Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 48. - 52. ( 1. december - 31. december 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:21 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

        Peder Rasmussen obser Blå kærhøg, Monnet på årets sidste dag.

Mandag den 31. december 2007.

Svendborg, matrikelobs: Lille Lappedykker 26 R, Blishøne 250 R,  Strandskade 2 R (Iholm), Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 R, Spætmejse 1 R
Hvidkilde Sø
: Fiskehejre 2 R, Grågås 500 R, Krikand 16 R, Taffeland 18 R, Troldand 300 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 4 R, Spætmejse 3 R
Lundby i plantagen mod syd
: Silkehale 30 R, Sjagger 300 R
Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 5 R, Sangsvane 40 R, Grågås 50 R, Gravand 18 R, Pibeand 120 R, Spidsand 16 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU,
Jagtfalk 1 FU, Hjejle 30 OF, Storspove 12 R, Engpiber 3 R, Bjergirisk 60 R
Monnet, Taasinge
(13:45-14:45): Blisgås 6 OF,
Jagtfalk 1 R 1K. Erik Thomsen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fårevejle, Rudkøbing
: Hjejle 850 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor
: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 40 R, Ederfugl 820 R, Sortand 380 R, Fløjlsand 2 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Sangsvane 6 R, Grågås 3 R, Knarand 6 R, Blishøne 7 R, Hjejle 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 24 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 16 R, Sangsvane 22 R, Blisgås 6 R, Grågås 920 R, Pibeand 185 R, Knarand 4 R, Krikand 40 R, Gråand 34 R, Taffeland 365 R, Troldand 3350 R, Bjergand 335 R, Lille Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R, Blishøne 440 R, Hjejle 55 R, Gulspurv 6 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 11 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Pibesvane 3 R, Grågås 14 R, Gravand 1 R, Knarand 6 R, Krikand 22 R, Gråand 46 R, Spidsand 8 R, Skeand 16 R, Taffeland 2 R, Troldand 204 R, Bjergand 31 R, Hvinand 14 R, Lille Skallesluger 5 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 23 R, Stormmåge 55 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 5 R, Gærdesmutte 1 R,
Sortstrubet Bynkefugl 1 hun AD R (13:30), Vindrossel 1 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 12 R, Gråkrage 12 R, Stillits 11 R, Bjergirisk 17 R. Ole Goldschmidt
Mullerup Skov
: Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 8 FU, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 4 R. Torben Møller
Mullerup Slot + Sø
: Knopsvane 3 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 OF, Stor Skallesluger 4 R. Torben Møller
Ravnholt skov
(09:00): Havørn 1 R JUV, Ravn 18 R. Michael Glentedal
Findinge- og Espe Skov
: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Husskade 4, Ringdue 46, Solsort 4, Dompap 3, Spætmejse 4, Grønirisk 5, Gærdesmutte 2, Gråkrage 5, musvit 5, Blåmejse 2, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Tingskovvej, Espe
: Sjagger 9. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Silke Å
: Hverken Vandstær eller vand (vandstanden var sunket ca. 30 cm). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø
: Lille skallesluger 7, Stor Skallesluger 36, Vibe 6. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegaard, engene vest
(12:15): Blå kærhøg 1 FU HUN. Leif Kristensen
Brændegård Sø
(10:00-12:25): Lille Skallesluger 14 FU, Havørn 1 R 1K, Ravn 8 OF, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Sangsvane 7 OF, Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 1 JUV R, Grågås 8 OF, Pibeand 1 han R, Krikand 96 R, Gråand 125 R, Taffeland 41 R, Troldand 24 R, Hvinand 27 R, Stor Skallesluger 40 R, Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Stormmåge 2 OF, Ringdue 32 OF, Gærdesmutte 2 HØ, Solsort 2 R, Sjagger 1 OF, Musvit 1 R, Spætmejse 1 HØ, Allike 1 OF, Gråkrage 4 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge
: Sangsvane (10:12) 7 AD Ø. Jacob Sterup
Odense, Ejby Mølle (14:45-15:15): Vandstær 1 R. Bent Juhler
Hollufgård skov: Isfugl 1 R (Der var 2 isfugle ved hollufgård. En ved møllen og en i parken.). Lars Andersen
Hollufgård mølle: Isfugl 1 R. Lars Andersen
Dalumbro (11:15-11:30): Vandstær 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Odense, Stige Ø
(11:45): Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø
(11:00-12:00): Bramgås 430 FU, Spidsand 25 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 400 FU, Grågås 320 FU, Krikand 100 R, Spidsand 25 FU, Vibe 150 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver
(10:45): Skovhornugle 3 R. Dieter Maaszen
Odense, Færgevej, gl.kanal
(10:40): Isfugl 1 R. Dieter Maaszen
Brolykke Strand
: Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Hindsgavl
(10:15-11:30): Isfugl 1 R, Solsort 35 R, Korttået Træløber 1 R. Micahel Mosebo Jensen
Søer v/Sellebjerg, Marslev: Sangsvane 2 OF. Kirsten Halkjær Lund
Nørreby-strand, Nørreby (14:10): Rød Glente 1 OF. Hanne A. Nielsen. Aksel Christensen
Nørre Nærå Strand
(11:30): Havørn 1 R. Hanne A. Nielsen. Aksel Christensen


        Hvidvinget måge fra Havneby, Rømø

Søndag den 30. december 2007.

Monnet, Taasinge (11:30-14:00): Sangsvane 125 R, Jagtfalk 1 R 1K (Sands. samme fugl som 11.11.), Stor Regnspove 68 R, Bjergirisk 150 R. Leif Bisschop-Larsen, Familien Bisschop-Larsen
Monnet, Taasinge: Toppet Lappedykker 45 R, Fiskehejre 6 R, Sangsvane 145 R, Blisgås 16 AD R, Grågås 130 R, Bramgås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Hvinand 440 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R,
Jagtfalk 1 1K R, Hjejle 365 R, Storspove 86 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 130 R. Ole Goldschmidt
Barager Nebbe, Rudkøbing: Sangsvane 9 R, Rødben 5 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov: Knopsvane 22 R, Sangsvane 45 AD R, Sangsvane 15 1K R, Grågås 55 R, Vibe 18 R, Svaleklire 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 16 R, Sangsvane 25 AD R, Sangsvane 13 1K R, Grågås 7 R, Gråand 72 R, Taffeland 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 95 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Skærpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Lindelse, Sydlangeland:
Trane (16:30) 8 T. Carsten Friager
Krarup (1. km øst for byen)
: Rød glente 1 FU. Poul Brugs
Silke Å
(15:30-15:45): Vandstær 1 FU. Laila Bøhrk, Jan Bøhrk
Brændgård Sø
(14:30-15:15): Havørn 1 R AD, Havørn 1 R JUV. Laila Bøhrk, Jan Bøhrk
Brændegaard Sø (
10:00): Havørn 2 R AD + 1K R, Troldand 200 R, Stor skallesluger 15 R, Gråand 200 R. Poul Brugs
Brændegård Sø
(15:00): Lille Skallesluger 14 R, Havørn 2 R (1ad, 1 1k), Ravn 1 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Sollerup
(13:00): Sjagger 100 OF, Ravn 4 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Sundet, Faaborg
(11:15): Knarand 38 R. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor
(12:00-14:00): Mandarinand 1 FU AD han. Laila Bøhrk, Jan Bøhrk
Lindkær v/Ravnholt
: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 3 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 70 SV, Gråkrage 28 R, Ravn 27 R. Arne Bruun
Ravnholt, Ryslinge
(12:00-13:30): Stor Tornskade 1 R, Ravn 35 R (+), Grågås 10 NØ, Musvåge 10 R. Bodil og Hans Rytter
Kongshøj Å, Herbæk, Ørbæk
(15:00): Vandstær 2 R. Hans Rytter
Lindved Mølle
: Vandstær 1 R. Lars Andersen
Lindved Frugtplantage
: Grønspætte 1 R, Sjagger 250 R, Vindrossel 110 R, Ravn 2 OF. Lars Andersen
Bellingebroen
(11:30): Vandstær 1 FU. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Seden Strand
(14:00-14:30): Knopsvane 900 R, Pibeand 600 FU, Hvinand 160 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø (
13:40-14:00): Grågås 600 FU, Bramgås 420 FU, Gravand 60 FU, Spidsand 37 FU, Vandrefalk 2 R, Vibe 500 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø,Kolonihaver
(12:45-13:10): Skovhornugle 9 R. Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (
12:20): Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1200 R. Dieter Maaszen
Vigelsø (obs fra Gasenhed Nord)
(10:00-11:00): Bramgås 350 R, Gråand 600 R, Spidsand 88 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 225 R, Vibe 400 R. Gregers Johannesen
Baagøgade - Stige Ø (09:50-11:15): Lille Lappedykker 115 R, Knopsvane 650 R, Hvinand 275 R, Blishøne 1200 R, Vindrossel 12 R, Snespurv 48 R (Een flok). Gregers Johannesen
Egebjerggaard nordlige Fælled (12:30): Havørn 1 FU. Aksel Christensen
Hofmansgave, Odense Fjord (09:15): Blå Kærhøg 1 OF han. Aksel Christensen


         Skærpiber Bagenkop Havn

Lørdag den 29. december 2007.

Vejlen Taasinge: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
: Fiskehejre 7 R, Canadagås 16 V, Ederfugl 42 FU
Bagenkop Havn
: Sølvmåge 30 R, Skærpiber 1 R
Dovns Klint
: Skarv 40 R, Troldand 1 V, Ederfugl 1500 R, Havlit 3 R, Toppet Skallesluger 6 V, Sølvmåge 20 R, Svartbag 12 R
Ristinge Hale
: Sangsvane 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Gravand 8 R, Pibeand 22 R, Gråand 30 R, Spidsand 6 R, Storspove 16 R, Rødben 3 R
Espe
: Musvåge 2, Rødhals 1, Blåmejse 1, Musvit 3, Skovspurv 6, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1, Solsort 10, Ringdue 2, Gråkrage 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Bøjden Nor
(8:50-11:50): Troldand 1000 R, Bjergand 1200 R, Taffeland min 70 R, Gråand 70 R/FU, Pibeand 50 FU, Krikand 4 FU, Grågås 110 R, Canadagås 18 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 60 FU, Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 5 FU, Stormmåge 20 FU, Svartbag 3 R, Sølvmåge 5 R, Vibe 4 R, Hjejle 70 R, Almindelig Ryle 2 R, Musvåge 1 R, Ravn 1 T, Musvit 5 FU, Blåmejse 5 FU, Grønirisk 5 FU, Solsort 20 FU, Gærdesmutte 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Munke Mose, Odense
(15:10): Vandstær 2 R. Gregers Johannesen
Harritslevgård, nypl. ø.f.
(13:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne
(10:45-11:30): Lysbuget Knortegås 49 FU (Obs. fra kirkebakken). Suzette Frydensberg
Egebjerggaard Skovmosen (15:00): Duehøg 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (14:45): Havørn 1 OF. Aksel Christensen
Bredbjerg ved Langesøskoven (10:00-10:15): Træløber 1 FU (FUragerende i egetræ i nærkamp med musvit), Stor Flagspætte 1 hun AD FU, Stor Flagspætte 1 han AD FU. Laila Bøhrk, Jan Bøhrk


           Rosenmåge 1K Esbjerg havn fredag d. 28. december 2007
             Læs beretningen fra Cheferne i Felten

Fredag den 28. december 2007.

Tankefuld, Svendborg: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 16 FU, Spætmejse 1 FU, Grønsisken 50 FU, Gulspurv 1 R. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor (12:00): Lille Skallesluger 13 R. Henrik Mørup-Petersen
Gudme: Bramgås 8 SV, Musvåge 2 OF, Sjagger 8 OF. Torben Møller
Sundet, Faaborg (11:10-12:20): Troldand 1500 R, Bjergand 6 R, Taffeland 75 R, Knarand 40 FU, Skeand 5 R, Gråand 30 FU/R, Knopsvane 78 FU, Blishøne 350 FU, Skarv 3 FU/R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Brændegård Sø (09:50-11:40): Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Træløber 1 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 OF, Grågås 17 OF, Krikand 95 R, Gråand 200 R, Taffeland 5 R, Troldand 12 R, Lille Skallesluger 1 hun R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 3 R, Vibe 150 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 32 OF, Gærdesmutte 2 , Solsort 2 R, Halemejse 13 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 5 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 OF, Dompap 2 OF, Gulspurv 1 HØ. Flemming Byskov, Gunnar Jørgensen
Silke Å, Korinth (09:35-09:45): Vandstær 1 R,  Knopsvane 2 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 OF, Solsort 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 1 R. Gunnar Jørgensen
Espe: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Kongshøj Å, opstrøms Kongshøj Mølle: Skovsneppe 1 R. Lars Hansen
Ørbæk: Vandstær 1 hun 1K FU (Eneste vandstær i hele åløbet - mærket i Norge i 2007). Lars Hansen
Odense, Ejby Mølle (11:30-11:45): Vandstær 1 R (Jernbanebroen). Ole Tønder
Odense, Munke Mose,  (10:50): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Odense, Bogø kolonihaver (10:30): Skovhornugle 10 R (Min.), Mogens Elnif Thomsen
Bredbjerg ved Langesø (14:45): Dværgfalk 1 R AD hun (Sad på foderhusets tag). Laila Bøhrk
Selleberg sø, Marslev: Isfugl 1 R. Kirsten Halkjær Lund


        Rosenmåge Esbjerg d. 27. december 2007.      Foto: Hans Rytter

Torsdag den 27. december 2007.

Vejlen Taasinge: Isfugl 1 R, Grønsisken 60 R. Poul Rasmussen
Sollerup Skov
: Grønspætte 1 FU. Per Bak
Brobyværk
(16:00): Bjergvipstjert 1 R. Jacob Sterup, Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt
: Knopsvane 14 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 6 R, Ravn 15 FU. Peder Rasmussen
Mullerup Skov
: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 6 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 R. Torben Møller
Faaborg
: Hjejle 1 T. Per Poulsen
Odense Havn
(09:00): Vandrefalk 1 R (Slog en tamdue). Tim Hesselballe
Odense, Ejby Mølle
(12:40): Vandstær 1 FU.. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose
(12:40): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose
(10:30): Vandstær 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Odense,Højstrup Øvelsesplads (08:15-08:40): Husskade 131 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Nedre Mølle, Bogense (10:00-10:30): Vandstær 1 RI 1K han. Jacob Sterup, Hans Rytter, Michael Højgaard Hansen
Øvre Mølle, Bogense (09:30-09:45): Vandstær 1 R AD han (Aflæst dansk ring)Jacob Sterup, Hans Rytter, Michael Højgaard Hansen
Bogense: Natugle 1 KA. Jens Bækkelund


Onsdag den 26. december 2007.

Bøjden Nor : Snespurv 1 R, Lille lappedykker 5 R
Holstenshuse Skov
: Grågås 2 T, Gråand 4 R, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 FU, Solsort 20 FU, Sjagger 10 FU, Vindrossel 5 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 3 FU, Stor Tornskade 1 FU, Bogfinke 20 FU, Dompap 4 FU, Kernebider 52 FU, Gulspurv 15 FU. Per Poulsen
Sundet - Faaborg
: Isfugl 1 FU, Silkehale 5 FU, Stillits 5 FU. Per Poulsen
Ørbæk Å, Herbæk
(13:30): Vandstær 2 R. Hans Rytter
Slambassinet, Strandager (13:00): Krikand 250 OF, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Hågerup Å, Egeskov (12:00): Vandstær 1 R [RgF]. Hans Rytter
Enebærodde (12:00-13:00): Snespurv 2 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning (11:45-12:45): Pibeand 350 FU, Knarand 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU han, Stor Regnspove 130 FU, Grågås 70 R, Krikand 130 FU, Spidsand 6 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R. Dieter Maaszen
Harritslevgård (11:45): Vandstær 1 R. HAN, Aksel Christensen
Ejby Mølle, Jernbanebroen (11:05): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Gyldensteen Gyldensteensvej (11:00): Blisgås 52 R. HAN, Aksel Christensen
E. Nielsens Plads (11:00): Hjejle 300 OF. Dieter Maaszen
Salby mod Kerteminde (10:15): Sangsvane 225 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Skaboeshuse (10:00-10:30): Snespurv 2 R. Kurt Hansen
Kolonihaverne N for Fynsværket (09:00): Skovhornugle 27 R, Vindrossel 50 R. Sebastian Klein, Tim Hesselballe
Hav v/Æbelø: Ederfugl 1200 R. Jens Bækkelund
Æbelø:Skarv 10 R, Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 Død, Tårnfalk 1 R, Svartbag 2 R, Skovhornugle 4 R, Ravn 2 R Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Fiskehejre 1 R, Gråand 90 R, Storspove 45 R. Jens Bækkelund


         Solsort bader i Johannes Larsens fuglebad, Kerteminde

Tirsdag den 25. december 2007.

Øgavl, Thurø (11:30): Silkehale 30 R. Michael Mosebo Jensen
Svendborgsund  ved Iholm
(10:00): Lille Lappedykker 16 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 24 R, Sangsvane 24 R, Gråand 30 R, Ederfugl 28 R, Hvinand 36 R, Stor Skallesluger 1 han R, Blishøne 300 R, Storspove 1 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 FU
Monnet, Taasinge (13:15-14:15): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 60 R, Sangsvane 40 R, Grågås 18 OF, Gravand 4 R, Pibeand 80 R, Gråand 18 R, Spidsand 12 R, Hvinand 80 R, Toppet Skallesluger 30 R, Stor Skallesluger 4 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 40 R, Svartbag 3 R, Bjergirisk 40 R
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 95 R, Sangsvane 12 R, Knarand 3 R, Taffeland 12 R, Troldand 1100 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 28 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 80 R. Peder Rasmussen
Sundet, Faaborg (12:30): Skægmejse 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Espe: Musvåge 2, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lindkær, Ravnholt (09:15-11:40): Knarand 5 R, Rødhovedet And 1 R han (Sandsynligvis undsluppet fangenskabsfugl), Fjeldvåge 1 R, Ravn 22 FU, Gråand 25 R, Musvåge 4 R, Fasan 3 R, Blishøne 18 R, Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 HØ, Solsort 2 R, Fuglekonge 3 HØ, Blåmejse 8 FU, Musvit 5 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 3 HØ, Husskade 2 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 61 FU, Gråspurv 2 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R, Dompap 1 OF, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Hesselager-Klintholm (1 km fra kysten) (14:30): Snespurv 1 FU AD han (I vejkant). Rasmus Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Odense Å, Skovsøen (11:00): Mandarinand 6 FU (3 Hun + 3 Han), Grønbenet Rørhøne 11 FU. Dieter Maaszen
Odense Å: Gråand 22 R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 3 OF, Stor Flagspætte 3 FU, Halemejse 19 FU, Blåmejse 12 FU, Musvit 28 FU, Skovskade 7 R, Husskade 40 R, Råge 15 OF, Gråkrage 30 R, Grønirisk 80 R, Stillits 6 R. Kell Grønborg
Smidstrup (14:45): Hjejle 110 R. Gregers Johannesen
Dræet (14:05): Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Roerslev (13:00-13:15): Sangsvane 550 R, Canadagås 34 R. Gregers Johannesen
Nr. Nærå Strand (12:30): Stor Regnspove 185 R. Gregers Johannesen
Harritslevgård, Bogense (10:35): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Bogense, Nedermølle (10:25): Vandstær 1 R, Sangsvane 54 FU. Jens Bækkelund


    


            God Jul                                                                                            (Strynø Kalv set fra Monnet)

Mandag den 24. december 2007.

Svendborg, matrikelobs (11:00-15:00): Lille Lappedykker 18 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 40 R, Grågås 1 HØ, Gråand 30 R, Ederfugl 22 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Blishøne 300 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Rødhals 1 FU, Sjagger 1 R, Vindrossel 4 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 28 R
Silke å
: Vandstær 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø
: Havørn 1 AD, Sangsvane 11, Stor Skallesluger 10, Krikand 7, Troldand 3, Gråand 250. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe Skov
: Stor Tornskade 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe
: Musvåge 2, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Tarup Vandmølle
(09:45): Isfugl 1 FU, Vandstær 1 FU (Uden ringe [RgF]. Første obs. på matriklen i mange år.), Stor Flagspætte 1 M FU (Med ring. Uden tvivl en af dem Hans Rytter mærkede i foråret), Sumpmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU. Per Rasmussen
Lindved Mølle: Vandstær 1 R. Lars Andersen
Odense, Snapindvej (14:00): Vindrossel 14 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø,set fra Stige Ø (12:40-13:00): Bramgås 430 FU, Almindelig Ryle 300 OF, Grågås OF. Dieter Maaszen
Seden Strand (12:30): Knopsvane 700 R. Dieter Maaszen
Odense Å, udløb Stige Ø (12:00): Lille Lappedykker 70 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1100 FU, Dompap 11 FU. Dieter Maaszen
Madelund/Hverringe: Enkeltbekkasin 1 R. Bo K. Stephensen
Lundsbjerg/Hverringe: Skovsneppe 1 R, Ravn 2 R. Bo K. Stephensen
Bogense, Vestre Enge (11:30): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Emtekær (12:20): Sangsvane 280 FU. Lene Thomsen, Frits Thomsen


               Skærpiber Løkkeby Strand

Søndag den 23. december 2007.

Løkkeby Strand, Langeland (10:55 -12:00):  Skærpiber 4 FU, Engpiber 10 -15 R, Bjergpiber 1 FU . Henrik Knudsen
(Henrik Knudsen [HKN] skriver:
Der er jo nok mange der ikke tænker at Bjergpiber er det store hit, men jeg vil nu alligevel opfordrer mange at tage op og nyde denne (de) her. Normalt er denne art jo notorisk hysterisk sky og svær at komme tæt på. Ved Løkkeby er der mulighed for på klodshold at se denne art i selvskab med op til 8 skærpiber. Det vil give fantastiske oplevelser, især spændende at kunne sammenligne størrelse på dem, særlig interessant at iagttage dem sammen når de kommer overflyvende. Og så ikke mindst at kunne sammenligne de to arters stemmer, Bjergpiberen er utrolig flittig til at kalde.  Mange hilsner Henrik Knudsen).
Se hvor på dette kort
Nørresø: Isfugl 1 R. (på 20 punkts-tælling - Vinterfugletælling). Erik Ehmsen
Brændegård Sø (10:20-11:55): Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Krikand 49 R, Gråand 350 R, Troldand 1 R, Havørn 1 1K R, Fasan 3 HØ, Stormmåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Gærdesmutte 2 HØ, Solsort 2 R, Allike 1 FU, Gråkrage 7 R, Ravn 1 HØ, Bogfinke 1 R. Gunnar Jørgensen
Silkeå, Korinth (10:10): Vandstær 1 R, Tårnfalk 1 R. Gunnar Jørgensen
Findinge (22:10): Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Grusgrave v/Davinde: Skovhornugle 1 KA. Per Rasmussen
Lindved Vandmølle: Vandstær 1 RI www. Lars Andersen, Hans Rytter
Gersø
(14:55): Sjagger 110 R, Stillits 25 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning
(13:55-14:40): Bramgås 350 R, Krikand 225 R, Blå Kærhøg 1 R han, Sjagger 125 R. Gregers Johannesen
Strandager
(10:55-12:00): Blå Kærhøg 1 R han, Sjagger 800 R, Vindrossel 18 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne
(10:45): Svaleklire 1 R. Gregers Johannesen
Odense, Munke Mose
(10:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(08:10-08:30): Husskade 81 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Lillestranden/Hindsholm: Pibeand 200 R. Bo K. Stephensen


      Bjergpiber, Løkkeby Strand

Lørdag den 22. december 2007. Solhverv!

Svendborgsund ved Iholm (11:00 - ): Lille Lappedykker 32 R, Skarv 6 R, Knopsvane 40 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 200 R.
Svendborg, fuglebræt obs
: Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Spætmejse 2 FU, Grønirisk 3 FU
Lundby, Taasinge: Sangsvane 450 R
Løkkeby Strand, Langeland
: Skarv 12 R, Ederfugl 1 han Død, Musvåge 2 R, Skærpiber 4 FU, Bjergpiber 1 FU
Siø
: Grågås 280 R, Bramgås 7 R
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Knarand 34 FU, Gråand 20 FU/R, Skeand 5 R, Troldand 920 R, Bjergand 3 R, Taffeland 45 R, Lille Skallesluger 2 FU, Knopsvane 77 FU, Blishøne 450 FU, Skarv 3 R/FU, Svartbag 1 FU, Sølvmåge 5 R, Fiskehejre 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Dompap 4 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fiskerup Skov
: Musvåge 2 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 17 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Tarup Vandmølle
: Isfugl (09:20) 1 KA. Per Rasmussen
Nr. Lyndelse: Tårnfalk 1, Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brobyværk: Gråand 20 R. Jens Gregersen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Fiskehejre 1 R, Musvåge 2 R, Natugle 2 KA, Sjagger 20 R, Skovspurv 5 R. Jens Gregersen
Espe: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Nørre Broby:Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønirisk 25 R. Jens Gregersen
Tommerup Made: Musvåge 1 R, Råge 75 R. Jens Gregersen
Odense, Munke Mose (14:30): Grønbenet Rørhøne 14 FU. Dieter Maaszen
Odense, Assistens Kirkegård (14:15): Vindrossel 30 FU. Dieter Maaszen
Kerteminde fjord: Lille Lappedykker 136 R. Bo K. Stephensen
Egebjerggaard Storskoven (15:00): Havørn 1 R. Hanne A. Nielsen, Aksel Christensen
Skåstrup, Bogense (13:15): Blå Kærhøg 1 T han. Jens Bækkelun


        Vibe

Fredag den 21. december 2007.

Monnet (09:00-12:00): Sangsvane 180 R, Toppet Skallesluger 100 R (Min), Fjeldvåge 1 R. Ole Bent Olesen, Anders Myrtue
Valdemarsslots Sø
: Knarand 29 R. Ole Bent Olesen, Anders Myrtue
Spodsbjerg Drejet, Langeland
(12:05-14:15): Strandskade 1 R, Almindelig ryle 10 R, Rødben 6 R,Sandløber 1 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn, Langeland
(10:30-12:00): Bjergpiber 1 R, Engpiber 14 R, Skærpiber 8. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor
(13:00): Pibeand 150 FU (På engen ved P-plads), Lille Skallesluger 13 R. Henrik Mørup-Petersen
Bøjden Nor + havet
(10:15-11:50): Gråand 80 R/FU, Pibeand 60 FU, Skeand 1 R, Krikand 5 R, ( Mandarinand 1 R ), Bjergand 1200 R, Troldand 650 R, Taffeland 145 R, Ederfugl 450 R ( på havet ), Sortand 5 T ( ph ), Grågås 5 R, Canadagås 18 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Toppet Skallesluger 50 R/FU ( ph ), Blishøne 40 FU, Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 130 R/FU ( ph ), Alk 2 FU, Lomvie 1 FU, Alk/Lomvie 4 R, Fiskehejre 7 FU/R, Hjejle 1 T, Vibe 5 R, Bjergirisk 12 FU, Tårnfalk 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe
: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 3, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Gærdesmutte 1, Skvospurv 6, Bogfinke 3, Solsort 6, Gråkrage 2, Husskade 1, Rødhals 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Boltinge
: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lindved Mølle, Højby
: Vandstær 1 R. Kurt Due Johansen
Odense, Munke Mose
(14:00): Vandstær 2 FU. Dieter Maaszen
Dalum Papir
(11:55): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Munke Mose, Odense
(10:15): Vandstær 1 R,. Gregers Johannesen
Roerslev Krogsbøllevej
(11:15): Sangsvane 587 FU. Hanne A. Nielsen, Aksel Christensen


       Grågås

Torsdag den 20. december 2007.

Kirkeby nord v. A9: Vibe 1 (sikkert flere). Charlotte Kjær
Noret, Taasinge
: Sangsvane 7 OF, Grågås 4 OF, Musvåge 1 R. Torben Møller
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 30 R, Sangsvane 8 OF, Sangsvane 80 R, Grågås 9 OF, Taffeland 200 R, Troldand 500 R, Hvinand 2 FU, Ringdue 100 R, Isfugl 1 OF, Sjagger 125 R, Skægmejse 1 KA. Torben Møller
Søby Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 1 OF, Sangsvane 27 R, Gravand 1 R, Pibeand 19 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 7 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Storspove 69 FU, Silkehale 6 R, Gærdesmutte 1 FU, Sjagger 100 OF, Stillits 5 R. Torben Møller
Spodsbjerg Havn, Langeland
(14:00): Bjergpiber 2 R (klods op ad havnen). Henrik Knudsen
Løkkeby Strand, Langeland
(13:30): Bjergpiber 1 R, Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
Munke Mose,Odense
(12:30-12:40): Vandstær 2 FU (Sad på samme sten). Niels Peter Utzon
Odense, Ejby Mølle - Jernbanebroen
(11:50): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle
(11:40): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Nedre Mølle, Bogense
(08:45): Vandstær 1 R. Michael Højgaard Hansen
Øvre Mølle, Bogense (08:40): Vandstær 1 R. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne (14:15-15:30): Lysbuget Knortegås 45 R, Strandskade 80 R, Almindelig Ryle 400 R, Rødben 64 R, Stenvender 8 R, Skarv 1 R, Gravand 8 R, Pibeand 4 R, Gråand 6 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 45 R, Bjergirisk 40 R. Jens Bækkelund
Vejlby Fed (15:10-15:15): Bjergpiber 1 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 1 R. Michael Mosebo Jensen


       Hvinand Han og Hun

Onsdag den 19. december 2007.

Vejlen Taasinge (12:15): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Espe
: Musvåge 2, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Bogfinke 5, Solsort 7, Husskade 1, Gråkrage 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Bøjden Nor + havet
(8:50-10:50): Blisgås 4 FU ( på mark ), Grågås 270 R, Canadagås 19 R, Knortegås 1 FU, Knopsvane 1 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Pibeand 60 FU, Skeand 1 R, Troldand 660 R, Bjergand 1200 R, Taffeland 130 R, Hvinand 3 FU, Ederfugl 100 FU ( på havet ), Toppet Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 50 FU ( ph ), Lille Lappedykker 5 FU, Blishøne 40 FU, Skarv 5 FU, Hjejle 60 R, Vibe 5 R, Fiskehejre 4 FU, Svartbag 1 ( dødfunden ), Bjergirisk 25 FU, Skærpiber 1 FU, Solsort 10 FU, Sjagger min 10 T, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Ravn 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Munke Mose
(10:15): Vandstær 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nedre mølle, Bogense
(08:15): Vandstær 1 R. Michael Højgaard Hansen
Odense, Assistens Kirkegård (11:20-11:35): Vindrossel 28 R. Frits Thomsen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (08:05-08:30): Husskade 130 FU (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Bogense: Silkehale 9 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård, nypl. ø.f. (10:15): Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund


    DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 13/12:                    
                Netto ændrer vildledning om vildænder


         Grågæs med Blisgås

Tirsdag den 18. december 2007.

Sdr. Vornæs Taasinge: Grågås 850 R, Rustand 1 R. Poul Rasmussen
Pilegårdsskoven
: Fiskehejre 1 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 4 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Kernebider 1 R. Niels Bomholt
Faaborg Fjord
(9:30-11:00): Lille Lappedykker 145 FU, Toppet Lappedykker 109 FU, Skarv 51 R, Blishøne 2000 FU, Hvinand 332 FU, Troldand 5 R, Ederfugl 450 FU, Gråand 30 FU, Krikand 2 R, Toppet Skallesluger 163 FU, Stor Skallesluger 8 FU, Knopsvane 34 FU, Sangsvane 2 T, Sølvmåge 30 R, Hættemåge 25 R, Svartbag 2 R, Fiskehejre 3 FU, Halemejse 10 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense å Dalum havn
(13:45): Grønsisken 120 FU. Mogens Elnif Thomsen
Odense Å ved Skovsøen (11:30): Mandarinand 1 R han. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle (10:50): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle, Jernbanebroen (10:45): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Faurskov/Håre (10:45): Lille Korsnæb 14 R. Frits Thomsen
Bogense Havn (14:30): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby (12:30-12:40): Sangsvane 450 FU, Blisgås 28 FU, Grågås 750 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand (12:00-12:30): Pibeand 250 R, Vandrefalk 1 R AD, Stor Regnspove 210 R, Canadagås 17 R, Gravand 57 R, Krikand 12 R, Gråand 230 R, Skeand 2 R. Jens Bækkelund
Høstmarkvej, Sdr. Åby (11:40-11:50): Sangsvane 132 FU, Blisgås 4 FU, Grågås 950 FU. Frits Thomsen
Vaden v. Lindøhoved (11:30-11:40): Strandskade 140 R, Almindelig Ryle 400 R, Stor Regnspove 66 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 R, Gråand 110 R, Vibe 24 R. Bækkelund
Gyldensten Gods: Grågås 400 FU. Jens Bækkelund


         1 vinterstær fra Noret, Taasinge d. 16. december 2007

Mandag den 17. december 2007.

Tankefuld (22:25): Natugle 2 HØ. Peder Rasmussen
Noret Taasinge
: Blisgås 14 R. Poul Rasmussen
Gudme: Sangsvane 7 OF, Canadagås 3 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 R, Ravn 1 R. Torben Møller
Mullerup Slot + Sø, Gudme: Knopsvane 1 R, Troldand 1 hun FU, Spurvehøg 1 R, Sjagger 5 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Espe: Fuglekonge 2, Gæedesmutte 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 3, Sumpmejse 1, Solsort 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Bjernekrogen Faaborg (11:30-12:00): Blå Kærhøg 1 FU (hunfarvet). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Svanninge Bakker (9:30-11:00): Lille Korsnæb 14 FU, Dompap 6 FU, Bogfinke 25 FU, Halemejse 10 FU, Blåmejse 15 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 2 FU, Fuglekonge 10 FU, Gærdesmutte 3 FU, Misteldrossel 1 R, Solsort 10 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Musvåge 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Carsten Hauchs Vænge 4: Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Odense Å, Skovsøen (14:05): Mandarinand 4 R. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (13:40): Grønbenet Rørhøne 10 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle (13:20): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle, Jernbanebroen (13:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Å, Ejby Mølle (13:45-14:00): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Odense Å, Lettebækken (11:00): Vandstær 1 R. Peter Hvenegaard
Egebjerggaard Sydlige Fælled (15:10): Blå Kærhøg 1 FU AD han, Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Kim Villumsen via Aksel Christensen
Egebjerggaard (09:45): Havørn 1 R. Aksel Christensen
Vejlby, Middelfart: Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Bjergirisk 5 R. Michael Mosebo Jensen


          Rustand fortsat ved Noret, stadig fouragernde på vintersæd. 

Søndag den 16. december 2007.

Skårupøre Sund: Sangsvane 17 R, Troldand 25 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Ballen, Bjergvej
: Sangsvane 32 R, Grågås 750 R, Blisgås 12 R, Vibe 6 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 150 R, Ravn 1 R. Niels Andersen
Noret, Taasinge
: Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 12 OF, Indisk gås 1 R (med plastring), Blisgås 6 R, Grågås 500 R, Rustand 1 R, Krikand 80 R, Vibe 16 R, Isfugl 1 R, Engpiber 10 OF (to flokke), Sjagger 120 OF NØ, Stær 36 R, Hybrid sp. (Grågås + ? ) 1 R.
Vejlen, Taasinge
: Taffeland 30 R, Troldand 200 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 1 hun R
Siø
: Fiskehejre 5 R, Sangsvane 43, Grågås 220 R, Hjejle 80 R, Vibe 41 R, Storspove 18 R, Stær 4 R . Ole Goldschmidt
Ristinge Hale
: Knopsvane 60 R, Sangsvane 24 R (1 ad med blå halsring mærket 2C05), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1320 R, Storspove 6 R, Rødben 8 R, Mosehornugle 1 R, Silkehale 45 R, Bjergirisk 15 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 41 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 18 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 19 R, Grågås 130 R, Pibeand 139 R, Knarand 3 R, Krikand 52 R, Gråand 58 R, Taffeland 330 R, Troldand 2180 R, Bjergand 45 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 3 R, Musvåge 3 R, Blishøne 520 R, Vibe 12 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 410 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 1 R, Råge 12 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stillits 3 R, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 1 R, Gulspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov
: Knopsvane 35 R, Sangsvane 247 R, Grågås 480 R, Pibeand 8 R, Krikand 4 R, Gråand 45 R, Vibe 22 R, Svaleklire 1 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 4 R, Grågås 385 R, Lille Skallesluger 8 R, Toppet Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 2 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 1 R, Storspove 28 R, Hvidklire 1 R. Peder Rasmussen
Faaborg (Svendborgvej)
(10:45): Gransanger 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
   
Sundet, Faaborg
(10:30): Gransanger 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Mullerup Skov: Natugle 2 KA, Ravn 2 OF. Torben Møller
Espe: Halemejse 7 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nord for Nørresø: Sangsvane 2 OF. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard.
Lydinge Møllevej: Sangsvane 5 OF. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard.
Silkeå, Korinth (11:00-11:15): Vandstær 1 FU. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Nørresø: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Gærdesmutte 1 R, Spætmejse 1 R, Dompap 4 R. Peder Rasmussen
Brændegaard Sø: Havørne 3 R, Stor skallesluger 9 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø (08:45-10:45):Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 5 R, Grågås 1 OF, Krikand 68 R, Gråand 350 R, Troldand 9 R, Stor Skallesluger 5 R, Havørn 1 1K R, Havørn 1 4K+ R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 38 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Gærdesmutte 2 HØ, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Allike 27 FU, Gråkrage 28 FU, Skovspurv 10 R, Bogfinke 14 OF, Grønirisk 3 R, Gulspurv 2 R. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Brobyværk, Odense Å (12:45-13:05): Vandstær 1 FU, Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Lindkær, Ravnholt (12:00-13:00): Havørn 1 R IMM (3K?), Ravn 5 OF (Omkring ådsel),  Stor Skallesluger 1 Hun OF, Musvåge 7 R. Henrik Kalckar Hansen
Slambassinerne (09:50): Bjergirisk 110 R. Gregers Johannesen
Gerskov (13:45): Sjagger 125 R. Gregers Johannesen
Ejby Mølle: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Fynsværket + gl. kanal: Lille Lappedykker 50 FU. Dieter Maaszen
Odense Å, Skovsøen (14:15): Mandarinand 1 R han. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (13:55): Grønbenet Rørhøne 16 FU, Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle (13:30): Vandstær 1 FU. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle, Jernbanebroen (13:25): Vandstær 1 FU. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (12:30): Fjeldvåge 1 OF. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Salby, Kerteminde: Sangsvane 90 FU. Kirsten Halkjær Lund


                 Hasselmus
                Indlæg imod faunapassager i FynsAmtAvis -
                Svar fra Peder Skou, Ulla Friborg og Kim Bang Jensen. Tak!
 


         Vandstær fouragerer i Silke Å

Lørdag den 15. december 2007.

Thurø Rev: Pibeand 14 FU, Krikand 28 FU, Hvidklire 1 R, Bjergirisk 35 FU. Arne Bruun
Hav øst for Thurø
: Ederfugl 10 R, Havlit 2 R, Sortand 100 FU, Fløjlsand 23 FU. Arne Bruun
Noret Taasinge
(12:10): Blisgås 5 R, Grågås 500 R, Indisk Gås 1 R. Poul Rasmussen
Landet, Taasinge
: Canadagås 28 R, Grågås 6 R.
Bjernemark, Taasinge
: Sangsvane 30 R
Ny Gesinge
: Sangsvane 68 R
Rudkøbing
: Husmår 1 Død. Ole Goldschmidt
Sydf. Øhav ud for Ballen
: Lille Lappedykker 42 R, Toppet Lappedykker 3 R, Svartbag 12 R,
Syltemade Å
: Sjagger 100 R
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 2 R. Torben Møller
Mullerup Skov
: Knopsvane 1 R, Sangsvane 1 OF, Musvåge 2 OF, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 6 OF, Sumpmejse 6 FU, Sortmejse 1 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 18 FU, Kvækerfinke 5 FU, Grønirisk 6 FU. Torben Møller
Brændegård Sø
: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 R, Stor Skallesluger 27 R, Musvåge 1 OF, Skovskade 2 OF. Torben Møller
Brændegård Sø
(13:00-14:45): Stor Skallesluger 61 R, Havørn 1 R 1K, Ravn 1 OF, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 90 OF, Gråand 160 R, Lille Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Hættemåge 1 OF, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 2 R, Halemejse 14 OF, Musvit 1 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 8 FU, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø
: Skeand 19 R, Lille skallesluger 19 R, Knarand 15 Han + 2 Hun R, Sangsvane 23 Ad 3 Juv R, Taffeland 41 R, Troldand 3200 R, Havørn 1 Ad R, Grågås 247 R, Skarv 3 FU, Stor skallesluger 1 Hun. Erik Ehmsen
Silkeå: Tårnfalk 1 R, Vandstær 1 FU. Torben Møller
Bjernekrogen, Faaborg: Musvåge 4 R, Tårnfalk 2 R, Sjagger 250 R. Freddy Hansen
Sdr. Nærå (08:15): Ravn 19 N. Per Rasmussen
Boltinge Mølle, Ringe
(13:00): Vandstær 1 R + 1 RI . Bodil og Hans Rytter
Espe
: Stillits 7 OF, Solsort 5, Rødhals 1, Sumpmejse 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Bogfinke 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense Å fra Dalumvej-Åsum
: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 20 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 6 Ø, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 4 R, Solsort 4 R, Blåmejse 4 R, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 KA, Husskade 7 R, Allike 130 Ø, Gråkrage 8 R, Dompap 2 KA. Ella Mikkelsen
Odense,Munke mose
(12:10): Vandstær 1 R, Grønsisken 80 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Munke Mose
: Vandstær 1 R. Søren Gjaldbæk
Odense Å, Skovsøen
: Mandarinand 5 R (3 han, 2 hun). Søren Gjaldbæk
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense
: Vindrossel 42 R. Søren Gjaldbæk
Odense å`s udløb (15:15): Lille Lappedykker 120 FU (Min.). Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Hindsgavl
(11:30-12:15): Isfugl 1 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen


          Skovspurv og spætmejse 

Fredag den 14. december 2007.

Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Gråand 30 R, Taffeland 20 R, Troldand 400 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 2 han R, Lille Skallesluger 6 hun R, Stor Skallesluger 22 R, Hættemåge 40 R.
Ortemølle, Hvidkilde: Fiskehejre 6 R, Musvåge 2 R, Ringdue 20 R, Isfugl 1 R.
Stjovl, Taasinge
: Silkehale 26 R, Sjagger 325 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
:Knopsvane 11 R, Sangsvane 135 R, Grågås 150 OF. Peder Rasmussen
Noret, Taasinge
: Sjagger 50 R, Stær 11 R. Peder Rasmussen
Noret Taasinge
(11:55): Blisgås 6 R, Rustand 1 R. Poul Rasmussen
Barager Nebbe, Rudkøbing: Knopsvane 9 R, Sangsvane 104 R, Grågås 3 R, Sjagger 150 R. Peder Rasmussen
Faaborg (09:40): Vindrossel 10 FU. Per D Poulsen
Helnæs Bugt ( Sønderfjord ) (10:00-10:45): Sangsvane 22 FU, Knopsvane 100 FU, Grågås 50 R/FU, Ederfugl 23 FU, Hvinand 125 FU, Toppet Skallesluger 170 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Toppet Lappedykker 40 FU, Blishøne 100 FU, Skarv 13 R, Svartbag 2 R, Sølvmåge 15 R, Hættemåge 15 R, Stor Regnspove 14 FU, Isfugl 1 FU ( sad på rusepæl ), Grønirisk 10 FU, Musvit 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Husskade 1 FU, Ravn 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nr. Lyndelse: Grågås 25 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sallinge Lunde: Musvåge 2, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Bogensevej, Næsby (12:10): Silkehale 25 OF. Mogens Elnif Thomsen
Flyvesandet (09:00-11:30): Sangsvane 360 R (Nørreby Hals), Gråand 870 R, Ederfugl 1200 R, Sortand 100 R, Hvinand 200 R, Havørn 1 R (2-3 k), Vandrefalk 1 R AD han, Strandskade 53 R, Strandhjejle 12 R, Almindelig Ryle 900 R, Stor Regnspove 390 R, Misteldrossel 4 R, Grønsisken 120 V, Snespurv 1 R han. Søren Gjaldbæk


         Dogmefoto af Rustand ved Noret, Taasinge

Torsdag den 13. december 2007.

Svendborgsund ved Christiansmindestien: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Skallesluger 9 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 18 R
Noret Taasinge
: Blisgås 4 R, Rustand 1 R. Henrik Knudsen, Poul Rasmussen
Noret, Taasinge
: Grågås 100 R, Rustand 1 R. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 4 FU, Grågås 40 FU, Rustand 1 FU, Krikand 6 FU
Søby Monnet, Taasinge
: Sangsvane 7 OF, Grågås 21 R, Gravand 5 R, Pibeand 80 R, Spidsand 28 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Storspove 34 R. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 4 R, Sangsvane 23 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 OF, Musvåge 2 R, Rødben 2 R, Skærpiber 1 R. Peder Rasmussen
Løkkeby Strand, Langeland
(11:55): Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Mullerup Skov
: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 OF, Ravn 2 OF, Kvækerfinke 12 FU, Dompap 4 FU. Torben Møller
Svanninge Bakker
(9:30-11:30): Skovskade 7 FU, Ravn 2 FU, Dompap 8 FU, Bogfinke 10 FU, Solsort 10 FU, Misteldrossel 1 FU, Spætmejse 6 FU, Topmejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Korttået Træløber 2 FU, Stor Flagspætte 4 FU, Gulspurv 5 R, Musvåge 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Munke Mose, Odense (13:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense fjord , fra Sortehusene (12:40-14:15): Hvinand 202 FU,  Pibeand 56, Toppet Skallesluger 32 R, Stor Skallesluger 1 han R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Stillits 2 R, Bjergirisk 26 FU, Gulspurv 9, FU, Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Vigelsø (12:40-14:15): Vandrefalk 1 R (På folden på Vigelsø), Bramgås 500 NØ til R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Bogense, Vestre Enge (15:45): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Tværskov Mølle v. Margård Skov (14:25): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund


            Vandstær 1 Han 1K mærket med DK-ring

Onsdag den 12. december 2007.

Horseskov, Taasinge: Natugle 2 HØ fra Kogtved
Vornæs skov Taasinge
: Vindrossel 22 R, Ravn 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Silkehale 25 R. Poul Rasmussen
Silke Å (15:40): Vandstær 1 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Korinth (15:30): Dværgfalk 1 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Brændegård sø (14:45-15:15): Havørn 2 R AD, Fjeldvåge 1 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Holstenshuus ( Diernæs ) (9:40-10:40): Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 2 FU, Råge 100 FU, Allike 20 FU, Bogfinke 30 FU, Grønsisken 15 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 50 FU, Jernspurv 1 R, Korttået Træløber 2 FU, Spætmejse 6 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Blåmejse 10 FU, Blishøne 6 FU, Gråand 5 FU, Sangsvane 6 SV, Grågås min 1 T, Fiskehejre 1 R, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 1 FU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg (11:00-11:45): Isfugl 1 FU, Sanglærke 1 T, Silkehale 25 FU, Grågås 1 R, Sangsvane 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Vittinge Å, Broby: Vandstær 2 (1 RI og 1 var RI med dansk ring - foto). Jacob Sterup, Hans Rytter
Gudme: Fjeldvåge 1 R. Torben Møller
Odense, Munke Mose (12:30): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Bogø kolonihaver, Odense: Skovhornugle 15 R. Tim Hesselballe
Gyldensteens enge (Orestrand) (13:00-13:20): Blisgås 170 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 250 R, Bramgås 200 OF, Pibeand 70 R, Krikand 50 R, Musvåge 1 R, Storspove 12 R, Halemejse 3 FU. Amanda, Michael Højgaard Hansen
Bogense Havn (15:25): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


    DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 6/12:                    
                Spætte med tre tæer efterlyses
                Den 8. december er international klimadag


            Sumpmejse

Tirsdag den 11. december 2007.

Ny Gesinge: Silkehale 28 R. Poul Rasmussen
Monnet
: Toppet lappedykker 554 R, Skeand 7 R, Fjeldvåge 2 R, Skærpiber 7. Henrik Knudsen
Vejstrup Å, Vejstrup
: Fiskehejre 1 R, Musvåge 2 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 R, Spætmejse 2 R, Husskade 2 R, Dompap 1 R
Brahetrolleborg Storskov (14:30-16:00): Lille Korsnæb 10 OF, Kernebider 16 R,  Fiskehejre 1 R
Sangsvane 5 OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 3 R, Halemejse 5 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R, Bogfinke 3 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (14:15): Blå Kærhøg 1 R hun, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Åbylund v. Øster Hæsinge: Musvåge 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nybølle: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Knarand 28 FU, Skeand 14 FU, Krikand 4 R, Gråand 45 FU/R, Troldand 800 R, Taffeland 50 R, Bjergand 5 R, Knopsvane 63 FU, Blishøne 580 FU, Skarv 3 R, Hættemåge 40 FU/R, Stormmåge 14 FU, Fiskehejre 2 FU, Stillits 5 FU, Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe: Natugle 1 (02:15). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Vittinge Å, Broby: Vandstær 2 R. Jacob Sterup
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 2 AD R, Grågås 13 R, Musvåge 1 R, Vibe 50 R. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk: Lille Lappedykker 1 R. Jacob Sterup
Egensedybet, Odense: Toppet Lappedykker 40 R, Grågås 210 R, Knortegås 18 R, Pibeand 30 R, Gråand 2800 R, Ederfugl 300 R, Hvinand 450 R, Toppet Skallesluger 400 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand, Odense: Toppet Lappedykker 2 R, Pibeand 345 R, Gråand 990 R, Hvinand 550 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup: Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 215 R, Bramgås 625 R, Pibeand 550 R, Knarand 8 R, Krikand 1240 R, Gråand 300 R, Spidsand 16 R, Troldand 25 R, Hjejle 650 R, Vibe 1000 R, Almindelig Ryle 30 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Grågås 450 R, Pibeand 650 R, Knarand 10 R, Krikand 500 R, Gråand 25 R, Spidsand 8 R, Taffeland 2 R, Troldand 5 R, Blishøne 50 R, Strandhjejle 5 R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Storspove 110 R, Stær 10 R. Kurt Due Johansen
Egebjerggaard Skovmosen (11:55): Ravn 1 FU. Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (11:45-11:50): Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Kørup Slusemøllen (11:15): Isfugl 1 R. Aksel Christensen
Kørup Kørupvej (10:30): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (10:05): Blå Kærhøg 1 S (Brun fugl). Aksel Christensen
Krogsbøllevej Kørup (09:45): Bomlærke 1 SY. Aksel Christensen
Agernæs Alleen (09:30): Bomlærke 1 SY. Aksel Christensen
Bogense Havn: Søkonge 1 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk, Bogense: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


               Vandstære ved Silke Å og Brahetrolleborg Sø

                                                                          
                                  Vandstærvideo optaget af Eskild Nielsen d. 9. december 2007

Mandag den 10. december 2007.

Heden: Odder 1 trafikdræbt d. 9/12-07- En flot han på 8-9 kg.
Svendborg, Frederiksø
(12:12): Tejst 1 V, Vandrefalk 1 JUV NØ, Isfugl 1 R, Lille lappedykker 32 R, Husrødstjert 1 Han R. Nis Rattenborg
Svendborgsund ved Thurødæmningen
: Lille Lappedykker 18 R
Thurø Skole
(09:00): Silkehale 3 R
Bøjden Nor + havet (10:15-11:50): Bjergand 800 R, Troldand 600 R, Taffeland 100 R, Hvinand 5 FU, Ederfugl 50 T ( på havet ), Gråand 100 R/FU, Pibeand 30 FU, Krikand 10 FU, Toppet Skallesluger 12 R, Knopsvane 10 FU, Sangsvane 20 FU, Grågås 200 R/FU, Canadagås 19 FU, Blishøne 50 FU, Lille Lappedykker 5 FU, Alk/Lomvie 10 R ( ph ), Vibe 5 R, Hjejle 25 R, Almindelig Ryle 6 R, Rødben 1 R, Fiskehejre 5 FU, Rørspurv 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe: Natugle 1 (02:15). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Juelsberg Skove, Nyborg: Grønspætte (12:00) 3 FU, Dompap 5 FU. Lars Hansen
Bogense Havn (14:00): Søkonge 1 R (I bunden af Gl. havn). Amanda. Michael Højgaard Hansen.


           Vandstær ringmærket Sallinge Å d. 9. december 2007.

Søndag den 9. december 2007.

Skårupøre Sund: Sangsvane 9 SØ, Gråand 125 R, Hvinand 90 Ø, Strandskade 1 R. Arne Bruun
Thurø By
: Grågås 27 FU, Grågås 35 NØ. Arne Bruun
Landet Taasinge
: Canadagås 28 R. Poul Rasmussen
Bagenkop, Harresvej
(10:40): Silkehale 250 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Gulstav
(10:20): Silkehale 180 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Kelds Nor
(10:05): Blisgås 5 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Brahetrolleborg Gods, Silke Å
: Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 2 AD OF, Sangsvane 6 1K OF, Vibe 90 OF, Vandstær 3 R. Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Jacob Sterup
Brændegård Sø
(15:00-15:30): Stor Skallesluger 62 R, Havørn 1 R AD, Toppet Lappedykker 2 R
Skarv 2 R, Grågås 1 R, Krikand 61 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 35 OF, Gråkrage 15 R. Niels Bomholt
Nakkebølleinddæmning
(13:00-14:45): Knarand 14 R, Lille Skallesluger 6 R, Isfugl 2 R, Sangdrossel 1 R, Grønirisk 50 R,  Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 116 R, Grågås 200 R, Gravand 1 R, Pibeand 67 R, Krikand 34 R, Taffeland 42 R, Troldand 590 R, Hvinand 43 R, Musvåge 2 R, Blishøne 100 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 50 R, Kvækerfinke 10 R, Grønirisk 50 R, Stillits 5 R, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt
Hågerup Å
: Vandstær 1 R. Hans Rytter
              Vandstær 1 Han AD RI ringmærket ved Herbæk af Hans Rytter
Herbæk, Ørbæk
(15:30): Vandstær 1 RI 2K han. Hans Rytter
Lillemølle, Ørbæk Å
: Bjergvipstjert 1 R. Lars Hansen
Boltinge Mølle, Ringe
(11:30): Vandstær 1 RI 1K han. Jacob Sterup, Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Sallinge Å, Findinge
: Bjergvipstjert 1 R (Ved Findinge). Erhardt Ecklon, Jacob Sterup
Lindkær, Ravnholt
(14:30-15:30): Knarand 30 R, Ravn 5 R,  Pibeand 25 R, Musvåge 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Syddansk Universitet
(15:00): Ringdue 600 R (Overnatning). Dieter Maaszen
Ejby Mølle, Odense
: Lille Lappedykker 7 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 40 R, Troldand 9 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 4 R. Kurt Due Johansen
Slambassinet
(11:00-12:20): Klyde 1 FU (Halt), Rødben 27 FU, Svaleklire 1 R, Sjagger 240 R, Gravand 8 FU, Krikand 15 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 hun R, Vibe 1 R, Hættemåge 76 FU, Sølvmåge 11 R, Stær 6 FU. Henrik Kalckar Hansen
Lammesø, Odense Fjord (13:45): Hvinand 340 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddømning, Odense Fjord (13:10-13:55): Grågås 600 R, Krikand 165 R, Vibe 275 R, Sjagger 375 R. Gregers Johannesen
Risingehoved: Hjejle 600 R. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Smidstrup, v. Bogense (13:50): Misteldrossel 1 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård, nypl. ø.f.
(13:45): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Fogense enge, Vestre enge (11:30): Isfugl 1 R, Storspove 25 R, Rødben 39 R, Hættemåge 80 R, Hare 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø, Bogense: Ravn 1. Jens Bækkelund
Bogense Havn: Søkonge 1 R. Torben Lykke Rasmussen via Michael Højgaard Hansen
Nældemose, Hårby: Toppet Lappedykker 30 R, Toppet Skallesluger 30 R. Freddy Hansen
Tjørnehoved, Hårby: Musvåge 4 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 30 R, Misteldrossel 1 R, Spætmejse 2 FU, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 3 R, Ravn 2 OF. Freddy Hansen


               Stor tornskade ved Holstenhuus

Lørdag den 8. december 2007.

Hav øst for Thurø: Toppet Lappedykker 6 FU, Ederfugl 50 R, Havlit 1 SV R, Sortand 110 R, Fløjlsand 20 R, Hvinand 30 FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Pibeand 40 R, Krikand 120 R. Arne Bruun
Svendborgsund ved Iholm
(08:30): Skarv 110 FU V, Svartbag 3 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 110 FU, Fiskehejre 6 R, Gråand 60 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 18 R, Blishøne 400 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 1 FU
Tankefuld, Svendborg: Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 OF, Sjagger 12 R. Torben Møller
Mullerup Skov: Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 352 OF (2 flokke), Husskade 1 R, Ravn 2 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 51 FU, Dompap 4 FU. Torben Møller
Silkeå v. Brahetrolleborg (15:45): Vandstær 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Silkeå v. Brahetrolleborg: Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Fiskerup skov (14:00-15:30): Blå Kærhøg 3 SØ (2 hun + 1 han sammen), Stor Tornskade 1 R,  Fiskehejre 4 R, Musvåge 1 R, Ringdue 13 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 3 R, Blåmejse 10 R, Musvit 5 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 15 R, Stor Gråsisken 1 R, Dompap 8 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Holstenshuse Skov: Ringdue 12 OF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 12 FU, Spætmejse 1 FU, Stor Tornskade 1 FU (Marken syd for Slottet- på elledninger - set fra Øhavstien), Skovspurv 6 FU
Sundet, Faaborg: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 60 R, Knarand 6 R, Krikand 40 R, Skeand 9 R, Troldand 150 R, Blishøne 350 R, Svartbag 1 R
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 11 R, Grågås 190 R, Canadagås 18 R, Pibeand 22 FU, Krikand 6 R, Gråand 90 R, Spidsand 1 han R, Taffeland 115 R, Troldand 750 R, Bjergand 450 R, Toppet Skallesluger 10 R, Musvåge 1 R, Blishøne 85 R, Hættemåge 16 OF, Stormmåge 8 , Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 AD R, Svartbag 1 JUV OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Engpiber 1 HØ, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 1 HØ, Bogfinke 1 hun R, Gulspurv 1 HØ, Rørspurv 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Espe: Ravn 3 OF, Grågås 12 OF, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lydingemøllevej, Espe: Hjejle 40 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sulkendrup (14:30): Vandstær 1 R. Bodil og Hans Rytter
Marinestation Slipshavn (12:00): Bjergpiber 1 R (På forlandet v/ lille rørskov). Edda Riiser, Nico, Eske Frank Morthensen
Østerøsø, Knudshoved: Lille Lappedykker 1 AD R, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 9 R, Fiskehejre 8 FU, Grågås 54 R, Pibeand 49 R, Krikand 34 R, Gråand 41 R, Taffeland 82 R, Troldand 57 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Skovskade 2 R, Husskade 6 R, Gråkrage 4 R, Grønirisk 12 R, Dompap 1 han R. Ella Mikkelsen
Vigelsø
(obs. fra Gasenhed Nord) (10:25-11:25): Grågås 525 R, Bramgås 475 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 350 R, Almindelig Ryle 275 R. Gregers Johannesen
Baagøgade - Stige Ø (10:10-11:30): Lille Lappedykker 185 R, Knopsvane 600 R, Hvinand 225 R, Blishøne 1100 R, Stillits 120 R. Gregers Johannesen
Odense: Vindrossel 1 Død (vindueskollision). Per Damsgaard-Sørensen
Odense Tdc-bygning (10:45): Bjergvipstjert 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense å ved skovsøen (10:30): Mandarinand 5 R (3 han, 2 hun), Grønbenet Rørhøne 21 FU. Mogens Elnif Thomsen
Vestermade, Kerteminde: Fjeldvåge 1 R, Rødben 17 R. Bo K. Stephensen
Kerteminde: Spurvehøg 1 R. Bo K. Stephensen
Nørreby Hals (10:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 105 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak, Otterup: Sangsvane 105 R, Grågås 800 R, Strandhjejle 1 R, Storspove 225 R, Skærpiber 1 R. Kurt Due Johansen
Egebjerggård Storskov, Otterup: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Ravn 2 R. Kurt Due Johansen


           Silkehale ved Thurø Skole

Fredag den 7. december 2007.

Thurø Skole, Thurø (09:05- ): Silkehale 30 R
Monnet, Taasinge (14:15-15:30): Fiskehejre 2 R, Sangsvane 12 R, Gravand 16 R, Pibeand 80 R, Krikand 120 R, Gråand 90 R, Spidsand 12 R, Hvinand 40 R, Stor Skallesluger 9 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Allike 250 R, Bjergirisk 60 R, Hare 1 R
Sortemosen (9:30): Sangsvane 7 R. Poul Brugs
Lundeborg: Spurvehøg 1 FU, Skovspurv 1 R. Poul Brugs
Brændegård Sø (13:05-14:05): Havørn 2 R (1 ad + 1 k), Blå Kærhøg 1 FU han,  Skarv 3 R
Fiskehejre 2 R, Krikand 53 R, Gråand 150 R, Stor Skallesluger 9 R, Gærdesmutte 1 HØ, Sumpmejse 2 FU, Gråkrage 5 R. Gunnar Jørgensen
Silkeå, Korinth (12:20-12:45): Vandstær 1 FU,  Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 1 R, Allike 8 OF. Gunnar Jørgensen

Bøjden Nor + havet (8:50-10:50): Troldand 2500 R, Bjergand 200 R, Taffeland 100 R, Hvinand 3 R, Ederfugl 100 R ( på havet ), Gråand 120 FU/R, Spidsand 6 FU, Krikand 4 FU, Pibeand 60 FU, Toppet Skallesluger 15 R, Grågås 185 R, Canadagås 18 R, Knortegås 1 FU, Knopsvane 10 FU, Sangsvane 2 FU, Blishøne 70 FU, Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 10 R ( ph ), Lom sp 9 V ( ph ), Sølvmåge 25 R, Svartbag 5 R, Stormmåge 5 R, Vibe 5 R, Fiskehejre 5 FU, Rødhals 1 FU, Vindrossel 3 FU, Engpiber 5 FU, Grønirisk 15 FU, Snespurv 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Røjlevej, Middelfart (14:30): Silkehale 53 R
. Michael Mosebo Jensen


                  Musvit ved foderbrættet

Torsdag den 6. december 2007.

Svendborgsund: Spættet sæl 1R. Link
Caroline Amalielund
: Gråand 30 R, Grønbenet Rørhøne 9 R, Hættemåge 26 R
Skårupøre Sund
: Lille Lappedykker 18 R
Stenstrup, Hønsehavevej
: Ravn 20 (mindst). Arne Bruun
Øster Skerninge, Balvej
: Bjergvipstjert 1 (Rast i gyllebeholder og så SV). Arne Bruun
Brændegård Sø
(09:15-09:50): Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Skarv 1 R, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 3 R, Krikand 75 R, Gråand 200 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 HØ, Vibe 20 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 6 OF, Gærdesmutte 1 HØ, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 HØ, Musvit 4 FU, Skovskade 1 HØ, Allike 5 OF, Gråkrage 8 R, Bogfinke 1 R. Gunnar Jørgensen
Faaborg ( Bjernevej )
(10:45-11:00): Isfugl 1 FU, Silkehale 82 FU, Sjagger 35 FU, Vindrossel 20 FU, Sanglærke 1 T, Engpiber 2 FU, Huldue 1 T, Tårnfalk 1 FU, Musvåge 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden By
:Tårnfalk 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Bøjden Nor
: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 7 FU, Grågås 150 R, Canadagås 17 FU, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 1 FU, Pibeand 50 FU, Gråand 100 R, Taffeland 165 R, Troldand 3400 R, Bjergand 100 R, Lille Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 8 R. Per Damsgaard-Sørensen
Søby Sø
: Fiskehejre 1 R, Gråand 40 R, Stor Skallesluger 10 R, Gråkrage 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made
: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 21 R, Grågås 700 R, Bramgås 159 R, Pibeand 235 FU, Krikand 280 R, Gråand 140 R, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 600 R, Vibe 300 R, Storspove 1 HØ, Hættemåge 30 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 HØ, Sjagger 40 R, Husskade 2 R, Gråkrage 50 R. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å, Erik Bøgs sti
(13:20): Vandstær 1 FU, Spætmejse 6 R. Ella Mikkelsen
Odense, Stige Ø
(12:45): Fjeldvåge 1 OF, Blishøne 1400 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver
(11:30): Skovhornugle 1 R. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:55-08:15): Husskade 145 OF. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Dammarken
(09:00): Misteldrossel 6 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovriddermarken
(16:15): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Kørup Kørupvej
(12:10): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen
Roerslev Roerslevvej
(11:50): Sangsvane 278 FU (Heraf 32, 1 k. Og 67 grågæs samt 22 canadagæs). Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven
(10:55): Havørn 1 R. Aksel Christensen
Agernæs Alleen (
09:30): Bomlærke 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen
(09:15): Duehøg 1 R 1K han. Aksel Christensen
Røjle Bygade 102, Middelfart
(09:31): Silkehale 80 OF. Michael Mosebo Jensen
Favrskov/Håre (10:20): Duehøg 1 R hun. Frits Thomsen


          1 ud af flere vandstære ved Silke Å - fouragerende

Onsdag den 5. december 2007.

Thurø Skole, Thurø (11.00): Silkehale 38 R.
Tinghaveskoven Taasinge: Ravn 1 R. Poul Rasmussen
Egeskov: Tårnfalk 2 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø (11:40):Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 1K R, Krikand 75 R, Gråand 300 R, Havørn 2 AD R, Havørn 1 1K R, Musvåge 3 R, Sølvmåge 1 1K OF, Stor Flagspætte 1 R. Jacob Sterup
Faaborg Fjord ( Bjernekrogen ) (11:30-12:00): Isfugl 1 FU, Stillits 5 FU, Engpiber 5 FU, Sanglærke 2 T, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Knortegås 4 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Harritslevgård, Bogense (11:50): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Bogense, Nedermølle (11:40): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund


   DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 29/11:                    
                        Jægere skræmmer gæs og ænder ud af reservat i Odense Fjord
                        Unge kragefugle sover sammen
                        Den 8. december er international klimadag


          Stor tornskade ved Nørresø d. 4. december 2007 - husk altid at indsende sete Stor tornskade

Tirsdag den 4. december 2007.

Svendborg: Natugle 1 SY. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Ny Gesinge
(12.15): Skovsneppe 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(13:30): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet OF, Skærpiber 1 FU, Bjergirisk 65 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Vejlen, Taasinge
(09:15): Hvidklire 1 OF, Grønsisken 25 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Valdemar slot - Skove
: Knarand 16 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Lundby, Taasinge
(14:15): Sangsvane 320 FU, Canadagås 25 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Søby, Taasinge
(09:55): Spidsand 25 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Syltemade Å, Egebjerg
(09:30-11:15): Tårnfalk 1 R, Vandrikse 2 HØ, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 13 R, Sjagger 17 R, Vindrossel 28 R, Halemejse 10 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 2 R, Stillits 1 R, Grønsisken 6 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Hundstrup
: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Sjagger 240 OF. Michael Bjerregaard
Ulbølle
: Kernebider 1 OF. Michael Bjerregaard
Mullerup Skov, Gudme
: Spurvehøg 1 han FU, Musvåge 2 OF, Fjeldvåge 1 R, Sjagger 12 FU, Vindrossel 1 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Vester Hæsinge: Silkehale 28 R. Gunnar Knudsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 4 R, Troldand 400 R, Lille Skallesluger 20 R
Sollerup/Arreskov sø (10:50-12:45): Toppet Lappedykker 72 R, Lille Skallesluger 13 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun). Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (09:20-10:30): Havørn 1 R 1K. Ella Mikkelsen
Silke Å (09:10): Vandstær 2 R. Ella Mikkelsen
Nørresø: Musvåge 2 R, Stor Tornskade 1 R
Silke Å: Vandstær 1 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Silke Å (09:10): Vandstær 2 R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods/Silke Å (12:45): Vandstær 2 R. Jacob Sterup
Bøllemosen, Egebjerg: Sjagger 50 R. Jacob Sterup
Jordløse Bakker, Hårby (15:30-16:15): Ringdue 25 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Fuglekonge 8 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Skovskade 1 R, Grønsisken 3 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Søbo Sø, Hårby (14:50-15:20): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 41 R, Taffeland 45, Troldand 210 R, Stor Skallesluger 21 R, Spurvehøg 1 han R, Musvåge 2 R, Blishøne 20 R, Stormmåge 1 R. Niels Bomholt
Svanninge Bakker (10:00-11:30): Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Spætmejse 5 FU, Musvit 15 FU, Blåmejse 10 FU, Fuglekonge 15 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 5 T, Grønsisken 10 T, Engpiber 1 T, Sjagger 2 R, Misteldrossel 1 R, Solsort 5 FU, Skovskade 2 FU, Musvåge 1 FU, Spurvehøg 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Stige Ø, Odense: Blishøne 700 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 5 AD R, Grågås 282 R, Bramgås 410 R, Pibeand 130 R, Krikand 500 R, Gråand 300 R, Spidsand 10 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 110 R, Vibe 600 R, Almindelig Ryle 150 R, Storspove 11 R. Kurt Due Johansen
Ejby Mølle: Vandstær (11:20) 1 R. Ole Tønder
Asperup, Nørre Åby: Blå Kærhøg (11:03) 1 han AD FU, Ringdue 50 OF. Jørn Vinther Sørensen
Snave: Hjejle 250 R, Vibe 40 R
Helnæs Made: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 14 R, Grågås 600 R, Bramgås 37 R, Pibeand 110 R, Krikand 140 R, Gråand 90 R, Ederfugl 1500 R, Havlit 6 han R, Havlit 2 hun R, Sortand 300 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD R, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 5 FU, Vibe 60 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Skærpiber 6 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 24 R, Stær 8 R, Gulspurv 20 R, Rørspurv 2 R
Helnæs, Halen: Knopsvane 20 R, Pibeand 40 R, Troldand 200 R, Blishøne 1500 R
Drætlingen v/Drættegrund, Bogense: Strandskade 35 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge, Bogense: Blisgås 60 R, Grågås 330 R, Bramgås 70 R, Pibeand 34 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 hun AD R, Vibe 150 R, Storspove 155 R, Ræv 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne, Bogense: Knortegås, Lysbuget (hrota) 40 R, Strandskade 52 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak, Otterup: Storspove 125 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Bogense: Sangsvane 63 R. Jens Bækkelund


              Silkehaler fra Bergmannsvej 25, Thurø - Thurø Skole

Mandag den 3. december 2007.

Thurø Skole (8:30): Silkehale 38 FU (foran skolen)
Thurø Bund: Troldand 40 R, Hvinand 19 FU. Arne Bruun
Svendborg, foderbrætobs: Jernspurv 1 FU, Solsort 8 FU, Sjagger 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU
Vornæs skov: Vindrossel 35 R. Poul Rasmussen
Illebølle, Sydlangeland: Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 han FU. Arne Bruun
Vindeby, Sydlangeland: Blå Kærhøg 1 hun FU. Arne Bruun
Holmlund syd for Nørresø (12:15): Stor Tornskade 1 FU. Poul Rasmussen
Brændegård sø: Havørn 1 R AD. Poul Rasmussen
Brændegård sø: Havørn 1 R, Musvåge 5 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Skallesluger 6 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Arreskov Sø: Skarv 4 FU, Sangsvane 8 R, Skeand 14 R, Stor Skallesluger 11 R. Erik Ehmsen
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sallingelunde: Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Knarand 28 FU, Skeand 3 R/FU, Gråand 20 R, Troldand 150 R, Taffeland 45 R, Knopsvane 62 FU, Blishøne 350 FU, Fiskehejre 1 FU, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 10 FU, Svartbag 1 R, Musvåge 1 FU, Grønsisken 10 FU, Rødhals 1 FU, Isfugl 1 FU, Silkehale 30 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Faaborg (8:30): Silkehale 30 Ø. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved / Odense: Grønspætte 1 R (Igen igen). Lars Andersen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:45-08:05): Husskade (07:45) 183 Overflyvende fugl(e). Dieter Maaszen
Assistentkirkegården, Odense (14:30): Vindrossel 12 FU. Mogens Elnif Thomsen
Taarup inddæmmede strand (12:20): Blå Kærhøg 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Jersore: Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Bogense: Sangsvane 60 R, Blisgås 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R. Jens Bækkelund
Egebjerggaard Skovriddermarken (15:55): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Egebjerggaard
(09:30): Havørn 1 OF. Kim Villumsen, Aksel Christensen


              Bjergirisk stabil på Monnet mellem 100 - 200 fugle i flere flokke

Søndag den 2. december 2007.

Svendborgsund omkring Iholm: Lille Lappedykker 32 R, Skarv 12 R, Knopsvane 90 R, Grågås 600 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 200 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 3 R
Monnet, Taasinge
: Sangsvane 16 R, Grågås 250 R, Gravand 18 R, Pibeand 40 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 4 R, Bjergirisk 150 R
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 16 R, Sangsvane 1 R, Grågås 40 R, Gravand 1 R, Spidsand 8 R, Troldand 4 R, Hvinand 2 han R, Hvinand 1 hun R, Musvåge 2 R, Storspove 4 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 8 R, Sjagger 110 R, Vindrossel 6 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Stær 3 R
Vejlen Taasinge
: Hvidklire 2 R. Poul Rasmussen
Brahetrolleborg Gods/Silke Å
(15:00-15:15):Knopsvane 2 AD R, Vandstær 2 R, Stillits 55 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø
(14:45-14:50): Fiskehejre 4 R, Krikand 212 R, Gråand 100 R, Stor Skallesluger 13 R, Vibe 1 R, Svartbag 1 AD R. Jacob Sterup
Brændegård Sø
: Skarv 2 R, Fiskehejre 6 R, Krikand 120 R, Gråand 250 R, Lille Skallesluger 4 Hun-farvet R, Stor Skallesluger 8 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 JUV R, Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 R, Vindrossel 1 R. Erik Ehmsen
Silke Å
: Vandstær 2 R (1 med og 1 uden ring). Jacob Sterup
Espe
(10:30): Blå Kærhøg 1 FU han. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe (10:40-10:55): Rød Glente 1 FU på matriklen, Stormmåge 10 FU, Gråkrage 5 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lindkær v/Ravnholt
(8:50-11:00): Knarand 3 R, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 R, Sumpmejse 8 FU, Ravn 34 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Lindved / Odense: Grønspætte 1 R. Lars Andersen
Skt Klemens Præstens eng (15:30): Allike 1200 OF, Grønsisken 100 FU. Mogens Elnif Thomsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 45 R, Storspove 215 R. Jens Bækkelund
Egebjerggaard Storskoven (11:30): Havørn 1 OF. Aksel Christensen
 


            Vandstær ved Silke Å - ingen ring!

Lørdag den 1. december 2007.

Ulbølle (11:00): Silkehale 27 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(10:30-10:40): Skarv 1 R, Fiskehejre 4 R, Krikand 80 R, Gråand 300 R, Stor Skallesluger 30 R, Fjeldvåge 1 FU (Nord for Vester Åby), Vibe 200 R
Brændegård Sø
(12:45-13:50): Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Silkeå, Korinth
(12:30-12:35): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Silkeå
: Vandstær 1 R (ikke ringmærket!)
Boltinge Mølle, Salling Å
: Vandstær 1 R. Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Sundet, Faaborg
(12:00): Silkehale 150 FU (+). Lars Bonne Rasmussen
Kongshøj vandmølle (10:30-11:00): Lille lappedykker 2 FU, Stillits 40 FU, Grønirisk 20 FU. Christian, Poul Brugs
Lundeborg: Ringdue 1000 OF. Poul Brugs
Egebjerggaard Storskoven (08:40): Havørn 1 R (Samme fugl som igår.). Aksel Christensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk