Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2017).                     Sidst opdateret 02 september 2017 06:48:55 

 

 

 


       

Torsdag den 31. august 2017                Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:13

Christiansminde: Landsvale 100 R+. Finn Skov
Kværndrup (nordlige del)
: Hvid vipstjert 70+ AD + JUV FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]   
Trunderup, Matriklen: Rød glente 1 FU (næsten dagligt en stor del af året - både i og uden for ynglesæson - ligesom rørhøg ses næsten dagligt i ynglesæsonen, dog mest hannen - antagelig fra Karlsmosen).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]   
Broholm: Blishøne 4 FU (2 AD +2 1K), Landsvale 20 R FU, Sangdrossel 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Lille Præstekrave 2 R, Sortklire 14 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skeand 56 R, Rørhøg 5 SV, Blå Kærhøg 1 BR T, Dværgfalk 1 FU, Pomeransfugl 1 SUB FU , Hjejle 300 FU T, Odinshane 1 PUL FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Vibe 950 R, Digesvale 300 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Grågås 1425 R, Canadagås 85 R, Knarand 191 R, Spidsand 41 R, Skeand 355 R, Taffeland 297 R, Havørn 5 OF, Blishøne 610 R, Trane 1 AD R, Rovterne 3 R, Digesvale 1050 R, Skægmejse 4 R. Ole Goldschmidt
Skjoldnæs Fyr: Gul Vipstjert 31 V. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Knarand 12 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 27 R, Knarand 60 R, Skeand 105 R, Havørn 1 3K+ R, Digesvale 500 FU, Bysvale 500 FU. Lars Tom-Petersen
Strynø: Fiskeørn 1 AD OF. Stig Rubæk
Alne Nor: Havørn 1 AD R. Leif Kristensen
Bøjden Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 TF. Nis Rattenborg
Gråsten Nor: Fiskeørn 1 S, Bysvale 150 FU. Lars Tom-Petersen
Herringe: Havørn 1 AD FU. Palle Bo Larsen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen


     

Onsdag den 30. august 2017                Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:15

Keldsnor: Pomeransfugl 1 JUV R, Odinshane 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Havørn 1 OF , Pomeransfugl 1 R . Hans-Henrik Wienberg
Lundeborg, matriklen: Gråspurv 20 FU R (+ Badende). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Rørhøg 1 OF, Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Pibeand 7 R SV, Krikand 6 R, Gråand 19 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 13 FU, Hvidklire 4 R, Stenvender 2 FU, Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 2 R. Arne Bruun
Siø: Krikand 16 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 7 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 126 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 1 FU, Landsvale 10 FU, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 54 FU, Stær 25 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 1 R, Digesvale 10 OF, Landsvale 5 OF, Gul Vipstjert 4 T, Tornsanger 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Havet ud for Keldsnor: Strandskade 7 V, Stor Præstekrave 2 V, Strandhjejle 1 V, Småspove 2 SV, Storspove 9 T, Mudderklire 2 V, Almindelig Kjove 1 MF SV, Dværgmåge 3 SV, Splitterne 5 V. Nis Rattenborg
Keldsnor:
Sølvhejre 1 R, Strandskade 9 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 36 R, Pomeransfugl 1 JUV R, Hjejle 690 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 340 R, Islandsk Ryle 1 R, Temmincksryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 9 , Almindelig Ryle 48 R, Brushane 8 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Småspove 1 OF, Storspove 1 R, Sortklire 6 R, Rødben, Almindelig (totanus) 2 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Odinshane 1 JUV R, Splitterne 3 R, Stenpikker 3 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 1 1K R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 220 R, Pibeand 5 R, Knarand 2 R, Krikand 7 R, Skeand 4 R, Taffeland 5 R, Troldand 50 R, Hvinand 40 FU, Havørn 1 SUB OF, Spurvehøg 1 R, Blishøne 9 FU, Stor Præstekrave 29 R, Pomeransfugl 1 FU, Hjejle 180 R, Vibe 150 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 49 FU, Brushane 8 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 1 OF, Sortklire 2 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Odinshane 1 FU, Hættemåge 23 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stenpikker 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 23 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 OF, Pomeransfugl 1 FU, Odinshane 1 FU. Jens Kristian Holm
Keldsnor: Pomeransfugl 1 FU . Hans-Henrik Wienberg
Nordenbro: Grå Fluesnapper 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Havørn 1 R V, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 410 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Hvidklire 3 R, Rovterne 2. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Havørn 1 R, Rovterne 2 R. Jens Kristian Holm
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 AD OF, Trane 1 FU, Rovterne 1 AD FU, Skægmejse 9 FU, Rødrygget Tornskade 3 FU. Jens Kristian Holm
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 IMM R, Rørhøg 1 JUV R, Trane 1 R, Vibe 40 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 6 R, Rovterne 1 AD FU, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Klise Nor:
Sølvhejre 1 R. Ole Bo Olsen
Klise Nor:
Sølvhejre 1 R, Dværgfalk 1 M AD FU T, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R. Nis Rattenborg 
Vesteregn: Trane 1 FU. Ole Bo Olsen
Dunkær Mark: Gul Vipstjert 16 R. Lars Tom-Petersen
Haven v/Søby (Ærø): Bynkefugl 5 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 1 1K R, Skægmejse 2 R, Stær 1200 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 20 R, Rødstjert 3 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 1 R, Stillits 12 R. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Vibe 38 OF, Bynkefugl 1 R. Lars Tom-Petersen
Tranderup: Spurvehøg 1 OF. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 3 VDR R, Ederfugl 70 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 55 R, Dobbeltbekkasin 5 OF, Splitterne 6 FU, Gul Vipstjert 55 R, Hvid Vipstjert 3 R. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 R. Lars Tom-Petersen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Musvåge 3 R, Rødhals 1 R, Løvsanger 1 R, Halemejse 5 FU, Blåmejse 3 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 1 R, Lille Korsnæb 6 OF, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt Jensen
Mose v/Agerslyst s.f. Nr. Søby: Agerhøne 5 FU. Palle Bo Larsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 FU, Skestork 1 R. Kurt Due Johansen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R, Ravn 1 R. Peter Pelle Clausen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Stillits 16 R. Michael Brunhøj Hansen
Sudden, Hindsgavl: Skarv 5 R, Gråand 6 BR R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 2 AD R, Stormmåge 1 AD OF Sølvmåge 7 , Svartbag 3 AD R, Splitterne 2 , Ringdue 3 OF, Gråkrage 1 OF, Gulspurv 3 R. Michael Brunhøj Hansen
Kongebroskoven: Allike 400 R NAT. Michael Brunhøj Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 51 FU. Jens Bækkelund


     

Tirsdag den 29. august 2017                Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:17

Vejlen, Taasinge: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 FU, Lille lappedykker 1 FU, Grønspætte 1 R. Finn Skov
Dovns Klint: Hvidnæbbet Lom 1 OF. Claus Dalskov
Dovns Klint
: Hvidnæbbet lom 1 OF . Søren Gjaldbæk
Dovens Klint
:
Hvidnæbbet lom 1 OF (den kom rigtig hurtigt hen over klinten). Jan Nielsen
Keldsnor
: Pomeransfugl 1 JUV R . Søren Gjaldbæk
Keldsnor
: Pomeransfugl 1 JUV R, Odinshane 1 R. Nis Rattenborg

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Alexanderparakit 1 OF. Jens-Gert Hansen
Thurø By m.m.: Grønspætte 2 R, Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Skarv 200 R NAT, Strandskade 11 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Knarand 12 R, Havørn 1 AD OF, Dobbeltbekkasin 3 OF, Isfugl 1 FU, Grønspætte 1 R. Finn og Susanne Rørdam Skov
Siø: Lille Præstekrave 5 R, Tinksmed 5 R, Gul Vipstjert 10 R. Leif Sørensen
Dovns Klint:
Hvidnæbbet Lom 1 OF. Claus Dalskov
Dovns Klint:
Hvidnæbbet Lom 1 SØ, Hvepsevåge 64 SV, Rørhøg 6 SV, Spurvehøg 19 SV, Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 1 SV, Lærkefalk/Aftenfalk 1 SØ, Lille Kobbersneppe 4 SV, Rovterne 1 S, Mursejler 80 SV, Digesvale 950 SV, Landsvale 1400 SV, Bysvale 120 SV, Skovpiber 150 SV, Gul Vipstjert 410 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint:
Hvidnæbbet Lom 1 OF, Hvepsevåge 8 OF, Spurvehøg 6 OF, Storspove 1 OF. Leif Sørensen
Havet ud for Keldsnor: Spurvehøg 3 SV, Strandskade 11 SV, Stor Præstekrave 4 T, Strandhjejle 2 SV, Småspove 1 SV, Storspove 1 T, Almindelig Kjove 1 SV, Splitterne 7 T. Nis Rattenborg
Keldsnor: Canadagås 50 R, Bramgås 1 R, Spurvehøg 3 TF, Strandskade 13 T R, Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 41 R, Pomeransfugl 1 JUV R, Hjejle 790 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 340 R, Krumnæbbet Ryle 9 , Almindelig Ryle 36 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Kobbersneppe 7 , Småspove 2 T R, Storspove 1 FU T, Sortklire 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 1 R T, Mudderklire 2 R, Odinshane 1 R, Splitterne 7 R T, Splitterne 5 T R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 4 FU T. Nis Rattenborg
Keldsnor: Pomeransfugl 1 R, Odinshane 1 R. Peter Pelle Clausen
Keldsnor: Stor Præstekrave 30 R, Pomeransfugl 1 R , Odinshane 1 R . Leif Sørensen
Gulstav Østerskov: Træløber 1 R. Leif Sørensen 
Klise Nor: Vibe 2 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 1 R. Nis Rattenborg
Frellesvig: Havørn 1 JUV OF, Spurvehøg 1 M AD FU. Jane Ditzel
Drejet (Ærø):  Spurvehøg 1 V, Mudderklire 1 R, Splitterne 17 R, Stor Flagspætte 1 R, Stenpikker 2 R, Munk 1 R, Gransanger 3 R,
Dunkær Mark: Tyrkerdue 1 R, Gul Vipstjert 15 R, Stenpikker 2 R, Tornirisk 30 R. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Krikand 1 V, Spidsand 8 V, Rørhøg 1 1K SV, Spurvehøg 11 T, Musvåge 1 V, Våge sp. 1 S, Løvsanger 1 R, Lille Korsnæb 5 V. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 60 SV, Fiskehejre 1 OF, Grågås 10 NV, Ederfugl 16 V, Sortand 3 V, Rørhøg 2 SV, Rørhøg 1 1K R, Spurvehøg 4 T, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 AD SV, Dværgmåge 1 IMM SØ, Splitterne 8 FU, Splitterne 28 SV, Landsvale 1000 FU, Landsvale 100 S, Bysvale 2 S, Skovpiber 1 T, Gul Vipstjert 70 T, Løvsanger 1 R, Ravn 2 R, Tornirisk 80 R. Lars Tom-Petersen
Hovedsø/Holmesø:
Hvepsevåge 94 S, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 3 FU, Tårnfalk 1 S, Vandrefalk 1 S, Stor Præstekrave 7 FU, Hjejle 30 R, Vibe 25 R, Storspove 20 R, Rødben 1 R, Hvidklire 4 FU. Ella og Leif Bisschop-Larsen
Revtrille: Lille Kobbersneppe 1 R. Ella og Leif Bisschop-Larsen
Nydam: Tårnfalk 1 FU, Ringdue 4 R, Sandholt:Fiskehejre 2 FU, Grågås 12 OF, Gråand 7 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Grønbenet Rørhøne 4 , Blishøne 5 FU T, Trane 6 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 2 TH, Landsvale 6 FU, Bysvale 2 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Rørhøg 1 R, Tårnfalk 2 R, Trane 5 R. Poul Vesterlund Pedersen
Hågerup: Rød Glente 2 FU, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 TH, Gråkrage 6 R. Niels Andersen
Fjællebroen: Tyrkerdue 2 OF. Carsten Skou
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 AD FU,  Toppet Lappedykker 4 , Skarv 3 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 2 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 14 , Grågås 600 R, Canadagås 34 R, Knarand 17 R, Krikand 32 R, Gråand 38 R, Skeand 3 FU, Skeand 8 R, Taffeland 76 R, Troldand 375 FU, Hvinand 18 FU, Havørn 2 , Rørhøg 1 F OF, Fiskeørn 1 OF, Vibe 28 OF, Dobbeltbekkasin 10 FU, Hættemåge 1 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 55 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 OF, Stær 8 OF, Stær 14 R, Gråspurv 14 R, Tornirisk 3 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Canadagås 20 FU, Havørn 1 1K R,Fiskeørn 1 OF,Dobbeltbekkasin 8 FU. Torben Skytte Hvass
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 AD R, Rovterne 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Nor:
Sølvhejre 1 FU. Lars Peter Hansen
Grusgrav øst for Nybølle: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Seden Strand: Grågås 800 R, Spidsand 22 R, Havørn 4 R, Blå Kærhøg 1 S, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 800 R, Hvidklire 14 R. Gregers Johannesen 
Aborg: Havørn 1 OF. Erik Busk
Varbjerg: Isfugl 1 FU. Flemming G. Andersen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 2 FU, Bynkefugl 8 R, Stenpikker 2 R, Skægmejse 1 R. Erik Busk 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 144 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 119 FU, Grågås 2450 R, Canadagås 40 R, Pibeand 46 FU, Knarand 34 FU, Krikand 1174 FU, Gråand 522 R, Spidsand 20 FU, Skeand 266 FU, Taffeland 1 M R, Troldand 75 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 JUV FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 42 FU, Vibe 2 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Brushane 31 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 18 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 56 FU, Sølvmåge 106 R, Digesvale 50 FU, Landsvale 55 FU, Stenpikker 1 FU Stær 75 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Landsvale 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 950 R, Krikand 70 FU, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 30 R, Isfugl 1 R, Grønspætte 1 FU. Kurt Due Johansen  


         

Mandag den 28. august 2017                Solopgang: 06:17 Solnedgang: 20:20

Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (14:45): Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 S (15:00). Ole Tønder

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Sandløber 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Spurvehøg 10 OF. Leif Sørensen
Bagenkop: Husrødstjert 11 FU. Søren Bøgelund
Gulstav: Lærkefalk 1 S, Gul Vipstjert 70 FU, Stenpikker 6 FU, Grå Fluesnapper 5 FU. Søren Bøgelund
Humble: Fiskeørn 1 S, Gråspurv 370 FU. Søren Bøgelund
Keldsnor: Pomeransfugl 1 1K FU, Odinshane 1 1K FU. June Petersen
Tullebølle: Havørn 1 OF. Hans-Henrik Wienberg 
Sortemosen (Sydfyn): Trane 5 R NAT, Arne Bruun
Åmosen v/Ollerup: Duehøg 1 OF. Jens-Gert Hansen
Nevre Strand: Canadagås 120 R. Lars Tom-Petersen
Seden Strand: Grågås 925 R, Skeand 12 R, Havørn 5 OF, Fiskeørn 2 1K SV, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 350 . Gregers Johannesen
Helnæs Made: Stenpikker 13 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 FU, Stor Præstekrave 24 R, Brushane 22 FU. Kresten Madsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskeørn 1 FU, Kresten Madsen


        

Søndag den 27. august 2017                Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:22

Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 FU , Gravand 15 R , Fasan 1 R. Britta Kristensen
Lundeborg
(10:00): Splitterne 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 1 R , Rovterne 2 R. Esben Eriksen
Brændegaard sø: Havørn 2 1K R OF, Fiskeørn 1 OF T SØ, Musvåge 2 OF, Spurvehøg 2 OF Canadagæs 8-10 R+FU (sammen med store flokke af grågæs), Rørspurv 1 R.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]   
Arreskov sø: Dobbeltbekkasin 14 R (Ny rekord!). Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 1 FU, Vandrikse 1 R, Isfugl 1 FU, Bynkefugl 1 FU, Skægmejse 3 R, Stillits 5 R. Susanne Rørdam Skov
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 FU, Grå Fluesnapper 3 FU. Arne Bruun
Siø: Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 16 R, Stor Præstekrave 128 R, Vibe 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 80 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 3 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 10 R, Taffeland 105 R, Brushane 4 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Rovterne 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 177 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 15 R, Grågås 1490 R, Canadagås 67 R, Canadagås x Grågås (hybrid) 2 R, Pibeand 2 R, Knarand 257 R, Krikand 86 R, Gråand 180 R, Spidsand 1 R, Skeand 62 R, Taffeland 146 R, Troldand 97 R, Hvinand 21 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 3 V, Spurvehøg 9 T, Tårnfalk 1 T, Blishøne 695 R, Vibe 48 R, Dobbeltbekkasin 34 R, Storspove 3 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 7 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 40 R, Svartbag 1 R, Rovterne 1 R, Digesvale 850 R, Landsvale 100 R, Bysvale 20 R, Gul Vipstjert 40 R, Stenpikker 2 R, Gransanger 2 R, Skægmejse 7 R. Ole Goldschmidt
Gudbjerg:
Sort Glente 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hønsehave Grusgravssø: Trane 5 OF. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 7 R NAT, Trane 5 R NAT. Helene Demant Waldhorn
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 150 R, Krikand 40 R, Gråand 8 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Havørn 1 AD FU (slog en grågås), Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 200 R, Stor Præstekrave 8 FU, Hjejle 250 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 5 R, Almindelig Ryle 40 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 4 R, Landsvale 25 R, Hvid Vipstjert 12 R, Stær 30 R. Mikael Kristensen
Seden Strand: Knopsvane 826 R. Hans Knakkergaard
Dræby Fed: Grågås 550 R. Hans Knakkergaard
Hjallese: Hvepsevåge 1 OF, Ringdue 4 R, Solsort 2 R, Allike 2 R. Hans Knakkergaard
Stige Ø: Fiskehejre 2 R, Ringdue 1 R, Digesvale 20 R, Landsvale 8 R, Bysvale 12 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 1 R, Stillits 56 R. Hans Knakkergaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 51 R, Stor Præstekrave 39 R. Kresten Madsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Fiskehejre 1 OF, Gråand 2 F R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 M AD OF, Grønbenet Rørhøne 4 YF UF, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Blåmejse 6 R, Musvit 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Øksenrade Skov: Natugle 1 R, Blåmejse 3 R, Spætmejse 1 R. Michael Brunhøj Hansen

Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 50 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 650 R, Gravand 25 FU, Havørn 1 OF, Strandskade 75 FU, Hjejle 2000 R, Småspove 2 T, Storspove 280 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 10 FU, Stenpikker 2 FU. Kurt Due Johansen
Æbelø Holm: Fiskehejre 2 OF, Strandskade 12 R, Stenvender 1 R. Colin Watson


      

Lørdag den 26. august 2017                Solopgang: 06:13 Solnedgang: 20:25

Kogtved, matriklen: Fiskehejre 2 V, Mudderklire 1 R, Ringdue 4 R, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Grønirisk 6 FU
Skarø Rev
: Hjejle 500 R
Tange å
: Grønspætte 1 FU 1K. Poul Brugs Rasmussen
Keldsnor: Odinshane 1 FU . Esben Eriksen
Vesteregn (09:57): Pomeransfugl 1 T S + (18:54 1k højlydt kaldende formentlig til rast i Salme Nor). Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovballe: Havørn 3 OF. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen - Tåsinge: Havørn 1 OF, Rovterne 1 OF. Leif Sørensen
Siø: Havørn 1 2K R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Fiskeørn 1 SV. Søren Bøgelund
Bagenkop: Trane 1 FU. Søren Bøgelund
Fakkebjerg:
Sølvhejre 1 R, Trane 1 FU. Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Havørn 2 AD R, Spurvehøg 10 S. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Hans Knakkergaard
Gulstav Mose:Havørn 1 1K OF,  Tårnfalk 5 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Rød Glente 1 AD OF. Merry Sunke Larsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 27 R. Hans Knakkergaard
Keldsnor: Stor Præstekrave 36 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Odinshane 1 FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskeørn 1 S, Stor Præstekrave 28 R, Hjejle 525 R, Krumnæbbet Ryle 10 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Bramgås 1 R , Brushane 5 R , Lille Kobbersneppe 7 R . Finn Skov
Klise Nor: Havørn 2 AD OF, Digesvale 300 R, Bysvale 150 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Tårnfalk 5 R, Landsvale 400 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 10 R, Skeand 20 R. Hans Knakkergaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 3 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 3 R . Finn Skov 
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD FU, Rovterne 3 FU . Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Måge sp. 1000 R, Rovterne 1 AD ODR R. Hans Knakkergaard
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU Huldue 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Havørn 5 OF, Spurvehøg 15 S, Vibe 850 R, Rovterne 3 R. Ole Goldschmidt 
Sandholt: Rød Glente 3 FU, Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Stige Ø: Grågås 775 R, Spidsand 28 R, Havørn 4 FU, Rørhøg 5 R, Fiskeørn 1 S, Strandskade 58 OF, Hjejle 875 OF, Lille Kobbersneppe 55 OF. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 39 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 16 FU, Grågås 850 R, Stor Præstekrave 35 R. Kresten Madsen
Østerø Sø (Knudshoved): Havørn 1 2K+ R, Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Stenpikker 7 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenpikker 12 R. Kristoffer Hansen
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Grågås 520 R, Knarand 44 R, Havørn 2 R. Ib Johannes Bager 


     

Fredag den 25. august 2017                Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:27

Knudevejlen: Havørn 1 2K, Havørn 1 AD, Storspove 48 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Hvidklire 3 R, Stær 600 FU, Grågås 1500 R, Svaleklire 1 R, Dværgfalk 1 OF, Musvåge 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge (12:00-15:45): Havørn 1 OF (højt oppe), Musvåge 2 AD OF, Rørhøg 2 AD FU (1 F + 1 M),
Rovterne 3 (2 FU i ca. 2 timer med utallige dyk efter bytte + 1 OF/FU kortvarigt - alle 3 sås på et tidspunkt samtidigt ca. kl 1515), Mudderklire 1 AD FU, Hvidklire 1 R, Gravand 5 1K FU, Fiskehejre 5 AD R+ FU, Isfugl 1 FU, Skægmejse 2 AD M FU, Stær 70+ OF, Hvid Vipstjert 25+ OF, Landsvale 10+ FU (Heraf 2 1k, som stadigt blev madet af forældrefuglene ). Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 
Tange å: Hvid vipstjert 12 FU, Digesvale FU R 100+. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing: Fiskeørn 1 S. Ole Goldschmidt
Siø: Lille Præstekrave 25 R, Stor Præstekrave 185 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 4 R, Islandsk Ryle 8 R, Temmincksryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 35 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 5 R. Ole Goldschmidt
Siø: Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 80 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 4 FU, Stær 100 FU. Ella Mikkelsen
Siø: Lille Præstekrave 7 R, Stor Præstekrave 121 R, Vibe 9 R, Islandsk Ryle 3 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 38 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Rødben 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 9 R, Mudderklire 4 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Hvepsevåge 28 T, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 13 OF, Tårnfalk 5 OF, Lille Kobbersneppe 1 OF, Mursejler 1 OF, Digesvale 100 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knopsvane 2 R, Grågås 200 OF, Ederfugl 11 V, Hvepsevåge 26 S, Havørn 1 AD S, Spurvehøg 22 S, Tårnfalk 2 FU, Tårnfalk 4 S, Stor Præstekrave 8 SV, Hjejle 150 OF, Hvidklire 4 SV, Fjordterne 6 SV, Mursejler 2 T, Landsvale 300 T, Stær 100 T. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:Fiskehejre 3 R, Rørhøg 1 1K R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Broget Fluesnapper 2 1K FU. Søren Bøgelund
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 48 R, Strandhjejle 1 R V, Vibe 14 R, Islandsk Ryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 28 R, Brushane 7 R, Lille Kobbersneppe 14 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 3 R, Stenvender 2 R V, Fjordterne 3 T R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Brushane 4 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Hvepsevåge 7 SV, Vibe 660 R, Brushane 2 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Stær 300 R. Ella Mikkelsen
Rath: Hjejle 360 R, Vibe 130 R, Brushane 6 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 135 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 5 R, Grågås 400 R, Knarand 150 R, Krikand 6 R, Gråand 13 R, Skeand 67 R, Taffeland 25 R, Troldand 4 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 2 , Spurvehøg 1 R, Blishøne 300 R, Klyde 1 R, Vibe 200 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 1 R, Rovterne 1 FU, Landsvale 600 FU, Bysvale 2 FU, Stær 100 R. Ella Mikkelsen
Botofte Strand og Storebælt ud for: Stor Præstekrave 32 FU, Sandløber 3 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Småspove 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Grå Fluesnapper 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 8 R, Knopsvane 1 R, Krikand 60 FU, Gråand 100 R NAT, Havørn 1 AD OF, Trane 7 R NAT, Ugle sp. 1 OF, Gul Vipstjert 1 R. Arne Bruun
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Spurvehøg 1 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Tornsanger 2 FU, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 8 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 140 R, Knarand 30 R, Skeand 15 FU, Taffeland 500 R, Troldand 75 R, Havørn 1 AD R , Fiskeørn 1 FU , Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1000 R, Hvidklire 2 OF, Ringdue 5 OF, Digesvale 15 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 15 FU, Rørsanger 2 FU, Grønirisk 3 OF. Susanne Rørdam Skov
Arreskov Sø: Mudderklire 3 R. Leif Kristensen
Faaborg: Fiskeørn 1 SV, Lille Korsnæb 8 V. Jacob Sterup
Espe Tingskov: Rød Glente 1 AD FU. Per Rasmussen
Grusgrav øst for Nybølle: Digesvale 300 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Lærkefalk 1 AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Stige Ø: Havørn 3 R, Fiskeørn 3 1K SV, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 550 OF. Gregers Johannesen
Hessum: Musvåge 1 R. Hans Knakkergaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 49 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Krikand 126 R, Gråand 5 R, Skeand 10 R, Troldand 6 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 600 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 35 R, Hvidklire 2 R, Måge sp. 1000 R, Ringdue 2 R, Digesvale 75 R, Landsvale 25 R, Hvid Vipstjert 4 R, Musvit 1 R, Gråkrage 6 R. Hans Knakkergaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R,
Skestork 16 R, Grågås 1532 R, Gravand 2 R, Krikand 156 R, Gråand 170 R, Skeand 12 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 3 , Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 24 R, Klyde 21 R, Stor Præstekrave 52 FU, Vibe 155 R, Dværgryle/Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 74 R, Brushane 3 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Storspove 57 R, Hvidklire 2 R, Ringdue 1 R, Digesvale 15 R, Landsvale 40 R, Hvid Vipstjert 8 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Husskade 1 R, Sortkrage/Gråkrage 1 FU, Gråkrage 12 R, Stær 75 R, Grønirisk 3 R. Hans Knakkergaard
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Musvåge 1 S, Fasan 1 F R, Sølvmåge 2 AD OF, Svartbag 1 AD OF, Ringdue 2 OF, Digesvale 30 R, Landsvale 200 R, Hvid Vipstjert 18 R. Michael Brunhøj Hansen
Kongebroskoven: Musvåge 2 SV. Michael Brunhøj Hansen
Øksenrade Skov: Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 8 R, Musvit 10 R, Spætmejse 1 R, Grønirisk 2 R, Dompap 3 R. Michael Brunhøj Hansen
Agernæs By (Nordfyn): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen


      

Torsdag den 24. august 2017                Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:30

Vejlen, Taasinge: Havørn 1 R, Fiskeørn 1 FU, Rovterne 1 FU. Finn Skov
Dovns klint/Gulstav mose
(15:30): Hvepsevåge 15 T S (Indenfor den sidste time er 14-15 hvepsevåger trukket ud fra - blev samlet til 34 T ). Ole Bo Olsen
Vognsbjerg: Hvepsevåge 30 T SV (over havet mellem Lolland og Langeland Læs... "Hvepsevågetræk på Sydspidsen. Esben Eriksen"). Esben Eriksen
Tarup: Isfugl 1 R (Isfuglen der er i færd med og fodre 3. kuld unger, bader her efter at have været inde i rede gangen med en fisk til unger, hvor det stinker af ekskrementer hvorfor det er nødvendig den bader efter hver fodring. Isfuglen her har brugt 6 måneder af sommeren på at opfostre 3 x 6 unger). Erik Thomsen
Tange å
: Grågås 3 OF S, Skarv 12 OF Ø, Gærdesanger 1 FU, BY + Landsvale 50 FU, Grønirisk 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.
: Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Jens-Gert Hansen
Thurø By m.m.
: Grønspætte 1 JUV R, Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint
: Hvepsevåge 34 T, Lærkefalk 1 S. Ole Bo Olsen
Gulstav
: Hvepsevåge 54 S, Sort Glente 1 S, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 9 S, Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 2 S, Vandrefalk 1 V,
Rødstrubet Piber 1 S, Gul Vipstjert 400 S, Broget Fluesnapper 2 FU. Søren Bøgelund
Lunden: Sortstrubet Lom 1 SV, Krikand 20 SV, Spidsand 34 SV, Hvepsevåge 30 SØ, Spurvehøg 1 SV, Strandskade 9 SV, Hjejle 5 SV, Strandhjejle 21 SV, Sandløber 4 R, Hvidklire 2 SV, Stenvender 4 SV, Splitterne 4 SV, Fjordterne 4 SV, Havterne 3 R, Dværgterne 1 SV, Sortterne 1 1K SV. Esben Eriksen
Hou Nordstrand (Langeland): Almindelig Ryle 1 FU, Stenvender 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Strynø: Havørn 1 JUV OF. Stig Rubæk
Haven v/Søby (Ærø): Rødstjert 1 R. Torben Johannesen
Vitsø: Lille Lappedykker 28 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Grågås 400 R, Knarand 5 R, Krikand 100 R, Gråand 150 R, Taffeland 200 R, Troldand 150 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 6 OF, Blishøne 150 R, Vibe 300 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Stær 200 OF, Stillits 8 R. Torben Johannesen
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 4 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 125 R, Pibeand 2 R, Knarand 39 R, Krikand 4 R, Skeand 35 FU, Taffeland 640 R, Troldand 100 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1200 R, Vibe 1 R, Hvidklire 1 OF, Svaleklire 1 FU, Ringdue 2 R, Rørsanger 1 FU, Gråkrage 20 R. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Munk 1 R, Gransanger 1 FU, Topmejse 1 R, Spætmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Torpeløkke: Ringdue 1 OF, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Grå Fluesnapper 3 YF UF, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 3 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 3 R. Niels Bomholt Jensen
Odense Kanal: Isfugl 1 OF. Jens O. Hansen
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 SV. Kurt Kaack Hansen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 90 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 72 R, Gråand 4 R, Ederfugl 63 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 917 R, Storspove 1 R, Rødben 14 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 2333 R, Stormmåge 19 R, Sølvmåge 199 R, Svartbag 14 R, Havterne 1 R. Steen Lauritsen 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 4/8 - 2017:
              Sjældne korsnæb på koglejagt i Danmark
              VIDEO:
Store havørne-unger får mad i reden
               To unge danskere skal beskytte trækfugle mod krybskytteri


    

Onsdag den 23. august 2017                Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:32

Vejlen, Taasinge (20:45): Fiskeørn 1 R NAT. Poul Vestergaard Rasmussen
Åmosen, Ollerup
: Gul vipstjert 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Lundeborg, Ny Camping
: Solsort 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Natugle 2 R, Grønspætte 1 1K FU, Landsvale 6 YF UR, Skovpiber 2 OF, Rødstjert 1 R, Grå Fluesnapper 2 FU. Arne Bruun
Siø: Grønbenet Rørhøne 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 2 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Spurvehøg 2 OF. Leif Kristensen
Gulstav:
Høgesanger 1 M AD FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 2 R, Bynkefugl 1 R. Leif Kristensen
Keldsnor: Canadagås 12 R, Skeand 1 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 218 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 6 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 1 FU, Gul Vipstjert 1 R. Leif Kristensen
Broløkke/Drostehave: Stenpikker 2 FU. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Rørhøg 1 R, Dværgfalk 1 OF, Rovterne 2 FU, Gul Vipstjert 6 R, Stenpikker 4 R. Jens O. Hansen
Påø Enge (tørre): Havørn 1 AD OF. Leif Kristensen
Skarø: Lærkefalk 2 FU. Ole Dahlgreen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 3 R, Trane 2 FU, Vibe 77 FU. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 13 R NAT, Knopsvane 1 R, Krikand 60 FU, Gråand 25 OF, Skeand 12 FU, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Trane 5 R NAT, Dobbeltbekkasin 8 R, Storspove 1 SV, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Stenpikker 1 FU. Arne Bruun
Espe: Rød Glente 3 FU. Per Rasmussen
Lundegård: Skarv 1 OF, Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 R, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 11 FU, Tornsanger 2 R, Sumpmejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU, Stær 35 FU. Søren G. Nielsen
Stige Ø: Grågås 650 R, Canadagås 50 R, Knarand 6 R, Havørn 2 R, Rørhøg 5 R, Hjejle 225 OF, Lille Kobbersneppe 59 OF. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 29 FU, Hættemåge 1100 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 16 FU, Grågås 1630 FU, Krikand 60 FU, Hjejle 350 OF, Storspove 210 FU. Dieter Maaszen
Middelfart, Industrikvarter: Bynkefugl 2 R. Erik Busk
Svenstrup Strand: Canadagås 7 R. Erik Busk 


     

Tirsdag den 22. august 2017                Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:35

Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Gransanger 4 R
Gulstav Østerskov (16:30 - ?):
Biæder 2 AD FU, Biæder 6 1K R (Flokken blev opdaget af Carsten Friager i SØ hjørnet af Gulstav Mose kl 14:00. De flyttede lidt rundt i området, når der kom en Spurvehøg eller to. Nok stor sandsynlighed for, at det er samme familie, som opholdt sig ved Kågård den 16./17 august.. Mon ikke de er der i morgen med?)
Gulstav Mose (14:00):
Biæder 8 R. Carsten Friager
Gulstav området:
Biæder 8 R . Ole Bo Olsen
Gulstav Vesterskov: Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 FU,
Ørnehøj-området (Gulstav): Spurvehøg 1 FU, Blishøne 2 YF UF, Almindelig Ryle 16 SV, Hvidklire 1 R, Splitterne 8 SV, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 1 FU, Gærdesanger 1 FU, Gransanger 1 FU, Løvsanger 3 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 1 FU, Råge 400 R, Skovspurv 3 NV
Lundeborg, Ny Camping: Allike 4 OF, Ringdue 2 R, Solsort 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindved: Duehale 1 FU (observeret i min frugtplantage i hegn på Kaprifolie. Er der mange obs af den i år?) . Lars Andersen [Lindved Frugt]
Flyvesandet: Almindelig kjove 3 V, Sule 3 V, Sortstrubet lom 1 R,
Strandskade 382 V, Fjordterne 133 V. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 M AD R. Arne Bruun
Thurø Rev: Hvepsevåge 3 T, Rørhøg 2 OF, Lille Kobbersneppe 4 S, Svale sp. 100 OF, Gul Vipstjert 1 OF, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 3 R, Gærdesanger 5 R, Grå Fluesnapper 3 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Jens-Gert Hansen
Siø: Lille Præstekrave 12 R, Stor Præstekrave 69 R, Hjejle 2 R, Vibe 6 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 3 AD R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 12 R, Mudderklire 4 R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Rørhøg 10 1K R, Tårnfalk 12 R. Ole Goldschmidt
Gulstav:
Biæder 8 FU. Ole Bo Olsen 
Gulstav Mose: Havørn 2 OF. Ole Bo Olsen
Gulstav Mose:
Biæder 8 FU . Carsten Friager
Keldsnor: Stor Præstekrave 24 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 16 R, Brushane 8 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 2 R. Ole Goldschmidt
Rath: Hjejle 320 R, Vibe 560 R, Brushane 2 R. Ole Goldschmidt
Fakkemose: Bynkefugl 7 R. Ole Goldschmidt
Strynø: Havørn 2 OF. Stig Rubæk
Strynø Kalv: Havørn 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Strandhjejle 2 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Storspove 3 FU, Rødben 15 FU, Svaleklire 1 FU, Digesvale 10 FU, Gul Vipstjert 6 FU, Stenpikker 5 R. Stig Rubæk
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 45 R, Knopsvane 18 , Grågås 700 R, Krikand 12 OF, Krikand 22 R, Gråand 13 R, Skeand 2 FU, Taffeland 57 R, Troldand 250 R, Hvinand 3 R, Havørn 2 1K OF, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 6 R, Vibe 25 OF, Vibe 60 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Blåmejse 1 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Stær 18 R, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 9 R, Krikand 190 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 800 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 FU, Måge sp. 1000 R, Landsvale 110 FU, Hvid Vipstjert 7 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Stillits 10 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 35 FU, Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU,Spidsand 4 OF, Rørhøg 2 FU,Blishøne 580 FU, Hvidklire 10 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 17 R, Grågås 1300 R,Canadagås 11 R,Klyde 31 R. Leif Bisschop-Larsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 5 R,
Skestork 19 R, Knopsvane 10 R, Grågås 1400 R, Canadagås 8 R, Gravand 2 R, Krikand 250 R, Gråand 250 R, Skeand 20 R, Rørhøg 3 , Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 26 R, Strandskade 5 R, Klyde 32 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 200 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 80 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 150 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 14 R, Stær 80 R. Ella Mikkelsen
Morud:
Hvidvinget Korsnæb 2 F FU. Kurt G. Holm
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 1K FU. Niels Bomholt Jensen
Egensedybet: Skarv 40 R, Grågås 1 R, Gravand 3 R, Gråand 360 R, Hvinand 8 R, Strandskade 26 R, Vibe 8 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 7 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Splitterne 2 FU, Landsvale 16 FU. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Ringdue 3 R, Landsvale 2 FU, Gransanger 3 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Ederfugl 11 R, Almindelig Ryle 8 OF, Splitterne 4 FU. Ella Mikkelsen
Brenderup (Vestfyn): Hættemåge 200 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 15 R. Klaus Malling Olsen
Christianlund, Nyborg: Sølvmåge 25 OF. Klaus Malling Olsen
Langeskov: Havørn 1 OF. Lars Peter Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 94 R, Fiskehejre 17 R, Grågås 172 R, Gravand 4 R, Tårnfalk 2 FU, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 4 FU, Vibe 17 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 2 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 12 FU, Hættemåge 26 R, Sølvmåge 20 R, Splitterne 4 R, Digesvale 33 FU, Landsvale 24 FU, Hvid Vipstjert 26 FU, Gransanger 2 FU, Tornirisk 16 FU, Rørspurv 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Dalby: Småspove 2 OF. Lars Philip Nielsen
Røjle By: Småspove 1 SV, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Æbelø: Stenvender 4 R. Jens Bækkelund 


         

Mandag den 21. august 2017                Solopgang: 06:03 Solnedgang: 20:37

Svendborgsund øst for Iholm: Splitterne 2 V
Vejlen, Taasinge
: Rovterne 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundby, Taasinge
: Ravn 2 R, Rørhøg 1 FU, Hjejle 65 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Højbolund (Svanninge)
: Havørn 1 1K+ R, Landsvale 20 YF UF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 16 FU
Lundeborg, havet: Splitterne 1 R, Hættemåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Voderup Klint: Rødrygget tornskade 5 AD. Mike Rasmussen
Lille Rise: Storspove 1 . Mike Rasmussen
Flyvesandet: Almindelig kjove 1 V,
Strandskade 1157 V. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Lille Lappedykker 1 YF UF, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 YF UF, Sangdrossel 3 YF UF, Munk 4 YF UF, Gransanger 3 YF UF, Fuglekonge 1 R, Broget Fluesnapper 1 R,  Halemejse 3 R, Sumpmejse 4 R, Topmejse 1 FU, Sortmejse 4 YF UF, Blåmejse 3 YF UF, Musvit 6 R, Spætmejse 1 R, Træløber 2 FU, Korttået Træløber 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 YF UF, Lille Korsnæb 11 OF, Dompap 3 YF UF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havørn 1 JUV OF. Nis Rattenborg 
Siø: Krikand 60 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 1 R, Mudderklire 4 FU. Arne Bruun
Siø: Rørhøg 1 IMM R, Lille Præstekrave 9 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 1 R, Temmincksryle 1 AD R Nis Rattenborg
Gulstav: Canadagås 7 R, Havørn 1 JUV R, Vendehals 1 R, Broget Fluesnapper 1 1K FU. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Grågås 6 OF, Canadagås 7 T, Gravand 9 SV, Ederfugl 13 V, Hvepsevåge 5 S, Rørhøg 1 M S, Spurvehøg 1 FU, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 3 SV, Strandhjejle 3 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Rødben 1 SV, Hvidklire 6 SV, Svaleklire 2 SV, Svartbag 1 OF, Klippedue (Tamdue) 1 OF, Ringdue 5 OF, Mursejler 15 V, Digesvale 30 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 9 FU, Engpiber 20 S, Hvid Vipstjert 10 FU, Skovspurv 10 TF. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 60 R, Gråand 4 R, Spurvehøg 1 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Landsvale 4 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Vibe 290 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskehejre 3 R, Gravand 6 R, Spurvehøg 1 FU, Vibe 300 R, Brushane 5 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 400 R, Stormmåge 300 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Rovterne 2 , Stær 400 R. Ella Mikkelsen
Påø Strand: Skarv 20 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 R, Mudderklire 2 R, Sølvmåge 80 R, Splitterne 2 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Taffeland 25 R, Havørn 1 AD FU,Vibe 200 R,Rovterne 2 R. Mikael Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 4 OF, Skarv 26 R, Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 250 R, Canadagås 2 R, Knarand 78 R, Skeand 4 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 250 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hættemåge 20 R, Fjordterne 2 S, Digesvale 20 FU, Landsvale 50 FU, Stær 150 FU, Stillits 10 FU, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 95 R, Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 12 R, Grågås 20 R, Canadagås 3 R, Pibeand 1 R, Knarand 10 R, Krikand 2 R, Gråand 25 R, Skeand 18 R, Taffeland 2 R, Troldand 25 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 250 FU, Strandskade 1 OF, Hjejle 2 R T, Vibe 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Rovterne 2 FU, Ringdue 1 OF, Digesvale 200 R, Landsvale 20 R, Bysvale 1 R, Råge 185 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 15 FU T. Mikael Kristensen
Stengade Sø: Hvepsevåge 1 SV, Hjejle 3 OF. Arne Bruun 
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 YF UF, Toppet Lappedykker 5 YF UF,
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 4 R. Arne Bruun
Eriks Hale (Ærøs Hale): Skarv 11 OF, Gråand 3 R, Ederfugl 7 R, Hættemåge 2 R, Svartbag 1 OF, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 7 R, Stenpikker 1 R. Torben Johannesen 
Eventyrhaven: Isfugl 1 OF. Kresten Madsen
Gudbjerg: Hedehøg 1 M AD S. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Grågås 400 R. Mikael Kristensen
Svanninge Bakker: Havørn 1 OF. Jacob Sterup
Ny Stenderup: Halemejse 5 FU. Leif Kristensen
Gammelskov: Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Hvedholm (Horne): Grågås 280 FU T. Leif Kristensen
Ny Stenderup: Halemejse 5 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 2 FU, Skarv 23 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 630 R, Canadagås 17 R, Krikand 6 R, Skeand 3 FU, Taffeland 3 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Toppet Skallesluger 5 PUL R, Blishøne 213 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 510 R, Vibe 84 R, Islandsk Ryle 1 FU T, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 6 FU, Hvidklire 5 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 97 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 17 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 4 R, Hvid Vipstjert 23 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 42 FU, Tornirisk 8 FU. Leif Kristensen
Vigelsø: Havørn 2 1K R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Rørhøg 1 R, Hvidklire 3 FU, Halemejse 3 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 17 R. Poul Vesterlund Pedersen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 17 R. Kurt Due Johansen
Helnæs, Halen: Digesvale 30 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Digesvale 100 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 68 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 5 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 110 R, Sangsvane 1 R, Grågås 1040 R, Canadagås 53 R, Pibeand 10 FU, Knarand 120 R, Krikand 450 R, Gråand 495 R, Skeand 10 R, Troldand 40 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Blishøne 1470 R, Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 3 R, Brushane 9 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 19 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 15 R, Svale sp. 75 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 16 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 237 R, Canadagås 4 R, Gråand 40 R, Ederfugl 18 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 1 R, Hjejle 12 R, Vibe 40 R, Storspove 9 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 155 R, Sølvmåge 90 R, Svartbag 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 420 R, Canadagås 40 R, Sølvmåge 110 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Grågås 12 R, Krikand 190 R, Gråand 26 R, Strandskade 1 R, Storspove 8 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 2 R, Landsvale 5 FU, Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund


     

Søndag den 20. august 2017                Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:39

Hou Nordstrand: Stenvender 3 R, Stor præstekrave 2 R, Lille kobbersneppe 1 R. Finn Skov
Tange å
: Grå fluesnapper 2 FU R, Hvid vipstjert 6 FU, Rødstjert 2 FU, Tornirisk 6 FU, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Motorvejen A9 ved Lørup Mose: Isfugl 1 OF

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø, Søndervej: Hvepsevåge 1 R. Arne Bruun
Frellesvig: Rød Glente 1 AD OF. Jane Ditzel
Keldsnor: Hvepsevåge 2 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 43 R, Hjejle 38 R, Vibe 26 R, Sandløber 1 AD R, Dværgryle 2 AD R, Almindelig Ryle 21 R, Brushane 8 R, Rødben 1 AD R, Hvidklire 11 R. Nis Rattenborg
Magleby Nor: Hjejle 370 R, Vibe 290 R, Brushane 9 R. Nis Rattenborg
Hou Nordstrand (Langeland): Skarv 1 OF, Ederfugl 50 R, Stor Præstekrave 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 R , Mudderklire 14 FU, Stenvender 4 FU , Sølvmåge 3 FU, Splitterne 2 OF, Hvid Vipstjert 7 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Strynø: Duehøg 1 OF. Stig Rubæk
Blangstedgård: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Temmincksryle 1 FU, Hættemåge 700 R, Digesvale 300 FU. Kresten Madsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 19 FU, Klyde 37 R, Stor Præstekrave 81 FU. Kresten Madsen
Hakkehave: Musvåge 3 OF. Eigil Larsen
Hjulby Sø: Musvåge 1 R. Eigil Larsen
Roerslev v/Nr. Aaby: Rørhøg 1 OF. Eigil Larsen
Rønninge: Tårnfalk 1 OF. Eigil Larsen
Holckenhavn Bugt/strandeng:
Sølvhejre 1 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Bugt/strandeng:
Sølvhejre 1 R. Lotte Mejer Sørensen
Føns Vang: Havørn 1 R. Erik Busk


     

Lørdag den 19. august 2017                Solopgang: 06:00 Solnedgang: 20:42

Svendborg Golfbane: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Lille Korsnæb 18 FU
Gulstav Mose
: Broget fluesnapper 1 R . Ole Bo Olsen
Gulstav (11:30-14:00): Hvepsevåge 8 SV, Spurvehøg 13 SV,
Sort Glente 1 SV, Rørhøg 1 SV, Karmindompap 1 R, Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund, Esben Eriksen
Nakkebølle Inddæmning: Sortterne 1 FU 1K, Havterne 1 FU 1K, Knopsvane 2 AD + 3 1K, Havørn 1 AD. Finn Skov
Tange å
: Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stor flagspætte 2 FU, Rødstjert 1 R FU, Hvid vipstjert 6 FU, Solsort 6 FU, Gulspurv 1 R, Tornirisk 4 FU, Blåmejse 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Tårnfalk 1 R, Strandskade 6 R V, Vibe 5 R, Hvidklire 2 R, Svartbag 10 R, Splitterne 6 SV. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 11:15): Rørsanger 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI. Dagstotal: 5 / 4 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Fakkebjerg:
Sort Glente 1 SV. Søren Bøgelund
Gulstav:
Gul Vipstjert 360 FU. Søren Bøgelund
Gulstav: Hvepsevåge 2 T. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 3 OF, Fiskehejre 2 FU, Gråand 60 FU, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 3 FU, Landsvale 10 FU, Gransanger 3 FU, Broget Fluesnapper 1 R, Blåmejse 1 FU, Råge 30 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 20 FU, Stillits 6 OF. Søren G. Nielsen 
Keldsnor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2. Søren Bøgelund
Fakkebjerg:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 FU, Tårnfalk 2 FU, Trane 1 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 12 FU, Canadagås 16 R, Rørhøg 1 1K FU, Blishøne 30 FU, Stor Præstekrave 33 FU, Hjejle 100 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mursejler 1 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Skarv 200 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 15 R, Grågås 700 R, Havørn 1 AD R, Stor Præstekrave 37 FU, Hjejle 190 R, Vibe 30 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 7 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Skarv 6 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 2 FU, Gravand 5 FU, Gråand 15 FU, Vibe 200 FU, Hættemåge 300 FU, Stormmåge 25 FU, Sortterne 1 FU, Digesvale 200 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 1 R, Grågås 200 FU, Skeand 17 FU, Taffeland 48 FU, Troldand 10 FU, Rørhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 200 FU, Rovterne 2 , Digesvale 300 FU, Rødrygget Tornskade 1 M R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 FU, Rovterne 1 1K FU. Leif Bisschop-Larsen 
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 AD R, Havterne 3 FU, Sortterne 1 FU . Finn og Susanne Rørdam Skov 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 28 , Grågås 1300 R, Gråand 64 R, Skeand 2 FU, Skeand 11 R, Taffeland 28 R, Hvinand 10 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 OF, Duehøg 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 7 R, Vibe 66 R, Vibe 13 OF, Småspove 3 OF, Svartbag 1 JUV R, Fjordterne 2 FU, Sortterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 120 FU, Landsvale 22 FU, Bysvale 60 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 1 R, Ravn 2 OF, Stær 2 OF, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 28 , Grågås 1300 R, Krikand 40 R, Gråand 64 R, Skeand 22 R, Taffeland 28 R, Troldand 310 R, Hvinand 10 R, Havørn 3 FU, Rørhøg 1 1K R, Rørhøg 1 OF, Duehøg 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 10 R, Blishøne 8 R, Vibe 66 R, Vibe 13 OF, Dobbeltbekkasin 6 R, Småspove 3 OF, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 FU, Sortterne 1 FU, Ringdue 4 R, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 120 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 60 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 SY, Allike 4 R, Gråkrage 4 R, Ravn 3 OF, Stær 2 R, Tornirisk 2 OF. Ella Mikkelsen
Nørresø: Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Brylle: Spurvehøg 1 FU, Tornirisk 100 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 100 FU. Søren G. Nielsen
Stige Ø: Knopsvane 775 R, Grågås 900 R, Havørn 5 R, Rørhøg 7 SV, Fiskeørn 4 SV, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 2 FU, Lille Kobbersneppe 60 OF. Gregers Johannesen
Stavrby Skov: Landsvale 5 R. Anders Wiig Nielsen
Båring: Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 FU. Erik Busk
Pavebæk (syd for Middelfartvej): Lille Lappedykker 4 YF UF. Erik Busk


      

Fredag den 18. august 2017                Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:44

Vejlen, Taasinge: Havørn 1 R, Fiskehejre 1 R, Isfugl 1 R, Mudderklire 1 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU. Finn Skov
Lunkebugten
(09:00): Toppet Skallesluger 45 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Grønspætte 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Maegård Odde: Skarv 15 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 5 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 3 R, Splitterne 1 Ø, Engpiber 1 R, Tornirisk 2 FU. Niels Andersen
Skårupøre Sund: Toppet Skallesluger 51 R. Niels Andersen
Piledybet: Gøg 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørre Broby: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Rørhøg 2 OF, Vibe 150 OF, Landsvale 50 R, Rødrygget Tornskade 1 F R. Niels Dideriksen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 16:00): Sivsanger 1 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 9 RI, Munk 3 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 8 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 M AD RI, Dompap 1 RI. Dagstotal: 43 / 15 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Vitsø: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Grågås 200 R, Nilgås 2 R, Knarand 8 R, Krikand 200 R, Gråand 45 R, Skeand 1 R, Taffeland 150 R, Troldand 300 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 60 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 40 R, Rødben 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 10 OF, Landsvale 50 OF, Bysvale 40 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 4 R, Husskade 8 R, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 6 OF. Torben Johannesen
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Stenpikker 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 18 FU, Grågås 1180 FU, Knarand 21 FU, Strandskade 39 FU, Klyde 17 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 20 FU, Storspove 186 FU. Dieter Maaszen
Glamsbjerg: Grønspætte 1 JUV FU. Erik Damm
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 13 FU, Canadagås 52 R, Hvidklire 14 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 AD FU, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 1 F AD FU, Vandrikse 1 JUV FU. Keld Skytte Petersen 


     

Torsdag den 17. august 2017                Solopgang: 05:56 Solnedgang: 20:46

Dovns klint: Stenpikker 1 R . Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor: Mudderklire 1 R. Søren Gjaldbæk
Broholm
: Blishøne 2 AD + 2 1K FU, Grønbenet rørhøne 1 AD + 3 Pull FU, Fiskehejre 1 R, Storm + Hættemåge 1000? FU (efter såmaskiner). Poul Brugs Rasmussen
Øksenrade Skov: Landsvale 20 R, Bysvale 10 YF BR, Spætmejse 1 R, Husskade 2 R, Ravn 2 R 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Krikand 20 FU, Rørhøg 1 F FU, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 21 FU, Vibe 2 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Mudderklire 4 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Stær 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Siø: Krikand 20 FU, Gråand 10 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 18 FU, Vibe 6 R, Mudderklire 7 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 16 FU, Stær 10 FU. Kirsten Pedersen
Siø: Krikand 25 FU, Lille Præstekrave 6 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Vibe 2 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Gråkrage 1 FU, Hvid Vipstjert 19 FU. Leif Kristensen
Siø: Rørhøg 1 JUV R, Lille Præstekrave 12 R, Stor Præstekrave 28 R, Vibe 14 R, Temmincksryle 3 R, Almindelig Ryle 16 R, Mudderklire 4 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 5 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 34 R, Hjejle 145 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 85 R, Almindelig Ryle 18 R, Brushane 11 R, Sortklire 6 R, Rødben 2 R, Hvidklire 18 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 3 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Lille Lappedykker 2 YF UF, Toppet Lappedykker 3 YF UF, Fiskehejre 2 R, Krikand 2 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 S, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 3 R, Hvidklire 1 OF, Svaleklire 1 R, Landsvale 10 R, Bysvale 10 T, Skovpiber 2 OF, Gul Vipstjert 5 OF, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 1 R, Sivsanger 1 R, Stillits 2 FU, Lille Korsnæb 6 OF.
Fårevejle: Ringdue 2 R, Munk 2 YF UF, Løvsanger 1 FU, Fuglekonge 1 SY, Sortmejse 1 SY, Musvit 7 FU, Skovskade 1 R, Ravn 4 R. Niels Bomholt Jensen
Påø Strand: Fiskeørn 1 S. Niels Bomholt Jensen
Kågårds Mose: Spurvehøg 1 OF,
Biæder 8 R. Niels Bomholt Jensen
Kågårds Mose:
Biæder 8 R Gregers Johannesen
Kågårds Mose:
Biæder 8 FU. Ole Bo Olsen
Kågårds Mose: Spurvehøg 1 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 10 YF BR, Gråkrage 3 FU, Stillits 4 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Kågårds Mose: Rørhøg 1 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R. Leif Kristensen
Skovsgård: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 2 JUV R, Vibe 50 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Mudderklire 7 R, Skægmejse 4 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 2 JUV R, Vibe 50 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Mudderklire 7 R, Skægmejse 4 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Vibe 430 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 6 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 60 FU, Knopsvane 16 FU, Grågås 800 R, Knarand 2 R, Gråand 40 R, Taffeland 70 R, Troldand 110 R, Hvinand 15 FU, Vibe 50 R, Mudderklire 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Freltofte: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Toppet Lappedykker 3 , Toppet Lappedykker 1 AD FU, Troldand 13 R, Hvepsevåge 1 SV, Blishøne 6 R, Ringdue 4 SY, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 2 FU, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Gransanger 1 SY, Fuglekonge 2 R, Halemejse 4 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R. Gunnar Jørgensen
Skaboeshuse: Skarv 32 R, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 2 OF, Strandskade 3 FU, Mudderklire 16 FU, Stenvender 2 R, Svartbag 3 R, Ringdue 63 FU. Kurt Kaack Hansen  
Holckenhavn Bugt/strandeng:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 42 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 AD R, Mudderklire 2 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Fiskehejre 1 R, Hvepsevåge 1 OF. Leif Sørensen
Urup Dam: Sort Glente 2 FU SV. Evald Mehlsen


        

Onsdag den 16. august 2017                Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:49

Kågårds Mose: Biæder 8 R. Ole Goldschmidt, Jens-Gert Hansen , Nis Rattenborg
Kågårds Mose:
Biæder 8 R . Carsten Friager
Vresen: Stenvender 200+, 15 Stor præstekrave 15 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig ryle 10 R, Strandskade 15 R, Strandskade 15 R, Tårnfalk 1 R, Skarv 400+ R, Spættet sæl 25 R, Gråsæl 3 R. Steen Winkel
Tange å: Munk 1 FU, Rødstjert 1 FU, Grønspætte 1 OF, Land, BY og Digesvale 100+ FU R OF, Kejserkåben FU (på Hjortetrøst sammen med mange andre insekter). Poul Brugs Rasmussen
Middelfart: Ringdue 6 R, Bysvale 60 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 R, Stenpikker 6 R, Gråkrage 4 R
Øksenrade Skov: Bysvale 10 R, Gærdesmutte 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Maegård Odde
: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 1 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 R, Tornirisk 5 FU, Rørspurv 1 R. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Hvidklire 1 FU, Rovterne 1 R. Leif Kristensen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Troldand 1 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 4 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 7 YF, Gærdesmutte 10 YF UF, Jernspurv 2 YF K, Rødhals 5 YF UF, Solsort 8 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 1 R, Munk 6 YF UF, Gransanger 4 FU, Fuglekonge 5 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Topmejse 3 FU, Sortmejse 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 YF UF, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 1K YF UF, Bogfinke 1 R, Lille Korsnæb 7 R, Dompap 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Siø: Lille Præstekrave 9 R, Stor Præstekrave 62 R, Temmincksryle 3 AD R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 24 AD R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 6 R, Sildemåge 2 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop: Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Rudkøbing Havn: Mursejler 400 FU, Stenpikker 6 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Vendehals 1 RI , Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Stenpikker 1 R, Solsort 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 11 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 9 RI, Havesanger 18 RI, Munk 2 RI, Gransanger, Sydlig (collybita) 3 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 3 RI, Rørspurv 1 RI. . Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann
Keldsnor: Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 25 R, Hjejle 90 R, Vibe 18 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 13 R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 5 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Fiskehejre 2 R, Stor Præstekrave 22 R,Hjejle 33 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Stenpikker 1 R, Tornirisk 1 FU. Leif Kristensen
Påø Enge (tørre):
Biæder 8 FU. Jens-Gert Hansen
Kågårds Mose:
Biæder 8 FU . Nis Rattenborg
Kågårds Mose: Hvepsevåge 2 AD S, Rørhøg 2 1K S, Rørhøg 1 F AD FU, Tårnfalk 1 FU, Huldue 1 OF,
Biæder 8 FU, Digesvale 400 FU, Landsvale 200 FU, Bysvale 50 FU, Gransanger 10 FU, Rødrygget Tornskade 3 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 25 R, Hjejle 90 R, Vibe 18 R, Krumnæbbet yle 2 R, Almindelig Ryle 13 R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 5 R. Nis Rattenborg
Søgård (Langeland): Rørhøg 2 SV, Fiskeørn 2 SV. Søren Bøgelund
Søgård (Langeland): Rørhøg 2 SV, Fiskeørn 2 SV. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 95 R, Canadagås 10 R, Skeand 2 FU, Vibe 51 R, Stær 82 R. Leif Kristensen
Vesteregn: Havørn 1 IMM OF, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Hjortholm (Eskebjerghave): Havørn 2 R, Fiskeørn 1 S, Fjordterne/Havterne 72 S. Gregers Johannesen
Hou Nordstrand (Langeland): Almindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Stenvender 8 R, Landsvale 80 R. Hans-Henrik Wienberg
Halmø: Spurvehøg 1 FU, Digesvale 5 FU, Stillits 2 FU. Stig Rubæk 
Bølkemose (Ærø)
: Gul Vipstjert 1 FU. Michael Larsen
Vresen inkl. havet omkring: Skarv 400 R, Grågås 200 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 15 R, Stor Præstekrave 15 R, Strandhjejle 2 FU,  Almindelig Ryle 10 R, Stenvender 200 FU. Steen Winkel
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 5 FU, Havørn 1 R, Mudderklire 1 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen  
Bøjden Nor
: Grågås 300 FU, Gråand 25 FU, Fasan 8 FU, Blishøne 50 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 350 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 6 R, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 20 R, Ringdue 20 R, Landsvale 25 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 30 FU, Solsort 10 R, Råge 1 FU, Ravn 5 R, Bogfinke 4 R, Tornirisk 8 FU. Mikael Kristensen
Sandholt: Trane 2 FU. Leif Kristensen
Lundegård: Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 3 R, Isfugl 2 R, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 1K FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 M R, Stillits 1 R, Tornirisk 1 R. Søren G. Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 20 R. Kurt Due Johansen
Leammer: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Holckenhavn Fjord:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 2 R, Toppet Skallesluger 5 R. Leif Sørensen
Vresen inkl. havet omkring: Skarv 400 R, Grågås 200 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 15 R, Stor Præstekrave 15 R, Strandhjejle 2 FU, Almindelig Ryle 10 R, Stenvender 200 FU. Steen Winkel
Bøgebjerg Hovedgård: Rød Glente 1 FU. Vivian Risør Neidel
Hersnap: Grønspætte 1 FU, Grå Fluesnapper 5 FU, Ravn 2 R. Vivian Risør Neidel
Brockdorff enge: Hvepsevåge 1 FU. Evald Mehlsen
Røjle Skov (Årslev): Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen
Egholm v/Bågø: Havørn 2 , Stor Præstekrave 25 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 35 AD SDR FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 20 FU, Stenvender 8 FU. Mads Syndergaard


       

Tirsdag den 15. august 2017                Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:51

Siø: Rørhøg 1 FU
Øksendrup, grusgravssø
: Grågås 200+ FU R ,Canadagås 6 FU, Blishøne 25 FU R, Knopsvane 6 FU (2 AD + 4 1K), Vibe 12 R, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø: Fjordterne/Havterne 12 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Gråand 7 R, Spurvehøg 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 S, Hvidklire 2 R, Tinksmed 4 R, Landsvale 3 S, Gul Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 10 R. Arne Bruun
Siø: Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 19 OF, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle 6 R, Svaleklire 4 R, Tinksmed 1 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Skarv 63 SV, Hvinand 1 Ø, Lærkefalk 1 FU, Vibe 6 Ø, Dobbeltbekkasin 6 Ø, Storspove 2 OF, Hvidklire 1 Ø, Svaleklire 2 Ø, Mursejler 59 SØ, Digesvale 120 SØ, Landsvale 14 SØ, Lille Korsnæb 32 Ø. Morten Müller
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Vendehals 1 RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Stenpikker 1 R, Solsort 1 RI, Kærsanger 4 RI, Rørsanger 11 RI, Gulbug 7 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 9 RI, Havesanger 18 RI, Munk 2 RI, Gransanger, Sydlig (collybita) 3 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 3 RI, Rørspurv 1 RI. . Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann
Gulstav Mose: Hvepsevåge 1 T, Vandrikse 2 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Gul Vipstjert 970 R. Esben Eriksen
Keldsnor: Hjejle 70 R, Vibe 224 R, Brushane 20 R. Esben Eriksen
Keldsnor: Stor Præstekrave 7 FU, Hjejle 90 R, Vibe 65 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU. Morten Müller
Vesteregn: Fiskeørn 2 SV, Vibe 23 OF. Nis Rattenborg
Humble: Rørhøg 1 R, Fiskeørn 1 SV. Nis Rattenborg
Lindelse: Fiskeørn 1 SV. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 SV, Strandskade 4 OF, Vibe 70 R, Mudderklire 7 R, Ravn 1 OF. Nis Rattenborg
Frellesvig: Trane 2 AD OF. Jane Ditzel
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 2 FU, Skarv 45 R, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 14 R, Grågås 730 FU, Gravand 4 1K FU, Krikand 2 FU, Troldand 4 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 86 FU, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 218 T, Strandhjejle 1 R, Vibe 53 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 8 FU, Hættemåge 182 R, Stormmåge 3 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 FU, Landsvale 6 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 16 FU, Solsort 1 OF, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 45 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 560 FU, Gravand 3 R, Krikand 2 R, Troldand 11 FU, Toppet Skallesluger 6 YF UF, Blishøne 140 FU, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 156 R, Vibe 27 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 5 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 1 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 9 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 65 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Solsort 1 R, Gulbug 1 R, Stær 10 R, Tornirisk 9 R. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 R, Vandrefalk 1 OF. Karl Top  
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Havørn 1 1K R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Havørn 1 1K FU. Kurt Due Johansen
Lumby Middelgrund: Skarv 22 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 50 R, Fiskeørn 1 R, Strandskade 2 FU, Storspove 95 FU, Hættemåge 500 FU, Sølvmåge 100 FU. Kurt Due Johansen
Dallund Sø: Isfugl 1 R. Poul Vesterlund Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 26 FU, Sorthalset Lappedykker 3 AD FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 20 FU, Grågås 740 FU, Krikand 170 FU, Klyde 19 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Hjejle 140 FU, Vibe 57 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU. Dieter Maaszen
Nyborg Strand: Skarv 2 R, Ederfugl 1 R. Svend Aage Linderström


        

Mandag den 14. august 2017                Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:53

Vornæs strand: Mudderklire 5 R, Storspove 3 R, Stor præstekrave 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Skarø:
Landsvale 12 R, Bysvale 22 YF BR, Stær 20 R, Gråspurv 6 R
Skarø Rev:
Skarv, Mellemskarv (sinensis) 30 R, Gravand 16 R, Ederfugl 4 R, Tårnfalk 1 FU, Klyde 3 FU, Hjejle 110 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 12 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 2 R, Mudderklire 1 R, Tornirisk 4 R
Brændegaard Sø
(19:00): Havørn 2 FU, Pindsvin 1 FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 
Tange å
: Gærdesanger 1 FU, Tornirisk 4 FU, Rødstjert 1 FU, Grønspætte 1 OF, Splitterne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Skovpiber 16 R, Gul Vipstjert 65 T. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov (Gulstavvej 22):
Slørugle 1 R. Søren Bøgelund
Keldsnor Fuglestation, Gulstav. Fiskeørn 1 S,
Slørugle 1 R, Stor Flagspætte 1 RI, Nattergal 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 7 RI, Rørsanger 16 RI, Gærdesanger 15 RI, Tornsanger 21 RI, Korttået Træløber 1 RI. . Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann
Klise Nor: Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Lunden: Rørhøg 1 T, Fiskeørn 1 1K T, Splitterne 121 T, Fjordterne/Havterne 178 T. Gregers Johannesen 
Strynø: Havørn 1 JUV OF. Stig Rubæk
Græsholm v/Drejø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 FU, Toppet Skallesluger 21 FU, Havørn 2. Morten Müller
Vitsø: Lille Lappedykker 15 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 17 ODR FU, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 7 , Grågås 560 R, Nilgås 2 R, Knarand 24 FU, Krikand 31 FU, Skeand 14 FU, Taffeland 120 FU, Troldand 101 FU, Hvinand 19 FU, Rørhøg 1 1K FU, Blishøne 80 FU, Vibe 140 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5 FU, Sølvmåge 10 R, Digesvale 100 FU, Landsvale 50 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Sortkrage 6 FU, Gråkrage 25 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 10 FU, Stær 130 FU. Morten Müller
Bøjden Nor: Skarv 35 R, Stor Præstekrave 25 R, Hjejle 35 R, Vibe 5 R, Hvidklire 10 R. Leif Sørensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Rød Glente 1 FU, Musvåge 4 FU. Leif Kristensen
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Tornsanger 3 FU, Rødrygget Tornskade 6. Freddy Hansen 
Vedtofte: Rød Glente 1 AD FU, Musvåge 5 FU. Erik Damm
Nordtorpe Skov: Jernspurv 1 YF, Solsort 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 5 FU, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Træløber 1 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vresen inkl. havet omkring: Gråstrubet Lappedykker 1 1K R, Skarv 900 R, Knopsvane 23 R, Grågås 320 R, Pibeand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 19 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 19 FU, Storspove 11 OF, Stenvender 146 FU, Sølvmåge 100 R, Svartbag 4 YF, Landsvale 1 FU, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøsøre: Skarv 5 R, Grågås 34 OF, Gråand 3 R, Ederfugl 2 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Strandskade 2 FU, Stor  Præstekrave 4 R, Storspove 1 OF, Rødben 6 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 8 FU, Stenvender 1 R, Hættemåge 9 FU, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Splitterne 6 R, Ringdue 2 R, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 VDR FU, Dværgmåge 1 FU. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 20 FU, Klyde 28 R, Hjejle 80 R. Kresten Madsen
Båring Vig: Småspove 4 SV. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R Ø, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 F AD FU, Musvåge 3 OF, Vandrikse 2 JUV FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 151 R, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Skarv 7 FU, Fiskehejre 27 FU, Knopsvane 141 FU, Grågås 1820 R, Canadagås 12 R, Knarand 23 FU, Krikand 268 FU, Gråand 157 FU, Skeand 31 FU, Taffeland 1 R, Troldand 134 R, Hvinand 1 FU, Blishøne 2711 FU, Sortklire 7 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 31 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 142 R, Sølvmåge 1 R, Digesvale 10 FU, Bysvale 1 R, Gråkrage 5 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Grågås 1077 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 38 FU, Toppet Skallesluger 33 FU, Hjejle 201 R, Vibe 365 R, Islandsk Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 61 R, Sølvmåge 244 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 5 R, Grønspætte 1 SY, Svale sp. 60 FU, Gyldensteen: Reservatet:Fiskehejre 3 R, Krikand 1 R, Hjejle 7 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 1 R, Storspove 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 101 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Landsvale 2 R. Kurt Due Johansen


       

Søndag den 13. august 2017                Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:55

Dovns Klint (11:30): Hvid stork 60 Ø. Ole Bo Olsen
Keldsnor
: Mudderklire 1 R, Stor præstekrave 1 R, Almindelig ryle 1 FU. Finn Skov
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Bynkfugl 1 R, Vendehals 1 R, Rørdrum 2 R, Rødrygget tornskade 5 R, Lille korsnæb 30 R, Skovpiber 10 R, Rørhøg 5 R, Kærsanger 3  RI, Rørsanger 19  RI, Dompap 2  RI, Vandrikse 1  RI, Rødrygget tornskade 1  RI, Tornsanger 7  RI, Gærdesanger 2 RI, Broget fluesnapper 2  RI, Havesanger 3  RI, Munk 2  RI, Rørspurv 2  RI, Løvsanger 5  RI, Gærdesmutte 2  RI, Jernspurv 1  RI, Sivsanger 1  RI, Rødhals 2  RI, Rødstjert 1  RI, Blåmejse 3  RI, Gransanger 2 RI. Dagstotal: 63 fugle af 19 arter. Keldsnor Fuglestation ved Michael Angel Bjerregaard
Søndenbro
:
Hvid stork 60 R. Esben Eriksen
Søndenbro:
Hvid Stork 61 R . Leif Sørensen
Lundeborg (10:00): Rød glente 3 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgård (11.30):
Skestork 19 R . Martin Strømkjær
Flyvesandet: Sorthovedet måge 1K V. Martin Strømkjær

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Tankefuld:
Grønspætte 1 R. Niels Andersen
Thurø Rev
: Fiskehejre 2 R, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 1 S, Hvidklire 2 R, Mudderklire 4 R, Digesvale 1 R, Landsvale 25 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 7 R. Arne Bruun
Siø: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 39 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 16 FU, Mudderklire 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Rudkøbing Havn: Hvepsevåge 1 V. Morten Müller
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Rørdrum 2 R, Vandrikse 1 RI, Vendehals 1 R, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Rødstjert 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 3 RI, Rørsanger 19 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 7 RI, Havesanger 3 RI, Munk 2 RI, Gransanger, Sydlig (collybita) 2 RI, Løvsanger 5 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Blåmejse 3 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Dompap 2 RI, Rørspurv 2 RI. . Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann, Michael Bjerregaard
Fakkemose (10:20 - 10:56) :
Hvid Stork 59 NV (Flokken der lettede fra en mark ved Søndenbro-vindmøllerne, kredsede en tid NØ for Vognsbjerg, flere gange forsøgte de at glide mod SV. Herefter fandt en god termik og kom rigtigt højt op, derfra gik de over i aktiv flugt i NV-lig retning, men samtidig med afdrift mod NØ. Jeg tabte dem af syne kl 1056. Om de er "kommet i land igen" og er landet på Langeland længere mod Nord, - er blæst til Lolland eller har nået Ærø vides ikke. De 59 er talt på et forstørret foto hvor flokken var samlet, og der var ingen udenfor. Morten Müller
Fakkemose:
Hvid Stork 59 OF. Leif Bisschop-Larsen
Fredmosen: Rørhøg 3 1K FU, Phylloscopus sp. 20 FU, Ravn 2 OF. Morten Müller
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF. Lilly Sørensen, DOF-Fyn Ekskursion, Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Hvepsevåge 1 OF,  Spurvehøg 1 OF, Stillits 2 R. Leif Sørensen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 18 R, Grågås 15 R, Krikand 8 R, Taffeland 10 R, Troldand 100 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 1 OF, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 20 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 23 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 26 T, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 3 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Rovterne 2 R, Splitterne 5 R, Stenpikker 2 FU, Stær 70 OF, Tornirisk 50 R. Lilly Sørensen, DOF-Fyn Ekskursion, Niels Bomholt Jensen
Søndenbro:
Hvid Stork 61 R . Leif Sørensen
Søndenbro:
Hvid Stork 59 PUL R. Nis Rattenborg
Søndenbro:
Hvid Stork 59 FU NØ, Spurvehøg 1 OF, Bysvale 5 FU, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R. Lilly Sørensen, DOF-Fyn Ekskursion, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 8 YF UF, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 15 R, Gravand 2 R, Knarand 50 FU, Krikand 10 R, Atlingand 3 FU, Skeand 50 FU, Troldand 16 R, Blishøne 400 FU, Mudderklire 2 R, Digesvale 200 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Lilly Sørensen, DOF-Fyn Ekskursion, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Digesvale 900 FU, Skægmejse 3 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 490 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 6 R, Dværgmåge 1 JUV R, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg
Åmosen v/Ollerup: Rørhøg 1 1K FU, Vibe 66 R, Stær 22 R. Niels Andersen
Hakkehave: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Espe Tingskov: Hvepsevåge 1 M AD OF, Løvsanger 3 YF UF, Fuglekonge 3 YF UF. Per Rasmussen
Vigelsø: Grågås 1366 R, Havørn 2 , Almindelig Ryle 30 R, Storspove 57 R, Hvidklire 30 R, Sølvmåge 600 R, Dværgterne 1 FU. Kurt Due Johansen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 54 R, Gråstrubet Lappedykker 31 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Havørn 1 1K R, Sortklire 3 R, Dværgmåge 1 R (Fundet af Søren Gjaldbæk). Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Dværgmåge 1 JUV FU. Martin Strømkjær
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 20 R, Islandsk Ryle 17 FU, Dværgryle/Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 40 FU. Martin Strømkjær 
Slipshavn Enge: Tårnfalk 2 R, Vibe 40 R. Kurt Kaack Hansen, Eske Frank Morthensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 70 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 7 R, Splitterne 4 R, Grønspætte 1 1K R, Engpiber 2 R, Stær 95 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 3 R. Kurt Kaack Hansen, Eske Frank Morthensen
Dalby: Stenpikker 1 R. Evald Mehlsen
Vestermade: Ravn 3 OF. Evald Mehlsen
Røjle By: Vagtel 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Hav nord for Flyvesandet: Hjejle 2 SV, Strandhjejle 2 SV, Lille Kobbersneppe 12 V, Hvidklire 1 V, Sorthovedet Måge 1 1K V, Tejst 1 SDR R . Martin Strømkjær
Gyldensteen: Engsøen
: Grågås 790 R, Skeand 30 FU, Havørn 1 AD FU, Stor Præstekrave 12 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 1 FU. Jens Bækkelund


     

Lørdag den 12. august 2017                Solopgang: 05:47 Solnedgang: 20:58

Lunkeris: Havørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søndenbro
:
Hvid stork 60 R . Esben Eriksen
Søndenbro
:
Hvid stork 60 R (de havde overnattet på en tagrygning hos en Ulrik Keramik lidt uden for Bagenkop). Erik Thomsen
Søndenbro
:
Hvid Stork 59 SUB FU, Trane 1 M AD FU, Vibe 60 FU, Brushane 4 FU. Nis Rattenborg
Tange å
(06:30): Gransanger 2 FU, Hvid vipstjert 3 1K FU, Solsort 17 FU, Rødrygget tornskade 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping: Muskosbuk 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Gråand 1 RI, Kærsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 5 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI. Dagstotal: 12 / 6 arter. Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann
Keldsnor: Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 36 R, Hjejle 35 R, Vibe 260 R, Almindelig Ryle 22 R, Brushane 12 R, Hvidklire 8 R, Mudderklire 4 R, Rovterne 2 , Splitterne 2 R, Splitterne 3 R SV, Fjordterne 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Vibe 390 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 12 R. Nis Rattenborg
Søndenbro:
Hvid Stork 59 SUB FU (06:20 - 06:30), Hvid Stork 12 SUB FU (20:15 - 20:40), Hvid Stork 47 SUB R (20:15 - 20:40) Rørhøg 1 OF, Trane 1 M AD FU, Vibe 60 FU, Brushane 4 FU. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Gråand 28 R NAT, Skeand 1 R, Trane 4 R NAT, Brushane 8 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 R, Tinksmed 8 R, Bysvale 10 R. Arne Bruun
Gudbjerg: Trane 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R, Rørhøg 3, Mudderklire 2 FU. Helle Suadicani  
Bøjden Nor: Fiskehejre 8 R, Grågås 250 R, Gravand 1 FU, Gråand 30 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 150 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Hjejle 300 R, Vibe 250 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 8 FU, Hættemåge 75 R, Sølvmåge 25 R, Ringdue 8 R, Tyrkerdue 2 R, Isfugl 1 R, Stær 75 FU. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 16 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 4 OF, Grågås 250 R, Bramgås 2 R, Gravand 1 JUV R, Gråand 10 , Toppet Skallesluger 6 , Tårnfalk 1 FU, Blishøne 140 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 135 OF, Hjejle 65 R, Vibe 40 OF, Vibe 45 R, Islandsk Ryle 2 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 2 OF, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 AD R, Havterne 3 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Sanglærke 2 OF, Sanglærke 2 R, Landsvale 16 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 9 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 1 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 1 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 150 R, Gråand 10 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 200 R, Vibe 75 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 5 R, Mudderklire 3 FU, Svartbag 3 R, Havterne 3 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 40 FU, Engpiber 3 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 30 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 7 FU, Tornirisk 6 R. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor: Skarv 26 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 1100 R, Gravand 1 JUV FU, Toppet Skallesluger 6 , Blishøne 90 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 192 FU, Vibe 72 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Svartbag 2 R, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Solsort 1 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 15 FU, Tornirisk 1 FU. Helle Suadicani 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Tårnfalk 1 FU, Blishøne 800 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 13 R, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 410 FU, Hvid Vipstjert 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 6 FU,
Skestork 20 AD FU, Grågås 95 FU, Gravand 29 FU, Krikand 132 FU, Rørhøg 1 R, Klyde 10 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 95 FU, Storspove 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 15 FU. Dieter Maaszen
Enebærodde: Grågås 350 R, Strandhjejle 39 R, Islandsk Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 15 R, Storspove 22 R. Kresten Madsen
Middelfart: Rørhøg 1 F FU. Leo Bøjlesen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 JUV FU, Sortklire 1 R. Jens Bækkelund


   

Fredag den 11. august 2017                Solopgang: 05:45 Solnedgang: 21:00

Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 R, Rørhøg 1 R, Skægmejse 1 R. Morten Kristiansen
Magleby Nor, ved landevejen s.f.Søndenbro (16:24 - fortsat på plads 18:44):
Hvid stork 59 R, Trane 1 R, Vibe 165 R, Hjejle 65 R. Nis Rattenborg
Langelandsfortet (14:50- ?):  Hvid stork 52 R. David Trollman
Rath-Fakkemose
(13:15- ?):  Hvid stork 61 R Ole Bo Olsen
Rath-Fakkemose
(13:25- ?):  Hvid stork 61 R (går på en mark mellem Rath og Fakkemosen - tidliger kredsede de over Keldsnor kl 10:35). Hans Rytter
Bagenkop:
Hvid Stork 56 FU. Finn Skov
Arreskov sø: Toppet lappedykker 121 R 1K (Arreskov rekord). Erik Ehmsen
Vellinge: Grønspætte 1 . Max-Emil Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Skarv 3 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 7 FU, Splitterne 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU. Leif Sørensen
Siø: Knarand 2 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Temmincksryle 2 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Hvid Vipstjert 20 FU. Morten Müller
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 14:15): Skovpiber 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Rødstjert 2 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 6 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 23 RI, Tornsanger 17 RI, Havesanger 11 RI, Munk 3 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 16 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Bogfinke 1 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal: 101 / 19 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Gulstav:
Hvid Stork 59 TF. Morten Müller
Gulstav Mose:
Hvid Stork 60 FU. Carsten Friager
Gulstav Mose: Mursejler 2 OF. Leif Sørensen
Bagenkop:
Hvid Stork 61 R. Søren Bøgelund
Bagenkop:
Hvid Stork 56 FU. Susanne Rørdam Skov
Søgård Mose (Langeland):
Sølvhejre 1 FU, Trane 1 R. Jane Ditzel
Søgård Mose (Langeland): Trane 1 AD R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Rørhøg 3 1K R, Rørhøg 1 1K S, Stor Præstekrave 27 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 11 R, Brushane 15 R, Hvidklire 3 R, Rovterne 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Rovterne 2 R. Morten Müller
Magleby Nor:
Hvid Stork 59 1K R, Rørhøg 1 1K R, Trane 1 M AD R, Hjejle 65 R, Vibe 370 R, Brushane 4 R. Ole Goldschmidt
Søndenbro:
Hvid Stork 59 SUB R, Trane 1 M AD R, Hjejle 65 R, Vibe 365 R, Brushane 9 R. Nis Rattenborg
Søndenbro:
Hvid Stork 59 1K FU, Hjejle 30 FU, Vibe 110 FU, Storspove 1 OF. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 OF. Morten Müller
Snaremose Sø: Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Åmosen v/Ollerup: Rørhøg 1 1K R Vibe 45 R. Arne Bruun
Moser ved Præstevænget, Stenstrup: Hvinand 1 OF, Isfugl 1 R. Arne Bruun 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 267 , Toppet Lappedykker 3 YF, Knopsvane 85 FU, Knarand 1 R, Taffeland 91 R, Troldand 1 YF, Troldand 5 PUL FU, Fjordterne 1 R, Rørsanger 1 SY. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 42 , Krikand 1 R, Gråand 14 R, Skeand 11 R, Troldand 54 R, Hvinand 2 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 M FU, Vibe 2 OF, Vibe 1 R, Mudderklire 1 OF, Sølvmåge 29 , Svartbag 1 JUV R, Ringdue 2 OF, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 2 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 FU, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Hellebjergdam: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF. Leif Kristensen
Nørresø: Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 20 R. Kurt Due Johansen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Strandskade 11 FU, Strandhjejle 25 FU, Storspove 25 FU, Fjordterne 12 FU, Stær 100 OF. Gunhild Brink  
Helnæs Made: Hvepsevåge 1 OF. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund


      

Torsdag den 10. august 2017                Solopgang: 05:43 Solnedgang: 21:02

Vejlen, Taasinge (18:15): Rovterne 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Grasten:
Grønspætte 1 1K YF UF (vi har flere gange i eftersommeren set grønspætter i området. I går var der så en næsten udvokset unge på vores græsplæne. Så de har ynglet i området). Annegrethe og Torben Duerlund
Vesteregnen
:
Hvid stork 61 R NAT (Besøg af 61 "svenske" hvide storke på Sydlangeland i dag! Cirklede ved Gulstav mose og ved Fakkebjerg. Storkene er gået til ro på en mark på Vesteregn). Ole Bo Olsen
Magleby
:
Hvid stork 60 R (Nok de svenske projektstorke, som har kunnet følges fra Sverige via Nordsjælland og nu på Langeland - passerede Agersø 12:35 foto Rene Jacobsen). Hans Rytter
Tange å
(06:30): Hvid vipstjert 2 AD + 3 1K, Solsort 14 FU, Stillits 2 R, Gulspurv 3 FU, Gråkrage 4 FU, Dige+ Landsvale 150+ FU OF R, Rødstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tranekær: Duehale 1 AD. Claus Dalskov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 550 R, Gravand 7 R, Gråand 40 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 FU, Blishøne 125 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 4 FU, Hættemåge 1 R, Rovterne 1 FU, Ringdue 5 OF, Landsvale 10 OF, Bysvale 5 OF, Skægmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 6 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Stor Præstekrave 4 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 5 R,
Rovterne 3 OF. Leif Sørensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 12:15): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 2 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 7 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 7 RI, Havesanger 7 RI, Munk 2 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 4 RI, Broget Fluesnapper 1 F 2K+ RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Dompap 2 RI. 51 / 18 arter . Keldsnor Fuglestation ved Joakim Dybbroe, Hans Rytter
Fakkebjerg:
Hvid Stork 61 OF. Ole Bo Olsen
Drejø: Skarv 48 FU, Fiskehejre 9 OF, Knopsvane 28 R, Grågås 32 FU, Canadagås 7 R, Gråand 4 R, Troldand 4 R, Ederfugl 8 FU, Rørhøg 1 OF, Blishøne 5 FU, Stor Præstekrave 8 YF UF, Vibe 5 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 1 FU, Storspove 3 OF, Rødben 7 OF, Hættemåge 5 OF, Sildemåge 3 R, Ringdue 7 OF, Digesvale 8 OF, Landsvale 47 OF, Bysvale 22 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gråspurv 12 R, Gulspurv 3 SY. Frederik Grønfeldt
Gudbjerg: Trane 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 2 R, Ringdue 2 SY, Munk 2 FU, Gransanger 1 FU, Grå Fluesnapper 3 YF UF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 T, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 T. Niels Bomholt Jensen 
Sandholt: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Trane 2 R. Leif Kristensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Hvepsevåge 2 AD SY, Hvepsevåge 3 JUV R, Broget Fluesnapper 1 FU, Topmejse 7 FU, Ravn 16 FU, Lille Korsnæb 44 OF. Søren Bøgelund 
Vigelsø: Havørn 3 JUV R. Kurt Due Johansen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 79 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 34 R, Gravand 6 YF UF, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Ederfugl 55 R, Blishøne 349 FU, Strandskade 23 R, Vibe 9 R, Hættemåge 1527 R, Sølvmåge 139 R, Svartbag 6 R, Fjordterne 11 SV, Landsvale 1 FU. Kurt Due Johansen
Ladby: Ringdue 2 YF, Landsvale 5 YF, Bysvale 10 YF, Rødstjert 2 YF, Solsort 1 1K R, Sumpmejse 1 R, Skovspurv 20 FU, Grønirisk 2 YF. Jens Gregersen
Strib: Skarv 20 R, Fjordterne 2 AD R, Landsvale 10 R, Bysvale 10 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R. Svend Aage Linderström
Assens Havn: Mursejler 14 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 20 FU. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lærkefalk 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 3 FU. Kirsten Pedersen


       

Onsdag den 9. august 2017                   Solopgang: 05:39 Solnedgang: 21:06

Svendborgsund øst for Iholm: Splitterne 1 AD YF UF, Splitterne1 1K YF UF.
Hønsehavegrusgraven: Hvidklire 5 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg, Fredens Kirkegård: Natugle 1 F R. Charlotte West
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 R . Finn Skov
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:15 - 10:15): Gærdesmutte 1 RI, Nattergal 1 1K RI, Sivsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 3 RI, Munk 3 RI, Løvsanger 1 RI. Dagstotal: 18 / 9 arter . Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Gulstav: Mursejler 1000 S, Rødhals 2 R, Rødstjert 2 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 1 R. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Skarv 20 T, Knarand 3 T, Krikand 105 T, Gråand 11 T, Skeand 6 T, Troldand 12 T, Ederfugl 177 T, Sortand 29 T, Fløjlsand 2 T, Strandskade 2 T, Lille Præstekrave 1 T, Stor Præstekrave 9 T, Strandhjejle 35 T, Islandsk Ryle 4 T, Almindelig Ryle 155 T, Lille Kobbersneppe 72 T, Storspove 3 T, Rødben 3 T, Mudderklire 13 T, Hættemåge 3 T, Stormmåge 2 T, Fjordterne 22 T, Havterne 0 T, Mursejler 22 T, Digesvale 5 T. Frank Jensen-Hammer
Bagenkop: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Kirsten Thinggaard
Avernakø: Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2 FU, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Digerne (Bjørnø): Havørn 2 R. Leif Kristensen
Drejet (Avernakø): Almindelig Ryle 9 FU,  Hvid Vipstjert 2 FU. Leif Kristensen
Enge v/Kulsagergård (Avernakø): Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 125 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 58 , Grågås 800 R, Gråand 67 R, Skeand 1 R, Taffeland 5 R, Troldand 44 R, Hvinand 12 FU, Havørn 1 JUV FU, Fiskeørn 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 115 , Svartbag 1 JUV R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 2 OF, Landsvale 3 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 5 OF, Stær 16 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Espe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Slipshavn Enge: Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 20 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 50 R, Ringdue 2 R, Stær 100 FU. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 200 R, Fiskehejre 13 R, Grågås 180 R, Gravand 3 R, Rørhøg 1 F OF, Tårnfalk 1 FU, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 8 FU, Strandhjejle 2 FU, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Storspove 1 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 6 R, Hættemåge 36 R, Svartbag 4 R, Splitterne 12 R, Sanglærke 2 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 28 R, Ederfugl 6 R, Mudderklire 4 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 R, Landsvale 18 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Solsort 2 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen  
Billeshave
: Natugle 1 R. Erik Busk
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 5 YF, Mursejler 4 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Husrødstjert 2. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 19 R, Hvinand 1 R, Stor Præstekrave 4 T FU, Almindelig Ryle 32 FU, Rødben 1 T FU, Hvidklire 4 T FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Splitterne 3 FU, Fjordterne/Havterne 2 FU, Landsvale 10 FU. Kirsten Pedersen
Kærum Mose v/Assens: Hvepsevåge 1 FU, Gråspurv 20 R. Kirsten Pedersen
Fiskeholm: Skarv 35 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Skarv 4 FU, Blishøne 175 FU, Hættemåge 50 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Skarv 16 R, Knopsvane 1 R, Gråand 1 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 5 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 35 R, Ringdue 5 OF, Gråkrage 4 FU. Kirsten Pedersen
Skarris Odde: Skarv 15 R, Svartbag 5 R. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 21 FU, Gråspurv 8 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 5 FU, Tornirisk 1 R. Kirsten Pedersen
Søndersø (Nordfyn): Mursejler 18 FU. Anders Nielsen


    

Tirsdag den 8. august 2017                   Solopgang: 05:39 Solnedgang: 21:06

Svendborg Golfbane: Grønbenet Rørhøne 2 YF UF, Grønbenet Rørhøne 3 1K YF, Blishøne 1 YF UF, Landsvale 16 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Rødstjert 1 F R, Gulspurv 4 R
Arreskov Sø
: Fiskeørn 1 R. Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen
(15:00): Fiskeørn 1 S. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Solsort 13 FU, Kernebider 1 R ( den enlige holder stadig til der ude ), Fiskehejre 1 OF, Hvid vipstjert 4 FU, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 6 R, Grågås 450 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 R, Storspove 5 SV, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 R, Rovterne 3 AD FU (2 mod øst og så en der vist kom ind fra Øhavet), Stær 1000 R NAT. Tur med 90 deltagere. Arne Bruun
Gulstav
: Rødstjert 3 R, Grå Fluesnapper 4 R, Broget Fluesnapper 1 R. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 10:00): Kærsanger 1 RI, Rørsanger 6 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 7 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 4 RI, Munk 5 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal 29 / 9 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Keldsnor:
Sorthalset Lappedykker 9 R, Skarv 105 T, Grågås 12 T, Pibeand 1 T, Atlingand 2 R, Skeand 7 T, Troldand 11 T, Ederfugl 290 T, Sortand 50 T, Toppet Skallesluger 1 T, Rørhøg 2 1K T, Strandskade 9 T, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 8 T, Strandhjejle 3 T, Islandsk Ryle 18 T, Almindelig Ryle 134 T, Lille Kobbersneppe 31 T, Småspove 1 T, Storspove 1 T, Hættemåge 13 T, Splitterne 6 T, Fjordterne/Havterne 33 T, Mursejler 5 T, Digesvale 6 T, Bysvale 8 T. Frank Jensen-Hammer
Forreste Slottehave (Tranekær)
:
Trane 33 SØ. Henry Nielsen
Tranekær: Tyrkerdue 2 R. Henry Nielsen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv 10 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 500 R, Knarand 8 R, Krikand 100 R, Gråand 200 R, Taffeland 120 R, Troldand 200 R, Havørn 1 2K MF R, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Vibe 55 R, Almindelig Ryle 1 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 12 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 50 OF. Torben Johannesen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 42 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 197 R, Grågås 450 R, Knarand 27 R, Krikand 2 R, Taffeland 170 R, Troldand 28 R, Troldand 5 YF UF, Havørn 2 AD FU, Havørn 1 1K R, Vandrefalk 1 2K R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 600 FU, Hættemåge 12 R, Ringdue 2 OF, Isfugl 1 R, Rørsanger 2 SY, Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sundet , Faaborg: Havørn 2 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 R, Grågås 500 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Espe: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Hundslev: Rørhøg 1 R. Evald Mehlsen
Lydinge Mølle: Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen 
Stige Ø: Knopsvane 725 R, Grågås 550 R, Havørn 2 R, Lille Kobbersneppe 55 OF, Storspove 65 R. Gregers Johannesen
Vester Hæsinge: Tyrkerdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 2 FU. Leif Kristensen
Bispeenge: Fiskehejre 6 FU, Grågås 115 FU, Klyde 4 FU, Vibe 21 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Hættemåge 121 FU, Sølvmåge 17 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stær 11 FU. Gunhild Brink 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 19 R. Ivan Sejer Beck
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk: Rød Glente 1 R. Evald Mehlsen
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 76 R, Grågås 410 R, Knarand 26 R, Gråand 5 R, Troldand 37 R, Hvinand 4 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 112 R, Vibe 54 R, Hættemåge 6 OF, Stormmåge 72 OF, Ringdue 4 OF, Bysvale 14 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Rørsanger 1 R. Ib Johannes Bager
Føns Vang: Lille Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 16 R, Skarv 40 R, Fiskehejre 18 R, Knopsvane 65 R, Gravand 1 R, Gråand 12 R, Havørn 2 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 F OF, Blishøne 80 FU, Mudderklire 3 R, Stormmåge 2 R, Landsvale 14 OF, Bysvale 28 R, Skovpiber 1 JUV FU, Hvid Vipstjert 6 R, Rødstjert 2 F FU, Løvsanger 1 R, Gulspurv 6 SY. Simon Iversen


     

Mandag den 7. august 2017                   Solopgang: 05:37 Solnedgang: 21:08

Svendborgsund øst for Iholm: Havterne 3 V
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Salme Nor
: Vibe 1 R, Lille kobbersneppe 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 R. Finn Skov
Keldsnor
: Krumnæbbet ryle 2 R. Finn Skov
Tange å
: Kernebider 1 FU, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 8 FU, Gærdesanger 1 FU, Stillits 2 R, Solsort 10 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Land og Digesvale 100+ OF FU R. Poul Brugs Rasmussen

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lunkebugten & Nørreskov Nor:
Skarv 14 OF, Fiskehejre 5 FU, Krikand 1 R, Ederfugl 1 R, Strandskade 2 YF K, Vibe 165 R, Lille Kobbersneppe 5 FU, Hvidklire 6 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 13 R, Landsvale 3 OF, Engpiber 1 R, Stær 9 R. Niels Andersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 11:00): Jernspurv 3 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 10 RI, Rørsanger 10 RI, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 11 RI, Havesanger 2 RI, Munk 4 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 1 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI, Stillits 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal: 62 / 18 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Keldsnor:
Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv 10 FU, Skarv 60 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 32 , Gråand 15 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 35 R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 15 FU, Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Stenvender 1 FU, Splitterne 4 FU, Digesvale 8 FU, Bysvale 12 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Stenpikker 1 JUV R, Stær 125 FU, Stær 125 OF, Tornirisk 12 FU, Tornirisk 5 R. Susanne Rørdam Skov
Dageløkke: Digesvale 222 R. Henry Nielsen
Vresen inkl. havet omkring
: Skarv 1000 R, Knopsvane 22 R, Svartbag 40 R, Rovterne 1 S, Havterne 15 R. Peter Pelle Clausen
Broholm: Hvepsevåge 2 OF, Musvåge 3 OF. Peter Pelle Clausen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Trane 6 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 30 R, Lille Lappedykker 41 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Knopsvane 7 YF UF, Knarand 3 R, Krikand 22 R, Skeand 14 R, Skeand 12 , Taffeland 4 R, Troldand 25 YF UF, Havørn 1 1K R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 650 FU, Strandskade 1 R, Klyde 42 R, Klyde 8 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 R,
Strandhjejle 2 R, Vibe 46 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 18 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 11 R, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 40 R, Fjordterne/Havterne 42 OF, Ringdue 4 OF, Mursejler 1 OF, Digesvale 1 OF, Landsvale 3 FU, Hvidvipstjert 9 FU, Tornsanger 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skeand 14 R, Havørn 1 1K R, Klyde 42 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Tinksmed 11 R, Fjordterne/Havterne 42 OF. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 25 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R,
Lille Kobbersneppe 26 R. Lars Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 18 R, Grågås 1200 R, Skeand 19 R, Havørn 1 AD OF, Klyde 35 R, Temmincksryle 1 R, Hvidklire 52 R. Gregers Johannesen
Østerø Sø (Knudshoved): Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Sortklire 1 R, Grønspætte 1 R. Lars Nielsen
Hersnap: Grønspætte 1 AD FU. Vivian Risør Neidel
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 1 OF, Skarv 1 R, Gråand 76 FU, Skeand 2 R, Taffeland 3 JUV R, Troldand 1 R, Rørhøg 1 BR FU, Blishøne 22 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 T FU, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 10 R, Mursejler 4 OF, Digesvale 4 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 , Solsort 3 FU, Rørsanger 3 FU, Gulbug 1 T FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Stær 3 FU, Bogfinke 2 R, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Lundager: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Røjle By: Splitterne 15 SV. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 71 R, Toppet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 15 FU, Knopsvane 171 R, Grågås 2080 R, Canadagås 2 R, Knarand 22 R, Krikand 96 R, Gråand 160 R, Spidsand 2 FU, Skeand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 42 R, Blishøne 2305 R, Stor Præstekrave 8 FU, Strandhjejle 6 FU, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 8 FU, Hvidklire 14 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 3 R, Landsvale 30 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Grågås 540 R, Ederfugl 15 R, Hvinand 42 R, Toppet Skallesluger 20 R, Strandskade 10 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 220 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Hvidklire 2 R, Sølvmåge 290 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 28 R, Sølvmåge 12 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 2 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 10 FU, Almindelig Ryle 23 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 9 R, Sortklire 1 R, Rødben 3 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 170 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 8 R, Landsvale 15 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 20 R. Jens Bækkelund


       

Søndag den 6. august 2017                   Solopgang: 05:36 Solnedgang: 21:10

Svendborgsund øst for Iholm: Fjordterne 3 V
Vejlen, Taasinge: Mudderklire 1 R. Finn Skov
Tange å: Gråspurv 20 R FU, Hvid vipstjert 6 FU, Digesvale 50 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Splitterne 1 OF. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 15 R, Gravand 25 R, Skeand 10 FU, Svømmeand sp. 40 FU, Rørhøg 1 F R, Blishøne 520 FU, Svaleklire 1 R, Rovterne 1 FU, Isfugl 1 R, Gul Vipstjert 2 FU, Gul Vipstjert 2 R, Skægmejse 3 R, Stær 3 R NAT. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Storspove 2 FU, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 FU. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:45 - 11:45): Jernspurv 2 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 4 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 5 RI, Havesanger 2 RI, Munk 1 RI, Musvit 1 RI, Stillits 1 RI. Dagstotal: 21 / 10 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Keldsnor: Skarv 104 T, Fiskehejre 2 T, Knopsvane 5 T, Gravand 48 T, Krikand 9 T, Gråand 12 T, Taffeland 12 T, Ederfugl 190 T, Sortand 138 T, Toppet Skallesluger 1 T, Rørhøg 2 T, Tårnfalk 1 T, Strandskade 793 T, Stor Præstekrave 8 T, Hjejle 5 T, Strandhjejle 179 T, Islandsk Ryle 296 T, Krumnæbbet Ryle 21 T, Almindelig Ryle 431 T, Lille Kobbersneppe 411 T, Småspove 5 T, Storspove 10 T, Rødben 17 T, Hvidklire 3 T, Svaleklire 1 T, Mudderklire 45 T, Almindelig Kjove 1 AD MF S, Hættemåge 10 T, Stormmåge 1 T, Rovterne 1 SV, Splitterne 22 T, Fjordterne 53 T, Fjordterne/Havterne 26 T, Havterne 1160 T, Dværgterne 2 T, Alk 1 S, Tejst 1 S, Mursejler 3 T, Digesvale 157 T, Gul Vipstjert 3 T, Lille Korsnæb 28 T. Frank Jensen-Hammer
Hverringe Skove: Huldue 1 R. Bo K. Stephensen
Slipshavn Skov: Huldue 3 S. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Enge: Vibe 70 R. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Enge: Tårnfalk 2 FU, Vibe 63 R, Splitterne 1 FU. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 77 R, Fiskehejre 19 R, Grågås 124 R, Gravand 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 41 R, Islandsk Ryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 1 ODR R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 26 R, Splitterne 4 FU, Gransanger 1 FU. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 75 R, Fiskehejre 17 R, Grågås 150 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 14 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 50 R, Islandsk Ryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 24 R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Storspove 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 9 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 8 R, Splitterne 4 R, Fjordterne 1 R. Kurt Kaack Hansen, Eske Frank Morthensen


     

Lørdag den 5. august 2017                   Solopgang: 05:34 Solnedgang: 21:12

Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 YF UF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 12 FU, Gråkrage 6 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 FU, Gulspurv 1 SY
Svendborgsund øst for Iholm
: Fjordterne/Havterne 18 V, Havterne 9 V
Nakkebølle Inddæmning
: Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Hvepsevåge 1 R. Finn Skov
Tange å
: Hare 3 FU, Stillits 2 FU, Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Grågås 119 R, Canadagås 2 R, Hjejle 2 SV, Strandhjejle 2 R, Strandhjejle 1 SV, Vibe 3 R, Islandsk Ryle 2 R SV, Islandsk Ryle 1 SV, Lille Kobbersneppe 3 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 8 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Sortand 14 S, Hjejle 5 S, Islandsk Ryle 5 SV. Arne Bruun
Keldsnor: Skarv 16 T, Ederfugl 26 T, Sortand 56 T, Strandskade 6 T, Strandhjejle 11 T, Islandsk Ryle 11 T, Almindelig Ryle 1 T, Lille Kobbersneppe 46 T, Mudderklire 21 T, Hættemåge 4 T, Splitterne 5 T, Fjordterne 2 T, Havterne 51 T, Digesvale 25 T. Frank Jensen-Hammer
Åmosen v/Ollerup: Gråand 9 FU, Vibe 56 R, Stær 11 R. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Rørdrum 1 R, Knopsvane 184 R, Grågås 162 R, Gråand 12 R, Taffeland 46 R, Troldand 10 R, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 R, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 OF, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Hersnap: Spurvehøg 1 F FU, Halemejse 20 FU, Træløber 1 FU, Dompap 2 FU. Vivian Risør Neidel
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 F OF, Klyde 35 R, Tinksmed 21 R. Kresten Madsen
Tårup Inddæmmede Strand: Lille Lappedykker 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Tinksmed 4 R, Mudderklire 12 R. Lars Philip Nielsen


    

Fredag den 4. august 2017                   Solopgang: 05:32 Solnedgang: 21:14

Skovsgaard: Rødrygget tornskade 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Arreskov Sø
: Trane 4 R. Erik Ehmsen
Purreskoven
: Spætmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Grågås 145 R, Lille Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Tinksmed 19 FU, Mudderklire 1 FU, Tornirisk 2 FU. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Tinksmed 7 FU. Peder Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Almindelig Ryle 7 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 8 FU. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 325 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Rørhøg 1 F FU, Stor Præstekrave 9 FU, Strandhjejle 1 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Mudderklire 6 FU. Peder Rasmussen
Bugt n.f. Bregninge Skov: Fiskehejre 10 R, Hvepsevåge 2 SV. Arne Bruun
Spodsbjerg (Langeland): Lille Kobbersneppe 5 R NAT, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R. Else Klint 
Spodsbjerg Havn: Svartbag 1 AD R, Splitterne 1 IMM R. Else Klint
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 1 FU, Skarv 30 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 230 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 7 FU, Gråand 39 R, Taffeland 1 R, Troldand 11 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Toppet Skallesluger 5 PUL FU, Havørn 1 OF, Blishøne 118 R, Stor Præstekrave 5 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 72 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 R, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 4 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 25 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 7 T, Svartbag 4 R, Splitterne 4 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 4 R, Landsvale 6 FU, Landsvale 11 R, Hvid Vipstjert 19 FU, Stenpikker 1 FU, Solsort 2 R, Solsort 1 SY, Sortkrage 1 FU, Stær 22 FU, Tornirisk 1 R. Leif Kristensen
Espe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Findinge: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blishøne 620 FU, Klyde 33 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 13 FU, Almindelig Ryle 110 FU, Lille Kobbersneppe 36 FU, Rødben 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 32 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Havørn 1 1K R, Klyde 40 R, Islandsk Ryle 100 R, Lille Kobbersneppe 35 R, Sortklire 10 R, Digesvale 250 OF. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 32 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 FU,
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knopsvane 7 , Taffeland 2 FU, Havørn 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 450 FU, Klyde 40 FU, Islandsk Ryle 100 FU, Sortklire 10 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødstjert 1 F FU. Jan W. Badura
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 38 FU, Ederfugl 2 FU, Rørhøg 2 OF, Klyde 27 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Strandhjejle 6 FU, Vibe 25 FU, Almindelig Ryle 150 FU,Hvidklire 4 FU, Landsvale 120 OF, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 39 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 15 R, Grågås 100 FU, Gravand 25 FU, Strandskade 75 R, Stor Præstekrave 5 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 86 FU, Almindelig Ryle 95 FU, Lille Kobbersneppe 18 R. Jan W. Badura
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 15 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 13 AD FU, Grågås 1150 FU, Knarand 4 R, Strandskade 57 FU, Klyde 5 R, Hjejle 250 FU, Lille Kobbersneppe 23 FU, Hvidklire 45 FU, Hættemåge 300 R. Dieter Maaszen


      

Torsdag den 3. august 2017                   Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:16

Vejlen, Taasinge: Rødben 1 R. Finn Skov
Siø
(15:35): Havørn 1 FU 2K. Poul Vestergaard Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:: Lille Kobbersneppe 8 FU, Lille lappedykker 1 AD YF + 1 1K. Erik Thomsen
Voldby: Rød Glente 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Fiskehejre 1 OF, Strandskade 3 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 10 R, Almindelig Ryle 28 R, Rødben 2 OF, Hvidklire 1 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Skestork 1 OF, Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen
Rath: Vibe 80 FU, Stormmåge 600 FU, Stær 30 OF . Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 OF. Leif Sørensen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 23 R, Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Islandsk Ryle 1 AD SDR R T, Almindelig Ryle 15 AD R, Sortklire 1 AD R. Andreas Bruun Kristensen
Hou Frankeklint: Grå Fluesnapper 1 R. Henry Nielsen
Ejlby: Rød Glente 1 R. Finn Toftegaard
Røjle Klint: Ederfugl 5 EKL R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 7 , Sildemåge 1 AD OF, Sølvmåge 18 , Splitterne 2 , Ringdue 3 R, Landsvale 6 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Gærdesanger 4 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 3 , Spætmejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 5 FU, Gulspurv 3 SY. Michael Brunhøj Hansen


      

Onsdag den 2. august 2017                   Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:18

Vejlen, Taasinge: Trane 9 R . Britta Kristensen
Nørreballe Nor
: Skestork 1 R. Freya Mørup-Petersen
Broholm voldgrav
: Gråand 100+ R FU (så er alle gråænderne igen ved at vær klar som "skydeskiver", oh - hvor er det trist), Grønbenet rørhøne 5 FU R (2 AD + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Trane 5 OF. Bent Staugaard [Midtfyns-Naturfoto]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 28 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 720 R, Gravand 7 R, Gråand 5 YF UF, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 5 YF UF, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 100 R, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 3 R, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 23 FU, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 6 R, Splitterne 6 R, Havterne 1 1K OF, Dværgterne 2 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 13 R, Solsort 1 YF UF, Stær 20 FU, Tornirisk 3 R. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 2 R, Grågås 340 R, Havørn 1 AD R T, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 160 R, Rødben 1 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 3 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 9 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 135 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 28 R, Digesvale 4 FU, Engpiber 9 SY, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 1K R, Gråkrage 14 FU, Stær 300 FU, Stillits 1 SY, Tornirisk 3 R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Grågås 470 R, Gravand 9 R, Krikand 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:00 - 10:00): Landsvale 8 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Sivsanger 2 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 3 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 4 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Træløber 1 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal: 37 / 16 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Hou Frankeklint
: Storspove 11 SV. Henry Nielsen
Søbygård (Ærø): Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 17 YF UF, Troldand 19 YF UF, Rørhøg 1 F AD OF, Stor Flagspætte 1 R, Gul Vipstjert 1 OF Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Gulbug 1 R. Lars Tom-Petersen
Gudbjerg: Trane 2 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 28 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 720 R, Gravand 7 R, Gråand 5 YF UF, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 5 YF UF, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 100 R, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 3 R, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 23 FU, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 3 FU, Hvidklire 8 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 6 R, Splitterne 6 R, Havterne 1 1K OF, Dværgterne 2 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 13 R, Solsort 1 YF UF, Stær 20 FU, Tornirisk 3 R. Niels Bomholt Jensen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Trane 4 R. Leif Kristensen
Hollufgård/Glisholm
: Toppet Lappedykker 2 AD FU, Toppet Lappedykker 4 PUL R, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 26 R, Sølvmåge 9 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Rødhals 1 R, Spætmejse 1 SY. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning
:
Skestork 12 R. Kurt Due Johansen
Skovparken, Nyborg
: Hvepsevåge 1 OF, Tårnfalk 1 R. Peter Pelle Clausen
Strib: Splitterne 75 S. Jan Pedersen
Båring Vig:
Sort Stork 1 OF. Aksel Christensen
Gyldensteen: Langø: Grønspætte 1 SY. Jens Bækkelund


     

Tirsdag den 1. august 2017                   Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:20

Ristinge Hale: Sort Stork 1 OF (Set højt kredsende) Freya Mørup-Petersen
Tange å: Isfugl 1 OF, Solsort 10 FU, Gråkrage 1 FU, Tornirisk 10 FU, Land + Digesvale 100+ FU R, Gråspurv 10 FU, hvid vipstjert 6 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Vibe 1 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 9 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 200 R, Splitterne 4 R, Landsvale 22 SØ, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 6 R. Arne Bruun
Siø: Grågås 380 R. Arne Bruun
Rudkøbing:
Aftenfalk 1 M 2K FU, Lærkefalk 1 FU, Hættemåge 1500 FU, Stormmåge 300 FU, Mursejler 650 FU, Landsvale 350 FU, Bysvale 200 FU, Hvidvinget Korsnæb 1 OF, Lille Korsnæb 8 OF. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 10:00): Vagtel 1 SY, Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Kærsanger 8 RI, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 10 RI, Havesanger 2 RI, Munk 4 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 1 RI, Skægmejse 3 RI, Musvit 1 RI, Tornirisk 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal: 45 / 15 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Keldsnor: Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 33 FU, Strandskade 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 21 R, Rødben 2 R, Rødben 1 YF K, Hvidklire 8 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 3 R, Gul Vipstjert 2 R. Jan Sørensen
Lindelse: Mursejler 12 FU, Lille Korsnæb 5 OF. Jan Sørensen
Nørreballe Nor: Grågås 1440 R. Arne Bruun
Piledybet: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 3 YF UF, Gøg 1 R, Løvsanger 2 SY, Skægmejse 2 R, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 6 R. Arne Bruun
Ristinge Hale:
Sort Stork 1 T , Rovterne 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 32 R, Canadagås 3 R, Nilgås 4 OF, Atlingand 1 BR R, Strandhjejle 1 T, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 32 R, Brushane 12 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 4 R. Andreas Bruun Kristensen
Vitsø:
Hvid Stork 1 FU. Børge Ingolf Andersen 
Vitsø Grund m.m.: Sortstrubet Lom 1 2K R. Andreas Bruun Kristensen
Ærøskøbing: Småspove 6 SV. Lars Tom-Petersen
Sandholt: Trane 2 R. Leif Kristensen
Snarup Mose: Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 17 R, Hjejle 100 R, Almindelig Ryle 275 R, Brushane 5 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 11 R, Tinksmed 3 R. Kresten Madsen
Enebærodde: Strandhjejle 8 R, Hvidklire 15 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Klyde 40 R, Mudderklire 6 R. Kresten Madsen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Kølstrup: Grønspætte 1 R, Gulbug 1 FU, Gærdesanger 1 FU. Steen Lauritsen 
Strib: Alk 1 FU. Erik Busk
Helnæs, Halen: Almindelig Ryle 5 R, Storspove 1 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 12 R. Henrik Thormann


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 26/7 - 2017:
              Mange skestorke flokkes i det våde danske sommerland
              VIDEO: Skestorkens store ædegilde i Vejlerne


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 sep 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk