Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:16 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

          Rødrygget tornskade - ungfugl fra i år. Keldsnor fuglestation

Søndag den 31. august 2008.

Dovns (12:40): Hedehøg 1 SV 2K han. Bodil og Hans Rytter, Niels Bomholt
Dovns klint
(07:10-08:15): Rød Glente 1 TF, Lærkefalk 1 TF, Skovpiber 50 S. Ella Mikkelsen, Niels Bomholt
Dovns Klint
(06:10-11:00): Hvepsevåge 7 S, Huldue 11 S, Digesvale 1900 S, Landsvale 183 T. Keldsnor Fuglestation, Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 15:00): Spurvehøg 1 RI, Vendehals 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 6 RI, Rødstjert 1 RI, Græshoppesanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 7 R, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 7 RI, Tornsanger 4 R, Havesanger 12 RI, Munk 14 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 5 R, Fuglekonge 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Grønirisk 1 RI. Dagstotal 71 ringmærket, årstotal 1938. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Fakkemose
: Spurvehøg 1 R, Hjejle 100 R, Vibe 150 R, Stær 120 R
Keldsnor
: Lille Lappedykker 6 R, Pibeand 18 R, Knarand 5 R, Hvinand 12 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 3 R, Dværgfalk 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 76 R, Islandsk Ryle 24 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 12 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 8 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 2 R, Dværgmåge 1 1K R, Gul Vipstjert 7 R
Fakkebjerg
(11:30-13:00): Fiskeørn 1 S. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor
(15:30-15:50): Fiskeørn 2 FU, Gul Vipstjert 50 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(13:15): Havørn 2 R (1 ad i vandkanten + 1 juv på pløjemark). Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor
(10:45): Fiskeørn 3 R (I samme kikkertfelt). Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev nor
(13:15-15:00): Canadagås 1 R, Skeand 56 R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 S, Fiskeørn 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Sortklire 11 R, Gul Vipstjert 100 R, Ravn 2 OF. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(17:00): Fiskeørn 1 FU. Keldsnor Fuglestation, Ella Mikkelsen
Ristinge
(13:30-14:15): Blå Kærhøg 1 SØ (Brun fugl), Fiskeørn 1 SV. Henrik Mørup-Petersen
Bøjden Nor
(12:30 - 13:15): Tredækker 1 R derefter S kl 13:25. Freddy Hansen
Lundeborg
(07:00): Grønspætte 1 S. (På min morgentur på kl. 7:00 så jeg en grønspætte trækkende (S) lavt ind over campingpladsen. Det er jo en ganske flot og stor fugl.) Poul Brugs
Vester Hæsinge
(15:15): Rød glente FU. ( Første obs her ved V.Hæsinge og Sandholt siden foråret.). Leif Kristensen
Espe
: Musvåge 4, Bysvale 15, Landsvale 10, Mursejler 2. Nældens Takvinge 10, Dagpåfugleøje 2, Hedelibel 4, Efterårsmosaikguldsmed 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lydinge Møllevej
: Rørhøg 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(07:30): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Brændegård Sø (07:40-11:45): Knarand 55 R, Skeand 109 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 FU AD (En trak nordover ca kl 9.00), Duehøg 1 R AD hun, Fiskeørn 1 FU, Ravn 4 OF. Bent Staugaard, Gunner Jørgensen
Arreskov Sø: Sangsvane 1 AD R, Vibe 300 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Ravn 1 OF, Stær 1000 R (Udflyvende kl. 6:45). Jacob Sterup
Bjørnø (10:30-15:30): Stenvender 6 R (2 ad. + 4 1K). Lars Bonne Rasmussen
Øst for Vigelsø: Havørn 1 FU AD, Isfugl 2 OF (Varmtvands kanalen ved Fynsværket). 32 elever på kajaktur, Henrik Kalckar Hansen
Odense Fjord (13:45-15:50): Knopsvane 1050 R, Grågås 700 R, Havørn 2 R (1 ad og 1 3-4 K - jagtede sammen og sås fint over lossepladsen), Blishøne 2100 R. Gregers Johannesen
Knudshoved (08:30-14:00): Hvepsevåge 47 TI, Spurvehøg 83 TI, Fiskeørn 2 TI (Kl.12.40 og 13.20). Per Rasmussen
Føns Vang (10:00): Skestork 1 R. Jens Bækkelund
Føns Vang (07:30-08:00): Lille Lappedykker 85 R, Skestork 1 R (Vestenden på ø), Grågås 600 R, Mudderklire 7 R. Michael Mosebo Jensen
Fænø (13:00): Ravn 8 R. Jens Bækkelund
Enghave, Fønsskov (11:00): Grågås 1740 R, Indisk Gås 1 R. Jens Bækkelund
Gamborg Inderfjord (08:15): Dværgfalk 1 S. Michael Mosebo Jensen
Æbelø, Brådet (10:00-10:15): Sandløber 8 FU, Stenvender 18 FU (Højlydt FUragering, når sten blev vendt .). Suzette Frydensberg
Sønderby klint (17:30): Agerhøne 20 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Egebjerggaard (20:15): Vandrefalk 1 R AD. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 23 FU, Grønirisk 4 FU. Kjeld Korsholm
Dovns Klint
(09:15 - 11:00): Gravand 6 SV, Ederfugl 47 SV, Hvepsevåge 8 S, Rød Glente 1 TF, Rørhøg 1 1K S, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 29 S, Tårnfalk 6 S, Lærkefalk 1 S, Stor Præstekrave 1 SV, Strandhjejle 3 SV, Splitterne 9 S, Huldue 5 S, Digesvale 2100 , Landsvale 350 , Bysvale 30 S, Skovpiber 14 S, Gul Vipstjert 51 S, Bjergvipstjert 1 S, Grønirisk 7 S, Lille Korsnæb 1 S. Ole Goldschmidt
Gulstav
: Skarv 80 SV, Fiskehejre 2 TF, Gravand 6 TF, Pibeand 1 SV, Spidsand 14 SV, Ederfugl 44 SV, Hvinand 1 Ø, Hvepsevåge 1 S, Rød Glente 1 TF, Rørhøg 1 R, Hedehøg 1 M 2K SV ( kl. 12.40 ), Spurvehøg 3 SV, Musvåge 5 TF, Tårnfalk 1 FU, kl.7.30 Lærkefalk 1 TF, Storspove 1 TF, Splitterne 8 V, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 50 S, Landsvale 110 S, Bysvale 10 S, Skovpiber 50 S, Gul Vipstjert 22 S, Hvid Vipstjert 4 TF, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 5 R, Bynkefugl 4 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 4 R, Gærdesanger 7 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 5 R, Munk 8 R, Gransanger 1 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Korttået Træløber 1 R, Rødrygget Tornskade 1 JUV R, Råge 3 TF, Grønirisk 3 TF, Stillits 18 TF, Dompap 2 R, Gulspurv 7 TF. Niels Bomholt
Klise Nor
: Hvepsevåge 2 S, Rørhøg 2 1K S, Spurvehøg 15 S, Tårnfalk 4 S, Dværgfalk 1 S, Huldue 13 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
(11:50 - 15:30): Hvepsevåge 23 S, Havørn 3 R (2k+3k+ad), Rørhøg 26 S ( 4 ad han+2 ad hun+20 1k ), Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 78 S, Musvåge 4 S, Fiskeørn 10 S, Tårnfalk 10 S, Dværgfalk 1 F AD S, Lærkefalk 2 FU S, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Gul Vipstjert 470 , Ravn 2 N. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 47 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 18 R, Canadagås 1 R, Gravand 1 R, Pibeand 41 R, Knarand 1 R, Krikand 24 R, Spidsand 2 R, Skeand 56 R, Troldand 7 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 4 SV, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 6 T, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 3, Lærkefalk 1 OF, Blishøne 375 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 96 R, Sortklire 11 R, Svaleklire 1 R, Mursejler 1 OF, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 100 R, Hvid Vipstjert 5 R, Blåmejse 1 R, Råge 40 R, Ravn 2 OF, Stær 5 R. Niels Bomholt
Vesteregn
: Spurvehøg 1 SØ, Tårnfalk 5 FU. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
: Rørhøg 3 R, Musvåge 5 R, Fiskeørn 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Spurvehøg 1 SØ, Musvåge 3 SØ, Fiskeørn 2 FU SØ, Tårnfalk 2 SØ, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 R, Gul Vipstjert 50 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 15 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 15 , Grågås 47 R, Gravand 5 R, Knarand 55 R, Krikand 75 R, Gråand 90 R, Skeand 109 FU, Taffeland 38 R, Troldand 21 R, Hvinand 5 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 JUV OF, Duehøg 1 F AD R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 FU, Fasan 60 R, Blishøne 31 FU, Vibe 178 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 3 OF, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 2 , Svartbag 2 , Fjordterne 13 , Ringdue 3 OF, Mursejler 8 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 50 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 45 FU, Hvid Vipstjert 11, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Rørsanger 2 R, Halemejse 14 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Allike 4 OF, Gråkrage 2 FU, Ravn 4 OF, Stær 12 FU, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 1 OF, Stillits 5 OF. Bent Staugaard, Gunner Jørgensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 250 R, Krumnæbbet Ryle 1 JUV FU, Almindelig Ryle 15 FU, Tredækker 1 R (Troede sgisme at jeg havde set syner, men den var god nok, vateret side/underside, hånddækfjer med hvide spidser, halvlangt næb, men jeg ville gerne have fuglen i flugt inden jeg ville melde den ud som sikker. Den var fra det sted jeg stod temmelig skulky, blev til sidst af en eller anden grund utryg og den lettede (muligvis på grund af lille hund) I flugten relativ tæt på kunne tydelig ses hvide halesider samt vingebånd, ingen lys vingebagkant, mørk mavet. Vel nok en fugl der på træk blot er dumpet ned og derefter trak videre, ikke den typiske lokalitet.), Rødben 15 R, Hvidklire 6 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Rødstjert 1 M AD R. Freddy Hansen
Klintebjerg: Splitterne 1 KA. Kurt Due Johansen
Lumby Inddæmmede Strand: Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Krikand 7 FU, Gråand 100 FU, Skeand 2 FU, Hjejle 170 SY, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 3 FU, Hættemåge 500 R, Gul Vipstjert 2 R. Kurt Due Johansen
Tornø: Skarv 1 R, Grågås 650 R, Bramgås 4 FU Ø. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 125 R, Knarand 5 R, Krikand 775 FU, Gråand 200 R, Havørn 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 M R, Hjejle 1000 R, Vibe 200 R, Stær 800 FU, Stillits 1 R. Kurt Due Johansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Hvepsevåge 47 TI, Rørhøg 1 TI, Spurvehøg 83 TI, Musvåge 4 TI, kl. 12.40 og 13.20 Fiskeørn 2 TI, Tårnfalk 2 TI, Splitterne 3 FU, Havterne 3 FU. Per Rasmussen
Føns Vang: Lille Lappedykker 83 FU, Toppet Lappedykker 50 FU, Skarv 92 R, Fiskehejre 7 FU, Skestork 1 R, Knopsvane 16 FU, Grågås 700 R, Canadagås 1 R, Gravand 3 FU, Knarand 5 FU, Krikand 58 FU, Gråand 105 FU, Skeand 81 FU, Troldand 45 FU. Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Skarv 14 FU, Knopsvane 8 FU, Hættemåge 1000 FU, Sølvmåge 136 , Svartbag 34 R. Dieter Maaszen
Enghaven - Fønsskov: Skarv 3 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 1740 R, [Indisk Gås] 1 R, Krikand 16 R, Gråand 25 R, Skeand 3 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 KA, Stor Flagspætte 1 R. Jens Bækkelund
Eskør Inddæmning (Hybæk): Gråand 3 R
Flægen v/Tybrind: Fiskehejre 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 10 R. Jens Bækkelund
Fænø: Ravn 8 R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 185 R, Knopsvane 3 R, Grågås 18 Ø, Ederfugl 78 R, Toppet Skallesluger 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 800 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 2 R, Grågås 290 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 30 R, Stær 500 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Skarv 20 R, Ederfugl 2 R, Tårnfalk 1 R, Svartbag 28 R. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Knopsvane 2 R, Gråand 1 R, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Toppet, Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Ederfugl 38 R, Måge sp. 400 R. Jens Bækkelund


        Ryler

Lørdag den 30. august 2008.

Keldsnor (18:30-?): Odinshane 1 1K R. Henrik Knudsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 11:00): Skovpiber 3 RI, Rødhals 11 RI, Rødstjert 5 RI, Bynkefugl 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 12 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 9 RI, Munk 16 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 7 RI, Gulbug 1 RI, Havesanger 15 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Halemejse 1 RI.   Dagstotal 91 ringmærket, årstotal 1867. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen
Keldsnor
(15:00): Grågås 700 R, Digesvale 500 R (Anslået), Grå Fluesnapper 6 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Keldsnor
(10:00-10:30): Grågås 850 R, Havørn 1 V AD. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Gulstav
(09:00-12:00): Bramgås 40 V, Hvepsevåge 1 S, Lærkefalk 1 S, Huldue 2 SY, Vendehals 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose
(14:00): Digesvale 200 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Gulstav
(08:00-11:30): Blå Kærhøg 1 SV, Munk 18 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Niels Bomholt
Dovns Klint (06:45-08:00): Mudderklire 5 V, Bjergvipstjert 1 S. Ella Mikkelsen, Niels Bomholt
Tryggelev Nor (11:30-12:30): Havørn 1 R AD. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (18:30 - ?): Rovterne 1 R AD. Ole Goldschmidt, Thorbjørn Eriksen, Finn Eriksen, Esben Eriksen + 2
Storeholm (16:00-17:00): Grågås 900 R, Indisk Gås 1 R, Dværgfalk 1 V, Islandsk Ryle 12 R, Temmincksryle 1 R, Stenvender 16 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Taasinge: Fiskehejre 4 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 22 R, Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 175 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R, Sanglærke 18 R, Engpiber 21 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 7 R, Stær 375 R. Peder Rasmussen
Marstal Havn: Hvepsevåge 4 V, Spurvehøg 2 V
Brændegård sø (10:00-11:30): Knarand 11 R, Skeand 171 R, Fiskeørn 2 R, Vibe 500 R, Halemejse 20 R, Ravn 6 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Nakkebølle Inddæmning (15:55-17:45): Lille Lappedykker 72 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 34 R, Isfugl 2 R. Niels Bomholt
Espe: Musvåge 3, Spurvehøg 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Føns Vang (18:30-20:00): Skestork 1 FU, Nilgås 3 N, Odinshane 1 JUV FU. Bent Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
: Skarv 20 OF, Knopsvane 4 V, Ederfugl 14 SV, Spurvehøg 3 S, Strandskade 1 SV, Almindelig Ryle 1 SØ, Storspove 3 SV, Mudderklire 5 V, Splitterne 2 NV, Ringdue 3 OF, Mursejler 2 TF, Stor Flagspætte 1 TF, Digesvale 50 FU, Landsvale 30 T, Skovpiber 20 S, Gul Vipstjert 10 T, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 6 TF, Stenpikker 1 R, Skovspurv 30 TF, Grønirisk 1 TF, Stillits 5 R, Lille Korsnæb 5 S. Niels Bomholt
Gulstav: Rørhøg 1 FU, Blå Kærhøg 1 SV, Sortklire 1 OF, Stor Flagspætte 2 R, Bysvale 2 FU, Skovpiber 2 R, Rødhals 7 R, Rødstjert 6 R, Bynkefugl 8 R, Sangdrossel 1 R, Sivsanger 1 R, Kærsanger 2 R, Rørsanger 7 R, Gærdesanger 8 R, Tornsanger 12 R, Havesanger 8 R, Munk 18 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 8 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 4 R, Halemejse 1 R, Blåmejse 4 R, Rødrygget Tornskade 2 R, Skovskade 1 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 32, Toppet Lappedykker 26, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8, Fiskehejre 6, Knopsvane 92, Pibeand 4, Knarand 194, Krikand 715, Gråand 80, Spidsand 2, Atlingand 2, Skeand 91, Taffeland 585, Troldand 84, Hvinand 2, Musvåge 1, Blishøne 1660, Stor Præstekrave 6, Vibe 91, Almindelig Ryle 4, Dobbeltbekkasin 14, Sortklire 1, Hvidklire 2, Mudderklire 2, Hættemåge 200, Stormmåge 20, Sølvmåge 75, Svartbag 1, Rovterne 1 AD R, Mursejler 4, Sanglærke 1, Digesvale 350, Landsvale 100, Gul Vipstjert 30, Hvid Vipstjert 80, Stillits 20, Tornirisk 70. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Hvepsevåge 10 S, Spurvehøg 2 S, Lærkefalk 1 AD S, Vandrefalk 1 AD S, Mursejler 400 S. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 72 R, Toppet Lappedykker 33 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 6 R,Knopsvane 45 R, Grågås 300 R, Knarand 34 R, Krikand 6 R, Skeand 8 R, Taffeland 18 R, Troldand 110 R, Hvinand 5 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 550 R, Vibe 175 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 5 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 3 R, Isfugl 2 R, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 4 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 R, Munk 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Huldue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 3 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Kerteminde: Mursejler 1 FU. Bo K. Stephensen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 1 R. Kurt Due Johansen
Hofmansgave: Fuglekonge 2 FU. Kurt Due Johansen
Dørholm & Dørholmbugten: Gråand 2 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Strandskade 5 FU, Hjejle 20 FU, Vibe 50 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Storspove 17 FU, Rødben 40 FU, Hvidklire 15 FU, Hættemåge 400 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 50 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Skarv 175 R, Fiskehejre 10 FU, Krikand 175 FU, Gråand 1500 FU, Rørhøg 2 F FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 600 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 50 FU, Almindelig Ryle 100 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 200 FU, Rødben 70 FU, Hvidklire 21 FU, Hættemåge 100 FU. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Rørhøg 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Kurt Due Johansen
Nissekrogen: Sangsvane 1 AD R, Grågås 850 R , Bramgås 3 R. Anders Vedel
Bogø: Rørhøg 1 F FU, Fiskeørn 1 FU, Hjejle 500 OF. Anders Vedel
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 84 R, Skarv 140 R, Fiskehejre 9 R, [Sortsvane] 1 R, Grågås 640 R, Gravand 164 R, Pibeand 20 R, Krikand 390 R, Gråand 200 R, Ederfugl 25 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 35 R, Rørhøg 1 1K R, Vandrikse 2 R, Blishøne 275 R, Strandskade 49 R, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 550 R, Strandhjejle 46 R, Vibe 80 R, Sandløber 7 FU, Almindelig Ryle 3350 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 363 FU, Rødben 12 R, Hvidklire 7 R, Mudderklire 4 R. Jacob Sterup
Nørreby: Lige nord for Nørreby, ved Halsvej Ravn 1 R. Jacob Sterup


      Bysvaler

Fredag den 29. august 2008.

Monnet (19:00-20:45): Havørn 1 NV 1K, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 52 R, Svaleklire 5 S. Niels Bomholt
Arreskov Sø v Avlsgården
(19:00-20:30): Sangsvane 1 R, Grågås 1000 R (Sandsynligvis flere), Knarand 14 R, Vandrefalk 1 FU (Forfulgte en vibe uden held), Vibe 600 R (Sandsynligvis flere), Isfugl 1 OF, Ravn 4 OF, Stær 1000 R. Peder Rasmussen, Erhardt Ecklon, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
: Havørn 1 AD, Fiskeørn 1, Rørhøg 2, Musvåge 4, Ravn 2.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Dovns Klint
(06:15 - 13:00): Spurvehøg 18 S, Hvepsevåge 26 S, Gul vipstjert 110 S, Rørhøg 8 S, Tårnfalk 8 S. Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
Skovpiber 2 RI, Jernspurv 1 RI, Nattergal 1 RI, Rørsanger 6 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 5 RI, Havesanger 5 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 8 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Dompap 3 RI. Dagstotal 41 ringmærket, årstotal 1777. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen
Nørreballe Nor
(18:00): Fiskeørn 2 FU JUV (Den ene fiskede 6 gange uden held). Henrik Mørup-Petersen
Knold Nor, Dyreborg
(8:40-9:45): Hvidklire 16 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 20 FU, Mudderklire 8 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Islandsk Ryle 6 FU, Stenvender 1 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 50 FU/R, Stor Regnspove 5 FU, Strandskade 3 FU, Toppet Skallesluger hun med 7 pull, Knopsvane 15 FU, Gråand 3 FU, Blishøne 80 FU, Hættemåge 120 FU, Svartbag 3 FU, Sølvmåge 10 FU, Splitterne 2 R, Skovpiber 10 SV, Stær 200 V, Spurvehøg 1 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fyns Hoved: Almindelig Kjove 4 V (Lys fase. I en flok, kl.12.55). Per Rasmussen
Fyns Hoved (06:40-12:30): Sortand 106 T (89 V + 17 Ø), Fløjlsand 1 V han, Fiskeørn 1 TI AD han (Kl. 7.55), Tårnfalk 5 (4 TI + 1 R), Lærkefalk 1 TI 1K (Kl. 6.50), Vandrefalk 1 TI (Kl. 8.02), Strandhjejle 6 V, Almindelig Kjove 3 R (2 1K + 1 ad (lys)), Storkjove 1 V 1K (Kl. 10.25), Splitterne 94 V, Fjordterne 17 V. Per Rasmussen, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning (09:00): Grågås 550 R, Bramgås 8 R, Skeand 34 R. Peter Oxholm, Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.:
Spurvehøg 1 FU, Sølvmåge 1 FU, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 3 FU, Bysvale 2 FU, Gærdesmutte 1 KA, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Råge 50 OF, Skovspurv 20 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU. Kjeld Korsholm
Monnet, Taasinge
: Skarv 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 70 R, Grågås 100 R, Gravand 1 R, Spidsand 2 R, Havørn 1 1K NV, Tårnfalk 3 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Småspove 1 R, Storspove 52 R, Rødben 9 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 5 S, Hættemåge 20 R, Gøg 1 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 9 R, Gul Vipstjert 5 R, Stenpikker 6 R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 29 R, Stær 400 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Knopsvane 19 AD R, Sangsvane 1 R, Knarand 32 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Vibe 275 R, Brushane 1 M R, Mudderklire 4 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 25 R, Digesvale 1500 R, Bysvale 300 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 R. Erik Ehmsen
Karlsmosen, Egeskov: De var gode venner Havørn 2 R. Eskild Nielsen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 1 V, Grågås 17 , Gravand 2 V, Krikand 7 , Sortand 106 , Fløjlsand 1 M V, Rørhøg 1 1K TI, Spurvehøg 1 TI, Fiskeørn 1 M AD TI, Tårnfalk 5 , Kl. 6.50 Lærkefalk 1 1K TI, Vandrefalk 1 TI, Strandskade 11 V, Hjejle 8 V, Strandhjejle 6 V, Almindelig Ryle 39 V, Almindelig Kjove 3 , Storkjove 1 V, Stormmåge 6 V, Splitterne 94 V, Fjordterne 17 V, Mursejler 2 V. Per Rasmussen, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand: Hjejle 550 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 200 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 10 R, Hættemåge 600 R. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 550 R, Bramgås 8 FU, Gravand 19 R, Skeand 34 FU, Vibe 100 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 139 R, Svaleklire 2 OF. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 1 M R, Sildemåge 1 1K R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 2 FU. Svend Aage Linderström
Langeskov: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Nr. Aaby: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Nyborg: Gransanger 1 KA. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 40 R, Grågås 830 R, Gravand 28 R, Gråand 90 R, Spidsand 11 R, Blishøne 4 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 4 R, Landsvale 2 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 1 KA, Musvit 4 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 R. Svend Aage Linderström


      Ung Vandrefalk fouragerer ved Brændegaard Sø      Foto: Tom Willestofte

Torsdag den 28. august 2008.

Dovns Klint: Gul vipstjert 152 S, Spurvehøg 27 S, Rørhøg 8 S, Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 9 S. Jørgen og Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(11:00-15:00):Rød glente 1, Rørhøg 2, Fiskeørn 4, Havørn 1, Vandrefalk 1, Halemejse 50, Stillits 4, Tårnfalk 1, Musvåge 2. Tom Willestofte
Fønsvang
(14:20): Skestork 1 R. Frits Thomsen
Sundet, Faaborg (10:45-12:00): Skeand 40 R, Knarand min 15 R, Troldand 110 R, Taffeland 30 R, Blishøne 1200 FU, Grønbenet Rørhøne min 10 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU
Hættemåge 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 09:30): Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 3 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 6 RI, Havesanger 5 RI, Munk 3 RI, Løvsanger 3 RI, Korttået Træløber 1 RI. Dagstotal 30 ringmærket, årstotal 1736. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Arreskov Sø: Skarv 130, Skeand 35 R, Knarand 8 R, Fjordterne 6 R, Rosenstær 1 JUV R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Rørhøg 1 F OF, Vibe 150 R, Brushane 1 FU, Sortklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 150 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Ravn 6 OF, Stær 500 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Musvåge 6 R, Fiskeørn 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Tinksmed 2 R, Fjordterne 19 R, Ravn 33 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Knarand 21 R, Krikand 100 R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 3 OF, Klyde 2 JUV FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 75 R, Almindelig Ryle 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 6 R, Ravn 8 OF, Stillits 1 R. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 21 R, Krikand 35 R, Gråand 25 R, Musvåge 2 OF, Vibe 44 R, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 1 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Ravn 3 OF. Peder Rasmussen
Egensedybet: Grågås 87 FU, Krikand 35 FU, Lille Kobbersneppe 40 R, Storspove 150 R, Hvidklire 36 R, Splitterne 3 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Pibeand 2 FU, Krikand 70 FU, Skeand 10 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 350 R, Vibe 110 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 130 FU, Storspove 1 R, Hættemåge 325 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Lille Lappedykker 1 FU, Krikand 25 FU, Gråand 2 FU, Musvåge 1 FU, Hvidklire 1 R. Kurt Due Johansen
Tornø: Flyver til Vigelsø Grågås 850 R, Svømmeand sp. 200 R, Vibe 200 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 2000 R, Rørhøg 1 F FU, Vibe 90 R, Storspove 1 R, Stær 70 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 20 FU, Grågås 860 R, Pibeand 10 FU, Knarand 6 FU, Krikand 230 FU, Gråand 100 FU, Skeand 25 FU, Taffeland 1 M FU, Troldand 1 F FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 40 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Almindelig Ryle 110 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Digesvale 60 FU. Kurt Due Johansen


         Broget fluesnapper ringmærket i forbindelse med CES-mærkning Foto: Hans Rytter

Onsdag den 27. august 2008.

Brændegård Sø (13:00-15:05): Knarand 26 R, Skeand 117 FU, Havørn 2 R AD, Fiskeørn 2 R (1 R + 1 FU), Lille Præstekrave 3 FU, Fjordterne 22 FU, Bysvale 115 R (75 R + 40 FU), Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegaard Sø
(09:45): Havørn 1 AD, Lille præstekrave 3 FU, Skeand 24 R, Vibe 22 R, Skarv 40, Fjordterne 8 R.
Nørreballe Nor: Fiskeørn 3 R. Nis Rattenborg
Knold Nor, Dyreborg (8:50-9:40): Fiskeørn 1 FU/T, Tårnfalk 1 FU, Hvidklire 10 FU, Rødben 20 FU, Mudderklire 5 FU, Sortklire 1 FU, Stor Regnspove 4 FU, Hjejle 1 T, Strandhjejle 3 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 20 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hættemåge 200 FU/R, Svartbag 2 FU, Sølvmåge 6 FU, Havterne 1 R, Knopsvane 7 FU, Toppet Skallesluger 1 hun + 10 pull, Blishøne 40 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 3 FU, Stær 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Krogsbølle (07:30): Isfugl 1 OF. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
(13:00 - 15:05): Toppet Lappedykker 25 R, Skarv 160 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 12 , Grågås 27 R, Gravand 4 FU, Knarand 26 R, Krikand 135 R, Gråand 62 R, Skeand 117 FU, Taffeland 63 R, Troldand 30 R, Hvinand 4 FU, Havørn 2 AD R, Fiskeørn 2 , Fasan 25 R, Blishøne 47 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 77 R, Almindelig Ryle 4 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 19 , Sølvmåge 1 AD R, Svartbag 2 , Fjordterne 22 FU, Ringdue 1 R HØ, Digesvale 100 FU, Landsvale 9 FU, Bysvale 115 , Hvid Vipstjert 6 , Gærdesmutte 1 R HØ, Halemejse 3 OF, Musvit 2 FU, Ravn 4 OF, Stær 3 R, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 2 FU, Stillits 5 FU, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg: Stillits 10 FU. Per D Poulsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Knopsvane 5, Svartbag 1 JUV, Fjordterne 2. Kristian Angelo-Nielsen


         Havørn fra Lolland        Foto: Lars Malmborg

Tirsdag den 26. august 2008.

Siø (07:00): Dværgfalk 1 R AD hun, Hjejle 610 R, Rørhøg 1 R, Stær 1400 R, Storspove 8 R, Vibe 160 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint
(06:00-11:00): Blå Kærhøg 2 S, Fiskeørn 2 S, Lærkefalk 1 FU, Gul Vipstjert 410 S. Ella og Jørgen Mikkelsen
Nørreballe Nor
(14:15-14:40): Knarand 70 R, Skeand 28 R, Hvepsevåge 2 TF. Niels Bomholt
Tryggelev Nor
(12:00-14:00): Lille Lappedykker 66 R, Grågås 570 R, Knarand 13 R, Temmincksryle 1 R, Dværgmåge 2 R AD, Sortterne 1 SV, Skægmejse 2 R. Ivan Sejer Beck, Niels Bomholt
Keldsnor
(set fra Gulstav) (10:30): Dværgmåge 3 FU. Ivan Sejer Beck, Niels Bomholt
Gulstav
(08:30-11:15): Spidsand 38 SV, Hvepsevåge 3 TF, Fiskeørn 1 S. Niels Bomholt
Nørreballe nor
(08:15-08:25): Fiskeørn 3 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø v Avlsgården
(19:30): Sangsvane 1 R AD, Rosenstær 1 R 1K. Erik Ehmsen, Martin Søgaard, Henrik Knudsen, Tim Hesselballe
Arreskov Sø ved Avlsgården
(06:40): Rosenstær 1 1K R (Set fint siddende (7. dag, men svær at have med at gøre - bedst om morgenen)). Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg (9:30-10:15): Skeand min 50 FU/R, Knarand 25 FU, Krikand 1 FU, Troldand 90 R, Taffeland 20 R, Blishøne 1200 FU, Grønbenet Rørhøne min 10 FU, Rørhøg 1 FU, Hvid Vipstjert 13 SV ( 7:15 ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 66 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 7 R, Grågås 570 R, Gravand 3 R, Pibeand 31 R, Knarand 13 R, Krikand 15 R, Spidsand 3 R, Skeand 10 R, Blishøne 500 R, Stor Præstekrave 14 R, Strandhjejle 2 V, Vibe 25 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 4 R, Sortklire 6 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 3 R, Dværgmåge 2 AD FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 16 R, Sortterne 1 SV, Digesvale 150 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Skægmejse 2 R, Stær 45 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Knarand 70 R, Krikand 140 R, Skeand 28 R, Hvepsevåge 2 TF, Fiskeørn 3 R, Vibe 80 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 R. Niels Bomholt
Gulstav: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 8 OF, Fiskehejre 1 R, Krikand 20 SV, Spidsand 38 SV, Ederfugl 70 SV, Hvepsevåge 3 TF, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 3 , Musvåge 1 T, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 5 , Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 18 SV, Strandhjejle 1 SV, Storspove 3 V, Kjove sp. 1 SV, Sølvmåge 60 Ø, Svartbag 2 OF, Ringdue 1 OF, Mursejler 45 S, Digesvale 10 R, Landsvale 20 S, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 4 OF, Tornsanger 1 R, Råge 4 TF, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Keldsnor: set fra Gulstav Dværgmåge 3 FU. Niels Bomholt
Seden Strand: Lille Lappedykker 55 FU, Pibeand 160 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Stor Præstekrave 16 FU, Storspove 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensten Gods: Voldgraven. Isfugl 1 FU, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Ravn 2 R. Jens Bækkelund


         Fiskeørn fouragerer ved Brændegaard Sø. Fotos taget af Hans Villum Christensen

Mandag den 25. august 2008.

Langelandsbroen (14:30): Fiskeørn 1 S. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(15:00): Fiskeørn 3 R, Rovterne 1 AD R, Sortklire 4 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 70 R. Nis Rattenborg
Vesteregn
: Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint
(06:00-11:00): Fiskeørn 1 S, Gul vipstjert 655 S, Lærkefalk 1 S. Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor
(17:30): Lærkefalk 1 R, Lille præstekrave 1 R , Dværgmåge 4 R, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet ryle 2 R, Almindelig ryle 78 R, Temmincksryle 1 R, Hjejle 80 R, Stor præstekrave 16 R, Brushane 22 R, Sortklire 11 R, Rødben 3 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 3 R, Gul vipstjert 300+, Dobbeltbekkasin 2 R, Vibe 140 R. Nis Rattenborg
Rath
: Hjejle 80 R, Lille regnspove 2 R. Nis Rattenborg
        "Fuglekigger"      Foto: Tom Willestofte
Brændegaard Sø: Fiskeørn 4 R, Havørn 2 R, Fjordterne 40 R (ca), Rød glente 1 R, Rørhøg 2 R, Tinksmed 1 R, Flagspætte 1 R, Ræv 1 R. Tom Willestofte
Bøjden Nor
(10:50-11:50): Hvidklire 15 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 3 FU, Mudderklire 3 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Almindelig Ryle 18 ( 8 FU, 10 T ), Vibe 120 R, Hjejle 190 R, Strandhjejle 1 R, Strandskade 9 SV, Troldand 50 R, Taffeland 45 R, Ederfugl 10 R ( på havet ), Pibeand 3 FU, Krikand 3 FU, Gråand 50 R, Gravand 6 FU, Knopsvane 2 FU, Grågås 3 R, Skarv 20 R, Lille Lappedykker min 10 FU, Hættemåge 240 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Fiskehejre 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Tornirisk 40 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Vaden v. Lindøhoved (14:00-15:30): Strandskade 118 R, Hjejle 1200 R, Strandhjejle 5 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 10:00): Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 2 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 13 RI, Gulbug 10 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 19 RI, Havesanger 13 RI, Munk 13 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 33 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 1 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal: 128. Årstotal 1.706 Keldsnor Fuglestation v/Jan Holm Jensen
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 R, Vandrikse 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor (14:00 - 16:30): Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 272 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 6 R, Grågås 230 R, Gravand 22 R, Pibeand 6 R, Knarand 3 R, Krikand 29 R, Gråand 310 R, Spidsand 3 R, Skeand 21 R, Taffeland 6 R, Troldand 77 R, Hvinand 22 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 69 R, Strandskade 2 R, Klyde 19 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 4 , Hjejle 62 R, Vibe 230 R, Islandsk Ryle 17 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 66 R, Brushane 26 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 19 R, Rødben 4 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 18 R, Mudderklire 4 R, Stenvender 3 R, Dværgmåge 12 , Hættemåge 360 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 180 R, Svartbag 48 R, Splitterne 14 R, Fjordterne 6 R, Dværgterne 4 R, Mursejler 60 S, Digesvale 600 R, Landsvale 100 R, Bysvale 150 R, Skovpiber 4 S, Gul Vipstjert 295 , Hvid Vipstjert 20 R, Korttået Træløber 3 R, Stær 45 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (17:15 - 18:30): Lille Lappedykker 22 R, Toppet Lappedykker 36 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 107 R (1 ad med gult halsbånd: L 306 (vist nok)), Grågås 190 R, Knarand 146 R, Krikand 560 R, Gråand 110 R, Atlingand 9 R, Skeand 117 R, Taffeland 465 R, Troldand 68 R, Fiskeørn 3 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 1960 R, Vibe 16 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Sortklire 4 R,
Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 55 R, Sølvmåge 35 R, Rovterne 1 R, Mursejler 2 R, Digesvale 150 R, Gul Vipstjert 100 R, Hvid Vipstjert 45 R, Stillits 2 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Grågås 2150 R, Vandrefalk 1 R. Ole Goldschmidt
Egensedybet: Toppet Lappedykker 2 FU, Ederfugl 630 FU, Storspove 266 R, Splitterne 1 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Gravand 10 FU, Pibeand 3 FU, Krikand 153 FU, Gråand 5 R, Skeand 15 FU, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Hjejle 45 R, Vibe 200 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 4 FU, Småspove 1 R, Sortklire 1 FU, Rødben 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 375 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Rørhøg 3 R. Kurt Due Johansen
Od. Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm: Ederfugl 250 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 10 R, Gravand 7 FU, Pibeand 4 FU, Krikand 140 FU, Gråand 97 R, Skeand 35 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 40 FU, Strandskade 16 FU, Stor Præstekrave 34 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 101 R, Sortklire 2 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 19 FU, Digesvale 60 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Skovskade 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 10 FU. Kurt Due Johansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Blåmejse 2, Musvit 5. Kristian Angelo-Nielsen
Jersore: Agerhøne 13 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 3 R, Strandskade 118 R, Hjejle 1200 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 32 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 32 R, Sortklire 2 R, Rødben 8 R, Hvidklire 2 R. Jens Bækkelund


        Sangsvane ved Arreskov Sø

Søndag den 24. august 2008.

Gulstav Mose (11:30 - 13:00): Biæder 1 R. Børge L. Rasmussen, Nis Rattenborg
Hellenor
: Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav
: Hvepsevåge 70 S, Rørhøg 10 S, Spurvehøg 60 S, Fiskeørn 10 S, Tårnfalk 20 R, Lærkefalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Vandrikse 1 R, Klyde 5 R, Almindelig Ryle 12 S, Småspove 1 R, Storspove 9 S, Hvidklire 6 S, Splitterne 10 V, Fjordterne 60 V, Huldue 9 S, Mursejler 400 S, Vendehals 10 R, Stor Flagspætte 3 R, Skovpiber 1 R, Gul Vipstjert 300 S, Rødstjert 30 R, Bynkefugl 16 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 20 R, Grå Fluesnapper 1 R, Skægmejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Rødrygget Tornskade 14 R. Ella Mikkelsen, Nis Rattenborg, Ole Goldschmidt, Erhardt Ecklon
Gulstav Mose/Dovns Klint (08:00 -11:00): Rødrygget tornskade adskillige unge og gamle, Vendehals (3 forsk. OBS sammen med rødr. tornskade (samme kikkertfelt), Fiskeørn 1. MOF-tur Karsten Urup Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30 - 12:30): Vendehals 1 RI, Skovpiber 2 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 12 RI, Kærsanger 12 RI, Rørsanger 17 RI, Gulbug 8 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 19 RI, Havesanger 39 RI, Munk 14 RI, Løvsanger 22 RI, Musvit 1 RI, Rødrygget Tornskade 3 RI, Dompap 1 RI. (Kun nettene: 5,6,7 og 8.). Dagstotal 155 ringmærket, årstotal 1578. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen
Søgård søer mod Fakkelbjerg
(11:00-13:00) Rødrygget tornskade 1 ,Klyder, Strandhjejle, Lille kobbersnepper, Dobbeltbekkasiner. MOF-tur Karsten Urup Nielsen
Arreskov Sø (nordlige del)
: Sangsvane 1 R, Grågås 1100 R, Knarand 25 R, Havørn 1 OF, Mudderklire 11 R, Huldue 1 R, Isfugl 1 R, Bysvale 80 FU, Ravn 3 OF. Niels Bomholt
Arreskov Sø
(05:50 - 08:10):: Toppet Lappedykker 110 R, Sangsvane 1 R, Grågås 350 R, Gravand 18 R, Knarand 4 R, Krikand 40 R, Skeand 8 R, Taffeland 30 R, Troldand 90 R, Musvåge 1 R, Vibe 300 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Mudderklire 6 R, Fjordterne 10 , Natugle 1 R, Isfugl 2 FU, Bysvale 300 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Ravn 14 OF, Stær 1000 R, Rosenstær 1 1K R. Lars Bonne Rasmussen, Jacob Sterup, Erhardt Ecklon
Arreskov Sø (10:30-12:30): Sangsvane 1 R, Mudderklire 6 FU, Ravn 2 R. Henrik Kalckar Hansen
            1 stk fiskeørn fra brændegård Sø på toilet. Mvh Tom Willestofte
Brændegaard Sø: Fiskeørn 1 R. Tom Willestofte
Brændegård Sø
(07:20-12:00): Knarand 12 R, Skeand 34 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 R AD, Duehøg 1 R AD hun, Fiskeørn 3 FU, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 7 FU, Ravn 4 OF. Erhardt Ecklon, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (14:00): Fiskeørn 2 FU, Ravn 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe: Svaleklire 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Slambassinet (17:00-18:00): Dværgryle 1 FU, Rødben 25 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 5 FU, Mudderklire 6 FU. Michael Højgaard Hansen
Dørholmbugten (15:30): Hjejle 350 OF. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:30-15:20): Grågås 575 R, Knarand 8 R, Krikand 160 R, Dværgryle 1 R. Gregers Johannesen
Firtalsstranden (16:30-18:00): Lille Præstekrave 6 FU 1K. Ole Bent Olesen
Nyborg, Grævlingevænget 66 (13:10): Lærkefalk 1 S 1K. Eske Frank Morthensen
Egebjerggaard Enghaven (18:30): Hjejle 300 R, Ravn 2 R. Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (17:00-17:45): Klyde 26 R, Strandhjejle 91 R, Islandsk Ryle 11 R, Almindelig Ryle 900 R (Anslået), Stor Regnspove 392 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (08:00): Vandrefalk 1 R AD. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 FU, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 S, Fiskeørn 1 S, Hjejle 2 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 FU, Gul Vipstjert 2 R. Arne Bruun
Thurø Bund
: Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Arne Bruun
Hav syd for Thurø
: Splitterne 1 FU. Arne Bruun
Keldsnor
: Klyde 11 R, Lille Præstekrave 11 R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 85 R, Vibe 165 R, Islandsk Ryle 26 R, Dværgryle 6 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 85 R, Kærløber 1 R, Brushane 30 R, Sortklire 14 R, Rødben 2 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 4 R, Splitterne 22 SV, Fjordterne 61 SV, Mursejler 220 R, Stenpikker 3 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Knarand 45 R, Krikand 300 R, Skeand 65 R, Rovterne 1 AD R, Sortterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Fårevejle
: Ravn 2 R . Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Sangsvane 1 AD R, Isfugl 2 R, Stær 1000 R, Rosenstær 1 1K R Ø (Fundet i en stor flok Stære, der lettede fra bredden af Arreskov Sø (nord for Arreskov Gods) og forsvandt mod øst. Kun set i flugten. En afvigende lys fugl sammenlignet med Stærene (hvor også ungfuglene nu er godt i gang med at fælde til vinterdragt). Næbbet lyst - gul næbbasis kunne ikke fastslås positivt, men sort som på Stærene var det langtfra. Lysere overgump kunne ses, da fuglen sås bagfra. Fuglen blev fundet af Erik Ehmsen onsdag, men først positivt bestemt lørdag morgen. Den overnatter sammen med Stærene ved Arreskov Sø, så chancerne er størst om aftenen eller tidlig morgen, hvor nogle af Stærene slår sig ned på engene nord for Arreskov Gods før/efter overnatning. Det er første observation af Rosenstær på Fyn i nyere tid. ). Jacob Sterup
Arreskov Sø
: Sangsvane 1 R, Grågås 1100 R, Knarand 25 R, Krikand 10 R, Skeand 8 R, Taffeland 60 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 R, Rørhøg 2 FU, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 11 R, Huldue 1 R, Isfugl 1 R, Bysvale 80 FU, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 10 R, Ravn 3 OF, Stær 1000 R, Bogfinke 3 R, Stillits 4 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 2 FU, Ravn 2 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 125 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 15 , Grågås 95 R, Gravand 9 FU, Knarand 12 R, Krikand 81 R, Gråand 90 R, Skeand 34 FU, Taffeland 94 R, Troldand 46 R, Hvinand 6 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 OF, Duehøg 1 F AD R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 3 FU, Fasan 45 R, Vandrikse 1 R HØ, Blishøne 59 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 7 FU, Vibe 49 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 22 FU, Sølvmåge 1 R, Svartbag 3 , Fjordterne 8 FU, Ringdue 5 OF, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 20 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 10 , Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Gransanger 2 , Halemejse 8 OF, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 R HØ, Allike 4 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 4 OF, Stær 6 FU, Bogfinke 10 FU, Stillits 4 OF. Gunnar Jørgensen
Vigelsø: Fiskehejre 12 R, Grågås 1755 R, Bramgås 3 R, Gravand 9 R, Pibeand 66 R, Knarand 15 R, Krikand 770 R, Gråand 210 R, Spidsand 14 R, Skeand 20 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 30 R, Strandhjejle 6 AD R, Vibe 155 R, Almindelig Ryle 29 FU, Storspove 3 R, Sortklire 1 R, Rødben 13 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Citronvipstjert (SU) 0 OF (Frustrerende observation af sandsynlig Citronvipstjert set+hørt fra fugletårnet. Kald hørt 4-5 gange. De første par gange skulle til, inden det gik op for mig, at det ikke bare var de rastende svaler, der sagde underligt. Da lyden først var trængt igennem, gik tankerne straks i retning af Citronvip, og lyden viste sig da også at komme fra en vipstjert. Kaldet noget i retning af 'tschrii', markant anderledes end de andre vipstjertearters kald. Fuglen fløj forbi fugletårnet mod vest og drejede nordpå ved vestkysten af Vigelsø, hvorefter den forsvandt bag nogle træer. Det så ud som om, den overvejede at vende om, men det gjorde den ikke. Ingen dragtdetaljer set på fuglen, så om det var en ung eller gammel er uvist.). Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4, Grågås 680 R, Gravand 3 R, Pibeand 25 R, Krikand 160 R, Gråand 130 R, Skeand 12 R, Troldand 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 17 R, Almindelig Ryle 10 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 R, Gul Vipstjert 1 AD R, Hvid Vipstjert 10 R, Skovskade 2 R. Jacob Sterup
Dørholm & Dørholmbugten: Gravand 3 R, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 210 R, Vibe 180 R, Lille Kobbersneppe 10 FU, Storspove 69 FU, Rødben 41 FU, Hvidklire 19 FU, Stenvender 1 FU. Jacob Sterup
Gyldensten Gods: Parken. Huldue 1 SY , Isfugl 2 FU, Spætmejse 3 R . Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Ederfugl 155 R . Jens Bækkelund


           Rovterne raster ved "øen" i Tryggelev Nor indtil ca. 18, hvorefter den fløj mod nord. Dogmefoto som dokumentation

Lørdag den 23. august 2008.

Tryggelev Nor (17:30 - 18:15): Rovterne 1 AD R, Splitterne 1 R, Stenpikker 2 R
Tryggelev Nor
(16:40) Rovterne 1 R. Nis Rattenborg
Salme Nor
(16:00): Brushane 9 R, Skægmejse 8 R, Rørdrum 1 R, Vandrikse 4 R. Nis Rattenborg
Kelds Nor
(16:45): Krumnæbbet ryle 11 R, Almindelig ryle 44 R, Brushane 9 R, Klyde 6 R, Islandsk ryle 8 R, Lille kobbersneppe 5 R, Hvid klire 6 R, Tinksmed 23 R, Rødben 2 R, Mudderklire 3 R, Stor præstekrave 16 R, Hjejle 60 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 33 R, Sortklire 3 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint
(11:00): Hvepsevåge 9 S, Rødrygget tornskade 4 1K R. Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
: Dværgmåge 4 r. Nis Rattenborg
Arreskov Sø nord
(07:00): Rosenstær 1K R (første nyere obs på Fyn! - stæren er set mellem 3000 stære ved Avlsgården, hvor de opholder morgen og aften). Erik Ehmsen
Brændegård Sø (17:20-17:30): Fiskeørn 1 R, Lille Præstekrave 5 R. Niels Bomholt
Føns Vang (17:30-18:15): Lille Lappedykker 80 R, Sorthalset Lappedykker 10 R (3 ad + 7 1K), Skeand 54 R, Temmincksryle 1 R, Hvidklire 10 R, Mudderklire 15 R, Fjordterne 20 R, Digesvale 500 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Fiskeørn 1 R, Lille Præstekrave 5 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R. Niels Bomholt
Føns Vang: Lille Lappedykker 80 R, Sorthalset Lappedykker 10 , Grågås 291 R, Krikand 107 R, Skeand 54 R, Hvinand 30 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 15 R, Fjordterne 20 R, Digesvale 500 R. Michael Mosebo Jensen


          Skarv hviler sig ved Svendborg Roklubs rampe

Fredag den 22. august 2008.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 10:00): Jernspurv 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 4 RI, Tornsanger 6 RI, Havesanger 6 RI, Munk 5 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 7 R, Halemejse 5 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 46 ringmærket, årstotal 1423. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Nørreballe Nor
(17:30): Fiskeørn 1, Temmincksryle 2, Krumnæbbet ryle 1, Sortklire 9 9, Hvidklire 8, Svaleklire 1, Mudderklire 6, Stor præstekrave 4, Vibe 240, Dobbelbekkasin 18. Nis Rattenborg
Bøjden Nor
(8:50-10:50):Hjejle 190 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Mudderklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Hvidklire 7 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Stormmåge 5 R, Splitterne 2 R/FU, Skarv 20 R, Lille Lappedykker 16 FU, Troldand 40 R, Taffeland 47 R, Ederfugl 5 R ( på havet ), Gråand 100 R, Krikand 1 FU, Grågås 6 R, Fiskehejre 8 FU, Tornirisk 60 FU, Skovpiber 5 T, Hvid Vipstjert 1 SV, Gul Vipstjert 1 T, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Føns Vang (11:30-12:45): Lille Lappedykker 70 R, Sorthalset Lappedykker 5 R (2 1K + 3 AD), Grågås 600 R, Knarand 9 R, Hvidklire 10 R, Mudderklire 17 R, Sortterne 2 R 1K, Isfugl 1 R (Vestenden). Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (16:15-16:45): Sorthalset Lappedykker 3 R, Grågås 585 R, Odinshane 2 FU, Sortterne 2 FU. Jens Bækkelund
Husby Strand (18:15-19:30): Havørn 2 R (Imm + 4K+), Hjejle 400 R, Vibe 320 R, [MMJ]
Bårdesø Mose, Nordfyn: Musvåge 2 AD of, Ravn 1 OF, Isfugl 1 AD OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensteens enge (10:00-12:00): Grågås 980 R, Hjejle 1200 OF, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Føns Vang
: Sorthalset Lappedykker 3 R, Grågås 585 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Mudderklire 6 R, Odinshane/Thorshane 2 R, Sortterne 2 FU. Jens Bækkelund
Føns Vang
: Lille Lappedykker 70 R, Sorthalset Lappedykker 5, Grågås 600 R, Knarand 9 R, Krikand 30 R, Musvåge 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 7 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 17 R, Sortterne 2 1K R, SV-enden Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Krikand 100 R, Havørn 2, Rørhøg 2, Hjejle 400 R, Vibe 320 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 6 R, Bynkefugl 1 R, Stær 100 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 980 R, Krikand 42 R, Gråand 31 R, Troldand 1 R, Rørhøg 1 JUV R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 19 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 1200 OF, Vibe 120 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 4 R, Isfugl 1 R, Stær 80 R. Jens Bækkelund


          Topmejse

Torsdag den 21. august 2008.

Ny Gesinge: Hjejle 500 R (og en Sildemåge på tredie dag). Poul Rasmussen
Søby Monnet
(hedder også "Knudevejlen"!): Strandhjejle 12 R, Stor Regnspove 52 R. Poul Rasmussen
Storeholm
(12:00-16:00): Fiskeørn 1 SØ, Stor Præstekrave 90 FU, Hjejle 800 R, Strandhjejle 84 FU, Islandsk Ryle 74 R, Stor Regnspove 120 FU, Sortklire 16 R, Hvidklire 15 FU, Mudderklire 8 FU, Stenvender 22 FU, Svartbag 40 R, Sortterne 7 FU. Rasmus Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor
(18:00): Fiskeørn 1, Sortrygget vipstjert 1 R, Hvid vipstjert 90 R, Gul vipstjert 105 R, Tinksmed 9 R, Hvidklire 4 R, Sortklire 6 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Rødben 1 R, Dobbeltbekkasin 16, Vibe 310 R, Stor præstekrave 3 R. Nis Rattenborg
Tryggelev - Salme Nor
(19:00): Strandhjejle 21, Tinksmed 11 R, Hvidklire 5 R, Sortklire 9 R, Svaleklire 3 R, Dobbeltbekkasin 12, Skægmejse 6. Nis Rattenborg
Keldsnor
(13:00): Dværgmåge 4 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30 - 08:30): Kærsanger 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 3 RI, Munk 1 RI.  Dagstotal 8 ringmærket, årstotal 1377. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Åstrup
(18:45): Isfugl 1 OF. Niels Bomholt
Lundeborg
(15:00): Havørn 1 S (gult næb). Poul Brugs
Føns Vang (
19:25): Fiskeørn 1 R, Odinshane 2 R, Isfugl 1 R. Erik Danielsen
Sundet, Faaborg
(5:40-6:45):Skeand 64 FU, Knarand 25 FU, Gråand 45 FU, Troldand 80 R, Taffeland 10 R, Grågås 40 R, Knopsvane 16 FU/R, Blishøne 1200 R/FU, Grønbenet Rørhøne 16 FU ( flere pull ), Toppet Lappedykker 10 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 8 FU/R, Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 3 R, Hættemåge 40 R, Fiskehejre 3 FU, Landsvale 50 R, Skovpiber 2 SV, Tårnfalk 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 M FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 3 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 6 FU, Gransanger 1 FU, Topmejse 1 FU (spiste ved foderbrættet), Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 62 FU (ved 62 fløj flokkene op). Kjeld Korsholm
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 26, Skarv 21 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 2 R, Gravand 7 R, Krikand 6 R, Gråand 49 R, Taffeland 24 R, Troldand 28 R, Blishøne 119 R, Hjejle 14 R, Vibe 136 R, Almindelig Ryle 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 237 , Stormmåge 10 , Sølvmåge 12 , Svartbag 5, Splitterne 6, Ringdue 5 OF, Landsvale 13 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 9 R, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 5 , Gærdesmutte 2 R HØ, Gransanger 2 R HØ, Musvit 8 FU, Gråkrage 1 R, Stær 40 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 OF, Stillits 1 R, Tornirisk 28 FU, Gulspurv 1 R HØ, Rørspurv 2 R HØ. Gunnar Jørgensen


          Rørhøg han fouragerer ved Vejlen, Taasinge

Onsdag den 20. august 2008.

Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 16 R, Gravand 2 R, Pibeand 5 R, Knarand 5 R, Krikand 42 R, Troldand 8 R, Rørhøg 1 M OF, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 60 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 16 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 40 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 13 R, Taffeland 40 R, Blishøne 90 R, Fjordterne 1 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30 - 08:00): Jernspurv 1 RI, Solsort 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Løvsanger 1 RI. Dagstotal 8 ringmærket, årstotal 1369. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Keldsnor
: Skarv 40 R, Grågås 500 R, Klyde 5 R, Vibe 90 R, Mursejler 200 FU, Digesvale 80 R
Nørreballe Nor: Knarand 70 R, Skeand 18 R, Tårnfalk 3 R, Blishøne 200 R, Temmincksryle 2 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Sortklire 8 R, Rødben 4 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 10 R, Fjordterne 2 1K R
Søgård Mose
: Klyde 5 R, Stor Præstekrave 18 R, Sortklire 6 R, Sortkrage 1 R
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 52 R, Grågås 8 R, Pibeand 5 R, Knarand 26 R, Krikand 40 R, Skeand 36 R, Troldand 16 R, Blishøne 200 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 250 R, Sortklire 8 R, Tinksmed 2 R, Digesvale 90 FU, Hvid Vipstjert 16 R
Arreskov Sø
: Havørn 1 1K, Isfugl 1 R, Sortterne 3 AD + 1 1K + (plus mulig rosenstær - 1K!). Erik Ehmsen
Brændegaard Sø
: Hvidklire 2 R, Svaleklire 11 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(07:20-10:05): Knarand 12 R, Skeand 115 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 R AD, Fiskeørn 1 R, Lille Præstekrave 3 FU, Ravn 1 OF. Erik Ehmsen, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (16:00): Havørn 1 R AD, Fiskeørn 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Ravn 3 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Svanninge Bakker/Bjerge (8:50-10:00):Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Spætmejse 4 FU, Korttået Træløber 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Dompap 5 FU, Gransanger 5 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU, Rødhals 1 FU, Ringdue 5 R, Tårnfalk 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Egebjerggaard Dammarken (07:20): Rød Glente 1 R. Aksel Christensen
Golfbanen Nyborg: Fiskeørn 1 R (Fløj over mod østerø sø). Elsebeth Greve Schak

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 24, Skarv 175 R, Fiskehejre 4 R, ,Knopsvane 13, Grågås 72 R, Gravand 8 FU, Knarand 12 R, Krikand 105 R, Gråand 125 R, Skeand 115 FU, Taffeland 90 R, Troldand 28 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 OF, Fiskeørn 1 R, Fasan 8 R, Blishøne 66 , Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 20 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Hvidklire 2 OF, Svaleklire 11 OF, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 3 R, Svartbag 5 , Fjordterne 9 FU, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 75 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 45 FU, Hvid Vipstjert 12 , Solsort 3 R, Halemejse 1 OF, Sumpmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 OF, Stær 7 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 OF, Grønirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Grågås 600 FU, Canadagås 1 FU, Troldand x Bjergand (hybrid) 1 R, Musvåge 1 FU, Klyde 3, Rødben, Almindelig (totanus) 2 FU, Mudderklire 4 FU, Stær 4 FU
Skåstrup Frihed: Skåstrup strand Splitterne 1 R. Erik Røjgaard
Mågeøerne: Grågås 5 R, Gråand 3 R, Strandskade 66 R, Hjejle 180 R, Strandhjejle 6 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 9 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 23 R, Rødben 14 R, Hættemåge 380 R. Jens Bækkelund. Erik Røjgaard
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 700. Aksel Christensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 14/8-2008:                    
           Danmarks tre par kongeørne har fire unger
           Første danske kongeørne ringmærket
           Tårnenes Dag 2008
           DOF Ungdom kursus i Grækenland


         Gråkrage

Tirsdag den 19. august 2008.

Monnet (10:00): Dværgfalk 1 Ø. Rasmus Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30 - 09:30): Kærsanger 11 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 6 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 2 RI, Korttået Træløber 1 RI. Dagstotal 34 ringmærket, årstotal 1361. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Bøjden Nor (16:00-17:15): Islandsk Ryle 14 R, Lille Regnspove 3 SV. Børge L Rasmussen, Niels Bomholt
Hammerdam Svanninge Bakker (14:00-15:15): Hvepsevåge 1 R. Niels Bomholt
Knold Nor, Dyreborg
(08:50-9:40): Hvidklire 12 FU, Rødben 12 FU, Mudderklire 5 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Stor Regnspove 7 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 110 FU, Strandhjejle 1 FU, Hættemåge 100 FU, Svartbag 4 R, Sølvmåge 10, Splitterne 1 R, Krikand 5 FU, Pibeand 2 FU, Knopsvane 2 FU, Toppet Skallesluger 1 hun ( 7 pull ), Blishøne min 20 FU, Fiskehejre 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Spurvehøg 2 T, Stær 20 FU, Gul Vipstjert 1 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Æbelø, Brådet (12:30): Sandløber 5 R, Lille Regnspove 1 R, Stenvender 8 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (19:50-20:05): Stor Præstekrave 77 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard S.Fælled (19:45): Vandrefalk 1 R AD. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Lille Lappedykker 12, Toppet Lappedykker 7, Sorthalset Lappedykker 3, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 115, Knopsvane 2, Grågås 1460, Gravand 22, Pibeand 7, Krikand 28, Gråand 35, Skeand 26, Taffeland 30, Troldand 60, Hvinand 20, Fiskeørn 1 S, Blishøne 95, Klyde 6, Lille Præstekrave 1, Hjejle 29, Vibe 143, Islandsk Ryle 2, Almindelig Ryle 28, Brushane 19, Sortklire 3, Hvidklire 1, Tinksmed 14, Mudderklire 4, Dværgmåge 1 1K, Hættemåge 225, Sølvmåge 390, Svartbag 45, Splitterne 4, Fjordterne 1, Mursejler 540, Digesvale 600, Landsvale 100, Bysvale 80, Gul Vipstjert 15, Hvid Vipstjert 2, Gråspurv 45. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 34, Krikand 270, Vibe 370, Brushane 15, Dobbeltbekkasin 8, Hvidklire 2, Tinksmed 14, Fjordterne 8. Ole Goldschmidt
Svanninge
: Grågås 140 Ø. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 25 R, Skarv 23 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 33 R, Gravand 6 R, Taffeland 15 R, Troldand 31 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 106 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 3 R, Vibe 205 R, Islandsk Ryle 14 R, Almindelig Ryle 13 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Småspove 3 SV, Storspove 1 SV, Sortklire 2 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Tyrkerdue 2 R, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 260 R, Tornirisk 20 R. Niels Bomholt
Hammerdam (Svanninge Bakker): Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 1 F R, Hvepsevåge 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 15 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 11 FU, Hvid Vipstjert 10 R, Solsort 3 R, Tornsanger 1 R, Musvit 1 R, Råge 15 R, Gråkrage 4 R, Stær 8 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Æbelø: Sandløber 5 R, Småspove 1 R, Stenvender 8 R. Jens Bækkelund


      Nu er der tid for fiskeørne gennem DK

Mandag den 18. august 2008.

Vejlen Taasinge: Hvidklire 11 R, Svaleklire 5 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Hjejle 600 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor
(15:00): Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet ryle 1 R, Mudderklire 16 R, Tinksmed 12 R, Svaleklire 2 R, Sortklire 15 R, Hvidklire 9 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Vibe 340 R, Stor præstekrave 14 R, Dværgmåge 2 R, Almindelig ryle 24 V, Fiskeørn 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 06:00): Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI. Dagstotal 2 ringmærket, årstotal 1327. Dagssnit på 53 fugle pr. dag. Pænt med de mange tynde dage. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Holstenshuus, Diernæs
(9:15-10:00): Hvepsevåge 1 FU, Musvåge 5 R, Spurvehøg 1 FU, Duehøg 1 R, Skovpiber 6 T, Tornsanger 4 FU, Gransanger 8 FU, Munk 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 10 FU, Bysvale 15 FU, Landsvale 10 FU, Gulspurv 6 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Fiskehejre 2 FU, Lille Lappedykker 3 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bispeenge
(08:00-09:00): Svaleklire 5 FU, Mudderklire 5 FU, Skægmejse 8 FU JUV (Fu. på mudderflade!). Henrik Kalckar Hansen
Egebjerggaard Storskoven (07:30): Lærkefalk 1 R AD. Aksel Christensen


        Sort stork ved Gulstav
         Større foto 1 eller 2 

Søndag den 17. august 2008.

Monnet Taasinge (05:40-11:25): Blå Kærhøg 1 R (Hun/ungfugl meget lys), Dværgfalk 1 V, Stor Regnspove 51 R, Rødben 40 R, Hvidklire 16 R, Svaleklire 14 R, Digesvale 124 FU, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Poul Rasmussen
Hvidkilde sø
(19:00): Isfugl 1 R, Bramgås 1 R, Toppet lappedykker 24 par med 7 Pull. Erik Danielsen
Klise Nor
(17:00): Sort glente 1 FU. Erik Danielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 11:00): Vendehals 3 R, Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 2 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 20 R, Rørsanger 14 R, Gulbug 9 R, Gærdesanger 12 R, Tornsanger 23 R, Havesanger 24 R, Munk 6 R, Løvsanger 30 R, Blåmejse 1 R, Gulspurv 2 R. Dagstotal 152 ringmærket, årstotal 1325.   Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Dovns Klint
(05:00): Dværgmåge 3 T, Bjergvipstjert 1 T, Spurvehøg 3 T. Nis Rattenborg
Dovns Klint
: Skarv 19 V, Fiskehejre 7 , Sort Stork 1 1K R, Grågås 1 OF, Gravand 5 V, Knarand 6 R, Krikand 29 V, Gråand 16 R, Skeand 1 R, Troldand 4 R, Ederfugl 74 V, Sortand 1 V, Hvepsevåge 6 S, Rød Glente 2 TF, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 3 , Spurvehøg 6 S, Musvåge 6 R, Fiskeørn 3 S, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Stor Præstekrave 4 V, Hjejle 2 OF, Strandhjejle 1 V, Vibe 1 R, Islandsk Ryle 2 V, Almindelig Ryle 12 V, Lille Kobbersneppe 2 OF, Storspove 2 V, Rødben 1 R, Hvidklire 15 V, Mudderklire 1 V, Dværgmåge 2 S, Hættemåge 26 V, Sølvmåge 22 R, Svartbag 4 R, Splitterne 9 R, Fjordterne 2 FU, Havterne 2 FU, Klippedue/Tamdue 1 R, Huldue 3 V, Ringdue 6 R, Mursejler 1 FU, Vendehals 1 R, Stor Flagspætte 2 , Digesvale 140 R, Landsvale 4 R, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 TF, Gul Vipstjert 22 R, Bjergvipstjert 1 S, Jernspurv 1 R, Bynkefugl 2 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 R, Rødrygget Tornskade 3 R, Gråkrage 8 R, Stær 240 V, Bogfinke 1 R, Grønirisk 6 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R , Gulspurv 2 R
Gulstav mose
(12:30-13:45): Sort Stork 1 FU (Fu i lille vandhul mellem mosen og kysten, 50 m fra stien.), Fiskeørn 1 FU. Finn Eriksen,  Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Keldsnor
(05:30): Vibe 35 R, Lille kobbersneppe 2 R, Dværgmåge 4 R, Sorthalset lappedykker 3 R, Hjejle 126 R, Klyde 11 R, Sortklire 9 R, Almindelig ryle 16 R, Brushane 19 R, Hvidklire 7 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 8 R, Rødben 3 R. Nis Rattenborg
Søgård Mose
(11:45-12:00): Rørdrum 1 R, Sort Stork 1 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Søgård Mose
(06:00): Sort Stork 1 R 1K. Morten Kristiansen
Søgård Mose
(05:15): Sort stork 1 1K R, Sortklire 9 R, Klyde 7 R. Nis Rattenborg
Vesteregn
(10:45): Sort glente 1 AD. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(07:30): Havørn 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(09:30-10:00): Havørn 1 R AD. Morten Kristiansen
Storeholm (16:00): Vagtel 1 SY, Stor Præstekrave 50 R (+ 2 ynglepar m pull), Hjejle 200 R, Strandhjejle 20 R, Almindelig Ryle 250 R, Lille Regnspove 10 R, Rødben 30 R, Hvidklire 60 R, Stenvender 1 R, Sortterne 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Ristinge (07:45): Fiskeørn 1 T, Grønspætte 1 1K T. Nis Rattenborg
Sibirien v. Hundstrup
(07:50): Rødrygget Tornskade 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø
(07:50-11:45): Knarand 8 R, Skeand 65 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 OF (1 ad + 1 2k), Lille Præstekrave 2 FU JUV, Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand
(10:45-11:45): Dværgryle 3 R. Dof Fyn ekskursion, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ølund (09:00-10:30): Stor Regnspove 60 N. Dof Fyn ekskursion, Lilly Sørensen, Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Toppet Skallesluger 19, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 6 R, Islandsk Ryle 1 AD FU, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Stenvender 1 FU. Arne Bruun
Dovns Klint: Sort Stork 1 1K R, Rød Glente 2 1K TF, Havørn 1 2K TF, Fiskeørn 3 T, Huldue 3 T, Vendehals 4 R (heraf 3 ringmærket i Kelds Nor ), Stor Flagspætte 4 R, Bynkefugl 3 R, Rødrygget Tornskade 2 BR R. Andreas Hagerman
Gulstav Mose: Sort Stork 1 FU, Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Søgård Mose: Rørdrum 1 R, Sort Stork 1 OFHenrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 24, Skarv 150 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 11 , Grågås 450 R, Gravand 13 R, Knarand 8 R, Krikand 33 R, Gråand 130 R, Skeand 65 FU, Taffeland 23 R, Troldand 21 R, Hvinand 4 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 , Rørhøg 1 JUV OF, Musvåge 1 R HØ, Fasan 6 R, Blishøne 39 R, Lille Præstekrave 2 JUV FU, Vibe 18 R, Brushane 2 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 45 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 40 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 8 , Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 4 R, Tornsanger 3 FU, Gransanger 1 R HØ, Halemejse 2 R HØ, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R HØ, Gråkrage 2 FU, Ravn 2 OF, Stær 6 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Rørhøg 1 1K FU. Jacob Sterup
Firtalsstrand: Fiskehejre 1 R, Gravand 12 R, Krikand 10 R, Rørhøg 3 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 10 R, Vibe 130 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 3 R, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 250 R, Ringdue 2 OF. Dof Fyn ekskursion, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sibirien: Rødrygget Tornskade 1 R. Dof Fynekskursion, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Krikand 40 R, Skeand 3 R, Rørhøg 1 1K R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 35 R, Hjejle 110 OF, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 60 N, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 10 R, Råge 40 R, Gråkrage 20 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 3 R, Gulspurv 1 R. Dof Fyn ekskursion, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Gråand 30 R, Troldand 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 2 OF, Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 50 R, Bysvale 250 R, Hvid Vipstjert 32 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 8 , Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 2 R, Blåmejse 9 R, Musvit 4 R, Spætmejse 3 R, Gråspurv 5 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Svend Aage Linderström
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Fiskehejre 2 R, Gråand 20 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 1 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 4 AD R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 50 R, Bysvale 200 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 14 R, Sangdrossel 2 R, Gærdesanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 7 R, Løvsanger 2 R Fuglekonge 1 R Grå Fluesnapper 5 R Sumpmejse 2 R, Blåmejse 10 R, Musvit 12 R, Spætmejse 8 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Korttået Træløber 5 R, Bogfinke 3 R Grønirisk 4 R Stillits 6 R Dompap 1 R, Kernebider 2 R Gulspurv 9 R. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 60 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 560 R, Gravand 1 R, Gråand 20 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 4 R, Fjordterne 2 R, Bysvale 20 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gransanger 5 , Løvsanger 1 R. Svend Aage Linderström


           Spurvehøg Vejlen Taasinge

Lørdag den 16. august 2008.

Vejlen, Taasinge: Hvidklire 14 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(07:00 - 08:30): Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 14 R, Grågås 400 R, Havørn 1 2K FU, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 200 R, Vibe 300 R, Storspove 8 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 8 R, Hvid Vipstjert 16 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 2 R
Taasinge, Sdr. Vornæsvej: Bynkefugl 2 R. Poul Rasmussen
Gulstav området: Sort Stork 1 R, Fiskeørn 1 S 1K (Kl.15), Dværgfalk 1 R, Rødrygget Tornskade 3 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Nattergal 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 13 RI, Rørsanger 11 RI, Gulbug 5 RI, Gærdesanger 12 RI, Tornsanger 25 RI, Havesanger 16 RI, Munk 13 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 28 RI, Broget Fluesnapper 3 RI, Dompap 1 RI, Gulspurv 1 RI, Dagstotal 134 ringmærket, årstotal 1173. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen, Børge L. Rasmussen, Ole Tønder
Søgårds Mose (07.15-?): Sort Stork 1 R 1K. Lars Bonne Rasmussen
Nørreballe Nor (07:50): Dværgterne 1 FU AD. Lars Bonne Rasmussen
Keldsnor (07:15): Dværgmåge 1 R 1K. Lars Bonne Rasmussen
Vejlen Taasinge: Hvidklire 14 R. Poul Rasmussen
Lerbjerg, Svanninge Bakker
(15:30-17:00): Misteldrossel 14 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sortemosen, Lakkendrup
(08:00): Sivsanger 1 RI. Hans Rytter
Strandenge v. Jersore: Stær 550 R. Jens Bækkelund
Ølundgaard Inddæmning
(14:35-16:00): Hjejle 110 R, Temmincksryle 2 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Stor Regnspove 85 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand
(13:30-14:30): Stor Præstekrave 38 R, Dværgryle 1 R, Mudderklire 5 R. Gregers Johannesen
Æbelø
(10:00-13:00): Lille Regnspove 1 R, Mudderklire 14 R, Stenvender 3 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled
(09:00-11:15): Grågås 505 R, Gravand 152 R, Krikand 285 R, Hjejle 425 R, Strandhjejle 32 R, Vibe 425 R, Almindelig Ryle 900 R, Stor Regnspove 59 R, Rødben 29 R, Hvidklire 28 R, Hættemåge 1100 R. Aksel Christensen
Vaden v. Lindøhoved
(08:30): Hjejle 360 R, Lille Regnspove 1 R. Jens Bækkelund
Odense Kanal
: Mudderklire 7 R. Gregers Johannesen
Odense Fjord
: Knopsvane 900 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet/Agernæs Flak (08:55-10:10): Gravand 107 FU, Strandskade 105 FU, Hjejle 1500 R, Strandhjejle 72 FU, Almindelig Ryle 212 FU, Lille Kobbersneppe 36 FU, Stor Regnspove 323 FU, Hvidklire 10 FU, Stenvender 2 FU, Splitterne 32 R, Tornirisk 75 FU. Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 51 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 13 R, Grågås 660 R, Gravand 2 JUV R, Knarand 12 R, Krikand 44 R, Gråand 70 R, Skeand 4 R, Troldand 47 R, Hvinand 13 R, Havørn 1 2K R, Rørhøg 4 R (ad hun, 4k+ han, 2 1k ), Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 395 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 255 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 1 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Hvidklire 19 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 12 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 35 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 30 R, Løvsanger 2 R, Skægmejse 3 R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Sort Stork 1 R, Sort Glente 1 1K R, Blå Kærhøg 1 T, Fiskeørn 1 T, Dværgfalk 1 M AD R, Vandrefalk 1 1K TF, Strandhjejle 1 T, Islandsk Ryle 2 T, Storspove 4 T. Esben Eriksen
Stensgård Skove: Tårnfalk 2 R, Ringdue 3 R, Landsvale 2 OF, Skovpiber 1 R, Misteldrossel 14 R, Tornsanger 4 R, Halemejse 1 R, Dompap 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hav V f/Bogense: Skarv 7 R, Strandskade 6 FU, Mudderklire 3 OF, Hættemåge 580 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 310 FU, Svartbag 1 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 430 R, Gravand 2 OF, Krikand 22 FU, Strandskade 74 FU, Stor Præstekrave 34 FU, Hjejle 140 R, Strandhjejle 7 FU, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 62 FU, Storspove 15 FU, Rødben 14 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 95 FU, Sølvmåge 750 R, Svartbag 6 R, Splitterne 3 R, Allike 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 20 R. Dieter Maaszen


        Fiskehejre

Fredag den 15. august 2008.

Vejlen Taasinge: Havørn 1 R JUV (Hopper rundt som en anden grib på engen ind til Vornæs skov). Poul Rasmussen
Keldsnor
(13:00): Grågås 1000 R, Lille Præstekrave 3 FU, Brushane 22 FU, Mudderklire 11 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Søgårds Mose
(15.30-?): Sort Stork 1 FU 1K. Esben Eriksen
Søgårds Mose
(11:50): Sort Stork 1 FU 1K. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 10:00): Skovpiber 1 RI, Jernspurv 3 RI, Nattergal 1 RI, Solsort 1 RI, Sivsanger 5 RI, Kærsanger 27 RI, Rørsanger 22 RI, Gulbug 20 RI, Gærdesanger 9 RI, Tornsanger 37 RI, Havesanger 9 RI, Munk 3 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 9 R, Blåmejse 1 RI, Skovspurv 1 RI. Dagstotal 152 ringmærket, årstotal 1039. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Tryggelev Nor/Salme Nor (10:35)
: Grågås 500 R, Havørn 1 OF (11:15), Temmincksryle 3 FU, Tinksmed 35 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
(09:40-10:10): Knarand 18 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Brændegård Sø
(15:15-15:30): Havørn 2 R AD. Jens Bækkelund
Brændegaard Sø
(09:45): Fiskeørn 1 R, Rød glente 1 R. Erik Ehmsen
Holstenshuus, Diernæs (9:15-10:00): Hvepsevåge 1 FU, Musvåge 5 R, Spurvehøg 1 FU, Duehøg 1 R, Skovpiber 6 T, Tornsanger 4 FU, Gransanger 8 FU, Munk 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 10 FU, Bysvale 15 FU, Landsvale 10 FU, Gulspurv 6 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Fiskehejre 2 FU, Lille Lappedykker 3 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Hvepsevåge 2 AD R, Rørhøg 1 M 4K+ R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 5 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 26 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 84 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 45 R, Pibeand 1 R, Knarand 2 R, Krikand 104 R, Gråand 55 R, Atlingand 12 R, Skeand 61 R, Taffeland 47 R, Troldand 83 R, Hvinand 36 R, Blishøne 155 R, Strandskade 2 R, Klyde 11 R, Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 73 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 142 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 14 R, Brushane 18 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 26 R, Dværgmåge 4 1K R, Hættemåge 130 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 6 R, Sortterne 1 1K R, Digesvale 400 R, Landsvale 50 R, Bysvale 50 R, Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 20 R, Rødstjert 1 R, Stillits 6 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Grågås 1000 R, Klyde 18 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Hjejle 80 R, Brushane 22 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 11 FU, Gul Vipstjert 12 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Søgård Mose: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Sort Stork 1 1K R, Knarand 2 R, ,Krikand 14 R, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Fiskeørn 1 AD S, Tårnfalk 3 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 6 R, Klyde 16 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 132 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Sortklire 17 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 24 R, Sølvmåge 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Lille Korsnæb 4 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose: Sort Stork 1 1K FU, Klyde 12 R, Lille Kobbersneppe 5 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 87 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 11 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 R, Svane sp. 1 R, Grågås 780 R, Gravand 14 R, Pibeand 21 R, Knarand 26 R, Krikand 69 R, Gråand 185 R, Skeand 54 R, Troldand 6 R, Vandrikse 4 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 830 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 169 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 14 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Sortklire 2 R, Rødben 4 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 32 R, Tinksmed 45 R, Mudderklire 12 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 9 R, Fjordterne 5 R, Sortterne 1 AD R, Rørsanger 22 R, Skægmejse 10 R, Gråkrage 8 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 500 R, Havørn 1 OF, Vibe 30 FU, Temmincksryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Tinksmed 35 FU, Sortkrage 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor: Knarand 18 FU, Rørhøg 2 JUV OF, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 3 FU, Stillits 7 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 7 R, Skarv 34 R, Fiskehejre 6 R, Gråand 35 R, Taffeland 10 R, Troldand 19 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 75 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 95 R, Vibe 165 R, Almindelig Ryle 5 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Hættemåge 340 R, Stær 20 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 14/8-2008:                    
           Danmarks tre par kongeørne har fire unger
           Første danske kongeørne ringmærket
           Tårnenes Dag 2008
           DOF Ungdom kursus i Grækenland


          Slørugleungercollage fra tårnfalkekassen på Sydlangeland

Torsdag den 14. august 2008.

Svendborg Naturskole: Isfugl 2 R. Erik Ehmsen
Tryggelev/Salme Nor
(18:00): Grågås 1470 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 460 R, Sortklire 19 R, Svaleklire 21 R, Tinksmed 87 R, Mudderklire 11 R, Dværgmåge 12 R, Sortterne 9 R, Skægmejse 12 R, Hvidklire 9 R, Brushane 12 R, Rødben 6 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Almindelig ryle 2 R. Nis Rattenborg
Arreskov Sø: Havørn 1 1K R (Efter at havørneungen ikke har været set siden 16/7 fandt jeg den i dag i redeskoven. Utroligt at den har kunnet være skjult så længe!!). Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(10:30-11:30): Skeand 45 R/FU, Knarand 30 R/FU, Troldand 15 ( to kuld ), Taffeland 15 ( et kuld ), Grågås 215 R, Knopsvane 16 FU ( ad+juv ), Blishøne 1200 FU, Toppet Lappedykker 15 ( flere kuld ), Skarv 5 R, Mursejler 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Kuling, byger. Dagstotal 0. ringmærket, årstotal 887. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Bispeeng
(13:00-14:15): Lille Præstekrave 5 R, Svaleklire 5 R, Mudderklire 13 FU. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord (11:55): Knopsvane 1400 R. Ella Mikkelsen
Slambassinet (10:15-12:30): Mudderklire 5 R, Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bispeenge: Krikand 18 R, Rørhøg 1 F FU, Lille Præstekrave 5 FU, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 2 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 13 FU, Hættemåge 165 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 24 , Mursejler 2 FU, Digesvale 50 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 10 R, Husskade 6 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Knopsvane 1400 R, Blishøne 600 R. Ella Mikkelsen
Slambassinet: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 R, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Troldand 3 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 R, Vibe 16 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 9 R, Ringdue 7 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 38 R, Solsort 1 R, Tornsanger 2 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen
Bredbjerg: Spurvehøg 1 R. Laila Bøhrk


         Rødrygget tornskade fra krattet på højen lige før Dovns Klint

Onsdag den 13. august 2008.

Fakkemose (10:30): Sort stork 1 1K (fløj mod Fakkebjerg  men returnerede tilbage til Fakkemose), Tårnfalk 5 FU.
Nørreballe Nor
(18:40): Odinshane 1 1K R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(05:50 - ?): Sort glente 1 R. Nis Rattenborg
Salme Nor: Grågås 60 R, Gravand 6 R, Krikand 21 R, Skeand 6 R, Stor Præstekrave 16 R, Vibe 80 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 14 R, Brushane 8 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 24 R, Mudderklire 6 R
Salme Nor: Dværgryle 3 FU, Temmincksryle 2 FU, Tinksmed 20 FU. Per Rasmussen
Keldsnor (10:00): Sandløber 1 R. Per Rasmussen
Dovns klint (09:20): Dværgmåge 1 Ø 1K. Per Rasmussen
Tryggelev Nor: Dværgmåge 5 FU (2 ad. + 3 1k), Sortterne 2 FU AD. Per Rasmussen
Sydlangeland: Slørugle 3 R (Formedentlig 2 juv + 1 ad). Per Rasmussen
Vesteregn: Grågås 200 R, Rørhøg 1 1K R.
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 09:00): Gærdesmutte 1 RI, Rødhals 1 RI, Husrødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 2 RI, Munk 1 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal 15 ringmærket, årstotal 887. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Knold Nor, Dyreborg (8:55-9:45): Hvidklire 16 FU, Rødben 10 FU, Mudderklire 2 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Strandhjejle 2 FU, Vibe 20 R, Stor Regnspove 1 FU, Havterne 1 R, Splitterne 1 R, Hættemåge 180 R/FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 5 R, Fiskehejre 3 FU, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 1 hun med 8 pull, Skarv 10 R, Stær 30 FU, Digesvale 20 FU, Gråkrage 4 FU, Sortkrage 1 FU, Ravn 2 T ( Dyreborgvej ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtalsstranden (13:00- ): Odinshane 2 1K. Kurt Due Johansen, Ib Hellesen, Thomas Hellesen
Firtalsstranden (17:50): Odinshane 2 FU. Jens og Jesper Christensen, Aksel Christensen
Morud (have - Bøgevangen) (14:40-14:45): Grønspætte 1 FU JUV han (Tyder på at Grønspætten igen yngler i Langesøskovene). Kurt Gamborg Holm
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (10:30-11:30): Gravand 177 R, Klyde 49 R, Hjejle 550 R, Strandhjejle 10 R. Jens Bækkelund, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Havørn 1 OF. Arne Bruun
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 7 FU, Skarv 27 R, Fiskehejre 4 FU, Gravand 11 JUV R, Krikand 4 R, Taffeland 11 R, Troldand 14 FU, Rørhøg 1 M 2K FU ( fangede ikke noget. Der var ikke mange måger R efter den OF/FU), Grønbenet Rørhøne 2 JUV FU, Blishøne 40 FU, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 5 FU, Hjejle 12 FU, Vibe 32 FU, Almindelig Ryle 23 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 600 R, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 7 R, Havterne 5 OF, Landsvale 12 FU, Bysvale 11 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 79 OF [AL] Arne Lilhauge
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 177, Klyde 49, S. Fælled Hjejle 550, Strandhjejle 10, Vibe 20, Krumnæbbet Ryle 3, Lille Kobbersneppe 3, S. Fælled Storspove 30, Svartbag 1. Jens Bækkelund, Aksel Christensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 10/8-2008:                    
           Ornitologer roser landmænd
           Ugle skal reddes fra at uddø
           Millioner af fugle dræbes mod ruder
           Rovfugle trues af ulovlig fældefangst
          Jægere og ornitologer fortsætter dialogen på Nyord
          Verdens nordligste biædere yngler i Nordjylland


         Skægmejse 1K         Foto: Tom Willestofte

Tirsdag den 12. august 2008.

Vejlen, Taasinge: Skægmejse 2 Hun + 5 JUV. Tom Willestofte
Vejlen, Taasinge, marken syd for Vejlen i den østlige ende
: Storspove 24 R, Rørhøg 1, Vibe 338 R, Hjejle 242 R, Grågås 245 R, Stormmåge 188 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Svaleklire 1 R. Poul Rasmussen
Søgård Mose (12:45-13:30): Stillits 32 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning (09:45-11:45): Lille Lappedykker 61 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 15 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Tinksmed 5 R, Fjordterne 12 R, Digesvale 100 FU. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 08:00): Kærsanger 2 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 4 RI, Munk 1 RI. Dagstotal 12 ringmærket, årstotal 872. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Sundet Faaborg (20:00-20:45): Knarand 33 R, Skeand 37 R, Blishøne 1900 R, Bysvale 50 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøjden Nor (9:05-10:25): Vibe 115 R, Hjejle 80 R, Strandhjejle 1 R, Stor Præstekrave 10 FU, Hvidklire 10 FU, Rødben 5 FU, Sortklire 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Mudderklire 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Klyde 4 FU, Gråand 20 FU, Troldand 10 R, Grågås 20 R, Lille Lappedykker 20 FU, Hættemåge 100 R, Stommåge 5 R, Splitterne 2 R, Fiskehejre 11 R/FU, Tornirisk 40 FU, Stær 20 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Rørhøg 1 FU ( ad han ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Frankfri: Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Gyldensteens enge (10:00-11:20): Grågås 710 R, Mudderklire 21 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø
: Havørn 2 OF (Vistnok juv. men svært at se pgr.a. dårligt lys og ingen
kikkert. Kredsede over den største ø). Arne Bruun
Lindelse: Havørn 1 AD (Kredsede over byen og fløj derefter NV). Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Knarand 15 R, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R. Esben Eriksen
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 61 R, Toppet Lappedykker 27 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 25 R, Grågås 150 R, Knarand 15 R, Krikand 36 R, Atlingand 2 R, Skeand 2 R, Taffeland 3 R, Troldand 7 , Hvinand 4 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 500 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 320 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 5 R, Hættemåge 20 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 12, Ringdue 1 R, Mursejler 15 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 3 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 6 R, Husskade 3 R, Gråkrage 1 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knarand 33 R Skeand 37 R, Taffeland 10 R, Troldand 10 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 7 R, Blishøne 1900 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 20 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 50 FU, Allike 10 R, Gråkrage 30 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sanderum: Spurvehøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 710 R, Gravand 2 R, Krikand 22 R, Gråand 38 R, Taffeland 1 R, Troldand 9 R, Rørhøg 1 JUV R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 19 R, Strandskade 11 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 40 R, Vibe 110 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 1 R, Mudderklire 21 R, Stær 12 R. Jens Bækkelund


           Nordsanger ved Blåvand
           Større billede

Mandag den 11. august 2008.

Ny Gesinge (16:50): Hvidskægget Terne 8 V JUV. Poul Rasmussen
Klise Nor, Sydlangeland
(13:20): Sort Stork 1 OF (Kredsende over området...). Søren Bøgelund
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 09:00): Kærsanger 4 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 2 RI, Tornsanger 4 RI, Løvsanger 5 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal 19. ringmærket, årstotal 860. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Brændegaard Sø: Rød glente 1 FU, Mudderklire 14 R. Erik Ehmsen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU
Sundet, Faaborg (10:45-11:45): Skeand min 30 R, Knarand 30 FU, Troldand 15 ( et kuld ), Taffeland 10 R, Grågås 130 R, Blishøne 1200 FU, Grønbenet Rørhøne min 10 FU, Lille Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 15 R, Sølvmåge 7 R, Fiskehejre 2 FU, Mursejler 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Kertemindevejen v Selleberg, Marslev (05:55): Isfugl 2 OF. Kirsten Halkjær Lund
Firtalstrand (12:00): Odinshane 1 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor:
Lille Lappedykker 26 R, Toppet Lappedykker 6 R, 2 ad + 1 1k Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 94 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 230 R, Gravand 22 R, Krikand 45 R, Gråand 85 R, Skeand 4 R, Taffeland 34 R, Troldand 65 R, Bjergand 2 F JUV R, Hvinand 29 R, Blishøne 35 R, Klyde 18 R, Stor Præstekrave 21 R, Hjejle 76 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 115 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 16 R, Brushane 23 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 5 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 26 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 44 R, Digesvale 400 R, Landsvale 30 R, Bysvale 60 R, Gul Vipstjert 25 R, Hvid Vipstjert 35 R, Tornsanger 2 R, Stillits 4 R, Tornirisk 15 R
Nørreballe Nor: Pibeand 2 R, Knarand 77 R, Krikand 2115 R, Skeand 36 R, Rørhøg 2 1K R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 9 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose
: Lille Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 2 R, Tårnfalk 3 R, Aftenfalk 1 F 2K R, Blishøne 8 R, Klyde 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 14 R, Vibe 92 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 5 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 98 R, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 1025 R, Gravand 9 R, Pibeand 3 R, Knarand 21 R, Krikand 198 R, Gråand 540 R, Skeand 96 R, Troldand 42 R, Havørn 1 AD R (6k+......mørk iris og for en gammel fugl forholdsvis mørkt hoved og bryst), Tårnfalk 3 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 450 R, Stor Præstekrave 27 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 211 R, Sandløber 1 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 3 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 28 R, Brushane 19 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 18 R, Rødben 3 R, Hvidklire 12 R, Svaleklire 17 R, Tinksmed 82 R, Mudderklire 18 R, Hættemåge 800 R, Rørsanger 6 R, Skægmejse 14 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Ølundgårds Inddæmning
: Lille Lappedykker 16 FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 8 R, Tårnfalk 1 OF, Dobbeltbekkasin 4 FU, Storspove 1 R, Tinksmed 3 FU, Odinshane 1 1K FU (nærmest Lammesøvej), Hvid Vipstjert 6 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Storspove 220 R. Jens Bækkelund
Firtalsstrand: Gravand 13 R, Knarand 2 R, Krikand 72 R, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 14 R, Islandsk Ryle 2 R, Odinshane 1 FU. Jens Bækkelund


          Sort stork 1K fotograferet i Søgaard Mose d. 6. august 2008

Søndag den 10. august 2008.

Svendborgsundbroen (17:00-17:05): Havørn 1 NV JUV. Morten Kristiansen
Søgård Mose
(12:45-13:45): Sort Stork 1 R 1K, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søgård Mose
(12:00-13:00): Sort Stork 1 R 1K, Sandløber 1 R, Temmincksryle 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R 1K. Henrik Andersen
Gulstav Mose
(13:15-14:00): Knarand 6 R. Henrik Andersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(08:30 - 10:00): Kærsanger 1 RI, Tornsanger 1 RI. Dagstotal 2. ringmærket, årstotal 841. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Ellerup - Mullerup
(18:15): Havørn 1 SV IMM. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø
(16:10): Rød Glente 1 FU. Anders Drostrup
Lindkær, Ravnholt
(12:20): Havørn 1 R. Bodil og Hans Rytter
Bøgebjerg Strand (12:30-13:15): Skarv 30 FU, Ederfugl 40 R, Sortand 1 R, Strandskade 16 S, Almindelig Ryle 2 N, Lille Kobbersneppe 4 V, Splitterne 12 FU, Digesvale 14 FU, Hvid Vipstjert 2 R
Firtalsstrand (14:30): Odinshane 1 FU. Morten + Annette, Dieter Maaszen
Seden Strand (12:00): Knopsvane 1100 R. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:45-13:00): Grågås 1100 R, Bramgås 1 FU, Vandrefalk 1 R (11:00), Klyde 33 FU, Hjejle 200 R, Strandhjejle 15 FU. Morten + Annette, Dieter Maaszen
Odense Kanal (09:15): Mudderklire 9 OF. Dieter Maaszen
Odense Inderfjord (14:00): Knopsvane 1400 R, Blishøne 1200 R. Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v Klaus Malling Olsen, Ella Mikkelsen
Bispeeng (13:00-14:00): Lille Præstekrave 2 R AD (1 juv + 1 AD). Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v Klaus Malling Olsen, Ella Mikkelsen
Slambassinet (09:30-12:30): Lærkefalk 1 FU (Kl. 11.35), Lille Præstekrave 1 R, Strandhjejle 46 SV, Temmincksryle 2 FU, Stenvender 1 SV. Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v Klaus Malling Olsen, Ella Mikkelsen
Egensedybet, Odense Fjord (08:45-09:15): Vandrefalk 1 FU. Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v Klaus Malling Olsen, Ella Mikkelsen
Firtalstrand (07:15): Lille Præstekrave 1 FU, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 2 FU, Odinshane 1 R, Huldue 1 R, Ravn 1 R. Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v Klaus Malling Olsen, Ella Mikkelsen
Ølundgård Indæmning (07:10): Digesvale 120 FU. Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v Klaus Malling Olsen, Ella Mikkelsen
Nærå Strand (16:30-17:30): Grågås 780 R (Nørreby Hals), Gravand 105 R, Strandskade 62 R, Strandhjejle 37 R, Almindelig Ryle 1600 R (Anslået), Stor Regnspove 245 R, Mudderklire 5 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (16:00): Hjejle 150 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 55 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Søgård Mose
: Skarv 1 R, Fiskehejre 5 R, Sort Stork 1 1K R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 10 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 10 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 10 R, Ringdue 3 R, Mursejler 5 S, Digesvale 5 FU, Landsvale 10, FU,Rødrygget Tornskade 1 1K R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søgård Mose: Lille Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 4 R, Sort Stork 1 1K R, Grågås 2 R, Gråand 11 R, Skeand 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Klyde 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 19 R, Vibe 23 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 8 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Småspove 6 SV, Sortklire 6 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 1 R, Hvid Vipstjert 38 R. Ole Goldschmidt
Rynkeby ved Ringe: Rød Glente 1 FU (set kl. 13 og kl. 17.30 ved motorvejen ved Rynkeby). Kjeld Korsholm
Firtalsstrand: Odinshane 1 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Rørhøg 3, Spurvehøg 1 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R, Odinshane 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Kanal: Mudderklire 9 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand: Knopsvane 1100 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Grågås 1100 FU, Bramgås 1 FU, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 5 FU, Klyde 33 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 200 R, Strandhjejle 15 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 1 FU, Sildemåge 3 R, Svartbag 19 R. Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 40 R, Hjejle 150 R, Strandhjejle 2 R, Småspove 1 R, Storspove 55 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 185 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby Hals. Grågås 780 R, Gravand 105 R, Krikand 18 R, Ederfugl 19 R, Musvåge 1 R, Blishøne 14 R, Strandskade 62 R, Strandhjejle 37 R, Anslået Almindelig Ryle 1600 R, Storspove 245 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 5 R. Jens Bækkelund


           Odinshane (arkiv)

Lørdag den 9. august 2008.

Søgaard Mose (17:00 - ): Sort stork 1 1K R. UT, Anders Myrtue, Nis Rattenborg
Søgaard Mose
(12:00 - ): Sort stork 2 1K R. Jan Fischer Rasmussen, Rasmus Turin
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 09:00): Kærsanger 2 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 2 RI, Tornsanger 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 1 RI, Dagstotal 11. ringmærket, årstotal 839.   Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen og Ole Tønder
Mullerup, 1 km vest for (16:00): Hvepsevåge 2 R, Havørn 1 V, Ravn 2 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Nyborg, Grævlingevænget (08:00): Grønspætte 1 R. Eske Frank Morthensen
Ølundgaard Inddæmning (14:55-17:00): Stor Regnspove 52 R, Odinshane 1 R (I søen op til Lammesøvej), Dværgterne 1 R, Digesvale 125 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (14:10-14:50): Stor Præstekrave 32 R, Mudderklire 5 R. Gregers Johannesen
Nr. Nærå strand (13:30-14:45): Strandhjejle 7 R, Almindelig Ryle 800 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Stor Regnspove 231 R, Hvidklire 60 R. Ella Mikkelsen, Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v. Klaus Malling Olsen, Kirsten Halkjær Lund
Ølundgård inddæmning: Odinshane 1 R 1K. Ella Mikkelsen, Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v. Klaus Malling Olsen, Kirsten Halkjær Lund
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 2 R 1K, Dværgryle 4 R AD, Temmincksryle 2 R AD, Huldue 1 R. Ella Mikkelsen, Kell Grønborg, Doffyn-vadefuglekursus v. Klaus Malling Olsen, Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard S. Fælled (17:30): Hjejle 1400 R (Anslået). Aksel Christensen
Egebjerggaard Kattegatkysten (16:15): Lille Regnspove 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled: Almindelig Ryle 1200 R (Anslået). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Gravand 2 FU, Vibe 6 R, Hvidklire 1 R, Svartbag 16 AD R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 24 R, [Snegås, Blå Snegås (caerulescens)] 1 1K+ R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 3 R, Tinksmed 4 FU . Peder Rasmussen
Gulstav Mose: Rørhøg 1 1K R. Jan Fischer Rasmussen, Rasmus Turin
Søgård Mose: Sort Stork 2 1K R, Rød Glente 1 1K R, Rørhøg 1 1K R, Tårnfalk 7 R. Jan Fischer Rasmussen, Rasmus Turin
Ulbølle: Tornsanger 1 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R. Niels Bomholt
Åmosen: Ringdue 3 R, Kærsanger 2 R, Havesanger 2 R, Gransanger 2 FU, Løvsanger 2 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 14, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 23 R, Gravand 6, Gråand 18 R, Taffeland 3 R, Troldand 3 R, Hvinand 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 119, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 10, Hjejle 38 R, Vibe 59 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 7 R, Hættemåge 56, Sølvmåge 25, Svartbag 4, Splitterne 2, Havterne 3 R, Ringdue 1 OF, Tyrkerdue 2 OF, Sanglærke 1 T HØ, Digesvale 4 FU, Landsvale 6 FU, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 4, Tornsanger 1 OF, Musvit 3 FU, Stær 6 FU, Tornirisk 4 OF, Rørspurv 2 OF. Gunnar jørgensen
Odense Inderfjord: Knopsvane 1400 R. Ella Mikkelsen


 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 10/7-2008:                    
           Kirkeugle fløj 400 kilometer fra Holland til Danmark

           Støt Raptor Camp 2008 på Malta 


           Kærløber (arkiv)

Fredag den 8. august 2008.

Tryggelev (11:30): Sort Stork 1 R (2 km Ø for Tryggelev By). Peter Thomsen
Salme Nor
(21:00): Almindelig ryle 24 R, Dværgryle 5 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet ryle 1 R, Tinksmed 58 R, Svaleklire 6 R, Mudderklire 1 R, Hvidklire 9 R, Sortklire 1 R, Brushane 1 R, Stor præstekrave 28 R, Lille præstekrave 4 R, Vibe 120 R, Dobbeltbekkasin 11 R. Nis Rattenborg
Svanninge Bakker
(15:15): Grønspætte 1 R (Set og hørt). Lars Bonne Rasmussen
Espe: Ravn 2.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (17:10): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Firtalsstranden, Odense Fjord (16:15-17:15): Stor Præstekrave 40 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 2 R, Odinshane 1 R 1K. Thomas og Ib Hellesen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Regn. Dagstotal 0. ringmærket, årstotal 828. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Marslev, Kertemindevejen 29  (06:35): Grønspætte 1 HØ. Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard Skovmosen (20:00): Lille Korsnæb 25 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Alleen (19:15): Misteldrossel 6 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (06:45): Duehøg 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Tårnfalk 30 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose: Lille Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 8 R, Krikand 10 R, Gråand 16 R, Skeand 7 R, Tårnfalk 7 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 11 R, Klyde 5 R, Dobbeltbekkasin 43 R, Sortklire 9 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 1 R, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 320 R. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 6 JUV R, Grågås 18 R, Gråand 25 R, Rørhøg 5 , Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 2 JUV FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 14 FU, Mudderklire 3 FU, Landsvale 12 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Husskade 2 R, Ravn 1 OF, Stær 40 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen: Fiskehejre 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Ringdue 8 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 6 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 4 R. Peder Rasmussen
Firtalsstrand: Stor Præstekrave 40 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 2 R, 2 1k Almindelig Ryle 43 R, Odinshane 1 1K R. Thomas og Ib Hellesen


        Grønbenet rørhøne Gesinge gadekær

Torsdag den 7. august 2008.

Vornæs øst for Flyvepladsen: Isfugl 1 OF (Fløj over mark tæt på Vornæsvej). Poul Rasmussen
Strammelse
: Havørn 1 OF. Anne-Dorte og Johanne Rasmussen, Poul Rasmussen
Svendborgsund (
15:00): Ederfugl 120 R
Keldsnor, Sydlangeland
(16:30): Rovterne 1 R. Peter Thomsen
Tryggelev Nor
: Lærkefalk 1 R. Peter Thomsen
Gulstav-Søgård, Sydlangeland
(11:00-12:30): Sort Stork 1 R (Kredsede næsten 1 time over området), Rød Glente 1 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 juv). Leif Bisschop-Larsen
Fakkebjerg
(12:35): Sort stork 2 OF, Havørn 1 AD, Rød glente 1 R, Rørhøg 1 1K R. Henrik P + frue, Claus Dalskov
Gulstav Mose
: Pungmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor
(05:30-13:30): Sort stork 2 1K, Havørn 1 IMM kredsende Keldsnor, Sortklire 10 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 11 R, Græshoppesanger 2 RI. Kurt Hansen, Ole Tønder, Michael Mosebo Jensen
Faaborg Golfklub (08:00-08:45): Lille Flagspætte 1 R (Meget aktiv i parken bag klubbens hovedbygning!). Peter Thomsen
Brændegård Sø (17:15-18:15): Knarand 5 R, Skeand 28 R, Sortterne 4 FU. Niels Bomholt
Knudshoved (06:30-11:00): Klyde 30 R, Dværgterne 1 R AD, Nattergal 1 R, Gulbug 7 R. Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 50 R (skøn, siddende på elledninger og fløj), Bysvale 50 R (skøn, siddende på elledninger og fløj), Solsort 5 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU ( ungfugle iblandt), Skovspurv 20 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU. Kjeld Korsholm
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00-00:10): Solsort 1 RI, Græshoppesanger 2 RI, Kærsanger 12 RI, Rørsanger 8 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 25 RI, Havesanger 4 RI, Munk 1 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 15 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 76 ringmærket, årstotal 828  . Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
KeldsnorSort Stork 2 R (Kredsede over noret, derefter over til Søgård Mose, hvor de
stod dagen før), Skeand 20 R, Havørn 1 IMM R, Rørhøg 3 R, Klyde 24 , Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 42 R, Vibe 180 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 35 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 10 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 11 R, Græshoppesanger 2 RI. Kurt Hansen, Ole Tønder, Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 320 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 13 R, Grågås 520 R, Gravand 13 R, Knarand 5 R, Krikand 20 R, Skeand 28 R, Taffeland 6 R, Troldand 16 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 60 R, Vibe 14 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 34 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 FU, Sortterne 4 FU, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 30 NØ, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 1 R, Halemejse 8 R, Musvit 1 R. Niels Bomholt
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 70 R, Grågås 90 R, Gravand 33 R, Gråand 30 R, Strandskade 2 R, Klyde 42 R, Hjejle 1 R, Vibe 80 R, Islandsk Ryle 5 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 15 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Hvidklire 8 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 5 R, Splitterne 10 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 2 R. Per Rasmussen


         Sort stork 2 stk 1K

Onsdag den 6. august 2008.

Hvidkilde Slot (09:00-09:30): Pirol 1 R (Besvarede fløjt...). Peter Thomsen
Søgaard Mose
(06:00 - ?): Sort Stork 2 R/FU 1K, Skarv 24 FU, Fiskehejre 18 FU, Rørhøg 1 1K FU, Blishøne 16 R, Klyde 5 FU, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 12 R, Hvid Vipstjert 12 R, Tornsanger 6 R, Stær 80 FU.
Søgård Mose (21:30): Tinksmed 6 R. Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (09:50 - ): Havørn 1 S JUV (måske stadig i området). Ole Tønder
Storeholm (13:00): Dværgterne 2 R. Mogens Lind Jørgensen, Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Taasinge (11:30-12:30): Grågås 1500 R, Skægmejse 20 R. Niels Andersen
Vejlen, Taasinge: Vandrikse 1 YP med 1 Pull. Tom Villestofte
            Vandrikse med pull         Foto: Tom Willestofte
Sundet, Faaborg (5:50-7:00): Isfugl 1 FU, Stær 300 R, Skeand 63 FU, Knarand 20 FU ( et kuld ), Gråand 85 FU, Krikand 2 FU, Troldand 40 R ( 4 kuld ), Taffeland 20 R, Grågås 300 R, Knopsvane 8 FU, Blishøne 1200 R/FU, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 10 FU, Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 20 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Fiskehejre 3 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Egebjerggaard Skovriddermarken (09:15): Hjejle 1100 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Søgård Mose: Set fra Fakkebjerg. Sort Stork 2 1K FU. Jørn Vinther Sørensen
Søgård Mose: Fiskehejre 10 R, Sort Stork 2 1K FU, Klyde 5, Sortklire 1 FU. Peder Rasmussen
Søgård Mose: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 14 R, Fiskehejre 19 R, Sort Stork 2 1K R, Krikand 4 R, Gråand 18 R, Skeand 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Stor Præstekrave 7 R, Brushane 8 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Hættemåge 35 R, Digesvale 30 R, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert 20 R, Løvsanger 3 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00-10:00): Jernspurv 1 R, Bynkefugl 1 R, Solsort 1 R, Sivsanger 1 R, Kærsanger 10 R, Rørsanger 11 R, Gulbug 14 R, Gærdesanger 22 R, Tornsanger 51 R, Havesanger 11 R, Munk 2 R, Løvsanger 37 R, Broget Fluesnapper 1 R, Blåmejse 3 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Dagstotal 169 ringmærket, årstotal 752. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Keldsnor: Lille Lappedykker 15 R, Strandskade 6 R, Klyde 38 R, Stor Præstekrave 39 R, Hjejle 82 R, Strandhjejle 8 R, Vibe 162 R, Islandsk Ryle 9 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 173 R, Kærløber 1 R, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 17 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Sortklire 4 R, Rødben 6 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 14 R, Mudderklire 19 R, Splitterne 9 R, Fjordterne 11 R, Digesvale 1300 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 15 R, Havørn 1 IMM SV, Klyde 15 , Stor Præstekrave 14 FU, Hjejle 38 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 150 FU, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Småspove 3 OF, Sortklire 4 FU, Rødben 3 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 12 FU, Stenvender 1 FU, Splitterne 3 R, Fjordterne 2 , Fjordterne 11 R, Digesvale 1300 R, Tornsanger 1 R, Stær 50 FU, Tornirisk 2 R . Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 2 R, Klyde 5 R, Lille Præstekrave 8 R, Stor Præstekrave 48 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 148 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 25 R, Mudderklire 4 R, Skægmejse 20 R. Ole Goldschmidt
Thurø By m.m.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Bysvale 1 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 21 FU, Bogfinke 2 FU,Grønirisk 3 FU. Kjeld Korsholm
Sjoen v/Dunkær, Stranden ud for Sjoen. Stor Præstekrave 5 R (4 ad + 1 1K.), Strandhjejle 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 KA, Fjordterne 3 FU ( 1 ad + 2 1K). Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 78 T, Fiskehejre 3 T, Gravand 30 V, Ederfugl 990 , Sortand 18 V, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 4 FU, Strandskade 15 V, Hjejle 16 R, Strandhjejle 1 V, Almindelig Ryle 28 SV, Hvidklire 1 KA, Svaleklire 1 SV, Almindelig Kjove 1 MF SV (Trækkende målrettet over havet et stykke ude.), Stormmåge 800 R, Splitterne 3 FU, Fjordterne 21 SV, Fjordterne/Havterne 4 SV, Digesvale 4 SØ, Tornsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Stær 50 R, Gråspurv 10 R, Stillits 12 R, Rørspurv 2 R. Lars Tom-Petersen 
Bolbro: Mursejler 10 FU. Dieter Maaszen


          Ung rødhals ringmærket      Foto: Hans Rytter

Tirsdag den 5. august 2008.

Fakkemosen (17:30-17:35): Sort Stork 2 R JUV (Fløj lavt mod nord). Søren Bøgelund
Gulstav Mose
(12:57-13:01): Sort Stork 2 T (Kredsede over Fakkebjerg). Claus Dalskov
Lunden, Sydlangeland (12:00): Sort Stork 2 TI (Satte sig i mosen vest for Lunden...). Elzbeeta & Poul Bjerager
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 1 RI, Gærdesanger 1 RI. Dagstotal 2 ringmærket, årstotal 583. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Egeskov: Rød Glente 1.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup: Musvåge 1, Tårnfalk 2.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor, Dyreborg (8:50-9:45): Rødben min 30 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 2 FU, Stor Regnspove 12 FU, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 50 FU, Hættemåge 230 FU, Sølvmåge 15 FU, Splitterne 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Gravand 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Stær 50 FU, Digesvale 20 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (05:15-13:00): Mallemuk 1 V (Kl. 10.07), Middelhavsskråpe 1 V (Kl. 10.50 (se omtale)), Sule 3 2K (1 R + 2 V), Sortand 146 V, Strandhjejle 14 V, Stenvender 1 V, Almindelig Kjove 4 (3 R + 1 V (alle mørk fase)), Havterne 104 V (Fleste H/F-terner). Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved (14:00-17:00): Sandløber 2 R (På Tornen), Mudderklire 6 R, Almindelig Kjove 2 NV (Mørk fase), Splitterne 25 R, Tejst 1 NV. Niels Bomholt
Flyvesandet (06:15-13:30): Rødstrubet Lom 1 V (Sodr), Mallemuk 1 V, Middelhavsskråpe 1 V, Sule 2 V (2k + 3k), Sortand 206 V, Fløjlsand 2 R (1 han r + 1 v), Sandløber 8 V, Lille Regnspove 4 V, Stenvender 4 V, Almindelig Kjove 2 V, Storkjove 3 V, Fjordterne 87 V, Tejst 4 V. Tim Hesselballe
Firtalsstrand (18:15-19:00): Stor Præstekrave 39 R, Dværgryle 1 R, Brushane 22 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (17:25-18:10): Rustand 1 R, Dobbeltbekkasin 27 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 5 R. Gregers Johannesen
Odense Kanal: Mudderklire 6 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Gravand 3 R, Stor Præstekrave 5 FU, Strandhjejle 1 SV, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 3 FU, Storspove 1 SV, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 FU, Splitterne 1 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R (Hørt ). Arne Bruun
Ulbølle
: Rødstjert 1 M 1K R. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov: Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 1 R, Vibe 110 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 42 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 9 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 18 FU, Stær 30 FU. Peder Rasmussen
Gulstav: Strandskade 80 SV, Hjejle 1 SV, Strandhjejle 7 SV, Svaleklire 7 SV. Ole Goldschmidt
Søgård Mose: Fiskehejre 12 R, Skeand 14 R, Rørhøg 1 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 1 R, Brushane 22 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 18 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Svaleklire 9 R, Tinksmed 4 R. Ole Goldschmidt
Næbbet v/Skjoldnæs: Lille Lappedykker 8 R, Skarv 22 R, 2 ad + 4 pull. Knopsvane 6 YF UF, Krikand 1 R, Gråand 6 R, Ederfugl 80 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 R. Lars Tom-Petersen 
Skjoldnæs Fyr: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 SV, Sortand 6 SV, Hjejle 11 SV, Strandhjejle 8 SV, Småspove 3 R, Sildemåge 1 AD R, 1 ad + 1 1K. Splitterne 2 FU, Fjordterne 12 SV, Mursejler 2 NV, Stillits 2 R, Lille Korsnæb 1 TF. Lars Tom-Petersen 
Fyns HovedBalearskråpe (SU) 1 V (Kl. 10.07 Mallemuk 1 V Blev opdaget kl. 10.50 på 100 ms afstand i fint lys. Inden den forsvandt bag pynten mod V nåedes at bemærke størrelse som Alm. Skråpe, brun overside, lysere underside, men snusket brunlig, ikke hvid, mørkebrune armhuler som kontrast mod bug og lys undervinge m mørk indramning, mørkt næb. Genfundet af THH på Flyvesandet 19 km mov V kl. 11.36-38, hvor alle kendetegn sås, Sule 3, Gravand 14 V, Krikand 13 V, Sortand 152, Rørhøg 1 F TI, Tårnfalk 1 TI, Strandskade 31 V, Hjejle 23 V, Strandhjejle 14 V, Almindelig Ryle 5 V, Lille Kobbersneppe 3 V, Stenvender 1 V, Almindelig Kjove 4, Hættemåge 4 V, Splitterne 25, Fjordterne/Havterne 104 V, Mursejler 11 V, Stillits 10 R. Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved: Skarv 30, Gravand 2 R, Ederfugl 10 R, Sortand 1 T, Toppet Skallesluger 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8 R, Strandskade 18 , Stor Præstekrave 3 R, Vibe 1 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 15 VNV, Rødben 1 R, Mudderklire 6 R, mørk fase Almindelig Kjove 2 VNV, Sildemåge 1 R, Svartbag 1 R, Splitterne 25 R, Havterne 1 T, Tejst 1 NV, Ringdue 4 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 5 R, Stær 35 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt


          Tårnfalk 1K FU               Foto: Erik Thomsen

Mandag den 4. august 2008.

Nørreballe Nor (08:45): Lille præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 18 R, Brushane 4 R, Almindelig ryle 2 R, Hvidklire 4 R. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Regn. Dagstotal 0. ringmærket, årstotal 581. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Sundet, Faaborg (10:45-12:00): Pungmejse 2 FU ( juv ), Stillits 2 FU, Musvåge 1 FU, Skeand min 25 R/FU, Knarand min 20 FU/R, Troldand 15 ( 3 kuld, et nyt 5 ), Taffeland 15 ( 2 kuld ), Grågås 160 R, Blishøne 1200 FU/R, Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 4 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Vaden v. Lindøhoved (09:30): Strandskade 58 R. Jens Bækkelund
Jersore (09:15): Grågås 540 FU. Jens Bækkelund
Fyns Hoved (18:30-20:00): Strandhjejle 5 R, Mudderklire 5 R, Tejst 2 R. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Jersore: Grågås 540 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 58 R, Strandhjejle 1 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Storspove 15 R, Hvidklire 20 R, Mudderklire 2 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 275 R (Nørreby Hals). Jens Bækkelund


       Ung pungmejse fotograferet efter ringmærkning på Kelds Nor Fuglestation af Hans Rytter - foto: Hans Rytter

Søndag den 3. august 2008.

Søen ved Valdemars Slot (1130-1230): Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 12 R, Svaleklire 1 R, Grågås 75 R, Lille lappedykker 2 R, Havørn 1 1k R (jog gæssene i luften flere gange). Steen Winkel
Vejlen på Tåsinge
(15:30): Grågås 650 R, Havørn 1 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Monnet
(13:00-14:00): Stor Regnspove 50 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 06:00): Regn. Dagstotal 0. ringmærket, årstotal 581. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Espe: Rød Glente 1, Musvåge 1, Svaleklire 2.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Klintholm (13:30): Rødrygget Tornskade 5 FU (Et par med tre unger). Eva Clemmensen, Niels Andersen
Odense Inderfjord (10:40): Knopsvane 1400 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet, Enebærodde (06:45-09:00): Stor Præstekrave 23 R, Strandhjejle 5 R, Stor Regnspove 78 R, Rødben 35 R, Hvidklire 17 R. Kresten Madsen
Bregnør Bugt (05:50-09:10): Lille Kobbersneppe 29 R, Stor Regnspove 125 R, Rødben 49 R, Dværgterne 3 FU. Ella Mikkelsen
Nr. Nærå Strand (15:50-19:10): Strandskade 158 R, Stor Præstekrave 28 R, Hjejle 145 R, Strandhjejle 32 R, Islandsk Ryle 22 R, Almindelig Ryle 525 R, Kærløber 2 R, Lille Kobbersneppe 85 R, Stor Regnspove 420 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (14:05-15:10): Stor Præstekrave 40 R, Strandhjejle 5 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 5 R, Dværgterne 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds Inddæmning (12:15-12:45): Grågås 600 R, Strandskade 84 R, Hjejle 140 R, Stor Regnspove 160 R. Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning (12:55-14:00): Grågås 625 R, Strandskade 118 R, Hjejle 225 R, Krumnæbbet Ryle 11 R, Dobbeltbekkasin 26 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Lille Kobbersneppe 28 R, Stor Regnspove 180 R, Hvidklire 11 R. Gregers Johannesen
Fjordmarken (11:00): Silkehejre 1 R. Jens Christensen, Aksel Christensen
Nærå strand, Nørreby Hals (17:00): Grågås 625 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (16:30): Hvidklire 48 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Grågås 114 R, Gås sp. 1 FU (Mørk med hvidt hoved - burfugl?), Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 4 FU. Arne Bruun
Thurø Bund: Toppet Skallesluger 12, Isfugl 1 M FU (På 3m's afstand fra kajakken ). Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen: Toppet Skallesluger 11 R, Mudderklire 5 FU, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Søby Monnet - Tåsinge: Spurvehøg 1 FU, Vibe 12 R, Storspove 31 FU. Peder Rasmussen
Vårø (Obs.fra Vårø havn mod Monnet ): Grågås 500 R, Klyde 1 FU, Lille Kobbersneppe 27 R, Storspove 41 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 3 FU. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 12 FU, Skarv 12 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 88 R, Gravand 12 , Krikand 1 R, Gråand 30 R, Taffeland 1 R, Troldand 5 R, Blishøne 89 R, Strandskade 1 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Hjejle 2 R, Vibe 13 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 49 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 2 OF, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 , Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 2, Rødhals 1 OF, Stenpikker 1 OF, Solsort 2 R, Tornsanger 1 YF FU, Gransanger 1 R, Musvit 6, Gråkrage 1 R HØ, Stær 3 OF, Grønirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bregnør Bugt: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 39 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gråand 2 R, Ederfugl 128 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Strandskade 30 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 13 R, Vibe 11 R, Almindelig Ryle 9 R, Lille Kobbersneppe 29 R, Storspove 125 R, Rødben 49 R, Hvidklire 7 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 368 R, Sølvmåge 57 R, Svartbag 3 R, Splitterne 1 FU, Dværgterne 3 FU, Ringdue 3 R, Landsvale 52 , Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Stær 54 R, Gråspurv 40 R, Grønirisk 3 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Kærby Fed: Vibe 50 R, Storspove 3 R, Hvidklire 6 R. Ella Mikkelsen
Roholm-Flintholm: Skarv 2 R. Ella Mikkelsen
Hvidegrund V: Skarv 1 R, Sølvmåge 6 R. Ella Mikkelsen
Hvidegrund Ø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 322 R, Fiskehejre 3 R, Ederfugl 122 R, Toppet Skallesluger 3, R, Vibe 1 R, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 56 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 33 R, Svartbag 7 R, Splitterne 2 FU, Ringdue 3 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 5 R. Ella Mikkelsen
Fjord ved Lindøværftet: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Ederfugl 12 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 11 R, Vibe 9 R, Storspove 3 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 81 R, Svartbag 13 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 600 R, Strandskade 84 R, Hjejle 140 R, Almindelig Ryle 35 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Storspove 160 R, Hættemåge 500 R. Dieter Maaszen


           Dobbeltbekkasin ved Vejlen   Tom Willestofte

Lørdag den 2. august 2008.

Vejlen, Taasinge: Dobbeltbekkasin 7 R. Tom Willestofte
Espe
: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Landsvaler 20, Dompap 2, Stillits 2.
Stor Vandsalamander 6, Lille Vandsalamander 100 +, Grøn Frø 1, Skrubtudse 1. Grøn Mosaikguldsmed 3.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bjerge
(08:15): Rødrygget Tornskade 1 R , Grønspætte 1 R. Leif Kristensen
Ølundgaard Inddæmning (15:05-16:10): Grågås 650 R, Rustand 1 R, Strandskade 128 R, Hjejle 170 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 13 R, Almindelig Ryle 220 R, Brushane 57 R, Dobbeltbekkasin 25 R, Lille Kobbersneppe 27 R, Stor Regnspove 172 R, Hvidklire 16 R, Tinksmed 18 R, Mudderklire 5 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (14:35-15:00): Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 53 R, Krumnæbbet Ryle 27 R, Mudderklire 6 R. Gregers Johannesen
Nr. Nærå Strand (11:25-13:30): Stor Præstekrave 55 R, Hjejle 360 R, Strandhjejle 25 R, Islandsk Ryle 30 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 1350 R, Kærløber 2 R AD, Stor Regnspove 230 R. Thomas og Ib Hellesen
Nærå Strand (09:00-10:30): Gravand 210 R, Strandskade 74 R, Stor Præstekrave 29 FU, Hjejle 270 R, Strandhjejle 83 R, Almindelig Ryle 600 FU, Lille Kobbersneppe 27 FU, Stor Regnspove 265 FU. Aksel Christensen
Bredbjerg: Ravn 1 OF. Flemming G. Andersen
Føns Vang (20:15-21:00): Sorthalset Lappedykker 5 FU AD (Heraf 1 pul (?)), Dværgmåge 1 R JUV. Bent Nielsen
Føns Vang (07:55-08:45): Sorthalset Lappedykker 1 R, Grågås 900 R, Lille Præstekrave 4 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 14 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 TI FU, Ringdue 2 FU, Mursejler 1 FU, Bysvale 6 FU, Solsort 5 , Sortkrage 1 KA, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 52 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU. Kjeld Korsholm
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 13:00): Gærdesmutte 1 RI, Rødhals 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 9 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 9 RI, Tornsanger 28 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 2 RI, Træløber 1 RI, Stillits 1 RI. Dagstotal 64 ringmærket, årstotal 581. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Hans Rytter
Gulstav
: Hvepsevåge 1 S. Jacob Sterup
Keldsnor
: Spurvehøg 1 AD FU, Tårnfalk 1 R, Ad. + juv. Klyde 20 YF, Hjejle 3 R, Temmincksryle 2 AD R, Krumnæbbet Ryle 7 AD FU, Almindelig Ryle 70 AD R, Kærløber 1 AD FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Splitterne 5 R, Fjordterne 1 1K T, Dværgterne 2. Jacob Sterup
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 13 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 23 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 6 OF, Grågås 95 R, Gravand 12 , Krikand 1 R, Gråand 32 R, Taffeland 3 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 30 , Strandskade 1 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 13 R, Vibe 27 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 23 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 59, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 , Splitterne 1 R, Ringdue 5 OF, Tyrkerdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 14 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 9, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Tornsanger 3 R, Gransanger 4 , Musvit 8 , Gråkrage 2 OF, Skovspurv 2 R HØ, Grønirisk 1 R HØ, Tornirisk 21 OF. Gunnar Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 340 R, Stor Præstekrave 55 R, Hjejle 360 R, Strandhjejle 25 R, Islandsk Ryle 30 R, Sandløber 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 1350 R, Kærløber 2 AD R, Storspove 230 R. Thomas og Ib Hellesen
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 1 1K R, Stor Præstekrave 35 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 80 R, Brushane 14 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 16 R. Thomas og Ib Hellesen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Præstekrave 2 1K R, Hjejle 14 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 120 R, Brushane 58 R, Dobbeltbekkasin 51 R, Sortklire 4 R, Tinksmed 15 R. Thomas og Ib Hellesen
Særslev: Svaleklire 1 T. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Lappedykker 40 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Grågås 900 R, Knarand 2 R, Krikand 25 R, Lille Præstekrave 4 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 14 R. Michael Mosebo Jensen
Båring: Rørhøg 2. Per Teilmann
Båring Vig: Skarv 14 R, Sølvmåge 7 R. Per Teilmann
Lillebælt (Snævringen): Skarv 1 OF, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 14 OF, Gærdesanger 1 FU. Per Teilmann
Røjle Klint: Hættemåge 2 OF. Per Teilmann
Strib: Stormmåge 4 OF, Sølvmåge 12 R, Stær 55 R. Per Teilmann


      Krumnæbbet ryle

Fredag den 1. august 2008.

Egensevang ved Rantzausminde (16:35): Lærkefalk 1 FU (Jagtede svaler). Niels Andersen
Vejlen, Taasinge
(08:00): Havørn 1 JUV. Henning Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05.00 - 10.30): Løvsanger 1 RI, Rørsanger 2 RI,  Tornsanger 8 RI, Gransanger 2 RI, Rødhals 2 RI, Gærdesanger 4 RI, Kærsanger 6 RI, Gærdesmutte 1 RI, Munk 1 RI, Gulbug 4 RI , Jernspurv 1 RI, Havesanger 1 RI, Rørspurv 4 RI, Gulspurv 1 RI, Pungmejse 1 1K RI . Dagstotal 39 ringmærket, årstotal 517. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Hans Rytter
Espe: Rød Glente 1, Musvåge 3, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Dompap 1.
Storplettet Perlemorsommerfugl 2, Dagpåfugleøje 1, Nældens Takvinge 2, Lille Kålsommerfugl 10.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup Mose: Løvsanger 2, Tornsanger 2, Sangdrossel 2, Solsort 2, Gulspurv 3, Lille Gråsisken 1.
Bredpande 4, Lille Kålsommerfugl 20, Stor Kålsommerfugl 2, Grønåret Kålsommerfugl 3, Citronsommerfugl 2, Dagpåfugleøje 13, Admiral 1, Nældens Takvinge 2, Det Hvide C 1, Nældesommerfugl 30, Storplettet Perlemorsommerfugl 3, Græsrandøje 40, Engrandøje 4, Skovrandøje 30, Skovblåfugl 4, Almindelig Blåfugl 2, Stor Kejserguldsmed 2, Almindelig Hedelibel 4.  Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (6:00-7:00 og 11:00): Skeand 55 FU, Knarand 20 FU ( et kuld ), Gråand 50 FU, Troldand 20 R ( 3 kuld ), Taffeland 30 R/FU ( 2 kuld ), Grågås 286 R, Grønbenet Rørhøne 17 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 1200 FU, Skarv 4 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 15 R, Vibe 10 FU, Svaleklire 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Egebjerggaard Nrd. Fælled (10:15): Ravn 6 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (08:30): Duehøg 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Småspove 1 R, Storspove 3 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 27 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Klyde 18 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 38 R, Vibe 78 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 28 R, Kærløber 1 R, Brushane 30 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 12 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 3 R, Dværgterne 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 91 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 19 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 2 R, Grågås 1345 R, Gravand 12 R, Pibeand 5 R, Knarand 38 R, Krikand 55 R, Gråand 345 R, Skeand 39 R, Taffeland 11 R, Troldand 63 R, Hvinand 4 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 770 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 226 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina 66 R, Kærløber 1 AD R, Brushane 27 R, Dobbeltbekkasin 24 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 R, Sortklire 13 R, Hvidklire 11 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 46 R, Mudderklire 24 R, Hættemåge 110 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 1 R, Mursejler 45 R, Sanglærke 6 R, Digesvale 580 R, Landsvale 60 R, Bysvale 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 15 R, Stenpikker 3 R, Skægmejse 4 R, Gråkrage 15 R, Tornirisk 15 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 20 R, Toppet Lappedykker 29 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 86 R, Pibeand 3 R, Knarand 41 R, Krikand 55 R, Gråand 75 R, Atlingand 4 R, Skeand 8 R, Taffeland 220 R, Troldand 33 R, Blishøne 1170 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 19 R, Vibe 45 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 2 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 87 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 24 R, Mudderklire 8 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 9 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 35 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 350 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 2 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 11 FU, Fjordterne 5 FU. Peder Rasmussen
Ristinge Hale: Engpiber 7 R, Gul Vipstjert 12 R. Peder Rasmussen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Grågås 43 R , Strandskade 15 R, Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 66 R, Strandhjejle 11 FU, Vibe 26 R, Islandsk Ryle 1 FU, Sandløber 3 FU, Almindelig Ryle 105 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Stor Kobbersneppe 3 R, Storspove 142 FU, Rødben 3 R, Stenvender 3 FU, Splitterne 10 R, Dværgterne 4 R, Sortterne 1 FU, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 11 R, Stær 100 FU. Peder Rasmussen
Ulbølle: Stor Flagspætte 1 1K FU, Topmejse 1 1K FU, Sortmejse 1 1K FU. Niels Bomholt
Slipshavn Enge: Gravand 1 R, Tårnfalk 2 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 FU, Splitterne 4 FU, Sanglærke 2 R, Landsvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 2 R. Ella Mikkelsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk