Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2012).                     Sidst opdateret 04 september 2012 06:57:45 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

          Broget fluesnapper (Havde ellers været tæt på at kalde den Hvidhalset fluesnapper ;-)

Fredag den 31. august 2012.                                                              Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:11

Taasinge, Udflyttervej: Hjejle 500 OF. Poul Rasmussen
Ollerup, Åmosen
: Fiskeørn 1 OF (11:37), Musvåge 1 R, Rørhøg 1 R, Rødstjert 1 M R. Peder Skou  [Apollo Books]
Sortemosen
: Rørhøg 2 R, Hvepsevåge 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 3 R. Morten Kristiansen
Lundeborg, Ny Camping
(07:00): Grågæs 60 T V. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav: Rørhøg 2 R, Spurvehøg 6 R, Lærkefalk 1 FU, Hvidklire 1 OF, Rødstjert 1 FU, Tornsanger 3 FU, Løvsanger 1 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Broget Fluesnapper 1 FU [Se også bloggen... ]
Faaborg (07:38): Fiskeørn 1 S. Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Rød Glente 1. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Firtalsstranden (12:50): Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 450 R, Islandsk Ryle 30 R, Dværgryle 1 R,
Rosenstær 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Ølund (19:00-20:00):
Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R (1 AD + 2 1K), Dobbeltbekkasin 3 R, Damklire 1 R (Ø f tårnet), Rosenstær 1 R AD (Gik til ro m 200 Stære i rørene). Allis Højgård Nielsen, Anders Vedel, Michael Mosebo Jensen

            Rosenstær Firetalsstrand d. 31. august 2012 Foto: Søren Gjaldbæk

             Rosenstær Firetalsstrand d. 31. august 2012 Foto: Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Høje Bøgevej: Hvepsevåge 1 1K+ S. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge: Rørhøg 1 F FU, Storspove 14 FU, Hvidklire 9 FU. Michael Larsen Hansen
Nørreballe Nor: Grågås 489 R, Pibeand 12 R, Krikand 31 R, Troldand 16 R, Fiskeørn 1 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 147 FU, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 11 FU, Rovterne 2 FU. Michael Larsen Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 32 R, Hvepsevåge 2 S, Rød Glente 3 SØ, Rørhøg 1 F FU. Michael Larsen Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 8 R, Troldand 78 R, Fiskeørn 1 FU, Hjejle 8 R, Vibe 250 OF, Brushane 3 FU, Hvidklire 7 OF, Gul Vipstjert 5 FU. Helle Suadicani
Dovns Klint (06:30 - 15:00): Fiskehejre 10, Knopsvane 2 OF, Grågås 13 OF, Knarand 3 OF, Krikand 25 OF, Gråand 8 OF, Ederfugl 3 R, Hvepsevåge 4 S, Rød Glente 4, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 4, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 30, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 2, Tårnfalk 4, Lærkefalk 1 FU, Hjejle 30 OF, Lille Kobbersneppe 7 OF, Hvidklire 1 R HØ, Splitterne 3 V, Huldue 3 S, Ringdue 3 OF, Gøg 2 R, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Engpiber 2 OF, Gul Vipstjert 34 OF, Hvid Vipstjert 3 OF, Stenpikker 1 R, Allike 4 OF, Råge 30 OF, Gråkrage 3 R, Skovspurv 60 OF, Stillits 4 OF, Tornirisk 1 OF. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 17 R, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 311 R, Gøg 1 JUV R, Gul Vipstjert 3 OF, Rødrygget Tornskade 1 F R. Michael Larsen Hansen
Dovns Klint: Gøg 1 FU, Stenpikker 1 FU. Helle Suadicani
Ølundgårds Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Havørn 3, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 25 R, Damklire 1 R, Rosenstær 1 AD R. Allis Højgård Nielsen, Anders Vedel, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstranden (18:20-18:50): Knarand 20 R, Lille Præstekrave 1 R 1K, Hjejle 500 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Bomlærke 1 R. Allis Højgård Nielsen, Michael Mosebo Jensen
Bogensø: Tårnfalk 1 M R, Gul Vipstjert 3 R, Stillits 10 R. Evald Mehlsen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Storspove 32 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Hovedgård: Agerhøne 1 R. Evald Mehlsen
Mesinge: Gul Vipstjert 2. Evald Mehlsen
Stubberup: Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 1 M R, Stenpikker 1 R. Evald Mehlsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 11, Knarand 2 FU, Krikand 6 FU, Gråand 29, Troldand 6 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 7, Blishøne 37 FU, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 23 R, Svartbag 5 OF, Ringdue 12 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 4 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 MF FU. Kirsten Stevn
Wedellsborg Gods: Rørhøg 8. Kirsten Stevn


         Fiskeørn OF Åmosen. Foto: Peder Skou

Torsdag den 30. august 2012.                                                              Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:11

Svendborgsund ved Tankefuld: Vibe 28 T R, Mudderklire 2 R
Iholm: Skarv 20 R, Fiskehejre 4 R, Vibe 160 R NAT, Mudderklire 1 R [Se også bloggen... ]
Strandenge SV f/Skovhuse: Vibe 80 R
Ollerup, Åmosen (12:15): Fiskeørn 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Sortemosen
(10:00): Havørn 1 NØ AD, Fiskeørn 2 FU. Hans Rytter
Lundeborg (hele dagen): Landsvaler/Bysvaler 1000+ . Poul Brugs Rasmussen
Gulstav Mose, Keldsnor Fuglestation (16:20): Fiskeørn 1 FU. Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Keldsnor Fuglestation (06:20-15:10):
Hvepsevåge 286 T (August måned: 970 Hvepsevåger T), Rød Glente 3 T (13.35), Havørn 1 OF AD (14.55), Rørhøg 15 S, Blå Kærhøg 2 S (11.20 og 14.43), Spurvehøg 82 S, Fiskeørn 2 T (Kl. 6.35 og 11.42), Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 T (9.00), Landsvale 4200 SV, Gul Vipstjert 66 S, Græshoppesanger 1 RI. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Sort egern 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Natur]
Ølundgård inddæmning (14:15-17:50):
Sølvhejre 1 FU, Havørn 4 R (2 ad 2 juv), Blå Kærhøg 1 OF hun, Vandrefalk 1 FU (Fu på pæl, Ringdue), Dobbeltbekkasin 3 FU, Damklire 1 FU (Set den 29. genfundet d.d. SG tilkaldt. FU i nærmeste bassin i retning mod Munkebo.). Søren Gjaldbæk, Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Sortemosen: Havørn 1 NØ, Fiskeørn 2 FU. Hans Rytter
Ølundgårds Inddæmning:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 4 R, Rørhøg 2 FU, Blå Kærhøg 1 F OF, Vandrefalk 1 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Sortklire 8 FU, Damklire 1 FU, Hvidklire 5 FU. Kell Grønborg
Slambassinet: Krumnæbbet Ryle 4 OF, Almindelig Ryle 45 R, Svaleklire 1 R. Evald Mehlsen
Dømmestrup: Ravn 2 R. Anne Veber Døssing
Stige Ø: Engpiber (Indsendt som Markpiber!) 7 LF SY. Richard Hansen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Rørhøg 3. Kirsten Stevn
Husby, Vestfyn: Havørn 2 MF FU, Tårnfalk 1 R. Kirsten Stevn
Husby Strand, Wedellsborg: Tårnfalk 1 R. Kirsten Stevn
Langø Plantage: Fiskeørn 1 OF. Kurt Due Johansen
Gyldensten Gods: Grågås 1620 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 OF, Skovspurv 25 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 4 R, Pibeand 2 FU, Krikand 180 FU, Gråand 10 R, Hjejle 300 R, Vibe 210 R, Islandsk Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 110 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 FU, Hvidklire 7 R, Hættemåge 22 FU, Huldue 1 SY. Jens Bækkelund


            Tårnfalk øst for Roklubbens Hus Skarø Rev

Onsdag den 29. august 2012.                                                              Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:14

Taasinge, Udflyttervej: Gul vipstjert 4 OF. Poul Rasmussen
Svendborgsund ved Sætting Strandvej
: Landsvale 50 R
Skarø, kun fra Roklubbens hus: Fiskehejre 1 R, Gravand 12 R, Pibeand 1 R, Krikand 120 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 9, Rørhøg 3, Tårnfalk 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 800 R, Vibe 160 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 60 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 8 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 14 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Hvid Vipstjert 10 FU, Bynkefugl 2 R, Gærdesanger 1 FU, Stær 200 R, Tornirisk 4 R
Dovns Klint: Hvepsevåge 1 S (Lys), Fiskeørn 7 S. Claus Dalskov
Dovns Klint, Keldsnor Fuglestation (05:50-16:00):
Hvepsevåge 321 S, Rørhøg 10 S, Spurvehøg 65 S, Fiskeørn 10 S, Tårnfalk 18 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 1 S, Vandrefalk 1 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Hvepsevåge 12 AD T . Kai Nissen
Lundeborg: Munk 1 FU (på hyld). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1. Sort egern 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-10:30): Tårnfalk 2 FU, Grønspætte 3 FU/R, Stor Flagspætte 4 FU, Skovpiber 2 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Misteldrossel 5 FU/R, Gransanger 8 FU, Løvsanger 5 FU, Fuglekonge 15 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Halemejse 5 FU, Spætmejse 4 FU, Korttået Træløber 3 FU, Skovskade 2 FU, Bogfinke 8 FU, Lille Gråsisken 1 SY, Rådyr 1 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindkær Ravnholt (20:00): Havørn 4 R. Henrik Hein
Lindved (08:00): Grønspætte 1 HØ. Lars Andersen [Lindved Frugt]
Firtalstrand (13:30-16:00): Havørn 1 OF JUV, Hjejle 1100 R (Anslået), Islandsk Ryle 24 FU, Temmincksryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 10 R. Kell Grønborg
Flyvesandet (10:00): Sandløber 15 R (7 R, 8 V), Stenvender 4 R, Dværgmåge 1 V 1K. Søren Gjaldbæk

          Meget lyshvepsevåge fra Dovns Klint Foto © Claus Dalskov

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Stor Præstekrave 5 R, Vibe 18 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 10 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 1 R, Stenvender 1 R, Splitterne 2 OF, Engpiber 3 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Ollerup: Grå Fluesnapper 2 R. Lars Mogensen
Rudkøbing: Hvepsevåge 65 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 13 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 89 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 14 R, Grågås 1250 R, Pibeand 17 R, Knarand 115 R, Krikand 565 R, Gråand 308 R, Spidsand 16 R, Atlingand 2 R, Skeand 131 R, Taffeland 2 R, Troldand 235 R, Hvinand 19 R, Rørhøg 4 1K R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 605 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 4 R, Vibe 270 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 13 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Storspove 2 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 R, Digesvale 50 R, Landsvale 200 R, Gul Vipstjert 650 R, Stær 400 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 29 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 1K OF, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 5 OF, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Fasan 3 R, Vibe 60 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 7 OF, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 2 R, Landsvale 12 FU, Bysvale 10 FU, Gul Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 R HØ, Bynkefugl 1 R, Sangdrossel 1 FU, Allike 2 R HØ, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 3 OF, Stær 34, Skovspurv 17 R, Bogfinke 11 FU, Grønirisk 2 OF, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Damsbo Skove: Rørhøg 1 1K S, Spætmejse 1 R. Jacob Sterup
Sønder Nærå: Stenpikker 3 R. Per Rasmussen
Romsø: Knopsvane 5 R, Grågås 150 R, Toppet Skallesluger 9 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 3 FU, Svartbag 12 R, Digesvale 15 FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Rødstjert 1 FU, Tornsanger 4 FU, Gransanger 2 FU, Stær 1 JUV FU. Helle Suadicani
Stavre Skov/Stavreshoved: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stenpikker 2 R. Helle Suadicani
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Lille Kobbersneppe 3 R, Rødben 4 R, Hvidklire 8 R. Evald Mehlsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Rødrygget Tornskade 2. Evald Mehlsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 70 R, Stær 65 OF. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Stenpikker 1 R. Evald Mehlsen
Scheelenborg: Noret: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R. Evald Mehlsen
Snave/Mårhøj: Rørhøg 1 M R. Evald Mehlsen
Vestermade: Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 FU, Pibeand 20 R, Krikand 120 R, Gråand 90 R, Skeand 3 FU, Havørn 1 JUV OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Strandskade 8 FU, Hjejle 1100 R, Islandsk Ryle 24 FU, Temmincksryle 3 FU, Almindelig Ryle 78 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 2 FU. Kell Grønborg
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 7 FU, Krikand 50 FU, Gråand 8 FU, Rørhøg 3 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Dobbeltbekkasin 50 FU, Sortklire 3 VDR FU, Svaleklire 2 FU, Ringdue 10 OF, Landsvale 30 FU. Søren G. Nielsen
Sarup v/Hårby: Huldue 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 F AD FU. Leif Bisschop-Larsen
Husby, Vestfyn: Havørn 3 MF R T. Kirsten Stevn


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 23/08-2012:
            Uventet havørnedød i rede på Langeland
            Frit lejde til gift-ejere kan redde ørne
            Bysvaler har unger under skipper på færgen
            Amerikansk tårnfalk på fri fod i København


          Stenpikker Monnet

Tirsdag den 28. august 2012.                                                              Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:16

Gulstav Østerskov (11:50): Lærkefalk 1 OF. Poul Rasmussen
Hellegårdsvej ved Egense, Svendborg (14:50-15:10): Hættemåge 1700 FU (Efter såmaskine), Landsvale 150 R (Lavt over mark, mange R på selve mark). Niels Andersen
Dovns Klint, Keldsnor Fuglestation (06:00-15:00): Hvepsevåge 3 S, Blå Kærhøg 1 OF AD hun, Spurvehøg 10 S, Fiskeørn 4 S (Kl. 13.40 + 2 13.50 + 15.10), Lærkefalk 1 S (Kl. 13.40), Mudderklire 16 T, Skovpiber 111 S, Gul Vipstjert 171 S. Dieter Maaszen, Ella & Jørgen Mikkelsen, Børge L Rasmussen
Gulstav Mose, Keldsnor Fuglestation (18:00-20:00): Lærkefalk 1 FU, Stor Regnspove 100 V,
Gul Vipstjert 600 R. Dieter Maaszen, Ella & Jørgen Mikkelsen, Børge L Rasmussen
Keldsnor (13:45-14:30): Hjejle 250 R. Niels Bomholt
Gulstav (11:50-15:30): Hvepsevåge 2 S, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 5 FU, Lærkefalk 2 T, Gul Vipstjert 55 S, Pungmejse 2 HØ, Rødrygget Tornskade 1 R. Niels Bomholt
Åmosen, Nielstrup Sø: Fiskeørn 1 OF N (stikke nordover mod Egebjerg Mølle), Rørhøg 1 T, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Peder Skou
Brændegård sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 5 R (ingen af dem ringmærket). Erik Ehmsen
Svanninge Bjerge (09:30-11:00): Skovskade 1 HØ, Ringdue 4 HØ/OF, Stor Flagspætte 1 FU, Tårnfalk 1 R, Solsort 2 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Spætmejse 2.Sort Egern 2 (Jagtede hinanden rundt i haven). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (18:15-19:10): Fiskehejre 5 FU, Knarand 50 FU/R, Vibe 20 FU/R, Dobbeltbekkasin 12 FU/R, Mudderklire 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (06:30-09:30): Mallemuk 2 V, Strandhjejle 12 V, Almindelig Kjove 5 R,
Lille Kjove 6 V (Kl. 0647 kom fuglene i en flok fra øst i 50 meters højde og forsvandt 14 minutter efter nord om Æbelø. Hoppende terneagtig flugt.), Splitterne 113 V, Fjordterne 66 V, Tejst 4 R. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Vibe 50 R, Hættemåge 1700 FU, Stormmåge 500 FU, Ringdue 4 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 150 FU, Bysvale 25 FU, Skovpiber 15 FU, Allike 45 FU, Råge 75 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 125 FU, Gråspurv/Skovspurv 150 FU. Niels Andersen
Havn v/Vejlen (15:00 - 15:05): Gravand 1 1K R, Krikand 18 R, Rørhøg 1 1K FU, Vandrefalk 1 1K+ OF, Tinksmed 6 R, Hvid Vipstjert 2 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge (12:17 - 14:48): Skarv 15 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 800 R, Gravand 1 R, Pibeand 30 R, Krikand 72 R, Gråand 51 R, Spidsand 10 R, Skeand 13 R, Ederfugl 5 R, Spurvehøg 3, Fiskeørn 1 1K+ SV, Tårnfalk 3, Vandrefalk 1 2K+ R, Hjejle 260, Islandsk Ryle 22 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 17 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 21 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 20 R, Engpiber 15 R, Gul Vipstjert 15, Bynkefugl 8 1K+ R, Stenpikker 12 1K+ R, Løvsanger 1 SY, Sortkrage/Gråkrage 30 R, Gulspurv 1 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Marstal Havn: Hvepsevåge 14 SV, Spurvehøg 5 SV. Morten Müller
Urehoved: Spurvehøg 1 R, Stenpikker 1 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 NV, Skarv 130 SV, Fiskehejre 2 SV, Knarand 2 SV, Sortand 2 V, Spurvehøg 2 SV, Tårnfalk 2 R, Hjejle 10 R, Vibe 20 R, Stenvender 4 R, Gul Vipstjert 36 SV, Stenpikker 3 R, Råge 120 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R. Lars Tom-Petersen
Dejrø: Grågås 500 R. Lars Tom-Petersen
Bagenkop: Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 20 FU. Niels Bomholt
Dovns Klint: Skarv 20 OF, Gravand 11 SV, Pibeand 82 SV, Krikand 5 SV, Ederfugl 65 SV, Hvepsevåge 2 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 4, Musvåge 1 T R, Fiskeørn 2 SØ, Tårnfalk 5, Lærkefalk 1 S, Strandhjejle 1 SV, Sølvmåge 20 OF, Svartbag 2 OF, Splitterne 1 SV, Digesvale 30 FU, Gul Vipstjert 53 S. Niels Bomholt
Gulstav: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Krikand 5 R, Fiskeørn 1 Ø, Lærkefalk 1 SØ, Sortklire 2 OF, Mursejler 3 OF, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 2 FU. Niels Bomholt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Fiskehejre 1 R, Blishøne 2 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 R, Pungmejse 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Skovspurv 5 R. Niels Bomholt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 150 FU, Pibeand 3 FU, Krikand 47 FU, Spidsand 4 R, Blishøne 110 FU, Strandskade 8 OF, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 17 FU, Hjejle 250 R, Vibe 55 R, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 1 FU, Storspove 8 SØ, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 150 R, Stormmåge 10 R, Svartbag 3 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Rath: Fiskehejre 1 R, Stormmåge 250 FU, Sølvmåge 20 FU, Gul Vipstjert 35 FU. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Mallemuk 2 V, Hvepsevåge 2 SV, Almindelig Kjove 5 R,
Lille Kjove 6 V (kl. 0647 kom fugle i en flok fra øst i en højde af 50 meter fra Røsnæs og forsvandt 14 minutter nord for Æbelø. Alle fuglene var 1k mellemfasen, stålgrå overside og lysegrå underside med lille lys brystplet. Halen spadeformet, slanke vinger og en hoppende terneagtig flugt.), Splitterne 113 V. Kurt Kaack Hansen
Husby (Vestfyn): Havørn 2 MF R. Kirsten Stevn
Agernæs Havn: Knopsvane 4 FU T, Stor Præstekrave 1 FU, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Rødben 2 OF, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 16 FU, Svartbag 15 R, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stenpikker 2 FU, Gråkrage 5 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 250 R, Vibe 60 R, Brushane 16 R, Stenvender 2 FU, Bysvale 50 FU, Stenpikker 10 R, Stær 25 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 500 R, Gravand 34 FU, Pibeand 32 FU, Knarand 7 R, Krikand 110 FU, Gråand 45 FU, Skeand 18 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 17 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 300 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 46 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 4 FU, Hvidklire 1 FU, Svartbag 10 R, Digesvale 30 FU, Landsvale 25 FU, Hvid Vipstjert 27 FU, Stenpikker 4 R, Stær 75 FU. Kirsten Pedersen
Viemose: Skarv 11 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 305, Krikand 3 R, Gråand 74 R, Musvåge 2, Vibe 160 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 19 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 13 FU, Bysvale 9 FU, Gærdesmutte 1. Kaj Abildgaard


          Islandske ryler på Monnet

Mandag den 27. august 2012.                                                              Solopgang: 06:13 Solnedgang: 20:19

Horseskov - Nørreskov (17:10 - 17:20): Havørn 1 OF AD (Opdaget over Bjernemark fra Fynssiden, derefter gled den kredsende mod øst for at gå ned i skovene ved Valdemar slot)
Iholm: Skarv 30 R, Toppet Skallesluger 8 R, Vibe 48 R, Mudderklire 1 R, Fiskehejre 2 R
Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 18 R, Spurvehøg 1 NØ, Splitterne 2  AD + 1KFU
Ringdue 8 R, Marsvin
Keldsnorfyr
(16:45): Hedehøg 1 1K S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation
, Dovns klint (06:00-15:00): Rød glente 2 S, Hvepsevåge 24 S, Rørhøg 13 S, Tårnfalk 13 S, Spurvehøg 36 S, Ravn 4 R, Gul Vipstjert 23 S, Landsvale 275 S. Jørgen & Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Keldsnor Fuglestation
(19:45-20:15): Stor Regnspove 53 V, Gul Vipstjert 35 R. Dieter Maaszen, Ella & Jørgen Mikkelsen, Børge L Rasmussen
Sdr. Vornæs, Taasinge
: Gul Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Poul Rasmussen
Tange å
: Gråkrage 1 R, Skovspurv 2 R. Poul Brugs Rasmussen
V.Hæsinge: Spætmejse 1 FU, Jernspurv 1 FU, Skovspurv 4 FU, Gråspurv 5 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 1 FU, Sumpmejse 1 FU. Leif Kristensen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:10-10:10): Fiskehejre 5 FU/R, Knarand 4 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 75 FU/R, Islandsk Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 15 FU, Hættemåge 110 R, Sølvmåge 30 FU/R, Svartbag 5 R, Digesvale 50 FU, Stenpikker 4 FU, Stær 50 FU, Tornirisk 15 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Blommenslyst (07:20): Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ollerup Sø
: Rørhøg 2 1K R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Hvidklire 2 SV. Arne Bruun
Keldsnor
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 620 R, Fiskehejre 17 R, Grågås 320 R, Pibeand 4 R, Knarand 4 R, Krikand 45 R, Gråand 30 R, Troldand 4 R, Rørhøg 3 1K S, Hedehøg 1 1K S, Tårnfalk 1 S, Blishøne 130 R, Strandskade 2 SV, Stor Præstekrave 26 R, Hjejle 210 R, Vibe 280 R, Islandsk Ryle 3 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 18 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 2 R, Dværgmåge 1 AD SV, Hættemåge 230 R, Sølvmåge 400 R, Svartbag 110 R, Fjordterne 16 SV, Digesvale 400 R, Landsvale 100 R, Bysvale 30 R, Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Løvsanger 1 R, Råge 80 R, Gråkrage 1 R. Ole Goldschmidt
Magleby: Hvepsevåge 1 SV, Fiskeørn 2 SV, Tårnfalk 4 SV. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1000 R, Rørhøg 1 R, Fiskeørn 1 OF, Gul Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Sumpmejse 1 R, Jens-Gert Hansen
Vejsnæs Nakke
(07:50 - 10:50): Skarv 30 V, Knopsvane 2 R, Sortand 1 Ø, Hvepsevåge 5 SV, Rørhøg 4 1K SV, Spurvehøg 8 T, Tårnfalk 2 FU, Vibe 12 R, Islandsk Ryle 1 AD R, Mudderklire 1 R, Stenvender 4 R, Splitterne 5 V, Skovpiber 1 R, Gul Vipstjert 3 NV, Bynkefugl 8 R, Stenpikker 7 R, Skovspurv 4 R. Lars Tom-Petersen
Drejet, Ærø: Spurvehøg 2 T, Tårnfalk 2 FU, Bynkefugl 1 R. Lars Tom-Petersen
Ravnholt (11:30 - ): Havørn 2 OF (1 ad over Bjørnemose plus 1 1k ved Lindkær. De unge bliver vist ikke fodret mere.). Finn Eriksen, Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde (09:00 - ): Havørn 1 JUV R (havde siddet ved Trekløversøen). Henrik Kalckar Hansen
Knudshoved Færgehavn (10:00-11:00): Islandsk Ryle 1 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 3 FU, Splitterne 2 FU, Mursejler 1 V, Hvid Vipstjert 12 R. Per Rasmussen
Assens: Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2, Skarv 1 OF, Knopsvane 11, Troldand 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 32 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 17 R, Svartbag 3 R, Ringdue 4 FU, Mursejler 5 FU, Digesvale 10 R, Landsvale 10 R, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 14 FU, Stenpikker 1 R, Musvit 4 R, Allike 7 OF, Gråkrage 3 R, Stillits 4 FU, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Husby, Vestfyn (10:45-11:15): Havørn 3 MF OF. Kirsten Stevn
Gyldensten Gods, Inddæmningen: Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund


           God Hvepsevågedag på Dovns Klint d. 26. august 2012.

Søndag den 26. august 2012.                                                              Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:21

Ny Gesinge, Udflyttervej (14:15): Havørn 1 OF, Grågås 1000 OF. Poul Rasmussen
Kaldetmose, Taasinge (09:15): Havørn 1 S. Morten Kristiansen
Siø: Rørhøg 1 1K FU
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SØ, Skarv 26 SV, Pibeand 45 SV, Spidsand 49 SV, Sortand 10 V,
Hvepsevåge 172 S (Ella Mikkelsens Hvepsevåger talt med!), Spurvehøg 5 S, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 S, Lærkefalk 2 S, Strandhjejle 7 SV, Islandsk Ryle 14 SV, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 2 V, Stenvender 2 R, Splitterne 1 1K V, Mursejler 29 S, Digesvale 40 FU, Landsvale 40 S, Bysvale 34 S, Gul Vipstjert 29 S, Stillits 5 R [Se også bloggen... ]
Dovns Klint: Hvepsevåge 15 S , . Ole Bo Olsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (06:00-09:00): Sortstrubet Lom 1 V, Hvepsevåge 89 S, Blå Kærhøg 1 S, Strandhjejle 8 V, Islandsk Ryle 15 V, Gul Vipstjert 102 SV. Jørgen & Ella Mikkelsen
Keldsnor, Langeland, obs u. ringmærkning (06:00-13:00): Hvepsevåge 40 OF (8.15=9, 9.23=19, resten spredt hhv 2 og 4), Dværgfalk 1 OF (10.27 retning fra Keldsnor til Gulstav Mose), Dobbeltbekkasin 1 OF (10.17 retning fra Keldsnor til Gulstav Mose), Bynkefugl 1 R. Børge L Rasmussen
Gulstav Mose, Keldsnor Fuglestation (19:30-20:00): Gul Vipstjert 225 R (Kraftig blæst samt 2 Spurvehøge bevirkede at flyveopvisning / gul sol blev stærkt begrænset). Børge L Rasmussen
Søndenbro: Hvepsevåge 6 SV
Nørreballe Nor (12:00-13:00): Fiskeørn 1 R (Kom fra N, satte sig ved bredden og drak vand og fløj videre m. S.), Fjordterne 12 R. Henrik Mørup-Petersen
Espe, matriklen: Ravn 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård sø (12:30): Havørn 1 R. Ebbe Larsen
Nørresø (12:00): Ravn 4 R. Ebbe Larsen
Sollerup (15:55-18:00): Dobbeltbekkasin 11 R, Sumpmejse 5 FU, Rødrygget Tornskade 3 FU. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (18:15-19:30): Grågås 520 R, Havørn 1 FU AD, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 25 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgaard Inddæmning (12:15-14:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 800 R, Knarand 22 R, Krikand 800 R, Vandrefalk 1 R, Stillits 85 R. Gregers Johannesen
Ølund (15:00-16:00): Grågås 950 R, Krikand 600 R, Havørn 2 R JUV (Kom15.40 og rejste hele molevitten. Wow), Ravn 1 R. Kresten Madsen
Firtalsstranden (11:15-12:15): Pibeand 150 R, Knarand 18 R, Krikand 675 R, Skeand 31 R, Hjejle 300 R, Vibe 325 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Hvepsevåge 17 SV. Arne Bruun
Drejø Nørresø: Toppet Lappedykker 1 JUV R, Grågås 12 FU, Gråand 14 FU, Taffeland 2 FU, Rørhøg 2 OF, Blishøne 8 R, Hættemåge 2 1K R, Bysvale 12 OF. Jørn Svitzer Larsen
Sollerup: Fiskehejre 2 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 2 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Ringdue 7 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 2 1K FU, Gransanger 3 FU, Løvsanger 3 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 5 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 7 FU, Rødrygget Tornskade 3, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 3 R, Stillits 1 FU, Dompap 3 R, Gulspurv 11 R. Niels Bomholt
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 5 FU, Fiskehejre 1 FU, Grågås 220 OF, Gråand 1 R, Ederfugl 28 FU, Toppet Skallesluger 18, Vibe 65 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 2 R, Landsvale 12 OF, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 3, Solsort 1 M R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 FU, Gråspurv 10, Skovspurv 3 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Vejsnæs Nakke: Hvepsevåge 1 AD SV, Rørhøg 1 1K FU, Duehøg 1 1K R, Spurvehøg 1 T R, Stormmåge 4500 R S, Sølvmåge 300 R T, Svartbag 75 R T, Ravn 2 R, Stær 400 FU. Morten Müller
Lumby Inddæmmede Strand: Fiskehejre 23 R NAT. Evald Mehlsen
Slambassinet: Knarand 2 R, Krikand 6 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Svaleklire 1 R, Stillits 6 R. Evald Mehlsen
Dørholm & Dørholmbugten: Strandskade 9 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Strandhjejle 8 FU, Vibe 5 FU, Almindelig Ryle 43 FU, Storspove 28 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 48 FU, Mudderklire 1 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Knarand 16 FU, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Strandhjejle 52 FU, Vibe 200 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 8 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 2 FU, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 400 FU, Klyde 3, Stor Præstekrave 4 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Storspove 4 OF, Sortklire 3 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 6 FU. Helle Suadicani
Lammesø: Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Grågås 50 OF, Knarand 6 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 4 FU, Hvidklire 1 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 FU. Helle Suadicani
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 28 R, Grågås 600 R, Pibeand 70 FU, Knarand 4 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 FU, Storspove 4 OF, Sortklire 27 FU, Hvidklire 26 R. . Dieter Maaszen


           Havørne Monnet d. 25. august 2012.

Lørdag den 25. august 2012.                                                              Solopgang: 06:06 Solnedgang: 20:23

Svendborg, Wandallsvej (12:36): Hvepsevåge 1 SV
Monnet, Tåsinge
(12:55 - 14:00): Knopsvane 80 R, Grågås 140 R, Gravand 12 R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 1 S, Islandsk Ryle 26 FU, Storspove 18 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 2 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R, Stær 110 FU (Læs mere fra turen...)
Ristinge Strand
(18:00): Sandløber 12 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tange å
(07:00): Jernspurv 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Løvsanger 1, Landsvale 6, Spætmejse 1.Sort Egern 1.Hvepseedderkop 5 min., Engrandøje 1, Blodrød Hedelibel 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Gulstav Mose, Keldsnor Fuglestation (19:30-20:00): Gul Vipstjert 200 T (Til rast i rørskoven). Ella & Jørgen Mikkelsen, Børge L Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint (13:15-16:00): Hvepsevåge 130 S (74 TF og 56 S), Hedehøg 1 S, Fiskeørn 3 S, Lærkefalk 2 T, Almindelig Kjove 1 V, Gul Vipstjert 70 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint (13:00-16:00):
Hvepsevåge 130 S (Heraf 74 TF), Havørn 1 OF, Hedehøg 1 S hun, Fiskeørn 3 S, Lærkefalk 2 S, Almindelig Kjove 1 VBodil og Hans Rytter, Kell Grønborg, Iben Sørensen, Jørgen Jensen, Henrik Kalckar Hansen, Børge L Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (13:15-16:00):
Hvepsevåge 130 S (74 TF og 56 S), Hedehøg 1 S, Fiskeørn 3 S, Lærkefalk 2 T, Almindelig Kjove 1 V, Gul Vipstjert 70 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor (08:55-11:45): Grågås 800 R, Dværgfalk 1 R hun, Hjejle 300 R, Islandsk Ryle 10 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (06:00-08:30): Gul Vipstjert 11 T. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor (13:00): Grågås 800 R (Skønnet), Havørn 1 R AD. Henrik Mørup-Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Fiskehejre 2 R, Gravand 7 1K R, Krikand 8, Gråand 1 R, Spidsand 7 SV, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 SV, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 5 SV, Vibe 7 R, Islandsk Ryle 3 OF, Almindelig Ryle 1 OF, Dobbeltbekkasin 20 R, Lille Kobbersneppe 10 SV, Hvidklire 5 R, Tinksmed 1 R, Stenvender 3 Ø, Splitterne 5 FU, Landsvale 40 R, Skovpiber 2 OF. Arne Bruun
Gulstav Mose: Rørhøg 1 F T R, Gul Vipstjert 200 T R. Ella & Jørgen Mikkelsen, Børge L Rasmussen
Dovns Klint (13:00 - 16:00):
Hvepsevåge 130 (15 Trækkende mod syd (13:00-14:45), 81 Trækkende mod syd Heraf 40 senere IT til R (14:45-15:05), 34 Trækforsøgende (15:30-15:40), Hedehøg 1 F S, Lærkefalk 2 S, Skarv 10 OF, Ederfugl 102 V, Havørn 1 FU, Spurvehøg 2 S, Musvåge 1 FU, Fiskeørn 3 S, Strandhjejle 1 V, Lille Kobbersneppe 6 V, Hvidklire 3 OF, Almindelig Kjove 1 V, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 16 FU, Svartbag 3 FU, Gøg 1 R, Mursejler 3 S, Digesvale 60 S, Landsvale 8 S, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 70 S. Bodil og Hans Rytter, Kell Grønborg, Iben Sørensen, Jørgen Jensen, Henrik Kalckar Hansen, Børge L Rasmussen
Vitsø: Rovterne 2 AD OF, Sortterne 2 AD VDR FU . Morten Müller
Lundeborg: Grønspætte 1 R. Jens-Gert Hansen
Brændegård Sø (06:55 - 11:25): Toppet Lappedykker 7, Sorthalset Lappedykker 1 JUV FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 16 R, Grågås 550 R, Knarand 72 R, Krikand 30 R, Gråand 35 R, Skeand 140 R, Taffeland 120 R, Troldand 310 R, Hvinand 15 R, Havørn 3, Musvåge 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 39 R, Vibe 55 R, Dobbeltbekkasin 11 OF, Mudderklire 1 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 3, Svartbag 1 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 80 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R HØ, Skovskade 3 OF, Allike 22 OF, Gråkrage 2, Skovspurv 10 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 6 OF, Stillits 13 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Fiskeørn 1 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 4 FU, Krikand 85 FU, Gråand 1 R, Rørhøg 1 F R, Tårnfalk 1 OF, Vibe 34 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 56 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 10 FU, Ringdue 8 OF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 10 FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Fiskehejre 2 R, Grågås 700 R, Canadagås 10 R, Bramgås 12 R, Gravand 16 FU, Tårnfalk 3 FU, Fasan 2 R, Hjejle 90 R, Vibe 45 R, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 19 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 6 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Hvid Vipstjert 8 FU, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 8 FU, Gråkrage 4 R, Stær 50 FU, Tornirisk 6 FU. Helle Suadicani
Barløse: Bysvale 23 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 FU, Løvsanger 2 FU, Sumpmejse 2 R, Skovspurv 15 FU. Villy-Erik Schødts
Husby Strand, Wedellsborg (10:30): Havørn 1 MF OF. Kirsten Stevn


              Svartbage blev ringmærket i Øhavet 2012. Her JYA17

Fredag den 24. august 2012.                                                              Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:29

Vornæs, Taasinge (11:00): Rørhøg 2 F. Morten Kristiansen
Skårupøre Strandvej
: Svartbag 4 R, Toppet skallesluger 1 AD + 3 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Svendborg, matriklen: Bysvale 40 FU
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose (19:30-20:15): Gul Vipstjert 100 R (Nattesæde). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (06:00-12:00): Sortstrubet Lom 1 V, Hvepsevåge 7 S, Mudderklire 7 R, Fjordterne 43 V, Skovpiber 2670 S, Gul Vipstjert 107 S, Stillits 30 T. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Fiskehejre 1, Spætmejse 2 (Hopper rundt på græsplænen og samler de nødder op, som egernet har gemt).Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (09:15-11:00):Skarv 65 R, Fiskehejre 20 FU/R, Grågås 150 R, Gravand 4 FU 1 k, Gråand 85 FU, Pibeand 10 FU, Krikand 20 FU, Taffeland 10 FU, Blishøne 45 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 800 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 15 FU, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Brushane 4 FU, Stor Regnspove 4 SV, Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 3 FU, Stenvender 6 FU og video, Hættemåge 300 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 3 R, Stær 150 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Lundsgaard/Storskov: Huldue 1 HØ. Bo K. Stephensen
Nærå Strand (17:00-17:30): Grågås 1400 R, Strandhjejle 43 R, Islandsk Ryle 38 R, Stenpikker 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard: Havørn 1 R 1K (7.15), Duehøg 1 R AD hun (7.45), Grønspætte 1 HØ (Rørmosen). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Drejet, Ærø (10:30 - 11:25): Ederfugl 400 R, Rørhøg 3 OF (1 hun + 2 1k kredsende sammen over Drejskoven. Måske træk.), Stor Præstekrave 1 AD R, Mudderklire 2 R, Splitterne 3 R, Dværgterne 2 AD FU, Digesvale 8 V, Stillits 6 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke (05:54 - 10:25): Rødstrubet Lom 2 V, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 129, Fiskehejre 1 SV, Gråand 5 R, Ederfugl 133, Sortand 15 V, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 M R (Smuk fugl sad midt på pløjemark, da jeg forlod området.), Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 1K R, Hjejle 40 R, Vibe 20 R, Islandsk Ryle 3 R, Sandløber 2 R, Hvidklire 1 R, Stenvender 16 1K R, Vader sp., Lille 4 V, Stormmåge 3000 R, Sølvmåge 250 R, Svartbag 30 R, Splitterne 7 V, Landsvale 40 SV, Skovpiber 20 R (Tiltrækkende i løbet af morgenen. Ville åbenbart ikke trække ud i det let disede vejr, så de rastede alle omkring træerne på parkeringsområdet), Engpiber 15 R, Gul Vipstjert 56 T, Hvid Vipstjert 8 R, Stenpikker 5 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 2 R, Råge 8 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 200 R, Skovspurv 10 R. Lars Tom-Petersen
Faaborg Havn: Knopsvane 3. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Fasan 1 FU, Landsvale 50 FU. Jacob Sterup
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Fiskehejre 1 FU, Gråand 9, Troldand 1 PUL YF, Grønbenet Rørhøne 2 AD R, Blishøne 6 FU, Tyrkerdue 2 OF, Lille Gråsisken 1 OF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 65 R, Fiskehejre 20 FU, Grågås 150 R, Gravand 4 JUV FU, Pibeand 10 FU, Krikand 20 FU, Gråand 85 FU, Taffeland 10 FU, Blishøne 45 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 800 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 15 FU, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Brushane 4 FU, Storspove 4 SV, Sortklire 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 3 FU, Stenvender 6 FU, Hættemåge 300 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 3 R, Stær 150 FU. Per D Poulsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 8 FU, Krikand 99 FU, Gråand 12 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 3 FU, Dobbeltbekkasin 26 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 13 R, Ringdue 25 FU, Landsvale 2 FU, Allike 15 FU, Råge 50 FU, Gråkrage 20 FU. Søren G. Nielsen
Langemosen v/Måle: Grønsisken 25 R. Evald Mehlsen
Revninge: Stenpikker 4 R. Evald Mehlsen
Urup Dam: Musvåge 1 R, Småspove 3 T R. Evald Mehlsen
Viby: Musvåge 2 R. Evald Mehlsen
Stavre Skov/Stavreshoved: Musvåge 2 R. Evald Mehlsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 2 R, Gravand 6 JUV FU, Krikand 6 R, Gråand 7 R, Strandskade 4 FU. Helle Suadicani
Lindholm, Nyborg: Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Husskade 2 R, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 6 FU. Helle Suadicani
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 64 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 300 R, Gravand 1 JUV FU, Pibeand 1 F R, Gråand 4 R, Vandrikse 2, Blishøne 3 FU, Klyde 16 FU, Vibe 25 R, Dobbeltbekkasin 11 FU, Storspove 1 R, Rødben 5 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 9 R, Svartbag 6 R, Splitterne 3 R, Havterne 1 FU, Landsvale 16 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Rørsanger 1 FU, Gransanger 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 9 FU, Gulspurv 1 R. Helle Suadicani


             Grønbenet rørhøne Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 23. august 2012.                                                             Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:31

Ny Gesinge (19:40): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Broholm
(07:00): Grønbenet rørhøne 1 Ad + 3 kyllinge FU. Poul Brugs Rasmussen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 7 FU, Troldand 112 R, Blishøne 18 FU, Knopsvane 2 FU, Ringdue 2 R. Leif Kristensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose (19:45-20:15): Gul Vipstjert 800 R (Nattesæde). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Storeholm, Ristinge (13:20-15:20): Gul Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Nørreballe nor (11:10): Grågås 820 R, Indisk Gås 1 R, Canadagås 3 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (06:00-09:45): Stenvender 2 V. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Grågås 500 OF, Spætmejse 1. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (17:30): Sjagger 2 R. Ole H. Scharff
Egeskov mellem Kildegårdsvej og åstien (10:15-10:25): Grønspætte 1 R. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø
: Grågås 1700 R, Mudderklire 3 FU, Dværgmåge 1 AD FU,
Sortterne 8 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 1K. Erik Ehmsen
Ulbølle: Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 2 R, Bysvale 15 R, Solsort 5 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 3 R, Grå Fluesnapper 3 1K+ YF UF, Spætmejse 1 R. Michael Bjerregaard
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Gråand 55 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Landsvale 4 FU, Gransanger 1 R, Allike 30 R, Gråkrage 20 R. Christian A. Jensen
Seden Strand: Knopsvane 875 R, Rørhøg 1 1K R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 1 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 25 FU, Engpiber 3 R, Tornirisk 15 R. Christian A. Jensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Grågås 620 R, Krikand 40 FU, Gråand 20 R, Havørn 1 JUV R, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 85 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Storspove 35 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 145 R, Landsvale 20 OF. Jens Bækkelund
Grindløse: Gråspurv 30 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Stenpikker 1 R, Ravn 1 FU. Jens Bækkelund


             Stor flagspætte først kalanderår på matriklen

Onsdag den 22. august 2012.                                                              Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:33

Sdr. Vornæs (09:15): Hjejle 900  R, Vibe 250 R, Grågås 650 R. Poul Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm (12:05): Havørn 1 AD R, Splitterne 1 FU
Svendborg, matriklen: Stor Flagspætte 1 1K FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 2 FU, Grønirisk 4 FU
Hønsehavens grusgrav (18:00): Vibe 55 R, Gråand 12 FU, Lille Lappedykker 2 FU, Blishøne 15 FU, Hvid vipstjert 3 R, Ringdue 3 OF. Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose (19:30-20:00): Gul Vipstjert 100 R (Nattesæde). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Tryggelev nor (13:25-17:00): Knarand 21 R, Skeand 31 R, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (07:00-11:15): Blå Kærhøg 1 S, Dværgmåge 1 V, Gul Vipstjert 5 S, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Espe,matriklen: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1. Sort Egern 1 . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:05):Skarv 10 R, Bramgås 1 R, Knarand 7 FU, Krikand 1 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 12 FU/R, Digesvale 30 FU, Stær 30 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (11:15-12:15): Sorthalset Lappedykker 2 FU JUV, Knarand 5 FU, Krikand 240 R, Stor Præstekrave 38 FU, Hjejle 600 R, Sortklire 16 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:50-11:00): Grågås 700 R, Knarand 13 FU, Krikand 170 R, Skeand 37 FU, Havørn 1 FU AD (10:15 fløj med bytte), Vandrefalk 1 FU AD (10:00 med bytte), Dobbeltbekkasin 1 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vitsø: Toppet Lappedykker 2 YF UF, Sorthalset Lappedykker 9 AD FU, Almindelig Kjove 1 1K ML OF. Morten Müller
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 122 R, Grågås 68 R, Pibeand 28 R, Krikand 7 R, Taffeland 48 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 60 FU, Stor Præstekrave 32 FU, Hjejle 700 R, Islandsk Ryle 14 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 6, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 4 FU, Dværgmåge 1 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 22 FU, Stær 90 FU, Grønirisk 1 FU, Stillits 5 FU, Tornirisk 16 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 5 FU. Helle Suadicani
Håstrup: Tårnfalk 2 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Spætmejse 2 FU. Helle Suadicani
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Grågås 19 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Vibe 79 FU, Hættemåge 105 FU, Sølvmåge 260 FU. Gunhild Brink
Sønderby Bjerge: Storspove 3 FU. Erik Busk
Firtalsstrand: Sorthalset Lappedykker 2 JUV FU, Knarand 5 FU, Krikand 240 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 38 FU, Hjejle 600 R, Vibe 100 R, Sortklire 16 R, Mudderklire 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 9 R, Grågås 700 R, Pibeand 6 FU, Knarand 13 FU, Krikand 170 R, Skeand 37 FU, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 R, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 5 FU. Dieter Maaszen

Ore, Nordfyn: Hjejle 250 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 16/08-2012:
           
Redekasser baner vejen for Danmarks store skalleslugere


           Landsvale ved Vejlen, Taasinge

Tirsdag den 21. august 2012.                                                              Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:32

Gesinge (10:00): Stillits 100 FU (ca antal FU på tidsel). Poul Rasmussen
Tange å
: Jernspurv 2 FU, Gærdesmutte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Havn v/Vejlen: Gravand 2 1K FU, Krikand 16 FU, Vibe 6 FU, Brushane 1 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 9 FU, Svartbag 1 R, Dværgterne 1 1K R, Hvid Vipstjert 6 FU, Rørsanger 1 R, Stær 1 FU
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 160 R, Taffeland 6 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 60 FU, Digesvale 40 FU, Landsvale 400 FU
Skarø (13:30 - 15:15): Fiskehejre 1 R, Gravand 22 R, Pibeand 1 R, Krikand 22 R, Rørhøg 2 FU, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 33 FU, Hjejle 200 R, Vibe 30 R, Dværgryle 5 R, Almindelig Ryle 40 FU, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, ,Storspove 4 R Rødben 4 R, Hvidklire 14 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 200 R, Svartbag 8 R, Hvid Vipstjert 12 R, Stenpikker 2 R, Stær 60 R, Tornirisk 4 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose (19:30): Gul Vipstjert 200 R (Nattesæde). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (05:45-14:00): Hvepsevåge 1 TF, Strandhjejle 15 V, Almindelig Kjove 3 V, Fjordterne 14 V, Gul Vipstjert 22 S, Bynkefugl 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Munk 1 hun, Dompap 2, Ravn 1. Sort Egern 1 (Har snart tømt mit nøddehegn for nødder, og har gemt dem i græsplænen.). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Helnæs Made: Grågås 750+ R, Tornirisk 25 R, Vibe 15 R, Tårnfalk 2 FU/R, Storspove 1 FU (+ hørt ukendt antal), Lille Kobbersneppe 3 FU, Brushane 4 FU, Gravand 4 R, Gråand 64 FU/R, Krikand 25 FU/R, Gråkrage 52 FU/R, Bynkefugl 3 R, Rørhøg 1 FU, Knopsvane 2 R, Blishøne 2 R, Dobbeltbekkasin 1 Hø. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (18:30-19:15):Knarand 35 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU/R, Mudderklire 2 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 15:45) :Rødstjert 5 RI, Stenpikker 1 RI, Kærsanger 8 RI, Rørsanger 7 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 24 RI, Havesanger 2 RI, Munk 9 RI, Gransanger 2 RI,
Løvsanger 50 RI (Gedser i går 270 løvsangere) Grå Fluesnapper 1 RI, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 117 fordelt på 14 arter. Keldsnor fuglestation ved Jenni, Børge l Rasmussen og Jan Holm Jensen
Ulbølle: Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Munk 1 F R, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 14 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12, Sorthalset Lappedykker 1 JUV FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 18 R, Grågås 520 R, Knarand 41 R, Krikand 35 R, Gråand 98, Skeand 82 R, Taffeland 55 R, Troldand 340 R, Hvinand 16 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 160 R, Vibe 11, Hvidklire 1 R HØ, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 37, Svartbag 2, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 21, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 R HØ, Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 R HØ, Allike 9 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 R HØ, Stær 40 OF, Skovspurv 2 R, Grønirisk 6 R, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg Havn: Skarv 1 3K+ R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 60 R. Jacob Sterup
Jordløse Bakker: Huldue 1 YF SY. Leif Bisschop-Larsen
Vester Skerninge: Landsvale 60 R. Michael Bjerregaard
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 FU, Gravand 4 JUV FU, Krikand 3 FU, Gråand 4 FU, Strandskade 4 FU, Vibe 1 FU, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 6 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 6 R, Landsvale 1 FU, Bynkefugl 1 JUV R, Gråkrage 20 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Skov: Huldue 1 JUV R. Søren G. Nielsen
Flægen v/Tybrind: Grågås 500 FU, Fiskeørn 1 JUV FU, Trane 4 FU. Mads Syndergaard
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 AD R, Stenpikker 2 R. Mads Syndergaard


            Havørn over Lundeborg.    Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Mandag den 20. august 2012.                                                              Solopgang: 06:00 Solnedgang: 20:35.

Svendborg, matriklen (18:10): Rørhøg 2 1K + 1 AD F NV
Keldsnor Fuglestation,
Dovns Klint (05:45-11:30) : Rovterne 1 V (08:00). Blå kærhøg 1 S, Hvepsevåge 2 S, Spurvehøg 11 S, Mudderklire 5 R, Tårnfalk 6 S, Gul vipstjert 28 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose (19:30-20:00): Gul Vipstjert 120 R (Nattesæde). Ella Mikkelsen
Lundeborg (11:00): Havørn 1 V. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, havnen: Havørn 1 OF (Vejlen), Dværgterne 1 JUV FU, Svaleklire 3 R, Brushane 3 R, Tinksmed 2 R, Stor præstekrave 4 R. Poul Rasmussen
Broholm (07:00): Fiskehejre 1 R, Troldand 1 FU, Gråand 8 FU, Hvid vipstjert 15 FU, Grønbenet rørhøne 2 par med henholdsvis 3 og 5 kyllinger (de 5 ganske
nyklæggede). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Rød Glente 1, Sjagger 1 FU, Spætmejse 2, Landsvale 4.Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (09:25-11:30): Skarv 60 R, Fiskehejre 12 FU/R, Grågås 750 R, Gråand 90 FU/R, Pibeand 10 FU/R, Taffeland 20 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 40 FU, Stor Præstekrave 35 FU/R, Hjejle 700 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 65 FU/R, Islandsk Ryle 18 FU/R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU/R, Rødben 1 FU/R, Hvidklire 10 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 5 FU, Stenvender 2 FU/R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 FU/R, Skovpiber 5 SV, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 1 FU, Stær 150 FU, Tornirisk 25 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Stor Præstekrave 8 SV, Islandsk Ryle 1 SV, Almindelig Ryle 3 SV, Dobbeltbekkasin 8 OF, Tinksmed 7 R, Splitterne 1 SV. Arne Bruun
Rudkøbing: Musvit 34 FU. Lissi Strøjer
Arreskov Sø: Pibeand 8 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 1 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD FU. Erik Ehmsen
Nørresø: Rød Glente 1 FU. Erik Ehmsen
Vester Aaby: Fiskeørn 1 T. Erik Ehmsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 11 R, Krikand 25 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 18 FU, Tinksmed 1 FU, Allike 8 FU, Råge 10 FU, Gråkrage 18 FU, Ravn 2 R, Stær 50 FU, Stillits 18 FU. Helle Suadicani
Helnæs Made: Skarv 15 OF, Fiskehejre 1 FU, Grågås 1800 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 63, Almindelig Ryle 60 FU, Småspove 5 FU, Storspove 11 FU, Rødben 4 FU, Mudderklire 13 R, Ringdue 8 R, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 4 FU, Landsvale 60 FU, Bysvale 25 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Bynkefugl 11 FU, Stenpikker 4 FU, Musvit 4 R, Gråkrage 6 R, Ravn 2 FU, Stær 250 FU, Skovspurv 7 R. Kirsten Pedersen


          Rørhøg 1 kalenderår

Søndag den 19. august 2012.                                                              Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:38.

Ny Gesinge, Udflyttervej (18:00): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Storspove 66 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint
(06:30 - 13:00): Skarv 30 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 4 SV, Gråand 6 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 2 R, Hvepsevåge 8 S, Rørhøg 7 S, Spurvehøg 21 S, Tårnfalk 1 S, Vandrefalk 1 S, Stor Præstekrave 1 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Mudderklire 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 FU, Splitterne 6 FU, Klippedue/Tamdue 1 S, Ringdue 3 R, Mursejler 2 S, Digesvale 400 FU, Landsvale 2 R, Bysvale 30 FU, Gul Vipstjert 7, Hvid Vipstjert 8 R, Husrødstjert 1 R, Rødstjert 1 FU, Bynkefugl 1 R, Tornsanger 6 R, Havesanger 1 FU, Løvsanger 1 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 30 R, Skovspurv 20 R, Stillits 8 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen, Erhardt Ecklon
Keldsnor Fuglestation, Klise nor (18:10): Dobbeltbekkasin 9 R, Tinksmed 9 R, Gul Vipstjert 3 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Nørreballe nor (17:30): Dobbeltbekkasin 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (06:15-13:00): Hvepsevåge 8 S, Spurvehøg 17 S, Vandrefalk 1 S, Digesvale 200 FU, Gul Vipstjert 6 S, Bynkefugl 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Pungmejse 1 HØ, Grævling 1. Torbjørn Eriksen
Gulstav Mose: Vandrikse 1 HØ, Husmår 1. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav : Mink 1 FU. Keldsnor fuglestation ved Michael Bjerregaard, Jan Holm Jensen
Bagenkop havn: Kaspisk måge 3 R. Torbjørn Eriksen
Dovns klint: Hvepsevåge 4 R, Blå Kærhøg 1 R. Ebbe Larsen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Ravn 1. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (11:55-12:45): Knarand 5 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:30-10:40): Knarand 8 FU, Havørn 1 R AD (08:40), Havørn 1 R AD (8:50), Hjejle 125 R, Dobbeltbekkasin 18 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose (06:00 - 13:00): Skarv 66 OF, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 5 FU, Krikand 8 FU, Gråand 21 R, Hvepsevåge 4 OF, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Fasan 2 FU, Vandrikse 1 FU, Blishøne 4 FU, Vibe 16 OF, Sølvmåge 8 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 17 OF, Stor Flagspætte 5 OF, Digesvale 50 OF, Landsvale 15 FU, Gul Vipstjert 3 OF, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 FU, Rødstjert 3, Bynkefugl 1 FU, Solsort 1 M FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 FU, Munk 1 M FU, Gransanger 2 FU, Løvsanger 3 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Pungmejse 4 FU, Gråkrage 4 OF, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 OF, Stillits 1 FU, Lille Korsnæb 1 OF, Gulspurv 3 R. (45 arter på Tårnenes Dag) Anni Osther, Lissi, Klaus Laursen, Trine, Børge L Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å), terrasseobs: Havørn 1 2K+ S, Sildemåge 1 OF, Landsvale 20 FU, Bysvale 2 FU, Gærdesanger 1 SY. Per Rasmussen
Brylle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Solsort 4 FU, Kærsanger 1 FU, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Råge 3 OF, Skovspurv 15 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 18 R, Knarand 6 FU, Krikand 70 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 600 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Pibeand 12 FU, Knarand 8 FU, Krikand 130 R, Havørn 2, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 125 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 18 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 13 FU. Dieter Maaszen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Per Damsgaard-Sørensen


             Brushane Foto: Tom Willestofte

Lørdag den 18. august 2012.                                                              Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:43.

Keldsnor Fuglestation : Fiskeørn 1 S, Pungmejse 3 R, Svaleklire 1 R, Plettet rørvagtel R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vornæs, Taasinge: Brushøne 5 R, Svaleklire 6 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 3 R, Stor præstekrave 5 R. Tom Willestofte
Tange å: Stær 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav mose (19:30-20:00): Gul Vipstjert 70 R (Til overnatning). Michael Bjerregaard
Vigelsø (12:00): Grågås 700 R, Havørn 1 R AD (12:00). Dieter Maaszen
Seden Strand (12:00): Knopsvane 1100 R, Canadagås 10 R. Dieter Maaszen
Dovns klint (06:00-11:00): Knarand 7 SV, Fiskeørn 1 S (Kl. 10.45), Digesvale 100 FU. Ella Mikkelsen
Hindsholm (17:06): Rovterne 1 T (Langs kysten). Søren Nygaard
Langø hoved: Stenpikker 2 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Hvepsevåge 2 SØ, Duehøg 2 1K OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 S, Svaleklire 1 T, Natugle 2 TH, Mursejler 120 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 400 FU, Gærdesanger 2 R, Munk 1 R, Løvsanger 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R. Esben Eriksen
Fakkebjerg
: Rødrygget Tornskade 4 R. Esben Eriksen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45)
: Stenvender 12 FU. Lissi Strøjer
Gulstav Mose
: Spurvehøg 10 TF, Musvåge 2 T, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 R, Sortklire 1 R, Tinksmed 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Digesvale 50 FU, Skovpiber 20 T, Gul Vipstjert 50 R NAT, Nattergal 1 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 2 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose
: Pungmejse 3 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Esben Eriksen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 9, Sorthalset Lappedykker 1 JUV FU, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 27 R, Grågås 210 R, Knarand 24 R, Krikand 35 R, Gråand 54, Skeand 61 R, Taffeland 69 R, Troldand 326, Hvinand 8 R, Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 FU, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 2 R, Blishøne 155 R, Vibe 29 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 24, Svartbag 2, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 16 FU, Bysvale 18 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R HØ, Spætmejse 2 R HØ, Allike 12 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 OF, Stær 40 OF, Gråspurv 3 R, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 6 OF, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 80 FU, Fiskehejre 16 FU, Grågås 800 FU, Gravand 3 1K FU, , Pibeand 1 R, Krikand 5 FU, Gråand 38 FU, Blishøne 45 FU, Stor Præstekrave 18 FU, Hjejle 1500 R, Vibe 60 FU, Islandsk Ryle 9 FU, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Lille Kobbersneppe 1 OF, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 11 FU, Hættemåge  400 FU, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 3 FU, Bysvale 10 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 25 FU, Stenpikker 1 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 150 FU, Tornirisk 20 FU. Søren G. Nielsen
Seden Strand: Knopsvane 1100 R, Canadagås 10 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Grågås 700 R, Havørn 1 AD R. Dieter Maaszen
Bogø (Lillestrand): Bramgås 1 R, Blå Kærhøg 1 F OF, Rovterne 1 OF. Søren Nygaard
Æbelø: Stenvender 11 FU, Bysvale 300 FU. Jens Bækkelund


            Pungmejse 1 AD ud minimum 4.

Fredag den 17. august 2012.                                                              Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:52.

Vornæs havn/skov (20:00-20.30): Havørn JUV OF (set sammen med to naboer). Bettina Gerti Groß
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint
(10:00 - 15:00) : Hvepsevåge 10 S, Fiskeørn 3 S, Rørhøg 9 S, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 1 S. Keldsnor fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen

Keldsnor Fuglestation, Gulstav Mose (13:25) : Lærkefalk 1 R. Keldsnor fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav
: Fiskeørn 2 S, Rørhøg 6 S, Pungmejse 2 R, Sivsanger 1 R, Vendehals 1 R. Torbjørn Eriksen
Gulstav: Rørhøg 3 R, Vendehals 1 R, Tornsanger 6 FU, Munk 1 F FU, Løvsanger 16 FU, Pungmejse 4 FU
Keldsnor: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 300 R, Krikand 2 R, Atlingand 1 M R, Skeand 1 R, Hvinand 8 R, Spurvehøg 4 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 2 T, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 3 R, Tornirisk 2 R
Klise Nor: Fiskehejre 3 R, Gravand 2 1K R, Krikand 15 R, Blishøne 20 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørsanger 2 R
Vester Hæsinge (20:00): Grønspætte 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:11): Fiskehejre 2 FU, Gravand 3 R, Krikand 6 FU, Toppet Skallesluger 6 R AD, Toppet Skallesluger 1 YUF 14 pull, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Vibe 15 FU/R, Islandsk Ryle 2 FU, Stor Regnspove 15 FU, Hvidklire 19 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 10 R, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 20 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 6 T, Stær 200 FU/R, Tornirisk 12 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Egebjerggaard Kattegatkysten (16:30): Stenpikker 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Gravand 3 1K R, Gråand 1 R, Vibe 14, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 T, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 1 R. Arne Bruun
Vester Hæsinge: Grønspætte 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Faaborg Havn: Knopsvane 3, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 16 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 75 R, Fiskehejre 10 R, Gravand 2 JUV R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 16 R, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 600 R, Islandsk Ryle 8 R, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 24 R, Dobbeltbekkasin 12, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 4 FU, Svartbag 3 OF, Splitterne 1 OF, Sanglærke 1 OF, Digesvale 4 FU, Landsvale 17, Bysvale 3 FU, Engpiber 2 R, Rødhals 1 R HØ, Stenpikker 1 R, Solsort 2 R HØ, Rørsanger 2 R, Tornsanger 2 R, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 5 R, Grønirisk 3 R, Stillits 3 OF, Tornirisk 13 FU, Gulspurv 1 R HØ, Rørspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 13, Grågås 17 OF, Krikand 66 FU, Gråand 17, Rørhøg 2, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 M FU, Vibe 60 FU, Brushane 12, Dobbeltbekkasin 12, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 20 FU, Hættemåge 80 FU, Ringdue 12 OF, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Råge 100 FU, Gråkrage 15 FU, Stær 25 FU. Søren G. Nielsen

            Pungmejse 1K

Desværre viderebragte jeg denne melding i dag lidt for hurtigt. Det var en fejlindtastning fra:
Søndag
den 29. august 1982.

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Blåhals, Nordlig (svecica) 1 R (I krattet ved Kelds Nor),
Lille Fluesnapper 2 R (I skoven lige vest for Kelds Nor), Pungmejse 11 R (I sivområdet i den vestligste del af Keldsnor. Familieflok.), Kernebider 1 R. Lars Mogensen

Beklager. Vh Erhardt Ecklon

Ps.: Læs evt. Nogen gange rykker man bare for sent ;-)


           Hvid vipstjert på Iholm

Torsdag den 16. august 2012.                                                              Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:48.

Iholm, Svendborgsund: Skarv 30 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 16 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 5 FU
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint
(05:45 - 10:45) : Vandrefalk 1 2K S (10:35), Blå kærhøg 1 M FU, Gul vipstjert 14 S. Keldsnor fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Klise Nor
(12:45- ): Kærløber 1 R. Torbjørn Eriksen
Tange å
(06:45): Splitterne 2 R, Skarv 3 R, Almindelig Ryle 2 FU. Poul Brugs Rasnussen
Ølundgård (17:30-18:00): Sorthalset Lappedykker 4 R, Knarand 8 R, Havørn 1 R, Hjejle 120 R. Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Snarup
(07:25): Trane 3 AD S (Overfløj Bøjdenvejen 73). Palle Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 13, Sorthalset Lappedykker 1 JUV FU, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 17 R, Grågås 425 R, Bramgås 1 R, Knarand 12 R, Krikand 50 R, Gråand 70 R, Skeand 92 R, Taffeland 146 R, Troldand 546, Hvinand 11 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 4, Tårnfalk 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 52 R, Vibe 43 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 24 R, Stormmåge 3, Sølvmåge 101, Svartbag 4, Ringdue 17 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 24, Bysvale 45 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 1 R HØ, Tornsanger 1 R HØ, Gransanger 1 R, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Skovskade 6, Allike 2 R HØ, Ravn 2, Stær 50 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 1 R HØ, Grønirisk 9 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 OF, Dompap 2 R HØ, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Slambassinet: Klyde 4 R, Rødben 5 R, Svaleklire 1 R. Evald Mehlsen


           Dværgryle Skarø

Onsdag den 15. august 2012.                                                              Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:50.

Skarø (11:15 - 13:35): Skarv 2 FU, Fiskehejre 2 R, Gravand 32 FU, Gråand 8 FU, Rørhøg 3 FU, Blishøne 9 FU, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 350 R, Vibe 16 FU, Dværgryle 3 FU,, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 8 FU, Digesvale 6 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 60 FU, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 16 FU, Stær 250 FU, Tornirisk 2 OF
Hesselbjerg strand (18:30): Stenvender 5 FU. Kell Grønborg
Thurø Rev: Stenvender 1 R. Michael Mosebo Jensen
Broholm
(06:30): Grønbenet rørhøne 2 AD med 3 Pull (2. kuld). Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (06:35-06:40): Stær 1500 R (udflyvning). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindved (08:20): Grønspætte 1 R. Lars Andersen
Bøjden Nor (07:00-10:00): Grågås 660 R, Stor Præstekrave 23 FU, Hjejle 645 R, Dværgryle 1 FU, Hvidklire 12 FU, Mudderklire 8 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Bomlærke 1 R. Kell Grønborg
Kirkendrup (21:30): Landsvale 100 FU (+). Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 10:15) : Nattergal 2 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 7 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 9 RI, Havesanger 7 RI, Munk 4 RI, Løvsanger 4 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Skovspurv 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 53 fordelt på 13 arter. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Marstal Havn (12:10): Rørhøg 3 1K Ø (Skruede sig op lige over hovedet på mig, og trak samtidig). Morten Müller
Bøjden Nor: Skarv 62 R, Fiskehejre 16 R, Grågås 660 R, Gravand 4 1K R, Pibeand 12 R, Gråand 92 R, Skeand 3 FU, Taffeland 6 R, Troldand 11 R, Blishøne 18 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Hjejle 645 R, Vibe 62 R, Islandsk Ryle 8 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 28 FU, Brushane 8 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 8 FU, Hættemåge 54 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 11 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 OF, Digesvale 58 OF, Landsvale 68 FU, Engpiber 6 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 36 FU, Rørsanger 1 FU, Tornsanger 5 FU, Musvit 2 FU, Stær 450 R, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R, Tornirisk 5 FU, Gulspurv 1 R, Bomlærke 1 R. Kell Grønborg
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Birkemose: Hjejle 350 R. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Rørhøg 1 M R, Digesvale 300 R, Landsvale 20 R, Gul Vipstjert 7 1K R, Tornirisk 9. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård: Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Slambassinet: Spurvehøg 1 R, Rødben 5 R, Svaleklire 1 R. Evald Mehlsen
Viby: Spurvehøg 1 R. Evald Mehlsen
Gyldensten Gods: Grågås 350 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 3 R, Grågås 40 FU, Krikand 25 R, Gråand 11 R, Hjejle 180 R, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 4 R, Dobbeltbekkasin 9 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 40 R, Landsvale 5 FU, Stær 16 FU. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Ederfugl 350 R. Jens Bækkelund


   DOF's aktuelle nyhedsbrev d 10/08-2012:
            En halv milliard fugle dræbes ulovligt i Sydeuropa
            Fugle savner stilhed i byerne
            Test Bird Alarm gratis i en måned


            Stenvender Romsø

Tirsdag den 14. august 2012.                                                              Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:52.

Svanninge Bjerge, Brillesø: Gråand 1 + 6 pull (Jeg tror ikke de er mere end 1 uge). Leif Kristensen
Espe, matriklen: Husskade 3. Sort Egern 1 (gemmer nødder i græsplænen). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav : Kærsanger 4 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 3 RI, Tornsanger 5 RI, Havesanger 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 2 RI, Rørspurv 3 RI. Dagstotal 23 fordelt på 9 arter. Keldsnor fuglestation ved Michael Bjerregaard, Jan Holm Jensen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Spurvehøg 1 FU, Strandskade 30 R, Stor Præstekrave 58 R, Hjejle 250 R, Strandhjejle 25 R, Islandsk Ryle 15 R, Sandløber 9 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Lille Kobbersneppe 20 FU, Småspove 1 R, Storspove 55 R, Stenvender 12 1K FU, Splitterne 25 R, Gul Vipstjert 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Arreskov Sø: Skarv 12 R, Havørn 1 1K R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 1000 R, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 20 FU, Hvidklire 1 FU. Erik Ehmsen
Slipshavn Enge: Skarv 8 FU, Fiskehejre 2 R, Gravand 2 FU, Krikand 8 FU, Gråand 11 FU, Stor Skallesluger, 9 FU, Strandskade 4 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 7 FU, Vibe 25 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 150 FU, Sølvmåge 10 FU, Splitterne 2 R, Ringdue 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Husskade 1 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 150 FU. Søren G. Nielsen


            Stenpikker Romsø d. 13. august 2012. 

Mandag den 13. august 2012.                                                              Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:54.

Espe, matriklen: Spurvehøg 1, Spætmejse 1, Stillits 2, Landsvale 5. Sort Egern 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(10:00): Havørn 4 R (2 1K og 2 2K fugle aktive på øen. De 2 2K fugle var ringmærkede, sandsynligvis ungerne fra sidste år.). Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor (09:20-11:00): Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 50 R, Fiskehejre 10 FU/R, Grågås 700 R, Gråand 50 R, Pibeand 10 FU/R, Krikand 8 FU/R, Taffeland 1 R, Troldand 4 R, Blishøne 32 FU, Strandskade 1 R, Klyde 2 FU/R, Stor Præstekrave 32 FU/R, Hjejle 800 R, Vibe 80 FU/R, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 30 FU/R, Brushane 3 FU/R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Stor Regnspove 1 T, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 6 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 170 R, Stormmåge 6 R, Stormmåge 2 YUF 1 juv, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R 1 juv. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Romsø (09:30 - 16:30): Skarv 200 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 FU, Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 5 FU, Fasan 3 R, Blishøne 8 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Småspove 2 R, Mudderklire 22 FU, Stenvender 10 FU, Sølvmåge 6 YF UF, Svartbag 8 R, Splitterne 2 FU, Huldue 5 SY, Ringdue 12 SY, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 300 FU, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert 16 FU, Stenpikker 1 FU, Tornsanger 6 FU, Stær 60 FU
Fogense (10:15-11:00): Dobbeltbekkasin 1 OF, Stenvender 3 FU. Dieter Maaszen
Egebjerggaard parken (08:00): Huldue 2 R. Aksel Christensen
Mågeøerne Bogense (07:05-09:15): Grågås 505 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sølvmåge 1135 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand (07:00-07:30): Rød Glente 1 R, Stor Præstekrave 34 R, Islandsk Ryle 17 R, Sandløber 2 R, Dværgryle 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Grusgrave v/Davinde (13:30 - 14:00): Fiskeørn 1 FU S (Phønix området 3kløversøen). Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Knopsvane 6 YF UF, Grågås 1000 R, Blishøne 75 R, Hjejle 70 R, Vibe 300 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 10 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 32 R, Fjordterne 2 R. Per Rasmussen
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 9 FU, Grågås 195 OF, Gråand 27 R, Taffeland 49 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 35 R, Småspove 4 OF, Hættemåge 24 R, Fjordterne/Havterne 3 OF, Ringdue 3 OF, Landsvale 7 FU, Blåmejse 1 R, Ravn 1 OF. Villy-Erik Schødts 
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 OF, Grågås 45 OF, Hjejle 520 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 22 FU, Sortklire 1 JUV FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 3 FU, Stær 80 OF. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Skarv 3 OF, Grågås 50 OF, Vibe 84 OF, Storspove 1 OF, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 5 FU, Sølvmåge 34 R, Stær 70 OF. Suzette Frydensberg
Hav V f/Bogense: Skarv 2 R, Gråand 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Rødben 2 FU, Mudderklire 1 FU, Stenvender 3 FU, Hættemåge 19 FU, Sølvmåge 150 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 23 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 505 R, Krikand 8 OF, Gråand 1 FU, Spurvehøg 1 R, Strandskade 27 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Strandhjejle 4 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 25 FU, Rødben 12 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 1135 R, Svartbag 15 R, Gråkrage 1 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 45 FU, Skarv 76 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 700 R, Gravand 27 FU, Krikand 3 R, Toppet Skallesluger 5 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 F AD R, Blishøne 115 FU, Strandskade 129 R, Stor Præstekrave 47 FU, Hjejle 60 R, Strandhjejle 80 FU, Vibe 25 R, Islandsk Ryle 23 FU, Sandløber 3 FU, Almindelig Ryle 1120 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Lille Kobbersneppe 16 FU, Storspove 440 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 52 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 3300 FU, Sølvmåge 100 FU, Svartbag 4 R, Splitterne 1 R, Havterne 1 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 1 S, Jernspurv 2 R, Sangdrossel 1 R, Stillits 1 R, Rørspurv 2 R. Kurt Due Johansen
Hav N & NV for Flyvesandet: Skarv 2 OF, Splitterne 5 OF. Kurt Due Johansen
Dræet: Fiskehejre 15 R. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 60 R, Sølvmåge 80 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Ederfugl 34 R, Splitterne 2 OF. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 4 R, Ederfugl 4 R, Splitterne 1 OF. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Ederfugl 165 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 14 R. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 2 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 74 FU, Hjejle 5 R, Islandsk Ryle 8 FU, Lille Kobbersneppe 13 FU, Storspove 4 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 9 FU, Stenvender 2 R, Hættemåge 690 FU, Stær 60 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Krikand 2 R, Gråand 1 R, Troldand 4 YF UF, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 1 JUV OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Mudderklire 1 FU, Huldue 2 SY, Husrødstjert 1 FU, Rødstjert 1 M FU, Skovskade 4 SY. Jens Bækkelund


         Tornirisk Skarø     

Søndag den 12. august 2012.                                                              Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:57.

Svendborg matriklen: Spætmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Skovspurv 20 FU
Vejlen, Tåsinge (14:15): Fiskeørn 1 FU. Niels Andersen
Espe, matriklen: Ravn 1, Musvåge 1, Rødstjert 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Landsvale 30
Sort Egern 1, Dværgflagermus 2, Sydflagermus 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Nakkebølle inddæmning (19:15-21:00): Knarand 12 R, Skeand 34 FU, Svaleklire 5 FU. Niels Bomholt 
Fiskerup skov (10:30-12:30): Rød Glente 2 FU AD, Spætmejse 6 FU. Lilly Sørensen, . Niels Bomholt 
Ølundgårds Inddæmning (09:45-10:50): Sorthalset Lappedykker 4 FU (2 ad+2 juv),
Sølvhejre 1 R (9:45), Vandrefalk 1 R (10:20), Hjejle 180 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (09:35): Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU AD. Dieter Maaszen
Hverringe Park: Huldue 1 SY (Yngler sikkert i parken). Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Syltemade Å: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 4 FU, Fiskeørn 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Ravn 1 FU. Martin Strømkjær
Vitsø: Lille Lappedykker 9 FU, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 19 FU, Sorthalset Lappedykker 15 FU, Skarv 23 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 25 FU, Grågås 321 R, Canadagås 1 R, Bramgås 1 FU, Pibeand 24 FU, Knarand 8 FU, Krikand 130 FU, Gråand 85 FU, Skeand 12 FU, Taffeland 16 FU, Troldand 23 FU, Hvinand 4 FU, Rørhøg 2 1K FU, Spurvehøg 2 FU, Blishøne 1700 FU, Vibe 165 FU, Islandsk Ryle 3 NV, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 39 FU, Storspove 3 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 1 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 FU, Mursejler 40 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 80 FU, Landsvale 200 FU, Bysvale 100 FU, Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 1 1K FU, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 150 FU, Stillits 7 FU. Morten Müller
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 11:15): Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 14 RI, Rørsanger 16 RI, Gulbug 5 RI, Gærdesanger 7 RI, Tornsanger 11 RI, Havesanger 4 RI, Munk 3 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 6 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Rørspurv 7 RI. Dagstotal 78. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 42 R, Grågås 170 R, Knarand 12 R, Krikand 75 FU, Skeand 34 FU, Taffeland 80 R, Troldand 18 R, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 1K R, Blishøne 290 FU, Rødben 1 R, Svaleklire 5 FU, Mudderklire 4 R, Ringdue 5 OF, Landsvale 7 FU, Bysvale 10 OF, Solsort 3 R, Rørsanger 3 SY, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 6 R, Bogfinke 1 R, Stillits 3 R. Niels Bomholt 
Brændegård Sø: Vandrefalk 1 R. Lars Mogensen
Fiskerup Skov: Rød Glente 2 AD FU, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 2 OF, Rødhals 1 R, Gransanger 3 FU, Løvsanger 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 6 FU, Bogfinke 1 FU. Niels Bomholt
Sø på Stige Ø syd: Lille Lappedykker 120 FU. Lars Mogensen
Grønnemose, Paddesø: Rød Glente 5 FU (Par med unger (?)). Anders Kristian Bærholm Frikke
Helnæs Made Fiskehejre 2 FU, Grågås 670, Pibeand 27 FU, Gråand 25 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 3 FU, Blishøne 35 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 290, Vibe 38 R, Dværgryle 4 NV R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 74 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Småspove 2 FU, Storspove 4 FU, Sortklire 2 NV FU, Rødben 13 FU, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 6 FU, Svartbag 2 R, Sanglærke 4 FU, Digesvale 25 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 10 R, Engpiber 12 FU, Skærpiber 4 NV FU, Hvid Vipstjert 12 R, Bynkefugl 4 FU, Stenpikker 5 FU, Stær 250 R, Skovspurv 20 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 4 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Ederfugl 7 JUV FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Hvid Vipstjert 60 FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Stor Flagspætte 2 FU, Gulbug 4 FU, Grå Fluesnapper 1 FU. Frits Rost
Gyldensten Gods: Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 120 R, Krikand 25 R, Havørn 1 OF, Hjejle 600 R, Vibe 220 R, Dobbeltbekkasin 22 FU, Hvidklire 2 R, Stær 200 R. Jens Bækkelund
Kerteminde: Topmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 13 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU,
Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 FU, Grågås 430 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 180 R, Svaleklire 1 OF. Dieter Maaszen
Å vest for Brydegård: Stor Præstekrave 2 FU, Islandsk Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 4 FU. Erik Busk
Åkrog Bugt: Alk 1 R. Erik Busk


         Nu er mine Rønnebær modne, og det er solsortene bl.a. meget glade for. Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 11. august 2012.                                                                Solopgang: 05:44 Solnedgang: 20:59.

Espe, matriklen: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Løvsanger 1, Rødstjert 1, Spætmejse 1. Sort Egern 1. Blodrød Hedelibel 10, Almindelig Vandnymfe 8, Almindelig Kobbervandnymfe 15, Brun Mosaikguldsmed 1. Lille Vandsalamander 25 +, Stor Vandsalamander 15 +, Grøn Frø 2 + 7 under forvandling, Springfrø 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ølundgårds inddæmning, mellemstykket
(10:15-12:45): Havørn 1 FU AD (Slog blishøne), Fiskeørn 1 OF. Anders Vedel
Ølundgaard Inddæmning/Firtalsstranden (07:30-09:45): Gråstrubet Lappedykker 50 R (+), Sorthalset Lappedykker 10 R (2 ad og 4 1K på Ølundgaard-siden og 2 ad og 2 1K i mellemstykket - ses fint fra vejen),
Sølvhejre 1 R, Grågås 500 R, Knarand 9 R, Dobbeltbekkasin 16 OF. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 7, Skarv 14 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 17 R, Grågås 300 R, Bramgås 1 R, Knarand 6 R, Krikand 47 R, Gråand 30 R, Skeand 24 R, Taffeland 87 R, Troldand 331, Hvinand 13 R, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 2, Rørhøg 3 OF, Musvåge 4, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 JUV FU, Blishøne 76 R, Hvidklire 1 OF, Mudderklire 3 OF, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 80, Svartbag 4, Ringdue 8 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Tornsanger 1 R HØ, Gransanger 1 R, Spætmejse 1 R HØ, Korttået Træløber 1 R HØ, Skovskade 3, Allike 2 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 4, Stær 7 FU, Skovspurv 9 R, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 7 R, Stillits 1 OF, Tornirisk 12 R, Dompap 1 R HØ, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Brylle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Solsort 3 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 7 FU, Grønirisk 4 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 80 R, Fiskehejre 8 FU, Grågås 500 FU, Gravand 5 FU, Krikand 4 FU, Gråand 6 FU, Troldand 2 FU, Fasan 1 SY, Blishøne 36 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 22 FU, Hjejle 700 R, Vibe 65 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 6 FU, Hættemåge 150 FU, Sølvmåge 15 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 25 FU, Solsort 1 FU, Musvit 1 FU, Råge 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 50 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 2 FU, Stillits 1 FU, Tornirisk 20 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 13 FU, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 34 FU. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF. Anders Vedel
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Hjejle 65 T FU. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle: Digesvale 1500 T FU. Evald Mehlsen
Nørreby: Ravn 2 FU. Jens Bækkelund


             Følg bloggen RingmærkergruppenFyn

Fredag den 10. august 2012.                                                               Solopgang: 05:43 Solnedgang: 21:01.

Broholm (06:30): Hvid vipstjert 50+ FU, Landsvale 25 + FU R, Bysvale 25 FU R, Grønbenet rørhøne 4 FU, Blishøne 7 FU, Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Fjordterne 63+ R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (11:10-12:00): Skeand 17 FU/R, Troldand 3 YUF 3 kuld, Blishøne 500 FU, Vibe 10 FU/R, Sortklire 1 R, Mursejler 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Egensedybet (13:30-14:00): Stor Præstekrave 39 FU, Strandhjejle 18 R, Rødben 60 FU. Kresten madsen
Ølundgård (09:00-10:30): Gråstrubet Lappedykker 48 R (Flest i Mellemstykket), Sorthalset Lappedykker 5 R (2a, 3 1K),
Sølvhejre 1 R, Grågås 1060 R, Krikand 200 R (Min. plus 110 Firtalsstrand), Havørn 1 R AD (10.00-), Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Regnspove 1 R, Sortklire 12 R, Hvidklire 21 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (06:10-08:20): Krikand 150 V, Fløjlsand 6 V, Stenvender 1 V, Fjordterne 240 V (Næsten alle adulte), Tejst 2 R (1 AD, 1 1K), Gul Vipstjert 1 V. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard rørmosen (08:15):
Sølvhejre 1 OF (Fløj i nordlig retning). Anders, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Fiskehejre 2 R, Grågås 9 R, Gravand 18, Krikand 1 R, Spurvehøg 1 F FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 12 R, Strandhjejle 2 SDR R, Vibe 20 R, Krumnæbbet Ryle 1 AD ODR R, Almindelig Ryle 15 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 3 V, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 3 R, Stenvender 1 R, Svartbag 16 R, Splitterne 1 SV, Stær 110 R. Arne Bruun
Skålholm: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 OF, Toppet Skallesluger 1 R. Niels Andersen
Strandeng Øst for Nabbe: Rørhøg 1 1K FU, Stor Præstekrave 3 FU, Ringdue 4 OF, Digesvale 13 FU, Landsvale 25 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Tornirisk 6 FU. Niels Andersen
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Lille Lappedykker 1 AD R, Fiskehejre 1 R, Gråand 2 PUL YF, Skeand 1 AD R, Troldand 2, Grønbenet Rørhøne 2 AD YF, Blishøne 7 YF. Jacob Sterup 
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 72 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 3 R, Grågås 700 R, Gravand 2 SUB R, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 19 FU, Hjejle 450 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 5 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 3 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 3 R, Splitterne 1 R, Havterne 2 R, Dværgterne 1 R, Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 1 FU, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 13 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 FU, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 FU, Gransanger 5 FU, Musvit 1 R, Stær 100 FU, Skovspurv 18 R, Stillits 1 FU, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 2 R. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5 FU, Grågås 60 FU, Gravand 1 OF, Krikand 19 FU, Gråand 5 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 3 FU, Vibe 17 OF, Dobbeltbekkasin 20 FU, Spove sp. 1 OF, Hættemåge 4 FU,  Stormmåge 1 FU, Sildemåge 1 FU, Ringdue 25 FU. Søren G. Nielsen
Lindø + vade v/Jersore: Gråspurv 15 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Gråspurv 20 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 4 FUR. Jens Bækkelund


           Gråspurv Tange å Foto: Poul brugs Rasmussen

Torsdag den 9. august 2012.                                                               Solopgang: 05:41 Solnedgang: 21:03.

Gulstav: Hvepsevåge 1 R, Nattergal 1 RI AD. Michael Bjerregaard, Hans Rytter
Sibirien ved Hundstrup
(08:20): Rød Glente 2 R. Lilly Sørensen
Øksendrup grusgrav
(19:00): Troldand 1 F + 4 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Skov/gråspurv 50+ FU, Sumpmejse 2 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Gransanger 1 FU, Tornirisk 2 FU, Landsvale 25 + FU, Solsort 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Jordbassinerne ved Assens Sukkerfabrik (08:30 – 09:30): Taffeland 14 R, Gråand 11 + 5 pull FU/R, Blishøne 38 + 3 pull FU/R, Knopsvane 4 + 6 1k. FU, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 40 R, Gråkrage 2 FU, Hvidklire 4 FU, Gransanger 1 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Tornsanger 3 FU, Gravand 8 OF, Rørhøg 2 FU, Troldand 8 + 1 pull R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Mursejler 3 FU. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Rørhøg 1, Musvåge 1. Iris 1 (ny art for matriklen) SilkehejreSilkehejre. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:45-11:30): Gråstrubet Lappedykker 1 YUF 1 juv, Knopsvane 2 R, Grågås 100 T, Hvepsevåge 3 YFU fødetransport, revirflugt, Havørn 1 T, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 15 FU, Bysvale 50 FU, Korttået Træløber 3 SY, Ravn 5 FU/R, Stillits 2 R, Nældesommerfugl 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Rød Glente 2 R, Havørn 1 R. Carsten Enggaard Stidsen
Fagsted Lung: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Ulbølle: Rørhøg 3. Niels Bomholt
Tommerup: Gærdesmutte 1 SY, Spætmejse 2 FU, Ravn 3 OF. Helle Suadicani
Nørreby: Agerhøne 8 YF UF. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 2/08-2012:
            Buskrørsanger har i år ynglet i Danmark for første gang
            Test Bird Alarm gratis i en måned


Splitterne Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 8. august 2012.                                                               Solopgang: 05:39 Solnedgang: 21:05.

Lundeborg: Splitterne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær Ravnholt
(19:00): Trane 4 R (2 ad 2 juv). Henrik Hein
Firtalsstrand
(09:50-11:00): Sorthalset Lappedykker 1 FU AD, Dobbeltbekkasin 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:50-09:40): Sorthalset Lappedykker 3 FU JUV,
Sølvhejre 1 FU (8:30), Grågås 550 R, Havørn 1 R AD (9:10). Dieter Maaszen
Fyns Hoved (05:40-12:00): Sule 1 V AD (Kl. 8.05), Fløjlsand 2 V, Strandskade 284 V, Strandhjejle 8 (3 R + 5 V), Islandsk Ryle 59 (12 R + 47 V), Lille Kobbersneppe 30 R, Lille Regnspove 2 V, Fjordterne 64 V, Tejst 3 V. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 25 R, Grågås 1000 R, Gravand 2 JUV FU, Knarand 4 R, Krikand 2 R, Gråand 39 R, Skeand 17 R, Taffeland 115 R, Troldand 310 R, Hvinand 20 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 3, Rørhøg 1 FU, Duehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 4, Blishøne 78 R, Vibe 29 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 91, Svartbag 7, Ringdue 16 OF, Stor Flagspætte 2 R HØ, Landsvale 8 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 2 R HØ, Tornsanger 1 R HØ, Sumpmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 R HØ, Stær 17 FU, Skovspurv 2 R, Grønirisk 35 OF, Tornirisk 40 FU. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bakker: Tårnfalk 3 R, Grønspætte 2 R. Jacob Sterup
Stige Ø: Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 25 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 1 R, Rødben 15 R, Stenvender 1 R, Fjordterne 19 S. Kristoffer Hansen
Vigelsø: Fjordterne/Havterne 3 FU, Sortterne 2 FU. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand: Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Dobbeltbekkasin 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 3 JUV FU,
Sølvhejre 1 FU, Grågås 550 R, Krikand 80 OF, Havørn 1 AD R, Hjejle 60 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 80 OF, Lille Kobbersneppe 8 FU, Storspove 24 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2, Sule 1 AD V, Krikand 1 V, Sortand 36, Fløjlsand 2 V, Strandskade 284 V, Stor Præstekrave 5, Hjejle 18 V, Strandhjejle 8, Islandsk Ryle 59, Almindelig Ryle 23, Lille Kobbersneppe 30 R, Småspove 2 V, Storspove 1 V, Sildemåge 3 AD V, Fjordterne 64 V, Fjordterne/Havterne 42 V, Havterne 4 V, Tejst 3 V, Mursejler 2 V, Digesvale 1 V, Landsvale 1 V, Stær 100 R, Stillits 10 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen


        Sildemåge Bogø

Tirsdag den 7. august 2012.                                                               Solopgang: 05:37 Solnedgang: 21:07.

Skårupøre Strandvej (bugten ved rensningsanlægget) (19:00): Toppet skallesluger 27 R. Poul Brugs Rasmussen
Sollerup Enge
(16:35 – 17:30): Rødrygget Tornskade 1 Fu (hun), Sumpmejse 2 FU, Grågås 47 OF, Skarv OF, Blishøne 2 FU. Leif Kristensen
Nørresø
(15:30-17:50): Sorthalset Lappedykker 1 R, Skeand 54 FU. Niels Bomholt
Brahetrolleborg ved godset (15:30): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Bøjden nor (13:25-17:30): Grågås 800 R, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 345 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 10 R, Mudderklire 14 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor
(08:50-11:00): Grågås 800 R, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 580 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Mudderklire 7 FU, Gul Vipstjert 1 FU. Niels Bomholt
Ølundgård inddæmning
(15:30-17:00):
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R. Ivan Sejer Beck, Søren Louis Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (10:00-11:30): Sorthalset Lappedykker 2 FU (1ad+ 1 juv),
Sølvhejre 1 FU (10:00), Havørn 1 R AD (10:00), Lille Kobbersneppe 26 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstranden (13:30-15:30): Sorthalset Lappedykker 2 R. Ivan Sejer Beck, Søren Louis Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vemmenæs: Grågås 46 R, Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Sølvmåge 1 AD R, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 1 SY, Tornirisk 2 R. Søren Peter Pinnerup
Nørreballe Nor: Bramgås 1 R, Klyde 1 FU, Brushane 4 R, Sortklire 3 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 3 R, Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 2 AD FU, Dværgterne 1 1K FU. Kristoffer Hansen 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 OF. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 57 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 800 R, Gravand 4 R, Krikand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 6 R, Blishøne 38 FU, Strandskade 1 R , Stor Præstekrave 22 FU, Hjejle 580 R, Strandhjejle 2 FU, Vibe 150 R, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Brushane 1 F FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 35 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Havterne 1 OF, Digesvale 2 FU, Landsvale 3 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 FU, Stær 160 FU, Stillits 4 FU, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 1 1K R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 42 R, Skarv 57 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 800 R, Gravand 3, Krikand 7 R, Gråand 38 R, Taffeland 1 R, Troldand 7, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 44 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 345 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 75 R, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Rødben 3 R, Hvidklire 10 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 14 R, Hættemåge 26 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 3 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 13 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 16 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Musvit 3 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 160 FU, Gråspurv 3 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 6 R, Stillits 10 R, Stillits 4 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 25 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 17 R, Sortklire 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 4 R. Søren Louis Rasmussen
Nørresø: Toppet Lappedykker 43 R, Sorthalset Lappedykker 1 VDR R, Skarv 120 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 40 R, Skeand 54 FU, Taffeland 60 R, Troldand 650 R, Hvinand 6 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 125 FU, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Rødhals 1 1K R, Munk 1 R, Gransanger 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt
Ølundgårds Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R, Hjejle 34 R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 24 R. Søren Louis Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 5 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 28 R, Grågås 330 R, Havørn 1 AD R, Lille Kobbersneppe 26 FU. Dieter Maaszen


           Gul vipstjert 1K Storeholm

Mandag den 6. august 2012.                                                               Solopgang: 05:35 Solnedgang: 21:09.

Søby, Ærø: Lille kobbersneppe 1 FU. Kim Bang Jensen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 6 R, Grågås 80 R, Gråand 16 R, Rørhøg 1 1K FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 8 R, Vibe 6 R, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 4 R
Fredmosen (20:35): Lærkefalk 1 FU. Lene og Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD FU, Rovterne 1 AD FU. Morten Müller
Hvedholm, Horne: Vagtel 1 SY (Hørt fra markerne SØ for Hvedholm.). Gunnar Knudsen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 1K R, Vagtel 1 SY (Hørt fra min seng hjemme i Husby (som ikke er en lokalitet i lokalitetsdatabasen) Bæstet vækkede mig!), Svaleklire 1. Mads Syndergaard
Brylle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Rødstjert 2 FU, Solsort 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 2 FU. Søren G. Nielsen
Slambassinet: Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 M FU, Hvidklire 2 OF, Svaleklire 2 FU. Evald Mehlsen
Dørholm & Dørholmbugten: Hjejle 8 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Lille Kobbersneppe 16 FU, Hvidklire 38 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 35 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 14 FU, Grågås 123 FU, Rørhøg 1 OF, Hjejle 45 FU, Vibe 22 FU, Dobbeltbekkasin 10 FU, Hvidklire 5 FU. Gunhild Brink


           Rødstjert på matriklen

Søndag den 5. august 2012.                                                               Solopgang: 05:33 Solnedgang: 21:11.

Tryggelev Nor : Sort stork 0 R (eftersøgt her til morgen). Finn Eriksen
Svendborg, matriklen: Rødstjert 1 FU
Nørreballe nor (15:40-17:15): Grågås 600 R, Indisk Gås 2 R, Knarand 9 R, Havørn 2 R (1 ad og 1 juv), Dobbeltbekkasin 1 R, Dværgterne 4 R (3 ad og 1 juv). Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (syd for søen) (13:00): Hvepsevåge 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 R han. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Slipshavn enge, Nyborg (15:00-16:00): Klyde 4 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Vibe 35 FU, Grågås 40 FU, Rødben 6 FU, Mudderklire 4 FU, Fiskehejre 2 FU, Gråand 12 FU, Tårnfalk 2 i nærkamp, Sølvmåge 10 R, Hættemåge 4 FU, Stær 50 FU, Fjordterne 2 R, Husskade 2 OF, Skarv 3 OF, Gravand 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 3, Musvåge 2, Skarv 2, Råge 25, Allike 10, Gråkrage 2, Ringdue 5, Fiskehejre 1, Rødstjert 1, Landsvaale 4, Blåmejse 2, Musvit 2, Gransanger 1, Spætmejse 3 Silkehejre, Gulspurv 2, Grønirisk 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ølund (19:00-20:00):
Sølvhejre 1 R, Blisgås 1 R AD, Havørn 1 R, Dobbeltbekkasin 10 R. Michael, Mosebo Jensen
Ølundgaard Inddæmning (11:25-13:20): Gråstrubet Lappedykker 68 R, Sorthalset Lappedykker 6 R,
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (09:30-10:15): Gråstrubet Lappedykker 34 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU AD, Dobbeltbekkasin 1 FU, Mudderklire 9 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:30-09:15): Sorthalset Lappedykker 5 FU (1ad+4 juv), Sølvhejre 1 FU AD (8:00), Grågås 520 FU, Havørn 1 R 3K (9:03), Havørn 1 FU AD (9:05), Dobbeltbekkasin 8 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Gravand 21 SV, Ederfugl 50 S, Hjejle 12 SV, Fjordterne/Havterne 10 SV, Havterne 3 SV. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 1K FU, Spætmejse 1 R, Stillits 1 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Gråand 2 R, Stor Præstekrave 10 R, Strandhjejle 3, Islandsk Ryle 1 SDR R S, Almindelig Ryle 25 SDR R, Hvidklire 2 R,  Tinksmed 5 R, Mudderklire 3 R, Stær 40 R, Tornirisk 45 R. Arne Bruun
Keldsnor: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 345 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 6 R, Grågås 480 R, Knarand 5 R, Krikand 12 R, Rørhøg 3 R, Blishøne 98 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 17 R, Hjejle 160 R, Vibe 245 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 14 R, Brushane 3 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 2 R, Sortklire 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Hættemåge 60 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 65 R, Svartbag 32 R, Sanglærke 4 R, Digesvale 300 R, Bysvale 40 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 10 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 22 R, Grågås 850 R, Indisk Gås 2 R, Gravand 4 R, Knarand 8 R, Krikand 16 R, Skeand 46 R, Taffeland 29 R, Troldand 21 R, Hvepsevåge 1 AD S, Havørn 2 AD R, Blishøne 145 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 140 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 45 R, Fjordterne 18 R, Dværgterne 3 AD R, Sanglærke 10 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Havørn 1 3K NV. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Knarand 8 R, Gråand 40 R, Atlingand 4 R, Skeand 7 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 84 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 22 R, Grågås 795 R, Knarand 65 R, Krikand 2 R, Gråand 185 R, Atlingand 7 R, Skeand 9 R, Taffeland 11 R, Troldand 102 R, Hvinand 12 R, Havørn 1 2K R, Rørhøg 1 R, Vandrikse 4 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 770 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 177 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 28 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 2, R, Lille Kobbersneppe 1 R, Småspove 2 R, Storspove 5 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 51 R, Hættemåge 2 R, Svartbag 1 R, Rovterne 1 AD R, Fjordterne 12 R, Dværgterne 2 AD R, Digesvale 120 R, Landsvale 70 R, Bysvale 10 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Rørsanger 3 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 10 R, Skægmejse 15 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 30 R, Gulspurv 10 R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 1 JUV R, Skarv 8 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 R, Gråand 14 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 4 R, Vibe 21 R, Havterne 1 FU, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 8 FU, Landsvale 61 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 SY, Gransanger 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 30 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Knopsvane 24 R, Grågås 600 R, Indisk Gås 2 R, Knarand 9 R, Skeand 21 R, Havørn 2, Klyde 2 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 3, Dværgterne 4. Ella Mikkelsen
Vodrup Klint: Rørhøg 1 1K FU, Solsort 2 R, Tornsanger 5 FU, Rødrygget Tornskade 3, Stær 5 FU, Skovspurv 2 R, Gulspurv 20 R, Bomlærke 11 R. Morten Müller
Ulbølle: Hjejle 38 OF, Engpiber 1 OF, Gulspurv 2 FU. Niels Bomholt
Bremerhave: Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Rødrygget Tornskade 1 M R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fiskerup Skov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 1K R, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 2 R, Munk 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg:
Sølvhejre 1 FU Silkehejre, Fiskehejre 5 FU, Vandrikse 2 SY, Vibe 10 FU, Mudderklire 1 FU
Faaborg Havn: Knopsvane 3, Sølvmåge 55 R, Svartbag 14 R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Vagtel 1 SY, Fjordterne 4. Jacob Sterup
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 34 R, Sorthalset Lappedykker 2 AD FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Mudderklire 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU,
Sølvhejre 1 AD FU, Grågås 520 FU, Krikand 100 FU, Havørn 2, Rørhøg 2 1K FU, Dobbeltbekkasin 8 OF, Lille Kobbersneppe 7 FU, Storspove 5 FU, Sortklire 4 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Helnæs, Halen: Skarv 5 OF, Fiskehejre 3 R, Gravand 5 OF, Gråand 11 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 28 R, Storspove 3 OF, Rødben 2 OF, Hættemåge 45 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Ravn 2 OF, Stær 80 FU, Stillits 2 R. Villy-Erik Schødts
Langemosen v/Måle:, Digesvale 2000 T FU. Evald Mehlsen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Storspove 25 FU. Evald Mehlsen
Tårup: Hjejle 230 FU. Evald Mehlsen


          Stenvender august 2012.

Lørdag den 4. august 2012.                                                               Solopgang: 05:32 Solnedgang: 21:14.

Tryggelev Nor (21:00 - ): Sort stork 2 R (set gå til rast/overnatning nordenden), Havørn 1 R. Finn Eriksen
Firtalsstrand
(07:40-08:10): Brushane 27 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (06:20): Sorthalset Lappedykker 5 FU (3 ad+2juv),
Sølvhejre 1 FU (6:20), Grågås 500 FU, Hvidklire 14 R. Dieter Maaszen
Ølundgård (12:35-13:35):
Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 FU. John Kirema Jørstrøm
Egebjerggaard Kattegatkysten (11:30): Mudderklire 16 R. Aksel Christensen
Nærå strand (09:00-09:30): Grågås 1150 R, Stor Præstekrave 32 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing: Hvepsevåge 3 AD S. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Sorthalset Lappedykker 9 R, Sortterne 1 1K R. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg: Rødrygget Tornskade 6 YF UF. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Østerskov: Hvepsevåge 1 S. Henrik Mørup-Petersen
Thurø By m.m.: Spætmejse 1 R. Arne Bruun
Ulbølle: Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt
Tarup, Årslev (09:50 - ): Vagtel 1 SY (Hørt fra Tarupvej udfor nummer 29. Må næsten være en ny fugl, da det er ca 500 meter længere mod sydvest) . Per Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 27 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 27 R, Grågås 550 R, Gravand 4 JUV FU, Knarand 14 R, Gråand 45 R, Skeand 29 R, Taffeland 140 R, Troldand 230 R, Hvinand 16 R, Havørn 1 1K R, Duehøg 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 104 R, Vibe 3 R, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 4 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 113, Svartbag 5, Ringdue 8 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 7 FU, Bysvale 23 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 R HØ, Solsort 5, Sangdrossel 2 OF, Musvit 1 R, Spætmejse 2, Skovskade 1 R HØ, Allike 14 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 3 FU, Skovspurv 5 R, Gråspurv/Skovspurv 1 R, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 9 R, Stillits 3 OF, Tornirisk 40 FU. Gunnar Jørgensen
Brylle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Rødstjert 1 FU, Solsort 5 FU, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 12 FU, Grønirisk 3 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 5 FU, Grågås 50 FU, Gråand 20 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Ringdue 5 FU, Tornsanger 1 R, Musvit 3 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Brushane 27 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 5 FU,
Sølvhejre 1 AD FU, Fiskehejre 23 FU, Grågås 500 FU, Hvidklire 14 FU. Dieter Maaszen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Almindelig Ryle 200 R. Evald Mehlsen
Barløse: Tyrkerdue 1 R, Bysvale 9 OF, Gærdesmutte 1 FU, Spætmejse 2 1K FU, Ravn 1 OF, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 5 R. Villy-Erik Schødts
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Gråkrage 8 R, Stillits 5 FU. Villy-Erik Schødts
Drigstrup: Ravn 1 R. Evald Mehlsen
Gl. Slambassin: Grågås 950 OF, Gravand 9 OF, Strandskade 38 OF, Hvidklire 7 OF. Evald Mehlsen
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 1 FU, Vibe 1 OF, Græshoppesanger 1 SY. Thomas Kampmann
Holev: Ravn 1 R. Evald Mehlsen 
Måle Strand / Romsø Sund syd: Tinksmed 1 R. Evald Mehlsen


          Havørn AD + Rørhøg, Åmosen Foto: Peder Skou

Fredag den 3. august 2012.                                                               Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:16.

Åmosen, Ollerup (11:45): Havørn 1 OF AD, Rørhøg 1 AD M. Peder Skou [Apollo Books]
Storeholm + Havet omkr: Skarv 200 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 40 R, Stor Præstekrave 100 R, Grågås 80 R, Strandhjejle 60 R, Islandsk Ryle 28 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 190 R, Lille Kobbersneppe 20 R, Småspove 1 R, Storspove 90 R, Hvidklire 18 R, Mudderklire 6 R, Stenvender 5 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 30 R, Splitterne 6 R, Havterne 10 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 4 R, Rørspurv 4 R
Espe, matriklen: Musvæge 1, Tårnfalk 3, Fiskehejre 1, Dompap 1 han, Grønirisk 2, Landsvale 7, Rødstjert 1. Rødplettet Blåfugl 1 Silkehejre, Stor Kålsommerfugl 15, Græsrandøje 15, Engrandøje 10, Bredpande 6, Almindelig Vandnymfe 4, Kejsergulsmed 1, Hedelibel 2, Hvepseedderkop 35 min. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindved: Grønspætte 1 HØ. Lars Andersen
Ølund (08:00-09:00): Sorthalset Lappedykker 3 FU (2 ad, 1 pull),
Sølvhejre 1 FU (Mobbes af fiskehejrer), Havørn 2 R (1 ad, 1 juv 3k). Kresten Madsen
Farskov Bjerge (11:30-12:15): Grønspætte 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU AD han, Ravn 2 FU AD. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedelsborg (09:45-10:35): Havørn 1 R AD, Havørn 1 FU 1K. Dieter Maaszen
Føns Vang (07:05-09:15): Toppet Lappedykker 82 R, Sorthalset Lappedykker 17 FU, Grågås 1300 R, Knarand 11 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet (06:30-08:45):
Hvidbrystet Præstekrave 1 R, Strandhjejle 134 R, Temmincksryle 1 T, Lille Regnspove 1 R, Tejst 1 R 1K. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Gravand 10 R, Strandskade 5 SV, Strandhjejle 1 SDR R, Vibe 18 R, Småspove 7 SV. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 10:30): Rødhals 1 RI, Kærsanger 11 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 13 RI, Havesanger 3 RI, Løvsanger 2 RI, Rørspurv 3 RI. Dagstotal 39. 9 arter ringmærket, efterårstotal 435. Keldsnor fuglestation ved Jenifer og Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 33 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 27 R, Grågås 230 R, Canadagås 1 R, Gravand 4 JUV FU, Knarand 19 R, Krikand 2 FU, Gråand 64 R, Skeand 26 FU, Taffeland 61 R, Troldand 240 R, Hvinand 24 R, Hvepsevåge 2 OF, Havørn 4, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 86 R, Vibe 5 R, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 144, Svartbag 7, Fjordterne 1 FU, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 2, Landsvale 3 FU, Bysvale 11 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 OF, Spætmejse 1 R HØ, Allike 13 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R HØ, Stær 1 FU, Skovspurv 5 R, Grønirisk 25 OF, Stillits 4 OF, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Favrskov Bjerge: Grønspætte 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Ravn 2 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 82 FU, Sorthalset Lappedykker 17 FU, Skarv 95 R, Fiskehejre 46 R, Grågås 1300 R, Gravand 11 FU, Knarand 11 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 140 FU, Hvinand 45 FU, Rørhøg 1 1K OF. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2, Rørhøg 1 1K OF, Hjejle 110 R. Dieter Maaszen
Juelsberg Skove: Duehøg 1 OF. Klaus T. Jensen
Langemosen v/Måle: Hvidklire 2 R, Gul Vipstjert 3 1K R, Stær 70 R, Tornirisk 10 R. Evald Mehlsen
Langeskov: Fiskehejre 1 OF. Svend Aage Linderström
Måle: Stær 175 R. Evald Mehlsen 


         

Torsdag den 2. august 2012.                                                               Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:17.

Nørreskoven (20:05): Grønspætte 1 HØ. Poul Rasmussen
Åmosen, Ollerup
(17:10): Havørn 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Fredmosen
(14:13):
Sort Stork 1 R (Kredsende over mosen). Lene og Frits Thomsen
Sydlangeland
(12:00):
Sort Stork 1 (Kredsende - siden N/NØ: 13.00 Fakkebjerg, 13.30 Gulstav, 14.15 Fredemosen), Havørn 1 OF AD (Nørreballe Nor), Rørhøg 6 FU (1 hun+2 juv Fredemosen, 2 juv Tryggelev Nor, 1 han Nørreballe Nor), Tårnfalk 8 (Spredt, musende..). Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen
Fakkebjerg
(05:45): Mursejler 120 S
Søgård Mose, Langeland (05:45) : Fiskehejre 3 FU, Sort Stork 0 R (Ole Goldschmidt skrev at den sorte stork fløj om i den nordøstlige del i går aftes og kunne ikke genfindes. Jeg kunne heller ikke finde den i morges) Knopsvane 2 YF UF, Grågås 16 R, Skeand 1 R, Vibe 12 R, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 8 R, Fjordterne 4
Lundeborg, Ny Camping (11:00): Skarv 55 OF. Poul Brugs Rasmussen
Vitsø (07:00-11:30):
Sølvhejre 1 R. Morten Müller
Firtalsstrand (12:05-12:35): Gråstrubet Lappedykker 36 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU AD, Lille Præstekrave 1 FU AD, Mudderklire 14 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:00-11:50): Sorthalset Lappedykker 2 FU (1 ad+1 juv), Havørn 1 R AD (11:23), Dobbeltbekkasin 1 FU. Dieter Maaszen
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:00): Hvepsevåge 1 YFU, Rød Glente 3 FU/R 1 juv, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 YFU, Spætmejse 3 SY, Ravn 2 FU/R, Hare 2 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 11:00): Landsvale 4 PUL RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 4 RI, Tornsanger 2 RI, Gransanger 3 RI, Musvit 1 RI, Korttået Træløber 1 RI, Stillits 1 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 5 RI. Dagstotal 27 ringmærket, efterårstotal 396. Keldsnor fuglestation ved Jenifer og Hans Rytter
Vitsø: Lille Lappedykker 9 FU, Toppet Lappedykker 13 FU, Gråstrubet Lappedykker 36 FU, Sorthalset Lappedykker 27 FU,
Sølvhejre 1 FU Silkehejre, Fiskehejre 18 FU, Grågås 175 FU, Canadagås 1 FU, Bramgås 1 FU, Rørhøg 3, Vibe 225 R, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 20 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU. Morten Müller
Arreskov Sø: Skarv 0, Knarand 6 FU, Krikand 2 FU, Havørn 1 JUV OF, Tårnfalk 1 FU, Trane 2 TI, Svartbag 2 AD R, Fjordterne 16 FU. Erik Ehmsen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 36 R, Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Lille Præstekrave 1 FU, Mudderklire 14 F. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Grågås 390 FU, Havørn 1 AD R, Hjejle 90 R, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU. Dieter Maaszen
Agernæs Havn: Mudderklire 1 FU. Erik Busk
Feddet v/Brydegård: Sanglærke 2 R, Engpiber 5 R, Stenpikker 1 R, Gråkrage 3 OF. Erik Busk
Æbelø Holm: Stenvender 1 FU S. Erik Jensen


          Sort stork Søgaard Mose Foto: Ole Goldschmidt ©

Onsdag den 1. august 2012.                                                               Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:19.

Søgaard Mose: Sort stork 1 R (RI 63JJ) Silkehejre Silkehejre. (Er der mon samme fugle som Agersø? Silkehejre ) Ole Goldschmidt
Broholm
: Blishøne 2 AD + 6 Kyllinger. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Musvåge 1, Tårnfalk 4, Landsvale 2. Dagpåfugleøje 1, Græsrandøje 10, Engrandøje 5, Bredpande 5, Kålsommerfugl 5. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindved
: Grønspætte 1 HØ. Lars Andersen
Ølundgårds inddæmning (12:00-13:30):
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R IMM (Sandsynlig 3K), Hjejle 300 R. Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 12:00): Rødhals 1 RI, Solsort 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 18 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 8 RI, Gærdesanger 12 RI, Tornsanger 14 RI, Havesanger 1 RI, Gransanger 5 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI, Tornirisk 3 RI, Gulspurv 5 RI, Rørspurv 4 RI. Dagstotal 84 ringmærket, efterårstotal 369. Keldsnor fuglestation ved Jenifer og Hans Rytter
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 780 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 6 SV, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 29 R, Vibe 65 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 7 R, Brushane 1 R, Småspove 1 SV, Tinksmed 1 R, Mudderklire 6 R, Gul Vipstjert 20 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 4 R,
Sort Stork 1 1K R (ringmærket. Højre ben høj ring 63JJ. Venstre ben lille metalring), Knopsvane 7 R, Knarand 8 R, Gråand 30 R, Atlingand 4 R, Skeand 2 R, Tårnfalk 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 48 R, Vibe 19 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 9 R, Hættemåge 1 R, Fjordterne 2 R. Ole Goldschmidt 
Storeholm + Havet (11:00 - 13:00): Rørhøg 2 1K FU, Strandskade 100 R, Stor Præstekrave 110 R, Strandhjejle 66 R, Dværgryle 2, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 200 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Storspove 90 R, Hvidklire 87 FU, Mudderklire 10 R, Stenvender 7 AD R,
Rovterne 2 AD R, Splitterne 30 R, Gul Vipstjert 9 R, Rørspurv 2 1K R. Freya og Victor, Henrik Mørup-Petersen
Gl. Slambassin: Grågås 440 OF, Svaleklire 1 OF. Evald Mehlsen
Seden Strand: Knopsvane 1300 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 FU, Hjejle 300 R. Anders Vedel


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

04 sep 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk