Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2022).                     Sidst opdateret 03 september 2022 07:18:07 

 

 


 

Onsdag den 31. august 2022          Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:13

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R
Vejlen, Tåsinge, mark
: Rød glente 1 R. Henning Steen Hansen
Broholm
: Ravn 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Trane 3 , Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 R, Havørn 4 R, Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stor Kobbersneppe 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Spidsand 21 T, Skarv 967 T, Digesvale 145 T, Skovspurv 130 TF, Gul Vipstjert 61 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Canadagås 39 FU, Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 OF. Gunner Munk 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Trane 4 OF, Havørn 2 OF. Michael L.J. Glentedal
Hou, agerland (Langeland): Natravn 1 TRADØD. Henry Nielsen
Keldsnor: Grågås 620 R, Stor Præstekrave 41 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Skestork 3 R, Rovterne 3 R. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Sandløber 1 FU. Søren G. Nielsen
Stavrby Skov: Duehøg 1 FU. Erik Busk
Søen, Valdemarsslot: Krikand 120 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 1 FU. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 92 FU, Knarand 184 FU, Spidsand 41 FU, Krikand 370 FU, Sølvhejre 13 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 1 1K FU, Temmincksryle 3 FU, Sandløber 1 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Sortklire 48 FU, Rovterne 9 FU, Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt 
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 24 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Sandløber 1 FU. Søren G. Nielsen


 

Tirsdag den 30. august 2022          Solopgang: 06:20 Solnedgang: 20:16

Vejlen, Tåsinge: Dobbeltbekkasin 3 FU, Havørn 3 (1 OF - 2 R), Hvidklire 7 FU, Stor præstekrave 2 FU, Rovterne 1 OF, Vibe 50 R. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Spurvehøg 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Sølvhejre 4 R, Skestork 3 R, Rovterne 17 R, Trane 4 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø
: Knarand 12 R, Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sølvhejre 4 OF, Fiskeørn 6 T, Hvepsevåge 15 T, Spurvehøg 17 T, Dværgfalk 2 T, Skovspurv 120 TF, Gul Vipstjert 215 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Grågås 970 R, Skeand 55 R, Knarand 75 R, Spidsand 22 R, Lille Lappedykker 36 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Blishøne 510 R, Fiskehejre 25 R, Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 4 R, Havørn 4 R NAT. Nis Rattenborg
Faaborg: Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Keldsnor: Stor Præstekrave 32 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Lille Præstekrave 5 R, Dobbeltbekkasin 22 R. Nis Rattenborg
Monnet, Tåsinge: Spidsand 18 R, Krikand 130 R, Stenvender 1 T R. Niels Bomholt Jensen
Nydam (V. Hæsinge): Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Nørre Aaby: Canadagås 50 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R. Nis Rattenborg
Odense Å v/Brobyværk: Isfugl 1 R. David Damgaard Dysager
Skaboeshuse: Canadagås 43 SV. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Skestork 3 JUV R, Stor Præstekrave 26 R, Stenvender 3 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Temmincksryle 3 R, Sortklire 28 R, Rovterne 18 R, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Stor Præstekrave 50 R, Hvidklire 36 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU, Havørn 2 FU, Skægmejse 2 FU. Asger Rasmussen


 

Mandag den 29. august 2022          Solopgang: 06:18 Solnedgang: 20:18

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 32 R, Grågås 144 OF, Skeand 5 R, Knarand 74 R, Pibeand 94 R, Gråand 210 R, Krikand 296 R, Lille Lappedykker 15 R, Ringdue 37 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 52 R, Fiskehejre 17 R, Stor Præstekrave 21 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 124 R, Islandsk Ryle 2 R, Brushane 18 R, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle 208 R, Dobbeltbekkasin 13 R, Mudderklire 1 R, Svaleklire 1 R, Hvidklire 31 R, Hættemåge 240 R, Sølvmåge 86 R, Svartbag 1 R, Rovterne 16 FU , Fjordterne 4 OF, Havørn 2 OF, Gråkrage 33 R, Skægmejse 32 R, Svale sp. 75 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 11 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 R, Fiskehejre 22 R. Henning Steen Hansen
Lundeborg, matriklen: Munk 1 DØD (vindueskollision). Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R. Anders Myrtue
Brændegård Sø: Knarand 45 R, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 3 R, Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 2 , Havørn 2 . Allan Prang
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Dømmestrup: Canadagås 29 NV. Anne Veber Døssing
Gulstav Mose:
Plettet Rørvagtel 1 R. Stoffer Jaeger
Ferritslev: Husrødstjert 3 YF UF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 40 R, Sølvhejre 3 FU, Temmincksryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 30 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Gråand 500 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Reservatet: Hjejle 600 R. Jens Bækkelund 
Keldsnor: Stor Præstekrave 46 R, Krumnæbbet Ryle 9 R, Sortklire 22 R, Dværgfalk 1 T R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Dobbeltbekkasin 22 R. Nis Rattenborg
Møllemade/Ellemose: Tårnfalk 5 R, Grå Fluesnapper 3 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 3 . Leif Kristensen
Staurby v/Middelfart: Hættemåge 500 R. Michael Brunhøj Hansen
Søbygård (Ærø): Canadagås 30 S. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Skestork 3 JUV R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Temmincksryle 3 R, Sandløber 1 R, Sortklire 18 R, Tinksmed 11 R,
Rovterne 18 R, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Knarand 74 R, Krikand 296 R, Stor Præstekrave 21 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 R, Hvidklire 31 R,
Rovterne 16 FU, Havørn 2 OF, Skægmejse 32 R. Poul Vestergård Rasmussen


 

Søndag den 28. august 2022          Solopgang: 06:16 Solnedgang: 20:20

Thurø Rev: Gøg 1 R. Lars Kirk
Bjørnemosegård, engen: Vibe 10 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Stær 6000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Hjejle 300 R. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm: Blodrød Hedelibel. Poul Brugs Rasmussen
Bågø: Grågås 500 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 4 OF, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 OF. Hans Olrik
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 R, Havørn 2 R. Asger Sværke
Brændegård Sø: Fiskeørn 3 R. Thomas Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Carsten Skou
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Stor Præstekrave 55 FU, Lille Præstekrave 3 JUV FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 10 T, Spurvehøg 32 T, Dværgfalk 1 TF. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Rød Glente 2 OF. Søren G. Nielsen
Fredmosen: Fiskeørn 2 S, Fiskeørn 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Keldsnor: Stor Præstekrave 48 R, Lille Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 9 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Knarand 42 FU, Krikand 110 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Dobbeltbekkasin 21 FU, Gul Vipstjert 65 FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Dobbeltbekkasin 39 R, Svaleklire 6 R. Nis Rattenborg
Lindholm v/Allested: Rød Glente 4 FU. Morten Krog
Lunge Bjerge: Ravn 3 OF. Kim Mogensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R, Fiskeørn 1 R. Nis Rattenborg
Rath:
Aftenfalk 1 JUV R. Nis Rattenborg
Søen, Valdemarsslot: Stor Kobbersneppe 2 R. Jens-Gert Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 53 R, Sølvhejre 6 R, Skestork 3 R, Rovterne 3 FU. Ole Busch
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 R, Skestork 3 JUV R, Stor Præstekrave 52 R, Lille Præstekrave 4 R, Stenvender 5 R, Krumnæbbet Ryle 6 R, Temmincksryle 3 R, Sandløber 1 R, Sortklire 22 R, Tinksmed 13 R, Rovterne 22 R, Fiskeørn 1 R, Rørhøg 11 R, Tårnfalk 9 R, Skægmejse 5 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 FU, Skestork 3 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU,
Aftenfalk 2 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Mette Sørensen 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 3 R, Sandløber 2 R, Rovterne 3 FU. Jens-Gert Hansen
Vejstrup Å (Holmdrup Mose til Nyborgvej (vej 163)): Isfugl 1 YF. Torben Christiansen
Vesteregn: Hvepsevåge 9 T. Nis Rattenborg


 

Lørdag den 27. august 2022          Solopgang: 06:14 Solnedgang: 20:23

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Fiskeørn 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm: Sangdrossel 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Laila Neermann
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rød Glente 2 OF. Steffen Kronborg
Brændegård Sø: Trane 4 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 2 FU
, Havørn 2 OF. Hans Olrik
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 OF, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R. Steffen Kronborg
Dovns Klint: Fiskeørn 2 S, Fiskeørn 1 FU, Hvepsevåge 11 S, Spurvehøg 12 OF. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Rovterne 1 OF. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 TF, Rørhøg 15 S, Gul Vipstjert 54 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Fiskeørn 1 TF, Rørhøg 11 T, Spurvehøg 12 T, Gul Vipstjert 80 T. Frank Jensen-Hammer
Dræby Fed: Fiskeørn 1 R. Peter Lillesø
Gulstav: Fiskeørn 3 OF, Hvepsevåge 7 T. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 30 T, Spurvehøg 17 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Skeand 43 OF, Svaleklire 6 OF, Fiskeørn 7 T, Fiskeørn 5 T, Hvepsevåge 29 T, Hvepsevåge 8 T, Rørhøg 19 T, Spurvehøg 24 T, Lærkefalk 1 T, Hedelærke 2 T, Gul Vipstjert 185 T, Gul Vipstjert 60 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Plettet Rørvagtel 1 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Dværgfalk 1 T, Gul Vipstjert 350 OF. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose:
Plettet Rørvagtel 1 JUV R. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 9 R, Dobbeltbekkasin 20 R, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 10 R, Havørn 2 R. Anders Vedel
Keldsnor: Skestork 3 1K FU, Stor Præstekrave 80 FU , Lille Præstekrave 4 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Sandløber 2 FU, Hvepsevåge 8 S, Rørhøg 10 S, Blå Kærhøg 1 S, Dværgfalk 1 S, Hvid Vipstjert 100 FU. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Stor Præstekrave 35 FU, Stenvender 1 FU, Rovterne 2 AD T, Hvepsevåge 7 TF. Laila Neermann
Keldsnor: Stor Præstekrave 20 FU. Søren G. Nielsen
Klise Nor: Knarand 42 FU, Lille Præstekrave 5 FU, Havørn 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Skestork 1 1K R. Laila Neermann
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 FU. Ole Goldschmidt
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 40 OF. Steffen Kronborg
Piledybet: Bynkefugl 7 R. Freya Mørup-Petersen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 3 . Laila Neermann 
Søgård Mose (Langeland): Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 9 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 FU, Skestork 2 R, Stor Præstekrave 88 FU, Lille Præstekrave 7 FU, Temmincksryle 3 FU,
Rovterne 28 FU, Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Skestork 2 R, Stor Præstekrave 82 FU, Temmincksryle 1 FU, Rovterne 20 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Skestork 2 R, Stor Præstekrave 82 FU, Temmincksryle 1 FU, Rovterne 20 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Skestork 1 R, Rovterne 22 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Skestork 2 1K R, Rovterne 24 , Skægmejse 1 R. Laila Neermann
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 17 R. Stoffer Jaeger
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 R. Anders Vedel


 

Fredag den 26. august 2022          Solopgang: 06:12 Solnedgang: 20:25

Svendborgsund ved Iholm: Hættemåge 18 R, Øresvin 1 R
Kogtved, matriklen:
Aftenfalk 1 1K+ S, Grønspætte 1 R, Tornsanger 1 R, Bysvale 28 R
Vejlen, Tåsinge: Stor Præstekrave 4 R, Lille Præstekrave 10 R, Brushane 11 R, Temmincksryle 2 R, Mudderklire 2 R, Svaleklire 2 R, Hvidklire 21 R, Rovterne 2 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 2 FU, Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Skægmejse 18 R, Hvid Vipstjert 14 R. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård: Gulspurv 4 FU, Skovspurv 8 FU, Dompap 2 FU, Munk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Havørn 1 R, Sølvhejre 6 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 5 AD FU, Stor Præstekrave 96 AD FU, Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Fiskeørn 3 T,
Gul Vipstjert 818 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Fiskeørn 5 T, Hvepsevåge 610 T, Spurvehøg 10 T, Havørn 2 R, Tårnfalk 10 R. Erik Overlund
Gulstav:
Fiskeørn 53 S, Hvepsevåge 1704 S, Blå Kærhøg 1 BR S, Hedehøg 1 S, Spurvehøg 164 S, Havørn 2 R, Rød Glente 3 S, Tårnfalk 35 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 2 S, Landsvale 440 S, Gul Vipstjert 310 S. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Gul Vipstjert 800 R NAT. Søren Bøgelund
Henninge: Hvepsevåge 65 AD S, Havørn 3 T. Ole Goldschmidt
Hvedholm (Horne): Rød Glente 2 R. Nina Bjørn
Monnet, Tåsinge: Havørn 3 . Laila Neermann   
Ny Gesinge: Vandrefalk 1 AD R. Laila Neermann
Rudkøbing: Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 12 S. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Havn: Fiskeørn 2 S, Hvepsevåge 173 SØ. Morten Müller 
Tarup (Årslev): Agerhøne 16 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 73 R, Knarand 154 R, Spidsand 13 FU, Krikand 290 R,
Sølvhejre 14 FU, Skestork 3 1K R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 3 FU, Rovterne 29 FU, Fiskeørn 12 S, Hvepsevåge 231 AD S, Hedehøg 1 1K S, Spurvehøg 13 S, Havørn 2 T, Vandrefalk 1 AD S, Skægmejse 10 R. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 10 R, Temmincksryle 2 R, Hvidklire 21 R, Rovterne 2 R, Skægmejse 18 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 47 R, Krikand 157 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 FU, Rovterne 3 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 R. Laila Neermann
Øksenrade Skov: Fiskeørn 1 SV. Michael Brunhøj Hansen


 

Torsdag den 25. august 2022          Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:28

Svendborgsund ved Iholm (10:45): Øresvin 1 R
Bjerreby, Tåsinge:
Hvepsevåge 1 OF. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
:
Stær 8000 - 10000 NAT. DN-tur
Vejlen, Tåsinge
: Rovterne 3 R. Henning Steen Hansen
Brændegård Sø
: Dobbeltbekkasin 9 R, Rovterne 3 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Rørhøg 1 R, Canadagås 12 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg, matriklen
: Duehale 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Grønbenet rørhøne 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Rovterne 3 FU, Havørn 2 IMM R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 47 R, Sølvhejre 3 FU, Hjejle 320 R, Stor Præstekrave 155 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 31 R, Tornirisk 125 R. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Skeand 12 T Almindelig Kjove 1 MF T Fjordterne 8 T, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 19 T,  Spurvehøg 22 T, Digesvale 170 T
Gul Vipstjert 376 T . Frank Jensen-Hammer
Dræby Fed: Sort Glente 1 FU. Peter Lillesø
Eskildstrup v/Ringe: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Føns Vang: Skeand 12 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Steffen Kronborg
Føns Vang: Grågås 990 R, Skeand 76 R, Knarand 35 R, Spidsand 25 R, Lille Lappedykker 38 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Blishøne 540 R, Fiskehejre 28 R, Dobbeltbekkasin 21 R, Havørn 4 R, Digesvale 250 R, Bjergvipstjert 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Trane 6 T, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 27 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 14 T, Gul Vipstjert 245 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Spurvehøg 11 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 50 FU, Fiskehejre 30 R, Sølvhejre 4 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Nørre Longelse: Sorthovedet Måge 1 AD R. Laila Neermann
Rudkøbing Havn: Havørn 2 AD OF. Morten Müller
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 SV, Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Spodsbjerg (Langeland): Kaspisk Måge 1 1K OF. Laila Neermann
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Laila Neermann
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F FU, Sølvhejre 7 FU, Skestork 3 R, Rovterne 22 FU, Fiskeørn 3 FU, Skægmejse 1 R. Laila Neermann
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 4 OF, Sølvhejre 7 R, Rovterne 10 R. Claus Dalskov
Voderup Klint: Musvåge 40 SV
. Bjarne Jørgensen
Æbelø Holm: Rovterne 2 OF. Jens Bækkelund 


Onsdag den 24. august 2022          Solopgang: 06:09 Solnedgang: 20:30

Svendborgsund ved Iholm (07:25 - 07:30): Øresvin 1 R. (Sådan jager Delle.Videnskab.dk)
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Silkehejre 1 R, Skestork 1 R, Rovterne 14 FU, Duehale 1 R. Erik Thomsen
Tange å: Gærdesanger 1 R, Grå fluesnapper 2 R, Grønirisk 100 + FU, Skovspurv 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Trane 4 R, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU
. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Trane 3 FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Havørn 4 R. Karen Kusk
Brændegård Sø: Trane 4 R, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 4, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Fjordterne 10 T, Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 1 M T, Gul Vipstjert 131 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 105 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Trane 3 R, Sølvhejre 11 T NAT, Brushane 42 R, Dobbeltbekkasin 62 R, Svaleklire 9 R, Sortklire 12 R, Hvidklire 24 R, Tinksmed 17 R. Nis Rattenborg
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Strandskade 115 R, Stor Præstekrave 66 R, Storspove 56 R, Sortklire 14 R, Hvidklire 29 R, Dværgterne 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 9 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 4 R, Rovterne 14 FU. Anton Ræbild Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 700 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 102 FU, Knarand 181 FU, Spidsand 16 FU, Krikand 215 FU,
Sølvhejre 9 FU, Skestork 2 R, Lille Præstekrave 3 1K FU, Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 47 FU , Sortklire 13 FU, Tinksmed 14 FU, Rovterne 19 FU, Spurvehøg 10 S, Skægmejse 4 FU, Gul Vipstjert 200 S. Ole Goldschmidt
Vejrup v/Indslev: Duehøg 1 OF. Nis Rattenborg 
Ørnehøj-området (Gulstav) (10:48 - ):
Hvid Stork 13 OF (Kredsede en time over Søgård og drev med vinden mod Ærø, vendte tilbage og flyver nu mod Ristinge), Spurvehøg 12 T. Henrik Mørup-Petersen


 

Tirsdag den 23. august 2022          Solopgang: 06:07 Solnedgang: 20:33

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 4 R, Pibeand 2 OF, Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Hvidklire 27 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge
: Hvidklire 13 R, Brushøne 7 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 2 FU, Havørn 2 R, Skægmejse 5 R, Rørsanger 3 R, Vandrikse 1 R, Hvid vipstjert 9 R, Vibe 55 R, Lille lappedykker 5 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Brushane 3 FU, Almindelig ryle 1 FU, Skægmejse 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård (Teglgårdssøen)
: Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brandsby v/Humble:
Hvid Stork 14 FU . Claus Dalskov
Brandsby v/Humble:
Hvid Stork 14 FU, Fiskeørn 1 AD Ø. Ole Goldschmidt
Brandsby v/Humble:
Hvid Stork 14 R. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Grågås 600 R, Hjejle 280 T, Vandrefalk 1 F AD FU. John Toft Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 32 R, Sølvhejre 2 FU, Stor Præstekrave 50 FU, Mudderklire 20 FU, Duehøg 1 OF. Lars Møller Andersen
Dovns Klint: Fjordterne 24 T, Fiskeørn 2 T, Dværgfalk 1 T, Digesvale 170 T, Gul Vipstjert 129 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 F 2K+ S,
Gul Vipstjert 160 S. Morten Müller
Dovns Klint: Fiskeørn 1 OF. Flemming Johansen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 5 SØ. Joakim Dybbroe
Hesselbjerg (Langeland): Fiskeørn 1 T. Gregers Johannesen
Møllehave v/Langkildegård: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Purreskov:
Hvid Stork 4 V, Hjejle 250 R. Leif Bisschop-Larsen
Ristingehalvøen: Havørn 2 AD FU. Gregers Johannesen
Røjle By: Fiskeørn 1 SØ. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev By:
Hvid Stork 14 OF. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 1 OF, Sølvhejre 4 FU, Skestork 3 FU,
Rovterne 13 FU. Flemming Johansen
Tårup (Hindsholm):
Aftenfalk 2 1K R. Benjamin Bech
Vejlen, Tåsinge: Hvidklire 27 , Havørn 2 OF. Leif Sørensen


 

Mandag den 22. august 2022          Solopgang: 06:05 Solnedgang: 20:35

Gulstav, Gulstavvej 14: Duehale 1 R. Hans Rytter
Rathgården
: Duehale 1 R. Hans Rytter
Langå
: Hvid vipstjert 30+ FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Fiskeørn 1 OF. Karen Kusk
Bøjden Nor: Fiskehejre 36 , Sølvhejre 2 FU, Silkehejre 2 R, Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 76 R, Dværgterne 1 JUV R, Dværgterne 2 FU, Bynkefugl 6 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 29 FU, Sølvhejre 2 FU
, Silkehejre 2 R, Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 70 R, Dværgterne 2 AD FU, Dværgterne 1 JUV R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Stor Præstekrave 22 T, Digesvale 137 T, Skovspurv 70 TF, Gul Vipstjert 68 T. Frank Jensen-Hammer
Dømmestrup: Vendehals 1 FU. Anne Veber Døssing
Føns Vang: Grågås 510 R, Knarand 35 R, Lille Lappedykker 39 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 27 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 22 R, Svaleklire 5 R, Havørn 4 . Nis Rattenborg
Røjle By: Lærkefalk 1 SØ. Michael Mosebo Jensen
Røjle Klint: Strandskade 130 SV. Michael Brunhøj Hansen 
Sybergland: Canadagås 42 R, Grågås 1500 R. Anders Myrtue
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Søllinge: Trane 3 YF UF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 68 FU, Knarand 146 FU, Spidsand 12 FU, Sølvhejre 10 FU, Skestork 1 1K R, Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 12 FU, Rovterne 9 FU, Skægmejse 2 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 3 R. Gregers Johannesen 
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU. Lars Kirk


 

Søndag den 21. august 2022          Solopgang: 06:03 Solnedgang: 20:37

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R
Thurø Rev
: Engpiber 1 FU, Rørspurv 1 R, Stenpikker 1 R
Hesselagergård
: Bogfinke 5 FU, Gulspurv 4 FU, Skovspurv 10 FU, Sumpmejse 2 FU, Fiskehejre 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
: Knopsvane 200 R, Grågås 300 R, Fiskehejre 5 R, Sølvhejre 1 R, Vibe 55 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 FU, Rørhøg 2 OF, Hedehøg 1 M 2K OF, Havørn 1 OF, Hvid Vipstjert 5 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor
: Dobbeltbekkasin 18 FU, Hvidklire 1 FU. Erik Thomsen
Bøjden Nor
: Sølvhejre 2 R,
Silkehejre 2 R, Hjejle 250 R

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broby Sø: Sølvhejre 3 FU, Fiskeørn 1 FU. Karen Koefoed
Brændegård Sø: Knopsvane 200 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 FU, Hedehøg 1 M 2K OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Ravn 4 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Trane 4 YF UF, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 FU, Ravn 3 OF. Carsten Skou
Dovns Klint: Skestork 2 OF, Mudderklire 25 T, Rørhøg 12 T, Hedehøg 1 F T, Skovpiber 36 T, Gul Vipstjert 84 T. Frank Jensen-
Dræby Fed: Fiskeørn 1 R. Peter Lillesø
Emtekær Nor: Havørn 2 OF. Steffen Kronborg
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 BR OF. Henrik Mørup-Petersen
Fiskerup Skov: Ravn 4 R. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Canadagås 25 R. Kirsten Steensgaard
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 FU, Skestork 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Bysvale 100 FU. Bjarne Nielsen
Munkebo: Havørn 5 . Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Trane 3 FU, Sølvhejre 6 FU. Carsten Skou
Noret (Bågø): Grågås 650 R, Gærdesanger 11 FU. Kurt Kaack Hansen
Nørre Aaby: Rød Glente 4 FU. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 FU. Pierre Bentzen
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Fiskeørn 1 FU. Gregers Johannesen 
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Fiskeørn 1 FU. Pierre Bentzen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 T. Michael L.J. Glentedal
Sortemosen (Sydfyn): Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 AD R, Lærkefalk/Aftenfalk 0 FU. Leif Bisschop-Larsen
Staurby v/Middelfart: Hættemåge 1100 R. Michael Brunhøj Hansen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 850 R, Atlingand 1 R, Skeand 12 R, Sølvhejre 6 R, Skestork 3 R, Stor Præstekrave 32 R, Lille Præstekrave 1 R,
Rovterne 23 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 76 FU, Knarand 149 FU, Krikand 130 FU, Trane 3 FU, Sølvhejre 9 FU, Skestork 3 1K FU, Stor Præstekrave 32 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 30 FU, Tinksmed 15 FU, Rovterne 24 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F FU, Sølvhejre 5 FU, Skestork 3 1K OF, Rovterne 15 R , Skægmejse 1 R. Pierre Bentzen
Tårup (Hindsholm):
Aftenfalk 2 OF. John Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 4 R. Anders Vedel


 

Lørdag den 20. august 2022          Solopgang: 06:01 Solnedgang: 20:40

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R
Lundeborg, matriklen
: Gråspurv 10 FU, Duehale 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange skoven
: Rørhøg 1 OF, Gulspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Knopsvane 200 R, Fiskehejre 5 R, Skarv 65 R, Vibe 6 R, Rørhøg 1 OF, Havørn 1 R, Hvid Vipstjert 5 R. Leif Sørensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Botofte: Havørn 2 R. Jens O. Hansen
Bredholt v/Arreskov Sø: Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Knopsvane 200 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 47 R, Sølvhejre 2 R
Silkehejre 2 R, Klyde 29 R, Stor Præstekrave 61 R, Stor Præstekrave 24 FU, Dværgterne 2 , Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 46 R, Sølvhejre 2 R, Klyde 28 R, Hjejle 280 R,
Stor Præstekrave 50 R. Leif Sørensen
Botofte: Havørn 2 R. Jens O. Hansen  
Dømmestrup: Trane 4 N. Anne Veber Døssing
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gulstav: Skestork 1 OF. Michael Bjerregaard
Gulstav: Hjejle 250 T, Hvepsevåge 7 T. Frank Jensen-Hammer
Maegård Odde: Fiskeørn 1 FU V. Britta Merete Larsen
Neverkær: Trane 12 FU. Gunner Munk
Ollerup: Havørn 2 OF. Kristina Svendsen
Store Egholm: Hjejle 800 R, Stor Præstekrave 52 R,
Rovterne 8 R. Sigurd Bruun Knudsen 
Storeholm + øhavet nord for: Grågås 550 R, Hjejle 300 R, Storspove 60 R, Sandløber 1 R, Hvidklire 22 R, Rovterne 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Thurø Rev: Ravn 6 OF. Arne Bruun
Tårup (Hindsholm):
Aftenfalk 2 1K R . Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 FU. Carsten Skou 
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 28 FU, Stor Præstekrave 22 FU, Gærdesanger 21 FU. Kurt Kaack Hansen
Aarup (Vestfyn): Trane 12 OF. Gunner Munk


 

Fredag den 19. august 2022          Solopgang: 05:59 Solnedgang: 20:42

Svendborgsund ved Iholm: Splitterne 1 R, Øresvin 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Stor Præstekrave 21 T, Lille Præstekrave 1 T, Gul Vipstjert 35 T. Frank Jensen-Hammer
Eskildstrup v/Ringe: Agerhøne 8 R. Per Rasmussen
Keldsnor: Grågås 770 R, Stor Præstekrave 31 R. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Knarand 30 R. Niels Bomholt Jensen
Midskov:
Aftenfalk 1 1K R . Benjamin Bech
Nørreballe Nor: Rovterne 3 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 R, Skestork 3 R, Lille Præstekrave 2 R,
Rovterne 21 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 800 R,
Rødhovedet And 1 R, Atlingand 1 R, Skeand 28 FU, Knarand 76 FU, Sølvhejre 14 R, Skestork 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 5 FU, Rovterne 19 R. Niels Bomholt Jensen
Tårup (Hindsholm):
Aftenfalk 1 1K R . Benjamin Bech
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R Rovterne 2 FU. Morten Kristiansen


 

Torsdag den 18. august 2022         Solopgang: 05:57 Solnedgang: 20:44

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 FU, Havørn 3 R, Skægmejse 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Havørn 2 OF. Michael Højgaard
Brændegård Sø: Knopsvane 240 , Rovterne 1 AD FU
, Rovterne 1 JUV R, Ravn 35 OF. Gunnar Jørgensen
Fakkebjerg: Rød Glente 2 T,
Aftenfalk 1 1K OF. David Damgaard Dysager
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 AD S. Morten Müller
Gulstav: Spurvehøg 10 OF. Michael Højgaard
Gulstav: Rød Glente 3 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 7 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU Hvidklire 30 FU Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Klise Nor: Knarand 58 FU. Morten Müller
Klise Nor: Fiskehejre 30 FU, Brushane 20 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Tinksmed 11 FU. Ole Goldschmidt
Lindelse: Vandrefalk 1 FU. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 200 R, Grågås 570 R
Rødhovedet And 2 R , Taffeland 345 R, Blishøne 860 FU, Trane 7 R T, Sølvhejre 6 FU, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rødrygget Tornskade 5 FU. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Canadagås 30 R. John Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R, Skestork 3 FU, Rovterne 11 R, Skægmejse 3 R. Michael Højgaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Skestork 3 FU, Rovterne 11 FU, Skægmejse 1 FU. Johannes Kondras Lundbak Bjerager
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F FU, Sølvhejre 13 FU, Skestork 3 1K FU, Rørhøg 11 FU, Rødrygget Tornskade 12 FU, Gul Vipstjert 270 FU. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 FU, Havørn 3 R, Skægmejse 1 R. Lars Kirk


 

Onsdag den 17. august 2022         Solopgang: 05:56 Solnedgang: 20:47

Svendborgsund ved Iholm: Svartbag 2 R, Øresvin 1 R
Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 R, Solsort 4 R, Gråspurv 10 R, Skovspurv 6 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Grønirisk 4 FU
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 2 R. Lars Kirk
Broholm: Grønbenet rørhøne 2 1K FU. Poul Brugs Rasmussen

                

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop:
Aftenfalk 1 1K R . Laila Neermann
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Laila Neermann
Brændegård Sø: Knopsvane 250 R, Grågås 500 R, Trane 4 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Knopsvane 212 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Grågås 855 R, Fiskehejre 60 R, Klyde 40 FU, Hjejle 550 R, Stor Præstekrave 132 FU, Dobbeltbekkasin 21 FU, Mudderklire 31 FU, Hvidklire 20 FU, Hættemåge 1000 R, Grå Fluesnapper 5 FU. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Mudderklire 40 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Grågås 1240 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 45 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 5 R, Havørn 4 . Nis Rattenborg
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 10 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Michael Højgaard
Klise Nor:
Sølvhejre 5 FU. Laila Neermann  
Lundemosen (Holmdrup Mose): Fiskeørn 1 FU. Hans Rytter
Nørreballe Nor: Rovterne 1 AD FU. Laila Neermann
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 212 R, Havørn 3 IMM R, Isfugl 1 R, Lærkefalk 1 OF, Ravn 55 OF, Grå Fluesnapper 5 R. Niels Bomholt Jensen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Laila Neermann
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Lille Præstekrave 8 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Tinksmed 20 FU,
Rovterne 6 AD R, Rødrygget Tornskade 4 FU. Laila Neermann
Ålemose v/Humble: Sølvhejre 1 FU. Laila Neermann


 

Tirsdag den 16. august 2022         Solopgang: 05:54 Solnedgang: 20:49

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Gul Vipstjert 30 T. Frank Jensen. Hammer
Fakkebjerg: Rovterne 1 V. Morten Müller
Gulstav: Blå Kærhøg 1 M 3K+ FU. Morten Müller
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 55 R, Sølvhejre 3 R. Jens Bækkelund
Klise Nor: Sølvhejre 5 FU, Rovterne 7 . Laila Neermann
Nørreballe Nor: Rovterne 4 . Laila Neermann
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD FU. Leif Bisschop. Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 11 R, Skestork 3 1K R, Lille Præstekrave 1 1K FU, Rovterne 10 , Rødrygget Tornskade 5 1K FU. Laila Neermann
Turup:
Sort Stork 1 1K R . Carsten Moth Iversen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 FU, Havørn 2 MF FU. Steen Mortensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 4 R, Lille Præstekrave 3 FU, Rovterne 3 FU. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 4 R. Niels Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 22 R, Stor Præstekrave 21 R. Ella Mikkelsen


 

Mandag den 15. august 2022         Solopgang: 05:52 Solnedgang: 20:51

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R (med Marstal ud kl ca 15:15 - retur med Ærøskøbing 15:40 + Hjortøboen )
Svendborg golfbane
: Gøg 1 R, Stor flagspætte 1 R, Spættemejse 4 R
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 R, Rovterne 2 R, Sølvhejre 3 R, Fiskehejre 12 R, Vibe 78 R, Tinksmed 3 R, Lille. Præstekrave 1 R, Mudderklire 7 R, Almindelig ryle 2 R, Svaleklire 1 R, Hvidklire 1 R, Rørsanger 1 R, Hvid Vipstjert 14 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å: Grønirisk 25+ FU, , Landsvale 25 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Trane 4 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø
: Trane 4 R, Rovterne 1 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor
: Grågås 600 R, Fiskehejre 66 R, Klyde 28 FU, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 50 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 R, Rødrygget Tornskade 6 . Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Skeand 10 T, Sortstrubet Lom 1 T, Gul Vipstjert 121 T. Frank Jensen-Hammer 
Farstrup: Rød Glente 2 1K OF. Kurt G. Holm
Frellesvig: Trane 4 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R. Jan Bihlet
Klise Nor: Fiskehejre 32 R, Sølvhejre 3 R, Rovterne 3 R. Claus Dalskov
Klise Nor:
Lille Flagspætte 1 FU. Leif Kristensen
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 2 FU, Vandrefalk 1 OF. Peder Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 R. Claus Dalskov 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 12 FU, Sølvhejre 3 R, Sølvhejre 5 FU, Skestork 3 OF, Rovterne 10 R, Rovterne 5 FU
. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Skestork 3 1K R, Lille Præstekrave 2 FU, Dobbeltbekkasin 29 FU, Tinksmed 17 FU, Rovterne 11 R, Rødrygget Tornskade 7 FU. Laila Neermann
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen 
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 FU, Lærkefalk 1 FU. Steen Mortensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Rovterne 4 FU, Havørn 2 1K R. Peder Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 27 FU, Stor Præstekrave 56 FU, Småspove 9 R, Hættemåge 600 R, Dværgterne 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Ålemose v/Humble: Sølvhejre 1 R. Laila Neermann 


 

Søndag den 14. august 2022         Solopgang: 05:50 Solnedgang: 20:54

Svendborgsund: Sølvmåge 1 R. Leif Sørensen
Svendborgsund ved Iholm
: Øresvin 1 FU
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Nattergal 1 RI, Vendehals 1 RI. Michael Angel Bjerregaard
Brændegård Sø: Havørn 2 R (Havørneparret fra Brændegård Sø til aften hunnen forrest). Erik Thomsen
Hesselagergård: Gulspurv 5 FU, Dompap 2 FU, Munk 1 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 4 FU, Hare 1 R. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredholt v/Arreskov Sø: Trane 3 FU. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Trane 4 R. Flemming Johansen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 Ø, Fiskehejre 30 T, Strandskade 52 T, Fjordterne 41 T, Fiskeørn 1 T, Rørhøg 11 T, Digesvale 310 T, Skovpiber 58 T, Gul Vipstjert 158 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 30 FU, Sølvhejre 2 R, Skestork 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Tom Tjørnum
Keldsnor: Stor Præstekrave 54 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Fiskehejre 54 R, Rovterne 1 AD R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn (10:57):
Hvid Stork 11 V (Kom ind fra/langs Storebæltsbroen, trækkende relativt lavt over motorvejen). Troels Leuenhagen Petersen
Lohals: Havørn 4 OF. Miriam Høj
Nørreballe Nor: Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 FU. Ole Goldschmidt
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Stillits 51 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Lille Præstekrave 2 R, Sortklire 11 R, Tinksmed 18 R, Rovterne 13 R, Fiskeørn 1 R, Rødrygget Tornskade 9 R, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F FU, Sølvhejre 12 FU, Temmincksryle 1 FU, Tinksmed 30 FU,  Rovterne 13 FU, Rødrygget Tornskade 26 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F FU, Krikand 180 FU, Sølvhejre 11 FU, Tinksmed 14 FU, Rovterne 11 FU, Fiskeørn 1 FU, Rødrygget Tornskade 4 R. Martin Rheinheimer 


 

Lørdag den 13. august 2022          Solopgang: 05:48 Solnedgang: 20:56

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 FU . Silke og Mogens Rasmussen
Kogtved, matriklen
: Havørn 1 OF
Thurø rev
: Rødrygget tornskade 1 R JUV. Lars Kirk
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: 32 fugle ringmærket, mest munk, tornsanger, rørsanger og kærsanger. Dagens fugl blev en græshoppesanger. Michael Angel Bjerregaard
Brændegård Sø: Trane 2 AD, 1 1K. Erik Thomsen
Nørresø: Havørn 1 R. Lars Hjortø
Broholm: Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lammehave: Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok"
Brændegård Sø: Knopsvane 200 R, Grågås 800 R, Trane 4 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Fiskehejre 37 R, Klyde 30 FU, Hjejle 350 R, Stor Præstekrave 116 FU, Dværgterne 2 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 4 T, Fjordterne 85 T, Gul Vipstjert 67 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Græshoppesanger 1 RI. Michael Bjerregaard
Gulstav Mose:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Skestork 1 R, Dværgryle 3 FU, Sortterne 1 R Ravn 3 OF. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Sølvhejre 2 R. Tom Giersing
Husby Strand, Wedellsborg: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 31 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 27 R, Dværgterne 2 R, Rovterne 2 . Nis Rattenborg
Klise Nor: Skestork 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Klise Nor: Skestork 3 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Skestork 3 R, Rovterne 1 R. Søren G. Nielsen
Lille Svelmø & Græsholm: Dværgterne 1 FU. Niels Andersen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Rovterne 1 FU, Rødrygget Tornskade 5 . Leif Sørensen                          
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Fiskeørn 1 FU, Rovterne 6 R, Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 134 FU,
Sølvhejre 12 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 24 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 37 FU, Rovterne 8 FU, Sortterne 1 OF, Rødrygget Tornskade 21 FU, Skægmejse 10 FU, Gul Vipstjert 75 FU, Hvid Vipstjert 100 FU, Tornirisk 60 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 11 R, Lille Præstekrave 2 R, Småspove 5 R V, Svaleklire 6 R, Tinksmed 25 R,
Rovterne 8 R. Nis Rattenborg


 

Fredag den 12. august 2022          Solopgang: 05:46 Solnedgang: 20:58

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 FU . Leif Sørensen
Tange skov
: Musvåge 1 R, Rørhøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 4 FU, Fiskeørn 2 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Hættemåge 500 R, Duehøg 1 AD FU. Leif Bisschop-Larsen 
Stige Ø: Knopsvane 750 FU, Havørn 2 FU. Gregers Johannesen
Tarup Grusgrave: Fiskeørn 1 FU. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R, Vandrefalk 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 16 T NAT, Rovterne 6 FU, Fiskeørn 1 1K T FU. Ole Goldschmidt
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 22 R. Arne Bruun


 

Torsdag den 11. august 2022          Solopgang: 05:44 Solnedgang: 21:00

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 FU
Korinth
: Fiskeørn 1 OF. Leif Sørensen
Broholm
: Hvid vipstjert 25+ R FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 FU (2AD+5Juv). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broby Sø: Sort Glente 1 OF. Jakob Lyngbo
Brændegård Sø: Knopsvane 224 R, Trane 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 220 R, Trane 4 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 2 R. David Damgaard Dysager
Brændegård Sø: Trane 4 FU, Havørn 2 R. Søren G. Nielsen
Bugten øst for Ærøskøbing: Knopsvane 225 R. Niels Andersen 
Bøjden Nor: Fiskehejre 38 R, Sølvhejre 2 R. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Fiskehejre 28 R, Klyde 22 FU, Hjejle 400 R, Stor Præstekrave 38 FU, Dværgterne 3 R. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Grågås 710 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 5 R, Havørn 4 , Digesvale 550 R. Nis Rattenborg  
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Vendehals 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R. Tom Tjørnum
Keldsnor: Stenvender 1 FU. Michael Aggerbeck
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Hjejle 350 R, Tornirisk 160 FU. Niels Bomholt Jensen 
Sybergland: Canadagås 26 FU, Dobbeltbekkasin 20 FU, Stillits 52 FU. John Jensen
Thurø Rev: Duehøg 1 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Vejrup v/Indslev: Sort Glente 1 FU NV. Nis Rattenborg


 

Onsdag den 10. august 2022          Solopgang: 05:42 Solnedgang: 21:02

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 40 R, Gråand 8 R, Gråand 1 YF UF, Huldue 1 YF SY, Ringdue 8 R, Fiskehejre 6 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 30 R, Storspove 44 R, Storspove 60 V, Almindelig Ryle 2 R, Mudderklire 12 FU, Hvidklire 4 R, Gråkrage 12 R, Øresvin 1 FU .
Iholm: Strandskade 4 R, Vibe 18 R, Storspove 44 R, Mudderklire 7 R
Havn v/Vejlen: Vandrikse 1 FU. Lars Kirk
Tange skoven: Grå fluesnapper 2 FU, Gærdesanger 2 FU, Rødstjert 3 FU, Bogfinke 4 FU, Spætmejse 2 FU, Stor flagspætte 1FU, Tornirisk 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bammeskov: Rødrygget Tornskade 4 . Jane Ditzel
Bredholt v/Arreskov Sø: Trane 3 FU. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Rovterne 2 R. Leif Sørensen
Frellesvig: Stor Flagspætte 10 . Jane Ditzel
Føns Vang: Lille Præstekrave 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 R, Skestork 4 R. Anders Myrtue
Hjortø: Skægmejse 1 R. Niels Andersen
Kattekilde: Ravn 5 OF. Per Rasmussen
Kerteminde: Canadagås 26 S. John Jensen 
Kildemose v/Ryslinge: Svaleklire 5 R. Karl Top
Mesinge: Agerhøne 5 R. Michael L.J. Glentedal
Spodsbjerg (Langeland): Terne sp. 67 T. Else Klint
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 4 AD YF TH, Grå Fluesnapper 3 YF UF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 80 FU,
Sølvhejre 10 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Svaleklire 5 FU, Tinksmed 35 FU, Rovterne 9 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 OF, Rødrygget Tornskade 12 FU, Ravn 3 1K OF, Skægmejse 5 FU. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 3 FU, Skægmejse 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Øksenrade Skov: Topmejse 5 R. Michael Brunhøj Hansen


 

Tirsdag den 9. august 2022          Solopgang: 05:41 Solnedgang: 21:05

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 FU
Vejlen, Tåsinge
: Rovterne 2 R. Lars Kirk
Hesselagergård
(06:30): Grågås 100 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Trane 4 OF, Fiskehejre 2 R, Skarv 65 R, Vibe 3 R, Fjordterne 4 R, Fiskeørn 1 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 4 R, Hvid Vipstjert 5 R. Leif Sørensen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R, Trane 8 R. Erik Ehmsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 655 R, Trane 3 OF, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Trane 8 , Sølvhejre 1 FU. Erik Ehmsen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Fjordterne 6 . Michael Brunhøj Hansen 
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 7 R. Anders Myrtue
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Flemming Johansen
Bredbjerg: Grønspætte 2 FU. Flemming G. Andersen
Brændegård Sø: Knopsvane 210 R, Trane 4 OF, Fiskeørn 1 FU, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 9 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 IMM R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Klyde 22 R, Hjejle 365 R, Stor Præstekrave 48 R, Dværgterne 4 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Splitterne 46 . Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 50 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 25 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 1 R. Tom Tjørnum
Helnæs Made: Sølvhejre 3 R. Henrik Gerner Baark
Møllemade/Ellemose: Kærsanger 7 R. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Stenvender 4 R. Peter Thomasen
Helnæs Made: Sølvhejre 3 R. Henrik Gerner Baark
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Peder Jacobsen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Skeand 26 R, Knarand 100 R, Havørn 2 IMM R, Ravn 70 OF. Niels Bomholt Jensen
Spodsbjerg Havn: Middelhavssølvmåge 1 1K R
. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Rovterne 4 FU, Skægmejse 4 FU. Michael Aggerbeck
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Rovterne 2 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU. Lars Kirk 
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 2 R. Jens Mortensen


 

Mandag den 8. august 2022          Solopgang: 05:39 Solnedgang: 21:07

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 FU
Brændegård Sø
: Knopsvane 220 R, Trane 4 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 100 R, Fiskeørn 2 FU, Rørhøg 1 R, Havørn 3 OF, Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Hvid Vipstjert 5 R. Leif Sørensen
Broholm
: Hvid vipstjert 25+ FU ( der var fugle overalt i parken). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogense Havn: Canadagås 64 OF. Peter Thomasen
Brændegård Sø: Knopsvane 220 R, Trane 4 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 4 R. Flemming Johansen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 25 R, Grågås 1425 R, Skeand 38 R, Lille Lappedykker 153 R, Sølvhejre 3 R, Stor Præstekrave 28 , Dobbeltbekkasin 31 FU, Hvidklire 21 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 R, Sølvhejre 3 R, Skestork 1 R, Stor Præstekrave 32 R, Temmincksryle 4 R, Dobbeltbekkasin 23 R. Peter Thomasen
Gyldensteen: Reservatet: Stor Præstekrave 30 FU, Storspove 60 R, Hvidklire 21 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Rovterne 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Grågås 580 R, Krikand 100 T, Strandskade 76 T, Lille Kobbersneppe 58 T, Lille Kobbersneppe 68 T, Stenvender 3 T, Islandsk Ryle 21 T, Mudderklire 32 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Dværgmåge 1 T, Dværgterne 2 T, Dværgterne 1 T, Sortterne 1 T,
Fjordterne 484 T, Fjordterne 1673 T. Frank Jensen-Hammer
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 81 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Canadagås 30 R, Rovterne 4 R, Havørn 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Grågås 1350 R, Skeand 10 FU, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 5 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rovterne 1 OF. Anders Myrtue
Nørreballe Nor: Rovterne 4 FU, Havørn 2 R. Laila Neermann 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 4 R. Gregers Johannesen
Seden Strand: Knopsvane 2000 R. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg Havn: Middelhavssølvmåge 1 1K R, Kaspisk Måge 2 . Laila Neermann 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 R, Rødrygget Tornskade 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 5 R. Peder Jacobsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 FU, Rovterne 5 FU. John Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Rovterne 4 R. Anders Myrtue
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU,  Rovterne 3 FU. Laila Neermann


 

Søndag den 7. august 2022          Solopgang: 05:37 Solnedgang: 21:09

Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sangdrossel 1 OF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU. Stoffer Jaeger
Føns Vang: Toppet Lappedykker 69 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fjordterne 6 R, Digesvale 580 R. Nis Rattenborg
Grusgrave v/Birkum: Grågås 875 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Claus Dalskov
Karlsmosen, Egeskov: Bysvale 110 FU. Palle Bo Larsen
Magleby Nor: Rødrygget Tornskade 3 . Michael Aggerbeck
Marinaen i Middelfart: Kaspisk Måge 1 JUV R
. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Stor Kobbersneppe 1 R, Stenvender 6 R. Peter Thomasen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 782 R, Skeand 15 R, Blishøne 590 FU, Sølvhejre 6 FU, Havørn 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Grågås 700 FU, Rovterne 1 FU, Havørn 3 FU. Ole Goldschmidt
Revsøre: Stenvender 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Grå Fluesnapper 4 FU. Gregers Johannesen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 12 R, Rovterne 4 R. Michael Aggerbeck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Rovterne 4 R. Peder Jacobsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 55 FU, Canadagås x Grågås (hybrid) 4 FU, Grågås 1190 FU,
Rødhovedet And 1 F FU, Knarand 97 FU, Vandrikse 6 SY, Sølvhejre 12 FU, Tinksmed 43 FU, Rødrygget Tornskade 9 FU, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt
Tusindårsskoven: Hvid Vipstjert 50 T FU. Ella Mikkelsen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Karmindompap 1 BR FU. Michael Aggerbeck
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 45 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Fjordterne/Havterne 32 R. Kurt Kaack Hansen


 

Lørdag den 6. august 2022           Solopgang: 05:35 Solnedgang: 21:11

Svendborgsund ved Iholm: Fjordterne 8 V

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Grågås 530 R, Klyde 31 FU, Stor Præstekrave 57 R, Stenvender 1 FU, Dværgterne 5 FU, Duehøg 1 OF. Leif Kristensen
Gulstav: Canadagås 27 NØ. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 39 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 1 R. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Engsøen: Dobbeltbekkasin 40 FU. Jens O. Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1110 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Sølvhejre 5 R,
Silkehejre 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Brushane 22 R, Temmincksryle 5 R, Dværgryle 6 R, Dobbeltbekkasin 92 R, Sortklire 19 R, Hvidklire 23 R, Tinksmed 54 R. Nis Rattenborg 
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 , Lærkefalk 1 OF, Ravn 19 R. Palle Bo Larsen
Mågeøerne: Strandskade 135 R, Stor Præstekrave 65 R, Storspove 82 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 19 R, Splitterne 79 R. Nis Rattenborg 
Neverkær: Havørn 5 OF, Rød Glente 2 OF. David Damgaard Dysager
Røjle Klint:
Sildemåge 100 FU, Rovterne 1 AD T , Fjordterne 76 SV. Michael Brunhøj Hansen 
Æbelø: Almindelig Kjove 1 T, Havørn 2 OF. Jens Zeeberg
Æbelø Holm: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Jens Zeeberg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 5 R, Storspove 145 R. Henrik Kalckar Hansen


 

Fredag den 5. august 2022           Solopgang: 05:33 Solnedgang: 21:13

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Kaspisk Måge 1 JUV R
. Michael Brunhøj Hansen
Bispeenge: Lille Præstekrave 5 FU, Dobbeltbekkasin 21 FU. Gunhild Brink
Bøjden Nor: Fiskehejre 31 R. Stoffer Jaeger
Dømmestrup: Trane 3 R. Anne Veber Døssing
Gulstav: Fiskeørn 1 SV. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Skestork 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 56 FU, Tinksmed 37 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Canadagås 50 R. Jens Bækkelund
Kattekilde: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Keldsnor: Grågås 600 R, Stor Præstekrave 20 R, Almindelig Kjove 2 T, Fjordterne 12 T. Frank Jensen-Hammer
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 6 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Tolshave v/Søllinge: Havørn 2 OF. Per Rasmussen


 

Torsdag den 4. august 2022          Solopgang: 05:31 Solnedgang: 21:15

Svendborgsund ved Iholm: Mudderklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Allike 2 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Øresvin 1 R
Tangeskoven
: Gulspurv 4 R, Rødstjert 3 FU, Blåmejes 2 FU, Musvit 5 FU, Munk 1 R, Musvåge 1 OF, Træløber 1 FU, Hare FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knopsvane 220 R, Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Grågås 600 R, Fiskehejre 26 FU, Klyde 34 FU, Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 93 R Dværgterne 3 FU, Grå Fluesnapper 3 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Duehøg 1 OF. Flemming Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 45 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 2 R. Magnus Taagaard
Gyldensteen: Engsøen: Tinksmed 10 FU. Tom Tjørnum 
Høbbet: Rødrygget Tornskade 6 FU. Leif Kristensen
Høbbet: Rødrygget Tornskade 6 JUV FU
. Gunnar Jørgensen
Klise Nor: Knarand 40 R. Claus Dalskov
Seden Strand: Knopsvane 1000 R. Anders Myrtue
Sjoen v/Dunkær: Rødrygget Tornskade 4 YF UF. Lars Tom-Petersen
Tarup (Årslev): Agerhøne 9 YF UF. Per Rasmussen
Tranekær Slot m/borgsø: Sølvhejre 1 R. Kurt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F R, Sølvhejre 7 R, Rovterne 3 OF. Asger Sværke
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F R. Kristian Tikjøb Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 F R , Sølvhejre 1 R NØ, Rovterne 4 FU. Claus Dalskov
Vejsnæs: Skovspurv 50 R. Lars Tom-Petersen


 

Onsdag den 3. august 2022           Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:17

Svendborgsund ved Iholm: Dværgmåge 1 AD T,  Øresvin 1 R
Svendborg Golfbane
: Rød Glente 2 FU T
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 6 R, Mudderklire 2 OF, Rovterne 1 FU, Havørn 1 R, Halemejse 10 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Havørn 2 AD + 1 1K FU
. Erik Thomsen
Lundeborg
(08:15): Havterne 29 OF V(et meget sjældent syn på disse kanter). Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Blishøne 4 FU R (2 AD + 2 PULL - Så kom årets 2. kuld til verden, foreløbig har jeg set 2 kyllinger, men der kan sagtens gemme sig flere under deres mor).
Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allested: Trane 4 OF. Niels Lund
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 FU. Gunhild Brink
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Drætlingen v/Drættegrund: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Grågås 540 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 7 R, Havørn 4 , Vandrefalk 1 AD R. Nis Rattenborg
Gardersø: Trane 3 YF . Nis Rattenborg
Gråsten Nor: Tårnfalk 6 FU. Lars Tom-Petersen 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 45 R, Sølvhejre 2 FU, Skestork 1 R, Brushane 22 FU, Temmincksryle 1 FU, Tinksmed 17 FU. Jens Bækkelund
Høbbet: Rødrygget Tornskade 4 FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Grågås 620 R, Fjordterne 35 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Grågås 550 R, Rovterne 1 R, Tornirisk 80 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Lundeborg: Fjordterne 31 SV. Preben Berg
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R. Kurt Jensen 
Purreskov: Grønspætte 2 R, Isfugl 1 R. Preben Berg
Røjle Klint: Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) 10 ,  Fjordterne 91 SV. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Dværgterne 1 R, Rovterne 4 R. Kurt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Rovterne 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Leif Sørensen 
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Jan Kiel
Østerø Sø (Knudshoved): Lille Præstekrave 1 R. Rune Rosenborg Rasmussen 


 

Tirsdag den 2. august 2022           Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:19

Svendborgsund ved Iholm: Vibe 36 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 1 V,  Øresvin 1 R
Tåsinge, Monnetvej
: Storspove 20 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 R. Henning Steen Hansen
Skovballe: Havørn 1 R AD. Henning Steen Hansen
Tangeskoven
: Guldbug 1 R FU, Jernspurv 1 R, Landsvale 15 R FU, Rødstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Stengade Skov: Stor Flagspætte 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Gærdesmutte 1 YF SY, Rødhals 1 R
Tranekær Slot m/borgsø: Blishøne 4 R, Grå Fluesnapper 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Knopsvane 220 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 5 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 870 R, Havørn 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Skestork 2 R
, Klyde 28 FU, Stor Præstekrave 34 FU, Dværgterne 2 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 26 R. Claus Dalskov 
Føns Vang: Canadagås 30 R, Havørn 2 OF. Tom Tjørnum
Keldsnor: Grågås 500 R, Småspove 7 T, Lille Kobbersneppe 150 T, Rovterne 1 R, Fjordterne 100 T. Frank Jensen-Hammer
Klise Nor: Rovterne 3 R. Jan Kiel 
Måle: Ravn 4 OF. John Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 4 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 2 R, Rødrygget Tornskade 3 YF. Jan Kiel


 

Mandag den 1. august 2022          Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:21

Thurø: Spurvehøg 1 FU, Landsvale 2 R (Spurvehøgen opdaget på svalens advarselskald). Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Isfugl 1 R (sad ved pumperøret i morges). Thomas Gulmark

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fakkebjerg: Havørn 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 R. Anders Myrtue
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Ravn 3 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Keldsnor: Lille Præstekrave 3 T, Mudderklire 28 T, Dværgmåge 2 AD T, Rovterne 4 OF, Sortterne 1 AD T, Sortterne 8 T, Fjordterne 17 T, Fjordterne 802 T. Frank Jensen-Hammer 
Klise Nor:
Damklire 1 R, Rovterne 4 FU. Henrik Mørup-Petersen
Klise Nor:
Damklire 1 R . Stoffer Jaeger
Klise Nor:
Damklire 1 FU, Rovterne 2 FU. Claus Dalskov
Nørre Lyndelse: Sortsvane 2 R NAT. Sebastian Sjøstrand
Nørreballe Nor: Rovterne 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Skaboeshuse: Mudderklire 26 FU. Kurt Kaack Hansen
Stige Ø:
Knopsvane 1100 R, Skestork 11 N, Strandhjejle 20 T, Havørn 3 R. Gregers Johannesen
Strynø: Rød Glente 4 V. Stig Rubæk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 3 FU. Stoffer Jaeger
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 11 R, Klyde 23 R, Lille Præstekrave 9 R. Anders Myrtue
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 29 R, Krumnæbbet Ryle 14 FU, Rovterne 1 FU
, Fjordterne 16 AD FU. Pierre Bentzen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 sep 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk