Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 31. - 35. ( 1. august - 31. august 2023).                     Sidst opdateret 07 september 2023 06:11:55 

 


 


 

Torsdag den 31. august 2023            Solopgang: 06:21  Solnedgang: 20:14

Tåsinge, Bjernemark: Hjejle 150 OF
Tange å: Tornsanger 1 FU, Bogfinke 2 FU, Gransanger 1 FU, Dompap 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knarand 25 R, Krikand 110 R, Rovterne 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Knarand 150 FU, Trane 4 FU, Rovterne 1 FU, Svale sp. 1000 FU. Carsten Skou
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 LF T, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 23 T, Digesvale 310 T, Gul Vipstjert 418 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Grågås 1050 R, Toppet Lappedykker 79 R, Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Lille Korsnæb 31 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 100 FU, Fiskehejre 30 R,
Sølvhejre 25 R, Havørn 2 FU . Tom Tjørnum
Hvidkilde Sø: Fiskeørn 1 OF. Jens-Gert Hansen
Keldsnor: Stenvender 3 FU, Islandsk Ryle 16 R. Bo Gregersen  
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Ravn 32 R. Morten Kristiansen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU, Rød Glente 6 V. Carsten Skou 
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Kristina Svendsen
Siø: Fiskeørn 1 OF. Søren Bøgelund
Søndenbro: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Per Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 22 FU, Sølvhejre 7 FU, Rovterne 3 R. Kristina Svendsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 20 FU, Rørdrum 2 OF, Sølvhejre 7 FU, Rovterne 8 FU, Fiskeørn 2 FU SV. Bo Gregersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R,
Rovterne 18 R, Fiskeørn 1 OF. Nis Rattenborg 
Universitetet, Odense: Agerhøne 5 R, Sølvhejre 7 OF. Martin Rheinheimer
Ørnehøj-området (Gulstav): Vendehals 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 26 R, Hvid Vipstjert 81 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Onsdag den 30. august 2023            Solopgang: 06:19  Solnedgang: 20:16

Ny Gesinge, matriklen: Hvepsevåge 52 T S. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Horseskov
: Natugle 1 SY
Hesselagergård,Teglgårdssøen
: Fiskeørn 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Midtfyn: Havørn 1 R
. Klaus Larsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Trane 3 OF,  Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 25 FU, Stenvender 5 FU
, Islandsk Ryle 16 FU . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 26 R, Stenvender 2 FU. Leif Kristensen
Båring Vig: Sandløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Sortand 120 T, Sortstrubet Lom 1 T, Islandsk Ryle 18 T, Bysvale 130 T, Digesvale 120 T, Skovpiber 25 T, Gul Vipstjert 93 T. Frank Jensen-Hammer
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 21 FU, Stenvender 1 R. Peter Lillesø
Great Northern Golf: Canadagås 65 R. Ivan Sejer Beck
Hjulby Sø: Fiskeørn 1 2K+ FU. Kurt Kaack Hansen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Ny Gesinge: Hvepsevåge 52 S. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 FU. Henrik Mørup-Petersen 
Sortemosen (Sydfyn): Fiskeørn 1 OF. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Rovterne 5 FU, Rødrygget Tornskade 6 R, Sortstrubet Bynkefugl 6 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 R. Morten Kristiansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 7 R. Viktor Bendiksen


 

Tirsdag den 29. august 2023             Solopgang: 06:18  Solnedgang: 20:19

Vejlen, Tåsinge: Stær 1500 (men sikkert mange flere ( no showtime)), Svale SP. 5000 R, Hjejle 600 OF, Sølvhejre 2 R . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Monnet, Tåsinge
: Rødstjert 1 R, Grønirisk 12 R, Stor præstekrave 2 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Sølvmåge 2 R (De holder dagligt til på min skorsten, og har gjort i lange tider). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Hjejle 400 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Hjejle 400 R, Stenvender 1 FU, Islandsk Ryle 12 FU, Kærløber 1 FU. Bo Levesen
Bøjden Nor: Stenvender 1 FU, Islandsk Ryle 10 FU, Kærløber 1 FU
. Arne Christensen
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU
, Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Fogense Enge (Lillestrand): Stenvender 3 R. Anders Myrtue
Frellesvig: Ravn 4 OF. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 11 R, Sortterne 1 1K R. Anders Myrtue
Håre Bjerge: Ravn 7 R. Per Rasmussen
Keldsnor: Rovterne 4 R, Stillits 110 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 5 R. Nis Rattenborg 
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R, Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 19 R, Gul Vipstjert 80 R NAT. Nis Rattenborg 
Universitetet, Odense: Isfugl 1 FU. Martin Rheinheimer
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Fiskeørn 1 V. Gunnar Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Hjejle 600 OF, Svale sp. 5000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Æbelø: Stenvender 2 FU, Stenpikker 5 R. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 600 R. Ella Mikkelsen


 

Mandag den 28. august 2023             Solopgang: 06:16  Solnedgang: 20:21

Vejlen, Tåsinge: Brushane 32 R, Almindelig ryle 36 R, Lille kobbersneppe 2 R, Lille præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 1 AD OF, Knarand 52 R, Rørhøg 1 M OF. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Lundby
: Havørn 1 R, Fiskehejre 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul havn
: Skarv 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Broholm
: Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Canadagås 30 R, Stor Præstekrave 35 R, Islandsk Ryle 10 R, Kærløber 1 R, Gul vipstjert 2 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 4 FU
. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Trane 4 FU. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Canadagås 31 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Hjejle 800 R, Stor Præstekrave 20 R, Islandsk Ryle 16 R, Kærløber 1 R, Lærkefalk 1 T FU. Gunnar Knudsen
Bøjden Nor: Canadagås 36 R, Canadagås x Bramgås (hybrid) 1 R, Grågås 1200 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Hjejle 420 R, Stor Præstekrave 48 R, Islandsk Ryle 14 FU, Kærløber 2 FU, Bynkefugl 6 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Hjejle 650 R. Torben Skytte Hvass
Bøjden Nor: Canadagås 30 R, Stor Præstekrave 35 R, Islandsk Ryle 10 R, Kærløber 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Canadagås 27 OF, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Stenvender 2 FU, Kærløber 1 FU
, Dværgryle 6 FU. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Canadagås 35 R, Stor Præstekrave 41 R, Lille Præstekrave 1 R, Stenvender 1 R, Kærløber 1 FU
. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Stenvender 2 T, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 143 T, Rørhøg 11 T, Spurvehøg 25 T, Bysvale 376 T, Digesvale 195 T, Gul Vipstjert 293 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Grågås 870 R, Toppet Lappedykker 102 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 26 R, Sølvhejre 3 R, Fjordterne 5 JUV R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Sølvhejre 5 FU, Skestork 1 FU, Havørn 3 OF. Gunner Munk
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 1 FU. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle:
Slørugle 2 YF UF. Thomas Kampmann
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 1 1K R, Rovterne 2 AD FU. Morten Müller
Ristingehalvøen: Fiskeørn 1 SV. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Rovterne 19 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Brushane 36 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 SV. Jan Stener Jørgensen


   

Søndag den 27. august 2023             Solopgang: 06:14  Solnedgang: 20:24

Vejlen, Tåsinge: Landsvale 2 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Havn ved Vejlen, Tåsinge
: Lille præstekrave 2 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 1K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 1K R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Spidsand 13 R, Trane 14 OF, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Duehøg 2 OF, Havørn 2 AD OF, Havørn 2 JUV R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Canadagås 29 R, Grågås 1050 R, Hjejle 750 R, Stor Præstekrave 68 FU, Havørn 3 OF, Bynkefugl 12 R. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 MF V. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Hvepsevåge 40 SV, Spurvehøg 14 SV. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 T
. Karen Koefoed
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Vendehals 1 1K R, Bynkefugl 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R, Hvepsevåge 37 S, Blå Kærhøg 1 M 3K+ FU SV. Morten Müller
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 210 R, Grågås 2080 R, Lille Lappedykker 74 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 61 R, Sølvhejre 26 R, Skestork 1 JUV R, Hjejle 540 R, Stor Præstekrave 27 R, Vibe 620 R, Storspove 85 R, Brushane 28 R, Sortklire 22 R, Sortterne 4 JUV R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 JUV R, Digesvale 950 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Reservatet: Hjejle 2000 R. Jens Bækkelund
Klise Nor: Sølvhejre 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU ,
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU,Fiskeørn 2 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R , Rovterne 1 1K R , Rovterne 4 AD R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rovterne 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 FU, Knarand 44 FU, Sølvhejre 2 FU, Dværgryle 4 FU, Hættemåge 850 FU, Rovterne 12 FU. Ole Goldschmidt 
Spodsbjerg Havn: Dværgmåge 1 1K S, Kaspisk Måge 1 2K R, Kaspisk Måge 2 1K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krikand 180 R , Sølvhejre 6 FU , Lille Præstekrave 2 FU , Krumnæbbet Ryle 5 1K FU , Rovterne 9 1K R , Rovterne 17 AD R , Fiskeørn 1 V , Fiskeørn 1 S , Fiskeørn 2 FU , Hvepsevåge 20 S. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 FU, Rovterne 7 1K R, Rovterne 15 AD R, Fiskeørn 1 FU SV, Gul Vipstjert 40 S. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 FU, Skeand 14 FU, Knarand 44 FU, Spidsand 22 FU, Krikand 165 FU, Sølvhejre 11 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Dværgryle 3 FU, Rovterne 18 FU, Rødrygget Tornskade 3 FU, Skægmejse 4 FU, Gul Vipstjert 350 OF. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Hjejle 500 OF, Brushane 20 FU. Arne Christensen
Ålebæk v/Gyldensteen: Canadagås 30 OF. Jens Bækkelund


 

Lørdag den 26. august 2023             Solopgang: 06:12  Solnedgang: 20:26

Svendborg Golfbane: Grønspætte 3 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sangdrossel 3 1K YF
Ristinge Strand/Sommerhusomr.
: Grønspætte 1 R. Leif Rasmussen
tranekær, medicinhaverne: Grønfrø 1 R. Leif Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Skeand 17 R, Knarand 41 R, Toppet Lappedykker 84 FU, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Brockdorff enge: Sølvhejre 7 R. Esben Eriksen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 21 R, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 11 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Sortand 279 T, Skeand 35 T, Spidsand 40 T, Stor Præstekrave 57 T, Almindelig Kjove 3 T, Fiskeørn 3 T, Hvepsevåge 49 T, Spurvehøg 24 T, Bysvale 154 T, Skovpiber 211 T, Gul Vipstjert 156 T, Lille Korsnæb 25 T. Frank Jensen-Hammer 
Fredmosen: Fiskeørn 2 S. Morten Müller
Fyns Hoved: Sølvhejre 5 TF, Stor Præstekrave 24 R, Stor Præstekrave 71 V, Islandsk Ryle 27 R, Græshoppesanger 1 R, Gærdesanger 67 R, Tornsanger 51 R, Grå Fluesnapper 3 R. Esben Eriksen
Gulstav: Fiskeørn 1 S. Michael Bjerregaard
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Hellerup v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Keldsnor: Hjejle 270 R, Islandsk Ryle 16 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Islandsk Ryle 12 R, Hvepsevåge 5 T. Maria Rasmussen
Keldsnor: Hvepsevåge 18 SV. Palle Bo Larsen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Isfugl 3 R. Niels Bahl Andersen
Nørre Aaby: Canadagås 46 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Piledybet: Sølvhejre 12 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Pæregård: Fiskeørn 1 S. Claus Dalskov
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 4 1K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sybergland: Grågås 1500 R, Temmincksryle 2 FU, Hvid Vipstjert 59 FU. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Tårnfalk 5 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 5 R, Rovterne 12 R, Fiskeørn 1 FU. Maria Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF,
Rovterne 25 R, Sølvhejre 10 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Rovterne 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 6 S,  Rødrygget Tornskade 3 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Søren G. Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Hjejle 700 R. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 1 FU. Pierre Bentzen


 

Fredag den 25. august 2023             Solopgang: 06:10  Solnedgang: 20:28

Brydevang (Svendborg): Vendehals 1 FU . Inger Christensen
Iholm
: Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 60 R, Strandskade 6 R, Vibe 9 R, Mudderklire 1 R, Svartbag 2 1K DØD
Ny Gesinge
: Gul vipstjert 6 R (1 ringmærket). Lars Kirk
Tange å: Hvid vipstjert 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen 
Eskildstrup v/Ringe
: Bynkefugl 4 R, Stenpikker 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brydevang (Svendborg): Vendehals 1 FU . Inger Christensen
Bøjden Nor: Grågås 500 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Bøjden Nor: Grågås 644 R, Stor Præstekrave 42 R, Islandsk Ryle 20 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Spidsand 34 T, Islandsk Ryle 22 T, Almindelig Kjove 2 T, Skovpiber 29 T, Gul Vipstjert 536 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Toppet Lappedykker 205 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Sølvhejre 3 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Bynkefugl 5 R. Nis Rattenborg 
Horne By: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 8 FU, Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Sølvhejre 10 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Thurø Rev: Spidsand 34 SV, Stenvender 2 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU SV. Bo Gregersen
Vejrup v/Indslev: Ravn 7 R. Nis Rattenborg
Viby (Hindsholm): Bysvale 150 FU. Benjamin Bech


 

Torsdag den 24. august 2023           Solopgang: 06:08  Solnedgang: 20:31

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Ravn 2 R, Grønspætte 2 FU
Vejlen, Tåsinge: Sumpmejse 1 R. Lars Kirk
Vårø: Havørn 2 R, Gærdesanger 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Monnet: Tornirisk R, Skovpiber 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Kohave ved Stjoul: Toppet skallesluger 1 R + 4 Pull. Henning Steen Hansen [Facebook]
Tryggelev Nor: Rovterne 1 FU, Sølvhejre 6 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Brændegård Sø: Rød glente 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å: Spurvehøg 1 M FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":

Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Småspove 15 SV. Michael Brunhøj Hansen
Dovns Klint: Spidsand 56 T, Sølvhejre 2 T,Strandhjejle 23 T, Stor Præstekrave 87 T,Islandsk Ryle 13 T. Frank Jensen-Hammer 
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1900 R, Skeand 21 FU, Knarand 40 FU, Krikand 900 FU, Blishøne 800 FU, Sølvhejre 23 FU, Stor Præstekrave 91 FU, Dværgryle 6 FU. Martin Rheinheimer
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 R Stenvender 1 R. Leif Keller
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hjejle 1000 R. Peter Dam-Hansen
Tarup (Årslev): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Arne Christensen


 

Onsdag den 23. august 2023           Solopgang: 06:06  Solnedgang: 20:33

Kelds Nor (fyrenden): Stenpikker 1 R, Almindelig ryle 100 R, Hjejle 26 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Tangeskov
: Rødrygget tornskade 3 FU (2 AD+ 1 1K), Gulspurv 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Knopsvane 14 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Leif Keller
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Canadagås 50 SØ,  Strandhjejle 20 AD SV, Småspove 55 SV, Stenvender 3 SV, Hættemåge 600 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Gul Vipstjert 40 S, Lille Korsnæb 47 V. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Trane 4 OF, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 5 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Dværgmåge 1 FU, Fjordterne 8 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Trane 4 OF,  Sølvhejre 1 R, Dværgmåge 1 R, Fjordterne 11 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Spidsand 23 T, Strandskade 62 T, Islandsk Ryle 12 T, Krumnæbbet Ryle 11 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Mellemkjove/Almindelig Kjove 1 MF T, Fjordterne/Havterne 28 T, Fiskeørn 1 T, Skovpiber 73 T, Gul Vipstjert 74 T, Lille Korsnæb 47 T. Frank Jensen-Hammer
Dørholmbugten: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Fakkebjerg: Hvepsevåge 12 SV. Henrik Mørup-Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 46 FU, Småspove 7 V, Stenvender 1 FU, Sandløber 2 FU. Peter Lillesø
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 230 R, Grågås 1970 R, Lille Lappedykker 44 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 67 R, Sølvhejre 16 R, Stor Præstekrave 86 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 23 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Dværgryle 4 R, Dobbeltbekkasin 38 R, Sortklire 15 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 JUV R. Nis Rattenborg
Småstenskrog: Kærløber 2 1K FU, Almindelig Kjove 1 MF SV, Fiskeørn 1 S. Kristoffer Hansen
Steensgård Gods (Lohals): Rovterne 1 OF [Helle Regitze Boesen
Sølykke Golf v/Rønninge: Agerhøne 3 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 30 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 4 R, Stor Præstekrave 20 R, Lille Præstekrave 2 R,
Rovterne 14 R, Savisanger 1 FU, Stenpikker 8 R. Leif Keller


 

Tirsdag den 22. august 2023           Solopgang: 06:04  Solnedgang: 20:36

Højestene Løb (Omr.26): Knopsvane 350 R, Havterne 6 SV
Marstal Havn
: Husrødstjert 1 M R
Purreskoven
: Munk 4 FU, Gransanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet
: Hættemåge 500 R,  Kaspisk Måge 1 1K R
. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø
: Trane 4 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Møller Andersen
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 AD MF T, Fjordterne/Havterne 29 T, Skovpiber 32 T, Gul Vipstjert 43 T, Lille Korsnæb 86 T. Frank Jensen-Hammer
Egebjerg Bakker: Duehøg 1 OF. Niels Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2400 R, Sølvhejre 8 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 1 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Stor Præstekrave 25 FU, Stenvender 1 FU, Islandsk Ryle 10 FU. Claus Dalskov
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Sortsvane 2 R. Jacob Sterup 
Korinth: Trane 3 OF. Jakob Sunesen
Langelandsbælt ud for Illebølle/Vindeby: Strandskade 102 S. Jan Sørensen
Monnet, Tåsinge: Grågås 800 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 OF. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Rovterne 3 FU. Henrik Mørup-Petersen
Rantzausminde: Hættemåge 1000 T NAT. Niels Andersen
Vigerø Inddæmning: Fiskeørn 1 R. Peter Lillesø


  

Mandag den 21. august 2023           Solopgang: 06:03  Solnedgang: 20:38

Keldsnor: Almindelig ryle 1 R. Erik Thomsen
Brændegård Sø
: Havørn 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård: Bysvale 300+ R. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Stenpikker 6 R. Leif Keller
Brændegård Sø: Rovterne 1 FU. Henrik Kolsbjerg
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Hjejle 400 R, Stor Præstekrave 34 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Huldue 3 T, Stor Præstekrave 78 T, Fjordterne/Havterne 25 T, Fiskeørn 2 T, Hedehøg 1 M AD T, Spurvehøg 32 T, Sort Glente 1 T, Tårnfalk 13 T, Aftenfalk 1 F AD T, Lærkefalk 1 T, Ravn 11 OF, Bysvale 212 T, Landsvale 330 T, Gul Vipstjert 66 T. Frank Jensen-Hammer 
Fakkebjerg: Spurvehøg 12 T. Henrik Mørup-Petersen
Føns Vang: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Grågås 1060 R, Toppet Lappedykker 152 R, Sorthalset Lappedykker 2 JUV R, Sorthalset Lappedykker 5 AD R, Fiskehejre 34 R, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 6 R, Havørn 2 JUV R. Nis Rattenborg 
Gulstav: Sølvhejre 2 R. Leif Keller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 5 OF, Rovterne 14 R. Henrik Kolsbjerg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 30 NV NAT, Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 3 NV NAT, Lille Præstekrave 4 FU , Rovterne 14 NV NAT. Ole Goldschmidt 
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Bo Gregersen
Æbelø: Stenvender 2 FU. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 800 R. Martin Rheinheimer
Østerø Sø (Knudshoved): Rosenstær 0 FU (Lys fugl fundet, men vurderet "almindelig" stær om end stærkt leuchistisk. Fotos og info følger senere.)
. Søren G. Nielsen
Åbjerg m.m. ved Søgård (Langeland): Sortstrubet Bynkefugl 1 JUV R. Leif Keller


 

Søndag den 20. august 2023           Solopgang: 06:01  Solnedgang: 20:40

Svendborgsund ved Iholm: Spættet sæl 1 R
Storeholm: Fiskeørn 1 T, Rovterne 1 OF, Lille kobbersneppe 5 R, Almindelig ryle 75 R, Storspove 12 R, Strandhjejle 1 R, Hvidklire 4 R, Hjejle ca 1000 R, Gul vipstjert 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Ristinge Hale: Engpiber 75 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Tangeskoven: Rødrygget tornskade 3 FU, (2 AD + 1 1K), Gulspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 R. Leif Keller
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Småspove 34 SV, Hættemåge 800 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Splitterne 26 R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 12 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Havørn 3 R. Bo Gregersen
Brændegård Sø: Knarand 35 R, Trane 4 YF UF, Fjordterne 12 FU. Niels Andersen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R, Hjejle 600 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Huldue 5 T, Stor Præstekrave 72 T,
Fiskeørn 11 T, Hvepsevåge 152 T, Rørhøg 14 T , Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 70 T, Rød Glente 2 T, Tårnfalk 14 T, Aftenfalk 1 T, Gul Vipstjert 49 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 5 FU. Morten Müller
Fredmosen: Hvepsevåge 23 SV. Morten Müller
Fyns Hoved: Sølvhejre 1 R. Peter Lillesø
Gundestrup v/Hundstrup: Isfugl 1 R. Niels Andersen
Gyldensteen: Engsøen:
Canadagås 240 R, Grågås 2070 R, Lille Lappedykker 76 R, Sorthalset Lappedykker 2 JUV R, Sorthalset Lappedykker 3 AD R, Fiskehejre 67 R, Sølvhejre 19 R, Skestork 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 49 R, Dværgryle 9 R, Sortklire 18 R, Hvidklire 32 R, Rovterne 4 FU V, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1635 R, Skestork 2 R, Dværgryle 4 FU. Jens Bækkelund 
Hav ved Tryggelev Nor: Kaspisk Måge 1 1K R. Leif Keller
Hvidkilde Sø: Knarand 30 R. Jacob Sterup
Lindelse Nor: Kaspisk Måge 1 1K R. Jacob Sterup
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 140 FU,
Hjejle 2000 R, Storspove 135 FU, Hvidklire 21 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Strandskade 85 R, Hjejle 880 R, Stor Præstekrave 76 R, Stenvender 17 R, Islandsk Ryle 22 R, Hvidklire 27 R, Splitterne 165 R. Nis Rattenborg
Mågeøerne: Hjejle 600 R, Islandsk Ryle 25 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sølvhejre 1 R, Strandskade 70 R,
Storspove 215 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 2 NV, Rovterne 2 FU. Ole Goldschmidt 
Peløkke: Stenvender 1 R. Jacob Sterup
Piledybet: Sølvhejre 10 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Seden Strand: Knopsvane 450 R, Hjejle 500 R. Kim Vesterskov
Stenhus Løkker: Trane 16 OF. Niels Andersen
Storeholm + øhavet nord for: Strandskade 55 R, Hjejle 1230 R, Stor Præstekrave 65 FU, Storspove 50 R, Stenvender 4 FU Sandløber 3 FU, Fiskeørn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Strib: Canadagås 50 N. Erik Busk
Sønderskov v/Ferritslev: Lærkefalk 1 OF, Grå Fluesnapper 10 FU. Per Rasmussen  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 13 R, Sølvhejre 1 R,
Rovterne 16 R. Allan Lind-Thomsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 R,
Rovterne 16 R, Fiskeørn 3 R. Leif Keller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 4 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU
, Fiskeørn 2 OF. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 13 FU, Knarand 76 FU, Krikand 100 FU, Sølvhejre 10 FU, Stor Præstekrave 74 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Tinksmed 13 FU,
Rovterne 26 R, Fiskeørn 1 1K SV, Fiskeørn 2 AD S, Vendehals 1 FU, Tårnfalk 8 FU, Rødrygget Tornskade 6 FU, Skægmejse 11 FU, Sortstrubet Bynkefugl 4 FU. Ole Goldschmidt 
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgcanadagås 1 R,
Rosenstær 1 1K FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 27 R. Orla Jakobsen
Østerø Sø (Knudshoved):
Rosenstær 1 JUV FU . Pierre Bentzen


 

Lørdag den 19. august 2023            Solopgang: 05:59  Solnedgang: 20:43

Svendborgsund ved Iholm: Spættet sæl 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 1K R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R, Isfugl 1 R
. Leif Keller
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Kaspisk Måge 1 1K R
, Sortterne 2 1K Ø, Sortterne 2 AD ODR Ø , Fjordterne 6 1K R, Splitterne 34 R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Knarand 30 R, Sølvhejre 1 R, Dværgmåge 1 R, Fjordterne 12 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 OF. Bo Gregersen
Brændegård Sø: Skeand 15 R, Trane 4 R, Sølvhejre 1 R, Dværgmåge 1 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 15 R, Fiskeørn 2 R, Havørn 4 R, Rød Glente 2 R. Mette Rügler Sørensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Mette Rügler Sørensen
Bøjden Nor: Fiskeørn 1 OF. Niels Selck
Bøjden Nor: Klyde 22 R, Stor Præstekrave 20 FU. Kristina Svendsen
Gulstav: Fiskeørn 2 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen:
Canadagås 200 FU. Linda Sørensen
Kattekilde: Ravn 14 R. Palle Bo Larsen  
Keldsnor: Hjejle 270 R, Stor Præstekrave 29 FU, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 11 R, Hvepsevåge 8 SV. Søren G. Nielsen
Klise Nor: Sølvhejre 2 FU. Allan Lind-Thomsen
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 1 AD R. Jacob Sterup
Klise Nor: Rovterne 1 R. Søren G. Nielsen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Isfugl 1 R. Nis Rattenborg
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 R, Ravn 16 R. Palle Bo Larsen
Lumby Middelgrund: Storspove 50 FU. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Grågås 560 R, Rovterne 1 1K FU, Rovterne 2 AD FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 7 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 10 FU, Fiskeørn 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Knarand 235 FU, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 10 FU. Ole Goldschmidt 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Staurby v/Middelfart: Rød Glente 2 1K R. Michael Brunhøj Hansen
Søgård Mose (Langeland): Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 8 S, Blå Kærhøg 1 F FU, Tårnfalk 8 FU. Søren G. Nielsen 
Thurø Rev: Stor Præstekrave 35 T. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Lille Præstekrave 1 R,
Rovterne 8 1K R, Rovterne 19 AD R, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 OF, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 T R, Hvepsevåge 6 S. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Rovterne 12 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 15 FU, Rovterne 4 FU, Skægmejse 4 FU. Ole Goldschmidt
Vejlby v/Middelfart: Kaspisk Måge 1 1K R. Michael Brunhøj Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 15 R. Per Hauge


 

Fredag den 18. august 2023            Solopgang: 05:57  Solnedgang: 20:45

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 9 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sumpmejse 1 R, Landsvale 50 FU
Hesselagergård
: Rørhøg 1 FU, Musvåge 4 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 6 OF, Sølvhejre 7 FU, Dværgmåge 1 FU, Rovterne 3 FU, Fjordterne/Havterne 30 FU, Havørn 2 OF, Lærkefalk 1 T, Svale sp. 1000 OF. Carsten Skou
Brændegård Sø: Trane 6 OF, Sølvhejre 1 R, Dværgmåge 1 OF, Rovterne 3 FU, Havørn 2 OF, Lærkefalk 1 OF. Bo Gregersen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU,  Hjejle 600 R, Temmincksryle 1 OF, Sandløber 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Grågås 580 R, Fiskehejre 26 R, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 269 R, Stor Præstekrave 22 R, Islandsk Ryle 10 FU.. Leif Kristensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 158 R, Sorthalset Lappedykker 3 JUV R, Sorthalset Lappedykker 5 AD R, Fiskehejre 37 R, Fjordterne 11 R, Havørn 2 JUV R. Nis Rattenborg
Lindelse: Sortkrage 4 R T. Auroura Epoke Dalsgård
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Temmincksryle 1 R, Rovterne 4 FU, Sortterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet:
Sølvhejre 16 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 5 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Snøde, By: Hættemåge 1000 R, Sølvmåge 1000 R. Helle Regitze Boesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Tinksmed 10 FU, Rovterne 6 FU, Rovterne 12 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 AD FU
. Pierre Bentzen
Øksenrade Skov: Grønspætte 2 R. Kristian Tikjøb Olsen


 

Torsdag den 17. august 2023          Solopgang: 05:55  Solnedgang: 20:47

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 8 FU (ankomst til vinterophold), Småspove 2 Ø
Tangeskoven
: Rødrygget tornskade 3 2 AD FU + 1 JUV FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Hvidklire 1 R, Hvid vipstjert 1 R. Erik Thomsen
Faaborg Havn: Lunde
0 R. Gunnar Knudsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knarand 28 R, Sølvhejre 1 FU, Fjordterne 5 FU, Fjordterne 6 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Strandskade 87 T, Stor Præstekrave 23 T, Fjordterne/Havterne 72 T, Splitterne 59 T, Gul Vipstjert 55 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Grågås 942 R, Toppet Lappedykker 164 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Havørn 3 R
. Tom Tjørnum
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R. Frank Jensen-Hammer
Kattekilde: Rød Glente 3 FU, Ravn 3 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 11 R, Sølvhejre 4 R, Stor Præstekrave 30 FU,
Rovterne 9 FU, Skægmejse 4 OF. Per Hauge
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 12 FU, Stor Præstekrave 45 FU, Fiskeørn 1 OF.  Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 12 FU. Niels Selck


 

Onsdag den 16. august 2023          Solopgang: 05:53  Solnedgang: 20:50

Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU, Vibe 400 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Tåsinge, matriklen
: Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Stjoul havn
: Toppet skallesluger 1 F R + 4 Pull. Henning Steen Hansen [Facebook]
Hesselagergård
: Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Troldand 1100 R, Skeand 35 R, Knarand 60 R, Toppet Lappedykker 160 R. Jacob Sterup
Bjørnemosegård (Svendborg): Landsvale 1000 R NAT. Arne Bruun
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Sule 1 AD T, Sule 1 4K T, Sule 2 3K T, Strandhjejle 20 AD SV, Almindelig Kjove 1 MF V, Hættemåge 500 R, Kaspisk Måge 1 AD R,
Hvidvinget Terne 1 1K SV, Splitterne 65 R, Landsvale 270 SV. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Knopsvane 205 R, Dværgmåge 1 1K FU, Rovterne 2 AD R, Fjordterne 32 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Grågås 840 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Rød Glente 2 OF. Michael Kronborg Johnsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 450 FU. Peter Lillesø
Flintholm Hestehave: Grønspætte 2 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 FU (Set dykke hvorefter den forsvandt. Eftersøgt men ikke genfundet.). Nils Kruse
Faaborg Havn: Lunde
0 R. Esben Thomsen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 52 R, Lille Lappedykker 51 R, Sølvhejre 17 R,
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Grågås 1200 R. Leif Kristensen
Hjortø Hale: Rovterne 1 R. Arne Bruun 
Keldsnor: Skeand 12 T, Stenvender 2 T, Dværgmåge 3 T, Dværgterne 2 T, Sortterne 1 T, Fjordterne/Havterne 214 T. Frank Jensen-Hammer 
Kongebroskoven:
Sortspætte 1 R. Erik Røjgaard
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Morten Müller
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 345 FU, Blishøne 530 FU. Jacob Sterup
Sohovedbugten: Skestork 17 R. Peter Lillesø
Søby Mark (Ærø): Grå Fluesnapper 3 R. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 R, Rovterne 6 OF. Flemming Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Temmincksryle 1 OF,
Rovterne 14 R. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU
, Havørn 2 R. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Øster Hæsinge: Rød Glente 2 R. Frank Desting
Øster Hæsinge: Rød Glente 2 FU. Leif Frederiksen
Østerø Sø (Knudshoved): Skestork 1 R, Rovterne 1 AD R. Frank Desting
Østerø Sø (Knudshoved): Skestork 1 R, Rovterne 1 AD R. Leif Frederiksen


 

Tirsdag den 15. august 2023          Solopgang: 05:51  Solnedgang: 20:52

 Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fiskehejre 8 R, Skestork 1 OF, Strandhjejle 2 R, Hjejle 1 R, Gul vipstjert 12 R, Stenpikker 1 R, Almindelig ryle 1 R, Hvidklire 8 R, Rødben 2 R, Storspove 18 R, Knopsvane 125 R, Grågås 35 OF, Spurvehøg 1 FU, Digesvale 60 R. DN tur  . Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Faaborg Havn
:
Lunde 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul havn
: Isfugl 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Everenden, Lumby : Fiskehejre 3 OF, Skarv 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 2 R, Rørhøg 1 OF, Isfugl 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Småspove 20 SV, Stenvender 6 SV, Hættemåge 700 R, Splitterne 48 R. Michael Brunhøj Hansen
Borgnæs (Ærø): Isfugl 1 R. Rasmus Turin
Brændegård Sø: Trane 4 R, Sølvhejre 1 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Fjordterne 10 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hjejle 500 R. Johnny Jensen
Bøjden Nor: Hjejle 550 R, Stor Præstekrave 24 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Hjejle 500 R. Else Dupont
Drejø: Sortsvane 2 R. Rasmus Turin
Drejø - Mejlhoved Odde: Stor Kobbersneppe 2 FU. Niels Selck
Eskebjerg: Sølvhejre 2 FU. Peder Jacobsen
Everenden: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Flyvesandet: Sortstrubet Lom 1 VDR R. Ella Mikkelsen
Føns Vang:Grågås 1000 R, Blishøne 500 R. Erik Raagaard
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Leif Sørensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 2K FU. Gøran Jakobsen
+ mange flere
Keldsnor: Sølvhejre 1 T, Stor Præstekrave 48 T, Stor Præstekrave 50 R, Småspove 22 T, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 12 T, Islandsk Ryle 12 R, Dværgmåge 1 T, Sortterne 9 T, Fjordterne/Havterne 189 T, Gul Vipstjert 41 T, Hvid Vipstjert 50 R. Frank Jensen-Hammer
Lindved Frugtplantage: Kernebider 15 OF. Lars Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 350 R, Skeand 19 R, Sorthalset Lappedykker 1 VDR R, Blishøne 990 FU, Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD FU. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 72 R, Strandhjejle 44 R, Hjejle 500 R, Storspove 80 R, Havørn 2 2K R. Ella Mikkelsen
Nørre Søby: Canadagås 35 T. Sandra Døssing 
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Peder Jacobsen
OUH (Odense Universitets Hospital): Sortkrage 6 R. Else Dupont
Sundet, Faaborg: Isfugl 1 FU. Else Dupont
Svanninge Bakker: Grå Fluesnapper 8 FU. Dennis Pedersen
Sybergland: Grågås 1200 R. Peter Lillesø
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 27 FU, Sølvhejre 8 R, Rovterne 9 R, Skægmejse 2 R. Peder Jacobsen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 600 R. Birthe Karpfen


 

Mandag den 14. august 2023          Solopgang: 05:49  Solnedgang: 20:54

Søby Monnet: Storspove 11 R, Hvidklire 1 R, Rødrygget tornskade 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Faaborg Havn
:
Lunde 1 R . Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Gråspurv 15 FU, Gærdesanger 1 FU, Musvit 2 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Strandskade 55 SV, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Knarand 54 R, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 20 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø
: Trane 4 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 FU, Fjordterne 20 R. Anders Myrtue
Bøjden Nor
: Stor Præstekrave 22 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Bøjden Nor
: Fiskeørn 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor
: Lærkefalk 1 FU. Johan Poll
Bøjden Nor
:Sølvhejre 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 14 R, Dværgryle 4 R, Fjordterne 20 OF, Havørn 2 R. Holger Daugaard
Dovns Klint: Sortand 102 T, Stor Præstekrave 32 T, Stor Præstekrave 25 T, Lille Præstekrave 1 T, Dværgmåge 6 T, Dværgterne 3 T, Fjordterne/Havterne 213 T, Splitterne 34 T. Frank Jensen-Hammer
Drejø - Høllehoved: Hjejle 400 R. Jacob Sterup
Drejø - Mejlhoved Odde: Storspove 51 R. Jacob Sterup
Flæskholm Flak (Omr.19): Sortsvane 2 R. Jacob Sterup
Faaborg Havn:
Lunde 1 FU. Henrik Hald Nørgaard
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Holger Daugaard
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Leif Sørensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Casper Pedersen
Faaborg Havn:
Lunde 1 2K+ R. Svend Anker Schwebs
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Leif Kristensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 R . Lars Kirk
+ mange flere
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 14 R, Dværgryle 4 R, Fjordterne 20 OF, Havørn 2 R. Holger Daugaard
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 70 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 78 R,
Sølvhejre 17 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 46 R, Krumnæbbet Ryle 12 R, Dværgryle 11 R, Sortklire 38 R, Hvidklire 56 R, Tinksmed 49 R. Nis Rattenborg
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Sumpmejse 12 FU, Korttået Træløber 8 FU. Erik Raagaard
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Knopsvane 380 R. Jacob Sterup
Lumby Inddæmmede Strand: Isfugl 1 R. Anders Myrtue
Lyø: Huldue 4 R, Fiskeørn 1 OF, Grå Fluesnapper 4 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Mågeøerne: Strandskade 90 R, Strandhjejle 25 R, Stor Præstekrave 30 R, Storspove 55 R, Lille Kobbersneppe 60 R, Islandsk Ryle 35 R, Splitterne 40 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 3 FU, Fjordterne 11 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 FU, Fiskeørn 1 FU. Eder Jacobsen
Odden: Grågås 1600 R. Jacob Sterup
Rath: Hedehøg 1 M SØ. Søren Bøgelund
Rudkøbing Havn: Bysvale 145 R NAT, Husrødstjert 3 BR FU. Morten Müller
Skanodde Sø/Kongesø: Hjejle 250 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Rovterne 5 FU. eder Jacobsen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer
Vitsø: Taffeland 215 R, Skeand 80 R, Knarand 55 R, Krikand 340 R, Lille Lappedykker 32 R, Sorthalset Lappedykker 48 R, Tinksmed 12 R, Havørn 2 R. Rasmus Turin


  

Søndag den 13. august 2023          Solopgang: 05:48  Solnedgang: 20:56

Faaborg Havn: Lunde 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tangeskoven
: Bogfinke 6 FU, Jernspurv 2 FU, Gransanger 1 R, Gulspurv 2 R. Rådyr 3 1AD + 2 JUV. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Landsvale 1200 R NAT. Flemming Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 AD R, Rovterne 1 JUV R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 5 R, Fjordterne 40 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Trane 3 OF, Hjejle 265 R. Arne Christensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 FU. Flemming Johansen
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Leif Sørensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 FU. Leif Kristensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 R . Benjamin Bech
Faaborg Havn:
Lunde 1 FU. Kristina Svendsen
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Jakob Lyngbo
Faaborg Havn:
Lunde 1 R . Niels Bomholt Jensen
Faaborg Havn:
Lunde 1 R. Stoffer Jaeger
Faaborg Havn:
Lunde 1 JUV R . Jens Peter Bech
Faaborg Havn:
Lunde 1 JUV R . Oliver Christian Gram
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 8 R,
Stylteløber 3 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 17 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 88 R, Sorthalset Lappedykker 2 JUV R, Sorthalset Lappedykker 4 AD R, Fiskehejre 76 R, Sølvhejre 16 R, Skestork 1 JUV R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 39 R, Dværgryle 6 R, Sortklire 34 R, Hvidklire 36 R, Tinksmed 31 R. Nis Rattenborg 
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Småspove 6 FU. Jens Bækkelund
Håre Bjerge: Ravn 15 R. Anders Myrtue
Keldsnor: Strandskade 72 SV, Stor Præstekrave 66 FU, Stenvender 3 FU, Islandsk Ryle 16 FU, Mudderklire 23 FU, Sortklire 14 FU, Fjordterne 9 R, Splitterne 32 R, Fiskeørn 1 S, Tornirisk 60 FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Knarand 28 FU. Ole Goldschmidt
Mågeøerne: Strandskade 110 R, Strandhjejle 35 R, Storspove 75 R, Lille Kobbersneppe 65 R, Islandsk Ryle 20 R, Hvidklire 30 R, Havterne 25 R, Splitterne 90 R, Havørn 2 R. Nis Rattenborg
Ommels Hoved (Trillerne): Dværgterne 1 OF
. Bjarne Jørgensen 
Seden Strand: Knopsvane 780 R, Fjordterne 5 T. Kim Vesterskov
Sybergland: Temmincksryle 2 FU, Stillits 60 FU. Søren G. Nielsen
Tranekær: Havørn 2 1K R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Skestork 6 R, Temmincksryle 2 FU, Dværgryle 4 FU, Dværgterne 2 R, Rovterne 9 FU. Søren Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 R, Skestork 6 R, Dværgterne 1 FU , Rovterne 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Præstekrave 20 R, Dværgryle 5 R, Tinksmed 10 R. Claus Dalskov
Vitsø: Canadagås 35 R, Taffeland 210 R, Skeand 45 R, Knarand 41 R, Sorthalset Lappedykker 33 R,Tinksmed 11 R, Havørn 2 AD R. Rasmus Turin
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Kobbersneppe 4 FU. Søren Nielsen
Ålebæk v/Gyldensteen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


 

Lørdag den 12. august 2023          Solopgang: 05:46  Solnedgang: 20:59

Broholm, Cikorietørreriet: Rødrygget tornskade 2 AD FU+ 1 JUV. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broløkke Strand: Skægmejse 2 R. Jens Peter Bech
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Flemming Johansen
Feddet v/Brydegård: Sortstrubet Bynkefugl 2 YF UF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 66 R, Sorthalset Lappedykker 1 JUV R, Sorthalset Lappedykker 4 AD R, Lille Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Dværgryle 8 R, Sortklire 21 R, Hvidklire 31 R, Tinksmed 22 R. Nis Rattenborg 
Højbjerg v/Langesø: Lille Flagspætte 1 M FU. Pia Lørup Jepsen
Keldsnor: Fjordterne 15 R , Fjordterne 18 SV. Preben Berg 
Klise Nor: Temmincksryle 1 R. Allan Lind-Thomsen
Lyø Trille/Vestersjo: Trane 4 OF, Lille Præstekrave 2 R. Allan Palmgren
Nørreballe Nor: Knarand 48 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Dværgterne 9 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 6 FU. Ole Goldschmidt 
Rantzausminde: Rovterne 3 OF. Jens-Gert Hansen
Skovholmen (Alø): Dværgterne 1 OF. Thomas Pohlentz
Smørmose Skov (Thurø): Grønspætte 2 R. Per Tejsner
Sybergland: Grågås 1500 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Temmincksryle 2 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Dværgryle 5 FU, Tinksmed 21 FU, Dværgterne 2 FU, Rovterne 9 FU, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 FU, Rovterne 6 AD R. Preben Berg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 R. Allan Lind-Thomsen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 R. Arne Christensen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgcanadagås 1 R, Klyde 21 FU, Stor Præstekrave 32 FU, Fjordterne 16 R, Splitterne 36 R. Kurt Kaack Hansen


 

Fredag den 11. august 2023          Solopgang: 05:44  Solnedgang: 21:01

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 80 R, Gråand 1 F YF UF, Gråand 2 JUV YF UF, Almindelig Ryle 9 V, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 V, Svartbag 2 AD R, Svartbag 2 1K R, Fjordterne 1 1K SØ, Fjordterne 5 V, Fjordterne 6 AD V, Fjordterne 7 V
Kogtved
: Blåmejse 2 FU, Munk 1 F FU, Rødstjert 1 1K YF UF, Gråspurv 40 R
Svendborg, Belvedere
: Ildtæge 100+. Anna Elnegaard Rasmussen
Brændegård Sø
: Trane 4 R. Erik Thomsen
Bøjden Nor
: Strandhjejle 1 FU (farveringmærket). Erik Thomsen
Slipshavn Enge
: Gråkrage 2 R, Fiskehejre 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Isfugl 1 R. Erik Busk
Brændegård Sø: Rovterne 6 R, Fjordterne 10 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 23 R, Hjejle 350 R. Hans-Peter Henriksen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 1050 R, Kærløber 2 FU. Martin Rheinheimer 
Føns Vang: Grågås 1130 R, Lille Lappedykker 46 R, Toppet Lappedykker 98 R, Sorthalset Lappedykker 1 JUV R, Sorthalset Lappedykker 8 AD R, Fjordterne 24 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 R. Nis Rattenborg
Føns Vang: Fjordterne 14 JUV R. Jørgen Hjorth Jensen 
Hellemose Skov: Rovterne 1 FU. Leif Sørensen
Keldsnor: Sortand 169 T, Strandhjejle 52 T, Stor Præstekrave 90 T, Lille Præstekrave 1 T, Lille Kobbersneppe 60 T, Stor Kobbersneppe 1 R, Stenvender 2 T, Dværgterne 1 R, Dværgterne 4 T, Sortterne 35 T, Fjordterne/Havterne 288 T, Splitterne 29 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Stor Præstekrave 29 FU, Dværgterne 4 FU, Fjordterne 15 R. Søren G. Nielsen
Lindelse Nor: Temmincksryle 2 FU. Henrik Wejdling 
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Dværgmåge 1 FU, Sortterne 3 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 R, Rovterne 1 FU, Rovterne 5 TH, Sortterne 4 FU, Fjordterne 14 FU, Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Rolsted: Grønspætte 2 1K OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Rovterne 3 R. Benjamin Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Stor Præstekrave 59 FU, Rovterne 5 R, Skægmejse 1 R. Søren G. Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Ravn 3 OF. Carsten Skou
Vejrup v/Indslev: Rød Glente 2 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 30 R, Klyde 21 FU, Splitterne 31 R. Kurt Kaack Hansen


 

Torsdag den 10. august 2023        Solopgang: 05:42  Solnedgang: 21:03

Svendborg Havn: Tyrkerdue 1 R, Gråspurv 12 R
Kogtved
: Hvepsevåge 1 NV, Rødstjert 1 FU, Gråspurv 68 R
,
Strandeng v/Horseskov: Vibe 8 R, Storspove 1 FU, Almindelig Ryle 4 R, Mudderklire 1 R, Stenpikker 1 R
Brændegård Sø
: Knopsvane 160 R, Grågås 200 R, Trane 4 R, Skarv 50 R, Vibe 25 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 3 R, Fjordterne 10 R, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Havørn 4 OF, Rød Glente 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Bysvale 50 R, Hvid Vipstjert 5 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Gransanger 2 FU, Gærdesanger 4 FU, Munk 2 FU på Brombær, Blåmejse 5 FU, Solsort 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 4 R, Rovterne 3 R, Fjordterne 10 R, Havørn 4 OF, Lærkefalk 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø: Havørn 6 R. Flemming Johansen
Fællesskov m.m. v/Gyldensteen: Isfugl 1 R. Jens David Kofoed Mogensen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 58 R, Grågås 1010 R, Krikand 370 R, Lille Lappedykker 66 R, Sølvhejre 8 FU, Skestork 11 R, Sortklire 14 FU, Hvidklire 35 FU, Tinksmed 11 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 69 R. Jens David Kofoed Mogensen
Hellerup v/Ravnholt: Rød Glente 3 FU. Per Rasmussen
Kasmose Skov: Sortand 220 SV. Michael Mosebo Jensen
Kasmose Skov: Mallemuk 1 V
, Lille Kjove 1 V, Almindelig Kjove 1 MF SØ, Mellemkjove/Almindelig Kjove 2 MF V, Fjordterne/Havterne 26 V. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Sule 1 AD T, Strandhjejle 34 T, Stor Præstekrave 48 T, Lille Præstekrave 1 T, Islandsk Ryle 20 T, Tejst 6 R, Dværgterne 2 T, Fjordterne/Havterne 125 T. Frank Jensen-Hammer
Nørresø v/Brahetrolleborg: Rød Glente 2 OF, Ravn 10 R. Leif Sørensen
Piledybet: Sølvhejre 4 R NAT, Rovterne 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Rolsted: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Storebælt ud for Nordskov og Øksnehave: Sule 1 OF, Stenvender 1 N, Almindelig Kjove 2 T, Splitterne 25 NV, Splitterne 30 FU. Carsten Jørgensen
Søparken Sø v/Odense Å: Havørn 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 3 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 FU. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 OF. Claus Dalskov
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 25 R. Leif Kristensen


 

Onsdag den 9. august 2023           Solopgang: 05:40  Solnedgang: 21:05

Svendborgsund ved Iholm: Krikand 4 T R, Trane 2 SV (nok det par Henning Steen Hansen fandt ved Noret), Strandskade 4 R, Storspove 1 R, Almindelig Ryle 3 V, Almindelig Ryle 4 V, Almindelig Ryle 9 V, Hvidklire 1 R, Hættemåge 80 V, Svartbag 1 R, Svartbag 8 1K R, Splitterne 1 FU, Rørhøg 1 NV
Vejlen, Tåsinge
: Rovterne 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Gråand 7 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Noret, Tåsinge: Trane 2 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul Gadekær: Grønbenet rørhøne 1 YF + 1 Pull, Fiskehejre 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lundeborg: Fiskeørn 1 T S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Rovterne 2 FU, Fjordterne 10 R. Bo Gregersen
Brændegård Sø: Trane 4 R, Rovterne 1 OF. Flemming Johansen
Føns Vang: Lille Lappedykker 32 R, Toppet Lappedykker 115 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Fjordterne 28 R, Digesvale 170 R, Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Krumnæbbet Ryle 5 FU. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle:
Slørugle 1 YF UR . Thomas Kampmann
Keldsnor: Strandskade 63 T, Strandhjejle 62 T, Stor Præstekrave 25 T, Sandløber 3 T, Dværgterne 2 T, Sortterne 1 T, Fjordterne/Havterne 43 T. Frank Jensen-Hammer 
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 3 OF, Ravn 3 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Lars Kirk


 

Tirsdag den 8. august 2023           Solopgang: 05:38  Solnedgang: 21:07

Svendborgsund ved Iholm: Storspove 1 FU, Hættemåge 200 R, Fjordterne 8 V
Svendborg Golfbane
: Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 7 1K YF UF,Kejserkåbe 1 R
Purreskoven
: Sangdrossel 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Trane 4 OF, Rovterne 3 R, Fjordterne 10 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 4 OF, Havørn 2 R. Anders Larsen
Føns Vang: Lille Lappedykker 28 R, Toppet Lappedykker 105 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Fjordterne 24 R. Nis Rattenborg
Glorup Eng v/Kongshøj: Rød Glente 2 FU. Else Klint
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 68 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skestork 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Sortklire 12 R, Tinksmed 11 R. Nis Rattenborg
Kasmose Skov: Sule 1 AD V, Sildemåge 20 AD V. Michael Mosebo Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 OF, Ravn 25 R. Leif Sørensen
Mågeøerne: Strandskade 110 R, Storspove 65 R, Sildemåge 13 R, Havterne 32 R, Splitterne 90 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Kristina Svendsen
Rolsted: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Sybergland: Grågås 1200 R. Peter Lillesø
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU. Niels Selck


 

Mandag den 7. august 2023          Solopgang: 05:36  Solnedgang: 21:09

Kogtved: Stenpikker 1 R
Svendborgsund ved Iholm: Gravand 3 R, Storspove 8 FU, Tinksmed 1 V, Havterne 3 FU, Splitterne 2 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Sølvhejre 4 R, Odinshane 1 FU
. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. David Damgaard Dysager
Føns Vang: Havørn 2 R. Christian Boie Hjortshøj
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 84 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skestork 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Sortklire 19 R, Hvidklire 38 R, Tinksmed 17 R. Nis Rattenborg
Kasmose Skov: Sildemåge 17 4K+ V. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Fjordterne/Havterne 28 FU. Leif Kristensen 
Storebælt ud for Nordskov og Øksnehave: Sule 3 FU. Carsten Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Odinshane 1 FU
. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 6 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Dværgryle 3 FU, Tinksmed 17 FU, Odinshane 1 FU
, Rovterne 1 FU, Rovterne 10 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 900 R, Sølvhejre 8 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 FU, Dværgryle 3 FU, Tinksmed 19 FU, Odinshane 1 FU, Rovterne 8 R. Niels Bomholt Jensen


 

Søndag den 6. august 2023          Solopgang: 05:35  Solnedgang: 21:11

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 1 PUL R, Knopsvane 2 YF UF, Vibe 20 R, Havterne 1 FU
Svendborg Golfbane
: Rørhøne (Grønbenet) 1 AD R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 200 R, Stenpikker 1 R,
Brændegård Sø
: Trane 2 AD R + 2 R JUV (Tranepar med deres to unger på 6 år som ynglepar - samlet 11 unger), Rød glente 2 FU. Erik Thomsen
Bøjden Nor
: Canadagås 8 R Fiskehejre 15 R Skarv 65 R Strandskade 2 R Klyde 12 R Stor Præstekrave 2 R Vibe 72 R Storspove 1 R Almindelig Ryle 45 R Hvidklire 1 R Dværgterne 1 R Tårnfalk 2 FU Rødrygget Tornskade 1 R Sanglærke 2 R Bysvale 60 FU Stær 40 R Hvid Vipstjert 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg, matrikel
: Husskade 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Lille Præstekrave 1 OF, Fjordterne 6 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Trane 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 16 R, Rød Glente 3 OF, Ravn 3 R,. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Grågås 650 R, Fiskehejre 43R, Hjejle 560 R, Stor Præstekrave 42 FU, Dværgterne 1 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Leif Sørensen
Gulstav: Rødrygget Tornskade 3 FU. Morten Müller
Gulstav: Klyde 25 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 28 R, Grågås 950 R, Sølvhejre 6 FU, Skestork 6 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R,  Sølvhejre 9 R, Skestork 6 R. Colin Watson
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R. Maria Rasmussen 
H.C. Andersen Golfklub v/Bogense: Småspove 5 FU. Jens Bækkelund 
Harndrup: Isfugl 1 R. Conny Hartmann
Monnet, Tåsinge: Stenpikker 6 R, Tornirisk 80 FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 1 AD R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 R, Rovterne 1 1K R, Rovterne 4 AD FU, Sortterne 1 VDR FU, Fjordterne 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 4 FU, Sortterne 1 AD FU, Fjordterne 7 FU. Ole Goldschmidt 
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Fjordterne/Havterne 105 SV, Bysvale 110 FU. Lars Tom-Petersen  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 950 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 8 R, Tinksmed 15 FU, Odinshane 1 1K FU , Rovterne 2 1K R, Rovterne 6 AD R, Skægmejse 3 FU. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 FU, Odinshane 1 FU
. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Odinshane 1 1K FU
, Rovterne 6 R, Skægmejse 2 FU. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1010 FU, Skeand 18 FU, Knarand 177 FU, Vandrikse 5 R, Sølvhejre 9 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Dværgryle 3 FU, Svaleklire 7 FU, Tinksmed 38 FU, Odinshane 1 FU, Kaspisk Måge 1 1K FU, Rovterne 8 FU, Havørn 4 OF, Skægmejse 11 FU. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 4K+ R, Kaspisk Måge 2 1K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Pierre Bentzen
Storebælt ud for Nordskov og Øksnehave: Almindelig Kjove 2 FU T. Carsten Jørgensen
Vejrup v/Indslev: Isfugl 1 OF. Michael Bjerregaard
Vigerø Inddæmning: Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 R. Peter Lillesø


 

Lørdag den 5. august 2023          Solopgang: 05:33  Solnedgang: 21:13

Kogtved, matriklen: Guldhale 1 R
Broholm
: Tornirisk 3 FU, Blishøne 8 FU, Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg By og ved Slottet: Mursejler 1 R. Erik Thomsen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Sortand 110 SV, Strandskade 104 V, Sandløber 1 AD SV, Sandløber 1 AD SDR R, Almindelig Kjove 1 SV. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Trane 4 OF, Rovterne 2 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Rovterne 2 R. Morten Kristiansen
Bøjden Nor: Lille Skallesluger 4 FU, Dværgterne 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Fiskerup Skov: Rødrygget Tornskade 8 YF FU
. Pierre Bentzen
Fyns Hoved: Lille Præstekrave 4 R. Karen Koefoed
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1000 R, Krikand 100 FU, Lille Lappedykker 86 FU, Trane 4 R, Fiskehejre 34 FU, Sølvhejre 6 FU. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 4 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 82 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Trane 6 R, Fiskehejre 52 R, Sølvhejre 8 R, Skestork 1 AD R, Skestork 1 JUV R, Brushane 54 R, Tinksmed 12 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Helnæs Made: Grågås 1250 R, Klyde 38 R, Havørn 2 OF, Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Niels Andersen
Kalovnshuse: Ravn 15 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Sortand 214 T, Strandskade 262 T, Strandhjejle 88 T, Stor Præstekrave 26 T, Sandløber 3 T, Dværgterne 6 T, Sortterne 12 T, Fjordterne/Havterne 561 T. Frank Jensen-Hammer
Mågeøerne: Skestork 7 R, Strandskade 90 R, Storspove 75 R. Nis Rattenborg
Odense Zoo: Isfugl 1 R. Søren Rain Johansen
Seden Strand: Knopsvane 692 R, Blishøne 850 R, Skægmejse 2 R. Per Bækgaard
Sybergland: Grågås 553 R, Stillits 56 FU. Kurt Kaack Hansen
Vejrup v/Indslev: Hvepsevåge 5 AD SV. Nis Rattenborg
Vejsnæs:Skovspurv 80 R. Lars Tom-Petersen 
Æbelø: Huldue 3 R. Tove Mølgaard


 

Fredag den 4. august 2023          Solopgang: 05:31  Solnedgang: 21:15

Hesselagergård: Gærdesmutte 1 FU, Sanglærke 6 FU R, Tornirisk 3 FU, Skovspurv 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Sortand 300 SV, Sandløber 4 AD SDR R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Trane 13 OF, Rovterne 1 R. Jens Kristian Holm
Brændegård Sø: Rovterne 2 FU,  Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 17 OF, Rovterne 1 R, Havørn 2 R, Rød Glente 4 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Rovterne 1 FU, Havørn 2 FU. Carsten Skou
Føns Vang: Toppet Lappedykker 138 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Fjordterne 21 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 FU, Sølvhejre 3 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 10 FU. Niels Selck
Keldsnor: Sortand 1417 T, Sule 1 T, Strandskade 69 T, Strandhjejle 32 T, Stor Præstekrave 20 T, Sandløber 1 T, Dværgterne 5 T, Sortterne 3 T, Fjordterne/Havterne 268 T. Frank Jensen-Hammer
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 306 R, Sølvhejre 6 R, Hættemåge 525 R, Fjordterne 6 R, Havørn 2 1K R, Isfugl 1 R, Landsvale 300 R, Digesvale 200 R. Michael Bjerregaard
Rødme Svinehaver: Rødrygget Tornskade 3 R. Niels Andersen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Temmincksryle 4 FU, Stillits 50 FU. Jens Peter Bech
Sybergland: Temmincksryle 4 FU. Mads Syndergaard
Sybergland: Grågås 1200 R. Peter Lillesø
Søen, Valdemarsslot: Isfugl 1 FU. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Stor Kobbersneppe 1 R, Rovterne 1 JUV R, Rovterne 4 AD R. Claus Dalskov
Ærøskøbing: Grå Fluesnapper 3 R. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 18 FU. Niels Selck


 

Torsdag den 3. august 2023         Solopgang: 05:29  Solnedgang: 21:17

Brændegård Sø: Knopsvane 140 R, Skarv 120 R, Vibe 40 R, Fjordterne 6 R, Havørn 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Husrødstjert 2 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Fiskerup Skov: Stor Flagspætte 1 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Gulspurv 2 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Hesselagergård
: Sanglærke 1 R SY, Guldbug 1 FU, Gulspurv 2 FU, Skovspurv 6 FU, Gransanger 1 FU, Grønspætte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Dværgryle/Temmincksryle 2 SV, Middelhavssølvmåge 1 AD FU SV
. Michael Mosebo Jensen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Strandskade 102 V, Strandhjejle 56 AD SV, Dværgryle/Temmincksryle 2 SV,Middelhavssølvmåge 1 AD R SV
. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Fiskeørn 1 FU. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Fjordterne 6 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Fiskerup Skov: Rødrygget Tornskade 4 R. Leif Sørensen
Faaborg: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 30 R, Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 89 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 64 R, Sølvhejre 8 R, Skestork 12 R, Brushane 36 R, Sortklire 19 R, Hvidklire 28 R, Tinksmed 23 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Skestork 12 FU. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Horseklint: Rødrygget Tornskade 3 YF. Alex Sand Frich
Mågeøerne: Skestork 7 R, Strandskade 110 R, Storspove 95 R, Stenvender 7 R V, Islandsk Ryle 18 R, Krumnæbbet Ryle 19 R, Dværgryle 4 R, Splitterne 40 R. Nis Rattenborg 
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 8 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 1K R. Ole Friis Larsen
Skelmose v/Faaborg: Rød Glente 2 R. Leif Kristensen
Sønderskov v/Ferritslev: Rødrygget Tornskade 5 YF UF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 R, Rovterne 6 R
. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 2 FU, Rovterne 1 FU T. Niels Bomholt Jensen
Vejsnæs Nakke: Rødrygget Tornskade 3 R, Bomlærke 10 R. Lars Tom-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgcanadagås 1 R, Indisk Gås 1 R, Klyde 30 FU, Dværgterne 1 R, Rovterne 2 FU T. Kurt Kaack Hansen


 

Onsdag den 2. august 2023         Solopgang: 05:27  Solnedgang: 21:19

Svendborg Golfbane: Blishøne 2 1K YF, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 1K R, Grønspætte 1 AD R
Thurø Rev
: Storspove 1 R, Fjordterne 1 R, Sandløber 2 R, Almindelig ryle 2 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Blåmejse 8 FU, Kronhjort 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Hjejle 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Kaspisk Måge 1 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Trane 3 OF, Rovterne 2 FU, Fjordterne 12 R, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 13 R, Havørn 2 IMM R, Havørn 2 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 34 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stenvender 1 FU, Krumnæbbet Ryle 13 FU, Dværgterne 1 R. Frederik Broch Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R, Silkehejre 1 R. Rie Hald Melsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 79 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 59 R, Sølvhejre 8 R, Silkehejre 1 R, Skestork 1 AD R, Skestork 1 JUV R, Brushane 28 R, Temmincksryle 1 R, Sortklire 17 R, Hvidklire 26 R, Tinksmed 29 R, Havørn 2 AD R, Isfugl 1 OF. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 30 R. Jens Bækkelund
Håre Bjerge: Ravn 44 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Sortand 143 T, Strandskade 101 T, Strandhjejle 72 T, Lille Kobbersneppe 55 T, Stenvender 1 T, Sandløber 1 T, Almindelig Kjove 1 T, Dværgterne 5 T, Sortterne 19 T, Fjordterne/Havterne 445 T. Frank Jensen-Hammer
Lillebælt/Snævringen ud for Strib: Splitterne 33 FU. Erik Busk
Mågeøerne: Skestork 9 R, Strandskade 90 R, Storspove 86 R, Splitterne 320 R NAT. Nis Rattenborg 
Småholmene, Årø: Stenvender 1 FU. Katrin Fabricius
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødhovedet And 1 F FU, Sølvhejre 5 FU, Rovterne 2 FU. Pierre Bentzen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 5 FU. Martin Rheinheimer
Ærøskøbing: Grå Fluesnapper 4 R. Lars Tom-Petersen


 

Tirsdag den 1. august 2023         Solopgang: 05:26  Solnedgang: 21:21

Søby, Tåsinge: Rørhøg 1 FU M. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjoul gadekær: Grønbenet rørhøne 2 YF + 3 Pull, Blishøne 2 YF + 3 Pull. Henning Steen Hansen [Facebook]
Lundborg, Ny Camping
: Poppelsværmer 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
: Munk 1 F FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 10 R. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Frederik Broch Pedersen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 20 R, Stenvender 1 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Dværgterne 3 FU. David Damgaard Dysager 
Føns By: Sølvhejre 1 R, Dværgterne 2 R, Grå Fluesnapper 3 R. Tove Mølgaard
Føns Vang: Lille Lappedykker 26 R, Toppet Lappedykker 128 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Sølvhejre 1 R, Fjordterne 19 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Skestork 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 R, Hvidklire 21 R. Anders Myrtue 
Gyldensteen: Kystlagunen:
Skestork 17 R. Thomas Bundgaard Rasmussen
Gyldensteen: Kystlagunen:
Skestork 17 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Keldsnor: Skeand 15 SV. Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde Sø: Sort Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Søgård Mose (Langeland): Nilgås 2 R Krumnæbbet Ryle 8 R. Mogens Ribo Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødhovedet And 1 F R, Knarand 49 R, Sølvhejre 4 FU, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 4 R, Skægmejse 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Strandskade 110 SV, Småspove 8 SV. Michael Brunhøj Hansen
Ærøskøbing: Grå Fluesnapper 3 R. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 30 FU. Aage Wichmann


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

07 sep 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk