Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2014).                     Sidst opdateret 01 september 2014 22:11:28 

 

 

 

            Slørugle PUL 1 ud af 5 august 2014.

Søndag den 31. august 2014                                           Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:13

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense, Syd for Hellegårdsvej: Hættemåge 500 FU, Stormmåge 1000 FU, Sildemåge 1 FU, Sølvmåge 75 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Allike 50 FU, Råge 75 FU, Gråkrage 30 FU. Niels Andersen
Hav øst for Thurø: Krikand 35 SV, Ederfugl 8 SV, Fjordterne/Havterne 4 SV. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R, Rødstjert 1 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Broget Fluesnapper 1 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 1 R, Krikand 2 R, Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Hvidklire 1 R, Splitterne 7 SV, Landsvale 60 FU, Gul Vipstjert 2 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 4 R. Arne Bruun
Rudkøbing: Havørn 1 AD OF. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Pibeand 45 R, Knarand 4 R, Skeand 8 R, Hvepsevåge 9 AD S, Rørhøg 7 1K S, Spurvehøg 10 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 5 S, Lærkefalk 1 S, Klyde 8 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 20 R, Hjejle 500 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 120 R, Krumnæbbet Ryle 14 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 20 R, Brushane 85 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Almindelig Kjove 1 Ø. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Krikand 4 R, Spidsand 3 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 4 R, Brushane 19 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Canadagås 16 R, Hvepsevåge 14 AD S, Rørhøg 2 S, Spurvehøg 1 S, Brushane 26 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 4 R, Grågås 155 R, Pibeand 27 R, Knarand 92 R, Krikand 345 R, Gråand 140 R, Spidsand 17 R, Atlingand 1 R, Skeand 224 R, Taffeland 14 R, Troldand 26 R, Hvepsevåge 15 AD S, Rørhøg 4 S, Spurvehøg 30 S, Fiskeørn 4 S, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 95 R, Stor Præstekrave 32 R, Hjejle 1 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 140 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 81 R, Kærløber 1 1K R, Brushane 44 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Sortklire 17 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 5 R, Mudderklire 8 R, Svartbag 2 R, Skægmejse 3 R, Rødrygget Tornskade 1 M R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Knopsvane 13 R, Knarand 1 R, Krikand 23 R, Gråand 110 R, Skeand 13 FU, Taffeland 9 R, Troldand 180 R, Havørn 2 , Fasan 4 R, Blishøne 7 FU, Vibe 92 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 11 FU, Fjordterne 3 , Ringdue 1 R, Svale sp. 300 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Allike 3 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 R, Stær 8 R, Bogfinke 1 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Digesvale 140 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Rørhøg 1 OF, Vandrikse 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 15 OF. Kaj Agerbæk
Slipshavn Enge:
Sort Stork 1 FU (Set i Østerø Sø modsat fugletårnet), Skestork 1 FU (Set i Østerø Sø). Lars Hansen
Østerø Sø, Knudshoved (18:50 - 19:15): Skarv 9 R, Fiskehejre 8 R,
Sort Stork 1 1K FU (Fuglen var ringmærket, men umulig at aflæse nummeret pga. mudder på ringen), Gravand 16 R, Gråand 3 R, Klyde 15 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Strandhjejle 5 FU, Islandsk Ryle 21 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 88 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Småspove 3 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 9 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 2 R, Mudderklire 16 R, Hættemåge 36 R, Svartbag 2 R, Splitterne 21 R, Fjordterne 11 R. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Løvsanger 3 R. Thomas Varto Nielsen


            

Lørdag den 30. august 2014                                           Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:16

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 2 FU, Halemejse 4 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Gravand 1 R, Pibeand 44 SV, Krikand 24 SV, Spidsand 46 SV, Stor Præstekrave 1 R T, Strandhjejle 1 SDR SV, Almindelig Ryle 6 SV, Brushane 1 SV, Dobbeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 2 SV, Småspove 1 R SV,
Almindelig Kjove 5 SV (stille og roligt inde over engen), Splitterne 3 SV, Stenpikker 2 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn (08:50 - 09:20): Mudderklire 2 R, Sølvmåge 80 R, Kaspisk Måge 2 , Svartbag 40 R (Hele fem med farveringe: JYA10 (3K) samt JYC61, JYC70, JYC72 og JYC76 (alle 1K)), Husrødstjert 1 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Skarv 79 T, Pibeand 440 T, Krikand 135 T, Spidsand 87 T, Ederfugl 165 V, Sortand 195 T, Spurvehøg 4 T, Lærkefalk 1 T, Stor Præstekrave 47 T, Strandhjejle 1 T, Hættemåge 21 T, Splitterne 4 T, Digesvale 70 T, Landsvale 430 T, Skovpiber 10 T, Gul Vipstjert 240 T. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Lom sp. 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Pibeand 529 SV, Krikand 176 SV, Spidsand 161 SV, Skeand 93 SV, Ederfugl 8 SV, Sortand 343 SV, Hvepsevåge 6 AD S, Hvepsevåge 5 AD TF, Rørhøg 3 S, Rørhøg 2 TF, Spurvehøg 6 S, Spurvehøg 5 TF, Fiskeørn 1 1K S, Fiskeørn 2 , Tårnfalk 4 S, Tårnfalk 2 TF, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 1 S, Strandskade 29 SV, Stor Præstekrave 54 SV, Hjejle 6 SV, Strandhjejle 4 SV, Islandsk Ryle 12 SV, Sandløber 1 SV, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 62 SV, Lille Kobbersneppe 3 SV, Almindelig Kjove 2 SV, Splitterne 1 SV, Fjordterne 9 SV, Huldue 2 S, Mursejler 56 S, Digesvale 17 S, Landsvale 480 S, Bysvale 80 S, Skovpiber 16 S, Gul Vipstjert 384 S, Hvid Vipstjert 2 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Spurvehøg 4 R, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Sandløber 4 T, Brushane 20 T, Almindelig Kjove 2 T, Skovpiber 5 T, Gul Vipstjert 50 T. Carsten Skou 
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 215 R, Knopsvane 27 , Sortsvane 1 R, Canadagås 1 R, Knarand 5 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 24 FU, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 280 FU, Stor Præstekrave 45 R, Hjejle 450 R, Vibe 45 R, Islandsk Ryle 16 , Krumnæbbet Ryle 14 , Almindelig Ryle 65 FU, Brushane 25 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Småspove 4 SV, Rødben 3 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Sildemåge 2 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Svartbag 25 R, Stenpikker 1 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Skarv 18 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 3 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 R, Svartbag 1 1K FU. Jacob Sterup
Klise Nor: Spurvehøg 2 OF, Grå Fluesnapper 2 FU, Halemejse 3 FU. Steen Kryger
Nørreballe Nor: Skarv 10 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 120 R, Krikand 30 R, Taffeland 13 R, Havørn 1 AD R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 200 R, Almindelig Ryle 9 FU, Brushane 10 FU, Mudderklire 4 FU, Svartbag 1 AD R, Digesvale 500 FU, Gul Vipstjert 100 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 10 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Havørn 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 10 R, Mudderklire 2 R. Carsten Skou
Kædeby: Gråspurv 15 FU. Ella Mikkelsen 
Ristinge Hale: Skarv 20 R, Rovterne 1 AD OF. Jacob Sterup
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Knopsvane 240 R, Islandsk Ryle 14 1K FU, Sandløber 1 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU. Jacob Sterup
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 110 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 130 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 7, Grågås 700 R, Gravand 6 1K R, Pibeand 3 R, Knarand 49 R, Krikand 290 R, Spidsand 9 FU, Skeand 115 R, Taffeland 1 M R, Troldand 45 R, Hvinand 5 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M 2K+ FU, Spurvehøg 1 OF, Fiskeørn 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 7 R, Stor Præstekrave 63 R, Vibe 45 R, Dværgryle 5 1K FU, Krumnæbbet Ryle 3, Almindelig Ryle 32 FU, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 14 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 40 R, Svartbag 4, Rovterne 1 AD FU, Mursejler 5 OF, Digesvale 100 FU, Rødhals 1 R, Løvsanger 2 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 JUV OF, Vibe 150 R, Sortklire 5 R, Svaleklire 1 OF. Kresten Madsen
Ellested: Trane 3 R. Michael Højgård Hansen
Føns Vang: Havørn 2 FU, Fiskeørn 1 FU. Ole Bo Olsen 


         

Fredag den 29. august 2014                                           Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:18

Svendborgsund øst for Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 60 R, Hættemåge 400 R, Splitterne 2 AD FU, Splitterne 1 1K R
Søby Monnet, Taasinge
(10:00): Skovspurv 250 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping: Poppelbuk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn
: Skestork 1. Morten Fischer Mortensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Rødstjert 2 FU, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 1 FU. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 Ø, Toppet Lappedykker 1 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv 232 SV, Gravand 4 SV, Pibeand 64 SV, Krikand 17 SV, Spidsand 121 SV, Skeand 4 T, Ederfugl 130 SV, Sortand 94 SV, Rørhøg 5 SV, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 3 SV, Strandskade 10 SV, Hjejle 15 SV, Brushane 8 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Rødben 3 SV, Hættemåge 31 SV, Splitterne 8 SV, Fjordterne 65 SV, Mursejler 36 T, Svale sp. 1500 T, Skovpiber 21 SV, Gul Vipstjert 91 S, Stær 10 T, Lille Korsnæb 5 T, . Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Husrødstjert 1 R, Bynkefugl 2 R, Rørsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Jens-Gert Hansen
Gulstav: Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Gul Vipstjert 20 S, Rødstjert 4 R, Bynkefugl 6 R, Stenpikker 2 R, Tornsanger 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 R, Pibeand 33 R, Pibeand 14 SV, Knarand 6 R, Krikand 28 R, Krikand 1 SV, Spidsand 6 R, Spidsand 77 SV, Skeand 18 R, Skeand 9 SV, Hvepsevåge 1 AD T, Blishøne 550 R, Strandskade 3 SV, Stor Præstekrave 32 R, Strandhjejle 6 SV, Islandsk Ryle 24 R, Krumnæbbet Ryle 16 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 47 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 4 SV, Brushane 27 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Lille Kobbersneppe 19 SV, Rødben 4 R, Hvidklire 2 R, Stenvender 2 R, Splitterne 2 SV, Fjordterne 26 SV, Gul Vipstjert 50 R, Gul Vipstjert 140 SV, Hvid Vipstjert 20 R, Tornirisk 8 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sortsvane 1 R, Sangsvane 3 R, Knarand 7 R, Spidsand 4 R, Fiskeørn 1 OF. Jens-Gert Hansen
Rath: Tårnfalk 2 R, Hjejle 610 R, Vibe 270 R, Brushane 32 R, Gul Vipstjert 300 R, Stær 200 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Husrødstjert 2 M FU. Steen Kryger
Klise Nor: Skarv 11 R, Fiskehejre 6 R, Canadagås 2 R, Gråand 200 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R. Steen Kryger
Klise Nor: Rødrygget Tornskade 1 1K R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Hjejle 60 R, Vibe 40 R. Steen Kryger
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Stor Præstekrave 64 R, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 4 R, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 12 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Spurvehøg 1 R, Dværgfalk 1 R, Vibe 110 R, Brushane 7 R, Mudderklire 16 R, Digesvale 2400 R, Landsvale 300 R, Gul Vipstjert 400 R, Hvid Vipstjert 50 R, Tornirisk 500 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 4 R, Knarand 12 R, Gråand 170 R, Taffeland 65 R, Troldand 13 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 110 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 90 R, Mursejler 4 R, Digesvale 20 R, Landsvale 20 R, Bynkefugl 1 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Gransanger 2 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Lille Gråsisken 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Svanninge: Canadagås 15 SV. Jacob Sterup
Egsmarken v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Palle Bo Larsen
Vejruplund v/Marslev: Råge 80 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Løvsanger 6 R, Blåmejse 2 R. Thomas Varto Nielsen
Føns Vang: Fiskeørn 1 FU , Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Isfugl 1 FU . Ole Bo Olsen
Helnæs Made: Fiskeørn 1 OF. Tom Giersing


         Lille kobbersneppe og Strandhjejle

Torsdag den 28. august 2014                                         Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:21

Ny Gesinge, Taasinge (10:50): Ravn 3 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Arreskov Sø: Kærløber 1 R. Erik Ehmsen
Lundeborg, Ny Camping (15:00): Bysvale, Landsvale og Digesvale 100 + OF FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Broget Fluesnapper 1 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 11:30): Rødstjert 5 RI, Bynkefugl 1 RI, Rørsanger 5 RI, Gærdesanger 6 RI, Tornsanger 8 RI, Havesanger 3 RI, Munk 15 RI, Gansanger 2 RI, Grå Fluesnapper 1 RI I dag 53 fugle af 14 arter ringmærket. Efterår ialt: 2587 fugle ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Keldsnor: Blishøne 340 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Skægmejse 2 R. Steen Kryger
Dovns Klint: Skarv 30 OF, Hvepsevåge 2 S, Rørhøg 7 T, Spurvehøg 6 OF, Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 TF, Tårnfalk 1 OF, Stor Præstekrave 5 SV, Almindelig Ryle 5 SV, Storspove 1 V, Splitterne 3 SV, Digesvale 15 OF, Landsvale 30 OF, Bysvale 3 OF, Skovpiber 2 T, Gul Vipstjert 3 SV, Skovspurv 4 TF, Lille Korsnæb 5 TF. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 SV, Gråstrubet Lappedykker 3 SV, Skarv 233 SV, Fiskehejre 1 S, Grågås 42 SV, Canadagås 30 SV, Gravand 1 SV, Pibeand 21 SV, Krikand 31 SV, Skeand 2 SV, Ederfugl 19 SV, Sortand 60 SV, Hvepsevåge 12 T, Rørhøg 10 T, Spurvehøg 6 T, Musvåge 1 T, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 3 T, Stor Præstekrave 10 SV, Hjejle 1 SV, Almindelig Ryle 14 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Storspove 2 SV, Sortklire 2 T, Hvidklire 4 SV, Svaleklire 1 T, Mudderklire 3 SV, Almindelig Kjove 1 SV, Hættemåge 14 T, Fjordterne 88 SV, Mursejler 5 T, Skovpiber 3 S, Gul Vipstjert 21 SV, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 T, Stær 90 T, Lille Korsnæb 17 T. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Spurvehøg 1 T, Mursejler 2 T, Rødstjert 1 R, Tornsanger 1 R, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 5 R, Krikand 20 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Vibe 15 R, Svaleklire 1 R, Sanglærke 1 R, Skovpiber 3 R, Gul Vipstjert 5 FU, Rødstjert 6 FU, Bynkefugl 2 R, Rørsanger 4 R, Gærdesanger 4 FU, Tornsanger 7 FU, Havesanger 3 FU, Munk 3 FU, Grå Fluesnapper 4 FU, Broget Fluesnapper 3 FU, Blåmejse 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Grønbenet Rørhøne 1 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 2 R, Munk 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Humble: Stormmåge 3 FU, Sølvmåge 15 FU, Kaspisk Måge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Hjejle 400 R. Ella Mikkelsen
Nordenbro: Spurvehøg 1 V. Niels Bomholt Jensen
Hønsehave Grusgravssø: Gråand 250 R, Blishøne 25 FU, Vibe 125 R, Brushane 1 R, Hvidklire 2 FU. Niels Andersen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Fiskeørn 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Gulbug 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen, aften: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Duehøg 1 OF, Hættemåge 150 OF, Ringdue 7 R, Engpiber 12 R, Gråkrage 5 R, Stær 300 T NAT (Tur for Svendborg kommune). Niels Andersen
Sortemosen formiddag: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 75 OF, Ringdue 3 SY, Landsvale 25 FU, Gransanger 1 R, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 OF, Stær 1 R. Niels Andersen
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Hersnap: Rødstjert 3 FU, Grå Fluesnapper 1 R, Ravn 1 R. Vivian Risør Neidel
Hestehave v/Søbo: Musvåge 2 FU, Ringdue 1 SY, Solsort 1 R, Gråkrage 1 FU, Ravn 2 R. Leif Kristensen 
Posen: Ringdue 3 OF, Landsvale 3 FU, Gransanger 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Allike 4 OF. Leif Kristensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 15 YF, Toppet Lappedykker 7 PUL FU, Skarv 1 FU, Skarv 4 R, Grågås 8 R, Gråand 6 FU, Troldand 255 R, Blishøne 12 FU, Ringdue 5 OF, Solsort 1 FU, Spætmejse 4 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 1 FU, Gransanger 2 FU, Bogfinke 8 FU, Grønirisk 1 FU. Leif Kristensen 
Allested: Rød Glente 1 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 8 R, Tårnfalk 2 R. Michael Bjerregaard
Helnæs Made: Havørn 1 2K+ FU. Tom Giersing


           Mudderklire

Onsdag den 27. august 2014                                         Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:23

Søen, Valdemarsslot: Mudderklire 2 FU (Bliv ringet op af Niels, som havde en mistænkelig Mudderklire med meget sort under bugen og sortplettet-stribet på bug og bryst - kunne det være en Plettet mudderklire? Vi fik tjekket kendetegnene for Plettet mudderklire (ensartede tertiærkanter, kortere hale end Mudderklire, ensartet grå overside, ben lyst gullige) men det var en ung mudderklire! Det er samme fugl og på nogle af billederne kan striber og mørke pletter ses. Disse striber og pletter må tilskrives uorden i fjerdragten.!)
Noret v. Vornæs, Tåsinge
(16:30): Fiskeørn 1 OF. Susanne og Kresten Thomsen
Lundeborg: Gæs sp (Nok grågås) S. Poul Brugs Rasmussen
Drejø: Knopsvane 2 R, Rørhøg 1 R, Landsvale 100 FU, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 2 R, Løvsanger 6 FU
Drejø - Færgemolen: Rørhøg 1 1K OF, Spurvehøg 1 OF,
Drejø - Mejlhoved Odde: Gravand 16 R, Krikand 20 R, Klyde 4 R, Storspove 2 R, Svartbag 1 R,
Drejø Enge v/Mejlhoved: Rørhøg 1 M FU, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 4 FU, Vibe 12 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Sølvmåge 30 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 8 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Rørspurv 2 R,
Drejø Nørresø: Lille Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 OF, Fiskehejre 2 R, Grågås 8 OF, Grågås 500 R, Snegås 1 R, Krikand 1 R, Taffeland 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 40 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 2 FU, Ringdue 4 R, Digesvale 40 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 20 OF, Stær 40 R
Græsholm v/Drejø: Skarv 80 R
Højestene Løb (Omr.26): Skarv 20 FU, Knopsvane 80 R,

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bynkefugl 8 FU. Niels Andersen
Monnet - Tåsinge: Skarv 3 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 7 R, Grågås 1060 R, Gravand 2 R, Krikand 43 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 R, Rørhøg 2 FU Tårnfalk 3 FU, Stor Præstekrave 21 FU, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 13 FU, Brushane 1 R, Storspove 1 OF, Sortklire 2 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 4 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 26 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 30 SV, Bysvale 1 FU, Engpiber 21 R, Gul Vipstjert 13 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødstjert 1 FU, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 10 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 FU, Løvsanger 2 FU, Grå Fluesnapper 3 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 150 FU, Stillits 14 FU, Tornirisk 40 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søby (Tåsinge): Musvåge 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Niels Bomholt Jensen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 3 R, Knarand 3 R, Krikand 70 FU, Troldand 9 R, Musvåge 2 OF, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 3 R, Vibe 13 R, Hvidklire 11 FU, Mudderklire 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 12:00): Rødstjert 5 RI,
Bynkefugl 20 R, Græshoppesanger 1 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 8 RI, Rørsanger 34 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 5 RI, Havesanger 7 RI, Munk 13 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 4 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Skægmejse 2 RI I dag 97 fugle af 19 arter ringmærket. Efterår ialt: 2534 fugle ringmærket. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen 
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 3 T, Fiskehejre 6 SV, Knopsvane 3 V, Grågås 10 SV, Gravand 1 Ø, Krikand 5 SV,  Spidsand 2 SV,  Troldand 9 T,  Ederfugl 60 SV,  Sortand 4 SV,  Hvinand 10 SV,  Hvepsevåge 18 T,  Rød Glente 1 T,  Rørhøg 4 SV,  Spurvehøg 5 T,  Fiskeørn 9 SV,  Tårnfalk 7 SV,  Strandskade 1 Ø,  Klyde 2 SV,  Stor Præstekrave 46 T,  Hjejle 22 SV,  Vibe 5 V, Dobbeltbekkasin 3 SV, Rødben 6 SV, Hvidklire 9 SV, Mudderklire 3 T, Hættemåge 32 SV, Splitterne 25 SV, Fjordterne/Havterne 19 SV, Mursejler 12 SV, Landsvale 1500 T, Bysvale 5 T, Bysvale 30 V, Skovpiber 3 T, Gul Vipstjert 120 SV, Bynkefugl 1 T, Stenpikker 2 T, Stær 50 SV, Skovspurv 30 TF, Lille Korsnæb 6 T. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 1 S, Havørn 1 IMM OF, Rørhøg 2 S, Spurvehøg 2 S, Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Fakkemose: Blå Kærhøg 1 F OF
. Steen Kryger
Gulstav: Rødstjert 2 R,  Græshoppesanger 1 RI, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Broget Fluesnapper 2 R, Skægmejse 2 RI. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Svaleklire 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 R, Sortsvane 1 R, Sangsvane 3 R, Canadagås 1 R, Knarand 2 R, Spidsand 1 FU, Fiskeørn 1 T, Trane 5 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 90 R, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 3 R. Steen Kryger
Botofte Skovmose: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 AD FU, Bynkefugl 2 R . Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 5 , Gråstrubet Lappedykker 2 , Rørhøg 2 ,  Lille Præstekrave 9 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 35 R, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Tornirisk 15 OF. Peder Rasmussen
Tullebølle: Trane 3 . Jane Ditzel
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Isfugl 2 YF. Torben Christiansen
Det ny land (Lyø): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blishøne 7 FU, Vibe 13 R, Brushane 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 3 R. Leif Kristensen
Lyø: Gråand 6 , Grønbenet Rørhøne 1 FU, Storspove 1 FU. Leif Kristensen
Lyø Trille/Vestersjo: Skarv 168 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 26 R, Grågås 39 R, Canadagås 15 R, Pibeand 17 R, Krikand 2 R, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 F OF, Strandskade 9 FU, Hjejle 30 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 44 R, Islandsk Ryle 13 FU, Almindelig Ryle 27 FU, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 18 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 5 FU, Sølvmåge 96 R, Svartbag 2 R, Havterne 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 2 R, Gransanger 1 FU, Stær 22 FU. Leif Kristensen
Østersjo (Lyø): Grågås 650 R, Gråand 4 R, Rørhøg 1 M FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 18 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Stenpikker 3 FU, Råge 3 FU. Leif Kristensen
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Østerø Sø, Knudshoved: Fiskehejre 7 FU, Grågås 8 FU, Knortegås 1 FU, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 54 FU, Hjejle 2 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 50 R, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 5 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 2 R, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 21 FU, Stenpikker 2 FU, Tornsanger 2 R. Søren G. Nielsen 
Slipshavn Skov: Fiskeørn 1 V. Jens-Gert Hansen
Føns Vang: Fiskeørn 1 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Fiskeørn 1 FU . Ole Bo Olsen
Hagenskov Slotsmølle: Havørn 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 200 V, Gærdesmutte 3 R, Rødstjert 2 FU, Gransanger 2 FU, Løvsanger 1 FU, Halemejse 10 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Ravn 2 R, Stillits 6 R, Dompap 4 YF UF. Thomas Kampmann
Strib: Vendehals 1 DØD. Erik Busk


          Vandrefalk Foto: Morten Müller

Tirsdag den 26. august 2014                                         Solopgang: 06:12 Solnedgang: 20:26

Kogtved, matriklen: Mudderklire 1 R, Stor Flagspætte 1 FU
Ollerup, Åmosen: Grønirisk/Stillits/Tornirisk ca 50 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm (17:00): Grønbenet rørhøne 2 FU, Grå fluesnapper 4 FU, Rødstjert 2 FU.  Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø: Islandsk ryle 1 R. Erik Ehmsen
Espe, matriklen: Tyrkerdue 3, Gransanger 2, Rødstjert 1, Grønirisk 1, Ravn 1.Nældens Takvinge 3, Dagpåfugleøje 2, Admiral 2.Sydflagermus, Hare 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Skydsbæk, Tværby Mark, Ærø: Canadagås 12 S. Oskar Liset Pryds Hansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense (09:50 - 10:15): Agerhøne 7 FU (På græsmark syd for kirken). Niels Andersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 11:30): Skovpiber 3 RI, Rødstjert 5 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 20 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 6 RI, Havesanger 8 RI, Munk 10 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 9 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 3 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Rørspurv 2 RI I dag 80 fugle af 17 arter ringmærket. Efterår ialt: 2437 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv 170 SV, Knopsvane 1 SV, Grågås 24 SV, Canadagås 19 SV, Gravand 1 SV, Knarand 3 SV, Krikand 11 SV, Ederfugl 90 SV, Sortand 130 SV, Rørhøg 7 SV, Spurvehøg 6 SV, Tårnfalk 3 SV, Strandskade 73 SV, Storspove 8 SV, Hvidklire 9 SV, Svaleklire 1 SV, Hættemåge 2 SV, Splitterne 36 SV, Fjordterne/Havterne 151 SV, Svale sp. 1000 S, Skovpiber 2 S, Gul Vipstjert 52 SV. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Vandrikse 1 R, Rørsanger 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R. Alexander Lee
Keldsnor: Odinshane 1 FU. Ole Bo Olsen
Ristinge Klint: Rørhøg 3 1K V, Fiskeørn 1 V. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 2 1K V, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 FU, Sortklire 19 VDR FU, Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 11 FU, Sortterne 1 2K+ ODR FU. Morten Müller 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 69 FU , Knarand 1 R, Taffeland 70 FU, Troldand 630 R, Havørn 5 FU, Vibe 62 R, Gransanger 3 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Bredholt: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 OF, Gråkrage 8 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 4 R, Grågås 33 OF, Taffeland 3 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 13 FU, Hvidklire 1 FU, Ringdue 2 R, Mursejler 2 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 22 FU, Bysvale 72 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 2 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 3 R, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 R, Grønirisk 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Tornsanger 3 FU, Gransanger 2 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Broget Fluesnapper 2 FU, Blåmejse 1  FU, Spætmejse 2 R, Bogfinke 2 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Rødhals 1 R, Gransanger 3 FU, Grå Fluesnapper 3 FU, Broget Fluesnapper 2 FU . Leif Kristensen
Mullerup Slot + Sø: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Oure: Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R. Arne Bruun
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 FU, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 3 R, Gransanger 1 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Husskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Tårnfalk 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Østerø Sø, Knudshoved: Skarv 95 R, Fiskehejre 8 FU, Skestork 1 R, Grågås 19 R, Gravand 2 FU, Hvepsevåge 1 SV, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 52 FU, Strandhjejle 4 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Sandløber 1 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Brushane 1 FU, Brushane 4 OF, Lille Kobbersneppe 14 FU, Sortklire 6 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 3 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 R, Stor Flagspætte 1 1K FU, Digesvale 2 OF, Landsvale 2 OF, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 5 FU, Rødstjert 1 M FU, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 3 FU, Tornsanger 1 FU, Løvsanger 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 FU, Skovspurv 16 FU. Niels Bomholt Jensen
Østerø Sø, Knudshoved: Hvepsevåge 1 F AD SV, Stenvender 1 OF, Grønspætte 1 R, Bynkefugl 1 1K R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 1K R, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Jens-Gert Hansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Sølvmåge 44, Svartbag 10 R, Landsvale 2 OF, Bysvale 4 OF, Stær 50 OF. Kristian Angelo-Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Vandrefalk 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Silkehejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Havørn 1 R. Jens Bækkelund


           

Mandag den 25. august 2014                                         Solopgang: 06:10 Solnedgang: 20:28

Kogtved, matriklen: Tyrkerdue 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU
Purreskoven (14:00): Stor flagspætte 1 FU, Grå fluesnapper 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Hvid vipstjert 6 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (09:10-11:00): Skarv 50 R, Fiskehejre 12 FU/R, Grågås 70 R, Gråand 95 FU/R, Spidsand 5 FU, Krikand 15 FU/R, Taffeland 55 R, Troldand 170 R, Rørhøg 1 SV Juv, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 300 FU, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 550 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 10 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 30 FU/R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 11 FU/R, Havterne 6 FU/R, Landsvale 25 FU, Skovpiber 10 SV, Gul Vipstjert 5 SV, Stenpikker 2 FU, Stær 60 FU, Tornirisk 80 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Espe, matriklen: Topmejse 1, Gransanger 2, Rødstjert 1, Spætmejse 1, Ravn 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Gyldensteen: Engsøen: Rustand 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 1 R. Esben Eriksen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 12:30): Skovpiber 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 8 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 13 RI, Munk 13 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 3 RI, Broget Fluesnapper 2 RI I dag 54 fugle af 13 arter ringmærket. Efterår ialt: 2357. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 V, Skarv 92 SV, Nilgås 2 SV, Gravand 14 SV, Pibeand 1 SV, Krikand 57 SV, Spidsand 55 SV, Troldand 4 SV, Ederfugl 140 SV, Sortand 95 SV, Hvinand 2 SV, Hvepsevåge 26 S, Rørhøg 7 S, Spurvehøg 6 S, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 265 SV, Stor Præstekrave 9 SV, Hjejle 8 SV, Strandhjejle 31 SV, Islandsk Ryle 5 SV, Almindelig Ryle 53 SV, Lille Kobbersneppe 3 SV, Storspove 6 SV, Sortklire 3 SV, Rødben 11 SV, Hvidklire 6 SV, Svaleklire 1 SV, Mudderklire 14 SV, Stenvender 1 SV, Hættemåge 12 SV, Splitterne 27 SV, Fjordterne/Havterne 78 SV, Mursejler 4 T, Digesvale 300 T, Landsvale 150 T, Gul Vipstjert 56 S, Hvid Vipstjert 4 S, Stenpikker 1 T, Stær 30 T. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Vandrikse 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Gulirisk 1 TF. Esben Eriksen
Brændegård Sø: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF. Leif Kristensen
Kroghenlund Skov: Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 4 R, Solsort 1 R, Munk 2 FU, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Sumpmejse 5 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Mynderup Hestehave: Stenpikker 1 R. Niels Bomholt Jensen
Eskildstrup v/Ringe: Mursejler 1 OF, Landsvale 20 OF, Bysvale 15 OF. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Trane 3 FU, Stenpikker 1 R. Palle Bo Larsen
Skaboeshuse: Hjejle 12 SV, Tyrkerdue 24 FU, Grønspætte 1 OF. Kurt Kaack Hansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 12 OF, Skarv 3 FU, Fiskehejre 3 OF, Fiskehejre 1 FU, Grågås 120 OF, Gråand 14 R, Blishøne 8 R, Vibe 30 OF, Hvidklire 2 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 44 , Svartbag 2 R, Ringdue 14 OF, Ringdue 2 R, Landsvale 4 OF, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Husskade 2 R, llike 6 R, Gråkrage 4 R. Kristian Angelo-Nielsen 
Vissenbjerg (10:15 - ): Vendehals 1 R (ny matrikelart). Lene og Frits Thomsen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 3 R. Ole Bo Olsen
Helnæs Made: Havørn 1 2K+ FU. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Rustand 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 2 FU, Grågås 600 FU, Rustand 1 JUV FU, Gravand 5 FU, Krikand 16 FU, Skeand 8 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 40 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Brushane 14 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 40 FU. Søren G. Nielsen
Stingsted Skov: Rød Glente 1 R, Musvåge 7 R. Jens Friis-Walsted


           Broget fluesnapper

Søndag den 24. august 2014                                         Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:30

Lundeborg Ny Camping: Stær 200+ OF SV, Vibe 25 OF V. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Sort Ibis (SU) 1 FU. Anders Søgaard
Firtalsstrand (15:30):
Sort ibis 1 R. Rune Bisp Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havørn 1 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 14:00): Vendehals 1 RI, Skovpiber 1 RI, Sivsanger 6 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 21 RI, Gulbug 3 RI, Havesanger 4 RI, Munk 27 RI, Løvsanger 19 RI, Broget Fluesnapper 3 RI, Dompap 1 RI I dag ringmærket 117 fugle af 17 arter. Efterårstotal ialt: 2303. Keldsnor Fuglestation/ Michael Bjerregaard + Sebastian, Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Skarv 60 SV, Gravand 10 SV, Pibeand 11 SV, Krikand 4 SV, Ederfugl 126 SV, Hvinand 2 T, Hvepsevåge 11 S, Rørhøg 6 S, Spurvehøg 3 SV, Tårnfalk 4 S, Strandskade 1 SV, Strandhjejle 13 SV, Almindelig Ryle 55 SV, Brushane 16 SV, Lille Kobbersneppe 4 SV, Småspove 3 SV, Storspove 1 SV, Sortklire 1 SV, Rødben 4 SV, Hvidklire 7 SV, Svaleklire 1 SV, Fjordterne/Havterne 98 SV, Gøg 1 TF, Mursejler 5 SV, Landsvale 160 SV, Gul Vipstjert 86 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Rødstjert 1 R, Gulirisk 1 TF, Lille Korsnæb 1 T. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv 266 T, Krikand 11 T, Skeand 1 T, Troldand 7 T, Ederfugl 74 T, Sortand 53 T, Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 5 T, Spurvehøg 1 T, Lærkefalk 1 TF, Strandskade 14 T, Stor Præstekrave 14 T, Hjejle 3 T, Strandhjejle 19 T, Almindelig Ryle 18 T, Lille Kobbersneppe 10 T, Storspove 3 T, Hvidklire 2 T, Mudderklire 5 T, Hættemåge 3 T, Fjordterne 321 T, Fjordterne/Havterne 8 T, Dværgterne 3 T, Mursejler 5 T, Digesvale 160 T, Landsvale 105 T, Gul Vipstjert 85 T, Hvid Vipstjert 5 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Sangsvane 3 AD R. Leif Bisschop-Larsen 
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Gul Vipstjert 400 T NAT. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Gulstav: Gøg 2 R. Kurt Kaack Hansen
Gulstav:
Sølvhejre 1 FU, Hvepsevåge 6 S, Stor Præstekrave 7 FU, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 4 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 4 FU, Fjordterne 3 FU, Dværgterne 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Søgård (Langeland): Vendehals 1 FU, Husrødstjert 4 FU, Grå Fluesnapper 6 FU, Broget Fluesnapper 9 FU. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 5 R, Fjordterne 35 FU, Skægmejse 2 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Barager Nebbe: Bramgås 1 R, Toppet Skallesluger 16 R, Rørhøg 1 M AD R, Fiskeørn 1 S, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 16 R, Strandhjejle 4 R, Strandhjejle 25 SV, Islandsk Ryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 32 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 23 SV, Lille Kobbersneppe 12 R, Storspove 2 R, Rødben 9 R, Mudderklire 24 R, Dværgmåge 10 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 50 R, Splitterne 17 R, Fjordterne 38 R, Fjordterne 29 SV, Mursejler 2 R, Landsvale 30 R, Bysvale 45 R, Hvid Vipstjert 15 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 6 R, Knopsvane 33 , Grågås 205 R, Gravand 6 JUV R, Pibeand 1 R, Knarand 2 R, Krikand 80 R, Gråand 95 R, Skeand 8 R, Taffeland 5 R, Troldand 185 R, Hvinand 3 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 50 R, Brushane 12 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 4 , Fjordterne 4 FU, Ringdue 1 OF, Mursejler 2 FU, Svale sp. 700 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Allike 1 OF, Ravn 10 OF, Skovspurv 2 R, Grønirisk 4 OF, Stillits 3 OF, Tornirisk 4 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Grå Fluesnapper 5 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Lille Gråsisken 1 R. Leif Kristensen
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Gråand 13 R, Blishøne 7 R, Digesvale 100 FU. Jacob Sterup
Korinth: Ravn 2 R. Jacob Sterup
Enge v/Odense Ås udløb: Gærdesanger 3 , Tornsanger 3 , Munk 2 , Gransanger 30 , Løvsanger 1 , Halemejse 3 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Strandhjejle 7 AD R, Krumnæbbet Ryle 2 AD R, Lille Kobbersneppe 1 AD R, Storspove 19 R, Rødben 4 R, Vader sp., Lille 45 R. Kristoffer Hansen
Småstenskrog: Stenpikker 1 R. Kristoffer Hansen 
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU, Rørhøg 1 BR FU. Freddy Hansen
Bregnør Bugt: Strandskade 4 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Storspove 12 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 8 FU. Gunhild Brink
Knudshoved Færgehavn: Strandhjejle 6 AD SV. Jacob Sterup
Østerø Sø, Knudshoved: Skarv 152 R, Fiskehejre 10 R, Skestork 1 IMM FU, Gravand 4 FU, Krikand 16 R, Gråand 6 R, Klyde 14 FU, Stor Præstekrave 38 FU, Strandhjejle 8 FU, Islandsk Ryle 2 AD SDR FU, Dværgryle 1 1K FU, Krumnæbbet Ryle 3 1K FU, Almindelig Ryle 40 FU, Brushane 1 M 1K FU, Lille Kobbersneppe 14 FU, Storspove 1 R, Rødben 6 FU, Mudderklire 4 FU, Stenvender 2 1K R, Splitterne 10 R, Gråkrage 2 FU. Jacob Sterup
Føns Vang:
Sølvhejre 1 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU. Ole Bo Olsen
Helnæs Made: Rørhøg 1 M FU, Storspove 23 FU. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 3 FU, Grågås 1400 R, Strandhjejle 1 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 18 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 4 FU. Jens Bækkelund


           Odinshane

Lørdag den 23. august 2014                                         Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:33

Slæbæk Mark: Rødrygget tornskade 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Grågås 425 FU, Vibe 75 FU, Hættemåge 200 FU, Stormmåge 800 FU, Sølvmåge 50 FU, Skovpiber 8 R, Hvid Vipstjert 35 FU, Husskade 2 FU, Allike 50 FU, Råge 8 FU, Gråkrage 28 FU. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Strandhjejle 1 SDR R, Almindelig Ryle 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 R. Arne Bruun
Bagenkop: Tyrkerdue 3 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Rødstjert 1 R. Steen Kryger
Dovns Klint: Skarv 120 T, Krikand 45 SV, Skeand 7 SV, Ederfugl 140 SV, Sortand 11 V, Hvepsevåge 4 SV, Havørn 2 OF, Rørhøg 2 TF, Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 6 S, Lærkefalk 1 S, Hjejle 1 SV, Strandhjejle 19 SV, Almindelig Ryle 40 SV, Dobbeltbekkasin 3 SV, Lille Kobbersneppe 4 SV, Sortklire 1 SV, Rødben 10 SV, Mudderklire 18 SV, Almindelig Kjove 1 V, Splitterne 3 SV, Gøg 1 R, Mursejler 30 SV, Landsvale 40 SV, Gul Vipstjert 152 S. Ella Mikkelsen
Gulstav: Vendehals 1 RI, Gul Vipstjert 1 RI, Rødstjert 1 FU, Sivsanger 4 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 26 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 8 RI, Munk 6 RI, Løvsanger 2 RI,
Gulstav: Broget Fluesnapper 1 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Brushane 1 R, Mudderklire 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Odinshane 1 JUV FU , Gul Vipstjert 100 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Taffeland 40 FU, Spurvehøg 1 M FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 40 FU, Brushane 17 FU, Mudderklire 3 FU, Stær 50 FU, Stillits 3 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 18 , Grågås 500 , Knarand 26 FU, Spidsand 7 FU, Skeand 14 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 BR OF, Vandrikse 1 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Vibe 8 FU, Dværgryle 4 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Kærløber 1 AD SDR FU, Brushane 18 , Dobbeltbekkasin 3 FU, Sortklire 11 VDR FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 , Mudderklire 3 FU, Hættemåge 9 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 2 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 6 R, Grågås 800 R, Stor Præstekrave 12 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 14 R, Kærløber 1 R. Ella Mikkelsen
Løkkeby Enge: Rørhøg 2 S, Trane 3 FU, Vibe 34 R, Svaleklire 5 R, Mudderklire 4 R, Splitterne 2 S, Fjordterne 2 S, Tornirisk 170 R. Ole Goldschmidt
Vandhul v/Næsholt, Sønderhjørnevej: Musvåge 1 LF R, Grønirisk 55 FU. Leif Kristensen  
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 84 R, Fiskehejre 6 FU, Grågås 20 R, Gravand 2 FU, Krikand 2 FU, Gråand 102 R, Spidsand 3 FU, Taffeland 36 R, Troldand 12 R, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 35 R, Hjejle 520 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 37 R, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 35 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 86 R, Stormmåge, Almindelig (canus) 2 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Splitterne 5 R, Havterne 4 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Bynkefugl 6 R, Råge 3 FU, Stær 65 FU, Tornirisk 45 FU. Leif Kristensen
Elverud Skov: Rød Glente 1 FU. Helle Suadicani
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU. Inge Bomholt Andersen
Tårup Inddæmmede Strand: Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 FU, Gul Vipstjert 24 FU, Tornsanger 1 R, Ravn 1 R.Lars Philip Nielsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 16 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 11 R, Gravand 4 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Vibe 3 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 27 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 5 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 130 FU, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 2 R, Havterne 3 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 6 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 4 FU, Stær 6 FU. Kirsten Pedersen
Søby Sø (Nr. Søby): Vendehals 1 FU . Sean Hansen
Vindinge Å, E20-Vindinge:
Sort Stork 1 1K FU. Lars Hansen
Mesinge:
Lille Fluesnapper 1 FU . Ebbe Munk Andersen 


              Solsort Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 22. august 2014                                         Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:35

Vejlen, Taasinge:(08:45): Havørn 1 R, Stor præstekrave 12 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor (11:20): Odinshane 1 1K FU (ved østligste klynge buske på engen). Morten Müller
Bagenkop havn (18:25): Middelhavssølvmåge 1 R. Anders Bojesen
Lundeborg, Ny Camping og stranden (10:00): Splitterne 2 FU, Skarv 12 OF, Sølvmåge 6 FU, Hættemåge 4 FU, Stær 30 FU på Røn, Solsort 12 FU, Landsvale 40 FU R, Grønirisk 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Pederstrup (18:28):
Sort stork 1 OF (kredsede lavt lige vest for jernbanen). Esben Eriksen
Sønderhjørne: Dværgørn (SU) 1 LF R (The Bird is still around! Marion (Marion Gschweng) got it again today and managed to take some photos. I asked her for details which I will let you know as soon as I will get them. Mail fra Andreas Hachenberg

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Søby Monnet - Tåsinge
: Gravand 7 1K R, Pibeand 12 R, Krikand 15 R, Gråand 40 R, Skeand 5 R, Rørhøg 2 1K R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 7 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 58 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 6 FU, Mursejler 6 FU, Digesvale 175 FU, Landsvale 100 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 17 , Gråstrubet Lappedykker 2 , Knarand 8 R, Taffeland 7 R, Havørn 2 AD R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 24 R, Almindelig Ryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Huldue 1 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 8 FU, Rørhøg 1 F R, Spurvehøg 1 OF, Vibe 125 OF, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 3 FU, Rovterne 1 FU V. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 11:30): Vandrikse 1 RI, Vendehals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 7 RI, Tornsanger 15 RI, Havesanger 4 RI, Munk 6 RI, Løvsanger 5 RI, Broget Fluesnapper 1 RI I dag 48 fugle af 13 arter ringmærket. Efterår ialt: 2115 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint
: Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 84 SV, Krikand 46 SV, Spidsand 5 SV, Skeand 11 SV, Ederfugl 560 SV, Sortand 160 SV, Hvepsevåge 2 S, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 S, Rørhøg 3 TF, Spurvehøg 1 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 S, Tårnfalk 2 TF, Vandrikse 1 RI, Strandskade 3 SV, Stor Præstekrave 12 SV, Hjejle 10 SV, Strandhjejle 18 SV, Almindelig Ryle 34 SV, Lille Kobbersneppe 30 SV, Småspove 2 SV, Storspove 1 SV, Hættemåge 2 SV, Splitterne 2 SV, Tejst 1 1K SV, Landsvale 30 SV, Gul Vipstjert 110 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 T, Skarv 16 T, Krikand 58 T, Spidsand 5 T, Ederfugl 187 T, Sortand 137 T, Strandskade 2 T, Lille Præstekrave 1 T, Stor Præstekrave 15 T, Strandhjejle 4 T, Almindelig Ryle 45 T, Lille Kobbersneppe 3 T, Småspove 2 T, Splitterne 2 T, Fjordterne 117 T, Fjordterne/Havterne 5 T, Digesvale 8 T, Gul Vipstjert 70 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Grønbenet Rørhøne 7 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Gul Vipstjert 500 T NAT. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 R, Knarand 5 R, Stor Præstekrave 12 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 15 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Odinshane 1 R, Gul Vipstjert 3 R. Ella Mikkelsen


            Blåmejse

Torsdag den 21. august 2014                                         Solopgang: 06:03 Solnedgang: 20:38

Svendborg Golfbane: Tårnfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Spætmejse 1 R, Ravn 3 OF
Rudkøbing, containerplads
: Husrødstjert 1 R JUV, Bynkefugl 1 E. Nis Rattenborg
Løkkeby
: Trane 1 R AD, Fiskehejre 1 R, Vibe 1 R. Nis Rattenborg
Broholm
(10:00): Gransanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Spindersbakke, Snøde Langeland
: Grønirisk 2 R, Grågås 11 R. Steen Skaadegaard
Espe, matriklen: Ravn 2, Råge 100, Tyrkerdue 2, Gransanger 1, Blåmejse 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 17:00): Vendehals 2 RI, Rødstjert 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Sivsanger 6 RI, Kærsanger 16 RI, Rørsanger 40 RI, Gulbug 18 RI, Tornsanger 24 RI, Havesanger 20 RI, Munk 26 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 6 RI, Broget Fluesnapper 2 RI I dag 171 fugle af 16 arter ringmærket. Efterår ialt: 2067 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Hans Rytter
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv 156 T, Gravand 10 SV, Ederfugl 110 SV, Sortand 74 T, Hvinand 2 SV, Hvepsevåge 40 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 1 S, Vandrefalk 1 S, Strandskade 23 SV, Hjejle 8 T, Strandhjejle 18 SV, Almindelig Ryle 90 SV, Brushane 8 SV, Dobbeltbekkasin 3 SV, Lille Kobbersneppe 12 SV, Småspove 1 SV, Storspove 4 SV, Hvidklire 2 SV, Tinksmed 1 SV, Mudderklire 3 T, Splitterne 8 SV, Fjordterne 96 SV, Huldue 1 TF, Mursejler 7 T, Sanglærke 2 S, Gul Vipstjert 120 S, Hvid Vipstjert 4 SV. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 5 T, Skarv 507 T, Gravand 10 T, Knarand 3 T, Krikand 17 T, Spidsand 6 T, Ederfugl 260 T, Sortand 305 T, Hvepsevåge 34 T, Rørhøg 5 T, Spurvehøg 3 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 TF, Vandrefalk 2 T, Strandskade 70 T, Stor Præstekrave 62 T, Hjejle 22 T, Strandhjejle 114 T, Islandsk Ryle 28 T, Almindelig Ryle 407 T, Brushane 2 T, Lille Kobbersneppe 243 T, Småspove 1 T, Storspove 5 T, Rødben 9 T, Hvidklire 2 T, Tinksmed 1 T, Mudderklire 15 T, Splitterne 12 T, Fjordterne 245 T, Fjordterne/Havterne 9 T, Dværgterne 1 T, Mursejler 10 T, Digesvale 315 T, Skovpiber 4 T, Gul Vipstjert 144 T, Hvid Vipstjert 6 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Vendehals 1 RI, Nattergal 1 RI. Ella Mikkelsen
Gulstav: Hvepsevåge 7 S. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Hættemåge 20 R, Stormmåge 10 R, Gul Vipstjert 16 FU, Allike 5 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 7 FU, Dværgryle 3 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 24 FU, Brushane 9 FU. Claus Dalskov
Torpeløkke: Rødhals 2 1K R, Fuglekonge 2 FU, Grå Fluesnapper 3 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 15 , Fiskehejre 7 , Knopsvane 35 , Grågås 205 R, Gravand 6 JUV FU, Knarand 3 R, Krikand 14 R, Gråand 95 R, Skeand 8 FU, Taffeland 8 R, Troldand 130 R, Havørn 3 , Rørhøg 1 FU, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 27 , Blishøne 227 , Lille Præstekrave 2 , Vibe 96 , Brushane 12 FU, Hvidklire 3 , Mudderklire 2 , Hættemåge 200 R, Sølvmåge 87 , Svartbag 1 R, Fjordterne 10 FU, Ringdue 3 OF, Svale sp. 3000 FU, Hvid Vipstjert 22 , Solsort 1 OF, Musvit 1 R, Ravn 1 OF, Ravn 4 R, Stær 6 FU, Skovspurv 2 R, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen 
Sønderhjørne (07:30 - 07:50): Musvåge 1 LF R (Et kort besøg på stedet gav en lys Musvåge, men ingen lys Dværgørn.). Jacob Sterup
Sønderhjørne: Hvepsevåge 5 SV, Musvåge 1 LF R, Rødstjert 1 R. Per Rasmussen
Sandholt: Fiskehejre 2 FU, Gråand 4 R, Rørhøg 1 R, Rørhøg 1 F FU, Fasan 7 FU, Blishøne 3 FU, Hvidklire 1 FU, Ringdue 18 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 2 FU. Leif Kristensen
Lyndelse: Rørhøg 1 M FU. Leif Kristensen
Østergård-Hovedgård: Rørhøg 1 M OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 1 FU, Sortmejse 3 FU. Steen Lauritsen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 AD FU, Havørn 1 AD R T. Jai Kang
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 JUV LF OF. Jai Kang
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Havørn 1 1K MF R. Per Michael Nielsen
Ebberup: Musvåge 1 LF FU, Engpiber 4 FU, Solsort 4 FU, Sangdrossel 2 FU, Tornsanger 2 FU. Kirsten Pedersen
Enemærket v/Mullerød: Ringdue 4 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 30 FU, Stenpikker 1 R. Kirsten Pedersen
Fiskeholm: Skarv 16 R, Vibe 6 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 540 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 19 R, Knopsvane 53 R, Gravand 2 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 64 R, Hjejle 13 R, Strandhjejle 14 R, Vibe 36 R, Islandsk Ryle 20 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 62 FU, Brushane 2 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Storspove 34 OF, Sortklire 1 FU, Rødben 17 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 180 FU, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Havterne 5 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Grønirisk 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Tårnfalk 1 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 5 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 8 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 S. Kirsten Pedersen
Lyndelse: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Skarris Odde: Gravand 4 R, Gråand 8 R, Hjejle 30 R, Vibe 60 R, Storspove 16 R, Mudderklire 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Havørn 1 1K+ FU. Tom Giersing
Aarupvej, Orte: Rørhøg 1 FU, Hvidklire 1 OF, Svaleklire 1 OF, Gærdesanger 1 FU, Gransanger 1 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Barløse, matriklen: Husrødstjert 1 F R. Villy-Erik Schødts


           

Onsdag den 20. august 2014                                          Solopgang: 06:01 Solnedgang: 20:40

Lundeborg (06:45): Hvid vipstjert 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Salme Nor(16:50): Kærløber 1 R (Kunne ses fra dæmningen ved slusen). Morten Müller
Salme Nor: Kærløber 1 R (Kunne ses fra dæmningen ved slusen). Nis Rattenborg
Borgsø, Langeland: Skarv 3. Steen Skaadegaard
Botofte Mose: Havørn 2, Hvidklire 3, Knarand 4, Rørhøg 1, Stor Præstekrave 6, Troldand 12. Steen Skaadegaard
Espe, matriklen: Ravn 2, Råge 100, Tyrkerdue 2, Gransanger 1, Blåmejse 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur
Svanninge Bakker/Bjerge (09:05-11:05): Grågås 65 T, Hvepsevåge 1 SV, Rørhøg 2 SV, Musvåge 2 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 2 FU en juv, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 15 FU, Rødhals 1 FU, Munk 1 FU, Gransanger 5 FU, Fuglekonge 5 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Ravn 1 R, Stær 5 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 12:30): Gærdesmutte 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 9 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 4 RI, Munk 8 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 3 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 1 RI I dag 36 fugle af 12 arter ringmærket. Efterår i alt: 1897 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint
: Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv 56 SV, Gravand 16 SV, Krikand 2 SV, Ederfugl 110 SV, Sortand 151 SV, Hvinand 1 SV, Hvepsevåge 15 S, Rørhøg 1 SV, Fiskeørn 1 S, Strandskade 122 SV, Stor Præstekrave 5 SV, Hjejle 1 OF, Hjejle 4 SV, Strandhjejle 19 SV, Islandsk Ryle 1 SV, Almindelig Ryle 44 SV, Lille Kobbersneppe 10 SV, Småspove 1 SV, Svaleklire 1 SV, Hættemåge 10 SV, Splitterne 2 SV, Fjordterne 76 SV, Klippedue/Tamdue 3 T R, Gul Vipstjert 16 S, Tornsanger 1 R, Stær 250 T. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Vandrikse 1 R. Ella Mikkelsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Tårnfalk 1 FU, Sortklire 1 OF, Hvidklire 1 R, Svaleklire 2 R, Gul Vipstjert 15 S. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Grågås 600 R, Knarand 45 FU, Krikand 50 FU, Skeand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 37 FU, Vibe 25 R, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 36 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 28 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 21 R, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 3 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Råge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 110 R, Fiskehejre 9 R, Pibeand 1 R, Knarand 25 R, Krikand 48 R, Troldand 18 R, Havørn 2 , Rørhøg 2 1K R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Blishøne 9 R, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 62 R, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Splitterne 2 R, Fjordterne 3 R, Ringdue 2 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 3 R, Digesvale 30 FU, Landsvale 15  FU, Bysvale 5 FU, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 2 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Gråkrage 6 R, Stær 13 FU, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 3 R, Grønirisk 3 R, Stillits 4 FU, Tornirisk 3 R, Dompap 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Knarand 2 FU, Troldand 27 FU, Havørn 2 OF, Rørhøg 1 OF, Hvidklire 2 FU. Steen Skaadegaard
Hundstrup Å (Hundstrup - Gundestrup Mølle)
: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Arreskov Sø: Havørn 1 IMM OF. Erik Ehmsen
Ulbølle: Gransanger 1 R, Topmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Horne By:
Dværgørn (SU) 1 LF R (Mail fra Andreas Hachenberg om Dværgørn set nær Horne på Fyn, modtaget onsdag aften: "A friend of mine (Marion Gschweng) saw yesterday a light-morph Booted Eagle which was still around today morning."). Via mail til Jacob Sterup (DOF)
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Stenpikker 1 R. Leif Kristensen
Ølundgårds Inddæmning:
Sort Ibis (SU) 1 FU. Jakob Dall
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU , Strandhjejle 2 R, Vibe 150 R, Lille Kobbersneppe 10 OF, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 OF, Mudderklire 2 R. Jan Blichert-Hansen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 FU. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 750 R, Canadagås 5 R, Krikand 38 R, Rørhøg 2 R, Stor Præstekrave 109 R, Strandhjejle 3 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 1 1K R, Almindelig Ryle 155 R, Brushane 18 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 10 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 33 R. Kurt Willumsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 3 R, Grågås 300 R, Gråand 400 R, Blishøne 550 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 15 R, Islandsk Ryle 5 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 21 R. Kurt Willumsen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 450 R, Strandskade 12 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 56 R, Strandhjejle 18 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 16 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 67 R, Småspove 1 R, Storspove 90 R, Rødben 92 R, Hvidklire 25 R, Svaleklire 1 R, Havterne 7 R. Kurt Willumsen


          Sølvhejre

Tirsdag den 19. august 2014                                          Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:42

Iholm:(07:00): Havørn 1 R (Langt inde på vestodden). Arne Bruun
Ny Gesinge (14:45): Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge (09:00): Dobbeltbekkasin 6 R, Mudderklire 8 R, Stor præstekrave 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Melby: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav:
Sort Stork 1 TF, Hedehøg 1 FU 1K, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 4 OF, Mursejler 40 FU, Gul  Vipstjert 1 R, Stær 120 T
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 1 1K OF, Fiskeørn 1 1K TF, Brushane 4 OF, Dobbeltbekkasin 6 FU, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 1 OF, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 4 ,
Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert 4 FU
Søgård Mose (Langeland): Rørhøg 1 1K FU, Brushane 28 OF
Tryggelev Nor og Salme Nor: Havørn 2 R, Fiskeørn 1 R, Rovterne 1 R,
Sølvhejre 2 R . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Lundeborg, stranden (16:00): Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 1 R, Splitterne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Dejrø
: Grågås 470 R. Arne Bruun
Revkrog (Omr.31)
: Stor Præstekrave 22 R, Almindelig Ryle 8 R, Rødben 3 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 12:00): Nattergal 1 RI, Rødstjert 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 7 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 3 RI, Munk 7 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 4 RI, Blåmejse 1 RI, Grønirisk 1 RI, Rørspurv 1 RI I dag 31 fugle af 13 arter ringmærket. Efterår ialt: 1861 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 1 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV,
Sort Stork 1 OF (Kredsede over Fakkebjerg, tog højde og gik N), Krikand 2 SV, Ederfugl 70 SV, Sortand 78 SV, Spurvehøg 1 S, Fiskeørn 1 S, Strandskade 33 SV, Hjejle 7 SV, Strandhjejle 80 SV, Almindelig Ryle 53 SV, Lille Kobbersneppe 7 SV, Storspove 1 SV, Sortklire 1 SV, Rødben 1 SV, Hvidklire 5 SV, Mudderklire 2 SV, Almindelig Kjove 12 SV, Hættemåge 10 SV, Splitterne 16 SV, Fjordterne 65 SV, Fjordterne/Havterne 18 SV, Huldue 1 T, Mursejler 23 SV, Gul Vipstjert 15 SV. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Gråstrubet Lappedykker 4 , Skarv 161 , Gråand 52 T, Ederfugl 82 , Sortand 140 , Hvinand 2 T, Hvepsevåge 1 T, Rørhøg 1 JUV T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 1 T, Strandskade 37 T, Stor Præstekrave 7 T, Hjejle 22 T, Strandhjejle 94 , Islandsk Ryle 13 , Almindelig Ryle 93 , Brushane 8 T, Lille Kobbersneppe 48 , Storspove 4 T, Rødben 1 T, Hvidklire 8 T, Mudderklire 2 , Almindelig Kjove 8 T, Splitterne 9 , Fjordterne 139 , Fjordterne/Havterne 8 T, Gul Vipstjert 72 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sortand 115 OF, Almindelig Kjove 1 OF. Steen Skaadegaard
Gulstav Mose
:
Sølvhejre 1 FU, Rørhøg 2 OF. Steen Skaadegaard
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R . Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 6 FU, Skarv 15 FU, Fiskehejre 8 R, Knarand 22 R, Krikand 380 R, Skeand 156 R, Taffeland 330 R, Troldand 30 R, Troldand 9 YF UF, Hvinand 4 R, Rørhøg 2 1K FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 1100 FU, Vibe 280 R, Temmincksryle 1 FU, Brushane 39 FU, Sortklire 1 R, Rødben 1 FU, Fjordterne 2 R, Huldue 2 R, Digesvale 210 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Gærdesmutte 1 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 FU, Halemejse 11 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 FU, Stillits 4 FU, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Østersjo (Lyø): Grågås 120 FU, Havørn 1 FU, Brushane 3 FU. Leif Kristensen
Det ny land (Lyø): Grågås 15 OF, Blishøne 35 FU, Stor Præstekrave 4 R, Hvidklire 9 FU, Hættemåge 15 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU. Jens O. Hansen
Ølundgårds Inddæmning:
Sort Ibis (SU) 1 FU . Ole Bo Olsen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 650 R, Canadagås 22 R, Skeand 3 FU, Strandskade 22 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Strandhjejle 2 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Lille Kobbersneppe 70 R, Storspove 180 R, Hvidklire 9 FU. Jens O. Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 4 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Agernæs: Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 14 R, Gravand 10 FU, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 44 FU, Hjejle 3 R, Strandhjejle 27 FU, Islandsk Ryle 22 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 109 FU, Stor Kobbersneppe 1 ODR FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 27 FU, Hvidklire 2 FU, Stenvender 1 FU, Hættemåge 170 FU, Stormmåge 55 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Landsvale 6 FU, Engpiber 8 R, Hvid  Vipstjert 3 FU, Tornsanger 2 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 40 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 15 R, Engpiber 5 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 18 FU. Kirsten Pedersen


            Bysvale 1K fra kolapset rede

Mandag den 18. august 2014                                          Solopgang: 05:57 Solnedgang: 20:45

Kogtved, matriklen: Tyrkerdue 2 R, Munk 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 8 FU,
Svendborgsund ved Iholm: Strandhjejle 5 V, Almindelig Ryle 6 V
Vejlen, Tåsinge
(19:30): Fiskeørn 1 R. Lasse Thomsen, Kresten Thomsen
Salme Nor
(17:00): Kærløber 1 R, Temmincks ryle 2 R, Dværgryle 1 R, Lille præstekrave 6 R, Stor præstekrave 4 R, Almindelig ryle 12 R, Mudderklire 6 R, Tinksmed 2 R, Brushane 14 R. Nis Rattenborg
Broholm (16:00): Grønbenet rørhøne 2 FU, Blishøne 11 FU (4 AD+ 7 1K), Digesvale 6 FU, Landsvale 2 FU, Grå fluesnapper 2 FU, Spætmejse 1 FU, Ringdue 4 R, Stor flagspætte 1 OF, Hvid vipstjert 1 1K FU.
Gråand 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU  . Keld Skytte Petersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev:
Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 5 R, Svartbag 34 R, Stenpikker 2 R. Arne Bruun
Dovns Klint
: Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Krikand 19 SV, Gråand 1 SV, Ederfugl 14 SV, Sortand 120 SV, Fiskeørn 1 S, Stor Præstekrave 5 SV, Strandhjejle 46 SV, Krumnæbbet Ryle 1 SV, Almindelig Ryle 12 SV, Lille Kobbersneppe 2 SV, Rødben 1 SV, Mudderklire 2 SV, Splitterne 9 SV, Fjordterne 66 SV, Digesvale 1 1K DØD. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R, Krikand 60 R, Rørhøg 1 1K R. Ella Mikkelsen
Sollerup med nyt fugletårn!: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 8 FU, Tornsanger 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Dompap 1 M FU. Leif Kristensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 13 R, Skarv 400 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 45 R, Gravand 3 R, Troldand 1 F AD YF UF, Vandrikse 1 R, Vibe 17 R, Temmincksryle 2 1K FU, Brushane 1 M 1K FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 10 FU, Digesvale 2000 FU. Jacob Sterup
Føns Vang: Lille Lappedykker 19 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Grågås 700 R, Knarand 1 FU, Skeand 7 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 1 VDR FU, Mudderklire 8 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 FU, Vandrikse 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Fjordterne 2 FU. Steen Christensen
Føns Vang: Havørn 2 R. Ole Bo Olsen
Gamborg Inderfjord: Mudderklire 8 FU, Hættemåge 9 VDR FU. Søren G. Nielsen
Skaboeshuse: Agerhøne 18 YF UF, Ringdue 12 YF UF, Tyrkerdue 14 YF UF, Bysvale 4 YF UF, Hvid Vipstjert 5 YF UF. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø, Knudshoved: Skarv 66 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 21 R, Gråand 16 FU, Rørhøg 2 1K T, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 3 R, Klyde 19 R, Stor Præstekrave 23 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 23 R, Vibe 6 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 44 FU, Lille Kobbersneppe 12 R, Småspove 2 R, Rødben 6 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 23 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 25 R, Fjordterne 3 R, Ringdue 23 R, Mursejler 25 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 11 R, Bysvale 6 FU, Rørsanger 1 R, Gransanger 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 9 R. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU, Havørn 1 OF. Steen Skaadegaard
Otterup: Sortkrage 1 R. Kresten Madsen
Brandsø
(08:00 - 08:15): Havørn 2 R (Set fra Gravenshoved). Jai Kang
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 33 R, Stor Præstekrave 21 FU, Strandhjejle 17 FU, Vibe 84 R, Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 55 FU, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 3 R, Mursejler 1 YF, Digesvale 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 3 R, Grågås 550 R, Krikand 16 FU, Rørhøg 3 , Hjejle 50 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 50 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 1 FU, Svartbag 6 R, Landsvale 35 FU, Engpiber 2 FU, Tornsanger 1 R, Gråkrage 10 R, Stær 100 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 25 OF. Kirsten Pedersen    


             Temmincksryle Foto: Leif Kristensen

Søndag den 17. august 2014                                          Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:47

Lunkebugten, Taasinge (09:35): Havørn 1 AD, Sorthovedet måge 1 JUV, Almindelig ryle 24 R, Krumnæbbet ryle 1 R. Nis Rattenborg
Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 R. Nis Rattenborg

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Landsvale 150 FU. Pelle Andersen-Harild
Dovns Klint (07:15 - 13:50): Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Krikand 5 SV, Ederfugl 10 V, Sortand 16 V, Rørhøg 1 SV, Strandskade 2 SV, Stor Præstekrave 3 SV, Strandhjejle 10 V, Strandhjejle 1 Ø, Dobbeltbekkasin 3 SV, Lille Kobbersneppe 5 SV, Hættemåge 4 SV, Svartbag 11 V,
Rovterne 5 SV (4 tæt sammen, 1 lidt bagefter så jeg nåede FOTO af den sidste), Splitterne 19 SV, Fjordterne 168 SV, Fjordterne/Havterne 2 SV, Mursejler 62 SV. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Havørn 1 AD R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Hvepsevåge 1 SV. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø, Knudshoved: Skarv 90 R, Klyde 2 R, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 34 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU. Leif Kristensen
Håre Bjerge
: Havørn 1 2K+ FU, Fiskeørn 1 FU, Ravn 3 FU. Tom Giersing
Æbelø: Stenvender 4 R. Jens Bækkelund


             Sort ibis         Foto: Leif Kristensen

Lørdag den 16. august 2014                                          Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:49

Monnet, Taasinge: Havørn 2 AD, Vandrefalk 1 (Arne Bruun), Grågås 600 R, Lille kobbersneppe 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ølund
:
Sort Ibis 1 FU , Almindelig Blåfugl 3 AD FU, Okkergul Randøje 1 AD FU. Leif Kristensen
Føns Vang
(10:57):
Hvidbrystet præstekrave 2 R (Ses fra fugletårnet). Erik Overgård 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Skovballe: Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Grågås 600 R, Gravand 6 R, Krikand 3 R, Gråand 100 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 SØ, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 1 SDR R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 3 SDR R, Storspove 10 R, Rødben 6 R, Hvidklire 12 R, Gul Vipstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:45 - 11:00): Rødstjert 1 RI, Bynkefugl 1 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 12 RI, Rørsanger 20 RI, Gulbug 3 RI, Tornsanger 16 RI, Havesanger 7 RI, Munk 6 RI, Gransanger 10 RI, Løvsanger 16 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Skovspurv 4 RI I dag ringmærket 104 fugle af 16 arter. Efterår i alt: 1830. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 8 FU, Fiskehejre 7 R, Grågås 550 FU, Troldand 70 FU, Blishøne 400 FU, Strandskade 7 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Hjejle 500 FU, Strandhjejle 2 FU, Vibe 50 FU, Islandsk Ryle 6 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 1 VDR FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 11 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Svartbag 4 R, Splitterne 8 R, Havterne 5 FU, Landsvale 50 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 30 FU. Søren G. Nielsen
Romsø: Skarv 23 FU, Ederfugl 56 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Havørn 1 5K R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 R, Fasan 9 FU, Almindelig Ryle 22 R, Småspove 2 R, Mudderklire 36 R, Stenvender 1 FU, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 50 R, Fjordterne 6 SV, Tejst 3 FU, Huldue 2 R, Ringdue 16 R, Tyrkerdue 3 R, Mursejler 9 OF, Digesvale 200 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesanger 4 FU, Tornsanger 6 FU, Skovsanger 2 R, Løvsanger 1 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 2 1K FU, Gråkrage 9 R, Ravn 1 R. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø, Knudshoved: Klyde 12 R, Stor Præstekrave 20 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 3 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 7 R, Hvidklire 3 R. Jens-Gert Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 41 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 3 FU,
Sort Ibis (SU) 1 FU, Knopsvane 8 , Grågås 29 R, Gravand 3 JUV R, Knarand 4 R, Krikand 24 FU, Gråand 45 R, Skeand 28 FU, Troldand 16 R, Grønbenet Rørhøne 10 , Blishøne 75 R, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 11 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 2 OF, Digesvale 22 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 OF, Husskade 1 R, Gråkrage 4 FU, Stær 3 FU, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:  Lille Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU T, S
ort Ibis (SU) 1 FU, Strandhjejle 1 R, Sortklire 6 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Sort Ibis (SU) 1 R. Jørgen Munck
Firtalsstrand & Mellemstykket
: S
ort Ibis (SU) 1 FU. Jens Dithmarsen
Ølundgårds Inddæmning
: Canadagås 17 R, Strandskade 15 R, Klyde 1 R,
Stor Kobbersneppe 7 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 8 R. Leif Kristensen
Hindemae
: Toppet Lappedykker 27 R, Fiskehejre 3 R. Leif Schack-Nielsen
Flyvesandet
: Sortterne 1 AD V. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Engsøen: Gråand 1 YF, Gråand 16 FU, Skeand 3 FU, Lille Præstekrave 6 FU, Temmincksryle 3 FU, Almindelig Ryle 89 FU, Brushane 19 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Engpiber 5 FU, Stær 18 FU, Stillits 5 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø: Stær 30 FU. Leif Kristensen


          

Fredag den 15. august 2014                                          Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:54

Bækkehave, Taasinge (09:00): Grågås 1400 R (lettede fra mark ved Bækkehave). Poul Vestergaard Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Musvåge 1, Rødstjert 1, Gransanger 2, Spætmejse 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg
: Klippedue/Tamdue 1 OF, Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 2 OF, Landsvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Husskade 1 R, Allike 4 OF, Grønirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Østerskov (Thurø)
: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov
: Fiskehejre 2 R, Vibe 50 R, Ringdue 4 R, Landsvale 15 OF, Bysvale 3 OF, Solsort 2 R, Rørsanger 2 FU, Tornsanger 8 FU, Havesanger 1 FU, Munk 5 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Allike 10 R, Stær 30 R, Stillits 5 OF, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Sibirien: Rødstjert 1 R. Niels Bomholt
Bagenkop: Havørn 1 AD OF. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 12:00): Rødstjert 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 8 RI, Rørsanger 14 RI, Gulbug 6 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 21 RI, Havesanger 5 RI, Munk 8 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 7 RI I dag ringmærket 85 fugle af 16 arter ringmærket i dag. Efterår i alt: 1726 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Skarv 52 T, Knopsvane 2 T, Grågås 5 T, Gravand 31 T, Krikand 2 T, Gråand 1 V, Ederfugl 150 T, Spurvehøg 2 TF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 3 T, Strandskade 41 R, Strandhjejle 28 SV, Almindelig Ryle 130 T, Lille Kobbersneppe 4 T, Storspove 2 T, Rødben 2 T, Mudderklire 9 T, Splitterne 13 T, Fjordterne/Havterne 31 T, Alk 1 T, Gul Vipstjert 10 T. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 178 T, Knopsvane 2 T, Gravand 61 T, Krikand 10 T, Ederfugl 200 T, Sortand 27 T, Toppet Skallesluger 12 T, Rørhøg 3 TF, Tårnfalk 5 T, Strandskade 104 , Stor Præstekrave 47 T, Hjejle 9 T,
Strandhjejle 31 , Islandsk Ryle 29 , Almindelig Ryle 379 , Brushane 20 T, Lille Kobbersneppe 50 , Småspove 2 T, Storspove 14 T, Rødben 10 , Hvidklire 1 T, Mudderklire 10 T, Stenvender 1 T, Splitterne 12 T,
Fjordterne 526 , Fjordterne/Havterne 25 , Dværgterne 3 T, Alk 1 V, Gøg 1 NV, ursejler 8 T, Digesvale 20 T,
Bysvale 5 T,
Skovpiber 180 T, Gul Vipstjert 31 T, Hvid Vipstjert 15 T, Råge 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 1 1K R, Brushane 20 FU, Dobbeltbekkasin 20 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 230 R,
Sort Stork 1 OF, Knopsvane 12 , Sortsvane 1 R, Grågås 600 R, Canadagås 1 R, Gravand 8 R, Skeand 2 R, Taffeland 71 R, Troldand 130 R, Hvinand 38 R, Havørn 1 IMM T, Rørhøg 4 T, Blishøne 220 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 2 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 7 R, Svartbag 36 R, Digesvale 60 FU, Hvid Vipstjert 8 R. Ella Mikkelsen
Eget Skov (Gulstav): Skovskade 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Grågås 400 R, Stor Præstekrave 120 FU, Vibe 350 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 120 FU, Kærløber 2 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Sortklire 1 R, Rødben 7 R, Hvidklire 20 FU, Svaleklire 2 R, Tinksmed 15 FU, Mudderklire 10 FU, Fjordterne 10 R, Rødrygget Tornskade 1 F FU. Leif Bisschop-Larsen
Hestehave (Tranekær): Trane 3. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Havørn 2 1K R, Rørhøg 1 AD FU. Jane Ditzel
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 196 R, Grågås 590 R, Gravand 2 FU, Krikand 2 FU, Taffeland 28 R, Troldand 96 R, Blishøne 165 FU, Strandskade 7 FU, Stor Præstekrave 27 R, Hjejle 600 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 35 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 4 FU, Hvidklire 6  FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 117 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 4 R, Splitterne 11 R, Havterne 10 R, Ringdue 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 4 FU, Skovspurv 2 R, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Gråand 10 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 F FU, Fasan 8 R, Trane 3 , Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 18 R, Brushane 2 FU, Mudderklire 1 FU, Ringdue 3 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gråkrage 4 R. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Svartbag 10 R. Svend Aage Linderström
Kohave v/Tornbjerg: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Marslev: Stormmåge 300 R. Thomas Varto Nielsen
Tårup Inddæmmede Strand: Svaleklire 6 FU, Mudderklire 2 FU, Sildemåge 1 R, Gul Vipstjert 11 R. Carina Hulgard, Lars Philip Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket (08:45 - 10:15): Lille Lappedykker 24 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU,
Sort Ibis (SU) 1 AD FU (Fouragende i Mellemstykket op mod dæmningen. Set fra fugletårnet, fremme i hele perioden - først på den modsatte bred og senere helt tæt på tårnet), Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 11 FU, Munk 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU. Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU . Søren Louis Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 17 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 16 OF,
Sort Ibis (SU) 1 FU, Knopsvane 7 , Knarand 2 M R, Skeand 14 R, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 11 FU, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 10 FU, Strandhjejle 1 R, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 63 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Tornsanger 4 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 R,  Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 10 FU. Henrik Kalckar Hansen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD R. Frits Thomsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 8 R, Gravand 11 FU, Strandskade 2  FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 17 FU, Vibe 7 R, Islandsk Ryle 5 FU, Krumnæbbet Ryle  2 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 8 FU S, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 57 FU, Stormmåge 3 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 1 FU, Havterne 4 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 12 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Grågås 650 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Skarv 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Rødben 2 R, Mudderklire 1 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 15 FU, Stenpikker 1 FU, Gråkrage 2 R, Stær 5 FU. Kirsten Pedersen


          Stillits  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 14. august 2014                                          Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:51

Svendborgsundøst for Iholm (18:30): Rørhøg 1 1K+ OF
Vejlen, Tåsinge
(19:30): Fiskeørn 1 R. Lasse og Kresten Thomsen
Egense, Hvidkildevej
(10:30): Sort egern 1 R. Karla Sommers
Karlsmosen
(16:00):
Biæder 4 R (Bag ejendommen Hundtofte Fjerkræ - Assensvej 304, Stenstrup). Søren Bøgelund
Karlsmosen, Egeskov
: Fiskehejre 1 OF, Vibe 50 R, Landsvale 60 FU
Tange å
(16:00): Stillits 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
(06:45): Sølvmåge 2 R, Blåmejse 15 FU, Splitterne 2 FU. Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Stor Flagspætte 1, Tyrkerdue 2, Landsvale 4. Sydflagermus 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis 1 AD FU , . Søren Gjaldbæk 
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis 1 AD R , Lille Lappedykker 1 R. Silas Orbe

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Havn v/Vejlen
: Gravand 10 , Lille Præstekrave 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 9 FU, Tinksmed 3 FU, Hvid Vipstjert 15 1K FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 5 FU, Fiskeørn 1 FU, Mudderklire 4 FU. Peder Rasmussen 
Dovns Klint
: Skarv 56 V, Gravand 19 SV, Spidsand 18 SV, Ederfugl 270 SV, Sortand 56 V, Rørhøg 5 T, Tårnfalk 5 T, Strandskade 3 SV, Hjejle 1 SV, Strandhjejle 4 SV, Mudderklire 2 SV, Splitterne 2 V, Klippedue/Tamdue 3 S, Mursejler 12 T, Hvid Vipstjert 5 SV, Stær 120 T. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 140, Fiskehejre 2 , Grågås 1 T, Gravand 17 T, Spidsand 3 T, Ederfugl 373 , Sortand 162 , Tårnfalk 6 , Strandskade 6 T, Stor Præstekrave 9 T, Hjejle 7 T, Strandhjejle 37 , Islandsk Ryle 2 , Dværgryle 2 T, Almindelig Ryle 107 , Lille Kobbersneppe 26 , Hvidklire 2 T, Svaleklire 2 T, Stenvender 1 T, Sildemåge 1 AD T, Fjordterne 103 , Mursejler 5 T, Digesvale 5 T, Skovpiber 3 T, Gul Vipstjert 18 , Lille Korsnæb 28 T. Frank Jensen-Hammer 
Gulstav: Grågås 10 T, Lille Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 1 T, Lille Kobbersneppe 1 T, Hvidklire 2 T, Mudderklire 2 T, Bynkefugl 1 R, Tornsanger 1 R, Sortkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 4 FU, Sortsvane 1 FU, Sangsvane 3 R, Canadagås 1 R, Rørhøg 1 1K FU, Klyde 2 OF, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 21 FU, Hjejle 250 R, Vibe 130 R, Islandsk Ryle 2 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Hvidklire 2 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 9 FU, Gul Vipstjert 6 FU, Hvid Vipstjert 20 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M FU, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 12 R, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 25 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 20 FU, Brushane 15 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 14 FU, Hvidklire 6 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 1 FU, Stenpikker 1 R,
Østerø Sø - Knudshoved: Hvepsevåge 1 SV, Spurvehøg 2 OF, Tårnfalk 1 R, Klyde 13 R, Lille Præstekrave 2 1K R, Lille Præstekrave 1 1K T, Stor Præstekrave 11 FU, Hjejle 1 T, Strandhjejle 9 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 7 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 4 R, Digesvale 6 OF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 25 FU, Gråspurv 1 R. Jens-Gert Hansen
Holmeskoven, Gelsted: Rørhøg 1 F R. Klaus Malling Olsen
Kerteminde Havn: Trane 2 OF. Niels Peter Utzon
Nyborg Slot: Ringdue 10 R, Gråkrage 2 R. Klaus Malling Olsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 14 ODR FU,
Sort Ibis (SU) 1 AD SDR FU , Rørhøg 2 F AD ODR FU, Vandrikse 2 ODR SY, Strandhjejle 6 AD SDR SV, Tinksmed 8 ODR FU. Uffe Seneca
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 1 R,
Sort Ibis (SU) 1 R, Spurvehøg 1 OF, Tinksmed 13 R. Leif Schack-Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU,
Sort Ibis (SU) 1 AD SDR FU, Knopsvane 7 FU, Pibeand 34 FU, Gråand 23 FU, Skeand 11 FU, Musvåge 3 OF, Vandrikse 1 FU, Blishøne 200 FU, Strandhjejle 8 OF, Vibe 89 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 5 FU, Digesvale 20 OF, Landsvale 100 OF, Bysvale 80 OF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 20 FU, Stær 150 FU. Per Huniche Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 2 R. Leif Schack-Nielsen 
Klakkebjerg: Musvåge 1 OF, Skovpiber 2 R. Villy-Erik Schødts
Agernæs: Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 2 , Lille Lappedykker 1 PUL YF, Knopsvane 11 R, Grågås 9 R, Gråand 25 FU, Gråand 13 JUV OF, Troldand 17 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 59 R, Mudderklire 2 FU, Ringdue 2 R, Mursejler 2 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 R, Stær 50 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 8 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 130 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 600 FU, Gravand 10 R, Knarand 2 R, Krikand 40 FU, Skeand 1 FU, Rørhøg 1 1K R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 17 FU, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 90 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 17 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Storspove 5 R, Sortklire 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 8 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 10 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 8 FU, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Bynkefugl 2 FU, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 R, Skægmejse 1 R, Gråkrage 20 R, Stær 35 R, Stillits 1 OF, Tornirisk 5 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, Halen: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 20 FU, Strandhjejle 4 FU, Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 32 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 1 FU, Splitterne 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 10 R, Rørhøg 1 R, Hjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 SDR R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 8 R, Almindelig Ryle 100 R, Brushane 18 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Mudderklire 2 R. Leif Schack-Nielsen


             Rovterne

Onsdag den 13. august 2014                                          Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:56

Ny Gesinge på mark: Havørn 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen
, Tåsinge (15:50): Havørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Knudevejlen, Taasinge
(15:00): Havørne 1 R, Rovterne 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Salme Nor (19:00): Sølvhejre 1 R, Sortklire 28 R, Hvidklire 11 R, Tinksmed 9 R, Svaleklire 3 R, Rødben 1 R, Brushane 31 R, Almindelig ryle 8 R, Krumnæbbet ryle 4 R, Lille præstekrave 8, Dobbeltbekkasin 4 R, Fiskehejre 22 R, Vibe 46 R, Knarand 60 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose
(05:45 - ?):
Sølvhejre 1 R. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Ølund:
Sort Ibis 1 AD FU . Keld Skytte Petersen [Nordfynsknaturfoto]

             Havørn ved Vejlen Foto: Poul V Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Havn v/Vejlen: Gravand 2 R, Svaleklire 5 FU. Niels Bomholt
Søen, Valdemars Slot: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Krikand 13 R, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 10 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 11 R, Almindelig Ryle 1 FU,  Hvidklire 7 FU, Svaleklire 10 FU, Mudderklire 8 FU, Hættemåge 3 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Korttået Træløber 1 FU. Niels Bomholt
Vejlen, Tåsinge (09:35-10:45): Lille Lappedykker 18 YF UF, Toppet Lappedykker 3 1K R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 7 YF UF, Grågås 10 OF, Knarand 9 R, Krikand 94 R, Spidsand 2 R, Troldand 3 YF UF, Blishøne 160 FU, Vibe 40 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 R, Rørsanger 1 R, Stær 5 FU, Skovspurv 5 R, Stillits 5 R, Rørspurv 3 FU. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:45 - 11:30): Sivsanger 3 RI, Kærsanger 10 RI, Rørsanger 23 RI, Tornsanger 3 RI, Gransanger 8 RI, Løvsanger 2 RI I dag ringmærket 60 fugle af 13 arter. Efterår i alt: 1641. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 T, Skarv 75 , Ederfugl 40 , Sortand 1 T, Hvinand 4 T, Fiskeørn 1 SV, Strandskade 1 T, Strandhjejle 15 , Brushane 5 T, Lille Kobbersneppe 10 , Fjordterne/Havterne 5 T, Havterne 3 T, Mursejler 3 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Grågås 2 R, Skeand 14 R, Rørhøg 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Vandrikse 1 FU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 FU, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 60 FU, Broget Fluesnapper 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 11 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 150 R, Fiskehejre 5 FU, Pibeand 3 EKL R, Knarand 83 FU, Skeand 11 EKL FU, Troldand 10 R, Havørn 2 1K R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 81 R, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 7 FU, Hættemåge 115 R, Hvid Vipstjert 14 FU, Husskade 2 FU, Gråspurv 1 FU. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Skarv 65 FU, Grågås 76 FU, Pibeand 1 FU, Krikand 3 FU, Gråand 36 R, Skeand 3 FU, Rørhøg 1 M 2K+ OF, Blishøne 76 FU, Strandskade 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 39 FU, Hjejle 136 R, Strandhjejle 9 FU, Vibe 16 FU, Islandsk Ryle 12 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 41 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Rødben 4 R, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 R, Mudderklire 21 FU, Splitterne 21 R, Fjordterne 4 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Tornsanger 1 R, Tornirisk 31 FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø - Knudshoved: Skarv 66 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 52 R, Gravand 12 FU, Strandskade 4 R, Klyde 9 FU, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 32 R, Strandhjejle 9 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 39 FU, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 R, Sortklire 1 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 4 R,
Sort Ibis (SU) 1 FU, Rørhøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Vibe 85 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe  5 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Munk 1 R. Leif Schack-Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 2 R, Klyde 14 R, Stor Præstekrave 2 R, Brushane 1 R. Leif Schack-Nielsen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 42 R, Knopsvane 6 FU, Gravand 2 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 24 FU, Strandhjejle 8 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 63 FU, Stor Kobbersneppe 3 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Storspove 4 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 9 FU, Hættemåge 46 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 2 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 18 FU, Bysvale 2 FU. Kirsten Pedersen
Kirke Søby: Musvåge 2 FU, Stormmåge 38 R, Tyrkerdue 2 R, Landsvale 75 FU, Gråkrage 5 R. Kirsten Pedersen
Skallebjerg Grusgrav: Hvepsevåge 1 R, Musvåge 1 FU, Tornsanger 1 R, Gulspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Smørhaver: Skarv 2 OF, Ringdue 5 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 3 R, Digesvale 70 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 8 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 26 FU,
Bynkefugl 22 FU, Stær 100 R, Gråspurv 7 FU, Skovspurv 15 R, Bogfinke 75 FU, Tornirisk 5 FU. Kirsten Pedersen
Turup, nordøst for Assens (16:00 - 16:02) :
Sort Stork 1 OF (Kredsede 2 gange over Turupvej i modlys og foprsvandt så syd over. Alder ikke bestemt pgra modlys -men den klare hvide afgrænsning mod den mørke hals og vinger var klar). Carsten Moth Iversen


          Mudderklire

Tirsdag den 12. august 2014                                          Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:58

Gulstav Mose (08:00): Sølvhejre 1 R. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Åstrup: Vibe 80 OF
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 80 R, Krikand 2 R, Blishøne 150 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 40 FU, Hjejle 150 R, Strandhjejle 5 FU, Vibe 8 R, Islandsk Ryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 3 R, Mudderklire 18 FU, Hættemåge 20 R, Splitterne 8 FU, Havterne 4 R, Hvid Vipstjert 14 FU, Rødstjert 1 R, Tornsanger 1 R, Stillits 3 R, Tornirisk 12 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 AD R (Legede bl.a. i vinden over Knuden). Arne Bruun

Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(04:45 - 12:30): Jernspurv 4 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 24 RI, Gulbug 5 RI, Munk 5 RI, Løvsanger 2 RI, Blåmejse 3 RI I dag 58 fugle af 11 arter ringmærket. Efterår ialt: 1581. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Botofte Skovmose
: Rørhøg 1 JUV FU. Karen Kusk
Dovns Klint (05:50 - 11:10): Skarv 29 T, Krikand 8 T, Bjergand 1 T, Ederfugl 80 T, Sortand 5 T, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 TF (Fløj 2km ud og vendte om med fisk - godt gået i den hårde vind - og returneredes mod Keldsnor - sikkert samme der senere trak ud), Strandskade 75 T, Stor Præstekrave 1 T, Hjejle 5 T, Strandhjejle 32 T, Islandsk Ryle 17 T, Dværgryle 2 T, Almindelig Ryle 2 T, Lille Kobbersneppe 27 T, Almindelig Kjove 1 1K SV, Hættemåge 2 T, Splitterne 2 T, Fjordterne 13 T, Mursejler 108 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Strandhjejle 2 R, Brushane 15 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Trane 2, Trane 1 F AD FU T. Jane Ditzel
Bøjden Nor: Strandskade 7 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 44 FU, Hjejle 160 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 33 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 31 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 FU, Splitterne 10 R. Niels Bomholt Jensen
Hårby: Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket (11:30 - 12:00):
Sort Ibis (SU) 1 R (lige neden for tårnet) . Uffe Musse Rasmussen
Østerø Sø - Knudshoved: Fiskehejre 3 R, Grågås 75 FU, Gravand 10 FU, Strandskade 1 R, Klyde 3 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 27 FU, Strandhjejle 8 SDR FU, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Brushane 1 F FU, Lille Kobbersneppe 7 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 7 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 90 FU, Splitterne 6 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Stær 200 FU. Søren G. Nielsen
Rødmosen, Gadstrup: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen


   DOF's aktuelle nyhedsbrev d 25/06 - 2014:
             Klimaændringer giver flere ynglende fuglearter
             VIDEO: TV-havørnenes unger ringmærkes
             Dunede unger på stylter for første gang på Sjælland
             Vadehavets natur enestående i verden!


             Odinshane Gyldensteen Engsø

Mandag den 11. august 2014                                          Solopgang: 05:44 Solnedgang: 21:00

Svendborg Golfbane: Hvepsevåge 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 2 R
Lundeborg
(06:45): Stormmåge 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brudager (14:30): Rørhøg 1 M. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Grågås 37, Tyrkerdue 2, Ringdue 4, Rødstjert 2, Gulspurv 1, Spætmejse 1.Dværgflagermus 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur
Gyldensteen Gods: Rørhøg 1 F FU,
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 150 R, Gravand 4 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 20 R, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Brushane 30 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 8 FU, Odinshane 1 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 FU
Gyldensteen: Kystlagunen: Rørhøg 1 M FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (16:00 - 17:00): Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 3 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI (P.g.a. af kraftig blæst kun 2 net åbne en time i eftermiddags) I dag 8 ringmærkede fugle af 6 arter. Efterår i alt: 1523 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Botofte Skovmose: Rørhøg 1 JUV FU. Karen Kusk
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 T, Skarv 110 T, Krikand 19 T, Spidsand 6 T, Ederfugl 15 T, Sortand 23 T, Strandskade 25 T, Hjejle 7 T, Strandhjejle 23 T, Almindelig Ryle 3 T, Lille Kobbersneppe 86 T, Småspove 8 T, Storspove 7 T, Hvidklire 2 T, Mudderklire 8 T, Splitterne 1 T, Fjordterne/Havterne 12 T, Mursejler 273 T. Frank Jensen-Hammer
Østerø Sø - Knudshoved: Klyde 11 R, Islandsk Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 R, Stormmåge 1 R, Splitterne 11 R. Jens-Gert Hansen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 114 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 6 R, Grågås 380 R, Gravand 10 , Pibeand 1 R, Knarand 2 R, Krikand 5 R, Gråand 40 R, Taffeland 4 R, Troldand 25 R, Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 330 R, Strandskade 9 , Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 52 FU, Stor Præstekrave 1 JUV R, Hjejle 300 R, Strandhjejle 10 R, Vibe 37 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 38 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Lille Kobbersneppe 11 FU, Storspove 1 JUV FU, Rødben 9 FU, Rødben 2 JUV R, Hvidklire 8 FU, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 3 R, Mudderklire 12 FU, Hættemåge 75 , Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 4 R, Splitterne 22 , Havterne 16 , Ringdue 2 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 9 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 6 OF, Hvid Vipstjert 35 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 AD FU, Gransanger 1 JUV R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Allike 2 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 8 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 24 FU, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Knopsvane 7 2K+ R, Pibeand 3 R, Krikand 17 FU, Taffeland 20 R, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 1 1K FU, Stor Præstekrave 35 R, Strandhjejle 7 FU, Islandsk Ryle 1 AD SDR R, Krumnæbbet Ryle 6 AD FU, Almindelig Ryle 46 FU, Kærløber 1 FU, Brushane 9 , Lille Kobbersneppe 6 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 10 FU, Mudderklire 10 FU, Splitterne 20 R, Havterne 5 R. Jacob Sterup
Trunderup: Isfugl 1 FU. Tommy Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket (17:00 - 19:10): Lille Lappedykker 13 FU,
Sort Ibis (SU) 1 AD SDR FU (FU i hele obs perioden frit fremme. Først fundet på modsatte side af søen nærmest vejen (set fra tårnet), ca midtvejs mellem vej og N-lig dæmning. Sidst i perioden flyttede den til NØ-lige hjørne af søen, og fortsatte ivrigt FU), Grønbenet Rørhøne 12 FU, Islandsk Ryle 6 FU, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 4 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 3 FU, Tornirisk 1 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Brushane 55 FU, Odinshane 1 FU. Jens Bækkelund


       

Søndag den 10. august 2014                                          Solopgang: 05:42 Solnedgang: 21:03

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Grasten Fredskov
: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Sortand 60 S, Mursejler 1 S, Landsvale 2 S. Arne Bruun
Thurø Rev: Ederfugl 11 SV, Strandhjejle 1 AD SDR R, Almindelig Ryle 1 SDR R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 5 R. Arne Bruun 
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(04:30 - 12:00): Digesvale 2 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 10 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 14 RI, Havesanger 2 RI, Munk 2 RI, Skovsanger 1 RI, Løvsanger 1 RI, Stær 3 RI, Gulspurv 2 RI I dag 52 ringmærkede fugle af 13 arter. Efterår i alt: 1515 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Michael Bjerregaard
Keldsnor:
Havørn 2 FU. Keldsnor Fuglestation/ Michael Bjerregaard
Gulstav
: Skestork 2 TF, Havørn 1 2K OF, Lærkefalk 1 S, Karmindompap 1 S. Esben Eriksen
Dovns Klint
: Skarv 115 T, Krikand 4 T, Ederfugl 265 T, Sortand 1 T, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 TF, Strandskade 31 T, Islandsk Ryle 6 T, Hættemåge 5 T, Splitterne 5 T, Fjordterne 1 T, Fjordterne/Havterne 8 T, Mursejler 510 T, Gul Vipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 8 T, Lille Korsnæb 71 T. Frank Jensen-Hammer
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M FU, Vandrikse 1 1K FU, Lille Præstekrave 2 1K FU, Stor Præstekrave 5 AD FU, Hjejle 1 S, Vibe 20 R, Krumnæbbet Ryle 4 ODR FU, Almindelig Ryle 11 AD FU, Brushane 25 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Sortklire 9 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 21 FU, Mudderklire 5 FU. Morten Müller
Langholmshoved v/Marstal
: Skarv 350 R, Havørn 1 4K+ FU. Jacob Sterup
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Strandskade 50 FU, Lille Præstekrave 1 1K R, Stor Præstekrave 67 R, Hjejle 16 R, Strandhjejle 34 R, Strandhjejle 9 SV, Islandsk Ryle 13 AD FU, Sandløber 3 FU, Krumnæbbet Ryle 3 AD SDR FU, Almindelig Ryle 78 , Brushane 1 1K FU, Lille Kobbersneppe 6 R, Lille Kobbersneppe 5 SV, Storspove 105 R, Sortklire 2 1K FU, Rødben 7 R, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 12 R, Hættemåge 350 FU, Svartbag 30 R, Dværgterne 8 R. Jacob Sterup
Søby (Ærø): Knopsvane 11 NV, Stor Flagspætte 2 R, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 2 R, Løvsanger 1 R, Husskade 1 R, Lille Korsnæb 1 TF. Lars Tom-Petersen
Vester Hæsinge: Topmejse 1 FU. Leif Kristensen
Vitsø: Lille Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Skarv 140 R, Nilgås 4 YF UF (2 ad + 2 1k), Knarand 7 R,
Rødhovedet And 1 F R,(Lå sammen med Taffel- og Troldænder midt i søen. Udmærkede dogmefotos haves), Rørhøg 3 FU, Steppehøg/Hedehøg 1 BR V (Sandsynligvis en ung Steppehøg. Opdaget fra bilen, da jeg kørte langs yderdiget. Den kom fra Vitsø, gik lavt over diget mod vest. Da nåede jeg kun kort gennem forruden i håndkikkert at se en slank kærhøg med tydelig hvid overgump. Da jeg endelig fik skopet på den var den 500 m ude over havet mod Als, og den sås fra da af kun bagfra. Her sås helt mørk overside og tilsyneladende kort tilspidset hånd samt tydelig men smal rent hvid overgump. Klassisk udtræk af rovfugle fra Ærø: Fra Vitsø Mølle og direkte V mod Mommark), Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 3 R, Gøg 1 R, Mursejler 20 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 300 FU, Jernspurv 1 R, Tornirisk 50 R, Lille Korsnæb 7 V, Gulspurv 20 R. Lars Tom-Petersen
Nakkebølle Inddæmning
: Grågås 400 R, Taffeland 9 YF UF, Hvidklire 1 R. Carsten Skou
Sandholt
: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 1K FU, Rørhøg 1 OF, Musvåge 3 OF. Karl Top
Nørre Nærå By: Gråspurv 32 R. Kresten Madsen
Lunget (Ørbæk): Vagtel 1 SY. Michael Højgård Hansen
Kajbjerg Skov: Musvåge 1 OF. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø - Knudshoved: Skarv 75 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 200 R, Gravand 5 R, Gråand 3 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 13 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 8 R, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 65 R, Sildemåge 2 R, Svartbag 1 OF, Splitterne 32 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 R, råkrage 1 R, Stær 150 R. Carina Hulgard, Lars Philip Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Sølvmåge 3 FU, Ringdue 5 FU, Ravn 1 FU. Søren G. Nielsen
Faldsled: Grønirisk 2 SY. Jens-Gert Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning:
Sort Ibis (SU) 1 R (Ses fra nordlige tårn). Annette Friis
Ølundgårds Inddæmning:
Sort Ibis (SU) 1 FU. John Steffensen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 R, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 5 FU. Ole Bo Olsen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 FU, Canadagås 2 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 6 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Dobbeltbekkasin 3 R, Tinksmed 25 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 11 R, Temmincksryle 2 R, Odinshane 1 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Temmincksryle 3 R, Odinshane 1 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 60 R, Hjejle 40 R, Islandsk Ryle 4 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Almindelig Ryle 120 R, Brushane 35 R, Dobbeltbekkasin 40 R, Sortklire 2 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 8 R, Odinshane 1 R. Jens Lind
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Gravand 15 R, Knarand 6 FU, Gråand 50 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 20 R, Klyde 2 YF UF, Stor Præstekrave 100 FU, Vibe 100 FU, Temmincksryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 70 FU, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 26 FU, Hvidklire 6 R, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 4 FU, Odinshane 1 R, Hættemåge 40 R, Havterne 2 FU, Sanglærke 4 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 10 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 50 R, Stær 20 R, Stillits 1 FU. Anders Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 800 R, Canadagås 9 R, Gravand 4 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 35 R, Hjejle 40 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 60 R, Svaleklire 1 R, Dobbeltbekkasin 23 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Hjejle 50 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 5 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 100 R, Brushane 30 FU, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 10 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 R, Odinshane 1 FU. Hans Henrik Bay


             Huldue

Lørdag den 9. august 2014                                          Solopgang: 05:41 Solnedgang: 21:05

Klæsø Nor  (15:50): Nordisk lappedykker 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:45): Blåhals 1 1K RI . Keldsnor Fuglestation/ Michael Bjerregaard, Torbjørn Eriksen, Esben Eriksen, Jan Holm Jensen*
Tryggelev Nor & Salme Nor (10:55 -12.50):
Sølvhejre 2 R (Tryggelev Nor og Salme Nor checket grundigt (til dels med hjælp fra ung havørn) og her er med stor sikkerhed hverken sort stork eller skestork.
Fortsat 2 sølvhejrer - lige nu en i Tryggelev Nor og en i Salme Nor), Havørn 1 JUV. Anders Mørup-Petersen
Salme Nor (09:40):
Sølvhejre 2 R. Skestork 0, Sort stork 0 (Solbriller med blå kant glemt i Salme skjulet). Nis Rattenborg

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint
(05:10 - 09:40): Skarv 128 T, Gravand 22 T, Ederfugl 364 T, Sortand 1 T, Strandhjejle 1 T, Storspove 1 T, Hættemåge 2 T,
Mursejler 960 S, Mursejler 300 R (Over Østerskov ved afgang). Frank Jensen-Hammer
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 10:00):
Blåhals 1 M 1K RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 4 RI, Løvsanger 2 RI, Blåmejse 1 RI, Korttået Træløber 1 RI I dag 14 ringmærkede fugle af 8 arter. Efterår i alt: 1463 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Michael Bjerregaard, Jan Holm Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav:
Sølvhejre 1 FU. Keldsnor Fuglestation/ Michael Bjerregaard, Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 AD R, Havørn 1 2K+ R, Islandsk Ryle 5 FU, Sortklire 10 FU, Skægmejse 6 R. Henrik Mørup-Petersen
Stengade Skov: Trane 3. Steen Lauritsen
Skjoldnæs Fyr
: Agerhøne 1 R, Hjejle 2 AD SV, Vibe 45 R, Småspove 17 R, Mursejler 189 SØ, Sanglærke 6 R, Digesvale 4 T, Landsvale 40 T, Engpiber 10 R, Stenpikker 2 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 2 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 30 R, Skovspurv 20 R, Tornirisk 20 R. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Tårnfalk 1 R, Mursejler 22 SØ. Lars Tom-Petersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 136 R, Fiskehejre 10 R, Grågås 300 R, Gravand 10 , Gråand 150 R, Troldand 42 R, Blishøne 322 FU, Strandskade 8 R, Lille Præstekrave 2 1K R, Stor Præstekrave 45 R, Hjejle 135 R, Vibe 93 R, Krumnæbbet Ryle 7 AD SDR FU, Almindelig Ryle 33 FU, Brushane 7 , Dobbeltbekkasin 7 FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 12 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 12 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 12 R, Splitterne 11 R, Havterne 4 R, Stenpikker 2 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 1 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 50 FU, Tornirisk 20 FU. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Grågås 150 R, Hvidklire 5 FU. Jacob Sterup
Stensgård Gods (Millinge): Havørn 1 IMM OF. Jacob Sterup
Blandskov (Ravnholt): Hvepsevåge 1 AD R, Rød Glente 1 AD OF, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 FU, Ringdue 10 R, Landsvale 10 OF, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 2 R, Musvit 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 YF UF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 25 FU, Stillits 10 FU, Gulspurv 20 FU. Vagn Højkjær Larsen 
Nyborg: Allike 6 FU. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø - Knudshoved: Grågås 12 R, Gråand 5 R, Vandrikse 1 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 5 R, Mursejler 4 OF. Jens-Gert Hansen
Klinten v/Hverringe: Rørhøg 3 FU, Vandrefalk 1 OF. Kurt Kaack Hansen 
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 6 R.Annette Friis
Ølundgårds Inddæmning: Stor Præstekrave 22 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 95 R, Tinksmed 9 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen:
Silkehejre 1 R, Temmincksryle 1 R, Odinshane 1 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund


           Skestork

Fredag den 8. august 2014                                          Solopgang: 05:39 Solnedgang: 21:07

Monnet (20:05) Stenpikker 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor
(14:05 -?): Skestork 1 R. Torbjørn Eriksen
Sø ved Valdemars Slot
(09:55 -?): Skestork 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sø ved Valdemars Slot: Skestork 1 1K+ FU, Havørn 1 2K+ R, Musvåge 1 OF, Dobbeltbekkasin 2 FU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 10 FU, Huldue 3 R, Hvid Vipstjert 40 FU, Rørsanger 6 R
Gulstav (11:20): Skestork 2 TF,
Sølvhejre 1 R, Sort stork 1 1K TF, Karmindompap 1 RI, Pungmejse 1 AD R. Torbjørn Eriksen
Tangeåen: Stær 100+ FU, Muldvarp 1 DØD, Blå skovfugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Findinge (11:15):
Sort stork 2 OF (kredsende). Bent Staugaard

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot
: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 15 R, Skestork 1 FU, Grågås 150 R, Gråand 25 R, Havørn 1 JUV FU, Blishøne 40 FU, Vibe 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 7 FU, Huldue 1 SY, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 20 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 40 FU. Niels Andersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 13:30): Vendehals 1 RI, Landsvale 13 PUL RI, Nattergal 3 RI, Rødstjert 1 RI, Sivsanger 8 RI, Kærsanger 16 RI, Rørsanger 18 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 16 RI, Rødrygget Tornskade 2 RI, Karmindompap 1 1K RI I dag 107 ringmærkede fugle af 18 arter. Efterår i alt: 1449 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Skarv 289 , Fiskehejre 1 T, Gravand 32 T, Krikand 38 T, Ederfugl 420 V, Ederfugl 30 T, Sortand 36 T, Toppet Skallesluger 1 T, Strandskade 48 T, Stor Præstekrave 12 T, Hjejle 1 T, Strandhjejle 20 T, Islandsk Ryle 10 T, Almindelig Ryle 17 T, Brushane 2 T, Lille Kobbersneppe 85 , Småspove 1 T, Storspove 1 T, Hvidklire 2 T, Hættemåge 12 T, Splitterne 5 T, Fjordterne 90 , Fjordterne/Havterne 9 T, Havterne 2 T, Mursejler 27 T, Skovpiber 2 T, Gul Vipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 13 T, Lille Korsnæb 5 TF, Rørspurv 2 TF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav (10:15):
Sort Stork 1 OF (Observeret fra matriklen. Den skruede rundt over Keldsnor). Frank Jensen-Hammer
Gulstav:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 6 R, Skestork 2 TF, Grågås 650 R, Krikand 25 R, Hvepsevåge 1 TF, Havørn 1 IMM TF, Rørhøg 1 1K OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 4 FU, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Svaleklire 7 FU, Svaleklire 2 OF, Tinksmed 3 OF, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 15 R, Ringdue 2 R, Mursejler 3 T, Sanglærke 1 R, Digesvale 25 FU, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Nattergal 1 R, Husrødstjert 2 FU, Rødstjert 3 FU, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Kærsanger 2 R, Rørsanger 7 YF UF, Gærdesanger 5 FU, Tornsanger 10 R, Munk 2 R, Skovsanger 1 FU, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 14 FU, Pungmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 5 FU, Gråkrage 4 R, Stær 150 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov: Natugle 1 R. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 42 R, Vibe 6 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 18 R, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU . Ole Bo Olsen 
Strynø
: Havørn 2 AD OF. Stig Rubæk
Ærøskøbing: Gulbug 1 SY. Lars Tom-Petersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 FU T, Skarv 36 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 142 R, Gravand 4 R, Gråand 57 FU T, Taffeland 2 R, Troldand 21 R, Blishøne 106 FU, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 40 R, Hjejle 169 R, Vibe 43 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 29 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 54 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 T, Splitterne 8 R, Havterne 11 R, Ringdue 2 R, Digesvale 4 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 16 FU, Gransanger 4 FU, Stær 11 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Gærdesmutte 2 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Østerø Sø - Knudshoved: Skarv 89 R, Strandskade 2 R, Klyde 3 R, Strandhjejle 1 FU, Almindelig Ryle 21 R, Lille Kobbersneppe 1 FU T, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 9 FU, Sildemåge 1 OF, Splitterne 1 R, Fjordterne 2 R, Skovspurv 14 OF, Rørspurv 2 R. Jens-Gert Hansen
Barløse: Træløber 1 FU. Villy-Erik Schødts
Gyldensteen: Engsøen:
Silkehejre 1 R, Havørn 1 R, Odinshane 1 R. Annette Friis 

           Sølvhejre Salme Nor den 7. august 2014 Foto: Hans Villum Christensen


           Sort stork Salme Nor Foto: Hans Villum Christensen

Torsdag den 7. august 2014                                          Solopgang: 05:33 Solnedgang: 21:09

Henninge Nor (20:00-?): Sort stork 4 R. Søren Bøgelund
Gulstav mose
(11:57):
Sølvhejre 1 AD R. Erik Danielsen, Jan Holm Jensen
Salme Nor
(19:50):
Sølvhejre 2 R, Sort stork 1 1K FU. Nis Rattenborg
Salme Nor
(11:40 - 12:15):
Sort stork 1 1K FU (T609), Sølvhejre 2 R
Salme Nor
(10:25):
Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Piledybet: Hvidklire 1 R
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskehejre 1 OF, Fasan 1 R, Gransanger 4 FU, Løvsanger 1 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 2 FU, Dompap 1 M SY, Gulspurv 2 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Sort Stork 1 1K+ FU, Lille Præstekrave 1 1K R, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 2 R, Vibe 60 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 8 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 30 FU
Espe, matriklen: Gransanger 2, Rødstjert 2, Blåmejse 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 10. Sydflagermus 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur
Gyldensteen: Engsøen
(07:45): Skestork 1 R. Lars Hugo Elvstrøm

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(04:30 - 10:30): Digesvale 4 RI, Sangdrossel 1 RI, Sivsanger 7 RI, Kærsanger 11 RI, Rørsanger 39 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 11 RI, Havesanger 4 RI, Munk 1 RI, Stær 2 RI Fugle ringmærket i dag: 88 af 11 forskellige arter. Efterår i alt: 1338 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Jan Holm Jensen
Dovns Klint:
Skarv 170 , Fiskehejre 1 T, Gravand 11 T, Krikand 16 T, Gråand 1 T, Troldand 3 T, Ederfugl 1032 , Ederfugl 35 Ø, Sortand 211 , Rørhøg 1 JUV T, Strandskade 99 , Stor Præstekrave 4 , Hjejle 1 T, Strandhjejle 45 , Almindelig Ryle 2 T, Lille Kobbersneppe 20 T, Hættemåge 1 T, Splitterne 6 , Fjordterne 33 , Fjordterne/Havterne 86 , Havterne 20 T, Mursejler 64 . Frank Jensen-Hammer
Botofte Skovmose
:
Sølvhejre 1 FU. Karen Kusk
Ærøskøbing: Gråand 25 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 5 R, Vibe 120 R, Hættemåge 160 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Ringdue 40 R, Tyrkerdue 3 SY, Mursejler 15 FU, Landsvale 70 FU, Bysvale 250 FU, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 9 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 1 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 3 R, Musvit 3 R, Allike 8 R, Råge 30 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 300 R, Gråspurv 40 R, Skovspurv 70 R, Grønirisk 14 R, Stillits 12 R, Tornirisk 14 R, Lille Korsnæb 2 OF. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Gråstrubet Lappedykker 3 SV,  Skarv 36 V, Ederfugl 330 V, Sortand 17 V, Almindelig Ryle 13 T, Lille Kobbersneppe 3 SV, Storspove 1 SV, Fjordterne 10 T, Gul Vipstjert 5 R, Bynkefugl 3 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Sortkrage 2 R, Ravn 2 OF, Bomlærke 5 R. Lars Tom-Petersen
Sandholt: Grønbenet Rørhøne 2 YF, Blishøne 3 FU, Vibe 67 R, Ringdue 2 R, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 13 FU, Bysvale 60 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stær 8 FU, Skovspurv 8 FU, Grønirisk 3 R, Stillits 4 R, Sollerup:Musvåge 1 FU, Rødhals 1 R. Leif Kristensen
Bredholt: Musvåge 1 FU, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 5 R, Gråspurv 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 22 R, Krikand 4 R, Skeand 6 FU, Taffeland 8 R, Havørn 1 1K R, Fasan 4 R, Blishøne 50 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 7 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 18 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Hersnap: Grønspætte 1 FU. Vivian Risør Neidel 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 17 FU, Fiskehejre 70 FU, Hættemåge 1620 R, Stormmåge 45 R
Ølundgårds Inddæmning (14:23 - 14:45): Odinshane 1 1K R (I søen ud til fjorden). Søren Gjaldbæk
Ølundgårds Inddæmning: Sort Ibis (SU) 0 R, Knarand 3 FU, Krikand 30 FU, Atlingand 1 FU, Strandskade 20 R, Klyde 4 FU, Vibe 31 FU, Almindelig Ryle 13 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 146 R, Hvidklire 25 FU, Mudderklire 2 FU, Klyde 4 FU. Dieter Maaszen
Middelfart, Industrikvarter:
Sort Stork 1 SØ (Kom flyvende over middelfart vejen i lav højde og forsætte SØ). Jens Friis-Walsted
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 2 OF, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 4 OF, Stær 8 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Dompap 2 R, Kernebider 13 R. Kirsten Pedersen
Føns Vang:
Sølvhejre 1 FU . Ole Bo Olsen


         

Onsdag den 6. august 2014                                          Solopgang: 05:35 Solnedgang: 21:11

Salme Nor (16:59): Sølvhejre 2 R, Sort stork 1 JUV R. Nis Rattenborg
Salme Nor
(06:57): Sort stork 1 JUV R. Jens Christian Olsen
Lundeborg Ny Camping (06:30): Svaler 100+ Land, By og Dige FU R, Hvid Vipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Gransanger 1, Rødstjert 3, Stor Flagspætte 2, Tornirisk 2, Havesanger 1.Storplettet Perlemorsommerfugl 1 , Okkergul Randøje 1, Dagpåfugleøje 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Syd for Langø Plantage, ferskvandssøen (19:15): Odinshane 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Rørhøg 1 OF, Stor Præstekrave 1 OF, Storspove 55 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 2 OF, Sanglærke 10 R, Landsvale 25 FU, Engpiber 40 R, Gul Vipstjert 2 R, Stær 12 FU, Stillits 30 FU. Niels Andersen
Vejlen - Tåsinge: Fiskehejre 12 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 700 R, Gråand 3 R, Blishøne 275 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 3 SY, Landsvale 5 FU. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 195 R, Gravand 2 1K FU, Krikand 12 R, Gråand 40 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 35 R, Vibe 7 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 8 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 11 R, Ringdue 3 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Rørsanger 2 R, Munk 1 SY, Stillits 6 R. Niels Andersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 10:30): Jernspurv 2 RI, Nattergal 1 RI, Husrødstjert 1 RI, Rødstjert 1 RI,  Solsort 2 RI, Sangdrossel 2 RI, Sivsanger 4 RI, Kærsanger 15 RI, Rørsanger 21 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 20 RI, Tornsanger 22 RI, Havesanger 2 RI, Munk 3 RI, Gransanger 6 RI, Løvsanger 9 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Musvit 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Rørspurv 9 RI Fugle ringmærket i dag: 128 af 20 forskellige arter. Efterår i alt: 1248 fugle. Keldsnor Fuglestation/ Michael Højgård Hansen
Vesteregn: Sort Stork 1 OF (Set fra Bagenkop Havn, hvor storken fløj rundt ca. ved Vesteregn. Gik til sidst ned, tilsyneladende i Salme Nor (hvor den efterfølgende blev set). Jacob Sterup 
Søgård Mose (Langeland): Fiskehejre 2 FU, Gråand 2 FU, Blishøne 1 R, Stillits 2 R. Jacob Sterup
Salme Nor: Lille Lappedykker 4 R, Sølvhejre 2 FU,
Sort Stork 1 1K FU (Den faste med hvid farvering (T609). Længe aktivt fouragerende, indtil den stillede sig og sov i skjul bag en klat tagrør), Havørn 1 2K OF, Lille Præstekrave 2 R, Rødrygget Tornskade 2 BR R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn
: Sølvmåge 150 R (Gul H72X + H.991), Kaspisk Måge 1 1K FU, Svartbag 35 R (Tre aflæst, sort JYA10 (3k), JY694 (2k) og JYC72 (1k)). Jacob Sterup
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 R. Karen Kusk
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 T, Skarv 292 T, Fiskehejre 4 T, Gravand 10 T, Krikand 27 T, Ederfugl 920 T, Sortand 84 T, Rørhøg 2 JUV T, Spurvehøg 1 TF, Tårnfalk 1 T, Dværgfalk 1 SV, Strandskade 3 T, Stor Præstekrave 1 T, Almindelig Ryle 2 T, Lille Kobbersneppe 1 T, Storspove 6 T, Rødben 3 T, Hvidklire 2 T, Hættemåge 78 T, Fjordterne 127 T, Fjordterne/Havterne 25 T, Dværgterne 1 T, Digesvale 120  T, Skovpiber 3 T, Hvid Vipstjert 8 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Stenpikker 2 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Fiskehejre 5 R, Rørhøg 1 1K FU, Svaleklire 3 R, Rødstjert 2 R, Pungmejse 2 1K R (Sad frit fremme i toppen af rørene, hvorefter de lettede og forsvandt i stor højde.), Pirol 1 2K+ FU (Kom flyvende over mosen og landede i egetræ i mosens SV-hjørne, hvor den fouragede frit fremme.), Rødrygget Tornskade 4 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Toppet Lappedykker 10 , Sorthalset Lappedykker 5 FU, Skarv 115 R, Fiskehejre 17 FU, Knopsvane 26 , Sortsvane 1 AD FU, Sangsvane 3 R, Grågås 600 R, Canadagås 1 R, Gravand 31 R, Atlingand 6 FU, Skeand 6 FU, Hvinand 45 R, Rørhøg 3 , Blishøne 185 FU, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Strandhjejle 28 R, Vibe 100 R, Krumnæbbet Ryle 1 AD SDR FU, Almindelig Ryle 32 AD SDR FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Sortklire 2 1K FU, Rødben 4 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 6 FU, Svartbag 30 R, Gul Vipstjert 7 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Stenpikker 2 R, Tornirisk 30 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Fiskehejre 15 R, Sortsvane 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Almindelig Ryle 24 R, Brushane 1 FU, Mudderklire 2 FU. Finn Just Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Sort Stork 1 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 22 FU . Finn Just Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Sort Stork 1 1K FU, Rørhøg 1 F FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Mudderklire 11 FU, Dværgmåge 1 FU, Stenpikker 3 FU, Rødrygget Tornskade 3. Michael Larsen Hansen
Klise Nor: Skarv 18 R, Fiskehejre 2 R, Rødrygget Tornskade 1 BR R. Jacob Sterup
Gråsten Nor
: Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ravn 2 OF. Lars Tom-Petersen
Leby (Ærø): Digesvale 200 R, Landsvale 50 R, Bysvale 450 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 60 OF, Ederfugl 34 OF, Sortand 2 SV, Rørhøg 1 M OF, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 T, Hjejle 4 AD R, Småspove 20 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 3 SV, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 R, Splitterne 2 FU, Fjordterne 7 NV, Ringdue 5 R, Tyrkerdue 2 TF, Mursejler 18 V, Sanglærke 2 R, Digesvale 5 FU, Digesvale 11 V, Landsvale 62 V, Bysvale 46 V, Skovpiber 1 OF, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 M R, Hvid Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 2 SV, Husrødstjert 1 M R, Stenpikker 3 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 5 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Stær 70 R, Skovspurv 4 R, Gulspurv 1 SY. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Rørhøg 3 1K OF, Grønbenet Rørhøne 7 YF UF, Svaleklire 1 OF, Stor Flagspætte 4 R, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 1K R, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 3 R, Løvsanger 8 R, Grå Fluesnapper 2 R, Halemejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Husskade 1 R, Lille Korsnæb 6 R. Lars Tom-Petersen
Arreskov Sø
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 94 YF, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 15 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 930 R, Canadagås 1 R, Knarand 8 R, Taffeland 490 R, Troldand 1240 R, Hvinand 1 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD OF, Havørn 1 IMM R, Rørhøg 2 1K R, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 800 FU, Trane 3 R, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 21 FU, Skovsneppe 1 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 2 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 110 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 2 R, Sumpmejse 3 FU, Spætmejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 5 YF UF, Gråkrage 4 R, Ravn 2 OF, Stær 28 FU, Gråspurv 8 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg Havn: Svartbag 13 R (Sort JYC03 aflæst). Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Havørn 1 OF, Musvåge 2 OF, Grønspætte 1 R, Munk 3 JUV FU, Sumpmejse 3 FU. Leif Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Lille Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 7 R, Grågås 1000 R, Grønbenet Rørhøne 3 YF, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Fjordterne 5 R. Per Rasmussen
Odense Jernbaneterræn: Hættemåge 1 R, Allike 1 R. Klaus Malling Olsen
Gabet (Odense Fjord): Skarv 200 FU, Ederfugl 350 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Vandrikse 3 FU, Hvidklire 55 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt 
Østerø Sø - Knudshoved: Skarv 160 FU, Fiskehejre 6 FU,
Skestork 1 1K+ FU, Grågås 710 R T, Gravand 21 R, Gråand 6 FU, Ederfugl 32 OF, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 16 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 32 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Småspove 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 9 FU, Hættemåge 56 R, Sølvmåge 100 OF, Svartbag 3 FU, Fjordterne 5 FU, Hvid Vipstjert 19 FU, Gærdesanger 3 FU, Tornsanger 5 FU, Gråkrage 12 FU, Stær 300 FU, Gulspurv 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø - Knudshoved:
Skestork 1 JUV R, Canadagås 4 R, Rørhøg 3 OF, Lille Præstekrave 1 OF, Sandløber 1 1K R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 2 OF. Jens-Gert Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 R, Rørhøg 1 F FU. Kirsten Pedersen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 R, Rørhøg 1 F R, Tårnfalk 1 R, Trane 3 R, Ravn 2 OF. Kirsten Stevn
Æbelø: Havørn 1 1K OF, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 7 FU, Fjordterne 8 FU, Digesvale 57 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 22 FU, Hvid Vipstjert 16 FU, Stenpikker 2 FU. Kell Grønborg
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 3 FU, Havørn 2 AD R, Klyde 19 FU, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 70 FU, Hjejle 22 R, Vibe 122 R, Islandsk Ryle 4 FU, Temmincksryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 13 FU, Almindelig Ryle 125 FU, Brushane 41 FU, Dobbeltbekkasin 20 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 9 FU, Odinshane 1 FU. Børge L Rasmussen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt 


         Hvid stork Foto: Morten Müller

Tirsdag den 5. august 2014                                          Solopgang: 05:33 Solnedgang: 21:13

Salme Nor (17:05): Sort stork 1 R. Henrik Mørup-Petersen , Kurt Due Johansen, Niels Andersen, Børge Langkilde Rasmussen
Tryggelev by
(14:45 - ):
Hvid stork 8 V (højt 1000 m). Morten Müller
Vesteregn
(15:05): Havørn 1 JUV, Vandrefalk 1 S, Lærkefalk 1 VSV. Nis Rattenborg
Vesteregn
(14:30): Sort stork 3 JUV S (højt). Nis Rattenborg
Gulstav, Gulstavvej 14
(10:10): Sort stork 2 OF (måske trækforsøgende - ingen ringe set og vides ikke om T609 er i mellem). Søren Bøgelund
Storeholm
(11:19): Sandløber 3 R. Henrik Mørup-Petersen , Kurt Due Johansen, Niels Andersen, Børge Langkilde Rasmussen
Broholms voldgrav (18:45): Blishøne 2 AD + 3 1K FU, Grønbenet rørhøne 2 AD + 2 1K FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (09:00-10:50): Skarv 45 R, Fiskehejre 10 FU/R, Grågås 840 R, Gravand 14 FU/R ad+juv, Gråand 90 FU/R, Krikand 6 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 25 R, Strandskade 6 FU/R, Klyde 1 FU, Lille Præstekrave 4 FU/R, Stor Præstekrave 25 FU/R, Hjejle 70 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 30 FU/R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU/R, Rødben 1 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 120 R, Stormmåge 2 YUF et kuld, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 R, Splitterne 7 FU/R, Havterne 10 FU/R juv+ad, Gul Vipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 20 FU, Pungmejse 2 FU/R min, Stær 150 FU, Tornirisk 60 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning(13:13 - ?):
Sort Ibis (SU) 1 FU. (Står ca 30 m mod syd svarende til midten af dæmningen). Philippe Grandjean

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Strandskade 30 V (en flok), Fjordterne/Havterne 50 V (en flok). Arne Bruun
Gulstav (12:20-12:45):
Sort Stork 5 OF (Kredsede over matriklen og tog herefter en SV-lig retning i stor højde - set igen 1246 over området sammen med bl.a. 5 rørhøge og 2 hvepsevåger). Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Skarv 167 T, Fiskehejre 9 T, Krikand 54 T, Gråand 1 T, Troldand 5 T, Ederfugl 1700 T, Sortand 118 T, Fløjlsand 1 T, Tårnfalk 9 T, Hættemåge 57 T, Fjordterne 20 T, Fjordterne/Havterne 35 T, Havterne 11 T, Dværgterne 1 T, Hvid Vipstjert 14 T, Lille Korsnæb 5 TF. Frank Jensen-Hammer
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Sort Stork 1 1K R, Vibe 50 R, Temmincksryle 1 OF, Skægmejse 1 R, Sortkrage 1 FU. Niels Andersen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Skarv 260 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 9 R, Gravand 1 OF, Gråand 20 R, Ederfugl 150 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 FU, Strandskade 65 FU, Stor Præstekrave 43 FU, Strandhjejle 15 FU, Sandløber 3 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 15 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 100 R, Svartbag 5 R, Splitterne 6 FU, Havterne 2 FU, Dværgterne 2 R, Sanglærke 6 FU, Digesvale 300 FU, Landsvale 3 FU, Engpiber 6 FU, Gul Vipstjert 8 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 15 FU, Skovspurv 4 FU, Rørspurv 12 FU. Henrik Mørup-Petersen , Kurt Due Johansen, Niels Andersen, Børge Langkilde Rasmussen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 5 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 40 OF, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 Ø, Ederfugl 180 R, Ederfugl 9 V, Sortand 47 T, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 4 FU, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 1 OF, Mudderklire 8 R, Splitterne 2 FU, Fjordterne/Havterne 2 SV, Ringdue 2 SY, Sanglærke 2 R, Digesvale 150 FU, Landsvale 100 R, Skovpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Bynkefugl 2 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 3 R, Musvit 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 2 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 15 R, Rørspurv 5 R. Lars Tom-Petersen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 OF, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Råge 6 YF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Sundet - Faaborg (10:00 - 11:00): Skarv 20 R, Fiskehejre 11 FU, Hvinand 1 R, Hættemåge 400 R, Pungmejse 1 1K FU (Ved søen ved Enghaveskolen, bevægede sig mod sydvest langs Sundet. Én 1K set og hørt fint, men sandsynligvis mere end en fugl hørt). Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 80 R, Fiskehejre 14 R, Grågås 830 R, Gravand 11 R, Krikand 3 R, Taffeland 6 R, Troldand 41 R, Blishøne 200 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 1 FU, Lille Præstekrave 3 FU,  Stor Præstekrave 23 FU, Hjejle 105 R, Vibe 42 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 41 FU, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 8 FU, Tinksmed 4  FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 130 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 3 R, Splitterne 14 R, Havterne 10 R, Ringdue 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 11 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 4 R, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 2 FU, Stær 10 FU, Skovspurv 2 YF BR, Tornirisk 9 R. Niels Bomholt Jensen
Broby Sø: Vandrikse 1 R. Finn Just Christensen
Ølundgårds Inddæmning:
Sort Ibis (SU) 1 R. Jens-Gert Hansen
Ølundgårds Inddæmning:
Sort Ibis (SU) 1 R, Dobbeltbekkasin 10 R. Kim Møller
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 1K FU. Jens-Gert Hansen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R. Jens-Gert Hansen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 4 OF, Gravand 2 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 4 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Storspove 4 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 85 R, Sølvmåge 10 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 8 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 50 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 500 OF, Grågås 375 R, Gravand 23 FU, Krikand 4 FU, Gråand 63 R, Rørhøg 2 , Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 15 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 2 R, Vibe 88 R, Almindelig Ryle 24 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 16 FU, Småspove 3 FU, Storspove 9 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 34 FU, Stormmåge 6 R, Svartbag 3 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 150 FU, Bysvale 75 FU, Engpiber 16 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 FU, Stenpikker 2 YF FU, Stenpikker 1 JUV YF UF, Musvit 4 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 26 FU, Stær 300 FU, Skovspurv 20 FU, Tornirisk 19 FU, Gulspurv 1 R Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 OF. Kirsten Pedersen


           Strandhejle

Mandag den 4. august 2014                                          Solopgang: 05:31 Solnedgang: 21:15

Svendborgsund (14:20 - 14:30): Pukkelhval 1 (tror vi det var igennem sundet mod vest med blås - se også bloggen )
Kogtved
: Dompap 1 M FU
Lystbådehavnen - Svbg.: Rørhøg 1 OF
Salme Nor (12:29 - ?):
Sort stork 1 1K.(Med ring, foran Salme Nor fugleskjulet) . Anders Mørup-Petersen
Espe, matriklen: Ravn 1, Fiskehejre 1, Gråkrage 2, Råge 50, Hættemåge 6, Ringdue 4, Solsort 4, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Musvit 1, Blåmejse 3, Topmejse 2, Rødstjert 3, Havesanger 1, Gransanger 1, Grønirisk 2, Dompap 1, Skovspurv 10, Hvid Vipstjert 3, Landsvale 15, Spurvehøg 1.Okkergul Randøje 3, Nældens Takvinge 3, Almindelig Blåfugl 2, Kålsommerfugl 10, Græsrandøje 10. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (12:00-13:00): Grågås 260 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 800 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Rørhøg 1 FU. Niels Andersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 12:00): Sivsanger 3 RI, Kærsanger 12 RI, Rørsanger 15 RI, Gulbug 5 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 12 RI, Grå Fluesnapper 1 1K RI, Rørspurv 3 RI 65 fugle i 12 forskellige arter. Efterår i alt: 1002 fugle. Kun tal for vigtigste arter indtastet Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Dovns Klint (05:05-09:05): Skarv 141 , Fiskehejre 3 T, Gravand 13 T, Krikand 103 , Taffeland 7 T, Troldand 13 T, Ederfugl 106 , Ederfugl 28 Ø, Sortand 49 , Toppet Skallesluger 2 T, Rørhøg 2 T, Tårnfalk 2 T, Strandskade 34 T, Stor Præstekrave 2 T, Almindelig Ryle 27 T, Småspove 1 T, Storspove 8 T, Sortklire 1 T, Tinksmed 2 T, Hættemåge 19 , Stormmåge 1 T, Splitterne 2 T, Fjordterne 98 , Fjordterne/Havterne 9 T, Havterne 2 T, Dværgterne 1 T, Sortterne 1 AD V, Digesvale 8 T, Landsvale 8 T, Bysvale 45 T, Hvid Vipstjert 10 T, Lille Korsnæb 6 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:(17:30-17:50):
Sort Stork 1 1K R. Michael Højgård Hansen
Keldsnor: Sortsvane 1 AD R, Sangsvane 3 AD R, Rørhøg 1 R, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 30 R,
Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 3 R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 4 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sort Stork 1 1K R, Atlingand 3 R, Rørhøg 3 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 65 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 7 R, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Storspove 5 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 7 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 31 R, Mudderklire 12 R, Fjordterne 35 R, Mursejler 110 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Bramgås 1 R, Vibe 30 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 4 R, Fjordterne 7 R. Ole Goldschmidt
Skjoldnæs Fyr (05:15 - 07:30): Gråstrubet Lappedykker 1 NØ, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 V, Ederfugl 2 R, Rørhøg 1 1K FU, Agerhøne 1 R, Fasan 2 R, Hjejle 2 AD R, Vibe 1 R, Småspove 28 R, Storspove 3 R, Hvidklire 1 SV, Hættemåge 2 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 NV, Ringdue 3 R, Sanglærke 5 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 2 FU, Skovpiber 2 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 1 R, Musvit 5 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 220 R, Skovspurv 2 R, Tornirisk 30 R, Gulspurv 3 R. Lars Tom-Petersen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Hvepsevåge 1 R, Musvåge 2 OF, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 4 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg Havn: Sølvmåge 30 R, Svartbag 8 R. Jacob Sterup
Svanninge: Kernebider 2 OF. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 14 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Knarand 9 FU, Rørhøg 1 FU, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 34 FU, Almindelig Ryle 38 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 28 FU, Grågås 620 R, Strandskade 21 OF, Dobbeltbekkasin 9 FU, Storspove 28 FU, Hvidklire 40 FU, Landsvale 21 FU. Dieter Maaszen
Østerø Sø - Knudshoved: Skarv 89 FU, Fiskehejre 7 FU, Grågås 950 FU T, Gravand 23 FU, Gråand 6 FU, Ederfugl 9 FU, Tårnfalk 3 FU, Blishøne 6 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 17 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Vibe 9 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 28 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 6 FU, Hættemåge 230 FU, Sølvmåge 12 FU, Svartbag 2 FU, Splitterne 6 FU, Fjordterne 5 FU, Mursejler 3 OF, Digesvale 33 FU, Landsvale 3 OF, Bysvale 23 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 16 FU, Solsort 2 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 120 FU, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 1 FU, Rørspurv 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Barløse: Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Løvsanger 2 FU, Ravn 1 OF. Villy-Erik Schødts
Føns Vang: Knarand 5 FU, Krikand 33 R, Havørn 2 OF, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 5 FU. Kirsten Pedersen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 4 R, Strandhjejle 1 FU. Kirsten Pedersen
Wedellsborg, Sudden: Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen


         Sort ibis Foto: Kai Nissen

Søndag den 3. august 2014                                          Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:17

Svendborgsund (12:35): Marsvin 5 AD + 1 JUV FU
Tryggelev/Salme Nor:
Sort stork 1 R, Sølvhejre 2 R (Tryggelev Nor). Morten Müller
Tryggelev - Salme Nor: Rovterne 1 S,
Sort stork 1 R (T609), Sølvhejre 2 R. Torbjørn Eriksen
Salme Nor (13:27):
Sølvhejre 1 R, Sort stork 1 1K. Kaj Larsen, Børge L Rasmussen
Klæsø Nor  (13:18):
Nordisk lappedykker 1 R (Rasterne i Klæsø Nor østside). Anders Mørup-Petersen
Humle Stadion  (12:50):
Hvid stork 2 R (På lysmasterne på Humble stadion). Anders Mørup-Petersen
Salme Nor
(11:28):
Sølvhejre 1 R, Sort stork 1 1K. Martin Thomsen
Gulstav Mose (morgen): Pungmejse 1 R. Torbjørn Eriksen
Ølundgårds Inddæmning
(07:53 - ?):
Sort Ibis (SU) 1 FU. Anders Myrtue
Østerø Sø, Knudshoved: Almindelig Ryle 9 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Fiskehejre 14 FU, Fjordterne 2 FU, Hvidklire 2 FU, Islandsk Ryle 4 FU, Klyde 21 FU, Kærløber 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Mudderklire 5 FU, Sortklire 1 FU, Splitterne 4 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Stor Regnspove 1 R. Erik Jensen

         Sort stork Salme Nor Foto: Morten Müller

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Rørhøg 3 FU, Ravn 3 1K R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 10:00): Digesvale 3 RI, Sivsanger 4 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 7 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 7 RI, Tornsanger 11 R NAT, Munk 3 RI, Gransanger 6 RI, Løvsanger 1 RI, Rørspurv 5 RI Dagstotal 61, Lukket tidligt p.g.a. regn. Efterår ialt: 937. Keldsnor fuglestation ved Michael Bjerregaard, Jan Holm Jensen
Dovns Klint (05:05-08:05): Skarv 40 T, Gravand 8 T, Krikand 14 T, Troldand 6 T, Ederfugl 146 T, Sortand 13 T, Strandskade 13 T, Svaleklire 2 T, Hættemåge 9 T, Stormmåge 11 T, Splitterne 5 T, Fjordterne 1 T, Mursejler 80 T, Gul Vipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 19 T, Tornirisk 24 T, Lille Korsnæb 13 T. Frank Jensen-Hammer
Tryggelev Nor & Salme Nor (16:00 - 17:40):
Sølvhejre 2 FU (En i hovedsøen + en i Salme Nor set fra dyssen), Sort Stork 1 1K FU (hvid ring om venstre ben, ikke aflæst). Torbjørn Eriksen, Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Sort Stork 1 R, Hjejle 7 ODR FU, Krumnæbbet Ryle 1 ODR FU, Brushane 6 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Stær 200 FU. Søren Blanke
Humble:
Hvid Stork 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Klæsø Nor:
Nordisk Lappedykker 1 SDR R, Havørn 3 OF, Rørhøg 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 23 R, Skarv 35 R, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 45 R, Knopsvane 9 YF UF, Grågås 420 R, Gravand 4 1K R, Knarand 8 R, Krikand 30 R, Skeand 20 R, Taffeland 240 R, Rørhøg 2 1K R, Stor Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 4 YF UF, Vibe 6 R, Dværgryle 1 AD R, Almindelig Ryle 1 AD R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 13 R, Mudderklire 7 R, Gul Vipstjert 5 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 R, Gransanger 1 R, Sortkrage 3 R. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 40 FU,
Sort Ibis (SU) 1 FU, Grågås 30 OF, Grågås 50 R, Knarand 9 FU, Knarand 8 R, Gråand 15 FU, Vandrikse 2 YF UF, Blishøne 26 FU, Vibe 26 , Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Storspove 4 R, Hvidklire 12 , Tinksmed 10 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 50 R, Landsvale 5 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 20 FU. Anders Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sort Ibis (SU) 1 FU . Kai Nissen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 17 FU, Gravand 10 FU, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 50 FU, Hjejle 2 FU, Vibe 20 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU,  Storspove 3 FU, Tinksmed 20 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 70 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 15 R, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 30 FU, Stær 40 FU. Anders Nielsen
Skaboeshuse: Agerhøne 16 FU, Grønspætte 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 FU,
Sølvhejre 1 FU , Havørn 1 R, Svaleklire 2 FU , Mudderklire 7 FU. Ole Bo Olsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 12 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Taffeland 60 R, Vibe 4 R, Rødben 1 FU. Erik Busk
Assens: Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen


             To storke på kirken - næsten som gamle dage Foto Hans Rytter

Lørdag den 2. august 2014                                          Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:19

Humle Kirke (20:30): Hvid stork 2 R (på kirken). Bodil og Hans Rytter
Gulstav
(13:20):
Sort stork 1 1K (ny fugl uden ringe). Torbjørn Eriksen, Hans Rytter, Jan Holm Jensen, Esben Eriksen
Salme Nor (13:35):
Sort stork 1 1K (T609). Torbjørn Eriksen, Hans Rytter, Jan Holm Jensen, Esben Eriksen
Gulstav (11:30-13:00):
Hvid stork 6 TF derefter V. Torbjørn Eriksen, Hans Rytter, Jan Holm Jensen, Esben Eriksen
Fakkebjerg og Gulstav
(11:30):
Hvid stork 6 S. Keldsnor Fuglestation, Torbjørn Eriksen
Salme Nor
(09.10-?):
Sølvhejre 1 R, Sort stork 1 R (T609). Esben Eriksen
Tryggelev/Salme Nor
:
Sort stork 1 R , Sølvhejre 1 R. Jane Ditzel
Henninge
(07:00):
Aftenfalk 1 S. Søren Bøgelund
Hjortø: Rørhøg 3,  Sølvmåge 30
Hjortø Hale: Fasan 1 R, Strandhjejle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Rødben 1 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 30 R, Mursejler 2 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 10 FU, Stær 40 FU
Højestene Løb (Omr.26): Digesvale 30 FU
Lundeborg Ny Camping (06:30): Hvid vipstjert 5 (2 AD + 3 1K) FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Musvåge 1, Grågås 3, Fiskehejre 1, Råge 200, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Mursejler 4, Landsvale 20, Hvid Vipstjert 5, Topmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 1, Rødstjert 2, Gransanger 1. Tidselsommerfugl 1 , Dagpåfugleøje 2, Nældens Takvinge 3, Almindelig Blåfugl 2, Kålsommerfugl +, Lille Ildfugl 1 Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(04:30 - 14:00): Digesvale 11 RI, Gul Vipstjert 1 RI, Nattergal 1 RI, Rørsanger 17 RI, Gulbug 9 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 12 RI, Havesanger 4 RI, Gransanger 7 RI, Rørspurv 4 RI Dagstotal 94, efterår ialt 876. Keldsnor fuglestation ved Michael Bjerregaard, Hans Rytter, Jan Holm Jensen
Dovns Klint:
Toppet Lappedykker 1 T, Gråstrubet Lappedykker 1 T, Skarv 47 T, Krikand 17 T, Troldand 1 T, Ederfugl 355 T, Sortand 62 T, Rørhøg 1 TF, Strandskade 2 T, Strandhjejle 3 T, Lille Kobbersneppe 8 T, Storspove 3 T, Rødben 1 T, Hættemåge 1 T, Stormmåge 1 T, Splitterne 6 T, Mursejler 39 T, Gul Vipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 1 T, Tornirisk 45 T, Lille Korsnæb 14 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Sortsvane 1 FU, Canadagås 1 FU, Lille Præstekrave 3 JUV R, Stor Præstekrave 1 2K+ R, Vibe 20 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 3 2K+ FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Rødben 1 FU, Tinksmed 3 FU. Morten Müller
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Hvid Stork 6 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor (10:00 - 11:30):
Sølvhejre 1 R, Sort Stork 1 R SØ (Fløj mod sydøst kl 1000 men vendte tilbage til først Nørreballe Nor, derefter Tryggelev Nor og til sidst tilbage til Salme Nor), Krumnæbbet Ryle 1 R, Stenpikker 2 R, Tornirisk 40 FU. Henrik Mørup-Petersen
Humble:
Hvid Stork 2 R. Bodil og Hans Rytter
Løkkeby Enge
: Trane 4 R. Frits Thomsen
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Vibe 4 R, Rødben 1 SV, Hvidklire 1 R, Tornirisk 4 R. Arne Bruun 
Dunkær
: Agerhøne 1 R, Husrødstjert 1 M R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 3 YF, Sivsanger 2 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 2 R, Rørspurv 4 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 4 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Gråand 1 R, Ederfugl 140 R, Ederfugl 57 V, Sortand 25 T, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 3 SV, Dobbeltbekkasin 1 S, Storspove 4 SV, Spove sp. 4 SV, Mudderklire 5 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 12 R, Splitterne 2 V, Fjordterne 4 Ø, Sanglærke 2 R, Digesvale 70 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 2 R, Stær 4 R, Stillits 2 R, Tornirisk 15 R. Lars Tom-Petersen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 R, Grå Fluesnapper 1 R. Erik Busk
Årslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 57 FU,
Sort Ibis (SU) 1 FU, Grågås 500 R, Vandrikse 1 FU, Plettet Rørvagtel 1 R (Stod og pudsede sig. Vandhøne med kort gul næb med sort på spisen. Og grønne ben), Klyde 12 FU, Dobbeltbekkasin 21 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 10 FU, Korttået Træløber 1 FU. Finn og Dennis just Christensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 AD YF UF, Lille Lappedykker 1 1K FU, Gråstrubet Lappedykker 1 AD YF UF, Gråstrubet Lappedykker 2 PUL R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 26 R,
Sort Ibis (SU) 1 FU T, Knopsvane 1 AD YF UF, Knopsvane 5 1K R, Grågås 11 T R, Gravand 3 AD FU, Gravand 2 1K R, Gråand 20 R, Troldand 3 R, Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 25 YF UF, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 15 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Hvidklire 23 FU, Svaleklire 4 FU, Tinksmed 17 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 90 R, Tyrkerdue 2 R, Landsvale 40 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Rørsanger 1 SY, Stær 50 FU, Stillits 3 FU, Tornirisk 6 R. Jette Hallig
Ølundgårds Inddæmning:
Silkehejre 1 FU, Sort Ibis (SU) 1 R. Kell Grønborg
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 6 YF UF, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 OF, Fiskehejre 3 FU,
Sort Ibis (SU) 1 FU, Grågås 100 OF, Knarand 16 FU, Gråand 30 FU, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 14 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Storspove 20 OF, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 4 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Rørsanger 5 YF UR. Anders Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 JUV YF UF, Sorthalset Lappedykker 1 AD FU,
Sort Ibis (SU) 1 AD FU, Knopsvane 13 , Knarand 17 FU, Krikand 10 R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 3 , Blishøne 30 YF UF, Strandskade 2 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Strandhjejle 5 FU, Islandsk Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Dobbeltbekkasin 24 FU, Lille Kobbersneppe 34 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 1 FU. Arne Olesen
Lammesø
: Klyde 12 FU, Storspove 19 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 24 FU, Tinksmed 17 FU. Arne Olesen
Lammesø
:
Sort Ibis (SU) 1 FU, Islandsk Ryle 8 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 10 FU. Gøran Jakobsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 FU ,
Sølvhejre 1 FU , Havørn 1 R , Svaleklire 2 FU , Mudderklire 7 FU . Ole Bo Olsen
Brunshuse: Havørn 1 AD OF. Torben Skytte Hvass
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1150 R, Sortklire 1 FU, Tinksmed 25 FU. Jens Bækkelund  
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 480 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Rødrygget Tornskade 2 JUV R. Jens Bækkelund


            Trane Løkkeby Foto: Morten Müller

Fredag den 1. august 2014                                          Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:21

Vesteregn (13:20): Sort stork 1 R (T609). Esben Eriksen
Salme Nor (12:00):
Sort stork 1 R (T609). Torbjørn Eriksen
Lundeborg
(06:30): Splitterne 4 FU, Tornirisk 4 FU, Guløret terrapin 1 . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF. Arne Bruun
Ollerup Sø: Rørhøg 2 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 13:30): Digesvale 3 RI, Landsvale 1 RI, Hvid Vipstjert 1 RI, Gærdesmutte 1 RI, Nattergal 1 RI, Sivsanger 5 RI, Kærsanger 11 RI, Rørsanger 20 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 7 RI, Tornsanger 11 RI, Havesanger 4 RI, Munk 6 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 4 RI, Skovspurv 1 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 5 RI Dagstotal 88, efterår ialt 782. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Hans Rytter, Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Troldand 4 T, Ederfugl 168 T, Sortand 88 T, Hvinand 3 T, Toppet Skallesluger 1 T, Strandskade 22 T, Strandhjejle 21 T, Islandsk Ryle 62 T, Almindelig Ryle 46 T, Lille Kobbersneppe 20 T, Storspove 3 T, Svaleklire 1 T, Hættemåge 9 T, Stormmåge 1 T, Splitterne 7 T, Fjordterne 5 T, Fjordterne/Havterne 13 T, Havterne 5 T, Mursejler 3 T, Hvid Vipstjert 7 T
. Frank Jensen-Hammer
Løkkeby Enge: Fiskehejre 21 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 6 R, Trane 1 AD FU (Denne er ifølge DOF-Basen, den første rastende Trane i Løkkeby Enge), Vibe 12 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Hættemåge 30 FU, Hvid Vipstjert 7 FU. Morten Müller
Botofte Skovmose: Havørn 3 FU, Vibe 125 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 2 FU. Morten Müller
Flintholm Hestehave: Musvåge 1 R, Blishøne 10 YF, Huldue 1 SY, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 1K FU, Landsvale 12 OF, Bysvale 5 YF BR, Skovpiber 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 1K R, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 YF UF, Munk 2 F R, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 3 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 3 FU, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 160 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 32 , Grågås 575 R, Gravand 20 , Knarand 8 R, Krikand 12 R, Gråand 90 R, Taffeland 9 R, Troldand 173 , Hvinand 19 FU, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Fasan 1 R, Blishøne 42 FU, Lille Præstekrave 2 , Vibe 8 R, Brushane 1 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 97 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 116 , Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 1 OF, Landsvale 3 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesmutte 1 OF, Solsort 2 R, Gråkrage 2 FU, Stær 8 FU, Skovspurv 6 R, Grønirisk 1 OF, Stillits 3 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Trane 3 FU. Leif Kristensen
Tullebølle
: Gærdesanger 5 YF UF. Hans-Henrik Wienberg
Urehoved: Grågås 1 OF, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Blishøne 1 R, Strandskade 3 OF, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 1 R, Vibe 5 R, Krumnæbbet Ryle 14 AD R, Almindelig Ryle 85 AD R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Kobbersneppe 1 M AD R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 15 R, Mudderklire 8 R, Digesvale 50 FU, Bysvale 15 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 8 R, Stær 50 R. Lars Tom-Petersen
Klintholm: Skarv 6 OF, Vibe 6 OF, Sølvmåge 30 R, Tornsanger 6 YF UF, Havesanger 1 R, Rødrygget Tornskade 3 YF UF, Stær 3 OF, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R. Niels Andersen 
Ølundgårds Inddæmning:
Silkehejre 1 R, Sort Ibis (SU) 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds Inddæmning:
Silkehejre 1 FU, Sort Ibis (SU) 1 R. Søren Skriver
Ølundgårds Inddæmning:
Sort Ibis (SU) 1 R. Jens Bækkelund
Lammesø: Lille Lappedykker 24 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 3 OF, Fiskehejre 31 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 600 R, Gravand 8 1K FU, Krikand 35 FU, Gråand 315 R, Troldand 35 R, Tårnfalk 1 M FU, Blishøne 270 FU, Klyde 8 1K FU, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 70 FU, Islandsk Ryle 9 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 53 FU, Brushane 13 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Hvidklire 23 FU, Tinksmed 16 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 315 R, Sølvmåge 21 R, Ringdue 3 OF, Digesvale 12 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 245 FU. Knud Nielsen
Søndersø (Nordfyn): Grønirisk 1 SY. Anders Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 3 R, Grågås 1150 R, Pibeand 1 R, Gråand 9 , Musvåge 1 R, Klyde 16 , Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 37 FU, Strandhjejle 6 R, Vibe 500 FU, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 110 FU, Brushane 20 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 32 FU, Mudderklire 7 FU, Ringdue 1 R, Landsvale 50 FU, Hvid Vipstjert 13 FU, Stær 900 R, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Knopsvane 3 , Grågås 150 R, Gravand 6 1K FU, Gravand 6 R, Skeand 1 R, Blishøne 300 R, Stor Præstekrave 18 R, Hjejle 8 R, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 1 FU, Tinksmed 32 FU, Sanglærke 3 R, Digesvale 20 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Spurvehøg 1 R. Ella Mikkelsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

01 sep 2014
This page is part af: Http://www.Snatur.dk