Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2011).                     Sidst opdateret 02 september 2011 06:34:25 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


              Sandløber - sand i øjet?

Onsdag den 31. august 2011

Svendborgsund ved Iholm: Skarv 18 R, Hvepsevåge 1 NV, Rørhøg 1 M AD V, Gransanger 1 FU, Blåmejse 2 FU
Ristinge Hale
: Gul vipstjert 50 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint, Sydlangeland (06:00-12:00): Rødstrubet Lom 1 V, Hvepsevåge 29 S, Rød Glente 1 S (Kl. 09.45), Rørhøg 8 S, Blå Kærhøg 1 S (Kl. 8.30), Spurvehøg 26 S, Fiskeørn 2 SV (Kl. 9.00 og 9.20), Tårnfalk 11 S, Dværgfalk 1 S, Huldue 8 SV, Landsvale 170 SV, Skovpiber 234 S, Gul Vipstjert 357 SV, Stenpikker 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Kelds nor, Sydlangeland (15:50): Hjejle 200 R, Stenpikker 2 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Søgård mose, Sydlangeland (13:00): Knarand 10 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (19:45-20:10): Gul Vipstjert 300 R (Overnat i mosen). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Broholm (16:00): Gråand 200+ (udsatte), Grønbenet Rørhøne 6 R (2 AD + 4 Pull), Broget fluesnapper 4 FU (Jagtede flittigt insekter over voldgraven). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Tårnfalk 1.Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (12:30): Havørn 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (10:00-11:15): Sangsvane 1 R, Pibeand 220 R, Knarand 20 R, Krikand 1290 R, Spidsand 34 R, Hjejle 1350 R (Over Egensedybet), Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (09:30-10:15): Sangsvane 1 R AD, Knarand 16 FU, Krikand 800 R. Dieter Maaszen
Ølundgård (11:45): Knarand 7 R, Hjejle 250 R. Søren Gjaldbæk
Boels Bro (18:30): Stenpikker 1 R. Lars Philip Nørtoft
Vader u.f. engen v. Bregnør Fiskerleje (16:00): Tinksmed 10 FU. Evald Mehlsen
Vestermade, Hindsholm (12:00): Lille Regnspove 4 FU (Våd mark.). Evald Mehlsen
Flyvesandet (06:15-09:00): Rødstrubet Lom 2 (1 R, 1 V), Sortstrubet Lom 1 R AD, Sule 1 V AD (6.55-7.00), Hvepsevåge 1 NV, Sandløber 1 V, Mudderklire 9 R, Stenvender 1 V, Almindelig Kjove 2 V (8.26 og 8.40), Splitterne 34 T, Fjordterne 88 V (Heraf 19 1K), Lomvie/Alk 1 R, Bjergvipstjert 1 V, Stenpikker 9 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 14:30): Rødstjert 1 RI, Bynkefugl 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 3 RI, Tornsanger 10 RI, Havesanger 4 RI, Munk 7 RI, Løvsanger 31 RI, Skovspurv 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 64 ringmærket, efterårstotal 1308. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Dovns Klint
: Hvepsevåge 29 S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 8 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 26 S, Fiskeørn 2 SV, Tårnfalk 11 T, Dværgfalk 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 49, Skarv 8 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4, Grågås 211 R, Krikand 55 R, Gråand 12 R, Taffeland 9 R, Troldand 32 R, Hvepsevåge 3 OF, Havørn 4, Rørhøg 3 OF, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 6, Tårnfalk 1 OF, Fasan 14 R, Blishøne 11 R, Vibe 24 OF, Svaleklire 3 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 6 FU, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 8 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Gransanger 1 R, Halemejse 4 FU, Musvit 2 R, Allike 4 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 14, Stær 10 R, Skovspurv 3 R, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Natugle 1 SY (Svanningevej 40). Jacob Sterup
Firtalsstrand: Sangsvane 1 AD R, Pibeand 108 FU, Knarand 16 FU, Krikand 800 R, Lille Kobbersneppe 1 R. Dieter Maaszen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Hvidklire 4 FU, Tinksmed 10 FU. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Strand: Stenpikker 3 F R. Evald Mehlsen
Vestermade: Tårnfalk 1 F FU, Småspove 4 FU, Stær 30 OF. Evald Mehlsen
Ejby: Råge 80 R. Thomas Varto Nielsen
Fladmosen: Rørhøg 1 M AD FU. Thomas Varto Nielsen
Viby: Landsvale 120 R. Thomas Varto Nielsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Tårnfalk 1 M R. Thomas Varto Nielsen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 20 R, Hjejle 5 R, Vibe 34 R, Islandsk Ryle 22 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Lille Kobbersneppe 12 FU, Storspove 21 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 6 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hjejle 1200 R. Jens Bækkelund


             Hvid vipstjert fra Broholm fotograferet af Poul brugs Rasmussen

Tirsdag den 30. august 2011

Vornæs Havn/ strandeng ved kystdiget mod skoven (18:20): Havørn 1 AD. Bettina Gerti Groß
Dovns Klint, Sydlangeland
(06:00-13:30): Hvepsevåge 25 S, Rørhøg 6 S, Blå Kærhøg 1 S (Kl. 6.49), Hedehøg 1 FU JUV (Kl. 9.45), Spurvehøg 48 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 7.09 og 10.50), Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 1 S (Kl. 6.55), Landsvale 120 SV. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor, Sydlangeland
(08:10): Hjejle 120 R (Set fra Dovns Klint). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 60 R, Skarv 8 R, Knopsvane 4, Skeand 3 FU, Taffeland 40 R, Troldand 200 R, Hvinand 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 30 FU, Ringdue 6 R, Digesvale 300 FU, Landsvale 100 FU, Skovskade 1 SY
Broholm
(18:30): Hvid Vipstjert 12 FU + R. Poul Brugs
Engene nord for Nr. Broby
: Rørhøg 4 , Land-, By- og Digesvale 500 FU, Ravn 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Odense Å v. Onsebakke
: Land-, By- og Digesvale 300 FU. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Kertemindehavn
(12:30): Kaspisk Måge 2 R. Niels Bomholt
Kerteminde Fiskerihavn (20:00): Kaspisk Måge 1 R. Søren L. Rasmussen
Fyns Hoved (08:10-11:45): Stor Præstekrave 53 R, Islandsk Ryle 29 R, Splitterne 55 R, Stenpikker 4 R. Niels Bomholt
Vestermaden, Mesinge (16:00): Stenpikker 2 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
: Hvepsevåge 25 S, Rørhøg 6 S, Blå Kærhøg 1 F S ( Kl. 06.49), Hedehøg 1 JUV T FU, Spurvehøg 48 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 7.09 og 10.50), Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fyns Hoved
: Skarv 25 T, Krikand 4 NV, Ederfugl 75 R, Sortand 1 SØ, Toppet Skallesluger 5 YF UF, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 53 R, Strandhjejle 2, Islandsk Ryle 29 R, Almindelig Ryle 53, Lille Kobbersneppe 20, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 2 N, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 3 R, Splitterne 55 R, Havterne 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 4 R, Gærdesanger 1 FU, Munk 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 14 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 22 FU, Stillits 3 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Kerteminde Havn: Sølvmåge 40 R, Kaspisk Måge 2 R, Svartbag 10 R. Niels Bomholt
Vestermade: Rørhøg 1 R, Stenpikker 2 R. Ole Reuther


             Munk fouragerer hos Poul Brugs. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 29. august 2011

Dovns Klint, Sydlangeland (12:00-13:30): Hvepsevåge 7 TF, Fiskeørn 1 R, Gul Vipstjert 100 TF. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav mose, Sydlangeland
(19:40-20:00): Gul Vipstjert 50 R (Nat i mosen). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Lundeborg
(10:00): Solsort 12 FU, Munk 1 F FU. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:15-11:00): Knopsvane 2 FU, Rørhøg 1 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 100 FU/R, Islandsk Ryle 2 FU, Stor Regnspove 10 FU/R, Rødben 2 FU, Hvidklire 10 FU, Hættemåge 60 FU/R, Sølvmåge 30 FU/R, Svartbag 7 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen: Hvidklire 2 OF, Svaleklire 1 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Grågås 300 R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 3 R, Storspove 6 R, Rødben 1 R, Hvidklire 6 OF, Stær 400 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Gravand 2 1K FU, Pibeand 30 FU, Hvepsevåge 1 S, Tårnfalk 1 FU, Storspove 42 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 1 FU, Stær 500 OF. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Taffeland 150 R. Peder Rasmussen
Dovns Klint: Hvepsevåge 7 S, Fiskeørn 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen


               Fjordterne fra Tryggelev Nor

Søndag den 28. august 2011 (Øhavets Dag)

Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 14 R
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Krikand 18 R, Taffeland 40 R, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 1 1K FU, Fiskeørn 1 FU, Ringdue 6 R, Digesvale 200 FU, Landsvale 1 FU, Bysvale 1 R, Gransanger 4 R, Sortkrage 3 R
Dovns Klint, Sydlangeland (06:00-12:00): Hvepsevåge 28 S, Spurvehøg 19 S, Fiskeørn 1 S (Kl. 10.00), Mursejler 60 SV, Landsvale 180 S, Gul Vipstjert 21 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (19:46-20:20):
Gul Vipstjert 800 R (Til nat i mosen). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Vigelsø obs fra Gasenhed Nord (11:45-13:15): Grågås 1100 R, Krikand 400 R, Hjejle 350 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (14:30-15:15): Knarand 8 FU, Krikand 550 R, Dværgryle 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgaards Inddæmning (13:20-14:05): Knarand 5 FU, Havørn 1 R AD (13:20), Hjejle 400 R, Hvidklire 18 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (11:30): Havørn 1 R 1K. Guidet tur, Henrik Mørup-Petersen
Maden Helnæs (11:50-14:45): Hjejle 450 R, Hjejle 130 S, Dværgryle 1 FU, Gul Vipstjert 12 FU, Bynkefugl 11 R, Stenpikker 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gamborg Inderfjord (09:35-11:00): Fiskeørn 1 FU (10:20), Hættemåge 2284 R. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Føns Vang (07:45-09:30): Sorthalset Lappedykker 7 FU (5 juv. + 2 ad), Grågås 535 R, Knarand 16 FU, Skeand 161 FU, Lærkefalk 1 FU AD (8:05), Digesvale 1400 FU, Ravn 2 OF. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Føns vang: Nilgås 2 R, Havørn 1 R AD. Jens Bækkelund
Flægen: Grågås 1050 FU, Indisk Gås 1 FU, Canadagås 1 FU. Jens Bækkelund
Flægen ( v/Eskør) (10:25-10:45): Grågås 500 R. Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
: Hvepsevåge 28 S, Rørhøg 1 M S, Spurvehøg 19 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint
: Fiskeørn 1 S. Søren G. Nielsen
Ristingehalvøen
: Spurvehøg 1, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 100 FU, Hvid Vipstjert 50 FU, Tornirisk 100 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Knarand 10 FU, Skeand 10 FU, Taffeland 100 FU, Sortterne 3 FU, Bynkefugl 1 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning
: Fiskehejre 8 FU, Knarand 5 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 FU, Hjejle 400 R, Vibe 110 R, Storspove 9 FU, Hvidklire 18 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand
: Sangsvane 1 AD R, Pibeand 130 FU, Knarand 8 FU, Krikand 550 R, Spidsand 21 FU, Islandsk Ryle 4 R, Dværgryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Hættemåge 710 R. Dieter Maaszen
Helnæs Made
: Fiskehejre 1 R, Grågås 25 OF, Gravand 3 R, Krikand 120 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 4 FU, Blishøne 15 R, Hjejle 580, Vibe 110 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 10 R, Storspove 5 OF, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 FU, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 8 FU, Landsvale 50, Engpiber 3 FU, Gul Vipstjert 12 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Bynkefugl 11 R, Stenpikker 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Stær 150 FU, Stillits 20 FU, Tornirisk 5 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 15 R, Ederfugl 20 R, Sortand 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hårby Å: Ravn 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 JUV FU, Musvåge 3 R, Landsvale 15 FU, Stær 20 R. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov:
Krikand 140 R, Gråand 90 R, Rørhøg 3 FU, Blishøne 2 R, Vibe 65 R. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind:
Grågås 1050 FU, Indisk Gås 1 FU, Canadagås 1 FU. Jens Bækkelund
Føns Vang:
Toppet Lappedykker 42 R, Grågås 60 R, Nilgås 2 R, Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Skarv 140 R, Gravand 4 R, Ederfugl 52 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker:
Fiskehejre 4 R, Sølvmåge 15 R, Stær 10 R. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved:
Skarv 40 R, Fiskehejre 4 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 300 R, Vibe 70 R, Storspove 1 R, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 120 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov:
Skarv 5 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 1 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Ederfugl 28 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 30 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Skarv 41 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 8 FU, Grågås 535 R, Knarand 16 FU, Gråand 52 R, Skeand 161 FU, Taffeland 163 FU, Troldand 104 FU, Rørhøg 1 M AD FU, Blishøne 25 FU, Hættemåge 240 R, Digesvale 1400 FU. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 37 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 2 R, Gråand 2 OF, Fiskeørn 1 FU, Hættemåge 2284 R, Sølvmåge 550 R. Kell Grønborg, Dieter Maaszen


             Sølvmåge

Lørdag den 27. august 2011

Vejlen, Taasinge (12:30): Svale sp. 300 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Poul Rasmussen
Gulstav Mose, Sydlangeland
(19:50-20:10): Lærkefalk 1 R, Gul Vipstjert 800 R (Overnat i mosen). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland
(06:00-12:00): Knarand 6 V, Sortand 103 V, Hvepsevåge 26 S, Spurvehøg 13 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 09.25 og 11.05), Digesvale 1080 S, Landsvale 220 S, Gul Vipstjert 70 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Lindkær, Ravnholt
(11:00): Havørn 2 R AD. Thomas og Hans Rytter
Tarup-Davinde (15:30): Fiskeørn 1 S (Med fisk i fangerne). Henrik Kalckar Hansen
Baagø ( Sommerodde) (10:00-10:37): Havørn 1 R AD. Kurt Gamborg Holm
Ølundgårds Inddæmning (09:30-11:00): Havørn 1 R AD, Hjejle 450 R. Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Hvepsevåge 26 S, Rørhøg 1 M S, Spurvehøg 13 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Ulbølle: Lindekildevej Hjejle 60 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 35, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 5, Grågås 1 OF, Knarand 1 R, Krikand 28 OF, Gråand 19 R, Taffeland 14 R, Troldand 30 R, Havørn 3, Duehøg 1 R, Fasan 23 R, Blishøne 5 FU, Vibe 2 OF, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 JUV R, Ringdue 5 OF, Mursejler 1 T HØ, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 OF, Landsvale 18 FU, Bysvale 35 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Tornsanger 1 R, Sumpmejse 3 R, Musvit 2 R, Skovskade 1 R HØ, Allike 12 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 3 OF, Stær 5 OF, Bogfinke 4 OF, Stillits 31 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Vibe 100 FU. Thomas og Hans Rytter
Ferskesø (Bågø): Fiskehejre 1 R. Kurt Gamborg Holm
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Ederfugl 10 R, Splitterne 6 R, Landsvale 1 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 1 R. Svend Aage Linderström
Lindved: Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret (Bågø): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 25, Grågås 12 R, Pibeand 75 R, Skeand 7 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 4 R, Ringdue 4 R, Ravn 2 R. Kurt Gamborg Holm
Sommerodde (Bågø): Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 8 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F R, Strandskade 1 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 1 KA, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 200 R, Stær 100 R. Kurt Gamborg Holm
Vestermose (Bågø): Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 270 R, Gråand 13 R, Vibe 110 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 55 R, Ringdue 3 R, Ravn 1 R. Kurt Gamborg Holm
Firtalsstrand: Islandsk Ryle 30 R, Almindelig Ryle 100 R, Kærløber 1 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Sortterne 1 JUV R.Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD R, Hjejle 450 R. Anders Vedel


               Skovspurv fra matriklen

Fredag den 26. august 2011

Nørreballe Nor: Havørn 2 R. Winnie Stærke
DovnsKlint, Sydlangeland (06:00-15:30): Hvepsevåge 136 S, Sort Glente 1 S (Efterårets første og nr. 19 i 2011 ifølge LF), Blå Kærhøg 3 T (1S kl. 10.00, 2FU 12.10 og 15.20), Spurvehøg 96 S, Fiskeørn 3 T (1S kl.8.10, 1FU 11. 20, 1TF kl. 13.30), Dværgfalk 1 S (11.10), Mursejler 120 SØ, Digesvale 103 SØ, Landsvale 650 SØ, Skovpiber 92 SØ, Gul Vipstjert 85 SØ. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Pavegyden, Lunde, Stenstrup (14:30): Fiskeørn 1 T. Bodil og Hans Rytter
Espe, matriklen: Rød Glente 1, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Ravn 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense
: Vibe 22 R, Brushane 12 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 1200 R. Niels Andersen
Dovns Klint
(06:00 - 15:30): Hvepsevåge 136 S, Sort Glente 1 S, Rørhøg 4, Blå Kærhøg 3, Spurvehøg 96 S, Fiskeørn 3, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Skarv 65 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 1700 R, Pibeand 1 R, Krikand 18 R, Skeand 6 R, Taffeland 118 R, Troldand 65 R, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 900 R, Vibe 23 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 23 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 32 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 8 T, Hvid Vipstjert 82 R, Stenpikker 3 R, Stær 80 T, Tornirisk 85 R. Rasmus Turin
Bøjden Nor: Fiskehejre 10 FU, Grågås 200, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 400 R, Vibe 50, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 3 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 25 FU, Tornirisk 25 FU. Søren G. Nielsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Hvepsevåge 1 OF.Rasmus Turin
Sandager v/Gislev:  Rørhøg 2 R.Rasmus Turin
Storskov (Brahetrolleborg): Musvåge 2 OF.Rasmus Turin


            Stære på Siø

Torsdag den 25. august 2011

Dovns Klint,Sydlangeland (06:00-11:30): Hvepsevåge 37 S (Dagtotal), Rørhøg 8 S (Dagtotal), Spurvehøg 39 S (Dagtotal), Fiskeørn 2 S (Kl. 8.49 og 13.00), Landsvale 310 S, Gul Vipstjert 47 S, Bynkefugl 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (19:45): Rørdrum 1 R, Gul Vipstjert 500 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland (14:20): Vagtel 2 SY. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Ristinge Sommerland (11:00-11:30): Fiskeørn 1 OF (Fløj langs med kysten mod Ærø). Erik Lemming
Sollerup, Arreskov Sø
(11:00-12:45): Stor Flagspætte 1 HØ, Fiskehejre 6 OF, Hvinand 6 FU/R, Toppet Lappedykker 51 FU/R, Troldand min 1500 R, Spidsand 2 R, Knopsvane 18 FU/R, Grågås min 1000 R, Fjordterne 2 FU, Blishøne 104 FU/R. Citronsommerfugl 1, Guldhale 1, Nældens takvinge 3. Leif Kristensen
Broholm
(19:15): Grønbenet rørhøne 2 AD + 4 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Lumby, Nr. Lyndelse
(15:00): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Gabet, Odense Fjord
(12:05): Sortstrubet lom 1 R. Nis Rattenborg
Vadeflader SØ f. Bregnør Fiskerleje. (20:00): Mudderklire 16 FU. Evald Mehlsen
Fyns Hoved (17:00): Mudderklire 5 FU (Stenstranden.). Evald Mehlsen
Dalby Bugt, Klinten n.f. (12:00): Digesvale 10 YF (UF. Koloni: 80 redehuller.). Evald Mehlsen
Langø Hoved, Hindsholm. Klint s.f.: Digesvale 12 YF (UF. Koloni: 50 redehuller.). Evald Mehlsen
Klinten Mejlø. SØ.: Digesvale 6 YF (UF. Koloni: 30 redehuller.). Evald Mehlsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Grågås 1225 R, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R, Stær 5500 R NAT. Arne Bruun
Gråsten Nor
: Gravand 1 R, Pibeand 30 R, Krikand 150 R, Spidsand 11 R, Skeand 32 R, Hvepsevåge 1 V, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 V, Vagtel 1 TH, Vibe 70 R, Brushane 70 R, Sortklire 14 R, Rødben 2 R, Hvidklire 30 R, Dværgmåge 1 JUV R, Hættemåge 1200 R, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Nørreballe Nor
: Fiskeørn 2 FU. Carsten Friager
Dovns Klint
: Hvepsevåge 37 S, Rørhøg 8 S, Spurvehøg 39 S, Fiskeørn 2 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Vagtel 2 SY. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Birkemose: Tårnfalk 1 R, Hjejle 10 OF, Landsvale 30 R, Bysvale 10 R, Gul Vipstjert 20 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 3 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 3 R, Sortkrage 1 R. Svend Aage Linderström
Næsby: Sortand 1 M R. Flemming Mikkelsen
Dalby Bugt: Digesvale 10 YF UF. Evald Mehlsen
Klinten/Mejlø: Digesvale 6 YF UF. Evald Mehlsen
Langø Hoved: Skarv 75 R, Splitterne 1 FU, Digesvale 12 YF UF, Stær 50 FU. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Splitterne 1 FU. Evald Mehlsen
Øksnehave: Rørhøg 1 JUV FU, Landsvale 75 YF UF, Stillits 12 FU, Tornirisk 2 FU. Evald Mehlsen
Højby: Skovskade 1 OF. Jens Gregersen
Kerteminde: Landsvale 20 YF. Jens Gregersen


              Stenpikker Monnet august 2011.

Onsdag den 24. august 2011

Østerskov, Thurø: Grønspætte 1 KA. Esben Eriksen
Dovns Klint, Sydlangeland
(05:45-11:15): Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 25 S, Lille Regnspove 11 SV, Huldue 1 S, Landsvale 350 S, Gul Vipstjert 331 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland (13:15): Fiskeørn 1 FU. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav, Sydlangeland (14:00-16:30): Hvepsevåge 94 S (10 gik vest og derefter N), Rørhøg 6 S, Gul Vipstjert 3 R, Bynkefugl 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Nærå Strand (09:15-10:00): Hjejle 2500 R, Strandhjejle 57 R, Islandsk Ryle 26 R, Dværgryle 3 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Hvidklire 21 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard: Hvepsevåge 4 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30 - 14:30): Rødhals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Bynkefugl 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 2 RI, Munk 9 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 19 RI, Broget Fluesnapper 4 RI, Blåmejse 6 RI, Musvit 2 RI, Gulspurv 3 RI. Dagstotal 63 ringmærket, efterårstotal 1112. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Gulstav
: Hvepsevåge 94 S, Rørhøg 11 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Marstal Havn: Lomvie 1 R. Morten Müller
Lammesø: Lille Lappedykker 1, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Stillits 25. Søren G. Nielsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 19/08-2011:
            Fuglekiggere dyster fra fugletårne i den kommende weekend
            Frygt for indavl hos falkene på Møns Klint
           
Vandrefalke er en papegøjeart
            Christian Hjorth tildelt Bodil Pedersen Fondens Natur- og Miljøpris
            Ugens fuglested: Jægerspris Nordskov
            Blåhalsen har ynglet på Sjælland


               Hvidklirer ved Søby Monnet d. 23. august 2011. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 23. august 2011

Søby Monnet (10:30-11:15): Dværgfalk 1 R. Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge (09:20-09:40): Silkehejre 1 R (Fløj mod Noret 9.35). Gunnar Jørgensen
Vejlen Tåsinge
: Dobbeltbekkasin 1 R, Gul Vipstjert 10 R, Stenpikker 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor
: Knarand 23 R, Fiskeørn 2 V (13.30 + 13.40), Sortterne 2 R, Gul Vipstjert 37 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor
: Tårnfalk 5 R, Gul Vipstjert 15 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor
: Tårnfalk 5 R, Gul Vipstjert 15 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hjejle 130 R, Huldue 1 R, Gul Vipstjert 40 Ø, Bjergvipstjert 1 Ø, Skovsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 RI (V. JHJ). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose
: Gul Vipstjert 10 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fakkemosen
: Hvepsevåge 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hjejle 130 R, Huldue 1 R, Gul Vipstjert 40 Ø, Bjergvipstjert 1 Ø, Skovsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 RI (V. JHJ). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Espe, matriklen
: Tårnfalk 1, Husskade 1.Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lundeborg
(07:00): Landsvale 25 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
(09:30-11:10): Skarv 30 R, Fiskehejre 12 FU/R, Knopsvane 10 FU 6 juv, Grågås 1400 FU/R, Gravand 3 FU, Gråand 80 FU/R, Pibeand 10 FU, Krikand 5 FU, Taffeland 40 R, Troldand 30 R, Rørhøg 2 SV 1 k, Spurvehøg 1 SV, Blishøne 35 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 550 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R, Landsvale 60 SV, Bysvale 10 SV, Skovpiber 5 SV, Gul Vipstjert 15 V, Hvid Vipstjert 45 FU, Stær 200 FU, Tornirisk 30 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søby Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 2 R, Gravand 2 OF, Krikand 7 R, Gråand 16 R, Ederfugl 16 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Storspove 2 OF, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 55 R, Ringdue 1 OF, Landsvale 12 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 60 OF. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge:
Silkehejre 1 R (Dag 46), Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Knarand 1 R, Krikand 10 R, Gråand 11 R, Spidsand 7 OF, Rørhøg 1 FU, Blishøne 13 R, Vibe 12 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gransanger 1 R HØ, Grønirisk 1 R HØ, Rørspurv 1 R HØ. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 14:30): Jernspurv 2 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 8 RI, Gulbug 9 RI, Gærdesanger 14 RI, Tornsanger 25 RI, Havesanger 9 RI, Munk 19 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 19 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 3 RI, Musvit 1 RI, Dompap 1 RI, Gulspurv 3 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 130 ringmærket, efterårstotal 1053. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Hvepsevåge 1 SØ, Rørhøg 1 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 3 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 1 R, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 R, Lille Korsnæb 38 FU, Dompap 4 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Knudshoved Færgehavn:
Sølvhejre 1 R (Set i Østerø Sø om aftenen). Lars HansenDovns Klint, Sydlangeland (05:45-11:15): Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 25 S, Lille Regnspove 11 SV, Huldue 1 S, Landsvale 350 S, Gul Vipstjert 331 S
Næsby: Fiskehejre 2 R, Musvåge 1 OF, Natugle 1 R. Flemming Mikkelsen


             Silkehejren var i dag i Noret

Mandag den 22. august 2011

Noret, Tåsinge (18:00 - ): Silkehejre 1 FU (45. dag), Fiskehejre 1 R
Fakkebjerg
(12:15): Stenpikker 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland (05:50-12:00): Canadagås 8 SV, Spidsand 51 V, Hvepsevåge 41 S, Rørhøg 6 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 7.30 / 10.50), Vandrefalk 1 S (Kl. 7.40), Rovterne 1 SV (Kl. 9.30), Fjordterne 22 V, Digesvale 270 S, Landsvale 850 SV, Bysvale 110 SV, Gul Vipstjert 168 S, Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Siø: Grågås 200 T NAT, Krikand 18 R, Gråand 16 R, Rørhøg 1 M AD FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 40 R, Vibe 40 R, Tinksmed 2 R, Huldue 1 R, Sanglærke 8 R, Gul Vipstjert 8 OF, Stenpikker 1 R, Stær 4000 T Nat
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 R, Rørhøg 2 1K FU, Vibe 30 R
Espe, matriklen: Musvåge 1, Gransanger 1. Almindelig Hedelibel mange, Efterårsmosaikguldsmed 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Broholm (18:30): Grønbenet Rørhøne 2 AD + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:10): Gråand 1 YUF 4 pull, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 30 R, Stor Regnspove 10 FU, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 100 R, Havterne 1 V, Gul Vipstjert 3 SV, Stær 30 FU, Tornirisk 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Allested (16:10): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Grævlingevænget 66 Nyborg (16:40): Fiskeørn 1 SV AD. Eske Morthensen
Dyrbjerg Klint, Nordskov, Hindsholm. (15:30): Digesvale 120 YF (Koloni. Klinterne skrider pga. nedbør der mætter leret.). Evald Mehlsen
Jesgyden ved Krengerup (12:55): Rød Glente 1 FU. Niels Andersen
Bregnør Fiskerleje: vader uf. strandenge S/SØ. (12:45-13:15): Lille Regnspove 3 FU (Ebbe: 14.00.). Evald Mehlsen
Egebjerggaard Skovriddermarken (08:30): Hvepsevåge 1 R. Aksel Christensen
Mågeøerne: Grågås 900 R, Havørn 1 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Spurvehøg 1 OF, Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun
Arreskov Sø: Hvidklire 2 R, Mudderklire 3 FU, Fjordterne 1 1K FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Lille Kobbersneppe 2 VDR FU, Småspove 3 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU. Evald Mehlsen
Dyrbjerg Klint: Digesvale 120 YF UF. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Rørhøg 1 F FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Splitterne 1 FU. Evald Mehlsen


            Stær før de går til overnatning på Siø

Søndag den 21. august 2011

Vejlen, Tåsinge (11:35-13:15): Silkehejre 1 FU (dag 44), Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 2. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Monnet, Taasinge
(16:30): Stenvender 3 R, Stenpikker 2 R. Poul Rasmussen
Siø
: Grågås 200 T NAT, Hjejle 40 OF, Stær 2000 T NAT
Gulstavmose
: Hvepsevåge 21 S, Fiskeørn 3 S, Vendehals 3 R, Rødrygget Tornskade 14 R (Pænt fald af småfugle). Thorbjørn Eriksen [Langeland Fugle]
Sandholt (07:10-07:50): Hvid Vipstjert 8 FU, Tårnfalk 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Grønirisk min 50 FU/R, Bogfinke 2 R, Musvit 1 FU, Stillits 43 R, Gråand 7 OF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Skovpiber 2 R, Solsort 2 FU, Taffeland 1 FU, Blishøne 3 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Krikand 10 OF, Strandhjejle 1 OF, Splitterne 5 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 FU, Gærdesanger 3 FU, Gransanger 3 SY, Stær 80 R, Grønirisk 8 R, Rørspurv 1 R
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 20 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 400 R, Gravand 4 R, Troldand 8 R, Tårnfalk 1 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 OF, Vibe 18 R, Storspove 1 FU, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 12 R, Svartbag 4 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 40 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 1 R
Mølleskov v/Hverringe: Rørhøg 2 FU, Huldue 1 SY, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R
Seden Strand (11:00): Knopsvane 1050 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:20-13:00): Grågås 2000 R, Bramgås 2 FU, Krikand 440 R, Vandrefalk 1 R (11:10), Vibe 570 R, Dværgryle 1 FU, Stær 500 OF. Dieter Maaszen
Hofmansgave (13:30): Hjejle 250 OF. Anders Vedel
Ølundgårds inddæmning (11:00-13:00): Hjejle 400 R, Hjejle 500 OF (Mod Vigelsø). Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde
: Spurvehøg 1 OF. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 1 SY,
Silkehejre 1 2K+ SDR FU (20:45 fløj den mod vest til NAT?), Gråand 5 R, Rørhøg 7 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 3 R, Mudderklire 1 1K+ R. Lone Nymand, Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 35 R,
Silkehejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 FU, Knarand 6, Gråand 75 R, Taffeland 75 R, Troldand 135 R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 2. Niels Andersen
Vornæs Skov
: Musvåge 3. Niels Andersen
Lohals
: Hvepsevåge 28 S. Jan Holm Jensen
Vitsø: Lille Lappedykker 17 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Skarv 9 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 21, Grågås 120 FU, Canadagås 22 FU, Grågås x Canadagås (hybrid) 4 FU, Pibeand 7 FU, Knarand 13 FU, Krikand 30 FU, Gråand 85 FU, Spidsand 2 FU, Atlingand 2 1K FU, Skeand 8 FU, Taffeland 27 R, Troldand 125 FU, Hvinand 19 FU, Hvepsevåge 4 SV, Rørhøg 3 FU, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 750 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 260 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Storspove 11 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 33 FU, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 9 R, Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 1 OF, Digesvale 30 FU, Landsvale 45 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Bynkefugl 4 FU, Stenpikker 5 FU, Tornsanger 1 FU, Havesanger 1 FU, Skovsanger 1 FU, Gransanger 1 FU, Løvsanger 3 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Råge 11 FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 17 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 FU, Stær 300 FU, Tornirisk 3 R, Gulspurv 2 R, Bomlærke 1 R. Morten Müller
Fiskerup Skov
: Ringdue 1 OF, Landsvale 1 OF, Rødhals 1 JUV R, Rødstjert 1 R, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 2 R, Kernebider 6 F , Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 10, Grågås 1200 R, Gravand 5, Krikand 8 R, Gråand 74 R, Taffeland 92 R, Troldand 21 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 26 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 300 R, Vibe 56 R, Islandsk Ryle 5 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 95 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 38, Svartbag 2 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 2 FU, Digesvale 20 FU, Landsvale 44 FU, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 13 FU, Solsort 3 OF, Tornsanger 1 R HØ, Gransanger 1 R HØ, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Husskade 1 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 R, Stær 53, Skovspurv 14 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 12 FU, Rørspurv 2 OF. Gunnar Jørgensen
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Lille Lappedykker 1 AD R, Gråand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 1K R, Blishøne 6. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Sildemåge 10 R, Fjordterne 1 AD FU, Gøg 1 1K R, Stor Flagspætte 3 R, Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 1K RI, Rødstjert 1 M 2K+ RI, Sangdrossel 2 1K RI, Rørsanger 1 1K RI, Havesanger 1 1K RI, Munk 1 M 1K RI, Gransanger 4 1K RI, Løvsanger 2 1K RI, Blåmejse 2 1K RI, Musvit 6 RI. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønbenet Rørhøne 5. Jacob Sterup
Å vest for Brydegård: Stenpikker 1 R. Erik Busk
Bastholm: Havørn 1 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Rørhøg 1 1K OF. Geoffrey Charles Preston
Græsholm: Skarv 125 R. Kirsten Pedersen
Ørsbjerg Skov: Rørhøg 1 F AD OF. Geoffrey Charles Preston
Seden Strand: Knopsvane 1050 R. Dieter Maaszen
Vigelsø: Fiskehejre 17 R, Grågås 2000 R, Bramgås 2 FU, Krikand 440 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 570 R, Dværgryle 1 FU, Storspove 15 FU, Stær 500 OF. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund


           Silkehejre for 43-ende dag ved Vejlen Taasinge

Lørdag den 20. august 2011

Siø (20:40): Rosenstær 1 AD + 1 2k+, Stær 6900 R NAT. Malthe Høier Houmøller, Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge
(14:45):
Silkehejre 1 AD FU (43-dag). Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Silkehejre 1 AD FU (43-dag) , Rørhøg 1 FU
Monnet, Tåsinge: Gravand 2 R, Skeand 5 V, Tårnfalk 2 FU, Småspove 1 S, Fjordterne 2 V, Sanglærke 6 R, Engpiber 12 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 3 R, Stær 80 FU, Tornirisk 8 FU
Søby Monnet: Rødrygget tornskade 1 FU, Vendhals 1 FU. Hans Hemmingsen
Svendborgsundbroen: Hvepsevåge 1 V
Broholm (07:00): Blishøne 4 Ad + 8 Juv, Grønbenet rørhøne 4 AD. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Gransanger 1, Landsvale 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (09:00-09:30): Sangsvane 1 R AD, Krikand 600 R, Havørn 1 FU IMM (09:15), Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Indæmning (08:00-08:45): Hvidklire 12 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Vibe 47 R, Halemejse 8 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Krikand 2 R, Gråand 9, Taffeland 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne/Havterne 5 SV. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 45, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 OF, Knarand 23, Krikand 28 R, Gråand 20 R, Skeand 30 R, Taffeland 24 R, Troldand 58 R, Hvepsevåge 1 FU, Havørn 1 1K R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 OF, Blishøne 2 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 5, Fjordterne 2 FU, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 8 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Blåmejse 2 R, Musvit 4 FU, Allike 5 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 23, Stær 21 R, Skovspurv 22 R, Bogfinke 5 OF, Stillits 5 OF, Tornirisk 4 OF. Gunnar Jørgensen
Ejby Mølle: Knopsvane 6 FU. G. Antonio Obando-Calderón
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU.G. Antonio Obando-Calderón
Bøgebjerg Hovedgård: Spurvehøg 1 F FU, Tornirisk 5 R. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Strand: Splitterne 1 FU, Havterne 12 FU. Evald Mehlsen
Romsø Sund: Ederfugl 60 FU. Evald Mehlsen
Salby: Rørhøg 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Skålholm (Kerteminde Fjord): Skarv 75 R. Evald Mehlsen
Bregnør Bugt: Lille Kobbersneppe 3 VDR FU, Storspove 15 FU, Sortklire 1 M FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 5 FU. Evald Mehlsen
Marslev: Hjejle 15 R. Evald Mehlsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 19/08-2011:
            Fuglekiggere dyster fra fugletårne i den kommende weekend
            Frygt for indavl hos falkene på Møns Klint
           
Vandrefalke er en papegøjeart
            Christian Hjorth tildelt Bodil Pedersen Fondens Natur- og Miljøpris
            Ugens fuglested: Jægerspris Nordskov
            Blåhalsen har ynglet på Sjælland


              Tjek stærene for Rosenstære. Der flere i omløb på Sydfyn lige nu!

Fredag den 19. august 2011

Hellegårdsvej ved Svendborg (11:35): Agerhøne 4 R. Niels Andersen
Siø (20:15):
Stær 10000+ R NAT. Ole Goldschmidt
Svanninge Bakker/Bjerge (09:30-11:15): Fiskehejre 1 T, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Skovpiber 15 R, Munk 1 R, Løvsanger 5 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 10 FU, Lille Gråsisken 5 R, Lille Korsnæb 5 R, Dompap 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøjden nor (12:10-15:15): Grågås 1000 R, Knarand 5 R, Hjejle 400 R, Landsvale 110 FU, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden by (12:05): Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Brændegård sø (10:00-11:35): Knarand 17 R, Skeand 118 R, Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Ravn 34 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Grågås 1200 R, Rørhøg 3 R, Vibe 45 R, Storspove 2 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 7 R, Splitterne 5 SV,
Stær 10000 R NAT. Ole Goldschmidt
Henninge Nor: Gråand 550 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 4 R, Storspove 2 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Ravn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Knarand 4 R, Spidsand 8 R, Rørhøg 1 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 2 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 35 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 69 R, Knarand 17 R, Krikand 120 R, Skeand 118 R, Taffeland 11 R, Troldand 18 R, Havørn 3, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 17 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 3 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 65 R, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Ravn 34 R, Stær 40 R, Stillits 1 R, Tornirisk 30 R. Ella Mikkelsen
Bøjden By: Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 36 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 10, Grågås 1000 R, Knarand 5 R, Gråand 22 R, Taffeland 102 R, Troldand 30 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 50 R, Stor Præstekrave 17 R, Hjejle 400 R, Vibe 66 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 7 FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 7 R, Mursejler 6 FU, Landsvale 110 FU, Hvid Vipstjert 20 R, Stenpikker 1 R, Stær 80 R, Grønirisk 1 1K R. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Brobyværk: Mudderklire 1 R, Ringdue 2 R, Landsvale 40 FU. Ella Mikkelsen
Vestermade Rev: Skarv 2 R, Grågås 34 R, Strandskade 1 R, Hjejle 72 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 168 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 3 R, Sortklire 1 R, Rødben 5 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 4 R, Splitterne 3 R, Hvid Vipstjert 3 R. Ivan Sejer Beck


              Vadere i øhavet

Torsdag den 18. august 2011

Vejlen, Taasinge (09:00): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Lehnskov, ved Lehnskovvej 171 (20:05): Agerhøne 2 R. Niels Andersen
Hjelmshoved: Skarv 30 R, Vibe 30 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 14 R, Storspove 26 R, Hvidklire 16 R, Stær 40 R
Store Egholm: Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 22 R, Strandhjejle 18 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Hvidklire 14 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 2 R, Landsvale 20 R, Stær 400 R, Tornirisk 4 R
Espe, matriklen: Musvåge 2, Gransanger 2, Landsvale 7. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegaard Sø: Rørhøg 1 1 K FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (20:45-21:15): Grågås 420 R, Mursejler 10 FU, Landsvale 250 R, Stær 1000 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Boels Bro (16:55): Lille Regnspove 1 V. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø
: Hvepsevåge 1 T, Vibe 17 OF, Hvidklire 1 OF. Arne Bruun
Ollerup Sø: Spurvehøg 1 FU, Gul Vipstjert 1 OF. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 25, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 6 R, Grågås 108 R, Krikand 55 R, Gråand 44, Skeand 75 R, Taffeland 32 R, Troldand 40 R, Hvepsevåge 3 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 OF, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Fasan 11 R, Blishøne 8, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 6, Svartbag 1 AD OF, Fjordterne 2 FU, Ringdue 5 OF, Landsvale 12 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Tornsanger 1 R HØ, Sumpmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Skovskade 1 OF, Allike 2 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 12 R, Stær 1 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 2 R, Stillits 2 FU, Tornirisk 3 OF. Gunnar Jørgensen
Tommerup: Ravn 1 OF. Helle Suadicani
Bregnør Bugt: Hjejle 150 R, Vibe 50 R, Lille Kobbersneppe 1 F FU, Storspove 3 FU, Mudderklire 17 FU, Stær 50 OF. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Strand: Stor Præstekrave 2 FU, Svartbag 3 R, Havterne 2 FU. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Almindelig Ryle 11 R, Hvidklire 4 R. Evald Mehlsen
Romsø Sund: Mudderklire 4 FU. Evald Mehlsen
Vester Kærby: Spurvehøg 2 YF P. Evald Mehlsen
Vestermade: Rørhøg 1 F AD FU. Evald Mehlsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Stær 550 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 11/08-2011:
            Grønirisker dør langsomt af parasitter i svælget
            Ugens fuglested: Ølsemagle Revlen nord for Køge


              Digesvaler

Onsdag den 17. august 2011

Horseskov: Skarv 1 R, Vibe 18 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 R
Egense ved Svendborg
(08:00-08:30): Vibe 250 FU, Hættemåge 1800 FU (Oversvømmelser vest for Højensvej). Niels Andersen
Udflyttervej, Taasinge (12:00): Lærkefalk 1 OF. Poul Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby og Lundegård (14:30-17:00): Vibe 350 R, Hvidklire 24 FU, Hættemåge 1200 FU, Ravn 7 FU, Stær 500 FU. Helle Suadicani
Sundet, Faaborg (11:45-12:30): Toppet Lappedykker 15 FU/R, Grågås 400 R, Skeand 15 FU, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 650 FU, Grå Fluesnapper 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
(17:30 - 18:00): Grågås 15 FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 10 R, Vibe 80 R, Sølvmåge 150 R, Landsvale 20 FU, Gul Vipstjert 10 R, Stær 200 FU. Freddy Johannes Madsen , Jesper Johannes Madsen
Egense
: Vibe 250 FU, Hættemåge 1800 FU, Stormmåge 400 FU,Sølvmåge 10 FU, Stær 25 FU. Niels Andersen
Egsmarken (Horne Sommerland): Vagtel 1 SY. Erik Damm
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 6 R, Grågås 88 R, Rørhøg 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 350 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 24 FU, Hættemåge 1200 R, Stormmåge 50 R, Svartbag 7 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Tornsanger 1 R, Ravn 7 FU, Stær 500 FU. Helle Suadicani
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 16:30): Stor Flagspætte 1 RI, Nattergal 1 RI, Rødstjert 3 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 9 RI, Gulbug 16 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 19 RI, Havesanger 5 RI, Munk 10 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 7 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 4 RI . Dagstotal 85 ringmærket, efterårstotal 645. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Småholmene, nord for Årø: Toppet Lappedykker 18 FU, Knopsvane 2 R, Ederfugl 3 R. Kjeld Hansen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1300 R, Rørhøg 1 JUV FU, Hjejle 1400 R. Jens Bækkelund


              Rosenstær Vestjylland

Tirsdag den 16. august 2011

Siø (19:00-20:30): Vandrefalk 2 R (1 2K plus en ældre med rød ring på venstre ben) Læs mere på LF..., Stær 2000 R. Peder Rasmussen, Ole Goldschmidt, Esben Eriksen, Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Siø
(08:30):
Rosenstær 1 R AD (Ved pumpestationen ved gården). Søren Bøgelund
Siø
(06:25):
Rosenstær 1 AD+ 1 1K, Stær 5000 (flokken fløj mod Taasinge) Læs mere på LF... . Ole Goldschmidt
Siø (14:00-15:15): Havørn 1 OF 3K (M hak i højre vinge), Gul Vipstjert 4 R.Claus Dalskov, Hans Rytter, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Monnet (10:35-12:00): Havørn 1 R han. Kristen Pedersen
Gulstav Mose (09:30-10:40): Rørdrum 1 OF, Hvepsevåge 8 SV, Rørhøg 6 SV, Tårnfalk 6 (2 R + 4 SV), Gul Vipstjert 7 S. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (05:45-09:30): Hvepsevåge 1 TF, Rørhøg 6 S, Mudderklire 5 R, Alk 1 SV, Huldue 2 TF, Skovpiber 321 S, Gul Vipstjert 38 S. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor: Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Regnspove 1 R, Dværgterne 3 R, Sortterne 4 R, Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Skeand 31 R, Brushane 38 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Canadagås 7 R, Vendehals 1 RI (Fremvist af RYT, JHJ), Gul Vipstjert 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Henninge Nor: Havørn 1 R 3K (U. hak i vinger). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fakkemose: Bynkefugl 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Ravn 1, Gransanger 1, Tornsanger 2, Munk 1, Landsvale 3. Grågås 13 OF. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Egsgyden ( Horne Land ) (11:55-12:15): Hvepsevåge 1 SV, Vagtel 1 SY, Landsvale 40 FU, Tornirisk 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (09:40-11:10): Grågås 850 R, Gravand 4 FU, Gråand 70 FU, Taffeland 60 R, Troldand 15 R, Blishøne 35 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Hjejle 110 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 15 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 1 FU, Skovpiber 3 T, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Tornirisk 50 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Mesinge (12:15): Hvepsevåge 1 OF. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Rørhøg 2 1K FU, Vandrefalk 2 R, Vibe 20 R, Stær 2000 R NAT. Peder Rasmussen, Ole Goldschmidt, Esben Eriksen, Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge
: Grågås 500 R, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 FU, Storspove 48 R. Kirsten Pedersen
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 1 FU, Rørhøg 2 FU. Kirsten Pedersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Vendehals 2 RI, Skovpiber 1 RI, Jernspurv 2 RI, Rødstjert 1 RI,
Sivsanger 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 8 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 19 RI, Havesanger 2 RI, Munk 13 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 6 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Grønirisk 1 RI, Gulspurv 4 RI. Dagstotal 75 ringmærket, efterårstotal 560. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen, Bodil og Hans Rytter
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 37, Skarv 3 R, Knopsvane 7, Grågås 250 R, Knarand 6 R, Krikand 50 R, Gråand 14, Skeand 18 R, Taffeland 24 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 3 FU, Fasan 2 R, Blishøne 4 FU, Vibe 14 OF, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 5 OF, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Landsvale 8 FU, Bysvale 2 FU, Halemejse 26 R, Blåmejse 5 R, Ravn 7 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Trane 2 R. Birthe Rise
Mesinge
: Hvepsevåge 1 OF. Ole Reuther
Kejrup Skov: Musvåge 3 FU, Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Kerteminde Havn: Svartbag 1 R. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Stillits 12 FU, Tornirisk 2 FU. Evald Mehlsen
Stavre Skov/Stavreshoved: Rørhøg 1 JUV FU, Musvåge 1 MF FU, Stær 200 FU. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Grågås 150 OF. Evald Mehlsen
Føns Vang: Fjordterne 2 FU. Erik Røjgaard


              5000 stære flyver til overnatning på Siø

Mandag den 15. august 2011

Vejlen Tåsinge (11:45): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Iholm, Svendborgsund (19:45): Vibe 60 R
Siø (19:45):
Rosenstær 2 AD, Stær 5600 R. Nis Rattenborg
Siø: Rørhøg 1 1K FU, Småspove 1 OF, Stær 400 R + 5000 R Nat Sover her
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 1 R 1K
Hav ved Keldsnor: Terne sp. 11 V
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 13 R, Canadagås 16 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 80 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 18 FU, Brushane 8 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 1 T FU 1K, Hvid Vipstjert 12 R, Stenpikker 3 R, Sortkrage 1 R
Rath, Rathvej: Rørhøg 1 1K FU, Vibe 1 R, Brushane 16 R, Gul Vipstjert 8 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 80 R
Dovns klint (08:30-11:30): Hvepsevåge 17 S, Blå Kærhøg 1 TF, Fjordterne 11 V. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav : 17 fugle ringmærket i dag. Dagstotal 17 ringmærket, efterårstotal 433. Keldsnor fuglestation ved Bodil og Hans Rytter
Nørreballe nor (15:30-16:40): Skeand 37 R, Taffeland 270 R, Vibe 250 R, Brushane 27 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev nor (12:15-15:15): Grågås 550 R, Knarand 41 R, Strandhjejle 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Mudderklire 5 R, Sortterne 4 FU 1K, Stenpikker 2 R, Stær 1300 R. Ella Mikkelsen
Søgård (11:50): Rørdrum 1 R (Fløj mod Gulstav). Ella Mikkelsen
Vitsø (13:00-14:30): Canadagås 20 R, Vendehals 1 FU ((FU på oversvømmede gule engmyrer)), Rødrygget Tornskade 2 R 1K.Henrik Mørup-Petersen
Glorup gods: Brushane 3 R, Stær 300 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 2, Musvåge 2, Munk 1 han, Gransanger 1, Landsvale 6. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:35-10:20): Fiskehejre 2 FU, Gravand 2 FU, Rørhøg 1 V 1 k, Hjejle 1 T, Vibe 80 R, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 2 R, Digesvale 30 FU, Stenpikker 1 FU, Tornirisk 40 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgård (15:00-15:45): Grågås 720 R, Hvidklire 31 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (14:00-14:45): Sangsvane 1 R 3K, Krikand 200 R (Min.), Temmincksryle 1 R, Mudderklire 7 R. Søren Gjaldbæk
Gyldenstens Enge (ore strand ) (11:00-12:00): Grågås 1100 FU, Dobbeltbekkasin 16 R. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning (10:45-12:45): Mudderklire 6 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (07:45-10:15): Strandskade 191 OF. Dieter Maaszen
Brobyværk (15:00-15:00): Havørn 1 NV AD. Peder Blommegård
Æbelø (08:30-11:00): Stenvender 3 R, Huldue 1 R, Pirol 1 R (Kaldende). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 27, Skeand 37 R, Taffeland 270 R, Troldand 50 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 500 R, Vibe 250 R, Brushane 27 R, Storspove 4 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 4 R, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Søgård Mose (Langeland): Rørdrum 1 R, Spurvehøg 1 FU, Mursejler 2 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 8, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 21 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 13, Grågås 550 R, Knarand 41 R, Krikand 65 R, Gråand 20 R, Troldand 48 R, Hvinand 5 R, Rørhøg 3, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 400 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 5 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Mudderklire 5 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 5, Sortterne 4 1K FU, Ringdue 9 R, Digesvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 2 R, Tornsanger 2 R, Råge 40 R, Gråkrage 3 R, Stær 1300 R, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Fiskehejre 1 R, Pibeand 30 V, Gråand 59 R, Ederfugl 48, Sortand 2 V, Hvepsevåge 17 S, Blå Kærhøg 1 TF, Spurvehøg 5 S, Tårnfalk 6 FU, Strandskade 1 V, Almindelig Ryle 14 V, Lille Kobbersneppe 12 SV, Storspove 4 SV, Mudderklire 3 V, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 16 R, Fjordterne 11 V, Ringdue 3 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 40 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 11 S, Gråkrage 3 R, Stær 50 TF. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørhøg 1 1K FU. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Skarv 30 R, Krikand 15 FU, Hvidklire 2 R, Mudderklire 6 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 80 FU, Råge 10 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 30 FU, Ravn 3 OF. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Fiskehejre 5 OF, Grågås 340 R, Musvåge 1 R, Vibe 150 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 175 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert 36, Spætmejse 2 R, Ravn 1 R, Stær 80 FU, Gulspurv 3 R. Peder Rasmussen
Silkeå: Rørhøg 4 FU, Musvåge 2 FU. Peder Rasmussen
Fiskerup Skov: Musvåge 1 OF, Ravn 19 OF. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Hvepsevåge 1 OF. Erik Ehmsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 3 F FU, Tårnfalk 1 FU, Hvidklire 11 FU, Ravn 6. Søren G. Nielsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 3 R, Grågås 1100 FU, Troldand 2 FU, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 3 FU, Vibe 86 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Hvidklire 1 OF, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 1 OF, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 400 FU. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Ederfugl 10 FU, Strandskade 3 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 23 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 17 FU, Svartbag 2 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 114 R, Gravand 6 FU, Pibeand 8 OF, Gråand 4 FU, Ederfugl 2 FU, Strandskade 191 OF, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 85 R, Almindelig Ryle 4 FU, Storspove 15 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 142 R, Sølvmåge 810 R, Svartbag 7 R, Havterne 1 FU, Stær 30 OF. Dieter Maaszen
Dræet: Fiskehejre 10 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 75, Ederfugl 277, Splitterne 1 OF. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Gråand 3 R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 4 FU, Agerhøne 4 R, Hættemåge 700 R, Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Fogense Pynt/Fogense Ø: Mudderklire 2 R, Sølvmåge 60 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 850 FU, Rørhøg 1 OF. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 7 R, Ederfugl 75 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Skarv 22 R, Ederfugl 80 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 1 R, Strandskade 35 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 43 FU, Hvidklire 16 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 120 R. Jens Bækkelund
Vester Egense: Hættemåge 400 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 7 YF, Skarv 6 R, Troldand 2 R, Ederfugl 3 R, Blishøne 2 R, Mudderklire 3 R, Stenvender 3 FU, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 2 KA, Husrødstjert 1 R, Pirol 1 KA, Skovskade 3 KA, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Splitterne 12 R. Jens Bækkelund


           Fjordterne 1K Tryggelev Nor d. 13. august 2011.

Søndag den 14. august 2011

Monnet, Tåsinge (10:30-12:30): Vandrefalk 1 FU (På stæreflok), Mudderklire 5 R, Digesvale 200 FU, Stenpikker 1 R. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Sundet, Faaborg
(09:25): Lærkefalk 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor (12:00-14:30): Grågås 1000 R, Hjejle 200 R, Mudderklire 6 R. Ella Mikkelsen
Lindkær (11:00-13:15): Havørn 1 R, Ravn 3 R. Ebbe Larsen
Espe, matriklen: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Landsvale 50. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Grævlingevænget 66 Nyborg (15:15-15:25): Mursejler 230 SØ (Minimumstal). Eske Frank Morthensen
Vellinge, Pugholmvej (11:00): Stenpikker 1 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (10:50-12:00): Sangsvane 1 R, Knarand 6 FU, Fiskeørn 1 OF (11:30). Doffyntur + 4 doffer, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:15-10:30): Grågås 600 FU, Knarand 11 FU, Havørn 1 R (9:55), Agerhøne 3 OF, Odinshane 1 FU. Doffyntur + 4 doffer, Dieter Maaszen
Føns: Fiskeørn 1 OF . Ole Bo Olsen
Agernæs (00:10): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge: Havørn 2 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Rørhøg 1 F FU, Fiskeørn 1 OF, Storspove 22 OF, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Rørhøg 3, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 OF, Vibe 54 OF. Peder Rasmussen
Thurø Rev: Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 5 R, Ederfugl 12 SV, Grønbenet Rørhøne 1 1K R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 33 R, Almindelig Ryle 3 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 7 R, Landsvale 27 FU, Engpiber 1 YF SY, Stær 15 R, Tornirisk 30 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Brushane 3 NØ, Kaspisk Måge 1 JUV R. Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Knopsvane 9, Blishøne 3 R. Jacob Sterup
Havn v/Vejlen: Sortklire 1 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 5 FU, Hvid Vipstjert 11 FU. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Blå Kærhøg 1 M R, Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 4 RI, Munk 11 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 5 RI, Blåmejse 1 RI. Dagstotal 39 ringmærket, efterårstotal 416. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen, Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv 165 R, Canadagås 17 NØ R, Havørn 1 AD R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 54 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 1000 R, Gravand 5 1K R, Hjejle 200 R, Sortklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 6 R, Tyrkerdue 3 R, Mursejler 2 FU, Hvid Vipstjert 13 R, Husskade 8 R, Stær 46 R, Tornirisk 60 FU. Ella Mikkelsen
Dyreborg By: Rødstjert 2 M FU, Gulbug 1 1K FU, Munk 2 FU, Gransanger 3 FU, Løvsanger 3 FU, Fuglekonge 1 FU, Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnapper 2, Sumpmejse 1 FU. Freddy S Hansen
Firtalsstrand: Sangsvane 1 R, Knarand 6 FU, Fiskeørn 1 OF, Klyde 1 FU, Mudderklire 4 FU. Doffyntur + 4 doffer, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 600 FU, Knarand 11 FU, Havørn 1 R, Musvåge 1 OF, Agerhøne 3 OF, Vibe 80 R, Odinshane 1 FU, Stær 400 OF. Doffyntur + 4 doffer, Dieter Maaszen
Helnæs Made: Grågås 2500 FU, Havørn 1 AD FU, Hjejle 2000 R, Vibe 1500 R, Stenpikker 6 R. Claus Quist Pedersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Havørn 1 JUV R, Musvåge 1 R, Dværgryle 3 FU, Mudderklire 1 R. Jens Bækkelund


           Sortterne fra i år ved Tryggelev Nor

Lørdag den 13. august 2011

Vejlen, Taasinge (15:25 - ): Silkehejre 1 R. Morten Kristiansen
Syltemade Ådal
(16:00): Ravn 1 OF. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 600 R, Troldand 30 R, Rørhøg 2, Spurvehøg 1 FU, Brushane 34 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R, Fjordterne 8 FU, Sortterne 13, Rørsanger 1 R
Espe, matriklen
: Gransanger 1, Spætmejse 1, Landsvale 6, Mursejler 4 OF, Grågås 75 OF. Hvepseedderkop 4 (et nyt sted på matriklen, så nu er der set over 30 i alt). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(08:30-11:00): Havørn 2 R, Duehøg 1 R, Toppet Lappedykker 32 FU/R, Taffeland 12 R, Grågås 710 R, Fiskehejre 2 FU, Rørhøg 1 Of, Rød Glente 1 FU, Knarand 3 FU, Fjordterne 4 OF, Mudderklire 3 R, Mursejler3 FU. Leif Kristensen
Ørritslev Skov, Otterup (13:28): Blå Kærhøg 1 OF han. Kresten Madsen
Ølundgårds inddæmning (10:30-12:30): Grågås 500 R, Havørn 1 FU (Slog blishøne), Hjejle 350 R, Odinshane 1 FU (Ved dæmningen). Anders Vedel
Brændegård sø (08:40-11:30): Grågås 710 R, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 1k), Duehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Engene mellem Nr.Broby og Lundegård (15:30): Rørhøg 3 JUV FU, Tårnfalk 1 OF. Leif Kristensen
Husby Strand (20:00): Grågås 1000 R, Indisk Gås 1 R, Knarand 24 R, Havørn 2 R. Lars L. Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense
: Agerhøne 2 FU, Vibe 73 FU. Niels Andersen
Syltemade Å
: Spurvehøg 1 OF, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 34, Skarv 5 OF, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 11, Grågås 710 R, Knarand 5 OF, Krikand 59 R, Gråand 17, Skeand 12 R, Taffeland 12 R, Troldand 16 R, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 2, Rørhøg 2 OF, Duehøg 1 JUV R, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 2, Mudderklire 3 OF, Sølvmåge 12, Svartbag 2, Fjordterne 3 FU, Ringdue 5 OF, Mursejler 3 FU, Sanglærke 2 T HØ, Landsvale 12 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Musvit 1 R HØ, Gråkrage 2 R HØ, Ravn 1 R HØ, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 4 OF, Stillits 7 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 34, Skarv 18 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10, Grågås 710 R, Knarand 3 R, Krikand 59 R, Skeand 12 R, Taffeland 11 R, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 R, Havørn 2, Rørhøg 1 FU, Duehøg 1 R, Blishøne 1 1K R, Mudderklire 3 FU, Sølvmåge 14 R, Fjordterne 4 FU, Mursejler 3 R, Sanglærke 1 OF, Landsvale 40 FU, Bysvale 10 FU, Solsort 1 R, Grønirisk 3 R, Stillits 8 OF, FU. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gråand 11 R, Troldand 17 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fasan 6 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 3 R, Mursejler 4 FU, Gråkrage 4 R, Stær 2 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 500 R, Havørn 1 FU, Hjejle 350 R, Storspove 20 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 17 R, Odinshane 1 FU. Anders Vedel
Krengerup Gods: Rød Glente 3 R. Carsten Moth Iversen
Gammelkær: Musvåge 3 YF UF, Ravn 1 FU. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Tinksmed 1 FU. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Grågås 260 OF. Evald Mehlsen


         Tinksmed ved Rathvej i nærheden af Keldsnor Foto: Claus Dalskov

Fredag den 12. august 2011

Keldsnor, Rathvej på rød svingelmark: Hjejle 150, Strandhjejle 1, Vibe 70, Brushøne 9, Hvidklire 4, Tinksmed 4, Alm. Ryle 3, Stær 170, Stormmåge 450, Hættemåge 70, Gul Vipstjert 4, Hvid Vipstjert 3, Rørhøg 1. Claus Dalskov
Nørreballe Nor
(16:50 - ): Rovterne 1 AD + 1 1K. Jan Holm Jensen, Jacob Sterup
V.Hæsinge, Sandholt
(16:30): Rød Glente 2 R, Musvåge 1 R, Fiskehejre 2 OF. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle
(19:05): Fiskeørn 1 SV. Per Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:35-12:00): Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 15 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU AD, Gråand 40 FU/R, Knarand 20 FU/R, Skeand 15 R, Taffeland 20 R, Troldand 30 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 770 FU, Vibe 17 R, Mursejler 110 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 100 FU, Muldvarp 1 Død. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning
(08:30-09:30): Grågås 690 R, Havørn 1 R AD, Hjejle 540 R, Stenpikker 2 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning (10:15-11:45): Grågås 550 FU, Bramgås 1 FU, Havørn 1 FU AD (11:43), Hjejle 600 OF, Hvidklire 12 FU, Stær 500 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (07:30-08:30): Krikand 410 R, Lille Kobbersneppe 55 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand (12:15-13:20): Sangsvane 1 R, Dværgryle 1 FU, Hvidklire 14 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Fiskeørn 1 SV. Per Rasmussen
Firtalsstrand
: Sangsvane 1 R, Krikand 130 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 1 R, Lille Kobbersneppe 24 FU, Rødben 10 OF, Hvidklire 14 OF, Mudderklire 3 FU, Hvid Vipstjert 13 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 22 FU, Grågås 550 R, Bramgås 1 FU, Krikand 50 R, Havørn 1 AD FU, Musvåge 1 FU, Hjejle 600 OF, Strandhjejle 1 FU, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 2 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 22 FU, Mudderklire 1 FU, Stær 500 OF. Dieter Maaszen
Drætlingen v/Drættegrund: Grågås 530 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 850 R, Havørn 1 IMM OF, Rørhøg 1 OF, ,Musvåge 3 OF Strandskade 4 R, Hjejle 1000 R, Vibe 410 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 88 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 R, Stær 200 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 11/08-2011:
            Grønirisker dør langsomt af parasitter i svælget
            Ugens fuglested: Ølsemagle Revlen nord for Køge


            Volucella zonaria, en svirreflue, der har sin udbredelse i Mellem- og Sydeuropa (og i omegnen af London). Den er kun registreret en gang herhjemme i Sønderborg og nu i Svendborg. Foto: Kim Bang Jensen
             Volucella zonaria, en svirreflue, der har sin udbredelse i Mellem- og Sydeuropa (og
              i omegnen af London). Den har en speciel yngleadfærd, idet den lægger sine æg i
              især hvepseboer, hvor larverne fortrinsvis lever af døde og døende hvepse.
              Den er kun registreret en gang herhjemme (Sønderborg) og nu i Svendborg.
               Læs mere...                                                                Tekst og foto: Kim Bang Jensen

Torsdag den 11. august 2011

Skårupøre Strandvej (16:00): Toppet skallesluger 1 YF med 9 Pull, Splitterne 9 OF. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Helnæs Strand Sommerhusområde
: Stor Præstekrave 2 YF UF, Rødstjert 2 R, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 4 R, Stillits 3 R. Per Damsgaard-Sørensen


         Dagens fugl: Sort stork.    Billedet er fra august 2009.

Onsdag den 10. august 2011

Svendborg, matriklen (15:00): Mudderklire 1 R
Tange å
(15:30): Gravand 9 FU (2 AD + 7 Pull), Gulbug 1 R. Poul Brugs Rasmussen
V. Hæsinge - Tørringe
(11:30): Rød glente 1 FU. Leif Kristensen
Espe, matriklen
: Ravn 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Flyvesandet, 200m øst for Hundeskov
(10:50-10:52):
Sort Stork 1 R (Fløj mod vest mod Campingplads). Sten Pedersen
Tårup Vestergyde (10:00): Gul Vipstjert 2 R. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved (05:20-11:00): Strandhjejle 15 V, Stenvender 1 V, Almindelig Kjove 1 R, Splitterne 52 V, Fjordterne 12 V, Alk 1 V, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Michael Mosebo Jensen
Mesinge: Hjejle 200 OF. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 32, Skarv 21 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10, Grågås 350 R, Gravand 2 JUV R, Knarand 7 R, Gråand 35 R, Skeand 60 FU, Taffeland 21 R, Troldand 28 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2, Rørhøg 2 OF, Musvåge 2 FU, Fasan 5 R, Blishøne 3, Vibe 3 OF, Mudderklire 1 R, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 21, Svartbag 4, Fjordterne 1 FU, Huldue 1 OF, Ringdue 4 OF, Mursejler 4 FU, Sanglærke 4 OF, Landsvale 14 FU, Bysvale 9 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 1 OF, Gråkrage 2 FU, Ravn 5 OF, Skovspurv 8 FU, Stillits 3 FU, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Langø Plantage: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødrygget Tornskade 3 YF, Stillits 2 R. Jens Bækkelund


         Grønspætte Tange å d. 9. august 2011       Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 9. august 2011

Tryggelev Nor (11:45-12:50): Knarand 56 R, Fjordterne 10 FU, Dværgterne 1 FU, Sortterne 6 FU, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor (10:00-11:30): Havørn 1 R AD, Digesvale 125 FU, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Tange å
(19:00): Grønspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn
(15:00 - 15:30): Grågås 8 FU, Vibe 25 FU, Stær 18 FU, Landsvale 15 FU, Strandskade 3 FU, Svartbag 1 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 10 FU, Tårnfalk 2 FU, Stor præstekrave 5 FU, Splitterne 7 FU, Almindelig ryle 5 FU, Rørhøg 1 OF, Dobbeltbekkasin 2 FU, Ringdue 2 FU, Gråkrage 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Gransanger 1, Tornsanger 1. Hvepseedderkop 25 +. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:50-10:40): Fiskehejre 4 FU, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 8 R, Vibe 30 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 12 FU, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 22 FU, Hættemåge 150 FU, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 4 R, Stær 320 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgårds Inddæmning (14:45-16:40): Hjejle 600 R, Brushane 22 R, Sortklire 18 R, Odinshane 1 R, Digesvale 100 FU, Landsvale 100 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (13:20-14:45): Sorthalset Lappedykker 2 R, Sangsvane 1 R, Knarand 10 R, Krikand 200 R, Temmincksryle 2 R, Mudderklire 10 R. Ella Mikkelsen

Røjle Klint (07:40): Hvepsevåge 1 R (Set fra Fredericia), Ravn 1 R (Set fa Fredericia). Tim Hesselballe

         Havørneringe fra Brændegaard Sø 2011. Foto: Gunnar Jørgensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 40 R, Pibeand 2 R, Knarand 3 R, Krikand 40 R, Skeand 9 R, Taffeland 230 R, Troldand 90 R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 500 R, Strandskade 1 R, Hjejle 1 R, Vibe 140 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 60 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 7 FU, Sanglærke 2 R, Digesvale 125 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 3 FU, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 R, Blåmejse 6 FU, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 5 R, Knarand 56 R, Skeand 12 R, Troldand 8 R, Hvinand 1 R, Blishøne 240 R, Hjejle 3 SV, Mudderklire 1 R, Fjordterne 10 FU, Dværgterne 1 FU, Sortterne 6 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt
Hestehave v/Sønder Nærå: Hvepsevåge 2 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Sangsvane 1 R, Gravand 25 R, Knarand 10 R, Krikand 200 R, Gråand 34 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Blishøne 150 R, Stor Præstekrave 7 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 1 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 1 R, Storspove 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 10 R, Hættemåge 800 R, Svartbag 1 R, Ringdue 3 R, Landsvale 60 FU, Hvid Vipstjert 10 R, Stær 120 R, Stillits 6 R, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 14, Grågås 2 R, Krikand 120 R, Taffeland 2 R, Troldand 9, Musvåge 1 R, Blishøne 300 R, Hjejle 600 R, Vibe 120 R, Islandsk Ryle 9 R, Brushane 22 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Sortklire 18 R, Tinksmed 4 R, Odinshane 1 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 100 FU, Gransanger 1 SY. Ella Mikkelsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 5/08-2011:
            Sjældne ryler nær storbyen
            Storken prøver, men Danmark dur ikke
            Kogleædere invaderer Danmark østfra
            Ugens fuglested: Skallingen og Langli


           Fiskeørn fouragerende Vejlen Taasinge

Mandag den 8. august 2011

Sdr. Vornæs: Tornirisk 100 R (ca). Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Dobbeltbekkasin 5 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 150 R, Gravand 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 30 FU, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 R, Stær 4 FU, Skovspurv 30 R
Havn v/Vejlen, Taasinge: Hvidklire 5 FU, Mudderklire 1 FU
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Grågås 200 R, Storspove 1 R, Rørspurv 1 SY
Strammelse: Hjejle 26 FU, Vibe 300 FU
Tryggelev og Salme Nor: Knarand 69 R, Fjordterne 35 R, Sortterne 16 R 1K. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (15:50): Rovterne 2 R, Sortterne 3 R, Fjordterne 4 R, Dværgterne 1 R. Nis Rattenborg
Arreskov Sø: Havørn 1 IMM (1K eller 2K), Dobbeltbekkasin 8 R, Mudderklire 4 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 3 R, Hvidklire 27 R, Dværgmåge 1 2K + 1 JUV. Erik Ehmsen
Bystævnevej, Bøjden (11:50-12:30): Rørhøg 1 FU AD han, Rørhøg 1 SV 1 k 10.15, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU Juv, Stær 100 R, Gulspurv 4 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøjden Nor (11:00-11:40): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 YUF 6 pull, Grågås 650 R, Gravand 1 FU, Gråand 10 R min, Knarand 1 FU, Taffeland 1 R, Troldand 1 R, Blishøne 15 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 170 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 15 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 10 FU, Tinksmed 3 FU, Hvid Vipstjert 15 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalssttrand (17:30): Sorthalset Lappedykker 1 R AD, Krikand 218 R, Lille Præstekrave 1 R AD, Mudderklire 11 R, Gul Vipstjert 2 R 1K. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor: Rørhøg 2 R, Rovterne 2 AD R, Fjordterne 4 R, Sortterne 3. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 69 R, Mudderklire 6 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 35 R, Sortterne 16 1K R. Ole Goldschmidt
Hestehave v/Sønder Nærå: Hvepsevåge 1 OF. Per Rasmussen

Føns Vang: Havørn 1 4K+ R. Erik Røjgaard
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 3 R, Grågås 800 R, Rørhøg 1 JUV OF, Strandskade 5 R, Hjejle 100 R, Vibe 120 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 1 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 2 R, Stær 120 FU, Jens Bækkelund


           Grønirisk i Fyrhaven ved Blåvand fyr d. 6. august 2011.    

Søndag den 7. august 2011

Tryggelev Nor (11:00-13:00): Grågås 1000 R ((Skønnet) på engene), Havørn 1 R AD, Sortterne 16 FU JUV. Henrik Mørup-Petersen
Brændegaard Sø
(10:50-12:00): Havørn 3 R (2 juv, 1 ad), Sortterne 3 FU JUV. Gunnar Jørgensen, Kell Grønborg
Brændegård Sø (12:10-12:35): Havørn 1 R (svævende højt over mark bag staldbygningerne). Ebbe Larsen
Ølundgaard Inddæmning (11:45): Havørn 1 R AD (Sad på stor sten). Henrik Andersen
Firtalsstrand (12:51-13:20): Havørn 2 R (1 ad., 1?. Bl.a. begge til rast i det udgåede træ på Mellemstykket.). Kresten Madsen
Egebjerggaard: Hvepsevåge 1 R, Duehøg 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Havørn 3 R, Sortterne 3 JUV FU. Gunnar Jørgensen, Kell Grønborg
Jordløse Bakker: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Ringdue 4 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 OF, Skovpiber 1 R, Jernspurv 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 1 FU, Munk 1 R, Gransanger 3 FU, Løvsanger 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 3 FU, Topmejse 5 FU, Sortmejse 4 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 1 R, Dompap 1 OF, Gulspurv 2 FU. Niels Bomholt
Ebberup: Rørhøg 1 F AD OF. Torben Skytte Hvass


            havørn 1 Ad nord for Vidåslusen

Lørdag den 6. august 2011

Tåsinge (16:00-16:05): Havørn 1 R (Set umiddelbart før Bregninge mod Fyn). Ebbe Larsen
Monnet, Tåsinge (13:15-16:00): Lille Regnspove 1 R, Stor Regnspove 59 R, Tinksmed 14 R, Digesvale 150 R, Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor (14:15-15:00): Rød Glente 1 R. Ebbe Larsen
Tryggelev og Salme Nor (09:30-12:00):
Sortterne 14 R 1K, Skægmejse 8 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning (09:15-11:00): Knarand 13 R, Huldue 1 HØ. Niels Bomholt
Nærå Strand (09:00-10:30): Grågås 1060 R, Hjejle 630 R, Strandhjejle 27 R, Vibe 520 R, Almindelig Ryle 600 R, Stor Regnspove 345 R, Huldue 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge
: Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 9 R, Grågås 200 R, Gravand 20 R, Pibeand 2 R, Krikand 5 R, Skeand 3 R, Taffeland 1 R, Ederfugl 3 R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 3 R, Hjejle 90 OF, Strandhjejle 1 R, Småspove 1 R, Storspove 59 R, Rødben 3 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 14 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 95 R, Svartbag 1 OF, Sanglærke 45 R, Digesvale 150 R, Landsvale 15 FU, Engpiber 38 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 R, Gråkrage 1 FU, Stær 1 FU, Stillits 2 OF, Tornirisk 15 FU. Niels Bomholt
Dovns Klint:
Skarv, Mellemskarv (sinensis) 18 SV, Pibeand 3 SV, Taffeland 1 SV, Ederfugl 71 SV, Rørhøg 2 1K TF, Tårnfalk 3 S, Lille Præstekrave 1 SV, Stor Præstekrave 3 SV, Hjejle 16 SV, Strandhjejle 1 SV, Tinksmed 7 S, Hættemåge 8 SV, Splitterne 2 SV, Fjordterne 6 SV, Tyrkerdue 2 TF, Skovpiber 4 S, Engpiber 3 S, Gul Vipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 24 S, Stær 205 S, Stillits 3 S, Tornirisk 8 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 11 R, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 26 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 720 R, Knarand 14 R, Gråand 130 R, Skeand 22 R, Taffeland 3 R, Troldand 57 R, Hvinand 6 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 4 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 420 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 26 R, Sortterne 14 1K R, Digesvale 100 R, Landsvale 40 R, Engpiber 2 R, Rørsanger 3 R, Skægmejse 8 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 24 FU, Skarv 7 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 21 FU, Grågås 270 FU, Canadagås 23 FU, Grågås x Canadagås (hybrid) 4 FU, Gravand 4 1K FU, Pibeand 2 R, Knarand 10 FU, Krikand 3 R, Gråand 45 FU, Skeand 1 FU, Taffeland 31 R, Troldand 175 FU, Hvinand 19 FU, Rørhøg 2 FU, Blishøne 460 FU, Strandhjejle 2 OF, Vibe 110 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU, Småspove 1 FU, Storspove 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 8 R, Ringdue 8 R, Tyrkerdue 1 R, Mursejler 6 FU, Stor Flagspætte 2 R, Digesvale 15 FU, Landsvale 50 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 3 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 FU, Havesanger 1 FU, Gransanger 1 FU, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 75 FU, Bogfinke 3 R, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 2 SY. Morten Müller
Strandeng NV f/Fjellebroen: Digesvale 110 R, Landsvale 10 OF. Niels Bomholt
Ulbølle: Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 2 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 35, Skarv 55 R, Fiskehejre 3, Knopsvane 7 R, Grågås 300 R, Gråand 22 R, Skeand 28 R, Taffeland 45 R, Troldand 101, Hvinand 1 F FU, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 2, Rørhøg 1 JUV FU, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 2 R, Blishøne 8, Vibe 19, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 44, Svartbag 1 AD R, Fjordterne 1 FU, Sortterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R HØ, Halemejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 R HØ, Spætmejse 1 OF, Gråkrage 3, Ravn 1 R HØ, Stær 2 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R HØ, Tornirisk 4 R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 43 FU, Skarv 110 FU, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 160 R, Knarand 13 R, Krikand 6 R, Atlingand 2 R, Skeand 1 R, Taffeland 50 R, Troldand 105, Hvinand 4 FU, Blishøne 120 FU, Vibe 88 R, Svaleklire 3 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 1 JUV R, Fjordterne 4 FU, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 9 FU, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 2 R, Rørsanger 5 R, Tornsanger 3 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 53 R, Grågås 825 R, Knarand 15 R, Krikand 15 R, Skeand 8 R, Taffeland 240 R, Troldand 70 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Blishøne 420 R, Vibe 120 R, Fjordterne 4 R. Ole Goldschmidt
Fraugde: Tårnfalk 1 R. Leif Frederiksen
Bregnør Bugt: Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Hovedgård: Spurvehøg 1 FU, Havterne 2 FU. Evald Mehlsen
Dalby: Rørhøg 1 M AD FU, Musvåge 1 LF FU. Evald Mehlsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Storspove 1 FU. Evald Mehlsen
Martofte: Rørhøg 1 F AD FU. Evald Mehlsen
Snave/Mårhøj: Stillits 2 R, Tornirisk 15 R. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Stær 300 OF. Evald Mehlsen


          Strandhjejle ved Strammelse

Fredag den 5. august 2011

Strammelse: Hjejle 1 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 300 FU
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 5 FU, Gravand 3 R, Knarand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 2 1K R, Vibe 26 R, Hvid Vipstjert 5 R, Rørsanger 1 SY, Stær 500 R, Hvepseedderkop 8 ved lågen til trægangbroen
Tange å
(19:00): Stillits 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 4 FU/R et kuld, Lille Lappedykker 4 FU/R, Fiskehejre 3 FU/R, Knarand 37 FU/R, Skeand 13 FU/R, Taffeland 20 FU/R 3 kuld, Troldand 30 R, Mursejler 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Brahesborg Skov, nord vestlige del
(09:30-10:00): Ravn 3 R (I området tæt på reden fra foråret.). Kirsten Pedersen
Vestermaden, Mesinge: Svaleklire 5 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Toppet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 195 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 12 R, Svanegås 1 R, Grågås 505 R, Gråand 8 R, Spidsand 1 R, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 36 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 59 R, Vibe 165 R, Brushane 11 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 8 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 55 R, Svartbag 35 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 16 R, Stær 400 R, Tornirisk 35 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sortterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Brahesborg Skov nordøst for Assens: Ravn 3 R. Kirsten Pedersen


          Hannen fra det lokale ynglepar med 4 unger!

Torsdag den 4. august 2011

Vejlen, Taasinge (08:25 - ): Silkehejre 1 R (dag 26!). Poul Rasmussen
Gulstav: Tårnfalk 1 FU,Landsvale 2 YF UF, Rødrygget Tornskade 5 (2 AD + 4 1K - lokalt ynglepar)
Lindkær (16:30-17:10): Havørn 1 R AD (Ny fugl. Ingen ringe.). Per Rasmussen
Lindkær (10:45-12:15): Trane 2 R, Ravn 1 R. Ebbe Larsen
Kratholm: Træløber 2 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Rørhøg 2 . Peder Rasmussen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Rørhøg 1 F OF, Strandskade 63 R, Klyde 10, Stor Præstekrave 17 R, Strandhjejle 10 R, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 56 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 42 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 6 FU, Stenvender 2 FU, Splitterne 29, Fjordterne 6 FU, Havterne 25 R, Sanglærke 4 OF, Gul Vipstjert 12 R, Tornirisk 6 OF, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Skarv 28, Vibe 70 R, Brushane 5 F FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 9 FU, Tinksmed 2 FU, Dværgmåge 1 2K FU, Svartbag 1 R, Fjordterne 13 FU, Sortterne 4 FU, Stær 80 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Skarv 45 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 9 R, Grågås 550 FU, Gravand 3 R, Taffeland 6 FU, Blishøne 13 FU, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 190 FU, Strandhjejle 1 R, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 16 R, Rødben 2 R, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 85 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Husskade 5 R, Gråkrage 1 R, Stær 4 R, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Revninge: Husrødstjert 4 YF UF. Evald Mehlsen
Sellebjerg: Ravn 5 YF UF. Evald Mehlsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 5/08-2011:
            Sjældne ryler nær storbyen
            Storken prøver, men Danmark dur ikke
            Kogleædere invaderer Danmark østfra
            Ugens fuglested: Skallingen og Langli


              De to rovterner fra Nørreballe Nor. Opdaget i går aftes af Nis Rattenborg

Onsdag den 3. august 2011

Valdemarslot Sø (16:45-17:30): Knarand 6 R. Ella Mikkelsen
Thurø Rev
: Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor
: Grågås 600 R, Knarand 8 R, Troldand 1 YF UF, Havørn 1 AD FU, Vibe 200 R, Brushane 6 R, Mudderklire 2 R, Rovterne 2 FU (05:30 - 05:55 derefter NV i retning mod Ristinge ), Fjordterne 12 FU, Stær 400 FU
Nørreballe Nor (16:30-17:30): Grågås 500 R, Havørn 1 FU (Blev mobbet kraftigt af et par havterner), Rovterne 2 FU. Henrik Andersen
Nørreballe Nor (11:00-13:30): Grågås 650 R, Havørn 1 FU AD (Kl. 11.20), Rovterne 1 FU (Kl. 12.00). Ella Mikkelsen
Siø (16:20): Duehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Hesselbjerg strand (13:40-15:50): Havørn 1 R (Kl. 14.50 (Tryggelev Nor)), Lille Regnspove 1 R. Ella Mikkelsen
Ærøskøbing, Tivoli (05:45-06:15): Vagtel 1 HØ. Kim Bang Jensen
Tange å: Rørsanger 2 AD + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Flyvesandet (06:30-08:00): Mudderklire 8 R, Huldue 2 OF, Rødrygget Tornskade 2 R (1 ad, 1 juv.). Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Drejø
: Digesvale 275 YF FU, Gråspurv 110 R. Peder Rasmussen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Fiskehejre 7 R, Grågås 110 R, Canadagås 4 R, Gravand 7, Rørhøg 4, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 15 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 19 FU, Mudderklire 2 FU, Gøg 1 R, Sanglærke 2 SY, Rørsanger 3 SY, Stær 150 FU. Peder Rasmussen
Drejø Nørresø: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 7, Rørdrum 1 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 400 R, Gråand 12 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 107, Strandskade 1 R, Vibe 5 R, Hvidklire 2 FU, Landsvale 6 FU, Stær 110 FU, Gråspurv 20 R. Peder Rasmussen
Skarø: Gravand 15 1K FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 45 R, Vibe 85 R, Temmincksryle 1  FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 6 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU. Peder Rasmussen
Skarø Kalveodde: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 4 R, Mudderklire 1 FU, Sanglærke 4 OF, Gråspurv 25 R, Grønirisk 4 R . Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD R, Vagtel 1 SY. Ole Goldschmidt
Hesselbjerg: Fiskehejre 1 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Småspove 1 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 8 R, Landsvale 8 FU, Stær 80 FU, Tornirisk 60 S, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Grågås 1350 R, Atlingand 3 R, Havørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fiskehejre 8 R, Grågås 650 R, Gråand 4, Troldand 7, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Brushane 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Svartbag 2 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 12 FU, Sanglærke 2 R, Landsvale 4 FU, Tornirisk 5 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Siø: Duehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 4, Gråstrubet Lappedykker 22, Knopsvane 4, Knarand 6 R, Krikand 8 R, Gråand 32 R, Skeand 6 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 250 R, Sølvmåge 3 R, Bysvale 20 FU, Rørsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 42 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Grågås 770 R, Nilgås 3, Knarand 4 R, Havørn 1 IMM R, Sortterne 2 1K FU T. Sten Nielsen


             Væddeløb mellem Landsvale og Hedehøg

Tirsdag den 2. august 2011

Nørreballe Nor (19:45): Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe nor
(09:50-12:00): Grågås 650 R, Knarand 6 R. Ella Mikkelsen
Påø
(13:30): Mudderklire 5 R. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø
: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Store Øresø
(16:10-16:40): Rødrygget Tornskade 2 R (Hun + unge), Ravn 1 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor
(14:05-15:45): Hjejle 260 R, Mudderklire 13 FU. Niels Bomholt
Brobyværk
: Bjergvipstjert 3 YF, Svaleklire 40 R (i oversvømmelser langs åen). Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 16 FU 3 kuld, Gråstrubet Lappedykker 10 FU 3 kuld, Skarv 4 FU/R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 8 YUF 4 kuld, Grågås 230 R, Gråand 60 FU/R, Knarand 33 FU, Skeand 20 FU/R, Taffeland 15 FU/R flere kuld, Troldand 25 R, Grønbenet Rørhøne 11 FU 10 juv, Blishøne 650 FU, Vibe 10 FU/R, Hættemåge 20 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Espe, matriklen: Rørhøg 1. Hvepseedderkop mange (parring), Skovrandøje 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe, søerne: Storplettet Perlemorsommerfugl 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tange å: Rørspurv 2 YF. Poul Brugs Rasmussen

Firtalsstrand (14:03-15:01): Sorthalset Lappedykker 2 R (1 AD, 1 1K), Sangsvane 1 R 3K, Havørn 1 R AD (Trak mod Leammer), Lille Præstekrave 2 R AD, Temmincksryle 4 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 8 R. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken (13:50-13:55): Fiskeørn 1 V. Søren Gjaldbæk
Egensedybet (13:00-13:35): Lille Regnspove 1 T, Stor Regnspove 80 R, Hvidklire 76 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (10:36-12:18): Rødrygget Tornskade 4 R (2 AD (par), 2 1K). Søren Gjaldbæk
Bogensø (17:00): Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Skarv 45 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 265 R, Gravand 3 R, Taffeland 4 FU, Blishøne 24 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 260 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 33 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 3 FU, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 13 FU, Hættemåge 120 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 5 R, Ringdue 5 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 13 FU, Stær 12 FU, Skovspurv 2 FU, Tornirisk 4 FU. Niels Bomholt
Store Øresø, Gerup Skov: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 F, FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 16 FU, Digesvale 1 OF, Landsvale 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 YF UF, Ravn 1 OF, Skovspurv 5 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Gul Vipstjert 3 SY. Evald Mehlsen
Stavre Skov/Stavreshoved: Stær 150 FU. Evald Mehlsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 4, Skarv 4 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Knarand 15 YF, Gråand 14, Taffeland 14 YF UF, Troldand 17, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 52 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 17 FU, Sølvmåge 25 FU, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 3 FU, Landsvale 35 FU, Bysvale 10 FU, Stenpikker 2 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 7 YF UF, Tornsanger 2 FU, Gransanger 1 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 12 FU, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 7 SY, Rørspurv 5 FU. Kirsten Pedersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 29/07-2011:
            Surfere skræmmer svaner ud af spisekammeret
            Klimaændringer får fuglene til at blive længere i Vadehavet
            Ugens fuglested: Vilsted Sø


            God ynglesucces for Skægmejser ved Vejlen i 2011.

Mandag den 1. august 2011

Vejlen, Tåsinge (08:45): Silkehejre 1 FU, Skægmejse 10 R. Ella Mikkelsen
Birkholm: Stor Præstekrave 1 R, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gråspurv 6 R
Odden: Skarv 16 R, Grågås 8 R, Rørhøg 1 FU, Storspove 1 OF
Phønix (11:00-11:30): Fiskeørn 2 T (Mod syd). Fyens Stiftstidende, Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 170 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 9 R, Grågås 1045 R, Gravand 6 R, Krikand 3 R, Gråand 7 R, Troldand 6 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 35 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 46 R, Vibe 165 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 42 R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 42 R, Fjordterne 68 SV, Digesvale 200 R, Landsvale 50 R, Bysvale 110 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 8 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Husskade 1 R, Stær 200 R, Gråspurv 10 R, Skovspurv 45 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Svaleklire 2 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Knarand 2 R, Krikand 1 R, Gråand 3 R, Skeand 2 R, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Rørhøg 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 180 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 27 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 51 R, Grågås 1310 R, Pibeand 2 R, Knarand 16 R, Krikand 8 R, Gråand 20 R, Skeand 12 R, Taffeland 211 R, Troldand 149 R, Blishøne 760 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 280 R, Brushane 12 R, Tinksmed 6 R, Fjordterne 13 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Lille Præstekrave 2 1K R, Vibe 4 R, Mudderklire 2 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Knarand 2 R, Vibe 6 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 23 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 7 R, Grågås 9 R, Knarand 25 R, Krikand 7 R, Gråand 72 R, Taffeland 2 R, Troldand 58 R, Hvinand 4 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 290 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 4 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 1 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 32 R, Dværgterne 1 R, Sortterne 1 1K R, Engpiber 2 R, Rørsanger 1 R, Skægmejse 6 R, Rørspurv 4 R. Ole Goldschmidt
Mariendal-kysten, Assens: Skarv 7 R, Ederfugl 4 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hættemåge 3 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 15 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Gulspurv 3 SY. Kirsten Pedersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 sep 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk