Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:16 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

              Islandske ryle med almindelig ryle

Fredag den 31. august 2007.

Rantzausminde (på matriklen): Grå Fluesnapper 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen Taasinge
(12:00): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge (17:30-18:30): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 280 R, Gravand 1 R, Tårnfalk 1 R, Islandsk Ryle 18 R, Almindelig Ryle 32 R, Rødben 5 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 2 R, Stenpikker 2 R, Stær 1500 R
Gulstav Mose (12:30-12:45): Fiskeørn 1 T. Keldsnor fuglestation / Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation, Gulstav. (06:00 -08:00 pgr byger): Rødhals 3 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 4 RI, Munk 11 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 12 RI. Dagstotal: 41. Årstotal: 1396. Keldsnor fuglestation / Ole Tønder
Arreskov Sø
: Skarv 85 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 190 R, Musvåge 1 R, Vibe 160 R, Fjordterne 9 R, Stær 600 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Havørn 2 JUV R, Fiskeørn 1 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
(8:50-10:50): Sortklire 3 FU, Hvidklire 3 FU, Hjejle 20 R/FU, Vibe 100 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 5 R + 7 SV, Hættemåge 250 R/FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Sildemåge 1 R, Havterne 1 FU + 1 T, Splitterne 2 FU, Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 10 R, Blishøne 80 FU, Vandrikse 1 SY, Gråand 80 R, Krikand 3 FU, Troldand 10 R, Taffeland 53 R, Hvinand 4 FU, Ederfugl 10 R ( på havet ), Toppet Skallesluger 4 R, Knopsvane 10 FU, Grågås 45 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 50 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 3 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Stegø Mølle (11:20): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


                

Torsdag den 30. august 2007.

Vejlen Taasinge (08:30): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Christiansminde, Svendborg: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Tved: Husrødstjert 1 R. Peder Rasmussen
Dovns Klint (06:00-10:00): Mudderklire 5 V, Stenvender 1 V, Almindelig Kjove 1 FU (FU på terne), Fjordterne 21 V, Gravand 1 Ø, Krikand 8 T, Spidsand 11 T, Ederfugl 160 T, Sortand 2 T, Rørhøg 1 TF, Stor Præstekrave 3 T, Strandhjejle 1 T, Islandsk Ryle 2 T, Almindelig Ryle 9 T, Storspove 1 KA, Rødben 3 T, Sølvmåge 2 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 5 FU, Landsvale 20 S, Hvid Vipstjert 2 T, Gråkrage 3 R, Rådyr 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 105 T, Fiskehejre 1 R, Knarand 1 1K R, Gråand 72 R, Spidsand 5 T, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 T, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Digesvale 24 FU, Landsvale 2 T, Musvit 1 R, Råge 2 FU, Gråkrage 2 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 -10:15): Rødhals 1 RI, Rødstjert 2 RI, Kærsanger 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 3 RI, Munk 12 RI, Løvsanger 4 RI. Dagstotal: 29. Årstotal: 1355. Keldsnor fuglestation / Ole Tønder
Sundet, Faaborg (11:10-12:10): Grågås 170 R, Knopsvane 16 FU, Knarand 13 FU, Skeand 20 R/FU, Troldand 30 R, Taffeland 20 R, Grønbenet Rørhøne 25 FU, Blishøne 1000 FU, Skarv 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker min 1 R, Fiskehejre 2 FU, Skovskade 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindved, Odense (09:40): Gønspætte 1 R. Lars Andersen


      Knarand

Onsdag den 29. august 2007.

A9 ved Brændeskov: Rød Glente 1 R. Poul Rasmussen
Gulstav Mose
(19:45): Gul Vipstjert 400 R (Gik til ro i mosen). Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Ristinge Hale, Langeland
(12:00-14:20): Hjejle 200 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Nørreballe Nor
(11:30-12:40): Grågås 1200 R, Hættemåge 1200 R, Stormmåge 1000 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Dovns Klint
(06:00-08:40): Knarand 6 V, Mudderklire 13 V. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Karlsmosen, Egeskov
: Lille Lappedykker 12 R, Knopsvane 6 R, Knarand 6 R, Krikand 6 R, Gråand 25 R, Skeand 6 R, Rørhøg 1 hun R, Rørhøg 1 han R, Rørhøg 1 JUV R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 300 R, Sildemåge 1 AD R. Kurt Due Johansen
Faaborg Fjord
(8:50): Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knold Nor (Dyreborg )
(9:15-10:15): Isfugl 1 FU, Skovpiber 2 T, Stær 20 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Lille Præstekrave 1 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 30 R, Stor Regnspove 3 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 15 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Toppet Skallesluger 7 FU, Krikand 3 FU, Gravand 1 FU, Blishøne 50 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Flyvesandet  (12:30-13:30): Fjordterne 45 V. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (11:00-11:30): Havørn 1 R. Aage Wichmann
Lindved / Odense (10:00): Grønspætte 1 HØ. Lars Andersen
Fyns Hovedvej v. Mesinge (07:40): Ravn 1 R. Lars Philip Nørtoft
Wedellsborg (11:30): Isfugl 1 R. Frits Thomsen


       Digesmutter = stenpikker

Tirsdag den 28. august 2007.

Vejlen, Taasinge (13:30): Fiskeørn 1 R. Poul Rasmussen
Fakkebjerg, Sydlangeland: Spurvehøg 2 V, Musvåge 4 V, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 R.
Bruns Banke, Sydlangeland (10:30-12:15): Grågås 600 R, Hvepsevåge 5 V, Vibe 300 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (09:15-10:15): Hvepsevåge 5 SV. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint (06:00-09:00): Strandhjejle 7 V, Sortklire 10 V. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 110 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 500 R, Pibeand 1 R, Krikand 20 R, Spidsand 1 R, Skeand 6 R, Taffeland 6 R, Hvinand 6 R, Spurvehøg 4 V, Musvåge 6 S, Blishøne 90 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 4 V, Hjejle 18 R, Strandhjejle 1 N, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 2 R, Sortklire 7 R, Rødben 8 R, Hvidklire 16 R, Svartbag 27 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 1 V, Stenpikker 1 R, Gråkrage 30 R, Skovspurv 12 R
Keldsnor: Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 26 R, Vibe 135 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 7 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 14 FU, Mudderklire 4 FU, Svartbag 12 R, Splitterne 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 12 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 40 R, Knopsvane 78 R, Grågås 250 R, Pibeand 6 R, Skeand 8 R, Taffeland 250 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 400 R, Vibe 250 R, Stær 400 R
Tryggelev Nor : Lille Lappedykker 42 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gravand 1 R, Knarand 50 R, Krikand 16 R, Skeand 32 R, Taffeland 60 R, Troldand 20 R, Hvinand 12 R, Digesvale 150 FU, Skægmejse 1 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 09:30): Rødstjert 2 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 1 RI, Havesanger 3 RI, Munk 5 RI, Løvsanger 12 RI, Broget Fluesnapper 1 RI. Dagstotal: 28. Årstotal: 1326. Keldsnor Fuglestation v/Jan Holm Jensen.
Brændegård Sø (14:10-14:45): Knarand 6 R, Havørn 1 R AD. Mogens Elnif Thomsen
Mullerup Slot + Sø Gudme: Grønbenet Rørhøne 2 FU, Landsvale 19 FU, Bysvale 7 FU, Bjergvipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 FU, Sangdrossel 1 JUV R, Ravn 2 OF. Torben Møller
Holstenshuus (Diernæs) (10:00-11:00): Rørhøg 1 SV, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU, Skovskade 3 FU, Ringdue 20 T, Rødstjert 1 FU, Ravn 2 T, Troldand 10 R, Gråand 2 R, Blishøne 7 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fynshoved (06:15-11:30): Sule 1 V 3K, Spidsand 26 V, Fløjlsand 2 Ø, Almindelig Kjove 10 V, Lille Kjove 1 V 1K (8.32-8.38 - opdaget af Tim Hesselballe), Splitterne 83 V, Tejst 2 R, Lunde 1 R (Trak ind til rast fra øst 11.32 lagde sig ud for Hovedet- opdaget af Tim Hesselballe), Rødrygget Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk, Tim Hesselballe
Sibirien, Egebjerg: Hvepsevåge 1 NV, Rørhøg 1 JUV R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R. Niels Bomholt
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 40 R, Fiskehejre 5 R, Krikand 3 R, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 TI, Blishøne 7 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 3 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 32 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 3 R, Splitterne 2 FU, Ringdue 3 R, Digesvale 45 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 7 FU, Hvid Vipstjert 43 R, Stenpikker 3 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 4 R, Skovspurv 1 R, Grønirisk 15 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled )
(09:45-10:45): Vandrefalk 1 FU AD han (Slog en vadefugl), Strandhjejle 46 FU, Islandsk Ryle 36 FU, Almindelig Ryle 1700 FU, Stor Regnspove 67 R, Stenvender 1 FU, Dværgmåge 1 R 1K. Aksel Christensen


          Tornirisk

Mandag den 27. august 2007.

Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 12 FU, Lille Lappedykker 6 JUV FU, Skeand 8 FU, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Grønbenet Rørhøne 6 JUV FU, Hvidklire 1 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 4 FU, Krikand 45 R, Skeand 7 FU, Rørhøg 1 han FU, Rørhøg 1 hun FU, Dobbeltbekkasin 4 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(13:30): Fiskeørn 3 R, Digesvale 400 R, Krikand 75 R, Rørhøg 1 R. Bent Staugaard
Vejlen, Taasinge (14:00): Stor regnspove 12 R, Ravn 2 R, Fiskeørn 2 R (fortsat kl 16:00). Poul Rasmussen
Søgård Sø, Sydlangeland (15:30): Trane 2 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (11:00-13:00): Knarand 32 R, Digesvale 100 FU. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (09:30-10:30): Hvepsevåge 1 OF. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint (07:15-09:15): Dværgmåge 3 V. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (09:45): Isfugl 1 R, Trane 2 N. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Knold Nor ( Dyreborg ) (9:30-10:15): Almindelig Ryle 40 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Rødben 30 FU, Hvidklire 13 FU, Stor Regnspove 3 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Mudderklire 2 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 80 R/FU, Dobbeltbekkasin 8 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Gravand 1 FU, Knopsvane 21 ( en mærket ), Skovpiber 3 T, Stær 30 FU, Rørhøg 1 FU ( ad han ), Spurvehøg 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nyborg (10:45): Fiskeørn 2 V. Søren Brinch
Flyvesandet (10:45-12:58): Sule 5 V (3 2k, 1 3k, 1 4k+), Sandløber 2 V, Dværgterne 2 V (1 ad, 1 1k), Alk 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand, Otterup: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 10 R, Krikand 280 R, Gråand 30 R, Spidsand 5 R, Troldand 2 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 60 R, Strandskade 1 R, Vibe 140 R, Islandsk Ryle 18 R, Brushane 6 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 700 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 2 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Lille Lappedykker 15 R, Fiskehejre 10 R, Grågås 890 R, Pibeand 15 R, Knarand 36 R, Krikand 200 R, Gråand 240 R, Spidsand 2 R, Skeand 170 R, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 3 R, Vibe 3 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 120 R, Hvidklire 6 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 5 R, Allike 10 R, Råge 35 R, Gråkrage 2 R. Kurt Due Johansen
Søndersø, Margård Mark (10:50): Landsvale 100 FU, Musvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Bredbjerg, Søndersø: Bysvale 1 Of. Dieter Maaszen
Dallund Sø, Søndersø: Bysvale 5 FU. Dieter Maaszen
Serup Mose, Søndersø: Landsvale 20 FU. Dieter Maaszen
Søndersø Skov, Søndersø: Musvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Vigerslev, Søndersø: Musvit 1 FU. Dieter Maaszen


        Digesvale

Søndag den 26. august 2007.

Noret, Taasinge (15:00): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(09:00 -10:00): Løvsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Munk 1 RI, Kærsanger 1 RI. Dagstotal: 5 Årstotal: 1298 Keldsnor fuglestation / Jan Holm Jensen
Søgård, Sydlangeland
(10:50): Hvepsevåge 1 S, Fiskeørn 1 SV. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(06:00-10:00): Hvepsevåge 2 TF, Lille Kobbersneppe 32 V. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(09:10): Hvepsevåge 1 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Gulstav
(11:25): Trane 2 N, Isfugl 1 R (15:45). Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Gulstav
(8:15-8:30): Isfugl 1 R. (isfugl siddende på tør gren i mosen set fra fugletårn. MOF-tur). Karsten Urup Nielsen
Brændegård Sø
(07:50-11:45): Knarand 7 R, Havørn 2 R AD, Havørn 2 R 1K, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Ravn 8 R,  Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 14 AD R, Knopsvane 5 JUV R, Grågås 135 R, Krikand 75 R, Gråand 80 R, Skeand 45 FU, Taffeland 1 han R, Troldand 6 FU, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 150 AD R, Blishøne 2 JUV R, Vibe 65 R, Mudderklire 1 R, Svartbag 2 R, Ringdue 3 OF, Landsvale 8 FU, Bysvale 100 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 HØ, Gransanger 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 1 R, Stær 15 FU, Bogfinke 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bjørnø
(10:40-15:30): Stenvender 3 R. Lars Bonne Rasmussen
Lillebælt v/ Sønderhjørne færgeobs
(12:30): Fjordterne 1 SV
Bøjden Nor
(10:30-12:15): Lille Lappedykker 30 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 11 R, Pibeand 2 R, Knarand 1 R, Krikand 9 R, Taffeland 49 R, Troldand 5 R, Hvinand 19 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 79 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 39 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 4 SV, Dværgterne 1 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 11 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 R, Stær 300 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 4 R. Niels Bomholt
Knudshoved, Nyborg (11:00): Lille Regnspove 27 S. Bodil og Hans Rytter
Nordskov, Kerteminde: Digesvale 200 R, Landsvale 50 R. Lars Hansen
Ølundgaardinddæmning (09:45-10:55): Grågås 600 R, Knarand 13 FU, Stor Regnspove 80 R. Dieter Maaszen
Slambassinet (17:00-18:00): Temmincksryle 2 R (En 1k og en ad SDR). Ole Bent Olesen
Gyldensteen (20:25): Hjejle 325 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Rørhøg 2 JUV R, Dådyr 2 hun R, Rådyr 8 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand) (Bogense, Fyn): Grågås 600 FU. Jens Bækkelund
Æbelø (11:30): Stenvender 8 R. Jens Bækkelund


        DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 16/8-07:                    
                  På vingerne over Vadehavet                 
                 
Tag med på Tårnenes Dag 2007
                 
Hyben gør grønirisker til blodirisker
                  Hvepsevågens Dag på Falsterbo


         Tornirisk, Bøjden Nor d. 24. august 2007

Lørdag den 25. august 2007.

Lunkebugten & Nørreskov Nor: Spurvehøg 1 NØ, Hvidklire 1 R, Mudderklire 17 FU, Isfugl 2 FU. Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen
: Mudderklire 4 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø
(07:55 - 08:05): Havørn 1 R 1K, Skeand 210 R, Bysvale 80 FU
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R, Havørn 2 JUV R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø (14:00): Grågås 500 R, Knarand 33 R, Havørn 2 R (1 ad, 1 1k). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Nakkebølle Inddæmning (13:00): Toppet Lappedykker 95 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Knarand 15 R, Skeand 140 R, Stær 1500 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Arreskov Sø, nordlige holm: Havørn 1 R. Peder Rasmussen
Helnæs Made (09:00-11:00): Grågås 900 R, Hjejle 350 R, Dobbeltbekkasin 107 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Karlsmosen, Egeskov: Lille Lappedykker 12 FU, Knarand 4 R, Krikand 2 R, Skeand 5 R, Hvepsevåge 1 SØ, Rørhøg 1 hun FU. Peder Rasmussen
Sollerup, Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 19 R, Taffeland 900 R, Troldand 200 R, Stillits 3 R. Peder Rasmussen
Espe: Rød Glente 1, Løvsanger 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 11:00): Jernspurv 1 RI, Rødstjert 2 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 3 RI, Løvsanger 12 RI. Dagstotal: 23 Årstotal: 1293 Keldsnor fuglestation / Børge L. Rasmussen og Hans Rytter
Bispeenge, Odense: Fiskehejre 7 FU, Vibe 160 FU, Landsvale 25 OF. Gunhild Brink
Stegø Mølle (11:05): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Egebjerggaard Storskoven (10:15): Fiskeørn 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (08:10): Hvepsevåge 1 S. Aksel Christensen


         Digesvaler hviler ud ved Bøjden Nor

Fredag den 24. august 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00- 16.00): Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 2 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 1 RI, Munk 8 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 38 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Sumpmejse 1 RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 86. Årstotal: 1270 fugle. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Søgaard Mose, Sydlangeland
(06:40): Trane  1 HØ. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Keldsnor (13:00-15:30): Grågås 600 R, Vibe 400 R, Sortklire 12 R, Hvidklire 12 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint (06:00-10:10): Hvepsevåge 8 S, Digesvale 160 FU (Gulstav Klint). Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Skarv 3 FU, Skarv 40 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk (19:15) 1 han AD FU, Vibe 180 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 1 JUV R, Svartbag 2 R, Stær 300 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Havørn 1 AD R, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 JUV R, Musvåge 6 R, Fiskeørn 1 FU, Gærdesmutte 1, Halemejse 14. Erik Ehmsen
Knold Nor ( Dyreborg ) (9:00-10:00): Islandsk Ryle 2 FU, Rødben 15 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 1 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Stor Regnspove 1 FU, Vibe 80 R/FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R, Blishøne 6 ( et kuld ), Toppet Skallesluger 13 FU, Knopsvane 23 FU ( en mærket ), Gråand 6 FU, Fiskehejre 5 FU, Skovpiber 10 SV, Gul Vipstjert 2 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


          Fiskeørn fouragerer ved Nakkebølle Inddæmning

Torsdag den 23. august 2007.

Svendborg, Matriklen: Topmejse 2 FU
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 1 AD R, Hvidklire 1 SØ, Mudderklire 3 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint
(06:00-14:00): Hvepsevåge 111 S, Rørhøg 6 S, Spurvehøg 35 S, Fiskeørn 4 S (Kl. 10.20 - 10.50 - 12.50 - 13.05), Trane 2 OF (Kl. 11.15), Hjejle 150 OF, Lille Kobbersneppe 84 V, Digesvale 150 FU (Gulstav Klint), Landsvale 100 S, Bjergvipstjert 1 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(10:20 - 13:30): Fiskehejre 1 OF, Ederfugl 31 R, Hvepsevåge 127 S, Rørhøg 2 S, Spurvehøg 36 S, Musvåge 4 S, Fiskeørn 4 S, Tårnfalk 4 S, Trane 2 OF, Hjejle 150 S, Lille Kobbersneppe 84 S, Digesvale 12 FU, Gul Vipstjert 2 OF, Tornsanger 1 R, Marsvin 1 FU. Torben Møller
Fakkebjerg
(9:45): Hvepsevåge 1 S, Musvåge 1 S, Vibe 12 S, Stær 15 OF. Torben Møller
Gulstav Mose
(15:00): Hvepsevåge 1 R, Skægmejse 2 HØ. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(9:50-10:15): Lille Lappedykker 1 Sy, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 4 OF, Gråand 15 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 S, Rørsanger 1 FU, Løvsanger 2 FU, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Torben Møller
Gulstav
: Lille Lappedykker 1 Sy, Hvepsevåge 4 S, Spurvehøg 1 S. Torben Møller
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(18:15 - 20:15): Gærdesmutte 1 RI, Sivsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 3 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 3 RI, Løvsanger 1 RI. Aftentotal: 13, Årstotal: 1184 fugle. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation, Gulstav 
(06:30 - 09:30): Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 9 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 5 RI, Munk 7 RI, Løvsanger 4 RI, Broget Fluesnapper 2 RI. Dagstotal: 40, Årstotal: 1171 fugle. Keldsnor Fuglestation v. Jan Holm Jensen
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 4 R, Grågås 640 R, Gravand 16 R, Krikand 12 R, Gråand 45 R, Spidsand 1 R, Skeand 14 R, Taffeland 11 R, Troldand 4 R, Hvinand 8 R, Blishøne 42 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 39 R, Hjejle 45 V, Vibe 400 OF, Vibe 185 R, Almindelig Ryle 36 R, Brushane 13 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 31 R, Rødben 42 R, Hvidklire 27 R, Mudderklire 28 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 90 R, Svartbag 45 R, Mursejler 150 R, Landsvale 10 R, Bysvale 85 R, Gul Vipstjert 60 R, Hvid Vipstjert 10 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
(13:40-15:00): Toppet Lappedykker 3 R, Grågås 900 R, Ederfugl 6 R, Klyde 6 FU, Hjejle 1 R, Vibe 312 OF, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Svartbag 12 R, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Tornirisk 4 R. Torben Møller
Rath
: Hjejle 35 R, Vibe 470 R, Stær 800 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Fiskeørn 2 S, Ringdue 1 R. Ole Goldschmidt
Siø
(09:10): Fiskehejre 1 R, Grågås 500 R, Hjejle 250 R(16:00), Hare 1 FU. Torben Møller
Snaremose Sø (9:25): Hvepsevåge 7 S. Torben Møller
Nakkebølle Inddæmning
: Fiskeørn 1 FU, Isfugl 2 R
Brændegård Sø
(10:15-12:00): Havørn 2, Rørhøg 1, Knopsvane 10 + 5 JUV, Gråand 300, Skeand 150, Knarand 4, Krikand 50, Troldand 4, Taffeland 5, Blishøne 200, Toppet Lappedykker 12, Vibe 50, Mudderklire 1, Skarv 10, Ringdue 4, Stær 4, Hvid Vipstjert 2, Stor Flagspætte 1, Solsort 2, Bysvale 20, Landsvale 10, Gransanger 2, Rørsanger 1. Admiral 1, Nældens Takvinge 4, Lille Kålsommerfugl 2, Blå-/Efterårsmosaikguldsmed 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe: Løvsanger 1. Blåbåndet Pragtvandnymfe 1, Stor Hedelibel 4, Almindelig Hedelibel +, Blodrød Hedelibel 2, Stor Kejserguldsmed 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
  
Knudshoved
(08:00-13:00): Sortgrå Ryle 1 AD R (På den sydlige mole), Dobbeltbekkasin 2 NV, Mudderklire 12 R (På sydmolen), Stenvender 1, Gul Vipstjert 2 R, Husrødstjert 2 R, Bynkefugl 2 R. Per Rasmussen
Østerø Sø, Nyborg: Stor Præstekrave 8 R, Almindelig Ryle 8 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 10 R, Mursejler 10 FU, Isfugl 1 R, Digesvale 300 FU, Landsvale 150 FU, Bysvale 150 FU, Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg: Knarand 15 FU, Skeand 40 FU, Grønbenet Rørhøne 18 FU, Stær 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knold Nor ( Dyreborg ) (8:40-9:30): Hvidklire 15 FU, Rødben 10 FU, Mudderklire 4 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Vibe 60 R, Strandhjejle 1 FU, Hættemåge 220 R, Sølvmåge 30 R, Toppet Skallesluger 5 FU, Gråand 4 FU, Knopsvane 17 FU, Fiskehejre 2 FU, Skovpiber 5 T, Rørhøg 1 FU ( ad han ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Stegø Mølle (17:00): Mudderklire 5 R. Jens Bækkelund


          Skovsanger 1 kalenderår  Foto: Jan Holm Jensen

Onsdag den 22. august 2007.

Monnet (16:00): Hedehøg 1 V JUV. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 09:30): Gulbug 1 1K RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 4 RI, Skovsanger 1 1K RI, Løvsanger 9 RI, Grå Fluesnapper 1 1K RI, Broget Fluesnapper 1 1K RI. Dagstotal 20. Årstotal: 1131. (14 net åbne p.g.a. regnbyger). Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint
(06:10-14:00): Hvepsevåge 141 S, Rørhøg 7 S, Spurvehøg 51 S, Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 1 S, Gul Vipstjert 81 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Keldsnor: Ederfugl 125 R, Rørhøg 1 hun R, Klyde 2 FU, Hjejle 122 R, Vibe 250 R, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sortklire 13 JUV FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 11 FU, Mudderklire 4 R, Splitterne 1 JUV R, Gul Vipstjert 1 JUV R. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 R. Peder Rasmussen
Sundet, Faaborg
 (11:20-12:20): Grønbenet Rørhøne min 18 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU/R, Toppet Lappedykker 17 FU/R, Lille Lappedykker 8 FU, Grå Fluesnapper 4 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Espe: Gulbug 1, Løvsanger 1, Spætmejse 1, Sumpmejse 1, Musvit 2.
Stålorm 1. Nældens Takvinge 10 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Dørholm & Dørholmbugten, Otterup
: Fiskehejre 1 R, Gråand 10 R, Hjejle 357 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 166 R, Almindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 39 R, Rødben 7 R, Hvidklire 14 R, Hættemåge 110 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet, Odense: Gråand 550 R, Hjejle 700 R, Storspove 53 R, Hættemåge 1200 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup: Skarv 13 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 2724 R, Pibeand 39 R, Knarand 1 R, Krikand 183 R, Gråand 368 R, Spidsand 1 R, Skeand 2 R, Taffeland 6 R, Rørhøg 1 hun R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 2 R, Strandskade 17 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 14 R, Hjejle 50 T, Strandhjejle 5 R, Vibe 25 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 41 R, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 69 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 6 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 5 R, Husskade 1 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Made (12:00): Tredækker 1 R. Aage Wichmann
Nr, Nærå Strand (11:30-12:00): Sandløber 1 FU. Aksel Christensen
Agernæs Flak (10:15-11:00): Stor Regnspove 164 R. Aksel Christensen


      Havørnene 1 voksen og ungfugl ved Brændegaard Sø

Tirsdag den 21. august 2007.

Monnet, Taasinge: Musvåge 1 FU, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 9 OF, Rødben 8 R, Sanglærke 3 OF, Engpiber 1 R, Ræv 1. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
: Storspove 2 R, Rødben 1 R, Mudderklire 1 R, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 4 FU, Lille Lappedykker 2 JUV FU, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 JUV R, Hvidklire 1 R, Mursejler 8 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Toppet Skallesluger 1 hun R, Vibe 1 R, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Vårø, Taasinge
: Rørhøg 1 hun FU, Rørhøg 1 han FU, Storspove 1 OF. Peder Rasmussen
Dovns Klint
(06:00-13:45): Hvepsevåge 115 S, Fiskeørn 4 S, Gul Vipstjert 151 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Grågås 15 R, Krikand 80 R, Skeand 240 R, Hvepsevåge 1 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 1K R , Rørhøg 1 AD R, Rørhøg 3 1K R, Blishøne 100 R, Vibe 50 R, Mursejler 2 R, Digesvale 250 R, Bysvale 40 R
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 19 R, Skarv 6 R, Knopsvane 15 R, Grågås 14 R, Knarand 5 R, Krikand 20 R, Skeand 240 R, Troldand 11 R, Havørn 4 R , Rørhøg 4 FU, Musvåge 2 R, Blishøne 94 R, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 2 OF, Vibe 40 R, Mudderklire 1 R, Mursejler 2 FU, Digesvale 80 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 2 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 33 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 53 R, Taffeland 450 R, Troldand 750 R, Ederfugl 5 hun R, Hvinand 4 R, Fiskeørn 1 V, Dværgmåge 1 JUV FU, Fjordterne 3 R, Bysvale 50 FU. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Sollerup: Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 R, Huldue 1 R, Ringdue 1 R, Vendehals 1 R, Landsvale 20 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Munk 2 R, Gransanger 2 R, Grå Fluesnapper 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 4 R, Ravn 2 OF, Grønirisk 1 R, Stillits 5 R, Dompap 1 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 42 R, Toppet Lappedykker 26 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 32 R, Pibeand 1 R, Skeand 80 R, Taffeland 60 R, Troldand 5 PUL R, Troldand 1 hun YF, Musvåge 1 OF, Blishøne 400 R, Vibe 90 R, Svartbag 1 R
Sundet, Faaborg (11:15-12:15): Blishøne 1100 FU, Grønbenet Rørhøne 17 FU, Skeand 32 FU, Knarand 10 FU, Troldand 5 kuld, Grågås 170 R, Spætmejse 3 FU, Stor Flagspætte 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sandholt (09:45-10:15): Lille Lappedykker 12 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 R, Blishøne 12 R, Hvidklire 1 R, Digesvale 1 R, Landsvale 7 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Allike 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 10 R,
Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Bregnør Bugt - Vestermade Rev (10:00-11:00): Hjejle 335 R, Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 110 R, Toppet Lappedykker 1, Skarv 10, Fiskehejre 3, Gravand 2, Ederfugl 11, Vibe 150, Rødben 20, Hvidklire 8, Svartbag 1. Ivan Sejer Beck

Nordfyns Gymnasium, Søndersø (12:30): Ravn 2 N. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand (Sydlige fælled + vade) (10:00-13:00): Hjejle 280 R, Strandhjejle 11 FU, Krumnæbbet Ryle 14 FU, Almindelig Ryle 380 FU, Kærløber 1 FU JUV (På vaden), Sortklire 16 FU, Rødben 231 FU (!!!), Hvidklire 25 FU, Pibeand 3 R, Krikand 30 OF, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 13 FU, Vibe 2 R, Islandsk Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Lille Kobbersneppe 16 FU, Storspove 15 FU, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 5 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Gyldensteens enge (11:00-12:00): Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 R, Grågås 650 R, Gravand 2 R, Krikand 21 R, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Blishøne 2 R, Hjejle 800 R, Vibe 400 R, Storspove 10 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 6 R, Svartbag 1 R, Ringdue 20 OF. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (12:00-12:45): Strandskade 50 R, Strandhjejle 2 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Storspove 2 R, Rødben 3 R, Hvidklire 4 R. Jens Bækkelund


            Sivsanger RI d. 19. august 2007

Mandag den 20. august 2007.

Christiansmindestien, Svendborg (07:45): Hedehøg 1 Han AD N
Vejlen, Taasinge: Lille lappedykker 1 YF med 1 Pull. Erik Thomsen
Humble, Sydlangeland: Fiskeørn 2 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor, Sydlangeland: Fiskeørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Hvepsevåge 13 SV. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 30 AD R, Lille Lappedykker 25 PUL R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 36 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 15 R, Grågås 165 R, Pibeand 7 R, Knarand 87 R, Krikand 201 R, Gråand 522 R, Skeand 94 R, Taffeland 42 R, Troldand 132 R, Hvinand 8 R, Hvepsevåge 2 AD S, Rørhøg 2 R, Fiskeørn 3 AD S, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 301 R, Vibe 5 R, Vibe 9 SV, Brushane 3 R, Brushane 3 SV, Dobbeltbekkasin 16 R, Småspove 2 SV, Sortklire 1 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 29 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Mursejler 15 R, Digesvale 300 R, Landsvale 100 R, Bysvale 50 R, Hvid Vipstjert 12 R, Tornsanger 3 R, Skægmejse 5 R, Gråkrage 15 R, Stær 125 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 11:00): Solsort 1 hun 1K RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 2 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 7 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Gulspurv 1 han 1K RI. Dagstotal 21. Årstotal: 1111. (13 net åbne p.g.a. regnbyger). Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint (07:00-14:00): Hvepsevåge 28 SØ, Spurvehøg 18 S, Huldue 2 S, Mursejler 103 S, Gul Vipstjert 61 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella og Jørgen Mikkelsen

Bøjden Nor (10:50-11:50): Hvidklire 2 FU, Sortklire 1 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Vibe 10 R, Grågås 37 R, Knopsvane 8 FU, Krikand 10 R, Taffeland 150 R, Troldand 20 R, Hvinand 5 R, Vandrikse 1 SY, Hættemåge 350 R, Havterne 2 FU, Digesvale 30 FU, Rørhøg 1 FU ( 1k), Musvåge 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Å, Dalum havn (19:30): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen

              Lille lappedykker fodrer unge, Vejlen den 20. august 2007. Foto: Erik Thomsen


            Vendehals beundres ved Dovns Klint

Søndag den 19. august 2007.

Thurø Bund, Svendborg: Toppet Skallesluger 7 YF, Strandskade 3 FU, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Vindebyøre, Taasinge: Rørhøg 3 1K YF - redeoptælling. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Toppet Lappedykker 268 R, Skarv 60 R, Knopsvane 25 R, Toppet Skallesluger 75 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Sortterne 1 1K FU. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-12:00): Vendehals 1 RI, Skovpiber 1 RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Nattergal 1 RI, Rødstjert 1 RI, Bynkefugl 1 RI, Græshoppesanger 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 6 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 12 RI, Havesanger 4 RI, Munk 11 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 21 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 3 RI. Dagstotal 80. Årstotal: 1090. Keldsnor Fuglestation v/ Jacob Sterup, Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Dovns Klint (Udsigtpunkt på Tårnenes Dag)
(05:30 - 14.00): Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 T, Skarv 26 R, Fiskehejre 2 R, Fiskehejre 4 T, Knopsvane 1 OF, Grågås 2 OF, Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Knarand 4 Ø, Krikand 6 R, Krikand 24 SV, Gråand 9 R, Taffeland 1 OF, Ederfugl 229 V, Sortand 34 V, Hvinand 1 OF, Hvepsevåge 5 T, Rørhøg 3 1K R, Rørhøg 1 han R, Rørhøg 2 1K S, Hedehøg 1 hun FU, Spurvehøg 11 S, Musvåge 6 TF, Fiskeørn 5 S, Tårnfalk 3 R, Tårnfalk 2 S, Blishøne 1 R, Strandskade 1 T, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 22 R, Strandhjejle 4 SV, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 36 T, Lille Kobbersneppe 18 SV, Rødben 6 TF, Hvidklire 6 T, Tinksmed 1 R, Mudderklire 11 T, Hættemåge 5, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 12, Svartbag 8 R, Splitterne 9 FU, Fjordterne 1 SV, Alk 1 R, Huldue 1 OF, Ringdue 6 R, Tyrkerdue 3 R, Mursejler 3 T, Vendehals 1 R, Digesvale 150 R, Landsvale 1, Bysvale 2 T, Skovpiber 150 T, Engpiber 1 T, Gul Vipstjert 106 T, Hvid Vipstjert 21 T, Gærdesmutte 1 Sy, Nattergal 1 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Græshoppesanger 1 R, Sivsanger 1 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Løvsanger 1 R, Blåmejse 1 R, Råge 3 N, Gråkrage 5 R, Stær 120 FU, Skovspurv 18 TF, Bogfinke 1 T, Grønirisk 12 T, Tornirisk 1 Ø, Lille Korsnæb 7 T, Gulspurv 1 R. Torbjørn Eriksen, Finn Eriksen, Jan Holm Jensen, Jacob Sterup, Søren Gjaldbæk, Erhardt Ecklon
Dovns Klint
(05:45-14:00): Sortand 114 V, Hvepsevåge 6 SØ AD, Rørhøg 6 R (1 S, 5 R), Hedehøg 1 Ø AD hun, Fiskeørn 5 SV, Tårnfalk 8 R (5 S, 3 R), Strandhjejle 5 V, Mudderklire 12 R, Alk 1 R, Huldue 1 R, Skovpiber 150 S, Gul Vipstjert 106 S. Erhardt Ecklon, Søren Gjaldbæk
Spodsbjerg, Rudkøbing
: Svartbag 8 R. Dieter Maaszen
Brændegård Sø
: Grågås 300 R, Gråand 50 R, Havørn 1 AD R, Havørn 1 JUV R. Klaus Flemløse
Brændegård Sø
(09:30-12:00): Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 R 1K, Havørn 1 R AD, Fiskeørn 2 FU, Ravn 3 OF, Toppet Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 10 AD R, Knopsvane 5 JUV R, Grågås 260 R, Gravand 1 JUV FU, Krikand 25 R, Gråand 100 R, Skeand 12 FU, Troldand 11 R, Rørhøg 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 50 AD R, Blishøne 9 JUV R, Vibe 17 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 4 R, Svartbag 1 R, Mursejler 9 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 35 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 2 HØ, Blåmejse 1 HØ, Musvit 1 R, Gråkrage 1 HØ, Stær 1 FU, Stillits 3 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 74 R, Grågås 167 R, Havørn 2 AD R, Dværgmåge 1 JUV R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 JUV R, Rørspurv 2 R. Erik Ehmsen
Slambassinet, Odense Fjord (17:45-18:30): Lille Præstekrave 1 R 1K, Temmincksryle 2 FU (en 1k fugl og en OF). Ole Bent Olesen
Fyns Hoved: Strandskade 26 R, Stor Præstekrave 15 R, Strandhjejle 6 R, Islandsk Ryle 13 R, Almindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 17 R, Storspove 38 R, Rødben 23 R, Mudderklire 7 R. Kirsten Halkjær Lund
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk, Assens: Rørhøg 1 han FU. Klaus Flemløse

              Jan Holm Jensen fremviser Vendehals, Tårnenes Dag Dovns Klint


Lørdag den 18. august 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30-12:30): Gærdesmutte 1 RI, Rørsanger 4 RI, Tornsanger 9 RI, Havesanger 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 17 RI, Musvit 1 RI. Dagstotal 40. Årstotal: 1010. Keldsnor Fuglestation v/ Jacob Sterup, Hans Rytter, Ole Tønder
Dovns Klint (06:00-11:00): Hvepsevåge 2 S, Tårnfalk 5 (3 R + 2 S), Lille Kobbersneppe 46 SV, Lille Regnspove 1 SV, Dværgterne 1 SV, Digesvale 150 R, Spurvehøg 7 SV, Strandskade 19 SV, Hjejle 4 SV, Strandhjejle 6 SV,  Hvidklire 3 SV, Fjordterne 2 SV, Mursejler 2 SV, Landsvale 25 S, Bysvale 1 SV, Skovpiber 4 SV, Gul Vipstjert 28 SV. Henrik Kalckar Hansen, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 5 TF, Rørhøg 1 1K R, Rørhøg 1 1K S, Rørhøg 1 han AD FU.
Skårupøre Sund, Svendborg: Knopsvane 5, Gråand 8, Toppet Skallesluger 42, Toppet Skallesluger 33 YF, Storspove 2 SV, Hvidklire 1 SV, Mudderklire 8 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø (13:30-16:40): Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 R AD, Havørn 1 R 1K, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 2 FU,  Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 10 AD R, Knopsvane 5 JUV R, Grågås 450 R, Knarand 2 R, Krikand 17 R, Gråand 80 R, Skeand 8 R, Troldand 6 R, Rørhøg 3 OF, Musvåge 5 OF, Fasan 2 R, Blishøne 150 AD R, Blishøne 8 JUV R, Vibe 35 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 JUV OF, Svartbag 1 AD R, Svartbag 1 JUV R, Ringdue 2 OF, Landsvale 10 FU, Bysvale 22 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 1 HØ, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 1 R, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Skarv 35 R, Troldand 6 PUL R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 220 R, Rødben 1 R, Mudderklire 6 R, Dværgmåge 1 JUV R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R. Erik Ehmsen
Mullerup Skov: Musvåge 2 AD OF, Musvåge 2 JUV OF, Tårnfalk 2 AD OF, Tårnfalk 1 JUV OF, Stor Flagspætte 1 AD FU, Stor Flagspætte 2 JUV R, Skovskade 1 AD R, Ravn 2 AD OF, Ravn 2 JUV OF. Torben Møller
Ringe Sø: Lille Lappedykker 20 AD, Lille Lappedykker 3 PUL, Toppet Lappedykker 5, Gråstrubet Lappedykker 6, Fjordterne 1. Thomas Secher Jensen
Sandholt, engen (9:30-10:30): Musvåge 1 R, Rørhøg 1 hun OF, Ravn 3 OF, Gråkrage 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 + unger, Lille Lappedykker 5, Blishøne 10, Hvidklire 2, Dobbeltbekkasin 7 R, Land-, By- og Digesvale 200 FU. Peder Blommegård,  Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nærå Strand (11:00): Fiskeørn 1 FU (2 styrtdyk uden gevinst). Aksel Christensen
Egebjerggaard alleen (10:15): Hvepsevåge 1 S. Aksel Christensen
 


          Hættemåge i regnvejr

Fredag den 17. august 2007.

Thurø Rev, Thurø: Grågås 21 Ø, Strandskade 3 FU, Strandhjejle 3 SV, Vibe 3 FU, Mudderklire 2 FU, Svartbag 16 R. Arne Bruun
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 190 R, Knopsvane 10 R, Grågås 330 R, Knarand 2 R, Krikand 18 R, Gråand 105 R, Skeand 14 R, Taffeland 6 R, Troldand 6 R, Hvinand 9 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 41 R, Klyde 1 R, Vibe 270 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 28 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 6 R, Rødben 18 R, Hvidklire 26 R, Mudderklire 16 R, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 65 R, Splitterne 2 R, Landsvale 15 R, Bysvale 8 R, Gul Vipstjert 14 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 400 R, Stillits 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30-08:30): Jernspurv 2 RI, Sivsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 3 RI, Gransanger 1 RI, Rørspurv 1 RI, Dagstotal 12. Årstotal: 970. Keldsnor Fuglestation v/ Jacob Sterup, Ole Tønder
Sandholt gods, engen
(13:00): Trane 2 R. Lars Bonne Rasmussen
"Port Arthur", Frankfri, 2 km Ø for Verninge (09:40): Grønspætte 1 FU. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor (8:50-10:50): Hvidklire 1 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 1 R, Sortklire 1 R, Brushane 1 FU, Mudderklire 2 FU, Dobbeltbekkasin 25 FU/R, Vibe 60 R, Hjejle 1 R, Fiskehejre 8 FU, Krikand 10 FU, Gråand 60 FU/R, Troldand 10 R, Taffeland 100 R, Hvinand 5 FU, Knopsvane 10 FU, Grågås 3 R, Blishøne 60 FU, Vandrikse 1 SY, Lille Lappedykker 10 FU ( et kuld ), Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 20 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Havterne 1 FU, Splitterne 2 FU, Stær 100 FU, Rørhøg 1 FU ( 1k ), Musvåge 2 FU, Spurvehøg 1 FU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


          Gærdesanger

Torsdag den 16. august 2007.

Sdr. Vornæs, Taasinge: Hvepsevåge 1 OF, Lille lappedykker 1 AD + 4 Pull. Poul Rasmussen
Søen, Valdemarsslot, Taasinge: Lille Lappedykker 32 AD R, Lille Lappedykker 24 PUL R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Krikand 6 R, Gråand 35 R, Atlingand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 hun AD R, Troldand 9 JUV R, Grønbenet Rørhøne 16 R, Blishøne 190 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R. Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 107 AD R, Toppet Skallesluger 52 JUV R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 R, Krikand 14 R, Gråand 35 R, Skeand 12 R, Taffeland 1 R, Blishøne 140 R, Mursejler 10 R, Digesvale 200 R, Landsvale 150 R, Bysvale 150 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 40 R. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 290 R, Gråand 35 PUL R, Toppet Skallesluger 26 JUV R, Rørhøg 2 R. Ole Goldschmidt
Sandholt Lyndelse (17:30): Trane 2 R. Erik Ehmsen
Thurø Rev, Thurø (17:00 - 18:00): Skarv 18 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 3 R, Hvepsevåge 1 R, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 1 S, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 5 S, Svartbag 4 R, Sanglærke 8 R, Stær 30 FU, Tornirisk 6 R.
Silke Å, Brahetrolleborg (15:00): Bjergvipstjert 1 R hun. Erik Danielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (08:00-10:30): Solsort 1 RI, Gulbug 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI. Dagstotal 6. Årstotal: 958. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Hornenæs Skov, Faaborg: Rødrygget Tornskade 1 Hun-farvet FU. Erik Damm
Knold Nor ( Dyreborg ) (9:05-9:45): Rødben 22 FU, Hvidklire 10 FU/R, Mudderklire 2 FU, Stor Regnspove 1 FU, Strandhjejle 3 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 30 R, Hættemåge 100 R/FU, Svartbag 10 R, Sølvmåge 20 R, Splitterne 1 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Gravand 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Stær 40 FU, Gråspurv 20 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slambassinet, Odense Fjord
(16:10-18:00): Strandhjejle 6 V, Temmincksryle 3 R (1 1k, 1 ad, 1 OF), Svaleklire 5 R (De 4 SV), Mudderklire 43 R. Søren Gjaldbæk

Egebjerggaard Sydlige Fælled (11:30-12:00): Stor Præstekrave 41 FU, Hjejle 900 R (Anslået). Aksel Christensen


           Rødrygget tornskade ungfugl fra 2007

Onsdag den 15. august 2007.

Vejlen, Taasinge (16:55-17:55): Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Krikand 7 OF, Skeand 12 R, Troldand 1 YF, Troldand 3 JUV R, Rørhøg 2 1K R, Fiskeørn 1 R, Vandrikse 1 HØ, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 80 R, Sortklire 2 R, Mursejler 6 FU, Gul vipstjert 1 OF, Løvsanger 3 R, Skægmejse 2 HØ, Skrubtudse 1 1K R
Noret, Taasinge
(18:05): Grågås 500 R
Gulstav Mose
(14:00): Skægmejse 6 HØ,  Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 43 R, Rørhøg 2 1K FU, Rørhøg 1 han AD FU, Musvåge 1 R, Ringdue 4 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Klint
(10:30): Digesvale 100. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint (08:25): Mursejler 121 S, Ederfugl 10 V, Spurvehøg 1 FU, Digesvale 100 FU. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav:Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI (Stoppet pgr af regn). Dagstotal 2. Årstotal: 952. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Lille Lappedykker min 5 ad ( et kuld 5 pull ), Skeand min 50 R, Grågås 160 R, Blishøne 1000 FU, Mursejler 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Husby Strand (11:50): Fiskeørn 1 OF. John Kirema Jørstrøm
Gyldensten Gods, Bogense: Fiskehejre 2 R, Rørhøg 3 JUV R, Musvåge 6 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Landsvale 40 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge, Bogense: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 280 R, Gravand 5 R, Krikand 50 R, Gråand 4 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 35 R, Klyde 4 R, Vibe 110 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 4 R. Jens Bækkelund


        Unge fra Arreskov Sø kuldet

Tirsdag den 14. august 2007.

Vejlen, Taasinge (10:30-11:45): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05.30-12:00): Rødhals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 12 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 5 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 5 RI, Havesanger 2 RI, Munk 6 RI, Løvsanger 19 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal 63. Årstotal: 950. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen, Ole Tønder
Gulstav Mose
(12:00-14:00): Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 4 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Hvepsevåge 2 TF, Rørhøg 5 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 13 TF, Blishøne 13 R, Vibe 24 R, Ringdue 1 R, Mursejler 2 S, Digesvale 20 R, Landsvale 2 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 R, Skægmejse 3 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 1 R. Kurt Hansen, Niels Bomholt
Dovns Klint
(06:00-10:30): Huldue 1 S, Digesvale 100 FU, Gul Vipstjert 52 S, Bjergvipstjert 1 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Keldsnor (10:20-11:30): Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 90 R, Knopsvane 12 R, Grågås 20 R, Pibeand 2 R, Knarand 3 R, Krikand 17 R, Taffeland 12 R, Hvinand 6 R, Blishøne 16 R, Hjejle 60 R, Vibe 220 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 4 R, Sortklire 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 40 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 20 R, Fjordterne 3 FU, Digesvale 2 R, Landsvale 1 R, Bysvale 5 R, Gul Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 2 R, Stær 25 R, Gråspurv 6 R, Grønirisk 5 R, Stillits 2 R, Tornirisk 60 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor (15:30-17:00): Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 13 R, Grågås 170 R, Gravand 3 R, Pibeand 1 R, Knarand 19 R, Krikand 1 R, Skeand 8 R, Taffeland 13 R, Troldand 78 R, Hvinand 4 R, Hvepsevåge 1 SØ, Blishøne 112 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 1 R, Ringdue 14 R, Digesvale 200 FU, Landsvale 12 FU, Rørsanger 3 R, Gærdesanger 2 R, Løvsanger 3 R, Skægmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø, nordlige del: Havørn 1 AD R, Havørn 1 1K R (ringmærket, men kunne ikke aflæses), Bysvale 20 YF, Hvid Vipstjert 2 R
Brændegård Sø (09:00-11:00): Grågås 600 R, Skeand 240 FU, Havørn 2 R (1 ad + 1 1K), Fiskeørn 1 FU,  Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 20 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 10 FU, Knarand 2, Krikand 15 R, Gråand 100 R, Troldand 30 R, Rørhøg 1 1K OF, Musvåge 3 R, Blishøne 20 FU, Vibe 70 R, Mudderklire 4 FU, Sølvmåge 50 R, Svartbag 4 R. Erik Thomsen, Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 12 R, Grågås 500 R, Krikand 18 R, Skeand 90 R, Troldand 12 R, Havørn 1 hun AD FU, Blishøne 80 R, Vibe 40 R, Mudderklire 3 R, Sølvmåge 7 AD R, Sølvmåge 5 JUV R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Bysvale 12 YF, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 40 R.
Brændegård sø (14:00): Grågås 550 R, Skeand 200 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Lindkær v/Ravnholt (16:45 - 17:15): Rørhøg (16:30) 4 R. Kai Grønbæk
Gestelev Lunde: Stor Regnspove 1 OF, Landsvale 150. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Horne Mølleå Enge, Faaborg: Lille Lappedykker 3 R, Krikand 25 FU, Gråand 10 R, Skeand 17 FU, Blishøne 15 FU, Vibe 41 R, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 1 1K R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Skovpiber 2 S, Gråkrage 5 R, Hare 2 R. Jacob Sterup
Svanninge, Faaborg: Natugle 1 R HØ. Jacob Sterup
Millinge: Gul Vipstjert 1 S. Jacob Sterup
Sandholt Gods, engen (16:00): Trane 2 R. Jerrik Andersen
Sundet, Faaborg (6:00-7:00): Skeand 60 FU, Knarand min 10 FU, Krikand 3 FU, Troldand 5 kuld, Taffeland 25 R, Grønbenet Rørhøne 16 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 R, Fiskehejre 4 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Klintebjerg,Dørholm (11:35-12:00): Lille Kobbersneppe 70 FU, Hjejle 50 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 110 R, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen.
Ølundinddæmning (10:10-10:45): Knarand 11 FU, Krikand 160 R, Havørn 1 R AD (10:10), Rørhøg 1 hun FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (09:00-09:20): Temmincksryle 1 FU, Mudderklire 10 FU, Gravand 13 FU
Klyde 7 FU, Vibe 60 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand, Otterup: Brushane 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 500 R. Dieter Maaszen


         Mor tornskade

Mandag den 13. august 2007.

Vejlen, Taasinge (18:30): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Brændegaard Sø
: Havørn 2 R (JUV + JUV?) (Måske alle tre unger ved henholdsvis Brændegaard og Arreskov. På 75 meter let at se ring på en unge; men der skal mere end 32 gange forstørrelse til at se tal og bogstaver!). Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Havørn 1 R JUV. Erik Ehmsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05.30-10:30): Vendehals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 15 RI, Tornsanger 9 RI, Havesanger 1 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 9 RI, Musvit 1 RI. Dagstotal 50. Årstotal: 887. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Keldsnor
(14:00): Hjejle 100 R, Vibe 600 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(10:30): Hvepsevåge 1 OF, Skægmejse 7 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(06:00-10:30): Strandhjejle 7 V, Huldue 3 S, Digesvale 200 FU (Gulstav Klint), Rødrygget Tornskade 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 8 AD FU, Lille Lappedykker 3 PUL R, Toppet Lappedykker 5 AD R, Toppet Lappedykker 1 JUV R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 17 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 16 R, Grågås 1 R, Pibeand 1 han R, Krikand 4 R, Gråand 44 R, Skeand 2 R, Taffeland 29 R, Troldand 8 AD R, Troldand 5 JUV R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 FU, Fasan 1 HØ, Blishøne 96 R, Vibe 67 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 10 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 220 AD R, Hættemåge 1 JUV R, Sølvmåge 3 AD R, Sølvmåge 2 JUV R, Svartbag 1 AD R, Svartbag 2 JUV R, Splitterne 2 R, Havterne 1 JUV FU, Ringdue 2 OF, Digesvale 5 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 1 R, Gransanger 3 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Gråkrage 1 HØ, Stær 37 FU, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 11 AD R, Tornirisk 3 JUV R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Knold Nor, Dyreborg
 (9:05-9:50): Isfugl 1 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Hvidklire 10 FU/R, Rødben 2 FU, Mudderklire 2 FU, Alm. Ryle 10 FU/R, Stor Regnspove 1 FU, Vibe 30 R, Hættemåge 150 FU, Sølvmåge 15 FU, Svartbeg 2 R, Toppet skallesluger 25 FU ( 2 kuld ), Krikand 4 FU, Gråand 7 FU, Gravand 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Lindkær, Ravnholt (16:20-17:05): Knarand 14 R, Havørn 1 R IMM, Duehøg 1 R 1K, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Odense Å (fra Åsum t/udløb) : Ringdue 1 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand
(11:00): Knopsvane 1300 R. Dieter Maaszen
Strandeng v/Seden strand
: Stær 20 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø, Otterup: Skarv 20 R, Grågås 1896 R, Krikand 55 R, Gråand 566 R, Skeand 122 R, Hvinand 1 R, Strandskade 25 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 300 R, Strandhjejle 14 R, Vibe 77 R, Islandsk Ryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 65 R, Brushane 1 R, Småspove 1 R, Storspove 70 R, Rødben 9 R, Hvidklire 15 R, Stær 200 R. Kurt Due Johansen
Egensedybet (19:45-20:30): Stor Præstekrave 61 R, Strandhjejle 5 R, Almindelig Ryle 300 R (+), Brushane 37 R, Lille Kobbersneppe 39 R, Stor Regnspove 71 R, Rødben 58 R, Hvidklire 28 R, Dværgterne 1 FU. Henrik Andersen
Vaden v. Lindøhoved (20:40): Strandskade 130 FU. Jens Bækkelund
Fynrundt, sommer 2007: Vi har iøvrigt lige været rundt Fyn og Samsø i vores 806'er. Lidt vadefugletræk af især hjejler, lomvier spredt FU i farvandet mellem Storbæltsbroen og Samsø (så i alt 15 - 20), alke i Lillebælt (bla. 6 FU. på under 10 m's afstand), 2 kjover sp. til havs mellem Tunø og Fyn, sortterne FU. i strømskær syd for Bågø, sortænder på sydtræk ved Lillebælt (de bliver noget forvirrede, når det snævrer til ved Fredericia), pirol på Æbelø, 300 sæler på Bosserne, 200 på Møllegrunden, marsvin især i det snævre Lillebælt, Mufflon på Vejrø og så en del morild, som vi passende havde døbt vores skiv. Go' hilsen Arne Bruun


         Papa tornskade

Søndag den 12. august 2007.

Nakkebølle Inddæmning (20:40-21:10): Sorthalset Lappedykker 10 R, Atlingand 8 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(10:45): Sort Stork 3 OF (Kredsede til de forsvandt i en sky). Henrik Mørup-Petersen
Ristinge
: Sandløber 2 R (På stranden mellem badegæsterne). Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05.30-11:30): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Nattergal 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 3 RI, Havesanger 3 RI, Munk 3 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 18 RI, Grå Fluesnapper 1 RI. Dagstotal 40. Årstotal: 837. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Dovns Klint: Hvinand 1 NV, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 2 R, Almindelig Ryle 3 V, Splitterne 2 FU, Digesvale 200 FU, Gul Vipstjert 3 V, Hvid Vipstjert 3 V, Gulbug 1 FU, Tornsanger 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 AD Han + Hun FU, Rødrygget Tornskade 3 1K FU
Dovns Klint (11:00): Rødrygget Tornskade 7 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen, Jan Holm Jensen
Dovns Klint (06:15-08:00): Digesvale 120 FU (Gulstav Klint). Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 HØ, Rørdrum 1 OF (Ses dagligt oplyser Ole Tønder), Krikand 2 OF, Rørhøg 2 AD YF, Rørhøg 3 1K R, Svaleklire 2 OF
Keldsnor: Skarv 80 R, Hjejle 28 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 12 R, Sortklire 2 R, Mudderklire 8 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stenpikker 2 R, Stær 40 R, Gråspurv 9 R, Tornirisk 20 R.
Keldsnor (12:00-16:30): Vibe 580 R, Dværgryle 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Rath, Sydlangeland: Rørhøg 1 han AD FU
Sortemosen, Gudme: Fiskehejre 3 R, Krikand 3 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 R, Hvid Vipstjert 50 R, Vibe 50 R. Hans Rytter
Espe: Havørn 1 2K+ OF (12:15-12:40), Musvåge 3, Rødstjert 1 hun. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Firtalsstranden (12:15-12:45): Knarand 7 R, Skeand 30 R (+), Hættemåge 1100 R. Henrik Andersen
Slambassinet: Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 R, Mudderklire 17 R. Henrik Andersen
Nærå Strand/Agernæs Flak, Otterup: Toppet Lappedykker 3, Skarv 259 R, Fiskehejre 3, Knopsvane 1, Grågås 1247, Gravand 32, Gråand 4, Spidsand 8, Ederfugl 1 hun, Rørhøg 1 hun AD, Tårnfalk 1 hun, Blishøne 23, Strandskade 80, Hjejle 34, Strandhjejle 6, Almindelig Ryle 60, Lille Kobbersneppe 53, Storspove 132, Hættemåge 129, Stormmåge 235, Sølvmåge 66, Svartbag 7, Havterne 1, Sanglærke 10, Landsvale 25, Stær 150. Palle Jørgensen
Hav V f/Bogense: Mudderklire 2 FU, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 50 R, Splitterne 1 OF. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne, Bogense: Skarv 376 R, Fiskehejre 3 FU, Gravand 17 R, Ederfugl 35 R, Strandskade 67 FU, Stor Præstekrave 27 FU, Hjejle 30 R, Strandhjejle 14 FU, Vibe 12 R, Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Storspove 45 R, Rødben 165 FU, Hvidklire 32 FU, Mudderklire 2 OF, Hættemåge 800 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 1100 R, Svartbag 20 R, Splitterne 9 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 40 FU. Michael Højgaard Hansen
Gyldensten, Reservat (11:15-13:00): Grågås 500 FU, Hjejle 600 OF, Ravn 2 R. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge: Hjejle 300 R, Vibe 200 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 42 R, Ederfugl 114 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 66 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 2 R, Krikand 2 R, Strandskade 13 R, Almindelig Ryle 4 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 8 R, Rødben 2 R, Hvidklire 8 R, Hættemåge 240 R, Sølvmåge 14 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø (11:30-13:00): Lille Lappedykker 3 YF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 6 R, Blishøne 2 R, Mudderklire 24 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Skarv 15 R, Ederfugl 11 R, Strandskade 9 R, Strandhjejle 2 T, Splitterne 8 R. Jens Bækkelund


         2 år og 1 dag siden Plettet mudderklire!

Lørdag den 11. august 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (11.30-14:00): Landsvale 33 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 4 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 4 RI. Eftemiddagstotal: 47. Dagstotal 65. Årstotal: 797. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen, Ole Tønder, Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05.30 -08:00 stoppet pgr af regn!): Vendehals 1 RI, Solsort 2 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 4 RI, Havesanger 2 RI, Løvsanger 4 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 18. Årstotal: 750. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen, Ole Tønder, Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Gulstav Mose (13:00): Rørdrum 1 OF. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav (08:00): Vendehals 1 RI. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Vesterby, Langeland (06:40): Rørdrum 1 V. Michael Højgaard Hansen
Dovns Klint (06:00-07:00): Digesvale 200 FU (Gulstav Klint). Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Arreskov Sø (16:15-16:25):Fiskehejre 1 FU, Grågås 50 OF, Troldand 1 AD R, Troldand 4 PUL R, Havørn 2 AD R, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gråkrage 1 HØ, Bogfinke 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (14:15-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 AD R, Knopsvane 5 JUV R, Grågås 300 R, Gravand 3 R, Krikand 4 R, Gråand 35 R, Skeand 8 FU, Troldand 12 R, Rørhøg 1 JUV OF, Rørhøg 1 han AD OF, Fiskeørn 2 FU, Fiskeørn 3 OF, Fasan 3 R, Blishøne 40 AD R, Blishøne 4 JUV R, Blishøne 3 PUL R, Vibe 4 R, Sølvmåge 16 AD R, Sølvmåge 7 JUV R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 OF, Mursejler 1 T, Landsvale 4 FU, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 1 HØ, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 1 FU. Gunnar Jørgensen
Slambassinet, Strandager (14:30-15:15): Lille Præstekrave 7 FU JUV, Mudderklire 8 FU, Klyde 7 OF, Vibe 150 R. Dieter Maaszen
Gyldensteen (08:30): Grågås 600 FU. Jens Bækkelund
Vierne Mose, Søndersø: Rød Glente (16:00) 1 R. Henrik Baumgarten
Helnæs Made: Duehøg 1 AD FU, Hjejle 49 R. Per Damsgaard-Sørenensen, Kurt Due Johansen


        Landsvale ungfugl fra i år        

Fredag den 10. august 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05.00 - 08:00): Jernspurv 2 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 9 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 13 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 10 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 1 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 1 RI .Dagstotal: 57. Årstotal: 732. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen, Ole Tønder
Tryggelev Nor
: Rørdrum 1 OF, Trane 2 R AD (På stubmarken med grågæs). Henrik Mørup-Petersen
Bregninge, A9
(17:45): Rørhøg 2 OF
Bjørnemosegård, Svendborg
: Ringdue 1 OF. Dieter Maaszen
Bregninge, Taasinge: Landsvale 1 OF. Dieter Maaszen
Caroline Amalielund, Svendborg: Hættemåge 1 R. Dieter Maaszen
Christiansminde (12:20): Ringdue 1 OF, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Iholm, Svendborg: Sølvmåge 1 OF. Dieter Maaszen
Landet, Taasinge: Bysvale 20 FU. Dieter Maaszen
Lundby, Tåsinge: Landsvale 2 OF. Dieter Maaszen
Lunkebugten & Nørreskov Nor, Taasinge: Bysvale 5 OF. Dieter Maaszen
Lystbådehavnen - Svendborg: Gråand 15 FU. Dieter Maaszen
Skårupøre Sund: Knopsvane 2 R. Dieter Maaszen
Svendborg: Mursejler 2 OF. Dieter Maaszen
Svendborg Havn: Gråkrage 3 R. Dieter Maaszen
Svendborgsund, Bro-Mårodde: Mursejler 1 OF. Dieter Maaszen
Thurøsund/Pilekrogen: Sølvmåge 2 OF. Dieter Maaszen
Tved: Ringdue 1 R. Dieter Maaszen
Tvede Skov: Ringdue 1 OF. Dieter Maaszen
Vemmenæs: Landsvale 2 OF. Dieter Maaszen
Mullerup Skov, Gudme: Duehøg 1 han FU, Stor Flagspætte 2 FU, Spætmejse 3 FU, Skovskade 2 R, Ravn 2 OF, Stillits 13 FU. Torben Møller
Sundet, Faaborg (11:00-12:15): Grågås 120 FU/R, Skeand min 40 FU/R, Krikand 1 FU, Troldand 7 kuld, Blishøne 860 FU, Grønbenet Rørhøne 15 FU, Hvidklire 3 R, Bysvale 30 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Egensedybet (18:50-20:00): Stor Præstekrave 31 R, Strandhjejle 7 R, Vibe 250 R (+), Dværgryle 2 R, Lille Kobbersneppe 52 R, Stor Regnspove 76 R, Rødben 126 R, Hvidklire 53 R. Henrik Andersen
Slambassinet (18:00-18:30): Lille Præstekrave 7 R JUV, Temmincksryle 2 R, Mudderklire 13 R. Henrik Andersen
Ølundgaard Inddæmning: Digesvale 100 FU (+), Landsvale 200 FU (+). Henrik Andersen
Broby Sø, Næsbyhoved-Broby: Landsvale 100 FU (+). Henrik Andersen
Røjle Bygade 102, Middelfart (19:00-19:02): Lille Regnspove 7 V. Michael Mosebo Jensen


        Fiskeørn fra Vejlen, Taasinge

Torsdag den 9. august 2007.

Vejlen Tåsinge (07:30 + 14:40): Fiskeørn 2 FU, Skægmejse 6 R, Blishøne 164 R, Lille lappedykker 7 R, Skeand 4 R, Gråand 148 R, Krikand 8 R, Troldand 37 + 2 par( 1 par med 7 juv og 1 par med 10 juv), Toppet lappedykker 3 R, Gråstrubet lappedykker 5 R, Knopsvane 12 R, Fiskehejre 2 R, Rørsanger 3 R, Rørhøg 1 Hun. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 HØ, Spurvehøg 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Vandrikse 1 R, Hvidklire 2 R
Ny Gesinge: Grågås 1550 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint (06:00-11:00): Lille Regnspove 1 R, Digesvale 200 FU (Gulstav klint). Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Keldsnor: Blå Kærhøg 1 S AD hun, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05.00 - 17:00):Jernspurv 2 RI, Nattergal 2 RI, Rødstjert 1 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 6 RI, Gulbug 10 RI, Gærdesanger 20 RI, Tornsanger 11 RI, Havesanger 23 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 7 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Musvit 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Tornirisk 1 RI, Dompap 2 RI. Dagstotal: 97. Årstotal: 675. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen, Ole Tønder, Hans Rytter
Tryggelev Nor (11:30-15:00): Knarand 22 R, Hvepsevåge 1 Ø. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Hav ved Tryggelev Nor (05:15- 07:30): Splitterne 12 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor (05:15- 07:30): Lille Lappedykker 26 R , Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 25 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 11 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 21 R, Grågås 1720 R, Pibeand 3 R, Knarand 78 R, Krikand 245 R, Gråand 590 R, Skeand 108 R, Taffeland 14 R, Troldand 94 R (9 kuld), Hvinand 7 R, Amerikansk Skarveand 1 hun R, Rørhøg 2 1K R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 7 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 268 R, Trane 2 AD R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 6 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Storspove 6 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 125 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 R, Mursejler 4 R, Sanglærke 8 R, Digesvale 50 R, Landsvale 40 R, Gul Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Rørsanger 3 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 4 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Skægmejse 16 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 26 R, Tornirisk 35 R, Rørspurv 6 R. Ole Goldschmidt
Faaborg (18:00): Broget Fluesnapper 1 FU ( ad hun ).  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:15-12:00): Troldand 33 R, Taffeland 25 R, Knarand 5 FU, Skeand min 25 R, Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Grågås 80 R, Hvidklire 1 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Slambassinet (09:00-09:30): Klyde 5 FU, Hjejle 35 R, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 7 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 300 R, Sølvmåge 50 AD R, Sølvmåge 25 JUV R, Svartbag 4 AD R. Dieter Maaszen


           Stære i infight

Onsdag den 8. august 2007.

Salme Nor (16:30): Skestork 1 AD + 1 JUV. Frits, Lene
Tryggelev Nor
(19:00-19:30): Skestork 2 R (1 ad + 1 imm). Torbjørn Eriksen, Esben Eriksen Søren Bøgelund, Hans Rytter, Michael Mosebo Jensen
Søgård
(16:15): Rødrygget Tornskade 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Keldsnor
(14:30-16:00): Hjejle 120 R, Vibe 600 R, Mudderklire 14 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
(11:30-14:15): Hvepsevåge 1 S, Trane 2 R (Kl,13.10), Vibe 270 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(06:15-08:30): Tinksmed 7 SV. Michael Mosebo Jensen
Dovns klint
(06:00-11:10): Strandhjejle 6 V, Digesvale 200 FU (Gulstav klint), Rødrygget Tornskade 4 R (1 ad. hun og 3 1k). Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(05:30): Trane 2 HØ. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Ristinge
(12:45): Skestork 2 SØ AD (Trak langs kysten i ca 100 m højde). Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05.00 - 21:30): Nattergal 3 RI, Rødstjert 1 RI, Bynkefugl 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 13 RI, Gærdesanger 15 RI, Tornsanger 27 RI, Havesanger 58 RI, Munk 5 RI, Gransanger 5 RI, Løvsanger 21 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Grønirisk 2 RI, Gulspurv 2 RI, Rørspurv 2 RI, Dagstotal: 173 Årstotal: 578. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen, Ole Tønder, Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Tarup Vandmølle
: Broget Fluesnapper (13:40) 1 1K R (Efterhånden sjælden i området. 1. obs. i år!): Per Rasmussen
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00): Stær min 1000 R, Tinksmed 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Skarv 5 R, Troldand 20 ( 5 kuld. 10,5,5,2,1 ), Taffeland 15 R, Skeand 120 FU, Krikand 2 FU, Atlingand 1 R, Grønbenet Rørhøne min 15 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Slambassinet (09:30-10:45): Lille Præstekrave 2 FU JUV, Temmincksryle 6 FU, Mudderklire 13 FU, Musvåge 1 OF, Klyde 5 FU, Lille Præstekrave 1 AD R, Almindelig Ryle 24 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Å v. Brandstationen: Isfugl 2 R. Mikkel Jønch-Clausen


         Solsort på matriklen

Tirsdag den 7. august 2007.

Monnet, Taasinge: Skarv 15 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 14 R, Grågås 36 R, Gravand 13 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 58 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 20 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Rødben 5 R, Hvidklire 7 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 23 R,
Sølvmåge 9 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 21 R, Digesvale 17 R, Landsvale 5 R, Bysvale 6 R, Engpiber 28 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 7 R, Gråkrage 4 R, Stær 40 R, Stillits 1 R, Tornirisk 12 R. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Sivsanger 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 1 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 1 RI. Aftentotal: 11 Årstotal: 394. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder, Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Jernspurv 1 RI, Husrødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 6 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 6 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 3 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 RI, Korttået Træløber 1 RI. Dagstotal: 35 Årstotal: 376. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen og Ole Tønder
Keldsnor
(19:30): Trane 2 Ø. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(16:30): Rørdrum 1 R, Skægmejse 1 HØ. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Søgård
(16:00): Rødrygget Tornskade 2 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Keldsnor
(13:00-15:30): Svartbag 36 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns klint
(06:10-12:00): Huldue 2 OF, Digesvale 200 FU (Gulstav klint), Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 64 S, Lille Korsnæb 16 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Husby Strand
: Grågås 600 R, Havørn 1 R IMM, Digesvale 200 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg
(6:10-7:00): Troldand 4 kuld ( 3 nye. 1,5,7), Taffeland 15 R, Skeand 108 FU, Knarand 11 FU, Gråand 75 FU/R, Krikand 1 FU, Grågås 35 R, Blishøne 600 FU, Vandrikse 1 SY, Isfugl 1 R, Almindelig Ryle min 2 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Tarup Grusgrave (20:40): Hvepsevåge 1 OF. Per Rasmussen
Espe: Musvåge 2, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 2, Spætmejse 1. Nældens Takvinge 15 (på samme plante). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Slambassinet (16:15-17:45): Lille Præstekrave 12 R, Stor Præstekrave 22 R, Temmincksryle 3 R, Tinksmed 7 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet, Fugletårn (08:35-11:30): Hjejle 320 R, Strandhjejle 37 R, Almindelig Ryle 330 FU, Stor Regnspove 340 R, Hvidklire 32 FU, Hættemåge 1700 R, Splitterne 25 R, Skarv 150 R, Gravand 25 FU, Rørhøg 1 hun FU, Strandskade 40 R, Stær 300 OF. Dieter Maaszen
Kørup v. Flyvesandet
(08:15): Bysvale 60 FU. . Dieter Maaszen


          Gærdesange fouragerer i havens blommetræ

Mandag den 6. august 2007.

Storeholm (10:30-12:30): Stor Præstekrave 20 R, Strandhjejle 10 R, Islandsk Ryle 10 R, Stor Regnspove 130 R, Stenvender 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Lyø
: Svaleklire 1, Mudderklire 3, Brushane 2, Odinshane 1 1k FU , Krumnæbbet Ryle 3 , Almindelig Ryle 25 . Richard Burzynski
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00-10:00): Gærdesmutte 1 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 5 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 1 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 18 Årstotal: 359. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen og Ole Tønder
Tryggelev nor
(14:00-16:00): Skægmejse 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Nørreballe nor
(11:00-12:00): Grågås 600 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(06:00-11:00): Ederfugl 1590 V (Dagstal), Hvepsevåge 2 S, Huldue 4 S, Mursejler 62 S, Digesvale 200 FU (Gulstav klint), Hvid Vipstjert 53 SØ, Rødrygget Tornskade 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Bøjden Nor + havet
(10:15-11:50): Hvidklire 1 FU, Sortklire 1 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 50 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 20 R, Svartbag 1 R, Havterne 18 S ( på havet ), Gråand 50 R, Troldand 25 R, Taffeland 5 R, Hvinand 5 R, Ederfugl 6 T ( ph ), Sortand 4 V ( ph ), Toppet Lappedykker 5 R, Lille Lappedykker 6 FU, Blishøne 60 FU, Skarv 35 R, Rørhøg 2 SV ( 1k ), Tornirisk 30 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Espe: Rød Glente 1, Musvåge 3, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]. 
Flyvesandet,Fugletårn (10:40-12:00): Hjejle 280 R, Strandhjejle 27 FU, Almindelig Ryle 800 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 500 FU, Stor Regnspove 300 FU, Hvidklire 10 FU, Dværgterne 1 FU. Skarv 220 R, Grågås 55 R,Gravand 36 FU, Strandskade 8 R, Hættemåge 800 R, Splitterne 20 R. Dieter Maaszen
Dalene, Otterup
: Landsvale 3 OF. Dieter Maaszen
Grusgrav v/Gyngstrup, Otterup
: Landsvale 1 OF. Dieter Maaszen
Odense å udsigtstårn bag søparken (20:10): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen


          Stor præstekrave pullus

Søndag den 5. august 2007.

Vejlen Tåsinge (09:00): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Monnet Tåsinge: Stor Kobbersneppe 2 V, Vibe 125 R, Stor regnspove 9 R, Hvidklire 3 R, Stor præstekrave 2 R, Almindelig ryle 12 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Korshavn, Avernakø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Stor Præstekrave 3 (1 AD + 2 PUL)

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (5:15-10:15): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Nattergal 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Havesanger 2 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 2 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Gulspurv 3 RI, Rørspurv 1 RI Dagstotal: 25 Årstotal: 341. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen og Ole Tønder
Keldsnor (13:15-16:00): Sorthalset Lappedykker 4 R, Mudderklire 7 FU, Svartbag 32 R, Dværgterne 3 FU. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Lyø (12:00-13:00): Sorthovedet Måge 1 FU JUV. Richard Burzynski
Dovns klint (08:00-13:00): Ederfugl 1532 V (Dagstal), Hvepsevåge 1 S, Lille Kobbersneppe 56 V, Havterne 58 V, Alk 2 R, Huldue 1 TF, Digesvale 200 FU (Gulstav klint), Rødrygget Tornskade 2 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (07:45): Rødrygget Tornskade 2 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen

Dovns Klint (06:20-09:55): Ederfugl 1054 (804 SV + 250 R), Rørhøg 5 (3 1K R + 1 SV + 1 ad han R), Strandskade 75 SV, Lille Kobbersneppe 109 SV, Dværgmåge 2 (1 ad. SV + 1 ad N), Havterne 93 SV, Dværgterne 2 SV, Alk 2 R, Lomvie/Alk 1 SV, Huldue 1 R, Digesvale 300 R, Lille Korsnæb 25 TF,  Toppet Lappedykker 6 SV, Gravand 11 SV, Krikand 15 SV, Stor Præstekrave 2 SV, Hjejle 2 SV, Almindelig Ryle 14 SV, Rødben 1 SV, Mudderklire 4 SV, Splitterne 6 SV, Fjordterne 11 SV, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 SV, Rødrygget Tornskade 4 1K R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor: Sorthalset Lappedykker 1 R 1K, Grågås 600 R, Knarand 16 R, Skægmejse 1 R,  Pibeand 6 R, Skeand 18 R, Stenpikker 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 5 R, Rørdrum 1 OF, Vibe 350 R, Dværgterne 3 R, Rødrygget Tornskade 1 R 1K,  Lille Lappedykker 2 R, Skeand 2 R, Klyde 1 1K R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 50 R, Almindelig Ryle 30 R, Brushane 7 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Gul Vipstjert 7 R, Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 1 R 1K, Knarand 2 R, Gærdesanger 6 R, . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Skarv 60 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 AD R, Knopsvane 5 JUV R, Grågås 300 R, Knarand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 140 R, Skeand 16 R, Troldand 26 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 2 AD OF, Rørhøg 2 JUV OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 130 AD R, Blishøne 15 JUV R, Blishøne 5 PUL R, Vibe 39 R, Hvidklire 2 OF, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 1 AD R, Hættemåge 1 JUV FU, Sølvmåge 40 AD R, Sølvmåge 19 JUV R, Svartbag 2 AD R, Svartbag 1 JUV FU, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 11 FU, Gærdesmutte 2 Sy, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Stær 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 1 FU, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 35 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Grågås 190 R, Gravand 3 R, Knarand 1 R, Krikand 2 R, Skeand 20 R, Troldand 23 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 115 R, Vibe 65 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 2 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 R, Bysvale 10 R, Gråkrage 5 R. Niels Bomholt
Espe: Musvåge 3, Tårnfalk 1, Ravn 1, Husskade 2, Allike 5, Gråkrage 2, Gransanger 1, Tornsanger 2, Rødstjert 2, Landsvale 10, Gulspurv 2, Ringdue 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Odense å udsigtstårn bag søparken (20:30): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Dørholm, Klintebjerg (12:50-14:00): Lille Kobbersneppe 40 FU, Hvidklire 13 FU, Stenvender 1 FU, Hjejle 80 R, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 34 FU, Rødben 4 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundinddæmning (11:05-11:45): Sangsvane 1 FU, Lille Lappedykker 3 FU, Grågås 230 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 220 R, Brushane 12 FU, Gråkrage 4 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (09:40-10:15): Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 2 R, Mudderklire 22 FU, Vibe 110 R, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 120 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 9 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 510 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Fiskehejre 4 R, Gravand 16 R, Strandskade 26 R, Stor Præstekrave 9 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 9 R, Almindelig Ryle 48 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Rødben 24 R, Dværgterne 1 R, Tidselsommerfugl 11. Kirsten Halkjær


           Landsvale

Lørdag den 4. august 2007.

Vejlen Tåsinge: Fiskeørn 1 FU. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 159 R, Skarv 30 R, Toppet Skallesluger 65 R, Rødben 7 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 700 R. Jacob Sterup

Keldsnor: Skarv 140 R, Klyde 6 R, Dværgryle 1 AD R, Krumnæbbet Ryle 4 AD R. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (5:30-10:30): Fjordterne/Havterne 140 V, Jernspurv 2 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 9 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 8 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 6 RI, Havesanger 1 RI,
Gransanger 3 RI, Løvsanger 3 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Skovspurv 5 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal: 49 Årstotal: 316. Keldsnor Fuglestation v/Michael Højgaard Hansen, Ole Tønder, Jacob Sterup og Hans Rytter
Fakkemose: Hvepsevåge (12:49) 1 SØ. Jacob Sterup
Ristinge: Sandløber 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr: Fiskehejre 1 OF, Grågås 5 OF, Spurvehøg 1 FU, Stormmåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Tornsanger 3 FU, Gransanger 3 FU, Løvsanger 5 FU, Fuglekonge 3 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Sortmejse 1 KA, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Krage sp. 2 OF, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 3 OF, Dompap 3 KA, Gulspurv 2 FU. Steen E. Jensen
Spodsbjerg: Fiskehejre 1 FU, Gråand 4 FU, Rødben 1 KA, Stormmåge 4 R. Sølvmåge 20 R, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Skovspurv 2 FU, Tornirisk 2 FU. Steen E. Jensen
Mullerup Skov: Musvåge 2 OF, Vendehals 1 AD R, Vendehals 1 JUV R, Landsvale 46 FU, Bysvale 26 FU, Sangdrossel 5 FU, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 FU, Gransanger 2 FU, Ravn 2 FU, Stillits 18 FU, Tornirisk 2 R. Torben Møller

Gyldensteen (12:00-12:45): Huldue 1 SY, Rørhøg 1 JUV R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R. Jens Bækkelund
Hvidegrund, Odense fjord (09:30-10:20): Mudderklire 7 R. Ella Mikkelsen
Dørholmbugten (09:30): Lille Kobbersneppe 37 R, Rødben 36 R, Hvidklire 26 R, Hættemåge 1050 R (Min.). Søren Gjaldbæk
Bregnør bugt (07:20-09:30): Stor Præstekrave 27 R, Hjejle 102 R, Skarv 44 R, Fiskehejre 8 R, Gråand 30 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 8 R, Rørhøg 1 han FU, Strandskade 11 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 102 R, Almindelig Ryle 55 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Storspove 46 R, Rødben 21 R, Hvidklire 9 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 354 R, Sølvmåge 156 R, Svartbag 14 R, Ringdue 4 R, Gøg 1 R, Landsvale 44 FU, Bysvale 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 30 R. Ella Mikkelsen
Slambassinet (06:00-07:45): Knopsvane 1880 R (I fjorden), Lille Præstekrave 8 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 2 R, Hvidklire 12 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 20 R, Mudderklire 30 R, Huldue 2 R, Hvid Vipstjert 84 R (Min.). Søren Gjaldbæk
Seden Strand: Lille Lappedykker 5 FU.
Peter O. H. Oxholm
Egensedybet, Odens Fj. (08:00-09:00): Stor Regnspove 68 R, Rødben 56 R, Hvidklire 18 R, Mudderklire 8 R. Børge Rasmussen
Ølundgård, Od.Fj.  (06:00-07:50): Stor Regnspove 76 R. Børge Rasmussen
Vigelsø, IBA-tælling (06:00-10:00): Skarv 534 R (Incl, 500 på stenene ud for Gåsebadet), Grågås 771 R (Kl. 10.00 efter indflyvning af 600 fra vest), Strandhjejle 13 R, Hvidklire 69 R, Mudderklire 5 R, Sølvmåge 1232 R. Grethe Myrtue, Anders Myrtue
Fyns Hoved, Tornen (13:50-14:00): Odinshane 1 R (Fløj videre mod syd kl 14). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund


Fredag den 3. august 2007.

Keldsnor (20:28): Rovterne 1 N. Tim Hesselballe
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:15 - 10:15): Sivsanger 1 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 12 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 1 RI, Korttået Træløber 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 34 Årstotal: 267. Keldsnor Fuglestation v/Michael Højgaard Hansen og Hans Rytter
Drejø Søndersø m/enge: Rørhøg 2 (1 AD + 1 1K)
Bøjden Nor (8:50-10:50): Almindelig Ryle 15 FU, Mudderklire 4 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hvidklire 2 FU, Dobbeltbekkasin 8 R, Strandskade 2 FU, Vibe 50 R, Hættemåge 30 R, Havterne 2 FU + 2 T, Splitterne 2 FU, Svartbag 1 R, Sølvmåge 4 R, Stormmåge 2 R, Fiskehejre 8 FU, Troldand 15 R ( 3 kuld ), Taffeland 2 R, Gråand 20 R, Gravand 1 FU ( juv ), Ederfugl 10 R ( på havet ), Grågås 6 T ( ph ), Blishøne 35 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 30 R, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornirisk 20 FU, Stær 30 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vaden v. Lindøhoved (10:00-10:20): Strandskade 64 R, Hvidklire 23 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 50 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 38 R, Rødben 21 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved (07:00-11:00): Sule 2 V (1 2k, 1 3k), Fløjlsand 2 R, Stor Præstekrave 23 R, Lille Kobbersneppe 44 V, Mudderklire 8 R, Splitterne 91 V, Havterne 106 V, Dværgterne 2 R, Tejst 2 R. Søren Gjaldbæk
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 1 FU,  Gråstrubet Lappedykker 3, Knopsvane 2 R, Gravand 28 R, Gråand 17 R, Taffeland 9 R, Troldand 13, Vandrikse 1 KA, Blishøne 64 R, Vibe 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 11 FU, Hættemåge 8 R, Rørsanger 4 SY, Stær 2 R, Tornirisk 2 R. Per Damsgaard-Søren
Fyns Hoved: Agerhøne 3 Ole Brauer
Fællesstrand/Tornen: Strandskade 20, Stor Præstekrave 12, Strandhjejle 3, Islandsk Ryle 12, Almindelig Ryle 16, Lille Kobbersneppe 3, Sortklire 1 ODR, Rødben 25, Hvidklire 3, Mudderklire 2, Dværgterne 2. Ole Brauer


        Hvid vipstjert

Torsdag den 2. august 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15-11:45): Gærdesmutte 2 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 15 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 13 RI, Gærdesanger 9 RI, Tornsanger 9 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 2 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Musvit 4 RI, Korttået Træløber 1 RI, Dompap 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 67 Årstotal: 233. Keldsnor Fuglestation v/Michael Højgaard Hansen og Hans Rytter
Keldsnor
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 6 AD R, Sorthalset Lappedykker 2 1K R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 170 R, Knopsvane 21 R, Gravand 2 R, Knarand 1 R, Krikand 8 R, Gråand 26 R, Skeand 4 R, Taffeland 34 R, Troldand 15 R, Hvinand 8 R, Rørhøg 6 1K TF, Rørhøg 1 hun AD S, Rørhøg 1 han AD TF, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 26 R, Vibe 317 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 19 R, Brushane 18 R, Rødben 7 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 130 R, Svartbag 40 R, Splitterne 2 R, Mursejler 130 S, Digesvale 100 R, Landsvale 10 R, Bysvale 30 R, Gul Vipstjert 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Tornirisk 15 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 16 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 19 R, Grågås 1970 R, Gravand 7 R, Knarand 20 R, Krikand 6 R, Gråand 241 R, Atlingand 2 R, Skeand 44 R, Taffeland 54 R, Troldand 45 R, Vandrikse 6 R, Blishøne 231 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 2 R, Småspove 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 55 R, Svartbag 6 R, Fjordterne 3 R, Ringdue 6 R, Mursejler 35 R, Digesvale 1000 R, Landsvale 140 R, Gærdesanger 3 R, Gransanger 1 R, Skægmejse 4 1K R, Gråkrage 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 28 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 14 R, Knopsvane 98 R, Grågås 360 R, Gravand 4 R, Knarand 4 R, Gråand 6 R, Taffeland 45 R, Troldand 23 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 1370 R, Vibe 9 R, Småspove 4 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 250 R, Fjordterne 6 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 150 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
(14:00-14:35): Lille Lappedykker 6 R, Lille Lappedykker 1 1K R, Toppet Lappedykker 18 R, Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 78 R, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 8 PUL R, Grågås 150 R, Gråand 1 YF, Gråand 5 PUL R, Taffeland 8 R, Troldand 3 YF, Troldand 10 PUL R, Havørn 1 AD R, Blishøne 400 R, Fjordterne 3 AD R, Fjordterne 1 1K R.
Brændegård Sø
(9:20-12:10): Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 360 R, Gravand 4 R, Knarand 4 OF, Skeand 18 R, Rørhøg 2 AD FU, Rørhøg 2 JUV FU, Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 FU, Vibe 18 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 1 FU, Sortterne 1 OF, Rørsanger 1 R, Rørspurv 4 FU, Brud 1 R. Torben Møller
Espe
: Musvåge 5 (2 AD + 3 JUV), Tårnfalk 1, Spætmejse 1, Stillits 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Mullerup Skov
(07:30): Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Mursejler 4 FU, Vendehals 1 Sy, Landsvale 66 FU, Bysvale 48 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Sangdrossel 6 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Sundet, Faaborg (6:00-7:00): Skeand 105 FU, Gråand 50 FU, Krikand 4 FU, Knarand 13 FU, Troldand 25 R ( 2 kuld ), Taffeland 15 R, Knopsvane 8 ( 4 kuld ), Vandrikse 2 SY, Gråstrubet Lappedykker 13 FU, Toppet Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 3 FU, Stær min 1000 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Flyvesandet (09:15-13:00): Hvepsevåge 1 R, Strandskade 115 R, Stor Præstekrave 62 R, Hjejle 135 R, Strandhjejle 52 R, Islandsk Ryle 142 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 1100 R, Lille Kobbersneppe 68 R, Stor Regnspove 253 R, Rødben 188 R, Hvidklire 14 R, Mudderklire 6 R, Dværgterne 2 R. Gregers Johannesen
Roerslev
: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Odense Lufthavn
: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Kappendrup
: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Odense å, udsigtstårn bag Søparken (20:10): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Ølund, Inddæmning (10:00-11:05): Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 670 R, Rustand 1 FU, Blishøne 270 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (08:15-09:00): Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 13 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Rødben 5 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 45 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (16:30-17:30): Lille Præstekrave 5 R, Vibe 310 R, Temmincksryle 4 R, Svaleklire 5 R, Mudderklire 18 R, Odinshane 1 R 1K. Søren Gjaldbæk
Slambassinet, Odense: Vibe 151 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Sortklire 1 R, Mudderklire 11 R. Per Damsgaard-Søren
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 1 R, Grågås 700 R, Rustand 1 FU, Knarand 16 FU, Krikand 12 FU, Taffeland 7 AD FU, Taffeland 2 PUL FU, Blishøne 160 R, Sortklire 2 FU. Per Damsgaard-Søren
Dørholm & Dørholmbugten, Otterup: Hjejle 1 R, Vibe 19 R, Almindelig Ryle 10 R, Lille Kobbersneppe 18 R, Storspove 50 R, Rødben 10 R, Hvidklire 16 R, Havterne 1 JUV R. Per Damsgaard-Søren


        Skarvportræt 

Onsdag den 1. august 2007.

Drejø (14:00-17:00): Rørhøg 1 hun FU, Hjejle 12 R, Vibe 16 R, Almindelig Ryle 18 R, Rødben 4 R, Hvidklire 4 R, Sølvmåge 40 R, Digesvale 60 YF, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 200 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav.
(05:15-11:45): Blå Kærhøg 1 han T, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 5 RI, Tornsanger 5 RI, Havesanger 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 1 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Grønirisk 2 RI, Lille Korsnæb 15 R. Dagstotal: 34 Årstotal: 166. Keldsnor Fuglestation v/Michael Højgaard Hansen og Hans Rytter
Sollerup, Fugletårn
(14:10-15:00): Toppet Lappedykker 60 FU, Taffeland 500 R, Blishøne 1300 FU. Dieter Maaszen
Arreskov Sø
: Troldand 2160 R, Taffeland 180 R, Skarv 18 R, Blishøne 32 R, Huldue 1 R, Mudderklire 7 R, Fjordterne 27 R, Grå lappedykker 2 R, Toppet lappedykker 69 R, Havørn 2 JUV. Erik Ehmsen
Arreskov Sø,nord
(13:15-14:35): Havørn 1 R JUV (13:15), Mudderklire 7 FU, Fjordterne 11 FU, Bysvale 50 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø
(11:45-12:30): Rød Glente 1 FU (12:30). Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (10:30-11:15): Toppet Lappedykker 81 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Fjordterne 21 FU. Dieter Maaszen
Mullerup Skov: Rørhøg 1 hun FU, Ravn 2 FU. Torben Møller
Karlsmosen, Egeskov: Grågås 300 OF. Eskild Nielsen
Dynden, Egebjerg: Grågås 300 OF. Eskild Nielsen
Espe: Musvåge 4 (2 AD + 2 JUV). Blåbåndet Pragtvandnymfe 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Firtalsstranden (19:53): Rovterne N. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Fyns Hoved
(06:15-11:00): Toppet Lappedykker 1 V, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Sortand 57 V, Fløjlsand 6 T, Rørhøg 1 hun AD N, Tårnfalk 1 N, Strandskade 20 V, Stor Præstekrave 8 V, Hjejle 21 V, Strandhjejle 3 V, Almindelig Ryle 33 V, Rødben 3 V, Mudderklire 5 V, Splitterne 150 V, Fjordterne/Havterne 250 V, Lomvie/Alk 1 V, Tejst 4 V, Marsvin 6 FU
Sundet, Faaborg
(12:00-12:30): Skeand min 25 R/FU, Troldand 25 ( 2 kuld ), Taffeland 15 R, Blishøne min 600 FU, Rørhøne min 10, Hættemåge 150 ( 30 juv ), Fiskehejre 1, Rørsanger 5.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense å udsigtstårn bag søparken (20:20): Isfugl 1 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk