Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 36. ( 1. august - 31. august 2020).                     Sidst opdateret 04 september 2020 07:33:50 

 

 


 

Mandag den 31. august 2020                  Solopgang: 06:23 Solnedgang: 20:12

Vejlen, Tåsinge: Gravand 2 R, Gråand 17 R, Krikand 105 R, Fiskehejre 9 R, Sølvhejre 1 R, Vibe 185 R, Almindelig Ryle 78 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 3 R, Måge sp. 650 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 F OF, Ravn 2 OF, Skægmejse 1 R, Svale sp. 150 R, Stær 450 R, Rørspurv 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Havn v/Vejlen: Dværgryle 2 FU, Tinksmed 2 FU. Lars Kirk 
Lundeborg Ny Camping
: Spurvehøg 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Knarand 25 FU, Toppet Lappedykker 242 FU. Leif Kristensen
Bagenkop: Kaspisk Måge 4 . Leif Schack-Nielsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Jytte Fuglsang Nissen
Bagenkop Havn: Aftenfalk 1 FU. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 12 R, Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 1 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Taffeland 115 R, Skeand 50 FU, Knarand 120 FU, Sølvhejre 10 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 8 FU, Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 1 FU, Vandrefalk 1 OF, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU. Merry Sunke Larsen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 21 T, Spurvehøg 31 T, Skovpiber 120 T, Rødstrubet Piber 1 T, Gul Vipstjert 425 T, Bjergvipstjert 1 T. Frank Jensen-Hammer 
Føns Vang: Grågås 520 R, Skeand 15 R, Toppet Lappedykker 122 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Fiskehejre 35 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gudbjerg: Vandrefalk 1 SV, Ravn 4 R. Leif Bisschop-Larsen 
Gulstav: Hvepsevåge 18 S. Claus Dalskov
Gulstav: Fiskeørn 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Sort Glente 1 FU SV. Pierre Bentze
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 120 R, Grågås 750 R, Skeand 76 R, Knarand 135 R, Krikand 1345 R, Lille Lappedykker 154 R, Blishøne 640 R, Sølvhejre 5 FU, Brushane 25 FU, Sortklire 12 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 1020 R. Jens Bækkelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Joakim Dybbroe
Keldsnor: Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 2 R T, Lærkefalk 1 AD R T, Vandrefalk 1 M AD R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Lille Præstekrave 1 R. Nis Rattenborg
Langtved v/Kissendrup: Ravn 3 OF. Evald Mehlsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 4 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Grågås 530 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Leif Schack-Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 R T, Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) 35 R. Nis Rattenborg 
Risinge Hoved: Agerhøne 7 R. Evald Mehlsen
Skovballe Have: Havørn 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 14 R, Rovterne 12 R. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 12 , Fiskeørn 1 OF, Skægmejse 5 R, Stenpikker 5 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R,  Rovterne 12 R, Skægmejse 2 R. Leif Schack-Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 14 FU, Rovterne 12 R. Christian Hjorth
Vejlen, Tåsinge: Krikand 105 R, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 OF, Vandrefalk 1 F OF, Skægmejse 1 R. Poul Vestergård Rasmussen


   

Søndag den 30. august 2020                  Solopgang: 06:21 Solnedgang: 20:14

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 3 R,  Rovterne 1 FU, Grå fluesnapper 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Gærdesanger 1 FU, Musvit 1 FU, Blåmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 5 . Anders Odd Wulff Nielsen
Bagerste Slottehave: Stillits 55 R . Claus Dalskov
Brændegård Sø: Skeand 55 FU, Knarand 125 FU, Sølvhejre 10 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 8 FU,Fiskeørn 2 FU, Duehøg 2 IMM FU, Havørn 2 IMM OF, Vandrefalk 1 OF . Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Spidsand 31 T , Sortstrubet Lom 1 T , Strandskade 141 T , Stor Præstekrave 45 T , Stenvender 1 T , Fjordterne 8 T , Fiskeørn 2 T , Hvepsevåge 54 T , Spurvehøg 38 T , Bysvale 200 T , Landsvale 1800 T , Digesvale 1600 T , Skovpiber 4670 T , Gul Vipstjert 1150 T . Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Hvepsevåge 17 T . Leif Sørensen
Dovns Klint: Fiskeørn 3 T, Spurvehøg 15 T, Rød Glente 2 T . Leif Schack-Nielsen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 SV, Hvepsevåge 13 SV . Henrik Frier
Dovns Klint: Kaspisk Måge 14 , Bjergvipstjert 1 S . Anders Odd Wulff Nielsen 
Fakkebjerg: Hjejle 250 S, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 4 S, Spurvehøg 25 S, Sort Glente 1 2K+ SV , Biæder 5 TF , Lærkefalk 1 2K+ R , Vandrefalk 1 1K S , Vandrefalk 2 2K+ TF . Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Isfugl 2 R . Per Rasmussen
Gulstav: Hvepsevåge 15 T , Spurvehøg 11 T , Biæder 3 FU . Leif Schack-Nielsen
Gulstav: Biæder 3 FU . Jytte Fuglsang Nissen
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 OF . Leif Sørensen
Hav nord for Flyvesandet: Stenvender 5 OF . Jens Bækkelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R . Tom Giersing
Keldsnor: Temmincksryle 2 R , Fiskeørn 1 S , Hvepsevåge 5 S , Biæder 1 OF . Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Fiskeørn 1 OF , Dværgfalk 1 T . Leif Schack-Nielsen
Langesø Gods + Langesø: Hvepsevåge 12 T, Grønspætte 2 R, Aftenfalk 1 1K FU T. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Atlingand 2 R, Rovterne 1 R, Gul Vipstjert 31 R . Leif Schack-Nielsen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 FU . Aage Wichmann
Orte: Vendehals 1 RUDDØD . Carsten Moth Iversen
Piledybet: Hvepsevåge 25 T . Henrik Mørup-Petersen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 25 R . Per Rasmussen
Strib: Canadagås 33 SV . Erik Busk
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R . Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 14 R, Fiskeørn 2 FU . Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 R , Sølvhejre 4 R , Rovterne 4 R , Fiskeørn 2 FU , Skægmejse 2 R . Leif Schack-Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R , Sølvhejre 7 R , Rovterne 7 R , Fiskeørn 2 R , Gul Vipstjert 33 R . Stoffer Jaeger
Vomme Sø
: Havørn 2 AD OF . Per Rasmussen
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Havørn 2 AD R . Per Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Biæder 3 OF . Leif Bisschop-Larsen 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 6/08 - 2020:
               Verdens hurtigste fugl sætter ynglerekord i Danmark. Anton Gundersen Lihn DOF


   

Lørdag den 29. august 2020                   Solopgang: 06:19 Solnedgang: 20:17

Svendborg, Brydevej: Sølvhejre 2 T V. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 OF, Sølvhejre 3 FU, Rovterne 2 FU, Rørhøg 1 FU. Morten Kristiansen
Havn v/Vejlen:
Sølvhejre 4 R, Rovterne 1 FU, Isfugl 1 R, Lærkefalk 1 FU. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Canadagås 59 R, Grågås 650 R, Skestork 2 FU, Hjejle 800 OF, Stor Præstekrave 21 FU,
Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 1 FU, Tornirisk 80 OF. Leif Kristensen, Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Sølvhejre 3 S, Hvepsevåge 68 S, Spurvehøg 23 S, Lærkefalk 1 OF, Vandrefalk 1 S. Henrik Frier
Dovns Klint: Sølvhejre 3 T, Sølvhejre 3 T, Stor Præstekrave 29 T, Stenvender 3 T, Fjordterne 6 T Fiskeørn 1 T Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 79 T, Hvepsevåge 428 T, Rørhøg 10 T, Spurvehøg 51 T, Spurvehøg 80 T, Rød Glente 2 T, Skovpiber 35 T, Gul Vipstjert 275 T, Gul Vipstjert 55 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Hvepsevåge 22 T, Spurvehøg 12 T, Vandrefalk 1 T. Stoffer Jaeger
Fakkebjerg: Sølvhejre 3 OF, Hvepsevåge 18 T. Henrik Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 80 SV. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Sølvhejre 3 SV,
Hvepsevåge 131 SV, Spurvehøg 45 SV, Sort Glente 1 2K+ SV. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav:
Hvepsevåge 195 T, Sort Glente 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 7 R. Lars Jørn Olsen
Havn v/Vejlen:
Sølvhejre 4 R, Rovterne 1 FU, Isfugl 1 R, Lærkefalk 1 FU. Leif Sørensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Leif Schack-Nielsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Pierre Bentzen
Keldsnor: Nilgås 2 R, Hjejle 280 R, Rovterne 1 R. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Hjejle 500 R. Henrik Frier 
Klintholm: Isfugl 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Klise Nor: Lille Præstekrave 2 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 S. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Atlingand 5 R, Rovterne 4 AD R, Fiskeørn 2 SV, Isfugl 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 OF, Fiskeørn 2 FU, Isfugl 1 R,
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF. Jytte Fuglsang Nissen 
Nørreballe Nor: Rovterne 3 R, Rovterne 6 R, Fiskeørn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Ommels Hoved (Trillerne): Sandløber 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Svendborg: Sølvhejre 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Søgård Mose (Langeland): Hvepsevåge 7 S. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Rovterne 1 AD R, Fiskeørn 1 SV, Fiskeørn 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Rovterne 8 R, Fiskeørn 2 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Rovterne 5 R, Skægmejse 1 R. Leif Schack-Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R,
Rovterne 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Fiskeørn 2 R, Fiskeørn 2 T, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 4 . Henrik Frier
Vejlen, Tåsinge: Knarand 25 R,
Sølvhejre 4 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 OF, Isfugl 1 FU. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 FU, Rovterne 2 FU. Morten Kristiansen
Vesteregn: Grågås 1320 R, Fiskeørn 1 SV. Nis Rattenborg 


  

Fredag den 28. august 2020                   Solopgang: 06:17 Solnedgang: 20:19

Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 40 FU, Munk 1 M R, Hvid Vipstjert 16 FU
Vejlen, Taasinge: Havørn 1 R AD, Sølvhejre 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Storspove 1 R, Ravn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Svanninge Bakker: Hvepsevåge 1 T. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Taffeland 130 R, Skeand 13 R, Knarand 195 R, Sølvhejre 5 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 5 FU, Digesvale 160 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Canadagås 50 R, Grågås 660 R, Hjejle 1300 R, Stor Præstekrave 42 R,
Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 1 FU (Okker/orange hals. ryggen med mørke pletter omgivet af orange kant. også tertitærene indrammet af orange. Kun en lille smule større end lille kobbersneppe, som den gik sammen med. Hvide vingebånd set.), Islandsk Ryle 10 FU, Fiskeørn 1 SV, Tornirisk 50 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Canadagås 45 R, Grågås 800 FU, Hjejle 1000 R, Stor Præstekrave 26 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Stenvender 2 FU. Søren G. Nielsen 
Dovns Klint (05:55 - 10:10):
Skovpiber 170 T, Gul Vipstjert 6460 T (Modvindstræk dvs. mod SØ. Efter 9:30 tyndede det godt ud. Trak lavt, når de forlod land og de var da meget svære at se, da havet var mørkegråt. En del træk længere inde over land for at forlade Langeland ved Keldsnor. Ingen egentlig udflyvning ved solopgang fra de nære overnatningspladser. Således kun 1000 før 7:20). Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint (14:15 - 18:40): Almindelig Kjove 2 T, Fiskeørn 4 T,
Hvepsevåge 345 T, Spurvehøg 24 T, Lærkefalk 1 OF, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Digesvale 130 T, Gul Vipstjert 1260 T. Frank Jensen-Hammer
Egensedybet: Skestork 2 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sortterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Canadagås 30 FU. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Bjergvipstjert 2 R. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Grågås 1400 R, Sortkrage 3 FU, Stenpikker 6 FU. Leif Kristensen
Holckenhavn Fjord: Fiskeørn 1 R. Jørn Knudsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Annette Friis
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 550 R, Taffeland 125 R, Skeand 12 R, Knarand 32 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 2 FU, Havørn 2 . Nis Rattenborg
Simmerbølle:
Gul Vipstjert 1500 FU. Ole Goldschmidt
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 FU. Carsten Michael Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Lille Præstekrave 4 R, Dobbeltbekkasin 26 R, Rovterne 10 , Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 1 R SV, Hvepsevåge 19 Ø R, Lærkefalk 1 OF, Skægmejse 4 R, Gul Vipstjert 280 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 4 FU. Lars Kirk
Vesteregn: Fiskeørn 2 SV, Hvepsevåge 5 SV. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 22 FU, Stenvender 1 FU, Islandsk Ryle 60 FU, Krumnæbbet Ryle 20 FU. Martin Rheinheimer


 

Torsdag den 27. august 2020                   Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:22

Tåsinge Vejle v/ havn: Vibe 80 OF R, Fiskehejre 12 FU R, Sølvhejre 2 OF R, Rødrygget tornskade 1 FU, Skovspurv 15 FU, Gråand 1 med 5 Pull, Dobbeltbekkasin 10 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Landsvale 12 OF FU, Hvid vipstjert 8 FU, Spurvehøg 1 OF, Ravn 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø
: Taffeland 150 R, Knarand 110 R, Toppet Lappedykker 184 R, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 30 R, Havørn 2 AD OF, Ravn 3 R, Digesvale 160 FU. Annette Friis
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 3 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose
: Havørn 2 FU. Jens Peter Pedersen
Botofte Skovmose: Havørn 2 FU. Lotte Elvej
Brændegård Sø:: Taffeland 176 R, Knarand 145 R, Skeand 22 R,
Sølvhejre 12 R, Fjordterne 27 FU, Fiskeørn 1 FU, Ravn 14 R, Digesvale 550 FU. Annette Friis
Brændegård Sø: Grågås 800 R, Skeand 45 FU, Knarand 125 FU,
Sølvhejre 13 R, Fjordterne 14 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Canadagås 28 R, Grågås 525 R, Hjejle 330 R, Stor Præstekrave 51 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Stenvender 2 R. Annette Friis
Dovns Klint: Fiskeørn 2 T,
Hvepsevåge 110 T, Tårnfalk 9 T, Vandrefalk 1 T, Gul Vipstjert 473 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sortterne 1 FU. Jens Bækkelund
Glorup Eng v/Kongshøj: Sølvhejre 2 R. Peter Pelle Clausen
Gulstav: Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Isfugl 1 R. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Lars Jørn Olsen
Hagenskov Slotsmølle: Lærkefalk 2 S. Thomas Kampmann
Holms Mose: Trane 3 R. Claus Dalskov
Håstrup v/Faaborg: Ravn 4 OF. Annette Friis
Keldsnor: Grågås 550 R, Lille Præstekrave 1 FU, Hvepsevåge 19 SV, Hvid Vipstjert (ssp. alba) 60 R V. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 1K R, Rød Glente 3 OF, Ravn 14 R. Annette Friis
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Rød Glente 2 FU. Morten Kristiansen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 620 R, Taffeland 345 R, Knarand 28 R, Dværgterne 1 FU, Havørn 2 AD R. Annette Friis
Nørreballe Nor:
Rovterne 6 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 OF, Rovterne 8 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 4 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Atlingand 1 FU, Skeand 42 R, Knarand 69 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Risinge Hoved: Agerhøne 5 R. Evald Mehlsen
Skaboeshuse: Vendehals 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Sollerup: Ravn 17 R. Annette Friis 
Svendborg: Fiskeørn 1 V. Johnny Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 4 FU, Fiskeørn 1 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krikand 114 FU,
Sølvhejre 5 FU, Rovterne 8 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R, Rovterne 5 , Skægmejse 2 R, Gul Vipstjert 90 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Stor Præstekrave 42 FU, Temmincksryle 1 FU, Rovterne 3 FU. Leif Kristensen
Vesterby (Langeland): Blå Kærhøg 1 FU. Jens Peter Pedersen
Vesterby (Langeland): Blå Kærhøg 1 FU. Lotte Elvej
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 36 FU, Stenvender 1 FU, Islandsk Ryle 32 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen 


  

Onsdag den 26. august 2020                   Solopgang: 06:13 Solnedgang: 20:24

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset
: Sølvhejre 1 R
Lundeborg, Ny Camping
: Munk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 13 R, Fiskeørn 1 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Jens-Gert Hansen
Brændegård Sø: Skeand 110 FU, Knarand 150 FU,
Sølvhejre 13 FU, Fjordterne 5 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Knarand 186 R,
Sølvhejre 6 FU, Fiskeørn 2 FU. Annette Friis
Bøjden Nor: Grågås 520 R, Hjejle 900 R, Stor Præstekrave 78 R, Stenvender 1 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Hjejle 1640 R, Stor Præstekrave 79 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 36 R, Krumnæbbet Ryle 29 JUV R, Dobbeltbekkasin 28 R, Dværgterne 1 R, Splitterne 31 R, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 M R T, Ravn 3 R, Tornirisk 80 R. Nis Rattenborg 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Trane 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Sule 4 , Stenvender 3 V, Landsvale 300 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav:
Fiskeørn 7 T, Hvepsevåge 87 T, Rød Glente 2 T, Lærkefalk 1 T, Gul Vipstjert 300 OF. Frank Jensen-Hammer
Hestehave v/Hvidkilde: Sølvhejre 1 R. Jens-Gert Hansen
Klise Nor: Skeand 15 R, Knarand 102 R, Kaspisk Måge 1 R, Bysvale 100 R. Ole Goldschmidt 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 292 R, Skeand 25 R, Knarand 45 R, Blishøne 990 R, Dværgterne 1 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Atlingand 1 R, Skeand 195 R, Knarand 218 R, Rovterne 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Rovterne 6 R. Nis Rattenborg
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 SV. Kurt Kaack Hansen
Tarup (Årslev): Canadagås 42 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 R, Skeand 26 R, Knarand 111 R, Krikand 310 R,
Sølvhejre 9 R, Brushane 23 R, Tinksmed 11 R, Odinshane 1 FU, Rovterne 7 , Fiskeørn 1 1K FU, Skægmejse 4 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Erik Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sortterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Glente 1 R. Søren Bøgelund


  

Tirsdag den 25. august 2020                   Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:27

Thurø: Landsvale 4 YF. Lars Kirk
Vejlen, Taasinge
: Sølvhejre 3 R, Landsvale 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø
: Rovterne 3, Havørn 3, Fiskeørn 2, Rørhøg 1, Sølvhejre 13 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg, Ny Camping: Stenpikker 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Ravn 107 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Skeand 32 FU, Trane 3 R, Sølvhejre 2 FU,
Sølvhejre 12 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 14 FU. Kurt Kaack Hansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 13 R, Rovterne 3 R, Fjordterne 13 R, Fiskeørn 2 OF. Leif Sørensen
Caroline Amalielund: Trane 7 SV. Steen Winkel
Dovns Klint: Stor Præstekrave 39 T, Fjordterne 9 T, Hvepsevåge 6 T, Spurvehøg 14 T, Bysvale 150 T, Digesvale 120 T, Skovpiber 116 T, Gul Vipstjert 72 T. Frank Jensen-Hammer
Egehoved Skov: Stenvender 3 FU
. Bjarne Jørgensen
Egensedybet: Hjejle 350 R. Anders Vedel 
Eriks Hale (Ærøs Hale): Stenpikker 10 R NAT
. Bjarne Jørgensen
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 5 S, Lærkefalk 1 FU. Morten Müller
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sortterne 1 FU. Anders Vedel 
Fyns Hoved: Stenvender 2 AD SDR R, Splitterne 95 R, Stenpikker 5 R. Michael Borch Grell
Føns Vang: Grågås 2000 R, Skeand 40 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Havørn 2 AD R, Isfugl 1 R. Bent Carstensen
Gulstav: Fiskeørn 1 FU. Lars Kirk 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 IMM R. Anders Vedel
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Grågås 800 R, Skægmejse 4 R, Bynkefugl 12 FU, Stenpikker 10 FU. Gunnar Jørgensen
Hvidkilde Gods: Sølvhejre 1 R. Jens-Gert Hansen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Kurt Kaack Hansen
Keldsnor: Havørn 2 V. Morten Müller
Lindelse: Rød Glente 2 S. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF,
Sort Glente 1 FU. Erik Jensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Fiskeørn 2 FU T. Steen Vagner
Ristinge Hale: Canadagås 28 R, Gul Vipstjert 50 V. Erik Jensen
Ristingehalvøen: Havørn 2 OF. Morten Müller
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 3 R, Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 FU, Rovterne 3 R. Lotte Elvej
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Rovterne 10 R, Fiskeørn 1 FU, Stenpikker 5 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 FU, Rovterne 3 R. Jens Peter Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Rovterne 6 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 3 SV, Rød Glente 2 SV,
Sort Glente 1 SV, Sortstrubet Bynkefugl 4 FU, Tornirisk 300 FU. Kurt Kaack Hansen
Universitetet - Odense: Husrødstjert 3 R. Martin Rheinheimer
Vigelsø: Canadagås 26 R, Grågås 600 R, Hjejle 650 OF, Fiskeørn 1 FU, Havørn 4 R. Gregers Johannesen


  

Mandag den 24. august 2020                  Solopgang: 06:10 Solnedgang: 20:29

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 2 R, Rødrygget tornskade 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Sumpmejse 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU, Fjordterne 5 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 R, Fjordterne 14 FU. Leif Sørensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Vendehals 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Føns Vang: Grågås 1350 R, Sorthalset Lappedykker 6 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 83 R, Grågås 1410 R, Skeand 77 R, Knarand 227 R, Krikand 811 R, Lille Lappedykker 221 FU, Blishøne 550 FU, Sølvhejre 2 R, Brushane 34 FU, Sortklire 10 FU. Kurt Due Johansen
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 OF. Leif Sørensen
Hestehave v/Hvidkilde: Sølvhejre 3 R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 2 R
(Rast i udgået træ, men fløj en del rundt over engen. Billede taget af Jacob Dahl Werenskiold). Niels Andersen 
Nørreballe Nor: Grågås 800 R., Hættemåge 1500 R, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 1 FU. Morten Müller
Rudkøbing Havn: Gråspurv 61 R. Jens Peter Pedersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Isfugl 2 FU. Martin Rheinheimer 


  

Søndag den 23. august 2020                  Solopgang: 06:08 Solnedgang: 20:31

Vejlen v/havn, Taasinge: Dobbeltbekkasin 13 R, Enkeltbekkasin 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 FU, Temmincksryle 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint (06:10 - 08:10):
Gul Vipstjert 559 T (Obs fra foden af Gulstav klint pga frisk til hård sydvest vind (læ). Bemærk at jeg pga regn gik glip af solopgangstrækket af især gul vipstjert fra Keldsnor som de foregående dage har været i størrelsesordenen 400-500.). Frank Jensen-Hammer
Grusgrave v/Birkum: Knarand 35 R. Per Rasmussen
Hellerup v/Ravnholt: Rød Glente 2 . Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Almindelig Kjove 2 S. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor:
Rovterne 5 AD R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Fjordterne 8 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 52 FU, Islandsk Ryle 26 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen


  

Lørdag den 22. august 2020                  Solopgang: 06:06 Solnedgang: 20:34

Ny Gesinge, matriklen: Blå kærhøg 1 OF (hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Tornirisk 2 R FU, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen
: Rørhøg 2 R, Trane 6 R. Morten Kristiansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 4 R. Casper Sylvester Jensen
Bøjden Nor: Hjejle 1500 R, Stor Præstekrave 37 R, Stenvender 2 R, Islandsk Ryle 60 R, Krumnæbbet Ryle 6 1K R, Tornirisk 500 R. Ole Zoltan Göller
Bøjden Nor: Hjejle 353 , Stor Præstekrave 21 R , Stenvender 2 FU , Brushane 31 R NAT. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 35 FU, Stenvender 2 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Skeand 17 SV, Fiskeørn 2 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Skovpiber 34 T, Gul Vipstjert 576 T. Frank Jensen-Hammer 
Flådet (Tranekær): Rød Glente 3 R. Claus Dalskov
Fredmosen: Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt
Hellerup v/Ravnholt: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Kattekilde: Sildemåge 29 R. Per Rasmussen
Keldsnor: Stor Præstekrave 46 R. Ole Goldschmidt
Klavsebølle: Trane 3 . Jane Ditzel
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 2 R. Per Rasmussen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Rød Glente 2 FU. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Grågås 900 R, Rovterne 5 R, Digesvale 900 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rovterne 4 FU. Søren G. Nielsen 
Sortemosen (Sydfyn): Trane 5 FU T. Morten Kristiansen
Nørreballe Nor:
Rovterne 8 , Fiskeørn 1 OF, Bysvale 160 R, Landsvale 310 R, Digesvale 750 R. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn): Trane 5 FU T. Morten Kristiansen
Søgård Mose (Langeland): Svaleklire 6 R. Ole Goldschmidt 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 675 R, Krikand 240 R, Fiskehejre 36 R,
Sølvhejre 13 FU, Rovterne 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 32 R, Mudderklire 24 R, Tinksmed 13 R, Rovterne 3 R, Fiskeørn 2 FU, Fiskeørn 2 S, Lærkefalk 1 S, Stenpikker 6 R, Gul Vipstjert 300 S, Tornirisk 100 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU. Søren G. Nielsen
Øksnehave:
Sort Glente 1 OF. John Jensen
Åsø Skov: Ravn 4 OF. Niels Bomholt Jensen 


  

Fredag den 21. august 2020                  Solopgang: 06:04 Solnedgang: 20:36

Kogtved, matriklen: Natugle 2 R
Vejlen, Taasinge: Lille/Stor præstekrave 77 R, Sølvhejre 2 R, Bynkefugl 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø
: Skeand 65 FU, Knarand 120 FU,
Sølvhejre 11 FU , Fjordterne 8 FU, Havørn 3 . Gunnar Jørgensen
Dovns Klint
:
Sølvhejre 7 S, Gul Vipstjert 617 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose
:
Sølvhejre 7 R NAT. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose
:
Sølvhejre 7 R. Niels Erik Simonsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Lars Jørn Olsen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Nørreballe Nor: Rovterne 4 . Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Rovterne 3 , Fjordterne 7 R, Fiskeørn 2 R SV. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Stor Præstekrave 37 R, Lille Præstekrave 2 R. Casper Sylvester Jensen


  

Torsdag den 20. august 2020                  Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:39

Havnen v/ Vejlen, Taasinge: Hvid vipstjert 54 R (på broen). Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Hjejle 65 OF, Stenpikker 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ravnholt: Stenpikker 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:
Kaspisk Måge 12 . Casper Sylvester Jensen
Brændegård Sø: Skeand 14 FU,
Sølvhejre 11 R, Fjordterne 9 R, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R, Fiskeørn 1 FU. Leif Sørensen
Føns Vang: Canadagås 25 R, Grågås 1480 R, Skeand 13 FU, Toppet Lappedykker 91 R, Sorthalset Lappedykker 18 FU, Fjordterne 7 FU, Svale sp. 1800 FU. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Isfugl 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 YF UF, Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Grågås 700 R. Per Rasmussen 
Gulstav: Løvsanger 20 R. Frank Jensen-Hammer 
Helnæs Made: Sølvhejre 2 FU, Skestork 3 FU. Tom Giersing
Keldsnor: Stor Præstekrave 28 R, Dobbeltbekkasin 26 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Grågås 675 R, Stor Præstekrave 20 FU, Dobbeltbekkasin 77 FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Knarand 165 FU, Rødrygget Tornskade 5 FU, Skægmejse 1 R, Bysvale 200 FU, Gul Vipstjert 90 S. Ole Goldschmidt 
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1530 R, Taffeland 220 R, Skeand 69 R, Rørhøne (Grønbenet) 12 YF UF, Blishøne 1000 FU, Sølvhejre 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 110 FU, Strandhjejle 55 FU, Almindelig Ryle 2270 FU, Hættemåge 1100 R, Splitterne 47 R, Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor:
Rovterne 7 R . Casper Sylvester Jensen
Nørreballe Nor: Knarand 123 FU,
Rovterne 7 FU, Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Rovterne 10 ,  Fiskeørn 2 T. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R, Tinksmed 11 R, Fjordterne 6 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Fiskeørn 1 SV,
Aftenfalk 1 JUV R. Nis Rattenborg


  

Onsdag den 19. august 2020                  Solopgang: 06:00 Solnedgang: 20:41

Rantzausminde: Grønspætte 1 R. Dan Schou
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 2K R, Sølvhejre 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Dobbeltbekkasin 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs: Isfugl 1 R. Jakob Engelhard
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 28 R. David Damgaard Dysager
Brændegård Sø:
Sølvhejre 11 R, Fjordterne 7 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 11 R, Trane 4 R. Gunnar Knudsen
Dovns Klint: Stenvender 1 T, Dværgmåge 3 T, Fjordterne 43 T, Lærkefalk 1 T, Skovpiber 41 T, Gul Vipstjert 363 T. Frank Jensen-Hammer
Helnæs Made: Grågås 850 R, Sølvhejre 1 R, Skestork 3 R, Brushane 22 FU, Dobbeltbekkasin 33 FU, Skægmejse 2 1K FU, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 5 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, Halen: Tinksmed 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor:
Rovterne 4 R. Claus Dalskov
Nørreballe Nor:
Rovterne 4 R. Nis Rattenborg
Revninge: Agerhøne 10 R. Evald Mehlsen 
Simmerbølle:
Sort Glente 1 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 FU, Rovterne 4 R, Fiskeørn 2 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Dobbeltbekkasin 42 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 27 R. Nis Rattenborg
Æbelø: Sandløber 2 R. Jens Bækkelund
Åsø Strand: Ravn 5 OF. Jan Stener Jørgensen


  

Tirsdag den 18. august 2020                  Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:43

Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 12 FU
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg Ny Camping: Ahornugle 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs: Isfugl 1 R. Jakob Engelhard
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 21 FU. Gunhild Brink
Botofte Skovmose: Isfugl 1 R. Casper Sylvester Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Ravn 58 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R, Fjordterne 8 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 4 FU, Sølvhejre 6 R , Fjordterne 9 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Sølvhejre 1 T, Fjordterne 19 T, Fiskeørn 1 T, Dværgfalk 1 T, Skovpiber 58 T, Gul Vipstjert 293 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Allan Pade
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 37 R. Allan Pade
Keldsnor: Grågås 500 R, Skeand 18 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 31 FU. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Gul Vipstjert 100 R NAT. Susanne Rørdam Skov 
Lundemosen (Holmdrup Mose): Isfugl 1 FU. Asger Rasmussen
Nørreballe Nor: Rovterne 5 R. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Rovterne 4 . Nis Rattenborg
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 8 FU. Kurt Due Johansen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 1 FU. Kurt Due Johansen
Tietgenbyen: Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 FU. Casper Sylvester Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 6 R, Fiskeørn 1 R SV. Nis Rattenborg


  

Mandag den 17. august 2020                  Solopgang: 05:56 Solnedgang: 20:46

Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Hvid Vipstjert 16 FU
Ristinge Strand/Sommerhusomr.
: Hvepsevåge 1 S, Stor Flagspætte 1 FU, Dompap 2 FU
Lundeborg, Mølledammen ved Knarreborg Mølle: Gråand 1 F YF + 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Bramgås 1 FU, Canadagås 1 R, Grågås 436 R, Gravand 30 R, Skeand 1 FU, Gråand 1 YF UF,  Gråand 16 , Krikand 16 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Ringdue 1 FU, Blishøne 48 FU, Fiskehejre 11 R, Fiskehejre 1 FU, Skarv 124 R, Strandskade 3 R, Klyde 6 , Klyde 4 R, Hjejle 364 R, Stor Præstekrave 39 , Vibe 48 R, Storspove 2 FU, Stenvender 2 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Brushane 3 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 30 , Dobbeltbekkasin 5 FU, Mudderklire 1 R, Mudderklire 3 FU, Hvidklire 9 FU, Rødben 6 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 227 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Splitterne 15 , Havørn 1 R, Råge 5 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 22 FU, Solsort 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 6 , Tornirisk 22 FU, Stillits 1 FU. Leif Kristensen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R, Fjordterne 10 FU, Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne/Havterne 45 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Hjejle 364 R, Stor Præstekrave 39 , Stenvender 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Hjejle 490 R, Stor Præstekrave 26 R, Stenvender 1 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 14 T, Spurvehøg 11 T,
Gulirisk 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 5 R,
Pungmejse 1 T. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU. Merry Sunke Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 66 R, Grågås 1240 R, Knarand 38 R, Krikand 575 R, Lille Lappedykker 151 R, Fiskehejre 25 FU, Sølvhejre 2 FU, Vandrefalk 1 JUV R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Sølvmåge 1180 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Hættemåge 640 R. Jens Bækkelund 
Keldsnor: Stor Præstekrave 22 R, Dobbeltbekkasin 28 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Pæregård: Trane 3 FU. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Lille Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 28 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 22 R, Rovterne 2 AD R, Rovterne 2 JUV FU, Fjordterne 7 R, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 7 R, Svaleklire 9 R, Rovterne 2 R, Rødrygget Tornskade 3 F YF UF, Skægmejse 5 R. Casper Sylvester Jensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Vestermade Rev: Storspove 125 R. Michael L.J. Glentedal
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Storspove 98 FU, Dobbeltbekkasin 21 FU. Søren G. Nielsen
Ørbæk: Fiskeørn 1 SV. Hans Rytter
Ørnehøj-området (Gulstav): Gul Vipstjert 35 T. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 26 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Kurt Kaack Hansen


       

Søndag den 16. august 2020                    Solopgang: 05:55 Solnedgang: 20:48

Ny Gesinge: Korttået træløber 1 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav
:
Sort Glente 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Tom Giersing
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R,  Fjordterne 5 R. Niels Andersen
Egensedybet: Isfugl 4 R. Laura Rytter Holm
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Havørn 2 R. Andreas Rønn Hansen
Gulstav: Dobbeltbekkasin 24 R,
Sort Glente 1 1K R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Skovpiber 56 S. Esben Eriksen
Gulstav Vesterskov:
Sort Glente 1 1K R. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov:
Sort Glente 1 OF. Casper Sylvester Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Krikand 600 R, Sølvhejre 2 FU. Kurt Due Johansen 
Mademose v/Tårup Strand: Isfugl 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 OF. Poul Henning Christensen
Nørreballe Nor: Grågås 1000 R, Skeand 20 R, Rovterne 2 YF FU, Rovterne 1 1K R. Per Rasmussen
Ristinge Hale: Rovterne 3 R. Casper Sylvester Jensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rovterne 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Spidsen af Fønsskov: Isfugl 2 R. Andreas Rønn Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 1K FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dobbeltbekkasin 20 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 24 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 5 R, Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 1 T, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg  
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Vester Korse: Skægmejse 2 FU. Jan Sørensen
Vesteregn: Fiskeørn 1 T. Nis Rattenborg


   

Lørdag den 15. august 2020                    Solopgang: 05:53 Solnedgang: 20:50

Gulstav: Rørhøg 4 S, Spurvehøg 2 FU, Spurvehøg 2 S, Musvåge 1 S, Lærkefalk 1 FU. Lars Kirk
Nørreballe Nor
:
Rovterne 5 R, Havørn 2 R. (FugleværnsfondensFribillige arbejdsgruppe har dejligt selskab af Rovterne og 2 Havørne til 4.dagens arbejde med at rydde engbrandbæger). Børge Langkilde Rasmussen
Oldemark: Tejst 1 R. Kim Bang Jensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 27 . Frank Abrahamson
Brændegård Sø: Grågås 900 R,
Sølvhejre 10 R, Fjordterne 6 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 FU. Søren Henssel-Rasmussen 
Bøjden Nor: Hjejle 550 R, Stor Præstekrave 50 FU, Dværgterne 1 AD R. Gunner Knudsen, Gunnar Jørgensen
Dræet: Storspove 65 R. Anders Wiig Nielsen
Ejlinge: Storspove 217 OF. Anders Wiig Nielsen
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 S, Blå Kærhøg 1 M AD FU. Morten Müller
Gulstav: Dobbeltbekkasin 21 R,
Sort Glente 1 1K OF , Vendehals 0 OF, Rødrygget Tornskade 4 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav: Lærkefalk 1 FU. Lars Kirk
Hagenskov Slotsmølle: Ravn 4 R. Thomas Kampmann
Lindø + vade v/Jersore: Hættemåge 560 R. Anders Wiig Nielsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 640 R, Klyde 65 R, Hjejle 650 R, Almindelig Ryle 1250 FU, Hvidklire 25 R, Hættemåge 4100 FU, Splitterne 105 R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 R. Casper Sylvester Jensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 3 R. Gregers Johannesen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 R. Kurt Kaack Hansen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 4 . Frank Abrahamson
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 8 R, Ravn 4 OF, Skægmejse 2 R, Tornirisk 125 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Rovterne 2 R. Casper Sylvester Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R,  Skægmejse 1 R, Tornirisk 125 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 FU, Rovterne 1 1K R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R., Lille Præstekrave 2 R, Tinksmed 12 R, Rovterne 4 , Fjordterne 9 R, Fiskeørn 1 T, Rørhøg 11 T, Skægmejse 4 R, Bysvale 130 FU, Landsvale 270 FU. Nis Rattenborg
Æbelø: Huldue 3 SY. Anders Wiig Nielsen


  

Fredag den 14. august 2020                    Solopgang: 05:51 Solnedgang: 20:52

Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 S, Landsvale 14 R, Hvid Vipstjert 16 FU
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Lars Kirk
Gulstav: Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 4 S, Spurvehøg 4 S, Rød Glente 5 S, Musvåge 11 S, Tårnfalk 1 S, Lærkefalk 1 FU, Grøn frø 1 R
. Lars Kirk
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 10 R, Vandrikse 1 R, Fiskehejre 2 R, Mudderklire 3 FU, Isfugl 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R, Fjordterne 7 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Stenvender 2 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint:
Rørhøg 10 S. Morten Müller
Gulstav: Rød Glente 5 S, Lærkefalk 1 FU. Lars Kirk
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 OF. Lars Jørn Olsen
Hillerslev (00:55-00:57):
Slørugle 1 R (Lå med åbent vindue i Thaisenhus, da en Slørugle pludseligt kalder ganske tæt på 0.55. Det gør den måske 5 gange førend jeg kommer hen til vinduet, hvor jeg hører den igen et par gange, men hvor fuglen dog er på vej væk. 0.57 hører jeg den kalde to gange igen, men denne gang et stykke væk. Ganske overraskende og sjældent jeg hører slørugle så godt) . Morten Bentzon Hansen
Keldsnor: Stor Præstekrave 22 R, Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 4 R V. Nis Rattenborg
Klintholm: Rød Glente 2 OF. Arne Bruun
Klise Nor: Dobbeltbekkasin 21 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Tinksmed 16 OF. Morten Müller
Monnet, Tåsinge: Hjejle 300 FU, Stenpikker 5 FU. Laila Neermann
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor:
Rovterne 4 , Fjordterne 9 R. Nis Rattenborg
Risinge Hoved: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 3 FU. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Fiskeørn 1 SV, Havørn 2 OF. Gregers Johannesen
Rudkøbing Havn: Fiskeørn 1 S, Blå Kærhøg 1 F S, Vandrefalk 1 IMM SV. Morten Müller
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grønspætte 2 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 30 R, Sølvhejre 1 R,
Rovterne 4 R, Skægmejse 2 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 12 R, Rovterne 3 , Fjordterne 14 R, Skægmejse 4 R, Gul Vipstjert 30 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Lars Kirk
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 R. Kurt Due Johansen


  

Torsdag den 13. august 2020                    Solopgang: 05:49 Solnedgang: 20:55

Bjernemark, Tåsinge: Rørhøg 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 11 R, Grågås 450 R, Knarand 14 R, Gråand 22 R, Spidsand 3 R, Krikand 185 R, Ringdue 22 R, Blishøne 3 R, Fiskehejre 23 R, Sølvhejre 3 R, Stor Præstekrave 3 R, Lille Præstekrave 6 R, Vibe 153 R, Brushane 4 R, Almindelig Ryle 18 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Mudderklire 9 R, Svaleklire 3 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 5 R, Tinksmed 5 R, Hættemåge 61 R, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 17 R, Havørn 1 2K OF, Musvåge 2 OF, Råge 18 OF, Ravn 1 OF, Gråkrage 59 R, Svale sp. 300 R, Stær 33 FU, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 42 R, Tornirisk 5 R, Rørspurv 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Spurvehøg 1 FU, Havørn 2 AD OF, Stor Flagspætte 1 R, Gulbug 1 R, Gransanger 2 R, Korttået Træløber 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Botofte Skovmose: Havørn 1 R AD. Lars Kirk
Espe, matriklen: Grønspætte 2 R (Hører eller ser dem hver dag). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 307 FU. Leif Kristensen
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD FU. Peter Godtfredsen
Dovns Klint: Sølvhejre 1 T, Strandskade 129 T, Fiskeørn 1 S, Gul Vipstjert 34 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Stor Præstekrave 45 R. Michael L.J. Glentedal
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 3 FU. Lars Kirk
Husby (Vestfyn): Vagtel 1 SY. Mads Syndergaard
Klise Nor: Dobbeltbekkasin 20 R, Tinksmed 15 R. Michael Aggerbeck
Klise Nor: Tinksmed 31 FU, Digesvale 130 Ø. Morten Müller
Ny Gesinge: Havørn 2 AD OF. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Fjordterne 8 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 R, Skægmejse 3 FU. Michael Aggerbeck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 OF, Stenpikker 6 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 FU, Rovterne 2 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Tinksmed 12 R, Rovterne 4 , Fjordterne 12 R, Fiskeørn 1 R, Skægmejse 6 R, Stenpikker 5 R, Gul Vipstjert 30 R NAT. Nis Rattenborg  
Vejlen, Tåsinge: Krikand 185 R, Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vodrup Klint: Stenpikker 6 R. Peter Markussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Lærkefalk 1 FU. Søren Bøgelund  


    

Onsdag den 12. august 2020                    Solopgang: 05:47 Solnedgang: 20:57

Søby Monnet, Taasinge: Rødrygget tornskade 1 R, Vandrefalk 1 AD M, Hvidklire 3 R, Storspove 23 R, Tårnfalk 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Dobbeltbekkasin 7 R, Lille præstekrave 12 R, Spurvehøg 1 OF, Almindelig ryle 15 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 9 , Fjordterne 14 FU. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".: Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 2 FU. Lars Kirk
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 , Fjordterne 14 FU. Leif Sørensen
Frellesvig: Blå Kærhøg 1 M FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Isfugl 1 FU. Andreas Rønn Hansen
Gråsten Nor: Isfugl 1 R. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Fiskeørn 1 SV. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Vagtel 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Vagtel 1 R. Michael Aggerbeck 
Horne By: Havørn 2 OF. Gitte Holch
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 1 . Andreas Rønn Hansen
Keldsnor: Stor Præstekrave 31 , Rovterne 2 AD , Splitterne 32 . Nis Rattenborg
Klise Nor: Dobbeltbekkasin 38 , Tinksmed 24 , Rovterne 2 . Nis Rattenborg
Klise Nor: Rovterne 1 AD, Rovterne 1 JUV FU. Michael Aggerbeck
Lillebælt/Snævringen ud for Strib: Isfugl 1 OF. Erik Busk
Nørreballe Nor: Rovterne 4 FU, Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU, Fjordterne 9 R, Aftenfalk 1 OF. Nis Rattenborg
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 . Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 FU. Michael Aggerbeck
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 , Lille Præstekrave 2 , Dobbeltbekkasin 29 , Tinksmed 16 , Fjordterne 15  Fiskeørn 1 V, Fiskeørn 1 FU T, Skægmejse 5 . Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 R, Rovterne 2 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 6 R. Ole Goldschmidt
Universitetet, Odense: Isfugl 2 FU. Martin Rheinheimer 
Vitsø: Rødrygget Tornskade 3 . Peter Markussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rørdrum 2 R, Svaleklire 14 R, Fiskeørn 1 SV. Søren Bøgelund


  

Tirsdag den 11. august 2020                    Solopgang: 05:45 Solnedgang: 20:59

Monnet, Taasinge: Grågås 400 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Vibe 22 R, Storspove 2 R, Stenvender 2 R, Gul vipstjert 7 R, Stenpikker 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R. DN-tur med 30 deltagere, Ian Heilmann og Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
: Rørhøg 1 OF, Skovspurv 50 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor: Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 14 R, Ringdue 2 OF, Skarv 21 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Storspove 4 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Mudderklire 9 R, Hvidklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 55 R, Sølvmåge 3 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Råge 1 OF, Sanglærke 5 R, Landsvale 4 FU, Digesvale 80 FU, Skovspurv 12 R, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 15 R. Lars Kirk
Alne Nor: Knopsvane 17 R, Skarv 16 R, Hjejle 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Mudderklire 6 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 8 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Fiskehejre 25 , Hjejle 437 R, Stor Præstekrave 64 FU, Stenvender 1 R, Kærløber 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Dværgterne 2 FU, Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Hjejle 250 R, Stor Præstekrave 55 R, Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Jens Sylvest Pedersen 
Føns Vang: Grågås 1075 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Andreas Rønn Hansen
Hudevad: Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD FU, Fjordterne 11 R. Nis Rattenborg
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 1 FU. Kurt Due Johansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 2 R V, Dobbeltbekkasin 21 R, Rovterne 2 , Fjordterne 14 R, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 FU, Rovterne 3 R. Michael Aggerbeck
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 7 R. Kurt Due Johansen


  

Mandag den 10. august 2020                   Solopgang: 05:43 Solnedgang: 21:01

Christiansminde: Grønspætte 2 HØ. Steen Winkel
Caroline Amalie vest for Tvedvej
: Grønspætte 1 HØ. Steen Winkel
Havn v/ Vejlen, Taasinge:
Dobbeltbekkasin 5 FU. Lars Kirk
Hesselagergård
: Sangdrossel 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 50 R. Leif Sørensen
Gråsten Nor: Skægmejse 2 R
. Bjarne Jørgensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 23 R, Lille Præstekrave 2 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 26 R, Svaleklire 8 R, Tinksmed 34 R, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 3 , Fjordterne 19 R. Nis Rattenborg
Pæregård: Trane 3 . Jane Ditzel
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 3 FU. Gregers Johannesen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 1 AD R, Rovterne 4 , Fjordterne 11 R, Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 1 R V, Sort Glente 1 OF, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R. Ole Goldschmidt
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 20 FU. Merry Sunke Larsen 


   
                                                            Stor størrelse

Søndag den 9. august 2020                      Solopgang: 05:41 Solnedgang: 21:03

Rebjerg sø: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Påø: Grå fluesnapper 8 R, Rødstjert 2 R, Hvepsevåge 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm
: Grå fluesnapper 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt
: Musvåge 1 R
. Leif Sørensen
Gulstav Mose
:
Savisanger 1 KA R (set kortvarigt i rørskoven ved vejen). Torbjørn Eriksen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 . Jacob Sterup
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Fjordterne 5 FU, Havørn 2 OF. Steen Vagner
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Sortterne 2 S, Fjordterne/Havterne 42 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 43 FU, Stenvender 1 FU, Hættemåge 500 R, Dværgterne 2 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 37 FU, Stenvender 1 FU, Kærløber 1 FU, Dværgterne 3 FU. Søren G. Nielsen
Frellesvig: Stor Flagspætte 10 . Jane Ditzel 
Grusgrave v/Birkum: Grågås 700 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 5 YF UF, Havørn 2 AD OF, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 3 AD OF. Per Rasmussen
Gulstav: Vagtel 1 SY, Gul Vipstjert 40 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R,
Aftenfalk 1 2K+ FU. Søren Bøgelund
Husby Strand, Wedellsborg: Grågås 600 R, Havørn 2 R. Mads Syndergaard
Kattekilde: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Keldsnor: Skeand 11 FU,  Sorthalset Lappedykker 2 FU. Jacob Sterup
Kærum Å (Assens): Grå Fluesnapper 3 FU. Lars Petersen
Nørreballe Nor: Grågås 1300 R, Rovterne 1 AD OF. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Grågås 1700 R. Ole Goldschmidt
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 3 FU, Ravn 4 OF. Ebbe Larsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 3 . Per Rasmussen
Torpegård Skov: Havørn 3 YF TH. Per Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Kobbersneppe 1 1K R, Rovterne 3 , Fjordterne 10 R, Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Svaleklire 9 R,
Rovterne 4 R, Tinksmed 13 R, Fjordterne 11 FU, Rødrygget Tornskade 4 R, Skægmejse 8 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Tinksmed 14 R,
Rovterne 2 AD FU, Rovterne 2 JUV R, Fjordterne 14 R, Skægmejse 5 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 4 R. Leif Sørensen


  

Lørdag den 8. august 2020                        Solopgang: 05:38 Solnedgang: 21:03

Thurø, Østerskov: Kejserkåbe 2 R, 3 Det hvide C 3 R, Skovrandøje 1 R m.m. . Arne Bruun
Skovsgaard, Rebjerg sø
: Sølvhejre 1 R, Svaleklire 2 R,  Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen

Skovsgaard
: Hvid Stork 1 OF. Gitte Niebuhr
Skovsgaard
(02:30): Vagtel 1 HØ. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård: Munk 4 FU 2 AD + 2 1K , Musvit 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 4 R. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø
: Sølvhejre 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hjejle 250 R, Stor Præstekrave 50 FU, Kærløber 1 FU, Sandløber 1 FU, Dværgterne 2 FU, Dværgterne 2 R. Gunnar Jørgensen
Egensedybet: Storspove 130 FU, Splitterne 65 . Kurt Due Johansen 
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 TF. Freya Mørup-Petersen
Gulstav:
Hvid Stork 1 NV . Morten Müller
Keldsnor:
Aftenfalk 1 M 2K+ SØ. Freya Mørup-Petersen
Klise Nor:
Hvid Stork 1 AD R, Tinksmed 19 FU. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Mågeøerne: Stor Præstekrave 53 FU, Sølvmåge 500 R, Splitterne 48 R. Kurt Due Johansen 
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 640 R, Klyde 41 FU, Strandhjejle 51 FU, Storspove 502 FU, Almindelig Ryle 650 FU, Hættemåge 3300 FU, Splitterne 57 R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Rød Glente 2 FU. Gregers Johannesen
Skovsgård:
Hvid Stork 1 OF. Gitte Niebuhr
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Isfugl 1 R. Lars Kirk
Universitetet - Odense: Svaleklire 6 FU. Martin Rheinheimer


    

Fredag den 7. august 2020                        Solopgang: 05:38 Solnedgang: 21:08

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 4 FU, Rovterne 1 FU, Isfugl 1 FU, Skægmejse 12 R,
Blåhals 1 R. Lars Kirk 
Lundeborg, Ny Camping
(06:30): Gul Vipstjert 1 FU (første gang jeg ser den her på matriklen). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Taffeland 360 R, Knarand 25 R, Toppet Lappedykker 323 R, Fjordterne 17 FU, Havørn 2 IMM R, Rødrygget Tornskade 10 YF UF, Grå Fluesnapper 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 6 R. Leif Sørensen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne/Havterne 292 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Hjejle 320 R, Stor Præstekrave 24 FU, Dværgterne 3 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 R. Stoffer Jaeger
Gråsten Nor: Isfugl 1 R. Kent Olsen
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Isfugl 1 OF. Lars Jørn Olsen
Klise Nor: Tinksmed 28 FU. Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 FU. Leif Sørensen
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 F AD OF. Morten Müller
Rønninge Søgård: Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 11 R, Rovterne 4 , Fjordterne 18 R, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Tøvelsø Mose v/Tranekær: Ravn 5 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Grågås 1200 R, Krikand 100 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 4 FU, Rovterne 1 FU, Isfugl 1 FU, Skægmejse 12 R,
Blåhals 1 R. Lars Kirk
Vesteregn: Hvepsevåge 7 SV. Nis Rattenborg
Vitsø: Grågås 1400 R, Nilgås 2 R, Taffeland 417 R, Skeand 47 R, Knarand 155 R, Sorthalset Lappedykker 67 R, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 21 R, Svaleklire 7 R, Tinksmed 23 R, Isfugl 2 R, Skægmejse 1 R. Kent Olsen
Vitsø: Lille Præstekrave 1 R. Lars Tom-Petersen


     

Torsdag den 6. august 2020                        Solopgang: 05:36 Solnedgang: 21:10

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 4 R, Rovterne 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm
: Grå-skovspurv 30 FU, Gærdesanger 2 R, Blåmejse 6 FU, Sumpmejse 4 FU, Gulspurv 2 R, Dompap 2 FU, Hvid vipstjert 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Sølvhejre 5 FU, Fjordterne 17 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 FU, Sølvhejre 2 R, Fjordterne 17 R. Leif Kristensen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne/Havterne 112 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor
: Hjejle 300 R, Dværgterne 2 R. Leif Sørensen
Dømmestrup: Agerhøne 10 R. Per Rasmussen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 76 R. Mogens Ribo Petersen
Gråsten Nor: Lille Præstekrave 1 OF, Småspove 17 R, Storspove 82 R, Skægmejse 2 R, Gulbug 5 R. Lars Tom-Petersen
Kalvehave: Skovhornugle 1 JUV R. Evald Mehlsen
Kærum Å (Assens): Grå Fluesnapper 3 R. Lars Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 600 R, Taffeland 110 R, Havørn 2 AD FU. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 600 FU, Taffeland 110 R, Havørn 2 AD FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD R, Fjordterne 18 R. Nis Rattenborg 
Sortemosen (Sydfyn): Isfugl 1 DØD. Helene Demant Waldhorn
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Tinksmed 12 R, Rovterne 1 AD FU, Rovterne 1 JUV R, Fjordterne 22 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Rovterne 2 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Carsten Skou
Vejlen - Tåsinge: Sølvhejre 3 FU. Carsten Skou
Vejlen - Tåsinge: Sølvhejre 4 R, Rovterne 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 47 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Hættemåge 500 R. Kurt Kaack Hansen


   

Onsdag den 5. august 2020                        Solopgang: 05:34 Solnedgang: 21:12

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 12 R. Lars Kirk
Broholm: Gulspurv 4 R. , Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Borgnæs (Ærø)
: Grå Fluesnapper 5 R, Skovspurv 50 R. Lars Tom-Petersen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Isfugl 1 OF. Finn Just Christensen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Agerhøne 8 YF UF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 FU. Per F. Kristensen
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU
. Lars Kirk
Vitsø: Nilgås 2 R, Skestork 2 R, Sortterne 1 2K+ ODR R. Kent Olsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 29 R. Kurt Due Johansen


   

Tirsdag den 4. august 2020                        Solopgang: 05:32 Solnedgang: 21:14

Svendborgsund: Mudderklire 1 R, Hvidklire 2 R, Strandskade 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping
: Spurvehøg 1 R , Gærdesmutte 1 R (Spurvehøgen sad højt vejrs i mit gamle lærketræ og nød udsigten af solopgangen, hvilket min lille gærdesmutte absolut ikke var tilfreds med, hvad den højlydt gav udtryk for). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Skestork 1 R, Stor Præstekrave 27 R, Dværgterne 3 R. Frank Pedersen
Bøjden Nor: Grågås 680 R, Stor Præstekrave 38 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 4 R NAT. Vagn Freundlich 
Gudbjerg: Havørn 4 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 OF. Lars Jørn Olsen
Keldsnor: Grågås 780 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 1 T, Rovterne 2 T, Fjordterne 85 T, Fjordterne 12 T. Frank Jensen-Hammer
Nørreballe Nor: Rovterne 3 , Fjordterne 24 R. Nis Rattenborg 
Rise Mark: Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Gråspurv 80 R, Skovspurv 50 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rødrygget Tornskade 6 R, Skægmejse 2 R. Lars Tom-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 FU, Temmincksryle 1 FU, Rovterne 3 R, Fjordterne 12 FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Temmincksryle 1 R, Fjordterne 16 R, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Vejsnæs Nakke: Bomlærke 8 R. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 3 R. Stoffer Jaeger
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 36 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgryle 3 FU, Dværgterne 1 OF. Ella Mikkelsen


  

Mandag den 3. august 2020                        Solopgang: 05:31 Solnedgang: 21:16

Hesselagergård: Rødhals 2 FU 1K, Fasan 2 FU, Gærdesanger 2 FU, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bammeskov: Småspove 6 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU. Jane Ditzel
Bræmlevænge: Duehøg 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R. Mikkel Rasmussen
Fredmosen: Fiskeørn 1 V, Lærkefalk/Aftenfalk 1 FU. Morten Müller
Gråsten Nor: Gulbug 5 R. Lars Tom-Petersen
Gulstav:
Rødstjert 11 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen:
Grågås 2600 R, Knarand 52 R, Krikand 320 R, Lille Lappedykker 36 R, Blishøne 600 R, Sølvhejre 2 FU, Hvidklire 30 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 610 R, Småspove 9 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Canadagås 57 FU. Jens Bækkelund 
Hagenskov Slotsmølle: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann
Hakkehave: Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 R. Kjeld Lund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Havørn 2 FU, Isfugl 1 FU, Bysvale 100 FU. Andreas Rønn Hansen 
Keldsnor: Stor Præstekrave 48 R, Lille Præstekrave 1 OF, Dværgterne 2 R, Dværgterne 2 V, Rovterne 2 V, Fjordterne 9 R, Splitterne 26 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Tinksmed 11 R, Dværgterne 4 R, Rovterne 2 V R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Tinksmed 10 FU, Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Susanne Rørdam Skov
Lodskov v/Ferritslev: Duehøg 2 1K R. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Grågås 800 FU, Skeand 45 R, Sølvhejre 1 FU, Dværgterne 1 FU, Rovterne 2 FU. Vagn Freundlich
Nørreballe Nor:
Rovterne 3 , Fjordterne 25 R, Havørn 2 AD R, Sort Glente 1 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Småspove 11 FU V. Morten Müller
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 24 R, Hvid Vipstjert 50 R. Lars Tom-Petersen
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 75 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Storspove 70 FU, Sandløber 2 FU, Rovterne 1 R, Splitterne 25 FU, Fiskeørn 1 OF. Niels Andersen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R, Dværgterne 1 R, Rovterne 3 , Fjordterne 18 R, Rødrygget Tornskade 3 , Skægmejse 5 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 2 R. Vagn Freundlich
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Rød Glente 3 V. Gunnar Knudsen
Vitsø: Nilgås 2 AD R, Skeand 36 R,
Knarand 140 R, Sorthalset Lappedykker 44 R, Skestork 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Tinksmed 15 R. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 27 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 22 R. Sten Pedersen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 26 R, Stor Præstekrave 22 R. Niels Bomholt Jensen


   

Søndag den 2. august 2020                         Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:18

Hesselagergård: Dompap 2 FU, Solsort 6 FU, Munk 4 FU, Kernebider 2 FU, Sangdrossel 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 1 R, Skestork 1 R, Stenvender 1 R, Dværgterne 2 FU, Tornirisk 100 FU. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Skestork 1 R, Stenvender 1 R, Dværgterne 2 FU, Tornirisk 100 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 1 FU, Dværgterne 1 R, Tornirisk 50 FU. Peder-Henning Søderstjerna
Bøjden Nor: Skestork 1 R, Hjejle 259 R, Stor Præstekrave 39 R, Kærløber 1 FU, Dværgterne 3 FU, Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 OF. Lars Jørn Olsen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 . Nis Rattenborg
Rath:
Sort Glente 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Duehøg 1 1K R. Per Rasmussen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Småspove 12 R, Fjordterne/Havterne 30 V. Lars Tom-Petersen
Stige Ø: Fjordterne/Havterne 30 V. Gregers Johannesen
Svendborg Havn: Havørn 2 OF. Hanne Fransson
Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 T. Freya Mørup-Petersen


  

Lørdag den 1. august 2020                          Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:20

Brændegård Sø: Havørn 2 AD, Havørn 2 1K . Erik Thomsen
Hesselagergård
: Grønirisk 2 F, Gærdesanger 1 FU, Bogfinke 4 FU, Elmemåler 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Andebølle
: Rød Glente 2 R. Joakim Matthiesen
Bøjden Nor
: Skestork 2 R, Hjejle 255 R, Stor Præstekrave 40 R, Dværgterne 4 AD FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Dværgterne 4 R. Stoffer Jaeger
Føns Vang: Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gudbjerg: Rød Glente 4 FU, Ravn 6 OF. Leif Bisschop-Larsen
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Helnæs Made: Storspove 75 FU. Tom Giersing
Keldsnor: Stor Præstekrave 32 R, Stenvender 2 R, Sandløber 1 R, Fjordterne 6 R, Splitterne 28 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Grågås 550 R, Ederfugl 1000 T, Sortand 1270 T, Krikand 233 T, Strandskade 195 T, Lille Præstekrave 2 R, Stenvender 1 R, Stenvender 1 T, Hættemåge 500 R, Stormmåge 1000 R, Fjordterne 24 T, Fjordterne/Havterne 165 T. Frank Jensen-Hammer 
Klise Nor: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Svaleklire 9 R, Tinksmed 11 R, Fiskeørn 1 SV, Rød Glente 4 SV. Nis Rattenborg
Kædeby: Havørn 2 1K OF. Ole Goldschmidt
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 50 FU, Almindelig Ryle 1200 FU, Hættemåge 500 FU, Splitterne 110 R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 FU T, Fiskeørn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Temmincksryle 1 R V, Rovterne 2 AD R, Fjordterne 22 R. Nis Rattenborg
Rise Mark: Bomlærke 8 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 1 R. Lars Tom-Petersen
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Fjordterne/Havterne 30 V. Susanne Rørdam Skov
Søby (Ærø): Kaspisk Måge 1 4K+ R. Lars Tom-Petersen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R, Rovterne 1 OF, Havørn 2 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 501 OF, Sølvhejre 2 , Fjordterne 21 OF. Kasper Højlund Lange
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Peder-Henning Søderstjerna
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R, Krumnæbbet Ryle 6 R T, Rovterne 4 , Fjordterne 24 R, Skægmejse 5 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 4 R, Hvepsevåge 5 AD SØ. Ole Goldschmidt
Vejsnæs Nakke: Tornirisk 150 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Canadagås 30 R, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Grågås 610 R, Nilgås 1 AD R, Taffeland 340 R, Skeand 20 R, Knarand 90 R, Sorthalset Lappedykker 55 R, Tinksmed 12 R. Lars Tom-Petersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 sep 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk