Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:16 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

Tirsdag den 31. august 2010.

Dovnsklint (06:15-10:20): Hvepsevåge 1 S, Rød Glente 3 OF (2. 8:25--1.--10:02), Blå Kærhøg 1 SV, Spurvehøg 26 S, Stenvender 1 OF, Gul Vipstjert 2 S. Dieter Maaszen
Dovnsklint (06:00-11:30): Rød Glente 3 S, Blå Kærhøg 1 S, Fiskeørn 1 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Nattergal 1 RI, Broget Fluesnapper 5 RI. Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Agernæs havn: Sandløber 1 R (Sammen med 25 Alm Ryle). Niels Andersen
Ballen (18:30): Hjejle 310 TI. Nis Rattenborg
Ballen (17:05): Sølvhejre 1 Ø. Nis Rattenborg
Firtalsstrand (16:00): Krikand 350 R, Sandløber 1 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 12 R. Søren Gjaldbæk
Holstenshus Skove (15:00-16:00): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Egensedybet (14:30-15:30): Hjejle 200 R, Islandsk Ryle 13 R, Krumnæbbet Ryle 20 R, Almindelig Ryle 400 R, Kærløber 3 R 1K, Stor Regnspove 65 R, Rødben 30 R, Hvidklire 23 R. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor, Salme Nor (14:20-16:30): Knarand 9 FU, Spidsand 31 FU, Fiskeørn 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Gul Vipstjert 4 FU. Dieter Maaszen
Vejsnæs Nakke (13:25): Fiskeørn 1 NV. Morten Müller
Husby Strand / Wedellsborg (10:50): Sølvhejre 1 FU. Fritz Thomsen
Keldsnor (10:30): Hjejle 250 R, Islandsk Ryle 12 FU. Dieter Maaszen
Sdr. Nærå, Årslev (08:45): Hjejle 500 OF (Anslået antal...). Bodil og Hans Rytter


Mandag den 30. august 2010.

Gulstav Mose (20:00): Gul Vipstjert 150 R (Til overnatning). Dieter Maaszen
Strynø (16:55): Almindelig Kjove 1 SV. Poul Henrik Harritz
Keldsnor (14:00): Grågås 600 OF, Svartbag 46 R. Dieter Maaszen
Gulstav Mose (13:00): Broget Fluesnapper 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 R JUV. Dieter Maaszen
Dovnsklint (10:30): Gul Vipstjert 1 S. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor-Salme Nor (08:50-09:50): Grågås 600 OF, Pibeand 300 R, Knarand 11 FU, Krikand 200 R, Gråand 500 R, Spidsand 39 FU, Havørn 1 FU 2K (8:50), Fiskeørn 3 FU (9:10). Dieter Maaszen
Gudbjerg (07:00): Fiskeørn 1 SV. Leif Bisschop-Larsen
Dovnsklint (06:00-12:00): Fiskeørn 1 S, Digesvale 148 S, Gul Vipstjert 408 SØ, Bynkefugl 4 R. Ella Mikkelsen
Vejlen Taasinge: Dobbeltbekkasin 4 R. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs Taasinge: Bynkefugl 2 R. Poul Rasmussen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 19/8-2010:
             
    Fuglefolk i fredelig dyst fra fugletårne
                 Indfør skydepræmier for nedlagte mårhunde
                
Naturbutikken har succes og satser nu intensivt på outdoorudstyr og -beklædning


            Albino solsort Lundeborg. "Min nabo ringede og fortalte at en hvid fugl havde holdt til i hans have de sidste par dage, men han ville gerne vide, hvad det var for en fugl. Flux tog jeg ind til ham, og her ser I, hvad jeg fik på linsen. En ganske fin morgenoplevelse af de sjældne! Mvh Poul Brugs"

Søndag den 29. august 2010.

Gulstav Mose (15:30): Vendehals 1 R, Rødrygget Tornskade 3 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(10:00-11:30): Taffeland 530 R, Havørn 2 R (Hannen sad på redeplatformen, hunnen i grantræ), Fiskeørn 1 S, Fjordterne 10 YF. Henrik Mørup-Petersen
Dovnsklint
(06:00-12:00): Hvepsevåge 1 S, Dværgfalk 2 S, Dobbeltbekkasin 14 SV, Stenvender 2 SV, Almindelig Kjove 1 SV, Skovpiber 71 S, Gul Vipstjert 68 S. Ella Mikkelsen
Sandholt Sø
(09:25): Fiskeørn 1 FU. Leif Kristensen
Bjørnø ( Øhavets dag )
(10:00-16:30): Dobbeltbekkasin 2 R, Stenvender 1 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Lundeborg
: Solsort 1 R. (Albino). Poul Brugs Rasmussen
Lindkær, Ravnholt
(13:30-14:00): Havørn 2 R IMM. Thomas, Bodil og Hans Rytter
Boltinge
: Rød Glente 2, Musvåge 1. Erik Pedersen
 [MidtfynsNatur]
Gamborg Inderfjord
(10:35-12:00): Fløjlsand 1 R, Svartbag 30 R. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Føns Vang (07:45-10:30): Toppet Lappedykker 95 FU, Sorthalset Lappedykker 13 FU, Grågås 1180 R, Knarand 29 FU, Skeand 98 FU, Vibe 262 OF, Ravn 1 OF. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Næråstrand (15:15-16:00): Havørn 2 R, Strandskade 75 R, Hjejle 180 R, Strandhjejle 16 R, Almindelig Ryle 750 R (Min), Stor Regnspove 360 R. Jens Bækkelund
Egeby (08:45): Stenpikker 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (08:30): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Hvepsevåge 1 1K OF, Ravn 2 R. Esben Eriksen
Skårupøre Sund, Obs fra Skårup tværvej
: Ørn sp. 1 SØ (Obs fra Skårup tværvej En ørn kredsede i stor højde over Langelandssund. Afstanden var for stor til at fastslå en bestemmelse, men vingestillingen i kredsflugt samt ikke så markant hoved ledte tankerne på en skrigeørn. Den trak mod Langeland med kurs mod Tranekær kl. 10.35.),  Ravn 3 R. Esben Eriksen
Thurø By m.m.
: Ravn 2 OF. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30 - 08:30) Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Rørsanger 3 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 3 RI, Munk 3 RI, Løvsanger 5 RI, Musvit 1 RI. Dagstotal 19 fugle på 8 arter. Årstotal 1349. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Gulstav: Canadagås 3 S, Vendehals 1 R, Stenpikker 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, 2 AD + 2 1K Rødrygget Tornskade 4 R, Stillits 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Pibeand 40 V, Ederfugl 30 V, Hvepsevåge 1 TF, Rørhøg 4 1K TF, Spurvehøg 3 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 V, Hjejle 3 V, Strandhjejle 7 S, Almindelig Ryle 10 V, Mudderklire 2 V, Skovpiber 1 TF, Gul Vipstjert 3 TF. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Canadagås 1 R, Hvinand 7 V, Stor Præstekrave 15 , Hjejle 500 R, Vibe 200 R, Islandsk Ryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 15 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Stenvender 1 R V, Splitterne 2 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 IMM R. Thomas, Bodil og Hans Rytter
Dræby Fed: Grågås 850 FU, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Hjejle 300 R, Vibe 90 R, Tyrkerdue 3 R, Landsvale 35 FU, Skovskade 1 R, Stær 50 FU, Gråspurv 50 FU, Tornirisk 110 FU. Kurt Due Johansen
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen): Digesvale 200 FU. Kurt Due Johansen
Kærby Fed: Fiskehejre 1 R, Storspove 1 R, Stær 6 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Skarv 1 R, Storspove 2 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R. Kurt Due Johansen
Tornø: Skarv 10 R, Grågås 500 FU (Gengangere fra Dræby Fed), Pibeand 11 R, Gråand 47 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Digesvale 1250 FU, Stær 300 FU. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 280 R, Rørhøg 1 JUV R, Digesvale 75 FU, Stær 1000 R. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Lille Lappedykker 27 FU, Toppet Lappedykker 95 FU, Sorthalset Lappedykker 13 FU, Skarv 50 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 60 FU, Grågås 1180 R, Pibeand 1 R, Knarand 24 FU, Krikand 32 FU, Gråand 184 FU, Spidsand 3 FU, Atlingand 1 F R, Skeand 88 FU, Taffeland 33 R, Troldand 49 FU, Hvinand 28 FU, Rørhøg 2 OF, Vibe 262 OF, Hvidklire 1 OF, Hættemåge 230 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 1 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Allike 20 OF, Ravn 1 OF. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 34 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 19 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Musvåge 1 OF, Hvidklire 3 OF, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 930 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 42 FU, Svartbag 30 FU. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Min. Grågås 1400 OF, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 700 R, Vibe 150 R, Mudderklire 2 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Rastede på Flakket Havørn 2 R, Strandskade 75 R, Hjejle 180 R, Strandhjejle 16 R, Vibe 90 R, Min. Almindelig Ryle 750 R, Storspove 360 R, Stær 75 R. Jens Bækkelund

            Rødrygget tornskade ungfugl tigger


            1 ud af tre vendhalse ved Gulstav. ©

Lørdag den 28. august 2010.

Gulstav (12.00 - 14:10): Rød Glente 1 V, Vendehals 3 R (I samme busk som tornskaderne - den delvis udgåede hvor tornskaderne normalt holder til), Tornsanger 1 FU, Løvsanger 2 FU, Rødrygget Tornskade 3 R
Keldsnor Fuglestation, Dovnsklint
(05:50-15:00): Pibeand 357 SV, Hvepsevåge 5 S, Rød Glente 2 S, Rørhøg 11 S, Spurvehøg 58 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 11 S, Stor Præstekrave 38 SV, Dobbeltbekkasin 3 V, Fjordterne 103 V, Huldue 11 S, Gul Vipstjert 257 SV. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
(12:30): Havørn 1 R AD, Fiskeørn 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor
(13:00): Fiskeørn 3 FU (2 fra Tryggelev Nor). Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor
(10:00): Havørn 1 OF JUV (Moppet af Fiskeørn). Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen, Lakkendrup
(05:30-11:30): Trane 2 R. Hans Rytter
Brændegård Sø (07:35-11:50): Knarand 32 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 2 R. Gunnar Jørgensen

Espe: Landsvale 200, Busvale 50, Digesvale 25, Skovskade 1, Ravn 1. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Vestermaden, Mesinge (09:00): Vibe 300 N, Stenpikker 1 R. Ole Reuther
Fyns Hoved (06:10-10:30): Sortand 560 V, Fløjlsand 5 V, Islandsk Ryle 20 (3V, 17R), Dobbeltbekkasin 1 R, Stenvender 1 R, Almindelig Kjove 3 V, Kjove sp. 1 S, Sildemåge 6 R, Splitterne 130 (R/T), Fjordterne 29 V, Gul Vipstjert 4 R. Tim Hesselballe, Søren Gjladbæk
Slipshavns enge: Gul Vipstjert 7 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R. Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 08:30) Gul Vipstjert 1 RI, Rødhals 3 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 3 RI, Munk 9 RI, Løvsanger 13 RI. Dagstotal 35 fugle på 8 arter. Årstotal 1330. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 10, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 32, 1 helt hvid Grågås 400 R, Gås sp. 1 R, Gravand 2 JUV FU, Knarand 32 R, Krikand 190 R, Gråand 84 R, Skeand 6 R, Taffeland 2 M R, Troldand 76 R, Hvinand 2 F FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 2, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 7 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 8 R, Vibe 150, Dobbeltbekkasin 2 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 OF, Hættemåge 5, Sølvmåge 2, Svartbag 1 JUV OF, Fjordterne 2 FU, Ringdue 5, Digesvale 4 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Allike 4 OF, Gråkrage 3, Ravn 4, Stær 11 OF, Stillits 3. Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Trane 2 R. Hans Rytter
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 9 R, Gravand 16 R, Pibeand 10 R, Knarand 14 R, Krikand 260 R, Spidsand 1 R, Skeand 4 R, slog en ung hættemåge og druknede den Rørhøg 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 120 R, Stor Præstekrave 5 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 30 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 59 FU, Brushane 5 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 1 R, Sortklire 1 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 1 R, Tornsanger 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt
Hessum: Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 17 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 80 R, Gravand 3 R, Pibeand 13 R, Krikand 300 R, Skeand 6 R, Troldand 3 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 120 R, Strandskade 1 R, Hjejle 3 R, Vibe 150 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Lille Kobbersneppe 16 R, Storspove 17 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 4 R, Ringdue 2 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 3 FU, Allike 2 FU, Råge 40 FU, Gråkrage 7 FU, Skovspurv 1 R. Niels Bomholt
Blommenslyst: Ringdue 100 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Spurvehøg 1 TI, Hættemåge 40 TI, Splitterne 6 R, Ringdue 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R
Martofte: Stenpikker 2 FU. Evald Mehlsen. Svend Aage Linderström
Sabbesborg Klint: Islandsk Ryle 1 VDR FU, Almindelig Ryle 20 VDR FU. Evald Mehlsen


          Sølvhejre ved Assens Sukkerfabriks jordbassiner    Foto © Leif Kristensen

Fredag den 27. august 2010.

Vejlen, Taasinge (08:15): Sortklire 3 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 7, Svaleklire 2 R, Lille præstekrave 1 R, Dobbeltbekkasin 2, Stenpikker 2 R, Mudderklire 1 R. Poul Rasmussen
Søen v Valdemar Slot (17:00-17:20): Knarand 33 R. Niels Bomholt
Assens Sukkerfabriks jordbassiner (09:40 - 10:20): Lile Lappedykker 2 R, Mudderklire 5 FU/R, Knopsvane 2 + 3 Pull FU, Gråand 29 FU/R, Ravn 1 OF, Husskade 1 OF, Krikand 9 FU, Taffeland 6 FU, Gråkrage 4 FU, Fjordterne 1 FU, Tornsanger 3 FU, Sølvmåge 2 R, Skarv 1 Of, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Hættemåge 26 R, Fasan 1 FU, Stilits 3 FU, Stenpikker 1 FU,
Sølvhejre 1 FU, Gulspurv 1 FU, Gulbug min 8 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor (14:20-16:00): Sangsvane 1 R, Knarand 20 R, Skeand 67 R, Taffeland 380 R, Vibe 275 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 10 FU, Fjordterne 11 FU, Gul Vipstjert 10 FU, Stenpikker 4 FU. Niels Bomholt
Gulstav (10:20-13:30): Fiskeørn 2 T, Vendehals 1 R (Måske 2), Gul Vipstjert 10 OF, Stenpikker 1 R, Broget Fluesnapper 4 R, Rødrygget Tornskade 5 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor (13:00): Knarand 10 R, Krikand 250 R (Min.), Skeand 30 R, Hvepsevåge 1 V, Fiskeørn 1 R, Gul Vipstjert 2 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav (11:50-12:15): Fiskeørn 1 V, Gul Vipstjert 50 R, Rødstjert 12 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Grå Fluesnapper 5 R, Broget Fluesnapper 3 R, Rødrygget Tornskade 2 R (1 AD han, 1 1K). Søren Gjaldbæk
Keldsnor (10:30-11:30): Grågås 700 R, Skeand 30 R, Havørn 1 R IMM (Se fotos i Galleri), Hjejle 160 R, Islandsk Ryle 15 R, Mudderklire 8 R. Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (05:50-10:15): Pibeand 154 V, Hvepsevåge 5 S, Havørn 1 OF IMM (Holdt til i Keldsnor), Rørhøg 12 S (11 1K, 1 AD hun), Spurvehøg 20 (17 S, 3 R), Fiskeørn 1 V, Stor Præstekrave 26 V, Dobbeltbekkasin 4 SØ, Stenvender 1 R 1K, Landsvale 350 SØ, Skovpiber 1068 SØ, Gul Vipstjert 1330 SØ, Stenpikker 1 R, Pungmejse 2 SØ. Søren Gjaldbæk
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 8, Knopsvane 26, Grågås 300 R, Gås sp. 1 R, Knarand 23, Krikand 140 R, Gråand 45 R, Skeand 1 R, Taffeland 1 M R, Troldand 105 R, Hvinand 1 F FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F OF, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 14 R, Blishøne 50 , Vibe 165, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 OF, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 5, Svartbag 3, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4, Digesvale 1 FU, Landsvale 8, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3, Spætmejse 1 OF, Ravn 1 R HØ, Stær 19, Stillits 4. Gunnar Jørgensen
Holstenshuus, Diernæs (09:15-11:00): Rød Glente 1 FU, Havørn 1 T, Musvåge 2 R, Skovpiber 2 R, Rødstjert 1 FU, Fuglekonge 10 FU, Skovskade 1 FU, Ravn 1 R, Lille Korsnæb 1 R, Dompap 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tarup-Davinde Phønix (09:45-10:15): Fiskeørn 3 T (Fu runder over søerne derefter SV). 1.G'ere fra Tornbjerg, Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand (08:40-09:15): Hættemåge 1100 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:50-08:35): Spidsand 92 FU, Odinshane 1 FU (8:05, øst for tårnet). Dieter Maaszen
Kirkendrup Skov, Næsbyhoved-Broby (20:05): Fiskeørn 1 S. Ole H. Scharff
Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (07:00): Sjagger 1 R. Ole H. Scharff
Baagø, mellem havnen og fyret (14:55): Rødrygget Tornskade 1 R. Kirsten Holm, Kurt Gamborg Holm
Baagø, Vestermosen (13:45): Vandrefalk 1 R. Kirsten Holm, Kurt Gamborg Holm
Flægen (14:00-14:15): Grågås 550 R. Jens Bækkelund
Enghave, Fønsskov (11:20-11:40): Grågås 1220 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Hvidklire 2 R, Gøg 1 OF. Arne Bruun
Dovns Klint: Gravand 24 SV, Pibeand 18 SV, Ederfugl 90 SV, Hvepsevåge 5 S, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 5, Spurvehøg 4 S, Strandskade 1 SØ, Rødben 8 SØ, Hvidklire 1 SØ, Stenvender 1 Ø, Digesvale 10 FU, Landsvale 5 T, Skovpiber 10 S, Gul Vipstjert 110 T. Niels Bomholt
Gulstav: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Pibeand 6 R, Krikand 23 R, Skeand 1 R, Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 R, Hvidklire 4 R, Ringdue 3 R, Vendehals 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 8 FU, Skovpiber 4 R, Gul Vipstjert 10 OF, Rødstjert 8 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 8 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Grå Fluesnapper 3 FU, Broget Fluesnapper 4 FU, Halemejse 1 R, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 5 R, Allike 3 FU, Råge 24 FU, Gråkrage 2 R, Grønirisk 2 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 20 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 20 R, Sangsvane 1 R, Knarand 20 R, Krikand 35 R, Spidsand 5 R, Skeand 67 R, Taffeland 380 R, Troldand 180 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 500 R, Vibe 175 R, Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 10 FU, Fjordterne 11 FU, Digesvale 60 R, Gul Vipstjert 10 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 4 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 5 R, Stær 120 FU, Tornirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 12 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knarand 33 R, Krikand 37 R, Atlingand 2 R, Skeand 8 R, Troldand 10 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 160 R, Vibe 70 R, Digesvale 4 FU, Sumpmejse 1 R, Stillits 6 OF. Niels Bomholt
Firtalsstrand: Knarand 3 FU, Spidsand 24 FU, Skeand 17 FU, Rørhøg 1 F R, Hjejle 3 R, Hættemåge 1100 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 50 FU, Knarand 3 FU, Krikand 110 R, Spidsand 92 FU, Brushane 1 FU, Storspove 25 FU, Hvidklire 3 FU, Odinshane 1 FU (Øst for tårnet, ved hegnspæle som er på højre side i vandet). Dieter Maaszen
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Fiskehejre 2 R, Stær 45 R. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Skarv 5 R, Grågås 1220 R, Krikand 9 R, Gråand 5 R, Troldand 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 25 R. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind: Grågås 550 R, Vibe 90 R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 155 R, Fiskehejre 2 R, Ederfugl 30 R, Hjejle 40 R, Vibe 85 R, Storspove 3 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 95 R, Sølvmåge 75 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: 2 ad. + 1 juv. Rørhøg 3 YF, Musvåge 2 R, Stenpikker. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: 2 ad. + 5 juv. Knopsvane 7 YF, Gråand 3 R, Blishøne 1 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Ederfugl 330 R. Jens Bækkelund


             Klyde ringmærket Knudshoved

Torsdag den 26. august 2010.

Thurø Bund: 3 Pull Toppet Skallesluger 1 F R, Mudderklire 3 FU,
Kidholm v/Thurø
: Skarv 40 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 10 R, Svartbag 4 R, Digesvale 20 YF BR
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint
(05:40-11:00): Hvepsevåge 25 S, Rørhøg 7 S, Spurvehøg 57 S, Strandskade 126 V, Lille Kobbersneppe 37 V, Huldue 5 S, Skovpiber 774 S, Gul Vipstjert 66 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose (05:30): Rørdrum 1 R (Fløj en runde i mosen). Ella Mikkelsen
Espe: Musvåge 1, Landsvale 20, Bysvale 10, Husskade 1. Dværgflagermus 2, Sydflagermus 1. Admiral 4, Nældens Takvinge 3, Stor Kålsommerfugl 1, Blodrød Hedelibel 6 .
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (20:15-21:00): Mursejler 5 FU, Digesvale 500 FU/R, Landsvale 1500 FU/R anslået . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (09:20-12:00): Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 12 FU, Grågås 110 R, Gråand 100 R, Pibeand 26 FU, Krikand 10 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 10 R, Hvinand 10 FU, Blishøne 40 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Hjejle 460 R, Vibe 110 R, Islandsk Ryle 8 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 10 FU, Stenvender 5 FU, Hættemåge 110 R,Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 20 FU, Tidselsommerfugl 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Selleberg sø (15:05): Fiskeørn 2 OF. Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved (05:40-08:40): Stor Præstekrave 22 R, Strandhjejle 5 R, Sandløber 1 R, Tejst 2 R, Stenpikker 21 R, Gærdesanger 25 R, Tornsanger 40 R. Kurt Hansen
Røjle Klint (16:40-18:10): Almindelig Kjove 7 SV (2 + 2 + 3. Tog alle højde over Tragten og trak over land ved Fredericia),
Lille Kjove 1 SV 1K, Fjordterne 40 SV. Tim Hesselballe
Nærå Strand (06:45): Havørn 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard: Stenpikker 6 R, Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint: Skarv 35 FU, Gravand 13 V, Pibeand 61 V, Gråand 60 V, Spidsand 15 V, Ederfugl 42 V, Hvepsevåge 25 S, Rørhøg 7 S, Spurvehøg 57 S, Musvåge 1 R, Tårnfalk 4 S, Strandskade 126 V, Stor Præstekrave 13 V, Hjejle 6 V, Almindelig Ryle 51 V, Lille Kobbersneppe 37 V, Hvidklire 2 V, Hættemåge 24 V, Sølvmåge 22 R, Svartbag 1 R, Splitterne 6 FU, Fjordterne 6 V, Huldue 5 S, Ringdue 5 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 43, Landsvale 1 FU, Skovpiber 774 S, Gul Vipstjert 66 S, Hvid Vipstjert 4 S, Tornsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 10 TF, Stillits 1 R, Tornirisk 4 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Vesterskov: Natugle 1 KA. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grågås 6 R, Krikand 14 FU, Skeand 1 FU, Vibe 116 FU, Hættemåge 210 R. Gunhild Brink
Bogensø: Skovpiber 5 FU T. Evald Mehlsen
Vestermade: Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Vitsø: Lille Lappedykker 27 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 1K FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 164 FU, Canadagås 1 R, Gravand 7 FU, Knarand 1 R, Krikand 15 R, Gråand 50 FU, Skeand 9 FU, Taffeland 21 FU, Troldand 49 FU, Hvinand 15 FU, Rørhøg 3, Spurvehøg 3 FU, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 94 FU, Lille Præstekrave 1 1K FU, Stor Præstekrave 1 1K FU, Vibe 165 R, Almindelig Ryle 23 R, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 OF, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 110 R, Stormmåge 150 R, Sølvmåge 85 R, Ringdue 4 R, Mursejler 16 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 55 FU, Bysvale 10 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 16 FU, Solsort 1 R, Tornsanger 4 FU, Løvsanger 5 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 230 FU, Stillits 7 FU, Tornirisk 20 FU, Gulspurv 2 FU, Bomlærke 2 R. Morten Müller
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 50 R, Fiskehejre 1 R, Min. Grågås 400 R, Gravand 10 R, Troldand 9 FU, Klyde 1 R, Vibe 38 R. Jens Bækkelund


             Hedehøg Han (arkiv)

Onsdag den 25. august 2010.

Vejlen Taasinge: Dobbeltbekkasin 7 R. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation,Gulstav mose (20:00): Gul Vipstjert 200 R (Til nattesæde). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor (14:15-16:00): Stenpikker 4 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovnsklint (05:50-11:30): Hvepsevåge 51 S, Rørhøg 15 S, Spurvehøg 28 S, Fiskeørn 2 S, Hjejle 300 R (Keldsnor), Vibe 300 R (Keldsnor), Dobbeltbekkasin 9 SV, Hvidklire 12 R, Fjordterne 30 SV, Huldue 2 S, Gul Vipstjert 372 S. Ella Mikkelsen
Stenstrup: Rørhøg 1.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Selleberg sø ved Marslev (16:15-17:30): Fiskeørn 1 FU. Niels Peter Utzon

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 85 R, Rørhøg 1 FU, Min. Hjejle 200 R, Vibe 160 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 55 R, Rødben 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 20 FU. Jens Bækkelund


           Strandhjejle Østerøsø Knudshoved d. 22. august 2010.

Tirsdag den 24. august 2010.

Iholm (19:45): Strandhjejle 10 R
Keldsnor Fuglestation, Dovnsklint
(05:50-11:30): Hvepsevåge 8 S, Fiskeørn 1 S (8.45), Gul Vipstjert 359 (59 S, 300 R). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Tryggelev Nor: Fiskeørn 3 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen
(aften): Trane 2 R. Hans Vesterlund
Espe
: Fiskehejre 1, Allike/Råge 50, Landsvale 5.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(14:00-15:30): Hjejle 270 R, Dværgryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Mudderklire 8 FU. Niels Bomholt
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:20-10:45): Gravand 14 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 1 FU, Vibe 50 FU/R, Almindelig Ryle 10 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 110 FU/R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 5 R, Sortterne 1 FU/R, Grå Fluesnapper 1 FU/R, Stær 100 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Toppet Skallesluger 25 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 23 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 10 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Splitterne 4 FU, Tornirisk 4 FU. Esben Eriksen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 37 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 400 R, Gravand 2 FU, Pibeand 18 R, Krikand 5 R, Taffeland 2 R, Troldand 7 R, Hvinand 4 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 55 R, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 270 R, Vibe 50 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 62 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 12 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 8 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 6 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 6 R. Niels Bomholt
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Hjejle 750 OF, Vibe 300 N, Mudderklire 1 R. Jens Bækkelund


               Islandsk ryle Keldsnor ©

Mandag den 23. august 2010.

Hvidklide Sø: Lærkefalk 1 NØ. Arne Bruun
Dovnsklint
(05:40-11:00): Hvepsevåge 20 S, Havørn 1 OF 1K (10.30), Rørhøg 5 SV, Stenvender 4 S, Huldue 4 S, Skovpiber 226 S, Gul Vipstjert 166 S, Lille Korsnæb 14 S. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (13:00): Fiskeørn 1 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (12:40-14:20): Knarand 36 R, Krikand 270 FU, Skeand 110 FU, Fiskeørn 3 FU ((2 ad+1juv)), Dobbeltbekkasin 6 FU. Niels Bomholt
Keldsnor (11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 7 R, Dværgmåge 1 FU JUV, Gul Vipstjert 4 R. Niels Bomholt
Keldsnor (05:15-12:15): Gulbug 10 RI, Havesanger 20 RI, Broget Fluesnapper 3 RI hun. Micahel Højgaard Hansen
Nørreballe Nor: Brushane 33 R, Gul Vipstjert 2 R. Poul Rasmussen
Espe
: Musvåge 1, Landsvale 5, Rødstjert 1.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(09:20-11:30): Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 60 R, Grågås 620 R, Gravand 15 FU, Gråand 50 R, Gråand 1 YUF, Gråand 9 FU PULL 1 kuld, Pibeand 20 FU, Krikand 3 FU, Taffeland 10 R, Troldand 20 R, Hvinand 13 R, Stor Skallesluger 1 R AD hun, Rørhøg 1 FU 1K, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 450 R, Vibe 70 R, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stor Regnspove 1 T, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 9 FU, Ravn 2 R, Stillits 2 R, Tornirisk 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Blommenslyst
(09:00): Sort Glente 1 NV. Anders Myrtue

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Lærkefalk 1 NØ. Arne Bruun
Thurø Rev: Gråand 2 R, Rørhøg 1 1K R V, Klyde 2 R (en sjælden fugl her), Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 40 R, Tornirisk 40 R. Arne Bruun
Gulstav (09:00 - 10:45): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Musvåge 1 TF, Rødstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 20 R, Havesanger 4 R, Munk 2 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 7 FU, Musvit 1 R, par med 2 unger Rødrygget Tornskade 4 FU, Gråkrage 6 R, Skovspurv 25 OF. Niels Bomholt
Dovns Klint (06:30 - 09:00): Skarv 75 OF, Fiskehejre 2 S, Gravand 5 SV, Spidsand 2 Ø, Ederfugl 75 F SV, Hvepsevåge 3 S, Havørn 1 JUV TF (kl.10.30), Rørhøg 6 ( 4 syd + 2 tf), Spurvehøg 5 , Tårnfalk 4 , Strandskade 7 SV, Klyde 2 SV, Lille Kobbersneppe 17 SV, Stenvender 4 SV, Svartbag 3 FU, Splitterne 2 FU, Huldue 4 SØ, Digesvale 40 FU, Landsvale 30 S, + Skovpiber 200 S, Gul Vipstjert 53 SØ, Hvid Vipstjert 13 T, Stenpikker 1 R, Stær 150 OF, Stillits 5 OF, Tornirisk 4 OF. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 12:00) Landsvale 2 RI, Skovpiber 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 3 RI, Sangdrossel 2 RI, Gærdesanger 3 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 12 RI, Gulbug 10 RI, Tornsanger 18 RI, Havesanger 20 RI, Munk 4 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 33 RI, Broget Fluesnapper 3 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal 121 fugle på 17 arter. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Keldsnor : Toppet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 105 R, Fiskehejre 14 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 200 R, Gravand 2 R, Pibeand 1 R, Knarand 7 R, Krikand 27 R, Skeand 1 R, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Hvinand 4 FU, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 90 R, Stor Præstekrave 9 FU, Hjejle 45 R, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 9 FU, Brushane 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 7 R, Hvidklire 2 FU, Dværgmåge 1 JUV FU, Hættemåge 40 R, Svartbag 22 R, Splitterne 5 R, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Gærdesanger 1 R, Tornirisk 4 R. Niels Bomholt
Klise Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 3 R, Knopsvane 2 R, Krikand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 55 FU, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Løvsanger 2 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 16 R, Knopsvane 3 R, Grågås 75 R, Gravand 3 R, Pibeand 30 R, Knarand 36 R, Krikand 270 FU, Spidsand 2 R, Atlingand 1 R, Skeand 110 FU, Troldand 11 R, 2 ad + 1 juv Fiskeørn 3 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 100 FU, Vibe 48 R, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 3 FU, Ringdue 12 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Rørsanger 1 R, Gråkrage 2 FU. Niels Bomholt
Vitsø: Lille Lappedykker 13 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 15 FU, Skarv 2 OF, Knopsvane 10 , Grågås 500 FU, Canadagås 1 FU, Gravand 8 1K R, Krikand 19 FU, Gråand 62 FU, Skeand 21 FU, Taffeland 14 FU, Troldand 27 FU, Hvinand 16 FU, Blishøne 143 FU, Stor Præstekrave 1 1K R, Vibe 140 R, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 1 OF, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 23 R, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 2 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 17 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 FU, Løvsanger 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 3 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 12 FU, Gulspurv 3 R. Morten Müller


               Krumnæbbet ryle Østerøsø d. 22. august 2010.

Søndag den 22. august 2010.

Hallindskoven: Hvepsevåge 11 SV, Ravn 2 OF. Esben Eriksen
Dovnsklint - Tårnenes Dag: Sorthalset Lappedykker 2 R, Skestork 1 R 3K, Hvepsevåge 21 S, Havørn 1 R 1K, Tårnfalk 9 S, Aftenfalk 1 TF, Islandsk Ryle 17 SV, Lille Kobbersneppe 82 SV, Almindelig Kjove 4 SV 1K, Dværgmåge 2 SV, Kaspisk Måge 1 S 1K, Fjordterne 32 SV, Gul Vipstjert 266 S. Nis Rattenborg, Grethe Myrtue, Anders Myrtue og Ole Goldschmidt
Ristinge (15:30): Sandløber 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor (11:00): Fiskeørn 4 R (3 fouragerende sammen, 1 overflyvende). Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Vendehals 1 FU (I haven på Gulstavvej 14...). Søren Bøgelund
Ristinge (15:30): Sandløber 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Langå (18:30): Rørhøg 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe Folkepark: Hvepsevåge 1 OF, Landsvale 15. Almindelig Blåfugl 10, Nældens Takvinge 2, Brun Mosaikguldsmed 1, Efterårsmosaikguldsmed 5.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Espe - Salinge Lunde (10:30): Rød Glente 1 OF, Ravn 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 2 R, Grågås 90 R, Gravand 10 R, Stor Præstekrave 8 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 5 FU, Splitterne 5 R, Digesvale 12 FU, Hvid Vipstjert 14 FU, Stær 120 R
Fjordmarken (16:45-16:46): Isfugl 1 R (Så er der isfugl ved fjordmarken igen). Thomas Birkesholm
Firtalsstrand (11:30-12:30): Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Lars Philip Nørtoft
Firtalsstrand (09:15-10:15): Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Kærløber 1 FU, Hvidklire 13 FU, Digesvale 400 R. Dieter Maaszen
Firtalsstranden (15:30-16:30): Krikand 300 R (+), Spidsand 25 R (+), Skeand 25 R (+), Temmincksryle 3 R, Kærløber 4 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 6 R. Henrik Andersen
Egensedybet (18:00-18:45): Hvepsevåge 1 OF, Stor Præstekrave 28 R, Strandhjejle 31 R, Islandsk Ryle 49 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 375 R (+), Kærløber 1 R, Lille Kobbersneppe 50 R (+), Rødben 58 R, Hvidklire 20 R (+). Henrik Andersen
Ølundgaard Inddæmning (16:45-17:30): Knarand 9 R, Krikand 400 R (+), Spidsand 25 R (+), Havørn 1 R AD, Brushane 40 R (+), Stor Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 25 R (+). Henrik Andersen
Ølundsgårds Inddæmning (10:40-12:40): Skeand 27 FU, Havørn 1 R AD (10:40), Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 12 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:00-11:00): Havørn 1 R AD, Dobbeltbekkasin 23 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Hvepsevåge 11 SV, Ravn 2 OF. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Natugle 1 R, Landsvale 12 S, Gærdesanger 2 R. Arne Bruun
Gulstav: Vendehals 1 FU (I haven på Gulstavvej 14!). Søren Bøgelund
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:45 - 11:45) Kærsanger 1 RI, Rørsanger 6 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 5 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal 18 fugle på 4 arter. Årstotal: 1106. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 SV, Fiskehejre 1 R, Skestork 1 3K R, Knopsvane 2 R, Grågås 200 R, Gravand 6 SV, Pibeand 11 SV, Krikand 32 SV, Gråand 1 SV, Spidsand 24 SV, Skeand 5 SV, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Ederfugl 41 SV, Sortand 88 SV, Fløjlsand 1 SV, Hvinand 5 R, Hvepsevåge 21 S, Havørn 1 1K R, Rørhøg 4 S, Spurvehøg 5 S, Tårnfalk 9 S, Aftenfalk 1 1K TF, Blishøne 1 R, Strandskade 7 SV, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 4 SV, Strandhjejle 2 SV, Vibe 200 R, Islandsk Ryle 17 SV, Almindelig Ryle 6 SV, Brushane 4 SV, Dobbeltbekkasin 10 S, Lille Kobbersneppe 82 SV, Storspove 1 SV, Sortklire 1 SV, Rødben 7 R, Hvidklire 4 SV, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 SV, Almindelig Kjove 4 1K SV, Dværgmåge 2 SV, Hættemåge 2 SV, Stormmåge 1 SV, Sildemåge 3 SV, Sølvmåge 10 SV, Kaspisk Måge 1 1K S, Svartbag 21 SV, Splitterne 1 SV, Fjordterne 32 SV, Havterne 1 SV, Klippedue/Tamdue 3 S, Ringdue 2 R, Mursejler 86 S, Sanglærke 1 R, Digesvale 90 S, Landsvale 14 S, Bysvale 30 S, Gul Vipstjert 266 S, Hvid Vipstjert 11 S, Solsort 1 R, Tornsanger 4 R, Gransanger 1 R, Rødrygget Tornskade 2 1K R, Husskade 1 R, Råge 60 R, Gråkrage 3 R, ,Stær 33 S, Bogfinke 1 R, Tornirisk 20 R. NB obs fra buskene i hullet til 7.20, dernæst til 10.10 ved foden af Gulstav Klint (bedre læ her!). Herefter småobs (trækobs) fra området omkring Keldsnor Tårnenes dag. Deltagere: Nis Rattenborg, Grethe Myrtue, Anders Myrtue og Ole Goldschmidt
Keldsnor (10.25-12.15): Skarv 210 R, Fiskehejre 10 R, Skestork 1 R, Grågås 450 R, Gravand 1 FU, Krikand 30 R, Skeand 20 R, Stor Præstekrave 25 R, Hjejle 210 R, Vibe 320 R, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 5 FU, Rødben 10 R, Tinksmed 2 R, Stenvender 1 1K FU. Preben Berg
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 35 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 49 R, Pibeand 15 R, Knarand 20 R, Krikand 250 R, Gråand 100 R, Spidsand 7 R, Skeand 150 R, Taffeland 330 R, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 200 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 35 R, Dobbeltbekkasin 15 R, Storspove 1 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 8 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 300 R, Fjordterne 6 R, Stær 600 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor, kun obs i salme..slagregn: Fiskehejre 2 R, Grågås 260 R, Pibeand 60 R, Knarand 68 R, Krikand 400 R, Gråand 140 R, Spidsand 19 R, Atlingand 1 R, Skeand 45 R, Fiskeørn 1 R, Blishøne 15 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 11 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 7 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 30 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Fiskehejre 1 R, Krikand 34 FU, Gråand 20 V, Skeand 7 R, Vibe 42 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 2 R. Arne Bruun
Skerninge Mose: mindre skov nord for mosen Rød Glente 1 AD OF, Ravn 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Svanninge: Hvepsevåge 1 V, Hvidklire 2 Ø. Jacob Sterup
Kølstrup: Hvidklire 1 FU. Evald Mehlsen
Bispeenge: Skeand 1 FU, Vibe 114 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 153 R. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Gravand 4 FU, Skeand 5 FU, Strandskade 28 R, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 75 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 14 FU, Sortklire 1 OF, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 164 R, Digesvale 400 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Krikand 350 FU, Klyde 3 R, Temmincksryle 2 FU, Sortklire 2 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 5 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Spidsand 15 FU, Skeand 27 FU, Havørn 1 F R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 40 OF, Sortklire 5 OF, Hvidklire 12 R. Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 60 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 370 R, Strandhjejle 7 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 115 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 35 FU, Småspove 1 OF, Storspove 70 FU, Rødben 28 FU, Hvidklire 25 FU. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Småspove 1 KA . Jens Bækkelund


                I får lige et billede mere fordi det var en god fugl - "ønskefuglen"
                 Se flere billeder af Ellekragen

Lørdag den 21. august 2010.

Tryggelev og Salme Nor (12:45-14:00): Knarand 10 R, Skeand 100 R, Hvepsevåge 1 S, Fiskeørn 3 R (1 AD, 2 1K), Dobbeltbekkasin 4 R, Tinksmed 8 R, Odinshane 1 R 1K, Gul Vipstjert 2 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Keldsnor (09:30-12:15): Sorthalset Lappedykker 1 R, Skestork 1 R, Hvepsevåge 2 S, Havørn 1 R IMM, Hedehøg 1 R 1K, Hjejle 180 R, Vibe 400 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Stenvender 1 R 1K, Gul Vipstjert 5 R, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gulstav (08:50-09:25): Gul Vipstjert 7 R, Broget Fluesnapper 2 R (1 1K, 1 AD hun), Rødrygget Tornskade 4 R (2 AD, 2 1K). Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (06:10-08:45): Strandskade 74 V, Mudderklire 10 R, Gul Vipstjert 116 S, Rødrygget Tornskade 4 R (2 AD (par), 2 1K). Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Espe: Ravn 1, Rødstjert 1.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Sollerup (14:50-16:25): Misteldrossel 27 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø (07:40-11:50): Knarand 30 R, Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 2 R (1 AD, 1 1K), Duehøg 1 OF, Dobbeltbekkasin 3 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs Halen (Strandmose) (16:05): Hvidklire 1 FU, Gråand 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU/R, Stær 1 R, Brushane 1 FU, Stillits 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Juelberg gods: Hvepsevåge 1 OF, Ravn 1 R. Eske Frank Morthensen
Vitsø: Canadagås 1 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 8 R, Odinshane 2 R 1K, Bynkefugl 1 R. Morten Müller
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 R 1K, Temmincksryle 1 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Tinksmed 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ølundgårds inddæmning (10:00): Havørn 1 R AD. Anders Vedel
Egebjerggaard (09:30): Havørn 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Drejø: Hjejle 70 R. Arne Bruun
Drejø - Høllehoved: Grågås 180 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Storspove 3 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 R. Arne Bruun
Drejø - Mejlhoved Odde: Stenvender 5 R. Arne Bruun
Drejø Enge v/Mejlhoved: Grågås 400 R, Gravand 7 R, Krikand 12 R, Taffeland 2 R, Rørhøg 1 1K R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 7 , Vibe 5 R, Almindelig Ryle 12 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 200 R. Arne Bruun
Drejø Nørresø: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 20 R, Knarand 1 R, Gråand 25 R, Skeand 7 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 70 R. Arne Bruun
Bagenkop: Gul Vipstjert 22 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 M R, Hvid Vipstjert 30 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Skestork 1 FU. Vibeke Mortensen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, 1 ad + 2 1k Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 220 R, Fiskehejre 21 R, Knopsvane 5 R, Grågås 490 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 24 R, Gråand 65 R, Atlingand 1 R, Skeand 14 R, Taffeland 13 R, Troldand 37 R, Hvinand 9 R, Hvepsevåge 3 AD S, Havørn 1 1K R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 76 R, Stor Præstekrave 32 R, Hjejle 189 R, Strandhjejle 1 AD R, Vibe 282 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 AD R, Almindelig Ryle 22 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Småspove 1 SV, Sortklire 1 R, Rødben 3 R, Mudderklire 3 R, Stenvender 2 1K R, Hættemåge 20 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 42 R, Mursejler 14 SV, Digesvale 70 R, Landsvale 30 R, Bysvale 20 R, Gul Vipstjert 16 R, Hvid Vipstjert 20 R, Gråkrage 6 R, Stær 40 R, Stillits 2 R, Tornirisk 20 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Knarand 1 R, Gråand 65 R, Skeand 4 R, Taffeland 4 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 52 R, Bysvale 60 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 3 FU. Vibeke Mortensen
Tryggelev Nor & Salme Nor, hovedsagelig Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Grågås 550 R, Pibeand 29 R, Knarand 6 R, Krikand 170 R, Gråand 360 R, Spidsand 1 R, Skeand 17 R, 1 ad + 2 1k Fiskeørn 3 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 55 R, Vibe 135 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Odinshane 1 1K R, Fjordterne 1 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9, Skarv 20, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 26, Grågås 420 R (Heraf 1 helt hvid, men ikke albino), Gås sp. 1 R, Gravand 8 JUV FU, Knarand 30 R, Krikand 160 R, Gråand 89, Skeand 6 R, Taffeland 2 R, Troldand 116, Hvinand 1 FU, Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 2, Rørhøg 2, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Fasan 3, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 72, Vibe 235 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 3, Hvidklire 3, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2, Svartbag 2, Fjordterne 1 FU, Ringdue 5, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 27, Landsvale 20, Bysvale 55, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1 R HØ, Tornsanger 1 R HØ, Blåmejse 2 R HØ, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 R HØ, Skovskade 3, Allike 4 OF, Gråkrage 4, Ravn 3, Stær 5, Skovspurv 3, Bogfinke 2 FU, Stillits 3, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 47 R, Fiskehejre 14 R, Grågås 500 R, Gravand 2 R, Pibeand 12 R, Knarand 2 R, Gråand 50 R, Troldand 2 R, Hvinand 3 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 SV, Blishøne 20 R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 2 1K R, Stor Præstekrave 17 R, Hjejle 450 R, Vibe 76 R, Islandsk Ryle 2 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 53 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 3 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 7 R, Hættemåge 47 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 12 R, Stær 40 R, Stillits 2 R, Tornirisk 40 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 18 FU, Grågås 580 R, Gravand 8 FU, Krikand 22 FU, Gråand 29 FU, Skeand 10 FU, Taffeland 13 FU, Troldand 28 FU, Ederfugl 8 OF, Vibe 177 R, Dobbeltbekkasin 16 FU, Mudderklire 8 FU, Odinshane 2 1K ODR FU, Hættemåge 26 FU, Ringdue 3 FU, Landsvale 300 FU, Bynkefugl 1 R, Tornsanger 5 FU, Løvsanger 4 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 R, Gulspurv 2 FU. Morten Müller
Sollerup: par m 3 unger Knopsvane 5 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 3 R, Misteldrossel 27 FU, Tornsanger 3 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 1 R, Stillits 18 FU, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Storskov (Brahetrolleborg): Ravn 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Østerøsø - Knudshoved: Grågås 300 R, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Strandhjejle 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Storspove 2 R, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 10 FU, Sildemåge 1 1K R, Splitterne 2 OF, Digesvale 100 FU, Stenpikker 1 F R. Per Rasmussen


               Ellekrage Gadeby Bornholm

Fredag den 20. august 2010.

Sdr. Vornæs Taasinge: Hvepsevåge 1 OF. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor (16:00-18:00): Fiskeørn 2 FU, Dværgterne 1 FU, Stenpikker 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint (05:40-11:30): Hvepsevåge 9 S, Strandhjejle 5 V, Islandsk Ryle 20 V, Svaleklire 7 S, Fjordterne 101 V, Dværgterne 3 V, Vendehals 1 R, Digesvale 300 FU, Gul Vipstjert 59 S, Rødrygget Tornskade 4 R (2 ad og 2 1k). Ella Mikkelsen
Keldsnor, obs under ringmærkning (05:00-12:30): Hvepsevåge 2 SØ
Slambassinnerne ved Assens Sukkerfabrik (08:45-09:30): Gråand 28 + 22pul FU/R, Knopsvane 2 + 4 Pull FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Gravand 5 R, Lille Lappedykker3 FU, Blishøne 46 FU/R, Mudderklire 4 FU, Hvidklire 1 FU, Fjordterne 3 FU, Gråkrage 2 FU, Taffeland ca 30 R, Gulspurv 1 FU, Tornsanger 1 FU. Leif Kristensen
Bobakkerne Helnæs
(15:15): Stenpikker 2 FU, Mudderklire 2 OF. Leif Kristensen
Jullerup (15:15): Agerhøne 1 R. Lilly Sørensen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:10-11:00): Musvåge 1 FOU, Stor Flagspætte 2 FOU, Sangdrossel 2 FOU, Løvsanger 5 FOU, Grå Fluesnapper 2 FOU, Sumpmejse 2 FOU, Musvit 8 FOU, Spætmejse 5 FOU, Korttået Træløber 1 SY, Rødrygget Tornskade 5 FOU 3 juv, Bogfinke 8 FOU, Lille Korsnæb 17 V, Dompap 5 FOU, Gulspurv 5 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint: Toppet Lappedykker 2 Ø, Gråstrubet Lappedykker 2 V, Skarv 20 FU, Knopsvane 2 V, Gravand 18 V, Krikand 29 V, Troldand 13 V, Ederfugl 390 V, Sortand 36 V, Hvepsevåge 9 S, Rørhøg 1 1K R, Spurvehøg 9 S, Tårnfalk 4 S, Strandskade 15 V, Hjejle 1 SV, Strandhjejle 5 V, Islandsk Ryle 20 V, Almindelig Ryle 14 V, Lille Kobbersneppe 15 V, Storspove 5 V, Rødben 9 SV, Svaleklire 7 S, Mudderklire 1 KA, Vader sp., Lille 5 V, Svartbag 5 FU, Splitterne 3 Ø, Fjordterne 101 V, Dværgterne 3 V, Vendehals 1 R, Digesvale 300 FU, Skovpiber 12 T, Gul Vipstjert 59 S, Hvid Vipstjert 13 SV, Rødrygget Tornskade 4, Skovspurv 22 TF. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Rødstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Horne By, Nypløjet mark Musvåge 2 R, Hjejle 25 R, Vibe 6 R, Hvidklire 2 R, Sanglærke 5 R, Stær 25 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dalby Bugt, Obs.fra Mågevej dige: Lille Lappedykker 2 R, Strandskade 17 R, Stor Præstekrave 24 R, Islandsk Ryle 14 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 5 FU, Gul Vipstjert 2 FU, ,Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 5 R, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 35 R, Grønirisk 25 FU, Rørspurv 1 FU. Peder Rasmussen
Fællesstrand/Tornen: Toppet Lappedykker 8, Skarv 115 R, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 22 R, Almindelig Ryle 15 FU, Storspove 12 FU, Rødben 11 FU, Splitterne 18 R. Peder Rasmussen
Vestermade Rev: Hjejle 200 R. Peder Rasmussen


             Lille præstekrave Horne By Foto: Anders Odd Wulff Nielsen ©

Torsdag den 19. august 2010.

Hedeby Sand: Grønspætte 1 R. Peder Skou
Ny Gesinge
: Hjejle 800 R, Hvepsevåge 1 OF. Poul Rasmussen
Keldsnor Fyr
(15:30): Hedehøg 1 FU 1K. Ella Mikkelsen
Tryggelev og Salme Nor
(19:15-19:45): Temmincksryle 1 R, Tinksmed 31 R,
Odinshane 3 R 1K. Ole Goldschmidt
Sortemosen
(12:30): Havørn 1 R IMM. Peder Rasmussen
Stenstrup (syd for)
: Rørhøg 1, Ravn 1.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Freltofte Mose
: Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs
(09:00-11:00): Hvepsevåge 4 R, Rød Glente 2 R 1 juv, Spurvehøg 4 R, Musvåge 2 R, Skovpiber 1 T, Ravn 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Mågeøerne
(12:00-13:00): Islandsk Ryle 17 FU, Rødben 29 FU. Michael Højgaard Hansen
Krogsbølle (12:15): Stenpikker 1 R 1K. Søren Gjaldbæk
Vigelsø: Klyde 135 R, Sortterne 1 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand (10:25-11:50): Krikand 359 R (+ min. 100 Ølundgård), Vandrefalk 1 R AD , Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 3 R, Kærløber 1 R 1K, Hvidklire 12 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 8 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstranden (10:00-10:45): Kærløber 1 R. Søren L. Rasmussen
Ølundgård (09:00-09:45): Havørn 1 R. Søren L. Rasmussen
Ølundgård (09:00-10:15): Havørn 1 R AD , Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 12 R, Hvidklire 25 R. Søren Gjaldbæk
Ølunddgårds Inddæmning (15:00): Havørn 1 R AD (15:00). Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning (09:50-12:45): Mudderklire 9 FU. Dieter Maaszen
Gyldensten Enge (09:30-12:45): Dobbeltbekkasin 16 FU, Hvidklire 27 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 R AD han, Stenpikker 2 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand Agernæs (13:00): Grågås 1300 R, Strandskade 85 FU, Hjejle 370 R, Almindelig Ryle 1250 FU, Stor Regnspove 460 R, Hvidklire 17 FU. Børge L Rasmussen, Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak (IBA tælling) (13:00-17:10): Toppet Lappedykker 59 FU (Alle tal er sum fra 5 obspunkter renset for gengangere), Grågås 2250 R, Strandskade 130 FU, Hjejle 370 R, Strandhjejle 8 FU, Vibe 286 R, Islandsk Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 1250 R, Stor Regnspove 657 FU, Hvidklire 24 FU, Mudderklire 5 R, Hættemåge 1065 R. Børge L Rasmussen
Vaden v. Lindøhoved (16:15-17:00): Strandskade 110 FU, Strandhjejle 8 R, Islandsk Ryle 10 R, Lille Regnspove 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø (15:30-15:45): Stenvender 7 FU, Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Knarand 4 R, Krikand 215 R, Spidsand 8 R, Skeand 65 R, Havørn 1 AD R, Fiskeørn 1 AD R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 149 R, Brushane 28 R, Dobbeltbekkasin 27 R, Storspove 3 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 22 R, Mudderklire 18 R, Fjordterne 17, Dværgterne 1 AD R, Digesvale 1300 R, Stenpikker 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor, kun obs i Salme og Noreng: Pibeand 14 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 92 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 9 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 31 R, Mudderklire 1 R,
Odinshane 3 1K R, Fjordterne 1 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Havørn 1 IMM R, Rørhøg 1 1K FU, Musvåge 1 FU, Vibe 150 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 9 1K FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 4 FU, Ringdue 26 FU, Sanglærke 22 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 3 R, Allike 7 FU, Råge 45 FU, Gråkrage 16 FU, Stær 55 FU. Peder Rasmussen
Horne By, nypløjet Mark: Lille Præstekrave 1 1K R, Hjejle 13 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Vigelsø: Grågås 50 FU, Krikand 125 R, Rørhøg 1 JUV FU, Klyde 135 R, Sortterne 1 FU, Digesvale 50 FU, Stær 150 FU. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Kærløber 1 R. Søren L. Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 4K R, Hjejle 30 OF. Søren L. Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 59 FU, Skarv 146, Grågås 2250, Gravand 8 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 130, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 370 FU, Vibe 286, Almindelig Ryle 1250 FU, Storspove 657, Rødben 8, Hvidklire 24, Mudderklire 5, Hættemåge 1033, Stormmåge 3 FU, Sølvmåge 202, Svartbag 15, Splitterne 6 FU, Sanglærke 9, Landsvale 67, Bysvale 15, Engpiber 11, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 400 FU, Gulspurv 1 FU. Børge L Rasmussen, Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 40 FU, Gravand 3 FU, Rørhøg 1 F OF, Hjejle 1250 OF, Vibe 223 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Dobbeltbekkasin 17 FU, Storspove 24 R, Hvidklire 27 R, Hættemåge 4 FU. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 14 R, Ederfugl 37 R, Strandskade 27 R, Strandhjejle 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 OF, Rødben 8 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 26 FU, Sølvmåge 50 FU. Dieter Maaszen
Dræet: Skarv 60 R, Fiskehejre 8 R, Gravand 1 R. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 60 R, Strandskade 15 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Ederfugl 25 R. Jens Bækkelund
Hav V f/Bogense: Skarv 2 R, Gråand 7 R, Rødben 1 R, Hættemåge 55 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 22 R, Ederfugl 58 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Skarv 13 R, Ederfugl 14 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 1 R, Gråand 3 R, Ederfugl 9 R, Strandskade 110 FU, Hjejle 30 R, Strandhjejle 8 R, Islandsk Ryle 10 R, Almindelig Ryle 38 R, Lille Kobbersneppe 21 FU, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Rødben 18 FU, Hvidklire 26 FU, Hættemåge 210 R, Havterne 10 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 10 R, Troldand 6 R, Blishøne 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Mudderklire 1 R, Stenvender 7 FU, Svartbag 1 R, Havterne 7 R, Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Strandskade 9 R, Storspove 5 R, Rødben 1 R. Jens Bækkelund


               Ung troldand

Onsdag den 18. august 2010.

Monnet, Taasinge (17:00 - ): Stenvender 2 R. DN-tur, Aksel Hansen, Poul Rasmussen
Broholm ved slottet
: Tårnfalk 1 FU, Musvåge 1 OF (Møllegårdsmarken), Spurvehøg 1 OF (Stubshoved mejeri). Poul Brugs Rasmussen
Uldtoftevejen, Ellerup
: Musvåge 1 R (moppet af Krager). Poul Brugs Rasmussen
Humlebjergvej, Gudbjerg
: Rørhøge 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Langå
: Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
: Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Rødstjert han 1.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Vigelsø (14:45-15:00): Sortterne 6 R, Digesvale 200 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand (17:30-20:15): Havørn 1 R AD, Vandrefalk 1 FU AD. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Havørn 1 AD R (R. på Kirsebærholm - fløj mod nord), Stillits 2 R. Peder Rasmussen
Bispeenge: Fiskehejre 6 R, Krikand 24 R, Skeand 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 50 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 1 1K R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 4 R, Sildemåge 4 R, Stillits 2 OF. Kristoffer Hansen
Vigelsø: Rørhøg 1 JUV FU, Sortterne 6 FU, Digesvale 200 FU. Kurt Due Johansen
Vitsø, Søby:  Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 11 R, Grågås 315 FU, Canadagås 1 R, Gravand 11 1K FU, Pibeand 1 R, Knarand 2 FU, Krikand 2 FU, Gråand 33 FU, Skeand 25 FU, Taffeland 36 FU, Troldand 40 FU, Hvinand 35 FU, Rørhøg 3 , Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 240 FU, Klyde 3 , Stor Præstekrave 4 R, Vibe 200 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 19 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 2 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 19 FU, Mudderklire 10 FU, Odinshane 3 1K FU, Hættemåge 11 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 3 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 310 FU, Landsvale 230 FU, Bysvale 90 FU, Hvid Vipstjert 11 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 250 FU, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 R. Morten Müller


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 13/8-2010:
                 Natur og fugle i Bøjden Nor får millioner fra EU
                 9 ud af 10 par danske slørugler sultede ihjel
                 Havørne reddet i et hjem af halmballer


               Solsort fra i år en såkaldt 1K (første kalenderår) ©

Tirsdag den 17. august 2010.

Faaborg (07:00-09:00): Landsvale 200 R, Stær 2000 T udflyvning. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Enge mellem Nr. Broby og Lundegård (09:20-10:15): Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 38 FU, Tinksmed 7 FU, Gul Vipstjert 1 OF. Niels Bomholt
Firtalsstrand (15:15-16:30): Krikand 164 FU, Dværgryle 3 FU, Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Stor Regnspove 154 S, Digesvale 300 FU. Jens Kristian Holm, Børge L. Rasmussen
Ølundgård (13:30-15:15): Knarand 20 FU, Havørn 1 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Odinshane 1 R, Digesvale 250 FU. Jens Kristian Holm, Børge L. Rasmussen
Vestermaegyden, Mesinge (09:00-09:30): Hjejle 250 R, Gul Vipstjert 8 R, Stenpikker 1 R. Ole Reuther
Gyldensteen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø, kort obs i regnvejr
: Knarand 10 R, Krikand 5 R, Skeand 19 R, Taffeland 1 R, Troldand 50 R, Rørhøg 1 JUV FU, Vibe 62 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 4 R, Fjordterne 2 R, Landsvale 300 FU, Bysvale 30 FU. Niels Bomholt
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 275 R, Krikand 50 R, Skeand 11 R, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 26 R, Temmincksryle 3 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 38 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 7 FU, Digesvale 3 FU, Landsvale 5 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 6 FU, Stillits 1 R. Niels Bomholt
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Langø pl.: Havørn 1 R. Jens Bækkelund


             Gransanger på matriklen ©

Mandag den 16. august 2010.

Vejlen Taasinge (10:00): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Brændegaard Sø (10:00): Havørn 1 1K, Grågås 350 R. Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (06:00-11:15): Hvepsevåge 9 S, Rørhøg 8 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 7.45 og kl. 10.45), Dværgryle 2 V, Dobbeltbekkasin 2 Ø, Hvidklire 64 V, Sortterne 3 V, Skovpiber 161 S, Gul Vipstjert 152 S, Rødrygget Tornskade 3 R (1 ad og 2 1k). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor, obs u. ringmærkning (05:00-12:30): Hvepsevåge 3 SØ, Fiskeørn 1 S (10.50), Hvidklire 31 S, Skovpiber 35 SV, Gul Vipstjert 25 FU (På bakken over for Gulstav Mose), Bynkefugl 1 RI, Stenpikker 1 RI, Sivsanger 1 RI, Havesanger 14 RI, Broget Fluesnapper 3 RI. Børge L Rasmussen
Marstal Havn (10:05): Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Espe: Husskade 2, Sydflagermus 1.
Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Espe By (21:30): Natugle 1 OF. Jakob Kristensen  [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (09:15-11:40): Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 60 R, Fiskehejre 20 FU/R, Grågås 15 R, Gravand 10 FU Juv, Gråand 70 FU/R, Skeand 2 R, Krikand 32 FU, Taffeland 2 R, Troldand 10 FU, Hvinand 13 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Hjejle 260 R, Vibe 65 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 70 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 20 SV, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 20 FU, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 R, Havterne 1 R, Digesvale 30 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Gul Vipstjert 6 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Rødstjert 1 SY, Stær 50 FU, Tornirisk 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tarup-Davinde (07:32): Fiskeørn 1 SV (Med fisk i fangerne...). Hans Rytter
Knudshoved (11:20-13:00): Hvepsevåge 3 SV, Fiskeørn 1 SV, Dobbeltbekkasin 14 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse (15:36 -15:56): Hvepsevåge 2 V, Fiskeørn 2 SV. Kurt Hansen
Vigelsø (19:45-20:00): Klyde 200 R. Kurt Due Johansen
Ølundgård Inddæmning (16:00): Odinshane 1 FU (Obs fra tårnet - fu i vandet foran det gule hus). Jens Kristian Holm
Ølund inddæmning (17:00-19:00): Havørn 1 R AD, Odinshane 1 FU JUV. Leif Knudsen
Munkebo Bakke (16:45): Dobbeltbekkasin 13 OF. Lars Philip Nørtoft
Vestermaden, Mesinge (15:30): Hjejle 120 R, Mudderklire 9 R. Ole Reuther
Flyvesandet (16:45): Stenvender 4 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
: Skarv 51 FU, Fiskehejre 4 T, Krikand 64 V, Gråand 4 V, Spidsand 2 V, Skeand 14 V, Ederfugl 420 V, Sortand 2 V, Hvepsevåge 9 S, Rørhøg 8 S, kl. 7.45 og 10.45 Fiskeørn 2 S, Klyde 1 Ø, Stor Præstekrave 6 V, Hjejle 9 V, Almindelig Ryle 2 V, Dobbeltbekkasin 2 Ø, Lille Kobbersneppe 4 V, Storspove 2 S, Sortklire 1 KA, Rødben 8 V, Hvidklire 53 SV, Svaleklire 5 S, Mudderklire 2 V, Dværgmåge 2 V, Hættemåge 33 SV, Stormmåge 1 R, Splitterne 8 V, Fjordterne 7 V, Terne sp. 1 Ø, Sortterne 3 V, Mursejler 54 S, Landsvale 7 S, Rødrygget tornskade 2 1K R, Skovpiber 161 S, Gul Vipstjert 152 S, Hvid Vipstjert 10 T, Rødrygget Tornskade 1 M AD R, Gråkrage 2 R, Stær 30 SV, Skovspurv 4 Ø. Ella Mikkelsen
Løkkeby Enge
: Knarand 18 R, Krikand 24 R, Gråand 50 R, Skeand 12 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 32 R, Almindelig Ryle 7 R, Sortklire 5 R, Tinksmed 2 R, Tornsanger 6 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose
: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 3 R (2 par med pull), Gråstrubet Lappedykker 32 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 78 R, Canadagås 16 R, Pibeand 7 R, Knarand 16 R, Krikand 9 R, Gråand 20 R, Skeand 23 R, Taffeland 17 R, Troldand 9 R (+ kuld med 5 pull), Hvinand 2 R, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 3 S, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 385 R, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 6 R, Stillits 4 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Vester Skerninge
: Rødstjert 1 R, Grå Fluesnapper 2 R. Arne Bruun
Horne By
: Hjejle 3 R, Tyrkerdue 1 OF, Hvid Vipstjert 18 R, Stær 31 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Grusgrave
:  Fiskeørn 1 SV (Med fisk i fangerne...). Hans Rytter
Marstal Havn: Fiskeørn 1 S. Morten Müller


             Stenpikker på strandvolden ved Keldsnor d. 15. august 2010. ©

Søndag den 15. august 2010.

Siø: Rørhøg 1 1K FU
Flådet Tranekær
(16:40): Havørn 2 R AD. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Botofte Skovmose
(14:15-16:15): Knarand 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 48 R, Tinksmed 19 R, Mudderklire 13 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor (10:15-12:00): Havørn 1 V 1K (Kl. 11.10), Hjejle 108 R, Dværgterne 1 FU, Digesvale 110 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (05:45-08:00): Dobbeltbekkasin 2 S, Mudderklire 10 R, Skovpiber 63 S, Gul Vipstjert 31 T, Rødrygget Tornskade 3 R (1 han ad og 2 1k). Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
:  Havørn 1 (1k eller 2k?) OF, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stillits 4 R, Tornirisk 8 R
Keldsnor
: Skarv 50 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 9, Grågås 2 R, Knarand 10 R, Krikand 16 R, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 80 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle 8 R, Brushane 6 FU (1 mærket med blåhvidblå på højre ben og blåhvid på venstre ben), Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 1 R, Rødben 4 R, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 1 R, Svartbag 6 R, Splitterne 2 1K V, Fjordterne 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 12 R, Stenpikker 2 R, Stær 30 R, Tornirisk 80 R
Nørreballe Nor
: Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 8 FU, Fjordterne 6 R (Fodrede 2 Pull på sydøen), Hybrid sp. 1 R (Hybridgås. Havde hvidt hoved og var sammen med Grågæssene)
Søgård Mose
: Fiskehejre 4 R, Grågås 120 R, Vibe 40 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 5 R
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1000 OF, Gravand 4 1K FU, Pibeand 6 R, Krikand 120 R, Havørn 1 AD Ø, Rørhøg 1 1K FU, Fiskeørn 1 FU ( Fløj sydpå med middelstor fisk), Vibe 60 R, Dværgryle 1 R, Brushane 18 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Tinksmed 20 FU, Mudderklire 3 FU, Stær 30 R
Svanninge Bakker/Bjerge
(07:50 - 10:15): Spætmejse 2 HØ, Gråkrage 7 FU/R, Skovskade 1 FU, Grønspætte 2 FU, Ringdue 5 FU/R, Stor Flagspætte FU, Musvit 2 FU, Stær min 20 R, Gulspurv 5 OF, Gærdesmutte 1 SY, Dompap 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Tornsanger1 FU. Leif Kristensen
Bøjden nor
(12:15-14:45): Knortegås 1 R (Mørkbuget), Hjejle 350 R, Dværgryle 2 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Tinksmed 5 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Brændegård Sø
: Havørn 2, Rørhøg 3, Hvepsevåge 1, Musvåge 1, Grågås 500, Vibe 300, Hvidklire 6, Knarand 30, Fjordterne 3, Ravn 3, Landsvale +, Digesvale +, Bysvale +
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegårdsø
: Knarand 17 R, Hvepsevåge 1 SV, Dobbeltbekkasin 1 FU, Tinksmed 6 R, Ravn 1 OF. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Ølundgårds Inddæmning
(12:30): Havørn 1 R AD, Vandrefalk 1 R JUV. Anders vedel
Slambassinet
(16:20-16:30): Svaleklire 13 R, Mudderklire 6 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet
(14:30-15:00): Strandhjejle 6 R, Islandsk Ryle 18 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 300 R, Lille Kobbersneppe 54 R, Rødben 29 R, Hvidklire 39 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand
(13:10-14:10): Vandrefalk 1 R 1K, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 25 R, Dværgryle 5 R, Krumnæbbet Ryle 12 R, Kærløber 2 R (1 AD, 1 1K), Brushane 30 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 13 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 8 R. Søren Gjaldbæk
Gerskov
(16:10): Huldue 4 R. Søren Gjaldbæk
Bremerskov
: Huldue 1 HØ. Bo K. Stephensen
Måle Strand
(12:15-12:45): Gul Vipstjert 2 R, Ravn 3 R. Lars Philip Nørtoft
Dalby Bugt (11:45): Mudderklire 13 R. Lars Philip Nørtoft
Bregnør Bugt (10:45-11:15): Hjejle 750 R. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Flådet (Tranekær)
: Knopsvane 5 R (par med 3 unger), Havørn 2 AD R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Botofte Skovmose
: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Knarand 5 R, Krikand 15 R, Skeand 20 R, Taffeland 7 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 165 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 48 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 19 FU, Mudderklire 13 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 2 R, Tornirisk 7 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sortemosen
: Gravand 22 1K R, Krikand 50 FU, Vibe 12 R, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 19 FU, Dobbeltbekkasin 65 FU, Storspove 2 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 14 FU, Sanglærke 4 R, Tornirisk 4 FU. Peder Rasmussen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 65, Fiskehejre 11, Knopsvane 4 R, Grågås 26 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 1 FU, Gravand 17 JUV R, Pibeand 2 R, Knarand 1 R, Krikand 14 R, Gråand 106, Taffeland 2 R, Troldand 17 R, Hvinand 10 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 40 R, Klyde 4, Stor Præstekrave 18, Hjejle 350 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 112, Islandsk Ryle 8, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 24, Brushane 6, Dobbeltbekkasin 11, Rødben 4 FU, Hvidklire 4, Svaleklire 4, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 3, Hættemåge 132 R, Sølvmåge 9, Svartbag 2 R, Havterne 2 FU, Ringdue 9, Sanglærke 4, Digesvale 1 FU, Landsvale 18 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 3, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 16, Rødhals 1 R HØ, Solsort 2, Tornsanger 1 OF, Løvsanger 2 FU, Blåmejse 3, Musvit 1 R HØ, Gråkrage 1 R HØ, Ravn 1 R, Stær 55, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 19, Rørspurv 2 R HØ. Gunnar Jørgensen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Gråand 2 R, Troldand 17 YF UF ( 1 ad hun med 6 store (flyvefærdige?) unger samt et kuld på 10 halvstore unger (der tilsyneladende var uden forældrefugl
og blev jaget af hunnen).), Blishøne 8 YF ( 2 ad med min. 2 små kyllinger samt en flok på 4 1K+ (evt.
ovenståendes første kuld?).). Jacob Sterup
Kølstrup: Skarv 25 OF. Evald Mehlsen


            Løvsanger FU i haven i regn

Lørdag den 14. august 2010.

Nørreballe Nor (16:30): Hvepsevåge 1 NØ, Havørn 2 FU AD, Temmincksryle 1 FU, Gul Vipstjert 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Bøjden Nor
(15:00-17:30): Knarand 5 R, Stor Præstekrave 31 R, Hjejle 350 R, Dværgryle 3 FU, Kærløber 1 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Mudderklire 5 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor
: Kærløber 1 R, Dværgryle 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Østerøsø, Nyborg
: Dobbeltbekkasin 14 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 19 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse (16:40): Grønspætte 1 R. Kurt Hansen
Vestermaden, Mesinge (17:00): Dobbeltbekkasin 2 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Tårnfalk 3 FU, Vibe 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Mudderklire 3 R, Svartbag 38 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 40 R, Grågås 630 R, Bramgås 1 R, Knarand 9 R, Krikand 30 R, Spidsand 3 R, Skeand 52 R, Hvepsevåge 1 AD OF, hunnen fanger blishøne som den æder rub og stub Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 230 R, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 32 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Storspove 1 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 9 R, Fjordterne 8 R (+ 1 pull. Dununge der fodres på øen i sydsø), Gul Vipstjert 6 R, Græshoppesanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Grågås 1430 R, Knarand 20 R, Krikand 375 R, Skeand 40 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 255 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 45 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 24 R, Mudderklire 4 R, Mursejler 400 OF, Digesvale 1200 OF, Landsvale 200 OF, Bysvale 300 OF, Gul Vipstjert 15 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen
: Krikand 33 R, Gråand 50 OF, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 1 V, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 25 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 21 R, Digesvale 2 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 250 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 45, Knopsvane 10, Grågås 457, Gravand 4 JUV FU, Knarand 18 R, Krikand 24, Gråand 46 R, Skeand 9, Troldand 56, Hvinand 2 F FU, Havørn 2, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 2 JUV R, Blishøne 48, Vibe 24 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 3 , Hættemåge 4, Sølvmåge 14, Svartbag 4, Fjordterne 4, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 25 R, Landsvale 77, Bysvale 48, Hvid Vipstjert 7, Rødhals 2, Solsort 1 OF, Tornsanger 3 OF, Sumpmejse 1 OF, Blåmejse 2 R HØ, Musvit 2 OF, Stær 2, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 5, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor (14:27-17:08): Skarv 79 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 8 R, Gravand 12 R, Pibeand 2 R, Knarand 5 R, Gråand 30 R, Toppet Skallesluger 1 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 39 R, Hjejle 200 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 3 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 67 R, Kærløber 1 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 29 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 OF, Fjordterne 1 1K R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 12 R, Tornsanger 1 R, Tornirisk 30 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor (15:00 - 17:30): Grågås 9 R, Gravand 10 R, Pibeand 2 R, Knarand 5 R, Krikand 10 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 31 FU, Hjejle 350 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 3 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 59 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 10 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 2 OF, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 32 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 1K R, Tyrkerdue 2 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 18 FU, Løvsanger 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 1 FU, Grønirisk 2 R, Tornirisk 14 R. Niels Bomholt
Tarup Grusgrave, CES-mærkning, 11. runde: Knopsvane 3, Storspove 16 V, Mudderklire 1 R, Sildemåge 4 AD R, AD + 1K (blev fodret) Fjordterne 5 FU, Misteldrossel 1 OF. Hans Rytter, Jacob Sterup

           Kærløber ved Bøjden Nor Foto: Anders Odd Wulff Nielsen ©


             Grønspætte ved Hedeby Sand         Fotograferet af Peder Skou ©             

Fredag den 13. august 2010.

Svendborg, Sætting Strandvej: Solsort 6 FU, Gransanger 1 FU, Skovspurv 66 FU (Lokale skovspurve FU på et stykke af græsplænen, fordi jeg har slet det stykke som har stået i blomst hele sommeren), Grønirisk 4 FU
Nørreballe Nor
(16:20): Fiskeørn 1 OF. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(13:15): Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Helnæs Made
(09:40-10:40): Havørn 1 R, Grågås 280 R, Gråkrage 17 FU/R, Tårnfalk 2 FU, Mudderklire 7 FU, Stenpigger 5 FU, Strandskade 1 R, Rørhøg 1 Han FU, Lille Regnspove 1 FU, Fiskehejre 3 FU. Leif Kristensen
Halen Helnæs (strandmose):
Dobbeltbekkasin 19 FU, Mudderklire 2 FU, Brushane 2 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Lille Regnspove 2 FU, Rørhøg 1 Hun FU. Leif Kristensen
Espe
: Gransanger 1. Tidselsommerfugl 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Espe Folkepark
: Skovperlemorsommerfugl 1, Dværgblåfugl 1, Almindelig Blåfugl 10
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:20-12:00): Hvepsevåge 1 R, Rød Glente 1 R Juv, Musvåge 4 R, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Løvsanger 5 FU, Ravn 1 R, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 3 R,Rådyr 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Svanningebakker (11:00): Hvepsevåge 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Firtalsstranden (11:00-13:15): Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 18 FU, Stor Kobbersneppe 6 FU. Niels Aage Madsen, Ole Reuther, Søren L. Rasmussen
Ølundgård (14:30): Havørn 1 R AD, Stor Regnspove 80 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (14:00-15:20): Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 35 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R 1K, Brushane 62 R, Dobbeltbekkasin 47 R, Lille Regnspove 4 R, Hvidklire 14 R, Tinksmed 15 R, Mudderklire 19 R, Gul Vipstjert 2 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet (12:15-13:30): Hjejle 800 R, Strandhjejle 12 R, Islandsk Ryle 12 R, Lille Kobbersneppe 39 R, Rødben 56 R, Hvidklire 77 R, Stenvender 2 R 1K. Søren Gjaldbæk
Bispeenge (12:00-15:00): Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 12 R, Mudderklire 5 R. Gunhild Brink

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sørup: Gråand 2 R, Troldand 5, Grønbenet Rørhøne 1 R. Arne Bruun
Siø: Rørhøg 1 FU. Peder Rasmussen
Rudkøbing: Småspove 5 SV, Storspove 2 SV. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Skarv 85 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 5 , Kl 13:35 fløj den mod nord Havørn 1 1K OF, Spurvehøg 1 SV, Stor Præstekrave 26 FU, Hjejle 185 R, Vibe 51, Almindelig Ryle 24 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Stenpikker 4 FU, Stær 70 FU, Tornirisk 5 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Grågås 600 R, Havørn 2, Rørhøg 1 M FU, Mod Tryggelev Nor kl 16:20 Fiskeørn 1 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 125 R, Temmincksryle 1 FU, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 4 FU, Fjordterne 6 FU, Sanglærke 6 OF, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 18 FU, Ravn 1 OF, Stær 55 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 AD R, Fiskeørn 2. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 500 R, Krikand 100 R, Skeand 6 R, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Hjejle 1 R, Vibe 350 R, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 15 FU, Dobbeltbekkasin 17 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 18 FU, Mudderklire 2 FU, Stær 150 FU. Peder Rasmussen
Fredmosen: Rørhøg 1 M FU. Peder Rasmussen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Ringdue 2 YF, Sumpmejse 1 FU, Skovspurv 5 YF. Jens Gregersen
Vitsø: Lille Lappedykker 9, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 26 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 17 , Grågås 140 R, Canadagås 1 R, Gravand 12 1K FU, Knarand 6 FU, Krikand 29 FU, Skeand 17 FU, Taffeland 33 FU, Troldand 31 FU, Hvinand 24 FU, Rørhøg 1 1K R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 318 FU, Klyde 4 , Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 122 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Brushane 23 FU, Dobbeltbekkasin 44 FU, Stor Kobbersneppe 1 AD FU, Småspove 1 R, Storspove 7 R, Sortklire 1 TH, Hvidklire 9 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 27 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 45 FU, Stormmåge 10 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Ringdue 5 FU, Mursejler 3 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 40 FU, Hvid Vipstjert 24 FU, Rørsanger 2 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 4 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 60 FU, Stillits 25 FU, Tornirisk 5 FU. Morten Müller
Helnæs Made, kun syd for vejen: Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 110 R, Vibe 20 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Storspove 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 14 R, Mudderklire 2 R, Bynkefugl 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Seden Strand: Rørhøg 1 1K OF, Tårnfalk 1 R, Småspove 7 OF, Storspove 8 OF, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 OF, Mudderklire 1 OF, Sildemåge 6 AD R, Hvid Vipstjert 6 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R, Sumpmejse 1 R, Rørspurv 1 R. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Vibe 135 R, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 300 R. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gravand 2 R, Krikand 15 R, Musvåge 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 30 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 18 R, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 18 R, Stor Kobbersneppe 6 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R. Niels Aage Madsen, Ole Reuther, Søren L. Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Vandrikse 1 R. Niels Aage Madsen, Ole Reuther, Søren L. Rasmussen


             Storspove © Snatur

Torsdag den 12. august 2010.

Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint: (05:50-10:15): Sortand 177 SV, Amerikansk Skarveand 1 V (Kl. 9.00), Amerikansk Skarveand 1 V han (9.00, med 14 Ederfugle), Mudderklire 5 R, Digesvale 110 FU, Gul Vipstjert 14 S, Rødrygget Tornskade 3 R (1 ad han+1 ad hun+1 1k). Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor v. Pumpehuset: Sangsvane 2 FU AD, Havørn 1 R JUV, Vagtel 1 HØ, Skægmejse 8 FU. Mogens Lind Jørgensen

Firtalsstrand (12:10-14:30): Krikand 260 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 43 R, Hjejle 365 V, Islandsk Ryle 20 R, Temmincksryle 2 R, Brushane 52 R , Dobbeltbekkasin 107 R , Lille Kobbersneppe 51 R, Lille Regnspove 1 R, Rødben 42 R, Hvidklire 23 R, Svaleklire 10 R, Tinksmed 30 R, Mudderklire 20 R, Gul Vipstjert 1 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (09:30-10:15): Grågås 2200 R, Stor Præstekrave 23 R, Hjejle 900 R, Strandhjejle 18 R, Almindelig Ryle 650 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Stor Regnspove 305 R. Aksel Christensen
Fogense Enge: Kaspisk Måge 3 R AD. Jens Friis-Walsted

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ollerup Sø: Rørhøg 1 1K R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint: Skarv 24 V, Grågås 6 SV, Gravand 15 SV, Krikand 9 SV, Ederfugl 560 SV, Sortand 177 SV, Amerikansk Skarveand 1 V, Spurvehøg 4 S, Strandskade 20 V, Mudderklire 5 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 6 V, Ringdue 2 R, Mursejler 6 S, Digesvale 110 FU, Skovpiber 6 S, Gul Vipstjert 14 S, Hvid Vipstjert 6 S, Gransanger 1 R, Rødrygget Tornskade 3 , Gråkrage 3 R, Tornirisk 1 TF. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Gråand 3 R, Sortand 12 SV, Rørhøg 1 F AD V, Lille Kobbersneppe 4 AD SDR NØ, Hættemåge 180 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 168 R, Kaspisk Måge 3 AD R, Svartbag 6 R, Splitterne 22 , Fjordterne/Havterne 1 SV, Havterne 1 AD NØ, Landsvale 25 FU, Gråkrage 2 R. Jens Friis-Walsted


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 6/8-2010:
                 Dusør fordobles til 50.000 kroner i sagen om giftdrab på fynske havørne
                 Succes med statsstøtte til kirkeugler
                 Duehøgen har det svært i Danmark
                 Dansk svineproduktion ødelægger natur i Sydamerika
 


               Gråstrubet lappedykker henter føde til ungerne i Lunkebugten

Onsdag den 11. august 2010.

Søen, Valdemarsslot (15:10 - 16:00): Lille Lappedykker 6 YF UF (3 Pull), Toppet Lappedykker 4 YF UF (3 Pull), Fiskehejre 1 R, Grågås 60 R, Knarand 22 R, Krikand 16 R, Skeand 10 FU, 6 Pull Troldand 12 R, Rørhøg 1 1K FU, Grønbenet Rørhøne 6 YF UF ( 2 Pull), Blishøne 80 R, Vibe 1 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Mudderklire 1 FU, Ringdue 6 R, Hvid Vipstjert 1 FU
Keldsnor Fuglestation, Tryggelev nor (11:15-15:00): Grågås 1150 R, Knarand 9 R, Skeand 84 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 27 R, Tinksmed 37 R, Mudderklire 8 R, Digesvale 120 FU, Gul Vipstjert 5 R, Ravn 2 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor (10:20): Grågås 700 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint (05:30-09:00): Mursejler 1370 S. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (18:30-19:30): Sorthalset Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 40 FU/R, Knarand 30 FU, Skeand 90 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand
(16:00-17:45): Havørn 1 R AD (Ølundgård), Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 125 R, Dværgryle 4 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Brushane 68 R, Dobbeltbekkasin 100 (De 64 V 17.45), Lille Kobbersneppe 32 R, Sortklire 13 R, Hvidklire 15 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 28 R, Mudderklire 24 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgårds Inddæmning
(09:45-10:35): Havørn 1 R AD (10:05), Dobbeltbekkasin 31 FU. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Storskov
(08:30): Pirol 1 R JUV. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint: Skarv 11 SV, Gravand 16, Pibeand 8 V, Ederfugl 810 SV, Sortand 7, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Vibe 1 V, Mudderklire 4 R, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 1 R, Fjordterne 5 SV, Mursejler 1370 S, Digesvale 80 FU, Hvid Vipstjert 1 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Bogfinke 10 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor: Grågås 700 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 180 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 5 R, Grågås 185 R, Gravand 16 R, Krikand 14 R, Gråand 60 R, Spidsand 1 R, Skeand 21 R, Taffeland 79 R, Troldand 20 R, Hvinand 14 R, Fiskeørn 1 AD S, Tårnfalk 1 R, Blishøne 40 R, Lille Præstekrave 1 R, blandt andet par med pull Stor Præstekrave 10 R, Vibe 11 R, Almindelig Ryle 10 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Rødben 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 34 R, Digesvale 10 R, Landsvale 2 R, Bysvale 4 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 8 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Vibe 25 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Nørreballe Nor: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 33 R, Grågås 550 R, Musvåge 1 R, Vibe 220 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 3 R, Stormmåge 40 R, Fjordterne 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Råge 20 R, Gråkrage 15 R, Stær 87 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 1 R, Grågås 1150 R, Gravand 9 R, Knarand 9 R, Krikand 87 R, Gråand 8 R, Skeand 84 R, Troldand 40 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 1 F R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 116 , Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 6 R, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 27 FU, Storspove 7 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 37 R, Mudderklire 8 R, Hættemåge 42 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 5 FU, Ringdue 7 R, Mursejler 8 FU, Sanglærke 1 R, Digesvale 120 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Tornsanger 10 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2 FU, Stær 40 R, Stillits 5 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Søgård Mose: Lille Lappedykker 1 R, Krikand 7 R, Vibe 8 R, Brushane 6 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 4 R. Ole Goldschmidt
Salme Nor: Krikand 180 R, Skeand 31 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 41 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 31 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Fiskehejre 3 R, Gravand 16 1K R, Krikand 20 FU, Tårnfalk 2 R, Lille Præstekrave 6 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 45 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 18 FU, Dobbeltbekkasin 76 FU, Sortklire 5 1K FU, Hvidklire 14 FU, Svaleklire 8 FU, Tinksmed 21 FU, Ringdue 22 R, Landsvale 15 FU, Bysvale 6 FU, De fleste er 1k Hvid Vipstjert 48 FU, Råge 23 FU, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 8 R. Peder Rasmussen
Firtalsstrand: Pibeand 2 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Hjejle 150 R, Strandhjejle 4 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Brushane 28 FU, Dobbeltbekkasin 117 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 17 FU, Sortklire 5 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 8 FU, Sildemåge 1 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 8 FU, Skeand 5 FU, Havørn 1 AD R, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 31 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen


              Arkivfoto af Sort stork d. 15. august 2009 ved Søgaard Pyt

Tirsdag den 10. august 2010.

Kirkeby Vænge: Grønspætte 1 K. Peder Skou
Vejlen, havnen
: Isfugl 1 R (set om morgenen). Lea Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
(09:30-11:45): Sorthalset Lappedykker 1 R, Grågås 780 R, Knarand 8 R, Dobbeltbekkasin 13 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 8 FU, Huldue 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 R. Niels Bomholt
Tryggelev + Salme Nor (11:00-12:30): Havørn 1 R AD, Brushane 42 R, Dobbeltbekkasin 27 R, Tinksmed 27 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Keldsnor (08:30-09:53): Lille Præstekrave 1 R 1K, Dobbeltbekkasin 1 R, Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R 1K. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (06:15-08:15): Sortand 138 V, Fløjlsand 1 V, Strandhjejle 11 V, Gul Vipstjert 1 S, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose: Bynkefugl 1 R, Rødrygget Tornskade 4 R (1 AD, 3 1K). Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:30): Toppet Skallesluger 14 FU PULL 2 kuld, Toppet Skallesluger 2 YUF, Blishøne 20 FU, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 10 R, Hvidklire 20 FU/R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 40 R, Dværgterne 1 R, Digesvale 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fogense Enge: Middelhavssølvmåge 1 R 1K. Jens Friis-Walsted

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 38 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 5 FU, Grågås 780 R, Knarand 8 R, Krikand 56 R, Atlingand 1 R, Skeand 22 R, Taffeland 3 R, Troldand 55 R, Hvinand 9 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, set Vandrikse 1 FU, Blishøne 320 R, Vibe 130 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 6 R, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 3 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Huldue 1 SY. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 12:30): Rødhals 1 RI, Rødstjert 3 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 15 RI, Gærdesanger 15 RI, Tornsanger 21 RI, Havesanger 4 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 21 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 1 RI, Korttået Træløber 1 RI, Gulspurv 7 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 103 fugle på 16 arter. Efterårstotal: 1333. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Splitterne 3 S, Fjordterne 1 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 22 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 4 R, Grågås 102 R, Gravand 16 R, Knarand 19 R, Krikand 227 R, Gråand 218 R, Skeand 26 R, Taffeland 6 R, Troldand 39 R, Hvinand 6 R, Hvepsevåge 1 AD S, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 3 R, Blishøne 213 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 4 R, Vibe 462 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 23 R, Brushane 64 R, Dobbeltbekkasin 51 R, Storspove 2 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 21 R, Svaleklire 11 R, Tinksmed 64 R, Mudderklire 10 R, Hættemåge 160 R, Stormmåge 200 R, Fjordterne 8 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 200 R, Landsvale 100 R, Engpiber 3 R, Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 20 R, Stenpikker 2 R, Rørsanger 1 R, fodrer stadig unger ! Tornsanger 1 R, Skægmejse 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 450 R, Tornirisk 6 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Spurvehøg 1 FU (på badende skovspurv). Niels Bomholt
Vitsø: Grågås 158 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 138 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 54 FU, Storspove 1 OF, Sortklire 2 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 14 FU, Mudderklire 8 FU. Morten Müller
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen
Fogense Enge (Lillestrand): Strandskade 9 AD S, Mudderklire 3 R, Hættemåge 44 , Stormmåge 1 AD R, Sildemåge 2 1K R, Middelhavssølvmåge 1 1K R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 65 , Kaspisk Måge 2 AD R. Jens Friis-Walsted


            Gulspurv

Mandag den 9. august 2010.

Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 1K R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 16, Grågås 30 R, Knarand 20, Krikand 19 R, Gråand 8, Taffeland 5, Troldand 5, Rørhøg 1 1K FU, Blishøne 69, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 1 R, Hvid Vipstjert 2, Rørspurv 2 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose
(17:20): Rørdrum 1 OF. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint
(05:30-09:00): Mudderklire 9 V, Fjordterne 26 V, Rødrygget Tornskade 2 R AD (Par). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor
(09:50-12:00): Grågås 644 R, Bramgås 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Svartbag 28 R, Bysvale 54 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Stenpikker 3 R. Ella Mikkelsen
Espe
: Fiskehejre 1 OF, Spætmejse 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(09:00-11:30): Hvepsevåge 2 YFU, Rød Glente 2 YFU, Rørhøg 1 FU AD han, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 R, Hjejle 11 V, Hættemåge 100 FU/R, Stormmåge 100 FU/R, Sølvmåge 20 FU/R, Skovskade 1 FU, Ravn 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (16:15-17:45): Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 58 R, Temmincksryle 3 R, Dobbeltbekkasin 152 R (Mellemstykket. Plus min. 50 på Ølundsiden), Sortklire 10 R, Hvidklire 34 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 43 R, Mudderklire 17 R. Søren Gjaldbæk
Seden Strand (12:30): Knopsvane 1810 R. Dieter Maaszen
Vigelsø (12:15): Grågås 550 FU, Klyde 90 R. Dieter Maaszen
Selleberg, Marslev (17:15): Ravn 3 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard Alleen (16:30): Ravn 2 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:00): Hjejle 720 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Vibe 40 R, Brushane 18 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Præstekrave 21 R, Vibe 140 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 21 R, Brushane 29 R, Dobbeltbekkasin 44 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 36 R, Mudderklire 3 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 12:00):   Solsort 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 8 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 10 RI, Korttået Træløber 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 35 fugle på 10 arter. Efterårstotal: 345. Keldsnor Fuglestation ved Jan Hom Jensen og Hans Rytter
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 1 V, Skarv 17 FU, Grågås 9 SØ, Krikand 2 Ø, Ederfugl 124 SV, Rørhøg 1 SV, Almindelig Ryle 5 V, Mudderklire 9 V, Hættemåge 29 SV, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Splitterne 7 V, Fjordterne 26 V, Ringdue 1 R, Digesvale 80 FU, Hvid Vipstjert 1 R, par Rødrygget Tornskade 2 AD R, Gråkrage 6 R, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF, Fiskehejre 5 R, Rørhøg 1 R, lys Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 260 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5, Grågås 644 R, Bramgås 1 R, Krikand 2 FU, Skeand 7 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 16 FU, Hjejle 2 R, Vibe 29, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 6 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 26 R, Svartbag 28 R, Bysvale 54 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Stenpikker 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 100 FU, Tornirisk 3 SY. Ella Mikkelsen
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Grågås 18 SV, Gravand 9 R, Krikand 70 R, Gråand 75 R, Blishøne 1 R, Vibe 5 R, Brushane 25 R, Dobbeltbekkasin 50 R, Storspove 1 T, Sortklire 3 R, Hvidklire 9 R, Svaleklire 10 R, Tinksmed 40 R, Hvid Vipstjert 10 R. Arne Bruun
Vigelsø: Grågås 550 FU, Set fra Stige Ø Klyde 90 R. Dieter Maaszen
Fogense Enge (Lillestrand): Skarv 69, Gråand 7 R, Ederfugl 1 M AD EKL R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hjejle 2, Strandhjejle 14 AD SDR SV, Almindelig Ryle 95, Lille Kobbersneppe 5 AD SDR SV, Mudderklire 3 R, Stormmåge 2 1K FU, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 8, Svartbag 3 AD SV, Splitterne 8, Havterne 4 AD SV, Landsvale 1 SV, Tornirisk 2 R. Jens Friis-Walsted


               Dobbeltbekkasin. Denne Dobbeltbekkasin er fotograferet i dag. Den var ved færgehavnen, hvor jeg kom tæt på den. Fotograf: Leif Kristensen

Søndag den 8. august 2010.

Bøjden Nor: Krumnæbbet ryle 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor (08:00-09:30): Musvåge 1 R, Bogfinke 1 R, Klyder 3 FU, Hvidklire 3 FU, Almindelig Ryle 31 FU/R, Hjejle137 R, Stor Præstekrave 2 R+16 Præstekraver sp., Dobbeltbekkasin 1  FU, Vibe 72 R, Gravand 17 FU/R, Grågås 300 R, Brushane 5 R, Hvid Vipstjert 6 FU/R, Skarv 43 R, Lille Lappedykker3 FU, Gråand 36 + 6 Pull FU/R, Skeand 4 FU, Fiskehejre 7 FU/R, Hvinand6 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø (08:30-11:50): Havørn 3 R (2AD, 1 1K), Lille Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg (18:15-19:15): Sorthalset Lappedykker 10 FU, Knarand 36 FU, Skeand 70 FU, Krikand 4 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Ravn 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (11:20-13:00): Havørn 1 OF AD (12:53 Mod Ølund), Lille Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 40 OF, Hvidklire 12 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 6 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:25-11:15): Dobbeltbekkasin 31 FU. Dieter Maaszen
Åbent land/Revningevej: Vagtel 1 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 60 R, Knopsvane 12, Grågås 275 R, Gås sp. 1 R, Knarand 12 R, Krikand 7, Gråand 90 R, Skeand 3 FU, Taffeland 1 M R, Troldand 67, Havørn 3, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 64 R, Lille Præstekrave 1 AD FU, Vibe 8, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 34, Svartbag 7, Fjordterne 2, Ringdue 3, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 8, Bysvale 22 FU, Hvid Vipstjert 5, Solsort 2, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R HØ, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 R HØ, Stær 5 FU, Skovspurv 4 , Stillits 2 R. Gunnar Jørgensen
Vitsø, kun østlige ende (05:00 - 08:35): Grågås 110 R, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 1K FU, Stor Præstekrave 15, Strandhjejle 1 OF, Vibe 34 R, Islandsk Ryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Brushane 19 FU, Dobbeltbekkasin 38 FU, Storspove 2 OF, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 20 FU, Mudderklire 6 FU. Morten Müller
Firtalsstrand: Havørn 1 AD OF, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 16 FU, Islandsk Ryle 9 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 40 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 6 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 2 FU, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 450 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 13 FU, Dobbeltbekkasin 31 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 4 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen

                Bysvalekoloni på Helnæs Fyr    Foto: Erik Ehmsen


                Havørn AD

Lørdag den 7. august 2010.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav  (05:00-13:00): Bynkefugl 1 RI 1K han, Græshoppesanger 1 RI. Bodil og Hans Rytter
Nørreballe Nor
(19:00): Havørn 1 R AD. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor, obs af Arb.grp. Ø-bande
(08:00-13:00): Grågås 1165 R, Havørn 1 FU AD (8.00-8.25 derpå NØ med rest af bytte form. Blishøne), Havørn 1 OF AD (11.50-12.05 kredsende langsomt et par gange over nordet derpå NØ), Dværgterne 6 FU (+ R på S-lig ø v /Kinderballe), Stillits 28 FU. Allan Østergaard, Peter Oxholm, Aksel Hansen, Børge Rasmussen
Ristinge Hale
(18:00): Gul Vipstjert 6 R. Henrik Mørup-Petersen
Espe
: Gulbug 1, Gransanger 2, Rødstjert 2, Mursejler 100 OF, Landsvale 50, Stillits 2, Bogfinke 2, Gulspurv 2, Stor Flagspætte 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Snarup Mose
: Munk 4, Gærdesmutte 1, Sumpmejse 2, Solsort 3, Grå Fluesnapper 1, Sangdrossel 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(06:00-06:30): Svaleklire 2 T, Græshoppesanger 1 SY, Stær 2000 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Slambassinet Strandager
(14:45): Dobbeltbekkasin 3 FU, Svaleklire 14 FU, Mudderklire 6 FU. Dieter Maaszen
Agernæs (11:15): Agerhøne 3 R (2 ad + 1- 1k). Aksel Christensen
Nærå Strand (09:00-09:30): Grågås 1200 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 75 R, Fiskehejre 3, Knopsvane 27, Grågås 500 R, Gås sp. 1 R, Gravand 12, Knarand 1 R, Krikand 12 R, Gråand 127, Skeand 11 R, Taffeland 3 R, Troldand 88, Havørn 1 1K R, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 54, Vibe 38 R, Islandsk Ryle 1 FU, Brushane 4 FU, Hvidklire 2, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 39, Svartbag 3, Fjordterne 4, Ringdue 3, Stor Flagspætte 2, Landsvale 8, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 7, Solsort 3, Halemejse 1 R HØ, Musvit 1 OF, Gråkrage 3, Stær 8 FU, Gråspurv/Skovspurv 6 OF, Stillits 2 OF, Tornirisk 6 OF. Gunnar Jørgensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 13:00) Bynkefugl 1 M 1K RI, Græshoppesanger 1 RI, Kærsanger 10 RI, Rørsanger 6 RI, Gulbug 11 RI, Gærdesanger 23 RI, Tornsanger 13 RI, Havesanger 6 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 19 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 3 RI, Rørspurv 4 RI. Dagstotal 103 fugle på 15 arter. Efterårstotal: 310. Keldsnor Fuglestation ved Bodil og Hans Rytter
Lydinge Haver: Rød Glente 1 OF. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Fiskehejre 4 R, Skeand 1 F R, Han og hun. Hunnen ankom først kl. 16:20 - hannen ankom 16:26, for at slå sig ned i et træ med hunnen. Senere lettede hunnen og fløj mod Tryggelev Nor. Havørn 2 AD R, Strandhjejle 1 R, Brushane 1 1K R, Rødben 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 4 R, 2 1K + 1 2K+ Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Slambassinet: Grågås 45 OF, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 4 FU, Svaleklire 14 FU, Tinksmed 3 FU. Dieter Maaszen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 24 FU, Skarv 5 R, Knopsvane 11 FU, Grågås 86 R, Gravand 5 R, Krikand 29 FU, Taffeland 20 R, Troldand 44 FU, Hvinand 26 R, Blishøne 365 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 27 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 230 FU, Stormmåge 111 FU, Sølvmåge 3 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Morten Müller


                Weekenden der kommer skal bruges til at se efter fugle med striber på hovedet - helst tre!               

Fredag den 6. august 2010.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30-15:00): Skovsanger 1 RI 1K, Rødrygget Tornskade 1 RI 1K. Bodil og Hans Rytter
Brændeskov
: Ravn 2. Poul Brugs
Espe
: Ravn 2, Råge 30, Allike 2, Husskade 2, Gulbug 1, Gransanger 1. Hvepseedderkop 10-12, Nældesommerfugl 1, Dagpåfugleøje 3, Kålsommerfugl 6, Lille Ildfugl 1, Græsrandøje 10, Almindelig Blåfugl 15
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Havørn 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brahetrolleborg
(13:55): Rød Glente 1 R (Mod Nørresø). Lilly Sørensen
Sundet, Faaborg
(08:20): Græshoppesanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor (09:30-11:50): Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 60 R, Grågås 520 R, Gravand 50 FU/R 3 kuld, Gråand 30 R AD, Gråand 1 YUF 6 pull, Knarand 6 FU, Krikand 5 FU, Troldand 20 R 2 kuld, Hvinand 13 FU/R, Blishøne 40 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 33 FU, Hjejle 140 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU/R, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 10 FU, Hættemåge 60 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Havterne 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Måle Strand (07:00-07:30): Hvepsevåge 1 OF, Dobbeltbekkasin 4 R, Ravn 2 R. Ole Reuther
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (09:00-10:00): Stor Præstekrave 23 R, Hjejle 280 R, Strandhjejle 129 R, Islandsk Ryle 13 R, Almindelig Ryle 900 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Lille Kobbersneppe 26 R, Lille Regnspove 9 OF (Senere rastende), Stor Regnspove 152 R, Hvidklire 64 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 15:00) Kærsanger 2 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 7 RI, Tornsanger 7 RI, Munk 3 RI, Skovsanger 1 1K RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 13 RI, Blåmejse 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 1K RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 46 fugle på 12 arter. Efterårstotal: 207. Keldsnor Fuglestation ved Bodil og Hans Rytter
Vitsø, Søby: Sorthalset Lappedykker 5, Skarv 4 R, Gravand 19 FU, Krikand 21 R, Gråand 80 R, Skeand 6 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 301 FU, Strandskade 5 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 61 R, Almindelig Ryle 14 FU, Brushane 37 FU, Dobbeltbekkasin 26 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 21 FU, Tinksmed 36 FU, Mudderklire 15 FU, Hættemåge 185 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 7 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 35 FU, Landsvale 60 FU, Hvid Vipstjert 18 FU, Sortkrage 2 R, Stær 120 FU, Gråspurv 6 R, Tornirisk 14 FU. Morten Müller
Slambassinet (14:45 - 15:20): Gråand 7 R, Blishøne 4, Vibe 2 R, Brushane 2 R, Hvidklire 3, Svaleklire 7, Tinksmed 5 R, Mudderklire 5, Sølvmåge 3, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 T HØ, Digesvale 1 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Husskade 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Nyhave, Bryde Made:  Rødrygget Tornskade 1 M YF (Senere på dagen sås ungefodring.). Jens Bækkelund


                Gransanger på terrassen Sætting Strandvej Svendborg

Torsdag den 5. august 2010.

Vejlen Taasinge: Hvepsevåge 3 OF, Dobbeltbekkasin 8 R. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor (19:00-21:10): Knarand 13 R, Brushane 20 R, Dobbeltbekkasin 25 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 14 R, Sortterne 1 FU, Digesvale 250 R, Stær 900 R. Niels Bomholt
Keldsnor (17:05-18:30): Grågås 1100 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Svaleklire 6 FU, Mudderklire 8 R, Gul Vipstjert 6 R. Niels Bomholt
Engene ved Lundegård  (18:20-18:45): Dobbeltbekkasin 85 FU/R, Brushøns 6 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Tinksmed 1 FU, Svaleklire 1 FU, Grågås 107 R. Leif Kristensen
Flyvesandet  (14:45-15:30): Stor Regnspove 112 FU, Hvidklire 17 FU, Hjejle 22 FU/R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Mudderklire1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Strandskade 28 FU/R. Leif Kristensen
Lindø /Æbelø Ebbevej (16:00-17:10) : Lille Kobbersneppe 11 FU, Stor Regnspove 22 FU, Strandskade 7 FU/R, Hvidklire 23 FU, Hjejle 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand (10:20-11:30): Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 3 FU, Hvidklire 21 FU, Mudderklire 12 FU. Dieter Maaszen
Ølundsgårds Inddæmning (11:45-14:35): Havørn 1 R AD (13:20), Brushane 72 FU, Dobbeltbekkasin 42 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Regnspove 1 HØ, [DMZ, KDJ, Leif Christensen, Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Østerø, Knudshoved (11:00-13:00): Stor Kobbersneppe 11 R, Mudderklire 9 R, Stenpikker 1 R. Kurt Hansen
Føns vang (16:30): Grågås 650 R (Min.), Havørn 1 R IMM. Jens Bækkelund
Egebjerggaard Skovmosen: Lille Regnspove 23 V, Lille Korsnæb 25 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret - Tåsinge
: Fiskehejre 4 R, Grågås 264 R, Krikand 18 R, Gråand 10 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 10 R, Vibe 40 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Rødben 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 SY, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 15 R, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen - Tåsinge
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 11 R, Grågås 300 R Ø, Gravand 1 1K R, Troldand 8 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 1K R, Blishøne 100 R, Dobbeltbekkasin 17 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Gransanger 1 R, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 14:00) : Landsvale 6 RI (5 pull + 1K), Nattergal 2 RI, Solsort 2 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 6 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 14 RI, Tornsanger 21 RI, Havesanger 2 RI, Munk 2 RI, Gransanger 8 RI, Løvsanger 15 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 88 fugle på 14 arter. Efterårstotal: 161. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 38 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 1100 FU, Krikand 4 R, Hvinand 2 R, Blishøne 70 R, Strandskade 1 OF, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 1 R, 1 ad + 2 små juv. (sent ynglende) Vibe 3 YF UF, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 13 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 5 R, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 8 R, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 11 R, Fjordterne 1 JUV R, Digesvale 2 FU, Gul Vipstjert 6 FU, Hvid Vipstjert 9 R, Stær 4 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 220 R, Gravand 14 R, Knarand 13 R, Krikand 52 R, Spidsand 4 R, Skeand 3 R, Troldand 20 R, Hvinand 6 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 300 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 68 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 20 FU, Dobbeltbekkasin 25 FU, Sortklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 14 R, Sortterne 1 FU, Mursejler 10 SV, Sanglærke 2 R, Digesvale 250 R NAT, Landsvale 50 R NAT, Engpiber 5 R, Rørsanger 5 R, Tornsanger 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 900 R NAT, Stillits 1 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Rødstjert 1 F R. Niels Bomholt
Bispeenge
: Skarv 8 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Vibe 36 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 3 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand
: Strandskade 21 R, Lille Præstekrave 2 FU, Hjejle 28 OF, Vibe 45 R, Islandsk Ryle 6 FU, Temmincksryle 3 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 21 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 12 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
: Grågås 450 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Hjejle 25 OF, Vibe 30 OF, Brushane 72 FU, Dobbeltbekkasin 42 , Småspove 1 SY, Sortklire 8 FU. Dieter Maaszen
Bogense Havn
: Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 54 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 R, Landsvale 15 R, Bysvale 9 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Skarv 9 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 170 R, Stormmåge 1 R, Sildemåge 4 1K R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 83 R, Svartbag 2 R, Landsvale 45 R, Bysvale 2 R, Allike 41 R. Jens Friis-Walsted
Mågeøerne: Vibe 280 R. Jens Friis-Walsted
Nyhave: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Fasan 24 R, Ringdue 10 R, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Bysvale 1 FU, Gærdesmutte 8 R, Solsort 5 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 5 R, Fuglekonge 3 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 14 R, Spætmejse 5 R, Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 2 R, Lille Gråsisken 2 R, Gulspurv 9 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Hættemåge 4 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 48 R, Landsvale 20 R. Jens Friis-Walsted


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 19/7-2010:
                 Danske ”kolibrier” er dagaktive aftensværmere
                 Rotte- og musegifte i danske rovfugle og ugler
                 Hedehøge klædt på til nye afsløringer
                 Verdens nordligste skestorke i Limfjorden ædt af ræv
                
Ræve giver ragnarok i reservaterne
                 Havørnen og kongeørnen yngler i Lille Vildmose
                 Tag med på årets BirdLife Malta Raptor Camp


              Find den rødhalsede gås

Onsdag den 4. august 2010.

Monnet (11:30- 14:30): Almindelig Ryle 20 R, Mudderklire 1 FU, Storspove 8 FU, Hvidklire 1 FU, Sangsvane 1 FU, Knopsvane 3 FU/R, Grågås 236 R, Gravand 8 FU/R, Svaleklire 1 FU, Rørhøg 1 FU, Ringdue 2 OF, Vibe 12 FU. Leif Kristensen
Sortemosen
(15:30-16:50): Sortklire 5 FU, Dobbeltbekkasin 52 FU/R, Vibe 161 FU, Brushøns 4 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hvidklire 3 FU, Fiskehejre 3 FU/R, Råge 18 FU, Gråkrage 4 FU, Gravand 11 FU/R, Hvid Vipstjert 6 FU, Krikand 20 FU, Gråand 8 FU/R, Ringdue 4 FU, Blishøne 15 FU/R, Fjordterne R, Hættemåge 22. Leif Kristensen
Espe: Gulbug 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 2, Rørhøg 2, Ravn 6
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:00-12:15): Sorthalset Lappedykker 10 FU/R, Lille Lappedykker 5 FU 1 kuld, Toppet Lappedykker 40 FU/R 11 kuld, Gråstrubet Lappedykker 25 FU/R flere kuld, Skarv 1 FU, Knopsvane 8 YUF 4 kuld, Grågås 275 FU/R, Gråand 20 R, Knarand 1 YUF 7 pull, Knarand 10 FU AD, Skeand 20 FU, Taffeland 6 YUF, Taffeland 10 R AD, Troldand 4 YUF, Troldand 50 R AD, Grønbenet Rørhøne 15 FU 2 kuld, Blishøne 360 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 25 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Nærå Strand- Agernæs Flak (12:30-14:15): Strandskade 67 FU, Hjejle 250 R, Strandhjejle 27 FU, Almindelig Ryle 600 FU, Stor Regnspove 348 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (09:45-11:45): Lille Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Hvidklire 36 FU, Svaleklire 10 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 8 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (17:10-18:30): Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 22 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 86 R, Hvidklire 25 R (+), Tinksmed 23 R, Mudderklire 5 R, Gul Vipstjert 1 R. Henrik Andersen
Egensedybet (16:00-16:45): Hvepsevåge 1 FU, Hjejle 145 R, Strandhjejle 8 R, Lille Kobbersneppe 50 R (+), Stor Regnspove 50 R (+), Hvidklire 76 R. Henrik Andersen
Ølundgårds Inddæmning (08:10-09:20): Brushane 23 FU, Dobbeltbekkasin 27 FU, Stor Regnspove 86 R. Dieter Maaszen
Føns Vang (17:30): Dværgmåge 1 R 1K. Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Græsholm v/Drejø
: Skarv 170 R, Rørhøg 1 BR OF. Stig Linander
Mose v/Sludebakken, øst for landevej: Rørhøg 1 M OF. Stig Linander
Revkrog (Omr.31), Kysten ved dæmningen til Stokkeby Nor: Strandskade 4 R, Almindelig Ryle 10 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Mudderklire 2 R. Stig Linander
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 13 R, Grågås 35 R, Gravand 24 R, Gråand 17 R, Rørhøg 1 F R, Blishøne 70 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 74 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Lille Kobbersneppe 8 R, Rødben 4 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 3 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD R, Brushane 25 FU, Sortklire 1 FU. Jens Bækkelund
Firtalsstrand: Fiskehejre 7 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 60 R, Islandsk Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 36 FU, Svaleklire 10 FU, Tinksmed 11 FU, Mudderklire 9 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 67 FU, Hjejle 250 R, Strandhjejle 27 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 600 FU, Lille Kobbersneppe 7 FU, Storspove 348 FU, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 2 FU, Splitterne 18 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 460 R, Hjejle 75 R, Strandhjejle 1 FU, Brushane 23 FU, Dobbeltbekkasin 27 FU, Storspove 86 R. Dieter Maaszen


               Hedehøg Han radiomærket
               Følg danske hedehøges træk...

Tirsdag den 3. august 2010.

Vejlen, Taasinge: Skægmejse 4, Tinksmed 4, Rørhøg 2, Musvåge 2. Bent Staugaard
Store Egholm
(12:50-15:00): Grågås 550 R, Stor Præstekrave 28 R, Hjejle 320 R. Lilly Sørensen, Poul Henrik Harritz, Kurt Hansen, Niels Bomholt
Lundeborg
(16:00): Sølvmåge 1 AD RI (..4123..). Poul Brugs
Brændegård Sø
(09:30-15:05): Rørhøg 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Musvåge 2 OF, Grågås 288 FU/R, Knopsvane 7+4 Pull FU/R, Gravand 10 FU, Rørsanger 2 FU, Toppet Lappedykker 4 FU/R, Skarv 163 FU/R, Fjordterne 2 FU, Vibe 33 R, Troldand 37+8 Pull, Taffeland 3+5 Pull, Fiskehejre 3 R, Sølvmåge 18 FU/R, Svartbag 2 FU. Leif Kristensen
Arreskov (15:20): Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Espe: Ravn 2. Hvepseedderkop 6, Almindelig Blåfugl 6
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:20-12:00): Hvepsevåge 1 YFU, Rød Glente 1 FU, Havørn 3 T, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 10 R, Gøg 1 R, Grå Fluesnapper 6 FU 2 kuld, Ravn 1 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vitsø Nor (09:45-10:20): Sorthalset Lappedykker 1 R 1K, Lille Præstekrave 4 R, Temmincksryle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Tinksmed 20 R, Mudderklire 5 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs fyr (06:40-09:15): Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Regnspove 2 R, Digesvale 320 V, Gul Vipstjert 7 (2V, 5R), Bjergvipstjert 1 V, Stenpikker 2 R, Stær 630 V, Bomlærke 1 (R/T). Lars Tom-Petersen
Bogense Havn (16:10): Lille Regnspove 4 V. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (09:00-11:00): Grågås 515 R, Hjejle 290 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Stor Regnspove 78 R, Mudderklire 6 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Sortklire 2 R, Tinksmed 2 R. Arne Bruun
Birkholm: Fiskehejre 2 R, Krikand 1 R, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Svaleklire 4 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 10 FU, Engpiber 30 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 25 R, Gråspurv 6 R, Grønirisk 3 R, Stillits 5 R, Tornirisk 6 R, Rørspurv 3 R. Lilly Sørensen, Poul Henrik Harritz, Kurt Hansen, Niels Bomholt
Hjortø: Fiskehejre 2 R, Gravand 1 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 3 R, Strandskade 3 R, Vibe 3 R, Storspove 2 R, Mudderklire 2 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 3 R, Musvit 2 FU, Stær 20 R, Gråspurv 2 R, Bogfinke 2 R. Lilly Sørensen, Poul Henrik Harritz, Kurt Hansen, Niels Bomholt
Odden: Rørhøg 2 FU. Lilly Sørensen, Poul Henrik Harritz, Kurt Hansen, Niels Bomholt
Store Egholm: Skarv 25 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 550 FU, Gråand 6 R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 21 R, Stor Præstekrave 28 FU, Hjejle 320 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 28 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 3 R, ,Rødben 1 R ,Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Sølvmåge 28 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 3 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 220 FU, Tornirisk 11 R. Lilly Sørensen, Poul Henrik Harritz, Kurt Hansen, Niels Bomholt
Sortemosen: Fiskehejre 3 R, Grågås 15 OF, Gravand 12, Krikand 35 R, Gråand 50 R, Lille Præstekrave 10, Vibe 120 R, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 27 FU, Sortklire 6 , Hvidklire 4 FU, Svaleklire 13 FU, Tinksmed 19 FU, Rørsanger 1 FU, Tornsanger 1 FU. Peder Rasmussen
Skjoldnæs Fyr: Grågås 6 NV, Strandskade 7 SV, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 3 SV, Dobbeltbekkasin 2 R, Småspove 2 R, Hvidklire 1 T, Svaleklire 2 V, Splitterne 2 T, Fjordterne 13 V, Mursejler 10, Digesvale 320 V, Landsvale 40 V, Bysvale 145, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert 2 V, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 R, Bjergvipstjert 1 V, Hvid Vipstjert 40 R, Stenpikker 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 5 R, Stær 630 V, Tornirisk 20 R, Bomlærke 1 T R. Lars Tom-Petersen
Vitsø, kun den østlige del: Sorthalset Lappedykker 1 1K R, Musvåge 1 R, 2 ad + 2 1K Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 20 R, Mudderklire 5 R. Lars Tom-Petersen
Bogense Havn: Småspove 4 V. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 515 R, Gravand 11 YF, Krikand 5 R, Troldand 4 YF, Strandskade 21 R, Klyde 1 R, Hjejle 290 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 80 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 78 R, Rødben 2 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 6 R. Jens Bækkelund

           Ringmærket Sølvmåge med nr bl a 4123 fra Zoologisk Museum. Foto: Poul brugs
Svar fra Ringmærkningscentralen. "Da ringnummeret starter med 4123XXX er der 1000 muligheder. Jeg kan dog oplyse at ringserien er brugt mellem 1982 og 1986 så det er en pænt gammel Sølvmåge.
Med Venlig hilsen Mikkel Lausten"


                Dogmefoto af Triel ved Borreby Mose, Skælskør. Det er Trielen i højre hjørne ;-)

Mandag den 2. august 2010.

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU
Iholm: Skarv 22 R, Fiskehejre 3 R
Strandeng v/Horseskov: Fiskehejre 1 R, Gråand 6 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 42 R, Strandskade 1 R, Vibe 17 R, Storspove 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 26 R
Strandenge SV f/Skovhuse: Vibe 18 R
Svendborgsund (Lehnskov-Bro):  Ederfugl 230 R (incl ungfugle)
Søbo Sø v/Jordløse (09:40-11:05): Toppet Lappedykker 15FU/R, Knopsvane 2 R, Skovskade 2 HØ, Spætmejse 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Gråand ca100 FU [de fleste er udsatte], Blishøne 10 FU, Solsort 3 FU, Skarv 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen, Lakkendrup: Sivsanger 1 RI. Hans Rytter
Bøjden Nor (09:20-11:50): Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 240 FU/R, Gråand 30 FU/R, Krikand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 20 FU/R 2 kuld, Ederfugl 30 R, Hvinand 20 FU/R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 30 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Hjejle 25 FU/R, Vibe 70 FU/R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 13 FU, Splitterne 6 R, Havterne 3 R, Digesvale 160 FU/R, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornirisk 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dørholmbugten (15:45): Hvidklire 15 R, Tinksmed 6 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård inddæmning (14:00-15:30): Dobbeltbekkasin 18 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (11:30-14:00): Knarand 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 25 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 14 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 30 R, Mudderklire 6 R. Ella Mikkelsen
Hestehaveskov, Sdr. Nærå (10:30): Duehøg 1 OF hun. Per Rasmussen
Føns Vang (09:40-10:10): Sorthalset Lappedykker 38 R (Heraf 11 1K), Dværgmåge 1 R 1K. Michael Mosebo Jensen
Æbelø (10:40-14:00): Lille Regnspove 1 R, Stenvender 2 R, Huldue 1 SY, Pirol 1 HØ. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skanseodde/Vindeby Nor: Skarv 5 OF, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 1 OF, 9 1K Sølvmåge 16 R, Ringdue 1 OF, Tyrkerdue 2 R, Stær 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Kullinggade: Hvid Vipstjert 1 OF, Husrødstjert 1 1K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Fiskehejre 6 FU, Gravand 12 R, Krikand 2 R, Hvepsevåge 2 AD OF, Musvåge 7, Lille Præstekrave 5, Vibe 201 FU, Brushane 15 FU, Dobbeltbekkasin 68 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 21 R, Tinksmed 26 FU, Mudderklire 3 FU, Gulbug 1 SY. Esben Eriksen
Sortemosen: Sivsanger 1 1K RI, Kærsanger 7 RI, Rørsanger 13 RI, Gærdesanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 2 RI, Blåmejse 5 RI, Musvit 1 RI. Hans Rytter
Dørholm & Dørholmbugten: Gravand 1 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 4 R, Strandhjejle 2 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 29 R, Hvidklire 15 R, Tinksmed 6 R, Svartbag 1 R, Husskade 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand
: Skarv 5 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 13, Gravand 31 R, Knarand 6 R, Krikand 23 R, Gråand 13 R, Skeand 4 R, Troldand 11 R, Blishøne 42 R, Strandskade 2 R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 55 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 25 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 14 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 30 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 540 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 1 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 10 FU, Gråkrage 2 R, Stær 90 R, Stillits 3 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Pederstrup: Ravn 1 OF. Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 13, Knopsvane 20, Grågås 10 OF, Gravand 4 R, Gråand 11, Skeand 2 R, Rørhøg 1 F R, Blishøne 950 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 8 R, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 18 R, Hættemåge 32 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Blåmejse 3 R, Stær 240 R, Gulspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Harritslev: Grågås 143 S R, Rørhøg 1 M AD FU, Spurvehøg 1 F AD FU, Musvåge 3, Tårnfalk 1 M AD SV, Agerhøne 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 600 R, Sølvmåge 1300 R, Svartbag 2 AD R, Klippedue/Tamdue 1 Ø, Ringdue 32 R, Tyrkerdue 2 R, Mursejler 2, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 40 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 4, Solsort 5, Gulbug 1 R, Gærdesanger 3, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Sumpmejse 2, Blåmejse 1 SY, Musvit 4, Allike 32 R, Gråkrage 6 R, Stær 6 SV, Gråspurv 46, Skovspurv 60 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 4 R, Stillits 4 R, Gulspurv 3 SY. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 450 N. Jens Bækkelund
Æbelø: Tårnfalk 1 FU, Småspove 1 R, Mudderklire 1 R, På Brådet Stenvender 2 R, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 1 JUV R, Husrødstjert 2 R, Pirol 1 KA. Jens Bækkelund


                  Gråspurv bader ved gadekæret på Skarø

Søndag den 1. august 2010.

Skarø (11:45-12:30): Rørhøg 1 F FU, Storspove 4 R, Digesvale 30 R, Landsvale 70 R, Bysvale 80 R, Engpiber 2 R, Stær 60 R + ynglesucces af Grønbroget tudse
Gulstav
: Sivsanger 5 R. Tim Hesselballe nu med ...
Sortemosen
(19:45-21:00): Atlingand 5 R, Duehøg 1 R 1K, Lille Præstekrave 4 R,
Dobbeltbekkasin 146 R (Min.), Hvidklire 14 R, Svaleklire 28 R, Tinksmed 40 R, Mudderklire 9 R
Arreskov Sø
: Rød glente 3 R. Erik Ehmsen
Hillerslev
: Rød glente 1 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(11:30-12:15): Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R JUV, Dværgmåge 1 FU AD. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helle mose nv for Brahetrolleborg
(12:25-12:40): Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 10 FU, Tinksmed 7 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Engene ved Lundegård /NrBroby
(06:55-07:45): Dobbeltbekkasin 8 FU, Brushøne 14 FU, Mudderklire 4 FU, Svaleklire 5 FU, Gråand 45 +5 Pull FU/R, Krikand 4 R, Almindelig Ryle 1 FU, Vibe15 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Tinksmed 4 FU, Hvidklire 1 FU, Knopsvane 2 + 3 Pull FU, Gravand 2 R, Grågås 17 R, Hættemåge 2 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Stor Regnspove 2 OF, Rørhøg 1 FU, Gråkrage 3 FU, Ringdue 1 OF. Leif Kristensen
Espe: Rødstjert 1. Hvepseedderkop 4, Lille Ildfugl 1 , Almindelig Blåfugl 10, Stor- Lille- og Grønåret Kålsommerfugl +, Græsrandøje +, Bredpander +
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (10:45-12:00): Lille Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 14 FU, Hvidklire 26 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 23 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
(09:45-10:35): Grågås 620 R, Brushane 22 FU, Stor Regnspove 66 FU, Hvidklire 12 FU. Dieter Maaszen
Østerøsø, Nyborg: Temmincksryle 2 FU, Mudderklire 7 FU. Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse (09:25): Vagtel 2 FU (Fu i hestefolden). Kurt Hansen
Bogensø (14:00): Rødrygget Tornskade 1 R. Lars Philip Nørtoft
Flaskevejen, Dalby Bugt (13:00): Bomlærke 1 R. Lars Philip Nørtoft
Måle Strand (07:00): Ravn 1 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Gravand 20 FU, Krikand 118 FU, Atlingand 5 FU, Skeand 1 FU, Duehøg 1 1K KA, Musvåge 1 1K R, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 108 FU, Brushane 16 FU,
Dobbeltbekkasin 146 FU (146 blev set flyve på en gang i én flok!! Skræmt op af ræv. De 72 trak VSV - resten returnerede. Sandsynligvis mange flere rastende. Efterfølgende kunne minimum 70 tælles fouragerende, men mange fouragerede sikkert også skjult. Så de 146 er et forsigtigt tal.), Storspove 1 SV, Sortklire 4 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 14 , Svaleklire 28 FU, Tinksmed 40 FU, Mudderklire 9 FU. Esben Eriksen
Vitsø, Søby Ærø: Lille Præstekrave 2 AD FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 91, Islandsk Ryle 1 AD FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 15 FU, Dobbeltbekkasin 16 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 11 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 21 FU, Mudderklire 7 FU, Rødrygget Tornskade 4 , Ravn 2 OF, Stær 50 FU, Bomlærke 2 SY. Morten Müller
Brahetrolleborg Gods, Helle Mose/enge NV for godset : Musvåge 2 OF, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 10 FU, Tinksmed 7 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 JUV R, Brushane 1 FU, Dværgmåge 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Firtalsstrand: Fiskehejre 12 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Almindelig Ryle 45 R, Dobbeltbekkasin 14 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 26 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 23 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (16:30-17:15): Dobbeltbekkasin 20 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 37 R, Hvidklire 47 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 31 R, Mudderklire 40 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet (15:30-16:00): Strandhjejle 5 R, Lille Kobbersneppe 32 R, Rødben 57 R, Hvidklire 100 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 21 R, Grågås 620 R, Hjejle 32 R, Brushane 22 FU, Storspove 66 FU, Hvidklire 12 FU. Dieter Maaszen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk