Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 30. - 35. ( 1. august - 31. august 2021).                     Sidst opdateret 05 september 2021 07:15:35 

 

 

Tirsdag den 31. august 2021                    Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:12

Vejlen, Tåsinge: Stær 6000 R NAT. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 R. Karen Kusk
Bredholt v/Arreskov Sø: Rødrygget Tornskade 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Grågås 800 R, Taffeland 220 R, Knarand 270 R, Krikand 155 R, Sølvhejre 6 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 1 OF. Annette Friis
Bøjden Nor: Hjejle 580 R, Stor Præstekrave 34 FU, Stenvender 1 FU, Kærløber 1 FU, Dværgryle 3 FU. Søren G. Nielsen
Bøsøre: Stenvender 2 R. Peter Pelle Clausen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 S. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Sortand 120 T, Stor Præstekrave 22 T, Fjordterne 14 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 28 T, Digesvale 800 T, Gul Vipstjert 337 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Vandrefalk 1 NØ. Leif Bisschop-Larsen
Fiskerup Skov: Fiskeørn 1 OF. Annette Friis
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 44 R, Storspove 118 R, Splitterne 154 R. Esben Eriksen
Gulstav
: Hvepsevåge 5 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 F 2K+ S. Anders Odd Wulff Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 FU, Brushane 20 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 1200 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Havørn 3 AD OF. Peter Pelle Clausen
Langelandsbroen: Bjergvipstjert 1 FU. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 7 R. Annette Friis
Lundeborg Skov (Bjergeskov): Fiskeørn 1 S. Peter Pelle Clausen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Kaspisk Måge 2 2K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge: Grågås 1500 R, Havørn 2 FU. Carsten Skou
Mørkemose v/Sandholt: Trane 4 . Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning  Fiskeørn 1 OF, Isfugl 1 FU. Lars Rasmussen
Nørreballe Nor: Dværgryle 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Slambassinet (Odense): Hjejle 600 OF, Krumnæbbet Ryle 14 R, Temmincksryle 1 R, Dværgryle 16 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R,
Rovterne 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R,
Rovterne 9 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 2 FU. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 1K FU, Skeand 12 FU, Knarand 108 FU, Spidsand 53 FU, Krikand 410 FU, Vandrikse 5 R, Rørdrum 1 OF,
Sølvhejre 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Kærløber 1 1K FU, Temmincksryle 2 FU, Hættemåge 1200 FU, Rovterne 10 FU, Fiskeørn 1 AD FU, Dværgfalk 1 FU, Skægmejse 7 FU, Digesvale 900 FU, Gul Vipstjert 625 R NAT. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 5 FU, Tinksmed 12 FU. Carsten Skou   
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 1 R, Kærløber 1 FU. Peter Pelle Clausen


 

Mandag den 30. august 2021               Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:15

Brændegård Sø: Sølvhejre 4 OF, Vibe 150 R, Mudderklire 2 R, Rovterne 3 R, Fjordterne 8 R, Fiskeørn 2 OF, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 2 OF, Havørn 7 R. Leif Sørensen
Lundeborg
: Splitterne 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 OF, Rovterne 3 R, Fjordterne 8 R, Fiskeørn 2 OF,
Havørn 7 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Sølvhejre 5 R,Fiskeørn 3 R, Havørn 4 R. Kjeld Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 3 FU, Havørn 5 FU. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Trane 10 R, Rovterne 3 R, Fiskeørn 3 R, Havørn 12 R. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Spidsand 22 FU, Stenvender 2 FU, Dværgryle 5 R, Splitterne 26 R. Leif Kristensen
Båring Vig: Fjordterne 6 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Canadagås 82 T, Sortand 321 T, Stor Præstekrave 24 T, Stenvender 3 OF, Islandsk Ryle 56 T, Fjordterne 10 T, Fiskeørn 5 T, Hvepsevåge 19 T, Spurvehøg 38 T, Ravn 3 OF, Digesvale 550 T, Gul Vipstjert 243 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Stenvender 3 FU. Sten Pedersen
Gulstav: Rovterne 2 OF, Lærkefalk 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen:
Canadagås 145 R, Grågås 2300 R, Sølvhejre 4 FU, Havørn 3 OF. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 58 FU. Jørn Knudsen 
Sallinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Grågås 1000 S. Jørn Knudsen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R. Ivan Sejer Beck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 3 R, Fiskeørn 1 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 10 R. Claus Dalskov
Vitsø: Taffeland 150 R, Skeand 35 R, Krikand 150 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen 
Åløkkeskoven: Canadagås 80 SV. Esben Eriksen


 

Søndag den 29. august 2021               Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:17

Storeholm + øhavet nord for: Knopsvane 7 R, Canadagås 78 OF, Grågås 34 OF, Gravand 5 R, Gråand 38 R, Krikand 14 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 34 R, Strandskade 7 FU, Strandhjejle 5 R, Vibe 12 R, Storspove 1 OF, Stor Kobbersneppe 4 FU, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 4 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 75 R, Svaleklire 1 R, Hvidklire 4 FU, Rødben 3 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 4 R, Splitterne 4 OF, Fiskeørn 1 OF, Sanglærke 5 R, Engpiber 8 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørspurv 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 R, Vibe 60 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 2 OF, Havørn 2 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 R. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 R. Lars Rasmussen
Båring Vig: Fjordterne 17 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Sortand 134 T, Pibeand 551 T, Skarv 600 R, Stor Præstekrave 38 T, Stenvender 4 T, Fjordterne 15 T, Gul Vipstjert 67 T. Frank Jensen-Hammer
Egehoved Skov: Stenvender 25 FU. Bjarne Jørgensen 
Frellesvig: Fiskeørn 1 OF. Jane Ditzel
Gulstav: Fiskeørn 1 T. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Krikand 100 R, Lille Lappedykker 100 FU, Sølvhejre 4 FU. Peter Dam-Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Erik Busk
Holckenhavn Fjord: Blishøne 650 FU, Sildemåge 12 YF UF. Jørn Knudsen
Keldsnor: Grågås 530 R, Skeand 26 R, Hjejle 320 R, Stor Præstekrave 29 R, Stenvender 1 R T, Islandsk Ryle 36 FU, Dværgryle 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Munke Mose: Rørhøne (Grønbenet) 12 FU. Daniel Kjølby
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Canadagås 30 NV. Freya Mørup-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Storeholm + øhavet nord for: Canadagås 78 OF, Stor Kobbersneppe 4 FU, Stenvender 1 R, Sandløber 1 R, Fiskeørn 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Sundet, Faaborg: Grågås 800 R, Skeand 142 FU. Per Damgaard Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Dværgryle 5 FU,
Kærløber 1 FU , Rovterne 8 R, Fiskeørn 1 FU, Gul Vipstjert 30 OF. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU,
Dværgryle 11 FU, Rovterne 9 R. Ole Goldschmidt
Trøstemosegård m.m. v/Øster Hæsinge: Agerhøne 9 R. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 175 R. Niels Andersen


  

Lørdag den 28. august 2021                Solopgang: 06:17 Solnedgang: 20:20

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rovterne 1 FU. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3. Morten Krog
Bøjden Nor: Canadagås 42 OF, Canadagås 78 R, Grågås 530 R, Blisgås 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Klyde 21 R, Hjejle 400 R, Stor Kobbersneppe 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU. Jens Kristian Holm
Bøjden Nor: Kærløber 2 FU, Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Trane 5 R, Rød Glente 2 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Langø: Havørn 2 OF. Martin Rheinheimer
Helnæs Made: Grågås 600 FU. Kjeld Hansen
Keldsnor: Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 30 FU, Islandsk Ryle 29 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 31 FU, Islandsk Ryle 32 FU. Freya Mørup-Petersen
Keldsnor: Skeand 35 R, Hjejle 410 R, Stor Præstekrave 48 R, Islandsk Ryle 36 R,
Gul Vipstjert 225 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Skeand 60 R, Knarand 165 R, Sølvhejre 4 R, Rovterne 2 R, Gul Vipstjert 100 R, Stillits 95 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 R. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Dværgterne 2 FU. Hans Rytter
Sø ved Præstevænget, Faldsled: Fiskeørn 1 OF. Stoffer Jaeger
Søby (Ærø): Fiskeørn 1 SV. Jørn Vinther Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 65 FU, Sølvhejre 1 R, Rovterne 9 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 44 FU, Knarand 65 FU, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 5 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 7 R. Lars Nørgaard Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 39 R, Skeand 58 R, Knarand 79 R, Spidsand 44 R, Krikand 370 R, Sølvhejre 3 R,
Dværgryle 11 R, Rovterne 11 R, Skægmejse 3 R, Digesvale 550 R, Gul Vipstjert 30 R Ole Goldschmidt 
Verninge: Råge 1110 R. Ella Mikkelsen


 

Fredag den 27. august 2021                Solopgang: 06:15 Solnedgang: 20:22

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 1 R, Rørhøg 2 FU, Stær 5000 R NAT (Sort Sol). Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø: Stenpikker 2 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Hjejle 250 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU. Claus Dalskov
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Grågås 1000 R, Knarand 35 R, Krikand 135 R, Sølvhejre 3 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 6 FU, Fiskeørn 2 FU
, Havørn 4 . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Klyde 40 FU. Lars Peter Hansen
Bøjden Nor: Klyde 27 FU, Hjejle 250 R, Kærløber 1 FU
, Sandløber 1 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Pibeand 780 T, Islandsk Ryle 25 T, Rovterne 2 T, Splitterne 33 T, Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg: Vandrefalk 1 OF. Jens-Gert Hansen
Fagsted Lung: Ravn 28 FU. Gunnar Jørgensen
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Gråsten Nor: Fiskeørn 1 OF
. Bjarne Jørgensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Havørn 4 R. Leif Bisschop-Larsen 
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1000 R, Krikand 700 FU, Sølvhejre 4 FU. Jens Bækkelund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 215 R, Havørn 3 IMM OF, Isfugl 2 R, Ravn 40 R. Niels Bomholt Jensen
Søby Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Lars Kirk 
Søgård (Langeland): Vendehals 1 R, Grå Fluesnapper 6 R. Søren Bøgelund
Søgård Pyt:
Plettet Rørvagtel 1 JUV R. Søren Bøgelund
Thurø Rev: Spidsand 18 SV, Dværgterne 2 SV. Arne Bruun
Åsø Skov: Lærkefalk 1 FU. Claus Dalskov


  

Torsdag den 26. august 2021               Solopgang: 06:13 Solnedgang: 20:25

Vejlen, Taasinge: Krikand 363 R, Blishøne 300 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 8 R, Vibe 140 R, Temmincksryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 7 R, Fiskeørn 1 FU, Rørhøg 2 FU, Vandrefalk 1 FU, Stær 5000 R NAT (Sort Sol), Gul Vipstjert 18 R, Hvid Vipstjert 50 R, Sydflagermus & dværgflagermus. DN-tur Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
(12:00): Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Gråand 1 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge: Toppet lappedykker 1 R AD, Toppet lappedykker 1 1K FU. Lars Kirk
Siø: Grågås 350 R. Lars Kirk
Siø Sund: Splitterne 5 R. Lars Kirk
Vårø: Bynkefugl 8 R. Lars Kirk
Brændegård Sø: Havørn 6 R, Fiskeørn 3 R, Rørhøg 2 R, Sølvhejre 4 R, Trane 2 R, Rovterne 3 R, Hvidklire 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Vormark, Langmosegård: Lille lappedykker 3 FU, Gråand 4 R, Blishøne 6 FU, Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 4 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Knopsvane 225 R,
Sølvhejre 6 R, Rovterne 3 R, Fiskeørn 1 S, Havørn 3 JUV R. Niels Andersen
Bøjden Nor: Klyde 25 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor:  Stor Præstekrave 69 R. Lars Nørgaard Andersen
Dovns Klint: Stor Præstekrave 30 T, Fjordterne 15 T, Spurvehøg 13 T. Frank Jensen-Hammer 
Flyvesandet: Stenvender 5 FU, Sandløber 4 FU, Storkjove 1 V. Ella Mikkelsen
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 3 R. Lars Andersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Johannes Kondras Lundbak Bjerager
Ommels Hoved (Trillerne): Havørn 2 FU. Asger Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Canadagås 46 SV. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Johannes Kondras Lundbak Bjerager
Vejlby Fed Sommerhusområde: Huldue 6 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 363 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 8 R, Temmincksryle 1 R, Svaleklire 5 R, Fiskeørn 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Stær 5000 R NAT, Hvid Vipstjert 50 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø: Bynkefugl 8 R. Lars Kirk
Østerø Sø (Knudshoved): Fjordterne 7 R, Landsvale 500 OF. Jørn Knudsen


 

Onsdag den 25. august 2021               Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:27

Svendborgsund ved Iholm (13:00): Øresvin 1 FU (Delle)
Broholm
: Fasan 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knopsvane 208 FU, Knarand 34 R, Krikand 170 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R, Rovterne 3 R
, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 IMM R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 R. Sten Pedersen
Brændegård Sø: Knopsvane 272 FU, Sølvhejre 3 R, Rovterne 3 R, Fiskeørn 2 OF, Havørn 2 AD R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Canadagås 78 FU, Grågås 650 FU, Krikand 111 FU, Skestork 1 R, Klyde 36 FU, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 58 FU, Islandsk Ryle 33 FU. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Stenvender 5 FU. Sten Pedersen
Dømmestrup: Grå Fluesnapper 3 FU. Anne Veber Døssing 
Egensedybet: Hjejle 500 R. Steffen Kronborg
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 160 R. Steffen Kronborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Brushane 22 FU. Jens Bækkelund
Kasmose Skov: Almindelig Kjove 3 R. Erik Busk
Kasmose Skov: Almindelig Kjove 3 R. Michael Brunhøj Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 OF. Leif Sørensen 
Nørreballe Nor: Fiskeørn 2 . Sten Pedersen
Søby Monnet, Tåsinge: Lærkefalk 1 FU. Lars Kirk
Urehoved: Stenpikker 6 FU. Nanna Josefsen  
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 6 T. Søren Bøgelund


 

Tirsdag den 24. august 2021               Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:30

Svendborgsund: Skarv 2 FU. Lars Kirk
Stjoul Havn
(16:00): Storspove 1 R. Henning Steen Hansen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 25 R, Grågås 650 R, Gråand 40 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 15 R, Hjejle 6 R, Stor Præstekrave 11 R, Storspove 30 R, Stenvender 2 R, Almindelig Ryle 16 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Mudderklire 8 R, Hvidklire 1 R, Rødben 2 R, Sildemåge 1 R, Hvepsevåge 1 SV, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Sanglærke 8 R, Digesvale 80 FU, Stær 100 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stillits 30 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor, Undervandsfugletårnet
: Vandrikse 1 JUV FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovns Klint
: Fiskeørn 1 T S. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg
: Gråspurv 6 FU, Solsort 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup (15:30): Havørn 1 OF NØ mod SV, Ravn 1 OF NØ mod SV
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Canadagås 65 R, Skestork 1 R, Hjejle 500 R. Else Klint
Dovns Klint: Spidsand 55 T, Sortstrubet Lom 1 SØ, Strandskade 80 T,
Stor Præstekrave 130 T, Stenvender 9 R, Sandløber 1 T, Almindelig Kjove 2 T, Fjordterne 44 T, Blå Kærhøg 1 M T, Gul Vipstjert 143 T. Frank Jensen-Hammer
Egensedybet: Grågås 600 R, Hjejle 450 SV, Storspove 54 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Dværgryle/Temmincksryle 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 90 R. Jens Bækkelund
Kattegat ved Enebærodde: Almindelig Kjove 1 FU. Ella Mikkelsen
Monnet, Tåsinge: Grågås 650 R, Stenvender 2 R, Lærkefalk 1 FU. Lars Kirk
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 182 R, Huldue 9 R, Sølvhejre 1 FU, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Odense Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm:
Skestork 19 FU, Stenvender 4 FU. Steffen Kronborg
Ristingehalvøen: Grågås 525 OF, Hjejle 350 OF, Spurvehøg 12 T. Gregers Johannesen
Thurø Rev: Rovterne 2 SV. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Skestork 3 FU. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 7 R. Leif Bisschop-Larsen
Voderup Klint: Rødrygget Tornskade 4 FU. Nanna Josefsen


 

Mandag den 23. august 2021             Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:32

Ny Gesinge, matriklen: Fiskeørn 1 T S, Hvepsevåge 1 T S. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor: Hjejle 26 R, Rødben 1 R. Erik Thomsen
Keldsnor: Strandhjejle 2 FU, Hjejle 26 FU, Stor Præstekrave 64 FU, Vibe 32 FU, Stenvender 7 FU, Islandsk Ryle 23 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Sandløber 2 FU, Almindelig Ryle 68 FU, Mudderklire 28 FU, Sortklire 7 FU, Hvidklire 22 FU. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Trane 2 R, Fiskehejre 4 R,
Sølvhejre 7 R, Fiskeørn 1 OF, Rørhøg 1 OF, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Tange å: Gråkrage 5 FU (2 AD + 3 1K.). Poul Brugs Rasmussen
Trunderup (13:10): Havørn 1 OF N mod S
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 1 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 FU, Canadagås 42 FU, Skestork 1 FU, Hjejle 1000 FU. Merry Sunke Larsen
Dovns Klint: Canadagås 73 T, Skarv 761 T, Stenvender 1 T, Fjordterne 31 T, Splitterne 50 R, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 144 T, Spurvehøg 14 T, Gul Vipstjert 180 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 8 FU. Erik Busk
Keldsnor: Stor Præstekrave 64 FU, Stenvender 7 FU, Islandsk Ryle 23 FU, Sandløber 2 FU, Mudderklire 28 FU, Hvidklire 22 FU. Ole Goldschmidt 
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Fiskeørn 1 V. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 1K R, Ravn 4 R. Morten Kristiansen
Mørkemose v/Sandholt: Trane 4 . Leif Kristensen
Odense Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm:
Skestork 19 FU. Steffen Kronborg
Pæregård Skov og Snave Skov:
Steppehøg 1 T. Jørgen Staun
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 9 SV. Jan Stener Jørgensen
Siø: Stor Kobbersneppe 1 R. Lars Kirk
Slambassinet (Odense): Temmincksryle 2 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Stenpikker 6 FU T. Jørn Knudsen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Fiskeørn 1 V. Jørn Knudsen
Storskov (Brahetrolleborg): Fiskeørn 1 R, Rødrygget Tornskade 5 YF UF, Grå Fluesnapper 5 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Søby Mark (Ærø): Havørn 2 OF, Grå Fluesnapper 6 FU. Jakob Dall
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Skestork 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 4 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Sølvhejre 1 FU. Jakob Dall
Æbelø Holm: Stenvender 10 FU, Sandløber 1 FU. Jens Bækkelund
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Stork 1 OF. Søren Bøgelund


 

Søndag den 22. august 2021              Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:34

Skårupøre Sund: Fiskeørn 1 V. Lars Kirk
Glorup
: Rød glente 1 R, Gråkrage 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R, Canadagås 109 R, Skestork 1 R, Klyde 23 FU, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 33 R, Stenvender 1 FU, Islandsk Ryle 31 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R, Canadagås 116 R, Canadagås 116 R, Grågås 900 R, Skestork 1 JUV R, Klyde 39 FU, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 37 FU, Islandsk Ryle 13 FU, Havørn 2 IMM OF, Tornirisk 100 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R, canadagås 210 R, Grågås 900 R, Skestork 1 R, Klyde 73 R, Hjejle 400 R, Islandsk Ryle 17 R, Splitterne 30 R, Havørn 2 OF, Tornirisk 100 OF. Ib Johannes Bager
Dovns Klint: Sortand 485 T, Krikand 315 T, Skarv 1211 T, Strandskade 95 T, Klyde 28 T, Stenvender 7 R, Stenvender 5 T, Almindelig Kjove 1 MF SV, Fjordterne 194 T, Splitterne 28 T, Fiskeørn 3 T, Gul Vipstjert 74 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Spidsand 14 FU, Sorthalset Lappedykker 1 JUV FU, Skestork 22 FU, Sortterne 1 JUV FU., Fiskeørn 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Skestork 22 R, Fiskeørn 1 OF. Steffen Kronborg
Fyns Hoved: Rødrygget Tornskade 4 R, Stillits 100 R. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R SV. Niels Erik Simonsen
Keldsnor: Klyde 22 R, Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 28 FU, Stenvender 2 FU, Splitterne 36 R. Søren G. Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Fiskeørn 2 , Havørn 4 V. Per Rasmussen
Nyborg Strand: Fiskeørn 3 , Hvepsevåge 9 V. Ella Mikkelsen
Skårupøre Sund: Fiskeørn 1 V. Lars Kirk
Slambassinet (Odense): Temmincksryle 2 FU. Anton Markvard
Slipshavn Enge: Fiskeørn 1 SV. Stefan Andersen
Snaremose Sø:
Hærfugl 1 R, Vendehals 1 R, Bynkefugl 6 R. Jan Sørensen
Snaremose Sø: Bynkefugl 7 FU. Pierre Bentzen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Stenvender 5 R. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Dobbeltbekkasin 26 FU,
Sortklire 14 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 FU, Skestork 3 FU, Rovterne 13 FU, Fiskeørn 2 SV, Rød Glente 2 SV, Skægmejse 4 FU, Gul Vipstjert 340 SV. Ole Goldschmidt
Tange Å (vej 163 til udløb): Fiskeørn 1 OF. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R,
Rovterne 8 R. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Skestork 3 R. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 7 R. Søren G. Nielsen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Vagtel 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 FU. Asger Rasmussen 
Wedellsborg, Tørvemose Skov: Havørn 2 OF. Søren Louis Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 2 R, Småspove 25 R, Storspove 70 R. Steffen Kronborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 23 R. Anton Markvard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Hjejle 300 R, Småspove 30 FU, Storspove 51 FU. Freya Mørup-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 20 R. Jens Bækkelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Hvepsevåge 6 SV. Søren Bøgelund


 

Lørdag den 21. august 2021               Solopgang: 06:03 Solnedgang: 20:37

Kogtved, matriklen: Mudderklire 4 R.
Hesselagergård
: Duehøg 1 1K. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: CanadagåsXGrågås 1 R, Dobbeltbekkasin  1 R, Vibe 1 R, Tinksmed 1 R, Svaleklire 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R, Canadagås 35 R, Skestork 6 FU, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 50 R, Islandsk Ryle 15 R. Britta Merete Larsen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R. David Damgaard Dysager
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Bøjden Nor: Skestork 6 R, Hjejle 500 R. Peter Borg
Dørholmbugten: Havørn 5 OF. Gregers Johannesen
Dovns Klint: Sule 1 R, Skarv 797 T, Strandskade 82 T, Stor Præstekrave 60 T, Sandløber 1 T, Almindelig Kjove 1 AD MF SV, Fjordterne 198 T, Splitterne 40 R, Digesvale 500 R, Skovpiber 32 T, Gul Vipstjert 72 T. Frank Jensen-Hammer 
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Skestork 25 R, Moseterne sp. 1 FU. Anders Vedel
Grusgrave v/Birkum: Grågås 850 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sortterne 1 FU. Jens Bækkelund 
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 SV. Kurt Kaack Hansen
Slambassinet (Odense): Klyde 21 R, Stor Præstekrave 30 R, Temmincksryle 2 R, Havørn 2 OF. Gregers Johannesen 
Sybergland: Dobbeltbekkasin 24 FU. Jens Peter Bech
Søby (Ærø): Havørn 3 . Bent Jakobsen
Tullebølle: Grå Fluesnapper 3 FU. Hans-Henrik Wienberg


 

Fredag den 20. august 2021               Solopgang: 06:02 Solnedgang: 20:39

Svendborgsund ved Iholm: Mudderklire 1 R
Thurø By m.m.
: Ravn 1 R, Rødstjert 1 R, Husrødstjert 1 R, Bynkefugl 3 R. Lars Kirk
Tåsinge, Havn v/Vejlen
: Vandrikse 1 R, Mudderklire 7 R. Lars Kirk
Trunderup
(12:30): Fiskeørn 1 T S
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Bøjden Nor
: Islandsk ryle 11 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rovterne 1 OF. Claus Dalskov
Bredholm: Stor Præstekrave 30 FU, Stenvender 5 FU, Havørn 2 R. Stig Rubæk
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R, Canadagås 85 R, Skestork 6 R
, Klyde 39 FU, Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 37 , Stenvender 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 FU, Canadagås 73 R, Skestork 6 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R
, Canadagås 104 R, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Skestork 5 R, Klyde 38 FU, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 24 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R, Skestork 6 R. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 R, Skestork 6 R, Islandsk Ryle 17 R. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Canadagås 85 FU, Skestork 6 FU. Jess Matthiesen
Bøjden Nor: Dværgcanadagås 1 FU
, Canadagås 117 FU, Canadagås x Grågås (hybrid) 2 R, Skestork 6 R, Klyde 45 FU, Hjejle 800 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Islandsk Ryle 22 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Skestork 6 R. Flemming Johansen
Dovns Klint: Sortand 172 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 1 AD R, Strandskade 222 T, Stor Præstekrave 94 T, Stenvender 8 T, Islandsk Ryle 45 T, Almindelig Kjove 2 T, Dværgterne 1 T, Fjordterne 403 T, Splitterne 72 T, Skovpiber 92 T, Gul Vipstjert 78 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Digesvale 130 R. Annette Friis 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Skestork 24 FU. Kristoffer Hansen 
Flyvesandet: Strandskade 50 R, Stenvender 3 R, Sandløber 11 R. Anders Myrtue
Fyns Hoved: Splitterne 38 R. Niels Bomholt Jensen
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Stenvender 1 R. Kristoffer Hansen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Sule 1 R, Stenvender 1 T, Islandsk Ryle 11 T, Almindelig Kjove 1 R, Fjordterne/Havterne 29 T, Skovpiber 85 T. Annette Friis
Havet ud for Keldsnor: Skeand 12 T. Annette Friis
Keldsnor: Stor Præstekrave 20 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 1 FU, Sortterne 2 R, Fjordterne 6 R, Digesvale 210 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Skeand 80 FU, Knarand 185 FU, Sortterne 3 FU. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Canadagås 32 V,
Sort Stork 1 1K T R (Kom lavt over byen og gik til rast nær fredskov stien Fed 1k fugl. Kl 15.55 letter storken…..skruer sig højt højt til vejrs og glider hurtigt nordover). Ole Goldschmidt
Søby (Ærø): Sandløber 2 S, Grå Fluesnapper 5 FU. Jakob Dall
Søby Mark (Ærø): Grå Fluesnapper 8 FU. Jakob Dall
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 610 R, Knarand 31 R, Krikand 114 R,Sølvhejre 4 R, Skestork 3 R,
Rovterne 8 FU, Skægmejse 4 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 800 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 3 R. Karl Top
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 FU, Skestork 3 FU, Tinksmed 12 FU, Rovterne 3 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R. Claus Dalskov  
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Fiskeørn 1 OF. Ulf Eschou Møller
Vitsø: Canadagås 90 R, Grågås 820 R, Taffeland 280 R, Skeand 80 R, Knarand 75 R, Krikand 150 R, Sorthalset Lappedykker 53 R, Fiskeørn 1 V, Digesvale 1200 R. Bent Jakobsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 FU. Kristoffer Hansen


 

Torsdag den 19. august 2021               Solopgang: 06:00 Solnedgang: 20:42

Svendborgsund ved Iholm: Fiskeørn 1 FU
Vejlen Tåsinge: Toppet lappedykker 1 AD FU, Toppet lappedykker 1 1K R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet: Rødrygget tornskade 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor: Sølvhejre 3 R, Canadagås 8 R. Erik Thomsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Knopsvane 8 R, Dværgcanadagås 1 R, Canadagås 60 R, Grågås 400 R, Gravand 2 R, Fiskehejre 2 R, Skestork 5 R, Skarv 50 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 1 R, Hjejle 30 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 4 R, Islandsk Ryle 10 R, Dværgryle 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Mudderklire 2 R, Hvidklire 7 R, Rødben 1 R, Tinksmed 1 R, Svartbag 2 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 6 R, Tornirisk 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Knopsvane 10 , Canadagås 69 R, Grågås 430 R, Gravand 9 FU, Taffeland 1 R, Troldand 7 FU, Skeand 2 R, Gråand 31 , Gråand 16 R, Gråand 1 YF UF, Krikand 9 FU, Krikand 7 R, Lille Lappedykker 4 FU, Ringdue 1 OF, Blishøne 176 FU, Fiskehejre 1 R, Skestork 5 R, Skarv 59 R, Strandskade 1 FU, Klyde 7 FU, Klyde 30 R, Strandhjejle 1 FU, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 21 R, Stor Præstekrave 1 YF UF, Stor Præstekrave 2 PUL FU, Lille Præstekrave 1 JUV FU, Vibe 123 R, Islandsk Ryle 9 R, Almindelig Ryle 15 , Dværgryle 1 FU
, Dobbeltbekkasin 7 FU, Mudderklire 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Hættemåge 40 FU, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Splitterne 6 FU, Splitterne 21 R, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 4 FU, Digesvale 31 FU, Tornsanger 4 FU, Stær 73 FU, Engpiber 7 FU, Gul Vipstjert 2 FU , Hvid Vipstjert 8 FU, Tornirisk 11 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Taffeland 240 R, Fjordterne 6 R, Digesvale 750 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Fjordterne 16 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Fjordterne 16 FU, Fjordterne 7 R, Havørn 3
. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 5 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 FU, Fjordterne 11 FU, Fjordterne 8 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Fjordterne 21 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 4 R, Digesvale 260 R. Annette Friis 
Bøjden Nor: Canadagås 69 R, Skestork 5 R, Klyde 30 R, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 21 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skestork 5 FU. Erik Damm
Bøjden Nor: Dværgcanadagås1 R, Canadagås 60 R, Skestork 5 R, Islandsk Ryle 10 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Stor Præstekrave 23 T, Stenvender 3 T, Fjordterne 49 T, Gul Vipstjert 74 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Fjordterne 6 R, Ravn 3 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Sortterne 2 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Canadagås 38 NØ, Småspove 18 T, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 6 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 500 FU, Grågås 1000 FU, Krikand 150 FU T, Sølvhejre 2 FU. Jørn Knudsen
Havndrup: Sildemåge 20 R. Per Rasmussen
Hvidkilde Sø: Digesvale 130 R. Annette Friis
Håre Bjerge: Ravn 6 R. Jørgen Hjorth Jensen
Jersore: Storspove 72 FU. Jørn Knudsen
Keldsnor: Vandrefalk 1 M 1K FU. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 R, Vandrefalk 1 OF, Taffeland 135 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Annette Friis
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 135 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Annette Friis
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 1500 R, Storspove 150 FU, Lille Kobbersneppe 50 FU, Havørn 3 R. Jørn Knudsen  
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Stenpikker 5 R. Lars Kirk
Rolsted: Sildemåge 13 R. Per Rasmussen
Rudkøbing Havn: Havørn 2 V. Morten Müller
Seden Strand: Knopsvane 1500 R. Jørn Knudsen
Skovsgård: Bjergvipstjert 1 R. Ole Grøndahl Olsen
Thurø Rev: Stenpikker 6 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 R. Lars Kirk
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knopsvane 500 R. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Knarand 55 R, Krikand 115 R. Annette Friis
Vitsø: Digesvale 500 R. Bent Jakobsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 27 R, Fjordterne 7 R. Niels Bomholt Jensen


 

Onsdag den 18. august 2021               Solopgang: 05:58 Solnedgang: 20:44

Spodsbjerg (15:40-15:50): Hvidrygget Ryle 1 R (*HKn - desværre jaget op af hundelufter m/løs hund set 1540-1550 i teleskoper. Fuglen eftersøges). Laila Neermann

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Fjordterne 7 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Trane 6 OF, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Skeand 10 R, Sølvhejre 3 R, Fjordterne 11 R, Havørn 3 R, Digesvale 900 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Skestork 5 T. Steen Sillerslev
Bøjden Nor: Canadagås 64 R, Skestork 2 R, Klyde 21 R, Splitterne 28 R, Digesvale 107 R. Annette Friis
Dovns Klint: Strandhjejle 28 T, Stor Præstekrave 47 T, Stenvender 4 T, Islandsk Ryle 17 T, Krumnæbbet Ryle 6 T, Dværgryle 6 T, Mudderklire 26 T, Fjordterne 172 T, Tårnfalk 6 T, Gul Vipstjert 101 T. Frank Jensen-Hammer
Fiskerup Skov: Landsvale 400 FU. Annette Friis
Gulstav: Dværgterne 1 R. Søren Bøgelund
Henninge Nor: Fiskeørn 1 OF. Jan Sørensen
Klise Nor:
Sort Stork 1 OF, Rovterne 4 R. Søren Bøgelund
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 3 FU. Morten Müller
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R
. Jørn Vinther Sørensen
Strynø: Knopsvane 250 R, Digesvale 500 OF. Jørn Vinther Sørensen
Strynø: Bysvale 100 R. Ole Grøndahl Olsen
Sydf. Øhav vest for Strynø: Knopsvane 440 R. Jørn Vinther Sørensen
Søen, Valdemarsslot: Digesvale 130 R. Annette Friis


 

Tirsdag den 17. august 2021               Solopgang: 05:56 Solnedgang: 20:46

Svendborgsund ved Iholm: Småspove 8 V, Splitterne 1 FU, Fiskeørn 3 FU (omkring Saksenborg), Tårnfalk 1 R
Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Kernebider 4 R
Havn v/Vejlen
: Gravand 1 AD, Gravand 10 1K. Poul Vestergaard Rasmussen
Firtalsstrand:
Skestork 18 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Dyrehave:
Sort Stork 1 R. Laura Rytter Holm
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Havørn 6 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor
: Grågås 900 R, Skestork 2 R, Hjejle 900 R. Steen Søgaard
Dovns Klint
: Stor Præstekrave 26 T, Stenvender 3 T, Islandsk Ryle 17 T, Fjordterne 171 T, Fjordterne/Havterne 163 T, Tårnfalk 8 T, Gul Vipstjert 82 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen
: Sortterne 3 R, Havørn 2 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Engsøen
: Krikand 350 FU, Lille Lappedykker 61 R, Sølvhejre 4 FU, Sortterne 5 FU. Jens Bækkelund
Hjærup Lund: Havørn 2 OF. Hans Erik Dylmer
Jersore: Svaleklire 5 R. Anders Myrtue
Juelsberg Skove: Agerhøne 4 FU. Jørn Knudsen
Kasmose Skov: Strandskade 119 V, Almindelig Kjove 1 IMM LF V, Fjordterne/Havterne 51 V. Michael Brunhøj Hansen
Risinge Hoved: Hjejle 250 R. Evald Mehlsen
Østerskov (Årup): Grå Fluesnapper 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen


 

Mandag den 16. august 2021              Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:48

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Fjordterne 12 V
Havn v/Vejlen
: Tinksmed 11 FU, Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Knopsvane 12 R, Knopsvane 1 YF K, Grågås 300 R, Gråand 6 R, Krikand 22 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 YF UF, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 12 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 8 FU, Hættemåge 60 R, Havørn 1 AD R, Sivsanger 1 FU, Rørsanger 8 FU, Digesvale 200 FU, Tornsanger 6 FU, Rørspurv 6 R
Arreskov Dyrehave:
Sort Stork 1 FU , Havørn 1 OF. Leif Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Dyrehave:
Sort Stork 1 FU . Leif Kristensen
Arreskov Dyrehave:
Sort Stork 1 JUV FU, Havørn 2 JUV OF, Vandrefalk 1 AD OF. Jakob Sunesen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 2 AD MF SV, Dværgterne 2 T, Fjordterne 119 T. Frank Jensen-Hammer
Havn v/Vejlen: Tinksmed 11 FU. Lars Kirk
Henninge Nor: Fiskeørn 1 S. Jan Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Siø: Fiskeørn 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Skibhuskvarteret: Grønspætte 1 SY. Jens Kristian Holm
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 1 FU, Landsvale 275 R NAT. Hans Rytter
Vitsø: Canadagås 63 R, Grågås 500 R, Taffeland 300 R, Skeand 30 R, Sorthalset Lappedykker 15 R, Landsvale 400 R, Digesvale 2000 R. Bent Jakobsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 35 FU, Stor Præstekrave 21 FU, Fjordterne 12 R, Splitterne 35 R. Kurt Kaack Hansen


 

Søndag den 15. august 2021              Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:51

Svendborgsund ved Iholm: Fiskeørn 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billeshave: Canadagås 30 SØ. Erik Busk
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 3 R, Fjordterne 18 FU, Fjordterne 7 OF, Havørn 5 , Ravn 7 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Sule 1 AD T, Stenvender 3 T, Almindelig Kjove 3 AD MF T,
Fjordterne 287 T. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R, Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 OF, Lille Præstekrave 1 JUV R, Rovterne 8 AD FU. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 3 R, Rovterne 4 R. Leif Keller


 

Lørdag den 14. august 2021              Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:53

Tåsinge, matriklen: Tårnfalk 2K . Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Duehale 1 FU (på Sommerfuglebusk). Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Ringdue 2 OF, Hjejle 4 OF, Stormmåge 25 OF, Sildemåge 1 OF, Rørhøg 4 OF, Havørn 3 OF,
Rød Glente 7 FU, Musvåge 5 OF, Skovskade 1 OF, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Bøsøre: Strandskade 2 R, Strandhjejle 1 R, Stenvender 8 R, Almindelig Ryle 3 R, Mudderklire 2 R, Rødben 2 R, Splitterne 14 R. Lars Kirk
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Knopsvane 6 R, Ederfugl 7 FU, Troldand 9 R, Gråand 80 R, Blishøne 30 R, Sildemåge 5 FU, Landsvale 20 FU. Lars Kirk
Øksendrup: Rørhøg 1 FU, Rød Glente 1 FU. Lars Kirk

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 37 AD FU, Hjejle 875 R, Stor Kobbersneppe 2 1K+ FU. Børge Langkilde Rasmussen
Bøsøre: Stenvender 8 R. Lars Kirk
Bøsøre: Stenvender 3 R. Peter Pelle Clausen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 2 SV, Fjordterne 190 T. Frank Jensen-Hammer
Ellerup: Måge sp. 1100 R. Lars Kirk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 40 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Havørn 2 R, Digesvale 180 TH. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 600 R, Knarand 25 R, Krikand 450 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Sølvhejre 4 R, Sortterne 2 R, Digesvale 800 R. Annette Friis
Gyldensteen: Langø: Canadagås 60 FU. Jens Bækkelund
Hedeskov/Fruensvænge (Kirkebyskovene): Fjordterne 10 V, Duehøg 1 1K OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Sortterne 6 1K FU. Henrik Mørup-Petersen
Revsøre: Stenvender 1 R. Lars Kirk
Rødme Svinehaver: Tornsanger 30 YF UF. Per Rasmussen
Skårupøre Sund: Fjordterne/Havterne 40 V. Arne Bruun
Slambassinet (Odense): Stor Præstekrave 27 R. Småspove 37 SV. Anders Myrtue
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Skestork 1 R, Rovterne 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 800 R, Sølvhejre 6 R, Skestork 3 R, Rovterne 3 R. Leif Keller 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 55 R. Annette Friis


 

Fredag den 13. august 2021              Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:55

Broholm: Blishøne 8 FU (4AD + 4 1K), Grønbenet rørhøne 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R,
Havørn 8 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R. Leif Keller
Brændegård Sø: Havørn 4 OF. Mikkel Peterhänsel
Bøjden Nor: Skestork 2 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 42 R, Hjejle 850 R, Stor Præstekrave 40 FU, Dværgterne 1 R, Splitterne 27 R. Carsten Skou
Dovns Klint: Dværgmåge 1 AD T, Sortterne 1 AD T, Fjordterne 87 T. Frank Jensen-Hammer 
Ferritslev: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Fjordterne/Havterne 60 V, Splitterne 48 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 FU, Sortterne 5 FU, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Rovterne 2 AD R, Rovterne 3 . Nis Rattenborg
Klise Nor: Rovterne 3 . Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 7 R, Tinksmed 10 R, Rovterne 1 FU, Sortterne 6 1K FU. Henrik Mørup-Petersen
Rolsted: Agerhøne 12 R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD FU. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 R, Skestork 3 ,
Rovterne 6 . Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 R, Rovterne 5 R. Henrik Mørup-Petersen


 

Torsdag den 12. august 2021              Solopgang: 05:47 Solnedgang: 20:57

Tåsinge, matriklen: Stor flagspætte 1 1K R. Poul Vestergaard Rasmussen
Stjoul Gadekær
: Fiskehejre 1 R. Henning Steen Hansen
Keldsnor
: Kærløber 1 1K, Stor præstekrave 1 1K. Erik Thomsen
Tange å
: Bysvale 15 OF R, Landsvale 50 OF R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose
: Havørn 3 R. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Sølvhejre 4 R, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 30 R, Krumnæbbet Ryle 5 R. David Damgaard Dysager
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 41 R, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 53 R, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 28 R. Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Lærkefalk 1 AD FU, Ravn 3 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen 
Føns Vang: Toppet Lappedykker 100 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fjordterne 6 1K FU, Havørn 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 80 R, Grågås 1000 R, Skeand 30 R, Krikand 200 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Sølvhejre 2 R, Sortterne 1 R. Stefan Stürup
Keldsnor: Canadagås 29 T, Sortand 600 T, Strandskade 65 T, Strandhjejle 89 T, Stenvender 1 T, Dværgterne 1 T, Fjordterne 78 T, Fjordterne/Havterne 425 T. Frank Jensen-Hammer
Nyborg:
Hærfugl 1 R (meddelt pr. sms. Set og fotograferet i privat have, observatøren ønsker ikke nærmere lokalitet oplyst). Via Henrik Kalckar Hansen
Ristingehalvøen: Fiskeørn 1 Ø. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 FU, Sølvhejre 2 R, Skestork 3 R, Rovterne 1 FU, Rovterne 2 R, Fiskeørn 1 OF, Ravn 3 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 3 R, Rovterne 3 R, Skægmejse 2 R. Leif Keller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R, Skestork 3 , Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 35 R, Tinksmed 18 FU, Rovterne 9 , Skægmejse 7 R. Nis Rattenborg 
Urehoved: Fjordterne 16 V. Bent Jakobsen


 

Onsdag den 11. august 2021              Solopgang: 05:45 Solnedgang: 21:00

Svendborgsund ved Iholm: Stormmåge 0 YF UF
Thurø, Østerskov
: Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Sølvhejre 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU. Lars Kirk
Tange Å
: Kernebider 2 R, Dompap 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ringe Golfbane: Lille Lappedykker 1 YF UF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø
: Taffeland 285 R, Toppet Lappedykker 96 FU, Blishøne 800 FU, Sortterne 1 FU, Fjordterne 10 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Græshoppesanger 1 SY. Pierre Bentzen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 3 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fjordterne 10 FU, Fjordterne 17 R, Havørn 2 , Havørn 2 . Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 250 R, Sølvhejre 4 FU, Vibe 500 R T. Jørn Knudsen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Fjordterne 8 S, Fjordterne/Havterne 79 S. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Grågås 750 R, Skestork 2 FU, Klyde 52 R, Hjejle 250 R. Jørn Knudsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortterne 6 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Langø: Canadagås 64 FU. Jens Bækkelund 
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 1 FU. Lars Kirk
Holckenhavn Bugt/strandeng: Canadagås 26 R. Kristian Angelo-Nielsen
Korsebølle Rev m.m. (Langelandssund v/Åsø Strand): Rovterne 2 R. Claus Dalskov
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 500 R. Tonie Brabrand 
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 3 R. Leif Sørensen
Silkeå vest for gl. jernbane:
Sort Stork 1 OF . Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane:
Sort Stork 1 FU (Ungfugl). Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Thurø Rev:
Mudderklire 20 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Skestork 3 R, Rovterne 2 R. Tonie Brabrand
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Skestork 2 R, Rovterne 1 R. Leif Keller


 

Tirsdag den 10. august 2021              Solopgang: 05:43 Solnedgang: 21:02

Svendborg Golfbane: Knopsvane 7 R, Blishøne 4 R, Grønspætte 1 R
Tåsinge, matriklen
: Tårnfalk 1 AD R+ 1K
. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Gransanger 2 FU, Tornirisk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lykkesholm (15:30): Havørn 2 OF SV
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Fjordterne 40 FU, Havørn 3 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Fjordterne 24 FU, Fjordterne 9 R, Havørn 3 . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 OF. Leif Keller
Bøjden Nor: Klyde 62 FU, Stor Præstekrave 66 R, Dværgterne 1 R, Splitterne 27 R. Leif Kristensen
Fagsted Lung: Ravn 27 FU. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Sølvhejre 1 FU. Ove E. Andersen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 163 R, Fjordterne 8 R. Jørgen Hjorth Jensen
Glamsbjerg:
Hvid Stork 1 S. Erik Damm
Nyborg Slot: Isfugl 1 T. Jørn Knudsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Hvid Vipstjert 50 YF K. Jørn Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Kærløber 1 FU
, Rovterne 1 R. Claus Dalskov
Urup Dam: Havørn 2 AD OF. Ella Mikkelsen


 

Mandag den 9. august 2021              Solopgang: 05:41 Solnedgang: 21:04

Tåsinge, matriklen: Tårnfalk 1 1K (eneste unge i år) . Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Stormmåge 3 FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R,
Havørn 9 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU, Fjordterne 9 FU, Fjordterne 6 R,
Havørn 5 , Havørn 2 IMM OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Dværgterne 1 R, Fjordterne 11 R, Havørn 4 R. Leif Keller
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Flemming Johansen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Grågås 1000 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 1 FU. Mogens Stoustrup Jensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU. Asger Rasmussen
Vesterskov v/Ommel: Digesvale 200 R. Bent Jakobsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 27 FU. Merry Sunke Larsen


  

Søndag den 8. august 2021              Solopgang: 05:39 Solnedgang: 21:06

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Rovterne 1 FU . Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø
:
Sort Stork 1 SV ( blev i meget stor højde forfulgt mod SV af en havørn), Trane 2 OF, Sølvhejre 1 R, Rørhøg 1 R, Rød Glente 1 R, Havørn 6 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Nørresø: Ravn 75 R  (på mark vest for vejen). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Slipshavn Enge: Vibe 12 FU, Svartbag 2 R, Engpiber 2 FU, Stær 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Kaspisk Måge 1 2K R. Laila Neermann
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 3 R. Morten Kristiansen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Børge Langkilde Rasmussen
Bøjden Nor: Skestork 2 FU, Klyde 43 FU, Hjejle 380 R, Stor Præstekrave 28 FU, Hvidklire 20 FU, Sorthovedet Måge 1 JUV R, Dværgterne 1 AD FU. Laila Neermann 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stenvender 3 FU, Sandløber 3 FU, Dværgmåge 1 1K R. Kirsten Halkjær Lund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1700 FU, Lille Lappedykker 29 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Blishøne 800 FU, Sølvhejre 1 FU, Landsvale 320 FU, Grå Fluesnapper 5 FU. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 25 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sølvhejre 1 FU, Dværgmåge 2 FU,
Grå Fluesnapper 4 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Ravn 3 OF. Jens Bækkelund
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Småspove 6 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Grågås 500 FU, Tinksmed 15 FU. Laila Neermann
Keldsnor: Hvid Vipstjert 80 R. Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Strærup v/Hårby: Rød Glente 2 . Laila Neermann
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Fiskeørn 1 S. Peder Rasmussen
Sybergland: Ravn 3 OF. Benjamin Bech
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 1 AD FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Lille Præstekrave 3 FU. Peder Rasmussen
Vomme Sø: Havørn 2 OF. Jørn Knudsen


 

Lørdag den 7. august 2021              Solopgang: 05:37 Solnedgang: 21:08

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Toppet lappedykker 1 FU, Dværgterne 3 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 10 R, Gravand 1 R, Fiskehejre 4 R, Skestork 2 R, Skarv 49 R, Strandskade 15 R, Klyde 38 R, Hjejle 198 R, Stor Præstekrave 23 R, Vibe 4 R, Mudderklire 1 R, Hvidklire 1 R, Rødben 1 R, Tinksmed 2 R, Dværgterne 1 R, Splitterne 6 R, Tornsanger 2 R, Stær 35 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 1 R, Stillits 4 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 38 R, Stor Præstekrave 23 R, Dværgterne 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Stor Præstekrave 34 R, Dværgterne 1 AD FU, Dværgterne 1 AD R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 43 R, Stor Præstekrave 46 R, Lille Præstekrave 2 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Dværgterne 2 FU, Splitterne 39 R. Niels Bomholt Jensen
Fakkebjerg: Rødrygget Tornskade 4 YF. Henrik Mørup-Petersen
Fiskerup Skov: Rødrygget Tornskade 4 YF UF. Lilly Sørensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 50 SV, Stor Præstekrave 43 R, Småspove 5 SV, Splitterne 54 R. Esben Eriksen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 30 R. Kirsten Halkjær Lund
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 270 R, Hvidklire 40 FU, Dværgterne 1 R. Jens Bækkelund
Morud: Fiskeørn 1 T. Anton Markvard 
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD TH. Henrik Mørup-Petersen
Pæregård: Trane 4 FU. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Skestork 3 R, Rovterne 3 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Skestork 3 R, Rovterne 5 R, Havørn 2 AD OF. Morten Müller
Urehoved: Digesvale 225 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Grågås 1200 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 3 1K OF. Niels Andersen


 

Fredag den 6. august 2021              Solopgang: 05:36 Solnedgang: 21:10

Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 3 R, Rovterne 1 R. Erik Thomsen
Purreskoven
: Landsvale 50+ R FU. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Lille kobbersneppe 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Dværgterne 3 FU. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 210 R, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Blishøne 600 R. Ella Mikkelsen
Fiskerup Skov: Rødrygget Tornskade 10 . Per Rasmussen
Fænø Sund:
Lunde 1 S. Kurt Willumsen 
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 1 R, Sølvhejre 1 FU. Jens Peter Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 1 R, Sølvhejre 1 FU.  Lotte Elvej
Håstrup Bjerge: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Per Rasmussen
Jordløse Bakker: Rødrygget Tornskade 6 . Per Rasmussen
Keldsnor: Sortand 568 T, Almindelig Kjove 1 AD MF T, Almindelig Kjove 2 T, Dværgterne 3 T, Fjordterne 119 T, Fjordterne/Havterne 126 T, Vandrefalk 1 AD R. Frank Jensen-Hammer
Lindø + vade v/Jersore: Hvidklire 42 FU. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Storspove 62 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 3 R. Flemming Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 85 R, Storspove 160 R, Hvidklire 35 R. Jens Bækkelund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 305 R, Havørn 3 R, Ravn 17 R. Niels Bomholt Jensen 
Skåstrup: Blå Kærhøg 1 F FU. Flemming G. Andersen
Vejlen, Tåsinge: Tinksmed 10 FU. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 11 FU. Laila Neermann
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 24 FU, Mudderklire 21 FU, Splitterne 56 R. Kurt Kaack Hansen


Torsdag den 5. august 2021              Solopgang: 05:34 Solnedgang: 21:12

Svendborgsund ved Iholm: Stormmåge 2 AD + 2 1K (ringmærkede)
Svendborg Golfbane
: Grønspætte 1 R
Bøjden Nor:
Sort stork 1 R. Freddy Hansen
Slipshavn: Digesvaler 9 1K R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knopsvane 220 AD FU, Sølvhejre 4 FU, Fjordterne 10 R, Fiskeørn 1 SV, Havørn 4 , Havørn 3 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 7 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 4 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Skestork 2 R, Klyde 20 FU, Klyde 26 R, Stor Præstekrave 24 R, Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor:
Sort Stork 1 1K FU NV . Freddy Hansen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Skestork 0 R, Dværgterne 2 AD FU. Børge Langkilde Rasmussen 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Klyde 23 T, Dværgterne 4 T, Fjordterne/Havterne 100 T. Frank Jensen-Hammer
Lykkesholm: Rød Glente 4 . Per Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Storspove 62 R, Digesvale 200 FU. Niels Bomholt Jensen
Skovby Nymark: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Jens Bækkelund
Slambassinet (Odense): Svaleklire 6 R, Dværgterne 3 OF. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge: Grågås 1200 R, Lille Præstekrave 3 R, Tinksmed 12 FU, Rovterne 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Thurø By m.m.: Fjordterne/Havterne 46 V. Arne Bruun 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 22 R. Jens Peter Pedersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 22 R. Lotte Elvej


  

Onsdag den 4. august 2021              Solopgang: 05:32 Solnedgang: 21:14

Svendborgsund ved Iholm: Mudderklire 4 FU, Stormmåge 4 , Rovterne 2 V, Fjordterne 55 V, Havterne 14 V
Horseskov: Musvåge 2 R, Råge 12 R, Ravn 2 R
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Grågås 1500 R, Rørhøg 1 FU, Tinksmed 8 R, Svaleklire 5 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Hvidklire 6 R, Vibe 18 R, Mudderklire 4 R, Ravn 2 R, Skægmejse 1 R, Gul vipstjert 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Tinksmed 1 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændholt Bjerg: Grå Fluesnapper 3 YF UF. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 33 R, Stor Præstekrave 31 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Dværgterne 3 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skestork 2 FU
, Klyde 44 FU, Stor Præstekrave 31 FU, Stor Kobbersneppe 3 FU, Islandsk Ryle 12 FU, Dværgterne 3 AD OF, Dværgterne 1 PUL R, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor:  Skestork 2 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Dværgterne 3 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Flemming Johansen
Gulstav Mose: Rovterne 3 . Børge Langkilde Rasmussen
Romsø: Huldue 6 SY, Småspove 10 FU, Mudderklire 24 FU, Digesvale 850 FU. Kurt Kaack Hansen
Slambassinet (Odense): Grågås 700 OF, Stor Præstekrave 30 R, Lille Præstekrave 1 1K R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Svaleklire 6 R, Havørn 2 1K OF. Gregers Johannesen 
Sybergland: Temmincksryle 5 FU, Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R, Rovterne 3 R, Else Klint
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 AD OF, Rovterne 1 AD FU, Rødrygget Tornskade 3 . Børge Langkilde Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 10 R, Skestork 3 , Lille Præstekrave 2 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 38 FU T, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 22 FU, Dværgterne 2 R, Rovterne 3 , Rødrygget Tornskade 3 YF, Skægmejse 9 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk 


 

Tirsdag den 3. august 2021              Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:16

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 12 V
Thurø Rev
: Skestork 1 R, Småspove 1 SV, Lille Kobbersneppe 3 R, Islandsk Ryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 R. Lars Kirk
Iholm
: Mudderklire 2 FU
Vester Gulstav skov:
Tornsanger 1 R 1K. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor:
Lille kobbersneppe 3 R, Sortklire 1 R 1K. Poul Vestergaard Rasmussen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen)
: Huldue 1 YF SY, Rørhøg 1 FU
Østerø Sø (Knudshoved)
: Klyde 28 FU, Krumnæbbet Ryle 8 R

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 FU,
Havørn 6 R, Havørn 4 2K+ OF, Rød Glente 2 OF. Bjarne Golles
Føns Vang: Sølvhejre 2 R, Fjordterne 9 . Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Rørdrum 1 OF. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Keldsnor: Skestork 1 R, Dværgterne 5 OF. Lisbeth Bech
Keldsnor: Grågås 600 R, Sortand 1370 T, Skestork 1 R, Strandskade 825 T, Strandhjejle 48 T, Stor Præstekrave 28 T, Lille Præstekrave 1 T, Småspove 5 T, Lille Kobbersneppe 247 T, Islandsk Ryle 10 R, Islandsk Ryle 124 T, Krumnæbbet Ryle 15 R, Krumnæbbet Ryle 25 T, Sandløber 1 R, Sandløber 2 T, Almindelig Ryle 3434 T, Mudderklire 24 T, Dværgterne 8 T, Fjordterne 750 T, Havterne 500 T, Splitterne 28 T. Frank Jensen-Hammer 
Siø: Nilgås 1 R. Lars Kirk
Slambassinet (Odense): Klyde 20 R, Stor Præstekrave 45 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Temmincksryle 2 R, Dværgryle 4 R, Svaleklire 5 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (Odense): Krumnæbbet Ryle 5 FU, Temmincksryle 2 FU. Pierre Bentzen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 FU. Asger Rasmussen
Strib: Strandskade 83 SV. Asger Lykkegaard Møldrup
Sønderskov v/Ferritslev: Duehøg 1 OF, Rødrygget Tornskade 6 , Topmejse 6 YF UF. Per Rasmussen
Thurø Rev: Skestork 1 JUV R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 52 FU, Rovterne 2 AD FU. Else Klint
Tryggelev Nor & Salme Nor Rovterne 5 RF. Lisbeth Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 OF, Rovterne 2 R. Kurt Jensen
Universitetet, Odense: Svaleklire 7 FU, Allike 850 OF. Martin Rheinheimer
Vester Hæsinge: Fjordterne/Havterne 30 OF. Leif Kristensen   
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 27 R, Klyde 38 FU. Jørn Knudsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 39 R, Stor Præstekrave 26 R, Islandsk Ryle 15 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Niels Bomholt Jensen


 

Mandag den 2. august 2021             Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:18

Kogtved, matriklen: Havørn 2 OF
Svendborgsund ved Iholm: Almindelig Ryle 16 V, Fjordterne 65 V
Svendborg Golfbane: Hættemåge 60 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 6 R, Hvid Vipstjert 6 FU

Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Bramgås 1 R, Blisgås 1 R, Strandskade 12 R, Strandhjejle 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 3 R, Lille Kobbersneppe 22 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Hvidklire 3 R, Rødben 2 R, Stær 26 OF, Hvid Vipstjert 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Fjordterne 8 R, Fiskeørn 1 OF,  Havørn 5 . Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Blisgås 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 2 R, Klyde 33 R, Stor Præstekrave 80 FU, Stor Kobbersneppe 3 R, Dværgterne 9 YF FU, Splitterne 70 R. Carsten Skou
Bøjden Nor: Blisgås 1 R, Stor Præstekrave 27 R, Stor Kobbersneppe 3 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Dværgterne 3 R, Splitterne 27 R. Leif Kristensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 107 R, Sorthalset Lappedykker 11 AD R, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 11 , Havørn 2 . Asger Lykkegaard Møldrup
Føns Vig: Sølvhejre 1 R. Asger Lykkegaard Møldrup
Kongebroskoven: Huldue 3 SY, Bjergvipstjert 1 R. Michael Brunhøj Hansen  
Sybergland: Grågås 500 FU, Svaleklire 8 FU. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Skestork 1 JUV R. Arne Bruun


 

Søndag den 1. august 2021             Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:20

Svendborgsund ved Iholm: Stormmåge 2 YF UF + Stormmåge 3 1K YF UF (DKC 5125024, DKC 5125025, DKC 5125026), Svartbag 1 R, Fjordterne 48 V
Brændegård Sø: Havørn 13 R (Det samlede antal Havørne ved Brændegård Sø er fortiden de 9 ungfugle på stenrevle i dag og den eksisterende havørne familie, 2 gamle havørne og 2 unger fra i år, i alt 4 + 9 = 13 Havørne i Brændegård Sø, den 1 august), 
Havørn 9 R. (Havørn drukner Skarv, det tager 5 – 6 minutter at drukne den, hvorefter en ældre Havørn, ringmærket slæber den i land). Erik Thomsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 41 OF,
Havørn 12 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Havørn 12 R, Rød glente 2 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Stenvender 3 R S, Islandsk Ryle 18 S, Fjordterne 61 S, Fjordterne/Havterne 32 S. Morten Müller
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Fjordterne 41 OF,
Havørn 12 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R,  Fjordterne 30 OF, Havørn 6, Havørn 4
. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Havørn 8 FU. Carsten Skou
Bøjden Nor: Skestork 1 R. Else Klint
Bøjden Nor: Klyde 24 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 1000 R, Skestork 1 R, Klyde 32 R, Hjejle 300 R,
Stor Præstekrave 54 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Hvidklire 28 FU, Dværgterne 3 FU. Martin Rheinheimer
Dørholmbugten: Storspove 96 R, Hvidklire 32 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 AD FU. Kristoffer Hansen 
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 10 FU. Anton Markvard
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Småspove 14 FU. Jens Bækkelund
Langelandsbælt ud for Illebølle/Vindeby: Fjordterne/Havterne 51 S. Jan Sørensen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Fjordterne 22 V. Asger Lykkegaard Møldrup
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 FU. Carsten Skou
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R. Casper Larsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rødrygget Tornskade 4 YF UF (Par med 2 juv. Habitatkode: F). Per Rasmussen
Siø: Nilgås 2 R, Skestork 2 R. Bo Hansen  
Siø: Skestork 2 R, Splitterne 29 R. Lisbeth Bech
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 OF. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Asger Rasmussen
Thurø Rev: Skestork 2 R. Jes Romme via Arne Bruun
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 15 R, Storspove 100 FU, Lille Kobbersneppe 85 FU, Islandsk Ryle 31 AD FU, Brushane 20 FU, Krumnæbbet Ryle 10 , Hvidklire 25 FU, Tinksmed 15 FU. Kristoffer Hansen 
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 41 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Lille Kobbersneppe 52 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU. Ella Mikkelsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 sep 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk