Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2019).                     Sidst opdateret 04 september 2019 23:05:31 

 

 

 

  

Lørdag den 31. august 2019            Solopgang: 06:21 Solnedgang: 20:14

Svendborg. Strandvej, matriklen: Kærhøg species 1 OF N (smalvinget, spinkel, lang hale - set uden kikkert, ikke muligt at se øvrige dragtdetaljer før den var ude af syne... kunne ligne noget returtræk), Grå Fluesnapper 1 AD FU,  Løvsanger 1 R. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Taasinge
: Fiskeørn 1 FU. Thomas Gulmark
Davinde
(18:00):
Steppehøg 1 R JUV, Rørhøg 4 R. Esben Eriksen
Klise Nor
(16:30): Hedehøg 1 AD F T S. Torbjørn Eriksen
Klise Nor
(13:19): Aftenfalk 1 T S JUV. Torbjørn Eriksen
Davinde (13:09): Steppehøg 1 R JUV. Per Rasmussen
Davinde (10:16): Steppehøg 1 T SV. Tina Kirkegaard Hansen
Tryggelev Nor: Rovterne 1 R. Kristoffer Hansen
Svendborg: Ahornugle 1 R Steppehøg 1 FU [Leif Sørensen] . Steen Winkel
Nyborg, Teglværksskoven (19:45): Grønspætte 1 HØ. Morten Kristiansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop:
Aftenfalk 1 1K SØ. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 R,
Aftenfalk 1 OF. Carsten Skou
Bredland Skov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Davinde: Rørhøg 3 FU,
Steppehøg 1 1K+ FU , Duehøg 1 1K+ OF, Musvåge 4 OF. Per Rasmussen
Davinde:
Steppehøg 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Trane 2 OF,
Hvid Stork 2 OF. Britta Merete Larsen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 25 S, Spurvehøg 22 S. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 25 T, Spurvehøg 14 OF. Carsten Skou
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 620 R, Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 44 FU. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Isfugl 1 FU. Jane Ditzel
Grusgrave v/Davinde:
Steppehøg 1 M 1K R . Esben Eriksen
Gulstav: Hvepsevåge 41 SV, Spurvehøg 18 SV, Rød Glente 2 SV, Sort Glente 1 SV, Vendehals 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 81 FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Reservatet: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Fiskeørn 6 S, Hvepsevåge 86 S, Rørhøg 36 S,
Hedehøg 1 F AD S, Tårnfalk 15 S, Aftenfalk 1 1K S, Vandrefalk 1 S. Torbjørn Eriksen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 6 R, Knarand 20 R, Gråand 60 R, Ringdue 3 R, Blishøne 2 R, Trane 3 YF UF, Fiskehejre 3 R, Skarv 1 OF, Vibe 300 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 1 R, Sildemåge 1 OF, Rørhøg 2 FU, Havørn 4 , Musvåge 3 OF, Ravn 2 OF, Gråkrage 1 OF, Landsvale 20 OF, Stær 20 R. Per Rasmussen
Nørre Aaby: Gråspurv 80 1K+ R. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Gul Vipstjert 60 R. Carsten Skou
Siø: Nilgås 3 YF UF. Arne Bruun
Siø: Nilgås 3 YF UF, Stor Præstekrave 40 R. Carsten Skou 
Slipshavn Enge: Vendehals 1 R. Aage Wichmann
Thurø Rev: Stenvender 1 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 2 FU, Gul Vipstjert 60 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 3 FU. Carsten Skou
Æbelø: Stenvender 9 R. Jens Bækkelund
Øksnehave: Hjejle 3200 SV. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Præstekrave 2 FU, Storspove 151 R. Niels Bomholt Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Hvid Stork 2 OF, Lærkefalk/Aftenfalk 1 SV. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 3 S, Hvepsevåge 58 S, Spurvehøg 46 S, Tårnfalk 6 T, Aftenfalk 0 S. Søren G. Nielsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 2 T, Sort Glente 1 OF. Carsten Skou
Åbjerg m.m. ved Søgård (Langeland): Canadagås 14 R. Leif Sørensen


  

Fredag den 30. august 2019            Solopgang: 06:17 Solnedgang: 20:19

Svendborg, Strandvej, matriklen: Grå fluesnapper 1 R (Ny matrikelart). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Taasinge
(20:15): Rørhøg 1 R,
Stær 10000 NAT (Sort sol over Vejlen). Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen
: Rød glente 1 T S, Musvåge 6 T S. Poul Vestergård Rasmussen
Strynø
:
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR R NAT. Steen Winkel
Bagenkop havn: Sølvmåge 1 R. Erik Thomsen
Sortemosen (Sydfyn)
: Trane 3 R. Morten Kristiansen
Hesselagergård
: Tårnfalke 3 1K R OF. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Skestork 3 R. Erik Damm
Bøjden Nor
: Skestork 4 FU
, Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 25 FU, Stenvender 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 45 T, Spurvehøg 31 T, Tårnfalk 6 T. Leif Sørensen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 S. Torbjørn Eriksen
Flyvesandet: Fasan 1 R, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Rørhøg 1 FU, Allike 5 OF, Ravn 1 OF, Gråkrage 1 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Sanglærke 2 OF, Landsvale 2 FU, Fuglekonge 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Skovspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Hellerup v/Ravnholt: Ravn 9 R. Per Rasmussen
Lodskov v/Ferritslev: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Grågås 800 R, Spidsand 22 FU, Kaspisk Måge 1 1K R, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Kattekilde: Rørhøg 1 M AD FU, Havørn 1 OF, Landsvale 30 FU. Per Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 121 FU, Skarv 51 R, Strandskade 55 FU, Strandhjejle 16 FU, Storspove 45 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Almindelig Ryle 500 FU, Hættemåge 250 R, Svartbag 2 AD R, Splitterne 13 R, Havørn 1 AD R. Gunnar Jørgensen
Siø: Nilgås 4 YF UF, Stor Præstekrave 108 FU, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 TH. Hans Rytter
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR R NAT. Steen Winkel
Vejlen, Tåsinge: Stær 10000 R NAT. Poul Vestergård Rasmussen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 4 FU
. Bjarne Jørgensen


  

Torsdag den 29. august 2019            Solopgang: 06:19 Solnedgang: 20:16

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Grønspætte 1 R
Vejlen, Taasinge
(07:15): Isfugl 1 R (østlige ende). Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 R
. Erik Thomsen
Purreskoven: Spurvehøg 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Knarand 42 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Taffeland 100 R, Fiskeørn 1 OF. Niels Andersen
Dovns Klint: Spidsand 15 V, Huldue 8 TF, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 95 T, Spurvehøg 33 T, Sort Glente 1 T, Tårnfalk 7 T, Digesvale 200 T, Skovpiber 100 T, Gul Vipstjert 70 T. Aske Keiser-Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Sølvhejre 1 R, Stor Præstekrave 32 FU, Temmincksryle 1 FU, Enkeltbekkasin 2 FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Langø: Canadagås 75 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 2 R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Krikand 25 OF, Lille Lappedykker 3 R, Vandrikse 1 R, Vibe 5 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Mudderklire 1 R, Svaleklire 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 2 R, Havørn 1 OF, Hvid Vipstjert 5 R. Leif Sørensen
Hellerup v/Ravnholt: Huldue 2 R, Ravn 3 R. Per Rasmussen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 1 R, Musvåge 1 R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 133 R, Canadagås 14 R, Grågås 1100 R, Taffeland 320 R, Troldand 120 R, Skeand 27 FU, Knarand 13 R, Spidsand 1 R, Krikand 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Ringdue 3 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 670 FU, Fiskehejre 6 R, Sølvhejre 1 FU, Skarv 70 R, Vibe 110 OF, Storspove 1 OF, Hvidklire 1 OF, Hættemåge 10 R, Stormmåge 100 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 , Isfugl 2 R, Gråkrage 4 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Rørsanger 3 R, Bysvale 1 FU, Landsvale 2 FU, Digesvale 5 FU, Gransanger 6 R, Munk 1 R, Tornsanger 1 R, Stær 20 OF, Jernspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Rantzausminde: Bynkefugl 1 1K R. Jens-Gert Hansen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR FU. Steen Winkel
Sundet, Faaborg: Grågås 820 R, Skeand 120 FU. Per Damgaard Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 35 FU, Spidsand 17 FU, Sølvhejre 4 FU. Kell Grønborg
 


 

Onsdag den 28. august 2019            Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:21

Svendborg Golfbane: Musvåge 2 R, Grønspætte 1 FU
Ny Gesinge, matriklen
: Natugle 1 HØ + 2 1K. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(06:45): Havørn 1 2K OF (19:05), Isfugl 2 R (østlige ende). Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Knopsvane 70 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Huldue 4 T, Mursejler 5 T, Storspove 1 OF, Sortklire 3 OF, Hvepsevåge 105 T, Rørhøg 4 T, Spurvehøg 45 T, Sort Glente 1 T, Musvåge 4 T, Skovpiber 8 T, Gul Vipstjert 15 T, Bjergvipstjert 1 T. Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint: Huldue 4 SV, Fiskeørn 2 S,
Hvepsevåge 223 SV, Spurvehøg 51 SV, Sort Glente 1 TF, Lærkefalk 3 SV, Skovpiber 28 S. Kurt Kaack Hansen
Dovns Klint:  Fiskeørn 2 S,
Hvepsevåge 210 T, Blå Kærhøg 1 BR SV, Sort Glente 1 TF, Spurvehøg 27 T, Lærkefalk 3 S. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Huldue 6 S, Fiskeørn 1 SV, Hvepsevåge 260 S, Spurvehøg 70 S, Rødstrubet Piber 1 S. Leif Bisschop-Larsen 
Gulstav Mose: Spurvehøg 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Rødrygget Tornskade 3 FU, Grå Fluesnapper 1 R, Bynkefugl 1 R, Skovpiber 1 R. Susanne Rørdam Skov
Hjulby Sø: Canadagås 8 R. Peter Pelle Clausen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blishøne 750 FU. Peter Lillesø
Klise Nor: Skeand 10 FU, Hvepsevåge 37 SØ, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Gul Vipstjert 500 R NAT. Susanne Rørdam Skov
Kyst v/Vodrup (Omr.06): Sortstrubet Lom 6 FU
. Bjarne Jørgensen 
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hættemåge 500 R. Lars Kirk
Mose nord f/Bregnebjerg: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Skrækkenborg: Agerhøne 11 R. Evald Mehlsen
Svindinge: Mursejler 1 OF, Hjejle 40 OF, Rød Glente 1 FU, Landsvale 50 OF. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 1 SY. Per Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 72 FU, Spidsand 36 FU, Krikand 300 FU, Sølvhejre 4 FU, Fiskeørn 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vodrup Klint: Rødrygget Tornskade 4 F R
. Bjarne Jørgensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 74 S, Spurvehøg 30 S. Leif Bisschop-Larsen 
Ålemose: Brushane 38 R, Dobbeltbekkasin 48 R. Nis Rattenborg


  

Tirsdag den 27. august 2019            Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:24

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Vibe 2 R, Storspove 2 R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Mudderklire 6 R, Svaleklire 3 R, Hvidklire 5 R, Rødben 2 FU. Lars Kirk
Svendborg Golfbane: Grønspætte 1 R
Glorup Gods (10:00): Grågås 200+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Refsvindinge, Lillemølle: Egern 2 DØD (trafikdræbt). Poul brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Hjejle 28 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Trane 3 S, Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 10 S,
Hvepsevåge 213 S, Rørhøg 12 S, Spurvehøg 61 S, Sort Glente 1 R, Lærkefalk 1 S, Vandrefalk 2 S. Claus Dalskov
Dovns Klint: Trane 3 T, Fiskeørn 11 T,
Hvepsevåge 240 T, Rørhøg 15 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 227 T, Sort Glente 1 OF, Tårnfalk 5 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 2 T, Digesvale 580 T, Skovpiber 140 T, Gul Vipstjert 280 T. Aske Keiser-Nielsen
Hellerup v/Ravnholt: Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Ravn 2 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Fiskeørn 1 FU, Rødrygget Tornskade 4 R. Leif Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Grågås 720 OF. Ella Mikkelsen
Kohave v/Skovmøllevej: Canadagås 52 V. Kurt Due Johansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 143 SØ, Spurvehøg 24 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Slipshavn Enge: Bjergvipstjert 1 FU. Ella Mikkelsen
Sundet - Faaborg: Skeand 70 FU, Fiskeørn 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Søbo Sø: Fiskeørn 2 , Isfugl 1 FU, Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Søgård (Langeland): Hvepsevåge 27 T. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 FU. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen 
Åbjerg m.m. ved Søgård (Langeland): Canadagås 9 R. Leif Sørensen


   

Mandag den 26. august 2019            Solopgang: 06:12 Solnedgang: 20:26

Ny Gesinge, matriklen: Hjejle 50 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård
(14:00): Musvåge 3 OF. Poul Brugs Rasmussen
Hesselager
(14:30): Musvåge 3 OF V, Rød Glente 5 OF V. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergårds eng
: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø
: Havørn 2 R, Isfugl 1 FU. Leif Kristensen 
Bøjden By: Hvepsevåge 6 S. Erik Damm
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 1 VDR R. Per Rasmussen 
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 3315 R, Skeand 114 FU, Knarand 221 FU, Spidsand 10 FU, Krikand 2149 FU, Lille Lappedykker 122 FU, Sølvhejre 2 FU, Stor Præstekrave 171 FU, Islandsk Ryle 14 R, Tinksmed 13 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 1088 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 72 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 900 R, Kurt Due Johansen
Henninge: Mursejler 600 FU, Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 42 S, Rørhøg 13 S, Spurvehøg 14 S, Havørn 2 R, Rød Glente 2 S, Tårnfalk 5 S. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Hvepsevåge 38 T, Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Vendehals 1 R. Eske Frank Morthensen
Mesinge: Hjejle 300 R. Michael L.J. Glentedal
Nyborg Slot: Hvepsevåge 98 T, Peter Pelle Clausen
Rantzausminde: Gul Vipstjert 40 R. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing: Trane 3 S, Fiskeørn 3 S, Fiskeørn 3 S, Hvepsevåge 70 S, Hvepsevåge 20 S, Spurvehøg 10 S. Ole Goldschmidt
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR R, Leif Kristensen
Skovparken, Nyborg: Hvepsevåge 52 SV. Eske Frank Morthensen
Stoense Udflyttere: Fiskeørn 1 OF, Hvepsevåge 70 T. Helle Regitze Boesen
Søgård (Langeland): Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 89 T, Spurvehøg 49 T, Leif Sørensen
Søgård (Langeland): Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 175 S. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 1K FU, Fiskeørn 4 R S, Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 135 S, Spurvehøg 11 S. Morten Müller 


   

Søndag den 25. august 2019            Solopgang: 06:10 Solnedgang: 20:28

Vejlen, Taasinge: Rovterne 1 AD FU, Rovterne 1 1K. Erik Thomsen
Vejlen, Taasinge
(17:00): Rovterne 1 AD FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vormark, gadekæret
: Landsvale 10 R FU, Gransanger 1 FU, Hvid vipstjert 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Urehoved, Ærø (14:09):
Hvid stork 29 T SV. Jens Lindbjerg
Stokkeby Nor: Hvepsevåge 16 S

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 1K R N , Kaspisk Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen
Brændegård Sø: Skeand 22 FU, Knarand 33 R, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skestork 1 R, Hjejle 250 R, Splitterne 25 FU, Vandrefalk 1 FU, Tornirisk 75 FU. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 OF. Leif Kristensen
Dovns Klint: Spidsand 27 SV, Rovterne 3 SV, Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 109 SV, Spurvehøg 63 T, Skovpiber 341 S, Gul Vipstjert 188 S. Esben Eriksen
Dovns Klint:  Hvepsevåge 29 S, Spurvehøg 17 S. Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Fiskeørn 6 S, Hvepsevåge 161 S, Rørhøg 11 S, Spurvehøg 76 S, Vendehals 1 R, Tårnfalk 6 S, Ravn 4 R. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Fiskeørn 4 S, Hvepsevåge 64 S, Spurvehøg 43 S. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Canadagås 42 R, Grågås 1000 R, Sorthalset Lappedykker 1 VDR R. Per Rasmussen
Gulstav: Hvepsevåge 130 SV,
Biæder 2 SV, Skovpiber 80 SV, Rødstrubet Piber 1 OF, Gul Vipstjert 1000 R NAT, Gul Vipstjert 240 SV. Søren Bøgelund  Søren Bøgelund
Gulstav: Knarand 2 S, Spidsand 27 SV, Mursejler 6 T, Fiskehejre 10 SV, Strandskade 2 T, Hjejle 11 S, Stor Præstekrave 1 SØ, Småspove 1 T, Storspove 1 T, Rødben 4 Ø, Rovterne 1 S, Fiskeørn 1 N, Fiskeørn 2 S,
Hvepsevåge 109 S, Rørhøg 3 1K SV, Rørhøg 1 F 2K+ S, Spurvehøg 70 S, Tårnfalk 1 S, Bynkefugl 2 R. Kristoffer Hansen
Gulstav Mose: Drosselrørsanger 1 R. Michael Bjerregaard
Kyst v/Vodrup (Omr.06): Sortstrubet Lom 7 R
. Søren Nysteen
Lammehave Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 . Palle Bo Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 6 T, Gulbug 5 R. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 74 T, Spurvehøg 16 SV. Gregers Johannesen
Rynkeby Hestehave: Hvepsevåge 5 SV, Ravn 3 R. Per Quaade
Siø: Lille Præstekrave 3 FU, Kærløber 1 FU, Temmincksryle 2 FU. Leif Kristensen
Siø: Nilgås 1 R, Stor Præstekrave 40 FU, Lille Præstekrave 1 AD FU, Temmincksryle 1 FU. Kristoffer Hansen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR FU. Steen Winkel
Søgård Pyt: Hvepsevåge 70 T, Spurvehøg 27 T,
Biæder 2 T , Tårnfalk 5 T, Ravn 3 OF, Gul Vipstjert 53 T. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 AD FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vitsø: Hvepsevåge 11 S
. Søren Nysteen  


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 23/08 - 2019:
               Havfugle med 25 stykker plastik i maven
              
Frie fugle skal yngle bag hegn
              
Ny miljøminister bør starte med Natura 2000-områder
               Workshop med naturfotograf Carsten Siems


   

Lørdag den 24. august 2019            Solopgang: 06:08 Solnedgang: 20:31

Havn v/Vejlen: Hvidklire 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav
:
Hvepsevåge 107 T, Vendehals 2 R. Esben Eriksen
Purreskoven
: Munk 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Grågås 600 FU, Enkeltbekkasin 1 OF, Canadagås 5 R, Gravand 1 FU, Fiskehejre 10 R, Strandskade 3 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 60 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Mudderklire 2 , Dværgterne 1 1K R, Splitterne 28 R, Vandrefalk 1 OF, Landsvale 42 R, Digesvale 13 R, Tornsanger 1 R, Bynkefugl 2 FU, Stenpikker 1 FU, Engpiber 2 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 12 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 800 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dværgterne 3 ,Splitterne 28 R, Tornirisk 100 FU. Gunnar Jørgensen
Egebjerggård Gods:
Slørugle, Hvidbrystet (ssp. alba) (SU) 1 R. Aksel Christensen
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Lyø Trille/Vestersjo: Knopsvane 4 R, Grågås 5 R, Gravand 6 R, Pibeand 1 F R, Fiskehejre 2 R, Strandskade 9 R, Strandhjejle 9 R, Hjejle 1 R, Stor Præstekrave 53 R, Vibe 14 R, Storspove 11 R, Stor Kobbersneppe 4 R, Islandsk Ryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Almindelig Ryle 15 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 7 R, Rødben 3 R, Splitterne 2 R, Rørhøg 1 F 4K+ R, Havørn 1 5K+ R, Stenpikker 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 24 R. Morten Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 OF. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Hjejle 250 OF, Fiskeørn 1 1K SV, Hvepsevåge 65 V, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 3 OF. Gregers Johannesen
Slambassinet (Odense): Skægmejse 2 R. Kristoffer Hansen
Søgård Pyt: Fiskeørn 3 T, Hvepsevåge 22 T. Leif Sørensen


    

Fredag den 23. august 2019            Solopgang: 06:06 Solnedgang: 20:33

Svendborgsund: Storspove 2 R. Lars Kirk
Havn v/Vejlen
: Dobbeltbekkasin 12 R, Vandrikse 2 R, Tinksmed 10 R, Stor præstekrave 1 R, Almindelig ryle 1 R, Hvidklire 6 R, Vibe 23 R, Mudderklire 3 R, Hvid vipstjert 34 R, Rørhøg 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm
: Rørhøg 1 FU OF. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 105 FU. Leif Kristensen
Bispeenge: Skægmejse 3 R. Laura Rytter Holm
Bollelung: Trane 4 FU. Leif Kristensen
Bredholt v/Arreskov Sø: Rødrygget Tornskade 5 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 OF, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 10 S, Spurvehøg 10 S. Claus Dalskov
Dovns Klint: Digesvale 3170 T, Gul Vipstjert 84 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkemose: Gul Vipstjert 300 R NAT. Søren Bøgelund
Gudbjerg: Trane 3 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Natravn 1 R, Rovterne 2 OF, Hvepsevåge 20 S, Hedehøg 1 F 2K+ S, Gulbug 11 RI, Munk 24 RI, Havesanger 10 RI, Bynkefugl 10 R, Skovpiber 200 S, Gul Vipstjert 200 R NAT. Jesper Brinkmann Nielsen
Gulstav: Natravn 1 R, Grå Fluesnapper 3 T. Esben Eriksen
Gulstav: Natravn 1 R, Mursejler 270 SV, Hvepsevåge 29 SV, Spurvehøg 11 SV, Gul Vipstjert 130 SV. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Havndrup: Hvepsevåge 1 OF. Per Rasmussen
Lydinge Mølle: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Ristinge Hale: Skestork 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Ristingehalvøen: Fiskeørn 2 1K SV, Hvepsevåge 5 SV, Hedehøg 1 F FU. Gregers Johannesen
Siø: Nilgås 1 R. Lars Kirk
Siø: Nilgås 6 R, Stor Præstekrave 44 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 R. Esben Eriksen
Sollerup: Rødrygget Tornskade 4 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 5 YF UF. Hans Rytter
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR FU. Steen Winkel
Søgård (Langeland): Hvepsevåge 8 OF. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vibe 50 OF, Svaleklire 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Skægmejse 2 R. Michael Norden Guldbrandsen


     

Torsdag den 22. august 2019            Solopgang: 06:04 Solnedgang: 20:36

Nørreskov, kysten: Isfugl 1 OF, Hvidklire 2 R, Mudderklire 3 R. Poul Vestergård Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Dværgterne 5 R (på tangrevle u d for havnen). Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor:
Sølvhejre 5 R. Finn Skov
Hesselagergårds eng
(06:30): Husmår 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lindved: Fiskeørn 1 T S, Grønspætte 1 KA. Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø
: Fiskeørn 1 OF, Havørn 7 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Canadagås 28 R, Skestork 1 R. Kirsten Steensgaard
Davinde: Fiskeørn 1 FU. Lars Kirk 
Dovns Klint
: Skeand 12 T, Fjordterne 9 T, Digesvale 3825 T, Skovpiber 170 T, Gul Vipstjert 160 T. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg
: Vendehals 1 R .  Niels Andersen
Gulstav Mose: Isfugl 1 R, Skægmejse 1 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2000 R, Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Sølvhejre 1 R, Skestork 1 FU. Mads Olsen
Herrested
: Hvepsevåge 1 OF. Per Rasmussen
Nyborg Strand: Grågås 12 S, Grågås 34 V, Ederfugl 1 R, Ringdue 4 R, Skarv 5 R, Hættemåge 1 R, Hættemåge 14 V, Sølvmåge 10 R, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Landsvale 20 R, Hvid Vipstjert 5 R. Mads Olsen
Havn v/Vejlen: Dværgterne 5 R. Poul Vestergård Rasmussen
Keldsnor: Grågås 500 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Gul Vipstjert 40 R. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 FU T. Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Nørreskov (Tåsinge): Isfugl 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Grågås 38 R, Nilgås 2 AD FU, Nilgås 4 PUL R, Gravand 9 JUV FU, Knarand 2 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 18 R, Krikand 27 FU, Mursejler 4 FU, Rørhøne (Grønbenet) 2 AD R, Rørhøne (Grønbenet) 1 JUV FU, Blishøne 3 JUV R, Skarv 1 OF, Skarv 1 R, Stor Præstekrave 17 FU, Vibe 1 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Mudderklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 12 , Svartbag 2 AD R, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 R, Bysvale 3 FU, Landsvale 5 FU, Gærdesmutte 1 R, Stær 20 OF, Hvid Vipstjert 16 FU, Tornirisk 2 OF, Tornirisk 1 AD R, Stillits 2 FU. . Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 OF. Michael Norden Guldbrandsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 JUV FU, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 NV. Gregers Johannesen 
Vesteregn: Fiskeørn 1 OF. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen


   

Onsdag den 21. august 2019            Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:38

Bøjden Nor: Canadagås 26 R, Grågås 500 R,Skestork 3 R (havde været dagen over, men væk ved 21:00-tiden), Hjejle 300 R, Dværgterne 2 R
Lundeborg
, matriklen: Stor humlesvirreflue 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Gærdesmutte 2 FU, Musvit 1 FU, Ravn 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn
: Rødstjert 1 F R. Michael Norden Guldbrandsen
Bøjden Nor: Canadagås 28 R, Grågås 670 R, Skestork 3 R, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 40 FU, Dværgterne 2 FU, Tornirisk 120 FU. Per Damgaard Poulsen
Davinde: Grågås 600 R, Fiskeørn 1 FU. Lars Kirk
Dovns Klint: Strandskade 79 T, Ride 1 1K T, Fjordterne 198 T, Hvepsevåge 7 T, Tårnfalk 5 T, Landsvale 520 T, Digesvale 1200 T, Skovpiber 30 T, Gul Vipstjert 164 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Tårnfalk 5 OF. Leif Sørensen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Fiskeørn 1 T, Digesvale 200 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Canadagås 52 R, Nilgås 2 R, Hjejle 400 R, Stor Præstekrave 152 R, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 18 R. Michael Mosebo Jensen
Ristingehalvøen: Grågås 600 OF, Hvepsevåge 9 V. Gregers Johannesen
Siø: Nilgås 2 R. Leif Sørensen
Skibhuskvarteret: Mursejler 18 OF. Palle Rosendahl Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 5 R. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor Stenpikker 6 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vædehule Skov:
Sort Glente 3 NØ. Kurt G. Holm    


  

Tirsdag den 20. august 2019            Solopgang: 06:01 Solnedgang: 20:40

Ny Gesinge: Hjejle 26 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R M, Isfugl 1 R (østlige ende). Poul Vestergaard Rasmussen
Thurø, Nordvej
: Landsvale 1 AD YF+ Pull (andet kuld). Lars Kirk
Brændegård Sø
: Havørn 4 R, Fiskeørn 2 R. Erik Thomsen
Hesselagergårds eng
: Spurvehøg 1 R, Gråkrage 3 R, Munk 4 FU 1K, Spætmejse 4 FU, Rødhals 1 FU, Bogfinke 2 FU, Gransanger 1 FU, Rådyr 1K FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Alne Nor: Stenvender 1 R, Dværgterne 2 FU. Lars Kirk
Brændegård Sø: Taffeland 166 R, Lille Præstekrave 1 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Erik Damm
Bøjden Nor: Skestork 3 R. Lars Kirk
Dovns Klint: Fiskeørn 1 S. Anni Oppelstrup
Dovns Klint: Fiskeørn 2 SV, Fiskeørn 1 TF. Ole Bo Olsen
Fakkebjerg: Duehøg 1 OF. Michael Norden Guldbrandsen
Gråsten Nor: Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 15 FU
, Bynkefugl 4 R . Bjarne Jørgensen
Gudbjerg Mark: Skovsneppe 1 R, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Havn v/Vejlen:
Blåhals 1 JUV FU (Skulky i rørkanten. Men sås fint fremme et par gange i aften.) . Jens-Gert Hansen
Ristingehalvøen: Storspove 100 OF, Havørn 3 AD OF, Rød Glente 3 OF. Gregers Johannesen
Siø: Nilgås 2 R, Stor Præstekrave 37 R, Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Temmincksryle 2 R. Ole Goldschmidt
Stoense Udflyttere: Skovhornugle 4 . Jane Ditzel 
Strynø (07:00):
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR FU . Steen Winkel
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 V, Tornirisk 120 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 AD FU, Enkeltbekkasin 1 R, Rovterne 3. Claus Dalskov
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 32 R, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen


   

Mandag den 19. august 2019            Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:43

Vejlen, Taasinge: Havørn 1 3K R. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Krikand 12 R, Mursejler 75 FU, Vandrikse 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 3 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 10 R, Havørn 1 M AD OF, Svale sp. 185 FU, Hvid Vipstjert 27 R. Poul Vestergård Rasmussen
Havn v/Vejlen
:  Krikand 11 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 6 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 4 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 17 FU. Lars Kirk
Strynø
(06:45):
Nordisk Lappedykker 1 M AD ODR FU. Steen Winkel
Bøjden Nor
: Canadagås 30 R, Grågås 80 R, Gravand 4 R, Gråand 20 R, Spidsand 1 R, Krikand 8 R, Blishøne 60 R, Fiskehejre 3 R, Skestork 3 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 15 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Strandhjejle 2 R, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 34 R, Vibe 60 R, Storspove 1 R, Islandsk Ryle 2 FU, Brushane 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 30 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Enkeltbekkasin 1 R, Mudderklire 2 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 2 R, Hættemåge 63 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 6 R, Dværgterne 1 FU, Splitterne 11 R, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 53 FU, Gransanger 1 FU, Gærdesanger 1 R, Stær 22 R, Rødstjert 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Tornirisk 90 R, Stillits 1 R,
Lundeborg
(06:45): Gråkrage 1 AD + 2 1K FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 HUN FU (en Gedde i næbbet til ungerne, 8 – 10 cm). Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ferritslev: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 600 FU, Stor Præstekrave 87 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Tinksmed 10 FU, Digesvale 250 FU. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Stor Præstekrave 47 FU, Krumnæbbet Ryle 8 , Dværgryle 4 FU. Søren G. Nielsen
Gudbjerg: Rørhøg 1 FU. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane FU, Stor Præstekrave 68 FU. Lars Boesen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Canadagås 95 R, Skeand 30 FU, Knarand 80 R, Spidsand 12 FU, Krikand 1390 R, Lille Lappedykker 66 R, Sølvhejre 2 FU, Stor Præstekrave 63 FU, Tinksmed 23 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Hjejle 580 R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Tinksmed 10 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Lunget (Ørbæk): Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 2 R. Per Rasmussen
Liselund Skov (Ørbæk): Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Siø: Nilgås 1 R, Stor Præstekrave 38 R, Dværgryle 3 R. Nis Rattenborg
Skarø Rev: Grågås 800 R, Ederfugl 40 R, Hjejle 40 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Stær 80 R, Stenpikker 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sollerup: Gråspurv 250 R, Skovspurv 70 R. Søren Bøgelund 
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Strib: Sule 1 4K FU. Søren Bøgelund 
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD ODR FU, Mudderklire 1 FU. Steen Winkel
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 M AD ODR R. Stig Rubæk
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 R. Anni Oppelstrup
Strynø Kalv: Mosehornugle 1 R. Anni Oppelstrup 
Vester Hæsinge: Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Jernspurv 1 FU, Gråspurv 4 R, Skovspurv 7 FU. Leif Kristensen


  DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 16/08 - 2019:
               Tankstation tog hensyn til svalernes familieliv
              
Fuglereder er fredet
               VIDEO: Landsvalers unger fodres


    

Søndag den 18. august 2019            Solopgang: 05:57 Solnedgang: 20:45

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 8 R, Hvepsevåge 1 V, Ravn 1 R, Broget Fluesnapper 1 F FU
Vejlen
: Lille lappedykker 1 AD + 5 Pull. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Hættemåge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor
: Skestork 3 R, Krumnæbbet ryle 2 FU. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Hesselagergårds eng
(06:15): Ravn 2 OF, Rådyr 3 1K, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Canadagås 30 R, Skestork 3 R, Hjejle 300 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Canadagås 8 R, Grågås 115 R, Gravand 2 AD R, Gravand 3 JUV FU, Troldand 19 R, Knarand 4 R, Gråand 7 R, Krikand 5 FU, Lille Lappedykker 2 FU, Ringdue 1 R, Mursejler 1 OF, Blishøne 150 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 6 R, Skestork 1 FU, Skestork 2 R, Skarv 11 R, Strandskade 4 FU, Klyde 4 , Klyde 2 AD R, Strandhjejle 1 R, Hjejle 700 R, Stor Præstekrave 80 FU, Vibe 14 R, Storspove 1 R, Islandsk Ryle 7 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Dobbeltbekkasin 14 FU, Mudderklire 1 FU, Svaleklire 1 R, Hvidklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 75 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 30 AD R, Svartbag 3 , Splitterne 13 , Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Landsvale 12 FU, Digesvale 8 FU, Gransanger 1 R, Stær 50 FU, Stær 25 OF, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornirisk 3 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skestork 3 FU, Hjejle 700 FU. Vibeke Hansen
Dovns Klint: Sortterne 1 AD T, Fjordterne 81 T, Gul Vipstjert 332 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Ravn 4 R. Søren Bøgelund
Gudbjerg: Fiskeørn 1 SV. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Mursejler 700 SV. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rovterne 1 FU, Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R, Stor Præstekrave 254 R, Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 3 R. Esben Eriksen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 300 R, Brushane 25 R, Temmincksryle 3 R, Tinksmed 30 R, Vandrefalk 1 R. Michael Mosebo Jensen
Havet ud for Keldsnor: Fjordterne 22 SV, Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 22 R, Stenvender 1 FU, Islandsk Ryle 20 FU, Rovterne 3 R, Gul Vipstjert 43 SV, Tornirisk 60 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 R. Michael Norden Guldbrandsen
Klise Nor: Stor Kobbersneppe 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Lydinge Mølle: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen  
Ronæs (Ærø): Havørn 2 SV. Bjarne Jørgensen
Rudkøbing: Sølvhejre 6 SV. Ole Goldschmidt
Skibhuskvarteret: Mursejler 12 OF. Palle Rosendahl Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1500 R, Skeand 20 R, Knarand 64 R, Sølvhejre 2 FU, Dværgterne 2 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 R. Niels Bomholt Jensen
Voldby: Musvåge 1 OF. Bjarne Hove-Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rovterne 4 R. Søren Bøgelund


  

Lørdag den 17. august 2019            Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:47

Havn v/Vejlen: Vibe 22, Svaleklire 2 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 5 R, Tinksmed 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille kobbersneppe 1 R, Sortklire 2 R, Hvid vipstjert 24 R, Gråkrage 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge
: Sildemåge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Thurø By m.m.
: Gråkrage 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R
Broholm: Blishøne 6 FU ( 2 AD + 4 1K.). Poul Brugs Rasmussen
Flødstrup Sø: Rørhøg 1 M FU

     

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Taffeland 125 R, Knarand 102 R, Krikand 320 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Lille Præstekrave 3 R, Digesvale 160 FU. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Fjordterne 5 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 480 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Canadagås 122 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Stenvender 1 R, Fjordterne 12 SV. Esben Eriksen
Keldsnor: Stenvender 1 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 26 R, Rovterne 1 AD R, Fjordterne 12 R, Stenpikker 19 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 152 FU. Jens Bækkelund 
Lindved Å (s.f. Bramstrup Hovedgård): Rørhøg 1 FU. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 , Fjordterne 11 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 4 R, Rovterne 2 SV. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 600 FU, Sølvhejre 3 FU, Temmincksryle 1 FU, Rovterne 1 FU, Havørn 2 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Temmincksryle 3 FU, Rovterne 1 AD FU T, Havørn 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Temmincksryle 3 R, Rovterne 3 . Nis Rattenborg
Tårup Inddæmmede Strand: Lille Lappedykker 9 R, Huldue 1 R, Havørn 1 OF. Bo K. Stephensen


  

Fredag den 16. august 2019            Solopgang: 05:53 Solnedgang: 20:50

Svendborg Golfbane: Havørn 1 OF, Grønspætte 1 R
Havn v/Vejlen
(06:50): Hvepsevåge 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vemmenæs: Gøg 1 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Skestork 3 R, Dobbeltbekkasin 9 R
, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R. Erik Thomsen
Nørresø: Havørn 3 R
. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Tange å: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Skestork 3 R. Erik Damm
Bøjden Nor: Skestork 3 FU,  Stor Præstekrave 48 FU, Islandsk Ryle 10 FU. Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint (05:40 - 09:10): Ederfugl 76 T, Sortand 24 T, Gravand 17 T, Skeand 5 T, Gråand 4 T, Krikand 6 T, Mursejler 18 T, Skarv 81 T, Strandskade 3 T, Strandhjejle 32 T, Stor Præstekrave 29 T, Lille Kobbersneppe 15 T, Islandsk Ryle 4 T, Almindelig Ryle 33 T, Svaleklire 2 T, Hvidklire 12 T, Rødben 1 T, Tinksmed 1 T, Dværgterne 4 T, Fjordterne 126 T, Splitterne 3 T, Landsvale 3 T, Digesvale 5 T, Skovpiber 1 T, Gul Vipstjert 20 T, Hvid Vipstjert 3 T. Frank Jensen-Hammer
Engene: Rødtoppet Fuglekonge 3 YF UF. Jens-Gert Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Odinshane 1 FU
. Vibeke Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Temmincksryle 6 FU, Odinshane 1 1K FU, Vandrefalk 1 AD FU. Pierre Bentzen
Føns Vang: Sortterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Sortterne 1 FU,  Fjordterne 8 FU, Isfugl 1 R. Bent Carstensen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 FU, Canadagås 80 R, Grågås 1200 R, Skeand 20 FU, Sølvhejre 2 FU, Stor Præstekrave 200 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Brushane 25 FU, Temmincksryle 7 FU, Tinksmed 12 FU. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 128 R, Grågås 2140 R, Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Sortand 2 R, Krikand 12 R, Vibe 5 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Mudderklire 2 R, Hvidklire 5 R, Havørn 1 OF, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Sørensen
Havndrup: Rørhøg 1 FU. Per Rasmussen
Hjallese: Gråand 12 FU, Ringdue 5 R, Husskade 3 FU, Allike 2 R, Råge 6 FU, Blåmejse 3 FU, Solsort 6 FU, Skovspurv 20 FU, Dompap 10 FU. Martin Rheinheimer
Keldsnor: Stor Præstekrave (ssp. hiaticula) 27 R, Islandsk Ryle 20 R, Rovterne 1 AD R, Gul Vipstjert 30 V. Esben Eriksen
Nakkebølle Inddæmning: Sortterne 4 FU, Isfugl 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 70 R, Almindelig Ryle 550 R, Fiskeørn 1 S. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Knarand 38 R, Karmindompap 1 OF. Esben Eriksen
Siø: Nilgås 1 R, Stor Præstekrave (ssp. hiaticula) 47 R. Esben Eriksen
Siø: Nilgås 1 R, Stor Præstekrave 32 FU, Temmincksryle 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Sønderskov v/Ferritslev: Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Tarup (Årslev): Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU. Bente Larsen
Tved v/Svendborg: Rørhøg 1 R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 36 R. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Odinshane 1 1K FU. Uffe Mynster


    

Torsdag den 15. august 2019            Solopgang: 05:51 Solnedgang: 20:52

Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 M FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 8 FU
Lundeborg
: Grå fluesnapper 1 DØD. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Jernspurv 2 1K FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ellerup
: Rød Glente 1 AD OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 70 FU, Gravand 6 FU, Knarand 10 EKL FU, Gråand 50 FU, Krikand 150 FU, Lille Lappedykker 3 FU, Ringdue 2 R, Blishøne 15 FU, Fiskehejre 4 R, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Vibe 10 FU, Storspove 1 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Brushane 5 FU, Krumnæbbet Ryle 3 JUV FU,  Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Dværgryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 40 FU, Mudderklire 2 FU, Hvidklire 12 FU, Rødben 7 FU, Tinksmed 4 FU, Odinshane 1 1K FU
, Hættemåge 15 FU, Tårnfalk 1 FU, Husskade 1 OF, Gråkrage 1 R, Landsvale 30 FU, Gul Vipstjert (ssp. flava) 9 FU, Hvid Vipstjert (ssp. alba) 40 FU, Tornirisk 3 FU, Stillits 2 FU. Søren G. Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Ederfugl 1 R, Skarv 20 R, Hættemåge 30 R, Gransanger 1 R. Svend Aage Linderström 
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 165 FU, Grågås 580 R, Hvinand 1 FU, Taffeland 260 R, Troldand 140 R, Skeand 16 FU, Knarand 19 R, Krikand 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Huldue 4 R, Ringdue 6 R, Mursejler 7 OF, Blishøne 1100 FU, Trane 6 R, Fiskehejre 4 FU, Skarv 80 FU, Mudderklire 2 R, Hvidklire 1 OF, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 1 R, Rovterne 1 FU, Sortterne 4 VDR FU, Fjordterne 2 FU, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 FU, Havørn 1 1K R, Allike 5 OF, Gråkrage 6 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 3 R, Rørsanger 2 R, Bysvale 2 FU, Landsvale 20 FU, Digesvale 150 FU, Løvsanger 1 R, Gransanger 3 R, Munk 1 R, Tornsanger 1 R, Gærdesmutte 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Nydam (V. Hæsinge): Knopsvane 2 R, Troldand 1 R, Gråand 23 R, Ringdue 1 R, Blishøne 3 FU, Blishøne 3 R, Fiskehejre 4 R, Sølvmåge 1 OF, Gråkrage 2 R, Landsvale 4 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Rødkilde Gods v/Ulbølle: Huldue 2 OF, Ringdue 8 FU, Mursejler 2 FU, Rørhøg 2 M FU, Stor Flagspætte 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 2 R, Musvit 1 R, Bysvale 2 FU, Landsvale 5 FU, Korttået Træløber 1 FU, Stær 15 R, Skovspurv 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 1800 R, Vibe 85 OF, Lille Kobbersneppe 1 FU, Mudderklire 2 FU, Svaleklire 4 R, Hvidklire 8 R, Tinksmed 3 R, Rovterne 2 FU (1 AD + 1 1K), Svale sp. 300 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 JUV FU. Jens-Gert Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 30 FU, Gråand 50 FU, Krikand 50 FU, Fiskehejre 2 FU, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 30 FU, Vibe 50 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Mudderklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Hvidklire 30 FU, Tinksmed 4 FU, Odinshane 1 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Uffe Mynster 
Ørnehøj-området (Gulstav): Vandrikse 3 1K R, Rørdrum 1 R, Fiskeørn 1 SV, Rørhøg 4 R. Søren Bøgelund


  

Onsdag den 14. august 2019            Solopgang: 05:49 Solnedgang: 20:54

Havn v/Vejlen: Lille kobbersneppe 1 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Havn v/Vejlen
: Lille kobbersneppe 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Finn Skov
Havn v/Vejlen
: Tinksmed 1 R. Erik Thomsen
Strynø
:
Nordisk Lappedykker 1 M AD ODR FU. Færgen til Strynø via Steen Winkel
Brændegaard sø
:
Trane 6 R. Erik Thomsen
Lundeborg, matriklen
(09:00): Fjordterne 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Trane 6 R, Havørn 5 R. Niels Andersen
Dovns Klint: Strandhjejle 31 T, Islandsk Ryle 10 T, Dværgryle 3 T, Fjordterne 87 T. Frank Jensen-Hammer
Engene: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jens-Gert Hansen
Gulstav: Tårnfalk 9 R, Stenpikker 8 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Havet ud for Keldsnor: Almindelig Kjove 1 MF T, Dværgmåge 6 T. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stor Præstekrave 38 R. Nis Rattenborg
Klavsebølle: Trane 7 AD R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 R, Dværgmåge 1 R T, Sortterne 2 JUV R, Fjordterne 11 R. Nis Rattenborg
Ore v/Søllinge: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Trane 5 FU. Karl Top
Stige Ø: Stenvender 12 SV. Kurt Due Johansen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Dværgmåge 1 R. Pierre Bentzen
Tranekær: Rød Glente 2 1K OF. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 32 R,
Rovterne 4 , Fjordterne 5 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Fjordterne 5 FU. Lars Kirk
Vitsø: Grågås 600 R, Grågås x Blisgås (hybrid) 1 R, Nilgås 1 R, Taffeland 150 R, Lille Præstekrave 1 R. Torben Johannesen
Æbelø: Havørn 2 YF UF. Jens Bækkelund
Østerskov (Thurø): Grå Fluesnapper 3 FU. Pierre Bentzen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 06/08 - 2019:
               VIDEO: Skønne fugleunger
              
Danmark huser 13 par vandrefalke på 21 lokaliteter
              
Verdens hurtigste fugl fik ringe på før afgang


  

Tirsdag den 13. august 2019            Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:56

Thurø: Engpiber 1 JUV R. Lars Kirk
Faaborg
: Canadagås 1 R. Lars Kirk
Broholm
(15:45): Rød glente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Skestork 3 R. Erik Damm
Bøjden Nor: Skestork 3 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Skestork 3 R, Hjejle 505 R, Stor Præstekrave 57 R, Islandsk Ryle 16 FU, Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Grågås 630 R, Skestork 2 FU, Skestork 1 R, Hjejle 330 R, Stor Præstekrave 35 R, Islandsk Ryle 12 FU, Temmincksryle 2 FU, Dværgterne 1 JUV R, Dværgterne 1 YF UF. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Dobbeltbekkasin 25 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 R, Fjordterne 11 R. Nis Rattenborg
Siø: Nilgås 2 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Mudderklire 22 FU, Tinksmed 12 FU. Kurt Kaack Hansen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 M AD ODR FU. Stig Rubæk


    

Mandag den 12. august 2019            Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:59

Havn v/Vejlen: Sortklire 4 R, Hvidklire 6 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 12 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Brushane 2 R, Vibe 18 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegaard sø
:
Havørn 5 JUV R, Rørhøg 1 R. Erik Thomsen
Hesselagergårds eng
: Rødhals 1 AD + 3 1K FU R. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Fjordterne 17 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 BR FU, Stor Præstekrave 39 FU, Lille Præstekrave 1 1K FU, Islandsk Ryle 13 , Temmincksryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 54 FU, Mudderklire 24 FU, Svaleklire 5 FU, Hvidklire 28 FU, Tinksmed 14 FU, Lærkefalk 1 OF, Digesvale 400 FU. Kristoffer Hansen
Gulstav: Natugle 1 R. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 36 R, Grågås 2108 R, Gråand 668 R, Krikand 512 FU, Lille Lappedykker 105 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sølvhejre 1 FU, Stor Præstekrave 276 FU, Brushane 38 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Svaleklire 7 FU, Hvidklire 37 FU, Tinksmed 59 FU, Digesvale 1250 FU, Hvid Vipstjert 68 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 69 R, Grågås 2060 R, Krikand 330 R, Sølvhejre 1 FU, Stor Præstekrave 142 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 20 FU, Tinksmed 23 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Blishøne 1200 R, Isfugl 2 OF. Carsten Skou
Siø: Stor Kobbersneppe 2 FU. Lars Kirk
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 1K FU, Temmincksryle 2 R. Kristoffer Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Islandsk Ryle 12 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Leif Kristensen


   

Søndag den 11. august 2019            Solopgang: 05:44 Solnedgang: 21:01

Strandeng v/Horseskov: Klippedue (tamdue) 1 R, Vibe 8 R, Storspove 8 FU, Hvidklire 1 FU, Stormmåge 6 FU, Splitterne 2 R
Skårupøre Sund
: Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Jernspurv 3 1K R FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
: Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 IMM FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skestork 3 FU, Hjejle 600 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Dværgterne 1 R, Tornirisk 60 FU. Søren G. Nielsen
Havet ud for Keldsnor: Stenvender 11 FU, Sandløber 1 FU. Søren Bøgelund
Lindkær v/Ravnholt: Trane 5 R. Leif Sørensen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Fiskeørn 1 FU
. Lars Kirk
Skarø: Agerhøne 7 FU, Stor Kobbersneppe 1 R. Martin Strømkjær
Thurø By m.m.: Vagtel 1 SY, Grønspætte 1 M 1K DØD
. Arne Bruun
Wedellsborg, Sudden: Vandrefalk 1 R. Erik Busk
Ørnehøj-området (Gulstav): Plettet Rørvagtel 1 AD FU. Søren Bøgelund
Østerskov (Thurø): Grå Fluesnapper 3 FU. Arne Bruun


   

Lørdag den 10. august 2019              Solopgang: 05:42 Solnedgang: 21:03

Svendborg, matriklen: Rørhøg 1 1K OF. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev
: Almindelig ryle 1 1K R. Lars Kirk
Svendborg by
: Grønbenet rørhøne 2 AD + 3 Pull. Lars Kirk
Havn v/Vejlen
: Hvidklire 4 R, Sortklire 4 R, Mudderklire 6 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Tinksmed 13 R, Svaleklire 1 R, Brushøne 1 R, Vibe 4 R, Landsvale 85 R, Hvid vipstjert 26 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø, øen
: Havørn 1 AD R, Havørn 5 JUV R (Måske også havørnen Malte-Ludvig - se kort). Erik Thomsen
Sortemosen
: Havørn 1 AD + 2 1K, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R. Morten Kristiansen
Hesselagergård
: Munk 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bollelung: Trane 2 AD R. Leif Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Per Rasmussen
Gulstav: Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Svaleklire 7 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sandløber 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Digesvale 110 FU. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 5 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R, Fjordterne 6 FU, Digesvale 100 FU. Søren G. Nielsen
Ringe Sø: Grågås 500 R. Palle Nielsen 
Sønderskov v/Ferritslev: Rødrygget Tornskade 5 YF UF. Per Rasmussen
Thurø Rev: Sandløber 1 R SV [Arne Bruun]
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 600 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1700 R, Knarand 60 R, Lille Præstekrave 8 R, Temmincksryle 2 R,
Rovterne 4 R, Fjordterne 7 R, Rødrygget Tornskade 12 R, Tornirisk 65 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 4 R. Henrik Mørup-Petersen


  

Fredag den 9. august 2019              Solopgang: 05:40 Solnedgang: 21:05

Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Ravn 3 R
Vejlen, Tåsinge
: Grågås 300 R, Hvidklire 3 R, Skægmejse 7 R, Rørspurv 5 R, Vibe 120 OF, Tornsanger 2 R, Løvsanger 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vitsø
: Odinshane 1 1K. Rasmus Turin
Bøjden Nor: Stær 7 R. Erik Thomsen
Hesselagergårds eng: Gærdesmutte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Skestork 3 FU, Hjejle 300 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Dværgterne 2 FU, Tornirisk 50 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav: Rødrygget Tornskade 7 YF. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane1 R, Dværgmåge 1 1K FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 48 R,  Knarand 35 R, Dværgmåge 1 1K FU. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 FU. Karin Abildgaard
Hellerup v/Ravnholt: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Helnæs Made: Grågås 125 R, Gravand 7 JUV FU, Gråand 1 FU, Krikand 25 R, Ringdue 2 SY, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 2 OF, Skarv 2 OF, Skarv 35 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 2 FU,  Vibe 1 OF, Vibe 22 R, Storspove 1 OF, Brushane 30 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Mudderklire 3 FU, Mudderklire 1 R, Hvidklire 2 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 3 FU, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 AD R, Splitterne 2 FU, Rørhøg 1 FU, Havørn 2 , Stor Flagspætte 1 R, Tårnfalk 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 3 R, Musvit 2 R, Sanglærke 3 R, Rørsanger 1 R, Bysvale 3 FU, Landsvale 40 FU, Digesvale 40 FU, Gransanger 1 R, Stær 60 FU, Stær 46 OF, Bynkefugl 3 FU, Stenpikker 3 FU, Gråspurv 40 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornirisk 32 FU, Stillits 5 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs Made: Rødrygget Tornskade 5 R. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Vibe 120 R, Rørhøg 1 OF, Havørn 2 R, Rød Glente 1 OF, Ravn 10 OF, Hvid Vipstjert 15 R. Leif Sørensen
Lundager v/Assens: Topmejse 3 FU. Kirsten Pedersen
Nørreballe Nor: Skeand 33 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 8 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knopsvane 2 R, Troldand 1 R, Fasan 10 FU, Fasan 20 R, Ringdue 6 R, Blishøne 11 R, Skarv 40 R, Havørn 2 1K+ FU, Stor Flagspætte 3 R, Allike 6 OF, Ravn 1 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 4 R, Musvit 11 R, Sivsanger 1 R, Gransanger 1 SY, Halemejse 17 R, Fuglekonge 7 FU, Spætmejse 6 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 5 R, Bogfinke 5 R. Mikael Kristensen
Siø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU, Temmincksryle 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 900 R, Skægmejse 8 FU, Skovspurv 65 FU. Martin Rheinheimer 
Vitsø: Grågås 540 R, Blisgås 1 R, Taffeland 195 R, Skeand 17 R, Knarand 47 R, Krikand 130 R, Sorthalset Lappedykker 39 R, Lille Præstekrave 1 R, Odinshane 1 1K R. Rasmus Turin
Vitsø: Grågås 1075 R, Taffeland 210 R, Sorthalset Lappedykker 38 R, Skeand 17 R, Lille Præstekrave 1 AD R, Tinksmed 12 R, Odinshane 1 R, Ravn 8 OF, Sortkrage 4 R, Digesvale 250 FU. Lars Tom-Petersen
Ørbæk: Hjejle 60 R. Per Rasmussen


   

Torsdag den 8. august 2019              Solopgang: 05:38 Solnedgang: 21:07

Strandeng v/Horseskov: Storspove 7 , Almindelig Ryle 2 R, Mudderklire 1 R, Hvidklire 1 FU
Monnet, Taasinge
: Grågås 50 R, Hvidklire 7 R, Almindelig ryle 25 R, Islandsk ryle 4 R, Vibe 8 R, Storspove 4 R, Tårnfalk 1 FU, Gravand 22 R. 30 deltagere DN-tur, Poul Vestergaard Rasmussen
Siø:
Havørn 1 FU, Tinksmed 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen: Aftenpåfugleøje R
, Citronsommerfugl FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Dompap 2 AD FU R + 2 1K R FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Skestork 3 R. Lars Grøn

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bleget: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Bræmlevænge: Svaleklire 1 FU. Helle Regitze Boesen
Drejet (Ærø): Mursejler 18 SV,
Hvid Stork 2 V, Stor Præstekrave 1 SV, Småspove 1 R, Svartbag 17 SV, Splitterne 1 FU, Rørhøg 1 1K SV, Tårnfalk 1 R, Sortkrage 2 R, Digesvale 11 SV, Gransanger 3 R, Munk 1 R, Tornsanger 2 R, Bomlærke 2 R. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Hjejle 3 R, Vibe 1 R, Storspove 16 R, Havørn 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gulbug 2 R, Gransanger 7 R, Stillits 1 R. Lars Tom-Petersen
Havn v/Vejlen: Gravand 11 FU, Gråand 8 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Mudderklire 1 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 6 FU, Hættemåge 19 R, Landsvale 12 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Kildemose v/Ryslinge: Grønspætte 1 FU. Karl Top
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 2 SY. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 1 OF, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Mølleskov v/Skjoldemose: Ringdue 1 R, Rørhøg 1 M OF, Stor Flagspætte 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Sortmejse 2 FU, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 FU, Landsvale 4 OF, Halemejse 1 R, Tornsanger 3 R, Spætmejse 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 2 R, Skovpiber 2 R, Tornirisk 1 R, Lille Korsnæb 1 OF, Stillits 1 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Naversgrund m.m. (hav øst for Vemmenæs): Ederfugl 29 R, Skarv 42 R, Mudderklire 16 FU, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R. Lars Kirk
Ristinge Klint:
Hvid Stork 3 OF. Poul Bjerager
Siø: Stor Præstekrave 9 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 35 R, Storspove 3 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 11 R, Mudderklire 2 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 5 R. Nis Rattenborg 
Siø: Havørn 1 FU. Lars Kirk
Vejlen - Tåsinge: Knopsvane 4 FU, Grågås 941 R, Taffeland 1 R, Troldand 1 YF UF, Troldand 5 JUV FU, Gråand 2 FU, Toppet Lappedykker 2 YF BR, Blishøne 76 FU, Fiskehejre 2 R, Skarv 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Svaleklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 7 FU, Rørhøg 2 FU, Havørn 1 OF, Rørsanger 3 FU, Løvsanger 1 FU, Rørspurv 1 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 2 R, Canadagås 4 FU, Grågås 250 OF, Gravand 13 FU, Gråand 19 FU, Huldue 1 R, Ringdue 6 OF, Mursejler 23 OF, Fiskehejre 25 R, Skarv 39 R, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 21 FU, Vibe 32 R, Storspove 1 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 31 FU, Mudderklire 17 FU, Svaleklire 2 FU, Rødben 6 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 44 R, Svartbag 5 R, Splitterne 1 R, Gråkrage 5 R, Blåmejse 14 FU, Sanglærke 2 R, Bysvale 7 FU, Landsvale 30 OF, Digesvale 32 FU, Gærdesmutte 5 FU, Solsort 1 FU, Engpiber 4 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 32 FU, Rørspurv 2 FU. Kurt Kaack Hansen


   

Onsdag den 7. august 2019              Solopgang: 05:36 Solnedgang: 21:09

Svendborg, matriklen: Tidselsommerfugl R, Nældens takvinge R, Dagpåfugleøje R. Steen Winkel
Christiansminde
: Gråand 1 R. Steen Winkel
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 7 R, Grågås 500 R, Troldand 1 F YF UF, Knarand 1 R, Gråand 22 R, Krikand 4 R, Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Huldue 1 OF, Ringdue 10 R, Blishøne 32 R, Vibe 1 OF, Storspove 8 NV, Mudderklire 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 14 , Sølvmåge 4 R, Rovterne 2 FU, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Isfugl 1 R, Gråkrage 6 R, Musvit 3 R, Skægmejse 7 R, Gulbug 1 R, Sivsanger 1 R, Rørsanger 4 R, Bysvale 1 FU, Landsvale 2 FU, Digesvale 3 FU, Gransanger 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Stær 3 R, Skovspurv 10 R, Stillits 1 FU, Rørspurv 4 R
Havn v/Vejlen: Vibe 12 R, Mudderklire 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 40 R, Hvid Vipstjert 1 R
Tange å
: Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs: Hjejle 75 FU. Niels Bomholt Jensen
Bregninge (Ærø): Rødrygget Tornskade 1 1K R, Ravn 5 R, Sortkrage 2 R, Rødstjert 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Lars Tom-Petersen
Bøjden Nor: Grågås 570 , Gravand 4 FU, Troldand 1 R, Gråand 2 YF UF, Gråand 11 , Krikand 11 FU, Lille Lappedykker 5 R, Blishøne 113 FU, Fiskehejre 4 R, Fiskehejre 5 FU, Skarv 35 R, Strandskade 15 , Strandskade 2 FU, Klyde 4 , Klyde 2 FU, Strandhjejle 1 FU, Hjejle 71 R, Stor Præstekrave 40 , Vibe 28 , Storspove 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Brushane 1 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Mudderklire 9 , Mudderklire 1 R, Hvidklire 4 , Hvidklire 1 R, Rødben 1 FU, Tinksmed 2 FU, Tinksmed 1 R, Hættemåge 39 , Stormmåge 11 , Sølvmåge 2 R, Svartbag 4 , Splitterne 4 R, Rørhøg 1 R, Allike 8 FU, Råge 66 FU, Landsvale 4 FU, Stær 7 R,
Hvid Vipstjert 11 . Leif Kristensen 
Gammelskov: Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Gråsten Nor: Stenpikker 2 R
. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Trane 2 OF. Søren Bøgelund
Havn v/Vejlen: Gravand 10 R, Knarand 6 R, Lille Lappedykker 1 R, Ringdue 3 OF, Vibe 4 R, Mudderklire 4 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R, Rovterne 2 R, Musvåge 1 OF, Isfugl 1 OF, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Sørensen
Helnæs Made: Bramgås 1 R, Grågås 580 R, Gravand 14 YF UF, Skeand 4 YF UF, Krikand 51 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Ringdue 4 OF, Blishøne 9 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 1 R, Hjejle 105 R, Stor Præstekrave 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 33 R, Storspove 5 R, Brushane 38 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 16 FU, Mudderklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 7 FU, Hættemåge 95 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 OF, Rørhøg 2 OF, Tårnfalk 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Ravn 1 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 9 R, Musvit 2 R, Sanglærke 8 R, Bysvale 2 OF, Landsvale 140 FU, Digesvale 20 FU, Tornsanger 3 R, Stær 40 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Tornirisk 40 FU, Stillits 3 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs: Marker nord for Maden: Hjejle 11 R, Rørhøg 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Hudevad: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Langeskov v/Søllinge: Fasan 2 YF UF, Rørhøg 1 OF, Stenpikker 1 R. Per Rasmussen 
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 2 SY. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Rørhøg 3 OF, Tårnfalk 1 OF. Leif Sørensen
Næbbet v/Skjoldnæs: Knopsvane 1 R, Troldand 10 R, Gråand 11 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Vandrikse 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 12 R. Lars Tom-Petersen
Ore v/Søllinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Skibhuskvarteret: Mursejler 18 OF. Palle Rosendahl Larsen
Skjoldnæs Fyr: Småspove 18 R, Hvidklire 1 V, Stormmåge 115 R, Fjordterne/Havterne 4 V, Splitterne 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Husskade 2 R, Landsvale 30 FU, Løvsanger 2 R, Gransanger 4 R, Munk 1 F R, Havesanger 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 4 R, Gærdesmutte 1 YF SY, Grå Fluesnapper 1 R, Stenpikker 3 R, Gul Vipstjert (ssp. flava) 1 R, Hvid Vipstjert 25 R. Lars Tom-Petersen
Skov ved Gultvedholm: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Søbygård (Ærø): Bramgås 2 OF. Lars Tom-Petersen
Thurø By m.m.: Vagtel 1 SY. Arne Bruun
Vester Bregninge Mark (Ærø): Fiskehejre 2 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Gulbug 2 R, Løvsanger 1 R, Gransanger 5 R, Tornsanger 2 R, Gråspurv 50 R, Gulspurv 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Taffeland 180 R, Troldand 210 R, Skeand 14 R, Knarand 56 R, Krikand 140 R, Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 46 R, Vandrikse 2 TH, Stor Præstekrave 5 R, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 45 R, Brushane 6 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Mudderklire 12 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 13 R, Fjordterne 3 R, Rørhøg 2 R, Havørn 1 AD R, Rødrygget Tornskade 4 R, Skægmejse 2 R, Gulbug 6 R, Rørsanger 5 R, Bysvale 70 R, Landsvale 50 R, Digesvale 150 R, Stær 450 R, Hvid Vipstjert 17 R, Lille Gråsisken 1 R. Rasmus Turin


  

Tirsdag den 6. august 2019              Solopgang: 05:35 Solnedgang: 21:11

Havn v/Vejlen: Sortklire 1 R, hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 2 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvid vipstjert 6 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Knarreborg Mølle, mølledammen
: Troldand 1 AD + 7 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Skestork 2 FU. Erik Damm
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Rød Glente 2 FU. Jens Gregersen
Ejby: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Pierre Bentzen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 250 FU, Pibeand 5 FU, Gråand 100 FU, Krikand 100 FU, Lille Lappedykker 3 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 1 R, Blishøne 2 FU, Hjejle 2 R, Stor Præstekrave 17 FU, Vibe 25 FU, Storspove 17 FU, Brushane 12 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Dværgryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU, Mudderklire 26 FU, Svaleklire 2 FU, Hvidklire 44 FU, Tinksmed 29 FU, Hættemåge 75 FU, Råge 1 FU, Gråkrage 3 FU, Landsvale 10 FU, Stær 8 OF, Gul Vipstjert (ssp. flava) 1 FU, Hvid Vipstjert (ssp. alba) 15 FU, Stillits 2 OF. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 62 FU. Jens Bækkelund 
Havn v/Vejlen: Gravand 11 R, Vibe 15 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Mudderklire 6 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 34 R, Sølvmåge 6 R, Landsvale 12 FU. Lars Kirk
Herrested: Rørhøg 2 YF FU. Per Rasmussen
Hjallese: Musvit 1 FU, Munk 1 FU, Gærdesanger 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 FU, Solsort 5 FU, Skovspurv 7 FU. Martin Rheinheimer
Keldsnor: Grågås 430 R, Gravand 1 FU, Krikand 6 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 120 R, Hjejle 1 R, Stor Præstekrave 21 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 13 R, Mudderklire 4 R, Mudderklire 12 OF, Sølvmåge 3 R, Svartbag 16 R, Fjordterne 1 R, Splitterne 4 R, Landsvale 1 OF, Digesvale 125 R, Stær 15 R, Skovspurv 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 30 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Pibeand 1 R, Blishøne 35 FU, Fiskehejre 11 FU, Sølvhejre 2 FU, Skarv 12 R, Vibe 5 R, Brushane 1 FU, Mudderklire 4 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 4 R, Råge 35 R, Skægmejse 2 R, Rørsanger 4 R, Bysvale 5 YF, Landsvale 5 R, Stær 40 FU, Hvid Vipstjert 4 R. Niels Bomholt Jensen
Korinth: Ravn 38 OF. Jakob Sunesen 
Lille Rise: Tyrkerdue 3 R, Husskade 1 R, Gråspurv 20 R. Lars Tom-Petersen
Olde Mark: Tornsanger 5 R, Stillits 2 R. Lars Tom-Petersen 
Ravnholt (Midtfyn): Lærkefalk 1 OF. Karl Top
Rise Mark: Tyrkerdue 2 R, Rørhøg 1 1K FU, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Husskade 1 R, Digesvale 20 FU, Løvsanger 3 R, Gransanger 5 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 9 R, Gærdesmutte 4 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Rødstjert 3 R, Solsort 3 R, Bogfinke 11 R, Stillits 2 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 1 R. Lars Tom-Petersen
Siø: Grågås 460 R, Nilgås 1 R, Gravand 6 R, Knarand 1 R, Pibeand 1 R, Krikand 14 FU, Ringdue 1 OF, Rørhøne (Grønbenet) 4 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 15 R, Storspove 1 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Almindelig Ryle 6 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Mudderklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 13 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 66 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 2 FU, Landsvale 1 R, Stær 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 4 R. Niels Bomholt Jensen
Sjoen v/Dunkær: Tornsanger 1 R, Stær 100 R, Stenpikker 1 BR R, Gråspurv 5 R, Skovspurv 20 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 20 R, Bomlærke 1 R. Lars Tom-Petersen
Stengade Sø: Rørdrum 1 OF, Rørhøg 2 F OF, Ravn 1 R. Arne Bruun 
Tranderup Mark: Rørhøg 2 FU, Gulbug 1 R, Løvsanger 3 R, Gransanger 2 R, Gærdesanger 7 R, Tornsanger 1 R, Gulspurv 2 SY. Lars Tom-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 14 YF UF, Grågås 1080 R, Hvinand 2 R, Troldand 37 R, Skeand 3 FU, Knarand 45 FU, Krikand 61 FU, Lille Lappedykker 3 YF UF, Blishøne 320 FU, Fiskehejre 8 FU, Skarv 65 R, Vibe 53 R, Brushane 7 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Mudderklire 1 FU, Sortklire 3 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 4 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 5 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Gråkrage 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Sanglærke 2 R, Skægmejse 1 R, Rørsanger 1 R, Bysvale 1 OF, Landsvale 8 FU, Digesvale 2 OF, Tornsanger 2 R, Gærdesmutte 1 R, Stær 30 FU, Solsort 1 R, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 20 R, Stillits 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Universitetet - Odense: Skovskade 1 OF. Martin Rheinheimer 
Vejlen, Tåsinge: Grågås 52 R, Grågås 17 OF, Gråand 11 R, Blishøne 130 R, Fiskehejre 2 FU, Vibe 4 R, Rørhøg 1 FU, Skægmejse 4 FU, Skovspurv 14 FU. Lars Kirk
Vejsnæs Nakke: Mursejler 3 SV, Skarv 10 OF, Stor Præstekrave 1 R, Småspove 1 R, Mudderklire 4 R, Svartbag9 OF, Fjordterne 1 1K V, Splitterne 2 FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 40 R, Stenpikker 1 BR R, Solsort 2 R, Gul Vipstjert 1 OF, Grønirisk 2 R. Lars Tom-Petersen


   

Mandag den 5. august 2019              Solopgang: 05:33 Solnedgang: 21:13

Espe, matriklen: Husrødstjert 1 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg, Ny Camping
: Aftenpåfugleøje 1 Larve
. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergårds eng
: Spurvehøg 2 R OF, Skovskade 4 R OF, Jernspurv 1 R, Gulspurv 4 R, Stor flagspætte 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Strynø (05.50): 
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU (Dag 32! ) . Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allested: Rød Glente 3 OF. Niels Lund
Bollelung: Trane 2 AD YF, Trane 2 JUV FU. Leif Kristensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Stor Flagspætte 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 800 R, Toppet Skallesluger 1 R, Gravand 4 YF UF, Gråand 10 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Blishøne 110 FU, Fiskehejre 10 FU, Skestork 2 FU, Skarv 55 R, Strandskade 20 FU, Klyde 10 FU, Hjejle 200 R, Stor Præstekrave 15 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 50 R, Storspove 2 FU, Almindelig Ryle 50 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 6 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 5 R, Dværgterne 6 R, Splitterne 1 R, Rød Glente 2 T, Råge 160 FU, Landsvale 20 FU, Digesvale 50 FU, Stær 60 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Tornirisk 40 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Erik Damm
Gulstav:
Pirol 1 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 25 R, Storspove 76 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 4 FU, Havørn 1 AD OF, Rødrygget Tornskade 3 JUV YF UF, Stillits 3 R. Henrik Frier 
Holckenhavn Fjord: Canadagås 4 R. Peter Pelle Clausen
Kalvehave v/Sandholt: Vibe 2 OF, Havørn 1 AD R. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 2 R, Fiskehejre 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Engpiber 3 FU. Leif Kristensen 
Siø: Grågås 2 R, Gravand 2 FU, Gråand 4 R, Fiskehejre 1 FU, Strandskade 2 R, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 2 FU, Brushane 2 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Hvidklire 1 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 24 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Lars Kirk
Siø: Grågås 675 R, Gravand 2 FU, Gråand 2 R, Krikand 4 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 1 OF, Klyde 3 R, Strandhjejle 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 10 R, Dværgryle 2 FU, Mudderklire 4 R, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 1 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 6 OF, Digesvale 2 OF, Stær 12 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Andersen 
Skjoldnæs Fyr: Grågås 13 SV, Sortand 5 NV, Gravand 5 OF, Mursejler 6 V, Skarv 8 R, Skarv 18 OF, Strandskade 5 SV, Småspove 11 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Mudderklire 6 R, Svaleklire 1 T, Almindelig Kjove 1 AD MF SV, Hættemåge 8 SV, Fjordterne 88 T, Fjordterne/Havterne 4 V, Splitterne 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Husskade 1 R, Gulbug 3 R, Rørsanger 1 R, Bysvale 30 FU, Landsvale 24 V, Løvsanger 2 R, Gransanger 1 R, Gærdesanger 9 R, Tornsanger 18 R, Stær 31 TF, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Skovspurv 6 R, Tornirisk 24 TF. Lars Tom-Petersen
Storebælt fra Lundsgård Klint til Risinge Hoved: Fløjlsand 2 R, Strandhjejle 1 T. Evald Mehlsen
Strynø (05:50):
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU. Steen Winkel
Tarup (Odense): Havørn 1 1K OF. Gregers Johannesen
Vitsø: Taffeland 7 YF UF, Troldand 11 YF UF, Sorthalset Lappedykker 53 R, Storspove 1 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Mudderklire 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R, Musvåge 2 OF, Sortkrage 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Gulbug 6 R, Rørsanger 2 R, Løvsanger 3 R, Gransanger 4 R, Munk 3 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 2 R, Grå Fluesnapper 1 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø:  Grågås 200 R, Gråand 8 R, Skarv 50 R, Vibe 2 R, Svartbag 3 R, Tårnfalk 1 R, Skægmejse 1 R, Gærdesanger 3 R. Torben Johannesen
Æbelø: Huldue 2 SY, Havørn 2 YF UF (2 unger). Jens Bækkelund


   

Søndag den 4. august 2019              Solopgang: 05:31 Solnedgang: 21:15

Svendborg Golfbane: Mursejler 2 OF, Rørhøg 1 NØ, Rørhøg 1 SV, Grønspætte 1 R, Ravn 2 R, Solsort 1 PUL YF
Gulstav Mose
: Rødrygget tornskade 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Landsvale 30 R OF FU, Digesvale 6 R, Gulspurv 2 R OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose
: Havørn 1 AD OF. Jane Ditzel
Bregninge (Ærø): Ravn 5 OF. Rasmus Turin
Bøsøre: Mudderklire 9 R, Rødben 7 R, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 S. Jens-Gert Hansen
Drejø: Havørn 1 IMM R. Rasmus Turin 
Emilielund (Ravnholt): Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 300 R, Gravand 13 R, Skeand 11 FU, Lille Lappedykker 9 YF UF, Vandrikse 1 AD YF UF, Vandrikse 1 JUV R, Fiskehejre 3 R, Stor Præstekrave 6 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Brushane 7 R, Almindelig Ryle 5 R, Dværgryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Mudderklire 7 FU, Svaleklire 4 R, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 24 R, Skovspurv 8 R, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 14 FU. Jeppe Holm Kristensen
Gulstav: Knopsvane 2 FU, Gråand 10 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Blishøne 5 FU, Skarv 20 R, Vibe 1 R, Mudderklire 21 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU, Råge 30 R, Ravn 1 OF, Gråkrage 10 FU, Musvit 1 FU, Landsvale 10 FU, Digesvale 50 FU, Gransanger 1 R, Tornsanger 3 FU, Gærdesmutte 1 R, Stær 15 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 1 FU, Stillits 2 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 6 R, Vandrikse 2 SY, Vibe 11 OF, Mudderklire 4 R, Svaleklire 3 R, Hvidklire 3 OF, Rødrygget, Tornskade 4 R, Sivsanger 1 R. Søren Bøgelund
Kalvehave (Ærø): Mursejler 15 FU, Stenpikker 1 R. Lars Tom-Petersen
Keldsnor: Grågås 300 FU, Gravand 6 FU, Krikand 4 OF, Ringdue 2 OF, Fiskehejre 1 R, Skarv 175 FU, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Brushane 2 FU, Almindelig Ryle 41 FU, Mudderklire 6 FU, Sortklire 3 R, Hvidklire 2 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 1 R, Svartbag 4 R, Gråkrage 5 FU, Landsvale 20 FU, Digesvale 300 R, Stær 5 FU, Stenpikker 1 R, Skovspurv 60 FU, Hvid Vipstjert (ssp. alba) 6 FU, Tornirisk 10 FU, Stillits 10 FU. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 YF UF. Per Rasmussen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Knopsvane 6 R, Grågås 1 1K R, Fiskeørn 1 R. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Grågås 9 R, Toppet Skallesluger 1 R, Gravand 7 YF, Fasan 6 YF, Fiskehejre 3 R, Skarv 2 R, Strandskade 3 FU, Vibe 3 R, Storspove 2 FU, Mudderklire 2 R, Hvidklire 8 FU, Rødben 8 FU, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 2 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 1 OF, Skovspurv 110 R. Niels Andersen
Rath: Hjejle 100 OF, Rørhøg 1 1K R, Husrødstjert 4 R. Søren Bøgelund 
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Ringdue 1 SY, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 , Stor Flagspætte 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Halemejse 3 R, Tornsanger 2 R, Fuglekonge 5 R, Spætmejse 3 R, Gærdesmutte 10 YF UF, Bogfinke 3 R, Dompap 1 R, Lille Korsnæb 1 OF, Gulspurv 1 R. Per Rasmussen
Siø: Grågås 500 FU, Nilgås 1 FU, Gravand 4 FU, Gråand 1 R, Blishøne 1 R, Fiskehejre 5 FU, Vibe 10 FU, Sølvmåge 10 FU. Søren G. Nielsen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 2 AD R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 R, Ravn 1 R, Gråkrage 7 R. Arne Bruun 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Vejsnæs: Lille Lappedykker 4 YF UF, Blishøne 2 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Ederfugl 65 R, Sortand 8 OF, Toppet Skallesluger 1 R, Gravand 8 SV, Mursejler 4 FU, Fiskehejre 1 OF, Skarv 32 OF, Stor Præstekrave 2 R, Småspove 1 R, Småspove 3 SV, Almindelig Ryle 15 R, Almindelig Ryle 8 SV, Mudderklire 10 R, Hættemåge 6 V, Svartbag 7 OF, Fjordterne 17 SV, Fjordterne 3 OF, Fjordterne/Havterne 6 SV, Splitterne 3 FU, Rørhøg 3 FU, Tårnfalk 6 T, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Landsvale 15 SV, Digesvale 125 FU, Løvsanger 6 R, Gransanger 2 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 13 R, Grå Fluesnapper 2 R, Husrødstjert 2 R, Stenpikker 1 BR R, Solsort 7 R, Hvid Vipstjert 10 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Stillits 3 R, Bomlærke 5 R, Gulspurv 1 YF SY, Rørspurv 2 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 15 R. Rasmus Turin 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 69 R, Skestork 1 R, Klyde 12 FU, Storspove 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU. Jeppe Holm Kristensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Tårnfalk 2 1K FU, Stær 400 FU. Søren Bøgelund


   

Lørdag den 3. august 2019              Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:17

Kogtved, matriklen (07:26): Grønspætte 1 R
Strynø (09.00): 
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU (Dag 30! ) . Steen Winkel
Odden: Havørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Rørspurv 2 R, Rørsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Gransanger 1 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet ud for Vårø Knuden: Marsvin 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergårds eng: Grønspætte 1 1K
. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Grønspætte 1 R, Rødstjert 4 YF (andet kuld)
, Skovspurv 3 R. Bent Staugaard Nielsen [ Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Fiskehejre 29 FU, Skestork 3 R, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 2 . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
: Skestork 3 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor
: Skestork 3 FU. Kirsten Steensgaard
Bågø
: Grågås 1100 R, Sølvhejre 2 R. Jens Zeeberg
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Grågås 256 R, Gravand 9 R, Gråand 1 YF UF, Gråand 7 PUL FU, Lille Lappedykker 14 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Ringdue 2 R, Fiskehejre 5 FU, Vibe 67 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 9 , Mudderklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Hvidklire 8 R, Rødben 1 FU, Tinksmed 21 FU, Rørhøg 1 FU, Stær 6 FU, Hvid Vipstjert 13 FU. Leif Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Tårnfalk 1 R Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU. Kell Grønborg
Lundemosen (Holmdrup Mose): Fiskeørn 1 FU. Lars Kirk 
Røjle Skov (Årslev): Grågås 1 OF, Ringdue 5 SY, Ringdue 1 OF, Hvepsevåge 1 YF TH, Havørn 1 AD OF, Rød Glente 2 OF, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 2 R, Skovskade 1 R, Sumpmejse 5 R, Blåmejse 5 R, Musvit 4 R, Bysvale 2 OF, Gransanger 1 R, Munk 3 R, Fuglekonge 4 R, Korttået Træløber 1 R, Spætmejse 7 R, Gærdesmutte 6 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 2 R, Solsort 1 SY, Dompap 1 R. Per Rasmussen
Skjoldnæs Fyr: Småspove 9 R, Gulbug 7 R, Gærdesanger 12 R, Grå Fluesnapper 3 R. Lars Tom-Petersen
Snorløkke Grund (Omr.30): Gråstrubet Lappedykker 23 R. Lars Tom-Petersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gransanger 2 1K+ FU, Gærdesmutte 1 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 42 R, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 4 FU, Skægmejse 9 1K R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 5 FU. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Dværgmåge 1 FU, Skægmejse 1 R. Peter Pelle Clausen
Vitsø
: Sorthalset Lappedykker 6 AD R, Skægmejse 2 R, Græshoppesanger 1 SY. Lars Tom-Petersen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 237 R, Gravand 4 FU, Skestork 1 R, Klyde 3 FU, Klyde 3 R, Vibe 2 , Storspove 34 , Lille Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 1 R, Hvidklire 4 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Gråkrage 4 FU, Tornsanger 3 FU, Stær 10 FU, Hvid Vipstjert 8 FU. Leif Kristensen 


  

Fredag den 2. august 2019              Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:19

Svendborg sund: Stenpikker 1 R. Lars Kirk
Monnet
: Digesvale 300 R, Stær 150 R, Storspove 6, Grågås 125 R, Svaleklire 8 R, Mudderklire 5 R, Havørn 1 AD R, Stenpikker 1 R, Strandskade 4 R, Temmincksryle 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, havn
: Vibe 12 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 3 R, Tinksmed 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 85 R, Dværgmåge 1 R, Hvid vipstjert 7 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Strynø (15:00): 
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU . Steen Winkel
Langmosegård, Langå: Knopsvane 2 AD + 2 1K FU (Svaneparret fik i foråret 5 Unger, men nu er der altså kun 2 tilbage- Hvorfor?). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Fiskehejre 29 FU, Skestork 2 R, Stor Præstekrave 26 FU. Mikael Kristensen
Gudme Sø: Vandrikse 1 R, Isfugl 1 FU. Hans Rytter
Gulstav: Mudderklire 8 FU, Havørn 1 OF, Rødrygget Tornskade 2 R. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Mose: Vandrefalk 1 R, Rødrygget Tornskade 6 R. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Hesselager: Burfugl sp. 1 OF (Grøn parakitagtig ting med lang spids hale). Jens-Gert Hansen
Holms Mose:
Aftenfalk 1 F AD R S. Morten Müller 
Herrested: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Keldsnor: Stor Præstekrave 32 R, Temmincksryle 1 R, Sandløber 1 AD R, Rovterne 1 AD R, Tornirisk 65 R. Ole Goldschmidt 
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 OF, Rørhøg 2 OF, Havørn 4 R, Tårnfalk 2 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 600 R, Isfugl 1 OFCarsten Skou
Rath: Hættemåge 550 R. Ole Goldschmidt   
Ristingehalvøen: Småspove 3 R, Rørhøg 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Henrik Baktoft
Rudkøbing Havn: Fiskeørn 1 SØ, Vandrefalk 2 R S. Morten Müller
Siø: Lille Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 2 R. Ole Goldschmidt    
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Per Rasmussen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU. Steen Winkel 
Søgård (Langeland): Rørhøg 3 JUV OF, Skovhornugle 1 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 5 R, Skeand 14 R, Knarand 53 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 6 R, Temmincksryle 4 AD R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 41 R, Fjordterne 17 R,
Rødrygget Tornskade 29 R. Ole Goldschmidt


   

Torsdag den 1. august 2019              Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:21

Siø: Brushane 3 FU, Hvidklire 3 FU, Rødben 9 FU. Lars Kirk 
Oure Gadekær
(14:00): Gråand 8 + 1 Pull FU, Grønbenet rørhøne 4 (2 AD + 2 1K). Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Tornsanger DØD ( Jeg fik en meget trist og sørgelig oplevelse her til morgen ved Tangeåen.
Som du ved har jeg det sidste stykke tid holdt et godt øje med Tornsangerne,  som fodrede deres unger med stor energi, og jeg fik taget mange gode billeder af dem den, som du også har fået nogen af.
Da jeg kom til området her til morgen, var der ingen Tornsangere at se i den halve time jeg opholdt mig der. De andre dage er en forældrefuglene kommet i en lind strøm hvert 3 min. med føde. Noget var galt! Jeg kørte derud igen her kl. 8:30, sagen skulle jo opklares. Der var stadig ingen Tornsangere. Jeg vidste fra tidligere besøg, hvor reden var og undtagelsesvis gik jeg ind og fandt reden, som desværre var ødelagt og tom.
Det eneste jeg fandt var det stykke af en vinge. Det var en trist morgen, naturen er barsk. Hvem der har taget ungerne vides ikke, og mulighederne er mange. Om de gamle fugle stadig lever ved jeg heller ikke) .
Poul Brugs Rasmussen
Strynø
:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU . Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Barløseborg Skov: Rød Glente 2 R. Kirsten Pedersen
Bollelung: Trane 2 YF UF, Trane 2 JUV FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 760 R, Skestork 2 R, Stor Præstekrave 21 , Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skestork 2 FU. Erik Damm
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane1 R. Jens Bækkelund  
Hjallese: Gærdesmutte 1 FU. Martin Rheinheimer
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Mursejler 400 FU. Henrik Mørup-Petersen
Rolsted: Grønspætte 2 R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 R. Per Rasmussen
Siø: Gravand 12 FU, Vibe 4 FU, Brushane 3 FU, Mudderklire 11 FU, Hvidklire 3 FU, Rødben 9 FU, Hættemåge 41 R, Stormmåge 3 R, Sildemåge 3 R, Svartbag 2 R, Splitterne 7 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Lars Kirk 
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU . Steen Winkel
Søsted: Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen
Torpegård Skov: Spurvehøg 1 YF UF. Per Rasmussen
Universitetet - Odense: Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU. Martin Rheinheimer


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 sep 2019
This page is part af: Http://www.Snatur.dk