Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 31. -  36. ( 1. august - 30. august 2009).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:16 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


          Lille lappedykker ved fugleskjulet d. 30. august 2009

Mandag den 31. august 2009.

Nørreballe Nor (16:30 - 18:10): Rovterne 1 AD, Fiskeørn 1 AD, Toppet Lappedykker 14, Lille Lappedykker 4, Fiskehejre 11, Knopsvane 88, Grågås 390, Gråand 190, Knarand 169, Krikand 780,Skeand 114, Spidsand 6, Pibeand 80, Atlingand 2, Taffeland 1190, Troldand 130, Blishøne 1070, Brushane 12, Hvidklire 4, Sortklire 2, Rødben 18, Tinksmed 4, Svaleklire 1, Muddeklire 2, Vibe 210, Dobbeltbekkasin 16, stær 400+, Gul Vipstjert 880+, Tornirisk 180. Nis Rattenborg
Rudkøbing løb
(11:50): Fiskeørn 1 S. Nis Rattenborg

Lindelse
(06:50): Fiskeørn 1 S. Nis Rattenborg
Dovns klint (06:00-12:30): Hvepsevåge 22 S, Spurvehøg 53 S, Lærkefalk 1 S (Kl. 7.40), Skovpiber 130 S, Gul Vipstjert 48 S, Lille Korsnæb 55 S. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jens Kristian Holm, Ella Mikkelsen
Keldsnor, Sydlangeland obs under ringmærkning (09:30-10:30): Hvepsevåge 1 OF. Børge L Rasmussen
Sundet, Faaborg (20:00-20:45): Vandrikse 3 SY, Dobbeltbekkasin 2 R, Isfugl 1 FU, Digesvale 600 FU, Landsvale 600 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (10:50-11:50): Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 1 FU, Grågås 75 R, Gråand 40 R, Pibeand 5 FU, Taffeland 20 R, Troldand 50 R, Hvinand 1 FU, Blishøne 60 FU, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 600 R, Vibe 120 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Stor Regnspove 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 200 R, Splitterne 2 R, Tornirisk 40 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning (07:45-08:15): Fiskeørn 1 R (7:55), Stor Regnspove 90 R. Dieter Maaszen
Ølundgård (11:30-12:00): Knarand 8 R, Krikand 173 R, Fiskeørn 1 FU (I fjorden), Lille Præstekrave 1 R 1K, Stor Regnspove 142 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (10:30-11:15): Krikand 200 T (Fløj ud i fjorden), Vandrefalk 1 S han (Fløj til Ølund), Stenvender 1 R 1K, Digesvale 100 R. Kurt Due Johansen, Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Spurvehøg 1 RI, Gærdesmutte 1 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Græshoppesanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 9 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 9 RI, Havesanger 4 RI, Munk 6 RI, Løvsanger 11 RI, Blåmejse 1 RI. Dagstotal 55. ringmærket, årstotal 1087. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen
Keldsnor
: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF. Børge L Rasmussen
Firtalsstrand
: Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 15 R, Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Hættemåge 400 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 4 FU, Fiskeørn 1 R, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 90 R, Hvidklire 2 R. Dieter Maaszen
Føns Vig: Sortterne 4 1K FU. Hans Ole Matthiesen


         Gransanger Vejlen Taasinge

Søndag den 30. august 2009.

Vejlen, Taasinge (15:00-16:00): Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 16 R, Gravand 8 R, Krikand 18 R, Hjejle 400 R, Vibe 60 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Hvidklire 7 R, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 200 R, Mursejler 5 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 2 R, Gransanger 2 R, Stær 140 R, Tornirisk 6 OF, Rørspurv 1 KA
Skarø (16:00-20:15): Stenpikker 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Dovns Klint (6:20- 18.20) : Kjove sp. 1 SV (6.20), Dværgmåge 1 SV, Fjordterne 22 SV, Havterne 3 SV, Fiskeørn 2 S (8.10+8.40) Hvepsevåge 74 S, Rørhøg 6 S, Blå Kærhøg Ad.han 1 S, Spurvehøg 14 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk Ad.hun 1 R. + Ad.han 1 R., Ravn 1 R. Ederfugl 80+ SV, Sortand 12  SV, Krikand 12 SV, Strandskade 9 SV, Lille Kobbersneppe 24 SV, Stor Præstekrave 4 SV, Dobbeltbekkasin 5 SV, Almindelig Ryle 12 SV, Krumnæbbet Ryle 1 SV, Mursejler 9 S, Huldue 2 S, Digesvale 10+ S, Landsvale 70+ S, Bysvale 60+ S, Skovpiber 380+ S, Gul Vipstjert 30+ S, Lille Korsnæb 17 S + 9 R. Nis Rattenborg
Vesteregn (18:50): Grågås 470+ R., Vibe 110+ R, Hjejle 140+ R, Brushane 4 R, Gul Vipstjert 30 + R, Hvid Vipstjert 10+ R, Stenpikker 10+ R. Stær 310+ R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose, Sydlangeland (19:00-21:00): Gul Vipstjert 600 OF (Til R i rørkoven). Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Gulstav Mose, Sydlangeland (19:00-20:00): Gul Vipstjert 600 R (Rast i mosen). Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (17:35-17:45): Dværgfalk 1 FU AD hun. Nis Rattenborg, Ella Mikkelsen, . Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Gulstav Mose, Sydlangeland (10:00-16:00): Hvepsevåge 27 R (Tårnets & Hvepsevågens dag begyndte flot med 17 Hvepsevåger lige hen over tårnet.), Blå Kærhøg 1 SV AD han. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Bjørnø
(10:45): Vendehals 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sandholt Enge
(19:40-20:10): Lille Lappedykker 2 + 1 pull FU, Knopsvane 2 + 5 pull FU, Blishøne 13 FU, Gråand 6 FU, Mudderklire 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Musvåge 1 FU, Rørhøg 1 FU, Grågås 2 FU. Leif Kristensen
Bogø Kolonihaver, Odense
(13:50): Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand
(08:45-09:30): Pibeand 210 R, Vandrefalk 1 R, Islandsk Ryle 25 R. Kresten Madsen
Ølund (08:00-08:30): Fiskeørn 1 R, Stor Regnspove 145 R. Kresten Madsen
Egebjerggaard Dammarken (07:45): Ravn 11 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skarø
: Skarv 50 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 50 R, Grågås 70 R, Gravand 4 R, Ederfugl 1 R, Hjejle 50 R, Vibe 6 R, Islandsk Ryle 7 FU, Storspove 4 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 R, Musvit 1 R, Stær 500 FU, Gråspurv 5 R, Grønirisk 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søby Monnet, Taasinge
: Pibeand 45 FU, Krikand 17 FU, Spidsand 28 FU, Skeand 5 FU, Rørhøg 1 M FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 12 FU, Rødben 28 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 11 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 , Knarand 6 FU, Krikand 50 FU, Skeand 7 FU, Grønbenet Rørhøne 4 , Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 7 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU. Peder Rasmussen
Dovns Klint
: Hvepsevåge 62 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 7 S, 8,10+8,40 Fiskeørn 2 S, Stor Præstekrave 4 SV, Krumnæbbet Ryle 1 SV, Dobbeltbekkasin 5 S, Kjove sp. 1 SV, Fjordterne 22 SV, Havterne 3 SV, Huldue 2 S, Mursejler 1 S, Digesvale 7 S, Landsvale 71 S, Bysvale 61 S, Skovpiber 385 S, Gul Vipstjert 28 S, Hvid Vipstjert 5 S, Ravn 1 TF, Lille Korsnæb 17 S. Ole Goldschmidt
Klise Nor
: Lille Lappedykker 14 R, Knarand 23 R, Krikand 35 R, Gråand 165 R, Skeand 32 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 2 R, Sortklire 6 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Ingen ringmærk pgr regn og blæst. Dagstotal 0. ringmærket, årstotal 1032. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 20, Fiskehejre 3, Grågås 740 R, Gravand 8, Knarand 37, Krikand 180 R, Gråand 125 R, Skeand 58, Taffeland 24 R, Troldand 32 R, Hvinand 12 FU, Havørn 1 IMM OF (Fløj over den nordlige ende af søen kl 10.20), Rørhøg 3 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 6 R, Blishøne 16 R, Vibe 140 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 4, Sortklire 8, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 OF, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 11, Svartbag 3, Fjordterne 10, Ringdue 4, Mursejler 2 FU, Digesvale 90 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 90, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R HØ, Allike 2 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 14, Stær 2 FU, Gråspurv 4 OF, Stillits 4 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Krikand 8 FU, Gråand 2 F FU, Tårnfalk 2 FU, Agerhøne 1 R, Fasan 1 M , Vibe 1 FU, Dobbeltbekkasin 24 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 4 FU, Ringdue 5 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 11 FU, Sortkrage/Gråkrage 1 R. Søren G. Nielsen
Bispeenge: Fiskehejre 5 FU, Grågås 9 FU, Vibe 300 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 4 FU. Gunhild Brink
Bågø: Havet syd for Bågø Skarv 9 OF. Kurt G. Holm
Noret (Bågø): Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 23 R, Gråand 20 FU, Spidsand 5 FU, Vibe 7 FU, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 12 FU, Storspove 3 FU, Stormmåge 200 R, Landsvale 6 FU, Stær 4 OF. Kurt G. Holm
Sommerodde (Bågø): Fiskehejre 1 R, Ederfugl 350 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 200 OF, Stormmåge 50 R. Kurt G. Holm
Vestermose (Bågø): Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 FU, Vibe 20 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 16 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 150 OF. Kurt G. Holm


        Rødrygget tornskade

Lørdag den 29. august 2009.

Sdr. Vornæs (10:15): Havørn 2 JUV. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 250 R, Grågås 400 R, Gravand 1 R, Krikand 30 R, Storspove 8 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 60 R
Dovns Klint (06:15-14:00): Hvepsevåge 156 S, Vandrefalk 1 S (11:45).  Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SV, Lærkefalk 1 S AD (13.58), Vandrefalk 1 S AD han (11.50), Ravn 3 TF. Ella og Jørgen Mikkelsen, Ole Goldschmidt
Klise Nor (19:30): Sortklire 14 R, Brushane 2 R, Gul vipstjert 300 +, Bjergvipstjert 1 R, Dværgfalk 1 R Hun, Lille lappedykker 11 R. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor: Havørn 1 R AD hun, Rovterne 1 R AD. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (17:50): Havørn 1 AD, Fiskeørn 1 AD, Fiskeørn 1 JUV. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor (13:50): Rovterne 1 R. Nis Rattenborg
Espe: Ravn 2, Tårnfalk 1, Råge 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-07:30) : Gulbug 1 RI, Munk 1 RI. Dagstotal 2. ringmærket, årstotal 1032. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 32 R, Skarv 19, Fiskehejre 3, Knopsvane 34, Grågås 500 R, Gravand 4 JUV FU, Knarand 34 R, Krikand 130 R, Gråand 70 R, Skeand 27, Taffeland 14 R, Troldand 18 R, Hvinand 10 R, Havørn 1 IMM R, Rørhøg 1 JUV R, Musvåge 1 OF, Fasan 8 R, Blishøne 17 R, Vibe 75 R, Hættemåge 9 R, Svartbag 3, Fjordterne 8 FU, Ringdue 1 OF, Digesvale 100 FU, Landsvale 21 FU, Bysvale 11, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1 R HØ, Musvit 1 R HØ, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 3 OF, Stær 3, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Nørre Broby: Dobbeltbekkasin 12 FU, Svaleklire 1 FU. Søren G. Nielsen


        Broget fluesnapper

Fredag den 28. august 2009.

Vejlen Taasinge (12:30-13:00): Hvepsevåge 1 S, Havørn 2 R JUV, Rørhøg  1 R,  Hjejle 1100 R, Vibe 250 R, Brushane 3 R, Almindelig ryle 26 R, Tinksmed 4 R, Svaleklire 2 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Grønsisken 125 R. Poul Rasmussen
Gulstav
(06:40): Rovterne 2 V. OleTønder
Keldsnor: Lille regnspove 2 R, Hjejle 86 R, Brushane 12 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 5 R, Almindelig ryle 73 FU, Islandsk ryle 6 R, Krumnæbbet ryle 9 R, Temmincksryle 4 R, Dværgryle 2 R, Gul vipstjert 350 V, Bjergvipstjert 1 V. Nis Rattenborg
Holmegaard: Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Rath: Rørhøg 11 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Vibe 90 R, Hjejle 120 R, Gul vipstjert 550 + V, Hvid vipstjert 180 + V, Stær 1400 R, Sorthovedet måge 1 R, Dværgfalk 1 R Han. Nis Rattenborg
Heden, Sydlangeland: Sort glente 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(15:45): Rovterne 1 R, Fiskeørn 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
(06:00): Rovterne 1 R (nyfugl). Nis Rattenborg
Skovsgaard: Duehøg 1 Han S, Huldue 9 R, Ringdue 15 R, Vibe 112 R. Nis Rattenborg
Arreskov Sø: Rosenstær 1 R (jeg er overbevist om Rosenstær nu selv om næbbet ikke blev set hundrede %, så må andre afkræfte den, hvis de kommer tættere på). Erik Ehmsen
Bøjden Nor (08:50-10:50): Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 40 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 1 FU, Grågås 40 R, Gråand 60 FOU/R, Pibeand 5 FU, Taffeland 40 R, Troldand 105 R, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 80 FU, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Hjejle 360 R, Vibe 80 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Dobbeltbekkasin 13 SV, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 150 R, Landsvale 20 SV, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 1 FU, Tornirisk 60 R, Tornirisk 10 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Gyldensteens enge (10:00-10:50): Hjejle 400 R (Mindst), Vibe 405 R. Jens Bækkelund
Vestermaegyden, Mesinge (06:30): Agerhøne 6 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-09:30) : Skovpiber 1 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 12 RI, Munk 6 RI, Løvsanger 3 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 37. ringmærket, årstotal 1030. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Drætlingen v/Drættegrund
: Skarv 100 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Gråand 22 R, Tårnfalk 2 R, Klyde 2 R, Hjejle 400 R, Vibe 405 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 28 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 2 R, Rødben 4 R, Hvidklire 2 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 55 R. Jens Bækkelund


        Lærkefalk ungfugl

Torsdag den 27. august 2009.

Vejlen (07:30): Havørn 2 R JUV. Poul Rasmussen
Ny Gesinge (07:25): Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Lunkebugten (14:30): Fiskeørn 1 S. Leif Bisschop-Larsen
Monnet (08:30-09:00): Vandrefalk 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Hvepsevåge 3 S, Havørn 1 OF (Mod Keldsnor). Henrik Andersen
Keldsnor, Sydlangeland (12:20-13:15):
Silkehejre 1 FU, Canadagås 26 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R,
Silkehejre 1 R, Knarand 12 R, Havørn 2 R (1K-2K), Stor Præstekrave 28 R, Svartbag 26 R, Bysvale 50 R, Bjergvipstjert 1 R, Stenpikker 1 R hun. Henrik Andersen
Gulstav Mose (14:37): Hvepsevåge 24 S. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Gulstav Mose: Bynkefugl 3 R. Henrik Andersen
Nørreballe Nor v/ P-pladsen (13:45-15:00): Grågås 1000 R (+), Indisk Gås 1 R, Knarand 50 R (+), Krikand 400 R (+), Skeand 40 R (+), Taffeland 500 R (+). Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Nørreballe Nor (18:00): Rovterne 1 R, Indisk gås 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 FU (14:05), Havørn 2 R AD (ved ørnepælen) (14:40), Rovterne 1 FU (14:45 passerede hen over havørnen så alle i samme scopfelt!). Jens Kristian Holm, Henrik Andersen, Børge L Rasmussen
Nørreballe Nor: Grågås 1000 R (+), Knarand 50 R (+), Krikand 400 R (+), Skeand 40 R (+), Taffeland 500 R (+), Hvepsevåge 1 S, Havørn 2 R AD, Fiskeørn 1 R, Blishøne 1100 R (+), Rovterne 1 FU, Bynkefugl 1 R. Henrik Andersen
Hillerslev: Rød glente 1 FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Hvid stær/Rosenstær 1 R (stærene bader desværre ude på pynten så svære at se). Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (05:45-07:00): Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 40 R, Gråand 45 FU, Knarand 25 FU, Skeand 45 FU, Krikand 5 FU, Taffeland 15 R, Troldand 80 R, Hættemåge 70 R, Mursejler 6 FU, Isfugl 1 FU, Digesvale 600 R anslået, Landsvale 600 R anslået, Stillits 5 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vaden v. Lindøhoved (15:30-17:00): Hjejle 800 R, Stor Regnspove 52 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-09:00) : Gulbug 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 5 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 1 RI. Dagstotal 12. ringmærket, årstotal 993. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen og Ole Tønder
Arreskov Sø: Indisk Gås 1 FU (s.m. grågæs n.f. avlsgården). Per Damsgaard-Sørensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Hættemåge 1 AD, Sølvmåge 1 JUV, Fjordterne 1 AD, Ringdue 2 AD. Kristian Angelo-Nielsen
Ejlinge: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Hjejle 800 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 52 R, Hvidklire 6 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Svaleklire 1 R. Jens Bækkelund


      Vibe

Onsdag den 26. august 2009.

Dovns Klint: Hvepsevåge 27 SV, Spurvehøg 22 S, Gul Vipstjert 11 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint (10:30): Lærkefalk 1 FU. 5.a Odense Friskole, Henrik Kalckar Hansen
Tranekær Grønslettegård (10:20): Nøddekrige 2 FU (Havde travlt med at spise hasselnødder), [AVC]
Keldsnor (07:00):
Silkehejre 1 R. 5.a Odense Friskole, Henrik Kalckar Hansen
Ørnehøj, Sydlangeland (14:00): Hvepsevåge 5 TF. Ella Mikkelsen
Gulstav (14:57): Lærkefalk 1 S. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Tryggelev Nor (12:00-15:00): Indisk Gås 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R (YP på engen lige Sydøst for sommerhus området Nyby). 5.a Odense Friskole, Henrik Kalckar Hansen
Mellem Brændegård Sø og Nørresø: Havørn 1, Rørhøg 2, Ravn 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge (08:50-10:30): Hvepsevåge 1 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Skovpiber 3 SV, Rødstjert 2 FU, Tornsanger 5 FU, Havesanger 1 FU, Munk 1 FU, Gransanger 5 FU, Løvsanger 5 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 4 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 1 FU, Ravn 4 FU/R, Dompap 2 SY.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Flyvesandet (06:45-09:45): Strandskade 55 R, Strandhjejle 42 R, Islandsk Ryle 17 R, Almindelig Ryle 500 R (Min.), Stor Regnspove 236 R, Rødben 30 R, Hvidklire 13 R, Mudderklire 8 R, Fjordterne 16 V, Bysvale 54 V, Stenpikker 1 R hun. Søren Bøgelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-09:00) : Rørsanger 1 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 5 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 5 RI, Gulspurv 1 RI.   Dagstotal 16. ringmærket, årstotal 981. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Dovns Klint: Lærkefalk 1 FU. 5.a Odense Friskole, Henrik Kalckar Hansen
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 3K+ OF ( Med stadig sort bagkant på halen kom en Havørn lavt trækkende på tværs af græslandingsbanen syd for Egeskov med retning mod NNV og med en generende Krage i hælene.). Steen Flex


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 13/8-2009:
            Ny generation af danske kongeørne på vingerne
           
Sjældne ynglefugle oversvømmet på øer i Tissø


          Silkehejre fotograferet d. 9. august 2009

Tirsdag den 25. august 2009.

Keldsnor (12:00): Silkehejre 1 R. Niels Bomholt
Keldsnor
(12:30):
Silkehejre 1 FU. Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(20:00-20:15): Gul Vipstjert 2000 R (Til overnatning!). Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder og Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(10:15-12:30): Hvepsevåge 6 S, Lille Korsnæb 100 S, Lille Korsnæb 50 TF. Niels Bomholt
Dovns Klint
(10:00-15:00): Hvepsevåge 196 S, Spurvehøg 27 S, Lille Korsnæb 205 S. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder og Ella Mikkelsen
Dovns klint
(06:00-12:00): Canadagås 8 R, Rørhøg 5 S, Digesvale 229 S, Landsvale 175 S, Skovpiber 51 S, Gul Vipstjert 11 S. Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
(13:30-14:45): Skeand 30 R, Stor Præstekrave 41 FU, Tinksmed 5 FU. Niels Bomholt
Bagenkop Havn
(13:00): Kaspisk Måge 1 R JUV. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(09:15-10:00): Knarand 32 R, Krikand 200 R, Skeand 36 R, Fiskeørn 1 FU (Snuppede en abborre), Blishøne 1000 R, Gul Vipstjert 5 R. Niels Bomholt
Lydinge Mølle
(12:10): Rød Glente 2 R. Lilly Sørensen
Arreskov Sø
: Stær (Lys stær/Rosenbrystet ungfugl ? i flokken af stære ved Arreskov Sø. Havde den ikke tæt nok på til at se næb, men sås meget godt så den har ikke disse pletter som albinistiske nogen gange har og er ikke helt hvid, så måske!?). Erik Ehmsen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(08:45-09:50): Skarv 20 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 1 FU Juv, Toppet Skallesluger 1 YUF, Toppet Skallesluger 4 FU PULL 1 kuld, Hvepsevåge 7 SV, Strandskade 1 FU, Vibe 22 R, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 25 R, 
Sølvmåge 20 FU, Svartbag 3 R, Splitterne 1 T, Skovpiber 1 SV, Stær 140 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Roklubben, Kerteminde (14:30): Isfugl 1 R. Iben Sørensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-09:00) : Gulbug 2 RI, Tornsanger 7 RI, Havesanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 9 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 25. ringmærket, årstotal 965. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Dovns Klint
: Canadagås 8 OF, Spidsand 1 SØ, Hvepsevåge 6 S, Rørhøg 4 S, Spurvehøg 10 S, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 SØ, Mursejler 9 SV, Landsvale 6 S, Skovpiber 12 S, Gul Vipstjert 3 SV, Lille Korsnæb 150. Niels Bomholt
Gulstav: Rødstjert 2 R, Bynkefugl 3 R, Gærdesanger 1 R, Munk 1 R, Blåmejse 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Keldsnor: Lille Lappedykker 31 R, Toppet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 120 R, Rørdrum 1 R,
Silkehejre 1 R, Fiskehejre 36 R, Knopsvane 26 R, Grågås 290 R, Pibeand 18 R, Knarand 10 R, Krikand 70 R, Gråand 120 R, Skeand 15 R, Taffeland 70 R, Troldand 180 R, Hvinand 8 R, Rørhøg 1 1K R, Blishøne 85 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 33 R, Hjejle 13 R, Vibe 18 R, Islandsk Ryle 11 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 84 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Småspove 5 SV, Hvidklire 4 R, Tinksmed 4 R, Dværgmåge 1 2K R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 42 R, Bysvale 30 R, Gul Vipstjert 12 R, Hvid Vipstjert 8 R, Bynkefugl 2 R
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Knarand 168 R, Krikand 660 R, Gråand 200 R, Spidsand 1 R, Skeand 117 R, Havørn 1 AD R, Fiskeørn 1 AD R, Vibe 12 R, Brushane 6 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 3 R, Rovterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 60 R, Grågås 20 R, Knarand 32 R, Krikand 200 R, Atlingand 2 R, Skeand 36 R, Taffeland 230 R, Troldand 80 R,
Rørhøg 1 FU tog en abborre Fiskeørn 1 FU, Blishøne 1000 R, Vibe 20 R, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 9 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 3 FU, Gul Vipstjert 5 R, Allike 20 R, Råge 40 R, Gråkrage 5 R, Tornirisk 15 R. Niels Bomholt
Tryggelev By: Gul Vipstjert 3 R, Bynkefugl 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 20 R, Skarv 21 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 370 R, Pibeand 9 R, Knarand 4 R, Krikand 30 R, Spidsand 15 R, Skeand 30 R, Taffeland 110 R, Troldand 4 R, Spurvehøg 1 S, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 680 R, Stor Præstekrave 41 R, Vibe 90 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 43 FU, Brushane 2 FU, Sortklire 3 R, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 5 FU, Digesvale 90 R, Landsvale 50 R, Bysvale 1 R, Gul Vipstjert 4 OF, Hvid Vipstjert 20 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt
Vesteregn: Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Bispeenge: Fiskehejre 5 FU, Grågås 11 FU, Vibe 80 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 3 FU. Gunhild Brink


        Islandsk ryle

Mandag den 24. august 2009.

Gulstav Mose (15:50-): Silkehejre 1 R (Fløj fra Gulstav Mose til Keldsnor). Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Dovnsklint (05:55-10:45): Hvepsevåge 35 SV, Rørhøg 6 SV (4 1K, 2 AD hun), Lille Kobbersneppe 40 V, Huldue 2 (1 SV, 1 R), Mursejler 76 S, Digesvale 200 S, Landsvale 141 S, Bysvale 68 S, Skovpiber 156 S, Gul Vipstjert 8 S, Lille Korsnæb 10 TF. Søren Gjaldbæk
Keldsnor (11:00-12:30): Sorthalset Lappedykker 4 R, Canadagås 10 R, Havørn 1 TF 2K, Stor Præstekrave 37 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 10 R, Gul Vipstjert 11 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (14:30-15:00): Indisk Gås 1 R, Havørn 1 R 1K (Ikke den sædvanlige 1K), Rovterne 1 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt, Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor (13:00): Lille Lappedykker 65 R, Skeand 35 R, Stor Præstekrave 23 R. Søren Gjaldbæk
Hvidkilde Sø (18:40-19:00): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 22 R, Grågås 400 R, Taffeland 26 R, Troldand 60 R, Blishøne 300 R, Mursejler 12 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU
Arreskov: Husrødstjert 1 R. Carsten Poulsen [Fugle og Natur]
Espe: Stillits 2, Landsvale 25. Hvepseedderkop 1, Tidselsommerfugl 1, Almindelig Blåfugl 1, Nældens Takvinge 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:20-10:35): Knarand 10 FU, Skeand 20 FU, Krikand 14 R , Blishøne 150 FU, Snog 1 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Holstenshuus, Diernæs (09:00-10:00): Rørhøg 1 T AD han, Spurvehøg 1 FU, Fuglekonge 10 FU, Grå Fluesnapper 4 FU 1 kuld, Broget Fluesnapper 1 FU 1 K, Halemejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Skovskade 1 FU, Ravn 1 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Føns Vang (11:00-12:30): Lille Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 17 FU. Poul-Asger Olesen
Egebjerggaard Storskov (08:15): Fiskeørn 1 S. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde, mose øst for godset
: Fiskeørn 1 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-09:00) : Kærsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 1 RI, Løvsanger 2 RI. Dagstotal 8. ringmærket, årstotal 940. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Nørreballe Nor
: Indisk Gås 1 AD R, Havørn 1 1K R, Rovterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørhøg 4 S ( 2 ad han + 2 1k ). Ole Goldschmidt
Odense Å v/Bellinge
: Isfugl 1 R (Set af Knud Kalnes. Fuglen var fløjet mod rude på adressen
Brogårdsvej 75 og var i en skidt forfatning). Fuglenes Hus - DOF
Føns Vang: Pibeand 2 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Brushane 2 FU, Hvidklire 1 FU. Poul-Asger Olesen


          Hjejler på Storeholm - Rudkøbing i baggrunden

Søndag den 23. august 2009.

Rath, Keldsnor (20:10): Hjejle 148 R, Stenpikker 1 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor (18:20-20:00):
Silkehejre 1 R, Grågås 700 R, Stor Præstekrave 41 R, Islandsk Ryle 10 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 13 R, Svartbag 32 R, Gul Vipstjert 7 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor (16:30): Rovterne 1 FU. Niels Andersen
Nørreballe Nor (16:00-18:00): Knarand 66 R, Krikand 300 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 9 R, Rovterne 1 R, Gul Vipstjert 11 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Løkkeby Enge (13:15-14:00): Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 21 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Stengade Sø (10:50-13:00): Hvepsevåge 1 R, Havørn 1 R IMM. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Tange å
: Isfugl 1 FU. Poul Brugs
Espe
: Tårnfalk 1, Hvid Vipstjert 5, Landsvale 50. Guldhale 1, Lille Ildfugl 2, Almindelig Blåfugl 3, Nældens Takvinge 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup Mose
: Munk 2.Kejserkåbe 1, Skovrandøje 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(20:45-21:15): Lærkefalk 2 FU (set med bytte), Vandrikse 1 SY, Digesvale 500 R, Landsvale 700 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Mågeøerne
(10:15-10:35): Strandskade 85 R (+), Hjejle 200 R (+), Strandhjejle 6 R, Vibe 250 R (+). Henrik Andersen
Jersore (09:45-10:00): Strandhjejle 18 R, Islandsk Ryle 56 R, Stor Regnspove 187 R. Henrik Andersen
Flyvesandet/Nr. Nærå strand (07:10-09:10): Hjejle 100 R (+), Strandhjejle 44 R, Almindelig Ryle 900 R (+), Stor Regnspove 347 R, Hættemåge 1200 R (+), Splitterne 37 R. Henrik Andersen
Ølundgårds Inddæmning (14:30): Lille Præstekrave 3 FU JUV, Dobbeltbekkasin 10 FU, Stor Regnspove 69 R. Dieter Maaszen
Fyns hoved: Rødrygget Tornskade 3 R. Bo K. Stephensen
Firtalsstrand (13:50): Hættemåge 1150 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand (11:00-13:00): Hjejle 1800 OF, Strandhjejle 7 R, Stor Regnspove 200 FU, Hættemåge 1300 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Toppet Skallesluger 7, Storspove 9 FU, Hvidklire 12 FU, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot
: Grågås 75 R, Pibeand 4 R, Min. tal Krikand 110 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Huldue 1 R SY. Arne Bruun
Dovns Klint:
Grågås 21 SV, til rast i gulstav mose Canadagås 8 TF, Gravand 35 SV, Pibeand 47 R, Krikand 281 SV, Spidsand 16 SV, Skeand 17 SV, Troldand 2 SV, Ederfugl 89 SV, Sortand 111 SV, Hvepsevåge 28 , Havørn 2 , 4 ad han + 24 1k Rørhøg 28 S, Hedehøg 1 1K S, Spurvehøg 28 S, Musvåge 5 TF, Tårnfalk 22 S, Strandskade 3 SV, Stor Præstekrave 43 SV, Hjejle 41 SV, Strandhjejle 23 SV, Islandsk Ryle 21 SV, Krumnæbbet Ryle 7 SV, Almindelig Ryle 26 SV, Stor Kobbersneppe 1 SV, Lille Kobbersneppe 124 SV, Småspove 4 SV, Storspove 2 SV, Rødben 16 SV, Hvidklire 4 SV, Mudderklire 3 , Dværgmåge 1 1K SV, Hættemåge 173 SV, Splitterne 28 SV, Fjordterne 85 SV, Sortterne 1 AD SV, Mursejler 3 S, Digesvale 60 S, Landsvale 445 S, Bysvale 330 S, Skovpiber 387 S,  Engpiber 2 S, Gul Vipstjert 161 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 36 SV, Rødstjert 1 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 1 R, Løvsanger 5 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 2 R, Halemejse 4 R, Korttået Træløber 1 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Ravn 2 TF, Stær 30 SV, Skovspurv 70 TF, Stillits 1 R, Lille Korsnæb 97 SV. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-10:30) : Skovpiber 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 21 RI, Havesanger 3 RI, Munk 3 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 10 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 64. ringmærket, årstotal 932. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen, Ole Tønder
Keldsnor
:
Silkehejre 1 R, Grågås 600 R, Stor Præstekrave 41 R, 148 af dem ved vejen ned til noret Hjejle 152 R, Islandsk Ryle 10 , Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 , Almindelig Ryle 70 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 13 R, Tinksmed 2 R, Svartbag 32 R, Gul Vipstjert 7 R, Stenpikker 1 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Løkkeby Enge
: Knarand 1 R, Rørhøg 1 1K TI, Vandrikse 1 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 23 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 40 R, Knarand 66 R, Krikand 300 R, Spidsand 2 R, Taffeland 200 R, Hvinand 3 R, Grønbenet Rørhøne 7 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Storspove 4 S, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 9 R, Rovterne 1 R, Gul Vipstjert 11 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Stengade Sø
: Hvepsevåge 1 R, Havørn 1 IMM OF, Dompap 2 R, Kernebider 2 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Sortemosen
: Solsort 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 9 RI, Gærdesanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 3 RI,
Løvsanger 2 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Rørspurv 6 RI. Hans Rytter
Arreskov Sø: Havørn 3 AD (til morgen sad de to gamle på den nordlige ø, 14.45 trak en gammel fugl ind fra Nord den havde sorte spidser på halefjerene i højre side.), Rørhøg 2 TI, Dværgmåge 4, Stær 4000. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Dværgmåge 1. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 15, Skarv 54, Fiskehejre 12, Grågås 468, Gråand 46 R, Taffeland 27, Troldand 13 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 43, Klyde 5, Stor Præstekrave 29, Hjejle 153 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 88, Sandløber 1 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Dobbeltbekkasin 3, Sortklire 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 84 R, Stormmåge 15, Sølvmåge 6, Svartbag 3, Ringdue 7, Landsvale 23 FU, Hvid Vipstjert 9, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Bynkefugl 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R HØ, Gråkrage 2 R HØ, Stær 68, Skovspurv 8, Bogfinke 1 R HØ, Stillits 3, Tornirisk 51, Rørspurv 2 R HØ. Gunnar Jørgensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 11, Fiskehejre 5, Grågås 490 OF, Gråand 12, Toppet Skallesluger 1 AD, Blishøne 6, Hvidklire 1, Mudderklire 5, Hættemåge 14, Sølvmåge 16, Svartbag 2, Fjordterne 1 FU, Ringdue 4, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 3, Musvit 1 FU, Gråkrage 4, Skovspurv 10 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Ålebæk: Vandrikse 1 KA. Jens Bækkelund


        Silkehejre set fra Bruns Banke

Lørdag den 22. august 2009.

Keldsnor (18:00): Silkehejre 1 FU
Keldsnor
(13:00):
Silkehejre 1 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet: Skarv 400 R, Gravand 18 R, Ederfugl 32 R, Strandskade 22 R, Stor Præstekrave 16 R, Hjejle 200 R, Strandhjejle 3, Almindelig Ryle 16 R, Småspove 1 R, Rødben 6 R, Mosehornugle 1 R, Engpiber 6 R, Gul Vipstjert 1 R
Ulriksholm (12:30): Havørn 2 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint (06:40-11:10): Canadagås 2 S, Hvepsevåge 18 S, Havørn 1 Ø 2K (Kl. 10.45), Spurvehøg 28 S, Fiskeørn 1 S (Kl. 10.05), Strandskade 54 SV, Strandhjejle 8 SV, Dobbeltbekkasin 6 R, Digesvale 260 (160 S + 100 R), Landsvale 184 S, Skovpiber 51 S, Gul Vipstjert 6 S, Bynkefugl 3 R, Rødrygget Tornskade 3 R (2 1K + 1 AD hun), Lille Korsnæb 21 TF. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen, Ivan Sejer Beck, Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (06:00-11:00): Sortstrubet Lom 1 Ø, Canadagås 2 S, Hvepsevåge 16 S, Havørn 1 OF JUV (Kl. 10.45), Rørhøg 11 S, Spurvehøg 31 S, Fiskeørn 1 S, Strandskade 71 V, Dobbeltbekkasin 6 S, Gul Vipstjert 1 S, Bynkefugl 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R JUV, Lille Korsnæb 27 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fakkebjerg (12:00): Hjejle 100 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Sortemosen, Lakkendrup (06:00-11:00): Isfugl 1 RI 1K hun, Græshoppesanger 1 RI 1K, Ravn 1 R. Hans Rytter
Espe: Spætmejse 2, Råge 50, Gråkrage 3, Skovskade 1, Landsvale 50, Bysvale 15, Løvsanger 1, Ringdue 4, Solsort 8, Grønirisk 5, Skovspurv 20, Gærdesmutte 1.Grøn Frø 5. Hvepseedderkop 3, Nældens Takvinge 12, Almindelig Blåfugl 2, Græsrandøje 2, Kålsommerfugl 2, Hedelibel 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egensedybet/Enebærodde (17:00-18:00): Stor Præstekrave 26 R, Hjejle 250 R (+), Strandhjejle 6 R, Islandsk Ryle 34 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 54 R, Stor Regnspove 77 R, Rødben 93 R, Stenvender 1 R. Henrik Andersen
Bispeengen, Odense N (14:40-15:25): Dobbeltbekkasin 24 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (08:45): Stor Præstekrave 27 FU, Hjejle 150 R, Hættemåge 1150 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:20): Stor Præstekrave 21 FU, Dobbeltbekkasin 18 FU. Dieter Maaszen
Hessum: Agerhøne 5 R (2 ad. og 3 juv.). Henrik Andersen
Daugstrup: Skovspurv 50 R (+, fou. i kornstak ved vejen). Henrik Andersen
Gyldensteens marker (09:35-09:40): Ravn 5 R. Jens Bækkelund
Grave v. Jerstrup (09:30): Havørn 1 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30-10:00) : Nattergal 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 4 RI, Tornsanger 7 RI, Havesanger 3 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 18 RI. Dagstotal 41. ringmærket, årstotal 868. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen, Ole Tønder
Keldsnor:
Silkehejre 1 AD R ( ivrigt fouragerende), Indisk Gås 1 R, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 2 S, Tårnfalk 2 S, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 27 R, Hjejle 110 R, Vibe 4 R, Islandsk Ryle 8 R, Krumnæbbet Ryle 12 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 91 R, Brushane 7 R, Storspove 1 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 6 R, Splitterne 2 SV, Fjordterne 170 SV. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Canadagås 8 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr( Obs. fra Ristinge Hale): Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 200 R,
Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 8 FU, Stor Kobbersneppe 3 FU, Storspove 4 FU, Rødben 3 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 52 FU, Vibe 25 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 65 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 22 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen: Isfugl 1 F 1K RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Græshoppesanger 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 19 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 6 RI, 1 aflæst. RI på lok. 08/2008 Sumpmejse 2 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI, Rørspurv 6 RI. Hans Rytter
Arreskov Sø: Dværgmåge 4 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 28 R, Skarv 10, Fiskehejre 7, Knopsvane 21, Grågås 460 R, Gravand 5, Knarand 50, Krikand 114 R, Gråand 130, Skeand 83, Taffeland 35 R, Troldand 72 R, Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 R, Rørhøg 3, Musvåge 2 OF, Fasan 26 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 34 R, Vibe 112, Dobbeltbekkasin 5 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 2, Svartbag 3, Fjordterne 12 FU, Ringdue 5, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 70 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 9, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 FU, Halemejse 2 R, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R HØ, Allike 1 OF, Gråkrage 4, Ravn 3 OF, Stær 27, Gråspurv 4 OF, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Enebærodde: Rødrygget Tornskade 1 1K. Lars Fenger Nielsen
Grave v/Jerstrup Bæk: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Inddæmningen. Ravn 5 R. Jens Bækkelund
  


        Overflyvende Fiskeørn

Fredag den 21. august 2009.

Søen, Valdemars Slot (13:00): Fiskeørn 1 OF, Dobbeltbekkasin 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Skaboeshuse
(21:20):
Natravn 1 FU (Fu i haven til nr. 176). Kurt Hansen
Espe
: Spætmejse 2, Landsvale 50, Husskade 1, Grønirisk 6, Stor Flagspætte 1, Hvepseedderkop 4, Lille Ildfugl 1, Almindelig Blåfugl 5, Tidselsommerfugl 1, Nældens Takvinge 15, Stor Kålsommerfugl 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(14:15): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:01-10:00): Lille Lappedykker 40 FU, Skarv 20 R, Gravand 1 R, Troldand 8 FU, Ederfugl 4 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Hvepsevåge 1 SV, Blishøne 60 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Stor Regnspove 3 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 150 R, Splitterne 1 R, Skovpiber 2 SV, Stær 15 FU, Rørspurv 2 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Egebjerggaard (08:30): Duehøg 1 R 1K hun, Ravn 7 R. Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled: Toppet Lappedykker 126 R, Grågås 750 R, Havørn 1 OF (Senere rastende ved Nørreby Hals), Stor Præstekrave 31 R, Hjejle 540 R, Strandhjejle 71 R, Islandsk Ryle 36 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 1200 R (Ans.), Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Regnspove 402 R, Hvidklire 24 R, Mudderklire 5 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Fiskeørn 1 R. Jesper Tofft
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30-14:00) : Skovpiber 1 RI, Gulbug 3 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 4 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 9 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 2 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Rørspurv 4 RI. Dagstotal 32. ringmærket, årstotal 827. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen, Ole Tønder
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 4 FU, Vibe 200 R. Eskild Nielsen
Søby Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 12 R, Gravand 5 JUV R, Krikand 40 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 10 R, Brushane 6 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU, Storspove 56 FU, Rødben 15 FU, Hvidklire 8 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 10 FU, Knopsvane 4, Grågås 550 R, Gravand 4 JUV FU, Krikand 50 R, Havørn 1 IMM R, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 300 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 14 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 4 FU. Peder Rasmussen


         Bramgås

Torsdag den 20. august 2009.

Dovns Klint (06:00-14:00): Hvepsevåge 9 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 8 S, Sort glente 1 TF. Keldsnor Fuglestation ved Ella MIkkelsen
Espe
: Spurvehøg 1 (Slog en Ringdue på græsplænen, hvor den sad og åd en time. Blev forstyrret og fløj væk, men vendte tilbage et par gange for at spise færdig.), Dompap 1 R. Birgit Nielsen, Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(05:45-07:00):Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 4 FU AD, Grågås 10 R, Gråand 20 FU, Knarand 20 FU, Skeand 45 FU, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Blishøne 80 FU, Mudderklire 1 FU, Mursejler 5 FU, Digesvale 200 R, Landsvale 200 R, Stær 400 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Arreskov v/ slottet
(11:20): Duehøg 1 FU (Slog fasan, som dog undslap). Kell Grønborg
Brændegård sø (09:45): Knarand 6 R, Dobbeltbekkasin 2 FU. Kell Grønborg
Bøjden Nor (07:30-09:00): Fiskeørn 1 FU (Mobbet af klyder), Stor Præstekrave 34 FU, Hjejle 450 FU (På nyharvet stubmark), Dværgryle 2 FU (Med alm ryle), Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 14 FU, Engpiber 200 FU (Senere S). Kell Grønborg
Ølundgårds Inddæmning (13:50): Fiskeørn 1 R AD (14:10), Stor Regnspove 75 R. Jens Kristian Holm, Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:30-14:30): Hjejle 700 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hættemåge 1400 R. Jens Kristian Holm, Dieter Maaszen
Føns Vang (15:00-17:00): Havørn 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Lille Præstekrave 4 FU, Dobbeltbekkasin 15 R, Mudderklire 10 FU. Helle Suadicani
Nærå Strand (07:30-10:10): Strandhjejle 10 FU, Almindelig Ryle 700 FU, Stor Regnspove 127 FU, Hættemåge 1300 FU, Splitterne 73 R. Aage Wichmann, Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15-14:00) : Landsvale 4 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 3 RI, Munk 6 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 7 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 44. ringmærket, årstotal 795. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen, Ole Tønder
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Knarand 4 R, Svaleklire 3 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Fiskehejre 16 R, Islandsk Ryle 2 R, 5 ad + 9 1k Krumnæbbet Ryle 14 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 26 R, Kærløber 1 AD R, Brushane 96 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R, Svartbag 53 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 1 R, blå halsring XE19 Knopsvane 1 AD R, Knarand 4 R, Krikand 35 R, Gråand 135 R, Spidsand 6 R, Skeand 12 R, Taffeland 2 R, Tårnfalk 2 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 85 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 1 R, Brushane 2 R, Sortklire 21 R, Rødben 2 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 11 R, Bysvale 90 R, Gul Vipstjert 850 S. Ole Goldschmidt
Rath: Rørhøg 2 R, Hjejle 295 R, Vibe 185 R, Brushane 4 R, Hættemåge 260 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 145 R, Kaspisk Måge 2 1K R, Stær 400 R, Rudkøbing: Hvepsevåge 3 SV, Fiskeørn 2 SV. Ole Goldschmidt
Søgård Mose: Mosen stort set udtørret Fiskehejre 2 , Grågås 16 , Blishøne 2 , Vibe 32. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 2 AD R, Stor Præstekrave 36 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 24 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: slog fasan, som dog undslap Duehøg 1 FU. Kell Grønborg
Brændegård Sø: Knarand 6 R, Skeand 4 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU. Kell Grønborg
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Grågås 470 R, mobbet af klyder Fiskeørn 1 FU, Klyde 18 FU, Stor Præstekrave 34 FU, Hjejle 522, Strandhjejle 1 FU, Vibe 140 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 34 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 14 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Splitterne 5 FU, Engpiber 200 FU. Kell Grønborg
Firtalsstrand: Krikand 80 R, Hjejle 700 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 9 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 1400 R. Jens Kristian Holm, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Rørhøg 1 1K R, Fiskeørn 1 AD R, Hjejle 32 R, Storspove 75 R. Jens Kristian Holm, Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 10 OF, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 4 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 13, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 2 R, Skovspurv 3 FU, Tornirisk 1 OF. Michael Køie Poulsen
Østerøsø - Knudshoved: Digesvale 30 FU. Michael Køie Poulsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 40 R, Gravand 77 FU, Rørhøg 2 JUV OF, Strandhjejle 10 FU, Almindelig Ryle 700 FU, Lille Kobbersneppe 16 FU, Storspove 127 FU, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 2300 FU, Splitterne 73 R, Landsvale 70 FU. Aage Wichmann, Dieter Maaszen


         De første Hvepsevåge trækker nu  

Onsdag den 19. august 2009.

Frederiksø, Svendborg: Fiskeørn 1 SSV, Hvepsevåge 4 T, Isfugl 1 Han R, Husrødstjert 4 R. Nis Rattenborg
Søen, Valdemarsslot (17:10-17:55): Lille Lappedykker 22 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Bramgås 1 R, Krikand 16 R, Skeand 12 R, Hvepsevåge 1 SV, Dobbeltbekkasin 3 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU
Klise Nor (19:00): Plettet rørvagtel 1 R AD (set), Sortklire 11 R, Hvidklire 2 R, Brushane 2 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 4 R, Dobbeltbekkasin 6 R. Nis Rattenborg
Espe: Bysvale 50. Hvepseedderkop 5 , Okkergul Randøje 2, Almindelig Blåfugl 4, Græsrandøje 4, Nældens Takvinge +. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(08:50-10:30): Musvåge 1 FU, Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Digesvale 2 T, Landsvale 30 FU, Skovpiber 7 SV, Misteldrossel 1 FU, Munk 2 FU, Gransanger 3 FU min, Løvsanger 2 FU min, Halemejse 2 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 8 FU, Spætmejse 4 FU, Skovskade 2 FU, Lille Korsnæb 5 FU, Dompap 2 SY, Stpl. Perlemorsommerfugl 1 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Måle Strand
(09:00): Ravn 6 R. Ole Reuther
Firtalsstrand (09:30-10:00): Hjejle 450 R, Lille Kobbersneppe 29 FU, Hættemåge 1200 R. Dieter Maaszen
Odense Kanal v. E. Nielsens Plads (09:10): Grågås 650 FU. Dieter Maaszen
Næsby ved Stavids Å (08:20): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundsgårds Inddæmning (10:30): Stor Regnspove 130 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30-10:00): Gærdesmutte 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 8 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 13 RI, Havesanger 10 RI, Munk 2 RI, Løvsanger 16 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 63. ringmærket, årstotal 751. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Tarup Grusgrave: Rørsanger 4 1K RI, Gulbug 1 1K RI, Gærdesanger 1 2K+ RI, Tornsanger 1 1K RI, Havesanger 2 1K RI, Munk 3 1K RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 3 1K RI, Halemejse 2 RI, Blåmejse 7 1K RI, Musvit 6 RI, Lille Gråsisken 1 F 2K+ RI, Gulspurv 1 M 2K+ RI, Rørspurv 5 RI. CES-mærkning ved Hans Rytter
Tange å: Ravn 2 R. Poul Brugs
Dørholm & Dørholmbugten: Almindelig Ryle 300 FU, Lille Kobbersneppe 7 FU, Storspove 31 FU, Rødben 48 FU, Hvidklire 23 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Gravand 1 R, Krikand 70 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 450 R, Vibe 120 R, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 29 FU, Hættemåge 1200 R, Sølvmåge 200 R. Dieter Maaszen
Næsby: Stavids Å ,ved cykelstien bag Bogensevejen Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Grågås 650 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Rørhøg 1 M OF, Storspove 130 R, Tornsanger 1 R. Dieter Maaszen
Skovsgårde: Musvåge 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY. Sanne Busk


        Stenpikker med guf fra d. 9 august Gulstav p-pladsen

Tirsdag den 18. august 2009.

Vejlen (08:30): Havørn 1 2K, Dobbeltbekkasin 12 R, Sortklire 2 R. Poul Rasmussen
Sortemosen, Lakkendrup
(07:00-12:00): Sivsanger 1 RI 1K, Rødrygget Tornskade 1 RI 1K. Hans Rytter
Tange å
(16:00): Musvåge 1 OF, Havesanger 1 FU. Poul Brugs
Dongs Højrup Skov
(06:50): Duehøg 1 OF. Niels Andersen
Espe
: Musvåge 3 (2 AD + 1JUV), Grønirisk 8, Landsvale 15, Ringdue 4. Hvepseedderkop 7 + 10 tomme spind , Nældens Takvinge 8, Stor Kålsommerfugl 5, Græsrandøje 6, Almindelig Blåfugl 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hundstrup
: Rørhøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø
(09:45-12:15): Toppet Lappedykker 54 R, Grågås 1830 R, Indisk Gås 1 R, Troldand 1150 R, Mudderklire 5 R, Fjordterne 13 FU, Stillits 41 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (08:40-09:30): Knarand 10 R, Havørn 1 R JUV, Fjordterne 14 FU, Digesvale 500 FU, Ravn 3 R. Niels Bomholt
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:00-10:00): Skarv 20 R, Fiskehejre 3 FU/R, Ederfugl 1 Død, Rørhøg 1 FU AD han, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 3 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 10 FU/R, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU/R, Stor Regnspove 7 FU/R, Rødben 30 FU, Hvidklire 18 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 165 R, Svartbag 1 R, Skovpiber 5 SV, Stenpikker 1 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Rahbeksvej, Odense: Vendehals 1 FU (Har fu. på græsplænen med mellemrum de sidste 2 dage). Lone Ejdrup
Bispeengen (08:30): Dobbeltbekkasin 4 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet (06:00-09:30): Strandskade 431 V, Sandløber 1 V (Sdr), Lille Regnspove 3 R, Mudderklire 5 R, Tejst 2 R (1 AD, 1 1k), Huldue 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Skovpiber 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 6 RI, Rørspurv 4 RI. Dagstotal 19. ringmærket, årstotal 688. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Vester Aaby: Rørhøg 1 JUV FU, Tårnfalk 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 54 R, Skarv 30 FU, Fiskehejre 3 R, Grågås 1830 R, [Indisk Gås] 1 R, Krikand 12 R, Taffeland 115 R, Troldand 1150 R, Hvinand 5 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 15 R, Vibe 25 R, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 12 R, Fjordterne 13 FU, Ringdue 2 OF, Digesvale 2 FU, Landsvale 22 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 3 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 7 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 1 R, Broget Fluesnapper 2 FU, Halemejse 2 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 4 R, Stillits 41 R, Tornirisk 5 R, Lille Korsnæb 2 OF, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 15 R, Grågås 360 R, Knarand 10 R, Krikand 146 R, Skeand 18 R, Troldand 4 R, Havørn 1 JUV R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 156 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, sommerdr. Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 14 FU, Digesvale 500 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Ravn 3 R, Stær 35 R. Niels Bomholt
Sortemosen: Sivsanger 1 1K RI, Rødrygget Tornskade 1 1K RI. Hans Rytter
Bispeenge: Hejre sp. 5 FU, Vibe 28 OF, Dobbeltbekkasin 6 FU. Gunhild Brink
Skovsgårde: Tårnfalk 1 FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Skovspurv 8 R, Tornirisk 28 FU, Gulspurv 6 R. Sanne Busk
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Hjejle. Jens Bækkelund
        


       Gråand 1 Pull i august

Mandag den 17. august 2009.

Keldsnor: Skovsanger 1 RI. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Nørreballe Nor (16:30): Dobbeltbekkasin 10 R, Sortterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tange å: Løvsanger 1 R, Grå fluesnapper 2 R, Spætmejse 1 R. Poul Brugs

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00-09:00): Sangdrossel 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 2 RI, Skovsanger 1 RI. Dagstotal 8. ringmærket, årstotal 669. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Odense: Råge 100 R. Svend Aage Linderström
Stavrby Skov: Splitterne 2 S. Svend Aage Linderström
Nyborg: Ringdue 20 R, Landsvale 10 R, Bysvale 10 R, Råge 20 R. Svend Aage Linderström


           Sort stork ved Søgaard Pyt fra i går. Ikke meldt i dag!

Søndag den 16. august 2009.

Christiansminde (09:30): Isfugl 1 R. Niels Tamborg
Gulstav Mose
(12:20-?): Rovterne 1 AD + 1 1K. Ole Tønder
Gulstav Mose
(06:05-06:20): Rovterne 1 AD + 1 1K (fløj mod Keldsnor. Esben Eriksen + 5
Keldsnor (10:40-13:45): Indisk Gås 1 R, Canadagås 7 R, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 2 R (Fuglene fra Gulstav), Gul Vipstjert 30 R, Stenpikker 2 R. Ole Goldschmidt
Kongshøj Mølle (19:00): Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs
Vejstrup Å (11:25-13:40): Isfugl 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Storelung: Musvåge 2, Ravn 1. Danmarks Naturfredningsforening's lokalafdeling havde tur til Storelung Storelung. Læs mere og se billeder der fra her. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense Havn, Lindøterminal (17:00): Stenpikker 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Odense Fjord (obs fra Gasenhed Nord) (13:15-15:00): Knopsvane 900 R, Grågås 550 R. Gregers Johannesen
Østerøsø, Nyborg: Grågås 501 R. Lars Hansen, Eske Frank Morthensen +5
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning (12:10-12:35): Hvidklire 20 FU. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (09:30-12:00): Grågås 790 FU, Hjejle 1040 OF. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Vaden v. Lindøhoved (16:30): Strandhjejle 20 FU. Jens Bækkelund
Æbelø (13:00): Burfugl 1 R (Lille alexanderparakit). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00-09:00): Kærsanger 3 RI, Rørsanger 4 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 3 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 4 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 19. ringmærket, årstotal 661. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 7 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 2 SV (ad + 1k. først fouragerende og så træk sydvest), Bynkefugl 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 8 R, 3 ad + 11 1k Sorthalset Lappedykker 14 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 232 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 32 R, Grågås 660 R, [Indisk Gås] 1 R, Canadagås 7 R, Gravand 21 R, Krikand 24 R, Gråand 70 R, Spidsand 13 R, Skeand 8 R, Taffeland 35 R, Troldand 118 R, Bjergand 1 R, Hvinand 23 R, Blishøne 155 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 24 R, Hjejle 22 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 60 R, Islandsk Ryle 5 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 8 R, Brushane 19 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 1 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 13 R, Rovterne 2 R (ad + 1k. Samme fugle som i Gulstav Mose), Splitterne 3 R, Fjordterne 1 R, Digesvale 400 R, Landsvale 50 R, Bysvale 60 R, Skovpiber 1 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 30 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stenpikker 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 160 R, Tornirisk 30 R. Ole Goldschmidt
Bøllemosen: Rørhøg 1 JUV OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Skarv 1 R, Ringdue 2 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 6 YF UF, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Dompap 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 127 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 405 FU, Agerhøne 4 FU, Blishøne 140 FU, Strandskade 49 FU, Stor Præstekrave 4 FU, minimum Hjejle 1350 FU, Strandhjejle 28 FU, Vibe 120 FU, minimum Almindelig Ryle 500 FU, Lille Kobbersneppe 20 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 150 FU, Sølvmåge 60 FU, Svartbag 5 FU, Havterne 3 FU, Ringdue 25 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 15 FU, Engpiber 10 FU, Gråkrage 5 FU, Gulspurv 12 FU. Palle Jørgensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 1 SY, Fiskehejre 2 R, Grågås 790 FU, Gravand 7 FU, Gråand 26 FU, Skeand 4 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Strandskade 1 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 1040 OF, Strandhjejle 1 R, Vibe 140 OF, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 1 R, Sortklire 5 FU, Hvidklire 8 OF, Hættemåge 250 OF, Svartbag 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 330 OF. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Strandskade 3 R, Strandhjejle 2 R, Hvidklire 20 FU, Mudderklire 3 OF, Hættemåge 120 R. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Dræet: Fiskehejre 2 R, Strandskade 45 R, Stor Præstekrave 5 FU, Strandhjejle 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 2 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 5 R, Mudderklire 1 FU, Stær 180 FU. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Grågås 290 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 80 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 15 R, Ederfugl 110 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Skarv 27 R, Ederfugl 3 R, Toppet Skallesluger 3 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 7 FU, Hjejle 1 R, Strandhjejle 20 FU, Lille Kobbersneppe 21 FU, Storspove 4 FU, Rødben 22 FU, Hvidklire 6 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Skarv 13 R, Fiskehejre 1 R, Troldand 6 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 1 R, Alexanderparakit 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 25 FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Strandskade 11 R. Jens Bækkelund


         Sort stork Søgaard Pyt

Lørdag den 15. august 2009.

Gulstav (13:00- 15:00): Sort Stork 1 1K R NØ (Søren Bøgelund har set to sorte storke i luften tidligere på
dagen og derefter trækkende henholdsvis mod nordøst og mod nordvest. Foto af den fra nordøst som fløj retur mod syd igen kl 12:20), Fiskeørn 1 R S
Gulstav
(12:40): Fiskeørn 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella MIkkelsen
Søgaard Mose
:
Sort stork 2 N. Søren Bøgelund
Langelandsfortet
(12:30):
Sort Stork 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella MIkkelsen
Salme Nor  (19:30): Sortklire 27 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 11 R, Dobbeltbekkasin 15 R, Brushane 8 R, Vibe 60 R, Bynkefugl 4 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Havørn 1 R AD, Dobbeltbekkasin 4 R, Tinksmed 5 R, Sortterne 1 R 1K. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 9 R. Ole Goldschmidt
Espe: Ravn 2, Landsvale 30, Bysvale 2. Guldhale 1 , Græsrandøje 10, Almindelig Blåfugl 3, Nældens Takvinge 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ølundgaard Inddæmning (16:30-17:15): Stor Præstekrave 28 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Mudderklire 7 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (16:15): Knarand 10 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (15:40-16:20): Knarand 12 R, Stor Præstekrave 32 R, Mudderklire 6 R. Gregers Johannesen
Ølundsgårds Inddæmning (15:25): Vandrefalk 1 R AD (15:25), Dobbeltbekkasin 12 FU. Henrik Hansen, Dieter Maaszen
Urup (14:50): Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Langeskov (14:40): Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Kildebjerg (14:15): Rød Glente 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Munk 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 3 FU, Råge 1 R, Skovspurv 42 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU. Kjeld Korsholm
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 4 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 R, Sortterne 1 1K R. Ole Goldschmidt
Gulstav:
Sort Stork 2 1K R, Rørhøg 2 R, Fiskeørn 1 AD S, Tårnfalk 5 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 9 R, Strandhjejle 1 R, Lille Kobbersneppe 1 SV. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8, Gravand 2 JUV FU, Krikand 36 R, Skeand 2 FU, 1 par Rørhøg 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 100 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 3 FU, Ringdue 10 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Kragefugl sp. 150 OF. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 10 FU, Grågås 1000 R, Vibe 175 OF, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 4 R, Sortklire 8 FU, Hvidklire 2 FU, Fjordterne 10, Stær 150 OF. Peder Rasmussen
Firtalsstrand: Knarand 10 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Rørhøg 2 JUV OF, Vandrefalk 1 AD R, Dobbeltbekkasin 12 FU. Dieter Maaszen


         Grønbenet rørhøne med kuld 2 eller 3?

Fredag den 14. august 2009.

Christiansminde: Gråand 1 F YF (4 Pull ), Grønbenet Rørhøne 1 F YF (2 pull)
Dovns Klint
(06:00-09:00): Rødrygget Tornskade 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella MIkkelsen
Espe: Ravn 2, Tårnfalk 1, Landsvale 15 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (08:50-10:50): Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 4 FU, Grågås 250 FU/R, Gravand 1 FU, Gråand 50 R, Krikand 4 FU, Taffeland 10 R, Troldand 10 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 60 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 130 R, Strandhjejle 3 FU, Vibe 90 FU/R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Stær 20 FU, Tornirisk 20 FU,Storplettet Perlemorsommerfugl 2 R, Marsvin 1 Død . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Agernæs Alleen (11:15): Stenpikker 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Kattegatkysten (19:45): Sandløber 1 R AD (I selskab med 6 mudderklirer og 2 stor præstekrave). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Kærsanger 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 13 RI, Løvsanger 12 RI.   Dagstotal 32. ringmærket, årstotal 642. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder og Hans Rytter
Gulstav Mose: 2 pul Lille Lappedykker 3 YF UF, Rørdrum 1 JUV FU, Canadagås 2 R, Rørhøg 1 F OF, Tårnfalk 1 FU. Peder Rasmussen
Helle Nor: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Tornsanger 2 R. Peder Rasmussen
Henninge Nor: Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 1 F R. Peder Rasmussen
Keldsnor: Stor Præstekrave 36 FU, Hjejle 2 R, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Gul Vipstjert 20 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Stenpikker 3 FU, Tornirisk 40 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R, Brushane 5 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 3 FU, Sortterne 1 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Præstekrave 19 FU, Strandhjejle 2 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 7 FU,Stær 200 FU. Peder Rasmussen
Odense: Natugle 1 KA ( Hørt i centrum). Helle Hjort
Rønninge: Landsvale 40 R, Gransanger 1 R. Svend Aage Linderström


        Nyudfløjen Nattergal ringmærket at fotografen: Hans Rytter

Torsdag den 13. august 2009.

Nørreballe Nor (17:20): Sortterne 1 JUV, Havørn 2 AD, Sorthalset lappedykker 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav mose
(06:00): Rørdrum 1 OF (1 meter fra fuglestationens hoveddør). Keldsnor Fuglestation ved Ella MIkkelsen
Keldsnor
(08:30-10:30): Sorthalset Lappedykker 8 R, Grågås 800 R, Indisk Gås 1 R, Bramgås 1 R, Havørn 1 R 1K (Kl. 8.35), Mudderklire 11 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella MIkkelsen
Sundet, Faaborg (10:30-11:25): Toppet Lappedykker 15 R, Grågås 50 R, Knarand 10 FU/R, Skeand 50 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 80 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Vibe 10 R, Digesvale 250 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 10 FU, Allike 30 FU, Råge 110 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning (08:40): Grågås 520 R, Lille Præstekrave 2 FU JUV, Temmincksryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Stor Regnspove 78 R, Mudderklire 5 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (07:45): Stor Præstekrave 31 FU, Hjejle 510 R, Hættemåge 1900 R. Dieter Maaszen
Slipshavnskoven, Nyborg: Huldue 6 R. Eske Frank Morthensen
Fyns Hoved (11:00-16:00): Fløjlsand 1 V hun, Stor Præstekrave 21 R, Strandhjejle 14 (3 V + 11 R), Islandsk Ryle 10 (9 R + 1 V), Sandløber 1 V, Rødben 32 R, Stenvender 1 R, Splitterne 180 (126 V + 54 R), Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 5 R (2 AD + 3 JUV). Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Æbelø (07:00-12:00): Huldue 2 FU, Pirol 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF (1 meter fra fuglestationens hoveddør). Ella MIkkelsen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 8 R, Grågås 800 R, Indisk Gås 1 R, Bramgås 1 R, Havørn 1 1K R, Strandhjejle 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Mudderklire 11 R. Ella MIkkelsen
Bispeenge: Skarv 6 FU, Hejre sp. 2 FU, Vibe 53 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Knarand 1 FU, Krikand 31 R, Strandskade 21 R, Stor Præstekrave 31 FU, Hjejle 510 R, Vibe 140 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Storspove 35 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 1900 R, Sølvmåge 230 R, Tornsanger 1 JUV R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 520 R, Strandskade 15 R, Lille Præstekrave 2 JUV FU, Temmincksryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Storspove 78 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5 FU, Råge 50 FU. Dieter Maaszen
Æbelø: Krikand 3 R, Troldand 8 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Huldue 2 FU, Pirol 1 SY. Jens Bækkelund


       Rødrygget tornskade              Foto: Tom Willestofte

Onsdag den 12. august 2009.

Gulstav Mose (20:30): Sort stork 1 (til overnatning?), Rørdrum 1 R, Svaleklire 4 R, Mudderklire 9 R, Tinksmed 5 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose
(14:20):
Sort stork 2 R JUV. Keldsnor Fuglestation, Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland
(12:45-14:15): Rørdrum 1 OF (Tværs over mosen),
Sort stork 2 R 1K (Kortvarigt, derpå NØ mod Keldsnor). Børge L Rasmussen
Keldsnor, Sydlangeland obs under ringmærkning
(09:50-10:30):
Sort Stork 1 OF 1K (Mod Dovns Klint Gulstav Mose). Børge L Rasmussen
Fredmosen
(12:35):
Sort stork 2 S. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Gulstav
(10:00): Rørdrum 1 R,
Sort Stork 1 R. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-10:30): Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 10 FU, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 20 FU, Tornsanger 2 FU, Gransanger 2 FU, Løvsanger 2 FU, Blåmejse 5 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 3 FU, Skovskade 1 FU, Ravn 1 R, Lille Korsnæb 6 FU, Dompap 3 FU, Egern 1 FU, Rådyr 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bispeengen, Odense (08:50): Dobbeltbekkasin 11 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Sort Stork 1 1K OF (OBS under ringmærkning mod Gulstav Mose ),
Rørhøg 1 JUV FU, Svaleklire 3 OF, Gærdesmutte 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 6 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 22. ringmærket, årstotal 600. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF,
Sort Stork 2 1K OF. Børge L. Rasmussen
Arreskov Sø: Spurvehøg 2, Brushane 1 M, Mudderklire 6 , Dværgmåge 1 JUV, Ravn 2. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Musvåge 1, Lille Præstekrave 1, Vibe 130, Tinksmed 1, Mudderklire 2, Ravn 4. Erik Ehmsen
Bispeenge: Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 11 OF, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 50 R. Dieter Maaszen
Helnæs Made, kun Åledybet: Fiskehejre 2 R, Grågås 400 R, Bramgås 1 R, Krikand 128 FU, Hjejle 100 R, Vibe 70 R, Temmincksryle 4 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 2 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 FU, Stenpikker 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Per Damsgaard-Sørensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 7/8-2009:
            Mindeord for Svend Auken
           
Danske fugleturister sender dollars til regnskovene
            Dårligt design i nye søer giver for få fugle


          Sivsanger Gulstav Mose søndag d. 9. august 2009

Tirsdag den 11. august 2009.

Thurø dæmningen (13:45): Lille lappedykker 8 R
Søby Strandvej, Taasinge
: Rødrygget tornskade 1 ynglepar med 2 JUV. Tom Willestofte
Gulstav Mose
(17:20):
Sort Stork 1 TI. Børge L Rasmussen + 3
Vesteregnen, Langeland
(19:00): Stær 2100 R, Grågås 1220, Ravn 1 R, Vibe 180 R, Brushane 3 R, Hjejle 5 R, Storspove 6 R, Stenpikker 16 R. Nis Rattenborg
Espe: Spurvehøg 1 med solsort i fangerne og 15 Landsvaler efter sig. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:05-10:00): Lille Lappedykker 45 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 3 FU, Toppet Skallesluger 5 FU PULL 1 kuld, Toppet Skallesluger 1 YUF, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 40 FU, Vibe 5 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU AD, Stor Regnspove 6 FU, Rødben 15 FU, Hvidklire 21 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 120 FU/R, Sølvmåge 25 FU, Landsvale 20 FU, Gråspurv 30 FU, Grønirisk 10 FU, Tornirisk 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Jordløse (16:10): Ravn 11 R. Niels Bomholt
Maden Helnæs (11:15-15:00): Bramgås 1 R, Hjejle 320 R, Temmincksryle 1 R, Islandsk Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Regnspove 1 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 14 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 10 R, Rødrygget Tornskade 2 YP. Niels Bomholt
Halen Helnæs: Mudderklire 7 R, Stenpikker 1 R. Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose (16:15-19:00): Rørdrum 1 R, Fiskehejre 3 FU,
Sort Stork 1 1K FU, Rørhøg 1 1K FU. Børge L. Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 14:00): Rødstjert 1 RI, Græshoppesanger 1 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 17 RI, Gærdesanger 12 RI, Tornsanger 12 RI, Havesanger 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 7 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 67. ringmærket, årstotal 588. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen
Helnæs Made: Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 FU. Niels Bomholt


          Så er det efterår. Min første stenpikker på efterårstræk

Mandag den 10. august 2009.

Stokkeby Nor, Ærø: Silkehejre 1 R. Kim Vøttrup
C
hristiansminde, Svendborg (08:30): Gråand 1 Hun + 2 Pull
Nørreballe Nor
: Havørn 2 AD + 1 1K, Dværgmåge 2 R, Fiskeørn 1 FU. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R (På stampladsen, hvor den også stod i går, søndag)
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 12 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskehejre 8 R, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 6 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 12 R, Mudderklire 14 R, Mursejler 20 FU, Gul Vipstjert 5 R
Sydlangeland
(21:40): Slørugle 1 R
Kværndrup
(16:45): Rød Glente 2 R (Motorvej nord). Lilly Sørensen
Espe
: Ravn 2, Tårnfalk 2, Landsvale 25. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd (10:50-11:50): Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 8 FU/R, Grågås 310 R, Gråand 30 R, Troldand 1 R, Ederfugl 20 R ph, Blishøne 60 FU, Klyde 6 FU/R, Stor Præstekrave 10 FU/R, Hjejle 110 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 7 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 60 R, Tornirisk 50 FU, Marsvin 9 FU ph. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Højstrup, Odense (07:00): Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Føns Vang (11:30-13:30): Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 1 FU 1K, Dobbeltbekkasin 2 FU. Poul-Asger Olesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Søby Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 5 R, Gravand 12, Tårnfalk 1 R, Vibe 29 R, Storspove 46 FU, Hvidklire 3, FU, Mudderklire 2 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 25 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 34 FU, 1 kuld: 3 pul Toppet Lappedykker 5 YF UF, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, 1 kuld: 5 juv Knopsvane 7 YF, Grågås 275 R, Knarand 6 R, Skeand 9 FU, Troldand 18, Grønbenet Rørhøne 11,  Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 8 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 2 FU, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 26 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 15 , Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 25 R, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Skægmejse 2 FU. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 14:00): Gærdesmutte 1 RI, Bynkefugl 2 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 14 RI, Gulbug 19 RI, Gærdesanger 10 RI, Tornsanger 10 RI, Havesanger 5 RI, Munk 2 RI, Gransanger 5 RI, Løvsanger 6 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Halemejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Korttået Træløber 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Rørspurv 1 RI.  Dagstotal 88 ringmærket, årstotal 521. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Allike 100 R, Råge 1100 R. Jacob Sterup
Højstrup: Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Føns Vang: Havørn 1 AD FU, Sortklire 2 ODR R. Erik Røjgaard
Føns Vang: Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 1 1K FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Tornirisk 1 FU. Poul-Asger Olesen


           Silkehejre ved Keldsnor

Søndag den 9. august 2009.

Stokkeby Nor, Ærø: Silkehejre 1 R. Kim Vøttrup
Gulstav
: Lille Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 3 R, Krikand 16 R, Huldue 5 R, Husrødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Sivsanger 3 R, Rørsanger 5 R, Gærdesanger 3 R, Lille Korsnæb 10 T
Keldsnor: Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Silkehejre 1 FU
Keldsnor (12:30-14:45): Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Silkehejre 1 R , Grågås 600 R, Canadagås 2 R, Havørn 1 R JUV, Dværgryle 3 R, Temmincksryle 1 R, Kærløber 1 R, Tinksmed 13 R, Mudderklire 8 R, Digesvale 240 R, Gul Vipstjert 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav (11:15-12:30): Mudderklire 6 R, Rødrygget Tornskade 3 R (Familie). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor (15:10-16:00): Knarand 10 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 juv), Tinksmed 19 R, Mudderklire 5 R, Gul Vipstjert 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ristinge (12:00): Havørn 3 OF (Hele familien fra Nørreballe Nor på udflugt). Henrik Mørup-Petersen
Espe: Rødstjert 1. Lille Ildfugl 2, Okkergul Randøje 1, Nældens Takvinge +, Dagpåfugleøje 3, Tidselsommerfugl 3, Græsrandøje +, Almindelig Blåfugl 5, Dværgblåfugl 1, Stor Kålsommerfugl 3, Grønåret Kålsommerfugl 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Avernakø: Havørn 1 NV. Thomas Andersson
Brændegaard Sø (11:00): Havørn 1 R, Fiskeørn 1 R. Bent Juhler
Skovparken, Nyborg (09:15): Fiskeørn 1 V, Ravn 1 HØ. Eske Frank Morthensen
Bispeengen, Odense (19:30-20:10): Dobbeltbekkasin 9 FU, Skægmejse 6 FU. Dieter Maaszen
Odense Fjord (14:00): Knopsvane 1600 R. Gregers Johannesen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 30 R, Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 R, Sortterne 1 R 1K. Troels Eske Ortvad, Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 14:30): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Husrødstjert 1 1K RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Sivsanger 4 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 12 RI, Gulbug 8 RI, Gærdesanger 6 RI, Tornsanger 15 RI, Havesanger 3 RI, Munk 4 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 4 RI, Rørspurv 1 RI.  Dagstotal 73 ringmærket, årstotal 433. Keldsnor fuglestation ved Jacob Sterup og Hans Rytter. Se dem i arbejde :-)
Gulstav: Lille Kobbersneppe 1 SV, Storspove 1 T HØ, Lille Korsnæb 20 OF. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørhøg 2 1K FU, Vandrikse 1 R HØ, Digesvale 200 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Lille Lappedykker 25 R, Toppet Lappedykker 16 R, SV-enden Nordisk Lappedykker 1 R, 8 i vestdelen + 2 i østdelen set samtidig Sorthalset Lappedykker 10 R, Stod mest i vestenden af noret neden for Buns Banke. Silkehejre 1 FU , Fiskehejre 5 R, Grågås 670 R, Indisk Gås 1 AD R, Canadagås 2 R, Bramgås 1 R, Sands. 1K (måske 2K). Ankom 12:10, hvorefter den det meste af tiden sad på vaden eller strandengen. Havørn 1 JUV FU, Kredsede nord for Keldsnor Blå Kærhøg 1 BR OF, Vandrikse 1 R HØ, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 6 R, Vibe 55 R, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 1 AD FU, Almindelig Ryle 45, I østenden neden for fyret Kærløber 1 AD FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 12 1K FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 24 FU, Mudderklire 16 FU, Digesvale 500 R, Gul Vipstjert 5 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 14 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 40 R, Silkehejre 1 R , Fiskehejre 3 R, Knopsvane 20 R, Grågås 600 R, Canadagås 2 R, Gravand 8 R, Skeand 2 R, Troldand 40 R, Bjergand 2 R, Hvinand 5 R, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 OF, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 10 R, Dværgryle 3 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 44 R, Kærløber 1 FU, Brushane 3 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 1 R, Tinksmed 13 FU, Mudderklire 8 FU, Digesvale 240 R, Gul Vipstjert 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav: Lille Lappedykker 6, Fiskehejre 3 R, Krikand 35 R, Rørhøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 5 R, Svaleklire 1 OF, Mudderklire 6 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 R, familie Rødrygget Tornskade 3 R, Gråkrage 1 R, Stær 40 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Knarand 10 R, Havørn 2 , Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 19 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 360 R, Fjordterne 2 R, Gul Vipstjert 2 OF, Tornsanger 1 R, Stillits 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 15 , Skarv 60 R, Fiskehejre 3, Knopsvane 20, Grågås 500 R, Gravand 12 JUV FU, Knarand 18, Krikand 36 R, Gråand 61, Skeand 11, Taffeland 2 R, Troldand 32, Havørn 1 AD R, Fiskeørn 1 FU, Fasan 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 JUV FU, Blishøne 38 R, Lille Præstekrave 3, Vibe 98, Sortklire 3 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 41, Svartbag 2, Fjordterne 3, Ringdue 1 R HØ, Landsvale 3 FU, Bysvale 9 FU, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4, Halemejse 2 R HØ, Musvit 1 R HØ, Gråkrage 8, Stær 52, Bogfinke 1 FU, Stillits 2 OF. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: 1 par Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 FU , Musvåge 2 R , Vibe 250 R. Peder Rasmussen
Bispeenge: Skarv 8 R, Fiskehejre 8 FU, Blishøne 13 R, Vibe 135 R, Dobbeltbekkasin 9 FU, Mudderklire 2 FU, Ringdue 9 FU, Skægmejse 6 FU, Stær 180 R. Dieter Maaszen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 1 FU, Grågås 487 OF, Gråand 2, Toppet Skallesluger 8, Hvidklire 1, Mudderklire 6, Hættemåge 14, Sølvmåge 10, Svartbag 10, Fjordterne 1 FU, Ringdue 3, Landsvale 20, Hvid Vipstjert 3, Solsort 1 M , Musvit 1 FU, Gråkrage 1 AD FU, Skovspurv 4 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Fællesstrand/Tornen: Strandskade 26 R, Stor Præstekrave 70 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 11 R, Almindelig Ryle 12 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Småspove 2 R, Storspove 37 R, Rødben 27 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 5 R, Splitterne 111 R, Havterne 11, Stenpikker 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Skarv 6 FU, Mudderklire 5 R, Splitterne 8 FU, Lomvie/Alk 13 FU, Ravn 2 R. Sten Nielsen
Vigelsø: (Tur med Natur-Øst) Rørhøg 1 F AD R, Rovterne 1 R (Set fra fugletårnet. Rovternen lettede kort efter og fløj i N-lig retning. Ikke set igen.). Klaus Homøe
Ølundgårds Inddæmning: Rørhøg 2 F OF, Lille Kobbersneppe 1 R. Klaus Homøe
Båring Vig: Varbjerg Splitterne 2 FU. Flemming G. Andersen


        Sortklire Brændegaard sø d. 7. august 2009      Foto: Tom Willestofte

Lørdag den 8. august 2009.

Strandeng v/Horseskov,  Saksenborg (15:25): Vibe 80 R, Rødben 6 R, Stær 40 R
Bruns Banke, Keldsnor
(10:30-16:30): Havørn 1 JUV FU (På meget gammel skarv), Silkehejre 1 FU (Lige neden for banken), Hvepsevåge 1 S, Blå kærhøg 1 S, Dværgterne 12 R, Sorthalset lappedykker 8 R. Erik Danielsen
Keldsnor
(07:30): Silkehejre 1 R -derefter til Gulstav mose 9:15, Almindelig kjove 1 R (Lys-mørk fase), Dværgterne 18 R, Bramgås 1 R, Kærløber 1 R, Almindelig ryle 28 R, Krumnæbbet ryle 2 R, Hvidklire 2 R, Sortklire 12 R, Tinksmed 19 R, Svaleklire 4 R, Mudderklire 9 R, Brushane 4 R, Indisk gås 1 R. Nis Rattenborg
Ulbølle (20:00): Mursejler 70 FU. Niels Bomholt, Lilly Sørensen
Sallinge Lunde (13:15): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 2, Rørhøg 1 AD hun + 1 JUV, Musvåge 1, Vibe 100, Mudderklire 2, Dobbeltbekkasin 3. Citronsommerfugl 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (09:00): Hættemåge 1200 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:30): Grågås 600 OF, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU. Dieter Maaszen
Vaden v. Lindøhoved (12:40): Hjejle 450 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (09:30): Ravn 13 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 14:00): Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Sivsanger 1 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 8 RI, Munk 2 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 2 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Korttået Træløber 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 30 ringmærket, årstotal 360. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen og Hans Rytter
Keldsnor: Indisk Gås 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 28 R, Kærløber 1 R, Brushane 4 R, Sortklire 12 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 19 R, Mudderklire 9 R. Nis Rattenborg
Ulbølle (20:00): Mursejler 70 FU. Niels Bomholt, Lilly Sørensen
Fiskerup Skov: Ringdue 7 R, Landsvale 5 OF, Bysvale 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Træløber 2 FU, Lille Korsnæb 1 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand: Hættemåge 1200 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 600 OF, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 3 FU, Brushane 3 JUV FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: Inddæmningen. Ravn 13 R . Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Hjejle 280 R. Jens Bækkelund


        Sølvmåge 1K Svendborgsund

Fredag den 7. august 2009.

Espe: Mursejler 8 FU, Landsvale 50 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(09:15-10:15): Fiskeørn 3 FU (Derefter V). Leif Bisschop-Larsen
Brændegaard sø
: Sortklire 7 R, Tinksmed 1 R. Tom Willestofte
Bøjden Nor + havet syd
(08:50-11:30): Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 13 R, Grågås 300 R, Gråand 8 R, Krikand 2 FU, Ederfugl 1 R ph, Sortand 21 V, Toppet Skallesluger 1 R ph, Blishøne 40 FU, Klyde 10 FU 4 juv, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Hjejle 180 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5 FU, Dværgmåge 1 SØ, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 15 FU, Stenpikker 2 FU, Tornirisk 10 FU, Marsvin 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fønsvang (08:00-10:30): Lille Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 9 FU. Poul-Asger Olesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Nattergal 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 2 RI, Munk 2 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 1 RI,Musvit 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 21 ringmærket, årstotal 330. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen og Hans Rytter
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 3 R, Grågås 1 R, Canadagås 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 R, Digesvale 40 FU. Martin Iversen
Nevre Strand: Grågås 600 R, Rørhøg 1 M FU. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 40 SV, Knopsvane 1 S, Gravand 11 Ø, Sortand 3 V, 2 ad + 2 pull. Stor Præstekrave 4 YF UF, Hjejle 3 OF, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 2 AD R, Mudderklire 8 R, Splitterne 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Gulbug 2 R HØ, Sortkrage 3 R, Gråkrage 5 R, Bomlærke 2 R. Lars Tom-Petersen
Bjernekrogen: Vagtel 1 R (Sad i skjul i vejkanten, da jeg kom forbi på cykel, den fløj op og havde nær ramt mig i hovedet, fed oplevelse. Fløj lavt imod nord og landede på marken cirka 300 meter vest for den gamle skole.). Freddy S Hansen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 11, Skarv 59, Fiskehejre 14 R, Grågås 290 R, Gravand 1 JUV R, Gråand 30, Troldand 1 JUV R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R HØ, Blishøne 58 R, Strandskade 1 R HØ, Klyde 13 Stor Præstekrave 20, Hjejle 142 R, Vibe 84 R, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 64 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 17, Svartbag 2 R, Ringdue 4, Sanglærke 8, Digesvale 6 FU, Landsvale 49 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 12, Gærdesmutte 1 R HØ, Stenpikker 1 FU, Solsort 3, Tornsanger 2, Gransanger 1 R HØ, Blåmejse 1 FU, Musvit 2, Gråkrage 3, Stær 85 FU, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 1 R, Tornirisk 36,Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 9 FU. Poul-Asger Olesen
Ejlby, Flammekær: Rød Glente 1 R, Rørhøg 1 JUV R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Nørreby Hals. Grågås 750 R. Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle, Mose s.f. byen: Rørhøg 2 JUV R . Jens Bækkelund


        Kirkeugle

Torsdag den 6. august 2009.

Nørreballe Nor (15:30-17:00): Havørn 2 R AD, Havørn 1 OF 1K. Arbejdsgruppen, Henrik Mørup-Petersen
Snarup Mose og Snarup Have
: Ravn 1, Løvsanger 1, Gulspurv 3, Bogfinke 2, Solsort 2, Ringdue 2, Dompap 6. Kejserkåbe 1, Citronsommerfugl 3, Okkergul Randøje 4, Græsrandøje +, Skovrandøje 10, Lille Ildfugl 2, Skovblåfugl 1, Almindelig Blåfugl +, Dagpåfugleøje 6, Tidselsommerfugl 4, Nældesommerfugl 6, Stor Kålsommerfugl +, Lille Kålsommerfugl 3, Grønåret Kålsommerfugl 1, Bredpande sp. 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(06:20-07:00): Sorthalset Lappedykker 4 FU 1 juv,    Lille Lappedykker 2 YUF, Lille Lappedykker 7 FU, Knopsvane 2 FU AD, Grågås 60 FU/R, Knarand 10 FU, Skeand 55 FU, Krikand 2 FU, Taffeland 6 R AD, Troldand 5 YUF, Troldand 20 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 400 FU, Vibe 10 FU, Hvidklire 1 T, Mudderklire 1 FU, Isfugl 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Savmøllevej 5, Tommerup
(08:15): Isfugl 1 FU. Helle Suadicani
Bispeengen (18:45): Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand (10:30-11:15): Grågås 1200 R (Min.), Havørn 1 R AD, Hjejle 900 R, Stor Regnspove 285 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Nattergal 1 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 7 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 2 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Musvit 1 RI, Stær 1 RI, Rørspurv 3 RI. Dagstotal 34 ringmærket, årstotal 310. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen og Hans Rytter
Espe
: Musvåge 1 R HØ, Fasan 1 OF, Stormmåge 150 OF, Ringdue 4, Tyrkerdue 2 R, Sanglærke 2 OF, Digesvale 30 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3, Tornsanger 9, Sumpmejse 4, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R HØ, Gråspurv 2 R, Skovspurv 15, Grønirisk 2, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 3. Gunnar Jørgensen
Urehoved, Ærø: Lille Præstekrave 1 1K R, Vibe 11 R, Krumnæbbet Ryle 2 AD R,  Almindelig Ryle 18 R (17 ad + 1 1K.), Hvidklire 3 R, Mudderklire 5 R, Digesvale 150 FU, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 25 R. Lars Tom-Petersen


  DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 16/7-2009:
            Havn vil ikke give havets måger en håndsrækning
           
Fugleværnsfonden udvider fuglereservat på Rømø


        Kirkeugle ved Arnum

Onsdag den 5. august 2009.

Ny Gesinge: Hjejle 130 OF. Poul Rasmussen
Hennetved (12:00): Havøn 1 1K, Havørn 1 2K. Nis Rattenborg
Espe: Landsvale 15, Rødstjert 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge (08:50-10:30): Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 2 FU, Munk 2 SY, Løvsanger 2 SY, Topmejse 1 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 2 SY, Rødrygget Tornskade 3 FU 2 juv, Ravn 2 R, Tornirisk 5 T, Lille Gråsisken 2 SY, Lille Korsnæb 15 FU, Dompap 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Føns Vang (07:00-08:30): Sorthalset Lappedykker 4 R, Tinksmed 8 R. Poul-Asger Olesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 1 RI, Husrødstjert 1 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 2 RI, Kærsanger 7 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 6 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 4 RI,Grønirisk 1 RI, Rørspurv 3 RI. Dagstotal 70 ringmærket, årstotal 276. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Hjortholm: Rørhøg 1 M AD FU, Stor Flagspætte 2 FU, Grå Fluesnapper 4 KA, familie Korttået Træløber 6 FU, Pirol 1 1K+ KA. Martin Iversen
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 30 R, Grågås 400 R, Pibeand 2 R, Krikand 20 R, Gråand 50 R, Taffeland 350 R, Troldand 50 R, Rørhøg 1 M AD FU, Blishøne 400 R, Vibe 80 R, Småspove 2 R, Tinksmed 9 FU, Havterne 2 FU, Skægmejse 3. Martin Iversen
Drejø: Obs.fra Næbbesodde Ederfugl 200 R, Musvåge 1 OF, Digesvale 50 FU. Peder Rasmussen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Fiskehejre 4 R, Grågås 100 R, Rørhøg 1 F R, Stor Præstekrave 16 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 37 R, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 125 FU, Storspove 4 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 3 R, Sølvmåge 50 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Gul Vipstjert 1 FU. Peder Rasmussen
Drejø Tørvegr.s/for Skoven: Grågås 30 OF, Rørhøg 3 OF, Musvåge 3 OF, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Sølvmåge 35 , Sanglærke 4 R. Peder Rasmussen
Skarø Kalveodde: Fiskehejre 17 R, Stor Skallesluger 1 R, Hjejle 500 R, Vibe 125 R, Brushane 1 FU, Småspove 1 R, Storspove 8 FU, Hvidklire 3 R, Sanglærke 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU. Peder Rasmussen
Skarø Rev: Ederfugl 2 R, Almindelig Ryle 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Peder Rasmussen
Svanninge: Hvidklire 1 T HØ, Lille Korsnæb 2 OF. Jacob Sterup
Føns Vang: Lille Lappedykker 4 FU, Evt. Hybrid Bjergand 3 FU, Klyde 2 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 4 FU, Stormmåge 1 R. Poul-Asger Olesen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Nørreby Hals. Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


       

Tirsdag den 4. august 2009.

Svendborg, Sætting Strandvej (09:00): Rødstjert 1 JUV
Vejlen, Taasinge
(08:45): Temmincksryle 4 R. Poul Rasmussen
Arreskov Sø: Hvidkklire 2 R, Stær 600 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (07:50-08:45): Knarand 7 R, Havørn 2 OF (1 ad + 1 juv), Temmincksryle 3 FU, Mudderklire 9 FU. Niels Bomholt
Bøjden Nor (09:00-10:30): Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 30 R, Gråand 1 YUF, Gråand 20 FU/R AD, Taffeland 1 R, Blishøne 50 FU, Klyde 5 FU/R AD, Klyde 4 FU Juv 2 kuld, Stor Præstekrave 10 FU/R, Hjejle 8 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 55 R, Almindelig Ryle 10 R, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Stillits 3 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skt. Klemens (haveobs) (07:15): Ravn 1 OF. Kell Grønborg
Firtalsstrand (14:00-14:45): Knarand 8 R, Strandskade 90 R, Hættemåge 1300 R. Kresten Madsen
Ølund (13:00-13:45): Grågås 610 R, Stor Regnspove 65 R (Området stort set udtørret)Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 1 RI, Husrødstjert 1 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 2 RI, Kærsanger 7 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 6 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 4 RI,Grønirisk 1 RI, Rørspurv 3 RI. Dagstotal 44 ringmærket (lukket pgr regn), årstotal 206. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Vejsnæs Nakke: Skarv 55 V, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 5 NØ, Grågås 14 OF, Krikand 15 SV, Gråand 3 OF, Ederfugl 252 , Sortand 4 Ø, 1 han + 1 1K. Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 27 , Småspove 1 R, Hvidklire 2 SV, Tinksmed 5 V, Svartbag 9 SV, Splitterne 11 , Fjordterne/Havterne 2 SV, 4 ad + 2 1K. Havterne 6 V, 1 Ø + 1 V. Kunne selvfølgelig også være den samme. Alk 2 T, Gøg 1 V, Digesvale 31 V, Landsvale 8 V, Bysvale 4 SØ, Løvsanger 1 R, Tornirisk 13 R, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 100 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 19 R, Grågås 30 R, Gravand 4 R, Knarand 7 R, Krikand 20 R, Skeand 6 R, Troldand 23 R, Havørn 2 , Blishøne 2 R, Vibe 59 R, Temmincksryle 3 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 2 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2, Knopsvane 19, Grågås 350 R, Gravand 25, Knarand 4 R, Krikand 9 R, Gråand 90, Skeand 5 R, Taffeland 2 R, Troldand 22, Havørn 2, Fiskeørn 1 FU, Fasan 3 JUV R, Blishøne 9, Vibe 175 R, Temmincksryle 1 FU, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 33, Svartbag 4, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4, Landsvale 2 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 4, Gærdesmutte 2 SY, Gråkrage 1 OF, Stær 25 FU, Bogfinke 1 M R, Tornirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 12 R, Skarv 50 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 117 R, Gravand 5 R, Taffeland 1 R, Blishøne 59 R, Strandskade 5 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 33 R, Vibe 76 R, Almindelig Ryle 7 R SV, Hvidklire 2 R, Mudderklire 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 5 R, Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 1 FU, Gærdesanger 1 R, Munk 1 FU, Stær 40 FU, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 1 OF. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 , Grågås 4 R, Knarand 2 R, Gråand 9 R, Fasan 1 R HØ, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 75 R, Strandskade 3 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 90 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 12 FU, Stormmåge 50 FU, Sildemåge 3 FU, Sølvmåge 2 FU, Ringdue 3 , Sanglærke 1 T HØ, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gulbug 1 R HØ, Gransanger 1 SY, Husskade 1 R, Allike 8, Råge 27, Gråkrage 2 FU, Stær 5 FU, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Krikand 18, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 9 FU, Ringdue 23 R, Landsvale 20 FU, Engpiber 4 R, Rødstjert 1 F R, Husskade 2 R, Gråkrage 11 R. Peder Rasmussen


         Rørhøg Hun

Mandag den 3. august 2009.

Svendborg, Sætting Strandvej: Hvepsevåge 1 S, Musvåge 2 N, Mursejler 40 FU, Stillits 2 R, Bysvale 2 YF + 2 JUV
Svanninge Bakker
(14:50): Grønspætte 5 R (i en flok). Jerrik Andersen via Erik Danielsen
Espe
: Rødstjert 2. Nældens Takvinge 30, Tidselsommerfugl 4, Dagpåfugleøje 1, Nældesommerfugl 1, Stor Kålsommerfugl 2, Lille Kålsommerfugl 5, Lille Ildfugl 2, Græsrandøje 25, Almindelig Blåfugl 15, Bredpande sp. 2, Storplettet Perlemorsommerfugl 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:05-09:50): Fiskehejre 2 FU, Gråand 3 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 FU AD han, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 18 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (08:55-09:00):Rørhøg 1 T, Landsvale 25 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro), Obs. fra Matriklen: (14:20)Hvepsevåge 1 V, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 V. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 1 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 2 RI, Musvit 1 RI, Grønirisk 2 RI, Rørspurv 1 RI.  Dagstotal 20 ringmærket, årstotal 163. Keldsnor fuglestation ved Børge L. Rasmussen og Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 20 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 800 R, Gråand 60 R, Rørhøg 1 M AD FU, Blishøne 300 R, Vibe 2 R, Dværgryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 5 FU, Mudderklire 1 R. Martin Iversen
Hjortholm: Krikand 2 R, Gråand 20 R, Havørn 1 2K+ (Medobs: jens Jacob Iversen), Mudderklire 3 R. Martin Iversen


        Krumnæbbet ryle

Søndag den 2. august 2009.

Horseskov: Fiskehejre 6 R Rørhøg 1 S
Monnet. Tåsinge
(12:15-14:20): Grågås 600 R, Havørn 1 SØ, Stor Regnspove 100 R. Niels Andersen
Stenstrup Lergrave
(16:20): Grågås 500 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sortemosen (15:40-16:10): Svaleklire 7 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hesselagergård (14:10-15:00): Isfugl 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ravnholt Gods
(13:00-13:15): Rødrygget Tornskade 1 FU AD han (Fodre unger), Rødrygget Tornskade 1 FU AD hun (Fodre unger), Rødrygget Tornskade 2 FU JUV (Blev fordret). Palle Bo Larsen
Arreskov Sø
(07:55-09:30): Sorthalset Lappedykker 4 R 1K, Grågås 1100 R, Indisk Gås 1 R, Taffeland 720 R, Havørn 1 R IMM, Isfugl 1 R. Tim hesselballe
Heden (07:45): Hvepsevåge 3 T. Tim hesselballe
Nakkebølle Inddæmning
(08:45-10:00): Grågås 540 R, Knarand 7 R, Fjordterne 10 FU, Isfugl 2 R, Grønspætte 1 R JUV hun. Niels Bomholt
Langesø (v. slottet) (13:15): Grønspætte 1 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hjortholm: Pirol 1 . Martin Iversen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 6 RI, Sumpmejse 2 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 11 RI. Dagstotal 39 ringmærket, årstotal 142. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 13 R, Grågås 540 R, Knarand 7 R, Krikand 1 R, Skeand 7 R, Troldand 23, Hvinand 3 R, Blishøne 155 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 135 R, Brushane 3 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 4 R, Fjordterne 10 FU, Ringdue 2 OF, Isfugl 2 R, Grønspætte 1 F JUV R, Digesvale 15 FU, Tornsanger 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 20 R. Niels Bomholt
Hesselagergård: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Ringdue 7 OF, Isfugl 1 R, Landsvale 7 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sortemosen: Grågås 5 R, Krikand 2 R, Tårnfalk 1 OF, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 7 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 3 FU, Engpiber 3 R, Husskade 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Stenstrup Lergrave (syd f/vej):  Toppet Lappedykker 3 YF UF (1 m 2 unger), Grågås 500 R, Skeand 4 R, Taffeland 2 R, Blishøne 4 R, Fjordterne 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vester Skerninge: Rørhøg 1 M OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Spurvehøg 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 31 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 4, Knopsvane 13 R, Grågås 150 R, Gravand 18, Knarand 7 R, Krikand 28 R, Gråand 105, Skeand 5 R, Troldand 15, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 3, Rørhøg 2, Fiskeørn 1 FU, Fasan 3 JUV R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 46 R, Vibe 131 R, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 8 OF, Sortklire 2 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 19, Sølvmåge 31, Svartbag 6, Fjordterne 4, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 3 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 3 FU, Ravn 3 OF, Stær 2 FU, Bogfinke 1 OF, Stillits 1 FU, Lille Korsnæb 2 R HØ. Gunnar Jørgensen


        Bomlærke ved landevejen mellem Nevre og Lille Rise, Ærø

Lørdag den 1. august 2009.

Nørreballe (11:45-12:00): Havørn 2 R (1 AD, 1 1K), Dværgterne 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev og Salme Nor (10:30-11:35): Lille Lappedykker 60 R, Knarand 6 R, Vandrikse 5 R, Lille Regnspove 2 R, Tinksmed 22 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (09:30-10:00): Sortklire 22 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor (07:20-09:15): Nordisk Lappedykker 1 R 1K, Sorthalset Lappedykker 14 R, Indisk Gås 1 R, Bramgås 1 R, Lille Præstekrave 3 R 1K, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 14 R, Mudderklire 9 R, Dværgterne 1 R, Digesvale 200 R, Gul Vipstjert 7 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose/Nord for: Lille Præstekrave 2 R 1K. Ole Goldschmidt
Vesterskov, Ærø: Gul Vipstjert 2 YF (Op til 7 yp set i lucernemark tidligere), Bomlærke 1 YF. Niels Andersen
Grønnæs, Ærø: Gul Vipstjert 1 YF, Rødrygget Tornskade 4 YF (To gamle fodrede to unger). Niels Andersen
Ellemose, Ærø: Bomlærke 1 SY (Langagrevej)
Gråsten Nor: Gul Vipstjert 1 R, Stær 60 FU
Nevre Strand: Rørhøg 1 F S Bomlærke 1 KA (Ved landevejen)
Firtalsstrand (16:30-17:45): Temmincksryle 1 R, Lille Regnspove 2 NØ, Stor Regnspove 98 R (I fjorden), Mudderklire 7 R. Søren Gjaldbæk
Bjørnens krat: Rødrygget Tornskade 3 R. Bo K. Stephensen
Husby Strand (19:20-20:40): Grågås 1000 R, Dobbeltbekkasin 7 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (16:45-19:00): Sorthalset Lappedykker 7 R (6 AD + 1 1K), Grågås 500 R, Lille Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 11 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Lille Præstekrave 2 1K R,  Svaleklire 4 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: 3 kuld Lille Lappedykker 21 R, Toppet Lappedykker 16 R, Nordisk Lappedykker 1 1K R, Sorthalset Lappedykker 14, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 155 R, Knopsvane 32 R, Grågås 670 R, Indisk Gås 1 R, Bramgås 1 R, Gravand 35 R, Krikand 12 R, Gråand 146 R, Skeand 3 R, Taffeland 85 R, Troldand 115 R, Hvinand 16 R, Blishøne 120 R, Strandskade 44 , Lille Præstekrave 3 1K R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 5 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 13 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, ungerne fra fyret of fyrboligen på vingerne Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 9 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 17 R, Svartbag 19 R, Splitterne 4 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 1 R, Digesvale 200 R, Landsvale 20 R, Bysvale 130 R, Gul Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 9 R, Gråkrage 1 , Stillits 2 R, Tornirisk 45 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 16, Dobbeltbekkasin 2 R, Tinksmed 1 R, der fodres stadig i rederne på pumpestationen, men der flyver også en del 1k fugle rundt Bysvale 110 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: 2 kuld (3,7) Troldand 2 F R, Havørn 2 , Vibe 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Dværgterne 1 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose: Rørhøg 1 1K R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 2 R, Brushane 9 R, Sortklire 22 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 60, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 17 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 35 R, Grågås 475 R, Gravand 3 R, Knarand 6 R, Krikand 4 R, Gråand 340 R, Atlingand 1 R, Skeand 3 R, Tårnfalk 3 R, Vandrikse 5 R, Blishøne 185 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 239 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 9 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Småspove 2 R, Storspove 1 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 22 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 450 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 150 R, Landsvale 4 R, Stenpikker 1 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Føns Vang: Lille Lappedykker 49 FU, Toppet Lappedykker 29 FU, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Pibeand 24 R, Knarand 7 FU, Skeand 4 FU, Blishøne 1900 FU, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Svaleklire 4 OF, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 3 FU. Dieter Maaszen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk