier i søer og fjorde. Af Jan Skriver DOF
                  Vis hensyn og sæt fuglene først
                  Lille ugle, stor beskyttelse: Naturstyrelsen har indført adgangsforbud i skov med ynglende spurveugler
                  Nedtur for dykand: En tredjedel af Danmarks ynglende ederfugle er forsvundet på 10 år


  

Søndag den 14. april 2024                          Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:21

Svendborg Golfbane: Hugorm 2 R
Vejlen, Tåsinge:
Atlingand 2 R, Havørn 2 OF
, Rørhøg 1 R M . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Noret, Tåsinge: Landsvale 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vornæs skov: Grønspætte 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Skovballe, Tåsinge
: Landsvale 5 R. Jan Thorup
Thurø Rev
: Strandtudse 2 YF SY (Mindst 2 hørt, trods blæst og kun 8 grader, men det var op mod 14 grader og sol idag). Arne Bruun
Lundeborg, mod Lageland
: Havørn 1 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Middelfart (Hindsgavl Dyrehave):
Sortspætte 1 R . Ib Petersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn):
Hvid Stork 1 R. Karen Koefoed
Agernæs By (Nordfyn):
Hvid Stork 1 R . Tom Tjørnum
Agernæs By (Nordfyn):
Hvid Stork 1 FU. Jens Bækkelund
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R. Maria Rasmussen 
Brændegård Sø: Skeand 30 FU, Havørn 2 FU. Martin Rheinheimer
Brændegård Sø: Havørn 2 R, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R
. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Lars Møller Andersen
Dovns Klint:
Hvid Stork 1 TF. Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Huldue 7 T, Rødstrubet Lom 13 T, Sortstrubet Lom 2 T. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Storskov: Broget Fluesnapper 1 R. Karen Koefoed
Enge v/Odense Ås udløb: Vandrefalk 1 YF, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Esben Eriksen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 OF, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sølvhejre 3 R. Ella Mikkelsen
Flådet (Tranekær): Trane 3 OF. Claus Dalskov
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel 
Hav nord for Flyvesandet: Sule 6 V, Splitterne 46 V, Fiskeørn 1 V. Karen Koefoed
Hav nord for Flyvesandet: Sule 2 FU. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen 
Hellemose Skov: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Helnæs Made: Gøg 1 OF. Anton Markvard
Holckenhavn Fjord: Fiskeørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 M OF. Jørn Knudsen
Lyø: Skeand 12 R. Niels Bomholt Jensen
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 YF SY. Carsten Skou 
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 YF K. Per Rasmussen
Skanodde Sø/Kongesø: Hjejle 250 R. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Skeand 95 R. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Skestork 2 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 2 FU
. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 2 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 2 FU
. Pierre Bentzen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Havørn 2 OF. Bo Gregersen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU,  Lille Præstekrave 1 FU. Niels Selck
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU. Arne Christensen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 2 FU
. Bjarne Jørgensen


 

Lørdag den 13. april 2024                           Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:19

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 12 FU, Bramgås 200 Ø
Vejlen, Tåsinge
: Atlingand 1 R, Rørdrum 1 SY, Grønbroget tudse 3 YF
. Arne Bruun
Ny Gesinge, matriklen
: Gærdesanger 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Noret, Tåsinge: Havørn 1 R AD RI (D061 - ringmærket af Kim Skelmose). Lars Kirk
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 R, Skeand 32 R, Grønbroget Tudse 3 YF SY. Arne Bruun
Lundeborg, Ny Camping: Jernspurv 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Agernæs/Egeby:
Hvid stork 1 R Susanne Flarup Andersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Lille Præstekrave 1 T, Svaleklire 6 NV, Skægmejse 11 V, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Skovpiber 43 NV, Engpiber 372 NV. Michael Brunhøj Hansen
Dovns Klint: Bramgås 15870 T, Fløjlsand 87 T,  Almindelig Kjove 1 AD MF SØ. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Skeand 36 R, Trane 3 R, Rød Glente 2 R. Ella Mikkelsen
Ennebølle: Blå Kærhøg 1 R. Connie Børgesen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 42 R, Mosehornugle 1 R. Kirsten Halkjær Lund 
Gulstav: Rørdrum 1 R. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Morten Müller 
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3000 FU, Tundrasædgås 1 FU. Jens Bækkelund
Henninge Nor: Skeand 10 R. Arne Bruun
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Korttået Træløber 5 SY. Kjeld Lund
Horseklint: Sule 1 3K FU, Sule 1 4K+ FU. Kirsten Halkjær Lund 
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Højby Skov: Rød Glente 2 FU. Morten Jensen
Kalvehave v/Sandholt: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Lammesø: Nilgås 1 FU. Viktor Bendiksen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Lomvie/Alk 300 OF. Kjeld Lund
Lindved Frugtplantage: Munk 10 SY, Korttået Træløber 6 SY. Lars Andersen
Marstal Bugt ud for Ristinge:Gråstrubet Lappedykker 11 R,
Nordisk Lappedykker 2 SDR R, Kaspisk Måge 1 2K SØ. Henrik Mørup-Petersen
Middelfart: Sangdrossel 25 T. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 FU. Gunnar Jørgensen
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R. Leif Sørensen
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 FU. Niels Selck
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 R, Skeand 32 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Bjergand 750 R, Rørdrum 1 R, Dværgmåge 4 3K+ R. Søren Sørensen
Sanderum: Havørn 2 OF. Martin Søgaard Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Atlingand 3 R, Skeand 104 R, Hjejle 250 R. Arne Bruun
Snaremose Sø: Skeand 35 R. Arne Bruun
Stat-ene: Sjagger 450 R. Arne Bruun
Sø ved Vigerøvej, Dræby Fed: Klyde 21 R. Peter Lillesø
Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 F FU. Søren G. Nielsen

Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 2 R, Rovterne 1 R. Søren Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 R, Rørdrum 1 SY. Arne Bruun
Vitsø: Skeand 42 R. Niels Munch Kofoed
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Hvinand 230 FU, Skeand 50 FU, Knarand 35 FU, Spidsand 30 FU, Krikand 100 FU, Skestork 6 FU. Viktor Bendiksen


 

Fredag den 12. april 2024                           Solopgang: 06:21 Solnedgang: 20:17

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 14 FU
Kogtved, matriklen: Munk 1 FU

Hesselagergård
: Grågås 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU. Lars Peter Hansen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Lille Præstekrave 1 AD S, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Engpiber 107 NV, Michael Brunhøj Hansen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel
Gulstav: Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 R. Frank Jensen-Hammer 
Havndrup: Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Lundegård: Havørn 2 FU. Søren G. Nielsen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 BR R. Michael Brunhøj Hansen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Knortegås 262 FU. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 229 FU. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Kernebider 5 FU. Christian Lundsted
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 2 FU. Niels Selck


 

Torsdag den 11. april 2024                         Solopgang: 06:23 Solnedgang: 20:15

Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Brushane 1 FU . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R (Et par). Lars Kirk
Vornæs Skov: Silkehale 230 FU
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Humble, Fredmosevej
(11:04): Trane 2 R. Torben Dall
Tange å
: Tornirisk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 FU. Gunhild Brink
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Silkehale 144 R. Arne Christensen
Bækkehave m.m. (Tåsinge):  Silkehale 189 R. Pierre Bentzen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Emilielund (Ravnholt): Blå Kærhøg 1 OF. Jørn Knudsen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Skeand 13 FU, Spidsand 13 FU, Krikand 130 FU. Søren G. Nielsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Spidsand 12 R. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Sølvhejre 1 R. Michael Mosebo Jensen
Glisholm Sø: Hættemåge 500 YF. Lars Andersen
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 R. Linda Sørensen
Husby Strand, Wedellsborg: Skeand 20 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 YF SY. Lars Witting
Møllemade/Ellemose: Lille Præstekrave 1 AD R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M R. Michael Brunhøj Hansen
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn): Skeand 40 R, Spidsand 12 R, Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg:  Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 R. Arne Christensen
Vornæs Skov, Plantage øst for: Silkehale 230 FU (På mistelten). Poul Vestergård Rasmussen
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


 

Onsdag den 10. april 2024                         Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:13

Noret, Tåsinge: Havørn 1 OF . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge
: Skestork 8 R, Hjejler 1+ R. Steen Bach Henriksen, Torben Dall
Noret Tåsinge
: Atlingand 1 R. Steen Bach Henriksen, Torben Dall
Hesselagergård
: Bogfinke 4 FU, Skovspurv 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet lappedykker 2 YF. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R,Skægmejse 2 R, Blåhals 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Blåhals 1 R. Lars Philip Nielsen
Fiskerup Skov: Rød Glente 2 OF, Ravn 14 OF. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 5 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Gærdesanger 1 FU
. Arne Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Sølvhejre 2 R, Klyde 20 R, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Sortspætte 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 M R
. Jens-Gert Hansen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Blå Kærhøg 1 F N. Niels Bomholt Jensen 
Skaboeshuse: Plettet Rørvagtel 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 182 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 36 FU, Rovterne 2 R
. Arne Christensen
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R, Klyde 23 R, Mosehornugle 1 R. Søren Tanderup


 

Tirsdag den 9. april 2024                           Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:11

Ristinge Hale: Havlit 2 R , Toppet skallesluger 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Påø Enge (tørre)
: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Toppet Lappedykker 2 R, Splitterne 3 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Troldand 6 FU, Fiskehejre 2 FU, Musvåge 1 R (på rede), Gransanger 1 FU, Grågås 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Grågås 10 R, Trane 1 OF, Rørhøg 3 R, Skovskade 1 OF, Rørspurv 4 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Rørdrum 1 SY. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Rørdrum 1 YF SY, Blå Kærhøg 1 F FU. Erik Ehmsen 
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Gærdesanger 1 SY
, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Bredholt v/Arreskov Sø: Løvsanger 2 SY. Leif Kristensen
Bukkeskov: Rød Glente 2 R. Erik Overlund
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Silkehale 88 R. Arne Christensen
Gulstav: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 FU
. Christian Lundsted
Gulstav: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 FU
. Viktor Bendiksen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Christian Lundsted
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY. Viktor Bendiksen 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Morten Müller
Holckenhavn Fjord: Fiskeørn 1 OF. Jørn Knudsen
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Rørdrum 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 8 R. Peter Pelle Clausen
Lindholm, Nyborg: Rødstjert 2 R
. Jørn Knudsen
Munkebo: Løvsanger 1 SY. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Løvsanger 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 R, Skeand 26 R, Krikand 125 R. Niels Bomholt Jensen
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 R, Skeand 30 FU. Christian Lundsted
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 FU, Skeand 30 FU. Viktor Bendiksen
Påø Enge (tørre): Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen  
Sandholt Gods m/enge og marker: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Skovsgård: Havørn 2 R. Lars Kirk
Slipshavn Enge: Lille Præstekrave 1 R. Hanne Kapala
Slipshavn Enge: Lille Præstekrave 2 FU. Jørn Knudsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Duehøg 1 R. Jørn Knudsen
Snaremose Sø: Gråstrubet Lappedykker 10 R. Niels Bomholt Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 14 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R. Jan Stener Jørgensen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Søgård Pyt: Bramgås 2200 R,
Rødhalset Gås 1 R . Søren Bøgelund 
Tangmosen: Skægmejse 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Tarup Grusgrave: Løvsanger 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 32 FU,
Nordisk Lappedykker 1 SDR R, Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 F 3K+ FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rovterne 2 R
, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Stillits 50 FU. Christian Lundsted
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rovterne 2 R
, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Stillits 50 OF. Viktor Bendiksen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Løvsanger 2 SY. Michael Brunhøj Hansen
Vejlby v/Middelfart: Rødstjert 1 SY, Rødstjert 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Vindeby (Tåsinge): Gulirisk 1 N. Jens-Gert Hansen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 2000 R. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Rørdrum 1 SY. Christian Lundsted
Østerø Sø (Knudshoved): Skægmejse 1 R. Jørn Knudsen


  

Mandag den 8. april 2024                           Solopgang: 06:31 Solnedgang: 20:09

Svendborg Golfbane: Knopsvane 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 1 R, Musvåge 2 OF, Grønspætte 1 R, Ravn 1 R, Gransanger 4 SY, Sangdrossel 3 SY, Bogfinke 1 SY, Grøn Frø 1 2K+ R, Citronsommerfugl 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Rørhøg 1 OF M
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ny Gesinge
: Havørn  1 OF
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Thurø, Søndervej
: Springfrø 16 ægklumper. Ole R. Petersen
Bøjden Nor
: Strandskade 3 TH. Erik Thomsen
Slipshavn, inderfjord
: Gråkrage 4 FU, Husskade 2 FU, Gravand 2 R, Rødben 20 FU R, Storspove 1 FU, Pibeand 3 FU, Gråand 4 FU, Stor præstekrave 3 R, Sanglærke 4 FU, Engpiber 4 OF, Klyde 3 FU, Grågås 4 FU, Strandskade 5 FU, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 2 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R
. Leif Kristensen
Bispeenge: Skægmejse 7 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R
. Lars Peter Hansen
Bispeenge: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Ivan Sejer Beck
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Småspove 1 NØ, Småspove 8 R NØ, Spurvehøg 18 T, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Engpiber 171 NV, Grønsisken 611 NV. Michael Brunhøj Hansen
Bogø v/Otterup: Havørn 2 OF. John Dyrehave
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Claus Dalskov
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Blå Kærhøg 1 F FU. Jakob Sunesen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Føns Vang: Trane 3 OF. Tom Tjørnum 
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 7 R, Sorthovedet Måge 3 R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Løvsanger 4 YF SY. Per Rasmussen
Gulstav: Rødstrubet Lom 6 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Atlingand 2 R, Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 IMM OF, Mosehornugle 2 FU, Løvsanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Hågerup Å vest for Hågerup: Rørdrum 1 SY, Blåhals 1 SY. Jakob Sunesen
Lammesø: Gråstrubet Lappedykker 14 FU
, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Lundager v/Assens: Fiskeørn 1 N. Per C. Pedersen
Mariendal-kysten (Assens): Småspove 1 Ø. Per C. Pedersen
Radby: Løvsanger 1 SY. Carsten Jensen
Rudkøbing: Fiskeørn 1 NØ. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Havørn 2 R. Flemming Johansen
Siø: Skeand 12 R. Niels Andersen
Snaremose Sø: Atlingand 1 M FU. Jan Sørensen
Snaremose Sø: Atlingand 1 FU, Skeand 28 FU, Knarand 32 FU, Gråstrubet Lappedykker 22 FU, Sorthovedet Måge 1 FU, Vandrefalk 1 AD FU. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 5 FU, Skeand 12 FU, Krikand 120 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sølvhejre 1 FU. Carsten Skou
Spodsbjerg (Langeland): Trane 10 N, Havørn 2 AD R. Morten Müller
Stengade Sø: Rørdrum 1 SY. Claus Dalskov
Strynø Kalv: Bramgås 2000 FU. Stig Rubæk
Sundet, Faaborg: Dværgmåge 1 AD FU. Per Damgaard Poulsen
Søparken Sø v/Odense Å: Havørn 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tarup Grusgrave: Løvsanger 2 YF SY. Per Rasmussen
Ølund By: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen 
Ørbæk: Isfugl 1 TH. Hans Rytter
Ørnehøj-området (Gulstav): Broget Fluesnapper 1 R. Søren Bøgelund


 

Søndag den 7. april 2024                            Solopgang: 06:33 Solnedgang: 20:07

Vejlen, Tåsinge: Toppet lappedykker 2 YF . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ollerup
Åmosen: Svartbag 1 R, Skeand 2 M + 1 F R. Peder Skou
Tange å
: Hvid vipstjert 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Sort egern FU. Erik Thomsen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Rørdrum 1 SY. Erik Overlund
Billesbølle: Løvsanger 1 SY. Jesper Brinkmann Nielsen
Bredland Skov: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Broby Sø: Skægmejse 3 R. Karen Koefoed
Brændegård Sø: Duehøg 1 OF, Havørn 3 IMM OF
, Rød Glente 2 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 4 OF, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hjejle 250 R. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Lars Møller Andersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 5 T, Dværgfalk 1 T, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 R. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Blåhals 1 SY. Søren G. Nielsen
Everenden: Lille Præstekrave 2 R. Ella Mikkelsen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Gransanger 30 FU. Peter Lillesø
Gelskov: Sølvhejre 1 FU. Palle Bo Larsen 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 AD SY. Børge Langkilde Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Havørn 4 OF. Asger Sværke
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 50 R, Havørn 4 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Løvsanger 2 SY. Thomas Kampmann 
Hellebjergdam: Blå Kærhøg 1 F FU. Leif Kristensen
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.):
Sortspætte 1 R. Erik Busk
Horseklint: Stor Kobbersneppe 1 T. Benjamin Bech
Lyø: Ringdrossel 1 F R. Niels Bomholt Jensen
Middelfart: Sangdrossel 59 T, Ringdrossel 1 T, Ringdrossel 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Munkebo: Bramgås 1100 N. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Rørdrum 1 SY. Leif Sørensen
Nordskov (Hindsholm): Rødstjert 1 M FU. Maria Rasmussen
Nordskov Enge (Enghave): Svaleklire 5 T, Fiskeørn 1 NØ, Spurvehøg 12 T, Vandrefalk 1 T. Esben Eriksen
Noret, Tåsinge: Atlingand 4 R
. Arne Christensen
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 FU
. Pierre Bentzen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Musvåge 31 Ø. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Bjergand 990 FU,  Rørdrum 3 SY. Ole Goldschmidt
Skaboeshuse: Rødstjert 5 M FU, Ringdrossel 1 F FU. Kurt Kaack Hansen
Snaremose Sø: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Svendborg: Rød Glente 2 OF. Niels Andersen
Tarup Skov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Fiskeørn 1 NØ. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Vandrefalk 1 M AD FU NØ. Ole Goldschmidt 
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 OF. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 OF. Bo Gregersen


 

Lørdag den 6. april 2024                            Solopgang: 06:36 Solnedgang: 20:05

Svendborg Golfbane: Trane 24 NØ
Vejlen, Tåsinge
: Brushane 4 R, Sølvhejre 1 R, Rørhøg 2 R, Havørn 1 AD OF, Skægmejse 4 R, Ravn 2 OF, Rød glente 1 FU,  Ringdrossel 0 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R
Hesselagergård: Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Kvækerfinke 2 FU. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Rørdrum 1 R. David Damgaard Dysager
Bispeenge: Skægmejse 1 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Asger Sværke
Bispeenge: Skægmejse 8 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Niels Selck
Bispeenge: Lille Præstekrave 6 FU, Skægmejse 2 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Maria Rasmussen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 FU. Gunhild Brink
Bispeenge: Lille Præstekrave 5 FU
, Skægmejse 1 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Pierre Bentzen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Spurvehøg 13 T, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Engpiber 111 NV, Tornirisk 101 NV. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Trane 8 OF, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 9 OF
. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Hvinand 145 FU, Havørn 2 AD YF. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Bramgås 7560 T, Ederfugl 1488 T, Sortand 558 T, Rødstrubet Lom 7 T. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Storskov: Huldue 3 SY. Lars Peter Hansen
Egensedybet: Vandrefalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sølvhejre 1 R. Lars Peter Hansen
Fyns Hoved: Stor Tornskade 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 M R. Kristoffer Hansen
Føns Vang: Rød Glente 2 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Gunner Munk 
Grindløse:
Kongeørn 1 2K NØ, Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Havørn 5 OF. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3000 FU. Jens Bækkelund
Hjadstrup: Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Horseklint: Huldue 9 T, Ringdue 3375 T, Lille Præstekrave 1 T, Svaleklire 5 T. Kristoffer Hansen
Kerteminde: Trane 10 OF. Niels Peter Utzon
Nordskov Enge (Enghave): Huldue 8 T, Ringdue 4220 T, Lille Præstekrave 2 T, Svaleklire 9 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 14 T, Rød Glente 7 T, Ravn 4 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Misteldrossel 20 T, Sjagger 268 T, Ringdrossel 1 T, Engpiber 140 T, Hvid Vipstjert 63 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1040 T, Tornirisk 316 T. Esben Eriksen
Nordskov Enge (Enghave): Ringdrossel 1 T. Kristoffer Hansen
Noret, Tåsinge: Atlingand 3 R. Morten Kristiansen
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R. Søren G. Nielsen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Fiskeørn 1 Ø, Rød Glente 2 Ø. Jørn Knudsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Trane 5 FU. Jakob Sunesen
Siø: Skeand 25 R, Hjejle 280 R. Søren G. Nielsen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 3 OF. Inger Christensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Trane 7 Ø. Jan Erik Hansen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 1700 NØ. Niels Andersen
Sønder Vornæs: Silkehale 35 R. Arne Christensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 2 YF TH. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor Sortstrubet Bynkefugl 3 YF TH. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren G. Nielsen
Tårup (Hindsholm): Musvåge 64 SV. Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Vågebakken (F.H.): Storspove 180 R, Musvåge 75 TF. Kristoffer Hansen
Øster Hæsinge: Blå Kærhøg 1 F FU. Palle Bo Larsen


 

Fredag den 5. april 2024                            Solopgang: 06:38 Solnedgang: 20:03

Svendborgsund ved Iholm: Kaspisk måge 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Hvid vipstjert 1 R
, Bjergand 1 F R ,  Ringdrossel 1 R (i fårefolden ) . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Bramgås 4000 OF
Lundeborg, matriklen
: Spurvehøg M 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
V Skerninge, Langegyde 33 (18:20):
Hvid stork 1 R . J Jeppe Madsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 110 R, Lille Præstekrave 1 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Anders Myrtue
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 R. Maria Rasmussen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 FU. Gunhild Brink
Bjernemark: Bramgås 1800 R SV. Sanne Lykke Dalgaard
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Bøjden Nor: Fiskeørn 2 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Ederfugl 1821 T, Sortand 639 T, Rødstrubet Lom 7 T, Sortstrubet Lom 2 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 7 FU. Søren G. Nielsen
Noret, Tåsinge: Skeand 12 R. Niels Andersen
Nørre Søby: Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Odense Å v/Sankt Klemens: Ringdrossel 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Skaboeshuse: Rødstjert 1 M FU (ankomst til redekasse). Kurt Kaack Hansen
Sønder Vornæs: Ringdrossel 1 FU
. Arne Christensen
Sønder Vornæs: Ringdrossel 2 FU
. Pierre Bentzen
Vejlen, Tåsinge: Ringdrossel 1 M R
.  Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1600 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Vester Stigtehave: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Vornæs Skov: Grønspætte 2 TH. Niels Andersen
Åkrog Bugt: Sortstrubet Lom 1 ODR R
. Oliver Christian Gram


 

Torsdag den 4. april 2024                            Solopgang: 06:41 Solnedgang: 20:01

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 2500 Ø, Splitterne 1 FU
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 8 R, Gravand 2 R, Knarand 12 R, Krikand 32 R, Huldue 2 R, Ringdue 18 FU, Blishøne 2 YF BR, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 YF TH, Dobbeltbekkasin 4 R, Rørhøg 1 F YF B, Rørhøg 1 M R, Spurvehøg 1 FU, Rød Glente 2 R, Ravn 2 R, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 16 R
Lundeborg, matriklen: Stillits 4 FU, Grønirisk 6 FU, Gråspurv 4 FU, Grønsisken 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Allike 3 FU, Dompap 2 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs (ved Helnæs): Nilgås 1 FU
. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Lars Møller Andersen
Ditlevgårde: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Auroura Epoke Dalsgård
Dovns Klint: Fløjlsand 39 T, Sortand 224 T, Sortstrubet Lom 2 T, Rød Glente 2 S. Frank Jensen-Hammer
Ferritslev: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Sorthovedet Måge 3 TH. Britta Merete Larsen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR N. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 55 R. Jens Bækkelund
Holte v/Glamsbjerg: Rød Glente 2 OF. Søren G. Nielsen
Lakkendrup: Skovsneppe 1 R. Hans Rytter
Lunden (Sydlangeland):
Lille Flagspætte 1 SY, Løvsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Pæregård Skov og Snave Skov: Blå Kærhøg 1 F OF. Jane Ditzel
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 4 FU, Havørn 2 R. Flemming Johansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Havørn 2 R. John Dyrehave
Siø: Skeand 80 FU. Morten Müller
Slipshavn Enge: Havørn 2 Ø. Jørgen Eng Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 14 FU, Dværgfalk 1 M OF. Jan Stener Jørgensen
Tårup (Hindsholm): Sorthovedet Måge 1 R. Benjamin Bech
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Morten Müller
Åkrog Bugt: Sortstrubet Lom 1 SDR FU. Finn Olofsen
Åkrog Bugt: Sortstrubet Lom 1 FU. Søren G. Nielsen


 

Onsdag den 3. april 2024                            Solopgang: 06:43 Solnedgang: 20:00

Brændegård Sø: Troldand 500 R, Knarand 6 R, Fiskeørn 1 R, Rørhøg 2 R, Havørn 1 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 R. Leif Sørensen [Facebook]
Sortemosen
: Rørrhøg 1 R, Vibe 1 R, Trane 2 R
. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg, matriklen
: Spætmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Havn: Stenpikker 1 R
. Flemming Agner Jørgensen
Bøjden: Stormmåge 2 YF (Stormmågeparret, der hvert forår står på skiltet om Bøjden og ruger på taget over billethuset). Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Havn: Sortstrubet Lom 2 R. Jørgen Eng Jensen
Assens: Klippedue (tamdue) 55 R. Jørgen Eng Jensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Hedelærke 2 OF. Jørgen Eng Jensen
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 R. Maria Rasmussen
Bromade v/Sandager:
Hvid Stork 1 R. Karl Top
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Ederfugl 1742 T, Sortand 336 T, Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Trane 5 OF. Søren G. Nielsen
Faaborg: Hættemåge 1000 T NAT. Per Damgaard Poulsen 
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hættemåge 1450 YF, Sorthovedet Måge 3 R
, Havørn 2 OF. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 46 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2000 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 BR OF. Ella Mikkelsen
Hav ved Tryggelev Nor: Havlit 55 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Fyr og havet ud for: Sortand 200 R. Jørgen Eng Jensen
Helnæs Made: Bramgås 3800 R, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 OF. Jørgen Eng Jensen  
Kattekilde
: Fiskeørn 1 NØ. Per Rasmussen
Klinte: Hættemåge 800 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 114 FU. Ella Mikkelsen
Munkebo: Bramgås 1500 NØ. Peter Lillesø
Noret, Tåsinge: Skeand 18 R, Krikand 114 R, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Trane 6 OF, Rørdrum 1 SY, Stor Kobbersneppe 2 FU, Havørn 2 OF. Finn Papsø 
Nørreby: Hættemåge 500 R. Ella Mikkelsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rørdrum 1 SY. Leif Rasmussen
Ruehede Skov v/Bredbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Flemming G. Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Skovsgård: Rød Glente 2 FU. Mogens Lind Jørgensen
Snaremose Sø: Spidsand 11 FU. Jan Sørensen
Sollerup:
Sølvhejre 10 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen 
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen
Strandenge SV f/Skovhuse: Sølvhejre 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Strandenge v/Jersore: Pibeand 400 R, Storspove 210 R. Ella Mikkelsen
Strynø: Havørn 2 JUV OF. Stig Rubæk
Sundet, Faaborg: Skeand 16 FU, Hættemåge 500 R. Per Damgaard Poulsen
Sønderskov v/Ferritslev: Fiskeørn 1 NØ. Per Rasmussen
Tarup (Odense): Silkehale 48 R. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 65 R, Knarand 103 R, Krikand 210 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M SY. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3000 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 13 FU, Rørdrum 2 SY, Fiskeørn 2 NØ, Havørn 2 IMM OF, Mosehornugle 2 FU
, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Morten Müller  
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Skeand 14 R. Flemming Hansen
Vitsø: Skeand 75 R. Niels Munch Kofoed


  

Tirsdag den 2. april 2024                             Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:58

Bukkemose, golfbanen: Hvid stork 1 R . Bjørn Lylloff

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Avnslev: Rød Glente 2 OF. Michael Borch Grell
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 6 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Søren G. Nielsen
Fodslette:
Hvid Stork 1 FU . Finn Papsø
Gulstav: Rørdrum 1 SY.  Frank Jensen-Hammer 
Hellerup v/Ravnholt: Trane 5 R. Per Rasmussen
Nordskov (Hindsholm): Fiskeørn 1 OF. Richard Hansen
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Sølvhejre 1 FU. Kristina Svendsen
Sybergland: Skeand 12 FU, Karen Koefoed


  

Mandag den 1. april 2024                            Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:56

Gulstav: Bramgås 4000 R, Rørdrum 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Landsvale 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundeborg, matriklen: Rødhals1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Blå Kærhøg 1 FU T. Morten Jensen
Bispeenge: Skægmejse 3 R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Esben Aagaard
Bispeenge: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Bøjden Nor: Hjejle 300 R. Troels Torstein
Bøjden Nor: Hjejle 350 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Grønspætte 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav: Bramgås 4000 R, Rørdrum 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1000 R, Skeand 20 R, Sølvhejre 4 R, Havørn 4 FU. Tom Tjørnum
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 2 R. Thomas Kampmann 
Lillebælt SV f/Søby (Omr.07): Sortstrubet Lom 4 R. Markus Clément
Noret, Tåsinge: Atlingand 2 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Jens-Gert Hansen
Piledybet: Rørdrum 1 TH. Anders Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 SY, Småspove 34 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 N. Anders Mørup-Petersen
Slambassinet (Odense): Blåhals 1 SY. Vibeke Hansen
Snaremose Sø: Lille Præstekrave 1 FU. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Spidsand 13 FU. Jan Sørensen
Stige Ø: Mosehornugle 1 R. Esben Aagaard
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Lisbeth Bech
Sybergland: Skeand 63 FU, Spidsand 24 FU, Sølvhejre 1 FU, Sorthovedet Måge 2 R, Havørn 2 FU, Rørspurv 22 FU. Jens Peter Bech
Sybergland: Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Enkeltbekkasin 1 R, Sorthovedet Måge 2 R. Esben Eriksen
Sybergland: Havørn 2 R. Lars Peter Hansen
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Sølvhejre 2 OF. Gunnar Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU
. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Bjergand 280 R. Jens-Gert Hansen
Vestermade: Atlingand 1 R, Skeand 62 R, Krikand 200 R. Esben Eriksen
Vitsø: Skeand 35 R. Niels Munch Kofoed
Vitsø: Skeand 30 R. Markus Clément
Ørbæk: Silkehale 65 FU. Hans Rytter


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 maj 2024
This page is part af: Http://www.Snatur.dk